a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Foto: Helldal

Nr. 1 - 2019

Vi griper muligheter og skaper verdier

MØT VÅRE NYANSATTE Denne våren har vi ansatt mange nye ansikter, og flere skal det bli. Møt de på side 4 og 5.

Vi KOLLEGAER griper muligheter og skaper verdier PÅ TUR MED GODE BASEPROFILEN Se bilder fra Velforeningen sine turer i Flora kommune på side 10 og 11.

Bli bedre kjent med baseprofilen Ingrid Janette fra Havlandet Marin Yngel på side 14 og 15.


Klar for nye muligheter I årevis har vi sendt ut INC Nytt til innbyggerne i Flora og Bremanger for å fortelle om aktiviteten på Fjord Base. Neste år blir vi en del av Kinn Kommune og vi sender derfor magasinet til Vågsøy også. På side 21 har vi intervjuet ordfører og rådmann om deres tanker rundt næringslivet i nye Kinn kommune. INC Nytt er tre-delt. Den første delen forteller om de 13 selskapene i INC Gruppen. Her møter du flere nyansatte som har kommet på plass for å møte kommende aktivitetsøkning. Del 2 fokuserer på fellesaktiviteter i INC Gruppen, før vi til slutt fremhever viktige moment på Norges største forsyningsbase. Her har vi skapt 550 arbeidsplasser i 60 ulike selskap.

grønneste base. Samtidig hører vi at de unge i samfunnet ikke ser på petroleumsbransjen som like attraktiv som før. Derfor setter vi stor pris på prosjektet «den naturlige skolesekken» som gjør at vi får fortelle alle 9. klassinger i Flora og Bremanger om fordelen ved et sterkt lokalt næringsliv Vi ønsker alle våre lesere en riktig god sommer!

Vi har alltid fokus på helse, miljø, sikkerhet, sikring og kvalitet (HMSSK) på Fjord Base og vår kvalitetssjef, Ingvild Hovland har fått ordet på side 10. INC Gruppen ble etablert i 1985 og på side 17 tar vi et tilbakeblikk for å se litt på hvordan Fjord Base så ut helt i starten da gründerne håpet å skape 60 arbeidsplasser. Kontrasten til dagens 885.000 m2 er stor.

Geir Johannessen Adm. direktør

SELSKAPENE I INC GRUPPEN • INC Invest AS • INC Support AS

Det er godt å se at pilene peker opp igjen etter noen tøffe år, men samtidig arbeider vi hver dag for å møte utfordringene vi ser fremover. Det er planlagt mange leteboringer, men det er ikke planlagt noen store utbygginger etter 2024. Dermed arbeider vi hele tiden med å gripe muligheter som vil skape verdier i fremtiden. Vår nye satsing på landbasert oppdrett av laks er en av disse mulighetene. Fjord Base er den største private arbeidsplassen i Flora Kommune. Når aktiviteten øker på basen gir det en effekt som slår ut i hele næringslivet og det øker skatteinntektene til kommunen. Vi har fokus på lærlingplasser og vi ønsker å holde på tittelen; Norges

• •

Saga Fjordbase AS Fjord Base AS

• • • • •

NBN Elektro AS West Industri Service AS West Industri Contracting AS WIS VVS AS Norsk Contracting Partner AS

• • •

Havlandet Havbruk AS Havlandet Marin Yngel AS Havlandet Forskningslaboratorium AS

Ansvarlig utgiver: INC Gruppen i samarbeid med A til Å Grafisk Design og Media Redaksjon: Beate Grønnevik, Karen Sæten Nilsen, Geir Johannessen og Roald Førde. Tekst: Beate Grønnevik og Karen Sæten Nilsen · Grafisk utforming og design: Trond Sagen, A til Å Trykk: Natvik · Opplag: 8.500. Redaksjonen avsluttet 7. juni 2019.

INC Gruppen · Postboks 6 · 6901 Florø · Tlf. 57 75 18 00 · www.incgruppen.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

2


Foto: Helldal

Endringer i Fjord Base AS og Saga Fjordbase AS Det er viktig for dagens eiere at Fjord Base blir en sentral arbeidsplass i Florø Kommune i overskuelig fremtid. For å sikre arbeidsplassene må basen stadig fornye seg. INC-gruppen har innledet sonderinger for å vurdere endringer i den fremtidige eierstrukturen til Saga Fjordbase AS og Fjord Base AS. Konsernet har hatt en god utvikling i en periode hvor olje og gassnæringen har hatt betydelige utfordringer. Fjord Base fremtrer i dag som en moderne konkurransedyktig forsyningsbase. I fremtiden vil det bli stilt ytterligere krav til digitalisering, samhandel, standardisering og effektivisering.

ett av selskapene i INC Gruppen. Bjørn Inge Igland (38) er daglig leder i WIS VVS AS og Kinn Marina AS. Også ledelsen ble fornyet i 2018 med Stig Førde og Erlend Toftesund. Eierne ønsker å styrke Florø sin posisjon i oljeog gassnæringen. For å sikre arbeidsplassene må basen stadig fornye seg. Økt aktivitet krever nyinvesteringer og kompetansen må utvikles og stadig forbedres.

... Det er viktig for dagens eiere at Fjord Base blir en sentral arbeidsplass i Flora kommune i overskuelig fremtid. ...

INC Invest AS har innledet sonderinger for å vurdere endringer i den fremtidige eierstruktur. Det vil kunne bli nødvendig å inngå strategiske, finansielle og kommersielle allianser for å styrke selskapene i den fremtidige konkurransesituasjonen. Eierne vil i denne forbindelse vurdere å knytte til seg andre eiergrupperinger og vil også evaluere løsninger med salg av eierposisjoner i Fjord Base AS og Saga Fjordbase AS. ABG Sundal Collier ASA er engasjert som rådgiver.

Dagens eiere er gründerne som etablerte INC Gruppen tidlig på 80 tallet. De er blitt eldre og neste generasjon er nå innvalgt i styrene for INC Invest AS og Fjord Base AS. De nye styremedlemmene er Anders Nødseth og Bjørn Inge Igland. Anders Nødseth (41) er daglig leder i NBN Elektro AS som er

3

www.incgruppen.no


Her ser vi lasting av en traverskran til en basket, som så skal videre til plattformen Snorre B. Foto: Photoevent

Saga Fjordbase sikrer aktivitet Vi er baseoperatøren som leverer totale logistikktjenester på Fjord Base og vi lever etter INC Gruppen sitt mantra; vi griper muligheter og skaper verdier. Selskapet er stadig i kontakt med eksterne selskap for å sikre at aktivitet vest for Florø forsynes fra Fjord Base. Vi har jobbet hardt for å sikre oppdragene som gjør at vi skal løfte langt flere varer over kai i 2019 enn i 2018. Vi skal være et foregangsselskap innen helse, miljø, sikkerhet, sikring og kvalitetsarbeid (HMSSK).

subsea prosjekter. I vest arbeider våre ansatte på lageret til Petroleum Geo-Services (PGS). Alle ansatte opererer med størst mulig servicegrad uavhengig av hvilken lokasjon de arbeider på. Aktivitetsøkningen har skapt mange nye arbeidsplasser. Administrerende direktør Erlend Toftesund er svært fornøyd med å ha mottatt søkere fra flere relevante og dyktige personer i første halvdel av 2019. Vi er glade for å få flere nye medarbeidere med på vinnerlaget vårt. Vårt mål er nemlig å begeistre med sikker og effektiv logistikk.

I år settes prosjekt som er viktige for regionen i gang. Equinor iverksetter et av Norges største subseaprosjekt: Snorre Expansion Project som skal øke feltets levetid frem til 2040. Videre skal Wintershall bore på Nova og Vega - og Neptune Energy skal bore på Duva og P1. Alle vil ha behov for en rekke tjenester fra Saga Fjordbase. Derfor står vi på for å sikre at også fremtidige leteboringer forsynes fra Fjord Base.

De nyansatte per 1. juli 2019 • • • • • • • • • • • • •

Saga Fjordbase er en av de største arbeidsgiverne på basen. Som tilbyder av totale logistikktjenester opererer de ansatte på ulike lokasjoner. Noen har arbeidsdagen sin på verksted for tyngre maskiner og andre på logistikk kontoret. De som arbeider på kontoret er blant annet ansvarlig for å losse og laste fartøy. I øst arbeider noen med å pakke og sikre last som skal ut i Nordsjøen, mens andre er involvert i

NYTT FRA INC GRUPPEN

4

Denis Kaltak, logistikkforvalter Tom Roger Jensen/midlertidig, logistikkforvalter Andreas Ryland Frøyen, logistikkplanlegger Elise Midtbø, logistikkplanlegger Iwona Leczkowska, logistikkplanlegger Martin Utkilen Solheim-Olsen, logistikkplanlegger Viggo Kaasen, maskinfører Camilla Åsvoll, maskinfører Arve Elnes, maskinfører Erik Jakobsen, maskinfører Christian N. Olsen, operativ leder lean og materialflyt Marita Jarstad, prosjektleder Subsea Sigurd Haugerud, prosjektleder


NBN familien vokser Elektrikerbedriften NBN Elektro fyller 40 år i år! Det feirer de med å åpne kontor i Naustdal og Bergen, i tillegg til kontorene de har i Florø og Bremanger. Her i Florø vokser NBN familien og det er kjekt å kunne presentere de som er ansatt her det siste året. Monika Sjåstad er ansatt som økonomimedarbeider. Hun fakturerer og fører regnskap og lønn. Slik er hun med å sikre at selskapet er i balanse. Det er også hun du møter når du ringer til NBN for å bestille nye oppdrag. Kristian Lindanger er ansatt som formann for industriprosjekt. Han er en av dem som har bidratt til å klargjøre det nye bygget til Havlandet Forskningslaboratorium som du kan lese mer om på side 9.

i 10 år og er nå tilbake i selskapet der han tok fagprøve i 2009. Han forteller at det er godt å være tilbake i Florø med kone og barn. Selv prøver han å få flere klassekamerater fra videregående til å flytte hjem til Florø. «Nå er aktiviteten høy og det er flotte hus på markedet. Tidspunktet er perfekt», sier han. Hele 6 lærlinger har tatt fagbrev og alle sammen er ansatt videre som elektrikere. De nyansatte heter Tony Sundal, Tor-Even Langø, Iselin Tunheim, Martin Yndestad, Signe Kjelsnes og Petter Havikbotn.

... Jeg sier til venner at tidspunktet for å flytte hjem til Florø er perfekt ...

NBN Elektro har alltid vært opptatt av å skape et godt læringsmiljø. En ungdom tilfører bedriften nye impulser og oppdatert kunnskap. Lærlingen blir i løpet av læretiden stadig mer produktiv og lønnsom for virksomheten. Ved å videreføre kunnskap gjennom lærlingordningen bidrar vi til å sikre fremtiden til elektrobransjen.

VÅRE SELSKAP

John Viken er ansatt som elektriker og Erik Myhre Sunde som elektroingeniør. Erik har bodd i Bergen

Her ser vi de nyeste tilskuddene i NBN familien. Fra venstre: Monika Sjåstad, Iselin Tunheim, Erik Myhre Sunde, Martin Yndestad, Tor-Even Langø og Signe Kjelsnes. Bak fra venstre ser vi Petter Havikbotn, Tony Sundal, John Viken og Kristian Lindanger. Foto: Photoevent

5

www.incgruppen.no


WIS har stor økning i oppdragsmengde, og det er full rulle i produksjonshallen. Foto: Photoevent

WIS når nye høyder West Industri Service (WIS) nærmer seg 140 ansatte og de har flere ledige stillinger ute. Det er ikke så rart med tanke på at de 2018 har utført flere oppdrag med stor spennvidde. Pilene peker nå oppover og gir grunn til optimisme. Selskapet har hatt stor aktivitet både lokalt og på flere av de store skipsverftene. De har fullført flere vedlikeholdsarbeid hos Ewos, samtidig som de har vært med på å bygge det nye varehotellet ved nedkjørselen til Fjord Base i øst. Fra februar til april har WIS arbeidet på PGS sine fartøy; Ramform Vanguard og Sanco Swift.

Nytt anlegg vil resultere i færre tilfeller av uplanlagt nedetid som følge av vedlikehold. Oppdraget medførte både arbeid med stål og mekanisk arbeid. I forkant av utsending av anbud, utarbeidet ITM spesifikasjoner og design av det nye anlegget. I henhold til interne retningslinjer gikk de bredt ut i leverandørmarkedet med prisforespørsel. Flere selskaper viste positiv respons. WIS er dermed svært glade for å vinne oppdraget. «Leverandørenes forståelse av oppdraget, nærheten, og pris ble tungtveiende argumenter for oss når vi valgte å gå videre med WIS til slutt», sier daglig leder i ITM John Frode Faye.

WIS har også fått et spennende oppdrag for IOS Tubular Management AS (ITM AS) som er lokalisert på Fjord Base. ITM AS besluttet på vårparten 2018 å skifte ut to rack-linjer. Rack-linjene brukes for å føre rør enkeltvis inn i en maskin som skal produsere nye olje- og gasstette gjengeforbindelser.

WIS VVS hos HMY Rørleggerselskapet i INC Gruppen, WIS VVS, har hatt mye jobb hos Havlandet Marin Yngel (HMY). WIS VVS skal utvide tilførselen av temperert vann til de landbaserte oppdrettsanleggene. Du kan lese mer om HMY på side 8. WIS VVS skal nå starte på en leveranse av røropplegg i container med varmeveksler, som også inngår i prosjektet de utfører hos HMY. Prosjektet i sin helhet innebærer også mindre jobber på vedlikehold samt ombygginger for å gjøre anlegget mer effektivt. WIS VVS er basens eget rørleggerselskap, og her ser vi de arbeide med vann til de landbaserte oppdrettsanleggene. Foto: Photoevent NYTT FRA INC GRUPPEN

6


Tommel opp for berggylt Havlandet Marin Yngel AS (HMY) driver med landbasert produksjon av marine arter. I 2014 ble selskapet engasjert av en gruppe lakseoppdrettere for å starte oppdrett av rensefisk, av arten berggylt. Nå arbeider de med en mer langsiktig avtale. Berggylt ble i 2014 vurdert til å være en effektiv rensefisk for avlusing av laks. Produksjon av berggylt er på flere områder lik produksjon av torsk, og HMY hadde derfor kompetanse til å starte oppdrett. Berggylt er en krevende oppdrettsart med lite etablert kunnskap om storskala produksjon.

... Det viser seg nemlig at oppdrettet Berggylt er den beste luse-spiseren ... I 2017 overtok SalMar kontrakten fra de lokale oppdretterne. Berggylt har hatt økende aktivitet i noen år, men Salmar har vært i en vurderingsfase på produktet. Dermed har aktiviteten så langt vært midlertidig. Det er naturlig med tanke på at HMY utforsker ukjent farvann. Mye tyder nå på at aktiviteten og samarbeidet vil fortsette videre fremover. Det arbeides med en langsiktig avtale mellom partene. Det viser seg nemlig at oppdrettet berggylt er den beste luse-spiseren. Aktivitetsøkningen har gjort at de trenger flere hender, og det siste halvåret har de fått tre nye medarbeidere med på laget: Nils G. Tangvik, Magnar Steindal og Hanne Sveen.

Stine Pedersen Standal er i praksis hos Havlandet Marin Yngel (HMY), og får med seg det som skjer av den daglige driften. Her sammen med Berggylten. Foto: Fotoevent

Havlandet RAS Pilot har valgt å gå en vurderingsrunde med etablerte leverandører og dette skyver oppstartstidspunkt noe. Målet er å komme i gang med å bygge et pilotanlegg for landbasert produksjon av laks opp til slaktestørrelse i august. Anlegget vil ha en årlig produksjon på ca. 200 tonn. Formålet med pilot-anlegget er å dokumentere at vi klarer å innfri biologiske og kommersielle forutsetninger for landbasert produksjon av slakteklar laks. Både innovasjon Norge, Sparebanken Sogn

og Fjordane og Sparebanken Vest har støttet prosjektet. Etter pilotfasen er det planlagt å bygge ut et større anlegg på 10.000 tonn. Dette anlegget skal være med å sikre at Fjord Base blir en relevant arbeidsplass også i fremtiden.

7

www.incgruppen.no

VÅRE SELSKAP

Bygger RAS pilot fra august


Her ser vi subsea utstyr bli rengjort og klart til videre bruk på havets bunn. Foto: Photoevent

Gode maleråd kan gi besparelser Norsk Contracting Partner AS (NCP) er Fjord Base sin korrosjonsentreprenør. Ved å ta kontakt oss møter du på mange år med erfaring innen maling og overflatebehandling. Skal du i gang med et prosjekt hvor du har behov for å spesifisere en overflatebehandling som passer til det miljøet og den bruken konstruksjonen får? Da er det bare å ringe oss på 57 75 18 00.

sjekt kan vi tilby en visuell kontroll og gi et forslag til hvordan du kan utføre overflatebehandling og hvilket malingssystem du bør velge. På bildet ser du Thomas som spyler et juletre som kom inn fra feltet Troll. Et juletre består av ventiler, sikringssystemer, koblinger og nødvendige måleinstrumenter som kobles på brønnrammene. Bilde av en brønnramme kan du se på side 18. Dette juletreet skal altså stå på havbunnen og dermed havner det i kategorien subsea materiell. Totalt tok det 12 timer å få rent og fint.

For konstruksjoner som har behov for behandling etter å ha vært i bruk? Vi har utstyret som trengs for å foreta pålitelige tilstandskontroll med blant annet avtrekksprøver av eksisterende maling. Deretter kan vi ferdigstille en rapport som viser tilstanden til konstruksjonen og anbefale behandling som sikrer konstruksjonen for videre bruk. For mindre pro-

Kinn Marina tilbyr et moderne og effektivt kaiområde som legger til rette for båthotell og vinteropplag. Vi har også fasiliteter for nødvendig service, vedlikehold og reparasjon av din båt! Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig prat, og et godt tilbud. KINN MARINA Brandsøysundet 29, 6908 Florø Tlf: 485 06 000 www.kinnmarina.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

8


Det nye bygget til HFL vil frigi nødvendig kapasitet, og doble arealet fra tidligere. Foto: Photoevent

Laboratorium på flyttefot Havlandet Forskningslaboratorium AS (HFL) sin kjerneaktivitet består av våtkjemiske og mikrobiologiske analyser. De har så langt hatt lokaler på Trolleskjæret, men i disse dager er de på flyttefot. med oppdrett laks, i tillegg til torsk og berggylt. Vi håper at unge, nyutdannede ser på dette som en attraktiv faglig klynge som de ønsker å bli en del av.

Når du leser dette, er de ansatte på plass i nye lokaler på Fjord Base. Dermed øker de sitt tilgjengelige areal fra 400 m2 til hele 800 m2. Det nye bygget har laboratorium, kontorfløy og møterom. På Trolleskjæret kunne så mange som 9 personer arbeide på samme kontor, så de ser frem til å få mer plass.

Nytt areal gir dem mulighet til å satse i nye næringer. Fordelen til HFL er at de gjør alle undersøkelser innomhus, mens konkurrentene gjerne sender prøvene til utlandet. Fiskefôr er en viktig næring for HFL i dag, men de tar også oppdrag fra oljenæringen.

Den nye lokasjonen plasserer dem tett opp til Havlandet Marin Yngel. HFL blir dermed en mer tilgjengelig støttespiller for selskapet som skal til

Følg våre nye på Facebook INC Gruppen har samlet stab- og støttefunksjoner i INC Support. Selskapet består av ansatte innenfor fagområdene regnskap/lønn, IT, innkjøp, personal, marked og HMSSK (helse, miljø, sikkerhet, sikring og kvalitet). Nå blir vi snart flere på laget.

VÅRE SELSKAP

I år har vi fått med oss Bodil Bø på regnskap og Marius Solheim på IT. I tillegg har vi ansatt en ny person innenfor HMSSK/HR som begynner om noen måneder, og vi er i gang å ansette mer personell innenfor IT og avdelingen for innkjøp og anskaffelser. Vi kommer til å annonsere de nyansatte på Facebook-siden når de starter i gruppen. Så om du vil holde deg oppdatert på hvem som blir med på laget, så kan du like «INC Gruppen» på Facebook.

9

www.incgruppen.no


Velforeningen på tur i Flora kommune I år arrangerer Velforeningen sju turer i kommunen for de ansatte. Turene er valgt ut i fra Flora Turlag sin Turtrim 2019. Det har også blitt arrangert en ettermiddagstur til Brandsøyåsen, som er Florøs mest tilgjengelige fjelltopp.

NYTT FRA INC GRUPPEN

10


INC GRUPPEN

... Velforeningen i INC Gruppen har som siktemål å styrke det sosiale miljøet og fellesskapet for, og blant ansatte i INC konsernet ...

11

www.incgruppen.no


Her ser vi vår nyinnkjøpte kran som kan gå på elektrisitet. Foto: Photoevent

Det grønne skiftet Vi arbeider kontinuerlig for å beholde tittelen; «Norges grønneste base». Vi øker kapasiteten på landstrøm På Fjord Base har vi to kaier med landstrømanlegg. Et slikt anlegg gjør at skipene som ligger til kai ikke trenger å la motoren gå, noe som igjen fører til mindre luftforurensing og støy. Landstrøm er et av de mest effektive klima- og miljøtiltakene på skipsfart på kort sikt. I følge en rapport fra DNV GL kan bruk av landstrøm potensielt kutte norske utslipp med 200 000 tonn CO2, noe som er tilsvarende en stor industribedrift.

Ved å ha fokus på miljøvennlige løsninger ved innkjøp har vi valgt å investere i el-biler til interntransport på basen. I tillegg har vi investert i en kran som har mulighet til å gå på elektrisitet. Det er den beste på markedet med tanke på utslipp og miljøgasser. Kranen har funnet seg godt til rette på Fjord Base, og har prosjekter så å si hele tiden.

... Arbeidet med å være Norges grønneste base foregår hver eneste dag, i hvert eneste ledd ...

Vi bygger også landstrømanlegg på både kai A og kai F. På kai A har vi allerede fått innvilget søknaden fra Enova, mens vi venter på godkjenning på kai F. Vi ser på begge utbyggingene i sammenheng, og venter derfor på siste godkjenning før vi setter i gang. Vi håper å starte byggingen før sommeren, og ønsker på lang sikt at alle kaier på Fjord Base skal kunne tilby landstrøm til skipene som ligger til kai her.

Alle bedriftene i INC Gruppen arbeider ihht. sertifiseringen ISO 14001. Det er en verdenskjent standard for miljøstyring, og gir oss ekstra fokus på å være miljøbevisste. Sertifiseringen krever daglig oppfølging. I tillegg har prosjektet Lean and Green, som du kan lese mer om på side 22, gitt oss reduksjoner i utslipp. Sammen blir vi stadig grønnere og mer effektive.

NYTT FRA INC GRUPPEN

12


Et år uten personskade Saga Fjordbase er det selskapet i INC Gruppen som har mest risikofylt arbeidsdag. I mai markerte vi at et helt år var gått uten en eneste personskade. Dette i en periode med økende aktivitet, mer press og flere oppdrag. Vi setter alltid helse, miljø og sikkerhet, sikring og kvalitet (HMSSK) øverst på prioriteringslisten. Vi har gransket hendelsen og hendelsesforløpet for å sikre at vi stadig utvikler oss i riktig retning. På den måten har vi styrket vår beredskap. I lys av hendelsen har Industrivernet arrangert flere gode øvelser, og både samband og industriverngarasjen er oppgradert. Industrivernet er de første som rykker ut om det skulle skje en ulykke på basen. Der deltar ansatte fra forskjellige bedrifter som har kompetanse på blant annet brannvern og førstehjelp. Nå arbeider de med korrigerende tiltak, risikovurdering, og systematikk for å sikre god beredskap dersom det skulle oppstå en ny hendelse.

INC Gruppen har flere revisjoner og tilsyn fra eksterne aktører. Her får vi stort sett gode tilbakemeldinger for jobben som blir gjort. Vi kan alltid bli bedre, og vi setter pris på konstruktive tilbakemeldinger. Hver måned har vi forskjellige fokusområder innenfor HMSSK. De forskjellige temaene varierer fra orden og ryddighet til trafikk, fallende gjenstander og risikostyring.

... Vi arbeider kontinuering med HMS, sikring og kvalitet. Resultatet av dette ser vi igjen i et år uten personskader ...

Spennende truckmesterskap I mai ble det 3. truckmesterskapet mellom Saga Fjordbase og Vestbase arrangert! Mesterskapet er en uhøytidelig kappestrid, hvor målet er å sette fokus på HMS og kvalitet på en morsom måte. I år var det virkelig spennende, ettersom Saga Fjordbase var lovet vandrepokalen til odel og eie om de stakk av med seieren. Det ble - etter litt om og men, Vestbase som var best sammenlagt. Det betyr at vi må arrangere et nytt mesterskap neste år, for å ta tilbake tronen.

INC GRUPPEN

Hendelse den 17. februar Den 17. februar 2019 hadde vi en hendelse på Fjord Base, hvor vi for første gang måtte evakuere alle tilstedeværende.

Kjappest mulig saging og spikring stod også på agendaen denne dagen! Foto: Asgeir Øvrebotten

13

www.incgruppen.no


Ingrid Janett Høyvik

NYTT FRA INC GRUPPEN

14

Foto: Photoevent

BASEPROFILEN


Ingrid Janett Høyvik (39) jobber med noen mikroskopiske skapninger, hos Havlandet Marine Yngel (HMY). De blir kallet hjuldyr, men er så små at en må bruke mikroskop for å se de. Ja, det ser nok mer ut som jeg jobbar med sølevann, smiler Ingrid Janett, som har jobbet med dette siden 2003. I starten var det torskeyngel som skulle fôres opp, nå er det den lusespisende berggylta som er hovedmålet.

... Det er utrolig spennende å få jobbe med en forholdsvis ny næring i den store sammenheng ...

Hjuldyra eller rotatoria er et levende fôr, som torskeog berggyltlarvene er helt avhengig av. Ingrid Janett forteller at de får inn hjuldyra som hvileegg, - og så dyrker vi de fram ved hjelp av alger. Hjuldyra formerer seg ved godt stell og hos HMY går det med flere milliarder dyr hver dag, til å fôre de ca. 4 millimeter lange fiskelarvene. Dette er en komplisert produksjon, som er avhengig av at mange variabler stemmer. Produksjonen krever god hygiene, rette forhold på vannet og stor nøyaktighet.

hovden, og har alltid likt praktisk arbeid. I oppveksten var mye av fritiden fylt opp med arbeid hjemme på gården, men ho hadde alltid et savn etter å få være på sjøen. Jeg vokste opp ikke så lang fra Steinvik Fiskefarm og det har nok inspirert meg i valg av utdanningen og yrkesretning. Jeg ser på oppveksten på gård som en viktig ballast i jobben min, men er godt fornøyd med å ha flytta meg fra jorden til sjøen.

... Det er bakteriekrigen som er den viktigste, og det er om å gjøre å finne den rette balansen ...

Framtidsrettet arbeidsplass Arbeidet tar nok mye fokus, sier Ingrid Janett, og viser til at det aldri står stille – og at de stadig er i utvikling. Det er utrolig spennende å få jobbe med en forholdsvis ny næring i den store sammenheng. Det er mye forskning og utvikling, prøving og feiling, og ingen dager er like. Det er ikke mange som har utdanning og jobber med akkurat det feltet jeg gjør, så jeg setter stor pris på at vi nylig har ansatt en ny medarbeider med tilsvarende kompetanse. Det er kjekt å jobbe i et team. Ingrid Janett framhever også eierne som er flinke til å finne de rette nye tinga å satse på. Det er bra å ha flere bein å stå på, og jeg er ikke bekymret for framtida. HMY har en kompetanse og et produkt som havbruksnæringen har godt bruk for – langt inn i framtiden.

Smal kompetanse Ingrid Janett studerte akvakultur ved høgskolen i Sogndal, og skrev kandidatoppgava si om emnet, etter å ha jobbet med hjuldyr hos Norsk Marin Yngel i Svelgen. Det var inngangen til at jeg fikk jobbe med dette her i Florø. På den tiden var det oppdrettstorsk som stod i fokus, og enda jobber vi med å videreføre stamfisken av torsk. Vi er de eneste i fylket som jobber med levende fôr, men har gode kollegaer i Hordaland og på Havforskningsinstituttet. Det er godt å ha noen å utveksle erfaringer med. Fra jord til fjord Ho er oppvokst på gårdsbruk i Holmesundet i Stein-

Tekst: Anita Øygard A til Å Grafisk Design og Media

15

www.incgruppen.no

INC GRUPPEN

Hektisk familiefritid På fritiden har sjøen også vært viktig for Ingrid Janett. Tidligere brukte jeg mye tid på padling og dykking, men med hus og hjem og ikke minst 3 barn fra 6 til 12 år har disse interessene måtte vike. Nå går det mye i leksehjelp og kjøring til og fra aktiviteter. Heldigvis er det kort vei fra Botnaholten til Brandsøyåsen, og jeg passer på å sette av tid til turer i nærområde – og så blir hytta ved Dalsfjorden brukt en del. Med tiden regner jeg med å ta opp igjen noen av de gamle hobbyene mine, smiler Ingrid Janett.

Skjøre larver krever presisjon Vi forsker stadig på hva som er den optimale metoden, og etter 16 års ser jeg selvsagt framgang – men enkelt er det ikke. Det er bakteriekrigen som er den viktigste, og det er om å gjøre å finne den rette balansen. Berggyltlarvene er skjøre vesen, og det går mange bakterieprøver fra HMY til HFL (Havlandet Forskningslaboratorium). Ingrid Janett forteller at berggyltene er varmekjære, og inne i levende-fôr avdelingen ligger temperaturen på rundt 30 grader. Når en i tillegg jobber i regnklær, blir en svett i løpet av en dag. Det følger en del papirarbeid med jobben, med prosedyrer og rapporter, men Ingrid Janett trives best med den praktiske delen av jobben.


Her ser vi vårt nyeste bygg , bygg 68 som skal bidra til enda flere fleksible lagerløsninger på Fjord Base. Dronefoto: Photoevent

Stedet hvor vi griper muligheter og skaper verdier Akkurat nå er Fjord Base 4 kilometer lang. Vi har 885 000 kvadratmeter med disponibelt areal, 9 kaier og 60 forskjellige bedrifter. Her er i tillegg 550 ansatte. At vi griper mulighetene som kommer, og skaper verdier er det ingen tvil om. Vi er i mål med arbeidet i vest med Petroleum Geo-Services(PGS), og de har funnet seg godt til rette på Fjord Base. Vår nyeste utbygging skjer nå ved østre inngang til basen. Her bygger vi bygg 68, som er et varehotell på 1200 m2. Det skal være klart i september, og vi ligger godt i rute. Lageret vil være utstyrt med en traverskran, slik at vi sikrer at Fjord Base kan tilby fleksible lagerløsninger til både nye og eksisterende kunder . Vi får stadig forespørsler på både rørareal og nye påbygg fra forskjellige leverandører. Dette fører til at her skjer små utbygginger og forbedringer hele tiden. Vi har tatt i bruk mer av arealet i vest og flytter nå noe av rørmassen dit for å få plass til nye og spennende prosjekt i øst.

anleggsprosjekt. Han forteller også at viktige element i forhold til trafikkflyten på basen er i ferd med å forbedre seg med en ny vei ved hovedporten, for å bedre veisystemet vestover på basen. Det er også gjennomført relativt store investeringer for å øke den elektriske nettkapasiteten. Dette er for å kunne elektrifisere både maskiner på basen, landstrøm til fartøy og ikke minst forberede nok kapasitet for fremtidig industri på nye områder i vest. Han understreker at INC Gruppen sitt mantra «gripe muligheter og skape verdier» utvilsomt også gjennomføres i praksis

... Vi har en svært dyktig stab i Fjord Base, som arbeider kontinuerlig for at vi har nok kapasitet til fremtidig industri ...

Den nye basesjefen I forrige INC Nytt skrev vi om Stig Førde, som var ansatt som videadministerende direktør i Fjord Base AS. Han forteller at det har vært en hektisk start med gjennomføring av flere bygge- og

NYTT FRA INC GRUPPEN

16


Et tilbakeblikk på Fjord Base

FJORD BASE

Fjord Base ble offisielt åpnet 21. august 1985 av datidens statsråd Arne Rettedal. Her ser vi tre av de første ansatte på Fjord Base, Nora Løken, Einar Nødset og Agnar Strømsnes. Den gang da håpet eierne på 40–60 ansatte, og å ha et par selskap etablert. Det gikk langt bedre enn som så ...

17

www.incgruppen.no


Den ene havbunnsrammen løftes fra Fjord Base til installeringsfartøyet Seven Arctic. Foto: Beate Grønnevik

Store løft på Fjord Base Det er ett år siden Wintershall leverte Plan for utbygging og drift av Nova feltet vest for Florø. I mellomtiden har Saga Fjordbase AS sikret kontrakten på å levere alle basetjenester til Wintershall under produksjonsboringene. Boringen starter sommeren 2020, men allerede i mai kunne Florøværingene se to store havbunnsrammer på kaia i øst. Den godkjente utbyggingsløsningen for Nova består nemlig av to havbunnsrammer (også kalt ITS) som blir knyttet opp mot Gjøa-plattformen. Gjøa skal også levere strøm, løftegass og vanninjeksjon til Nova-feltet. Med dette er Wintershall sin Nova-utbygging med på å forlenge levetida for Gjøa plattformen også. Kontrakten for rørledninger og havbunnskonstruksjoner er tildelt Subsea 7 Norway AS. Subsea 7 skal designe, anskaffe og installere fire rørledninger som skal koble Nova til Gjøa. I tillegg skal Subsea 7 installere strukturene som bygges av Aker Solutions, inkludert havbunnsrammene, manifoldene, kontrollkablene og tilhørende utstyr. Dermed var det Vidar Løyning i Subsea 7 som var ansvarlig for de tunge løftene som ble foretatt på Fjord Base den 6. mai. Subsea 7 sitt installeringsfartøy, Seven Arctic, transporterte de to rammene 45 kilometer fra basen i Florø til Nova-feltet, før de ble installert på 370 meters dyp.

Logistikksjef Vidar Løining fra Subsea 7. Foto: Beate Grønnevik

Scann denne QR koden med Snapchat og se film av løftet fra Fjord Base til Seven Arctic.

Nova-feltet forventes å komme i produksjon i 2021.

NYTT FRA INC GRUPPEN

18


Neptune sikrer aktivitet på basen Cara-funnet som ligger 60 kilometer fra Florø, var det største olje- og gassfunnet i 2016. Nå er prosjektet omdøpt til Duva og vil være med å sikre aktivitet på Fjord Base fremover. TechnipFMC har fått ansvaret for å levere alt undervannsutstyret (subsea) fra brønnhodet og opp til festet til kontrollkabelen på Gjøa-plattformen. Neptune har også delt ut kontrakt for seks brønner til riggselskapet CIMC Offshore. Avtalen gjelder leie av riggen Deepsea Yantai, som skal driftes av Odfjell Drilling. Den skal i utgangspunktet bore tre produksjonsbrønner på Duva-feltet fra 2019, og skal senere kunne bore tre brønner på Gjøa-feltet.

Duva-feltet skal bygges ut med en havbunnsramme og tre produksjonsbrønner. P1-prosjektet på Gjøa skal hente ut tilleggsressurser, også der med en havbunnsramme og tre produksjonsbrønner. Utbyggingen fører til at eiendomsselskapet Fjord Base AS får leie ut et større areal til Neptune i en periode fra høsten 2019. Saga Fjordbase AS får økt sin subsea, - og prosjektaktivitet som følge av at Duva og Gjøa P1 legges til Florø.

«Over utbyggingsperioden for Duva og Gjøa P1 forventes over 200 millioner kroner i direkte ringvirkninger for Florø-regionen, forklarer Oddvar Aarberg, Base og Logistikksjef for Neptune i Florø. «Dette inkluderer nesten en dobling av helikoptertrafikken og mangedobling av dagens Gjøa havneaktivitet, med blant annet ekstra forsyningsbåter». Han legger til at den viktigste ringvirkningen for regionen og basen likevel er forlenget levetid for Gjøa.

FJORD BASE

I februar overrakte operatøren Neptune Energy utbyggingsplaner for rundt ti milliarder kroner til oljeog energiminister Kjell Børge Freiberg. Prosjektene Duva og Gjøa P1 skal i produksjon rundt årsskiftet 2020/2021, og skal knyttes til Gjøa-plattformen som ligger 6 kilometer unna. Prosjektene skal totalt kunne levere 120 millioner fat oljeekvivalenter, fordelt på 32 millioner fat på Gjøa P1 og 88 millioner fat på Duva.

19

www.incgruppen.no


De ansatte hos Petroleum Services står klare for å tilby sine tjenester på Fjord Base.

En viktig brikke Petroleum Services er et selskap i Sumitomo Corporation Group. Vi ble etablert på Fjord Base i 2003 og her har vi 11 faste ansatte. Vi administrerer fôringsrørenes (OCTG) forsendelseslager. Totalt på Fjord Base er det lagret omtrent 100 000 tonn med rør. Hvert eneste rør trenger overflatebehandling, inspeksjon og flere andre tjenester og dermed er det mange selskap som arbeider med rørene daglig. De forskjellige selskapene samarbeider godt, noe som gjør at vi er svært effektive og dyktige på rør.

Et fôringsrør er et kraftig stålrør som settes ned i petroleumsbrønner, for å støtte og sikre hullet som er boret. Vi tester og planlegger vedlikehold av nye produkter. Fra Fjord Base forsyner Equinor plattformene Snorre, Visund og Tordis/Vigdis. Fjord Base er sentralhavn for foringsrør i Europa og Petroleum Services er en viktig brikke. Vi flytter, planlegger og administrerer mange av rørene til Equinor.

Trives på Fjord Base Halliburton ble grunnlagt i 1919 og er dermed 100 år i år! Vi leverer tjenester til aktører i olje- og gassindustrien på alle stadier i utvinningen av et reservoar. Halliburton ble etablert på Fjord Base i 2006 og er i dag 13 ansatte som er enig om at Fjord Base er et flott arbeidssted. Vi har totalt 88 lagertanker på Fjord Base som vi har fordelt på brine, mud, basoil og tørrbulk. Vi er tilknyttet Kai C, Kai F og Kai B hvor våre produkt blir produsert, levert og mottatt via linjesystem til og fra supplybåter og lagerbåter. Vi leier også 2200 m2 lager og kontor hvor vi lagrer, mottar, leverer og pakker ut varer til kundene. Etter å ha vunnet viktige kontrakter med Equinor og Wintershall planlegger vi å være på Fjord Base lenge. Vi håper å bli foretrukket på tildeling av andre operatørkontrakter med tilknytting til Florø. Vi ser fram mot høsten 2019 og 2020 hvor aktiviteten øker betraktelig med oppstart på Snorre Expansion Project og feltene Nova og Vega. Wenke Domben Rognaldsen er daglig leder på avdelingen i Florø

NYTT FRA INC GRUPPEN

20


Fjord Base i Flora og Kinn Vi har spurt ordfører Ola Teigen og rådmann Knut Broberg i Flora kommune om å fortelle oss litt om hva Fjord Base betyr for kommunen. Vi har også utfordret de til å si noe om hvordan samarbeidet mellom kommune og næringsliv vil bli i Kinn kommune. I Flora arbeider det over 800 mennesker innen petroleumsnæringen. Flesteparten av disse er sysselsatt ved ulike bedrifter på Fjord Base. Det er med andre ord den største private arbeidsplassen i kommunen. Ola mener at fremtiden ser lys ut. Stor aktivitetsøke i Nordsjøen betyr at det blir mer å gjøre på land. Snorre Expansion, Nova, Vega, Duva og P1 gir investeringer på 40 milliarder kroner og prosjektene skal forsynes fra Florø. Dette skaper flere arbeidsplasser, men også investeringer i infrastruktur på basen, flere reisende til Florø og vekst i handel. Han har sett hvordan aktiviteten på Fjord Base påvirker inntekten til kommunen. Ola mener

at nøkkelen til at både næringslivet og innbyggere skal være fornøgd i den nye kommunen er godt samarbeid mellom kommune og næringsliv. Knut forteller at Fjord Base legger til rette for at arbeidsplassene kan etableres der hvor verdiene skapes. På denne måten er Fjord Base en viktig aktør i utviklingen av vårt eget lokalsamfunn. I Kinn kommune får vi økt fokus på kysten og viktigheten av å legge til rette for god satsning der. Samarbeid og dialog mellom kommune og næringsliv blir viktig om vi skal lykkes. Knut bekrefter at Fjord Base vil spille en viktig rolle i kommende Kinn kommune.

FJORD BASE

... Det er viktig at Kinn kommune, både politisk og administrativt, følger opp næringen og bidrar til at den blir minst like viktig for den nye kommunen som den har vært for Flora ...

Rådmann i Flora kommune, Knut Broberg og Ordfører Ola Teigen. Foto: Arne Hjort Johansen/Firdaposten

21

www.incgruppen.no


Lean and Green fortsetter

3 på basen 1. Hva er din jobb på basen? 2. Hvor lenge har du jobbet her? 3. Hva tror du om oljeframtida til basen og Florø?

Prosjektet som skal sikre effektivitet og grønne løsninger på Fjord Base ruller videre. Siden 2016 har de største selskapene på Fjord Base møttes for å finne smarte og grønne løsninger sammen. Rørgruppa ser i disse dager på reduksjon av mellomlagring, mens forsyningsgruppa ser på hvordan de kan redusere snutid på fartøy ytterligere. Om vi klarer å losse og laste fartøyene raskere, kan de gå med lavere tempo ut til installasjonene. Det vil redusere utslipp av CO2.

RUNE ANDREAS EICK Principal Consultant Supply Chain Management Equinor ASA

Samlet sett er vår viktigste læring at det er en god ide å snakke sammen på tvers av selskap. Med økt forståelsen for hverandres utfordringer er det lettere å se hvordan vi kan jobbe sammen for å skape en bedre flyt av varer på Fjord Base.

... Samlet sett er vår viktigste læring at det er en god ide å snakke sammen på tvers av selskap ...

1.

Jeg er ansvarlig for Equinor sitt logistikksenter OCTG. Vi planlegger logistikken for alle rør som benyttes i Equinors 110-120 årlige brønner på norsk sokkel. Vi er også involvert i internasjonale leveranser. Rollen min innebærer HMS oppfølging, bemanningsdimensjonering ift. innmeldte behov, prioritering av oppgaver, drive og initiere forbedringsaktiviteter, personellutvikling, lokalt kontaktpunkt/rådgiver mot de kontrakter som er relevante mot OCTG operasjoner, samt bidra til god samhandling med Equinors leverandører.

2.

Siden september 2006. Før dette var jeg 7 år i drilling offshore, og noen år som styrmann på gasstanker i Bergesen dy ASA.

3.

Oljeframtiden til Florø og Fjord Base har alle muligheter til å være lys. Vi må være innstilt på kontinuerlig endring og forbedring for å fortsatt være en attraktiv forsyningsbase. Det er mange proaktive og forbedringsvillige personer som arbeider her på basen, og dette er det svært viktig å synliggjøre.

MAREN KVÆRNØ ULSETH Workshop Technician TechnipFMC

1.

Jeg utfører testing, vedlikehold og reparasjoner på både stort og smått subsea-utstyr.

2.

Jeg har jobbet her på Fjord Base siden april 2018 og jeg stortrives!

3.

Jeg har stor tro på oljefremtiden her i Florø. Det er masse flinke folk i arbeid som bidrar til positiv utvikling med stor ståpå-vilje. Det er ikke uten grunn at jeg som nordmøring forvilla meg ned hit.

VIVIAN K. LANDØY Kvalitetsansvarlig Havlandet Forskningslaboratorium AS (HFL)

Gjengen i Lean and Green fortsetter samarbeidet. Foto: Lisa Giil Photography

NYTT FRA INC GRUPPEN

22

1.

Jeg sikrer at kvalitetssystemet til enhver tid er iverksatt og følges. Jeg gjør også konsulentvirksomhet for kunder på kvalitetsarbeid, samtidig som jeg tar analyser på kjemisk og mikrobiologisk lab.

2.

Har vært ansatt i HFL siden 2005.

3.

Vi merker at det er stor aktivitet på basen og får flere oppdrag fra offshorefartøy i form av vannprøver. Det er også svært spennende å være med i prosjektet til Havlandet RAS Pilot. Med satsningen på havbruk på basen kan det gi flere muligheter i fremtiden.


minneord

NORA NORSTRAND LØKEN Det var med stor sorg at vi mottok det triste budskapet om at vår kjære Nora hadde gitt slipp på livet, søndag 17. mars etter en lengre kamp mot kreften. Nora jobbet over 30 år på Fjord Base, og var en av de første som ble ansatt. Hun har vært en trofast medarbeider i INC. Nora var en sterk dame, med et stort smil og stor sjarm. Alle årene vi har hatt sammen har gitt oss mange gode minner. Hennes gode humor, latter og ikke minst hjelpende hånd har vært en hverdag hun har delt med oss. Hun hadde en enorm lojalitet til jobben og var uendelig stolt av arbeidsplassen sin. Helt til det siste var hun opptatt av utviklingen på basen og ikke minst hvordan alle andre hadde det. Vi er takknemlig over å ha hatt Nora som vår ambassadør i alle disse årene. Hun ga av seg selv og satt utrolig pris på alle rundt seg. Vi tar med oss de fine minner videre i livet og gjemmer de innerst i hjertene våre. Vi lyser fred over minne til kjære Nora. Våre tanker går til Hallvard, Tonje, Helle og Mathias

minneord

SVEIN L ANGØY

Det var med stor sorg at vi mottok det triste budskapet om at vår kjære pensjonist Svein har gått bort, fredag 31 mai.

Svein har hatt en lang fartstid på basen, han har jobbet på Fjord Base siden høsten 1986. Han har vært en trofast og respektert medarbeider i INC helt til han gikk over i pensjonistenes rekker i 2012. Han jobbet innen logistikkoperasjoner og var kai kontoret sitt stødige talerør. Svein var en tydelig og synlig person som ga hundre prosent i jobben sin. Han hadde respekt og ble satt stor pris på av alle rundt seg, både i INC Gruppen og på basen. Hans gode humør, store stå på vilje, poesi og gode historier vil vi ta med oss videre. Vi lyser fred over minne til kjære Svein. Våre varme tanker går til familien.

23

www.incgruppen.no


Aqua Nor Den 20-23 august stiller Havlandet Marin Yngel og Havlandet Havbruk stand på Aqua Nor for å promotere oppdrett av berggylt, torsk og laks. Aqua Nor har siden 1979 vært et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakulturteknologi. Vi skal stå sammen med Det Marine Vestlandet 2019, som er en fellesstand med utstillere fra fylkeskommunene Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane. Det er åttende gang det arrangeres en slik fellesstand, og det er for å vise noe av det regionen vår kan by på innen marint næringsliv. Regionalt samarbeid gir store fordeler på mange områder, og vi er glade for å være med på laget. Standen ligger i hall D, og inkluderer 23 utstillere. Blant disse finner man blant annet NagellD og Polarny Maritime. Håper vi sees på Aqua Nor!

Foto: Det Marine Vestland sin stand i 2017. Foto: Snolys.no / Stiftelsen Nor-Fishing.

A til Å - www. atilaa.no Foto: Photoevent

Vi griper muligheter og skaper verdier

Lokal drivkraft INC Gruppen er opptatt av å skape aktivitet i lokalsamfunnet. Selskapene våre har utviklet seg til en stor gruppe og er en viktig del av næringslivet i Flora kommune. INC Gruppen har aktiviteter innen olje og gass, tekniske tjenester, eiendomsutvikling, akvakultur, subsea og industrielt vedlikehold.

INC GRUPPEN www.incgruppen.no • Tel. 57 75 18 00

Profile for A til Å Grafisk Design og Media

Nytt fra INC Gruppen  

Informasjonsmagasin fra INC Gruppen - juni 2019

Nytt fra INC Gruppen  

Informasjonsmagasin fra INC Gruppen - juni 2019

Profile for atilaa