Requisits de participació al Projecte Rossinyol

Page 1

Com ser voluntari /a del projecte Rossinyol? Què es requereix? -Tenir entre 18 i 35 anys -Tenir lliure 2/3 hores setmanals. -Estar cursant estudis universitaris i/o de grau superior, o haver finalitzat els estudis fa un any. Què t'emportes ? -Podràs ser d'utilitat per un infant i/o adolescent vulnerable durant tot un curs escolar. I aprendreu mutuament en les trobades. -Tindràs 3 crèdits ECTS de reconeixement. -Rebràs formació acreditada. Et pots apuntar directament a: https://quilometrezero.cat/voluntariat/ Per a més informació contacta: rossinyoltgn@quilometrezero.cat 623 03 55 81.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.