Page 1

TRANSPARÈNCIA SENSE ARXIVERS: QUINA TRANSPARÈNCIA? La Llei 19/2014 de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern pretén garantir la transparència de l’activitat pública i el dret dels ciutadans a la informació i la documentació públiques, alhora que estableix els principis de bon govern d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs i personal de l’administració. Des d’AsF estem convençuts de què la qualitat democràtica d’una societat pot mesurar-se, entre d’altres aspectes, per l’estat dels seus arxius, i que aquest és directament proporcional als recursos que s’hi destinen i a la tasca dels professionals que els gestionen. Així les coses, el passat 30 d’abril el Parlament procedia a nomenar els components de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, una composició que venia determinada per la mateixa llei 19/2014 “Els membres de la comissió han de ser juristes especialistes en dret públic, i tècnics en matèria d’arxius o gestió documental, elegits entre experts de competència i prestigi reconeguts, i amb més de deu anys d’experiència professional. ” El resultat ha estat el nomenament de cinc juristes, sense cap mena d’experiència en arxivística i gestió documental. El menyspreu dels partits polítics que han fet possible aquesta Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública vers els arxivers resulta, com a mínim, sorprenent, en un país que disposa de bons professionals, de solvència contrastada i amb llargues trajectòries de servei a l’administració. L’arxivística catalana és capdavantera a nivell estatal i ben considerada arreu del món; compta amb una massa social molt important, ha estat capaç d’impulsar programes i centres de formació pioners, de crear entitats com AsF, amb projecció i reconeixement internacional, i de donar resposta a les necessitats del país pel que fa a modelar i gestionar una estructura d’arxius eficient. Aquest dinamisme de la professió fa encara més incomprensible la decisió dels responsables polítics, que sembla respondre a criteris que no són precisament tècnics i, evidentment, no s’ajusta a la legalitat vigent. Des d’AsF demanem als partits polítics que han configurat l’actual Comissió que rectifiquin i procedeixin a incorporar arxivers experts en gestió documental a aquest òrgan, la qual cosa, a banda d’ajustar-lo a la llei, en farà possible un millor funcionament i, per tant, un més eficient servei a la ciutadania.


Tranparència sense arxivers  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you