Pol Giménez – La Papallona de la Revolució

Page 1

Com va poder afectar la Guerra Civil Americana al moviment obrer català? De vegades l’origen d’un esdeveniment important no té lloc on s’acaben desenvolupant els fets…

La papallona de la revolucio


la papallona de la revolucio


Pol Giménez Projecte integrat, 2019 Cicle Formatiu de Grau Superior d’Il·lustració Òscar Sarramia, tutor del Projecte integrat Georgina Aspa, professora de Suport d’enquadernació Violant Cebrià, professora de Suport digital Escola d’Art La Industrial Compte d’Urgell, 187 08036 Barcelona

CF C F Grau G r a u Superior S u p e r i o r d’Il·lustració d ’ I l l u st r a c i ó


Pol Giménez Projecte integrat, 2019 Cicle Formatiu de Grau Superior d’Il·lustració Òscar Sarramia, tutor del Projecte integrat Georgina Aspa, professora de Suport d’enquadernació Violant Cebrià, professora de Suport digital Escola d’Art La Industrial Compte d’Urgell, 187 08036 Barcelona

CF C F Grau G r a u Superior S u p e r i o r d’Il·lustració d ’ I l l u st r a c i ó


la papallona de la revolucioLa Papallona de la Revolució il·lustra una sèrie de successos que, com si de fitxes del dòmino es tractessin, van traçar una línia de canvis radicals per allà on passaven. Una de les conseqüències que va significar la victòria de la Guerra de Secessió Americana al 1865 per part de la Unió, va ser l’abolició de l’esclavitud als estat confederats -principals estats productors de cotó- i va suposar una important davallada en l’exportació ja que la majoria de recol·lectors eren esclaus. La manca de matèria prima a les fàbriques tèxtils de la capital catalana va desencadenar una sèrie de desafortunats esdeveniments que van concloure amb el tancament definitiu d’algunes d’elles.


Grà cies per tot el suport a tothom que m’hagi hagut de suportar, especialment al meu pare


Grà cies per tot el suport a tothom que m’hagi hagut de suportar, especialment al meu pare


Com podíem imaginar-nos‌


Com podíem imaginar-nos‌


‌que quelcom tan llunyà ens podria arribar a afectar tant?


‌que quelcom tan llunyà ens podria arribar a afectar tant?


Com quelcom positiu…

…pot tindre una repercussió negativa?


Com quelcom positiu…

…pot tindre una repercussió negativa?


El tancament dels ports americans ens va afectar a tots...


El tancament dels ports americans ens va afectar a tots...


Barcelona, Febre d’Or...


Barcelona, Febre d’Or...


Els telers estaven tant parats com nosaltres i el malestar poc a poc va anar incrementant.


Els telers estaven tant parats com nosaltres i el malestar poc a poc va anar incrementant.


Ni la repartició fraternal del treball, ni les vagues, ni les manifestacions,

ni cap de les nostres exigències…

…van ser valorades.


Ni la repartició fraternal del treball, ni les vagues, ni les manifestacions,

ni cap de les nostres exigències…

…van ser valorades.


El patró ens seguia menyspreant…


El patró ens seguia menyspreant…


La crispaciรณ i la repressiรณ eren evidents.


La crispaciรณ i la repressiรณ eren evidents.


I a sobre en arribar a casa ens esperava una situació encara més difícil.


I a sobre en arribar a casa ens esperava una situació encara més difícil.


Feia temps que es deia de muntar un sindicat per encarar els porcs de la patronal.


Feia temps que es deia de muntar un sindicat per encarar els porcs de la patronal.


Però altres idees ens van semblar mÊs justes.


Però altres idees ens van semblar mÊs justes.


Les Il·lustracions originals han estat realitzades amb pintura acrílica. Aquest àlbum il·lustrat ha estat imprès digitalment a Real Color SL del carrer Pujades de Barcelona, el 12 d’abril de 2019. L’enquadernació s’ha realitzat al taller de Suport d’enquadernació de l’Escola d’Art La Industrial de Barcelona.


Les Il·lustracions originals han estat realitzades amb pintura acrílica. Aquest àlbum il·lustrat ha estat imprès digitalment a Real Color SL del carrer Pujades de Barcelona, el 12 d’abril de 2019. L’enquadernació s’ha realitzat al taller de Suport d’enquadernació de l’Escola d’Art La Industrial de Barcelona.
Com va poder afectar la Guerra Civil Americana al moviment obrer català? De vegades l’origen d’un esdeveniment important no té lloc on s’acaben desenvolupant els fets…


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.