Heder blomsterbrosjyre

Page 1

BLOMSTER


En verdig gravferd er både heder og farvel. en hyllest til

– til en du er glad i

BLOMSTER SOM BETYR NOE

HVA SKAL MAN VELGE?

Gjennom tidene har rammene rundt gravferd forandret seg mye. Mange foretrekker de tradisjonelle arrange­ mentene, men vi ser et stadig større ønske om person­ liggjøring av seremoniens innhold og dekorering. Gravferden er på mange måter et siste farvel med avdøde, og blomstene er et sentralt, visuelt innslag ved enhver seremoni.

en kistedekorasjon er hoveddekorasjonen som plasseres på selve kisten. Ofte er denne blomsten fra ektefelle og/eller barn med svigerbarn. Det er ikke noe i veien for at kistedekorasjonen kan være fra flere av de familiære relasjonene. Dette er alltid opp til pårørende selv å bestemme.

Valg av blomster kan fortelle mye om en person, og både farger, komposisjon og form kan være med på å forme inntrykket. Det er mulig å bruke elementer som kan personifisere avdøde og vedkommendes interesser. Maritime detaljer for en "havets mann", lyng og mose dersom avdøde hadde en forkjærlighet for naturen. Hva med en fotball eller langrennski? Mulighetene er mange. fargevalgene Ofte relateres fargevalgene på blomstene til avdøde og hvilke blomster og farger man har erfart at vedkommende har satt pris på og vært glad i gjennom livet. Årstidene er en annen faktor som ofte gjenspeiles i valg av blomster og farger ved en seremoni. Det kan være vanskelig å avgjøre hvilke blomster og farger man ønsker å ta i bruk, derfor kan det ofte være fint å få hjelp til dette av begravelsesbyrået eller noen andre som har god erfaring.

SIDE 2 VALG AV BLOMSTER

en båredekorasjon er etter hvert blitt et av de vanligste blomsterinnslagene i en seremoni. En båredekorasjon gis ofte fra nære pårørende, venner eller kollegaer. Dekorasjonen er gjerne oppsatt på et stativ slik at den er godt synlig i seremonirommet. et hjerte er et sterkt visuelt symbol som ofte symbol­ iserer en siste hilsen fra barnebarn og/eller oldebarn, eller også fra andre som ønsker å uttrykke følelser gjennom symbolikken et hjerte representerer. Hjertet plasseres som oftest foran kisten. en krans symboliserer kretsløpet; ingen begynnelse, ingen ende og er også et vanlig valg for nærmeste pårørende, eller fra arbeidskollega/firma, organisa­ sjoner og forretningsforbindelser. En krans blir ofte pent hengt opp på et stativ, eller den blir dekorativt plassert på gulvet. bårebuketter dekorerer seremonirommet enten liggende på gulv eller plassert i en vase. En bårebukett kan leveres med eller uten sløyfebånd.


KISTEDEKORASJON

BÃ…REDEKORASJON

KRANS

KORS

TETT HJERTE

TEMA HVIT SIDE 3


1

Kistedekorasjon 1

2

Kistedekorasjon 2

3

Kistedekorasjon 3

SIDE 4 TEMA HVIT


hvit BÃ¥redekorasjon

Krans 2

Krans 1 4

Krans 3

5

6

7

8

Krans 4

TEMA HVIT SIDE 5


Kistedekorasjon 4

9

Ã…pent hjerte 1

Tett hjerte 1

SIDE 6 TEMA HVIT

10

11


18

Bukett 1

Pute 12

Stjerne 13

14

Ã…pent hjerte 2 15

Bukett 2

16

Kors 1

17

Tett hjerte 2

19

Tett hjerte 3

20

Due

TEMA HVIT SIDE 7


KISTEDEKORASJON

KRANS

BÅREDEKORASJON

ÅPENT HJERTE

DEKORASJON MED LYS

RUND BUKETT 2

RUND BUKETT 1

TETT HJERTE

SIDE 8 TEMA RØD


21

Kistedekorasjon 1

Kistedekorasjon 2

22

TEMA RĂ˜D SIDE 9


23

Båredekorasjon 1

Båredekorasjon 2

SIDE 10 TEMA RØD

25

Krans

24


rød Kors

Tett hjerte 1 26

Tett hjerte 2 27

28

TEMA RØD SIDE 11


Kistedekorasjon

29

BÃ¥redekorasjon 1

Bukett

SIDE 12 TEMA ROSA

30

31


rosa Tett hjerte 1

Åpent hjerte 2 32

34

33

Tett hjerte 2

Åpent hjerte 1

Åpent hjerte 3

Krans 1 35

37

36

38

Krans 2

TEMA ROSA SIDE 13


KISTEDEKORASJON

KRANS

ÅPENT HJERTE

BUKETT

HØST SIDE 14 TEMA TEMA RØD HVIT


39

40

Kistedekorasjon

41

Kistedekorasjon kors

Bukett 2

høst

42

Båredekorasjon TEMA HØST SIDE 15


45

vår og sommer 43

Kistedekorasjon 1

Krans 1 46

Båredekorasjon 1

44

Krans 2 47

SIDE 16 TEMA VÅR OG SOMMER

Båredekorasjon 2


Tett hjerte 1

Kistedekorasjon 2 48

50

Tett hjerte 2

49

51

Tett hjerte 3

52

Kors

53

Båredekorasjon 3 TEMA VÅR OG SOMMER SIDE 17


KISTEDEKORASJON

BÅREDEKORASJON KRANS

ÅPENT HJERTE

LITEN DEKORASJON MED LYS HJERTE MED BILDE

SIDE 18 TEMA TEMARØD HVIT LILLA


54

Ă…pent hjerte 1

55

Krans 1

56

Krans 2

57

Kistedekorasjon 1

58

lilla

Dekorasjon TEMA LILLA SIDE 19


59

Kistedekorasjon 2

Kors 60

Kistedekorasjon 3

SIDE 20 TEMA LILLA

61


Bukett 1

Båredekorasjon 2

Båredekorasjon 1 62

64

65

63

Bukett 2

TEMA LILLA SIDE 21


personlige elementer Noen ønsker å tilsette elementer for å gjøre blomsterdekorasjonene enda mer personlige. Hadde den avdøde for eksempel et nært forhold til havet, kan man pynte med maritime gjenstander, som et anker eller et garn. Noen andre personlig elementer kan kanksje være en golfball, fiske­ stang, fotballdrakt, strikketøy, ski eller kanskje noe så enkelt som perler? Spør oss om råd for hva som er mulig.

SIDE 22 PERSONLIGE ELEMENTER


sløyfetekster På de ulike blomsterarrangementene har du muligheten til å bruke bånd/sløyfe for å uttrykke en siste hilsen til avdøde. Det venstre båndet bringer din hilsen, mens det høyre båndet forteller hvem som sender den. Under vises noen eksempler på bånd­/sløyfetekst.

Du finnes i mitt/våre hjerte/r

19

Takk for all glede

Du glemmes ei

20

Takk for all kjærlighet og omsorg

Elsket og savnet

21

Takk for alt du har vært for oss

4

En kjærlig hilsen

22

Takk for gode minner kjære…

5

En siste hilsen

23

Takk for gode stunder og lyse minner som vi har

6

For alltid gjemt i våre hjerter

24

Takk for minner, takk for håp

7

Fra ditt liv så lett vi finner, gode rike, vakre minner

25

Takk for smil og varme

8

Fred med ditt minne

26

Takk for varme og smil du gav oss

9

Fred over minnet

27

Takk kjære…….for alt du har vært for oss

10

Guds fred

28

Med kjærlighet

11

Hvil i fred

29

Med kjærlighet og takk

12

Høyt elsket, dypt savnet

30

Med kjærlighet og takk for alt du var for oss

13

I evig takknemlighet

31

Minnes i kjærlighet

14

Kjært er ditt minne

32

Minnene lever

15

Takk

33

Vi møtes igjen

16

Takk for alt

34

Vi var så glad i deg, og savner deg så inderlig

17

Takk for alle livets gleder

35

Vi vil aldri glemme deg

18

Takk for all godhet

36

Velsignet være ditt minne

1 2 3

Fred med ditt

minne

SLØYFETEKSTER SIDE 23


www.heder.no LOS Digital · 425895


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.