Page 1

Úprava vstupních prostor prodejny a koupelnového studia Rubikon Voctářova 12/109, 180 00, Praha 8 – Libeň

investor:

RUBIKON stavby, s.r.o. v zastoupení:

Petr Tauchman, jednatel

Architektonická studie

obsah: Fotografie stávajícího stavu Reference / Inspirace Skici Půdorys - srovnání stávajícího a návrhu Půdorys - nový (navrhovaný) stav Pohled na recepci Pohled na prezentační zeď Materiály a výrobky použité v návrhu Vizualizace vstupu od vstupních dveří Vizualizace vstupu od vzorkovny Živé (plovoucí) logo - princip Recepční stůl - návrh Varianty - vývoj návrhu

13.12.2012

Ing. arch. Zdeněk Rudovský & Ing. arch. Zdeněk Dohnálek

A101 A102 A103 A104 A105 A106 A107 A108 A109 A110 A111 A112 A113


Úprava vstupních prostor prodejny a koupelnového studia Rubikon, Voctářova 12/109, 180 00, Praha 8 – Libeň A101 FOTOGRAFIE STÁVAJÍCÍHO STAVU Architektonická studie

13.12.2012

Ing. arch. Zdeněk Rudovský & Ing. arch. Zdeněk Dohnálek


Úprava vstupních prostor prodejny a koupelnového studia Rubikon, Voctářova 12/109, 180 00, Praha 8 – Libeň A102 REFERENCE / INSPIRACE Architektonická studie

13.12.2012

Ing. arch. Zdeněk Rudovský & Ing. arch. Zdeněk Dohnálek


Úprava vstupních prostor prodejny a koupelnového studia Rubikon, Voctářova 12/109, 180 00, Praha 8 – Libeň A103 SKICI Architektonická studie

13.12.2012

Ing. arch. Zdeněk Rudovský & Ing. arch. Zdeněk Dohnálek


22,108

SDK KCE (V.2280)

SDK KCE (V.2280)

KANCELÁŘ (VEDENÍ FIRMY) ±0,000

10,100

SDK KCE (V.2280)

SDK KCE (V.2280)

KANCELÁŘ (TECHNIK + ASISTENTKA) ±0,000 s.v.3340

PRODEJNÍ PLOCHA ±0,000 s.v.3100

PŮVODNÍ S TAV

PULT VYSOKÝ 1270

+0,100

PRODEJNÍ PULT (ODBORNÝ PORADCE, PRODAVAČ) +0,100

SDK KCE (V.2300)

22,108

SDK KCE (V.2280)

SDK KCE (V.2280)

KANCELÁŘ (VEDENÍ FIRMY) ±0,000

10,100

SDK KCE (V.2280)

SDK KCE (V.2280)

KANCELÁŘ (TECHNIK + ASISTENTKA) ±0,000 s.v.3340

2,300

PRODEJNÍ PLOCHA ±0,000 s.v.3100

NAV R H O VAN Ý S TAV 2,300

+0,100

SDK KCE (V.2300)

3,700

4,620

1,820

Úprava vstupních prostor prodejny a koupelnového studia Rubikon, Voctářova 12/109, 180 00, Praha 8 – Libeň A104 PŮDORYS - SROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU A NÁVRHU Architektonická studie

M 1:100 (A3) 13.12.2012

Ing. arch. Zdeněk Rudovský & Ing. arch. Zdeněk Dohnálek


VEDENÍ SPOLEČNOSTI

POSUNUTÉ DVEŘE BLÍŽE K HLAVNÍMU VCHODU

VZORKOVNA

NIKY - VÝSTAVNÍ POLICE

2,300

ko nt ak tv ed en ís po leč no st i

ČISTÍCÍ ZÓNA (8 m2)

jící

áze řich

i zníc a k - zá

p

2,300

ZÁSTĚNA Z DŘEVĚNÝCH LATÍ (POLOSOUKROMÝ PROSTOR)

takt kon

kontakt VIP zóna

PRODEJCE PREZENTAČNÍ TV

RECEPCE (22 m2)

i materiály kontakt zákazník

VIP PRODEJ (8 m2)

na ov rk zo tv ak nt ko

ZÁSTĚNA Z DŘEVĚNÝCH LATÍ (POLOSOUKROMÝ PROSTOR)

kont akt z ákaz ník i mate riály

PR E Z E N TAČ N Í Z E Ď (VÝROBKY, KATALOGY,..)

RECEPČNÍ/ INFO KRYTÍ OTOPNÉHO TĚLESA (SOUČÁST ČISTÍCÍ ZÓNY)

KRYTÉ ÚLOŽNÉ PROSTORY LOGO SPOLEČNOSTI

3,700

4,620

1,820

ŘEŠENÝ PROSTOR

1m

Úprava vstupních prostor prodejny a koupelnového studia Rubikon, Voctářova 12/109, 180 00, Praha 8 – Libeň A105 PŮDORYS - NOVÝ (NAVRHOVANÝ) STAV

M 1:30 (A3)

Architektonická studie

13.12.2012

Ing. arch. Zdeněk Rudovský & Ing. arch. Zdeněk Dohnálek


"LOBBY VLNA VSTUPU" - PŘÍJEMNĚ TEPLE A MĚKCE PŮSOBÍCÍ PROSTOR V KONTRASTU S CHLADNOSTÍ A SOLIDNOSTÍ KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ (DŘEVĚNÉ LATĚ ŠROUBENÉ NA OHNUTÉ KOVOVÉ PLÁTY ZAVĚŠENÉ Z PODHLEDU) OSVĚTLENÉ LOGO SPOLEČNOSTI ZE ZLATÉ A ČERNÉ MOZAIKY NA ZVLNĚNÉM PODKLADĚ ("VLNĚNÍ")

LAŤOVÁNÍ (KRYTÍ OTOPNÉHO TĚLESA, SOUČÁST VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ZÓNY)

R

1,800

0,600

U

B

I

K

O

LED ZÁŘIVKY PROSTŘÍDANÉ S LATĚMI

N

4,155 0,250

ČISTÍCÍ ZÓNA

PREZENTAČNÍ TV (PROJEKCE REFERENCÍ, NÁVRHŮ, SPECIÁLNÍCH PRODUKTŮ,...)

PREZENTAČNÍ PŘÍRUČNÍ POLICE

1,000 0,250

RECEPCE

2,000 0,250 VIP PRODEJ

KRYTÉ ÚLOŽNÉ PROSTORY (POSUVNÁ DVÍŘKA, VYFRÉZOVANÁ PÍSMENA "RUBIKON" JAKO MADLA)

Úprava vstupních prostor prodejny a koupelnového studia Rubikon, Voctářova 12/109, 180 00, Praha 8 – Libeň A106 POHLED NA RECEPCI Architektonická studie

13.12.2012

Ing. arch. Zdeněk Rudovský & Ing. arch. Zdeněk Dohnálek


"LOBBY VLNA VSTUPU" - PŘÍJEMNĚ TEPLE A MĚKCE PŮSOBÍCÍ PROSTOR V KONTRASTU S CHLADNOSTÍ A SOLIDNOSTÍ KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ (DŘEVĚNÉ LATĚ ŠROUBENÉ NA OHNUTÉ KOVOVÉ PLÁTY ZAVĚŠENÉ Z PODHLEDU)

2,500

0,070

LED ZÁŘIVKY PROSTŘÍDANÉ S LATĚMI

0,725 VZORKOVNA

3,440

0,600

PR E Z E N TAČ N Í Z E Ď

1,800 ČISTÍCÍ ZÓNA

NOVÝ VELMI ÚSPORNÝ A PŘEHLEDNÝ PREZENTAČNÍ STOJAN (OBKLADOVÉ VÝROBKY JAKO LISTY KNIHY)

Úprava vstupních prostor prodejny a koupelnového studia Rubikon, Voctářova 12/109, 180 00, Praha 8 – Libeň A107 POHLED NA PREZENTAČNÍ ZEĎ Architektonická studie

13.12.2012

Ing. arch. Zdeněk Rudovský & Ing. arch. Zdeněk Dohnálek


Úprava vstupních prostor prodejny a koupelnového studia Rubikon, Voctářova 12/109, 180 00, Praha 8 – Libeň A108 MATERIÁLY A VÝROBKY POUŽITÉ V NÁVRHU Architektonická studie

13.12.2012

Ing. arch. Zdeněk Rudovský & Ing. arch. Zdeněk Dohnálek


Úprava vstupních prostor prodejny a koupelnového studia Rubikon, Voctářova 12/109, 180 00, Praha 8 – Libeň A109 VIZUALIZACE VSTUPU OD VSTUPNÍCH DVEŘÍ Architektonická studie

13.12.2012

Ing. arch. Zdeněk Rudovský & Ing. arch. Zdeněk Dohnálek


Úprava vstupních prostor prodejny a koupelnového studia Rubikon, Voctářova 12/109, 180 00, Praha 8 – Libeň A110 VIZUALIZACE VSTUPU OD VZORKOVNY Architektonická studie

13.12.2012

Ing. arch. Zdeněk Rudovský & Ing. arch. Zdeněk Dohnálek


Pozadí firemního loga: zlatá mozaika na nerovném - zvlněném podkladu (štuková omítka ručně modelovaná, popř. sádra). Modelace "terénu" - vln a pečlivé sledování vrcholů a prohlubní pomocí malého formátu obkladové mozaiky. Ukázka dovednosti firmy - rovně vypadající obklad na křivém podkladě - dovednost profesionálů. Hra světla - odlesků a stínů při denním světle i v závislosti na úhlu pohledu. Stmívání a rožínání světel v rámu kolem mozaiky. Uklidňující vlnění "mozaikové hladiny". Promnělivé a živé pozadí černě provedeného loga firmy. Nevšední a originální prezentace společnosti.

Úprava vstupních prostor prodejny a koupelnového studia Rubikon, Voctářova 12/109, 180 00, Praha 8 – Libeň A111 ŽIVÉ (PLOVOUCÍ) LOGO - PRINCIP Architektonická studie

13.12.2012

Ing. arch. Zdeněk Rudovský & Ing. arch. Zdeněk Dohnálek


PRACOVNÍ DESKA DŘEVĚNÁ

SDÍLENÁ PRACOVNÍ DESKA DŘEVĚNÁ (TELEFON, KOPÍRKA, ..)

RECEPČNÍ DESKA DŘEVĚNÁ

ÚLOŽNÝ PROSTOR (ŠANONY, VZORKY, OSOBNÍ A CENNÉ VĚCI)

SDK ČI DŘEVĚNÝ SEGMENTOVÝ OBLOUK ZAOBLENÝ STĚRKOU DOHLADKA SE ZLATOU MOZAIKOU (MOŽNO NASVÍTIT SHORA SVĚTLY UKRYTÝMI POD RECEPČNÍ DESKOU)

Úprava vstupních prostor prodejny a koupelnového studia Rubikon, Voctářova 12/109, 180 00, Praha 8 – Libeň A112 RECEPČNÍ STŮL - NÁVRH Architektonická studie

13.12.2012

Ing. arch. Zdeněk Rudovský & Ing. arch. Zdeněk Dohnálek


Úprava vstupních prostor prodejny a koupelnového studia Rubikon, Voctářova 12/109, 180 00, Praha 8 – Libeň A113 VARIANTY - VÝVOJ NÁVRHU Architektonická studie

13.12.2012

Ing. arch. Zdeněk Rudovský & Ing. arch. Zdeněk Dohnálek

Rekonstrukce vstupnich prostor fy Rubikon  
Rekonstrukce vstupnich prostor fy Rubikon  
Advertisement