SRS Beijing and Tashkent

Page 1

Silk Road Songbook June 2018 \\ Martin Chittum Zhou Tian Ma Hanlu Fang Minyao Li Yixiao Joshua Elston Zhang Lin Jo Enya Julia Sutherland Yang Qiuxuan Kathleen MacNeil Zhang Yang John Van Houten Xie Xingliang \\ Facilitated by Millie Chen

Hosted by Institute of Contemporary Art, Academy of Arts & Design, Tsinghua University
Silk Road Songbook June 2018 \\ Alexey Ulko Chris Danielyan \\ Facilitated by Millie Chen