Nytt fra INC Gruppen

Page 1

Foto: Helldal

Nr. 2 - 2018

Vi griper muligheter og skaper verdier

1

www.incgruppen.no


Vi er klare for 2019 I 2018 har vi sett at pilene peker oppover igjen etter oljekrisen. Nå planlegger vi 2019 som ser ut til å kunne passere rekordåret 2014, når vi ser på hvor mange tonn vi planlegger å løfte over kaiene. Det er viktig å ha fokus på HMS (helse, miljø og sikkerhet) når aktiviteten øker. Vi vil få flere nye medarbeidere som trenger gode faddere og opplæring i risikoforståelse. I 2018 har vi hatt noen alvorlige tilløp og hendelser, men heldigvis uten alvorlige personskader. 0-visjonen skal fortsatt være vår målsetting og alle må bidra til at dette målet nås. Målrettet arbeid og fokus fra alle deler av organisasjonen er nødvendig. Vi er svært stolte av at 300 mennesker har sitt arbeidssted i INC Gruppen. På de første sidene i magasinet kan dere lese mer om hvert av selskapene i gruppen. Hvilke avtaler som er inngått, nyansettelser og nye fasiliteter. Havlandet Forskningslaboratorium skal flytte til Fjord Base og vi bygger et pilotanlegg for å teste lakseoppdrett på land under nye forutsetninger. Klarer vi det, vil vi realisere vårt store planlagte anlegg på tidligere Gaddholmen. INC Gruppen sitt samarbeid Videre i magasinet ønsker vi å fortelle litt om hvordan det er å jobbe i INC Gruppen. Velforeningen er viktig for å skape samhold mellom mange ulike selskap. Du kan lese om noen av samarbeidsprosjektene som selskapene internt i gruppen gjennomfører. I 2018 ble det gjort en stor innsats av våre medarbeidere. Dette legger grunnlag for økt konkurransekraft og nødvendig effektivitet de neste årene.

Foto: Lisa Giil Photography

må hver dag tenke gjennom alle operasjoner for å redusere risiko for uønskede hendelser. Du kan lese om hvordan vi skal utnytte det nye området i vest og åpningen av PGS sine lokaler. Vi forteller også om utviklingen i samarbeidsprosjektet Lean and Green og nye muligheter for fremtiden.

Fremtiden til Fjord Base I siste del av magasinet løfter vi blikket og ser på hele Fjord Base. Totalt på Fjord Base arbeider det 550 personer i 60 selskap, og vi er opptatt av at deres sikkerhet ivaretas. Hvert selskap og hver ansatt

Geir Johannessen Administrerende direktør INC Invest

Ansvarlig utgiver: INC Gruppen i samarbeid med A til Å Grafisk Design og Media Redaksjon: Beate Grønnevik, Karen Sæten Nilsen, Geir Johannessen og Roald Førde. Tekst: Beate Grønnevik og Karen Sæten Nilsen · Grafisk utforming og design: Trond Sagen, A til Å Trykk: Natvik · Opplag: 5.500. Redaksjonen avsluttet 14. desemberi 2018.

INC Gruppen · Postboks 6 · 6901 Florø · Tlf. 57 75 18 00 · www.incgruppen.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

2


Hvem er INC Gruppen? Morselskapet med det overordnede ansvar for oppfølging og drift av selskapene innenfor de ulike forretningsområdene i konsernet. Selskapet har også en koordinerende funksjon mot de øvrige selskapene i INC Gruppen.

Fjord Base er eiendomsselskapet med ansvar for utbygging av baseområdet. Fjord Base AS skal sikre at basen stadig utvikler seg etter markedets behov, og skal bidra til utvikling av næringsparken.

En effektiv, sikker og integrert logistikkleverandør. Saga Fjordbase har logistikk som kjerneområde, og skal bidra til utvikling av Fjord Base som næringspark. Vi skal begeistre med sikker og effektiv logistikk!

Samlet stab- og støttefunksjoner i INC Gruppen. Selskapet består av kvalifiserte ansatte innenfor områdene regnskap/lønn, IT, innkjøp, HR, marked og HMSK.

Selskapet sin hovedaktivitet er service og vedlikehold innen området Subsea.

En troverdig leverandør av norske laboratorietjenester som leverer til kundens krav til rett tid. Kjerneaktiviteten består av våtkjemiske og mikrobiologiske analyser, samt fôr/medisinfôr. «Raske på labben».

Landbasert produksjon av marine arter. Havlandet Marin Yngel søker stadig ny kunnskap for å redusere fremtidens matmangel, og for å forbedre seg på oppdrett av utvalgte arter.

Selskapet arbeider med å bygge et pilotanlegg for landbasert produksjon av slakteklar laks basert på RAS teknologi. Dei har fått konsesjon på 200 tonn matfisk, i tillegg til støtte fra Innovasjon Norge.

Korrosjonsentrepenør som utfører alle typer korrosjonstekniske oppgaver. Bedriften disponerer haller og utstyr for sandblåsing og sprøytemaling. De har også egen hall for utførelse av vasking med og uten ultrahøyt vanntrykk.

Selskapet vil være ditt førstevalg innen elektriske reparasjoner og installasjoner. Med kort responstid utfører de alt arbeid med fokus på sikkerhet. «Vi tar ansvar for din sikkerhet»

Leverer varer, tjenester og ressurser innen stålarbeid, rørarbeid og mekanisk vedlikehold. Selskapet har et godt anlegg og godt utstyr, samt kompetent flerfaglig fagpersonell med lang erfaring.

Selskapet er et bemanningsselskap med høyt kvalifiserte ressurser innenfor fagene stål, rør og mekanisk. Hovedtyngden av oppdragene utføres for kunder på olje- og gassinstallasjoner både on- og offshore.

Vann, avløp og sanitærtjenester levert til både privat, offentlig og industriell sektor. Tilpasningsdyktige medarbeidere leverer kvalitet på en pålitelig og punktlig måte med upåklagelig service.

3

www.incgruppen.no


Nytilsatte administrerende direktør i Saga Fjordbase, Erlend Toftesund. Foto: Lisa Giil Photography

Baseoperasjoner på Fjord Base Erlend Toftesund er ansatt som administrerende direktør i Saga Fjordbase AS. Selskapet er baseoperatør på Fjord Base og driver med pakking, merking og forsendelse, transport og løft på basen, lasting og lossing av fartøy, verksted, OCTG håndtering, lager og spedisjon. Han kommer neppe til å kjede seg. Om selskapet forteller Toftesund: «Aktiviteten har snudd i løpet av 2018 og vi kan konstatere at pilene igjen peker oppover etter noen tøffe år. Vi opplever at flere aktører ønsker å skape en relasjon med oss. Fremover vil vi arbeide med bl.a. prosjektaktivitet rundt Snorre Expansion Project, drift av PGS fra Florø, forsyning av boreoperasjoner og logistikkoppgaver knyttet til skipsanløp. På side 21 kan dere lese mer om hvordan vi jobber opp mot to av kundene våre; Aibel og Archer. Miljøet på forsyningsbasen er en unik næringsklynge som arbeider godt sammen, og det må vi være stolte av.»

så snakker man om en organisasjon, ett lag, som griper muligheter og skaper verdier både for seg selv og som et selskap. Bli kjent med Erlend Toftesund Erlend takket ja til jobben fordi INC Gruppens slagord treffer han rett i hjertet: Vi griper muligheter og skaper verdier. «Jeg er imponert over det som er bygget opp og stolt av å få være med videre. I denne jobben får jeg bruke mine erfaringer fra Equinor og AkerBP. Jeg gleder meg til å jobbe frem den fysiske og digitale alliansen i Lean and Green og ta det til neste nivå» forteller han.

Toftesund er svært oppmerksom på viktigheten av de ansatte i en organisasjon. Han mener at for å lykkes med visjonen om å begeistre med sikker og effektiv logistikk, må man dra lasset sammen. Dersom alle får frem det beste i seg selv, trener og jobber for å nå nye mål og tilegner seg kompetanse,

NYTT FRA INC GRUPPEN

Erlend er en sunnmøring som er bosatt i Florø med kona Weronica Nilsen Toftesund. Hun er fra Hovden. Han er far til Emrik på 2 år og føler seg som en Florøværing med hjerte for byen.

4


WIS VVS søker medarbeidere WIS VVS leverer vann, avløp og sanitærtjenester til både privat, offentlig og industriell sektor. De har tilpasningsdyktige medarbeidere som leverer kvalitet på en pålitelig og punktlig måte. WIS VVS er inne i en svært god periode, og 2018 har vært et hektisk år der de ansatte virkelig har blitt satt på prøve. For å opprettholde andelen i et voksende marked uten at det skal gå på bekostning av kjerneverdiene, ser selskapet behov for å styrke arbeidsstokken. De søker etter en VVS Ingeniør, samt selvgående og rutinert personell for både VVS- og industrirørlegging.

Et par representanter fra WIS VVS. Her ser vi Svein Knapstad, Arild Berg og daglig leder Bjørn Inge Igland. Foto: Lisa Giil Photography

Pilene peker oppover for West Industri Service Etter 2-3 år med nedgang og mangel på oppdrag i olje- og skipsindustrien, er det nå grunn til optimisme hos West Industri Service (WIS). 2018 har vært et år som har gitt selskapet stor økning i oppdragsmengde, noe som er til glede for deres 140 ansatte. I det nye verkstedet på Botnastranda bygges rørog stålkonstruksjoner. Lokalt i Florø utfører de oppdrag for industribedriftene og entreprenørene i form av modifikasjoner, mekanisk vedlike-

VÅRE SELSKAP

hold, sveising og montasje av stålkonstruksjoner. Majoriteten av selskapets ansatte utfører oppdrag på skipsverftene med montasje av rørsystem og stålkonstruksjoner.

Meir arbeid i sikte for West Industri Service. Foto: Lisa Giil Photography

5

www.incgruppen.no


Daglig leder Quynh Le. Foto: Lisa Giil Photography

Laboratoriet sikrer din helse Havlandet Forskningslaboratorium (HFL) er INC Gruppens leverandør av norske laboratorietjenester. Kjerneaktiviteten består av våtkjemiske og mikrobiologiske analyser. Selskapet utfører mikrobiologiske analyser til større produsenter av fôr og fisk. Men visste du at de også utfører analyser for småskala-produsenter? Et eksempel på dette er hygienekontroller hos produsenter av lokalmat. Slike kontroller utføres i produksjonslokaler til bedrifter som har krav i henhold til Mattilsynet sine anbefalinger og forskrifter. Det er viktig å ha gode internkontroller for å tidlig avdekke helseskadelige komponenter, og HFL bidrar gjerne til dette.

Fjord Base innen april 2019. De har investert 17 millioner i ett nytt laboratorium som vil ligge i nærheten av Havlandet Marin Yngel. Behovet for nytt bygg har eksistert lenge, ettersom det er plassmangel i det nåværende laboratoriet. Det ble dog ikke en realitet før Sogn og Fjordane Energi (SFE) kjøpte bygget og HFL måtte finne ny arbeidsplass. Nå bygges 800 kvadratmeter. Dette blir et stort steg opp fra de 400 kvadratmeterne selskapet har tilgjengelig i dag. I tillegg har de fått være med på hele prosessen fra starten, noe som gjør at bygget utformes etter deres egne ønsker.

Selskapet utfører også molekylærbiologiske analyser. Dette er metoder som baserer seg på DNA og gir raske svar til kunden. Per i dag kjører de PCR Listeria- og Salmonella-analyser. Med PCR-instrument finnes også en rekke muligheter til å se på andre bakterier og virus.

HFL er også involvert i Havlandet RAS Pilot; pilotprosjektet for landbasert oppdrett av laks. En av fordelene med nye lokaler er at de da vil ha gode fasiliteter når det skal utvikles metoder og analyser for kontroll av vannkvaliteten i RAS-anlegget.

Laboratorium på flyttefot Går alt etter planen flytter HFL inn i nytt bygg på

NYTT FRA INC GRUPPEN

6


Stor aktivitet ved Havlandet Marin Yngel Havlandet Marin Yngel (HMY) avler på torsk, og har nå 5. generasjon oppdrettstorsk i karene på Fjord Base. Dette er unikt, og selv om det fremdeles er stille rundt oppdrett av torsk, så viser enkelte aktører en økende interesse. «Torsken er mer tilpasset oppdrett, og vokser raskere enn tidligere generasjoner. Torsken vi har i anlegget i dag har vokst til 1 kg i løpet av et år fra egg. Etter et år til så er torsken trolig 4-5 kg», forteller daglig leder Halvard Hovland. Klar forbedring for produksjon av Berggylte Berggylt er HMY sin viktigste aktivitet og produksjonen viser en klar forbedring grunnet økt kunnskap og investeringer. Men mye mer kunnskap må på plass før selskapet kan si at produksjonen er industrialisert. Både HMY og SalMar har stor tro på at satsning på Berggylt vil være et viktig bidrag i arbeidet med å håndtere lakselus i tiden som kommer.

Nils Tangvik har flyttet fra Trøndelag til Florø for jobben hos HMY. Foto: Eivind Hauge

Nye medarbeidere For å takle den høye aktiviteten hos HMY har de ansatt nye medarbeidere. Nils Gerhard Tangvik flyttet

fra Trøndelag til Florø for jobben, og fra nyttår begynner også Magnar Steindal. De ønskes velkommen til Havlandet Marin Yngel!

Pilotprosjektet får støtte fra Innovasjon Norge Selskapet Havlandet RAS Pilot arbeider med bygging av pilotanlegg for landbasert produksjon av slakteklar laks. Innovasjon Norge støtter prosjektet med 15 millioner kroner. Resten er finansiert av aksjonærene i samarbeid med Sparebanken Sogn og Fjordane og Sparebanken Vest.

VÅRE SELSKAP

Anlegget skal baseres på siste tilgjengelige RAS-teknologi. Der vil selskapet teste teorier og bygge erfaringer med sterkt fokus på miljø og fiskehelse. Lykkes de med pilotanlegget, er den langsiktige planen å bygge landbasert oppdrettsanlegg med årlig produksjon på 10.000 tonn laks. Havlandet RAS Pilot har knyttet til seg erfarne rådgivere i planleggingen, og anlegget skal leveres av selskapet Aqua Optima. De samarbeider også med forskingsmiljøet Uni Research. Gjennom INC -selskapene HMY og HFL har prosjektet gode aktører som bistår med mye god og nyttig kunnskap.

Illustrert pilotanlegg. Visualisering: NagellD

7

www.incgruppen.no


Prosjektleder Kristian Hovland foran PGS sitt nye lagerbygg. Foto: Lisa Giil Photography

Hvilket elektroarbeid har blitt gjort for PGS? På det nye området i vest har NBN Elektro prosjektert og utført alt elektroarbeid på Petroleum Geo-Services sitt nye lagerbygg. Les gjerne mer om PGS sin etablering og åpning i Florø på side 17. Kristian Hovland er prosjektleder for arbeidet som startet i juni, og har arbeidet sammen med fire andre medarbeidere. Innvendig har de blant annet installert lys, stikkontakter og sørget for oppvarming.

er det plassert et skap hvor skipene kobler seg til anlegget. Landstrømanlegget er spesielt tilpasset skipene til PGS, med muligheter for å levere opptil 1200 kilowatt.

Landstrømanlegg på kai L Utvendig har selskapet montert og koblet landstrømanlegget til Petroleum Geo-Services (PGS). Anlegget har blitt flyttet fra Hegreneset i Bergen, og til den nye L-kaien til PGS. Landstrøm er elektrisk kraft fra strømanlegg på land til det elektriske anlegget i skip. Slik forhindrer en at dieselaggregatene på skipene må gå mens det ligger til kai. Bruk av landstrøm bidrar til økt energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp.

Optimalisert og justerbar belysning til uteområdet NBN Elektro har også dimensjonert og levert belysning til uteområdet. Belysningen er dimensjonert i elektroniske modeller som kalkulerer belysningsstyrke og jevnhet til belysningen på området. Basert på modellen, og samarbeid med kunden er plassering og type belysning optimalisert for best mulig belysning av området. Alle lyskastere kan dimmes fra 0 til 100% lysstyrke. Alt arbeid på det nye arealet har vært utført med høgt fokus på HMS, og i godt samarbeid med de andre firmaene som har arbeidet på bygget.

Anlegget på L-kaien består av en container med utstyr for å endre frekvens og spenning. På kaikanten

NYTT FRA INC GRUPPEN

8


Kinn Marina har signert kontrakt med PGS! Avtalen innebærer leie av 2 verkstedsenheter på omtrent 6×14 meter, samt utelagring for 4-5 båter. I tillegg vil selskapet levere kvalifisert personell etter behov innen mekanisk og elektrisk arbeid. Kinn Marina skal også ta seg av all handling av båter til og fra vann. PGS leier 70 m2 innendørs lager, samt kontor og garderobe. Bygget er nå under rehabilitering og det må være klart til fristen for overlevering som er 20. desember. «Etter en vellykket vinterlagringsperiode i 2017 bestemte vi oss for å satse videre for fullt. Vi har arbeidet hardt for å levere et godt tilbud i kampen om samarbeidsavtale for verksted, materiallager og båtlagring», sier daglig leder av Kinn Marina, Bjørn Inge Igland. Kinn Marina gleder seg til å ta fatt på arbeidet og samarbeidet med PGS!

Bjørn Inge Igland, Sveinung Storevik og Stig Guddal gleder seg til å ta fatt på arbeidet med PGS. Her foran Kinn Marina. Foto: Karen Nilsen

Tribunen til Florø Stadion blir rustet opp Norsk Contracting Partner (NCP) er Fjord Base sin egne korrosjonsentreprenør. Denne høsten skal de ruste opp stålkonstruksjonen på tribunen på Florø Stadion. Dette er en viktig arena for idretten i Florø. Her samles både fotballfans og friidrettsutøvere.

VÅRE SELSKAP

NCP vant oppdraget i en åpen anbudskonkurranse, og prosjektet startet i november 2018. Jobben utføres når det ikke pågår idrettsarrangement på banen. Selskapet skal blåse bort rust og gammel maling med ultra-høyt-vanntrykk. Når stålet er rent og tørt, skal det males med en teknikk som er egnet for utendørs vestlandsklima. «Vi vil ha to til tre flinke operatører på anlegget, og vi vil forsøke å utføre oppdraget sammenhengende. Dette kan bli vanskelig ettersom en er avhengig av været, men vi gleder oss til å se tribunen i en friskere kledning», sier daglig leder Arne Stavøstrand. Oppturer og nedturer på Florø Stadion. Foto: Eivind Nordvik Hauge

9

www.incgruppen.no


Siste gjengen ut for en teoretisk og praktisk gjennomgang var de nyansatte i Saga Fjordbase. Foto: Karen Nilsen.

Førstehjelp i fokus Hva gjør du når ulykken er ute? INC Gruppen ønsker at de ansatte skal kunne gi livreddende førstehjelp om en hendelse skulle oppstå, uavhengig om det skjer på jobb eller i fritiden. De første minuttene kan bety forskjell på liv og død, og det er en trygghet å vite at kollegene rundt kan førstehjelp. Derfor legger INC Gruppen til rette for førstehjelpskurs i bedriftene, og at denne kunnskapen blir repetert. Internt i konsernet har vi kompetanse og utstyr til å holde kursene. Merete Haarklau og Sissel Refvik har i mange år deltatt i Industrivernet sin sanitetsgruppe og de har god erfaring i å holde kurs. Gjennom faglig oppdatering og engasjement i industrivernøvelser i felt, er dette et område de er gode på.

Hjerte-lunge-redning •

Mange er redd for å gjøre feil .. men du kan ikke gjøre noe feil. Den største feilen ved livreddende førstehjelp er å ikke gjøre noe! I tillegg kan alle bruke en hjertestarter. Trykk på startknappen og hjertestarteren vil fortelle deg hva du skal gjøre. Mange av selskapene på Fjord Base har hjertestartere tilgjengelig ved behov. Disse byggene er merket med et hjertestarterskilt på utsiden.

NYTT FRA INC GRUPPEN

• • •

10

Trykk raskt og hardt 30 ganger midt mellom brystvortene Brystkompresjonene bør være 5-6 cm dype, med en takt på 100-120 i minuttet. Gjør to innblåsinger. De avsluttes når brystkassen hever seg. Fortsett med 30 kompresjoner og 2 innblåsinger (30:2) til hjelpen kommer


Velforeningen skaper trivsel I INC Gruppen har vi en Velforening som ble stiftet i 2015. Velforeningen har som siktemål å styrke det sosiale miljøet og fellesskapet for, og blant ansatte i INC konsernet. Foreningen har et styre på seks personer som arbeider med å finne varierte og hyggelige arrangementer for de ansatte. I dag er det Jill Vik som er leder for Velforeningen. Hun forteller at Velforeningen har et veldig positivt og kreativt styre som koser seg med å gjøre det hyggelig for sine kollegaer.

I sommer ble det arrangert en sommerfest på Kinn Bryggeri med mat, god musikk og hyggelig stemning. Sommerfesten ble kombinert med Kinn Bryggeri sin egen «Kinn Fest». To ganger i år har vi også hatt quizkveld på Vesle Kinn med god mat fra Lille Marked.

I år har Velforeningen arrangert flere forskjellige sammenkomster. Et av høydepunktene er kajakkurset som ble arrangert i september. Kurset ble kombinert med våtkortkurs for de som ønsket det. Turen inkluderte også bål, grillmat og varm kakao. Litt regn satte ingen demper på opplevelsen.

I desember blir det hvert år arrangert juleverksted for de ansatte der de kan ta med familien. Her kan barna lage fine julegaver eller julekort, nissen kommer på besøk og det blir servert nissegrøt. Velforeningen står også i bresjen for to hytter på Hodlekve som de ansatte kan låne. Hyttene ligger fint til midt i skitrekket og er godt utstyrt med det man trenger for en helg på fjellet.

Velforeningen sender ut e-poster med hyggelig titler som – «Bli med på kveldskjøring i skibakken på Jølster – vi leier buss». Skitur hadde vi helt i starten av året. Kveldskjøring på Jølster midt i uka var et herlig avbrekk for alle som deltok.

INC GRUPPEN

Gjennom aktivitetene som blir arrangert, blir de ansatte bedre kjent på tvers av selskapene i INC Gruppen. Vi ser frem til neste arrangement.

I september ble det arrangert kajakkurs for medlemmene i Velforeningen. Foto: Merete Haarklau

11

www.incgruppen.no


Vi vil takke Kruse Reklameproduksjon for hjelpen med foliering og dekorering av bilene. Foto: Karen Nilsen.

Grønne investeringer Fjord Base var først ute av oljebasene i Norge med å få på plass et eget landstrømanlegg. Dette er en av de mange grunnene til at vi kaller oss Norges Grønneste Base. Innkjøpsavdelingen gjør en viktig jobb for å sørge for at vi holder på tittelen. I vår kjøpte vi inn en kran som er den beste på markedet med tanke på utslipp av miljøgasser. Kranen er en Liebherr LHM 180 Litronic. Den er utstyrt for elektrisk drift, men har også dieselmotor (med lavt utslipp og eksosrensing) for å kunne jobbe der det ikke er strøm, og for flytting mellom jobber. Kranen kan løfte opp til 64 tonn og har en rekkevidde på 35 meter. Selve kranen veier 175 tonn. Den har manøvreringssystem for trange områder, som gjør at den også kan kjøre sidelengs eller i ring. I høst har vi også fått levert to nye elektriske biler. Behovet for nye biler har oppstått ettersom arbeidsmengden på Fjord Base øker, og vi ønsker å effektivisere kjøringen på en base som nå er hele 4,5 kilometer lang. Våre nyeste innkjøp er en del av prosessen mot en grønnere, effektiv og mer miljøvennlig base. Dette er mål vi arbeider med kontinuerlig, og som inngår i alle ledd i organisasjonen. Representanter frå Saga Fjordbase var i august på kurs i Tyskland for å lære om den nye kranen.

NYTT FRA INC GRUPPEN

12


Samarbeid rundt landbasert oppdrett Flere av selskapene i INC gruppen samarbeider om varer og tjenester. Et eksempel er at West Industri service (WIS) og WIS VVS har bidratt til ombygging av Havlandet Marin Yngel (HMY). til ferdig kobling mellom eksisterende systemer og ny container for varmeveksling.

WIS har levert stål og rørarbeid siden oppstarten i 2001. Den nære beliggenheten og god kjennskap til anlegget gjør at vedlikeholdsarbeidet går effektivt. WIS har også assistert som driftspersonell i perioder med lav bemanning i HMY.

Svein Knapstad er arbeidsleder hos WIS VVS og Wojtek Markiewicz har utført det meste av rør- og klammerarbeid. WIS VVS bistår også HMY på en del forefallende vedlikehold, samt småutbygginger. I disse dager inkluderes også WIS VVS i forprosjektet til Havlandet RAS Pilot.

WIS VVS har på oppdrag fra HMY ansvar for alle rørføringer i forbindelse med utvidelse av vannkapasitet for berggyltproduksjon. De har vært med fra klargjøring og utlegging av sjøvannsledninger, frem

Vi er med hos Global Fish I begynnelsen av april kom nyheten om at Global Fish bygger opp igjen fiskemottaket på Trolleskjæret i Gunnhildvågen. Flere av bedriftene i INC Gruppen har vært med på å heve standarden på bygget samt tilfredsstille de strenge kravene til hygiene. Svein Knapstad ved WIS VVS jobbet tett sammen med Helge Langeland da Pelagia drev fiskemottak på Trolleskjæret. Dermed var selskapet tidlig i posisjon til å delta i gjenoppbyggingen av fabrikken, nå i regi av Global Fish.

Gjennom hele prosjektet har WIS VVS benyttet West Industri Service (WIS) ved Olav Terøy til produksjon av klammer og annet stålarbeid. Daglig leder i WIS, Arne Jan Kleiven, sier at: «Vi har satt pris på et godt samarbeid. Det er godt å ha fiskemottaket tilbake i sildebyen.»

WIS VVS vant anbudet og fikk gleden av å være med på det spennende prosjektet. De har hatt ansvaret for all rørføring for de ulike vannkvalitetene, samt trykkluft, gjennom hele fabrikken.

INC GRUPPEN

Havlandet Forskningslaboratorium har levert mikrobiologiske analyseprøver til Global Fish. Dette innebærer miljøprøver, prøver fra fisk og prøver av bakterier.

Frå venstre ser vi Bjørnar og Helge frå Global Fish, sammen med Dan Kåre og Svein frå WIS VVS. Foto: Lisa Giil Photography.

13

www.incgruppen.no


Foto: Lisa Giil Photography

BASEPROFILEN Dag Einebærholm

NYTT FRA INC GRUPPEN

14


– Jeg har nok den beste utsikten på basen, smiler Dag Einebærholm fornøyd. Fra toppen av kranene kan han nyte utsikten over byen, skipsleia i vest og jaktterrenget i fjella – men fokuset er på presisjonsjobben med lasting og lossing. Dag (64) har vært kranfører på basen siden den spede begynnelse i 1985, og trives så godt hos Saga Fjordbase at han gjerne fortsetter til over pensjonsalder. -Det har skjedd en formidabel utvikling på basen siden jeg startet her våren 1985, og samtidig har det skjedd veldig mye bra på maskinfronten, slår kranføreren fast. Dag minnes at store deler av dagens base var skog og villmark, nå er det blitt aktivitet overalt.

værelse er svaret klart. - Jeg vil i alle tilfelle holde på til oppnådd pensjonsalder, og om det er bruk for meg etter den tid er jeg åpen for det også. Framtidstro på basen Dag Einebærholm tror det blir stor aktivitet på basen i framtida. Eierne er flinke til å gripe muligheter og å skape verdier. Med stor aktivitet med leteboring blir det alltid ekstra aktivitet. Båtene klapper til kai på basen til alle døgnets tider, og spesielt under leteboringer kan det bli mye kvelds- og nattarbeid. Dag har først og fremst en åtte til fire-jobb, men i 1 uke per måned har han vakt og må være tilgjengelig 24 timer i døgnet. - Bare oljeprisen holder seg nå, så vil det svinge på Florøs største arbeidsplass – vi tåler mer arbeid.

... høyden har aldri plaget meg, og vi kan stort sett utføre jobben i all slags vær ... Tryggere arbeidsplass -Jeg er glad for å være en del av en så viktig arbeidsplass, og har likt meg veldig godt, helt siden starten. I dag er vi veldig regelstyrt av HMS og kvalitetskrav, noe som har gjort til at jobbene er mye tryggere. For meg som driver med det en kan kalle et kontrollert risikoarbeid - der HMS er ferskvare og krever tilstedeværelse og oppmerksomhet - har arbeidsplassen blitt et tryggere sted år for år.

... eierne er flinke til å gripe muligheter og å skape verdier ...

Norgesferie i sikte Dag Einebærholm som kommer fra Barlindbotnen forteller at han har en hytte på hjemstedet, som blir alt for lite brukt. Han liker å drive med uteaktiviteter og fiske er både nyttig og kjekk familieaktivitet, forteller bestefaren som etterhvert har fått 5 barnebarn han gjerne bruker tiden sammen med. Planen er å se mer av eget land, noe som har resultert i en nyinvestering i bobil – litt impulsivt, smiler han unnskyldende. Drømmen er en godværstur i Nord-Norge – og håper er å få bruke en uke av neste års ferie til det.

Himmelhøy trivsel Kranene som ruver 8 og 22 meter over bakken er Dag sin hovedgeskjeft og her stortrives han fremdeles etter 33 år. - Høyden har aldri plaget meg, og vi kan stort sett utføre jobben i all slags vær. Det kan være tungt å svinge kranen opp mot vinden i storm, men han merker ingen svaiing i styrehuset. - Her har jeg det varmt og godt og kan drømme meg vekk i en fantastisk utsikt i alle himmelretninger. Hadde jeg ikke trivdes så godt så hadde jeg ikke holdt ut så lenge. På spørsmål om hva 64 åringen tenker om pensjonisttil-

Tekst: Anita Øygard A til Å Grafisk Design og Media

15

www.incgruppen.no

INC GRUPPEN

Jakt fra høyden Jakt og fiske er den spreke 64 åringen sin store lidenskap. Fra kranen ser han rett over på jaktområdet på Saga, som han leier i lag med en kameratgjeng. Han innrømmer at terrenget etterhvert er blitt krevende for knærne og at han de siste årene har hatt stor glede av reise til Sverige på villsvin- og dådyrjakt. Her får han også sitte høyt til værs og nyter utsikten og jaktgleden fra et jakttårn. - Det er en litt annen spenning enn tradisjonell hjortejakt, og er mye bedre for knærne mine, smiler jegeren fornøyd.

Lossing og lasting En typisk arbeidsdag er egentlig aldri lik. Det går først og fremst i lossing og lasting når det kommer rørbåter og supplybåter til kaiene på basen. Dag forteller at han også tar seg av diverse strøjobber rundt om på basen. - Den siste tiden har jeg også drevet med en del rørhåndtering for Ramco. Det er bra med litt forandring – og å gjøre litt nye ting. Lasting og frakting av «flak» - som består av såkalte juletreinstallasjoner (rør og ventiler som er montert på brønnhodet) som skal ned på sjøbunnet er og en presisjonsjobb som Dag er delaktig i.


Nytilsatte viseadministrerende direktør i Fjord Base, Stig Førde. Her foran det nye asfalterte området i vest. Foto: Lisa Giil Photography

Eiendomsutvikling på Fjord Base Stig Førde er ansatt som viseadministrerende direktør i Fjord Base AS. Selskapet videreutvikler baseområdet for å tilrettelegge for 60 leietakere og samtidig tiltrekke nye. Stig forteller: «Arbeidet med å få PGS på plass er i havn, og nå vil fokuset være å ta i bruk det nye området i vest på en mest mulig effektiv måte. Det er mange prosjekt som er aktuelle for å optimalisere infrastrukturen på basen. Vi jobber blant annet for å øke kapasiteten for det elektriske anlegget. Dette for å sikre at fremtidige behov blir oppfylt både for landstrøm til fartøy, elektriske kraner og behov i forhold til eventuell fisk og hydrogenproduksjon.»

beidsplasser. Fra utsiden la han merke til at selskapet viste seg som framoverlent, og at de ønsker å satse lokalt. Dette viste seg blant annet da de valgte å utvide vestover i nedgangstider. Når Fjord Base AS samtidig ser på fremtidens energikilder og landbasert oppdrett, var dette helt klart et eventyr han ønsket å være med på. Stig er bosatt i Florø med Kari-Ann og to tenåringer. På fritiden setter han pris på båtlivet, fjellturer og skiturer.

Stig roser de ansatte i Fjord Base AS som har både god kompetanse og mye kunnskap: «De fleste har jobbet i selskapet i mange år, og de er vant til å strekke seg langt for at leietakerne skal være fornøyd”. Han trives godt på arbeidsplassen og peker på godt humør som en viktig faktor for dette. Førde planlegger å ansette flere i Fjord Base AS. “Om du vil være en del av dette teamet så følg med på våre ledige stillinger» avslutter han.

FAKTA OM FJORD BASE • Fjord Base er navnet på den største forsyningsbasen i Norge • Fjord Base AS er eiendomsselskapet som har ansvar for utbygging av baseområdet og inngåing av leieavtaler • Saga Fjordbase AS er baseoperatør Fjord Base og de leverer tjenester som pakking, forsendelse, transport og løft på basen, lasting og lossing av fartøy og lagerhåndtering

Bli kjent med Stig Førde Stig takket ja til jobben fordi han ville være med å utvikle Fjord Base som næringsområde. Her får han være med på å legge til rette for framtidens ar-

NYTT FRA INC GRUPPEN

16


PGS er på plass i Florø Fjord Base AS har det siste året sørget for bygging av kai, lager og kontor til sin nyeste leietaker: Petroleum Geo-Services (PGS). PGS er et geofysisk selskap som leverer geofysiske- og reservoartjenester over hele verden, inkludert innsamling, behandling og fortolkning av seismikk. Den 9. november åpnet PGS lager, kai og kontor her i Florø. Viseadministrerende direktør i PGS Per Arild Reksnes erklærte bygget for åpnet før ordfører Ola Teigen og konsernsjef Geir Johannessen ønsket selskapet velkommen til Florø.

ser av ømfintlig seismikk-elektronikk. Ved behov vil de kontakte lokale bedrifter for å bestille reparasjon på artikler som er ødelagt. Midtbø og Halland vil tilrettelegge for båtene som kommer inn, og delta i varierte prosjekter på vegne av PGS her i Florø.

Da PGS bestemte seg for å samle lager- og utstyrsoperasjonene sine, vurderte de mange potensielle lokasjoner over hele Europa. Det var Florø og Fjord Base som var mest konkurransedyktige og vant anbudet. Avtalen har en tidsramme på ti år, og opsjoner på to og tre år. Det vil si at PGS sannsynligvis blir å finne på Fjord Base i minst 15 år framover.

Lokale arbeidsplasser I november 2018 lå PGS sitt fartøy Sanco Swift til kai her i Florø. Ved behov, får skipet stell av lokale underleverandører. I tillegg vil manskapsbytte på de større fartøyene gå via Florø. Noe som vil gi lokale ringvirkninger til både hotell, taxi og flyplass.

Vi skal levere Asle Hammerseth har vært prosjektlederen som har planlagt, koordinert og gjennomført flytteprosjektet. Nå har PGS leid to ansatte fra Saga Fjordbase AS som skal drifte det internasjonale lageret; Trond Midtbø og Vilde Halland. Deres oppgaver blir blant annet å utføre varemottak av nytt utstyr, sende materiell og utstyr til PGS sine båter og ta imot varer som kommer i retur. Dette gjelder alt fra små skruer til store kabler. De skal også sikre forsendel-

FJORD BASE

Konsernsjef Geir Johannessen og Visedministrerende direktør i PGS Per Arild Reknes klipper snoren. Foto: Karen Nilsen

Sanco Swift ligger til kai på Fjord Base sin nye L-kai. Foto: Jim Heldal

17

www.incgruppen.no


Fjord Base i stadig utvikling Denne høsten har infrastrukturen på det nye området i vest vært i fokus på Fjord Base. Selskapet Fjord Base AS har sørget for at det nye området i vest får vei, strøm, vann og bredbånd. Nå er mesteparten av arealet klar til bruk. Den 12. oktober ble siste del av kaidekket til den nye L-kaien støpt, og deretter ble fendere og annet kaiutstyr montert på kaien til PGS. Området ble asfaltert, og ISPS-gjerdet ble plassert. To nye lysmaster er montert og landstrømkontainer har blitt montert og satt i drift. I tillegg er det lagt membran og slitelag på broen. Asfaltering av arealene startet tirsdag 16. oktober og i alt er omtrent 60 dekar av det nye arealet i vest asfaltert. Fjord Base AS vil takke alle samarbeidspartnere som har bidratt til å klargjøre området like effektivt som planlagt med korte tidsfrister.

Foto: Helldal AS

NYTT FRA INC GRUPPEN

18


FJORD BASE

19

www.incgruppen.no


Det nye arealet i vest klargjort for verdiskapning. Foto: Helldal AS

Nye muligheter innenfor helt nye felt Med det nye arealet i vest kommer nye muligheter. En del av rørene som ligger i øst skal flyttes vestover for å frigjøre plass til disse mulighetene. Totalt er det lagret omtrent 100.000 tonn rør på Fjord Base. Alle rør som kommer inn blir behandlet av flere selskap før de blir sendt videre. Dette er blant annet selskap som Ramco, Tuboscope, ITM, Petroleum Services, Vestbase og Weatherford. Dermed skaper rørene arbeidsplasser hos flere selskap på basen.

ankommer i flere deler, kan lagres her på basen ved behov. Om vi får denne kontrakten vil flere lokale selskap involveres i diverse arbeid som skal utføres. Dette skjer samtidig som de første delene leveres til Snorre Expansion Project. Her kan det bli aktuelt å transportere og lagre store komponenter som skal ut i Nordsjøen. Deretter vil det være muligheter for å lagre deler av vindmøllene som skal settes opp på Guleslettene. Her er det snakk om hele 47 vindmøller som vil kreve mye lagringsplass om vi vinner oppdraget.

Kjører du fra Florø til Brandsøya i dag, kan du se at det er lagret rør utover mot Botnastranda. Rørene som ligger på denne strekningen skal flyttes ut på det nye området i vest, for å frigjøre plass i øst.

Alt i alt har vi mange spennende muligheter innenfor helt nye felt. Vi sier som Pippi: «Det har vi aldri prøvd før, så det klarer vi helt sikkert».

Involvering og arbeid til flere lokale selskap I 2019 skal 12 vindmøller settes opp på Hennøy. Vi ønsker å tilrettelegge for at vindmøllene, som

NYTT FRA INC GRUPPEN

20


Hvem forsyner Snorrefeltet fra Fjord Base? Forsyningsbasen Fjord Base er arbeidsplassen til 550 mennesker, og 60 selskap har aktivitet her. Noen av selskapene har egne kontorer på basen, mens andre bruker Saga Fjordbase sine ansatte til å levere varer og tjenester. Hvordan fungerer det? Nygård og Helle er en del av Snorre Expansion Saga Fjordbase ved Dan Nygård og Kjell Helle utfører basetjenester for Aibel. Aibel er en av Norges største totalleverandører av olje- og gassinstallasjoner. De har kontrakten på ombyggingen av Snorre A, som skal ta imot oljen som kommer fra Snorre Expansion. Alt av materiell som skal ut og inn, fra små skruer til flere tonn tunge seksjoner, skal gå ut fra Florø.

Fritz og Elisabeth har også ansvar for utstyret som skal ut på riggene. Dette skal pakkes på en trygg måte. Løse gjenstander i containere kan være en fare for sikkerheten om de faller ut eller forskyver seg. Dermed står HMS sterkt også i dette arbeidet.

Dan og Kjell har ansvaret for at alt av utstyr kommer seg på rett supplybåt når det skal ut i Nordsjøen. De er vant til å strekke seg langt for å ha rett produkt på rett sted til rett tid - forsvarlig pakket selvsagt.

FJORD BASE

Oljeservice-selskapet Archer har ansvaret for all borerelatert aktivitet på Snorre A, Snorre B og Visund. Ettersom forsyningen til disse riggene går fra Florø, har de leid både utendørs og innendørs lager her på Fjord Base. Archer har også leid Fritz Valvik og Elisabeth Rasmussen fra Saga Fjordbase. De skal holde orden på alt av utstyr som kommer inn fra riggene, og som skal legges på lager eller pakkes om og sendes videre.

Her ser vi Kjell Helle, Dan Nygård, Fritz Valvik og Elisabeth Rasmussen. Foto: Lisa Giil Photography

21

www.incgruppen.no


Lean and Green fortsetter

3 på basen 1. 2. 3.

I to år har forbedringsprosjektet Lean and Green pågått her på Fjord Base. Hver 14. dag møtes ansatte fra de største selskapene for å se på hvordan de kan arbeide mer effektivt og samtidig holde på tittelen som Norges Grønneste Base. De ansatte er delt inn i to forskjellige grupper: forsyningsgruppen og rørgruppen. Forsyningsgruppen består av selskapene som skal møte skipene som kommer til kai på basen. Skipene skal lastes og losses på en god måte, helst uten at selskapene må bruke tid på å vente på hverandre. Gjennom samarbeidet kan bedriftene nå snu en båt 30% raskere enn tidligere. Da kan skipet reise ut igjen til feltet på lavere hastighet, noe som reduserer utslipp og kostnader. Rørgruppen skal sikre at rett rør ligger på rett sted til rett tid. Vi har 100.000 tonn med rør på Fjord Base, og på omtrent 1 år er alle rørene skiftet ut. Rørene skal gjerne kappes, skrues, vaskes, inspiseres og smøres en eller flere ganger i løpet av oppholdet. Derfor er det viktig med god kommunikasjon, samt god forståelse for hverandre sine utfordringer. Gjennom Lean and Green har vi blitt mer effektive, og arbeidet er digitalisert gjennom en applikasjon som alltid viser hvor de ulike rørene ligger. Vi har fått utarbeidet en verdistrømsanalyse som peker på 4 utfordringer per gruppe. Denne analysen vil vi bruke videre i arbeidet med Lean and Green.

Hva er din jobb på basen? Hvor lenge har du jobbet her? Hva tror du om oljeframtida til basen og Florø? ANNE IRENE HUKSET Logistikk koordinator OCTG Vestbase Norsea Group

1.

Jeg jobber med arbeidsordrer fra Equinor. Rør skal fraktes fra lager til produksjon, inspeksjon og klargjøres til rigg. Arbeidet innebærer oppfølging av e-post, utlevering av arbeidsordrer til lager og utfører diverse transaksjoner.

2.

På nyåret har jeg jobbet på Fjord Base i 5 år.

3.

Det er positive utsikter for basen. Jeg tror også samarbeidet gjennom Lean and Green vil bidra til en mer effektiv og grønnere base.

ØYSTEIN HERSTAD Yard Manager Petroleum Services A/S 1.

Til daglig styrer jeg et lager med rør og tilbehør sammen med 3 andre medarbeidere. Totalt er vi 11 ansatte i Florø.

2.

Jeg har vært på Fjord Base siden 2000 og ansatt hos Petroleum Service siden 2008.

3.

Fjord Base opplever en vekst nå. Flere selskap på basen har fått nye kontrakter. Samarbeidet mellom selskapene er bedre etter initiativet som Leif Stavøstrand fikk i gang: Lean and Green.

FREDRIK MADSEN Logistikk koordinator Ramco 1.

Jobben min går ut på å koordinere flyten av rør til og fra anlegget, og bestille utsyr vi trenger til de forskjellige jobbene.

2.

Jeg har jobbet her i 7 år.

3.

Framtiden ser lys ut! Det er nye selskaper som har etablert seg. I tillegg jobber vi med Lean and Green prosjektet for å gjøre basen enda mer konkurransedyktig og attraktiv.

Gjengen i Lean and Green fortsetter samarbeidet. Foto: Lisa Giil Photography

NYTT FRA INC GRUPPEN

22


Audun Hammerseth og Arild Moe fra Ramco. Foto: Lisa Giil Photography

En bauta på basen Ramco er en av de største arbeidsgiverne på Fjord Base. Kontorbygget som ligger her i Florø er det norske hovedkontoret for det internasjonale selskapet. Nå har de fornyet sin kontrakt med Equinor. Den nye kontrakten de fikk med Equinor er på totalt 6 år med opsjoner, og dermed er viktige arbeidsplasser sikret i lang tid fremover. Ramco utfører overflatebehandling av alle rør som Equinor benytter på norsk sokkel. Ramco er også en viktig støttespiller i prosjektet Lean and Green. Det er Fredrik Madsen som på vegne av Ramco stiller opp hver 14. dag for å gjøre Fjord Base mer effektiv.

På omvisninger på Fjord Base må vi alltid stoppe utenfor verkstedet til Ramco. Bygget er utstilt med et 14 meter langt hull i veggen slik at store rør kan rulle gjennom verkstedet. På vei gjennom bygget inspiserer og klargjør de rørene som skal ut i Nordsjøen. Totalt er de 68 ansatte, hvor 10 arbeider med administrasjon. Produksjonen går skift så ikke alle er på arbeid samtidig.

Vi er med på hydrogeneventyret I november ble det kjent at Flora kommune sitt utviklingsprosjekt for utslippsfri hurtigbåt er kåret til årets lokale klimatiltak på Zerokonferansen. drivstoff til interntransport på basen. Med utslippsfrie kraner, trucker og terminalvogner, er det ikke lenger noen tvil om hvilken base som er den grønneste.

FJORD BASE

Innovasjon Norge offentliggjorde samme måned at Maritim Forening Sogn og Fjordane får nasjonal støtte til å opprette Arena-klyngen Ocean Hyway Cluster. Klyngen skal omfatte bedrifter som er koblet opp mot hydrogenbruk i de havbaserte næringene. Hensikten med satsingen er å sikre at Norge blir ledende i verden på å bruke hydrogen som energibærer. INC Gruppen er med på laget, og vi ønsker å bygge en hydrogenfabrikk her på Fjord Base. Elektrolyseanlegget for hydrogen kan levere drivstoff til hydrogenbåter, samtidig som den på sikt kan levere

Illustrasjon av hydrogenanlegget på det nye arealet på Fjord Base. Visualisering: Nagelld 23

www.incgruppen.no


INC Gruppen er opptatt av å skape aktivitet i lokalsamfunnet. Selskapene våre har utviklet seg til en stor gruppe og er en viktig del av næringslivet i Flora kommune.

Olje og gass • Saga Fjordbase

INC Gruppen har aktiviteter innen olje og gass, tekniske tjenester, eiendomsutvikling, akvakultur, subsea og industrielt vedlikehold.

Eiendom • Fjord Base Tekniske tjenester • NBN Elektro • Norsk Contracting Partner • WIS Gruppen Havbruk • Havlandet Ras Pilot • Havlandet Forskningslaboratorium • Havlandet Marin Yngel

INC GRUPPEN 6900 Florø www.incgruppen.no Tel. 57 75 18 00

A til Å - www. atilaa.no

Lokal drivkraft

Morselskap • INC Invest Foto: Photoevent - Eivind N. Hauge - Harald M. Valderhaug

Vi griper muligheter og skaper verdier


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.