Page 1

MĚLNÍK - skupina 2 URBANISTICKÁ STUDIE MĚLNÍK


M 1:5000


Viničné město, město na soutoku. Mělník shlíží na soutok dvou nejvýznamnějších českých řek a z jeho svahů vyvěrá víno. V mělnící se skále pod zámkem Lobkowitzů spí vojsko svatého Václava čítající 300 hlav a pes s ohnivýma očima tam stráží bájný poklad... Město je rodištěm svaté Ludmily, ženy prvního doloženého Přemyslovce, a z mírně zvlněné krajiny se nedaleko zvedá hora Říp. Legendami opředený kraj dal světu Karla Hynka Máchu a Vojtěch Dyka a inspiroval mnoho dalších příchozích. I přesto má Mělník potíže s hledáním vlastní identity a nese si na tváři několik jizev z doby socialismu. Žádná ovšem není tak hluboká, aby nešla zhojit.


Štětí Litoměřice

Roudnice nad Labem

Silnice I/9 na Českou Lípu Liběchov křížová cesta

Vysoká Přírodní park Rymáň

jeskyně

Velký Koráb

Dolní Berkovice

Strážnice

Vehlovický důl Vehlovice

Malý PP Vehlovické Koráb opuky

Mšeno Mladá Boleslav

Kozí rokle 2a

Roudnice nad Labem 3b

Na Dole NPP Holý vrch

Chloumek

Cítov

Lhotka

Dům ve skále

koupaliště

Lom Baraba koupaliště

koupaliště Hleďsebe

Máchova cesta

2b

Blata Brozánky Malý Borek

Býkev

Hořín

Pšovka

Hrobka Lobkowiczů

Silnice I/16 na Slaný

sady

Zdymadla Hořín

Kralupy nad Vltavou

Vraňansko - Hořínský plavební kanál

Chramostecký rybník

Velký Borek PP Dolní Pšovka

1

NPP Polabská černava

Hostín

PR Úpor Černínovsko

Zelčín minizoo

Mělnická Vrutice

Kelské Vinice

Vrbenské Vrbno tůně

Lužec nad Vltavou

Vavřineč Hoření Vinice

Kelské louky

Vltava

S M

Dolní Vinice Labe 3a

Liblice

významné dopravní tahy odklon tranzitní dopravy železnice pěší turistické trasy navržené turistické trasy cyklotrasy navržené cyklotrasy CHKO Kokořínsko vinice vodní toky a plochy kostel / kaple zámek vrchol

CESTY KRÁTKÝCH VZDÁLENOSTÍ 1

PP Slatinná Neratovice louka u Liblic Praha

Kly

Cesta přes soutok

CESTY STŘEDNÍCH VZDÁLENOSTÍ

Silnice I/9 na Prahu

2a Chloumecká okružní cesta 2b Vodní okružní cesta

Sil Br

CESTY DO KRAJINY 3a Cesta do Byšice 3b Viniční cesta

Silnice I/16 na Mladou Boleslav

0

1000

2000m


POSÍLENÍ VZTAHU MĚLNÍKA S KRAJINOU Energie města kulminuje na mělnické skále a rozlévá se z ní dolů po severovýchodním svahu, a to ve dvou vlnách. Samotné město definujeme vnitřní elipsou a jeho okolní přidružené vesnice elipsou vnější. Z našeho pohledu Mělník nevyužívá krásy, nad kterou se tyčí. Po překlopení elips na druhou stranu řeky lze pozorovat podobnou intenzitu jako na straně druhé,pouze v přírodní či rekreační sféře. Posilujeme vztah Mělníka s okolím vytvořením nových pěších cest a jejich vzájemným propojením do okruhů. Vznikají zde cesty krátkých vzdáleností ve vnitřních elipsách, středních vzdáleností v elipsách větších a cesty do krajiny, kde zejména vytváříme propojení s Byšicí jakožto potenciálním třetím hlavním cílem cesty po Chloumku a Liběchově.

v

ín

Silnice I/16 na Mladou Boleslav

Byšice

Silnice I/244 na Brandýs nad Labem


DOPRAVNÍ ANALÝZA Mělník je zatěžován tranzitní nákladní dopravou, a to ve směru severojižním na trase Praha - Česká Lípa a východozápadním na trase Mladá Boleslav - Kladno. Až polovina vozidel na ulici Nádražní je nákladních za den to může být až 2000 vozů. Ulice Pražská, Tyršova a Legionářů jsou sběrné místní komunikace s omezeným napojením okolních nemovitostí kvůli dopravě. Nepřehledné situace na kříženích, mimo jiné na náměstí Karla IV., způsobují časté nehody.


18 452 13 651

8 179 7 556

4 900 7 520

9 267 14 643

místa častých nehod 9 267

auta/den silnice I. třídy

9 016

silnice II. a III. třídy místní komunikace

7 385


ODKLON TRANZITNÍ DOPRAVY Dle územního plánu chce město v nejbližších letech stavět obchvat, což považujeme za poměrně zásadní zásah do krajiny. Ke zklidnění dopravy by pomohlo odklonění tranzitní dopravy na zcela jinou trasu dále před městem. Jako dočasné řešení navrhujeme systém jednosměrek ve zklidněných rezidenčních čtvrtích a odklon tranzitní dopravy z centra do ulice Nádražní, kam vymisťujeme i výrobní a skladovací objekty z širšího centra.


Štětí Litoměřice

Roudnice nad Labem

Silnice I/9 na Českou Lípu Liběchov

Vysoká Strážnice

Velký Koráb

Dolní Berkovice

Vehlovice Malý Koráb

Mšeno Mladá Boleslav

Kozí rokle Roudnice nad Labem

Na Dole Chloumek

Cítov

Lhotka

Hleďsebe

Blata Brozánky Malý Borek

Býkev

Mělnická Vrutice

Hořín Silnice I/16 na Slaný

Velký Borek

Kralupy nad Vltavou

Hostín

Zelčín Vavřineč

Vrbno

Hoření Vinice

Lužec nad Vltavou

Silnice I/16 na Mladou Boleslav

Dolní Vinice

Liblice

Byšice

Neratovice Praha

Kly

Silnice I/9 na Prahu

Silnice I/16 na Mladou Boleslav

Silnice I/244 na Brandýs nad Labem

0

1000

2000m


KONCEPT - KŘÍŽENÍ CEST Odkloněním tranzitní dopravy na ulici Nádražní vzniká potenciál zobytnění ulice Bezručovy a vytvoření městského bulváru v nové rezidenční čtvrti. Souběžně s řekou probíhají městem čtyři komunikace s rozdílnou funkcí a atmosférou:

- rekreační - promenáda u řeky - reprezentativní - ulice Pražská - rezidenční - bulvár Bezručova - tranzitní a průmyslová - Nádražní

Tyto čtyři roviny jsou spojeny třemi významnými cestami, na kterých se střídají prostředí, gradují od periferie k centru a končí u řeky. Na místech křížení těchto cest s ulicí Bezručovou vznikají tři uzly nových lokalit.


CA M P

UM EK

TO VIŠ TĚ

AU TO

CH LO

OR

M ÁC

HO VA

CE ST A

NA

SP

IC E O CN EM

VK

A

ST ŘE

T

N TA

A ST NS CE OŘÍ K H RKU PA

MU

VP

O

ZŠ SOKOL

CES

AR

KU

NÁM. KARLA IV.

US

ÍB

ÁD

Ž RA

VI

N

N

IC

E

M

NE

RK

PA

CESTA DO

HOŘÍNSKÉHO

PARKU

V

TO

BI

CE

NI

OC

ŽÍ

RA

ÁD

N


ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ PŠOVKY A REZERVY Jako vodítko pro vytyčení hranice zástavby nám posloužilo záplavové území řeky Pšovky, konkrétně úroveň stoleté vody. Lokalizovali jsme neekonomické plošné garáže a lehké montované halové kontrukce sloužící komerčním účelům, které by mohly ustoupit městské zástavbě s trvalejší hodnotou. Prodejní prostory integrujeme do navržených budov a výrobní objekty vymisťujeme na ulici Nádražní.


KONCEPT - PULS Město a park pulzují vůči sobě opačně a drží se tak ve vzájemné rozvnováze. Provázkem škrtícím park v městských uzlech jsou radiální cesty směřující do centra. Vznikají tři jednotlivě řešené lokality.


Nacházíme se na periferii, návrh se proto věnuje zejména postupnému přechodu města do parku, napojení nových struktur na dominující zástavbu panelových sídlišť a vytvoření intimních atmosfér uvnitř obytných celků, ovšem za současného dosažení městotvorné hustoty osídlení. Hledala se podoba cesty, která svým měřítkem a změnou charakterů plynule provede člověka od rušného bulváru přes klidnější poloveřejné prostory rezidentů až na prašnou cestu mezi stromy, kde mu říční voda svlaží chodidla.


ÚPRAVA HROMADNÉ DOPRAVY Zastavěním Bezručovy ulice a revitalizací autobusového nádraží stoupá význam mětstké i dálkové hromadné dopravy v lokalitě. Vytváříme zastávky ve všech třech řešených lokalitách. Považujeme rovněž za samozřejmost propojit vlakové nádraží se zbytkem města hromadnou dopravou.


Náměstí Viktora Dyka

Tyršova

Pivovar

Nádraží

Karel IV.

Fibichova Kapitána Jaroše

Autobusové nádraží

Poliklinika Blata

Sídliště

linky MHD (konečné stanice Velký Borek a Chloumek) příměstské linky páteřní linka Praha - Mělník - Štětí

Poliklinika


MODRÁ STRUNA Modrá struna neboli kulturní horizontála spojuje volnočasové aktivity - sport, nakupování, služby, hospody, rekreaci.


AUTOCAMP SPORTOVIŠTĚ

ŽIVÝ PARTER OBCHOD R

VA

O

RE

KA

AV

PL

V PI

PIKNIK

CE

RA

AU

ST

TĚLOCVIČNA

PIKNIK

VI N

KIN

É

N

O

Y

PK

SK

ŽIVÝ PARTER OBCHOD

PIKNIK


ČERVENÁ STRUNA Červená struna neboli kulturní vertikála spojuje důležité instituce duchovní, správní, kulturní a vzdělávací.


ER K UB EZ KA ÁC HO

VA

ST

NA NČ NÍ

M

FI

NE

M

OC NI

CE

ÚŘ AD

ZÁ M

EK

NE

KLÁŠTĚR

LN

T AS

D

ŘA

ÍÚ

T

KA

E

ÁC

ŽŠ

D

PR

ŘA

Ú

Y

ER

ST

LU

ÍC

VN

SP

GYMNÁZIUM

ŽUŠ

SOUD ŽŠ

SPŠ

Z

SS

POLIKLINIKA

ŽŠ

OV

BIT


ZELENÁ STRUNA Zelená struna spojuje zeleň.


KONCEPT KARLOVA NÁMĚSTÍ Demolicí nevhodných budov se na náměstí uvolnil prostor, který jsme se rozhodli zastavět pochozí stavbou. Lidé tak budou moci trávit čas ve veřejném prostoru s výhledem na mělnické věže, aniž by je rušila doprava, která na náměstí proudí z několika směrů.


ATU - SKUPINA 2 LS 2018 NIKOLA MACHÁČOVÁ, MICHAELA KŘIŽÁKOVÁ, KLÁRA KOVAŘÍKOVÁ

Mělník - ATU2 urbanistická studie vol. II  

Kovaříková, Křižáková, Macháčová

Mělník - ATU2 urbanistická studie vol. II  

Kovaříková, Křižáková, Macháčová

Advertisement