__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

CONVOCATÒRIA PER A COBRIR UN LLOC D’ARXIVER A CARITAS DIOCESANA DE BARCELONA CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA És una Institució sense ànim de lucre que pertany a l’església catòlica i que té com a missió acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat, perquè siguin protagonistes del seu propi desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat cristiana. Aquest fer inclou l’acollida, la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d’injustícia amb fets i paraules, per aconseguir un món més just. A QUI S'ADREÇA AQUESTA CONVOCATÒRIA Convocatòria externa. PERFIL PROFESSIONAL   

Formació superior en arxivística i gestió de documents. Nivell avançat d’ofimàtica. Domini del català i de castellà.

FUNCIONS PRINCIPALS   

 

Elaborar un manual de gestió documental específic, que determini el sistema a utilitzar per a desenvolupar i controlar els principals processos documentals de l’organització: classificació, descripció, transferències, informatització, avaluació i accés. Implementar el sistema d’arxiu i gestió documental de l’organització. Impulsar un sistema d’avaluació documental, elaborant taules d’avaluació i accés de les sèries documentals que conserva l’arxiu, d’acord a la normativa de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental i de les necessitats i especificacions pròpies de Càritas. Gestionar l’accés i consulta de la documentació de l’arxiu, d’acord amb la normativa específica de Càritas i aquella general que hi pugui ser aplicable. Posar en coneixement de la societat el contingut de l’arxiu històric de Càritas, a través de consultes d’estudiants i historiadors, i fent divulgació a través dels mitjans de Càritas d’aquells documents amb un valor més preuat.

ES VALORARÀ  

Experiència en les funcions detallades. Experiència en organitzacions socials.

CONDICIONS DE TREBALL OFERTES Contracte temporal ( aproximadament 2 anys ) amb possibilitat de continuïtat. Jornada parcial, 25h setmanals de dilluns a divendres.

*NOTA: De conformitat amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA (www.caritasbcn.org), amb domicili a Via Laietana, nº 5, Entl, 08003 Barcelona, li informa que el Currículum que vostè envií serà incorporat a un fitxer de la seva titularitat, la finalitat del qual és la selecció de personal. CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA es compromet a complir la seva obligació de guardar secret respecte de les dades de caràcter personal que hi figuren i garanteix l'adopció de les mesures de seguretat necessàries per vetllar per la confidencialitat d'aquestes dades. Se li reconeix la possibilitat d'exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes previstos en la Llei Orgànica 15/1999, en l'adreça a dalt indicada.


REMUNERACIÓ Salari brut anual: 17.775 € Grup B conveni Càritas Diocesana de Barcelona. PRÒCES DE SELECCIÓ Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a: secretaria.asf@gmail.com abans del 9 de setembre de 2015 posant com a referència Arxiver.

Barcelona, 1 de setembre de 2015.

*NOTA: De conformitat amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA (www.caritasbcn.org), amb domicili a Via Laietana, nº 5, Entl, 08003 Barcelona, li informa que el Currículum que vostè envií serà incorporat a un fitxer de la seva titularitat, la finalitat del qual és la selecció de personal. CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA es compromet a complir la seva obligació de guardar secret respecte de les dades de caràcter personal que hi figuren i garanteix l'adopció de les mesures de seguretat necessàries per vetllar per la confidencialitat d'aquestes dades. Se li reconeix la possibilitat d'exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes previstos en la Llei Orgànica 15/1999, en l'adreça a dalt indicada.

Profile for Arxivers sense Fronteres | Archiveros sin Fronteras

Plaça d'arxiver a Càritas Barcelona  

Plaça d'arxiver a Càritas Barcelona  

Advertisement