Rondom 2 - 2020

Page 18

Natuurlijk gedrag nabootsen TEKST: CARLA NIENHUIS

Natuurlijk gedrag nabootsen voor binnenkatten. Brokjes zoeken tussen kalabassen. Foto: Riejanne Mook Katten worden om verschillende redenen uitsluitend binnen gehouden. Denk bijvoorbeeld aan katten met een handicap, katten met een medisch probleem of oudere katten waarbij het vrij naar buiten laten gaan extra gevaren met zich meebrengt. Het kan echter ook zijn dat het niet mogelijk is om de tuin of het balkon veilig af te zetten of er is simpelweg geen tuin of balkon aanwezig. De leefomgeving van de binnenkat ziet er dan ook heel anders uit dan waar hij van nature in zou leven. Het is dan ook aan de eigenaar om deze leefomgeving zo geschikt mogelijk te maken, zodat het aan de wensen van de kat voldoet en hij niet alleen zijn natuurlijke gedrag kan uitoefenen, maar dat het huis ook zo stressvrij en comfortabel mogelijk is. Hiermee worden gedragsproblemen voorkomen en voelt de kat zich echt gelukkig. De leefomgeving van de kat De leefomgeving van de kat kan grofweg ingedeeld worden in de micro-omgeving en de macro-omgeving. Tot de micro-omgeving behoren de directe benodigdheden van de kat, zoals een plek om te slapen, om te eten en te drinken, te krabben en plekken om te poepen en te plassen. De macro-omgeving verwijst naar de ‘woonruimte’ van de kat bevat 18 RONDOM

factoren zoals de temperatuur, verlichting, geuren en geluiden. Katten die vrij naar buiten kunnen, kunnen deels zelf hun leefomgeving kiezen. Katten die uitsluitend binnen worden gehouden moeten het doen met wat hun eigenaar hen aanbied. Wanneer de micro-omgeving niet naar wens is, zal de kat vaak een alternatief zoeken. Denk bijvoorbeeld aan de kat-


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.