Page 1


Velkommen til et Comthesy - et komplett og unikt system der du kan behandle deg selv og din familie. Systemet er bygget på gammel kunnskap, ny vitenskap og eksperimentell forskning . Arne Skjærvik som bor Trondheim med Nidarosdomen som nabo. har gjennom mange år utviklet dette systemet. Både katedralen og byen er ca 1000 år gammel. I løpet av disse årene har han oppdaget at våre omgivelser påvirker oss i langt større grad enn de fleste kjenner til. I vår moderne verden omgir vi oss med en rekke energier og stråling som påvirker oss døgnet rundt, og forstyrrer vår kropp - spesielt våre meridianer, chakraene og energilegemer - det vil si kroppens elektriske system. Det kan føre til et svekket immunforsvar, noe som resulterer i redusert energi for våre daglige gjøremål. I fremtiden vil det være diagnostiske rom hvor man kan kartlegge kroppens elektriske system for å forutsi helseproblemer før de oppstår. Flere av COMTHESY terapikort balanserer meridianer, chakraene og våre energilegemer. Arne har utviklet 76 unike terapikort med en bønn for hvert terapikort. Viktigst er House Treatment som renser boliger for de skadelige energier / frekvenser. Før du starter enhver form for behandling, bør du rense boligen sier bl.a den russiske healeren Alla Svirinskaya. Behandlingstiden for rensing av boliger tar vanligvis 2-4 uker. Systemet COMTHESY består av programmerte terapikort og englekort av de 12 mest kjente erkeenglene malt av kunstneren Kenneth Laugen, som også har bakgrunn i fargeterapi som gjenspeiles i hans malerier som du kan se på de følgende sidene. Erkeengler har eksistert siden 3500 år f. Kr. De elsker å hjelpe menneskeheten, og de liker ikke å bli arbeidsledige. Hjelpen fra englene er en viktig del av vårt unike system COMTHESY. Englene er bindeleddet mellom oss mennesker og Skaperen. COMTHESY er effektivt på grunn av kombinasjonen av bønn plassert i hvert terapikort, og hver erkeengel som har sine spesifikke oppgaver for oss, akkompagnert av nydelig englemusikk av Christina Undhjem.


Dette er en bok for de som har interesse for det åndelige og som ønsker å være med på vår bølge av oppvåkning som skjer rundt oss med tydelige tegn. Boken er et resultat av et samarbeid mellom en kunstmaler med nysgjerrige egenskaper, og en som er nyskapende. Det ligger mye kjærlighet fra oss til de som ønsker å ta vare på sitt liv og sin helse - for seg selv og sin familie. Du får her presentert et verktøy som er tuftet på samarbeid mellom oss og engleverden - fordi de har et sterkt ønske om å hjelpe menneskeheten fra unødige lidelser. Kunnskap er makt heter det. Her får du en kilde til dette. Bruk denne kunnskapen sammen med Comthesy complete therapeutic system. God fornøyelse


- himmelske legemer - de 12 mest kjente erkeengler - med CV for hver av de 12 - erkeengler for dyrekretsen, de 12 stjernetegn - de 7 chakra og 6 nye som nylig er oppdaget - kroppens meridianer - en del av vårt elektriske system

innhold

- våre energilegemer - som kroppen er et avtrykk av - hvordan terapikortene programmeres og hvorfor de virker - Indikasjoner som kan bety huller i auraen, og hvor ånder kan ta bolig på organer - de viktigste tema i ditt liv - hvordan du best kan forebygge kreft, eller - Eventyrlige beretninger fra livet mellom jordlivene - sex og orgasme - vann har hukommelse og følelse - bakterier fungerer som renholdsarbeidere - englene kommer og henter oss hjem til den såkalte andre siden der vi bor. - de døde går ingen vei - brukerveiledning - programmerte terapikort med bønn for hvert av de 76 kort - hva terapikortene kan gjøre - de viktigste tema i livet - Kenneths arbeide med de 12 mest kjente erkeengler. - en kosmisk plan – Den storslåtte sannheten om vår virkelighet - erfaringer ved bruk av COMTHESY - anbefalinger av bøker - referanser forskning etc. - nettbutikk hvor du handler alt fra COMTHESY - support fra COMTHESY - vakker englemusikk for meditasjon


De mest kjente erkeengler uttrykt i nyere tid og COMTHESY terapikort

Kenneth Laugen


Erkeenglene

Kunstmaleren Kenneth Laugen som på en spesiell måte får vist på lerettet hvordan han via drømmer opplever ekeenglene.

06


COMTHESY Nå er du klar for presentasjon over de mest kjente erkeenglene som er til stor hjelp for menneskeheten. Disse er med i systemet COMTHESY utviklet av Arne Skjærvik i form av englekort uten programmering. Det er fordi hver engel har sine spesifikke oppgaver med henblikk på å hjelpe oss, som de elsker så mye. I Arne sin søken etter motiv som skal henspeile hver enkelt erkeengel med bilder, har kunstmaleren Kenneth Laugen tatt på på seg denne utfordringen. Før du møter erkeenglene kan du på hver side se hvilken du idag har mest bruk. I oversikten over terapikort og erkeenglene finner du kortet med denne engelen og legger på nattbordet. Man blir gjerne litt glad og takknemlig for de som hjelper deg, og du kan derfor bestille malerier eller trykk for å henge på veggen i ditt hjem eller på arbeidsplassen.

07


Himmelske skapninger

Himmelske skapninger Hver gruppe med himmelske skapninger spiller Erkeenglene Erkeenglene er noen grasiøse skapninger som tar hånd sin spesielle rolle i skaperverket. La oss se på om skaperverkets skjulte strukturer: De organiserer og erkeenglenes plass i de himmelske riker.

planlegger: De kan sammenlignes med universets arkitekter.

Serafene Serafene er skapninger som er nærmest Gud. Ifølge Bibelens beskrivelse har de seks vinger hver, og de stråler med

De kan sammenlignes med universets arkitekter, de ordner opp i planene, finner ut hvor bærebjelker og søyler bør plasseres, og organiserer nødvendige faste innred-

et flammende lys. Profeten Jesaja så dem i tempelet der de ninger og tilpasninger. omga den guddommelige tronen, og han hørte dem synge “kadosh, kadosh, kadosh” aom betyr hellig, hellig, hellig.”

Hver av dem har ansvar for sitt bestemte område, ett

Dette vakre refrenget som ble bevitnet av en profet for

ke egenskap som kan hjelpe menneskene ved å utvikle seg.

2800 år siden, synges fortsatt under jødiske og kristne gudstjenester over hele verden.

bestemt aspekt ved skaperverket. Hver av dem har sine uni-

Englene. Det finnes uttallige engler. Ifølge jødisk tradisjon skapes

I den katolske kirken synges det på latin - sanctus, sanctus, det ny engler hver eneste dag. Deres kjærlighetsfylte arbeid består av å veve skaperverkets forfinede stoff fra sanctus. Jesajas visjon viser oss at skapningene som står

nærmest den guddommelige kraften er fulle av medfølelse øyeblikk til øyeblikk. Den guddommelige kjærlighetsfylte kraft vedlikeholder skaperverket kontinuerlig, og engelene og fryd, og at de oppmuntrende skapende prosesser ved kontinuerlig å bekrefte dens hellighet.

er alltid til stede - selv om vi ikke legger merke til dem.

Forfatteren av boken “Erkeenglenes kraft”, liker å forestille

En av oppgavene deres er å hjelpe oss med å forholde oss

seg serafene som guddommelige heiagjeng ledere som aktiverer og understøtter den energien som kreves i skaperverket.

08

til hverandre. De tilfører følelsesmessig balanse, harmoni og kjærlighet.


COMTHESY

Naturånder Naturånder I naturåndenes verden finner vi feer, alver og andre typer ånder. Disse åndene er svært praktiske. De vedlikeholder det synlige materialet på vår jord, de tar vare på hvert gresstrå,

De fire englerikene korresponderer fint med firetrinnsmodellen for den skapende prosessen vi finner i den greske filosofien, der hvert nivå forbindes med et av de

hver blomst og hver skapning, store som små.

fire elementene.

Det er vår verden de tar vare på, og vi bør også fungere som

Grekerne snakket også om et femte element - quinta

forvaltere når det gjelder å beskytte og vedlikeholde jordens kongerike.

Kjerubiene Som en overbygning over alle disse fire rikene finner vi de mektige kjerubinene. Profeten Esekiel beskriver dem som ville skapninger som skinner som bronse. De har fire ansikter som symboliserer elementene: en løve (Løven/ild), et menneske (Vannmannen/Luft), en ørn (et urgammelt symbol på Skorpionen/vann) og en tyr (Tyren/jord). I tidenes løp har kunstnere degradert kjerubene til lubne med ørsmå vinger. Man bør heller forestille oss enorme lysskikkelser som sprer sine vinger over alle de fire aspektene ved skaperverket, og som beskytter og oppebærer skapels-

essentia (den femte essens) eller ananima mundi (verdens ånd). Dette elementet er som lim som holder alt sammenføyd, mye i likhet med kjerubene.

Erkeenglene Her får du møte noen av de mange, mange erkeenglene som understøtter skaperverket og hjelper menneskeheten med å utvikle sine høyeste muligheter. I likhet med englene er også erkeenglene kjønnsløse. De har ingen fysisk kropp, men noen av dem har milde, myke kvaliteter som gjør dem mere “feminine”, mens andre er mer ansporende og fremstår som mer “maskuline”. Her fremstilles de som “han” eller “hun” dels i forhold til tradisjonen. Michael f.eks betraktes alltid som en mann.

en gjennom tidene.

09


Himmelske skapninger

Erkeenglene opp gjennom tidene Hvor mangfoldig er ikke deres virke! De er skjult for vårt blikk, o, din eneste gud, hvis kraft ingen annen eier.

Sjamaner og ånder For å forstå erkeenglenes historie må vi vite litt om hvordan

Babylonikerne hadde også egenskaper og ble leder for

menneskehetens ideer om Gud utviklet seg. Antropoger kan gudene. I den babyloniske skapelsesmyten Enuma Elish fortelle at på et tidlig stadium i menneskenes historie, for

plasserer Marduk stjernene på himmelen som hjem for

mange tusen år siden, forsøkte åndelige utøvere å kommun- for de store gudene. Han fastsetter Dyrekretsens syklus isere med de usynlige kreftene som understøtter naturens

og deler året inn i tolv måneder. Marduk assorieres med

verden. I liket med deres etterkommere kjent som sjaman-

solen og beskrives som skaperen av korn og planter som

er, trodde de at alt som skjedde, var påvirket av ånder. De

“fikk den grønne urten til å sprette opp” Det er opplagt mange

utviklet teknikker som satte dem i stand til å reise til andre

liketstrekk mellom denne skapelsesmyten og historien i første

verdener og bringe med seg kunnskap tilbake.

Mosebok i Bibelen om hvordan Gud skapte verden.

Deres visjoner inspirerte til malerier og utskjæringer som

Erkeenglene og jødedommen

ble brukt til å hjelpe dem med å manifistere positive resulta- Historien om erkeenglene er nær knyttet til historien om ter i hverdagen. Gradvis ledet disse skikkelsene til tilbedelse jødedommen. Det tidligste tidspunktet som er nevnt i av bestemte guder og gudinner - regnguden, gudinnen for

forbindelse med den første jødiske patriarken, Abraham,

avlinger osv. Hver enkelt stamme tilba sin egen gud, samt

er omking 1800 f.Kr. I første Mosebok kalles Abraham av

guder som hadde universell makt.

Gud til å forlate sin hjemby Ur og reise til Kanaan, der Gud

De babylonske gudene

10

sier at Abraham vil grunnlegge en stor nasjon.

Etter som menneskeheten var inndelt i mange stammer,

Det jødiske folket, den gangen kalt hebreerne, led mye

var det mange guder, men etter hvert som enkelte hersk-

motgang og reiste i flere år før de slo seg ned i eget land.

ere begynte å ta makt over store områder, forandret også

Patriarken vokste opp ved det egyptiske hoffet, der han

forestillingen om gudene seg, og tanken om en overordnet

kan ha blitt påvirket av Akhenatons tanker. Gud ga Moses

gud så dagens lys. For omkring 4000 år siden i det gamle

beskjed om å redde sitt folk og føre dem ut av Egypt og til

Mesopotamia var guden Marduk skytsguddom for Babylon.

det “lovende land”.


Erkeenglene i vår tid

COMTHESY

Englene bevarer sine urgamle steder, vender knapt en stein, rører knapt en vinge!

Helt fram til ganske nylig var menneskers kontakt med

På denne måten, kan vi forestille oss de himmelske

engler og erkeengler en gave: Himmelse skapninger kom på “skapningene” som himmelske “gjerninger”, grunnleggende uventede besøk til personer som gjerne levde et fromt liv. I

aktiviteter som holder skaperverket på plass. Vårt eget

dag har dette forandret seg radikalt. Alle kan lære å ta kon-

tankemønster er også en dal av denne skapende pros-

takt med disse skapningene og ta imot støtte og veilledning

essen. Hvis Gud og himmelen faktisk er i oss, er det en

fra dem til hjelp i hverdagen.

indikasjon på at erkeenglene også kan nås ved at vi går i oss selv, gjennom meditasjon og indre reiser.

Opprinnelig trodde man at Gud bodde i himmelriket, og at erkeengler og andre himmelske hjelpere bodde på st-

I 1960-årene, da vitenskapen hadde begynt å utforske det

jernene. For våre forfedre sto disse udødelige skapningene

ytre rom, var det mange som begynte å interessere seg for

bokstavelig over menneskene, som generelt betrakter seg

det indre rom. Noen eksperimentete med sinnsutvidende

som underlegne i forhold til dem. Gudene eller englene så

midler, andre utforsket Østens meditasjonsformer. For-

ned på oss, og vi måtte blidgjøre dem for at det skulle gå

fatteren Aldous Huxley, som hadde hatt mystiske erfaringer

oss vel i livet.

etter å ha tatt hallusinogene midler, mente at hverdagsselvet

I tidenes løp har disse oppfatningene langsomt endret seg. I filtrerer ut den uendelige rikdommen med informasjon Tomasevangliene sier Jesus at himmelrikets kongedømme

som vi har mulighet til å ta imot fra universet.

er i dere, og i alt som er skapt”, og mystikere opp gjennom tidene har fortalt oss at vi alle har Gud i oss.

Denne nye omveltningen i den kollektive bevissthet har gjort det mulig for stadig flere å åpne seg for andre riker

Gradvis, etter hvert som vitenskapen har avdekket flere svar og ta imot kanaliserte budskap fra erkeengler og andre på universets mysterier og mislyktes i å avdekke klynger

åndshjelpere. Under meditasjon, er det mulig å oppret-

med himmelrikets korsangere i hvite nattkjoler, har folk flest tholde en varig følelse av forbindelse med hele skapervergitt avkall på mange tradisjonelle forestillinger om både Gud

ket, ikke bare her og nå, men gjennom tidene.

og himmelske skapninger.

11


Himmelske skapninge

Livets tre

Problemene som menneskene alltid har blitt stilt overfor, er skapt av menneskenes slette atferd - av vår kollektive dumskap, uvitenhet, latskap, av og til ondskap, ikke ev en “fallen engels” påvirkning.

Livets tre er ditt kart over en reise som trinn for varlig trinn

Tanken om at det finnes en “ond” kraft som søker å

vil føre til at du møter tolv mektige veilede og rådgivere. De

undergrave menneskenes lykke, tjener bare til å svekke

vil hjelpe deg med å avdekke dine svake og sterke sider og

oss. I Jesaja 45,7 bekrefter Gud at det ikke finnes noen ytre

skape ny balande i din tilnærming til livet, noe som i sin tur

ondskapens kilde: “Jeg som er lysets opphav og mørkets

vil frembringe vidunderlige forandinger i din hverdag. Du vil

skaper, som gir lykken og ulykken; Herren gjør alt dette”.

oppnå flest fordeler hvis du arbeider med dem i rekkefølge og begynner med Sandalphon ved foten av livets tre og

Problemene som menneskene alltid har blitt stilt overfor,

arbeider men én og én om gangen.

er skapt av menneskenes slette atferd av vår kollektive dumskap, uvitenhet, latskap, av og til ondskap, ikke ev en

Før skapelsen begynner å utfolde seg er alt ett, men for

“fallen engels” påvirkning.

at den materielle verden skal bli til, er det nødvendig med dualitet - mørke og lys, masulint og feminint, yin og yang.

Selv om livets tre stammer fra den kabbalistiske tradisjon, trenger du ikke vite noe om kabbala for å arbeide med

Det guddommeliges rene energi kan bare klare å mani-

erkeenglene. Etter en opplevelse med Sandalphon, ble

fistere all skjønnheten i skaperverket ved å dele seg selv

forfatteren fast bestemt på å reise i det indre for å møte

- på samme måte som ett enkelt egg deler seg ved befrukt-

erkeenglene.

ning. Det er viktig i vårt moderne arbeid med erkeenglene å innse at hver eneste en av de guddommelige egenskapene

Det var først i 2000 at hun begynte med sitt akademiske

har sin plass, også de som kan virke utfordrene. “Mørket”

forskningsarbeid og begynte å lese noen av de gamle

eller “skyggene” er nødvendige i den skapende prosessen på

bøkene slik at hun kunne sammenligne sine egne erfa-

vår reise mot selvutvikling.

ringer med det tradisjonelle stoffet. Derfor kan hun nå fortelle oss om hennes møter med erkeenglene, og slik

Livets tre er holistisk og omfatter erkeenglene som noen kan-

formidle andre moderne historier som erkeengler og infor-

skje vil betrakte som “vanskelige”. Satan selv var opprinnelig

masjon hun har samlet i løpet av de seks årene hun forsket

et englevesen som var sendt av Gud for å teste oss, og ikke

på englehistorier i mystiske og okkulte tekster.

kilden til all ondskap.

12


COMTHESY

Erkeenglene og menneskenes muligeheter To gode eksempler på bruk av erkeengeler i vår tid Hver enkelt av oss et fragment, en gnist av den guddommelige helheten. Vi har alle tilgang til en rekke egenskaper som finnes i de forskjellige erkeenglene, og vi kan trekke disse inn i vår hverdag. Bare tenk på betydningfulle personer som manifisterer noen av disse egenskapene. Nelson Mandela, for eksempel, er en ideell model for lederskap som har levd med stort mot i møte med med motgang, som har stått fast på sine prinsipper gjennom en lang fengselsstraff. Han maifisterer de åndelige egenskapene som erkeengelen Michael inspirerer i oss, Mor Teresa, som tok seg av de fattige og syke i Calcutta, ga ubetinget kjærlighet overalt der hun så smerte og lidelse, og manifisterte de egenskapene som er representert ved Tzaphkiel, den guddommelige mor. Den guddommelige energien har mange egenskaper, og motsetninger er nødvendige i den skapende prosessen. Vi må være i stand til å utvide vår visjon og våre kreative muligheter, men ikke i den grad at vi fortapes i altfor mange ideer. Vi trenger også grenser. Der den ene erkeenglen kan være inspirerende og sjenerøs, kan den andre være streng og tilføre disiplin. Mange foretrekker å samarbeide med en trøstende, helbredende engel som Raphael, men av og til kan det være nødvendig å opprette kontakt med en erkeengel som Haniel, som vil hjelpe oss med å bli mer bestemte. Etter hvert som du arbeider deg gjennom de forskjellige, vil du lære hvordan hver enkelt av erkeenglene understøtter forskjellige egenskaper som du kan ha behov for å utvikle.

13


Erkeenglene

Sandalphon er ufattelig høy. Han er den høyeste av alle

Sandalphon, vokter og bror av hele menneskeheten, la

erkeenglene. I følge jødiske legender fikk patriarken

meg føle ditt nærvær i mitt liv slik at jeg kan få oppleve

Moses øye på Sandalphon da han ble ført til den tredje

den samme gleden ved å være i et tilltsfullt forhold til det

himmelen, og kalte ham “den høye engelen”. I forfatter-

guddomelige.

ens visjon så det ut som den glitrende strålende auraen forsvant inn i himmelen. Hvor langt kan en person gå på

Hjelp meg med å manifestere det jeg har behov for i mitt liv

500 år?

og å vokse i trygghet etter hvert som min livshensikt utfolder seg i henhold til planen.

Det sies at det er så mye høyere Sandalphon er enn Metatron. Mens hans sandalkledde føtter alltid er i

Fortell meg om det er forandringer jeg kan foreta i mitt liv

berøring med jorden, er han i egenskap av vår pålitelige

for å skapes tørre harmoni og fred i verden, for meg selv,

veileder høy nok til å opprette kontakt med himmelens

for alle dem jeg er glad i, og for mine brødre og søstre

mer subtile dimensjoner.

rundt om i verden.

En av Sandalphons viktigste oppgaver er å frakte menne- Hvis du har en gave til meg som kan hjelpe meg på veien, skenes bønner fra jorden opp til himmelen. For å klare

er jeg villig til å ta imot den i mitt liv.

det vever han dem sammen til girlandere: Han er også blitt beskrevet som en hazzan, en sangens mester, og

Har du lest i det gamle Talmud, legendene som rabbiene

forfatteren forestiller seg disse girlandere som strenger

har fortalt om luftens grenseløse riker - har du lest den, den

av lyd og farge som dannes av vibrasjoner fra våre inder-

fantastiske historien om Sandalphon, bønnenes engel?

ligste ønsker. Før du møter Sandalphon, stiller du deg følgende spørsmål: Sandalphon bruker sin ekspertise når det gjelder lydbruk, til å samle våre bønner til ett mektig budskap som ledes direkte til den guddommelige kilden. Som den første erkeengelen på livets tre er Sandalphon nær treets røtter og nær jorden. Sandalphon er ufattelig høy. Han er den

- Har jeg tillit til at skaperverket vil støtte meg? - Tror jeg på at jeg kan manifistere det jeg trenger til livet? - Er jeg sikker at meningen med mitt liv vil utfolde seg i

høyeste av alle erkeenglene. henhold til planen?

14


COMTHESY

Sandalphon The guardian 15


Erkeenglene

Auriels navn betyr “Guds lys”. Det skrives ofte Uriel.

Auriel, du milde følgesvenn for hele menneskeheten, la meg

Erkeengelens navn kan variare i stavemåte fordi bibelsk

føle ditt nærvær i mitt liv slik at jeg kan oppleve det gud-

hebraisk ikke har noen vokaler. Forfatteren assosierer

dommelige ømme, kjærlige omsorg.

månen med Auriel. Månen er “ektefellen” til vår planet Jorden fordi hun ikke bare kretser rundt Jorden men

Hjelp meg med å bli mer bevisst på den guddommelige

også danser med vår planet rundt et felles senter.

kjærlighetens konstante nærvær som nærer og understøtter oss i skapelsen, slik at jeg kan gi slipp på all uro og tvil på

Jorden og månen danner det astronomene kaller et

meg selv.

“binært system” - to himmellegemer som er forbundet med hverandre mens de beveger seg over himmelen.

Hjelp meg så jeg ikke dømmer andre mennesker og hen-

På tilsvarende måte kan Auriel sies å være Sandalphons delser, slik at jeg kan møte livet med åpent hjerte og være brud, og Sandalphon er forvalter av Jorden. I tradis-

takknemlig for guddommeligheten i hvert øyeblikk og i alle

jonell kabbala og i Rudolf Steiners arbeider assosieres

jeg møter.

Gabriel med månen, men også at Gabriel har sterkere forbindelse med Merkur.

Hvis du har en gave til meg som kan hjelpe meg på veien, er jeg villig til å ta imot den i mitt liv,

I mange beretnimger kalles Auriel “fyrste.” Den suksess vi opplever i verden og vår evne til å fullføre de valg vi

Den velsignede ungmø lente seg ut mellom himmelens gylne

tar i livet, avhenger av at vi har en følelse av egenverd.

søyler; hennes blikk var dypere enn dypet i vannenes stillhet ved aftentid; i sin hånd hadde hun tre liljer, i sitt hår sju

Auriel nærer det indre barnet og inspirerer til følelsesmessig trygghet. Hun inngir tillit og støtter oss

stjerner.

slik at vi føler oss trygge i alt vi gjør.

Før du møter Auriel kan du tenke på:

Når som helst du måtte føle deg ensom eller fortapt,

- Føler du deg elsket?

lukker du øynene og erkjenner at Auriel, den guddommelige følgesvenn, er en evig venn og sjenerøs mor som gir oss alle ubetinget kjærlighet.

- Er du redd for å gi uttrykk for ditt sanne jeg? - Er du i stand til å hanskes med negative følelsesmessige problemstillinger?

16


COMTHESY

Auriel the Companion 17


Erkeenglene

Tzaphkiel står ved lysets port som kalles “forståelse”. Hun befinner seg på den feminine siden av livets tre, og i den okkulte tradisjonen kalles hun “mor”. (mens Ratziel på den maskuline siden kalles “far”). En av titlenehennes “kontemplasjonens engel”. Navnet hennes betyr “Guds viten”, og det sies at hun er leder for kjerubene, som er fylt av guddommelig viten fordi de er i stand til å se alle universets fire hjørner og herske over alle de fire elementene. Forfatteren assosierer Tzphkiel med planeten Neptun, som styrer havet, som er like uendelig som Tzaphkiels moderlige kjjærlighet. Okkultiten Agrippa som levde på 1500-tallet, assorierer én erkeengel med hver av profetene, eller patriarkene, og sier at Tzaphkiel samarbeider med Noah, som reddet menneskehetens og andre levende skapningers fremtid fra den store flommen ved hjelp av arken sin. For å kunne dra nytte av et hengivent forhold til Tzaphkiel må vi sette hverdagens ønsker og behov til side og fungere med utgangspunkt i et dypere nivå av væren, der kan gi avkall på egeninteresser og personlige ønsker. Egoet et et nødvendig fenomen som gjør at vi kan fungere i denne verden, men vi må også ha evne til å fungere med utgangspunkt i sjelen og åpne hjertet slik at de guddommelige velsignelser kan strømme gjennom oss og ut i verden.

18

Du kan forestille deg egoet som en portvakt som bor i en av disse portnerboligene som vokter inngangen til store herskapshus. Portvaktens jobb er å holde et øye med eiendommens daglige drift. Det er imidlertid fare for at portvakten kan bli litt innbilsk og glemme at det er eieren av det store huset som i siste instans fremskaffer rikdommen.

Eieren, som kan være en kongelig personlighet som for eksempel en prinsesse, er din sjel - den guddommelige gnisten i ditt indre som er kilden til alt som er godt og til kjærligheten i ditt liv. Tzaphkiel, hjelp meg med å rive alle sperringer som hindrer meg i å ta imot og gi kjærlighet. La meg ha en visjon om skjønnhet og sannhet i mitt hjerte, også når livet er vanskelig. La meg se den guddommelige gnisten i alle, uansett hvor negative de måtte virke. Påminn meg om kjærlighetens uendelige, magiske kraft som understøtter oss alle. Hvis du har en symbolsk gave til meg som kan hjelpe meg på veien, er jeg villig til å ta imot den i mitt liv. Over mitt hjertets steinmurskrev jeg “ingen gjennomgang”, men kjærligheten kom levende forbi og ropte: “Jeg kommer inn overalt” Før du møter Tzaphkiel, stiller du deg følgende spørsmål: - Føler du deg forent med den guddomelige mors uendelige kjærlighet? - Klarer du å åpne ditt hjerte for hele verden, uten betingelser? - Klarer du å forestille deg at din kjærlighet strekker seg ut i kosmos? - Er du i stand til å være sjenerøs og storsinnet - ikke bare når det gjelder penger, men på alle livets områder?


COMTHESY

Tzaphkiel - the Compassionate Mother 19


Erkeenglene

Av alle erkeenglene kan Samuel virke som den mest avskrekkende. Han kommer som en motvekt mot Tzadkiels godhet og påminner oss om vårt ansvar. Samuel vokter sefariet strenghet, i enkelte tilfeller oversatt med “dom”, og navnet hens betyr Guds “ondskap” eller “gift”. Dette virker kanskje merkelig, men formodentlig henspiller det på det strenge aspektet ved skaperen. Tidligere kabbalistiske forfattere erkjente at strenhet er en nødvendig egenskap i det guddommelige skaperverket, noe Gud kan bruke til å holde menneskene på plass. Selv om mars befinner seg på Samuels plass på treet i tradisjonell kabbala, assorieres strenghet med Saturn. I astrologien er Saturn den planetguden som pålegger begrensninger, og som i form av “mannen med ljåen” fører oss til dødens endelige grenseland. Den mest kjente historien om menneskelig fristelse er fortellingen om Edens hage. I den bibelske versjonen av

Etter dette drev Gud dem ut fra paradiset og overlot til dem å klare seg i en verden der de ville vokse gjennom møter med motgang, men også glede. Dermed er Samuels fristelse som Eva (og vi) ble utsatt for, faktisk en gave fra Gud, en måte å lære å vokse på. Menneskene må bryte regler for å finne ut hvorfor reglene er der. Eva ble fristet til å spise frukten, og hun overtalte Adam til å dele den sammen med henne. Etter dette drev Gud dem ut fra paradiset og overlot til dem å klare seg i en verden der de ville vokse gjennom møter med motgang, men også glede. Dermed er Samuels fristelse som Eva (og vi) ble utsatt for, faktisk en gave fra Gud, en måte å lære å vokse på. Samuel, hjelp meg å forstå den lærdom jeg må ta inn i dette livet. Minn meg på å ta ansvar for alt jeg gjør og sier. Før mine tanker over på problemstillinger som jeg har behov for å bearbeide bevisst, og gi meg styrke til å ta tak i dem med verdighet.

myten er granskeren en slange, ikke en satan, men i en

La meg få oppleve livets sanne glede, også når jeg plages av tekst fra det første århundre, Legenden om Adam og Eva, sies bekymringer og forvirring, slik at ikke går i tvilens og fortvilelsdet at slangen handler på vegne av Satan. I en annen legen- ens felle. de i Aggadab sies det at Satan er erkeengelen Samuel. I følge første Mosebok vokste det trær i Edens hage, livets tre og kunnskapens tre. Gud sa til de nyskapte Adam og Eva at de kunne spise alt som vokser i hagen, bortsett fra fruk-

Hvis du har en symbolsk gave til meg som kan hjelpe meg på veien, er jeg villig til å ta imot den i mitt liv, For å finne den rette erkeengel kan du stille spørsmål:

ten fra det andre treet. Adam og Eva var uskyldige, som små - Tar du ansvar for alt som har skjedd i ditt liv? barn, og Gud som streng far, fastsatte en regel som skulle sørge for at de forble slik. Men hvis menneskene forblir uvitende om det gode og det onde, kommer de aldri til å utvikle seg til ansvarsbevisste skapninger.

20

- Har du lagt begrensninger på deg selv som hindrer deg i å uttrykke deg? - Har du lyst til å omarbeide oppbygningen av ditt liv for å kunne oppfylle dine oppriktigste ønsker?


COMTHESY

Samuel - the tester 21


Erkeenglene

Til tross for sine krigerlignende bibetydninger var den

I enkelte fortellinger sies det at han ledet englene som

Haniel forfatteren traff på sin personlige reise, et nokså

drev Adam og Eva ut fra Edens Hage og at han sam-

abstrakt bilde. Langt senere forsto hun med en viss

men med Gabriel styrker Jesu vilje i Getsemane natten

munterhet at Haniel minnet henne om den røde dron-

før han ble arrestert.

ningen i Alice Through the Looking Glass - hun som alltid i bevegelse, som løper for å stå stille. Hun tenkte på et

Haniel, insprer meg til å konsentrere meg om mine mål,

par linjer av Dykan Thomas: “Kraften som driver vannet

og vær min heiagjeng når energien min ikke er på topp.

gjennom fjell / driver mitt røde blod ...” Foreslå forandringer i livsstilen min som vil øke livskraft og Da hun begynte med å holde seminarer om engler og

entusiasme.

erkeengler, ville deltagerne helst arbeide med de milde, vennlige englene, spesielt de mest kjente som Raphael.

Vær så snill å si fra til meg hvis energien min på noen

De mer strenge Haniel og Samuel sto ikke øverst på lis-

måte blir mishandlet, og vis meg hvordan jeg kan bli helh-

ten. Dette har imidlertid forandret seg gradvis etter hvert jertet i mitt engasjement for å oppfylle min sanne skjebne. som elevene hennes har forstått verdien av energiene som disse erkeenglene frembringer. Susannah, for ek-

Hvis du har en symbolsk gave til meg som kan hjelpe meg

sempel, har studert en stund.

på veien, er jeg villig til å ta imot den i mitt liv.

Hver gang du føler deg svak eller nedfor, tenker du på

Før du møter Haniel bør du stille følgende spørsmål

Haniel og gjør noe som tenner kamplysten din. Ikke la

- Er du sint? Er du et offer?

deg tråkke ned, og ikke tro at dine meninger og behov ikke betyr noe - still opp for deg selv. Vær klar når det gjelder hvem du er, og gjør det du må gjøre for å leve ditt liv helt og fullt. Haniels dynamiske energi er tilgjengelig for oss alle. Ta bevisste valg når det gjelder hvordan du vil bruke din del av denne kraften. Seier handler ikke om å slå andre, det handler om å ha styringen over sitt eget liv. Navnet Haniel forekommer i mange fortellinger, men ifølge den anerkjente engleforskeren Gustav Davidson er han samme skikkelse som Kemuel som betyr “Han som søker Gud”.

22

- Klarer du å være påståelig uten å skade seg selv og andre? - Kommer sinnet til uttrykk som aggresjon, eller sparer du på bitterhet og nag? - Hva hindrer deg å bruke energien din til å skaffe deg det du ønsker i livet?


COMTHESY

Haniel - The warrior 23


Erkeenglene

Shekinah er det guddommeliges usette nærvær i skaperverket,. Navnet hennes kommer fra hebraiske verbet shachan, å bo” (noe som indikerer at hun bor i skaperverket selv om vi kanskje ikke er bevisst henne). Som himmelens dronning og med plass på sefiret kronen sammen med Metatron er hun også den største feminie kraften i skaperverket. I enkelte kabbaliske tekster finner vi henne ved foten av livets tre, i kongeriket. Et av de andre navnene hennes er Matrona, noe som indikerer at hun er en morsskikkelse og Metatrons brud.

Når folk møter sin skytsengel for første gang, innser de at de aldri mer kommer til å være alene. Men hvem er det som understøtter din skytsengel?

I Aggadah får vi vite at Shekinah kretser over ektesenger og velsigner foreninger med sitt nærvær. I Kabbala kalles hun av og til Rakel, som betyr “søye” et navn som skaper assosiasjoner til hennes evne til mild overgivelse. Charon, Shekinahs himmelske legeme, står i forbindelse med Pluto på tilsvarende måte som vår måne står i forbindelse med planeten jorden.

Høyt elskede Shekinah, forandre de trangsynte tankene i mitt sinn som stenger for min evne til å oppleve din kjærlighet.

Begge kretser rundt ett enkelt senter. Disse himmellegemer danner en symbolsk manifestering av forholdet mellom Shekinah og Metatron, og forholdet mellom Auriel og Sandalphon. På tilsvarende måte som Sandalphon er tvillingbror til Metatron, kan vi forestille oss Shekinah som tvillingsøster til Auriel. Zohar vier en stor del av sin lære til Shakinah. Da Adam og Eva ble drevet ut av paradis, sies det i Talmud at Shekinah skjulte seg for menneskenes blikk. Hun ble igjen, i høysetet over en kjerub i livets tre i Edens hage, og hennes prakt var 65.000 ganger mer strålende enn solen. Selv om hun var skjult for menneskene, bekrefter Zohar at hun allikevel er til stede og understøtter verden som dens største mor, som en grunnstein i verdens senter: Fra denne steinen mottar verden sin strøm av velsignelser. Shekinah er alltid tilstede for oss alle. Å ta kontakt med henne er en sterk opplevelse som kan forandre måten vi opplever livet på.

24

Helt riktig - det er Shekinah. Din skytsengel er en helt personlig veileder og støtte, men Shekinah går utover det personlige. I liket med Metatron er hun blitt kalt den frigjørende engel, fordi hun viser at vår følelse av atskilthet og ensomhet er en illusjon.

Løsne knutene i mitt hjerte som hemmer min evne til å gi kjærlighet. Åpne min sjels vinduer og la den guddommelige kjærlighetens solskinn få fylle hele mitt vesen og fri meg fra illusjonen av å være atskilt. Hvis du har en symbolsk gave til meg som kan hjelpe meg på veien, er jeg villig til å ta imot den i mitt liv. En dag vil hun være hos oss i all sin prakt. Et glimt av det rene gull som blander seg med dyp asur, vil bebude hennes komme, I sin hånd vil hun bære den fullkomne krystall, hun vil ledsages av de tause i stille nærvær. Før du møter Shekinah, stiller du deg følgende spørsmål: Føler du deg forent med den guddomelige mors uendelige kjærlighet? - Klarer du å åpne ditt hjerte for hele verden, uten betingelser? - Klarer du å forestille deg at din kjærlighet strekker seg ut kosmos?


COMTHESY

Shekinah - queen of heaven 25


Erkeenglene

Raphaels navn betyr “Gud helbrederen”. Han (eller hun)

Raphael vil hjelpe deg med å nøste opp i spenninger og

er alltid med i de forskjellige oversiktene over nåets sju

uro, gi deg en mulighet til å gi slipp på din motstand mot

erkeengler, og er allment kjent som en av de fire

guddemmelig healing. Uansett om smerten er av følels-

erkeenglene for retningene som våker over skaperverket.

messig eller fysisk art, vil den oppløses når vi gir slipp. Når

Det er motstridende forestillinger om hvilken planet

vi erfølelsmessig og fysisk friske, kan vi også være fortrøst-

Raphael kan assosieres med. I enkelte okkulte tradisjoner

ningsfulle når det gjelder materiell velvære.

sies det at det er solen, i andre at det er Merkur. Men

Raphael, hjelp meg med å åpne mitt hjerte slik at jeg fritt

det er Michael som ofte kalles solens erkeengel, noe som passer bra for “lederen”. Ettersom Raphael er på den passive, feminine siden av livets tre, og er beskrevet som diplomat og frelser i skapelseshistorien, og som healer og matchmaker i Tobias bok, er det hensiktsmessig å tildele Raphael planeten Venus. Du må ikke være syk for å påkalle Raphael - selv

kan ta imot kjærlighet. Leg mine gamle følelsmessige sår og insprer min fysiske kropp til å lege seg selv slik at hver eneste celle i min kropp stråler av guddommelig energi. Påminn meg om at min materielle velferd er sikret, og at jeg

kan gi slipp på negative reaksjoner som bitterhet, missunnelse om hun er en mektig forbundsfelle for alle som står foran og frykt. en operasjon eller en omfattende medisinsk behandling. Raphael inspirerer oss til å åpne hjertet for verden og setter oss istand til å føle empati med andre slik at våre personlige forhold kan blomstre og våre egne sårede følelser i sin tur kan oppløses. Hvis dine personlige forhold er ladet følelsesmesiige problemer, vil Raphael gi lindring. Hun er både diplomat og Kirsten giftekniv.

La meg tilføre din herlighet til alle jeg møter, spesielt til dem som er seg fattige og uelsket. Hvis du har en symbolsk gave til meg som kan hjelpe meg på veien, er jeg villig til å ta imot den i mitt liv. Før du møter Raphael, stiller du deg følgende spørsmål:

Hun inspirerer oss til å sette pris på of respektere andre - Føler du deg lite elsket og ikke verdt å elske og oss selv på lik linje med mottoet “gjør mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg” kunne ha vært skrevet av Raphael. Husk også at det er fortellingen om Tobias i tillegg til ekteskap og helbredelse også skjedde

- Klarer du å dele med andre - både dine gleder og dine negative følelser? - Eller er du følelsesmessig hemmet?

en gjenoppretting av rikdommen: For å lykkes i den materielle verden er det behov for gode mellommenne- - Lider du av fysisk eller følelsesmessig funksjonshemning? skelige forhold og villig utveksling av gaver og talenter.

26


COMTHESY

Raphael - healeren 27


Erkeenglene

Hvis du noensinne skulle være redd for å trenge mot for å gå videre i livet, kan du henvende deg til Michael. Han vil hjelpe deg med å bli den sanne mester over din skjebne og din egen sjels øverstkommanderende Michael er din forbundsfelle når du trenger mot til vanskeligheter i øynene. Han frembringer en slags oversanselig “brystplate” og hjelper deg med å polere den gyldne rustning - den indre rustningen som styrker ditt engasjement og din tro.

Michael representerer det beste innenfor lederskap. Han er en beskyttende erkeengel, og han er beskytterhelgen for politiet. Han fremstilles ofte mens han holder en vektskål der han veier de dødes sjeler. Michael, jeg vil gjerne samarbeide med deg for å jage bort all angst slik at jeg kan leve et liv basert på mot, engasjement og tro. Fyll mitt hjerte med gylne lys, og minn meg på det hver gang

Michael hjelper deg med å ta kontroll over ditt livs hensikt, fyller din ånd med mot og bekrefter din rett til egenuttrykk slik at du blir lederen i ditt eget liv. Michael inspirerer deg til å vokse til en selvstendig selvbevisst person som kjenner sin sanne skjebne, og som er i stand til å la handling følge ord uten å bli pompøs.

jeg føler meg svak. La meg vandre i din skjønnhet og styrke, og hjelp meg med å utstråle disse egenskapene i vår verden under alle omstendigheter.

Hvis du har en sympolsk gave til meg som kan hjelpe meg på Når du samarbeider med Michael, vil du “bli kledd med veien, er jeg villig til å ta imot den i mitt liv, himlene og kronet med stjerner og oppfatte deg selv som enearving til hele verden, og du vil innse at det finnes mennesker i verden som alle er enearvinger, akkurat som deg”. Engel, Konge av den gryende morgen;kjerub, kalt av himlene til å stråle;eterisk veileder, guddommelig kraft; du Michaels navn betyr “hvem som er Gud” Michael representerer det beste innen lederskap. I gammel persisk folkekultur ble Michael kalt “Beshtar; “han som opprettholder menneskeheten” og han kalled ofte solens erkeengel. Et annet av hans navn er Shabbatiel som betyr “Guds hvile”. Både i jødisk, kristen og islamsk tradisjon er Michael høyt aktet.

herre av alt det indre. Før du møter Michael, stiller du deg følgende spørsmål: - Føler du at du har full kontrall over ditt eget liv? - Hindrer frykten deg i å skape det livet du ville trives best med?

- Tror du at du har rett til å være ditt sanne jeg? På mange malerier er Michael fremstilt i kappe fôret - Respekterer du den guddomelige hersker i deg selv og i andre? med rødt fordi han ble betraktet som seraf. Selv om enkelte okkulte forfattere assorierer Michael med fargen - Lider du av fysisk eller følelsesmessig funksjonshemning? blå, mener flere at blå er for kjølig for denne strålende erkeengelen som utstråler Guds herlighet i verden.

28


COMTHESY

Michael - The leader 29


Erkeenglene

Metatron sitter på toppen av livets tre, ved sefiraet kronen. Han har det mest ærefryktinngytende ryet av alle erkeenglene. Det er aldri gitt noen tilfredsstillende forklaring på betydningen av navnet hans. Enkelte lærde mener at det stammer fra det latinske verbet metator, “å måle”, et annet forslag er at det betyr stor trone. (meta tron). I en av beskrivelsene av Metatron passer begge disse betydningene, sies det at han sitter på en himmelsk trone, og at han derfor kan måle ut belønning og straff i liket med Gud selv. Ideen om “måling” kan minne om den egyptiske Anubis, som veide de dødes sjeler på dommens dag.

Han var foreberedt på å dø for å forsvare sitt engasjement når det gjaldt å finne fredelige løsninger på konflikter. Å være bevisst på sin guddommelighet innbærer at ingen regjeringer eller diktatorer kan utøve makt over oss: Sjelen er alltid fri, og den dør aldri. Kollektivt har vi makt til å forbedre tilværelsen for våre medmennesker, å utrydde fattigdom, sykdom og krig.

Det er flere beretninger skrevet av personer som har hatt nær døden opplevelser der de forteller at de befant seg i nærvær av en lysform som ba dem om å gjennomgå sitt liv så langt, før de vendte tilbake til kroppen. Denne lysformen eller skapningen forlanger ærlighet, men er også vennlig, helt fri for sinne og straff. Den har aldri blitt kalt med navn, men det virker svært sannsynlig at det er Metatron, som det sies skal ha hatt en lignende rolle når noen dør. Han dømmer ikke, men gir den enkelte muligheten til å dømme seg selv.

Hjelp meg med å ta kloke valg basert på integritet, og vær stadig ved min side. og minn meg på at jeg er den skapende kraften i mitt eget liv.

Metatrons kraft kan føles som et nærvær, og når du møter ham, er det ikke sikkert at du vil høre noen ord. Metatrons grunnleggende egenskap er makt. Kanskje føler du at ditt personlige maktområde er lite, men du har faktisk enorm makt. De fleste av unnlater å bruke vår evne til å foreta kloke valg, dels på grunn av latskap, dels på grunn av frykt for konsekvensene. Men selv i svært vanskelige situasjoner kan du ta makten i ditt eget liv slik Nelson Mandela, som tilbrakte 27 år i fengsel, gjorde det. Mahatma Gandhi nektet å la truslene mot hans liv overstyre

Før du møter Metatron, stiller du deg følgende spørsmål - Aksepterer du at du er en naturlig følge av dine tanker og handlinger?

valget om å vandre ute blant folk uten livvakt.

30

Metatron, jeg står ydmykt for din trone, i visshet om at ubetinget kjærlighet er tilgjengelig for alle. Vis meg boken over mitt liv, påpek alt jeg trenger å arbeide med for å gjøre opp mine feil.

Hvis du har en symbolsk gave til meg som kan hjelpe meg på veien, er jeg villig til å ta imot den i mitt liv, Fuglene, brennende av kjærlighet, sa: “Hvordan skal møllen kunne redde seg fra flammen, når det eneste den ønsker er å bli ett med lyset”

- Har du fortsatt gamle karmiske bindinger som du ønsker å kvitte deg med? - Er du forberedt på å gjøre opp for feil der det er mulig? - Er du villig til å gå inn i en tilværelse som er basert på integritet og klarhet når det gjelder mål og mening?


COMTHESY

Metatron - presence 31


Erkeenglene

Ratziels navn betyr Guds “hemmelighet” eller “mysterium”, og hans sefira er visdom. For våre forfedre betydde ikke visdom ikke bare sunn fornuft, men også visdom om “mysteriene”. Gud sender Ratziel for å hjelpe menneskeheten ved å lære oss skapelsens skjulte mysterier, som i vår tid ville omfatte fysikk kosmologi. Han hadde ingen tradisjonell forbindelse med en planet, men assosieres med Uranus. I astrologien representerer Uranus evnen til å ta imot plutselig innsikt, spesielt når det gjelder esotoriske anliggender, noe som stemmer overens med de gamle legendene om Ratziel. Ratzieks andre navn er Gallizur, betyr “han som avslører bergets hemmeligheter - “berget” er Gud selv. I Aggadab står Ratziel bak forhenget som skjuler den guddommelige trone, der han hører og ser Gud legger opp til for menneskehetens skjebne.

Ratziel, hjelp meg med å finne nye løsninger på gamle problemer slik at jeg kan bygge opp en ny og spennende visjon for mitt liv. Inspirer meg til å gi slipp på gamle vaner som ikke tjener meg lenger, og åpne mine øyne for de muligheter som dukker opp i krisesituasjoner. Utvid min forståelse og visdom slik at jeg kan er-kjenne den underliggende prosessen i menneskelivet som leder oss alle mot en høyere bevissthetstilstand. La meg akseptere forandringene i mitt liv og i verden for øvrig uten frykt og uro, slik at jeg er åpen for de dramatiske endringne som er nødvendige for menneskenes utvikling

Så, på Guds befaling, avdekker han Guds lære og planer for profetene. Når Ratziel står foran tronen, er det med utspilte vinger, slik at sefarenes ild ikke skal svi engler som farer forbi. Moses skalv da han på sin reise gjennom himlene fikk et glimt av Ratziel, men Gud hjalp ham med å komme uskadd forbi.

Hvis du har en symolsk gave til meg som kan hjelpe meg på veien, er jeg villig til å ta imot den i mitt liv. ... her er min hemmelighet, en meget enkel hemmelighet: Det

er kun med hjertet man kan se rett; det som er Den mest kjente historien om Ratziel, som også stammer fra vesentlig er usynlig for øyet Aggadab handler om hemmelighetens bok som han ga Adam. Etter å ha blitt drevet ut av paradis sammen med Eva ber Adam Før du møter Ratziel, stiller du deg følgende spørsmål: om Guds tilgivelse og ber englene om “kunnskap og forståelse”. Etter tre dager med vedvarende bønn viser Ratziel seg for ham med en bok og sier at han er blitt sendt for å svare på Adams bønner. Ratziel sier til Adam at han kan bli vis ved hjelp av innholdet i den hellige boken, som vil åpenbare hans framtid for ham og fortelle hvordan han kan forberede seg på katastrofene som kommer, og den vil også gi menneskene medisinsk kunnskap når det gjelder bruk av urtersom kan kurere sykdom.

32

- Er du åpen for overraskelser? - Klarer du å se skaperkraften i kaos? - Ser du frem til rask forandring? - Er du villig til å fremstå som eksentrisk og gå imot den aksepterte måten å gjøre ting på?


COMTHESY

Ratziel - mystery guardian 33


Erkeenglene

Gabriels navn oversettes som regl med “Gud er min styrke”. Det hebraiske ordet gaver betyr direkte oversatt “en mamann” , men det innebærer styrke og makt. I okkult tradisjon og i den østerriske visjonæren Rudolf Steiners virke assorieres Gabriel med månen, men han har visse likhetstrekk med Merkur: Oppgavene hans har som regel noe å gjøre med kommunikasjon, som er astrologien er forbundet med Merkur. Gabriel assorieres ved hellige personers død, og Merkur blir også beskrevet som en psykopompos - en som hjelper levende med overgangen til døden. Visjoner om Gabiel i vår tid. Engler og erkeengler er rent lys, og et hvilket som helst inntrykk av en fysisk form som vi måtte se i visualiseringen, kan være påvirket av våre egne forventninger. Hvis vi har hørt at en bestemt erkeengel har en bestemt farge, eller bærer et bestemt symbol som for eksempel et sverd eller en vekt, kan det godt være at vi ser disse elementene i visjonen. Hvis du tror at ditt indre filmlerret viser deg bilder som du allerede har sett på malerier eller har lest om (slik det skjedde med forfatteren ved første møte med Gabriel) kan du be erkeengelen om å vise seg for deg på den måten som er sann vedkommendes eksistens. Jo dypere på den meditative tilstand, jo mer direkte vil du oppleve erkeengelens essens.

Himmelens budbringer med gylne vinger, nyss han så, som til en fattig galiesisk jomfru ble sendt. Så hvor dypt den strålende ungdom bøyde seg, og med hvilken ærefrykthan la udødelige blomster i hennes fagre hånd. Gabriel, budbringeren og veileder, la meg føle ditt nærvær i mitt liv slik at jeg ser hvilken vei jeg bør velge, hvilke beslutninger det er best for meg å ta. Hjelp meg å lytte til budskapene du overbringer og forstå tegnene som finnes omkring meg hver dag, slik at jeg kan handle klokt i denne verden. Fortell meg om det er forandringer jeg kan foreta som vil forbedre min livskvalitet. Hjelp meg med å kommunisere mine behov og håp til andre, og inspirer meg til å lytte tilderes behov, slik at vi støtte hverandre gjensidig. Hvis du har en gave til meg som kan hjelpe meg på veien, er jeg villig til å ta imot den i mitt liv, Han vil hjelpe deg med å se andre muligheter og åpne dører for deg, som ikke har vært åpnet før. Gabriel ønsker at du skal gjøre det som er din livsoppgave, og det ditt hjerte ønsker. Derfor sørger han for at situasjoner som vil bidra til å utvikle deg, og gjøre at kommer nærmere din livsoppgave dukker opp.

Før du møter Gabriel kan du tenke på:

Å samarbeide med Gabriel vil hjelpe deg med å utvikle klar- - Er du i stand til å kommunisere klart om problemet du har? het i sinnet og evne til å kommunisere klokt. Gabriels navn oversettes som regl med “Gud er min styrke”. Det hebraiske - Har du utviklet en indre dialog der du snakker deg bort fra ønsker? ordet gaver betyr direkte oversatt “en mamann” , men det - Har du hatt hint fra englene om at du må forandre tingenes innebærer styrke og makt. tilstand? Gabriel assorieres ved hellige personers død, og Merkur blir også beskrevet som en psykopompos - en som hjelper levende med overgangen til døden.

34


COMTHESY

Gabriella - The messenger 35


Erkeenglene

Tzadkiel betyr Guds rettferdighet, Tzadkiel vil hjelpe deg med å forstå lovene om overflod. Penger er som en strømmende elv. Enkelte skaper dammer for at de skal dra fordel av dem, men det svekker strømmen for andre. Den kontinuerlige strømmen av overflod i ditt liv avhenger av at du forstår og bruker dine talenter, og at du er sjenerøs og fryktløs når det gjelder å bruke penger.

Tzadkiel, jeg erkjenner all vidunderlige gaver i mitt liv den åndelige støtten fra de himmelske riker, kjærligheten jeg mottar fra venner og familie, overfloden av materielt velvære.

Påminn meg om å takke hver dag slik at jeg ikke glemmer hvor velsignet jeg er. Hjelp meg med å bidra til overflod hos andre som på en eller annen måte ikke har så mye, slik at En av Tzadkiels rikdomslover sier at det aldri blir mangel. også jeg kan verdsette de velsignelser som er tilgjengelige Tzadkiel vil hjelpe deg til å føle tilknytning til universet. for alle. Sangeren og sangskriveren Bob Dylan er en av verdens rikeste menn. Han dro til New York som tenåring, og Åpne mitt hjerte slik at jeg kan dele med alle, uten klander og eide ikke noe annet enn en gitar og noen få klær. Men bånd. som han sa, han stolte på universets velvilje, og i løpet kort tid ga denne tilliten et enormt utbytte. Gi meg råd når jeg tar beslutninger i forbindelse med Forfatteren tror at mange ukjente personer har fantaspenger og andre ressurser, slik at jeg kan generøst uten å bli tisk talenter - de er bare altfor redde til å ta sjansen og ubetenksom. hoppe idet og tilby sine talenter i verden. Det du gir kommer tilbake til deg - det er også en av Tzadkiel lover. Hvis du har en symbolsk gave til meg som kan hjelpe meg på veien, er jeg villig til å ta imot den i mitt liv, Tzadkiel gir deg tillatelse til å utvide dine visjoner og muligheter, og han tilfører glød til Haniels energi og Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens Michaels mot. Tzadkiel vil hjelpe deg å føle en ekte tilkny- vann .... mitt beger flyter over. Bare godt og miskunnhet ttning til universets overflod. Når du arbeider med hans skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herenergi, vil du oppleve at du gir og deler spontant, ikke rens hus gjennom lange tider bare penger og materielle goder, men komplimenter, gjestfrihet og tid, og du kommer til å merke at penger, Før du møter Tzadkiel, stiller du deg følgende spørsmål muligheter og gaver strømmer til deg. - Føler du begestring over de muligheten livet gir? Tzadkiel vil hjelpe deg med å forstå at nåden er uendelig, og at vi ikke trenger å være “gode” for å ta imot den universelle rundhåndhet. Sjenerøsitet i ånden er et effektivt supplement til kjærlighet, noe som er årsaken til at Raphael og Tzadkiel sammen vil hjelpe deg med å komme deg ut av enhver følelse av materielle begrensninger

36

- Tror du livet er glederikt og at din suksess vil gjøre det enda mere glederikt? - Begrenser du din egen fantasi når du tenker på hvordan livet kan utvikle seg? - Er du i stand til å være sjenerøs og storsinnet - ikke bare når det gjelder penger, men på alle livets områder?


COMTHESY

Tzadkiel - comforter

37


Erkeenglene

Du har nå blitt kjent med de 12 erkeengler og andre himmellegemer Det er viktig å forstå at engler generelt elsker å hjelpe oss, og er forbindelsen mellom oss og Gud. Hver erkeengel har bestemte oppgaver for oss, og er i hierarkiet over englene - hvor englene kan spørre erkeenglene om råd Erkeenglene er selvstendige vesen i pakken med englekort, i motsetning til terapikortene som er programmerte kort med bønn. Erkeenglene brukes først å fremst til hjelp for å komme videre i livet, og med ting du har savnet fra din oppvekst. Du ser gjennom pakken med englekortene og velger ett eller to kort som øyet behager. Så leser du om erkeenglene om ett eller flere kort kan være noe du trenger hjelp til. Disse legger du på nattbordet som et signal til de bestemte erkeengler, at du ønsker hjelp. Nå du føler du har fått den hjelpen du trengte i denne perioden av ditt liv, tar du bort kortet eller annet bilde, og takker ærbødigst for hjelpen. Så kan du gå videre og finne neste erkeengel du føler for - til du har vært gjennom alle 12. Du kan når som helst be om hjelp også fra Raphael som er healeren. Får du spesielt behag av en erkeengel som har hjulpet deg, kan du bestille et maleri av denne, eller en print av full størrelse eller format som passer for din innredning der du bor eller jobber. Michael er lederen blant erkeenglene og oppfattet blant folk som den mektigste og strekeste og er derfor mest brukt av erkeenglene. Det er Michael som pryder kortet som renser boligere - og har vært med meg fra starten da jeg beynte mitt arbeide med himmellegemer - og er evig takknemlig for hjelpen jeg og mange har fått gjennom disse årene fra 2000. Arne Kristian Skjærvik arne@comthesy.com

38


COMTHESY

Viktige årsaker til ubalanse og sykdommer for alle levende organismer - både mennesker og dyr. Etter flere år, viser studier at mennesker som opplever traumatiske hendelser som samlivsbrudd, skilsmisse, tap av en kjær eller nære venner eller sjokk, - har ofte et svekket immunforsvar, noe som ofte fører til mange forskjellige ubalanser eller sykdommer som tretthet, CFS / ME eller andre permanente plager. Sprekker vil begynne å dukke opp i aurafeltet når immunsystemet svekkes. Det vil åpne plass for negative og skadelige ånder som kan klynge seg til visse organer i kroppen, men aldri i hjertet. Så bestemte smerter kan være ånder som har klebet seg til vår kropp eller noen organer. Disse forekomstene tapper kroppen energi og for vitaminer og mineraler på grunn av den ekstra belastningen vi utsetter kroppen for. Ved å benytte mineraler - spesielt magnesium, en av byggestener for kroppen vår, vil vi se forbedringer. Men det viktigste som må gjøres, er å fjerne åndene som opptar boliger, arbeidsplasser eller organer i kroppen. Noen av terapi kortene vil «helbrede» sprekker og energien vil komme tilbake når åndene har vært ledet over til den andre siden, der de hører hjemme. Ingunn, en klarsynt og healer. Helt enig, har den samme opplevelsen. Visdommen bak kortene og de storslåtte malerier gir en sterk visualisering bak bønn, gjør dette at healing virker. Du kan lese mer om dette på de neste sidene, og få en oversikt over alle terapi kortene som er integrert med en bønn for hver individuelle terapi kort, samt kortene for erkeengelen. 999 999 999 000 000 999 999 999

Balancing the etheric body

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

To protect against holes in the auric field

909 990 009 909 909 990 090 009

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

999 909 000 990 000 900 099 909

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

909 990 009 909 909 990 090 009

990 900 090 090 999 900 099 999

Heart Chakra Therapy

House Treatment

When you are lack of the energy to the

Helping spirits to move on to “The other side”

heart chakra

and fills the house with positive energy and love.

Thanks to Michael and Sandal-

Thanks to Archangel Michael who send love and light to planet Earth

Thanks to Michael

Absolute forgiveness

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

House Treatment Treatment House House Treatment

Balancing The Etheric Body

Hearth Chakra Therapy

39


Erkeengler stjernetegn

40


COMTHESY

Å samarbeide med erkeenglene i Dyrekretsen

Alle stjernetegn har sin egen erkeengel som beskytter.

Ledende tegn: personer som er initiativtagere, som setter i

Alle som er født under et bestemt tegn, vil være naturlig

gang prosjekter, som driver nye ideer fremover, for eksempel

beskyttet og veiledet av tegnets erkeengel - for eksempel

forfattere. Faste tegn: personer som som virkeliggjør pros-

tilhører alle født i stjernetegnet Tyren, sjelegruppen som er

jektene, for eksempel utgivere, trykkere bevegelige tegn: per-

ledet av Ashmodiel.

soner som får det ferdige produktet ut i verden, for eksempel forhandlere og selgere.

De andre himmellegemene - månen, Merkur, Venus, Mars osv. - beveger seg ogaå gjennom de samme tegnene, og de

Diagrammet til venstre viser hvilket element, hvilke egenskap

blir også påvirket av erkeenglene. Hvis du er født med månen

og verden som hører inn under hver enkelt erkeengel. Det

i Tyren, vil Ashmodiel være en sterk hjelper for deg selv om

vil hjelpe deg med å finne ut hvilken erkeengel du ønsker å

ikke stjernetegnet er Tyren.

arbeide med etter at du har truffet erkeenglen i ditt stjernetegn. Det anbefales å begynne med en samtale med

Du kan ta kontakt med en astrolig eller gå inn på en

erkeenglen i sitt eget soltegn og deretter møte alle de andre.

internettside for å finne ut hvor månen og de andre planetene sto da du ble født, selv om det ikke er av avgjørende

Når du har truffet din egen erkeengel i Dyrekretsen, kan du

betydning.

ta et møte med erkeenglen i det motstående tegnet. Hvis du for eksempel er født i Væren, er Zarakiel din erkeengel, på

Du kan be alle erkeenglene i Dyrekretsen om hjelp selv

motsatt side av Dyrekretsen.

om de ikke styrer stjernetegnet ditt, og selv om du ikke har annen informasjon om horoskopet ditt.

Å snakke med med erkeenglen som er på motsatt side er ditt stjernetegn, er en meget nyttig prosess fordi den fungerer

Du vet kanskje at de tolv tegnene er gruppert i fire

som et speil. Diagrammet vil hjelpe deg med å identifisere

elementer, ild, luft, vann og jord, og hvert av dem er assosiert

din motstående erkeengel, og det gir deg navnene på alle de

med de fire verdener. Tegnene er også gruppert etter egen-

andre erkeenglene i kombinasjon med deres stjernetegn.

skaper - ledende, fast og bevegelig. Egenskapene forteller oss hvordan elementet fungerer i skaperverket:

41


Erkeengler stjernetegn

SARAKIEL

Erkeengelen for stjernetegnet VÆREN

Sarakiel er ikke bare en erkeengel, men også en seraf med seks vinger som flammer av ild. Elementet ild renser ut det gamle og setter igang det nye. Serakiel inspirerer oss til å være dristige og ta sjanser som vil drive oss fremover. Mange nyskapende og oppfinnere er født i stjernetegnet Væren, med Sarakiel som ledende engel. Leonardo da Vinci er et kjent eksempel - hans tanker lå mange år forut for andre oppfinneres ideer. Isambard Kingdom Brunel er en av forfatterns favoritter. Han var sannsynligvis verdens største ingeinør og en gigantisk skikkelse i den industrielle revolusjonen. Sarakiel gir oss tilgang til de høyere riker der vi kan kan få tilgang til glitrende ideer, og han gir også den energien som trengs for å holde det gående. Leonardo var et multitalent når det gjaldt skaperevne, og Brunel hadde enorm utholdenhet og mental kosentrasjon. Serakiels energi er ukonvensjonell - der er som han sier at det ikke finnes noen bestemt måte å gjøre tingene på, så hvorfor ikke eksperimentere? Personer som er født med erkeengelen Sarakiel som overlys i livet, er kreative og oppfinnsomme, og de søker alltid utfordringer. De er i stand til å sette ut i livet vidtrekkende tanker og ideer som inspirerer andre. Ofte virker det som om de har tilgang til en endeløs kilde av energi. Hvis de utvikler åndelig integritet, kan de bli som strålende lys i en større sammenheng.

42


COMTHESY

ASHMODIEL

Erkeengelen for stjernetegnet TYREN Ashmodiel fører vår drømmers håps usynlige herlighet inn i den fysiske virkelighet. Hun har som mål å skape himmel på jord, for hun forstår at visjoner ikke har noen verdi før de blir reelle og håndfaste. Hennes stødige, praktiske engasjement understøtter naturens utviklingsprosess - fjellene, dalene, innsjøene, ørknene, vulkanene og isbreene på vår planet hører alle inn under Ashmodiels domene. Hun kan være mild, men hun kan også være streng hvis vi ikke respekterer naturen, og hun kan bedrøves av den senere tids naturkatastrofer som er forårsaket av menneskenes mangel på respekt for naturen. En av de vakreste manifisteringene i naturen er menneskekroppen, og personer som arbeider med Ashmodiel, er ofte opptatt av kroppen, enten i kraft av sitt ytre - for eksempel gjennom dans, som Darcey Bussell, eller på medisinens område, som Florence Nightingale. Ashmodiel støtter opp om utvikling av alle kunstneriske ferdigheter som gjør at vi kan gi uttrykk for våre innerste drømmer. Personer som har Ashmodiel som erkeengel for sitt stjernetegn, er i stand til å sette varig spor etter seg i den fysiske verden. De har ofte evne til å tiltrekke seg stor rikdom og overflod, og de kan bli dyktige forretningsfolk. Ashmodiel hjelper oss med å forbedre hverdagen og inspirere oss til å styre økonomiske affærer effektivt.

43


Erkeengler stjernetegn

AMBRIEL

Erkeengelen for stjernetegnet TVILLINGENE

Alle engler beveger seg lett og raskt, men Ambriel beveger seg i topphastighet, hvisker i trærne, stryker over skyene, senker og bøyer seg i jordens dyp. Han beveger seg lett gjennom alle verdener, fra lyset til mørket og tilbake, og bringer guddommelig inspirasjon til menneskeheten. Musikk og poesi er ypperlige redskaper for Ambriels kvikksølvenergi. Paul McCartney og William Butler Yeats er fine eksempler. Ambriel kan skifte form, og han søker stadig å uttrykke guddommelige sannheter på måter som ikke er bundet av gamle regler. Låtskriveren Bob Dylan har alltid vært forent med Ambriels magi. Han har klart å trekke ut inspirerende sanger fra eteren og også forandre sin egen stil for å kunne overraske sine lyttere. Skuespillere arbeider ofte med denne energien - Jonny Depp er et godt eksempel. Det samme gjør standup-komikere som Joan Rivers, som er kjent for at han snakker så fort. Et glitrende sinn og evne til problemløsning finnes også på Ambriels meny. Sir Arthur Conan Doyle, som skapte Sherlock Holmes, er født under Amriels tegn. Det samme gjelder John Nash, matematikeren med det “vakre sinn”, hvis livshistorie ble fortalt i filmen av samme navn. (Et vakkert sinn) for ikke så lenge siden. Nash hadde en så intens forbindelse med denne gnistrende mentale energien at det var vanskelig for ham å leve i en normal sosial sammenheng.

44


COMTHESY

KAEL

Erkeengelen for stjernetegnet KREPSEN Erkeengelen Kael har en oppbyggende, feminin energi. Hun er forent med den guddommelige kjærlighetens kilde, og som berusende foss eller en rennende bekk gir hun glede og fryd. I månelyse netter kan du føle hennes skimrende energi. Feene står under hennes beskyttelse. Kael tar imot alle som har behov for kjærlig omsorg, og kaller små barn til sitt fang. Hun er en klok lærer og profet som øser av sitt orakel av intuitiv visdom som trekkes fra dypet av det kosmiske hav, til alle som er villige til å lytte. Hele familien vil dra nytte av Kaels kjærlige omsorg, som kan hjelpe deg med å få tilgang til urgammel visdom, spesielt må morsiden. Etter som hennes myke, moderlige energi som regel utspiller seg bak scenen, er det alltid at personer som arbeider med henne står frem i rampelyset. Det er imidlertid en svært berømt person fra vår tid som er født under Kaels tegn - prinsesse Diana, hvis omsorg for alle barn og ønske om å være en god mor er legendarisk. Alle som føler at de ikke fikk en mors kjærlige omsorg da de var små, kan la sitt indre barn med til Kael for å fa oppmuntring

43


Erkeengler stjernetegn

SERAKIEL

Erkeengelen for stjernetegnet LØVEN

Serakiel en en majestetisk, flammende erkeengel som samarbeider med serafene. Hun tilfører begeistring og livskraft og opplyser tilværelsen for alle som treffer ham. Hans kongelige glorie kan virke overveldende, men hans ånd er sjenerøs og varm, og hans utstråling gir håp til verden, spesielt på dager da alt virker grått. Som en velvillig far favner Serakiel deg i sin beskyttende kappe av visshet og nytt mot. Hans urokkelighet vil oppmuntre deg til å gå videre selv om du skulle om du skulle føle deg fortapt. Han ber deg om å ta styring over ditt liv, å vise din evne til å bli hersker over ditt indre selv og utvikle høysinnhet og sjenerøsitet i ånden. Han krever høy standard når det gjelder integritet, og påminner deg om å holde hjertet åpent slik at du vil gjenkjenne den guddommelige gnisten i alle du møter. Serakiel er erkeengelen for ledere av alle slag - Bill Clinton, Napoleon Bonaparte og Lawrence of Arabia er gode eksempler. Hans praktfulle energi kommer også til uttrykk hos underholdningsartister som gir forestillinger i stort format - bare tenk på Mick Jagger, Maradonna og Geri Halliwell. Men Sarakiels energi kan også brukes til å tenne lys på mørke steder, og hans åndelige sjenerøsitet kan brukes i ydmyk omsorg for andre.

46


COMTHESY

VAEL

Erkeengelen for stjernetegnet JOMFRUEN

Vael er jordklodens mystiske herskerinne over devaer og naturånder. Føttene hennes beveger seg stille omkring i verden, men hun er også kronet av skinnende stjerner. Energien hennes forandrer seg med årstidene: Den er stille under snøen om vinteren, dekket av hvite blomster om våren, den er overdådig om sommeren og bærer frukt om høsten. Hun arbeider også i sjelen og påkaller oss til å rense de indre kanalene slik at vi kan fylles med guddommelig nåde. Når Vael kaller på oss, er det uten gjallende trompeter. Det er bare en stille anmodning om at vi må engasjere oss i klarhet og dømmekraft. Hun ber oss tjene det det guddommelige ved å helbrede landet, samarbeide med naturåndene, gi til de trengende og kun velge de mest høystående muligheter for oss selv og andre. Hun påminner oss om å ikke akseptere noe som er vår guddommelige ånd uverdig. Vael er effektiv og beskjeden og inspirere oss til å arbeide bak scenen, og tilby våre tjeneste uten forventning om belønning og anerkjennelse. Mor Teresa var et strålende eksempel på det ydmyke, uglamorøse engasjement som gir bemerkelsesverdige resultater.

47


Erkeengler stjernetegn

ZURIEL

Erkeengelen for stjernetegnet VEKTEN

Zuriel tilfører sannhet og visdom overalt der det er uoverensstemmelser. Han balanserer alle motsetninger, lys og mørke, liv og død, det maskuline og det feminine. Han forstår begge sider av hver eneste guddommelig medalje og veier hjerter og sjeler og sinn på sin sølvvekt. Selv om Zuriel kan virke rolig og uengasjert, kan han handle med stor besluttsomhet - men først etter at alle valg er blitt vurdert og veid. Zuriel oppmuntrer oss til å se harmonien og nåden i alt som er skapt, til å åpne øynene for den indre fullkommenhet i alt til tross for ytre konflikter. Gjennom Zuriel kan vi oppnå forståelse og direkte kunnskap om de guddommelige lovene som styrer vårt liv, og de som samarbeider med ham, er ofte personer som søker rettferdighet. Et godt eksempel er erkebiskop Desmond Tutu, som er kjent for sitt milde, men faste fellesskap i FN, og hvis erklærte mål er “et demokratisk og rettferdig samfunn”. Eleanor Rosevelt, som var gift med USAs tidligere president Rosevelt, arbeidet kontinuerlig for å forbedre tilværelsen for underpriviligerte overalt, og hun ble en av de mest aktede kvinner i sin generasjon. Mahatma Gandhi, som utfordret britisk herredømme med ikkevoldelig motstand, er et annet lysende eksempel

48


COMTHESY

BARBIEL

Erkeengelen for stjernetegnet SKORPIONEN

Barbiel oppfordre oss til å utforske bevissthetens dyp og avdekke universets mysterier. Hennes energi er som en springfjær som inneholder kraften til dramatisk forvandling. Hun er mystisk, beveger seg stille og i hemmelighet, og bærer i seg kunnskapen om skaperverkets metafysiske røtter. Hun forstår de karmiske prosessene og de mange lagene i menneskesjelen og bringer lindring til dem som lider. Hun skjenker også klarsynthet og illusjonens gave. De som arbeider med Barbiel erdisiplinerte, årvåkne og robuste. Med Barbiels hjelp klarer de å utvikle sine oversanselige og paranormale evner. De har enorm kraft, og hun hjelper dem med å forstå de kan herde den med visdom og medfølelse - hypnotisøren Paul MacKenna bruker i sine talenter til å hjelpe mennesker med å forbedre tilværelsen. Med Barbiels hjelp blir de istand til å utvikle sine oversanselige evner. I tillegg til de okkulte kunster appelerer også empiriske vitenskapsgrenser til personer som er født under Barbiels vinger og som ønsker å avdekke universets hemmeligheter - berømte fysikere som MarieCurie, astronautersom Carl Sagan og Edmond Halley og kirurger som Christian Barnard. Barbiel setter også istand til å bevege oss helskinnet mellom verdenene, og det kan virke som om hennes undersåtter alltid har en følelse av sin egen uovervinnerlighet.

49


Erkeengler stjernetegn

ADNAKIEL

Erkeengelen for stjernetegnet SKYTTEN

Adnakiel kaller oss til vidstrakte visjoner og fjerne land. Han fyller hjertet og sjelen med inspirasjon og kaller oss til å søke guddommelig visdom. I likhet med de andre flammende erkeenglene. Sarakiel og Serakiel er han majestetisk og storslagen, og han er omgitt av serafenes mektige kor. Adsnakiel kaller oss til å bli kloke rådgivere, oppfordrer oss til å inspirere andre til å se det guddommelige i hvert eneste sandkorn og erklære hele skaperverkets herlighet. Sammen med Adnakiel kan vi møte kloke lærere som vil veilede oss, eller himmelske skapninger som våker over vår planet og beskytter galaksen. Adnakiel inspirerer oss til å profitere, til å lære av åndelige tradisjoner og forkynne vår innsikt til det beste for våre medmennesker, til alltid å strebe etter de mest høytstående muligheter. Den visjonære poeten og maleren Wiliam Blake og profeten Nostradamus arbeidet med begge under Adnakiels vinger. Winston Churcill var en visjonær som oppfordret britene til å se utover mørke tider og mot ny fremtid. Beethoven var også en av Adnakiels protesjeer - hans musikk bringer oss til høyere riker. I moderne tid inspirerer Adnakiel filmskapere: Steven Spieberg og Walt Disney har begge laget filmer med oppløftende og håpefulle temaer

50


COMTHESY

ORFIEL

Erkeengelen for stjernetegnet STEINBUKKEN

Orfiel er en meget praktisk erkeengel. I liket med de andre erkeenglene som hersker over jordtegnene, Ashmodiel (Tyren) og Vael (Jomfruen) understøtter hun oss individuelt og kollektivt mens vi forsøker å bygge opp et best mulig liv på jorden. Orfiel hjelper oss med å sette oss mål og skape de strukturene som gjør det mulig å realisere målene. Hun er besluttsom og sterk, konsentrert og konsis, og hundre prosent engasjert i å skape en virkelighet på jorden basert på guddommelig visdom. Hun kan virke streng, men det er ingen grunn til å undervurdere hennes glød. Hun har en mors urokkelighet, og hennes intensjoner er basert på tidløse lover. På samme måte som hver eneste snøfnugg har sitt unike mønster, er all menneskelig streben basert på usynlige mønstre som utfolder seg etter hvert som tiden går, helt til vi når det endelige resultatet. Orfiel gjør oss bevisst på disse underliggende strukturene og de universelle lovene som setter oss i stand til å skape himmel og jorden. Denne kunnskapen avhenger av guddomelig autoritet, og vår åndelige straben må være drevet av et ønske om et felles beste. Orfiel ber oss bruke verdslig kraft i himmelsk hensikt. Finansmannen som Howard Hughes og kløktige forretningsfolk som Dolly Parton bruker Orfiels energi. Personer som konsentrerer sin oppmerksomhet om rettferdighet for alle, som Martin Luther King og Benjamin Franklin, tilhører de praktiske målene høyere inspirasjon.

51


Erkeengler stjernetegn

CAMBIEL

Erkeengelen for stjernetegnet VANNMANNEN

Cambiels energi kan minne om stillheten i de øvre luftlag, høyt over skyene. Han svever som ørnen og betraktr verdens storslåtthet fra et sted preget av ro og likevekt. Denne erkeengelen ser over, under og bortenfor, og overøser oss med inspirasjon, nåde og velsignelser. Når vi arbeider med Cambiel, blir vi så heldig stilt at vi forstår enheten i det guddommelige skaperverket og hvordan guddommelige lover gjelder alt. Cambriel oppfordrer oss å søke sannhet og la oss lede av tradisjonelle verdier, men også til å være forberedt på å forkaste utdaterte regler og forordringer. Personer som samarbeider med Camriel, har ofte egen evne til å få tilgang til kunnskap, kreativitet eller brå glimt av inspirasjon: Mozart sa at han ganske enkelt skrev ned det han hørte, som om han kanaliserte musikk fra sfærene. Ingeniør Emmanuel Swedenberg besøkte himmelen og samtalte med engler.Personer som styres av Cambriel, har ideer som kan virke som om de er i utakt med likemenns ideer, og de slår seg sjelden sammen med grupper. Charles Darwin kom til utviklingsteorien, som utfordret hans tids tenkesett. Gallileo veltet middelalderens syn på kosmologi. Kunstneren Jackson Pollock droppet penslene og kastet i stedet maling direkte på lerettet. Germaine Greer oppfordret kvinner til å diskuttere sine rettigheter på arbeidsplassen. Derren Brown har kastet nytt lys over utforskningen av sinnets kraft.

52


COMTHESY

BARKIEL

Erkeengelen for stjernetegnet FISKENE

Barkiel bringer visdom fra menneskehetens kollektive bevissthets dype hav, og forbinder på nytt våre åndelige strenger med kilden til guddommelig medfølelse. Hun er en kjærlig mor som sender det hellige vannets milde tidevann over vår sjel. Hun skimrer som en havfrue og bringer ordløs kunnskap fra bortenfor tid og rom. Hun puster mykt i det guddomeliges hjerte og tiltrekker seg kjærlighet som hun sender over oss. Hennes kjærlighet rører seg i hjertet som en rose eller en lotusblomst som folder ut sine myke kronblader. Når vi samarbeider med Barkiel, smelter hindringene mot kjærlighet, og vi innser hvor nær vi er himmelen. Vi forstår at vår egen sjel er tidløs og udødelig, at det ikke finnes noen død, bare Guds uendelige livgivende kraft. Hun ber deg om å overgi deg til den guddommelige kjærligheten og gi uoppfordret slik at hun kan fylle deg om og om igjen. Barkiles gaver omfatter klarsynthet og innsikt - både Rudolf Steiner og Edgar cayce den “sobemde profeten”, sto under Barkiels omsorg. Hennes mystiske skjønnhet har kommet til uttrykk i film, dans og teater. Balletdanseren Rudolf Nurejev - de var begge født under dette tegnet - og Richard Burton, som var gift med skuespilleren Elizabeth Taylor, som også var født under Barkiels tegn, ga henne kjælenavnet “Ocean”.

53


Chakra, energilegemer og vĂĽre meridianer


Kronechakra

Det tredje øye/Pinealkjertelen

Halschakra

Hjertechakra

Solar plexus

Harachakra

Rotchakra


Chakraene

CHAKRAENE ER ENERGISENTRE Alle livsformer, mennesker inkludert, har iboende energi-

Sagt med enkle ord er chakraene det iboende grunnlaget

vibrasjoner som kulminerer fra cellenes elektriske aktivitet.

for sjelen og forbinder den med alle lagene i vårt vesen,

Den grunnleggende biologen viser oss at en av de mange

også den fysiske kroppen. De fungerer som integreringspunk-

måtene som en celle benytter seg av for å slippe noe inn

ter for det fysiske, følelsmessige, mentale og åndelige selvet.

i og ut av kroppen på, er å forandre dens polaritet, eller

Chakraene har vært erkjent i tusener av år i eldre sivilisasjoner

dens elektriske strøm.

i Asia og i Sør-Amerika. Spesielt finner vi stoff om disse subtile energisentrene i indisk yogisk litteratur.

Det finnes en bestemt elektrisk spenning i og utenfor cellen som kan forandres gjennom en rekke faktorer, og som kan

Erfaringene med chakraene er at de kan oppfattes som lys

måles med hjelp av forskjellige redskaper. For eksempel

og farge, og at de ofte er assosiert med bilder, enten sym-

har vi evne til å forandre vårt elektriske potensial når vi

bolsk eller i bokstavelig forstand, i tolkningen av dem. Enkelte

slapper av eller når vi blir stresset. Mennesker arbeider inn- individer oppfatter chakraene som hjul som virvler inn enfor et bestemt område med energivibrasjoner, områder

energi fra den kollektive bevisstheten til den indre kjernen

som bestemmes av konkrete sentre i kroppen.

i den fysiske kroppen og omvendt. I den tradisjonelle litteraturen hevdes det at chakraene i sin struktur er kjeglefor-

De kan sammenlignes med kontrollsentre i det systemet

mede virvler som er vertikalt plassert ved spesifikke punkter

med elektrisk energi som strømmer i kroppen. Dette er

fra ryggradens endepunkt til issen, og som forvandler og

de samme “motorveiene”, eller kanalene, som er målet for

overfører den innkommende finere energien til kroppens

akupunktur, en helbredelsesform fra tidligere tider der

tettere fysiske energi.

man stiller nåler inn for å fjerne blokkeringer og stagnert energi.

I tillegg til forestillingen av chakraene som hjul har de også vært assosiert med en blomst som symbol der hvert

Energisentrene i kroppen har vært kategorisert på forskjel-

chakra får et relativt større antall kronblader enn det forut-

lige måter, som for eksempel nerveklaser, ifølge moderne

gående jo høyere opp i kroppen man kommer (hodet er

skolemedisinere og fysikere. I New Age-systemer for tenkning

det høyeste punktet). Den stadig økende kompleksiteten i

og helbredelse benyttes gjerne uttrykket “energisentre”

chakraene fra det laveste til de høyereliggende delene av

om de samme knutepunktene. Enkelte historikere hevder

kroppen symboliserer utviklingen fra det materielle til det

at ayurveda er den eldste medisinske tradisjonen som alle

ikke-materielle og fra lavere til høyere bevissthet.

andre medisinske systemer er utledet av. I ayurveda kalles energivibrasjonssentrene i menneskekroppen c ​ hakraer,

Ifølge det dr.med. Richard Gerber skriver i Vibrational

“virvlende hjul”

Medicine, har de viktige chakrasentrene blitt vraket av den vestlige verdens forskere som “mystiske konstruks-

Alle har chakraer, selv om vi kanskje ikke er bevisst på dem.

joner frembrakt av uvitende og primitive tenkere i Østens

Hvis vi er bevisst på dem, er de imidlertid ypperligere mål

filosofi”. Chakraenes eksistens, eller i hvert fall det subtile

på hvordan vi reagerer på omgivelsene våre på et subtilt

energi-feltets eksistens, er ikke blitt direkte bevist av viten-

nivå. I chakraene finnes den universelle bevissthetens

skapelige metoder eller innretninger. Det finnes forskjel-

strømninger, inkludert arketypisk informasjon. Kompleksitet-

lige maskiner på markedet som kan måle energifeltet ved

en i chakraene og i det de fremlegger for oss hvis vi kobler

at man plasserer en hånd på et panel der den elektriske

oss til dem, er virkelig bemerkelsesverdig.

ladningen avleses, og som sammenholder ladningen med energikanalene (“meridianer” i den tradisjonelle kinesiske medisinen”) i kroppen.

58


COMTHESY

Chakraene fungerer på en dominolignende måte. De er gjensidig forbundet med hverandre, og som et resultat av dette vil en forandring i ett chakra som regel påvirke de øvrige chakrane.

Den beste næringen vi kan innta, er kjærligheten. Kjærligheten gjennomsyrer hver eneste smule vi inntar. Uten kjærlighet utsulter vi hjertet, og i siste instans sjelen.

Selv om det går sakte fremover, er bevisføring for

Alle tanker, følelser og handlinger lagres i kroppen.

chakraenes eksistens blitt igangsatt av forskjellige forskere,

Chakraene er en del av denne prosessen.

blant andre dr. Hiroshi Motoyama og dr. Valerie Hunt, som benytter teknologi som er utformet for å måle subtil energi. En blokkering i hjertechakraet kan indikere hjertesykdom. Det dreier seg om lovende forsøk som vil drive oss videre

Tilsvarende kan en person som har symptomer på binyre-

i retning av å utføre mer arbeid på dette området ut fra et

stress, ha problemer som kan bearbeides via rotchakraet.

vitenskapelig perspektiv. Disse regulerer nøkkelfunksjoner og problemstillinger, og I tilsynelatende større grad enn andre vitenskapelige grener

samsvarer med sju forskjellige anatomiske områder.

har kvantefysikken fremskaffet støtte for at det menneskelige energifeltet faktisk eksisterer i form av et dynamisk

Ettersom chakraene står sentralt i kroppens funksjonsevne,

mønster som minner om en vev av gjensidige forbindelser.

starter symptomer og sykdom ofte i chakraene før de går

I mellomtiden kan vi ta i bruk mer praktiske metoder for å

over i fysisk form. Alle tanker, følelser og handlinger lagres i

få tilgang til chakraene via indirekte informasjon, for eksem- kroppen. Chakraene er en del av denne prosessen. pel gjennom et individs følelsesmessige og fysiske problemstillinger.

Når chakraene blir overbelastet av negative budskap, kan de bli blokkert. Etter hvert vil da energistrømmen til

I et flertall av tekster og filosofiske systemer er det enighet

chakraet bli hindret i dette området, noe som fører til

om at det finnes sju store chakraer og en mengde mindre

symptomer eller sykdom i de organene som hører inn

chakraer (visse kilder hevder at det finnes opptil 360). I

under det aktuelle chakraet.

denne boken arbeider vi kun med de sju hovedchakraene. Disse regulerer nøkkelfunksjoner og problemstillinger, og

Du får flere fakta etter hvert som du leser kapitlene som

samsvarer med sju forskjellige anatomiske områder.

omhandler de enkelte chakraene. Hvis for eksempel en person har symptomer som har forbindelse med magen,

Ettersom chakraene står sentralt i kroppens funksjonsevne, bør solar plexus-chakraet behandles. starter symptomer og sykdom ofte i chakraene før de går over i fysisk form.

59


Chakraene

Vann er et av de mest livgivende næringsmidlene vi kan innta. Den vibrasjonsmessige egenskapen i den er represen-

Vi ser igjen at lendechakraet i større grad enn noen av de

tert ved en rund form, en økologisk, myk, ettergivende,

andre chakraene rommer dualitetens kraft. Den fleksible,

buktet linje. Det finnes ingen begynnelse, ingen slutt den

flytende, men allikevel statiske og stabiliserende egenskapen

er rund. Disse matvarene hjelper oss med å bevare let-

i fett of oljer gjør dem til det beste makronnæringsmiddelet

theten og gleden i livet. Der rotchakraet formidler en

når det gjelder å skape likevekt i lendechakraet.

sterk, maskulin, stabiliserende energi, fremtvinger lendechakraet behovet for kaos, forening, bevegelse og feminin

Når vi tenker på fett, ser vi kanskje for oss en geleaktig gul

energi, og behovet for å åpne oss for det som måtte komme i

klump uten å tenke på at fettstoffene er svært sammen-

vår vei.

satte forbindelser med forskjellige egenskaper. Det finnes mange forskjellige grupper fett, hver av dem har sin spesielle

Vann: Mat som inneholder mye vann, eller det å drikke vann, vil

effekt på lendechakraet.

underbygge harachakraet. Det kan virke som en selvfølge, men vann er et av de mest livgivende nærings-midlene vi kan innta.

Mettede fettsyrer, eller fastere, mer uelastiske fettstoffer,

Som den japanske forskeren Masaru Emoto har vist, er vann en

finnes hovedsakelig i animalske produkter, og gir lende-

levende eksistens som reagerer på intensjoner, tanker og emos-

chakraet forbedret struktur og støtte. Mange av disse

joner. Ved bruk av mikroskop har han vist at vannets krystal-

fettstoffene er av animalsk opprinnelse og får dermed

linske formasjoner reagerer på positiv og negativ energi.

en lett jordende påvirkning fra rotchakraet. Mettet fett kan harmonisere rot- og lendechakraet slik at følelser og

Ordet kjærlighet skrevet på et glass vann resulterer i pene, es-

skaperkraft kan bearbeides på en produktiv, realistisk måte.

tetisk behagelige krystaller, mens ord som mishag og krig på en beholder med vann skaper brutte, fragmenterte krystaller. Hvis

Hvis vi zoomer oss inn på cellenivå, kan vi se at mettet fett

vi anvender de samme prinsippene på kroppen, som hovedsake- kan frembringe en viss grad av beskyttelse for kroppen lig består av vann, vil det være logisk at vi på cellenivå er svært

ettersom det blir innlemmet i celleveggene og kan hindre

mottagelige for det vi tenker og føler.

substanser i å trenge for lett inn i cellen.

De fleste av oss drikker for lite vann til å understøtte de pros-

Imidlertid kan for mye mettet fett føre til altfor stor stivhet

essene som skjer i cellene. Det aller beste er om vi kan nippe til

i cellene og i lendechakraet. En person som spiser for mye

vann hele dagen for å holde væskebalansen i orden fremfor å

fett, kan ha en “stivbent” personlighet, eller det kan være en

svelge et helt glass vann om gangen.

person som ikke er veldig åpen for ideer og følelser.

En generell tomfingerregel er å drikke halvparten av sin egen

Slike mennesker kan være fastlåst, og i stedet for å gi jevnt

kroppsvekt i unser (1 unse = 29,574 ml. O.a.), litt mer om

lag av beskyttelse kan det mettede fettet bygge seg opp i

sommeren eller når man har svettet mye. Når vi har riktig fuk-

kroppen og etter hvert skape usunne blokkeringer på fysi-

tighetsnivå i kroppen, blir vi bedre i stand til å flyte med følelsene ologiske psykologiske nivåer. Overdrevent inntak av mettet og tankene våre, og den generelle vibrasjonen i cellene blir

fett har vært koblet til forhøyet kolesterol og hjerteproble-

høyere og sterkere.

mer, noe som ikke er overraskende med tanke på at lendechakraet er forbundet med hjertechakraet.

Fettstoffer og oljer: En unik egenskap ved fett er at det kan for-

60

vandles fra fast til flytende form avhengig av temperatur. Denne

Hvis vi ikke klarer å hanskes med de ubearbeidede

tosidige egenskapen representerer det motsetningsforholdet som

følelsene som oppstår i lendechakraet, kan hjertechakraet


COMTHESY

Når vi lærer å bruke maten og spise i samsvar med sjelen, starter helbredelsesprosessen Hvordan skal vi ta spranget fra chakraene, de livsviktige

I eksempel med hele korn legger vi merke til at plantens essens,

energisentrene våre som inneholder essensen av alt vi er og

spiren, er tett omsluttet av frøhvite, dernest er den ytterligere

kommer til å bli, til noe som er så fysisk som mat? Hvordan kan

beskyttet av et lag med kli. Energimessig snakker planten til oss om

vi bruke mat til å helbrede alle aspekter ved oss selv? I maten

å beskytte vår essens mot uttømming. Hvis vi betrakter kornet gjen-

finnes mange former for informasjon som gir næring. Når vi

tatte ganger, kan vi oppleve det motsatte av dette fenomenet.

spiser, inntar vi og opptar i oss den maten har å tilby. For det første vil bearbeidet korn ha lavere innhold av langkjedet sukHvis du ønsker å vurdere hvordan en bestemt type mat vil

ker og høyere innhold av enkle sukkerarter, noe som i siste instans

påvirke ditt energimessige selv, avklarer du først de åpenbare

fører til rask tilstrømming av sukker i blodet. Dermed opplever vi inn-

egenskapene: hvor maten er dyrket, hvordan den vokser, de

ledningsvis en kraftig energitopp på grunn av den raske frigjøringen

ytre og indre fargene, om den er fast eller flytende.

av sukker, men på grunn av den raske frigjøringen av insulinet for å

Derfra kan du gå dypere inn i materien og sette fingeren på

transportere sukkeret inn i cellene resulterer det i lavt blodsukker er

sammensetningen av næringsstoffene: Består den hovedsak-

skjelving, hodepine og tretthet. Vi tappes for energi.

lig av karbohydrater, fett eller proteiner? Kuliminasjonen av alle disse aspektene vil bølge gjennom den fysiske kroppen og

I stedet for at vi blir beriket av energien fra matens substans, er vi

påvirke vibrasjoner i chakraene og energien som strømmer

på et energimessig nivå gjort spiseprosessen svært kostbar. Videre

gjennom chakraene.

indikerer den åndelige essensen i bearbeidet korn mangel på integrering og struktur. Bearbeidet korn mangler som regel lagene som

Forestill deg det i svært forenklede, kjente begreper: Vi er en-

kimer og kli, og dermed er kun den stivelsesholdige frøhviten tilbake.

ergi, maten er energi. Ved et bestemt anledning har vi kanskje

Det åndelige budskapet vi sender til cellene, er at vi mangler helhet og

bokstavelig talt følt at vi mangler energi fordi vi har arbeidet

sammenheng, noe som fører til at vi sprer energien vår.

overtid og påtatt oss ekstra ansvar. Visse matvarer kan inneholde de optimale fysiske egenskapene som vil gi den fysiske

Et annet eksempel på hvordan maten kan nære oss åndelig, er via

næringen som gjør at vi kvikner til.

fargen. I tilfellet med lav energi kan gule matvarer virke stimulerende på solar pleksuschakraet, fordi de overfører vibrasjonen i gult

På et annet nivå kan denne typen mat bære i seg den vibras-

til chakraet. Solar pleksuschakraet balanseres når det vibrerer på

jonen som er nødvendig for å reparere og korrigere åndelige

resonansen i gult. Dermed vil det være i god vibrasjonsmessig over-

mønstre i solar plexuschakraet (som er ansvarlig for inntak

ensstemmende med dette energisenteret å spise karri, som også vil

og uttømming av energi), slik at vi kan velge å ikke sette oss i

forsyne solar pleksuschakraet med den fargefrekvensen det trenger.

situasjoner der vi vet at energien vil bli uttømt.

Gjennom sine varmende egenskaper vil karriblandingen også stimulere den fysiske fordøyelsen. Reultatet er at karri nærer energisen-

Et slikt eksempel på en type mat som vil utfylle begge disse

teret via sin farge og sine iboende fysiske egenskaper.

funksjonene, er hele korn. På et fysisk nivå inneholder hele korn en blanding av hovedsaklig karbohydrater (hovedsaklig

Når vi lærer å bruke maten og spise i samsvar med sjelen, starter

stivelse og fiber), som en del proteiner og liten mengde fett.

helbredelsesprosessen. Økt bevissthet skjer når alle våre aspekter

Komplekse karbohydrater som stivelse tilfører kroppen en

justeres og forenes. Forestill deg en båt med mange årer som går

gradvis frigjøring av energi i form av sukker slik at det blir mulig

i alle retninger, mende først er justert i én og samme retning, har

å opprettholde energinivået over tid. Hvis vi betrakter matens

båten kurs forover og på full hastighet. Slik er forholdet til vårt ånde-

fysiske egenskaper, vil vi se at de avdekker aspekter av dens

lige selv.

åndelige budskap.

61


Chakraene

Tegn på usunnhet i rotchakraet

Hvis du svarer ja på de følgende spørsmålene, er det sannsynlig at du har problemer med jording, og at du kan ha nytte av å arbeide med rotchakra. For eksempel ved å benytte dette terapikortet - Føler du at det er deg mot alle andre? - Er du i krig med familien din? - Lider du av betennelser og svekket immunsystem? - Føler du av og til at livet ikke er verd innsatsen? - Føler du deg ofte trett, som om du ikke orker mer? - Hender det ofte du dagdrømmer, at du ikke er i nået? - Føles det stadig som om du slåss for å forsvare deg? - Føler du ofte atskilt fra alle andre, som om du ikke klarer å få kontakt? - Føler du ofte at du lever i en annen verden, som om du ikke er i kroppen? - Føler du at familien og vennene dine ikke er glad i deg og forsømmer deg, som om du skulle være usynlig? - Opplever du at du forsøker å overkompensere ved å overprestere, overarbeide og kanskje til og med overspise? - Motsetter du deg, kanskje til og med forakter, familietradisjoner og nekter å delta dem? - Opplever du at du i etterhånd kritiserer deg selv og beslutningene du tar, nesten som om du slåss mot deg selv? - Tar du spesielle forholdsregler for å sikre eiendelene dine, men kjenner deg allikevel utrygg og føler livet ditt er i fare? - Føler du at deler av kroppen din “bryter sammen”, noe som fører til at du ikke klarer å fungere optimalt i samfunnet?

62


COMTHESY

Balansere rotschakra Dette chakraet gir næring til den fysologiske overlevelsesevnen, til trygghet og stabilitet - alt det vi føler er nødvendig for å være et “jordet” menneske. Det er en direkte kanal for energi som absorberes fra jorden. Rotchakraet har en rødaktig farge og er forbundet med noten “do” (C) en lav basstone. 990 090 909 009 990 990 909 090

Root Chakra Therapy

999 999 999 999 000 000extra 000 000 999 000 999 When you need energy for a cure Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Thanks to Michael and Ariel who send love and light to planet Earth

Har du symptomer som vist til venstre, anbefales bruk av dette kortet. Se oversikt bak i boken.

Root Chakra Balance

Dette er det nederste chakraet. Det ligger ved roten av ryg-

Når den fysiske energien fungerer optimalt, føler og vet vi at

graden og er plassert mellom anus og genitaliene. I enkelte

vi kan klare oss på en tilfredsstillende måte i denne verden.

eldre kilder sies det at det ligger på livmorens bakvegg hos

Selv om det egentlig ikke finnes sikkerhet for noe fordi livet

kvinner, og i prostata hos menn. Dette chakraet betraktes

består av forandringer og uforutsigbarheter, vil en sunt

som menneskets kjerne, det grunnleggende senteret, som

jordet person i sitt innerste, på et dypt nivå, føle at han eller

er livsnødvendig for å overleve. Chakraets funksjon er å

hun alltid blir ivaretatt, enten ved egen hjelp, av familien

tilføre energi og stabilitet i livet.

eller samfunnet.

Hvis vi ikke har det bra, hvis vår velferd står på spill, blir

Slike personer er selvstendige og målbevisste, og de er aldri

dette chakraet aktivert. Det er også et av hovedlagrene for

redde for å stole på og gjøre seg avhengige av andre hvis

energi. På det fysiske nivå er det relatert til reproduksjon-

det er behov for det. Sunn jordet atferd betyr at man har

sorganene, anus og bena. Når dette chakraet er i ubalanse,

energi til aksept av familien eller stammen, det være seg

kan man lide av hemoroider, betennelse i prostata og

faktiske slektninger (det vil si blodslektninger) eller utvi-

eggstokker og ha sirkulasjonsproblemer i bena.

det famile (det vil si adoptert familie, ektefeller) og at tillit oppstår ut fra en følelse av forpliktelse overfor stammen.

Dette chakraet gir næring til den fysologiske overlevelsesevnen, til trygghet og stabilitet - alt det vi føler er nødven-

En person som er jordet, har som regel sunne grenser,

dig for å være et “jordet” menneske. Det er en direkte kanal

en sterk følelse av hva som er meningen med livet, og en

for energi som absorberes fra jorden. Rotchakraet har en

iboende tro på retten til å leve og bli erkjent som verdig.

rødaktig farge og er forbundet med noten “do” (C) en lav

Andre nøkkelord som git gjenklang med den sunne formen

basstone,

for denne fysiske energien, omfatter engasjement, hensikt, tålmodighet, konsekvens og trygghet

63


Chakraene

Mat som nĂŚrer rotchakra

Det forholdet vi har til mat og spisevaner, er et symbol pĂĽ hvordan vi tilnĂŚrmer oss alt annet i livet.

64


COMTHESY

MAT FOR JORDING OG BESKYTTELSE Næring til rotchakraet Jeg tror at det vi søker, er en opplevelse av å være lev slik at livets erfaringer på det rent fysiske plan vil skape gjenklang i vårt innerste vesen og virkelighet, slik at vi faktisk vil føle ekstasen i det å leve

Når den fysiske energien fungerer optimalt, føler og vet vi

Det er imidlertid verdt å merke seg at å jorde seg til jorden

at vi kan klare oss på en tilfredsstillende måte i denne lang-

gjennom vårt vesen er av avgjørende betydning når vi skal

somme, stødige vibrasjonen den instinktive, opphavelige

utføre vår livsoppgave. Det er en grunn til at vi er åndelige

formen av den vi er som fysisk person. Den er ansvarlig for

skapninger i menneskekropp.

energien i de systemene i kroppen som gir oss vår fysiske struktur som gjør det mulig for oss å oppnå handgripelige,

Drømmene vår manifisteres når vi har sunne jordede

meningsfylt kontakt med jorden.

vibrasjoner. I tillegg vl det å være jordet og føle seg trygg i sin fysiske eksistens åpne for at vi får tilgang til en mengde

Disse anatomiske delene omfatter leddene, skjelettet,

løsninger for jordiske saker ved at det blir et større samspill

musklene, bena og føttene. Rotchakraet gir også et indre

med livet på jorden.

og ytre forsvarssystem, inkludert immunsystemet som er en fysisk grense somskiller oss fra individer fra miljømessig

Vi finner verdifulle løsninger ved å være i nået og være i

påvirkning, eller selvet fra ikke-selvet. Det er et system som

nået og være jordet i vår jordiske opplevelse.

utruster oss med sunne grenser. Grunnleggende problemstillinger forbundet rotchakraet Evne til å forsvare seg

JORDINGENS OG BESKYTTELSENS FORHOLD TIL MAT

- Evne til å skaffe seg livets nødvendigheter

Ettersom rotchakraet hovdsaklig er konsentrert om det

- Felles sikkerhet og trygghet

laget av oss som trenger grunnleggende elementer for overlevelse, er det ikke så rart at dette senteret er nær

- Lov og orden i familien og samfunnet

knyttet til det forholdet vi har til nødvendighetene vi stilles

- Å føle seg “hjemme” i selvet, fsmilirn og samfunnet

ovenfor i det daglige for vår fysiske funksjonsevne, flere

- Fysisk familie Mange legger liten vekt og verdi på å forene seg medsin jordiske kropp, og vil til og med frigjøre seg fra den, noe som fører til at de kan virke flyktige.

ganger om dagen - mat og spising. Defor er det heller ikke overraskende at mange av de matproblemene vi har, hører inn under dette chakraets område.

65


Chakraene

Tegn på usunnhet i lendechakraet (Sacral)

- Har du opplevd ikke å klare å komme deg etter avslutningen av et nært forhold? - Har du problemer med å uttrykke følelser? - Har du gitt opp håpet om å forsøke å lykkes (uansett hva det måtte innebære for deg)? - Blir du deprimert over din manglende evne til å leve ut dine skapende muligheter? - Føler du at du er altfor kreativ, ofte til det punkt at du blir utmattet? - Lider du av, eller har du hatt, kreft, spesielt i tykktarmen, eggstokkene eller livmoren? - Føler du ofte at du er for rask, og at du ikke har noe å vise til etter innsatsen? - Er du besatt av tanken om at du må ha noe å vise for deg i livet? - Snakker du ofte med andre om drømmer og ønsker du har som du ikke får virkeliggjort? - Er du svært vellykket på andres bekostning? - Føler du at du er “redd for å lykkes”, og for at du ikke skal klare å realisere eller levere det du sier du kan? - Ender det ofte i meningsløse, tilfeldige seksuelle møter av frykt for å forplikte deg til en bestem person? - Blir du ofte “tynget” av følelsene dine - fører de til at du føler deg tung, at du ikke klarer å bevege deg? - Har problemer som hører inn under lendechakraet, vil du kunne svare “ja” på noen av de følgende spørsmålene - Har du opplevd en traumatisk hendelse som du ikke har klart å komme deg etter, og som hindrer deg i å gå videre i livet? - Har du tendens til å unngå mennesker fordi du synes det er ubehagelig ikke å klare å forholde seg helt og fullt til andre? - Lider du (kvinner) av helseproblemer som kronisk soppinfeksjon, ufruktbarhet, nyresten eller endometriose?

66


COMTHESY

Sacral Chakra Balane Hvis du vil ha kontroll over deg selv, må du lære hvordan du holder dette chakraet under kontroll. Chakraet er også forbundet med å føde, enten et barn eller en idé, poesi eller andre kreative bestrebelser. Både ves sex og kreativitet 999 909 909 099 090 999 909 000

utnyttes energien fra dette chakraet.

Sacral Chakra Therapy

When you need extra energy Thanks to Michael and Gabriel who send love and light to planet Earth 999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Har du symptomer som vist til venstre, anbefales bruk av dette kortet. Se oversikt bak i boken.

Sacral Chakra Balance

Dette ligger midt på nedre del av magen, mellom skambe-

Når dette chakraet fungerer som det skal, nærer det ener-

na og navlen. I gammel filosofi sies det at det styrer den

gier som tålmodighet og utholdenhet. Hvis det er ubalanse,

indre vitalitet. Chakraet har som funksjon å absorbere og

kan det lede til uro, frustrasjon og frykt. Dette er senteret

lagre livsenergi (qi eller prana) fra maten vi spiser. Det er

for eiendeler, tilknytning, ikke-tilknytning, senteret for selv å

forbundet med sexualfunksjonen og vårt skapende poten-

ha kontroll over ting.

sial. I India sies det at en oppvåkning av dette chakraet gir god helse og et langt liv.

Hvis du vil ha kontroll over deg selv, må du lære hvordan du holder dette chakraet under kontroll. Chakraet er også

Det er også et viktig senter for kroppens forsvarssystem.

forbundet med å føde, enten et barn eller en idé, poesi

Innenfor kampsport vies dette chakraet stor oppmerk-

eller andre kreative bestrebelser. Både ves sex og kreativi-

somhet. For eksempel er det kilden til til den energien som

tet utnyttes energien fra dette chakraet. Fargen er oransje,

trengs for å knuse tre med bare hendene.

og musikalsk sett er det forbundet med noeten “re” (D).

Det er også et viktig senter for kroppens forsvarssystem.

Mat og spiseplan for helbredelse av lendechakra. Bruk tid på å tilberede måltidene

Innenfor kampsport vies dette chakraet stor oppmerksomhet. For eksempel er det kilden til til den energien som trengs for å knuse tre med bare hendene. Energien fra dette senteret kontrollerer binyrene, nyrene og bæren. Hos kvinner er det også forbundet med eggstokkene. Hvis dette chakraet er i ubalanse, kan man lide av impotens, frigiditet og hyperseksualitet, sykdommer i nyrene og blæren, og ufruktbarhet.

I vår kultur har vi gjort dashbordet til spisebord, vi spiser i bilen på vei til og fra jobben, vi handler, setter av og henter ungene. Ganske mange lever i sitt liv i bilen, som jeg ofte kaller en øy eller en boble, eller de er begrenset til en bestemt tilrettelegging av tilværelsen som tar kvelertak på skaperkraften og utvungenheten når det gjelder å tilberede måltider, slik at de for letthets skyld velger ferdigmat.

67


Chakraene

MAT FOR FØLELSER OG FLYT Næring til lendechakraet Man må uansett ha kaos i seg om mann skal klare å nedkomme med en dansende stjerne Friedrich Nietzsche

Å FØLGE SKAPERKRAFTENS FLYT Den evnen vi har til å utvikle og forandre vår fysiske form og våre omgivelser, hører inn under lendechakraet. I tillegg til plasseringen i nedre del av magen, danner energien det fysiske grunnlaget for vårt vesen gjennom den unike tilstedeværelsen av vann i cellene. Kroppen består hovedsakelig av vann (60-80%), og reagerer på fysiske forandringer og på flo og fjære i vår verden. Alle orkaner, tsunamier og hver fullmåne føles i vårt innerste vesen på cellenivå. Som et resultat av dette forbinder lendechakraet oss med nettverket til dem som deler jorden med oss, og som hjelper oss med å huske jordens betydning som vår “mor” - hun som gir liv. Dette er chakraet som styrer det å dele med og ta imot fra andre, og erkjennelsen av at det vi gjør mot andre, gjør vi også mot oss selv. De emosjonene som oppleves på et personlig plan, strømmer inn i helhetens følelse, enten fra cellenivå til individet eller fra individet til massene. Dette senteret bærer i seg den indre og den ytre dynamikken i utviklingen av oss som et forent hele til å bli kreative, sensuelle skapninger.​ Lendechakraet er ikke like tett som rotchakraet, men det er fortsatt svært fysisk av natur. Der rotchakraet handler om å jorde seg i verden, handler lendechakraet om den fysiske bevegelsen utover fra det indre sentrerte rommet. På grunn av en travel livsstil er det mange som ikke tar seg tid til å gi hen til den tilfredstillelsen det er å skape et måltid.

68


COMTHESY

Mange forteller meg at de ikke liker å lage mat, og at de

Med dette for øye er spleisemåltider et ypperlig tiltak, og

helst vil spise ute hver dag. De tror at matlaging tar altfor

når flere går sammen om å tilberede et måltid, kan det

mye tid fra andre aktiviteter; i en verden der tid en mangel-

utvides til aktiviteter før og etter måltidet, som å dekke

vare, betraktes matlaging av mange som overflødig. Julie

bordet på forhånd eller vaske opp etterpå. Jo mer alles

innrømmet at hun gruer for matlagingsprosessen i en

skaperkraft investeres ut fra et energiperspektiv, jo mer

hvilken som helst form, og at hun ikke nyter å spise. Det er

dynamisk blir måltidsopplevelsen!

ingen overraskelse at hun lider av ulcerøs kolitt, en tilstand som har nær forbindelse med lendechakraet. Hun mangler gleden over spiseopplevelsen.

Lidenskap lek og glede En stor del av den “saften og kraften” vi har i oss når det gjelder å leve livet, kommer fra det opphavelige, dansende

Lendechkraet gir oss den gaven det er å skape et måltid,

lendechakraet. Det rommer den rene gleden over å leve

enten det innebærer å velge ut ingrediensene i butikken,

og over alt det liver rommer. Det er “gledesfaktoren” i

anrette maten på tallerkenen på en fargerik måte, eller

vårt vesen. Uten den vil vi kveles, visne og bli uttørket.

finne på nye måter å spise på ved bruk av forskjellig bestikk

Livskraften ville gå opp i røyk. Personer med et solar

eller å male sin egen tallerken. Mulighetene til å skape i

plexus-chakra på toppgir, som manifesterer seg i form av

forbindelse med mat og spisevaner er i sannhet endeløse.

tendenser til arbeidsnarkomani, vil undertrykke gleden

Få alle til å delta i matlagingen

og leken som ønser å komme til uttrykk gjennom lendechakraet.

Å ta deg tid til å gjøre i stand et måltid til deg selv nærer en dimensjon av lendechakraet, men når du lager mat til andre,

Gledens og lekens søskenbarn, lidenskapens, trenger

eller gjør i stand et måltid sammen med en annen person,

veiledning for å utvikle seg inn i vår hensikt (som bæres

forsterkes effekten på lendechakraet mange ganger. Tenker

frem av hjertechakraet), som er den stimulansen som får

vi på næring av lendechakraet, bør man spise sammen med

oss til å sprette ut av sengen hver morgen.

andre.

I motsatt fall kan misledet lidenskap gi en følelse av at tilværelsen er ute av kontroll, og av at den er kaotisk. Å ha

Husk at dette chakraet handler om forhold - ditt forhold til

evnen til å leke viser at vi ærer lendechakraets sannhet.

andre og til alt som lever (mat inkludert!). Jeg har lagt merke til at stadig flere spiser alene, som regel i farten, og at de ikke bruker mye tid på det. Når vi deler mat med andre, bruser lendechakraet av fryd - det å spise blir glederikt og motiverende. Det representerer det uferdige, men har alle de elementene i seg som trengs for å skape, som en ursuppe eller en kosmisk dans som vrimler av kaotiske og voldsomme emos-

Grunnleggende spørsmål forbundet med lendechakraet - Evne til å uttrykke selvet og dets behov - Evne til å manifistere personlig kraft i verden - Holdninger til selvet - å ha følelse av kontroll når det gjelder resultater i livet

joner, ubearbeidet skaperkraft og bølgende sensualitet. - Å gjøre seg opp meninger Dette chakraet taler i en viss grad til vår evne til å “gi slipp og slippe gud til”. Det setter oss i stand til å overgi oss til kaos og kaste oss ut i en tilstand av total overgivelse eller mangel på kontroll. Hvis du lager mat sammen med en annen, slik at to strømmer med skaperkraft kommer sammen, kommer lendechakraet i større likevekt.

- Å tenke logisk - Å filtrere det man opplever fra den ytre verden og bestemme hvordan dette passer inn i selvets trossystem

69


Chakraene

Tegn på usunnhet i Solar Plexus chakraet

Hvis du har problemer som hører inn under solar pleksuschakraet, vil du kunne svare “ja” på noen av de følgende spørsmålene: - Er du overdrevent opptatt av konkurranse og prestasjoner? - Føler du selv, eller andre har sagt noe om, at du er egosentrisk og selvrettferdig? - Forsøker du å klare “alt”, og tror at du har evne til å kontrollere alle ytre hendelser? - Har du sterke meninger og er uvillig til å forandre og være åpen for andres synspunkter? - Er du overvektig og fet? - Har du problemer med fordøyelsen som halsbrann og magesår? - Er du sliten fordi du jobber for mye og for lenge? - Føler du det som om du er nødt til å overkompensere i sosiale sammenhenger på grunn av mangel på selvrespekt? - Stimulerer du stadig vekk deg selv intellektuelt ved å lese eller gå på skole, uten at du har noe å vise til? - Føler du deg intellektelt utmattet og ute av stand til å ha noen mening on situasjoner som angår deg selv, eller andre? - Vil du helst være for deg selv og ute av stand til å samhandle med den ytre verden i noen som helst slags form? - Mangler du selvrespekt og føler at du står fast i tilværelsen, og at du ikke klarer å forandre deg? - Føler du deg nedfor over den manglende evnen til å ta kontroll over livet ditt? - Er du ute av stand til å bli inspirert og til å inspirere andre? - Føler du at du ikke har valgmuligheter i livet? - Føler du at du tenker for mye, at du overanalyserer beslutninger i den grad et det ender med utmattelse og forvirring?

70


COMTHESY

Solar Plexus Chakra

- Er du overdrevent opptatt av konkurranse og prestasjoner? - Føler du selv, eller andre har sagt noe om, at du er egosentrisk og selvrettferdig? - Forsøker du å klare “alt”, og tror at du har evne til å kontrollere alle ytre hendelser? 999 900 909 900 990 009 900 909

Solar Plexus Chakra Therapy

When you need extra energy for a cure

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Thanks to Michael and Gabriel who

- Har du sterke meninger og er uvillig til å forandre og være åpen for andres synspunkter? - Er du overvektig og fet?

Har du symptomer som vist til venstre, anbefales bruk av dette kortet. Se oversikt bak i boken.

Solar Plexus Chakra Balance

Dette chakraet ligger i solar plexus, over navlen og rett nedenfor ribbena. Det er forbundet med livskraft. Det er et av de viktigste chakraene, for det styrer den synlige energien, vår evne til å handle på en energisk måte og utføre ting. Det er gjennom dette chakraet vi forbinder oss med omverdenen, og hvis vi er usikre på oss selv, folder vi instinktivt armene for å beskytte dette chakraet. I tidligere tider trodde man at dette chakraet ble vekket, ville man få over-

Karbohydrater De tre nederste chakraene gir gjenklang med de tre viktigste næringsstoffene som forsyner oss med energ: Rotchakra bygger sitt grunnlag fra proteiner, lendechakraet flyter med fettstoffene, og solar plexuschakraet frigir energi fra karbohydrater. Karbohydratene har evne til å forsyne solar plexuschakraet

med alt det trenger: fra raske energikilder som glukose til naturlige krefter og evne til å utholde ekstreme temperatur- mer langvarige sukkerkilder som fiber. er, både varme og kulde. Når dette chakraet er i balanse, er personen, er personen full av energi. Chakraet nærer leveren, milten og fordøyelsessystemet. Ubalanse kan føre til magesår, gallestein, og dårlig fordøyelse. Det er forbundet med egenskaper som besluttsohet,

Det finnes alle slags former for karbohydrater, fra enkle sukkertyper til komplekse stivelsesforbindelser. Hvis solar plexuschakraet trenger langsom frigjøring av energi for å tilpasse seg stabil produksjon av energi, vil det ha best nytte av karbohydrater som gir langsom frigjøring av sukker (glukose) i blodet.

selvstendig tenking og handling, personlig energi, viljestyrke Disse karbohydratene kalles ofte karbohydrater med og fargerik personlighet. Hvis det er ubalanse, kan man bli “lavglykemisk indeks”. Enkelte karbohydrater har en spesiell irritabel, få dårlig selvtillit, bli grådig og bli full av skyldfølelse. struktur som kroppen bruker lenger tid på å bryte ned. Fargen er gul og noten “mi” (E)

71


Chakraene

Mat som nĂŚrer Solar Plexus chakraet Ă… be over maten sikrer at den omsluttes av guddommelighet og lykksalighet

72


COMTHESY

Mat med høy energi som tapper solar pleksuschakraet - Grønnsaker som er rike på stivelse som mais og hvite poteter. - Fruktjuice som er tilsatt sukker - Bearbeidede frokostblandinger - Hvit ris - Hvitt brød, for eksempel bagels, muffinser og oppskåret brød - Måltider som er rike på stivelse som smørbrødkjeks, potetgull, - Desserter med høyt sukkerinnhold, som kaker, berlinerboller, kjeks, småkaker, is, godteri

For eksempel har brun ris både lavglykemisk indeks og

Det vitenskapen har vist oss, er at å spise mat med lav

komplekse karbohydrater. På den annen side kan et eple

glykemisk indeks gir et panorama av helsefordeler, inkludert

betraktes som en rask energikilde, ettersom det består

forbedret kroppsvekt, blodlipider, blodsukker og insulin og

av enkle sukkerarter. Men sukkeret i eplet er hovedsaklig

bedre apetittkontroll. I stedet for å miste kontrollen over

fruktose, som har en lavglykemisk effekt.

sultsignalene og kanskje til og med oppleve at apetitten kontrollerer oss, blir vi i stand til å ha bedre styring på sulten

For å en bedre forståelse av prinsippet glykemisk indeks

når vi spiser mat som gir energi til solar plexuschakraet.

kan du forestille deg at sukker går over i blodet på samme måte som vann strømmer ut av en kran. Hvis du skrur kranen for fullt slik at vannet strømmer raskt ut, vil vasken fylles fort opp. Den kan til og med renne over.

Gule, gyllenbrune matvarer som gir næring til solar plexuschakraet Frukt

Grønnsaker

Belgfrukter

Ananas

Grønnsaker

Garbanzo

gå raskt over i blodet og gi høyt blodsukkernivå når vi

Bananer

squash

bønner

spiser mat med høy glykemisk indeks. Motsatt vil det være

Grapefrukt

Ingefær

Gule splitterter

Sitroner

Mais

Linser

Grønne

Yukon Gold-

bananer

poteter

Mye på samme måten vil de enkle sukkertypene i maten

som å la det dryppe fra kranen med noen sekunders mellomrom å spise mat med lav glykemisk indeks. I dette scenariet vil maten frigi glukose langsomt i blodet. Matvarer med lav glymesisk indeks, for eksempel korn, bønner og grønnsaker, vil virke nærende på solar pleksuschakraet.

Gule snittbønner Gul paprika

73


Chakraene

Tegn på usunnhet i hjertechakraet

Hvis du har problemer som hører inn under hjertechakraet, vil du kunne svare “ja” på noen av de følgende spørsmålene: - Føler du at du ofte påtar deg andres følelser i stedet for å la dem føle emosjonene selv? - Føler du emosjonene dine i den grad at du føler deg fanget av dem, som om de kontrollerer tilværelsen din? - Opplever du at du gir andre av din tid og energi uten at du gir til deg selv? - Har du aversjon mot grønne grønnsaker? - Synes du det er vanskelig å si nei til personer som trenger hjelp? - Lider du av smerter i brystet? - Har du astma eller pusteproblemer? - Er du utslitt av å gitt for mye omsorg? - Er du bitter for at du har gitt for mye? - Føler du at du aldri får tilbake det du selv gir føelelsmessig? - Er det vanskelig for deg å gi og ta imot kjærlighet? - Har du hatt en traumatisk opplevelse som har ført til at du ikke klarer å ta frem dype følelser? - Er du ute av stand til å gi uttrykk for følelsene dine? - Har du mistet gløden over livet? - Føler du deg lammet - Holder du tilbake følelser som du mener kan bli for mye for deg? - Klarer du ikke å tilgi deg selv og andre?

74


COMTHESY Hjertechakra - Føler du at du ofte påtar deg andres følelser i stedet for å la dem føle emosjonene selv? - Føler du emosjonene dine i den grad at du føler deg fanget av dem, som om de kontrollerer tilværelsen din?

999 909 000 990 000 900 099 909

- Opplever du at du gir andre av din tid og energi uten at du gir til deg selv?

Heart Chakra Therapy

When you are of000 the to the heart 999 999 999 999 000lack 000 000 999energy 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

chakra

Thanks to Michael and Sandalphon

Hearth Chakra Therapy

Dette chakraet ligger midt i brystet, med lik avstand fra bry-

Når det fungerer som det skal, er det forbundet med egen-

stvortene. Det er kroppens emosjonelle og åndelige senter.

skaper som kjærlighet, medfølelse, godhet og effektivitet. Når

Det er dette chakraet man bruker når man forholder seg til

det er i ubalanse, blir man følelseskald, emosjonelt lukket og

den kjære, og det er sterkt forbundet med foreldrene.

passiv, og føler seg nedslått og ulykkelig. Hjertechakraet er grønt, og det er forbundet med noten “fa” (F)

I mange kulturer mener man at sjelen holder til i hjertechakraet, og når vi snakker om sjelen, legger vi gjerne

Hjertechakraet skiller seg fra de tre nederste chakraene i

hånden over dette chakraet. Uttrykk som “det knuser

det at det forbindes mer med det eteriske eller luftaktige

hjertet mitt” er forbundet med dette chakraet. I india og

egenskaper. Når vi trer inn i hjertechakraets territorium, er

Tibet mener man at selvets essens, ens individualitet, ligger

det som å tre inn i et rike som befinner seg på vippepunktet

i det fjerde chakraet.

til å bli mer sjel enn kropp. I enkelte tradisjoner betraktes Hjertechakraet som “ønskekvisten” mellom kropp og sjel.

Det er derfpr åndelig praksis og meditasjon omkring høyere Og Hjertechakraet er faktisk et hardt tiltrengt “jordingsverkkjærlighet i mange religioner er forbundet med dette

tøy” for en åndelig skapning som befinner seg i kjødet.

chakraet. Det antas også at dette chakraet vekker vår indre skjønnhet, gjør kroppen tiltrekkende og aktiverer evnen til

Et sunt hjertechakra benytter den store mengden med

oversanselig innsikt.

kjærlighet hjertechakraet sender ut, som en legende salve for seg selv, andre og jorden. Dermed er det ikke helt og

Det fjerde chakraet regulerer og understøtter biorytmene.

fult og fullt fysisk, i liket med chakraene som symboliserer

Det er forbundet med hjertet, lungene, og åndedrettsor-

elemnetet jord (rotchakraet), elemntet vann (lendechkraet)

ganene. Hvis det ikke fungerer som det skal, kan det føre til

og elementet ild (solar pleksus chakraet)

hjertesykdom, økt blodtrykk og sykdommer i åndedrettsorganene.

75


Chakraene

Mat som jording av hjertechakra er grønn

En plantebasert matvare som inneholder en rekke helbredende egenskaper for hjertechakraet, er den mektige avokadoen 76


COMTHESY

Mat for kjærlighet og medfølelse Næring til hjertechakraet Det er kun med hjertechakraet man kan se rett; det som er viktig, er usynlig for det blotte øyet. ANTOINE DE SAINT-EXPURY Når hjertechakraet slår i optimal rytme, sitter det behagelig

Blodårenes nettverk gjennom kroppen er forbundet med

på en trone omgitt av kjærlighet, følelser og dømmekraft.

hjertechakraet i og med at det fungerer som et redskap som

Hjertechakraet er i stand til å overføre de ubearbeidede

overleverer blod og livskraft til hele kroppen. Hjertechakraet

emosjonene som spinnes fre lendechakraet ville virvler, til en

foredler de emosjonene som skapes av lendechakraet, ved

vev av ren følelse

å innlemme guddommelig visdom. Hvis det finnes blok-

bygget på visdom. Kanskje forstiller vi oss at en personmed

keringer i lendechakraet, vil hjertechakraet måtte kompens-

et “åpent hjerte” er en som alltid gir og er selvoppfordrende.

ere eller bistå i helbredelsen av lendechakraet.

Å ha et godt utviklet hjertechakra innebærer imidlertid at kjærlighetsfull

I de nederste chakraene brukes mat og det å spise for å

dømmekraft og uhildethet er de høyeste uttrykkene for

tjene kroppens mange aspekter, inkludert overlevelsesev-

kjærlighet.

nen, kroppens behov for glede og dens behov for forvandling og energi. I de øvre chakraenes rike har man mat og

Og sist, men ikke mist: Personer med et sunt hjertechakra

det å spise mindre fysisk vekt og større symbolsk betydning.

erkjenner livets skjønnhet og under og er tålmodige når det gjelder livets prosess. De føler glede, tilfredshet og takknem-

I flere kulturer brukes mat som et virkemiddel til å vise

lighet. Det finnes ikke snev av stress i ansiktsuttrykket. De

kjærlighet. Tenk bare på valinsdagen og alle sjokoladeeskene

er aksepterende og takknemlige for at de evner å dele sin

som kjærestepar utveksler. Par som er sammen, kan forene

kjærlighet og utstråle dens energi til andre. Dalai Lama er det seg ved å gå ut å spise på restaurant. Mødre baker kaker til perfekte eksempel på et strålende hjertechakra i kjødet.

Fysiolgien og hjertechakra

barna sine. I alt vesentlig formidler vi det budskapet at når vi bryr oss om andre, har vi behov for å dele maten med dem, enten det dreier seg om tilberede den for dem, servere den

Som navnet indikerer er hejrtechakraet hovedsaklig forbun-

eller spise sammen med dem. Gjennom maten formidler vi

det med hjertet og lungene. Hjertet og lungene har et nært

den kjærligheten vi føler.

forhold. De fungerer sammen i den felles hensikt å pumpe oksygen via blodet til resten av kroppen.

Det er også gjennom det å spise vi viser at vi verdsetter og er glad i kroppen vår. Hvis vi ikke hadde hatt omsorg for

Utenom hjertet og lungene styrer hjertechakraet brystene,

oss selv, ville vi ha latt være å spise (hvis sultprosessen var

skuldrene, armhulene, armene, håndleddene og hendene.

forbundet med en sak). Munnhullet “din kropp er ditt tempel”

Armene er i alt vesentlig en forlengelse av hjertechakraet, et-

forekommer i en rekke tradisjoner, og det å være glad i seg

ter som de er redskaper som er nødvendige for berøring og

selv innebærer faktisk at vi forsyner oss kontinuerlig med kval-

det å strekke seg ut mot andre. Berøring er en viktig helbre-

itetsrik næring.

dende aktivitet i hjertechakraet.

77


Chakraene

Tegn på usunnhet i det tredje øye chakraet

Finn ut hvor mange av de nedenstående spørsmålene du svarer “ja” på, og kjenn etter om ditt eget det tredje øye chakra har behov for helbredelse. - Opplever du ofte at du grubler over eller stadig tenker på ulike situasjoner? - Vil mennesker som kjenner deg godt, si at du er overanalytisk? - Har du hatt, eller har du, avhengighetsproblemer, spesielt når det gjelder medisiner og alkohol? - Føler du ofte at tankene dine har sitt eget liv? - Har du en tendens til å være uberegnelig i din atferd? - Har du en aktiv fantasi? - Har du hatt visjoner eller drømmer som er blitt virkelighet? - Har du ofte mareritt? - Lider du av tvangstanker? - Higer du etter sjokolade? - Føler du at tanke ne dine blokkeres? - Føler du deg ofte avskåret fra din indre visjon og meningen med livet? - Drømmer du sjelden, eller husker du sjelden drømmene dine? - Blir sinnet ditt ofte tomt og klarer ikke å reagere på riktig måte på beslutninger som tas? - Sover du mye sammenlignet med andre mennesker? - Lider du av, eller har du lidd av , depresjon? - Føler du at du er et offer i det du opplever i livet? - Har du behov for ytre stimuli (for eksempel koffein) for å holde deg i gang?

78


COMTHESY

Det tredje øye chakra Finn ut hvor mange av de nedenstående spørsmålene du svarer “ja” på, og kjenn etter om ditt eget det tredje øye chakra har behov for balansering.

- Opplever du ofte at du grubler over eller stadig tenker på ulike situasjoner?

990 909 909 099 090 999 900 999

The third eye Chakra Therapy

When you need extra energy for a cure

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

- Vil mennesker som kjenner deg godt, si at du er overanalytisk?

Thanks to Michael and Haniel who

Third Eye Chakra Therapy

Dette chakraet ligger midt i pannen, midt mellom

Hvis der er ubalanse, vil vedkommende ha konsentras-

øyenbrynene. Punktet er kjent som “det tredje øye”. I Kina

jonsproblemer, et stivnet sinn, og kan være utsatt for

betraktes det sjette chakraet som senter for visdom, og

å bli schizofren. Ubalanse fører til hodepine og dårlig

som sådant er det ansett det aller viktigste. Det er medi-

forbindelse mellom det bevisste og ubevisste sinn. Fargen

tasjonschakraet.

på dette chakraet er indigo. Det er forbundet med noen “la” (A)

Det er forbundet med vilje og viljestyrke og paranormale evner. Det er chakraet for intuisjon og strategi. Personer

Det tredje øye er sannsynligvis det mest magiske og

som har et sunt og aktivt tredje øye, er gode taktikere. De

mystiske av alle chakraene. I mange kulturer og religioner

vet alltid hvordan de skal finne veien ut av ethvert problem.

betraktes det som porten til opplysthet. Det ligger midt i pannen og strekker seg innover til sitt tilsvarende rom

Dyktige ledere bruker dette chakraet. I tidligere tider var

inne i hodet. Hovedsakelig tjener det tredje øye som

det tredje øye mest aktivt hos magikere, sjamaner og

kontrollpanel for vårt åndelige, mentale, emosjonelle og

klarsynte. Alle har vel hørt om det kjente mantraet “ohm” -

fysiske vesen. Det gir innsikt i den faste koblingen i den vi

et mantra som er relatert til dette chakraet.

egentlig er, og fungerer som et redskap som kan hjelpe oss med å finne frem til vår egen sannhet.

Det sjette cjakraet er nær forbundet med hyofysen, hjernen og halsen. Når det fungerer normalt, aktiverer chakraet

Når det tredje øye er åpent for alle sine muligheter, har

intellektet, psykiske evner, fantasien og evnen til å se for seg

det en iboende evne til å hjelpe oss med å skille sannhet

ting klart og livaktig.

fra illusjon. Sagt med enkle ord utruster det oss med et lys av innsikt og en panoramaopplevelse av livet med utgangspunkt i visdom og sannhet.

79


Chakraene

Mat som nÌrer det tredje øye chakra

80


COMTHESY

Atferd ved et sunt tredje øye Når dette chakraet er helt åpent, gir det oss en erkjen-

Urgammel østindisk praksis handler blant annet om frigjøring

nelse av oss selv som åndelige skapninger, og av vår

av den skapende kundalinienergien fra rotchakraet og dens

iboende visdom som kan åpne bevisstheten mot andre

reise opp langs ryggraden med påfølgende gjennomsyring av

verdener og kan åpne oss for dyp viten om hvem vi er, og

sinnet, eller det tredje øyemed utvidet innsikt som mål. Etter-

hva vår retning i liver innebærer.

som dette chakraet ligger under sinnet, hjernen og tankene, er det ansvarlig for mye mental aktivitet og for manifestering

Et sunt og velfungerende tredje øye vil være i stand til å

av de tankene og visjonene vi bærer på.

følge våre indre visjoner og drømmer, i viten om at de blir guddommelig ledet og inspirert. Når livet harmoniseres

Drømmene er viktige budbringere for personer som har

med intuisjonen vår, vil tankene og handlingene bli sikre.

et sunt tredje øye. Gjennom drømmene vil de være i kon-

Da er det ikke rom for tvil.

takt med sitt indre landskap og vil kunne vende tegnene til verdifull, meningsfylt sannhet som kan anvendes i det våkne

Det tredje øye gir oss evnen til å harmonisere oss med vår

liv. Når det tredje øye er aktivert, er det et chakra som vet alt

indre viten om hva som nærer oss på mange nivåer. Per-

og ser alt.

soner som har et velutviklet tredje øye, er i stand til å tre inn i en “oversanselig” viten på både sine egne og andres

Det er ganske annerledes enn de øvrige chakraene i det at

vegne. Hvis chakraet vibrerer på hurtig frekvens, åpner det

det er vår overgang til ånden. Mens halschakraet handler

seg for oversanselig informasjon som kan overskride tid

om samspillet mellom de valgene vi tar på jorden, mellom

og rom, det blir en døråpning til rike muligheter og klarhet.

vår vilje og den guddommelige vilje, utgjør det tredje øye våre drømmers og vår høyere vitens og visdoms landskap.

Hvis vi sammenligner det med en person, vil det tredje øye

Det er langt mer oversanselig enn de chakraene vi har tatt

være som en klok forelder eller en skapning av kongelig

for oss så langt.

status. Mens hjertet kan betraktes som emosjonenes regjerende fyrste, kan det tredje øye sammenlignes med

Det tredje øye gjør det mulig for oss å gi slipp på behovet

en innsiktens hersker.

for å ha kontroll, slik at vi kan kaste oss ut i det vi får oss forelagt, i full tillit til at det er den best mulige situasjonen

Det tredje øye blir som oftest først aktivert når sinnet er

for oss her og nå. Halschakraet kan vise oss de veiskillene

involvert: når vi mediterer, ber eller drømmer. Aktiviteter

og de forskjellige valgmulighetene vi har i en bestemt situ-

som sentrerer sinnet, vil åpne seg for dette chakraet og

asjon, men det tredje øye gløder i sin erkjennelse av at det

føre til at det umiddelbart forener oss med ånden.

som skjer, er det eneste som kunne ha skjedd.

81


Chakraene

Tegn på usunnhet i halschakraet

Hvis du har problemer som hører inn under halschakraet, vil du kunne svare “ja” på noe av de følgende spørsmålene: - Hvis du svarer ja på de spørsmålene, kan det hende du har en ubalanse i halschakraet: - Uttrykker du tankene, emosjonene og følelsene dine på en svært sterk måte? - Synes du det er vanskelig å lytte til andre fordi du er så opptatt av å få frem dine egne tanker og ideer? - Blir du svært oppbrakt når det virker som om noe ikke blir slik du ønsker? - Har du en tendens til å spise for mye når du ikke er sulten? - Sluker du i deg maten? - Føler du at du har høy forbrenning? - Lider du av, eller har du lidd av, bulimi? - Har du ekstremt skingrende eller ekstremt lav stemme? - Har du lett for å stamme eller blande sammen ord? - Har du problemer med å gi uttrykk for tankene, følelsene, ideene, behovene eller emosjonene dine? - Når du forsøker å uttrykke deg - blir stemmen din hes, eller <kvalt>? - Synes du det er overveldende vanskelig å gi uttrykk for det som er sant for deg, av frykt for å bli straffet? - Lider du av treg for brenning? - Føler du at du ikke har noen kontroll over de beslutningene du må ta? - Lider du av, eller har du lidd av, anoreksi, eller har du motvilje mot å spise? - Er du ekstremt snakkesalig, i den grad at enkelte kanskje sier at du snakker i hytt og vær uten at det er fornuft i det?

82


COMTHESY

Halschakraet Hvis du har problemer som hører inn under halschakraet, vil du kunne svare “ja” på noen av de følgende spørsmålene: Uttrykker du tankene, emosjonene og følelsene dine på en svært sterk måte? 990 909 909 099 090 999 900 999909

Throat Chakra Therapy 999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999

Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere When you need extra energy for a cure og andre i den såkalte eliten

Thanks to Michael and Raphael who send love and light to planet Earth

Synes du det er vanskelig å lytte til andre fordi du er så opptatt av å få frem dine egne tanker og ideer? Blir du svært oppbrakt når det virker som om noe ikke blir slik du ønsker?

Throat Chakra Therapy

Det femte chakraet gir evnte til å få tilgang til fortid og

Eller det kan være personer som opplever at skjønnhet-

fremtid. I gamle dagers Japan mente man at dette chakraet

en i liv, sjel og ånd er av stor betydning. Halschakraet er

styrte menneskets drømmer. Det er senter for estetikk.

også senter for verbalt uttrykk og kommunikasjon med

Chakraet er svært følsomt for alle forandringer i følelsene,

omverdenen. Organene som er forbundet med dette

for eksempel respons på kunst.

chakraet er skjoldbruskkjertelen, halsvirvlene, underkjeven og luftrøret. Sykdommer som har forbindelse med

Halschakraet snurrer når man snakker om skjønnhet,

halschakraet, fører til betennelse i halsen, sykdommer i

estetikk og etikk. Det handler om verdens skjønnhet. Hvis

skjoldbruskkjertelen og ubehag i nakken.

du ser på en ballett og forener deg med opplevelsens skjønnhet, ser du gjennom dette chakraets prisme. Hvis du

Når dette chakraet fungerer normalt, er det flyt i kom-

blir rørt av skjønnhet, for eksempel når du lytter til musikk,

munikasjonen og uttrykksform, i det kreative potensial

kjenner du at varme og glede sprer seg gjennom kroppen

og inspirasjonen øker. Hvis chakraet er i ubalanse, vil det

til det føles som om du griper deg om halsen.

være en tilbøyelighet til tvangsmessige tanker eller atferd. Man blir for knyttet til faste atferdsmønstre og blit mindre

Nervøs hoste før en viktig presentasjon er et forsøk på å

uttrykksfull.

aktivere dette chakraet og frigjøre energien i området. Personer med et dominerende halschakra er ofte kunstnere,

Dette er også chakraet for skyldfølelse. Halscharaet er

eller du arbeider i den kreative verden.

blått, og det er forbundet med noten “so” (G)

83


Chakraene

Tegn på usunnhet i kronechakraet

- Er du ofte besatt av tanker om Gud, etter livet og åndelige skapninger? - Har du en tendens til å ha svært sterke religøse og åndelige meninger? - Mener du at din tro er den eneste veien til Gud? - Mener du at din jordiske eksistens er til overveldende besvær? - Har du en tendens til å fordømme dine jordiske behov? - Hender det du føler at du går på autopilot gjennom livet uten å ta hensyn til din fysiske kropp? - Fører du ofte samtaler med engler, ånder eller spøkelser enn du snakker med mennesker? - Føler du ofte stor avstand til den fysiske kroppen din? - Glemmer du ofte å spise? - Mangler du du troen på noe som er høyere og større enn deg selv? - Lar du seg ofte irritere eller ergre av mennesker som er sterke i sin tro? - Føler du deg forvirret når det gjelder religiøse eller åndelige trossystemer? - Føler du at du er dypt sviktet av Gud eller en høyere makt? - Unnlater du å leve i tråd med dine åndelige sannheter? - Unngår du nær kontakt med det guddommelige av frykt for at det kan forandre livet ditt? - Må du ofte kjempe for å bevare troen på noe som er større enn deg selv? - Har du behov for ytre stimuli (for eksempel koffein) for å holde deg i gang?

84


COMTHESY

Kronechakra Kronechakraet forener oss med noe som er større enn oss selv. Vi kan kalle det Gud eller vi kan ha andre navn på det, men vi vet at det er der. Når kronechakraet er sunt, føler vi en sterk forbindelse med det guddommelige og med andre åndelige skapninger. 999 999 000 990 000 999 000 999

Livet har en mening. Vi mottar også guddommelig The Crown Chakra Therapy

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

When you lack the energy to the Crown chakra

hjelp og åndelig næring via kronechakraet: Når vi gir helaing, oppretter vi bevisst forbindelse med en åndelig kilde via dette chakraet. Det er sjelens port.

Crown Chakra Therapy

Dette chakraet ligger midt på issen. Ifølge isotorisk litterea-

Det sjuende chakraet velger ut hva som er viktig og hva som

tur er chakraet over issen, ikke på eller i issen. Det forklarer

er sekundært eller av mindre betydning. Det responderer

forbindelsen med individets høyere selv. Hvis dette chakraet

veldig fint på chanting av mantraer.

er åpent, kan man gå inn i opplystheten. Du merker at dette chakraet er aktivert i sjeldne, fantastiske, fantastiske øyeblikk

I India er et velutviklet sjuende chakra forbundet med op-

når du opplever at det ikke finnes begrensninger i tid og rom.

plysthet, kosmisk/høyere kjærlighet og evne til å akseptere universets energi. Der skjer når man føler seg i samstem-

I forestillingens verden hos mange gamle kulturer er dette

mighet med verden, når man føler seg beskyttet og ett

stedet der sjelen går ut av kroppen. Når folk døde i Tibet,

med universet. Når dette chakraet er i ubalanse, føler man

fjernet de håret fra issen for å gjøre det enklere for sjelen

seg utestengt fra omverdenen, tankene raser, og hodet

å forlate kroppen. I mange religioner i vår tid betraktes det

kan føles som en myldrende bikube,

fortsatt som viktig å dekke til hodet for å beskytte den delen av kroppen som er i forbindelse med Gud.

Halluisinogener som ectasy og LSD påvirker dette chakraet og ødelegger balansen, noe som kan føre til vannvidd,

Kronechakraet aktiveres når vi diskuterer problemer, og det

panikkanfall og psykoser. Hvis chakraet ikke fungerer

skrus av når vi begynner å tenke på hvordan du skal løse et

som det skal, kan det føre til høyt blodtrykk i kraniet og

problem, kommer det sjette chakraet ut for å leke.

til hjernesvulst. Kronechakraet er lilla og korresponderer med noten “ti” (B)

85


De nye chakra

Vi har fått 6 nye chakra Vi mennesker har fått et nytt chakra system med 6 nye chakra oppdaget av flere i hele verden. Årsaken til at vi mennesker har fått flere chakra er at vi får stadig større påvirkning fra vår omgivelser som utsetter kroppen for blant annet stråling, og større krav til oss mennesker - både i arbeidslivet og privat. Til dette trengs det mere energi. Vi ser idag symptomer på tretthet og mange som ikke orker løpet ut på jobben. Vårt elektriske system med energilegemer, chakra og meridianer er avgjørende for liv og helse kan fungere. At energien er i balanse - ikke for mye energi i enkelte chakra og meridianer. Vår nye chakra gjør at vår kapasitet mangedobles, og livet blir mye enklere for. Det finnes teknikker for å igangsette de nye chakra, eller senter som noen kaller det. Vi i COMTHESY har som en del av konseptet pragrammert nye terapikort for hvert nytt chakra. Du kan se hva hvert chakra har til hensikt og velge et av de terapikortene. Når du føler dette chakra er i drift, velger du neste - til alle er aktivisert og i balanse. Terapikortet som beskytter mot stråling anbefales å bruke etter disse behandlingene - for å balansere ditt elektriske system. At meridianer forsyner strøm i riktig nivå til dine organer. Det er kroppens eleltriske systemet som er vår viktigste del av vårt vesen. Det er her symptomer starter før de bryter ut i en ller annen sykdom. Den beste måten å unngå sykdom er å forebygge. Det gjør en med riktig mat for hvert chakra, balansere energien gjennom østens lære av tha ci, chigong - som har dokumentert effekt. Og bruk av COMTHESY - complete therapeutic system. Denne boken inneholder informasjon og brukerveiledning som gir deg lærdom og kunnskap hvor du enkelt kan behandle deg selv og din familie. Det finnes flere teorier over de nye chakra, men vi har valgt denne som vi håper kan passe for deg også. Om du synes dette er vanskelig så bare start et sted. Lykke til. Hilsen Arne Skjærvik

86


COMTHESY

Oversikt over de nye chakraene og de gamle 12

13 11

10

9 8

7 6 5 4 3 2 1

13. Universal Male 12.Universal Female 11. crown center 10. pineal center 09. pituitary 08. Well of Dreamsâ&#x20AC;&#x2122; center 07. throat center/prana 06. thymus center 5. heart center 4. diaphragm 3. solar plexus center 2. sex center 1. root center

87


De nye chakra

Thymus chakra - center

Sete for livsenergi Styrke immunsystemet Chakra som reduserer stress Lytte til musikk og styrke hjertechakra

Englemusikk som meditasjon

Christina Undhjem Angel music Raphael

999 909 909 099 090 999 909 000

Sacral Chakra Therapy

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 When need extra energy Sender kjærliget tilyou alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten Thanks to Michael and Gabriel who send love and light to planet Earth

Thymus Chakra Balance

Raphael - healeren Hvis du ønsker å styrke immunsystemet og din visdom, anbefales å bruke bildet av erkeengelen Raphael, terapikortet Thymus Chakra Balance og gjerne lytte til englemusikken av Christina Undhjem.

88


COMTHESY

Diaphragm (membran) chakra Healing - bli healer Hvis du er interessert i å bli en healer eller helbrede deg selv Begrense eller fjerne negative opplevelser, frykt og blokkeringer

Englemusikk som meditasjon

Christina Undhjem Angel music Gabriel

Diaphragm Chakra Balance

Gabriella - The messenger Hvis du ønsker å bli healer eller heale deg selv, anbefales å bruke bildet av erkeengelen Gabriel, terapikortet Diaphragm Chakra Balance og gjerne lytte til englemusikken Gabriel av Christina Undhjem.

89


De nye chakra

Well and Dreams chakra

Guds munn Informasjonsstrømmen fra de høyere dimensjoner. Det åpner opp for åndelige evner, helbredende gaver, etc Drømmer og astrale reiser og ut av kroppen opplevelse

Englemusikk som meditasjon

Christina Undhjem Angel music Raziel,

Well and Dreams Chakra Balance

Raziel - The messenger Hvis du ønsker å åpne opp for høyere dimensjoner, anbefales å bruke bildet av erkeengelen Raziel, terapikortet Well and Dreams Chakra Balance

90

og gjerne lytte til englemusikken Gabriel av Christina Undhjem.


COMTHESY

Pituitary (hyposysen) chakra

Lyset i mennesket Øke intuisjon Positivt for hormonsystemet - muskler og nyrer Nervesystemet som samler “data” og sender det til hjernen

Englemusikk som meditasjon

Christina Undhjem Angel music Haniel

Pituitary Chakra Balance

Haniel - The messenger Hvis du vil bedre hormonsysteme anbefales å bruke bildet av erkeengelen Haniel, terapikortet Ptituitary Chakra Balance og gjerne lytte til englemusikken Haniel av Christina Undhjem.

91


De nye chakra

Universal female chakra

Talenter Regulerer kreative gaver og talenter. Iinterne egenkjærlighet og for ekstern kjærlighet eller medlidenhet. Starte helbredelsesprosessen høyre med dette chakra

Englemusikk som meditasjon

Christina Undhjem Angel music Auriel

Universal female Chakra Balance

Auriel the Companion Hvis du ønsker å øke dine kreative evner, anbefales å bruke bildet av erkeengelen Auriel, terapikortet Universal female Balance og gjerne lytte til englemusikken Auriel av Christina Undhjem.

92


COMTHESY

Universal male chakra

Harmoni Evne til å utføre en bestemt plan med det praktiske. Kilden til ditt ønske om indre og ytre harmoni. Ditt personlige liv, næringslivet eller involvere en kjær.

Englemusikk som meditasjon

Christina Undhjem Angel music Metatron

Universal male Chakra Balance

Metatron - presence Hvis du ønsker å utføre en bestemt plan, anbefales å bruke bildet av erkeengelen Metatron, terapikortet Universal male Chakra Balance og gjerne lytte til englemusikken Gabriel av Christina Undhjem.

93


Energilegemer

Sykdom i den fysiske kroppen er en manifestering av brist eller sammenbrudd i et av lagene i auraen Dette er en vesentlig poeng som du er nødt til å forstå, og

Det ene energifeltet kommer opp fra jorden, det andre sty-

det er bakgrunn i dette den tilsynelatende magiske effekten

res ned mot oss fra universet. Det er disse motstridende

av healing skjer. Hvis en lege eller healer klarer å fjerne syk-

magnetiske kreftene, som kanaliseres gjennom den fysiske

dom fra auraen, da vil sykdommen også forsvinne fra den

kroppen, som skaper auraen.

fysiske kroppen. Auraen har en helt spesifikk struktur og er bygget opp av Hvis du kun arbeider med den fysiske kroppen og hovedår-

sju lag. Forestill deg de kjente russiske babusjka-dukkene:

saken til problemet ligger i energifeltet ditt, vil “helbredels-

Auraen er som dem. Den fysiske kroppen er den minste

en” kun være midlertidig. Definisjonen av en frisk person er

dukken, og omkring denne ligger auraens lag, det ene

en som er frisk både i den fysiske kroppen og i auraen.

større enn det andre. Det er imidlerttid én forskjell fra dukkene.

Selv om bare ett lag i auraen er skadet, kan skaden manifestere seg på forskjellige nivåer i vårt vesen. Hvis du fore

Alle lagene i auraen griper inn i hverandre. Vi starter med

eksempel er syk på det fysiske plan, vil det ofte påvirke

å se i detalj på de tre første lagene, de som nærmest den

energivibrasjonene på et følelsesmessig plan og omvendt.

fysiske kroppen. Det er disse lagene vi skal forsøke å hel-

Derfor en en sunn, uskadd aura av avgjørende betydning

brede og balansere ved hjelp av COMTHESY terapikort.

for helsetilstanden. Auraen eksisterer ikke uavhengig av na-

Et alternativ til programmet fra forfatteren.

turen: den blir til ved et sammenstøt mellom to energifelter.

94


COMTHESY

1 - Astrallemet, følelslegemet Dette andre legemet strekker seg 5 - 10 cm utover den fysiske kroppen og har klart avgrenset kant som gjenspeiler den fysiske kroppen. Inni er det imidlertid stadig bevegelse. Du kan forestille deg astrallegemet som en lavalampe med forskjellige masser med materie som strømmer inn og ut av hverandre.

Balancing the astral body To protect against holes in the auric field

Hos en følelsesmessig frisk person skjer strømingene uanstrengt og lett. Hos en person som har utbrudd av negative følelser eller aggresjon, skjer det en levring av energien på dette nivået.

send love and light to planet Earth

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

999 000 090 999 909 999 000 990

Thanks to Michael and Uriel who Også fargen på denne energien forandrer seg. Hvis du er frisk, bør den ha lyse farger. Hvis du ikke er det, vil fargene være brunaktige, grå og mørke. Hvis du synes det er vanskelig å gi slipp på negative følelser, vil energien stgnere, levre seg og hemme deg. Til slutt vil det bli en permanent tilstand. Vær advart: Negative følelser kan lett bli en vane! Følelser som misunnelse, aggresjon, depresjon, sinne, bitterhet og uharmoniske forhold til medmennesker og til deg selv kan føre til stagnasjon, levring eller blokkering i denne emosjonelle energien. Blokkeringen i seg selv fører til ytterligere negativ effekt

Astral Body Balance

på helsetilstanden. Vi bruker uttrykk som “syk av bekymring”, “gal av reaseri”, “bitter og forskrudd”. Vær forsiktig - det er langt mer enn bare talemåter. Hvorfor tiltrekkes vi av at noen personer og ikke av an-

COMTHESY terapikort som hjelper deg med behandlinger. Når kortet er innen ditt aurafelt er det aktivert og behandler det astrale legemet

dre? Det er den andrs astrallegeme som enten tiltrekker eller frastøter oss. Jo mer harmoniske vi er, og jo mer vi lærer å forstå følelsene våre og hva det er som utløser stagnasjon i denne energien, jo mer presis vil intuisjonen bli.

95


Energilegemer

2 - Eterlegemet Eterlegemet er en nøyaktig kopi av den fysiske kroppen. Det gjennomsyrer den fysiske kroppen og følger den fysiske kroppens konturer, men det er større - det strekker seg 3 - 5 cm utover den fysiske kroppen. Eterlegemet er bygget opp av den fargeløse, flyktige væsken. Eterlegemet fungerer som en forbindelse mellom den 999 999 999 000 000 999 999 999

Balancing the etheric body

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

To protect against holes in the auric field

fysiske verden og mer sensetive ikke-fysiske formene for materie. Det er denne energien sm fanges opp av kirlianfotografiet og som ble identifisert i 1950-årene. Hvis du plasserer et levende objekt på et elektromagnetisk felt og tar bilde, kan det fange opp eterlegemet som et uskarpt farget omriss. Eterlegemet har forskjellige farger hos forskjellige personer. Eterlegemet hos en følsom person vil ha en blåaktig farge, hos en atletisk person vil det være gråaktig. De mørkere, tyngre fargene indikerer som regel sykdom eller tunge følelser. Eterlegemet er den energimessige blåkopien av den fysiske kroppen. Hvert eneste organ, hver eneste struktur, har sitt motstykke i eterlegemet. Det er nøyaktig på dette nivået vi finner energiveiene som kalles meridianer. Et av hovedprinsippene ved akupunktur er å arbeide med disse energistrømmene, meridianene.

Balancing The Etheric Body

Eterlegemet er med andre ord den fysiske kroppens energitvilling. Det er derfor den er så pålitelig indikator på den fysiske helsetilstand. Alle forandringer i den fysiske kroppen gjenspeiles i eterlegemt og omvendt. I flere hundre år i Russland var det tradisjon at når noen døde, kom man sammen ikke bare etter begravelsen, men

COMTHESY terapikort som hjelper deg med behandlinger. Når kortet er innen ditt aurafelt er det aktivert og behandler det eteriske legemet

også på den niende dagen etter selve dødsfallet. På disse samlingene var det skikk og bruk å minnes det som var bra ved vedkommende, feire hans eller hennes liv og gi vedkommendes sjel energi til reisen videre. Det er interessant å merke seg at i nyere russisk forskning, der man har brukt kirlianfotografering til å avbilde den døde, bekreftes det at den eterisk tvillingen oppløses på den niende dagen etter dødsfallet.

96


COMTHESY

3 - Det mentale legemet Dette er det tredje laget i auraen. Det er legeme for tanke, kunnskap og erfaring. Dette legemet er høyt utviklet hos personer som bruker sitt intellekt regelmessig, og mindre utviklet hos personer som ikke gjør det. Det strekker seg 10 20 cm utover den fysiske kroppen og etterligner den fysiske kroppens konturer. Dette legemet har en strålende gulfarge og strømmer fra issen og nedover. Hos personer som er opptatt med intens mental aktivitet, har denne energien en tendens til å utvide seg, og fargen blir som regel mer ly999 990 000 999 999 000 990 999

Balancing the mental body

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

To protect against holes in the auric field Thanks to Michael and Jophiel who send love and

sende. Vi sier jo gjerne at begavende personer er “lysende”. Det finnes også masser med energi på dette nivået som kan stagnere. Et åpent sinn bidrar til at energien får strømme og at den er motagelig for nye tanker og ideer. Et lukket og negativt sinn hindrer i å strømme, og fører til stagnasjon. Alle tanker og ideer og minner har i seg en viss mengde energi som danner dette legemet. Enkelte har meget sterk forbindelse med den emosjonelle energien (på astralnivået) Hos en person som for eksempel er blitt misbrukt som barn, vil minner etter misbruken ha en meget sterk og følelsmessig farge. Minner etter ubetydelige hendelse i livet, derimot, vil miste sin emosjonlle farge nokså raskt. Den kan fortsatt påvirke vedkommende på et mentalt, men den vil ikke ha samme

Balancing The Mental Body

effekt som et minne som et minne som kombinerer astrale og mentale energier. En mental energi kombinert med en negativ astralenergi kan tappe det generelle energinivået i årevis og påvirke det fysiske velværet. Forfatteren vil gjerne at du begynner å innse at alle erfa-

COMTHESY terapikort som hjelper deg med behandlinger. Når kortet er innen ditt aurafelt er det aktivert og behandler det mentale legemet

ringer du har, etterlater sitt fotavtrykk i energiveiene dine. Din innstillinge til hendelser og din evne til å gi slipp på vonde opplevelser indikerer den generelle helsetilstanden og velværet i din mentale energi. Alle gjennomgår forskjellige, av og til vanskelige, krevende eller ubehagelige hendelser i livet. Du må sørge for at du ikke tillater at skitne fotavtrykk i din mentale energi. Her er din innstilling av avgjørende betydning. Det mentale legemet og de to vi allerede har omtalt, fødes og dør sammen med deg. De øvrige er mer esotoriske, og vi kommer ikke til å arbeide med de her.

97


Energilegemer

4 - Det karmiske legemet Dette er det udødelige legemet - det man antar overføres fra liv til liv. Dette legemet inneholder den enrgien som du tar inn etter handlinger du utfører, eller som du har til hensikt å utføre. De fleste har hørt om begrepet karma - det du sender ut, kommer tilbake; du får det du gir. 990 900 999 909 999 900 000 999

Balancing the emotional

body

To protect in auric field 999 999 against 999 999 000 000holes 000 000 999 000the 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Thanks to Michael and Zadkiel who send love and light to planet Earth

Karma danner grunnleget for reinkarnasjonstankegangen i hinduismen. Klarsynte hevder at de kan se dette legemet som en slags sky som strekker seg 20 - 30 cm ut fra den fysiske kroppen. Den har farge som en rosenkvarts. På grunn av plasseringen, fordi den ligger så nær astrallegemet og det mentale legemet, har det veldig sterk innvirkning på våre trossystemer, på tanker og emosjoner og absolutt også på våre handlinger. Dette legemet dør ikke sammen med oss. Det forlater den fysiske kroppen og gjenfødes sammen med en annen kropp. Dette er naturlig nok et om-

Balancing The Kharmic Body

stridt område og svært åpent for diskusjon. Forfatteren synes det er nyttig, og ser fruktene av det i hennes arbeid. Hvis du opplever det sim vanskelig, kan du jo foreløpig bare ha et åpent sinn

COMTHESY terapikort som hjelper deg med behandlinger. Når kortet er innen ditt aurafelt er det aktivert og behandler det karmiske legemet

98


COMTHESY

5 - Det intuitive legemet Dette legemet er som en beholder for alle de foregående legemene, og det definerer formen utenfra og inn. Det er som en mørk blå oval, 50 - 60 cm utenfor den fysiske kroppen. Inni ovalen er det et rom som definerer konturene på de andre legemene. På dette nivået blir auraen lengt mer abstrakt. Dette nivået betraktes som malen for det som er unikt ved den enkelte, den indre identitet. Det er også nivået der vi kan skape gjennom ord og tanker.

6 - Det guddommelige legeme Dette ligner på solen, det har en varme som stråler ut fra dets omkrets. Det ligner på en barnetegning av solen. Høyt åndelige personer, eller personer som er dyktige i

999 999 999 000 999 000 999 999

meditasjon, har tilgang til energi på dette nivået og føler ekstase. Det ligner på varme eller en glød. Gloriene på ikoner av helgener og bilder av Kristus og engler er en bildemessig representasjon av denne energien. Dette er nivået for ubetinget kjærlighet - emosjonene plassert på et åndlig nivå.

7 - Ketherlegemet Enkelte klarsynte kaller dette sjelen eller kausallegemet. Det er auraens ytre “hud” som omslutter alle de andre lagene

Balancing The Divine Body

innenfor.Det har et beskyttende lag på omtrent 1 - 2 cm. Selv om det er det mest subtile av auraens lag, er det også det sterkeste og mest motstandsdyktige og elastisk slik at det kan tøyes uten å gå i stykker. Det beskytter auraen mot forurensing fra ytre krefter og

COMTHESY terapikort som hjelper deg med behandlinger. Når kortet er innen ditt aurafelt er det aktivert og behandler disse tre legemer

påvirkning og har forbindelse med en høyere kraft. For å bruke et metafor fra dataverdenen: Dette legemet livets harddisk. Det er vår åndelige mal, og via den smelter vi sammen og blir ett med ånden

99


Energilegemer

Pinealkjertelen har sitt navn fordi den rent fysisk ligner en furukongle. Pine er da ogsü det engelske ordet for furu. I tradisjonell okkultisme er det nettopp pinealkjertelen som er hovedsete for alt vi i dag kaller synskhet, reading og kontakt med andre verdener og dimensjoner. Den forbindes med det 6. chacra, det tredje øyet, og den skal visstnok fungere som en slags multidimensjonal sender og mottaker, og ikke minst som forbindelsesleddet mellom vür fysiske kropp og den eteriske dimensjon.

100


COMTHESY

Pinealkjertelen har sitt navn fordi den rent fysisk likner en

Døgnrytme er som tidevann, som igjen er en egen vibras-

furukongle. Pine er da også det engelske ordet for furu. I

jon i sin egen frekvens. Ulike verdener har ulike frekvenser,

tradisjonell okkultisme er det nettopp pinealkjertelen som er

ulik tetthet har også ulike vibrasjoner.

hovedsete for alt vi i dag kaller synskhet, reading og kontakt med andre verdener og dimensjoner.

Her er ikke veien lang før vi kan ane konturene av viktigheten av denne kjertelen. Samtidig vet vi at mange av de

Den forbindes med det 6. chacra, det tredje øyet, og den

kulturer og trossamfunn som bruker furukonglens symbol,

skal visstnok fungere som en slags multidimensjonal sender

også praktiserer øvelser som har til hensikt å opprette

og mottaker, og ikke minst som forbindelsesleddet mellom

kontakt med noe utenfor oss selv som ikke er av den fysis-

vår fysiske kropp og den eteriske dimensjon. Furutreet

ke verden. Vi vet at de store logene tillegger sine symboler

vokser over hele jordkloden, og furukonglen er brukt som

stor kraft og verdi.

symbol i alle sivilisasjoner. Denne kjertelens betydning skal ikke undervurderes.

Vi vet at Vatikanet bak sine dører driver med mange flere ting enn å tro på jesusbarnet som frelser. Som et eksem-

Ta for eksempel en titt på hatter til steinskulpturer fra hele

pel kan nevnes Jesuittordenen. Denne ordenens myteom-

verden. De er ofte formet som en furukongle. Du finner fu-

spunne medlemmer har plikt til blant annet å kamuflere

rukonglen på septeret til paven foran Vatikanet, den dukker

seg som alt mulig annet, for eksempel som protestantisk

opp i hinduistiske templer og i ulike logeordener. Ta et søk

prester, logebrødre, bankmenn og politikere. Hvorfor det

på nettet og du vil bli overrasket.

mon tro, om ikke annet for å bedrive helt andre ting enn tilgivelse i Jesu navn.

Det er hevet over en hver tvil at furukonglen representerer pinealkjertelen. Hva er så grunnen til at så mange ulike,

Furukonglen florerer i pavekirken. Dette er mennesk-

gjerne gamle, kulturer og trossamfunn fremhever nettopp

er som vet hvilken betydning pinealkjertelen har, og de

denne lille kjertelen?

bruker sannsynligvis kunnskapen flittig. Å se inn i andre verdener gir som kjent makt, og ikke minst kunnskap som

Hva er det disse vet som vi andre kanskje ikke vet? Rent

kan være en fordel i mange av livets henseender.

fysisk regulerer denne kjertel døgnrytmen. elgia og de ble dypt forelsket i hverandre - helt til han ville møte henne. Hun var svært redd

101


Meridianer

Chakraene og meridianene: energisentre og auraens veier Vi fortsetter med å se nærmere på auraen og hvordan den fungerer. Det kan bli mye teori, men det er svært viktig. Hvis du ønsker å ha kontroll over helse og velvære, er det av avgjørende betydning at du forstår ditt eget energisystem. Se på denne delen som tilsvarende brukerhåndbok for bilen din eller datamaskinen. Den menneskelige auraen har avgrensede områder som tjener som energilagre. Disse områdene lagrer energien og overfører den til organene våre. På sanskritt kalles de chakraer, og ettersom dette begrepet er ganske godt kjent, vil det her bli brukt videre. Det er imidlertid viktig å merke seg at begrepet energisentre ikke er begrenset til indisk filosofi. Oversatt fra sanskrit betyr ordet chakra hjul, klartynte ser chakraene som hjul som snurrer rundt, eller - som forfatteren ser dem - som tornadoer. Som nevnt er auraen et resultat ev vekselvirkning mellom to kraftfelt - det kosmiske (som kommer ned) og det jordiske (som stiger opp). Disse kreftene krysser hverandre på sin ferd gjennom kroppen. Chakraene ligger i de sentrale krysningspunktene. Chakraene Chakraenes oppgave er å omdanne energien de tar inn fra de to kraftfeltene og energien fra våre omgivelser (kosthold, personlige forhold etc.) til former for energi som kroppen kan nyttiggjøre seg. Hvert av chakraene i auraen har sterk forbindelse med den fysiske kroppen og styrer bestemte fysiologiske prosesser. Dette er årsaken til lidelse kan oppdages umiddelbart i et tilhørende organ hvis et av chakraene skades. Helsetilstanden avhenger av at chakraene fungerer som de skal.

102


COMTHESY

Når et chakra fungerer på en sunn måte, kan det sammenhenges med en skinnende tornado i miniatyr. Hvis et chakra skades, blir det matt og slapt. Alle mennesker har sju hovedchakraer som er plassert på bestemte punkter langs ryggraden. Husk at de eksisterer på et subtilt nivå - man har fortsatt til gode å oppdage et chakra ved dissekering! Mens hvert av tornadolignende energisentrene snurrer, i klokkeretningen, utøver de inflytelse og påvirker oss gjennom eterlegeme, astrallegeme, det emosjonelle og det mentale legemet. Hvert chakra skaper en vibrasjon, og vibrasjonens frekvens samsvarer med en bestemt farge og lyd. Farge påvirker kroppen på helt spesifikke måter. Farge er uttrykk for lysets livsviktige skapende livskraft, kraften som oppebærer oss. Det vi oppfatter som en bestemt farge, er faktisk bølgelengder med energi i aktiv bevegelse. Hver bølgelengde har sin unike signatur og sitt spesielle særpreg som påvirker oss på en bestemt måte. Fargene omkring oss er i stadig vekselvirkning med den fysiske kroppen og med følelsene og emosjonellene våre. Farge påvirker oss på et vibrasjonsmessig nivå, på samme måte som musikk gjør. Forfatteren tror at vi trygt kan si at vi alle vet at forskjellige former for musikk kan påvirke oss på ulike måter. Tenk for eksempel når du er på trening. Du lunter avgårde på tredemøllen da det plutselig strømmer massiv, pulserende rock over lydsystemet. Plutselig får du opp farten og energien og klarer å gi litt ekstra. Det samme gjelder farge. Hvert av chakraene i kroppen trekker inn energi fra spesifikke stråler eller farger. Når et chakra får for lite energi, er det mangel på den korresponderende fargen. Hvis det har for mye energi, er det for mye - for eksempel vil for mye rødt i auraen føre til overdrevent sinne. Begge deler det vanskelig å integrere de positive aspektene av fargene det gjelder. Når vi kommer til avgiftningsprogrammet, vil det bli presentert energiøvelser som balanserer hver av fargene i chakraene - og dermed også i kroppen.

103


Meridianer

â&#x20AC;&#x153;Hvis vi kommer vi fra en energi, da er vi den energienâ&#x20AC;?

104


COMTHESY

Energien i kroppen strømmer gjennom kanaler som kalles

Tilsvarende har vi dem som alltid projiserer sin energi i

nadier i den ayurvediske tradisjon og meridianer i en ki-

fremtiden og håper på noe bedre, som nesten ønsker

nesisk medisin. Når akupunkturpunktører og ayurvediske

livet sitt bort. Sushama er den tredje kanalen. Den starter

utøvere arbeider, bruker de disse energiveiene. De tre

i solar plexus og går i rett linje gjennom det tredje øye og

viktigste energikanalene er de guddommelige, eller magisk,

kronechakra. Dette er den mest balanserte kanalen.

meridianene/nadiene. La oss ta en titt på dem. Personer som bruker denne energien lever i nået, her og Idag er den venstre kanalen, fortidens kanal. Den går fra

nå. Personer som hovedsakelig bruker denne kanalen,

halebenet, fra venstre side av ryggraden til høyre side av

puster jevnt og bruker begge neseborene like mye. Det

hjernen og krysser det tredje øye. Energien i denne kanalen

sier seg selv at dette er sunnere og gladere måte å leve

er forbundet med feminin energi og er bærer av moderlige

på.

impulser. Alle disse kanalene kan bli forurenset. De påvirkes i stor Personer som alltid lever i fortiden - de som gjerne sier “alt

grad av energien i følelsene, tankene og maten vi spiser.

var så mye bedre før i tiden” - bruker hovedsakelig ener-

Håper du innser hvor sammensatte og mangefasetterte

gien i denne kanalen. Den er sterkt forbundet med månen,

(bokstavelig talt) skapninger vi mennesker er.

og den blir også ofte kalt månekanalen. Hvis denne kanalen er dominerende hos deg, vil du ha en tendens til å puste

De unike englekortene bak i boken vil hjelpe deg med å

mer gjennom venstre nesebor den venstre nesegangen vil

balansere ikke bare din fysiske kropp, men også alle de

være mer åpen enn den høyre.

andre legemene. Finner måter som sikrer at chakraene dine snurrer på en sunn måte, noe som vil føre til en

Mange har en tilbøyelighet til å akseptere energi fra hov-

følelse av vitalitet, fred og velvære i hele kroppen i hverd-

edsakelig en av disse kanalene. Hvis du gjør det, kan det

agen.

desverre lett bli atskilt fra virkeligheten, fra det som faktisk skjer i nået.

105


Meridianer

Når vi erkjenner vår fysiske form, vil vår bevissthet omkring våre omgivelser forsterkes, noe som bidrar til færre uhell og større effektivitet, og som et resultat av det at livet føles rikt, og at vi har kontroll.

106


COMTHESY

Fem-element teorien – om kinesisk diagnose

Én ulykke kommer sjelden alene,” sier man, og kanskje er det ikke helt tilfeldig. Den vestlige legevitenskap fokuserer på å lappe oss sammen, hver gang det går galt, men det er også bruk for å se på helsen, mønsteret bak livslange kjeder af uhell og smerter. De kinesiske leger har derfor gjennom århundre arbeidet på å avdekke disse mønstre, og resultatet er det, vi i dag kjenner som den kinesiske 5-element teori. Våre kropper må klare alle livets ulykker og sykdommer, så det er klart at vi gjennom tidene samler på arr og skavanker, som vi lærer å leve med og kompansere for. Hvis vi har et svakt kne, beskytter vi det, også når det ikke gjør vondt. Det belaster hoften og ryggen. Noen år senere får vi så isjiassmerter og kan ikke få nok mosjon, og enda senere hjertekarsykdommer eller diabetes. Desverre har vi vennet oss til at svakheter er bare ”bagateller”, som man må finne seg i. Derfor er der mange som mer eller mindre bevisst har lært å leve med skader på funksjoner, som kroppen opprinnelig har bruk for, og en blokkert funksjon gjør oss sårbare overfor nye skader og sykdommer. Så når vi er kommet over den verste sykdommen; når det brukne ben er vokset sammen igjen, og når arret efter keisersnittet er leget, skal vi ikke bare ”leve med det”. Den kinesiske medisin lærer oss, hvordan det er mulig å rette opp på alle de blokeringer, som ellers på sikt kan skade kropp og sinn. Det kan ta tid, og det kan være hardt, men det er hele arbeidet verd.

Om blokkeringer i energien – Qi Den kinesiske diagnose går ut fra, at våre sykdommer på lang sikt skyldes blokeringer i kroppens og sinnets energi¬systemer meridianer. Kineserne kaller det ”Bi” syndrom, og det oppstår hvor kroppens naturlige sammenheng, dens strøm af Qi, er brutt av en skade – et arr eller kanskje bare en kronisk muskelspennning. Der er ikke allid symptomer direkte ved blokeringen, men litt belastning, kulde, vind, varme eller fukt, så er det like her. Du blir øm, får smerter eller blir følelsesløs. Selv ”tilfeldige” ulykker kan skyldes sinnets ”blinde pletter”, som leder til manglende oppmerksomhet eller overmot.

Fem-element teorien For at forstå, hvordan forskjellige typer av blokkeringer innvirker på hverandre, kan behandleren bruke den kinesiske diagnose til å takle kjeden af dyrebere årsaker til den seneste lidelse. Teorien arbeider med fem elementer: TRE, ILD, JORD, METALL og VANN. Elementene svarer til forskjellige organer, sinnsstemninger, strategier for overlevelse, døgnets timer, relasjoner mellem mennesker osv. De 12 eller 14 meridianbaner, som akupunkturpunktene ligger på, er også knyttet til elementerne. Som vestlig leser vil man lett komme til å tenke, at noen av de tilknyttede egenskaper er ”dårlige”, mens andre lyder som om de er ”gode”. Slik skal man ikke forstå det. I det harmoniske menneske er det balanse og ro over alle de fem elementenes virkning på hverandre.

107


Terapikortene

Hvordan terapikortene programmeres og hvorfor de virker

Bønn er når vi snakker til englene. Intuisjon er når englene snakker til oss.

Vi har alle healingevner - fra det øyeblikket vi trøster et barn

De virker faktisk ikke fordi englene ikke har lov å gripe

til vi kan helbrede sykdommer. Helbredelsen skjer via våre

inn uten at det er gjordt en avtale! Det er en kjent sak at

engler som er menneskets forbindelse til Gud. I forbindelse

samer og andre urbefolkninger har kunnskap om dette da

med terapikorene som jeg lager, skriver jeg en kombinasjon

de ofte kan sende forbannelser til hvilken som helst

av bønn og kommando.

materiale som sender denne “frekvensen” til personer eller til områder.

Du synes kanskje det er skremmende at at jeg skal “kommandere”, men av og til må man være tydelig på hva man ønsker,

Ofte ligger slike ting i bakken og påvirker folk negativt for

og det liker englene. Englene elsker å hjelpe oss, og de liker

personer som bor i slike omgivelser. Derfor er det

ikke å være arbeidsledige. Den konkrete bønnen gjøres om til

programmert terapikort som tar bort slike forbannelser.

et matamatisk språk iform av en tallrekke som virker som en

Se i oversikten alle terapikortene.

frekvens. Jeg har erfaring fra noen som opplevde konkrete for-

108

Terapikortet er med andre ord en forlengelse av mine

bannelser i ordelag fra en nabo. De var ille plaget med

healingevner - og når englekortet ligger nær kroppen til

fysiske plager av dette. Terapikort ble lagt rundt boligen

brukeren, så får personen healing så lenge kortet er innen

til naboen, og det som skjedde vil jeg ikke gjengi her. Men

aurafeltet. Hvor lenge behandlingen skal vare må man selv

problemet ble løst - og alle fikk det mye bedre, ja nærmest

finne ut. Dine terapikort virker kun for deg og din familie og

nytt liv - bortsett for vedkommende som sendte

kan ikke brukes av andre .

forbannelsen.

En universell lov.

Love and Light


COMTHESY

Noen indikasjoner som kan bety huller i din aura, og hvor ånder kan ta bolig i kroppen. - Gjentatte skader på samme sted

- Overømfintlighet for sanseinntrykk

- Forskyvninger eller smerter i leddene,

- Humørsvinging

- Svie, skarpe smerter som ikke går bort,

- Svimmelhet, synsforstyrrelser

- Ubehagelig vibrasjoner,

- Kalde hender og føtter eller generelt kald

- Følelse av et stangformet hull i kroppen

- Tendenser til svette

- Deler av kroppen som lett får blåmerker

- Hyppig vannlating/økt tørste

- Følelsen stadig å være svak

- Hjertebank

- Plutselig tretthet ut av ingenting

- Endret avføringsmønster/luftplager

- Plutselig kvalme ut av det blå

- Føler kulde i huset, og/eller i ledd

- Plutselig følelsen av å bli truffet av en tung dunk

- Tung luft, tungt å puste

- Plutselig sykdom eller sykehusinnleggelse når ellers alt er vel

- Hører bankelyder og/eller vond lukt

- Koma og migrene.

- Gjenstander beveger seg eller flytter på seg i rommet

- Dødsfall i familien

- Kløe som kan være angrepet av parasitter (snyltere)

- Sjokk, sammenbrudd, tap av hukommelse, angst og smerter.

- Intakt intellekt, men hukommelses- og konsentrasjonsvansker

- Brennende smerter rundt i hele kroppen.

- Utmattelse i over ett døgn etter fysisk og mental belastning,

- Utslitt etter små gjøremål.

- Utmattelse som ikke blir redusert etter hvile.

- Sovner hvor som helst.

- Uforklarlig smerte i muskler, ledd, brystsmerter, magesmerter

- Årevis med bankelyder i huset

- Forstyrret autonom kontroll, ortostatisk intoleranse

- Mange år med tidvis kloakklukt.

- Betydelig variasjon i symptomer og intensitet

- Elektriske støt av ting

- Innsovningsvansker, økt søvnbehov, avbrutt søvn

- Gleden over å være til blir borte

- Ikke uthvilt etter søvn

- Utmattels som en ikke hadde tidligere

- Nedsatt toleranse for alkohol og medikamenter

- Medisinske tester som ikke viser noe fysisk galt

- Observerbar utmattelse som kan opptre plutselig

109


Chakraene

Hvis du har problemer som hører inn under hjertechakraet, vil du kunne svare “ja” på noen av de følgende spørsmålene:

Kronechakraet forener oss med noe som er større enn oss selv. Vi kan kalle det Gud eller vi kan ha andre navn på det, men vi vet at det er der.

999 999 000 990 000 999 000 999

When you lack the energy to the Crown chakra

Crown Chakra Therapy

999 909 000 990 000 900 099 909

The Crown Chakra Therapy

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Når kronechakraet er sunt, føler vi en sterk forbindelse med det guddommelige og med andre åndelige skapninger. Vi mottar også guddommelig hjelp og åndelig næring via kronechakraet: Når vi gir helaing, oppretter vi bevisst forbindelse med en åndelig kilde via dette chakraet. Det er sjelens port.

Heart Chakra Therapy

When you are of000 the to the heart 999 999 999 999 000lack 000 000 999energy 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

chakra

Thanks to Michael and Sandalphon

Hearth Chakra Therapy

- Føler du at du ofte påtar deg andres følelser i stedet for å la dem føle emosjonene selv? - Føler du emosjonene dine i den grad at du føler deg fanget av dem, som om de kontrollerer tilværelsen din? - Opplever du at du gir andre av din tid og energi uten at du gir til deg selv?

Dette chakraet gir næring

Hvis du vil ha kontroll

til den fysologiske overlev-

over deg selv, må du lære

elsesevnen, til trygghet og

hvordan du holder dette

stabilitet - alt det vi føler

chakraet under kontroll.

er nødvendig for å være et “jordet” menneske.

Chakraet er også forbundet med å føde, enten et

Det er en direkte kanal for

990 090 909 009 990 990 909 090

Root Chakra Therapy

999 999 999 999 000 000extra 000 000 999 000 999 When you need energy for a cure Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Thanks to Michael and Ariel who send love and light to planet Earth

Root Chakra Balance

110

jorden. Rotchakraet har en rødaktig farge og er forbundet med noten “do”

barn eller en idé, poesi 999 909 909 099 090 999 909 000

energi som absorberes fra

Sacral Chakra Therapy

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 When need extra energy Sender kjærliget tilyou alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten Thanks to Michael and Gabriel who send love and light to planet Earth

(C) en lav basstone,

eller andre kreative bestrebelser. Både ved sex og kreativitet utnyttes energien fra dette

Sacral Chakra Balance

chakraet.


COMTHESY

When you need extra energy for a cure

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Thanks to Michael and Gabriel who

Solar Plexus Chakra Balance

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999

Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere When you need extra energy for a cure og andre i den såkalte eliten

Thanks to Michael and Raphael who send love and light to planet Earth

Throat Chakra Therapy

- Er du overdrevent opptatt av konkurranse og prestasjoner? - Føler du selv, eller andre har sagt noe om, at du er egosentrisk og selvrettferdig? - Forsøker du å klare “alt”, og tror at du har evne til å kontrollere alle ytre hendelser? - Har du sterke meninger og er uvillig til å forandre og være åpen for andres synspunkter? - Er du overvektig og fet?

har behov for balansering.

Hvis du har problemer som hører inn under halschakraet, vil du kunne svare “ja” på noen av de følgende spørsmålene: Uttrykker du tankene, emosjonene og følelsene dine på en svært sterk måte? Synes du det er vanskelig å lytte til andre fordi du er så opptatt av å få frem dine egne tanker og ideer? Blir du svært oppbrakt når det virker som om noe ikke blir slik du ønsker?

av de nedenstående spørsmålene du svarer “ja” på, og kjenn etter om ditt eget det tredje øye chakra

- Opplever du ofte at du grubler over eller stadig The third eye Chakra Therapy

When you need extra energy for a cure

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Thanks to Michael and Haniel who

tenker på ulike situasjoner? - Vil mennesker som kjenner deg godt, si at du er

Third Eye Chakra Therapy

990 000 909 000 909 009 000 990 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

overanalytisk?

Har du følelsen av å sitte fast og føler deg ensom. Hae du problemer med hukommelsen. Hvis du vil styrke immunsystemet og lære å skape din egen virkelighet.

990 909 909 099 090 999 900 999909

990 909 909 099 090 999 900 999909

Throat Chakra Therapy

Finn ut hvor mange

990 909 909 099 090 999 900 999

999 900 909 900 990 009 900 909

Solar Plexus Chakra Therapy

Hvis du har problemer som hører inn under solar pleksuschakraet, vil du kunne svare “ja” på noen av de følgende spørsmålene:

Throat Chakra Therapy

When you need extra energy for a cure Thanks to Michael and Raphael who send love and light to planet Earth

Thymus Chakra Therapy

Vite at vi er avhengig av universet og de av oss. Hvis ja til disse punktene anbefales bruk av dette kortet. Sammen med dette kan du lytte til healingmusikk av Christina Undhjem med Raphael.

111


Chakraene

Hvis du er interessert i å

Informasjonsstrømmen fra

bli en healer eller helbrede

de høyere dimensjoner.

deg selv

Det åpner opp for åndelige evner, helbredende gaver, etc

Begrense eller fjerne negative opplevelser, frykt og

Drømmer og astrale reiser

blokkeringer

og ut av kroppen opplevelse Sammen med dette

Sammen med dette kan

kan du lytte til healing-

du lytte til healingmusikk

musikk av Christina

av Christina Undhjem med

Undhjem med Metatron.

Auriel.

Diaphragm Chakra Therapy

Well of Dreams Chakra Therapy

999 999 000 999 000 999 000 999

000 000 999 0000 999 999 000 999

Øke intuisjon

Regulerer kreative gaver

Positivt for hormonsys-

og talenter.

temet - muskler og nyrer

Iinterne egenkjærlighet og

Nervesystemet som sam-

for ekstern kjærlighet eller

ler “data” og sender det til

medlidenhet.

hjernen Da anbefales bruk

Starte helbredelsespro-

av dette kortet

sessen høyre med dette chakra Da kan dette kortet

Sammen med dette kan

være godt for deg.

du lytte til healingmusikk

regulerer kreative gaver og

av Christina Undhjem med

talenter.

Raziel.

Sammen med dette kan du

Pituitary chakraTherapy 909 990 000 909 009 000 009 999

112

Universal Female Chakra Therapy 909 909 909 909 909 909 909 909

lytte til healingmusikk av Christina Undhjem med Auriel


COMTHESY

Evne til å utføre en

Anbefaler å bruke dette

bestemt plan med det

kortet ved følgende symp-

praktiske.

tomer:

Kilden til ditt ønske om

- bihulebetændelse,

indre og ytre harmoni.

- hodedpine,

Ditt personlige liv, næring-

- giktsygdommer,

kjær. Bruk det sammen med å lytte til healingmusikk av

900 999 000 000 999 009 999 900

slivet eller involvere en

Energize the bladder meridian Thanks to Michael and Raziel

- hæmorider, - ufrivillig vandladning. - Isjias, - lumbago,

Christina Undhjem med

- rygsøyle- og nakkelidel-

Gabriella/Gabriel.

ser. - eksem og svamp ved 4.

Universal Male Chakra Therapy

Bladder Meridian Balance

og 5. tå.

990 009 999 990 999 000 990 9999

999 999 009 009 999 909 999 999

Conseption Vessel Meridian

999 000 000 999 990 090 990 000

Ren Meridian - kjent som Conception Vessel - er en kanal for livskraft energi (Qi) i den subtile kroppen, som brukes i qigong og akupunktur praksis. Som en av de åtte ekstraordinære meridianene, representerer

Energize the gallbladder meridian 999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere

og andre i den såkalte Thanks to Michael andeliten Raphael who send love and light to planet Earth

Ren Mai en mer grunnleggende nivå av energisk funksjon enn de tolv viktigste akupunktur meridianene. Sammen med Du Meridian, er Ren Meridian unik blant de åtte ekstraordinære meridianene for å ha sin egen akupunkturpunkter.

Gall Bladder Meridian

Anbefaler å bruke dette kortet ved følgende symptomer: - øresus - bihulebetennelse, - svimmelhet, - nervesykdommer - hofte-, kne- og nakkesmerter. - tarmdysbioser, - migrene - tinninghodedpine - irritasjon, - sinne, - depresjon - stress. - eksem og svamp på 4. og 5. tå og i lysken.

113


Meridianer

Anbefaler å bruke dette

Styrende og Conception Vessels hver har to energistrømmer på fremre og bakre vertikale midtlinjen av kroppen. Hvert fartøy veien er ferdig, er sammensatt av en stigende energisk strømning og en synkende energisk flyt.

Governing Vessel Meridian

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Thanks to Michael and Raphael who send love and light to planet Earth

- hjertelidelser - mentale lidelser - nervøsitet, angst/frykt - hysteri Energize the heart meridian

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

- bevistløshet - astma - bitter smak i munnen - tynntarmslidelser

Heart Meridian Therapy

- forstoppelse

Anbefaler å bruke dette

rtet ved følgende symptomer

kortet ved følgende symp-

- kjønnsorgan- og urinveis-

tomer

lidelser

- ansiktsnerve (Trigemi-

- sterilitet

nus neuralgi), - smerter i

- impotens,

skuldre

- kalde føtter,

- nakke og armer

- ledesmerter,

- depresjoner,

- astma,

- stress

- håravfall, - sår i endetarm, - ødemer,

Energize the large intestine me999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 ridian Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Thanks to Michael and Raphael who

- knokkel- og brusklidelser

- følelsesmessige problemer - sykkommer i munn, tunge, tenner - nese og bihuler

- kramper og akutte lidelser,

114

- søvnforstyrrelser

Anbefaler å bruke dette ko-

- øresus,

Kidney Meridian Treatment

- økt svetteavsondring - glemskhet

Thanks to Michael and Raphael who

999 009 900 990 999 900 099 990

999 900 000 999 000 999 999 000

Energize the kidney meridian

Dualiteten av disse to mediale linjene blir med på ekstremitetene som danner et komplett sirkel av energisk strøm. Bothe fartøyene er lagt oppå hverandre, med energi av det styrende Vessel være dominerende opp ryggen og mindreverdig ned foran

tomer

900 990 000 999 990 990 090 990

999 000 999 009 999 009 999 099

kortet ved følgende symp-

Large Intestine Meridian


COMTHESY

Anbefaler å bruke dette

- Lunger, bronkier,

kortet ved følgende symp-

- slimhinner, hud,

tomer

- kroppsbehåring,

- Endetarmslidelser,

- tyktarm, nese,

- problemer i ryggsøylen,

999 900 099 999 900 000 999 900

Energize the liver meridian 999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999

Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere Thanks to Michael and Raphael who og andre i den såkalte eliten send love and light to planet Earth

- infektioner,

999 900 000 999 999 000 900 999

- immunndefekter,

Energize the lung meridian

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Thanks to Michael and Raquel who

- munnlidelse

- bihuler, svelg, luftrør hals - smerter, og i skulderledd, - skulderblad og armer samt væskeopphopninger

- mentale og nervemessige

i ansikt, - nakkestivhet og

lidelser.

søvnløshet. - Nedtrykthet,

Lungs Meridian Treatment

Liver Meridian Treatment

Anbefaler å bruke dette kortet ved følgende symptomer: - dårlig fordøyelse

Anbefaler å bruke dette kortet ved følgende symptomer: - gass, oppblåsthet - diaré, magesmerter

- løs avføring,

- forstoppelse

- kvalme,

- fibromyalgi,

- stoffskiftelidelser,

- kronisk utmattelsessyndrom,

- ødem,

- diabetes,

- vekttapp,

- fedme

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Thanks to Michael and Ariel who send love and light to planet Earth

- autoimmune sykdommer. - B12-mangel, så vel som andre vitaminer og mineraler - diagnose av irritabel tarm-

Small Intestine Meridian

syndrom eller inflammatorisk tarmsykdom

Energize the spelen meridian 999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Thanks to Michael and Ariel who send love and light to planet Earth 999 909 090 990 009 009 999 900

999 900 000 999 009 900 090 999

Energize the small intestine meridian

- nevromuskulære sykdommer

fortvivlelse og sorg.

Spleen Meridian Therapy

- sukkerstofflidelser, - dårlig appetitt, - tørre lepper - matthet/svakhet - svekkelse av immunsystemet - hudlidelser - brystlidelser

115


Meridianer

Hjerteposen sammen med hjertet er forbundet med

Anbefaler å bruke dette kortet ved følgende symp-

hjernen og mentale funks-

tomer:

joner.

- fordøyelsesforstyrrelser, - hode- og nakkesmerter

Punkter langs denne kana-

- depresjon

len har en sterk innflytelse

- stress

på blodsirkulasjonen, og er

999 999 990 990 000 999 909 999

dommer.

999 900 000 900 000 990 000 999

derfor nyttige for hjertesyk-

Energize the stomach meridian 999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere

og andre i den såkalte and eliten Thanks to Michael Raphael who send love and light to planet Earth

Mentale psykosomatiske og gastroenterologisk lidelhjerteposen.

- forvirring - søvnløshet

Stomach Meridian Therapy

og - lysken

Anbefaler å bruke dette kortet

Negative følelser kan lett

ved følgende symptomer:

bli en vane! Følelser som

- tinninghodedpine

misunnelse, aggresjon,

- allergi

depresjon, sinne, bitterhet

- tretthet, - væskeansamlinger,

Balancing the astral body To protect against holes in the auric field

- tennisalbue, - senekjedehinnebetendelse.

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

999 000 090 999 909 999 000 990

Thanks to Michael and Uriel who

- fordøyelsesforstyrrelser,

999 999 990 000 999 000 999 999

- mistenksomhet

- eksem og svamp på 2. tå

ser får hjelp med poeng på

Pericardium Meridian

- sjalusi

og uharmoniske forhold til medmennesker og til deg selv kan føre til stagnasjon, levring eller blokkering i denne emosjonelle energien. Blokkeringen i seg selv

- depresjion,

fører til ytterligere negativ

- rastløshet.

effekt på helsetilstanden. Vi bruker uttrykk som “syk

Triple Heat Meridian Therapy

Astral Body Balance

av bekymring”, “gal av reaseri”, “bitter og forskrudd”.

116


COMTHESY

999 999 999 000 999 000 999 999

Balancing The Divine Body

body

Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Thanks to Michael and Zadkiel who send love and light to planet Earth

Balancing The Kharmic Body

Menneskets ånd er en del av den universelle ånd. Menneskets permanenete åndelig kjerne, monaden, utvikler seg gjennom et stort antall inkarnasjoner fra de laveste formene for bevissthet tilbake til sitt åndelige opphav. Mennesket eksisterer på syv bevissthetsplan, som alle tilsvarer nivåer i den planetære bevisstheten. Disse syv nivåene kan på forskjellig måte bli gruppert inn i tre utviklingsområder avhengig av individets utviklingstilstand.

Balancing the etheric body

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

To protect against holes in the auric field

Balancing The Etheric Body

Eterlegemet er den energimessige blåkopien av den fysiske kroppen. Hvert eneste organ, hver eneste struktur, har sitt motstykke i eterlegemet. Det er nøyaktig på dette nivået vi finner energiveiene som kalles meridianer. Et av hovedprinsippene ved akupunktur er å arbeide med disse energistrømmene, meridianene. Eterlegemet er med andre ord den fysiske kroppens energitvilling. Det er derfor den er så pålitelig indikator på den fysiske helsetilstand.

Hos en person som for eksempel er blitt misbrukt som barn, vil minner etter misbruken ha en meget sterk og følelsmessig farge. 999 990 000 999 999 000 990 999

990 900 999 909 999 900 000 999

Balancing the emotional

To protect in auric field 999 999 against 999 999 000 000holes 000 000 999 000the 999

Omvendt, forårsaker smerte og angst som vi blokkere for denne energien og stenge ute omverdenen, de rustning kroppen og skape grunnlag for psykiske og fysiske sykdommer.

999 999 999 000 000 999 999 999

Den åndelige dimensjonen er avgjørende for vår helse, og vi føler det når vi opplever kjærlighetens fylde og resonans, og når vi er velsignet øyeblikk la oss overvelde frittflytende energi og gjenkjenner den universelle samhold.

Balancing the mental body

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999

kjærliget til alle individer - også Bilderbergere ToSender protect against holes in the auric og andre i den såkalte eliten field

Minner etter ubetydelige hendelse i livet, derimot, vil miste sin emosjonlle farge nokså raskt. Den kan fortsatt påvirke vedkommende på et mentalt, men den vil ikke ha samme effekt som et

Balancing The Mental Body

minne som et minne som kombinerer astrale og mentale energier.

117


Terapikort

For at vi skal motta tilgivelse for våre synder, må vi tilgi andre. Å tilgi andre gjør det mulig for oss å overvinne følelser av sinne, bitterhet eller hevn.

990 900 090 090 999 900 099 999 999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Tilgivelse kan helbrede åndelige sår og bringe den fred og kjærlighet som bare Gud kan gi. Konflikter og uenigheter, sårende ord og handlinger er ikke til å unngå.

Hvilken mat vi spiser påvirker syre og balansen. Det er avgjørende for god helse at dine måltid inneholder en blanding av mat som opprettholder en god balanse.

999 999 999 000 000 000 900 909

I vår tid med dagens matvaner spiser vi for mye syredannende matvarer som fører til en rekke sykdommer. Søk på nettet hvilken mat

Absolute forgiveness

Thanks to Michael and Jophiel who

Chaga Mushroom Treatment

118

Chaga er østeuropeisk folkemedisin vært brukt mot en rekke sykdommer, inklusive magesmerter, dårlig fordøyelse, gastritt, innvollsorm, sår, influensa, astma, bronkitt, tuberkulose, kreft og lever- og hjertesykdommer. I nyere tid er chaga blitt brukt til behandling av bl.a. ulike typer kreft (brystkreft, lever-kreft, livmorkreft og magekreft), høyt blodtrykk, influensa, HIV, diabetes, nyrestein, kronisk tretthetssyndrom og mageproblemer

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Acid Base Balance

du bør spise, og bruk gjerne dette kortet som kan balansere syre base balansen.

Dette kortet benyttes når du føler at du mener du blir påvirket av negative omgivelser, som også kan være dine “venner” 999 900 009 990 990 000 990 990

999 009 000 999 090 999 900 090

990 999 090 000 909 909 999 090

Treatment with frequencies from chaga mushrooms

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Derfor er også tilgivelse livsnødvendig for parforholdet.

Negative Karma Cut

to get rid of unnecessary Karma 999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Thanks to Michael and Zadkiel who send love and light to planet

Negative Karma Cut

Du kan også selv forea denne ved tankekraft hvor du tenker deg en snor mellom deg og den du vil fjerne deg fra metalt. Forestill at snoren er tykk fra deg og den porsonen, og at den blir tynn i midten. Tenk at du har et sverd som du kutter snoren på det nynneste stedet.


COMTHESY

Av og til skjer det at ånder kan være standheftige og nekter å forlate stedet de

Thanks to Michael and Metatron who

oppholder seg i. De skjønner ikke alltid at de er døde, og nekter å

999 000 999 999 000 000 999 000

909 990 009 909 909 990 090 009x6

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999x6 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

909 990 009 909 909 990 090 009x6

Michael gets extra help from other archangels to send stubborn stray souls home to the other side where they belong

Protecting against Mind Control

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 so you dotil not get frequencies Sender kjærliget alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten that affect you negatively

Thanks to Michael and Raphael who

forlate stedet. I slike situasjoner trengs det sterkere krefter for å hjelpe de hjem - over på den andre siden.

Michael Gets Extra Help

Protection Against Mind Control

når den stikker under hyggelige turer i skog og mark Kortet er programmert med en kommando som forteller seg borte fra kroppen.

999 909 000 990 990 099 900 990

999 999 009 990 990 009 999 990

myggen at den skal holde Open up for new opportunities 999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Kortet kan også virke mot andre innsekter, men ikke

Thanks to Michael and Gabriel who send love and light to planet Earth

på klegg. kleggen er svært liten av vekst men en stor hjerne og lar seg ikke lure av

Mosquito STOP

et slikt kort. Ta på kortet ved krooen før du starter turen. Det gir best resultat.

” Tankekontroll, som i dagligtale kalles hjernevask, betegner bevisst bruk av manipulasjon for å endre på et individs holdninger og meninger.

Til inspirasjon – her en min korte liste over mål, som alle er små og i stor grad bygger på frustrasjon fra i fjor: - Lage realistiske to do-lister som det er mulig å komme igjennom på tiden jeg har satt av.

ingen liker mygg - spesielt

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Lettere tankekontroll øves gjennom TV og annen main stream media ( MSM ), hvor det foregår regelrett krig på vår oppmerksomhet. Vi blir bombardert av informasjon, som ofte er rent søppel, som underholding, eller at vi blir manipulert for å kjøpe forskjellige produkter.

New Opportunities

- Prøve ut et tidsregnskap – ikke for å gi meg selv dårlig samvittighet, men for å få bedre oversikt over hvordan jeg disponerer tiden gjennom dagen og uken. - Sette strek. For ting tar den tiden du har. Og dette henger sammen med det første pkt. definer tidsrammen.

119


Terapikort

Den lille forskningen hadde problemer med å knytte testosteron til dominans-atferd og motivas-

Dopamin kalles gjerne “kroppens eget morfin”. Smerteopplevelsen minker når endorfinene bindes til egne reseptorer i hjernen. Flere smertestillende stof-

Thanks to Michael and Gabriel who

eksempel morfin, bindes til

Estrogen Hormone Balance 990 999 000 990 999 099 900 990 999 900 909 000 909 909 909 999

990 900 000 909 090 900 999 999

Dopamine System Balance

Prevent Parkinson’s disease

fer som tilføres utenfra, for

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Balance strength Estrogen Sender kjærligetand til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Thanks to Michael and Raphael who

de samme reseptorene. Ved for eksempel jogging over lengre distanser eller

Dopamine Hormone Balance

spinning i helsestudio har mange gjort den erfaring at

Estrogen Hormone Balance

ulysten forsvinner.

jon hos kvinner. Det sier psykolog Steven Stanton ved University of Michigan, USA. Damene var så fraværende på dette området at enkelte forskere tvilte på om kvinner hadde noe biologisk basert behov for dominans i det hele tatt. - Men østrogen kan ha en kraftig virking på atferd, og er faktisk en nær hormon-slektning til testosteron.

Kortet kan harmonisere

Hvis du vil ha kontroll

testeteron systemet.

over deg selv, må du lære

Tilbakemeldinger har vært

hvordan du holder dette

positive.

chakraet under kontroll.

perioder når du finner det nødvendig. All terapi skal

Progesterone Hormone Balance 990 999 000 990 999 099 900 990 999 900 909 000 909 909 909 999

Kortet bør brukes kun i

999 999 and 999 999 000 000 000 000 999Progesterone 000 999 Balance strenght Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Thanks to Michael and Raphael who send love and light to planet Earth

Chakraet er også forbundet med å føde, enten et barn eller en idé, poesi

foregå i kort tid for så å ta

eller andre kreative bestre-

Balance and strength Testeterone

en pause i bruken slik at

belser.

Thanks to Michael and Zadkiel who

kroppen får ta seg igjen.

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

990 999 000 990 999 099 900 990 999 900 909 000 909 909 909 999

Testeterone Hormone Balance

Både ved sex og kreativitet Kan godt kombineres med de forskjellige hormonkoTestoterone Hormone Balance

rtene og eventuelt Female Energy eller Male Energy.

120

utnyttes energien fra dette

Progesterone Hormone Balance

chakraet.


COMTHESY

For behandling av katter kan du legge dette kortet der katten oppholder seg mest. Katter regulerer selv behovet for hvor mye de skal behandles. Det forekommer også at de ikke vil bruke kortet 999 099 099 000 999 099 999 999

For behandling av hunder kan du legge dette kortet der hunden oppholder seg mest. Hunder regulerer selv behovet for hvor mye

Dog healer

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Thanks to Michael and Gabriel who send love to099 planet Earth 999 099and 099 light 000 999 999 999

de skal behandles. Det forekommer også at de ikke vil bruke kortet. Hvis hunden viser tegn til

Hvis katten viser tegn til sinne eller uroligheter kan du rense boligen med House Treatment.

sinne eller uroligheter kan du rense boligen med House Treatment. Se

Cat healer

Se oversikt lenger bak i boken. Katter endrer atferd positivt etter rensing av boliger.

oversikt lenger bak i boken.

Dog Healer

Hunder og katter endrer atferd positivt etter rensing av boliger.

Kortet anbefales å feste på

Improved plant growth

veggen i stallen der hesten

Du har sikkert hørt om folk

oppholder seg.

som har en “grønne fingre”. Noen mennesker har bedre suksess med planter. Enten

Hestene rgulerer selv

Horse healer 999 099 099 000 999 099 999 999

Thanks to Michael and Gabriel who send love and light to planet Earth

Horse Healer

ringene er at den evner å gnage istykker kortet fra veggen.

990 999 099 999 990 000 999 990

bruken av kortet da erfa-

fordi de snakker til dem eller

Plant Healer

gir av positiv energi eller

Thanks to Michael and Chamuel who send love and light to planet Earth

fungerer mellom alle levende

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

For better growth for indoor and outdoor plants

tanker. Dette er hvordan det organismer.

Les under erfaringer om

Kortet kan gi ekstra energi

hesten som ble kurert for

og kjærlighet til dine planter i

frykt.

hjemmet.

Plant Healer

121


Terapikort

Den beste næringen vi kan innta, er kjærligheten. Kjærligheten gjennomsyrer hver eneste smule vi inntar.

990 900 090 900 999 000 999 900

Love Therapy

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

hjertet, og i siste instans sjelen.

Let love open up and flow trough me

999 900 000 990 009 000 999 909

Uten kjærlighet utsulter vi

Herbal Energy

When you need energy from herbs

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Thanks to Michael and Jophiel who send love and light to planet Earth

Thanks to Michael and Zadkiel who

Herbal Energy Treatment

Love Therapy

When you need female energy 999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Feminine Energy

122

Dette er jo logisk med tanke på at mesteparten av våre «feel-good» nevrotransmittere som serotonin og dopamin produseres og utnyttes i tarmen.

Et lykkeligt liv er et liv i balance mellem den maskuline og den feminine pol. individet, i samfunnet og i universet. 990 999 000 990 999 000 999 900

999 909 090 990 009 009 999 900

Feminine Energy

Vi har alle både maskulin og feminin energi, og energiene er helt uavhengig av hvilket kjønn vi tilhører. Feminin energi er som kjernen, vår egen essens som vi hviler i, mens maskulin energi er utadrettet, aktiv og sosial. Når vi har balanse i den feminine og maskuline energien vår, kan vi hvile i oss selv og være aktive mot omverdenen med en naturlig balanse som gir oss harmoni. Balanse er aldri 50/50, noen har overvekt av feminin energi og andre har overvekt av maskulin energi, alt etter hvem vi er og hva vi er her for (livsoppgaven vår)..

I følge kinesisk medisin kan bitterstoffer også påvirke oss på et følelsesmessig nivå. Mørkegrønne bladgrønnsaker og bitre urter har en viss ”jording” kvalitet som demper et stresset og irritabelt system, hjelper oss til å slippe ting og bli kvitt den tunge og negative energien som vi kan sitte fast med.

Masculine Energy

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999

Sender kjærliget individermasculine - også Bilderbergere when youtil alle need energy og andre i den såkalte eliten

Thanks to Michael and Zadkiel who send love and light to planet Earth

Denne innsikt kan vi bruke til å åpne oss for såkalte mirakler, som kroppen, som helbreder seg selv fra ‘uhelbredelige sykdommer tenner, som reparerer sine egne hull, låste relasjoner, som blomstrer osv

Masculine Energy


COMTHESY

999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

All my Fears Replaced

Disse er naturlige og medfødte mekanismer, som mennesker og dyr uttrykker på ulike måter. Mennesker gjør det gjennom følelsene vi kjenner til, men det kan by på problemer når vi prøver å overføre dem til dyr i forsøk, mener LeDoux. Som et lite frykt-humorinnslag, viste han musikkvideoen til bandet han spiller i, The Amygdaloids. Amygdalaen, eller mandelkjernen, er en struktur i tinninglappene som er viktig for følelser, motivasjon, aggresjon, frykt og hukommelse.

Bush Essenser er et system av healing som alle kan bruke for seg selv eller foreskrive for andre. Blomstermedisin har blitt brukt av mange kulturer i tusenvis av år, den austral999 990 090 090 090 900 099 090

møte det store behovet for rettsmidler som hjelper folk løse problemene i det 21. århundre - seksualitet, kommunikasjonsfer999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Bush flower Remedies

fylles med vann, får noen fer i et glass vann fart på kjertlene som produserer fordøyelsesvæske.

999 009 999 099 999 900 099 009

kosten, stimuleres ikke kjertlene optimalt, og resultatet er at maten blir liggende lenger i tarmen og begynner å gjære. Dette gir opphav til en rekke plager som uvel-

Liquid Bitter Herbs

Dette kortet kan gi frekvenser fra flytende bitterurter

Kortet inneholder frekven-

først og fremst ubalanser i disse som gjør at hukommelsen svikter.

dråper med bitterstof-

het, kvalme og oppblåsthet.

å nevne noen.

Hukommelsen sitter ikke i vår hjerne, men i energilegemene. Derfor er det

bit sitron får munnen til å

999 999 900 900 909 000 999 000

digheter og åndelighet for

ser fra disse blomstene

På samme måte som en

Uteblir bitterstoffene i

ske Bush Flower Essences

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Enhancing Memory

Kortet inneholder bønn som kan styrke din hukommelse - og forebygge mot Alzheimers. Løs kryssord og andre aktiviteter som også kan hjelpe på å bevare hukommelsen. Søk på nettet etter metoder som f.eks den med visere på uret.

123


Terapikort

I følge kinesisk medisin kan bitterstoffer også påvirke oss på et følelsesmessig nivå. Mørkegrønne bladgrønnsaker og bitre urter

Den beste næringen vi kan innta, er kjærligheten. Kjærligheten gjennomsyrer hver eneste smule vi inntar.

990 900 090 900 999 000 999 900

Love Therapy

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

hjertet, og i siste instans sjelen.

Let love open up and flow trough me

999 900 000 990 009 000 999 909

Uten kjærlighet utsulter vi

Herbal Energy

When you need energy from herbs

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Thanks to Michael and Jophiel who send love and light to planet Earth

Thanks to Michael and Zadkiel who

Herbal Energy Treatment

Love Therapy

When you need female energy 999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Feminine Energy

124

Dette er jo logisk med tanke på at mesteparten av våre «feel-good» nevrotransmittere som serotonin og dopamin produseres og utnyttes i tarmen.

Et lykkeligt liv er et liv i balance mellem den maskuline og den feminine pol. individet, i samfunnet og i universet. 990 999 000 990 999 000 999 900

999 909 090 990 009 009 999 900

Feminine Energy

Vi har alle både maskulin og feminin energi, og energiene er helt uavhengig av hvilket kjønn vi tilhører. Feminin energi er som kjernen, vår egen essens som vi hviler i, mens maskulin energi er utadrettet, aktiv og sosial. Når vi har balanse i den feminine og maskuline energien vår, kan vi hvile i oss selv og være aktive mot omverdenen med en naturlig balanse som gir oss harmoni. Balanse er aldri 50/50, noen har overvekt av feminin energi og andre har overvekt av maskulin energi, alt etter hvem vi er og hva vi er her for (livsoppgaven vår)..

har en viss ”jording” kvalitet som demper et stresset og irritabelt system, hjelper oss til å slippe ting og bli kvitt den tunge og negative energien som vi kan sitte fast med.

Masculine Energy

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999

Sender kjærliget individermasculine - også Bilderbergere when youtil alle need energy og andre i den såkalte eliten

Thanks to Michael and Zadkiel who send love and light to planet Earth

Denne innsikt kan vi bruke til å åpne oss for såkalte mirakler, som kroppen, som helbreder seg selv fra ‘uhelbredelige sykdommer tenner, som reparerer sine egne hull, låste relasjoner, som blomstrer osv

Masculine Energy


COMTHESY

999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

All my Fears Replaced

Disse er naturlige og medfødte mekanismer, som mennesker og dyr uttrykker på ulike måter. Mennesker gjør det gjennom følelsene vi kjenner til, men det kan by på problemer når vi prøver å overføre dem til dyr i forsøk, mener LeDoux. Som et lite frykt-humorinnslag, viste han musikkvideoen til bandet han spiller i, The Amygdaloids. Amygdalaen, eller mandelkjernen, er en struktur i tinninglappene som er viktig for følelser, motivasjon, aggresjon, frykt og hukommelse.

Bush Essenser er et system av healing som alle kan bruke for seg selv eller foreskrive for andre. Blomstermedisin har blitt brukt av mange kulturer i tusenvis av år, den austral999 990 090 090 090 900 099 090

møte det store behovet for rettsmidler som hjelper folk løse problemene i det 21. århundre - seksualitet, kommunikasjonsfer999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Bush flower Remedies

fylles med vann, får noen dråper med bitterstoffer i et glass vann fart på kjertlene som produserer fordøyelsesvæske.

999 009 999 099 999 900 099 009

kosten, stimuleres ikke kjertlene optimalt, og resultatet er at maten blir liggende lenger i tarmen og begynner å gjære. Dette gir opphav til en rekke plager som uvelhet, kvalme og oppblåsthet.

Liquid Bitter Herbs

Dette kortet kan gi frekvenser fra flytende bitterurter

å nevne noen. Kortet inneholder frekven-

Hukommelsen sitter ikke i vår hjerne, men i energilegemene. Derfor er det først og fremst ubalanser i disse som gjør at hukommelsen svikter.

bit sitron får munnen til å

999 999 900 900 909 000 999 000

digheter og åndelighet for

ser fra disse blomstene

På samme måte som en

Uteblir bitterstoffene i

ske Bush Flower Essences

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Enhancing Memory

Kortet inneholder bønn som kan styrke din hukommelse - og forebygge mot Alzheimers. Løs kryssord og andre aktiviteter som også kan hjelpe på å bevare hukommelsen. Søk på nettet etter metoder som f.eks den med visere på uret.

125


Terapikort

Engler og guider er vår

Gebyrene fra fortiden som setter opp mønstre som stadig utløses og gjentas i vårt nåværende liv. Dis-

forbindelse til Gud eller skaperen. Når du ber er det at du snakker til englene. Når du får en intuisjon er

Thanks to Michael and Metatron who send love and light to planet Earth

sengel som snakker til deg.

det englene - eller din skyt-

900 999 000 900 009 909 990 990

999 900 990 999 900 000 999 900

Se 99 nd 9 9 er 9 kj 9 9 æ 99 rli g 9 og et 99 an til a 000 dr lle 0 e 0 i d ind 0 0 en ivid 00 så er 00 ka 0 lte og 99 eli så 9 0 te Bil 0 n de 0 rb 99 er 9 ge re

Faith in Guiedes and Angels Getting easier guiding in life

Past Lives Therapy Healing trauma lives or childhood Sender kjærliget til alle from individer -past også Bilderbergere 999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 og andre i den såkalte eliten

Thanks to Michael and Gabriel who send love and light to planet

Kortet kan styrke ditt forhold til englene og åndeverden totalt, noe som kan hindre uheldige valg i livet.

Faith in Guides and Angels

De elsker å hjelpe oss, og liker ikke å være arbeidsl-

Past Lives Therapy

edige.

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Better balance in in the body energy field

Thanks to Michael and Gabrial who

Polarity Therapy

126

Positive mønstre kan mate talenter, skjenke visdom, påvirker smak, og gir energi livsoppgave. Negative mønstre drivstoff destruktiv, tvangshandlinger, sky dom, føre til skade, og blokkere veien.

Anbefaler å bruke dette kortet ved følgende symptomer: - tinninghodedpine 900 099 999 000 990 009 090 0909

999 900 099 990 900 090 999 999

Polarity Therapy

1. Behandlingsteknikker (kroppsbehandling) som stimulerer og balanserer kroppens energier for å løse opp energiblokkeringer. 2. Fysiske polaritetsøvelser som stimulerer og opprettholder fri flyt av energi i kroppen. 3. Helseoppbyggende kosthold og rensende dietter for å avgifte kroppen. 4. Positiv tenkning (positive holdninger) med hovedvekt på den virkning våre tankemønstre har på både vår fysiske og psykiske helse.

se mønstrene kan være positiv eller negativ. De kan påvirke våre relasjoner, atferd, motivasjon, og til og med vår fysiske kropp og helse.

Open up for regression from previous lives 999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Thanks to Michael and Gabriel who send love and light to planet

- allergi - tretthet, - væskeansamlinger, - fordøyelsesforstyrrelser, - tennisalbue, - senekjedehinnebetendelse. - depresjion,

Previous Regression Lives

- rastløshet.


COMTHESY

990 999 009 900 000 990 999 909

Immune System Balance

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Prevents negative and harmful frequencies

Thanks to Michael and Raphael who

Immune System Balance

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Thanks to Michael and Metatron who send love and light to planet Earth

Så det er Norges «beskytter»

– de hvite blodcellene – gå til angrep. Disse vil prøve å drepe fremmedlegemene ved enten å «spise dem», eller ved å «sprøyte med» antistoffer. Det siste skjer imidlertid bare hvis kroppen har vært utsatt for sykdommen tidligere; cellene «lærer» hvilke antistoffer som fungerer mot hver enkelt sykdom, slik at de er forberedt neste gang kroppen blir utsatt.

varet ikke har avskåret eller

NATO som står bak flyangrepene! Det forklarer vel hvorfor det norske Luftforsskutt ned de kjemi-angripende chemtrails-flyene forlengst. Med en «beskytter» som NATO,

999 999 900 009 000 999 000 999

hva skal vi vel med fiender? Har Norges befolkning noen gang vært mer hjernevasket? Og har den «kritiske pressen» i Norge – som har verdens 4. beste ytringsfrihet – noen gang vært mer patetisk og ynkelig?

Protection Against Chemtrails

Se nyhetsspeilet.no og søk på chemtrails

Kortet kan beskytte eller

Dette kan være det viktig-

fjerne skadelige bakterier

ste terapikortet fordi deg

eller virus fra kroppen. Det

kan balansere meriidian-

kan være fra vaksinasjon

systemet.

eller fra insekter og mye mere.

900 999 000 900 009 909 990 990

990 009 900 099 999 000 999 990

Protection against bacteria and virus

Om fremmedlegemene allikevel skulle klare å ta seg forbi det ytre immunforsvaret, vil det indre forsvaret

Protecting against radiation

from antennas, high voltage, TV, PC, and mobile phones 999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Thanks to Michael and Metatron who

Som all behandling skal det kun være en behandling

999 909 000 990 000 990 009 000

på ca 2 uker for så å ta en

Etter mange hundre tester harmoniseres meridianene til det normale etter bruk av mobiltelefon. Jeg trodde først at strålingen ble fjernet, men forstår

pause.

nå at det er terapikortet som rydder opp og bal-

Hvis ikke disse er fjernet kan du starte på en hy runde Protection Against Bactaria and Virus

med behandling.

anserer vårt elektriske Protection Electromagnetism Radiation and balancing grounding

system i kroppen. Dette kortet kan du også bruke kontinuerlig.

127


Terapikort

999 090 999 090 909 090 990 900

Reduce greed

means totilindulge things in life Sender kjærliget alle individer - også in Bilderbergere 999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 og andre i den såkalte eliten

Thanks to Michael and Metatron who send love and light to planet Earth

Reduce Greed Therapy

Forbannelser kan sendes til andre personer bevisst eller ubevisst. En tanke er nok, som slik: Forbannet være deg.

Removing curse

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

I dette tilfellet betyr det at man må unne seg ting i livet og ikke bare spare penger som du ikke får med deg alikevel. Hvis man ikke evner å unne seg goder, ken det føre til hjerte- og karsykdommer og fedme. Dette kortet brukes som en terapi og ikke kontinuerlig

999 999 000 000 990 009 909 099

En kineser (se annet sted i dette magasinet) som har levd et langt liv har erfaringer på hva livet man lever kan føre til - også bare ved tankevirksomhet.

remove imposed curse from the body and forgive the person behind Thanks to Michael and Gabriel who

Remove Curses

Remove Harmful Spirits

128

mander vokser delen som kuttes ut i gjen. I ung alder kan også vi mennesker

Det kan merkes svært lite, eller i større grad og av og til kan åndene foreta seg fysiske ting. Men det viktigste grunnen til å fjerne disse er fordi de kan endre din atferd negativt, eller trekke energi fra deg for sitt eget velbefinnende. Dette kortet kan du bære på deg som en beskyttelse.

ha denne evnen til en viss grad. 990 990 090 900 009 999 999 999

999 999 999 999 999 999 999 999

To avoid the attack of any new spirits

Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Det kan også ligge forbannelser i et område etter mange negative energier i bakken der du bor eller oppholder deg. Kortet kan fjerne forbannelser

Om du kutter en sala-

Ånder pårker oss i langt større grad de fleste ikke er klar over.

Protect or remove spirits in the body 999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999

En enkelt gang er ikke så ille, men etter gjentatte ganger kan det skape store forstyrrelser for de so mottar dette.

Reproductive Organs Balance

This card has several strange goals so do not worry

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Thanks to Michael and Uriel

Erfaringene ved bruken av dette kortet har vist seg å gi merkelige resultater. Kanskje er det slik englene oppfatter bønnen i kortet. Prøv selv og finn selv dine

Reproductive Organ Balance

behov.


COMTHESY

Kortet kan bedre

Et lite omtalt område i krop-

forbindelsen til ånde-

pen. Pinealkjertelen har med

verden, englene og Gud

vår kontakt til åndeverden, vår

når du føler at kontakten

999 999 999 000 999 999 999 000

engler, Gud osv. Terapeuter

er liten eller når du følere

kan se om den er sterk eller

at du trenger hjelp.

svak. Er den sterk kan det vises i form av lys fra hodet der

999 000 999 090 999 000 909 090

Reactivating the connection to the Source For better connection with the 999 999 999 and 999 000 000 000 000 999 000 999 Source the spiritual world Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Thanks to Michael and Metatron who send love and light to planet Earth

Kortet kan kombineres

kjertelen ligger.

med noen av de andre

Pinealkjertelen har sitt navn

kortene, men også her

fordi den rent fysisk likner en furukongle. Pine er da også

som ellers skal det brukes

det engelske ordet for furu. I

i perioder som all annen

tradisjonell okkultisme er det

behandling

nettopp pinealkjertelen som

Strengthen The Pineal Gland

Reactive Source Energy

er hovedsete for alt vi i dag kaller synskhet, reading og kontakt med ...

Kortet kan bedre sirkulasjon av energier som bringer informasjon fra hjertet, hjernen og til de forskjel-

990 000 000 090 999 000 990 909

lige organer. Kortet bør brukes kun i perioder når du finner det nødvendig. All terapi skal foregå i kort tid for så å ta 999 999 999 990 000 000 000 999

999 999 999 000 000 999 999 999

Treatment for brain nerves, meridians, transmitters, cells and helps any negative and spirits out of your 999 999 harmful 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre iover den såkalteto elitenthe other side head and

Thanks to Michael and Jpphiel who send love and light to planet Earth

en pause i bruken slik at kroppen får ta seg igjen. Kan godt kombineres med de forskjellige hormonko-

Treatment Brain, Nervec Etc.

rtene og eventuelt Female Energy eller Male Energy.

Harmonizing metabolism

Metabolisme er en generell betegnelse for den kjemiske prosessen i kroppen som omdanner luft, mat og andre materialer til stoffer som kroppen trenger for å fungere. Selv stoffskiftet av det hele er det samme for alle, er det individuelle forskjeller. For eksempel, den kjemiske balansen i kroppen, og hvor raskt næringsstoffer handles, varierer fra en person til en annen. Disse individuelle forskjellene er i stor grad bestemt av gener arvet fra våre foreldre.

129


Terapikort

Skjoldbruskkjertelen er

Å stole på livsprosessen er det samme som å stole på din skytsengel som har som oppgave å påse at du

ansvarlig for å opprettholde riktig kroppstemperatur, kontrollere metabo-

følger avtalen du gjorde før du kom til denne planeten

lisme og selv kontrollere hjertefrekvensen.

skjoldbruskkjertelkreft?

999 009 000 999 090 999 900 090

999 000 909 999 009 990 000 999

Hva er symptomene på

Trust the Process of Life 999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Thanks to Michael and Zadkiel who send love and light to planet Earth

- Kul på halsen - Stemmeforandring/heshet - Vanskeligheter med å puste - Smerter i halsen

Balancing Thyroid

- Vanskeligheter med å

Trust The Procecc of Life

Når du ber er det du som snakker til englene (Gud) og når du får en intuisjon eller ide er den englene snakker til deg, Hvis du ikke følger planen, eller at det hender “ulykker” kan det være at de sparker deg bak.

svelge

Dette kortet kom som et

Når vann får gå i sitt rette

resultat av virkningen av

element i elver of bekker

hormonkortene, noe som er

opprettholder det sin

naturlig konsekvens.

energi. Men når det føres gjennom rette rør, mister vannet mye av energien.

Kortet bør brukes kun i period-

Comthesy’s better solution than VIAGRA

Thanks to Michael and Haniel who send love and light to planet Earth

All terapi skal foregå i kort tid for så å ta en pause i bruken

999 990 000 990 900 090 999

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

990 999 000 990 999 099 900 990

VIRILA

er når du finner det nødvendig.

Water Revitalizer

Because water loses its energy through straight pipes Thanks to Michael and Chamuel who

slik at kroppen får ta seg igjen.

Kortet kan rette opp dette slik at du kan få en bedre vannkvalitet. Vannet føles “mykere” sier de som bruker kortet. Prøv vann fra springet til din katt eller hund, og en annen

VIRILA

Kan godt kombineres med de

skål med vann med kortet

forskjellige hormonkortene og

under skålen for å se om

eventuelt Female Energy eller Male Energy.

130

Water Revitalizer

de foretrekker vann fra den ene eller den andre


COMTHESY

Før du begynner å bruke kortene, og hvis du har ulike ubalanser eller sykdommer, bør du kontakte lege og be om å bli undersøkt for sykdommer. Hvis du ikke får det du trenger fra konvensjonell medisin og leger, kan du begynne å bruke COMTHESY terapi system og englekort. Dette systemet skal på ingen måte erstatte leger eller terapeuter, men det kan være et supplement til behandling for ting konvensjonell medisin og leger ikke kan hjelpe deg med. Alle behandlinger bør brukes som en behandling på 2-4 uker, før du tar en pause for at kroppen skal tilpasse seg . Etter det, kan du starte med nye kort for ubalanser. Disse behandlingene kan gjøre situasjonen verre på samme måte som ved såkalt alternativ begandling. Skulle du oppleve en forverring, er det indikasjon på at kortene fungerer, men dersom ubehaget er for plagsomt, legger du kortene bort for en kort stund før du fortsetter, eller finne nye kort som er bedre egnet for din nåværende situasjon. Husk at kortene bare fungere for deg og din nærmeste familie hvis de bor i samme hus som deg. Det er fordi den åndelige verden ikke har lov å hjelpe noen som ikke har bedt om hjelp. Bruk din intuisjon, en pendel eller kinesiologi, som demonstrert i denne boken, for å velge de kortene som er riktig for deg. VIKTIG! Les mer om bruk av terapi kort og englekort - House Tretment: hvert kort dekker 25 meter i alle retninger, og kortene må ligge på alle 4 hjørner av huset permanent. - Beskyttelse elektromagnetisk stråling kan brukes til enhver tid, i en lomme eller lignende sted. - Terapi kort er beregnet for en begrenset behandlingsperiode, og ikke for permanent bruk. Bruk din intuisjon, kinesiologi eller en pendel for å identifisere de kortene som er riktig for deg. - Englekort (de 12 erkeengler) kan brukes når du står fast i livet ditt og trenger hjelp. Bruk din intuisjon, eller lese om hver av erkeenglene. Når du har valgt 1 eller 2 kort, plasserer de de på nattbordet eller under puten som et signal at du trenger hjelp. Når du føler at du har fått den hjelpen du trenger, eller du ikke får noen hjelp, går du videre til neste erkeengel, før du har vært gjennom alle 12. Andre familiemedlemmer i samme hus kan også bruke kortene. Husk å takke englene for deres hjelp. Arne Skjærvik Der “møtte” hun en kjekk gutt fra Belgia og de ble dypt forelsket i hverandre - helt til han ville møte henne. Hun

131


Brukerveiledning

Bruk av pendulering (9,06 min.)

https://www.youtube.com/watch?v=7D8NcayQRFQ

Bruk av kinesiologi (2,54 min.)

https://www.youtube.com/watch?v=DI8pgL51pvo

VIKTIG! Les om bruken av terapikortene og englekortene - House Treatment (husrens) - hvert kort dekker 25 meter i alle retninger og skal ligge permanent i de 4 hjørner av boligen. - Protection elektromagnetic radiation (beskytte mot stråling) kan bæres permanent nær kroppen i lomme eller annet. - Terapikortene skal brukes som en kur og aldri permanent. Bruk intuisjon, kinesiologi eller pendel for å finne hvilke kort som passer deg. - Englekortene (de 12 erkeengler) benyttes når du føler du står fast i livet og trenger hjelp. Bruk intuisjonen, eller les om hver erkeengel. Når du har valgt et eller 2 kort legger du de på nattbordet eller under hodeputen som et signal at du ønsker hjelp. Etter at du føler at du har mottatt den hjelpen du trengte - eller ikke fikk hjelp - går du videre til neste erkeengel, til du har vært gjennom alle 12. Bruken av kortene kan benyttes av familiemedlemmer som bor i samme bolig. Andre i familien eller venner må skaffe kortene selv fordi englene har ikke lov å hjelpe uten samtykke fra hvert individ eller familie. Husk å takke for hjelpen. Lag deg gjerne et privat lite alter i leiligheten, med et bord med hvit duk og stearinlys - og en print av en eller flere erkeengler..

132


COMTHESY - fjerne forbannelser i boligen og omegn - fjerne negative og skadelige ånder

HVA TERAPIKORTENE KAN GJØRE

- fjerne elektro-magnetisk skadelig stråling fra høyspentkabler, trafo, trådløst nettverk og antenner - redusere skadelig elektro-magnetisk interferens og resonans - redusere/fjerne statisk elektrisitet - tømme kroppen for oppladet stråling - ompolarisere skadelig jordstråling og redusere radongass - tilføre kroppen kosmisk energi eller Gudskraft - tilføre energi fra nødvendige urter som kroppen kan ha behov for - behandle levende organismer på cellenivå - revitalisere vann som kan forbedre vannkvaliteten til sitt opprinnelige nivå - hindre mygg og andre insekter å komme nær kroppen - kutte negativ karma som erstattes med positiv - fjerne eller redusere forurenset livsmiljø, som miljøgifter, vaksiner og medisinrester - beskytte kroppen mot skadelig stråling fra telefon, TV, PC osv. - balansere meridianene i kroppen på samme måte som ved akupunktur - balansere hormonene som reduserer hetetokter etc. - justere syre/basebalansen - åpne hjertechakra for økt kjærlighet til seg selv og sine medmennesker - påvirke nervecellene som kan skape lykkefølelse og godt parforhold - balansere fordøyelsesorganene - organer som er vesentlig for helsetilstanden - balansere bindevevet som er viktig etter kirurgiske inngrep og fødsler - harmonisere syre-basebalansen og forebygger mot alvorlige sykdommer - balansere lymfesystemet som igjen påvirker immunforsvaret - IPARADISA, kortet som påvirker nattesøvnen positivt - VIRILA, kortet som kan øke viriliteten og sexlysten: Comthesy’s svar på VIAGRA - balansere forplantningsorganene - ikke bare for forplantningens del - tilføre kroppen essensielle næringsstoffer iform av deres frekvenser - balansere positive tanker og følelser og forebygge og behandle psykisk ubalanse - balansere og styrke immunforsvaret - behandle husdyr med healing og tilføre kosmisk energi - utvikle mennesker til høyere åndelig nivå og forståelse - foreta regresjonsterapi - dvs. gå tilbake i et tidligere liv eller i oppveksten (barndommen) - bedre planteveksten - forbedre livskvaliteten - og finne din plass i dette jordiske livet - blomstermedisin fra Bushflower - gunstig mot Alzheimers

133


Erfaringer

Tzaphkiel

Tzaphkiel

Før du møter Tzaphkiel, stiller du deg følgende spørsmål - Føler du deg forent med den guddomelige mors uendelige kjærlighet? - Klarer du å åpne ditt hjerte for hele verden, uten betingelser? - Klarer du å forestille deg at din kjærlighet strekker seg ut i kosmos? - Er du i stand til å være sjenerøs og storsinnet - ikke bare når det gjelder penger, men på alle livets områder?

Selvfølelsen ble igjen bedre, og jeg taklet utfordringene på en bedre måte. Med større bevissthet og stødighet.

R

Jeg møtte Arne igjen etter mange år den 16 juni 2014. Han var en

Jeg følte meg raskt roligere, og følte jeg hadde funnet den brik-

god kammerat av min tidligere kollege, så vi visste om hverandre fra ken jeg hadde oversett den siste tiden, nemlig tillit. Kortene og før. Jeg har i mange år selv jobbet med helhetlig tilnærming til helse, støtten fra Arne minnet meg på at vi er ikke alene. Jeg tror vi er i samtidig som jeg de siste årene har hatt store helseproblemer selv. forbindelse med langt større kraft, hvis vi bare er åpne for den. Jeg fikk ME-diagnose i 2002, så takket være egennnsats og mange

Om man kaller det Gud, engler, Jesus, universet eller annet er

kompetente støttespillere, hadde jeg gått fra å være sengeliggen-

mindre viktig for meg. Det er den universelle kraften som finnes i

de, til nå å være aktivt tilbake i livet mitt. Det siste året har vært

oss alle, som forbinder oss, og som er den virkelige kilden til styrke

krevende. Dødsfall i familien og brudd i forholdet, samtidig som jeg

i oss. Resultatet ble at stresset og engstelsen ble lettere å håndtere

er i gang med videreutdanning. Derfor tok jeg kontakt med Arne.

sammen med de redskapene og den kunnskapen jeg allerede hadde. Det som da skjedde var at den negative spiralen snudde. Muskelverk-

Jeg har tro på at en åndelig tilnærming kan være en ekstra støtte,

en, uroen og trettheten avtok, og ble erstattet av energi og styrke.

som kan hjelpe oss til å komme i kontakt med våre egne ressurser og indre styrke. Så da han fortalte meg om englekortene føltes det

Selvfølelsen ble igjen bedre, og jeg taklet utfordringene på en

naturlig å gjøre en avtale om dem, og jeg tok dem i bruk kort tid etter.

bedre måte. Med større bevissthet og stødighet. Stor takk til Arne, for hans tiltro og kjærlighet til sine medmennesker og til englene.

134


COMTHESY Den beste næringen vi kan innta, er kjærligheten. Kjærligheten gjennomsyrer hver eneste smule vi inntar. Uten kjærlighet utsulter vi 990 900 090 900 999 000 999 900

Love Therapy

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

hjertet, og i siste instans sjelen.

Let love open up and flow trough me

De programmerte englekortene hjalp henne på skolen, og nå med å finne den rette kjæresten. R

Thanks to Michael and Zadkiel who

Love Therapy

Jeg bor i en by på Sørlandet, har mann og 5 barn og en hund. 2 av

Dette skremte henne for hun mente selv at hun ikke var bra nok for

barna har flyttet hjemmefra og ferdig utdannet. For 2 år siden kom

ham for at det gode vennskapet og kjærligheten ville forsvinne, så hun

jeg over en Facebookside og tok kontakt med Arne. Han hadde

ba gutten om at han ikke måtte komme. Han ga seg ikke, og til slutt

forsket på helse og spesielt om ME i i over 15 år - og om sannheten laget hun en bønn som hun la på nattbordet om at englene måtte om den medisinske industrien.

hjelpe henne og stoppe guttens ønske om å reise for å besøke henne.

Hun var vant med slike bønner som Arne hadde laget i tillegg til engeVåre erfaringer førte raskt til tema om ånder og engler, og noe av

kortene.

det første som skjedde var at vi fant ut at min mann hadde astma fordi vi hadde en ånd i huset som kanskje hadde hadde frekven-

Hun ba om at kjæresten ikke måtte komme å besøke henne og at han

ser fra astma fortsatt. Ånden ble hjulpet over på den andre siden

ikke måtte spørre henne mere. Hun ble skuffet over englene at de ikke

der den hører hjemme, og min mann sluttet også med medisiner i

hjalp henne, og følte de hadde sviktet henne.

samme øyeblikk - og har siden vært fri for symptomer på astma.

Kjæresten fra Belgia ga seg ikke, og hun ga etter til slutt. Noen dager senere satt han på flyet til Norge hvor han aldri hadde vært. Man kan

Det samme skjedde med et av barna. Vår yngste datter slet litt på

jo tenke seg følelsen, sitringen i kroppen - og spenningen for hver av

skolen, men etter at alle englekortene kom i hus, valgte hun alltid

de. Jeg glemmer aldri synet av min datter og møtet mellom de.

å ha med seg et av englekortrene på skolen. Siden da har det gått mye bedre på skolen. Hun hadde stor tillit til englene - spesielt siden

Det var enorm aura av kjærlighet rundt de. Jeg så en stor lettelse hos

de hjalp henne i skolegangen. Etter hvert begynte hun å fatte inter-

de begge to, og han bestile ny reise til sin kjære neste dag han var her.

esse for gutter, og ønsket seg en kjæreste der vi bor. Det fant hun

En større bekreftelse på stor kjærlighet kan man ikke tenke seg. Hun

ikke og søkte derfor på Match.com og fikk kontakt med en hun likte skjønte at det var nettopp hjelp fra englene hun hadde fått. Bønnen godt, og de ble kjærester pr internett - men uten fysisk kontakt. Han virket - men med et helt annet utfall enn det hun hadde forventet seg villa treffe henne og ville svært gjerne besøke henne.

fordi hun ba om ikke å treffes. Englene visste bedre.

135


Erfaringer

Men vi var helt fri for plagene. Vi hørte insektene, men unngikk helt å bli plaget, og kom heim uten ett eneste bitt av noe slag. Da jeg fikk englekortene fra deg for å renske opp i heimen, var jeg

Dette fikk meg til å tenke på flere hendelser og følelser i det siste,

forbauset over hvor fort jeg merket forskjell. Vår datter, begge mine

og jeg og vår datter hadde en prat om dette slik at jeg kontaktet

søstre og en av mine søsterdøtre hadde “sett” og følt at det var

deg for å få hjelp igjen. Jeg tror at babyen ser noe som vi ikke ser,

“noe” eller “noen” som fulgte med oss i huset. Jeg begynte så smått

men det var en trykkende stemning den natta.

å nevne at jeg var så deprimert og sliten hver gang jeg var hjemme alene, og var redd for å ikke bli “tatt på alvor” med min historie. Selv

Jeg vil fortelle om en veldig fin dag på fjellet.

visste jeg godt at det var “noe” som passerte bildene i gangen, og

Det var meldt litt bedre temperatur, med 20 grader istedenfor 28,

som ofte stod i trappa til 2.etasje.

og vi startet grytidlig. Jeg er glad i å plukke molter, men gruer for-

Men da jeg sa dette til nevnte familiemedlemmer, kom den ene his-

ferdelig til insektplagene som jeg alltid har vært betydelig utsatt for.

toria etter den andre, og så traff jeg “tilfeldigvis” deg. Med englekort på flere stedet i huset, ble det fort bedre, og jeg fikk ro til å slappe

Kvelden før, da jeg satt og tenkte på hva jeg skulle beskytte meg

av hjemme for første gang på lenge. Det hører med til historia at vi

og min mann med mot alle insektene, kom jeg på at du hadde

flyttet hit for tre år siden, og at dette sikkert var her da vi kom.

sendt oss kort i vår, og du ba oss utprøve COMTHESY “Mosquito STOP”. Jeg skrev ut kortene, og tok med dette spesielle kortet,

En av mine søstre mener at det kan være mer enn huset vårt i

som jeg bar på meg hele dagen.

dette området som har dette med seg. Etter noen uker, da jeg gikk ned i stua om natta, skiftet jeg automatisk side i trappa, og hadde

I starten av turen var det passe varmt, og det blåste litt, så jeg tenkte

ei underlig følelse av at jeg ikke var alene. Men jeg var aldri redd,

ikke over at insektene holdt seg unna oss. Men etterhvert ble det

og etterhvert ble det helt “stille” og lettere å være glad og positiv i

helt vindstille. Utover dagen ble det 27 grader, og jeg var redd det

heimen. Vår datter, som ble mamma i vår, var her med sin datter, og

ville bli en strabasiøs tur når jeg tenkte på hvor ille det hadde vært

overnattet flere netter. Babyen, som er rolig og sover godt om natta

for andre. Men vi var helt fri for plagen. Vi hørte insektene, men un-

hjemme, var nokså urolig her hos oss. Siste natta de var her, var hun

ngikk helt å bli plaget, og kom heim uten ett eneste bitt av noe slag.

tydelig skremt, og jeg ble forferdet over det blikket hun fikk da.

136


COMTHESY

Vi hadde kloakklukt i over 20 år som forsvant etter få dager etter at Arne kom med kortene. Stasjonen står jo på den gamle kirkegården på Lademoen. Ånder kan lukte kloakk sa Arne

Jeg leste en artikkel på Facebook skrevet av Arne som er kunde hos

Fordi dette er et større område utenom selve bensinstasjon,

oss, om et varehus som var plaget av kloakklukt. Kloakklukten ble

ba jeg Terje legge englekortene ca 30-40 meter fra hvert hjørne

fjernet av noen kort, og det gjorde at jeg fattet interesse.

av stasjon. Bare i løpet av noen dager forsvant kloakklukten. Og enda bedre forsvant Terjes hodepine, og både Terje og kona fikk

Fordi vi er Facebookvenner tok jeg kontakt med Arne og lurte på om

mye mere energi - ikke lenger utslitt fra jobb.

han kunne hjelpe oss. Jeg skrev til Arne: Vi er veldig plaget med kloakklukt, tilbakeslag av kloakken her på bensinstasjon på Rosendal.

Nå har det gått noen måneder siden englekortene ble lagt ut av Terje, og stasjon og område “renset” for fremmede energier. Jeg

Dette har vært ett problem i alle de 20 årene jeg har jobbet her. Har

spurte Terje forleden om hvordan omsetningen har vært siden

brukt masse penger og ressurser på dette. Mange rørleggere som

“rensingen”. Den har faktisk økt med 10% - noe som er i tråd

har kjørt kamera etc. Uten å finne noe til forbedringer. Stasjonen står

med erfaringer jeg har fra annen virksomhet etter “rensingen”.

jo på den gamle kirkegården på Lademoen. Kanskje du kunne ta kontakt Arne?

Og enda bedre!!! Trafikken forbi stasjonen har minket kraftig etter åpningen av Strindheim tunellen. Men omsetningen har

Jeg besøkte Terje som driver bensinstasjon, og ut fra det han forteller

økt - forteller Terje. Jeg svarer Terje - det må være englene - og

er jeg sikker på at det handler om negative og skadelige ånder som

selvsagt Terje selv og kona, fordi de har mere energi på jobben

ikke har gått over på den såkalte “andre siden”.

og i heimen.

137


Erfaringer

Et arrangert bilde av huset Marianne (32) bor på Frosta sammen med sønn (14) og

17.10. 2012

datter (7). Hun forteller at familien sliter med uro i huset, og med

Har sovet dårlig i natt pga at min datter har vært mye våken.

nattesøvn og blir tappet for energi. Det er ingen tvil om at det er

Hun ligger i min seng. I huset er det litt bedre, men det er

noe i huset.

fortsatt mye aktivitet her. Noen dytta ned et fat fra kjøkkenbenken og knuste det i går da vi laget middag. Ellers er det lyder fra

14.10. 2012

kjøkkenet og at vi blir veldig trøtte på kveldene. Jeg selv har masse

ble jeg anbefalt av min mor å ta kontakt med Arne i Trondheim. Han energi. Er glad å fornøyd. Så dette fungerer på meg! mente at huset skulle bli bra med hans programmerte englekort etter hvert. Selv om kortene kom i huset ble det bare verre. Jeg har

19.10 2012

også hatt besøk av andre som sier de har fjernet ting, men faktisk

Huset kjennes litt tungt ennå. jeg sliter vanvittig med min datter

ble det bare enda verre. Det ble avtalt at jeg skulle få fjernhealing

som ikke vil sove. Begynner å bli slitsomt med å ikke kunne få det spor voksentid, ikke engang i sin egen seng...

15.10. 2012 I går kveld ble det meget ekstremt. Etter at sønnen min la seg ble

20.10 2012

det endel bråk nede på kjøkkenet og badet. Plutselig ble det veldig

Når det gjelder meg selv, føler jeg meg bedre enn jeg har gjort

vanskelig å puste og jeg hostet enormt mye. Ikke særlig hyggelig

på lenge! - masse energi, blid og føler jeg takler alt! Min datter

dette. Når jeg la meg i går kveld kjente jeg veldig godt at noe skjed-

sovnet for første gang i senga si i kveld! Dette er helt utrolig!

de med kroppen min. Kan ikke sette fingeren min på det, men jeg

Huset går det bedre med, men det er noen her enda, føler

ble rolig å hadde en meget god natt.

mindre til de som er her, men de kommer og går kjennes det ut som. Men jeg har lagt merke til at straks jeg får en dårlig tanke, eller er litt negativ, så er de der med en gang og prøver å forsterke denne følelsen.

138


COMTHESY

Ting i huset flytter på seg, og jeg vet at jeg har en klebeånd på meg forteller Linn Merethe Pr 06.09. 2014.

Har vært igjennom litt, men mange har det verre enn meg. Men

Nå har familien begynt å merke forskjell på meg og det liker jeg

jeg knakk litt sammen når mamma og pappa skilte seg for ca 3 år

veldig godt - og det er også blitt veldig bra med meg! Jeg har foran-

siden. Bærer på mye sinne og bitterhet, og når min bestefar døde i

dret meg og blitt mye blidere, og det skal mer til for å knekke meg

november kom sorgen i tillegg. Jeg mistet en stor støttespiller i livet

….. Ikke blir jeg sånn sur som før heller, og selv føler jeg meg også

mitt og det disse hendelsene har gjort noe med meg .

mye blidere. 05.07. 2014 Min kommentar. Erfaringene som Linn forteller er typiske reaksjoner

I dag fikk jeg et brev med mange forskjellige typer englekort. Over

når omgivelsene er renset og hun fri for klebeånd.

30 “behandlingskort, Erkeengel Michael som skal rense boligen, og

Linn ble invitert til denne Facebooksiden og syntes historiene der

fjerne klebeånd og 10 kort med forskjellige erkeengler. Arne fork-

var spennende. Jeg får høre hennes situasjon og spør universet om

larte meg bruken av alle kortene, og jeg trakk et av erkeenglene, la

hun har ånder i boligen, og får bekreftet dette. Linn forteller at hun

et Michaelkort i hvert hjørne i huset - og la et Michael i min lomme.

har vært hos et medium og hun forteller til Linn at hun bærer på en klebeånd. Hun sliter ogsa med mangel på energi - noe som ikke er

06.07. 2014

overraskende.

Åååååå for en rolig kveld det var i går kveld. Pleier å høre masse lyder om kvelden når jeg har lagt meg, men i går var det en helt annen

Den 29.07. 2014 gjorde vi en avtale om at Linn ville ha hjelp av meg

ro over boligen. Herlig rett og slett!!!

til rensing av hus, og fjærning av klebeånd. Hun har - som andre noen andre plager, som hun selv vil fortelle om etter hvert.

Min kommentar: Det betyr at det har vært jobbet fra vi gjorde en avtale og frem til du

Hei Arne

la ut kortene - og at siste rest gjorde kortene fordi de er kraftigere

Mine spiseproblemene har foregått fra jeg gikk i 7. klasse, var hos

en bare tanker. Tusen takk Linn. Det vil må bety at du selv også vil få

helsesøstere, leger, BUP, familievernkontor og lignende. Ikke noe av det

det bedre etter hvert. Det også vil jeg høre mere om. Tusen takk igjen.

kom til spesiell nytte for meg, de fant i korte trekk ut at det var et rop om oppmerksomhet fra de jeg var glad i. Medisiner har det vært lite av.

Arne

139


Erfaringer

Den kalde gufsen Janne kjente, er kald energi fra ånder som forlater huset og over på den såkalte andre siden - hvor de hører hjemme. Føler meg rett å slett utmattet. Får høre fra barna: “mamma du søv alltid du” 30. juli 2014 kl. 10:08 Etter anbefaling fra sin mor, tok Janne kontakt med meg - og ut fra hennes beskrivelse og mine erfaringer, ble vi enige om å gjøre en avtale. Hun har fått de nødvendige englekortene, og prosessen er nå igang. Men det tar 4 uker før boligen er renset. Her er hva som er Janne’s situasjon: Føler meg rett å slett utmattet. Null energi de fleste dager i uka. Sover mye. Får høre fra barna: “mamma du sover alltid du”. Har av og til smerter i brystet på venstre side, sikkert muskulært, da hjertet er sjekket og er i tipp topp stand. Det kommer smerter i hvile og spesielt på kvelden. Har også av og til på kveldstid løpende hjerte. Muligens det har med stoffskiftet å gjøre. Ved fysisk aktivitet, blir jeg liggende rett ut etterpå, får feberfølelse og kroppsvondt, influensa lignende smerter istedenfor å få energi som man burde ha fått. Dette skjer nesten med engang jeg er ferdig med treningen. Hvis ungenen “krangler” “tuller” på morgenen, tar dette den lille energien jeg måtte ha når jeg våkner, føler meg da helt utmattet. Butikkhandel gjør meg også tappet. Støy, høye lyder. Har gått på jerntilskudd, Vitamin C og Vitamin D i flere måneder. Ingen kjæmpe bedring av tilskudd. Har vært 100 % - og nå siste måneden delvis sykemeldt pga. av dette siden sept i fjor. Har en del nakke og skulder smerter som går helt ned bak skulderbladet.

140

Et arrangert Av eventuell stråling henger kun en gammel telefonkabel rett

bilde av Janne

ved huset der vi bor nå. Ikke noe annet. Ca en uke etter at hun har lagt ut kortene i boligen, skjer dette. Hei Arne I dag har jeg ikke vært hjemm før nå i kveld. La meg tidlig fredagskvelden da jeg hadde vondt i hodet. Jeg la englekortene under puta og følte bedring før jeg sovnet. I går når jeg la meg, kjente jeg to ganger kald luft/vind som blåste mot ansiktet mitt. Trodde kanskje det var pga av vinduet som sto på vidt gap, men persienner var helt nede, min samboer hadde ikke kjent noe til kald luft/ vind.

Egen kommentar Ingen tvil om at den kalde gufsen Janne kjente, er kald energi fra ånder som forlater huset og over på den såkalte andre siden hvor de hører hjemme.


COMTHESY

Erfaring med behandling av terapikortene på en hest. Dyrene har mye av de samme organer og energibaner som oss mennesker. De har også de samme opplevelser og følelser som kjærlighet, depresjon, avhengighet osv. En person jeg kjente hadde to hester, én “Rusken” som hun drev dressurridning med, og én “Kalle” hun fikk gratis fra Danmark som hadde psykiske problemer og ingen andre kunne bruke hesten til noe. Da jeg kom til stedet der hestene var sto de ute på jordet, og eieren leide begge inn til stallen. Først “Rusken” inn i sin bås og med et hengsel slik at den ikke kunne gå ut. Det samme med “Kalle” men uten å bruke hengsel. Jeg spurte om hvorfor, og fikk til svar at den gikk aldri noe sted uten at “Rusken” var med. Et symptom grunnet sin depresjon. Jeg testet hesten og fikk at den skulle bruke tre av terapikortene. De ble tapet fast på veggen der hesten sto og innen aurafeltet. Imidlertid gnagde den selv bort det ene kortet, men beholdt de to andre. En dag ble eieren av hestene oppmerksom på at “Kalle” sto med en voldsom urinering som hun ikke hadde sett maken til, men tenkte

Healing for hester

ikke mere over dette. Da hun fortalte meg dette skjønte jeg straks det

Kortet anbefales å feste på

hadde med utrensning å gjøre.

veggen i stallen der hesten oppholder seg.

Noen dager senere var eieren av hestene i stallen hvor det var flere Hestene rgulerer selv

hester og gjorde rent. Hun sto med ryggen mot “Rusken” og “Kalle” - og la ikke merke til at “Kalle” før den sto rett bak henne. Da hadde den for første gang gått på egen hånd ut av båsen uten sin gode venn “Rusken” - noe som som selvsagt overrasket henne.

Horse healer 999 099 099 000 999 099 999 999

Thanks to Michael and Gabriel who send love and light to planet Earth

ringene er at den evner å gnage istykker kortet fra veggen.

Etter denne hendelsen hadde depresjonen sluppet taket og hesten

Les under erfaringer om

endret atferd. Hendelsen viser at det lar seg gjøre å behandle dyr med terapikortene - på samme måte som oss mennesker.

bruken av kortet da erfa-

hesten som ble kurert for

Horse Healer

frykt.

141


Erfaringer

Selv om familen hadde fått hjelp til å rense huset deres, hørte de lyder og hundene knurret fortsatt. De så fortsatt skygger, men først etter bruken av terapikortene ble alt mye bedre. Utgangspunkt for familien17.03. 2013

Resultat til 20.08. 2014 - Kari: Astma og allergierAstmaen er der like fullt. Hun bor ikke hjemme, så

- Hans: Astma, senebetennelse i armer operert skuldrer, forkalkninger - Grete: Plager med rygg, prolapser - Ole: (sønn) Søvnproblem - Kari: (datter) Astma og allergier - Leif: (sønn) Dysleksi, litt angst, sjenert, smerter i føtter.

jeg har ikke fått fulgt opp bruken av kortene slik jeg burde. Men nå har hun begynt på nytt, etter at hun ble klar over hennes far sitt gode resultat. Forlag bruk av englekort: - Kåre”: Kortet “Michael” (fjerne klebeånd) “Cell Balance”, “Emotional Balance” Resultat til 20.08. 2014 - Kåre: Hudproblem har gått på sterk medisin i flere år pga byller i huden (rygg/skuldrer) Har dysleksi. Innesluttet type. Han har hatt et

- Kåre: (sønn) Hudproblem (har gått på sterk medisin i flere år pga

godt skoleår. Fikk seg lærlingplass på båt. Trives veldig godt i jobben.

byller i huden (rygg/skuldrer) Har dysleksi. Innesluttet type Forlag bruk av englekort: - Veldig musikalsk, og en utadvent type. Hun og broren Ola har omtrent

- Høyvokst er under utredning for Marfan syndrom. Veldig musikalsk,

ingen form for kommunikasjon.

og en utadvent type. Ho og broren har omtrent ingen form for kom-

Forlag bruk av englekort:

munikasjon. (Ola) Anbefaler: Kortet “Michael” (fjerne klebeånd) “Aura Balance”, “Cell Balance” “Hanne”

- Hans: Kortet “Michael” (fjerne klebeånd) og “Cell Balance”, “Let Go To Open Opportunities”

Resultat til 20.08. 2014 - Hanne: Høyvokst er under utredning for Marfan syndrom. Veldig

Resultat til 20.08. 2014

musikalsk, og en utadvent type. Hun og broren Ola har omtrent

- Hans: Astma, senebetennelse i armer operert skuldrer, forkalk-

ingen form for kommunikasjon.( kommunikasjonen er Egen kom-

ninger. Astmaen er nesten borte. Sluttet med

mentar

medisin som han har gått på i 25 år. Forlag bruk av englekort: - “Trust The Process Of Life”, “Let Go To Open Opportunities” og “IPRADISA” Resultat til 20.08. 2014 - Ole: Søvnproblem Har problem med søvn ennå, og er fremdeles spillavhengig. Tror ikke han har vært så flink til å bruke kortene. Forlag bruk av englekort: - Kortet “Michael” (fjerne klebeånd) “Cell Balance”, “Let Go To Open Opportunities” “Kari”

142

Forlag bruk av englekort: “Kortet “Michael” (fjerne klebeånd) “Cell Balance”, “Trust The Process Of Life” og “Let Go To Open Opportunities” Resultat til 20.08. 2014 - Leif: Dysleksi, litt angst, sjenert, smerter i føtter. Fremdeles smerter i føttene, og sjenert, men tør å ligge på rom alene nå. Det har det ikke vært snakk om tidligere. Den 20.08 2014 gjorde jeg og Grete en avtale om en mer kontinuerlig prosess, og nye tester hva som det er behov for av behandling for hver enkelt.


COMTHESY

Egen kommentar Jeg har i ettertid fått informasjon om hvordan det var i deres bolig før vår kontakt, og fra mitt spørsmål om de merket uroligheter fikk

“Hans”: Reproduction Organs Balance og Trust the Process of Life “Grete”: Trust the Process of Life og Lymph System Balance

jeg dette svaret:

“Ole” Negative Karma Cut og Hormone Balance

Ja vi hadde uroligheter, og en healer renset huset, og fikk bort det

“Kari” VIRILA og Emotional Balance

som vi og dyra kunne merke. Men et av barna ser ofte skygger igjen og hundene knurrer ofte uten grunn.

Fremdeles? spør jeg. Ja, barna har snakket om det siste måneden. Og en sjelden gang

“Kåre” Cell Balance og Let go to open opportunities “Hanne” Let go to open opportunities og Dopamine System Balance “Leif” Dopamine System Balance og Trust the Process of Life

knurrer de ut i lufta og ser på noe, men det kan være lyder de hører ute? Ut fra hennes informasjon blir vi enige om bytte

Egen kommentar

ut kortene “Michael” som renser boliger med nye kort. Jeg sjekker

Som du selv er inne på - er nok resultatene et utslag av bruken

om det kan anbefales bruk av andre og nye kort, og forslaget blir

av kortene - eller mangel på. Det har vært et år med liten kontakt

dette:

og dermed mindre mulighet for en kontinuerlig prosess. Det får vi satse på fremover med de som du fortsatt har god kontakt med.

“Hans og Grete”: Legg erkeenglene utover bordet og trekk ett kort

De som etter hvert flytter ut av heimen, blir deres eget ansvar - og

hver som øyet faller mest på (liker)

ikke lenger DITT!!!

143


Erfaringer

Det var kaldt i huset, selv om det var 24 grader inne. Solveig forteller om sitt utgångspunkt 20. juli 2014 - konstant dårlig form - helt eller delvis sykemeldt og legene finner ingen feil - var veldig motløs før jeg snakket med Arne, våget ikke å tro på bedringer - føler meg utmattet - influensasymtomer når jeg var i aktivitet - også om det var lystbetont. - min nabo som bor under merker uro i huset, men jeg merker det ikke. - fikk fjernhealing av en god venn og ble litt bedre av det, men fortsatt veldig redusert til tider. - en runde hos naprapat har hjulpet litt.

Fra 26.07 forteller Solveig - har vært i mye bedre form nå denne siste uka, enn jeg har vært på lenge. - er så glad jeg orket å dra på en liten ferietur i forrige uke, det gjorde utrolig godt - etter jeg snakket med deg og fikk englekortene, fikk jeg mange fine dager med mer energi og mindre syk følelse - kaldt i leiligheten her i går, og min datter måtte kle på seg mer klær selv om gradestokken inne viste 24 grader. - alt i alt så har jeg flere gode dager nå enn jeg hadde før, og det gleder jeg meg stort over. - skal prøve å jobbe 60%, og håper veldig jeg klarer det. - tror veldig på både engler og hjelpere, men at vi må huske å be de om hjelp. - håper jat jeg også snart blir helt i 100 igjen! - Tok CT fordi legen vil eliminere alt annet før han slår seg til ro med at jeg rett og slett er utslitt. - Resultatet: Ingen ting som skulle tilsi min tilstand

144


COMTHESY Helt tydelig at Solveig har hatt ånder i huset fordi “kulden” dat-

Dette er veldig spennende syns jeg, hvordan det går fremover. Håper

teren kjenner er kald energi som er på vei ut. Og hun blir gradvis

så inderlig formen min fortsetter å bli bedre og at jeg snart kan jobbe

bedre. Det kan henge igjen fragmenter fra energier enda, men

100% igjen

dette vil avta etter hvert. Nå logget jeg inn for å skrive til deg. Jeg har så mye lettere for å skrive Solveig forteller

når jeg bare kan skrive at alt er bra, så nå har det tatt litt tid. Jeg

Det er så mye mer mellom himmel og jord enn vi kan ane tror jeg. jobbet 2 dager forrige uke, og kjenner at formen er litt bedre, men Og ikke tro på mer enn vi ser, blir litt som om å ikke tro på tanker? de samme symtomene , med voldsom tretthet og influensalignende tilstanden kommer så fort jeg blir nokså aktiv, mest i forbindelse at Jeg er ei godt voksen dame, som har måtte lære meg mye av

jeg stresser- som jeg gjør en del i jobben. Mye vondt i kroppen også.

livet gjennom erfaringer, men heldigvis tror jeg på mer enn jeg

Det var bedre en stund, etter jeg snakket med deg og fikk englekort,

ser foran meg og har flere ganger fått hjelp gjennom healing og

og det holdt så lenge det fortsatt var fri og jeg kunne ta ting rolig.

lærdom med alternative metoder. Når jeg fikk høre om “Bedre liv

Men bedre er det enn det var, og jeg klarer bedre å gjøre ting som gir

med Englekort”, og om englekortene Arne jobbet med, følte jeg

energi og gode stunder, og det nyter jeg.

veldig for å prøve. Så jeg skal prøve å jobbe 3 dager i uken fremover, så får jeg håpe de Har i lengre tid vært helt og delvis sykmeldt, uten at det har blitt

to dagene jeg ikke jobber er nok til å klare det. Er fryktelig glad i job-

funnet noe galt med meg. Og det å være såpass dårlig form, fryk-

ben min, og både unger og voksne som er der gir meg mye, men jeg må

telig trett, influensasymtomer og uten å klare å

finne en måte å klare det på uten å stresse - det er jo bare bortkastet

samle energi er enormt frustrerende. Var ganske motløs når jeg

energi å stresse. Håper og tror jeg blir bedre og bedre, og at jeg ikke blir

kontaktet Arne, våget ikke tro så altfor mye.

like dårlig igjen når høsten kommer for fullt her

Siden jeg ble syk i vinter, har jeg igrunn bare tatt mye prøver,

Hei Solveig.

og måtte ha tatt det masse med ro. Har fått hjelp av litt healing

Skal se litt på om det andre ting som kan gjøres for at du skal oppnå

underveis, og en runde hos naprapat som også har hjulpet. Skal

mere energi utover høsten og vinteren. Et spørsmål. Er det noe i ditt

på CT på fredag, legen vil eliminere alt annet før han slår seg til ro

liv du kan ha litt angst for?

med at jeg rett og slett er utslitt. I går våknet jeg litt urolig, var sånn rar form. Og ble unormalt svett Solveig forteller: Er ikke plaget med angst heldighvis, har vært det og rett og slett uvel når jeg var ute med barnebarna. Og så fikk jeg for mange år siden. Noe av det som maser meg opp, er jeg jeg fort plutselig vondt i korsryggen - virker som noe er iferd med å skje

kommer i en runde med “skulle ha gjort, burde ha gjort og burde ha

her ja.

fiksa”. Jobber med saken . Har jo som sagt, hatt store doser med sorg og depresjon, mye tungt gjennom livet, og nyter veldig at ikke er der

Hei Arne.

lenger. Har et veldig ønske om å slutte å røyke, og føler veldig at det

Da er det jammen ei uke siden jeg prata med deg, og 2 dager sid-

er på tide - men det er vanskelig gitt. Lukten av røyken har vært det

en vi la ut englekortene . Jeg har vært i mye bedre form nå denne

som har plaget meg mest, selv om jeg bare røyker ute så setter den

siste uka, enn jeg har vært på lenge. Og jeg er så glad jeg orket å

seg. Men nå har jeg vært på CT, og lungene bærer litt preg av røyking,

dra på en liten ferietur i forrige uke, det gjorde utrolig godt. I går

så bør nok slutte av helsemessige årsaker også. Kan sitte å glede meg

var det kaldt i leiligheten her, jeg tenkte først ikke på det siden

til jeg har slutta, men så stopper det litt opp og jeg utsetter det stadig.

gradene hadde sunket ute også. Men så sier min datter at hun måtte kle på seg mer klær og gradestokken inne viste 24 grader.

Hei . Må bare si jeg har hatt en fin dag i dag, tusla i heimen og kost meg.

145


Erfaringer

Å gå en tur i marka var et ork , og isteden for å få energi ble jeg helt utslitt av turen. Solfrid sitt utgangspunkt - Syk siden juli 2013

Det var en fryd å kunne gå tur uten å føle seg utslitt

- Utslitt etter jobb, og måtte sove i 2,3 timer

Dette er historien så langt fra 29.07. og til 18.08.

- Ble sykemeldt uten at jeg ble bedre av dette

Jeg har vært syk siden juli 2013. Etter jobb måtte jeg sove i minst

- Min samboer sier at det er noe/noen i huset - Vi er begge tung i hodet på en merkelig måte

2-3 timer da jeg var helt utslitt. Jeg ble også sykemeldt, men måtte sove like mye alikevel. Å gå tur i marka var et ork , og isteden for å få energi ble jeg helt utslitt.

- Har mye smerter fra midt på ryggen, skulderpartiet, nakke og armer - Jeg ble nakkeoperert i mars i 2014, grunnet en prolaps - Sliter fortsatt med smerter i skuldre og armer etter operasjon, og hodepine

Jeg ble nakkeoperert i mars i år, grunnet en prolaps, men sliter fortsatt med smerter i skuldre og armer. Jeg hadde også mye hodepine selv etter operasjonen. Både jeg og min samboer slet med

- Det er sånn at vi liksom aldri våkner på et vis.

tunghet i hodet. Det har vi gjort i et par år. Det er veldig vanskelig

- Dårlig med energi.

å forklare, men det er sånn at vi liksom aldri våkner på et vis. Og

- Å gå en tur i marka var et ork , og isteden for å få energi ble jeg helt utslitt.

dårlig med energi. . I de siste 2 ukene etter at vi fikk kortene i hus,har jeg nå ikke hatt behov for å sove en eneste gang, og vi føler vi er blitt lettere i krop-

- Vi tok kontakt med deg Arne 29.07. og fikk englekortene dagen etter. - Vi la straks ut kortene i leiligheten som anvist av deg.

Dette skjer etter 2 uker - Klart mindre søvnbehov for oss begge, må ikke lenger sove etter jobb - Vi føler oss lettere i kroppen begge to. - I helgen var vi på hytta, og det var en fryd å kunne gå tur uten å ble utslitt..

pen begge to. I helgen var vi på hytta, og det var en fryd å kunne gå tur uten å føle at du ble utslitt. Energien vår er blitt mye bedre og alt er egentlig blitt lettere på et vis. Det gjelder hvordan vi tenker, og avgjørelser vi tar. Må takke deg Arne for at mine dager er blitt mye, mye lengre. Noen vil sikkert tenke at det er tilfeldigheter, men det er umulig at dette plutselig skjer med begge to samtidig når det gjelder ener-

- Energien vår er blitt mye, mye bedre, og alt er egentlig blitt lettere

gien og det innklemte trykket vi begge

på et vis.

hadde som å aldri våknet selv om vi sov 8-9 timer.

Det gjelder hvordan vi tenker, og avgjørelser vi tar. Noen vil sikkert si at dette er tilfeldigheter, men vi er begge overbevist om hvorfor alle forbedringer har kommet så raskt.

146

Solfrid


COMTHESY Utdrag fra boken: “Englenes budskap om håp” Det viktigste i livet vårt er forholdet til andre mennesker - fra det helt enkle møtet med personer vi passerer på gaten og smiler til i forbifarten, til de dypere forholdene i familie, venner og kjærester. Slike forhold er uvurderlige. De er mye viktigere enn det som kan

Han hadde to sønner. Den yngste gikk det siste året på vide-

kjøpes for penger, og alt for ofte tar vi dem for gitt.

regående skole, og den eldste hadde begynt å studere. Han hadde

En dag mens jeg satt i vestibylen på Westbury Hotel i Dublin og

aldri hatt tid til å være sammen med dem, han var alltid travelt

ventet på en journalist, kom en velkledd forretningsmann bort

opptatt med å arbeide og tjene penger så de kunne skaffe seg flere

og ba om 5 minutter av min tid. Han sa han var fremgangsrik og

materielle goder. Han sa han aldri hadde sparket fotball med gut-

velstående, men at han arbeidet for hardt. Han reiste mye og leste mange bøker under flyturene. Han hadde ofte kommet over min bok, Engler i mitt hår; men ordet engler i tittelen hadde holdt ham tilbake. Likevel la han merke til den i hver eneste bokhandel han kom inn i. Han pleide å smile for seg selv for hver gang blikket hans falt på den, men var overbevist om at dette ikke var noe for ham. Til slutt,

tene sine, og at han egentlig ikke kjente dem. Nå var han redd for at det kansje ville være or sent. Han fortalte at etter at han hadde lest boken, hadde han begynt å be hver dag, og han bønnfalt Gud og englene om at det ikke måtte være for sent. Han sa at han ikke ville miste sin kone og sine barn. Han sa at for første gang i sitt liv hadde han innsett at penger og statussymboler

flere måneder etter at han hadde sett boken første gang, sto han i

ikke var det viktigste i livet. En uke etter at mannen hadde lest “Eng-

kø foran disken for å betale for bøkene han hadde valgt ut, og med

ler i mitt hår”, måtte han på en forretningsreise til utlandet. Han sa at

ett oppdaget han at det lå en hel stabel med eksemplarer av Engler

han var svært bevisst på at han sa adjø til sin kone og sine barn. Han

i mitt hår rett foran ham. Da kapitulerte han, tok med seg en av

ønsket så inderlig å åpne hjertet sitt for dem og si han elsket dem,

bøkene og tenkte at han ville gi den til sin kone. Han betalte og gikk

men han visste ikke hvordan han skulle få det til, og han manglet

ut av bilen med innkjøpene sine.

mot til å gjøre det. Han visste ikke hva han kunne forvente seg.

Han la bøkene på passasjersete ved siden av seg og vred nøkkelen rundt i tenningen. Bilen ville ikke starte. Han prøvde en par ganger, men det nyttet ikke. Så bestemte han seg for å vente noen minutter før han gjore et nytt forsøk på å få liv i motoren. Han ville bruke ventetiden på å kikke litt i bøkene, og selv om det ikke var “Engler i mitt hår” han hadde tenkt å plukke opp, var det plutselig den han

Da han kom frem til sitt reisemål, åpnet han kofferten og der fant han et brev. Han satte seg på sengen og så engstelig på det. Han visste hva han kunn vente seg. Den første tanken som slo ned i ham, var at brevet var fra hans kone, og at hun ville ha skilsmisse. Han satt der med brevet i hånden, uten å åpne det, og ba: “Kjære Gud, la meg

satt med i hendene. Han åpnet boken og begynte å lese.

få en sjanse til”

Tiden gikk. Han klarte ikke å legge den fra seg. Han leste i en drøy

Han trakk pusten dypt og åpnet brevet. Det var fra den yngste søn-

halvtime. Så forsøkte han å vri på nøkkelen igjen, og denne gang

nen som skrev hvor glad han var i faren sin, og at han

startet motoren uten problemer. Han kjørte hjem, men han kunne

ønsket at han ikke behøvde å reise så mye. Faren var lamslått. Som

ikke få boken ut av tankene. Det han hadde lest berørte han dypt.

han sa til meg: “Dette var det første miraklet - eller i alle fall første jeg

Han fortalte at han gjemte boken i hanskerommet i bilen så ingen

registrerte!” Sønnen hadde aldri gjort noe lignende før.

skulle se den og ta den fra ham. Han ville lese den ferdig så fort som mulig, og det gjorde han den neste dagen. Han sa at denne boken hadde rystet ham langt inn i sjelen, og det han hadde lest, hadde fått ham til å innse at han hadde konsentrert seg om de gale verdiene i livet. Han kunne ikke huske sist han hadde vist sin kone kjærlighet og hengivenhet, eller vist at han elsket henne.

Mannen sa han hadde gledet seg voldsomt til å komme hjem og fortelle kone og barn at han elsket dem, og han gjord det med en gang han så dem igjen. “Vi er en ordentlig familie nå,” sa han. “Ditt budskap har forandret livet mitt, og livet til familien min. Nå setter jeg virkelig pris på de små, alminnelige hverdagslige sidene i livet. Skal

jeg si det som det er, tror jeg du nesten har reddet livet mitt”

147


Anbefalinger

Hvordan du best kan forebygge kreft, eller som anbefales under enhver kreftbehandling, det være seg stråling, cellegift eller såkalt alternativ behandling Salvestrol er et molekyl som finnes naturlig i planter.

Slike reseptormekanismer er svært godt kjent innen far-

Dette er dette molekylet som planter har utviklet til å

masøytisk medisin og biokjemi. Denne kunnskapen er en hov-

beskytte seg fra sopp. Dette er nok en bekreftelse på

ednøkkel som de bruker den hele tiden i de fleste av midlene

at kreft er en form for soppangrep. Bruke og Potter

sine. Det er derfor ikke tenkelig at dette er tilfeldig. Slik forhin-

fant at salvestrol dreper kreftceller, men bare når de

dres naturens eget kreftbekjempende middel effektivt

først blir aktivert av CYP1B1­enzymet. Det er også et faktum at de sortene som i dag dyrkDenne aktiveringen forårsaker en endring av den

es iindustrilandbruket har ”foredlet” ut det meste av

kjemiske strukturen i salvestrol gjennom metabolisme,

salvestrolinnholdet (sammen med de fleste andre

og slik omformes salvestroler til en form som kalles

næringsstoffene). Dette er neppe tilfeldig. Det passer

”salvestrol metabolites” Friske celler skades ikke av

for godt inn i et gjentagende mønster.

salvestrol fordi de ikke har CYP1B1 biomarkør. At salvestrol foredles ut av maten og at det lille som er Naturen er perfekt.

igjen passerer uvirksomt igjennom kroppen på grunn

Salvestrol er det som frukt og grønsaker naturlig ut-

av salvestrolblokkere kan være en av de sentrale årsak-

viklertil å motstå soppangrep. De finnes kun i de sort-

ene til at kreft har eksplodert i vår tid. Det finnes flere

ene som opplever slike soppangrep. Men, det er mye

ulike salvesteroltilskudd i handelen i dag. Flere av disse

som tyder på at denne informasjonen har vært kjent i

er regelrett svindel og fullstendig uvirksomme.

andre kretser tidligere og derfor forties i massemedia. Kan det være fordi myndighetene så kan si at salvesProfesssor Burk og teamet hans har funnet ut at de

trol er svindel og uvirksomt, og derigjennom få stoppet

mest utbredte fungicidene (soppbekjemperne) som

videre forskning og diskreditere det som har blitt fun-

brukes i landbruket er ”svært kraftige” CYP1B1­blokkere. net? (Sammenlign med WHO sin utprøving av MMS.) Burke og Potter har nå utviklet og produsert sitt eget Dersom du får i deg nok CYP1B1­blokkere inn i kroppen salvesteroltilskudd med sterk nok dose til at den har så hjelper det kke hvor mange salvesterol molekyler du terapeutisk effekt. Sjekk før du eventuelt handler. får i deg. Du får kontinuerlig i deg rikelig med CYP1B1 blokkere gjennom den industrimaten som du spiser. Der- Kilde: Informasjonen om Professor Dan Burkes og for aktiveres ikke salvestrol i kroppen din – den blokkeres salvestrol er hentet fra: David Icke, Newsletter – 5th April av sprøytemiddelrester som setter seg fast i CYP1B1­

148

2009. På de neste sidene mat som forebygger kreft


COMTHESY

149


Anbefalinger

150


COMTHESY

151


Sex og orgasme

Sex og orgasme åpner de høyere chakraene som fører til positive reaksjoner. Disse egenskaper har vi med fra fødselen - fra vuggen til graven, og etter vår fysiske død og hjemme på den andre siden. 152 120


COMTHESY

Sex og orgasme åpner de høyere chakraene som fører til positive reaksjoner

Sex, og spesielt orgasme, er mer enn bare noe som føles

Egyptisk seksuell energi og orgasme

godt og tillater formering. Det er mange andre funksjoner, Det ble antatt i oldtidens Egypt at orgasmen var nøkkelen for eksempel frigjøring av dysfunksjonelle energi i kroptil evig liv, og at det var nært knyttet til chakrasystemet. Et pen, noe som kan bidra til å holde en fra å bli syke. Det

er funksjonen som åpner de høyere chakraene, og under de rette forholdene tillater en person å starte prosessen med opplysning. Og videre, hvis to personer, elskere, øve hellig sex, hele opplevelsen kan føre dem sammen til større bevissthet og inn i verdener utover dette flyet. I relasjoner, en enkel seksuell prinsipp, som lært av de gamle egypterne, endre energinivået i kroppen din og bidra til å bringe styrke og vitalitet i dine organer og forholdet. Den fulle lagt i detalj av egyptisk Tantra er utrolig kompleks, og kan ikke fullføres i en artikkel av dette omfanget. Men vi kan snakke til hjertet av saken - den menneskelige ankhing erfaring som praktiseres av de gamle egypterne. Og så, tilrettelagt for våre lesere fra The Ancient Secret of the Flower of Life, Volume II, tilbyr jeg denne innsikten til å hjelpe to elskere - eller deg selv, alene - til å begynne å finne den høyere vei. Denne praksisen vil ikke direkte vise deg den sanne veien. Men det vil øke din livskraft energi, gjør deg sterkere, mer levende og mer bevisst. Og kanskje - hvis du tror de gamle egypterne - det kan føre deg til evig liv.

chakra er et energi vortex koblet til hele den menneskelige energifelt, og Universal Hjerte Chakra er den femte av tretten chakraene. (Det er også et system av åtte chakraene, i dette systemet, er hjertet chakra nummer fire.) Den egyptiske systemet mente at orgasmen var nært knyttet til denne femte, eller Universal Hjerte Chakra.

Først vil vi forklare forbindelsen til evig liv. De fleste mennesker i verden er uvitende om hva som skjer med sin seksuelle energi etter at de har en orgasme. Vanligvis beveger energi opp ryggraden og ut av toppen av hodet direkte inn i åttende eller trettende chakra (samme chakraet, annet system). I noen sjeldne tilfeller, er den seksuelle energien som frigjøres ned ryggraden i den skjulte sentrum under føttene, et punkt på motsatt side av en over hodet. I begge tilfeller, seksuell energi - den konsentrerte livskraft energi kalt prana i hinduismen - er utsvevende og tapte. Det ligner på utlading et batteri i en jordledning. Det er ikke lenger i batteriet, og så det er borte for alltid. Dette er hva alle verdens tantriske systemer som jeg er klar over tror at orgasmen bringer en litt nærmere døden fordi en person mister sin livskraft energi i orgasme og er laget svakere.

153


Sex og orgasme

154


COMTHESY

Orgasme gir bedre helse, kan virke smertestillende og bedre nattesøvnen

Egypterne trodde at orgasme er sunt og nødvendig, inklud-

de både hadde hodepine og menssmerter før himmelen

ert utgivelsen av sperm hos menn, men at de seksuelle en-

åpenbarte seg. Det kan lønne seg å være litt treig på enkelte

ergistrømmene må styres i et dypt esoterisk prosedyre som områder. er ulikt noe annet system. De mente at hvis denne energien styres, blir det menneskelige orgasme en kilde til uendelig

Når kvinner har sex begynner områdene i hjernen som sty-

praniske energi som ikke er tapt.

rerfrykt, angst og andre sterke følelser å slappe av. Orgasmen er et avslappende punktum, og prosessen

Det er av denne grunn at de hinduistiske og tibetanske Tantra systemer spør den mannlige å unngå ejaculating. I

frigjør spenninger som har bygget seg opp i løpet av dagen.

stedet, de snakker om disse små usynlige rør hvor, når en

Orgasme hjelper deg å sove bedre

student lærer å kontrollere orgasme og flyten av sin sek-

Menn opplever et hurtig fall i blodtrykket og en plutselig

suelle energi, migrerer sperm opp til høyere sentre.

avslappet følelse etter sex. Hos kvinner er effekten litt mer

Orgasme gir bedre helse At det er godt er god nok grunn til å skaffe seg en orgasme,

progressiv, men ikke mindre viktig av den grunn. Orgasmer frigjør endorfiner som virker veldig beroligende.

men jo flere unnskyldninger jo bedre. Orgasmefordelene

Orgasme gir sunnere matvaner

er mange, skriver Ken Chisholm Chisholm har tredve års

Og til og med noen ganger suget etter sigaretter. Seksuel

erfaring innen helsearbeid, ortopedi og kirurgi. Han brenner stimuli aktiviserer produksjonen av fenetylamin, et naturlig for at folk skal ha kunnskap og interesse for sin egen helse.

amfetamin som regulerer apetitten vår. Så før du stapper

Og nå også sine orgasmefordeler:

innpå, bør du kanskje ta en tur på rommet ditt?

Orgasme kan virke smertestillene

Orgasme brenner kalorier

Endorfinene som strømmer når man har sex kan øke tol-

En halvtimes forspill og samleie brenner cirka 150 kalorier,

eransen din for smerter med opptil 70% under orgasmen.

og litt til hvis orgasmen kroner verket. Gjør du det riktig kan

Dette varierer fra person til person, men mange har nok

faktisk en orgasme brenne av 1000 kalorier på 20 sekunder.

oppdaget at de har glemt at

155


Bakterieteorien

«Bakterier fungerer so og ikke som som an I 1854, ble Pasteur utnevnt til professor i kjemi og dekan ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Lille. Her arbeidet han med å finne løsninger på problemene med produksjon av alkoholholdige drikker. Arbeide med bakterie teori, som Pasteur ikke oppfinne, men videreutvikles gjennom eksperimenter og til slutt overbevist om det meste av Europa av sin sannhet, han viste at organismer som bakterier var ansvarlig for souring vin, øl og enda melk. Han oppfant en fremgangsmåte hvor bakterier kan bli fjernet ved koking og deretter kjølevæske. Han fullførte den første testen 20. april 1862. I dag er prosessen er kjent som pasteurisering. I 1865, Pasteur bidro til å redde silke industrien. Han viste at mikrober var angripe friske silkworm, forårsaker sykdommen, og at sykdommen vil bli eliminert hvis mikrobene ble eliminert. Pasteur første vaksine oppdagelse var i 1879, med en sykdom som kalles kylling kolera. Etter et uhell utsettes kyllinger til svekket form av en kultur, viste han at de ble resistente overfor selve viruset. Pasteur gikk på å forlenge sin bakterie teori for å utvikle årsaker og vaksiner for sykdommer som miltbrann, kolera, tuberkulose og kopper. I 1873 ble Pasteur valgt som assosiert medlem av Académie de Médecine. I 1882, året for sin aksept i Académie Française han bestemte seg for å fokusere sin innsats på problemet med rabies. 6. juli 1885 Pasteur vaksinert Joseph Meister, en ni år gammel gutt som hadde blitt bitt av en rabiat hund. Suksessen til Pasteurs vaksine førte ham øyeblikkelig berømmelse. Dette begynte en internasjonal innsamlingsaksjon for å bygge Pasteur-instituttet i Paris, som ble innviet på 14 november 1888.

156

Louis Pasteur 2712.1822 - 22.09. 1895

På dødsleie innrømmet Pasteur at han hadde tatt feil og at Béchamps hadde rett med ordene: «Le terrain c’est tout – le germe c’est rien»:


COMTHESY

om renholdsarbeidere ngripende fiender». Pasteur og Béchamps: Bakterieteorien om sykdom På slutten av 1800-tallet var de to fremste mikrobiologene i verden franske; Louis Pasteur og Antoine Béchamps. Pasteur fremsatte bakterieteorien om sykdom, som går ut på at bakteriers inntrengen i kroppen forårsaker sykdom, og at bakteriene derfor må drepes av medisin. Dette har vist seg å være gyldig i ett tilfelle, og det var da Alexander Fleming oppdaget pennicillinen. Béchamps lanserte en annerledes teori om sykdom og bakterier: Han hevdet at bakterier ikke forårsaker sykdom, mao. at bakterier og vaksiner hverken kan forebygge eller behandle sykdommer. Russeren Rudolf Virchow hevdet at bakterier foretrekker sykt vev. Med andre ord fungerer bakterier som «renholdsarbeidere» og ikke som «angripende fiender». Bakterieteorien og vaksiner dukket opp omtrent på samme tid. Béchamps uttalte bl.a. at: «De mest alvorlige forstyrrelser kan bli frem-

Antoine Bechamp 16-10.1816 - 15.04. 1908

Bakterier fungerer som «renholdsarbeidere» og ikke som «angripende fiender». Bakterieteorien og vaksiner dukket opp omtrent på samme tid.

provosert av at levende organismer injiseres inn i blodet – inn i et medium hvor de overhodet ikke hører hjemme». På sitt dødsleie innrømmet Pasteur at han hadde tatt feil og at Béchamps hadde rett med ordene: «Le terrain c’est tout – le germe c’est rien»: «Miljøet i cellene) betyr alt – bakteriene betyr ingenting» Forøvrig var Pasteur, som har gitt navn til pasteuriseringen, kjemiker og ikke fysiolog. Et viktig problem knyttet til pasteurisering av mat og drikke (f.eks. melk) er at pasteuriseringen ødelegger og fjerner enzymene i maten slik at den ikke kan fordøyes naturlig. Ufordøyelig mat skaper ubalanser i blodet og et dårlig «milieu interieur – indre miljø i cellene», hvor bakterier trives.

157


Ny forskning

909 990 009 909 909 990 090 009

909 990 009 909 909 990 090 009

House Treatment

Helping spirits to move on to “The other side”

and fills the house with positive energy and love.

Thanks to Archangel Michael who send love and light to planet Earth

Thanks to Michael

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

House Treatment

Det er altså våre omgivelser som bestemmer mye av vår helse - og ikke gener og DNA sier Bruce Lipton. Og healeren Alla Svirinskaya mener mener at omgivelsene påvirker oss i stor grad. Bruce Lipton begynte sin karriere som en celle biolog som underviser ved Wisconsin University. Her utviklet han, sammen med sin kollega, Ed Schultz, en teknikk for vev transplantasjon, som viste at genene er styrt av sine omgivelser. Senere, da han jobbet ved Stanford University, kunne han demonstrere miljø, arbeider gjennom cellemembranen, styrer kroppens celler atferd, og at den mest kontrollerende faktor er det menneskelige sinn. Deretter bekreftet andre forskere Lipton konsept og ideer i en rekke vitenskapelige publikasjoner.

158

Nye teo


COMTHESY

orier og viten: Dine tanker styrer dine celler 159


Ny forskning

Nye teorier og viden: Dine tanker styrer dine celler Cellemembranen kan høre dine tanker. Forskeren, Bruce Lipton har funnet bevis for at den ”hemmelige liv”

Det var en stor sensasjon da forskere i midten av forrige

som finnes i de sju-milliondeler av en millimeter tykk membran, hver av

århundre oppdaget gener som er viktige for våre celler ut-

cellene i kroppen vår er utstyrt med.

vikling. “Livet er hemmeligheten er oppdaget”, kan man lese på forsiden av tabloidene.

Mellom en tredjedel og to tredjedeler av alle helbredelse er på grunn av placebo effekt. Folk tror at de er helbredet, og det fungerer. Og ikke

Bruce Lipton forskning viser at den “hemmelige liv” som finnes

bare i uskyldige forsøk med hodepine som forsvinner hvis du gir frivil-

i de sju-milliondeler av en millimeter tykk membran, hver av

lige kalsiumpiller de mener er smertestillende. Det finnes eksempler

cellene i kroppen vår er utstyrt med. For teamet nå fast: Det

på hvordan den overbevisning om at man har gjennomgått kirurgi kan

kan, i henhold til Lipton, “høre” våre tanker. Eller kanskje våre

kurere, som om man hadde blitt operert på, selv om det var bare en

ubevisste tro, for dem er det mye mer kraft i enn det er i vår

”jukse-operasjon”. Med andre ord - våre forestillinger om virkeligheten

dagsbevissthet. Sterke tro er bærere av kraftig energi. Denne

påvirke virkeligheten.

energien er “oversatt” i løpet av cellemembranen. Og det kaster livet ut.

Ingen forskere spør i dag avhørt den placebo-effekten, som er rikelig dokumentert. Men på samme tid, har svært få forskere vært nysgjerrig

- Din opplevelse av verden bestemmer hvilke stoffer hjernen

på å finne ut hva den vitenskapelige bakgrunnen for placebo-myste-

sender ut blodet. Hvis du ser en, er du forelsket, så utløser

rium, som gjør unna med den konvensjonelle oppfatningen at det er

stoffer som er sunt for cellene. Det er veldig enkelt. Tenk på

våre gener som er den dominerende kontrollsystem for å bygge og

tider da du var forelsket. Var du ikke full av helse og ener-

utvikle cellene.

gi? spør Bruce Lipton, som får mer og mer respons for sine kontroversielle teorier. Han har vært gjest på hundrevis av ra-

Nå ny forskning utfordrer gener posisjon, mens forskning gir en mulig-

dio-og TV-programmer, keynote speaker på flere konferanser,

het til å forstå placebo effekten vitenskapelig.

og hans bok “The Biology of Belief” (som er oversatt til dansk:

Biolog Bruce Lipton, vekker i disse årene en bevegelse som en forkjem-

Smart Cells) har blitt en bestselger.

per for en ”ny biologi” som bare ser gener som planlegger skisse til utviklingen av våre celler. Ikke så dominerende faktor.

En kvantefysisk åbenbaring Einstein usynlige quantum universet representert litt sprø

- Dataene vi har i dag, viser at ti - kanskje til og med bare fem - prosent

gren av fysikken, når Bruce Lipton var en universitetsstudent i

av de som er syke, har blitt det på grunn av sine gener. 90-95 prosent.

midten av 60-tallet. Han valgte fra kvantefysikken, nådde langt

har alle gode og sunne gener, men det har vært syk.

inn i hans karriere uten å vite noe spesielt om det.

- Min forskning har vist at det er miljøet som styrer cellene, og det er

Nesten ingen biologer, og svært få forskere, dessuten hadde

vår oppfatning at den dominerende faktoren. Derfor er det enkel logikk

klart å bruke kvantefysikk konstruktivt i sin forskning som

at du kan endre cellenes skjebne ved å endre miljøet og tro. Og dette

Lipton i en bokhandel på en flyplass var på utkikk etter en

er også hva som skjer igjen og igjen når folk helbreder seg selv. De

detektiv til sin flight. Øynene falt tilfeldig på boken “The Cos-

endrer måten de lever og tenker, og når de gjør, de tar makt over sine

mic Kode: Quantum fysikk som Language of Nature” av Heinz

gener og blir helbredet.

Pagels. Uten noen forventninger han kjøpte den.

- Konvensjonell vitenskap lærer deg at du er et offer for dine gener,

Når flyet landet på neste flyplass, befant han seg i en tilstand av

mens i den nye biologien er du som har makt, sier Bruce Lipton.

intellektuell sjokk. For hva var det som Einstein hadde bevist:

160


COMTHESY Stoffet kan ikke fastslås med sikkerhet å eksistere, fordi hvis du ser inn i - Det finnes maskiner som kan måle tenkning utenfor at de atom, er det ingenting. Det ser rett og slett opp ut av det blå. Matter er

berører fysisk på hodet. En entydig bevis på at sinnet eksiste-

faktisk energi, og hver tekstur struktur avgir en unik energi signatur.

rer utenfor oss selv. Trenger vi flere bevis på at vår bevissthet er forbundet med et magnetisk felt som styrer våre cellenes

Det gikk opp for Bruce Lipton, like gode sin forskning passer inn i Ein-

utvikling?

steins univers, like dårlig passer inn i Newton, som det store flertallet av forskningsarbeidet innenfor. Her kan du på trygg avstand for å obser-

- Min forskning viser at virkeligheten bak placebo-effekten er

vere fysiske objekter fordelt reagerer på hverandre.

at tankene blir sendingen ut av det magnetiske feltet hvor cellemembranen lese signalene. Det åpner for helt nye perspek-

Ifølge Lipton er en måte å forstå den verden som er holdbare når det

tiver, fordi hvis våre grunnleggende holdninger styrer celle

gjelder måten større gjenstander - planeter som største -bevæger i

utvikling, så er det god grunn til å jobbe med dem, sier Bruce

forhold til hverandre. Men ned på cellenivå, som er hvor det hele blir

Lipton. Celler lytte til underbevissthet

startet fra kvantefysikken som styrer. Hvis du har å jobbe personlig med sinegrundlæggende tro, er - Quantum fysikk bryter helt med det tradisjonelle syn på verden, som

det, ifølge Lipton, til en felle unngå å falle.

fortsatt er den dominerende. Den usynlige magnetiske felt i og rundt alle fysiske objekter er for Einstein den dominerende faktoren for ob-

- Det er viktig å huske på at det er vår underbevissthet, og

jektenes utvikling. Alt er holdt sammen ved hjelp av elektromagnetiske

ikke vår våkne bevissthet, som er den avgjørende avgjørende

bølger som overføres mellom.

faktor. Underbevisstheten er langt kraftigere og langt kraftigere enn bevissthet. Det gjør derfor ikke noe bare for å gå rundt

- For å endre en struktur, det er mest effektivt for å endre magnetfeltet

og fortelle deg selv at du har en perfekt helse, som mange har

som styrer det, sier Bruce Lipton. En ny verden av celler Denne nye

uten hell prøvd ut i positiv tenkning, hvis din underbevissthet

forståelse av universet, biologi utfolder seg i, gjorde forsøkene hjemme

sinn sier noe annet. Og rope mye høyere.

i laboratoriet nå gjort enda mer fornuftig. Bruce Lipton kultivert vev kulturer i klonet entodelceller fôr blodkar. Da han ga dem med nærings-

- Derfor bør du være interessert i hva det underbevisste er

stoffer, flyttet de ”med åpne armer” mot dem. I den giftige miljøet trakk

og hvordan du kan påvirke det, for å få den ønskede effekten

de bort. I begge tilfeller på endringene i cellen som et resultat.

av en endring i holdningen. Det er mange gode teknikker, og noen av dem kan du finne på min hjemmeside www.brucelip-

Det mest bemerkelsesverdige var at stoffene slippes rett fra tankene,

ton.com.

krenket signalene kom lokalt fra kroppen. Han studerte hvordan cellen reagerer på et protein reseptor ligner på histamin (en substans, utskil-

- I tillegg må vi huske på at det er også opp mot alle andres

ler kroppen som en form for alarm), hvilken virkning er i stor grad, hvis

oppfatninger som forstyrrer så mye i det magnetiske feltet

han eksponerte celle av adrenalin, som er et stoff som kommer direkte

som seg selv. Det er en stor utfordring å gjøre en endring når

fra reaksjonene i bevisstheten og sette inn via det sentrale nerve-

du lever i en verden der alle sier til deg, å være et offer.

systemet. Men hvis cellen ble eksponert for begge stoffer samtidig, slik at det var adrenalin som tok over kontrollen. Med andre ord substan-

- Det kan derfor være en god idé å omgi deg med mennesker

sen å passere gjennom hjernen og nervesystemet. Disse resultater er

som støtter deg i den tro at du har makt. Fordi hvis livet ditt

av Bruce Lipton dokumentasjon på at celle for den første utvikling og

er basert på hva du tror, du ​​ blir et offer hvis du tror du er, sier

endring i en dynamisk samarbeid med omgivelsene. For det andre, den

Bruce Lipton.

høyest rangerte spilleren i dette samarbeidet er vårt eget sinn.

161


Ny forskning

Sykdom oppstår gjerne i eterlegemet, astrallegemet og det mentale legemet. auraen. Det er legeme for tanke, kunnskap

Balancing the astral body To protect against holes in the auric field

Thanks to Michael and Uriel

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

999 000 090 999 909 999 000 990

Det mentale legemet er det tredje laget i og erfaring. Bruk Comthesy terapikort for balansering av energilegemene

Astral Body Balance

Den russiske healeren Alla Svirinskaya avdekker urgammel visdom i helbredelsesmetoder i tradisjonelle metoder fra forfatterens eget hjemland. Hennes helhetssyn på ved dagliglivet vil kunne endre ditt liv til det bedre. Følg bokens trinnvise program og bli din egen healer!

999 999 999 000 000 999 999 999

de fysiske, følelsesmessige, mentale og åndelige aspekter

Balancing the emotional

body

To protect in auric field 999 999 against 999 999 000 000holes 000 000 999 000the 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

Thanks to Michael and Zadkiel who send love and light to planet Earth

“ Det er lite kunnskap om russiske helbredelsesmetoder i vestlige land,” sier Alla Svirinskaya. “ man kan oppsøke

Balancing The Kharmic Body

vestlige bokhandlere og finne hundrevis aav bøker om yoga og ayurveda, men ingen om østeuropeiske healingtradisjoner. I denne boken har jeg gjort et forsøk på å formidle noen av dem.” 999 990 000 999 999 000 990 999

Balancing the etheric body

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

To protect against holes in the auric field

Som femte generasjon healer har hun en unik kunnskap om russiske healingteknikker som vil være ukjent for de fleste. I Energihemmeligheter deler hun sin innsikt med deg. Du har syv kropper utover den fysiske. De er energilege-

Balancing The Etheric Body

mer som griper inn i hverandre. Roten til sykdom oppstår gjerne i et av de tre som ligger nærmest vår fysiske kropp, eterlegemet, astrallegemet og det mentale legemet. “ Sykdom er en manifestering av et sammenbrudd i et av disse legemene,” sier Alla Svirinskaya og viser deg en rek-

Balancing the mental body

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

To protect against holes in the auric field

ke til nå ukjente metoder som vil kunne øke energien din, rense deg selv og omgivelsene og forebygge og avhjelpe sykdom: valnøttbad, isterninsgterapi, saltvannsdusj, bruk av speil, salt og egg og vann for å nevne noen.

162

Balancing The Mental Body


COMTHESY

163


Stråling

Forskning viser helserisiko ved bruk av mobiltelefon.

Samtalen er så langt signert av 190 forskere og ingeniører fra 39 land

WHOs håndtering av problemet med strålingen har blitt

engasjert i forskningsområdet. De oppfordrer FN og WHOs generalse-

kritisert i mange år, for det er også et nært samarbeid med

kretær og FNs medlemsstater at de tar i bruk de nye retningslinjene

vedkommende bransje. Arbeidet har i flere år finansiert av

(grenser) for stråling fra trådløse teknologier. Flere og flere vitenskape-

mobilindustrien lobbyorganisasjoner.

lige studier indikerer biologiske effekter og økt helserisiko langt under gjeldende retningslinjer:

Må redusere eksponeringen

- økt kreftrisiko,

«Internasjonale grenseverdier for elektromagnetiske felt må

- økt dannelse av skadelige frie radikaler,

strammes for å beskytte mot stråling reell innvirkning på krop-

- genetisk skade,

pen vår, spesielt i vårt DNA. Tiden er for lengst forbi da vi bare

- svekkelse av læring og hukommelse,

forsker på helseeffekter.

- nevrologiske sykdommer og negative effekter på trivsel.

Vi trenger å redusere eksponeringen,

I mellomtiden anbefaler WHO retningslinjer som mangler beskyttelse

Uttalelsen oppfordret FN og WHO for å bedre informasjon om

mot disse helserisiko “Biologiske fakta ignoreres, og som et resultat av

helserisiko fra elektromagnetiske felt.

retningslinjene er altfor høy, så beskytter vi oss ikke,” sier Dr. Martin Blank. FNs miljøprogram (UNEP) å innkalle og finansiere en uavhen“Forskning viser konsekvent en økt risiko for hjernesvulst

gig tverrfaglig komité for å utrede alternativer som kan

(glioma og akustisk neuroma). Det haster med å revidere gjeldende ret-

redusere menneskers eksponering for stråling fra trådløse

ningslinjer, “sier kreft lege og forsker Lennart Hardell av Örebro

teknologi og lavfrekvente magnetiske felt. Betydningen for

universitetssykehus. WHO ignorerer IARC vurderings

industrien er ikke tillatt å påvirke, er utvalgets konklusjoner og understreket Allmennheten og helsepersonell.

190 eksperter peker på WHOs motstridende standpunkter. WHOs International Cancer Research Agency, IARC har klassifisert strålingen fra

- Barn og gravide kvinner er gitt særskilt beskyttelse

trådløse teknologi og lavfrekvente magnetfelt som - Det offentlige er fullt informert om den potensielle helserisikoen “muligens kreftfremkallende” klasse 2B.

ved elektromagnetiske felt og er trent på tiltak for å redusere

Til tross for de ignorerer WHOs egne cancerforskningsinstituts

helserisiko:

vurderinger og velger å fortsette å anbefale de internasjonale retningslinjene, som er utviklet av et team av eksperter med

- Helsepersonell er utdannet om helseeffekter og behandling av

lenker til industrien.

pasienter med ohälsosymtom knyttet til elektromagnetiske felt;

ICNIRP anbefalinger beskytter bare mot effekten av korttidseksponering

- Regjeringer finansierer slik opplæring og forskning på elektro-

og mangler beskyttelse mot de helsemessige effektene av kronisk ekspon-

magnetiske felt og helse, uavhengig av industrien;

ering på lavere nivåer, for eksempel kreft.

164

- Det bør etableres Hvite soner (lav-stråling områder).


COMTHESY

De internasjonale retningslinjene for stråling fra mobil etc., er utviklet av et team av eksperter med lenker til industrien. “Jeg kommer med ubehagelige nyheter om våre favorittleker, mobiltelefoner, nettbrett, wifi og mer sa Dr. Martin Blank of Columbia University i USA. “Jeg kommer med behagelige nyheter om våre favorittleker, mobiltelefoner, nettbrett, wifi og mer, sier Arne Skjærvik som har forsket på hvordan vi kan beskytte oss mot slik stråling og forfatter av denne boken. Terapikortet beskytter egentlig ikke, men det kan harmonidere meridianene slik at de sender optimal energi til de fotskjellige organer i kroppen vår. Det er gkort mange målinger på dette. Dr. Martin Blank of Columbia University Programmert englekort/terapikort

Beskyttelse mot stråling

Jeg skriver en bønn og gjør denne

Dette kan være det viktigste

om til et matematisk språk som

terapikortet fordi deg kan bal-

limes inn i kortet og dekor på

ansere meriidiansystemet.

Kortet er aktivt når det bæres nær kroppen og innen aurafeltet. I motsetning til de fleste andre kortene i pakken kan du bruke

900 999 000 900 009 909 990 990

forsiden som til høyre.

Protecting against radiation

Etter mange hundre tester

999 999 999 999 000 000 000 000 999 000 999 Sender kjærliget til alle individer - også Bilderbergere og andre i den såkalte eliten

harmoniseres meridianene

from antennas, high voltage, TV, PC, and mobile phones Thanks to Michael and Metatron who

til det normale etter bruk av

999 909 000 990 000 990 009 000

dette kontinuerlig som beskyttelse.

mobiltelefon. Jeg trodde først at strålingen ble fjernet, men forstår nå at det er terapiko-

I starten ved bruken av kortet

rtet som rydder opp og bal-

kan det forekomme noe ubehag,

anserer vårt elektriske system

men det er mere sjelden. Det er fordi det er sterke energier i kortet som bidra til andre positive effekter.

Protect Electromagnetism Radiation and balancing grounding R

i kroppen. Dette kortet kan du også bruke kontinuerlig.

165


Mobilstråling

Strålingsfare ved mobilbruk er nemlig en debatt som har foregått i det stille i flere år, men som i den siste tiden har blusset opp, både i Norge og i andre land. Her til lands hører vi om de såkalte el-overfølsomme som rett og slett blir syke av å være i nærheten av elektriske apparater, til tross for at de fleste forskere ikke har funnet noen link mellom elektro- magnetisk stråling og plagene disse menneskene opplever. På grunn av varierende forskningsresultater, og motstridende uttalelser fra flere hold, bestemte vi oss for å gjøre et forsøk på å komme nærmere sannheten om mobilstråling. Miljøvernforbundet, en av forkjemperne for å begrense elektromagnetisk stråling i Norge, mener blant annet at saken ikke blir tatt på alvor av en rekke aktører. Tidligere har det vært hevdet at mobilstråling kunne føre til hjernesvulst. I den senere tid har det imidlertid blitt vel så vanlig å nevne plagene forbundet med el-overfølsomhet. Ifølge Forskning.no, kan slike plager inkludere stikking og svie i huden, hodepine, svimmelhet, kvalme, synsforstyrrelser. Likevel har de aller fleste forskere ikke klart å finne en sammenheng mellom mobilstråling og fysiske plager. Det har ikke vært mulig å påvise at mobilstråling utgjør noen fare i voksen alder, basert på de undersøkelsenesom er tilgjengelig. Når det gjelder barns mobilbruk vet vi foreløpig ikke nok om strålingsfaren til å trekke noen konklusjoner, men vi utelukker ikke at det kan dukke opp noe i framtiden.

166


COMTHESY

Bioresonansterapeut i arbeid Chakra er et energihjul som sender energi virdere til våre meridianer som forsyner energi til våre organer. Det er m.a.o livsviktig at disse fungerer optimalt. Målinger med apparater viser at energien fra våre meridianer reduseres med mellom 30 og 50% ved bruk av mobiltelefon. Jeg har gjort over 100 tester, og nylige desember 2015. Statistikker beviser sjelden noe som helst, men kan være en form for indikasjon . så også her ved min forskning. Ved å legge terapikortet sammen med mobiltelefon når dette testes og mobiltelefonen aktiv, klarer terapikortet å redusere stråligen. Det vil egentlig si at meridianene harmoniseres umiddelbart av disse unike englekortene. (terapikort) Disse målingene blir ikke helt nøyaktig, men gjennom flere tester og forskning gir det en klar indignasjon - både på at mobilstråling er farlig for oss, og at terapikortene er effektive i bruk. Og ikke minst - bønn virker Protecting against radiation from antennas, high

voltage, TV, PC and mobile phone

167


Test av mobilstrĂĽling

Mülingene av energien i de forskjellige meridianer viser en normalt sunn person, og hvordan bruk av mobiltelefon püvirker svÌrt negativt pü kroppen sü lenge den er püslütt og nÌr kroppen, og ved øret Tallet 0 betyr optimal energi i meridianene som forsyner energi til vüre organer, og tallet 5 er dürlig med en energi

Energi uten bruk av mobil.

Med mobil ved øret.

Med telefon ved kroppen

Med mobil og terapikort

UrinblĂŚremeridian uten bruk av mobil Med mobiltelefon Med mobiltelefon og terapikort Nyremeridian uten bruk av mobil Med mobiltelefon Med mobiltelefon og terapikort Gallemeridian uten bruk av mobil Med mobiltelefon Med mobiltelefon og terapikort Magesekk uten bruk av mobil Med mobiltelefon Med mobiltelefon og terapikort Levermeridian uten bruk av mobil Med mobiltelefon Med mobiltelefon og terapikort Buspyttkjertel uten bruk av mobil Med mobiltelefon Med mobiltelefon og terapikort Buspyttkjertel uten bruk av mobil Med mobiltelefon Med mobiltelefon og terapikort Levermeridian uten bruk av mobil Med mobiltelefon Med mobiltelefon og terapikort Magesekkmer. uten bruk av mobil Med mobiltelefon Med mobiltelefon og terapikort GalleblĂŚremer. uten bruk av mobil Med mobiltelefon Med mobiltelefon og terapikort Nyremeridian uten bruk av mobil Med mobiltelefon Med mobiltelefon og terapikort UrinblĂŚremer. uten bruk av mobil Med mobiltelefon Med mobiltelefon og terapikort

0

168

-1

-2

-3

-4


COMTHESY

Testen viser et gjennomsnitt resultat pü et titalls personer men burde vÌrt flere. Men denne viser ca. samme resultat som ble gjort for mange ür siden, og er derfor en sterk indignasjon pü büde strüling og effektene fra terapikortet. Statistikker beviser sjelden noe som helste, men det kan gi en kraftig indignasjon - som vist her. Tynntarmmer. uten bruk av mobil Med mobiltelefon Med mobiltelefon og terapikort Hjertemer. uten bruk av mobil Med mobiltelefon Med mobiltelefon og terapikort Trippel varme uten bruk av mobil Med mobiltelefon Med mobiltelefon og terapikort Kretsløp mer. uten bruk av mobil Med mobiltelefon Med mobiltelefon og terapikort Tykktarmmer. uten bruk av mobil Med mobiltelefon Med mobiltelefon og terapikort Lungemeridian uten bruk av mobil Med mobiltelefon Med mobiltelefon og terapikort Lungemeridian uten bruk av mobil Med mobiltelefon Med mobiltelefon og terapikort Tykktarmmeridian uten bruk av mobil Med mobiltelefon Med mobiltelefon og terapikort M hjerte uten bruk av mobil Med mobiltelefon Med mobiltelefon og terapikort Trippelvarme uten bruk av mobil Med mobiltelefon Med mobiltelefon og terapikort Hjertemeridian uten bruk av mobil Med mobiltelefon Med mobiltelefon og terapikort Tynntarmmer. uten bruk av mobil Med mobiltelefon Med mobiltelefon og terapikort

0

-1

-2

-3

-4

-5

169


Pressen om stråling

Mobilstråling ikke skadelig, har regjeringen bestemt Mener plagene til rundt 500.000 nordmenn må skyldes noe annet enn mobiler, trådløse nettverk eller mobilmaster.

Avviser at mobilstråling er farlig Plagene til rundt 500.000 nordmenn som er eloverfølsomme, skyldes ikke stråling fra mobiler, trådløse nettverk eller mobilmaster, mener regjeringen.

- Nei, mobilstråling er ikke farlig Norske myndigheter er sikrere enn før NRK KANN IKKE PÅVISE AT MOBILSTRÅLING ER FARLIG

Mener faren ved mobilstråling er mikroskopisk Statens strålevern finner ingen grunner til å forby mobiltelefoner. Mobil like kreftfremkallende som bregner Mobilstråling er i samme kategori som kaffe, snekkeryrket, bregner og hermetiske grønnsaker.

Ny gjennomgang av forskningen: Mobilstråling er fortsatt ikke farlig Mobiltelefoner, stråling og kreft Forskning så langt har ikke vist at moderat bruk av mobiltelefon fører til kreft. For å være “føre var” anbefales det likevel å være forsiktig ved bruk av mobiltelefon.

Forekomsten av hjernesvulst var betydelig større på den siden av hodet der de hadde holdt mobiltelefonen. Kreftforskere ved Örebro Universitetssykehus fant etter seks års sammenliknende studier av 900 kreftpasienter og 2000 friske personer at en times daglig snakk i mobiltelefon eller trådløs telefon over en tiårsperiode dobler risikoen for hjernesvulst. Forekomsten av hjernesvulst var betydelig større på den siden av hodet der de hadde holdt mobiltelefonen. De mobilbrukerne som hadde brukt mobiltelefon fra 18-20 års alder, så dessuten ut til å være mer utstatt for hjernesvulst enn de som hadde begynt senere. Det er ikke satt av penger til videre drift av prosjektet, og kreftforsker Lennart Hardell ved Örebro Universitetssykehus mener at det er en veldig merkelig situasjon.

170


COMTHESY

Mobiltelefoner er blitt ett av våre vanligste og viktigste kommu-

En ekspertgruppe ledet av Folkehelseinstituttet publiserte en

nikasjonsmidler. Forskning knyttet til mobilbruk har pågått i snart

rapport hvor de konkluderer med at det ikke er vitenskapelig

20 år. Den viser at det ikke er farlig for helsa å bruke mobiltelefon.

grunnlag for å si at mobilstråling gir helseskader. Stråling fra

Helseeffekter Det er forsket mye på bruk av mobiltelefon og negative helseef-

mobiltelefoner har bekymert mange siden det ble vanlig å ha slike. Bare begrepet stråling er i seg selv skummelt, fordi det kan skape assosiasjoner til radioaktiv stråling.

fekter. Forskningen omhandler blant annet kreft og redusert forplantningsevne, samt mobilens effekt på hjerte-karsystemet,

Mange er redde for at mobilstrålingen direkte eller indirekte skal

nervesystemet, immunsystemet, hørsel, balanse og det hormo-

skade cellene i kroppen og at dette skal kunne føre til for

nelle systemet. En samlet vurdering av kunnskapsstatus gir liten

eksempel kreft. Enkelte hevder også at de er overfølsomme for

grunn til å bekymre seg for helserisikoen ved bruk av mobiltelefon.

stråling og får plager som blant annet hodepine. Dette fenomenet kalles el-overfølsomhet. Det er imidlertid få grunner til bekymring,

Så langt er det ikke noen indikasjoner på at personer som har

ifølge Folkehelseinstituttet. Denne illustrasjonen viser forskjellige

brukt mobiltelefon i mange år, er mer utsatt enn andre. Den

typer stråling. Mobiltelefoner og andre elektriske apparater sender ut

forskningen som foreligger når det gjelder barn og mobil, viser at

elektromagnetisk stråling. Det finnes mange forskjellige typer stråling,

heller ikke barn har større risiko for helseskade.

og noen av disse er helt klart farlige å utsettes for. Generelt er elektromagnetisk stråling alt fra radiostråling til gammastråling. Radiostråling

Mer informasjon om dette temaet finner du i rapporten «Svake

har lang bølgelengde, mens gammastråling har kort bølgelengde.

høyfrekvente elektromagnetiske felt – en vurdering av helserisiko

En enkel tommelfingerregel er at jo kortere bølgelengde, jo farligere er

og forvaltningspraksis». Et sammendrag av denne rapporten

strålingen å utsettes for.

finner du i StrålevernInfoen: Ekspertgruppens gjennomgang av elektromagnetiske felt.

Innenfor alternative miljøer er det en utbredt holdning at stråling fra mobiltelefoner er skadelig. Det er også vanlig med konspirasjon-

Strålevernmyndighetene i alle de nordiske landene har også gitt

steorier om at myndighetene bevisst holder tilbake forskning som

ut gitt ut informasjon om dette temaet: Exposure from mobile

viser dette, eller at telekommunikasjonsbransjen manipulerer myn-

phones, base stations and wireless networks – A statement by the

digheter og forskningsinstitusjoner til å presentere et falskt bilde.[9]

Nordic radiation safety authorities

Det dukker jevnlig opp markedsføring av utstyr som angivelig skal

Varm i øret

dempe eksponeringen for mobilstråling.[10] Siden enhver skjerming av signalet fra telefonen vil føre til at dagens telefonmodeller

Varmen du kan kjenne i øret etter lange samtaler i mobilen, kommer fra

automatisk øker signalstyrken, vil dette ha lite for seg. En skjerming av

batteriet og elektronikken i telefonen, og er ikke farlig. Selve strålin-

hodet og overkroppen ville potensielt kunne gi delvis beskyttelse, men

gen (radiobølgene) fra telefonen din er så svak at du ikke merker

dette ville medføre store utfordringer mht. design og pris som mye

noe. Denne strålingen er heller ikke farlig. I Norge og Europa er det

enklere kan løses ved å benytte håndholdt tilleggsutstyr. Mye av denne

regler for hvor kraftig strålingen fra en mobiltelefon kan være. Det er

markedsføringen bygger på pseudovitenskap og medieskapte helse-

ikke lov å selge mobiler som overstiger grensene for hva som er tillatt.

bekymringer i befolkningen.

171


Påvirkning

De viktigste elementer som påvirker din helse negativt

Stråling fra lysrør og spotter

Stråling fra dataskjermer

Stråling fra TV-skjermer

172

Samlivsbrudd og psykiske påkjenninger

Stråling fra mikrobølgeovner

Stråling fra antennesystemer

Ånder i huset eller tatt bolig i kroppen

Stråling fra høyspent og trafo

Mobiltelefon, lader uten strømkabel


COMTHESY

De viktigste elementer som pĂĽvirker din helse positivt

173


Påvirkning

“Han argumenterer for en ny viten

tilnærming som slår klinisk medisin p

174


nskapelig

på hodet.”

COMTHESY Fereydoon Batmanghelidj, MD , en inter-

fire måneder i fengsel for å fullføre sin fos-

nasjonalt anerkjent forsker, forfatter og

kning på forholdet av dehydrering og blø-

talsmann for den naturlige helbredende

dende magesår. Rapporten fra hans funn

kraft av vann, ble født i Iran i 1931. Han del-

ble publisert som redaksjons av Journal of

tok Fettes College i Skottland og var utdan-

Clinical Gastroenterology i juni 1983. The New

net ved St. Marys Hospital Medical School of

York Times Science Watch rapporterte dette

London University, hvor han studerte under

funnet på 21 juni 1983.

Sir Alexander Fleming, som delte Nobelprisen for oppdagelsen av penicillin.

På hans løslatelse fra fengsel i 1982, Dr. Batmanghelidj rømt fra Iran og kom til Amerika.

Dr. Batmanghelidj praktisert medisin i

Ved Stiftelsen for Simple i Medicine begynte

Storbritannia før retur til Iran, hvor han

han å undersøke effekten av kronisk utilsik-

spilte en nøkkelrolle i utviklingen av syke-

tet dehydrering på menneskekroppen. Dr. F.

hus og medisinske sentre. Han hjalp også

Batmaghelidj skrev sitt første selvhjelpsbok “

etablere idrettsprosjekter for ungdom i

kroppen din mange cries for vann “i 1992, der

Iran, inkludert The Ice Palace i Teheran,

han erklærte at en tørr munn er ikke en pålitelig

den første skøyter og idrett kompleks i

indikator for dehydrering. Kroppen signaliserer

Midtøsten.

sin vannmangel ved å produsere smerte.

Når den iranske revolusjonen brøt ut i 1979,

Dehydrering faktisk produserer smerte og

ble Dr. Batmanghelidj plassert i det berykt-

mange degenerative sykdommer, inkludert

ede Evin fengsel som politisk fange i to år og astma, leddgikt, høyt blodtrykk, angina, voksju måneder. Det var der han oppdaget de

sen-utbruddet diabetes, lupus og multippel

helbredende krefter av vann. En natt, hadde

sklerose. Dr. B budskap til verden er, “Du er

Dr. B. å behandle en medfange med lam-

ikke syk, du er tørst. Ikke behandle tørst med

mende magesår smerte.

medisinering. “

Med ingen medisiner til sin disposisjon, ga

Dr. F. Batmanghelidj viet de siste 20 årene

Dr. B. ham to glass vann. Innen åtte minut-

av sitt liv fremme offentlig bevissthet om de

ter, forsvant hans smerte. Han fikk beskjed

helbredende krefter av vann. Han dukket opp

om å drikke to glass vann hver tredje time

på hundrevis av radio og tv-programmer og

og ble helt smertefritt for sine fire rester-

forelest rundt om i verden. Han har etterlatt

ende måneder i fengsel. Dr. B. vellykket

seg en kropp av verdifulle verk av seks bøker

behandlet 3000 medfanger som lider av

og mer enn et dusin pedagogisk audio og

stress-indusert mavesår med vann alene.

video seminarer.

Mens i fengsel han gjennomført omfattende

Hans arbeid har skapt et internasjonalt

forskning på de medisinske effektene av

samfunn som har omfavnet den naturlige

vann i å forebygge og lindre mange smer-

helbredelsen av vannet kur. Hans banebryt-

tefulle degenerative sykdommer. Evin viste

ende bok “Cries for Water“ har blitt oversatt til

en ideell “stresset laboratorium”, og til tross

15 språk og fortsetter å inspirere lesere over

for at han ble tilbudt en tidligere utgivelse,

hele verden.

valgte Dr. B. å holde en ekstra

175


P책virkning

Vann mister sin energi n책r det g책r i rett Derimot n책r bekker eller elver slynger v side - og passerer 7 stein - er det rense 176


te rørledninger. vannet side til et og har energi.

COMTHESY

Viktor Schauberger, (30.06 1885 - 25.09 1958) ble født i Østerrike av en lang rekke skogsarbeidere som strekker seg tilbake fire generasjoner. Han hadde en veldig flott gave av nøyaktighet og intuitiv observasjon, slik at han var i stand til å oppfatte de naturlige energier og fenomener som forekommer i naturen, som i dag gjenkjennes av ortodoks vitenskap. Han nektet å delta på universitetet i en alder av 18 år. Til raseri fra hans far, dro Viktor Schauberger hjem og tilbrakte en lang periode alene i den avsidesliggende skogen, vurdererte, grublet og observere de mange subtile energiske prosesser som finner sted i naturens laboratorium uforstyrret av menneskehånd. I denne perioden utviklet han svært dyptgripende og radikale teorier, som senere ble bekreftet i praksis om vann - energiene som ligger i den og dens naturlig form for bevegelse. Disse skaffet ham navnet “The Water Wizard”. For i hele sitt liv kjempet han en løpende og ofte bitter kamp med akademia og dets institusjoner, siden hans teorier var diametralt motsatt de såkalte etablerte fakta i vitenskap. Disse testene viste at, når vannet tillates å strømme i sin naturlig foreskrevne måte, er det faktisk genererer visse energier, til slutt å oppnå en tilstand som kan betegnes “negative frikssjon”. Som et resultat av disse funnene, ble det arrangert at Viktor Schauberger skulle til USA i 1958, med mange millioner $ ble tilgjengelig som startkapital for å utvikle Viktor Schauberger’s teorier om Implosion. Han ble ledsaget av sin sønnen Walter Schauberger, en fysiker og matematiker, for å bistå i den vitenskapelige tolkning av farens teorier. Kort tid etter ankomst, men diverse misforståelser utviklet, for komplisert til å utdype her, hvorpå Viktor Schauberger tiet og nektet å delta. Etter rundt tre måneder med stillhet ble prosjektet skrinlagt. Viktor og Walter Schauberger ble deretter lovt å reise tilbake til Østerrike, hvor Viktor døde i Linz fem dager senere den 25. September 1958 - en meget desillusjonert mann.

177


Oppvåkningen

Når fisken skal hoppe i elva for å gyte makter den ikke å hoppe i enorme stryk, men den beveger seg instinktivt ved enden av stryket og venter på det rette øyeblikket slik at den blir sugd opp av et vakuum som dannes i fossefall. Dette var noe Viktor Schauberger studerte i naturen 178

Guds skaperverk


COMTHESY

Vann har hukommelse og følelse - og siden vi består av vann, kan ord og vendinger ha betydning for vårt liv og vår helse! Gjennom 1990-tallet, Dr. Masaru Emoto utført en rekke eksperimenter observere den fysiske effekten av ord, bønner, musikk og miljø på krystallstrukturen av vann. Emoto hyret fotografer å ta bilder av vann etter å ha blitt utsatt for de ulike variablene og deretter frosset slik at de ville danne krystallinske strukturer. Resultatene var intet mindre enn bemerkelsesverdig . Som du kan fortelle, er vannet stemplet med positive ord langt mer symmetrisk Vann Før bønn, Vann Etter bønn

og estetisk tiltalende enn det stemplet med mørke, negative setninger. Hvis du leser denne artikkelen på denne nettsiden, har du sannsynligvis allerede visste at positiv og negativ tenkning har en stor innvirkning på miljøet rundt oss. At konseptet er relativt lett å forstå, men dette er ekstremt håndfaste bevis på det er forbløffende. Hvis ord og tanker som kommer ut av oss har denne effekten på vann krystaller, er det utrolig å tenke på hva slags effekt de har på mennesker og hendelser som kommer inn i våre liv. Og og forresten, er den gjennomsnittlige menneskekroppen 60% vann. Tenke over at man en stund ...

Biwako Lake (forurenset) Shimanto River (ren)

“Dette er en av de mer vanskelige områder å avklare. Men fra å fortsette disse eksperimentene har vi kommet til den konklusjon at vannet reagerer på de faktiske ordene. For eksempel, for vår tur til Europa vi prøvde å bruke ordene “takk” og “du lure” på tysk. Folk på laget som tok den faktiske fotografier av vannkrystallene ikke forstår tysk for “deg lure”, og likevel vi var i stand til å få nøyaktig den samme type resultater i de ulike krystallformasjoner basert på ordene som brukes. “ “Dette vil være forskjellig avhengig av den opprinnelige strukturen av selve vannet. Vann fra springen vil miste sin hukommelse raskt. Vi viser til den krystallinske

“Du gjør meg syk, jeg skal drepe deg” “Adolph Hitler”

strukturen av vann som “klaser”. Den mindre klyngene, jo lenger vannet vil beholde sin hukommelse. Dersom det er for mye plass mellom klyngene, kan annen informasjon lett infiltrere dette rom, noe som gjør det vanskelig for klyngene for å holde integriteten av informasjonen. Andre mikroorganismer kan også gå inn i dette rommet. En tett binding struktur som er best for å opprettholde integriteten til informasjonen. “ “Slang ord som” du lure “ødelegge klynger. Du ville ikke se noen krystaller i disse tilfellene. Negative setninger og ord skaper store klynger eller ikke vil danne klynger, og positive, vakre ord og setninger lage små, tette klynger. “

Kjærlighet og takknemlighet

179


Døden

Engelen kommer og henter han hjem til den sĂĽkalte andre siden der vi bor.

180


COMTHESY

Healing inn i døden Nå vet de fleste av oss som har gjort healing, at vi kan gi healing

Hjertet er et annet sted man kan gå ut gjennom. Denne måten å

inn i døden. Så hvis du får en klient som kommer til deg med en

forlate inkarnasjonen på er ganske ny og skjenkes dem som lever

sykdom og du innser at sykdommen er deres port ut av denne

livet sitt med hjertets kvaliteter i fokus. Den mest kraftfulle måten,

inkarnasjonen, innser du også at healingen du kan gi dem vil gjøre

som alle spirituelle lærere bruker, den spirituelle måten, den initierte

det mulig for dem å være fredfulle mens de går over. Healingen kan

måten, er å gå ut gjennom kronechakraet. Bestemoren min valgte

altså gis til en døende og støtte dem i denne prosessen. Healingen

denne måten da hun døde. Dette var en dame som ikke gjorde noe

vil rense frykten, sinnet, sjalusien, raseriet, etc.

spirituelt arbeid i dette livet, men bare ved å arbeide med henne gjennom disse tre dagene skapte jeg nok rom rundt henne til å utg-

De fleste av oss vet ikke hvorfor vi gjør det, men hensikten er å

jøre en forskjell, og tydeligvis var det åndsvesener rundt henne som

hjelpe dette mennesket og skape en mer balansert plass å være,

jeg hadde kalt inn, som tillot henne å dra gjennom kronechakraet.

slik at når de går gjennom den elektromagnetiske barrieren mellom dimensjonene, befinner de seg på et bedre sted enn de ville gjort hvis

Bestemoren min har fått tillatelse på de indre planene til å være

vi ikke hadde healet. Du kan faktisk hjelpe et menneske å dø godt!

en del av mitt veilederteam, og jeg føler hennes nærvær rundt meg nå og da til hjelp i spesielle anliggender. På den tiden var jeg venn

Jeg gjorde dette med bestemoren min som døde i 1995. Inntil da

med et medium i Spiritualist kirken som i særdeleshet jobber med

jobbet jeg på et hospice i Bradford i England, bare som frivillig. Jeg

folk som akkurat har gått over. Jeg var sammen med denne damen

healet folk som skulle dø samme natt, men gjorde det ikke åpenlyst

en kort stund etter min bestemor døde og hun antydet at beste-

fordi dette ikke var akseptert på hospicet på denne tiden.

moren min var rundt meg, slik jeg visste hun var, og min bestemor var svært henrykt, oppglødd, fordi da hun døde hadde hun gått ut

På denne tiden interesserte jeg meg også for dødsprosessen og

gjennom kronechakraet. Hun antydet at dette var en av de mest

følte meg veiledet til å se på den tibetanske læren på feltet, så når

fantastiske hendelsene og jeg antydet gjennom mediumet at ja, jeg

bestemoren min fikk kreft (hun var 96) brukte jeg dag og natt sam-

hadde sett henne dra gjennom kronechakraet sitt.

men med henne de tre dagene før hun døde for å hjelpe henne å komme seg gjennom denne fasen.

Vi kan gjøre dette for alle døende. Det finnes ingen grunn til at vi ikke skal kunne det. Bestemoren min bodde på et sykehjem de siste

Da hun faktisk døde, døde hun på den mest perfekte måten fordi

to-tre årene av sitt liv og dette er ikke blant verdens beste steder

jeg i løpet av tre dager hadde skapt et rom; gjort healing og medi-

å ta sitt siste åndedrag. I England er de bemannet av pur unge

tasjon rundt henne hvilket lot henne gi slipp på alt som ville ha fått

lavtlønnede jenter som ikke har noe som helst begrep om hva død

bevisstheten hennes til å gå inn i noe som kunne brakt henne til et

og dødsprosessen dreier seg om.

negativt sted. Da hun gikk ut av kroppen sin, gikk hun ut gjennom kronechakraet.

De er veldig redde døden, men kan ikke få seg en annen jobb. Så et døende menneske ender opp et sted hvor ingen begriper hva de

Når folk forlater kroppen kan de gå ut på utallige måter.

opplever, og når et menneske er klar for døden forlater alle rom-

De fleste som ikke gjør noe spirituelt arbeid går ut gjennom solar

met og overlater den døende til seg selv. Ingen er sammen med

plexus, og selvfølgelig er det her vi gjemmer all den emosjonelle

dem i det hele tatt. Igjen hvis du tenker over hvor mange sykehjem

bagasjen vår. Derfor vil folk som går ut gjennom solar plexus, som

det finnes i England og dette skjer i hvert eneste vestlig land, hvor

regel gå ut sammen med all bagasjen de har hatt i dette livet.

mange dør hver dag på slike steder?

181


Døden

Den vanligste måten engler viser seg på.

182


COMTHESY

Anbefaler å hjelpe mennesker å gå gjennom dette Dette får oss til å undres over hvorfor den vestlige psyke, den vest- I mine studier av døden og dødsprosessen har den amerikanske lige bevissthet, er så traumatisert. Husk at ethvert menneske som

spirituelle læreren Ram Das vært en av de beste informasjon-

forlater inkarnasjonen farger hele menneskeheten gjennom sine

skildene. Siden 1960-årene har han gjort mye arbeid i Amerika, men

erfaringer. Alle som forlater denne inkarnasjonen i en veldig dårlig

igjen ikke særlig vellykket fordi Amerika er veldig lukket, alltid har vært

tilstand påvirker menneskeheten som hele. Mye av frykten som

det og i stor grad er det enda når det gjelder denne type arbeid.

finnes rundt omkring skyldes en slik måte å dø på. Han har forsøkt å starte et par prosjekter uten at de, etter min Hospice-bevegelsen oppsto som et resultat av den erkjennelse

forståelse, har fått særlig suksess. En venn av ham, Stephen Levine,

at folk trenger å dø et sted som er slik som de ønsker å ha det

har også jobbet med dette og har utgitt mange bøker om døden og

på denne tiden. Da jeg jobbet for denne bevegelsen, ville de ikke

dødsprosessen, og om sorgarbeid. Det er imidlertid en ny bølge som

godkjenne at noe spirituelt arbeid fant sted i deres institusjoner.

nå slår i gjennom og vi trenger virkelig å se på dødsprosessen igjen

Ettersom den økonomiske støtten hospicer mottar spesielt vurderes opp imot deres politiske korrekthet, ville de ikke assosieres

Den siste pusten

med noe som healing eller spirituelt arbeid.

Til den som føler seg veiledet til å gjøre dette, å jobbe i hospicer etc; Dette er en forbløffende plass å være når et menneske er døende.

Jeg har vært på tre eller fire hospicer hvor de har et lite kapell som

Når du er rundt en døende og personen er i ferd med å ta sitt siste

alltid er plassert på avstand til alle andre og det virker på meg som de

åndedrag, åpner det seg et rom rundt dem. Prosessen som et men-

er der for syns skyld, av politiske grunner. Siden den tid har jeg hørt at

neske gjennomgår når de dør, varer til sammen syv dager.

et mindre antall hospicer i Bradford til en viss grad slipper healere til. Da jeg i 1995 jobbet i et hospice var situasjonen slik. Enhver form

I løpet av de tre dagene frem mot den dagen da de tar sitt siste

for spirituelt arbeid var forbudt, og ble sett på med stor forakt. Det åndedrag, åpner det seg et rom, en spiral, fordi personen faktisk nye som åpnet i Bradford for omtrent fem år siden var også slik.

overfører sin bevissthet fra der de er nå, til dit de skal, i løpet av en

Hovedårsaken til at jeg måtte forlate hospicet i 1995 var at noen

syv dagers periode. Bare det faktum at bevisstheten deres er på

fant ut at jeg var healer.

stedet de skal til, åpner et rom rundt dem. Å være i dette rommet er forbløffende. Det er en forbøffende tid.

Så fort dette ble kjent i administrasjonen ble jeg bedt om å selv si opp stillingen min, til tross for at jeg hadde gjort en god jobb der

Så jeg anbefaler enhver å hjelpe et menneske med å gå gjennom

i fire år. Jeg måtte forlate en jobb som jeg likte utrolig godt fordi

dette. Er du veldig åpen mens noen tar sitt siste åndedrag, kan du

de var kjemperedde for at mediene og styret ville finne ut at det

observere personen gli ut av den fysiske kroppen. Dette er også

var en healer på hospicet. Mens jeg skriver denne artikkelen må

forbløffende å observere hvis du har evne til å se det.

jeg si at det virker som om tidene endrer seg. Jeg har hørt at noen av hospicene i Bradford området nå tillater healere å praktisere.

De døde går ingen vei

Dette har imidlertid skjedd i løpet av de siste par årene.

Det de fleste finner vanskelig når de konfronteres med muligheten for en venns eller slektnings død er den emosjonelle tilknytingen.

Så vidt jeg vet blir ikke dette satt i system slik at det er mulig for en Det emosjonelle materialet som kommer opp skriver seg fra troen healer eller spirituell veileder å være nær en døende i dødsøyeblik- på at du aldri vil få se personen igjen. Det jeg prøver å fremsette i ket for slik å gjøre en perfekt utgang fra dette livet mulig. Så situas- denne artikkelen er at dette er ikke stemmer i det hele tatt. jonen endrer seg sakte, men ingen gjør det arbeidet som trengs.

183


Døden

De døde går ingen vei hvis en venn eller slektning dør, er de rundt deg, nøyaktig tre dager etter at de død Jeg vil gjerne gjenta nok en gang at det eneste som forandrer seg

Et veldig godt medium i Spiritualistkirken vil kunne gi deg informas-

rundt personen, er det faktum at de ikke fyller kroppen på det fysiske jon om en du er glad i, som har forlatt det fysiske plan i løpet av planet. Alt som var totalsummen av dette vesenet er der enda, bort-

året som har gått, eller til og med mye lengre tilbake i tid. Hvis slik

sett fra kroppen på det fysiske planet. Personen, som firedimensjon- informasjon gis, føles det som om den du er glad i akkurat har forlatt alt vesen, er her – ikke et eller annet sted langt borte. Alle dimensjon- det fysiske plan. Dette er fordi tiden eksisterer på en annen måte på er eksisterer i samme rom.

det firdimensjonale planet. Når sant skal sies, eksisterer den ikke i det hele tatt, så en person som har forlatt det fysiske plan de siste

Så disse vesenene er rundt oss, og hvis en venn eller slektning dør,

fem eller femti årene vil føle det som om det skjedde i går. På det

er de rundt deg, nøyaktig tre dager etter at de døde. At det vestlige

firdimensjonale planet finnes intet tidsbegrep slik vi kjenner det, i

samfunn tror at når et menneske er borte så snart det dør, skaper en oppfattelsen av våre kjære som eksisterer der tankeform, troen på at man aldri vil se personen igjen. Hvis du tror dette vil det umiddelbart sette opp en barriere.

Hvordan hjelpe de døende? Så hvordan kan vi hjelpe døende? Hvis du husker hva jeg sa i

Hvis en venn eller slektning nettopp har dødd, og de er rundt deg og begynnelsen av denne artikkelen, din sinnstilstand i dødsøyeblikket desperat prøver å få kontakt for å fortelle deg at de har det bra, at

farger stedet hvor du vil befinne deg i fjerde dimensjon. Som en tje-

de ikke bare har forsvunnet, vil denne barrieren som du har skapt i

neste til det døende mennesket kan du observere hvor det befinner

bevisstheten være umulig for dem å komme gjennom slik at de kan

seg bevissthetsmessig. Mange mennesker motsetter seg dødspros-

opprette denne etterlengtede kontakten.

essen fordi de har det vi kaller uoppgjorte affærer.

Derfor forårsaker denne holdningen til døden mye lidelse, til og med på åndsplanet. Dette er fordi den kjære som har forlatt deg på det

Så du kan møte et døende menneske, som har en sønn han ikke har

fysiske planet ikke kan komme gjennom for å kontakte din bevissthet. sett på ti år, og som han skiltes fra under bitre omstendigheter. Det kan hende at denne personen vil holde seg fast, og holde seg fast, De ser at du sørger over dem, men er bestyrtede fordi de er der rett fordi han ønsker å helbrede kløften mellom seg og sin sønn. ved siden av deg og sier: ”Jeg er her”, ”Jeg har det bra”, mens du ikke

Når du kommer til slutten av inkarnasjonen din blir alt sammen tyde-

kan høre dem. Du er lukket mot faktumet at personen fortsatt er i

lig; alt som ikke har noen verdi, personlighetsgreiene og egogreiene,

nærheten. Ikke bare trenger vi å rette blikket mot selve døden og

faller bort. Du er helt klar og tydelig i oppfatningen de tre siste

dødsprosessen, men også mot våre egne oppfatninger om hva som

dagene av inkarnasjonen. Dette er tiden hvor folk vil knytte sammen

skjer med en person etter døden.

alle løse tråder, og rette ting opp.

Min bestemor var rundt meg i dagevis etter hennes første død, og er Det du kan gjøre som en tjeneste, og det folk kommer til å gjøre som det enda. Selv gode venner som du hadde flyktige samtaler med, vil

en tjeneste fremtiden, er å forsikre deg om at du kan gjøre alt som

være rundt deg når de dør, hvis det var en form for tilknytning mel-

står i din makt for å hjelpe personen å få gjort opp alle affærer som

lom dere. Hvem som helst som er åpen for det faktum at døden ikke de måtte ha på det tredimensjonale planet, slik at når de tar siste er noen slutt vil oppfatte dette når det skjer. Spiritualistkirken verden åndedrag drar de uten noe uoppgjort bak seg. Det er ingen frykt, over har arbeidet mye for å vise at folk ikke bare forsvinner når de

intet sinne og ingen bekymring, og de har sagt farvel til alle som de

dør, og ved dette har den gjort menneskeheten en tjeneste.

behøvde å si farvel til.

184


COMTHESY

Døende gjennomgår 6 emosjonelle tilstander

Den første er lettelse. Dette er lettelse over at du faktisk vet hva som skjer. Det oppstår omstendigheter hvor noen faktisk forteller deg at det finnes et forhold livet ditt som vil bringe livet til ende. Den neste er benektelse. Dette er troen på at det du akkurat har blitt fortalt, ikke stemmer. Det kan ikke skje deg. Andre dør, men hvordan kan dette skje deg? Du er ikke klar til å dø. Du vet ikke hvordan du skal gjøre det. Du kjenner ikke reglene. Den neste er skyld (anklage). Du bebreider deg selv for å befinne deg i denne situasjonen. En annen er ubehag/indignasjon. Hvorfor skjer dette meg? Hvorfor kan det ikke skje med den eller den? Så er det desperasjon, sinne, frustrasjon. Det andre som kommer inn er sorg. Sansingen din forteller deg at du er i ferd med å miste livet. Livet ditt er den du er, den du oppfatter deg selv som, din identitet, og du er i ferd med å miste den.

185


Døden

Dødsprosessen er en overføring til et høyere eksistensnivå.

I vesten har man hatt en oppfatning om at man ikke kan ta med

De vil dedikere seg selv til å følge disse menneskene til selve

barn for å se en døende. Dette har skapt enorm lidelse for den

dødsportene, slik at de døende ikke går gjennom prosessen alene.

døende som ønsker å opprette kommunikasjon med disse barna,

De vil omfavne dødens energi, som er fornyelse, og bruke denne

men blir nektet muligheten. Dette kommer av en upassende

tilstanden til å transformere sin egen bevissthet.

oppfatning av at barna vil bli opprørte av å se et døende menneske. Etter min erfaring stemmer ikke dette. Jeg har latt mine

Så vi trenger å omfavne det faktum at døden ikke er en slutt,

barn besøke slektninger den dagen de var døende, og barna mine

den er bare en endring i oppfatningen av det vi sanser. Ettersom

aksepterte det som var der.

denne erkjennelsen kommer inn, blir mange flere mennesker nå i stand til å se klart (bruke klarsyn), til å se fysisk. Ettersom vi omfa-

Da min stefar døde innså jeg at han sørget over det faktum at han

vner faktumet at døden ikke er en slutt, utvider menneskerasen i

ikke fikk se barna mine. Derfor tok jeg dem med på besøk til ham

vesten sine oppfatninger slik at dette favnes.

på ettermiddagen den dagen han døde. De syntes det var så topp, og det gjorde han også. Det var ikke før etter de hadde dratt at

Flere og flere innser nå at det vi oppfatter i realiteten bare er en

jeg innså at han hadde holdt seg fast for å få tatt farvel med barna

liten del av et større bilde. Dette er en del av hele bevissthetsaktiv-

mine. Med en gang det var gjort gikk han inn i en tilstand av total

iseringen som oppstigningsenergiene legger på bordet for men-

fred, og samme kveld dro han.

neskeheten. Dette vil få boblen av oppfatningen om at dette er alt som er, til å sprekke.

Barna mine bearbeidet det ikke, de ble ikke redde, og var til syvende og sist veldig glade for at de fikk se dette mennesket en siste gang.

Dette er absolutt det nødvendige, fordi vi i vårt samfunn blir veldig

Når det gjelder den døende: Hvis mennesket forlater denne inkarnas-

energetisk oppmuntret til å tro at det som befinner seg foran

jonen i anger, vil det farge hvor det kommer i fjerde dimensjon.

øynene våre er det eneste som virkelig eksisterer. Det er alle slags grunner til dette, og ingen av dem har noe med ånd å gjøre i det

Det er dette vi kan stå til tjeneste med . Vi kan oppfatte hvor

hele tatt. Det har mer å gjøre med hvordan samfunnet er bygget

personen befinner seg bevissthetsmessig og gjøre vårt aller beste

opp og hvorfor. Det er en del av illusjonen som skapes av dette

for å legge frem for personen alt det de trenger å ordne opp i, slik

samfunnet, men har en katastrofal virkning på hele den menne-

at når de tar sitt siste åndedrag tar de det i fullstendig fred, glede og

skelige bevissthet pga. av all frykten og sinnet det forankrer her.

lykke; Fordi hvis det er tilstanden de føler når de dør, er det der de vil ende i fjerde dimensjon: Et sted for fred, glede og lykke.

Døden er bare en endring i det vi sanser

En overføring til et høyere eksistensnivå Døden selv er en prosess. Alle går gjennom den samme prosessen, om det er en person som dør, en planet som dør, et

Vår visjon, Christines og min visjon, er at en dag i nær fremtid vil

solsystem som dør eller hva som helst som dør. Dødsprosessen

det være sykehus som spesialiserer seg i å hjelpe folk å dø på en

er en overføring til et høyere eksistensnivå.

god måte; Dit folk vil dra for å forstå prosessen med å forlate inkarnasjonen og for å omfavne denne prosessen. Det vil være

Uansett hva det er som gjennomgår overføringen, gjennomgår

bemannet av folk som ønsker å være i sin stilling, og gjøre sitt

denne eksistensen et sett av reaksjoner; reaksjoner på hendelsen.

spirituelle arbeid ved å hjelpe folk å dø på en god måte.

186


COMTHESY

Ingen bruksanvisning Døende gjennomgår 6 emosjonelle tilstander En dame som heter Elizabeth Kubla Ross var en dame som i 1960-årene gjorde det grunnleggende arbeidet på død og dødsprosessen i vesten. Hun brukte livet sitt til å jobbe med døende mennesker og observerte og hjalp dem gjennom prosessen, og prøvde å forstå prosessen i seg selv. Hun la merke til at når du er døende gjennomgår du seks emosjonelle tilstander.

Den første er lettelse. Dette er lettelse over at du faktisk vet hva som skjer. Det oppstår omstendigheter hvor noen faktisk forteller deg at det finnes et forhold livet ditt som vil bringe livet til ende.

Den neste er benektelse. Dette er troen på at det du akkurat har blitt fortalt, ikke stemmer. Det kan ikke skje deg. Andre dør, men hvordan kan dette skje deg? Du er ikke klar til å dø. Du vet ikke hvordan du skal gjøre det. Du kjenner ikke reglene.

Den neste er skyld (anklage). Du bebreider deg selv for å befinne deg i denne situasjonen.

En annen er ubehag/indignasjon. Hvorfor skjer dette meg? Hvorfor kan det ikke skje med den eller den?

Så er det desperasjon, sinne, frustrasjon. Det andre som kommer inn er sorg. Sansingen din forteller deg at du er i ferd med å miste livet. Livet ditt er den du er, den du oppfatter deg selv som, din identitet, og du er i ferd med å miste den. Alle disse følelsene oppstår hele tiden, noen ganger ganske hurtig i løpet av kort tid, så det føles som om du er på en emosjonell berg – og dalbane.

I vesten kan dette være en traumatisk opplevelse fordi det er dette ene som skal skje med oss alle, og det finnes ingen bruksanvisning. Du føler deg fullstendig avmektig fordi det ikke er noe sted du kan henvende deg hvor noen kan fortelle deg hvordan du skal takle situasjonen. Det er her frykten kommer inn. Ingen vil snakke med deg om det, og ingen vil fortelle deg hvordan du skal gjøre det på en god måte. Det andre som er sårende er at mesteparten av vennene dine og familien din ikke vil nærme seg temaet. De vil ikke ønske å snakke om det i nærheten av deg, fordi det vil bringe opp deres egen frykt for deres egen dødelighet. Så du er fullstendig alene, ansikt til ansikt med det viktigste som noen gang vil skje med deg i løpet av dette livet, uten at noen som helst hjelp kommer deg i møte. Det er derfor det spirituelle perspektivet på døden nå trenger å spres verden over til dem som vil høre. Så den døende går gjennom den mest traumatiske opplevelsen de noen gang vil få i dette livet, uten at noen støtter dem. Det er her, i fremtiden, mennesker som velger å gjøre dette arbeidet i tjeneste vil hjelpe disse menneskene og fjerne fryktenergiene omkring døden i vesten. Vi kjenner prosessen. Elizabeth Kubla Ross kjente prosessen. Tibetanerne har kjent dødsprosessen siden Atlantis’ tid, for 14500 år siden, men denne kunnskapen har bare ikke blitt offentliggjort i vesten. Du kan få tak i boken ”Den tibetanske boken om livet og døden” av Sogyal Rinpoche. Den formidler tibetanernes kunnskap om prosessen med å gå gjennom dødens slør. Vi kan lese og forstå dette materialet, gjøre oss kjent med prosessen, og hjelpe menneskene å gå gjennom den. Som jeg har sagt, har denne prosessen vært kjent i tusener av år. Enhver spirituell tradisjon i verden har, innenfor sin mytologiske og mystiske struktur, kunnskap om hvordan å takle dødsprosessen.

187


Døden

Forbered deg til den dagen du skal dø som en del av din spirituelle praksis, slik at det ikke kommer som noe stort sjokk. Hinduene har den, tibetanerne har den, og den ble undervist i Hel-

I forbindelse med død og dødsprosessen i vesten går få inn i

las gjennom allegoriene om Hades, Persefone, Demeter, om å krysse

dette i det hele tatt, selv mennesker som gjør spirituelt arbeid.

elven Styx med båt og betale for reisen med to mynter. All denne

Dette er imidlertid en spirituell praksis som er vel verdt å gjøre.

læren kom fra det gamle Egypt. I den egyptiske tradisjonen er de 64

Alle praktiserer vi meditasjonsteknikker hvor vi visualiserer

neteruene de egyptiske gudene eller arketypene for bevissthet.

hvordan det ville være å være på det eller det stedet, hvordan det ville føles, hva vi ville se, etc. Ingen av oss utfører spirituelle

Den siste gruppen med åtte av disse gudene heter Duat. Denne

praksiser rundt hvordan det ville være å ta sitt siste åndedrag, og

gudegruppen er den som veileder eller behandler vesenet som

hvor vi da vil være. Hvordan vil det faktisk være når jeg tar mitt

går gjennom dødsopplevelsen; ja, alle dem som reiser gjennom

siste åndedrag og forlater denne inkarnasjonen? Enda det er en

underverdenen. I ”Den egyptiske dødeboken” gis en full beskrivelse

av de mest dyptgripende meditasjonene du noen gang vil gjøre,

ved den kongelige skriftlærde Ani av underverdenes 21 nivåer, som

er det ingen av oss som gjør dette.

hver har en lysmast eller inngang med to voktere. Å gjøre denne meditasjonen vil forberede deg fullstendig til opI psykologiske termer gir denne boken en full beskrivelse av nivåene av

plevelsen fordi selv om du gjerne har meditert i 30 år, hvis døden

det ubevisste sinn som må gjennom vellykket overføring for å heve bev-

innhenter deg uten at du er bevisst, og ditt sinn ikke er tilstede i

isstheten til den neste, høyere vibrasjonen. Underverdenen i en hver

det øyeblikket da du forlater denne inkarnasjonen, kan du snart

tradisjon, inkludert den tibetanske, selv om de kaller den bardoen,

befinne deg et sted hvor du helst ikke vil være.

dreier seg om hvordan å komme gjennom den tilstanden som du må gjennom for å fullføre overføringen til neste nivå. Så kunnskap-

Du kan ha meditert i 30 år, sittende i lykksalige stillinger, og så

en om hvordan å reise gjennom dødens slør er nedtegnet innenfor

bare fordi du vandret over veien og aldri så bussen, kan du finne

en hver av disse tradisjonene.

deg selv på et sted i fjerde dimensjon som du ikke er forberedt på. Du hadde kanskje tenkt til å bli med i lotteriet, da du plutselig

Å lese hvilken som helst av disse instruksjonene vil vise deg hvordan

befinner deg i fjerde dimensjon. Hva var i din bevissthet? Jeg trenger

du skal reise gjennom dødens slør; det vil gi deg reglene og vise deg

penger. Så hvilket miljø vil denne sinnstilstanden skape rundt deg?

hva som vil skje. Det er dette som skjer med alle, uavhengig av om

Himmelens Las Vegas, hvor du drar i håndtaket i tusenvis av år.

denne massen er en person, en planet, et solsystem, en galakse etc. Dødsprosessen følger kjente arketyper.

Forbered deg

Men alvorlig talt! Det er vel verdt å gjøre denne daglige praksisen med å kontemplere hvor du ønsker å ende opp i bevissthet i dødsøyeblikket. Dette er en daglig praksis som hinduene påtar

Alle disse tradisjonene oppmuntrer deg til å øve til den dagen du

seg. Så vi burde alle ta innover oss at dette er en praksis som er

skal dø som en del av din spirituelle praksis, slik at det ikke kom-

nødvendig for oss å vurdere. Hvis du gjør dette til daglig, og du

mer som noe stort sjokk, og du trer inn i underverdenen totalt

opplever at du forlater inkarnasjonen plutselig har du allerede

uforberedt. I vesten, hvis du skal på ditt livs viktigste intervju, ville

forberedt veien, sinnet ditt vet hvilken vei det må , slik at ingent-

du ikke forberede deg til intervjuet på forhånd? Hvis du skulle til et

ing overlates til tilfeldighetene. Døden vil innhente deg uten at du

fremmed land hvor du måtte bevege deg gjennom et tøft terreng,

er bevisst, fordi du har gjort den så mange ganger som meditas-

ville du ikke kjøpe et kart og studere det først?

jon at du allerede vet hva du skal gjøre.

188


COMTHESY

Når du tar ditt siste åndedrag, går du inn i en bevissthetstilstand hvor du gjennomgår hele livet ditt. La oss snakke om underverdenen nå. Jeg vil snakke om det egyp-

Tjenesten til oss selv ved å gå den spirituelle veien i dette livet er

tiske konseptet for dette ettersom det sannsynligvis er det mest

realiseringen av tilknytningen vi oppmuntres til å etablere til ma-

velkjente. Underverdenen symboliserer ditt eget underbevisste

terielle nytelser, og illusjonen ved disse tilknytningene. Gjennom å

sinn. Mens du tar ditt siste åndedrag, går du inn i en bevissthetstil-

følge denne veien gjennom dette livet forbereder du deg allerede til

stand hvor du gjennomgår hele livet ditt, så alt du har gjort i dette

reisen gjennom slørene for å oppnå realisering på det femdimens-

livet står du nå ansikt til ansikt med. Dette er ikke en myte, det er en

jonale planet.

realitet; det er virkelig! I vestens spirituelle tradisjon har alle referanser til å reise gjenHver og en av de spirituelle tradisjonene i løpet av de mange tusen

nom underverdenen blitt avskåret fra læren, gjennom kristen-

årene, har alltid symbolisert reisen gjennom underverdenen på

dommen. Alt som står igjen, er salme 23 som fastlegger: ”Selv når

samme måte. Noen av disse tradisjonene har eksistert mange

jeg går i dødsskyggenes dal, frykter jeg ikke noe vondt.”

tusen mil fra hverandre, uten noen fysisk kontakt i det hele tatt, og enda oppfatter disse tradisjonene de samme arketypene som må

Likevel, på Jesu tid , og gjennom hebreernes spirituelle tradisjon,

takles på denne reisen gjennom det ubevisste.

var alle detaljene om reisen gjennom underverdenen kjent.

Dødsøyeblikket

Så hvorfor er det ikke noen referanse til det i vår bibel? Det er

Så i dødsøyeblikket gjennomgår du en reise inn i ditt eget under-

som om noen ønsket at vi skulle være totalt uvitende om proses-

bevisste sinn hvor du stilles ansikt til ansikt med overveiningene

sen, og pga. dette er det så mye frykt forankret i menneskeheten

av valgene du gjorde i dette livet, og med konsekvensene av disse

ved døden.

valgene. I noen spirituelle tradisjoner er et aspekt ved denne reisen en domsavsigelse av vesenet som gjennomgår reisen, og til en hvis

Hva er døden og dødsprosessen?

grad stemmer dette med virkeligheten.

Prosessen er faktisk todelt. Den ene delen kalles den langvarige døden, og den andre kalles den kortvarige. Den langvarige døden

Dommen kommer fra den delen av deg som projiserte seg selv inn

begynner når et kall utstedes fra en persons sjel, et kall om å trek-

i den tredimensjonale virkeligheten for å skape den personligheten

ke seg tilbake fra den fysiske kroppen og vende hjem.

som vi oppfatter oss selv som her. Dette setter umiddelbart i gang en indre prosess og reaksjon som I den egyptiske tradisjonen er disse arketyper som en adopterer

utløser ulike kjemiske forandringer, og visse skifter i bevissthet blir

for å vurdere dette livet. En prosess gjennomgås hvor hjertet til

aktivisert for å forberede personen på

den døende veies mot en fjær. Dette betyr at hvis hjertet til perso-

tilbaketrekning. Tidsaspektet her kan variere fra mange år til få

nen som forlater inkarnasjonen har noen som helst tilknytning til

måneder. Det kan til og med skje i løpet av få uker.

det tredimensjonale planet, vil hjertet veie tyngst på vektskålen. Årsaker til dette kan være tilknytning til materielle gleder, til lavere

Den korte døden innbefatter en periode på syv dager. De første

astrale og emosjonelle begjær, og til nytelser som den fysiske kro-

tre dagene anleder til den dagen da vedkommende vil ta sitt siste

ppen kan gi. Hele prosessen med å reise gjennom underverdenen

åndedrag. I løpet av de tre gjenværende dagene trekker personen

er å gi slipp på tilknytningen til det tredimensjonale planet.

seg ut fra den fysiske/eteriske kroppen og reiser hjemover.

189


Døden

Hvorfor syv dager?

Dette er også en nøkkel til å forstå dødsprosessen, eller tilbake-

Grunnen er at syv er en arketyp for skapelse. I bibelen ble verden

trekningen fra den fysiske kroppen. Så en døende går gjennom

skapt på 7 dager. I et hvert øyeblikk har bevisstheten din et spenn

prosessen i løpet av syv dager, det tar syv dager å dø, å forlate

på syv dager. I nuet, mens du leser denne artikkelen, er den fjerde

denne inkarnasjonen på det tredimensjonale planet. Det er tre

dagen. Bevisstheten din projiserer fra dette øyeblikket, tre dager

dager før den dagen da de tar sitt siste åndedrag. Dagen før de

inn i din mulige fremtid, og samtidig trekker den seg tilbake fra de

tar sitt siste åndedrag, enten personen har hatt en alvorlig lidelse,

tre siste dagene av din fortid fra dette øyeblikket. Så i ethvert øyeb-

eller hadde en lidelse som påvirket deres bevissthet, slik som sen-

likk spenner bevisstheten din tre dager på hver side av den dagen

ilitet; dagen før de dør fremstår de som så normale som de var

du nå erfarer.

noen gang før de fikk lidelsen. Jeg snakker veldig generelt her.

For å gi et eksempel på dette! Hvor mange av dere som leser

De fremstår som veldig normale, smertefri, blide og lykkelige,

denne artikkelen har opplevd at ettersom dere kommer nærmere

veldig livlige, pratsomme og i veldig godt humør. Alle rundt dem,

og nærmere en ferie, finner det vanskeligere og vanskeligere å

familien og vennene deres er forbløffede og føler at et mirakel

fokusere på den hverdagslige virkeligheten. Så hvis du var på jobb,

har skjedd. Denne tilstanden kan imidlertid vare i ca. 12 timer,

finner du det vanskeligere og vanskeligere å konsentrere deg om

men snart etter vil personen falle inn i en ubevisst tilstand.

den jobben du har, etter hvert som din siste dag nærmer seg, inntil arbeidskonsentrasjonen er omtrent ikke eksisterende den siste

Så, igjen på generelt grunnlag, vil personen forbli i denne til-

dagen før du slutter. Hvorfor er det slik?

standen i ytterligere 12 timer før de tar sitt siste åndedrag. Det jeg ønsker å understreke er at til tross for at personen fysisk har

Grunnen er at tre dager før den dagen du reiser, har en del av deg

tatt sitt siste åndedrag har de ikke nødvendigvis forlatt den fysis-

allerede lagt ut på reisen. Den andre dagen har mer av deg dratt,

ke kroppen. Tilbaketrekningen fra den fysiske kroppen kan vare i

og når den tredje dagen kommer, er det ikke mye igjen av deg som

inntil tre dager etter. Bevisstheten deres er fortsatt tilknyttet den

faktisk er her. Dette virker selvfølgelig også bakover. Når du er på

fysiske kroppen i ytterligere tre dager.

ferie, kan det ta alt inntil tre dager før du faktisk gir slipp på livet ditt og arbeidet hjemme og begynner å nyte ferien. Etter hvert som du

Det sies at en person som har tatt sitt siste åndedrag og står i

begynner å nærme deg den dagen du skal reise hjem, tar du deg

prosessen med å oppheve tilknytningen til den fysiske kroppen,

selv i å tenke mer og mer på hva du vil måtte møte når du kom-

vil bli kalt tilbake til denne fysiske kroppen på hver av de tre

mer tilbake til arbeid eller hjem. Igjen er dette fordi tre dager før

dagene påfølgende den dagen da de tok siste åndedrag.

avreisedagen begynner bevisstheten din å vende hjem. Dette er en kosmisk bevissthetsarketyp.

I mange av de spirituelle tradisjonene, inkludert den buddhistiske blir ikke et dødt menneske berørt de tre dagene etter det har

Derfor: Mens du sitter i rommet og leser denne artikkelen spenner

tatt sitt siste åndedrag. Dette er for å tillate personen å fullføre

bevisstheten din faktisk syv dager og dette er en av nøklene til å

prosessen med å trekke seg ut av kroppen uforstyrret. Dette er

forstå manifestering, til å bringe inn i livet ditt det du ønsker deg på

også grunnen til at bibelen forteller at Jesus ble lagt i graven, og

et hvert gitt tidspunkt.

gjenoppsto etter tre dager.

190


COMTHESY

På bakgrunn av eksempelet over som tillater oss å aksepterer at

For meg har irene den mest perfekte måten å håndtere døden

vår bevissthet konstant skanner i løpet av en periode på syv dager,

på. Når personen har dødd, er de forsiktig plassert i en kiste, som så

kan vi skjønne hvordan er menneske som er i ferd med å dø kan se

er plassert i stua i hjemmet deres, og en tre dagers feiring følger.

folk i rommet som ingen andre kan se. Dette er fordi bevisstheten deres allerede overføres til fjerde dimensjon, så i realiteten oppfa-

Mens personen kommer tilbake til kroppen sin hver dag på tid-

tter den døende to virkeligheter samtidig. Det er en kjensgjerning

spunktet for døden, finner de seg selv omringet av alle vennene

at etter hvert som tiden for døden nærmer seg, altså det øyeblikket

og slektningene sine som feirer dem for den de var. Hvilken

hvor vi tar vårt siste åndedrag, tillates personen som de var nærm-

bedre måte å forlate tredjedimensjon på en denne?

est tilknyttet på en kjærlig måte, som allerede har gått over i fjerde dimensjon, å veilede den døende gjennom prosessen.

Temaet jeg gjerne vil ta opp nå vil sikkert bli aktuelt for mange av dere som leser denne artikkelen i løpet av deres levetid. Når et

For en person som gjør spirituelt arbeid er det den som initierer,

menneske er døende begynner sansene å bli veldig skjerpede,

mesteren, i den ashramen (den spirituelle gruppen) vedkommende

og dette er velkjent. Sansene begynner nå å deaktiveres i samme

er en del av, vil komme å veilede eleven sin tilbake til ashramen.

rekkefølgen som sansene aktiveres i etter fødselen.

Hospicepersonal kjenner signalene veldig godt og kan antyde for slektninger veldig nøyaktig når den personen vil ta sitt siste ånde-

Et menneske nær døden vil begynne å nekte å ta til seg mat,

drag. I vesten, blir ikke denne prosessen som har vært kjent i tusener

nøye etterfulgt av å nekte å drikke. Den nøyaktige tiden når dette

av år anerkjent, og kan forårsake store vanskeligheter for den døende

inntreffer er veldig variabel. Den siste sansen som forblir inntakt helt

som forsøker å forlate den fysiske kroppen på en harmonisk måte.

til øyeblikket for det siste åndedraget er hørselen. Denne sansen kan bli så skjerpet at du kan være ti fot borte fra personen og de kan

Da min bestemor døde, og jeg bisto henne gjennom de tre dagene

høre hva du sier når du hvisker.

som førte frem til dette, valgte hun å dra gjennom kronechakraet sitt. Hun var beboer på et sykehjem, og personalet på dette hjem-

Vår oppfatning av å være rundt en døende er ganske motsatt. En

met ble fortalt at når en av beboerne døde måtte de øyeblikkelig

skulle tro at et menneske nær døden ville være fullstendig ubev-

sette gebisset inn i munnen (igjen) i dødsøyeblikket fordi senere

isst, uten noen som helst tilknytning til den fysiske virkeligheten.

ville det være umulig å gjøre dette.

Slektninger som besøker en person i en slik tilstand har en tendens til å sette ord på meningene sine om denne personen, i den

Dette var for å ta vare på personens utseende med tanke på at

tro at personen ikke kan høre dem.

slektninger skulle se den døde i begravelsen. Da min bestemor døde, kom personalet hastende til som de skulle for å gjøre denne

De kan lett komme i diskusjon om negative situasjoner som de og

tjenesten, men jeg avslo. Dette var fordi min bestemor var i ferd

den døende befant seg i. I motsetning til hva de tror kan perso-

med å trekke seg ut av det fysiske skallet gjennom kronechakraet.

nen høre hvert eneste ord og reagere på det med bevisstheten

At noen skulle manipulere den fysiske kroppen på dette tidspunktet

sin. Dette kan igjen forårsake usagt lidelse og angst hos den døende

kunne lett ha påvirket henne til ikke å fullføre oppgaven. Igjen er det

og en bevissthet om dette burde gjøres tilgjengelig i alle situasjoner

uvitenhet om prosessen som kan skape mye lidelse for en døende.

hvor slektninger besøker en døende slektning eller venn.

191


Døden

Det er et kjempestort område, et område vi trenger rette søkelyset mot og diskutere, og det fort. Jeg har en følelse av at vi går inn i en tid hvor store deler av menneskeheten vil begynne å forlate det tredimensjonale området. Visse fysiologiske effekter føles, i forbindelse med hjertet, nervesys-

Dette er tiden, samme hvilken lidelse, hvor personen tilsynela-

temet, og det endokrine systemet. Disse effektene er kjent i blant

tende er fullstendig tilstede. Det er på dette tidspunktet i fremtid-

dem i medisinske profesjoner og har blitt klassifisert av dem. Vårt

en når alle slektningene og vennene til denne personen vil feire

nervesystem har sitt eteriske motstykke. I det hindustiske systemet

rundt dem; feire livet deres sammen og ønske dem hell og lykke

er dette kjent som nadiene. De er elektromagnetiske fibre som

på reisen.

penetrerer hver nerve i kroppen vår. Så vil den organiserte eteriske kroppen, som allerede har løsnet Det er gjennom den eteriske kroppen og nadiene at sjelen vår

fra det tette fysiske hylsteret ved hjelp av nadiene, samle seg før

knytter seg til denne inkarnasjonen. De reagerer på den dirigerende

den endelige reisen. Den trekker seg tilbake fra ytterpunktene

impulsen om å vende tilbake som utstedes av sjelen og de reorgan-

mot portalen i den fysiske kroppen som den vil gå ut gjennom.

iserer seg for tilbaketrekning fra det tette fysiske hylsteret. Dette føles som en vibrasjon som løper gjennom hele nervesystemet.

Disse utgangene er navngitt over. I et døende menneske, slik det ser ut fra 3 D planet, begynner all varmen fra lemmene å

Effekten av vibrasjonen som skjelver gjennom det eteriske nervesys-

trekke seg inn i kroppens ”hovedstamme”. På dette tidspunktet

temet, forårsaker en forandring i blodets kjemi. Denne forandrin-

fornemmes en trekkende bevegelse. Etter hvert som den vitale

gen kommer gjennom kjertelsystemet som injiserer et kjemisk stoff

kroppen som har satt alle cellene i bevegelse, trekkes tilbake, vil

som påvirker hjertet inn i blodomløpet. Livstråden er forankret i

vesenet som er det elementale aspektet av jorden kalle tilbake

hjertet og dette kjemiske stoffet setter i gang prosessen som kutter

til seg stoffet i den fysiske kroppen. Igjen, hvis du er rundt et

livstråden. Den utløser også en reflekshandling i hjernen som

døende menneske, syns dette ved at huden er påfallende blek.

skaper bevisstløshet og/eller koma. Huden får en blek og voksaktig fremtoning. På dette tidspunktet En annen vibrasjon følger av dette. Vibrasjonen skiller nadiene, de

forbereder den vitale kroppen seg på å gå ut, og den fysiske kro-

elektromagnetiske fibrene som trenger gjennom hver eneste nerve i

ppen forbereder seg på oppløsning.

hele kroppen vår, fra de fysiske delene av disse nervene. Den eteriske kroppen skilles med dette fra den tette fysiske kroppen, men fortset-

Her kan en ny pause oppstå. Det er også her den fysiske delen av

ter å gå gjennom den. Det oppstår en pause på dette tidspunktet.

den aktuelle kroppen noen ganger kan motsette seg prosessen, og forsøker å holde fast i den forsvinnende livskraften som ani-

Dette gjør det mulig for prosessen som er beskrevet over å fort-

merte den. Det er likevel slik at når døden er uungåelig og over-

sette i riktig timing, for den involverte personen, med minst mulig

strålt av sjelens kall, varer denne pausen bare noen få øyeblikk.

anstrengelse, traume, og så smertefritt som mulig. Nadienes adskillelse syns først i øynene.

Den eteriske kroppen skiller seg nå i gradvise stadier ut gjennom den valgte utgangen inntil den er kommet fullstendig ut. Det er

Når du er rundt en døende vil du legge merke til at personens øyne

på dette tidspunktet at de tar sitt siste fysiske åndedrag i tredje

endrer seg på et tidspunkt like før dødsdagen. Det er en slags fred

dimensjon mens vi observerer dem. I motsetning til det folk flest

som senker seg over personen, motstanden mot døden forsvinner

tror, drar ikke den vitale kroppen som nå har blitt friggjort fra det

og de begynner å akseptere det som er i ferd med å skje.

fysiske hylsteret rett til neste havn som kaller.

192


COMTHESY

På vei til femte dimensjon. Akkurat som et menneske bruker syv dager på å gå over i en an-

I mitt bilde er Gaia i denne tilstanden. Det menneskeheten har

nen dimensjon, går Gaia gjennom den samme prosessen. Jeg føler

gjort mot Gaia de siste 300 årene, siden rundt 1750 og begynnels-

at dette er det oppstigningen virkelig dreier seg om. Oppstigning

en av den industrielle revolusjonen, er å skape en negativ situasjon

handler om å legge bak seg et gammelt kjøretøy som går i

som Gaia kan yte motstand til slik at hun kan redefinere seg selv.

opppløsning og du blir født inn i et nytt kjøretøy i en høyere

Det har gitt henne en dytt til å innse at hun er mer en hun anså

dimensjon. Derfor finner jeg det ikke slående at den tredimensjon-

seg selv for å være og til å ta en avgjørelse om å stige opp til et

ale jorden vil bli gjenfødt. Hvordan kan det det?

annet bevissthetsnivå. Dette er tjenesten som menneskeheten har gjort for Gaia. Vi har sørget for den pressende klossen som hun

Vi vet alle at vi går over i en høyere dimensjon. Så dette fokuset på

har ytt motsand mot med det mål å nå et høyere bevsisthetsnivå.

å rense jorden, på å rense ditt og rense datt, er ingen vits fordi det

Det har gjort det mulig for henne å gjenskape seg en annen kropp

som skjer bare er en naturlig prosess. Jorden so tredimensjonal

på det fir/femdimensjonale planet, og å nå gjøre overgangen til

skapning er døende. Det er vår manglende evne til å akseptere

denne kroppen.

dødsprosessen som vi kjemper mot som får oss til å si at vi ikke kan gi slipp på denne vakre jorden. Denne skapingen som vi kaller

Menneskeheten er atomer i kroppen hennes. I en forstand er en

jorden transcenderer (overskrider. Transl. anm.) og blir til en enda

sykdom i Gaia akkurat som en sykdom i et menneske, men hvis

vakrere skapning, på et annet plan som kommer til å være enda

denne personen har noen som helst form for filosofisk tanke om

vakrere en denne jorden. Men som alle skapninger må den gi slipp

den tilstanden de befinner seg i, ser de at sykdommen har tjent

på den gamle fysiske formen for at den skal kunne bli gjenfødt i en

dem i deres tjeneste.

mer perfekt form på et høyere plan. Det som skjer med jorden nå er en nødvendig komponent for å Noen sier at menneskeheten har forvoldt planeten stor skade ved

tillate den skapningen kroppen tilhører å ta en avgjørelse om å se

å forårsake så mye ødeleggelse, og forurensning. Likevel, ser vi på

inni seg selv og se hvem hun er, og bestemme seg for at ”Jeg er

analogien ”planeten som et menneske” og behandler tilstanden

Guddommelig”. Og i det øyeblikket hvor hun vet at hun er Gud-

som om jorden opplever seg selv som syk, får vi følgende situas-

dommelig har hun gjort opp all karma på det tredimensjonale

jon.

planet og går nå gjennom overgangen til et annet nivå.

Et menneske som går gjennom en sykdom, bruker generelt denne

På vei til femte dimensjon?

sykdommen som et redskap for å utføre spirituelt arbeid. All

Til slutt vil jeg gjerne si at jeg bare i korte trekk har berørt de vik-

sykdom, alt vondt som skjer oss, er en tjeneste til oss fordi vi gjør

tigste delene av denne prosessen. Det er et kjempestort område,

motstand mot dem. Det er bare når vonde ting skjer at vi kikker

et område vi trenger rette søkelyset mot og diskutere, og det fort.

innover og spør, hvorfor meg? Når du ser innover i deg selv og

Jeg har en følelse av at vi går inn i en tid hvor store deler av men-

spør dette spørsmålet, prøver du generelt å definere hvem du er.

neskeheten vil begynne å forlate det tredimensjonale området.

Hvem er det som føler dette? Hvorfor føler jeg slik? Hva skjer med

Jeg forsikres av ånden om at det ikke finnes noen tjeneste som

meg? Så du begynner å tenke om ditt indre. Du stiller spørsmålet

for tiden behøves på planeten som er større enn å oppløse frykt i

“hva er det som foregår”? Når sykdom kommer ber den deg om å

forbindelse med døden.

overveie din egen dødelighet. Du begynner å tenke over større ting og hvem du virkelig er. Dette er tjenesten i alle negative tilstander.

Kevin Core.

193


Døden

“Himmelen er på or’ntli” er Coltons fortelling Da Colton Burpo overlevde sprukken blindtarm, var familien overlykkelig over miraklet. Det de ikke var forberedt på, var det som kom for dagen i månedene etterpå - en fortelling like vakker som den var uvanlig, om den lille guttens snarvisitt i Himmelen. Colton, som ennå ikke hadde fylt fire år, fortalte foreldrene at han var utenfor kroppen un-

Når man besøker en kirke føler mander en ro og behagelig ydmykhet operasjonen - og han skildret nøyaktig hva foreldrene holdt på med akkurat i en folk annen og vi blir lett emosjonelle. Det er fordi gjennom mange år da har del av sykehuset. besøkt kirken med samme følelse, og disse følelser sitter i veggene Han snakketfyller om besøket i Himmelen og gjeneller overalt i rommet. Så når nye besøkende kirken, slår disse fortalte ting han hadde hørt av mennesker frekvenser direkte til de besøkendes aura og vi føler velbehag. han hadde truffet der, personer han aldri hadde møtt her i livet og som fortalte ham om ting som

Slik er det med frekvenser. skjedde til og med før han ble født.

“Himmelen er på or’ntli” er Coltons fortelling, gjengitt av faren og gir oss et glimt av den verden som venter oss. En verden der “ingen er gamle og ingen bruker briller”, ifølge Colton. Jeg så filmen og veldig gripende, spesielt da han fortalte sin mor at han lekte med sin eldre søster. “men du vet jo at du har bare en søster. Nei sier har - men den andre døde i din mage”

En viktig del av COMTHESY er å spre kunnskapen om at vi ikke bor her på denne planeten - men på den såkalte andre siden. Her er vi bare for for å lære leksen. 194


COMTHESY

Følelser sitter i veggene eller overalt i rommet.

Når man besøker en kirke føler man en ro og behagelig ydmykhet og vi blir lett emosjonelle. Det er fordi gjennom mange år har folk besøkt kirken med samme følelse, og disse følelser sitter i veggene eller overalt i rommet. Så når nye besøkende fyller kirken, slår disse frekvenser direkte til de besøkendes aura og vi føler velbehag. Slik er det med frekvenser.

195


Døden

Den andre siden. Hva er vi egentlig? Kilde: Citrinen Healing www.citrinen.net/

Vår oppfatning av virkeligheten har med hvordan vi tolker verden rundt oss. Vi filtrer mye av informasjonen i forhold til tillærte tankemåter. Hva som er normalt er akseptabelt og trygt. Når ting

Vi består alle av en del fysiske celler, mye væske og av energi,

ikke er rasjonelle og logiske ut i fra det vi har lært avviser mange

energi fra flytende til gassform. Energikroppen, auraen holder liv i

det fordi det blir for stort og “svevende”. Man må endre på virke-

den fysiske kroppen, og alle nerve og tankeimpulser samt følelser

lighetsoppfattelsen for å forstå dette med energier.

går via denne. Hva skjer egentlig når vi dør og etterpå? Skjer det ingenting, blir det svart? Råtner vi ganske enkelt i

Vi er redde for det vi ikke forstår. Det vi gjør i stedet er å stoppe disse tankene, fordi det er tryggere.

jorden eller er det et liv etterpå? Finnes det en energiverden hvor

Dermed går vi glipp av halve livet og er redde for døden. Så uten

vi lever videre i en annen eksistensform? Et liv uten kropp men

å være klar over det, skaper vi en masse problemer for oss selv. Vi

med tanker og følelser, eksisterer det? Beholder vi vår identitet og

greier nemlig ikke å finne oss selv og den ideelle harmonien mel-

form slik som klarsynte og medium opplever det når de kommun-

lom sjel og legeme uten å gå i denne retning.

iserer med den andre siden? Får vi et liv i en verden av energi med bølgelengder?

Frekvens

Vi skaper hele tiden stressituasjoner i vårt tankemønster fordi vi mangler kontakt med vårt sanne selv, vår sjelsside. Vi er alle søkende og mer eller mindre nysgjerrige og kreative. Allikevel

Enhver tanke har sin egen bølgelengde sammen med følelsen

bruker vi alt for mye av vår energi på å tilfredsstille våre indre

den vibrer på. Dette kan vi kalle en frekvens. Et menneskes sjel

lengsler og behov med det vi kan finne og eventuelt skape i vår

og personlighet består av millioner av frekvenser som til sammen

materielle verden, i stedet for å søke i åndelig retning.

utgjør en stor identitetsfrekvens, vår personlighet. Enhver sjel er sammensatt av tusenvis av tanker og mange positive og negative

Hvor mange mennesker har ikke problemer med seg selv i

følelse. Den får sin egen personlige vibrasjon som kan gjenkjennes.

våre tider? Nerveproblemer og angst har blitt en folkesykdom.

Vibrasjonen kan og gjenkjennes av oss som fremdeles er knyttet til

Mennesker som har stor følsomhet, som er sensitive, og som

en fysisk kropp.

mottar sterke vibrasjoner fra den andre siden eller på energiplan rundt oss, får lett angstproblemer når de ikke greier å tolke og

Det er nok vanskelig å akseptere en slik tanke for en som aldri har re-

forstå hvordan og hvorfor de ser, hører og føler ting. En lege eller

flektert i den retning, samtidig kan det og virke skremmende. For de

psykolog i dag vil si de har mistet grepet på virkeligheten og er

fleste av oss betyr det å miste kontroll over synet på virkeligheten er.

psykisk syke.

196


COMTHESY

Deretter får de en behandling som totalt avviser at informasjonen

Vi lever på forskjellige energiplan avhengig av hvor langt vi har

er reell, det eller beroligende medikamenter som demper signalene

kommet i den åndelige utvikling.

de oppfanger. Når det er noe vi ikke forstår med logikk så blir vi redde eller til og med irritert og sinte. Når så legene ikke forstår

Vi lever i en verden uten sjalusi og misunnelse, uten fordømning

“det store bildet” og nok til å hjelpe oss kaller de det ofte nerver og

av hudfarge, uten sosiale forskjeller og status, uten penger og

psykisk ubalanse .

materiell rikdom, uten ærgjerrighet og ambisjoner, samt mye

Er livet etter døden det egentlige livet?

annet som kun er tilknyttet våre fysiske liv.

Livet er som en skole med mange forkjellige klassetrinn, og vi ut-

Så uten alle våre fysiske behov her og alt det som følger med av

vikler oss sjelelig for hvert nye liv. Dessverre, og heldigvis for noen

både positive og negative følelser, står vi tilbake i den åndelige

så husker vi sjelden bevisst noe fra de tidligere livene. Så all mot-

verden med kun våre blottlagte og nakne sjeler. Der har vi ingen

gang og kamp med smerter og sorg kan vi ikke huske bevisst, men

fasader vi behøver å gjemme oss bak, eller masker vi trenger å

vi kan gjerne ha traumer og fobier vi ikke forstår, som kan trigges

bære. Der er vi den vi egentlig er med den fulle dybde og sannhet

fra tragiske hendelser i tidligere liv.

av det som bor i oss på sjelenivå. Vi føler, vi lytter, vi tenker, men på et helt annet plan. Vi er i en annen dimensjon, vi er på den

Erfaringene vi gjør og utviklingen vi har ligger gjemt og er med på å skape våre drømmer og idealer i nye liv. Vi har alle våre skjulte egenskaper og kapasiteter.

Vi har alle mange muligheter.

andre siden.

Tror du på livet etter døden? Tenk så herlig og mye lettere livet ville være hvis vi kunne akseptere at vi lever på forskjellige plan i samme verden. I en

Mellom livene kan det faktisk gå lang tid, men noen av oss blir

verden med flere dimensjoner hvor det er fullt mulig. Da vil det si

reinkarnert nesten umiddelbart etter en fysisk død. Dog for de som

at døden ikke er slutten men fortsettelsen på livet og det egent-

venter i flere hundre år, hvor oppholder de seg i mellomtiden, og

lige livet. Da vil det si at livet her bare er et kort opphold i forhold

hvordan lever de? Det er jo spørsmål de fleste stiller seg etter å ha

til det store hele.

akseptert reinkarnasjonsteorien. Mange mennesker har problemer med å snakke om døden fordi Vi oppholder oss og lever i en ikke-fysisk verden hvor vi lærer og

de frykter den. Det hadde kanskje og jeg gjort hvis jeg trodde at

utvikler oss på andre plan og andre måter enn her. Vi har ingen

døden var slutten, men det gjør jeg ikke. Jeg er overbevist om at vi

materielle behov lenger og ingen behov for fysisk føde.

fortsetter å leve ut forbi de fysiske grenser.

197


Døden

Eventyrlige beretninger fra livet mellom jordlivene ”Hypnoterapi representerer fortsatt et relativt nytt terapeutisk verktøy. De ulike bidragsyterne til kapitlene i Livet mellom livene understreker at alle som gjennomgår prosessen og erfarer at livet deres har en helt bestemt hensikt, får en viten som gir stor glede. Hver av bidragsyterne, alle hypnoterapeuter utdannet fra Michael Newtons eget institutt, har valgt et tilfelle fra sin praksis som gjenspeiler et bestemt tema som er av spesiell interesse for dem. De spennende og sanne beretningene fra hele verden er samlet og redigert av Michael Newton selv.

Bak sjelens dør

Det har vært et mål for ham å presentere historier som byr på

Eventyrlige beretninger fra livet mellom jordlivene

personlige situasjoner som flest mulig lesere kan identifisere

”Som en følge av reinkarnasjonens krefter blir vi et produkt av

seg med. Newton forteller at enkelte oppsøker hypnoterapeu-

våre tidligere fysiske liv på jorden og også av de åndelige op-

ter fordi de er generelt nysgjerrige på sitt åndelige liv, andre

plevelsene som sjelen har mellom livene,” sier Michael Newton,

fordi de har personlige problemer som de ikke kan finne noen

foregangsmann innenfor bruk av hypnotisk regresjon og forfat-

løsning på gjennom tradisjonelle terapeutiske metoder.

ter av flere bøker om dette mer enn fascinerende temaet. Folk kommer fra alle samfunnslag og fra alle trossystemer, men Han har nesten et helt liv bak seg som terapeut og erfarer gang

når de befinner seg i dyp hypnose, kommer det opp minner om

på gang at hans egenutviklede metode, hypnoterapi, svært ofte

liv etter døden som er merkelig ensartede i innhold og oppfat-

gir resultater der andre metoder kommer til kort:

ning. Det, sier Newton, viser at universet er preget av orden og hensikt.

”Menneskesjelen høster ulike former for karmiske påvirkninger

198

av årsak og virkning fra mange kilder. Disse kreftene påvirker de

På jakt etter en ny åndelighet

følelsene og den atferden vi har i dag. Mens det kan virke som

I alle de årene han har opptrådt offentlig, har Newton fått

om folk fungerer normalt sett utenfra, kan de i sitt indre plages

inntrykk av at stadig større grupper av mennesker i alle kulturer

av hardnakkede metafysiske utslag av fortvilelse. Årsakene kan

er på jakt etter en ny form for åndelighet som er mer personlig.

være skjult for både alminnelige leger, psykologer og psykiatere,

Når den åndelige innsikten kommer innenfra (fra oss selv, ikke

til og med for den det gjelder. Ofte er de underliggende årsak-

fra andre), får vi tilgang til personlige sannheter som ingen uten-

ene dunkle og ligger langt under overflaten i det bevisste sinnet.

forstående religiøs mellommann eller institusjon kan gi oss.


COMTHESY

Folk som har denne typen åndelige opplevelser, blir oppmerk-

Disse er ikke guder, de er mer utviklede sjeler som har avsluttet

somme på en universell bevissthet som ikke stiller seg likegyldig til

sine egne fysiske inkarnasjoner, og som nå stiller seg til rådighet

menneskenes handlinger og skjebner.

for å hjelpe andre som ikke har avsluttet sitt karmiske arbeid. Disse utviklede lærerne er en del av forbindelsen til en høyere bevissthet

Under reisen til livet mellom livene gjenkjenner de hypnotiserte

som overfører elementer av en storslagen plan til menneskets

sin egen åndelige veileder som er spesielt utvalgt for dem. I

hjerne fra den ubevisste, udødelige sjelen.

tillegg samhandler de med åndelige venner i sin sjelegruppe. Den kunnskapen man får etter slike indre åpenbaringer fører ofte til

Husker du?

dyptgående forandringer som gjør livet lettere og gir en forståelse

For sin egen del følte Newton trang til å oppdage alt som var mulig

av hvorfor man befinner seg på jorden.

om livet etter døden gjennom åndelig regresjon. Denne oppgaven krevde mange år med studier i det stille mens han arbeidet med

Newton hevder at vi ved å integrere sinn og ånd legger til rette for

hypnoseklienter og utviklet en metode for å kunne tre inn i og ut

å få svar på de evige spørsmålene om hvem vi er, hvor vi kommer

av livet etter døden. Mens han kartla den åndelige verden ut fra en

fra, hvorfor vi er her, og hvor vi skal. Under behandlingen fører

lang rekke klienthistorier, åpenbarte det seg en fantastisk sannhet:

terapeuten hypnoseklienten ut på en åndelig reise for å avdekke

Han oppdaget at i hvert enkelt menneskes sinn ligger svaret på de

disse personlige mysteriene.

store spørsmålene i vedkommendes liv.

Målet er å oppnå større bevissthet og mer mening i livet gjennom

For de aller fleste ligger minnene om tidligere liv dypt begravd i

en forståelse av hvem man egentlig er. Av de personlige historiene

underbevisstheten, men Newton er overbevist om at minnene kan

i boken får vi innsikt i hvordan vår udødelige sjel forener seg med

komme opp i dagen og gi kunnskap og forståelse som blir til nytte i

en midlertidig menneskehjerne for å produsere én personlighet

livet her og nå hvis man søker hjelp hos en dyktig hypnoseterapeut.

for hvert liv.

Han mener at man gjennom åndelig regresjon vil erfare at enhver

Møte med utviklede mestere

eksistens er en overgang til en etter hvert stadig mer opplyst tilstand som sjel.

Newton mener at det finnes intelligente skapelseskrefter som strekker seg langt utover den religiøse oppfatningen vi har av en

Prosessen kan være følelsesmessig krevende, men belønningen er

menneskeliknende gud. Disse åndelige kreftene som folk møter i

stor: oppnådd selvinnsikt og avdekking av ens egen guddommelige

dyp transetilstand, kan tyde på at skapelsen av intelligent energi er

plan. Newton understreker at institusjonens forskning på tusenvis

så enorm i universet at den er ubegripelig for menneskesinnet. Det

av tilfeller med all tydelighet bekrefter at det i livet etter døden

evige sjelesinnet kan se forbindelser til en rekke høyere vesener i

råder kjærlighet, medfølelse, tilgivelse og rettferdighet.

livet etter døden.

199


Døden

Hva er det Bibelen egentlig lærer? - Gode og onde ånder – hvordan de kan påvirke oss? - Hjelper englene oss mennesker? - Hvordan har onde ånder påvirket mennesker? - Trenger vi å være redd for onde ånder? Hvorfor bør vi være interessert i å lære om englene?

Alle åndeskapningene, alle englene, ble altså skapt individuelt av

Når en blir kjent med en person, får en som regel vite noe om

Jehova Gud ved hjelp av hans førstefødte Sønn. Hvor mange engler

hans eller hennes familie. Slik er det også når en lærer Jehova Gud

finnes det? Bibelen antyder at det ble skapt flere hundre millioner

å kjenne; en blir bedre kjent med hans familie i himmelen englene.

engler, og alle sammen er mektige.

Bibelen kaller englene «Guds sønner». Guds Ord, Bibelen, sier at «alle Guds sønner begynte å rope ut sitt Hvilken rolle spiller englene i forbindelse med Guds hensikt? Har

bifall» da jorden ble grunnlagt. Det viser at englene eksisterte lenge

de hatt noen innvirkning på menneskenes historie? Har englene

før menneskene ble skapt, til og med før jorden ble skapt. I det

noen betydning for ditt liv? I så fall hvordan?

samme bibelverset blir det vist at englene har følelser, for det står at de «sammen ropte av glede».

Hvor kommer englene fra, og hvor mange engler er det? Bibelen nevner engler flere hundre ganger. La oss se på noen av

Legg også merke til at det står at «alle Guds sønner» gledet seg

disse tilfellene og lære mer om englene. Hvor kommer englene

sammen. På den tiden hørte altså alle englene med til en forent

fra? I Kolosserne 1: 16 står det: «Ved hjelp av ham [Jesus Kristus]

familie som tjente Jehova Gud.

ble alle andre ting skapt i himlene og på jorden.»

200


COMTHESY

ENGLENE KAN HJELPE OG BESKYTTE OSS Hvordan viser Bibelen at de trofaste englene er interessert i det som

Hvorfor burde disse ordene være til stor oppmuntring for oss?

har med menneskene å gjøre? Helt siden de trofaste englene var

Fordi det finnes farlige onde ånder som ønsker å skade oss!

vitne til at de første menneskene ble skapt, har de vist stor interesse

Hvem er det? Hvor kommer de fra? Hvordan prøver de å skade

for den voksende menneskeslekten og for gjennomføringen av Guds

oss? For å finne ut av dette skal vi kort se på noe som skjedde

hensikt. Men etter hvert som tiden gikk, la englene merke til at de

helt til å begynne med i menneskenes historie.

fleste menneskene lot være å tjene sin kjærlige Skaper. Dette gjorde utvilsomt de trofaste englene bedrøvet. På den annen side «blir det glede blant Guds engler» hver gang et menneske vender om til ham.

ÅNDER SOM ER VÅRE FIENDER I hvilken grad klarte Satan å få mennesker til å vende seg bort fra Gud? Som vi lærte i kapittel 3 i denne boken, fikk en av englene

Siden englene er så interessert i at det skal gå bra med dem som

etter hvert et ønske om å herske over andre og satte seg dermed

tjener Jehova, er det forståelig at Jehova gjentatte ganger har brukt

opp mot Gud. Senere ble denne engelen kjent som Satan

engler for å styrke og beskytte sine trofaste tjenere på jorden. La

Djevelen. (Åpenbaringen 12: 9) I de første 1600 årene etter at

oss se på noen eksempler. En engel beskytter Daniel i løvegraven

han hadde bedratt Eva, klarte han å få nesten alle mennesker til å vende seg bort fra Gud, bortsett fra noen få trofaste, deriblant Abel,

«Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap.» Eksempler fra Bibelen på at engler har hjulpet oss

Enok og Noah.

To engler hjalp den rettskafne mannen Lot og døtrene hans til å

Hvordan ble noen engler demoner?

overleve ødeleggelsen av de onde byene Sodoma og Gomorra ved

Hva måtte demonene gjøre på Noahs tid for å overleve vannflom-

å føre dem ut av området. (1. Mosebok 19: 15, 16) Flere hundre år

men? På Noahs tid var det også andre engler som gjorde opprør

senere ble profeten Daniel kastet i en løvegrav, men løvene gjorde

mot Jehova. De forlot sin plass i Guds himmelske familie, kom

ham ikke noe, og Daniel sa:

ned til jorden og laget seg et menneskelig legeme. Hvorfor gjorde de det? Vi leser i 1. Mosebok

«Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap.» I det første århundre utfridde en engel apostelen Peter, som var fengslet. (Apostlenes gjerninger. Engler støttet også Jesus da han begynte sin tjeneste på jorden. Og kort tid før Jesus døde, viste en engel seg for ham og «styrket ham». Tenk så oppmuntrende dette

«Den sanne Guds sønner begynte å legge merke til menneskedøtrene og så at de var vakre; og de begynte å ta seg hustruer — alle dem som de valgte seg.» Men Jehova Gud tillot ikke at disse englene fikk fortsette med det de holdt på med. Og det

må ha vært for Jesus på disse viktige tidspunktene i hans liv!

moralske forfall som de forårsaket blant menneskene, fikk heller

I vår tid viser ikke engler seg lenger for Guds folk på jorden. Men

førte til at alle onde mennesker druknet, mens bare hans trofaste

selv om vi mennesker ikke kan se Guds mektige engler, beskytter de hans folk, særlig mot alt som kan skade dem åndelig sett. Bibelen sier: «Jehovas engel leirer seg rundt omkring dem som frykter ham, og han redder dem.»

ikke fortsette. Gud sendte en verdensomfattende vannflom som tjenere overlevde. De opprørske englene, demonene, ble på den måten tvunget til å legge av seg sitt fysiske legeme og vende tilbake til himmelen som ånder. De hadde stilt seg på Djevelens side, og han var dermed blitt «demonenes hersker».

201


Døden

Hvordan ble demonene behandlet da de vendte tilbake til himmelen? Hva skal vi nå se litt nærmere på? Da de ulydige englene vendte tilbake til himmelen, ble de i likhet med sin hersker, Satan, behandlet som slike som var utstøtt av Guds familie av engler. De kan ikke lenger iføre seg et menneskelig legeme, men de øver likevel fortsatt svært dårlig innflytelse på menneskene. Bibelen sier faktisk at Satan med hjelp fra demonene «villeder hele den bebodde jord». Hvordan gjør de det? De bruker forskjellige metoder. Vi skal nå se litt nærmere på noen av disse metodene de bruker for å villede folk.

HVORDAN DEMONENE VILLEDER Hva er spiritisme? 10 For å villede mennesker bruker demonene spiritisme og andre former for okkultisme. Når man driver med spiritisme, har man med demonene å gjøre, enten direkte eller gjennom et menneske som fungerer som medium. Bibelen fordømmer spiritisme og advarer oss mot å ha noe som helst med det å gjøre. Demonene bruker okkultisme på samme måte som en fisker bruker agn. En fisker bruker forskjellige agn for å fange ulike typer fisk. På samme måte bruker de onde ånder ulike former for okkultisme for å få alle slags mennesker under sin innflytelse. Hva omfatter spådomskunst, og hvorfor bør vi ikke ha noe med dette å gjøre? Én type agn som demonene bruker, er spådomskunst. Det omfatter forsøk på å finne ut hva som vil skje i framtiden, og forsøk på å få kjennskap til det ukjente. Noen former for spådomskunst er astrologi, bruk av ouijabrett, bruk av tarot-kort, spåing ved hjelp av krystallkule, kiromanti (spåing i hånden) og det å se etter mystiske tegn og varsler i drømmer. Mange mener at det er ufarlig å drive med slike ting, men Bibelen viser at det foregår et samarbeid mellom onde ånder og slike som driver med spådomskunst.

202

I Apostlenes gjerninger fortelles det for eksempel om en «spådomsdemon» som satte en jente i stand til å «utøve spådomskunst». Men hun mistet denne evnen da demonen ble drevet ut av henne. Demonene bruker forskjellige metoder for å bedra folk Hvorfor er det farlig å prøve å kommunisere med de døde? Noe annet demonene gjør for å villede folk, er å oppmuntre dem til å rette spørsmål til de døde. Folk som sørger etter et dødsfall, blir ofte bedratt av uriktige oppfatninger om de døde. Et spiritistisk medium kommer kanskje med spesielle opplysninger eller snakker kanskje med en stemme som ligner på stemmen til en som er død. Det gjør at mange blir overbevist om at de døde i virkeligheten lever, og at det vil lindre de levendes sorg om de setter seg i forbindelse med dem. Men en slik «trøst» er falsk og dessuten farlig. Hvordan kan vi si det? Fordi demonene kan etterligne stemmen til en som er død, og gi et spiritistisk medium opplysninger om den avdøde. Og som vi lærte i kapittel 6, har de døde sluttet å eksistere. Så de «som spør de døde», er blitt villedet av onde ånder og gjør noe som er i strid med Guds vilje. Pass derfor på å unngå dette farlige agnet som demonene bruker. Hva har mange som en gang fryktet demonene, klart å gjøre? Onde ånder gjør mer enn å villede folk — de skremmer dem også. I dag vet Satan og hans demoner at de bare har «en kort tidsperiode» igjen før de skal settes ut av spill, og nå er de mer ondskapsfulle enn noensinne. Likevel har tusenvis av mennesker som en gang levde i daglig frykt for slike onde ånder, klart å bli kvitt denne frykten. Hvordan har de klart det? Og hva kan en som driver med spiritisme, gjøre for å slutte med det?


COMTHESY

De programmerte englekortene fjerner onde ånder i boliger!

HVORDAN EN KAN STÅ IMOT DE ONDE ÅNDER

Hvordan kan vi bryte kontakten med onde ånder, slik de kristne i Efesos gjorde i det første århundre? Bibelen forteller både hvordan vi kan stå imot de onde ånder, og hvordan vi kan bryte kontakten med dem. Tenk for eksempel på hva vi kan lære av de kristne som bodde i byen Efesos i det første århundre. Noen av dem drev med okkultisme før de ble kristne. Hva gjorde de da de bestemte seg for å slutte med det? Bibelen sier: «Nokså mange av dem som hadde drevet med magiske kunster, samlet sammen bøkene sine og brente dem opp framfor alle.»

Hvordan kan vi så styrke vår tro? Ved å studere Bibelen. Hvor solid en mur er, kommer for en stor del an på hvor solid fundamentet er. Det er på lignende måte når det gjelder vår tro. Hvor solid troen er, kommer for en stor del an på hvor solid grunnlaget for troen er, og grunnlaget er nøyaktig kunnskap fra Guds Ord, Bibelen. Hvis vi leser og studerer Bibelen hver dag, får vi en sterk tro. Som en kraftig mur vil en slik tro beskytte oss mot påvirkningen fra onde ånder.

Hva mer må vi gjøre for å stå imot de onde ånder? Hva mer måtte de kristne i Efesos gjøre? Ettersom de trengte ytterligere beskyttelse fordi de levde i en by som var full av demonisme, sa

Ved å ødelegge bøkene om magi foregikk disse nyomvendte

Paulus til dem at de ’med enhver form for bønn og påkallelse skulle

kristne med et godt eksempel for dem som ønsker å stå imot de

fortsette å be ved enhver anledning i ånd’.

onde ånder i vår tid. De som ønsker å tjene Jehova, må kvitte seg med alt som har med spiritisme og andre former for okkultisme å

Vi lever også i en verden hvor det er mye demonisme, så det er helt

gjøre. Det innbefatter bøker, blad, filmer, plakater og musikk som

nødvendig at vi også oppriktig ber til Jehova om å få hans beskyttelse for

oppmuntrer folk til å drive med okkultisme og får det til å virke som

å kunne stå imot de onde ånder. Vi må selvfølgelig bruke Jehovas navn

noe positivt og spennende. Det innbefatter også amuletter og andre

når vi ber. Det er viktig at vi fortsetter å be til Jehova om at han må «fri

ting som en har på seg som en beskyttelse mot det som er ondt.

oss fra den onde», Satan Djevelen. Jehova vil besvare slike oppriktige bønner.

på hvor solid fundamentet er. Det er på lignende måte når det gjelder vår tro. Hvor solid troen er, kommer for en stor del an

Kan vi være sikker på at vi kan vinne kampen mot de onde ånder?

på hvor solid grunnlaget for troen er, og grunnlaget er nøyaktig

Hvilket spørsmål blir besvart i det neste kapitlet? De onde ånder er

kunnskap fra Guds Ord, Bibelen. Hvis vi leser og studerer

farlige, men vi trenger ikke å gå rundt og være redd for dem hvis

Bibelen hver dag, får vi en sterk tro. Som en kraftig mur vil en slik

vi står Djevelen imot og nærmer oss Gud ved å gjøre hans vilje. De

tro beskytte oss mot påvirkningen fra onde ånder.

onde ånder har begrenset makt. De ble straffet på Noahs tid, og den endelige dommen over dem vil bli fullbyrdet i framtiden. (Judas 6)

Hva må vi gjøre for å stå imot onde åndemakter?

Husk også at Jehovas mektige engler kan beskytte oss.

Noen år etter at de kristne i Efesos hadde brent sine bøker om magi, skrev apostelen Paulus til dem: «Vi har en kamp . . . mot de

Disse rettferdige englene er svært interessert i å se at vi klarer å stå

onde åndemaktene.» (Efeserne 6: 12) Demonene hadde ikke gitt

imot de onde ånder. Det er som om de kommer med oppmuntrende

opp. De prøvde fortsatt å få overtaket. Så hva mer trengte disse kris-

tilrop til oss. La oss derfor holde oss nær til Jehova og hans familie av

tne å gjøre? Paulus sa: «Ta framfor alt opp troens store skjold; med

trofaste engler. La oss også holde oss unna spiritisme og alle andre

det vil dere kunne slokke alle den ondes [Satans] brennende piler.»

former for okkultisme og alltid følge veiledningen i Guds Ord. Da kan vi være sikker på at vi vil vinne kampen mot de onde ånder.

203


Oppvåkning

Atlantis for 26.000 år siden, og under dagens Atlantis. Er dette fordi vi er på vei mot høyere dimensjoner?

204


COMTHESY

En kosmisk plan – Den storslåtte sannheten om vår virkelighet Livet på jordkloden er regissert som en film på kino. Alt er planlagt og styrt på høyere bevissthetsnivå. Kilde: nyhetsspeilet.no ved Frank Aune Vi er skuespillerne som høster visdom av å gjøre erfaringer i dette

På et bevissthetsnivå langt unna i høyere dimensjoner ble et

jordiske dramaet. Livet består ikke av tilfeldigheter. Vi er aktører

vedtak gjort, og et globalt prosjekt ble påbegynt her på jorden

i en gigantisk kosmisk plan som utfoldes i henhold til hva høyere

for å bringe menneskeheten tilbake til deres rettmessige beviss-

bevisstheter har bestemt skal skje. Nå er vi inne i de siste nervepir-

thetsnivå. Det ville derimot ta 13.000 år – til der vi er akkurat nå.

rende spilleminuttene av filmen og vi er lovet en lykkelig slutt.

Og denne gangen vil det gå riktig for seg.

For 13.000 år siden i vår store Mayakalendersyklus på 26.000 år

Den storslåtte sannheten om vår virkelighet

gikk Atlantis under. Den gangen så begynte det menneskelige

Dette er den sanne historien om hvordan bestemte mennesker

bevissthetsnettet å kollapse (mer om dette ytterst essensielle

som var unntatt fra å gå under, for lenge siden begynte å

emnet i neste artikkel) og menneskeheten begynte å miste sin

gjenskape et nytt menneskelig bevissthetsnett som omringet

høyere bevissthet.

jorda, slik at menneskeheten en dag kunne returnere til høyere bevissthetsnivåer som de en gang hadde oppnådd.

Jordens akse flyttet til et nytt sted og Atlantis sank under havnivået. Innfødte stammer som Maya, Kogi og Arjarcos ledet sitt folk i

Hver eneste livsform på jorden må ha et bevissthetsnett

sine båter til nye land. Samtidig begynte menneskehetens beviss-

(consciousness grid) som fullstendig omgir jordkloden for at den

thetsnivå å synke.

kan eksistere. Uten disse nettene er det ingen bevissthet. Når du forstår resultatene av dette 13.000-årseksperimentet vil du bli fylt

Menn og kvinner som var langt mer avansert enn vi er nå, ble raskt

med glede. For det som har skjedd er ikke mindre enn en fødsel

hårete barbarene selv uten kunnskap til å tenne bål ettersom det

av en ny menneskehet. Du vil forstå hva som menes til slutt da du

menneskelige bevissthetsnettet rundt jordkloden hadde kollapset

er i ferd med å oppleve det. Forbi 2012. Vi som en menneskelig

helt. Dette er en naturlig del av jordens syklus. Alle minner om

rase er i oppstartsgropen. Igjen.

menneskeheten ble slettet.

205


Oppvåkning

Guddommelig administrasjon Disse vesenene som styrer prosjekter som nevnt er svært mye mer

Så utrolig som det enn høres ut så er dette informasjon som

utviklet og avansert enn de som flyr rundt i UFO-er. De har for lengst

samsvarer med mange andre kilder. Sannheten er i virkeligheten

vokst fra behovet for enhver type mekanisert reise. Hvem er disse

langt mer fantastisk og interessant enn fiksjon.

vesenene, disse folkene, som er så mye mer utviklet enn utenomjordiske vesener i UFO-er? Og hva er det de egentlig gjør?

Filmer som Star Trek, Star Wars og Ringenes Herre tar man for gitt at er science fiction. Jeg vil derimot hevde at de er basert på sanne

Hvis flere av oss forsto svarene til disse spørsmålene, ville vi være

historier ut fra at de innehar elementer fra alternative virkeligheter

langt mindre interessert i hva den negative eliten driver med. Det er

selv om dramatiseringene ikke stemmer. Vår tredjedimensjons-

utviklende å bli informert, men hvis du blir opphengt i dramaet, spesielt

virkelighet er bare en bitteliten del av den store helheten med

hvis du hater eller frykter NWO, Illuminati eller hva du ønsker å kalle de,

parallelle virkeligheter og høyere dimensjoner.

så har de oppnådd nøyaktig det de ønsker. Din energi. Skal man kunne utvikle seg som sjel til et særdeles høyt nivå så vil I noen tilfeller gjør den negative eliten sitt beste i å få disse under-

man ikke oppnå bred nok visdom ved bare å inkarnere som men-

gangsscenariene til å gå i oppfyllelse, men den store majoriteten av

neske på jordkloden. Universet har like stort mangfold som det

de er komplett uvitende om at de er ledet av superavanserte vesener finnes fantasier på jordkloden. De utenomjordiske vesenene har som ikke favoriserer det negative over det positive, men forvalter

beskyttet oss i tusener av år basert på hva de høyeste bevisstheter

begge gruppene.

har tillatt de å gjennomføre.

Disse superavanserte vesenene sørger for at den negative eliten ikke

De har sørget for at uvelkomne ikke har fått tilgang til å besøke

kan krenke vår frie vilje mer enn vi kollektivt har bedt om og har tillatt

jordkloden som menneskehetens bevissthet ikke selv har tiltrukket

dem å gjøre – via vår egen disharmoni og negative, manipulerende

seg. På nåværende tidspunkt blir vi overvåket av tusener på tusener

oppførsel på et personlig og kollektivt nivå. Vi er på slutten av en

av høyere bevisstheter i overgangsfasen vi er inne i helt ned på et

stor syklus og hele menneskeheten og Moder Jord er under grundig

personlig plan.

overvåking og oppmerksomhet. Du blir monitorert for å følge nøye med på din personlige utvikling Det overordnede bildet er at vår planet blir forvaltet av særdeles ut-

for å se om du er klar for å tre inn i høyere frekvenser og en ny

viklede entiteter som har kraften til å flytte på hele solsystemer

gylden tidsalder. Den Galaktiske Føderasjonen av Lys er en av

like lett som vi flytter på musa foran datamaskinen vår. Disse entitetene,

mange grupper som arbeider for lysets styrker. Deres oppdrag er

slik som beskrevet i Budskapet fra RA, også kjent som Loven om Ett, sier

å sørge for at du fullfører syklusen med dualitet som angitt i den

de er involvert i «ledelse og overføring av planetariske befolkninger».

kosmiske planen.

206


COMTHESY

Den menneskelige kroppen er et standard design som er benyttet

De kan manifestere sin egen mat ut fra tankekraft, men blir ofte

gjennom hele galaksen og videre ut i kosmos. Den er utformet og

opphengt i å hjelpe andre i så stor grad at man glemmer å nære

bygd av galaksen for å uttrykke dens egen personlighet. Du fort-

seg selv tilstrekkelig. Mens de utvikler seg, blir fjerdedimensjonsfolk

setter å ha en menneskelig form i fjerde og femte dimensjon. Ved

ofte involvert i å hjelpe tredjedimensjonsplaneter som vår egen i deres

sjette dimensjon er din naturlig form simpelthen en sfære av lys.

evolusjon. Dette foregår stort sett bak scenen. Visse kulturer mottar fysisk kontakt på et lokalt nivå hvis de har avansert nok til å være ber-

Tiden vi er inne i nå innebærer at vi stiger opp fra tredje dimensjon

ettige en slik visitt.

og opp i fjerde dimensjon for til slutt å ende opp i femte dimensjon. Hele veien beholder vi vår egen kropp uten å avslutte inkar-

Fjerdedimensjonsvesener påvirker de riktige folkene til å møte

nasjonen. Det vil derimot være noen transformasjoner underveis i

hverandre ved å forårsake synkronisitet. De hjelper oss å skaper

oppstigningsprosessen. En gruppe som Ra begynte som en planet

vår egen virkelighet og hjelper alle disse mystiske tingene å skje bak

med tredjedimensjonsfolk som oss for rundt 1,5 milliarder siden år. I

scenen slik som loven om karma. De trenger UFO-fartøy for å reise,

deres tilfelle var det på planeten som nå er kjent som Venus.

men disse kan lett bli gjort usynlig for tredjedimensjonsfolk. Fjerdedimensjonsfolk kan være naive, spesielt positive vesener som ikke har

De tok da eksamen inn i fjerde dimensjon, som også jorden nå

et rammeverk for å forstå eller forutse menneskelig negativitet.

stiger opp til, og oppnådde evner som levitasjon, telekinesis, gravitasjonsbeskyttelse, tidsreising, fri energi, tankemanifestasjon,

Fjerdedimensjonsfolk kan være synlig med det blotte øye hvis de

umiddelbar helbredelse og tilsvarende. I noen tilfeller kan også

tillater seg å være det, men ved å heve sin frekvens kan de lett bli

avanserte tredjedimensjonssivilisasjoner oppnå disse teknolo-

usynlig. Dette vil ikke være mulig når vår planet forflytter seg opp til

giene og evnene.

fjerde dimensjon som allerede er godt på vei til å skje. Det finnes en overflod av rent, fjerdedimensjonsorientert stoff å lese. Måten

I de neste to dimensjonene har man fremdeles en menneskelig

å identifisere det på er at det alltid vil komme fra et perspektiv av

kropp slik som vår, men de er mindre fysiske og er mer det vi kan

betingelsesløs kjærlighet og akseptanse av andre.

kalle en lyskropp.

207


Oppvåkning

Femte dimensjon

Noen fjerdedimensjonsfolk kan også gjøre dette, men det blir

Noe senere, ofte over store tidsperioder, men i noen tilfeller rela-

langt mer raffinert i femte dimensjon. Du har fremdeles en

tivt raskt, tar du eksamen inn i femte dimensjon, hvor den betin-

menneskelig kropp i femte dimensjon. Du manifesterer og spiser

gelsesløse kjærligheten fra fjerde dimensjon blir integrert med

gyldenfarget flytende lysbuljong ifølge Ra og Loven om Ett. Det

visdommen fra femte dimensjon. Den lyseblå halschakraen er i det

skal være veldig godt og næringsgivende hvor det blir inntatt i

menneskelige energifeltet tilknyttet den femte dimensjon.

gruppeforsamlinger.

I denne dimensjonen fortsetter du å utforske og lærer deg alle

Sjette dimensjon

typer forbausende ting om hvordan universet virkelig fungerer,

Millioner av år etter å ha gått inn i femte tetthet, tar du til slutt

lærer å oppdage og utnytte din viljestyrke, kommunikasjon,

eksamen inn i sjette dimensjon. I det menneskelige energifeltet

omfavner prinsippet om ære, og er i en konstant tilstand av

er dette den mørkeblå chakraen som også er kalt det tredje øyet,

intellektuell stimulering og utvikling. Det er fullstendig mulig å

som er svært mektig når det er fullt ut aktivert. Du kan fremdeles

eksistere i en femtedimensjonsbevissthet her på jorden, dog uten

prosjektere deg ut i menneskelig form hvis du foretrekker det,

all teknologien og de avanserte mystiske evnene.

men en sfære av lys er nå din naturlige tilstand.

Noen femtedimensjonsfolk kan hjelpe, rådgive og overvåke

Kjærligheten fra fjerde dimensjon og visdommen fra femte

fjerdedimensjonsvesener samt arbeide med tredjedimensjons-

dimensjon fusjonerer inn i en sann enhetsbevissthet. En fulls-

planeter som vår egen mens de fortsetter å oppnå all visdom og

tendig planet med folk som oss smelter sammen inn i en enkelt-

kunnskap som de kan finne i universet.

stående bevissthet, skjønt de er fremdeles klar over personlighetene de hadde før denne unionen forekom.

Denne innsamlingen av visdom er ofte en ensom sti og kan synes intellektuell og løsrevet sammenliknet med åpenhjertede, altelskende

I sjette tetthet blir en klar, personlig forpliktelse skapt for å dedik-

perspektiv i fjerde dimensjon. Avgangseksamen forekommer ikke før

ere sitt liv til å hjelpe andre å utvikle seg, mens i alle trinn før det,

du er fullt ut beredt på å ta alt du har lært og forplikte deg til en liv

er det i større grad fri vilje til å forfølge andre aktiviteter hvis du

for å hjelpe andre.

ønsker det. Sjettedimensjonsvesener påtar seg administrasjonsoppgavene fullt ut og fungerer som en form for utførende gren. I

Noen femtedimensjonsentiteter utvikler nok disiplin til å reise

noen tilfeller utformer de endringer i den høyere skalaen som vil

uten fartøy, men det er fremdeles vanskelig. De fleste av dem kan

hjelpe en gitt planet i dens evolusjon. Mange av disse forandrin-

utforme telepatiske gruppesinn sammen med større mengder med

gene er bestemt og stemt på fra enda høyere bevissthetsnivåer,

folk, hvor tanker bokstavlig talt er delt slik at de arbeider som ett sinn.

og det blir en ære og plikt for sjettedimensjonsvesenene å sørge

208

for at de blir utført.


COMTHESY

I bildet ovenfor ser du Abu Simbel-tempelet som ble satt opp

når den først er fullt ut aktivert – en kraft som kan styrte makten de

under Farao Ramesses II. Ifølge forskning utført av Drunvalo

fremdeles har over denne planeten gjennom deres fullmakt de har til

Melchizedek så viser statuene reelle størrelser på personene fra

å være her på jorden.

den gang. Forskjellen i størrelse angir hvor langt i bevissthet du har nådd. Høyere bevissthet gir høyere fysisk størrelse tilhørende

Derfor arbeider de grundig for å beholde oss i negative følelser

høyere dimensjoner.

som sinne og frykte slik at vi ikke greier å fullføre den store transformasjonen. Imidlertid er dette en tapende kamp for dem og de

Anunnakienes første modifikasjoner er estimert å ha blitt gjen-

har svært kort tid igjen før vi får styrken tilbake i pinealkjertelen og

nomført omtrent 200.000 til 500.000 år siden. Mange av detaljene

tvinger dem til å flytte annensteds.

ble nedskrevet i Sumeriske steintavler med kileskrift, og Zecharia Sitchins arbeid inneholder en vesentlig mengde med nøyaktig

Jeg prøver for tiden ut et produkt som kalles for ratfisholje som

informasjon om hva som skjedde.

spesifikt skal fjerne forkalkninger i pinealkjertelen etter at man i årevis har blitt utsatt for giftstoffer som fluor og tungmetaller i

Andre besøkende blandet inn deres egen genetikk over tid.

tannkrem, vann og matvarer. Jeg vil komme tilbake med en egen

Uansett tror Anunnakiene feilaktig at de er våre «guder» ved å

artikkel på effekten av denne oljen.

være de første til å ha kombinert deres DNA med primitive innfødte mennesker som de fant på jorden da de først ankom.

Inntil videre kan du sjekke den ut eller bestille den hos den norske

Selvfølgelig hadde sjettedimensjonsvesener «ledet» disse primitive

produsenten på Ratfishoil.com som Bengt Svensson står bak.

menneskene til å bli intelligente vesener via sin administrasjon av

Oljen er forøvrig anbefalt av Dr. Pete Petersen i en video hos Project

skapelsen av liv på jordkloden.

Camelot som refererer til forskning som Dr. Price har dokumentert.

Sjettedimensjonsadministrasjon tok over igjen for rundt 75.000 år

Ifølge den Galaktiske Føderasjonen så gikk Anunnakiene over til

siden og laget enda flere genetiske modifikasjoner for å forsikre

lysets side i 1995 slik at det kun er enkeltindivider som ennå ikke

seg at alle her ville ha et akseptabelt kjøretøy for at tredjedimens-

har gitt opp som er igjen på toppen av den globale eliten. David

jonsliv skulle florere – og i henhold til Loven om Ett var det på

Wilcock ga, i en personlig uttalelse til meg, David Icke rett i hans ut-

denne tiden sjeler fra planeten Mars som ble overført hit.

talelser om at reptiler sitter eller mer korrekt, har vært på toppen

Anunnakiene har siden oppdaget at vår pinealkjertel har enorm kraft

av herredømmet over vår planet.

209


Oppvåkning

Konstruksjon av en planet

Ettersom de arbeider på utsiden av lineær tid så er ikke dette vanskelig

På jorden er arbeidet sjettedimensjonsvesener utfører svært om-

å administrere. Dinosauruser ble med hensikt utryddet for å bane vei

fattende. En fortropp med eldre vesener kom her for lenge siden

for at menneskelig liv skulle florere på denne planeten.

for å forberede måten menneskelig liv kunne eksistere her på jorden. Før denne tiden hadde vi ikke mye ut over enkeltcellede or-

De hadde sin tid, men det var en evolusjonær blindgate som var

ganismer. De eldste skapte først månen, mest sannsynlig fra stoff

nødvendig å endre på for at jordkloden skulle kunne fortsette sin

innenfor jorden. Skapelsen av en slik satellitt gjorde livet i stand til

opprinnelige plan. Folket som vokser frem på en gitt planet kan

å florere på jorden ved å gi oss tidevannsaktivitet til regelmessige

meget godt ikke nødvendigvis være innfødt til den aktuelle verdenen.

biologiske rytmer. I tilfellet jorden så ble sjeler og genetikk fra rundt 16 forskjellige Månen ble utformet til nøyaktig den riktige størrelsen for å harmo-

planeter med menneskelig opphav samlet sammen i forskjellige

nisere med jordens og solens mål basert på hellig geometri som

måter på forskjellige tider for å skape vår nåværende situasjon.

er grunnsteinen for alt liv i universet. Månens nøyaktig størrelse og avstand fra jorden var presisjonskonstruert slik at vi ville se en

En av de største hemmelighetene er hvor mye «tukling» det har

perfekt korona i løpet av en solarformørkelse. I dagens material-

vært fra ulike grupper for å skape de menneskelige kroppene som

istiske tidsalder er dette ikke sett på som interessant og er kun

vi har i dag.

antatt som en tilfeldighet. Første rasen til å gjøre dette var de såkalte Anunnakiene som har

Oppfostring av liv på planeten

en høyde fra 2,4 til 4,6 meter og har utviklet seg inn i menneske-

Etter at de eldre hadde fått på plass månen og en rekke andre

lige kropper fra en reptilbasert arv. Deres hud har ikke skall, men

nødvendige ting, så ga de næring til livet på planeten og styrte det

mange små prikker som huden på magen til en øgle, ifølge Major

i den retningen de ønsket slik at det kunne lede til menneskelig

Robert Dean.

eksistens.

210


COMTHESY

De negative får et forsprang

Integrer eller forgå

De på den negative stien kan gjennomføre forbausende kunststyk-

Til syvende og sist må de enten integrere den kjærlige bevissthe-

ker og magi tusenvis av år før alle andre. Skaperen synes å ha

ten fra den ene uendelige skaperen i deres søken etter enhets-

utformet dette som en standard gjennom hele universet. Disse

bevissthet, ellers så vil de sakte, men sikkert forfalle ved å erfare

magiske evnene kommer fra å absorbere energien og vitaliteten

stadig økende genetisk skade. Deres kropper vil bokstavlig talt gå

fra andre. Det angis tydelig i Loven av Ett at negative entiteter får

i oppløsning, akkurat som Dan Burisch har rapportert med J-ROD

næring av frykt.

som arbeider med Majestic. Til slutt vil de gå tilbake til ren energi hvis de ikke greier overgangen til kjærlig bevissthet.

De bruker ordrett det som en matkilde for deres egen forsørgelse. Hvis denne matvarekjeden ble brutt verden over for kun en enkelt

I Ra sitt tilfelle på Venus, var en mann og kvinne på toppen av

dag, ville de lide stor skade som de muligens aldri ville kunne komme

deres versjon av Illuminati-pyramiden. De var høyt negativt polar-

seg fra.

isert, slu og bedragersk. De måtte arbeide seg gjennom fjerde og femte tetthets negative, og forsto til slutt den elskende enhetsbev-

De har ikke behov for å spise oss slik som tv-serien V vil foreslå. Vi

isstheten av det vesenet de lever i. De integrerte det positive og

er av langt større verdi for de ved å være fylt av frykt og hat. Så ja,

ble ønsket velkommen inn i Ra sitt sjette tetthets sosiale hukom-

jorden er utformet for å være en fryktfarm. Negative entiteter som

melseskompleks i en stor familiegjenforening.

Anunnakiene manipulerer de øverste nivåene av militærindustrikomplekset for å skape et massemediesystem som sørger for at

Fortiden kunne bli fleipet med når aktørene forsto hvordan alle

farmen produserer den best tenkelige avling – nemlig frykt og hat.

hadde hatt deres roller å oppfylle i det store skuespillet om bevisstheten. Elsk dine fiender Når pinealkjertelen som vi ble utstyrt med

Hvis de negative ikke ble tillatt å ha dette forspranget, ville det ikke

av sjettedimensjonsvesener for omtrentlig 75.000 år siden til slutt

være noe drivkraft for de i å delta i den kosmiske planen.

blir aktivert, noe mange av oss har begynt å oppleve, vil våre evner

Sjettedimensjonsvesener har skapt The Matrix

raskt bli enormt mye større enn hva som helst som de negative kan motvirke.

Sjettedimensjonsvesener er involvert i å konstruere detaljerte, hyperkomplekse parallelle virkeligheter som de negative faktisk kan

Den virkelige verdien til denne positive magien er at du ikke frykter

se, besøke og selv leve innenfor, alt for å gi dem illusjonen av at de

eller hater de som ville kunne angripe deg.

vet hva fremtiden vil bringe. De kan reise i tid, og hvis de kunne se de virkelige fremtidige sannsynlighetene hvor de fullstendig mister

Istedenfor ser du enheten i alt. Anerkjenn at de er deg – det er

makten, ville de ikke ha noe motivasjon til å fortsette.

bare en av oss her. Elsk og aksepter de for det de er. Vær snill med dem. Sett samtidig en klar grense. Ikke aksepter det de tilbyr

Det er egentlig ganske humoristisk at de negatives favorittaktivitet

deg. Be dem om å dra og la deg være i fred.

er å presentere en falsk virkelighet – illusjoner – som lurer folket i å tro at det er ekte, når de faktisk selv er «lurt» av sjettedimens-

Det er kunststykket hvordan man gjør forretninger i de høyere

jonsfolkene på nøyaktig den samme måten. Denne uvitenheten gir

virkeligheter når du blir angrepet av skyggeentiteter. De vil regel-

dem drivkraft til å fortsette å gjøre jobben deres. Imidlertid vil de

rett løpe vekk skrikende når denne tilnærmingen benyttes. Sann

kunne finne «glitches in the Matrix» som vi kunne gi de ledetråder

medlidenhet og sympati er som etsende væske for de slik hellig

hvis de gadd å se etter, at denne virkeligheten faktisk ikke er ekte.

vann er for vampyrer.

211


Oppvåkning

Pyramiden i Bosnia

Sjettedimensjonsvesener bygger pyramider Enda en nøkkelaktivitet for sjettedimensjonsvesener er å bygge en ring av balanserende pyramider rundt om i verden som kan hjelpe å stabilisere Jorden på dens akse. Denne «ringen» ble ikke fullført inntil Ra og deres sjettedimensjonskollegaer kom og bygde pyramidene i Egypt og Sentral-Amerika i den relativt nylige fortiden. De eldre pyramidene er ofte halvveis dekket av jord på grunn av store kontinentsforskyvninger som har forekommet og har siden blitt dekket med trær og så videre. Først når du forstår at sjettedimensjonsvesener kan skape hele måner, blir det langt lettere å visualisere dem som bygger massive pyramider for å balansere planetens energier. Pyramidene som nylig er oppdaget i Bosnia kan godt bli datert helt tilbake til 30.000 år siden. De er laget av kjempemessige blokker, har sammenfallende geometriske oppstillinger i forhold til hverandre, og har undergrunnskamre som forbinder dem.

Sjettedimensjonsvesener konstruerte Mayakalenderen Sjettedimensjonsvesener utformet også avanserte tidstellende systemer slik som Mayakalenderen og Zodiaken. De kan også til tider kontakte utvalgte lærere for å få gjennom deres budskap om Loven om Ett på en direkte og uhindret måte. Ofte, og spesielt når vi går mot slutten av en syklus, leser de menneskehetens sinn som en enkel organisme for å hjelpe til med å styre vår evolusjon. Ved å lese og forstå alle av oss som Ett Sinn, kan de finne alle de fragmenterte forandringene som kan bli laget, som et vingeslag fra en enkelt sommerfugl, som vil føre hele planeten i den retningen som passer best for alles vekst – uten at noen noensinne forstår at de er ansvarlige.

212


COMTHESY

Sjuende dimensjon

Vi gir oss selv utgangsdører på visse punkt i våre liv i tilfelle vi streifer

Det eneste trinnet som gjenstår før sjettedimensjonsvesener

for langt unna våre originale mål og ønske å forlate planeten før

gjenforenes med Enhet er å ankomme sjuende dimensjon.

ytterligere karma påløper seg. Det kan til tider føles utilbørlig

For å bestå avgangseksamenen i sjuende dimensjon så er en full

hardt å tillate negativiteten å florere og gjennomføre dens rutiner.

forståelse av den sakramentale naturen av alle ting påkrevd. Det

Derimot er det slik at uten det negative så stagnerer veksten som

betyr at polaritetens spill – av tilsynelatende godt og ondt – er alle

resulterer i åndelig død.

akseptert som handlingen fra Kildens vilje til å skape og fremme åndelig evolusjon.

Det negative oppløser selvgodhet og skaper bevegelse og vekst. Sjuendedimensjonsvesener arbeider ikke med entiteter utenom

De kosmiske energiene skyver nå jorden inn i fjerde dimensjon og

sjette dimensjon, unntar på slutten av en syklus for å forsikre at alle

endrer samtidig DNA-et for alle på denne planeten slik at de blir like kommer dit de er ment å gå uansett hvor langt man sporer av stien. mektig som etterkommerne av de som sådde jorden. Ingen over og De arbeider i en rådgivende kapasitet med sjettedimensjon før de ingen under. Det er enhetsbevissthet. Et komplett og fullt ut

vender tilbake til den ene og gjenforenes med Intelligent Uendelighet.

integrert syn på sjuende tetthetsbevissthet innebærer at man forstår at universet virkelig er basert på kjærlighet og glede – og

De største avgjørelsene for en gitt planet – som eksempelvis å

polaritetsspillet er hellig med den største respekt og medlidenhet –

tillate en lærer som Jesus å gjennomføre hans misjon i full viten

og er derfor perfekt akkurat slik det er.

om omfanget av en slik beslutning verden over, både positivt og negativt, basert på de sannsynlige fremtidige tidslinjene som kan

Det finnes flere nivåer med dimensjoner, men vi vil ikke gå inn på de observeres – blir tatt av sjuendedimensjonsvesener som fungerer som lærere og rådgivere for sjette dimensjon. 5D og 4D-vesener i denne artikkelen. Noen kilder hevder at det eksisterer 9 dimensjoner, mens andre igjen sier 13 dimensjoner, 100 dimensjoner eller

aksepterer i tur og orden veiledningen og betingelsene som tilde-

uendelig. Hva som er fakta er relativt uvesentlig for oss mennesker

les fra sjettedimensjonsfolkene.

på vårt nivå. Alt overnevnte er en kraftig overforenkling av hvordan den kosm-

Fullkommenhet er vanskelig å forstå

iske planen administreres, men med denne kunnskapen på plass

Eksistensen overgår den fysiske kroppen. Hver av oss velger før vi

kan du se at det vi har å gjøre med er så uendelig mye mer enn

inkarnerer hvordan og når vi mest sannsynlig skal dø.

små, grønne menn i sine tallerkener.

213


Oppvåkning

Overføring av planetariske befolkninger

Hvorfor tror du at UFO-er ofte ha blitt sett over atomrakettsiloer,

La oss ta en titt igjen på den grunnleggende jobbeskrivelsen for

som kobler ut hele komplekset før de forsvinner ut av vår dimensjon?

sjette dimensjon: Ledelse og overføring av planetariske befolk-

Hvorfor ble en UFO sett over Chernobyl da kollapsen inntraff og

ninger.Det er langt mer dybde innenfor denne lille frasen enn vi

forhindret reaktoren fra å drepe langt flere og muligens ødelegge

innser. Det administrasjonsvesener som Ra utfører for øyeblikket

jorden?

involverer konstruksjon og vedlikehold av en meget nøyaktig balansert illusjon på denne planeten for vår egen åndelig vekst.

Administrasjon.

Mengden med arbeid som går med på å opprettholde denne

Hvorfor tror du, slik Al Martin Raw rapporterte, at Bush-adminis-

illusjonen er fullstendig ubegripelig for oss.

trasjonens forsøk på å plante falske masseødeleggelsesvåpen i Irak for å gi Saddam skylden, ble uskadeliggjort, konspiratorerne tatt ut

Det kan forklares, men er nesten umulig å forstå innenfor den

og materiellet ødelagt i et «uheldig» angrep på egne styrker?

begrensede båndbredden av det menneskelige sinn, kropp og ånd. Hver av oss blir forvaltet i ulike grader på måter som vi trolig aldri

Hvorfor tror du at Iran Deyanat – et helt skip bygd for å eksplodere

vil forstå. Høyere bevisstheter orkestrerer hendelser på jorden

og utløse tonnevis av radioaktivt støv som et skittent angrep mot

nøye og stille i bakgrunnen slik at alt foregår innenfor gitte para-

Israel og omkringliggende områder – tilfeldigvis ble overtatt av

metre i henhold til den kosmiske planen – eller den guddommelige

kyniske pirater?

planen om du vil. Hvordan havnet disse piratene ut med å gå for dette bestemte skiAndre hendelser som ikke er innenfor styringen eller innflytelsen av

pet og dermed spare oss for en særdeles uheldig atombegivenhet

våre egen frie vilje blir også guidet. Igjen på et så krevende pre-

som ville ha drept uskyldig folk, destabilisert hele Midtøsten og trolig

sisjonsnivå at det er nesten umulig å forstå eller oppdage at høyere

brukt som en unnskyldning for å invadere Iran og potensielt starte

intelligens er involvert i hva som skjer.

tredje verdenskrig?

214


COMTHESY

Synkronisitet

Alle vokser åndelig uansett om de forstår det eller ei og uansett

Det kan være flerfoldige ganger hver dag hvor vi gjør visse ting som hvor mange ganger de må gjenta de samme leksjonene gjennom gjentatte inkarnasjoner. vi fullt ut tror er vår egen frie vilje, uvitende om virkningen som våre handlinger har på globalt nivå. Du burde derfor aldri undervurdere innflytelsen og betydningen av hver tanke og handling

Balansen som Administrasjonen gir oss betyr at vi like lett kan lete

som du tar hvert øyeblikk hver dag. Tanker av kjærlighet, fred,

etter det positive, og finner det, som det negative. Jo flere negative

toleranse og tilgivelse har langt mer kraft enn du er klar over.

ting som skjer, desto flere positive gjennombrudd må tillates å forekomme. Det negative vil aldri bli tillatt å passere det positive

Stadig hyppigere opplever folk synkronisitet, som å se på klokker,

under noen omstendigheter. Forandringene som vi ser på jorden

skilt, kilometertellere og slik, som viser oss at vår tilsynelatende

er en nødvendig del av voksesmertene som er involvert i denne

tilfeldige oppførsel faktisk er i aller høyeste grad koordinert av krefter

prosessen.

som de fleste av oss aldri er klar over. Et utrolig antall søkende våkner akkurat nå opp til de virkelige, superutviklede og supera-

Så lenge du forblir i frykt, vil de negative planene fremdeles ha

vanserte entitetene som guider oss gjennom denne overgangen.

en sjanse til å manifestere seg. Hvis du våkner opp og gir slipp på frykten og forstår den virkelige historien så er du på den vinnende

Hver av som oss har et «Høyere Selv» som allerede finnes i dette

siden og ditt liv kan bli en stadig voksende gave med velsignelser,

svært raffinerte sjettedimensjonsnivået. Vår sjettedimensjons

velvilje og åndelig vekst.

Høyere Selv taler direkte til oss gjennom drømmer, synkronisiteter, visjoner og andre mystiske erfaringer, spesielt i meditasjon. Denne

Dette er en krig over frekvens. Frekvensen det slåss om er din bev-

kontakten som allerede er i deg, er av aller høyeste verdi og er

issthet. Du velger selv om du ønsker å eksistere i kjærlighet eller i

langt viktigere enn å knytte seg til en hvilken som helst annen per-

frykt. Valget du tar har en direkte innvirkning på hele denne planet-

son. Å forbinde deg med ditt indre og skape broen mellom dødelig

en. Fyll hjertet med kjærlighet, aksepter mangfoldet og spre dette

og guddommelig er i sannheten å oppfylle din universelle hensikt.

budskapet videre til din neste.

Balanse

Det er det viktigste du kan gjøre som sjel i tiden vi er inne i. Admin-

Det er totalt nødvendig at Administrasjonen utført av høyere beviss-

istrasjonen har definert hvordan overgangen til den nye tidsalder

theter holder vår planet i balanse. Det er slik kosmos er designet. Vi

skal ende for oss og Moder Jord, men det er du og hele menneske-

er ikke alene. Ingenting skjer ved en tilfeldighet.

heten via vår felles bevissthet som avgjør graden av suksess.

215


Anbefalinger

Bare bok gjør ingen klok

En ĂĽndelig reise

216


COMTHESY

Anbefalinger til den ĂĽndelige reisen

217


Anbefalinger

En bok om lære og åndelig oppvåkning Innholdet er hentet fra resultater som er gjordt av flere forskere om skapelsen, døden og dødsprosessen, engler, erkeengler og hva de betyr for menneskeheten - og satt sammen av forskeren Arne skjærvik som har utviklet COMTHESY - et terapisystem hvor du kan behandle deg og din familie. Dekor og illustrasjoner er av kunstneren Kenneth Laugen.

218


COMTHESY

Kenneth Laugen (50)

Arne Skjærvik (73)

“Autodidakt, begynte å jobbe med oljemaling i 1993. Ansatt

Jeg er født i Trondheim og levd det meste av livet i samme

ved en spesialskole for ungdom i Trondheim i 1996, Ger-

by. Bodde på Møllenberg i østbyen av Trondheim og bor

hard Schønings Videregående skole, avd for yrkestrening.

i nærheten der fortsatt . Selv om jeg er født under andre

Ved denne skolen jobbet jeg med flere kunstnere fra flere

verdenskrig, og har hatt opphold på barnehjem - har jeg

områder, billedkunstnere, skulptører og diktere. Dette

hatt en god oppvekst. Jeg har 5 barn og 7 barnebarn som

miljøet inspirerte meg og jeg lærte mye av dem. Jeg jobbet i

gir mye glede og spenning.

12 år på denne skolen, og fikk etterhvert ansvar for fagene maling, tegning, smijern, sveising, foto, musikk, videoredi-

Har drevet med salg siden 1960-tallet, og siden 1985 fått

gering, steinsliping og musikk.

interesse for det åndelige. Før den tid var jeg ateist. Siden år 2000 har jeg interessert meg for hvordan vi blir påvirket

Når jeg har kommet til et punkt i min egenutvikling på det

av våre omgivelser - både på godt og vondt.

kunstneriske planet hvor jeg har følt at jeg vært nødt til å tilegne meg mere kunnskap, har jeg benyttet meg av tilg-

På den ene siden positivt da jeg har vært mye i Croatia på

jengelige kilder for å imøtekomme mitt eget behov for å

øya Brac som regnes for å ha helbredende energi - noe

beherske nye kunnskapsområder.

som bekreftes av leger. Så jeg dro like godt til denne øya - både sommer og vinter for med selvsyn se og oppleve

I 2008 startet jeg som selvstendig næringsdrivende og har

omgivelsene.

siden den gang levd av arbeidene mine. I tillegg har jeg arrangert kurs i tegning og maling, både for nybegynnere og

Så har jeg de siste årene laget et system hvor du kan behandle deg

videregående. Dette har fungert meget bra og har bevisstgjort selv som jeg har kalt COMTHESY - complete therapeutic system meg selv på mange plan når det gjelder min egenproduksjon.

som består av programmerte englekort. Alte dette kan du lese om

Jeg har studert fargeterapi hos Color Energy Norge, for å få

i denne boken. Mine interesser er nok ikke A4-preget - noe som gir

mere innsikt i hvordan fargene påvirker oss på forskjellige

både gode venner, men også skeptikere å hanskes med.

plan. Jeg bruker denne kunnskapen bevisst i mine arbeider.” Arne Kristian Kenneth Laugen

221


Referanser

Forfatter av “Det finnes ingen død” m.m.

Kilder og anbefalinger

Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde Forsker på vann Dr. Masaru Emoto Årsaker til kreft Dr. James Chappell Forsker på livet mellom livene Dr. Michael Newton Forsket på elektomagnetisme Dr. Robert O. Becker Forsker på balansen på mineraler Dr. Robert C. Thomson Forfatter av Engler i mitt hår m.m Forf. Lorna Byrne Forfattter av “Erkeenglens kraft” Forf. Theolyn Cortens Vann som kurerer sykdommer Dr. Batmanghelidj Forsket på vann og utviklet Grandersystemet Forsker Johann Grander Psykolog og forfatter av boken “Dødeleig terapi” Forf. Ellen Kolsrud Finnøy Forfatter av Makten Bak Makten Per-Aslak Ertresvåg Forfatter av “Dødelige bivirkninger” John Virapen Forfatter av Medicinens Mafia Dr. Guylaine Lanctöt Forsker på vaksiner Prof. Louis Pasteur Forsker på virus og bakterier Prof. Antoine Bechamp Forsker på gener og DNA Prof. Bruce Lipton Forsker på elektromagnetisk skadelig stråling Dr. Martin Blank of Columbia University

220


Mitt arbeide med de 12 mest kjente erkeengler. Kenneth Laugen bor og jobber på Heimdal/Leinstrand, like utenfor Trondheim. Begynte å male i 1989, først som en hobby, men etterhvert ble det mer og mer maling og i 2008 sa han opp den faste jobben og begynte å leve av malingen fulltid, som selvstendig næringsdrivende. Har studert fargeterapi for å få mer innsikt i hvordan og hvorfor fargene påvirker oss som de gjør, dette brukes bevisst i hans arebeid. Har eget studio/atelier på Leinstrand med faste utstillinger. Ble kontaktet av Arne Skjærvik høsten 2015 og fikk i oppdrag å male de 12 mest kjente erkeenglene og hadde ikke malt engler før denne tid. Dette gjorde at kunstneren måtte studere all tilgjengelig informasjon angående erkeengler og engler generelt. Med et rimelig aktivt drømmeliv har englene åpenbart seg med nye inntrykk for hvert maleri, en prosess som også har gitt en dypere forståelse av deres arbeide med oss mennesker, uten av de har blitt knyttet opp imot en direkte religion Så langt har reaksjonene på maleriene ikke latt seg vente på, det virker som om de alle har sine individuelle budskap som som treffer forskjellige mennesker på forskjellige plan. De 12 erkeenglene har blitt vist sammen på 3 utstillinger i november og desember -16 og har nå begynt å finne sine nye eiere. Pr. 1/1.17 er de fleste solgt og sannysnligheten for at de blir vist flere ganger sammen, er veldig liten. Har nå fått i oppdrag å male de 12 englene som tilhører hvert sitt stjernetegn, en ny og spennende prosess som kunstneren med glede har påbegynt. Disse blir også muligens brukt av en astrolog i forhold til å lage astrologi kort. Det jobbes også med dekorering av «Et kurs i mirakler» inspirasjonskort med en forfatter i USA, samt en tarotstokk her i Trondheim. Samarbeidet med Arne Skjærvik har vært en inspirerende reise, med masse ny innsikt i tema som omfatter medmenneskelighet og nestekjærlighet. Vi jobber for å gi mennesker en bedre hverdag og så langt har dette kun gitt positive resultat, mennesker som deler sine reaksjoner på erkeenglene har vært så givende at det er tydelig at det er noe i den jobben vi gjør som treffer og ingenting er mer gledelig enn det. Leverer originale malerier og trykk for næringslivet og private. Under prosjektet med erkeenglene har vi også kommet i kontakt med en kvinnelig vokalist og produsent, Christina Undhjem, som har komponert 4 nye sanger som tilhører hver sin erkeengel. Dette arbeidet kommer til å fortsette inn i 2017 med en målsetning om å få produsert meditasjonsdvd’er med musikk og video av erkeenglene. Enda et meget spennende og givende prosjekt.

Kenneth Laugen


Profile for Arne Skjærvik

Comt  

Comt  

Advertisement