Page 1

Året der gik 2013

EKSEMSKOLER I 2013 har der igen været arrangeret regionale eksemskoler rundt omkring i

Skær ned på parfumen!

landet. Vores kurser har

Flere får parfumeallergi, flere er generede af de mange dufte i det offentlige rum. I dag er det nemlig næsten umuligt at undgå parfume. Men er det nødvendigt? Med det spørgsmål i baghovedet arrangerede vi i Astma-Allergi Danmark, i samarbejde med Neutral, Parfumefri Dag lørdag d. 21. september. Vi var til stede med medarbejdere i centrum af København, Århus og Odense, hvor vi fortalte om parfumeallergi, om forbrug

sem og til unge og voksne,

af parfume og om de mange muligheder for at skære ned – eller helt undgå – at bruge parfume. Vi uddelte parfumefri produkter, gav råd og vejledning. Vores mål er, at alle offentlige indkøb er uden parfume, og at du som privatperson tænker over dit forbrug. Dermed er vi med til at forebygge parfumeallergi og sikre tilgængelighed i det offentlige rum for alle dem, der ikke kan tåle parfumedufte.

primært været til forældre, der har børn med børneekder selv har sygdommen. * Apotekernes A.m.b.a., Actavis, La Roche-Posay og Orion Pharma samt Faaborg Pharma og GlaxoSmithKline Consumer Healthcare har sponsoreret eksemskolerne.

Forbedret pollental på mobilen I 2013 lancerede vi et nyt og forbedret design og brugerflade af det mobile pollental. I den nye version kan du bl.a. få en automatisk såkaldt pushbesked, så snart pollentallet er klar. Det blev godt modtaget af brugerne og blev downloaded mere end 50.000 gange fra App Store og Google Play. Du kan glæde dig til endnu flere forbedringer på det mobile pollental i 2014.


Åbent hus Igen i år har vi afholdt Åbent hus for småbørnsforældre i et samarbejde med sundhedsplejersker. Vi har besøgt 40 mødregrupper i landets kommuner under overskriften ’Forebyggelse af allergi hos småbørn’. Udover forebyggelse har vi berørt emner som børneeksem, indeklima, astmatisk bronkitis og fødevareallergi. Arrangementerne har været populære, og flere kommuner har tilkendegivet, at de er interesseret i at afholde lignende arrangementer igen. * Arrangementerne var sponsoreret af Neutral/Unilever.

Familiekursus om astma, allergi og eksem Lalandia i Rødby dannede rammen om et tredages weekendkursus med 45 deltagende familier. I løbet af kurset fik børn og forældre udvekslet erfaringer, etableret netværk samt mulighed for at få et pusterum fra en hverdag, hvor fokus ofte er rettet mod børnenes kroniske sygdom. Familierne deltog også i undervisning om astma og eksem ligesom de havde mulighed for at modtage individuel rådgivning om astma, eksem, allergi, indeklima, sociallovgivning samt erhvervsvalg. Familierne kunne ligeledes deltage i foredraget ’Livet er ikke en sport for tilskuere’ ved astmatiker og bjergbestiger Mogens Jensen. * Kurset fik økonomisk støtte fra Handicappuljen.

IDRÆTS APP FOR BØRN MED ASTMA I 2013 har vi produceret en række filmoptagelser af børn med astma, som en del af vores web-app med idrætsøvelser. Web-app’en kan åbnes fra smart­ phones og tablets, og den er en inspiration for undervisere til at tilrettelægge idrætstimerne, så elever med astma også kan deltage uden, at man frempro­ vokerer et astmaanfald. *Idrætsapp’en er prodcueret med midler fra Ministeriet for Børn og Undervisnings tips- og lottomidler.

Astmaskole for voksne

I 2013 har Astma-Allergi Danmark afholdt tre Astmaskoler for voksne rundt om i Danmark. Professor Vibeke Backer har undervist om astma, og der var rig mulighed for, at deltagerne kunne stille spørgsmål. Der var meget stor interesse for kurserne, hvorfor der måtte oprettes ventelister. Det var gratis at deltage, og kurserne var for både medlemmer og ikke-medlemmer af Astma-Allergi Danmark. * Heinrich og Laurine Jessens Fond samt Den Bøhmske Fond har støttet astmaskolerne.


Kemilex app I 2013 har vi lavet vores populære værktøj KEMILEX til en app til iPhones. Nu kan du også tjekke produkter for unødvendig kemi, når du fx står i butikken og køber ind. Du kan også bruge app’en til at se, hvilke produkter, der er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark. App’en er blevet downloaded mere end 15.000 gange. Vi forventer at lancere en version af app’en til Android i starten af 2014, og samtidig i en engelsk udgave. Vores forventning er, at antallet af downloads vil blive fordoblet mere end en gang.

Pollensæsonen startede sent Pollensæsonen for 2013 startede 1. marts og sluttede 4. september, og vores pollentællere leverede dagligt pollental for Viborg og København. Den sene start skyldtes, at den hårde vinterkulde holdt planterne i ro. Ellers var det en ganske normal sæson uden nogen pollenrekorder og med relativt lave vær-

GRATIS RÅDGIVNING

Råd og vejledning i forbindelse med astma og allergi har fyldt meget i vores daglige arbejde i 2013. Vores rådgivere modtog i gennemsnit 55 telefoniske henvendelser om ugen i 2013, hvilket svarer til tre rådgivninger i timen. Dertil havde vi de skriftlige rådgivninger, som øger antallet om dagen med 1,1 – eller til 3,3 i timen. Du kan ringe til rådgivningen på alle hverdage mellem kl. 9-12 og onsdage fra kl.16-18. Ring på 43434299 og få et godt råd.

dier for bynke og græs. Igen i år har vi leveret en række pollenværktøjer, der kan hjælpe dig med høfeber til en hverdag uden symptomer. Vi introducerede bl.a. en opdateret version af vores daglige pollenmail, og vi leverede i alt 188 pollenmails med pollental, varsling, nyttige tips og nyheder til over 5000 abonnenter.


Allergimærket Den Blå Krans udvider Antallet af nye produkter, der er blevet deklareret i løbet af året, ligger over 100, så vi nu har mere end 700 produkter i de danske forretninger, der bærer allergimærket. Endelig blev 2013 året, hvor vi fik allergimærket til udlandet. Vi har besøgt Belgien, Holland og Sudan for at fortælle om vores arbejde til møder og konferencer. I dag bliver der solgt deklarerede produkter i Europa, Rusland, Japan og Afrika.

POLITIKERE VIL HAVE FOKUS PÅ ASTMA OG ALLERGI Efter masser af fokus i medierne på, at allergi er en nedprioriteret sygdom og med Astma-Allergi Danmark som deltager, satte Folketinget i foråret allergi på dagsordenen til en forespørgselsdebat. Sundhedsordførere hele vejen rundt i salen blev hurtigt enige om, at der skal være mere og bedre fokus på allergi - en af de største og mest voksende folkesygdomme. Alle ordførere underskrev en opfordring til regeringen om at sikre, at der er højt fagligt niveau og viden om allergi i alle regioner. Desuden bad de om at få tænkt forebyggelse og gener ved allergi ind i nye indsatser og initiativer – ikke blot på sundhedsområdet, men tværfagligt, så alle berørte af allergi kan få en bedre livskvalitet. I efteråret var der igen debat, denne gang om børneastma. Her var der særlig fokus på forebyggelse, og hvordan man får bragt antallet af børn indlagt med astma ned.

Find os på flere platforme I 2013 har vi formidlet forskningsnyheder, nyttige tips og info om arrangementer gennem seks medlemsblade, 24 nyhedsbreve, talrige nyheder på hjemmesiden og daglige opdateringer på de sociale medier fx Facebook.

Om os Astma-Allergi Danmarks kernekompetencer: − Vi giver råd og vejledning til mennesker berørt af astma, allergi, høfeber og eksem − Vi indsamler viden om, hvordan hverdagen ser ud for patienter og pårørende − Vi følger med i forskningen − Vi blander os i debatten og sætter politisk fokus på området. WWW.ASTMA-ALLERGI.DK

Medlemskab Vi er en privat forening, der kun modtager ganske få offentlige tilskud, og vores arbejde er derfor helt afhængig af, at vi har medlemmer og interesserede, der støtter sagen. Ønsker du at blive medlem hos Astma-Allergi Danmark koster det 225 kr. om året. Som medlem støtter du ikke blot den gode sag, du får også en lang række fordele for dig og din familie. → Læs mere om medlemskab på astma-allergi.dk/blivmedlem

Har du spørgsmål til medlemskab kan du kontakte os på hverdage kl. 10-15 på telefon 43 43 59 11 eller via e-mai l info@astma-al lergi.dk .. .. .. .. .. .. .. ..

Året der gik 2013  
Året der gik 2013  

Året der gik i Astma-Allergi Danmark