Rehtorin kuukausikirje joulukuu 2016

Page 1

HAVUKOSKEN KOULU Rehtorin kuukausikirje joulukuu 2016

Tämän kuukausikirjeen sisältö: Kuudensien luokkien arviointi Havukosken koulun peruskorjaus Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa –tutkimus (LIITU)

Arto Martikainen Arto Martikainen, rehtori Havukosken koulu

Kevätlukukausi aloitetaan työjärjestyksen mukaisilla oppitunneilla maanantaina 9.1.2017


Kuudensien luokkien arviointi lukuvuonna 2016 Uuden opetussuunnitelman myötä myös oppilasarviointiin on tullut pieniä muutoksia. Havukosken koulussa kuudesluokkalaisilla on kolme arviointia lukuvuoden aikana. 1. Itsearviointi. Tämä on jo suurella osalla kuudesluokkalaista toteutettu. Ennen itsearviointia oppilas täyttää itsearviointilomakkeen, johon myös oppilaan huoltaja tutustuu ennen luokanohjaajan kanssa pidettävää arviointikeskustelua. 2. Väliarviointi annetaan samaan aikaan kuin yläkoulun oppilaillekin, eli 18.1.2017. Väliarviointi on numeroarviointi. 3. Lukuvuosiarviointi annetaan lukuvuoden päätteeksi 3.6.2017. Myös tämä arviointi on numeroarviointi. Käyttäytymisen arviointi tehdään vain kerran lukuvuodessa lukuvuosiarvioinnin yhteydessä. Mikä kuudesluokkalaisen arvioinnissa siis muuttuu aiempaan verrattuna? Taide- ja taitoaineisiin sisältyy valinnaiskursseja. Näiden valinnaiskurssien arviointi sisältyy ”emoaineen” arviointiin. Jos oppilas osallistuu käsityön, musiikin, kuvataiteen tai liikunnan valinnaiskurssiin, kurssin arviointi sisältyy kyseisen oppiaineen arvosanaan. Poikkeuksen muodostaa kotilalouden valinnaiskurssi. Kotitaloutta ei opiskella oppiaineena kuudennella luokalla, joten kotitalouden valinnaiskurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Työskentelytaidot on aiemmin arvioitu oppiaineiden sanallisessa arvioinnissa oman alueenaan. Nyt työskentelytaitojen arviointi sisältyy oppiaineen arvosanaan. Fysiikka-kemia ja biologia-maantieto opiskellaan periodimaisesti, minkä vuoksi kyseiset aineet arvioidaan vasta keväällä annettavassa lukuvuositodistuksessa. Käyttäytymisen arviointi tehdään vain kerran lukuvuodessa lukuvuosiarvioinnin yhteydessä.


Havukosken koulu peruskorjataan vuonna 2018 Havukosken koulun peruskorjauksen suunnittelutyö on alkanut. Ensimmäiset suunnitteluluonnokset ovat olleet koulun henkilöstön kommentoitavana. Oppilaiden osallistaminen suunnittelutyössä aloitetaan oppilaskunnan hallituksen kokouksessa 10.1.2016, jolloin rehtori esittelee tämänhetkisiä suunnitteluluonnoksia. Peruskorjauksen laajuus ja tarkka korjausaikataulu selviää kevään 2017 aikana. Alustavan aikataulun mukaan peruskorjaus toteutetaan vuonna 2018. Teknisten seikkojen lisäksi koulu odottaa tämänkaltaisissa perusparannuksissa myös suuria muutoksia koulun toiminnallisuuteen. Nykyisessä koulurakennuksessa tilojen muunneltavuus on hankalaa. Peruskorjauksen yhteydessä koulurakennuksesta pyritään suunnittelemaan aidosti muuntojoustava oppimisympäristö. Monipuolisesti muunneltavat tilat taipuvat mitä erilaisimpiin tulevaisuudenkin tarpeisiin. Peruskorjauksen etenemisestä tullaan tiedottamaan säännöllisesti.


Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa –tutkimus (LIITU) Viimeisten viikkojen kuluessa on uutisoitu paljon lasten ja nuorten liikuntatottumuksista, liikkumattomuudesta ja liikkumattomuuden terveysvaikutuksista. Kaksi Havukosken koulun luokkaa osallistui viime keväänä valtakunnalliseen Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksen ja UKK-instituutin toteuttamaan Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa –tutkimukseen (LIITU). Tutkimukseen osallistui Havikselta yksi 7. luokka ja yksi 9. luokka. Molempien tutkimuksessa mukana olleiden luokkien oppilaat vastasivat kirjalliseen kyselyyn, minkä lisäksi yhteensä n. 20 koulumme oppilasta osallistui liikemittaritutkimukseen, jossa oppilas kantoi viikon ajan vyöllään liikemittaria. Tulitikkurasian kokoinen mittari rekisteröi kaiken liikkumisen ja liikkumisen tehon. Jokainen liikemittaritutkimukseen osallistunut oppilas on tänä syksynä saanut sähköpostitse yhteenvedon liikkumisestaan seurantaviikon ajalta. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016 voi tarkastella http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/438/LIITU_2016.pdf


artomartikainen.blogspot.fi https://havukoskenkoulu.wordpress.com/ twitter: @MartikainenArto instagram: @martikainenarto

Arto Martikainen rehtori

Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 Vantaa GSM +358 50 314 6307 arto.martikainen@vantaa.fi www.vantaa.fi