Brosjyre Krisesenteret i Sogn og Fjordane

Page 1

Du er ikke alene ...

Ekte kjĂŚrlighet er fri for vold www.krisesenteret.sf.no


«Ingen vet hva som foregår i mitt hus, bare jeg kjenner min smerte» Sitat fra mazocruzkvinne fra Puno, Peru

Kjærlighet er: – Kjærlighet er: – Kjærlighet er: –

glede, varme, omsorg og trygghet å ha frihet til personlig utvikling gjennom samvær med partner, venner og familie å få og gi

«Uten Krisesenteret hadde jeg aldri klart det. Både barna og jeg ble møtt med respekt og forståelse. Vi skulle bare reist dit lenge før. Det var også fint å treffe andre mennesker i samme situasjon» - Kvinne, 37 år, 4 barn «Krisesenteret var helt annerledes enn jeg trodde. Det var utrolig godt å være der. Alle var så snille, og jeg fikk hjelp til barna slik at jeg kunne hvile» - Kvinne 26 år, 2 barn «Alle burde visst om Krisesenteret. Jeg følte meg trygg der. Der var alltid noen som hadde tid til å lytte. Jeg fikk den hjelpen jeg trengte for å komme ut av den vanskelige livssituasjonen jeg var i». - Kvinne 56 år -


Er du utsatt for vold eller mishandling? Volden kan være fysisk · psykisk · seksuell · materiell Er du: · utsatt for kontroll, krenkelser eller ydmyking · fratatt retten til å bruke egne penger, · fratatt retten til å ha kontakt med familie og venner · fortalt hvor lite verdt du er, truet, utskjelt, kritisert eller latterliggjort · utsatt for fysisk vold, som f.eks. slag, lugging, spark, dytting, kastet noe på, kvelertak etc. · utsatt for trusler om vold · utsatt for knusing og ødeleggelse av noe du / dere eier · utsatt for sex mot din vilje (overgrep, voldtekt, prostitusjon) · truet eller tvunget til å gifte deg · · ·

Har ditt / dine barn sett / hørt / opplevd vold? Føler du skam, tristhet og skyld? Er du redd partneren din eller andre i ditt nærmiljø?

Krisesenteret kan hjelpe deg!


Krisesenteret tilbyr trygghet og hjelp · Dagtilbud · Midlertidig botilbud · Telefontjeneste · Råd og veiledning · Beskyttelse · Omsorg · Støtte og hjelp på dine egne premisser · Fellesskap med andre i samme situasjon · Advokatbistand · Informasjon om rettigheter og muligheter · Bistand i kontakt med hjelpeapparatet · Hjelp til søknader · Oppfølging og hjelp i re-etableringsfase

Krisesenteret har tilbud til alle kvinner, menn og barn som opplever eller har opplevd fysisk eller psykisk vold eller andre krisesituasjoner.

Botilbudet og dagtilbudet til menn er ikke i samme hus som botilbudet til kvinner.


Er du i tvil om Krisesenteret er et tilbud til deg? Ta kontakt på vår døgnåpne telefon:

57 74 36 00 · Du trenger ikke være i akutt krise for å komme til Krisesenteret · Krisesenteret er ikke bare et tilbud til de som har vært utsatt for grov vold · Du trenger ingen tilvisning fra lege eller andre instanser. Du kan ta direkte kontakt med Krisesenteret · På Krisesenteret bestemmer du selv over eget liv og de valg du tar. · Du kan få hjelp på Krisesenteret uten å bo der. · Krisesenteret er tilrettelagt for funksjonshemmede · Alle ansatte har taushetsplikt · Barna på Krisesenteret har også rett til hjelp og oppfølging

Krisesenteret sitt tilbud er gratis for deg


Samtale, råd, veiledning ... Anonymt om du vil Krisetelefon 24 timar i døgnet

57 74 36 00 Krisesenteret i Sogn og Fjordane Telefon 57 74 36 00 E-post: post@krisesenteret.sf.no Hjemmeside: www.krisesenteret.sf.no Dagtilbudet i Nordfjord og Sogn Telefon: 57 74 36 00 A til Å - www.atilaa.no I Foto: Oskar Andersen, Krisesenteret, iStockPhoto


Botilbudet Botilbudet v책rt til kvinner og botilbudet til menn er ikke samlokalisert


Dagtilbudet

Dersom du ønsker å benytte dagtilbudet: • Krisesenteret i Florø: Ta kontakt for avtale på tlf. 57743600 På grunn av store avstander i vårt fylke har Krisesenteret i Sogn og Fjordane også opprettet denne tjenesten i flere regioner: • Dagtilbudet i Nordfjord og i Sogn: Ta kontakt for avtale på tlf. 57743600

Samtaler - Veiledning - Oppfølging


Krisesenteret har også et tilbud til barn «Volden i familien skader barnets fundamentale opplevelse av trygghet. Trygghet er grunnmuren for barns vekst og utvikling.» – Alternativ til vold (ATV) – «Barn som er vitne til vold er utsatt for vold» – Alternativ til vold (ATV) –


Juridisk bistand Trenger du advokathjelp? Krisesenteret har advokater som raskt kan gi deg veiledning og hjelp.

Krisesenteret – Støtte i en vanskelig tid


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.