Page 1

PROJEKTĒŠANA I RAŽOŠANA I LOĢISTIKA I BŪVNIECĪBA I SERVISS

2017

ĢENERĀLĀ BŪVNIECĪBA FASĀDES UN PROJEKTĒŠANA KARKASA KONSTRUKCIJAS BŪVNIECĪBA INOVATĪVI PRODUKTI STIKLS

METĀLS

BETONS

ENERĢĒTIKA

MAŠĪNBŪVE


2 | INFORMĀCIJA PAR HOLDINGU

MAIN INFORMATION

MILJ. UPB ir industriāls holdings, kura uzņēmējdarbības pamatā ir kompleksu 142 UPB HOLDINGS

EIRO APGROZĪJUMS

būvju celtniecība, iekļaujot būves konstrukciju un fasādes projektēšanu, MAIN INFORMATION ražošanu un montāžu. Holdingā ietilpst stikla, metāla un betona konstrukciju ražotnes, koģenerācijas moduļu ražotne un mašīnbūves ražotne. +

SLOVAK IA

+

ITA LY

* S

APGROZĪJUMS

Ā JUM ALĪDZIN

*

15 Ā AR 20

6 2 X

E

142

MILJONI EMPLOYEESMILJ. 10VALSTĪS EIRO

1500

+31%

DENMARK

H O L LA ND

NCE

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

R S OF PERI

E

EMPLOYEES MAIN INFORMATION EIRO APGROZĪJUMS

YEA

142

1500 MILJ.

EIRO JURIDISKĀS APGROZĪJUMS PĀRSTĀVNIECĪBAS

DENMARK

H O LLA ND

SLO VAK IA

I TALY

60 000 m 2 90 VALSTĪS 10 + RAŽOŠANAS PLATĪBA PROFESIONĀLI INŽENIERI 1500 JURIDISKĀS PĀRSTĀVNIECĪBAS

EMPLOYEES


INFORMĀCIJA PAR HOLDINGU | 3

APBALVOJUMI

UZŅĒMUMI UN PĀRSTĀVNIECĪBAS UPB uzņēmumi UPB pārstāvniecības UPB eksporta tirgi

TIRGUS STRUKTŪRA

60%

A

ZE

Latvijas tirgus

A AIDŽĀN AZERB

ĪBA

40%

A

S PĀR TĀVN IEC

IZVEIDOT

Eksporta tirgi

RBAIDŽĀ

EKSPORTA TIRGI ZVIEDRIJA LIELBRITĀNIJA HORVĀTIJA

DĀNIJA

NORVĒĢIJA

ĪRIJA

ASV

ITĀLIJA

VĀCIJA

ISLANDE

ŠVEICE

AUSTRIJA

SOMIJA

HOLANDE

DĀR

IRĀNA

KAZAHSTĀNA

IRĀKA AZERBAIDŽĀNA

IGAUNIJA BALTKRIEVIJA SLOVĒNIJA KRIEVIJA

LIETUVA

UNGĀRIJA

POTENCIĀLIE EKSPORTA TIRGI NIGĒRIJA

SLOVĀKIJA

GANA

INDIJA

BULGĀRIJA SERBIJA

ĶĪNA

VJETNAMA

ĒĢIPTE

ČĪLE

PERU

BEST REPUTATION CONSTRUCTION AND REAL ESTATE SECTOR


2017. GADA JAUNUMI UPB turpina investēt industriālās infrastruktūras attīstībā. Mūsu mērķis ir realizēt tehnoloģiski aizvien sarežģītākus un lielākus projektus, kuros apvienoti stikla, metāla, betona un enerģētikas risinājumi. Nodrošinām pilnu būvniecības pakalpojumu klāstu, kas ietver koncepta un arhitektūras izstrādi, inženiertīklu izbūvi, ģenerālo būvniecību, konstrukciju montāžu, enerģētikas tehnoloģiju izvēli un uzstādīšanu, kā arī objekta tehnisko apsaimniekošanu. ENGINEERING I PRODUCTION I DELIVERY I ASSEMBLY I SERVICE

GENERAL CONSTRUCTION

DESIGN FACADE & FRAME STRUCTURES AND BUILD GLASS

STEEL

CONCRETE

COMPLEX SOLUTIONS ENERGY MACHINERY


PAKALPOJUMI & PRODUKTI | 5

PAKALPOJUMI & PRODUKTI Sinerģija starp dažādām produktu grupām, jaunu produktu attīstība un labāko risinājumu piedāvājums projekta pasūtītājam. PROJEK T Ē ŠA N A

PROJEKTĒŠANA & BŪVNIECĪBA ĢENERĀLBŪVNIECĪBA ARHITEKTŪRA INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS ĢENERĀLBŪVNIECĪBA KONSTRUKCIJU MONTĀŽA TEHNOLOĢIJU SERVISS 1 PROJEKTĒŠANAS UN ARHITEKTŪRAS BIROJS 1 ĢENERĀLBŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMS 1 MAĢISTRĀLO PAZEMES KOMUNIKĀCIJU IZBŪVES UZŅĒMUMS 1 ĒKU KOMPLEKSĀS APSAIMNIEKOŠANAS UZŅĒMUMS

|

R A ŽOŠA N A

STIKLS ALUMĪNIJA UN KOKA-ALUMĪNIJA STIKLOTĀS KONSTRUKCIJAS ELEMENTFASĀDES FASĀDES LOGI DURVIS VIRSGAISMAS SPECIĀLIE FASĀŽU RISINĀJUMI 2 STIKLOTO KONSTRUKCIJU RAŽOTNES (ALUMĪNIJA UN KOKA-ALUMĪNIJA) 1 STIKLA PAKEŠU RAŽOTNE 2 PROJEKTĒŠANAS BIROJI 1 MAZUMTIRDZNIECĪBAS TĪKLS

|

LOĢIS T IK A

METĀLS METĀLA BŪVKONSTRUKCIJAS STANDARTIZĒTIE ANGĀRI BŪVNIECĪBAS KOMPONENTES SPRĀDZIENIZTURĪGI KONTEINERI UN CISTERNAS 1 METĀLA BŪVKONSTRUKCIJU RAŽOTNE 3 PROJEKTĒŠANAS BIROJI

|

BŪ V NIECĪBA

BETONS

|

SERV ISS

ENERĢĒTIKA

VISA VEIDA DZELZSBETONA BŪVKONSTRUKCIJAS DOBĀS PLĀTNES SIENU PANEĻI SIJAS UN KOLONAS KĀPŅU LAIDI BŪVES PAMATU ELEMENTI TRANSPORTBETONS INERTIE MATERIĀLI

ENERĢĒTIKAS ATSLĒGAS PROJEKTI KOĢENERĀCIJAS STACIJAS: DABASGĀZEI BIOGĀZEI SINGĀZEI NAFTAS GĀZEI TRIĢENERĀCIJAS RISINĀJUMI

2 DZELZSBETONA RAŽOTNES 11 TRANSPORTBETONA RAŽOTNES (VIENĪBAS) 3 INERTO MATERIĀLU IZSTRĀDES UZŅĒMUMI 1 BETONA PĒTĪJUMU CENTRS 3 PROJEKTĒŠANAS BIROJI

1 KOĢENERĀCIJAS STACIJU RAŽOTNE LATVIJĀ 1 UZŅĒMUMS, 2 SERVISA CENTRI VĀCIJĀ 1 UZŅĒMUMS, 3 SERVISA CENTRI ŠVEICĒ

MAŠĪNBŪVE HIDRAULIKSIE KAUSI UN MEŽIZSTRĀDES TEHNIKAS KOMPONENTES PROCESU AUTOMATIZĀCIJAS IEKĀRTAS UN SPECIĀLĀ TEHNIKA RISINĀJUMI NAFTAS UN GĀZES INDUSTRIJĀ KONVEIJERU SISTĒMAS CELTŅU SISTĒMAS VADĪBAS SISTĒMU IZSTRĀDE UN RAŽOŠANA 1 mašīnbūves risinājumu ražotne 1 projektēšanas birojs


6 | PROJEKTĒŠANA UN BŪVNIECĪBA / ĢENERĀLĀ BŪVNIECĪBA

PROJEKTĒŠANAS UN BŪVNIECĪBAS KOMANDAS STRĀDĀ VIENOTĀ LĪGUMĀ VIENS IZPILDĪTĀJS, VIENS LĪGUMS, VIENOTA DARBU PLŪSMA SAMAZINA KOPĒJO PROJEKTA IZPILDES LAIKU UN IZMAKSAS

PROJEKTĒŠANA UN BŪVNIECĪBA

DUBULTOTS PROJEKTU IZPILDES RESURSS

s a j i c ā r e n e ģ o k s a s a m o i b ā k Lielā ē m e z r u K a j staci

INDUSTRIĀLĀS BŪVES MILITĀRĀS BŪVES KOMERCIĀLĀS BŪVES DAUDZDZĪVOKĻU ĒKAS SABIEDRISKĀS ĒKAS

ĢENERĀLĀ BŪVNIECĪBA

i k ā t s g u a i t Ievies s a b ī š o r d a b r da principi S Ā R Ā T I L I M E C N KOMPETE S O T K E J O R P S A INDUSTRIJ

25 GADU

PIEREDZE PROJEKT VADĪBĀ

U


KOMPLEKSI RISINĀJUMI UPB projektēti, ražoti un montēti apvienotie stikla, metāla un dzelzsbetona risinājumi.

PRODUKTI ALUMĪNIJA UN KOKA - ALUMĪNIJA STIKLOTĀS KONSTRUKCIJAS SPECIĀLIE FASĀŽU RISINĀJUMI METĀLA BŪVKONSTRUKCIJAS SPRĀDZIENIZTURĪGI KONTEINERI SPIEDIENIZTURĪGAS CISTERNAS

STIKLS

METĀLS

SALĪDZINĀJUMĀ AR 2015

M

+48%

EKSIE

BETONS

FASĀDES UN KARKASA KONSTRUKCIJAS

DZELZSBETONA BŪVKONSTRUKCIJAS TRANSPORTBETONS INERTIE MATERIĀLI BETONA PĒTĪJUMI

PALIELINĀTA KOPĒJĀ RAŽOŠANAS JAUDA

Dzelzsbetona ražošanas vienībās

*

KO

PL

35

OJ E K TI

IZ Ē TI L A

PR

RE

FASĀDES UN KARKASA KONSTRUKCIJAS |

Noslēdzies 2 miljonu eiro vērts investīciju projekts metāla būvkonstrukciju ražotnes paplašināšanā un modernizēšanā

irmais p s t ē iz l a e r ā ij Īr ts fasādes projek

+30%

PĀRDOŠANAS APJOMA PIEAUGUMS Elementfasāžu un koka-alumīnija stiklotajām konstrukcijām

Ā D N A M O K S MONTĀŽA I Ļ Ā N O I S E 360 PROF

FOTO: MUNKSJOSTADEN ZVIEDRIJA, BIROJA ĒKA


FOTO: VECAUCE, LATVIJA KOĢENERĀCIJAS STACIJA

280 kW, Biogāze

i m u j ā n i s i r n u Kompetence radīšanai Vācijas s a b ī t r ē v s ā t o n ū g r i t pievie u s r u s e r atjaunojamo

+43%

PĀRDOŠANAS APJOMA PIEAUGUMS Koģenerācijas stacijām

IEKĀRTU SERVISS ENERĢĒTIKA

ENERĢĒTIKAS RISINĀJUMI

PRODUKTI ENERĢĒTIKAS ATSLĒGAS PROJEKTI KOĢENERĀCIJAS STACIJAS TRIĢENERĀCIJAS RISINĀJUMI

24/7 SERVISS VISA VEIDA KOĢENERĀCIJAS UN TRIĢENERĀCIJAS IEKĀRTU SERVISS STARPTAUTISKA SERVISA KOMANDA IEKĀRTU TIEŠSAISTES MONITORINGS

* SA L ĪDZIN Ā JUM Ā A R 2015

50-4000kW jaudas amplitūda

24/7 SERVISS

8 | ENERĢĒTIKAS RISINĀJUMI


VECKROGEĻI BROCĒNI, LATVIJA Projekts realizēts: 2016

KOMPLEKSĀ IETILPST: • BIOMASAS KOĢENERĀCIJAS STACIJA • PĪĶA SLODZES KATLU MĀJA AR BIROJA TELPĀM • GRANULU RAŽOTNE

UPB - PIEREDZĒJIS INDUSTRIĀLO & ENERĢĒTIKAS ATSLĒGAS OBJEKTU BŪVNIEKS

FAKTI UN SKAITĻI

78 nedēļas būvniecības laiks TEHNOLOĢIJAS Biomasas tvaika katls • Tvaika ražība - 20,7 kg/h • Tvaika spiediens - 61 barg • Tvaika temperatūra - 485 oC Tvaika turbīna • Elektriskā jauda - 3,98 MW Dūmgāzu kondensators - 4,3 MWth Koģenerācijas stacijas automatizācijas un vadības sistēma PROJEKTĒŠANA Projektu izstrāde: • Arhitektūra • Tehnoloģija • Inženiertīkli • Būvkonstrukcijas Autoruzraudzība

LIELĀKA

ĢENERĀLBŪVNIECĪBA No plānošanas līdz nodošanai ekspluatācijā SERVISS Palaišanas-ieregulēšanas darbi, ieviešana ekspluatācijā Koģenerācijas stacijas ikdienas ekspluatācija Iekārtu uzturēšana un apkope 24/7

siltuma jauda

s

la

is - e

ka

178 kravas automašīnas

ri

PIEGĀDE

BIOMASAS CIJAS A T S S A J I C Ā KOĢENER MW 8 9 . 3 W M da 16.6 elektriskā jau

in d ust

Stiklotās konstrukcijas - 236 m2 Metāla konstrukcijas - 229 t Transportbetons - 8000 m3 Dzelzsbetona konstrukcijas - 830 t

ATSL PRO ĒGAS JEKT 2 01 S 6 ā

IS

BŪVNIECĪBA

n er ģē

ti


10 | MAŠĪNBŪVES RISINĀJUMI

Dalība izstā

dē KWF

(Vācija)

PRODUKTI NO IDEJAS LĪDZ PRODUKTA ATBILSTĪBAS TESTIEM

MAŠĪNBŪVE

MAŠĪNBŪVES RISINĀJUMI

RADĪTI JAUNI SAREŽĢĪTI UN AUTOMATIZĒTI PRODUKTI KRAVAS PACĒLĀJS / VĒJA TUNEĻU VENTILATORI SMAGĀ TEHNIKA METALURĢIJAS RŪPNĪCĀM SATVĒRĒJI UN TO ROTĒJOŠĀ PIEDZIŅA KONVEIJERU SISTĒMAS

Mašīnbūves ražošanas platība dubultota, sasniedzot

2400 m

2


I I N T U K A J DU O R P

M E I M U Z E I R G T A A L Ā T E M S J Ē R SATVĒ

JAU N U PRODUK TU I Z ST R Ā D I K PA 1 0E NEDĒĻĀ M


12 | ILGTSPĒJĪGĀ BŪVNIECĪBA

42% •

RTF

E

2016

I

PO

EK POR

LĪ TA GU

JEKT

G

IE RO

PĒJĪG

ZAĻ

MU

TS

E

UN

P

I

SERTIFIKĀTI UN SISTĒMAS

ISO 9001, ISO 14001 KVALITĀTES UN VIDES PĀRVALDĪBAS SISTĒMAS STARPTAUTISKA ILGTSPĒJĪGU ĒKU SERTIFIKĀCIJAS SISTĒMA STARPTAUTISKA ILGTSPĒJĪGU ĒKU SERTIFIKĀCIJAS SISTĒMA STARPTAUTISKA ILGTSPĒJĪGU ĒKU SERTIFIKĀCIJAS SISTĒMA, ZVIEDRIJA

IL

PRODUKTA VIDES DEKLARĀCIJA ZAĻĀS BŪVNIECĪBAS PROGRAMMA, NORVĒĢIJA NORVĒĢIJAS NAFTAS INDUSTRIJAS KVALITĀTES STANDARTS

ILGTSPĒJĪGĀ BŪVNIECĪBA UPB ir augsta kompetence ilgtspējīgas un energoefektīvas būvniecības jomā. Esam viens no lielākajiem būvniecības holdingiem Baltijā, un mums rūp ietekme, ko atstājam gan uz apkārtējo vidi, gan procesā iesaistītajām pusēm.

BŪVNIECĪBAS MATERIĀLU REĢISTRĀCIJAS UN NOVĒRTĒŠANAS SISTĒMA, ZVIEDRIJA BŪVNIECĪBAS MATERIĀLU REĢISTRĀCIJAS UN NOVĒRTĒŠANAS SISTĒMA, ZVIEDRIJA BŪVNIECĪBAS MATERIĀLU REĢISTRĀCIJAS UN NOVĒRTĒŠANAS SISTĒMA, ZVIEDRIJA FOTO: STUDIO, ZVIEDRIJA

MULTIFUNKCIONĀLS KOMPLEKSS


INOVATĪVI PRODUKTI | 13

ĶIEĢEĻU FASĀDES IMITĀCIJA DZELZSBETONA FASĀDES PANEĻI AR IEBŪVĒTIEM ALUMĪNIJA LOGIEM

MOTORIZĒTA FASĀDE

RISINĀJUMI

KRĀSAINAIS, EKSPONĒTAIS, GRAFISKAIS BETONS UN DIZAINA RISINĀJUMI FASĀDĒM

I M U J Ā N RISI L ĀG O T I U PIE T Ī T Ā J M Ū Ā S B PA A D Z Ī VA J

PIELĀGOTI PROJEKTĒŠANAS

INOVATĪVI PRODUKTI

GAISMU CAURLAIDĪGS BETONS

VĪNA STUDIJA

VĪNA VEIKALS, BĀRS, RESTORĀNS

s u m u j ā n i I s i A r N ā A d Š ā r Ē t T s UPB iz UKCIJU PROJEK R s T e S r u N t O c K u r t O T S O a l L k K I e T T S ā m m a r g o pr

U A J

U N

I M


IEGULDĪJUMS SABIEDRĪBĀ • UPB Izglītība • UPB Kultūra un Sports Rūpējoties par sabiedrību un vidi, kurā strādājam, UPB atbalsta jauniešu izglītību, kā arī kultūras un sporta pasākumus. Sadarbībā ar partneriem rūpējamies par sabiedrības attīstību un dodam talantiem iespēju uzplaukt.


16 | IEGULDĪJUMS SABIEDRĪBĀ

UPB IZGLĪTĪBA Jaunu talantu atbalstīšana to izaugsmes procesā ir mūsu lepnums un ieguldījums labākā nākotnē.

AS

IJ

B

140

AU

EGTAS J I N

UP

Tiek piešķirtas stipendijas Inženierzinātņu vidusskolas skolēniem.

IZS

UPB atbalsta: • Studentu ārpusskolas aktivitātes • Ekskursijas uz UPB ražotnēm • Pieredzes apmaiņu starp mācībspēkiem un uzņēmējiem • Inovatīvus pētniecības projektus

STIPEND


Praktikanti strādā kopā ar UPB darbiniekiem pie aktuāliem projektiem. Studentiem ir iespēja mācīties no uzņēmuma darbinieku plašās pieredzes būvniecībā un projektu vadībā. Mēs novērtējam jauniešu idejas un ierosinājumus, ko tie sniedz uzņēmumam.

B P U ST L A B AT

A

Zviedru MBA studenti no Stockholm School of Economics iziet praksi UPB


18 | IEGULDĪJUMS SABIEDRĪBĀ

UPB KULTŪRA UN SPORTS Tas ir mūsu pašu sirds paplašinājums, kā mēs subjektīvi tveram pasauli, kā redzam sev apkārt mūsu pašu laikabiedru radītās vērtības.

EA

S ON

P

7

TIMES

PI

I

O

CHAMP

N CHAM

UMLAIVU R T

10

A KOM NDU

STĀM

Ā

R

LD

O

NS

5

TIMES

EUR

WO

Veicinot pozitīvo darba atmosfēru, UPB atbalsta darbinieku aktivitātes komandas sporta veidos.

L BA

UPB ir sava ātrumlaivu komanda, kas sniedz iespēju jauniem cilvēkiem attīstīt zināšanas mehānikā.

UPB ART kolekcijas izstāde CETURKSNIS Marka Rotko Mākslas Centrā

AT

UPB ART ir mūsdienīgās mākslas kolekcija, ko veido vairāk nekā 80 pazīstamu Latvijas mākslinieku radīti mākslas darbi.

GADUS


B P U LST A B T A

A

UPB ir viens no galvenajiem atbalstītājiem V (5) Internacionālajā Bērnu Baleta Festivālā


UPB HOLDINGA REALIZĒTIE PROJEKTI STIKLS

METĀLS

BETONS

ENERĢĒTIKA

MAŠĪNBŪVE

PROJEKTĒŠANA I RAŽOŠANA I LOĢISTIKA I BŪVNIECĪBA I SERVISS

PROJEKTĒŠANA I RAŽOŠANA I LOĢISTIKA I BŪVNIECĪBA I SERVISS

2017

ĢENERĀLĀ BŪVNIECĪBA FASĀDES UN PROJEKTĒŠANA KARKASA KONSTRUKCIJAS BŪVNIECĪBA INOVATĪVI PRODUKTI STIKLS

METĀLS

BETONS

ENERĢĒTIKA

MAŠĪNBŪVE


2016/2017

LIELĀKĀ BIOMASAS KOĢENERĀCIJAS STACIJA KURZEMĒ

Elektriskā jauda 3.98 MW Siltuma jauda 16.6 MW

ww w.u pb.lv

Ģ

VNIE Ū B L Ā R E EN

KS

BIOMASAS KOĢENERĀCIJAS STACIJA VECKROĢEĻI, Veckroģeļi, Latvija STIKLS / ALUMĪNIJS

METĀLS

BETONS

ENERĢĒTIKA

MAŠĪNBŪVE

ARHITEKTŪRA | INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS | ĢENERĀLBŪVNIECĪBA | PROJEKTĒŠANA I RAŽOŠANA LOĢISTIKA I SERVISS | PALAIŠANAS-IEREGULĒŠANAS DARBI


2016/2017

ww w.u pb.lv

Ģ

VNIE Ū B L Ā R E EN

KS

GRANULU RAŽOTNE VECKROĢEĻI, Veckroģeļi, Latvija STIKLS / ALUMĪNIJS

METĀLS

BETONS

ENERĢĒTIKA

MAŠĪNBŪVE

INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS | ĢENERĀLBŪVNIECĪBA | PROJEKTĒŠANA I RAŽOŠANA I LOĢISTIKA I SERVISS


2016/2017

ww w.u pb.lv

VN Ū B L Ā R E ĢEN

I E KS

LOC MANĒŽA, Liepāja, Latvija STIKLS

METĀLS

BETONS

ARHITEKTŪRA | ĢENERĀLBŪVNIECĪBA | PROJEKTĒŠANA I RAŽOŠANA I LOĢISTIKA


2016/2017

ww w.u pb.lv

VN Ū B L Ā R E ĢEN

I E KS

IMPREGNĒŠANAS CEHS LATVIJAS FINIERIS, Rīga, Latvija STIKLS/ ALUMĪNIJS

METĀLS

BETONS

ĢENERĀLBŪVNIECĪBA | PROJEKTĒŠANA | RAŽOŠANA | LOĢISTIKA | MONTĀŽA


2016/2017

ww w.u pb.lv

MULTIFUNKCIONĀLA ĒKA STUDIO, Malme, Zviedrija METĀLS

BETONS

PROJEKTĒŠANA | RAŽOŠANA | LOĢISTIKA | MONTĀŽA


2016/2017

ww w.u pb.lv

BIROJA ĒKA BLENDA, Gēteborga, Zviedrija STIKLS / METĀLS BETONS ALUMĪNIJS PROJEKTĒŠANA | RAŽOŠANA | LOĢISTIKA | MONTĀŽA


2016/2017

ww w.u pb.lv

KAZARMAS NBS OBJEKTS ĀDAŽI, Kadaga, Latvija METĀLS

BETONS

PROJEKTĒŠANA | RAŽOŠANA | LOĢISTIKA | MONTĀŽA


2016/2017

ww w.u pb.lv

Ģ

VNIE Ū B L Ā R E EN

KS

NOLIKTAVU KOMPLEKSS NBS OBJEKTS, Vaiņode, Latvija METĀLS

BETONS

ĢENERĀLBŪVNIECĪBA | PROJEKTĒŠANA | RAŽOŠANA | LOĢISTIKA | MONTĀŽA


2016/2017

ww w.u pb.lv

BIROJU UN DZĪVOKĻU ĒKAS REKONSTRUKCIJA SORKEDALSVEIEN, Oslo, Norvēģija STIKLS / METĀLS BETONS ALUMĪNIJS PROJEKTĒŠANA | RAŽOŠANA | LOĢISTIKA | MONTĀŽA

Very Good


2016/2017

ww w.u pb.lv

VIESNĪCA SUTTUNG, Upsāla, Zviedrija STIKLS / METĀLS BETONS ALUMĪNIJS PROJEKTĒŠANA | RAŽOŠANA | LOĢISTIKA | MONTĀŽA


2016/2017

ww w.u pb.lv

KAUSI UN SATVĒRĒJI Vācija MAŠĪNBŪVE PROJEKTĒŠANA | RAŽOŠANA | MONTĀŽA | LOĢISTIKA

n u u s u a k i t ā t l u z e r i t s g u A ā j i c ā V m e i t satvērēju tes


2016/2017

ww w.u pb.lv

CELTSPĒJA 30 000 kg

KRAVAS PACĒLĀJS LNOB, Rīga, Latvija MAŠĪNBŪVE PROJEKTĒŠANA | RAŽOŠANA | MONTĀŽA | LOĢISTIKA | SERVISS


2016/2017

ww w.u pb.lv

DZELZSBETONA NESTANDARTA ELEMENTU VIBROGALDS, Latvija MAŠĪNBŪVE PROJEKTĒŠANA | RAŽOŠANA | LOĢISTIKA | MONTĀŽA


2016/2017

ww w.u pb.lv

VĒJA TUNEĻA TURBĪNA, Latvija MAŠĪNBŪVE PROJEKTĒŠANA | RAŽOŠANA | LOĢISTIKA


2016/2017

ww w.u pb.lv

VIESNĪCA HAGAPLAN, Solna, Zviedrija METĀLS

BETONS

PROJEKTĒŠANA | RAŽOŠANA | LOĢISTIKA | MONTĀŽA


2016/2017

PASAULĒ

MODERNĀKĀ

ww w.u pb.lv

MŪZIKAS KOLEDŽA

KARALISKĀ MŪZIKAS KOLEDŽA KUNGLIGA MUSIKHOGSKOLAN Stokholma, Zviedrija METĀLS

BETONS

PROJEKTĒŠANA | RAŽOŠANA | LOĢISTIKA | MONTĀŽA


2016/2017

ww w.u pb.lv

16 stāvi + 2 pazemes stāvi Apjoms - 4540m2 Elementfasādes 900 elementu fasāžu gabali 16 nedēļās

DZĪVOJAMĀ UN BIROJU ĒKA MUNKSJOSTADEN, Jenšēpinga, Zviedrija STIKLS / METĀLS BETONS ALUMĪNIJS PROJEKTĒŠANA | RAŽOŠANA | LOĢISTIKA | MONTĀŽA


BIROJU ĒKA LYSAKER POLARIS, Oslo, Norvēģija STIKLS / ALUMĪNIJS

MAŠĪNBŪVE

PROJEKTĒŠANA | RAŽOŠANA | LOĢISTIKA | MONTĀŽA

I F E ASĀD

PHOTO: Byggein dustrien by Trond Joels on

ww w.u pb.lv

N

A

I

PIL

-RIDEĻU FASĀDE • SKIN F ASĀDE • KOKA P ANEĻU F ASĀDE

JUMS

KO M

2016/2017

• STATU

Ā IN

P

SS R K E L IS


2016/2017

ww w.u pb.lv

BIROJA ĒKA HORNAN, Solna, Zviedrija METĀLS

BETONS

PROJEKTĒŠANA | RAŽOŠANA | LOĢISTIKA | MONTĀŽA


2016/2017

ww w.u pb.lv

Apjoms - 4500m2 Elementfasādes Statu rīdeļu fasādes

DZĪVOJAMĀ UN BIROJU ĒKA PARK TOWER, Karlsrūe, Vācija STIKLS / ALUMĪNIJS

MAŠĪNBŪVE

PROJEKTĒŠANA | RAŽOŠANA | LOĢISTIKA | MONTĀŽA


2016/2017

ww w.u pb.lv

DAUDZDZĪVOKĻU ĒKAS KLOCKARBACKEN, Huddinge, Zviedrija METĀLS

BETONS

PROJEKTĒŠANA | RAŽOŠANA | LOĢISTIKA | MONTĀŽA


2016/2017

ww w.u pb.lv

BIROJU ĒKA eXlent Hyllie Malme, Zviedrija METĀLS

BETONS

PROJEKTĒŠANA | RAŽOŠANA | LOĢISTIKA | MONTĀŽA

Excellent


2016/2017

ww w.u pb.lv

BIROJA ĒKA PARK 49, Gēteborga, Zviedrija METĀLS

BETONS

PROJEKTĒŠANA | RAŽOŠANA | LOĢISTIKA | MONTĀŽA


2016/2017

ww w.u pb.lv

ADMINISTRATĪVĀ ĒKA TRONDHEIMSPORTEN, Trondheima, Norvēģija STIKLS / ALUMĪNIJS PROJEKTĒŠANA | RAŽOŠANA | LOĢISTIKA | MONTĀŽA


2016/2017

ww w.u pb.lv

ADMINISTRATĪVĀ ĒKA SEGERSTEDTHUSET, Upsāla, Zviedrija METĀLS

BETONS

PROJEKTĒŠANA | RAŽOŠANA | LOĢISTIKA | MONTĀŽA


2016/2017

ww w.u pb.lv

BIROJA ĒKA MEDIA CITY BERGEN, Bergena, Norvēģija STIKLS / ALUMĪNIJS PROJEKTĒŠANA | RAŽOŠANA | LOĢISTIKA | MONTĀŽA


2016/2017

ww w.u pb.lv

BIROJU ĒKA UMESTAN BUSINESS PARK, Umea, Zviedrija STIKLS / ALUMĪNIJS

MAŠĪNBŪVE

PROJEKTĒŠANA | RAŽOŠANA | LOĢISTIKA | MONTĀŽA


2016/2017

ww w.u pb.lv

DZĪVOJAMĀ ĒKA LEĢENDA, Jūrmala, Latvija STIKLS / ALUMĪNIJS PROJEKTĒŠANA | RAŽOŠANA | LOĢISTIKA | MONTĀŽA


2016/2017

ww w.u pb.lv

KOĢENERĀCIJAS STACIJAS PFAFFENHOFEN 4x500 kW, Pfaffenhofena, Vācija ENERĢĒTIKA PROJEKTĒŠANA | RAŽOŠANA | LOĢISTIKA | UZSTĀDĪŠANA | SERVISS


2016/2017

ww w.u pb.lv

KOĢENERĀCIJAS STACIJA AR TVAIKA KATLU, BRIMI 600 kW, Brimi, Itālija ENERĢĒTIKA PROJEKTĒŠANA | RAŽOŠANA | LOĢISTIKA | UZSTĀDĪŠANA | SERVISS


2016/2017

ww w.u pb.lv

VĒJA ĢENERĀTORA PAMATNE Liepāja, Latvija BETONS RAŽOŠANA | PIEGĀDE


2016/2017

ww w.u pb.lv

RAŽOŠANAS ĒKA LATVIJAS FINIERIS, Kuldīga, Latvija PROJEKTĒŠANA


2016/2017

100m

ww w.u pb.lv

GARI METĀLA

STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA LIDMAŠĪNU APKALPOŠANAS ANGĀRS, Rīga, Latvija METĀLS

BETONS

PROJEKTĒŠANA | RAŽOŠANA | LOĢISTIKA | MONTĀŽA

LAIDUMI


2016/2017

ww w.u pb.lv

STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA BIROJU ĒKA, Rīga, Latvija STIKLS / ALUMĪNIJS

BETONS

PROJEKTĒŠANA | RAŽOŠANA | LOĢISTIKA | MONTĀŽA


2016/2017

PIRMĀ

ENERGO EFEKTĪVĀ sporta zā Latvijā

ww w.u pb.lv

Ģ

NIE V Ū B L Ā R ENE

KS

MĀCĪBU ĒKAS PIEBŪVE UN SPORTA ZĀLE ĀDAŽU BRĪVĀ VALDORFA SKOLA, Ādaži, Latvija STIKLS / ALUMĪNIJS

METĀLS

BETONS

ĢENERĀLBŪVNIECĪBA | PROJEKTĒŠANA | RAŽOŠANA | LOĢISTIKA | MONTĀŽA

le


2016/2017

ww w.u pb.lv

Ģ

VNIE Ū B L Ā R E EN

KS

ĒKAS REKONSTRUKCIJA VALMIERAS VUGD, Valmiera, Latvija BETONS ĢENERĀLBŪVNIECĪBA | PROJEKTĒŠANA | RAŽOŠANA | LOĢISTIKA | MONTĀŽA


w w w. u p b . l v

PROJEKTĒŠANA I RAŽOŠANA I LOĢISTIKA I BŪVNIECĪBA I SERVISS

2017

ĢENERĀLĀ BŪVNIECĪBA FASĀDES UN PROJEKTĒŠANA KARKASA KONSTRUKCIJAS BŪVNIECĪBA INOVATĪVI PRODUKTI Jebkura UPB publicētā materiāla kopēšana, modificēšana, arhivēšana un pilnīga vai daļēja publiskošana ir aizliegta bez AS UPB rakstiskas atļaujas.

STIKLS

METĀLS

BETONS

ENERĢĒTIKA

MAŠĪNBŪVE

UPB Jaunumi 2017  
UPB Jaunumi 2017