Page 1

10 Foråret står i fuldt flor – Dagens Pollental skal måles, tælles og rapporteres 20 Solen er dejlig. Men den varsler også sæson for solcreme 30 Astma opdaget ved et tilfælde. Håndboldspilleren Rikke Schmidt spiller på eliteniveau, og hun har astma

Nr. 3

Maj 2007 Udgivet af Astma-Allergi Forbundet www.astma-allergi.dk


XXXLVOEFDPEL

 ,Ê ,Ê /Ê6"- Ê*," °Ê

,",Ê ,Ê 1/,Ê6-Ê 1/,/ ÛiÀÊ `>}Ê LˆÛiÀÊ …Õ`i˜Ê Õ`Ã>ÌÊ vœÀÊ «>ÀvՓiÊ œ}Ê >˜`ÀiÊ Õ˜©`Ûi˜`ˆ}iÊ Ìˆ‡ ÃC̘ˆ˜}ÃÃ̜vviÀ]ÊiŽÃi“«iÛˆÃÊvÀ>ÊÛ>Îi‡ «ÕÛiÀ°Ê iÌÊ Ž>˜Ê v©ÀiÊ ÌˆÊ Žœ˜Ì>ŽÌ>iÀ}ˆÊ œ}Ê ˆÀÀˆÌ>̈œ˜Ê «FÊ …Õ`i˜Ê qÊ œ}Ê L©À˜Ê iÀÊ `iÃÛCÀÀiÊ Ã«iVˆiÌÊ Õ`Ã>ÌÌi°Ê iÌÊ ÛˆÊ

iÕÌÀ>Ê ˆŽŽiÊ wʘ`iÊ Ãˆ}Ê ˆ°Ê iÀvœÀÊ ˆ˜`i‡ …œ`iÀÊ iÕÌÀ>ÃÊ ÃiÀˆiÊ >vÊ Û>Îi“ˆ`iÀÊ ˆŽŽiÊ «>ÀvՓiÊ œ}Ê Õ˜©`Ûi˜`ˆ}iÊ ÌˆÃC̘ˆ˜}ÃÃ̜vviÀ°ÊFʓiÀiÊ>ÌÊۈ`iʜ“Ê iÕÌÀ>Êœ}ʜ“]ʅۜÀ`>˜Ê`Õʎ>˜ÊÀi`Շ ViÀiÊÀˆÃˆŽœi˜ÊvœÀÊ>iÀ}ˆÊ«FʘiÕÌÀ>°`Ž


AstmaAllergi BLADET

INDHOLD Nr. 3 - 2007

Leder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kort&Godt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Undgå høfeber i ferien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 En, to, tre … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

En, to, tre …

Der er ingen smarte genveje til Dagens Pollental. Hvert pollenkorn bliver omhyggelig identificeret og talt. Hver dag i hele sæsonen.

10

Store forskelle på pollenmængder i Danmark . . 12 Astmaskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Store forskelle på pollenmængder

Jeg mistede min duft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Flyt ud af København til Midt- eller Vestjylland. Det kunne være et råd til københavnere med allergi over for birkepollen.

Facts om parfumeallergi . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Solcreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Kære læser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Læserundersøgelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Få gratis besøg af Astma-Allergi Forbundet . . 27 Stadig ingen rygelov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Astma opdaget ved et tilfælde . . . . . . . . . . . 30

12

Jeg mistede min duft

Meget få ved, at de hjælper mennesker med parfumeallergi til en bedre hverdag ved at undgå parfume.

16

Boganmeldelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Brevkassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 BladBiksen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Din historie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Køkkenhjørnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Det forbudte æble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Vidste du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 En anderledes sommerferie … . . . . . . . . . . . . 41 Medlemstilbud – Astmakursus for voksne . . . . 42 Nyt fra lokalforeningerne . . . . . . . . . . . . . . . 43 Adresser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Solcreme

20

Læs ingredienslisten bagpå solcremen og undgå allergifremkaldende stoffer.

Astma opdaget ved et tilfælde

Landsholdsspiller Rikke Schmidt troede, at sporten havde givet hende super­ lunger. Men en uopdaget astma ­gjorde dem dårligere end ­lungerne hos en ryger.

30 3/2007 AstmaAllergi Bladet 


OP136-01/06

Et smukt syn eller en kilde til irritation? Nyd naturen uden røde og kløende høfeber-øjne med Zaditen® Zaditen® virker hurtigt og hele dagen på røde og kløende høfeber-øjne. Kort tid efter du har dryppet øjnene, mærker du effekten. Zaditen virker hele dagen, så du behøver kun at dryppe 2 gange dagligt for ikke at være generet af kløende og irriterede øjne. Zaditen® kan bruges af alle over 3 år. Du kan købe Zaditen i håndkøb på apoteket. Din læge kan vurdere, om du er berettiget til tilskud. Zaditen® fås i enkeltdosisbeholdere uden konserveringsmiddel. Længere tids forbrug af øjenmedicin med konserveringsmiddel kan skade cellerne på øjets hornhinde. Vælg også ukonserverede produkter, hvis du bruger kontaktlinser.

Forbrugeroplysninger om Zaditen® 0,25 mg/ml øjendråber i flerdosisbeholder & i enkeltdosisbeholder (ketotifen). Anvendelse: Behandling af symptomer på pollenallergi i øjnene. Symptomer på allergi kan være kløe, rindende øjne, røde og hævede øjne og/eller hævede øjenlåg. Dosering: Voksne, ældre og børn fra 3 år: 1 dråbe i hvert øje 2 gange daglig. Bivirkninger: Almindelige: Svie, øjensmerter, punktformige epiteldefekter på hornhinden. Usædvanlige: Sløret syn efter inddrypning, tørre øjne, påvirkning af øjenlåget, konjunktivitis, lysfølsomhed, subkonjunktival blødning, hovedpine, døsighed, hududslæt, eksem, nældefeber, mundtørhed, allergisk reaktion. Interaktioner: Hvis Zaditen anvendes samtidigt med andre øjendråber, bør der gå mindst 5 minutter mellem hver drypning. Forsigtighed vedrørende brugen: Zaditen øjendråber i flerdosisbeholdere indeholder konserveringsmidddel, som kan aflejres i bløde kontaktlinser, disse bør derfor tages ud ved drypning, og først isættes igen 15 minutter efter drypningen. Zaditen øjendråber i enkeltdosisbeholdere indeholder ikke konserveringsmiddel. Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Patienter, som oplever sløret syn eller døsighed, bør ikke køre bil eller betjene maskiner. Graviditet og amning: Der bør udvises forsigtighed ved anvendelse hos gravide. Zaditen kan anvendes ved amning. Pakningsstørrelser: Vnr. 000548: 5 ml, Vnr. 000565: 20x0,4 ml, Vnr. 000573: 60x0,4 ml. Tilskud: Zaditen er tilskudsberettiget i tilfælde af, at lægen har anført tilskud på recepten. Læs indlægssedlen i pakningen samt vejledningen på kartonen før anvendelse. Sælges i håndkøb på apoteket. Har du spørgsmål om behandling af øjenallergi, så spørg på apoteket eller hos din læge. Novartis Healthcare A/S, Ophthalmics, Lyngbyvej 172, København Ø, tel. 39 16 84 00, fax 39 16 84 01, www.novartis.dk.


leder

Kære medlem

Noget tyder på det. De nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed taler deres eget sprog: Over dobbelt så mange mennesker lider af allergi i dag sammenlignet med situationen for 11 år siden. Men som situationen er i dag, bliver der ikke uddannet læger til at tage sig af dem. Siden 2004 har ingen læger haft mulighed for at specialisere sig i allergi, fordi Sundhedsministeriet nedlagde området. Politikerne understregede, at det ikke var udtryk for en ned­ prioritering og lovede at styrke området på anden vis. Så vidt vi kan se, er det langt fra sket. Det er i dag svært at få øje på en såkaldt evidensbaseret opdateret uddannelse af speciallæger inden for området ”astma og allergi”. Lunge­ medicineren må for eksempel selv opdatere sin viden, når han skal behandle patienter med allergisk astma. Det allergologiske område bliver stille og roligt udvandet, og det mærker patienterne allerede nu i form af dårligere ud­

Foto: Steen Brogaard

Er det mennesker med astma og allergi, der betaler, når politikerne lover guld og grønne skove til andre patientgrupper? redning og dårligere behandlingstilbud. Vores rådgivning får dagligt opkald fra mennesker med astma eller allergi, som er blevet utilstrækkeligt behandlet. Astma – allergiområdet har brug for en ny kurs, og vi har brug for at blive taget alvorligt! Astma-Allergi Forbundet arbejder for sagen og vil gerne samarbejde med de specialister og ildsjæle, der er tilbage på området. Og vi har behov for opbakning fra flere af de mange mennesker, der er berørt af sygdommene. Lad os her i højsæsonen for birkepollen give et nys, der kan høres, og lad os insistere på, at astma-allergipatienter får en anstændig behandling. Vi må have astma og allergi på den politiske dagsordnen! Jesper Mortensen formand

3/2007 AstmaAllergi Bladet 


kort godt &

Tekster: Dorthe Christiansen, Janne Sommer og Joan Grønning

Indberetning til Miljøstyrelsen Få medlems­ bladet på PDF Maj 2007 Nr. 3

et rgi Forbund Astma-Alle Udgivet af -allergi.dk www.astma

Ønsker du at modtage AstmaAllergi Bladet elektronisk frem for at få det i din postkasse, så tilmeld dig vores PDF-service. Måske fordi du: • Føler dig generet af trykfarverne • Ønsker at slippe for efterfølgende affald • Har brug for at forstørre teksten • Vil spare Astma-Allergi Forbundet for portoudgifter • Vil spare miljøet for papir og forbrænding Send navn og adresse til blad@astma-allergi.dk og skriv ’Ønsker AAB på PDF’ i emnelinjen.

Forbrugerne har nu mulighed for at skrive til Miljøstyrelsen over nettet, hvis de har mistanke om, at en producent ikke overholder den gældende kemikalielovgivning. Det kan for eksempel være en mistanke om, at der er parfume i en parfume­ fri creme. Især når det gælder allergi er det vigtigt, at producenterne mærker varerne korrekt, så det bliver muligt at fravælge de produkter, de ikke kan tåle. Skemaet er nemt at finde, og det nytter noget at indberette. Erfaringen viser nemlig, at tidligere indberetninger fra borgere har medført nye mærkningsregler for produkter. Det elektroniske indberetningsskema, der er et led i kemikalie­ handlingsplanen, skal gøre det lettere at indberette data om mulige overtrædelser. Skemaet hjælper med til, at Miljø­ styrelsen får de nødvendige oplysninger, så behandlings­tiden kan blive kortere. Man kan indberette til Miljø­ styrelsen ved at bruge det elek­ troniske indberetningsskema, som man kan finde på: www.mst.dk + ’kemi­kalier’ + ’virksomhedsguide’ + ’ansøgningsskemaer og indberetnin­ ger om kemikalier’.

Fejl på inhalator Medicinalvirksomheden GlaxoSmithKline tilbagekalder en produktion af inhalatorer af mærket Diskos, som astma- og KOL-patienter bruger til at inhalere medicinen Serevent. Inhalatorerne har en fejl ved mundstykket.

Bolig og sundhed En gruppe forskere ønsker at undersøge, hvad indeklimaet betyder for udvikling af astma og allergi. ”Danskernes Boliger og Sundhed” hedder forskningsprojektet. Forskerne vil følge og undersøge 3.000 nyfødte børn og 120.000 voksne i seks år. Forskerne vil også undersøge og analysere de nyfødte børns boliger og undersøge eventuelle søskende. Desuden er det planen, at sende spørgeskema ud til 60.000 husstande om indeklima. Cirka 1.000 af boligerne skal også undersøges af byggeteknikere. I øjeblikket søger forskerne penge til projektet.

 AstmaAllergi Bladet 3/2007

Det drejer sig om produktionen: Serevent inhalationspulver i Diskos 50 mikrogram/dosis produktionsnummer 1019, produce­ ret oktober 2006, udløbsdato oktober 2008. Hvis du har sådan en inhalator, kan du henvende dig på apote­ ket, hvor medicinen vil blive ombyttet gratis og uden recept. Tilbagekaldelsen i Danmark gælder ikke andre produktions­ serier af Serevent eller andre inhalatorer af mærket Diskos.


kort godt &

World Asthma Day 1. maj 2007 er international astmadag – World Asthma Day. I år er parolen for dagen: Du kan kontrollere din astma! Målet med din astmabehandling er at holde astmaen under kontrol, så du forebygger forværring og dermed undgår varigt mén. Har du astma, er det altid vigtigt, at du har fået en behand­ lingsplan af din læge. Planen skal blandt andet indeholde information om, hvilken medicin du skal tage, hvorfor du skal tage medicinen, og hvornår medicinen skal tages. Det er vig­ tigt, at du følger op på din behandlingsplan, fordi graden af din astma kan variere.

FredagMorgen

Tilmeld dig nyheds­ brevet FredagMorgen Tilmeld dig Astma-Allergi Forbundets ugentlige nyhedsbrev FredagMorgen. Her får du blandt andet nyheder, begivenheder, baggrund, kampagner, råd fra rådgivningen og ugens opskrift samlet i ét elektronisk brev. Tilmeld dig på www.astma-allergi.dk

Flytter du? Totalforbud mod MG Konserveringsmidlet MG bliver nu forbudt i alle kosmetiske produkter. Fra næste år bliver det ikke længere tilladt at anvende Methyldibromo glutaronitrile (MG) i kosmetiske produkter. I øjeblikket er det tilladt at anvende stoffet i produkter, der vaskes af igen: shampoo, bodyshampoo, sæbe, renseprodukter til ansigtet og så videre. Danske undersøgelser fra Videncenter for Allergi har vist, at MG i eksempelvis håndsæbe kan give allergi, selvom sæben bliver vasket af igen. Derfor har Den videnskabelige komité indstillet, at MG ikke bør anvendes i kosmetik overhovedet. Indstillingen er blevet vedtaget og Miljøstyrelsen forventer, at forbudet er i detailforretninger omkring sommeren 2008. Produkter deklareret i samarbejde med Astma-Allergi For­ bundet indeholder ikke MG, og indtil forbudet træder i kraft, anbefaler Astma-Allergi Forbundet, at man undlader at købe produkter, der indeholder MG – Methyldibromo glutaronitrile.

Husk at melde adresseændring direkte til os, når du flytter. PostDanmark videresender ikke længere AstmaAllergi Bladet, selvom du har meldt flytning til dem. Meld din flytning på adm@astma-allergi.dk eller 43 43 59 11 eller ret selv din adresse på www.astma-allergi.dk

Test dine symptomer på pollenallergi Ikke alle med pollenallergi får den optimale behandling. Derfor har Astma-Allergi Forbundet sammen med medicinal­ firmaet, GlaxoSmithKline, udviklet en test baseret på inter­ nationale lægefaglige standarder, kaldet ARIA. Testen giver mennesker med pollenallergi mere viden om graden af sympto­ mer, påvirkningen af livskvalitet og optimal behandling. Testen er gratis og ligger på vores hjemmeside. Resultatet kan du bruge i dialogen med lægen om behandling.

3/2007 AstmaAllergi Bladet 


Undgå høfeber i ferien

Har I pollenallergi i familien? Så læs videre her. For det meste er det muligt at planlægge ferien, så I undgår de pollen, I ikke kan tåle Af Camilla Benfeldt og Karoline Lawætz, videnskabsjournalist Lyden af bølger der bruser og duften af saltvand kan være helende i sig selv. For mennesker med allergi over for pollen kan det være særligt befriende at opholde sig ved kysten. Pollenmængden er nemlig lavere langs kysterne, og især ved kyster der vender mod vest og har pålandsvind. Kysten langs Portugal, det nordlige Spanien og det nordlige Frank­ rig – bare for at nævne nogle – har vestenvind, og der er derfor som regel ikke mange pollen i de områder. AstmaAllergi Bladet 3/2007

Pollen parlør Latinsk navn Ambroisa Fraxinus Carpinus Betula Artemisia Fagus Quercus Alnus Ulmus Juniperus Pinaceae Poaceae Artemisia vulgaris Corylus Castanea Urtica Olea Salix Platanus Populus Rumex Plantago

Dansk Ambrosie (I familie med bynke) Ask Avnbøg Birk Bynke – generelt Bøg Eg El Elm Ene, cypres og taks Fyr og gran Græsfamilien Gråbynke – specifikt Hassel Kastanie Nælde Oliven Pil Platan Poppel Skræppe Vejbred

Engelsk Ragweed

Fransk Ambroisie

Tysk Traubenkraut

Ash Hornbeam Birch Sagebrush Beech Oak Alder Elm Cypress Pine, fir, spruce Grasses Mugwort

Frêne Charme commun d’Europe Bouleau Armoise Hêtre Chêne Aulne Orme Cypréss Pin, sapin Graminées L’armoise commune

Hazel Chestnut Nettle Olive Sallow Plane Poplar Dock Plantain

Noisetier Châtaignier Ortie Olivier Saule Platane Peuplier Oseille Plantain

Esche Weißbuche Hainbuche Birke Beifuß Buche Eiche Erle/elne Ulme Zypresse Kiefer, Fichte/Tanne Gräser Gemeine beifuß eller blot beifuß Hasel Kastanie Nessel Olive, Ölbaum Weide Platane Pappel Ampfer Sitzwegerich


Dagens Pollental Det kan være en stor fordel at være forberedt på dagens belastning af pol­ len, som giver allergi. Det kan hjælpe mennesker med allergi over for pollen med at planlægge udendørs aktiviteter og dosere forebyggende medicin. Derfor har Astma-Allergi Forbundet en række tilbud om polleninformation.

Følg pollentallene i dit rejsemål på www.polleninfo.org.

Ud over at nævne kysterne er det svært at sige noget generelt om pollensæsonen for store rejsemål som Tyrkiet, Frankrig, Spanien og Grækenland, fordi de enkelte lande har en meget varieret geografi og forskellig sammensætning af planter og vejr. Der er for eksempel stor forskel på Nice og i Paris, når det gælder klima, planter og geografi. Derfor kan mæng­ den af pollen variere meget. Planlæg og undgå allergi Hvis I har behov for mere viden om pollen inden ferien er det en god idé at søge information på Internettet. På www. polleninfo.org kan du læse om pollen i 34 forskellige lande i Europa. Informatio­ nerne er nemme at finde, og alle kendte pollentyper figurerer på siden. I kan for eksempel have lyst til en tur til Frankrig, men en eller flere har problemer med birkepollen. Her vælger I Frankrig på introkortet og derefter ”distrubution maps” i venstre menu. Herefter vælger I ”birch” fra listen, og frem kommer 13 oversigtskort, hvor man tydeligt kan læse, at der er mange birkepollen i april men formentlig ingen store problemer i juni og juli måned. Husk altid medicinen Selvom kortet angiver, at der ingen birkepollen er i en given periode, skal I alligevel huske medicinen. Kortene er baseret på gennemsnitstal for både pollen og vejrsituation. Så hvis vejret bliver anderledes, end det plejer at være i perioden, så kan der alligevel være pollen på færde.

Dagens pollental: Hver dag bliver pollenfælder på taget af Sygehus Viborg og Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) tømt og indholdet bliver analy­ seret og talt op. Resultatet er Dagens Pollental, som man kan læse på www. astma-allergi.dk fra cirka kl. 16.00. I starten af sæsonen får vi kun pollen fra Viborg en gang om ugen til brug for statstikker og allergiklinikker. Men i sæsonerne for birk, bynke og græs bliver de jyske pollenprøver hver dag flø­ jet til København og bragt med bud til DMI, så denne del af Danmark også kan få Dagens Pollental og en varsling for pollensituationen dagen efter.

Pollenvarsling Pollenvarsling: På baggrund af pollentallene og vejrudsigten laver vi en prog­ nose for, hvor mange pollen vi forventer det kommende døgn. Det kalder vi Dagens Pollenvarsling, og den er god at kende, hvis man vil forebygge hø­feber- eller astmasymptomer – til at planlægge aktiviteter og behandling, som aftalt med læge. Pollenvarslingen laver vi i samarbejde med DMI. Pollenvarslingen er eksperternes forudsigelse af, hvor meget birk, græs og bynke, man forventer i det kommende døgn. Beregningen er baseret på mange års pollenmålinger, meteorologernes viden om vind og vejrforhold samt pollentællernes viden om planter og pollenspredning.

For at få helt friske meldinger om pol­ lensituationen kan I vælge ”forecast” på www.polleninfo.org. Her kan I også finde links til landets egne hjemme­ sider om pollen. De bliver som regel opdateret hyppigere end polleninfo.org. Læs mere på www.astma-allergi.dk På Astma-Allergi Forbundets hjemme­ side finder du links til andre polleninfo sider i verden (gå ind på høfeber, vælg pollen og herefter ”ferie med pollenallergi”). Du er også velkommen til at kontakte vores eksperter i rådgivningen med spørgsmål om pollen på rejsemålet. De sidder ved telefonerne hver dag – også i sommerferien på tlf. 43 43 42 99 mellem kl. 10-12 og 13-15.

Tilmeld dig pollenmail Få Dagens Pollental, pollenvars­ linger og gode råd om allergi direk­ te i din indbakke. Astma-Allergi Forbundets Pollen­ mail leverer de seneste nyheder om pollensituationen. Meld dig til på www.astma-allergi.dk.

Rigtig god rejse! 3/2007 AstmaAllergi Bladet 


Ditte Gammeltoft tømmer pollen­ fælden på taget af Danmarks Meteorologiske Institut.

Der er ingen smarte genveje til Dagens Pollental. Hvert pollen­ korn bliver omhyggelig identificeret og talt. Hver dag i hele sæsonen

En, to, tre … Af Karoline Lawætz, Videnskabsjournalist Solen skinner. Det betyder, at kontoret på Danmarks Meteo­ rologiske Institut (DMI) er godt varmet igennem, og masser af forårslys falder ind igennem de skrå vinduer i taget. Ditte er lige mødt på arbejde. Hun læser biologi på Køben­ havns Universitet og arbejder ved siden af som pollentæller for Astma-Allergi Forbundet for tredje sæson i træk. Der er ingen andre på gangen umiddelbart – her må pollen­ tællerne underholde sig selv på det lille kontor, som AstmaAllergi Forbundet har til rådighed under taget på DMI. Klokken er 12.30, og dagens pollenvagt er lige begyndt. Silikone er klister for pollenkornene Ditte går først hen til et lille bord med en varmeplade med en flaske af glas ovenpå. Indholdet ligner mest af alt lyserød hostesaft. Ditte tænder for varmepladen. Ved siden af står der et primitivt stinkskab. Det er en plastikhætte med et sug på, som sørger for, at de dampe, man slipper ud under hætten, ikke forurener luften i kontoret. Under hætten er der lige akkurat plads til et par hænder, et par flasker, glas og ting til pollenfælden. Efter at have tændt for suget giver Ditte sig til at arbejde med hænderne under plastiklåget. Hun pensler et aflangt stykke glas – et såkaldt objektglas – med silikone og lader det tørre lidt. – Silikonen gør overfladen på glasset lidt klistret. Det betyder at, partikler i den luft, som pollenfælden suger ind, sætter sig fast på glasset. Nu skal jeg op og bytte dette glas ud med det stykke glas, der har samlet pollen det seneste døgn, forklarer Ditte.

En forældet robot Klokken er blevet 13.00, og det er på tide at tømme fælden på taget. Ditte går ud på gangen og op af en stejl trappe til taget. I dag er den sorte tagpap varm af solen. Her står pollenfælden solidt forankret til nogle tunge plader. Den ligner mest af alt en forældet udgave af en fremtidsrobot. Eller en lille støvsuger i grønt metal med en fleksibel vinge, som vender sig efter, hvordan vinden blæser. – Mekanismen er meget enkel. Fælden suger luft ind, som passerer det silikone­beklædte glas. I fælden sidder et lille ur, der får glasset til at flytte sig 2 mm i timen og 48 mm på et døgn. På den måde kan vi tælle pollenmængden for hver 2. time og få en døgnvariation. På denne årstid kan

En pollentællers vagt er tre timer På den tid skal vedkommende: • Forberede objektglas til næste døgn og skifte fælden • Tømme fælden • Checke logbog og mail • Præparere med husblas • Identificerer og tælle pollen og senere på sæsonen også svampespore • Udarbejde Dagens Pollenvarsling i samarbejde med meteorologerne • Sende resultaterne ud via mail og taste på hjemme­ sider • Taste resultater i databasen og andre administrative opgaver På dage hvor der er rigtig mange pollen, kan vagten godt blive længere.

10 AstmaAllergi Bladet 3/2007


man se med det blotte øje, at den fanger en masse pollen, siger Ditte, imens hun holder glasset op mod lyset. Der er en tydelig gullig skygge pü glasset. Aktiviteterne pü taget er hurtigt overstüet. Denne dag er det nÌsten Ìrgerligt, for der er dejligt, og fuglene synger. Men vi mü nedenunder til det lille kontor og fortsÌtte med pligterne. Lyserød husblas Pü kontoret er flasken med den lyserøde substans blevet varm. Indholdet er hoved­sagelig husblas med noget farvestof i. I stinkskabet tager Ditte et tyndt dÌksglas og smører husblas­ sen pü. Det placerer hun ovenpü de indfangne pollen. – Nu er kunsten jo at lave et godt prÌparat, sü pollenkornene bliver nemme at tÌlle. Lige i dag kommer der selvfølgelig lidt luftbobler i. Jeg kan nu sagtens bruge det alligevel, smiler Ditte. Hun lÌgger prÌparatet i mikroskopet og stiller skarpt. – Den lyserøde farve i husblassen er saffranin. Stoffet farver pollenkornenes cellevÌgge, og südan kan man skelne dem fra alle de andre ting, som fÌlden ogsü fanger. Det er alt fra flueben, alger, svampe og almindeligt snavs. Farven gør det altsü muligt at skelne skidt fra kanel, forklarer Ditte og begynder at tÌlle. Skal kende 22 forskellige pollen – Hen pü sommeren kommer pollen fra masser af forskel­ lige blomster og urter. Der kan vÌre en del, som vi ikke ser sÌrlig ofte. For eksempel er güsefod rigtig fin. Men det kan vÌre lidt af udfordring at identificere dem alle sammen, fortÌller Ditte.

Klokken er blevet 15.30, og det er pü tide at rydde op og gøre rent. Pollen kan overleve i 300 millioner ür Alle flader i stinkskabet für en tur med sprit. – Det er ikke, fordi det ødelÌgger pollenkornene. Dem kan man koge i syre, uden der sker noget som helst ved det. Der er eksempler pü pollen fra birk og el, som har overlevet i 300 millioner ür. Sü er kun vÌggen tilbage og alt indeni er tørret ud. Sü spritten er alene af praktiske grunde, for en vüd klud sÌtter nemt fnuller pü glas, og det er ikke sü hensigts­ mÌssigt til det, vi skal bruge, siger Ditte. Vagten er ved at vÌre slut, og Ditte lukker og slukker pü kontoret. – Den eneste ulempe ved dette arbejde er tidspunktet. Südan en dag med sol, hvor alle andre er ude, ville det vÌre rart at have arbejdet overstüet midt pü dagen. Men tømmer vi fÌlden om morgenen, bliver det jo udelukkende gürsdagens pollental, der kommer ud. Og gør vi det senere kan pressen ikke nü at fü varslingen med, siger Ditte. Sammen forlader vi den mennesketomme gang. Solen brager ned fra en skyfri himmel – noget der modner pollenet pü rekordtid. Men selv med allergi over for pollen er det svÌrt ikke at nyde den.

%2$50`$%42%.%

En pollentĂŚller kan altsĂĽ godt have haft travlt, selvom de offentliggjorte pollental er smĂĽ. Samtlige pollen bliver sĂĽ vidt muligt identificeret, og tĂŚlleren taster dagens fund ind i Astma-Allergi Forbundets database. Oplysningerne bliver brugt af forskere, som vil vide mere om klima og botanik.

NkRDUVÂ?LGERCREMETILFAMILIEN

Ceridal cremerne er helt uden konserveringsmiddel, parabener, parfume, farve, emulgator og lanolin.

De danske pollentÌllere skal kende 22 forskellige slags pol­ len for at kunne udføre opgaven. Nogle af dem forekommer ret sjÌldent, sü de bliver jÌvnligt nødt til at ty til opslags­ vÌrker for at bestemme dem alle sammen. Pollental og -varsling Efter tÌllingen taster Ditte resultaterne ind pü computeren: Resultat: Birk 4 Elm 17 Det er Dagens Pollental. Sü er det tid til at samarbejde med danmarksvagten pü DMI. Han skal hjÌlpe med at fortÌlle, hvordan vejret bliver, sü pollenvarslingen for birk kan blive sü prÌcis som mulig. Pü en sÌson er 70-80 % af varslerne korrekte. De lover sol igen i morgen büde i Jylland og i København – det betyder pollen i luften begge steder. Pollental og -varsling sender hun büde til pressen og abon­ nenter pü Astma-Allergi Forbundets gratis pollen-mail. Samtidig bliver dagens tal lagt ind pü www.astma-allergi.dk og www.dmi.dk

#ERIDALCREMERNEERUDVIKLETTILTžRHUDSOMIKKETkLERKEMIKALIER MENEROGSkVELEGNETTILNORMALHUD HVISDUVILV�LGEDETRENE #ERIDALNATURALREPAIR „BASERETPkPLANTEOLIER „OPSUGESHURTIGTUDENATEFTERLADEHUDENFEDTET „VIRKERIOPTILTIMER OGSkEFTERVASKOGBAD

#ERIDAL,IPOGELOG,IPOLOTION „FEDTSTOF „L�GGERENBESKYTTENDEHINDEPkHUDEN „SKYLLESIKKEAFIKOLDTVAND

#ERIDALFORHANDLESPkFžRENDEAPOTEKER$UERVELKOMMENTILATFkENGRATISPRžVEPkAPOTEKET ELLERHOS3TIEFEL,ABORATORIES.ORDIC !P3À(AVNEGADEÀ+žBENHAVN+À4LF

3/2007 AstmaAllergi Bladet 11


Store forskelle på pollenmængder pollen ind til byens mange mennesker, hvor de irriterer øjne, næse og luftveje­ og giver anledning til høfeber og astma. Nemmere i Jylland Hvis du har allergi over for birkepollen, hjælper det måske at flytte til Midt- el­ ler Vestjylland. Her regner det omkring 20 % mere end det østlige Danmark, og det giver færre pollen i luften. Vejret er altså en del af forklaringen på de store forskelle på København og Viborg i dagens pollental. Desuden er der store landbrugsarealer, masser af nåleskov og knap så meget løvskov omkring Viborg, hvor pollen­ fælden står. Samlet gør det Dagens Pollental for Vi­ borg til en god repræsentant for pollen­ mængden i hele Midt- og Vestjylland.

Flyt ud af København til Midt- eller Vestjylland. Det kunne være et råd til københavnere med allergi over for birkepollen Af Janne Sommer, biolog og Karoline Lawætz, videnskabsjournalist En storby med tårnhøje pollental. Det stemmer ikke rigtig, vil mange sige, men sådan ser det i stigende grad ud for København i pollensæsonen. Byen er med andre ord andet og mere end en asfaltjungle. Grønt er ikke altid godt… Københavnske haver og parker bugner af birketræer. Det er pænt og grønt, og grønt er jo som bekendt godt for øjnene.

12 AstmaAllergi Bladet 3/2007

Men træerne bidrager med betragtelige mængder af birkepollen til stor gene for mennesker med allergi over for birk. – Udover haver og parker er birkeskoven på Vestamager en stor kilde til pollen­ spredning. Her har københavnerne holdt af at gå ture i mange årtier, og mange glæder sig over, at den bliver stadig større. Men vokseværket har en ulempe: Skoven har nemlig i dag en enorm produktion af birkepollen, som vinden fører til byen, når den står i sydøst, for­ klarer Janne Sommer, som er biolog hos Astma-Allergi Forbundet og ansvarlig for registrering af pollen i Danmark. Vi får også besøg af pollen fra fjernere­ egne takket være vinden, som fører udenlandske pollen til København. Her kommer for eksempel birkepollen fra både Tyskland, Polen, Baltikum og Rusland. Tilsammen giver det en stor belastning, når vejr og vind transporterer de små

Det forholder sig anderledes for Kø­ benhavn. Fælden her er ikke en god repræsentant for pollenmængden på hele Sjælland. Astma-Allergi Forbundet har i en prøveperiode haft en tredje fælde stillet op i Roskilde. Fangsten i den forsøgsfælde viste sig at repræ­ sentere Sjælland meget bedre end den københavnske fælde. – Vi vil frygtelig gerne have endnu en fælde i Roskilde, men det bliver i så fald en ekstra fælde, der skal betjenes, for man ville aldrig vælge at nedlægge fælden i København. Det skyldes, at der har været samlet pollen ind på det samme sted i næsten 30 år. For forskerne er her tale om et helt unikt datamateriale, som de kan bruge til at studere udviklingen i pollensituationen og klima, siger Janne Sommer. København kommer først – Der er jævnlig jyder, der undrer sig over, at vi begynder med de Køben­ havnske pollental og først oplyser tallene fra Viborg, når birkesæsonen starter omkring midt i april, siger Janne Sommer.


Nogle undrer sig i det hele taget over, at der ikke er flere pollenfælder i Danmark, så mennesker med pollenallergi får bedre mulighed for at tilrettelægge hverdagen og den forebyggende medicin for at undgå høfeber eller astma.

det bliver muligt at indsamle, sende, identificere og tælle større mængder af pollen fra hele landet.

– Svaret er ganske enkelt, at vi mangler penge til transport af præparaterne. De midler vi har til rådighed på nuværende tidspunkt rækker kun til målinger i de områder, hvor fælderne står – og det er Viborg og København. Det koster mere end 1.000 kr. om dagen at transportere pollenprøven fra Viborg til København, hvor vi kan tælle og artsbestemme. Derfor er det kun muligt i sæsonerne for birk, græs og bynke. Og derfor kommer der ingen tal fra Viborg i starten af sæsonen, hvor det kun er el og hassel, vi fanger i fælderne, forklarer Janne Sommer. Penge og ny teknologi kan hjælpe Højest på ønskesedlen har Janne Sommer flere penge til pollenarbejdet, så

Forskere arbejder for tiden på at udvikle fuldautomatiske pollenfælder, som selv kan tælle og identificere de pollen, der går i fælden. Men hun forventer, at der vil gå en del år, før den digitale løsning bliver sikker og billig nok til at erstatte den nuværende metode. – Det udviklingsprojekt, der er kommet længst, har problemer med at adskille hassel fra birkepollen. Samtidig er fælden kun udviklet til at stå på jorden, og det er ikke godt, hvis de pollen, man indsamler, skal repræsentere et større område. Fælden skal kunne stå på taget af en bygning i 10-15 meters højde for at kunne fungere ordentligt. Desuden vejer den digitale pollenmonitor 50 kg, er på størrelse med et amerikansk køleskab og koster i nærheden af 700.000 kr. for en prototype. Det vil sige et stykke apparatur, derGlutenfri 

Mindre end 9% fedt 

Fantastisk smag

Sour Cream & Chives

Barbeque Grill

Nacho Cheese

ikke er færdig udviklet, fortæller Janne Sommer. Så der er formentlig endnu langt til en højteknologisk løsning på pollenarbejdet. Lige nu er der bare én vej frem, og det er flere resurser til indsamling af pollen flere steder i landet ved hjælp af gammeldags pollenfælder. Kombineret med flere hænder og øjne i Astma-Allergi Forbundets pollenteam vil man kunne betjene hele Danmark med bedre og mere præcise tal for de enkelte områder.

Kan købes i • Bilka • Føtex • SuperBrugsen • Kvickly • SuperBest • Løvbjerg Cheese Delight

Fantastic Rice Snacks® er fremstillet af San Remo i Melbourne, Australien. Fantastic Rice Snack er ovnbagt, glutenfri og indeholder mindre end 9% fedt. Kontakt: Lesax Trading A/S. Telefon: 33 91 50 40. E-mail: info@lesax.dk

3/2007 AstmaAllergi Bladet 13


Astma skoler Her kan du se nogle af landets astmaskoler. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er en astmaskole i din region, så forhør dig hos din læge eller på dit hospital HERNING Astmaskolen for børn og unge i 1.-9. klasse og deres forældre 7-15-årige Aldersopdelt undervisning – 1.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse. Tid: Fredage kl. 9.00-11.30 – 4 gange. Sted: Herning Sygehus, børneamb. Indhold: Børnene undervises af en børnesygeplejerske og en fysioterapeut. 4. undervisningsgang er for både børn og forældre. Forældrene undervises af en børnelæge. Undervisere: Børnesygeplejerske, børnefysioterapeut og børnelæge. Tilmelding: Egen læge. Pris: Gratis. Ventetid: Afhængig af alder, men typisk 2-4 mdr. Mere info: 99 27 25 30 og hecgw@ringamt.dk.

ÅRHUS Astmaskolen for børn og unge i Århus – og deres forældre

Forældre 3 timers undervisning om astma eller astmatisk bronchitis en onsdag eftermiddag. Undervisere: Sygeplejerske og fysioterapeut fra Børneambulatoriet Skejby Sygehus. Sted: Skejby Sygehus, Indgang 3, Fysioterapi Syd. Henvisning: Børn og forældre henvises fra behandlende læge. Forældre til børn fra 0-6 år henvises uden barnet. Forældre til 6-14-årige kan henvises både med eller uden barnet. Pris: Gratis Ventetid: 3-6 mdr. Mere info: 89 49 67 81 eller astmaskolen@sks.aaa.dk

AALBORG Astmaskolen for 6-16-årige med astma samt deres forældre i Nordjyllands Amt Forældre Forældreaftener efter undervisningsforløb for de 6-16-årige.

6-14-årige Aldersopdelt undervisning i hold på 5-6-børn. 4 gange á 2 timer på torsdage.

6-16-årige Aldersopdelt undervisning på hold á 4-6 elever.

Krav til deltagere: Lægediagnosticeret Astma. Indhold af undervisningen for børn: 1 times teori og 1 times motion i alt fire gange.

Tid: Mandage eller tirsdage – 4 x 2½ t. Sted: Aalborg, Hjørring, Frederikshavn, Hobro og Ranum. Indhold: Teori og praktisk peakflowmåling og afslappende vejrtrækningsteknik.

14 AstmaAllergi Bladet 3/2007

Undervisere: Astmasygeplejersker. Krav til deltagere: Diagnosticeret astma og i relevant astmabehandling samt at man kan puste i peakflowmeter. Henvisning: Via praktiserende læge, speciallæge eller børneambulatorium. Alle henvisninger sendes til Astmaskolen for børn og unge Sct. Jørgensgade 11, stuen 9000 Aalborg Pris: Gratis. Ventetid: Kort ventetid må påregnes. Mere info: 99 32 16 72, astmaskolen.aalborgsygehus@rn.dk og www.aalborg-sygehus.dk.

RANDERS Astmaskolen for 6-15-årige samt forældre med 0-5-årige børn med astmatisk bronkitis 6-15-årige Aldersopdelt undervisning – 6-9-år, 912 år og 12-15 år. 6-8 elever pr. hold. Tid: Kl. 14.30-17.15 – 2 x 2½ time. Sted: Randers Centralsygehus, børneamb. Plan 10, Skovlyvej 1. Indhold: Teori, udveksling af erfaring samt motion og leg. Forældrene sidder i baggrunden under teoridelen og bliver undervist, når børnene er til motion. Ved de 12-15-årige er forældre kun med én gang. Undervisere: Sygeplejersker og fysioterapeut. Krav: Lægediagnosticeret astma, allergi­ test og medicinsk behandlingsplan.


På Astmaskoler kan børn og unge få kurser i, hvordan de håndterer astma i en almindelig hverdag Henvisning: Gennem børneambulatorium eller praktiserende læge. Pris: Gratis. Ventetid: 3-6 mdr. Mere info: www.sundhed.dk – under Randers Centralsygehus, børneafd. Forældre til 0-5-årige børn med astmatisk bronkitis Tid: Annonceres i dagspressen Sted: Randers Centralsygehus, Grenå Sygehus og i Silkeborg. Indhold: Informationsaften om astma/ astmatisk bronkitis hos småbørn. Undervisere: Sygeplejersker og læge fra børneamb. fra Randers Central­sygehus. Pris: Gratis. Mere info: 89 10 87 12 torsdage kl. 8.00-9.00

Viborg Astmaskole for børn og unge ml. 6-15 år. Forældre deltager sammen med børnene fra 6-12 år. 6-15 år: Tid: 4 lektioner á 2 timer Sted: Viborg: onsdage kl. 13.30-15.30 Skive: mandage kl. 08.30-10.30 Thisted: mandage kl. 11.00-13.00 Indhold: Teoretisk undervisning 1 time med erfaringsudveksling børnene imellem. Pause med lidt at spise og drikke. Motion, vejrtrækningsøvelser og videofilm om astma.

Undervisere: 2 astmasygeplejersker. Krav til deltagere: Lægediagnosticeret astma. Forstå og tale dansk. Henvisning: Børneafd. læger, kan henvises via egen læge, hvis der har været kontakt til børneafd. pga. astma indenfor de sidste 2 år. Pris: Gratis Ventetid: 3-6 mdr. Mere info: Astmaskolen Viborg, tlf. 89 27 22 60 el. 89 27 28 45 Mail: kirsten.skov@sygehusviborg.dk Astmatisk bronkitis/astmaunder­ visning til forældre til børn ml. 0-5 år. 0-5 år Forældreundervisning til forældre der har børn ml. 0-5 år med astmatisk bronkitis/astma. Tid: 3 timer Sted: Viborg: onsdage kl. 15.00-18.00 Skive: mandage kl. 15.00-18.00 Thisted: mandage kl. 15.00-18.00 Indhold: Teoretisk undervisning og erfaringsudveksling forældrene imellem. Undervisere: Astmasygeplejersker. Henvisning: Praktiserende læge og børneafd. Pris: Gratis Ventetid: 1-3 mdr. Mere info: Astmaskolen Viborg, tlf. 89 27 22 60 el. 89 27 28 45 Mail: kirsten.skov@sygehusviborg.dk

Maj 2007 Nr. 3 Udgivet

ndet i Forbu a-Allerg af Astm -allergi.dk tma www.as

Få medlemsbladet på PDF Ønsker du at modtage Astma­ Allergi Bladet elektronisk frem for at få det i din postkasse, så tilmeld dig vores PDF-service. Måske fordi du: • Føler dig generet af tryk­ farverne • Ønsker at slippe for efter­ følgende affald • Har brug for at forstørre teksten • Vil spare Astma-Allergi Forbundet for portoudgifter • Vil spare miljøet for papir og forbrænding. Send navn og adresse til blad@ astma-allergi.dk og skriv ’Ønsker AAB på PDF’ i emnelinjen.

SKAGEN Stuelejlighed til 3 personer, egen indgang og have, eller dobbeltværelse m/bad, egen indgang og have. Udenfor sæsonen (m. juni til m. aug.) også lange weekends. .

“Elgården”, 98 44 30 55.

3/2007 AstmaAllergi Bladet 15


min duft

Jeg mistede min duft

Lene Petersen oplevede det som et stort tab, da hun blev nødt til at lægge parfumen på hylden

Af Camilla Benfeldt

Den søde duft af vanilje, den beroligende duft af lavendel og den friske duft af citrus har altid eksisteret. Kvinder – og mænd – har igennem mange århundreder duppet sig med de duftende dråber. Beyoncé, Jennifer Lopez og Naomi Campbell har alle deres eget parfumemærke. De lægger ansigt, krop og navn til. Og de er jo smukke, succesfulde og rige. Så hvem vil ikke gerne dufte som Jennifer Lopez? Lene Petersen vil gerne, men hun kan ikke. Og hun vil ­nødigt dufte til andre, der har duppet sig med Jennifers dyre dråber. Lene Petersen har allergi overfor parfume. Det vil sige, at hun slår ud på kroppen og i ansigtet, når hun kommer i kontakt med parfume. Men det har ikke altid været sådan. Hævet ansigt I 25 år brugte hun den samme parfume. Hun identificerede sig med den kraftige, krydrede og klassiske duft fra en af de store parfumeproducenter. Den buede flakon, der ligner en kvindekrop, stod troligt på hylden og blev brugt hver dag. Langsomt begyndte Lene Petersen at mærke forandringer der, hvor hun havde sprøjtet parfumen på. Hun begyndte i stedet at sprøjte parfumen i håret for at undgå at parfumen kom i direkte kontakt med huden. Hun prøvede også at sprøjte det på tøjet. Men en dag gav hun op. – Lige meget hvor jeg sprøjtede med parfumen, slog jeg ud. Mit ansigt blev rødt, hævede op og det gjorde ondt. Til sidst besluttede jeg mig for, at min tid med min yndlingsduft, måtte være slut. Men det var da noget underligt i starten. Jeg følte, at jeg manglede noget hver dag. Ligesom hvis man er vant til at gå med fingerringe, og glemmer at tage dem på om morgenen. Der manglede simpelthen noget. Min duft var væk, siger Lene Petersen. Svært at være uden for hjemmet I nogle år gik det godt med at undlade at bruge parfume. Men en dag gik det op for Lene Petersen, at det ikke kun var hendes egne parfume-vaner, der var årsag til hendes udslet og hævelser. Når hun gik igennem parfumeafdelingen i stormagasiner bredte røde plamager sig i hele hendes ansigt. Sådan er det stadigvæk. Lene Petersen kan stadig ikke opholde sig i eller gå gennem en parfumeafdeling, men nu ved hun det og kan holde sig væk. – Hvis jeg skulle følge min huds reaktioner, ville jeg ikke komme uden for en dør. Og jeg vil ud. Alt det sjove sker jo uden for hjemmet, siger Lene Petersen.

16 AstmaAllergi Bladet 3/2007


Kontaktallergi Men det er også uden for alle parfumestofferne er. Når hun prøver tøj i tøjforretninger og en kunde med parfume har prøvet tøjet før hende, så slår hun ud. Når hun er til frisør og får frisørslaget om sig, brænder hendes hud på halsen, hvis slaget ikke er blevet vasket efter en tidligere kunde med parfume har haft det på. Og sidder hun ved siden af en i bussen, der har oversprøjtet sig med parfume, får hun samme reaktion, som hvis hun gik gennem en ­parfumeafdeling. – Min arbejdsplads er et af de steder, som kan være svær at tackle. Også selvom jeg har nogle virkelig søde og gode kolleger. For arbejdspladsen er en mellem-zone. Det er hverken det offentlige rum eller min private sfære. Mine kolleger er hverken fremmede eller familie. Og det er virkelig ubehageligt at skulle spørge dem, jeg arbejder med, om de ikke vil tage lidt mindre parfume på. Det er jo næsten det samme som at spørge, om de ikke vil lade være med at dufte godt. Familie og venner Til gengæld har Lene Petersen fundet en måde at være på forkant med parfumeallergien, når hun skal være sammen med sin familie og sine venner. – Jeg har sagt til mine venner og familie, at de helst ikke må tage parfume på, når vi skal være sammen. Det værste er nemlig, når vi giver hinanden knus, og de har sprøjtet parfume på eksempelvis halsen. Jeg slår ud med det samme og har røde plamager op ad hele min hals, som svier og gør ondt. Og det bliver i op til en uge, når jeg først er slået ud, fortæller Lene Petersen. – Jeg har en god veninde, som er vild med skyllemiddel. Når jeg besøger hende kan jeg være helt sikker på, at jeg kommer hjem med udslæt. Hun gør det jo ikke af ond vilje. Hun er bare vant til at vaske sine håndklæder og sengetøj i parfumeret sæbe og efterfølgende skyllemiddel. Og tørrer jeg mig med de håndklæder og sover i sengetøjet, er den helt gal. Så nu tager min mand og jeg selv linned og hånd­ klæder med, når vi skal overnatte hos min veninde og hendes mand. Jeg vil jo ikke være til besvær. Jeg føler mig så fjollet over at skal sige til venner og familie, at de ikke må bruge parfume. Og når jeg skal til fest, kan jeg jo ikke sende en meddelelse ud om, at folk ikke må tage parfume på, inden de kommer. For mange mennesker er det jo en del af det at klæde sig pænt på. Jeg ville bare ønske, at der kom lidt mere fokus på, hvad parfume egentlig kan gøre, forklarer Lene Petersen.

• Allergi overfor parfume er en af de hyppigste årsager til kontaktallergi i Danmark • Over 200.000 danskere har parfumeallergi • Det er hyppigst kvinder, der har parfumeallergi • 10 % af alle eksem-patienter bliver også testet positiv overfor parfume • Naturparfumer kan være ligeså allergene som syntetisk parfume – du kan derfor ikke sikre dig mod allergi ved at bruge naturlige parfumestoffer • Parfumeallergi er ikke arveligt betinget, alle kan få allergi overfor parfume • Allergi opstår pludseligt og ofte ved brug af produkter anvendt over lang tid

Den originale svenske

A- CREME i den brune klassiske apotekerkrukke

Har du allergieksem kan det anbefales at prøve A-creme • A-creme er i Norge og Sverige en af de mest benytte cremer til tør, irriteret, kløende og sensitiv hud. • A-creme er baseret på jordnøddeolie og A-vitamin, med dokumenteret effekt gennem mere end 50 år. Nok den mest veldokumenterede fugtighedscreme på markedet i dag. • A-creme leveres i krukker med hele 120 ml - vejledende udsalgspris kr. 105,00 • Yderligere oplysninger og direkte bestilling på www.h2f.dk. Se også www.a-creme.com

• A-creme sælges gennem førende helsekostforretninger og apoteker eller direkte hos Healht2Family. – Spørg efter den originale A-creme for at undgå kopiprodukter. Grootsvej 5 . 2680 Solrød Strand . Telefon: 4615 4403 . www.h2f.dk . e-mail: salg@h2f.dk

H2F ann AAB.indd 1

4/3/07 11:03:06 AM

3/2007 AstmaAllergi Bladet 17


Facts om parfumeallergi

Gode råd hvis du har parfumeallergi

Af Camilla Benfeldt og Ewa Daniél Der er sket en enorm stigning i brugen af parfume gennem de senere år. Det øgede forbrug har blandt andet medført, at der er en fordobling af antallet af parfumeallergikere over de seneste 10-15 år. Dermed er allergi over for parfume en af de hyppigste årsager til kontaktallergi i Danmark. Over 200.000 danskere har parfumeallergi. Det er oftest kvinder, der har parfumeallergi. Det skyldes, at produkter til kvinder ofte er tilsat parfume. Men også mænd og børn er begyndt at få allergi overfor parfumestofferne, fordi det nu også er populært at tilsætte parfume i produkter til mænd og børn. Derfor kan man i dag finde parfume i stort set alle produkter lige fra shampoo, barberskum og hårvoks til babysalve, tandpasta og legetøj. 18 AstmaAllergi Bladet 3/2007

• Køb uparfumerede produkter. Se bagpå produktet om der står parfum eller aroma • Tjek eventuelt for de 26 særlig allergene parfumestoffer. Du skal dog være opmærksom på, at også andre parfumestoffer kan være ligeså allergifrem­ kaldende • Køb produkter deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Forbundet. De indeholder ikke parfume • Du skal være opmærksom på, at såkaldte naturlige eller økologiske parfume­ stoffer ikke er en garanti mod allergi. Tværtimod kan naturlige parfumestof­ fer være stærkt allergifremkaldende. Det er den direkte kontakt med et stof, der betinger allergien. Ikke om stoffet er naturligt eller kemisk. • Ved kontaktallergi over for parfume kan du eventuelt sprøjte parfume på tøjet i stedet for huden • Jo flere af ens produkter, der indeholder parfume, jo større er risikoen for at udvikle allergi • Du skal være opmærksom på, at kontaktallergi over for parfume er en senreaktion. Det betyder, at reaktionen typisk opstår efter 48 timer. Hvis du vil teste et produkt, er det derfor vigtigt at teste det i 48 timer og ikke 12 eller 24 timer, som der ofte står på emballagen • Børn er mere sårbare end voksne. Undgå derfor altid parfumerede produk­ ter til børn

En person med allergi over for parfume vil typisk opleve kontaktallergi. For at der opstår kontaktallergi over for parfumestoffer, skal der være direkte hudkontakt med parfumestoffet. Reaktioner på parfume kan også opstå uden kontakt med huden. Så hedder

det duft- og kemikalieoverfølsomhed også kaldet MCS – Multiple Chemical Sensitivity. Ved duft- og kemikalieoverfølsomhed opstår symptomerne, uden at huden har direkte kontakt til parfumestoffet. Blot stoffet er i luften, reagerer personen.


Duftpolitik Parfume i kosmetik hører under EUlovgivning og er implementeret i dansk lovgivning gennem Kosmetikbekendtgørelsen. Hvis et produkt indeholder parfume skal det stå på ingredienslisten med ordene parfum eller aroma. Der er også krav om, at 26 særlig allergene parfumestoffer skal opføres med navn i ingredienslisten, hvis de forekommer i produktet i en vis mængde. Men der findes stadigvæk tusindvis af parfumestoffer. De fleste er endnu ikke kortlagt for deres allergifremkaldende egenskaber, og de vil derfor ikke stå med navn, men ordet parfum eller aroma skal stå i ingredienslisten.

Derfor har Miljøministeriet i januar 2006 åbnet Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed. Den viden, som Videnscenteret kommer med, vil blandt andet blive brugt til at vurdere behovet for konkrete forebyggende ­initiativer. Som for eksempel at sikre det offentlige rum over for dufte.

26 særlige allergene parfumestoffer

Det er muligt at indføre duftpolitik. Det kan vi se fra vores naboland Sverige. Her har de indført duftpolitik på en række af landets sygehuse, så hverken personale eller besøgende må anvende parfume eller andet duftende. Det samme gælder i Canada, hvor der i flere regioner er indført duftpolitik på en lang række arbejdspladser, sygehuse og skoler.

I Danmark er der ingen duftpolitik. Restriktioner over for grupper af kemikalier, som for eksempel duftstoffer, kræver ifølge Miljøministeriet større viden. Det er nødvendigt at kende omfanget og årsagen til de duft- og kemikalierelaterede symptomer.

Gode råd til familie og venner • Vis hensyn. Undgå parfumerede produkter, når du er sammen med en, der har overfølsomhed overfor parfume • Tænk på vaskepulver, skyllemiddel, duftlys, duftspray til rum og så videre – og ikke kun den personlige parfume

MCS – Multiple Chemical Sensitivity • Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed anslår, at omkring 1 % af den danske befolkning lider af MCS • Ved MCS ses symptomer som træthed, irritabilitet, hovedpine, influenzalignende symptomer, svimmelhed, hukommelses- og koncentrationsbesvær samt problemer med slimhinderne i øjne og luftveje • I januar 2006 åbnede Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed. Videncentrets opgaver bliver blandt andet at undersøge og opsamle viden om sygdommen

• Alpha-Isomethyl Ionone • Amyl Cinnamal • Amylcinnamyl Alcohol • Anise Alcohol • Benzyl Alcohol • Benzyl benzoate • Benzyl Cinnamate • Benzyl Salicylate • Butylphenyl Methylpropional • Cinnamal • Cinnamyl Alcohol • Citral • Citronellol • Coumarin • Eugenol • Evernia Prunastri (Oakmoss) Extract • Evernia Furfuracea (Treemoss) Extract • Farnesol • Geraniol • Hexyl Cinnamal • Hydroxycitronellal • Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde • Isoeugenol • Limonene • Linalool • Methyl 2-Octynoate

3/2007 AstmaAllergi Bladet 19


Solcreme Husk at tjekke solcremen. Den kan give ubehageligt udslet

Af Camilla Benfeldt og Ewa Daniél, Miljø- og sundhedskonsulent På meterlange hylder står solcremer side mod side som ranke soldater. De ser alle indbydende ud med deres matchende nuancer. Den ene med mintgrønt logo på hvid baggrund, som mest signalerer læge. Den anden hvid med en stor gul sol, som lynhurtigt får tankerne hen på et blåt hav og varm sandstrand. Selvom en flaske solcreme kan signalere læge med kølige og sterile farver, kan solcremen godt være fyldt med skadelige stoffer. Og den dyre solcreme, som får dig til at tænke på den dejlige strand, kan samtidig få dig til at sidde under parasollen resten af ferien, hvis du er overfølsom over for nogle af cremens indholdsstoffer. Solcremer kan desværre give røde kløende knopper i stedet for at beskytte din hud, hvis du ikke ser dig for. Derfor er det en rigtig god idé at læse ingredienslisten bagpå solcremerne, når du skal finde den rette solcreme. Typisk går forbrugeren efter et kendt mærke og det rette faktortal. Men det vil være en god vane også at se på, hvad solcremen indeholder. Det er ikke kun de forbrugere, der i forvejen har udviklet allergi over for parfume, formaldehyd eller andre allergifremkaldende stoffer, der kan have gavn af at læse ingredienslisterne. Overfølsomhed kan opstå igennem hele livet. Fra den ene dag til den anden kan man udvikle allergi og reagere over for et bestemt stof. Undgår man allergi­ fremkaldende stoffer i dagligdagen, kan man mindske risikoen for at udvikle allergi eller overfølsomhed over for de produkter, hvori stofferne indgår.

20 AstmaAllergi Bladet 3/2007

For de fleste mennesker kan ingredienslisterne virke afskrækkende, fordi de kemiske navne lyder som volapyk. Heldigvis er det ikke nødvendigt at gå samtlige kemiske navne igennem. Der findes nemlig nogle generelle gode råd, som man kan gå efter.

UVA- og UVB-stråler Når vi opholder os i solen, udsætter vi vores hud for to slags skadelige stråler: UVA og UVB. Det er de to slags stråler, der i sammenspil giver os den eftertragtede brune farve. I huden er der et pigment, som fungerer som et slags beskyttende skjold mod solens farlige UVA- og

Gode råd • Undgå parfumerede solcremer. Se efter ordene parfum eller aroma • Undgå produkter der indeholder et eller flere af de 26 særlige parfume­ stoffer. På www.astma-allergi.dk + ’parfume’ kan du finde en liste med parfumestofferne • Undgå allergifremkaldende konserveringsmidler såsom Formaldehyd og formaldehydfrigører såsom DMDM – hydain, 2-bromo-2-nitropropane1,3-diol • Husk at naturlige eller økologiske ingredienser ikke er garanti mod allergi • Køb solcremer deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Forbundet. Det er produkter, der hverken indeholder parfume, farvestoffer eller andre unødvendige tilsætningsstoffer Se boks om de 26 særlige allergene parfumestoffer side 19.


Kontakteksem og solcreme

UVB-stråler. Pigmentet beskytter huden på den måde, at det giver os den gyldne kulør. Det vil sige, at det, vi tror er en sund sommerkulør, faktisk er et tegn på, at en forsvarsmekanisme har været i gang. Den brune farve fortæller, at vores hud er blevet udsat for skadelige UVA- og UVB-stråler, og at pigmentet har forsøgt at beskytte os mod dem. Gylden sommerkulør eller ej – UV-strålerne har nogle helt basale uønskede effekter, som de fleste gerne vil være foruden. UVA-strålerne går dybt ned i huden og gør huden tyndere og får den til at blive rynket. For UVB-strålernes vedkommende handler det om, at en del af dem bliver absorberet i atmosfæren. Den del af strålerne, der derimod slipper igennem atmosfæren, kan være med til at gøre huden forbrændt eller solskoldet og dermed forårsage rødme og pigmentpletter, som i det lange løb også er med til at gøre huden tynd og rynket. Ud over de mere kosmetiske effekter som rynker og tynd hud, der pirker til forfængeligheden, er UV-strålerne også farlige. UV-strålerne er en af grundene til, at der kan opstå mutationer i hudcellernes arveanlæg, og i værste fald kan strålerne fremkalde hud- og modermærkekræft.

Det er meget vigtigt at bruge solcreme, når man opholder sig udenfor om sommeren. For meget sol giver risiko for at udvikle hudkræft. Men desværre er der nogle, der bliver allergiske over for nogle af solcremernes indholds­ stoffer og derfor udvikler kontakteksem. Vi har samlet nogle typiske spørgs­ mål om solcremer og kontaktallergi og bedt Annemarie Yde-Andersen, aller­ gisygeplejerske i Astma-Allergi Forbundet svare på dem. Hvordan ser kontakteksem ud? Kontakteksem over for solcreme vil typisk vise sig ved rødme, knopper og eventuelt revner i huden. Eksemet sidder de steder på huden, hvor man har smurt sig med solcreme. Hvordan føles det? Eksem vil klø og kan være smertefuld, hvis der opstår revner og sår. Hvis det sidder synlige steder som i ansigtet og på hænder, kan det også være en psykisk belastning. Går eksem væk igen? Ja, eksem forsvinder igen. I nogle tilfælde kan behandling med hormoncreme med binyrebarkhormon være nødvendigt. Det kræver dog recept. Hvad skal man gøre for at få det væk? Du skal straks holde op med at bruge solcremen Hvad skal man gøre for at undgå kontakteksem? Hvis du reagerer over for en solcreme, er det vigtigt, at du undgår at bruge den igen. Hos hudlægen kan du ved hjælp af en lappeprøvetest få undersøgt, hvilket indholdsstof du reagerer på. Du vil derefter kunne fravælge de solcre­ mer, der indeholder det pågældende stof.

Men der er mulighed for at beskytte sig selv og sin hud mod UV stråler ved at bruge solcreme. Solcremer indeholder nemlig nogle UV-filtre, som hindrer de skadelige stråler i at trænge ind i huden. Filtrene kan være kemiske eller fysiske, og nogle solcremer kan indeholde en kombination af begge dele.

Kemiske solfilter Det kemiske solfilter derimod trænger hurtigt ind i huden og kan derfor ikke ses med det blotte øje. Solfiltret består af et eller flere kemiske stoffer, såsom Benzophenon, Camphor forbindelser, Cinnamater eller Salicylater. Disse stoffer virker ved at trænge ind i det øverste hudlag og absorbere solens skadelige UV-stråler og omdanne dem til varme. Denne varme tabes i luften eller transporters væk med blodcirkulationen.

Fysisk solfilter Det fysiske solfilter kan man typisk kende ved, at huden bliver hvid, når man smører solcremen på. Et fysisk solfilter består af Titaniumdioxid, som lægger sig som en beskyttende hinde uden på huden. Solens skadelige stråler bliver dermed kastet tilbage, og på den måde beskytter filtret mod UVBstråling. Tjek, hvorvidt solcremen også beskytter mod UVA-stråling.

Alle kemiske solfiltre beskytter effektivt mod solens UVB-stråler. De stråler som gør, at huden bliver forbrændt, at der kan komme pigmentpletter og i sidste ende gøre huden tynd og rynket. Men i solcremerne kan der være forskel på de forskellige kemiske stoffers evne til at beskytte mod UVA-stråler. De stråler som går dybere ned i huden end UVB-strålerne, og som også gør huden tynd og rynket.

Som udgangspunkt er det bedst for huden, at man opholder sig i skyggen – især mellem kl. 12.00 og 15.00. Den bedste beskyttelse mod solens skadelige stråler er lidt tøj kombineret med et tykt lag solcreme, hvor tøjet ikke dækker. Tjek din hudtype og læs mere om beskyttelse mod solens stråler på www.solen.dk

Nyt sommerhus udlejes ved Tranekær Slot Tæppe, husdyr- og røgfrit

www.botoften53.dk Tlf. 62209052

3/2007 AstmaAllergi Bladet 21


LÆSERUNDERSØGELSE AF ASTMA-ALLERGI BLADET

Få indflydelse på dit blad Nu kan du få indflydelse på bladets indhold fremover og få lejlighed til at fortælle os, hvad du synes om bladet i dag

Vi spørger altid os selv, vores rådgivning og alle vores samarbejdspartnere i Astma-Allergi Forbundet og vores lokalafdelinger: Hvad skal bladet handle om, hvilke emner er spændende, og hvad er der i gære både nationalt og lokalt af gode initiativer?

For at vi kan lave et blad, som også dækker dit behov, har vi brug for dine svar og ideer til emner og temaer.

Fremover har vi tænkt os at fokusere meget på, hvad vores læsere har lyst til og ønsker sig. Derfor vil vi gerne høre din mening og give dig mulighed for at påvirke indholdet i bladet.

Du kan også spare portoen og vores tid med tastearbejde og svare på undersøgelsen på hjemmesiden www.astma-allergi.dk. Klik på emnet ”Blad” på forsiden. Link til læserundersøgelsen ligger øverst på siden.

AstmaAllergi Bladet læses af mange forskellige mennesker. Nogle vil helst læse om astma, andre om allergi og der findes også dem, der helst vil læse om erhvervsvalg eller lign.

Du kan selvfølgelig være anonym, når du svarer, men ønsker du at deltage i lodtrækningen om de fine præmier, så husk at oplyse mailadresse, navn og adresse.

Du kan både svare på undersøgelsen direkte her på siderne og sende dine svar til os med posten.

Præmier

Badekåbe

22 AstmaAllergi Bladet 3/2007

”Gode råd er grønne”

Badelagen


LÆSERUNDERSØGELSE AF ASTMA-ALLERGI BLADET

1. Er du mand eller kvinde?

6. Har du børn?

Kun ét svar

Kun ét svar

M

Ja, 1

K

Ja, 2 Ja, 3

2. Hvor gammel er du?

Ja, flere end 3

Kun ét svar

Har ikke hjemmeboende børn

Under 20 år

Nej

20-30 år 41-50 år

7. Har en eller flere i din husstand astma, allergi, eksem, KOL?

51-60 år

Kun ét svar

31-40 år

61-70 år

Ja

71 eller derover

Nej

3. Hvor i landet bor du?

8. Hvis ja, er det?

Kun ét svar

Gerne flere svar

Region Nordjylland

Mig selv

Region Midtjylland

Min mand/kone/partner

Region Syddanmark

Barn/børn

Region Sjælland

Andre

Region Hovedstaden I udlandet

9. Hvis ja, hvilken slags sygdom Gerne flere svar

4. Hvilken type uddannelse har du?

Astma

Kun ét svar

Astmatisk bronkitis

Lang videregående uddannelse

Allergi over for pollen

Mellemlang videregående uddannelse

Allergi over for husstøvmider

Kort videregående uddannelse

Allergi over for dyr

Erhvervsuddannelse

Allergi over for skimmel

Gymnasial uddannelse

Allergi over for nikkel

Grundskole

Allergi over for lægemidler

Andet

Allergi over for fødevarer Fødevareintolerans

5. Har du en sundhedsfaglig uddannelse?

Ikke-allergisk høfeber

Kun ét svar

Kontakteksem

Læge

Børneeksem/Atopisk eksem

Sygeplejerske

KOL

Sundhedsplejerske

Andet:

Andet:

3/2007 AstmaAllergi Bladet 23


LÆSERUNDERSØGELSE AF ASTMA-ALLERGI BLADET

10. Hvor længe har du været medlem af Astma-Allergi Forbundet?

15. På en skala fra 1-5, hvor 5 er det bedste, hvor meget handler bladet så om dig og din familie?

Kun ét svar

Kun ét svar

0-2 år

1

3-4 år

2

5-6 år

3

7 år eller længere

4 5

11. Hvor tit får du læst AstmaAllergi Bladet? Hver gang

16. Kendte du AstmaAllergi Bladet inden du meldte dig ind i Astma-Allergi Forbundet

Hver anden gang

Kun ét svar

Kun ét svar

Sjældent

Ja, fra venner

Aldrig

Ja, fra familie Ja, fra lægen

12. Hvor meget tid bruger du typisk på at læse AstmaAllergi Bladet

Ja, fra biblioteket

Kun ét svar

Ja, fra mit arbejde

Ja, fra sundhedsplejersken

0-15 minutter

Nej

16-30 minutter

Andet:

31-45 minutter 46-60 minutter Længere

17. På en skala fra 1-5, hvor 5 er det bedste, hvad synes du om bladets udseende? Kun ét svar

13. Hvor mange artikler læser du typisk i AstmaAllergi Bladet

1

Kun ét svar

3

2

Over 6 artikler

4

5-6

5

3-4 1-2 Ingen

18. Hvor ofte mener du, at du modtager AstmaAllergi Bladet? Kun ét svar

14. På en skala fra 1-5, hvor 5 er det bedste, hvilken karakter ville du så give AstmaAllergi Bladet?

Hver måned

Kun ét svar

En gang i kvartalet

1

Hver anden måned En gang hvert halve år

2 4

19. Kunne du finde på at give bladet til nogen, som ikke selv er medlemmer?

5

Kun ét svar

3

Ja Nej Ved ikke

24 AstmaAllergi Bladet 3/2007


20. P å en skala fra 1-5, hvor 5 er det bedste, hvordan er AstmaAllergi Bladets troværdighed i forhold til andre medier? Kun ét svar 1 2 3 4 5 21. På en skala fra 1-5, hvor 5 er det bedste, hvordan er AstmaAllergi Bladets faglige troværdighed i forhold til andre medier? Kun ét svar 1

25. Hvad vil du helst læse om i AstmaAllergi Bladet? Gerne flere svar Nyt fra forskningen Om sygdomme Om min specifikke sygdom Hverdagen i familier Artikler om kendte mennesker Boganmeldelser Brevkassespørgsmål Artikler om sundhedspolitik Artikler om sundhedsøkonomi Artikler om alternativ behandling Madopskrifter Andet:

2 3

26. Hvilket sygdomsområde ville du helst læse om?

4

Gerne flere svar

5

Astma Allergi

22. Hvordan vurderer du læsbarheden i AstmaAllergi Bladet? Kun ét svar Meget let at læse Let at læse Lidt svært at læse

Kontakteksem Børneeksem KOL Andet

Meget svært at læse

27. Hvilke andre medier bruger du til at finde oplysninger om astma, allergi, eksem, høfeber og KOL?

Andet:

Gerne flere svar Nettet – www.astma-allergi.dk

23. Hvor vigtigt er AstmaAllergi Bladet for, om du vil være medlem af Astma-Allergi Forbundet? Kun ét svar Meget vigtigt Vigtigt Middel Ikke vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke 24. Kunne du tænke dig at få AstmaAllergi Bladet sendt som et online magasin, du evt. selv kunne printe eller læse på skærmen?

Nettet – netdoktor Nettet – allergisk hverdag, sundhedsguiden etc. Pjecer fra Astma-Allergi Forbundet Pjecer fra andre Bøger Dagblade, aviser Ugeblade Månedsblade, magasiner TV Radio

Kun ét svar Ja, det ville jeg afgjort vælge Ja Måske Ved det ikke Nej, det ville jeg bestemt ikke 3/2007 AstmaAllergi Bladet 25


LÆSERUNDERSØGELSE AF ASTMA-ALLERGI BLADET

28. Kender du nogen af Astma-Allergi Forbundets øvrige aktiviteter?

29. Hvis du vil deltage i konkurrencen om de fine ­præmier, så skriv din e-mail her?

Gerne flere svar www.astma-allergi.dk Telefonrådgivning Net-rådgivning

Tak for din deltagelse. Husk at sende dit svar til

Lokalforeningernes aktiviteter Pjecer Kurser og familiedage Pollentælling Pollenmail Nyhedsbrevet FredagMorgen

Astma-Allergi Forbundet, Universitetsparken 4, 4000 Roskilde eller til email: aa@astma-allergi.dk

Er du interesseret i at være med til at bidrage med idéer og gode råd til bladets udvikling? Send os en mail til aa@astma-allergi.dk med dit navn, telefonnummer, alder og interessefelt inden for astma og allergi området. HUSK – Du kan svare på læserundersøgelsen direkte på nettet på www.astma-allergi.dk. Klik på emnet ”Blad” på forsiden. Link til læserundersøgelsen ligger øverst på siden.

26 AstmaAllergi Bladet 3/2007


Få besøg af Astma-Allergi Forbundet Astma-Allergi Forbundet tilbyder småbørnsforældre i hele landet gratis vejledning om astma og allergi

Er du sundhedsplejerske og har lyst til at lave sådan et ­arrangement, så kan du finde en tilmeldingsblanket på vores hjemmeside under fanen ”for fagfolk”. På første side er der en blå boks med invitation og tilmeldingsblanket. Du kan også ringe til os på 43 43 59 11 eller sende Helle Kvarnstrøm en mail hk@astma-allergi.dk.

En af Astma-Allergi Forbundets sygeplejersker kommer på besøg og fortæller om et emne, som I gerne vil høre om. Det varer omkring en time og kan for eksempel være om: • Forebyggelse af allergi hos småbørn • Børneeksem • Indeklima • Astmatisk bronkitisk • Fødevareallergi • Lidt af hvert Rådgivningen er en del af sundhedsplejerskernes åbent-hus arrangement. Neutral/Sara Lee er sponsor, og der er midler til i alt 40 ­arrangementer. Men det er først til mølle princippet, så hvis det lyder interessant, skal du kontakte din sundhedsplejerske og forslå hende et arrangement.

Luft ud for lukkede vinduer … effekten er til at føle på! Rationel Vinduer har udviklet en skjult ventilationsløsning, der giver masser af frisk luft og sikrer et godt indeklima, selv for lukkede vinduer. Det betyder, at du trygt kan lufte ud, når du ikke er hjemme, uden at bekymre dig om indbrudstyve. Den integrerede friskluftsventil er helt usynlig udefra, nem at betjene indefra og så behøver du bare to ventiler i et rum på 25 kvadratmeter for at leve op til bygningsreglementets minimums krav til naturlig ventilation. Læs mere om, hvordan du kombinerer et godt indeklima med optimal sikkerhed mod indbrud på www.rationel.dk.

3/2007 AstmaAllergi Bladet 27


Stadig ingen rygelov streger, at det er vores holdning, at alle børn har ret til garanti for pasning i et helt røgfrit miljø, siger Thorkil Kjær. Et andet punkt politikerne bør tage med i tænkeboksen er rygeforholdene på landets efterskoler. Her bliver det tilladt at indrette rygerum til voksne. De voksne fungerer som rollemodeller for eleverne, og det kan inspirere dem til selv at begynde at ryge. Samtidig bliver det muligt at tillade, at eleverne må ryge på egne værelser på efterskolerne. Det mener vi er helt forkerte signaler at sende til de unge. Astma-Allergi Forbundet mener, at det skal være forbudt at ryge på landets efterskoler.

Vi får tidligst en rygelov til august. I mellemtiden skal den strammes op, mener Astma-Allergi Forbundet Af Karoline Lawætz, videnskabsjournalist Ikke-rygerne må finde sig i at få forurenet lungerne en tid endnu, fordi indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen har udskudt fristen for, hvornår den nye rygelov skal træde i kraft. – Det er meget ærgerligt, at det skal tage så lang tid at iværksætte noget så vigtigt som den nye rygelov. Vi mangler ikke dokumentation for, at det er sundhedsskadeligt at være passiv ryger, så det er svært at forstå, at emnet ikke bliver prioriteret højere på Christiansborg. Man må håbe, at tiden bliver brugt frugtbart til at stramme loven,

28 AstmaAllergi Bladet 3/2007

siger Thorkil Kjær, direktør i AstmaAllergi Forbundet. Som lovforslaget er formuleret nu, er for eksempel tobaksrøg og passiv rygning ikke defineret. Der er heller ikke beskrivelser og definitioner af, hvilke kvalitative krav der stilles til rygerum eller rygekabiner. Det mener vi i Astma-Allergi Forbundet kan give anledning til, at de forskellige inte­ ressenter fortolker loven på forskellig vis. Børnene ikke beskyttet nok – Det er særlig vigtigt, at børn bliver passet i institutioner og dagpleje, som er røgfri hele døgnet. Som loven er formuleret nu, bliver det fortsat tilladt for dagplejere at ryge i boligen udenfor åbningstiden. Vi mener ikke, det beskytter børnene tilstrækkeligt mod de skadelige stoffer, som tobaksrøgen indeholder. Det er veldokumenteret, at børn med astmatisk bronkitis har væsentlig øget risiko for at få deres symptomer forværret, hvis de udsættes for passiv rygning. Men vi under­

Op til 10.000 kr. i bøde Gæster på små beværtninger er ikke beskyttet mod de skadelige stoffer i tobaksrøgen. Men hvis lokalet er over 40 m2 bliver det forbudt at ryge, medmindre særlige rygerum bliver indrettet på stedet. Hvis en gæst alligevel tænder en cigaret i ikke-ryger området, kan det komme til at koste indehaveren af stedet op til 10.000 kr. i bøde ifølge lovforslaget, som det er formuleret nu.

Fakta Børn og voksne med astma, der udsættes for passiv rygning, får – sværere symptomer – dårligere livskvalitet – nedsat lungefunktion - øget forbrug af sundheds­ ydelser som fx hospitalsindlæggelser 6,4 % af voksne danskere har astma (Statens Institut for Folkesundhed).


Co-Star/DDAS-smike

Beskyt huden mod din egen forfængelighed Vi kvinder vil gå langt for at være smukke. Nogle gange for langt. Og så glemmer vi at se ordentligt efter, hvad vores kosmetik- og hudplejeprodukter egentligt indeholder. Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben, Limonene og Linalool er eksempler på stoffer, du kan finde i hudplejeprodukter – men som ikke burde være der. De er nemlig under mistanke for at give allergi og hormonforstyrrelser. Derma Woman er en hudplejeserie til kvinder. Den plejer og renser som alle andre hudplejeserier. Men der er en forskel. Den indeholder ingen parfume, farvestoffer eller hormonforstyrrende stoffer. Derma Woman er faktisk den eneste hudplejeserie, som både er forsynet med Svanemærket, det officielle nordiske miljømærke, og Astma-Allergi Forbundets mærke. Fordi Derma Woman er så naturlig, det nu engang lader sig gøre, når det gælder hudpleje. Måske kan man sige det sådan, at Derma Woman er det rette valg til dig, der er forfængelig på en langsigtet måde. www.derma.dk

Derma er produceret af DermaPharm A/S, en miljø- og ISO-certificeret dansk produktionsvirksomhed, der i mere end 30 år har udviklet miljøvenlige produkter inden for kropspleje – bl.a. til hospitals- og institutionsbrug.


Astma opdaget

ved et tilfælde

Landsholdsspiller Rikke Schmidt troede, at sporten havde givet hende superlunger. Men en uopdaget astma gjorde dem dårligere end lungerne hos en ryger Af Dorthe Christiansen, Foto: Jan Christensen Da håndboldspiller Rikke Schmidt læste til fysioterapeut, fik hun målt sin lungefunktion i en undervisningstime om astma. Læreren valgte to personer til testen: Rikke og en klassekammerat, der var ryger.

– Forventningen var ­ naturligvis, at min ­lungefunktion var helt i top, fordi jeg dyrkede sport på eliteniveau. Men til alles overraskelse var min lunge­funktion den dårligste!

Læreren opfordrede Rikke til at blive undersøgt for astma. Snigende symptomer – Set i bakspejlet havde jeg faktisk haft problemer med min vejrtrækning i et års tid. Jeg havde fx undret mig over, at jeg, lige meget hvor meget jeg trænede, blev ved med at føle, jeg var i dårlig form. Og selv om jeg trænede akkurat lige så meget som mine holdkammerater, så var jeg mere forpustet end dem. Jeg havde også undret mig over, at når vi spillede kamp, og mine medspillere var i angreb, så var jeg nødt til at bukke mig lidt sammen med hænderne på knæene for ligesom at få pusten igen.

30 AstmaAllergi Bladet 3/2007


– Men symptomerne kom jo ikke fra den ene dag til den anden. De kom ­snigende, og derfor vænner man sig lidt til dem

– Da jeg først kom i behandling, kunne jeg virkelig mærke en forskel. Ret hurtigt følte jeg mig igen på niveau med holdkammeraterne. Kronisk sygdom – daglig medicin – I starten gjorde jeg dog den fejl, at når jeg holdt ferie fra håndbolden, så holdt jeg også ferie fra min medicin – men så kom symptomerne hurtigt tilbage. Min læge fortalte mig, at jeg skulle fortsætte med at tage min medicin, også selv om jeg ikke følte, jeg havde brug for den. Derfor tager jeg nu

min medicin året rundt, og derfor vil jeg opfordre alle med astma til at huske at tage astma-medicinen efter aftale med deres læge. – Jeg kan nøjagtigt det samme som alle andre – jeg kan endda dyrke håndbold på eliteniveau. Hvis man passer sin astma, kan man sagtens være med.

– At jeg har en kronisk ­sygdom som astma, får mig ikke til at føle, jeg er syg. Når jeg er vel­behandlet, mærker jeg jo intet til min sygdom Røg generer – I de fleste situationer mærker jeg ikke noget til min astma. Men når jeg er i små røgfyldte lokaler, så generer

det helt klart min vejrtrækning. Vi har også indrettet vores hjem med hensyn til min astma, og det betyder blandt andet, at det er totalt røgfrit. Vi har desuden begrænset vores brug af tæpper i hjemmet. Jeg skal selvfølgelig også huske at tage min medicin morgen og aften, men det er jo ligesom at huske at børste tænder. Så på den måde har astmaen kun haft en lille indflydelse på mit liv.

– Astmaen har slet ikke spillet ind på mine muligheder for at leve et aktivt liv med sport

– Det er virkelig ærgerligt, hvis nogen afholder sig fra at dyrke sport, fordi de har astma. Jeg er et af beviserne på, at det kan lade sig gøre. Derfor: Det er bare med at komme i gang – astma er ingen hindring!

DermaSilk®- ny

behandling mod børneeksem / atopisk eksem mv. DermaSilk er en ny tekstilserie i lækker striksilke, til behandling og lindring af eksem og de fleste hudlidelser som atopisk eksem, børneeksem mv. DermaSilk sikrer optimal beskyttelse af irriteret hud, og reducerer symptomer som kløe og svie. Samtidig fremmer DermaSilk den naturlige helingsproces.

Størst på glutenfrit Fria er Sveriges største producent af glutenfrit brød. Det er vi blevet takket være et stort og varieret sortiment af gode produkter med et højt fiberindhold, selvfølgelig både gluten- og mælkefrie. Få nærmere information om vores sortiment og din nærmeste forhandler hos vores danske importør, se nedenfor.

DermaSilk bruges inderst mod huden og fås som undertøj /nattøj, tubebandage, handsker, sokker mv. DermaSilk er lige velegnet til børn og voksne, bruges som supplement til, eller i stedet for anden behandling. Ingen bivirkninger. Høj komfort. Dokumenteret behandlingseffekt!

Læs mere på www.jepsenimport.dk eller ring på 4499 1432

www.fria.se Importør: Allergikost Danmark ApS. 44 24 44 88. www.allergikost.com

Fokus på allergi, astma og eksem siden 1989

jepsenImport 3/2007 AstmaAllergi Bladet 31


BogAnmeldelser

Dteennfri gluuide g

n Mia Bra dstrup A ndersen

Af Merete Mortensen –

cøliaki? ve med an at le når man skal m r re e, n læ Hvorda al man begynd være glutenfri? Hvor sk n livsstil til at nfri produkter? si te ændre der man glu tenfri mad? onen? n Hvor fi laver man glu å varedeklarati n p Køkkenhjørnet Hvvoardd abetyder ordene , H ode råd lag, m t ed g rs g er fyld erfaringer, fo o b e n n ps, De on, inger, ti formati vejledn er og nyttig in nfrit. opskrift skal leve glute skaber, . når man g af red re l samlin egyndelse lette e h n e r e Bogen gøre en svær b n der ka

liv med . . . til et

Allergibagebogen

tenfri g uide

Jeg kan anbefale bogen, som har mange gode opskrifter uden mælk og æg.

Den glu

Af Charlotte Peyk Forlaget Morgenfrue

cøliaki

ersen

rup And

andst Mia Br

-7

28 7-7691-1 : 978-8 ISBN 13 : 87-7691-128-4 ISBN 10

Endvidere har Jonna Dejbjerg skrevet mange gode bøger om samme emne.

Af Betina Hjorth, ernærings- og husholdningsøkonom

Den glutenfri guide... Glutenfri mad Af Elisabeth Ekstrand Hemmingsson Forlaget Akacia Pris: ca. 150 kr Bogen er meget anbefalelsesværdig. Bogen kommer langt omkring i opskrifter, og giver en god vejledning og tips. Det er en lidt gammel sag, men stadig aktuel, og især for nyerkendte allergikere. I brødopskrifterne bruges en ”glutenfri melblanding”. Jyttemel kan bruges med held – måske skal man være en smule forsigtig med melmålet, det kan svinge en smule. Husk endelig at røre dejen godt og længe med elpisker gerne ca. 5 minutter ved brød og boller.

Jamie Oliver’s kogebog Sådan bliver du en bedre kok Forlaget Aschehoug Pris: 299 kr I denne bog øser Jaime ud af al sin viden om mad, og dens tilberedelse. Bogen er, synes jeg, den bedste han har lavet. Med masser af gode opskrifter, og uden den pjankethed, der har været over hans tidligere bøger. Denne er seriøs, og klassisk i såvel valg af opskrifter som måden bogen er skrevet på. Det må være den kogebog de unge skal have med, når de flytter hjemmefra eller stifter familie. Han går ikke på kompromis hverken mht. råvarer eller arbejdsmetoder.

32 AstmaAllergi Bladet 3/2007

Ny bog til dig med cøliaki, af Mia Brandstrup Andersen Bogen kan købes i boghandlen eller på www.saxo.com Pris: 249 kr Mia Brandstrup Andersen har med bogen ”Den glutenfri guide … til et liv med cøliaki” skrevet en flot bog om cøliaki, der især henvender sig til den nydiagnosticerede. Bogen bærer præg af en god gennemgang af den eksisteren­ de litteratur krydret med oplysninger og erfaringer fra hver­dagen. Især er bogens afsnit om at ændre spisevaner, hver­dagen og afsnittet med opskrifter særligt brugbare, fordi det gør det hele mere håndgribeligt. Men desværre er der flere faglige fejl i bogen. Fx er afsnittet om varedeklarationer fyldt med fejl. Her vil jeg anbefale, at man i stedet læser pjecen ”Varedeklarationer og overfølsomhed”, som kan bestilles på www.astma-allergi. dk under ”Butik”. Desuden har Kelloggs opdateret deres informationer om ­gluten i deres produkter. Derfor er det ikke længere OK at spise Frosties, når man har cøliaki. I afsnittet ”Glutenholdige meltyper” skriver forfatteren, at børn med cøliaki ikke må spise ”ren havre”. I den nyeste udgave af pjecen ”Cøliaki og mad uden gluten” står: Hos børn skal blodprøverne være normale, før specialfremstillet havre inddrages i kosten. Får man mod forventning symptomer, skal man udelade havre fra kosten. Børn må spise 25-50 g havre dagligt. For voksne er der ingen begrænsning.” Også i afsnittet om muligheden for økonomisk tilskud er der fejl. Det er ikke korrekt at tilskuddet afhænger af indkomst. Du kan evt. læse mere på www.astma-allergi.dk under ­”Allergi” og ”Økonomi”.


Jeg synes forfatteren bør gøre endnu skarpere opmærksom på, at man ikke skal påbegynde diæt, før diagnosen er stillet. Blodprøverne kan nemlig blive ”forkerte”, hvis diæten alle­ rede er indledt. Man kan heller ikke se tarmforandringerne efter en periode på diæt. Forfatteren bør også lægge mere vægt på forskellen mellem naturligt glutenfrit mel og glutenfrit mel, og gøre opmærksom på, at kosten ikke alene bør baseres på de glutenfri meltyper baseret på renset hvedestivelse, fx Finax. Om end det kan være det nemmeste i en opstart. Alt i alt en spændende bog, og i Astma-Allergi Forbundet sætter vi stor pris på initiativet med at sætte fokus på hverdagen med cøliaki. Bogen fortjener dog lidt flere billeder for at blive rigtig pæn. Læseren bør være opmærksom på bogens faktuelle fejl og derfor også søge oplysninger om cøliaki andre steder. Andre nyttige steder om cøliaki: Dansk Cøliaki Forening: www.coeliaki.dk Pjece: ”Cøliaki og mad uden gluten”. Pjecen kan bl.a. bestilles hos Astma-Allergi Forbundet. Desuden kan den læses i pdf-format på www.astma-allergi.dk i ”Butik”.

har slået hovedet. På hospitalet skal Camilla undersøges, og hun får lov at overnatte. Under opholdet oplever Camilla og klovnefar hverdagen på en børneafdeling. De møder andre børn og ser instrumenter og apparater som lungefunktionsmaskine, stetoskop og blodtryksapparat, og oplever også hvordan en priktest foregår. Historien om Camilla er baseret på filmen ”Børn kommer også på sygehus”, som har været vist flere gange i DR’s børnetime, og som vedlægges som DVD til bogen. Formålet med bog og film er at fortælle børn om, hvordan der er på et hospital. Undervejs i historien stilles spørgsmål til børnene, som er en god måde at få barnet til selv at fortælle om de forestillinger og oplevelser, det måske kan have. Bogen afsluttes med to små quizzer og gode råd til forældre. Bogens fotografier stammer hovedsageligt fra filmen og er desværre noget uskarpe.

Husk at pleje dine møbler...

Af Betina Hjorth, ernærings- og husholdningsøkonom

Camilla og klovnefar på sygehus Af Lise Giødesen Nyt Nordisk forlag, 2006 48 sider, inkl. DVD Pris: 129 kr

Træpleje med:

Camilla kommer på hospitalet sammen med sin klovnefar. De har leget cirkus, og Camilla er faldet ned fra en line og

3/2007 AstmaAllergi Bladet 33


brevkassen

Send dine spørgsmål til AstmaAllergi Bladet Universitetsparken 4 · 4000 Roskilde blad@astma-allergi.dk

Medlemmer kan skrive til AstmaAllergi Bladets brev­kasse med spørgsmål rela­­teret til astma og allergi. Akutte spørgsmål bør dog altid stiles til egen læge. Kun offentliggjorte spørgsmål får svar fra ekspertpanelet.

Forebyggelse derhjemme Kære Astma-Allergi Forbund Jeg venter mit første barn til foråret. Vi glæder os meget, min mand og jeg, men vi er også bekymrede. Min mand har astma, er allergisk over for husstøvmider og kat. Jeg har ingen allergi, og vi ryger ikke, men vi har hund, hvilket min mand godt kan tåle. Men hvad skal vi gøre for at forebygge allergi hos vores kommende barn og kan jeg bruge den vugge, jeg har arvet af min søster? Vi skal føde på Odense sygehus, hvor vi ved, at man kan få taget en navlesnorsblodprøve. Hvad betyder det, hvis prøven viser et forhøjet IgE, og hvor meget skal vi gøre, såfremt der ikke findes forhøjet IgE? Jeg vil selvfølgelig gerne amme, men er ikke sikker på om det kan lykkes.

Undersøgelser har vist, at ernæring af ­allergidisponerede spædbørn med modermælk eller dokumenteret hypoallergen (ikke allergi­fremkaldende) modermælkserstatning (som f.eks. Profylac eller Nutramigen) i de første 4 måneder, nedsætter risikoen for udvikling af komælksallergi og børneeksem (atopisk eksem, bøjefureeksem). Vejledende retningslinier vedr. allergiforebyggelse er udarbejdet af Sundheds­ styrelsen i bekendtgørelse af 15. nov. 1994 (J. nr. 1262-6-93) og WHO 2004. Nedenstående retningslinier er i overensstemmelse hermed.

Med venlig hilsen Jette Larsen

Hvem skal tilbydes allergiprofylakse? Der er kun dokumenteret effekt af allergiforebyggelse blandt allergidisponerede spædbørn, det vil sige spædbørn med ”særlig risiko” for udvikling af allergisk sygdom, og det drejer sig om:

Kære Jette Larsen Familiær disposition for allergi og forhøjet navlesnors IgE er associeret med en øget risiko for udvikling af allergisk sygdom. Hos allergidisponerede spædbørn er ind­tagelse af komælksbaseret modermælkserstatning de første levemåneder, kortvarig amning og tidlig introduktion af fast føde samt daglig udsættelse for pelsbærende dyr, tobaksrygning og fugtige boliger væsentlige risikofaktorer for udvikling af allergisk sygdom.

1. Alle nyfødte med dobbelt disposition, det vil sige, at begge forældre har eller har haft lægediagnosticeret, behandlingskrævende allergisk sygdom som astma, høfeber, børneeksem (atopisk dermatitis) eller sikker fødevareallergi (IgE-medieret). Alle nyfødte med svær enkelt disposition, det vil sige at en af forældrene og/eller en af barnets søskende har eller har haft lægediagnosticeret behandlingskrævende svær allergisk sygdom som astma, helårshøfeber, børneeksem (atopisk dermatitis) eller sikker fødevareallergi (IgE-medieret).

John Heinig Lunge– og voksenlæge

Arne Høst Børnelæge

34 AstmaAllergi Bladet 3/2007

Finn Schultz Larsen Hudlæge

Hvis den nyfødte opfylder et af ovennævnte kriterier, er der en særlig risiko for udvikling af allergisk sygdom. Ofte er der omkring fødselstidspunktet usikkerhed om den nyfødte opfylder kriterierne, som anført ovenfor, og det kan føre til, allergiforebyggelsesforanstaltninger bliver anbefalet i tilfælde, hvor der ikke foreligger en sikker lægediagnosticeret allergidisposition. Det kan f.eks. dreje sig om nikkelallergi, som er en kontaktallergi, som ikke er forbundet med øget risiko for allergiudvikling hos børn/søskende. Derfor har man på nogle fødeafdelinger/børneafdelinger valgt at supplere med en navlesnorsblodprøve, hvor man bestemmer indholdet af IgE (allergiantistof) på nyfødte, der kun har enkelt disposition for allergisk sygdom (som defineret ovenfor). Hvis navlesnors IgE er på mindst 0,3 kU/l, og barnet samtidig er enkelt disponeret for allergisk sygdom, har barnet en ”særlig risiko” for allergiudvikling, og denne risiko vil være på højde med risikoen for nyfødte med dobbelt disposition. I Odense tager vi navlesnorsblodprøve til bestemmelse af IgE på børn med enkelt disposition (som defineret ovenfor) for udvikling af allergisk sygdom. Nyfødte med dobbelt disposition skal derimod ikke have taget navlesnors IgE, fordi ­dobbelt dispositionen i sig selv er for­ bundet med en høj risiko for allergiudvikling (over 50%).

David Sherson Arbejds- og miljømediciner

Janne Sommer Biolog


brevkassen

Anbefalinger til børn med ”særlig risiko”: Ernæring Generelt anbefales af ernæringsmæssige hensyn jævnfør WHO retningslinier og Sundhedsstyrelsen, at alle børn ammes de første 6 levemåneder. Hvis det ikke er muligt at etablere amning eller modermælken er utilstrækkelig anbefales til børn med særlig risiko for allergiudvikling et højt hydrolyseret modermælkserstatningsprodukt uden allergifremkaldende protein (som f.eks. Nutramigen eller Profylac) i de første 4 levemåneder. Dette gælder også på barselsafdelingen, hvis der er behov for modermælkserstatning indtil amningen er etableret. Hvis der er behov for væske udover amning de første 3-4 levedøgn, kan man som regel nøjes med at give vand til raske nyfødte som er født til tiden og som har normal fødselsvægt. Efter de første 4 levemåneder kan børn med ”særlig risiko” for allergiudvikling få almindelig komælksbaseret modermælkserstatning og i øvrigt ernæres som alle andre børn. Tilskudskost (mosmad m.m.) bør undgås de første 4 levemåneder. Miljø Tobaksrygning: Ingen børn og heller ingen fostre bør i graviditeten udsættes for passiv rygning.

Sven Johansen Øjenlæge

For børn med særlig risiko for allergiudvikling gælder yderligere følgende råd: • Daglig kontakt med pelsbærende dyr (fx kat, hund, marsvin) frarådes. • Der anbefales normal rengøring og udluftning i soverum. Luftfugtigheden skal holdes så lav, at der ikke kommer kondens (fugt) på indersiden af en termorude (eller dobbelt vinduesrude). Således bør der højest være en 2 cm fugtbræmme ved en udetemperatur på omkring frysepunktet og indetemperatur på 19-20 graders celcius. • Det tilrådes at vaske sengetøj og sengelinned ved 60 grader jævnligt (sengelinned ca. 2 gange om måneden, dyne og pude ca. 4 gange årligt og rullemadras 6 gange årligt). Da det fremgår af spørgsmålet, at din mand har allergisk astma med allergi overfor husstøvmider og kat, vil jeres nyfødte tilhøre gruppen af børn med svær enkelt disposition for udvikling af allergisk sygdom. Da du skal føde i Odense, vil man tage en navlesnorsblodprøve til bestemmelse af IgE (allergiantistof), og hvis denne er mindst er 0,3 kU/l, er den nyfødtes risiko for at udvikle allergi over 50%. Man vil derfor anbefale jer at følge de vejledende retningslinier for børn med ”særlig risiko” som anført ovenfor. Det vil bl.a. betyde, at man vil tilråde, at barnet ikke udsættes for pelsdyr (heller ikke jeres hund). Hvis der er gulvtæppebelægning i den nyfødtes soverum er det også tilrå-

Håkun Djurhuus Advokat, miljø-, indeklima- og forsikringsret

Peter A. Nielsen Indeklimaekspert

deligt at fjerne dette, fordi det utvivlsomt vil være fyldt med hundehår/allergener. Du kan roligt bruge din søsters vugge, hvis den er renvasket, og du forsyner den med ny madras, nyt sengetøj og nyt sengelinned. Jeg håber, at det vil lykkes for dig med amningen. Hvis der skulle blive behov for hypoallergenmodermælkserstatning, kan der søges om økonomisk tilskud til dækning af merudgifter hos den lokale Social- og Sundhedsforvaltning. Hertil kræves en lægeerklæring, hvoraf det fremgår, at barnet tilhører gruppen af børn med særlig risiko for allergiudvikling. Husk, at børn med særlig risiko ikke har allergi, men har en øget risiko for at udvikle allergisk sygdom. Denne risiko kan reduceres, men ikke fjernes. Efter 4-6 måneders alderen skal børnene ikke provokeres med mælk, men blot gradvist overgå til almindelig modermælkserstatning og i øvrigt ernæres som alle andre raske børn. Husk også, at mødre til børn med særlig risiko for allergiudvikling ikke skal holde diæt, hverken i graviditeten eller i ammeperioden. Med venlig hilsen Arne Høst

Jannie Dyring Jurist, social- og forvaltningsret

Betina Hjorth Ernærings- og husholdningsøkonom

3/2007 AstmaAllergi Bladet 35


BladBiksen Medlemsservice Indryk gratis annonce i AstmaAllergi Bladet om køb, salg, bytte eller efterlysning AstmaAllergi Bladet udvider nu sin service over for AstmaAllergi Forbundets medlemmer. Alle private medlemmer kan nu gratis købe, sælge, bytte ­eller efterlyse produkter, som er relevante for mennesker med allergi. Det kan fx være: • et husstøvmideovertræk i juniorstørrelse • at du søger mennesker at dele dine erfaringer med omkring din overfølsomhedssygdom Så kan du nu gratis indrykke en lille annonce i BladBiksen.

Du skal Være medlem Oplys medlemsnummer – se bag på bladet. Være privatperson Gratis-annoncerne er kun et tilbud til privatpersoner – ikke til virksomheder. Kommercielle annoncer henvises til annoncekonsulent Finn Skovsgaard, telefon 86 24 75 77.

Skrive en kort annoncetekst Teksten må max fylde 400 anslag inklusive kontaktoplysninger. Vi forbeholder os ret til at forkorte i annoncen ved pladsmangel. Skriv gerne hvor i landet du bor. Teksten skal overholde gældende lovgivning og må fx ikke anprise et produkt for at kunne helbrede eller lindre fx astma eller allergi. Sende annoncen på mail Vi vil helst have din annoncetekst per mail på blad@astmaallergi.dk. Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du ringe den ind på telefon 43 43 59 11. Overholde deadline Vi skal have din annoncetekst 1½ måned før, AstmaAllergi Bladet udkommer. Det betyder, at der er deadline d. 15. i alle ulige måneder, hvorefter annoncen kommer med i næste blad i næste ulige måned. Fx er der deadline til maj-nummeret 15. marts og deadline til juli-nummeret 15. maj osv.

et barn har astma. Det kan være, at lægerne har været længe om at stille en korrekt diagnose. Eller det kan være historien om, hvor svært det har været at få kommunen til at give de rigtige tilskud til ekstraomkostninger.

Din historie Fortæl om dine erfaringer med astma og allergi

Journalister og sundhedspersonale henvender sig ofte til Astma-Allergi Forbundet for at finde mennesker, som

36 AstmaAllergi Bladet 3/2007

vil fortælle, hvordan det er at være berørt af astma, allergi eller andre overfølsomhedssygdomme.

Hvis din historie bliver aktuel, ringer vi til dig. Du vælger selv fra gang til gang, om du har lyst til at deltage. Og du kan selvfølgelig til enhver tid sige fra og blive slettet fra listen.

Hvis du har lyst til at fortælle din historie så ring til Karoline Lawætz på telefon 43 22 16 86 eller send en mail på kl@astma-allergi.dk

For nemheds skyld beder vi dig oplyse dit telefonnummer (gerne mobil, så vi kan træffe dig i dagtimerne), og hvor i landet du bor.

Alle historier har som udgangspunkt interesse. Det kan være, der er behov for at interviewe en familie, hvor

På forhånd tak – det er en stor hjælp for os!


Er du overfølsom? – bliv medlem af Astma-Allergi Forbundet

Et medlemskab i Astma-Allergi Forbundet koster 200 kr om året og giver dig: • 6 numre af AstmaAllergi Bladet med den nyeste information om behandlingsmetoder, forbrugerinformation, forskning og praktiske råd m.v. • Mulighed for at søge om økonomisk hjælp via vore fonde til rejser, rekreation og ferie • Tilbud om møder og foredrag • Diverse medlemstilbud og rabatter

Foldere Antal Nr. 11003 11006 11013 11025 11037 20300

Titel Astma-Allergi Forbundet – med i din hverdag Sund fornuft Træ ånder – du ånder med Idræt og astma Dagens pollental og pollenvarsling Pollenkalender

Adm. gebyr 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00

Pjecer

Antal Nr. Titel Adm. gebyr 10009 Rengøring hos dig der er overfølsom 8,00 10010 Skimmelsvampe i boligen 8,00 10012 Allergi og forebyggelse 8,00 10014 Astma og forebyggelse 8,00 10015 Børneeksem 8,00 10023 Kender du en? - om overfølsomhed i skolen 0,00 10024 Kender du en? - Lærer-/pædagogvejledning 0,00 10027 Lokalsteroid til børn med astma 8,00 10028 Kort og godt om tabletter 8,00 10029 Overfølsomhed over for mad – symptomer og diagnose 8,00 10030 Mælkeallergi, børn og mad 8,00 10031 Overfølsomhed og tilsætningsstoffer i mad 8,00 10033 Allergi over for korn, jordnødder, nødder og soja 8,00 10034 Allergi over for mælk, æg, fisk og skaldyr 8,00 10035 Pollenallergi og mad 8,00 10036 Har du høfeber? 8,00 10038 Klør dine øjne – høfeber i øjnene 8,00 10039 Allergi i øjne og næse 8,00 10040 Astmamedicin 8,00 10041 Kontakteksem 8,00 10047 Dit job, Dit valg, Dine muligheder – Erhvervsvalgpjece 8,00 11007 Husstøvmideallergi/Pollenallergi 8,00 11014 Høfeber 8,00 50036 Cøliaki og mad uden gluten 8,00 50037 Varedeklarationer og Overfølsomhed 8,00

Bøger

Antal Nr. 30205 30206 30084 30085 30603 30604 30605

Andet

Antal Nr. 25004 35001

Titel Pris Astma hos skolebørn - af børnelæge Hans Bisgaard 60,00 Astma hos voksne - af læge Jørgen Lund 60,00 Familier med kronisk syge børn (Norm. pris 179,-) 116,00 Mette bag medaljerne (Norm. pris 199,-) 150,00 Astma og Allergi Håndbogen 79,95 Grønne råd om planter og allergi (Norm. pris 399,-) 250,00 Et kys til Kriblemonsteret (Norm. pris 198,-) 148,00 + 45 kr. forsendelsesgebyr pr. ordre Titel Asbjørn-bamse CD-Rom om indeklima

25040 Kunstplakat

Antal Nr. 25014 25015 25016 25017 25019 25021 25023

Pris 35,00 49,95 + 20 kr. forsendelsesgebyr pr. ordre 20,00 + 30 kr. forsendelsesgebyr pr. ordre

Titel Pris Badekåbe, natur (small) 398,00 Badekåbe, natur (medium) 398,00 Badekåbe, natur (large) 398,00 Badekåbe, natur (X-large) 398,00 Badelagen, natur (100x150) 159,00 Badehåndklæde, natur (70x140) 119,00 Håndklæde, natur (50x100) 69,00 + 50 kr. forsendelsesgebyr pr. ordre

NB: Der kan gå op til fem hverdage, før vi kan registrere din betaling, hvis du betaler via homebanking, bank eller giro. Varerne bliver sendt senest første hverdag efter, vi har modtaget din betaling. Forsendelsesgebyr Bestiller du flere varer på en gang, betaler du kun forsendelsesgebyr én gang pr. ordre, og det vil være det højeste gebyr, der bliver tillagt.

Bestilling, betaling og levering Udfyld skema og send det med en check til Astma-Allergi Forbundet, Universitetsparken 4, 4000 Roskilde. Eller bestil og betal på www.astma-allergi.dk (butik). Online-betalinger via hjemmesiden bliver registreret samme dag, de bliver afgivet. Modtager vi ikke betaling sammen med ordren, sender vi girokort til betaling. Ikke-medlemmer betaler dobbelt adm. gebyr.

Jeg ønsker at blive medlem af Astma-Allergi Forbundet og bliver samtidig knyttet til nærmeste lokalforening, der holder mig orienteret om lokale tilbud og møder.

Send skema og kupon i en kuvert til:

Jeg er medlem nr.:

(Se bag på bladet)

Navn:

Astma-Allergi Forbundet

Adresse: Postnr.:

By:

Universitetsparken 4 4000 Roskilde

3/2007 AstmaAllergi Bladet 37


køkkenhjørnet Har du et godt tip eller gode opskrifter, så skriv til os på AstmaAllergi Bladet, Universitetsparken 4, 4000 Roskilde. blad@astma-allergi.dk

Ristet rugbrød med ost, balsamico, rosiner og pinjekerner Uden hvede og æg

Lette småretter Nu nærmer tiden sig for havefester, studentergilder og skovture. Og til inspiration kan det anbefales at kigge på de små lette måltider, som både kan nydes hjemme og ude. Rundt om i Europa er der opstået forskellige kulturer omkring dette begreb, se nedenfor, og søg eventuelt på nettet efter flere opskrifter. Her nævnes blot nogle af de vigtigste forretter / snacks. Det vigtigste i disse opskrifter er, at der anvendes enkle, rene og friske råvarer. Tapas betyder låg på spansk, fordi man tidligere lagde et spise­ ligt låg på brød, pølser eller en opskænket drink for at undgå fluer. De tapas, man får på barer og restauranter i Spanien i dag, rækker fra den helt enkle skål oliven til små sirlige retter i både kolde og varme udgaver. Det kan også være en lille portion af den skønne krydrede gryderet, der har stået og simret på komfuret ude i baglokalet hele dagen. Det italienske udtryk antipasto / antipasti, betyder ”før måltidet” og funktionen af disse små retter er netop at gøre klar til det store måltid. Det kan f.eks. være parmesankurve med bresaola og rucola eller æg og trøfler, bruschette og crostini, soltørrede tomater, capresesalat, grøntsager i olivenolie, salami og meget mere. Hors d’oeuvres (fransk) og Zakuski (russisk) er ligeledes små appetitvækkere før det egentlige måltid, om end sidstnævnte ikke altid indtages i små mængder og som regel også ledsaget af kold vodka ifølge russisk skik.

200 g rosiner 1 dl god balsamicoeddike ½ dl honning 4 skiver rugbrød uden hvede Rosiner, honning og eddike kommes i en kasserolle og varmes forsigtigt op, og koges i 8 min., til væden er reduceret lidt og konsistensen er let karamelagtig. Brødet ristes let til det er sprødt. Server brød og rosiner til et stykke godt ost ex. manchego (spansk fåreost). Hvad enten man serverer pølse, koldt kød eller ost er det vigtigt, at der er smurt noget på brødet. Hertil kan anvendes smør, pesto, eller hvidløgsost, gerne hjemmerørt – køb neutral flødeost og rør op med knust hvidløg – det smager meget bedre end ”købehvidløgsost”.

Krabbesalat

Uden hvede, æg og gluten 240 g krabbekød fra dåse, dryppet fri for væde 1 rød peberfrugt, grillet og hakket 2 spsk. citronsaft friskpresset 200 g flødeost naturel Kom halvdelen af krabbekødet i en foodprocessor sammen med den røde peber, citronsaft og salt. Blend til det er findelt og kom det i en skål. Rør det sammen med flødeosten. Serveres på ristede små stykker brød.

Mezze stammer fra Grækenland og nærøsten og her indgår typisk humus, oliven m.m. og hertil serveres ouzo eller vin. Og så kan man jo i øvrigt selv vælge, hvilken stil man nu ønsker, alt efter smag og behag af såvel mad som drikkevarer. Fælles for dem alle er, at det er lette småretter, som kan spises stående uden det store tilbehør i form af bestik og tallerkener. Derfor er de ofte brugt til diverse åbent-hus arrangementer, studentergilder, fødselsdage m.m. Når der står brød i opskrifterne, menes der det brød, der nu kan spises af den enkelte. Vær opmærksom på at, Kvickly forhandler udmærket vakuumpakket allergibrød.

Tunpasta

Uden hvede, æg, mælk og gluten 250 g tun i olie 3 fed knust hvidløg 50 g kapers ½ dl god olivenolie lidt sorte oliven uden sten Det hele stødes i en morter eller blendes til man får en pasta, der ikke må være alt for flydende. Serveres på ristet brød, i udhulede tomater eller til hårdkogte æg, hvis det tåles.

38 AstmaAllergi Bladet 3/2007


God og lækker mad behøver ikke at være fed og dyr.

Grillstegte peberfrugter med tun Uden hvede, mælk, æg og gluten 2 store røde peberfrugter 75 g afdryppet dåsetun i olie 12 hakkede grønne oliven 3 spsk. let ristede pinjekerner citronsaft olivenolie

Olivenpasta

Uden hvede, æg, mælk og gluten 250 g sorte oliven uden sten 100 g kapers 75 g ansjosfileter i olie 2 fed hvidløg 5 spsk. ekstra jomfruolivenolie salt og peber 2 spsk. cognac (kan udelades)

Grill peberfrugterne til de er sorte. Kom dem i en plastpose til de er lunkne, og fjern herefter skindet og kernerne. Del dem i kvarte på langs. Bland tun, oliven, pinjekerner og peber og pres et skvæt citronsaft ud over fyldet. Læg en lille skefuld på den ene ende af peberstrimlen. Rul strimlerne sammen som cigaretter og læg dem med sammenføjningen nedad. Stænk dem med lidt olie og stil dem køligt i 1-2 timer før serveringen.

Skyl ansjosfileterne grundigt under vandhanen, for at fjerne saltet. Kom alle ingredienserne undtagen olien i en foodprocessor. Purér til en fin pasta. Tilsæt derefter under omrøring på lavt fart olivenolien i en fin stråle. Kom den færdige puré i en skål og stil den koldt. Serveres på små skiver ristet landbrød, herover kan kommes, hvad man finder bedst af ovennævnte produkter.

Rejer i skinkesvøb

Uden hvede, æg, mælk og gluten

Lammekoteletter med pistaciepesto Uden mælk, æg, hvede og gluten

8 lammekoteletter olivenolie 50 g pistacienødder 50 g brødkrummer – af brød som tåles revet skal af 2 citroner salt og peber Hak pistacienødderne i en blender, tilsæt brødkrummer, citronskal, salt og peber. Hæld så meget olivenolie ved, at massen netop hænger sammen. Steg koteletterne så de får den farve man ønsker. Når de næsten er færdige, smøres de med pestoen. Giv dem lidt under ovn grillen til pestoen er gyldensprød.

Dressing: 2 tomater, flåede og uden kerner 1 lille rødløg, meget finthakket 4 spsk. persille, meget finthakket 1 spsk. kapers fintrevet skal af 1 stor usprøjtet citron 1 spsk. god sherryeddike 16 tynde skiver serranoskinke (parmaskinke kan også bruges) 16 rå tigerrejer renset med halen intakt ekstra olie Dressing: Hak tomaterne fint, og kom dem i en skål. Tilsæt løg, persille, kapers, citronskal og vend det let sammen. Vend olie og eddike i. Stil dressingen til side. Rul herefter en skive skinke omkring hver reje og pensl den med lidt olie. Læg rejerne i et ildfast fad, der er stort nok til, at de kan være der i et lag. Bag dem i en forvarmet ovn ved 160 grader i 10 min. Anret rejerne på et fad, og hæld dressingen over. Server dem varme eller ved stuetemperatur.

3/2007 AstmaAllergi Bladet 39


Klumme

Det forbudte æble Af Camilla Benfeldt Et saftigt grønt æble lå på bordet og duftede mig lige i næsen. Jeg tog det op til munden og tog den første bid. Rhhkhsh – lyden af æblestykket der knækker af resten af æblet lød i hele mit hoved. Æblesaften smagte friskt og sødt. Det var fantastisk. Lige indtil min gane begyndte at klø. Mit svælg svulmede op. Jeg sagde lyde som en søløve for ligesom at klø indersiden af min hals. Sveden begyndte at pible ud af mine porrer. Pludselig syntes jeg ikke, at jeg kunne trække vejret. Det var søndag, jeg var 19 år og min krydsallergi mellem birk og græs var begyndt at vise sig. Og jeg skulle have lyttet til min mor, da jeg kørte ud til min veninde i hvide træsko, et par hvi­ de halvlange mandeunderbukser med gylp og lilla undertrøje. Min mor mente ikke, at jeg

40 AstmaAllergi Bladet 3/2007

kunne køre nogen steder i den munde­ ring, men jeg var 19 år, og jeg skulle jo ikke andre steder end hos min veninde. Troede jeg. Nu skulle jeg pludselig også på skadestuen. Mandeunderbukser og træsko kunne jeg leve med, men hvad der virkelig gik mig på var, at jeg ikke havde fået mascara på.

når jeg havde et ildebefindende. Og at alle skal have kørekort med i bilen. Jeg fik heldigvis ingen bøde.

Med opsvulmet svælg, en gane der kløede og angsten for ikke at kunne trække vejret kørte jeg af sted i bil for at komme til skadestuen. Jeg susede igennem byen og stoppede ved at rødt lys. Da jeg holdt stille, bestemte jeg mig for ikke at dreje alligevel, men at køre ligeud. Så jeg slukkede blinklyset og kørt lige ud – i 10 sekunder. Ud af det blå kom en politibil kørende og vinkede mig ind til siden.

Her 14 år senere går jeg stadig i træ­ sko, jeg er også stadig glad for halv­ lange mandeunderbukser, og jeg kom­ mer også nogle gange til at køre lige ud i stedet for at dreje som planlagt. Men jeg kører helst ingen steder uden mascara, og jeg spiser aldrig skønne, grønne, saftige æbler. Men lyden og smagen kan jeg stadig huske.

En politimand med kasket, politi­ uniform og walkie talkie kom hen og stak hovedet ind ad bilens vindue. Der sad jeg helt bar i ansigtet med sved på panden, i underbukser og sagde hakkende lyde med min gane. Han spurg­ te, hvorfor jeg var kørt ligeud, når jeg havde blinket fra. Jeg svarede prompte, at jeg havde et ildebefindende og skulle hurtigt have medi­ cin. Han så mistænksomt på mig. Så på underbukserne. Så på undertrøjen og så bad han om at se mit kørekort. Det havde jeg glemt. Han bad om mit CPR-nummer og kald­ te over en skrattende radio. Efter nogle minutter sagde han med meget myndig stemme, at jeg nok ikke skulle køre bil,

Da politibilen var ude af syne, satte jeg bilen i gear og kørte direkte til skade­ stuen. Jeg fik antihistamin og hævelsen begyndte at fortage sig.


Vidste du

?

Af Karoline Lawætz, videnskabsjournalist At allergiske reaktioner er beskrevet ­allerede I det gamle Ægypten. Farao Menes, som herskede år 2800 f.kr, foretog en sørejse til et fjernt land, som man i dag mener må være Storbritan­ nien. På hans sarkofag kan man se, hvordan han fik sit endeligt: han blev stukket af en hveps og døde.

Man vidste ingenting om allergi over­ for eksempelvis husstøvmider eller dyre­ hår. Og astma ved eksamenstid blev tolket som problemer med nerverne. At denne periode altid faldt sammen med sæsonen for birke- og græspollen var først noget man begyndte at fokusere på flere årtier senere.

Allergiske lidelser har altså eksisteret i mange tusind år, men først i løbet af de seneste 80 år har vi fået en reel forståelse for, hvad det er, der sker med kroppen. Ved indgangen til det 20. århundrede afviste man pure, at overfølsomhedsreaktioner kunne være en fysisk lidelse. Børn med astma blev ofte symptomfri ved indlæggelse på hospital, og derfor bestod behandlingen i at skille mor og barn fra hinanden.

Hverdag med allergi er blevet noget lettere, men det kunne dog være sjovt at få lov til at kigge 100 år frem i tiden og se, hvad man dér siger om vores måde at håndtere problemerne på i dag.

En anderledes sommerferie for dig, der har astma! Luftballonen afholder atter sommerlejr for børn og unge med astma i Glams­ bjerg på Fyn. I ugerne 29 og 30 bliver vi ca. 90 deltagere i 3 aldersopdelte lejre for deltagere fra 10 til 17 år. Der bliver masser af aktiviteter hver dag sammen med andre der også har astma.

Lyder det interessant? Så se meget mere på: www.luftballonen.dk, eller kontakt Luftballonen på: omh@luftballonen.dk, eller telefon: 6617 4429 / 4063 3552.

Lejrens medicinske ansvar og undervis­ ning varetages af astma-sygeplejerske og fysioterapeut. 3/2007 AstmaAllergi Bladet 41


medlemstilbud

Astmakursus

for voksne på Tenerife

Kurset foregår på Atlantic Holiday Center på det sydlige Tenerife i et varmt og tørt klima ca. 20 til 24 grader Astma-Allergi Forbundet og Astma-allergi Hovedstaden vil sammen med Dansk Folkeferie igen i januar/februar 2008 tilbyde de populære kurser på den solrige ferieø Tenerife for voksne med astma. Opholdet varer 14 dage og del­ tagerne bor i dejlige og veludstyrede lejligheder til en overkommelig pris. Prisen pr. person i en 2 værelses lejlighed er

kr. 4000,Der bor 2 i hver lejlighed. Prisen er uden pension, men der er mange gode billige ­spisesteder i byen. Desuden er der mulighed for selv at lave mad, da der findes køkken i hver lejlighed.

Navn:

Undervisning Under opholdet er der obligatorisk undervisning om astma for alle. Du lærer mere om astmasygdommens natur, om behandlingsformer og hvad du selv kan gøre for at få en bedre hverdag. Derudover er der træning i bl.a. vejrtrækningsteknikker, gymnastik, afspænding, stavgang og vandgymnastik. Undervisningen forestås af en fysioterapeut og en astma­ sygeplejerske. Alle aktiviteter er både røg- og parfumefri. Meld dig til allerede nu Er du interesseret i dette gode tilbud, vil vi gerne have en forhåndstilmelding på nedenstående kupon. Du kan også sende en mail på info@astma-allergi.dk. Læs mere om sidste tur til Tenerife samt se billeder fra turen på hjemmesiden www.astma-allergi.dk under lokalforeninger.

Medlemsnummer:

Adresse: Postnr./by: Telefonnummer:

Alder:

Køn:

Mailadresse: Du bedes udfylde kuponen med blokbogstaver og sende den senest den 1. juni 2007 til Astma-Allergi Forbundet • Universitetsparken 4 • 4000 Roskilde • Att. Helle Schultz

42 AstmaAllergi Bladet 3/2007


nytfralokalforeningerne Astma-Allergiforeningen

Nordjylland

FOREDRAG OM MAD UDEN ALLERGI OG KEMI v/ kostvejleder Lise Faurschou Hastrup Tirsdag d. 29. maj kl. 19.00 Aalborg Sygehus Syd Med en humoristisk vinkel formidler Lise sin viden om ordentlig mad og gode måltider til allergikere – og alle der, gerne vil forebygge allergi. Foredragets indhold: – Ordentlig mad og økologi, – at vælge de ægte varer – Helbredsøkonomi – at administrere sin sundheds ind­ tægter og udgifter – forskellen på allergi og overfølsomhed – Cellefedt og dellefedt – Cøliaki og mælkeallergi, hvordan tackles det? – Kostens indvirken på adfærd, koncentration og indlæring – Praktiske vink til en hverdag med allergi. Tilmelding til arrangementet kan ske på telefon 98 16 46 04 eller kontakt@astmaogallergi.dk senest den 11. maj. Ved tilmelding bedes telefonnummer eller e-mailadresse opgivet, da vi ved for få tilmeldte må aflyse arrangementet KØR – SELV TUR TIL FÅRUP SOMMERLAND Lørdag d. 11. august 2007 Der bliver igen i år ta’ selv buffet – grillmad af forskellig art med fri salatbar, flûtes, samt bagte kartofler og pommes frites. Der har ikke været den store efterspørgsel til allergivenlig mad, hvorfor vi i år dropper det. Såfremt du har fødevare­ allergi bedes du/I medbringe mad selv – efter aftale med Fårup Sommerland. Oasen er reserveret fra kl. 13.30-15.00. Drikkevarer må ikke medbringes, men skal købes i Oasen. Prisen er 100 kroner pr. næse uanset alder og gælder kun for medlemmer af Astma- og Allergiforeningen for Nordjylland og deres husstand. Skal bedsteforældre eller børnenes kammerater med, kan der købes ekstra billetter af kr. 200 (gælder for alle). Dette beløb svarer ca. til det, Astma- og Allergiforeningen for Nordjylland betaler pr. person. Der er ingen max. deltagerantal, men ALLE med­ lemmer kan deltage. HUSK blot tilmeldingsfristen. Tilmelding sker ved at sende en check på beløbet til Karin Dahl Assing, Hellekisten 107, 9230 Svenstrup, vedlagt en frankeret (8,25 kr.) og adresseret C5 kuvert. Oplys antal børn og voksne, alder på børn, samt medlemsnummer (står bag på bladet). Mærk kuverten ”Fårup”. Tilmelding senest 1. juni 2007. HUSK at sende alle de oplysninger vi beder om, da vi ellers ikke kan garantere deltagelse i årets tur. I løbet af juni måned vil I få tilsendt billetterne, hvis muligt, ellers får I jeres penge retur.

INDEKLIMA Vi påtænker til efteråret at afholde et arrangement om ovenstående, herunder eventuelt brændeovne og skimmel­ svampe. Er du interesseret i at høre om dette eller andre ting om indeklima, så send en mail til kontakt@astmaogallergi.dk eller ring til telefon 98 16 46 04 med henblik på, hvad du specielt er interesseret i at høre om. P.b.v. Karin Dahl Assing Astma-Allergiforeningen

Sydvestjylland

VARDEMESSERNE 8. og 9. juni 2007 Læs mere om arrangementet på Vardemessernes hjemmeside www.vardemesserne.dk. Det blev på generalforsamlingen vedtaget, at foreningens navn fremover er Sydvestjylland. P.b.v. Laila Sønderup

Astma-Allergiforeningen

Århus Amt

BEVÆG KROPPEN 1- Bevæg dig Har du brug for og lyst til – Alment bevæge og styrke kroppen – At specifikt styrke og udspænde de såkaldte respirations­ muskler, som hjælper til ved vejtrækningsbesvær – At få information om hvilestillinger, hjælpemuskler og om støtte for vejrtrækning – At lære afspænding til blid musik Dette tilbud har du nu. Frivillighusene i Århus Kommune og Langenæs Handicap Center har ansat fysioterapeut Helga Møller Nielsen, som har erfaring med lungesygdomme fra 4 år på Rigshospitalets lungeafdeling. Helga Møller Nielsen vil med glæde oprette et hold og tilpasse træning efter behov. 2- Alternativ stavgang Har du lyst til at prøve stavgang til trods for: – At du kun kan gå kortere ture – At du har skavanker – At du har vejrtrækningsproblemer etc. Så har du mulighed for at følge fysioterapeut Helga Møller Nielsen, der vil tilpasse stavgang til dig. Personlig henvendelse vedr. begge arrangementer til Helga Møller Nielsen onsdage kl. 8.30-10.00 på tlf. 86 14 02 33. Eller kontakt Langenæs Handicap Center på tlf. 86 14 02 33 på hverdage mellem kl. 8.30-15.00. 3/2007 AstmaAllergi Bladet 43


nytfralokalforeningerne LUFTBALLONEN 2007 Den årlige sommerlejr for børn og unge mellem 10 og 17 år med astma afholdes i ugerne 29-30 i Glamsbjerg på Fyn. Kom og vær med i det sociale samvær og få samtidig lært nogle redskaber til at beherske astmaen i dagligdagen. Klik ind på www.luftballonen.dk og læs om den spændende og lærerige sommerlejr. Du kan søge lokalforeningen om tilskud til forældrebetalin­ gen for dit barn for opholdet i sommerlejren. Skriftlig ansøgning stiles til: Astma-Allergiforeningen Århus, Spanien 63, 8000 Århus C eller send en mail til: aaf-aarhus@mail.dk EFTERLYSNING Vi efterlyser inspiration og ideer til nye aktiviteter, som vi kan igangsætte. Sidder du inde med en god idé, så send en mail til: aaf-aarhus@mail.dk eller bhr@tdcadsl.dk. Telefonnumrene 86 13 50 11 eller 30 34 39 48 kan også benyttes. Følg vores aktiviteter på www.aaf-aarhus.dk

LEGESTUE – PUSTERUMMET Børn under to år ifølge med en voksen mandage kl. 09.4512.00. LUFTBALLONEN Vi modtager igen tilmeldinger til den årlige sommerlejr for astma- og allergibørn mellem 10 og 18 år fra hele landet. Det bliver igen i Glamsbjerg og 14 dage i sommerferien 2007 (uge 29 og 30). Astma-Allergiforeningens Oplysningskreds tilbyder: BLOKFLØJTESPIL Små hold – hav det sjovt mens du træner din vejrtrækning. SANG OG VEJRTRÆKNINGSTEKNIK Hold oprettes når der er tilpas tilmeldinger. BEVÆGELSESLÆRE FOR KRONISK LUNGEBESVÆREDE Tirsdage, onsdage på Jagtvej og onsdage – torsdage på OUH. Også sommerhold.

P.b.v. Birgit Laursen

Astma-Allergiforeningen

Ringkøbing Amt SE HER Har I et barn, der gerne vil dyrke sport, vil vi gerne være jer behjælpelige med at få en fagperson ud i jeres klubber. Så ring til os på 97 18 19 65. SYGEHUSE Mød os på Herning og Holstebro sygehuse i informationsafdelingen. P.b.v. Ester Løkke

Astma-Allergiforeningen

Odense og Omegn

ASTMA INGEN HINDRING – KOM I FORM Tirsdage 16.30-17.40 Løbetræning ved fysioterapeut. BEVÆGELSESLÆRE I VARMTVANDSBASSIN – VOKSNE Onsdage kl. 20.00-21.00 og fredage 12.30-13.00 samt 13.00-13.30. BEVÆGELSESLÆRE Fredage 12.30-14.00 For alle på land og i vand. BEVÆGELSESLÆRE PÅ LAND OG I VAND – FOR GRAVIDE Tirsdage 12.00-13.30 I FORM EFTER FØDSLEN Hold oprettes ved tilstrækkeligt antal tilmeldinger. BABYSVØMNING Fredage 11.30-12.00 i Bolbro Svømmehal Fredage 12.00-12.30 i Bolbro Svømmehal Fredage 13.30-14.00 i Højme Svømmehal Tilmelding er nødvendig til alle aktiviteter.

LEGESTUE – PUSTERUMMET – LEDIGE PLADSER For børn 2-5 år – uden forældre – dagligt kl. 8.30-14.00 På Jagtvej i Odense har vi 2 børnestuer, en dejlig legeplads og en skøn park tæt på. Børnegruppen er lille, og vi har tilstrækkeligt personale. Børnene hygger og udvikler sig, og skaber gode venskaber. Vi har mulighed for at tilgodese særlige behov. Pt. har vi også en lille gruppe for børn med lavt immunforsvar. De mødes om onsdagen. Kommunerne yder tilskud til pasningen – vi har ledige pladser.

44 AstmaAllergi Bladet 3/2007

Luftballonen Frivillige søges til at være med til at gøre en forskel for børn og unge med astma. Se www.luftballonen.dk eller tlf. 66 17 44 29. P.b.v. Ine Møller Hansen


Astma-Allergiforeningen

Vestsjælland

Bestyrelsens sammensætning 2007-2008 Ole Skude, formand Hjørdis Andersen, næstformand Annie G. Jensen, kasserer Lisbeth Møller, bestyrelsesmedlem Vagn Henriksen, bestyrelsesmedlem Poul Erik Olesen, suppleant MIDDELALDERCENTRET Lørdag den 12. maj 2007 Afrejse ca. kl. 9.30 fra Slagelse Busterminal. Bustur for hele familien. Der er mulighed for tilmelding senest 10. maj 2007. EGESKOV SLOT OG PARK Lørdag den 16. juni 2007 Afrejse ca. kl. 9.30 fra Slagelse busterminal. Bustur for hele familien. Pris: 50,- kr. pr. barn og 100,- kr. pr. voksen. Prisen dækker bustur og adgang til parken men ikke til selv slottet, som man selv må betale. Sidste mulig­ hed for tilmelding er 3. juni 2007. Tilmelding sker til Roskilde-foreningen på mail: evertsen@webspeed.dk eller telefon 27 50 92 44. Ved tilmelding bedes følgende oplyst: A. Navn og adresse og hvis den findes, meget gerne mail­ adresse B. Antal voksne og børn og samlet pris C. Hvilken lokalforening man kommer fra.

Der er enkelte ledige pladser tilbage, så skynd dig til mailen eller telefonen. Tilmelding kan ske til Sanne Evertsen senest 10. maj 2007 på telefon 27 50 92 44 eller mail Evertsen@webspeed.dk FAMILIETUR TIL EGESKOV SLOTSPARK Lørdag d. 16. juni 2007 Møde tid og sted: Nærmere oplysninger gives direkte pr. mail eller brev Udover den store og smukke have, rummer slotsparken også et væld af spændende museer og aktiviteter. Det er f.eks.: – Dukkehus museum – Sæbeboblemaskine – En gammel svensk skolestue – der er dukkespil på ”tavlen” – Stor legeplads med hængebro over åen – Mulighed for ”Tree-walking” – en bro mellem trætoppene. – Draculas hule – Købmandshuset – Veteranmuseer – Motorcykel museum Speciel aktivitet d. 16. juni 2007 Kl. 15.00-16.00 spiller to grupper fra Harmonikafestivallen i Ringe spiller i parken Turen arrangeres i samarbejde med Astma-allergi Hovedstaden, Astma-allergiforeningerne for Vestsjælland, Nordsjælland og Roskilde. Indgang til selve slottet er ikke inkluderet i prisen. Entre: Voksne 100 kr. og børn 50 kr. Transport: Foreningen betaler. Tilmelding kan ske til Sanne Evertsen senest 3. juni 2007 på telefon 27 50 92 44 eller mail Evertsen@webspeed.dk P.b.v. Jytte Daniél

P.b.v. Ole Skude Astma-Allergiforeningen Astma-Allergiforeningen

Roskilde

FAMILIETUR TIL MIDDELALDERCENTRET Lørdag d. 12. maj 2007 Møde tid og sted: Nærmere oplysninger gives direkte pr. mail eller brev Der er virkelig meget at se på for både børn og voksne. Alt dette som ”I de gode gamle dage i middelalderen” • Krigskunst • Håndværk • Handel • Sejlads • Spøg og skæmt Turen er arrangeret i samarbejde mellem Astma-allergi­ foreningen for Nordvestsjælland, Vestsjælland og Roskilde. Transport: Foreningen betaler. Entre: Voksne 60 kr. og børn 30 kr.

Nordsjælland

FORSLAG OM FUSION ER FORKASTET På årets generalforsamling var et forslag om at indgå en aftale om fusion med Astma-Allergiforeningen for Storkøbenhavn til afstemning. Forslaget blev nedstemt med overvældende majoritet, idet kun et medlemskab stemte for det. Medlemmerne lagde blandt andet vægt på at bevare den korte afstand fra lokale medlemmer til deres bestyrelse. På generalforsamlingen besluttedes det, at skifte navn fra Astma-Allergiforeningen for Frederiksborg Amt til AstmaAllergiforeningen Nordsjælland.

3/2007 AstmaAllergi Bladet 45


nytfralokalforeningerne FAMILIETUR TIL EGESKOV SLOTSPARK Lørdag d. 16. juni 2007 Møde tid og sted: Nærmere oplysninger gives direkte pr. mail eller brev Udover den store og smukke have, rummer slotsparken også et væld af spændende museer og aktiviteter. Det er f.eks.: – Dukkehus museum – Sæbeboblemaskine – En gammel svensk skolestue – der er dukkespil på ”tavlen” – Stor legeplads med hængebro over åen – Mulighed for ”Tree-walking” – en bro mellem trætoppene. – Draculas hule – Købmandshuset – Veteranmuseer – Motorcykel museum Speciel aktivitet d. 16. juni 2007 Kl. 15.00-16.00 spiller to grupper fra Harmonikafestivallen i Ringe spiller i parken Turen arrangeres i samarbejde med Astma-allergi Hovedstaden, Astma-allergiforeningerne for Vestsjælland, Nordsjælland og Roskilde. Indgang til selve slottet er ikke inkluderet i prisen. Entre: Voksne 100 kr. og børn 50 kr. Transport: Foreningen betaler. Tilmelding kan ske til Sanne Evertsen senest 3. juni 2007 på telefon 27 50 92 44 eller mail Evertsen@webspeed.dk

– En gammel svensk skolestue – der er dukkespil på ”tavlen” – Stor legeplads med hængebro over åen – Mulighed for ”Tree-walking” – en bro mellem trætoppene. – Draculas hule – Købmandshuset – Veteranmuseer – Motorcykel museum Speciel aktivitet d. 16. juni 2007 Kl. 15.00-16.00 spiller to grupper fra Harmonikafestivallen i Ringe spiller i parken Turen arrangeres i samarbejde med Astma-allergi Hovedstaden, Astma-allergiforeningerne for Vestsjælland, Nordsjælland og Roskilde. Indgang til selve slottet er ikke inkluderet i prisen. Entre: Voksne 100 kr. og børn 50 kr. Transport: Foreningen betaler Tilmelding kan ske til Sanne Evertsen senest 3. juni 2007 på telefon 27 50 92 44 eller mail Evertsen@webspeed.dk ER DU KUNSTINTERESSERET? Vil du med til udstillinger, museumsbesøg mv., så har du mulighed for at deltage i kunstgruppens aktiviteter. Der er stadig plads til flere interesserede. Send en mail til benchr@lite.dk, med oplysning om dit navn, din adresse, medlemsnummer og eventuelt telefonnummer – eller du kan sende en SMS / ringe til 30 66 75 74. Du vil så blive kontaktet for information om næste kunstaktivitet.

P.b.v. Ingelise Biering VI EFTERLYSER NETOP DIG Har du lyst til lokale aktiviteter i dit eget område eller har du nogle ideer/aktiviteter, som du brænder for, har du nu mulig­ heden for at kunne realisere dette. Økonomien dækkes af for­ eningen. Vi har en gruppe velfungerende frivillige på seks til otte personer, som vi ønsker udbygget specielt med dig.

Astma-allergi

Hovedstaden FAMILIETUR TIL EGESKOV SLOTSPARK Lørdag d. 16. juni 2007 Møde tid og sted: Nærmere oplysninger gives direkte pr. mail eller brev Udover den store og smukke have, rummer slotsparken også et væld af spændende museer og aktiviteter. Det er f.eks.: – Dukkehus museum – Sæbeboblemaskine

Udgiver Astma-Allergi Forbundet Universitetsparken 4 4000 Roskilde Tlf. 43 43 59 11 Fax 43 43 54 33 blad@astma-allergi.dk www.astma-allergi.dk

Redaktion Christina Schärfe Lambach Jytte Grove Betina Hjort Linda Nielsen Janne Sommer Karoline Lawætz Camilla Benfeldt Produktionsansvarlig Helle Schultz Direktør og ansvarshavende Thorkil Kjær

46 AstmaAllergi Bladet 3/2007

Derfor hører vi meget gerne fra dig på 40 68 04 14 – Dan Pedersen 25 30 41 14 – Dorrit Ingeman – aa@reg-hovedstaden.dk P.b.v. Dorrit Ingeman

AstmaAllergi Bladet Nr. 3 – maj 2007 Oplag: 21.000 AstmaAllergi Bladet udkommer seks gange årligt 4/2007 udkommer cirka 27.juni Deadline er 15. maj 2007

Tryk K. Larsen & Søn Grafisk tilrettelæggelse Par No 1 a|s Annonceekspedition Finn Skovsgaard Holme Parkvej 389 8270 Højbjerg

Løssalgspris er 40 kr. ISSN 0900-4262 Trykt med vegetabilske farver på papir, der er ISO 1400 1 Certificeret , Emas mærket samt PEFC certificeret.

Tlf. 86 24 75 77 Fax 86 24 75 82 www.annonceafdelingenstofanet.dk

Bemærk at Astma-Allergi Forbundet ikke kan tage ansva­ ret for virkning af annoncerede produkter. Ligeledes er ind­ holdet af indsendte artikler og læserbreve udtryk for skriben­ ternes egne holdninger. Rådgivningen Hele landet Tlf. 43 43 42 99 Telefonen er åben alle hverdage kl. 10-12 og 13-15


ASTMA-ALLERGI FORBUNDET Universitetsparken 4 · 4000 Roskilde Tlf. 43 43 59 11 · Fax 43 43 54 33 Rådgivning Tlf 43 43 42 99

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

STORSTRØMS AMT

SYDVESTJYLLAND

Kontakt: Astma-Allergi Forbundet Tlf. 43 43 59 11

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for ASTMA-ALLERGI

HOVEDSTADEN

Postbox 1 2820 Gentofte www.astma-allergi-reg-hovedstaden.dk www.astma-allergi.dk/lokalforeninger aa@reg-hovedstaden.dk Formand: Dorrit Ingeman Tlf. 25 30 41 14 dorrit@reg-hovedstaden.dk Næstformand: Dan Pedersen Tlf. 40 68 04 14 da@reg-hovedstaden.dk Arr. og tilmeldingstelefon: Vienni Henriksen Tlf. 20 84 40 14 vienni@reg-hovedstaden.dk ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

NORDSJÆLLAND Formand: Ingelise Biering Toftemarken 33 3200 Helsinge Tlf. 48 79 73 95 2biering@mail.dk Næstformand Lilian Aagaard Tlf. 22 25 00 46 Kasserer: Jette Sachse Tlf. 48 70 68 75

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

ROSKILDE AMT

Formand og kontaktperson: Jytte Daniél Motelvej 25 4000 Roskilde Tlf. 46 36 88 78 aaf.rosk@mail.dk ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

NORDVESTSJÆLLAND Formand: Kirsten Madsen Folehaven 6 4281 Gørlev Tlf. 58 85 56 30 km-aaf-nv@mail.dk Kontaktperson: Merete Mortensen Ellemosevej 5 B 4400 Kalundborg Tlf. 59 50 42 15

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

MIDTSJÆLLAND Kontakt Astma-Allergi Forbundet Tlf. 43 43 59 11

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

VESTSJÆLLAND

Formand: Ole Skude Østre Allé 16 4200 Slagelse Tlf. 58 52 24 58 goskude@mail1.stofanet.dk Kasserer og kontaktperson: Annie G. Jensen Rømøparken 14 4200 Slagelse Tlf. 58 52 52 87

Formand: Laila Sønderup Skrænten 12 6670 Holsted Tlf. 75 39 10 01 llkma@stofanet.dk

ODENSE OG OMEGN

Jagtvej 59 5000 Odense C Tlf. 66 17 94 29 Mandag til og med torsdag 10.00-12.00 og 13.00-14.00 Torsdag 15.00-16.30 astma-allergi@dk2net.dk www.astma-fyn.dk Formand: Ine Møller Hansen Fædresmindevej 4 5250 Odense SV Tlf. 66 17 44 29 ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

SYDFYN

Formand: Anne Lise Larsen Foreningstlf. 24 61 54 94, 62 26 19 27 klb.larsen@mail.dk Kontaktperson Langeland: Annemarie Bak Tlf. 62 59 16 99 Kontaktperson Ærø: Lise Lotte Koch Kristensen Tlf. 62 58 18 87 ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

SØNDERJYLLAND SØ

Formand: Charlotte Bonde Skovengen 6 - Tørsbøl 6300 Gråsten Tlf. 74 65 92 52 Kasserer: Pernille Bonde Bredbækvej 8 - Nybøl 6400 Sønderborg Tlf. 74 46 88 81 Sekretær: Sanne Iversen Svalevænget 21, Ulkebøl 6400 Sønderborg Tlf. 74 43 14 46

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

AABENRAA Formand: Jytte Schaadt Egemosen 13 6200 Aabenraa Tlf. 74 62 19 05

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

HADERSLEV OG OMEGN Formand: Susanne Langberg Remisen 38 6100 Haderslev Tlf. 74 53 23 43 / 30 74 23 43 susanne@telemed.dk Næstformand: Kristiane Skau Årøsundvej 6,1 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 09 Kasserer: Kirsten Sommerlund Hyrupvej 38 6520 Toftlund Tlf. 74 83 36 16

ASTMA-ALLERGIFORENING for

TØNDER OG OMEGN Kontakt: Astma-Allergi Forbundet Tlf. 43 43 59 11

Næstformand: Anne-Marie Witt Skivevej 118, Sjørup 8800 Viborg Tlf. 25 21 88 33 Menige medlemmer: Birgitte Hanssen Gl. Ålborgvej 67, 2.tv. 8800 Viborg Tlf. 87 26 34 44

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

Trekantområdet

Viaduktvej 17 7000 Fredericia Tlf. 75 82 24 06 Kontoret på Rødkildevej 16, Vejle er åbent for personlig henvendelse efter aftale. Vi kan dagligt kontaktes på telefon/fax 75 82 24 06 samt på aaf@trekantomraadet.eu www.trekantomraadet.eu Formand: Anker L. Warncke Viaduktvej 17 7000 Fredericia Tlf. / fax 75 92 42 12 anker@warncke.dk Kasserer: Ninna Koch Vistisen Skovvænget 4, Brejning 7080 Børkop Tlf. 75 86 89 59

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

THY-MORS

Formand Ulla Jensen Kumlvej 5, Sjørring 7700 Thisted Tlf. 97 97 13 83 uje@tdcadsl.dk Kasserer Ane-Marie Steensen Hovedgaden 174 7752 Snedsted Tlf. 97 93 48 09 sorenst@mail.tele.dk Sekretær Jytte Skaarup Rønnebærvej 10 7741 Frøstrup Tlf. 97 99 18 33 ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

RINGKØBING AMT

Ørbækvej l 7330 Brande Tlf./fax 97 18 19 65 astma-allergi.ringamt@mail.dk Kontaktperson: Formand Ester Løkke Tlf. 97 18 19 65 Hverdage bedst efter kl.18

NORDJYLLAND

Formand: Karin Dahl Assing Hellekisten 107 9230 Svenstrup J Tlf. 98 11 36 05 kontakt@astmaogallergi.dk Kontaktpersoner: Lene Dam Bavnevangen 9 9210 Aalborg SØ Tlf. 98 14 98 28

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

ÅRHUS AMT

Spanien 63 1.sal 8000 Århus C Tlf. 86 13 50 11 aaf-aarhus@mail.dk www.aaf-aarhus.dk Kontoret er kun åbent for personlig henvendelse efter aftale. Formand: Birgit Laursen Landlyst 11 8541 Skødstrup Tlf. 30 34 39 48 bhr@tdcadsl.dk Sekretær/kontaktperson: Karen Jensen Rosenhøj 23 A, 3.th. 8260 Viby J Kontakt tlf. 30 31 07 21 Næstformand: Gitte Møhler Christiansen g.mc.@mail.dk Kasserer: Gøsta Johansson Infanterivej 30, st. 8900 Randers Tlf. 87 10 60 09 g.j@mail.tele.dk ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

VIBORG OG OMEGN Formand/sekretær/kasserer: Rita Petersen Præstegårdsmarken 23, Lem 7860 Spøttrup Tlf. 97 56 84 36 viborg-astmaallergi@ofir.dk

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

BORNHOLM

Kontakt: Astma-Allergi Forbundet Tlf. 43 43 59 11

FØROYA ASTMA/ALLERGIFELAG Islandsvegur 10 C FO - 100 Tórshavn Tlf. + 298 31 14 19 astma@post.olivant.fo Formand: Evy Danielsen FO - 370 Mi∂vágur Tlf +298 33 32 21 Mobil +298 26 53 21 Næstformand og sekretær: Bozena Rasmussen Gamlivegur 4 FO - 188 Hoyvík Fax +298 31 95 92 Kasserer: Elisabeth Z. Jacobsen Ziskagøta 19 FO - 700 Klaksvík Tlf. +298 45 69 86 Suppleant: Bergdís á Høgabóli FO-370 Mi∂vágur Tlf. +298 33 34 00 +298 33 29 67 Brita Durhuus Grønlandsvegur 67 FO - 100 Tórshavn Tlf. +298 31 42 33


Maskinel Magasinpost ID-nr. 42002

Afsender: KLS PortoService ApS Hjulmagervej 13 9490 Pandrup Ændringer vedr. adresser og abonnement ring venligst 43 43 59 11

Livostin er den hurtige hjælp mod høfeber. Det virker på få minutter, fordi det går direkte på høfebersymptomer i øjne eller næse. På den måde undgår du også at behandle hele kroppen. Og du slipper for sløvende bivirkninger. Så husk at ha’ Livostin ved hånden næste gang du vil rydde høfeber af vejen. Livostin øjendråber og næsespray fås i håndkøb på dit lokale apotek.

Lokal behandlende

LIVOSTIN (levocabastin) anvendes mod allergi i øjne og næse. Dosering: Voksne og børn over 2 år: En dråbe i hvert øje 2 gange daglig eller to pust i hvert næsebor 2 gange daglig. Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Må kun anvendes til børn under 2 år efter lægens anvisning. Forbigående let lokal irritation kan forekomme. Bør ikke anvendes til gravide uden lægens anvisning. Kan anvendes af ammende kvinder. Kontaktlinser bør ikke anvendes samtidig med behandling med øjendråberne. Fås i håndkøb på apoteket. Pakninger: Øjendråber 4 ml: 86,25 kr, Næsespray 100 doser: 77,00 kr, Næsespray 150 doser: 110,25 kr (13. marts 2006). I øvrigt henvises til brugerinformation i pakningen. Livostin markedsføres af McNeil, en division af Janssen-Cilag. Yderligere oplysninger fås hos Janssen-Cilag A/S, telefon 45948282

AAB_3_2007  

10Foråretstårifuldtflor–DagensPollental skalmåles,tællesograpporteres 20Solenerdejlig.Mendenvarslerogså sæsonforsolcreme 30Astmaopdagetved...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you