Sóller - entre Naranjos

Page 1

S贸ller _Entre tarongers _Amid the orange trees


Sóller_Índex Sóller_Contents

69 _Sóller > Port de Sóller Reducte de tranquil·litat.

23 _Sóller modernista. Història d’una època.

Índex

77 _Sóller > Port de Sóller > Torre Picada > Ses Puntes > S’Illeta de Can Gordo. Entre el cel i la mar.

37 _Sóller artístic. Paisatges d’inspiració.

87 _Sóller > Far des Cap Gros > Port de Sóller. Sobreviure a l’encant de la naturalesa.

47 _El barri mariner de Santa Caterina. Un passeig amb olor a mar.

Presentació

How to get there...

Introduction

El tren de Sóller

Itineraris culturals

51 _Llocs d’interès. Port de Sóller.

Itineraris paisatgístics

113 _Sóller > Binibassí > Fornalutx > Biniaraix > Sóller. Racons privilegiats de la vall.

Cultural tours

23 _Art Nouveau Sóller. History of an era.

Landscape tours

69 _Sóller > Sóller Port. A redoubt of calm.

Fires, festes i mercats. Pervivència de la tradició

Capritxos del paladar

Telèfons d’interès

Fairs, festivals and markets. The tradition lives on...

Treats for the palate

Useful information

119

125

128

Welcome to Sóller

The Sóller train

77 _Sóller > Sóller Port > Torre Picada Ses Puntes > S’Illeta de Can Gordo. Between sky and sea.

37 _Artistic Sóller. Inspirational landscapes.

Index

Mallorca

>> 5

>>

7

9

15

19

Sóller

47 _The Santa Catalina fishermen’s neighbourhood. A sea-scented stroll. 51 _Places of interest. Sóller port.

65

87 _Sóller > Cap Gros lighthouse > Sóller Port. Surviving the charms of nature. 101 _Sóller > Biniaraix ravine. Poetry in stone. 113 _Sóller > Binibassí > Fornalutx > Biniaraix > Sóller. Privileged spots in the valley.

Sóller

3

Index Índice

Com arribar...

Benvingut a Sóller

101 _Sóller > Barranc de Biniaraix. Poesia en pedra.

>>


Com arribar...

Sóller

>>

> Amb cotxe

>> Sóller_How to get there...

How to get there... >>

> By car

_Carretera Palma - Sóller MA-11A

_Palma - Sóller main road MA-11A

(Pel Port de muntanya o coll de Sóller, antic camí de carro que unia

(By the mountain pass or Coll de Sóller, former carriage trail joining

Sóller amb Palma).

Sóller to Palma).

_Carretera Palma - Sóller MA-11 (pel túnel). Precisa pagar peatge.

_Palma - Sóller road MA-11 (Through the tunnel). Toll road.

_Carretera Andratx - Pollença MA-10. Carretera panoràmica. > Amb tren

_Andratx - Pollença road MA-10. Road with panoramic views. > By train

_Estació del ferrocarril:

_Train station:

Palma - Sóller: Plaça d’Espanya, 2. Tel.: 971 752 051 / 902 364 711

Palma – Sóller: Plaça d’Espanya, 2. T: 971 752 051 / 902 364 711

Sóller - Palma i tramvia al port: Plaça d’Espanya, 6.

Sóller - Palma and tram to the port: Plaça d’Espanya, 6.

Tel.: 971 630 130 / 971 630 301 > Amb autobús

971 630 130 / 971 630 301 > By coach

_Informació Transport de les Illes Balears:

_Transportation information:

TIB Tel.: 971 177 777

Transp. de les Illes Balears (TIB)

Telèfon gratuït 900 177 777

T: 971 177 777

Palma - Sóller: C/ Eusebi Estada, 28

Palma - Sóller: c/ Eusebi Estada street, 28

Sóller - Palma: aparcament C/ Cetre > Amb vaixell

Com arribar... How to get there...

>> Sóller_Com arribar...

Sóller - Palma: Car park on c/ Cetre > By boat

_Servei de ports i litorals. Tel.: 971 633 316

_Port and coastal service. T: 971 633 316

C/ Caterina d’Alexandria, 26. Port de Sóller

c/ Caterina d’Alexandria, 26. Port of Sóller

5

Sóller_Com arribar... Sóller_How to get there...

Sóller

>>


Benvolgut viatger, té davant vostè un nou quadern de viatge que ha estat elaborat amb tota l’estimació i cura necessàries per a fer de la seva visita una experiència inoblidable. Hi trobarà un conjunt de diferents rutes que li permetran acostar-se a l’essència del patrimoni natural i cultural de les Illes Balears. Totes recorren camins d’extraordinària bellesa, i han estat escollides perquè pugui descobrir i conèixer alguns dels idíl·lics indrets de la nostra geografia. Esperant que siguin del seu grat, el convidam a recórrer-les en qualsevol època de l’any.

Art, culture, tradition and nature

7

Presentació Art, cultura, tradició i naturalesa Introduction

Presentació Introduction

Sóller_Presentació Sóller_Introduction

Sóller

>>

Dear traveller, You are holding a travel book that has been devised with all the painstaking care needed to ensure that your journey is an unforgettable experience. In it, you will find a wealth of different routes that will help you discover the essence of the natural and cultural assets of the Balearic islands. They all take you along routes of extraordinary beauty and they have been especially chosen to help you discover some of the most idyllic spots in our geography. We hope you enjoy it, and we encourage you to venture onto these routes any season of the year.


Sóller és un d’aquests racons de la geografia mallorquina on mar i muntanya es troben per a acollir els fèrtils horts de tarongers que inunden la seva vall. Entre els estrets i sinuosos carrers s’amaga un ric patrimoni compost per tradicionals cases de pedra amb bells patis interiors, que el viatger podrà apreciar amb una fugaç mirada a través de les seves portes entreobertes, temples, convents, museus, així com elegants mansions aixecades pels emigrants enriquits retornats de França i Amèrica a la fi del segle XIX i principis del segle XX. Mitjançant aquest quadern de viatge trobarà una petita ciutat de Mallorca en la qual encara es respira un ambient de tranquil·litat. Observarà com els

Welcome to Sóller Sóller is one of those nooks on Mallorca where sea and mountain merge to harbour the fertile orange tree groves that inundate its valley. Its narrow, winding streets harbour a rich heritage: traditional stone houses with lovely inner courtyards which travellers can appreciate through a fleeting glimpse through the half-opened

9

Benvingut a Sóller

Benvingut a Sóller Welcome

Sóller_Benvingut a Sóller Sóller_Welcome to Sóller

Sóller

>>


>> Sóller_Wellcome to Sóller

habitants semblen continuar amb la seva vida diària aliens al pas dels visitants que, al capvespre, desapareixen deixant només el record de les hores de bullícia.

doorways, temples, convents, museums and elegant mansions built by the wealthy immigrants coming back from France and the Americans in the late 19th and early 20th centuries.

A través de deliciosos passejos i relaxants rutes paisatgístiques, el viatger descobrirà la riquesa patrimonial i natural que ofereixen la vall de Sóller i els seus voltants.

In this travel book you will discover a little town on Mallorca where the pace of life is still relaxed. There, you will see how its inhabitants seem to continue their everyday lives oblivious to the visitors who disappear at sunset, leaving the hours of hustle and bustle just a memory.

El municipi de Sóller, llindant amb els de Deià, Bunyola, Escorca, Fornalutx i la mar, pren el nom del topònim d’origen àrab Sûlyâr. Es troba situat en una fèrtil i profunda vall d’horts i arbres fruiters, envoltat per les altes muntanyes de la serra de Tramuntana. Durant segles va romandre aïllat de la resta de l’illa, sent la mar gairebé l’única via de comunicació. El Port de Sóller i el pintoresc poble de Biniaraix, són al costat d’aquest, els altres dos nuclis principals del municipi.

>> Far de Sa Creu >> Sa Creu lighthouse >> Can Moratal

La creixent importància comercial del Port de Sóller i una agricultura fortament desenvolupada, basada en el cultiu de l’olivera i arbres fruiters, van fer que durant la tercera dècada del segle XIX Sóller conegués un progressiu creixement de l’economia. El 1835, com a conseqüència d’aquest desenvolupament econòmic, es va iniciar un moviment migratori cap a les colònies americanes i cap al sud de França, motivat per un augment de població, però sobretot pel desig d’obrir nous mercats basats en el comerç dels cítrics. Va ser llavors quan la indústria tèxtil va conèixer el màxim desenvolupament, creant-se petites companyies comercials.

Through these delightful strolls and relaxing routes through the countryside, travellers can discover the rich cultural and natural heritage of the valley of Sóller and its environs. The town of Sóller, which is bounded by the towns of Deià, Bunyola, Escorca and Fornalutx and the sea, gets its name from the toponym with Arabic roots, Sûlyâr. It is nestled in a deep, fertile valley filled with vegetable gardens and orchards, surrounded by the high peaks of the Tramuntana mountain range. For centuries it was cut off from the rest of the island, and the sea was virtually its only means of communication with the outside world. The port of Sóller and the picturesque village of Biniaraix are, along with Sóller, the two other main hubs within the township. The growing importance of the port of Sóller, coupled with heavily developed agriculture based on olive trees and fruit trees, led the Sóller economy to witness progressive growth throughout the third decade of the 19th century. In 1835, as a result of this

Benvingut a Sóller Welcome

>> Sóller_Benvingut a Sóller

11

Sóller_Benvingut a Sóller Sóller_Welcome to Sóller

Sóller

>>


No obstant això, cap a 1865, una forta plaga va atacar la gairebé totalitat dels tarongers de la vall, afectant durament a la principal font de riquesa de la ciutat. Això va provocar un nou corrent migratori, aquesta vegada més especialitzat, cap al sud de França, Suïssa, Bèlgica i el llevant espanyol, on aquests emigrants van establir els seus pròspers negocis per a després tornar i gaudir del capital obtingut amb gran esforç. Ells van ser els artífexs de la prosperitat i el progrés que va viure Sóller en el canvi de segle, durant el qual va aconseguir finalment sortir de l’aïllament. Va ser llavors quan, el 1912, amb la inauguració de la línia ferroviària Palma-Sóller, es va produir l’obertura de la vall a la resta de l’illa.

>> Sóller_Wellcome to Sóller

economic development, a migratory movement got underway to the American colonies and towards southern France motivated by an increase in the population, though mainly by the desire to open up new markets based on the citrus fruit trade. That was when the textile industry reached its peak with the creation of numerous small trading companies. However, in around 1865, a severe plague attacked almost all the orange trees in the valley, harshly affecting the city’s main source of wealth. This led to yet another wave of migration, this time more specialised, towards southern France, Switzerland, Belgium and the eastern coast of Spain, where these immigrants set up their own businesses in order to later return and enjoy the money earned through their efforts. They were the true authors of Sóller’s prosperity and progress at the turn of the century, when the town finally managed to emerge from its isolation. In 1912, with the opening of the Palma – Sóller railway line, the valley was opened up to the rest of the island.

Benvingut a Sóller Welcome

>> Sóller_Benvingut a Sóller

13

Sóller_Benvingut a Sóller Sóller_Welcome to Sóller

Sóller

>>


Sóller_El tren de Sóller Sóller_The Sóller train

>> Tramvia Tram

Amb gairebé un segle de vida, el tren de Sóller segueix mantenint tot l’encant del passat. Des de 1912 aquest ferrocarril uneix les ciutats de Palma i Sóller en un entranyable viatge a través de muntanyes i valls, conservant tot el seu caràcter nostàlgic i original. Un any després, va ser inaugurat el vell tramvia de fusta que, encara avui, connecta Sóller amb el seu port en un deliciós trajecte entre horts de tarongers.

The Sóller train

A journey through time This train line has linked Palma and Sóller for almost a century (since 1912) in an enjoyable ride through mountains and valleys. It has managed to keep its nostalgic, original feel. It has managed to keep its nostalgic, original feel. In 1913 the old wooden railway line linking

15

Un viatge a través del temps

El tren de Sóller The Sóller train

El tren de Sóller

Sóller

>>


>> Sóller_El tren de Sóller

>> Sóller_The Sóller train

Els tradicionals vagons de fusta, evocadors d’un temps passat, transportaran el viatger, durant 27 km, per paisatges i llocs de captivadora bellesa, que només des del tren són assolibles. Utilitzat fins als anys setanta per al transport de mercaderies i viatgers, el tren va necessitar tracció a vapor fins al 1929, data que va ser substituïda per l’energia elèctrica. Actualment, només s’utilitza per al transport de viatgers.

Sóller with its port was officially opened, offering today a delightful ride through vegetable fields and orange trees.

Used until the 1970s to transport merchandise and travellers, the train needed vapour traction until 1920, when it was replaced by electrical energy. Currently it is only used to transport travellers. An unforgettable train and tram ride that no visitor should miss. Once in Sóller, we recommend that you travel to its port via tram.

El tren de Sóller The Sóller train

Un recorregut inoblidable que no hauria de perdre’s. Una vegada a Sóller, li recomanam el trasllat en tramvia fins al port.

The traditional wooden wagons, evocative of past times, transport travellers through 27 km of landscapes and spots boasting a captivating beauty that can only been seen from the train.

17

Sóller_El tren de Sóller Sóller_The Sóller train

Sóller

>>

El tren de Sóller >> The Sóller train >>

>> Església parroquial de Sant Bartomeu San Bartolomé parish church


Llocs d’interès _Sóller

Cultural tours >> Banc de Sóller Bank of Sóller

Places of interest _Sóller

19

Itineraris culturals

Itineraris culturals Cultural tours

Sóller_Itineraris culturals Sóller_Cultural tours

Sóller

>>


>> Sóller_Itineraris culturals Sóller_Cultural Tours

Port de Sóller Sóller port

Port de Sóller Sóller Port

PORT / PLATJA PORT / BEACH

>>

Camp de futbol Football pitches

Desviament road

Poliesportiu Sports facility

Carretera desviamen

t

/ mi Ca

Ca mi /

Cami / Camino de Biniaraix

Barranc de Biniaraix Biniaraix ravine L’Ofre Cúber Els Cornadors Estació Ferrocarril Railway station

Ca min od es es Ar gil es

Camp de futbol Football pitches

>>

Port de Sóller Sóller port

PORT / PLATJA PORT / BEACH

Port de Sóller Sóller port

PORT / PLATJA PORT / BEACH

Poliesportiu Sports facility

Camp de futbol Football pitches

Cementiri Cemetery

Sóller

Barranc Biniaraix ravine L’Ofre Cúber Els Cornadors Estació Ferrocarril Railway station

Cementiri Cemetery

Carretera desviament

>>

Desviament road

Poliesportiu Sports facility

Sa Capelleta Mirador de ses Barques Sa Capelleta Ses Barques viewpoint

litx Ba de ell oV min Ca

Sa Capelleta Mirador de ses Barques Sa Capelleta Ses Barques viewpoint

Camp de futbol Football pitches

Barranc Biniaraix ravine L’Ofre Cúber Els Cornadors Estació Ferrocarril Railway station

Cementiri Cemetery

1 _Estació del ferrocarril. Train station. 2 _Can Penya, Can Isabel i Cas Fideuer. Plaça d’ Espanya. 3 _Can Ledesma. 4 _Sa Bleda. 5Sa Capelleta _Can Bell Esguard. de 6Mirador Barques _Can Baltasar. ses 7Sa Capelleta _Ca S’Americà. Ses Barques viewpoint 8 _Can Cambuix. 9 _Can Prunera. Cami / Camino s’Ermita 10 _Ca Na Llüisa. 11 _Can Massana. 12 _Ca la Nena. 13 _Església parroquial de Sant Bartomeu. Sant Bartomeu. 14 _Banc de Sóller. Bank of Sóller. 15 _Can Moratal o Can Nou. Cami / Camino de Biniaraix 16 _Gran Hotel. 17 _Can Querol. 18 _Gran Via.

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

_Can Mateu Frontera. _Cementeri de Son Sang. _Son Sang Cemetery. _La casa de Sa LLuna. _El convent dels Sagrats Cors. Sagrats Cors. _Santuari de la Immaculada o sa Capelleta. The Inmaculada sanctuary or Sa Capelleta. _L’església de la Verge de la Victòria de l’Horta. Virgen de la Victoria de L’Horta church. _Sala Miró. Miró room. _Sala Ceràmica Picasso. Picasso ceramics room. _Carrer dels Artistes. Artists’ Street. _Museu Balear de Ciències Naturals i Jardí Botànic. Balearic Museum of Natural Sciences and Botanical Garden. _Museu de Sóller i Casal de Cultura. Sóller Museum anddeCasal Barranc Biniaraixde Cultura. Biniaraix ravine L’Ofre Cúber Els Cornadors

Itineraris culturals Cultural tours

Llocs d’interès / Places of interest

Cami / Camino s’Ermita

21

Ca min od es es Ar gil es

Sóller

Ca mi /

Sa Capelleta Mirador de ses Barques Sa Capelleta Ses Barques viewpoint


>> Can Moratal

>> Cultural tours _ Art Nouveau

Sóller modernista

Art Nouveau Sóller

Història d’una època

History of an era

A finals del segle XIX, Europa va patir un fenomen de renovació cultural i artística que es va desenvolupar fins a ben entrat el segle XX. L’èxit de la revolució industrial, l’aparició d’una nova burgesia i el benestar econòmic de les nacions, van propiciar la voluntat de construir una cultura moderna i cosmopolita.

In the late 19th century, Europe underwent a cultural and artistic revival that remained active until well into the 20th century. The success of the Industrial Revolution, the advent of a new middle class and nations’ economic well-being all nurtured the desire to build a modern, cosmopolitan culture.

L’alça industrial i la tornada d’aquells emigrants enriquits i influïts per la moda internacional, van repercutir positivament en la construcció d’un considerable nombre d’edificacions de caràcter residencial modernistes, historicistes i regionalistes, que van definir el nou perfil urbà de la ciutat de Sóller, i que són, avui, testimoni de la pròspera situació econòmica que vivia la vila en aquell moment.

The rise of industry and the return home of the immigrants who were now wealthy and influenced by international trends had positive repercussions in the construction of numerous Art Nouveau, historicist and regionalist residential buildings, which came to define the new urban fabric of Sóller and today are testimony to the town’s prosperous economy in that era.

A Sóller, igual que a Palma, es concentren el major nombre d’edificis de l’illa marcats per la petjada del modernisme. Durant aquest passeig el viatger tendrà l’oportunitat de descobrir la nova estètica que va introduir la nota colorista a la ciutat de Sóller. Un art total, articulat sota una vocació ornamental, la font d’inspiració del qual és la naturalesa mateixa en totes les seves formes, que va

Just like Palma, Sóller boasts the most buildings on the island marked by the imprint of the Art Nouveau style. During this stroll, travellers will have the chance to discover the new aesthetics that introduced a colourful touch into the city of Sóller. A total art, expressed with a desire to embellish, whose source of

Itineraris culturals Cultural tours

>> Itineraris culturals _ Sóller modernista

23

Sóller_Itineraris culturals Sóller_Cultural tours

Sóller

>>


Sóller_Itineraris culturals Sóller_Cultural tours

>> Itineraris culturals _ Sóller modernista

>> Cultural tours _ Art Nouveau

afectar no només l’arquitectura sinó també l’escultura, la pintura i les inspiration is nature itself in all its guises. This style permeated not arts aplicades. only architecture but also sculpture, painting and the decorative arts.

>> Sa Bleda

Places of interest

1 _Train Station. Plaça d’ Espanya núm. 6. The building that today 1 _Estació del ferrocarril. Plaça d’Espanya, 6. L’edifici que avui houses the station used to be Can Mayol, an ancient fortified house alberga l’estació era Can Mayol, una antiga casa fortificada del segle dating from the 17th century. It was later converted into a hotel and XVII. Posteriorment va ser convertida en hotel i finalment, a principis it finally became the railway station in the late 20th century. del segle XX, en estació ferroviària. 2 _Can Penya, Can Isabel and Cas Fideuer. Plaça d’ Espanya. 2 _Can Penya, Can Isabel i Cas Fideuer. Plaça d’Espanya. Three examples of the traditional fences bounding the gardens of Tres exemples de les típiques reixes que delimiten els jardins de numerous houses in Sóller, a display of the fine ironwork of the nombroses cases de Sóller, mostra de la bona feina de la forja dels artisans from the first third of the 20th century. artesans del primer terç del segle XX. 3 _Can Ledesma. C/ Reial 34. A home built in around 1900. 3 _Can Ledesma. C/ Reial 34. Casa edificada entorn a 1900. 4 _Sa Bleda. C/ Joan Marquès Arbona 1. A mansion built in 1914, 4 _Sa Bleda. C/ Joan Marquès Arbona, 1. Mansió construïda el 1914, surrounded by an elegant wrought iron fence leading to the garden, fitada per un elegant reixat de ferro forjat que dóna accés al jardí, en where a lovely specimen of a monkey puzzle tree and a Japanese magnolia grow. el qual creix un bell exemplar d’araucària i una magnòlia japonesa.

Itineraris culturals Cultural tours

Llocs d’interès

Art Nouveau came to alight in Sóller like an elegant turn-of-thecentury lady. Glazed ceramics, hydraulic tiles, bevelled glass, lush gardens, artistic grilles all adorn façades, vestibules and interiors all over town, delighting visitors with their intricate forms.

25

El modernisme va vestir la ciutat de Sóller com si d’una elegant dama de principis de segle es tractàs. Ceràmica vidriada, rajoles hidràuliques, cristalls bisellats, exuberants jardins, artístiques reixes, adornen per onsevulla façanes, vestíbuls i interiors, delectant el visitant amb les seves delicades formes.

Sóller

>>


>> Cultural tours _ Art Nouveau

5 _Can Bell Esguard. C/ Can Vives. Edifici atípic i singular, que sorprèn tant per la seva construcció com per la seva història. Al contrari del que era comú a Sóller, aquesta casa va ser construïda per encàrrec d’un emigrant francès establert a la vila a finals del segle XIX. A l’origen, Can Bell Esguard va ser un molí fortificat, reformat el 1898. Destaquen els elements decoratius neomedievalistes i neomudèjars. Popularment es coneix aquesta casa com Ses Torretes.

5 _Can Bell Esguard. C/ Can Vives. An atypical, singular building. It is amazing for both its construction and its history. Unlike what was commonplace in Sóller, this house was built on commission from a French emigrant living in the town in the late 19th century. Can Bell Esguard was originally a fortified mill that was refurbished in 1898. Its Neo-Mediaevalist and Neo-Mudejar elements stand out. This house is popularly known as Ses Torretes.

6 _Can Baltasar. C/ Pastor, 32. Casa decorada amb aplicacions de ceràmica vidriada de motius geomètrics a la façana. 7 _Ca S’Americà. C/ Pastor, 57. Exemple d’una magnífica reixa de forja modernista, de clara influència gaudiniana. El topònim de Ca s’Americà recorda una de les destinacions on van emigrar molts dels habitants de Sóller, comunament denominats al seu retorn indians, sinònim de persona que havia residit molt temps a les Índies occidentals, és a dir, a Amèrica.

>> Can Bell Esguard

8 _Can Cambuix. C/ Bisbe Mateu Colom, 17. Casa construïda segons el criteri colonial antillà. En aquest carrer es pot gaudir d’un conjunt de jardins que acullen bells exemplars de pins pinyoners i palmeres cycas (Cycas revoluta). 9 _Can Prunera. C/ Sa Lluna, 90. Casa construïda entre 1909 i 1911. Hi és perfectament patent la unitat estilística entre exterior i interior tan característica del modernisme. Predominen les línies

6 _Can Baltasar. C/ Pastor 32. A house whose façade is adorned with glazed ceramic tiles laid out in geometrical shapes. 7 _Ca S’Americà. C/ Pastor 57. An example of a magnificent Art Nouveau wrought iron fence, clearly influenced by Gaudí. The toponym Ca s’Americà recalls one of the destinations where many residents of Sóller emigrated to. When they returned, they were often called “Indianos”, synonymous with a person who had lived for many years in the West Indies, that is, in the Americas. 8 _Can Cambuix. C/ Bisbe Mateu Colom 17. A house built in the Antilles style. On this street you can enjoy a series of gardens harbouring lovely specimens of stone pines and Sago palms (Cycas revoluta). 9 _Can Prunera. C/ Sa Lluna 90. A house built between 1909 and 1911. In it you can clearly see the stylistic unity between the outside and inside that is so characteristic of Art Nouveau. Curved lines abound, as do copious organic and animal decorations displayed on walls, windows, railings, ceilings, furniture and sundry objects. Visits. Tel.: 971 638 973

Itineraris culturals Cultural tours

>> Itineraris culturals _ Sóller modernista

27

Sóller_Itineraris culturals Sóller_Cultural tours

Sóller

>>


>> Cultural tours _ Art Nouveau

corbes així com una copiosa decoració orgànica i animal que es desplega en murs, finestres, baranes, sostres, mobles i objectes diversos. Es visita. Tel.: 971 638 973.

10 _Ca Na Llüisa. C/ Ozones 1. A house built in characteristic red brick, where the ceramic ornamentation of the doors and windows stands out.

10 _Ca Na Llüisa. C/ Ozones, 1. Casa edificada amb el característic maó vermell, en la qual destaca l’ornamentació de ceràmica en portes i finestres.

11 _Can Massana. C/ Sa Lluna 71. A house whose balcony bears the coat-of-arms of the city of San Juan de Puerto Rico. This city, along with Cuba, Santo Domingo, Mexico, Argentina and Venezuela were the most popular destinations chosen by emigrants from Sóller.

11 _Can Massana. C/ Sa Lluna, 71. Casa en la balconada de la qual es pot observar l’escut de la ciutat de San Juan de Puerto Rico, que juntament amb Cuba, Santo Domingo, Mèxic, Argentina i Veneçuela, van ser les principals destinacions triades pels emigrants de Sóller. 12 _Ca la Nena. C/ Sa Lluna, 52. Edifici que presenta a la façana l’altra línia de la decoració modernista, més rectilínia que les anteriors. 13 _Església parroquial de Sant Bartomeu. Plaça de la Constitució, 22. Dominant la plaça, s’alça l’edifici de l’església parroquial de la ciutat, aixecat en diferents etapes constructives, patents en els vestigis que es poden apreciar al seu voltant.

>> Can Prunera

L’església primitiva va ser construïda abans de l’any 1236. L’actual temple presenta una estructura barroca (1688-1733), amb façana modernista projectada el 1904 per l’arquitecte català i deixeble de Gaudí, Joan Rubió i Bellver. La nova façana s’articula a partir de l’atri d’entrada constituït per tres arcs

12 _Ca la Nena. C/ Sa Lluna 52. A building whose façade boasts the other strand of Art Nouveau decoration, more rectilinear than previous styles. 13 _San Bartolomé parish church. Plaça de la Constitució, 22. Rising up over and dominating the square is the city’s parish church, built in different stages which can clearly be seen in the vestiges remaining around it. The primitive temple was built prior to 1236. The current church has a baroque structure (1688-1733) with an Art Nouveau façade designed in 1904 by the architect who was also a disciple of Gaudí, Joan Rubió i Bellver. The new Neo-Gothic inspired façade emerges from the entrance atrium with three Gothic arches flanked by two angels harbouring a statue of Saint Bartholomew, the patron saint of both Sóller and this church, and is finished off with a staggered structure. Outstanding features include the greyish tones, the rough finish and the special texture of the calcareous stone from Sóller.

Itineraris culturals Cultural tours

>> Itineraris culturals _ Sóller modernista

29

Sóller_Itineraris culturals Sóller_Cultural tours

Sóller

>>


>> Cultural tours _ Art Nouveau

ogivals, flanquejats per dos àngels que donen recer a l’estàtua de Sant Bartomeu, patró de la ciutat, i rematada amb una estructura escalonada.

14 _Bank of Sóller. Plaça de la Constitució, 21. A building constructed in 1889 in order to house the assets amassed by the emigrants returning from France and the Americas. It was also designed by architect Joan Rubió i Bellver and refurbished in 19101912, giving it the same rough treatment as on the façade of the parish church, as if it were a prolongation of the latter. Outstanding features include the original layout of the openings, the double rostrum jutting out with its Gaudí-like design, the circular entry portal and the painstaking wrought ironwork on the windows, featuring complicated undulant forms.

El resultat és una façana d’inspiració neogòtica, on crida l’atenció el color grisenc de la pedra calcària originària de Sóller, amb un tractament rugós que li confereix una especial textura. 14 _Banc de Sóller. Plaça de la Constitució, 21. Edifici construït l’any 1889 amb la finalitat de custodiar el capital acumulat pels emigrants que retornaven de França i Amèrica. És també obra de l’arquitecte Joan Rubió i Bellver. Va ser reformat el 1910-1912 donant-li el mateix tractament rugós que el de la façana parroquial com si es tractàs d’una prolongació d’aquesta. Destaquen l’original desplegament de les obertures, la doble tribuna volada de disseny gaudinià, el portal circular d’entrada i l’acurada feina de forja de les finestres, de complicades formes ondulants. 15 _Can Moratal o Can Nou. C/ Cristòfol Colom, 4. La casa forma un conjunt unitari en el qual l’edifici, el frondós jardí i la qualitat artística de les reixes, conviuen en perfecta harmonia seguint la subtil creativitat de la simbologia modernista.

>> Església parroquial de Sant Bartomeu San Bartolomé parish church

>> Banc de Sóller / Bank of Sóller

16 _Gran Hotel. C/ Romaguera, 18. Es tracta d’un edifici historicista del segle XIX, obra del famós arquitecte Joaquín Pavía Birmingham, autor també de l’edifici neogòtic que en l’actualitat alberga la seu del Consell de Mallorca, a Palma.

15 _Can Moratal or Can Nou. C/ Cristòfol Colom 4. This house forms a unitary complex in which the building, the lush garden and the artistic quality of its grilles coexist in utter harmony with the subtle creativity of Art Nouveau symbolism. 16 _Gran Hotel. C/ Romaguera 18. This is a historicist building dating from the 19th century, the handiwork of famous architect Joaquín Pavía Birmingham, who also designed the Neo-Gothic building that currently houses the Mallorca Island Council in Palma. 17 _Can Querol. C/ Sa Mar 174. A small, whimsical Art Nouveau palace featuring a large shell-shaped leaf over the entrance portal. 18 _Gran Via. The street featuring the most Art Nouveau and regionalist-style residential homes in Sóller, including Can Canals at no. 8, and Can Cremat at no. 10, as well as the house at no. 27.

Itineraris culturals Cultural tours

>> Itineraris culturals _ Sóller modernista

31

Sóller_Itineraris culturals Sóller_Cultural tours

Sóller

>>


>> Cultural tours _ Art Nouveau

17 _Can Querol. C/ Sa Mar, 174. Graciós palauet modernista en el qual destaca la gran fulla en forma de conquilla sobre el portal d’entrada.

19 _Can Mateu Frontera. C/ Rectoría 10. A house featuring ornamentation on both the balcony and the grille protecting the basement windows.

18 _Gran Via. Carrer on es concentren el major nombre d’habitatges residencials d’estil modernista i regionalista de Sóller, com Can Canals en el número 8, Can Cremat en el 10, o la casa del número 27.

Other places of interest

19 _Can Mateu Frontera. C/ Rectoria, 10. Casa en la qual destaca l’ornamentació de la balconada i la reixa que protegeix les finestres del soterrani.

20 _Son Sang Cemetery. C/ Pau Noguera 86. An emblematic cemetery with lovely ornamental Art Nouveau details. The inscriptions on the sepulchres in different languages attest to the migratory movement that Sóller experienced starting in the late 19th century.

Altres llocs d’interès 20 _Cementeri de Son Sang. C/ Pau Noguera, 86. Cementeri emblemàtic amb bells detalls ornamentals d’Art Nouveau. Les inscripcions de les sepultures en diferents idiomes constaten el moviment migratori que va viure Sóller des de finals del segle XIX.

>> Gran Hotel

>> Can Querol

21 _La casa de Sa Lluna. C/ Sa Lluna, 50. Datada en el segle XV, és una mostra de l’arquitectura popular mallorquina, caracteritzada pel portal de mig punt adovellat, la finestra i el finestró del primer pis, així com l’embigat de fusta de la

21 _La casa de Sa Lluna. C/ Sa Lluna 50. Dating from the 15th century, this is a sample of popular Mallorcan architecture characterised by the semicircular voussoir arch, the window and small windows on the first floor, as well as the wooden beams on the roof. The façade features a half-relief of the face of the waxing moon. 22 _Sagrats Cors Convent. Plaça Francesc Saltor 1. The current Sacred Hearts convent and school used to be a Franciscan monastery that was built between 1757 and 1814. It is made up of a cloister and a baroque style church. Inside the church you can see the image of Holy Christ of the Blood, which has been attributed with many miracles and cures, and is thus the most highly venerated in the town.

Itineraris culturals Cultural tours

>> Itineraris culturals _ Sóller modernista

33

Sóller_Itineraris culturals Sóller_Cultural tours

Sóller

>>


>> Cultural tours _ Art Nouveau

teulada. A la façana destaca un mig relleu de la cara de la lluna en quart creixent.

23 _The Inmaculada sanctuary or Sa Capelleta. Ma-10 road. A small Art Nouveau-inspired sanctuary built in 1917, surrounded by a lovely garden with peerless views of the Sóller valley. The inside of the chapel is reminiscent of a cave populated with stalactites which surround the image of the Virgin.

22 _El convent dels Sagrats Cors. Plaça Francesc Saltor, 1. L’actual convent i col·legi dels Sagrats Cors va ser un monestir de l’orde franciscà, construït entre els anys 1757 i 1814. Està compost per un claustre i una església d’estil barroc. Dintre del temple destaca la imatge del Sant Crist de la Sang, a la qual se li atribueixen nombrosos miracles i curacions, i per aquest motiu és la més venerada de la localitat. 23 _Santuari de la Inmaculada o Sa Capelleta. Carretera Ma-10. Petit santuari d’inspiració modernista edificat el 1917, envoltat d’un bell jardí amb immillorables vistes sobre la vall de Sóller. L’interior de la capella recrea una cova poblada d’estalactites, que envolten la imatge d’una Immaculada.

>> Casa de sa Lluna Casa de la Lluna house

>>

L’església de la Verge de la Victòria de l’Horta. Horari: Hivern: dies feiners a les 18.30 hores; diumenges i festius a les 11.00 hores. Estiu: dies feiners a les 19.00 hores; diumenges i festius a les 11.00 hores.

>> Sa Capelleta

>> L’Horta

Verge de la Victòria de l’Horta church. Timetables: Winter: Workdays 6.30 pm; Sundays and holidays 11.00 am. Summer: Workdays 7.00 pm; Sundays and holidays 11.00 am.

24 _L’església de la Verge de la Victòria de l’Horta. L’església de la Victòria de l’Horta s’aixeca en la zona coneguda com l’Horta, situada entre Sóller i el port. Va ser construïda entre els anys 1917 i 1923, sota l’advocació de Sant Josep de la Muntanya. El 1937 va passar a ser la parròquia de la Mare de Déu de la Victòria, en commemoració a la victòria dels sollerics davant l’atac corsari de l’11 de maig de 1561.

24 _Verge de la Victòria de l’Horta church. The Virgen de la Victoria de L’Horta church is located between Sóller and the port. It was built between 1917 and 1923 dedicated to Saint Joseph of the Mountain. In 1937, it became the Virgin of Victory parish to commemorate Sóller residents’ victory against the corsair attack on 11th May 1561.

Itineraris culturals Cultural tours

>> Itineraris culturals _ Sóller modernista

35

Sóller_Itineraris culturals Sóller_Cultural tours

Sóller

>>


>> Cultural tours _ Artístic Sóller

Sóller artístic

Artistic Sóller

Paisatges d’inspiració

Inspirational landscapes

Atrets per la màgia del paisatge, la llum i els colors de la vall de Sóller, nombrosos pintors, escultors, ceramistes i terrissers han plasmat en les seves obres les sensacions despertades després de la visita, estada o residència en aquestes terres.

Attracted by the magic of the landscape, the light and the colours of the Sóller valley, numerous painters, sculptors, potters and ceramicists have captured in their works the sensations aroused during their brief visit, stay or residence in these lands.

Sóller ha significat per a molts artistes un imant, una font d’inspiració per a recrear la imaginació que aquí, fàcilment, es confon amb la realitat. Un lloc diferent i especial per a la creació.

For many artists, Sóller has been like a magnet, a source of inspiration for re-creating the imagination that is so easily confused with reality here. A different, special site for creation.

Davant la seva bellesa i el seu entorn es van rendir renomenats pintors de l’escola impressionista catalana com Joaquim Mir (1873-1940), Santiago Rusiñol (1861-1931), Eliseo Meifrén (1859-1940) o Sebastián Junyer (1878-1966), que van arribar a l’illa la primera meitat del segle XX. A ells s’unirien altres pintors estrangers com Bernareggi (1878-1959) o Cittadini (18861960) i els mallorquins Antoni Gelabert (1877-1932), Joan Fuster i Bonnín (1870-1943), Llorenç Cerdà (1862-1955) o Pilar Montaner de Sureda (1878-1961). Més endavant els artistes

In view of the beauty and the environs, renowned painters from the Catalan Impressionist school surrendered to Sóller, including Joaquín Mir (1873-1940), Santiago Rusiñol (1861-1931), Eliseo Meifrén (18591940) and Sebastián Junyer (1878-1966), who arrived on the island in the first half of the 20th century. They were joined by other painters from abroad such as Bernareggi (1878-1959) and Cittadini (18861960), and the Mallorcans Antoni Gelabert (1877-1932), Joan Fuster i Bonnín (1870-1943), Llorenç Cerdà (1862-1955) and Pilar Montaner de Sureda (1878-1961). Later on, local artists such as Cristòfol Pizà (1850-

Itineraris culturals Cultural tours

>> Itineraris culturals _ Sóller artístic

37

Sóller_Itineraris culturals Sóller_Cultural tours

Sóller

>>


>> Sala Miró >> Miró room

>> Cultural tours _ Artístic Sóller

locals com Cristòfol Pizà (1850-1936), Juli Ramis (1910-1990) o Bernardí Celià (1921-1985), també van plasmar la magnificència dels paisatges de Sóller.

1936), Juli Ramis (1910-1990) and Bernardí Celià (1921-1985) also captured the magnificence of Sóller’s landscapes.

La ciutat també té nombrosos artesans locals que, discretament i amb la creativitat de la feina diària realitzada en petits tallers familiars, han contribuït a enriquir el llegat artístic i patrimonial de la vall.

This city also has numerous local craftspeople who, discreetly and unleashing their creativity in their everyday work conducted in small, family-run workshops, have contributed to enriching the valley’s artistic and cultural legacy.

Visites recomanades

Recommended tours

L’estació del ferrocarril de Sóller acull dins dues de les sales, les interessants exposicions de dos artistes espanyols de renom internacional: Joan Miró (1893-1983) i Pablo Picasso (1881-1973).

The Sóller railway station houses the fascinating exhibitions by two internationally famed Spanish artists: Joan Miró (1893-1983) and Pablo Picasso (1881-1973).

25 _Sala Miró. Estació del ferrocarril de Sóller. Plaça d’Espanya, 6. Val la pena visitar la col·lecció d’aquesta sala, composta per un conjunt de gravats originals de l’artista, entre els quals es troben els que fan referència a la relació de l’autor amb Sóller per influència de l’avi matern, natural d’aquesta vila; els corresponents a la sèrie Gaudí, realitzats el 1979 per a rendir tribut al mundialment conegut arquitecte català, Antoni Gaudí, i en darrer lloc, els que pertanyen a la sèrie Lapidari, en els quals s’al·ludeix a les diferents propietats de la pedra, fissures, esquerdes, talls, imperfeccions i irregularitats, que l’artífex tant admirava.

25 _Miró room. Sóller railway station, Plaça d’Espanya, 6. The collection in this room is worth visiting. It consists of a series of original engravings by the artist, including ones referring to the artist’s relationship with Sóller via the influence of his maternal grandfather, who was born in this village. It also contains parts of the Gaudí series, rendered in 1979 to pay homage to the world famous Catalan architect, Antonio Gaudí, as well as engravings from the Lapidari series, which alludes to the different properties of stone, including fissures, cracks, cuts, flaws and irregularities, which the artist so admired.

Itineraris culturals Cultural tours

>> Itineraris culturals _ Sóller artístic

39

Sóller_Itineraris culturals Sóller_Cultural tours

Sóller

>>


>> Sala Ceràmica Picasso >> Picasso ceramics room

>> Ceràmica >> Ceramics

>> Cultural tours _ Artístic Sóller

26 _Sala Ceràmica Picasso. Estació del ferrocarril de Sóller. Plaça d’Espanya, 6. En aquesta sala s’exposen cinquanta obres originals de l’artista malagueny, realitzades entre 1948 i 1971, en les quals es mostren les diferents etapes i temàtiques que Picasso va reflectir en les seves ceràmiques. Faunes, rostres femenins, tauromàquies, naturaleses mortes i animals poblen plats, gerros i gerres.

26 _Picasso ceramics room. Sóller railway station, Plaça d’Espanya, 6. This hall contains an exhibit of fifty original works by Picasso made between 1948 and 1971, showing the different stages and subjects that Picasso reflected in his ceramics. Fauns, female faces, bullfighting, still lifes and animals populate dishes, jugs and vases.

27 _Carrer dels artistes. C/ Sant Joan. El carrer de sant Joan o carrer dels artistes, és una bona mostra que Sóller és un lloc dedicat a l’art i la creació. Passejant pels carrers, trobarà multitud de racons en els quals artesans i artistes contemporanis exposen les obres a botigues i cafès de la localitat, on podrà trobar des de mostres de les tradicionals teles mallorquines, fins a les creacions més avantguardistes de l’illa.

27 _Artists’ Street. C/ Sant Joan Sant Joan street, also known as the Artists’ Street, is sound proof of the fact that Sóller is a town devoted to art and creativity. Strolling along its streets, you will find a host of spots where contemporary artisans and artists display their works in the town’s shops and cafes. You can see everything from samples of traditional Mallorcan fabrics to the most avant-garde creations on the island.

28 _Museu Balear de Ciències Naturals i Jardí Botànic. Carretera desviació (Palma – port de Sóller, km 30). El Museu Balear de Ciències Naturals, situat en un palauet modernista de principis del segle XX, acull col·leccions de zoologia, botànica i geologia de Mallorca. En els terrenys que envolten l’edifici es troba el Jardí Botànic de Sóller, com a centre de conservació, investigació i coneixement de la flora mediterrània i especialment de la flora baleàrica. Té una important col·lecció de plantes endèmiques de Mallorca, de les illes Canàries i d’altres illes del Mediterrani. El jardí és una eclosió bulliciosa d’arbres, plantes i flors, que es multiplica a la primavera, coincidint amb la

28 _Balearic Museum of Natural Sciences and Botanical Garden. Desviament road (Palma – Sóller port, km 30). This museum is located in a small, Art Nouveau-style palace and houses zoological, botanical and geological collections from Mallorca. The Sóller Botanical Garden, a centre devoted to conservation, research and knowledge of Mediterranean and especially Balearic flora, is located on the grounds surrounding the museum. It boasts an important collection of autochthonous plants from Mallorca, other Mediterranean islands and the Canary Islands. The garden is a riotous explosion of trees, plants and flowers, which only multiplies

Itineraris culturals Cultural tours

>> Itineraris culturals _ Sóller artístic

41

Sóller_Itineraris culturals Sóller_Cultural tours

Sóller

>>


>> Jardí Botànic >> Botanical garden

>> Itineraris culturals _ Sóller artístic

>> Cultural tours _ Artístic Sóller

pol·linització. La visita resulta un present per als sentits. Ambdós espais van obrir les portes al públic el 1992.

in springtime coinciding with pollination. Visiting it is like a feast for the senses. Both spaces opened their doors to the public in 1992.

>>

>>

Museo Balear de Ciencias Naturales and Jardín Botánico.

Informació:

Further information:

Tel.: 971 634 064 (Museu) - 971 634 014 (Jardí).

Tel.: 971 634 064 (Museum) - 971 634 014 (Garden).

Horaris:

Timetables:

de dimarts a dissabtes, de 10 a 18 hores.

Tuesdays - Saturdays: 10 am to 6 pm.

Diumenges i festius, de 10 a 14 hores.

Sundays - holidays: 10 am to 2 pm.

Dilluns tancat i els dies de Nadal, cap d’any,

Closed Mondays and Christmas, New Year, Epiphany

Reis (25 de desembre, 1 i 6 de gener) i Pasqua.

(25th December, and 1st and 6th January).

Preu: adults 5 €, grups de més de 10 persones 4 €,

Price: adults: 3 €, groups of more than ten: 3 €,

menors de 13 anys i socis, gratuït.

children under the age of 12 and members, free of charge.

29 _Museu de Sóller i Casal de Cultura. C/ de la Mar, 13. Museu situat en un antic habitatge familiar urbà del segle XVIII, en el qual es conserven algunes de les antigues estances de la casa com la cuina, l’alcova principal, o la capella. En aquestes estances s’exposa una interessant varietat de col·leccions d’arqueologia, ceràmica, pintura o mobiliari. Entre els diferents objectes destaquen una àncora romana trobada a la badia del port de Sóller, la ceràmica de reflexos metàl·lics, de l’Alcora i Mataró, les cadires gòtiques de la capella dedicada a Sant Antoni

29 _Sóller Museum and Casal de Cultura. C/ de la Mar, 13 A museum located in a former family home dating from the 18th century, where some of the house’s former quarters are still preserved, such as the kitchen, the master bedroom and the chapel. They house a display of an intriguing variety of archaeology, ceramics, painting and furniture collections. Its main features include a Roman anchor found in the bay of Sóller, ceramics with metallic reflections from Alcora and Mataró, Gothic chairs from the chapel of San Antonio Abad, its painting collection (Erwin Hubert,

Itineraris culturals Cultural tours

Museu Balear de Ciències Naturals i Jardí Botànic.

43

Sóller_Itineraris culturals Sóller_Cultural tours

Sóller

>>


>> Itineraris culturals _ Sóller artístic

>> Cultural tours _ Artístic Sóller

Abad, la col·lecció de pintura amb obres d’Erwin Hubert, Magraner, o Juli Ramis o la curiosa mostra de vestits d’època de principis de segle XX.

Magraner and Juli Ramis) and its sample of period costumes from the early 20th century.

>>

>>

Sóller Museum and Casal de Cultura

Més informació:

Further information:

Tel.: 971 634 663

Tel.: 971 634 663

Horaris:

Timetables:

de dilluns a divendres, de 10 a 18 hores.

Monday - Friday: 10 am to 6 pm.

dissabtes, d’11 a 14 hores.

Saturdays: 11 am to 2 pm.

diumenges tancat.

Sundays: closed

Preu: gratuït.

Price: adults: 2€

Itineraris culturals Cultural tours

Sóller Museu i Casal de Cultura

45

Sóller_Itineraris culturals Sóller_Cultural tours

Sóller

>>

>> Museu de Sóller >> Sóller Museum


>> Cultural tours _ The Santa Catalina fishermen’s neighbourhood

El barri mariner de Santa Caterina

The Santa Catalina fishermen’s neighbourhood

Un passeig amb olor a mar

A sea-scented stroll

El recollit port de Sóller, situat a uns dos quilòmetres de Sóller, comprèn el més gran port natural de la costa nord de Mallorca, que al llarg de la història ha servit d’abric i refugi per als navegants.

The protected port of Sóller, located around two kilometres from the town of Sóller, is the largest natural port on Mallorca’s northern coast, which has offered sailors shelter and refuge throughout the ages.

La història del port, unida irremeiablement al comerç de cítrics des del segle XIV, va conèixer durant el segle XVIII l’època de més esplendor, no només per l’exportació de productes locals, sinó per ser el punt estratègic entre les illes i altres continents on recalaven pescadors, vaixells mercants, així com els vaixells de passatgers dels nombrosos mallorquins que a finals del segle XIX van emigrar cap a una destinació incerta, a la recerca d’un futur millor.

The history of the port has been inextricably linked to the citrus trade since the 14th century. It reached its peak in the 18th century not just because of the export of local products, but also as a strategic portof-call between the islands and other continents for the fishermen, cargo boats and passenger boats of the numerous Mallorcans who emigrated to an uncertain fate in the quest for a better future in the late 19th century.

Tota aquesta activitat comercial es va veure esquinçada en esclatar la Guerra Civil Espanyola (1936-1939), sent reactivada anys després pel boom turístic dels anys 60.

All this trade activity ground to a halt when the Spanish Civil War broke out (1936-1939), only to later be reactivated by the tourism boom in the 1960s.

Itineraris culturals Cultural tours

>> Itineraris culturals _ El barri mariner de Santa Caterina

47

Sóller_Itineraris culturals Sóller_Cultural tours

Sóller

>>


>> Cultural tours _ The Santa Catalina fishermen’s neighbourhood

Al fons de la badia del port es troba l’encantador barri de Santa Caterina, barri de reconeguda tradició marinera. La toponímia dels estrets, empinats i empedrats carrers recull els noms dels diferents vents que bufen per la costa mallorquina, i dels quals depenien la vida i la feina dels mariners i pescadors que habitaven el lloc: tramuntana (nord), migjorn (sud), llevant (est), ponent (oest), gregal (nord-est), mestral (nord-oest), xaloc (sud-est) i llebeig (sud-oest).

At the back of bay is the charming Santa Catalina neighbourhood, a quarter with a longstanding fishing tradition. The toponyms of its steep, narrow cobblestone streets bear the names of the different winds that besiege the Mallorcan coast, on which the livelihood and work of the fisherman and sailors who inhabit it depend: Tramuntana (north), Migjorn (south), Llevant (east), Ponent (west), Gregal (northeast), Mestral (northwest), Xaloc (southeast) and Llebeig (southwest).

En aquesta zona podrà apreciar les antigues cases de pescadors que a l’origen tenien sortida directament sobre els embarcadors del moll, espai condicionat avui com a passeig. Per a realitzar aquest itinerari es recomana deixar el cotxe a qualsevol dels aparcaments habilitats de Sóller, i prendre el tramvia per a arribar al port.

In this neighbourhood, you can see the ancient fishermen’s homes that originally opened out directly onto the pier, which has now been totally refurbished as a boardwalk. To take this tour, we recommend that you leave your car in any of the car parks in Sóller and take the tram to the port.

Itineraris culturals Cultural tours

>> Itineraris culturals _ El barri mariner de Santa Caterina

49

Sóller_Itineraris culturals Sóller_Cultural tours

Sóller

>>


Itineraris culturals Cultural tours

>> Itineraris culturals _ Llocs d’interès >> Cultural tours _ Places of interest

Llocs d’interès Port de Sóller

Places of interest

Sóller port

51

Sóller_Itineraris culturals Sóller_Cultural tours

Sóller

>>


Sóller_Itineraris culturals Sóller_Cultural tours

>> Sóller_Itineraris culturals Sóller_Cultural tours

Estació Naval Naval Station

>>

Far

Moll pesquer Fishing pier

gle

Passeig de la

Passe de la M ig arina

Cami d’es Cin

Platja / Beach d’en Repic

j plat

Moll turístic Touristpier

a

PORT DE SÓLLER SÓLLER PORT Platja / Beach de Es Port

tream nt / S Torre

CAMP DE FÚTBOL FOOTBALL PITCH

Passeig es traves

Ca

mi

de

Sa

Fig

ue

ra

1 2 3 4 5 6 7 8 9

_Oratori de Sant Ramon de Penyafort. San Ramón de Penyafort oratory. _Oratori de Santa Caterina d’Alexandria. Oratory of Santa Caterina d’Alexandria. _Museu del Mar. Museum of the Sea. _Església parroquial de Sant Ramon de Penyafort. San Ramón de Penyafort parish church. _Antiga possessió fortificada Es Port. Port former fortified possession. _Far de Sa Punta Grossa o Cap Gros. Sa Punta Grossa or Cap Gros lighthouse. _Antic far del Bufador. Old lighthouse of El Bufador. _Far de Sa Creu. Sa Creu lighthouse. _Torre Picada. Torre Picada tower.

53

i del

Cam

FAR DE SA CREU SA CREU LIGHTHOUSE

Sóller

FAR DE CAP GROS CAP GROS LIGHTHOUSE

Itineraris culturals Cultural tours

Llocs d’interès / Places of interest

Refugi / Refuge Muleta

Port de Sòller / Sóller port

>>


>> Cultural tours _ Places of interest

1 _Oratori de Sant Ramon de Penyafort. C/ Sant Ramon de Penyafort. L’edifici va ser construït a mitjan segle XVIII. El 1936 es va tancar al culte, construint-se l’actual església parroquial de Sant Ramon de Penyafort, situada al carrer del canonge Oliver, 14.

1 _Saint Raymond of Penyafort oratory. C/ San Ramón de Penyafort. This building dates from the mid-18th century. In 1936 it was closed to worship when the current Saint Raymond of Penyafort parish church was built at number 14 Canonge Oliver street.

Sant Ramon de Penyafort va ser pare evangelitzador de l’orde de Sant Domingo, al segle XIII. Un dels episodis més famosos de la seva vida s’atribueix precisament a un dels viatges que va fer a Mallorca convidat pel rei Jaume I. No sent del grat del sant la vida llicenciosa que duia el sobirà, va decidir, en contra de la voluntat del rei, abandonar l’illa per a tornar a Barcelona.

Saint Raymond of Penyafort was a preacher from the order of Saint Dominic in the 13th century. One of the most famous episodes in his life is precisely attributed to one of his trips to Mallorca at the invitation of King James I. As the saint found the sovereign’s licentious lifestyle disagreeable, he decided to leave the island against the king’s will to return to Barcelona.

No obstant això, no va obtenir l’autorització reial i, obstinat a sortir de Mallorca, va estendre la túnica a manera de vela, lligant-ne el bàcul a un extrem com si d’un masteler es tractàs i, miraculosament, davant la sorpresa de tots, va travessar la mar. D’aquí que sovint sigui representat amb la túnica, damunt les ones.

However, despite the fact that he did not get royal authorisation, he still determined to leave Mallorca. So he stretched out his tunic until it resembled a sail and tied his crosier to one end of it like a mast, and miraculously, to the astonishment of all, managed to cross the sea. He is thus often portrayed with his tunic riding the waves.

En el nou passeig i just sota l’oratori de Sant Ramon de Penyafort hi ha una petita piràmide de vidre a través de la qual es pot observar la roca des de la qual va sortir Sant Ramon.

On the new boulevard right below the Saint Raymond of Penyafort oratory there is a small glass pyramid through which you can observe the rock from which Saint Raymond set out. He is the patron saint of lawyers, jurists and barristers due to his oratorical skills, and protector as well of sailors and windsurfers because of his ties to the sea.

És sant patró protector d’advocats, juristes i procuradors, pels seus reconeguts dots d’orador, i també per la seva vinculació amb la mar és el protector de navegants i windsurfistes. >> Fars de sa Creu i del Bufador >> Lighthouse of El Bufador

2 _Oratori de Santa Caterina d’Alexandria. C/ Santa Caterina. L’oratori va ser construït en el segle XIII, destruït durant un atac

2 _Oratory of Santa Caterina d’Alexandria. C/ Santa Caterina. This oratory was built in the 13th century, destroyed during a pirate attack in 1542 and rebuilt in 1550. Witness to the harsh efforts of

Itineraris culturals Cultural tours

>> Itineraris culturals _ Llocs d’interès

55

Sóller_Itineraris culturals Sóller_Cultural tours

Sóller

>>


INFO??

Museum of the Sea Further information: Address: C/ Santa Caterina d’Alexandria. Sóller port. Tel.: 971 632 204 Timetable: Summer: _Tuesday-Saturday from 10 am to 2 pm and from 5 pm to 8 pm. _Sundays and holidays from 10 am to 2 pm. Winter: _Tuesday to Saturday from 10 am to 1.30 pm and from 3 pm to 6 pm. _Sundays and holidays from 10 am to 2 pm. _Mondays closed. Price: 3€

>> Museu de la mar >> Museum of the Sea

>> Cultural tours _ Places of interest

pirata el 1542 i reconstruït el 1550. Testimoni de les dures jornades dels habitants del barri, va ser el lloc de pelegrinació més important de la vall de Sóller, i avui alberga el curiós Museu de la Mar, on podrà conèixer més de prop detalls de la història d’aquest barri.

denizens of this quarter, it was the most popular pilgrimage site in the entire Sóller valley, and today it houses the fascinating Museum of the Sea, where you can learn firsthand about the history of this neighbourhood. The church was most likely consecrated to this saint because of the great devotion to her professed by Dominican fathers, the community to which Saint Raymond of Penyafort belonged.

La consagració de l’església a aquesta santa es deu probablement a la gran devoció que li professaven els pares dominics, comunitat a la qual pertanyia Sant Ramon de Penyafort. 3 _Museu de la Mar. C/ Santa Caterina. El Museu del Mar està allotjat a l’antic oratori de Santa Caterina d’Alexandria i situat sobre la bocana del port, amb unes immillorables vistes sobre la mar. Com altres edificis de la localitat, aquest ha complert diverses funcions al llarg de la història: capella, llatzeret, hospital, escola primària, lloc de recepció d’autoritats, casa de colònies, impremta militar i caserna d’alumnes de l’Escola d’Armes de Submarins.

3 _Museum of the Sea. C/ Santa Caterina d’Alexandria. The Museum of the Sea is housed in the former oratory of Santa Caterina d’Alexandria, located above the mouth of the port with unsurpassable views of the sea. Just like other buildings in the town, this one has served a variety of functions throughout his history: chapel, lazaret, hospital, primary school, a venue for receiving authorities, summer camp house, military press and residence for students of the School of Submarine Weapons.

L’actual museu neix com a centre d’interpretació de la història, la cultura de Sóller i la seva relació amb la mar. Alberga mostres d’objectes navals antics, objectes relacionats amb el món de la pesca i el comerç, maquetes d’embarcacions, fotografies i imatges històriques, entre altres.

This cultural facility was created as a centre for interpreting the history and culture of Sóller and its relationship with the sea. It houses displays of antique naval objects, items related to the world of fishing and trade, model ships, photographs and historical images, among others.

4 _Església parroquial de Sant Ramon de Penyafort. C/ Canonge Oliver, 14. Aquesta església va ser construïda entre 1938 i 1943, i ampliada el 1961. A la segona capella de l’esquerra es troba el retaule de Sant Ramon de Penyafort, que va ser traslladat aquí quan es va clausurar l’antic oratori. Sota la imatge

4 _San Ramón de Penyafort parish church. C/ Canonge Oliver 14. This church was built between 1938 and 1943, and it was expanded in 1961. The second chapel on the left contains the altarpiece featuring passages from the life of Saint Raymond of Penyafort, which was moved here when the old oratory was closed.

Itineraris culturals Cultural tours

Museu de la mar >> Més informació: Adreça: C/ Santa Caterina d’Alexandria. Port de Sóller. Tel.: 971 632 204 Horari: de dimarts a dissabte, de 10 a 20 hores. dilluns tancat. Preu: adults 3 €, nins entre 9 i 15 anys 2 €, i menors de 8 anys gratuït.

>> Itineraris culturals _ Llocs d’interès

57

>>

Sóller_Itineraris culturals Sóller_Cultural tours

Sóller

>>


>> Cultural tours _ Places of interest

central que presideix el retaule es poden observar tres passatges de la vida d’aquest sant. Cal destacar també el retaule renaixentista del segle XVI, de Santa Caterina d’Alexandria, situat a la segona capella de la dreta. Aquesta és representada com és habitual, acompanyada de la roda dentada, instrument de tortura al qual va ser sotmesa com a càstig per convertir al cristianisme a dos-cents soldats i a l’esposa de l’emperador Majenci.

Under the central image predominating the altarpiece you can see three passages from the life of this saint. Also worth mentioning is the Renaissance altarpiece dating from the 16th century portraying Catherine of Alexandria, located in the second chapel on the right. She is portrayed in her most common setting, accompanied by the wheel, the instrument of torture to which she was subjected in punishment for converting two hundred soldiers and the wife of emperor Maxentius to Christianity.

>>

>> Far des Cap Gros >> Cap Gros lighthouse

Església parroquial de Sant Ramon de Penyafort Horaris: Hivern: _dimecres i divendres, a les 18 hores _dissabtes, a les 19.30 hores _diumenges i festius, a les 12 hores i a les 18 hores Estiu: _dimecres i divendres, a les 19 hores _dissabtes a les 20 hores _diumenges i festius a les 12 hores i 19 hores

>>

San Ramón de Penyafort parish church. Timetable: Winter: _Wednesday and Friday at 6 pm _Saturday at 7.30 pm. _Sundays and holidays at 12 pm and 6 pm. Summer: _Wednesday and Friday at 7 pm _Saturday at 8 pm. _Sundays and holidays at 12 pm and 7 pm.

5 _Antiga possessió fortificada es Port. C/ Antoni Montis, s/n. Antiga possessió mallorquina del segle XVII, avui convertida en hotel. Conserva gran part de l’arquitectura original, com la torre de defensa, la cuina, la capella, la tafona o els estables.

5 _Port former fortified possession. C/ Antoni Montis s/n. A former Mallorcan possession dating from the 17th century, now a hotel. It preserves much of its original architecture, including the defence tower, the kitchen, the chapel, the oil mill and the stables.

6 _Far de sa Punta Grossa o Cap Gros. Aixecat a l’esquerra de la bocana del port, va ser acabat el 1859.

6 _Sa Punta Grossa or Cap Gros lighthouse. Built on the left hand side of the mouth of the port, it was completed in 1859.

Itineraris culturals Cultural tours

>> Itineraris culturals _ Llocs d’interès

59

Sóller_Itineraris culturals Sóller_Cultural tours

Sóller

>>


>> Cultural tours _ Places of interest

7 _Antic far del Bufador. Situat a la dreta de l’entrada del port, va ser construït entre 1862 i 1864, sobre una cova natural amb accés des de la mar, avui inactiu.

7 _Old lighthouse of El Bufador. Located to the right of the entrance to the port, it was built between 1862 and 1864 over a natural cave that can be reached from the sea. Today it is not in use.

8 _Far de sa Creu. Construït entre 1928 i 1930, un poc més amunt del far del Bufador.

8 _Sa Creu lighthouse. Built between 1928 and 1930, slightly above the El Bufador lighthouse.

9 _Torre Picada. Torre aixecada sobre els penya-segats del port entre 1614 i 1623, que sembla seguir complint l’antiga funció de vigilància i defensa costanera davant les innombrables incursions pirates a les quals va estar sotmès el port de Sóller. Per a arribarhi, veure itinerari paisatgístic número 2 (pàg. 77)

9 _Torre Picada. A tower built on the cliffs over the port between 1614 and 1623, which seems to still serve its former purpose of watching over and defending the coast from the innumerable pirate incursions with which the port of Sóller was plagued. To reach this tower, see the landscape itinerary number two (p. 36).

Per a finalitzar aquest passeig, li recomanam recórrer el moll pesquer on apreciar les tradicionals embarcacions mallorquines o, si ho desitja, prendre la direcció oposada per a recórrer la badia fins a la platja d’en Repic.

To finish this stroll, we recommend that you take a walk along the fishermen’s pier where you can see the traditional Mallorcan boats, or if you prefer, walk in the opposite direction to flank the bay until the D’en Repic beach.

Itineraris culturals Cultural tours

>> Itineraris culturals _ Llocs d’interès

61

Sóller_Itineraris culturals Sóller_Cultural tours

Sóller

>>


>> Cultural tours _ Places of interest

>> Fusters de ribera (mestres d’aixa)

>> Carpenters of Ribera (adze masters)

El vaixell va ser durant segles el principal mitjà de comunicació i transport dels habitants de Sóller. La construcció d’embarcacions, utilitzades per al comerç i la pesca, era una de les principals activitats que tenien lloc en el Port de Sóller, on va existir una important saga de fusters de ribera, que van transmetre de generació en generació els secrets i les tècniques d’aquest bell ofici artesanal. Embarcacions grans i petites, com xabecs, o els tradicionals llaüts de vela llatina, es construïen en les drassanes del port utilitzant fusta d’alzina, pi mallorquí o l’anomenat pi nòrdic, que es talava, segons la tradició, els dies de lluna plena d’agost i gener.

For centuries and centuries, boats used to be the main means of transport for inhabitants of Sóller. Building boats for both trade and fishing was one of the primary activities in the port of Sóller, where there was an important legend of the shore side carpenters who passed on the secrets and techniques of this trade from generation to generation. Boats both large and small like xebecs and the traditional catboats with lateen sails were built in the shipyards located in the port using holm oak wood, Mallorcan pine and what was called Nordic pine, which was hewn, according to tradition, on days with a full moon in August and January.

Itineraris culturals Cultural tours

>> Itineraris culturals _ Llocs d’interès

63

Sóller_Itineraris culturals Sóller_Cultural tours

Sóller

>>


Landscape tours These strolls and hikes will take you to the loveliest corners of the valley, which is famed for its citrus trees. On these outings you will discover the mild fragrance of orange blossoms in spring, the unmistakeable hum of the cicadas in summer, the warm sunsets in autumn and the roar of the waves breaking on the cliffs in winter.

65

Els passejos i excursions a peu que a continuació es descriuen, el conduiran pels més bells racons de la famosa vall dels cítrics. Recorrent-los descobrirà el suau perfum de la flor del taronger a la primavera, l’inconfusible so de les cigales a l’estiu, els càlids capvespres de la tardor, i el renou de les ones rompent sobre els penya-segats, durant l’hivern.

Sóller

Itineraris paisatgístics

Itineraris paisatgístics Landscape tours

>> Sóller_Itineraris paisatgístics Sóller_Landscape tours


>>

Recomanacions per a excursionistes Vostè visita uns paratges de gran importància pel seu valor ecològic i cultural. Per al seu millor gaudiment i el de les futures generacions, tengui en compte les recomanacions següents: Tips for hikers You are going to visit some sites of vast ecological and cultural wealth. For the enjoyment of both you

>>

_ Segueixi els senyals que marquen les rutes recomanades i no abandoni els senders establerts. Follow the signs marking the recommended routes and do not leave the trails. _ Encendre foc, o un cigar mal apagat, poden provocar un incendi. Starting a fire or not fully extinguishing a cigarette butt can cause a fire. _ La majoria dels camins recomanats travessen propietats privades. Els cans poden perseguir bestiar. Dugui’ls sempre fermats. The majority of the trails recommended go through private property. Dogs may go after livestock, so please keep them on a leash.

_ Els renous excessius poden alterar la tranquil·litat del lloc. Excess noise can disturb the tranquillity of the setting. _ Utilitzi calçat adequat. Wear appropriate shoes. _ No subestimi les condicions meteorològiques. Do not underestimate weather conditions. _ Tots els camins que es descriuen són públics. Deixi les barreres que trobi al seu pas tal com les ha trobat. All the trails described are public. Leave the fences you come upon along the way as you found them.

_ Arrabassar flors i plantes repercuteix negativament en el medi ambient. Picking flowers and plants has negative effects on the environment.

_ En algunes de les excursions proposades hi ha la possibilitat de tornar a Caimari amb transport públic. Aconsellam informar-se dels horaris corresponents. TIB (Transport de les illes Balears) telèfon gratuït 900 177 777 On some of the outings described you may return to Caimari via public transport. We recommend that you check the timetables. TIB (transport service): 971177 777

_ No tiri escombraries. Deixi els fems en els contenidors. Do not litter; leave rubbish in the bins provided.

_ Telèfon d’emergència 112 Emergency phone number 112

_ L’acampada lliure no està autoritzada. Free camping is not allowed.

_ Bombers de Mallorca, 085 Firefighters of Mallorca rescue phone number 085

and future generations, follow the tips below.

>> Landscape tours _ Tips for hikers

Itineraris paisatgístics Landscape tours

>> Itineraris paisatgístics _ Recomanacions per a excursionistes

67

Sóller_Itineraris paisatgístics Sóller_Landscape tours

Sóller

>>


Sóller_Itineraris paisatgístics Sóller_Landscape tours

>> Itineraris paisatgístics _ Reducte de tranquil·litat Torre Picada Picada tower

_ Benzinera Petrol station _ Possessió Possession _ Mirador Viewpoint

Faro Cap Gros Cap Gros lighthouse

Reducte de tranquil.litat A redoubt of calm

Mirador Santa Caterina Santa Caterine viewpoint

Faro des Bufador Bufador lighthouse

Port de Sóller Sóller Port

Mirador de ses Barques Ses Barques viewpoint

Sóller > Port de Sóller

Sóller > Sóller Port

>>

>>

Itinerari: Sóller > Port de Sóller

Itinerary: Sóller > Sóller Port

Grau de dificultat: fàcil

Degree of difficulty: Easy

Temps aproximat de marxa (sense aturades, només anada):

Approximate length (without stopping, one way only):

de 2 hores a 2 hores i mitja

around 2 and a half hours.

_ Església Church

m ea Str jor Ma

_ Far Lighthouse

t/ ren Tor

_ Torre Tower

Itineraris paisatgístics Landscape tours

Faro de sa Creu Sa creu lighthouse

69

_ Font Fountain

>> Landscape tours _ A redoubt of calm

am Stre nt / nalutx e r r r To e Fo d

Cementiri Cemetery

Descripció del recorregut:

Description of the route:

Aquesta ruta comença a la plaça de la Constitució, des d’on haurà de prendre el carrer de sa Lluna fins al número 50, on es troba la curiosa casa de sa Lluna. Continuarà pel carrer de l’Hospici, en el qual es troba l’església de la Sang, edificada el 1564 i dedicada a la Verge de la Victòria com a agraïment per la seva protecció davant l’atac turc a la vila el 1561.

This route begins in the Plaça de la Constitució, where you will take Sa Lluna street until you reach number 50, where you will find the fascinating Sa Lluna house. Continue along Hospicio street, the site of the Iglesia de la Sang church built in 1564 and devoted to the Virgin of the Victory in gratitude for her protection against the Turkish attack on the village in 1561.

Seguirà pels carrers de Bàlitx, Victòria de l’11 de Maig i avinguda d’Astúries, fins al camp de futbol municipal. En aquest tram, a l’esquerra, discorre el torrent que travessa la ciutat, i que el 1914 va ser cobert part del recorregut al seu pas pel centre urbà de la vila.

Continue along Bàlitx, Victòria del 11 de Maig and Avinguda de Astúries streets until you reach the town football pitch. Along this stretch, on the left there runs a stream that crosses the city. In 1914 the stretch running through town was covered.

Sóller

>>


>> Sóller - Port de Sóller Sóller - Sóller Port

>> Landscape tours _ A redoubt of calm

Continuarà pel camí arbrat de sa Figuera, deixant el camp de futbol a la dreta. A poc a poc, a mesura que s’abandona el nucli urbà, el passeig es caracteritza per la presència constant dels horts de cítrics que inunden la vall, on crida l’atenció la varietat i la riquesa dels arbres i plantes. Tarongers, llimoners, plataners, palmeres i alvocats creixen exuberants gràcies al favorable clima mediterrani que hi ha tot l’any.

Continue along the tree-lined Sa Figuera path, leaving the football pitch on your right. As you leave the town the walk will gradually come to be surrounded by the well-tended citrus orchards that inundate the valley. You will notice the variety and richness of its trees and plants. Orange trees, lemon trees, plane trees, palm trees and avocado trees grow lushly thanks to the favourable Mediterranean climate all year round.

En la pròxima bifurcació prendrà a la dreta pel camí de ses Argiles, seguint l’indicador del port de Sóller, el puig i el poliesportiu. En el següent encreuament prendrà novament a la dreta fins a arribar a la carretera Ma-10 que condueix a Lluc. Abans d’arribar a aquesta, podrà reconèixer a la seva esquerra el llunyà campanar de l’església de l’Horta (veure pàg. 35)

At the next fork in the road, turn right onto the Camí de Ses Argiles road, following the sign towards the port of Sóller, Es Puig and the sports facility. At the next crossroads, turn right again until you reach the MA-10 motorway heading towards Lluc. Before reaching it, on the left you will be able to make out the distant belfry of the L’Horta church (see p. 20).

Haurà de travessar la carretera, per a abandonar l’asfalt i iniciar una nova etapa del recorregut. Després de sobrepassar el restaurant Sa Teulera, arribarà a una bifurcació on haurà de seguir a l’esquerra pel camí de ses Alzines.

Cross the motorway, leaving the asphalt and beginning a new stage in the route. After going by Sa Teulera restaurant, you will reach a fork in the road, where you should keep going to the left along the Ses Alzines path.

A pocs metres, el camí de terra es converteix en una estreta sendera amb espessa vegetació que es va eixamplant fins a arribar a ser de nou un còmode camí. Durant aquest passeig el viatger gaudirà de passejar al costat d’una paret de pedra seca, contemplant al seu pas joves ullastres, oloroses mates de murta, garrovers de frondoses copes i alguns exemplars d’ametlers i alzines.

Just a few metres away, the dirt path turns into a narrow trail with thick vegetation. The trail gradually widens until it once again becomes a comfortable path. Along this stretch of the walk you will go alongside a dry stone wall where you can see young wild olive trees, fragrant myrtle bushes, carob trees with leafy canopies and a few specimens of almond and holm oak trees.

Itineraris paisatgístics Landscape tours

>> Itineraris paisatgístics _ Reducte de tranquil·litat

71

Sóller_Itineraris paisatgístics Sóller_Landscape tours

Sóller

>>


>> Hotel Es Port >> Es Port Hotel

>> Landscape tours _ A redoubt of calm

Arribats al següent encreuament, de nou en un camí d’asfalt, haurà de continuar a la dreta seguint el curs d’un petit torrent i la indicació de l’agroturisme Can Penya. Després de travessar aquest torrent, deixant a la dreta el camí de Can Baixo, s’arriba al citat agroturisme, des d’on iniciarà el suau ascens pel camí que uneix Sóller amb el port, endinsant-se en un bosc de pins, alzines i oliveres. Al llarg del camí, es poden veure restes de l’antic camí de carro empedrat, que comunicava ambdues localitats.

When you reach the next crossroads, once again on an asphalted road you should continue to the right following the course of a small stream and the signs of the Can Penya agro-tourism facility.

A mesura que ascendeix podrà contemplar els majestuosos cims del puig de l’Ofre (1.090 metres), els Cornadors (957 metres) i la serra d’Alfàbia (1.068 metres).

As you climb, you will be able to glimpse the majestic peaks of Puig de L’Ofre (1,090 metres), Els Cornadors (957 metres) and the Sierra de Alfabia (1,068 metres).

Arribat al punt més alt del recorregut, just on es troba la propietat de Can Gall, haurà de començar el descens pel camí de l’esquerra. Aviat albirarà a l’horitzó la silueta dibuixada de la Torre Picada, i escoltarà, si té sort, el dolç belar de les ovelles.

Once you have reached the highest point of the route, just where you come upon the Can Gall estate, you should start your descent along the path to your left. You will soon make out on the horizon the outline of the Torre Picada, and if you are lucky you will hear the gentle bleating of the sheep.

Al llarg d’aquest camí trobarà diverses barreres que, després de creuar-les, haurà d’assegurar-se de tancar-les correctament, per a evitar que surtin els animals. Davant el viatger, una explosió de diferents tonalitats del verd mediterrani esclaten mostrant la naturalesa en tota la seva esplendor. És un bon moment per a fer un descans i degustar un deliciós suc de taronja natural a la finca de Can Alfonso.

After crossing the stream, leaving the Can Baixo path to the right, you will reach the aforementioned agro-tourism facility, where you will begin on a slight upward path joining Sóller and its port, winding through a forest of pines, holm oaks and olive trees. Along this path, you can see remains of the former stone-lined carriage track connecting both towns.

Along this path you will come upon several fences. After crossing them please make sure that they are properly closed to prevent the animals from escaping. You will see an explosion of the different tones of the Mediterranean green, showing nature in all its splendour. This is a good time to take a break and enjoy delicious freshly-squeezed orange juice at the Can Alfonso estate. Once again on the path, at the next fork

Itineraris paisatgístics Landscape tours

>> Itineraris paisatgístics _ Reducte de tranquil·litat

73

Sóller_Itineraris paisatgístics Sóller_Landscape tours

Sóller

>>


>> Landscape tours _ A redoubt of calm

De nou en el camí, en la següent bifurcació, al costat de restes d’una antiga construcció, prendrà el camí de l’esquerra travessant novament una barrera. A partir d’aquí, gaudirà d’unes belles vistes del port de Sóller.

alongside the remains of a former building, take the path on the left, again going over a fence. From here on out, you will have lovely views looking out over the port of Sóller.

Continuarà fins a arribar a la carretera asfaltada de sa Figuera, Ma-2124, on es desviarà a l’esquerra, i sense abandonar-la arribarà al port. En aquest lloc els tarongers i oliveres es despengen per la faldilla escalonada de la muntanya. Una vegada en el port, i abans d’arribar a la línia de mar, li proposam la visita a la possessió Es Port. Es tracta d’una antiga mansió fortificada del segle XVII, situada als peus de la serra de Tramuntana, avui convertida en hotel. Tant a l’exterior com en el seu interior, conserva bona part del caràcter de l’arquitectura rural mallorquina de l’època: torre de defensa, cuina, capella, tafona, estables, etc. Si encara disposa de temps li recomanam la visita al barri mariner de Santa Caterina (veure pàg. 47). Així mateix li suggerim tornar a Sóller en el vell tramvia que podrà prendre al costat del moll.

Keep going until you reach the Sa Figuera MA-2124 asphalted road, where you should head left. Stay on this road until you reach the port. Here the orange and olive trees hang precariously off the staggered foot of the mountain. Once in the port but before reaching the sea, we suggest that you visit the Es Port possession. This is an old fortified mansion dating from the 17th century located at the foot of the Tramuntana mountain range. Today it is operated as a hotel. Both its outside and its inside preserve much of the personality of rural Mallorcan architecture from the period: the defence tower, the kitchen, the chapel, the oil mill and the stables. If you still have time, we recommend that you pay a visit to the Santa Caterina fishermen’s neighbourhood (see p. 25). We also suggest that you go back to Sóller in the old tram that you can catch alongside the quay.

Itineraris paisatgístics Landscape tours

>> Itineraris paisatgístics _ Reducte de tranquil·litat

75

Sóller_Itineraris paisatgístics Sóller_Landscape tours

Sóller

>>


am

_ Benzinera Petrol station

Faro de sa Creu Sa creu lighthouse

_ Possessió Possession _ Mirador Viewpoint _ Església Church

Faro Cap Gros Cap Gros lighthouse

>> Landscape tours _ Between sky and sea

Entre el cel i la mar

Between sky and sea

>>

>>

Sóller > Port de Sóller > S’Illeta de Can Gordo > Torre Picada > Ses Puntes

Sóller > Sóller Port > S’Illeta de Can Gordo > Torre Picada > Ses Puntes

Mirador Santa Caterina Santa Caterine viewpoint

Faro des Bufador Bufador lighthouse

Port de Sóller Sóller Port

Mirador de ses Barques Ses Barques viewpoint

Itinerari: Sóller > Port de Sóller > S’Illeta de Can Gordo >

Itinerary: Sóller > Sóller Port > S’Illeta de Can Gordo > Torre Picada

Torre Picada > Ses Puntes

> Ses Puntes

Grau de dificultat: fàcil

Degree of difficulty: Easy

Temps aproximat de marxa (sense aturades, només anada):

Approximate length (without stopping, one way only):

de 3 hores a 3 hores i mitja

around 3 and a half hours.

_ Torre Tower t/ ren Tor

_ Far Lighthouse

Itineraris paisatgístics Landscape tours

Torre Picada Picada tower

_ Font Fountain

>> Itineraris paisatgístics _ Entre el cel i la mar

77

Sóller_Itineraris paisatgístics Sóller_Landscape tours

Sóller

>>

m ea Str jor Ma

m rea / St tx ent rnalu r r o T e Fo d

Descripció del recorregut:

Description of the route:

Per a iniciar la ruta que a continuació es descriu, li recomanam desplaçar-se fins al port, en el vell tramvia que podrà prendre a la plaça d’Espanya, enfront de l’estació del tren de Sóller.

To begin the route described below, we recommend that you first get to the port with the old tram that you can catch in Plaça d’Espanya across from the Sóller railway station.

A l’arribada al port, haurà d’aturar-se a la darrera aturada. Per començar la ruta prendrà el passeig des Través fins al carrer d’Antoni Montis, paral·lel al torrent. Seguirà pel carrer de l’11 de Maig fins al carrer de Bèlgica, pel qual pujarà fins a arribar al primer revolt pronunciat a l’esquerra.

Once you get to the port, you should get off at the last stop in order to begin the route. Set out from Paseo des Través and go until Antoni Montis street, parallel to the stream. Keep going along 11 de Maig street until Bèlgica street, which you will take heading up until the first sharp curve to the left. There you should keep going straight


>> Landscape tours _ Between sky and sea

En aquest punt haurà de continuar recte pel camí asfaltat, passar una barrera, i seguir per aquest camí, una mica més estret, que puja entre bells olivars, fins al coll de s’Illa denominat així pels revolts que descriu.

along the asphalted road, go over a fence and continue along this path, now somewhat narrower, which wends its way upward alongside lovely, well-tended olive groves. Go as far as Coll de S’Illa hill, which gets its name because of its curves.

Després de diversos revolts, trobarà a l’esquerra una barrera amb un pas escalonat pel qual s’accedeix a una gran esplanada, des de la qual neixen diversos camins. Des de aquest indret, el viatger tendrà la possibilitat de fer tres agradables passejos:

After several curves, on your left you will see a fence with a stepped crossing, which leads to an extensive grassy expanse, the starting point of several different paths. From here you will be able to choose from three pleasant walks:

1 _Del coll de s’Illa a la Torre Picada, la guardiana del port

1 _From Coll de S’Illa to Torre Picada, the guardian of the port

El camí fins a la Torre Picada és un breu passeig d’aproximadament quinze minuts. Es recomana fer l’ascens per l’ampli camí de terra de l’esquerra, que puja entre una espès pinar. A pocs minuts de la marxa trobarà una bifurcació on haurà de seguir el lleu ascens desviant-se cap a la dreta. Lluny, a l’esquerra, divisarà l’imponent massís del Teix (1.064 metres) i a la dreta, a la llunyania, l’inconfusible penyal Bernat. A mesura que avança cap a la costa, el camí s’estreny.

The path to the Torre Picada is a brief stroll that takes around fifteen minutes. We recommend that you climb along the broad dirt path on the left, which heads upwards among a thick pine forest. A few minutes after setting out you will come upon a fork in the path, where you should keep going up slightly towards the right. In the distance on the left you will be able to make out the Teix massif (1,064 metres), and on the right in the distance is the unmistakable Penyal Bernat. As you get closer to the coast, the path narrows. Suddenly, the sturdy, solid Torre Picada will appear before you, the most monumental of the watchtowers built in the 16th and 17th centuries along the coast of the Balearic Islands, to keep watch out for the dreaded arrival of pirate ships. The immensity of the sea will open up before you, whispering its old stories about corsairs, pirates and fishermen.

Sobtadament davant vostè apareixerà la robusta i sòlida Torre Picada, la més monumental de les torres de vigilància que es van construir els segles XVI i XVII al llarg de la costa balear, per a veure l’arribada de les temudes naus pirates. La immensitat de la mar s’obre davant el viatger, murmurant velles històries de corsaris, pirates i mariners.

Itineraris paisatgístics Landscape tours

>> Torre Picada

>> Itineraris paisatgístics _ Entre el cel i la mar

79

Sóller_Itineraris paisatgístics Sóller_Landscape tours

Sóller

>>


>> Landscape tours _ Between sky and sea

Situada en el cim dels penya-segats de la cara nord del port de Sóller, la Torre Picada formava part d’una cadena de torres de vigia, que utilitzaven un enginyós sistema de comunicació de focs per a alertar la població del perill que corrien: senyals de fum durant el dia i de flames en la foscor de la nit. D’aquesta manera, l’avís de perill corria com un reguer de pólvora d’un extrem a un altre de la costa. Des d’aquí podrà reconèixer a dues de les seves germanes: les torres de na Seca i sa Pedrissa.

Located at the top of the cliffs on the northern face of the port of Sóller, the Torre Picada was part of a chain of watchtowers which used an ingenious system of communication to alert the people to the perils of pirates: smoke signals during the day and flames in the dark of night. In this way, the danger warning spread like wildfire from one end of the coast to the other. From the Torre Picada you can see two of its counterparts: the Na Seca and Sa Pedrissa towers.

Per a realitzar el següent passeig que es proposa en aquesta ruta, caldrà tornar a l’esplanada, pel mateix camí que l’ha conduït fins a la torre.

To take the next hike proposed along this route, you have to go back to the grassy expanse along the same path that you took to reach the tower. 2 _From Coll de S’Illa to Ses Puntes.

2 _Del coll de s’Illa a ses Puntes. Aquest passeig ofereix al viatger la possibilitat de conèixer el color blau intens de la mar a través d’un camí que davalla cap a la costa, fins a l’ancorada de ses Puntes, on segons l’època de l’any, tendrà l’oportunitat de refrescar-se, banyant-se en un paratge solitari. Des de l’esplanada del coll de s’Illa, prendrà l’ampli camí de la dreta, amb una estora d’agulles de pi, que davalla obrint-se pas entre una espessa vegetació de ginesta (Genista lucida), llentiscle o mata (Pistacia lentiscus) i càrritx (Ampelodesmos mauritanica), que creix sota alts pins que semblen elevar-se a la recerca dels primers raigs de sol, oferint-li un agradable passeig ombrejat. >> Ses Puntes

This stroll offers you the chance to get to know the intense blue colour of the sea via a path that descends to the coast until the Ses Puntes inlet. There, depending on the time of year, you will have the chance to cool off by taking a dip in this solitary spot. From the Coll de S’Illa grassy expanse, take the path on the right carpeted with pine needles, which goes down amidst thick vegetation, mainly consisting of broom (Genista lucida), mastic (Pistacea lentiscus) and Mediterranean false-brome (Ampelodesmos mauritanica), which grow beneath tall pines that seem to stretch upwards in the quest for the first rays of sunlight, offering you a pleasantly shaded walk.

Itineraris paisatgístics Landscape tours

>> Itineraris paisatgístics _ Entre el cel i la mar

81

Sóller_Itineraris paisatgístics Sóller_Landscape tours

Sóller

>>


>> Landscape tours _ Between sky and sea

Poc abans d’arribar a la costa, trobarà una petita bifurcació en la qual es troben les restes d’un antic forn de calç, on haurà de seguir a la dreta descendint pel camí que el guiarà a la trobada amb la mar. Al costat de la riba, les fosques roques recorden un paisatge lunar. En aquesta part de la costa va tenir lloc el tràgic episodi del desembarcament dels pirates turcs, esdevingut el 1561.

Just before reaching the coast you will come upon a small fork in the road next to the remains of an old limestone oven. Turn right there and go down this path until you reach the sea. Near the shore, the dark rocks resemble a lunar landscape. This part of the coast witnessed the tragic episode involving the disembarkation of Turkish pirates in 1561.

Per fer el darrer passeig proposat en aquesta ruta caldrà retornar a l’esplanada pel mateix camí que l’ha conduït fins a la mar. 3 _Del coll de s’Illa a s’Illeta de Can Gordo Una vegada a l’esplanada haurà de travessar la barrera i prendre de nou el camí asfaltat que puja fins a s’Illeta de Can Gordo. A pocs metres, el camí d’asfalt es converteix en un camí de terra que avança per una bella cornisa natural, des d’on gaudirà d’un meravellós espectacle paisatgístic que el captivarà. La mar serà, a partir d’aquest moment, company fidel del viatger, sota la constant protecció de la Torre Picada. Pins, alzines i oliveres entapissen el vessant de la muntanya fins a besar la mar.

>> Torre Picada

Al peu del penyal Bernat, el paisatge el traslladarà al temps que l’home usurpava terrenys al bosc i conquistava la muntanya per al cultiu. Una equilibrada arquitectura de pedra seca s’estén per onsevulla, a manera de plecs artificials, com a suport d’oliveres mil·lenàries de capritxoses formes. Podrà reconèixer al seu pas, les

To take the next hike proposed along this route, you have to go back to the grassy expanse along the same path that you took to reach the sea. 3 _From Coll de S’Illa to S’Illeta de Can Gordo Once you are back at the grassy area, cross the fence and once again take the asphalted path that goes up towards S’Illeta de Can Gordo. Just a few metres away, the asphalted path turns into a dirt path that goes through a lovely natural cornice, from which you can enjoy the wonderful landscape that unfolds before you and is sure to bewitch you. From now on, the sea will be your travelling companion, and the Torre Picada will watch over you. Pines, holm oaks and olive trees upholster the mountain slope until reaching down to the sea. At the base of the Penyal Bernat, the landscape will shift backwards to the time when men stole the lands from the forest and conquered the mountain to raise crops. A balanced dry stone architecture can be seen scattered about as artificial pleats that hold up ancient, whimsicallyshaped olive trees. As you walk, you will see the remains of the old stone-lined path which used to be used to reach the olive groves, as well as some samples of traditional mountain architecture.

Itineraris paisatgístics Landscape tours

>> Itineraris paisatgístics _ Entre el cel i la mar

83

Sóller_Itineraris paisatgístics Sóller_Landscape tours

Sóller

>>


>> Itineraris paisatgístics _ Entre el cel i la mar

>> Landscape tours _ Between sky and sea

restes de l’antic camí empedrat, antany utilitzat per a accedir als olivars, així com algunes mostres de l’arquitectura tradicional de muntanya. La ruta està arribant a la seva fi. Després de deixar a la dreta el camí de s’Illeta que condueix a Can Bardi, i després de travessar un petit i ombrívol pinar, arribarà a una propietat privada on acaba aquest passeig.

You are now coming to the end of this route. After leaving behind the S’Illeta path leading to Can Bardi to your right, and after crossing a small, shady pine grove, you will reach a private estate where this walk ends.

85

Tornarà sobre els seus passos fins a arribar novament al port de Sóller. Val la pena dedicar una mica de temps per a visitar el barri mariner de Santa Caterina (veure pàg. 47). Així mateix li recomanam utilitzar de nou el tramvia per a retornar a Sóller.

Retrace your steps until reaching the port of Sóller again. A visit to the Santa Caterina fishermen’s neighbourhood (see p. 25) is well worth your time. We also suggest that you go back to Sóller in the old tram that you can catch alongside the quay.

Itineraris paisatgístics Landscape tours

Sóller_Itineraris paisatgístics Sóller_Landscape tours

Sóller

>>

>> Can Gordo


>> Itineraris paisatgístics _ Sobreviure a l’encant de la naturalesa Torre Picada Picada tower

_ Benzinera Petrol station _ Possessió Possession

Faro Cap Gros Cap Gros lighthouse

Sobreviure a l’encant Surviving the charms de la naturalesa of nature

Mirador Santa Caterina Santa Caterine viewpoint

Sóller > Far de Muleta > Port de Sóller

Faro des Bufador Bufador lighthouse

Port de Sóller Sóller Port

Mirador de ses Barques Ses Barques viewpoint

_ Mirador Viewpoint

>>

_ Església Church

Itinerari: Sóller > Far de Muleta > Port de Sóller

>>

Itinerary: Sóller > Muleta lighthouse > Sóller Port

Grau de dificultat: mitjà

Degree of difficulty: Medium

Temps aproximat de marxa (sense aturades, només anada):

Approximate length (without stopping, one way only):

de 4 hores a 4 hores i mitja

around 4 and a half hours

m ea Str jor Ma

_ Far Lighthouse

t/ ren Tor

_ Torre Tower

Sóller > Muleta lighthouse > Sóller Port

m rea / St tx ent rnalu r r o o T eF d

Cementiri Cemetery

Descripció del recorregut:

Description of the route:

La ruta següent forma part d’una extensa xarxa de camins que antigament unia pobles, finques de muntanya, horts i olivars.

The next route is part of an extensive network of paths that used to join towns, mountain estates, gardens and olive groves.

El viatger iniciarà l’itinerari a la plaça de la Constitució de Sóller. Prendrà l’empedrat carrer del Vicari Pastor, i continuarà pels carrers Rectoria, Josep M. Quadrado, Tamany i Capità Angelats, allunyantse progressivament del nucli urbà, passant davant el reixat de l’entrada posterior del Jardí Botànic.

You can begin this route in the Plaça de la Constitució in Sóller. Take the cobblestone Vicario Pastor street and keep going along Rectoría, Josep Maria Quadrado, Tamany and Capità Angelats streets, gradually leaving the town proper and going through the fence at the back entrance of the Botanical Garden.

Itineraris paisatgístics Landscape tours

Faro de sa Creu Sa creu lighthouse

_ Font Fountain

>> Landscape tours _ Surviving the charms of nature

87

Sóller_Itineraris paisatgístics Sóller_Landscape tours

Sóller

>>


>> Landscape tours _ Surviving the charms of nature

Al seu pas podrà percebre l’atracció vegetal de Sóller. Després dels murs dels primers horts i jardins, una explosió d’arbres, plantes i flors s’obrirà davant vostè: tarongers, llimoners, caquis, nespres, palmeres i atzavares.

All along the walk you will see Sóller’s lovely vegetation. Behind the walls of the first vegetable and flower gardens, an explosion of trees, plants and flowers will open up before your eyes, featuring species like orange trees, lemon trees, persimmons, medlars, palm trees and agaves.

A pocs minuts arribarà a la gasolinera de la carretera de desviació, que uneix Sóller amb el port. Haurà de travessar-la i prendre l’antic camí des Rost que condueix al poble de Deià. Al final d’aquest camí es troba l’edifici de Can Puig, antiga fàbrica tèxtil i de sabó, que avui dia compleix la funció de sala d’exposicions. Haurà de continuar a la dreta pel carrer Camí Costa d’en Llorenç, que discorre entre grans murs de pedra. Araucàries, palmeres, xiprers, eucaliptus, plàtans, i eufòrbies, gegantescs cactus en forma de canelobres, delectaran el seu passeig en una afable exhibició de la naturalesa, fruit del microclima que es crea a la vall de Sóller. Aquest camí desemboca en un camí de terra des del qual podrà albirar a la seva dreta la finca de Son Angelats. Pocs metres més endavant, després d’arribar a una barrera, que haurà de tancar darrere seu, travessarà la llera d’un petit torrent.

>> Can Moratal

>> Far des Cap Gros Cap Gros ligthhouse

A partir d’aquest moment, el bucòlic camí adopta la forma d’una senda ascendent, empedrada i escalonada, on esbarzerars i mates de murta brollen al seu pas, perfumant el camí. Entre les plantacions d’oliveres, creixen també alguns garrovers i el solitari

After a few minutes you will reach the petrol station on the Desviament road linking Sóller to its port. Cross it and take the old Camí des Rost path that leads to the village of Deià. At the end of this path you will find the Can Puig building, a former textile and soap factory which is used today as an exhibition hall. You should keep going to the right along the Camí Costa d’en Llorenç street, which runs between large stone walls. Araucarias, palm trees, cypresses, eucalyptus, plane trees and euphorbias, gigan-tic candelabrashaped cactuses, will brighten your walk in a lovely display of nature, the result of the microclimate in the Sóller valley. This path will lead to a dirt path where you will be able to make out the Son Angelats estate on your right. A few metres further on, after reaching a fence that you should close after going through it, you will cross a small stream. From now on, the bucolic path becomes a type of ascending trail paved with stones and steps, where bramble patches and myrtle shrubs line the path and scent the walk.

Itineraris paisatgístics Landscape tours

>> Itineraris paisatgístics _ Sobreviure a l’encant de la naturalesa

89

Sóller_Itineraris paisatgístics Sóller_Landscape tours

Sóller

>>


>> Itineraris paisatgístics _ Sobreviure a l’encant de la naturalesa

>> Landscape tours _ Surviving the charms of nature

arç blanc, que mostra les flors a la primavera i els carnosos fruits vermells al final de l’estació estival.

In the olive groves, a few carob trees grow as well, as well as the solitary hawthorn which shows its colours in spring and its fleshy red berries in late summer. Behind you will leave the protective view of Puig del Migdia and hear the distant tolling of the town’s bells.

Després de sobrepassar les vies del tren, a mesura que continua el suau ascens, veurà com els pins s’esforcen per reconquistar el seu espai, envaint les marjades que antany es van construir per al cultiu de l’olivera.

After crossing the train tracks, as you continue your slight ascent you will see how the pines are striving to reconquer their space, invading the terraces that were built in the past to grow olive trees.

De nou travessarà una barrera. El camí empedrat es transforma en un sender que té per estora les agulles dels pins, sender des d’on albirarà la Torre Picada, antiga torre de vigilància costanera del port de Sóller. Aviat es trobarà davant una nova bifurcació on haurà de seguir pel camí que puja cap a l’esquerra.

You will cross another fence. The stone-lined path becomes a trail carpeted with pine needles, where you will be able to make out the Torre Picada, the former watchtower keeping its coastal vigil over the port of Sóller. You will soon come upon a new fork in the path, where you should stay on the path heading up to your left.

En el següent encreuament haurà de continuar recte, pel camí empedrat, per a endinsar-se en belles plantacions d’oliveres, de troncs entorcillats, que tenyeixen de plata el vessant de la muntanya, i on la fantasia li permetrà descobrir multitud de formes úniques en la seva imaginació.

At the next crossroads, you should keep going straight along the stone-lined path, entering into lovely groves of olive trees with twisted trunks, which tint the mountain slopes their silvery-green colour, and where your fantasy will help you make out a host of unique shapes in your imagination.

Arribarà de nou a un altre encreuament on haurà de seguir recte pel camí de Castelló, en direcció a Deià, deixant els camins de Cas Xorc i s’Heretat a esquerra i dreta respectivament.

You will reach another crossroads. Keep going straight along the Castelló road heading towards Deià, going past the Cas Xorc and S’Heretat paths on the left and right, respectively.

Itineraris paisatgístics Landscape tours

Darrere seu queda la mirada protectora del puig del Migdia i el so llunyà de les campanes de la vila.

91

Sóller_Itineraris paisatgístics Sóller_Landscape tours

Sóller

>>


>> Landscape tours _ Surviving the charms of nature

En aquest tram del passeig podrà reconèixer restes de les sèquies, de l’antic sistema hidràulic, que regaven els cultius de cereals que se sembraven sota les oliveres. Al fons, sobre un pujol, apareixerà solitari el pi pinyoner (Pinus pinea), amb la seva inconfusible copa arrodonida.

On this stretch of the walk you may be able to spot remains of irrigation ditches from the ancient hydraulic system that watered the grain crops that were sowed under the olive trees. In the distance over a hill you will see a solitary stone pine tree (Pinus pinea), with its unmistakeable round canopy.

Aviat arribarà a la petita capella de Son Castelló, del segle XVII. Encara que avui ja no compleix la seva funció, és un clar símbol de la devoció i religiositat popular en un temps en què senyors, jornalers i criats de les grans possessions de muntanya només interrompien les feines al camp per a dur a terme les seves oracions.

You will soon reach the small Son Castelló chapel dating from the 17th century. Even though it has fallen out of use, it is a clear symbol of popular devotion and religious fervour in an age when lords, day labourers and servants from the large mountain possessions interrupted their field work only to pray. Keep going along the stone-lined path that gently slopes upward to the left of the oratory, until reaching the Can Prohom and Son Mico houses.

Continuarà pel camí empedrat que ascendeix suaument per l’esquerra de l’oratori, fins a les cases de Can Prohom i Son Mico. Les dues cases presenten una gran simetria en la composició, amb marcades dovelles que formen el clàssic arc de mig punt de l’entrada principal, petits esglaons adherits a la façana, utilitzats antigament per a facilitar la pujada a cavalls i carruatges, i grans finestrals a la planta noble. Una aturada, encara que sigui breu, davant la segona de les cases, és gairebé obligada per a tot aquell que vulgui descobrir els sabors de la muntanya mallorquina. A Son Mico podrà degustar un suc de taronja acabat de fer, pastissos i confitures casolanes. Una

These two houses boast a great symmetry in their composition, with marked voussoir arches that form the classical semi-circular arch at the main entrance. It also has small rungs attached to the façade which were used in the past to make it easier to lift horses and carriages, as well as large window openings on the main floor. A stop, even a brief one, in front of the second house is virtually a must-see for anyone wishing to discovering the flavours of the Mallorcan mountains. At Son Mico, you can enjoy freshly-squeezed orange juice, cakes and homemade jams. A fleeting glance inside the house, which has preserved all its rusticity, will give you the chance to imagine the life and customs of the Mallorca of yesteryear. Son Mico: Tel 971 638 224, Fax 971 638 159.

Itineraris paisatgístics Landscape tours

>> Itineraris paisatgístics _ Sobreviure a l’encant de la naturalesa

93

Sóller_Itineraris paisatgístics Sóller_Landscape tours

Sóller

>>


>> Landscape tours _ Surviving the charms of nature

fugaç mirada a l’interior de la casa, que conserva tota la rusticitat, li oferirà l’oportunitat d’intuir la vida i costums de la Mallorca del passat. Son Mico: tel. 971 638 224, fax 971 638 159.

From the balcony that makes a small terrace on the right side of the path, you will have lovely views over the slope harbouring Can Bleda, another large mountain estate very characteristic of this area.

Des de la balconada que forma la petita terrassa a la dreta del camí tendrà unes belles vistes sobre el vessant, on es troba Can Bleda, una altra gran finca de muntanya, característica del lloc.

From Son Mico you can reach Deià by the path on the left after crossing the fence. However, to continue along this route you should take the path on the right which goes down to the MA-10 road, where you can see the aforementioned Can Bleda estate. Once on the road, keep going to the left, passing alongside the Cas Sord estate.

Des de Son Mico es pot arribar a Deià pel camí de l’esquerra travessant la barrera. No obstant això, per a continuar aquesta ruta haurà de prendre el camí de la dreta que descendeix fins a la carretera Ma-10, on es troba la citada finca de Can Bleda. Una vegada a la carretera seguirà a l’esquerra passant pel costat de la propietat de Cas Sord. A pocs metres, on la carretera forma el primer revolt pronunciat a l’esquerra, haurà de prendre la carretera que neix a la dreta, que recorre la zona coneguda com Muleta, i condueix al restaurant Bens d’Avall. A poc a poc apareixerà davant vostè el paisatge mediterrani de la costa de Tramuntana, caracteritzat pels vessants de verds pins, que tenyeixen de color la muntanya, fins a arribar a l’intens blau de la mar. Enfora, albirarà també les grans i solitàries roques blanques de la costa de Deià, que antecedeixen a la silueta de la torre de vigilància de sa Pedrissa. >> Son Mico

Just a few metres further on, where the road makes a sharp turn to the left, you should take the road that forks off to the right, which goes through the area known as Muleta and leads to Bens d’Avall restaurant. Gradually the Mediterranean landscape of the Tramuntana coast will unfold before you, characterised by its slopes filled with green pine trees which tint the mountain until you reach the intense blue of the sea. In the distance, you will also be able to make out the outline of the Sa Pedrissa watchtower. When you reach the fork in the road leading to Bens d’Avall restaurant, you should keep going along the path to the right which goes up slightly. It soon turns into a dirt path and runs in front of the Son Augustinus estate.

Itineraris paisatgístics Landscape tours

>> Itineraris paisatgístics _ Sobreviure a l’encant de la naturalesa

95

Sóller_Itineraris paisatgístics Sóller_Landscape tours

Sóller

>>


>> Landscape tours _ Surviving the charms of nature

Quan arribi a la bifurcació que condueix al restaurant Bens d’Avall, haurà de seguir pel camí de la dreta, lleugerament ascendent, que aviat es converteix en un camí de terra, passant per davant de la propietat de Son Augustinus.

Once again, at the next fork in the road, keep going along the path to the right until you reach a crossroads, where you should head left until the Muleta Gran possession. Next to this possession you will find a crossroads. The path on the right leads to the private estate, and both the one straight ahead and the one on the left lead to the port of Sóller. We suggest that you stay on the path on the left, which offers fantastic views of the coast.

Novament, en la següent bifurcació, continuarà pel camí de la dreta fins a arribar a un encreuament, on prendrà a l’esquerra fins a la possessió de Muleta Gran. Al costat d’aquesta possessió trobarà un creuer de camins. El de la dreta condueix a la propietat privada, i tant el de davant com el de l’esquerra condueixen al port de Sóller. Li proposam continuar pel camí de l’esquerra, que ofereix unes magnífiques vistes sobre la costa. Una vegada en aquest camí, a pocs metres, arribarà a un mur de pedra seca, que haurà de passar utilitzant l’escala de fusta habilitada per a aquesta fi. En aquest punt de l’itinerari es trobarà davant una gran esplanada en la qual la vegetació clareja, i on alguns exemplars de velles oliveres i sabines creixen silvestres. A partir d’aquí la Torre Picada del port de Sóller es convertirà en la seva aliada, i punt de referència per a realitzar el descens cap a la costa. Haurà de parar esment i seguir les marques vermelles i fites de pedra que el guiaran fins al far de Cap Gros, per una sendera desdibuixada i zigzaguejant que, en ocasions, desapareix entre les pedres erosionades per la força pacient del temps.

Once you are on this path, just a few metres ahead you will reach a dry stone wall, which you can climb over using the wooden staircase set out just for this purpose. At this point on the route, you will find a large grassy expanse where the vegetation clears and you can see a few specimens of old olive trees and Phoenicean Juniper trees growing wild. From here on out, the Torre Picada in the port of Sóller will become your ally and point of reference for descending to the coast. You should pay attention and follow the red signs and stone markers that will lead you to the Cap Gros lighthouse along a zigzagging hard-tosee path which disappears at times amongst the rocks eroded by the patient force of time. You will gradually enter a place where rosemary (Rosmarinus officinalis), mastic (Pistacia lentiscus), Mediterranean false brome (Ampelodesmos mauritanica), summer asphodel (Asphodelus aestivus), woody spurge (Euphorbia dendroides) and the endemic Hypericum balearicum grow in the shade of the pine trees. A place

Itineraris paisatgístics Landscape tours

>> Itineraris paisatgístics _ Sobreviure a l’encant de la naturalesa

97

Sóller_Itineraris paisatgístics Sóller_Landscape tours

Sóller

>>


>> Landscape tours _ Surviving the charms of nature

A poc a poc anirà endinsant-se en un paratge on romaní (Rosmarinus officinalis), llentiscle (Pistacia lentiscus), càrritx (Ampelodesmos mauritanica), albó (Asphodelus aestivus), lletrera (Euphorbia dendroides) i les endèmiques estepes joanes (Hypericum balearicum), creixen a l’abric dels pins. Un lloc on podrà percebre la immediatesa de la mar i, tal vegada, escoltar el lament del desaparegut vell marí, la darrera foca del mediterrani que va habitar la costa mallorquina i que ha donat nom a molts topònims populars d’aquesta part de la geografia costanera de la serra de Tramuntana. Fins i tot, encara més llunyà en el temps, potser podrà reconèixer el belar del Miotragus balearicus, la cabra prehistòrica les restes fossilitzades de la qual van ser trobades en una cova no molt lluny d’aquí.

where you can immediately sense the sea and perhaps even hear the cry of the missing Vell marí, the last seal in the Mediterranean that inhabited the Mallorcan coast and has lent its name to many popular place-names in this part of the coastal geography of the Tramuntana mountain range. Even further back in time, you may well make out the bleating of Miotragus balearicus, the prehistoric goat whose fossilised remains were found in a cave not too far from here.

Abans d’arribar al far del Cap Gros (1859), passarà per devora del refugi de muntanya de Muleta, edifici que va ser des de 1912 una antiga estació de radiotelegrafia i que va funcionar fins a 1953. (Inf.: 971 634 271). Des del far falta 1,7 km per la carretera Ma-1150 per a arribar fins al port. Ja en el port de Sóller val la pena dedicar una mica de temps per a visitar el barri mariner de santa Catalina (veure pàg. 47). Així mateix li recomanam utilitzar el tramvia per a tornar a Sóller, en un agradable viatge que discorre per horts de fruiters.

>> Far des Cap Gros Cap Gros lighthouse

Before reaching the Cap Gros lighthouse (1859), you will go alongside the Muleta mountain refuge (www.conselldemallorca. net/muleta), which was built in 1912 as a former telegraph station that was operating until 1953. (Info: 971 634 271). From the lighthouse the port is 1.7 km away along the MA-1150. Once back in the port of Sóller, you should reserve some time to visit the Santa Catalina fishermen’s neighbourhood (see p. 25). We also suggest that you go back to Sóller in the old tram, a pleasant ride that runs through orchards.

Itineraris paisatgístics Landscape tours

>> Itineraris paisatgístics _ Sobreviure a l’encant de la naturalesa

99

Sóller_Itineraris paisatgístics Sóller_Landscape tours

Sóller

>>


Faro de sa Creu Sa creu lighthouse

_ Font Fountain _ Benzinera Petrol station _ Possessió Possession

Faro Cap Gros Cap Gros lighthouse

Mirador Santa Caterina Santa Caterine viewpoint

>> Itineraris paisatgístics _ Poesia en pedra

>> Landscape tours _ Poetry in stone

Poesia en pedra

Poetry in stone

>>

>>

Sóller > Biniaraix > Barranc de Biniaraix > Biniaraix > Sóller

Sóller > Biniaraix > Biniaraix ravine > Biniaraix > Sóller

Faro des Bufador Bufador lighthouse

Port de Sóller Sóller Port

Mirador de ses Barques Ses Barques viewpoint

Itinerari: Sóller > Biniaraix > Barranc de Biniaraix >

Itinerary: Sóller > Biniaraix > Biniaraix ravine > Biniaraix >

Biniaraix > Sóller

Sóller

_ Mirador Viewpoint

Grau de dificultat: mitjà - alt

Degree of difficulty: medium-high

Temps aproximat de marxa (sense aturades, només anada):

Approximate length (without stopping, one way only):

_ Església Church

de 4 hores a 4 hores i mitja

around four to 4 and a half hours

m ea Str jor Ma

_ Far Lighthouse

t/ ren Tor

_ Torre Tower

am Stre nt / nalutx e r r r To e Fo d

Cementiri Cemetery

Descripció del recorregut:

Description of the route:

El viatger començarà la ruta a la plaça de la Constitució. Des d’allà prendrà els carrers de sa Lluna, Alqueria del Comte, i Ozones fins al camí de Biniaraix. A l’encreuament del carrer d’Ozones i avinguda de Juli Ramis pintor, on s’indiquen les direccions de Fornalutx i Biniaraix, trobarà l’edifici modernista de Ca na Lluïsa.

You should begin the route in the Plaça de la Constitució. From there take the Sa Lluna, Alqueria del Comte and Ozones streets until reaching the Biniaraix streets. At the crossroads of Ozones street and Juli Ramis Pintor street, where there are signs for Fornalutx and Biniaraix, you will see the Art Nouveau building Ca Na Lluïsa.

Al costat d’aquest, una creu de terme erigida el 1886 marcava els límits del poble. A l’origen, les creus de terme es trobaven a l’entrada o sortida dels pobles com a símbol cristià de protecció espiritual.

Next to it, a cross built in 1886 marks the edges of town. Originally, boundary crosses were found at the entrance and exit of towns as a Christian symbol of spiritual protection.

Itineraris paisatgístics Landscape tours

Torre Picada Picada tower

101

Sóller_Itineraris paisatgístics Sóller_Landscape tours

Sóller

>>


>> Landscape tours _ Poetry in stone

En el número 8 del carrer d’Ozones es troba la tafona de Can Det (per a visites cridar al telèfon 971 630 303), i un poc més endavant l’oratori de Sant Felip Neri dedicat a la Immaculada Concepció, construït el 1677.

At number 8 Ozones street you will see the Can Det olive mill (to visit it, please call 971 630 303), and a little further on is the San Felipe Neri oratory devoted to the Immaculate Conception and built in 1677.

Continuarà cap a Biniaraix, travessant el torrent pel camí asfaltat i ombrejat per plataners. Arbres, fruites i flors embriagaran el pas del viatger amb els seus colors i aromes, fent d’aquest camí un present per als sentits.

Keep heading towards Biniaraix, crossing the stream along the asphalted road that is shaded by plane trees. Trees, fruits and flowers will inebriate you with their colours and scents, making this road a feast for the senses. Once you reach Biniaraix, you will discover this picturesque village that seems to be etched into the foot of the mountain. Its houses are clad with stones from the earth in a display of traditional Mallorcan architecture hailing from the Tramuntana mountain range.

Una vegada a Biniaraix, descobrirà un pintoresc llogaret que sembla estar dibuixat sobre la faldilla de la muntanya, les cases del qual, revestides amb les pedres que dóna la terra, són mostra de l’arquitectura tradicional mallorquina de la Serra de Tramuntana. La via principal el conduirà fins a l’església de la Immaculada Concepció, construïda entre els segles XVI i XVII, i que podrà reconèixer per la inconfusible torre blanca del campanar i el rellotge de sol de la façana. (Horari: hivern 20.00 hores. Estiu 20.30 hores) Enfront de l’església, continuarà a la dreta pel carrer de Sant Josep fins als rentadors públics, on neix el camí que discorre al costat del curs natural del barranc de Biniaraix. Aquest forma part d’un dels antics camins de pelegrinatge a Lluc, santuari que alberga la imatge de la Mare de Déu de Lluc, patrona de Mallorca.

The main road will lead you to the Immaculate Conception church, which was built between the 16th and 17th centuries and is recognisable by its unmistakeable white belfry and the sundial on its façade. (Timetable: winter 8 pm, summer 8.30 pm) Across from the church, go right along Sant Josep street until the public washing place. This is where the path following the natural course of the Biniaraix ravine starts, part of the ancient pilgrimage routes to Lluc, the sanctuary housing the image of the Virgin Mary of Lluc, patron saint of Mallorca. The route along the ravine is captivating for any traveller yearning for calm and tranquillity. You will immediately understand why this bridle path was declared an Asset of Cultural Interest in 1994.

Itineraris paisatgístics Landscape tours

>> Itineraris paisatgístics _ Poesia en pedra

103

Sóller_Itineraris paisatgístics Sóller_Landscape tours

Sóller

>>


>> Landscape tours _ Poetry in stone

L’itinerari del barranc captiva a tot viatger que anhela assossec i tranquil·litat, i immediatament comprendrà la raó per la qual aquest camí de ferradura va ser declarat Bé d’Interès Cultural el 1994.

Paths that allow both people and animals to travel are called bridle paths, and in some cases they were used by charcoal-makers, lumberjacks, ice-makers, lime-makers, peasants and fishermen to exploit the natural resources, while in other cases they were used to connect defence towers, sanctuaries or hermitages.

Es denominen camins de ferradura aquells que permeten el pas de persones i animals, i que en alguns casos van ser utilitzats per carboners, llenyaters, traginadors de neu, calciners, pagesos o pescadors, per a l’explotació de recursos naturals i, en uns altres casos, per a comunicar torres de defensa, santuaris o ermites. Al llarg del barranc trobarà una gran varietat de vegetació pròpia dels indrets humits i ombrívols. Petites falgueres, heura, líquens, molsa i les minúscules flors blanques del Cyclamen balearicum, que a la primavera creixen entre les figueres silvestres, l’arç blanc, la nespra japonesa, les velles oliveres i les frondoses alzines. El camí és en si una lliçó magistral del laboriós esforç per domesticar l’espai mitjançant la tècnica de la pedra seca, denominada així per l’absència de ciment o argamassa que les uneix. Es tracta d’una humil cultura constructiva, que va sorgir de la necessitat bàsica de l’agricultura de subsistència per a modelar les abruptes faldilles de la muntanya i adaptar-les als usos de l’home. Avui dia, aquesta tècnica és considerada un veritable art. El camí del barranc es mimetitza amb el paisatge, assemblant un gran mosaic fet amb tessel·les calcàries. Aviat descobrirà la raó

Along the entire ravine you will see a wide variety of vegetation common to moist, shady places. Tiny ferns, ivy, lichen, moss and the minuscule white blossoms of Cyclamen balearicum, which grow in spring amongst the wild fig trees, the hawthorn, the Japanese persimmon, the old olive trees and the leafy holm oaks. The path in and of itself is a masterful lesson in the laborious efforts to domesticate space through the technique of dry stone, called thus because of the absence of cement or mortar joining the stones. It is a humble building tradition which emerged from the basic need of a subsistence agriculture to mould the abrupt foot of the mountain and adapt it to man’s needs. Nowadays, this technique is regarded as a veritable art. The path along the ravine blends in with the landscape to resemble a vast mosaic made with calcareous tiles. You will soon discover the reason why so many painters have striven to capture every nook and cranny of this natural crevice formed in the mountains by the almost constant flow of water.

Itineraris paisatgístics Landscape tours

>> Itineraris paisatgístics _ Poesia en pedra

105

Sóller_Itineraris paisatgístics Sóller_Landscape tours

Sóller

>>


>> Landscape tours _ Poetry in stone

per la qual tants pintors han desitjat plasmar cada racó d’aquesta esquerda natural que formen les muntanyes, pel gairebé constant pas de l’aigua.

The route beings along a dirt path that runs alongside a dry stone wall, the first example of this technique.

La ruta s’inicia per un camí de terra que discorre al costat d’un mur de pedra seca, primer exemple d’aquesta tècnica. A poca distància arribarà a un pont, on per un bell camí empedrat i escalonat comença l’ascens del barranc. La utilització de la pedra en la construcció de parets mitgeres, murs, tancats, marjades, barraques, fonts de mina, carboneres, cisternes, aljubs, cases de neu o qualsevol altre element arquitectònic, és molt freqüent en el condicionament de camins, especialment al llarg de la serra de Tramuntana. Després de recórrer el primer tram del camí conegut com ses Voltetes pels revolts que descriu, travessarà el torrent, bé prenent els ponts, bé per les grans pedres col·locades per a aquesta finalitat, fins a arribar a s’Estret, l’indret més idíl·lic de l’itinerari, caracteritzat per les grans roques erosionades per l’esdevenir pacient de l’aigua.

>> Rentador públic. Biniaraix >> Public washing faces. Biniaraix

Després de travessar s’Estret i deixar enrere un parell de cases haurà d’abandonar el camí principal per a prendre la sendera de terra no senyalitzada que neix a la dreta del camí empedrat, just en el lloc en què aquest continua el seu ascens, descrivint un pronunciat revolt cap a l’esquerra.

A short distance away you will reach a bridge, where the lovely stone-lined, stepped path begins its ascent to the ravine. The use of stone when building all kinds of walls, fences, terraces, huts, dry-stone fountains, charcoal huts, cisterns, tanks, snow houses or any other architectural element is quite frequent, as is using stone to pave roads, especially throughout the length of the Tramuntana mountain range. After travelling along the first stretch of the path known as Ses Voltetes after its curves, you will cross the stream either over the bridges or by stepping across it on the large stones set out for this purpose, until you reach S’Estret, the most idyllic spot on this route, characterised by its large rocks eroded by the patient flow of water. After crossing S’Estret and leaving behind a few houses, you should leave the stone-lined path right where it continues its ascent with a sharp curve to the left. The ascent along the main stone-lined path will lead you to the L’Ofre possession, and further on to the Cúber and Gorg Blau reservoirs. However, the route recommends that you go back to Biniaraix, continuing along the detour mentioned above which is regarded as the true original path along the ravine.

Itineraris paisatgístics Landscape tours

>> Itineraris paisatgístics _ Poesia en pedra

107

Sóller_Itineraris paisatgístics Sóller_Landscape tours

Sóller

>>


>> Landscape tours _ Poetry in stone

L’ascens pel camí principal empedrat el conduirà a la possessió de l’Ofre, i més endavant als embassaments de Cúber i Gorg Blau. No obstant això, la ruta recomanada per a tornar a Biniaraix continua prenent la desviació esmentada, considerat el veritable camí original del barranc.

The trail will cross a small holm oak grove, and a few metres on you will come upon the remains of a former charcoal hut and an oven for making lime. This spot is especially idyllic when the stream has running water and you can enjoy the relaxing trickling sound emanating from the small natural waterfall called Gorg de Can Catí.

Ja en el sender travessarà un petit bosc d’alzines; a pocs metres, trobarà les restes d’una antiga carbonera i un forn per a fer calç. Aquest paratge és especialment idíl·lic quan el torrent duu aigua i es pot gaudir del relaxant so que emana de la petita cascada natural denominada Gorg de Can Catí.

Cross the streambed, taking the trail that goes up amongst olive trees. From here it seems that the terraces are stretching to reach up to the very peaks of the mountains, in an effort to humanise every corner of them.

Travessarà el jaç del torrent, prenent el sender que puja entre olivars. Des d’aquí sembla que les marjades vulguin arribar als cims mateixos de les muntanyes, en un esforç per humanitzar-ne cada racó. En aquest tram els pins envaeixen el terreny, i serà en la pròxima bifurcació, just sota un d’aquests exemplars, on haurà de desviarse a la dreta. Arribarà a un tossal, des d’on recuperarà una bonica vista de la vall de Sóller. Vorejant un mur circular de pedra, que pertany a una antiga era utilitzada per a batre cereals, haurà de prendre el sender de l’esquerra, parcialment empedrat i una mica desdibuixat, per a iniciar el zigzaguejant descens a Biniaraix, durant el qual

Along this stretch, the pine trees invade the land. At the next fork in the road, right beneath one of these trees, you should head right. You will reach a hill where you can once again catch lovely glimpses of the Sóller valley. Going alongside a circular stone wall which belongs to a former era, when it was used to thresh grains, you should take the trail to the left which is partly stone-lined and somewhat hard to see, to begin your zigzagging descent to Biniaraix. Along this descent, you will cross a large rock-strewn area which goes down until the foot of the mountain. At the end of the descent you will reach a fence which you should close again after going through it. Then head right until you once again reach the last stretch of the main path along the ravine. Once

Itineraris paisatgístics Landscape tours

>> Itineraris paisatgístics _ Poesia en pedra

109

Sóller_Itineraris paisatgístics Sóller_Landscape tours

Sóller

>>


at the Plaça de la Concepció in Biniaraix, take the cobblestone Sant Guillem street, bedecked with lovely potted plants, which links up with the road leading to Sóller.

Al final del descens trobarà una barrera, que haurà de deixar tancada darrere seu, i desviar-se a la dreta fins a arribar de nou al darrer tram del camí principal del barranc. Una vegada a la plaça de la Concepció de Biniaraix prendrà l’empedrat carrer de Sant Guillem, adornat amb bonics tests, que enllaça amb la carretera que condueix a Sóller.

Itineraris paisatgístics Landscape tours

travessarà una gran rosseguera de pedres, que es precipita fins als peus de la muntanya.

111

>> Landscape tours _ Poetry in stone

Sóller

>> Itineraris paisatgístics _ Poesia en pedra


Faro de sa Creu Sa creu lighthouse

_ Font Fountain _ Benzinera Petrol station _ Possessió Possession

Faro Cap Gros Cap Gros lighthouse

Mirador Santa Caterina Santa Caterine viewpoint

Port de Sóller Sóller Port

Racons privilegiats de la vall

Privileged spots in the valley

>>

>>

Sóller > Binibassí > Fornalutx > Biniaraix > Sóller

Mirador de ses Barques Ses Barques viewpoint

_ Església Church t/ ren Tor m ea Str jor Ma

_ Far Lighthouse

>> Landscape tours _ Privileged spots in the valley

Sóller > Binibassí > Fornalutx > Biniaraix > Sóller

Faro des Bufador Bufador lighthouse

_ Mirador Viewpoint

_ Torre Tower

>> Itineraris paisatgístics _ Racons privilegiats de la vall

m rea / St tx ent rnalu r r o T e Fo d

Cementiri Cemetery

Itinerari: Sóller > Binibassí > Fornalutx >

Itinerary: Sóller > Binibassí > Fornalutx >

Biniaraix > Sóller

Biniaraix > Sóller

Grau de dificultat: fàcil

Degree of difficulty: Easy

Temps aproximat de marxa (sense aturades, només anada):

Approximate length (without stopping, one way only):

3 hores

3 hours.

Descripció del recorregut:

Description of the route:

L’itinerari s’inicia en el camp de futbol municipal de Sóller, al qual arribarà des de la plaça de la Constitució, prenent els carrers de sa Lluna, Victòria de l’11 de Maig i avinguda d’Astúries. Una vegada allà haurà de seguir a la dreta pel camí des Murterar, que discorre paral·lel al torrent, fins a arribar a un pont, des d’on continuarà a l’esquerra pel camí de ses Moncades, en direcció a Fornalutx, Binibassí i Biniaraix, travessant cuidats horts de tarongers.

This route begins in the town football pitch in Sóller, which you can reach from the Plaça de la Constitució by taking Sa Lluna and Victòria del 11 de Maig streets, and then Astúries avenue. Once at the pitch, you should go right along the Camí des Murterar road, which runs parallel to the stream, until you reach a bridge. There, you should continue left along the Camí de Ses Moncades road heading towards Fornalutx, Binibassí and Biniaraix, crossing well-tended orange orchards.

Itineraris paisatgístics Landscape tours

Torre Picada Picada tower

113

Sóller_Itineraris paisatgístics Sóller_Landscape tours

Sóller

>>


>> Can Cuart

>> Landscape tours _ Privileged spots in the valley

Descartarà els camins de ses Marjades, sa Calobra i sa Capelleta, seguint sempre en direcció a Fornalutx. Al llarg d’aquest passeig gaudirà d’unes meravelloses vistes sobre la vila i la vall de Sóller. Un món natural de rica i variada vegetació apareix davant el viatger, en un desordenat jardí de tarongers i caquis, afilats xiprers, altes araucàries, esveltes palmeres i pins de grans copes.

You should walk past Ses Marjades, Sa Calobra and Sa Capelleta paths, always heading towards Fornalutx. Along this stroll, you will enjoy fabulous views of the town and the valley of Sóller. A natural world boasting rich, varied vegetation will appear before you eyes, in a riotous garden of orange and persimmon trees, next to cypresses, tall araucarias, slender palms and pine trees with vast canopies.

Continuarà fins on acaba el camí asfaltat per a seguir a l’esquerra pel sender ascendent i empedrat, que serpenteja entre tarongers i oliveres, fins a arribar al serè llogaret de Binibassí, format per un conjunt de petites cases que, en el segle XIV, van pertànyer al noble i poeta Guillem de Torrella.

Keep going until the asphalted road ends, and then turn left along the stone-lined path heading upwards, which curves amongst orange and olive trees until it reaches the serene hamlet of Binibassí, made up of a series of tiny houses that belonged to the nobleman and poet Guillem de Torrella back in the 14th century.

Des del centre del llogaret seguirà a l’esquerra pel camí escalonat que neix devora d’un petit rentador. Ja sortint de Binibassí, passarà al costat de les restes de la torre d’un antic molí i travessarà una barrera que haurà de deixar degudament tancada darrere seu, per a endinsar-se en un olivar.

From the middle of the hamlet, keep heading left along the stepped path that starts next to a small washing place. Leaving Binibassí now, you will walk next to the remains of the tower of a former mill, and you will cross a fence that you should shut behind you, which leads into an olive grove.

Més endavant travessarà un mur, tancat antany per una barrera, per a continuar per un camí descendent i escalonat, que de seguida es converteix en un sender estret i ombriu, d’espessa vegetació, fins a desembocar al seu torn en un camí de carro asfaltat.

Further on you will cross a wall, formerly closed by a fence, to continue along a descending stepped path which soon becomes a narrow, shady trail with thick vegetation, until it once again leads to an asphalted carriage path.

Aviat reconeixerà a la dreta el petit cementeri de Fornalutx, situat sobre un lleuger monticle i envoltat de marjades. Vorejant el cementeri, aquest camí el conduirà fins al poble de Fornalutx, que es troba assentat sobre una antiga alqueria islàmica.

On your right, you will soon see the small cemetery of Fornalutx, located on a small hill and surrounded by well-tended terraces. Skirting the edges of the cemetery, this path will lead you to the town of Fornalutx, which lies over an ancient Islamic farmstead.

Itineraris paisatgístics Landscape tours

>> Itineraris paisatgístics _ Racons privilegiats de la vall

115

Sóller_Itineraris paisatgístics Sóller_Landscape tours

Sóller

>>


>> Binibassí

>> Rentador públic. Biniaraix >> Public washing faces. Biniaraix

>> Fornalutx

>> Landscape tours _ Privileged spots in the valley

Fornalutx té innombrables encants que el viatger descobrirà passejant pels estrets carrers empedrats i farcits de tests. Entre ells es troben l’església parroquial, l’antiga torre de defensa de l’Ajuntament o les curioses teules pintades en els ràfecs d’algunes teulades de les cases més antigues.

Fornalutx has countless charms that travellers can discover by strolling around its narrow cobblestone streets brimming with potted plants. Some of these charming spots include the parish church, the former town hall defence tower and the curious painted tiles on the eaves of some roofs on the oldest houses.

Travessarà el poble fins al carrer de sa Plaça, que el conduirà fins a la plaça d’Espanya. Des d’allà continuarà pels carrers Major i de sa Font, deixant a la dreta la inconfusible torre de l’Ajuntament. En aquest punt, podrà apreciar exemples de les esmentades teules pintades.

Cross the village until you come to Sa Plaça street, which will lead you to the Plaça d’Espanya. From there continue along Major and Sa Font streets, going past the unmistakeable tower of the town hall on your right. Here is where you can appreciate samples of the painted roofs mentioned above.

El passeig continua al costat de la sèquia que canalitza l’aigua procedent de les muntanyes, i que descendeix pel proper torrent ocupat per una exuberant vegetació. Creuarà aquest torrent per a prendre l’anomenat camí des Creuer, des d’on s’inicia l’ascens cap a Biniaraix.

The stroll continues alongside the irrigation channel that conducts the water coming from the mountains that comes down in the nearby stream overrun with lush vegetation. Cross this stream to take the path called Camí des Creuer, where you will begin your ascent to Biniaraix.

El primer tram d’aquest camí es presenta ampli i asfaltat. No obstant això, més endavant, trobarà a la dreta una desviació empedrada que haurà de prendre fins a arribar a la carretera de Monnàber, per la qual davallarà entre belles marjades fins a Biniaraix.

The first stretch of this road is broad and asphalted. However, further on to your right you will find a stone-lined turn-off that you should take until reaching the Monnàber road, which will wind down amongst lovely terraces until reaching Biniaraix.

Entrarà a Biniaraix pels antics rentadors públics, des d’on continuarà pels carrers de Sant Josep, la plaça de la Concepció i l’empedrat carrer de sant Guillem, fins a la carretera que el conduirà a Sóller.

You will enter Biniaraix near the ancient public washing places, where you should continue along Sant Josep street, the Plaça de la Concepció and the cobblestone Sant Guillem street until the road leading to Sóller.

Itineraris paisatgístics Landscape tours

>> Itineraris paisatgístics _ Racons privilegiats de la vall

117

Sóller_Itineraris paisatgístics Sóller_Landscape tours

Sóller

>>


Pervivència de la tradició

Fairs, festivals and markets The tradition lives on

119

Fires, festes i mercats

Fires, festes i mercats Fairs, festivals and markets

Sóller_Fires, festes i mercats Sóller_Fairs, festivals and markets

Sóller

>>


>> Fairs, festivals and markets

Fires i mercats

Fairs and festivals

Segon diumenge de juliol Festes de la patrona de l’Horta, la verge de la Victòria.

Second Sunday in July Festivals for the Patron saint of L’Horta, the Virgin of Victory.

Gener Sant Antoni. Fogueres acompanyades de ball i so de simbomba.

January Saint Anthony. Bonfires accompanied by dances and zambomba music.

15 de juliol Vigília de nostra senyora del Carme. Bell romiatge de barques per la badia del port de Sóller.

15th July Vigil for Our Lady of Carmen. Lovely gathering of boats in the bay of the port of Sóller.

Febrer Carnaval. Desfilada de sa Rua i sa Rueta, balls de carnaval.

February Carnival. The Sa Rua and Sa Rueta processions; Carnival dances.

Juliol - Agost Mostra Internacional Folklòrica a Sóller.

July - August International Folklore Show in Sóller.

Març - abril Setmana Santa. Processons del Dijous Sant i Divendres Sant a la nit. Diumenge de Resurrecció, processó matinal.

March - April Easter week. Holy Thursday and Good Friday processions at night. Resurrection Sunday, morning procession.

15 d’agost Festes patronals de Biniaraix.

15th August Festival of the patron saint of Biniaraix.

Maig Segona setmana. Sa Fira i es Firó. A Sóller i en el port tenen lloc les tradicionals festes de moros i cristians que commemoren la victòria dels habitants de la vall de Sóller davant la invasió sarraïna de 1561.

May Second week. Sa Fira and Es Firó. Sóller and its port host traditional festivals of Moors and Christians that commemorate the victory of the inhabitants of the valley of Sóller in the Saracen invasion in 1651.

24 d’agost Setmana de festes patronals de Sant Bartomeu a Sóller.

24th August Week of the festivals of Saint Bartholomew, patron saint of Sóller.

23 de juny Nit de sant Joan. A la plaça de la Constitució. Foguera, ball i bunyols.

23rd June Saint John’s eve. In the Plaça de la Constitución. Bonfires, dancing and fritters.

Setembre - octubre Festival Internacional de Música Clàssica del Port de Sóller. A l’oratori de Santa Caterina - Museu de la Mar

September - October International Classical Music Festival in the port of Sóller. Held at the Santa Caterina oratory – Museum of the Sea.

29 de juny Festes de sant Pere. Festes de la barriada marinera del Port de Sóller.

29th June Festivals for Saint Peter’s. Festivals in the fishermen’s neighbourhood in the port of Sóller.

Fires, festes i mercats Ferias, fiestas y mercados

>> Fires, festes i mercats

121

>> Fairs, festivals and markets

Sóller

>> Fires, festes i mercats


>> Fairs, festivals and markets

Mercats

Markets

Mercat municipal: C/ de Cristòfol Colom. De dilluns a dissabte, de 9 a 13 h.

Town market: C/ Cristòfol Colom. Monday to Saturday from 9 am to 1 pm.

Mercat setmanal: C/ de sa Lluna, Jeroni Estades i mercadet als voltants del mercat municipal. Dissabtes al matí, de 8 a 13 h.

Weekly market: C/ Sa Lluna, Jeroni Estades and outdoor market outside the town market. Saturday morning from 8 am to 1 pm.

Cooperativa agrícola de Sant Bartomeu: carretera de Fornalutx s/n. 971 630 294 - 971 635 006. De dilluns a divendres, de 8 a 13 hores i de 16 a 19 hores. Venda de fruites de la localitat, així com altres productes de la terra: olives, oli i verdures.

San Bartolomé agricultural cooperative: Fornalutx road. 971 630 294 / 971 635 006. Monday - Friday 8 am to 1 pm and 4 pm to 7 pm. Sale of local fruit as well as locally produced goods: olives, oil and vegetables.

Fires, festes i mercats Ferias, fiestas y mercados

>> Fires, festes i mercats

123

Sóller_Fires, festes i mercats Sóller_Fairs, festivals and markets

Sóller

>>


Com a la majoria dels pobles de la Serra de Tramuntana, a causa de l’existència de nombrosos olivars, l’oli d’oliva és l’ingredient que mai ha faltat a la cuina de Sóller. També són presents en la gastronomia local els productes derivats del porc, del qual s’elaboren deliciosos patés i sobrassades. Gràcies al port, Sóller té a més una rica cuina de mar, de la qual destaca la caldereta, els arrossos de peix i, sobretot, l’escamarlà autòcton. Així i tot, el que caracteritza principalment aquesta localitat és la taronja, fruit que sense cap dubte està lligat des de segles a aquesta vall, utilitzada sobretot en rebosteria i deliciosos sucs.

Capritxos del paladar Treats for the palate

Treats for the palate

125

Capritxos del paladar

>> Treats for the palate

Sóller

>> Capritxos del paladar

Just like the majority of towns in the Tramuntana mountain range, olive oil is the ingredient that has never run short in Sóller’s cuisine thanks to its innumerable olive trees. Pork products are also present in the local gastronomy, used as the basis of delicious pates and sobrasada sausage. Thanks to its port, the cuisine of Sóller also has a rich seafood heritage, the most prominent dishes being the seafood soup (caldereta), rice with fish and especially the local lobster species. However, there is no question that what primarily characterises this town is the orange, the fruit that has been inextricably linked to this valley for centuries and is used mainly in deserts and delicious juices.


>> >> Treats for the palate _ Cookbook

Receptari

Cookbook

>> Melmelada de taronja de Biniaraix

>> Biniaraix orange marmelade

Ingredients: 1 kg de taronges tipus canoneta 1 llimona 800 g de sucre

Ingredients: 1 kg canoneta oranges. 1 lemon. 800 g sugar.

Elaboració: Posi les taronges i la llimona senceres en remull el dia anterior. Peli les taronges reservant-ne un tros de pell de cadascuna, i talli-les en trossos petits. Trossegi la llimona amb la pell inclosa. Aboqui tots els ingredients en un cassó i bulli’ls durant vint minuts. Deixi refredar la barreja fins que estigui tèbia. Per a evitar que el sucre ennegreixi la melmelada, repeteixi aquesta operació dues vegades més, aquesta vegada per espai de quinze minuts cadascuna.

Directions: Put the whole oranges and lemons to soak the day before. Peel the oranges, setting aside a piece of the peel from each orange. Cut them into small pieces. Chop the lemon, peel and all. Put the ingredients into a pot and boil them for twenty minutes. Let the mixture cool until lukewarm. To ensure that the sugar does not darken the marmalade, repeat this two more times for fifteen minutes each.

Elaboració: es recomana fer la melmelada amb la varietat canoneta, taronja típica de Sóller, per ser aquesta una de les taronges més sucoses.

Suggestion: We recommend that you make this marmalade using the canoneta variety of oranges native to Sóller, as it is one of the juiciest varieties.

Capritxos del paladar Treats for the palate

>> Capritxos del paladar _ Receptari

127

Sóller_Capritxos del paladar Sóller_Treats for the palate

Sóller

>>


Useful information

Sóller

Sóller

_Oficina Municipal d’Informació i Turisme. Plaça d’Espanya, vagó davant l’estació del ferrocarril. Tel.: 971 638 008. _Ajuntament. Plaça Constitució, 1 Tel.: 971 630 200.

_Town Information and Tourism Office. Plaça d’Espanya, in the wagon in front of the railway station. 971 638 008. _Town Hall. Plaça Constitució, 1/ 971 630 200.

Seguretat ciutadana _Policia local. Edifici Ajuntament de Sóller. Es Born, 1. Tel.: 971 634 141. _Bombers. Tel.: 971 632 500 - 085 (24 h). _Guàrdia Civil. Tel.: 971 630 203 - 062 (24 h). _Emergències 112. _Emergència marítima. Tel.: 900 202 202.

Citizen safety _Local police. Sóller Town Hall building. Es Born, 1/ 971 634 141. _Firefighters. 971 632 500 / 085 (24 h.). _Civil Guard. 971 630 203 / 062 (24 h.). _Emergencies 112. _Sea emergencies. 900 202 20 2.

Sanitat _Centre sanitari. Camí des Camp Llarg s/n. Sóller. Tel.: 971 633 011 _Creu Roja 24 hores. C/ Joan Baptista Ensenyat, 4. Tel.: 971 630 845. _Urgències mèdiques: Te.: 971 633 050 - 061 (24 h). _Ambulàncies Creu Vermella Sóller. C/ Joan Baptista Ensenyat, 11. Tel.: 971 630 845.

Health _Healthcare centre. Camí d’es Camp Llarg s/n. Sóller. 971 633 011 _Red Cross 24 hours. C/ Joan Baptista Ensenyat, 4/ 971 630 845. _Medical emergencies: 971 633 050 / 061 (24h.). _Sóller Red Cross ambulances. C/ Joan Baptista Ensenyat, 11/ 971 630 845.

Servei de taxis _Parades Plaça d’Espanya i Plaça de la Constitució. Tel.: 971 630 571 - 638 484.

Taxi services _Taxi stands in Plaça d’Espanya and Plaça Constitución. 971 630 571 / 638 484.

>>

>> Useful information

Port de Sóller

Sóller Port

_Oficina Municipal d’Informació i Turisme. C/ Canonge Oliver, 10. Tel.: 971 633 042

_Town Information and Tourism Office. C/ Canonge Oliver, 10/ 971 633 042

Sanitat _Centre mèdic. Es Través. Tel.: 971 634 411 Servei de taxis _Parades a la plaça de sa Torre i al carrer de Lepanto. Tel.: 971 631 379 - 971 631 384 Servei de Ports i Litorals _C/ de Santa Caterina d’Alexandria, 26. Tel.: 971 633 316

Health _“Es Través” medical centre. 971 634 411 Taxi services _Taxi stands in Plaça de Sa Torre and Lepanto street. 971 631 379 / 971 631 384 Port and coastal services _C/ Santa Caterina d’Alexandria, 26/ 971 633 316

Telèfons d’interés Teléfonos de interés

Telèfons d’interès

>> Telèfons d’interès

129

>> Useful information

Sóller

>>

>> Telèfons d’interès


>> S贸ller_Notes

>>

Notes

>> S贸ller_Notes

>>

Notes


>> S贸ller_Notes

>>

Notes


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.