Page 1


Гевгелексикон

4


Ка ќе вииш малко поинак


7


Чивилук од атељето на...

10


13


14


18


21


23


24


24


30


32


Чивилук бр.39 (декември, 2012)  

независно алтернативно арт списание за урбани мисли

Advertisement