Page 1

TABELARNI PREGLED ŠKOLSKOG KALENDARA za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2010/2011. godinu I POLUGODIŠTE (80 nastavnih dana) nastavni dani od 1. septembra do 23. decembra 2010. godine

SEPTEMBAR I kvartal (od I do IX nastavne nedelje, odnosno 40 nastavnih dana) nastavna nedelja

ponedeljak

utorak

I

sreda

četvrtak

petak

1.

2.

3.

subota

nedelja

4.

5.

PONEDELJAK

6. II

7.

8.

9.

10.

11.

12.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

28.

29.

30.

13. III 20. IV 27.

V

OKTOBAR nastavna nedelja

ponedeljak

utorak

sreda

četvrtak

V

petak

subota

nedelja

1.

2.

3.

4. VI

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

11. VII 18. VIII 25.

II kvartal (od IX do XVII nastavne nedelje, odnosno 40 nastavnih dana) IX JESENJI RASPUST:

26.

27.

28.

29.

30.

31.

od 29. oktobra do 2. novembra

1


NOVEMBAR nastavna nedelja

ponedeljak

utorak

sreda

IX

1.

2.

3.

X

8.

9.

10.

15.

16.

17.

22.

23.

24.

29.

30.

XI XII XIII

četvrtak

petak

subota

nedelja

4.

5.

6.

7.

11.

12.

13.

14.

18.

19.

20.

21.

25.

26.

27.

28.

četvrtak

petak

subota

nedelja

2.

3.

4.

5.

9.

10.

11.

12.

16.

17.

18.

19.

DECEMBAR nastavna nedelja

ponedeljak

utorak

XIII XIV

sreda

1. 6.

7.

8.

XV

13.

14.

15.

XVI XVII

20.

21.

22. 23.

ZIMSKI RASPUST 24. decembar 2010. do 14. januara 2011. godine nedelja

ponedeljak

utorak

sreda

četvrtak

petak

subota

nedelja

1. 2. 3.

27. 3. 10.

28. 4. 11.

29. 5. 12.

30. 6. 13.

24. 31. 7. 14.

25. 1.* 8. 15.

26. 2.* 9. 16.

2


II POLUGODIŠTE (100 nastavnih dana) od 17. januara do 11. juna 2011. godine

JANUAR III kvartal (od XVII do XXVII nastavne nedelje, odnosno 50 nastavnih dana) nastavna nedelja

ponedeljak

utorak

sreda

četvrtak

XVII

17.

18.

19.

20.

XVIII

24.

25.

26.

27.***

petak

subota

nedelja

21. 28.

22.

23.

29.

30.

XIX

PONEDELJAK

31. FEBRUAR nastavna nedelja

ponedeljak

utorak

sreda

četvrtak

1.

2.

3.

7.

8.

9.

10.

14.

15.*

16.

17.

XIX XX XXI

petak

subota

nedelja

4.

5

.6.

12.

13.

19.

20.

11. 18.

XXII

. UTORAK

21.

22.

23.

24.

XXIII

25.

26.

27.

petak

subota

nedelja

4.

5.

6.

11.

12.

13.

18.

19.

20.

28.

MART nastavna nedelja

ponedeljak

XXIII XXIV

7.

utorak

sreda

četvrtak

1.

2.

3.

8.

9.

10.

XXV

14.

15.

16.

17.

XXVI

21.

22.

23.

24.

IV kvartal (od XXVII do XXXVI nastavne nedelje, odnosno 50 nastavnih dana) XXVII

25. 28.

29.

30.

26.

27.

31.

3


APRIL nastavna nedelja

ponedeljak

utorak

sreda

četvrtak

XXVIII 4.

5.

6.

12.

13.

nedelja

1.

2.

3.

8.

9.

10.

15.

16.

17.

22.** 29.

23. 30.

24

14.

XXX 18.

19.

20.

21.

25.**

26.

27.

28.

XXXI

PROLEĆNI RASPUST:

subota

7.

XXIX 11.

petak

od 22. aprila do 4. maja

MAJ nastavna nedelja

ponedeljak

utorak

sreda

četvrtak

petak

subota

nedelja

XXXI

2.*

3.*

4.

5

6.

7.

1.* 8.

UTORAK

9.* XXXII

10.

11.

12.

13.

14.

15.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

25.

26.

27.

28.

29.

Sreda

četvrtak

petak

subota

nedelja

1.

2.

3.

4.

5.

8.

9.

10.

11.

12.

16.

XXXIII 23. XXXIV

24.

PETAK

30. XXXV

31.

JUNI nastavna nedelja

ponedeljak

Utorak

XXXV 6. XXXVI

7.

PETAK

4


* Državni praznici: -

Nova godina - 1. i 2. januar – neradni dani Dan državnosti (Sretenje) – 15. februar - neradni dan Praznik rada - neradni dani 1, 2. i 3. maj Dan pobede - 9. maj

** Verski praznici: - Prvi dan Ramazanskog Bajrama – 10. septembar 2010. godine - Prvi dan Jom Kipura – 18. septembar 2010. godine - Prvi dan Kurbanskog Bajrama – 16. novembar 2010. godine - Božić po Gregorijanskom kalendaru - 25. decembar 2009. godine - Božić po Julijanskom kalendaru – 7. januar 2010. godine (neradni dan) - Vaskrs, odnosno Uskrs po Julijanskom i Gregorijanskom i kalendaru – 24. april 2011. godine (22. april, Veliki petak i ponedeljak, 25. april, drugi dan Uskrsa – neradni dani) *** Sveti Sava 30. maj 11. jun

Poslednji nastavni dan u školskoj 2010/2011. godini za učenike VIII razreda

Poslednji nastavni dan u školskoj 2010/2011. godini Nastavni dani Neradni i nenastavni dani: subote, nedelje i neradni državni i verski praznici

5

Kalendar rada, 2010  

Kalendar rada, 2010

Advertisement