__MAIN_TEXT__

Page 1

número

64 butlleti d’informació municipal

www.alcover.cat

Maig 2017

Cal Gepu, el primer parc de salut i cultura


sumari

SUMARI 4 Governació

28

5

Economia

30 Obres i millores

8 Medi Ambient

34

12

Educació

36

16

Serveis Socials

Serveis Socials Esports

Salut

38

Sala de Plens

Promoció econòmica

44

Opinió

18

20 Comunicació

46

Actes festius

22

Cultura

51

Telefons d’interès

Fotografia inici d’obres del Parc de Bombers d’Alcover - Any 1991

ALCOVER, BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

2

EDICIÓ:

Àrea de comunicació i premsa de l’Ajuntament d’Alcover

DIRECCIÓ:

Ajuntament d’Alcover - Plaça Nova, 3 43460 - Alcover

telèfon: 977-760441 - www.alcover.cat

alcover butlletí d’informació municipal

MAQUETACIÓ, DISSENY i IMPREMTA: Gràfiques Sant Jordi (Alcover)

Bombers Voluntaris d’Alcover, Col·lectiu de dones, Centre de dia, Escola Mare de

CORRECCIÓ: Rosa Sanromà

Déu del Remei, Aguilots Joves, Museu Alcover, Escola d’Adults, Convent de les Arts,

FOTOGRAFIA: Arxiu Municipal, Jordi Ribellas, Montse Solé, Maria Rius, Lluís

Club Ciclista Alcover, Llar Infants Xiu-Xiu, Piscina Municipal, Xiquets Alcover, EMMA.

González, Yolanda Lozano, Pep Roig, Antoni Traguany, Núria Roig, Carles Fargas,

CONTACTE A/E: ajuntament@alcover.cat


pròleg

La riquesa intangible d’Alcover Alcover al llarg de la història ha anat evolucionant en funció de les necessitats que han sorgit del poble i de la seva gent. Tant és així que, ara fa 25 anys, els valors de la preservació del medi natural i la necessitat de ser al costat de les persones, van permetre que la vila es dotés d’un servei que, a dia d’avui, seria impensable que no fos entre nosaltres. Ens referim als Bombers Voluntaris d’Alcover, una associació que, tot i les dificultats que ha patit i està patint el cos a tot Catalunya, ha estat capaç de mantenir un servei gairebé altruista i únic al poble. Després de 25 anys de lluita constant per oferir un servei immediat, en què preval la vida de les persones i el nostre entorn, vull agrair públicament aquesta tasca tan necessària que sovint no és reconeguda ni valorada per l’administració i per part de la societat. I és en la societat i en les seves entitats on rau aquest esperit d’evolució constant. Enguany, també se celebra el 50è aniversari d’un dels equipaments culturals més importants del nostre poble, el Museu d’Alcover. És mig segle d’aposta pel nostre patrimoni cultural i històric de tot un poble. I és que aquest 2017 és un any d’aniversaris. El Centre d’Estudis Alcoverencs celebra 40 anys al costat de la investigació de la memòria històrica local, una tasca molt important per preservar la nostra identitat. Hi ha entitats que creixen en anys, i d’altres que fan créixer la família. L’Associació de Gegants i Grallers d’Alcover té un nou gegantó, Pere Voltor. Un element del seguici popular que representa un bandoler i que va ser batejat per la Diada de Sant Jordi. Això demostra el gran moment en què es troba aquesta entitat que l’any passat va celebrar el 25è aniversari. Queda més que demostrat que totes i cadascuna de les entitats alcoverenques formen un ric, constant i evolutiu teixit associatiu pel qual hem de seguir vetllant, entre tots, perquè així continuï per molts anys. Robert Figueras Roca Alcalde d’Alcover

alcover butlletí d’informació municipal

3


governació

25è aniversari del Parc de Bombers Voluntaris d’Alcover El Parc de Bombers Voluntaris d’Alcover celebra, aquest 2017, el seus 25 anys de funcionament (1992-2017). Un quart de segle sent presents en els diferents serveis que han tingut lloc al nostre poble, a la nostra comarca, i a la regió del Camp de Tarragona i en alguna ocasió en algun lloc del País, i 25 anys lluitant per millorar les condicions del cos de bombers voluntaris d’arreu de Catalunya. Però, com van ser els seus inicis? Cap al 1987 va sorgir la necessitat a la vila de disposar d’un equipament per a poder fer front als incendis que es poguessin produïr. Un any abans es va iniciar un foc al Pinetell i va arribar fins a les proximitats de la població, es van cremar unes 4.000 hectàrees dels termes de la Riba, Montblanc, Vilaverd, i Alcover, a part d’altres ensurts que ja havien fet perillar el terme municipal en diverses ocasions. A partir de llavors es va incidir en la importància de poder atacar el foc amb la màxima rapidesa possible, i per això es va pensar en l’equipament d’un Parc de Bombers i l’organització de propietaris forestals que crearen l’ADF. El 4 de desembre de 1987 es va aprovar en el ple municipal signar un conveni amb la Generalitat per la prestació de serveis de prevenció extinció d’incendis i salvaments al municipi, amb la materialització de crear un parc de bombers voluntaris. Va ser ja cap als anys 1989 i 1990 que s’inicien els primers tràmits per a la construcció del parc. La seva ubicació es va decidir a l’antiga carretera de Montblanc, per tal de ser

una sortida ràpida cap a les vies principals de comunicació i cap al municipi. La primera notícia que es té de la presència de bombers a la vila és un emplaçament, durant els estius del 1990 i 1991, d’un camió que cobria tant sols aquella època de l’any. El primer parc que hi va haver a Alcover va ser a la intempèrie, el camió estava aparcat davant l’església i els bombers, el primer estiu, ubicats en uns baixos del bloc del Sindicat i l’any següent, en un pis del carrer Amorós (l’antic consultori municipal). Va ser a la Fira de l’any 1991 que, aprofitant la visita del llavors Conseller de Governació, Josep Gomis, es van inaugurar les instal·lacions del parc, tot i que no es disposava de cap camió ni cap mena de material relacionat amb els bombers en el seu interior. Així començaven els primers passos dels Bombers Voluntaris d’Alcover. Al llarg d’aquest temps, s’ha passat per diferents etapes; per anys de focs forestals importants (Alcover i la Riba 1994, 2003, 2004 i 2011, Albiol març del 2000 i 2012, Mont-ral 1994), els aiguats del 1994 de la Riba i Tarragona, i del Vendrell l’any 2000, les nevades del 2001 i del 2010, les ventades del 2009, així com l’alta sinistralitat de l’antiga C-14, i la participació en diversos incendis industrials (Valls i Vilallonga 2001, Alcover 2007 i 2011), en són alguns exemples, i així any rere any, s’ha convertit en el parc de bombers voluntaris més actiu de la Regió d’Emergències de Tarragona.

Actes 25è ANIVERSARI Per commemorar aquesta efemèride s’està treballant en una exposició fotogràfica al Museu d’Alcover que farà un repàs dels 25 anys de la seva trajectòria; un acte protocol·lari a la Casa de Cultura, Ca Cosme, i un dinar de germanor a les instal·lacions del parc de Bombers. Al llarg de l’any també es realitzaran diferents actes commemoratius (jornades de portes obertes, xerrades, gimcana, cursa, etc...) dels qual s’anirà informant properament, a través del telemàtic i de les xarxes socials. També s’ha dissenyat un nou logotip commemoratiu d’aquest quart de segle de vida el qual es reproduirà en diferents articles (samarretes, bosses, bolígrafs, tasses...) que es podran adquirir a l’Ajuntament i els dies dels actes, i que ajudaran a costejar les despeses de l’aniversari.

44

alcover butlletí d’informació municipal


economia

El PARNA segueix oferint facilitats per arranjar immobles o façanes El Pla d’Ajuts de Rehabilitació del Nucli Antic continua

que arriben als 47 en tan sols quatre anys. El 2016 es van

vigent dins el pressupost municipal i permet que els veïns

arranjar quatre façanes i una rehabilitació de l’immoble.

disposin de facilitats econòmiques per arranjar les façanes,

Aquelles persones interessades a rebre aquestes ajudes

rehabilitar habitatges, realitzar estudis arqueològics i

econòmiques han d’adreçar-se a l’Ajuntament i complir

conservar edificacions del nucli antic.

les bases establertes.

El 2016 s’hi ha acollit 5 immobles més, als 42 ja rehabilitats,

Registre del pla d’ajuts per a la rehabilitació del nucli antic (façanes)

Import total de la subvenció: 11.047,74€

Registre del pla d’ajuts per a la rehabilitació del nucli antic (rehabilitacions) Import total de la subvenció: 6.190,88€

Import total dels ajuts: 17.157,62€

Ajudes amb l’IBI per als majors de 65 anys i per sota el llindar de la pobresa Els alcoverencs majors de 65 anys, que viuen sols, que es troben en una situació econòmica molt feble o que poden tenir una persona discapacitada al seu càrrec i que gaudeixin d’habitatge propi, poden optar a la subvenció parcial de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). Els beneficiaris de la subvenció han de complir una sèrie de requisits, com per exemple: ser propietari d’un immoble destinat a habitatge d’ús habitual i permanent a Alcover; estar empadronat com a única persona en l’immoble, i/o conviure amb una persona discapacitada al seu càrrec. També que els sol·licitants han d’estar empadronats al

domicili amb una antiguitat mínima de dos anys des de la data de sol·licitud i han d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament i la resta d’administracions; entre d’altres requisits. L’import subvencionat serà el 50% de la quota anual de l’exercici de l’Impost de Béns Immobles d’Urbana, amb un import màxim subvencionable de 175€. El termini de presentació de les sol·licituds serà fins el dia 28 de febrer de cada any, i es presentarà al registre general de l’Ajuntament d’Alcover.

alcover butlletí d’informació municipal

5


economia

El pressupost del 2017, de prop de 5.380.000€, ve marcat per la construcció del nou Centre de Dia Alcover va aprovar, el dijous 1 de desembre en un ple extraordinari, el Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici econòmic de l’any 2017. Aquest pressupost està integrat pel Pressupost de la Corporació per un import de 5.378.825,00€, pel Pressupost del Patronat del Museu Municipal per un import de 83.700,00 € i de la Ràdio Municipal per un import de 33.200,00 €. El pressupost, amb més caràcter social dels últims anys, es va aprovar amb els vots a favor dels 7 regidors d’ApC amb el suport d’un dels dos regidors del grup de Solidaritat Catalana (l’altre regidor va excusar la seva assistència), ja que es van incloure algunes de les propostes que el seu grup ha plantejat. Els tres regidors del grup municipal de la CUP i el regidor d’ERC hi van votar en contra. En total, 8 vots a favor i 4 en contra. En relació al pressupost inicial consolidat de l’any anterior, disminueix per un import de 42.470,00 euros, el que suposa una reducció percentual respecte l’any 2016 d’un 1,01% aproximadament. Per tant, la previsió pressupostària ha estat pràcticament la mateixa que l’exercici passat. El pressupost que es presenta per a aquest exercici segueix les mateixes directrius d’ajust pressupostari implementades els últims anys. De cara al 2017, es preveu que els ingresDESPESES

Pel que fa al capítol d’inversions, el 54% està destinat a partides de caràcter social: en aquest sentit, cal donar un pes específic i molt rellevant a la partida del capítol sisè d’inversions destinada a la construcció del nou Centre de Dia. L’alcalde d’Alcover, Robert Figueras, assegura que “el pressupost del 2017 ha de ser l’eina imprescindible per gestionar correctament el servei dels diferents equipaments municipals, com també per coordinar l’equip humà del consistori, poder donar resposta a les necessitats generades diàriament pels nostres ciutadans i complir amb unes inversions que permetin millorar la qualitat de vida de tots els alcoverencs, com és la construcció del nou centre de dia”. Del pressupost del 2017 se’n destaca l’estalvi net positiu que s’aconsegueix entre els ingressos corrents i la despesa ordinària, tal i com ha estat en els últims exercicis; circumstància que ens permet també continuar finançant un nombre considerable d’actuacions amb recursos propis.

IMPORT €

INGRESSOS

Despeses en personal

1.597.000 €

Impostos directes

Despeses corrents en béns i serveis

2.439.985 €

Impostos indirectes

Despeses financeres

IMPORT € 2.080.000 € 60.000 €

30.330 €

Taxes i altres ingressos

1.494.450 €

Transferències corrents

297.020 €

Transferències corrents

1.692.075 €

Inversions reals

386.400 €

Ingressos patrimonials

12500 €

Transferències de capital Passius financers TOTAL

66

sos segueixin la mateixa tendència respecte l’any anterior, tot i les modificacions de les ordenances aprovades el passat mes d’octubre.

alcover butlletí d’informació municipal

20.000 € 626.090 € 5.378.825 €

Alineació d’inversions reals Transferències de capital TOTAL

1.000 € 38.800 € 5.378.825 €


economia

Calendari del Contribuent 2017 CONCEPTE

TIPUS DE PAGAMENT

PERÍODE DE PAGAMENT

010-IAE

ANUAL

del 28-07-2017 al 29-09-2017

PRIMER SEMESTRE

del 28-04-2017 al 30-06-2017

SEGON SEMESTRE

del 27-10-2017 al 29-12-2017

501-IBI RÚSTICA

ANUAL

del 30-06-2017 al 31-08-2017

600-IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA

ANUAL

del 31-03-2017 al 31-05-2017

PRIMER SEMESTRE

del 28-02-2017 al 28-04-2017

SEGON SEMESTRE

del 31-08-2017 al 31-10-2017

804-CONSERVACIÓ CEMENTIRI

ANUAL

del 30-06-2017 al 31-08-2017

733-OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC (GUALS)

ANUAL

del 28-04-2017 al 30-06-2017

QUART TRIMESTRE (2016)

del 31-01-2017 al 31-03-2017

PRIMER SEMESTRE (2017)

del 28-07-2017 al 29-09-2017

SEGON SEMESTRE (2017)

del 29-01-2018 al 29-03-2018

ANUAL

del 30-06-2017 al 31-08-2017

500-IBI URBANA

560-TAXA ESCOMBRARIES

800-SUBMINISTRAMENT D’AIGUA*

TAXA DEPURADORA DEL POLÍGON

* A partir de 2017, l’impost del subministrament d’aigua, que anteriorment es cobrava fraccionat en quatre rebuts trimestrals, es cobrarà fraccionat en dos rebuts semestrals. Dels rebuts que estan domiciliats per qualsevol banc, el cobrament es farà:

AIGUA: 4t trimestre de 2016

el dia 20 de febrer de 2017.

1r semestre de 2017

el dia 21 d’agost de 2017.

2n semestre de 2017

el dia 20 de febrer de 2018.

Per a la resta de conceptes de rebuts domiciliats: durant els últims 15 dies del període de cobrament en voluntària.

alcover butlletí d’informació municipal

7


medi ambient

La recuperació del camí del Rourell i la creació d’un nou itinerari de natura La regidoria de Medi Ambient ha apostat per recuperar una part de l’antiga xarxa de camins que comunicaven pobles i indrets, ara fa uns anys, i que, amb el pas del temps, han quedat en desús i abandonats. Aquest és el cas del camí del Rourell, conegut també com a camí dels Quints, que ha recuperat el seu traçat i que forma part d’un nou itinerari de natura senyalitzat, d’una distància aproximada de 4 Km, de trajectòria circular i de dificultat baixa. En el seu pas hi trobem les restes d’una antiga creu de terme que s’ubicaven a prop de l’entrada de les poblacions, monestirs o vora els camins. Com també el molinet de Batistó, de mitjan segle XIX, és un antic molí de batre gra del qual es conserva la volumetria però no la maquinària interior que funcionava gràcies a la força motriu del riu Glorieta. Tanmateix, a prop del molí es manté dempeus el pont dels Moros, una antiga construcció medieval catalogada com a bé d’interès cultural local i la presència de murs i marges construïts en pedra seca. El 5 de juny de 2016 es va inaugurar, oficialment, el traçat recuperat del camí del Rourell amb una caminada popular per conèixer de primera mà aquest tram i els valors patrimonials i paisatgístics que el rodegen. Aquesta activitat va coincidir amb el Dia Internacional del Medi Ambient.

Avui en dia, aquests camins recuperats tornen a reivindicarse com a rutes o itineraris culturals per on passejar i gaudir del patrimoni històric tant material com immaterial que s’hi conserva.

Una trentena de paradistes participen en la 1a edició del mercat M2M Alcover va acollir, per primera vegada el diumenge 26 de març, el mercat d’intercanvi i de segona mà sota el títol M2M Alcover.    L’escenari va ser la plaça Lluís Companys, amb la participació d’una trentena de paradistes. Es tracta d’un mercat obert a tothom, pensat perquè tots els alcoverencs, i persones interessades d’arreu del territori, puguin exposar els seus objectes i a la vegada puguin intercanviar-los.    La previsió és que aquesta iniciativa es realitzi tres cops a l’any. El mercat de segona mà i d’intercanvi és un espai que té l’objectiu de donar una nova vida als objectes, per tal de practicar les 3R: Reduir, Reutilitzar i Reciclar;   així com promoure el consum responsable. Els articles que es poden intercanviar o vendre han d’estar en bon estat i tenir una qualitat mínima. El mercat té la voluntat de donar un nou ús als productes i reutilitzar-los i per aquest motiu es demana que tinguin unes condicions òptimes.

88

alcover butlletí d’informació municipal


Conscienciar de la importància de responsabilitzar-nos dels animals de companyia i de la recollida dels seus excrements, i habilitar zones d’esbarjo destinades, especialment, als gossos; són els principals objectius de la nova campanya de sensibilització i conscienciació que ha engegat la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alcover.

Des de l’Ajuntament es recorda als propietaris dels animals que han de complir una sèrie de normes bàsiques com recollir les defecacions i dipositar-les a la paperera, que els gossos perillosos han d’anar lligats i amb morrió, que tots els animals han de portar el corresponent xip identificador i que s’han d’inscriure al registre de l’Ajuntament.

Una de les accions més destacades d’aquesta nova campanya és la creació de dues noves zones d’esbarjo pensades perquè els animals de companyia puguin passejar, jugar i fer les seves necessitats sense molestar a ningú. Aquests dos espais, que funcionen tots els dies de l’any de 8h a 22h, s’ubiquen a la zona de la Garriga, a la cruïlla entre la carretera de Mont-ral i el carrer Comtes de Prades, i l’altra, a l’avinguda Sant Pau, a les Cases Noves. Aquests parcs compten, també, amb abeuradors per als animals, papereres per a poder llençar els excrements i bancs per a poder seure.

Per altra banda, aquells veïns i veïnes que incompleixin la normativa,

s’estudiarà la possibilitat de sancionarlos econòmicament, tal i com marquen les ordenances municipals.

medi ambient

Es creen dues zones d’esbarjo per facilitar la convivència entre els veïns i els animals de companyia

Aquesta nova campanya de conscienciació i sensibilització sobre la tinença d’animals de companyia compta, també, amb material divulgatiu i informatiu que s’ha repartit per les cases, els diferents equipaments municipals, els establiments comercials i els centres educatius, entre d’altres.

alcover butlletí d’informació municipal

9


medi ambient

Arribar al 2020 amb un 20% menys de les emissions de gasos d’efecte hivernacle L’Ajuntament està immers en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) que serà l’eina que guiarà el municipi a arribar al 2020 amb un 20% menys de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) respecte el 2005, tal i com estableix el Pacte d’Alcaldes per una energia sostenible local. La primera etapa ha consistit a realitzar un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de GEH associades als principals sectors d’activitat. L’inventari ha permès detectar els sectors que tenen major impacte

a nivell d’emissions, com són el transport i el sector domèstic, causants del 64% i el 20% de les emissions, respectivament. De la mateixa manera, ha permès conèixer el total d’emissions de GEH del 2005, que es comptabilitzen en 22.917 t CO2, i calcular el 20 % de reducció pel 2020 a què es van comprometre el 2015 quan van firmar el Pacte d’Alcaldes. Per aconseguir aquesta reducció del 20 % que correspon a 4.583 t CO2, l’Ajuntament ja s’han executat o estan en procés, un total de 14 accions:

Realitzades:

En curs:

- La creació d’aparcaments segurs per a bicicletes: important per a la promoció d’aquest mitjà de transport entre la ciutadania.

- Campanya de sensibilització a totes les dependències municipals per fomentar i consolidar les bones pràctiques ambientals.

- Plans o estudis de mobilitat específics per als nuclis generadors de mobilitat: avalua l’increment potencial de desplaçaments provocats per la nova planificació i la capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport.

- Compra d’energia verda certificada per part de l’Ajuntament: des del 2009 hi ha l’opció de comprar energia verda, per tal que el consum elèctric no incrementi les emissions de gasos d’efecte hivernacle. L’Ajuntament ja està realitzant aquesta acció mitjançant la compra agregada realitzada per l’ACM (Associació Catalana de Municipis)

- Implantació del compostatge casolà o comunitari i que els ciutadans reciclin aquests residus a la seva pròpia llar (residus orgànics de la cuina i residus vegetals) per obtenir un adob natural. - Campanyes per reduir el consum domèstic de serveis d’aigua a través de la campanya “Gota a gota s’esgota” per promoure que els habitants del municipi adquireixin costums més responsables davant de l’ús de l’aigua.

10 10

alcover butlletí d’informació municipal

- Substitució de les làmpades de l’enllumenat per altres de més eficients (VSAP /LED): l’enllumenat públic està dissenyat amb una majoria de làmpades de Vapor de Sodi d’Alta Pressió (VSAP), que representen el 77% del total de làmpades instal·lades, acció realitzada a l’Av. de Reus i a l’Av. Catalunya


Accions de sensibilització/informació per a la substitució de l’enllumenat, electrodomèstics, calderes i tancaments per altres més eficients.

- Bonificacions fiscals en la llicència d’obres per a millores en l’eficiència energètica dels habitatges o locals: millora d’aïllaments, tancaments, renovables,etc.

finalitat d’introduir criteris ambientals en l’impost i impulsar la compra de vehicles més sostenibles. - Campanyes per incrementar el percentatge de la recollida selectiva i optimització del servei de recollida de residus - Foment del consum de productes de proximitat i d’agricultura ecològica

medi ambient

-

- Planificació/promoure la mobilitat a peu i ús de la bicicleta - Renovació eficient del parc mòbil del municipi i diversificació energètica del sector: creació d’un marc favorable a la incorporació d’energies no convencionals en el sector del transport i de la millora en l’eficiència energètica dels motors dels vehicles. - Bonificació fiscal per als vehicles de baixes emissions (elèctrics, híbrids etc,): bonificar la quota de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) en funció de les emissions de CO2 del vehicle amb la

Bonificació del correcte reciclatge i aposta per la conscienciació ambiental L’Ajuntament segueix apostant, un any més, per bonificar a aquells veïns i veïnes que reciclin correctament aquells residus que requereixen un tractament especial o pel seu volum: neveres, mobles, ​olis, medicaments, pintures, piles, bombetes, etc. Per a poder beneficiar-se d’aquest descompte s’han d’adreçar, un mínim de quatre vegades l’any, a un dels dos punts nets habilitats al poble: la deixalleria municipal o el punt net urbà de Ca Cosme. Per altra banda, Alcover compta fins al mes de maig amb la figura d’una tècnica de medi ambient a través del programa Garantia juvenil, que marca les directrius cap a un correcte reciclatge i, a més, està a disposició dels usuaris per a qualsevol tipus de dubte en aquesta matèria. El seu treball de camp es basa en cinc grans blocs: la conscienciació ciutadana, els grans productors: bars i restaurants; els residus generats al mercat setmanal, el reciclatge a les

instal·lacions municipals i el personal de neteja, i finalment, la importància de la deixalleria municipal. Des del punt net urbà de Ca Cosme s’han implantat uns nous carnets de la deixalleria municipal. Els usuaris que ja el tenen han d’adreçar-se a aquest equipament, deixar l’antic i recollir el nou i els veïns que no en disposen, se’ls farà entrega per primer cop d’aquest distintiu gratuït. Per a aquells veïns que reciclin correctament, se’ls aplicarà una bonificació del 5% en la taxa d’escombraries, si almenys una vegada a l’any duen oli usat en algun d’aquests punts verds; i una bonificació del 15% en la taxa d’escombraries si fan quatre aportacions de la resta de residus especials o voluminosos​. Pel que fa a les empreses, se’ls aplicarà una bonificació del 20% si, com a mínim, utilitzen la deixalleria un mínim de deu vegades a l’any.

alcover butlletí d’informació municipal

11 11


educació

Els alcoverencs nascuts a partir del 2017 reben el Xec Nadó Aquesta ajuda, en forma de xec nadó, permetrà gaudir de la gratuïtat d’uns mes d’assistència a la Llar d’Infants Xiu Xiu a tots els infants alcoverencs nascuts a partir del 2017 Per obtenir aquest xec nadó, que és nominatiu, s’han de complir una sèrie de criteris: es concedirà a tots els infants nascuts i empadronats a Alcover durant l’any 2017; els pares rebran el xec nadó, juntament amb la felicitació del consistori, sense haver de fer cap tràmit. Aquest XEC s’haurà de presentar en formalitzar la matrícula de l’infant per a l’assistència a la Llar; amb aquesta presentació quedaran lliures de l’abonament de la primera mensualitat (horari bàsic i sense menjador) sempre que l’assistència sigui per al curs sencer. Aquesta ajuda s’abonarà un sol cop en tota l’escolarització del nen a la Llar.      

10 noves beques per a estudis post-obligatoris no universitaris i 2 premis extraordinaris de Batxillerat El ple del 6 de maig de 2016 va aprovar, per unanimitat, l’atorgament d’ajuts per a estudis post-obligatoris no universitaris del curs 2016-2017 i pels premis extraordinaris de batxillerat 2016. Per un costat s’ha creat una línia d’ajuts econòmics per als ensenyaments de nivells post-obligatoris (Batxillerat, Graus de Formació Professional...) adreçats als estudiants alcoverencs i basats en tres paràmetres: l’historial acadèmic de l’alumne/a, la situació econòmica del nucli familiar i el desplaçament a altres localitats per a cursar els seus estudis en centres d’ensenyament públics, que no s’imparteixen a Alcover. Un total de 10 alumnes s’han beneficiat d’aquesta beca de 250€ cadascuna. Pel que fa als premis extraordinaris de batxillerat 2016 s’ha volgut afavorir l’excel·lència acadèmica, l’esforç i l’afany de superació realitzat per tots els alumnes dels estudis de batxillerat de l’Institut Fonts del Glorieta d’Alcover, i que vulguin continuar estudis superiors. S’han premiat els dos millors expedients acadèmics de Míriam Salas Altès i Arnau González Roca amb 300€ cadascun.

Atorgament d´ajuts per a estudis post- obligatoris no Universitaris curs 2017-2018 Per al curs escolar 2017-2018, el termini de presentació de les sol·licituds serà del 15 de juny al 10 de juliol de 2017, ambdós inclosos a l’Ajuntament d’Alcover i/o l’Institut.

12 12

alcover butlletí d’informació municipal


educació

Cap nen sense saber nedar L’Ajuntament amb la col·laboració del professorat de l’Escola Mare de Déu del Remei i el suport de l’AMPA del centre, ha engegat la iniciativa Cap nen sense saber nedar amb l’objectiu que els infants de tercer de primària realitzin un curset de natació a les instal·lacions de la Piscina Municipal al llarg d’un trimestre escolar. Aquest curset s’imparteix en hores d’educació física, sense cap cost per a les famílies, i durant una sessió a la setmana. S’ha cregut oportú que els beneficiaris d’aquesta iniciativa siguin els infants de tercer curs de primària ja que són autònoms a l’hora de vestir-se, dutxar-se, etc. A final de curs es farà una reunió amb l’Ajuntament, el professorat i l’AMPA de l’Escola Mare de Déu del Remei per fer un balanç d’aquesta iniciativa de cara a futures edicions.

L’engranatge de la diversitat a l’Escola d’Adults Hem començat el curs escolar 2016-2017, amb una oferta formativa arrelada a la vessant que acostuma a oferir l’escola d’adults de l’Ajuntament d’Alcover, com són els diferents cursos i tallers de caràcter lúdic social i que van més enllà d’una formació de caràcter formal adreçada a persones adultes. Actualment l’Escola d’Adults de l’Ajuntament d’Alcover es caracteritza per la seva participació en moltíssims actes i dates rellevants del municipi com són la Fira de Bandolers, Sant Jordi, Dia de la Dona, Dia de la Poesia, etc. L’any 2014 l’Escola d’Adults va implantar el sistema de qualitat ISO, que estableix uns procediments que hem de seguir en la planificació de l’oferta formativa en cada curs escolar. De cara a aquest curs escolar 2016 -2017 i sota el sistema de qualitat, l’Escola d’Adults ha continuat apostant per capacitar els nostres alumnes en competències bàsiques en àrees lingüístiques a través de l’oferta de cursos de català de nivells bàsics, elementals, intermedis i de suficiència, així com també cursos d’anglès dirigits prioritàriament als petits comerciants del municipi. També s’han ofert cursos dirigits a l’acreditació de les competències en tecnologies

de la informació i la comunicació a través dels cursos d’informàtica i l’ús de tauletes i mòbils. Aquesta oferta formativa més formal s’ha complementat amb aquella que es considera com l’oferta lúdica-social, s’han ofert tallers de pintura, tallers de memòria, tallers de cuina i actes i sortides amb col·laboració amb altres entitats del poble. En aquest curs escolar 2016-2017, cal destacar que l’Escola d’Adults de l’Ajuntament d’Alcover ha traspassat el seu àmbit municipal i fruit de la bona feina desenvolupada, s’estan impartint cursos d’alfabetització en català a Vilarodona i el Pla de Santa Maria, per a persones nouvingudes a través d’un encàrrec de l’àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal de l’Alt Camp. El dia 26 de maig, es realitzarà la cloenda del curs escolar 2016-2017 al Convent de les Arts, com cada edició l’equip de persones que engloba l’Escola d’Adults vol comptar amb totes les persones que directament i indirectament estan relacionades amb l’Escola com un espai de confluència de la diversitat dels alcoverencs i alcoverenques.

alcover butlletí d’informació municipal

13 13


educació

Multitudinària i emotiva estrena de “La banda sonora de la teva infància” El passat dissabte 14 de maig de 2016 al Convent de les Arts, l’EMMA va estrenar amb èxit el seu projecte anual ‘La banda sonora de la teva infància’. El nombrós públic, més de 450 persones, que va omplir les dues sessions de les 17h i les 19h, va poder gaudir d’un original i fresc espectacle protagonitzat per nens i nenes on es van reviure records d’infància a partir de les músiques de dibuixos animats de totes les èpoques que han marcat moltes generacions. “450 persones, públic familiar, van poder gaudir de l’original espectacle” Abans de l’inici de l’espectacle, a l’entrada del Convent de les Arts, diferents personatges sortits dels dibuixos animats com Son Goku, Shin Chan i la Lisa Simpson van donar la benvinguda als assistents. Petits i no tant petits van poder gaudir d’aquests personatges i fotografiar-se amb els seus ídols d’infància al photocall. La companyia de teatre local ‘La Resclosa’, ja a dins al claustre del convent, va

14 14

alcover butlletí d’informació municipal

protagonitzar una escena a l’aire lliure en què va presentar els diferents personatges que després guiarien tot l’espectacle. L’acció teatral va estar conduïda per una família ocupa que suposadament residia al Convent i que boicotejava tots els espectacles que s’hi feien, un presentador frustrat i un productor atabalat. Un cop dins a l’auditori començà l’espectacle. El presentador va donar entrada als 60 cantants de 5è i 6è de

l’escola Mare de Déu del Remei i als 60 músics de l’EMMA entre pianos, violins, guitarres, saxòfons, flautes, clarinets, percussió, etc. que ompliren l’escenari del Convent de les Arts. L’escena es va complementar amb una gran pantalla on es van projectar les imatges de les sèries de dibuixos animats que s’interpretaven en cada moment. El vídeo va complementar en tot moment la música i l’acció teatral.


educació

la primera sessió, el Senyor Pla i el Rick van anar a visitar tots els participants als seus camerinos mentre berenaven. El reportatge complet del Club Súper3 es pot veure a la seva web. El Senyor Pla i el Rick, personatges del Club Súper3 van ser la gran sorpresa de la tarda

Els artistes: 60 músics de l’EMMA i 60 cantants de l’escola Mare de Déu del Remei Es van poder escoltar un total de 18 cançons de dibuixos animats: Els Picapedra, Verano Azul, Barrio Sésamo, Indiana Jones, Les Tortugues Ninja, Inspector Gadget, Shin Chan, Dr Slump, Caçafantasmes, Batman, Els Simpson, La Pantera Rosa, 10+2, Els Barrufets, Els Bobobobs, Bola de Drac Z i Doraemon. Aquestes van ser interpretades per les diferents agrupacions instrumentals de l’EMMA com la xaranga, el conjunt de guitarres, els conjunts de pianos i els combos, acompanyats pels professors i professores de l’EMMA que també van fer els arranjaments musicals de les cançons per a cada agrupació i nivell. La coral de l’escola Mare de Déu del Remei van cantar i escenificar perfectament totes les cançons amb un gran repertori de gestos i recursos tímbrics que havien estat assajant amb els seus mestres de música a l’escola: des de xiular tota la cançó de Verano Azul, diferents rítmiques corporals, passant per Barrufets que la van cantar tapant-se el nas, fins a la força i contundència de Bola de Drac Z. Els gags teatrals es van intercalar àgilment entre les cançons i van exercir de fil conductor de l’espectacle. Cada

escena teatral estava pensada per suggerir i donar pistes de la següent cançó d’una forma molts cops subtil amb la interacció amb el públic. El kamejame de Son Goku, la Lisa Simpson tocant el saxo i la dansa del culet culet de Shin Chan també van tenir el seu moment estel·lar dalt de l’escenari. I la gran sorpresa va arribar. Si alguns ja ho podien sospitar per la presència de les càmeres de TV3 durant l’espectacle, a la cançó del Doraemon van entrar en escena el Senyor Pla i el Rick, el seu ajudant pilota, personatges del Club Súper3. Davant la sorpresa de tots els nens i nenes, el Senyor Pla va increpar el públic i els artistes i va protagonitzar escenes molt còmiques. Més tard van acabar cantant tots els nens “El senyor Pla és el pitjor que hi ha”… En acabar

En acabar la segona sessió, tots els nens i nenes participants i col·laboradors de l’espectacle, un total de 150 persones, van ser obsequiats amb un record exclusiu: una bossa serigrafiada amb el logotip de l’espectacle. La resposta de públic va ser immillorable en destaca l’originalitat i el resultat del treball amb els nens que durant els últims mesos els professors i professores de l’EMMA i els mestres de música de l’escola Mare de Déu del Remei havien fet. Com a premi final, la Xaranga de l’EMMA va ser convidada, amb motiu del 20è aniversari del Club Súper3, a la Festa dels Súpers que tingué lloc el 22 i 23 d’octubre de 2016 a l’Anella Olímpica del Parc de Monjuïc de Barcelona. La xaranga va fer gala del seu repertori singular de dibuixos animats del Club Súper3 a la festa infantil més gran d’Europa. Tots els vídeos i fotos d’aquest projecte estan disponibles a emmalcover.cat

alcover butlletí d’informació municipal

15 15


salut

L’Escola Mare de Déu del Remei ja és un centre cardioprotegit Des de l’Escola Mare de Déu del Remei i l’AMPA de l’escola es va engegar una campanya de venda de polseres per tal d’aconseguir un desfibril·lador per al centre. Amb la venda de cada polsera, per un cost de 3€, s’ha aconseguit adquirir aquest aparell destinat a la cardio-protecció d’alumnes, professors i pares de l’Escola en cas d’aturades cardiorespiratòries que es poguessin donar al centre Gràcies a aquesta iniciativa i al suport rebut per les famílies col·laboradores, els mestres de l’escola, l’Ajuntament i tots els alcoverencs i alcoverenques s’ha aconseguit. L’Ajuntament es farà càrrec del manteniment anual del nou desfibril·lador de l’escola. Amb aquest darrer ja en són sis els aparells DEA amb què compta el nostre poble, situats als següents equipaments municipals: la piscina, Ca Cosme, el Camp d’Esports Kiko Casilla, el Pavelló Municipal i el desfibril·lador mòbil que porta el vehicle de la Vigilància Local que es trasllada on sigui necessari.

16 16

alcover butlletí d’informació municipal

L´ABS ALT CAMP OEST finalitza la primera ronda per destriar el càncer de colon i recte El càncer de còlon i recte o colorectal (CCR) és un dels més freqüents entre les persones de més de 50 anys i és la segona causa de mort per càncer a Catalunya, després del càncer de pulmó en els homes i el de mama en les  dones. Un 5,4 % dels homes i un 3,1 % de les dones el desenvolupen abans dels 74 anys. A Catalunya es  diagnostiquen cada any 4.500 casos nous d’aquest tumor. La majoria de vegades el càncer de còlon i recte es desenvolupa a partir de  petites lesions de l’interior del budell (pòlips). El càncer colorectal no acostuma a causar cap molèstia fins que la malaltia està ja molt avançada; per això és tant important el diagnòstic precoç, per poder detectar el càncer abans que comenci a produir símptomes. Durant el període febrer-octubre de l´any 2016, a l´ABS Alt Camp Oest vàrem iniciar la primera ronda de tria adreçada a la població entre 50-69 anys i ja en tenim els resultats. Sobre una població de 1421 persones d´ entre 50 i 69 anys, vam assolir una taxa de participació del 53,76% (764 persones) En un 7,07% d´aquestes persones, la prova va resultar positiva. Després de la realització de la colonoscòpia, 5 pacients ja presentaven un càncer invasiu; 10 pacients presentàven un adenoma d´alt risc; 11 de risc mitjà i 9 de baix risc, i en 19 casos la colonoscòpia va ser negativa (sense lesions o només amb patologia benigna, com hemorroides, diverticles, fissures, etc.). D´aquí 2 anys el Programa iniciarà la segona ronda de triaen què esperem que la participació sigui major i tant la taxa de positivitat com les deteccions siguin menors que a la primera ronda.

CAP ALCOVER - Tel. 977 76 06 90 Horari: De 8 h del matí a 21 h del vespre, tots els dies de l’any. Fora d’aquest horari o quan es tracti d’una urgència que no pugui esperar, poden trucar al 112.


salut

Entra en funcionament la nova base d’ambulàncies del SEM A meitat setembre de 2016 va entrar en funcionament la nova base del servei d’Ambulàncies d’Alcover, després de vuit mesos de la posada en funcionament del nou sistema d’emergències. Aquesta base permet donar cobertura a algunes poblacions de l’Alt Camp, la Conca de Barberà i el Baix Camp. Els terrenys, propietat de l’Ajuntament, es van cedir a l’empresa perquè aquesta pogués edificar la base amb una superfície total de 533 m2 distribuïts en un porxo de 66m2 i una superfície útil interior de 88,50m2. L’edifici de la base està format per dues habitacions, un bany, un vestidor, una sala polivalent amb cuina i menjador i un traster. Aquesta nova seu a Alcover és una realitat fruit de l’acord arribat entre l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària

(EGARA). Aquest acord contempla que la cessió dels terrenys té una validesa de 10 anys i un cop finalitzats, la construcció passa a mans de l’Ajuntament que la pot destinar a qualsevol ús. A principis del 2016 es va posar en marxa el nou Sistema d’Emergències Mèdiques amb l’objectiu de fer més competitiva i àgil l’atenció mèdica en cas d’accident. La nova base, ubicada entre el Pavelló Municipal i la pista coberta de les escoles, compta amb un VIR (Vehicle d’Intervenció Ràpida) dotat amb un metge, un tècnic sanitari i material divers que fa guàrdia 24 hores, i d’una Ambulància de Suport Vital Bàsic (SVB) amb dos tècnics sanitaris i de guàrdia 12 hores al dia.

Caminades i classes dirigides per celebrar el Dia Mundial de l’Activitat Física El poble es va sumar, un any més, al Dia Mundial de l’Activitat Física, dijous 6 d’abril, amb l’objectiu de promoure l’activitat física com a element fonamental de salut i benestar. L’acte compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el lema d’enguany és Gent Activa, Gent Feliç. A Alcover es van programar diferents activitats: la Piscina Municipal va acollir, al matí, una classe d’aiguagym simultània a la piscina gran i a la petita; i a la tarda, una classe de Zumba oberta a tothom a la pista d’skate. Per altra banda, els usuaris del Centre de Dia van fer una passejada fins a la Font Fresca. Aquests actes han estat organitzats per l’ABS Alt Camp Oest, el Centre de Dia, la Piscina Municipal i l’Ajuntament. alcover butlletí d’informació municipal

17 17


alcover funciona - promoció econòmica

Alcover Funciona assessora 15 projectes d’emprenedoria En el moment social que estem vivint actualment en

-

7 en fase de disseny i creació model de negoci

què l’emprenedoria està a l’ordre del dia, ja sigui per la

-

6 en la fase d’estudi de mercat i prova pilot.

dificultat de trobar feina o per les inquietuds personals, des

-

1 en la fase de consolidació del negoci

-

1 projecte que no continua

d’Alcover s’ha engegat un servei que pretén facilitar a totes aquelles persones amb idees o amb alguna motivació, a poder desenvolupar els seus projectes professionals. L’objectiu és ajudar aquests emprenedors a analitzar la idea, revisar la seva monetització i preparar un pla de treball. A data d’avui Alcover Funciona ha assessorat un total de 15 projectes (cadascun d’ells seguint una metodologia i desenvolupament totalment diferent). Aquests projectes es troben en les següents fases:

Aquests projectes contemplen la possibilitat de crear 24 llocs de treball, incloent els emprenedors, si finalment arriben al desenvolupament final. Des d’Alcover Funciona també es vol informar que totes aquelles persones amb inquietuds per a iniciar qualsevol projecte d’emprenedoria, per tal de valorar la seva viabilitat i el seu futur desenvolupament i implementació, es poden posar en contacte a través de la web www.alcoverfunciona. cat en l’apartat de Contactes.

Alcover es suma al Pacte Industrial de l’Alt Camp per una major projecció del sector Alcover és un dels dotze ajuntaments de l’Alt Camp que han signat el pacte Camp de Valls- Parc industrial de l’Alt Camp. El projecte preveu la promoció conjunta dels polígons industrials per a la captació d’inversions i la millora de la competitivitat per consolidar la comarca com a motor econòmic. Camp de Valls és un instrument de promoció econòmica fruit d’un pacte estratègic signat pels ajuntaments amb els polígons industrials més importants de l’Alt Camp i el seu

entorn (Alcover, Alió, Bràfim, Garidells, Pla de Santa Maria, Puigpelat, la Riba, Rodonyà, Vallmoll, Valls, Vilabella i Vila-rodona), els agents econòmics i socials del territori i diverses empreses de sectors estratègics. L’objectiu és, entre d’altres, afavorir la competitivitat de les empreses, potenciar i millorar els serveis i les infraestructures dels polígons industrials i esdevenir una marca industrial de referència internacional.

Es treballa per definir un nou model turístic En el marc del projecte Alcover Funciona el Parc Científic de Turisme i Oci de Catalunya vinculat a la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili participa en l’anàlisi de l’activitat turística del municipi. Per aquesta tasca, s’han identificat els eixos estructurals sobre els quals haurà de desenvolupar-se l’activitat i que ha de permetre definir el model turístic d’Alcover. Una de les primeres conclusions que s’extreuen després de la diagnosi realitzada i del procés participatiu és l’estratègia que ha d’anar orientada a facilitar les experiències en relació als atributs singulars d’Alcover com són els elements naturals, culturals i els productes locals. En tot cas es tracta d’aprofitar el treball fet fins ara que ha significat la valorització i el condicionament de recursos locals, especialment la Vall del riu Glorieta, el Museu i

18 18

alcover butlletí d’informació municipal

la dignificació del nucli antic. El repte que es planteja és potenciar les activitats al municipi, regular i recuperar l’accés a l’entorn natural, potenciar la gastronomia local i les activitats culturals sobretot tenint en compte el potencial que en aquest àmbit presenta el Convent de les Arts. En aquesta primera fase de reflexió s’han fet diverses reunions amb agents locals, tot i això si algú es vol posar en contacte amb l’equip redactor ho pot fer a través de l’Ajuntament o enviant un correu directament als responsables del projecte jaume.salvat@urv.cat. En tot cas es tracta de definir un model turístic que faciliti la participació dels agents locals, contribueixi a una millor diversificació de l’economia local, potenciï les activitats existents generant experiències i que s’emmotlli a les expectatives de les persones que viuen al municipi.


La Borsa de Treball d’Alcover és un servei gratuït que ofereix l’Ajuntament a totes aquelles persones que estan en situació d’atur. El projecte Alcover Funciona va reunir diferents persones de la societat alcoverenca d’àmbits molt diversos i va permetre recopilar diferents opinions sobre aquesta eina. Degut a aquestes reunions va sorgir la necessitat de millorar la borsa de treball que hi havia actualment. Un cop posat sobre la taula, l’Escola d’Adults, les empreses , els tècnics del SOC, la regidora de promoció Econòmica i l’equip tècnic d’AF, treballen conjuntament per plantejar un model de borsa de treball que actualment està funcionant amb bones expectatives. Com funciona la nova borsa de treball? A partir d’ara queden definides les aptituds i els perfils de les persones aturades que presenten la sol·licitud, es classificaran i d’aquesta manera s’agilitzarà la tasca de recerca i contractació de nous treballadors per a les empreses d’Alcover i de la comarca. Aquesta ha de ser l’eina encarregada de relacionar les necessitats ocupacionals de les empreses del municipi amb les característiques de les persones aturades d’Alcover. A més, la borsa de treball també facilita informació sobre els diferents cursos de formació que s’imparteixen

actualment des de l’Ajuntament i els cursos provinents del SOC. Cal destacar que els cursos de formació que actualment s’estan realitzant per part de l’Ajuntament han estat escollits tenint en compte les possibles ofertes de feina que poden sorgir al municipi i fent una valoració de les principals mancances dels currículums actuals. Aquesta eina facilita la recerca de feina dels alcoverencs i pretén aconseguir, mitjançant l’administració pública, reduir la taxa d’atur al municipi.

alcover funciona - promoció econòmica

Una renovada borsa de treball posa en contacte les empreses i les persones aturades del poble

Com ens hi podem inscriure? Les persones interessades han de dirigir-se a Ca Cosme i un cop presentada la sol·licitud, s’informatitzarà la informació presentada i se’ls realitzarà una entrevista per poder classificar-la segons el perfil del demandant.

Es posa l’accent en la formació ocupacional L’Ajuntament d’Alcover des del 2012 que és un centre col·laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya Aquest cursos de formació ocupacional han estat dirigits majoritàriament a persones del municipi en actiu o situació d’atur amb la finalitat de millorar la qualificació professional i la seva inserció laboral.

Durant l’any 2016 s’han impartit 3 certificats de professionalitat: activitats auxiliars en aprofitaments forestals, activitats de gestió administrativa i treball domèstic. Un total de 15 alumnes han trobat feina en ocupacions relacionades amb la formació rebuda. L’objecte d’aquests certificats ha estat assolir per part dels alumnes els coneixements necessaris per realitzar activitats auxiliars d’aprofitaments de forest i reforestació i manteniment d’espais forestals; els coneixements  necessaris per tal de realitzar les operacions de la gestió administrativa de compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, la introducció de registres comptables l’arxivament de la informació i documentació necessàries mitjançant els suports convencionals o informàtics; i els coneixements  necessaris per dur a terme tasques de neteja de superfícies i mobiliari de l’habitatge, d’elaboració d’aliments, de rentat, planxat i cosit bàsic. alcover butlletí d’informació municipal

19 19


comunicació

Alcover Ràdio ja es pot escoltar online a través de la nova web! Alcover Ràdio disposa d’una nova pàgina web (www. alcoveradio.cat) i com a novetat, traspassa fronteres i es pot escoltar online des de qualsevol indret. Amb aquesta nova eina els oients ja no hauran de ser in situ al municipi per poder seguir l’actualitat a través del 107.3FM, sinó que podran escoltar Alcover Ràdio des de qualsevol dispositiu digital.  S’ha apostat per una web funcional, que resulti fàcil de navegar i trobar la informació desitjada amb un disseny actual i amè a la vista. Els programes es poden escoltar

en directe, via streaming, o bé, un cop emesos, es poden seguir o descarregar com a podcast. Són cinc els principals apartats de la nova web: Inici, Programes, Equip humà, Actualitat i Contacta’ns. En els Programes hi trobarem una petita explicació dels diferents programes que formen la graella radiofònica, amb informació de qui el condueix i el podcast per a descarregar-los. L’equip humà està format per la foto i el currículum d’aquelles persones o entitats que dirigeixen i/o col·laboren en els diferents programes o seccions. En l’apartat Actualitat hi veurem penjades les notícies més rellevants del municipi i de la seva gent i finalment, el formulari de Contacta’ns. Aquest apartat serveix de nexe perquè hi hagi una interacció entre la ràdio i l’oient i per aquest motiu, diposa d’un formulari de contacte que arriba directament a l’emissora i la fa més propera que mai. A més de la nova pàgina web, del telèfon (977760166) i del correu electrònic (radio@alcover.cat), l’emissora també és present a les xarxes socials més importants com Facebook radioalcover i Twitter AlcoverRadio. La nova pàgina web té un altre avantatge i és que és responsive, és a dir, adaptable per a dispositius mòbils.

Alcover App compta amb més de 1.800 descàrregues

20 20

alcover butlletí d’informació municipal

Més de 1.800 dispositius mòbils, amb

amb el consistori de manera més ràpida

sistemes operatius IOS i Android, tenen

i àgil, per exemple, a través de l’opció de

instal·lada l’aplicació mòbil Alcover App.

les incidències.

Des de la Regidoria de Comunicació es

L’aplicació mòbil Alcover App permet

valora molt positivament aquesta xifra

conèixer tota la informació relacionada

ja que l’aplicació permet que els usuaris

amb el municipi, serveis,

rebin de manera instantània tota la

d’emergències, notícies i les activitats

informació municipal ( alertes al moment,

destacades, a més a més, d’endinsar-nos

l’agenda cultural actualitzada...) i per

en els atractius turístics de la vila i veure

altra banda, l’usuari pot interaccionar

l’agutzil telemàtic des de qualsevol indret.

telèfons


Al maig de 2016 l’Ajuntament va sol·licitar acollir-se al servei d’assessorament i cooperació en matèria de gestió documental i arxiu que ofereix el Consell Comarcal de l’Alt Camp. El conveni té per objectiu unificar els criteris arxivístics resultants de les diferents actuacions dutes a terme al fons Ajuntament d’Alcover entre els anys 1991 i 2015 i establir un únic sistema de gestió documental que abraci tota la documentació, és a dir, de l’any 1396 fins l’actualitat.

Paral·lelament, s’han realitzat les obres d’adequació d’un dels espais destinat a arxiu per tal de concentrar tot el fons en un únic dipòsit. S’ha convertir el pis de 67 m2 de la segona planta en un espai diàfan i es calcula una capacitat de gairebé 440 metres lineals de prestatgeria, suficients per custodiar tot els fons municipal, sobretot tenint en compte que amb la implantació d’un sistema de gestió electrònic d’expedients el paper es redueix a la mínima expressió.

comunicació

Un únic dipòsit abraçarà tota la documentació de l’Arxiu

La tècnica en arxivística del Consell Comarcal va iniciar les actuacions al mes de juny i a partir de l’octubre compta amb el suport d’un jove del programa de foment d’ocupació per a la contractació de persones menors de 30 anys qualificades en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Entre les tasques desenvolupades entre el juny i el desembre de 2016 destaquen la identificació i renumeració de les unitats documentals descrites ens els inventaris existents per detectar si en falten o bé no estan controlades. La renumeració i compactació de les caixes d’arxiu custodiades a l’Arxiu Històric de l’entresòl i a l’Arxiu Històric de la segona planta per optimitzar l’espai i evitar la deformació dels documents. També reencaixar els llibres, arxivadors AZ i altres documents de gran format per tal de millorar la seva conservació i substituir les caixes en mal estat; i finalment la revisió de les transferències pendents dels anys 2013-2016 i la descripció dels expedients.

Un concurs decideix la imatge del pont d’entrada El guanyador del concurs, que veurà reflectit el seu disseny, és Oriol Moreno Martí que es va endur el premi de 1.000€. En segon lloc es va premiar el disseny conjunt de Cèlia Garreta Basora i Gerard Farràs Tapiol i en tercera posició, el projecte de Josep Bastida Fonseca. Tots dos finalistes van rebre un premi de de 200 euros cadascun. L’Ajuntament d’Alcover va convocar, al maig de 2016, un concurs obert a particulars, així com als professionals i gabinets de disseny i comunicació visual, per a seleccionar la millor idea per embellir el pont de sota la via en la seva entrada a Alcover, per la carretera de Valls. En total s’hi van presentar set propostes.

alcover butlletí d’informació municipal

21 21


cultura

Cambra de Ca Batistó abans i després de la reforma museogràfica de principi de s. XXI

Les noces d’or del Museu d’Alcover Quan el patrimoni local, en aquest cas paleontològic, va més enllà del seu reconeixement científic i es converteix en un valor d’identitat i cohesió social del poble que l’acull, s’ha assolit una fita important. La col·lecció de fòssils marins del Triàsic fa mig segle que s’exposa al Museu d’Alcover, potser no és la millor del món ja que col·leccions privades o el mateix Museu de Geologia del Seminari de Barcelona del qual es mostren algunes rèpliques, el superen amb escreix. Ara bé, per aquest museu local amb les limitacions que aquest fet comporta, que el coneguin i la gent en parli és tot un somni. Aquell petit racó de cultura, humil, familiar, entranyable, és avui motiu d’orgull per als alcoverencs i alcoverenques que se’l senten seu i l’han fet créixer, i això perdura.

El 50 aniversari del museu està pensat celebrar-lo amb la seva gent, recuperant històries i records, programant activitats amb les entitats i associacions, buscant complicitats que sumaran una gran festa final, les noces d’or del Museu i el seu poble. Esperem que aquesta supervivència en el temps en un futur acabi madurant i convertint el museu en un espai cultural de referència en la divulgació, promoció i investigació del Triàsic a les muntanyes de Prades, a Catalunya i perquè no, a la resta del món.

S’han programat un seguit d’actes comptant amb la participació i implicació de diferents entitats locals i alcoverencs i alcoverenques de diferents edats.

“Música i literatura a ca Batistó”, vetllada artística protagonitzada per dones, organitzada amb motiu del Dia Internacional de les Dones gràcies a la col·laboració del Col·lectiu de Dones i l’EMMA

22 22

alcover butlletí d’informació municipal

“Passat, present i futur” és el títol del primer acte pensat per retre homenatge i recuperar la memòria de tots aquells que han fet possible el museu i, especialment, a qui en va ser el fundador i director durant dècades, l’Andreu Barbarà. D’aquesta manera es donava el tret de sortida a un seguit d’activitats culturals diverses plenes de records i vivències individuals i col·lectives com ara les dues exposicions temporals “Hem complert 50, els artistes de casa” i “El tresor del museu és de tots”, el concert sopar “Música i literatura a Ca Batistó”, entre moltes altres.


cultura

Donarem les nostres coses, així quedaran! Quan avui dia un foraster s’endinsa al museu sovint es queda perplex davant de tanta història, patrimoni i vida cultural al poble i ens pregunta com és que Alcover, un municipi relativament petit, té aquest museu.

Dra. Laurence Beltran del Museu d’història Natural de París convidada al Museu d’Alcover, (1984)

Amb la frase “donarem les nostres coses així quedaran” Francisco Català, bon amic de l’Andreu Barbarà i còmplice en la seva aventura museística durant dècades recorda com la gent va començar a portar coses al museu. I somriu encara quan explica que l’Andreu Barbarà, aleshores alcalde, un dia va rebre a l’ajuntament un tal Sr. Gasol, resident a Barcelona, amb arrels a Alcover, perquè volia fer donació d’una propietat que tenia al portal de Sant

La Vanguardia Española,1970 Francisco Català

Miquel. Un cop davant notari, però, aquest va aconsellar a l’Andreu que era més fàcil fer una compra-venda que no pas una donació, l’Andreu es va posar a remenar dins les butxaques i només va trobar-hi uns 40 duros, 1,20 euros d’ara, essent aquest el preu simbòlic de l’antiga torre per tancar la transacció. Després de donar-hi tombs es va decidir ubicar-hi el museu i recorda el Francisco Català, que el primer museu es projectà com l’espai per mostrar objectes antics molt diversos i algunes troballes arqueològiques, en bona part de la col·lecció de l’Andreu. Aviat, però, es van començar a descobrir els fòssils marins del Triàsic i l’espai va quedar petit. Al poc temps l’ajuntament va tenir l’oportunitat de comprar la casa noble de Ca Batistó, ara sí, amb la intenció d’ubicar-hi el nou museu i hi traslladà totes les peces l’any 1975. I per omplir les amplies estances de l’edifici es va fer una crida a tots els alcoverencs perquè hi portessin les seves coses, pel seu valor o simplement, perquè a casa no els cabien. Així es va anar nodrint una col·lecció molt heterogènia: d’etnografia, estris quotidians, numismàtica, etc., exposada íntegrament dins de les estances de la casa i les seves vitrines fins que la reforma museogràfica de principi de segle XXI ho va capgirar tot. Molts objectes es van traslladar al magatzem i més d’un alcoverenc va veure aquella transformació amb recel i desconfiança, i es va preguntar on havien anat a parar els seus records de família i del poble. Avui dia, però, aquell temor ja s’ha esvaït, tots els objectes no exposats es troben inventariats i catalogats a les estances internes del museu, unes sales de reserva on tothom sap que tots els objectes estant ben guardats tal i com desitjaven i volien aquells qui fa temps ens els van confiar i donar. Ester Magriñá Directora del Museu alcover butlletí d’informació municipal

23 23


cultura

2016: un any de Convent molt intens

L’espectacle de pallassos Rhum, proposta millor acollida de 2016.

Joan Català i Roser Tutusaus en la residència de premiat Menar.

PROGRAMACIÓ ESTABLE

RESIDÈNCIA DE CREACIÓ AMB JOAN CATALÀ

Un total de vint propostes professionals han trepitjat el Convent de les Arts el 2016, amb un marcat accent del territori. Així hem gaudit de formacions com Ensemble O Vos Omnes, Teatre de les Comèdies, Sala Trono i d’altres com Marina Rossell, Quimi Portet, Daniel Ligorio i Rhum i Cia. Prop de 2.500 espectadors han seguit aquesta programació estable, que sumats als més de 4.400 espectadors de les activitats fan un total de 6.901 espectadors el 2016 en 43 propostes.

Durant dues setmanes del mes de maig el Convent de les Arts acollí en residència la companyia de circ Joan Català gràcies a l’acord amb Trapezi – Fira del Circ de Catalunya. El Joan Català i la Roser Tutusaus van fer una part del procés creatiu de l’espectacle Menar, el qual van presenatar en work in progress a la mateixa Fira Trapezi i que posteriorment estrenaren a Fira Tàrrega. Al mes de març, els Premis de la Crítica, concedits per professionals del sector teatral, van atorgar al Joan i a la Roser el premi al millor espectacle en arts de carrer del 2016.

Història viva amb Cançons de la resistència de Marina Rossell.

Taller amb Maria Campos dins les activitats de Fem Dansa.

FEM DANSA

Primera col·laboració amb l’Escola Coral de l’Orfeó Català.

24 24

alcover butlletí d’informació municipal

El 2016 Alcover, a través del Convent de les Arts, s’ha sumat a la iniciativa Fem Dansa, la qual s’encaixa dins el Pla Integral de la Dansa del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya. La proposta planteja la creació d’un circuit de dansa per ampliar la xarxa d’estructures i espais d’exhibició. Fem Dansa ha portat a Alcover 5 companyies professionals, ha acostat les arts del moviment a prop de 700 espectadors i ha permès a una seixantena d’alumnes participar al taller de dansa impartit per una ballarina professional.


actuacions professionals. Aquestes activitats van des de xerrades prèvies, tallers o masterclas, col·loquis postfunció, etc, en molts casos amb els mateixos protagonistes dels espectacles.

Al mes de novembre es va obrir la convocatòria per participar en el primer programa de residències artístiques gestionat des del Convent de les Arts amb la col·laboració de l’Associazione Artéco. Han estat admeses un total de vint-i-una propostes de diversos racons de món, des dels Països Catalans fins a indrets com Itàlia, Brasil, Estats Units d’Amèrica i Hong-Kong. Després d’una primera pre-selecció, catorze projectes han estat avaluats per una comissió formada pel regidor de cultura d’Alcover Martí Yebras, l’artista alcoverenc Anton Roca, la directora del Museu d’Alcover Ester Magrinyà, Pilar Parcerisses en representació del Consell Nacional de les Arts, el crític d’art Abel Figueres i l’artista reusenc Aureli Ruíz. La proposta guanyadora, de la tipologia site specific, es desenvoluparà entre el 20 de setembre i el 20 d’octubre d’enguany.

cultura

PROGRAMA DE RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES D’ARTS VISUALS AL CONVENT DE LES ARTS 2016-2017

CA JOVE! S’inicia amb CA jove! una campanya en què els protagonistes són les persones fins als 25 anys d’edat i pretén posar el jove al centre de la cultura enfocant-la a les seves inquietuds. A hores d’ara, CA jove! permet l’accés als espectacles de música i teatre per a adults al preu de 5 euros comprant l’entrada a la taquilla del Convent de les Arts, però s’està treballant en altres línies en que els joves seran els veritables protagonistes del Convent de les Arts.

BusCA Des d’aquesta temporada s’ha posat a disposició dels usuaris de més edat i aquelles persones amb mobilitat reduïda un bus que connecta la plaça del Portal amb el Convent els dies en què hi ha espectacles de música i teatre per a adults. Aquest servei és gratuït per a aquestes persones i s’inicia mitja hora abans de cada funció i s’acaba un cop els mateixos usuaris han baixat amb el mateix servei.

I EL 2017? ESCOLA DE L’ESPECTADOR Fruit de l’experiència adquirida anteriorment i de manera puntual, aquesta temporada 2017 s’ha posat en funcionament l’Escola de l’espectador, un seguit d’activitats complementàries als espectacles per tal d’aprofundir en diversos aspectes relacionats amb les

La continuïtat d’aquesta iniciativa dependrà de l’acceptació dels usuaris.

CICLE GAUDÍ Aquest mes d’abril, el Convent de les Arts se suma al Cicle Gaudí, un programa promogut des de l’Acadèmia del Cinema Català que portarà a Alcover, cada mes, una pel·lícula de producció catalana i d’estrena molt recent a un preu molt reduït. A més, puntualment, diversos professionals del sector del cinema acompanyaran les projeccions per parlar dels diversos aspectes que s’amaguen darrera del setè art. Així es projectaran a Alcover pel·lícules com Espanya en dues trinxeres: la Guerra Civil en color, de Francesc Escribano i Luis Carrizo (divendres 28 d’abril a les 21h), Un monstruo viene a verme (A monster calls) de Juan Antonio Bayona (dissabte 27 de maig a les 19h) i Incerta glòria, d’Agustí Villaronga (dissabte 17 de maig a les 19h).

www.ciclegaudi.cat DISSABTE

2017

19:00

17

JUNY.

2017

27

MAIG.

WWW.CICLEGAUDI.CAT

DISSABTE

Escola de l’Espectador amb l’actor Roberto G. Alonso i el dramaturg Marc Rosich.

19:00

El 2017 portem el nostre cinema encara més a prop de casa teva! alcover butlletí d’informació municipal

25 25


cultura

El Col·lectiu de Dones homenatjat per la Generalitat pel seu 25è aniversari El Col·lectiu de Dones va participar en un acte d’homenatge en el qual se li va fer entrega d’una distinció pel seu 25è aniversari. Aquest es va celebrar el 25 de maig de 2016 a l’Auditori del Palau de la Generalitat. La consellera de la Presidència de la Generalitat i portaveu del Govern, Neus Munté, i la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Teresa M. Pitarch, van presidir l’acte.  El Govern de Catalunya, a través de l’Institut Català de les Dones, vol reconèixer la tasca feta per totes aquelles entitats de dones que al llarg de vint-i-cinc anys han treballat per apoderar les dones i enfortir el teixit associatiu català fent present la riquesa del coneixement femení. El Col·lectiu de Dones d’Alcover és una de les 39 entitats que l’any 2015 va celebrar el 25è aniversari de la seva creació i per aquest motiu va rebre aquest reconeixement.

Els Xiquets d’Alcover celebren la primera Setmana castellera El 2016 Alcover va viure la seva primera Setmana Castellera organitzada pels Xiquets d’Alcover. Una setmana en què la colla volia reivindicar els castells al poble. Durant tota la setmana a l’entrada de la Casa de Cultura-Ca Cosme es va poder veure una petita exposició fotogràfica referent al món casteller a la vila amb fotografies actuals i antigues. El dimecres 31 d’agost, també a Ca Cosme, es va fer una xerrada sobre castells a la vila i en què tothom va poder dir la seva. Hi van participar també membres dels Xiquets de la Vila d’Alcover que van explicar experiències pròpies de la colla durant els anys que hi van ser presents. Divendres de 2 de setembre es va celebrar un assaig amb camises a la plaça Nova, en què es va poder veure una combinació de camises granes dels Xiquets de la Vila d’Alcover i les verdes de l’actual colla, dels Xiquets d’Alcover. L’últim acte de la setmana castellera va tenir lloc dissabte 3 de setembre amb la diada de la colla en què es va descarregar el 3d6 amb pilar, el 2d6, el 4d6 i un pilar de quatre i un altre pilar de quatre aixecat per sota. Hi van participar també els Castellers d’Altafulla i els Xics Caleros.

26 26

alcover butlletí d’informació municipal


La Biblioteca d’Alcover ha entrat a formar part del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i aquesta incorporació permetrà l’accés als serveis de suport de la lectura i treballar conjuntament amb la resta de biblioteques de Catalunya, que també pertanyen al sistema. L’Ajuntament d’Alcover va insistir a poder entrar a formar part d’aquest nou sistema que, a través del Departament de Cultura de la Generalitat, dóna suport als serveis bibliotecaris situats en municipis de més de 3000 habitants. La Biblioteca d’Alcover ha pogut accedir a aquest nou sistema després de complir una sèrie de requisits. Actualment hi ha un nombre considerable de biblioteques públiques que, tot i ser requerides pel Mapa de la lectura Pública ofereixen els seus serveis de manera aïllada, sense coordinació efectiva amb la resta de biblioteques i alienes als avantatges que se’n desprenen del suport humà, tècnic i econòmic que els diferents serveis centrals supramunicipals dispensen a les biblioteques que integren el Sistema de Lectura Pública de Catalunya (SLPC), entre els quals s’inclouen. Així, els veïns d’Alcover es

cultura

La Biblioteca es renova i s’incorpora al Sistema de Lectura Pública de Catalunya veien perjudicats pel fet d’estar aïllats d’un entorn col·laboratiu, tot i l’esforç que representava per a l’Ajuntament mantenir aquest servei. Amb aquesta adhesió, la Biblioteca d’Alcover es modernitzarà i oferirà nous serveis que la connectaran amb la resta de biblioteques públiques de Catalunya: es podrà consultar els seus serveis mitjançant el directori web de biblioteques de Catalunya, el servei quedarà integrat en el catàleg col·lectiu automatitzat i, per tant, es podrà accedir al registre catalogràfic i a la localització dels materials de la pròpia o de la resta de biblioteques (Millenium). A més s’automatitzarà el servei de préstec intern i també es podrà accedir al préstec interbibliotecari, és a dir, es podran obtenir llibres d’altres biblioteques. Per altra banda, els usuaris diposaran d’un nou carnet vàlid per a ser utilitzat a totes les biblioteques públiques catalanes. Com també s’ofereixen activitats de foment de la lectura i el suport tècnic necessari si existeix algun tipus d’incidència. Per altra banda, el ple de l’Ajuntament d’Alcover del passat 3 de març de 2017 va aprovar, per unanimitat, l’esporga d’un 40% del fons de

la biblioteca d’aquells materials i publicacions que es trobaven en mal estat o obsolets. Aquesta acció s’ha dut a terme després de la recomanació que es va fer des de la Central de Biblioteques de Tarragona. Aquest fons es destinarà als centres escolars, es vendrà a baix cost amb l’objectiu de modernitzar el fons bibliogràfic o bé se’n farà pasta de paper. Un cop feta aquesta esporga, la Biblioteca d’Alcover comptarà amb noves publicacions provinents de la Central de Biblioteques de Tarragona, que ajudaran a modernitzar el seu fons.

40è aniversari del Centre d’Estudis Alcoverencs Aquest 2017 el Centre d’Estudis Alcoverencs (CEA) està d’aniversari. Celebra els seus 40 anys de funcionament (1977-2017) i s’han organitzat diferents actes per commemorar aquesta efemèride. Entre els més destacats hi trobem el concurs per a dissenyar el nou distintiu gràfic de l’entitat, que ja té imatge guanyadora. La presentació  de la novel·la  Almusara. Lo qu’amaga la boira, de Ramon Gausachs; el llibre

Miscel·lània: 35 anys de CEA, amb motiu de Sant Jordi, i la parada de l’entitat i, com a novetat, un ral·li fotogràfic al mes de maig.    Al llarg del 2017 també participen en la diada de les entitats, la trobada del centres d’estudi del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà i el Priorat que serà a Alcover i en els actes de la Fira de Bandolers i la festa Major, entre d’altres. alcover butlletí d’informació municipal

27 27


serveis socials Façana principal

El futur Centre de Dia serà una realitat l’any 2018 La construcció del futur Centre de Dia per a la gent gran estarà ubicat al carrer Fonts del Glorieta i la superfície del solar és de gairebé 490m2. Es tracta d’un terreny classificat dins del sòl urbà consolidat i qualificat dins del sistema d’equipament del tipus socio-sanitari, d’acord amb la

modificació puntual número 6 del POUM. Els treballs s’inciaran aquest 2017 i es preveu que les obres s’executin en el termini d’un any. El pressupost previst destinat a aquest equipament és d’un milió d’euros.

Com serà el futur Centre de Dia? El futur Centre de Dia d’Alcover, amb la façana principal orientada al sud, està format per una planta baixa amb un ús per a instal·lacions i serveis, i una planta primera destinada exclusivament a l’ús de la gent gran. Aquest es remata amb una coberta plana destinada a zona

d’instal·lacions, amb un accés totalment independent des de l’exterior. La rampa d’accés al carrer Fonts del Glorieta permet l’accés de vehicles de servei i sanitaris a la planta baixa.

Planta baixa Hi ha cinc dependències destinades a contenir les diferents instal·lacions que han de donar servei al Centre de Dia, dues zones de pas, una sala de reunions, un magatzem i/o espai multi ús, vestidors per al personal, magatzem de roba bruta i neta i una zona d’arxiu. Exteriorment tenim una zona porxada, i un petit pati obert a la resta de zona verda privada que l’envolta acaben de delimitar aquesta planta. Planta baixa

28 28

alcover butlletí d’informació municipal


Planta primera

Planta coberta Aquesta planta es destina totalment a zona d’instal·lacions, bàsicament per a les plaques fotovoltaiques, parallamps, remats dels conductes verticals de ventilació i/o extracció i antena de televisió amb un accés independent per la zona d’espai lliure exterior en la façana est.

serveis socials

Planta primera Es destina totalment a resoldre el programa funcional del Centre de Dia, amb una zona d’accés amb armaris per deixar-hi les coses personals, un despatx mèdic, una habitació per a atenció especial, sala de control, un office de menjador, cambra de neteja, tres serveis adaptats i un d’adaptat amb dutxa i un petit vestidor. Una sala polivalent central acaba de definir la planta. En la façana sud es disposa d’un petit cos sortint obert per a neteja dels tancaments practicables.

Espai exterior d’accés Aquesta zona està formada per dos espais diferenciats per la diferent cota en què es troben, una es correspon amb la continuïtat de la planta primera i fins a l’accés pel carrer Fonts del Glorieta i estarà format per una zona pavimentada des del carrer Fonts del Glorieta fins a l’edifici, amb una rampa i escala que ens permetrà accedir a l’altra zona verda. Aquests dos espais seran d’ús exclusiu per a la gent

Façana lateral

alcover butlletí d’informació municipal

29 29


obres i millores

Cal Gepu es converteix en un espai lúdico-cultural Cal Gepu, un equipament de titularitat pública situat al C/ de Sant Llorenç número 12, s’ha convertit des del març de 2017, en un espai lúdicocultural. Aquest compta amb una zona enjardinada a l’aire lliure amb màquines d’exercici destinades a la gent gran i una biblioteca lliure oberta a tothom.

il·luminació ambiental i específica per a la muralla històrica i els prestatges del punt d’intercanvi de llibres.

En el centre de l’espai s’hi han situat els cinc aparells que permeten realitzar exercicis de manteniment del cos: la roda d’espatlles, el pèndol doble, la quàdruple roda de braços, el triple gir de cintura i un banc de pedals. Aquesta zona compta amb un plafó explicatiu on es detalla la funcionalitat i l’ús d’aquests elements.

Per acord del Ple de la Corporació municipal en sessió de data de 3 de maig de 2013, es va aprovar la necessitat d’ocupació i expropiació d’aquest edifici, en situació de conservació molt precària que precisava del seu enderrocament, però sempre conservant els elements característics com els diferents arcs i la conservació de la primera muralla de la vila d’Alcover. Gràcies a les facilitats mostrades per la propietat es van iniciar els tràmits necessaris per tal d’avançar amb l’objectiu de dotar els veïns del municipi d’un espai públic i una nova zona verda en el nucli urbà de la vila.

Per altra banda, al fons de l’espai hi trobem uns bancs i la biblioteca lliure, un espai a l’aire lliure d’intercanvi de llibres i tot tipus de publicacions que compta amb la singularitat d’estar ubicada a l’interior de dos troncs que fan la funció de prestatges. El seu funcionament és ben senzill, els vilatans hi poden deixar els llibres i revistes que ja no utilitzen i si els interessa agafar-ne d’altres que es trobin allí; sempre respectant el material i l’espai. Aquests llibres es poden llegir in situ o bé prendre’ls a casa. L’espai també disposa d’una font d’aigua apta per al consum humà, reg automàtic a les zones enjardinades i

30 30

alcover butlletí d’informació municipal

S’ha reforçat la senyalística vertical per informar els usuaris de l’espai de les normes que han de respectar. Portar el gossos lligats, recollir els excrements, fer ús de les papereres i respectar els elements que allí s’hi poden trobar.

L’explicació de les restes històriques de les muralles de la vila es pot trobar en un plafó, ubicat en aquest espai, on se’n detalla tota la informació que ha estat proporcionada pel Centre d’Estudis Alcoverencs. El lema d’aquest nou espai de Cal Gepu, obert a tothom, és de Miguel de Cervantes: “El que llegeix molt i camina molt, veu molt i sap molt”.


obres i millores

Una rotonda posa fi al punt negre de la cruïlla de l’antiga C-14 i ctra de Vilallonga - Març 2016 Després de les nombroses reivindicacions, el Servei territorial de Carreteres de Tarragona de la Generalitat, va acceptar la petició feta per l’Ajuntament per dur a terme la construcció d’una rotonda que permet una millor visibilitat de la carretera i un augment de la seguretat dels vehicles que hi circulen. Aquesta rotonda està dotada per il·luminació autònoma amb energia 100% renovable. Millora de la vorera portal de la Saura i incorporació d’un pas elevat Abril 2016 S’han dut a terme treballs d’ampliació de la vorera del portal de la Saura i s’ha construït un pas elevat amb l’objectiu de reduir la velocitat dels vehicles que circulen per aquest encreuament i a la vegada, dotar de més seguretat aquesta zona per millorar el pas de vianants i persones amb dificultats de mobilitat. Aquesta obra era necessària per la gran afluència de persones i vehicles que transiten diàriament per aquesta zona i es troba dins el marc d’adequació de la part emmurallada del nucli antic de la vila.

L’avinguda de Reus compta amb llums de baix consum - Abril 2016 El nou enllumenat s’ha dut a terme amb la incorporació de llums led de baix consum que tenen la peculiaritat que, en les tres primeres hores de funcionament, el consum és del 100%. A partir de la quarta hora, es produeix un estalvi energètic del 10% i així successivament en les següents quatre hores.

Nova connexió d’aigua entre el polígon Roques Roges i la urb. Mas Gassol - Maig 2016 S’ha apostat per reforçar l’abastiment d’aigua, per a consum humà, mitjançant la construcció d’una canonada que uneix el pou del Polígon Roques Roges amb la urbanització Mas Gassol. Aquesta també queda unida amb el nucli urbà d’Alcover. La canonada té una longitud de 220 metres, i els treballs s’han finançat al 100% amb una línia d’ajuts de la Diputació de Tarragona.

Més seguretat per als veïns i pagesos que creuen la C-14 al seu pas per l’Álamo - Juny 2016 La creació d’aquest nou camí posa solució a una problemàtica existent, des de fa uns anys, en aquesta carretera força transitada que s’ha convertit en punt negre de la xarxa viària que ha causat greus accidents. Aquest nou tram uneix l’antic camí del Pont de Goi amb l’actual, per tal que els usuaris puguin incorporar-se a la rotonda de la carretera de Valls i minimitzar els possibles accidents a l’encreuament de la C-14. Nou pàrquing a la zona del tanatori per solucionar l’estacionament Juny 2016 Es tracta d’un terreny d’uns 2.500 metres quadrats amb una capacitat per a 80 vehicles. Aquesta actuació ha arribat gràcies a l’acord amb la família CavalléRoca, propietària dels terrenys. A banda de donar solució a la problemàtica d’estacionar els dies d’una defunció, també esdevé una zona important per a poder-ho fer en dates assenyalades, com la Fira de Bandolers. És un acord entre d’ApC i SI Alcover. alcover butlletí d’informació municipal

31 31


obres i millores

Nova zona d’estacionament al Convent de les Arts - Juny 2016 A més a més del pàrquing que ja existia, s’ha adequat el terreny adjacent al tomb d’entrada a l’equipament per a poder habilitar unes 150 places més. Amb aquesta actuació es dota el Convent de les Arts amb més places d’estacionament els dies d’espectacle.

Col·locació de paviment tàctil al nucli antic per millorar la seguretat dels invidents - Juliol 2016 S’han incorporat 30 punts de paviments tàctils (rajoles amb rugositat) al nucli antic per a vianants amb ceguesa total o parcial. L’objectiu és donar informació sobre les barreres arquitectòniques i urbanístiques de l’entorn i millorar així la seva seguretat en transitar pel carrer.  És una proposta consensuada entre l’equip de govern, ApC-PM i SI en els pressupostos d’Alcover del 2015.

Millores a l’aparcament públic del Convent de les Arts - Juliol 2016 Instal·lació d’una barana al tomb d’entrada per evitar la caiguda de vehicles i vianants, nous marges de contenció a les terrasses de l’aparcament, enjardinament de la zona i instal·lació de reg.

Treballs de pintura de la pista del Pavelló de les Escoles - Agost 2016 Els treballs han consistit a pintar tota la pista poliesportiva amb una pintura antilliscant per tal que tingui una correcta adherència i, alhora, impedir l’extracció de pols causada pel material de ciment de la pista.

Col·locació de planxes de colors al pati de l’Escola Mare de Déu del Remei - Agost 2016 Es van substituir les planxes dels murs de l’escola per unes de noves amb un diàmetre de reixa molt més petit per tal d’impedir el traspàs de materials, del pati al carrer de les Rodes. Aquestes noves planxes són de diferents colors (groc, verd, blau, blanc i vermell) per tal de donar un to més alegre al pati.

32 32

alcover butlletí d’informació municipal


obres i millores

Renovació de tot l’enllumentat de l’Av. Catalunya amb llums led Setembre 2016 Amb aquesta actuació s’aconsegueixen tres objectius: reduir el consum energètic  amb la instal·lació de llums led, la  millora de la il·luminació de la zona  i la  reparació de les actuals instal·lacions de l’enllumenat públic que es trobaven en mal estat. Es tracta d’una de les zones mes concorregudes pel volum de persones que hi viuen i per la presència del parc infantil situat a la plaça Lluís Companys. 

Front comú per arranjar el camí de la Burquera - Novembre 2016 Treballs de millora del ferm del camí de la Burquera d’un quilòmetre aprox., concretament del tram que s’inicia a la cruïlla nord de la Urbanització Mas Llorenç (Partida de la Romiguera). S’ha millorat l’ample del camí, pel pas de vehicles d’emergències, i el formigonat del ferm. Els veïns i l’Ajuntament van decidir fer-se càrrec, a parts iguals, del total del cost de l’obra.

Lluita contra l’eruga processionària amb la instal·lació de trampes Desembre 2016 Els Serveis Municipals van instal·lar una vintena trampes per a controlar la baixada de l’eruga processionària als pins dels voltants de l’Escola Mare de Déu del Remei i als patis adjacents. L’objectiu era evitar el descens i impedir que les erugues poguessin enterrar-se al terra per passar l’hivern. En caure en aquestes trampes moren d’inanició a l’interior de les bosses.

Instal·lació de nova senyalítzació als passos a nivell sense barrera - Gener 2017 S’han instal·lat senyals a tots els passos a nivell del poble per tal de minimitzar el perill de les vies del tren. Aquests senyals han estat proposats per Adif, empresa gestora de les vies.

La millora del camí Pont de Goi facilita la seguretat diària dels veïns de les urbanitzacions i propietaris - Març 2017 Les obres, han consistit en l’eixamplament del camí, fins a assolir una amplada mínima asfaltada de cinc metres, amb la retirada dels marges actuals, i la substitució dels mateixos per murs. Aquesta actuació permet millorar la visibilitat i la circulació simultània de dos vehicles per tal d’augmentar la seguretat dels veïns de les urbanitzacions i els propietaris de les finques rústiques de la zona.

alcover butlletí d’informació municipal

33 33


serveis socials

Marató TV3

Dia Internacional de la Dona

Prop de 5.000€ destinats a l’ictus i a les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques

Diverses activitats van commemorar el Dia Internacional de la Dona que es celebra el 8 de març: una actuació musical i teatral dels alumnes del taller de teatre de l’Escola d’Adults i la lectura del manifest, una concentració organitzada pel Casal Popular la Bretxa i l’Assemblea de Joves d’Alcover, i una vetllada literària i musical al Museu d’Alcover protagonitzada només per dones totes elles amb un nexe comú, alcoverenques.

Alcover s’ha solidaritzat amb la Marató de TV3 i diferents entitats i associacions van organitzar actes per recaptar diners: una fesolada, un bingo i berenar, un concert i sorteig de quadres, un mercat solidari i de pastissos, esmorzars solidaris, un campionat de botifarra i el Memorial Abel Gomis.

Rebuig a la violència de gènere Concentració de rebuig

Gran recapte d’aliments Recollits més de 1.000 kg d’aliments Alcover es va sumar a una nova edició del Gran Recapte d’Aliments (25 i 26 de novembre) per donar resposta a la precarietat alimentària en el nostre entorn. Diferents comerços i grans superfícies del poble  van recollir un total de 1.018kg d’aliments. La llet, la pasta, l’arròs, l’oli de soja o el sucre són alguns dels exemples dels aliments que es van recollir amb més volum. Es tracta d’una iniciativa solidària organitzada per la Fundació Banc dels Aliments i que ha comptat amb la col·laboració  de la regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Alcover, el Consell Comarcal de l’Alt Camp i la secció local de la Creu Roja, el grup de confirmació de la Parròquia d’Alcover i tota la gent que, a títol individual, es va acostar a fer-hi el seu donatiu.

34 34

alcover butlletí d’informació municipal

Més de 180   veïns i veïnes es van concentar el 25 de novembre de 2016 a la plaça Nova per mostrar el seu rebuig en el Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones. L’acte es va iniciar amb la lectura d’un manifest acompanyat per un mural i va continuar amb un petit esquetx teatral. Finalment es va fer el minut de silenci en què tots els assistents van formar una cadena humana. A més de la concentració, diferents entitats i associacions van organitzar actes relacionats amb aquest dia. Per altra banda, cada últim dilluns de mes, es celebra un minut de silenci per rebutjar la violència de gènere i qualsevol tipus de violència.


La Fundació Ginac continuarà amb la concessió per deu anys més de la finca de Mas Forès. Així és va aprovar en la sessió plenària extraordinària de l’Ajuntament d’Alcover, celebrada el 30 de març. La concessió d’aquest servei es va fer mitjançant un plec de clàusules administratives i tècniques que regulaven l’adjudicació d’aquest servei a la Fundació GINA, entitat que ja realitzava el servei en els últims anys. Els motius d’aquesta decisió són el bon servei que han donat, en aquests anys, i la important funció social que exerceix.

serveis socials

Mas de Forès, l’aposta per la inserció laboral i la conservació de l’entorn

Des del punt de vista de la conservació i el manteniment de la finca mas de Forès, actualment l’Ajuntament hi té un taller d’ocupació format per cinc persones, tres d’elles masovers de la finca, i dos monitors: un de suport a la llar (en les tasques de cuinar, comprar...) i un de tasques de manteniment del mas (wc, zona d’estacionament, reg...). Actualment, ofereix la iniciativa de gaudir d’una calçotada per a grups amb productes de proximitat alhora que es pot gaudir d’un interessant entorn natural, la Vall del Glorieta. També hi ha una petita granja amb animals i reben visites dels diferents centres educatius. L’objectiu és afavorir la formació i la inserció laboral de persones o col·lectius amb discapacitats, entre les quals hi ha diversos alcoverencs i alcoverenques.

Esclerosi múltiple El sopar de la FEM recull prop de 3000 € El 4 de novembre de 2016 el Restaurant El Álamo d’Alcover va acollir el XXII Sopar Social de la Fundació Esclerosi Múltiple. Hi van assitir  120 comensals  amb l’objectiu de recaptar fons per millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen aquesta malaltia i destinar recursos a la recerca. En total es van recaptar 3.300€

Més de 1.000 joguines recollides per Nadal

85 litres de llet recollits en la campanya Cap nen sense bigoti Del 9 al 20 de maig de 2016, a l’oficina de la Caixa d’Alcover es va instal·lar un punt de recollida de llet. Se’n van recollir 85 litres que es van entregar a les famílies amb menors més necessitades de la nostra població. La Gran Recollida de Llet és una iniciativa de l’Obra social La Caixa en favor del Banc dels Aliments per fer arribar el màxim possible de llet als menors que més ho necessiten i ha comptat amb la col·laboració de la regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament.

Un any més i amb l’objectiu que tots els nens i nenes poguessin gaudir de regals per les festes de Nadal, es va engegar la campanya Cap nen sense joguina. Gràcies a la col·laboració ciutadana se’n van recollir més de 1000. La campanya incidia en la importància de reutilitzar les joguines, els contes o els jocs que ja no es fan servir i convidar a ser solidari donar-les a altres persones que les necessiten. alcover butlletí d’informació municipal

35 35


esports

El porter Kiko Casilla bateja el Camp d’Esports que porta el seu nom L’alcoverenc Kiko Casilla, actual porter del Real Madrid CF, ha estat l’encarregat de batejar el Camp d’Esports d’Alcover. A partir d’ara, aquest equipament esportiu portarà el seu nom. L’emotiu acte es va celebrar el 24 de desembre a les 12h i va comptar amb la participació de l’Ajuntament, del Club Esportiu Alcover, dels seus familiars i amics i de totes aquelles persones i aficionats que no es van voler perdre aquest merescut reconeixement. Casilla va entrar al camp amb el recolzament de la seva gent i, acte seguit, es va donar pas als parlaments realitzats per l’actual president del Club Esportiu Alcover, Agustí Prats, i de l’alcalde de la vila, Robert Figueras que van recordar els seus inicis al club de la ciutat i van destacar els valors que transmet i representa el jugador per a futures generacions.

36 36

alcover butlletí d’informació municipal

Casilla va agrair l’homenatge que li va fer el seu poble natal i acte seguit es va procedir a la descoberta del rètol gegant de l’equipament Camp d’esports d’Alcover Kiko Casilla. La descoberta va anar acompanyada de l’enlairada de globus amb els colors del CE Alcover i d’una traca. El bateig del camp va finalitzar amb la respectiva entrega d’obsequis i amb la sorpresa d’un partit de futbol que va enfrontat el primer equip alcoverenc i els ex-jugadors que havien compartit minuts sobre la gespa amb el Kiko en la seva etapa a Alcover. Abans de donar inici a l’acte de bateig del Camp d’Esports, es va fer la presentació dels equips i de les diferents categories del Club Esportiu Alcover a la mateixa instal·lació esportiva.


Un total de 88 atletes van participar en la dotzena edició de la Milla Urbana d’Alcover, celebrada el 21 d’agost de 2016, que es va organitzar en 9 curses. Va haver-hi molt bon ambient i, com en altres edicions, a més de premiar per categories també es va donar un detall als atletes més veterans i més joves. L’atleta més vell visitant va ser José Gutiérrez Bermudes i el local en Jesús Rodríguez Amatriain. El Gerard Rodríguez Pastor va ser l’atleta visitant més jove i l’Emma Maideu Ramírez la local.

serveisesports socials

Bones curses i gran ambient en la 12a Milla Urbana

En finalitzar totes les curses es va fer el sorteig de material esportiu i a continuació es va procedir l’entrega de copes, medalles i detalls.

30 km en BTT per la Vall del Glorieta El pavelló de les Escoles va ser el punt de sortida i arribada, el 25 de setembre de 2016, de la 13a marxa ciclista Vall de la Glorieta organitzada pel Club Ciclista d’Alcover. Aquesta cursa compta amb dos circuits, un de llarg i un de més curt i va comptar amb uns 125 inscrits. La competició permet descobrir els senders i camins de la vall de la Glorieta, l’entorn natural més proper de la vila.

Els esportistes individuals federats gaudeixen d’avantatges per a l’ús de les instal·lacions esportives Aquesta iniciativa neix arran de les inquietuds manifestades per col·lectius de diferents disciplines individuals que estan federats i que no tenen una instal·lació pública adaptada a la seva especialitat per realitzar entrenaments propis de cada disciplina. Tenint en compte aquesta petició, la Regidoria d’Esports ha cregut convenient donar suport a la pràctica esportiva i facilitar la millora del rendiment dels esportistes alcoverencs per a optimitzar la seva participació en les competicions esportives d’elit.

donarà un carnet personalitzat en què es portarà el control dels registres d’entrada a les instal·lacions, etc. La vigència d’aquesta subvenció és per a l’any 2017 i entrarà en funcionament a l’abril. Més informació: www.alcover.cat

Per aquest motiu s’han redactat unes bases reguladores per a la concessió de subvencions en què es puguin acollir aquests esportistes. Entre altres aspectes, els beneficiaris podran accedir al gimnàs i/o piscina un total de 8 sessions mensuals, en queden excloses les activitats dirigides de la piscina municipal. En el cas que el beneficiari de la subvenció sigui soci de la piscina, la seva quota mensual serà de 15 euros, per tal que gaudeixi de tots els avantatges d’aquest equipament. Per altra banda, l’Ajuntament alcover butlletí d’informació municipal

37 37


sala de plens

PLE ORDINARI 4/03/16 ACORD

VOTACIÓ

Aprovació provisional de la Modificació Puntual núm. 5 del POUM, consistent en la modificació de l’article 184. Interès ecològic i paisatgístic, clau 25b. UNANIMITAT Aprovació de l’ampliació de l’acord de custòdia del territori als cursos fluvials de la conca del riu Glorieta al seu pas per Alcover, entre l’Ajuntament d’Alcover i l’Associació CEN. UNANIMITAT UNANIMITAT

Aprovació inicial del reglament del Butlletí municipal.

MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS MUNICIPALS MOCIÓ

VOTACIÓ UNANIMITAT

Moció sobre un servei de sala d’estudis municipal (ERC)

Moció perquè l’Ajuntament publiqui, mensualment, les retribucions dels càrrecs electes del Consistori. (SI) 7 VOTS EN CONTRA D’APC I 6 VOTS A FAVOR (3 DE LA CUP, 2 DE SI I 1 D’ERC) Moció perquè l’Ajuntament creï un impost especial sobre vehicles elèctrics i híbrids. (SI)

UNANIMITAT

Moció perquè l’Ajuntament d’Alcover faci una intervenció d’embelliment del pas sota la via a l’entrada de la nostra vila des de la carretera de Valls a través d’un concurs públic, mitjançant el pintat d’un mural amb una temàtica local. (SI) 12 VOTS A FAVOR (7 D’APC, 3 DE LA CUP I 2 DE SI) I 1 VOT EN CONTRA (D’ERC) Moció per a l’exclusió de l’exèrcit espanyol de l’espai de l’estudiant de Valls. (CUP) 12 VOTS A FAVOR (7 D’APC, 3 DE LA CUP I 2 DE SI) I 1 ABSTENCIÓ (D’ERC) Moció perquè es tregui a concurs el subministrament elèctric de l’Ajuntament d’Alcover incorporant criteris de caire ètic. (CUP, SI I ERC) 7 VOTS EN CONTRA D’APC I 6 VOTS A FAVOR (3 DE LA CUP, 2 DE SI I 1 D’ERC) Moció de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre. (CUP, SI I ERC)

UNANIMITAT

PLE ORDINARI 06/05/16 ACORD

VOTACIÓ

Aprovació del resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró Municipal d’habitants referit a data 1 de gener de 2016. UNANIMITAT Aprovació de la modificació parcial del Pacte socioeconòmic del personal funcionari al servei de l’Ajuntament de Alcover i de l’Annex al Pacte socioeconòmic del personal funcionari de la vigilància municipal de l’Ajuntament d’Alcover. UNANIMITAT Aprovació i incorporació de la delegació de la recaptació en període executiu d’altres ingressos de dret públic a l’Annex I del Conveni regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos de l’Ajuntament d’Alcover a favor de la Diputació de Tarragona. UNANIMITAT Aprovació definitiva de l’expedient de donació del terreny per a la construcció del nou del Centre de Dia d’Alcover. 7 VOTS A FAVOR (6 D’APC I 1 D’ERC) I 6 ABSTENCIONS (1 D’APC, 3 DE LA CUP I 2 DE SI) Aprovació provisional de la modificació puntual núm. 6 del POM consistent en la delimitació d’una zona d’equipaments per a ús sanitari-assistencial, clau e4, amb modificació de l’article 109. 7 VOTS A FAVOR (6 D’APC I 1 D’ERC), 3 ABSTENCIONS (1 D’APC I 2 DE SI) I 3 VOTS EN CONTRA DE LA CUP Aprovació de l’adjudicació de la contractació de l’expedient de la gestió en la modalitat de concessió del servei públic dels Serveis Funeraris. UNANIMITAT Aprovació inicial del Reglament de l’ús de l’agutzil telemàtic. 8 VOTS A FAVOR (7 D’APC I 1 D’ERC) I 5 VOTS EN CONTRA (3 DE LA CUP I 2 DE SI)

38 38

alcover butlletí d’informació municipal


Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament d’Alcover al Protocol General dels Serveis de la Xarxa Audiovisual Local.

UNANIMITAT

Aprovació de la liquidació definitiva de les contribucions especials de l’execució de l’obra municipal ordinària anomenada “Construcció d’una passarel·la al camí de l’Albiol al seu pas pel riu Glorieta i millora dels trams del camí en mal estat”. UNANIMITAT

sala de plens

Aprovació de les Bases de la convocatòria per l’atorgament d’ajuts per a estudis post- obligatoris no Universitaris CURS 2016-2017 i de les Bases dels premis extraordinaris batxillerat 2016. UNANIMITAT

MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS MUNICIPALS MOCIÓ

VOTACIÓ

Moció referent al procediment de regularització cadastral. (ERC) 11 VOTS A FAVOR (7 D’APC, 3 DE LA CUP I 1 D’ERC) I 2 VOT EN CONTRA (DE SI) Moció perquè l’Ajuntament d’Alcover realitzi, de manera periòdica, els Plens Oberts, on tots els alcoverencs i alcoverenques hi puguin participar(SI) 7 VOTS EN CONTRA D’APC I 6 VOTS A FAVOR (3 DE LA CUP, 2 DE SI I 1 D’ERC) Moció de suport als ajuntaments investigats per l’audiència nacional i al dret a decidir. (CUP)

UNANIMITAT

Moció de suport a la creació de la prestació <<GARANTIA +55>>. (CUP)

UNANIMITAT

Moció perquè els grups polítics que formen part del Ple de l’Ajuntament d’Alcover s’adhereixin al manifest presentat per la PAH (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca), l’APE (Aliança contra la Pobresa Energètica) i l’observatori DESC en defensa de la llei 24/2015 d’emergència habitacional i energètica. (CUP) 7 VOTS EN CONTRA D’APC I 6 VOTS A FAVOR (3 DE LA CUP, 2 DE SI I 1 D’ERC) Moció per donar suport al comerç local. (CUP)

UNANIMITAT

Moció en nom de l´AMPA i de la Direcció de l’escola Mare de Déu del Remei per demanar l’establiment de noves funcions a la figura del conserge. (CUP) UNANIMITAT Moció perquè aquest doni suport al Banc d’ADN per a la identificació dels desapareguts a la guerra civil. (ERC, SI, CUP, ApC)

UNANIMITAT

PLE EXTRAORDINARI 26/05/16 ACORD

VOTACIÓ

Aprovació del text refós de la Modificació Puntual número 5 del POUM d’Alcover, consistent en la modificació de l’article 184, Interès ecològic i paisatgístic, clau 25b, donant compliment a l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 3 de maig de 2016. UNANIMITAT

PLE ORDINARI 07/07/16 ACORD

VOTACIÓ

Ratificació del sorteig per a l’elecció dels membres de les meses electorals de les Eleccions a Corts Generals del 26 de juny de 2016, realitzat el 30 de maig de 2016 UNANIMITAT Aprovació definitiva del Compte General de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms de l’any 2015. 10 VOTS A FAVOR (7D’APC, 2 DE SI I 1 D’ERC) I 3 VOTS EN CONTRA DE LA CUP Aprovació inicial de la creació del fitxer de dades de caràcter personal anomenat Dispositiu de Recursos per Agents (DRAG).

UNANIMITAT

alcover butlletí d’informació municipal

39 39


sala de plens

Aprovació del text refós de la modificació puntual núm. 6 del POM consistent en la delimitació d’una zona d’equipaments per a ús sanitariassistencial, clau e4, amb modificació de l’article 109, donant compliment a l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 7 de juny de 2016. DE 7 VOTS A FAVOR (6 D’APC I 1 D’ERC) I 3 VOTS EN CONTRA DE LA CUP I 3 ABSTENCIONS (2 DE SI I 1 D’APC) Aprovació definitiva del projecte de l’obra titulada Projecte d’arranjament del Camí del Pont de Goi. 10 VOTS A FAVOR (7D’APC, 2 DE SI I 1 D’ERC) I 3 VOTS EN CONTRA DE LA CUP Aprovació inicial del Projecte d’arranjament del Camí de la Burquera.

UNANIMITAT

Aprovació inicial de l’expedient d’imposició de contribucions especials per l’execució de l’obra titulada Projecte d’arranjament del Camí de la Burquera. UNANIMITAT Aprovació de la modificació parcial de l’Annex al Pacte socioeconòmic del personal funcionari de la vigilància municipal de l’Ajuntament d’Alcover. UNANIMITAT Aprovació de la modificació parcial del Pacte socioeconòmic del personal funcionari de l’Ajuntament d’Alcover i del Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament d’Alcover. UNANIMITAT Acord de resolució de les al•legacions presentades al Reglament d’ús de l’agutzil telemàtic. 7 VOTS A FAVOR D’APC I 6 VOTS EN CONTRA (3 DE LA CUP I 2 DE SI I 1 D’ERC)

MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS MUNICIPALS MOCIÓ

VOTACIÓ

Moció sobre diversos aspectes de la gestió d’aigües pluvials a Alcover. (ERC)

UNANIMITAT

Moció en solidaritat amb els sindicalistes de la Unió de Pagesos encausats pels fets de l’enològica de Reus. (CUP)

UNANIMITAT

Moció perquè es revoqui el nomenament com alcalde honorari perpetu, el 31 de març de 1964, de Francisco Franco Bahamonde. (ERC, SI, CUP i ApC). UNANIMITAT

PLE ORDINARI 02/09/16 ACORD Aprovació de la proposta de les Festes locals d’Alcover per a l’any 2017.

VOTACIÓ UNANIMITAT

Aprovació del Text Refós del Pla Especial Urbanístic (PEU) en sòl no urbanitzable de la indústria Royblan, donant compliment a l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 3 de maig de 2016. UNANIMITAT Aprovació de la concessió de l’anomenat Xec Nadó per a l’assistència a la Llar d’Infants Municipal Xiu-Xiu.

UNANIMITAT

Aprovació d’inici de l’expedient de la contractació del Servei d’explotació, conservació, manteniment i millores del sistema de sanejament d’Alcover (2017-2021), i aprovació del Plec de clàusules administratives i tècniques que regularan el concurs. UNANIMITAT MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS MUNICIPALS MOCIÓ Moció sobre els danys causats per senglars. (ERC)

40 40

alcover butlletí d’informació municipal

VOTACIÓ UNANIMITAT


UNANIMITAT

Moció de condemna a l’article del dia 21 de juliol de 2016 del Diari de Tarragona on s’intueix tolerància envers la violència de gènere. (SI) UNANIMITAT 6 VOTS A FAVOR (3 DE LA CUP, 2 DE SI I 1 D’ERC), I 6 ABSTENCIONS D’APC

Moció en suport als SOM27 i més. (CUP)

sala de plens

Moció sobre els espais públics de lleure infantil. (ERC).

Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular al Ple de l’Ajuntament d’Alcover relativa a la implementació a Alcover del mecanisme dels pressupostos participatius. (CUP) 6 VOTS EN CONTRA D’APC (AMB EL VOT DE QUALITAT DE L’ALCALDE) I 6 VOTS A FAVOR (3 DE LA CUP, 2 DE SI I 1 D’ERC) Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular al Ple de l’Ajuntament d’Alcover amb el suport de la Cooperativa Agrícola d’Alcover per a la creació d’una borsa de terres. (CUP). UNANIMITAT

PLE EXTRAORDINARI 06/10/16 Aprovació inicial de la modificació parcial de les ordenances municipals per a l’exercici econòmic 2017 i aprovació inicial de les ordenances núm. 12 reguladora del mercat de venda no sedentària i núm. 13 reguladora de sorolls. ACORD Núm. 1.- Impost sobre Béns Immobles

VOTACIÓ

7 VOTS A FAVOR D’APC, 5 VOTS EN CONTRA (3 DE LA CUP, I 2 DE SI) I 1 ABSTENCIÓ D’ERC.

Núm. 2.- Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

10 VOTS A FAVOR (7 D’APC I 3 DE LA CUP) I 3 ABSTENCIONS (2 DE SI I 1 D’ERC)

Núm. 9. Taxa per a l’expedició de Llicències de Urbanístiques

UNANIMITAT

Núm. 13. Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans

UNANIMITAT

Núm. 14. Ordenança municipal de circulació

UNANIMITAT

Núm. 26.- Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques puntals, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues UNANIMITAT Núm. 31. Taxa per la prestació del servei municipal del Museu

UNANIMITAT

ALTRES ORDENANCES I REGLAMENTS Núm. 7. Ordenança de convivència ciutadana i ús dels espais públics d’Alcover.

UNANIMITAT

Aprovació inicial de la imposició de l’ordenança núm. 12, reguladora del mercat de venda no sedentària

UNANIMITAT

Aprovació inicial de la imposició de l’ordenança núm. 13 reguladora de sorolls

UNANIMITAT

Aprovació inicial de la modificació de crèdits per a l’aplicació del superàvit pressupostari de l’exercici 2015. 8 VOTS A FAVOR (7D’AP I 1 D’ERC) I 5 ABSTENCIONS (3 DE LA CUP I 2 DE SI) Aprovació inicial de l’expedient de la massa salarial del personal laboral de l’entitat corresponent a l’exercici de 2016. 10 VOTS A FAVOR (7D’APC, 2 DE SI I 1 D’ERC) I 3 VOTS EN CONTRA DE LA CUP

alcover butlletí d’informació municipal

41 41


sala de plens

PLE ORDINARI 04/11/16 ACORD Aprovació per posar el nom de Kiko Casilla al Camp d’Esports Municipal d’Alcover

VOTACIÓ UNANIMITAT

Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal d’Alcover (DUPROCIM). 10 VOTS A FAVOR (7 D’APC, 2 DE SI I 1 D’ERC) I 3 ABSTENCIONS DE LA CUP MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS MUNICIPALS MOCIÓ

VOTACIÓ

Moció sobre la creació de places de zona blava al nucli antic. (ERC) 9 VOTS EN CONTRA ( 7 D’APC I 2 DE SI) I 4 VOTS A FAVOR (3 DE LA CUP I 1 D’ERC) Moció per instar l’Ajuntament de Tarragona que es retiri de l’acusació particular en el Cas Bershka. (CUP) 7 ABSTENCIONS D’APC I 6 VOTS A FAVOR (3 DE LA CUP, 2 DE SI I 1 D’ERC) Moció en suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania. (ERC, SI i CUP) UNANIMITAT

PLE EXTRAORDINARI 01/12/16 ACORD

VOTACIÓ

Aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació, i dels organismes autònoms Museu Municipal d’Alcover i Alcover Ràdio per a l’exercici econòmic de 2017 8 VOTS A FAVOR (7 D’APC I 1 DE SI) I 4 VOTS EN CONTRA (3 DE LA CUP I 1 D’ERC) Aprovació inicial de la modificació parcial de l’ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua per a l’exercici econòmic 2017. UNANIMITAT Aprovació inicial dels fitxers que s’han d’inscriure i els inscrits que s’han de modificar en el registre de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. UNANIMITAT

PLE ORDINARI 13/01/17 ACORD Aprovació del calendari del contribuent per a l’exercici econòmic 2017.

VOTACIÓ UNANIMITAT

Aprovació de la subvenció de l’Impost sobre Béns Immobles(IBI) per a persones amb pocs recursos, majors de 65 anys. 10 VOTS A FAVOR (7 D’APC, 2 DE SI I 1 D’ERC) I 3 ABSTENCIONS DE LA CUP Acord de ratificació de les resolucions d’Alcaldia sobre les al·legacions presentades a l’aprovació provisional de l’expedient d’imposició i ordenació de contribucions especials per a l’execució de l’obra d’arranjament del camí de la Burquera, i aprovació de la liquidació definitiva de les contribucions especials. UNANIMITAT Acord per una Cultura alcoverenca popular, inclusiva i exempta de qualsevol mena de discriminació. 7 VOTS A FAVOR D’APC, 2 VOTS EN CONTRA DE SI I 1 ABSTENCIÓ D’ERC. LA CUP NO VOTA

42 42

alcover butlletí d’informació municipal


MOCIÓ

VOTACIÓ

Moció sobre deficiències del subministrament elèctric a Alcover. (ERC).

UNANIMITAT

sala de plens

MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS MUNICIPALS

Moció que presenta el grup municipal de SI al Ple de l’Ajuntament d’Alcover per al desplegament d’una xarxa oberta, lliure i neutral al municipi d’acord amb la fundació Guifi.net. (SI) UNANIMITAT Moció en defensa de la llibertat d’expressió i solidaritat amb les independentistes encausades per cremar fotos del Rei. (CUP). SI (1R I 2N ACORD) UNANIMITAT

NO (3R ACORD) 7 VOTS EN CONTRA D’APC, 1 ABSTENCIÓ D’ERC I 5 VOTS A FAVOR (3 DE LA CUP I 2 DE SI) NO (4T I 5È ACORD) 8 VOTS EN CONTRA (7 D’APC I 1 D’ERC) I 5 VOTS A FAVOR (3 DE LA CUP I 2 DE SI)

SI (6È ACORD) UNANIMITAT

Moció per crear un targeta moneder social. (CUP) 7 VOTS EN CONTRA D’APC, 1 ABSTENCIÓ D’ERC I 5 VOTS A FAVOR (3 DE LA CUP I 2 DE SI) Moció sobre la millora de la transparència municipal. (ERC,SI i CUP)

UNANIMITAT

PLE EXTRAORDINARI 02/02/17 ACORD

VOTACIÓ

Aprovació inicial del Projecte Bàsic i d’Execució del Centre de Dia per a la Gent Gran. DE 7 VOTS A FAVOR (6 D’APC I 1 D’ERC), 3 VOTS EN CONTRA DE LA CUP, I 2 ABSTENCIONS SI. NO VOTA UN MEMBRE D’APC Aprovació inicial de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions, en espècie, per a l’ús del gimnàs i de la piscina municipal per a esportistes, de disciplines individuals, federats. UNANIMITAT

PLE EXTRAORDINARI 30/03/17 ACORD

VOTACIÓ

Acord de resolució de les al·legacions presentades al Projecte Bàsic i d’Execució del Centre de Dia per a la Gent Gran i aprovació definitiva del Projecte. 7 VOTS A FAVOR (6 D’APC I 1 D’ERC), 5 VOTS EN CONTRA (3 DE LA CUP, I 2 DE SI). NO VOTA UN MEMBRE D’APC Aprovació d’inici de l’expedient de contractació de les obres del Projecte Bàsic i d’Execució del Centre de Dia per a la Gent Gran, i aprovació del Plec de clàusules administratives generals i administratives particulars que regularan el concurs. Expedient 399/2017 7 VOTS A FAVOR (6 D’APC I 1 D’ERC), 5 VOTS EN CONTRA (3 DE LA CUP, I 2 DE SI). NO VOTA UN MEMBRE D’APC Aprovació d’inici de l’expedient per la concessió de l’ús privatiu de l’espai públic municipal anomenat Mas de Fores, i aprovació del Plec de condicions administratives, econòmiques i tècniques que regulen la concessió. UNANIMITAT Aprovació de les Bases de la convocatòria per l’atorgament d’ajuts per a estudis post- obligatoris no Universitaris curs 2017-2018 i de les Bases dels premis extraordinaris batxillerat 2017. UNANIMITAT

alcover butlletí d’informació municipal

43 43


opinió

Governant per tothom Independència política i Alcover com a únic objectiu, la fórmula que defineix Alcoverencs pel Canvi Després de que ApC arribés el govern municipal per primer cop, algú es va atrevir a formular en un article la pregunta de quin seria el nou nom d’aquesta agrupació política després de guanyar les eleccions i haver estat al capdavant del consistori durant 4 anys. Més enllà de l’evident error que va tenir l’autor d’aquell escrit en el seu pronòstic, serveixi aquesta anècdota per introduir una reflexió referida a la vigència de l’esperit que continua impregnant l’acció de govern d’ApC després de tots aquests anys: la voluntat de canvi permanent com a principal element transformador del nostre poble, governant des de l’humilitat que ens obliga la condició de servidors públics, amb la màxima autoexigència per aconseguir els

“Volem saber com està afectant la crisi als nostres convilatans” Des del 2010, les polítiques dutes a terme pels diversos governs per lluitar contra les conseqüències de l’atur, els desnonaments, la crisi de les clàusules sòl o la pobresa energètica han estat marcades per les retallades en els serveis públics, la reducció de les beques, ajudes i prestacions socials en que la resposta dels governs ha estat nul·la, molt condicionats per la banca i les grans empreses. Aplicant la màxima pensa globalment i actua localment, des de la CUP hem cregut necessari saber com ha afectat la crisi a la població alcoverenca en diversos àmbits: habitatge, prestacions socials, serveis bàsics, alimentació... i què s’ha fet per part de les administracions.

44 44

alcover butlletí d’informació municipal

objectius marcats, i amb voluntat d’escoltar i aprendre de la gent per tal de conèixer en primera persona quines són les seves inquietuds, problemes i necessitats. Un esperit de canvi que ens interpel·la a nosaltres mateixos, per això hem realitzat una renovació integral de representants a l’ajuntament de manera que en l’actual equip de govern no figura cap dels membres inicials. I en aquests moments, just a meitat de legislatura, reconeixent els errors que haguem pogut cometre, estem força satisfets de la feina feta fins ara. Una tasca que no em fet sols i que, sortosament, en diferents moments hem trobat l’ajut i complicitat de la resta dels grups municipals per poder tirar endavant objectius i propostes diverses. Per nosaltres aquest fet és molt important, per això volem posar en valor la bona relació i la capacitat d’entesa que hem aconseguit entre tots els grups politics. Perquè més enllà de les evidents diferències que existeixen i la crítica necessària que Per això, des de mitjan 2016 la CUP estem treballant amb l’Observatori dels Drets Econòmics i Socials de Catalunya (DESC) per realitzar un estudi sobre els efectes de la crisi a Alcover. El nostre objectiu és detectar les mancances i poder treballar-hi a fons, és a dir, oferint ajuts en els àmbits on l’ajuntament pugui actuar, i exigint a les administracions superiors que actuïn correctament, i que parin de vendre fum i fer demagògia. Volem fer una foto a una realitat social molt sovint incòmoda i que sobretot a nivells de poblacions petites com la nostra queda amagada o directament estigmatitzada a causa de la manca d’informació seriosa i acurada que la gran majoria de la població tenim sobre la pobresa actual, els seus orígens i les conseqüències. Realitat que esdevé un estigma pels que la pateixen i que per incomprensió o ignorància se n’acaba assenyalant col·lectius de la població com els culpables o com els grans beneficiaris de les prestacions socials, i s’oblida

requereix el joc democràtic, estem convençuts que la acció política municipal té molt més sentit quan, tots junts, som capaços de trobar consensos i acords de tot tipus. Aquesta es la manera de entendre la política que té ApC, i més enllà de la majoria absoluta que gaudim, ens comprometem a seguir treballant per poder trobar més espais d’entesa. Queda molt de camí encara per recorre, i més enllà de les grans obres i projectes pendents d’iniciar (Centre de Dia, nova urbanització del passeig de l’Estació, ...) renovem el nostre compromís per seguir treballant en el dia a dia, en les petites coses que per determinada gent son verdaders problemes i en resoldre les necessitats dels nostres veïns. I tot això amb la empremta genuïna d’una agrupació política com Alcoverencs pel Canvi que vol continuar canviant les coses.

que de diners per a prestacions ja no n’hi havia prou abans de la crisi i que després del 2008 es van reduir dràsticament per la prioritat dels partits que han governat l’Estat i la Generalitat d’eixugar primer el forat bancari a costa de les partides pressupostàries que es destinaven a prestacions socials. Ens felicitem que la nostra proposta hagi estat escoltada per part del partit de govern al poble i s’hagin compromès a donar-hi suport. Esperem que aquest estudi serveixi perquè puguem tenir eines útils per a pal·liar els efectes de la crisi, i no només es facin pedaços, sinó que s’aposti per polítiques transformadores, que afavoreixin per la formació, el treball de qualitat i una millor i més àmplia implementació de polítiques socials.


Per sort, la política no és només grans titulars, sinó que hi ha moltes petites accions i decisions desconegudes pel gran públic que també afecten, en positiu, el conjunt de la ciutadania Som conscients que les persones que no estan realment interessades en política només la segueixen a través dels gran titulars dels mitjans de comunicació que o bé anuncien grans inversions en infraestructures i equipaments o bé escàndols i polèmiques. Per tant, és molt difícil explicar i donar a conèixer la “petita” política, la que no transcendeix o passa inadvertida. I més si la fas des d’un grup minoritari des de l’oposició d’un govern local governat amb majoria absoluta. Però que no se sàpiga no vol dir que no existeixi. Se’n fa i nosaltres, el grup municipal de SI Alcover, n’hem fet i en fem sempre que en tenim ocasió. Us en donarem tres exemples.

Ja no ens calen bandolers Més taxes a les grans empreses i més ajuts a qui ho necessita Amb permís dels Morells i els Voltors, el bandoler més cèlebre del món fou Robin Hood. Resulta simpàtic, i es diu d’ell que robava als rics per donar-ho als pobres, però abans d’arribar a aquests extrems és millor que siguin els governs qui es preocupi que tothom pugui tirar endavant i que ningú es faci massa ric a costa dels altres. Qui són aquests “massa rics”? No són alcoverencs que amb esforç, encert i una mica de sort en la carrera professional han pogut acumular un raconet; molts són exemples a seguir. En canvi sí que són massa riques les grans empreses que s’han enriquit aprofitant la seva posició de força, o utilitzant els béns públics per al seu benefici privat. És el cas de les companyies de transport d’energia: els permetem de trinxar de

La Biblioteca Municipal. Recentment s’ha anunciat que la nostra Biblioteca s’incorpora al Sistema de Lectura Pública de Catalunya, després que l’ajuntament hagi fet les gestions i hagi emprès les accions necessàries per complir amb els requisits sol·licitats per aquest organisme. Doncs bé, aquest fet és el resultat del treball constant del nostre grup, que des de fa temps perseguia aquest objectiu. I gràcies a la nostra insistència, l’equip de Govern, no ha oblidat el tema sinó que l’ha treballat i finalment s’ha assolit l’objectiu. Calendari únic. SI Alcover hem estat perseguint, des de l’inici de legislatura, la creació d’un calendari únic on es registrin totes les activitats i actes que es realitzen al nostre municipi amb l’objectiu de coordinar-nos tots plegats, informar el màxim nombre de gent i evitar, en tot el possible, la duplicitat i coincidència d’actes en un mateix dia i una mateixa hora. Així doncs, altra vegada, fruit de la nostra insistència i persistència, hem assolit que des de l’equip de Govern i un grup de treball d’Alcover Funciona s’hagi pogut materialitzar aquesta

fita que creiem que serà positiva per a tothom. Ara mateix, si ens connectem a la web municipal podem veure aquest calendari i saber què es farà, properament, al nostre municipi. Pressupostos participatius. De cara a l’any vinent, per primera vegada, els alcoverencs i alcoverenques podrem participar de la presa de decisions de l’ajuntament d’una forma directa. I serà a través dels pressupostos participatius, una eina que permetrà que tots plegats puguem escollir quines accions fer i marcar prioritats. I serà gràcies a la insistència de SI Alcover, que des del primer dia de la legislatura hem “pressionat” l’equip de Govern perquè ho fes possible. Us hem explicat, doncs, tres (n’hi ha molts més) casos que creiem significatius que la política també es pot fer i es fa des de la discreció, la constància i quasi de forma anònima. Sense soroll i estridències, sense grans proclames ni actes populistes. Amb rigor, seriositat i sentit comú. Perquè les coses no succeeixen per elles soles sinó que són el resultat d’un treball.

franc el nostre paisatge amb torres, cables i canonades, perquè són un servei públic, però en canvi miren només per elles a l’hora de cobrar (30% d’augment de la factura de la llum el darrer any), d’ignorar els casos de pobresa energètica o de col·locar polítics dels partits que les protegeixen en els seus consells d’administració. Per això des d’Esquerra hem impulsat que l’Ajuntament d’Alcover cobri una taxa a les empreses de transport d’energia que travessin Alcover amb les seves línies, gasoductes i oleoductes. Igualment, creiem que s’enriqueixen massa els bancs quan especulen amb els preus dels pisos mentre hi ha famílies que no en troben; per això proposarem que se sancionin aquests pisos buits.

l’equip de govern municipal perquè els nous emprenedors quedin exempts de taxes municipals quan comencin la seva activitat. És evident que el principal problema que patim és la falta d’ocupació, sigui en forma d’atur o de feines a temps parcial i mal pagades, i davant d’això a molts no els queda alternativa que mirar de muntar el seu negoci com a autònoms, patint en els primers mesos moltes despeses abans que comencin a arribar els ingressos. A Esquerra pensem que les persones que fan aquest pas mereixen tot el suport per part de l’Ajuntament, en lloc d’intentar munyir-los fiscalment des del primer dia, i que per tant cal donarlos temps per consolidar-se abans de cobrar-los.

La recaptació que s’aconsegueixi ha de permetre facilitar la vida a qui més ho necessiti. A proposta d’Esquerra, ja s’aplica la reducció al 50% de l’IBI per a les persones grans que visquin soles, i les beques per a estudiants que han d’anar fora vila cada dia per fer FP, sempre que tinguin pocs recursos. I actualment estem negociant amb

Seguirem treballant en aquesta i altres propostes per fer que a Alcover es generi més riquesa i que quedi més ben repartida. I els bandolers, a la Fira.

alcover butlletí d’informació municipal

opinió

Política que no es veu

45 45


actes festius

SANT JORDI 2016 Llibres i roses i activitats per a tothom Del 15 al 24 d’abril es van organitzar una quinzena d’actes per a tots els públics amb motiu de la diada de Sant Jordi. A les tradicionals parades de llibres i roses s’hi van sumar presentacions de llibres, concerts, actes familiars,teatre, etc.. Entre ells: la presentació del llibre de Joan Cavallé Els arbres no es podien moure, el llibre Compromeses d’Elisenda Albertí, i l’escriptor Hèctor Bofill va presentar la seva novel·la L’edat dels homes. També es va celebrar la Trobada de Corals al Convent de les Arts, el Concert de Sant Jordi, a càrrec dels alumnes i del Quartet de Saxòfons del Conservatori de la Diputació de Tarragona a Reus. La festivitat de Sant Jordi va comptar amb lectura continuada del Quixot per commemorar els 400 anys de la mort de Cervantes i amb un cercavila festiva organitzada per Premium Actors. A la tarda, la lectura de Faules de Ramon Llull, actes familiars i destaca el Recital Poètic EsguArts amb Jordi Boixaderas i Pep Poblet al Convent de les Arts.

SANT JOAN La revetlla de Sant Joan compta amb actes infantils i una festa blanca La revetlla de Sant Joan (23 de juny) va comptar amb la cercavila infantil amb la batucada Kukupraks i el Ball de Diables Bruixots d’Alcover. Es va donar la benvinguda a la nit més curta de l’any amb una festa blanca amb dj’s.

CONCURS PAELLES Un concurs popular de paelles posa a prova les habilitats culinàries Més de 250 persones i un total de 17 colles es van aplegar, dissabte 30  d’abril, a la plaça Nova per participar en la primera edició del Concurs de Paelles Vila d’Alcover. Un acte popular pensat perquè els alcoverencs i alcoverenques mesuressin les seves aptituds culinàries entre fogons i que vol esdevenir una cita lúdica que creixi any rere any amb la participació de tots els concursants.  En aquesta edició es van atorgar dos premis, un per a cada categoria. Els guanyadors van ser el grup Entre tots ho farem, en la categoria paella de carn, i Las Urbanos en la categoria de peix. Cal destacar l’alt nivell competitiu de les paelles preparades i la bona acollida de l’acte. A més, cal agrair la participació de les colles, del jurat i de la Comissió del Concurs de Paelles d’Alcover i les Regidories de Joventut i Cultura de l’Ajuntament, com a organització. 

46 46

alcover butlletí d’informació municipal


actes festius

DIADA DE LES ENTITATS La Diada de les entitats compta amb una dotzena d’activitats a l’aire lliure La tercera edició de la Diada de les entitats es va celebrar el dissabte 16 de juliol amb una dotzena d’actes de diferents temàtiques i per a tots els públics: tir al plat, gimcana i bicicletada popular, bitlles, correbars pels carrers i bars de la vila, cafè concert, un taller de nius de ratpenats, cercavila, una exhibició de bike trial amb César Cañas, 11 vegades campió del món. Ja a la nit, Premium Actors va representar El pregoner de Londres i a mitjanit va tenir lloc el concert d’Smoking Souls i Dj’s.

ALCOPICA Can Tomàs guanya la tercera edició de la ruta de tapes Alcopica La tercera edició es va celebrar en dos caps de setmana (del 8 al 10 de juliol i del 15 al 17 de juliol) i hi van prendre part 12 restauradors, un més que l’any passat: Cafeteria i menjars Bonillo, Bar Cafeteria Kebab, Bar Cafeteria plaça Nova, Bar Colomí, Pastisseria Can Tomàs, l’Ermita del Remei, la Cova de Bandolers, el Xitxarel·lo, el Cercle d’Amics, el Pub Els Amics, Fonda Mas Rosich i Mas Rosich Pub. Els establiments participants van oferir les seves  creacions culinàries per 2,5€ amb beguda inclosa o 2€ sense beguda.   Can Tomàs va guanyar aquesta edició amb una coca de temporada a base de carabassó, pebrot vermell, mozarel·la, formatge blau i pebre.  La segona posició la va obtenir la tapa de la Cafeteria Bonillo i en tercer lloc, l’Ermita del Remei. Aquesta iniciativa gastronòmica i festiva anual està organitzada pels Aguilots Joves d’Alcover amb la col·laboració de l’Ajuntament amb motiu de la Diada de les entitats.

SETMANA DE LA JOVENTUT Una festa Holi, tallers i zumba entre els actes La Setmana de la Joventut va tenir lloc del 25 al 29 de juliol  amb diferents actes dirigits als joves del municipi: un matí aquàtic amb inflables, un taller de pintar cares, una masterclass de zumba i salsa, un torneig de pòquer, la Festa Holi, i una xerrada informativa amb motiu de la convocatòria de noves places de Bombers Voluntaris de la Generalitat a càrrec dels Bombers Voluntaris del parc d’Alcover. alcover butlletí d’informació municipal

47 47


actes festius

NITS A LA FRESCA El plat fort va ser el concert de Carles Sanjosé (Sanjosex) i Jaume Pla (Mazoni) Els mesos d’estiu són sinònim de Nits a la Fresca a Alcover (del 15 de juliol al 16 d’agost) Una de les propostes més arriscades va ser el concert acústic de dos dels creadors més valorats del panorama musical català, les ànimes de Sanjosex (Carles Sanjosé) i Mazoni (Jaume Pla). Per altra banda també ens van acompanyar propostes de música clàssica com la del Cuarteto Q-Arte amb El Quartet al Màximum o el concert del Conjunt Orquestral Simfònic-Camerata XXI de la Simfonia núm.13 de W.A.Mozart; el grup alcoverenc Atrapasons ens van deleitar amb Cançons Acústiques, el cantautor Jordi Jubany va arribar amb Carregat de romanços i la cançó d’autor de Fito Luri i Xavier Pié ens va oferir Un País que es diu Tu i Jo. Pel que fa al clown, vam comptar amb Dave Wonderthing i amb Abraham Arzate amb El Trenca-Rècords.

HOMENATGE A LA VELLESA Homenatge a la nostra gent gran amb motiu de Sant Roc El 16 d’agost de 2016, festivitat de Sant Roc, es va celebrar la festa d’homenatge a la Vellesa. Els homenatjats acompanyats pels familiars i amics van rebre un detall commemoratiu i a continuació es va celebrar el tradicional dinar de germanor que va aplegar al voltant de 400 comensals amb ball i sorpreses. Els homenatjats del 2016 van ser els matrimonis Daniel Tell i Paquita Girona i Pedro Borrego i Felisa Esteban; a nivell individual les dones que han rebut aquest reconeixement són Mª Dolors Bergadà i Antonina Fuertes; i els homes, Andrés Cañamero i Ramon Romeu.

FIRA DE BANDOLERS La Fira de Bandolers rep prop de 15.000 visitants en la seva 14a edició Alcover es va convertir en l’escenari d’una nova edició de la Fira de Bandolers. Prop de 15.000 visitants van endinsar-se en els segles XVI i XVII i van gaudir dels més de 50 actes programats per a tots els públics. La 14a edició va comptar amb una sèrie de novetats: la recuperació de l’espectacle teatral bandoler de petit format Brams d’Ases i bandolers que es va complementar amb l’espectacle de gran format La Martingala Bandolera amb una bona acceptació per part del públic. Un total de 1300 persones van gaudir de l’espectacle que va comptar amb 5 sessions. Seguint

48 48

alcover butlletí d’informació municipal


actes festius amb el teatre, una de les principals novetats d’aquesta edició va ser el canvi de dia i emplaçament del Túnel del Temps amb el grup de teatre local La Resclosa, que va tenir lloc diumenge a la tarda en diferents sessions al Convent de les Arts d’Alcover. Es calcula que per aquest espectacle que ens transportava a l’Alcover del 1600 hi van passar unes 400 persones.

De nou, els carrers i places de la vila es van omplir per gaudir també de la mostra d’oficis, arts tradicionals, i productes artesanals amb 130 parades. Enguany també es van habilitar dues zones gastronòmiques amb productes artesans i desgustacions a la plaça del Portal i la presència de Food Trucks a la plaça Lluís Companys.

FESTA MAJOR El concert Lax’n’Busto i Blaumut, Quimi Portet, Toni Albà i Fem Dansa entre les principals propostes Una cinquantena d’actes van completar el cartell de la Festa Major (14 al 17 d’octubre) que va comptar amb espectacles de gran nivell artístic com és el cas del concert de Quimi Portet amb Ós Bipolar, l’actor Toni Albà amb Bufonant o el programa Fem Dansa impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat. Dissabte 15 d’octubre va arribar un dels esdeveniments

més esperats, el concert amb Lax’n’Busto i Blaumut i els alcoverencs Allcovers. Ambdues formacions van oferir un dels seus últims concerts a Alcover. Destaquen també els actes tradicionals com el Ball de Dames i Vells i la processó dels Sants copatrons amb la participació del seguici popular, així com la diada castellera o els diferents espectacles infantils programats. alcover butlletí d’informació municipal

49 49


actes festius

ACTES DE NADAL

Campanya guarneix les botigues

La màgia del Nadal amb actes per a tota la família

L’Associació de Comerciants d’Alcover amb la col·laboració de l’Escola Mare de Déu del Remei i l’Ajuntament d’Alcover van organitzar, com a novetat, la campanya Guarneix les botigues.  Un total de 200 alumnes de P-4, P-5 i 1r i 2n de primària han estat els encarregats de preparar, amb material reciclat, els elements per guarnir els aparadors del 34 establiments participants.

Del 7 de desembre del 2016 al 9 de gener del 2017, es van programar una quinzena d’actes relacionats amb les festes nadalenques: l’encesa de llums, tallers, cantades de nadales, el mercat de Nadal, concerts, etc...a més dels actes tradicionals que cada any són una cita obligada com el parc infantil, la cagada del Tió, el pessebre vivent, la recollida de Cartes i l’arribada de SSMM els reis d’Orient que van aparèixer de manera màgica a la plaça Nova amb l’ajuda d’un mag.

SANT ANTONI Un centenar de cavalleries tornen a trepitjar els carrers d’Alcover Els tradicionals Tres Tombs es van celebrar el 5 de febrer de 2017, amb la participació d’un centenar de cavalleries, entre cavalls muntats i carruatges. A més de les locals també hi participaren cavalleries provinents de la resta de la Demarcació de Tarragona.

CARNAVAL Hi van participar més de 1.000 persones i 18 comparses El Carnaval d’Alcover va resultat tot un èxit: hi van participar 18 comparses, amb un total de vora 1.000 persones disfressades que van gaudir de la tradicional rua pels carrers de la vila. Els guanyadors de la categoria amb carrossa van ser Les meduses; en segon lloc, Priscilla, i en tercer, Àsterix i Obèlix contra el Cèsar. El primer premi per la comparsa sense carrossa va ser per a Les animadores, el segon per a la Família Adams, i tercers, els Submarinistes.

50 50

alcover butlletí d’informació municipal


TELEFONS D’INTERÈS

HORARIS

Alcover Ràdio

977 76 01 66

Biblioteca

977 76 05 95

CAP Alcover Urgències Sanitaries

977 76 06 90 061

Casa de Cultura

977 76 05 95

CEIP Mare de Déu del Remei

977 84 61 76

Casa de Cultura dilluns, dimarts, dijous i divendres 10:30h -12:30h/ 16:30h- 19:30h Dimecres 16:30h a 19:30h (matí tancat)

Centre de Dia

977 76 00 83

Cementiri

de 8 h. a 20 h.

Deixalleria

609 83 47 99

Deixalleria

Escola Municipal de Música

977 76 06 65

de dilluns a divendres de 15:00 a 19:00 h. dissabtes de 9:00 a 13:00 h.

FECSA Avaries

900 77 00 77

Jutjat de Pau

dilluns i dimecres 9h a 14h (amb cita prèvia)

INS Fonts del Glorieta

977 76 08 39

Jutjat de Pau

977 76 04 41

Museu d’Alcover

Llar de Jubilats

977 84 63 99

Llar d’infants Xiu-Xiu

977 84 67 04

Museu Municipal

977 84 64 52

Oficines municipals

977 76 04 41

Parròquia

680 48 14 84 - 977 84 69 49

Biblioteca

de dilluns a divendres de 10:00 a 12:30 h i de 16:00 a 20:00 h. dimecres matí tancat i dissabtes de 9:30 a 11:30 h.

Dilluns – Tancat De dimarts a divendres – De 10h. a 14h. Dissabtes – De 11h a 14h. i de 16:00h. a 18:00h. Diumenges i festius – De 11h. a 14h

Oficines municipals

de dilluns a divendres de 9:00 h. a 14:00h

PIJ dilluns, dimarts, dijous i divendres 10:30h -12:30h/ 16:30h- 19:30h Dimecres 16:30h a 19:30h (matí tancat)

PIJ

977 76 05 95

Serveis Funeraris

977 76 00 64

Serveis Socials

977 76 04 41

Taxi

608 63 42 88

dilluns de 8:15 a 10:15 h. dijous de 9:00 a 14:00 h.

Vigilància municipal

629 632 753

(Cal cita prèvia)

Ambulàncies 112 Bombers 112

Registre civil

de dilluns a divendres 9h a 13h i dimecres 15h a 18h

Serveis Socials - carrer Major, 12

@: “els regidors, a un clic! Robert Figueras Roca

rfigueras@alcover.cat

Emergències 112

M. Antònia Girona Puig

agirona@alcover.cat

Mossos d’Esquadra 112

Fabiola Martínez Rodriguez

Pius Hospital de Valls

José López Castillo

Caserna de Valls

977 60 86 93

900 61 30 00

CAP ALCOVER - Tel. 977 76 06 90 Horari: De 8 h del matí a 21 h del vespre, tots els dies de l’any. Fora d’aquest horari o quan es tracti d’una urgència que no pugui esperar, poden trucar al 112.

Informació farmàcia de guàrdia www.coft.org INFORMACIÓ TRENS www.renfe.com

INFORMACIÓ AUTOBUSOS www.igualadina.com www.autocarsplana.com

Martí Yebras Cañellas

fmartinez@alcover.cat jlopez@alcover.cat myebras@alcover.cat

Carla Miret Llorca

cmiret@alcover.cat

Francesc-Xavier Torrell Camps

xtorrell@alcover.cat

Jaume Camps Girona

jcamps@alcover.cat

Juan Carlos Casares Sánchez

jccasares@alcover.cat

Josep M. Trenchs Climent

jmtrenchs@alcover.cat

Lluís Català Roca

lcatala@alcover.cat

Laia Fuguet Molné

lfuguet@alcpver.cat

Josep M. Flores Juanpere

jmflores@alcover.cat alcover butlletí d’informació municipal

51


SANT JORDI 2017 Bateig del nou gegant bandoler Pere Voltor

Profile for Alcover - Publicacions

Butlleti 64 Alcover - Maig 2017  

En aquest butlletí hi trobareu la gran majoria de les notícies d'actualitat relacionades amb el poble al llarg d’un any (d'abril de 2016 a...

Butlleti 64 Alcover - Maig 2017  

En aquest butlletí hi trobareu la gran majoria de les notícies d'actualitat relacionades amb el poble al llarg d’un any (d'abril de 2016 a...

Advertisement