Rondom 3 - 2020

Page 22

De voordelen van vaker de kat voeren en praktische voertips TEKST: CARLA NIENHUIS FOTO: GEORGE HODAN

Hoe vaak geeft u uw kat te eten? Een veel gehoord advies is om uw kat een of twee keer per dag een afgepaste portie eten te geven. Bijvoorbeeld wanneer uw kat te zwaar is, een speciaal dieet krijgt of wanneer de katten elkaars voer eten. U weet dan zeker dat de kat (mits hij niet bij de buren ook meeeet) niet teveel eet, de juiste voeding krijgt en bij meerdere katten hoeft u niet als een politieagent tussen de bakjes in te staan om te voorkomen dat ze uit elkaars bakje eten. Maar is het wel gezond om de kat slechts een of twee keer per dag eten te geven? Ja en nee! Als uw kat netjes meerdere keren per dag wat brokjes uit zijn bakje eet is dit prima, maar veel katten ontwikkelen overgewicht, omdat ze geen rem meer hebben op hun eetgedrag. Zodra hun bakje wordt gevuld, eten ze het helemaal leeg. Met als gevolg dat ze na een paar uur, als de maag weer leeg is, weer honger hebben. Dit gedrag wordt 22 RONDOM

vooral gezien bij fleskittens, bij katten die een tijd geen of niet voldoende hebben gegeten (zwervende katten of zieke katten), in meerkatshuishoudens, bij onderliggende ziektes (bijvoorbeeld een te snel werkende schildklier), bij ‘emotie-eten’ door bijvoorbeeld stress of verveling, maar ook bij katten die slechts een of twee keer per dag eten en dus een groot deel van de dag honger hebben. Wanneer de kat deze natuurlijke rem op het eten verloren heeft en zijn bakje in een keer leeg eet, is de reactie van veel eigenaren dat ze nog minder gaan voeren. Op die manier probeert men te voorkomen dat de kat te zwaar wordt of wil men de kat laten afvallen. De oorzaak van het gedrag wordt echter niet bekeken en dat is wel nodig. Een kat laten afvallen door een streng dieet heeft namelijk zowel medische als gedragsmatige nadelen.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.