Rondom 4 - 2019

Page 24

Voedselverrijking voor katten

Zet de kat aan het werk! TEKST EN FOTO’S: CARLA NIENHUIS

Katten die vrij naar buiten kunnen hebben, in tegenstelling tot katten die uitsluitend binnen worden gehouden, meer mogelijkheden om hun natuurlijke gedrag te vertonen, zoals jagen, klimmen, hun omgeving verkennen en kattenvrienden maken. Door de kat als binnenkat te houden, kan weer worden voorkomen dat de kat een ongeluk krijgt, gaat vechten met andere katten (en zo gewond raakt en/of ziektes oploopt) of vermist raakt. Wanneer u in een woonwijk woont houdt u daarnaast ook de buren te vriend, doordat de kat de groentetuin van de buurman niet als toilet gebruikt.

FOTO: DIANDA VAN GUNST

Natuurlijk gedrag: jagen. De kat besluipt en observeert zijn prooi. Het binnenhouden van de kat heeft echter ook nadelen. Wanneer u de kat uitsluitend in huis houdt, biedt u hem een veilig leven, maar het binnenleven kan ook heel saai zijn. Wanneer er geen mogelijkheden zijn om de kat een veilige buitenomgeving aan te bieden, zoals een afgesloten tuin of balkon, is het heel belangrijk dat er in huis genoeg uitdaging is. Dit kan door omgevingsverrijking toe te passen. Omgevingsverrijking is het aanbieden van een stimulerende leefomgeving voor een in ‘gevangen24 RONDOM

schap’ levend dier, zodat het dier zijn natuurlijke (soorteigen) gedrag zo optimaal mogelijk kan uiten. Natuurlijk gedrag Een dier vertoont natuurlijk gedrag uit zichzelf. Het gedrag is aangepast aan de omstandigheden en helpt het dier om te overleven. Wanneer een kat zijn natuurlijke gedrag niet kan uiten kan dit verveling en stress tot gevolg hebben, wat weer kan leiden tot afwijkend en/of ongewenst gedrag. Vaak is het welzijn van het dier dan ook verstoord.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.