Page 1

ADVANCED MARINE TEC - BÅTPROGRAM 2013


AMT  EN PERFEKT FINSKBYGD BÅT Kjøreegenskaper, komfort og sikkerhet. AMT båtenes grunnidé er å tilby førsteklasses båter til kvalitetsbevisste båtfolk. AMT modellene oppfyller de høyeste krav når det gjelder så vel kjøreegenskaper, design og utstyr som finish. SLIK BLE DE NYE KVALITETSBÅTENE TIL

AMT MODELLER

Før AMTs egne modeller ble introdusert i 2006 hadde fabrikken utviklet og produsert båter av ypperste klasse i over 30 år. Viljen til å designe egne modeller vokste hele tiden, og til slutt bestemte både konstruktørene og produksjonen seg for å starte utviklingen av en helt egen serie. De ville dra nytte av den lange erfaringen og de betydelige kunnskapene om produksjon og produktutvikling man var i besittelse av ved å lansere de aller beste 5–6 meters båtene på markedet. Forøvrig skulle båtene være fullt utstyrt allerede fra fabrikken, slik at terskelen for å anskaffe en tilfredsstillende båtpakke ville bli langt lavere enn tidligere. Alle muligheter for å utvikle et helt nytt båtmerke var til stede.

AMT har 13 ulike modeller som alle er så velutstyrte at bare eierens spesialkrav krever komplettering av utstyret. En av planleggingens bærebjelker har vært å skape en tilfredsstillende båt - og motorpakke. Alle AMT båter er designet for moderne 4-taktsmotorer for å være sikker på at båt- og motor kombinasjonen skal fungere optimalt under alle forhold og gi brukeren den best tenkelige komfort og økonomi.

AMT hadde en klar visjon om hvor de ville. Konstruktørene og produksjonsenheten hadde erfaring fra over 30 år og 30 000 båter, og de ventet nå topp motiverte på sjansen til å skape noe helt nytt og eget. To helt moderne fabrikker i Kontiolahti stod klare med en total årlig kapasitet på mer enn 1600 båter. Dessuten fant man gode samarbeidspartnere blant motorimportører som også deltok aktivt i utviklingsprosessen og som allerede hadde et veletablert og profesjonelt forhandlernettverk. I praksis startet nå en ny kvalitetstankegang. Den nye bølgen av kvalitetsbåter var skapt.

AMT ER BLANT DE MEST POPULÆRE BÅTENE I FINLAND AMT har på få år hatt en økning i registreringsstatistikken og er nå det fjerde mest populære båtmerket i Finland og den positive utviklingen ser ut til å fortsette. AMT produserer bare båter etter bestilling og har derfor unngått problem med for store lagre på fabrikken. Dette har i sin tur muliggjort denne storsatsingen på nye modeller. AMT planlegger og utvikler alle modeller helt på egen hånd og produserer selv også alle prototyper og former. AMT ser mulighetene i den generelle økonomiske nedgangen med å utfylle båtutvalget sitt og dermed ytterligere forsterke sin posisjon i Skandinavia.

ÅRS GARANTI


SKJÆRGÅRDSJEEP Disse båtene blir ofte omtalt som ”Skjærgårdsjeep”, og er en åpen båttype med styrekonsoll i midten eller ved ripa.

BOWRIDER Bowrider er en krysning mellom skjærgårdsjeep og daycruiser. Det er en åpen selvlensende båt med et åpent baugparti med ekstra sitterplasser foran styreposisjonen i den store cockpiten fra akter til baug.

DAYCRUISER Daycruiser er den moderne typebetegnelsen på en åpen motorbåt med en minicabin som tillater overnatting for en eller flere netter, fast dekk forut og rommelig cockpit med vindskjerm.

HARDTOP En hardtopbåt eller bare ”hardtop” er en motorbåt som er delvis overbygd foran, vanligivis over cirka halve båtlengden.

PILOTHOUSE En båttype der du kan oppholde deg innendørs, fullstendig beskyttet fra vær og vind, samtidig som du har full kontroll og utsikt over hele båtens omgivelser og bevegelser.

SE ALLE AMT BÅTENE PÅ WWW.KELLOX.NO 3


SKJÆRGÅRDSJEEP

Standardutstyr Rekker, fortøyningskroker, hĂĽndtak og redning/ CBEFTUJHFJTZSFGBTUTUĂŒMt-BOUFSOFSt/'# TUZSJOHt3FTFSWFCFOTJOLBOOFt%SFHHMVLFJ CBVFOtTULTLPUUBLUFS GPSUBVPHESFHHt &MFLUSJTLMFOTFQVNQFt*OTUBMMBTKPOTLBOBMFS TUL t#SBOOTMPLOJOHTBQQBSBUtTUL GPSU“ZOJOHTUBVt%SFHHNFEUBVWFSLt#ĂŒUTIBLF 1BEMFĂŒSFt'FOEFS TUL t'FOEFSGFTUFS

4

2

6

3

Ekstrautstyr 5SBOTQPSUQSFTFOOJOHt,POTPMMQSFTFOJOHt 7BOOTLJLSPLt'FTUFGPSĂśTLFTUBOHt"CMPZ hengelĂĽs

1 Tau-, dregg- og stuerom. 2 Pullere. 3 Plass i dashbordet til kartplotter. 4 2 stk oppbevaringsrom. 5 Selvlensing uten slangeklemmer. 6 GrĂĽ antisklidørk. Anbefalt motor: )POEB#'ĂśSFUBLUTQĂŒIFOHTNPUPSFSCFTUJTJOLMBTTFOĂŒSEFUHKFMEFSGPSIPMEFUFòFLUWFLU#'FSFOFTUFNPUPSJLMBTTFONFENPUPSFOIFUFO øZUUFUGSFNPWFSJGPSIPMEUJMVUHĂŒFOEFBLTMJOH%FUHJSFOCFESFWFLUGPSEFMJOHOPFTPNHK“SCĂŒUFOSPMJHFSFPHNFSTUBCJMQĂŒTK“FO#'IBSJOOUJM lavere forbruk og vesentlig raskere akselerasjon enn alle sine konkurrenter.

4

450, Bredde (cm): 195, Vekt (kg): 350, Skrogvinkel (°): 18, Antall personer: 5, Anbefalt motor (hk): 30-50, Hastighet: 30 hk / 2 pers. 25 knop - 40 hk / 2 pers. 28 knop - 50 hk / 2 pers. 30 knop

5 4

1


AMT 150 R er en lett båt som klarer seg med lite motorkraft. Med en 30 hk motor oppnår båten en fart på hele 25 knop med to personer om bord, noe som er tilstrekkelig for å flytte seg raskt og effektivt til sjøs. AMT 150 R er rimelig i innkjøp og drift, samt at vi vet at AMT har en meget god annenhåndsverdi. Det gjør denne båtpakken til en meget økonomisk løsning. Båten er lett å transportere, og enkel å sette ut på sjøen for en person, noe som er praktisk om man har behov for båten flere steder, eller om man ønsker å ta med seg båten på tur bak bilen – det vil garantert gi mange nye oppleveleser.

SE MER PÅ WWW.KELLOX.NO

5


SKJÆRGÅRDSJEEP

1

Standardutstyr 4FMWMFOTFOEFt(SĂŒ"OUJTLMJE“SLt3FLLFS  fortøyningskroker, hĂĽndtak og redning/ CBEFTUJHFJTZSFGBTUTUĂŒMt-BOUFSOFSt /'#TUZSJOHt3FTFSWFCFOTJOLBOOFt5P U“SSFPQQCFWBSJOHTSPNN"CMPZMĂŒTt 0QQCFWBSJOHTSPNJCBVFOtTULTLPUUBLUFS GPS UBVPHESFHHt&MFLUSJTLMFOTFQVNQFt4VOCSFMMB TJUUFQVUFS,PQQIPMEFSt*OTUBMMBTKPOTLBOBMFS t#SBOOTMPLOJOHTBQQBSBUt7VUUBLtTUL GPSU“ZOJOHTUBVt%SFHHNFEUBVWFSLt#ĂŒUTIBLF 1BEMFĂŒSFt'FOEFS TUL t'FOEFSGFTUFSt ,BMFTKFHBSBTKFt"CMPZIFOHFMĂŒTt4FDVSNBSLt Prerigget for Honda

5

4 3

6

Ekstrautstyr )BWOFLBMBTKFt5SBOTQPSUQSFTFOOJOHt,KFNJTL UPBMFUUt,PLFBQQBSBUt7BSNFBQQBSBUt5SJNQMBOt7BOOTLJLSPLt-&%MZTJDPDLQJUt4UFSFPt ,BSUQMPUUFSt&LLPMPEE

2

1 Tau-, dregg- og stuerom. 2 Kalesjegarasje. 3 Plass i dashbordet til kartplotter. 4 2 stk oppbevaringsrom med AbloylĂĽs. 5 GrĂĽ antisklidørk. 6 Selvlensing uten slangeklemmer. 1 Anbefalt motor: )POEB#'ĂśSFUBLUTQĂŒIFOHTNPUPSTPNFSCFTUJTJOLMBTTFOĂŒSEFUHKFMEFSGPSIPMEFUFòFLUWFLU#'FSFOFTUFNPUPSJLMBTTFONFENPUPSFOIFUFO øZUUFUGSFNPWFSJGPSIPMEUJMVUHĂŒFOEFBLTMJOH%FUHJSFOCFESFWFLUGPSEFMJOHOPFTPNHK“SCĂŒUFOSPMJHFSFPHNFSTUBCJMQĂŒTK“FO#'IBSJOOUJM lavere forbruk og vesentlig raskere akselerasjon enn alle sine konkurrenter.

6

Lengde (cm): 472, Bredde (cm): 205, Vekt (kg): 450, Skrogvinkel (°): 18, Antall personer: 5, Anbefalt motor (hk): 40-60, Hastighet: 40 hk / 2 pers. 27 knop - 40 hk / 4 pers. 25 knop - 60 hk / 2 pers. 34 knop - 60 hk / 4 pers. 32 knop

1


AMT 160 R – ny standard i 4,70 m klassen. Dette er en utrolig rommelig og stabil 4,70m lang båt med styrekonsoll. Båten har moderne finesser og bekvemmeligheter, som tidligere ikke har eksistert i denne båt størrelsen. Oppbevaringsrom for tauverk foran og akter, selvlensing, grå dørk, integrert oppbevaringsrom med Abloy-låser, kalesjegarasje og monteringsplass for kartplotter/ekkolodd er alle egenskaper man fort lærer seg å sette pris på.

SE MER PÅ WWW.KELLOX.NO

7


SKJÆRGÅRDSJEEP

1 Standardutstyr 4FMWMFOTFOEFt(SĂŒ"OUJTLMJE“SLt3FLLFS GPStøyningskroker, hĂĽndtak og redning/badestige JTZSFGBTUTUĂŒMt-BOUFSOFSt/'#TUZSJOHtMJUFS GBTUNPOUFSUCFOTJOUBOLtMJUFSSFTFSWFCFOTJOLBOOFt#FOTJOĂśMUFSt4FLTU“SSFPQQCFWBSJOHTSPNN"CMPZMĂŒTt0QQCFWBSJOHTSPNJCBVFO TULTLPUUBLUFS GPSUBVPHESFHHt&MFLUSJTL MFOTFQVNQFt4VOCSFMMBTJUUFQVUFSt,PQQIPMEFS t*OTUBMMBTKPOTLBOBMFSt#SBOOTMPLOJOHTBQQBSBU t7VUUBLtTULGPSU“ZOJOHTUBVt%SFHHNFE UBVWFSLt#ĂŒUTIBLF1BEMFĂŒSFt'FOEFS TUL t 'FOEFSGFTUFSt,BMFTKFHBSBTKFt"CMPZIFOHFMĂŒTt 4FDVSNBSLt1SFSJHHFUGPS)POEB

6

4 5

Ekstrautstyr ,BMFTKFt5FBLTFSJFt5SBOTQPSUQSFTFOOJOHt ,POTPMMUSFLLt7BOOTLJLSPLt'FTUFGPSĂśTLFTUBOHt4UFSFPt,BSUQMPUUFSt&LLPMPEEt5FBLt $PNGPSUTUPMFSt4UPMUSFLL

1 Tau-, dregg- og stuerom. 2 60 liter innebygget bensintank. 3 Kalesjegarasje. 4 Plass i dashbordet til kartplotter. 5 Grü antisklidørk. 6 3 stk oppbevaringsrom med Abloylüs.

2 3

1

Anbefalt motor: )POEB#'ĂśSFUBLUTQĂŒIFOHTNPUPSTPNFSCFTUJTJOLMBTTFOĂŒSEFUHKFMEFSGPSIPMEFUFòFLUWFLU#'FSFOFTUFNPUPSJLMBTTFONFENPUPSFOIFUFO øZUUFUGSFNPWFSJGPSIPMEUJMVUHĂŒFOEFBLTMJOH%FUHJSFOCFESFWFLUGPSEFMJOHOPFTPNHK“SCĂŒUFOSPMJHFSFPHNFSTUBCJMQĂŒTK“FO#'IBSJOOUJM lavere forbruk og vesentlig raskere akselerasjon enn alle sine konkurrenter.

8

502, Bredde (cm): 205, Vekt (kg): 500, Skrogvinkel (°): 20, Antall personer: 5, Anbefalt motor (hk): 50-75, Hastighet: 50 hk / 2 pers. 28 knop - 50 hk / 4 pers. 26 knop - 75 hk / 2 pers. 35 knop - 75 hk / 4 pers. 34 knop

1


En komplett utstyrt 5 meter lang ”styrekonsollbåt” som er en robust og allsidig fritidsbåt. Bred og stor vindskjerm rundt den sideplasserte førerplassen gir god beskyttelse til fører og passasjer. Med en AMT 170 kommer du deg raskt på sjøen med plass nok til passasjerer og utstyr. Tilpasset nye og miljøvennlige Honda BF 50.

SE MER PÅ WWW.KELLOX.NO

9


SKJÆRGÅRDSJEEP

1

Standardutstyr 4FMWMFOTFOEFt(SĂŒ"OUJTLMJE“SLt3FLLFS GPStøyningskroker, hĂĽndtak og redning/badestige JTZSFGBTUTUĂŒMt-BOUFSOFSt)ZESBVMJTLTUZSJOH tMJUFSGBTUNPOUFSUCFOTJOUBOLtMJUFS SFTFSWFCFOTJOLBOOFt#FOTJOĂśMUFSt4FLTU“SSF PQQCFWBSJOHTSPNN"CMPZMĂŒTt0QQCFWBSJOHTrom i bauen- 2 stk. skott akter, for tau og dregg t&MFLUSJTLMFOTFQVNQFt4VOCSFMMBTJUUFQVUFSt ,PQQIPMEFSt*OTUBMMBTKPOTLBOBMFSt#SBOOTMPLOJOHTBQQBSBUt7VUUBLtTULGPSU“ZOJOHTUBV t%SFHHNFEUBVWFSLt#ĂŒUTIBLF1BEMFĂŒSFt 'FOEFS TUL t'FOEFSGFTUFSt,BMFTKFHBSBTKFt "CMPZIFOHFMĂŒTt4FDVSNBSLt,PNGPSUTUPMFSt ,POTPMMUSFLLt1SFSJHHFUGPS)POEB

6 7

4

5

Ekstrautstyr ,BMFTKFt5FBLTFSJFt5SBOTQPSUQSFTFOOJOHt 5SJNQMBOt7BOOTLJLSPLt'FTUFGPSĂśTLFTUBOHt 4UFSFPt,BSUQMPUUFSt&LLPMPEE

3

6 2

1 Tau-, dregg- og stuerom. 2 Kalesjegarasje. 3 Hydraulisk styring. 4 Plass i dashbordet til kartplotter. 5 Stuerom til ďŹ skestang. 6 6 stk oppbevaringsrom med AbloylĂĽs. 7 GrĂĽ antisklidørk.

1

Anbefalt motor: )POEB#'NBSLFEFUTNFTUNPEFSOFĂśSFUBLUTVUFOCPSETNPUPS TPNFSMJLFQFSGFLUFQĂŒI“ZUUVSUBMMPHNBLTJNBMGBSUTPNWFEEPSHFGBSUPHTUJMMFUVSFSJ skjĂŚrgĂĽrden. StillegĂĽende, pĂĽlitelig og garantert raskest i klassen. Ca. forbruk i marsjfart 8-9 liter/time.

10

550, Bredde (cm): 224, Vekt (kg): 630, Skrogvinkel (°): 20, Antall personer: 7, Anbefalt motor (hk): 75-115, Hastighet: 90 hk / 2 pers. 38 knop - 90 hk / 4 pers. 36 knop - 115 hk / 2 pers. 40 knop

1


Komplett utstyrt, 5,5m lang ”midtkonsollbåt”, egnet til bruk langs kysten. Overlegen økonomi med Honda BF90 firetakts utenbordsmotor. Denne motoren er uovertruffen, så vel på høyt turtall ved maksimalfart som ved dorgefart på stille turer i skjærgården. Stillegående og pålitelig. Båten har en fremragende ”walk-around” løsning på grunn av den robuste og beskyttende midtkonsollen.

SE MER PÅ WWW.KELLOX.NO

11


BOWRIDER

1

6 Standardutstyr 4FMWMFOTFOEFt(SĂŒ"OUJTLMJE“SLt3FLLFS GPStøyningskroker, hĂĽndtak og redning/badestige JTZSFGBTUTUĂŒMt-BOUFSOFSt/'#TUZSJOHtMJUFS GBTUNPOUFSUCFOTJOUBOLtMJUFSSFTFSWFCFOTJOLBOOFt#FOTJOĂśMUFSt'FNU“SSFPQQCFWBSJOHTSPNN"CMPZMĂŒTt0QQCFWBSJOHTSPNJCBVFO tTULTLPUUBLUFS GPSUBVPHESFHHt&MFLUSJTL MFOTFQVNQFt4VOCSFMMBTJUUFQVUFSt,PQQIPMEFS t*OTUBMMBTKPOTLBOBMFSt#SBOOTMPLOJOHTBQQBSBU t7VUUBLtTULGPSU“ZOJOHTUBVt%SFHHNFE UBVWFSLt#ĂŒUTIBLF1BEMFĂŒSFt'FOEFS TUL t 'FOEFSGFTUFSt,BMFTKFHBSBTKFt,BMFTKFt"CMPZ IFOHFMĂŒTt4FDVSNBSLt1SFSJHHFUGPS)POEB

4 5

Ekstrautstyr 5FBLTFSJFt5SBOTQPSUQSFTFOOJOHt#BVHLBMFTKFt7BOOTLJLSPLt,PNGPSUTUPMFSt4UFSFPt ,BSUQMPUUFSt&LLPMPEEt)BWOFQSFTTFOJOH

1 Tau-, dregg- og stuerom. 2 60 liter innebygget bensintank. 3 Kalesjegarasje. 4 Plass i dashbordet til kartplotter. 5 5 stk oppbevaringsrom med Abloylüs. 6 Grü antisklidørk.

2

3

1

1

Anbefalt motor: )POEB#'ĂśSFUBLUTQĂŒIFOHTNPUPSTPNFSCFTUJTJOLMBTTFOĂŒSEFUHKFMEFSGPSIPMEFUFòFLUWFLU#'FSFOFTUFNPUPSJLMBTTFONFENPUPSFOIFUFOøZUUFUGSFNPWFSJGPSIPMEUJMVUHĂŒFOEFBLTMJOH%FUHJSFOCFESFWFLUGPSEFMJOHOPFTPNHK“SCĂŒUFOSPMJHFSFPHNFSTUBCJMQĂŒTK“FO#'IBSJOOUJMMBWFSF forbruk og vesentlig raskere akselerasjon enn alle sine konkurrenter. Motoren har vunnet mange tester og fagpressen har trykket den til sitt bryst...

12

502, Bredde (cm): 205, Vekt (kg): 500, Skrogvinkel (°): 20, Antall personer: 6, Anbefalt motor (hk): 50-75, Hastighet: 50 hk / 2 pers. 28 knop - 50 hk / 4 pers. 26 knop - 75 hk / 2 pers. 35 knop - 75 hk / 4 pers. 33 knop


AMT 170 BRS – båt med styrekonsoll og vindbeskyttelse for hele familien. Dette er en 5-meters landsted-, tur- og fiskebåt for hele familien. Utgangspunktet for planleggingen har vært at hele familien skal kunne sitte beskyttet bak vindskjermene og at kalesjen skal gi hele familien beskyttelse mot vær og vind. Skroget som allerede har fått ros i mange tester, kommer fra AMT 170 serien. Plassen har aldri tidligere blitt utnyttet så effektivt i 5-metersklassen, tilsvarende plass finner man vanligvis først i 5,30 -5,40 meter lange båter.

SE MER PÅ WWW.KELLOX.NO

13


BOWRIDER

1

6 Standardutstyr 4FMWMFOTFOEFt(SĂŒ"OUJTLMJE“SLt3FLLFS GPStøyningskroker, hĂĽndtak og redning/badestige JTZSFGBTUTUĂŒMt-BOUFSOFSt)ZESBVMJTLTUZSJOH t7JOEVTWJTLFSGPSG“SFStMJUFSGBTUNPOUFSU CFOTJOUBOLtMJUFSSFTFSWFCFOTJOLBOOFt #FOTJOĂśMUFSt4ZWU“SSFPQQCFWBSJOHTSPNN "CMPZMĂŒTt0QQCFWBSJOHTSPNJCBVFOtTUL TLPUUBLUFS GPSUBVPHESFHHt&MFLUSJTLMFOTFQVNQFt4VOECSFMMBTJUUFQVUFSt,PQQIPMEFSt *OTUBMMBTKPOTLBOBMFS#SBOOTMPLOJOHTBQQBSBUt 7VUUBLtTULGPSU“ZOJOHTUBVt%SFHHNFE UBVWFSLt#ĂŒUTIBLF1BEMFĂŒSFt'FOEFS TUL t 'FOEFSGFTUFSt,BMFTKFHBSBTKF,BMFTKFt"CMPZ IFOHFMĂŒTt4FDVSNBSLt1SFSJHHFUGPS)POEB

2

4 5

6 Ekstrautstyr 5FBLTFSJFt&LTUSBWJOEVTWJTLFSt#PSEPH GPUt)BWOFLBMFTKFt5SBOTQPSUQSFTFOOJOHt #BVHLBMFTKFt5SJNQMBOt7BOOTLJLSPLt4UFSFPt ,BSUQMPUUFSt&LLPMPEE

1 Tau-, dregg- og stuerom. 2 90 liter innebygget bensintank. 3 Kalesjegarasje. 4 Plass i dashbordet til kartplotter. 5 5 stk oppbevaringsrom med Abloylüs. 6 Grü antisklidørk.

3

1

Anbefalt motor: )POEB#'NBSLFEFUTNFTUNPEFSOFĂśSFUBLUTVUFOCPSETNPUPSTPNFSMJLFQFSGFLUFQĂŒI“ZUUVSUBMMPHNBLTJNBMGBSUTPNWFEEPSHFGBSUPHTUJMMFUVSFSJ skjĂŚrgĂĽrden. StillegĂĽende, pĂĽlitelig og garantert den raskeste i klassen.

14

550, Bredde (cm): 224, Vekt (kg): 680, Skrogvinkel (°): 20, Antall personer: 7, Anbefalt motor (hk): 75-115, Hastighet: 90 hk / 2 pers. 38 knop - 90 hk / 4 pers. 36 knop - 115 hk / 2 pers. 40 tknop - 115 hk / 4 pers. 38 knop

1


Komplett utstyrt 5,5 meter båt, egnet til bruk langs kysten. 185 BR har vindskjerm som er til å åpne slik at man kan gå tvers igjennom hele båtens lengde. Overlegen økonomi og kraft får du med den robuste og slitesterke Honda BF115 firetakts utenbordsmotoren. Denne motoren er like perfekt på høyt turtall ved maksimalfart som ved dorgefart på stille turer i skjærgården. Stillegående og pålitelig. Effektiv vindskjerm som beskytter selv i dårlig vær.

SE MER PÅ WWW.KELLOX.NO

15


Livet er for kort til 책 utsette de gode opplevelsene!

17


BOWRIDER 1

Standardutstyr 4FMWMFOTFOEFt(SĂŒ"OUJTLMJE“SLt3FLLFS GPStøyningskroker, hĂĽndtak og redning/badestige JTZSFGBTUTUĂŒMt-BOUFSOFSt)ZESBVMJTLTUZSJOH tTULWJOEVTWJTLFSFtMJUFSGBTUNPOUFSU CFOTJOUBOLtMJUFSSFTFSWFCFOTJOLBOOFt #FOTJOĂśMUFSt'JSFU“SSFPQQCFWBSJOHTSPNN "CMPZMĂŒTt0QQCFWBSJOHTSPNJCBVFOtTUL TLPUUBLUFS GPSUBVPHESFHHt.BOVFMMMFOTFQVNQFt4VOECSFMMBTJUUFQVUFSt,PQQIPMEFSt *OTUBMMBTKPOTLBOBMFSt#SBOOTMPLOJOHTBQQBSBUt 7VUUBLtTULGPSU“ZOJOHTUBVt%SFHHNFE UBVWFSLt#ĂŒUTIBLF1BEMFĂŒSFt'FOEFS TUL t 'FOEFSGFTUFSt,BMFTKFHBSBTKFt,BMFTKFt"CMPZ IFOHFMĂŒTt4FDVSNBSLt#PSENTPMQVUFt1SFSJHget for Honda

Ekstrautstyr 5FBLTFSJFt5SZLLWBOOTFUNFEEVTKIPEFt 1VUFTFUUGSPOUt)BWOFLBMFTKFt5SBOTQPSU QSFTFOOJOHt#BVHLBMFTKFt,PLFBQQBSBUt 5SJNQMBOt7BOOTLJLSPLt-&%MZTJDPDLQJUt 4UFSFPt,BSUQMPUUFSt&LLPMPEEt,K“MFTLVòt 7BTLt7BOOTLJLSPL

7

6

2

5

4

4 3

1 Tau-, dregg- og stuerom. 2 Praktisk ĂĽpningen i vindskjermen gjør ombordstigningen enkel. 3 Kalesjegarasje. 4 Egen plass til bord/solseng. 5 4 stk oppbevaringsrom med AbloylĂĽs. 6 Plass i dashbordet til kartplotter. 7 Putesett (ekstrautstyr). 1 Anbefalt motor: 0NEVWFMHFSEFOIFMUOZF)POEB#'FMMFS#'ĂśSFUBLUTVUFOCPSETNPUPSFO TĂŒGĂŒSEVNBSLFEFUTSBTLFTUFPHNFTUNJMK“WFOOMJHFNPUPSFS%FMFWFSFT med bensinbesparende V-TEC system, 3 veis kjølesystem, variable luftinntak og et sekvensielt bensininnsprøytningssystem.

18

608, Bredde (cm): 235, Vekt (kg): 900, Skrogvinkel (°): 20, Antall personer: 7, Anbefalt motor (hk): 115-150, Hastighet: 115 hk / 2 pers. 36 knop - 115 hk / 4 pers. 34 knop - 150 hk / 2 pers. 41 knop - 150 hk / 4 pers. 39 knop

1


Komplett utstyrt, egnet til bruk langs kysten, 6 meter Bowrider hvor hastighet og akselerasjon er overlegen med den nye BF150 Honda firetakts utenbordsmotoren, som leveres med det bensinbesparende V-TEC systemet, 3 veis kjølesystem, variabelt luftinntak og det sekvensielle bensininnsprøytningssystemet. Stilfullt og komfortabelt uteområde med gode seter og solmuligheter og et sitteområde i baugen som barna elsker. Rikelig med stuveplasser for alt utstyr ombord og stort utvalg av ekstrautstyr. Dette er trolig markedets beste Bowrider i klassen!

SE MER PÅ WWW.KELLOX.NO

19


DAYCRUISER

1

6 Standardutstyr 4FMWMFOTFOEFt3FLLFS GPSU“ZOJOHTLSPLFS  IĂŒOEUBLPHSFEOJOHCBEFTUJHFJTZSFGBTUTUĂŒMt -BOUFSOFSt)ZESBVMJTLTUZSJOHtTULWJOEVTWJTLFSFtMJUFSGBTUNPOUFSUCFOTJOUBOLtMJUFS SFTFSWFCFOTJOLBOOFt#FOTJOĂśMUFSt'JSFU“SSF PQQCFWBSJOHTSPNN"CMPZMĂŒTt-ĂŒTCBSLBCJO t5PTPWFQMBTTFSt5PWJOEVJTLSPHFUt0QQCFWBSJOHTSPNJCBVFOtTULTLPUUBLUFS GPSUBV PHESFHHt.BOVFMMMFOTFQVNQFt4VOECSFMMB TJUUFQVUFS1VUFSUJMLBCJOt*OOWFOEJHCFMZTOJOH t,PQQIPMEFSt*OTUBMMBTKPOTLBOBMFSt#SBOOTMPLOJOHTBQQBSBUt7VUUBLtTULGPSU“ZOJOHTUBV t%SFHHNFEUBVWFSLt#ĂŒUTIBLF1BEMFĂŒSFt 'FOEFS TUL t'FOEFSGFTUFSt,BMFTKFHBSBTKF t,BMFTKFt*OUFHSFSUWBTLt"CMPZIFOHFMĂŒTt 4FDVSNBSLt1SFSJHHFUGPS)POEBt5SZLLWBOON UBOLt7BTLt#PSEt5FBLTFUU%“SL Ekstrautstyr )BWOFLBMBTKFt5SBOTQPSUQSFTFOOJOHt,KFNJTL UPBMFUUt,PLFBQQBSBUt7BSNFBQQBSBUt5SJNQMBOt7BOOTLJLSPLt-&%MZTJDPDLQJUt4UFSFPt ,BSUQMPUUFSt&LLPMPEE

2

5

4

5

3

1 Tau-, dregg- og stuerom. 2 Praktisk üpningen i vindskjermen gjør ombordstigningen enkel. 3 Kalesjegarasje. 4 Plass i dashbordet til kartplotter. 5 4 stk oppbevaringsrom med Abloylüs. 6 Egen plass til bord/solseng i forpiggen.

1

Anbefalt motor: )POEB#'ÜSFUBLUTVUFOCPSETNPUPSFSFOBWNBSLFEFUTSBTLFTUFPHNFTUNJMK“WFOOMJHFNPUPSFS%FOMFWFSFTNFECFOTJOCFTQBSFOEF75&$TZTUFN  veis kjølesystem, variable luftinntak og et sekvensielt bensininnsprøytningssystem.

20

608, Bredde (cm): 235, Vekt (kg): 950, Skrogvinkel (°): 20, Antall personer: 7, Anbefalt motor (hk): 115-150, Hastighet: 115 hk / 2 pers. 35 knop - 115 hk / 4 pers. 33 knop - 150 hk / 2 pers. 40 knop - 150 hk / 4 pers. 38 knop

1


Komplett utstyrt, egnet til bruk langs kysten, 6 meter daycruiser hvor hastighet og akselerasjon er overlegen med den nye BF150 Honda firetakts utenbordsmotoren, som leveres med det bensinbesparende V-TEC systemet, 3 veis kjølesystem, variabelt luftinntak og det sekvensielle bensininnsprøytningssystemet. Stilfullt og komfortabelt uteområde med gode seter og solmuligheter. Kabin med hyggelig soveplass for to personer.

SE MER PÅ WWW.KELLOX.NO

21


HARD TOP

1

*MMVTUSBTKPOTCJMEFGSBFOBOOFONPEFMM

Standardutstyr Rekker, fortรธyningskroker, hรฅndtak og redning/ CBEFTUJHFJTZSFGBTUTUรŒMt-BOUFSOFSt)ZESBVMJTLTUZSJOHtTULWJOEVTWJTLFSFtMJUFSGBTUNPOUFSUCFOTJOUBOLtMJUFSSFTFSWFCFOTJOLBOOF t#FOTJOรถMUFSt'FNUย“SSFPQQCFWBSJOHTSPNN "CMPZMรŒTt5PTPWFQMBTTFSt0QQCFWBSJOHTSPNJ CBVFOtTULTLPUUBLUFS GPSUBVPHESFHHt&MFUSJTLMFOTFQVNQFt4VOECSFMMBTJUUFQVUFSt1VUFS UJMLBCJOt*OOWFOEJHCFMZTOJOHt,PQQIPMEFSt *OTUBMMBTKPOTLBOBMFSt#SBOOTMPLOJOHTBQQBSBUt 7VUUBLtTULGPSUย“ZOJOHTUBVt%SFHHNFE UBVWFSLt#รŒUTIBLF1BEMFรŒSFt'FOEFS TUL t 'FOEFSGFTUFSt,BMFTKFHBSBTKFt,BMFTKFt"CMPZ IFOHFMรŒTt4FDVSNBSLt1SFSJHHFUGPS)POEB

4

3

*MMVTUSBTKPOTCJMEFGSBFOBOOFONPEFMM

Ekstrautstyr 5FBLTFSJFt#PSEPHGPUt5SBOTQPSUQSFTFOOJOH t,KFNJTLUPBMFUUt,PLFBQQBSBUt7BSNFBQQBSBUt5SJNQMBOt7BOOTLJLSPLt4UFSFPt ,BSUQMPUUFSt&LLPMPEE

5

2 *MMVTUSBTKPOTCJMEFGSBFOBOOFONPEFMM

1 Tau-, dregg- og stuerom. 2 Kalesjegarasje. 3 Plass i dashbordet til kartplotter. 4 5 stk oppbevaringsrom med Abloylรฅs. 5 Automatisk elektrisk lensepumpe. 1 Anbefalt motor: )POEB#'FSNBSLFEFUTNFTUNPEFSOFรถSFUBLUTVUFOCPSETNPUPSTPNFSMJLFQFSGFLUQรŒIย“ZUUVSUBMMPHNBLTJNBMGBSUTPNWFEEPSHFGBSUPHTUJMMFUVSFSJ skjรฆrgรฅrden. Stillegรฅende, pรฅlitelig og garantert raskest i klassen.

22

550, Bredde (cm): 224, Vekt (kg): 730, Skrogvinkel (ยฐ): 20, Antall personer: 7, Anbefalt motor (hk): 75-115, Hastighet: 75 hk / 2 pers. 34 knop - 75 hk / 4 pers. 32 knop - 90 hk / 2 pers. 36 knop - 90 hk / 4 pers. 34 knop

1


Denne modellen har vĂŚrt etterspurt fra kunder og forhandlere, som har sett det praktiske med en HT bĂĽt i vĂĽrt marked. Skroget er det samme som de andre AMT 185 modellene, med en lengde pĂĽ 5,5 meter og en bredde pĂĽ hele 2,24 meter. Denne nye modellen har klassiske linjer som vi er kjent med fra andre store salgssuksesser i Norge, samtidig som du vil ďŹ nne mange moderne og pratiske løsninger. BĂĽten er bygget pĂĽ samme â€?Alltid til landâ€? konsept som de andre AMT bĂĽtene. Om du skulle komme ut for et uhell og pĂĽføre bĂĽten omfattende skader, sĂĽ vil du alltid komme til land. Høyt fribord, solide rekker og sklibeskyttelse pĂĽ alle gangbare ater, gjør at man kan bevege seg trygt om bord under alle forhold. *MMVTUSBTKPOTCJMEFGSBFOBOOFONPEFMM

SE MER PĂ… WWW.KELLOX.NO

23


MIDTKABIN

1 6 Standardutstyr (SĂŒ"OUJTLMJE“SLt3FLLFS GPSU“ZOJOHTLSPLFS  IĂŒOEUBLPHSFEOJOHCBEFTUJHFJTZSFGBTUTUĂŒMt -BOUFSOFSt)ZESBVMJTLTUZSJOHtTULWJOEVTWJTLFSFtMJUFSGBTUNPOUFSUCFOTJOUBOLt MJUFSSFTFSWFCFOTJOLBOOFt#FOTJOĂśMUFSt-ĂŒTCBS LBCJOt0QQCFWBSJOHTSPNJCBVFOtTULTLPUU BLUFS GPSUBVPHESFHHt.BOVFMMMFOTFQVNQFt 4VOECSFMMBTJUUFQVUFSt1VUFSUJMLBCJOt*OOWFOEJHCFMZTOJOH,PQQIPMEFSt*OTUBMMBTKPOTLBOBMFS t#SBOOTMPLOJOHTBQQBSBUt7VUUBLtTUL GPSU“ZOJOHTUBVt%SFHHNFEUBVWFSLt#ĂŒUTIBLF 1BEMFĂŒSFt'FOEFS TUL t'FOEFSGFTUFSt"CMPZ IFOHFMĂŒTt4FDVSNBSLt1SFSJHHFUGPS)POEB

5 3

2 4

Ekstrautstyr 5FBLTFSJFt5SZLLWBOOTFUUNFEEVTKIPEFt #PSEPHGPUt5SBOTQPSUQSFTFOOJOHt,KFNJTL UPBMFUUt,PLFBQQBSBUt7BSNFBQQBSBUt5P TPWFQMBTTFSt4UFSFPt,BSUQMPUUFSt&LLPMPEE t(BSEJOTFUUt8BMMFTWBSNFSt,K“MFTLBQt (BSEJOTFUU

6

1 Tau-, dregg- og stuerom. 2 Tradisjonell glassdør i front og skyvedør akter. 3 Takluker. 4 Store og romslige stuerom. 5 Plass i dashbordet til kartplotter. 6 Grü antisklidørk. 1 Anbefalt motor: )POEB#'ÜSFUBLUTVUFOCPSETNPUPSFSFOBWNBSLFEFUTSBTLFTUFPHNFTUNJMK“WFOOMJHFNPUPSFS%FOMFWFSFTNFECFOTJOCFTQBSFOEF75&$TZTUFN  veis kjølesystem, variable luftinntak og et sekvensielt bensin-innsprøytningssystem.

24

608, Bredde (cm): 238, Vekt (kg): 1080, Skrogvinkel (°): 20, Antall personer: 6, Anbefalt motor (hk): 115-150, Hastighet: 115 hk / 2 pers. 33 knop - 115 hk / 4 pers. 31 knop - 150 hk / 2 pers. 38 knop - 150 hk / 4 pers. 36 knop

1


Komplett utstyrt, velegnet til bruk langs kysten, 6 meters midtkabinbåt der komfort og sikkerhet er overlegen. Perfekt i kombinasjon med Honda BF150, som leveres med det bensinbesparende V-TEC systemet, 3 veis kjølesystem, variabelt luftinntak og det sekvensielle bensininnsprøytningssystemet. Stilfullt og komfortabelt uteområde med gode muligheter for et aktivt båtliv med fiske og vannsport. Kabinen har seks gode sitteplasser i fartsretning og soveplass for to personer (ved bruk av bord*).

*ekstrautstyr

SE MER PÅ WWW.KELLOX.NO

25


DAYCRUISER 1

Standardutstyr 5BVWFSLtCBUUFSJTZTUFNtWJOEVTWJTLFSFt 'FOEFSNFEMJOFt%SFHHNFEUBVt1BEMFรŒSF CรŒUTIBLFtTULWPMUVUUBLtTULLPQQIPMEFS t7BTLt-BOUFSOFSt5BVSPNGPSBOPHBLUFSt ,BMFTKFHBSBTKFt4FDVSNBSLt#SBOOTMPLLFSt 'MBHHTUBOHIPMEFSt#FOTJOรถMUFSt0QQCFWBSJOHTSPNTKย“LBSUt-VLFIPMEFSFt0QQCFWBSJOHTTLBQJLBCJOFOt5FBLt5SZLLWBOOt#PSEPHQVUF t'BSHFUTLSPHt"MMUJEUJMIBWOLPOTUSVLTKPO t4FMWMFOTt.BOVFMMMFOTFQVNQFt)ZESBVMJTL TUZSJOHt4ZSFGBTUFSFLLFSQVMMFSCFTMBHt,BOU WJOETLKFSNSVTUGSJt1VUFTFUUt,BMFTKFNFE EFNQFSt7FOUJMBTKPOJLBCJOFOtJOOWMFTFMZT t"CMPZMรŒTFSt'BTUCFOTJOUBOLMUSt7BOO UPBMFUUNFETFQUJLt0QQCFWBSJOHTQMBTTGPS GFOEFSt3FEOJOHPHCBEFTUJHF

Ekstrautstyr 8BMMBTWBSNFSt,Kย“MFCPLTt,Kย“MFTLVรฒt,Kย“MFTLBQt1BOUSZNPEVMt8BMMBTLPLFQMBUF t0SJHPLPLFQMBUFt5SJNQMBOt7BOOTLJLSPLt 4UFSFPt1MPUUFS&LLPMPEEt/.&"OFUUt-FE CFMZTOJOH Eย“SL t.ZHHOFUUt,KFNJTLUPBMFUU t#BVHQSPQFMMt"OLFSWJOTKt"OLFSSVMMFJCBVH

6

2

4

7

8

5

5

3

1 Tau-, dregg- og stuerom. 2 Praktisk รฅpning i vindskjerm gjรธr ombordstigning enkel. 3 Kalesjegarasje. 4 Plass til 12โ€ kartplotter. 5 Selvlensende. 6 Teakdekk. 7 Plass til Pentry modul. 8 220 liter bensintank. Anbefalt motor: 1 )POEB#'รถSFUBLUTVUFOCPSETNPUPSFSNBSLFEFUTNFTUJOOPWBUJWFPHNPEFSOFNPUPS#'FSFOยก7 -LSBGUGVMM LPNQBLU WFOUJMFST40)$ NPUPSTPNMFWFSFTNFEEFUCFOTJOCFTQBSFOEF75&$ย™TZTUFNFU )POEBTQBUFOUFSUF#-"45ย™TPNHJSNFSIFTUFLSFGUFSWFEMBWFUVSUBMM WFJTLKย“MFTZTUFN  separate doble luftinntak kretser og et sekvensielt bensin-innsprรธytningssystem.

26

680, Bredde (cm): 260, Vekt (kg): 1350, Skrogvinkel (ยฐ): 20, Antall personer: 8, Anbefalt motor (hk): 150-250, Hastighet: 225 hk / 2 pers. 42 knop - 225 hk / 4 pers. 40 knop - 250 hk / 2 pers. 46 knop - 250 hk / 4 pers. 44 knop

1


AMT 230 DC - en romslig, stilfull og praktisk daycruiser. AMT 230 DC er det nye flaggskipet i selskapets produktutvalg og representerer samtidig et helt nytt designkonsept, men fortsatt med de gjenkjennelige AMT fargene. Det nye “stylingkonseptet” fra AMT gir båten et eksklusivt preg og moderne formspråk. På grunn av sin allsidighet, soliditet og funksjonalitet, er AMT 230 DC godt egnet for både dagsturer og lengre utflukter for aktive båtbrukere.

SE MER PÅ WWW.KELLOX.NO

27


PILOTHOUSE 1

Standardutstyr GBSHFUTLSPHt"MMUJEUJMIBWOLPOTUSVLTKPOt 4FMWMFOTFOEFt.BOVFMMMFOTFQVNQFtTUL WJOEVTWJTLFSFt)ZESBVMJTLTUZSJOHt5SJNQMBO t4ZSFGBTUFSFLLFSQVMMFSIĂŒOEUBLSFEOJOH CBEFTUJHFt7FOUJMBTKPODBCJOt-ĂŒTCBSDBCJOt 'BTUUBOLMUSt'PSU“ZOJOHTUBVt'FOEFSF t%SFHH ESFHHUBVt1BEMFĂŒSFCĂŒUTIBLF tTULWPMUVUUBLtTULLPQQIPMEFSt -BOUFSOFSt5BVSPNJCBVFOPHQĂŒBLUFSEFLLFU t4FDVSNBSLt#SBOOTMPLLFSt#FOTJOĂśMUFS WBOOVUTLJMMFStTULDPNGPSUTUPMFStCFOLNFE QMBTTUJMQFSTtTULUBLMVLF PWFSG“SFSFO t 4VOCSFMMBQVUFTFUUt1SPGGFOEFSMJTU

5

3

2

Ekstrautstyr 8BMMBTWBSNFSt8FCBTUPWBSNFSt5SZLLWBOO WBTL GFSTL t4QZMFQVNQF TBMU t,K“MFCPLT DEGt,K“MFTLVòDEt8BMMBTLPLFQMBUFt 0SJHPLPLFQMBUFt,K“MKFSOt4“LFMZTt4UFSFP tUPNTLBSUQMPUUFSt/.&"OFUUt-FE E“SLCFMZTOJOHt,KFNJTLUPBMFUUt4QZMFUPBMFUU t#BVHQSPQFMMt"OLFSWJOTKt%FLLTMVLFt#PSE t&LLPMPEE

6

1 Tau-, dregg- og stuerom. 2 Tradisjonell glassskyvedør akter. 3 Takluke. 4 Store og romslige stuerom. 5 Plass i dashbordet til kartplotter. 6 Grü antisklidørk. Anbefalt motor: )POEB#'ÜSFUBLUTVUFOCPSETNPUPSFSFOBWNBSLFEFUTSBTLFTUFPHNFTUNJMK“WFOOMJHFNPUPSFS%FOMFWFSFTNFECFOTJOCFTQBSFOEF75&$TZTUFN  veis kjølesystem, variable luftinntak og et sekvensielt bensin-innsprøytningssystem.

28

640, Bredde (cm): 240, Vekt (kg): 1100, Skrogvinkel (°): 20, Antall personer: 6, Anbefalt motor (hk): 115-150, Hastighet: 115 hk / 2 pers. 27 knop - 115 hk / 2 pers. 32 knop - 150 hk / 2 pers. 35 knop

4


Den nye AMT 215PH henvender seg til et bredt og bevisst publikum. Den er ideell som en transport- og utflukts båt, på hytta eller til fiske, takket være det romslige akterdekket og den utvendige styrekontrollen. Utstyrsnivået er mye mer enn hva man forventer i en Pilothouse modell, se utstyrsliste. Det smidige og iøyenfallende designet understreker kvaliteten, som er gjennomført i hver detalj på båten. Det åpne romslige akterdekket med høyt fribord gir komfort og trygghet for alle som oppholder seg ombord. Solide rekker sikrer en trygg overgang mellom akter- og fordekk. Sikkerheten er ytterligere forbedret med AMTs ”Always-to-port” konsept, som gjør båten til markedets sikreste.

SE MER PÅ WWW.KELLOX.NO

29


Hondas robuste og legendariske utenbordsmotorer er kjent for sin utrolige driftssikkerhet og gode kvalitet. Honda var de første med firetakts utenbordsmotorer, og er en verdensledende innovatør av motorisert fritid. Honda bruker årlig millioner på produktutvikling og kvalitetssikring. Nettopp derfor var vi selvsikre når vi 1. januar 2012 introduserte 6 års garanti på våre utenbordsmotorer. En garanti som gir deg trygghet dersom du mot formodning skulle oppleve problemer med din Honda utenbordsmotor. Din fritid skal være problemfri!

ÅRS GARANTI

HONDA MARINE UTENBORDSMOTORER Produsenten av AMT har lang tradisjon for sitt usvikelige fokus på kvalitet og brukeropplevelse. Båtene designes og produseres med intens kvalitetskontroll og er designet for å være best på markedet innenfor sine klasser. Motoren er en helt kritisk del av den totale båtopplevelsen, og AMT tar dette på alvor, helt

fra begynnelsen i utviklingsstadiet. Honda Marine utenbordsmotorer er kjent for sine uslåelige prestasjoner, moderne teknologi og gode driftssikkerhet. AMT båtene er allerede klargjort og prerigget for Honda utenbordsmotorer.

LEAN BURN

E HONDA MOTORENE PÅ WWW.KELLOX.NO


ORIGINALE AMT KALESJER

230 DC

200 DC

200 BR

190 HT

185 BR

185 R

170 BRs

170 BR

170 R

AMT leverer fabrikktilpassede kalesjer til din båt. Dette er spesialsydde kalesjer som er designet spesielt for din båt. Dette gir perfekt passform, både i montert posisjon, men også når den pakkes i den dedikerte kalesjegarasjen som finnes på flere av båtene.

SE ALLE AMT BÅTENE PÅ WWW.KELLOX.NO 31


Produsentene forbeholder seg retten til å endre sine spesifikasjoner, farger inkludert, med eller uten forutgående varsel og til tider og på måter de finner det best. Store og små endringer kan forekomme. Alle anstrengelser er imidlertid foretatt for å sørge for gyldigheten av informasjonen i denne brosjyren. Denne brosjyren skal ikke under noen omstendighet anses som et tilbud fra Selskapet til noen personer. Alt salg utføres av den aktuelle forhandler og er underlagt gjeldende salgsbestemmelser og lovgivning. Kopier av aktuelle dokumenter kan tilveiebringes etter forespørsel. Det er lagt stor vekt på at detaljer skal være gjengitt med høyest mulig nøyaktighet, brosjyrer og annet trykt materiell blir imidlertid klargjort og ferdigstilt flere måneder i forkant av distribusjon og kan dermed ikke konsekvent reflektere verken detaljendringer eller, i noen isolerte tilfeller, tilgjengelighet til et produkt eller en spesiell egenskap ved et produkt. Kunder anbefales til å oppsøke sin forhandler for spesifikk informasjon om modellutvalg og produktenes egenskaper særlig dersom dette er avgjørende for salg av modell.

Best til lands - best til vanns

www.kellox.no

AMT Boats  
AMT Boats  
Advertisement