Memòria entitat 2019

Page 1

MEMÃ’RIA 2019


Associació Quilòmetre Zero associació@quilometrezero.cat Via de l’Imperi Romà, 11 Tarragona

SALUTACIÓ L’any 2019 suposa per l’Associació la celebració del seu 6é aniversari des que es constituís com a entitat el 2013. Des de llavors, ha experimentat molts canvis i ha posat en marxa nous projectes sempre amb l’objectiu de donar resposta a les exigències socials canviants de la ciutat de Tarragona. El nostre exercici d’acció social es basa en la mentoria social com a metodologia innovadora d’intervenció. La mentoria és una eina d'intervenció social que promou la relació entre persones que voluntàriament s'ofereixen per a proporcionar un suport individual a una altra persona que es troba en una situació de risc d'exclusió. Aquesta relació és motivada i tutoritzada per un professional. En l’actualitat, la nostra pràctica es distribueix en el disseny, gestió i execució de projectes de mentoria destinats a persones vulnerables, amb especial atenció a infants, adolescents i joves. Hem desenvolupat el Projecte Rossinyol amb un total de 36 parelles de mentoria social. També hem treballat en la millora del Projecte Grow Up i dissenyat el Projecte Ubuntu on un jove estudiant de la Universitat Rovira i Virgili refugiat al nostre territori procedent de Siria, ha pogut tenir un mentor i un acompanyament técnic per part de l’entitat, que en coordinació amb la URV Solidària, ha pogut conèixer els recursos de la ciutat. A més em impulsat, de la mà de l’entitat Punt de Referència, el projecte Ambtu, inspirat en el projecte Referents, i que té per objectiu millorar l’emancipació de joves extutelats i extutelades del Camp de Tarragona a través de la figura del voluntariat i el suport técnic especialitzat. Aquest 2019 ha sigut un any de grans progressos, on hem crescut professionalment, hem pogut augmentar el nostre equip tècnic i això ha suposat una millora qualitativa que esperem, poguem continuar assegurant per els próxims temps. Hem desenvolupat un nou pla de voluntariat, que està disponible a la nostra pàgina web, i que es el marc de referència de totes les persones voluntàries a l’entitat.


Associació Quilòmetre Zero associació@quilometrezero.cat Via de l’Imperi Romà, 11 Tarragona

FINALITAT Facilitar el desenvolupament, la integració i l’autonomia plena de persones i/o col•lectius que es troben en situació de vulnerabilitat social, degut a situacions polítiques, socials i/o econòmiques desavantatjoses, a través de l’acció voluntària i solidària de persones i organitzacions. Amb especial atenció per l’ infància, adolescència i joventut en risc. Utilitzem la mentoria social com una eina de cohesió social que promou relacions d'acompanyament entre persones que s'ofereixen voluntàriament per proporcionar suport a unes altres persones. OBJECTIUS 1. Gestionar projectes i serveis de mentoria social inclusiva vinculantvoluntàries amb infants, adolescents i adults que es troben en situació de vulnerabilitat social. 2. Investigar i analitzar situacions concretes a través del desenvolupament dels projectes que duem a terme per tal de proposar i desenvolupar accions adreçades a donar suport a les famílies, infants, adolescents, joves i adults que es troben afectades per una situació de vulnerabilitat social, en col.laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, i la Universitat Oberta de Catalunya. 3. Posar en valor a la nostra societat el respecte ais drets humans, amb especial atenció per la igualtat, i la no-discriminació per qualsevol motiu, i en particular, la que té a veure amb raons de gènere, origen ètnic o social, minories ètniques, patrimoni, discapacitat, edat o orientació sexual, tot desenvolupant programes i serveis relatius a aquests fins. 4. Promoure la participació social (voluntariat, aportacions, coneixements, temps) amb la finalitat de millorar la situació de persones que es troben en situació de vulnerabilitat i/o que poden arribar a una situació d'exclusió social. 5. Prevenir el fracàs escolar i l'atur juvenil mitjançant el desenvolupament de programes per a adolescents i/o joves en situació de vulnerabilitat. 6. Desenvolupar activitats i programes de formació específica en mentoria social i acompanyament a persones i/o col·lectius en situació de risc, dirigides a persones i/o entitats interessades. 7. Establir i desenvolupar col·laboracions amb institucions públiques i entitats comunitàries (associacions, fundacions, centres cívics, centres oberts, casals de barri, etc) per tal de treballar de forma transversal al territori. 8. Establir i desenvolupar col·laboracions amb xarxes d'acció social i de mentoria social a nivell local, estatal i internacional.


Associació Quilòmetre Zero associació@quilometrezero.cat Via de l’Imperi Romà, 11 Tarragona

L’ENTITAT EQUIP HUMÀ Junta de l’Associació

Montse Garcia Biosca Secretària

Llorenç Viña Mascarell President

Maria J. Vela Fernández Vocal

Aurora Pérez de la Torre Tresorera

Maria Cecília Mangini Vocal

Equip tècnic Coordinadora de l’entitat: Marina Claverías Fernández, treballadora especialitzada en ciutadania i drets humans. Professora associada de la URV.

social,

Tècnic de suport en gestió i projectes: Joan Pau Jàvega Valencia, historiador especialitzat en formació per a infants i joves. Tècnica del Projecte Rossinyol 2018 – 2019, 2019-2020: Alba Monclús Soler, integradora social i periodista, especialitzada en polítiques socials. Tècnica del projecte Lecxit 2018 - 2019: social.

Mireia Messeguer Beltran, treballadora


Associació Quilòmetre Zero associació@quilometrezero.cat Via de l’Imperi Romà, 11 Tarragona

VOLUNTARIAT En total han participat de forma voluntària 81 persones. 76 ho han fet com a mentors/es directament a algun dels tres projectes de mentoría.

PER GÈNERE Nois

Noies

Nois 30%

PER EDAT 18-20 anys

21-24 anys

Més de 25 anys

Més de 25 anys 17%

18-20 anys 39%

21-24 anys 44%

Noies 70%

I 5 com a membres de comissions de treball de la junta de l’entitat i de suport al desenvolupament dels projectes.

PER GÈNERE Nois

Noies

PER EDAT Entre 20 i 30 anys

Nois 20%

Noies 80%

Més de 30 anys 60%

Més de 30 anys

Entre 20 i 30 anys 40%


Associació Quilòmetre Zero associació@quilometrezero.cat Via de l’Imperi Romà, 11 Tarragona

MENTORS/ES El voluntariat és part activa i imprescindible de la nostra entitat. Els joves que s’uneixen a Quilòmetre Zero any rere any fan possible que podem anar ampliant parelles de mentoria en cada nova edició. Al llarg d’aquest 2019, s’han incorporat 46 noves persones voluntàries, de les quals un percentatge molt alt, un 70%, han estat noies. L’edat mitja està entre els 21 i 24 anys, ja que la majoria de voluntariat està vinculat al Projecte Rossinyol i al projecte AmbTu, on el voluntariat son estudiants universitaris/es i de grau superior. Tot i que la formació acadèmica és molt variada, el gruix de persones que esta cursant estudis en l’àmbit social és el més abundant. No obstant, al projecte AmbTu, que ha iniciat durant l’últim trimestre de 2019 i s’engegarà al 2020, compta amb voluntaris/es de més de 25 anys i en total son 7 voluntaris/es, 4 homes i 3 dones d’entre 30 i 60 anys. Per donar a conèixer els projectes i fer-ne difusió, hem fet 10 sessions informatives, concentrades sobretot a l’inici dels projectes, en les que han assistit al voltant de 300 persones.

MESSAGENES Mitjançant Messagenes (https://www.messagenes.com), el voluntariat comunica, explica, comparteix les seves vivències a temps real amb els infants, adolescents i joves als qui fan de mentors/es. Tambè mitjançant aquesta plataforma podem fer un seguiment acurat i una avaluació de les diferents activitats que estem duent a terme. A més Messagenes aporta transparència de tot el que desenvolupem i permet que les famílies, els educadors/es, professorat i tot el personal implicat pugui seguir què s’està fent als diferents projectes.


Associació Quilòmetre Zero associació@quilometrezero.cat Via de l’Imperi Romà, 11 Tarragona

INFANTS I JOVES ATESOS

PER GÈNERE Nois

PER EDAT

Noies

10-13 anys

14-16 anys

18-23 14-16anys anys14% 0%

Noies 33% Nois 67%

10-13 anys 86%

PER ORIGEN Àfrica del nord

Europa

Amèrica llatina

Àfrica subsahariana

Àsia

Àfrica subsahariana 8% Amèrica llatina 6%

Àsia 3%

Àfrica del nord 47% Europa 36%

18-23 anys


Associació Quilòmetre Zero associació@quilometrezero.cat Via de l’Imperi Romà, 11 Tarragona

ELS NOSTRES PROJECTES Durant l’any 2019 em portat a terme l’execució de dos projectes de mentoria social, el projecte Rossinyol, dirigit a infants; i el projecte Grow Up, dirigit a adolescents. I dissenyat dos projectes nous, el projecte AmbTu per a joves tutelats i/o extutelats (inspirat en el projecte Referents de l’entitat Punt de Referència de Barcelona) i el projecte Ubuntu, destinat a joves refugiats/es.

Projecte Rossinyol El Projecte Rossinyol va ser el primer projecte de Mentoria Social que l’entitat va començar a implantar l’any 2014 a la ciutat de Tarragona. Inspirat en Malmö (Suècia) i amb la mateixa estructura, Rossinyol es basa en buscar que infants d’origen estranger i/o en situació de vulnerabilitat es sentin segurs i còmodes fins a cantar com els “Rossinyols”. 

Curs 2018-2019: o Tarragona: Bonavista, Campclar, San Salvador (23 parelles de mentoria). o La Canonja (5 parelles de mentoria).

Curs 2019-2020: o Tarragona : Bonavista, Campclar, San Salvador (20 parelles de mentoria). o La Canonja (5 parelles de mentoria). o Vila-seca (6 parelles de mentoria). o Reus (5 parelles de mentoria).

La finalitat principal és facilitar la integració de nens i nenes de diferents contextos socioculturals i amb dificultats econòmiques en el seu entorn familiar, influint en el seu creixement i facilitant el desenvolupament personal i vital, de forma resilient. Va dirigit a:  

Infants i joves en risc: nens i nenes de primària i primers cursos de la ESO i les seves famílies Persones voluntàries: joves estudiants universitaris i de grau superior disposats a facilitar als nens i nenes suport, consell, amistat, reforç i un exemple positiu com a referents en una etapa de canvi.

Els testimonis recollits a través de l’experiència dels voluntaris ens confirmen que el projecte és efectiu a l’hora de donar l’oportunitat de fer activitats molt diverses a infants


Associació Quilòmetre Zero associació@quilometrezero.cat Via de l’Imperi Romà, 11 Tarragona

i joves a les que, d’una altra manera, no podrien tenir-hi accés. Els aporta un referent positiu, un espai de llibertat on aprendre i passar-ho bé i una oportunitat per conèixer una realitat diferent a la seva.

Projecte Grow Up Aquest projecte, s’inspira en la dificultat de molts adolescents de desenvolupar els seus interessos o talents per les situacions personals i/o socioeconòmiques que estàn vivint. Dissenyat íntegrament per l’equip de Quilòmetre Zero, la finalitat del projecte es oferir oportunitats a aquests adolescents amb talents. Planteja inserir en el jovent a través de la focalització en les múltiples aficions o interessos existents fomentant un context d’aprenentatge i de referència positiva a través dels seus mentors i mentores. El aquesta segona edició, el Grow Up ha permès crear un canal per treballar l’autonomia i l’apoderament dels adolescents que hi han participat, posant en el centre de la intervenció els propis interessos dels participants. El projecte pilot va arrancar al Febrer de 2018 amb 4 parelles. Actualment, es troba en elaboració i reformulació del programa, anàlisi de l’evaluació del programa el curs 2018 per poder engegar segon grup al 2020.

El projecte AmbTu El projecte AmbTu està inspirat en el projecte Referents de l’entitat Punt de Referència de Barcelona. Està basat en l’acompanyament en el procés d’emancipació de joves que han viscut una part de la seva infància i/o adolescència en un centre de menors. En aquest repte que suposa l’emancipació a una edat primerenca, dels 18 als 21 anys, cal recordar que el promig d’edat d’emancipació dels joves a Espanya es de 29 anys. El projecte Ambtu busca oferir l’acompanyament per part de l’entitat i del suport per part de voluntariat a aquests joves . El projecte vincula a una persona voluntària que fa de mentor/a, per tant de referent d’un/a jove durant 6 mesos. A més el/la jove compta amb el suport de l’entitat per construir un pla d’acció per realitzar amb èxit el seu procés d’emancipació. Durant l’any 2019 han participat 7 parelles de mentoria. Els mesos de novembre i desembre estem en procés d’inciar amb 10 parelles de mentoria més.


Associació Quilòmetre Zero associació@quilometrezero.cat Via de l’Imperi Romà, 11 Tarragona

El projecte Ubuntu Inspirat en el concepte Ubuntu, de la llengua bantu nguni, es podria traduir aproximadament com 'bondat humana'. També pren el sentit de "Jo soc perquè tu ets", més concretament: "Jo soc el que soc per allò que tots som". Aquesta idea de la regió de l'Àfrica austral sovint es tradueix com "humanitat cap als altres", però que s'utilitza sovint en un sentit més filosòfic com "la creença en un vincle universal de compartir que connecta tota la humanitat". El projecte té per objectiu que els joves refugiats i refugiades que arriben en condicions vulnerables puguin tenir un acompanyament per part d’un mentor/a durant el primer any de la seva estància al territori. A més d’oferir una xarxa de suport per part de la coordinació entre diferents ens per tal de garantir les seves necessitats bàsiques. En l’actualitat estem fent l’acompanyament a 1 jove procedent del Líban, refugiat de Siria, que està estudiant a la Universitat Rovira i Virgili el grau d’Arquitectura. L’hem vinculat amb un mentor, un jove recent graduat a la URV, que l’està acompanyant en l’acollida al territori. Ho em fet en coordinació directa amb la URV Solidaria, departament que ha gestionat l’acollida del jove a Tarragona. La intenció es poder ampliar aquest projecte per a poder arribar a més persones.


Associació Quilòmetre Zero associació@quilometrezero.cat Via de l’Imperi Romà, 11 Tarragona

TREBALL EN XARXA Els projectes de mentoria social tenen una part d’implicació sociocomunitaria que implica directament la necessitat de treballar en xarxa amb entitats, institucions, i administracions que estan vinculades a infants, adolescents, joves i famílies que es troben en situació de risc. Quilòmetre Zero considera imprescindible aquest treball i per tant forma part de diferents xarxes nacionals i internacionals tant en l’àmbit de l’acció social, el voluntariat i la mentoria social, com també amb entitats, institucions i administracions amb les que a nivell local i autonòmic ens coordinem per desenvolupar els projectes. En aquest sentit volem destacar la coordinació que molts professionals d’aquestes institucions fan amb nosaltres i que garanteix que puguem desenvolupar el seguiment més eficaç possible dels nostres projectes. La Coordinadora de Mentoria Social és un organisme amb seu a Barcelona, però present a tot l’estat, que engloba en una plataforma a tot tipus d’organitzacions que desenvolupen projectes de mentoria dirigits a col•lectius en situació de vulnerabilitat. Col•laborem amb la Coordinadora amb: 

Certificació de la formació dels voluntaris i voluntàries de l’entitat abans d’incoporar-se com a mentors en qualsevol dels projectes de l’Associació, per tal que tinguin les nocions bàsiques per poder acompanyar als infants i joves amb garanties.

Formem part de la junta a través de la Marina Claverías, coordinadora de projectes de l’associació, que ocupa la secretaria.

Trobades periòdiques per tal d’avançar en la millora dels models de mentoria social juntament amb els tècnics d’altres entitats, sempre mirant d’innovar i avançar en aquest camp.

Utilització de l’app Messegenes per facilitar el seguiment de les trobades dels voluntaris amb els seus mentorats/es, saber quin tipus d’activitats realitzen i detectar ràpidament si hi ha algun problema.

Possibilitat de fer formació específica i continuada.

La xarxa internacional Nightingale engloba a totes les entitats i institucions (en la seva majoria Universitats) que gestionen i desenvolupen el projecte Rossinyol. Amb seu a Malmo (Suècia), hi formem part de forma activa, col•laborant en les diferents activitats i eixos estratègics que es proposen. És per tant l’entitat macro a nivell internacional que ens serveix com a model a l’hora d’avançar en el desenvolupament del Projecte Rossinyol, una eina innovadora que ofereix innumerables exemple d’èxit a les universitat d’arreu del món. Les trobades entre els membres de la xarxa es duen a terme de forma anual cada any a un país diferent on es desenvolupi el projecte Rossinyol.


Associació Quilòmetre Zero associació@quilometrezero.cat Via de l’Imperi Romà, 11 Tarragona

Des de l’inici de la nostra acció social al 2013 formem part de la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS). Des del 2017 formem part de la federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) que treballen de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d’exclusió social.

A Tarragona els equips i professionals de diferents institucions participen de forma directa en col•laboració amb l’equip de coordinació de la nostra entitat. Volem destacar la coordinació entre els equips educatius de les escoles i instituts que formen part del projecte Rossinyol i el projecte Grow Up, els equips de Serveis Socials municipals, el Institut Municipal d’Educació de Tarragona,Centres Oberts de Tarragona i Centres Cívics. Cal destacar la coordinació permanent amb la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Oberta de Catalunya, que ha fructuat amb la creació d’una persona tècnica a cada universitat especialitzada en la recerca de voluntariat i en la gestió dels programes.


Associació Quilòmetre Zero associació@quilometrezero.cat Via de l’Imperi Romà, 11 Tarragona

QUILOMETRE ZERO ALS MITJANS

Febrer 2019 Xarxanet.org

Març 2019 Ajuntament de Tarragona

Abril 2019 Diari de Tarragona

Abril 2019 Diari de Tarragona

Maig 2019 Diari Més Digital

Maig 2019 Notícies Tgn

Juliol 2019 Fet a Tarragona

Agost 2019 Ràdio Ciutat de Tarragona

Setembre 2019 Tarragona Ràdio


Associació Quilòmetre Zero associació@quilometrezero.cat Via de l’Imperi Romà, 11 Tarragona

RESULTATS ECONÒMICS

INGRESSOS TOTALS 14%

26%

DESPESES TOTALS 19%

60% 81%

Fons públics

Fons privats

Programes d'acció social

Fons propis

Ingressos totals: 65. 893 €

Despeses totals: 67.732 €

Gestió de l'entitat

SUPORTS S’han realitzat diferents campanyes de captació de finançament propi que han permès tenir una petita part de finançament propi que equival al 14 % del total de finançament anual de l’entitat. L’objectiu de l’associació es fer crèixer aquest percentatge amb futures campanyes de captació de fons propis, a través de captació de socis/es a l’entitat, venta de productes etc.

ADMINISTRACIONS I ENTITATS FINANÇADORES


Associació Quilòmetre Zero associació@quilometrezero.cat Via de l’Imperi Romà, 11 Tarragona

NOVETATS PER AL 2020 Per al 2020 renovem el compromís de continuar amb els nostres quatre projectes, millorant l’estabilitat de l’equip tècnic i així, dels projectes que portem a terme. Al Març de 2020 es celebrarà el tercer congrès europeu de mentoria social, que tindrà lloc a Barcelona els dies 18,19 i 20 de Març. Aquest congrès que co-organitza la Coordinadora de Mentoria Social, a la qual pertanyem, serà una gran oportunitat per fer-nos visibles i fer visible la mentoria social com a eina d’intervenció social innovadora. Al 2020 seguirem treballant de la mà de Punt de Referència, i d’entitats com la Coordinadora de Mentoria Social, així com amb la Federació Catalana de Voluntariat Social, per poder posar en valor la importancia del voluntariat i la mentoria social. Volem agraïr el suport que hem tingut per part de l’Ajuntament de Vila-seca, la Canonja, Reus i Tarragona, tot intentant que el compromís dels equips dels ajuntaments mantinguin la confiança en els nostres programes, com fins ara. A la Diputació de Tarragona, i al Departament d’Afers Socials, Treball i Famílies de la Generalitat de Catalunya, institucions que ens han recolçat des de l’inici de la nostra activitat. Així com a les decenes de persones voluntàries que han participat als nostres programes, a les entitats, empreses, associacions i col.laboradors/es que han contribuit a donar visibilitat i a fer crèixer la nostra tasca. Gràcies.