Page 1

8 ud 6, 3 b il 3 st 4, m 3 e dl 19, e M 3, 1 6, . s

Influenzavaccine

s. 10

Pas på ved allergi over for æg Trænger du til ferie? . . . . . . . . . . . . . . s. 13 Bliv ikke snydt for medicintilskud . . . . . s. 22 Øjenallergi – året rundt . . . . . . . . . . . . s. 24 Nr. 5

September 2004 U dg i v e t a f As t ma - A l l e rg i F o r b u nde t w w w. a s t ma - a l l e rg i . d k


������������

�������������������������� �������������������� ���������������������

��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������

������������������������ ���������������������������


AstmaAllergi

INDHOLD BLADET

Nr. 5 - 2004

Leder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Influenza vaccination

Familier med kronisk syge børn - Ny bog . . . . . 6

10

Kort&Godt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Influenzavaccination . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Fonde og legater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Styr på paragrafferne . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Medicintilskud

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Bliv ikke snydt for medicintilskud . . . . . . . . 22

Få styr på paragraffferne

Der er flere muligheder for økonomisk støtte, hvis du eller dit barn har en overfølsomhedssygdom.

14

Gulve og allergi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Øjenallergi – året rundt . . . . . . . . . . . . . . . 24 Parfumeret legetøj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Ny titel til alternative behandlere . . . . . . . . 28 Alternativ forskning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Allergi Markedsdag

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Astmaskole - i skolen . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Medicintilskud

Når du køber medicin på recept, betaler den offentlige sygesikring ofte en del af udgiften som et medicintilskud.

20 Allergisk konjunktivitis

Den hyppigste form for øjenallergi i Danmark, hvor nogle kun har symptomer i bestemte perioder af året, mens andre har symptomer året rundt.

24

Boligsiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Brevkassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Bladbutikken

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Køkkenhjørnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Allergi - med et KLIK . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Nyt fra lokalforeningerne . . . . . . . . . . . . . . 43 Adresser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Har du æg-allergi, kan du blive mere syg af influenzavaccinen end af selve influenzaen.

27 Ny titel til alternative behandlere

Parfumeret legetøj

Duft i legetøj er unødvendigt og kan skade børns sundhed.

28

En ny registreringsordning stiller krav til de alternative behandlere.

5/2004 AstmaAllergi Bladet 3


������������������������������� ������������������������������������

������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������

������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������

���������������������������������������� ���������������

������������������������������������ ���������������������������������������� ����������������������� og�������������� ����������������������������������� � ������

���������������������������������� ������������������������������������

���������������


leder

Foto: Steen Brogaard

Dagens pollental i baghaven? Så sluttede årets pollenmåling. I begyndelsen af sommeren oplevede vi nogle af de højeste pollental vi har målt i al den tid, Danmarks Meteorologiske Institut og Astma-Allergi Forbundet har stået for Dagens Pollental og Dagens Pollenvarsling. Men ellers har vi oplevet det ’glædelige’, at regnen i en stor del af tiden har holdt pollentallet i skak. Som bekendt måler vi to steder i landet - i København og i Viborg. Men tænk, hvis vi kunne forenkle teknikken og således få mulighed for at måle mange flere steder i landet - ja måske give dig mulighed for at måle pollentallet i din egen baghave eller få oplyst pollentallene for dit barns daginstitution? Det ville være en rigtig god hjælp i en dagligdag, hvor høfeber kan fylde rigtig meget for den enkelte. I Astma-Allergi Forbundet har vi mange ambitioner og overvejelser, der går i retning af at udvikle disse målinger. Foreløbig lyder det som ren fantasi, men ikke desto mindre håber vi, at en sådan udvikling kan være en realitet i løbet af en årrække. På den måde kan vi bruge Dagens Pollental og Pollenvarsling endnu bedre end tilfældet er i dag og få indsatsen målrettet direkte mod aktiviteter i nærmiljøet. Som situationen er i dag, oplever vi i Rådgivningen og på vores hjemmeside, at mange mennesker har stor nytte af Dagens Pollental og Pollenvarslingen i løbet af forår og sommer. Hvis varslingen fx er høj for græs, får mange en snak med lægen, om der skal ændres på medicinen. Mange overvejer også at ændre planlagte udendørs aktiviteter, hvis medicinen ikke kan holde symptomerne væk. Frokost i det grønne harmonerer ikke altid med høje pollental.

Vores nye hjemmeside er da også udvidet med nye og flere tekster om høfeber. Samtidig giver vores nye pollenkalender også mennesker, der har høfeber for første gang, en fornemmelse af hvilke pollen, der giver dem høfeber, inden de går til lægen med deres symptomer. Og i hele denne pollensæson har Astma-Allergi Forbundet ligeledes kunnet tilbyde en mailservice, hvor vi sender Dagens Pollental sammen med gode råd, og hvor man har kunnet deltage i konkurrencer og få testet sin viden om høfeber. Den service gentager og udvider vi i næste sæson. Og i løbet af vinteren vil vi – som nævnt - arbejde videre på nye pollen-initiativer til gavn og glæde for den femtedel af landets befolkning, som har høfeber. Jesper Mortensen, formand

5/2004 AstmaAllergi Bladet 5


medlemstilbud Ny bog:

Familier med kronisk syge børn Få 35% medlemsrabat, hvis du bestiller bogen hos Astma-Allergi Forbundet

Familieterapeut Jesper Juul har begået endnu en værdifuld forældrebog, der kan gøre hverdagen lettere for familier med syge børn.

Et kronisk sygt barn påvirker hele familiens livsrytme, men det er vigtigt, at familien fokuserer på barnet og ikke kun på dets sygdom, skriver familieterapeut Jesper Juul i sin spritnye bog ”Familier med kronisk syge børn”. Heri giver han også råd og vejledning om, hvordan forældre bedst styrker familiens trivsel og udvikling, når en kronisk sygdom er en del af hverdagen. Læs AstmaAllergi Bladets anmeldelse på næste side. Medlemsrabat Som medlem af Astma-Allergi Forbundet får du både 35% rabat på bogens pris og bogen sendt direkte hjem til dig. Så sparer du en eller flere ture til boghandleren, der ikke har alle bøger på lager.

6 AstmaAllergi Bladet 5/2004

116 kr.

Din pris: Ikke-medlemmer betaler 179 kr. Hertil kommer 20 kr. i forsendelsesomkostninger. Bestilling Du kan bestille bogen på telefon 43 43 59 11, i butikken på www.astma-allergi.dk eller via bestillingskuponen side 38. Bestiller du på hjemmesiden eller bestillingskuponen her i bladet, kan du selv vælge, om du vil betale sammen med din bestilling med check eller online-betaling med Dankort. Bestiller du via telefon, fremsender vi girokort og vi sender dig herefter bogen, så snart vi har registreret din betaling.


ANMELDELSE:

Klog, kærlig og konkret ”Familier med kronisk syge børn” er en værdifuld og vigtig bog til familier med kronisk syge børn Af Joan Grønning ”Denne bog har ikke sygdommen i fokus, men beskriver hvad der sker, når en kronisk sygdom bliver et nyt, uforudset medlem af familien. Bogen giver gode råd til forældre om, hvordan de bedst muligt tager vare på hele familiens trivsel og udvikling, og ikke lader sig friste til at bruge al deres energi og opmærksomhed på sygdommen og den syge.” Sådan indleder familieterapeut Jesper Juul sin nye bog ”Familier med kronisk syge børn”. ”Jeres barns sygdom er kun en ganske lille del af dets personlighed og eksistens” Fra starten rammer han nerven i bogen – at få hele familien til at have det godt – ikke kun det syge barn. Er hele familien ikke i balance, risikerer den i værste fald at falde fra hinanden, og derfor er det vigtigt ikke at identificere barnet med sin sygdom, mener Jesper Juul. Bogen er en kærlig – men også ærlig – opsummering af de erfaringer, forfatteren har gjort sig som mangeårig familieterapeut. Erfaringer, som han giver videre med et enkelt mål. At få så mange familier med kronisk syge til at komme gennem hverdagen bedst muligt – fysisk og psykisk. ”Barnet må aldrig blive reduceret til kun at være specialisternes eller familiens patient” Vejen er ifølge Jesper Juul at leve så normalt som muligt i hverdagen – at se barnet som et kompetent menneske, der godt kan tage vare på sig selv – og dermed ikke at se på barnet som en sygdom. Det sidste sker ifølge Jesper Juul ofte af forældrenes misforståede hensyntagen til den syge – og til sig selv. I stedet råder Jesper Juul forældre til at

omsætte deres kærlige følelser til kærlige handlinger, men samtidig undgå at kærligheden bliver omsat til en slags halv-professionel pleje- og omsorgsrolle 24 timer i døgnet - selvom det kan være fristende. ”Det er anderledes at være medlem af en familie med en kronisk sygdom, men det er hverken værre eller mere belastende end at vokse op i så mange andre familier” At sætte sygdommen i centrum i stedet for hele barnet og hele familien – bevidst eller ubevidst – er vejen til øget stress, søskendejalousi, skilsmisse og ikke mindst endnu dårligere sygdom hos det syge barn. Ifølge bogen oplever alt for mange syge børn skyld, hvis deres forældres forhold er dårligt, og mange familier med sygdom ender i den kedelige statistik over skilsmisse og familieopbrud. Bogen gør også meget ud af, at forældrene ikke glemmer eventuelle andre, raske søskende. ”Der er stor forskel på at være at være uforskyldt offer for sygdom eller at føle sig som offer” Konkrete råd til at tackle familie, venner, institutioner og skole i forbindelse med barnets sygdom mangler heller ikke. Dette afsnit er dog især målrettet familier med livstruende sygdomme – fx kræft – og råd som at sende ugentlige mails til venner og bekendte er nok i overkanten af det relevante for familier med overfølsomhedssygdomme. Her kunne rådet i stedet være en enkelt mail med fx opskrifter, der kan bruges til barnets fødevareallergi eller en oversigt over, hvad ens astmabarn reagerer på – fx tobak, os, dyr mv. ”Skyldfølelse og evig bekymring ligner hinanden – de kommer begge af kærlighed men skygger for kærlighedens vitalitet og lys”

Jesper Juuls forslag med at kommunikere ærligt, åbent, direkte og uden angreb – en gang for alle – er dog rigtig godt. Fx i stil med: ”Vi vil ikke være til besvær, men vi bliver nødt til ikke at besøge jer, hvis der bliver røget under vores besøg. Det er det bedste for vores barns helbred. Omvendt hvis der ikke bliver røget, mens vi er hos jer, så vil vi hjertens gerne se jer, så også vores barns forhold til jer bliver tæt. Har I spørgsmål til vores barns sygdom, svarer vi gerne på dem på forhånd, så vi kan snakke andet end sygdom, når vi er sammen”. ”Børn skal i perioder være ulydige for at kunne være ansvarlige” Bogen gør også meget ud af, at forældrene ikke må glemme hinanden, og at det ikke er synd for det syge barn, at forældrene fx tager en børnefri aften ind i mellem – det er mere synd for barnet, hvis forældrene går fra hinanden. Bogen henvender sig til familier med kronisk syge børn, der enten har et medfødt eller senere opstået sygdom eller handicap. Inden for overfølsomhedsområdet er det især forældre til børn med astma, eksem eller fødevareallergi. Forældre til raske børn kan dog også lære en del om børns kompetencer og forældres ofte misforståede hensyntagen. Det er kort og godt en klog, kærlig og konkret bog, der ikke kan undgå at gøre hverdagen lettere for de ramte familier – og for alle os i deres omgangskreds. ”Børn har ikke brug for perfekte forældre” Eneste kritikpunkter er, at den – modsat de fleste andre bøger fra Jesper Juuls hånd – kun er på ca. 100 sider. Jeg ville gerne have læst meget mere om emnet.

5/2004 AstmaAllergi Bladet 7


kort &godt

Vindere af biograf-billetter I sidste nummer udloddede vi 5x5 billetter til Europas største DriveIn Biograf i Lynge på Nordsjælland. Mange har siden svaret rigtigt på konkurrence-spørgsmålet om, hvor mange DriveIn biografer, der findes i Danmark. Det rigtige svar er 1 biograf.

Ny smøreost – uden mælk ”Natur’frisk” er en produktnyhed på ostehylden, der er et vegetabilsk alternativ til flødeost. Produktet er ifølge producenten fremstillet af sojabønner og indeholder derfor ikke mælkebestanddele. Samtidig skulle osten være fri for kolesterol og have et fedtindhold på kun 13%. Natur’frisk fås i to varianter; naturel og med krydderurter. Osten bliver solgt i Kvickly, KvicklyXtra, SuperBrugsen, Bilka og Føtex og koster 13,95 kr.

De heldige vindere er: • Helle Josefsen, Skovlunde. • Rasmus Scheller, Holte. • Mads Lund Hesdam, Brønshøj. • Beata Goma, Vedbæk. • Christina Rask, Nielsen, Allerød. Vinderne har fået deres billetter tilsendt direkte fra DriveIn Bio.

Online medicinsk bibliotek Vil du være aktiv i dit behandlingsforløb eller søger du baggrundsviden om forebyggelse og behandling? Så kan du nu finde opdaterede oplysninger om gavnlige og skadelige virkninger af behandlinger samt forebyggelse i sundhedsvæsenet via over 1.800 lægevidenskabelige oversigtsartikler i det medicinske bibliotek Cochrane. Artiklerne foreligger dog kun på engelsk. Cochrane-samarbejdet er et uafhængigt netværk af mere end 10.000 læger, forskere, patienter og andre interesserede. Formålet med samarbejdet er at indsamle, kritisk vurdere, sammenfatte og formidle pålidelig information om virkninger af behandling og forebyggelse. www.cochrane.dk

8 AstmaAllergi Bladet 5/2004

Ny allergitest på vej? En ny type priktest er ved at blive afprøvet på Rigshospitalets Allergiklinik. Testen er opfundet af speciallæge i intern medicin og medicinsk allergologi Steen Rønborg og bliver kaldt Allergy-Quality-Testen eller A-Q-T. Testen ’gør’ det samme som den nuværende priktest, hvor en lille smule flydende allergen bliver prikket ind under huden på underarmen, men håndteringen er anderledes end den kendte priktest. Den nye test er opbygget og minder om en insulinpen. Priktest-pennen stikker og sprøjter allergenet ind i huden på én gang – modsat den nuværende test, hvor man først får sat dråber på underarmen, hvorefter en uddannet person prikker med en nål ned igennem dråben og ind i huden. Den nye test virker derfor umiddelbart nemmere at håndtere i det daglige for læger og deres ansatte, og det kan – måske – i fremtiden betyde, at også flere praktiserende læger kan se fordelen i at tilbyde priktesten.


KribleKrable vindere Vindere af KribleKrable-billetter I sidste nummer efterlyste vi svar på, ”Hvad er en husstøvmide?” Det rigtige svar er ”et dyr i slægt med edderkopper”

Følgende er udtrukket blandt de rigtige besvarelser, og alle vindere har fået tilsendt 4 billetter til KribleKrable-udstillingen på Experimentarium: • Synnøve Skipper, Ballerup. • Daniel Gjelstrup, Ugerløse. • Helle Josefsen, Skovlunde.

Nye EU-grænser kan give mere nikkelallergi

kort& godt Topkarakter til Videncenter for Allergi På kun tre år er Videncenter for Allergi blevet en fagligt respekteret institution, der skaber brugbare resultater. • Etablering af en national database til overvågning af kontaktallergi. • Publicering af 30 videnskabelige artikler. • Påvirkning af arbejdet i EU-Kommissionens videnskabelige komité. • Etablering af websitet www.videncenterforallergi.dk. • Strategisk arbejde med information til svage patientgrupper. Det er nogle af de resultater, videncentret med det lange navn ”Videncenter for Allergi om kemi i forbrugerprodukter” kan vise frem efter tre års arbejde, og som har fået den internationale dom ”Imponerende”. Her i AstmaAllergi Bladet kan du jævnligt læse om centrets resultater. Læs evalueringsrapporten på www.videncenterforallergi.dk

Trods modstand og kritik fra bl.a. Danmark har EU’s industrikommission vedtaget at ophæve den faste grænse for nikkelindhold i piercingsmykker. Op til afstemningen var der stærk kritik af forslaget både fra Miljøstyrelsen i Danmark, Videncenter for Allergi og den danske piercingbranche. Men den nye lov blev vedtaget. Fra eftersommeren 2005 betyder det, at EU skifter fra en fast grænse for, hvor meget nikkel et piercingsmykke må indeholde til en grænse for, hvor meget et smykke med nikkel må afgive. Baggrund Siden år 2001 har smykker til piercing kun måttet indeholde 0,05 vægtprocent nikkel. Ifølge Miljøstyrelsen betyder det, at man stort set kun kan bruge nikkelfri materialer til piercingsmykker. Det har reduceret antallet af personer med nikkelallergi eller som fik problemer med sårheling på grund af stave eller smykker af kirurgisk stål. Den nye EU lov betyder, at nikkelindholdet i de stave, som sættes i ører, navle, øjenbryn eller andre legemsdele fra eftersommeren 2005 må afgive 0,2 mikrogram pr. kvadratcentimeter pr. uge. Om det vil medføre en stigning i antallet af personer med nikkelallergi vil tiden vise, men fra videnskabelige undersøgelser ved man, at 5-10% af nikkelfølsomme personer vil reagere på 0,2 mikrogram nikkel. Dertil kommer problemer med sår, der væsker og har svært ved at hele. Hvis du skal have en piercing, anbefaler Astma-Allergi Forbundet, at du vælger piercingsmykker uden nikkel fx smykker fremstillet af det nikkelfrie titanium.

Rekord pollenår 2004 har indtil nu været rekordernes år med det næsthøjeste antal birkepollen nogensinde, mens antallet af græspollen tangerede den hidtidige rekord. Det skete d. 14. juni med ikke færre end 320 græspollen. Samtidig har sæsonen for græs i år været længere end normalt. I sidste uge af sommerferien begyndte bynken så at sprede sine pollen. Det var i år en smule senere end normalt på grund af den megen regn i juli – normalt bliver de første bynkepollen målt medio juli. 5/2004 AstmaAllergi Bladet 9


Hvad er værst? At ligge vandret med influenza to-tre uger om året – eller at blive vaccineret? For mennesker med allergi over for æg er svaret ikke entydigt - de risikerer nemlig at blive mere syge af vaccinen end af selve influenzaen.

Influenzavaccination? Har du ægallergi, kan du blive mere syg af influenzavaccinen end af selve influenzaen Af Joan Grønning Mange mennesker bliver hvert år i oktober og november vaccineret mod influenza efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen. Det drejer sig især om ældre mennesker og mennesker med kroniske hjerte-lunge sygdomme samt andre sygdomme, der kan blive forværret af influenza.

10 AstmaAllergi Bladet 5/2004

Flere og flere yngre personer vælger dog efterhånden også at blive influenzavaccineret - fx fordi de ikke ønsker eller ikke kan være væk fra deres job. På den baggrund kontakter mange mennesker hvert år Astma-Allergi Forbundets Rådgivning med spørgsmål om, hvorvidt en influenzavaccination kan forværre en allerede eksisterende allergi – eller om man kan have allergi over for influenzavaccinen i sig selv.

Allergi af vaccinen? Udslæt, rødme, ømhed og hævelse på injektionsstedet efter en influenzavaccination er sjældent tegn på allergi. Det er typisk blot lokale hudreaktioner, som alle kan få. Nogle mennesker vil også få lettere feber, der går væk i løbet af 1-2 dage. Allergireaktioner kan være voldsomme hævelser eller nældefeber efter vaccinationen, og kan give symptomer


MFR og ægallergi Ligesom influenzavaccinen indeholder børnevaccinen mod mæslinger, fåresyge og røde hunde (MFR-vaccinen) også proteiner fra æg, fordi vaccinen er lavet på kyllingefostre. Det er yderst sjældent, at børn med allergi over for æg oplever en allergisk reaktion på MFRvaccinen og hvis det sker, vil det typisk være en mild reaktion i form af nældefeber og kløe. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle børn bliver MFR-vaccineret, men børn med en kendt ægallergi bør MFR-vaccineres på et børneambulatorium – for en sikkerheds skyld.

behandlet i tilfælde af en svær allergisk reaktion, siger afdelingslæge Susanne Samuelsson, SSI. Det er de samme forholdsregler, der gælder, når børn med ægallergi bliver vaccineret med den almindelige børnevaccination (MFR) mod mæslinger, røde hunde og fåresyge, der også indeholder proteiner fra æg. (se boks)

Æg: Vaccine mod influenza er dyrket på befrugtede hønseæg og indeholder derfor æg- og kyllingeproteiner. Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut (SSI) fraråder derfor personer med allergi over for æg at blive influenzavaccineret. - Alternativt kan man i samråd med sin læge overveje, om man bør influenzavaccineres på et ambulatorium, hvor man akut kan blive

▲ ▲ ▲

som snue/høfeber og astma samt i nogle tilfælde allergisk chok. Alle dele er tegn på en allergireaktion på vaccinens indholdsstoffer fx proteiner fra æg, antibiotikarester eller konserveringsstoffer.

Formaldehyd, thiomersal, gentamicin og neomycin: Influenzavaccinen indeholder også rester af gentamicin eller neomycin (antibiotika) samt formaldehyd og i nogle tilfælde thiomersal (konserveringsstoffer). Du kan derfor opleve allergireaktioner, hvis du har allergi over for disse stoffer. Allergi over for formaldehyd og thiomersal vil normalt vise sig som kontakteksem. Den form for eksemreaktion kan man dog i mange tilfælde undgå, hvis man bliver vaccineret i en muskel (intra musculær eller i.m.) i stedet for lige under huden. Ingen af symptomerne på disse stoffer er dog farlige, og derfor mener Statens Serum Institut, at allergi over for disse stoffer – eller angsten for det - ikke bør afholde den enkelte fra at blive influenzavaccineret, hvis vaccinen i øvrigt er en helbredsmæssig fordel.

Tidligere kunne man få influenzavaccine både med og uden thiomersal. Men ifølge SSI kan man fra nu af og mindst to år frem kun bestille thiomersalfri influenzavaccine i Danmark. Konserveringsstoffet thiomersal har i øvrigt også været fjernet fra børnevacciner i Danmark siden 1992. Generelt ser thiomersal ud til at være ved at forsvinde som konserveringsmiddel i influenzavaccine.

Æg i andre vacciner Det er ikke kun influenza- og MFR-vaccine, der indeholder æg-protein. Det samme gør vacciner mod gul feber, Frühsommermeningoencephalitis (FSME) og Tick-Borne-Encepha-litis (TBE).

5/2004 AstmaAllergi Bladet 11


Influenzavaccination

▲ ▲ ▲

Ja eller nej til influenzavaccination?

Alle, der oplever en allergireaktion i forbindelse med en influenza-vaccination – eller hvilken som helst anden vaccination – bør straks fortælle deres læge om det. Første milde allergireaktioner kan være et tegn på, at man ikke kan tåle vaccinen eller nogle af dens indholdsstoffer.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at følgende grupper bliver influenzavaccineret: • Personer i behandling/kontrol for kroniske lungesygdomme, hjerte-karsygdomme eller diabetes mellitus. • Personer med medfødte eller erhvervede immundefekter fx HIV. • Personer med andre sygdomme, hvor lægen vurderer, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko. • Personer, der bor på plejehjem eller lignende, idet lægen ud fra lokale forhold må vurdere, om der er behov for at vaccinere den pågældende beboer. • Personer på 65 år og derover. • Børn over 6 måneder, der tilhører en af ovenstående risikogrupper. • Børn med astma og cystisk fibrose kan få forværrede lungesymptomer og behov for indlæggelse, hvis de får influenza. • Patienter med dissemineret sklerose har ved influenzasygdom en risiko for nye anfald, mens der ikke er fundet øget risiko for nye anfald som følge af vaccination. Sundhedsstyrelsen fraråder, at følgende grupper bliver influenza-vaccineret: • Personer med allergi over for æg eller andre af indholdsstofferne (fx antibiotikarester, formalin eller thiomersal) • Personer, der tidligere har oplevet allergireaktioner – fx nældefeber, astma eller allergisk chok, som følge af en influenzavaccination.

PATIENTER TIL SELVHJÆLPSGRUPPE Jeg er en 39-årig kvinde fra Helsingør, der søger andre ligesindede, som kender til at have svær astma, hvor behandlingen er prednision/ methotrexate. Er du interesseret, så ring til mig på tlf. 49 21 21 59. Håber at høre fra dig. Venlig hilsen Susanne Mortensen

12 AstmaAllergi Bladet 5/2004

Tal med din læge Generelt opfordrer Susanne Samuelsson til, at man taler med sin egen læge, hvis man har allergi over for et eller flere af vaccinens indholdsstoffer – eller blot er i tvivl. - Lægen kan afgøre, hvad der er bedst for den enkelte – fx om det er relevant med en forebyggende influenzabehandling med det antivirale præparat Tamiflu®, der virker mod influenza A og B virus. Midlet er ikke så effektivt som influenzavaccinen, men kan dog hjælpe mange, der ikke kan tåle vaccinen, siger hun. Præparatet fås som kapsler og i flydende form, kun på recept og er ikke tilskudsberettiget.

zavaccination – og andre vaccinationer – er, om vaccinen forværrer en allerede eksisterende overfølsomhedssygdom. Vi har spurgt lungelæge John H. Heinig, Rigshospitalets Allergiklinik: - En astma bliver ikke forværret af en influenzavaccination. Men mange med KOL og nogle med astma kan opleve at få forværring af deres symptomer, hvis de får influenza, siger John H. Heinig, der ligesom Sundhedsstyrelsen anbefaler alle over 65 år en influenzavaccine, ligesom vaccinen er vigtig for mennesker med KOL. - Ikke alle med astma har dog brug for en influenzavaccination - det er en afvejning, den enkelte skal gøre sammen med sin egen læge.

Astma og KOL En anden bekymring mange med især astma har i forbindelse med en influen-

Læs mere på www.ssi.dk/sw4252.asp


Fonde og legater Nu kan du igen søge Astma-Allergi Forbundets fonde og legater, hvis du ønsker tilskud til fx rekreation og ferie Af Joan Grønning Astma-Allergi Forbundet administrerer fire fonde og legater – Astma-Allergi Forbundets Almene Fond, Millan Anderssons Legat, Rekreationsfonden og Anne Marie Sidenius Mindelegat. Uddelingerne bag de tre første fonde og legater går fortrinsvis til gavekort eller rejsebeviser til Dansk Folkeferie. Sidste år blev midlerne herfra uddelt som 22 gavekort á 4000 kr. De enkelte modtagere vælger selv, om turen skal gå inden- eller udenlands. Særligt for fynboer Midlerne fra Anne Marie Sidenius Mindelegat er ikke øremærkede til ferie og rekreation. Legatet bliver uddelt efter indstilling fra Astma-Allergiforenigen for Odense og Omegn og bliver i videst omfang uddelt til personer med astma, der har bopæl på Fyn. Legatportionerne kan bruges til udgifter til fx medicin, diæter, transport, boligsanering, rekreationsophold, ferie, aflastning i børnefamilier, lejrophold i egnede lokaliteter/lande og video mv.

Sidste år blev Anne Marie Sidenius Mindelegat uddelt som 11 gavekort på mellem 1.000 og 2.000 kr. Hvem kan søge? Alle medlemmer af Astma-Allergi Forbundet kan søge fondene og legaterne, men Fondsbestyrelsen ønsker især at tilgodese børn og ældre med overfølsomhedssygdomme. Hvordan søger jeg? Du kan downloade et ansøgningsskema på www.astma-allergi.dk eller få et skema tilsendt ved at sende en frankeret svarkuvert til Astma-Allergi Forbundet, Universitetsparken 4, 4000 Roskilde. Når du har udfyldt ansøgningsskemaet, returnerer du det med kopi af bilag. Indsend ikke originale bilag, da bilagene ikke bliver returneret. Hvornår søger jeg? Fonds- og legatportionerne bliver uddelt én gang om året, og næste ansøgningsfrist er d. 1. oktober 2004 med posten.

Bliver din ansøgning imødekommet, får du positivt svar med posten sammen med gavekort eller check inden udgangen af december måned. Er du ikke blandt de heldige, hører du ikke nærmere. Vi beder venligst om, at al henvendelse vedr. fonde og legater sker skriftligt, da Fondsbestyrelsen ikke har kontortid. �������������������������������

������ ����������� ������������ ��������� ����������� ������������ ��������� ������������ ��������� ��������� ��������� ��������� ������� ������� ����������� ��� ������� ���

������������������� ���������������

5/2004 AstmaAllergi Bladet 13


Allergiøkonomi

Få styr på

paragrafferne

Der er flere muligheder for økonomisk støtte, hvis du eller dit barn har en overfølsomhedssygdom. Men husk at der er elastik i paragrafferne og ofte forskel fra kommune til kommune Af Betina Hjorth, rådgiver i Astma-Allergi Forbundet Den sociale lovgivning giver mulighed for hjælp til børn og voksne med sygdomme, der enten giver store ekstra udgif-

ter til fx medicin, kræver at barnet skal passes hjemme, at boligen skal indrettes på en særlig måde, eller at der er brug for andre særlige hjælpemidler. Hvis du eller dit barn er ramt af astma, høfeber, eksem eller andre former for overfølsomhedssygdomme, og du har brug for økonomisk støtte i den forbindelse, så bør du kontakte jeres sagsbehandler i kommunen. Det er dog ikke sikkert, at du kan opnå tilskud til alt, hvad du søger. Husk altid at søge skriftligt og sørg også for at få kommunens afgørelse skriftligt. Det skal du bruge, hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelse. Husk altid at søge om hjælpen, inden du køber. Du får nemlig kun støtte fra det tidspunkt, du har ansøgt – dvs. du kan ikke få refunderet tidligere udgifter til fx medicin.

Start her... Ved hver sygdom er en henvisning til de relevante paragraffer.

Pollenallergi: Bliver normalt ikke betragtet som en kronisk lidelse – kun sæsonbetonet lidelse. Udløser normalt ikke økonomisk hjælp.

Husstøvmideallergi: Ved en positiv priktest for husstøvmideallergi kan der fx bevilliges husstøvmidetæt madrasovertræk. Ifølge Den Sociale Ankestyrelse gælder det både børn, småbørnsforældre og voksne. Der kan også bevilliges hjælp til dyne og pude, hvis de nuværende ikke kan vaskes ved 60 grader. I nogle tilfælde kan der også gives hjælp til køb af ny madras. Tilskudsberettiget medicin kan også søges dækket, men kræver dog lægelig dokumentation for, at lidelsen har indgribende følger hele året, hvis den ikke bliver behandlet. §§28, 84, 97 og 102 i ”Lov om social service” og §82 i ”Lov om aktiv social politik”. Pensionister se §14 + 14a i ”Lov om social pension”.

Astma: Du kan søge hjælp til tilskudsberettiget medicin, indkøb af peak-flowmeter og transport til behandling. Forældre til syge børn kan søge tilskud til at deltage i kurser relateret til barnets lidelse, samt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og transport. Spacer, iltapparat m.m. kan ikke bevilliges, fordi de ikke bliver regnet for hjælpemidler men som behandlingsredskaber, der dækkes via hospitalsvæsenet. §§28, 29, 84, 97 og 102 i ”Lov om social service” og §82 i ”Lov om aktiv social politik”. Pensionister se §14 + 14a i ”Lov om social pension”.

14 AstmaAllergi Bladet 5/2004

Eksem: Du kan søge hjælp til tilskudsberettiget medicin hos eksembørn samt transport til behandling. Ifølge vejledningen til “Lov om social service” (pkt. 73) kan der bevilliges hjælp til særlige cremer, salver og olier, hvis eksemet er alvorligt belastende. Der kan også ydes tilskud til merudgifter i forbindelse med et ekstraordinært stort vaskebehov og slid af tøjet, når barnet bruger de meget fede cremer eller hvis barnet på grund af kløe kradser sig til blods. Astma-Allergi Forbundet har beregnet sådanne merudgifter ved ekstraordinært stort vaskebehov. Forældre til eksembørn kan også få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste samt få dækket udgifter til deltagelse i kurser relateret til barnets lidelse. §§28 og 29 i ”Lov om social service” og §82 ”Lov om aktiv social politik”. Pensionister se §§14 + 14a i ”Lov om social pension”.

Fødevareallergi: Forældre til spædbørn, der ikke tåler mælk eller er disponeret for allergi, kan få hjælp til Nutramigen eller Profylac. Forældre til større børn kan få hjælp til dækning af merudgiften som følge af barnets fødevareallergi, hvis der foreligger tilstrækkelig dokumentation for sygdommen. Astma-Allergi Forbundet har beregnet merudgiften ved diætkost uden mælk, æg og de fire kornsorter. Nogle kommuner bevilliger hjælp til voksne med fødevareallergi. §§28 og 84 i ”Lov om social service”. Pensionister se §§14 + 14a i ”Lov om social pension”.


De vigtigste paragraffer:

14+14a

Lov om social pension - Pensionister

Førtidspensionister og folkepensionister kan via ”Lov om social service” få tilskud til betaling af udgifter – fx til medicin, briller, tandproteser og fodbehandling. Personligt tillæg Kan tildeles folkepensionister, der har særligt vanskelige økonomiske forhold. Kommunen vurderer dette efter at have set nærmere på din og din eventuelle ægtefælles økonomiske forhold. Hvis du har opnået Helbredstillæg, kan du søge til dækning af de sidste 15% af udgiften. Du kan også søge til andre udgifter som fx varme. Helbredstillæg Reglerne blev ændret d. 1. januar 2003. Førtidspensionister, der har fået tilkendt deres pension efter den dato, kan derfor ikke modtage helbredstillægget. Hør nærmere på pensionskontoret i din kommune om dine muligheder. Helbredstillægget skal du søge for et år ad gangen, og hvis du opfylder kravene, får du tilsendt et tilskudskort. Du kan godt søge om tilskudskortet, selvom du ikke har brug for det lige nu. Så har du det, hvis det senere bliver nødvendigt – tilskuddet bliver nemlig automatisk trukket fra ved medicinkøb på apoteket. Helbredstillægget gør det muligt for pensionister at søge tilskud til udgifter, som man også får tilskud til fra Sygesikringen. Tillægget dækker op mod 85% af egenbetalingen. Ikke alle kan opnå Helbredstillægget, som afhænger af indtægt og formue. I 2004 må husstandens formue ikke overstige 54.600 kr., og den personlige tillægsprocent skal være større end 0. Tillægsprocent Tillægsprocenten er som udgangspunkt 100, men kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle har indtægter. Er din personlige tillægsprocent 100, vil du modtage fuldt helbredstillæg - altså 85% Er din tillægsprocent mindre end 100, får du udbetalt forholdsvis mindre i helbredstillæg. Din personlige tillægsprocent kan du se på pensionsmeddelelsen fra pensionskontoret.

Eksempel: Hvis din personlige tillægsprocent er 100, udgør helbredstillægget 85%. Det betyder, at hvis du har en udgift til medicin på 300 kr., vil helbredstillægget dække 255 kr. af udgifterne. Du skal altså selv betale 45 kr. Er din personlige tillægsprocent 60, så vil du få dækket 60% af de 85% - det vil sige 153 kr. Du skal derfor selv betale 147 kr. Formue Har du en opsparing på bankbogen eller fx aktier eller obligationer, så din samlede formue overstiger 54.600 kr., er du ikke berettiget til helbredstillæg. Friværdien i eget hus påvirker dog ikke beregningen af helbredstillæg og det samme gælder værdien af fx dyre malerier, båd eller ny bil. ▲ ▲ ▲ 5/2004 AstmaAllergi Bladet 15


Få styr på

▲ ▲ ▲

28

paragrafferne

Lov om social service – hjælp til merudgifter

Børn under 18 år Har du et eller flere børn med ’en kronisk eller langvarig lidelse’ – fx astma eller allergi – kan du få hjælp til udgifter til fx medicin, cremer, husstøvmidetæt madrasovertræk og transportudgifter til lægebesøg, som du ikke ville have haft, hvis dit barn var raskt. Støtten er ikke afhængig af familiens indtægt og er heller ikke skattepligtig. Paragraffen gælder kun børn under 18 år, som har ’betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse’. Det betyder, at sygdommen enten skal vare barnealderen ud eller i hvert fald strække sig over mere end et år. For at få hjælp skal barnet have en positiv priktest, blodprøve eller anden klinisk dokumentation for sygdommen – fx at barnet har astmasymptomer, der bliver mindsket eller fjernet ved en behandling, hvor man ikke har kunnet måle lungefunktionen pga. barnets alder. Beregning af tilskud Familiens udgifter skal overstige et minimumsbeløb før man kan få tilskud, og udgifterne skal selvfølgelig være relevante i forhold til sygdommen. Hvis du har flere børn med kroniske lidelser, bliver udgifterne lagt sammen. Eksempel: Du skal have udgifter for min. 3.564 kr. pr. år for at få hjælp fra denne paragraf. Hjælpen bliver udbetalt i rater á 297 kr., og du kan få udbetalt flere rater ad gangen og der er ingen øvre grænse. Der bliver rundet op eller ned til nærmeste rate og du vil derfor ikke få udbetalt præcis det beløb, du har udgifter for. Dit tilskud kan både være en smule lavere eller en smule højere. Merudgifter kan være: Børneeksem: • Befordring til behandling. • Egenbetalingen af tilskudsberettiget medicin – fx egenbetaling ved kronikertilskud. • Ekstra vaskeudgifter. • Ekstra tøj, som er nødvendigt pga. ekstraordinært slid. • Kurser. • Særlige cremer og olier som anvendes ved alvorligt belastende allergi eller hudlidelser.

16 AstmaAllergi Bladet 5/2004

Modermælkserstatning – til forebyggelse I den sociale lovgivning er der ikke tradition for hjælp til forebyggelse. Men der er en enkelt undtagelse - nemlig tilskud til højt hydrolyseret modermælkserstatning ved forebyggelse af allergi – Profylac og Nutramigen. Højt-hydrolyserede modermælkserstatninger bliver brugt til spædbørn op til 4-måneders-alderen med særlig risiko for at udvikle allergi og kun i de tilfælde, hvor mor ikke eller kun delvist kan amme. Et spædbarn har særlig risiko for at udvikle allergi, når den ene eller begge forældre eller søskende har eller har haft behandlingskrævende allergisk sygdom. Reglerne er de samme som ved hjælp til merudgifter, og de samme betingelser omkring minimumsbeløb skal være opfyldt.

Astma: • Befordring til behandling. • Egenbetalingen af tilskudsberettiget medicin - fx egenbetalingen ved kronikertilskud. • Kurser. • Peak flow meter. Fødevareallergi: • Ekstra udgifter til diætkost. Bemærk at der er særlige regler ved mælkeallergi og brug af højt-hydrolyserede modermælkserstatninger. (Se boks) Sygesikringen giver tilskud til højt-hydrolyserede modermælkserstatninger, når produkterne bruges til behandling af børn med mælkeallergi. Det kræver, at lægen udskriver en såkaldt grøn recept, som giver 60% tilskud. Du kan efterfølgende søge om tilskud til de resterende 40% i henhold til §28 i Lov om social service. Familiens samlede merudgifter skal dog stadig mindst være 3.564 kr. pr. år (læs mere i §28). Husstøvmideallergi: • Husstøvmidetæt madrasovertræk (se også §97 hvis I har samlede årlige udgifter under 3564 kr.). • Dyne og pude, som kan vaskes ved 60 grader. • Evt. ny madras.


29

Lov om social service – lønkompensation

Forældre til børn under 18 år »Lønkompensation for tabt arbejdsfortjeneste« er en mulighed, hvis I er forældre til et barn under 18 år med ’betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse’ – altså samme udgangspunkt som i lovens §28. I kan få hjælp efter §29, hvis det er nødvendigt for en af jer som forældre at passe jeres eget barn i hjemmet - fx fordi barnet har nedsat immunforsvar eller stor risiko for sygdom, hvis det kommer i daginstitution eller -pleje. I kan få lige fra nogle få timer om ugen til fuld lønkompensation, hvis barnets sygdom forhindrer jer i at arbejde på hel- eller deltid. I kan også få dækning for tabt arbejdsfortjeneste før, under og efter sygehusindlæggelser, hvis det er nødvendigt at en af jer forældre er tilstede, samt når én af jer skal have fri fra arbejdet for at følge barnet til ambulant behandling. Pengene er skattepligtige.

▲ ▲ ▲

OBS! – når du skal tilbage på arbejdsmarkedet I øjeblikket er der risiko for at komme i klemme mellem §29 og ”Lov om arbejdsløshedsunderstøttelse”. Du kan derfor i nogle tilfælde få problemer, når du skal tilbage på arbejdsmarkedet efter at have fået tilskud efter §29. En periode med lønkompensation påvirker dog ikke retten til dagpenge og forkorter heller ikke en eventuel dagpengeperiode.

Fx kan du opnå tilskud til nødvendige medicinudgifter til den del af din udgift, der ikke bliver dækket af Sygesikringsloven, Sygeforsikringen Danmark eller andre private sygeforsikringer/ordninger. Enkelte kommuner yder også tilskud til diætkost, men kommunen vil her fx kræve en lægeerklæring for at sikre sig, at sygdommen er indgribende i hverdagen. Det er også muligt at få tilskud til befordring, kurser, udgifter til daglig tøjvask, indskud i lejebolig mm. Som udgangspunkt får du tilskuddet udbetalt som en kontantydelse alt efter hvor mange nødvendige merudgifter, du har. Der er indført en bagatelgrænse på 6.000 kr. i årlige merudgifter, før du kan få tilskud efter servicelovens §84. Har du merudgifter for mere end 6.000 kr. årligt, udløser det et basisbeløb på 1.500 kr. pr. måned. Visse ydelser - fx taxakørsel eller medicinudgifter – bliver afregnet direkte af kommunen. Her får du ikke pengene i hånden, men apoteket eller taxaselskabet bliver betalt direkte af kommunen. Merudgiftsydelsen er skattefri og er uafhængig af indkomst.

Eksempel: En enlig mor med et handicappet barn får tilskud fra §29 med 12 timer om ugen, som er det timetal, kommunen har anset for den nødvendige hjælp i dette eksempel. Moderen bliver herefter arbejdsløs fra et butiksarbejde, hvor hun har været ansat i 25 timer og dermed var deltidsforsikret i A-kassen. I dette tilfælde er moderen ikke berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse, da hun ikke står til rådighed 30 timer om ugen, som er kravet ved deltidsforsikring. Selvom moderen nu beslutter at fravælge 5 timers tilskud fra §29, så hun er til rådighed 30 timer om ugen, så hjælper det ikke. Med mindre at nedgangen skyldes ændring i barnets situation – fx hvis barnets sygdom bedres.

84

Lov om social service - merudgifter

Voksne 18-65 år Du kan generelt søge tilskud til udgifter forbundet med en kronisk sygdom, men du kan kun få hjælp efter servicelovens §84 til udgifter, som ikke bliver dækket af anden lovgivning.

5/2004 AstmaAllergi Bladet 17


Få styr på

▲ ▲ ▲

97

paragrafferne

Lov om social service – hjælpemidler

Børn og voksne Paragraffen giver mulighed for tilskud til hjælpemidler, der kan afhjælpe sygdommen, lette hverdagen i hjemmet eller som er nødvendige for, at du kan passe dit arbejde. Gælder både børn og voksne. Til børn kan dog også søges om hjælp efter §28. Hjælpemidler kan fx være sko og husstøvmidetæt madrasovertræk. Sko: Hvis du er overfølsom over for stoffer, der bliver brugt ved garvning (fx krom), eller hvis du reagerer på limstoffer i almindeligt fodtøj. Husstøvmidetæt madrasovertræk: Til voksne kan man søge til personer med en lægedokumenteret allergi samt til dennes ægtefælle. Det er dog kommunen alene, der afgør, om ægtefællen også kan få bevilliget et overtræk. Astma-Allergi Forbundet anser det for vigtigt, at mængden af husstøvmideallergener bliver holdt nede hos begge parter. Til børn kan du søge husstøvmidetæt madrasovertræk gennem §97, hvis de samlede udgifter til dit barns husstøvmideallergi ikke er store nok til at få hjælp efter §28.

98

Lov om social service – forbrugsgoder

Børn og voksne Paragraffen dækker i nogle tilfælde udgiften til tørretumbler, hvis I har pollenallergi og brug for at kunne tørre jeres tøj indenfor om sommeren. Udgifter til forbrugsgoder til børn skal du ofte søge efter §28. Der sker løbende ændringer i, hvad du kan søge om hjælp til. Du kan ikke søge til almindeligt indbo, og der sker løbende ændringer i, hvad man opfatter som almindeligt indbo. Fx bliver det opfattet som mere og mere almindeligt, at man har en computer i hjemmet. Du kan kun få tilskud til udgifter på over 500 kr., og du kan kun få dækket halvdelen af prisen på et standardprodukt - og altså ikke til en super luksus model.

18 AstmaAllergi Bladet 5/2004

102

Lov om social service – boligindretning

Børn og voksne Kommunen kan i nogle tilfælde hjælpe med udgifter til indretning af boligen, hvis der er allergi i familien og indretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted. I særlige tilfælde kan du også få tilskud til køb eller leje af anden bolig på betingelse af, at der ikke kan anvises anden relevant bolig. Hjælp til boligindretning og evt. skift af bolig bliver givet efter behov og er ikke afhængig af indtægt. Tilskuddet bliver givet til mur- og nagelfaste ting - fx mindre ombygninger af et rum og evt. fjernelse af dørtrin mm. Der bliver ikke givet hjælp til istandsættelse, almindelig vedligeholdelse eller modernisering. Hjælpen bliver givet til den nuværende bolig – du kan fx ikke få tilskud til at lægge trægulv i en nyindkøbt bolig med faste tæpper. Her skulle du have købt en anden bolig uden tæpper. Hvis husstøvmideallergien først bliver konstateret efter, at I har købt huset, kan du normalt godt få tilskud, hvis de øvrige betingelser som ovenfor nævnt er opfyldt. Eksempel: At få glatte gulve eller installeret mekanisk udluftning er et godt eksempel på, hvordan en bolig bliver mere egnet for mennesker med husstøvmideallergi. Men det kræver ofte, at Sundhedsstyrelsens »Interventionsplan for forebyggelse af allergenspecifikke symptomer hos husstøvmideallergikere« er fulgt. Følgende skal ofte være opfyldt for at kunne opnå tilskud til fx at lægge trægulv eller installere mekanisk udluftning: • At du eller dit barn har husstøvmideallergi. • At du har saneret dit sengemiljø – dvs. at dyne og pude bliver vasket fire gange om året, rullemadras en gang om måneden – begge dele ved min. 60 grader - og at du og dit barn har et husstøvmidetæt overtræk til madrassen. • At du har saneret for konkurrerende allergier (fx at I har skilt jer af med dyret, hvis I har allergi over for dyr). • At du medicinsk har gjort, hvad du kan. • At du eller dit barn fortsat har symptomer på husstøvmideallergi.


82

Sidste chance… Lov om aktiv social politik

Voksne over 18 år - dog ikke pensionister Kommunen kan give tilskud til udgifter til sygebehandling, medicin eller lignende, som du ikke kan få dækket efter andre paragraffer eller anden lovgivning. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Du kan fx søge tilskud til det beløb, som ikke bliver dækket af kronikertilskuddet. Du kan kun få tilskud, hvis du ikke selv kan betale udgifterne. Kommunen foretager derfor i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering af din og din eventuelle ægtefælles økonomiske forhold for at afgøre, om du har penge til selv at betale for udgifterne – altså dit rådighedsbeløb. Støttemuligheder fra Statens Uddannelsesstøtte ligestilles i form af stipendium og lån ligestilles fx med indtægt. Vurderingen af dit rådighedsbeløb varierer fra kommune til kommune. Læs også om medicintilskud på side 20.

medlemstilbud Sved og sundhed - med medlemsrabat Er du medlem af Astma-Allergi Forbundet kan du få rabat på årskort til motionskæden S.A.T.S. Årskortet giver adgang til fx cykling, aerobic samt styrke- og konditionstræning. Du kan sætte dit årskort i bero 2 gange 30 dage hvert år – fx under ferie eller indlæggelse pga. din overfølsomhedssygdom.

Priser: Medlemskab Guld 12 mdr. /PBS

Sjælland 351 kr. pr. md. (norm.pris 429 kr.) Guld 12 mdr./Kontant 4.212 kr. pr. år Kontant (norm.pris 4.898 kr.)

Fyn og Jylland 319 kr pr. md. (norm.pris 379 kr.) 3.828 kr. pr. år (norm.pris 4.398 kr.)

Alle priser er pr. person + administrationsgebyr på 199 kr. på udstedelsen af dit årskort. For at få del i tilbuddet skal du have en bekræftelse på dit medlemsskab af Astma-Allergi Forbundet. Bestil den på www.astma-allergi.dk i butikken under “gaveartikler og tilbud” eller på 43 43 59 11.

5/2004 AstmaAllergi Bladet 19


Medicintilskud

Når du køber medicin på recept, betaler den offentlige sygesikring ofte en del af udgiften som et medicintilskud

Af Betina Hjorth, rådgiver i Astma-Allergi Forbundet Der findes både generelle tilskud og individuelle medicintilskud. Det er Lægemiddelstyrelsen, der efter regler i sygesikringsloven beslutter, hvilke lægemidler der ydes generelt tilskud til, og hvem der kan opnå individuelle tilskud. Sygesikringen giver et generelt tilskud til de fleste lægemidler. Nogle lægemidler har kun generelt tilskud i særlige tilfælde – fx til behandling af særlige sygdomme. Du kan via din læge - når særlige betingelser er opfyldt - søge Lægemiddelstyrelsen om tilskud til lægemidler, som ikke har generelt tilskud. Dine økonomiske forhold har ingen betydning for retten til sygesikringstilskud. Generelt tilskud Tilskuddets størrelse afhænger af dine samlede årlige udgifter til tilskudsberettigede lægemidler, før tilskud er trukket

20 AstmaAllergi Bladet 5/2004

fra. I 2004 skal voksne over 18 år selv betale de første 520 kr. af medicinudgifterne, hvorefter sygesikringen yder tilskud efter faste procentsatser, der stiger i takt med udgifterne til medicin. Børn får dækket 50% af udgifter op til 1260 kr, hvor du som voksen er berettiget til et tilskud på 50% af den del af medicinudgiften, der ligger mellem 520 og 1.260 kr. mens tilskuddet er på 75% for den del af udgiften, der ligger mellem 1.260 og 2.950 kr. Medicinudgifter, der overstiger 2.950 kr., udløser et tilskud på 85%. Tilskudsprisen indenfor samme gruppe af ens lægemidler bliver beregnet ud fra prisen på det billigste lægemiddel i gruppen. Hvis du får ordineret et lægemiddel, der er dyrere end tilskudsprisen, får du kun tilskud til tilskudsprisen. Det betyder, at du selv skal betale merudgiften, der er forskellen mellem dit lægemiddels pris og tilskudsprisen. Tilskuddet kan derfor udgøre mindre end ovennævnte procentsatser.


Tilskud fra sygesikringen bliver automatisk trukket fra lægemidlets pris på apoteket, så du kun skal betale restbeløbet – din egenbetaling. Ud over det generelle tilskud, findes der de individuelle tilskud – nemlig enkelttilskud, forhøjet tilskud og kronikertilskud. Individuelle tilskud kan gives med tilbagevirkende kraft, da der kan gå op til 60 dage, før du får besked om tildelingen. Enkelttilskud Lægen kan søge enkelttilskud til dig, hvis du har brug for et bestemt lægemiddel uden generelt tilskud. Fx hvis du har allergi over for tilsætningsstofferne i den medicin, du ellers ville få udskrevet. Eller hvis du eller dit barn har behov for fx særlig steroidfri eksemcreme. Forhøjet tilskud Hvis du af medicinske grunde – fx allergi over for tilsætningsstoffer - er nødt til at bruge et relativt dyrt lægemiddel, kan lægen søge Lægemiddelstyrelsen om forhøjet tilskud til medicinen. Forhøjet tilskud betyder, at tilskuddet bliver givet til lægemidlets faktiske pris i stedet for til tilskudsprisen. Du kan ikke få forhøjet tilskud til et lægemiddel, blot fordi du ikke bryder dig om det billigere men i øvrigt ligeværdige lægemiddel, eller fordi du føler dig mere tryg ved det dyrere lægemiddel.

Lægemiddelstyrelsen om at få bevillingen fornyet. En kronikerbevilling vil normalt gælde i 5 år, men den kan være kortere eller længere. Bevillingen omfatter alle de tilskudsberettigede lægemidler, som du køber på recept. Kronikertilskuddet er derfor ikke begrænset til de lægemidler, du får på grund af din kroniske sygdom. CTR Et landsdækkende elektronisk register - Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR) - er oprettet for at sikre, at apoteket bruger den rigtige procentsats ved beregningen af dit tilskud. Apoteket skal indberette dine udgifter til CTR, hver gang du køber et tilskudsberettiget lægemiddel. Registeret indeholder derfor altid en opdateret saldo over dine samlede udgifter til tilskudsberettigede lægemidler. Læs også »Bliv ikke snydt for medicintilskud« på næste side.

Kronikertilskud Du kan søge Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud, hvis du lider af en vedvarende eller kronisk sygdom. Her vil du få 100% tilskud til den del af dine samlede årlige udgifter – før tilskud er trukket fra – til tilskudsberettigede lægemidler, der overstiger 19.567 kr. (21.300 kr. for børn under 18 år), hvis du har et længerevarende og lægefagligt velbegrundet forbrug af tilskudsberettigede lægemidler. Får du bevilliget kronikertilskud, kan du højst komme til at betale 3.805 kr. for dit årlige forbrug af tilskudsberettigede lægemidler uanset om du er over eller under 18 år. Det forudsætter dog, at du altid får udskrevet den billigste medicin blandt ens lægemidler. Vælger du - eller din læge - dyrere lægemidler, kan din egenbetaling blive større. Ovennævnte grænser gælder fra 1. januar 2004. Indtil den 1. januar 2004 var de tilsvarende beløbsgrænser 20.170 kr. for voksne henholdsvis 21.970 kr. for børn og unge under 18 år svarende til en årlig egenbetaling på højst 3.925 kr. opgjort i tilskudspriser og europæiske priser. Har du allerede modtaget en kronikerbevilling fra Lægemiddelstyrelsen på baggrund af beløbsgrænserne fra sidste år, skal din læge ikke søge

5/2004 AstmaAllergi Bladet 21


Bliv ikke snydt for medicintilskud Mangler der vigtige oplysninger på din recept, risikerer du at betale for meget for din medicin Af Joan Grønning Er du pensionist eller har du en varig lidelse – fx høfeber eller eksem – så risikerer du at gå glip af store medicintilskud, hvis din læge er glemsom. Noterer lægen ikke din status som pen-

���������������

��������������������������� ������ ����������������������������������� �

��������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ���� ���������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ���� ������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������������������������������

������������ ���������������������������� ������������������������������� ���������������������������� ������������������������

22 AstmaAllergi Bladet 5/2004

sionist eller skriver ’varig lidelse’ på din recept, risikerer du nemlig at betale mere for din medicin, end andre i din situation, fordi du i så fald ikke får det tilskud, du har krav på. Varig lidelse - Det er fx helt op til den enkelte læge, om han eller hun vil vurdere om lidelsen er ’varig’. Fx kan man vælge at se på pollenallergi som en varig lidelse, fordi symptomerne vender tilbage hver eneste år og vil gøre det i mange år frem. Lægen kan også mene, at lidelsen ikke er varig, netop fordi symptomerne tager en pause udenfor pollensæsonen, siger læge Charlotte Rømer, Astma-Allergi Forbundet. Hun anbefaler dog sine kolleger at betragte høfeber som en varig lidelse, fordi symptomerne vender tilbage hvert eneste år i mange år frem. - Hvis man fx har allergi over for både birk og græs, så risikerer man høfebersymptomer fra januar til slutningen af august. Altså over halvdelen af året i mange år - det vil jeg kalde varigt. Pensionist Umiddelbart burde det ikke være svært for en læge at se i journalen, om en patient er fyldt 67 år og dermed har fået ny ’titel’ – nemlig pensionist. Alligevel kan det være en god idé at holde øje med, om lægen noterer det på recepten, så det udløser tilskuddet. Ellers spørg efter det, hvis lægen ikke lige har lagt mærke til din fødselsdag i dit CPR-nummer.

Kun håndkøbsmedicin Lægens notat på recepten ’varig lidelse’ eller ’pensionist’ er dog kun vigtige, hvis medicinen fås som håndkøb, men alligevel udløser et sygesikringstilskud, og derfor bliver indregnet i Det Centrale Tilskudsregister (CTR) sammen med anden tilskudsberettiget medicin. Du kan dog kun opnå tilskud til særlig mærket håndkøbsmedicin, der kan købes på apoteket på recept. Det drejer sig om fx høfebermedicin eller særlig creme mod eksem. Det gælder altså ikke astmamedicin, der jo som bekendt kun bliver solgt på recept og ikke i håndkøb. Irritations-moment Det er heller ikke kun dig som patient, der kan opleve det som et irritationsmoment, at der mangler oplysninger på recepten. Det samme kan apoteket opleve. Hvis den opmærksomme apoteksansatte måske kan se på dig, at du er pensionist, eller hvis du selv fortæller dem, at du har ret til tilskud, så har apoteket ekstra arbejde i at skulle ringe din læge op og forsøge at få recepten lavet om. Lykkes det ikke på telefon, er det op til dig at afgøre, om du vil betale den ekstra høje pris for medicinen, eller om du selv vil kontakte lægen for en ny recept.


Gulve og allergi

Astma-Allergi Forbundet råder ikke allergifamilier til at rive deres glatte vinylgulve af på baggrund af den nye undersøgelse. Den er ifølge forbundet intet bevis i sig selv. Modsat er der masser af videnskabeligt bevis for, at man med glatte gulve lettere kan komme mange allergener til livs og dermed mindske allergisymptomer.

Ny forskning hovedmistænker phtalater for at flere og flere får astma og allergi. Astma-Allergi Forbundet tager dog konklusionen med forbehold

Af Joan Grønning

En forskergruppe ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) konkluderede i august i en undersøgelse, at der skulle være en klar sammenhæng mellem blødgørere – phtalater - i husstøv og astma og allergi hos børn. AstmaAllergi Forbundet har læst rapporten, og både forbundet og førende allergieksperter mener ikke, at man kan konkludere så skarpt, som rapporten gør. De mener, at undersøgelsen mere er statistik end måling af faktiske forhold. Forbehold omkring konklusionen - Det er en interessant undersøgelse, men fordi den er en såkaldt tværsnitsundersøgelse, hvor man har taget et øjebliksbillede, giver det en risiko for at fundet blot er tilfældigt, siger Arne Høst, overlæge på Odense Universitetshospital. - Arvelige forhold kan være årsagen til, at mange forældre til allergidisponerede børn er blevet rådet til at have glatte gulve – især i barnets soveværelse. Glatte gulve er nemmere at holde rene i forhold til fx tæpper, og derfor undgår man at ophobe allergifremkaldende stoffer – fx husstøvmider og allergener fra dyr. De glatte gulve behøver derfor ikke at være årsagen til symptomerne - det kunne lige så godt være omvendt, siger Arne Høst.

Altså, at man finder allergisymptomer i familier med vinylgulve, fordi disse familier netop har valgt vinylgulve, fordi de er nemme at gøre rene og dermed kan være med til at mindske symptomer på en allerede eksisterende allergisygdom. Måske andre årsager til symptomerne Også i Astma-Allergi Forbundet understreger man, at selvom der er fundet høje værdier af phtalater i de undersøgte hjem, betyder det ikke nødvendigvis, at phtalaterne er årsagen til børnenes symptomer. Ifølge forbundet er en sådan konklusion det samme som at sammenligne antallet af storke med antallet af fødte børn og så konkludere, at mange storke var årsagen til mange børnefødsler. - Det havde i stedet været interessant at vide, om de høje værdier af blødgørere var årsagen til astma. Det ved man ikke. Undersøgelsen viser alene, at der er et sammenfald, som jo i øvrigt ikke er underligt, da mange med astma får glatte gulve i hjemmet for at nedsætte symptomerne, siger souschef Anne Holm Hansen, Astma-Allergi Forbundet. - Undersøgelsen har fx ikke set på, om børnene har været udsat for fx husstøvmider og dyr i deres dagligdag. Begge faktorer, der videnskabeligt bevist øger risikoen for at udvikle allergi og få symptomer. Undersøgelsen

har heller ikke taget højde for mængden af støv i hjemmene. Meget støv alene påvirker astmasymptomer. Astma-Allergi Forbundet efterlyser handling Når det er sagt, så efterlyser AstmaAllergi Forbundet handling hos politikerne, så de sætter en omfattende og videnskabelig brugbar forskning i gang omkring sammenhængen mellem phtalater og overfølsomhed – set med allergiøjne. Indtil da må de ansvarlige myndigheder give forbrugerne konkrete anvisninger til, hvordan de skal forholde sig. Tvivl om sammenhænge må ifølge Astma-Allergi Forbundet ikke få tusindvis af mennesker til at handle i panik og fx fjerne alle deres vinylgulve med store økonomiske og menneskelige omkostninger til følge.

������

���������

�����

�������������������� 5/2004 AstmaAllergi Bladet 23


konjun

Allergisk konjunktivitis

Den hyppigste form for øjenallergi i Danmark, hvor nogle kun har symptomer i bestemte perioder af året, mens andre har symptomer året rundt Af Sven Johansen, øjenlæge, Øjenafdelingen, Hillerød Sygehus og John H. Heinig, allergilæge, Allergiklinikken, Rigshospitalet Flere og flere får allergi og det samme gælder øjenallergi. Mange omtaler øjensymptomerne som ’det værste’ ved deres overfølsomhedssygdom. Og når øjnene klør og man ’klør igen’, bliver symptomerne blot endnu værre. En amerikansk undersøgelse har også vist, at øjensymptomer har den største indflydelse på livskvaliteten. Man kan have svært ved at passe hjem, skole og job, når øjnene er røde, løber i vand eller klør som bare pokker. Det bliver også svært at koncentrere sig gennem længere tid, og man kan ikke holde ud at arbejde ved en computer, ligesom man hurtigt bliver træt og ens irritationstærskel lav. På den baggrund vil vi sammen med Astma-Allergi Forbundet gerne sætte fokus på allergisymptomer i øjnene, der i mange år har været overset og ligget i skyggen af næsesymptomer. Denne artikel er den første i en række omkring forskellige typer øjenallergi, symptomer og behandling. Symptomer Øjenallergi optræder især i øjets horn- og bindehinde, men kan også give symptomer fra øjenlågene. Bindehinden er gennemsigtig og dækker øjets hvide afgrænsning (senehinden) og bagsiden af øjenlågene. Bindehinden hedder på latin ’konjunktiva’ – heraf navnet ’allergisk konjunktivitis’ om allergi i øjnene.

24 AstmaAllergi Bladet 5/2004

Symptomerne er typisk øjenkløe i begge øjne – eventuelt sammen med røde øjne, der løber i vand samt hævede øjenlåg og bindehinde. Symptomerne gør mange trætte og uoplagte og nogle oplever også at blive lysfølsomme. Symptomerne varierer fra person til person, og afhænger af hvad den enkelte har allergi over for – og i hvor store mængder man bliver udsat for allergenet. Øjensymptomerne bliver typisk værre, hvis man klør i øjnene. Øjenallergi kan udvikle sig pludseligt, når man kommer i kontakt med et allergen - fx pollen - men oftest udvikler symptomerne sig gradvist og gennem længere tid. Målgruppen Man antager at ca. 20% af befolkningen i dag lider af øjenallergi. Tallet er stigende i den rige verden. Den nøjagtige årsag til stigningen kender vi endnu ikke, men der bliver forsket meget på området. De fleste mennesker udvikler deres øjenallergi i barndommen eller i de tidlige teenageår. Nogle mennesker er mere disponerede for at få allergi end andre. Øjenallergi-typer Der findes flere former for øjenallergi. I dette nummer ser vi specifikt på den mest udbredte - allergisk konjunktivitis - der udgør ca. 95% af tilfældene af øjenallergi i Danmark. I kommende numre vil vi se nærmere på de mindre kendte former for øjenallergi.


nktivitis Allergisk konjunktivitis Den almindeligste form for øjenallergi, der ikke truer synet. De allergifremkaldende stoffer – allergener – der giver allergireaktionerne, kan være forskellige fra land til land afhængigt af, hvilke planter og dyr, der lever og gror dér. Fx er øjensymptomer pga. allergi over for dyr især udbredt i de lande, hvor vi ofte har kæledyr indendørs – fx Danmark. Omvendt er øjensymptomer pga. birkepollenallergi ikke særligt udbredt i fx Nordgrønland eller Somalia, hvor der ingen birketræer gror. Groft sagt kan man dele allergisk konjunktivitis op i to grupper – sæson og helårs. Nogle oplever kun øjensymptomer på bestemte tidspunkter af året, mens andre har øjensymptomer året rundt. Den enkelte kan dog have allergi både over for sæsonallergener og helårsallergener. Sæson ”Sæson allergisk konjunktivitis” er øjensymptomerne ved høfeber – altså pollenallergi. Det er den mest almindelige af alle typer øjenallergi og optræder i forårs- og sommermånederne. De udløsende allergener er pollen fra hassel, el og elm (marts-april), birk (april-maj), græs (juni-august) og bynke (juli-september). De typiske symptomer for sæsonøjenallergi er øjenkløe, røde øje og evt. lidt hængende øjenlåg. Symptomerne varierer fra dag til dag og svinger oftest i takt med pollentallet.

Sæson-symptomer Du kan aldrig helt undgå pollen, men du kan til en vis grad mindske dine symptomer, hvis du tager dine forholdsregler i hverdagen. De færreste med pollenallergi undgår høfebermedicin i hele eller dele af pollensæsonen. Helårs-symptomer Har du øjensymptomer pga. allergi over for fx dyr, husstøvmider eller skimmelsvampe kan du mindske dine symptomer og medicinforbrug ved at undgå kontakt med de allergener. Læs mere om forebyggelse på www.astma-allergi.dk og i pjecerne ”Høfeber”, ”Det gode indeklima”, ”Allergi og forebyggelse” og ”Klør dine øjne – høfeber i øjnene”, samt AstmaAllergi Bladet nr. 3/2004, der alle kan bestilles på hjemmesiden samt på 43 43 59 11.

allergener i boligen, man reagerer på – fx husstøvmider, skimmelsvampe og dyr. Tilstanden kan starte pludseligt, og optræder - som navnet siger - hele året. Symptomerne er værst, når man bliver udsat for det allergen, man ikke tåler.

▲ ▲ ▲

Helårs ”Helårs allergisk konjunktivitis” minder meget om den sæsonbestemte, men symptomer og tegn er svagere. Symptomerne optræder mest indendørs, fordi det typisk er

Forebyg øjenallergi

5/2004 AstmaAllergi Bladet 25


øjenallergi Allergisk konjunktivitis

▲ ▲ ▲

Allergitest Er dine øjensymptomer begrænset til 14 dage omkring Sankt Hans, er der nok ingen tvivl om, at du har græspollenallergi. Men hvis dine symptomer strækker sig over længere tid, eller kommer i flere perioder af året, så bør du blive undersøgt og eventuelt allergitestet af din læge. Kun på den måde kan du målrettet forebygge i det daglige og få den rigtige behandling. En allergitest er en næsten smertefri hudpriktest, hvor lægen prikker forskellige allergifremkaldende stoffer ind i din hud. Ved hudpriktest kan lægen efter 15 minutter aflæse dine hudreaktioner, og sammen med dine symptomer giver det et billede af, hvad du har allergi over for. En standardallergitest tester for kat, hund, hest, to slags husstøvmider, to slags skimmelsvampe samt pollen fra birk, græs og bynke. Nogle praktiserende læger foretager selv allergitesten, andre henviser til speciallæge eller allergiklinik. Blodprøve til undersøgelse for øjenallergi bruges aldrig. Behandling Du kan behandle din øjenallergi lokalt med øjendråber, så medicinen primært virker dér, hvor den kommer – i øjnene. Nogle øjendråber indeholder antihistaminer, der modvirker kløe samt røde, hævede og rindende øjne. Andre øjendråber virker ved at stoppe allergireaktionen i opløbet. Enkelte øjendråber har begge virkningsmekanismer. Nogle øjendråber bliver solgt i håndkøb, mens andre kræver en recept. Der er forskel på de forskellige øjendråber med hensyn til effekt, virkningsmekanisme, bivirkninger og dosering. Hvis du bruger kontaktlinser, skal du fjerne dem i forbindelse med øjendrypningen, og sætte dem i igen 15-30 minutter senere, med mindre andet er oplyst af producenten. Når du fjerner kontaktlinsen ved øjendrypningen, undgår du, at den virker som depot for antiallergi-medicinen og konserveringsmidlet, og derved kan medføre forgiftningsgener på horn- og bindehinde. Der er også forskel på, hvor længe de forskellige øjendråber virker. Nogle skal man bruge 2-4 gange om dagen, mens andre kan man nøjes med at bruge 2 gange i døgnet. Forskellige øjendråber kan også have forskellige krav til opbevaring – fx tåler nogle øjendråber ikke sollys eller temperaturer over 25 grader. Ved svære symptomer – og hvis du sammen med dine øjensymptomer også har næsesymptomer - kan en kort antihistamin tabletkur fx komme på tale. Hvis både forebyggende medicin og akutvirkende medicin ikke er nok til at hjælpe dig, kan du måske have gavn af en allergivaccinationsbehandling.

26 AstmaAllergi Bladet 5/2004

En læge med erfaring i allergisygdomme kan vurdere, om en allergivaccination er en god idé for dig. Behandlingen er flerårig og kan i enkelte tilfælde give svære bivirkninger. Har du allergi over for andet end pollen, er den bedste ’behandling’ at forebygge ved at undgå kontakt med de udløsende allergener.

Værd at vide: • Undgå at klø i øjnene – det forværrer blot dine symptomer. • Der findes allergiøjendråber, der ikke svier. • Der findes allergiøjendråber til kontaktlinsebrugere. • Konserverede øjendråber kan holde sig en måned efter, de er taget i brug. • Nogle øjendråber kan fås uden konserveringsmidler i engangsdosisbeholder. Husk ved øjendrypning: • Vask hænder både før og efter du drypper øjne. • Flasken med øjendråber bør ikke røre øjet for at undgå bakterier og virus i væsken. • Ryst flasken inden brug, hvis det står på indlægssedlen til øjendråberne.


Parfumeret

legetøj og allergi

Duft i legetøj er helt unødvendigt og kan skade børns sundhed, siger Astma-Allergi Forbundet, efter at test viser allergifremkaldende stoffer i legetøj med duft

Af Joan Grønning Informationscenter for Miljø og Sundhed har sammen med Teknologisk Institut testet fem stykker parfumeret legetøj, der alle indeholder parfumestoffer, som kan være allergifremkaldende. Det drejer sig om to stykker ‘legetøjskosmetik’ – ”Diddlina Princess Dreams Eau de toilette” (Illum) og ”Fashion Girl bodylotion i makeuptaske (Top Toy) – samt tre stykker regulært legetøj – ”Tiny Love - Cozy Pal” tøjdyr med citronduft (BabySam), ”Lamaze Soft Sorter” putteæske i stof til babyer (Minihorn) samt ”Corolle Le Bébé Bain” babydukke med vanilleduft (KribleKrable).

Undgå parfume Astma-Allergi Forbundet anbefaler, at man går udenom legetøj og kosmetik til børn, hvis det indeholder parfume. Fra næste år skal der i varedeklarationen på al kosmetik stå, hvis de indeholder et af de 26 mest allergifremkaldende parfumestoffer. Samme regler er der dog ikke på legetøjsområdet. Her må forældre sætte næsen ned til legetøjet, og hvis det dufter af parfume, råder Astma-Allergi Forbundet til, at de vælger et andet produkt.

Et af de testede produkter, der indeholdt citronduft, der kan fremkalde allergi, hedder pudsig nok ”Cozy Pal”, der vel bedst kan oversættes med ”en hyggelig kammerat”. Ifølge ”Tænk+Test” er bamsen udgået af produktionen.

Læs mere på www.taenk.dk og www.miljoeogsundhed.dk

Citronduft Ifølge et nyhedsbrev fra Informationscenter for Miljø og Sundhed var et af de farlige duftstoffer - d-limonen – i alle fem stykker legetøj. D-limonen udsender en frisk citronduft, men når den kommer i forbindelse med ilt, bliver der dannet allergifremkaldende partikler.

5/2004 AstmaAllergi Bladet 27


En ny registreringsordning for alternative behandlere blåstempler ikke deres metoder og resultater, men giver brugerne større sikkerhed for kvalitet, mener en ekspert fra branchen. Allergioverlægen er skeptisk

Ny titel til

alternative

behandlere

Af Tina Juul Rasmussen Der bliver trængsel i telefonbøgernes andedam og siderne med R markant udvidet, når alle ’RAB’ere’ snart får plads på de gule sider. En RAB er en Registreret Alternativ Behandler - en ny betegnelse, der er født sammen med en ny lov pr. 1. juni 2004 med det formål at stille brugerne af alternativ behandling bedre. RAB’ere opfylder basiskrav Alternative behandlere har ikke autorisation på linje med fx læger og andet sundhedsfagligt personale, men med den nye lov om en registreringsordning får de alternative behandlere noget, der ligner. Fremover er det kun alternative behandlere, som opfylder en række basiskrav til uddannelse og god praksis, som får lov at kalde sig Registreret Alternativ Behandler – en titel, de så til gengæld kan skilte med fx i telefonbogen eller på internettet til gavn for både dem selv og forbrugerne. Og loven har vakt begejstring i egne rækker: - Tidligere har man som bruger af alternativ behandling bevæget sig rundt i en jungle: Hvor får man den bedste behandling, og hvilke krav kan man stille? Nu kan man hente information om, hvilke krav der bliver stillet til de enkelte behandlergrupper, og man går til en registreret behandler med en basisuddannelse, som er i orden. Dermed er man bedre stillet som bruger, siger Leila Eriksen. Hun er selv privatpraktiserende zoneterapeut, bestyrelsesrepræsentant i Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB), formand for forsknings- og projektudvalget i Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling og forskningskonsulent i Forenede Danske Zoneterapeuter.

28 AstmaAllergi Bladet 5/2004

Frivillig ordning De faglige og uddannelsesmæssige krav, man skal opfylde, for at kunne kalde sig RAB, bliver defineret af de etablerede behandlerorganisationer, der også selv foretager registreringen. Behandlerorganisationerne skal dog forinden godkendes af Sundhedsstyrelsen på baggrund af en række krav, som loven stiller bl.a. til behandlernes virke, uddannelsesmæssige baggrund, foreningens størrelse og regelsæt for god klinisk praksis. Når en forening er godkendt, kan de enkelte behandlere så ansøge deres egen forening om at få RAB-titlen. Det er frivilligt for den enkelte alternative behandler, om man vil lade sig registrere. Og opfylder den enkelte alternative behandler ikke kravene - eller vil man ikke være en del af ordningen - kan den enkelte stadig udøve sit fag. Udsteder ingen garanti Leila Eriksen håber, at loven og processen med at lade sig registrere vil efterlade en kernegruppe af de bedste behandlere. Hun understreger dog samtidig, at RAB-ordningen ikke er en egentlig garanti for at få en effektfuld behandling:

Der bliver der trængsel i telefonbøgernes andedam og siderne med R markant udvidet, når alle RABʼer snart får plads på de gule sider. En RAB er en Registreret Alternativ Behandler - en ny betegnelse, der er født sammen med en ny lov med det formål at stille brugerne af alternativ behandling bedre.


- Ordningen er ikke en blåstempling af de alternative behandlere, fordi det ville betyde, at de var offentligt anerkendte med tilskud fra sygesikringen osv. Det er ikke tilfældet – endnu. Men det er et skridt på vejen til at luge ud i egne rækker, fordi behandlerne i RAB-ordningen skal opfylde kriterierne fra deres egen brancheorganisation, siger hun. I dag har hver femte dansker brugt alternativ behandling på et tidspunkt, og tallet er fordoblet på godt ti år. Det er uden tvivl en stor del af baggrunden for, at registreringsordningen er kommet nu, mener Leila Eriksen: - Tiden er moden til det, fordi flere og flere bruger alternativ behandling, og det stiller også større krav til en kvalitetssikring. Derfor må vi også forudse, at der bliver sorteret nogle behandlere fra i registreringsprocessen, siger Leila Eriksen.

Klagemulighed og lægejournal Som en del af den nye registreringslov skal de enkelte brancheorganisationer etablere et organ, hvor brugerne af alternativ behandling kan klage, hvis de føler sig dårligt behandlet, eller hvis behandlerne ikke overholder deres eget regelsæt for god, klinisk praksis. Samtidig er det vedtaget i Sundhedsstyrelsen, at de registrerede alternative behandlere fremover skal bruge en journal, der minder om og er bygget op som den, lægerne bruger. - Det er udtryk for en etisk holdning i branchen om god praksis og vil sikre en ensartethed, som kommer både brugere og behandlere til gavn, og jeg kan godt forestille sig, at man som patient kan tage en sådan journal fra fx en zone▲ ▲ ▲

Etableret behandling heller ingen garanti Til spørgsmålet om det ikke er at sætte ulven til at vogte får, når man lader brancheorganisationerne selv vurdere, hvilke behandlere, der kan blive registreret, svarer Leila Eriksen: - Jo, det er det måske, men det har været en lang proces at nå hertil, og det er en klar forbedring. Alene det, at man har taget hul på bylden er en god begyndelse. Man kan dog heller ikke være sikker på, at behandlingen hos fx en fysioterapeut eller en læge for den sags skyld har nogen effekt,

da meget af deres behandling heller ikke er dokumenteret rent forskningsmæssigt. I øvrigt vælger mange at gå til alternative behandlere, som de har fået anbefalet af andre, fordi behandlingen har været god. Der er jo ingen lov, som forbyder, at man svinger et pendul, men jeg oplever, at de fleste brugere i dag godt kan finde ud af bedømme og være kritiske overfor det, de får tilbudt. Men selvfølgelig er der ikke en 100% garanti for noget, fastslår hun.

5/2004 AstmaAllergi Bladet 29


Ny titel til

alternative behandlere

▲ ▲ ▲

terapeut eller homøopat med under armen, når man går til sin læge, siger Leila Eriksen. Journalen vil man fremover kunne hente på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk. Ikke stor betydning Overlæge og allergolog Arne Høst fra børneafdelingen på Odense Universitetshospital mener derimod ikke, at registreringsordningen vil få den store betydning.

Selv om en undersøgelse fra hans egen afdeling viser, at 50% af børnene, der kommer i afdelingens ambulatorium, har modtaget alternativ behandling, mangler Arne Høst stadig det vigtigste: - Registreringsordningen ændrer ikke ved det faktum, at der ikke er en dokumenteret effekt af den alternative behandling. Derfor har jeg svært ved at se, at ordningen skulle få den store betydning – det eneste gode er, at man kan finde tilbage til den samme behandler, hvis noget går galt, siger han. Arne Høst ville aldrig anbefale forældre til et barn med astma eller allergi på hans afdeling til at gå til en registreret alternativ behandler. Men når patienterne fortæller, at de benytter alternativ behandling, tager han en »stille og rolig snak« med dem, som han udtrykker det. Husk medicin – trods alternativ behandling - Det vigtigste for mig er, at de ikke stopper med den lægeordinerede, forebyggende behandling og monitorering af symptomerne, selvom de fx vælger at benytte zoneterapi eller anden alternativ behandling ved siden af, siger han. - Jeg ser den store brug af alternativ behandling som et behov for mere information og tid til samtale, og det er vi læger eller sygeplejersker ikke altid gode nok til. Men man må stadig kræve, at den alternative behandling bliver underkastet de samme regler for dokumentation og effekt som den lægelige, og det findes ikke i dag, konstaterer Arne Høst. Søger du råd om valg af alternativ behandling, så klik dig forbi http://fagbog.netdoktor.dk/considerations.asp Mere om registreringsordningen får du på www.sst.dk/Tilsyn/Alternativ_behandling/ Registreringsordning_alt_behandlere.aspx?lang=da Loven bag registreringsordningen finder du på www.retsinfo.dk/DELFIN/HTML/A2004/0035130.htm

30 AstmaAllergi Bladet 5/2004


Alternativ forskning Flere vil gerne forske i virkningen af alternativ behandling, men det er ofte svært at skaffe penge til det

Af Tina Juul Rasmussen Kritikere og skeptikere langer ofte ud efter den alternative verden for mangel på forskning i og dokumentation for behandlernes metoder og resultater. Men der finder forskning sted i alternativ behandling – også på overfølsomhedsområdet. Astma-forskning I øjeblikket er to store astma-projekter i støbeskeen. Det ene, hvor bl.a. Astma-Allergi Forbundet er samarbejdspartner, skal vise, om der er forskel i effekten af behandling for astma hos en akupunktør, en almen praktiserende læge og en zoneterapeut. Undersøgelsen bliver landsdækkende med i alt 450 patienter fordelt på de tre behandlingsformer. Patienterne skal selv vælge en af de tre behandlingsformer, og de vil herefter blive fulgt i et år, hvorefter virkningen af de forskellige behandlinger bliver sammenlignet. Projektbeskrivelsen er klar, men de godt to millioner kroner, projektet koster at gennemføre, er endnu ikke fundet. Det andet forskningsprojekt er betalt af staten og forankret på Århus Kommunehospital. Formålet er at undersøge effekten af traditionel medicinsk og farmakologisk behandling samt homøopatisk og zoneterapeutisk behandling ved astma. 120 astmapatienter skal deltage i undersøgelsen. Alle får konventionel behandling og bliver ved lodtrækning delt op i tre grupper. Den ene gruppe fortsætter med den konventionelle behandling for astma bl.a. i form af rådgivning fra Århus Kommu-

nehospital, den anden gruppe suppleres med homøopatisk behandling, mens den tredje gruppe får zoneterapi. Alle patienter vil med mellemrum blive undersøgt for at se, om behandlingen har en effekt. Forskerne bag forventer at starte projektet 1. september i år og afslutte det i 2006. Bro mellem parterne På Center for Brobygning i Sundhedsarbejde, som arbejder for at bygge bro mellem etablerede og alternative behandlere, er der flere forskningsprojekter med udgangspunkt i astma og allergi samt luftvejslidelser: Et projekt skal skabe indsigt i forskelle og ligheder mellem behandlingen og virkningen af behandlingen af allergi og/eller astma hos alment praktiserende læger og klassiske homøopater. I projektet indgår en delundersøgelse, som sætter fokus på de psykosociale faktorer, som kan have betydning for, om symptomerne letter i behandlingen af to former for astma og allergi hos hhv. læger og klassiske homøopater. To projekter beskriver og evaluerer de virkninger, som mennesker med luftvejslidelser erfarer i et behandlingsforløb hos henholdsvis akupunktører og ernæringsterapeuter. Støtter kun sit eget Zoneterapeut og forskningskonsulent i Forenede Danske Zoneterapeuter Leila Eriksen har medvirket i projekt- og styregrupperne til de to først omtalte astma-projekter, og er selv ihærdig fortaler for mere forskning og dokumentation i alternativ behandling, men

hendes erfaring er, at det er meget svært at finde midler til det. - Medicinalindustrien støtter ikke overraskende kun forskning, der undersøger effekten af deres egne præparater, og derfor er forskning i alternativ behandling henvist til enten fonde eller offentlige midler, og det kan være utroligt svært at få. Desuden bliver bolden ofte skudt hen til Videns- og Forskningscenteret for Alternativ Behandling, ViFAB, fordi det nu findes, men ViFAB har også begrænsede midler, siger Leila Eriksen. Læs mere om forskning i alternativ behandling af astma og allergi på www.vifab.dk og www.cbis.dk

Damson Paint Linolab A/S Smørmosevej 3C • P.O. 251 5700 Svendborg Telefon 63 955 666 • Fax 63 955 667 www.damsonpaint.dk damson@mail.tele.dk

5/2004 AstmaAllergi Bladet 31


������� ���������� ��������� �������

Lørdag d. 6. november kl. 10-16 på Odense Universitetshospital Af Joan Grønning

ling og diagnose. Hele dagen kan interesserede derfor lære mere om forebyggelse, rygestop, hudpleje, astmaskole, astma og idræt samt rigtig brug af fx høfeber- eller astmamedicin og eksemsmøring. Firmastande uddeler desuden vareprøver.

������������� ���� ���� �������� ���������������������������

For 4. gang bliver der inviteret til AllergiMarkedsDag i Odense. Det sker i år den første lørdag i november i forhallen på byens universitetshospital, hvor der hele dagen bliver sat spot på overfølsomhedssygdomme - fx astma, allergi og eksem.

Priktest og lungemålinger Markedsdagen kan altså blive en Boder og stande oplevelse ud over det sædvanlige, især ��� ����� ������������������������������� Som en ��� rigtig markedsdag er der hvis man er klar til at lægge arm, hud ����� ���������������������������� masser af stande og boder, hvor både og lunger til de forskellige allergitests, ��� ����� �������������������������������������������� speciallæger, praktiserende læger, der skal til for at måle den enkeltes ������������������������������������������������� sygeplejersker, lægemiddelkonsulenter, allergistatus. Det er nemlig dagen, hvor ������������������������������������� fysioterapeuter, sundhedsplejersker, alle over 12 år kan få en priktest samt �������������� farmakonomer, diætister, firmaer og få målt deres lungefunktion og kulilteAstma-Allergi Forbundet deler ud af indhold og dermed få et billede af den ��������� deres viden om forebyggelse, behandenkeltes allergistatus, som de kan tage

�������

��� ����� ������������������������� �� ������������������������������� ���������������������� ���������� ���� ������ ��� ����� ����������� �������������� ���������������������������������

med til egen læge. Kulilteindholdet viser i øvrigt også rygerne, hvor tæt de er på at udvikle den uhelbredelige sygdom rygerlunger – også kaldet Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL). Speakers corner - Åben talerstol Der vil i løbet af dagen også blive holdt korte foredrag om overfølsomhedssygdomme, og ind imellem vil der være ledige tider, hvis andre har noget de ønsker at fortælle fra talerstolen. AllergiMarkedsdagen er arrangeret i samarbejde med Allergicentret, InformationsCentret på Odense Universitetshospital og Astma-Allergi Forbundets Rådgivningscenter på Fyn. Næste AllergiMarkedsdag i den fynske ������������������������� hovedstad er planlagt til efteråret 2006.

������� ��������

������������������ ��������������� ����������������������� ���������������������� ������������������������ ��������� ����

����������� ������������������������ �������������������������������������� ���������������������������

����������������

��������������

����� ���������������������������

32 AstmaAllergi Bladet 5/2004

�����������������


Astmaskole i skolen Astma på skoleskemaet på udvalgte fynske skoler Astmaskole i skolen - Mange børn med astma får det bedre, hvis de kender mere til deres sygdom – fx i forbindelse med fysisk aktivitet. Vi hører alt for tit, at børn med astma, af misforstået hensyntagen, bliver fritaget for idræt. Eller at børn, der egentlig gerne vil være med, ikke husker at tage medicin inden idræt, eller ikke får varmet op på en måde, så de kan følge med. Det vil vi gerne ændre på, siger primus motor på ”Astmaskole i skolen”-projektet, Annemarie Yde-Andersen. Hun er leder af Astma-Allergi Forbundets Rådgivningscenter Fyn, der siden et pilotprojekt sidste år med støtte af Helsefonden, i år viderefører ”Astmaskole i Skolen” som en del af centrets øvrige undervisningstilbud.

Teamet bag ”Astmaskole i skolen” er helt pjattede med at undervise på de fynske folkeskoler. Interesserede skoler kan kontakte Astma-Allergi Forbundets Rådgivningscenter Fyn på 66 17 99 72. Af Joan Grønning Kun en mikroskopisk del af de ca. 47.000 danske skolebørn med astma har mulighed for at komme på nogle af de etablerede astmaskoler, der fx findes på Fyn og på nogle af de større hospitaler. Derfor har Astma-Allergi Forbundets Rådgivningscenter på Fyn introduceret et nyt begreb – Astmaskole i skolen – hvor astmasygeplejersker og idrætskonsulenter tager ud på fynske folkeskoler. Her underviser de elever med astma i deres sygdom, og hvordan de bedst håndterer den i hverdagen. Samtidig bliver skolernes sundhedsplejersker og idrætslærere opdateret på deres astmaviden, hvor fokus især er lagt på observation, opvarmning og medicin.

Teori og praksis Undervisningen er delt op i både teori og praksis. I teoridelen lærer børnene, hvad astma er, og at det nytter at tage sig af sin sygdom. Børnene lærer at puste peakflow og føre dagbog. Kun når de kan tage deres medicin rigtigt og ved noget om forebyggelse, og hvad der udløser deres symptomer, kan de styre deres sygdom i hverdagen. Så undgår de, at sygdommen styrer dem, siger Annemarie Yde-Andersen. - Den praktiske motions- og legedel lærer børnene at varme rigtigt op, hvordan de mærker forskel på astma og forpustethed, hvad de skal gøre under åndenød og hvilke former for idræt, der passer bedst til dem. Målgruppen På grund af begrænsede ressourcer udvælger de enkelte skolesundhedsplejersker på hver skole 16 børn med astma. Børnene er mellem 7 og 16 år og bliver herefter undervist 2 x 2 timer af Astma-Allergi Forbundets undervisere. Skolens sundhedsplejerske og idrætslærer deltager også, så undervisningen efterfølgende kan blive fulgt op. - Børnene er i centrum, men forældrene er velkomne til at overvære undervisningen. Det er gratis at deltage, og alle børn får en lille rygsæk med et peakflowmeter og informationsmateriale, siger Annemarie Yde-Andersen.

Astmaskoler udenfor skolen Følgende astmaskoler i rådgivningscentrets egne lokaler på Falen i Odense og på Svendborg Sygehus er stadig åbne for tilmelding. • 10-13-årige – mandage fra d. 30. aug. til d. 13. sep. – Odense • 6-9-årige – tirsdage fra d. 21. sep. til d. 5. okt. – Odense • 6-13-årige – mandage fra d. 18. okt. til d. 8. nov. – Svendborg • 6-13-årige – tre tirsdage i november – Odense. Tilmelding på 66 17 99 72.

5/2004 AstmaAllergi Bladet 33


BoligSiden Bedre indeklima på arbejdspladsen Ny hjemmeside giver direkte adgang til viden, inspiration, erfaring og regler om indeklimaet på din arbejdsplads

www.indeklimaportalen.dk og en trykt branchevejledning er de første konkrete resultater af en kampagne for et bedre indeklima. Bag kampagnen står arbejdsgivere og arbejdstagere i de tre branchearbejdsmiljøråd, som tilsammen dækker den offentlige sektor og finanssektoren. Målet er at forbedre indeklimaet og dermed trivslen på arbejdspladserne.

Bedre indeklima – bedre arbejdsliv - Vi vil gøre det enklere at finde viden om godt indeklima og om de metoder, der kan bruges for at forbedre indeklimaet på den enkelte arbejdsplads. Og da de grundliggende problemstillinger og metoder er fælles for de fleste arbejdspladser, er det oplagt at lave et samlet materiale, som sigter bredt – fra sygehuse og klinikker over administration og finans til institutioner og uddannelsessteder, siger

forbundssekretær Inger Bolwinkel, FOA, som er formand for styregruppen bag kampagnen. Læs mere Den trykte vejledning om indeklima bliver distribueret til arbejdspladserne af bl.a. de faglige organisationer og arbejdsgiverorganisationerne. Du kan også hente den i elektronisk form på www.indeklimaportalen.dk eller købe den i Arbejdsmiljøbutikken, 36 14 31 00.

Boligannoncer - eksempler Medlemmer kan indrykke private boligannoncer til særlig lave priser. Se annoncetyper:

Bolig sælges

Bolig sælges

Bolig sælges

Hus på 90 kvm., der altid har været røg- og dyrefri og som har trægulv, mekanisk ventilationsanlæg og centralstøvsuger, sælges i Roskilde. Kontakt ...... Pris: 500 kr. + moms

Hus på 90 kvm., der altid har været røg- og dyrefri og som har trægulv, mekanisk ventilationsanlæg og centralstøvsuger, sælges i Roskilde. Kontakt ...... Pris: 1.075 kr. + moms

34 AstmaAllergi Bladet 5/2004

Hus på 90 kvm., der altid har været røg- og dyrefri og som har trægulv, mekanisk ventilationsanlæg og centralstøvsuger, sælges i Roskilde. Boligen er i øvrigt malet med indeklimamærkede malinger, ligesom der aldrig har været fugtskader. Boligen ligger højt i terrænet, centralt beliggende og nær både skole og indkøbsmuligheder. Der er fremvisning på lørdag. Mulighed for hurtig overtagelse.

Sagnr. 1231456 Bolig i kvm. : 125 Grundareal i kvm. : 800 Kontantpris: 1.555.555,Brutto: kr. 10.111,-

Vær/stuer: 4 Opført år: 1988 Udbetaling: 100.000,Netto: kr. 8.200,-

Kontakt Ejendomsmægler Bo Mæglersen

Pris: 3000 kr. + moms


��������������������

Husstøvmider Husstøvmiden er en af de største allergenkilder indendørs. Den lever fortrinsvis i sove- og børneværelse – specielt i senge og i væg-til-væg tæpper. Da husstøvmiden ikke trives særlig godt ved en relativ luftfugtighed på under 45%, kan dens livsbetingelser forringes, hvis du i de koldeste måneder kan holde en lav relativ luftfugtighed. Forsøg at lufte ud med gennemtræk 5-10 minutter og 2-3 gange om dagen

Indeklima i muret byggeri By og Byg har i en mindre undersøgelse sammenlignet de indeklimamæssige egenskaber for vægge af fem forskellige materialer - nemlig tegl, beton, gips, træ og porebeton. Undersøgelsen viser, at tegl har mange gode indeklimamæssige egenskaber, men samlet set kan man dog ikke på baggrund af undersøgelsen konkludere, at teglvægge skulle være markant bedre for indeklimaet end fx vægge af beton og porebeton.

og have varme på i alle rum. Det er med til at sænke den relative luftfugtighed. Hvis du har allergi over for husstøvmider, er det et godt råd at vaske dyner og puder ved 60 grader fire gange om året og eventuelle rullemadras 6-12 gange om året for at mindske mængden af husstøvmideallergener. Og så bruge et husstøvmidetæt overtræk på dine madrasser.

���������� ��������������������

Annonce:

SÆLGES! Arkitekttegnet rødstensvilla

i Odense SV. Røgfri 175 kvm. i forskudt plan m/nye sprodsevinduer og døre. Sunde materialer, fyrretræsplanke- og klinkegulve, vandskurede vægge, mursten ind- og udvendigt. 3 børneværelser. Sydvendt helårsisoleret udestue Brt. 9.207 – Nt. 7.750 Kontakt 65960022 el. 25853822

www.by-og-byg.dk/forsk/ - se Forsk15

Erfaring søges

Annonce:

Helårs træhuse

AllerGuard Madrasovertræk Ubrugte/uåbnede madrasovertræk fra AllergGuard. 2 stk. 90x200 cm. Sælges for 150 kr. pr. stk. Susanne Rasmussen, 54 78 78 89

Man hører så meget om gode indeklimaforhold i træhuse – men er det nu det, man oplever som allergiker? Og kan materialerne tåles – fx trykimprægneret træ? Håber, nogle af jer med træhus har lyst til at ringe eller skrive til mig, da min mand og jeg påtænker at investere i et sådant – hvis vi tør med mit helbred! Vi er specielt interesseret i erfaringer vedr. Trelleborghusene. På forhånd TAK! Bibi Skat Danfil Valdemarsgade 25, 4760 Vordingborg, 55 37 49 78

5/2004 AstmaAllergi Bladet 35


brevkassen

Send dine spørgsmål til AstmaAllergi Bladet Universitetsparken 4 · 4000 Roskilde blad@astma-allergi.dk

Medlemmer kan skrive til AstmaAllergi Bladets brevkasse med spørgsmål relateret til overfølsomhedssygdomme. Akutte spørgsmål bør dog altid stiles til egen læge. Kun offentliggjorte spørgsmål får svar fra ekspertpanelet.

Byggematerialer ved allergi Vi er en familie på fire, der skal bygge nyt hus til foråret. Far har astma og husstøvmideallergi, mor har høfeber, Viktor på 6 år har astma (allergi over for dyr og røg) og Julie på 3 år har børneeksem. Vi planlægger et hus med glatte trægulve og mekanisk ventilation med varmegenvinding. * Hvilke materialer fx skabe, gulve, vinduer og lofter er bedste for os at bruge? * Er lakerede, oliebehandlede eller ludbehandlede gulve bedst for os? Mange hilsner Familien Nielsen, Herfølge

Svar til Familien Nielsen Det er vigtigt for jer at holde huset fri for allergener, og undgå de stoffer der kan irritere – de såkaldte irritanter. De vigtigste allergener er husstøvmider, pollen, dyreallergener samt skimmelsvampe. Husstøvmider og skimmelsvampe kommer ved fugt i huset. Det er en god idé, at I får et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding, det vil hjælpe med til at holde indeluften og

John Heinig Lunge– og voksenlæge

Arne Høst Børnelæge

36 AstmaAllergi Bladet 5/2004

huset tørt. Kombineret med fornuftige og gode indeklimavaner, så skulle I kunne slippe for at få høj luftfugtighed og dermed husstøvmider. Gode indeklimavaner er fx, at I bruger emhætten under madlavning, og at I ikke hænger tøj til tørre indendørs. Hvis I holder øje med, at der ikke trænger fugt ind i huset ved rør og vandskader, så skulle I også kunne slippe for at få problemer med skimmelsvamp. Pollen undgår I til en vis grad inde i huset, hvis I har et godt luftfilter på indsugningen på den mekaniske ventilation, I påtænker at installere. Luftfiltret skal holdes rent, og I bør før hver pollensæson kontrollere, at det slutter tæt til anlægget, så der ikke trækkes falsk luft med pollen ind i huset. Dyreallergener undgår I ved ikke at have kæledyr. Under byggeriet Det er også vigtigt, at byggematerialerne bliver holdt tørre i hele byggeperioden, og at de fx ikke bliver våde af regn. Fugtige materialer bør ikke lukkes inde under byggeriet fx i vægge eller under gulvene. Er byggematerialerne først blevet våde, så

Finn Schultz Larsen Hudlæge

kan det efter byggeriet tage lang tid at få dem udtørret – og det kan i sidste ende betyde skimmelsvampevækst, som det er så vigtigt at undgå. Det er meget individuelt, hvilke stoffer og materialer, der kan give problemer. Brug derfor jeres erfaring og undgå evt. materialer, der tidligere har givet jer problemer. Det kan fx være en god idé at bruge indeklimamærkede materialer, der skal opfylde krav til, hvor meget det må afgive af lugtende og irriterende forureninger. Da det er en frivillig ordning, så er endnu ikke alle produktområder omfattet af ordningen. For skabenes vedkommende kan I også bruge næserne og stikke dem ind i et skab, snuse op og se om det virker generende. Vedrørende gulve så bør I undgå oliebehandlede gulve, fordi de skal oliebehandles med jævne mellemrum, og det kan afgive irriterende stoffer til omgivelserne. Nogle mennesker reagerer på ludbehandlede gulve, når disse bliver vasket, men det er som regel kun i ganske kort tid, og med den gode luftudskiftning, som I kan få med ventilationsanlægget, må sådanne problemer blive mindre.

David Sherson Arbejds- og miljømediciner

Jane Sommer Biolog


brevkassen

Allergi af plaster? Gulve, der er færdiglakerede fra fabrikken, generer de færreste. I øvrigt er det en god idé at lade ventilationsanlægget køre med et højt luftskifte de første måneder efter, at huset er færdigt. Både allergener og irritanter vil binde sig til støv, og derfor er det vigtigt, at I indretter jer, så det er let at gøre rent. I kan måske også få installeret en centralstøvsuger, så I undgår at få afkastluften fra støvsugeren sendt ud i indeluften. Til sidst vil jeg anbefale jer at læse Astma-Allergi Forbundets pjecer, hvor I vil kunne hente mange gode oplysninger. Se pjecerene i bladbutikken side 39. Venlig hilsen Peter A. Nielsen

Ulla Rung Weeke Psykolog og kropsterapeut

Min datter på 8 år slår ud og får vabellignende knopper, hvis hun har plaster på. • Hvad er det, hun reagerer på – og findes det stof andre steder? • Er der et alternativ til plaster – fx de nye flydende plastre? Venlig hilsen Bekymret mor

Kære Bekymret mor Din datter har givetvis kolofoniumallergi. Kolofonium udvindes (tappes) direkte fra visse fyrretræsarter som harpiks. Ved destillation fremkommer terpentin og kolofonium, der er et klæbrigt, ravgult materiale, der indeholder adskillige allergifremkaldende stoffer. På grund af dets klæbende egenskaber findes kolofonium i mange former for hæfteplastre, hvoraf de almindelige gammeldags typer stadig er den hyppigste årsag til kolofoniumallergi - især hvis plastret sidder på huden i længere tid. For en fuldstændigheds skyld skal det dog nævnes, at plasterallergi i sjældne tilfælde kan skyldes plastrets indhold af lanolin og gummibestanddel. Men det er som sagt sjældent og kan

Håkun Djurhuus Advokat, miljø-, indeklima- og forsikringsret

Peter A. Nielsen Indeklimaekspert

let afgøres ved en såkaldt lappeprøvetestning på ryggen hos din lokale hudlæge, der også kan fortælle dig mere om, hvor man uforvarende kan komme i kontakt med kolofonium. De tynde, nyere hæfteplastre (“englehud”) synes ikke at indeholde kolofonium, men man kan naturligvis først være helt sikker, hvis man kender hele indholdet fuldstændig. Det er vigtigt for en ung pige at vide, at kolofonium kan forekomme i visse kosmetiske produkter som mascara og øjenskygge under navne som abeitin, methylabiat, abietylalkohol eller abeticsyre. Men sådanne kosmetiske produkter er jo desværre sjældent fuldstændigt deklarerede for deres indholdsstoffer. Det kommer forhåbentligt i fremtiden. På den anden side plejer kolofoniumallergi ikke at være noget større problem. Langt de fleste mærker kun lidt til det i forbindelse med hæfteplaster, men man skal naturligvis oplyse om det hos lægen, på skadestuen eller andre steder, hvor man får påsat hæfteplaster. Med venlig hilsen Finn Schultz Larsen

Jannie Dyring Jurist, social- og forvaltningsret

Betina Hjorth Ernærings- og husholdningsøkonom

5/2004 AstmaAllergi Bladet 37


BladButikken Asbjørn

Kun for medlemmer af Astma-Allergi Forbundet

– en god krammekammerat til de små

Bamsen er 20 cm høj. Betrækket er syet i 50% polyester og 50% terylene. Fyldet er af 100% polyester. Overskuddet fra salg af bamser går til at købe bamser til uddeling til børn, som er på hospitalet. Du kan læse mere om projektet i blad 4 og 5 2003 eller på www.astma-allergi.dk, hvor du også kan bestille bamsen. På lager fra d. 1. juli 2004.

Pris: 35 kr. pr. stk. + 20 kr. i forsendelse pr. ordre. Bestil på nedenstående talon, på www.astma-allergi.dk eller på 43 43 59 11.

Ny bog - Spar 35%

Familier med kronisk syge børn Spar 35% og turen til boghandleren Et kronisk sygt barn påvirker hele familiens livsrytme, men det er vigtigt, at familien fokuserer på barnet og ikke kun på dets sygdom, skriver familieterapeut Jesper Juul i sin spritnye bog. Heri giver han også råd og vejledning om, hvordan forældre bedst styrker familiens trivsel og udvikling, når en kronisk sygdom er en del af hverdagen.

Medlemspris: 116 kr. pr. bog. (Ikke-medlemmer betaler 179 kr.) Alle ordrer bliver pålagt 20 kr. i forsendelsesomkostninger.

Bestil bogen på talonen nedenfor, via telefon 43 43 59 11 eller på www.astma-allergi.dk - under butik, hvor du også kan forudbetale bogen med betalingskort. Modtager vi ikke betaling sammen med bestillingen fremsender vi et girokort, og bogen bliver eftersendt så snart vi har registreret betalingen.

Jeg vil gerne bestille: stk. “Familier med kronisk syge børn” à 116 kr. stk. Asbjørn bamse à 35 kr. + 20 kr. pr. ordre i forsendelsesomkostninger. Vedlæg check på beløbet. Jeg er medlem nr.:

Sendes i lukket kuvert til:

(Se bag på bladet)

Navn:

Astma-Allergi Forbundet

Adresse: Postnr.:

By:

38 AstmaAllergi Bladet 5/2004

Universitetsparken 4 4000 Roskilde


Er du overfølsom? - bliv medlem af Astma-Allergi Forbundet

Et medlemskab i Astma-Allergi Forbundet koster 200 kr om året og giver dig: • 6 numre af AstmaAllergi Bladet med den nyeste information om behandlingsmetoder, forbrugerinformation, forskning og praktiske råd m.v. • Mulighed for at søge om økonomisk hjælp via vore fonde til rejser, rekreation og ferie • Tilbud om møder og foredrag

Bestilling

• Diverse medlemstilbud og rabatter

Foldere Antal Nr. 11003 11005 11006 11013 11017 11025 11037 20300

Pjecer

Antal Nr. 10008 10012 10014 10015 10023 10024 10027 10028 10029 10030 10032 10033 10034 10035 10036 10038 10044 10047

Adm. gebyr Titel 1⁄2 pris for medlemmer! Astma-Allergi Forbundet – med i din hverdag 0,00 Beskyt dine hænder - Beskyt dine luftveje (til frisører) Sund fornuft 0,00 Træ ånder – du ånder med 4,00 Ren besked om nikkelallergi 4,00 Idræt og astma 0,00 Dagens pollental og pollenvarsling 4,00 Pollenkalender 4,00

Adm. gebyr Titel 1⁄2 pris for medlemmer! Det gode indeklima 16,00 Allergi og forebyggelse 16,00 Astma og forebyggelse 16,00 Børneeksem/atopisk eksem hos børn og voksne 16,00 Kender du en? - om overfølsomhed i skolen 0,00 Kender du en? - Lærer-/pædagogvejledning 0,00 Lokalsteroid til børn med astma 16,00 Kort og godt om tabletter 16,00 Overfølsomhed over for mad – om diæter 0,00 Mælkeallergi, børn og mad 16,00 Nikkelallergi og mad 16,00 Allergi over for korn, jordnødder, nødder og soja 16,00 Allergi over for mælk, æg, fisk og skaldyr 16,00 Pollenallergi og mad 16,00 Høfeber 16,00 Klør dine øjne – høfeber i øjnene 16,00 Allergiøkonomi 16,00 Dit job, Dit valg, Dine muligheder – Erhvervsvalgpjece 16,00

Bøger

Der tillægges forsendelsesgebyr på 20 kr. pr. ordre Titel Pris Antal Nr. 30082 Allergiske Lidelser - af Anders Munck m.fl. 70,00 30205 Astma hos skolebørn - af børnelæge Hans Bisgaard 60,00 30206 Astma hos voksne - af læge Jørgen Lund 60,00

Videofilm

Der tillægges forsendelsesgebyr på 20 kr. pr. ordre Titel Pris Antal Nr. 40069 Astra om astma hos småbørn 0,00

Bestilling, betaling og levering Udfyld skema og send det med en check til Astma-Allergi Forbundet, Universitetsparken 4, 4000 Roskilde. Eller bestil og betal på www.astma-allergi.dk (butik). Online-betalinger via hjemmesiden bliver registreret samme dag, de bliver afgivet. Modtager vi ikke betaling sammen med ordren, sender vi girokort til betaling.

Videofilm Antal Nr. 40061 40062 40063 40064

40065 40068 40070 40071 40073 40074 40075

Andet

Udlejes 1 måned Titel Hvad er børneeksem Hvordan behandles børneeksem Børneeksem, psykiske belastninger i familien Hvad er børneeksem + Hvordan behandles børneeksem + Børneeksem – psykiske belastninger i familien Pas godt på dine hænder (håndeksem) Astma er også en skjult sygdom Astra om astma Astra om astma - behandlingsplan Det er dit liv og din Astma Atopisk eksem (en vejledning til forældre) Så er det din tur Mikkel (Mikkel fortæller om eksem)

Pris 45,00 45,00 45,00

45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

Antal Nr. 25009 30600 30601 30602

Titel Nøglering med kundevognsmønt m. logo Medicinhåndbogen, bog Medicinhåndbogen, CD Medicinhåndbogen, bog + CD

Antal Nr. 25004 25041 25041 35001 30084

+ 20 kr. forsendelsesgebyr pr. ordre Titel Pris Asbjørn-bamse 35,00 Kunstplakat, ikke signeret 39,00 Kunstplakat, signeret 79,00 CD-Rom om indeklima 49,95 Familier med kronisk syge børn (bog) (Norm. pris 179,-) 116,00

Antal Nr. 25014 25015 25016 25017 25019 25021 25023 30603

+ 40 kr. forsendelsesgebyr pr. ordre Titel Pris Badekåbe, natur (small) 398,00 Badekåbe, natur (medium) 398,00 Badekåbe, natur (large) 398,00 Badekåbe, natur (X-large) 398,00 Badelagen, natur (100x150) 159,00 Badehåndklæde, natur (70x140) 119,00 Håndklæde, natur (50x100) 69,00 Astma-Allergihåndbogen 194,00

Pris 20,00 99,00 69,00 139,00

NB: Der kan gå op til fem hverdage, før vi kan registrere din betaling, hvis du betaler via homebanking, bank eller giro. Varerne bliver sendt senest første hverdag efter, vi har modtaget din betaling. Ekspeditionsgebyr Bestiller du flere varer på en gang, betaler du kun ekspeditionsgebyr én gang pr. ordre, og det vil være det højeste gebyr, der bliver tillagt.

Jeg ønsker at blive medlem af Astma-Allergi Forbundet og bliver samtidig knyttet til nærmeste lokalforening, der holder mig orienteret om lokale tilbud og møder. Jeg er medlem nr.:

GRATIS FOLDER: “Astma-Allergi Forbundet – med i din hverdag”

Send skema og kupon i en kuvert til:

(Se bag på bladet)

Navn:

Astma-Allergi Forbundet

Adresse: Postnr.:

By:

Universitetsparken 4 4000 Roskilde

5/2004 AstmaAllergi Bladet 39


køkkenhjørnet Har du et godt tip eller gode opskrifter, andre kan have glæde af, – så skriv til os på AstmaAllergi Bladet, Universitetsparken 4, 4000 Roskilde. blad@astma-allergi.dk

Vegetarmad En middag uden grøntsager er en middag uden vitalitet Vi kan vel næppe kreere en hovedret uden at bruge en eller anden form for grøntsag – fx løg i frikadellerne, kogte grøntsager som tilbehør og salat i skålen. Til gryderetter anvendes et utal af grøntsager og tænk også på brugen af frugt. For at lave sund mad er det ikke nødvendigt at kende næringsindholdet - sund mad drejer sig snarere om forholdet mellem ingredienserne og brugen af sin sunde fornuft. Og husk, at hvis du har pollenallergi og evt. krydsreagerer på bestemte frugter og grøntsager, så kan de i de fleste tilfælde blot udelades af en opskrift – fx nødder.

Blomkålskarbonader - uden mælk og hvede

Rissalat - uden æg, mælk og hvede

400 g blomkål 125 g daggammelt brød uden hvede 150 g kogte mosede kartofler 1 æg salt og peber olie til stegning 25 g hakkede mandler

250 g kogte ris 1 fed hvidløg 6 spsk. olivenolie 3 spsk. citronsaft 1 tsk. frisk revet ingefær salt 3 tsk. friskhakkede krydderurter 2 spsk. ristede solsikkekerner 60 g valnødder (kan udelades)

Kog blomkålen knap mør og lad den dryppe af. Mos den med en gaffel og bland den med de mosede kartofler, revet brød, æg, de hakkede mandler, salt og peber. Rør det hele godt sammen. Formes til karbonader med en ske. Lav dem ikke for store. Vend dem evt. i hvedefri mel/Jyttemel og steg dem gyldne i olie cirka 4 min. på hver side.

Krydderkål med spirer - uden æg, mælk og hvede 1 lille rødkålshoved 100 g blandede spirer 1 lille rødløg 1 dl olivenolie 1⁄2 dl cidereddike 2 spsk. friskhakkede urter pinjekerner Kålen snittes fint og vendes med spirerne og det fintsnittede løg. De øvrige ingredienser blandes, og de to portioner kommes sammen i en stor skål, vendes godt sammen. Drys med ristede pinjekerner.

40 AstmaAllergi Bladet 5/2004

Ristede rødbedetern - uden æg og hvede 4 pæne rødbeder persille og purløg creme fraiche 18% peberrod Rødbederne skrælles og skæres i små tern. Herefter ristes de på panden i olie i cirka 20 min. Drys med groft køkkensalt. Vær opmærksom på at de svinder en del under stegningen. Når de er færdigstegte, drysses de med hakkede urter. Creme fraichen røres med friskhøvlet peberrod og serveres til.

Tunfiskesauce til pasta - uden æg og hvede 2 fed hvidløg 1 lille bundt persille 1⁄2 pose pinjekerner 1 dl olivenolie 3 spsk. reven parmesanost 1 ds. tun i olie Kom de pillede hvidløg, persille og pinjekerne i en blender. Blend det til en ensartet masse. Tilsæt olien gradvis mens maskinen kører. Tilsæt osten og blend yderligere i 10 sek. Rør den velafdryppede tunfisk i blandingen. Rør saucen i den friskkogte pasta.

Kog risene. Bland olie, citronsaft og det pressede hvidløg. Hæld blandingen over de færdigkogte, men stadig lune ris. Bland det rigtig godt og lad det afkøle. Vend de øvrige ingredienser i. Salaten serveres med kød eller brød til.

Krydret spinat - uden æg, mælk og hvede 500 g frisk spinat 2 spsk. olivenolie 1 hakket rødløg 1 fed hvidløg 1 spsk. hakket persille salt og peber Skyl spinaten godt og ryst den overflødige væde af. Riv eller skær spinaten i mindre stykker. Varm olien i en gryde og svits løget forsigtigt heri. Tilsæt spinat, hvidløg, salt og peber. Lad spinaten snurre ved svag varme under omrøring. Drys evt. med revet ost (hvis du kan tåle det).

Auberginekompot - uden æg, mælk og hvede 2 auberginer 2 skalotteløg 1 dusk persille 1 dusk mynte 1 fed hvidløg 1⁄2 dl olivenolie Vask og skær auberginerne midt over i to stykker på den lange led. Læg dem på en bageplade og bag dem i ovnen ved 170 grader til de er møre cirka 30 min. Afkøl dem let og pres dem fri for saft, dette gøres lettest i et viskestykke. Hak derefter auberginerne fint og rør dem sammen med de øvrige ingredienser, smag til med salt. Serveres enten til kød eller med et godt stykke brød til.


En middag uden grøntsager er en middag uden vitalitet. Hvis du har pollenallergi og evt. krydsreagerer på bestemte frugter og grøntsager, så kan de i de fleste tilfælde blot udelades af en opskrift – fx nødder.

Hvide bønner og champignon med koriander - uden æg, mælk og hvede 125 g hvide bønner 250 g champignon olie 3 tsk. st. koriander 2 fed hvidløg saften af 1 citron 1 kinakål 1 bundt persille Læg bønnerne i blød 1 døgn før de skal anvendes. Herefter kasseres iblødsætnings vandet og bønnerne skylles. Herefter koges de i rigeligt let saltet vand cirka 40 min. Skylles og sættes til afkøling. Rens champignonerne og skær dem i skiver. Svits dem i olie sammen med koriander cirka 1-2 min. Tag panden af varmen og tilsæt de kogte afkølede bønner, hvidløg og citronsaft. Smag til med salt og peber. Salaten skæres i små strimler og kommes på et fad. Herover kommes bønner/champignon og der drysses henover med hakket persille.

Krydderiæg - uden mælk og hvede

Løg- og grøntsagsfad – uden æg, mælk og hvede 3 hele hvidløg (cirka 25 fed) 350 g miniløg 50 g mælkefri margarine 350 g rensede porrer i 2 cm tykkelse 1 dl vand 1 tsk. god karry cirka 2 dl havrefløde eller havremælk salt og peber 25 g Jyttemel Skil hvidløgsfeddene og blancher dem sammen med miniløgene i kogende vand i et par minutter. Hæld vandet fra og pil både hvidløg og miniløg. Steg hvidløg og løg ved svag varme i halvdelen af margarinen i ca. 10 min., tilsæt porrerne og cirka 1 dl vand. Bring blandingen i kog og sæt den til side. Smelt resten af margarinen, tilsæt krydderier samt 25 g Jyttemel og rør det rundt og lad det småkoge et øjeblik, sigt væden fra løgene og kom den sammen med havremælken i gryden, og lad det småkoge nogle minutter. Vær opmærksom på at stuvningen ikke bliver for tynd. Kom porrer og løgene i og lad det hele småsimre indtil de forskellige grøntsager er møre – endelig ikke for længe.

70 g mælkefri margarine 2 fed hvidløg 1 spsk. hakket persille 1 spsk. hakket salvie 5 friske rosmarinblade 1 tsk. timian salt og peber 8 æg

Hvidløgsbagte gulerødder - uden æg, mælk og hvede

Smelt margarinen ved lav varme og kom hvidløg, krydderurter samt salt og peber i. Steg blandingen i cirka 5 min., indtil hvidløgene er gennemsigtige. Kog æggene i 31⁄2-4 min. og pil dem. Kom æggene i krydderurteblandingen og hvidløgsmargarinen. Vend dem deri i et par minutter. Fjern rosmarinbladene og server retten med det samme. Serveres med brød og salat til.

Skræl og skær gulerødderne i lidt tykke skiver og hvidløgene i kvarter. Fordel dem i et fad med salt og peber. Fordel margarineklatter over og dryp med 5-6 spsk. vand. Dæk med staniol, og bag dem langsomt 40-50 min. ved 180 grader til de er møre, men alligevel har bid.

4 store gulerødder 8 pillede hvidløg salt og peber 40 g mælkefri margarine

Mandelpostej - uden æg, mælk og hvede 100 g hel hirse 2 rødløg 1 stor persillerod olie 100 g mandler 2 dl havrefløde eller -mælk salt og peber Kog hirsen op med rigeligt vand cirka 30 min. Hak løgene og riv persilleroden fint. Svits begge dele i olie. Riv eller hak mandlerne groft. Bland alle ingredienserne og rør fløde/mælk i. Bag postejen i en smurt ovnfast form til den er brun cirka 30 min. ved 200 grader. Serveres med kogte kartofler og grøntsager til.

Kakaokugler - uden mælk og hvede 1 dl rosiner koncentreret frugtsaft 2 spsk. honning 60 g havregryn 2 spsk. smør 1 spsk. kakao 1 dl kokosmel 1 æg Læg rosinerne i blød i koncentreret saft i et par timer til de er svulmet op. Bland alle de øvrige ingredienser i undtagen kokosmelet. Tril massen til små kugler og vend dem i kokosmel.

Rabarberkage - uden æg, mælk og hvede 300 g Jyttemel 3 tsk. bagepulver 100 g mælkefri margarine 150 rørsukker 3 dl havre- eller rismælk 10 stilke rabarber kanelsukker Bland mel og bagepulver, hak margarinen heri. Tilsæt sukker og mælk og saml dejen. Dejen kommes i en lille form. Skær rabarberne i små stykker og tryk dem ned i dejen. Drys med kanelsukker. Bages ved 225 grader i cirka 40 min.

5/2004 AstmaAllergi Bladet 41


www.astma-allergi.dk Ny hjemmeside:

Allergi – med et KLIK Indenrigs- og Sundhedsministeriet åbnede Astma-Allergi Forbundets nye internetportal

Af Joan Grønning - Nogle tænker måske - nåh ja, er det ikke bare en ny hjemmeside med nogle sygdomsoplysninger?” Men her må jeg sige ”Nej, det er det ikke”. Det er en portal, som er indrettet til borgerne, og som stort set vil komme til at dække alle aspekter i forhold til overfølsomhedssygdommene - og med absolut vægt på forebyggelse. Sådan sagde den medlemsvalgte formand for Astma-Allergi Forbundet, Jesper Mortensen, da han d. 14. juni bød velkommen til åbningsreception af forbundets nye Internetportal. Han betegner sitet som Astma-Allergi Forbundets ’nye, virtuelle hus’, der gør hverdagen lettere for både de, der allerede har udviklet en overfølsomhedssygdom – og de, der gerne vil undgå det. Sitet er propfyldt af oplysninger via ������������������������������� både lyd, flash, tekst og tegnefilm,

���������� ���� �������� ������ ������������� ������� �������� ����������� �������� ����������� ������� ������� ������������

��� ������� ���

������������������� ���������������

42 AstmaAllergi Bladet 5/2004

der bringer en helt ny dimension ind i kommunikation af allergividen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Det nye site er blevet til i partnerskab mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Astma-Allergi Forbundet. Ministeriet har støttet udviklingen med 2.2 millioner kroner, og Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen skulle da også have deltaget i åbningen, men måtte desværre melde afbud kort før åbningen. Ministeriet blev derfor repræsenteret af kontorchef, Bjarke Thorsteinsson, der på vegne af Lars Løkke Rasmussen officielt trykkede på nedtællingsknappen, og dermed gav hele verden adgang til de mange nye informationer og funktioner på sitet. TILLYKKE! - Det er en fornøjelse, at vi i dag skal høste den første frugt af samarbejdet mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Astma-Allergi Forbundet om en helt ny web-site med rigtig mange informationer inden for overfølsomhedsområdet formidlet på et hav af forskellige måder, indledte kontorchefen. - Vi fik præsenteret ideen om sitet for snart 2 år siden, og siden da er ideen kun blevet bedre – af flere grunde. Overfølsomhedssygdomme er en af de otte store folkesygdomme, der fylder meget i de berørte familier fx via nedsat livskvalitet og sygefravær. Det berører både den enkelte, men også hele familien, der hver dag bliver mindet om at have en kronisk sygdom tæt på, sagde Bjarke Thorsteinsson. I den sammenhæng anser ministeriet formidling af overfølsomhedssygdommene samt forebyggelse og handlemuligheder til befolkningen som vigtig.

Der var trængsel af fotografer, da Indenrigs- og Sundhedsministeriets kontorchef, Bjarke Thorsteinsson, trykkede på knappen og officielt indviede Astma-Allergi Forbundets nye hjemmeside. Til venstre forbundets direktør, Thorkil Kjær.

Viden giver styrke og handlekraft - Viden og støtte er uden tvivl en forudsætning for, at den enkelte kan forstå sin sygdom og symptomer og handle ud fra denne viden. Viden er også med til at skabe en bedre forståelse for den behandling der tilbydes, og kan således medvirke til at skabe en bedre hverdag for de ramte. Bjarke Thorsteinsson understregede dog, at mennesket er andet og mere end sin sygdom. Til det fremhævede kontorchefen det nye udtryk ”Empowerment”, der går ud på at styrke den enkeltes viden, muligheder, egenskaber og styrker, så de bliver bedre i stand til at tage vare på sig selv. - Disse kompetencer kan skabes og understøttes, så den enkelte føler sig mægtig og værdifuld med retten til et liv med masser af livskvalitet. Dette web-site skal også understøtte disse personlige kompetencer. Overfølsomhedsområdet er et stort og kompliceret område, hvor støtte og opbakning skal gå hånd i hånd med konkret viden, der kan omsættes til en praktisk dagligdag, siger Bjarke Thorsteinsson. Samarbejdet mellem Astma-Allergi Forbundet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet er ifølge Bjarke Thorsteinsson et godt eksempel på de tanker, Regeringen har med at fremme offentlige og private partnerskaber i konkrete, relevante tilfælde.


nytfralokalforeningerne Astma-Allergiforeningen

Nordjylland

ALLERGI I FRISØRFAGET Torsdag den 30. september kl. 19.30-22.30 Auditoriet, Aalborg Sygehus Syd, Hobrovej, 9100 Aalborg Foredrag for medlemmer fra Astma-Allergiforeningen i Nordjylland samt frisører i Nordjylland. Overlæge Øyvind Omland, Arbejdsmedicinsk Klinik, Aalborg Sygehus, fortæller om: • Hvilke stoffer i frisørfaget fremkalder allergi/irritation. • Hvilke symptomer er de hyppigst forekommende. • Generne varer ved efter ophør i erhvervet. • Irritanterne findes i andre produkter i dagligdagen. • Forebyggelse. Frisør Bente Grimm fortæller om: • Hvilke symptomer hun har haft. • Hvordan hun fandt frem til, hvad hun var allergisk overfor. • Hvilke ændringer hun har lavet i sin salon for at kunne fortsætte som frisør.

Astma-Allergiforeningen

Ringkøbing Amt ALTERNATIV BEHANDLING Onsdag den 27. oktober kl. 19.00 Holstebro bibliotek, Kirkestræde 11 Den faglige ekspertise varetages af Pia Seerup, Brand. Hvad og hvordan kan vi bruge det alternative? Vi er jo nogen der i hverdagen går og prøver et eller andet. Vi drikker noget, trykker lidt her og der, måske har man endda været ved akupunktør. Pia Seerup fortæller om akupunktur, fysioterapi og kost. Pris: medlemmer 25 kr. pr. person og ikke-medlemmer 40 kr. pr. person TILMELDING senest d. 25. oktober til Ester Løkke, Tlf./fax: 97 18 19 65 kl. 10-13 er også tilsluttet en telefonsvarer – eller send en mail på astma-allergi.ringamt@mail.dk P.b.v. Ester Løkke

I pausen bliver der serveret et lille traktement sponsoreret af Yamanouchi. Mødet er gratis og åbent for alle interesserede. Astma-Allergiforeningen TILMELDING på kontakt@astmaogallergi.dk eller til Karin Dahl Assing, 98 11 36 05, senest den 22. september 2004.

VEDR. MOTIONSTRÆNING Efter opfordring fra nogle medlemmer har vi haft kontakt til Fitness DK, mhp. rabatordning til vore medlemmer, men de laver kun rabatordninger til firmaer og ikke til foreninger. Måske kan de medlemmer i stedet bruge vores tilbud fra Haraldslund Svømmehal?

Vejle Amt

Åbent for personlig henvendelse hver tirsdag fra kl. 14.00 til kl. 16.30 samt efter aftale. Vi kan dagligt kontaktes på telefon/fax 75 82 24 06 samt på e-mail: aafvejleamt@mail.dk P.b.v. Ulla Bennedbæk

VEDR. SVØMMEHAL Vi har fået tilbudt at købe billige billetter til Haraldslund Svømmehal (ligger i Vestbyen i Aalborg). Tilbuddet gælder også til træningscentret i Haraldslund Svømmehal. (Man sparer ca. 10-20 kr. pr. billet, alt efter om man kun vil svømme eller også ønsker træning). Vi skal som forening købe billetterne, og I kan så købe igennem os, hvorfor vi hermed vil høre, om der er nogen, der er interesseret i at købe billetter. Tilbuddet skulle så vidt vi er informeret gælde alle kommunale svømmehaller. Såfremt I er interesseret hører vi gerne fra Jer. Vi har IKKE billetterne liggende – vi vil først høre om der er interesse for det.

LEGOLAND Fredag og lørdag d. 17. og 18. september Se vores program.

For yderligere information eller bestilling af billetter kontakt: Karin Dahl Assing på 98 11 36 05 eller kontakt@astmaogallergi.dk

P.b.v. Laila Sønderup

Astma-Allergiforeningen

Ribe Amt

ALLERGIØKONOMI - muligheder i serviceloven Onsdag d. 29. september kl. 19.00 Esbjerg Vandrehjem, Gl. Vardevej 80, Esbjerg Astma-Allergi Forbundets rådgiver, Betina Hjorth, fortæller om mulighederne i serviceloven.

P.b.v. Karin Dahl Assing 5/2004 AstmaAllergi Bladet 43


nytfralokalforeningerne Astma-Allergiforeningen

Århus Amt

ÅRHUS FESTUGE Torsdag den 2. september Ryesgade - ud for Clausens Boghandel/Chas. E. Vi vil også i år være at finde i Århus Festuge. Vi får besøg af flere kendte bl.a. Stig Tøfting. Så hold øje med dagspressen, når vi nærmer os Festugen for flere oplysninger. SVED & BALLADE i Århus Lørdag d. 25. september DGI-huset i Århus (ved Bruuns Galleri) M.P. Bruuns Gade 25, 8000 Århus C For astmabørn og -unge mellem 7 og 15 år - i alt seks lørdage til masser af fysisk aktivitet. Har du lyst til at: • spille Quidditch i Harry Potters univers • blive udfordret i springhallen • danse hiphop • fægte som ”De 3 Musketerer” • prøve kræfter på klatrevæggen (børn over 10 år) Er dette noget for dig er du velkommen til at invitere en ven eller veninde med. Alle aktiviteter foregår i trygge rammer. Hver gang undervises du af en uddannet idrætsinstruktør og en astmasygeplejerske kan rådgive om astma og sport. Det handler om hvordan du bedre kan bruge din krop og have det sjovt, selv om du har astma. Har du fået lyst til at være med, så ring 86 13 50 11 og få et program. Det koster 200 kr. for medlemmer og 300 kr. for ikke-medlemmer. Melder der sig færre end 10 deltagere, bliver holdet ikke oprettet, og I får naturligvis pengene igen. SENIORMESSEN D. 16. og 17. oktober kl. 11.00-16.00. Rådhushallen, Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8000 Århus C Nærmere info om begge arrangementer i dagspressen.

Astma-Allergiforeningen

Viborg Amt

LEGOLAND Der henvises til artikel i AstmaAllergi Bladet fra juli, s.21 FAMILIEARRANGEMENT Tirsdag d. 21. september kl. 17.00-21.00 Legeland Viborg, Gyldenrisvej 9, 8800 Viborg Legelandet er åbent for alle barnlige sjæle med voksent opsyn, mens de voksne kan overvære et foredrag kl. 18.30 med projektleder Ole Møller Hansen som fortæller om ”Luftballonen”, der er en lejr for børn og unge med astma, hvor man lærer at klare sig selv. Herefter fortæller Mogens Jensen, Viborg om sin egne erfaringer med astma samt om sin forestående tur til Mount Everest. Der er vareprøver fra Neutral og diverse materialer fra GlaxoSmithKline Pharma A/S. Der er også kaffe/kage til de voksne samt is og overraskelse til børnene. Legelands cafe vil være åbent under hele arrangement. Mødet er røgfrit. TILMELDING på viborg-astmaallergi@ofir.dk eller 86 60 10 38 senest d. 12. september. Ikke-medlemmer betaler 10 kr. pr. person. P.b.v. Jytte Sander Sørensen

Astma-Allergiforeningen

Odense og Omegn BEVÆGELSE FOR M/K MED KRONISK LUNGEBESVÆR Undervisning ved fysioterapeut Hold 1+2 Tirsdage 14.30-15.55 Hold 3+4 Onsdage 14.30-15.55 Hold 5+6 Torsdage 15.30-16.20

GOD JUL Lørdag den 18. december kl. 15.00 Musikhusets lille sal, Thomas Jensens Allé 2, 8000 Århus C Alle vores medlemmer inviteres til årets juleforestilling til glædeligt gensyn med forestillingen »God jul, Cirkeline« præsenteret af børnekulissen. Ved bestilling en samlet familiepris. Billetbestilling på 86 13 50 11 - BEMÆRK begrænset antal billetter, så det er efter ”først til mølle”-princippet. Efter forestillingen er foreningen vært ved en speciel julekomsammen i røgfrie lokaler. Vi ses til årets juleforestilling! På glædelig gensyn.

BEVÆGELSE I VARMTVANDSBASSIN Undervisning ved fysioterapeut Hold 1. Onsdage 20.00-20.45 Hold 2. Fredage 12.30-13.00 Hold 3. Fredage 13.00-13.30 Hold 4. Fredage 13.30-14.00

P.b.v. Olav Kristensen

SANG- OG VEJRTRÆKNINGSTEKNIK 1 gang pr. uge.

KOM I FORM Intervaltræning i løb – vejrtrækningsteknik Undervisning ved fysioterapeut Tirsdage 16.30-17.40

FAMILIESVØMNING – hver søndag Der oprettes 6 hold. Der arrangeres baby-svømning samt leg og plask for større børn. 44 AstmaAllergi Bladet 5/2004


LEGESTUE - for børn 0-6 år Pusterummet - Der er nu 4 grupper: • Dagligt for 2-5-årige uden deres voksne. • Tirsdag og fredag, 2-3-årige uden deres voksne. • Mandag og onsdag, børn under 2 år ifølge med en voksen. • Mandag kl. 13.00–15.15, Værksted for børn, 3-5 år. • Torsdag kl. 09.00–12.30, klub for børn, 3-5 år. P.b.v. Ine Møller Hansen

Astma-Allergiforeningen

Sydfyn

Vi planlægger en tur til LEGOLAND d. 18. september. P.b.v. Anne Lise Larsen

Astma-Allergiforeningen

Vestsjælland

LEGOLAND Lørdag d. 18. september Slagelse Busterminal, afgang kl. 7.30 Familietur i røgfri bus til LEGOLAND med forventet hjemkomst kl. 19.00-19.30. Turen er for foreningens egne medlemmer og familie. Deltagelsen koster 125 kr. pr. person. NÆRMERE oplysninger og tilmelding hos Ulla Høgsted, 58 53 41 80. LUFTBALLONEN Tirsdag d. 19. oktober kl. 18.45-21.30 Slagelse Bibliotek, store sal, Stenstuegade 3, Slagelse Offentligt informationsmøde. Projektleder Ole Møller Hansen og nogle deltagere fortæller om Luftballonen, der er lejre for børn og unge med astma, hvor man lærer at klare sig selv på egen hånd. ANDESPIL Tirsdag d. 2. november kl. 19.00 Slagelse Hallens sidebygning, Parkvej 33, Slagelse Medlemsmøde. Røgfrit andespil for børn og voksne. P.b.v. Ole Skude

Astma-Allergiforeningen

Nordvestsjælland HOLBÆK ELEFANTAPOTEK Tirsdag d. 28. september kl. 19.00 Ahlgade 32, 4300 Holbæk Hør om Holbæks ældste apotek ved apoteker Jens O. Jakobsen, der fortæller om apotekets funktion i dag og tidligere samt bygningens historie. Der er tilmelding til arrangementet, idet det ikke gennemføres med under 20 tilmeldte. Da der ikke er ubegrænset plads gælder ”først til mølle”–princippet. Foreningen er vært ved en kop kaffe eller te. TILMELDING senest tirsdag d. 21. september hos lokalforeningen, 58 85 56 30, eller på Elefantapoteket på fremlagte tilmeldingslister. Husk at opgive telefonnummer eller mailadresse, hvis arrangementet må aflyses. HEJ ALLE BØRNEFAMILIER I HOLBÆK OG OMEGN Børnefamilier i Holbæk og omegn med astma og allergi søges til samspil og socialt samvær. Vi skal fortælle hinanden, hvordan vi kommer igennem dagligdagen, og hvordan vi finder de produkter, vi skal bruge i vores madlavning. Altså hjælp til selvhjælp. Det er vanskeligt at leve med et eller flere astma/allergi børn i sin familie og opleve, at hverken egen familie eller omgangskreds kan forstå de situationer, der ofte opstår fx til fødselsdag, i dagpleje/ børnehave, i skolen, i fritiden og i mange andre sammenhænge. Kontakt formand Kirsten Madsen, 58 85 56 30, eller på km-aaf-nv@mail.dk og giv en tilbagemelding på denne opfordring. Fremover ville vi kunne mødes fx en gang om måneden. Møderne vil/kan være med børn. Vi håber, der kommer respons på dette, da det er et ønske fra flere af vores medlemmer. Hvis der er interesse for lignende arrangementer i andre dele af Nordvestsjælland høre jeg gerne fra jer, og vil herefter tage lignende initiativer. P.b.v. Kirsten Madsen Astma-Allergiforeningen

Frederiksborg Amt EKSEMSKOLE Torsdag d. 11. november kl. 19.00 på Hillerød Sygehus Lokale 215, Helsevej (indgang ved den gamle port) Sygeplejerske og centerleder Annemarie Yde-Andersen, Rådgivningcenter Fyn, fortæller om: • Sygdommens normale forløb • Den daglige hudpleje. • Forebyggelse af børneeksem. • Erhvervsvejledning til unge der har/har haft børneeksem. • Allergi-økonomi. Hvad kan man søge om hjælp til? Få et godt råd. Efter foredraget kan du stille spørgsmål, og få små prøvetuber af forskellige fugtighedscremer og pjecer om emnet. ▲ ▲ ▲ 5/2004 AstmaAllergi Bladet 45


nytfralokalforeningerne Astma-Allergiforeningen

Astma-Allergiforeningen

Storkøbenhavn

Frederiksborg Amt JULEHYGGE - I skoven og på skolen Lørdag d. 27. november kl. 10-15 Gadevang skole, Gadevangsvej 121, 3400 Hillerød I lighed med sidste år tager vi med naturvejleder Jan Werner en tur i Grib Skov, hvor vi samler materialer til juledekorationer. Jan Werner fortæller på turen om skoven ved vintertide og om Grib Skovs historie. Efter turen samles vi på Gadevang Skole, hvor designer og forfatter Ulla Mosegaard vil hjælpe os med dekorationerne. Foreningen byder på en let frokostanretning. Arrangementet har begrænset deltagerantal, så tilmeld dig hurtigst muligt på 47 72 07 07 torsdage klokken 18-20.

FORENINGEN FYLDER 35 ÅR I 2004 Derfor her nogle rigtig gode tilbud til vores medlemmer: JUBILÆUMS TEATER ”Mord dig godt” Lørdag d. 30. oktober kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.00) Teatret Bag Kroen, Ordruphøjvej 2, 2920 Charlottenlund Menu: Velkomstdrink, Laks Bellevue, Indbagt oksemørbrad, isanretning, kaffe og the. Samlet pris: 200 kr. drikkevarer for egen regning. TILMELDING senest d. 30. september på tlf. 25 30 41 14, man., tirs. og onsdag mellem kl. 16 og kl. 18 hvorefter girokort fremsendes. Hvis der er noget af maden, du har allergi over for, skal du give os besked i god tid. Vil du deltage i dette gode tilbud anbefaler vi, at du tilmelder dig med det samme, da vi ved, der hurtigt bliver udsolgt, og vi har kun 100 billetter. Så det er først-til-mølle-princip, der gælder her.

P.b.v. Kirsten Aunstrup

Astma-Allergiforeningen

Storkøbenhavn

SJOV MOTION FOR BØRN OG UNGE Har du lyst til skæg og ballade, har vi et godt tilbud til dig, der vil have leg og gøgl for alle pengene. Er du blevet nysgerrig, så ring 25 30 41 14 man., tirs. og onsdag ml. kl. 16 – 18 eller mail på aaf.stkbh@tiscali.dk

OBS! OBS! OBS! SPANIEN Vi har stadig ledige lejligheder i nov/dec. i Spanien. Hør nærmere på telefon 43 43 59 11, Helle Schultz.

FAMILIEFORESTILLING - »FAR TIL FIRE HOLDER JUL« Søndag d. 5. december kl. 12.00 (dørene åbnes kl. 11.30) Teatret Bag Kroen, Ordruphøjvej 2, 2920 Charlottenlund Oplev den gode danske julestemning, hvor også nisserne kommer på besøg, en dejlig optakt til julen. Alder for børn fra 5 år. Vi starter kl. 12.00 med en dejlig julebuffet, samt kaffe og the. I bedes komme i god tid. Samlet pris for voksne er 150 kr. og børn er 50 kr. TILMELDING senest d. 30. oktober på telefon 25 30 41 14, man., tirs. og onsdag mellem kl. 16 og kl. 18 hvorefter girokort fremsendes. Vil du deltage i dette gode tilbud anbefaler vi, du tilmelder dig med det samme. Da vi ved, der bliver hurtigt udsolgt, vi har kun 100 billetter. Så det er først til mølle princip, der gælder her. P.b.v. Dorrit Ingemann

Kolofon AstmaAllergi Bladet nr. 5 – september 2004 Oplag: 23.500 ISSN 0900-4262 Trykt med vegetabilske farver på miljøgodkendt papir

Udgivet af: Astma-Allergi Forbundet Universitetsparken 4 4000 Roskilde Tlf. 43 43 59 11 Fax 43 43 54 33

6 /2004 udkommer ca. d. 1. november 2004. Deadline: 15. september 2004

blad@astma-allergi.dk www.astma-allergi.dk

Løssalgspris: 30 kr.

Redaktion: Anne Holm Hansen (ansv.) Joan Grønning (redaktør) Helle Schultz

46 AstmaAllergi Bladet 5/2004

Tryk: K. Larsen & Søn

Medlem af:

Hele landet: Tlf. 43 43 42 99 daglig kl. 10-12 og 13-15

Grafisk tilrettelæggelse: Brandpunkt a|s Annonceekspedition: Finn Skovsgaard Holme Parkvej 389 8270 Højbjerg Telefon 86 24 75 77 Fax 86 24 75 82 annonceafdelingen@stofanet.dk

RÅDGIVNINGEN:

Bemærk: Forbundet kan ikke tage ansvaret for virkning af annoncerede produkter, ligesom indholdet af indsendte artikler og læserbreve står for forfatterens egen regning.

Fyns Amt: Tlf. 66 17 94 72, man og fre kl. 9-13 tors. kl. 16-20 astma.allergi@get2net.dk Polleninformation: Tlf. 43 43 65 77


ASTMA-ALLERGI FORBUNDET Universitetsparken 4 · 4000 Roskilde Tlf. 43 43 59 11 · Fax 43 43 54 33 Rådgivning Tlf 43 43 42 99 daglig kl. 10.00-12.00 og 13.00-15.00 ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

STORKØBENHAVN

Postbox 1 2820 Gentofte Træffes på tlf. 25 30 41 14 man., tirs. og onsdag ml. kl. 16 og kl. 18. www.astma-allergi.dk/lokalforeninger aaf.stkbh@tiscali.dk Formand: Dorrit I. Nielsen Næstformand: Jeanette Staudorf ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

FREDERIKSBORG AMT Formand: Kirsten Aunstrup Drosselvej 4 3300 Frederiksværk Tlf. 47 77 00 60 Kasserer: Jette Sachse Bymose Park 18 3200 Helsingør Tlf. 48 70 68 75

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

ODENSE OG OMEGN

RIBE AMT

Jagtvej 59 5000 Odense C Tlf. 66 17 94 29 astma-allergi@dk2net.dk Mandag-torsdag 11.30-12.30 Torsdag 15.00-17.00 Formand: Ine Møller Hansen Fædresmindevej 4 5250 Odense SV Tlf. 66 17 44 29

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

SYDFYN

VEJLE AMT

Formand: Anne Lise Larsen Foreningstlf. 24 61 54 94, 62 26 19 26 klb.larsen@mail.dk Næstformand: Bodil Hornemann Tlf. 62 21 10 68 Sekretær: Lone Andersen Tlf. 62 24 32 94 Bestyrelsesmedlem: Linda Watsham Tlf. 26 21 05 64 Kontaktperson Langeland: Annemarie Bak Tlf. 62 59 16 99 Kontaktperson Ærø: Lise Lotte Koch Kristensen Tlf. 62 58 18 87

Formand og kontaktperson: Jytte Daniél Motelvej 25 4000 Roskilde Tlf. 46 36 88 78 aaf.rosk@mail.dk ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

NORDVESTSJÆLLAND Formand: Kirsten Madsen Folehaven 6 4281 Gørlev Tlf. 58 85 56 30 km-aaf-nv@mail.dk Kontaktperson: Merete Mortensen Ellemosevej 5 B 4400 Kalundborg Tlf. 59 50 42 15

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

MIDTSJÆLLAND Kontakt Astma-Allergi Forbundet Tlf. 43 43 59 11

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

VESTSJÆLLAND

Formand: Ole Skude Østre Allé 16 4200 Slagelse Tlf. 58 52 24 58 goskude@mail1.stofanet.dk Kasserer og kontaktperson: Annie G. Jensen Rømøparken 14 4200 Slagelse Tlf. 58 52 52 87 ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

STORSTRØMS AMT Kontakt: Astma-Allergi Forbundet Tlf. 43 43 59 11

Rødkildevej 16 7100 Vejle Tlf. 75 82 24 06 aafvejleamt@mail.dk Tirsdag kl. 14.00-16.30 for telefonisk og personlig henvendelse Formand: Ulla Bennedbæk Parkvej 31, 2.tv. 7100 Vejle Tlf./fax 75 82 24 06 (hele dagen) Kasserer: Ninna Koch Vistisen Skovvænget 4, Brejning 7080 Børkop Tlf. 75 86 89 59 ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

RINGKØBING AMT

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

ROSKILDE AMT

Formand: Laila Sønderup Skrænten 12 6670 Holsted Tlf. 75 39 10 01 llkma@stofanet.dk Kasserer: Vagn Hansen Stubmøllen 11 6800 Varde Tlf. 72 22 26 80

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

SØNDERJYLLAND SØ Formand: Charlotte Bonde Skovengen 6 - Tørsbøl 6300 Gråsten Tlf. 74 65 92 52 Kasserer: Pernille Bonde Nielsen Bredbækvej 8 - Nybøl 6400 Sønderborg Tlf. 74 46 88 81

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

AABENRAA Formand: Jytte Schaadt Egemosen 13 6200 Aabenraa Tlf. 74 62 19 05

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

HADERSLEV OG OMEGN Formand: Inga Tagesen Kastrup Bygade 26 6510 Gram Tlf. 74 82 23 53 Næstformand: Kristiane Skau Årøsundvej 6,1 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 09 Kasserer: Kirsten Sommerlund Hyrupvej 38 6520 Toftlund Tlf. 74 83 36 16

ASTMA-ALLERGIFORENING for

TØNDER OG OMEGN Kontakt: Astma-Allergi Forbundet Tlf. 43 43 59 11

Ørbækvej l 7330 Brande Tlf./fax 97 18 19 65 astma-allergi.ringamt@mail.dk Kontaktperson: Formand Ester Løkke Tlf. 97 18 19 65 Hverdage bedst efter kl.18

Kasserer/sekretær: Rita Petersen Præstegårdsmarken 23, Lem 7860 Spøttrup Tlf. 97 56 84 36 Menigt medlem: Anne-Marie Witt Korreborgvej 53 8830 Tjele Tlf. 86 65 46 60 ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

THY-MORS

Formand: Ulla Jensen Kumlvej 5, Sjørring 7700 Thisted Tlf. 97 97 13 83 uje@tdcadsl.dk Kasserer: Ane-Marie Bach Steensen Hovedgaden 174 7752 Snedsted Tlf. 97 93 48 09 Sekretær: Bente Kroll Lyngvej 1 7950 Erslev Tlf. 97 74 20 74 ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

NORDJYLLAND

Formand: Karin Dahl Assing H.C. Andersensvej 26, 1.tv. 9000 Aalborg Tlf. 98 11 36 05 kontakt@astmaogallergi.dk Kontaktpersoner: Bodil Møller Jernbanegade 29, Kås 9490 Pandrup Tlf. 98 24 57 16 ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

ÅRHUS AMT

Spanien 63 1.sal 8000 Århus C Tlf. 86 13 50 11 aaf-aarhus@mail.dk Kontoret er åbent torsdage kl. 16.00-18.00. Formand: Olav Kristensen Kildeparken 55 8660 Skanderborg Tlf. 87 93 19 09 olavkristensen@mailme.dk Næstformand/kontaktperson: Astrid Breum Lillesøvej 21, st. lejl. 6 8660 Skanderborg Tlf. 86 52 57 11 a_stridbre@hotmail.com Kasserer: Gøsta Johansson Infanterivej 30, st. 8900 Randers Tlf. 87 10 60 09 g.j@mail.tele.dk ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

VIBORG OG OMEGN Formand: Jytte Sander Sørensen Morbærvej 1A 8800 Viborg Tlf. 86 60 10 38 viborg-astmaallergi@ofir.dk Næstformand: Henrik Nilsson Bellmansvej 7 8900 Randers Tlf. 86 41 73 99

ØST-VENDSYSSEL Kontakt: Astma-Allergi Forbundet Tlf. 43 43 59 11

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

BORNHOLM

Kontakt: Astma-Allergi Forbundet Tlf. 43 43 59 11

FØROYA ASTMA/ALLERGIFELAG Islandsvegur 10 C FO - 100 Tórshavn Tlf. + 298 31 14 19 astma@plivant.fo Telefontid: torsdag 16.30-18.00 Formand: Evy Danielsen FO - 370 Mi∂vágur Tlf +298 33 32 21 Mobil +298 26 53 21 Næstformand og sekretær: Bozena Rasmussen Gamlivegur 4 FO - 188 Hoyvík Fax +298 31 95 92 Kasserer: Elisabeth Z. Jacobsen Ziskagøta 19 FO - 700 Klaksvík Tlf. +298 45 69 86 Suppleant: Maria Jacobsen 360 Sandavágur trygvij@post.olivant.fo


Afsender: KLS PortoService ApS Hjulmagervej 13 9490 Pandrup

Returneres ved varig adresseændring

Ændringer vedr. adresser og abonnement ring venligst 43 43 59 11

�������� �������������� � ��������� � ������ � ����� �

Maskinel Magasinpost ID-nr. 42002

����������������

���� ������������������������������������������������ ��������������������� ���������� ���������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������ ���� �������� ���� ����������� ��� ���������� ���� ��������� ��� ������� �������� ������������� ���� ������������ ��� �������� ������������������ ��� ��� ��������������������������������� ��������� �������������������������������� ������������ ��������������������������� ���������������������������������������������� ���� ��� ��� ���� �� ��� ��� �������� ��� ��������� ���������������� �� ���� ��������� �����������������������������������������������

�����������������������������������������������

AAB_5-2004  

Med lem stil bud Pas på ved allergi over for æg Pas på ved allergi over for æg Nr. 5 September 2004 Trænger du til ferie? . . . . . . . . ....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you