Page 1

A Publication of the Armenian Sisters’ Academy

Dn0renov;yan Crasynyagen

ygy.yxinyrovn gadarovin1

me]

Ma3is amisu5 darovan amynacy.yxig amisn e5 novirova/ e Diram0r7 hava6 d a x ya l nyru ma s6 navor ]yrmy-an6 tov;yamp g4ar6 da3a3dyn irynx seru yv 3arcanku hanteb Diram0r1 Oro, 3adovg a.0;knyr gu

Tbroxen nyrs myr a,agyrdnyru amen a-av0d yrcyrow ov a.0;knyrow gu badovyn myr yrgna3in ma3ru5 qntrylow ir hz0r paryq06 sov;ivnu Asdov/o3 m0d1 No3n amsovan me]5 nayv gu 3i,ynk myr siryli ma3ryrovn d0nu1 Myr ma3ryru ar=ani yn amen cnahadanki yv siro31 Undaniki 0jaqu wabaho.5 ovraqov;ivn5 yr]angov;ivn s’-o. ma3ryr1 A3t in~[ a-akylov;ivn wsdahova/ e @yzi siryli ma3ryr5 manavant myr abra/ a3s la3nadara/ yrgrin me]777 wdancnyrov` hsga3 sba-nalikin yn;argova/` nyrga3 syrovntin` myr zavagnyrovn5 azca3in 2ovlovmin yv a3lasyrman ganqarcilovmu yv ‘rgov;ivnu` 2yr 2y-kyrovn me] e1 Myr ma.;ankn e5 or tovk yrgar ov a-o.] abrik` undanygan srpov;ivnnyru par2r ba6 hylow1 :o\. Asdova/ama3ru ba,dban gancni 2yzi1 K7L

May 2011

Mark your calendar Thursday

5-5-11 H.Mass For 5th-8th

Friday

5-6-11 K & 8th Graduation Picture

Mon.Tues.Wed. 5-9,10,11-11 ITBS Testing Wednesday

5-11-11 Noon Dismissal For 1st-8th

Thursday

5-12-11 Field Trip 7th-8th Open House Pre K & K

Friday

5-13-11 F.Trip 4th grade Open House Prek & K

Friday

5-19-11 H.Mass 1st-4th

Friday

5-20-11 F.Trip 1A-1B & 2A-2B Talent Show@ 7:00 P.M.

Saturday

5—21-11 Orange and Blue Hantes @ 11 A.M.

Friday

5-27-11 Sports Day 8:00-2:00 p.m.

Monday

5-30-11 School Closed Memorial Day


ASA

May 2011

Ovrpa;5 29 Abril 2011i a-av0dyan5 Ha3 Ko3ryrov War=arni a,agyrdov;ivnu nyrga3 cdnovyxav Abrilyan nahadagnyrov 3i,adagin gadarova/ a,agyrdagan Sovrp Badaracin yv ha.ortovyxav 0rovan karozi[ Ha3r Cricor <ahinyani dova/ ,ad ,ahygan yv 0rovan bad,aj karozow1 Araro.ov;ivnu ,arovnagovyxav war=arani ,r]aâ&#x20AC;&#x2122;agen nyrs yrp a,agyrdnyr` yrgov daryganen min[yv ov;nyrort ta6 saran5 poloru tanta. ka3lyrow anxan Abrilyan nahadagnyrov 3ov,ago;o.in a-]y6 ven yv dovnen pyra/ /a.ignyr zydy.yxin i 3i,adag megovges million nahadagnyrov5 orovn 3a]ortyx hocyhancsdyan ba,d0n yv â&#x20AC;&#x2DC;agovyxav 8Hanc[yxek Tovk An6 torr9 ,aragani yrcyxo.ov;yamp1 Hinc,ap;i 3ydmi]0rei =amu 1:30in5 My/ Y.y-ni (^ amyagu ocygo[o. hanti6 sov;ivn mu dy.i ovnyxav war=aranis Tanielyan srahen nyrs5 srahu bad,aj yv cy.yxig 2yvow zartarova/ er a,agyrdnyrov badrasda/ amsovan bad,aj 2yra6 3innyrow1 Ocygo[ovmu ir bad,aj un;axku sdaxav yrp a,agyrdnyr5 /no.nyr yv hantisadysnyr 3odunga3s meg wa3rgyan l-ov;yne wyr] yrcyxin nahadagax ,araganu aba Ha3asdani Hanrabydov;yan yv War=aranis ka3lyrcnyru1 )rovan hantisawar` Dig7Linda Candilyan paxman q0skow nyrga3axovx darinyr a-a] Ha3 azci zavagnyrovn hanteb gadarova/ anartarov;ivnu za3n hamymadylow Krisdosi #arov;yan hiaskan[ tebkin yv usav 8#isovs anarcovyxav qa[ovyxav yv my6 -av orbeszi #arov;yamp mahovan 3a.;e no3nbes Ha3 =o.owovrtu [ar[arovyxav orbeszi Der Z0ren 3arov;ivn a-ne yv mahovan 3a.;e91 #a3daciru ,arovnagovyxav ardasanov;ivnnyrow yv yrcyrow5 wy]in pa=now &rt tasarani a,agyrdnyru nyrga6 3axovxin Abril 24i tebkyru xolaxno. ;adron mu` nyrganyru 96 darinyr yd danylow tebi Der Z0r1 Hantisov;yan avardin War=arani Dn0renovhi` Ko3r Lovsia dovav ir 0rovan badcamu yv 3ortoryx a,agyrdnyu havadarim mnal nahadagnyrov avan6 tin1A,agyrdnyru Derovnagan a.0;ki yrcyxo.ov;yamp pa=novyxan srahen1 Linda Candilyan


ASA

May 2011

Giragi Abril 10 20116i 3ydmi]06 rein5 Ararad Dan De0kmejyan srahu gu qa3dar qosdmnalix badaninyrow1Californio3 Y0;u ha3gagan War=arannyre5 ov;yrort tasarannyrov 28 barman yv barmanovhinyr5 3a.;anagi 2cdovmow havakova/ ein hon5 a-a]6 nov;ivnu qlylov wj-agamov;ivnu5 anonx bardatra/ er qisd lr]ov;ivn1 +amu !6in poloru irynx dy.yru crava/` arten isg badrasd ein by.ylov Ha3ox Badmov;yan o6 lordnyru5 sgsylow hin asdova/nyren min[yv Drtad ;acavor5 min[yv Cricor Lovsavo6 ri[5 Giligio3 ;acavorov;yan angovmen min[yv ban/ali Ma3is 28… badmov;yan mov; e]yren min[yv Sardarabad5 >arakilise1 Anonx ov.y.nyru arac gu ‘oqatrovein` zirynk danylow tare i tar777Ha3 Ko3ryrov War=aranen a3s dari yvs5 masnagxyxan [ors a,agyrdnyr` Alyk Kilisyan5 Ceorc Arabyan5 Naryg Bovldovcyan yv <ahe Cazazyan5 3o3= cnahadyli yn anonk5 hsgo.ov;yamp irynx ha3rynavat ov6 sovx[ovhiin` Dig7 Linda Candilyanin5 irynx azad =amyru dramatryxin ha3ox badmov;yan 3adgan,agan yv angivnatar2a3in ;ovagannyrn ov tebkyru sorwylov5 un6 galylov yv orbes cidylik5 amparylow wyrardatrylov 3armar bahovn5haga-ag or qovmpen Alyk kilisyan5 mrxovmen kani mu 0ryr a-a] mia3n5 qa.i un;axkin5 arga/ow mu ;yvin osgornyru godryx5 saga3n my/ ka]ov;yamp yv wj-agamov;yamp nyrga3axav yv qovmpi dramatrov;ivnu par2r bahylow` anonk grxan irynx a,qadankin artivnku ka.yl yv y0;u war=arannyrov me] yrgrort tirku cravyl1Myr a,agyrdnyu5 yrgov pa=innyrow5 cravor badasqanyxin m0davorabes 65 harxovmnyrov yv sdaxan 128 ni, qlylow yrgrort tirku1 Masnagxo. a,agyrdnyru barcyvadrovyxan 3adovg wga3acryrow5 3adgan,agan novernyrow5 gr/kan,annyrow yv irynx War=arannyrovn darin niv;agan novernyr5 anonk nayv barcyvadrovyxan Dn0renovhi` Ko3r Lovsia3i go.me5 o[ mia3n irynx 3a.;anagin hamar` a3l nayv irynx badasqanadvov;yan ci6 dagxov;yan5 pari 0rinag ta-nalow polor a,agyrdnyrovn manavant Y0;nyrortin or 3a]ort darovan ;ygna/ovn e1 Orbes Ha3 lyzovi ovsovxi[` ys g\ovzym 3adovg ,norhagalov;ivn 3a3dnyl masnagxo. a,agyrdnyrovn yv manavant anonx /u6 no.nyrovn5 oronk ka]alyryxin irynx zavagnyru yv 0cnyxin anonx5 paxadryxin5 sor6 wyxovxin` dan m;nolordu lyxnylow Ha3ox Badmov;yan hyrosnyrow ov tebkyrow1 Abrik d.ak5gu ,norhavorynk 2yz1 Myzi hamar ovraqov;ivn er dysnyl 2yr tem6 kyrov 3a.;agan =bidu1 A3s bidi ulla3 2yr gyanki 0rinagyli ‘or2a-ov;ivnnyren megu` yv ta-na3 2yr gyanki n,anapanu` 8@cdil par2rin yv ]anal amen cnow 2y-k 2cyl za3n91

Linda Candilyan


ASA

May 2011

In[bes amen dari5 a3s dari yvs war=aranes my/ ;ivow a,agyrdnyr mas6 nagxyxan 8I Love my Neighborhood9 mrxo3;in5 untcrgylow 3-4-5-6rt tasarannyrov a,agyrdnyru1 9,000 yv avyli masnagxo.nyrov cor/yren undrovyxan mia3n 50 lavaco3n c/angarnyr5 ornxme yrgovku` Ha3 Ko3ryrov War=arani a,agyrdovhinyren5 Yrrort garcen` Ca;iana Casbaryan yv wyxyrorten` Dali;a Pasmagyann ein1 {oryk,ap;i5 Mard 305 20116in5 dy.i ovnyxav mrxanagnyrov pa,qman ba,d0nagan hantisov;ivnu5 Glynde3l Siwik 0ditoriomi me]5 ovr nyrga3 ein un6 drova/ 50 lavaco3n c/angarnyru nyrga3axno.nyru5 irynx /no.nyrow5 ovsovxi[nyrow

war=arani badasqanadovnyrow1 A3t 0r5 nyrga3 ein nayv Ha3 Ko3ryrov War=arani yrgov undryalnyru5 irynx /no.nyrow yv ungyragxov;yamp Ovsovx[ovhiin yv Dn0renovhiin yv anhampyr gu sbasein mrxanagnyrov 3a3dararov;yan1 A-a]in yryk dy.yru cravo. c/angarnyru 3a3dararovyxan5 oronx yrrortov;ivnu gu qler H7K7War=arani Wyxyrort tasaranen` Dali;a Pasmagyanu5 hbardov;yamp yv ovraqov;yamp lyxnylow poloris hocinyru1 No3n 0ru 50 mrxanagagirnyru sdaxan pa=agnyr yv novernyr5 a-a]in yryk dy.yru cravo.nyrovn i badiv5 irynx anovnny6 row /a-adovng dy.i bidi ovnyna3 anonx 3ajaqa/ war=arannyrov ,r]aâ&#x20AC;&#x2122;agyren nyrs1 <norhavoryli e Ha3 Ko3ryrov War=aranu5 ir ovnyxa/ yvs meg 3a.;anagow5 gu ,norhavorynk` Ca;iana Casbaryanu5 Dali;a Pasmagyanu yv irynx /no.nyru5 nayv gu ,norhavorynk war=aranis ovsovx[ovhi Dig7Manovylla Kosa3yanu yv gu ma.;ynk 3a]o.ov;ivnnyrov 3aradyvov;ivn1

Linda Candilyan


ASA

May 2011

On the 14th of April, the 6th grade class went on an amazing field trip. First, we went to 826LA, a writing center with a gift shop in the front with some cool things like “Time Traveling Motion Sickness Pills” and “Eternal Life Water.” Afterward, we went inside and got started on our writing. The class wrote a choose-your-own adventure book. After throwing around a few ideas, we decided that our story would be about a “butt-kicking baby.” The cool thing was that everyone had their own unique endings. When we finished our books, we got them published and printed with our pictures. It actually felt like we were real authors! After our fun experience at 826LA, we went to Deukmejian Park. First, we had lunch. After lunch we took a hike. At that point everyone was extremely anxious about the hike. When we were hiking, we saw a really old oak tree that had survived the fires a few years back. We also saw some examples of erosion and a stream. Finally, we finished our hike and turned back. After we got down from the hike, we wrote a paragraph for Armenian about spring and its beauties. After a fun day, we finally had to head back to school. Now when I remember April 14, 2011, I will remember my amazing experiences that I had that day! Christa Kurkjian


ASA

May 2011

To Mr. & Mrs. Hovik Pasmakian for donating ten folding benches to the school playground area. All students and parents are happy to see the benches and enjoy sitting on them. To Mr. & Mrs. Armeek Malekian for the gift matching grant from Western Asset in the amount of $400.00 that the school received. To Ms. Maro Tutelian & Mrs. Houri Ghougasian for volunteering to represent the school at the ARS Annual Festival for 2 days . May the Lord bless you and reward you hundred fold for your generosity.

LENTEN PROJECT Our sincere thanks to students and parents who participated in this worthy cause by their monetary donations to our orphanage in Beirut- Lebanon. Our collection amounted to $ 1.700.00. May the Lord reward you a hundredfold for your kindness.

CODOLECES TO:

Mr. Antoine Bezdjian on the death of His beloved father, Jean. Mr. & Mrs. Meenas Kabadayan on the death of Meenasâ&#x20AC;&#x2122; beloved mother, Ani. May Their souls rest in peace, and may God grant consolation to their families.


ASA

May

2011

Thereâ&#x20AC;&#x2122;s just no stopping our ASA Crusaders! The eagerly-awaited Kaham Basketball Tournament was upon us before we knew it. Donning their black and gold Crusader jerseys, our students put their best forward and competed with pride and confidence. Bringing home eight trophies from nine participating teams, our ASA athletes marched on the field of the Glendale College Stadium during the closing ceremonies with great excitement, already in anticipation of next yearâ&#x20AC;&#x2122;s competitions where each team promises to excel and aim for a higher honor. Sensing the need for more exposure for our athletes, Coach Janet is always on the lookout for opportunities for our children to test their skills, build their confidence and improve their teamwork skills. A few of our teams are currently participating in the AGBU Spring Tournament where for the first time this year our first graders are getting to chance to get on the court and play ball! Other friendly games are also planned through the end of the school year. A big round of applause to all our participating players! Job well done!


ASA

STANDARDIZED ( ITBS ) TESTING We would like to remind you that our standardized testing for grades 1st through 8th will start on Monday, May 9, 2011 and continue through Wednesday, May 11. It is important that your child gets a good nightâ&#x20AC;&#x2122;s sleep and a good breakfast during these days. Also, it is necessary that your child be in school on time.

This is to remind you about the change in calendar for June. The noon dismissal days for Monday through Wednesday June 6, 7 &8 will be changed to regular full days session for the whole school.

BOOK FAIR Special thanks to the Parent Auxiliary members and parents who volunteered to help out at the Book Fair that was held at the Academy in March. Your help is greatly appreciated in making the Book Fair success-

May

2011

2011 April Newsletter  

ASA 2011 Paril Newsletter

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you