Page 1

POVRŠINA I ZAPREMINA PIRAMIDE (OPŠTA FORMULA)

PRAVILNA ČETVOROSTRANA PIRAMIDA, BAZA I MREŽA PRAVILNA ČETVOROSTRANA PIRAMIDA, BOČNA STRANA, PITAGORINA TEOREMA (CRTEŽ) PRAVILNA ČETVOROSTRANA PIRAMIDA, POVRŠINA RAVNOG PRESEKA (CRTEŽ) PRAVILNA ČETVOROSTRANA PIRAMIDA, POVRŠINA DIJAGONALNOG PRESEKA (CRTEŽ) PRAVILNA ČETVOROSTRANA PIRAMIDA, RAVNI PRESEK PIT. TEOREMA (CRTEŽ) PRAVILNA ČETVOROSTRANA PIRAMIDA, DIJAGONALNI PRESEK PITAGORINA TEOREMA (CRTEŽ) PRAVILNA TROSTRANA PIRAMIDA, BAZA I MREŽA PRAVILNA TROSTRANA PIRAMIDA, BOČNA STRANA, PITAGORINA TEOREMA (CRTEŽ) PRAVILNA TROSTRANA PIRAMIDA, POVRŠINA RAVNOG PRESEKA (CRTEŽ) PRAVILNA TROSTRANA PIRAMIDA, RAVNI PRESEK PIT. TEOREMA (2) (CRTEŽ) PRAVILNA ŠESTOSTRANA PIRAMIDA, BAZA I MREŽA PRAVILNA ŠESTOSTRANA PIRAMIDA, BOČNA STRANA, PITAGORINA TEOREMA (CRTEŽ) PRAVILNA ŠESTOSTRANA PIRAMIDA, POVRŠINA RAVNOG PRESEKA (CRTEŽ) PRAVILNA ŠESTOSTRANA PIRAMIDA, RAVNI PRESEK PIT. TEOREMA (CRTEŽ) PRAVILNA ŠESTOSTRANA PIRAMIDA, BOČNA STRANA, PITAGORINA TEOREMA (CRTEŽ) PRAVILNA ŠESTOSTRANA PIRAMIDA, POVRŠINA RAVNOG PRESEKA (KOJA PRELAZI KROZ VISINE OSN.) (CRTEŽ) PRAVILNA ŠESTOSTRANA PIRAMIDA, RAVNI PRESEK (KOJA PRELAZI KROZ VISINE OSN.) PIT. TEOREMA (CRTEŽ) ČETVOROSTRANA PIRAMIDA (ČIJA OSNOVA PRAVOUGAONIK), BAZA I MREŽA ČETVOROSTRANA PIRAMIDA (ČIJA OSNOVA PRAVOUGAONIK), BOČNA STRANA, PITAGORINA TEOREMA (CRTEŽ) ČETVOROSTRANA PIRAMIDA (ČIJA OSNOVA PRAVOUGAONIK), POVRŠINA RAVNOG PRESEKA (2)(CRTEŽI) ČETVOROSTRANA PIRAMIDA (ČIJA OSNOVA PRAVOUGAONIK), POVRŠINA DIJAGONALNOG PRESEKA (CRTEŽ) ČETVOROSTRANA PIRAMIDA (ČIJA OSNOVA PRAVOUGAONIK), RAVNI PRESEK (2), PIT. TEOREMA (CRTEŽI) ČETVOROSTRANA PIRAMIDA (ČIJA OSNOVA PRAVOUGAONIK), DIJAGONALNI PRESEK PITAGORINA TEOREMA (CRTEŽ)

piramida, formule, za kontrolni  

piramida, formule, za kontrolni

piramida, formule, za kontrolni  

piramida, formule, za kontrolni

Advertisement