Page 1

Klar til at rykke indendørs Grundlæg det gode indeklima i september 4 råd om allergibørn og kæledyr. . . . . . . . s. 12 Brug latter, når børn skal ha’ medicin . . . s. 16 Tjek dit hus for skimmelsvampe . . . . . . . . s. 22

Nr. 5

September 2007 U dg i v e t a f As t ma - A l l e rg i F o r b u nde t w w w. a s t ma - a l l e rg i . d k


XXXLVOEFDPEL

 ,Ê ,Ê /Ê6"- Ê*,"  °Ê

,",Ê ,Ê 1/,Ê6-Ê 1/,/ ÛiÀÊ `>}Ê LˆÛiÀÊ …Õ`i˜Ê Õ`Ã>ÌÊ vœÀÊ «>ÀvՓiÊ œ}Ê >˜`ÀiÊ Õ˜©`Ûi˜`ˆ}iÊ Ìˆ‡ ÃC̘ˆ˜}ÃÃ̜vviÀ]ÊiŽÃi“«iÛˆÃÊvÀ>ÊÛ>Îi‡ «ÕÛiÀ°Ê iÌÊ Ž>˜Ê v©ÀiÊ ÌˆÊ Žœ˜Ì>ŽÌ>iÀ}ˆÊ œ}Ê ˆÀÀˆÌ>̈œ˜Ê «FÊ …Õ`i˜Ê qÊ œ}Ê L©À˜Ê iÀÊ `iÃÛCÀÀiÊ Ã«iVˆiÌÊ Õ`Ã>ÌÌi°Ê iÌÊ ÛˆÊ

iÕÌÀ>Ê ˆŽŽiÊ wʘ`iÊ Ãˆ}Ê ˆ°Ê iÀvœÀÊ ˆ˜`i‡ …œ`iÀÊ iÕÌÀ>ÃÊ ÃiÀˆiÊ >vÊ Û>Îi“ˆ`iÀÊ ˆŽŽiÊ «>ÀvՓiÊ œ}Ê Õ˜©`Ûi˜`ˆ}iÊ ÌˆÃC̘ˆ˜}ÃÃ̜vviÀ°ÊFʓiÀiÊ>ÌÊۈ`iʜ“Ê iÕÌÀ>Êœ}ʜ“]ʅۜÀ`>˜Ê`Õʎ>˜ÊÀi`Շ ViÀiÊÀˆÃˆŽœi˜ÊvœÀÊ>iÀ}ˆÊ«FʘiÕÌÀ>°`Ž


AstmaAllergi BLADET

INDHOLD Medlemstilbud: Familiedage . . . . . . . . . . . . s. 4 Leder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 5 Kort & Godt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 6

Godt indeklima nu Brug september på at skabe gode vaner med udluftning og varme i hjemmet. Så er du klar til vinterens indendørssæson.

Skab dit gode indeklima i september . . . . . . s. 8

Kæledyr eller ej?

Dilemmaet børn, allergi og kæledyr . . . . . . . s. 12 Astmapatienter tester alternativ behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 15 Hospitalsklovnen skaber glæde . . . . . . . . . . s. 16 Topkarakterer til AstmaAllergi Bladet . . . . . . s. 19 Brevkassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 20 Tjek dit hjem for skimmelsvampe . . . . . . . . s. 22

12

Hospitalsklovnen Stella giver børnene godt humør på børneafdelingen. Men hun hjælper dem også med at tage medicinen.

Allergilægen lugter diagnosen . . . . . . . . . . . s. 25

Fra medlem til medlem . . . . . . . . . . . . . . . . s. 30 Medlemstilbud: Influenzavaccine . . . . . . . . . s. 30 Nyt fra lokalafdelingerne . . . . . . . . . . . . . . s. 31

16

Tjek for ­skimmelsvampe

under gulvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 24

Køkkenhjørnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 28

Få et par gode råd om, hvordan du forklarer dit barn med astma eller allergi, at et pelsklædt kæledyr er en dårlig idé.

Latter er også medicin

Familie fandt skimmelsvampe

Nybyggeri kræver ekstra luft . . . . . . . . . . . . s. 26

8

22

Diffuse symptomer som hovedpine og træthed kan være tegn på, at du har skimmelsvampe i huset. Tjek din bolig for fugt, og brug din lugtesans til at spore eventuelle svampe.

Et hus fyldt med skimmel

En mindre ombygning endte med en renovering for 1.2 millioner kroner for familien Dalgaard. Der var nemlig masser af skimmelsvampe i fundamentet.

24 5/2007 AstmaAllergi Bladet 3


medlemstilbud

Ny viden og sjov på familiedage om astma Hverdagen bliver bedre og tryggere, når dit barn kender sin astma. Tag hele familien med på en af Astma-Allergi Forbundets familiedage, og lær mere om, hvordan I tackler hverdagen sammen. Familiedagene er for børn mellem fem og 12 år med astma uanset sværhedsgrad, deres søskende og forældre. Lær mere sammen Familiedagene starter med fælles morgenmad og astmaskole, hvor børn og voksne i fællesskab lærer mere om, hvad der sker i kroppen, når man har astma, og hvordan man får en god hverdag med så få astmaanfald som muligt. Leg for alvor Herefter splitter børn og forældre op. Gennem idræt og leg lærer idrætskonsulenter børnene, hvordan de på trods af astmaen kan deltage i idrætstimer og sportsaktiviteter på lige fod med deres kammerater. Ved man hvordan, er astma nemlig ingen hindring. Børnene deltager også i en sjov og spændende aktivitet, fx hajfodring i Kattegatcentret eller omvisning i Danfoss Universe.

Find en familiedag nær dig Astma-Allergi Forbundet afholder tre familiedage om astma i efteråret. Hold øje med vores hjemmeside for flere arrangementer. Læs det fulde program for familiedagene og download til­ meldingsskema på astma-allergi.dk/projekter. Du kan også kontakte Linda Nielsen eller Christine Højer Eriksen hos AstmaAllergi Forbundet for mere information om arrangementerne.

4 AstmaAllergi Bladet 5/2007

En god hverdag For de voksne fortsætter astmaskolen en time endnu. Herefter er der oplæg ved familieterapeut Niels Krog fra Kempler Instituttet om ”Familier med kronisk syge børn” med efterfølgende diskussion om udfordringen i at finde balancen mellem sygdom og sundhed, når man har et barn med astma i familien. Mød andre En familiedag giver både børn og voksne rig mulighed for at udveksle erfaringer og gode råd med andre familier, der har astma som et vilkår i hverdagen. Det er en god oplevelse for dit barn at lege og hygge sig med jævnaldrende, der også har astma, og opleve ikke at være ’anderledes’. Familiedagene er gratis for Astma-Allergi Forbundets medlemmer inkl. morgenmad, frokost og entré. Ikke-medlemmer kan deltage for 200,- kr. pr. familie. Beløbet dækker samtidig indmeldelse i Astma-Allergi Forbundet.

Ringsted: Lørdag 6. oktober i Ringsted Kongrescenter. Vi bowler på bowlingbanerne i nærheden. Sidste tilmelding 6. september – KORT FRIST! Nordborg: Lørdag 3. november i Danfoss Universe. Vi bliver klogere på naturens kræfter og videnskabens forunderlige verden. Sidste tilmelding 23. september. Grenå: Lørdag 22. november i Kattegatcentret. Vi fodrer hajer og dissekerer blæksprutter. Sidste tilmelding 31. oktober.


leder

Foto: Steen Brogaard

Er indeklimaet den ukendte faktor?

Intet er mere forkert, end hvis du føler dig alene med astma og allergi. Der bliver nemlig hele tiden flere af os. Desværre. I dag er astma og allergi et vilkår, som op mod 1.5 mio. danskere lever med i hverdagen. Det er dobbelt så mange som for bare få årtier siden, og der er ingen grund til at tro, at udviklingen er toppet. Billedet er det samme i hele den vestlige verden. Antallet af mennesker med astma og allergi vokser eksplosivt, og allergi er blevet en folkesygdom, som de fleste familier må forholde sig til. Ingen har hidtil kunnet knække koden og finde den eller de faktorer, som er skyld i udviklingen. Alt peger dog på, at boomet i astma og allergi på en eller anden måde hænger sammen med vores moderne, vestlige livsstil – fx den måde vi har valgt at bo på. Dit hjem er det sted, du opholder dig allermest. Faktisk mere end halvdelen af livet. Det betyder, at den luft, du indånder, når du er hjemme hos dig selv, er en af de største miljøpåvirkninger, du bliver udsat for overhovedet. Og de fleste af os har en klar oplevelse af, at den måde, vi bruger vores boliger på, har ændret sig markant de sidste årtier. Vi tilbringer langt flere timer inden døre, vores boliger er blevet væsentligt mere tætte, og et nyt hus består i dag af mange hundrede forskellige materialer og komponenter, hvis påvirkning af det menneskelige legeme endnu er ukendt.

Det nye bygningsreglement, som trådte i kraft sidste år, betyder i praksis, at du kommer til at bo i en osteklokke, hvis du flytter ind i en ny bolig og ikke selv er meget opmærksom på at få luftet ud. Det kan give mere astma og allergi på sigt. Her er miljøhensyn altså gået forud for din sundhed. Det havde nok været smartere, hvis man havde valgt en anden strategi for at komme danskernes CO2-udslip til livs. I Astma-Allergi Forbundet mener vi, at der er god grund til at gå boligens indeklima efter i sømmene – både hjemme hos dig selv og i forskningsmæssig sammenhæng. Det meste af den viden, vi har om indeklima i dag, stammer nemlig fra undersøgelser af institutioner og arbejdspladser. Vi mener, at det er på tide, at forskerne vender blikket mod folks hjem for at se, om det er her allergigåden skal løses, og heldigvis er et par forskningsprojekter allerede søsat. Indtil vi har resultater herfra, kan du heldigvis gøre noget selv. Brug september på at få sat gode indeklimavaner i system til en vinter med færrest mulige husstøvmider, skimmelsporer og støv. Det er god fornuft.

Jesper Mortensen formand

5/2007 AstmaAllergi Bladet 5


kort godt &

Nu registreres kemikalierne REACH: Første juni trådte EU’s nye kemikalielovgivning REACH i kraft. Den nye lov sikrer blandt andet, at alle eksisterende stoffer vil blive registreret hos det nye Europæiske Kemikalieagentur, der ligger i Helsingfors, og den sikrer et enkelt system. Tidligere bestod Brød kemikaliereguleringen af 40 forskellige lovgivninger.

Rubrik

Registreringen af kemikalier kan blive en hjælp på allergiområdet. Den kan nemlig give ny viden om de kemiske stoffer og dermed i fremtiden hjælpe til, at der bliver færre sygdomme som fx kontakteksem. Desuden sikrer REACH, at industrien skifter farlige kemikalier ud med sikre. Astma-Allergi Forbundet ser REACH som et skridt i den rigtige retning. Men vi mener også, at der er huller i loven – og at loven skal strammes op. Blandt andet ønsker vi, at industriens data bliver tilgængelige, så man kan se, hvilken effekt de forskellige stoffer har ved tests, og at varedeklarationer også bliver omfattet af REACH.

Unge med handicap taler ud Seminar: Er du ung med et handicap, vil De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) gerne vide mere om, hvordan det er at være dig. Derfor inviterer organisationen unge mellem 14 og 18 år til weekendseminar 14.-16. september og 5.-7. oktober for at fortælle og diskutere. Seminarierne, der foregår i Pindstrup Centret på Djursland, skal give DSI ny viden om, hvad unge med handicap mener, og hvordan de ønsker at blive inddraget i de beslutninger, der har at gøre med deres hverdag. De unges holdninger og erfaringer vil blive fremlagt på en konference for politikere og unge i 2008. Det er gratis at deltage, og DSI betaler for transport til og fra Pindstrup Centret. Læs mere på www.handicap.dk/projekter/born-unge.

Brug den rette mængde creme Børneeksem: Det kan være svært at vurdere, hvor meget steroidcreme du skal bruge, hvis du skal smøre dit barn med børneeksem – eller dig selv – ind. Overordnet skal du følge fingertip-reglen, når du smører ind. Det betyder, at en stribe creme på længde med yderste led af dit barns pegefinger dækker et område, der svarer til størrelsen på dit barns to håndflader. Det samme hos dig selv, hvor du bruger en stribe creme på længde med yderleddet af din egen pegefinger til at dække et område på størrelse med dine to håndflader. Læs mere om børneeksem og steroidcreme på astma-allergi.dk. Her får du også en interaktiv guide til hvor meget creme, du skal bruge.

6 AstmaAllergi Bladet 5/2007


kort godt &

Få links til allergishopping på nettet Købelyst: Hvor får jeg fat i jyttemel, eksemdragter og støvmidetætte madrasovertræk? Går du lidt for tit forgæves i nærmeste stormagasin, supermarked eller helsekostbutik, så kan det spare tid og frustrationer at handle på nettet. Vi har samlet en række links til dig på webshops, som er relevante for dig med allergi, på astma-allergi.dk, så du aldrig mere behøver at komme hjem med tomt indkøbsnet.

Ekstra astmamedicin gi’r tryghed Nul panik: En del astmasprays og -inhalatorer har ingen dosistæller. Det gør det svært at gennemskue, hvornår du er ved at løbe tør for medicin. Hav derfor altid ekstra medicin liggende derhjemme eller med på rejsen. Så slipper du for en ubehagelig aften med symptomer, opkald til lægevagten og en lang tur til nærmeste apotek med døgnåbent, hvis du pludselig løber tør for din anfaldsmedicin. Det er også en god idé at skrive på din medicin, hvornår du brugte den første gang.

Første vådservietter er deklareret Bleer i godt selskab Deklaration: Libero er kommet med i Astma-Allergi Forbundets deklarationsordning. Fremover har virksomheden valgt kun at markedsføre bleer i Danmark, der lever op til Astma-Allergi Forbundets skrappe kriterier. Alle bleer fra Libero er derfor helt uden parfume og andre indholdsstoffer, som kan øge dit barns risiko for at udvikle allergi. Hermed er Libero kommet i godt selskab med Pampers og Baby Care, hvis bleer også er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Forbundet. Kig efter Forbundets logo, når du køber bleer.

Baby: Astma-Allergi Forbundet har nu for første gang deklareret vådservietter. Det er Neutral Baby Vådservietter, der har fået Forbundets logo. Astma-Allergi Forbundet har tidligere anbefalet, at du bruger en våd vaskeklud eller vat til at vaske baby med, da ingen vådservietter tidligere har været milde nok til at blive deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Forbundet. Neutrals vådservietter kommer i handlen i september.

Gi’ lusene stødet El-kam: Alle forældre ved det. Det er næsten umuligt at blive lusefri igen, når først de små, sejlivede bæster har invaderet dit barns hovedbund. Og ofte involverer kampen en masse kemi og skrappe sager. Firmaet LiceGuard har udviklet en batteridreven lusekam, der helt uden kemi giver lusene dødsstødet med en svag elektrisk spænding, der ikke kan mærkes af barnet. WorldCare oplyser nærmeste forhandler på tlf. 51 90 33 15. Forbundet har ikke haft lejlighed til at teste kammen.

5/2007 AstmaAllergi Bladet 7


Skab dit gode indeklima i september Vi tilbringer halvdelen af livet hjemme hos os selv. Derfor er et godt indeklima i boligen alfa og omega, hvis du har følsomme luftveje, allergi eller ønsker at forebygge begge dele. Brug september på at få sat de gode vaner i system, lyder opfordringen fra Linda Nielsen fra Astma-Allergi Forbundets rådgivning. Af Tinne Vestergaard Nielsen De fleste elsker frisk vind i ansigtet, natur og udelivets glæder. Men faktum er, at vi bruger 90 pct. af vores tid inden døre – på arbejde, i skolen, i supermarkedet, i bilen, derhjemme og ikke mindst med hovedet på hovedpuden otte timer hver nat. Faktisk tilbringer de fleste halvdelen af deres tilværelse bag hoveddøren til privaten. Derfor skal indeklimaet derhjemme være godt og sundt – ikke mindst hvis du har følsomme luftveje, allergi eller gerne vil undgå at få det. Interesse for indeklima Heldigvis er mange danskere allerede opmærksomme på, at det er vigtigt med et godt indeklima. I Astma-Allergi Forbundets gratis telefonrådgivning er indeklima da også den absolutte topscorer blandt emner, danskerne gerne vil have råd og vejledning om. Her sidder Linda Nielsen, der er ansvarlig for indeklimaområdet i Astma-Allergi Forbundet, hver dag og svarer på de mange spørgsmål sammen med sine fem rådgiverkolleger. - Vi er glade for, at interessen for at få et bedre indeklima er så stor, for vi ved, hvor dårligt det kan være for en familie, hvis luftkvaliteten ikke er i orden i hjemmet. Og netop her ved overgangen til efteråret er det særligt vigtigt at forholde sig til boligens indeklima. Derfor bør alle bruge september på at få sat gode indeklimavaner i system, så boligen er så fri for husstøvmider, skimmelsvampe og generende partikler som overhovedet muligt i de lange vintermåneder, siger Linda Nielsen.

8 AstmaAllergi Bladet 5/2007


TJEKLISTE: Er dit hjem for fugtigt?

■ Lugter ­ der muggent og jordslået, når du træder ind ad hoveddøren derhjemme, har din næse med al sandsynlighed ret. Der er for fugtigt. ■ Er ­ den relative luftfugtighed i dit hjem over 45 pct. i vintermånederne, er luftfugtigheden for høj, og husstøvmiderne i dit hjem har ideelle livsvilkår. Du kan måle luftfugtigheden med et hygrometer, som kan købes hos isenkræmmere i flere prisklasser. ■ Er ­ der mere end to cm fugt nederst på dine termovinduer, tyder det også på, at der er for meget fugt i luften. ■ Undlader ­ du at opvarme visse rum i din bolig i vinterhalvåret – fx soveværelset – vil luftfugtigheden typisk være for høj her. ■ Har ­ du skimmelpletter på badeværelset eller skjolder på kolde ydervægge, er der helt sikkert for fugtigt. ■ Døre ­ og skuffer, der binder om vinteren, tyder på for høj luftfugtighed. ■ H  ar du vægmaling, der skaller af, og tapet, der løsner sig i hjørnerne, er der helt sikkert for fugtigt hjemme hos dig.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Luft ud og varm op Både husstøvmider og skimmelsvampe elsker fugt, og derfor handler godt indeklima i høj grad om at sørge for en lav relativ luftfugtighed derhjemme. Om sommeren er det svært at styre luftfugtigheden i boligen, da temperaturen uden for er høj, og vinduer og døre står åbne meget af tiden. Men når efteråret nærmer sig, er det tid at gøre en aktiv indsats og få gang i de gode udluftningsvaner.

rum i efterårs- og vintermånederne er varmet op til minimum 20 grader. Skal luftfugtigheden ned, er det nemlig vigtigt med en lun bolig.

Det gør du ved at lufte ud tre gange om dagen med gennemtræk i fem til ti minutter og sørge for, at alle boligens

Ikke en bondegård For lidt udluftning er ifølge Linda Nielsen et levn fra Energikrisen i 70’erne.

- Varm luft kan indeholde mere fugt end kold luft. Faktisk falder luftfugtigheden to til tre pct., hver gang temperaturen stiger med én grad. Og så skal der luftes ud, så den fugtmættede luft kommer ud af boligen, fortæller Linda Nielsen.

Sådan får du luftfugtigheden ned • Luft ud med gennemtræk tre gange dagligt i fem til ti minutter – også i regnvejr. • Luft ud efter alle fugtskabende aktiviteter fx gulvvask, bad og madlavning. • Hold temperaturen i alle boligens rum på minimum 20 grader om vinteren. • Hold døren til badeværelset lukket, og tør op og luft ud efter bad. • Læg låg på gryderne, og tænd emhætten, når du laver mad og vasker op. • Tør ikke tøj indenfor – hæng det ud eller brug tørretumbler med aftræk til det fri. • Tjek for skader på ydervægge, fundament og tag, der kan lede fugt ind udefra.

5/2007 AstmaAllergi Bladet 9


Husstøvmiden – en ubuden gæst En husstøvmide måler kun 0,1 til 0,6 mm og kan normalt ikke ses med det blotte øje. Dens foretrukne opholdssteder er sengemiljøer og væg-til-vægtæpper. Her lever den af hudskæl fra mennesker og dyr og af fugt fra luften, som den optager gennem huden. Det er de døde husstøvmider og midens afføring, som giver allergi – ikke den levende husstøvmide.

- En af de store myter omkring udluftning er, at det koster en bondegård på varmeregningen, hver gang du åbner et vindue. Det gør det ikke. Lufter du ud i de fem til ti minutter, vi anbefaler, når vægge og møbler ikke at blive gennemkolde, og den negative effekt på varmebudgettet er minimal. Omvendt forkæler du ikke dit hjem, ved at lufte ud i længere tid end anbefalet. Så tager temperaturen nemlig et længerevarende dyk, og det bliver dyrt at varme boligen op igen. En del af fugten i boligen kan også skyldes byggesjusk, dårlig vedligeholdelse og vandrør, der lægger. Her gælder det om, at få skaderne udbedret hurtigst

10 AstmaAllergi Bladet 5/2007

muligt – også selvom det kan være en dyr fornøjelse. Materialer, der én gang har været udsat for skimmelangreb, bliver lettere angrebet igen. Derfor er det oftest nødvendigt at skifte dem ud. Gør rent – men ikke for tit For at reducere støv, husstøvmider og skimmelsporer i luften derhjemme, skal du gøre ordentligt rent. I de fleste hjem er det nok med en grundig rengøring i hele boligen en enkelt gang om ugen. Det er vigtigt at lufte ud samtidig med, at du gør rent, for rengøring hvirvler en masse støv op, der kan generere følsomme luftveje. Derfor er rengøring mere end én gang om ugen i de fleste tilfælde heller ikke nogen god idé.

- Vi oplever ind i mellem, at forældre til børn med astma vil deres unger det så godt, at de støvsuger børneværelset hver aften, inden barnet skal i seng. På den måde kommer barnet til at ligge og falde i søvn, mens støvet lægger sig, og dermed indånde en masse støvpartikler, som ellers ville være blevet på gulvet. Så lad støvsugeren stå til næste rengøringsdag, råder Linda Nielsen. Allergener og irritanter Har du allergi, giver det sig selv, at du så vidt muligt skal fjerne de ting – allergener – du får symptomer af, fra dit indemiljø. Har du følsomme luftveje, er det samtidigt vigtigt at være opmærksom på såkaldte irritanter – ting,


Giv dig selv et sundt soveværelse Husstøvmider er særligt glade for dit soveværelse. Det skyldes, at vi alle afgiver ca. ½ liter væske og et halvt til et helt gram hudskæl hver nat. Og det er noget, husstøvmider kan li’. Derfor: • Luft ud og varm op som i boligens øvrige rum. • Vask dyner og puder ved 60 grader hver tredje måned – giv også dit barns sovedyr en tur. • Brug rullemadras, og vask den ved 60 grader seks til 12 gange om året. • Hav en enkel indretning uden nips og støvsamlere i soveværelset. • Sørg for god ventilation under sengen – fjern kasser og rod. • Vælg glatte gulve. • Vil du sove koldt, så hav varme på i løbet af dagen, men skru ned og luft ud lige inden sengetid. • Køb et husstøvmidetæt madrasovertræk, hvis du har husstøvmideallergi.

som generer luftvejene uden at give egentlig allergi. Det kan være tobaksrøg, brændeovns- og mados, stearinlys, afgasning fra maling, nye møbler og tæpper samt parfume fra fx rengøringsmidler og luftfriskere. - Mange er ikke opmærksomme på, at efterårets stearinlyshygge kan være et sandt mareridt for mennesker med følsomme luftveje. Den usynlige os fra stearinlys er virkelig noget, der kan genere, og de smarte gelé- og duftlys er de allerværste. Dem bør man

ALLERGY CONTROL® Allergibetræk fra ALLERGY CONTROL® beskytter effektivt mod husstøvmider i sengen. Effekten er bl.a. dokumenteret i en dansk undersøgelse. ALLERGY CONTROL® betræk leveres i lækre bløde materialer til madrasser, puder og dyner – nu også i et nyt microfiber materiale. Høj sovekomfort og kvalitet. 5 års reklamationsret. Læs mere på www.jepsenimport.dk

helt holde sig fra. Vil du gerne have blafrende hyggebelysning derhjemme, kan du prøve dig frem med et enkelt fyrfadslys eller købe nogle el-lys. De fås bl.a. som små fyrfadslys, der ligner de rigtige meget, siger Linda Nielsen og fortsætter: - Selvom man her i 2007 næsten ikke synes, det burde være nødvendigt at forklare, så er tobaksrøg stadig den værste kilde til indendørs forurening. Så ryg uden for, eller drop smøgerne helt.

Kontakt os gerne for brochurer, priser og info/rådgivning. Ring � 4499 1432 Fokus på allergi, astma og eksem siden 1989

jepsenImport

Gode råd er gratis Har du spørgsmål om indeklima, astma og allergi? Så ring til Astma-Allergi Forbundets rådgivere, der alle kan besvare spørgsmål om samtlige emner knyttet til området. Ring til os på tlf. 43 43 42 99 mandag til fredag kl. 10.00 til 12.00 og kl. 13.00 til 15.00. Rådgivningen er gratis for alle.

5/2007 AstmaAllergi Bladet 11


Børn, dyr og dilemmaer

Ka’ vi ikke bare gøre bedre rent? Af Tinne Vestergaard Nielsen Hele 880.000 danske familier har ifølge Danmarks Statistik kæledyr derhjemme. At være vild med dyr er simpelthen en folkebevægelse, og dyr med pels er de mest populære. Derfor vil dit barn med al sandsynlighed en dag komme og bedyre, at det højeste ønske i hele verden er en lille, nuttet kattekilling eller en vamset hundehvalp. Hvis altså ikke I allerede har dyr derhjemme. Desværre er pelsdyr også noget af det mest almindelige at udvikle allergi over for.

Nej, det hjælper desværre ikke, hvis I har allergi over for dyr i familien. Men det kan være svært at forklare dit barn, at en lille pelsklædt ven ikke er lykken. Her får du et par gode fif fra børnepsykolog Grethe Kragh-Müller til at tackle nogle af dilemmaerne. Dyr du og dit barn kan tåle Er et pelsdyr derhjemme ikke sagen, er der heldigvis en række andre dyr, som du og dit barn kan have glæde af uden at få gener. Her er en liste med dyr, som kun få får allergi over for: • Fisk • Padder • Krybdyr • Fugle Kun ganske få er overfølsomme over for fugle. Men har du følsomme luftveje kan støv fra fugl og fuglebur genere. Hav aldrig fugleburet til at stå i børneeller soveværelse.

12 AstmaAllergi Bladet 5/2007

Nuttede allergikilder Allergi over for dyr giver symptomer som høfeber, astma, nældefeber og eventuelt forværring af børneeksem. Blandt de dyr, der oftest giver allergi, er nogle af børnefamiliernes foretrukne kæledyr, nemlig hund, kat, hest, marsvin og kanin. Har du eller dit barn i forvejen astma eller allergi, er jeres risiko for også at udvikle allergi over for pelsdyr større. Den risiko skal I gøre op med jer selv, inden I anskaffer jer et kæledyr derhjemme. Er dit barn et såkaldt risikobarn, fraråder Sundhedsstyrelsen, at barnet udsættes for pelsdyr i sit daglige miljø det første leveår. Dit barn er i risiko, hvis forældre eller større søskende enten har eller har haft astma, børneeksem, høfeber eller fødevareallergi. Hvis du selv eller dit barn allerede har udviklet allergi over for kæledyret derhjemme, er det desværre ikke nok at gøre ekstra grundigt rent og forvise dyret til bryggerset om natten. Skal symptomerne væk, må der findes et nyt


Spyt og skæl gi’r også allergi Har du allergi over for pelsdyr, reagerer du på proteiner i dyrets hår, hudskæl, sved, spyt, afføring og urin. Det er altså ikke kun dyrets pels, som er problemet. Derfor sikrer du dig heller ikke mod allergi ved at anskaffe dig en hårløs hund eller kat eller en såkaldt bomuldshund. Det er helt individuelt, hvor store mængder allergener den enkelte skal udsættes for, før de reagerer. Har du først fået allergi over for dit kæledyr, må dyret flytte, og dit hjem gøres meget grundigt rent for at få bugt med dyreallergenerne.

hjem til Sorte eller Pluto. Og det er ikke let, når der er kærlighed involveret… Spørgsmål og svar fra børnepsykologen Vi har spurgt børnepsykolog Grethe Kragh-Müller fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole om, hvordan man skal forholde sig som forældre til nogle af de dilemmaer, der kan opstå i forbindelse med børn og kæledyr. • J eg har et risikobarn. Går mit barn glip af noget ved ikke at vokse op med dyr? Det er ikke sådan, at børn udvikler nogle helt særlige kompetencer, fordi de dagligt er sammen med dyr derhjemme. Det er rigtigt, at mange børn er meget interesserede i dyr og synes, de er sjove at lege med, og knytter sig til dem følelsesmæssigt. Men når det kommer til stykket, er det, der er vigtigt for dit barns psykologiske udvikling, at det har forældre, der elsker det, og gode venner blandt andre børn. Tanken om, at vi skal have dyr boende i vores hjem for hyggens skyld, er jo et 100 pct. kulturskabt fænomen. Tøjdyr er glimrende – og så kan de vaskes i vaskemaskinen. •M  in datter har udviklet allergi over for vores kat. Hvordan forklarer jeg hende, at vi bliver nødt til at finde et nyt hjem til den kat, hun elsker? Selv ret små børn, forstår godt rationelle argumenter. Det er vigtigt, at give barnet en kort og god forklaring på det, der skal ske, fx: ’Der er nogle mennesker, der ikke kan tåle katte og kommer til at hoste og få svært ved at trække vejret, hvis de bor sammen med en kat. Dem er du én af. Derfor bliver Misser nødt til at flytte et andet sted hen og bo, så du kan få det bedre’.

• Beskytter imod husstøvmider og deres allergifremkaldende stoffer • Silkeblødt microfiberstof med enestående luft- og fugtudledning for optimal sovekomfort • Leveres både som betræk til madras, dyne og pude, og som dyne og pude.

det samme som, at hun ikke bliver ked af det. Her gælder det som forældre om at være opmærksom på sit barns følelser og ikke slå tabet og savnet hen. At bruge ekstra tid sammen med barnet, og få talt om Misser og det at være ked af det. Selvom det ikke er en rar oplevelse for hende, vil det være med til at modne din datter og ruste hende til livet. •M  in lille søn elsker vores hund over alt på jorden, men kan ikke tåle den. Vi har besluttet at beholde hunden og accepterer, at han må tage lidt ekstra medicin. Er det ok? Jeg synes, det er synd, hvis børn med allergi skal gå og tage medicin for at beholde et kæledyr i familien. Her må man som forældre være sig sit ansvar voksent. •V  ores datter vil så gerne have en kat, men fra priktesten hos lægen ved vi, at hun hverken tåler hund, hest eller kat. Vi vil ikke gøre hende ked af det, men hvad skal vi sige? Alle mennesker har muligheder og begrænsninger. Nogle kan godt tåle dyr med pels, men har så andre udfordringer. Jeres datter tåler ikke dyr, men har det formentlig lettere på andre områder end visse af sine kammerater. Set i et større perspektiv er det trods alt en af livets mindre

Kontakt: MvG Consult ApS

Tlf.: +45 6617 2511 • Mob.: +45 4063 3552 Fax: +45 6617 2510 E-mail: mvg@image.dk • www.mvg-indeklima.dk

begrænsninger ikke at kunne få et kæledyr derhjemme. Det er vigtigt ikke at bortforklare jeres beslutning, for jeres datter kan godt forstå logikken i jeres nej til kæledyr. At hun møder en udfordring på dette område, gør hende på sigt bedre til at mestre andre udfordringer. Læs meget mere om kæledyr og allergi på astma-allergi.dk.

At din datter godt forstår, hvorfor Misser skal flytte hjemmefra, er ikke

5/2007 AstmaAllergi Bladet 13


medlemstilbud

Astmakursus

for voksne på Tenerife

Kurset foregår på Atlantic Holiday Center på det sydlige Tenerife i et varmt og tørt klima ca. 20 til 24 grader. Astma-Allergi Forbundet og Astma-allergi Hovedstaden vil sammen med Dansk Folkeferie igen i januar 2008 i uge 2 og 3 tilbyde de populære kurser på den solrige ferieø Tenerife for voksne med astma. Opholdet varer 14 dage og del­ tagerne bor i dejlige og veludstyrede lejligheder til en overkommelig pris. Prisen pr. person i en 2 værelses lejlighed er

Ialt kr. 4000,- inkl. fly Der bor 2 i hver lejlighed. Prisen er uden pension, men der er mange gode billige ­spisesteder i byen. Desuden er der mulighed for selv at lave mad, da der findes køkken i hver lejlighed.

Navn:

Undervisning Under opholdet er der obligatorisk undervisning om astma for alle. Du lærer mere om astmasygdommens natur, om behandlingsformer og hvad du selv kan gøre for at få en bedre hverdag. Derudover er der træning i bl.a. vejrtrækningsteknikker, gymnastik, afspænding, stavgang og vandgymnastik. Undervisningen forestås af en fysioterapeut og en astma­ sygeplejerske. Alle aktiviteter er både røg- og parfumefri. Meld dig til allerede nu Er du interesseret i dette gode tilbud, vil vi gerne have en tilmelding på nedenstående kupon. Du kan også sende en mail på info@astma-allergi.dk. Læs mere om sidste tur til Tenerife samt se billeder fra turen på hjemmesiden www.astma-allergi.dk under lokalforeninger eller på www.astma-hovedstaden.dk

Medlemsnummer:

Adresse: Postnr./by: Telefonnummer:

Alder:

Køn:

Mailadresse: Du bedes udfylde kuponen med blokbogstaver og sende den senest den 15. sept. 2007 til Astma-Allergi Forbundet • Universitetsparken 4 • 4000 Roskilde • Att. Helle Schultz

14 AstmaAllergi Bladet 5/2007


Astmapatienter tester alternativ behandling Af Lise Nørgaard Hjælper alternativ behandling, hvis du har astma? Det spørgsmål har det endnu været umuligt at give et videnskabeligt svar på. Derfor skal et nyt forskningsprojekt nu se på, om zoneterapi og homøopati har nogen effekt på astma. Har du astma, må du hele tiden tage forebyggende medicin, du har en akutmedicin, og du går til jævnlig kontrol hos lægen. Og måske anvender du også alternativ behandling? Rigtig mange mennesker med astma bruger nemlig den alternative behandling som supplement til den medicin, de får hos lægen. Hidtil har det bare været umuligt at sige noget om, hvorvidt alternativ behandling hjælper eller ej. Nogle har gode erfaringer, andre har ikke mærket nogen forskel på deres astma. Derfor er læger, zoneterapeuter og klassiske homøopater gået sammen om et viden-

skabeligt forskningsprojekt på Århus Universitetshospital, der skal afdække, hvad zoneterapi og homøopati kan tilbyde personer med astma. Undersøgelsen varer et år, og 150 astmapatienter skal deltage. Alle skal først igennem en forundersøgelse, hvor sværhedsgraden af astma bliver undersøgt. Derefter bliver deltagerne delt op i tre grupper. Den ene får sædvanlig astmabehandling, den anden gruppe får sædvanlig behandling suppleret med zoneterapi og en tredje gruppe får sædvanlig behandling og homøopati. Deltagerne får undersøgt deres astma igen efter et halvt år og ved projektets afslutning efter et år. Forskningsprojektet har fået navnet HELZE. Det står for Homøopati, Egen læge, Zoneterapi og Evaluering.

Homøopati En klassisk homøopat ser symptomer som kroppens reaktion mod en ubalance i personens livskraft, og behandlingen går ud på at stimulere kroppens forsvarsmekanisme til at helbrede sig selv. Midlet er naturlige og ugiftige lægemidler. Når de bliver givet til en rask person, vil de give samme symptomer som dem, der skal behandles.

Zoneterapi En zoneterapeut ser også sygdom som en ubalance i kroppens organisme. Zoneterapeuten ser under og på fødderne et fuldstændigt kort over menneskekroppen, hvor hver kropsdel har en reflexzone. Ved at behandle ømme reflexzoner med specielle trykkombinationer kan en zoneterapeut påvirke organerne og genoprette kroppens balance.

Læs mere om undersøgelsen og meld dig til på www.helzeastma.dk.

Der mangler deltagere Astma-Allergi Forbundet om alternativ behandling Astma-Allergi Forbundet arbejder for at skabe en bedre hverdag med hele løsninger for mennesker berørt af astma og allergi. Alternativ behandling kan være med til at give en bedre hverdag, hvis det virker for dig. Inden du går i gang med en behandling, skal du blot overveje følgende: • Diskutér behandlingen med din læge, og drop aldrig din konventionelle astmamedicin. • Tænk over, hvad dit formål med den alternative behandling er. • Overvej hvor mange penge, du vil bruge på behandlingen. • Find en behandler, du føler dig tryg ved. • Husk, at der ikke findes videnskabelige beviser på, at alternativ behandling virker eller ikke virker. Nogle har gode erfaringer og andre mindre gode. Stol derfor på dine egne oplevelser.

Der mangler stadig deltagere i forskningsprojektet om alternativ behandling af astma, og har du astma, har du derfor mulighed for at være med. Du skal være over 18 år for at deltage, må ikke have røget inden for det sidste år eller tidligere have været storryger, og du skal have taget astmamedicin i mindst et halvt år. Gravide og ammende kan ikke deltage. Undersøgelsen foregår på Århus Universitetshospital, så du skal også have mulighed for jævnligt at kunne kommer dertil.

5/2007 AstmaAllergi Bladet 15


Børn har brug for både latter og medicin Hospitalsklovnen Stella tryller, blæser ballondyr og sæbebobler for børnene på børneafdelingen. Det er sjovt og giver godt humør. Men det hjælper også børnene til at tage deres medicin.

Hospitalsklovnen Stella hedder i sit civile liv Charlotte Nefer og er uddannet skuespiller. Hendes søn fik som 8- og 13-årig behov for operationer i ryggen, og oplevelsen gav hende ideen til at gøre noget for syge børn. I dag lever hun af at være hospitalsklovn og arbejder på Rigshospitalet, Hvidovre Hospital og Hillerød Hospital. Mød Stella og Charlotte på www.hospitalsklovnen-stella.dk.

16 AstmaAllergi Bladet 5/2007

Af Karoline Lawætz Simon slog og sparkede. Det havde han gjort et stykke tid, for han ville ikke suge i inhalatoren med astmamedicin, som hans mor prøvede at få ham til. Men han skulle have sin medicin, så moren forsøgte tålmodigt at få ham til at sidde stille. Efter et stykke tid hentede sygeplejersken Stella. Hun havde mødt Simon på gangen lidt forinden og lavet et ballondyr til ham, så de kendte hinanden lidt. Simon forklarede Stella, at han syntes, der var for meget luft i inhalatoren. Stella lyttede. Og så sugede hun luften ud af inhalatoren med sin ballonpumpe. Simon var tilfreds med inhalatoren efter Stellas behandling, så det blev muligt for ham at suge i den. Samtidig fik han en god oplevelse og følelsen af sejr, fordi Stella bekræftede ham i, at der faktisk VAR noget galt med inhalatoren.


Sådan beskriver en sygeplejerske en typisk situation på afdelingen fra en dag, hvor Stella er der. I sit civille liv hedder Stella Charlotte Nefer og er uddannet skuespiller. Denne formiddag er hun lige mødt på arbejde og starter som altid med at tale med personalet om, hvilke børn hun skal besøge. Lille pige med stor næse Efter rapporten hos personalet forsvinder Charlotte i ti minutter. Hun ser helt anderledes ud, da hun kommer tilbage som Stella. Nu har hun en stribet kjole på, små flade sko og en stråhat på hovedet. Hvis ikke det havde været for den store røde næse og de meget røde kinder, kunne man tro, at her var tale om en stor skolepige. Og så er hun genert. Nærmest en undskyldning for sig selv, da hun træder ud på gangen. Efter sig trækker hun en stofsnegl på hjul, som hedder Turbo Lejf. Og tasken over skulderen buler ud med spændende ting. Forelsket i Turbo Lejf Stella når ikke mange skridt hen ad gangen, inden Rasmus får øje på hende. Han er 12 år og autist, og han kender Stella fra sine mange besøg på børneafdelingen. Rasmus går målrettet hen og tager snoren til Turbo Lejf ud af hånden på Stella. Og så begynder han at gå frem og tilbage på gangen. Nogle gange vælter sneglen, når de skal vende. Men så rejser Rasmus den tålmodigt op igen og fortsætter sin vandring. Imens får Stella en snak med Rasmus’ mor. Men selv Stella, som ellers viser sig at være meget tålmodig, må videre til de næste børn. Listen er lang, så Rasmus får lov til at passe Turbo Lejf alene for en stund. Magi i hænderne Efter besøg på mange forskellige stuer kommer Stella ind til Louise og hendes mor. Louise sidder ved et bord og tegner, men så snart hun ser Stella træde ind af døren, glemmer hun alt om papir og blyant.

– Hvorfor har du sådan en rød næse, vil Louise vide. – Det er fordi, det ser flot ud. Og så er det moderne – der er i hvert fald mange, som har det, siger Stella meget forsigtigt. Louise vil gerne se et tryllenummer, så Stella sætter sig ned og stikker hånden i sin orange taske. Frem kommer en minikommode, en terning og en flot glimmertryllestav. Stella prøver at trylle terningen væk indeni kommoden, men det vil ikke helt lykkes for hende. Så Louise må hjælpe, og straks går det meget bedre. – Jeg kan trylle! udbryder Louise begejstret. Og så finder Stella ud af, at Louise har magiske hænder. Stella finder på flere tryllerier, og alle griner. Tasken indeholder også balloner i alle regnbuens farver. Louise vælger en af dem, og Stella laver et dyr af den til hende. Og så får hun et postkort, hun kan farvelægge. – Det hjælper at få besøg af Stella. Det føles dejligt i mit hoved, smiler Louise imens hun lægger hånden op på toppen af hovedet. Personalet leger mere Diana Skaaning er klinisk vejleder på børneafdelingen, og hun kender Stella rigtig godt. – Stella påvirker også personalet på en positiv måde. Her er simpelthen en anden stemning på de dage, hvor hun besøger os. Hun appellerer til det legende barn i os alle sammen, når der pludselig er sæbebobler over det hele. Så jeg oplever, at personalet leger mere og bliver bedre til at tænke legen med ind i behandlingen. Rasmus’ mor kommer gående med Turbo Lejf i hænderne og Rasmus i hælene. Hun har nu gået i godt og vel halvanden time med ham og sneglen ude på gangen, og det synes hun er nok for denne gang.

Rasmus har nydt det, og så har de alle – både store og små - glædet sig over alt, hvad Stella har trukket op af tasken. Lige fra tryllestav og sæbebobler til en tandbørste, som tilfældigvis kommer op ind imellem ved en fejltagelse. Der er ingen dyre batteridrevne stimulanser til ungerne. Den vare, Stella leverer, er nærvær, tryghed og opmærksomhed.

Brug leg, når du giver medicin Det kan godt være, at du ikke behøver klæde dig ud som klovn og tage en rød næse på, når du skal give dit barn astmamedicin. Men du kan lege medicinen i dit barn og lige som Stella sørge for, at det bliver en rar situation. Her får du nogle råd. • Gør det til en rolig stund, når dit barn skal have medicin – undgå at det bliver en kamp. • Start med at lege med spaceren uden medicin, så dit barn opnår større fortrolighed med situationen. Brug spaceren uden medicin til bamsen og dukken, hvis de pludselig får astma. • Brug leg og fantasi, når dit barn skal have medicin. Leg at dit barn er en dykker med en dykkermaske. • Der er mulighed for at købe spacerbetræk formet som fisk, der fungerer som camouflage for spaceren. • Dit barn kan med det samme mærke, hvis du ikke kan lide at give medicinen. Mind derfor dig selv om, at behandlingen gavner – dit barn får det værre uden medicin. • Hvis du er utryg ved den behandling, dit barn skal have, bør du søge yderligere information hos din læge.

5/2007 AstmaAllergi Bladet 17


Et gratis tilbud

Astma skoler Her kan du se nogle af landets astmaskoler. Hvis du er i tvivl om, der er en astma­­skole i din region, så forhør dig hos din læge eller på dit hospital. På astmaskoler kan børn og unge få kurser i, hvordan de håndterer astma i en almindelig hverdag. Herning Astmaskole for børn og unge i 1.-9. klasse og deres forældre. Aldersopdelt undervisning – 1.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse. Mere info på telefon 99 27 25 30 og hecgw@ringamt.dk. Århus Astmaskolen for bør og unge i Århus – og deres forældre. 6-14 årige – aldersopdelt undervisning i hold på 5-6 børn. Mere info på telefon 89 49 67 81 eller astmaskolen@sks.aaa.dk.

Aalborg Astmaskolen for 6-16 årige med astma samt deres forældre i Region Nordjylland. 6-16 årige – aldersopdelt undervisning på hold á 4-6 elever. Mere info på telefon 99 32 16 72 eller astmaskolen.aalborgsygehus@rn.dk og www.aalborg-sygehus.dk. Randers Astmaskolen for 6-15 årige samt forældre med 0-5 årige børn med astmatisk bronkitis. 6-15 årige – aldersopdelt undervisning 6-9 år, 9-12 år og 12-15 år. 6-8 elever pr. hold.

Mere info på www.sundhed.dk – under Randers Centralsygehus, børneafd. For forældre til 0-5 årige børn med astmatisk bronkitis er der mere info på telefon 89 10 87 12 torsdage kl. 8.00-9.00. Viborg Astmaskole for børn og unge ml. 6-15 år. Forældre deltager sammen med børnene fra 6-12 år, samt astmatisk bronkitis/astmaundervisning til forældre til børn ml. 0-5 år. Mere info på telefon 89 27 22 60 el. 89 27 28 45 eller kirsten.skov@sygehusviborg.dk.

Astma-Allergiforeningen Nordsjælland afholder

ASTMA-ALLERGIDAG PÅ BORNHOLM Lørdag 29. september på Radisson SAS Fredensborg Hotel, Rønne Den dag kan børn og voksne med astma og allergi lære nyt om behandlingen af disse sygdomme og være med til at opnå den bedste behandling.

• Kontrol af inhalationsteknik • Rådgivning om indeklima • Aktiviteter for børn (under tilsyn af pædagog)

Arrangementet omfatter: • Foredrag ved overlæge, dr.med. Merete Jørgensen, Nordsjællands Hospital i Hillerød, og overlæge, dr.med. Peter Plaschke, Gentofte Hospital om fremskridt i behandlingen af astmatisk bronkitis og astma, herunder selvstyring i behandlingen. Spørgetid med de to foredragsholdere • Astma-test • Måling af lungefunktion

Af hensyn til tilrettelæggelsen bedes man tilmelde sig senest 15. september. Ring 21 68 07 41 eller 47 94 03 42 eller send en mail til kontakt@astma-nordsj.dk med dit navn og antal personer (børn og voksne) til arrangementet.

18 AstmaAllergi Bladet 5/2007

Deltagelse er gratis og åben også for tilrejsende til den populære klippeø, f.eks. medlemmer af andre lokalforeninger. Turistinformation findes på www. bornholm.info. Om søndagen er der byvandring i det gamle Rønne med kyndig natur­ vejleder.


Læserne om AstmaAllergi Bladet

Topkarakterer med plads til forbedring 342 meget tilfredse læsere valgte at give deres besyv med, da AstmaAllergi Bladets redaktion i majnummeret bad om jeres uforbeholdne mening om blad og indhold. Nyt layout og mere fokus på hverdagen skal gøre AstmaAllergi Bladet endnu bedre fremover.

D BU 38 IL g ST 0 o 3 LEM3, 2 MED6, s.

10 Foråret står i fuldt flor – Dagens Pollental skal måles, tælles og rapporteres ket i centrum Sæt mennes Patientreform: pollen fordejlig. Solen er Men den varsler også er sæson forlæng20 me Klimaændring sæson derhjem for solcreme jek: Forebyg Operation AllergiT 30 Astma opdaget ved et tilfælde. Håndboldspilleren Rikke Schmidt spiller

Astma-A rygeregler skuffer Undtagelser i nye

Nr. 3

Maj 2007 Udgivet af Astma-Allergi Forbundet www.astma-allergi.dk

. . . . s. 16 ............. AllergiØkonomi . . . . . . s. 24 og allergi . . . . . Fastelavnssminke . s. 26 ............. Pollen løser mordgåder

Nr. 1

Sommersjov

på eliteniveau, og hun har astma

Nye rygereglerllergi Forbundet

Leise blev opfinder. Slut med svedlugt i tøjet. Læs mere side 12

Otte siders sommersjov til liggestolen. Læs mere side 15

Januar 2007 bundet ma-Allergi For Udgivet af Ast ergi.dk www.astma-all

Nr. 4

Danmarksmester. Mads Bangsøe løb fra astmaen. Læs mere side 8

Juli 2007 Udgivet af Astma-A llergi Forbundet www.astma-allergi. dk

Klar til at rykke indendørs Grundlæg det gode indeklima i september 4 råd om allergibørn og kæledyr . . . . . . . s. 12 Marts 2007 Nr. 2

bundet llergi For f Astma-A dk Udgivet a a-allergi. www.astm

Brug latter, når børn skal ha’ medicin . . . s. 16 Tjek dit hus for skimmelsvampe . . . . . . . s. 22

Nr. 5

September 2007 U dg i v e t a f As t ma - A l l e rg i F o r b u nde t w w w. a s t ma - a l l e rg i . d k

Af Tinne Vestergaard Nielsen og Jytte Grove I kan i den grad lide jeres medlemsblad. Hele 90 pct. af jer får læst AstmaAllergi Bladet hver gang, det kommer ind ad brevsprækken. Mere end hver tredje får endda læst tre-fire artikler fra ende til anden i hvert blad. Det er rigtig flot, og noget mange medier ikke kan gøre os efter.

Jagten på den gode søvn...

Fremtidens dyner og puder, TempraKON® hjælper kroppen til at opnå en komfortabel temperatur og sørger for at opretholde den optimale individuelle kropstemperatur for en bedre nattesøvn. TempraKON® benytter OUTLAST® materialet som er et temperaturregulerende materiale, der oprindeligt er udviklet af NASA til deres astronauters rumdragter. TempraKON® produkter kan vaskes ved 60°C og tørretumbles uden at effekten forsvinder. Produkterne er med Dansk Varefakta, Økotex/ NOMITE godkendt, og deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Forbundet.

Høj troværdighed Næsten ni ud af ti er så glade for AstmaAllergi Bladet, at I synes bladet er relevant for venner og bekendte, der ikke er medlemmer af Astma-Allergi Forbundet. Og jeres vurdering af bladets troværdighed og faglige kvalitet kan ikke blive meget bedre. Mange, mange tak for bedømmelsen her fra redaktionen. Bladets udseende og layout er I nogenlunde tilfredse med, selvom der er plads til forbedring. Det vil I ha’ I vil rigtig gerne læse om forskning, og ni ud af ti nævner nyt fra forskningen, som noget af det, I helst så mere stof om i jeres medlemsblad. Rigtig mange af jer, ville gerne læse mere om jeres egen sygdom, og næsten lige så mange, så gerne mere stof om sygdomme generelt. Mere om sundhedspolitik, alternativ behandling og brevkassespørgsmål er også på ønskelisten. Det kendte med et twist Vi har taget jeres besvarelser og kommentarer til os og har set på, hvordan vi laver et endnu bedre blad fremover. Et opdateret layout er noget af det, der skal til, og allerede fra næste nummer, får AstmaAllergi Bladet et nyt og friskere ansigt. Fremover vil hvert blad have et bærende tema. Samtidig kan du være sikker på, at hvert af de store sygdomsområder inden for astma og allergi får spalteplads hver gang. Vi vil sætte større fokus på din hverdag og på, hvordan du lever godt med den udfordring, det er at have astma eller allergi. Og så vil du heller ikke blive snydt for Nyt fra forskningen, som igen bliver et fast element i hvert nummer. Glæd dig også til en fast klumme, hvor kendte danskere med humor og indlevelse skriver om hverdagen med astma eller allergi.

5/2007 AstmaAllergi Bladet 19


brevkassen

Send dine spørgsmål til AstmaAllergi Bladet Universitetsparken 4 · 4000 Roskilde blad@astma-allergi.dk

Medlemmer kan skrive til AstmaAllergi Bladets brev­kasse med spørgsmål relateret til overfølsomhedssygdomme. Akutte spørgsmål bør dog altid stiles til egen læge. Kun offentliggjorte spørgsmål får svar fra ekspertpanelet.

Hvorfor siger I ok for parabener? Kære brevkasse I et tidligere nummer af AstmaAllergi Bladet har jeg læst en artikel om parabener, hvor jeg synes, det var skuffende at læse, at I hos Astma-Allergi Forbundet tillader parabener i de produkter, der er deklareret i samarbejde med jer. Jeg mener, at parabener sagtens kan undgås. Der findes en hel del cremer, shampooer, makeup og så videre uden konserveringsmidler. Både Brugsen, Føtex, Irma, helsekostforretninger og apoteket kan tilbyde produkter til både små og store uden konserveringsmidler. Så hvorfor skal vi egentlig påføre os selv og naturen alt det skidt, når det sagtens kan undgås? Venlig hilsen Jeanne Hej Jeanne Du har ret i, at der findes cremer uden konserveringsmidler. Men har du allergi, anbefaler Astma-Allergi Forbundet, at du vælger hudplejeprodukter med konservering. Særligt i forhold til allergi er det nødvendigt at konservere produkter, der kommer i kontakt med huden. Produkter uden konservering kan være fulde af bakterier og kan rådne – faktorer som kan forværre kontakt- og børneeksem. Vi vurderer derfor, at det er nødvendigt at bruge konserveringsmidler i de rette koncentrationer, hvis du har eller vil undgå kontakteksem. Men det er rigtigt, at det er en svær balance. På den ene side må kon-

John Heinig Lunge– og voksenlæge

Arne Høst Børnelæge

20 AstmaAllergi Bladet 5/2007

centrationen ikke være for høj, da det kan give allergi over for stoffet, men samtidig skal der være nok konserveringsmidler til at forhindre produktet i at fordærve. I Danmark er det Miljøministeriets bekendtgørelse om kosmetiske produkter, der afgør indholdet af parabener i kos­ metik. Der må højst indgå 0,4 pct. for et enkelt paraben og 0,8 pct. for en blanding af parabener i hudplejeprodukter. Produkter deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Forbundet ligger under disse grænseværdier. Indholdet af konserveringsmidler i produkterne er altså så lavt som muligt, men samtidig akkurat højt nok til at forhindre, at der kommer bakterier i produkterne. Det er denne rette balance, vi arbejder med i vores

deklarationsordning. Det vil sige, at vi deklarerer produkter, hvor der er minimal risiko for allergi. I Astma-Allergi Forbundet kan vi også se, at det negative fokus, der har været på konserveringsmidler – blandt andet parabener – har gjort, at nogle producenter har fjernet de gængse midler fra deres produkter. I stedet bruger de parfume som konservering. Det er faktisk rigtig uheldigt, for set med allergibriller er parfume et større problem end parabener. Hvis du bruger mange produkter med parfume, risikerer du nemlig at få parfumeallergi. Venlig hilsen Ewa Daniél, cand.tech.soc Miljø- og sundhedskonsulent i Astma-Allergi Forbundet

Over 4 pct. af den danske befolkning lider af parfumeallergi. Det er en fordobling over de seneste 10-15 år. Stigningen skyldes, at vi bruger mere og mere parfume.

Hvor meget nikkel er der i smykker og mad? Jeg har en halskæde, hvor belægningen er gået af selve kæden. Min kusine har den samme kæde, og hun får kontaktallergi af den. Når hun tester den med et nikkelsæt fra apoteket, viser den indhold af nikkel. Jeg har skiftet forlængerkæden og låsen til sølv på min kusines kæde. For mit eget vedkommende er der ikke meget at gøre, da det ikke er en kæde, man kan købe sig til.

Finn Schultz Larsen Hudlæge

Er der mon nikkel i min kusines og min egen kæde? Hun er testet positiv over for nikkel. Og hvor troværdig er sådan en nikkeltest fra apoteket egentlig? Endelig vil jeg også gerne vide, om man kan være allergisk over for nikkel i mad? Venlig hilsen Annemette

David Sherson Arbejds- og miljømediciner

Janne Sommer Biolog


brevkassen

Hej Annemette Nikkel er et af de mest almindelige metaller i naturen og i vores miljø. Nikkelallergi betyder, at du kan få eksem, hvis huden kommer i kontakt med nikkel fra metalgenstande som ure, bukseknapper, smykker, brillestel, mønter eller lignende. Det gælder først og fremmest om at undgå hudkontakt med det metal, du ikke kan tåle.  Nikkel indgår i metallegeringer, og nikkel kan derfor indgå i eksempelvis sølv og titan. Ifølge Miljøministeriets nikkelbekendtgørelse må genstande, der er beregnet til at komme i direkte kontakt med huden ikke frigive nikkel over en grænseværdi på 0,5 mikrogram pr. kvadratcentimeter pr. uge. Det kan for eksempel være genstande som smykker, spænder, ure og lynlåse.

desværre vist sig, at forretninger sælger produkter, som frigiver nikkel over den tilladte grænseværdi. Forretningen er naturligvis ansvarlig for, at de produkter, som de forhandler, overholder reglerne i bekendtgørelsen. Normalt vil nikkelmængder under grænseværdien på 0,5 mikrogram pr. kvadratcentimeter pr. uge ikke give anledning til udvikling af allergi over for nikkel eller give eksem ved allerede udviklet allergi. Undersøgelser viser dog, at nogle mennesker med nikkelallergi reagerer på nikkelmængder under grænseværdien. Som et alternativ til nikkel kan man normalt bruge aluminium, rustfrit stål (stainless steele) og rødguld.

Mange smykker har en overfladebehandling, som kan blive slidt af, når du bruger smykket. Derfor er det en god idé at teste dine gamle smykker for at se, hvor meget nikkel de afgiver. Overfladebehandling og belægninger skal kunne holde til mindst to års almindeligt slid ifølge loven.

Hvis din kusines smykke er under to år gammelt, og smykket frigiver nikkel over grænseværdien – det vil sige, hvis en test med nikkelsættet fra apoteket er positiv – bør hun kontakte Miljøstyrelsens Kemikaliekontor. De kontrollerer, at lovgivningen overholdes, og kan derfor gå videre med sagen over for producenten/importøren. Hvad angår nikkeltesten fra apoteket, kan du godt regne med den. Videncenter for Allergi og Miljøstyrelsen anbefaler begge nikkelsættet fra apoteket til test af metalholdige materialer.

Vil du købe et smykke, kan det være en god idé at bede forretningen om at vise dokumentation for, at produktet ikke frigiver nikkel over grænseværdien. Det har

Du kan læse mere om nikkelbekendtgørelsen på Miljøministeriets hjemmeside www. mst.dk. På hovedsiden kan du søge på nikkel faktaark.

Der er endnu skrappere krav til smykker som ørestikker og piercingsmykker. De må ikke frigive mere end 0,2 mikrogram pr. kvadratcentimeter pr. uge.

Sven Johansen Øjenlæge

Håkun Djurhuus Advokat, miljø-, indeklima- og forsikringsret

Peter A. Nielsen Indeklimaekspert

Du spørger også om nikkel i mad. Som regel er det kun noget, der bliver aktuelt, hvis du har meget svært eksem, som ikke forsvinder, selv om du undgår hudkontakt med nikkelholdige genstande. Så kan du forsøge en nikkelfattig diæt. Jeg vil gerne understrege, at det er meget sjældent, du som nikkelallergiker reagerer på nikkelindholdet i fødevarer. Derfor bør du tale med din læge eller hudlæge, før du går i gang med at udelukke fødevarer med højt nikkelindhold. Astma-Allergi Forbundet har i samarbejde med Fødevaredirektoratet udarbejdet pjecen “Nikkelallergi og mad”. Den indeholder lister over de fødevarer, som er analyseret for deres nikkelindhold. Ved hjælp af denne pjece kan du beregne, hvor meget nikkel du spiser hver dag. Pjecen kan bestilles i butikken på www.astma-allergi.dk. Med venlig hilsen Betina Hjorth Ernærings- og husholdningsøkonom samt Rådgiver i Astma-Allergi Forbundet

Har du spørgsmål om astma, allergi, høfeber, børneeksem eller andet på astma- og allergiområdet? Så kan du kontakte Astma-Allergi Forbundets Rådgivning på tlf. 43 43 42 99 alle hverdage mellem kl. 10-12 og 13-15.

Jannie Dyring Jurist, social- og forvaltningsret

Betina Hjorth Ernærings- og husholdningsøkonom

5/2007 AstmaAllergi Bladet 21


Infektioner, træthed og hovedpine

Er svampene flyttet ind? Skimmelsvampe er mistænkt for en lang række ubehagelige symptomer. Men det kan være vanskeligt at vurdere, om der er skimmelsvampe i din bolig. De kan være svære at finde, og dine symptomer kan være diffuse.

Af Tinne Vestergaard Nielsen Vi kender den alle sammen, den karakteristiske sommerhusagtige lugt. Et kort øjeblik kan den endda vække minder om feriehygge og lange barndomssomre i farmor og farfars sommerhus ved Vesterhavet. Men de er ikke den mindste smule hyggelige, skimmelsvampene, som er årsag til den velkendte lugt af jordslået sommerbolig. For mange af de forskellige svampearter, der samlet går under betegnelsen skimmelsvampe, formerer sig ved at udsende millioner af svampesporer til luften. Sporer, som generer mennesker med allergi over for skimmelsvampe, og giver dem symptomer som astma og høfeber. Ikke kun allergi Men også mange ellers raske mennesker får det skidt, når de opholder sig i bygninger med fugt og skimmelsvampevækst. Hvad det præcist er, de reagerer på, ved man ikke med sikkerhed. Et bud er de giftstoffer (mykotoksiner), som nogle af skimmelsvampene producerer for at beskytte sig mod deres naturlige konkurrenter. Irriterede slimhinder, hovedpine, træthed, nedsat koncentrationsevne og generel utilpashed er bare nogle af de symptomer, som personer med gener fra skimmelsvampe beretter om. Men eksperterne er ikke enige. Nogle hævder, at skimmelsvampenes synderegister er meget længere, andre at i hvert fald en del af symptomerne skyldes helt andre faktorer. Vanskelig diagnose Med mindre der er tale om en egentlig skimmelsvampeallergi, kan det være utroligt vanskeligt at finde årsagen til så diffuse symptomer som beskrevet oven for. Har du ikke selv mistanke til skimmelsvampe og dårligt indeklima, er det langt fra sikkert, at din læge vil kigge i den retning for en mulig forklaring. Det bliver heller ikke nemmere af, at langt fra alle reagerer, når de bliver udsat for skimmelsvampe. Noget tyder dog på, at du reagerer hurtigere og ved lavere mængder, hvis du i forvejen har følsomme luftveje. Oplever du, at dine symptomer aftager eller forsvinder helt, når du er hjemmefra i nogle dage, kan det være et tegn

Tjek for skimmelsvampe derhjemme • Lugter det muggent eller jordslået i dit hjem, når du kommer ind udefra? Spørg eventuelt en af dine bekendte, hvordan vedkommende synes, din bolig lugter. Nogle holder op med at kunne lugte svampen, hvis de har boet med skimmel­ svampe i et stykke tid. • Er der fugtskjolder i badeværelse, køkken, kælder eller andre rum? • Er der synlig skimmelvækst bag skabe, på kolde ydervæge eller på vinduesrammer?

22 AstmaAllergi Bladet 5/2007


pü, at det hjemlige indeklima langt fra er i orden. Generne behøves dog ikke skyldes skimmelsvampe, men kan ogsü stamme fra brÌndeovnen, dit kÌledyr eller husstøvmider.

LĂŚs mere om skimmel pĂĽ

Svampene flytter ind Skimmelsvampe stortrives pü fugtige, organiske materialer i din bolig, fx gipsplader, isolering, tapet og tekstiler. Fugt i din bolig kan opstü pü flere müder. Den første er for høj luftfugtighed pü grund af sükaldt brugsfugt fra dine og din families aktiviteter – fx madlavning, bad og tørring af vasketøj. En familie pü fire producerer faktisk hele ti liter vÌske i døgnet pü den müde. VÌske, der skal ud af boligen igen, hvis den ikke skal blive for fugtig. Det sørger du for ved at varme op og lufte ud med gennemtrÌk mindst tre gange om dagen. Er der meget høj relativ luftfugtighed i din bolig gennem en periode, vil materialerne i huset komme til at indeholde meget fugt, og sü kan der opstü skimmelsvampevÌkst. Fugt i boligen kan ogsü skyldes dürligt isolerede ydervÌgge og mere eller mindre skjulte byggeskader og utÌtheder i dit hjems konstruktion. Det er her, man ser de helt store skimmelsvampeangreb, der oven i købet kan vÌre svÌre at opdage, fordi svampene ikke nødvendigvis er synlige, men fx holder sig under gulvbrÌdder og inde i vÌgge. Selvom du ikke ser noget til selve skimmelsvampene, vil svampenes sporer og giftstoffer spredes i alle boligens rum og kunne gøre dig og din familie syg.

• astma-allergi.dk • Bestil eller download Forbundets pjece �Skimmelsvampe i boligen�. • Skimmel.dk • SST.dk/skimmel Her finder du Sundhedsstyrelsens pjece �Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger - om udredning og diagnostik hos alment praktiserende lÌger�. • SBI.dk

rengøre med et svampedrÌbende middel som RodalonŽ eller KlorinŽ. Og sü skal du naturligvis sørge for at sikre et godt indeklima fremover, sü svampene ikke kommer igen. Husk at rengøringsmidler med klor kan genere følsomme luftveje. Er det utÌtheder i boligens konstruktion, der har forürsaget skimmelangrebet, er det vigtigt, at du lader fagfolk vurdere og udbedre skaden. Bor du til leje, skal du kontakte dit boligselskab eller din udlejer. Er boligen en ejerbolig, er det som udgangspunkt dig selv, der skal betale alle udgifter i forbindelse med saneringen af dit hjem. I visse tilfÌlde vil din ejerskifte- eller rørforsikring dÌkke udbedring af skaden helt eller delvist.

Farvel til skimmel Der er kun ĂŠn vej frem, hvis du har opdaget skimmelsvampevĂŚkst i din bolig: Svampene skal vĂŚk. Skyldes skimmelvĂŚksten brugsfugt pĂĽ et mindre omrĂĽde fx en bundliste i et vindue, kan du i mange tilfĂŚlde selv fjerne svampen ved at

%2$50`$%42%.% NkRDUVÂ?LGERCREMETILFAMILIEN

Ceridal cremerne er helt uden konserveringsmiddel, parabener, parfume, farve, emulgator og lanolin.

Hvad er skimmelsvampe? Skimmelsvampe lever af fugtigt, organisk materiale og spiller en vigtig rolle i naturens kredsløb. Svampene findes inde som ude og vokser i kolonier i form af skjolder, mug eller misfarvninger. SkimmelvÌkst i en bolig er tegn pü fugt. Skimmelsvampe formerer sig ved at danne sporer, som spredes gennem luften. Man kan udvikle allergi over for svampesporerne. De mest almindelige skimmelsvampe at have allergi over for er Alternaria og Cladosporium, som findes i store mÌngder udendørs i sensommeren. Der findes over tusinde forskellige skimmelsvampe.

#ERIDALCREMERNEERUDVIKLETTILTžRHUDSOMIKKETkLERKEMIKALIER MENEROGSkVELEGNETTILNORMALHUD HVISDUVILV�LGEDETRENE #ERIDALNATURALREPAIR „BASERETPkPLANTEOLIER „OPSUGESHURTIGTUDENATEFTERLADEHUDENFEDTET „VIRKERIOPTILTIMER OGSkEFTERVASKOGBAD

#ERIDAL,IPOGELOG,IPOLOTION „FEDTSTOF „L�GGERENBESKYTTENDEHINDEPkHUDEN „SKYLLESIKKEAFIKOLDTVAND

#ERIDALFORHANDLESPkFžRENDEAPOTEKER$UERVELKOMMENTILATFkENGRATISPRžVEPkAPOTEKET ELLERHOS3TIEFEL,ABORATORIES.ORDIC !P3À(AVNEGADEÀ+žBENHAVN+À4LF

5/2007 AstmaAllergi Bladet 23


Familie med skimmelsvampe

Mor, er det vores hus, der ligner en losseplads inden i? Af Tinne Vestergaard Nielsen Sådan lød reaktionen fra Lis Dalgaards yngste søn, Rasmus, da han besøgte familiens hus i Næstved, mens huset stod på den anden ende under en gennemgribende renovering for skimmelsvampe. En mindre ombygning, der skulle give parcelhuset fra 70’erne mere lys og et større køkken, blev til et 1.2 mio. kroners projekt, da en spirende mistanke om skimmelsvampe viste sig at være en realitet. Astma og træthed - Mikkel, vores ældste søn på ni år, har haft astma, siden han var helt lille. Og de seneste par år var astmaen bare blevet værre og værre. Vi kunne ikke forstå det. Samtidig gik jeg og var helt ulideligt træt hele tiden, og både Mikkel og jeg udviklede flere og flere allergier – bl.a. over for skimmelsvampe og husstøvmider, fortæller Lis om tiden inden skimmelsvampene i familiens bolig blev fundet. Men det var familiens ønske om et nyt og større køkken, der endelig bragte forklaringen på Lis’ og Mikkels gener for en dag.

Familien Dalgaard slap af med ­skimmelsvampene, så nu har Lis og Mikkel det godt igen. - Vores hus er fra 70’erne, hvor det nogle gange gik lidt rigeligt stærkt med at få bygget. Allerede få dage inde i projektet ringede håndværkerne og fortalte os, at der var fugtskader og skimmelsvampe i vores gulve. Det viste sig, at der var store fejl på vores sokkel, og at huset ikke havde noget dræn, selvom det ligger på en skrånende grund. Vores fundament virkede simpelthen som en svamp på fugt fra omgivelserne. Flyttede med det samme - Vi fik Teknologisk Institut til at komme forbi og måle vores gulve igennem for fugt og skimmelsvampe. Der var fugt overalt, og i soveværelset, på Mikkels værelse og i stuen var der skimmelsvampe i massevis – værst i soveværelset og på Mikkels værelse. Vi flyttede fra den ene dag til den anden. Først til en kollegas sommerhus og derfra videre til mine forældre, fortæller Lis.

Den originale svenske

A- CREME i den brune klassiske apotekerkrukke

Alle gulve i familiens hus måtte brækkes op, og alle ikkebærende vægge rives ned. Det store hus på 190m2 blev forvandlet til en lagerhal med byggeaffald. - Hele processen tog tre en halv måned. Og så var vi oven i købet heldige. Håndværkerne kunne tage fat med det samme, og vi havde luft i vores økonomi til den uventede udskrivning, fordi vi havde boet i huset i 11 år.

Har du allergieksem kan det anbefales at prøve A-creme • A-creme er i Norge og Sverige en af de mest benytte cremer til tør, irriteret, kløende og sensitiv hud. • A-creme er baseret på jordnøddeolie og A-vitamin, med dokumenteret effekt gennem mere end 50 år. Nok den mest veldokumenterede fugtighedscreme på markedet i dag. • A-creme leveres i krukker med hele 120 ml - vejledende udsalgspris kr. 105,00 • Yderligere oplysninger og direkte bestilling på www.h2f.dk. Se også www.a-creme.com • A-creme sælges gennem førende helsekostforretninger og apoteker eller direkte hos Healht2Family. – Spørg efter den originale A-creme for at undgå kopiprodukter. Grootsvej 5 2680 Solrødsalg@h2f.dk Strand Grootsvej 5 . 2680 Solrød Strand . Telefon: 4615 4403 . www.h2f.dk . e-mail: E-mail: salg@h2f.dk Telefon: 4615 4403 Telefax: 4615 4453

24 AstmaAllergi H2F ann AAB.indd 1

Bladet 5/2007

Bedre tider Heldigvis har renoveringen givet pote. Familien Dalgaard har fået en bedre hverdag. - Mikkels astmasymptomer er meget mindre udprægede i dag, og han er gået væsentligt ned i medicin. Helt slipper han nok ikke af med medicinen, for han har jo stadig sin husstøvmideallergi. Men det er dejligt at se sin dreng trives og cykle til skole, svømning og gymnastik. Selv er jeg langt om længe sluppet af med den altoverskyggende træthed. Skulle jeg alligevel være træt en dag, er det fordi, ungerne har været umulige, og alting har stået på den anden ende. Men sådan skal det jo være en gang imellem, griner Lis.

CVR nr. 28 96 32 70

4/3/07 11:03:06 AM


Speciallæge John Arnved er en af de læger herhjemme, som ved mest om patienter med symptomer fra skimmelsvampe

Allergilægen om skimmelsvampe

Nogle gange kan jeg lugte diagnosen Af Tinne Vestergaard Nielsen - Mennesker, der har skimmelsvampe tæt inde på livet, bliver ofte fulgt af en letgenkendelig lugt af fugtigt sommerhus, der sidder i deres tøj. Lidt humoristisk sagt, så kan diagnosen nogle gange stilles i venteværelset, fordi jeg kan genkende lugten, fortæller John Arnved. Han er ledende speciallæge i landets største allergiklinik, Lunge- og Allergiklinikken, i hjertet af København, og en af de læger i Danmark, der møder flest patienter med reaktioner på skimmelsvampe. To slags symptomer - Cirka 15 pct. af de patienter, der reagerer på svampene, har en egentlig skimmelsvampeallergi og får astma- eller høfebersymptomer, når de udsættes for de svampe, de ikke tåler. De kan være svære at diagnosticere, fordi der findes så utrolig mange forskellige skimmelsvampe, man kan have allergi over for.

Symptomer på skimmelsvampe Mennesker, der har været udsat for skimmelsvampe, fortæller om følgende symptomer: •  Astma •  Høfeber •  Forringet korttidshukommelse •  Nedsat koncentrationsevne •  Voldsom træthed •  Generel utilpashed Det er vigtigt at være opmærksom på, at symptomerne kan skyldes andet end skimmelsvampe.

- De resterende 85 pct. kommer med mere diffuse symptomer som nedsat korttidshukommelse, koncentrationsbesvær og en enorm træthed, der ofte skyldes, at de bruger en masse energi på at huske. Her er der tale om toksiske reaktioner, der skyldes de giftstoffer, nogle af skimmelsvampene udsender, forklarer allergilægen. Kan ikke huske John Arnved fremhæver særligt den nedsatte korttidshukommelse som stærkt invaliderende for de mennesker, som bliver syge af skimmelsvampene. De fungerer ikke i hverdagen og prøver at skjule det, fordi de er flove. Men nedsættelsen af patienternes korttidshukommelse er skam reel nok og kan påvises i neuropsykologisk tests, der oprindeligt blev udviklet til at afsløre malersyndrom. - Vi oplever, at helt unge mennesker fx ikke kan huske, hvem de lige har talt med i telefonen, eller hvem morderen var i den film, de lige har set. Symptomer man ellers forbinder med demens. Særligt problematisk er det med børn, fordi symptomerne kan forveksles med andre forstyrrelser, fremhæver John Arnved. Heldigvis tyder det på, at de reaktioner, der skyldes skimmelsvampenes giftstoffer, forsvinder igen, når man ikke længere udsættes for toksinerne. Eneste behandlingsmulighed er nemlig at blive svampene kvit i boligen. Vi ved for lidt Ofte er det folk selv, der har fået mistanke om, at det er skimmelsvampe, der er skyld i de ubehagelige symptomer. - Der er en stor mangel på forskning på området, og vi læger ved ikke nok om denne her problematik. I Finland er de så småt gået i gang med at forske, men skal vi kunne hjælpe patienterne hurtigere og bedre herhjemme, må vi også i gang med forskningen i dansk regi, slutter John Arnved.

5/2007 AstmaAllergi Bladet 25


luft

Dit nye hjem kræver ekstra luft Et helt nybygget hus er ingen garanti for et godt indeklima. Tværtimod skal du ofte være endnu mere omhyggelig med at varme op og lufte ud i de første måneder. Af Lise Nørgaard

Skal du selv bygge? Der er masser af retningslinjer, du kan følge for at få et godt indeklima, hvis du selv skal bygge eller deltage i projektet. Du finder masser af information i brochuren ’Nyt hus – det gode indeklima’. Den kan du bestille hos Astma-Allergi Forbundet på tlf. 43 43 59 11 eller hente på www.nyhusforeningen.dk

Alt ser som regel pænt og nymalet ud, når du flytter ind i en helt nybygget bolig. Og sammen med den byggesagkyndige har du sikkert tjekket, at der ikke er ridser i gulvene, og at alt er færdigt. Men hvad der kan være rigtig svært at tjekke er, om dit nye hjem har et godt indeklima. Et nybygget hus eller en nybygget lejlighed afgiver nemlig en masse afgasninger fra byggematerialerne. Det er både byggeelementerne, træet, køkkendelene, gulv, maling, ja stort set alle materialer, der i den første tid afgiver fugt og gasser. – En tommelfingerregel med et nybygget hus eller lejlighed er, at du venter omkring en måned, fra boligen er helt færdig, til du flytter ind. Så har de fleste materialer nået at afgasse til et rimeligt niveau, forklarer Linda Nielsen, ansvarlig for indeklimaområdet i Astma-Allergi Forbundet.

Hvor længe gasser mine møbler Teknologisk Institut har et indeklimamærke. Alle indeklimamærkede produkter er deklareret med en tidsværdi i døgn. Den viser, hvor lang tid det tager, før alle afgasninger er ude af produktet. Nogle produkter, fx lofter, er også mærkede for partikelafgivelse. Du kan finde en oversigt over produkterne på www.teknologisk.dk/byggeri/253.

3 gode råd til indeklimaet i dit spritnye hjem • Vent en måned med at flytte ind. Så har de fleste materialer afgasset til et rimeligt niveau. • Sæt varme på og luft ud fem-ti minutter tre gange dagligt. Så fjerner du den dårlige luft fra afgasningen og sænker samtidig luftfugtigheden. Det gør livet sværere for både husstøvmider og skimmelsvampe. • Gør grundigt rent, lige inden du flytter ind.

26 AstmaAllergi Bladet 5/2007

– Du skal naturligvis lufte grundigt ud i perioden, og så er det også vigtigt, at du varmer huset op samtidig. Varmen får fugten fra de nye materialer til at forsvinde, fortsætter hun. Inden du flytter ind, er det også vigtigt, at du gør grundigt rent. Så fjerner du byggestøv og andre partikler. Frisk luft ekstra vigtigt Udluftning og varme er mindst lige så vigtigt i nye huse som i gamle. Årsagen er, at byggeriet i dag er meget tæt. Det skal holde på varmen, så vi ikke bruger for megen energi og kan mindske CO2 udslippet. Det er alt sammen godt for miljøet, men det betyder også, at du skal være ekstra opmærksom på selv at lufte ud for at skabe et sundt indeklima. Ganske vist er der i bygningsreglementet også et krav om, at halvdelen af luften i din nye bolig skal skiftes en gang i timen. Men det er umuligt for dig at måle. – Har du mulighed for at få indflydelse på byggeriet, kan du overveje, om du skal investere i et mekanisk ventilationsanlæg. De fås enten med udsugning eller med udsugning og indblæsning. Det sikrer god ventilation og giver mulighed for varmegenvinding, forklarer Linda Nielsen.


Alle huse i dag bygges med mekanisk udsugning, dvs. en ventilator i badeværelset, bryggerset og køkkenet. Normalt er det nok til at give et godt indeklima, hvis du samtidig husker at lufte ud, gøre rent og følger de øvrige indeklimaråd, som fx ikke at ryge indendørs. Skimmelsvampe også muligt Skimmelsvampe i boliger bliver ofte forbundet med gamle og fugtige huse, men der kan også komme skimmelsvampe i nybyggeri. Det kan fx ske, hvis byggematerialerne har været for våde. Det bedste er, hvis byggematerialerne har været overdækket. Men trods det, indeholder de alligevel en del fugt, som de afgiver til omgivelserne, og er de blevet rigtigt våde, kan der gro skimmelsvampe på dem. – Du kan forebygge skimmelsvampene ved igen at følge rådene med at lufte ud med gennemtræk fem-ti minutter tre gange dagligt og varme op i boligen den første tid. Er der først kommet skimmelsvampevækst, er det en anden sag, og det kan være svært at opdage, siger Linda Nielsen. Hun opfordrer til, at du bruger din lugtesans. Hvordan lugter der i dit nye hjem? Der må ikke lugte muggent. I begyndelsen vil du sikkert kun kunne lugte maling og andre byggematerialer, men når afgasningen fra dem er aftaget, må de ikke afløses af en muggen, sommerhusagtig lugt. Hvis du er i tvivl om lugten, så spørg dine gæster. Det er nemlig næsten umuligt at lugte det selv, når du bor i huset og har vænnet dig til lugten.

Størst på glutenfrit Fria er blevet Sveriges største producent af glutenfrit brød takket være et stort og varieret sortiment af gode produkter med et højt fiberindhold. Selvfølgelig både gluten- og mælkefrie. Du vil i løbet af sommeren kunne finde Fria produkterne i flere SuperBest butikker – se hvilke på www.allergikost.com under forhandlere.

www.fria.se Importør: Allergikost Danmark ApS. 44 24 44 88. www.allergikost.com

Luft ud for lukkede vinduer … effekten er til at føle på! Rationel Vinduer har udviklet en skjult ventilationsløsning, der giver masser af frisk luft og sikrer et godt indeklima, selv for lukkede vinduer. Det betyder, at du trygt kan lufte ud, når du ikke er hjemme, uden at bekymre dig om indbrudstyve. Den integrerede friskluftsventil er helt usynlig udefra, nem at betjene indefra og så behøver du bare to ventiler i et rum på 25 kvadratmeter for at leve op til bygningsreglementets minimums krav til naturlig ventilation. Læs mere om, hvordan du kombinerer et godt indeklima med optimal sikkerhed mod indbrud på www.rationel.dk.

5/2007 AstmaAllergi Bladet 27


køkkenhjørnet Har du et godt tip eller gode opskrifter, så skriv til os på AstmaAllergi Bladet, Universitetsparken 4, 4000 Roskilde eller blad@astma-allergi.dk.

Efteråret nærmer sig med blæst og kulde, og dermed er der lagt op til indendørs hygge. Skumringstiden blev i gamle dage brugt til håndarbejde og højtlæsning og måske et stykke kage eller to, serveret til en god kop engelsk te. Derfor er dette nummer helliget bagværk. Mandelmel er godt at bruge i mange slags kager. Det kan være svært at skaffe, men man kan sagtens selv lave det. Blend mandlerne med eller uden hinde, og mal til den grovhed, du måtte ønske. Til makroner og konfekt er det grove mel det bedste. På samme måde kan du i øvrigt lave nøddemel af hasselnødder.

Blommemuffins

Mokkamakroner

150 g mælkefri margarine 150 g sukker 3 æg En knsp. salt 1 tsk. kanel 100 g finthakkede hasselnødder 3 spsk. rismælk 300 g Jyttemel 3 tsk. bagepulver ca. 500 g blommer

75 g hakket mælkefri, mørk chokolade 2 mellemstore æggehvider 200 g melis 125 g mandelmel 1 spsk. stærk kaffe snittede mandelflager (kan købes)

Uden mælk, hvede og gluten

Pisk margarine, sukker, salt og æg til en luftig dej. Bland mel og bagepulver i, tilsæt kanel, nødder og rismælk. Rens blommerne og skær dem i kvarte. Stik ca. 5 blommestykker i hver muffin. Bages ved 180 grader i ca. 20 min. Herefter glaseres de eller overtrækkes med chokolade.

English Scones

Uden mælk, hvede og gluten

Smelt chokoladen over vandbad. Tag den af varmen, og rør den glat. Pisk æggehviderne stive med håndmikser, pisk sukkeret gradvis i og vend så mandler, kaffe og chokolade grundigt i. Sæt topskefulde af dejen på pladen med god afstand imellem. Form dem til cirkler på ca. 6 cm i diameter, pynt med mandelflager. Bag makronerne ved 150 grader i ca. 25 min., eller til de er faste. Lad dem køle af.

Blommeclafouti Uden hvede og gluten

Uden mælk og æg

4 dl hvedemel 1 tsk. salt 1 tsk. bagepulver 50 g mælkefri margarine 1½ dl rismælk

4 æg 70 g sukker 3 dl piskefløde korn fra ½ stang vanille 3 spsk. Jyttemel 9 halverede blommer

Bland de tørre ingredienser med margarinen. Tilsæt rismælk og ælt til en smidig dej. Tryk dejen ud til en ca. 2 cm tyk plade og tryk 6 cirkler ud med en form eller glas. Pensles med rismælk. Bages ved 225 grader i ca. 10 min. til de har fået en gylden farve.

Pisk æg, sukker, piskefløde og vanillekorn luftigt. Drys melblandingen i og rør dejen sammen. Blommerne lægges i et smurt ovnfast fad, og æggeblandingen fordeles med en ske mellem blommerne. Bages i en forvarmet ovn ved 160 grader i ca. 30 min. Kan serveres med is eller creme fraiche.

28 AstmaAllergi Bladet 5/2007


Allergimad kan være både let og lækkert.

Mandelmåner

Uden mælk, æg, hvede og gluten 120 g mælkefri margarine 3 dråber mandelessens 60 g flormelis et nip salt 90 g sigtet Jyttemel (eller hvedemel, hvis det tåles) 120 g mandelmel (se indledning) 30 g hele mandler let ristet og derefter hakket ekstra flormelis

Pecan flapjacks med ahornsirup Uden mælk, æg og hvede

150 g mælkefri margarine 120 g lyst muscovadosukker (eller farin) kan købes i specialbutikker 1 spsk. ahornsirup 180 g havregryn 70 g grofthakkede pecannødder (valnødder kan erstatte disse) Varm margarine, sukker og honning varsomt i en mellemstor gryde under jævnlig omrøring til sukkeret er smeltet. Tag det af varmen, rør havregryn og nødder i, og bland det godt. Fordel det jævnt i den klargjorte form, og pres det let ned. Rids dejen i 10 rektangler med en skarp kniv. Bag kagen ved 150 grader i 25-30 min. eller til den er gylden. Tag den ud af ovnen, og skær den langs de markerede linjer. Tag kagerne op af formen, før de er helt kolde. Spises inden en uge eller fryses.

Orange chocolate truffles Uden mælk, hvede og gluten 2½ dl flormelis 1 spsk. pulverkaffe 2 tsk. vanillesukker 1½ dl kakao (Vahlrona, 70 %) 1 pasteuriseret æggeblomme 2 spsk. rismælk 1 spsk. fintrevet appelsinskal

Pisk margarine og mandelessens let cremet. Tilsæt det sigtede flormelis og pisk det derefter luftigt. Tilsæt salt, mel og mandelmel og bland det grundigt. Rør de hakkede mandler i og ælt om nødvendigt dejen let, bare til den samler sig, endelig ikke for meget. Dejen skal være fast, om nødvendigt lægges den på køl i kort tid, for at få den fast. Dejen trilles til ca. 7 cm lange pølser (brug en god skefuld til hver), og krum dem sammen til halvmåner. Læg dem på en bageplade med god afstand. Bages ved 170 grader i 15-18 min. til de er faste. De skal stadig være blege, kun toppen skal være let brunet. Lad dem afkøle på rist i to min. Og vend dem i flormelis.

Chocolate teabread

Uden mælk og evt. hvede og gluten 2½ dl hvedemel (kan erstattes af Jyttemel) 2 tsk. bagepulver 1 tsk. natron 70 g mælkefri margarine 2 dl sukker 2 æg 1½ dl god kakao (Vahlrona, 70 %) 2 dl rismælk 1½ dl valnødder Evt. mælkefri chokolade til overtræk

Pynt: kakao-appelsinskal-marmelade m.m.

Bland mel, bagepulver og natron i en skål. I en anden skål piskes margarine og sukker til en grynet masse. Æggene røres i et af gangen. Pisk kakaoen i, til massen føles blød og fri for klumper. Tilsæt så rismælken og melblandingen og rør til alt er opløst. Hak valnødderne, og kom dem i dejen. Kagen bages ved 175 grader i en time. Lad kagen køle godt af, før der skæres i den. Den kan overtrækkes med chokolade.

Bland alle ingredienserne og form massen til kugler på størrelse med en valnød. Rul dem i kakao, og kom dem i små papirforme. Pynt dem herefter med kakao, appelsinskal, marmelade, eller hvad man nu har lyst til.

For dem, der tåler mælkeprodukter, smager orange cream cheese godt til: 200 g ren smøreost røres med fintrevet skal af 1 appelsin og ¾ dl flormelis. Blandingen smøres på kageskiverne.

5/2007 AstmaAllergi Bladet 29


MEDLEM-til-MEDLEM Indryk en gratis annonce

Fortæl om dig selv – og hjælp os og andre

Som privat medlem af Astma-Allergi Forbundet kan du indrykke en lille gratis annonce her i bladet, hvor du køber, sælger, bytter eller efterlyser produkter. Skriv maks. 400 anslag incl. kontaktoplysninger og skriv gerne, hvor i landet du bor. Teksten skal følge lovgivningen og må ikke anprise et produkt for at kunne lindre fx astma eller allergi. Du skal være privatperson, og du skal oplyse dit medlemsnummer. Vi forbeholder os ret til at korte i annoncen af pladshensyn. Send din annonce til os på adressen blad@astma-allergi.dk. Vi skal have din tekst halvanden måned før, AstmaAllergi Bladet udkommer. Bladet udkommer den 1. i ulige måneder.

Astma-Allergi Forbundet er til for at hjælpe mennesker med astma og allergi til en bedre hverdag. Derfor er det vigtigt for os at høre fra jer og kende netop jeres historier. Det bruger vi aktivt til at gøre Forbundet endnu bedre. Nogle af historierne bringer vi også her i bladet. Journalister og sundhedspersonale henvender sig også tit til os for at finde mennesker, som vil fortælle om, hvordan det er at være berørt af astma, allergi eller andre overfølsomhedssygdomme. Alle historier har interesse. Hvis din historie bliver aktuel til bladet eller til journalister, ringer vi til dig. Du vælger selv, om du har lyst til at deltage, og du kan til enhver tid blive slettet af listen. Så fortæl om dig selv. Skriv til Karoline Lawætz på kl@astma-allergi.dk.

Efterlysning - har du duftoverfølsomhed? Et af lokalforeningen for Sydvestjyllands medlemmer, der har duftoverfølsomhed, ønsker forbindelse til andre med samme problem. Man kan eventuelt mødes og udveksle viden og gode råd. Eventuelle interesserede kan henvende sig til Helle Schultz, Astma-Allergi Forbundet på telefon 43 43 59 11 og få oplyst navn og adresse til vedkommende.

Få en gratis

Meld dig ind Bliv medlem af Astma-Allergi Forbundet. Sammen er vi med til at gøre hverdagen lettere for alle dem, der er berørt af astma og allergi. Klik dig ind på www.astma-allergi.dk, og meld dig ind. Det koster 200 kr. om året.

medlemstilbud

influenzavaccination Som medlem af Astma-Allergi Forbundet har du mulighed for at blive gratis vaccineret mod influenza. Tilbuddet gælder kronisk syge, der er i særlig risiko for at blive alvorligt syge af influenza. Danske Lægers Vaccinations Service afholder vaccinationsarrangementer over hele landet, og du kan derfor blive vaccineret tæt på din bopæl. Tilbuddet gælder kun én person, selv om medlemskabet af Astma-Allergi Forbundet er et husstandsmedlemskab. Er I flere eller ikke kronisk syge, skal

I blot oplyse, at I er medlemmer af Astma-Allergi Forbundet ved vaccinationsarrangementet. Så får I vaccinationen til 112,50 kr. mod normalt 145 kr. Børn under 18 år kan ikke blive vaccineret.

og tid for, hvornår de kommer og vaccinerer dig.

Hvis du af helbredsmæssige grunde er forhindret i at møde op til et vaccinationsarrangement og derfor ønsker vaccination i eget hjem, kan du tilmelde dig på tlf. 77 99 77 99 mellem kl. 9.30 og 16.00 fra mandag d. 17. september til fredag d. 28. september. Derefter sender de dig en bekræftelse med dato

Udfyld nedenstående kupon, og aflever den på vaccinationsstedet på dagen, hvor du bliver vaccineret. Kuponen skal kun udfyldes og afleveres, hvis du skal vaccineres gratis. På Sundhedsstyrelsen hjemmeside www.sst.dk kan du læse reglerne om, hvem der er omfattet af det gratis tilbud.

Tid og sted for vaccinationsarrangementerne annonceres i din lokalavis og kan ligeledes ses på www.sundhed.dk.

Navn:

Medlemsnummer:

Adresse:

(medlemsnummeret står bag på bladet, eller oplyses på telefon 43 43 59 11)

Postnr. & by:

30 AstmaAllergi Bladet 5/2007


nytfralokalforeningerne Astma-Allergiforeningen

Nordjylland

Legoland handicapdage Fredag 21. og lørdag 22. september Legoland afholder igen i år handicapdage. Vi arrangerer ikke selv tur til Legoland. Læs nærmere om entré, åbningstider og underholdning på LEGOLAND’s hjemmeside www.LEGOLAND.dk eller tlf. 79 50 17 12. HAR DU KOL? HAR DU FÅET MÅLT LUNGEFUNKTION FOR NYLIG? Ellers har du nu chancen Onsdag 19. september 2007 kl. 19-22 Auditoriet på Sygehus Syd, Hobrovej 18-22, 9100 Aalborg Astma-Allergiforeningen Nordjylland afholder et arrangement om KOL – Kronisk Obstruktiv Lungesygdom – hvor du kan få information om sygdommen samt har mulighed for at få målt din lungefunktion. Lungelæge Karin Dahl Assing holder et kort oplæg om KOL, hvorefter personalet fra Hasserishave fortæller om sundhedscentrets genoptræningsprogram for KOL patienter. I pausen vil der blive serveret kaffe/the samt frugt, og der vil være mulighed for at få målt lungefunktion samt få gode råd vedrørende inhalationsteknik fra apoteker-assistenter. Arrangementet er gratis for alle. Tilmelding til Inge Bødker telefon 98 38 38 80 eller på kontakt@astmaogallergi.dk senest 16/9. JULETUR 2. december – husk at reservere datoen. Læs mere i næste blad. P.b.v. Karin Dahl Assing

Astma-Allergiforeningen

Thy-Mors

FÆLLES ARRANGEMENT I THISTED KOMMUNE Onsdag 3. oktober 2007 Fælles arrangement med flere af de frivillige foreninger i Thisted Kommune. Nærmere informationer følger senere.

Astma-Allergiforeningen

Ringkøbing

PÅ TOMANDSHÅND MED KIRSTEN OLESEN Tirsdag 2. oktober kl. 19.00 Herning HF & VUC, Brorsonsvej 2, 7400 Herning Kirsten Olesen fortæller om det at blive og være skuespiller – gerne i dialog med publikum. Kirsten er en af landets mest anerkendte skuespillere, og hun er landskendt for sin rolle som Agnes i Matador. Kirsten er kåret som årets bedste skuespillerinde for sin hovedrolle som Nina Leeds i Eugene O’Neills mesterværk ”Sælsomt mellemspil” på Det Kongelige Teater.   Foredraget arrangeres i samarbejde med de lokale afdelinger af Diabetesforeningen, Øjenforeningen Værn om Synet, Astma-allergiforeningen, Osteoporose Foreningen og Ældre Sagen. Pris kr. 125,- inkl. kaffe og brød. Kære medlemmer i Gl. Ringkøbing amt Da vi nu har besluttet at forblive en forening i en Region Midt, skal vi have et nyt navn. Vi opfordrer jer til at komme med forslag til, hvad jeres forening skal hedde. I kan sende forslag ind på vores mail eller på vores adresse. Se bag i AstmaAllergi Bladet. Sidste frist er 1. november. Der vil blive trukket lod blandt alle indsendte forslag. Gevinsten er en badekåbe.

P.b.v. Ester Løkke

Astma-Allergiforeningen

Århus

BEVÆG KROPPEN 1- Bevæg dig Har du brug for og lyst til - Alment bevæge og styrke kroppen - At specifikt styrke og udspænde de såkaldte respirationsmuskler, som hjælper til ved vejtrækningsbesvær - At få information om hvilestillinger, hjælpemuskler og om støtte for vejrtrækning - At lære afspænding til blid musik Dette tilbud har du nu. Frivillighusene i Århus Kommune og Langenæs Handicap Center har ansat fysioterapeut Helga Møller Nielsen, som har erfaring med lungesygdomme fra 4

P.b.v. Ulla Jensen

5/2007 AstmaAllergi Bladet 31


nytfralokalforeningerne år på Rigshospitalets lungeafdeling. Helga Møller Nielsen vil med glæde oprette et hold og tilpasse træning efter behov. 2- Alternativ stavgang Har du lyst til at prøve stavgang til trods for: - At du kun kan gå kortere ture - At du har skavanker - At du har vejrtrækningsproblemer etc.

Læs mere på www.astma-allergi.dk/lokalforeninger eller www.astma-fyn.dk. Telefon 66 17 94 29 – mandag-torsdag 10.00-12.00 og 13.00-14.00, torsdag 15.00-16.30. Tilmelding er nødvendig til alle aktiviteter. P.b.v. Ine Møller Hansen

Så har du mulighed for at følge fysioterapeut Helga Møller Nielsen, der vil tilpasse stavgang til dig. Personlig henvendelse vedr. begge arrangementer til Helga Møller Nielsen onsdage kl. 8.30-10.00 på telefon 86 14 02 33. Eller kontakt Langenæs Handicap Center på telefon 86 14 02 33 på hverdage kl. 8.30 –15.00. EFTERLYSNING Vi efterlyser inspiration og ideer til nye aktiviteter, som vi kan igangsætte i Århus og omegn. Sidder du inde med en god aktivitets idé, eller måske ønsker du en temaaften, hvor vi sammen med fagfolk sætter fokus på et emne indenfor astma og allergi, så kontakt os. Send en mail til: aaf-aarhus@mail.dk eller bhr@tdcadsl.dk Telefonnumrene 86 13 50 11 eller 30 34 39 48 kan også benyttes. P.b.v. Birgit Laursen

Astma-Allergiforeningen

Odense og Omegn LEGESTUE – PUSTERUMMET For børn 2-5 år – uden forældre – dagligt kl. 8.30-14.00 På Jagtvej i Odense har vi 2 børnestuer, en dejlig legeplads og en skøn park tæt på. Børnegruppen er lille, og vi har tilstrækkeligt personale. Børnene hygger og udvikler sig og skaber gode venskaber. LEGESTUE – PUSTERUMMET Børn under to år ifølge med en voksen mandage kl. 09.4512.00. Derudover tilbyder Astma-Allergiforeningens oplysningskreds følgende: Blokfløjtespil, Sang og vejrtrækningsteknik, Bevægelseslære for kronisk lungebesværede, Astma ingen hindring - Kom i form, Bevægelseslære i varmtvandsbassin – voksne, Bevægelseslære, Bevægelseslære på land og i vand – for gravide, Babysvømning.

32 AstmaAllergi Bladet 5/2007

Kære Lokalforeninger: Send jeres indlæg på info@astma-allergi.dk

Astma-Allergiforeningen

Nordvestsjælland ASTMAKURSUS FOR VOKSNE PÅ TENERIFE Mandag 22. oktober 2007 kl. 19.00 – 21.00 Dagcentret, Esbern Snaresvej 55, 4400 Kalundborg

Hvad indeholder sådan et kursus? Kom og hør fra et medlem, der har oplevet et ophold, samt to undervisere fra det sidste hold. Oplev hvad du selv får med hjem af positive oplevelser samt hjælp til selvhjælp omkring din sygdom. Der vil være mulighed for kaffe eller te. Tilmelding til Kirsten Madsen på telefon 58 85 56 30, senest fredag den 19. oktober 2007 inden kl. 12.00. HÅNDARBEJDS- OG NØRKLEGRUPPE

Merete og Kirsten fra bestyrelsen påtænker at starte en sådan gruppe. Er I interesserede, kan Kirsten kontaktes på telefon 58 85 56 30. Vi forventer opstart primo september i Info-butikken, Kalundborg. Ud over at nørkle, forventer vi naturligvis plads til dialog hinanden imellem, måske om hvordan vi hver især tackler hverdagen med vores sygdom, eller blot almindelig hyggesnak. Vi håber, der vil være interesse for dette, og yderligere aftaler vil være, når vi har hørt fra jer. P.b.v. Kirsten Madsen


Astma-Allergiforeningen

Vestsjælland

TÆNK ALLERGISK FØR DU BLIVER DET Tirsdag 25. september 2007 kl. 19.00 Slagelse Centralbibliotek, Store sal, Stenstuegade 3, Slagelse Offentligt møde med indlæg fra - Morten Gervil, børne- og allergilæge i Slagelse, om føde­ vareallergi og miljøallergi - Anne Lerbæk Sørensen, læge og forsker fra Gentofte, om kontaktallergi og håndeksem.

Astma-Allergiforeningen

Nordsjælland

ASTMA-ALLERGIDAG PÅ BORNHOLM Lørdag 29. september Radisson SAS Fredensborg Hotel, Rønne Den dag kan børn og voksne med astma og allergi lære nyt om behandlingen af disse sygdomme og være med til at opnå den bedste behandling. Astma-Allergiforeningen Nordsjælland står for arrangementet. Deltagelse er gratis.

ANDESPIL Onsdag 7. november 2007 kl. 19.00 Slagelse-hallens sidebygning, Parkvej 33, Slagelse

Af hensyn til tilrettelæggelsen bedes man tilmelde sig senest 15. september. Ring 21 68 07 41 eller 47 94 03 42 eller send en mail til kontakt@astma-nordsj.dk med dit navn og antal personer (børn og voksne) til arrangementet.

Den årlige hyggeaften for medlemmer og deres familie.

Læs mere om dagen i annoncen på side 19.

PIPPI LANGSTRØMPE Søndag 18. november 2007 kl. 14.45 Krabasken, Bredegade 11, Slagelse

P.b.v. Ingelise Biering

Gratis entré. Ingen forudgående tilmelding.

Atter en gang kan vi tilbyde vore medlemmers børn og deres familie en god teateroplevelse. De foregående år har vi set Emil fra Lønneberg, Fyrtøjet og Jul i den gamle købmandsgård. Denne gang kommer Pippi Langstrømpe på plakaten. Kun for medlemmer. Pris: Voksen kr. 50,- og barn kr. 35,(normalpris kr. 80,-)

Husk at pleje dine møbler...

Tilmelding til foreningens kasserer Annie G. Jensen enten på mail anniegj@stofanet.dk eller telefon 58 52 52 87 senest 28. oktober 2007. P.b.v. Ole Skude

Pjecer og foldere Få ny viden om astma og allergi med Forbundets mange pjecer og foldere. Bestil eller download dem i vores netbutik på astma-allergi.dk. Har du ikke netadgang, kan du give os et ring på tlf. 43 43 59 11, og få dem tilsendt.

Træpleje med:

5/2007 AstmaAllergi Bladet 33


nytfralokalforeningerne Dagen afsluttes i Snapstinget, hvor vi får månedens egnsret. Drikkevarer er for egen regning. Kaffen indtages i Snapstingets café.

Astma-allergi

Hovedstaden

Pris 50 kr. Max. 30 deltager. OFFENTLIGT MØDE OM TJÆRESTOFFER, RØGGENER OG SUNDHEDSPOLITIK Onsdag 26. september kl. 13 - 17 Lille Auditorium, bygning 01, Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1, 4000 Roskilde Indledning ved direktør Thorkil Kjær, Astma-Allergi Forbundet og institutleder Alery Forbes, professor i miljøbiologi, RUC. Oplæg af sygeplejerske Vienni Henriksen, Astma-allergi Hovedstaden og forfatterne til DMUs nye bog om tjærestoffer (forlaget Hovedland). Mødet er arrangeret af brænderøgsgruppen i Astma-allergi Hovedstaden og Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, RUC. Yderligere oplysninger og program på www.astma-hovedstaden.dk.

Tilmelding til Vienni Henriksen på telefon 20 84 40 14. ER DU KUNSTINTERESSERET? Kunstgruppen for Hovedstaden tager ca. hver anden måned på tur til forskellige kunstsamlinger og museer. Er du interesseret i at høre nærmere, kan du sende en mail til bente@reg-hovedstaden.dk med oplysning om dit navn, adresse, tlf.nr. og medlemsnummer. Eller du kan sende en sms/ringe til telefon 30 66 75 74. Du vil så blive kontaktet for nærmere oplysninger om kunstgruppens næste arrangement og tilmelding. Turene foregår typisk om lørdagen kl. 13.00. Der betales for egen entre. Foreningen betaler for guiden.

Næste arrangement går til Frederiksborg Slot i Hillerød Lørdag 15.9.2007 kl. 12.45.

Tilmelding til Solveig Czeskleba-Dupont på mail sd@cnas.dk. Mødested: Forhallen ved billetsalget. Der vil være plads til 25-30 personer. Omvisningen tager ca. 1½ time, og starter præcis kl. 13.00.

RUNDVISNING PÅ CHRISTIANSBORG v/ Gitte Lillelund Bech og Anni Reichel Torsdag 25. oktober mødetid kl. 15.45 Vi mødes udenfor hovedindgangen, så vi kan gå samlet ind. Vi modtages af Gitte og Anni kl. 16 i forhallen ved den store trappe, derefter går vi til Venstres gruppeværelse, hvor Gitte fortæller lidt om livet på Christiansborg. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Siden går vi til tilhørerpladserne, hvis der er debat i folketingssalen, ellers holder vi en kort pause.

Prisen er 60 kroner: Betales til kunstgruppelederen, inden omvisningen. Venligst hav lige penge parat. Læs mere på www.frederiksborgmuseet.dk. Tilmelding skal ske senest den 8.9.2007 til (se ovenfor). Der oprettes afbudsventeliste. Læs mere på www.astma-hovedstaden.dk. P.b.v. Dorrit Ingeman

Udgiver Astma-Allergi Forbundet Universitetsparken 4 4000 Roskilde Tlf. 43 43 59 11 Fax 43 43 54 33 blad@astma-allergi.dk www.astma-allergi.dk

Redaktion Lise Nørgaard Linda Nielsen Jytte Grove Betina Hjort Karoline Lawætz Tinne Vestergaard Nielsen Produktionsansvarlig Helle Schultz Direktør og ansvarshavende Thorkil Kjær

AstmaAllergi Bladet Nr. 5 – September 2007 Oplag: 21.000 AstmaAllergi Bladet udkommer seks gange årligt Næste blad 6/2007 udkommer cirka 31. oktober Deadline er 15. september 2007 Løssalgspris er 40 kr. ISSN 0900-4262 Trykt med vegetabilske farver på papir, der er ISO 1400 1 Certificeret, Emas mærket samt PEFC certificeret.

34 AstmaAllergi Bladet 5/2007

Tryk K. Larsen & Søn Grafisk tilrettelæggelse Par No 1 a|s Annonceekspedition Finn Skovsgaard Holme Parkvej 389 8270 Højbjerg Tlf. 86 24 75 77 Fax 86 24 75 82 www.annonceafdelingenstofanet.dk

Bemærk at Astma-Allergi Forbundet ikke kan tage ansvaret for virkning af annoncerede produkter. Ligeledes er indholdet af indsendte artikler og læserbreve udtryk for skribenternes egne holdninger. Rådgivningen Hele landet Tlf. 43 43 42 99 Telefonen er åben alle hverdage kl. 10-12 og 13-15


ASTMA-ALLERGI FORBUNDET Universitetsparken 4 · 4000 Roskilde Tlf. 43 43 59 11 · Fax 43 43 54 33 Rådgivning Tlf 43 43 42 99

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

STORSTRØM

SYDVESTJYLLAND

THY-MORS

Kontakt: Astma-Allergi Forbundet Tlf. 43 43 59 11 ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

ASTMA-ALLERGI

HOVEDSTADEN

Postbox 1 2820 Gentofte www.astma-hovedstaden.dk www.astma-allergi.dk/lokalforeninger astma@reg-hovedstaden.dk Formand: Dorrit Ingeman Tlf. 25 30 41 14 dorrit@reg-hovedstaden.dk Næstformand: Dan Pedersen Tlf. 40 68 04 14 dan@reg-hovedstaden Bestyrelsesmedlem: Vienni Henriksen Tlf. 20 84 40 14 vienni@reg-hovedstaden.dk ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

NORDSJÆLLAND Formand: Ingelise Biering Toftemarken 33 3200 Helsinge Tlf. 48 79 73 95 2biering@mail.dk Næstformand Lilian Aagaard Tlf. 22 25 00 46 Kasserer: Jette Sachse Tlf. 48 70 68 75

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

ROSKILDE

Formand og kontaktperson: Jytte Daniél Motelvej 25 4000 Roskilde Tlf. 46 36 88 78 aaf.rosk@mail.dk ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

NORDVESTSJÆLLAND Formand: Kirsten Madsen Folehaven 6 4281 Gørlev Tlf. 58 85 56 30 km-aaf-nv@mail.dk Kontaktperson: Merete Mortensen Ellemosevej 5 B 4400 Kalundborg Tlf. 59 50 42 15

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

VESTSJÆLLAND

Formand: Ole Skude Østre Allé 16 4200 Slagelse Tlf. 58 52 24 58 goskude@mail1.stofanet.dk Kasserer og kontaktperson: Annie G. Jensen Rømøparken 14 4200 Slagelse Tlf. 58 52 52 87

Formand: Laila Sønderup Skrænten 12 6670 Holsted Tlf. 75 39 10 01 llkma@stofanet.dk

ODENSE OG OMEGN

Jagtvej 59 5000 Odense C Tlf. 66 17 94 29 Mandag til og med torsdag 10.00-12.00 og 13.00-14.00 Torsdag 15.00-16.30 astma-allergi@dk2net.dk www.astma-fyn.dk Formand: Ine Møller Hansen Fædresmindevej 4 5250 Odense SV Tlf. 66 17 44 29 ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

SYDFYN

Kontakt: Astma-Allergi Forbundet Tlf. 43 43 59 11 ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

SØNDERJYLLAND SØ Formand: Charlotte Bonde Skovengen 6 - Tørsbøl 6300 Gråsten Tlf. 74 65 92 52 Kasserer: Pernille Bonde Bredbækvej 8 - Nybøl 6400 Sønderborg Tlf. 74 46 88 81 Sekretær: Sanne Iversen Svalevænget 21, Ulkebøl 6400 Sønderborg Tlf. 74 43 14 46

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

AABENRAA Formand: Jytte Schaadt Egemosen 13 6200 Aabenraa Tlf. 74 62 19 05

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

HADERSLEV OG OMEGN Formand: Susanne Langberg Remisen 38 6100 Haderslev Tlf. 74 53 23 43 / 30 74 23 43 susanne@telemed.dk Næstformand: Kristiane Skau Årøsundvej 6,1 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 09 Kasserer: Kirsten Sommerlund Hyrupvej 38 6520 Toftlund Tlf. 74 83 36 16

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

Trekantområdet

Viaduktvej 17 7000 Fredericia Tlf. 75 82 24 06 Kontoret på Rødkildevej 16, Vejle er åbent for personlig henvendelse efter aftale. Vi kan dagligt kontaktes på telefon/fax 75 82 24 06 samt på aaf@trekantomraadet.eu www.trekantomraadet.eu Formand: Anker L. Warncke Viaduktvej 17 7000 Fredericia Tlf. / fax 75 92 42 12 anker@warncke.dk Kasserer: Ninna Koch Vistisen Skovvænget 4, Brejning 7080 Børkop Tlf. 75 86 89 59 ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

RINGKØBING

Ørbækvej l 7330 Brande Tlf./fax 97 18 19 65 astma-allergi.ringamt@mail.dk Kontaktperson: Formand Ester Løkke Tlf. 97 18 19 65 Hverdage bedst efter kl.18 ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

ÅRHUS

Spanien 63 1.sal 8000 Århus C Tlf. 86 13 50 11 aaf-aarhus@mail.dk www.aaf-aarhus.dk Kontoret er kun åbent for personlig henvendelse efter aftale. Formand: Birgit Laursen Landlyst 11 8541 Skødstrup Tlf. 30 34 39 48 bhr@tdcadsl.dk Sekretær/kontaktperson: Karen Jensen Rosenhøj 23 A, 3.th. 8260 Viby J Kontakt tlf. 30 31 07 21 Næstformand: Gitte Møhler Christiansen g.mc.@mail.dk Kasserer: Gøsta Johansson Infanterivej 30, st. 8900 Randers Tlf. 87 10 60 09 g.j@mail.tele.dk ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

VIBORG OG OMEGN Kontakt Astma-Allergi Forbundet Tlf. 43 43 59 11

Formand Ulla Jensen Kumlvej 5, Sjørring 7700 Thisted Tlf. 97 97 13 83 uje@tdcadsl.dk Kasserer Ane-Marie Steensen Hovedgaden 174 7752 Snedsted Tlf. 97 93 48 09 sorenst@mail.tele.dk Sekretær Jytte Skaarup Rønnebærvej 10 7741 Frøstrup Tlf. 97 99 18 33 ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

NORDJYLLAND

Formand: Karin Dahl Assing Hellekisten 107 9230 Svenstrup J Tlf. 98 11 36 05 kontakt@astmaogallergi.dk Kontaktpersoner: Lene Dam Bavnevangen 9 9210 Aalborg SØ Tlf. 98 14 98 28 ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

BORNHOLM

Kontakt: Astma-Allergi Forbundet Tlf. 43 43 59 11

FØROYA ASTMA/ALLERGIFELAG Islandsvegur 10 C FO - 100 Tórshavn Tlf. + 298 31 14 19 astma@post.olivant.fo Formand: Evy Danielsen FO - 370 Mi∂vágur Tlf +298 33 32 21 Mobil +298 26 53 21 Næstformand og sekretær: Bozena Rasmussen Gamlivegur 4 FO - 188 Hoyvík Fax +298 31 95 92 Kasserer: Elisabeth Z. Jacobsen Ziskagøta 19 FO - 700 Klaksvík Tlf. +298 45 69 86 Suppleant: Bergdís á Høgabóli FO-370 Mi∂vágur Tlf. +298 33 34 00 +298 33 29 67 Brita Durhuus Grønlandsvegur 67 FO - 100 Tórshavn Tlf. +298 31 42 33


NYHED Loco

base REPAIR® Ny blødere creme i blød tube. Samme gode effekt !!

Locobase REPAIR® TIL MEGET TØR OG SKADET HUD

8640

Al henvendelse til: Astma-Allergi Forbundet Tlf. 43 43 59 11

• Blødere creme - meget lettere at anvende. • Kan anvendes både på krop, hænder og fødder samt i ansigtet. • Højt fedtindhold, inkl. flere hudidentiske barrierefedtstoffer.

Astellas Pharma a/s, Naverland 4, 2600 Glostrup info.astellas@dk.astellas.com

AAB_5_2007  

Grundlæg det gode indeklima i september Nr. 5 September 2007 4 råd om allergibørn og kæledyr . . . . . . .s . 12 Brug latter, når børn skal...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you