Page 1

Ryhandis Tidende

Lokalblad for Ryde · Handbjerg · Stendis Blåmejse med snefnug

Nr. 1 · februar 2011 · 5. årgang 1


REDAKTIONSGRUPPE Ansvarshavende redaktør: Anitta Sandfær Larsen 97 44 04 05 PÅ OR LOV ! Anitta.Knudsen@skolekom.dk Fungerende redaktør: Hans Clausen 97 44 01 17 Hans@bokaj.dk Elin Christensen 97 46 12 62 lundvej@os.dk Tina Møller 97 44 02 03 mome@email.dk Lene T. Olesen 97 44 00 18 Lepa10@mail.dk Karen M. Eriksen 97 44 01 70 rydecity@worldonline.dk Helle Bengtsen 97 46 16 18 helle.elisabeth.bengtsen @gmail.com Lene Ø. Olesen 97 44 01 41 ryde@olesen.mail.dk

Indhold Renovering af præstegården . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Til vore annoncører // Deadlines for 2011 . . . . . . . . . . . . . . . Foråret er på vej // Opslagstavlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyt fra Ryde Skole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyttige numre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brændehuggere i Stendis Skov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udvikling i Stendis, Handbjerg og Ryde . . . . . . . . . . . . . . . . . "Vi rocker huset" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fællesspisning 2011 // Generalforsamlinger . . . . . . . . . . . . . . Generalforsamling // Til debat på generalforsamlingen . . . . . . Fastelavnsfest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aktivitetskalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 7 8 10-11 12 13 13 15 18 19 20 23

Nyt fra RHU  Generalforsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   RHU's årlige gymnastikopvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Godt nyt til alle fra motionsudvalget, RHU . . . . . . . . . . . .   Fede fredage!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 16 16 17

Deadline for materiale til kommende nummer: 22. februar – udkommer i uge 10 29. marts – udkommer i uge 15

Layout: sandfær-andersen, www.sandfaer-andersen.dk Tryk: Hee Offset v/Carsten Meller Indlæg Sendes til Hans Clausen, tjek om der kommer svar mail, ellers send venligst materialet igen. Billeder, logoer og andre illustrationer sendes særskilt i så høj en opløsning som muligt. Deadline Deadline for indlevering af materiale til Ryhandis Tidende er den 22. februar 2011 Ryhandis Tidende udkommer i uge 10 Forsidefoto Allan Juul Hjemmeside Astrid Bang, www.ryde.dk

2

Velkommen i Ryhandis Tidende Alle læsere er velkomne til at give gode idéer til de kommende blades indhold. Send en mail eller ring til en af meddelerne, hvis du har en god idé eller savner noget i vores lokale blad. Stof til bladet sendes til Hans Clausen. Hvis du har mulighed for det, vil vi gerne have teksterne elektronisk via mail, men ellers vil vi gerne hjælpe med indskrivning af tekster. Kontakt en fra redaktionsgruppen. Alle skal helst kunne læse og forstå artiklerne i bladet. Derfor er det vigtigt, at indbydelser til arrangementer, breve og lignende ledsages af kort forklarende tekst med f.eks. information om arrangørerne eller anden baggrundsviden. Bettina Sandfær-Andersen står for opsætning og vil gerne modtage tekst i almindeligt tekstbehandlingsprogram. Billeder, logoer og andre illustrationer bedes sendt særskilt som jpeg-filer – og i så høj en opløsning som muligt. Redaktionen


Nørregade 3 · 7830 Vinderup Tlf. 97 44 17 10 · Fax 97 44 17 12 · Elbodan nr. 21 62 Mail: Vinderup@Serviceringen.dk

Vinderup Auto Aps Bøgevej 6 • 7830 Vinderup Tlf. 97 44 19 92 E-mail: auto@vinderupauto.dk

Zeuthen

Briller Ure Guld-sølv Søndergade 10-12, Vinderup, tlf. 97 44 16 85

Øster Trabjergvej 3   7500 Holstebro Tlf: 23 65 70 80   hoejgaardens@sol.dk Hjemmeside: www.hoejgaardens.dk

Nørregade 9 · 7830 Vinderup · Tlf. 97 44 14 30 · www.nkcykler.dk

• Reparation af skader • Service • Klargøring til syn • Køb – salg af biler

Rydhave Slots Ungdomsskole Efterskolen med  Sportslinje  International linje  Design & Håndværkslinje

www.rydhave.dk Tlf. 9744 1522 info@rydhave.dk

Dit liv – din verden – dit eventyr! 3


www.sandfaer-andersen.dk

sandfær-andersen Bettina Sandfær-Andersen

Freelance grafiker

sitkort vi grafikBøger

DESIGN

Brochurer

plakebatladere forenings- og

kirk

alt til tryk!

magasiner Åbrinken 14, 7570 Vemb 8767 5505 / 2989 5515 post@sandfaer-andersen.dk

Tidsbestilling på:

Tlf. 97 44 00 37

Tilskud fra offentlig sygesikring og Sygesikringen Danmark Statsautoriseret fodterapeut

ASTRID BANG

Søndergade 53 (v/ Statoil) 7830 Vinderup

Gavekort udstedes

B

BOLIGHUSET Vinderup i/s

Søndergade 11-13 7830 Vinderup Tel: 9744 1198 Fax: 9744 2877 Bil: 4030 1198

Skivevej´s Autohandel v/Svenning Knudsen Skivevej 193, Hvam 7500 Holstebro Tlf. 97 46 15 80 – Bil 40 19 15 80

4

Egebjerg Planteskole Tlf. 9744 6464 www.egebjergplanteskole.dk


EST G OG F A D R E edst TIL HV fler er b o t r a k ens Mikkels Stendis kartoffelcentral v. Johan Mikkelsen Stendisvej 40, Stendis 7830 Vinderup Tlf. 9746 8170 / 2074 8170 Birthe og Martin Daasbjerg Fjordbakken 9, Handbjerg 40 76 27 88 martind@mail.mira.dk www.danskand.dk

Handbjerg Beboerhus

Udlejes uden vært. Op til 100 personer. Ønsker du at leje så ring til Anni og Per Hulgaard tlf. 97 44 30 03 Flere oplysninger på www.handbjergstrandby.dk

Skave Autoværksted Viborgvej 240 · Skave · 7500 Holstebro Tlf. 97 46 81 01 · shellskave@mail.dk

Biludlejning bl.a. 9 personers bus inkl. fører

Dit lokale VVS-firma udfører installationer/service indenfor: • Solvarme • Stokerfyr • Oliefyr • VVS • Kedler • Brændeovne • Olietanke • Jordvarme • Rørskader

Nr. Bjertvej 10 · 7830 Vinderup · Tlf. 9744 3836 www.svendsvvs.dk · service@svendsvvs.dk 5


Renovering af præstegården I øjeblikket bliver Ryde præstegård fra 1913 renoveret og ombygget. Dette sker for at gøre præsteboligen mere tidssvarende samt for at mindske energiforbruget. Arbejdet er netop påbegyndt af hovedentreprenøren Bjarne Thomsen, Vinderup, og forventes færdig i midten af maj måned 2011, således at en ny præst kan flytte ind til 1. juni. Dette sker efter at Viborg Stifts boligarkitekt fandt bygningen bevaringsværdig, men vurderede samtidigt at bygningen havde brug for en større renovering. Herefter drøftede Ryde- og Handbjerg menighedsråd i samarbejde med arkitektfirmaet Søren Andersen, Holstebro, mulighederne for at forbedre præsteboligen samt konfirmandstuen. Arbejdet består i at udskifte gulv i hele underetagen med tilhørende gulvvarme, alle vinduer udskiftes, nyt køkken, to nye badeværelser, samt at konfirmandstuen ændres således 6

at den får separat indgang, handicap-toilet og anrettekøkken. Derudover etableres der nyt fyringsanlæg og nyt kloaksystem med nedsivningsanlæg. Her er tale om et stort projekt, hvor de samlede håndværkerudgifter lyder på 2,7 millioner kroner, mens det færdige projekt kommer til at koste ca. 3,6 millioner kroner. Projektet er godkendt af Holstebro Provsti, som også finansierer projektet. Med hensyn til ansættelse af ny præst håber menighedsrådene at der er fundet en ny præst til indsættelse pr. 1. juni 2011. Indtil en ny præst er fundet fungerer Margit Bæk Danielsen, Nørre Felding, som midlertidig præst i Ryde og Handbjerg. På Ryde- og Handbjerg menighedsråds vegne, Svend Juul Jensen


Til vore annoncører Tak fordi I har tegnet en annonce i Ryhandis Tidende og for den modtagelse, vi har fået, da vi kom rundt for at tegne annoncer.

Til vore læsere Tak for jeres indlæg og økonomiske bidrag til bladet. Det har været medvirkende til, at vi stadig kan udgive bladet 8 gange om året med en høj kvalitet. Tak til RHU, Seniorklubben, spejderne, Multihuset, Ryde og Handbjerg menighedsråd for jeres kontante bidrag.

Du kan også indsætte et beløb på konto 8507 0004019504 i Sparbank, Vinderup eller betale til 1 fra redaktionsgruppen. Endelig kan girokortet tages med til generalforsamlingerne den 24. februar. På forhånd tak! Redaktionsgruppen

Hvis du er tilfreds med bladet og ønsker, at det stadig skal udkomme, kan du støtte bladet ved at indbetale 100 kr. (eller et andet frivilligt beløb) på vedlagte girokort.

Girokortet er sponsoreret af Sparbank, Vinderup.

Deadlines for materiale til Ryhandis Tidende 2011:

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen, 97 44 01 17

22. februar – udkommer i uge 10 29. marts – udkommer i uge 15 24. maj – udkommer i uge 23 19. juli – udkommer i uge 31 23. august – udkommer i uge 36 11. oktober – udkommer i uge 43 15. november – udkommer i uge 48

Husk vedr. fotos til bladet: Send dem i så høj en opløsning som muligt!

Bemærk: Deadline er rykket 1 dag frem i forhold til tidligere liste.

Husk at kigge på: www.handbjergstrandby.dk

7


Foråret er på vej I hvert fald forårsprogrammet 2011 for Ryhandis haveklub. Efter endnu en laaaaang vinter! Må det snart være tid til at vende blikket ud mod haven, Det ser stadig lidt gråt og trist ud, og en del planter har nok taget skade, men nu varer det alligevel ikke så længe, før der skal planlægges og haveredskaberne skal findes frem.

del haver, der er lidt entré på, så husk også lidt småpenge eller den store pung, da der også er plantesalg flere steder. Vi starter sæsonen søndag den 3. april, hvor vi skal besøge Villads Knudsens lidt japanskinspireret have. Villads arbejder en del i plantetrug med stenbedsplanter og i april blomstrer mange af hans smukke juleroser og forårsløg i haven. Man kan sidde på en overdækket terrasse og drikke den medbragte kaffe. Medbring evt. et tæppe. Her er plantesalg. Entre 20 kr.

Haveklubbens forårssæson er planlagt. Vi skal lidt uden for lokalområdet, men vi mødes stadig på skolen og følges ad, og man skal stadig selv medbringe kaffen. Denne gang er der en

8

Torsdag den 28. april er der havevandring hos Laust Mølgaard. Her er der mulighed for


at se en flot stor og rigtig frodig landbohave med 2 store søer. Entre 10 kr. Lørdag den 14. maj er der åben have hos Majbritt Møgelbjerg hele dagen fra 10.00 til 17.00 Der er rundvisning kl. 10.30 – kl. 13.00 og kl. 15.30, men man må meget gerne gå rundt på egen hånd. Det er en have, der er under opbygning, men man kan efterhånden begynde at se formen på haven. Entre 10 kr. Forårssæsonen slutter vi af tirsdag den 21. juni. Turen går til Herrup, hvor vi først skal besøge Alice Ravn, der har en stor byhave med masser af temaer og masser af planter – en samlerhave. Entre 10 kr.

Vi håber, at der er flere i lokalområdet, der har lyst til at åbne havelågen og vise haven frem. Endnu engang gør vi opmærksom på, at det ikke er ukrudtet, vi ser på! Det har vi selv derhjemme. Planen med den lille haveklub er stadig, at vi skal kunne inspirere hinanden og hjælpe hinanden, hvis vi mangler nye ideer, eller vi synes, der er noget, der ikke vil lykkes for én eller modsat, hvis der er noget, der bare fungerer, som andre kan lære af. Har du selv lyst til at vise frem, eller har du en idé, så kontakt enten Vibeke 97 44 01 40 eller Majbritt 97 45 20 08. Alle er velkommen. Vi håber, at mange har fattet interesse.

Vi slutter aftenen af hos Lisbeth Møgelbjerg. En stor landbohave med kilder, vandfald og terrænforskelle. En speciel have, der smelter sammen med naturen. Plantesalg begge steder.

Mange forårshilsner Vibeke og Majbritt

Husk Datoer – kaffekurven og godt humør – mødested kl. 18.30 på Ryde skole

Haveoplevelser foråret 2011 TID 3 april kl. 18.30 28 april kl.18.30 14 maj fra Kl.10.00-17.00 21 juni kl.18.30

Mødested kl. 18.30 Ryde Skole – Husk Kaffekurven – (entré) STED Havevandring hos Villads Knudsen, Barslundvej 6 (forårsløg og juleroser) Havevandring hos Laust Mølgaard, Højbjergvej 6 (stor landbohave)

Pris 20.00 kr. 10.00 kr.

Åben have hos Majbritt Møgelbjerg, Ryde Møllevej 14 (en have under 10.00 kr. opbygning). (Kør evt. sammen for at undgå P-kaos) Havevandring Alice Ravn – Herrup, Fuglebakken 18 ( samlerhave med 10.00 kr. vandløb). Aftenen sluttes af hos Lisbeth Møgelbjerg, Trevældvej 2 (stor natur og landbohave)

Vi ses! Vi vil lige gøre opmærksom på et par plantemarkeder Første lørdag i maj er der stort plantemarked på Gimsinghoved ved Struer. Første lørdag i september er der plantemarked på landbrugsskolen i Holstebro. 9


www.ryde-skole.dk

Nyt fra vores morgensamlinger Familien Nygaard Hinge fra Rydhave hev i efteråret 6 uger ud af arbejds- og skolelivet for at rejse til Australien. I bedste Familien på Farten-stil rejste familien fra Rydhave ned langs Australiens østkyst i en autocamper. Familien, der består af forældrene Mette og Thomas samt tre drenge Filip, Peter og Silas, rejste godt og vel 4600 km fra Cairns i nord til Sydney i syd. Torsdag d. 13. januar var familien inviteret til Ryde Skole, hvor de to ældste drenge går i henholdsvis 2. kl og 5. kl., for at fortælle om turens mange oplevelser. Ved hjælp af billeder og videoer tog familien hele Ryde skole med til Australien. De fik en tur på Great Barrier Reef, hvor der var smukke koraller og farvestrålende fisk og havskildpadder, Det blev også til en strandtur ved Surfers Paradise og Bondi Beach. Familien havde besøgt et aboriginsk kulturcenter, hvor de havde lært at kaste med 10

boomerang. Australiens mageløse dyreliv blev også fremvist. Koalaer, dingoer, kænguruer, kæmpestore pukkelhvaler samt den mærkværdige strudsefugl kasuauren. Turen havde også gået gennem Brisbane som lige nu er plaget af voldsomme oversvømmelser, familien viste billeder af australske biler med snorkel, som der ikke var brug for i november, men som der siden jul har været meget brug for.


www.ryde-skole.dk Ved morgensamlingerne i januar har vi også talt en del om de nyfødte tvillinger i kongehuset. Vi har en navnekonkurrence i gang blandt eleverne og det bliver spændende at se, hvor mange af de 4 navne, som hvert barn skal have, vi kan gætte rigtigt. Vi har blandt eleverne på Ryde Skole tre tvillingepar. Det har været sjovt at høre fra dem, hvordan det er at være tvilling.

Gå langt for at hjælpe Afrika Fredag d. 21. januar sætter vi 2 timer af til at gå for Afrika. LEGO Fonden giver 1 kr. pr. km til Danmarks Indsamlingen d. 29. januar.

Skolefest i store team Siden nytår har forberedelserne til den kommende skolefest for eleverne i 4.-7. kl. været i fuld gang. Klasse 65 (vores 5. og 6. kl.) øver flittigt på årets skuespil. Skolefesten afholdes torsdag d. 10. februar om aftenen. Om formiddagen kl. 10.00 er der generalprøve på klasse 65s forestilling for skolens yngste elever. Hvis andre har lyst til at komme og se generalprøven, er I meget velkomne i Ryde Sognegård torsdag d. 10. februar kl. 10.00. Venlig hilsen Lene Ettrup

Gudstjenester Ryde kirke 2. februar Kyndelmisse

Handbjerg kirke Ingen

kl. 19.00 Lysgudstjeneste ved Margit Bæk Danielsen

6. februar 5. sø. e. H3kg.

kl. 9.00. Vilh. Værge

kl. 10.30. Vilh. Værge

13. februar Si. sø. e. H3kg.

kl. 9.00. Vilh Værge

Ingen

20. februar Sø. Septuagesima

kl. 10.30. Margit Bæk Danielsen

kl. 9.00. Margit Bæk Danielsen

27. februar Sø. Sexagesima

kl. 14.00. Margit Bæk Danielsen

Ingen

6. marts Fastelavnssøndag

Ingen

kl. 14.00 Margit B. Danielsen Efterfølgende tøndeslagning

13. marts 1. søndag i fasten

kl. 9.00 Vilh. Værge

kl. 10.30 Vilh. Værge

20. marts 2. søndag i fasten

Ingen

kl. 9.00 Margit B. Danielsen

27. marts 3. søndag i fasten

kl. 9.00 Margit B. Danielsen

Ingen

11


Nyttige numre Hjertestarter Rydehjemmet Rydevej 10, Ryde 96 11 46 90 Ryde Skole Leder: Lene Ettrup 96 11 56 00 Skolebestyrelsesformand: Gunhild Hansen 97 44 05 06 Ryde Handbjerg ­Ungdomsforening Formand Helle L. Kongsgaard 97 44 01 54 RHU Gymnastik/Linedance Bente Hansen 28 70 01 63 RHU Fodbold Jens Jørgen Steffensen 97 44 33 15 RHU Tennis Jørgen Bøje Christensen 61 54 20 56 RHU Løb Karsten Hansen 97 44 05 06 RHU Bordtennis Kim Dyrmose 97 46 44 10 RHU Motion Yvonne Villadsen 97 44 00 84

12

VRH HK Håndbold Eva Rasmussen 97 44 00 84 RHU Folkedans Kristian Christophersen 96 13 77 10 Gården Leder Nicolai Frederiksen 97 44 03 03 Handbjerg Beboerforening Peter Jensen 97 86 27 04 Ryde-Stendis ­Beboerforening Lars Klim 26 83 06 76 Ryde-Handbjerg Legestue Karen Birkedal 97 46 14 13 Børneklubben Rikke Kattenhøj 97 44 21 00 Juniorklubben Jonna Andersen 97 46 12 23 Ryde-Handbjerg Teenklub Karsten Hansen 97 44 05 06 Ryde Familieklub Gunhild Hansen 97 44 05 06

Ryde Indre Mission Heidi Madsen 97 44 09 69 Ryhandis Tidende Hans Clausen 97 44 01 17 Handbjerg Hus Efterskole Forstander Johan Johansen 97 44 16 01 Rydhave Slots ­Ungdomsskole Forstander Niels Graversen 97 44 15 22 Sognepræst Ryde Kirke og Handbjerg Kirke har p.t. ingen sognepræst. Kontakt menighedsrådsformændene. Ryde Menighedsråd Svend Juul Jensen 97 44 01 71 Handbjerg Menighedsråd Karen Birkedal 97 46 14 13 Rydehjemmet 96 11 46 90 Handbjerg Beboerhus Udlejer Per Hulgård 97 44 30 03

KFUM Spejder Eva Johansen 97 44 11 23

Ryde Sognegård Udlejer Erik Breiner 97 44 01 58 Claus Pedersen 97 44 00 91 Hans Clausen 97 44 01 17

Ryde Jagtforening Holger Braagaard 97 46 83 54

Stendislejren Udlejer Poul Erik Birkholm 40 45 50 14

Seniorklub Jakob Andersen 97 44 00 47


Brændehuggere i Stendis skov Kommuneplantagen som den også kaldes, er en skøn lille oase for både mennesker og dyr. Dejlig at der var nogle der for over 100 år siden fik den ide at plante skov der. Stormene har ofte rusket i de gamle træer og på den måde været med til at tynde ud i rækkerne. Men det var ikke nok, skoven var blevet alt for tæt, så i efteråret 2009 gik en ny tids brændehuggere i gang med de store maskiner for at fælde i tusindvis af træer.

Lige før jul 2010 kom der igen nogle store maskiner og så blev der lavet flis til varmeværkerne i både Holstebro og Skave, dejlig til en kold vinter. VK.

Så flises der brænde

Brændekurven er fuld

Udvikling i Stendis, Handbjerg og Ryde Da der desværre ikke lige nu er mulighed for at skaffe midlerne til Multihusprojekt og driften til Multihus, besluttede vi i gruppen, at vi ville tilgodese andre, hvis de havde en god ide til udvikling af lokalsamfundet eller en ide til at samle lokalbefolkningen. Der er kommet flere forslag fra de lokale foreninger. Fra Beboerforeningen er der ønsker om økonomisk hjælp til renovation af bænke, renovation af Blomsterbækken eller en fornyelse af Ryde/ Stendis hjemmeside. Fra RHU er der ønsker om en udendørs motionsbane/tarzanbane til brug af både børn og voksne feks som opvarmning i forbindelse med fodbold, løb, cykling, gang. Derudover har de foreslået en byportal og et tilskud til en pavillon på sportspladsen, hvor der kan handles i forbindelse med arrangementer. Fra Ryde Skole er der et ønske om et lærred til projektoren i aulaen, som kan anvendes i forbindelse med fælles arrangementer.

har glæde af. Beboerforeningen får 2000,- kr til hjælp til renovering af Blomsterbækken. Der ydes et tilskud på max 7000,- kr til et lærred til projektoren til Ryde Skole. Skolebestyrelsen skal undersøge muligheden for at få restbeløbet sponsoreret. Valget af lærredet skal ses i håbet om, at lokalbefolkningen vil bruge skolens aula i forbindelse med forskellige arrangementer og som det naturlige samlingspunkt for Stendis, Handbjerg og Ryde. Restbeløbet på 700,- kr bliver stående på kontoen, som Musikkens venner fremover kan benytte.

I projektgruppen har vi besluttet, at der gives 3000,- kr til Ryhandis, da det er et blad vi alle

På udviklingsgruppens vegne Hanne Sandgaard

Vi har ligeledes besluttet at omdøbe projektgruppen til udviklingsudvalg. Vi bevarer gruppen, og der vil blive indkaldt til møde en gang årlig for at drøfte muligheden for fortsat udvikling af vores lokalsamfund. Måske kan vi på sigt se muligheden for at etablere et Multihus eller lignende.

13


NYT fra Generalforsamling i Handbjerg Beboerhus tirsdag, den 8. februar 2011 kl. 19.30. Hvem er på valg: Forretningsudvalg: Formand Næstformand Kasserer Sekretær

Helle Kongsgaard Astrid Bang Mona Bang Lund Charlotte Meldhede

Festudvalg: Formand Praktisk medlem Kasserer

Marianne Kristensen Jørn Kristensen Inger Krabbe

På valg På valg

På valg På valg

Fodboldudvalg: Formand Jens Jørgen Steffensen På valg Næstformand Asbjørn Riis Borup Kampfordeler René Rasmussen Sekretær Tina Møller Stævneansvarlig Thomas Trabjerg Udvalget kigger på, hvem der er på valg i 2011 udover Jens Jørgen Steffensen, så der bliver en ligelig fordeling. Folkedanserudvalg: Formand Næstformand Kasserer Sekretær Suppleant Tennisudvalg: Formand

Kristian Christophersen Inger Klogborg Henning Vestergaard Niels K. Ruth Pedersen Ellen Vittrup

Jan Lundquist Lars Lorentzen Jørgen Bøje Kristensen Torben Norup Lars Klim Udvalget kigger på, hvem der er på valg i 2011, så der bliver en ligelig fordeling. 14


Gymnastikudvalg: Formand Næstformand Sekretær Ordstyrer

Bente Hansen Berith Berg Dahlstrøm Lone Breiner Tina Pilgård

På valg På valg

Stopper

Motionsudvalget: Yvonne Villadsen Karen Kvist Kristensen Hanne Sandgaard

På valg

Revisorer: Suppleant

Aksel Meldgård Martin Dåsbjerg Jørgen Jørgensen

På valg På valg

“Vi rocker huset” Huset, jeg her nævner er Ryde Sognegård. Datoen er d. 4. marts kl. 18.30, koncertstart kl. 20.15.

Debut (altså musikalsk) Handbjerg Sognegård d. 18. sep. 1965. Fornavnet var Henning, efternavnet Stærk.

Denne aften vil man formodentlig kunne registrere udslag på Richter-skalaen.

Kan du sige: ”Aha-ha” med start fra det dybe mellemgulv, eller skal du bare ha' en “once in a lifetime experience”, (på jysk, DET ER NU!!)

Cpr.nr. 200349. Et stk. spade (ikke velegnet til havearbejde) Et band. 32 amp. 1 par spidse cowboystøvler. 1 stk. skjorte, ærmerne max. 2 x opsmøg, de 3 øverste knapper ikke i brug. Bryllcreme i rigelige mængder.

Rudi (juni-kalenderpige) nu med bukser, har skabt kontakten, laver god mad, og Musikkens Venner gør det færdigt. Vi glæder os helt vildt. Venlig hilsen Pizza-manden med flot overkrop…

15


NYT fra RHU's årlige

Gymnastikopvisning afholdes i RYDHAVE HALLEN SØNDAG DEN 13. MARTS KL. 14.00 Så ta' familien og naboen med til en hyggelig eftermiddag, hvor der bydes på: »» lokale hold, der viser lidt af det, de har arbejdet med i vinterens løb »» mulighed for at deltage i Zumba – ta' praktisk tøj på »» fælles kaffebord Entré: voksne kr. 25,00, børn under 14 år gratis adgang. Kaffebillet: kr. 25,00 Alle aktive opvisningsgymnaster gratis entré.

Alle er velkomne, så mød op til en fornøjelig dag

Godt nyt til alle fra motionsudvalget, RHU Med ønsket om at også 2011 bliver et godt ”motionsår”, har vi tilrettelagt forårets motionsprogram: Den 3/4 kl. 14.00 er der fælles opstart af forårssæsonens motionstilbud: »» Motionsgang »» Cykling – i år både for rutinerede og begyndere »» Løb for rutinerede, løb for begyndere, og for dem ”midt i mellem” 16

Eftermiddagen bliver for hele familien.

Herefter er aktiviteterne som følger: Motionsgang med eller uden stave: onsdage kl. 19.00. Den 27/4, 25/5 og 22/6 vil turen være på ca. 15 km og vi starter allerede kl. 18.00. Cykling: torsdage kl. 19.00 Løb (alle): mandage kl. 19.00. 11/4: Klargøring af petanquebanen. 6/6: Ryde løbet Tilbuddene er nærmere beskrevet i næste Ryhandis.


Fede fredage! Et super tilbud til familier med børn i Disney sjov alderen. I samarbejde med RHU forsætter super tilbud til familier med børn i Disney sjov alderen.

Følgende fredage er fastlagt Fredag den 11. februar 2011. Fredag den 18. marts 2011.

Gennem leg og motion, fællesspisning og forældrehygge mens børnene ser Disney sjov er formålet med Fede Fredage at skabe et socialt netværk for børnefamilier i Ryde, Handbjerg og Stendis..

Tilmelding er senest mandagen inden ”fede fredag” af hensyn til bestilling af maden. Tilmelding skal ske via sms til 51870544. Skriv Fed fredag, antal personer og navn. (Fed fredag. 4 personer. Lene Høje) Tilmeldingen er selvfølgelig bindende. Det koster herudover 20 kr.pr.familie til kontigent til RHU hver gang.

Programmet vil se således ud:

Vi håber på at se jer! Og tag naboen med.

17.00 – 18.00 Aktivitet for alle i gymnastiksalen.

Lene Høje og Karen Qvist

18.00 – 19.00 Fællesspisning med mad fra kokkeservice.dk. Drikkevarer skal medbringes. 19.00 – 20.00 Disney sjov for børnene i skolens aula og hygge for forældre med medbragt kaffekurv. 17


Fællesspisning 2011 Ryde Sognegård torsdag, den 24. februar kl. 18.30

Generalforsamling i husene ”Oasen” Torsdag, den 24. februar kl. 19.30 Dagsorden ifølge vedtægterne.

Generalforsamling i Ryde/ Stendis beboerforening Torsdag, den 24. februar kl. 20.00 Dagsorden: • Valg af dirigent og stemmetællere • Formandens beretning • Det reviderede regnskab • Indkomne forslag til bestyrelsen senest den 20. februar • Debat vedrørende nye tiltag. Hjemmeside, koordineringsudvalg og foredrag m.m. • Valg til bestyrelse samt suppleanter • På valg: Kasserer Inger-Lise Sørensen (modtager genvalg), Næstformand Mette Mikkelsen (modtager ikke genvalg), Medlem Erik Breiner (modtager ikke genvalg) • Evt. Til ovenstående bestyrelse arbejde søger vi 3-4 nye bestyrelsesmedlemmer, da vi til den nye periode godt kunne bruge nye kræfter til at udvikle Ryde-Stendis.

18


Generalforsamling i Ryde Sognegård Torsdag, den 24. februar kl. 21.00 Dagsorden ifølge vedtægterne. På valg: Lene, Karsten (modtager ikke genvalg), Hans. Støt sammenholdet – mød op til fællesspisning og de 3 generalforsamlinger. Husk tilmelding til fællesspisning senest søndag, den 20. februar til Hans (9744 0117)

Til debat på generalforsamlingen Hvad ønsker/ forventninger har folk til vor beboerforeningen? Vi har i beboerforeningen drøftet, hvad folk forventer/mener at en beboerforening står for. Vi har prøvet at komme med nogle forslag til ændringer/lavet arrangementer, men kan ikke rigtig, syntes vi selv, komme nogen vegne. Derfor vil vi sende spørgsmålet ud til jer beboer, og håber på at I kan være med til at komme med forslag, som kan sendes pr. mail/ brev til Lars Klim på mail larsklim@ofir.dk, eller til Syrenvej 4 inden den. 20. februar, så vi kan gøre vores arbejde på bedste vis. Vi har undersøgt, hvad andre Beboerforeninger laver, og det er noget af det, vi har prøvet at tage op i vores område, men det falder til jorden igen, når vi får at vide, at det er uden for vores område. Hvem bestemmer egentlig hvad vores område er?

Men hvad er så inden for vores område? Til borgere i Ryde Stendis samfund, kom ud med jeres holdninger og værdier, så vi kan få

gang i nye tiltag, så vi i beboerforeningen kan yde vor bedste for vor medborgere.

Vore opgaver i år 2010 var følgende: I samarbejde med andre foreninger og vore helt egne: Fastelavn, Plantedag, Sommerfest, Madlavning, Vælger møde, Kreative hold, Juletræets tænding i Ryde & Stendis og Multihus mm. Foreningens formål er at udvikle sammenholdet i befolkningen samt varetage dens interesser ved: A. At afholde arrangementer som befolkningen kan samles om og have nytte af. B. At bidrage til en hensigtsmæssig udvikling i området. C. At samarbejde i rimeligt omfang med Kommunen, lokale foreninger og andre. D. At repræsentere befolkningens interesser overfor Holstebro Kommune. E. At tilbyde undervisning m.v. til den enhver tid gældende lov om folkeundervisningen. Mvh. Beboerforeningen 19


fastelavnsfest

Så er det blevet tid til årets store Festen starter i Handbjerg Kirke den 6. marts kl. 13.30. Derefter er der tøndeslagning, sanglege, mm i Rydhave hallen. Pris for at deltage er 30.- for voksne og 15.- for børn. I den pris er inkluderet Te/ kaffe og fastelavnsbolle til de voksne og til børnene er der sodavand, slikpose og fastelavnsbolle. Billetterne købes på selve dagen i Rydhave hallen. Derudover vil der være en masse festklædte børn og voksne, som vil bidrage til en god eftermiddag. Vel mødt til fastelavnsfesten… Handbjerg menighedsråd og Handbjerg beboerforening. Ryde menighedsråd og Ryde/Stendis beboerforening. Familieklubben, RHU og Gården

Vinderup Radio & TV Nørregade 5, 7830 Vinderup, tlf. 9744 1100 www.2tal.dk/vinderup.radio

Kørsel med kalk, korn og foderstoffer Vognmand

Marius Olesen

Mobil: 40 34 60 46

20


En bank er jo ikke bare en bank – din bank kan også være en ægte sparekasse

Læs om gode produkter på:

www.sparsalling.dk Det er jo dine penge

Dit lokale VVS-firma tilbyder alt indenfor: Solvarme • Stokerfyr • Oliefyr • VVS • Kedler • Brændeovne • Tanke • Jordvarme

Nr. Bjertvej 10 · 7830 Vinderup · Tlf. 9744 3836 www.svendsvvs.dk · service@svendsvvs.dk

BORBJERG Postekspedition (man-fre 9-16.30) Vareudbringning mandag, tirsdag & torsdag. Pølsevogn, fadøl & slush ice maskine. v/ Hanne og Bjørn Jacobsen Naltoftevej 27, 7500 Holstebro, tlf./fax 97461011, borbjerg@spar.dk

21


Stil krav. Det gør vi

Tlf. 97 44 14 22

Søndergade 7, 7830 Vinderup

Ryde Sognegård

Udlejning til:

• Bryllup • Fødselsdag • Barnedåb • Mindehøjtidelighed Mange muligheder for at sammensætte arrangement. Medbring f.eks. egne drikkevarer. Ring og få en pris.

Booking: Erik 9744 0158, Claus 9744 0091, Hans 9744 0117 / 3013 4417

Jagt i Polen der gerne vil på jagt i Polen

En god idé: giv eller ønsk et gavekort til en jagttur til Polen så ring og få et godt tilbud! 21 42 42 98 Kristen-Ole

22

23 26 51 02 Arne


Aktivitetskalender Dato

Tid

Arrangement

Sted

Arrangør

Ryde Missionshus

Ryde ­Familieklub

Februar 2011 Fre 04

19.00 Sangaften

Tirs 08

19.30 RHU afholder generalforsamling, alle er Handbjerg velkommen ­Beboerhus

RHU

Tors 10

19.00 Skolefest for 4.-7.kl.

Ryde Skole og Ryde Sognegård

Ryde Skole

Man 14

Ryde Skole

Ryde Skole

Tors 24

18.30 Fællesspisning og generalforsamlinger

Vinterferie hele UGE 7

Ryde Sognegård

Husene, Ryde/ Stendis Beboer­ forening, Sognegården

Fre 25

19.00 Spille- og legeaften

Ryde Skole

Ryde familieklub

Ryde Missionshus

Indre Mission

Ryde Skole

Ryde Skole

Handbjerg Kirke og Rydhave

Flere foreninger

Ryde

Ryde Skole

Marts 2011 Tors 03

19.30 Generalforsamling IM

Fre 04 Søn 06

Trivselsdag 14.00 Fastelavns-gudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning

Man 07

Skole/hjem samtaler for 1.-7.kl. i løbet af UGE 10

Søn 13

14.00 Gymnastik opvisning

Rydhavehallen

RHU

Man 14

19.30 Forårsmøder hele ugen, i de forskellige missionshuse.

Missionshusene

Indre Mission

Man 21 19.00 Generalforsamling. Uden børn!

Jytte & Johs, ­Baunehøjvej 6

Ryde ­Familieklub

Tirs 22

17.00

Ryde Stadion

RHU

Tors 24

19.30 Bibeltime hos Elisabeth og Charles Fihl. Emne: Det 3. bud.

Bøgevej 8

Indre Mission

Fre 25

18:15 Vi besøger Tante Andante-huset i Lemvig. Fælles afg.

Ryde Kirke

Ryde ­Familieklub

Tors 31

19:30 Tale v. Jørn Blohm, Åbne døre

Missionshuset

Indre Mission

Fodboldopstart

Husk at kigge på: www.ryde.dk

Indlæg til Ryhandis Tidende: Se mail-adresser og telefonnumre side 2 23


Skave Købmand v/ Kristian Svensgaard

Viborgvej 234 B . 7500 Holstebro . Tlf. 97 46 80 11 . Fax 97 46 81 30

ÅBEN

Hverdage Lør-søndag

kl. 6.30 – 20.00 kl. 7.00 – 20.00

Borbjerg Sparekasse www.borbjergsparekasse.dk

Telefon 97 46 14 22

Vi har flere billige byggelån på lager Brug det til ny-, om- og tilbygning Kontakt os og få et godt tilbud…

Alt i kloakarbejde Belægning- og jordarbejde Specialarbejde med minimaskine Østerhjermvej 23 · 7830 Vinderup Carsten Tanderup, Aut. kloakmester

Tlf.: 9685 4015 Mobil: 2068 6015

S PA R B A N K S Ø N D ER G A D E 5 78 3 0 V I N D ER U P T 9 616 16 70 – F 974 4 359 9 W W W. S PA R B A N K . D K

2011-08  

lokaltblad

2011-08  

lokaltblad

Advertisement