Page 1

NR. 6 – NOVEMBER/DECEMBER 2013

www.astma-allergi.dk

Udgivet af Astma-Allergi Danmark

Glædelig jul uden allergisymptomer

* EKSKLU SIVT GEMMEH ÆFTE MED OPS KRIFTER OG JULE TIPS *

Obs!

IVT EKSKLUS INDE E T F JULEHÆ I BLADET Se vores opskrift på småkagedej UDEN æg, mælk og hvede

STORT TEMA: Astma og arbejdsliv

Allergiramte Hilda Heick:

”Jeg kan gå i panik over marsvin” NYE UNDERSØGELSER:

FORSKERE ADVARER:

INTERVIEW:

Voksenastma koster milliarder

Stearinlys og stegeos truer din sundhed

Kokken, der ikke kan tåle mad

8

30

32


Dit kryds kan gøre en forskel Voksenastma koster milliarder! Det er overskriften på dette temas hovedartikel, der handler om astma og arbejdsliv. I en ny undersøgelse har en arbejdsmediciner og en sundhedsøkonom regnet ud, hvor dyrt astma er for samfundet, for virksomhederne og for den enkelte. Og det er ikke småpenge, vi taler om. Er der løsninger på problemet? Det korte svar er ja! Politikerne kunne starte med at tage denne patientgruppe alvorligt og ikke være bange for at smøge ærmerne op og gå ind i problemstillingen.

AstmaAllergi udgives af: Astma-Allergi Danmark Universitetsparken 4 4000 Roskilde Tlf. 43 43 59 11 Fax 43 43 54 33 Mail: blad@astma-allergi.dk Web: www.astma-allergi.dk

Udfordringen er, at indsatsen for at forbedre forholdene for astmatikerne er hjemmehørende i sundhedsvæsnet og hos den enkelte. Resultaterne vil dog nærmere vise sig i den sociale sektor og i virksomhedernes driftsresultat - og ikke mindst hos den enkelte astmatiker. Men det kræver styring og ledelse, og en stor del af det ansvar ligger hos regioner og kommuner. Hav det i baghovedet, når du skal beslutte hvor krydset skal sættes til regions- og kommunalvalg den 19. nov. Du kan fx deltage i offentlige

vælgermøder eller skrive direkte til politikerne, der ofte har en hjemmeside eller facebookside. Spørg ind til, hvordan dine politikere ser på sagen, og hvordan de vil løse udfordringerne – hvis de overhovedet ser en udfordring!? Mange hilsner Jesper Mortensen Formand for AstmaAllergi Danmark

indhold AstmaAllergı

Redaktør Stine Ramlyng sr@astma-allergi.dk Ansvarshavende chefredaktør Lise Nørgaard Øvrig redaktion Stine Sofie Mathisen, Betina Hjorth, Lise Nørgaard, Janne Sommer og David Askholm Produktionsansvarlig Helle Schultz Direktør Thorkil Kjær Tryk KLS Grafisk Hus Design Datagraf Communications Annonceekspedition Jonna Vinther Dansk Mediaforsyning ApS Tlf. 70 22 40 88, jvi@dmfnet.dk

Tema

Astm arbej a og dsliv s. 8

NOVEMBER/DECEMBER 2013

-15

De svageste rammes hårdest s.10

Sådan vælger du job - med omtanke s. 15

Bagere har størst risiko for at få astma s.15

AstmaAllergi Nr. 6 – NOV./DEC. 2013 Oplag 16.500. AstmaAllergi udkommer seks gange årligt. Næste blad 1/2014 udkommer 6. januar. Deadline 14. november. Løssalgspris er 40 kr. ISSN 1904-2027. Magasinet er trykt med vegetabilske farver, i produktion der er certificeret ISO 14001 Licens til FSC og Svanemærke. CO2 udledningen ved produktion af denne tryksag er neutraliseret ved at støtte klimaprojekter, der resulterer i en tilsvarende CO2-reduktion. Bladets deadline er afsluttet 26. sept. 2013. Gengivelse af artikler og andet indhold må kun ske med tilladelse fra AstmaAllergi og med synlig kildeangivelse jævnfør ophavsretslovens bestemmelser om citatret. Astma-Allergi Danmark kan ikke tage ansvaret for virkning af annoncerede produkter. Forside: David Askholm

For syg til jobbet – hvad nu? s.9

No. 001

KLIMA-NEUTRAL TRYKSAG

TEMA: Astma og arbejdsliv

4

Kort og Godt

17 Mælkeallergi eller laktoseintolerans?

6

Siden sidst...

18 Hold allergien fra kroppen

28 Spørg Rådgivningen

21 Dryp dryp dryp… (10 liter vand i din bolig) 22 Interview med Hilda Heick 25 Udlandet vil have Den Blå Krans 26 Aggressiv allergiplante bryder reglerne

FASTE SIDER

Vores webredaktør David er også dygtig med et kamera. Derfor var han med i Tivoli og tage billeder til artiklen med Hilda Heick s. 22

ARTIKLER

8

30 Nyt fra forskningen 32 Mad med Merete 34 Webredaktøren anbefaler 35 Lokalnyt/Fra medlem til medlem 3

Indhold blad 6  
Indhold blad 6