Dal+Szerző magazin 2012/01

Page 24

JOGI ESETEK

SHERLOCK ÉS A SZERZŐI JOGI VÉDETTSÉG REJTÉLYE

Drága Watsonom, ez kifog rajtunk…! Holmes és doktor Watson újabban több filmes feldolgozást ér meg: Guy Ritchie rendezésében a 2009-es Sherlock Holmes – Robert Downey Jr. és Jude Law főszereplésével – nyitotta meg az utat egy eltérő Holmes-kép irányában.

Amerikában ennél jóval bonyolultabb a művek védettségének kérdése. Ott ugyanis csak hosszas elemzéssel lehet értelmezni, hogy egy-egy mű védett-e, és olyan információkkal kell rendelkez­ ni, amiket az enciklopédiák nem tartalmaznak (pl. hogy bejelentet­ te-e a művet az alkotó a Copyright Office-hoz, és később kérte-e a védelem meghosszabbítását).

A BBC Sherlock című sorozata még egy lépéssel továbbment: a mai korba helyezte át a nyomozót és hűséges társát. Az ame­ rikai CBS a sikeren felbuzdulva saját sorozatot akar indítani 2012ben, Elementary címmel. A művek védettsége nem tart örökké: a szerző halála után 70 év­vel elenyésznek a jogok. Márpedig Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, skót író 1930. július 7-én, 82 éve hunyt el Crowboroughban. Bármilyen sikeres is a karakter, abban biztosak lehetünk, hogy Sherlock Holmes, az utolérhetetlen detektív ma már a köz­ kincs része… vagy mégsem? Érdemes utánajárni, mert sok bizonytalan kommentárt olvas­ hattunk erről mostanában. REGÉNYEK ÉS NOVELLÁK Kezdjük talán a legvilágosabb kérdéssel: az a 4 regény és 56 no­ vella, amit Doyle az utánozhatatlan detektívről megírt, ma már nem áll szerzői jogi védelem alatt Európában. Az Unió ugyanis, hogy egységes piacán a művek forgalmát biztosítsa, egységesen szabályozza a védelem időtartamát is: A szerző halálát követő év első napjától 70 évig védettek a művek. Nálunk tehát 2001. ja­ nuár 1-jétől szabadon felhasználhatók a történetek: azokat bárki kiadhatja, filmet forgathat, rádiójátékot készíthet belőlük. (Csak a műfordító jogára figyeljen!) 22

A KARAKTER Bonyolult kérdés, hogy maga a karakter állhat-e jogi védelem alatt. Közismert, hogy az ötleteket nem oltalmazza a jog. „Szug­ gesztív magánnyomozó orvos barátjával rejtélyeket old meg” – ez a gondolat természetesen nem áll szerzői jogi védelem alatt. De a mindannyiunkban élő Sherlock Holmes-karakter ennél jóval több: összefügg a névvel, az alak személyiségével, környezetével való kapcsolatával. Ez a komplex szellemi termék már élvez szerzői jogi védel­ met? A hatályos törvényünk szerint igen, ezt hívja a köznyelv merchandisingnak. A jogszabály „a műben szereplő jellegzetes és eredeti alak” fogalmat használja; ennek kereskedelmi hasznosítása csak a szerző vagy örököse engedélyével történhet meg. Természetesen itt is él a védelmi idő szabálya: a szerző halálát követő 70 év elteltével a karakter is közkinccsé válik. A NÉV A szerzői jogi védelem időszakában az eredeti karakter nevét (Sherlock Holmes) és grafikai megjelenítését megerősítheti véd­ jegyoltalommal is a jogosult. Ezzel az író vagy az örökös a novellák védettségét ugyan nem tudja megnyújtani – de lehetővé teszi, hogy különböző termé­ kek, szolgáltatások ezt a nevet a 70 év lejártával is csak az ő en­­gedélyével viselhessék. A tovább élő védjegyjog tehát részben át­veheti a hiányzó szerzői jogi oltalom szerepét. n TÓTh PÉTER Benjamin, FOTÓ: BBC, WARNER BROS. ENT.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.