Mykola Matsenko (2009)

Page 12009микола маценко mykola matsenkoПензлем та полотном Миколи Маценка упродовж його творчого шляху є культура, а саме культурно-історичні нашарування у національному свідомому. Вільно комбінуючи знаки та символи державності, національних свят, понять-кліше, Маценко постає художникомкультурологом, який досліджує цікаві йому теми за допомогою живопису, об’єктів, інсталяцій та перформансів. З 1992 року працює в тандемі з Олегом Тістолом над спільно розробленою програмою дослідження та консервації національних стереотипів «Нацпром». Ними було реалізовано проекти «Музей Архітектури», «Музей Ататюрка», «Мать городов». Одночасно працює над індивідуальною програмою, починаючи з поліетиленових інсталяцій, дерев’яних ритуальних об’єктів, а також не забуваючи про живопис. Випускник Республіканської художньої школи, і Львівської Академії мистецтв, розповідає, що, створюючи в середині 90-их серію «По Дніпру», соромився показати, що вміє малювати, використовував базові кольори, доводив малювання до межі із агітпропом. Згодом розробляв проект зброї під гаслом «Купуй українське», вивчав орнаментальну невичерпну енергію народних мас у циклі робіт «НеоФольк». Втілив кілька перформансів «В кожну хату – по квадрату!», присвячених роз’ясненню значення картини К. Малевича «Чорний квадрат» широким верствам населення: на фестивалі «Арт-Шаргород» у Вінницькій області, на «Арт-Москві» (Центральний будинок художника, 2007), у Києві (Я Галерея) та на Андріївському узвозі. Останні два роки художник працює над геральдичною серією, яка через графіку засобами живопису всебічно розкриває тему культури, включно з культурою стосунків, харчування, спортивною, музичною та сільськогосподарською культурою (символом якої постає кукурудза – цариця полів). У цій серії Микола Маценко вільно черпає із різних джерел, як-то традиції авангардної абстракції, модерної українсько графіки (Г. Нарбут), радянських абревіатур, пишноти бароко та вуличної естетики графіті. Втім, цитатність для Маценка ніколи не була самоціллю, на відміну від «постмодерного канону» художник не грається у випадковість поєднання непоєднуваного. Він радше створює органічне своєму баченню поле української сучасної культури, прослідковуючи ґенезу багатьох явищ від їх витоків до сучасних маніфестацій.

5


Throughout his artistic career, Mykola Matsenko has been using culture, or rather cultural and historical strata in the national consciousness, as his brush and canvass. Freely combining the signs and symbols of statehood, national holidays, and cliché-like ideas, Matsenko has emerged as an artist-culturologist who studies the subjects of his interest with the help of painting, objects, installations, and performances. From 1992, he has been working with his fellow artist Oleg Tistol on their joint artistic program “Natsprom” designed as an exploration and preservation of the national stereotypes. Within this program, they have carried out the following projects: “The Museum of Architecture”, “The Museum of Ataturk”, and “The Mother of Cities”. Along with this, Matsenko simultaneously worked on his individual program which ranged from polyethylene installations to wooden ritual objects and which also included painting. A graduate of the Republican Art School and the Lviv Academy of Arts, Matsenko says that, while working in the 1990s on the series “Down the Dnieper River”, he was ashamed to show that he could paint, and that he used the basic colors pushing his painting toward the realm of agitprop. Later, he developed designs of weaponry under the motto “Buy Ukrainian!” and studied the inexhaustible energy of the masses in his cycle “NeoFolk”. Matsenko also staged several performances called “A Black Square for Each Hut!” dedicated to elucidating the meaning of Malevich’s “Black Square” to the broad sections of population. The performance took place at the festival “Art-Shargorod” in the Vinnitsa region, Ukraine, at “ArtMoskva” in Central House of Artists in Moscow, Russia, and in Ya Gallery in Kyiv, Ukraine. For the last two years, the artist has been working on a heraldic series which, through drawing with painterly methods, comprehensively explores the topic of national culture including its ways of maintaining interpersonal relations, food consumption, sports, music, and farming (whose local symbol is corn, “the princess of fields”). In this series, Mykola Matsenko borrows freely from different sources, such as the tradition of avant-garde abstraction, the modern Ukrainian drawing (G. Narbut), Soviet abbreviations, the sumptuousness of baroque, and the street aesthetics of graffiti. However, quotemanship has never been the end in itself for Matsenko who, unlike the followers of the “postmodernist canon”, does not play the game of randomly combining the un-combinable. Instead, he creates an organically envisioned field of contemporary Ukrainian culture tracing the genesis of its multiple phenomena from their beginnings to their today’s manifestations.


7

Од можа – до можа! 2007 Полотно, акрил, олія, 80 х 160 см

Polish Dream! 2007 Acryl & oil on canvas, 80 х 160 cm


8

Дари ланів, 2007 Полотно, акрил, олія, 150 х 225 см

Gifts of Fields, 2007 Acryl & oil on canvas, 150 х 225 cm


9

Буде хліб – буде пісня! 2007 Полотно, акрил, олія, 165 х 200 см

Bread and Song, 2007 Acryl & oil on canvas, 165 х 200 cm


10

День Перемоги, 2007 Полотно, акрил, олія, 120 х 160 см

The Victory Day, 2007 Acryl & oil on canvas, 120 х 160 cm


11

Молот, 2007 Полотно, акрил, олія, 50 х 80 см

Hammer, 2007 Oil & acryl on canvas, 50 х 80 cm


12

Мистецтво належить народові, 2007 Полотно, акрил, олія, 200 х 160 см

Art Belongs to People, 2007 Acryl & oil on canvas, 200 х 160 cm


13


14

Троянда, 2003 Полотно, олія, 100 х 100 см

Rose, 2003 Oil on canvas, 100 х 100 cm


15

Купуй українське. Автомат. 2005 Полотно, олія, 80 х 200 см

Buy “Made in Ukraine”. Machine gun. 2005 Oil on canvas, 80 х 200 cm


16

Купуй українське. Вертоліт. 1998 Камуфляжна тканина, олія, 75 х 177 см Купуй українське. Літак. 1998 Брезент, олія, 80 х 200 см Купуй українське. БМП. 2004 Оргаліт, олія, маркер, 180 х 360 см

Buy “Made in Ukraine”. Helicopter. 1998 Oil on camouflage material, 75 х 177 cm Buy “Made in Ukraine”. Aircraft. 1998 Oil on tarpaulin, 80 х 200 cm Buy “Made in Ukraine”. Armoured Car. 2004 Oil & marker on plywood, 180 х 360 cm


17


18

Книга – джерело знань! 2007 Полотно, акрил, олія, 165 х 200 см

The Book is the Source of Knowledge! 2007 Oil & acryl on canvas, 165 x 200 cm


19

Схід і Захід – разом! 2007 Полотно, акрил, олія, 165 х 200 см

East and West – Together! 2007 Oil & acryl on canvas, 165 х 200 cm


20

Культура, 2008 Полотно, акрил, олія, 200 х 160 см

Culture, 2008 Acryl & oil on canvas, 200 х 160 cm


21

Культура праці, 2008 Полотно, акрил, олія, 200 х 160 см

Culture of Labour, 2008 Oil & acryl on canvas, 200 x 160 cm


22

Інжир, 2007 Полотно, олія, 145 х 203 см

Fig, 2007 Oil on canvas, 145 х 203 cm


23

Виноград, 2007 Полотно, олія, 145 х 203 см

Grapes, 2007 Oil on canvas, 145 х 203 cm


24

Обрядовий предмет, 2002 Дерево, біжутерія, меблева фурнітура, вис. 62 см

Ritual Object, 2002 Wood, bijouterie, furniture accessories, 62 cm high


25

Гєрой труда 3-єй стєпені, 2009 Полотно, акрил, олія, 60 х 80 см

Hero of Labor, 3rd Degree, 2009 Acryl & oil on canvas, 60 х 80 cm


26


27

Н2О, 2009 Полотно, акрил, олія, 200 х 320 см

Н2О, 2009 Oil & acryl on canvas, 200 х 320 cm


28

Виставка у Я Галерея, Київ, 2008 (Фрагмент експозиції)

Exhibition in Ya Gallery, Kyiv, 2008


29

Енергія культури, 2008 Полотно, акрил, олія, 80 х 140 см

Energy of Culture, 2008 Oil & acryl on canvas, 80 х 140 cm


30

Червона троянда – квітка любові, 2008 Полотно, акрил, олія, 100 х 80 см

Red Rose is the Love Flower, 2008 Acryl & oil on canvas, 100 х 80 cm


31

Виставка у Я Галерея, Київ, 2008 (Фрагмент експозиції)

Exhibition in Ya Gallery, Kyiv, 2008


32

Обрядовий предмет, 2002 Дерево, біжутерія, меблева фурнітура, свиняча щетина, вис. 78 см

Ritual Object, 2002 Wood, bijouterie, furniture accessories, pig bristles, 78 cm high


33

Майдан, 2002–2003 Полотно, олія, 146 х 116 см

Maidan, 2002–2003 Oil on canvas, 146 х 116 cm


34

Неофольк, 2005 Полотно, олія, 32 х 32 см

Neofolk, 2005 Oil on canvas, 32 х 32 cm


35

Неофольк, 2005 Полотно, олія, 100 х 100 см

Neofolk, 2005 Oil on canvas, 100 х 100 cm
38

Карі, 2006 Полотно, олія, 142 х 198 см

Kari, 2006 Oil on canvas, 142 x 198 cm


39


40

Праця створила людину!, 2008 Полотно, акрил, олія, 80 х 140 см Labour Created Man, 2008 Acryl & oil on canvas, 80 х 140 cm

Єврокип’ятильник, 2008 Полотно, акрил, 160 х 100 см Euroboiler, 2008 Acryl on canvas, 160 х 100 cm


41

Любов до гроба! 2007 Полотно, акрил, олія, 100 х 100 см

Eternal Love! 2007 Oil & acryl on canvas, 100 x 100 cm


42

20 : 03, 2003 Полотно, олія, 146 х 116 см

20 : 03, 2003 Oil on canvas, 146 х 116 cm


43

Цариця полів, 2007 Полотно, акрил, олія, 100 х 80 см

Queen of Fields, 2007 Oil & acryl on canvas, 100 х 80 cm


44


45

Хохломасонство, 2007 Папір, кулькова ручка, 16 х 20 см (кожна)

Khokhlo-Free Masonary, 2007 Pencil on paper, 16 х 20 cm (each piece)


46

Щастя – в праці! 2007 Полоно, акрил, олія, 100 х 95 см

Happiness is in Labour! 2007 Acryl & oil on canvas, 100 х 95 cm


47

Гранат, 2007 Полотно, акрил, 145 х 203 см

Pomegranate, 2007 Acryl on canvas, 145 х 203 cm


48

В. Кличко, 2006 Полотно, олія, 70 х 60 см

V. Klychko, 2006 Oil on canvas, 70 x 60 cm


49

А. Шевченко, 2006 Полотно, олія, 70 х 60 см

A. Shevchenko, 2006 Oil on canvas, 70 x 60 cm


50


51

В кожну хату – по квадрату! (Комерційно – просвітницька акція), 2005–2006

Black Square for Everyone! (Commercial and Educational Action), 2005–2006


52


53

90 х 63 х 100, 2006 Полотно, олія, 100 х 80 см

90 х 63 х 100, 2006 Oil on canvas, 100 х 80 cm


54

УТМР, 2008 Полотно, акрил, олія, 53 х 53 см

UHFA, 2008 Oil & acryl on canvas, 53 х 53 cm


55

Київнацбуд, 2008 Полотно, акрил, олія, 180 х 60 см

Музична культура, 2008 Полотно, акрил, олія, 180 х 60 см

KyivNatBuild, 2008 Oil & acryl on canvas, 180 х 60 cm

Musical Culture, 2008 Acryl & oil on canvas, 180 х 60 cm


56

ВМФ, 2007 Полотно, акрил, 100 х 160 см Navy, 2007 Acryl on canvas, 100 х 160 cm

Морфлот, 2007 Полотно, акрил, 100 х 160 см Sea Fleet, 2007 Acryl on canvas, 100 х 160 cm


57

7 футів, 2007 Полотно, акрил, олія, 50 х 80 см 7 ft, 2007 Oil & acryl on canvas, 50 х 80 cm

Красиве і корисне, 2007 Полотно, акрил, олія, 50 х 80 см Ukrainian Poetry, 2007 Oil & acryl on canvas, 50 х 80 cm


58

Укрякірланцканатпром (варіанти логотипа), 2007. Полотно, акрил, 50 х 80 см

UkrAnchorChainRopeIndustry (Versions on the Logo), 2007. Acryl on canvas, 50 х 80 cm


59

Не любітє трактарістав…, 2007 Полотно, акрил, 60 х 50 см

Don’t You Love Tractor Drivers…, 2007 Acryl on canvas, 60 х 50 cm


60

Коврик прикроватний, 1994–1995 Полотно, акрил, 100 x 170 cм

Wall Carpet, 1994–1995 Acryl on canvas, 100 x 170 cm


61

Чорнобиль, 2006 Полотно, акрил, 53 х 53 см

Chornobyl, 2006 Acryl on canvas, 53 х 53 cm


62

Мальовнича Батьківщина. Село. 1997 Полотно, олія, 60 х 85 см Wounderful Motherland. Village. 1997 Oil on canvas, 60 х 85 cm

Троянди, 1997 Полотно, олія, 60 х 85 см Roses, 1997 Oil on canvas, 60 х 85 cm


63

Мальовнича Батьківщина. Місто. 1997 Полотно, олія, 60 х 85 см Wounderful Motherland. City. 1997 Oil on canvas, 60 х 85 cm

Виноград, 1997 Полотно, олія, 60 х 85 см Grapes, 1997 Oil on canvas, 60 х 85 cm


64

Червоний мак, 2003 Полотно, олія, 140 х 150 см

Red Poppy, 2003 Oil on canvas, 140 х 150 cm


65

Виставка у Я Галерея, Київ, 2008 (Фрагмент експозиції)

Exhibition in Ya Gallery, Kyiv, 2008


66

Смачного! 2008 Полотно, акрил, олія, 100 х 250 см

Bon Appetite! 2008 Acryl & oil on canvas, 100 x 250 cm


67

Мазерє вєрдє, 2009 Полотно, акрил, олія, 100 х 70 см Green Peas, 2009 Acryl & oil on canvas, 100 х 70 cm


68

Президент України, 2006 Полотно, олівець, 85 х 60 см

President of Ukraine, 2006 Pencil on canvas, 85 х 60 cm


69

Музей України Херсон, 2006

Museum of Ukraine Kherson, 2006


Микола Маценко Народився 1960 р., с. Прутівка на ІваноФранківщині 1972–1979 рр. – Республіканська художня середня школа 1979–1984 рр. –Львівська Державна Академія мистецтв, Львів Вибрані виставки 1992 – «Косий капонір», Музей-фортеця«Косий капонір», Київ. 1993 – «Києво-Могилянська академія. Дослідження простору», Київ. 1993 –«Степи Європи», Центр сучасного мистецтва«Zamek ujazdowski», Варшава. 1994 – «17 вересня», Центр сучасного мистецтва «Брама», Київ. 1994 – «Вільна зона», Художній музей, Одеса. 1994 – «Алхімічна капітуляція», Військовий корабель«Славутич», Севастополь. 1994 – «Художні імпресії», Український Дім, Київ. 1995 – «Київські художні зустрічі», Український Дім, Київ. 1995– «Lebensmitte», Christoph Merian Stiftung, Базель. 1995 – «Sud-Ost», Галерея«+/-», Базель. 1995 – «Вирощене у кістці», Центр сучасного мистецтва при НaУКМА, Київ. 1996 – «Schweizergeld», Галерея Шупера, Мюнхен. 1996 – «Сімейний альбом», Галерея при НaУКМА, Київ. 1996 – «Музей архітектури», Центр сучасного мистецтва при НaУКМА, Київ. 1996 – «On The Margin», Mandel Gallery, Саскатун. 1997 – «Фото...синтез», Будинок художника, Київ. 1997 – «Ostry nawrot dekadencji», Галерея«U jezuitow», Познань. 1997 – «Троянди й виноград», Галерея«Ательє Карась», Київ. 1998 – «Акомодація», Галерея«U jezuitow», Познань. 2000 – «1+1», Галерея«Лавра», Київ. 2002 – «За порогом», Центральний будинок художника, Москва.

70

2002 – «Нацпром», Галерея М. Гельмана, Москва. 2003 – «Перша колекція», Будинок художника, Київ. 2004 – «Прощавай, зброє!», Арсенал, Київ. 2005 – «Перевірка реальності», Український Дім, Київ. 2006 – «Неофольк»,«Я Галерея», Київ. 2006 – «Музей України - 3», Виставковий зал НСХУ, Херсон. 2006 – «Made in Ukr», Галерея«Цех», Київ. 2007 – Акція«В кожну хату – по квадрату!» в рамках ярмарку«Арт Москва», Центральний будинок художника, Москва. 2007 – «Хвиля», Гірське озеро у Краснокам’янці над Гурзуфом. 2007 – «Дари ланів»,«Я Галерея», Київ. 2008 – «Гоголь-фест», Мистецький арсенал, Київ. 2008 – «Трансформація часу», Гурзуф.


Mykola Matsenko Born in the village of Prutivka, Ivano-Frankovsk region, Ukraine, in 1960 Education: The Kiev Republican Art School, Kyiv, Ukraine (1972–1979) The Lviv National Academy of Arts, Lviv, Ukraine (1979–1984) Selected Exhibitions: 2008 – «Art-Kyiv», The Ukrainian House, Kyiv, Ukraine. 2008 – «Gogol-fest», Arsenal, Kyiv, Ukraine. 2008 – «The Ideal Age», Collection Gallery, Kyiv, Ukraine. 2008 – «Culture», Ya Gallery, Kyiv, Ukraine. 2008 – «Transformation of Time», Gurzuf, Ukraine. 2007 – The action «A Black Square for Every Home!» under the auspices of ArtMoskva, Central House of artists, Moscow, Russia. 2007 – «A Wave», the Krasnokamenka mountain lake near Gursuf, Ukraine. 2007 – «The Crops», Ya Gallery, Kyiv, Ukraine. 2006 – «Neo-Folk», Ya Design gallery, Kyiv, Ukraine. 2006 – «The Museum of Ukraine – 3», The Exhibition Hall of Ukrainian Artists’ Union, Kherson, Ukraine. 2007 – «Made in UKR», Tsekh Gallery, Kyiv, Ukraine. 2005 – «Reality Check», The Ukrainian House, Kyiv, Ukraine. 2004 – «A Farewell to Arms», Arsenal, Kyiv, Ukraine. 2003 – «The First Collection», Central House of Artists, Kyiv, Ukraine. 2003 – «Natsprom», The Marat Guelman Gallery, Moscow, Russia. 2002 – «Behind the Threshold», ArtMoskva, Moscow, Russia. 2000 – «1+1», Lavra Gallery, Kyiv, Ukraine. 1998 – «Accommodation», The Jesuit Gallery, Poznan, Poland. 1997 – «Photosynthesis», The Artists’ Union Gallery, Kyiv, Ukraine. 1997 – «Ostry nawrot dekadencji», The Jesuit Gallery, Poznan, Poland.

71

1997 – «Roses and Grapes», Karas Gallery, Kyiv, Ukraine. 1996 – «Schweizergeld», Schuper Gallery,Munich, Germany. 1996 – «Family Album», CCA at NaUKMA, Kyiv, Uktaine. 1996 – «The Museum of Architecture», CCA at NaUKMA, Kyiv, Ukraine. 1996 – «On The Margin», Mandel Gallery, Saskatoon, Canada. 1995 – «Artists’ Encounters», The Ukrainian House, Kyiv, Ukraine. 1995 – «Lebensmitte», Christoph Merian Stiftung, Basel, Switzerland. 1995 – «Sud-Ost», +/- Gallery, Basel, Switzerland. 1995 – «The Bone-Grown», CCA at NaUKMA, Kyiv, Ukraine. 1994 – «September, 17», Brama Gallery, Kyiv, Ukraine. 1994 – «Free Zone», The Odessa Art Museum, Odessa, Ukraine. 1994 – «Alchemical Capitulation», flagship «Slavutich», Sebastopol, Ukraine. 1994 – «Artistic Impressions», The Ukrainian House, Kyiv, Ukraine. 1993 – «The Kyiv Mohyla Academy: A Study of Space», Kyiv, Ukraine. 1993 – «Europe’s Steppe», CCA «Uyazdovsky Castle», Warsaw, Poland. 1992 – «Slanting Caponier», The «Kyiv Fortress» Museum, Kyiv, Ukraine.


www.art-agent.com.ua info@art-agent.com.ua +38 097 525 93 61


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.