Page 1

Ă…ret der gik 2012 Astma-Allergi Danmark

i Astma-Allergi Danmark


Indhold 3 4 8 10 12 14 16

2

Nytårstalen: Allergi kan vi ikke vende ryggen til Vores målsætninger 2013 Vi guider dig til sunde valg Vi hjælper dig i din hverdag Vi leverer viden Vi er en interesseorganisation Her finder du os


nytÅrstAlen

Allergi kan vi ikke vende ryggen til Astma og allergi er et stort og desværre ofte overset problem i dag. Behandlingen er god, dødsfald er heldigvis sjældne, og mange kan leve en tålelig tilværelse med disse sygdomme. Men de positive takter er ikke nogen blankocheck til at vende ryggen til astma og allergi. Sygdomme har det med at stikke hovedet frem i vores hverdag og omgivelser, hvis vi lukker øjnene og ikke udviser den fornødne omtanke, som er nødvendig for at leve tåleligt med astma og allergi. Disse sygdomme kræver tilstedeværelse og opmærksomhed. Det lyder krævende – og indrømmet, det kan være det. Fx er konserveringsmidlet MI i bl.a. kosmetik og vandbaseret maling et stof, som har vist sig at forårsage allergiske reaktioner. Ny forskning viser tilmed, at MI kan give kontaktallergi alene gennem luften.

eksem ved bl.a. at tilbyde rådgivning, kurser og hjælpeværktøjer fx KEMILEX. Astma-Allergi Danmark er stadig i arbejdstøjet og er klar til endnu et produktivt år. Vi har udstukket klare mål, som vi forfølger i 2013. Bl.a. lægger vi mange kræfter inden for det politiske pollenarbejde, hvor vi forsøger at få både private og offentlige myndigheder til at stoppe plantning af allergene planter og træer. Vi arbejder også for at skabe renere luft – både gennem indeklimaet og ved at begrænse udendørs forurening, fx røg fra brændeovne. Desuden vil vi arbejde på at få politikerne – røde som blå – til at prioritere dig med astma og allergi. Disse aktiviteter og meget mere vil vi se frem til at holde dig opdateret på i løbet af 2013.

Godt Nytår!

Politikere og eksperter skal være på forkant med denne allergiudvikling og gøre noget ved problemet, inden MI bliver skyld i flere nye allergitilfælde. I 2012 har Astma Allergi Danmark både fokuseret på at sætte sygdommene på dagsordenen hos de beslutningstagere, der udstikker rammerne for vores samfund. Vi mener nemlig, at vi er forpligtet til at indrette det offentlige rum, så det er sundt og positivt for alle at være der. Vi bestræber os løbende på at lette hverdagen derhjemme hos dig med astma, allergi og

Jesper Mortensen Formand for Astma-Allergi Danmark

Thorkil Kjær Direktør i Astma-Allergi Danmark

3


Målsætninger i 2013 Astma-Allergi Danmark har mange ambitioner, og vi arbejder på flere fronter. Bl.a. inden for vores politiske pollenarbejde, dertil leverer vi råd om et sundere indeklima, vi arbejder for at få tidlig udredning og bedre behandling på den politiske dagsorden, og vi går aktivt til kamp mod passiv røg fra fx brændeovne.

Flere polleN-politikker Astma-Allergi Danmark arbejder målrettet for at forbedre vilkårene for alle pollenallergikere i Danmark. Vi ønsker, at alle landets kommuner begynder at tage hensyn til pollenallergikere, når de planter

nye træer og buske. Og vi gør både det offentlige, men også det private Danmark klogere på hvilke træer og buske, der er mindst allergifremkaldende. Vores politiske arbejde har senest båret frugt i Københavns Kommune, der i samarbejde med os har lavet nye retningslinjer for allergifremkaldende træer. Nu er det som udgangspunkt slut med at plante birketræer og plataner i kommunens parker, på pladser og i de københavnske gaderum. Vi arbejder på, at aftalen med kommunen vil folde sig ud i byen, hvor andre organisationer har vist interesse, fx har vi været i dialog med By & Havn om en ny plantestrategi. Også Aarhus Kommune har netop vedtaget en strategi om at undlade at plante birk i det offentlige rum. Vores politiske arbejde med pollen forsætter i 2013 og vi forventer, at endnu flere kommuner vil udarbejde en pollen-politik.

SuNdere iNdeklima De fleste mennesker er indendørs omkring 90% af tiden, og indeklimaet spiller en stor rolle for vores sundhed. For dig med allergi eller følsomme luftveje betyder det særlig meget, fordi et dårligt indeklima kan give ubehagelige symptomer. Netop derfor arbejder vi i Astma-Allergi Danmark på at sikre dig mere viden om at skabe et sundt indeklima.

4


Center for Indeklima og Sundhed i Boliger (CISBO) har etableret tre netværksgrupper i et Indeklimaråd, som med udgangspunkt i praktiske problemstillinger skal beskæftige sig med henholdsvis indeklimarelaterede sygdomme, lavenergibygningers indeklima og luftkvalitet og luftrensning i boliger. Astma-Allergi Danmarks direktør Thorkil Kjær står i spidsen for den gruppe, der beskæftiger sig med indeklimarelaterede sygdomme. Thorkil Kjær håber, at Indeklimarådet vil kunne hjælpe danskerne med nogle konkrete råd til et sundere indeklima.

5


Bedre udredNiNG Astma og allergi er store folkesygdomme, der skal prioriteres og forebygges. Vi ved, hvor bekymrende det er at gå med udiagnosticerede symptomer på fx fødevareallergi. Derfor arbejder vi for at få regionerne og politikerne på Christiansborg til at sætte tidlig opsporing og bedre udredning på dagsordnen, så dig med astma og allergi får samme ret til udredning og behandling som folk med andre kroniske sygedomme. Vi arbejder bl.a. på at få udviklet konkrete guidelines til de praktiserende læger om opsporing af astma og allergi. Og vi arbejder for en ordning med forløbsprogrammer, som man ser det indenfor andre kroniske sygdomme. Begge dele kan give et stort løft til opmærksomheden på astma og allergi, og det vil være en hjælp til

6

dem, der allerede i dag er ramt. Der er nemlig et stort behov for vidensamling og systematisk tilgang til astma- og allergiområdet efter specialet i allergologi blev nedlagt i 2004.


krav til BræNdeovNe Det kan være svært og usundt at være nabo til en af de 750.000 brændeovnsejere i Danmark. Astma-Allergi Danmark mener, at vi i Danmark er forpligtet til at indrette det offentlige rum, så det er sundt for alle at være der, og vi vil gøre vores til, at luften bliver renere. EU-Kommissionen ønsker over de næste seks år at indføre tre nye krav til nyindkøbte brændeovne for at begrænse partikelforureningen. Desværre er kravene ikke særlig ambitiøse. I Danmark er vi nemlig så langt fremme, at vi har brændeovne, der allerede i dag lever op til de nye krav. De nye EU-krav får dermed ingen betydning

for begrænsningen af den livsfarlige, lokale partikelforurening i Danmark. Derfor er vi i Danmark nødt til at tænke i alternative løsninger som fx at lave sundhedszoner for brændeovne. I Astma-Allergi Danmark har vi taget første skridt i kampen mod passiv røg ved at besøge Malmø for at se, hvordan kommunen har inddelt byen i forskellige zoner med forskellige regler for brugen af brændeovn.

7


Vi guider dig til sunde v deN Blå kraNS Astma-Allergi Danmarks deklarationsordning er det eneste allergimærke på det danske marked. Den Blå Krans på produkterne er din tryghed for, at indholdet er nøje vurderet af en erfaren Toksikolog. Toksikologen foretager en vurdering af de enkelte stoffer ift. risikoen for at få allergi. Der findes nu over 550 produkter på hylderne med Den Blå Krans.

DEN BLå KrANS TILLADEr IKKE •

parfume

farvestoffer

formaldehyd eller

formaldehyd donorer

produktsminke

fyldstoffer

Mange producenter, der ønsker at deklarere deres produkter i samarbejde med os, bliver afvist, fordi produkterne ikke lever op til vores krav. Det kan være fordi ingredienserne er allergifremkaldende, eller koncentrationen af et stof er for høj, og derfor giver risiko for allergi.

8

I 2012 har vi oplevet en stigende interesse fra nuværende deklarationshavere, der vil have Den Blå Krans med på de produkter, de sender ud på internationale markeder, og vi har også fået henvendelser fra udenlandske producenter, der vil have vores allergimærke på deres produkter. Det er nogle forespørgsler som Astma-Allergi Danmark meget gerne vil imødekomme, da det er vores mål at sætte skub i udviklingen af nye produkter med minimal risiko for udvikling af allergi. Vores dialog med udenlandske producenter forsætter vi derfor med i 2013. → Find produkter med Den Blå Krans på dinhverdag.astma-allergi.dk/deklarationer

DEKLARERET I SAMARBEJDE MED

Astma-Allergi Danmark


e valg kemileX Efter fem år med dataindsamling, analyser og udvikling kunne vi omsider introducere dig for KEMILEX d. 1. oktober 2012. Med KEMILEX har du fået muligheden for at træffe det sundeste valg for din hud, når det kommer til at vælge produkter i alt lige fra rengøringsmidler til hudpleje og hårprodukter. KEMILEX er et online-leksikon over indholdsstoffer, deres funktioner og allergirisiko. Det henvender sig både til dig med en kendt allergi, der vil undgå bestemte stoffer, når du leder efter plejeprodukter, men KEMILEX er også en hjælpende hånd til dig, der blot vil undgå unødvendig kemi i hverdagen. → KEMILEX er gratis og kan bruges direkte fra astma-allergi.dk/kemilex I løbet af 2013 udkommer KEMILEX desuden som en applikation, du kan downloade på din mobiltelefon – dermed er værktøjet lige ved hånden, når du handler i butikkerne.

9


Vi hjælper dig i din hverd rådGivNiNG Vi ved, hvor meget gode råd, vejledning og erfaringer betyder, når du befinder dig midt i en sygdomssituation. Hvad gør jeg? Hvad gør andre? Og hvordan gør jeg det bedst? Det er spørgsmål, du kan få svar på, hvis du melder dig til nogle af vores kurser. Telefonrådgivningen opfylder også et stort behov med ca. 3200 opkald i 2012. Dagligt modtager vi opkald fra mennesker, der har brug for råd, vejledning og støtte i deres hverdag præget af allergi, astma, høfeber eller eksem. Og vi når meget i løbet af en rådgivning - cirka halvdelen af dem der ringer har nemlig flere ting, de gerne vil drøfte – alt fra konkret medicin til følelser. Derudover benytter en del fagfolk fra sundhedsområdet sig af telefonrådgivningen for at få råd i forbindelse med deres arbejde.

10

I 2012 gjorde Datatilsynet det muligt for os, at kommunikere direkte med vores medlemmer på e-mail, hvor vi indtil da benyttede et krypteret system, der var en barriere for mange. Det har medført, at vi i 2012 har besvaret 225 skriftlige henvendelser, mod 161 i hele 2011. rådgivning via e-mail er dermed en succes.


verdag polleNService Astma-Allergi Danmark arbejder for at forbedre vilkårene for alle pollenallergikere i Danmark. Det gør vi via pollenservices, politisk arbejde og igennem forskellige kampagner. Fx var det i 2012 fjerde år, Astma-Allergi Danmark tog på roskilde Festival, hvor vi målte Dagens Pollental og gav festivaldeltagerne en pollenvarsling, så de kunne nyde musikken og undgå de værste symptomer. Vi leverer desuden en lang række gratis pollenværktøjer, der kan hjælpe dig til en hverdag uden symptomer. Hvis du har høfeber på grund af pollenallergi, er det nemlig en stor hjælp at følge

med i, hvornår det er sæson for de pollen, som du reagerer på. Og du kan faktisk gøre en del for at planlægge din hverdag og komme mindst muligt i kontakt med pollen.

Pollen facebookside

Ugeskemar på alle pollentyper

Pollentallet

Pollenkalenderen

Dit Mobile Pollental

Pollenmailen

Pollenvarsling

11


Vi leverer viden Vores fageksperter kommer rundt i landet for at holde kurser, oplæg og andre aktiviteter, der kommer dig til gode.

aStmaSkoler For vokSNe I januar og februar blev der afholdt fire astmaskoler for voksne ved professor i astma, overlæge Vibeke Backer fra Bispebjerg Hospital. Det var gratis at deltage, og

FamiliekurSer i aStma oG ekSem

kurserne var for både medlemmer og ikke-medlem-

I løbet af 2012 har Astma-Allergi Danmark afholdt to

Astmaskolerne var sponsoreret af Heinrich og Laurine

familiekurser om astma og eksem i Lalandia (hen-

Jessens Fond og Den Bøhmske Fond.

mer. Interessen var så stor, at vi måtte oprette ventelister. Vi gentager successen i 2013 med tre nye kurser.

holdsvis rødby og Billund). I alt har 85 familier deltaget på kurserne, hvor der var rig mulighed for at deltage i undervisning om astma og eksem, ligesom mange benyttede muligheden for at få individuel rådgivning, og hvor familierne udvekslede erfaringer på livet løs. Kurserne blev sponsoreret af Handicappuljen.

FamiliekurSuS om aStma oG idræt I maj afholdte vi en spændende familiedag om idræt og astma for børn og unge mellem 10-18 år og forældre. Det foregik på Kragerup Gods, hvor vi underviste i astma og idræt, og deltagerne kunne udveksle erfaringer samt prøve kræfter og flytte grænser i trætoppene på Kragerup Gods’ Go high-bane. Familiekurserne var økonomisk støttet af Handicappuljen.

HærvejSløBet Lørdag d. 23. juni lød startskuddet til det første hærvejsløb, hvor man i etaper á 10 km kunne løbe fra Padborg i syd og de 281 km til Viborg i nord. Samtlige tilmeldingsgebyrer blev doneret til Astma-Allergi Danmark, og rådgivningschef Betina Hjorth fik efter løbet overrakt en check på 5000 kr.

12


polleNkampaGNe på roSkilde FeStival

eveNt i operaeN Under Danmarks EU-formandskab blev Operaen i Kø-

For fjerde år i træk var Astma-Allergi Danmark taget på

benhavn lavet om til et stort forsøgs- og videnslabora-

festival for at måle pollen og rådgive unge festivalgæn-

torium, hvor man på egen krop kunne opleve, hvilken

gere om pollenallergi. Igen oplevede vi stor interesse

betydning klimaforandringer kan få for sundheden.

for vores services under festivalen, da mange unge stif-

Astma-Allergi Danmarks pollenbiolog deltog i en stor

ter bekendtskab med allergi for første gang, mens de

event under temaet »Klimaændringer bliver en plage

er på festival. Vi havde desuden to pollenallergikere til

for allergikere«. HKH Kronprinsesse Mary åbnede even-

at føre videodagbog over deres oplevelser og sympto-

ten, og blandt talerne var sundhedsminister Astrid Krag

mer under festivalen.

FOr FAGFOLK OG OrGANISATIONEr:

åBeNt HuS

Undervisning om konservering og parfume i hudplejeprodukter for farmakonomer

Igen har vi afholdt åbent hus arrangementer i sam-

Oplæg om allergi på arbejdspladsen på HK/Privats arbejdsmiljøkonference

Oplæg om allergipatientens hverdag for Foreningen af Danske Zoneterapeuter på deres landsmøde i Korsør

Oplæg om indeklimarelaterede sygdomme, om allergikernes hverdag og spørgsmål vedrørende indeklima på CISBO´s netværksmøde (Center for Indeklima og Sundhed i Boliger)

Foredrag om pollen, allergi og klimaforandringseffekter på disse i Meteorologisk Forening

Undervisning i kontaktallergi for borgere i Gladsaxe Kommune

arbejde med sundhedsplejen. Vi har besøgt 40 byer i Danmark og mødt forældre, som er interesserede i at vide mere om forebyggelse af allergi hos småbørn. Arrangementerne var sponsoreret af Neutral/Unilever.

ekSemSkoler Fire steder i Danmark afholdte vi eksemskoler primært for voksne, unge og forældre til børn med børneeksem. Der var stor interesse for arrangementerne og flere steder måtte vi oprette ventelister. Eksemskolerne blev sponsoreret af Astellas Pharma, Apotekernes A.m.b.a. og Orion Pharma.

13


Vi er en interesseorganis Astma-Allergi Danmark arbejder for, at dig der er berørt af astma, allergi og eksem får en bedre hverdag. Det gør vi blandt andet ved at give råd og vejledning. Vi formidler viden om, hvordan hverdagen ser ud for dig og dine pårørende. Vores fagafdeling følger aktivt med i forskningen. Vi udtaler os i medierne, når Astma-Allergi Danmarks interesser er i spil. Og vi blander os i debatter og sætter politisk fokus på området.

SådaN arBejder vi politiSk For diN SuNdHed Her er et lille udsnit af vores aktiviteter i 2012: •

Københavns lufthavn har åbnet op for en parfumefri indgang deklareret med Den Blå Krans. Via denne alternative rute kan folk med følsomme luftveje undgå den værste dunst fra parfumeafdelingen

14

Vi sidder i en arbejdsgruppe under EFA, som er en sammenslutning af astma-allergi organisationer i Europa. I 2012 var EFAs fokus især på den nye EU-lovgivning om, at uindpakkede varer skal mærkes fra december 2014. Astma-Allergi Danmark deltog herunder i et netværksmøde i Europa-Parlamentet.


nisation

Vi deltager i en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen vedrørende udsatte unge og rygning.

Astma-Allergi Danmark repræsenterer Danske Patienter i Sundhedsstyrelsens baggrundsgruppe om sociale forholds betydning for forældres håndtering af børn og unge med kronisk sygdom.

Vi mødes med de sundhedspolitiske ordførere på Christiansborg.

Vi mødtes med Miljøstyrelsen om brændeovne.

Vi deltager i referencegruppe for Stoplinjen, hvor vi arbejder på at optimere relationen mellem Stoplinjen og dets interessenter og derved bidrage til at udvikle rygestop-tilbuddene og få flere brugere. Det gør vi gennem et fagligt og metodisk netværk, hvor der er mulighed for sparring og erfaringsudveksling.

Vi er i dialog med KKB K, By & Havn om en plantestrategi.

Vi deltager i møder med de andre nordiske astma-allergi foreninger – hhv. Norge, Finland og Sverige.

Vi mødtes med Energistyrelsen om brændeovne, brændekedler og ECAdesign (EU).

Vi deltager i onsdagsmøder om allergi hos Videncenter for Allergi.

Vi deltog i et møde om brændefyring i private boliger i Det Europæiske Miljøagentur (EEA).

Vi sidder i Indeklimarådet, der er etableret af CISBO (Center for Indeklima og Sundhed i Boliger).

Vi samarbejdede med Københavns Kommune om at udarbejde nye retningslinjer for plantning af nye træer i kommunen.

• • •

Vi mødtes med Miljøministeriet om klimatilpasning.

15


Her finder du os ASTMA-ALLErGI.DK ASTMABArN.DK FACEBOOK TwITTEr tilmeld diG polleNmaileN i polleNSæSoNeN → hoefeber.astma-allergi.dk/pollenmail

tilmeld diG dit moBile polleNtal → astma-allergi.dk/ditmobilepollental

BruG voreS kaleNder Både i AstmaAllergi Bladet og på astma-allergi.dk/kurser kan du se, hvilke kurser, skoler og arrangementer vi afholder. Vi opdaterer løbende, så hold øje med kalenderen!

BruG rådGivNiNGeN ring hverdage kl. 9-12 og onsdage kl. 16-18 på tlf.: 43 43 42 99 og få råd og vejledning om din sygdom. Hvis du er medlem, har du også mulighed for at bruge vores Net-rådgivning. Du skal bare huske at oplyse dit medlemsnummer - send os en mail på info@astma-allergi.dk.

tilmeld diG BetaliNGSService Du kan slippe for den årlige giroopkrævning, se hvordan på: → astma-allergi.dk/blivmedlem/tilmeldpbs

tilmeld diG NyHedSBrevet → astma-allergi.dk/tilmeldnyhedsbrev

AstMA-ALLErgI DAnMArK · UNIVErSITETSPArKEN 4 · 4000 rOSKILDE · TEL: 4343 5911

Året der gik 2012  

Årsfolderen fra Astma-Allergi Danmark.

Året der gik 2012  

Årsfolderen fra Astma-Allergi Danmark.