Page 1

t

ag

e

ec

Pj

dl ve

Stress påvirker astma og eksem

s. 20

Men der er forskel på akut stress og kronisk stress Høfeber i øjnene . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 8 Uenighed om allergivaccinationsstop. . . . s. 24 Ferietips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 28 Nr. 3

Maj 2004 U dg i v e t a f As t ma - A l l e rg i F o r b u nde t w w w. a s t ma - a l l e rg i . d k


www.kunde.dk

Familien blander sig ikke i dit valg af creme – bare det ikke klør.

Neutrals hudlotion er til hele kroppen og intensiv cremen til særlig pleje af tør hud. Begge er uden parfume og farve og særdeles velegnede, både til dine børns sarte hud og til dig. Hudlotionen trænger hurtigt ind i huden og indeholder plejende ingredienser, der holder huden smidig. Intensiv cremen er en drøj, fed creme (70%), der genopretter hudens fugtighedsbalance. Neutrals produkter er alle deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Forbundet.

Deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Forbundet


AstmaAllergi

INDHOLD BLADET

Nr. 3 - 2004

Leder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Høfeber i øjnene

Kort&Godt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Et overset problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Forår i øjnene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Familiekursus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Pollentællingerne i Danmark . . . . . . . . . . . . . 14 Pollentallet svinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Et overset problem, der generer mange med pollenallergi.

8 Pollentællingerne

Der var en, der var to, der var...mange.

Birk, græs og bynke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

15

Hanner værre end hunner . . . . . . . . . . . . . . . 17 Høfebermedicin billigst i detailhandlen . . . . . 18 Kronisk sygt barn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Pas godt på dig selv

Babymesse og allergi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Har du astma eller eksem, skal du passe lidt bedre på dig selv, når det gælder stress.

20

Stress påvirker astma og eksem . . . . . . . . . . . 20 Pas godt på dig selv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Alternativ brevkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Advarsel mod høj dosis græsvaccine . . . . . . . . 24 »Panikløsning med nedsat dosis« . . . . . . . . . 25 Vis at du ikke tåler tobaksrøg . . . . . . . . . . . . 26

Ferietips

Omhyggelig planlægning i god tid før din ferie kan forhindre de værste allergisymptomer - også i udlandet.

Ferietips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Ferie i pollensæsonen . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Pollen og fødevarer på udenlandsk . . . . . . . . . 32

Pollen og fødevarer på udenlandsk

Eksemskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Eksemforældre efterlyser mere viden . . . . . . . 35 Brevkassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Bladbutikken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Køkkenhjørnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Nyt fra lokalforeningerne . . . . . . . . . . . . . . . 43 Adresser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

28

32

Tag AstmaAllergi Bladets uundværlige parlør med dig på ferie.

Forår uden æg

Spørgsmål og opskrifter uden æg og nødder.

40

3/2004 AstmaAllergi Bladet 


Loratadin 187x260 05/04/04 11:25 Page 1

Loratadin Alternova (loratadin) er et nemt valg til behandling af allergiske sygdomme hos voksne og børn over 6 år. En gang om dagen er nok.

Vnr 01 72 43

Loratadin Alternova 10 mg loratadin 10 tabletter

Til behandling af allergiske sygdomme, såsom næsekatar med nysen, næseflåd, næsekløe og kløe og svie i øjnene samt nældefeber med kløe, rødme og blærer på huden.

www.alternova.dk

Et nemt valg Loratadin Alternova (loratadin) anvendes mod overfølsomhedsreaktioner (allergi), især nældefeber og høfeber samt helårssnue (allergisk rinit). Dosering: Voksne og unge over 12 år: 1 tablet (10 mg) daglig. Børn (6 -12 år) med legemsvægt under 30 kg: 1/2 tablet (5 mg) daglig. Børn (6-12 år) med legemsvægt over 30 kg: 1 tablet (10 mg) daglig. Loratadin Alternova må ikke anvendes til børn under 6 år. Behandlingens varighed bør ikke overstige 6 måneder. Behandlingens varighed for børn (6 -12 år) er 2 uger. Bivirkninger: Træthed, hovedpine, sygelig søvnighed, mundtørhed, mave-/ tarmgener såsom kvalme og mavekatar, samt symptomer på overfølsomhed såsom udslæt. Meget sjældne bivirkninger: Hårtab, overfølsomhedsreaktioner, unormal leverfunktion og hjerterytmeforstyrrelser. Trafik- og arbejdssikkerhed: Loratadin Alternova kan på enkelte godt virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Graviditet: Erfaringer med Loratadin Alternova er begrænsede. Derfor bør det så vidt muligt ikke anvendes. Spørg lægen. Amning: Bør ikke anvendes. Loratadin Alternova udskilles i modermælken. Læs omhyggeligt informationen i pakningen. Pakninger og priser april 2004: Pakninger: 10 mg 5 stk., 10 mg 10 stk., 10 mg 30 stk., 10 mg 100 stk. Priser: Prisen fastsættes i forhold til reglerne om håndkøbslægemidler fritaget for apoteksforbehold. Produktresumeet er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsens godkendte produktresume.


leder

Frivillig på flere måder

Foto: Steen Brogaard

Astma‑Allergi Forbundets formål er ”at være en sundheds‑ fremmende organisation, der virker for at forebygge astma og allergi og bedre vilkårene for astma- og allergipatienter«. Vores opgave er således dels af ideel karakter og dels at støtte, vejlede og dele vores viden med mennesker, der har brug for dette. Og hvem er så ”vi”? Ja, i bred forstand er ”vi” jo alle medlemmerne. Mere snævert betragtet - og som de fleste vel anskuer det – er ”vi” de ansatte i Forbundet og de frivillige i lokal­ foreningerne. Og hvorledes er det så gået med at forvalte forbundets opgaver? Ja, for en hel del år tilbage tegnede der sig et anderledes billede af Astma-Allergi Forbundet, end det vi ser i dag. Der var dengang langt færre ansatte i Astma-Allergi ­Forbundet og langt flere frivillige i lokalforeningerne. I dag kan vi konstatere, at der er vigende medlemstal i stort set alle patientorganisationer samtidig med, at der er få, som i dag har tid og lyst til at binde an med krævende bestyrelsesarbejde i traditionel forstand – et arbejde, hvor der skal aftales og arrangeres medlemsmøder, administreres og føres regnskab, hvor man skal repræsentere foreningens interesser i diverse fora - foruden den daglige medlemspleje. Men samtidig - og det er det glædelige – oplever vi også, at der er et stigende antal mennesker, der vil gøre en begræn‑ set frivillig indsats, hvis den vel at mærke kan indpasses i en travl hverdag.

Der skal både være plads til de frivillige, der vil tage en tørn med bestyrelsesarbejde, regnskaber og indkaldelse til møder samt afholdelse af arrangementer, og samtidig må vi skabe rum for de frivillige, hvis tilknytning til det samlede lokal‑ foreningsarbejde er mere løs - fx en mere afgrænset indsats som ved særlige arrangementer. Nogle af disse arrangemen‑ ter, som man frivilligt kan tilslutte sig, kan også udgå fra Forbundet, som jo håndterer projekter og kampagner i hele landet og derfor rækker vidt. I Astma-Allergi Forbundet skal der være plads til, at man kan være frivillig på mere end én måde. Vi skal derfor være med og på pletten, så vi kan håndtere nye organisa‑ tionsformer og give plads til det interessebetonede engage‑ ment. Vi skal orientere os mod fremtiden. Jesper Mortensen, formand

Og vi har i dag - mere end nogensinde - brug for den fri­ villige indsats, og derfor søger vi i disse år også nye veje m.h.t. hvorledes vi kan organisere det frivillige arbejde.

3/2004 AstmaAllergi Bladet 


kort &godt Kommunefolk ryger, hvis de ryger Som den første kommune i Danmark indfører Brøndby Kom­mune fra næste år totalt rygeforbud for alle kommunens godt 3000 medarbejdere. Populært sagt, så “ryger personalet også ud”, hvis de efter denne dato stadig vil ryge. - Det er et rigtig godt initiativ, der gør hverdagen lettere for fx børn og mennesker med astma og andre luftvejssygdomme. Samtidig viser initiativet den respekt for ikke-rygere, som vi længe har efterlyst, siger souschef Anne Holm Hansen, AstmaAllergi Forbundet. Tilbage står spørgsmålet, om initiativet på den københavnske vestegn er starten på en generel diskussion i Danmark, om tobaksrygning skal betragtes i lighed med fx hashrygning og dermed gøres ulovligt.

Portostigning og nye udgivelsesdatoer Pr. 1. marts 2004 skar regeringen portotilskuddet væk fra fagblade - herunder AstmaAllergi Bladet. Det betyder, at dette blad koster 4,64 kr. at få sendt ud med PostDanmark, hvor prisen på marts-nummeret var 2,29 kr. - altså en stigning på over 100%. Det giver en ekstra portoudgift på små 50.000 kr. pr. nummer. De ekstraordinære portostigninger har vi forsøgt at mindske ved at forhandle os frem til en lavere pris ved fx at blive delt ud sammen med andre blade. Ved redaktionens slutning var der dog stadig ingen afklaring på emnet. De ekstraordinære portoudgifter var også et emne på dette års Delegeretforsamling, der er Astma-Allergi Forbundets øverste myndighed. Nye udgivelsesdatoer Ud over at frafaldet af portotilskuddet betyder en øget udgift til distribution af bladet, så betyder det også en længere distribu­ tionstid, fordi PostDanmark fremover beregner sig fire dage til at fordele alle bladene. Det betyder, at AstmaAllergi Bladet fremover bliver delt ud i dagene mellem onsdag og lørdag omkring d. 1. i alle ulige måneder. Der kan altså være 3 dage fra de første medlemmer modtager bladet, til de sidste får det ind ad brevsprækken. Umiddelbart betyder det følgende udgivelsesdage resten af året: Juli September November Januar 2005

d. 30. juni - 3. juli 2004 d. 1.-4. september 2004 d. 27.-30. oktober 2004 d. 22. december 2004 - 3. januar 2005

 AstmaAllergi Bladet 3/2004

KUN for medlemmer Hvis du skriver til AstmaAllergi Bladet, så husk at skrive dit medlemsnummer på din henvendelse (se bag på dit blad). Fx hvis du stiller et brevkassespørgsmål, eller hvis du har artikelidéer. Vi prioriterer henvendelser fra medlemmer højere end henvendelser fra ikke-medlemmer, hvis vi har flere, end vi kan få plads til i AstmaAllergi Bladet.

Flytter du? PostDanmark har fra den 1. marts 2004 ikke kun forhøjet bladportoen med 100% men har også forringet sin service i forbindelse med adresseændringer. Det betyder, at Post Danmark ikke længere videresender blade, selv om du har meldt flytning til dem. AstmaAllergi Bladet har måttet købe en ekstra service, hvor vi får besked om flytningen, men efterfølgende skal vi selv sende bladet til den nye adresse og betale ny porto - og bladet kommer senere ud til dig. DERFOR - hjælp os og dig selv og husk også at melde eventuel adresseændring til os. Det kan du gøre på adm@astmaallergi.dk, www.astma-allergi.dk samt på telefon 43 43 59 11.

ADVARSEL: Hummer i tomatsuppe på dåse Tjek dit spisekammer efter for Campbells tomatsuppe, hvis du har allergi over for rejer, fisk, bladselleri eller hvede. Ligger du inde med en tomatdåsesuppe fra firmaet, og har den påtrykt mindste holdbarhedsdato den 05.12.2006, så spis den ikke. Dåser med denne holdbarhedsdato har simpelthen fået en ­forkert etikette på. Campbells tomatsuppe indeholder hummersuppe! Umiddelbart er det heldigvis både nemt at se og dufte forskel, når dåsen først er åbnet - hummersuppen er ikke rød men orange, ligesom den ikke dufter af tomater, men af fisk. Ifølge Haugen Gruppen, der har agentur på salget af Campbells supper i Danmark, så kan uheldige forbrugere få deres penge retur, hvis de afleverer den i butikken, hvor den er købt. Campbells supper bliver solgt i butikker under Coop-kæden samt hos De frie Købmænd. Suppen bliver ikke solgt hos Dansk Supermarked - fx Bilka og Føtex.


nye

kort& godt

8.000 Asbjørn bamser på vej! OBS! OBS! OBS! Vi har stadig ledige lejligheder i Spanien i 2004 - flest til 2 personer. Hør mere på 43 43 59 11 hos Helle Schultz.

Støtte fra fonde, lokalforeninger og privatpersoner samt overskud fra salg af bamser har gjort det muligt, at vi kan bestille endnu 8.000 bamser til Danmark. Bamserne vil fortsat blive uddelt til børn på børneafdelinger på hospitaler landet over, og de er klar til uddeling i juli og august. Læs mere om Asbjørn på www.astma-allergi.dk eller i AstmaAllergi Bladet nr. 4 og 5 fra 2003. Asbjørn-støtter Hidtil har følgende fonde og lokalforeninger samt mange privatpersoner støttet Projekt Asbjørn:

KribleKrable vindere De heldige vindere af fotokonkurrencen på Experimentarium februar og marts 2004 blev: • Ida Rønnov-Jessen, Virum • Cathrine Rasmussen, Næstved • Signe Sørensen, Sorø • Erik Toom, Hellerup Vinderne har fået tilsendt cd-rom og nøglering.

NY KONKURRENCE:

Vind flere kriblekrable-billetter Svar rigtigt på nedenstående spørgsmål og deltag i lodtrækningen om 3x4 billetter til “KribleKrable”-udstillingen på Experimentarium. Hvordan kan du fjerne husstøvmider fra sengetøjet? a. Husstøvmiderne fjernes ved at vaske dyner, hovedpuder og rullemadras ved 60 grader C. b. Husstøvmider kan ikke fjernes fra sengetøjet. c. Husstøvmider fjernes ved at gennemgå dyne, pude og madras med pincet og lup. Send dit svar med navn og adresse senest 15. maj til Astma-Allergi Forbundet, Universitetsparken 4, 4000 Roskilde eller på mide@astma-allergi.dk. Indsendt af:

Fonde: • Giro 413 • Frederik og Emma Kragh’s Mindelegat • BG Fonden • Clara Hansens Mindelegat • Lisa og Gudmund Jørgensens Fond • Irene og Morten Rahbeks Fond Astma-Allergi Forbundets lokalforeninger: • Frederiksborg Amt • Vejle Amt • Ribe Amt • Thy-Mors • Århus Amt • Roskilde Amt • Nordvestsjælland • Ringkøbing Amt • Storkøbenhavn • Viborg og Omegn • Als og Sundeved • Nordjylland Astma-Allergi Forbundet takker de mange støtter! Du kan også støtte Vil du også støtte projektet, så vi kan få delt endnu flere bamser ud, så kan du bestille en Asbjørn-bamse på tlf. 43 43 59 11 eller via www.astma-allergi.dk. En Asbjørn bamse koster kr. 35,00 pr. stk. + 20,00 kr. i forsendelse pr. ordre. Ønsker du at give et beløb til projektet, kan du gøre det med betalingskort i butikken på www.astma-allergi.dk, eller du kan sætte et beløb mærket “Asbjørn” ind på giro 063 0659.

________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________

Ups I sidste nummer bragte vi en liste over samtlige præparater mod høfeber. Men desværre var det ene produkt - Emadine øjendråber fra firmaet Alcon - faldet ud i produktionen. Vi beklager.

3/2004 AstmaAllergi Bladet 


Høfeber i øjnene

Høfeber i øjnene giver nedsat livskvalitet, og når vejret er allerbedst, er symptomerne allerværst.

Et overset problem Høfeber i øjnene generer mange med pollenallergi Af Joan Grønning Det værste er øjnene… Sådan svarer mange med høfeber, når man spørger dem, hvilke symptomer der generer dem mest i dagligdagen. Når øjnene klør og man ’klør igen’, bliver symptomerne blot endnu værre. Øjnene ud af næseskyggen Symptomer i øjnene har i mange år ligget i skyggen af ­’storebror’ næsesymptomer. Både læger og forskere har primært talt om symptomer fra næsen. Alene det faktum, at høfeber i fagsproget hedder allergisk rhinitis - og at rhinitis betyder næse – viser, at næsen ikke kun fysisk i ansigtet har været i centrum, men også i de flestes bevidsthed.

Det manglende fokus på området har da også indtil nu ­resulteret i meget lidt forskning, og i konsul­ta­tionerne verden over har øjensymptomer ikke været det store sam‑ taleemne mellem læge og patient. Og det på trods af at øjensymptomer ifølge en amerikansk undersøgelse har den største indflydelse på livskvaliteten. Man kan have svært ved at passe hjem, skole og job, når øjnene er røde, løber i vand eller klør som bare pokker. Det bliver også svært at koncentrere sig gennem længere tid, og man kan ikke holde ud at arbejde ved en computer, ligesom man hurtigt bliver træt og ens irritationstærskel lav. Møder og alminde‑ lig social omgang kan virke som en plage. Og så bliver det ikke bedre af, at når vejret er allerbedst, er symptomerne allerværst. Focus på øjensymptomer Derfor vil AstmaAllergi Bladet i dette nummer sætte fokus på høfeber i øjnene. - Vi vil gerne sætte fokus på de rindende, kløende øjne, da det opleves som et stort problem for de mennesker, der har symptomer, og det er rigtig mange der både har høfeber‑ symptomer i næsen og i øjnene, siger Anne Holm Hansen, souschef i Astma-Allergi Forbundet.

 AstmaAllergi Bladet 3/2004


Forår i øjnene Forår og sommer er højsæson for ­høfeber i øjnene, fordi der er mange pollen i luften Af Joan Grønning Kært barn har som bekendt mange navne, og sådan er det også med allergi i øjnene, der bliver kaldt alt fra høfeber i øjnene, øjenallergi, allergisk conjunctivitis, snue i øjnene og allergi i øjnene til overfølsomme øjne og allergiske øjne. Det er svært at sætte præcise tal på, hvor mange med hø­ feber, der også har øjensymptomer, fordi man simpelthen ikke har undersøgt det godt nok endnu. Målgruppe Op mod 1 million danskere har høfeber og mange af dem oplever symptomer fra øjnene. De fleste med høfeber i øjnene har kun eller primært kun symptomer i foråret/ sommeren – altså sæsonbetinget allergi. Et godt billede er, at over halvdelen af årets samlede salg af allergi-øjendråber på apotekerne foregår fra april til juli. Man kan dog også have øjensymptomer hele året – fx hvis man har allergi over for dyr eller husstøvmider. Symptomer Høfeber i øjnene giver først og fremmest øjenkløe. Røde og løbende øjne samt hævede øjenlåg forekommer også. Begge øjne er oftest angrebet samtidig. Nogle oplever også at blive lysfølsomme. Øjensymptomerne bliver typisk værre, hvis man klør i øjnene, og symptomer gør også mange trætte og uoplagte. De fleste med høfeber i øjnene har også symptomer fra næsen - og omvendt.

Diagnose Det er vigtigt, at du får en læge til at stille den rigtige diag‑ nose, men en tommelfingerregel siger: • Hvis det klør - tænk høfeber i øjnene • Hvis det brænder - tænk tørre øjne • Hvis det klistrer - tænk infektion Hvis din læge udelukker andre årsager end allergi til dine symptomer – fx hvis du kun har symptomer, mens der er mange birke- eller græspollen, tyder det på pollenallergi. Er der mistanke om andet end pollenallergi, kan lægen vælge at udføre en allergitest – enten en priktest eller blod‑ prøve. Sammenholdt med dine symptomer kan lægen - i de fleste tilfælde - stille en endelig diagnose. Fire slags øjenallergi Der er flere former for allergi i øjnene, og den absolut mest almindelige er ’allergisk conjunctivitis’, som ca. 95% med øjenallergi har – primært pga. allergi over for pollen. Lægen kan fortælle dig, hvilken form for øjenallergi du har, og hvilken behandling der er bedst for dig. Derfor er det vigtigt, at du bliver undersøgt af en fagmand. Behandling af høfeber i øjnene Afhængig af dine symptomer er der flere muligheder for at behandle dine øjne. Din læge kan vælge mellem at behandle dig med fx anti­ histaminer, kromoner og binyrebarkhormon, der kan bruges lokalt i øjnene, som tabletter eller som indsprøjtning. Som udgangspunkt er der ingen formål med at overbehandle – hverken øjenallergi eller andre sygdomme. Ved høfeber i øjnene er der flere muligheder for at kombinere forskellige behandlinger. Er du gravid, skal du altid tale med din læge om hvilket præparat, du kan anvende mod din allergi.

3/2004 AstmaAllergi Bladet 


Høfeber i øjnene

Værd at vide: • Undgå at klø i øjnene – det forværrer blot dine symptomer. • Der findes allergi-øjendråber, der ikke svier. • Der findes allergi-øjendråber til kontaktlinsebrugere. • Konserverede øjendråber kan holde sig en måned efter, de er taget i brug. • Nogle øjendråber kan fås uden konserveringsmidler i engangsdosisbeholder. Husk ved øjendrypning: • Vask hænder både før og efter du drypper øjne. • Flasken med øjendråber bør ikke røre øjet for at undgå bakterier i væsken. • Ryst flasken inden brug, hvis det står på indlægs­ sedlen til øjendråberne.

Øjendråber Du kan behandle din høfeber i øjnene lokalt, så medicinen primært virker dér, hvor den kommer – i øjnene. Nogle øjendråber indeholder antihistaminer, der modvirker kløe samt røde, hævede og rindende øjne. Andre øjendrå‑ ber virker ved at stoppe allergireaktionen i opløbet. Enkelte øjendråber har begge virkningsmekanismer. Nogle øjendrå‑ ber bliver solgt i håndkøb, mens andre kræver en recept. Der er forskel på de forskellige allergi-øjendråber med hen‑ syn til effekt, virkningsmekanisme, bivirkninger og dose‑ ring. Fx er der allergi-øjendråber, der ikke svier, nogle kan bruges sammen med kontaktlinser, mens andre igen er uden konserveringsmidler, hvis du ikke kan tåle det. Der er også forskel på, hvor længe de forskellige øjendråber virker. Nogle skal man bruge 2-4 gange om dagen, mens andre kan man nøjes med at bruge 2 gange i døgnet. Forskellige øjendråber kan også have forskellige krav til opbevaring – hvis fx øjendråber ikke tåler sollys eller tem‑ peraturer over 25 grader, så skal du huske at opbevare dem mørkt eller køligt, hvis din sommerferie går til sydens sol. Derfor er det vigtigt, at du taler med din læge om, hvad der er bedst for netop dig. Tabletter Hvis du sammen med øjensymptomerne også har andre høfebersymptomer – fx fra næsen – vil din læge måske anbefale dig antihistamintabletter. Der findes en lang række forskellige antihistamintabletter, og din læge kan hjælpe med at finde det præparat, der virker bedst på dig.

10 AstmaAllergi Bladet 3/2004

Nogle antihistamintabletter bliver solgt i håndkøb, men du bør altid tale med din læge om din behandling for at udelukke andre årsager til dine symptomer. Lægen kan også give dig råd om, hvordan du forebygger dine symptomer. Ligesom ved øjendråberne er der også blandt antihistamin‑ tabletterne forskel på effekt, virkningsmekanisme, bivirk‑ ninger og dosering. Tabletterne kan give bivirkninger - fx er især de ældste mærker på markedet kendt for at virke sløvende. Har du kun brug for antihistamins virkning i kort tid, er der præparater, der kun virker i nogle timer. Bruger du antihistamin-tabletter hver dag over en længere periode, kan det være en fordel for dig med et præparat, der virker en hel dag. Antihistamin findes også som kapsler, smeltetabletter og som mikstur. Men, igen - tal med lægen om din behandling. Anden behandling Hvis ovenstående behandlinger ikke er nok til at give dig en tålelig hverdag, så kan en allergivaccination måske komme på tale. Ved allergivaccination får du efter et bestemt inter‑ val indsprøjtet det allergifremkaldende stof, du er allergisk over for - fx pollen, husstøvmide eller kat. En læge med erfaring i allergisygdomme kan vurdere, om en allergi­ vaccination er en god idé for dig. Behandlingen er flerårig og kan i enkle tilfælde give svære bivirkninger. Ved svære symptomer – især fra næse og lunger - kan lægen vælge at tilbyde dig fx steroid som tabletter eller injektion. Undgå astma Det er vigtigt, at du er velbehandlet. En underbehandlet hø‑ feber giver dig ud over dårlig livskvalitet måske også risiko for at udvikle astma. Og hvis du i forvejen har både høfeber og astma, vil dine astmasymptomer i mange tilfælde kunne blive mindre, hvis du både bliver behandlet for høfeber og astma samtidig.


Allergivenlig villa Tølløse/ Kløvervej 12 • 45 minutter fra København H • Lave varmeudgifter Velindrettet villa på 125 kvm. med effektivt Nilan Genvex pollen og allergi­system. Centralt beliggende på lukket vej i børnevenligt område tæt på alle faciliteter. Få min. gang fra station med timedrift til Kbh. Huset indeholder entré med gæstetoilet, stort badeværelse med kar og bruse­ niche, stort spisekøkken, bryggers med naturgas samt stor dejlig vinkelstue. 2 soveværelser, (opr. 3). Flotte egeparketgulve, listelofter overalt. Hyggelig lukket have. Ejendommen fremstår veldisponeret, pæn og velholdt. Mulighed for hurtig overtagelse. Sagnr. 01608B Bolig i kvm. : 125 Grundareal i kvm. : 757 Kontantpris: 1.419.000,- Brutto: kr. 9.149,-

Vær/stuer: 3/1 Opført år: 1978 Udbetaling: 85.000,Netto: kr. 7.977,-

Estate Mæglerne, Bramsnæs tlf. 4640 0153 post@bramsnaes.estate-maeglerne.dk

Værsgo’! Klør dine øjne?

Sammen med dit medlemsblad denne gang får du også en helt ny pjece om høfeber i øjnene. Her kan du læse om årsager, behandling og forebyggelse af allergireaktioner i øjnene, hvordan du bedst ­drypper dine øjne og andre gode råd i forbindelse med hø­feber i øjnene. Ønsker du ekstra pjecer, kan du bestille dem i BladButikken på side 39, på 43 43 59 11 eller www.astmaallergi.dk

Læs mere om pollen side 14-17 og om høfeber i øjnene i den pjece, du fik sammen med dit medlemsblad. Eller gå ind på www.astma-allergi.dk

Råd: Hvis du trods optimal behandling har symptomer, kan du forsøge nedenstående råd. Det er dog individuelt, hvad der skal til hos den enkelte for at mindske symptomerne: Ude • Undlad eller begræns udendørsaktiviteter. • Brug solbriller / cykelbriller eller eventuelt en ­pollenansigtsmaske. • Lade andre slå græs, hvis du har allergi over for græs. Indendørs Du kan begrænse, hvor meget pollen du bliver udsat for, ved at følge disse gode råd: • Luft ud tidligt om morgenen før duggen er væk, samt sent om aftenen, hvor der normalt er færrest pollen. Hold så vidt muligt døre og vinduer lukkede resten af tiden. • Tør vasketøjet i en tumbler. Pollen kan sætte sig i tøjet ved udendørs tøjtørring, og hænger du tøj til tørre indendørs giver det et fugtigt indeklima, der er dårlig for din allergi. • Tag evt. et brusebad før sengetid for at skylle pollen ud af håret. • En grundig ugentlig rengøring fjerner støv, og dermed også pollen i støvet. • Sæt pollenfilter på et evt. ventilationsanlæg i boligen. I bilen På længere bilture kan du overveje: • At holde bilens døre og vinduer lukkede. • Om bilen har et pollenfilter i ventilationsanlægget. • At indstille ventilationen på recirkulation.

3/2004 AstmaAllergi Bladet 11


Familiekursus Børnefamilier på Sundhedshøjskolen Diget i efterårsferien Astma-Allergi Forbundet arrangerer et højskoleophold nær Skagen for hele familien i fire dage i efterårsferien fra søn‑ dag den 10. oktober til onsdag den 13. oktober (uge 42). Kurset er målrettet til familier med 5-14-årige børn med astma, høfeber og/eller eksem. Søskende over 5 år er også velkomne. Opholdet er for medlemmer af Astma-Allergi Forbundet og koster 200 kr. pr. person. Deltagerne har derudover kun udgifter til transport og lommepenge. Undervisningen I løbet af ugen er der fokus på emnerne: Astma, eksem, høfeber og indeklima. Andre relevante emner vil også blive taget op i løbet af kurset. I de første 15-20 minutter af hvert emne er børnene i cen‑ trum, hvorefter undervisningen fortsætter for de voksne. Mens de voksne lærer mere, er der arrangeret aktiviteter for børnene - fx leg, idræt i hallen, aktiviteter i skoven samt kreative værksteder eller en gåtur. Børnene bliver inddelt efter alder, og der vil være ansvarlige ledere til aktiviteterne. Socialt samvær Der er rig mulighed for socialt samvær, erfaringsudveksling og oplevelser for både børn og voksne, ligesom der bliver mulighed for fællesaktiviteter for hele familien. Der bliver også arrangeret en udflugt til Skagen og Grenen. Tilmelding Tilmeldingsskema kan du bestille på 43 43 59 11 eller finde på www.astma-allergi.dk - Aktiviteter + Diget 2004. Her kan du også læse det foreløbige program.

12 AstmaAllergi Bladet 3/2004

Alle der tilmelder sig skriftligt på officiel tilmeldings­blanket senest 24. maj deltager i lodtrækningen om pladser på ­Familiekurset. Der vil også blive trukket lod om de fem øverste pladser på ventelisten. Tilmeldingsblanketter mod‑ taget efter 24. maj vil, hvis der er deltagere nok, automatisk komme på ventelisten. Alle får besked, uanset om de får plads på kurset eller ej. Yderligere oplysninger Hør nærmere eller få tilsendt et foreløbigt program hos Astma-Allergi Forbundet, 43 43 59 11, Linda Nielsen eller Judy Larsen.

Sundhedshøjskolen Diget • e r frisk luft i dejligt naturområde mellem skov og strand nær Skagen • er en oplevelse for livet • arrangerer daglig morgenmotion for alle • tilbyder alle måltider i Digets spisesal • kan arrangere diætmad, hvis du nævner det ved tilmelding • koster kun 200 kr. pr. person for ophold og forplejning • har værelser både med og uden gulvtæpper • kan desværre ikke garantere 100% røgfrihed i fælles­ arealer Læs evt. mere på www.sundhedshojskolen.dk


Cetirizin 187x260 01/04/04 12:29 Page 1

Cetirizin Alternova (cetirizindihydrochlorid) er et nemt valg til behandling af symptomer ved allergiske sygdomme hos voksne og børn over 6 år. En gang om dagen er nok.

Nu i nyt design Vnr 01 01 89

Cetirizin Alternova 10 mg cetirizindihydrochlorid 10 tabletter

Til behandling af allergiske sygdomme, helårs høsnue og nældefeber.

www.alternova.dk

Et nemt valg Cetirizin Alternova (cetirizindihydrochlorid) anvendes til behandling af symptomer ved allergiske sygdomme, helårssnue og nældefeber. Dosering: Voksne og unge over 12 år: 1 tablet daglig. Børn 612 år: 1 tablet daglig eller 5 mg (1/2 tablet) 2 gange daglig. Børn under 30 kg: 5 mg (1/2 tablet) 1 gang daglig. Bør ikke anvendes til børn under 6 år uden lægens anvisning. Bivirkninger: Mundtørhed, hovedpine, svimmelhed, døsighed, søvnighed, uro, mavegener og fordøjelsesforstyrrelser. I sjældne tilfælde er der set allergiske hudreaktioner og væskeophobning i huden. Bemærk: Præparatet kan have en mindre eller moderat indflydelse på reaktionsevnen. Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening. Bør ikke anvendes af gravide og ammende kvinder uden lægens anvisning. Læs omhyggeligt informationen i pakningen. Pakninger og priser april 2004: Pakninger: 10 mg 7 tabletter, 10 mg 10 tabletter, 10 mg 14 tabletter, 10 mg 30 tabletter, 10 mg 50 tabletter, 10 mg 90 tabletter. Priser: Prisen fastsættes i forhold til reglerne om håndkøbslægemidler fritaget for apoteksforbehold. Produktresumeet er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsens godkendte produktresume.


Pollentællingerne i Danmark

Stramt tidsskema Pollentællingerne foregår på samme måde og efter samme skema hver dag, for at man kan sammenligne optæl‑ lingerne. 12.45: Forbereder pollentælleren at skifte tromlen i pollenfælden. En tape­ strimmel i næste døgns tromle bliver smurt med et vaselinelignende stof, der klistrer pollen fast på tromlen, når der er røget pollen i fælden.

Der var en, der var to, der var...mange Af Joan Grønning “Velkommen til Astma-Allergi Forbundets polleninformation. Vi bringer dagens pollental fra Astma-Allergi Forbundet og DMI. Pollentallet for i dag tirsdag den 17. februar 2004 for København: El 10 og Hassel 0.“ Sådan lød årets første pollental. De fleste danskere har på et tidspunkt hørt pollentallene eller -varslet, og for de over 500.000 mennesker med pollenal‑ lergi, er de en vigtig hjælp til at ‘styre’ både deres færden og medicinforbrug i pollensæsonen. Hvordan foregår en pollentælling? I Danmark står Astma-Allergi For­ bundet for pollentællingerne, og ­sammen med Danmarks Meteoro‑ logiske Institut (DMI) bliver tallene formidlet som Dagens Pollental og Pollen­varslingerne. Indsamling og registrering af pollen starter i januar i København, og i Viborg når de første pollen bliver regi‑ streret. Dagens Pollental samt pollen‑ varslingerne fra den midtjyske storby bliver først sendt ud, når pollensæso‑ nen for birk begynder. Det sker som oftest i starten af april. Pollenregistreringen bliver brugt som

14 AstmaAllergi Bladet 3/2004

13.00: Fælden bliver tømt ved, at trom­­len bliver taget ud og en ny bliver sat i.

daglig hjælp til mennesker med pol‑ lenallergi, men lægerne bruger dem også til få mistanke om pollenallergi og til at planlægge en behandling. Pollenfælde Målingerne foregår i to pollenfælder 15 meter over jorden på hhv. taget af DMI i København og på taget af Viborg-Kjellerup Sygehus. Fælden - som nærmest ligner en støv‑ suger med en styrehale, vi kender fra fly - suger konstant luft til sig, og luf‑ tens indhold af partikler, bl.a. pollen, bliver opsamlet på et stykke klæbrigt tape inde i fælden. Når den bliver tømt en gang om dagen, bliver tapestrimlen taget ud af tromlen, sat fast på en lille glasplade, smurt med et farvestof og lagt under et mikroskop, hvor pollen‑ tællere identificerer og ­tæller antallet af de forskellige pollen. Dagens Pollental beskriver, hvor mange pollen en kubikmeter luft ­gennemsnitligt indeholder i et døgn. I København bliver værdierne målt fra kl. 13 det ene døgn til kl. 13 det næste døgn. I Viborg foregår målin‑ gerne af praktiske årsager fra kl. 9 til kl. 9, hvorefter de bliver sendt via fly til København og talt sammen med hovedstadens målinger.

13.05: Tapestrimlen fra sidste døgns tromle bliver taget ud og tapen sat på en glasplade, der bliver smurt med et rødt kemisk stof, som farver pollen røde, så de bliver tydeligere at skelne fra hinanden for pollentællerne.

13.10: Glaspladen tørrer ca. 45-60 min. Døgnskemaet for både København og Viborg samt morgendagens tromle bliver gjort klar.


13.00-14.00: Ankommer glaspladen med de viborgensiske pollen med fly.

Først med Pollentallet

14.00: Pollentællingerne for Køben‑ havn og Viborg begynder. 15.45: Pollentælleren er færdig med at tælle, og pollenvarslingen bliver udarbejdet sammen meteorologerne fra DMI. Først bliver tallene sat på AAF’s hjem‑ meside, indtalt på AAF’s telefonsvarer og sendt ud via email til de mange, der har tilmeldt sig denne service. Herefter bliver tallene sendt til DR og øvrige medier, og meteorologerne indtaster dem på DMI’s hjemmeside samt TekstTV. 16.00: Radioavisen bringer pollen­ tallene.

Astma-Allergi Forbundets hjemmeside - www.astma-allergi.dk - er det første sted, hvor du kan se de nyeste pollental. Det sker senest kl. 15.55 alle dage i pollensæsonen. Det er også her du kan tilmelde dig pollenservicen, hvor du kan få Dagens Pollental samt allergiråd tilsendt som e-mail. Følg pollentallene her: • www.astma-allergi.dk • 43 43 65 77 (AAF’s Polleninformation) • www.dmi.dk • DR Radioavisen kl. 16.00 • DR-TV-Avisen kl. 18.30 • DR Tekst-TV side 409 • TV2 Vejret kl. ca. 18.15 • TV2 Tekst-TV side 411 • I de største dagblade og mange flere steder...

16.15: Døgntal for den foregående dag bliver indført i ugeskemaer og pollen‑ databasen. Læs om høfeber i øjnene side 8-11.

Pollentallet svinger Døgnet igennem

Dag og nat

Bynken står tidligt op og frigør pollen sidst på natten og meget tidligt om morgenen. De fleste græsser - fx rajgræs - sender deres pollen af sted tidligt om morgenen - ca. kl. 7-8 - på varme sommerdage. Græspollen er forholdsvis store, og derfor kan de ikke holde sig svævende i luften i særlig lang tid, men lander typisk ganske få meter fra planten. Kun få græspollen flyver mere end en kilometer fra planten. Træpollen bliver frigivet et par timer senere, og fordi de er meget små - fx birkepollen - kan de svæve op til flere døgn, og lande flere kilometer væk fra moderplanten. Pollenkornene skal være forholdsvis tørre, før de bliver frigivet. Morgendug eller regnvejr aftenen før forsinker derfor morgenturen.

Efter solopgang bliver jordoverfladen og luften helt nede ved jorden varmet op inden den - sammen med pollen - stiger til vejrs. På stille dage kan pollen derfor samle sig højt oppe i atmosfæren. Ved sol‑ nedgang sker den modsatte reaktion, og pollen falder igen til jorden. Hvor lang tid det tager afhænger af flere ting: I byerne tager denne cyklus længere tid end på landet, fordi huse og asfalt holder på varmen. Derfor kan man også måle mange pollenkorn ved mid‑ natstid og ofte endda et par timer frem. På landet måler man normalt de sidste pollen sidst på aftenen. På blæsende dage bliver luften mere ‘pollentynd’, fordi pollen fordeler sig bedre, og man vil ikke se de store ­koncentrationer om aftenen.

Der kan også forekomme såkaldte ‘inversioner’, hvor varm luft ligger som et låg over køligere luft ved jordover‑ fladen. Pollen og forurening nede ved jordoverfladen vil derfor blive i det ­nederste luftlag, hvor mængden af både pollen og luftforurening kan blive høj. Sidst men ikke mindst påvirker tem‑ peratur og skydække frigivelsen af pollen. Derfor er der flere pollen om dagen end om natten.

Måned til måned Mængden af pollen i luften afhænger især af sæsonen, fordi de enkelte arter blomstrer på forskellige tidspunkter, og pollenproduktionen varierer hos de forskellige arter.

3/2004 AstmaAllergi Bladet 15


Birk, græs og bynke Birkepollensæsonen er på sit højeste lige nu. Om kort tid følger græs og til sidst bynke

Af Joan Grønning Birk Birkepollensæsonen strækker sig fra midten af april til slutningen af maj, men de fleste birkepollen finder vi normalt her omkring 1. maj. Pollen fra birk stammer hovedsageligt fra Vortebirk og Dunbirk. Blomsterne er samlet i han- og hunrakler. Birke‑ pollen er forholdsvis små og luftbårne. Birkepollen er svære at undgå, fordi de nemt flyver op 50 til 100 km - under‑ tiden længere. I Danmark har pollen‑ målinger fx registreret birkepollen fra Sverige og Tyskland - afhængigt af vindretningen. De fleste med allergi over for træpollen reagerer på birkepollen, og birkepollen er også topscorer blandt de seks mest allergirelevante pollen. Reagerer du på birkepollen, gør du det ofte også på pollen fra hassel og el. Græs Græspollensæsonen strækker sig nor‑ malt fra midten af maj til slutningen af august - med højsæson omkring Sankt Hans. Sæsonen for græs er lang, fordi de forskellige græsarter blomstrer i for‑ skellige perioder i løbet af sommeren.

16 AstmaAllergi Bladet 3/2004

Pollentællerne skelner ikke mellem de enkelte græsarter, fordi mennesker med græspollenallergi ofte reagerer på alle græsarter. Der er 60 forskellige slægter græs med adskillige arter i hver slægt. Græspol‑ len bliver ikke transporteret så langt som træpollen - under 1% bliver spredt mere end 1 km fra planten. Pollenproduktionen blandt de forskel‑ lige græsarter varierer. Almindeligt dyrkede græsser som fx Engrottehale, Rajgræs og Hundegræs frigør millioner pollenkorn pr. blomsterstand, mens andre arter frigør mindre end 1000 pollen. Der er en vis sammenhæng mellem temperaturen i maj måned og det samlede antal målte græspollen i hele sæsonen. Jo varmere maj måned er, jo flere græspollen.

Bynke Når græspollensæsonen er ved at aftage, begynder sæsonen for pollen fra bynkeplanter. De fleste bynkepollen i Danmark stammer fra Gråbynke, der er en almindelig udbredt ukrudtsplante, der vokser i vejkanter, på brakmarker, byggetomter og i skove. En gråbyn‑ keplante danner omkring 50.000 små uanselige blomster. Når pollen bliver frigjort, ligger det i små bunker ovenpå blomsterne. Her tørrer de og bliver efterhånden spredt med vinden. Selvom bynke er en almindelig plante, bliver pollentallet sjældent højt. I pollenmålingerne ses bynkepollen særligt om formiddagen. Bynke er en af de få kurvblomster, der er vindbestøvet. Mange andre arter i denne familie er insektbestø‑ vede, og dem ser vi derfor sjældent i pollen­fælden.

Og selv om man reagerer på den ene type i kurvblomstfamilien, er det langt fra sikkert, at man reagerer på de øvrige. Nogle mennesker med allergi over for bynkepollen kan normalt godt tåle at se, men ikke altid tåle at røre kurv‑ blomster som fx asters, krysantemum, solsikke, tagetes, gyldenris, kamille og mælkebøtter. Personer med allergi overfor bynkepollen kan få gener ved direkte kontakt med kurvblomster eller ved, at der hvirvles pollen op, når man fx går på en eng med mælkebøtter eller sidder og fletter blomsterkranse. Læs om høfeber i øjnene side 8-11.


Hanner værst Hanplanter generer mennesker med pollenallergi mest, mens rene hunplanter slet ikke spreder pollen Af Joan Grønning Det er ikke ligegyldigt, om blomsterne på en plante er af han- eller hunkøn – eller tvekønnet – når vi kigger på symptomerne hos mennesker med pollenallergi. Det mest almindelige er, at planter har han- og hun organer i samme blomst. Nogle træer er rene han- eller hunplanter. Andre træer har han- og hunblomster hver for sig - men på samme træ. Træer med rene hanblom‑ ster producerer og spreder pollen, mens planter med rene hunblomster ikke gør. Vindbestøvede træer med både hanog hunblomster spreder en del pollen. Rene hanner generer mest Planter, der bærer enten han- eller hunblomster, bliver kaldt tvebo eller særbo. Det gælder fx pil og poppel. Planter, hvor han og hunblomster sidder adskilt men på samme plante, bliver kaldt enbo. Det gælder fx elm, birk, el og hassel samt ambrosie. Generelt kan man sige, at rene ­hanplanter generer mennesker med pollenallergi mest, mens ’rene’ hun‑ planter ikke spreder pollen, der kan give høfebersymptomer. Planter med både han- og hunblomster afgiver en del pollen, så her må man også kigge på, hvordan selve bestøv‑ ningen sker. Den kan nemlig ske både ved hjælp af vinden eller insekter – men det er bestemt ikke ligegyldigt for mennesker med pollenallergi. Vindbestøvning Da vindbestøvning er ret usikker, sam‑ ler de små og farveløse vindbestøvede blomster sig – fx som rakler hos birken – så chancerne for befrugtning bliver større. Når blomsterne er samlet bliver pollenkornene nemlig spredt fra mange blomster på én gang, når vinden ’slår’ til blomsterstanden. Sidst men ikke mindst producerer de enkelte blomster

enorme mængder pollen. En enkelt birkerakle danner ca. 6 millioner pol‑ len, der via deres form og størrelse kan holde sig svævende i luften i lang tid. Pollen fra gran- og fyrretræer er endnu mere specialiserede til transport ved hjælp af vinden. Deres pollen har to store luftsække, som øger svæveevnen, og de kan flyve over store afstande. Nogle luftbårne pollen kan flyve 50 km eller mere med vinden, mens andre ikke kommer så langt væk. Birkepollen er typisk de mest ’berejste’, derefter kommer el, hassel og pil, mens de største pollen - græspollen - ikke tager så lang en flyvetur – ofte kun 50-100 meter fra moderplanten alt afhængigt af vindhastighed og –styrke. De forskellige arters evne til at sprede sig er altså individuel, men samtidig måske et godt billede af, hvorfor birke‑ pollenallergi er så udbredt. Af vindbestøvede planter findes bl.a. poppel og elm, birk, el, hassel samt græs og bynke. Insektbestøvning Ved insektbestøvning klistrer pollen‑ kornene sig til kroppen på et insekt og bliver på den måde transporteret til andre blomster. Pollenbudene er typisk bier, biller, fluer, sommerfugle og nat‑ sværmere. Insektbestøvede blomster - fx mælke‑ bøtten eller rosen – har typisk stærke farver og kraftige dufte. Både dem vi beskriver som vellugtende og rådne. Forskellige insekter bliver tiltrukket af forskellige lugte – fx bliver fluer tiltrukket af en rådden lugt. Når insektet lander på blomsten, afsæt‑ ter det en del af de pollenkorn, der har klistret sig fast på dets krop ved forrige blomsterbesøg. Det sker, når insektet rammer støvknapperne, mens det krav‑ ler ned i blomsten for at samle nektar. Af insektbestøvede træer findes bl.a. pil og løn, hestekastanje og røn.

Hanplanter sender sine små robuste spredningsorganer – pollen – på jagt efter en mage. Insekter bedre end vind Insektbestøvede blomster danner ikke mange pollen, og deres pollenkorn har ofte en klistrende, olieagtig hinde på overfladen, og er tit beklædt med pigge, så pollenkornene kan sidde fast på insektets krop. Samtidig er insekt‑ bårne pollen relativt store og tunge og klistrer let sammen, så de ikke bliver spredt så let med vinden, og de ses derfor sjældent i pollenmålingerne. Risikoen for at insektbestøvede planter fremkalder allergi, er langt mindre end for de vindbestøvede planter. I rosen- og kurvblomstfamilien er der flere insektbestøvede planter, ligesom det også findes hos visse træer fx lind og pil. Generelt giver haver med insektbestøvede planter mindre gener hos personer med pollenallergi.

3/2004 AstmaAllergi Bladet 17


Høfebermedicin billigst i detailhandlen Apotekerne skruer op for priserne i pollensæsonen, hvor dagligvarebutikkerne sælger udvalgte høfeberpræparater 10-12% billigere end apotekerne Af Joan Grønning De syv mest populære præparater mod høfeber var sidste år i gennemsnit 10-12% billigere i dagligvarehandlen end på apoteket, viser ny statistik fra Lægemiddelstyrelsen. I hvert fald hvis man købte medicinen i håndkøb og ikke havde en recept. I alt var omsætningen på antihistaminer mod allergi solgt i fri handel i de første kvartaler af 2003 på 23.9 mio. kr., hvoraf dagligvarebutikkerne havde en andel på 1.8 mio. kr. og dermed en markedsandel på ca. 7,5%. På skemaet kan du se udviklingen i de gennemsnitlige priser for de syv mest solgte pakninger fra 1. kvartal 2001 til 3. kvartal 2003. Her kan du også se, at apotekernes priser nor­malt topper lige op til og de første måneder af pollensæsonen.

I alt tegner de syv høfebermidler sig for 44% af det samlede salg af høfebermidler i de første tre kvartaler efter at detail‑ handlen også havde lov til at sælge medicin mod høfeber. Kilde: Lægemiddelstyrelsen 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91

Lægemidler i fri handel Prisudviklingen for 7 udvalgte pakninger af antihista­ miner mod allergi m.v. Udviklingen før og efter liberaliseringen 1. jan. 2003.

1/01 2/01 3/01 4/01 1/02 2/02 3/02 4/02 1/03 2/03 3/03

medlemstilbud OBS! NYE PRISER pr. 1. april 2004!

Sved og sundhed - med medlemsrabat Er du medlem af Astma-Allergi Forbundet kan du få rabat på årskort til motionskæden S.A.T.S. Årskortet giver adgang til fx cykling, aerobic samt styrke- og konditionstræning. Du kan sætte dit årskort i bero 2 gange 30 dage hvert år – fx under ferie eller indlæggelse pga. din overfølsomhedssygdom. Priser: Medlemskab Guld 12 mdr. /PBS Guld 12 mdr./Kontant Kontant

Sjælland 351 kr. pr. md. (norm.pris 429 kr.) 4.212 kr. pr. år (norm.pris 4.898 kr.)

Fyn og Jylland 319 kr pr. md. (norm.pris 379 kr.) 3.828 kr. pr. år (norm.pris 4.398 kr.)

Alle priser er pr. person + administrationsgebyr på 199 kr. på udstedelsen af dit årskort. For at få del i tilbuddet skal du have en bekræftelse på dit medlemsskab af Astma-Allergi Forbundet. Bestil den på www.astma-allergi.dk i butikken under “gaveartikler og tilbud” eller på 43 43 59 11.

18 AstmaAllergi Bladet 3/2004

Indeks 1. kvt. 2001 = 100 Apotek Butik


Kronisk sygt barn? Astma-Allergi Forbundet og familieterapeut Jesper Juul arbejder sammen om undervisningstilbud til forældre med kronisk syge børn Af Joan Grønning Den i Norden verdenskendte familie­ terapeut, Jesper Juul – ham med bogen ”Dit kompetente barn” – har i Norge netop udgivet bogen ”Familier med kronisk syke barn”. Når bogen i løbet af året også ud‑ kommer på dansk, håber Astma-Al‑ Familieterapeut lergi Forbundet på at være en del af Jesper Juul et større projekt, som vores søsteror‑ ganisation var det under lanceringen af bogen i Norge. Her er bogen ikke kun en bog, men en del af et stort og utraditionelt samarbejde på tværs af ministeri‑ er, amter, hospitaler og patientorganisationer. Et samarbejde, der bl.a. har resulteret i undervisning af fagfolk og forældre til børn med kroniske sygdomme eller nedsat funktions‑

evne. Målet er, at tilbyde alle forældre til børn med kroniske over‑ følsomhedssygdomme et kursusforløb på to weekendkurser senest 2-3 år efter deres barn har fået en diagnose. - Vi håber at kunne få skabt et lige så bredt netværk i Danmark, så forældre til kronisk syge børn kan få den støt‑ te, de har brug for. Typisk påvirker det at have et kronisk sygt barn hele familiens hverdag, og derfor er det vigtigt, at familien fra starten får nogle redskaber til at tackle den nye hverdag med kronisk sygdom. Og det uden at sygdom‑ men hele tiden kommer i fokus, men derimod barnet med de mange andre behov, han eller hun har, siger Anne Holm Hansen, souschef i Astma-Allergi Forbundet.

Babymesse Besøg Astma-Allergi Forbundets stand lørdag d. 15. maj og søndag d. 16. maj I den kongelige bryllupsweekend er Øksnehallen på Halmtor‑ vet rammen om danmarkspremieren på en stor Babymesse, hvor du også kan besøge Astma-Allergi Forbundets stand. Her kan du hilse på frivillige fra Astma-Allergiforeningen for Storkøbenhavn, og få gode råd af en rådgiver fra AstmaAllergi Forbundet. Rådgivningen foregår kl. 11.00-13.30 og kl. 14.00-16.00. Ud over allergi-råd kan småbørnsfamilier, gravide og bedsteforældre samtidig få et overblik over alt fra ventetøj, økologiske fødevarer til børnevenlige biler og opleve masser af underholdning i børnehøjde. Messen har åbent kl. 10.00-18.00 begge dage. Entré 65 kr. Børn under 12 år gratis ifølge en voksen. www.oeksnehallen.dk

3/2004 AstmaAllergi Bladet 19


Stress i hverdagen:

også

Stress påvirker astma og eksem Mange oplever, at deres astma eller eksem bliver værre, når de er stressede. Især akut stress som man kan opleve det ved dødsfald og skilsmisse, påvirker kroppen negativt

»Hvordan kunne det nu ske, at jeg eller mit barn fik det dårligere?« Og jeg forudsætter selvfølgelig, at sygdommen er velbehandlet medicinsk. Du skal se på, om der kan være noget stressbetinget hos dig selv eller dit barn. Matcher dine ressourcer de udfordringer og krav, du står overfor til daglig? Er der konflikter i dit liv, du bør tage op – det kan være i ægteskabet eller på arbejdspladsen – konflikter, som gnaver sig ind. Du bør stoppe op og se på, om den måde du lever på, er god nok, siger Jørgen Lund.

Af Tina Juul Rasmussen Mange henvender sig hvert år til Astma-Allergi Forbundets rådgivning med klager over, at deres astma eller eksem bliver værre, når de er stressede. Der er da også viden­ skabelig dokumentation for, at stress påvirker kroppen generelt og immunsystemet specifikt. Eksperterne er dog delte i spørgsmålet om, hvor meget den daglige travlhed påvirker overfølsomhedssymptomerne, og der bliver forsket livligt på området. De fleste eksperter er dog enige om, at man skal skelne mel‑ lem børn og voksne og kronisk eller akut stress: - Voksne, som oplever akut stress, får et adrenalinkick, som forbedrer vejrtrækningsfunktionen og dermed gav‑ ner astmaen. Det er nemt at måle. Det kan fx være i en eksamenssitua­tion, eller hvis man oplever en bilulykke – her kan man i en kort periode yde noget udover det sædvanlige. Den type stress fortager sig hurtigt – og dermed også den gavnlige virkning. Men taler vi om den kroniske stress, som er resultat af længere tids pres, gavner det ikke astmaen, men forværrer den i nogle tilfælde, siger læge Jørgen Lund. Til daglig leder han Stressklinikken i Skodsborg ved Køben‑ havn – den eneste private af sin art i Danmark - og behand‑ ler hvert år mange hundrede stress-syge danskere. - Taler vi om børn med astma eller eksem, kan de opleve at både den akutte og den kroniske stress i nogle tilfælde kan forværre symptomerne. Negative livsomstændigheder – fx dødsfald i familien – kan gøre astmaen værre hos nogle børn, ligesom stressede situationer i mange tilfælde også kan forværre børnenes eksem, siger Jørgen Lund. Se på dig selv - udefra Så vidt den videnskabelige side af sagen. Men hvad stiller man så op med sin stress – og ikke mindst børnenes? Jørgen Lund griner, da han siger, at nu koger han et to dages foredrag ned til nogle få linjer: - Først og fremmest må du bruge din evne til at undre dig;

20 AstmaAllergi Bladet 3/2004

Gode råd Stress kan være svært at undgå, men prøv med disse 10 råd. 1. Lær dine stresssymptomer at kende. 2. Find ud af hvad der stresser dig - familie, arbejde, ­økonomi, krav til dig selv. Prøv at ændre på det. 3. Prøv at lade være med at stresse over småting, som du alligevel glemmer snart. 4. Lad være med at tage sorgerne på forskud. Det sker måske alligevel aldrig. 5. Accepter det uundgåelige. 6. Kompenser på andre områder. Hvis du har det dårligt på jobbet, sørg for at have det godt med vennerne og familien. Eller omvendt. 7. Tag imod omsorg. Det er godt at kunne læsse af. 8. Vær realistisk, når du sætter dine mål. 9. Få kontrol over livet. Prøv at ændre det der kan ændres, og accepter det der ikke kan. 10. Tænk positivt og værdsæt de gode ting i livet. Kilde: www.stressklinik.dk


Foto: Peter Nørby

Tag hånd om din stress

Jørgen Lund

Sluk for fjernsynet Hvad angår børnene handler det om, at de voksne skal tage ansvar: - Børn hører alt - men det er ikke alt, de forstår. Hvis de fx oplever en konflikt, de ikke forstår, begynder de at opdigte historier og forklaringer. De påtager sig let skylden – og det skal de ikke! Det kan stresse dem følelsesmæs‑ sigt. Børn forlanger jo betingelsesløs kærlighed gennem bekræftelse 24 timer i døgnet, og får de ikke det, fx fordi der er stress i familien, begynder de at betvivle forældrenes kærlighed. Og så sætter de sig i en situation, hvor de bliver bekræftet og får opmærk‑ somhed – fx gennem sygdom, siger Jørgen Lund. Han opfordrer derfor forældrene til at slukke for fjernsynet, finde tid i hverdagen og i det hele taget se på, hvordan familiens dagligdag er skruet sammen: - Er der for meget tidspres i hverdagen – fx omkring afhentning og aflevering, for mange aktiviteter i fritiden, sker der for meget i skolen. Så kan man starte med at sætte ind der. For hvis man håndterer sin stress, er der både erfaringsmæssigt og videnskabeligt gode chancer for at få det bedre med sin sygdom, fastslår Jørgen Lund.

Ifølge Jørgen Lund er det bedst at forebygge, at man får stress. Det gør du ved at standse op nogle gange om året, tage dig tid til eftertænksomhed og stille spørgsmål som: • Har jeg det liv, jeg gerne vil have? • Ønsker jeg at ændre nogle livsvaner - fx motionere mere, spise sundere? • Har jeg den rigtige partner, det rigtige arbejde, og er mine familieforhold eller mit netværk, som de skal være? Ved at ændre på de forhold, som gør dig utilfreds og i længden skaber stress, forebygger du, at det sker. Men har du allerede symptomer, som kunne pege i retning af stress, skal du først afklare, om der kunne være tale om en sygdom – hos din læge. Forandring Når det er gjort, og hvis der er tale om stress, skal der ske en forandring i dit liv. Hvis du ignorerer stress-symptomerne, bliver de blot værre og kan ende med at blive meget alvorlige. Det handler om at finde kilden til din stress, og derfor skal du klarlægge en række forhold i dit liv: • Hvilke udfordringer og krav, står du overfor? • Er arbejdsmængden vokset, har du opgaver du ikke fagligt magter? • Er du tidspresset i øvrigt privat? • Har du andre private problemer, som du ikke gør noget ved, har du påtaget dig ansvar, du ikke burde? • Og er der ting, du slet ikke får gjort? Det er alle forhold, som kan give dig stress. Derfor er du nødt til at handle og ændre på din adfærd. Du kan evt. vælge at søge hjælp hos en professionel behandler, hvis du synes opgaven bliver for stor at klare alene. Og husk: Det er tilladt at holde pauser i hverdagen. Ikke kun ryge- og kaffepauser, men pauser for pausens skyld. Kilde: »Er det stress?« af Hanne Lund og Jørgen Lund, Høst og Søn, 2003.

3/2004 AstmaAllergi Bladet 21


Stress på arbejdspladsen:

Pas godt på dig selv Har du astma eller eksem, skal du passe lidt bedre på sig selv, når det gælder stress - også på arbejdspladsen, råder overlæge Bo Netterstrøm fra Stressklinikken på Hillerød Sygehus

Stress på arbejdspladsen

Af Tina Juul Rasmussen - Overordnet set gælder der samme råd for mennesker med overfølsomhedssygdomme som for alle andre, når vi taler om stress på arbejdspladsen – og stress i det hele taget. Men har man fx en astma, som er svær at styre, samtidig med at man har et meget belastende job, bør man måske overveje at skifte arbejde, siger overlæge og leder af Stressklinikken på Arbejdsmedicinsk Klinik på Hillerød Sygehus, Bo Net‑ terstrøm. Han er Danmarks førende stressekspert og har beskæfti‑ get sig med stress på arbejdspladsen i 25 år. Og ifølge Bo Netterstrøm er det en kombination af belastningen og dens varighed, som kan skabe problemer med stress – og dermed også problemer med helbredet.

Overlæge Bo Netterstrøm

Stress forværrer sygdomme - Jeg plejer at sige, at stress forværrer de sygdomme, vi har i forvejen – nogle mere end andre, og især dem, som har med immunforsvaret at gøre - fx astma og allergi. Derfor kan man sige, at de mennesker måske skal behandle sig selv bedre, og folk med svær astma eller eksem bør undgå job med stor belastning, siger Bo Netterstrøm.

Indeklima og nervøsitet Han slår dog fast, at han og kollegerne på Stressklinikken på Hillerød Sygehus ikke har mange henvendelser, der handler om stress og forværring af overfølsomhedssygdomme. Deri‑ mod kommer nogle, som oplever deres allergi forværret på arbejdspladsen på grund af indeklimaforholdene kombineret med en stor nervøsitet. - Alene frygten eller nervøsiteten for, om fx indeklimaet kan forværre deres sygdom, gør, at de faktisk ofte kan få flere symptomer, og i de tilfælde kan vi slå koldt vand i blodet på patienten, fordi symptomerne er væk, ligeså snart de er ude fra arbejdspladsen igen. Men det har ikke nødvendigvis en sammenhæng med stress, siger Bo Netterstrøm.

22 AstmaAllergi Bladet 3/2004

Ifølge Bo Netterstrøm er de vigtigste faktorer, som medfører stress på arbejdspladsen: • højt tempo • overarbejde • stramme deadlines • skifteholdsarbejde • overvågningsarbejde • utryghed i ansættelsen • alenearbejde • risiko for vold • ringe støtte fra kolleger eller leder • uklar fordeling af roller • mangel på indflydelse • manglende uddannelse til at løse arbejdsopgaverne godt nok • mobning og chikane

Undgå stress på arbejdspladsen • Undgå at specialisere dig i for høj grad, så du skal bruge de samme ressourcer hele tiden. Bred uddannelse giver bedre fremtidsmuligheder. • Adskil arbejde og privatliv og tag ikke problemerne fra arbejdspladsen med hjem. • Et godt netværk af kolleger kan støtte dig i svære situationer. Opsøg også støtte fra din leder. • Undgå arbejde, hvor du sidder alene. • Sørg for en klar fordeling af arbejdsopgaverne, så der ikke opstår konflikter om, hvem som skal gøre hvad. • Prøv at få indflydelse på, hvordan arbejdet planlægges og prioriteres. Kilde: Stress – en oversigt af Bo Netterstrøm


AstmaAllergi Bladet Universitetsparken 4 4000 Roskilde

Alternativ brevkasse Jørgen Lund svarer på læserspørgsmål omkring alternativ behandling og overfølsomhedssygdomme

Fødevareallergi, fødevareintolerance og ALCAT-test Jeg har ved hjælp af en alternativ test, ALCAT, hvor jeg blev testet for 100 forskellige fødevarer, reageret på 21 og dermed fået konstateret fødevareinto‑ lerance. Jeg afholder mig så vidt muligt fra disse produkter, men er åbenbart også følsom overfor andre, som jeg ikke er blevet testet for! Jeg har mange problemer med migræ‑ nehovedpine, pandehulebetændelse, livlig mave, ledsmerter osv. Kan du anbefale et supplement med alternativ behandling? • Hvad er forskellen på fødevareallergi og fødevareintolerance? •E  r der videnskabelige forklaringer på intolerancen, og hvordan den udvikler sig? Med venlig hilsen Katé Hansen, Stenløse

Kære Katé Hansen Forskellen på de to slags overfølsomhed er kort fortalt, at en fødeallergi invol‑ verer bestemte, ret velafklarede kemiske reaktioner i dit immunsystem. Med dannelse af antistoffer overfor bestemte fødevarer m.m. - mens ­mekanismen ved intolerance er mere eller mindre ukendt - men i hvert fald ikke involverer den nævnte antistofdannelse. ALCAT-testen er stærkt omdiskuteret. Helt kort måler man, om de hvide blod‑ legemer forandrer sig, hvis de kommer i berøring med bestemte ­fødemidler. Mekanismerne bag testen er aldrig videnskabeligt dokumenteret, og der er heller ikke dokumentation for, at du er overfølsom for netop de fødevarer, som testen viser. Ved fødevarereaktioner er der kun en vej, der er sikker: Undlad

den fødevare, du har mistanke til i en 3-ugers periode og hvis alle symptomer svinder, forsøger du igen at spise den pågældende fødevare - helst “blindet”, så du ikke selv ved, om du får det eller ej. Hvis symptomerne så kommer igen, er det ret sikkert, at du ikke tåler det fødemiddel. Det må du så undvære i en årrække. Sådan går du frem med et fødemiddel ad gangen. Med venlig hilsen Jørgen Lund

Homøopati Til Jørgen Lund Jeg har med interesse læst din bog og også artiklen i sidste nummer af AstmaAllergi Bladet. Jeg har specielt hæftet mig ved homøopatien, hvor du skriver at isopati virker på specifikke allergier med stort set samme resultater som gængs allergivaccination. Da der jo sidste sommer var en del bivirkninger ved den gængse vaccina‑ tion, synes jeg da, at der her må være et godt alternativ til denne behandling. Så vidt jeg ved, er homøopatisk be‑ handling uden de store bivirkninger

Nogle af disse tyder på god effekt af såkaldt isopati på høfeber - men ikke på astma. Andre finder ingen virkning. Isopati forudsætter, at du kender dit barns specifikke allergier og derefter behandles med homøopatiske læge‑ midler indeholdende forsvindende små mængder af det eller de stoffer, hun er allergisk overfor. Virkningen er beskre‑ vet som en stigende tolerance overfor allergenerne, dvs. færre symptomer og mindre forbrug af høfebermedicin. Andre former for homøopati, her­under den såkaldt klassiske homøopati, har ingen dokumenteret virkning på allergi. Jeg har forsøgt at finde frem til læger her i landet, der anvender homøopatisk behandling, men har ikke fundet frem til sådanne her i landet. Forsøg via internettet, søg på ordene “homøopati” og “læger”, måske har du mere held med dig. Med venlig hilsen Jørgen Lund

DEJLIGE SKAGEN

• Vil du fortælle noget mere om isopa‑ tisk behandling, og om hvordan den er dokumenteret. Jeg har en pige på 11 år, som er aller­ gisk overfor husstøvmider, katte og heste, og jeg kunne godt tænke mig, at hun skulle prøve behandlingen. Venlig hilsen Bodil Thorsen, Ringkøbing Kære Bodil Thorsen Du skriver ikke, om din datter har astma eller høfeber. Homøopati er undersøgt i en række studier - mange af disse efter at jeg skrev Astma og Allergi Håndbogen.

Skagenshus med stuelejlighed til 3 personer, egen indgang og have. Fuldt udstyret køkken, bad/toilet, soveværelse samt stue med radio og TV med 22 kanaler. Også dobbeltværelse med bad/toilet, TV/radio, egen indgang og have. Udenfor sæsonen (medio juni til medio august) også lange weekends.

“Elgården”, 98 44 30 55

3/2004 AstmaAllergi Bladet 23


Status om allergivaccinationer

Advarsel mod høj dosis græsvaccine Medicinalfirma og Lægemiddelstyrelse anbefaler, at patienter i græsvaccinationsbehandling kun får 1/10 af hidtidig anbefalet maksimal dosis, fordi den giver mange bivirkninger

Af Joan Grønning Den 24. marts 2004 anbefalede firmaet bag allergivacci‑ nen, ALK-Abelló, sammen med Lægemiddelstyrelsen alle allergivaccinerende læger, at patienter i behandling med allergivaccination mod græspollenallergi - Alutard® SQ 225 Phleum pratense - fremover maksimalt får 10.000 enheder pr. injektion mod hidtil max. 100.000 enheder. Det betyder, at patienter i vedligeholdelsesfasen bliver anbefalet en nedsat dosis, og at gruppen i opdoseringsfasen bliver anbefalet at stoppe ved 10.000 enheder. Ifølge ALK-Abelló giver 10.000 enheder en bedre effekt end traditionel behandling med fx spray og dråber, samtidig med

24 AstmaAllergi Bladet 3/2004

at den dosis har en betydeligt lavere bivirkningsfrekvens end 100.000 enheder. Beslutningen er kommet, fordi der fortsat er mange bivirk‑ ninger ved græsbehandlingen og flere bivirkninger end ved selskabets andre vacciner - fx mod birk og husstøvmider. Permanent løsning - fremtid uvis Ifølge ALK-Abelló’s markedsdirektør, Lisbeth Møller Chri‑ stensen, er den nedsatte max-dosis denne gang en perma‑ nent løsning. Firmaet overvejer pt. om de skal igang med at udvikle et helt nyt produkt med en ny styrke. Foreløbig anbefaler ALK-Abelló, at lægerne følger den la‑ vere max-dosis og at patienterne lytter til deres læge. Ifølge Lægemiddelstyrelsen behøver patienter, der i dag er i vedligeholdelsesbehandling med 100.000 SQ-enheder dog ikke at fremrykke konsultationen hos lægen. Ved næste kon‑ sultation vil lægen tage stilling til den fremtidige behand‑ ling og her tage hensyn til erfaringer med den nuværende behandling og de ændrede anbefalinger. Uanset de nye anbefalinger har den enkelte læge stadig den endelige ordinationsret, og kan derfor selv vælge, om han eller hun vil følge anbefalingerne eller ej. Der er pt. 4000-5000 danskere i allergivaccinationsbehand‑ ling med Alutard® SQ 225 Phleum pratense.


Vaccinationsekspert:

Panikløsning blot at sætte dosis ned 10.000 enheder er ikke garanti mod allergiske chok. Er den optimale dosis på 100.000 enheder farlig, så burde man helt trække græsvaccinen af markedet, siger formanden for de danske allergilæger, Hans-Jørgen Malling

Af Joan Grønning ”Ubegrundet, udokumenteret, utroværdigt og uacceptabelt”. Så skarpt kommenterer allergilægernes formand og vac‑ cinationsekspert, Hans-Jørgen Malling, udspillet fra Læge‑ middelstyrelsen og firmaet bag allergivaccinationen. Heri anbefalede de, at mennesker i vedligeholdelsesfasen af allergibehandlingen, skal sættes ned i dosis til 1/10 af den optimale dosis på 100.000. Altså at den maksimale dosis fremover skulle være 10.000 enheder. Anbefalingen kom, efter at der stadig er langt flere svære bivirkninger ved allergivaccination mod græs fra ALKAbelló - Alutard® SQ 225 Phleum pratense – end ved fir­ maets andre produkter. Ødelægger behandlingen - Dosisnedsættelsen ødelægger fuldstændig behandlingen i Danmark, og det er at sætte blår i øjnene på både patien‑ ter og læger. Godt nok giver en dosis på 10.000 enheder bedre symptombehandling end fx spray og øjendråber, men hovedgrunden til at man lægger krop til en langvarig og dyr behandling med jævnlige vaccinationer i 3-5 år er jo netop, at det giver en forebyggende effekt på fx astma samtidig med at den høje dosis på 100.000 SQ-enheder giver en langtidseffekt på 5-7 år. Disse to vigtigste fordele opnår man ikke med den nedsatte dosis, siger Hans-Jørgen Malling. Han er den danske læge med den største internationale erfaring om allergivaccination og som i mange år har været – og fortsat er - stor fortaler for behandlingen.

Ingen garanti at sætte dosis ned - Vi ved reelt ikke, hvorfor bivirkningerne ved denne græs‑ vaccine fra ALK-Abelló kommer. Jeg har gennemgået bun‑ ken af patientjournaler, skadestuerapporter, indberetninger samt talt med en række af de ramte patienter, der det sidste år har været ramt af de værste symptomer efter en allergi‑ vaccination. En del har været sprøjtet direkte i blodårerne, og det er en håndteringsfejl fra lægens side, der ikke må ske. Men der er andre tilfælde, hvor vi reelt ikke ved, hvor reaktionerne kommer, siger Hans-Jørgen Malling. Han havde i stedet for en dosisnedsættelse hellere set, at firmaet eller Lægemiddelstyrelsen havde trukket produktet af markedet indtil en løsning var fundet. Fx er der ikke de samme bivirk‑ ninger ved de højeste doser af vaccinationspræparater mod fx birk eller husstøvmider. - At nedsætte dosis til 10.000 er ingen garanti mod svære bivirkninger. Jeg har set chok-lignende reaktioner ved dosis på kun 2000 enheder, siger Hans-Jørgen Malling, der d. 24. marts 2004 valgte at stoppe alle nye allegivaccinationer og pt. ikke ved, hvad han kan råde patienter i behandling til. Redaktionen sluttet d. 25. marts 2004. Følg med i udviklingen på www.astma-allergi.dk samt i kommende numre af AstmaAllergi Bladet.

Astma-Allergi Forbundet mener… Alt bør sættes ind, så patienterne føler sig sikre og trygge. Alt andet er uacceptabelt. Derfor efterlyser vi en afklaring fra ansvarlige myndigheder hurtigst muligt – og at det sker i samarbejde med allergispecialisterne.

3/2004 AstmaAllergi Bladet 25


Vis at du ikke tåler tobaksrøg Nål appellerer til at vise hensyn til lungesyge

lægediagnosticeret lungesygdom – fx astma, alfa-1-antitrypsinmangel eller KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) - kan søge om at få nålen.

Af Joan Grønning Alle kender AIDS-Fondets røde sløjfe, der signalerer tolerance over for men‑ nesker med HIV og AIDS. Nu har mennesker med astma eller andre lungesygdomme fået deres eget signal – Den Blå Nål - der appellerer til ikke at genere bæreren med tobaksrøg. Kun til lungesyge Idé-manden og –kvinden bag nålen er overlæge, dr.med. Lars Tougaard og lungesygeplejerske Anne Sorknæs fra Sygehus Fyn, Faaborg, der sammen har skabt idéen til det synlige tegn på, at man har syge lunger og ikke tåler tobaksrøg. Nålen er designet af Jens Josefsen, og er gratis stillet til rådighed for ”Den Blå Nål” Fonden. Nålen er ikke til salg, men alle med en

Hvad er tanken bag Den Blå Nål? At få lungesyge ud af deres isolation og gøre opmærksom på deres særligt svære vilkår. Alene angsten for at blive udsat for tobaksrøg holder mange hjemme. De færreste rygere tager sær‑ ligt hensyn til de lungesyge, det kan hænge sammen med, at lungesyge ikke nødvendigvis ser syge ud. Samtidig skal nålen øge opmærksomheden mod den gruppe lungesyge, der bliver meget syge af kun en lillebitte smule røg. Det er en gruppe beskedne mennesker, der i bogstavelig forstand ikke har luft til at råbe op. Hvorfor kan alle ikke få Den Blå Nål? Fordi nålen ikke er en hetz mod ryger‑ ne, men en diskret appel om hensynta‑ gen forbeholdt dem, der virkelig bliver

medlemstilbud

Sælg din bolig Annonce i AstmaAllergi Bladet rammer plet Har din bolig trægulv, mekanisk ventilationsanlæg, centralstøvsuger, eller har den været røgfri eller aldrig været beboet af husdyr? Så sæt den til salg eller leje i AstmaAllergi Bladet, der bliver læst af mere end 45.000 danskere. For en stor gruppe med astma, følsomme luftveje og/eller allergi over for fx husstøvmider, skimmelsvampe og dyr er et sundt indeklima vigtigt for at begrænse daglige symptomer. Kontakt annonceafdelingen på 86 24 75 77 eller annonceafdelingen@stofanet.dk

26 AstmaAllergi Bladet 3/2004

Den Blå Nål viser, at bæreren har en lungesygdom og ikke tåler røg.

behandlingskrævende syge af blot en lille smule røg. Andre kan støtte sagen med et stort eller lille bidrag til »Den Blå Nål«-Fonden på 63 61 15 00. Der kan være lidt ventetid på at få nålen tilsendt, da Sygehus Fyn Fåborg i øjeblikket er ved at lave en under­ søgelse af nålens effekt. Danmarks Lungeforening, AstmaAllergi Forbundet, Lungeforeningen Boserup Minde, FS-18 og Dansk ­Lungemedicinsk Selskab bakker op bag idéen med Den Blå Nål.


Hvorfor

overreagere

på pollen ?

FÅ G R AT POL IS LEN SER VICE

- som e eller -mail SMS

Se

ww

mer

w. b

ena

e p å

dry

l.dk

Selvom pollensæsonen er over os, er der ingen grund til at overreagere. Uanset om det er høfeber, allergisk forkølelse, nældefeber, gener ved insektstik eller symptomer på allergisk sygdom så lindrer Benadryl (Acrivastin) eller Benaday (Cetirizin). Benadryl på omkring 30 minutter og i 8-12 timer – så den er god at have med, hvis behovet pludselig opstår. Benaday virker derimod i 24 timer og er oplagt at bruge forebyggende i længere perioder. Som noget nyt fås Benaday også som oral opløsning, der kan gives til børn fra 2 års alderen.

Når behovet opstår

Døgndækning

Benaday® (Cetirizin) Anvendelse: Høfeber, allergisk forkølelse, nældefeber, gener ved insektstik og lignende symptomer på allergisk sygdom. Dosering: Efter behov, 1 tablet eller 10 ml oral opløsning 1 gang daglig. Bør kun anvendes af gravide, ammende og børn under 15 år efter lægens anvisning. Benaday virker hurtigt og varer i 24 timer. Som for alle ikke-sløvende antihistaminer gælder, at selv om præparatet ikke er forsynet med advarselstrekant for trafikfarlige lægemidler, udelukker dette ikke, at evnen til forsvarligt at føre motorkøretøj eller betjene farlige maskiner, kan påvirkes. Læs indlægssedlen i pakningen for yderligere information. Pakninger: Tabletter 10 mg, 7 stk. og 21 stk. Oral opløsning 1 mg/ml, 100 ml. Benadryl® (Acrivastin) Anvendelse: Høfeber, allergisk forkølelse, nældefeber, gener ved insektstik og lignende symptomer på allergiske sygdomme. Dosering: 1 kapsel efter behov, d.v.s. når symptomerne opstår, højst 3 gange dagligt. Bør kun anvendes af gravide, ammende og børn under 15 år efter lægens anvisning. Benadryl virker hurtigt og varer i 8-12 timer. Som for alle ikke-sløvende antihistaminer gælder, at selv om præparatet ikke er forsynet med advarselstrekant for trafikfarlige lægemidler, udelukker dette ikke, at evnen til forsvarligt at føre motorkøretøj eller betjene farlige maskiner, kan påvirkes. Læs indlægssedlen i pakningen for yderligere information. Pakninger: Kapsler 8 mg 12 stk., 24 stk., 48 stk. og 96 stk. Pfizer ApS. Tlf. 44 20 11 00. www.benadryl.dk


Ferietips Omhyggelig planlægning i god tid før din ferie kan spare dig for de værste allergisymptomer - også i udlandet Af Joan Grønning Det kan være dyrt at holde ferie, og ikke mindst derfor er det ærgerligt oveni at betale med gener, fordi du bliver syg af at sove, spise og opholde dig uden for dine egne trygge rammer. Men hvis du planlægger din ferie omhyggeligt og strategisk, kan du i de fleste tilfælde undgå de værste astma- og allergigener, og pleje både krop og sjæl med nogle sunde, afslappende og stress-fri dage. Individuelle forhold Da overfølsomhed er meget individuelt, stiller det forskellige krav til både temperatur, luftkvalitet- og fugtighed, antal‑ let af solskinstimer samt generelle indeklimaforhold bl.a. støv og røg. Derfor findes der ikke en type klima eller en ferie­destination, der er ideel for alle mennesker med astma, ­høfeber eller eksem. Men der findes regioner og klimafor‑ hold, der er særlig gode for mennesker med luftvejsproble‑ mer, hvor der er forholdsvist få allergener og irritanter, der kan udløse et astma- eller allergianfald. Eller steder, hvor luften er tør og solen skinner meget, som ofte er de bedste forudsætninger for mennesker med eksem. Start med at lave en liste over de ting, der giver dig proble‑ mer og undersøg, hvordan du kan undgå dem. Både via din læge, dit rejsebureau, før du bestiller billetterne, men også på destinationen - evt. med hjælp fra guiderne på stedet. I god tid - inden afrejsen Find i god tid ud af, om dit ferieland kræver særlige vacci‑ nationer og få bestilt tid hos lægen, der jo også holder ferie.

28 AstmaAllergi Bladet 3/2004

Lægen kan samtidig fortælle dig, om din sygdom kræver, at du tager særlige forholdsregler på rejsen. Måske vælger din læge at give dig et lægebrev på engelsk med oplysninger om din diagnose, aktuel status og medicinsk behandling, hvor fx indholdsstofferne i din medicin bliver skrevet, da samme medicin bliver solgt under forskellige navne verden over. Eller måske får du en ekstra recept på din medicin, så du har nok til både du og din læge kommer tilbage fra ferie. Jo mere velbehandlet din sygdom er, jo mindre sandsynlig‑ hed er der for, at du bliver syg. Huskeseddel til samtalen med lægen: • Hvor meget medicin skal jeg have med? • Hvad er faresignalerne ved akut forværring af mine ­symptomer? • Hvad gør jeg, hvis mine symptomer bliver værre? • Hvad gør jeg, hvis min medicin ikke virker? • Bør jeg have tjekket min inhalationsteknik og peakflow? • Bør jeg have en allergitest? • Har jeg brug for et lægebrev på engelsk med beskrivelser af min sygdom og behandling?


Undersøg også i god tid inden afrejsen om du har en rejseforsikring, der dækker i dit tilfælde. Det gule syge­ sikringskort dækker i mange tilfælde, men et nyt europæ‑ isk sygesikringskort træder i kraft pr. 1. juli og giver en udvidet dækning. Læs mere i næste nummer af Astma-Al‑ lergi Bladet. Udvælg feriestedet med omhu Klimatiske forhold kan påvirke din allergi. I bjerge eller højland med feriesteder 1500-2000 meter over havover­ fladen er antallet af pollen normalt lavere. Kystområder har typisk færre pollenallergener i luften end inde i landet. Især ved kyster med pålandsvind. Vesterhavet og de vestvendte kyster ned langs Europa og De Kanariske Øer har næsten altid pålandsvind. Sol gavner huden hos de fleste med eksem, og der er som bekendt mange soltimer især i Sydeuropa og Nordafrika. Indeklimaet er også vigtigt for dig i ferietiden, hvis du fx har astma, følsomme luftveje eller allergi overfor dyr, hus‑ støvmider eller skimmelsvampe. Uanset om du skal over‑ natte i sommerhus, hotel, campingvogn eller på vandrehjem så spørg evt. om - huset eller værelserne er røg- og dyrefri - der er væg-til-væg tæpper - udluftnings- og opvarmningsforhold - dyner og puder bliver vasket ofte - mindst 3-4 gange om året - der er telefon i sommerhuset, eller hvor langt der er til en telefon og evt. læge - der er elevator på hotellet, hvis du har problemer med trapper. Medicin - under rejsen Sørg for at have den nødvendige medicin til hele turen og tag eventuelt ekstra medicin med. Pak altid din medicin i håndbagagen, men husk at opbe‑ vare den korrekt og forsvarligt under hele rejsen - og altid i original emballage. Hvis du bliver syg under rejsen, så oplys altid, hvilken ­medicin du tager og i hvilken dosis. Har du astma, så husk dit peakflow-meter og få sammen med din læge udarbejdet en behandlingsplan. Bed ham også om at skrive ned - evt. både på dansk og engelsk - hvor me‑ get ekstra medicin du skal tage, hvis dit peakflow når under en vis grænse. Hav altid din akutmedicin på dig under hele opholdet. Fly, bus, tog eller bil? Skal du flyve, så tag medicinen med i håndbagagen, hvis du får brug for medicinen undervejs, eller din bagage bliver forsinket. På næsten alle flyruter i dag er det forbudt at ryge, men tjek det for en sikkerheds skyld hos dit flyselskab. Har du allergi over for mad, så fortæl om dine problemer. Mange flyselskaber serverer diætmad. Hør eventuelt også om flyet er dyrefrit, hvis dyreallergener giver dig symptomer. Har du brug for et elektrisk/batteridrevent inhalationsapparat, skal flyselskabet godkende det på forhånd, hvis du skal bruge det i flyet. Husk at tilpasse strømstyrken i udlandet.

Send os dine ferietips Har du nogle rejsetips eller allergi-erfaringer med konkrete feriesteder, så send dem til AstmaAllergi Bladet, så deler vi de bedste med vores læsere. Dine erfaringer - både på godt og ondt - kan hjælpe andre i samme situation med at få en velfortjent god ferie. Husk at skrive fuld navn og adresse, som også bliver offentliggjort. Send dine ferietips til AstmaAllergi Bladet, Universitetsparken 4, 4000 Roskilde eller blad@astma-allergi.dk

Rejser du i bus eller tog, så hav også din medicin på dig. Omkring rygning, så gælder de samme forholdsregler, som hvis du skulle en tur på vingerne. Reagerer du på dyr, så hør rejseselskabet om deres regler, da dyr kan være et problem i offentlige transportmidler, da synshæmmede fx skal have deres førerhunde med. Har du fødevareallergi så tag din egen mad med. Trykker du selv på speederen, så tag eventuelt en madpakke med, hvis du ikke kan tåle bestemte typer mad. En fødevare‑ parlør kan være en hjælp, hvis du spiser undervejs. På feriestedet Tjek om de lovede forhold vedrørende fx tæpper, rengøring, røg og dyr er, som du er blevet oplyst på forhånd. Undersøg også, hvor du finder den nærmeste telefon. Er der telefon på værelset så find ud af, hvordan den fungerer. Går den over receptionen, så undersøg om receptionen har åbent hele døgnet. Skriv navn og adresse på nærmeste læge eller på en læge, som taler et sprog, du forstår. Det kan også være betryg‑ gende at vide, hvor det nærmeste sygehus er, og hvordan du ringer om øjeblikkelig hjælp. Husk, at nødopkald ikke altid er 112. Hav altid en seddel på dig på engelsk (fx lægebrev) med navn, CPR-nr., forsikringsnummer, rejseselskab, diagnose og medicin. Skriv også hvis der er medicin, du ikke tåler. Sol og varme For mange med astma kan et varmt klima være behageligt. Eksemhud kan have godt af sol og saltvand, mens klor kan irritere sart hud. Modsat kan for lidt klor i svømmepølen give bakterier, som kan genere især sart og ødelagt hud. Sol er godt, men meget sol er det modsatte. Generelt bør alle børn under halvandet år så vidt muligt blive i skyggen. Større børn og voksne med sart hud bør vælge løstsiddende tøj og en lille solhat, der beskytter godt sammen med en solcreme. En solcreme med kemisk filter kan i sjældne tilfælde give allergi overfor de kemiske indholdsstoffer, og giver først en optimal beskyttende virkning efter 15-20 minutter. En solcreme med et fysisk filter giver normalt ingen gener

3/2004 AstmaAllergi Bladet 29


Ferietips Vær også klar over, at der i nogle andre lande findes fødevarer og tilsætningsstoffer, som du ikke kender. Aftal generelt med din læge, hvordan du skal håndtere en evt. akutsituation. Overvej måske at holde ferie på fx camping, i sommerhus eller anden bolig med køkken, hvor du selv kan lave mad. Kontakt evt. Astma-Allergi Forbundets Rådgivning, 43 43 42 99, der kan hjælpe dig med en liste af oversatte fødevareord på flere sprog. Se også fødevareparlør side 33.

og den virker øjeblikkeligt. Den gør dog huden hvid et kort øjeblik, mens den bliver smurt på og virker øjeblikkeligt ved at reflektere solstrålerne bort fra huden som et spejl. Hvis der står fx ‘titandioxid’ eller ‘mikroniseret zinkoxid’ i varedeklarationen på din creme, så indeholder den et fysisk filter. Der er dog også produkter, hvor der er et mix af fysi‑ ske og kemiske filtre, spørg derfor altid der, hvor du køber cremen. Vælg en creme uden parfume. Brug også solcreme, selvom du sidder i skyggen på stranden - op til 50% af UV-strålerne finder alligevel vej til dig, hvis du opholder dig ved vandet. Solcreme skal helst opbevares køligt. Brug heller ikke flere år gammel solcreme, da beskyttelseseffekten efterhånden forsvinder, og der kan kommer bakterier i. Husk creme på næseryggen og ørerne. På behårede steder er en sol-spray lettest at fordele. Mad Reagerer du over for mad, så lav en liste over de hyp‑ pigst anvendte betegnelser over de fødevarer, du ikke kan tåle - og få dem oversat til det lokale sprog. Forhør dig på forhånd hos fx hotellet, om de serverer diætmad - eller bed dit rejsebureau om at gøre det. Og husk at fortælle, at allergi over for mad kræver næsten lige så skrappe forholdsregler, som når man tilbereder fjerkræ. Altså hygiejne i top, vask af både hænder og bestik mellem de forskellige fødevarer, man ikke kan tåle.

30 AstmaAllergi Bladet 3/2004

Pollen Hvis pollen er et problem, så husk, at pollenmængden er ­lavere langs kysterne end midt inde i landet. Det gælder især ved vestvendte kyster med pålandsvind - fx Vesterhavet og franske, spanske, portugisiske og canariske vestkyster. Der er normalt også få træpollen over trægrænserne fx i nogle bjergegne - medmindre vinden blæser pollen op fra dalen. Rejs eventuelt kun til de lande, hvor ‘dine’ pollen slet ikke forekommer - eller hvor pollensæsonen er forskudt i forhold til Danmark. Men husk også at være opmærksom på even­tuelle krydsreaktioner mellem planterne på feriestedet og din pollenallergi. Du kan eventuelt planlægge, så du tager til et land, hvor det ikke er højsæson, mens pollensæsonen raser herhjemme. På www.astma-allergi.dk kan du også læse meget mere om pollen og høfeber, ligesom Astma-Allergi Forbundets Råd‑ givning kan hjælpe dig med personlig rådgivning på telefon 43 43 42 99. Går rejsen til: Europa - www.polleninfo.org USA - www.aaaai.org (vælg “pollen counts” for pollental) + www.pollen.com (pollenvarslinger) Canada - www.theweathernetwork.com/features/pollen/ (pollental og pollenvarslinger) Australien, Asien (Japan) og Afrika (Sydafrika) www.hon.ch/Library/Theme/Allergy/Glossary/calendar.html (pollental og pollenkalender) Husstøvmider Spørg rejsebureauet om værelserne har tæpper, og om hotel‑ let vasker dyner og puder på 60 grader. Medbring eventuelt din egen dyne, pude og husstøvmidetæt madrasovertræk. Du skal ikke regne med, at madrassen er ny eller at dyner og puder bliver vasket mindst 3-4 gange om året. Skimmelsvampe Generelt har skimmelsvampe udenfor ikke gode betingelser i om‑ råder over 15002000 meter over havoverfladen. ­Skimmelsvampe er dog generelt svære at gardere sig imod på forhånd.


Røg I nogle transportmidler og spisesteder er der røgfrie afdelin‑ ger, hvor man i et vist omfang kan undgå røg. Med mindre ferien går til USA, der nok har den skrappeste lovgivning og anti-røgholdning i befolkningen, så regn med, at røg er til‑ ladt de fleste steder. Forhør dig eventuelt hos dit rejsebureau eller hos guiderne på stedet. Eksem Sommer, sol og saltvand er ofte den bedste kur mod eksem‑ hud. Nogle mennesker kan dog reagere med rødme og kløe, hvis de sveder meget i solen - det sker nemt, hvis luftfugtig‑ heden er høj. Beskyt huden helt mod solens stråler, hvor du fx bruger tjære­ holdige cremer og vælg evt. solcreme med et fysisk filter. Tag hudplejeprodukter og solcreme med hjemmefra. Så bli‑ ver huden ikke provokeret af eventuelle fremmede indholds‑ stoffer. Dyr Forhør dig om dyr er tilladt på hotellet eller i sommerhuset. Mange steder sydpå er det dog meget almindeligt med strej‑ fende hunde og katte, så tag dine forholdsregler.

Det mener Astma-Allergi Forbundet:

Ferie i pollensæsonen Af Anne Holm Hansen, souschef i Astma-Allergi Forbundet Mennesker med pollenallergi bør have mulighed for at tage på ferie i den periode, hvor deres allergi er værst. Især i lyset af, at pollensæsonen de sidste år både er startet tidligere, er blevet længere og at der er mange flere pollen i luften, end tidligere. En tendens, der ser ud til at fortsætte. En person med birkepollenallergi kan i værste fald opleve symptomer i fire måneder om året, fordi man med allergi over for birkepollen ofte også reagerer på årets første pollen fra el og hassel, og derfor risikerer at have influenzalignende symptomer (høfeber) fra februar til juni. Oven i det reagerer størstedelen af dem med birkepollenallergi også på nogle madvarer, fordi de har en såkaldt krydsreaktion, der især viser sig efter, at de har spist nogle typer frugt og grøntsager. Hvis den gruppe fx kunne få mulighed for at rejse væk i de tre uger, hvor der er flest birkepollen i Danmark, ville de blive skånet for en stor del pollen og dermed mange symptomer. Billigt for samfundet Men det sparer ikke kun mennesker med pollenallergi for mange symptomer og sygedage, men også samfundet for

mange penge til medicin og sygedagpenge, ligesom målgruppen får en bedre livskvalitet. At det kan være svært og tærende at have pollenallergi over længere tid, viser en livskvalitetsundersøgelse, som Astma-Allergi Forbundet lavede for nogle år siden sammen med en række eksperter fra både ind- og udland. Her fortalte 30% af deltagerne, at de ikke kunne klare et almindeligt arbejde i hjemmet i den periode, hvor de er generet af allergi, og 45% kunne ikke dyrke motion i den periode. Skræmmende var det også, at kun 40% af alle danskere med allergi-symptomer var testet og dermed vidste, hvad det egentlig var, de ikke kunne tåle, og som gav dem allergireaktioner. Kære politikere! Derfor opfordrer Astma-Allergi Forbundet politikerne til at kigge på ovenstående forslag, og alle der oplever allergi-symptomer om at gå i medicinsk behandling i den periode, hvor de reagerer på pollen.

3/2004 AstmaAllergi Bladet 31


Fødevarer på udenlandsk Pollen på udenlandsk

Tag AstmaAllergi Bladets uundværlige parlør med dig på ferie

Latin

Dansk

Engelsk

Fransk

Tysk

Ambrosia

Ragweed

Ambroisie

Traubenkraut

Fraxinus Carpinus

Ambrosie (I familie med bynke) Ask Avnbøg

Ash Hornbeam

Esche Weißbuche, Hainbuche

Betula Artemisia Fagus Quercus Alnus Ulmus Juniperus Pinaceae Poaceae Artemisia vulgaris

Birk Bynke - generelt Bøg Eg El Elm Ene, cypres og taks Fyr og gran Græsfamilien Gråbynke – specifikt

Birch Sagebrush Beech Oak Alder Elm Cypress Pine, fir, spruce Grasses Mugwort

Frêne Charme commun d’Europe Bouleau Armoise Hêtre Chêne Aulne Orme Cypréss Pin, sapin Graminées L’armoise commune

Corylus Castanea Urtica Olea Salix Platanus Populus Rumex Plantago

Hassel Kastanie Nælde Oliven Pil Platan Poppel Skræppe Vejbred

Hazel Chestnut Nettle Olive Sallow Plane Poplar Dock Plantain

Noisetier Châtaignier Ortie Olivier Saule Platane Peuplier Oseille Plantain

32 AstmaAllergi Bladet 3/2004

Birke Beifuß Buche Eiche Erle/elne Ulme Zypresse Kiefer, Fichte/Tanne Gräser Gemeine Beifuß eller beifuß Hasel Kastanie Nessel Olive, Ölbaum Weide Platane Pappel Ampfer Sitzwegerich


Dansk

Engelsk

Dansk

Fransk

Dansk

Spansk

Mælk Letmælk Sødmælk Skummetmælk Kærnemælk Fløde Piskefløde Creme Fraiche Smør Ost Tykmælk Kvark Drikkeyoghurt Valle Casein a- Lactalbumin Mel Gluten Hvedemel Æg Fisk Skaldyr Nødder

Milk Low-fat-milk Whole milk Skim-milk Buttermilk Cream Whipping Creme Sour creme Butter Cheese Cultured milk Quarg Yoghurt milk Whey Casein Lactoalbumin Flour Gluten Wheat flour Eggs Fish Shellfish Nut

Mælk Letmælk Sødmælk Skummetmælk Kærnemælk Fløde Piskefløde Creme Fraiche Smør Ost Tykmælk Kvark Drikkeyoghurt Casein a- Lactalbumin Mel Gluten Hvedemel Æg Fisk Skaldyr Nødder

Lait Lait maigre Lait Lait écremé Babeurre Creme Creme Fauettée Creme acide Beurre Fromage Lait caille Caillebotte Lait d´yaourt Caseine Lactoalbumine Farine Gluten Farine de blé Oeufs Poisson Coquillage Noix

Mælk Letmælk Sødmælk Skummetmælk Kærnemælk Fløde Piskefløde Creme Fraiche Smør Ost Tykmælk Kvark Valle Ostløbe Casein a- Lactalbumin Mel Gluten Hvedemel Æg Rejer

Leche Leche semidescremada Leche Entera/integral/natural Leche desnatada/descremada Mazada/suero de la leche Nata Nata liquida Nata agria Mantequilla Queso Leche cuajada Requesón Suero (de queso) Cuaja, i flydende – c. liquide Casseina Lactoalbumina Larina Gluten Larina de frigo Huevo Camarones

Dansk

Norsk

Dansk

Svensk

Dansk

Tysk

Mælk Letmælk Sødmælk Skummetmælk Kærnemælk Fløde Piskefløde Creme Fraiche Smør Ost Tykmælk Kvark Drikkeyoghurt Valle Casein a- Lactalbumin Mel Gluten Æg Fisk Skaldyr Nødder

Melk Letmelk Helmelk Skummetmelk Kjernemelk Fløte Kremfløte Rømme Smør Ost Kulturmelk Kvark Yoghurtmelk Myse Kasein Laktalbumin Mel Gluten Egg Fisk Skalldyr Nøtter

Mælk Letmælk Sødmælk Skummetmælk Kærnemælk Fløde Piskefløde Creme Fraiche Smør Ost Tykmælk Kvark Drikkeyoghurt Valle Casein a- Lactalbumin Mel Gluten Hvedemel Æg Nødder

Mjölk Lätt Mjölk Vanlig mjölk Skummjölk Karnmjölk Grädde Vispgrädde Gräddfil Smör Ost Filmjölk Kvarg Yoghurtmjölk Vassla Kasein Laktalbumin Mjöl Gluten Vetemjöl Ägg Nöt

Mælk Letmælk Sødmælk Skummetmælk Kærnemælk Fløde Piskefløde Creme fraiche Smør Ost Tykmælk Drikkeyoghurt Valle Casein (Alfa-) lactalbumin Mel Gluten Hvedemel Æg Nødder Frugt Grøntsager Fisk Skaldyr

Milch Fettarme Milch Vollmilch Magermilch Buttermilch Sahne Schlagsahne Sauerrahm Butter Käse Dickmilch Yoghurtmilch Morke Casein Laktalbumin Mehl Gluten Weizenmehl Ei/eier Nuss Obst Gemüse Fisch Schalentier

Dansk

Tyrkisk

Dansk

Italiensk

Mælk Letmælk Sødmælk Skummetmælk Kærnemælk Fløde Piskefløde Creme Fraiche Smør Ost Tykmælk Valle Ostløbe Mælkebestanddele Mel Hvedemel Æg Fisk Skaldyr Nødder

Süt Yavansüt Yaglisüt Yaglizsüt Ayran Kaymak Krema Kaymak Irafak Cins Kaymak Yag Peynir Kesdirme cesidi Kesilmis sútún suyu Peynir mayasi Peynir cesitleri Un Bugdayunu Yumurta Balik Kabuklu deniz Findik/Fisdik

Mælk Sødmælk Skummetmælk Fløde Piskefløde Smør Ost Skimmelost Flødeost Tykmælk Drikkeyoghurt Valle Osteløbe Mel Gluten Æg Fisk Skaldyr Rejer Nødder

Latte Latte intero Latte scremato Fior di latte Panna el. Montata Burro Formaggio Muffa el. Funga (mug) Bricco per la panna Latte coagulato Bere (drikke) Siero (del latte), siero di formaggio Presame, caglio Farina Glutine Uovo Pesce Crostaceo, testaceo Gamberetto Noce

3/2004 AstmaAllergi Bladet 33


Videncenter for Allergi informerer:

Eksemskoler Undervisning af forældre til børn med atopisk eksem – også kaldet børneeksem Af overlæge Tove Agner, Gentofte Amtssygehus Atopisk eksem er en sygdom, der rammer små børn og er dermed indirekte en stressfaktor for hele familien. Sygdom‑ men er kronisk og behandlingen kompliceret, fordi det - ud over den medicinske behandling med cremer og tabletter – ofte også kræver en betydelig ændring af familiens livsstil for at bringe sygdommen i ro. Et godt samarbejde og tillids‑ forhold mellem forældrene til børn med atopisk eksem og behandlerteamet er nødvendigt, for at behandlingen bliver 2852_M_MAN_DanskAnnonce2 gennemført tilfredsstillende.12/02/04 7:21 Side 1

Ny information om allergi

Hent brochuren på www.kelloggs.dk eller få den tilsendt gratis ved bestilling hos GCI Mannov på telefon 70 26 38 38 eller pr. e-mail js@mannov.dk

34 AstmaAllergi Bladet 3/2004

Stort behov for information For at øge forståelsen for sygdommen og handlekompeten‑ cen hos forældrene, har der gennem de sidste ti år mange steder været særlige undervisningstilbud til forældre til børn med atopisk eksem. Det kan dreje sig om eksemskoler med undervisning og rådgivning i grupper, eller om sygepleje‑ konsultationer med særlig vægt på praktiske råd vedrørende sygdommen. At der er et behov for sådanne undervisningstilbud fremgår af en engelsk undersøgelse, hvor 38% af forældre til børn, som havde været behandlet med henholdsvis en meget mild og en meget stærk hormoncreme, ikke kunne fortælle, hvil‑ ken creme der var den milde, og hvilken der var den stærke. Godt patient-lægeforhold vigtigt En japansk undersøgelse viser, at både et godt læge-patient‑ forhold samt sygdommens sværhedsgrad er afgørende for, om en lægeordineret behandling bliver gennemført. Jo mere syg man er, jo mere tendens har man til at følge behandlingen. Et godt forhold mellem patient og behandler kan netop opbygges gennem et undervisningsprogram tilrettelagt individuelt eller i grupper. En ny undersøgelse har vist, at gruppevis undervisning af mennesker med eksem påvirker såvel behandlingsvaner som evnen til selv at handle overfor sygdommen i en positiv retning. Om der også er en positiv effekt på livskvaliteten for patien‑ ten, er ikke helt afklaret, men en tendens til øget livskvalitet for familien er påvist i en ny videnskabelig undersøgelse. Eksemskole i Gentofte Ligesom på de øvrige hudafdelinger i landet har vi også på Gentofte Amtssygehus hudafdeling siden 1996 haft et undervisningstilbud til forældre til børn med atopisk eksem. Undervisningen omfatter dels en almindelig lægekonsul‑ tation efterfulgt af en samtale med en sygeplejerske med vejledning i hudpleje. Samtidig bliver der udleveret skriftligt informationsmateriale om sygdommen, en video kan lånes med hjem, og forældrene bliver inviteret til at deltage i en eksemskoleaften. På eksemskoleaftenen er der ca. 3 timers undervisning i sygdommens forløb, komplikationer, behand‑ ling og forebyggelse. Der er tid til at besvare spørgsmål, og forældrene kan indbyrdes komme i dialog. Patienter, der er henvist til Gentofte hudafdeling, kan deltage i eksemskolen. Det er behandlerteamets opfattelse, at der gennem dette undervisningsprogram opbygges et godt forhold mellem forældre og behandlerteam. Forældrene opnår større viden om sygdommen og større tryghed i behandlingen.


EksemforÌldre efterlyser mere viden Hvert 5. barn lider af børneeksem, men forÌldrene savner information Af Joan Grønning De klør og kradser sig hver dag – hvert femte barn mellem 2 og 7 ür. De lider af børneeksem, der ikke kun generer barnet, men püvirker livskvaliteten hos hele familien. Det viser en ny Gallup-undersøgelse blandt 253 mødre til børn med eksem. SteroidskrÌk Undersøgelsen viser, at de fleste mødre kender til tradi‑ tionelle behandlinger som fugtighedscreme og steroider. Men alligevel svarer hver tredje mor, at hun ikke ønsker at anvende steroidcremer, fordi hun er bange for bivirkninger. Og da nÌsten ingen kender til andre behandlinger end fx røde bade eller nye behandlingsformer bliver mange børn ikke behandlet eller ikke behandlet korrekt. I stedet anven‑ der op mod hver fjerde mor naturprÌparater til sit barn, som ikke er godkendt til behandling af børneeksem, og som müske kan fremprovokere allergi, hvis de indeholder planteekstrakter. I dag regner eksperter med, at ca. 20% har børneeksem, mens det i 1960’erne kun var 3%. Børneeksem bliver ogsü kaldt atopisk eksem, dermatitis eller astmaeksem. ForÌldre savner information - Mødres frygt for steroider er i mange tilfÌlde ubegrundet. Men hvis mødrene ikke ønsker at anvende steroidbehand‑ ling eller har behov for lÌngerevarende behandling til fx udsatte steder som ansigtet, sü skal de i det mindste oplyses om, at der findes flere godkendte alternativer, siger over‑ lÌge, dr.med. Mette Deleuran. Resultatet fra undersøgelsen tyder pü, at det ikke sker i dag.

Ogsü i Astma-Allergi Forbundet er man kede af, at der stadig er en udbredt steroidskrÌk blandt mødre til eksembørn: - Der er kun meget fü, der reelt für tynd hud af steroid­ behandling. Derfor er frygten hos de fleste ubegrundet, hvis de følger lÌgens anvisning. Men steroid virker ikke optimalt pü alle og derfor bør alle fü oplyst om forskellige alternati‑ ver – ogsü cremer uden steroid, siger souschef Anne Holm Hansen, Astma-Allergi Forbundet. Livskvalitet og oplysning Et andet resultat af undersøgelsen er - ikke uventet - at jo svÌrere eksemet er, jo mere er hele familiens livskvalitet püvirket negativt. Over halvdelen af børnefamilierne für deres søvn forstyrret i større eller mindre grad pga. eksemet. IsÌr børn med moderat eller svÌr eksem er püvirket af eksemudbruddene – fx klager 63% over svien og kløe mindst Ên gang om dagen, mens godt hvert femte barn (18%) har store problemer med at sove. 45% oplever ogsü hudinfektion som et problem. - Der er helt klart behov for mere oplysning af büde forÌl‑ dre og behandlere. Hvis børnenes eksem bliver ­forebygget i det daglige og behandlet rigtigt, vil büde børnene og forÌldrene fü en bedre hverdag. Derfor er det glÌdeligt at se, at undersøgelsen ogsü viser, at mødrene gerne vil have mere information, siger Anne Holm Hansen, Astma-Allergi Forbundet. $VWPD$OOHUJL%ODGHWLQGG

3/2004 AstmaAllergi Bladet 35


brevkassen

Send dine spørgsmål til AstmaAllergi Bladet Universitetsparken 4 · 4000 Roskilde blad@astma-allergi.dk

Medlemmer kan skrive til AstmaAllergi Bladets brev­kasse med spørgsmål relateret til overfølsomhedssygdomme. Akutte spørgsmål bør dog altid stiles til egen læge, da der går 2-4 måneder før udvalgte svar kommer i brev­kassen. Kun offentliggjorte spørgsmål får svar fra ekspertpanelet.

Hvede og andre kornsorter Vi er forældre til en dreng på knap 7 år, som viser sig at have allergi overfor hvede, hvedeproteiner, æggehvider, komælk samt jordnødder og vil på denne måde høre om følgende: • Når man er allergisk overfor hvede, er det så alle kornsorter man ikke kan tåle? Venlig hilsen Annelise Jeppesen Til Annelise Jeppesen Din søn har fået konstateret allergi over for flere fødevarer i en alder af knap 7 år. Det er usædvanligt at have ny fødevareallergi i den alder. En sikker diagnose kan lægen kun stille ved at sammenholde sygehistorie, diætperiode og en provokation. Under diæten skal man undgå de mis‑ tænkte fødevarer. Ved provokationen skal man igen spise dem. Ved fødevareallergi vil symptomerne forsvinde eller blive mindre under diæten og vende tilbage, når man bliver provokeret – altså spiser føde­ varerne, man ikke kan tåle. En blodprøve eller priktest er fx ikke nok til at stille en endelig diagnose på fødevareallergi. Hvis jeres søn kun har fået dette, bør I tale med jeres læge om diagnosen. Har din søn været gennem den fulde undersøgelse og har fået konstate‑ ret allergi over for hvede, burde han kunne tåle andre kornsorter.

John Heinig Lunge– og voksenlæge

Arne Høst Børnelæge

36 AstmaAllergi Bladet 3/2004

Hvede bliver brugt som ingrediens i mange produkter, og derfor er det afgørende, at I læser varedeklarationer. Og det hver gang i handler, da pro‑ ducenterne kan ændre i sammensæt­ ningen af varen fra gang til gang. Hvede kan optræde under andre navne på varedeklarationen. Står der »mel« på varedeklarationen, skal der stå, hvilken kornsort melet kommer fra – typisk vil der altså stå hvedemel. Står der »modificeret stivelse« eller »stivelse«, skal det fremgå, hvis stivel‑ sen kommer fra hvede. »Rasp« er en samlebetegnelse og kan være fx soja-, majs- eller hvederasp. Der er ikke krav om, at der skal stå, hvad raspen er lavet af.

Her er nævnt nogle få: Morgenmadsprodukter Mange morgenmadsprodukter indehol‑ der hvede eller havre. Pålæg Nogle pålægsvarer indeholder hvede. Pasta Pasta er normalt lavet af hvede, men der findes også pasta uden – nemlig lavet af ris-, majs- eller boghvedemel. Middagsretter Farsretter, pølser, panerede retter og fær­dige middagsretter kan indeholde hvede. Frosne kartoffelprodukter og chips kan indeholde hvede. Brødcroutoner, som bruges oven på salater, indeholder typisk hvede.

På varedeklarationen kan hvede gemme sig under: Bulgur, Durummel, Couscous, Emmer, Fuldkornshvedemel, Gluten, Grahams­ mel, Hvedekerner, Hvedekim, Hvede­ ­klid, Hvedemel, Hvedeprotein, Hvede­ stivelse, Malt, Mannagryn, Mel, Mo­di­ficeret stivelse, Nudler, Pasta, Rasp, Semolina/semulje, Sigtemel, Spaghetti, Spelt, Stivelse, Urhvede, Vegetabilsk protein.

Kager, slik, chokolade og snacks Kager og kiks indeholder næsten altid hvedemel. Der kan være hvedemel i lakrids, vin‑ gummi og karameller. Også chokolade kan indeholde kornprodukter, fx hvis der indgår kiks i chokoladen. En del snacks indeholder hvede.

På hjemmesiden www.foedevareallergi.dk, som er et samarbejde mellem AstmaAllergi Forbundet, Sundhedsstyrelsen og Fødevaredirektoratet, kan du læse mere om de fødevarer, I skal passe på.

Det kan være svært at bage uden hvede, fordi hveden gør bagværket luftigt. Derfor er det nødvendigt at vænne sig til, at brødet bliver ander‑ ledes både i udseende og smag end

Finn Schultz Larsen Hudlæge

Brød Mange rugbrød indeholder hvede.

David Sherson Arbejds- og miljømediciner

Anne Frøsig Biolog og leder af ­pollentællingerne i Danmark


brevkassen Eg og bøg kan give høfeber i maj normalt, når man bager med andre kornsorter. Jyttemel er en melblanding af bl.a. ris, boghvede, majs og kartoffelstivelse. Melet indeholder ikke hvede, rug, byg eller havre og kan bruges til bagning og madlavning. Du kan også prøve at erstatte hvede‑ melet med andre meltyper: Rismel: 1 dl hvedemel erstattes af 7/8 dl rismel. Kartoffelstivelse: 1 dl hvedemel erstattes af 5/8 dl kartoffelstivelse. Sojamel og kartoffelstivelse: 1 dl hvedemel erstattes af 1 dl sojamel og 1/2 dl kartoffelstivelse. Majsmel: 1 dl hvedemel erstattes af 1 dl majsmel. Ved at supplere med loppefrøskaller (psyllium) bliver brødet mere saftigt og hæver bedre. På hjemmesiden www.foedevareallergi.dk kan I også læse mere om symptomer og diagnose på fødevareallergi. Ligesom der findes oplysninger og hjælp at hente ved allergi over for æg, mælk og jordnødder.

Med venlig hilsen Betina Hjorth

Kære Brevkasse Jeg har birkepollenallergi, men sidste år fortsatte jeg med at have symptomer efter at birkepollensæsonen var ovre.

pollen fra den udbredte eg, der er ud­peget som årsag til de høfebersymp‑ tomer, som nogle oplever, når sæsonen for birk er slut og græs knap startet op.

Jeg troede så, at jeg også have græs­ allergi, men nu er jeg blevet i tvivl, fordi mine symptomer forsvinder inden græssæsonen rigtigt er startet. Jeg har altså ikke symptomer i hele græssæsonen – kun et par uger efter, at birkepollen­ sæsonen er slut.

Men der kan også være andre årsager til dine symptomer, så jeg vil råde dig til at få en snak med din læge. Lægen kan vurdere, om en allergitest er nød‑ vendig og beslutte, hvilken behandling der afhjælper dine symptomer. Anne Frøsig

• Kan brevkassen give en forklaring på det? Venlig hilsen Søs Kære Søs Birkepollenallergi er den mest almin‑ delige form for pollenallergi. Men når du reagerer på birkepollen, er du mere tilbøjelig til også at reagere på andre typer træpollen, fordi allergenerne i træpollen generelt ligner hinanden. En mulighed er, at du reagerer på pollen fra bøg eller eg, da de træer har flest pollen i maj måned. Sæsonen for ege- og bøgepollen ligger altså midt i mellem sæsonen for birk og græs. Og det forklarer, at du ople‑ ver symptomer selv efter birkesæsonen er afsluttet. Allergi over for eg og bøg alene er ikke så almindelig. Det er specielt

Ulla Rung Weeke Psykolog og kropsterapeut

Håkun Djurhuus Advokat, miljø-, indeklima- og forsikringsret

Peter A. Nielsen Indeklimaekspert

Jannie Dyring Jurist, social- og forvaltningsret

Betina Hjorth Ernærings- og husholdningsøkonom

3/2004 AstmaAllergi Bladet 37


BladButikken

Kun for medlemmer af Astma-Allergi Forbundet

Spar op til 20% På lækre håndklæder og badekåber fra Green Cotton Som medlem af Astma-Allergi Forbundet sparer du lige nu 12,5-20% på produkterne fra Green Cotton, der er fremstillet i kraftig naturfarvet 100% bomuld 55g/m2. Der tillægges kr. 40,00 pr. ordre i forsendelsesgebyr. Du kan bestille og betale for din ordre i butikken på www.astmaallergi.dk, eller du kan indsende bestillingslisten på næste side vedlagt en check på beløbet. Tilbuddet gælder i maj og juni 2004 Normalpris pr. stk.

Medlemspris pr. stk.

398,-

319,00

100 x 150 cm

159,-

139,00

Badehåndklæde:

70 x 100 cm

119,-

139,00

Håndklæde:

50 x 100 cm

69,-

59,00

Morgenkåbe: Badelagen:

medlemstilbud Astma-Allergihåndbogen - med 35% rabat Spar 35% og turen til boghandleren, og få den nye bog sendt direkte hjem til dig selv Læge Jørgen Lund har skrevet den nyeste og mest omfattende bog om overfølsomhed – ”Astma- og Allergihåndbogen” – på 288 sider. Normalpris: 299 kr.

Medlemspris: 194 kr. pr. bog + forsendelsesomkostninger.

Medlemmer betaler i alt 234 kr. (Ikke-medlemmer: 339 kr. ) Bestil bogen på side 41, på 43 43 59 11 eller på www.astma-allergi.dk - under Butik – og oplys navn, adresse og medlemsnummer.

38 AstmaAllergi Bladet 3/2004

S/M/L/XL


Er du overfølsom? - bliv medlem af Astma-Allergi Forbundet

Et medlemskab i Astma-Allergi Forbundet koster 160 kr om året og giver dig: • 6 numre af AstmaAllergi Bladet med den nyeste information om behandlingsmetoder, forbrugerinformation, forskning og praktiske råd m.v. • Mulighed for at søge om økonomisk hjælp via vore fonde til rejser, rekreation og ferie • Tilbud om møder og foredrag

Bestilling

• Diverse medlemstilbud og rabatter

Foldere Antal Nr. 11003 11005 11006 11013 11017 11025 11037 20300

Adm. gebyr 1⁄2 pris for medlemmer! Titel Astma-Allergi Forbundet – med i din hverdag 0,00 Beskyt dine hænder - Beskyt dine luftveje (til frisører) Sund fornuft 0,00 Træ ånder – du ånder med 4,00 Ren besked om nikkelallergi 4,00 Idræt og astma 0,00 Dagens pollental og pollenvarsling 4,00 Pollenkalender 4,00

Pjecer Antal Nr. 10008 10012 10014 10015 10023 10024 10027 10028 10029 10030 10032 10033 10034 10035 10036 10038 10044 10047

Adm. gebyr Titel 1⁄2 pris for medlemmer! Det gode indeklima 16,00 Allergi og forebyggelse 16,00 Astma og forebyggelse 16,00 Børneeksem/atopisk eksem hos børn og voksne 16,00 Kender du en? - om overfølsomhed i skolen 0,00 Kender du en? - Lærer-/pædagogvejledning 0,00 Lokalsteroid til børn med astma 16,00 Kort og godt om tabletter 16,00 Overfølsomhed over for mad – om diæter 0,00 Mælkeallergi, børn og mad 16,00 Nikkelallergi og mad 16,00 Allergi over for korn, jordnødder, nødder og soja 16,00 Allergi over for mælk, æg, fisk og skaldyr 16,00 Pollenallergi og mad 16,00 Høfeber 16,00 Klør dine øjne – høfeber i øjnene 16,00 Allergiøkonomi 16,00 Dit job, Dit valg, Dine muligheder – Erhvervsvalgpjece 16,00

Bøger Antal Nr. 30082 30205 30206

Der tillægges forsendelsesgebyr på 20 kr. pr. ordre Titel Pris Allergiske Lidelser - af Anders Munck m.fl. 70,00 Astma hos skolebørn - af børnelæge Hans Bisgaard 60,00 Astma hos voksne - af læge Jørgen Lund 60,00

Videofilm

Der tillægges forsendelsesgebyr på 20 kr. pr. ordre Antal Nr. Titel Pris 40069 Astra om astma hos småbørn 0,00

Bestilling, betaling og levering Udfyld skema og send det med en check til Astma-Allergi Forbundet, Universitetsparken 4, 4000 Roskilde. Eller bestil og betal på www.astma-allergi.dk (butik). Online-betalinger via hjemmesiden bliver registreret samme dag, de bliver afgivet. Modtager vi ikke betaling sammen med ordren, sender vi girokort til betaling.

GRATIS FOLDER: “Astma-Allergi Forbundet – med i din hverdag”

Videofilm Antal Nr. 40061 40062 40063 40064 40065 40068 40070 40071 40073 40074 40075

Udlejes 1 måned Titel Hvad er børneeksem Hvordan behandles børneeksem Børneeksem, psykiske belastninger i familien Hvad er børneeksem + Hvordan behandles børneeksem + Børneeksem – psykiske belastninger i familien Pas godt på dine hænder (håndeksem) Astma er også en skjult sygdom Astra om astma Astra om astma - behandlingsplan Det er dit liv og din Astma Atopisk eksem (en vejledning til forældre) Så er det din tur Mikkel (Mikkel fortæller om eksem)

Andet Antal Nr. 25009 30600 30601 30602

Titel Nøglering med kundevognsmønt m. logo Medicinhåndbogen, bog Medicinhåndbogen, CD Medicinhåndbogen, bog + CD

Pris 45,00 45,00 45,00

45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

Pris 20,00 99,00 69,00 139,00

+ 20 kr. forsendelsesgebyr pr. ordre Antal Nr. Titel Pris 25004 Asbjørn-bamse 35,00 25041 Kunstplakat, ikke signeret 39,00 25041 Kunstplakat, signeret 79,00 35001 CD-Rom om indeklima 49,95

+ 40 kr. forsendelsesgebyr pr. ordre Antal Nr. Titel Pris 25014 Badekåbe, natur (small) 319,00 25015 Badekåbe, natur (medium) 319,00 25016 Badekåbe, natur (large) 319,00 25017 Badekåbe, natur (X-large) 319,00 25019 Badelagen, natur (100x150) 139,00 25021 Badehåndklæde, natur (70x140) 99,00 25023 Håndklæde, natur (50x100) 59,00 30603 Astma-Allergihåndbogen 194,00

NB: Der kan gå op til fem hverdage, før vi kan registrere din betaling, hvis du betaler via homebanking, bank eller giro. Varerne bliver sendt senest første hverdag efter, vi har modtaget din betaling. Ekspeditionsgebyr Bestiller du flere varer på en gang, betaler du kun ekspeditionsgebyr én gang pr. ordre, og det vil være det højeste gebyr, der bliver tillagt.

Jeg ønsker at blive medlem af Astma-Allergi Forbundet og bliver samtidig knyttet til nærmeste lokalforening, der holder mig orienteret om lokale tilbud og møder. Jeg er medlem nr.: (Se bag på bladet)

Send skema og kupon i en kuvert til:

Navn:

Astma-Allergi Forbundet

Adresse: Postnr.:

By:

Universitetsparken 4 4000 Roskilde

3/2004 AstmaAllergi Bladet 39


køkkenhjørnet Har du et godt tip eller gode opskrifter, andre kan have glæde af, – så skriv til os på AstmaAllergi Bladet, Universitetsparken 4, 4000 Roskilde. blad@astma-allergi.dk

Forår uden æg

Køkkenhjørnet har fået spørgsmål om opskrifter uden æg og nødder Hele eller hakkede nødder kan du så godt som altid udelade fra opskrifterne uden problemer. Undtagelsen er, når en opskrift indeholder nøddemel. Som erstatning for hele eller hakkede nødder kan du tilsætte mange forskellige ting for at få et spændende og anderledes produkt.

nogle, som ikke tåler lige netop de meltyper, jeg bruger. Men du er velkommen til at kontakte mig for at få nærmere ideer til en sådan grundopskrift. Skriv til mig på blad@astma-allergi.dk eller AstmaAllergi Bladet, Universitetsparken 4, 4000 Roskilde.

I stedet for nødder i kager og desserter kan jeg foreslå følgende - hvis du tåler det: • Rosiner af enhver slags. • Chokolade. • Frugtstykker, friske som konserverede. Der er mange forskellige slags konserverede. • Ren vanille (giver bedre smag end vanillesukker). • Krydderier som safran, kanel, ingefær, allehånde. Lav evt. dit helt eget krydderi til kager og desserter. • Kastaniemos eller hele eller hakkede kastanier.

Uden æg Der er flere måder at erstatte æg på. Nogle bruger hørfrøslim, loppefrøslim, kogt eller frisk frugtmos. Man kan også anvende mosede kogte kartofler, revne gulerødder eller squash. Jeg har bedst erfaring med frisk frugt, som jeg moser eller river. Da æg er mere end binde­ middel, skal du også tilsætte en anelse mere fedtstof samt lidt mere bagepulver, når du bruger ægerstatninger. En anden idé er at tilsætte dejen kokosmælk som væde. Ægfrie kager har det med at smuldre, derfor skal kagerne aldrig være særligt høje - det kan dejen ikke bære. Det samme gælder for alternativt mel og gær. Bag også her kun lave boller og brød.

Det er en god idé, hvis du har ’din egen grundopskrift’ med de meltyper, som netop du tåler. Det vil være nemt for mig her at bringe en, men der vil altid være

Hørfrøskum/hørfrøslim 50 g hørfrø 5 dl vand Hørfrøene koges med vandet i ca. 5 min. under jævnlig omrøring. Pas på, det koger let over. Den slimede masse presses gennem en fintmasket sigte. Der skal skrabes grundigt i frøene med en ske for at få slimet igennem. Herefter piskes det godt igennem med en gaffel og stilles køligt. Kan holde sig 4-5 dage i køleskab. 3-4 spsk. ­svarer omtrent til ét æg

Rismasse 2 strøgne spsk. grødris ½ l vand Ris og vand koges i ca. 1 time. Pureres gennem en sigte og piskes sammen. Ca. 40 g svarer til ét æg. Denne er nok bedst til fars og lignende. Men prøv dig frem.

Aprestagum – johannesbrødkernemel Et hvidt pulver med en kraftig stivelseseffekt. Kan købes på apoteket og i helsekostbutikker. 1 spsk. i brøddejen bevirker, at det stiver dejen lidt af. Kan også bruges til at jævne middagsretter.

HUSK! - pulveriserede psylliumfrøskaller Ved at tilsætte disse frøskaller holder brødet bedre på væden, således at risikoen for at brødet smuldrer formindskes.

Kokosmakroner - uden æg, mælk og hvede

Mayonnaise - uden æg, mælk og hvede

100 g kokosmel 100 g sukker 20 g rismel 50 g hørfrøskum

150 g kogte melede kartofler 6 spsk. olivenolie 5 spsk. vand 1 tsk. salt ½ tsk. sukker 1 tsk. citronsaft

Dejen røres sammen med en ske. Den rulles ud i små kugler eller sættes i små toppe med en ske på en bageplade. Kagerne bages ved 180 grader på mellemste ribbe i ca. 15 min. til de har fået en gylden farve. Opskriften er også uden gluten.

40 AstmaAllergi Bladet 3/2004

3 x Æg-erstatninger:

De kogte kartofler moses gennem en fintmasket sigte, men de endnu er lune. Kartoffelmosen blendes med olivenolie, vand, salt, sukker og citronsaft. Der kan evt. tilsættes sennep eller karry efter smag. Kan holde et par dage i køleskab.


Ægfrie kager har det med at smuldre, derfor skal de aldrig være særligt høje det kan dejen ikke bære.

Læseropskrifter Per Andersen har sendt bladet et par gode æggefrie opskrifter, som jeg her bringer to af:

Chokoladekage - uden æg - evt. uden mælk Mandelkage - uden æg og mælk

Kammerjunkere - uden æg og mælk

100 g mælkefri margarine 80 g sukker 100 g rå revet æble ½ dl juice 100 g mandelmel 50 g hvedemel 2 tsk. bagepulver mandelflager til formen

200 g mælkefri margarine 400 g hvedemel 100 g sukker 2 tsk. bagepulver Kornene af en stang vanille Vand

Margarine, sukker og det revne æble røres sammen. Herefter tilsættes de øvrige ingredienser. Vær opmærksom på, at kagen kommer hurtigt i ovnen efter bagepulveret er tilsat. En lille springform på ca. 15 cm i diameter smøres godt, hvorefter mandelflagerne køres rundt i formen, således at flagerne kommer både i bunden og langs siderne. Bages ved 200 grader i 20 min. Køles let af hvorefter den kommes over på et fad. Nu skulle kagen gerne være flot gylden. Serveres kold. Den falder en smule sammen. Kan serveres med frisk eller henkogt frugt, eller havreflødecremen fra Oatly (se sidste nummer).

Bagpulveret tilsættes melet, hvor­efter margarinen smuldres i. Sukker og vanillekorn tilsættes. Dejen samles hurtigt med vand. Dejen rulles til ­fingertykke lange pølser, som sættes på bageplade. Bages ved 200 grader i 20 min. Herefter tages de ud af ovnen, skæres forsigtigt med en skarp kniv i mindre stykker ca. 3 cm. Kommes ­herefter i ovnen igen ved 125 grader for at tørre ca. ½-1 time. Opbevares i dåse.

1 moden avocado 2 tsk. citronsaft 1 tsk. salt 1 fed presset hvidløg Alle ingredienser blendes sammen. Da størrelserne på avocadoer kan ­variere, må der tilsættes større eller mindre mængder af hvidløg. Dip’en kan bruges til chips, fondue, mayonnaise eller sovs m.m.

Alle ingredienser blandes godt sammen og hældes i en smurt bradepande. Bages ved 200 grader i ca. 20 min. Jeg foreslår, at den glaseres med florsukker. Skulle kagen også gøres mælkefri, kunne man anvende orangejuice og mælkefri margarine, dette ville ikke gøre den dårligere, men anderledes. Kunne også bruges som grundopskrift, som indsenderen også gør opmærksom på. I stedet for chokolade kunne tilsættes julekrydderier, rosiner og mandler.

Pandekager – uden æg - evt. uden mælk 2 dl mel 4 dl mælk (evt. sojamælk) ½ tsk. salt 30 g fedtstof 3 tsk. sukker 1 tsk. vanille 1 tsk. bagepulver

Hannas æbledessert - uden æg, mælk og hvede 500 g æbler 25 g rørsukker 2 tsk. kanel 75 g rosiner

Avocado-dip - uden æg, mælk og hvede

500 g sukker 600 g mel 6 spsk. chokolade 7½ dl kærnemælk 3 tsk. natron 175 smeltet margarine

Dej: 100 g havregryn 75 g mælkefri margarine 30 g rørsukker

Ingredienserne blandes godt sammen, og dejen bages på en pande med en smule fedtstof. Pandekagerne minder lidt om amerikanske pandekager.

Tak for de tilsendte opskrifter! Skulle der være læsere, som ligger inde med flere hører vi gerne fra jer.

Kernehuset fjernes og æblerne skrælles, skæres i både og lægges i ildfast fad. Rørsukker, kanel og rosiner drysses over æblerne. Dejen smuldres sammen og lægges over æblerne. Drys med lidt sukker henover. Bages ved 180 grader i ca. 40 min. alt efter æblesorterne. Kan evt. dækkes med bagepapir under bagningen, hvis den bliver for mørk. Serveres lun - evt. med havreflødecreme til. 3/2004 AstmaAllergi Bladet 41


medlemstilbud

Rabat på babytøj 15% rabat på smart og børnevenligt tøj for de 0-2 årige fra MESIGN KIDS Tøjet har EU’s miljømærke Blomsten, fordi produktet belaster sundhed og miljø mindst muligt. Der er lagt vægt på funktionelt design i holdbare metervarer med få interessante detaljer, så tøjet kan bruges i mange forskellige sammenhænge. Bestilling og betaling Udfyld og send kuponen med check på beløbet til Astma-Allergi Forbundet, Universitetsparken 4, 4000 Roskilde. Eller bestil og betal for varerne på www.astmaallergi.dk - online-betalinger bliver registreret samme dag, som de afgives. Modtager vi ikke betaling sammen med ordren, sender vi girokort til brug ved ­betaling. NB: der kan gå op til 5 hverdage dage, før vi kan registrere din betaling, hvis du betaler via bank eller Giro. Varerne fremsendes senest første hverdag efter, vi har modtaget din betaling.

Body

Medlemspris 76 kr. (Ikke-medlemmer 89 kr.)

(Skriv antal for hver størrelse)

9 mdr. 12 mdr. 18 mdr. 24 mdr. Lyserød Lyseblå Hvid Nattøj/sparkedragt u. fod Medlemspris 169 kr. (Ikke-medlemmer 199 kr.)

Pris i alt

(Skriv antal for hver størrelse)

9 mdr. 12 mdr. 18 mdr. 24 mdr. Lyserød Lyseblå Hvid Hættebluse Medlemspris 144 kr. (Ikke-medlemmer 169 kr.)

Pris i alt

(Skriv antal for hver størrelse)

Lyserød strib m/flæse Lyseblå strib

9 mdr.

12 mdr.

18 mdr.

24 mdr.

Pris i alt

I alt - Pris DKK kr. Forsendelsesgebyr 20,00 kr. I alt inkl. forsendelse kr. Indbetaler:

Melemsnummer: (Se bag på bladet) Navn Adresse Post.nr + By Send skemaet til Astma-Allergi Forbundet, Universitetsparken 4, 4000 Roskilde.

42 AstmaAllergi Bladet 3/2004


nytfralokalforeningerne Astma-Allergiforeningen

Nordjylland

TA’ MED I AALBORG ZOOLOGISKE HAVE Torsdag d. 3. juni kl. 19.30 - efter normal lukketid Vi har lavet aftale med en guide i Zoologisk Have, om at vise os rundt og fortælle om dyrene. Der er max. 30 personer pr. guide, og vi har reserveret 2 guider – tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Arrangementet er kun for medlemmer og deres husstand og koster 30 kr. pr. næse - oplys venligst, såfremt I har årskort, da foreningen i så fald sparer penge. Jeres pris er stadig 30 kr., som dækker en del af vores udgifter til guide samt en øl/vand, som foreningen er vært ved, såfremt det kan lade sig gøre med ZOO. Send brev med oplysninger om deltagerantal børn og voksne, alder på børn samt en check på beløbet. Oplys ­desuden jeres medlemsnummer (står bag på Bladet) senest 15. maj 2004.

Astma-Allergiforeningen

Ringkøbing Amt ASTMA OG LIVSKVALITET Lørdag d. 24. april kl. 10.00–12.00 Hotel Eyde, Torvet 1, Herning Emne: Livskvalitet, tag del i dit barns og din egen astmaallergi. Den faglige ekspertise varetages af speciallæge Niels Hylde­ brand, Odense, der vil fortælle os om, hvordan man selv ved fore­byggelse kan styre sin astma-allergi, så det ikke er sygdom­men, der styrer os. Hyldebrand kan måske fortælle det på en an­den måde end din læge, da han jo er special‑ læge ud i astmaen. Mødet er for alle aldre. Så tag en tur hen på Eyde til en tår formiddagskaffe. Tilmelding senest den 22. april til Ester Løkke, tlf./svarer 9718 1965, bedst aften

Sendes til Bodil Møller, Jernbanegade 29, 9490 Pandrup

KØR-SELV TUR TIL FÅRUP SOMMERLAND Lørdag d. 7. august Der bliver igen i år ta’ selv buffet – grill mad af forskellig art med fri salatbar, flûtes, samt bagte kartofler og pommes frites. Er der fødevareallergi i jeres familie, der skal tages hensyn til, bedes dette anført på tilmeldingen. Fx mælkeallergi, samt hvor mange personer det drejer sig om – dette af hensyn til Fårup Sommerlands madlavning/bestilling. Oasen er reserveret fra kl. 13.30–15.00. Drikkevarer må ikke medbringes, men skal købes i Oasen. Prisen er 50 kr. pr. næse uanset alder og gælder kun for medlemmer og deres husstand. Skal bedsteforældre eller børnenes kammerater med, kan der købes ekstra billetter af 189 kr. for alle over 9 år. Ekstra børnebilletter koster 150 kr. Priserne er hvad Astma- og Allergiforeningen for Nordjylland betaler pr. person. Ovenstående bedes respekteret da vi ellers ser os nødsaget til at sætte prisen op for medlemmers deltagelse. I år vil der være max. deltagerantal på 350 personer – efter først-til-mølle-princippet. TILMELDING sker ved at sende en check på beløbet til Lis Dueholm, Engdraget 11, 9200 Aalborg SV, vedlagt en ­frankeret (5,50 kr.) og adresseret C5 kuvert. Oplys antal børn og voksne, alder på børn, samt medlemsnummer (står bag på bladet). Mærk kuverten ”Fårup”. Tilmelding senest 1. juni 2004.

Kære medlemmer Vi sender nyhedsfolder ud midt i april, men hold også øje med lokalforeningssiden, der vil vi løbende informere jer om, hvad vi laver. I tankerne har vi en bustur til Friland på Djursland (kendt fra TV). En halv dag med alternativ behandling, akupunktur og kost. Så hold øje med os, det kan blive spændende. P.b.v. Ester Løkke

Astma-Allergiforeningen

Århus Amt

BUSTUR TIL LEGOLAND Søndag den 22. august kl. 10.00 hvor bus kører fra Spanien 63, 8000 Århus C Vi vil gerne invitere vore medlemmer og deres børn til en hyggelig søndag i Legoland. Prisen er 100 kr. for voksne. Børn under 12 år deltager gratis. Dette omfatter bustur, kaffe med rundstykke samt entré til Legoland. Tilmelding senest onsdag den 18. august på. 86 13 50 11 eller aaf-aarhus@mail.dk P.b.v. Olav Kristensen

HUSK at sende alle de oplysninger vi beder om, da vi ellers ikke kan garantere deltagelse i årets tur. P.b.v. Karin Dahl Assing 3/2004 AstmaAllergi Bladet 43


nytfralokalforeningerne Astma-Allergiforeningen

Vejle Amt

NY BESTYRELSE: Der har været afholdt generalforsamling den 25. februar med et fremmøde, som kunne danne grundlag for valg af en fuldtallig, aktiv bestyrelse og to suppleanter. Den nye bestyrelse består af: Ulla Bennedbæk, Ninna Vistisen, Anne-Marie Madsen, Käthe Bjerre Jensen og Anker L. Warncke. Sidstnævnte er nyvalgt. BESØG PÅ ØKOLARIET I VEJLE Onsdag d. 16. maj kl. 19.00 Dæmningen 11, 7100 Vejle Det nyetablerede Økolarium i Vejle er et særdeles spæn‑ dende projekt, som ikke mindst er af interesse for vore medlemmer. Vi har derfor besluttet at arrangere en guidet tur gennem Økolariet. På turen, der forventes at vare ca. 1½ time, kan maksimalt deltage 20 personer. Deltagelse er gra‑ tis for foreningens medlemmer, og man vil blive placeret på deltagerlisten efter først-til-mølle-princippet. Da vi skal gå over både hav- og skovbund, skal man være nogenlunde til bens – og turen er ikke for gangbesværede. TILMELDING senest den 9. maj på 75 82 24 06. Hvis der er telefonsvarer på nummeret, bedes man oplyse sit telefonnummer, så vi kan give besked om evt. deltagelse.

Astma-Allergiforeningen

Odense og Omegn BEVÆGELSE FOR M/K MED KRONISK LUNGEBESVÆR Undervisning ved fysioterapeut Hold 1+2 Tirsdage 14.30-15.55 Hold 3+4 Onsdage 14.30-15.55 Hold 5+6 Torsdage 15.30-16.20 BEVÆGELSE I VARMTVANDSBASSIN Undervisning ved fysioterapeut Hold 1. Onsdage 20.00-20.45 Hold 2. Fredage 12.30-13.00 Hold 3. Fredage 13.00-13.30 Hold 4. Fredage 13.30-14.00 KOM I FORM Intervaltræning i løb – vejrtrækningsteknik Undervisning ved fysioterapeut Tirsdage 16.30-17.40 SANG- OG VEJRTRÆKNINGSTEKNIK 1 gang pr. uge. FAMILIESVØMNING – hver søndag Der oprettes 6 hold. Der arrangeres baby-svømning samt leg og plask for større børn.

P.b.v. Ulla Bennedbæk

Astma-Allergiforeningen

Ribe Amt

FAMILIE-GOLF Søndag d. 23. maj kl. 14.00 Blåvandshuk Golfklub, Søndertoften 29, 6857 Blåvand Familietur til Blåvandshuk Golfklub for børn over 8 år og voksne. Pris: Gratis for medlemmer - Ikke-medlemmer 100 kr. TILMELDING til formanden Laila Sønderup senest onsdag d. 5. maj på llkma@stofanet.dk P.b.v. Laila Sønderup

LEGESTUE - for børn 0-6 år Pusterummet - Der er nu 4 grupper: - Dagligt for 2-5-årige uden deres voksne. - Tirsdag og fredag, 2-3-årige uden deres voksne. - Mandag og onsdag, børn under 2 år ifølge en voksen. - Mandag kl. 13.00–15.15, Værksted for børn, 3-5 år. - Torsdag kl. 09.00–12.30, klub for børn, 3-5 år. P.b.v. Ine Møller Hansen

Astma-Allergiforeningen

Sydfyn

TORVEDAG I SVENDBORG Torsdag d. 5. august Vi har en stand på gammel torvedag i Svendborg og sam‑ tidig planlægger vi en tur til Legoland d. 17. september. Nærmere info i næste blad. P.b.v. Anne Lise Larsen

44 AstmaAllergi Bladet 3/2004


Astma-Allergiforeningen

Vestsjælland

Astma-Allergiforeningen

Færøerne

PRØV ET SPIL GOLF Lørdag den 15. maj kl. 10.00-11.00 Korsør Golfklub’s klubhus, Tårnborgparken, Korsør Vi får mulighed for at slå langt og for at putte. Det er både sjovt og svært. Velegnet for børn og legesyge voksne.

NY BESTYRELSE Den 6. marts 2004 var børnelæge Fróði Joensen gæst i foreningen, hvor han holdt foredrag om astma/allergi. Tilhørerne havde en masse spørgsmål, som blev klart og præcist besvaret.

KOMMENDE ARRANGEMENTER Vi satser på en bustur til Legoland en lørdag i september og en børneteaterforestilling inden jul. Mere herom i næste blad.

På generalforsamlingen d. 6. marts 2004 blev der valgt ny bestyrelse. På bestyrelsesmøde den 12. marts blev Evy Danielsen valgt til formand, Bozena Rasmussen til næst‑ formand og sekretær, Elisabeth Z. Jacobsen til kasserer. Suppleanter er Maria Jacobsen og Brita Duurhuus.

Efter generalforsamlingen den 9. marts 2004 består forenin‑ gens bestyrelse af: Lene Geertsen, Vagn H. Henriksen, Annie G. Jensen, Lisbeth Møller og Ole Skude med Hjørdis Andersen som suppleant.

P.b.v. Evy Danielsen

P.b.v. Ole Skude

Astma-Allergiforeningen

Nordvestsjælland TEMAAFTEN – ALLERGI OG LIVSKVALITET Tirsdag d. 20. april kl. 19.00-21.00 SID’s lokaler, Spånnebæk 10, 4300 Holbæk Denne aften arrangeres i samarbejde med medicinalfirmaet Alk-Abelló. Kom og hør om 7000 allergikeres erfaringer! Kom og hør om mulighederne for at forbedre din egen livskvalitet! Oplæg ved allergikonsulent Lisbeth Møller Christensen over emnet. Arrangementet er naturligvis røgfrit. Der bliver serveret sodavand/øl.

Sælg din bolig Har du en eje- eller lejebolig, der har et særligt godt indeklima - fx trægulv, mekanisk ventilationsanlæg, centralstøvsuger, eller altid har været røg- eller dyrefri? Så sæt den til salg eller leje i AstmaAllergi Bladet. Kontakt: 86 24 75 77 eller annonceafdelingen@stofanet.dk

Der er tilmelding til dette arrangement, idet det ikke gennemføres med under 20 tilmeldte. TILMELDING senest onsdag den 14. april til AstmaAllergiforeningen for Nordvestsjælland, 58 85 56 30 Tilmeldingslister vil være fremlagt på Elefantapoteket & Løveapoteket i Holbæk. Husk at opgive telefonnummer eller mail-adresse, hvis arrangementet må aflyses. P.b.v. Kirsten Madsen

3/2004 AstmaAllergi Bladet 45


nytfralokalforeningerne Astma-Allergiforeningen

Storkøbenhavn

DET VIGTIGSTE ER AT HAVE DET SJOVT Har du lyst til skæg og ballade, har vi et godt tilbud til børn og unge, der er leg og gøgl for alle pengene. Er du blevet nysgerrig så ring, 25 30 41 14 eller mail: aaf.stkbh@tiscali.dk Vi glæder os til at høre fra dig. EKSTRA MEDLEMSTILBUD Bruger du høreapparat og hører dårligt i telefonen, så har vi et tilbud: Foreningen ligger inde med en ny Kirk Comet 2000 A forstærkertelefon, telefonen giver en ekstra forstærkning af lydstyrken med ca. 2.5 gange svarende til ca. 8db i forhold til en standard telefon. Er du interesseret i sådan en telefon hører vi gerne fra dig inden den 1 juni. Er der flere henvendelser trækker vi lod. Kontakt os på aaf.stkbh@tiscali.dk, eller Astma-Allergiforeningen for Storkøbenhavn postboks 1, 2820 Gentofte. TILBUD: »Fra mit alternative køkken« Astma-Allergiforeningerne for Storkøbenhavn og Roskilde Amt sælger den lille kogebog »Fra mit alternative køkken - en kogebog for allergikere og andre, der vil leve sundt« til spotpris af 50 kr. Bogen er på 61 sider og skrevet af Merete Mortensen, der også er kendt fra Køkkenhjørnet i AstmaAllergi Bladet.

FAMILIEGRUPPENS FORÅRSHYGGE Søndag d. 16. maj 14.00-17.00 Forsamlingshuset ved Vesterbro Kulturhus, Halmtorvet 11 Du finder det ved at gå ind af porten til Øksnehallen og følg bygningen på højre side hele veje rundt. Vend dig om - og dér er det. Fysisk er forsamlingshuset placeret i baghaven til Mandela Café. Arrangement med fælles hygge. Alle medlemmer af Astma-Allergi Forbundet kan tilmelde sig familiegruppen, uanset hvor lille familien er. Tilmelding til arrangementet senest den 13. maj til Mette på 32 55 86 43 eller mette.petersen@mail.dk eller Denja på 26 18 59 71 eller denja.baasch@pc.dk   Husk at give besked om de allergier, vi skal tage hensyn til ved indkøb og bagning.   Mette Petersen Familiegruppen

Kære Lokalforeninger: Send jeres indlæg på info@astma-allergi.dk

BESTILLING: Dorrit Ingeman, Storkøbenhavn, 39 69 63 92 Jytte Daniél, Roskilde Amt, 46 37 46 53 OBS! OBS! OBS! SPANIEN Vi har stadig ledige lejligheder i Spanien i 2004 flest til 2 per‑ soner – ring og hør nærmere på 43 43 59 11, Helle Schultz. P.b.v. Dorrit Ingemann

Kolofon AstmaAllergi Bladet nr. 3 – maj 2004 Oplag: 24.500 ISSN 0900-4262 Trykt med vegetabilske farver på miljøgodkendt papir

Udgivet af: Astma-Allergi Forbundet Universitetsparken 4 4000 Roskilde Tlf. 43 43 59 11 Fax 43 43 54 33

4/2004 udkommer ca. d. 1. juli 2004. Deadline: 15. maj 2004

blad@astma-allergi.dk www.astma-allergi.dk

Løssalgspris: 30 kr.

Redaktion: Anne Holm Hansen (ansv.) Joan Grønning (redaktør) Helle Schultz

46 AstmaAllergi Bladet 3/2004

Tryk: K. Larsen & Søn

Medlem af:

Hele landet: Tlf. 43 43 42 99 daglig kl. 10-12 og 13-15

Grafisk tilrettelæggelse: Brandpunkt a|s Annonceekspedition: Finn Skovsgaard Holme Parkvej 389 8270 Højbjerg Telefon 86 24 75 77 Fax 86 24 75 82 annonceafdelingen@stofanet.dk

Rådgivningen:

Bemærk: Forbundet kan ikke tage ansvaret for virkning af annon‑ cerede produkter, ligesom indholdet af indsendte artikler og læserbreve står for forfatterens egen regning.

Fyns Amt: Tlf. 66 17 94 72, man og fre kl. 9-13 tors. kl. 16-20 astma.allergi@get2net.dk Polleninformation: Tlf. 43 43 65 77


ASTMA-ALLERGI FORBUNDET Universitetsparken 4 · 4000 Roskilde Tlf. 43 43 59 11 · Fax 43 43 54 33 Rådgivning tlf. 43 43 42 99 daglig kl. 10.00-12.00 og 13.00-15.00 ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

TØNDER OG OMEGN

Kontakt: Astma-Allergi Forbundet Tlf: 43 43 59 11

Kontakt: Astma-Allergi Forbundet Tlf 43 43 59 11

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

ODENSE OG OMEGN

Postbox 1 2820 Gentofte Tlf 25 30 41 14 www.astma-allergi.dk/lokalforeninger aaf.stkbh@tiscali.dk Formand: Dorrit I. Nielsen Næstformand: Jeanette Staudorf

Jagtvej 59 5000 Odense C Tlf 66 17 94 29 astma-allergi@dk2net.dk Mandag og onsdag 12.15-13.15 Torsdag 16.00-18.00 Formand: Ine Møller Hansen Fædresmindevej 4 5250 Odense SV Tlf 66 17 44 29

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

STORKØBENHAVN

FREDERIKSBORG AMT Formand: Tommy Grove Gartnervænget 3 3400 Hillerød Medlemstelefon: Tlf 47 72 07 07 Tors. kl. 18.00-20.00

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

ROSKILDE AMT

Formand og kontaktperson: Jytte Daniél Motelvej 25 4000 Roskilde Tlf 46 37 46 53 aaf.rosk@mail.dk ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

NORDVESTSJÆLLAND Formand: Kirsten Madsen Folehaven 6 4281 Gørlev Tlf 58 85 56 30 km-aaf-nv@mail.dk Kontaktperson: Fødemiddelallergi/diætvejledning: Merete Mortensen Ellemosevej 5 B 4400 Kalundborg Tlf 59 50 42 15

SYDFYN

Formand: Anne Lise Larsen Foreningstlf. 24 61 54 94, 62 26 19 26 klb.larsen@mail.dk Næstformand: Bodil Hornemann Tlf 62 21 10 68 Sekretær: Lone Andersen Tlf. 62 24 32 84 Bestyrelsesmedlem: Linda Watsham Tlf 26 21 05 64 Kontaktperson Langeland: Annemarie Bak Tlf 62 59 16 99 Kontaktperson Ærø: Lise Lotte Koch Kristensen Tlf 62 58 18 87 ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

ALS-SUNDEVED Formand: Charlotte Bonde Skovengen 6 - Tørsbøl 6300 Gråsten Tlf 74 65 92 52 Kasserer: Pernille Bonde Nielsen Bredbækvej 8 - Nybøl 6400 Sønderborg Tlf 74 46 88 81

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

MIDTSJÆLLAND Kontakt Astma-Allergi Forbundet Tlf: 43 43 59 11

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

VESTSJÆLLA­ND

Formand: Ole Skude Østre Allé 16 4200 Slagelse Tlf. 58 52 24 58 goskude@mail1.stofanet.dk Kasserer og kontaktperson: Annie G. Jensen Rømøparken 14 4200 Slagelse Tlf. 58 52 52 87

ASTMA-ALLERGIFORENING FOR

STORSTRØMS AMT

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

AABENRAA Formand: Jytte Schaadt Egemosen 13 6200 Aabenraa Tlf 74 62 19 05

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

HADERSLEV OG OMEGN Formand: Inga Tagesen Kastrup Bygade 26 6510 Gram Tlf 74 82 23 53 Næstformand: Kristiane Skau Årøsundvej 6,1 6100 Haderslev Tlf 74 53 03 09 Kasserer: Kirsten Sommerlund Hyrupvej 38 6520 Toftlund Tlf 74 83 36 16

RIBE AMT

Formand: Laila Sønderup Skrænten 12 6670 Holsted Tlf 75 39 10 01 llkma@stofanet.dk Kasserer: Marianne Hansen Kongeåvej 88 6600 Vejen Tlf 75 36 08 39 ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

VEJLE AMT

Rødkildevej 16 7100 Vejle aafvejleamt@mail.dk Tirsdag kl. 13.00-17.00 for telefonisk og personlig henvendelse Formand: Ulla Bennedbæk Parkvej 31, 2.tv. 7100 Vejle Tlf/fax 75 82 24 06 (hele dagen) Kasserer: Ninna Koch Vistisen Skovvænget 4, Brejning 7080 Børkop Tlf 75 86 89 59 ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

RINGKØBING AMT

Ørbækvej l 7330 Brande Tlf/fax 97 18 19 65 astma-allergi.ringamt@mail.dk Kontaktperson: Formand Ester Løkke Tlf 97 18 19 65 Hverdage bedst efter kl.18 ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

ÅRHUS AMT

Spanien 63 1.sal 8000 Århus C Tlf 86 13 50 11 aaf-aarhus@mail.dk Kontoret er åbent hver torsdag fra kl. 16.00-18.00. Formand: Olav Kristensen Kildeparken 55 8660 Skanderborg Tlf 86 52 38 28 olavkristensen@mailme.dk Næstformand/kontaktperson: Astrid Breum Lillesøvej 21, st.th. 8660 Skanderborg Tlf 86 52 57 11 Kasserer: Gøsta Johansson Infanterivej 30, st. 8900 Randers Tlf 86 43 46 08 g.j@mail.tele.dk ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

BORNHOLM

Kontakt: Astma-Allergi Forbundet Tlf 43 43 59 11

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

VIBORG OG OMEGN Formand: Jytte Sander Sørensen Morbærvej 1A 8800 Viborg Tlf 86 60 10 38 viborg-astmaallergi@ofir.dk Næstformand: Henrik Nilsson Bellmansvej 7 8900 Randers Tlf 86 41 73 99 Kasserer/sekretær: Rita Petersen Præstegårdsmarken 23, Lem 7860 Spøttrup Tlf 97 56 84 36 Menigt medlem: Anne-Marie Witt Korreborgvej 53 8830 Tjele Tlf 86 65 46 60

ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

THY-MORS

Formand: Ulla Jensen Kumlvej 5, Sjørring 7700 Thisted Tlf 97 97 13 83 uje@tdcadsl.dk Kasserer: Ane-Marie Bach Steensen Hovedgaden 174 7752 Snedsted Tlf 97 93 48 09 Sekretær: Bente Kroll Lyngvej 1 7950 Erslev Tlf 97 74 20 74 ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

NORDJYLLAND

Formand: Karin Dahl Assing H.C. Andersensvej 26, 1.tv. 9000 Aalborg Tlf 98 11 36 05 kontakt@astmaogallergi.dk Kontaktpersoner: Bodil Møller Jernbanegade 29, Kås 9490 Pandrup Tlf 98 24 57 16 ASTMA-ALLERGIFORENINGEN for

ØST-VENDSYSSEL Kontakt Astma-Allergi Forbundet Tlf: 43 43 59 11

FØROYA ASTMA/ALLERGIFELAG Islandsvegur 10 C FO - 100 Tórshavn Tlf. + 298 31 14 19 E-mail: astma@plivant.fo Telefontid: torsdag 16.30-18.00 Formand: Evy Danielsen FO - 370 Mi∂vágur Tlf. +298 33 32 21 Mobil +298 26 53 21 Næstformand og sekretær: Bozena Rasmussen Gamlivegur 4 FO - 188 Hoyvík Fax +298 31 95 92 Kasserer: Elisabeth Z. Jacobsen Ziskagøta 19 FO - 700 Klaksvík Tlf. +298 45 69 86 Suppleant: Maria Jacobsen 360 Sandavágur e-mail: trygvij@post.olivant.fo


Afsender: KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42A 2650 Hvidovre

Returneres ved varig adresseændring

Ændringer vedr. abonnement ring venligst 43 43 59 11

210x257 Allergibladet

22/01/04

10:56

Side 1

Maskinel Magasinpost ID-nr. 42002

Er du blandt de

20%? Hver femte dansker lider af allergi eller astma. Og tallet er voksende år for år. De fleste nøjes med en kortsigtet behandling af symptomerne uden egentlig kendskab til de bagvedliggende årsager. Men allergi kan forebygges og helbredes ved gradvist at styrke kroppens immunforsvar. WHO konkluderer, at moderne allergibehandling er en kombination af patientuddannelse, sanering, symptomatisk medicin og allergivaccination. Klik ind på www.allergi.dk. Test dig selv og find ud af om du er blandt de 20%. Er du det – så få stillet en specifik allergidiagnose – den optimale behandling kan føre til langsigtet helbredelse.

Allergi kan helbredes – spørg din læge hvordan!

AAB_3-2004  

Pje ce ved lag t Nr. 3 Maj 2004 Men der er forskel på akut stress og kronisk stress Men der er forskel på akut stress og kronisk stress Høfe...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you