Page 1

MET JOBS OP JOUW MAAT! 05.08.2013

+ MEER WERK DE OPMARS: DE NIEUWE MAN DIE ALLES KAN TURBULENTIE-INDEX: WAT BEWEEGT ER OP DE ARBEIDSMARKT?

IN DE ZOMER

> ZALIGE ZOTHEID OP HET WERK > WAT EET U OP UW WERK? > ALLE FILES OP EEN RIJTJE > HET CV VAN SERGIO HERMAN

> EEN HEER IN HET VERKEER

> FIETSEN EN FOTOGRAFEREN

> ALLE FILES OP EEN RIJTJE, VOERTUIGEN AANEENRIJGEN, MET CAMIONS OOK


Echt Belgische en familiale brouwerij met een omzet van € 100 miljoen en 400 medewerkers

Afdelingsdirecteur Horeca

Functie: • U bent in de regio Vlaams-Brabant & Brussel verantwoordelijk voor de commerciali­sering van de produc­ten van de Brouwerij en voor de verdere uitbouw van haar netwerk van drankenhandelaren en horeca-verkooppunten. • Dit houdt in dat u de handels­relaties optimaliseert met de bestaande dranken­­handelaren en horeca-onder­nemers en in de regio prospec­teert naar nieuwe, soort­gelijke relaties. • Hierbij zal u bijzondere aandacht besteden aan de ontwikkeling van het vastgoedpatrimonium van de Brouwerij. • U leidt en stuurt een team van commerciële en administratieve medewerkers en rapporteert aan de Commercieel Directeur Horeca. Profiel: • U hebt een universitaire opleiding afgerond (economie of rechten) en relevante ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in dezelfde of een aanverwante sector. • U hebt aantoonbare affiniteit met horeca. • U hebt veel ondernemerszin, leiders­capaciteit, bent een uitstekend onder­handelaar en organisator. • U woont in de regio en bent opera­tioneel tweetalig Nederlands/Frans. Wij bieden u: Stabiliteit in een familiale onderneming, vaste waarde in een boeiende sector en uiteraard een compe­titief salarispakket.

Mail uw cv, liefst met foto, naar Brouwerij Haacht: roger.portauw@haacht.com, tel. 016 61 52 62

www.brouwerijhaacht.be


STANDPUNT TEKST CELINE DE COSTER FOTO GRIET DECONINCK0

Water en brood, of brood en spelen? Anderlecht pakte vorige week zondag zijn 32ste landstitel. De spelers mochten zichzelf belonen met champagneflessen van 7.000 euro of meer, en 100 vaten bier. En met een kampioenenpremie van 100.000 euro per speler, schreef Het Laatste Nieuws ook nog. Het doet een mens toch een paar keer met de ogen knipperen. Een eenmalige uitspatting? Twijfelachtig, als je weet dat Belgische voetballers in eerste klasse niet zelden meer dan ĂŠĂŠn miljoen euro netto per jaar verdienen. Toch bizar, in tijden van loonmatiging en -bevriezing. Werkgevers die de loonnorm niet respecteren, hangt een boete of zelfs een celstraf boven het hoofd, klonk het afgelopen week dreigend in regeringskringen. Dat van die celstraf bleek achteraf evenwel een kwestie van verkeerde nterpretaties, maar de toon is niettemin gezet. Want ja, in het verleden bleken al die akkoorden over de loonnorm vaak apieren tijgers. En daardoor bedraagt de


STANDPUNT TEKST CELINE DE COSTER FOTO GRIET DECONINCK0

loonhandicap tegenover onze buurlanden 5,4 procent. Of eigenlijk liefst 13 procent, zei de gouverneur van de Bank van België, als het verlies van arbeidsproductiviteit in rekening wordt gebracht. Loondiscipline dus. Water en brood. Zelfs de graaicultuur, zoals die al eens pleegde voor te komen in de financiële wereld, wordt sinds het uitbreken van de crisis aan banden gelegd. Bonussen van bankiers mogen vanaf volgend jaar niet hoger zijn dan het jaarloon. Die nieuwe regel werd onlangs goedgekeurd door het Europees Parlement. Het jaarloon van topbankiers blijft uiteraard zeer hoog, en bijgevolg ook hun bonus, maar het is in elk geval de eerste keer dat Europa een plafond probeert te zetten op mogelijke excessen.

Voor voetballers zijn we opvallend milder. Zij mogen rustig geld als slijk verdienen. Misschien omdat ze al van op jonge leeftijd hebben moeten wroeten, in weer en wind, zodat ze nu iedereen kunnen verblijden met een fantastische balcontrole? Of omdat ze zich weten te handhaven in de harde wereld die

het voetbal toch is, vol gemene intriges, een nog gemenere pers en wispelturige trainers die elkaar in sneltempo opvolgen? Om nog maar te zwijgen van die veelvuldige blessures, en de talloze beschimpingen na een gemiste penalty. Of is het misschien omdat voetballers ons die loonnorm, onze langdurige zoektocht naar werk, onze zorgen, kortstondig doen vergeten? De Romeinen wisten al dat de kracht van brood en spelen niet te onderschatten valt. Zeg nu zelf: zo’n zondagnamiddag met voetbal op tv, gratis te bekijken in het betere stamcafé, goed gezelschap, enkele democratische pinten, de juiste voetbalploeg die zijn aartsvijanden op theatrale wijze in het stof doet bijten … Onbetaalbaar! Toch? n


Commerciële

ambitie

Ambitieuze

talenten Wil je graag meewerken aan de opstart van een nieuwe business binnen een internationale Groep die tal van carrièreperspectieven biedt? Total rekruteert namelijk uiteenlopend talent voor het toekomstige commercialiseren van aardgas in België. Total is momenteel de vierde grootste producent van aardgas. Als start-up kan Total Gas & Power Belgium steunen op de knowhow van de Groep: een grote troef bij de verkoop van gas op de onlangs geliberaliseerde Belgische markt. Die is sterk concurrentieel, maar de dynamiek van de Europese en mondiale energiemarkt creëert permanent opportuniteiten voor downstream-activiteiten. En dus ook voor ambitieuze starters zoals Total Gas & Power Belgium. Wil je meer weten over de carrièremogelijkheden en doorgroeikansen? Kijk op onze website:

www.careers.total.com

Voor u is onze energie eindeloos


OP DE HOOGTE TEKST REDACTEUR REDACTEUR FOTOGRAFIE FOTOGRAAF FOTOGRAAF

Federale ambtenaren kunnen nu al zieke vakantiedagen recupereren

Wie tijdens zijn vakantie ziek wordt, moet die ziektedagen later als verlof kunnen recupereren. Dat stelt het Europees Hof van Justitie naar aanleiding van een zaak die in Spanje aanhangig werd gemaakt. Het oordeel kan echter ook gevolgen hebben voor Belgische werknemers: zij kunnen dit nu immers nog niet.


OP DE HOOGTE TEKST REDACTEUR REDACTEUR FOTOGRAFIE FOTOGRAAF FOTOGRAAF

Federale overheid Er is één uitzonderingsgroep: federale ambtenaren. "Ambtenaren die voor of tijdens hun verlof ziek worden, kunnen die dagen inderdaad recupereren", vertelt Kristien Hemeryckx van de federale overheidsdienst personeel en organisatie. "Zij zijn wel onderhevig aan de voorwaarden van ziektecontrole: ze moeten de werkgever verwittigen, een medisch attest voorleggen en controle toelaten."

“Het leuke aan deze job is dat het zo gevarieerd is: andere klanten, andere teams, andere werkplaats, de ene dag in de file, de andere dag tegen de file in…” Sylvia Steenwinckel (34), senior manager audit bij KPMG

Wat dan met ambtenaren die hun vakantie onmogelijk controle kunnen toelaten, omdat ze in het buitenland vertoeven bijvoorbeeld? "Dat is een grijze zone. Uiteraard moeten zij de werkgever verwittigen en na het verlof een attest voorleggen, maar omdat Belgische controleartsen niet over de grens mogen gaan, is controle moeilijk. In dat geval raden wij de individuele personeelsdiensten aan om de aanvragen geval per geval te bekijken en wij merken dat misbruik zeer zeldzaam is."

Vlaamse overheid Bij de Vlaamse ambtenaren worden ziektedagen niet gerecupereerd. "Wanneer een ambtenaar ziek wordt voor zijn vakantie, kan hij zijn


OP DE HOOGTE

ism SD WORX PARTENA ARISTA ITINERA

TEKST REDACTEUR REDACTEUR FOTOGRAFIE FOTOGRAAF FOTOGRAAF

vakantie nog intrekken. Wanneer dat tijdens het verlof gebeurt gaat dat niet," verduidelijkt Martine Van Sande, afdelingshoofd van de afdeling regelgeving van het Vlaamse departement bestuurszaken. "Er is één uitzondering: wanneer een werknemer kan bewijzen dat hij tijdens zijn vakantie gehospitaliseerd was, kan hij die periode, plus de eventuele herstelperiode wel recupereren."

Lokale besturen Op het lokale niveau kunnen gemeentes, OCMW's en provincies zelf de regels bepalen, binnen het kader van het besluit van 7 december 2007 van de Vlaamse regering. "Elke raad kan zelf bepalen of de vakantiedagen die het statutaire personeelslid niet heeft kunnen opnemen als gevolg van langdurige ziekte worden toegevoegd aan het nog beschikbare ziektekrediet", vertelt Peter Vandenabeele van de Vlaamse Overheid.

Privésector Een werknemer uit de privésector die ziek wordt tijdens zijn verlof, is die dagen 'kwijt'. Alleen wie ziek wordt voor de aanvang van zijn vakantieperiode, en een attest kan afleveren met de einddatum van de ziekte kan deze dagen recupereren. n

HOE SCOORT JOUW SALARIS?

Check hier of je loon in lijn ligt met collega’s in een vergelijkbare job.


Ik heb meer dan 1550 fantastische collega’s! En jij? Meer dan 1550 medewerkers staan elke dag garant voor een kwalitatief hoogstaande, continue, gecoördineerde en georganiseerde thuisverpleging met aandacht voor de patiënt en zijn totale omgeving. Daarbij worden alle verpleegkundige verzorgingen aan huis toegediend op voorschrift van de arts.

Elke patiënt is welkom bij Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen. We zijn er voor alle inwoners van onze provincie en staan open voor elke zorgaanvraag. Wil jij een van onze fantastische collega’s worden? We geven je geen ongelijk. Kijk snel wat we jou allemaal te bieden hebben!

Voor een afdeling in jouw buurt zijn we steeds op zoek naar fantastische m/v

verpleegkundigen zorgkundigen Zin in een job in thuisverpleging die volledig je ding is, maar dan nog beter? Word dan onze nieuwe collega!

www.mijncollegaszijnfantastisch.be Of bel 0498 93 14 25 Surf naar

UPLOAD hier je cv!


www.twinproper ties.be

Junior Business Development Managers (Gent – Oostende – Oostduinkerke – Limburg – Noord-Frankrijk)

Uw functie:  U wordt verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de activiteiten van nieuwe projecten in uw regio.

Twin Properties maakt

 Hierbij gaat u proactief op zoek naar nieuwe projecten. U onderhandelt met de grondeigenaars en bekijkt de stedenbouwkundige mogelijkheden.

deel uit van Gromabel

 U neemt ook de administratieve en financiële opvolging van de projecten op u. Kort op de bal spelen en deadlines respecteren zijn een noodzaak.

(Grondmaatschappij van België) die gespecialiseerd is in beleggingsvastgoed, tweede verblijven, vakantieparken,

 Verder verzorgt u de relaties met architecten, notarissen, grondeigenaars, over­heden en banken.  U bent tevens een inspirator voor het team. U zorgt voor een stroomlijning van de communicatie tussen het coördinatiebureau, de verkoop, de marketing, de administratie en de boekhouding.

hotels en parkeergebouwen aan

Uw profiel:

de kust, Gent, Vlaams binnenland,

 Als Junior Business Development Manager combi­ neert u financiële talenten met uitge­sproken commer­ciële kwaliteiten.

Limburg, Ardennen,

 U bent bij voorkeur een master opleiding: T.E.W., Handelsingenieur of Handels­wetenschappen.

Noord- en Zuid-Frankrijk. Het is een groeiend bedrijf dat deel

 U hebt een zesde zintuig voor ontwikkelingen in de markt en u kan de wensen van opdrachtgevers goed analyseren en creatief vertalen.

uitmaakt van een gevestigde

 U bent iemand die daadkrachtig te werk gaat, resultaatgedreven is en mee naar oplossingen zoekt.

holding met een sterke

 Gezond verstand en een sterke commerciële ingesteldheid kenmerken u.

ruggengraat.

 U bent ambitieus en gedreven.

Om het team te versterken, zijn wij op zoek voor diverse regio’s naar (m/v)

A G O I N T E R N AT I O N A L Human Resources Recruitment Kortrijk • Gent • Brussel • Lille • London

info@ago.bz

Aanbod:  Een intensieve commerciële opleiding en goede begeleiding. Vervolgens brede en wisselende functies in de boeiende wereld van vastgoed, waarbij u de kans krijgt om uzelf volledig te ontplooien op professioneel vlak.  Een uitstekend salarispakket.  Doorgroeimogelijkheden en de mogelijkheid om voortdurend bij te leren.  Op termijn zijn er mogelijkheden voorzien tot partnership. Interesse? Geïnteresseerde kandidaten mailen hun cv naar info@ago.bz. Ago International, garandeert een discrete en snelle behandeling van uw kandidatuur. Voor bijkomende inlichtingen bel naar 056 22 80 64 of 0473 244 501. Deze vacature vindt u ook op www.ago.bz De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago International


GEKNIPT TEKST REDACTEUR REDACTEUR FOTOGRAFIE FOTOGRAAF FOTOGRAAF

APPTIP

LEESTIP

app naam 1

Kiezen voor drie regels tekst, drie regels tekst

Beslissingen die gebaseerd zijn op meerdere alternatieven leveren een veel beter resultaat op dan wanneer je voor slechts één optie kan kiezen.

app naam 1

Beslissingen die gebaseerd zijn op meerdere alternatieven leveren een veel beter resultaat op dan wanneer je voor slechts één optie kan kiezen.

app naam 1 Beslissingen die gebaseerd zijn op meerdere alternatieven leveren een veel beter resultaat op dan wanneer je voor slechts één optie kan kiezen

Last van keuzestress? Het boek ‘Beslist’ legt uit hoe je betere keuzes kan maken in je leven en je werk. Vergroot de keuzemogelijkheden Volgens de psycholoog: beslissingen die gebaseerd zijn op meerdere alternatieven leveren een veel beter resultaat op dan wanneer je voor slechts één optie kan kiezen. Doe daarom: de Verdwijnende Opties Test. Stel je eens voor wat er zou gebeuren als de mogelijkheid waarover je nu nadenkt geen oplossing blijkt te zijn. Wat zou je dan nog kunnen doen? De gevorderde keuzemaker: gaat op zoek naar iets of iemand die zijn probleem ooit al heeft opgelost, en bestudeert een scala van potentiële oplossingen uit de hele wereld.

Toets aan de praktijk Volgens de psycholoog: onze neiging tot zelfbevestiging leidt ertoe dat we sneller op zoek gaan naar informatie en argumenten die ons huidige idee bevestigen. Zoek daarom: een advocaat van de duivel. Iemand die kritische en niet-bevestigende vragen stelt, zal je info in een veel juister perspectief plaatsen.


GEKNIPT TEKST REDACTEUR REDACTEUR FOTOGRAFIE FOTOGRAAF FOTOGRAAF

De gevorderde keuzemaker: doet aan Ooching, kleine proefopstellingen om zijn hypothese te toetsen aan de werkelijkheid. In plaats van meteen in het zwembad te duiken, voelt hij eerst eens met zijn dikke teen.

Houd afstand voor je beslist Volgens de psycholoog: mensen ontwikkelen een voorkeur voor de dingen die ze beter kennen. Omdat ze bang zijn iets te verliezen, houden ze vaak het status quo in stand. Houd daarom: je beste vriend in het achterhoofd. Wat zou je hem aanraden, mocht hij zich in dezelfde situatie als jij bevinden. Afstand creëert duidelijkheid. De gevorderde keuzemaker: past de 10/10/10regel toe. Hij zet voor zichzelf op een rijtje hoe hij zijn keuze zou evalueren over 10 min. 10 maanden en 10 jaar.

“Het leuke aan deze job is dat het zo gevarieerd is: andere klanten, andere teams, andere werkplaats, de ene dag in de file, de andere dag tegen de file in…” Chip en Dan Heath

Besef dat je ongelijk kan hebben Volgens de psycholoog: we denken de toekomst vrij goed te kunnen inschatten, maar hebben het vaak fout. Besef daarom: dat de toekomst geen unieke situatie is die je moet voorspellen. Houd in je toekomstbeeld rekening met een scala aan mogelijkheden, van tegenslagen tot successen. De gevorderde keuzemaker: voert een premortem en een pre-parade uit. Hij werkt een scenario uit over hoe hij zou functioneren in de slechtst mogelijke en de meest succesvolle toekomstsituatie.

ni Beslist - Maak betere keuzes in leven en werk, Chip en Dan Heath, A.W. Bruna Uitgevers, 19,95 euro

HOE SCOORT JOUW SALARIS? Check hier of je loon in lijn ligt met collega’s in een vergelijkbare job.


OUT OF OFFICE TEKST REDACTEUR REDACTEUR FOTOGRAFIE FOTOGRAAF FOTOGRAAF

Communie- of lentefeest: rechtop klein verlet? Wanneer de bloesems aan de bomen komen worden traditioneel communiefeesten gevierd. De wet voorziet in een aantal omstandigheden waarbij werknemers recht hebben op een vrije dag met behoud van loon.


OUT OF OFFICE TEKST REDACTEUR REDACTEUR FOTOGRAFIE FOTOGRAAF FOTOGRAAF

Plechtige communie Het gaat onder andere om de plechtige communie en de vrijzinnige tegenhanger ervan, waarbij het klein verlet is op te nemen op de dag van de plechtigheid. Wanneer het feest plaatsvindt op een zondag, een feestdag of een andere inactiviteitsdag, dan kan het klein verlet opgenomen worden op de werkdag net voor of net na de dag van het vormsel. Wie deeltijds werkt en op geen van beide dagen moet werken, kan geen klein verlet opnemen als er in het bedrijf van maandag tot vrijdag gewerkt wordt.

Eerste communie of lentefeest De ouders van eerste communicantjes of meisjes en jongens die hun lentefeest vieren hebben geen recht op klein verlet. Het recht kan trouwens uitgeoefend worden voor eigen kinderen, kinderen van de echtgenoot of echtgenote of de wettelijk samenwonende partner. Zoals gebruikelijk moet een werknemer wel op voorhand zijn werkgever verwittigen wanneer hij wil gebruik maken van dit recht op klein verlet.

In cijfers uitgedrukt FUNCTIE senior manager audit KPMG Bedrijfsrevisoren DIPLOMA licentiaat Romaanse talen, postuniversitaire opleiding in de Bedrijfskunde en master in accountancy BURGERLIJKE STAAT wettelijk samenwonend, 2 dochters van 2,5 jaar en 7 maanden EXTRALEGALE VOORDELEN 290 euro netto vergoeding/maand, 12 euro netto dagvergoeding, bonus, bedrijfswagen met tankkaart, hospitalisatie- en groepsverzekering, smartphone en iPad SPAREN Pensioensparen en 150 euro/maand voor elk van mijn dochters. “Wat er overblijft blokkeer ik regelmatig op een andere, minder toegankelijke rekening.� BELEGGEN neen


ONDERZOCHT TEKST reDacteur reDacteur FOTOGRAFIE FotoGraaF FotoGraaF

De 10 slechtst betaalde diploma's van 2012

Niet elk diploma betaalt even goed. Terwijl apothekers, burgerlijk ingenieurs en artsen zich verzekeren van het beste startloon, zijn deze tien diploma's de kneusjes van de arbeidsmarkt. Bachelors architectuur hebben het het minst goed getroffen. Zij moeten het doen met een gemiddeld startloon van 1.842 euro bruto, of zelfs 3% minder dan het gemiddelde Hoe scoort startloon in 2010. Het loon steekt schril af jouw salaris? tegen dat van hun collega's masters in de architectuur die meer dan 2.850 euro bruto verdienen. Ook (kleuter)onderwijzers moeten Check hier of je loon in lijn ligt met het nu met minder doen dan twee jaar geleden. collega’s in een vergelijkbare job. Zij verdienen gemiddeld 1,7% minder dan in 2010.


Bron: Salarisenquête Vacature/KU Leuven, edities 2012, 2010 en 2008.

01 02 03 04 05

€ 6.759 voor bachelors architectuur 2011

€ 6.759 voor bachelors architectuur 2011

€ 6.759 voor bachelors architectuur 2011

€ 6.759 voor bachelors architectuur 2011

€ 6.759 voor bachelors architectuur 2011

Bachelors architectuur hebben het het minst goed getroffen. Zij moeten het doen met een gemiddeld startloon van 1.842 euro bruto, of zelfs 3%. Bachelors architectuur hebben het het minst goed.

Bachelors architectuur hebben het het minst goed getroffen. Zij moeten het doen met een gemiddeld startloon van 1.842 euro bruto, of zelfs 3%. Bachelors architectuur hebben het het minst goed.

Bachelors architectuur hebben het het minst goed getroffen. Zij moeten het doen met een gemiddeld startloon van 1.842 euro bruto, of zelfs 3%. Bachelors architectuur hebben het het minst goed.

Bachelors architectuur hebben het het minst goed getroffen. Zij moeten het doen met een gemiddeld startloon van 1.842 euro bruto, of zelfs 3%. Bachelors architectuur hebben het het minst goed.

Bachelors architectuur hebben het het minst goed getroffen. Zij moeten het doen met een gemiddeld startloon van 1.842 euro bruto, of zelfs 3%. Bachelors architectuur hebben het het minst goed.


POLL TEKST REDACTEUR REDACTEUR FOTOGRAFIE FOTOGRAAF FOTOGRAAF

DE POLL VAN DEZE WEEK

Wil jij 3 euro betalen om Brussel binnen te rijden? VORIGE WEEK GAF JE HIEROVER JE MENING

Lees jij je e-mails van het werk tijdens je verlof? Veel werknemers hebben het moeilijk om het werk tijdens hun vakantie helemaal achter zich te laten. Hoe zit dat bij jou? Bekijk je bijvoorbeeld wel eens je e-mails? Ja, elke dag

35% Af en toe

37%

Brussel wil de strijd aangaan met de files. Het Gewest denkt daarbij aan de invoering van een tolheffing voor auto's. Volgens een eerste onderzoek zou een heffing van 3 euro per dag het autoverkeer met 11 procent doet afnemen.

Nee, nooit

28% WAT VIND JIJ? Geef nu je mening op vacature.com/poll


SALARISWATCHER TEKST REDACTEUR REDACTEUR FOTOGRAFIE FOTOGRAAF FOTOGRAAF

€ 4.915

BRUTO ALS SENIOR MANAGER AUDIT BIJ KPMG


SALARISWATCHER

Sylvia Steenwinckel FUNCTiE senior manager audit KPMG Bedrijfsrevisoren DiplOmA licentiaat Romaanse talen, postuniversitaire opleiding in de Bedrijfskunde en master in accountancy BURGERlijkE STAAT wettelijk samenwonend, 2 dochters van 2,5 jaar en 7 maanden ExTRAlEGAlE vOORDElEN 290 euro netto vergoeding/maand, 12 euro netto dagvergoeding, bonus, bedrijfswagen met tankkaart, hospitalisatie- en groepsverzekering, smartphone en iPad SpAREN Pensioensparen en 150 euro/maand voor elk van mijn dochters. “Wat er overblijft blokkeer ik regelmatig op een andere, minder toegankelijke rekening.” BElEGGEN neen

Net door die afwisseling leer je ook veel bij en zit er na elf jaar nog geen sleur op. ik probeer mijn agenda zo te regelen dat ik op tijd thuis ben om nog wat tijd door te brengen met mijn dochtertjes.

“KPMG is actief in meer dan 150 landen en telt 145.000 medewerkers. In België zijn we met ongeveer 1.000, waarvan 2 op 3 tot de generatie Y behoort. Zelf werk ik als senior audit manager op de auditafdeling en doe de controle van de jaarrekeningen. Ik stuur een team van auditprofessionals aan voor mijn portefeuille aan klanten. Daarnaast geef ik ook les, vooral bij KPMG zelf maar af en toe ook extern bij KPMG’s IFRS Institute.” “Het leuke aan deze job is dat het zo gevarieerd is: andere klanten, andere teams, andere werkplaats, de ene dag in de file, de andere dag tegen de file in… Net door die afwisseling leer je ook veel bij en zit er na elf jaar nog geen sleur op. ik probeer mijn agenda zo te regelen dat ik op tijd thuis ben om nog wat tijd door


SALARISWATCHER

“Het leuke aan deze job is dat het zo gevarieerd is: andere klanten, andere teams, andere werkplaats, de ene dag in de file, de andere dag tegen de file in…” Sylvia Steenwinckel (34), senior manager audit bij KPMG

te brengen met mijn dochtertjes. Maar het is geen uitzondering dat ik de laptop terug aanzet eenmaal ze slapen.” “Het leuke aan deze job is dat het zo gevarieerd is: andere klanten, andere teams, andere werkplaats, de ene dag in de file, de andere dag tegen de file in… Net door die afwisseling leer je ook veel bij en zit er na elf jaar nog geen sleur op. ik probeer mijn agenda zo te regelen dat ik op tijd thuis ben om nog wat tijd door te brengen met mijn dochtertjes. Maar het is geen uitzondering dat ik de laptop terug aanzet eenmaal ze slapen.” “Een zestal jaren geleden hebben we een huis gebouwd. Daarvoor betalen we maandelijks een kleine 1.000 euro af. We hebben wel al wat van de wereld gezien, vooral met de rugzak. Sinds de geboorte van onze eerste meid houden we het eerder bij dichtbijvakanties. Een speeltuin en zandbank maken haar voorlopig het meeste blij. Zodra de kinderen iets ouder zijn, wil ik zeker weer gaan reizen.” n

Check hier of je loon in lijn ligt met collega’s in een vergelijkbare job.


CV-CHECK TEKST REDACTEUR REDACTEUR FOTOGRAFIE FOTOGRAAF FOTOGRAAF

3

De cv-check: "Bescheidenheid kan leiden tot onzichtbaarheid" Elke week kijkt een expert het cv na van een Vacature-surfer. Deze week neemt Barbara De Jonghe van loopbaanadviseur.be het cv van ChloĂŠ onder de loep. Wil jij jouw cv ook eens laten nakijken door Barbara? Stuur het dan naar cvcheck@vacature.com en misschien komt het jouwe een van de volgende weken wel aan bod.


CV-CHECK TEKST REDACTEUR REDACTEUR FOTOGRAFIE FOTOGRAAF FOTOGRAAF

Elke kwaliteit heeft een valkuil Bescheidenheid is een mooie kwaliteit dat wij hoog in het vaandel dragen. Maar het zorgt ervoor dat we onze talenten durven minimaliseren. Voor wie bekend is met het kernkwadrant van Ofman weet dat elke kwaliteit een valkuil heeft. Voor de kwaliteit 'bescheidenheid' is de valkuil 'onzichtbaarheid'. En dat willen we juist niet als het over onze cv gaat wanneer we solliciteren voor onze droomjob! Op eerste zicht is het cv van Chloé, een jong potentieel in business management, een overzichtelijke en professionele cv. Ze weet wat er op een cv moet staan en welke competenties relevant zijn voor een toekomstige job in haar sector. Zo vermeldt ze de website van de bedrijven waarvoor ze gewerkt heeft, en beschrijft ze kort in welke sector het bedrijf werkzaam is. Qua lay-out maakt ze gebruik van lijsten waardoor haar cv goed scanbaar is voor een rekruteerder. En haar cv beperkt zich tot een goed gevulde twee bladzijden. Maar, haar cv geeft te weinig weer hoe zij de oplossing is voor het probleem van haar toekomstige werkgever! Waarin onderscheidt zij zich van andere sollicitanten? Wat wil zij realiseren als nieuwe aanwinst van het bedrijf?

Te bescheiden Door haar 'bescheiden' cv is de kans reëel dat Chloé zich onvoldoende profileert en dat ze wellicht moet wijken voor sollicitanten die dat wel doen in hun cv. Haar profiel is een goede aanzet: ze zegt over welke capaciteiten ze beschikt en waar haar interesses liggen. Maar tracht kort en krachtig in een zin te zeggen wat jij kan betekenen als toekomstig werknemer voor het bedrijf. Zo kan Chloé haar profiel inkorten en zichzelf onderscheiden van de andere sollicitanten. Er is niets mis met je kwaliteiten, competenties en talenten in de verf te zetten. Als jij gaat voor je droomjob, profileer je dan ook als de gedroomde kandidaat voor je toekomstige werkgever. Durf je talenten te profileren!


CV-CHECK TEKST REDACTEUR REDACTEUR FOTOGRAFIE FOTOGRAAF FOTOGRAAF

Een blik op het cv van ChloĂŠ

1 2

LAY-OUT 1. Verzorgde lay-out. Zorg er wel voor dat je interlinie klopt bij de opsommingen. Een hulpmiddel hiervoor is het maken van tabellen. 2. Qua bladspiegel zou ik de nadruk leggen op je diploma, door deze op de eerste bladzijde onder je profiel te plaatsen.

3 4 5

PERSONALIA 3. Je hebt je naam goed zichtbaar gemaakt door deze bovenaan de bladzijde te zetten, ter vervanging van de titel 'curriculum vitae'. 4. Vergeet niet je geboortedatum te vermelden. 5. De vermelding van je LinkedIn-profiel kan je beter als volgt doen: je gaat naar je profiel en klikt vervolgens links onder je foto op "http://www.linkedin.com/in/voornaamnaam". 6. Je kan eventueel de profielfoto van je LinkedIn-profiel toevoegen aan je cv. OPLEIDING 7. Ik zou je opleiding Master in Commercial Engineering meer benadrukken door deze onder je profiel te plaatsen op de eerste bladzijde van je cv. 8. Je middelbare studies hoef je niet te vermelden.


CV-CHECK TEKST REDACTEUR REDACTEUR FOTOGRAFIE FOTOGRAAF FOTOGRAAF

WERKERVARING 9. Het is goed dat je antichronologisch de oplijsting maakt.

6

10. Duidelijke vermelding van data en werkgever (inclusief website).

7 8 9

10

11

11. Probeer je realisaties en meerwaarde bij je taken en verantwoordelijkheden weer te geven. Bijvoorbeeld: 'positieve tevredenheidmeting bij onze klanten dankzij mijn interventies'. 12. Door eenduidig gebruik van bulletpointslijsten is je cv snel scanbaar.

12 13

Over de auteur Barbara De Jonghe is loonbaanadviseur. Ze voorziet loopbaanbegeleiding, outplacementbegeleiding en sollicitatietraining. Wil jij jouw cv ook eens laten nakijken door Barbara? Stuur het dan naar cvcheck@vacature.com en misschien komt het jouwe een van de volgende weken wel aan bod.

VARIA 13. Je werk bij JCI is zeker relevant, maar niet iedereen weet wat JCI is en wat ze doen. Schrijf JCI voluit en tracht bondig uit te leggen wat zij doen. 14. Zorg ervoor dat je niet te veel nadruk legt op nevenactiviteiten die niet relevant zijn voor een nieuwe job. Bijvoorbeeld het renoveren van een oud huis. 15. Vermelden dat je sport is altijd een plus.

HOE SCOORT JOUW CV? Check hier of je loon in lijn ligt met collega’s in een vergelijkbare job.


VRAAG VAN DE WEEK TEKST PIETER HAECK

Horen hobby’s thuis op je cv?

Paul Gobin, HR-manager Touring

OPROEP Heb jij een vraag voor onze HR-specialisten over je job, of over je carrière? Laat het ons weten

“Hobby’s en vrijetijdsactiviteiten vermelden op je cv is zeker mogelijk, maar het is niet het meest essentiële onderdeel van je cv. Je mag ze vermelden, maar maak er geen te lange of uitvoerige lijst van. Dat maakt geen goede indruk.” “Een korte opsomming van je hobby’s geeft voor een HRverantwoordelijke een vollediger beeld van jou als kandidaat. Wat je doet in je vrije tijd, doe je immers graag en gepassioneerd. Als je je in je vrije tijd sociaal engageert, dan weet een HR-verantwoordelijke dat dat voor jou geen opdracht is, maar iets wat je graag doet. Je komt over als iemand die zich makkelijk en graag sociaal inzet, wat zeker het verschil kan maken. Organiseer je allerlei evenementen in je vrije tijd? Dat geeft aan een rekruteerder het beeld dat je graag praktisch bezig bent, al moet de functie daar wel om vragen natuurlijk.” “Je mag op je cv zelfs een sport zoals triatlon vermelden. Dat wijst erop dat je een groot doorzettingsvermogen hebt. Wel ga je altijd best na of hetgene wat je vermeldt relevant is. Je mag bijvoorbeeld zeggen dat je graag leest, maar daarbij hoort echt geen lange lijst van boeken die je ooit al gelezen hebt. Dat heb ik toch al eens zien passeren, en dat maakt geen goede indruk.” Elke week geeft een rekruteringsspecialist of een HR-autoriteit hier een antwoord op een lezersvraag over jobs en carrière.


LECTRR


Volledig overzicht van de online jobs. In dit uitneembare dossier vindt u een volledig overzicht van de openstaande jobadvertenties op vacature.com. Bent u ge誰nteresseerd in een specifieke functie? Surf naar www.vacature.com/onlinejobs en geef de JobID in die in het magazine naast de functie staat. Zo krijgt u snel en eenvoudig de volledige jobomschrijving op uw scherm.

SALES MARKETING ICT ENGINEERING FINANCE EXECUTIVE HR MEDICAL ADMINISTRATION TECHNICAL


Bedrijf

Selectiekantoor

JobID

Administratie Account Executive Online - De Persgroep Digital De Persgroep Publishing

12431279

Administratief Bediende (M/V) Unique Office

12430629

Administratief Bediende Boekhouding (M/V) Select Human Resources

12430326

Administratief bediende met boekhoudkundige skills regio Sint-Martens-Latem! De Persgroep Publishing

Notariat - Notariaat

12431279

Account Executive Online - De Persgroep Digital De Persgroep Publishing

Notariat - Notariaat

12431279

Assistent(e) groene elektriciteit (m/v) Select Human Resources

12431279

Administratief Bediende Boekhouding (M/V) Unique Office

Notariat

12431279

Notariat - Notariaat

12431279

Administratief Bediende (M/V) Select Human Resources

Administratief Bediende Boekhouding (M/V) De Persgroep Publishing

12431279

Account Executive Online - De Persgroep Digital Unique Office

Notariat - Notariaat

12431279

Commercieel bediende voor internationale leverancierscontacten te Sint-Truiden Unique Office

12431279

Administratief Bediende (M/V) De Persgroep Publishing

12431279

Commercieel administratief bediende (m/v) regio Harelbeke De Persgroep Publishing

12431279

Administratief Bediende Boekhouding (M/V) Select Human Resources

Notariat - Notariaat

12431279

Account Executive Online - De Persgroep Digital Select Human Resources

Notariat - Notariaat

12431279

Vacature | 31.08.2013 | test  

Hier komt een baseline tekst. Lorem ipsum.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you