Page 1

EYLUL201 O 1 S.28 ..

ürün dergisi

Para ile satılamaz.

ISSN: 1306-1348

raf.arkitera.com

A R K T E RA

�A�����


w

w

w

.

b

a

y

d

e

c

o

.

c

o

m

.

t

r


SARAYlAiüminyum

KORUR UZ ALÜMiNYUM PENCERE SiSTEMLERI

Saray Alüminyum yüksek yalıtırnit pencere sistemleri, Avrupa normları (Euro Norm) dikkate alınarak tasarlanmış yüksek yalıtıma sahip pencere sistem/eridir. Double Touch 6zel/iklt 6zel tasanmlı conta sayesinde, ısı izolasyonu ve sızdırmaı/ık üst düzeye çıkarılmıştır.

ı

z

SUR ER ALÜMiNYUM SÜRME SiSTEMLERi

Kanat araii{J1 250-300 kg olan ve 3 meireye kadar yükseklik sa{Jiayan bir sistemdir. Kanat-kasa arasmda EDPM tililler kulamldi{Jmdan rolasyon üst seviyededir. Bu tasanm sayesinde sürmede yüksek yaliilm ve daha büyük 6/çülerin yapilabilmesi sa{Jianmaktadlf. Sistemin en büyük 6zelli{Ji, ithal mekanizma sayesinde kullamcwa kolay kullamm imkam sunmaktadlf. Kasa g6vde derinli{Ji 128 mm'dir.

G YD R R Z ALÜMINYUM GiYDiRME CEPHE SiSTEMLERi

SO mm kesit derinli{Jine sahiptir. Çok fonksiyon/udur. Yatay profili kerimeden düşey olarak uygulama yapilabilme olana{JJ vardlf. Kolay işçilik ve ekonomik olma 6zelli{Ji bulunmaktadlf. Az aksesuar, kolay montaj, h1zll imalat 6zelliklerine sahiptir. Hem kerimeli hem de 6zel aksesuar kullamlarak kertme yapmadan kondens kana/11 sistemi oluşturulabilmektedir.

KAPLAR z ALÜMINYUM KOMPOZiT PANEL SiSTEMLERi

iki yüzü alüminyum levha ile kap/i ortas1 beyaz polietilen çekirdekten oluşan, bir yüzü renkli alüminyum kompoze levhadlf. Saray Alüminyum Kompozit Panel/er, mimar ve tasanmcilara yaratlCI ve 6zgün binalar yapmak için sımrs1z flfsatlar sunar. D1ş ve iç cephelerde kolaylikia uygulanabilir. Hafifli{Ji, sa{Jiamli{Ji, esnekli{Ji, düz yüzeyler sa{J/amas1 ve di{Jer yap1 e/emanlanm destekleyici 6zelli{Ji ile tüm dünyada tercih edilen bir kaplama malzemesidir.

SARAYIAiümlnuum •

1

1

SARAYI�C��

1

SARAYleaTTA

1

ALUFACE!fr

.rıı.,.ı.,ı.,.co•ıoo•llc P.onol

www . saray.com ----

SARAY

Mimari Sis t e mler ArchitecturalSystems


i N DEKS Sayfa

raf 28 Firma Ismi

Raf Ürün Kodu

-

EYLÜL 201 O

Ürün Ismi

84 . . . . . . . . . . . . 3M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scotchcai TM 8 1 50 Ultra effaf Dijital. .. 1 8 . . . . . . . . . . . . ACO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 58 . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . Drenaj Kanalları 86 . . . . . . . . . . . . AD Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VM ZlNG"' Cephe Kaplama Sistemleri 82 . . . . . . . . . . . . AD DO . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0fis Mobilyaları

ürün dergisi Arkitera Mimarlık Merkezi Yayını Sahibi: Arkitera Mimarlık Merkezi AŞ

91 . . . . . . . . . . . ALAZ Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1 1 50A. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . EUROCOMPOSITE Doğal Ahşap . . . 54 . . . . . . . . . . . Aibayrak Tente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M i mari Dış Mekan Hareketli Kapama . . . 48 . . . . . . . . . . . . Berker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0702 D . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .. lnstabus KNX/EI B ve Anahtar-Priz . . .

1 7 . . . . . . . . . . . . Braas Çatı Sistemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Diva Serisi® 44 . . . . . . . . . . . Burak Alüminyum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 047B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aiu-line Giydirme Cephe Sistemleri 20 . . . . . . . . . . . . Bürosit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pano Serisi 62 . . . . . . . . . . . . Bürotime. . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . 1 059..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . Armada

69 . . . . . . . . . . . . Casablanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yeni Bette Silhouette Serisi . . .

Sorumlu Yazı işleri Müdürü:

1 20 . . . . . . . . . . Çatı Merkezi . . . . . . .

Ömer Kanıpak

1 2 1 . . . . . . . . . . Çatı Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 029D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rathscheck Arduvaz Cephe .. .

. . . . . . . . . . . . . . 090 1 H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lnterfalz Kilit - Geçme Kenet Sistemleri

Editör:

6 1 . . . . . . . . . . . Çuhadaroğlu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SL 60 HS

Gökçe Aras Engin

56 . . . . . . . . . . . .Degora Yap ı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 69

.. Belriv Saçak Giydirme Sistemi

5 . . . . . . . . . . . . . .Dortek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Yeni Cam Kapı Çözü mü: Glazio

Grafik Tasarım:

1 O . . . . . . . . . . . .Dörken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1 1 54 . . . . . . . .

Merve Alkan Satış ve Pazarlama Yöneticisi: Cüheyda Başık Satış ve Pazarlama Ekibi: Bengü Gbkçe, Çiğdem Yöntem, Pınar Alkan

. . . D E LTA.,-MAXX TiTAN Termo Membran

72 . . . . . . . . . . . .Duravit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Banyo Koleksiyonları 78 . . . . . . . . . . . . Era Mühendislik End üstriyei . . . . . . . . 0853 E . . . .

. . . . . . . Ashford Formula S ı v ı Beton . . .

1 08 . . . . . . . . . . Erbay Alüminyum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 9 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCHUCO SFC 85 Yapısal Cam 9 . . . . . . . . . . . ... Evi Metal. . . . .

. . . . .1 01 3C . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Hemzemin Duş Kanalı ve Lineer.. .

79 . . . . . . . . . ... Fabrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 1 8 1 . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . Lindner ve Fabrica

Katkıda Bulunanlar: Aslı Tüfekçi, Barış Göğüş, Derya Yazman, Dilgün Saklar. Selcen Çelik, Tuğba Okçuoğlu

1 6 . . . . . . . . . . . . Feniş Teknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alu ra d - Atlantis 52 . . . . . . . . . . . . Fetaş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yayın Idare Merkezi:

. . . 1 1 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Universal Serisi Yangın Dalapiarı ... . 1 1 87 . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . Dekoratif Bina Süsleme Elemanları

95 . ... . . . . . . . Fibrobeton.,

. . 1 1 86 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . I s ı Yalıtımlı Cephe Sistemleri

RAF Dergisi

94 . . . . . . . . . . . Fibrofombeton"'.. . .

Cemi! Topuzlu Cad. iş Bankası Blokları AB

1 1 2 . . . . . . . . . Fokus Bilg isayar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MONSTER., D900F Serisi Dizüstü .. .

Dalyan 34726

istanbul- Turkey

T. +90 216 355 07 22

58 . . . . . . . . . . . . Geberit. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gömme Rezervuarları - Dizayn Serisi

30 . . . . . . . . . . . . Grace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preprufe® Su Yal ıtım Sistemi

F: +90 216 386 94 30

W: http://raf.arkitera.com E: raf@arkitera.com

1 1 4 . . . . . . . . . . GROHE

..................

. . . . . . 1 1 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gömme Rezervuar Panelleri

53 . . . . . . . . . . . . Gül Elektrik . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J U P ITER'den Bahçe Ayd ı nlatmaları

Baskı:

22 . . . . . . . . . . . . Hamaş Çelik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0598A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Master Slide - Duvar içine Çal ışan .. .

Scala Matbaacılık Yeşilce Mah. Girne Cad Dalgıç Sok. No:3 4. Levent- istanbul

T: +90 212 281 62 00

4 . . . . . . . . . . . . . Hu nter Douglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 0877A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . QuadroCiadTM 42 . . . . . . . . . .. Hüppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 079A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studio Paris., Walk-in Modelleri 1 22 . . . . . . . . . ICOSA SYSTEMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeodezik Kubbe ve Serbest Yüzey.. .

F: +90 212 269 07 34

88 . . . . . . . . . . . i l kay Dış Ticaret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0592B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TIKKURILA'dan iç/Dış Mekan Ahşap . .

Basım Tarihi:

8 9. . . . . . . . . . . ilkay Dış Tica ret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 059 1 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. LU NAWOOD OY Thermowood . . .

Eylül 2010

1 00 . . . . . . . . . . i ntem Cephe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fiexstone

Reklam ve Rezervasyon

70 . . . . . . . . . . . . Kale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pazarlama@arkitera com

74

+90 216 355 07 22 ISSN:

. . .. Kale Banyo... . . . . . . . .. . . . . . . . .

. . . Mantolama Sistemlerine Özel Son .. .

. . 1 1 79. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .Doğa Dostu Ürünler

1 1 6 . . . . . . . . . . Kalebodu r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kalestone

1306-1348

50 . . . . . . . . . . . kibri D design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 0994B . . .. . . . . . . . . . . . . . .... . . 3form - Işık Geçiren Dekoratif Paneller

Yayın Türü:

51 . . . . . . . . . . . kibri D design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0995B . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .Royal Masa - Üstün Teknoloji . .. .

iki ayda

57 . . . . . . . . . . . . Korur inşaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 090 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SANIT Gömme Rezervuar Sistemleri

bir yayınlanan süreli yayın

Abonelik için: http://raf.arkitera.com RAF'ta yayınlanan yazı ve fotoğrafiarın tüm yasal sorumluluğu, metin ve görselierin sahibi olan firmalara aittir. RAF'ta yayınlanan yazılar ve fotoğrafiar hiç bır şekilde ve hıç bir yöntem ıle kopyalanamaz, çoğaltılamaz: yazı sahıbı olan firmalardan izin almadan alıntı yapılamaz.

59 . . . . . . . . . . . . KÖSTER., . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anti Küf Sistemi

81 . . . . . . . . . . . . KÖSTER., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KB-Pur 375 34 . . . . . . . . . . . Kutlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 799B . . . . . . . .

. . . . . . RECKLI Tekstürlü Elastik Kal ı plar

24 . . . . . . . . . . . . Lamp 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 6 1 .... . . . . . ..... . . . . . . .. . . . Hel ix An kastre 1 2 . . . . . . . . . . . . Maktes . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 1 6 L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JAGA - Yaratıcı , Fonksiyonel, Veri mli. . . 1 4 . . . . . . . . . . . . Mavi l ş ı k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04031 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mimari Maket Hizmeti

RAF is a bi-monthly pub/ished product magazine focusing on

1 1 8 . . . . . . .. . . Metro Yap ı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . D923D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forbo Marmoleum Global 3

the new materials. products and serVJces in the construction

46 . . . . . . . . . . . Mitsubishi Plastics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yeni "ALPOLI C"'/A2"

industry. RAF ıs prepared and publıshed by Arkıtera Architecture Center and it is distributed to arehı/ec/s and

1 06 . . . . . . . . . . Optimum Mühendislik. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Brandoni Radyatörler

construction industry professionals free of charge.

76 . . . . . . . . . . . Pelit Arslan .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .1 1 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pelit Arslan 1 3 . . . . . . . . . . . . Petra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DESSO - Freestyle 73 . . . . . . . . . . . . Reisoğlu Mermer. . . 6 . . . . . . . . . . . . . . Reynaers. . .

Kapak Tasarımı (Cover Design):

Gökhan Avetoğlu

. .... . . . . . . . . . . . . 1 1 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afyon Beyaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RW1 00-1 05 Ahşap Giydirmeli . .

8 . . . . . . . . . . . . . Rheinzink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0835B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cephe Kaplamaları 1 25 . . . . . . . . . Rockwool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cephe Yal ıtım Sistemleri 92 . . . . . . . . . . . SKM Malzeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 8A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROTO - M i mari Salar Paketi 97 . . . . . . . . . . . SKM Malzeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0826E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SWISSPEARL - i leri Düzey M i mari 23 . . . . . . . . . . . Somfy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 60 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otomatik Panjurlar

2 raf 28 1 EYLÜL 2010


66 . . . . . . . . . . . . SOPREMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Su Yal ıtım Sistemleri 36 . . . . . . . . . . . . Stil Ahşap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 025D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stil Ahşap Dekorasyon 28 . . . . . . . . . . . . TCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 7A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S-Line Serisi 4 1 . . . . . . . . . . . . Teknosel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terracotta Paneller 1 02 . . . . . . . . . . ThyssenKrupp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asansör Sistemleri 47 . . . . . . . . . . . . TRIM iine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akustik Ahşap Duvar Kaplama . . . 1 1 0 . . . . . . . . . . U C M Kompozit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Therras'dan - Yeni Ahşap Kompozit . . . 98 . . . . . . . . . . . . Uius Yap ı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0604A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acrefıne Mühendislik - Yapısal. . . 6 0 . . . . . . . . . . . . VEKSAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iTrack by FAGERHULT 64 . . . . . . . . . . . . Viko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 089 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artline 26 . . . . . . . . . . . . Yapı Merkezi Prefabrikasyon . . . . . . . 1 082A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PIZ Giydirme Cephe Sistemi 32 . . . . . . . . . . . . Yapı Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dallmer Drenaj ve Tesisat Ürünleri 38 . . . . . . . . . . . .Yütaş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0509F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bolon- Geleceğin Yer Kaplamaları 39 . . . . . . . . . . . .Yütaş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0586B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Porcelanosa Seramikler

Mimari Proje Dosyası

1 29 . . . . . . . . . . Sabiha Gökçen Havaalanı Yeni Dış Hatlar Terminali ve Kapalı Otoparkı

Bir Mimar Bir Mekan

146 . . . . . . . . . . SSM Konser Salonu (SEED)

raf 28 1 EYLÜL 2010 3


HunterDouglas®

ARCHITECTURAL PRODUCTS

H u nter Douglas - QuadroCiad™ Hunter Douglas, tescilli markaları i l e harici ve

QuadroCiadTM, fonksiyonları birbirinden farkl ı pek

dahili mimari ürünlerinin üretimini ve

çok binaya uygulanabil iyor. Tek bir panel ile

pazarlamas ı n ı yapan uluslararası bir fırma.

yaklaşık 9 m2'1ik bir alanı kapatmak mümkün.

Hunter Douglas'ın mimari ürünleri 4 ana grupta

Bu paneller aynı zamanda asma tavan malzemesi

toplanıyor. B u gruplardan birisi de cephe

olarak d ı ş cephede de kullan ı l ı yor. Rüzgar yüküne

kaplamaları. H unterDouglas, havac ı l ı k

karşı mukavemeti oldukça fazla.

endüstrisinde kullanılan teknolojiden yola çıkarak QuadroCiadTM kaplama sistemlerini tasarlad ı . Bu

QuadroCiadTM Glass modeli ise ayn ı çerçeve

tasarı m ı n sonucu son derece düz, yüksek

sisteminin yüzeyde alü minyum yerine cam ile

dayanımlı ve oldukça geniş alanları tek seterde

kombinasyonundan oluşur. Böylelikle cephede

kapatabilecek bükülebilir ve katlanabilir özelliğe

cam ve alüminyum tek bir sistemde çözülür.

sahip paneller üretti. Havalan d ı rmalı cephe kaplaması olarak kullanı labilen paneller, istenilen

QuadroCiadTM, UV filtresi özelliğine sahip

ölçülerde projeye özel olarak ü retilebiliyor.

Luxacote"' şerit boyama sistemi ile istenilen renge boyanarak tasarımda istenilen özel liklere de

QuadroCiadTwin kal ı n l ı ğ ı 25 mm olup, iki

cevap verebiliyor. Tüm komponentleri

alüminyum tabakanın arasına bal peteği

alüminyumdan oluşan QuadroCiadTM % 1 00 geri

görü nümündeki başka bir alüminyum katman ı n

dönüşümlü.

yerleştirilmesi ile rijit b i r hale getirilmiş. Böylelikle bu kadar geniş ebatlarda uygulanabilen bu panel

Teknik Özellikler Alaşım: AA3005, H44, Panel: Harici&dahili coil-coated, alüminyum iki

üzerinde herhangi bir dalgalanma olması mümkün değil.

taraflı yüzey, alümi nyum bal peteği, QuadroCiadTM sistemi alt konstrüksiyona, d ı ş Hunter Doug las Yapı Elemanları Ltd. Şti. A: Vakacık Cad. Eyüp Sultan Mah. As Plaza No:44

Boyutlar: Uzunluk, min. 600 mm, max.

cephe doğramalarına, kap ı lara v e g ü n e ş kontrol

6000 mm; genişlik, min. 225 mm, max.

elemaniarına kolayca adapte edilebiliyor. Bu

1 500 mm,

K : 1 Samandıra - Kartal, istanbul 34885 Turkey T: 02 1 6 561 30 00 F: 0 2 1 6 561 30 1 0

özellik, cephenin çok kolay ve çabuk bir biçimde paneller arasında oluşturulan kanallar, cephenin

Kalınlık: 25 mm, Düzgünlük: Son derece düzg ü n yüzeyler, Derz boşluğu: 1 0 mm - 1 5 mm,

E: info@hunterdouglas.com.tr W: www.hunterdouglascontract.com, www.nbk.de

rahat bir şekilde havalanması n ı ve yağmurun

Bağlantı şekli: QuadroCiad'in eşsiz ve

yüzeyden kolayca direne edilmesini sağlıyor.

patentli bir bağlantı sistemi mevcut.

4 raf 28 1 EYLÜL 2 0 1 0

oluşturulmasına olanak sağlıyor. Sistemde

hHp://raf.arkitera.com/0877A


Oortek'ten Yen i Cam Kap1 Çözü mü: G l azi o Kurulduğu günden bu yana, kapıda teknoloji ve

Tüm bu bileşenler, DIN normlarında üretilen ve

tasarım trendine yön veren lider kapı firması

uzun yıllar sorunsuz bir kulla n ı m rahatl ı ğ ı n ı

Dortek; değişen ve gelişen mimari beklentilere

garanti eden özel c a m kapı dona n ı mları ile

paralel olarak yeni bir ürün grubu lanse etti.

birleştiriliyor.

Kapının camdaki izdüşümünün yeni ad ı , Glazio. Glazio, görsel beğeni ve beklentilere paralel Glazio serisinde cam kapı lar, iki temel bileşen

olarak 5 farklı aksesuar seti ile tüketiciye

olarak ele alınıyor. Kasa-pervaz bileşenleri,

sunuluyor.

"monoblok-dolu" lif levhadan imal ediliyor ve yüzey bitişi olarak Oortek ürün gamı ndaki iç

Glazio'yu benzerlerinden farklı kılan en önemli

mekan kapılarına ait tüm kaplamalar çal ışıl ıyor.

ayrıca l ı k unsuru, tasarımdaki mükemmellik kayg ı s ı .

Kasa-pervaz kaplama alternatifleri olarak beyaz­ fildişi UV lake, renkli lake, ahşap desenli PVC,

Glazio c a m kapı modelleri tasarım aşamasında,

endüstriyel ahşap, doğal ahşap ve laminat

Oortek ürün gamı içerisinde yer alan 300'den

kaplama uygulaması yapılıyor. Ahşap alternatifiere

fazla ahşap iç mekan kapı modeli ile birlikte ele

ek olarak, cam kanat yüzeyinin direkt olarak brüt

a l ı n ıyor. Ahşaptaki modellerin en özelleri itinayla

kasa yüzeyi ile birleştiği kasasız uygulama,

seçiliyor ve Glazio serisi ile camda hayat buluyor.

alüminyum ve paslanmaz çelik kasa alternatifleri

Seçilen model, hem ahşap iç mekan kapısı hem

de seçilebiliyor.

de çelik kapı giydirmesi olurken öte yandan cam üzerinde de uygulanabil iyor.

Kapı n ı n en önemli bileşeni olan kanat için 1 0 m m satine cam kullan ılıyor. Şeffaf v e k u m l u i k i farklı

Meka n ı n farklı noktalarında, değişik açı l ı m

cam zemin platformunda üretim yap ı l ıyor. Seçilen

alternatifleri ile talep edilen model seçenekleri;

model, şeffaf zemin üzerine kumlama yapılarak

ortak bir tasarım yaklaş ı m ı ile ele alın ıyor,

şekiilendiriliyor ya da isteğe göre tamamen kumlu

bütünsel bir bakış açısıyla tasarımemın

zemin üzerine şeffaf model çalışılıyor.

beğenisine sunuluyor.

http://ral.arkitera.com/1 1 2S ..t•nıakod• A

Oortek Kapı San. ve Tic. AŞ A: Alemdağ Cad. No:46 Masaldan Iş Merk. D Blok K:1 B.Çamlıca - istanbul T: 0 2 1 6 4 1 2 40 35 F: 0216 4 1 2 40 45 E: info@dortek.com.tr W: www.dortek.com.tr Call Center: 444 KAPI- {444 5274)

raf 28 1 EYLÜL 2 0 1 0

5


REYNAERS

al umi n i um

RW100

RW100

Reynaers - RW1 00-1 05 Ahşap G iyd i rmeli Değ rama S istemi Alüminyumun taşıyıcı l ı ğ ı ve ahşabın sıcakl ığı ile

1 . Tuliper mau n ,

RW1 00 Kapı ve Pencere Sistemi

oluşan kompozisyon hem zarif hem de

2 . Kiraz boyalı dişbudak,

RW 1 00 Sistem içerde a h ş a p d ı şarda

performans değerleri yüksek bir sistemi

3. Doğal meşe,

alüminyumun kompoze edildiği bir dağrama

oluşturuyor.

4. Doğal dişbudak,

sistemi. Dıştaki alüminyum profil poliamit ısı

5. Asitli dişbudak,

bariyerleri ile içerdeki alüminyum bitiş profiline

Dışta alüminyum yüzeyli, içerde solid ahşabın

6. Dişbudak boyalı koyu ceviz,

bağlan ır. Ahşap bu iç bitiş profiline giydirilir.

kullan ı ldığı alüminyum çekirdekli geliştirilmiş

7. Dişbudak boyalı açık ceviz. iç profil ve masif ahşap birbirine kesinlikle

sistem, iç dekorasyon için a lternatifler sunarken, dış koşullara dayanıklı alüminyum dışarda geniş

Talep üzerine başka ahşapları yapmak da mü mkün.

doğrudan temasla bağlanmazlar. Sıcakl ı k ve nem farkl ı l ı kları n ı n alüminyum ve ahşap

renk skalası n ı sağ l ı yor. Bu özellikleri ile sistem mimarlar ve son kullan ı cı lar için estetik, işlevsel,

Dişbudak

üzerinde yapmış olduğu farklı uzama ve

bakım ihtiyacı gerektirmeyen minimalist bir

Bu ağacı n ahşapları, mekanik stresiere daya n ı m ı

genleşmeler sistem bağlantılarında tölere

yaklaşım sunuyor. Alüminyum çerçeve sayesinde

açısından pencere v e kapı yapım ına uygun. I ç

edilir. Laboratuar testleri ile sistem, CE belgeli.

sistem, tamamı ahşap doğramalara göre daha

dekarasyana v e mobilyaya uyumlu çekici

Profil derinlikleri kasada 82 m m kanatta

uzun ömürl ü .

görü n ümler oluşturula biliyor.

1 00 mm. Çoklu noktasal kilille me aksesuarı kapılarda doğru ayar sağlar.

Isı izolasyon u

Tul i per Teknik Öze l l ikler

i ç v e d ı ş alüminyum profıller ı s ı yal ıtı m ı n ı

Bu tip ahşaplar kurulma, yapışıı rma ve bitişler için

sağlayacak şekilde poliamit şeritler i l e birbirinden

çeşitli mekanik işlemlerden geçiriliyor. Çeşitli ahşap

Içe açı l ı r pencere min. kanat görünümü: 43 m m

ayrı l ıyor. Kapı ve pencerelerin iç yüzeyinde solid

uygulamaları için uygun. Açık renkli, koyu veya

I ç e açı l ı r pencere min . kasa görünümü: 55 mm

ahşap kulla n ı l ı yor. Ahşap malzemenin

yeşimimsi damarları var.

Min. orta kayıt görünümü: 83 m m Sistem kasa derinliği: 8 2 mm

karakteristik özelliği gereği al üminyum çerçeveli ahşap kombinasyonlu sistem, minimum ısı

M eşe

Sistem kanat derinliği: 1 00 mm

transferlerini ve yoğuşma olmayacağ ı n ı garanti

Meşe yükşek kaliteli bir ahşap. Kapı, pencere

Cam kal ı n l ı ğ ı : 28 - 36 mm

ediyor.

çerçevelerinde, iç bitişlerde, gemi ve yol yapımlarında kulla n ı l ı r. Uzun ömürlü bir malzeme.

Performans Değerleri

Ahşap profiller çevre dostu su bazlı boya ile üç

Ameri kan Kiraz

kombinasyonuna göre Uf değeri 1 ,99-2,43 W/m2K

kat boyan ı yor. Sistem geniş ahşap seçenekleri

Amerikan kiraz ağacı kolay işlenebilir bir ağaç.

Hava geçirimsizlik: A3

sunuyor. Sistemin renk seçenekleri aşağıdaki gibi

Kaplama ve bitişlerde kullan ı m ı ideal. Masif

Su geçirimsizlik: 8A

s ı ralan ıyor:

uygulamalarda iyi sonuçlar a l ı n ı r.

Rüzgar geçirimsizi ik: C2

Isı izolasyonu: EN 1 0077-2 kasa kanat

Doğal Ahşap

6 raf 28 1 EYLÜL 2 0 1 0

http://ral.arkitera.com/1 1 53 ··�-�•

A


______

li)

REYNAERS

a l um i n i um

RW105

RW1 05 Sürme Dağrama Sistem i

Kal ite ve Güvence

RW 1 05 Sistem içerde ahşap dışarda

Reynaers, tedarik zincirinin her aşamas ı n ı sıkı

alüminyumun kompoze edildiği bir sürme

kalite kontrol kuralları ile düzen liyor. Bu sayede

dağrama sistemi. Dıştaki alüminyum profil poliamit

ürünleri, her zaman istenilen kalite düzeyini

ısı bariyerleri ile içerdeki alüminyum bitiş profiline

korurken aynı zamanda global ve bölgesel

bağlanır. Ahşap bu iç bitiş profiline giydirilir. 2-4

normları fazlasıyla yerine getirebiliyor. Reynaers,

kanatlı sürme dağrama sistemi yap ı labilir. Profil

sistemlerine verdiği 1 O yıl garanti ile sistemlerinin

konstrüksiyonda kasa derinliği 1 05 mm, kanat

güvenilirliğini ve kalitesini kan ıtlamış oluyor. Ayrıca

derinliği 64 mm. Sistemde 25 mm'ye kadar cam

ISO 9002 sertifikası ile siparişten satış sonrası

kal ı n l ı ğ ı uygulanabiliyor. Sistem, kol kumandalı

hizmete kadar geçen sürecin verimliliğini

çok noktadan kilitlemeli mekanizma ile çalışıyor.

ispatlamış ol uyor.

isteğe bağl ı olarak çift kollu 3 noktadan kilitlemeli mekanizma da sisteme adapte edilebilir.

Reynaers Hakkında

Sistemde naylon tekerlekli arabalar çelik ray

giydirme cephe sistemleri, kapı pencere

üzerinde kanadın kolay hareket etmesini sağlarlar.

sistemleri, sürme sistemler, kış bahçeleri, güneş

Teknik Özellikler

sektörüne yenilikçi mimari çözümler sunan

Sistem min. kanat görünümü: 82 mm

Avrupa'nın lider tedarikçisi. Bünyesindeki 1 OO'ü

Reynaers Alüminyum 40 y ı l ı aşkın tecrübesiyle,

kontrol sistemleri ve enerji dönüşüm sistemleri ile

Sistem min . kasa görünümü: 48 mm

aşkın Ar-Ge çal ı şa n ıyla her zaman yenilikçi

Sistem kasa derinliği: 1 05 mm

çözümler ü reten ve kendi test enstitüsüyle ihtiyaç

Sistem kanat derinliği: 64 m m

duyulan tüm testleri gerçekleştirebilen fırma,

C a m kal ı n l ı ğ ı : 25 m m ' e kadar

merkezi Belçika-Duffel olmak üzere 30 farklı ü lkedeki satış ofisiyle dünya üzerinde yaklaşık 60

Açı l ı m tipi: 2,3,4 kanat

farklı ül keye çözümlerini ulaştı rıyor.

Performans Değerleri Isı izolasyonu: EN 1 0077-2 kasa kanat kombinasyonuna göre Uf değeri Hava geçirimsizlik: A3 Su geçirimsizlik: 5A Rüzgar geçirimsizlik: B2

http://ral.arkitera.com/l 1 S3 f.t-.ı!\lllhıclu A

3,25 W/m2K

Reynaers Aluminium Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti. A: iDTM Blokları A 1 Blok No:246 Yeşilköy - istanbul F: 0 2 1 2 465 60 37 T: 021 2 465 60 32 {pbx) W: www . reynaers.com E: ın fo@reynaers com.tr

raf 28 1 EYLÜL 2 0 1 0 7


RHEINZINK®

_________ _ _ _

RH EI NZI N K - Cephe Kaplamalan Çinko, bakır ve titanyumdan oluşan ve % 99,995 saflı kta bir çinko alaşı m ı olan RHEINZINK, cephe kaplamaları alanında pek çok farklı alternatif sunuyor. RHEINZINK kaplama sistemleri, m ü kemmel şekillendirme, kıvırma ve sistem teknikleri ile iddialı ve karmaşık yapı tiplerinde bile uygun çözümler sağlıyor. En az 80-1 00 yıllık bir daya n ı kl ı l ı k süresine sahip olan ve eğrisel , konik veya küresel her çeşit yüzeye rahatl ı kla uygulanabilen RHEINZINK ürünleri, tasarı mların esnek, kaliteli ve uzun ömürlü tamamlayıcısı oluyor. Cephelerde Kenet Sistem, Kepli Sistem, Arduvaz Sistem, Askılı Cephe Levhaları, Siding Levhaları , Ondüle Sistem a lternatiflerinin yan ı sıra bu sistemlerin kombinasyonları ile oluşturulmuş tasanma özel sistemler de uygulanabiliyor. Ta mamı sızd ırmazl ı k garantisi sunan bu sistemler, R H E I NZI NK'in metalik gri, "mavi-gri patinal ı"'o" ve "kurşun-gri patinalıp<o" olarak sunduğu yüzey alternatifleri ile çinkonun benzersiz doğal estetiğini sektörün kulla n ı m ı n a sunuyor.

RHEINZINK Türkiye lrtibat Bürosu A: Bağdat Cad No: 1 24, 34726 Fenerbahçe - istanbul, Türkiye T: 0216 550 62 92 F: 0 2 1 6 550 62 93 W: www. rheınzınk.com.tr E: info@rheınzınk.com.tr

8 raf 28 1 EYLÜL 2 0 1 0

Uzun kullan ı m ömrü, bakım gerektirmemesi, yanmaz ve paslanmaz yapısı, ısıya dayan ı k l ı l ı ğ ı , çevreye duyarl ı l ı ğ ı v e estetik değerleri sebebiyle R H E I NZINK, geleceğin malzemesi olarak nitelendiriliyor.

h«p://ral.orkitero.com/08358 ,.ı-ı.oh A


Evimetal - Hemze m i n Duş Kan a l ve Li neer Yer Süzgeçleri Evimetal Highline Serisi, farklı dizayn ve yüzey

Ava ntajları :

a lternatifleriyle tasarımcılara banyoda sın ırsız

1 . sınıf 304 kalite paslanmaz çelik,

çözümler sun uyor.

Modern görünüm, Tüm aşamalarda kalite kontrol,

Highline Serisi lineer duş süzgeçleri Evimetal'in 40

CNC üretim ve işleme hattı,

y ı l ı aşan tecrübesi ve kendi bünyesindeki tasarım

Ö zel boy ve dizayn seçeneği,

ofisiyle 304 kalite paslanmaz çelikten üretiliyor,

Çift kovalı ve yüksek d renaj kapasiteli alt

sağlam lineer yapısıyla suyun akışına kolayca yön

hazne,

veriyor.

O ring conta l ı koku fermatürü, Ekonomik fiyat.

Evimetal Highline Serisi, duş uygulamalarında d renaj için son derece önemli olan yalıtım bilim

Ölçü ler:

parças ı n ı , koku termatürünü ve uygulama

30, 60, 70, 80, 90, 1 00, 1 20 cm.

sonrasında dahi oluşabilecek kot farkl ı l ı ğ ı n ı 8 ayrı noktadan önleyen eşsiz yükseklik ayar setini

Kullanım Alan ları :

s.tandart olarak sun uyor.

Konutlar, villa lar, oteller, ebeveyn banyoları, teras ve balkonlar, eğitim kurumları, sosyal tesisler,

Ayar seti ayrıca mermer vb. kal ı n malzemelerde de sorunsuz kullan ı l abiliyor. Evimetal Highline Serisi, ş ı k ve modern görünümü ile bugünün dinamik mimarisini tamam layacak ürünler sun uyor.

http://ral.arkitera.com/1 O 13( rııfvnınlıooLı A

spor salonları, hamamla r, sağlık kurumları. Evimetal lnox Yapı Ürün ler i A: Eski Edirne Aslaltı 2592 Sok. No 5 Sultangazi - istanbul T: 02 1 2 475 84 88 (pbx) F: 0212 475 18 63 E: info@evimetal.com.tr W: www.evimetal.com.tr

raf 28 1 EYLÜL 2 0 1 0 9


ı

DELT�

D ELTA®-MA XX TiTAN Termomem bra n Çatı ve cepheler için d ü nyan ı n ilk ve tek nem

aylarındaki yüksek sıcakl ı klarda, gerek çatı

depolama alanına sahip, buhar geçirgen,

gerekse yap ı n ı n iç mekanı kısa sürede rahatsız

yırtılmaya son derece daya n ı k l ı su yalıtım örtüsü

edici sıcaklığa ulaşabiliyor.

Delta-Maxx temel a l ı narak ü retilen DELTA"-MAXX TiTAN, yıl boyu ısı koruma fonksiyonuna sahip,

DELTA"'-MAXX TiTAN, PU kaplaması sayesinde

difüzyona açık, su ve rüzgar geçirmeyen bir termo

güneş ışı nları n ı n ısısını %50 oranında yansıtarak

membran.

iç mekanda yaşanabilir bir "iklimi n" sürekliliğini

DELTA"'-MAXX TiTAN Termomembran, kaplamalı

alanı olarak kullan ı labilmesi de mümkün oluyor.

sağlıyor. Böylece serin kalan çatı kat ı n ı n yaşam ya da kaplamasız, havalandırmasız çatı Koruma o/mad1(Jmda s1cak hava konstrüksiyonun alima geçer.

konstrüksiyonları ve havalandırmasız cephe

Kış mevsiminde ise, DELTA"-MAXX TITAN' ı n

konstrüksiyonları için ideal koruma örtüsü olarak,

entegre kendinden yapışkanlı bindirme

2006 yıl ı nda, Yalıtım Sektörü Başarı Ödül leri'nden "Y ı l ı n Su Yalıtımı Ürünü Ö dülü"nün de sahibi.

fermuar kısmı gibi etki ediyor. Bu sayede,

kenarları , yağmurluklardaki üst üste gelen d ışardaki soğuk hava n ı n yapı boşluklarından içeri

DELTA"'-MAXX TITAN Termomembran yıl

girmesi ve içerideki sıcak hava n ı n d ışarı

boyunca, yapıların iç ve d ı ş mekanları arasındaki

kaçmasıyla oluşan enerji kayb ı n ı önl üyor ve

ısı farkları dolayısıyla yapı n ı n çatı ve cephe

ısınma enerjisi ihtiya c ı n ı n %9 ora n ı nda azalması n ı

konstrüksiyonlarında meydana gelebilecek hava

sağ l ı yor.

değişim oranları n ı minimize ederek sürekli bir koruma sağlıyor.

Nem depolama kabiliyetine sahip polyester muflon tabakası, ekstrem durumlarda 1 1/m2'ye kadar

Kullanılan inşaat malzemelerinin ısıyı sadece

nem depolayabilmekte ve bunu daha sonra

kısıtlı oranda engellemesinden dolayı , yaz

yavaşça yukarı doğru uzaklaştırmakta.

YapiŞIIfma olmad1(Jmda s1cak hava konstrukswonun altma geçer.

1 0 raf 28 1 EYLÜL 2 0 1 0

http://raf.arkitera.com/1 1 54 rııl-lıothı A


DELT�

DELTA®·MAXX TiTAN Termomembran Kullan ı m Avantajları •

Rüzgarla savrulan veya uygulama hatalanndan

membran uygulamalannda ya oluşan nemi çatıya

Yardımcı DELTA® S istem Eleman ları

h apsedip sonuçlanna katlanmak ya da gerekli

Içte hava ve buhar bariyeri DELTA"'-REFLEX, çatı

havalandırma detaylan için ek maliyetleri göze

ve cephelerde ısı izolasyonundan önce kullanılarak:

kaynaklı kar ve sağanak yağmurun ısı

almak gerekiyor.

izolasyonu n u ısiatması n ı önler, konstrüksiyonun

korunmasını sağlar.

kıyasla avantajlan bunlarla sınırlı değil. Çatı

sağlar,

uygulamalannda karş ılaşılan çal ışma

%50 ora n ı nd a ısı yansı ması sağlar,

Nefes alan su yalıtım örtüsünün en belirgin

özelliği ise, yapı lardan mutfak, banyo ve can l ı

zorluklannda rulo ölçü ve hafıfliği ile uygulama

kaynaklı oluşan su buharını uzaklaştırması ve

kolaylığı da sağlar.

yoğuşma sonucu oluşabilmesi muhtemel

problemleri önleyebilmesi.

yöntem ise kaplama altı tahtası kulla n ı m

Geleneksel çatı uygulamalannda iki

havalandırma bölgesi çatı konstrüksiyonunda

Sıcakl ı ğ ı n % 1 0'a kadar daha fazla korunmasını

DELTA"'-MAXX TITAN ' ı n bitümlü membraniara

Çatı yapı m aşamasında bir diğer alışılagelmiş

Hava ve buhan % 1 00 oranında durdurur, •

Insanlar üzerindeki elekıramanyetik ışı n etkisini % 30'a kadar perdeler.

yayg ı n l ı ğ ı . DELTA"'-MAXX TITAN kaplama altı tahtası üzerine serilebildiği gibi, direkt mertekler

yoğuşmayı engellerken, difüzyona açık çatı

üzerine serbestçe de serilebiliyor. Yüksek

örtüsüne sahip modern çatı konstrüksiyonlannda

daya n ı m ve mukavemeti sayesinde üzerinde

alt havalandırma bölgesine gerek yok.

çal ışılabiliyor, çatı yükü hafıfliyor ve ciddi maliyet

Çünkü havadaki nemin s ı n ı rl ı şekilde

avantajı sağlanıyor.

değişmesi burada direkt yoldan çatı örtüsü tarafından gerçekleşiyor. •

Kullan ılmış olan nefes alan, reflektif çatı ve

cephe örtüsü DELTA"'-MAXX TlTAN yoğuşmayı önlemiş, su buharı n ı n çıkışına izin vererek, ısı izolasyonu n u ve çatı katman ı n ı neme karşı güvenli bir şekilde korumuş. Oysa ki bitümlü

Dörken Sistem AŞ A: Sanayi Mahallesi, D-130 Yan Yol, No. 1 79, 4 1 1 40, izmit - Kocaeli T: 0262 335 61 1 6 F : 0262 335 61 1 7 E : i nfo@doerken-sistem.com W: www.doerken-sistem.com DEL TA -MAXX Tl TAN güneş IŞınlanm yans1tarak güvem/ir koruma sa(Jiar

http://raf.arkitera.com/1 1 54

raf 28 1 EYLÜL 201 0 1 1


• jaga

-----

JAGA Yarat1 c1 , Fon ksiyonel , Veri m l i Dizayn Kanal Konvektör Sistem leri -

JAGA MICRO: Çok ince, çok kuvvetli, sessiz ve şık. Jaga firmasının 2009 yıl ı nda geliştirdiği fan l ı , 6 cm yüksekliğindeki i l k kanal konvektör. JAGA evler, ofisler için yeni bir kanal konvektör yarattı. Özel Low H20 ısı eşanjörü ve sessiz fan ı ile yüksek kapasite. Isı pompaları, güneş enerji sistemleri ve yoğuşmalı kazanlar için ideal kanal konvektör. •

Paslanmaz çelik gril, (talep üzerine RAL rengine göre boyanabiliyor). Montaj kolaylığı olarak ayrı bir şase. Boy: 60 - 90 - 1 30 - 1 65 - 200 cm. Yükseklik sadece 6 cm (6-8 cm arasında ayarlanabiliyor). En: 1 3 cm . Ses 2 2 db(A) 75/65/20 derece düşük sıcaklı klarda 950-1 000 W/m. 2 borulu eşanjör. 1 2 VDC. Maktes AŞ A: Necatı Bey Cad.No: 1 8 80030 Karaköy - Istanbul T: 021 2 252 44 00 F: 0212 243 37 82 E: maktes@gokce.com W: www.jaga.be

12 raf 28 1 EYLÜL 2 0 1 0

http://ral.arkitera.com/0216L r.ı-ııoılı.ı A


PEliRA

D ESSO

-

The Floor ıs Yours

Freesty le

Freestyle karışık geometrik dizaynı ve 1 0 adet renk seçeneği ile kaliteye önem verenlerin yanı s ı ra görsellikten de vazgeçmeyenierin tutkusu

UKAS

oluyor.

PROOUCT CERTIFICATION

Bu modern halı minimum fire ile uygulamada hem

007

kazanç sağlanmasına, hem de uygulaman ı n daha esnek yapı labilmesine olanak veriyor. Tüm dünyada büyük kuruluşlar Freestyle'ı tercih ediyor. Ş ı k görünümü ve yukarıda bahsedilen tüm avantajları n ı n yanında aslı nda bilinmesi gereken daha önemli konular var bu halı hakkında. LEED, Breean vb. tüm yeşil bina sertifikasyonlarında bu ürün kategorisinde alı nabilecek en yüksek puan, DESSO'nun pek çok halısı nda olduğu gibi, Freestyle'da da a l ı n ıyor.

cradletocradle BASIC CıadletoCıadleCeıtifie<P�a ceı1ificatlonmaıtofMBDC

Cradie to Cradie (beşikten beşiğe dönüştürülebilir) ü retim sertifikasına sahip tek halı ü reticisi olan DESSO, Freestyle ürünü ile tüm yeşil bina sertifikasyonlarına katkısı d ış ı nda, C2C ürün kullanmanın da gururunu müşterilerine yaşatıyor. Tüm bu özelliklere sahip olan bu ürünün fiyatı da oldukça uygun.

http://ral.arkitera.com/1 1 SS ıoliınnıkoclw A

Petra End. Ürün ler San.Tic.Ltd.Şti A: Abdülhakmolla Sok. No: 21-1 Arnavutköy 34345 istanbul Türkiye T: 0212 287 61 58 Pbx Ofis GSM : 0530 3 1 3 90 60 F: 021 2 287 61 59 E: info@petratr.com W: www.petratr.com

raf 28 1 EYLÜL 201 0 1 3


Mavi lş1 k - M i mari Maket H izmeti Mimari ma ket fırmaları içerisinde i l k kurulanlar aras ı nda yer alan Mavi Işık, 1 992 yıl ı ndan bu yana başta inşaat sektörü olmak üzere, birçok alanda projelendirilen tasarı mları , üç boyuila kuvvetlendirerek gerek kullan ıcıya, gerekse tasarımcıya daha objektif ve tatmin edici bir izienim olanağı sunuyor. Sektörün ilklerinden olan şirket, halen ISO 9001 :2000 Quality M anagemeni System belgesine sahip ilk ve tek kuruluş olma özelliğinin yanı sıra, kurumsallaşma süreci ile de öncü olma özelliğini sürdü rüyor. Kurulduğu tarihten bu yana geliştirmeyi ilke edindiği kalite standartları ve deneyimi sayesinde yurt içi ve yurt d ışında (ABD, i ngiltere, Almanya, Hollanda, Polanya, KKTC, Portekiz, Brezilya, Avustralya, Türkmenistan , Romanya, Azerbaycan , Ukrayna, Afganistan, Moldova, Cezayir,

14 raf 28 1 EYLÜL 201 0

http://raf.arkitera.com/04031 ı.tWriıııU4u A


Kazakistan, Libya, Suudi Arabistan , Dubai, Ürdün ve Rusya) ü retilen sayısız projeye başarı ile katkı sağ l ı yor. Mavi Işık, bağlı bulunduğu sektörde yine bir ilke imza atarak, geçmiş tarihlerde teknoloji ve kalitenin ithal edildiği ABD'de New York ve Kazakistan'da Aslana şubelerini hizmete açarak, Türkiye'yi yurt dışında da başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

Mavi Işık A: Alemdağ Cad. Masaldan Iş Merkezi No: 46 A Blok Girış Kat Çamlıca, Üsküdar - ıstanbul T: 0216 481 8 1 1 3 - 328 25 30 F : 0216 481 8 1 13 E: saygun@maviisik.com W: www.maviisik.com

hHp://raf.arkitera.com/04031 rolirvnlıoılv A,

raf 28 1 EYLÜL 201 0 1 5


ALURAD Mükemmel Radyatör

A lu rad - Atlantis Alurad, mimarların v e mühendislerin istekleri doğrultusunda düz ve keskin hallara sahip bir model olan Atlantis modelini tasarlamış. Estetik ve ekonomik olan Alurad Atlantis, tesisata kolayca monte ediliyor. Hafifliği sayesinde mekaniara işlevsellik katıyor. M ü kemmel ısı yayı l ı m ı sayesinde maksimum verimle çalışıyor. Çeşitli modellerden, istenilen renk ve boyutta seçilebilen Alurad radyatörleri; meka n ı n özgün bir parçası oluyor ve dekorasyonu tamamlıyor. Her Alurad radyatör gibi homojen ısı teknolojisiyle tasarruflu enerji kullanan Alurad Atlantis radyatörler birçok kullanıcı ve tasarımcı tarafından tercih ediliyor. Fen iş Teknik Ürün ler AŞ A: istanbul Cad. No: 21 4 1 420 Çayırova, Gebze - Kocaeli

T : 0262 742 18 30 F: 0262 742 18 37 iletişim Hattı: 444 43 53 E: fenisteknık@fenıs.com.tr

W: www. alurad.com

1 6 raf 28 1 EYLÜL 201 0

hıtp://ral.arkitera_com/1 156 Hıfilı"'kodu A


BRAAS

ÇATI SiSTEMLERi

�,.'. �1

1 1il' �� � � 1I L " : 1 . ' ' 1 ! . 1 ; 1 ' 1"ft 1 ll • •': '·

·ı

.

'

.

.�

.

1

. �

.

-4

i

,,t'

.

.

Likya Antik

ı;�?: ı:ı '

.

•,

.

,.

�:-

�- -

'

ı

,,

'

�-

.

1

Likya Antik

Ukya Antik

Braas Çat1 Sistem leri - D iva Serisi® Dünya n ı n en büyük çatı çözümleri üreticilerinden

Braas Diva Serisi'nin yüzey dokuları tasarı mcılar

Braas Çatı Sistemleri, geçtiğimiz senelerde

tarafı ndan özel olarak çal ı ş ı l ıyor ve tasarım

ü retimine başlad ığı doku tasarımlı kiremiti Diva

patenli ile koruma altına a l ı n ıyor.

Serisi'ne "Likya Antik" adlı yeni bir doku ekledi. Yeni kiremilin taban renginde ilk defa beyaz-krem

Braas Çatı Sistemleri, hali hazırda Kapadokya

kullanıl ıyor. Kiremilin Likya bölgesini and ı ra n

Esintisi, Toros Ateşi, Anadolu Güneşi ve Likya

dokusu ise taban rengi üzerindeki kırmızı ve

Antik dokularından oluşan ürün gamını,

kahverengi dalgaları ile oluşturul uyor.

önümüzdeki yıllarda "çatı modacısı" kimliği ile

Braas Çatı Sistemleri Diva Serisi kiremiti,

felsefesine göre farkl ı renk kombinasyonlarıyla

alışılmış klasik kal ı pların d ış ı nda, çatısında sıra

tasarlanmış yepyeni dokular ile genişletmeyi

dışı ve seçkin bir görünüm isteyen kullan ı cılara

plan lıyor.

edindiği her çatıyı kendine özgü giydirmek

ve tasarımcılara yönelik olarak geliştirdi. Diva Serisi kiremit, özel bir üretim sürecine sahip. Kiremiller normal ü retim sürecinden sonra özel bir yüzey uygulama yöntemine tabi tutuluyorlar. Bu yöntem sayesinde kiremit yüzeyinde, farklı renklerin oluşturduğu portakal kabuğuna benzer bir doku ortaya çıkıyor. Kiremilin üzerindeki renkler, güneşin açısına göre gün boyu çalıda değişik dokular algılanması n ı sağlıyor. Renk harmanisi ve özel yüzey dokusu sayesinde Braas Diva Serisi, klasik kiremit görünümünden sıyrılarak, tasarımcı ve kullanıcılar için eşsiz bir alternatif haline geliyor.

Monier Yapı Çözümler i San.Tic. AŞ A: Güzeller Organıze Sanayi Bölgesi lnönü M ah. Atatürk Bulvarı No.20 4 1 400 Gebze-Kocaelı T : 0262 751 24 91 F: 0262 751 22 22 E: info@braas.com.tr W: www.monier.com.tr Anadolu Güneşı

http://ral.arkilera.com/ 1 1 57 rolııriHikodtı A

raf 28 1 EYLÜL 2 0 1 0 1 7


BUILdl ST<

.

·

·

·, .·

ACO

-

Drenaj Kanallan

ACO ExtraDra i n : Profesyonel Çalışmalar için Kompozit Drenaj Kanal ları

ACO Eyeleds: Drenaj ı n ve Ayd ın latmanın Birlikte Olduğu Drenaj Kanalları

Başından son delayına kadar kolay

ACO yeni ürün serisiyle "lnnovation

uygulanabilen, yüksek kaliteli, E N standartlarında

Award Architecture and Technology"nin

imal edilmiş dış drenaj sistemi. Açık alanların

sahibi oldu.

vazgeçilmez d renaj çözümü olacak ACO ExtraDrain serisi C250 ve 0400 yük s ı n ıfları n ı

Drenaj ve aydınlatmanın birlikte sunulduğu

sağlayan 1 v e 0,5 metreden oluşan boylarıyla

sistemde 2 cm çap ı nda LED'Ier kullan ılıyor.

polypropylene malzemeden imal edilmiş. 8 1 25 yük sın ıfındaki drenaj kanalları Kanal genişlikleri 1 00, 1 50 ve 200 m m olup

polyproplylen malzemeden EN standartlarına

döküm ve kompozit kapak seçenekleri mevcut.

göre imal edilmiş olup, 1 metre (2 adet LED)

Ağ ı r yüklere maruz kalacak d renaj kanallarının

0,5 metre ( 1 adet LED) kullanılarak emniyetli

kenarları kanal boyunca çelik destek saclarıyla

bir sistem dizayn edilmiş.

kaplanmış olup kanalların mukavemeti arttırılmış. Tüm aksesuarlarıyla birlikte stoklu olan yeni seri

18 raf 28 1 EYLÜL 201 0

Kompozit ve döküm kapak seçenekleriyle

ürün ACO ExtraDrain'lerde su çıkışları hem yatay

mimarlara açık alan projelerinde daha şık, daha

hatlarda hem de dikey olarak DN 1 00 , DN 1 50 ve

güzel, ışı! ışı! alanlar dizyan etmelerinde yardımcı

DN200'1ük çıkışlarla a l ı nabiliyor.

olacak.

http://raf.orkilero.com/l 1 58 oolı,ı�r��� A


.

'

. ı: . , .

,

.....

, BUILdiST<

Drenaj Kanalı N asıl Seçil ir? Drenaj kanalı seçerken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar: Drenaj kana l ı n ı n ölçüleri, uygulanacak alandaki toplam yağış miktarına göre hesaplanır. Kanalların uygulanacağı alandaki trafik yoğunluğu ise kanal ı n üzerindeki ızgara n ı n y ü k sınıfının belirlenmesini sağlar.

DIN EN 1 433 Standartları na Göre Yük Sı nıfları: A 1 5 (kaldırımla r - yaya lar),

B 1 25 (binek araçları - hafif trafik yoğunluğu olan otopark girişleri), C 250 (orta yoğunluktaki trafik alanları), D 400 (her türlü taşıtın kulland ığı yoğun trafik alanları - otoyollar), E 600 (endüstriyel trafik alanları - forklift, transpalet gibi), F 900 (havaalanları).

ACO Yap ı Malzemeler i Sanayi ve T icaret Ltd. Şti. A: Kore Şehitleri Cad. No: 1 1 /1 34400 Zincırlikuyu - istanbul T: 0212 347 52 54 F: 0212 347 52 57 E: info@acoturkiye.com W: www. duskanali.com, www.acoturkiye.com

hHp://raf.orkitera.com/1 1 SS ,oı-�ıoı�� A

raf 28 1 EYLÜL 201 0 1 9


BiiR09T

B ü rosit - Pano Serisi Kal itesi ve Göz Alıcı Tasarımıyla Fark Yaratıyor Yaratıcı ve üretken bir çalışma ortamı kurabilmek, ergonomik oturma şartları n ı sağlamak ile başlar. Rahatl ı k ve fonksiyonelliğin yan ı sıra estetik açıdan güçlü formları ve kaliteli yaklaşımları ile beğeni toplayan tasarımiara imzas ı n ı atan Bürosit ofis yaşam alanları n ı değiştirmeye devam ediyor.

20 raf 28 1 EYLÜL 201 0

http://raf.arkitera.com/1 1 59 nıl urvnlıodv A


BiiR09T

Modern çizgilere sahip Pano, günü müzün tarz ı n ı başarıyla yansıtıyor. Yerçekiminin bir mobilyadaki çekiciliğe ilham kaynağı olduğu, açıların tekran olmayan bir uyumla birbirlerine sarıldıkları çarpıcı bir tasarım olan Pano, yenilikçi tarzı ile ön plana çıkıyor. Pano, sadece ofisler için değil, stil vaat eden tasarım tarzını evinde de yaşamayı seçenler için yaratıldı.

Bürosit A: Demırtaş Organize Sanayı Bölgesı 1 Nilüfer Sok. No 5 PK.1 636g Osmangazi - Bursa T: 0224 280 20 00 F: 0224 261 27 80 W: www. burosıt.com

http://ral.arkitera.com/1 1 59 ,.,.,,.,.ııo.w A

raf 28 1 EYLÜL 201 0 21


MASTERSLIDE Master Sl ide - Duvar içine Çal işan S ü rme Kap1 ve Pen cere Sistem leri Master Slide, duvar içine çalışan sürme kapı ve pencere sistemleriyle kapı ve pencereler duvar ile bir bütün haline geliyor. Böylece, kapıların yaşam alanlarındaki dezavantajları ortadan kaldırıl ıyor, yaşam alanlarına rahatl ı k ve fonksiyonellik geliyor.

Ürün Avantaj ları : Kapılar, ihtiyaç yokken duvar içerisine gizleniyor, böylece ş ı k bir görünüm sağlıyor. Kapı yüzünden kaybedilen yaşam alanları geri kazanıl ıyor, özellikle yer kazancı nın daha önemli olduğu banyo, mutfak, kalorifer odası , ardiye v e kiler gibi yerlerde yer tasarrufu sağlanıyor. Ev eşyalarının, mutfak dolaplarının ve banyo ekipmanlarının yerleştirilmesinde kısıtlayıcı rol oynayan mevcut kapı sistemlerinin yarattığı sıkıntılar Master Slide Duvar Içine Çalışan Sürme Kapı Sistemleri ile ortadan kalkıyor. Klasik kapı sistemlerinin açılıp kapanması sırasında hava akımı sonucunda meydana gelen ısı kayıpları ve kapı çarpmaları önleniyor. Sürme kapılar açılıp kapatılırken ses çıkarmıyor.

HAMAŞ Ltd. Şti. A: 1 0041 sokak No:24 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli - lzmir T: 0232 328 28 65 1 328 1 O 30 F:

0232 328 28 66

E: info@master-slide.com W: www.master-slide.com

sıvalı sistem

22 raf 28 1 EYLÜL 201 0

alçıpan lı sistem

4

hHp://ral.arkitera.com/OS98A ..ı iriıı ı.o.ııı A


somfy.

Somfy'den Otomati k Panj u rlar Eski veya yeni, tüm panjurlarla uyumlu olan Somfy motorları , panjurun açı l ı p toplandığı boruya entegre ediliyor. Sonrasında bir elektrik kaynağ ı n a bağlanıp; duvara monte kabioiu b i r kumanda ünitesi, uzaktan kumanda veya otomatik sistemlerle çal ıştırılabiliyor. Panjurlar, d ı ş zorlanmalara karşı sert a s k ı i l e monte edilerek daha güvenli hale getirilebiliyor. Kışları ve geceleri, panjurlar otomatik olarak kapanarak pencere yal ıtı m ı na katkıda bulunuyor. Klimadan %28, ısıtmadan % 1 0'a kadar tasarruf sağlanabiliyor. * Yaz mevsiminde ve güneşli günlerde panjur inerek iç meka n ı n serin tutulmas ı n ı ve mobilyaların güneşten korunmasını sağlıyor. Somfy güneş takip fonksiyonunu bir defa programladıktan sonra, tüm panjurlar her akşam otomatik olarak kapanabiliyor. Ayrıca, istenildiği takdirde, panjurlar kendi kendine açı l ı p kapanabiliyor. Böylece evde yokken bile, evde birisi varmış izlenimi yaratı lıyor (varl ık simülasyon u). Somfy Radyo Teknolojisi, sadece Somfy'e özel bir kumanda sistemi ve tüm panjur sistemlerini kumanda ediyor. My (benim) fonksiyonu ile en çok kullan ılan açılma konumu programlanarak daha fazla konfor sağlanabil iyor. * Avrupa Güneşten Koruma Örgütü'ne (Brüksel) göre.

http://raf.arkitera.com/l 1 60 ıet """' Mıo�� A

Somfy Ev Otomasyon Sistemleri Tic. Ltd. Şti. A: Kısıklı Cad. Başaran iş Merkezi No:3 K:2 34662 Altunizade, Üsküdar - istanbul T: 0216 651 30 1 5 F: 02 1 6 6 5 1 3 0 1 7 E: contact_tr@somfy.com W: www.somfy.com.tr, www.somfyarchitecture-tr.com

raf 28 1 EYLÜL 201 0 23


Lam p 83

-

Hel ix An kastre

Lamp 83'ten teknolojiyi ava ntaja ve kulla n ı m kolayl ığına dönüştüren, estetiği v e fonksiyonelliği bir arada sunuyor oluşuyla dikkat çeken, yepyeni bir ürün; Helix Ankastre. Hem kendi ekseninde hem de dikey eksende hareket kabiliyetine sahip, istenilen noktaya kolayca yönlendirilebilen Helix Ankastre, müşteri istek ve beklentilerinden yola çıkı larak tasarland ı . Dikey eksende 70o hareket edebilen gövde ve yatay eksende 350o hareket edebilen iç gövde ürünü, diğer bütün a nkastre ürünlerden farklı ve benzersiz kıl ıyor. Bu özelliği sayesinde Helix, kulla nıldığı alanda çevresindeki herhangi bir noktaya, herhangi bir yüksekliğe yönlendirilebilme avantajı sunuyor. Gövdenin dikey eksende 70o hareket edebilme özelliği ve gövdenin yapısı yönlendirme esnasında ışık kayb ı n ı n oluşmas ı n ı önlüyor. Genel aydınlatmanın beraberinde vurgu ayd ınlatması ihtiyaç ve beklentilerini teknolojisi ve fonksiyonel liği ile tam olarak karşılayan Helix, sunduğu birçok avantajla tüm kullan ıcılar özellikle de mağazacılı kiperakende sektörü için büyük bir yenilik. Bu önemli kullanım avantajlarından biri, çevrilerek çıkarıp takı labilen gövde başl ığı sayesinde lamba değişiminin kolaylıkla

24 raf 28 1 EYLÜL 201 0

http://raf.arkitera.com/1 161 ..ı- �ıqı��

A


--....: �1 :::

LilmPiJ1

yapılabiliyor oluşu. Bir diğer önemli avantaj ise, 30o ışık açısına sahip, %99,8 saflıkta parlak desenli alüminyum reflektörün yüksek verim teknolojisine sahip olma s ı . Bu sayede reflektörden yüksek verim elde edildiğinden kullan ı cı çok daha az sayıda armatürle istenilen ışık seviyesini yakalamış oluyor. 20W ve 35W alternatifleri bulunan metal halide ürün tasarımı ile olduğu kadar 1 5 cm çapındaki küçük boyutlarıyla da estetik beklentileri tam olarak karşıl ıyor. Siyah, beyaz ve metalik gri renk alternatifleri sunan Helix, sunduğu yüksek kalitedeki özel polimer teknolojisi ile benzerlerinden ilk bakışta ayrı l ı yor. Yukarıda bahsedilen avantajiara şahit olrnak için "Lamp 83 Showroom"u (Kağıthane), ziyaret edilebi liyor, elektrik mühendisi uzman müşteri temsilcilerine ulaşılabiliyor, ayd ı nlatma ile ilgili proje hizmetinden, teknik destekten yararlanılabiliyor. Lamp 83 ürünleri ve kullanıcı lara sunduğu diğer yenilikler ile ilgili uzman müşteri temsilci kadrosundan daha fazla bilgi edinilebiliyor.

http://ral.arkitera.com/1 161 ro!vrv•lıodıı A

Lamp 83 Aydınlatma San. Tic. A.Ş. A : Ayazma Yolu Yahya Kemal Mah. Turin iş Merkezi A Blok 80350 Kağıthane - Istanbul T: 0 2 1 2 294 70 00 F: 0212 294 70 05 E: ayselguzel@lamp83.com Ir W: www.lamp83.com

raf 28 1 EYLÜL 201 0 25


�ya p 1 ın::trı m e rkezi

P R E F A B R i K A S Y O N A.Ş.

-----

Yap1 Merkezi Prefabri kasyon - PIZ G iyd i rme Cephe S istemi Yap ı Merkezi Prefabrikasyon AŞ kurulduğu

günden bu yana benimsediği "yapıda bilim ve ileri

için işletme giderleri düşük.

teknoloji" ilkesi çerçevesinde yeni bir sistem

piyasaya sürdü: PIZ Giydirme Cephe Sistemi.

Enerji tasarrufu sağlıyor. Bakım gerektirmediği ön işlem gerektirmeden, betonarme perde,

tuğla duvar, metal taşıyıcı gibi her tür yüzeye ve sisteme uygulanabiliyor.

Mimari tasarımiara özgürlük, yenilik ve farkl ı l ı k

Montaj sırasında paslanmaya daya n ı k l ı metal

getirecek yeni bir sistem o l a n giydirme cephe

elemanlar kullanılıyor. Sabitleme sistemi sertifıkal ı .

sistemi PIZ, her tip bitmiş ve inşaatı devam eden

Her t ü r bina yüzeyine kolay v e güvenli

Uygu lama •

PIZ sistemi her tür yüzeye uygulanabiliyor

(betonarme perde, tuğla duvar, metal taş ıyıcılar vb). Yenileme projelerinde, uygulama öncesi, mevcut yüzeyde temizlik veya ön işlem gerektirmiyor. •

Paneller, yüzeye sabitlenmiş özel taşıyıcı

alüminyum raylar sayesinde bağlanıyor/döşeniyor. Uygulama basit mekanik işlemlerle

binanın cephesini yenilernek ve yalıtı mını yapmak

uygulanıyor, uzmanlaşmış çal ışan veya özel alet

için kullanılan ileri teknoloji bir giydirme cephe

gerektirmiyor, gerektiğinde kolay ve hızlı

gerçekleşiyor, sistemin önerdikleri d ışında

sistemi. Sistem, cepheye bağlanmış alüminyum

yenilenebiliyor.

raylara sabitlenen yal ıtımlı PIZ panellerinden

oluşuyor. Paneller, d ı şarıda cam elyafı kalkılı

mevcut yüzeyde temizlik veya ön işlem

aşağıdan yukarıya doğru uygulama yapılıyor. •

Yenileme projelerinde, uygulama öncesi,

beton ve ona yapışt ı rılmış ısı yalıtım katma n ı ndan

gerektirmiyor.

oluşuyor. Beton katmanın alt ve üst kenarlarındaki

oluklar, panelierin taşıyıcı raylarla bağlantısını

teknolojisi sayesinde gün ışığ ı n ı altında kendi

sağ lıyor. PIZ sistemi, inşaat sektöründeki artan

kendini temizleyen bir cephe yaratılabiliyor.

Istenildiği takdirde I . S. (intelligent surface)

enerji korunumu ve mimari yenilik ihtiyacını karş ı lamak için geliştirilmiş.

Ava ntaj ları •

Tasarımda özgürlük ve ifade gücü sağlayan

çağdaş bir yapı elema n ı .

uzmanlaşmış çalışan veya özel alet gerektirmiyor. •

Panelierin yü kseklikleri çok geniş bir aralıkta,

her satırda farklı olacak şekilde seçilebiliyor. Aynı satır içinde panelierin yükseklikleri sabit kalmak koşuluyla farklı genişlikler uygulanabiliyor. •

Ren kler ve Doku lar

Paneller yatay yönde döşeniyor. Düşeyde,

54/66/89 mm kal ı nlığındaki paneller, 9 mm

cam elyafı kalkılı beton katman ı ve 45/57/80 m m

Geniş renk a ralığı ve doku çeşitliliği sayesinde,

kalınlığı ndaki ısı yalıtım katma n ı ndan oluşuyor.

kullanıcıların özel ihtiyaçlarına cevap vererek, her

bina için en iyi çözümü sunuyor. Beyaz renk

ve siyah renklerde. lsteğe göre RAL renklerinde

dışı nda sekiz temel renk beş ayrı tonda

de ü retim yapılabiliyor.

Anotlanmış alüminyum taşıyıcı raylar gümüş

Vida ve dübel ölçüleri, tasarım sürecinde

üretilebiliyor, bu sayede kırk bir renkli bir palet

birleşim detaylarıyla mevcut binalarda gözle

oluşturuluyor. B u renkler, düz, pürüzlü, agregal ı ,

mevcut taşıyıcı yüzeye göre hesaplanıyor.

görülür bir değişime sebep oluyor.

fugalı gibi d ö rt farklı dokuyla zenginleştirilebiliyor.

Farklı boyutları, geniş renk seçeneği, ince

Yağmur, rüzgar, sıcaklık değişimleri gibi

atmosfer olayiarına dayanıklı. •

Yang ı n dayan ı m ı yüksek. Yang ı n esnasında

alevlerin yay ı l masını önlüyor. •

Darbeye daya n ı k l ı , aşınm ıyor.

Yoğuşma ve nemi engelliyor, cephenin nefes

almasına izin veriyor.

26 raf 28 1 EYLÜ L 201 0

Kullanım Alanları Kamu binaları , konutlar, yüksek yapı lar, turizm yapıları, sanayi yapıları, hastane, eğitim yapıları, iş yeri, a l ı şveriş merkezleri, otoparklarda kullan ı labildiği gibi mevcut binaların yenileme projelerinde de etkileyici çözümler sunuyor.

Yapı Merkezi Prefabrikasyon AŞ A: Mimar Sinan Mah. Baraj Yolu Cad. No: 1 02 Sultanbeyli - Istanbul T: 0216 592 1 7 00 F : 02 1 6 592 16 99 E: ipek.toprakbasti@ym.com.tr W : www.ymprefab.com.tr

http://ral.arkitera.com/1 082A ı.ıiıiıılıoft A


1vra var . . . çev1 Çünkü O O ri on ! ikizler Aydiniatma,

isimlerini tak1mylld1zlardan

alan yepyeni ve yarat1c1

ürün gruplanndan oluşan

ikizler Constellations'la

sizleri yildiZiann ihtişamtyla

buluşturuyor.

i kizl e r® AY D l N L AT M A

www. ikizlerlighting.com

t: O 216 397 22 16 f: O 216 657 00 04 lnfo@lkizleraydinlatmo.com


G T h e

C h a ı r

R A M M E R off i c e

projects

C o m p a n y

�i'

TCC

-

S-Line Serisi

TCC'nin, fırma felsefesi gereği oturma ergonomisini ön planda tutarak yeni teknolojiler ile donattığı S-Line Serisi Almanya'daki Ar-Ge merkezinde geliştirilmiş. Dinamik görüntüsünü tamamen karakteristik özelliklerinden alan S-Line, kullanıcısına göre özelleşiiriiebiien birçok fonksiyonu bü nyesinde barındırarak konforu üst seviyeye taşıyor. S-Line üzerindeki bu fonksiyonlar; açısı ve yüksekliği ayarlanabilen kafa l ı k, ayarlanabilir arka l ı k TCC - The Chair Company Büro Koltuk San. Tic. Ltd. Şti. A: Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Ceviz Cd. No:? 1 61 40 Bursa - Türkiye T: 0224 4 1 1 01 90 (pbx) F: 0224 4 1 1 01 96 E: ınfo@grammerburo.com.lr W: www. grammerburo.com.tr

28 raf 28 1 EYLÜL 201 0

yüksekliği, ayarlanabilir kolçak derinliği, ayarlanabilir kolçak yüksekliği, ayarlanabilir oturak derinliği, ayarlanabilir oturak eğimi, ayarlanabilir bireysel ağırlık, ayarlanabilir a mortisör yüksekliği, geliştirilmiş Senkron+ koltuk mekanizması olarak s ı ralan ıyor.

http://ral.arkitera.com/101 7A nrlwnın �odı.ı A


)G RAM M E R ( o f f i c e·

The Chaır Company

Farklı çalışma ortamlarında kullanıcıların ihtiyaçları düşünülerek bir ürün ailesi olarak geliştirilen S-Line Serisi ile konforlu ve ergonomik oturma çözümleri sunmak mümkün. S-Line Serisi koltuklar, bekleme, personel ve yönetici modelleri olarak normal döşemeli arkalık veya mesh (ağ) arkalık ile ü retilebiliyor. Koltuğun opsiyonları da oldukça zengin bir seçim a ralığına sahip; zengin kumaş renkleri, halı zemin veya sert zemin tekerlekleri, bir tanesi standart diğer üçü çok fonksiyonlu çalışan kolçaklar, alüminyum polisaj veya siyah plastik ayak bazı opsiyonlara örnek olarak verilebiliyor.

http://ral.arkitera.com/1 O 1 7A uı! vnıa � A

raf 28 1 EYLÜL 201 0 29


� -------

Anthill Residance

G ra ce - P reprufe® Su Yal itim S istemi Preprufe•, HDPE esaslı, tek kat ve soğuk

Preprufe®, Suyu Yeri nde Hapsediyor

uygulanan, şantiyeye rulo halinde sevk edilen

Preprufe• küçük ya da büyük projelerde her türlü

değişkenleri ortadan kaldırıyor.

Preprufe• su yal ıtımı koru masındaki

bir su yalıtım membra n ı . Dökülen belona

su hareketi (girişi) tehlikesine karşı daya n ı k l ı ,

tamamen yapışan membran ile beton aras ında

pratik ve etkili b i r çözüm. Preprufe• membra n ı n

bas ınç veya uygun toprak koşulları y a da

suyun yol almasını engelleyen tek su yalıtım

dökülen beton i l e oluşturduğu sürekli, kimyasal

mekanik bağlantı gerektiriyor. Preprufe., tüm

sistemi.

bağ, suyu yap ı n ı n dışında tutuyor.

toprak tiplerinde mükemmel sonuç veriyor ve

Yen i l i kçi Teknoloji

1 . Preprufe• membran, beton dökümünden önce

karşı daya n ı kl ı oluğu için zemindeki oturmalardan

hazırlanmış yüzeylere (grobeton/sıkıştırı lmış

etkilenmiyor.

Diğer teknolojiler su ile aktivasyon, s ı n ı rl ı

hem ara l ı kl ı hem de sürekli hidrostatik basınca •

Preprufe.,, radye altı ve ölü(kör) kal ı p

uygulamaları için geliştirilmiş i l k su yal ıtım sistemi. •

Sinerjik yapışkan tabakalar ile dizayn edilmiş

dolgu) veya kalı plara seriliyor. Sindirme yerleri işaretli ve kendiliğinden yapışkanlı.

Avantaj ları

ve Grace'in patentli Gelişmiş Bağ Teknolojisi,

2. Ek bir korumaya/işleme ihtiyaç olmaksızın

Preprufe• membra n ı n belona tamamıyla

donatı' demirleri membran üzerine yerleştiriliyar ve

oluşturuyor.

yapışmasına olanak sağlıyor. •

Preprufe• membra n ı n benzersiz yapışma

özellikleri, membran ile yapı arasındaki her türlü

üzerine temel/radye betonu dökülüyor.

Piyasadaki başka hiçbir sistem, suyun, nemin

Koruma betonu gerektirmiyor.

3. Beton sertleştikçe beton ile membran aras ında

Beton ile membran arasında sıfır su hareketi.

sürekli ve dayanıklı bir yapışkan bağ gelişiyor.

Su, buhar ve gaz (metan,radon), alkali, sülfat,

klor geçirimsiz.

su hareketini önlüyor. •

Dökülmüş beton ile kesintisiz yapışkan bir bağ

Dayanıklılık ve Üstün Performans Dayanıklı ve elastik H DPE malzeme ile

Zemindeki oturmalardan etkilen miyor.

Grobetondan bağ ımsız.

ve olası gazların etkilerinden yapıları bu kadar iyi

koruyamaz.

desteklenmiş olan Preprufe• doğal olarak su

Kendinden yapışka n l ı , hafif ve uygulaması kolay.

geçirmez olup, mükemmel kimyasal dirence ve

Soğuk uygulama. Şaloma, kaynak, ısı vs.

P reprufe® Membranın Yapıya Kattığı Değer

düşük buhar geçirgenliğine sahip.

gerektirmiyor.

"Su hareketi" sorunu sektörün uzmanlarınca çok

olduğu performans değişkenliği söz konusu değil.

Iklim koşulları n ı n ve toprak çeşitliliğinin neden

Tamamen sızdırmaz bindirmeler belona

yapışmada süreklilik sağl ıyor.

iyi biliniyor. Geleneksel bir membranı geçen nem

Ürünün önemli özellikleri yapının ömrü boyunca

ve su bütün yapıyı savunmasız bir hale getiriyor.

korunuyor.

performans.

Dünya çapında büyük projelerde kan ı tlanmış

Preprufe•, saha ve hava koşullarına karşı

Bu yüzden bir yerde sızıntı tespit edildiğinde,

bunun gerçek kaynağı oldukça uzak bir noktada

yeterince daya n ı kl ı ve su yalıtım performansını

Uygulamalar

olabiliyor. Sızıntı n ı n giderilmesi işlemi hem işin

koruyor. Beton döküldükten sonra mekanik ve

Badrum katları, yeraltı otoparkları, temeller,

uzamasına hem de maliyetierin artmas ı na sebep

yapıştırıcı güçler birleşerek güçlü ve kal ıcı bir bağ

tüneller, metrolar, kütüphane ve a rşivler, alt

oluyor.

oluşturuyor.

geçitler, istinat duvarları.

30 raf 28 1 EYLÜL 201 0

hHp:/1raf.arkitera.com/ 1 020 ıoi W.. U. A


GRACE

Ersa Kongre Merkezi

Eren Enerji Termik Santrali

Ç ifte Sızdırmazlık

Tepretoğu/lan Renault Plaza

Teknik Özell i kler

olarak membra n ı n hem de bindirmalerin

Preprufe 300R: Temel altı döşeme membra n ı . Preprufe 1 60R: Ö l ü yüzey/tek tarafl ı kal ı plara

performansına bağ l ı . Preprufe", benzersiz bir

yönelik temel perde membra n ı .

Bir su yalıtım sisteminin etkinliği, h e m genel

şekilde kendinden yapışkanlı bindirmeler ve

Preprufe 300R

Preprufe 1 60R

Kalınlık (mm)

1 ,2

0,8

Rulo ölçüleri (mt.)

1 ,20x30,0 (36 m')

1 ,20x35,0 (42 m')

Minimum kenar bindirmaleri (mm)

75

75

Batona yapışma (N/mm)

2,88

2,88

Derzlerin kesme dayanımı (N/mm)

9,52

9,52

bası nca karşı direnci ölçülerek kanıtlanmış.

Hidrostatik basınç dayanımı (m) ASTM D 5385 mod.

> 70

>70

1. Kendinden yapışkanlı kenarlar ile oluşturulmuş

Su direnci (EN 1 928)

-60 kPa

-60 kPa

Darbe dayanımı (N)

990

445

Su buharı iletim oranı (gr/m'/24 saat)

o

o

ayrıca yapısal belona tamamen yapışan membran ile çifte koruma sağlıyor.

Su Hareketine Karşı Kanıtlanmış Direnç Preprufe" membra n ı n su hareketine direnci, bağ ımsız denetim kuruluşlarınca membranda simüle edilmiş bir yırtılma durumunda hidrostatik

bindirmeler, su girişine karşı ilk bariyeri sağlıyor.

2. Özel Preprufe" yapıştırıcı matrisi, ikinci seviye bir koruma daha sağlamak için belona kesintisiz ve sıkı bir yapışma temin ediyor.

Metan geçirgenliği (mls/m'/24 saat)

9,1

Radon iletimi (m/s)

<21

34,8 X

1 09

21

X

1 09

Detaylar için Yardımcı Ü rü n ler Radye beton ve perde duvarlarındaki fore kazık­ beton arakesit bölgeleri, lesisat boruları-beton

Uluslararası Sertifi kalar British Board of Agrement, BBA,

arakesit bölgeleri gibi alanlar su g i rişine karşı son

Metan&radon gazı geçirimsizlik test raporu,

derece korunmasızlar. Membran ile bu arakesit

Alkali, sülfat, klor geçirimsizlik test raporu,

bölgeleri arasında etkili bir sızd ı rmazl ı k sağlamak

CE sertifikas ı ,

önemli. Grace, bu amaçla iki bileşenli, mala ile

Hidrostatik basınç altında su geçirimsizlik test

uygulanan sıvı bir membran olan Bituthene LM'i

raporu,

geliştirmiş. Bituthene LM birçok yüzeye

ASTM ve BS standartlarına uygunluk.

m ü kemmel bir şekilde yapışıyar ve kürlendiğinde elastomerik. B u önemli yard ı mcı ürün, yapılara su girişi riskini önl üyor.

http:/!ral.arkitera.com/1 020 ı.ı ımmkodu A

GRACE Yapı Kimyasalları San. ve Tic. AŞ A: Istanbul Kimya San. Org. San. Böl. Melek Aras Blv. Mostar Cad. No:9- 1 0 34956 Orhanlı, Tuzla - istanbul T: 0216 593 09 70 F : 0216 593 09 63 E: evren.demirci@grace.com W: www.tr.graceconstruction.com Uygulama ve Teknik Destek KOR-TEK inş . San. Tic. AŞ A: Değirmen Sok. Cemal Bey işhanı No: 1 5 D: 5-6 Kozyatağı - istanbul T: 0216 445 59 98 F: 0216 445 59 40 E: baksoz@kor-tek.com W: www.kor-tek.com

raf 28 1 EYLÜL 201 0 31


BUILdiST<

flrJ Fırma Buildist 2010 Katılımcısıdır

yap1

�ervis �inovatif yapı çözümleri-

Yalıtıma Uyumlu Koku Önlem/i

Dallmer Otopark Süzgeci 6 1 6. 1

Yapı Servis - Dal lm er Drenaj ve lesisat Ü rü n leri Otopark Süzgeçleri 1 .5 tondan 1 2.5 tona kadar yük taşıma kapasiteli, su yalıtı m ı ile birleşime uyumlu, koku ve haşere geçişini ön leyen donmayan özellikle koku klapeli, çamur kova l ı tasarı mlarıyla Dallmer otopark süzgeçleri otopark ve geniş saha drenaj ı nda sağlaml ı k, kal ıcılık ve estetik ara n ılan tüm projeler için DIN ve EN normlarına uygun çözümler sunuyor.

Bodrum Süzgeçleri Badrum katlarda sıkl ı kla yaşanan kanal izasyon geri tepmelerini önleme özelliği, yüksek drenaj Dallmer Bai/Stau 1 1 O

Geri Tepme Önlem/i Badrum Süzgeçleri

kapasitesi ve tıkanma yapmayan geniş iç yapısı ile, Dallmer badrum süzgeçleri konut, imalathane gibi birçok farklı alanda güvenilir yüzey drenaj ı sağlıyor.

Yağmur i niş Haznesi Yağmur iniş borularının yataya döndüğü noktaya monte edilen Dallmer yağmur i n iş haznesi tek ürün bünyesinde birçok problemi çözüyor. Yağmur iniş haznesi çatı, balkon ve teraslardan yağmur iniş borusuna giren çöp, yaprak ve pislikleri çamur tutucusunda birikti riyor, biriken pislik temizleme kapağı açılarak temizlenebiliyor. Pis su rögarına bağlanan yağmur drenaj hatlarından, balkon ve Dallmer Yağmur

terasiara aktarı lan kötü koku yağmur iniş haznesi

Iniş Haznesi 605

içindeki koku klapesi sayesinde önlüyor. Özellikle yüksek binalarda yaşanan, zemin kattaki boru Temizleme Kapaklı. Koku Klapeli Yağmur lnış Haznesı

dirseklerindeki kopma ve kırılmalar Dallmer yağmur iniş haznesinin güçlendirilmiş ya pısı sayesinde önleniyor. Yapı Servis A: Ç ınardere Mah E-5 Yanyol Cad. No:77 Pendik - I stanbul T: 0 2 1 6 379 76 37 F: 0216 379 35 87 E: info@yapıservis com W: www. yapiservis.com

32 raf 28 1 EYLÜL 201 0

http://raf.arkitera.com/1 1 62 uıl - �oıtlo' A


yap1

�ervis

-i novalif yapı çözümteri-

Daffmer Orio

Daffmer Te/os Su Bıriktırme Özellik/i Kapak Tasarımı

Ono ve Te/os Duş Teknesi Süzgeçferi

Orio ve Telos Duş Teknesi Süzgeçleri ince duş tekneleri için sığ uygulama yüksekliğine sahip, çok şık ve farklı renk seçeneklerinde kapakları ile Orio; standart duş tekneleri içi n ise tekne içinde su tutabilme özelliğine sahip Telos süzgeçler ile akrilik duş teknelerinde drenaj farklı bir boyuta taşınıyor. Tümü D I N EN 274 standard ı na uygun olarak üretilen Dallmer Duş Teknesi Süzgeçleri güvenli ve şık bir çözüm sağlıyor.

Reno Süzgeç Yenileme Sistemi

Reno Süzgeç Yenileme Sistemi

Dallmer Reno Çerçeve

Tadilat aşamasında eski v e kötü görünümlü yer süzgecini de değiştirmek gerektiğinde Dallmer Reno Yenileme Sistemi öneriliyor. Eski süzgecin kırılmasına gerek kalmadan, şık ve net bir bitiş elde edilebilecek olan bu sistemde tüm Dallmer ızgara seçenekleri kullanılabiliyor.

Dal lmer Temizleme Kapakları Şık olmasına özen gösterilen bir mekanda temizleme kapağı kullanmak gerekiyorsa işlevsellik, güvenlik ve sağlamlığı bir arada sunan Dallmer Temizleme Kapakları öneriliyor. Dallmer'in

/\

1

316 kal ite satine yüzeyli paslanmaz çelik kapak

.

tasarımı sayesinde artık temizleme kapaklarını saklamak gerekmiyor.

Daffmer Temizleme Kapağı HT Temizleme Kapaklan

Boru Geçişleri için Yal ıtım Yakaları Suya karşı yalıtılan döşeme ve duvarlarda boru­ yüzey birleşimlerindeki soğuk derzlerin sızd ı rmazl ığı her zaman uygulayıcıların başı n ı ağrıtan b i r detay olmuş. Artık temel, perde, balkan, teras, ıslak hacimler, su depoları ve havuzlar gibi sızd ı rmazi tğın çok önemli olduğu uygulama alanlarında boru çevreleri nin yal ıtımı için çoğu zaman sonuç vermeyen, zahmetli detaylar tarihte yerini al ıyor. Dallmer boru geçiş yakaları ile birkaç dakika l ı k bir uygulama ile tam

� :___j ı-----"''-'50 '-'0_

Boru Geçişleri için Yalıtım Yakalan

Daffmer Kerdi Vaka

sızdırmazlık sağlamak mümkün.

http://raf.arkitera.com/1 1 62 ıofırnın�v A

raf 28 1 EYLÜL 2 0 1 0 33


Kutlar'da n R ECKLI Tekstü rl ü Elastik Kal i plar Cephelerde Yaşayan Desen ler Mimarlar binaları ile kal ıcı olma arayışında, kal ıcılık ise tasarı m ı n ı n özgünlüğü ve ne kadar yaratıcı olduğu ile doğrudan ilgili. Günümüz teknolojisinde standart malzemelerin kullanıldığı yapılar kendilerini tekrarlıyor. Bu nedenle inşaat sektörü malzeme ve teknolojiyi tasarımla birleştirirken tasarımcilara daha fazla imkan sağlamanın yolları n ı arıyor. Desenli ya da dakulu beton cephe kullan ı m ı , mimarı n ya pısına incelikli ı ş ı k v e gölge oyunları katmasına yardım ediyor. Kalite, kolay uygulama ve ekonomik avantajları nedeniyle beton yüzeyleri dokulandırmak için elastik RECKLI kalıpları dünyada yayg ı n kabul görüyor.

Özgü n Cephe Arayışına Çözüm Betonarme yüzeylere estetik bir görünüş kazand ı rmak için kullanılan dakulu elastik kalıplar, 3 boyutlu cephe elemanları üreti minde de kullanıl ıyor. Kal ı pların elastikiyeti, sertleşmiş malzemenin zarar görmesini engelleyerek karmaşık detayların kullanılmasına olanak sağlıyor. Her desen ya da motif, beton ve alçı yüzeylere kusursuz aktarılabil iyor. 300'den fazla desen seçeneğiyle, her tür yapıya uygun iç ve d ı ş yüzey alternatifi s u n a n RECKLI kalıpları ile hem yerinde hem de prekast döküm yapılabiliyor.

34 raf 28 1 EYLÜL 201 0

htıp://raf.arkitera.com/07998 ıolirvıı kochı A


Sadece hazır desenleriyle kendini kısıtlan d ı rmayan RECKLI, mimar ve tasarı mcılarla birebir çalışarak özgün desen ve motif çözümlerinin uygulanması n ı da mümkü n k ı l ı yor.

RECKLI'den Ödüllü Yen ilik RECKLI firması n ı n geliştirdiği foto-gravür tekniği bina yüzeylerine aktarılan fotoğrafla mimarın yarattığı ana lojiyi tasarı m ı n doğrudan bir parçası haline getiriyor. Foto-gravür tekniğiyle cephelere aktarılan görüntü ler, gün ışığı ve yapay ayd ı nlatman ı n zamansal, mekansal konumu ve bakış açısına göre farklı etkiler b ı raktığı için yaşayan imgelere dönüşüyor. Uyguluma alanı neredeyse sonsuz olan bu teknikle sta ndart g rafik formatındaki hemen her resim, kontrastma bağl ı olarak rahatlıkla kal ı ba dönüştürülebiliyor. RECKLI'nin bu yeni kal ı p teknolojisiyle ü rettiği kal ı plar "2009 World of Concrete Fuarı"nda "Most l nnovative Product" (en yenilikçi ürün) ödülünü kazanmış. Kutlar Ltd. A: Atatürk Oto Sanayı Sıtesi, Nazmı Akbacı iş Merkezi No: 254 34398 Maslak - istanbul

T: 0212 346 16 67 F: 0212 346 16 71

E: bulusahın@kutlarltd.com W: www.reckıı.net

hHp://raf.arkitera.com/07998 ıof vrvıı kodu A

raf 28 1 EYLÜL 201 O 35


Sti 1 Ahşap Dekorasyon Stil Ahşap Dekorasyon 1 980 yılı nda sektöre hazır mobilya üretimi ile girmiş, 1 985 yılına kadar ürünlerini mobilya marketleri aracılığıyla tüketiciye ulaştırm ış. Bu dönem içerisinde sektörde klasik ve modern tarzı başarı ile uygulamış. 1 985 y ı l ı ndan itibaren yeni bir yapılanma ile dekorasyon sektörüne geçiş yapan firma, tamamen proje uygulamaya yönelik çalışmalar içerisine girmiş. Firma, deneyimli kadroları ve güncellenen teknolojik üretim parkuru ile hizmet veriyor. Sabit 25, değişken 50 - 1 50 kişilik üretim ve montaj kadrosu potansiyeli ile firma, ahşap mobilya proje uygulaması yan ı nda metal , cam, döşeme işlerini de üstlenebiliyor. Titiz çal ışması, sözleşme tarihlerine uygun iş teslimi, iş kalitesinden ödün vermeden günümüze kadar çok önemli projelerde yer alan Stil Ahşap, sektöründe kendine öneml i bir yer edinmiş ve ilkeli çalışmaları ile çözüm ortağı olmuş. Firmayla, müşterek çal ı şan mimari gruplara imalat işlerinin yan ı sıra, istenirse proje kapsamındaki ahşap işleri ile ilgili düzenleme hizmetleri de veriliyor. Bu çalışmalar, gerek bilgisayar destekli üç boyutlu görsel çıktılarla, gerekse teknik çizimlerle desteklenerek sunuluyor.

36 raf 28 1 EYLÜL 201 0

hHp://rol.orkitero.com/1 0250 ıa! itMı kodv A


Referanslarından Bazıları Lütfi Kırdar Kongre Merkezi 1 996 Maslak Harp Akademileri 2003 British American Tabacco 2008 Haliç Kongre Merkezi 2009 Li&Fung Merkez Ofis 2009 ING Bank - Bebek Özel Bankac ı l ı k Şubesi 20 1 0 Mango Mağazası - Bursa Anatolia AVM 2 0 1 0

Stil Ahşap Dekorasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. A: Çağlayan Vatan Cad Bahar Sak No: 1 9/B 34403 Kağıthane - istanbul

T&F: 0212 232 00 08 02 1 2 296 01 76 0212 296 08 69 021 2 225 47 27

E: ınfo@stılahsap.com.tr W: www. stılahsap.com.tr

hHp://ral.arkitera.com/1 0250 ı.t

...

..., A

raf 28 1 EYLÜL 201 0 37


YÜTA�

------

Bolon - Gele ceğ i n Yer Kaplama la n lsveç'in önde gelen zemin kaplamaları firması

yüzde yüz geri dönüşümlü hammaddeden oluşan

Bolon, 1 949 yıl ından bu yana dokuma vinyl

plastikleştiricileri kullanan dünyadaki ilk zemin

kaplamaları üretiyor. Dünyada ilk kez Bolon

kaplama kuruluşu olarak dikkat çekiyor.

tarafından üretilen ve ayn ı zamanda birbirinden şık ve farklı stilleri yansıtan dokuma vinyl zemin

Kullanım Alanları :

kapmaları yüksek kalitede bir ürün olma özelliğini

Evler,

taşıyor.

Ofisi er,

Bolon'un ürün ve tasarımı bir araya getirmedeki

Oteller,

Mağazalar, kendine özgü yolu, bu ürünü uluslararası pazarda

Restoran lar,

ilgi çekici kıl ıyor. Tekstil kaplama gibi görünen

Yatlar,

kaplamalar aslında vinyl kaplaman ı n uzun ömür

Fuar alanları,

ve kolay bakım avantajları n ı beraberinde getiriyor.

Havuz çevreleri,

Geçtiğimiz g ünlerde tasarım ödüllerine bir yenisini daha ekleyen Bolon, I F Iletişim Tasarı m ı Ödülü'ne

Sinema ve tiyatrolar, Spor merkezleri,

layık görüldü. Global yaşamda sürekli gelişen

Müzeler.

Kış bahçeleri,

teknoloji ve iletişim ağını yenilikçi çözümleri ile birleştiren firma, son olarak 2 0 1 0 Benelux Ofis

Ü rü n Özell ikleri :

Ürünleri Ö dülü'ne aday olarak gösterildi. Ofis iç

Dayan ıklılık, ses izolasyonu ve yan g ı n

dekorasyonu ve aksesuarları dalı nda yarışmaya

emniyeti,

katılan Bolon, yaratıcı ürünlerini bu önemli

% 1 00 yenilenebilir hammaddeyi kullanan çevreci teknoloji,

platformda bir araya getirmeyi hedefliyor.

80 adet renk ve dokuma alternatifi , Bugün, otuzdan fazla ülkede satışa sunulan

50x50 cm'lik karo renk seçenekleri,

Bolon'un birbirinden seçkin ürünlerini Türkiye'ye

200x25 m'lik rulo renk seçenekleri,

Yütaş ithal ediyor. Chanel, Arman i ,

Basarnaklara uyarlanabilir,

Dolce&Gabbana, Lacoste, Sheraton g i b i dünyaca

Yerden ı sıimalı sistemlere uygun,

ünlü ve tan ı n m ı ş müşterilerinin yanı s ı ra Tom

Alev almayan, yan g ı n geciktirici sistem,

Dixon, Jean Nouvel, Renzo Piano gibi önemli

Yüksek oranda kimyasal dayan ıklıl ık,

mimarlar tarafından kullanı lan Bolon'un dayan ıklı

11 dB-1 7 dB'Iik ses yal ı t ı m ı ,

ve güvenli ürünleri pek çok yaşam alan ına

Elektriksel direnç < 2 Kv,

kolayl ı kla uyarlanabil iyor. Ta mamen çevreye uyumlu doğal bir ürün sunabilmeyi amaçlayan

Isı direnci 0.02 m2 K/W-0.03 m2 K/W, Kaymaz > 0.3,

fırma Bolon" Green projesi ile ü retim sürecinin

Bft-s 1 -Ciass 1 yang ı n s ı n ıfı B ( N FBA 1 0 1 ), ıso 1 4001 ve ıso 9001

neden olduğu atıkların geri dönüşüm işlemlerine odaklanıyor. Bolon" Green; bitkilerden elde edilen,

3 8 raf 2 8 1 EYLÜL 201 0

5 yıl garantili.

'

hHp://rol.orkitero.com/0509F ıoi.mı loothı A


YÜTA�

PORCELANOSA

Yütaş - Por celanosa Sera m i kler Duvar ve yer seramiği sektörü nde dünya lideri

Porcelanosa, üstün üretim teknolojisi ile

olan Porcelanosa Grup; ispanya, Villa Real'de

hazırlanan büyük ebatlardaki seramikleri; d ı ş

modern tesisleri ile fark yaratırken 600.000

cepheler, a l ı şveriş merkezleri, metrolar gibi genel

metrekarelik geniş bir üretim sahas ına sahip.

alanlarda kullanılabilen ve aşı nmaya dayan ı k l ı

Porcelanosa, porselen seramik, duvar

seramik görünümlü porselen ürünleri geniş ürün

ürünleri; havuz kenarları i ç i n kaymaz parke ve fayansları , Noken markalı armatürleri,

gamı nda bulunduruyor. Doğal ahşap ile aynı

modern banyo delapiarı ve viirifiye ürünlerinin

görüntüye sahip olan parke seramikler ise

yanı s ı ra Gamadecor markalı klasik ve

uygulamaları yap ı l d ı ktan sonra yıllarca bakım

modern banyo delapiarı gibi geniş ürün

gerektirmeden kullanılabil iyor. Porcelanosa'nın

seçenekleri ile dikkat çekiyor. Porcelanosa

son teknoloji ile üretilen daya n ı kl ı ürünleri, her

seramik ve fayans döşemelerinde fark yaratan

yönüyle yenilik ve tasarım alanı nda sürekli gelişen

tasarım ve kalite anlayışı, Butech markalı lüks

d ü nya çapındaki 41 O mağazası ile Madrid, New

profil detayları ve yapı kimyasallarında da devam

York, Londra, Paris, Milano ve istanbul gibi önemli

ediyor.

metropollerde seçkin kullanıcı ları ile buluşuyor.

Yüksek düzeyde kalite ve özenli bir işçilik

Yütaş ' ı n Mecidiyeköy'de bulunan istanbul 1 3

yansıtan ürünleri tüketicilerle buluşturan

binası nda ise Porcelanosa ' n ı n e n yeni ürünleri,

Porcelanosa, profesyoneller tarafından tercih

tüm dünya ile aynı anda kullan ıcıların beğenisine

ed ilirken ve son trendleri yansıtan koleksiyonları

sunuluyor.

ile birçok alanda özgün bir stilin yakalanmas ı n a olanak sağlıyor. Ü retiminin %69'unu dünya ülkelerine ihraç eden Porcelanosa'nın Türkiye temsilcisi Yütaş, çevreci, yenilikçi, zarif ve fonksiyonel olan bu ürünleri sizlerle buluşturmaya devam ediyor.

http://raf.orkitera.com/05868 rof vrvıı lıodw A

Yütaş Yapı Ürünleri Tic. AŞ A: Ortaklar Cad. Bahçeler Sok. No: 1 3 Mecidıyeköy - Istanbul T: 021 2 444 34 1 3 F : 02 1 2 272 08 74 E: yutas@yutas.com W: www. yutas.com

raf 2 8 1 EYLÜL 2010 39


.t

•....,

�,

-..,

!,.- .;.

·�

� .!::S3-'

� �-.- F· - .

ı

-C

-<=---· .... g

- .

� ..

� ��.

..

:.. . = .... ....

� 1 1 1 "' r

11

_ "-_,

�� ==- �· i;;

..

o

- _.

''·;

L,

f-· -· -� �·

�-

ll ı

( -. �

_, , ,

....=... _.ı�

u

.... :r- . :--

Jllll -

--

1 -

ll

.-

"'-•

.,

.,

A R K IV S PO N SO R U .

Ka lebodur www . a

ıı

r k i v. c o m . t r


------

f�Y�!A2I:r �•SADE TEKN�sEL

.

ı:;�;·

--., ;-._:

i{ç-��· -;_::;;� ' �

.·:

���

Teknosel - Terra cotta Panel le r Terracotta paneller kil ve kaolen gibi doğal

Alphaton, Longoton ve Faveton terracotta paneller

malzemelerden üreti lir.Terracotta paneller,

kolayl ıkla uygulanabiliyor. Paneller, yapı

cephelerin doğal olarak havala nması n ı sağlar,

cephelerine ankrajlarla tespit edilen taşıyıcı

mimari hayal gücünü s ı n ı rlamaz. Renklendirme

profi llere, özel olarak üretilen panel tutucuları ile

için yapay malzeme kullanmak yerine çok çeşitli

ası l ıyor.

renk seçenekleri, doğada var olan pigmentler ve toprağ ı n kendi doğal renkleri ile farklı pişirme

Yatayda paneller arasında oluşan derz boşlukları

sıcaklıkları kullanı larak elde edilir.

cephenin arkasında doğal havalandırmaya olanak

Alphaton, Longoton ve Faveton terracotta

yerleştirilerek cephe bütünlüğü sağlanıyor. Ayrıca

panellerde doğal k ı rmızı ve tonları ile standart

bu sistem "deprem sertifikasına" da sahip.

Mercedes-Benz Türk Yönetim Kompleksi. istanbul Munari Proje. Turgut Altan Mimarlık

sağlıyor. Düşey derzlere gerektiğinde fuga profil i

yüzey yayg ı n olarak kullan ı l makla birlikte çok sayıda renk ve yüzey şekli seçeneği var.

Terracotta Gü neş Kırıcılar

Alphaton, Longoton ve Faveton terracotta paneller

Terracotta G ü neş Kı rıcılar, yapılarda cephede, d ı ş

boyutları bakımından oldukça geniş bir çeşitliliğe

koridorlarda, merdiven boşluklarında güneş kırıcı

sahip.

olarak veya havalandırma boşluklarında cepheyi tamamlayıcı eleman olarak kulla n ı l ı r. Güneş kırıcı özelliğinin yan ı s ı ra yaratıcı cephe elemanı olarak

Alphaton

Longoton

yapıların bütünlüğünü güçlendirici bir tasarım özel liğine sahip. Çeşitli kesitlerde bulunabil ir.

Yükseklik

1 50 - 300 mm

Uzunluk

1 50 - 1 . 200 mm 900 - 3.000 mm

Kalınlık

30 mm

1 50 - 1 .000 m m

Terracotta' n ı n Özellikleri : Düşük su emme özelliği, Uzun ömürlü, 40 mm

Hiçbir şekilde renk solması, çatlaklar oluşması ve yüzey şeklinin bozulması söz konusu değil,

Faveton Bersal

Faveton Ceram

Enerj i koruması (yalıtımsal özellik), Farklı iklim koşu llarına karşı yüksek daya n ı m ,

Yükseklik

250, 300, 400 mm 200 - 500 mm

Ç o k çeşitli renk v e ebat seçeneği,

Uzunluk

600 - 1 .200 mm

500 - 1 .500 m m

H ızlı ve kolay uygulama,

Kalınlık

16

28

Bakım ve temizlik gerektirmeme, Farklı malzemelerle kombine edilebilme, mm

hHp://raf.orkitero.com/1 163 rvf 11rvn lıodij A

mm

Grafiti koruması.

Forum Bayrampaşa AVM, Istanbul Mimari Proje: Era Mimarlık

Teknosel Teknolojik Yapı Ürünleri AŞ A: lnşırah Sk. No: 40 Bebek 34342 istanbul - Türkiye T: 021 2 358 22 44 F: 021 2 358 22 88 E: teknosel@teknosel.com W: www.teknosel.com

raf 28 1 EYLÜL 201 0 41


HUPPE'

SHOWER A N D S O U L

H ü ppe Studio Paris® Wal k- i n Model leri Tüm detayları Phoenix Design tarafı ndan

Çoklu Renk ve Yüzey Alternatifleri

tasarlanan "Hü ppe Studio Paris®" serisi, 4 Walk­

Şeffaf, gri, yeşil, bronz renklerde cam ve bunlara

ln modeli ile geniş bir yıkanma alanı yaratmak

ek olarak kolay temizlik için Anti-Piaque

isteyen kullanıcı lara birçok alternatif sunuyor.

kaplaması seçenekleri bulunuyor.

Walk- l n modelleri, varolan dizayn kısıtlamaianna lüks çözümler sunabilmenin yan ı s ı ra , "Hü ppe

Menleşeler ve bağlantı elemanlarında bulunan 6

EasyStep®" duş tekneleri kombinasyonu ile

renkten (krom, yüksek kaliteli mat krom,

birlikte kulla n ı l d ı ğ ı nda, zeminle paralel seviyede

paslanmaz çelik görünümlü, parlak altın, siyah ve

bir giriş imkanı sunabil mesiyle ideal bir seçenek

beyaz) biri banyoya uyg u n kombinasyonlar

haline geliyor.

yaratılarak kullanı labiliyor. Buna, RAL renkler veya diğer galvanizli yüzey a lternatiflerini de eklenebilir.

Tüm Banyolar için Wal k - In Model leri

Değişik konfig ürasyonlarda, 2 veya 3 panelli

Sektörde ilkierin yaratıcısı ve öncüsü Hüppe,

varyasyonlar yaratmak mümkün. Geniş panele ek

kullanılan tüm malzemelerde 1 O yıl bulundurma

olarak kullanılan ekstra ince cam paneller ile su

garantisi sunuyor.

sıçrarnalarına karşı ekstra koruma sağlan ıyor. 4 Walk-l n modeli, "kısmi-profilli" veya "profılsiz" alternatifleriyle kullanıcılara tercih şansı tan ıyor. Standart olarak 200 cm yüksekliğe sahipken, 220 cm'ye kadar sipariş etmek mümkün. Sadece Hüppe firmas ı nda bulunabilen yenil ikçi ve zarif krom dekor kaplama sistemi ile cam desenleri yaratılmak istenilen farklılığı doruk noktasına taşıyor. Kullanılan üstün kaliteli ve şık menteşe veya kapı kulplarını değişik renk kombinasyonlarında seçerek, banyolarda uzun ömürlü ve konforlu bir kulla n ı m ı garanti ediyor.

4 2 raf 28 1 EYLÜL 2 0 1 0

Hüppe Inşaat Malzemeleri San. Tic. AŞ A: Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Cad 4 Sokak No:2 Çerkezköy - Tekirdağ T: 0282 758 15 1 1 F : 0282 758 1 5 14 W: www. hueppe.com.ır

http://ral.arkitera.com/ 1 079A ıtf- Mııtu A


Ata t ü rk H a va a la n ı . E s e n b o g a H a va a la n ı . E r b i l H avaa la n ı . Sc h i p o l H ava a la n ı ve Te n e ri fe H a va a la n ı ' n d a n s o n ra . ş i m d i d e S a b i h a G ö k ç e n H ava a la n ı ' n ı n d a A s p e n ' i n i m z a s ı v a r .

A s m a tava n . b ö l m e d uv a r v e y ü k s e lt i l m i ş d ö ş e m e le r i m i z i le . Tü rkiye ' n i n v e d ü nya n ı n e n

görkemli m i mari leri n d e tercih edilm e kten o n u r d uyuyoruz.

www . aspen.com.tr

. .


-- C E i!lt - - -·......;;.. ·

�-�� ı -

� Yapı Sistemleri

------

Al u-l i ne G iyd i rme Cephe Sistem leri Kapaklı Giydirme Cephe Alu-line Mimari Sistemler içinde en çok kullanı lanlardan bir tanesi de Kapaklı Giydirme Cephe Sistemi. Kapaklı Giydirme Cephe Sistem i, binada tok duruşu yansıtıyor. Derzler arasında görünen alüminyum yatay ve dikey kapaklar, binaya daha güçlü ve sert bir duruş vererek binan ı n tarz ı n ı belli ediyor.

Silikon Giydirme Cephe Bu sistem, esas itibariyle binaya cepheden bakıldığında alüminyumun görünmemesi ekseninde oluşturulmuş. Cephede bir bütünlük sağladığı gibi, cam üzerinde verilecek renklendirmeyle kurumsal kimlik yansıtılabiliyor.

Çatı Işıklık Sistemleri Burak Alüminyum A: Hadımköy Yolu Uzeri Örnerli Mevki i Hadımköy, 34555 Istanbul T: 0212 771 07 20 (pbx) F : 0212 771 07 28 W: www. aluline.com.tr

44 raf 28 1 EYLÜL 201 0

Yeni nesil binalarda ve daha çok a l ı şveriş merkezlerin i n çatı larında uygulanan bu sistem, ekolojik binaların oluşturu lmasında g ü neş kontrolünü sağlıyor. Güneş ışınlarının doğru yerlerden bina n ı n içine girmesini sağlayarak, hem doğal ayd ı n latma hem de iç ısı üzerinde etkili oluyor.

hHp://ral.arkitera.com/1 0478 ro! IIIVII Ioodu A


�� ı -

� Yapı Sistemleri

Çelik Takviyeli Hafif Cephe Sistemleri Son yıllarda iş merkezlerinde özellikle yüksek tavan l ı kat uygulamaları yoğun olarak tercih ediliyor. Standart dışı bu tasarımlarda. cephenin statik mukavemetinin çelik kutularla arttırı lması gerekiyor. THC bu destek çeliklerini profilin içine alarak, hem yüksek kat a ra l ı kları n ı geçmeyi sağlıyor hem de cephenin estetik duruşuna zarar vermiyor.

Çelik Takviyeli Cephe Sistemleri Çelik takviyeli cephe sistemi , Türkiye'de son 1 0 yılda uygulamaya sokuldu. Alüminyumun statik değerleri belli bir yüksekliğin üstünü kaldırm ıyor. Bu durumda çelik kolonlar üzerine montaj ı yapılan bu sistem ile cephe oluşturulmakta. Bu sistem çelik konstrüksiyon ile yapılan yüksek katlı binalar için uygun.

G üneş Kırıcı Sistemler Daha çok g ü neşin doğuşu ve batışında iç mekanda bulunan insanları g ü neşten etkilenmemeleri ve rahatsız olmamaları için geliştirilen bu sistem. cephede fonksiyonel bir etki yapmakta. Bina bütününde kullan ı la n güneş kırıcıların kat aralarına atılmasıyla estetik bir görüntü elde edililiyor.

http://raf.arkitera.com/l 04 78 nıfmm�otlu A

raf 28 1 EYLÜL 2 0 1 0 45


ısıdır

A L PO L I C®

I N N O VAT I O N

STYLE

� MITSUBISHI PLASTICS, INC.

P E R F O R MA N C E

Döşemeler Dı.şındaki Yapı Malzemeleri Için Vanıcılık Sınıfları

LUM IFLON 1 . ü st kat şeffaf boya

TS EN 1 3 50 1 - 1 "'

Malzemenin Yanıc ılık

Özelliği

A

Hiç Yanınaz

2. Ust kaplama boya 3. Alt kat boya 4. Astar boya

l

A2 - s i , dO

Zor Yanıcı

B, C - s i , dO

Zor Alevlenici

A2 - s2, dO

Alüminyum levha --------..p;z:'--....,..

A2, B, C - sJ, dO A2. B.C - s i . d i

uv

1 . Astar boya 2. Antipas boya

A2, B.C - s i , d2 A2, B, C - s3. d2

(en az)

D - s i . dO

Normal Alevlenici

A2 sınıfına özel yeni mineral dolgu

D - s2, dO D - s3, dO

1 . Antipas boya 2. Astar boya

E

D - s t , d2

Alüminyum levha

D - s2, d2 D - s3, d2

1 . Astar boya 2. Alt kaplama

E - d2

(en az)

F

Kolay Alevlenici

M itsubishi Plasti cs'den Yen i "ALPOLIC®/A2" Mitsubishi Plastics'in ALPOLIC., marka kompozit

Avrupa Yeni Nesil Yan g ı ndan Korunma

Bu doğrultuda hazırlanan ve 09/09/2009 tarih ve

Standard ı ' n ı n yan g ı n testi başarıyla sonuçlandı:

27344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak

levhalarında standart olan düz ve pürüzsüz yüzey,

ALPOLIC.,, yangın yalıtım ında AB standartlarına

yürürlüğe giren "Binaların Yan g ı ndan Korunması

sertlik, işlenebilirlik, maksimum renk dayan ı m ı gibi

göre en üst s ı n ıf olan A2 s ı n ıfına yükseldi.

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yap ı lmasına

özelliklerine ALPOLIC/fr ile eklenen yan g ı n

Dair Yönetmelik" AB 2000/1 47/ec sayılı komisyon

dayan ı m ı özelliği, birçok ülkede zorunlu olan

Mitsubishi Plastics'in geliştirdiği "ALPOLIC.,/A2"

kararında tan ı mlanan E N 1 350 1 - 1 standartlarıyla

ya ngın koşullarını karşılam ışt ı .

adı verilen alev almaz alüminyum kompozit

tam uyum gösteriyor. Yeni "ALPOLIC"'/A2'nin i s e sadece AB ülkelerinde

levha Avrupa Yeni Nesil Yan g ı ndan Korunma Standard ı ' n ı n yang ı n testini başarıyla geçti.

ilgili yönetmelikte "yüksek bina", bina yüksekliği

değil, yangın şartnamelerinin giderek daha fazla

21 ,5 metreden fazla olan bina olarak

önem kazandığı Türkiye, BDT ülkeleri gibi

Yap ı malzemelerinin yangın karşısı ndaki

tan ı mlanırken; dış cephelerin yüksek binalarda zor

ülkelerde de tasarım aşamasından başlayarak,

davranışları ile ilgili olarak tüm Avrupa Birliği

yanıcı malzemeden olması gerektiği açıkça

uygulamaya kadar geçen süreçte kritik öneme

(AB) ülkelerinde geçerli olan ortak s ı n ıflandırma

belirtilmiş. Yine yönetmeliğin 5. maddesine gore;

sahip yangın güvenliği hususunda yeni bir çığ ır

esasları ve prosedürleri çerçevesinde, konusunda

"projeler, kanuni düzenlemeler yanında, yan g ı na

açması bekleniyor.

d ü nyan ı n ileri gelen kuruluşlarından olan Exova

karşı güvenlik bakımından bu yönetmelikte

Warringtonfıre Center'da gerçekleştirilen test

öngörülen şartlara uygun değil ise yapı ruhsatı

sonucunda, "ALPOLIC"'/A2 , EN 1 350 1 - 1 : 2007

verilmez.

standard ı na gore A2, s 1 -d0" olarak s ı n ıflan d ı rı ld ı .

AB ile U yum Çal ışmaları Çerçevesinden Yen i Yönetmel i k

Yeni yapılan veya proje tadilatı ile kullan ı m amacı değiştirilen yapılarda bu yönetmelikte- öngörülen esaslara göre imalat yap ılmad ı ğ ı n ı n tespiti

A B ülkelerinde oluşturulan yan g ı n daya n ı k l ı l ı k

halinde, bu eksiklikler giderilineeye kadar binaya

s ı n ıfları, Türkiye'de de u y u m çalışmaları

yapı kullanma izin belgesi veya çalışma ruhsatı

çerçevesinde yürürlülüğe sokulmuş.

verilmez" (bkz. Resmi Gazete, Sayı: 27344).

Mitsubishi Plastics Ine. A: Bağlarbaşı Kısıklı Cad., No 4. Sarkuysan-Ak I ş Merkezi. S-Blok. Teras Kat. Altunizade 34664 Usküdar - istanbul T: 0216 651 86 70

F: 0216 651 86 73 E: ınfo@alpolıc.com .tr W: www.alpolıc.com

Bu firmanın ürünleri RAF Ürün Dergisi'nin bu sayısında projesi yayınlanan Sabiha Gökçen Havaalanı Yeni Dış Hatlar Terminali ve Kapalt Otoparkı'nda kullanılmıştır. Detaylı bilgi için bkz: 129-144

46 raf 28 1 EYLÜL 201 0

http://raf.arkitera.com/1 164 ıofıtfwı.ltoclu A


TRI M i i ne®

• ModUier Bölme Duvar Sistemleri ------ • • Ah$ap Sistemleri

TRI M i i ne - Akustik Ahşap Duvar Kaplama ve Asma Tavan Panelleri Türk mimari sektörüne "Öiçülerin Özgür

Modüler Bölme Duvar Sistemleri ve 2008 yılında

TRIMiine mimari inovatif ürün geliştirme anlayışı

eklenen ahşap üretim tesisi ile mekanları

ile sektöre ilkleri ve yenilikleri getirmeye devam

Dünyası" sloganı ile STRAHLE 3400 Sistem' i

yaşanabilir ve çalışanlarla uyumlu hale getiren

ediyor.

kazand ı rd ı v e a ç ı k ofisleri o d a o d a bölerken hem ses yalıtımını hem de görsel şeffaflığı ayn ı anda

TRIMiine, akustik ahşap duvar, asma tavan panelleri ve TRIMiine ahşap sistemlerini sektöre

TRIMiine Hakkında

sunuyor.

TRIMiine Modüler Bölme Duvar Sistemleri, Gebze'deki kendi tesislerinde 1 997 y ı l ı ndan bu

Dünya çapında ünlü ikinci bir Alman firması olan

Akustik ahşap panellere, mekanlardaki akustik

yana, 2007 y ı l ı n ı n başından itibaren de Gebze ­

Nüsing GmbH & Co. KG ile de hareketli bölme

ihtiyaca dönük ses yutucu, yansılıcı ahşap

Balçık Yeni Üretim Tesisleri'nde, ıso 9001 :2000

duvar sektörünün tüm çeşitlerini en yeni

panellere deliklendirme, çizgisel slot açılması,

Kalite Yönetim Sistemi'ne uygun olarak üretimine

teknoloji ürünleri ile takip ederek mimari sektöre

arka yüzde akustik kumaş ile ses yastığ ı görevi

devam ediyor.

sunuyor.

getirmeyi başarabildi.

gören yalıtım malzemesi destekli mdf-lam, doğal kaplamalı, cilalı ve lake boyalı olarak

TRIMiine, TRI Miine 70, TRIMiine 1 00,

uygulanabiliyor.

TRIMiine VIP Omegalı Bölme Duvar Sistemleri

TRI Miine akustik ahşap duvar ve asma tavan

Sistemlerini kendi tesislerinde ü relirken bayi ağı

panelleri, ses yutucu özelliğine sahip olarak

ve sürekli büyük projelerde birlikte çalıştığı

üretilir. Değişik ebat ve renk seçenekleri sunan bu

Türkiye'nin önde gelen mimarlık fırmaları ile,

ve TRIMiine SNAP Derzli Bölme Duvar

ürünler, Almanya'da alınan labaratuvar ve mekan

ü rettiği bölme duvarların montaj ı n ı ve

testlerine dayand ı n larak özellikle ses, yangın ve

taahhüdünü yapı yor.

nem daya n ı m ındaki test sonuçlarıyla da tercih sebebi olmakta.

Ofis bölme duvarları konusunda her türlü mimari ihtiyacı karşılamayı prensip edinen şirket m i mari

Ahşap akustik paneller veya düz dolu paneller

ihtiyaçlara paralel dünya çapında fırmalarla

içteki gizli metal konstrüksiyona klipslenerek

çalışma ortaklıkları yapıyor. ilk olarak

monte edilebiliyor, kolaylıkla sökülüp takılabiliyor

Almanya'nın dünyaca ünlü bölme duvar üreticisi,

ve ara bölme veya duvar yüzey kaplama olarak

STRAH LE Raum-Systeme GmbH firması ile

kullanılabil iyor.

çalışma ortaklığını başlattı.

Trim Inşaat Mimarlık Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. Merkez/Fabrika A: Bağlar Kumtepe Mevkii Kadıgit durağı yanı Balçık köyü Gebze - Kocaeli T: 0262 751 50 50 F : 0262 751 26 24 Satış/Showroom A: Kayışdağı Cad. inönü Mah. No:6 Kat:1 Küçükbakkalköy, Kadıköy - Istanbul T: 0216 572 86 09 F : 0216 573 34 35 E: info@tnmline.com.tr W: www. trimline.com.tr Bu firmanın ürünleri RAF Ürün Dergisi'nin bu sayısında projesi yayınlanan Sabiha Gökçen Havaalanı Yeni Dış Hatlar Terminali ve Kapalı Otoparkı'nda kullanılmıştır. Detaylı bilgi için bkz: 129-144

hHp://ral.arkitera.com/1 1 65 "'""�� A

raf 28 1 EYLÜL 201 0 47


BUILdiST< ,.

B.

Berker

Doğru tercih.

.. .

:::

.

,

·

:

... ·

· ... , .,, ,

______

TS Sensor (RTR)

K N X®

8./Q

8./Q

Berker - l nstabus KNX/ EI B ve Anahtar-Priz Seri leri 1 9 1 9 yıl ı ndan beri güçlü Alman teknolojisi ve özel

B u pürüzsüz, neredeyse tamamen duvarla

Berker Glasserie

tasarımlarıyla alanının lider fırmalarından biri olan

bütünleşmiş ve isteğe göre üzerine istenilen

Büyüleyici ve görkemli Berker Glasserie, tasarımı

Berker, zevki kaliteyle birleştirerek fark yaratıyor.

şekilde yazı veya simge eklenebilen cam yüzeyin

ve malzemeyi benzersiz bir kombinasyonda

Berker l nstabus KNX/EIB, elektrikli cihaziarı bir

altında sekiz farklı işlev sakl ı . ışığ ı , jaluzileri,

bütün leştiriyor. Bauhaus ekolünün estetiği ve

çift kablo ile birbirine bağlayan a k ı l l ı bir sistem. Bu

panjurları ve çok daha fazlas ı n ı kumanda etmek

gerçek cam ı n şeffafl ı ğ ı , ister restore edilmiş eski

sistem sayesinde çok sayıda cihaz aynı anda

için yalnızca tek bir dokunuş yeterl i . Bu haliyle

yapılarda, isterse de modern yeni yapılarda olsun,

yöneti lebiliyor. Tek kontrol ekra n ı ndan ya da bir-iki

olabildiğince fazla sayıda imkan sunmakla birlikte,

kendine has stili ile ortam dekorasyonu isteklerine

akıllı düğme ile (Ör: B.IQ ve TS Sensor) hem

bir o kadar d a kompakt ölçülerde.

mükemmel bir uyum gösteriyor.

ışığı, hem ısıtma cihazları n ı , hem jaluziyi, hem alarm tesisatı n ı aynı kolaylıkla kullanmak

Anahtar - Prizler

mümkün. istenildiğinde, cihaziarın işlev ve

Berker, 1 9 1 9 yıl ı ndan beri anahtar üretmekte olup

durumları PC veya Palm üzerinden de

hep aynı çizgide kalmaya özen gösteren bir

çağırabil iyor ve kontrol edilebiliyor. Ayrıca evin

yapıya sahip. Dolayısıyla anahtar prizde birçok

belli bölümlerine kendi ihtiyac ı n ı kendisinin

sırad ışı ürün yelpazesine rastlamak mümkün:

sağlaması öğretilebiliyor. Ev, sensörler yard ı m ıyla havan ı n iyi mi, kötü mü olduğunu kendisi anlıyor,

Berker 8.7 G lass

Glasserie

Berker Palazzo

gerekli gördüğünde panjurları kendiliğinden

Şık cam çerçeve, çok özel detaylar, klasik biçimi

indiriyor.

ve kaliteli cam ı n birlikteliği ile B.7, oturma

Klasik ve lüks ambiyansa yönelik taleplerde,

meki'ınlarına çok özel bir çekicilik kazandı rıyor.

mermer veya maun ağacı efekti verilmiş yüzeyi ve

B.IQ

Çünkü duru tasarım pek çok farklı stildeki düzene

24 karaı altı n kaplı süs halkaları ile özel mekanları

Berker B . I Q a k ı l l ı evi çok d a h a kolay b i r şekilde

mükemmel şekilde uyum sağlıyor.

tamamlıyor.

kontrol edebilmeyi sağlıyor. lnstabus KNX/EIB sisteminin dört farklı fonksiyon elema n ı n ı sadece tek bir kumanda ünitesinde kombine etmek mümkün: Termostat, bilgi ekra n ı , dokunmatik sensör, ışık düzenleri zamanlayıcısı ve diğer uygulamalar, değişen isteklere kolayca ve herhangi bir yazılı ma gerek olmadan herkesin

8. 7

yapabileceği kadar kolay şekilde ada pte

Berker K.S

edilebil iyor. Diğer taraftan oldukça akılcı detaylar

Mat parı liı l ı paslanmaz çelik. Özel, nitelikli

bulunuyor, örneğin şeffaf yazı paneli, yan

malzeme ve keskin hatl ı , sade kombinasyonuyla

taraflarda bulunan ve her biri etkin durumdaki

yüksek tasarım kalitesinin değerini bilenler için en

fonksiyonları gösteren LED lambaları ve düz

uygun seçim.

metinler aracılığıyla iletişim kuran ekran belli bir alışma döneminden sonra kolayca çıkartılabiliyor.

TS Sensor (RTR) Teknolojinin derinliğini kullanım kolayl ığı ile birlikte sunmak bir sanat ve yeni Berker TS Sensor bunun kusursuz bir yansımas ı .

48 raf 28 1 EYLÜL 2010

K. 5

Palazzo

Berker Elektronik Ürünleri ve Akıllı Ev Otomasyon Sistemleri Ticaret Limited Şirketi A: Derya Sokak No: 7/4, Moğulkoç Iş Merkezı. 34734 Sahrayıcedıt, Kozyatağı, Kadıköy ­ istanbul T: 021 6 386 64 1 6 F: 0216 478 64 24 E: info@berker-sıstemleri.com.tr W: www. berker-sistemlerı.com.tr. www berker.com

hHp://raf.arkitera.com/0702D ,o�,,..koıkı A


Berker l nstab us KNX/E I B i

Akı l l ı Ev ko nsept i n d e farki t O ilt�tş�;;�\:: sad ece d o ku n u n . . . far


kibr

D

Connect1on Ink

SOLUTION$

Seaweed

3form - lş1k Geçiren Dekoratif Panel ler 3form, bölme duvarlar, tavan, sürgülü kapılar,

olan Varia, ahşap gibi üzerinde çalışması kolay bir

masa tablası ve bar tezgahı olarak ya da

malzeme ve dikey uygulamalar için ideal.

duvarlarda ve raylarda tasarımın ifadesi olarak

Varia'nın Avrupa B s ı n ıfı yan g ı n sertifikası

kulla n ı labilecek üç malzeme platformundan

derecesi bulunuyor.

oldukça dekoratif ve işlevsel paneller tasarlıyor ve ü retiyor. Yarı saydam malzemeler otelden,

Levha ölçüleri, müşteri talebine bağlı olarak

şirketlere, tatil mekanlarından kaliteli perakende

1 .220x2.440, 1 .220x3.050 veya 1 . 525x3.050 mm

alanlarına kadar her türlü tasarım projesine

boyutları nda. Levha kal ı n l ı kları da ürün çeşidine

uygulanabiliyor.

göre 1 ,6 mm, 3 , 5, 6, 1 0 , 1 2 , 1 9 veya 25 mm olabiliyor.

Panelleri çerçeveleyen, asan ya da monte eden bir dona n ı m seti de her türlü döşeme için 3form'dan temin edilebiliyor. Paneller s ı n ı rsız

"C hroma": Doğadan ilham Alan Parlak Renk

sayıda farklı şekilde üretilebiliyor ve 3form

% 1 00 dökme akrilikten üretilen Ch roma, panele

disiplinler arası mimari ekibi tasarım, tanımlama

bir renk katman ı akıtan yeni patentli bir teknolojiye

ve döşeme süreci boyunca uzmanlık ve destek

sahip. I l ham verici özel bir renk paletiyle sunulan

sağlıyor.

Chroma paneller ayd ı n latıldığınd a çeşitli imkanlar sunuyor. Yenilenebilir mat bitirme, malzemenin

Malzeme Platform ları

yüzeyini orijinal haline dönüştürebilmek gibi bir

3form üç ayrı ve benzersiz malzeme platformu

özellik sunuyor. Patentli renk enfüzyon teknolojisi

yaratt ı ; "Varia", "Chroma" ve "Giass". Tüm

ile doldurulan Chroma'nın sert yüzeyi defalarca

malzemelerin ortak özelliği dekoratif yarı

farklı amaçlarla uyarlanabiliyor, böylece

saydamlığ ı , doğrultulu tasarım estetiği, üretim

malzemenin atık zincirine girmesi engellen iyor ve

esnekliği ve 3form kuruluşunun çözümlerini

malzeme aynı zamanda önemli derecede

tasarlarken ve ü relirken gözettiği güçlü çevre ve

sürdürülebilir hale getirilmiş oluyor. Çizilmez

sosyal sorumluluğu.

yapısı sayesinde Ch roma, yatay uygulamalar ve platform zeminler için ideal bir çözüm. Levha

"Varia": Eğlenceli Çeşitlilik

kal ınlıkları 1 2, 25 veya 50 mm.

Günü müzde, 3form malzeme koleksiyonundaki e n esnek malzeme olan Varia panelleri hayal gücü

"G iass " : Cam Yeniden Tanımiandı

kadar çok çeşitli tasarımlar yaratıp üreterek yarı

3form Glass ile pullar, hava kabarcıklar ı , Javanta,

saydam, estetik kontrolde "en"leri sun uyor.

yosun ve has ı r gibi malzemelerin iç katmanları her

Ecoresin'den imal edilen, %40 geri dönüşümlü bir

mekanda dramatik bir mimari ifade yaratacak

malzeme olan PETG ile yaratılan Varia, yüksek

şekilde cam ı n içinde asılabiliyor. 3form Glass

tasarı m ı düşük etki ile çok güzel bir şekilde

sanatsal ifade için çarpıcı bir ortam yaratıyor ve

harmaniayan ve en çok uyarlanabilen malzeme.

kimyasaliara karşı dirençli ve yanmaz özelik

Işık geçiren, camdan daha kuvvetli ve daha hafif

taşıyor. Yatay ve dikey uygulamaya uyg u n .

Pure Whlte&Khaki

so raf 28 1 EYLÜL 2 0 1 0

hHp://rol.orkitero.com/09948 •ııl iriıı lıodv A


W

kibr

D

_ _ _ _ _ _ _

Terra

Kho Liang le

Royal Mosa - Üstü n Teknoloj i Porselen, Özel Tasanın ve Fotoğraf Baskl l l Sera m i kler Tecrübe

yöntemler son bulmuş. Yeni bir ürün olan "Terra

1 25 yılı aşkın deneyimiyle Royal Mosa

XXL" serin i n ismi gibi ekstra büyük ölçülerde yer

uluslararası alanda yenilikçi ürünleriyle sadece

karasu (20x 1 20, 30x 1 20, 40x 1 20, 60x1 20 ve

seramik değil bugünlerde cam ve çelik karolar da

90x90) sunuyor. Son yenilik ise seramik

sunuyor. Son 1 0 yılda yaşanan müthiş yükselişle

yüzeyine uygulanan çizilmeye karşı dayanıklı

birlikte günümüzde 8 mi lyon m' seramik 4 kıtada

renkli dijital baskı teknolojisi.

30 ülkeye ihraç ediliyor. Mosa ürünleri, prestijli Red Dot Tasarım Ödülü

Sürd ü rülebilirlik

ve I F Ödülü de dahil olmak üzere birçok tasarım

Üretime Maastricht'te başlayan Mosa, bilinçli ve

ödülü kazanm ış. Tüm ürünlerinde yüksek

kararlı bir şekilde geliştirdiği fabrikaları ve üretim

gereksinimiere göre hareket eden Mosa karoları

aktiviteleri ile uzun yılla r boyunca bugünün ve

çoğu zaman ISO, EN ve ASTM standartlarını

geleceğin mimarisine ışık tutan üstün kalite kara

aşan kalitede teknik değerler sunuyor.

ü retmeye devam etmeyi hedefliyor.

Esneklik lnovasyon ve Tasarım

Mosa sadece ürünler üzerine yeniliklere

1 950'nin başlarında Mosa, ilk kez gövde ve sırdan

odaklanmıyor, ayn ı zamanda üretim

oluşan çift bileşenli karoyu imal ettikten sonra

tekniklerinde de sürekli gelişimi amaçlıyor.

1 960'da ise endüstri ürünleri tasarımcısı Kho Liang le'nin tasarladığı zamanın en çok konuşulan

M i marların spesifik isteklerini karş ı lamak ve

kabartma karoları n ı piyasaya sürmüş. 80'1erde

düşük metrajlarda bile özel siparişler ü retebilmek

yeni çift-katmanil "U itragres" prosesi geliştiri lmiş

üzere organize olan bir imalat hattı bulunuyor.

ve artık tüm Mosa yer karoları s ı rsız olarak

Bu esneklik sayesinde Mosa, tasarımcıların

ü retiliyor. B u yeni teknoloji sayesinde Mosa zemin

mimari açıdan hem işlevsel hem de estetik

karoları, aşınmaya, kimyasallara, donmaya,

ihtiyaçları n ı karşılıyor. Asl ı nda sta ndart olarak

lekeye, çizilmeye karşı aşırı yüksek direnç

Masa'da her ihtiyaç düşünülmüş; yüzlerce renk

gösterebiliyor ve dış cephede, yoğu n trafiklerde

alternatifi, geniş doku yelpazesi ve ölçü

kullanılabiliyor.

seçeneğinin yan ı nda detaylar için fazlasıyla aksesuvar.

2000 y ı l ı nda zemin karoları ile kombine edilerek cam ve çelikten üretilen minimalist "Xtreme" serisi

Tüketiciye özgün dekoratif çözümler sunan pek

tan ıt ı l ı rken, 2004 yılında ise "Mosa LED" serisi

çok marka n ı n Türkiye temsilciliğini üstlenmiş

ü retilmeye başlanmış. Bu seri ile birlikte seramik

olan kibri D, aynı zamanda yurtiçinde ve d ı şı nda

içine yerleştirilen entegre LED aydınlatma ilk defa

çesitli projeler için tasarım ve danışmanlık

zemin ve duvarda uygulanmış ve geleneksel

hizmetleri de veriyor.

http://ral.arkitera.com/09958 ,.f .,.. �ıon A

Custom Design

kibriD design consultancy A: Ortaklar Cad. Ünsal Sok. Saruhan Apt. No: 1 /1 , 34394 Mecidiyeköy - Istanbul T: 0 2 1 2 347 25 04 - 05 F: 021 2 347 25 06 E: ınfo@kibrid.com W: www. kibrid com, www. 3form.eu, www. mosa.nl

raf 28 1 EYLÜL 201 0 51


FE�Zj$0 products against fire

Fetaş'tan U n iversal Serisi Yan g 1 n Dolaplan Fetaş, şimdi d e mekanda farkl ı l ı k yaratacak

Tasarı m ı nda göze çarpan ilk unsur, menteşelerin

Cam kapaklarında temperli cam kullanılan Fetaş

yepyeni Universal Serisi Yangın Dalapiarı ile

görünmemesi. Gizli menteşe yöntemiyle kasaya

yan g ı n dolapları, cam ı n kırı lması halinde

kullanıcıları n ı n karşısına çıkıyor. Mimar , m ü hendis

takılan kapaklarda yine sadelik ön planda.

kullanı cıya herhangi bir zarar gelmesini önl üyor.

ve dekoratörlere projelerinde estetik, kalite ve

Yan g ı n dalapiarında yayg ı n olarak kullanılan

U n iversal Serisi, demonte özelliği sayesinde,

uyarıcı yazılar ise yerini, yan g ı n makarası ve tüp

kapakları inşaat bittikten sonra monte

piktograflarına b ı rakmış.

edildiğinden, çizilme-boyanma-bozulma gibi

tasarlamak için yola çıkan Fetaş, kullanıcı lardan

Fetaş'ın kendi g rafik tasarım bölümünde

boy gösteriyor.

aldığı geri beslemeler ve mimarlarla yaptığı

tasarlad ığı piktograflar evrensel bir dille ya ngın

görüşmeler sonucunda, yapı malzemelerindeki

dalapiarına dikkat çekiyor. Serigrafı tekniğiyle

Yine demonte özelliği sayesinde, bina tadilata

son gelişmelere ve çeşitliliğe uyum sağlayan

basılan piktograflar uzun ömürlü, solmayan ve

girdiğinde, dekorasyon değişikliği olduğunda veya

U niversal Serisi'ni tasarladı. Universal Serisi

yırtılmaz özelliklere sahip.

çeşitlilik sağlıyor. Ar-Ge çal ışmalarında yang ı n dola b ı n ı yeniden

hasarlar almadan, yepyeni olarak bina açıl ışı nda

modern mimarilerde kullanılmak üzere özel olarak

restorasyon edileceğinde sadece kapakları sökülüp değiştirilebiliyor.

üretildi.

Farklı renk ve model seçeneklerini bir arada

U niversal Serisi yang ı n dolapları n ı n sadeliği ve

standart renklerde olabileceği gibi, farklı RAL

sunan Universal Serisi, kırmızı, kirli beyaz gibi şıklığı ön plana çı kartan tasarı m ı , buna tezat

kodlarında da üretilebiliyor. Parlak kromnikel veya

olacak şekilde ileri teknoloji ve detaylı çalışma

mat kromnikel malzeme seçildiğinde ise, binan ı n

gerektiren birçok prosed ürün uygulanması

diğer yapı elemanlarıyla (merdiven korkulukları,

sonucunda ü retiliyor. U n iversal Serisi modern

asansörler vs. ) uyum sağlanabiliyor. Ayrıca renk

mimari yapılarda, oteller, a l ı şveriş merkezleri, iş

seçimi ne olursa olsun, yan g ı n dolabı tutacakları

merkezleri, kateteryalar ve restoranlarda, villalar,

kromnikel. Kapağa gömülen tutacaklar, yan g ı n

residence ve plazalar gibi estetiğin ön plana

esnasında panikle koşan insanların güvenliği

çıktığı mekanlarda kullan ı l ıyor.

düşünülerek tasarlanmış.

52 raf 28 1 EYLÜL 201 0

FETAŞ Yangın Ekipmanları AŞ A: 58. Sokak (Yenı 1 235 Sokak) No: 6. Ostim 06370 Ankara

T: 031 2 354 82 40 (pbx) F : 0312 354 69 73 E: info@fetas.com W: www.fetas.com

hıtp://ral.arkitera.com/1 1 66 uıl ıııw� A


J U PITER'den Bahçe Ayd i n i atma ian Yaz bahçelerinin ışıltılı anları keyfe keyif katıyor. Sıcak yaz günlerinin teseliisi olan yaz akşamları bahçe sefası ile mutluluğa dönüşüyor. Bu keyifli anlara da J U PITER bahçe ayd ı nlatmaları eşlik ediyor. Sohbetler kahkahaya dönüşürken çimierin arasından gelen ışık huzmeleri, ağustos böcekleri nin sesiyle çınlayan bahçelerin duvarlarından, yürüme yollarından yayılan loş ışı klar geceye daha da anlam katıyor. Paslanmaz çelik gövdeleri ile uzun ömürlü kullanım sağlayan ürünlerden JG835 ve JG836 duvar apliği olarak kulla n ı l ıyor, JG837 ve JG838 de yürüme yollarında genel aydı nlatma öğesi olarak bahçelerde yerini al ıyor. Kullanıcıya ise sadece bahçenin büyüsünü yaşamak kal ıyor. Gül Elektrik A: Okçumusa Cad. Şair Eşref Sok. No 1 0 34420 Karaköy - Istanbul T: 0212 293 40 00 E: iletisım@jupiter.com.tr W: www.jupiter.com.tr

http://raf.orkitera.com/1 1 67 ı..ı .ıvıı Koıtıı A

raf 28 1 EYLÜL 2010 53


M i mari D1ş Mekan Hareketli Kapama S iste m i Albayrak Tente, sistemlerini yurtiçi ve yurtd ışına, Vera rnarkası ile satışa sunuyor. Ürün kalitesi uluslararası geçerli TÜV GS ve ISO 9001 sertifi kalarıyla onaylı Al bayrak Tente, uzman satış temsilcileri, profesyonel proje departmanı ve tecrübeli montaj ekibi ile ulusal ve uluslararası birçok önemli projeye imza atıyor. Albayrak, hızlı satış kanallarıyla da müşterilerine kaliteli ürün ve en iyi hizmeti sunarken, bu anlayışla ve felsefeyle başta Avrupa olmak üzere dünya n ı n çeşitli ülkelerine ihracat yapıyor. Teknolojik yeniliklere paralel olarak sürekli piyasaya yön veren Albayrak Tente, d ı ş yaşam alanları n ı y ı l ı n t ü m aylarında kullanılabilir hale getiren Suntech raylı sistemini sektöre kazandı. Su ntech raylı sisteminin konstrüksiyonu alüminyu m, ahşap veya paslanmaz çelik malzemeden üretiliyor. Sistemin kumaşı black-out ışık geçirmeme ve yanmama özellikli olup, Almanya'da üretiliyor. Uzaktan kumanda ve motor sistemi Fransız Somfy marka olup, kumandaya tek dokunuşla sistemin hareketi sağlan ıyor. Albayrak Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen, dünyada ilk ve tek olan patentli 8 tekerlekli taşıyıcı araba ile sistemin kusursuz hareketi sağlanıyor. Yine bir Ar-Ge çalışması olan, kendinden yağmur oluklu ön kiriş sistemi ile suyun ön dikmelerinden sorunsuz şekilde tahliyesi sağlan ıyor.

54 raf 28 1 EYLÜL 201 0

hHp://ral.arkitera.com/1 168 ıııı..-.n •od� A


Suntech Teknik Özelli kleri Patentli 8 tekerlekli taşıyıcı araba, Kendinden yağmur oluklu ön kiriş, Somfy uzaktan kumandalı kontrol, Uzaktan kumanda kontrollü LED aydınlatma, Işık yoğunluğunu ayariayabilen Dimmer sistem, Işık geçirmeme ve yanmama özelligine sah i p üç katmanlı black-out kumaş, Paslanmaz l nox bağlantı civatalar ve pim ler, Mekanizmayı, uzaktan kumandal ı elektronik sistemi ve black-out kumaşı kapsayan 5 yıl garanti.

Albayrak Tente Sistemleri A: Seyit Nizarn Mah. Balıki ı Cırpıcı Yolu No:35 Zeytınburnu istanbul

T: 0212 664 88 80 {Pbx) F:

02 1 2 558 95 74

E: ınfo@albayraktente.com W: www.albayraktente.com

http://ral.arkitera.com/1 1 68 rat •ıvıı Mı.�ıı A

raf 28 1 EYLÜL 201 0 55


----

Be lriv®eam;.r

Bel riv Saçak G iyd i rme Sistemi Belriv Saçak Giydirme Sistemi, saçak a l ı nları,

ilgili eka-inşaat, eka-yönetim, higrotermik konfor,

saçak altı ve yağmur oluğuyla beraber komple bir

görsel konfor, sağ l ı k gibi 14 hedeften 1 0' u na

sistem olarak çatı saçakları için estetik ve işlevsel

ulaşm ı ş. Belriv Sistem'in bu özelliği; çevreye

bir çözüm sunuyor.

sayg ı l ı , kaliteli bir ürünün güvencesi.

Nicoll'ün çatı kaplama profesyonellerinin

Hiçbir Bakım Gerektirmeme Özelliği

a l ışkanl ıkları n ı uzun süre inceleyerek geliştirdiği Belriv Sistem'de estetik bakımdan olduğu kadar

Belriv Sistem, risksiz b i r çalışma için çoğu zaman

pratik bakımdan da tasarı m ı n mutlak hassasl ığı

yapı iskelelerinin kurulması n ı gerektiren, can

ve ayrıntı kayg ısı bulunuyor.

sıkıcı ve pahalı periyodik boyama ya da kaplama çal ışmaları n ı artık gereksiz kıl ıyor.

Homojen Bir Çatı Saçağı Estetiği homojen bir bütün ol uşturarak, gerçek bir mimarl ı k

Her Tür Yıkıcı, Olumsuz Etkiye Dayanım

öğesi haline gelen yağmur olukları n ı n sistemle

T ü m Belriv Sistem öğe v e aksesuarları, yüksek

Belriv Sistem, malzeme v e renkler bak ı m ı ndan

entegrasyonunu kolaylaştı rı yar ve tüm mimari

kaliteli sentez ürü n ü malzemelerden tasarlanmış

stiliere mükemmel bir uyum sağlıyor. Yeni

ve üreti lmiş. Pigmentlerin ve titan aksidin yüksek

inşaatlarda olduğu gibi yenileme pazarında da

oranda kullan ı m ı yla, dış bölümdeki renklerin

mimari stil ne olursa olsun, en iyi estetik başarıyı

kal ı c ı l ı ğ ı ve yaşlanmaya karşı olağanüstü bir

sunuyor.

daya n ı m güvence altına a l ı nmış.

Bölgesel Mimari ile Kus ursuz Bir E ntegrasyon

Belriv Sistem, Nicoll yağmur olukları gibi 10 yıl

Belriv Sistem, bölgesel mimarilerin çeşitliliğinin

sözleşmeli garantiye sahip.

10 Yıl Garanti

gerektirdiği farkl ı saçak yüksekliklerine ve genişliklerine, rahatl ıkla uyum sağlıyor. Farklı mimari tasarımlara, renk ve form bakımından saçak ile uyum gösteren zengin yağmur oluğu çeşitliğiyle karş ı l ı k veriyor.

HQE® Standartıyla Uyumlu Bir Ürün Yelpazesi Tüm Nicoll ürün yelpazeleri, HQE"' (Yüksek Çevre Kalitesi) standartının amaçlarına doyurucu yanıtlar sunuyor. Bu ürün yelpazeleri arasında Belriv Sistem, tek başına, binaları n çevresel kalitesiyle

56 raf 28 1 EYLÜL 201 0

Degora Yapı Malzemeleri Ltd. Şti. A: Girne Mah. ırmak Sokak. Küçükyalı Iş Merkezı H Blok No: 9 34852 Maltepe - Istanbul T: 0 2 1 6 367 19 68 F : 0216 367 19 24 E: info@degora.com W: www.degora.com

hHp://ral.arkitera.com/1 1 69 rııl ımnı �u A


------

4'

s§ır.

s:;ırJt

SAN IT Gömme Rezervuar Sistem leri SAN IT Gömme Rezervuarları duvar içine, duvar

Iç tak ı m ı n özel tasarımı ile kullan ı c ı n ı n isteği

önüne veya alçıpan tipi duvarlara monte

doğrultusunda su kullan ı m ı n ı , modeline bağ l ı

edilebilen, önden veya üstten kumanda sistemleri

olarak 3/6 lt veya 3/9 lt veya start/stop olarak

ve Large-Medium-Small modelleri ile d ikkatleri

ayarlamak mümkün. Bu ayar işlemi montaj veya

üstüne çekiyor.

daha sonraki kullan ı m aşamas ında, kumanda kapak bağlantı noktasından iç takım üzerinden

Söz konusu bu rezervuarlar, 8, 12 ve 1 5 cm

([

yap ı l ıyor.

derinlikleri ile 3 tip ve alaturka, asma alafranga veya yere monte edilen alafranga klozetlerde

Kapak tasarımları, bu çalışma sistemine uygun

sorunsuz montaj imkanı sağlıyor.

olarak çeşitli modellerde çift kademe (3/6 lt veya 3/9 lt) veya tek kademe (6 lt veya 9 lt veya

SANIT Gömme Rezervuarları terleme ve sese

start/stop) olarak kullan ı ma hazır vaziyette.

karşı tam yal ıtımlı olup su giriş vanas ı n ı n gövde

istenilen modelin krom-mat, parlak krom veya

içinde olmas ı , ileride olası bir su kaçağ ı n ı n gövde

beyaz renkleri olduğu gibi çeşitli renk

içinde kalmas ı n ı ve olayın bu ıslak hacim içinde

alternatiflerini de istek üzerine temin etmek

çözülmesini sağlıyor.

mümkün.

http://ral.arkitera.tom/1 090 nrl vrv• � A

Korur inşaat Malzemeleri Dış Ticaret Ltd. Şti. A: Girne Mah. lrmak Sok. Küçükyalı iş Merkezi H Blok No:9 34852 Maltepe - Istanbul T: 0216 367 19 68 F: 0216 367 19 24 E: korurltd@korurltd.com.tr W: www. sanit.de

raf 28 1 EYLÜL 201 0 57


G E B E R IT

Geberit Gömme Rezervuarlan - D izayn Serisi Piyasada Geberit olarak da adlandırılan b u ürün,

Kumanda kapakları n ı n her biri Geberit'in önden

konusunda dünya lideri. Her türlü montaj şekline

kumandalı gömme rezervuarlarında kullanıma uyg u n .

uygun rezervuar ve taşıyıcı sistemleri mevcut olup

Dizayn Serisi lesisat elemanları, dünya n ı n dört b i r

tuğla veya alçıpan duvarların içine veya aralarına

yan ı ndaki tuvale!, banyo v e genel mekanlardaki

monte edilen kullan ıldıkları yerlerde ilave hijyen

montajlarda milyonlarca defa monte edilen gömme

sağlayan şık görünümlü, ekonomik ve yer

rezervuarlar için birer çözüm. Bir Geberit gömme

tasarruflu. Türkiye'de de son yı llarda inşa edilen 4

rezervuan sadece h ızlı bir şekilde tesis edilmekle

ve 5 yıldızlı konut, otel ve işyerlerinin %90' ında

kalmıyor, bak ı m için de kolay erişim sağl ı yor.

duvar içi gömme rezervuarlar kullan ı l ıyor. Bu ürün tamamlayıcı olarak dizayn serisi kumanda kapakları

Modaya Uyg u n Deşarj

ile birlikte kullanılıyor. B u kapaklar, Samba, Rumba,

Geberit dizayn serisi gömme rezervuarlar ile kapaklar

Bolero ve Mambo'ya ilave olarak Yeni Sigma 1 0 ,

özgüven ve netlik yansıtıyor. indirgenmiş tasarımlar

Sigma20 v e Sigma50 kumanda kapakları; beyaz,

modaya uygun bir banyoya göre tasarlanmış.

siyah, pergamon ve sütlü yeşil renk seçeneğiyle

Kumanda kapakları iki çeşit malzernede mevcut:

birlikte sunuluyor. Bu kumanda kapakları çift

Metal ve plastik. Sanyolara en uygun versiyonu

kademeli olup, metal ve plastik malzemeden

seçebilmek için her iki malzeme de eşit derecede

ü retil iyor.

yüksek kalitede üretilmiş. Deşarj tipi tamamen isteğe göre de seçilebiliyor. Dolayısıyla, tek kademeli bir

Kumanda kapakları n ı banyo dekoruna uygun hale

kumanda kapağı ile iki kademeli bir kumanda kapağı

getirmek için kişiye özel kaplama seçeneği de

arasında seçim yapılabil iyor. I kinci seçenek ise bir

bulunuyor. Entegre teknolojinin en esnek ve şık hali

büyük ve bir de küçük deşarj arasında seçim yapmayı

işte bu. B u rezervuarların montaj sonrası tüm bakım

sağlıyor. Büyük deşarj ı n standart bir altı litrelik ayarı

ve tamiratları fayans üzerinde bulunan kumanda

varken küçük deşarj seçeneği ise üç litre suya göre

kapak boşluğundan yapıl ıyor. Bu konuda dikkat

ayarl ı . Küçük deşarj seçildiğinde sadece paradan

edilmesi gereken husus, bu bakırnın ne sıklıkla

tasarruf etmekle kal ı n mıyor çevre de korunuyor.

yapılması gerekeceği ve bakım yapılırken gerekli bulunamayacağ ı .

Bu firmanın ürünleri RAF Ürıin Dergisi'nin bu sayısında projesi yayınlanan Sabiha Gokçen Havaalanı Yeni Dış Hatlar Terminali ve Kapalı Otoparkı'nda kullanılmıştır.

Sınırsız Yaratıcı Olanaklar

Detaylı bilgi için bkz: 1 29-144

yedek parçaların piyasada bulunup

Asma tip bir klozet ve bir gömme rezervuar ile hayallerdeki banyoyu gerçekleştirmek için sayısız olanak var. Geberit'in duvar önüne montajı yapılan kumanda kapakları tarz ve kaliteyi birleştirip her zevke uygun çözümler sunuyor.

58 raf 28 1 EYLÜL 201 0

Geberit A: Koşuyolu Cad. No:33 34 7 1 8 Kadıkoy Istanbul T: 02 1 6 340 82 73

F: 021 6 340 82 79

E:Sales.tr@geberit.com W: www.geberıt.com.tr

htıp://raf.arkitera.com/1 1 70 '""

A


KeST ER Waterproofing Systems YillN SU YALmMI ÜRÜNÜ

Watrrpıonoji g Systen' Anti Kuf Sistemı

KÖSTER® - Anti Küf S istemi Duvar ve Tavan larda Küf Oluşumuna Karşı Özel Sistem Nemli ve soğuk duvarlarda kolayca oluşan küf mantarı, siyah lekeler halinde yüzeylerde tahribatlar ve koku yapabil iyor. Özellikle çocukların, yaşlıların ve imün sistemi zayıf kişilerin bulunduğu yerler ile kamuya açık yaşam alanlarında sağl ı k sorunlarına sebep olması nedeniyle süratle ve kal ıcı olarak giderilmesi gerekiyor. KÖSTER Anti Küf Sistem duvar ve tavanlarda küf oluşumuna karşı kullanılan zehir-kimyasal ve solvent içermeyen özel bir sistem. Yoğuşma sonucu oluşan küf mantarına karşı etkin olarak kullanı labilen KÖSTER Anti Küf Sistem pratik ambalajı ile kolaylıkla uygulanabilen bileşenlerden oluşuyor. KÖSTER Küf Temizleme Solüsyonu: Mevcut küfün temizlenmesinde kulla n ı l ıyor. KÖSTER Anti Küf Sistem: AKS-1 astar ve AKS2 macun bileşenlerinden oluşuyor. KÖSTER Anti Küf Boyası Beyaz: Son kat kuru yüzeyler üzerine boya olarak uygulanıyor, küf oluşumuna yüksek direnç gösteriyor. Sağl ıklı, tertemiz duvar ve tavan yüzeyler için; KÖSTER Anti Küf Sistem. KÖSTER Yapı Kimyasalları AŞ A: Zümrütevler Mah. Adalar Sok. No: 1 6 Kat: 5-6, 34852 Maltepe - Istanbul

T: 0 2 1 6 589 24 44 (pbx) F:

0216 589 24 45

E: ınfo@koster.com.tr W: www.koster com.tr

ht1p://rol.orkitero.com/1 1 71 ıcıt ıımı �ıocıu A

raf 28 1 EYLÜL 2010 59


V E K SA N G

H

T

N

G

VEKSAN 'dan iTrack by FAG E RH U LT Klasik elektroray anlayışının d ış ı nda tümleşik

Tes i sat

ayd ı nlatma tesisatı çözümü.

Sisteme bir yerinden girilecek enerji, sistem içinde

Basit ve Bütünleşik

tek bir noktadan çözülüyor. Sarkıt veya sıva üstü

taşınıyor. Dolayısı ile mekanın tüm lesisat ihtiyacı iTrack ayd ı nlatma çözümleri, otomasyon , acil

uygulamalar yapılabiliyor. Sarkıt sistemlerle direkt­

durum ayd ı nlatması ile bunlarınn tüm tesisatı n ı

end irekt aydınlatma çözü mlerinin uygulanması

birleştiren komple bir aydınlatma sistemi . 1 2

çok kolaylaşıyor.

devreli ray sistemi esnek, garantili, kolay montajlanabilir bir tasarım ürünü. Bu gelişmiş

Aydı nlatma Otomasyonu

teknik çözüm alüminyum profil ile bütünleştirilerek

E nerji tasarrufuna ve kullanıcı konforuna yönelik

modüler aydınlatma hatları oluşturulmuş.

her tür otomasyon uygulaması zaten hazır olan sistem içi hatlar sayesinde devreye a l ı nabilmekte,

Armatürler

uygulanabilmekte, sensörler tak-çal ıştır mantığı ile

iç mekan aydınlatmasında endüstriyelden

montajlanabilmekte, tek sistemde 1 26 noktaya

dekoratife, mağazadan ofise bir çok modelin

kadar adresierne ve kontrol etme mümkün

sisteme bağlanabilmesi mümkün. Ayrıca eurotrack

olmakta.

3 fazlı konnektörlere sahip spotlar hiçbir parçaya ihtiyaç duymadan sisteme uygulanabiliyor.

VEKSAN Aydınlatma AŞ A: Evliya Çelebi Ma h. Meşrutiyet Cad Nur Apt. No: 98 Kat:2 Daire:6 34430 Beyoğlu - Istanbul T: 021 2 292 44 81

F:

0212 292 44 76

E: veksan@veksan.com W: www. veksan.com

60 raf 28 1 EYLÜL 201 0

VEKSAN Ayd ı n latma kendi tasarımiarına ek olarak FAGERHULT (www.fagerh ult.com) ve

Farklı konnektörler ile yerleşim ve tasarım

G H I D I N I (www. ghidini . it) fırmaları n ı n Türkiye

esnekliği arttırı labilir. Tüm dona n ı m tak-çalıştır

distribütörü ve ürettiği ya da ithal ettiği tüm

mantığıyla tasarlandığından istenilen noktaya

ayd ı nlatma çözümleri için proje destek hizmeti

armatür uygulaması kolaylıkla sağlanabiliyor.

veriyor.

http://ral.arkitera.com/1 1 72


ÇUHADAROGLU A l ü m i n y u m S i st e m l e r i

Ç u hadaroğ l u

-

SL 60 HS

Cam çıtalı kanat tipi ile alüminyumun estetik dış

Eşiksiz ve 4 kenarda dönen kasa profilleri giriş ve

görünümü ve cam uyumunu bir arada sunan SL60

çıkışlarda engelleri ortadan kaldırı rken köşe presi

HS dağrama sistemi ayrıca gizli kanat tipi ile

ile birleştirilen kanat profilleri rijid, kolay ve hızlı

sadece cam ı n görsel şıklığını tercih edenlere

montajı beraberinde getiriyor.

yönelik seçenekte sunuyor.

Teknik Özellikleri 1 50 kg, 200 kg ve 300 kg kanat taşıma

Konutlarda, otellerde ve balkon kapılarında

kapasitelerine sahip olan SL 60 HS dağrama

uygulanıyor.

sistemi ile tek kanat açı l ı r ve çift kanat açı l ı r olmak

Kasa derinliği 1 ,35 mm.

üzere iki farklı açı l ı m seçeneği uygulanabiliyor.

Kanat derinliği 60 mm. Et kal ı n l ı ğ ı 1 ,6 mm.

Sistemin su ve hava sızd ı rmazl ı ğ ı , kanat

iki raylı kasa ile tek kanat veya çift kanat açı l ı r

profillerinde çepeçevre dönen 4 kademeli EPDM

yapılabiliyor.

fitiller ve kasa çevresindeki toz fitili ile sağlanıyor.

1 50 kg, 200 kg, 300 kg taşıyabil iyor.

Aksesuarlar için ayrı bir yuva barındıran SL 60 HS

Tüm eloksal ve (toz boya) ral renklerinde

sisteminde, ısı yal ıtımı öncelikli yerini koruyor.

hazırlanabiliyor.

http://rol.orkitero.com/1 1 73 ıMw""'� A

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama AŞ A: Hürriyet Mahallesi Celim Bengü Cad. No: 4 1 34403 Şişli - Istanbul

T: 02 1 2 224 20 20 (pbx) F : 021 2 224 20 40 E : info@cuhadaroglu .com.tr W: www.cuhadaroglu.com

raf 28 1 EYLÜL 201 O 61


BUildiST<

Bu Fırma Buıldist 2010 Katılımcısıdır

Bürotime - Armada i ş dünyasına sunduğu yenilikçi v e fonksiyonel

aksesuarları sayesinde farklı kimliklere girebilen

çözümleri ile Türkiye ' nin lider ofis mobilyası

Armada, kullanıcısı için özel mekanlar yaratıyor.

markası olan Bürotime, 20 1 0 yılı nda hayata

Kişisel zevklerin, koleksiyonları n sergilenebileceği

geçirmeyi planladığı tasarımlardan ilki olan

alanları sayesinde kullanıcısıyla özdeşleşiyor.

Armada'yı profesyonellerin beğenisine sundu. Şahsi eşyalar için düşünülmüş fonksiyonel ve

Ö nderlerin Yeni Mekanı: "Armada"

güvenlik alanları , çalışma orta m ı nda rahatl ık ve

Yüzyıllardan beri toplumlar etrafiarında onlara yol

huzur sağlıyor. Armada' n ı n elektrifikasyon

gösterecek önderiere ihtiyaç duymuş. Bu önderler

detayları kullan ıcısını kalabalıktan ve

verdikleri doğru kararlarla insanlığa yön vermiş,

düzensizlikten kurtararak, çalışma orta m ı n ı

gücün sembolü olmuşlar.

özgürleştiriyor.

Güç ve h ı rs sahibidir lider; h ızlı karar alır ve tek

Ürün Özell i kleri

bir kararla birçok problemi çözer. Karşılaştığı

zorluklar kazanma h ırsı n ı , zaferler kendine güveni

parça ile yükseklik ayarı yapılabiliyor.

ve güven de yeni zaferleri !etikler.

Masanın ayaklarında bulunan ara yükseltme Masanın ön kısmı deri, ahşap ve cam olarak 3

farklı şekilde yapıl ıyor. Kullanıcıya üç alternatif de Donanma gemilerine öncülük eden, savaşlarda

sunuluyor, böylece kullanıcı masa n ı n bu kısm ı n ı

hep en önde yer alan gemi Armada. Verd iği

ihtiyacına göre istediği zaman değiştirebiliyor.

kararlarla tarihin akışını değiştiren amirallerin

gemisi.

elektrifikasyon çözümleri sunulmuş ve

Masa ortasındaki travers ile birlikte

oluşabilecek kablo yoğunluğu giderilmiş.

62 raf 28 1 EYLÜL 201 0

Modern ve etkileyici tasarım çizgisiyle Bürotime ' ı n

yeni serisi Armada, sayg ı n ofislerde hakimiyet ve

kalkarak altındaki fonksiyonel bölmeye ulaşım

gücün göstergesi. isten ildiği zaman değiştirilebilen

sağlanabil iyor.

Masa n ı n ön kısı mda bulunan deri sümen

http:/1ral.arkitera.com/ 1 059 .. .ı - •* A


b u r e �ı m .�

Etajerde 2 adet bas-aç çekmece bulunuyor. Bu

çekmeeelerde elektronik kilit sistemi kullanılm ış ve bu kilit, kullanıcı adına özel olarak tan ı mlanmış security card ile açılıyor. Bas-aç çekmeeelerin içine konumlanan gizli bir çekmece daha mevcut. •

Etajerin üst tablas ı n ı n kaymasıyla ortaya ç ı kan

ıraversin içinde elektrifikasyon çözümleri mevcut. Tüm bu özellikleri ile Armada, kullanıcısı n ı n yaşam kalitesine katkıda bulunarak en yoğun çalışma ortamlarında bile maksimum performans sunuyor. En doğru kararları verebilmeleri için lideriere sağ l ı kl ı çalışma ortamları yaratıyor.

Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş A: 3. Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Cad. No: 1 4 2 1 00 Selçuklu - Konya

T: 0332 239 00 1 7 F : 0332 239 0 4 26 E: info@burolıme.com W: www.burotime.com

hHp://raf.arkitera.com/ 1 059 ı.t mıı Wıı A

raf 28 1 EYLÜL 201 0 63


V!KO art line

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vi ko Artl i ne -

Yaşanan mekaniara değer katan, sektörünün lideri Viko'dan yepyen i bir anahtar priz markas ı : Viko Artl ine. Novella, Elegant ve Carmen Decora ürün serilerinden oluşan Vi ko Artline, ürün gamı ndaki çeşitl ilik sayesinde mekaniara yaratıcı çözümleri esietikle buluşturarak sun uyor.

Novella Serisi Metalik, ahşap renkli ve tamamen doğal malzemelerden üretilen Novella, sektöre üstün bir zevk anlayışı ve farkl ı l ı k getirirken, mekanlarda yaratıcı çözümler arayanlara farklı çözümler sunuyor. Bu grupta kullan ılan doğal malzemeler Novella Cam Mavi

Novella Masif Meşe Ahşap

corian, cam, eloxal, masif ahşap, doğal taş olurken, mekanlar naturel ve sanatsal dokunuşlarla renkleniyor. Renkli ürünler serisinde, gümüş, beyaz, saten, bronz, antrasit, füme, siyah renk a lternatiflerinin yanında kiraz, ceviz ve kayın ahşap desenli ürünler bulmak mümkün. Corian serisinde ise dusk, aurora, sand stone ve blackquartz renkleri, iç mekaniara doğan ı n sıcak dokunuşunu taşıyor. Eloxal serisi ise siyah, gümüş ve bronz renk seçenekleri ile klasik şıklığın

·.

tamamlayıcısı çözümler getiriyor. Cam serisinde ise beyaz, mavi, yeşil ve tümeden oluşan renk skalasıyla evlere şık ve modern bir hava katıyor. Masif ahşap grupta ise meşe, ceviz, kiraz ve karaağaç tonları tazelik ve doğallık duygusunu

Guetemala Green Taş

64 raf 28 1 EYLÜL 201 0

mekaniara taşıyor. Aurora Corian

http://ral.arkitera.com/0891 ıol iiMı � A


__ ___

V:KO artline

Doğal taş grubunda kullanılan himalaya grisi, guatamala yeşili, slate grisi ve beyaz naturel taş alternatifleri ile gelen terahlık hissi duvarları taçla ndırıyor.

Carmen Decora Serisi Carmen Decora, metalik ve ahşap renk seçenekleriyle evlere can l ı l ı k katıyor. Bu ürün serisinde kullan ı lan gümüş, beyaz, saten ve bronz renkler, şık ve modern havası ile iç mekanları süslerken, antrasit, füme ve siyah gibi renkler ise daha koyu tonlardan hoşlananlara hitap ediyor. Yine bu g ru pta kullanılan kiraz, ceviz ve kayın tonları ise dekorasyanda mobilya ve aksesuar uyumuna dikkat edenler için çözümler sunuyor.

Novella Antrasit

Elegant Serisi Metalik ve ahşap renk seçenekleriyle Elegant sadeliği evlere taşıyor. Bu ürün serisi ise Carmen Decora ile aynı renk seçeneklerini sunarken, sahip olduğu klasik çizgiler dekorasyanda sadelikten hoşlananlara hitap ediyor. VIKO Elektrik ve Elektronik Endüstrisi San. ve Tic. AŞ A: Abdurrahmangazi Mah. Ebubekır Cad. No:44 Sancaktepe - Istanbul

T: 0216 564 55 55

F: 021 6 564 55 44

E: viko@viko.com.tr W: www. viko.com.tr Carmen Saten

http://rol.orkitero.com/0891 ,., .,.. koıtıı A

Elegant Bronz

raf 28 1 EYLÜL 201 0 65


-

-- ------

Sapranalure

SOPREMA - Su Yaht1 m Sistem leri Sopranature 20 yılı aşkın bahçe ve yeşil çatı deneyimi. Çevreye uyumlu estetik çatılar. Düz veya eğ imli, küçük veya büyük alanlar, yeni veya yenileme projeleri, yaya Irafığine açık veya kapalı teras/çatılar için ve her tip iklime uygun çözümler. Geniş bitki yelpazesi. Atık su miktarında azalma. Isı ve akustik konforu nda artış. Su yalıtım sisteminin korunması ve uzun ömürlü su yal ıtı m ı . Uzman teknik destek.

Sopranature

66 raf 28 1 EYLÜL 201 0

Sopranature

Sopranature

http://raf.arkitera.com/l 1 74


BUILdiST<

-------

ti

SOPREMA

Soprasolar

Soprasolar Tükenmeyen enerj i . Su yal ıtımına entegre foltovoltaik modüller. Güneş ışı nları n ı n zayıf olduğu dönemlerde bile optimal verim. Esnek, estetik ve hafif modüller (3,5 kg/m2). Güvenilirliği kanıtlanmış teknoloj i . Kolay bak ı m imkan ı . Unisolar"' tarafından 25 senede %80 verim garantisi.

Soprasolar

Soprema Yalıtım San. Tic. Ltd. Şti.

A: Mehmet Akif M ah. Tavukçuyolu Cad. Altunlar iş

Merkezi Nci: 1 50f7 ümraniye - i stanbul T: 021 6 3 1 4 56 34-35 F: 021 6 3 1 4 56 37 E: info@soprema.com.tr W: www. soprema.com

Soprasolar

http://raf.arkitera.com/1 1 74 ı.tlf\tll lıodW A

raf 28 1 EYLÜL 2 0 1 0 67


Yen i Bette S i l houette Serisi Free-Stan d i ng Küvetler ve Bettefloor Duş Teknes i Bette, Silhouette serisi küvetlerle çelik emaye

Casablanca, yer kaplamasıyla aynı renkte ve

küvet sektöründeki yaratıcı l ı ğ ı n ı ortaya koyuyor.

yerle bir seviyede üretilen Bette Floor duş

Banyo tasarı m ı nda arayış içinde olanlara Bette,

teknelerini Türk mimar ve tüketicisinin beğenisine

free-standing küvet yeniliklerini sunuyor. Beitefioor

sunuyor. Bette Floor montaj kitleriyle düşük

ise yer karasunun renk tonunda seçenekleriyle

döşeme olmayan banyolarda da alternatif montaj

duş tasarı m ı n ı kolaylaştırıyor, yerle bir seviyede

önerileri getiriyor. Yirmi standart rengi bulunan duş

bir duş tasarı m ı n ı mümkün kıl ıyor.

tekneleri istenen her renkte siparişle de üretil iyor.

Bette, en son üretim teknolojilerini kullanıcı

malzemelerinin en fazla kullanı lanları n ı n

gereksinimlerine göre yönlendirerek ilk tek

renklerinden seçilmiş.

Standart renkler, doğal yer kaplama

parçadan oluşan free-standing küveti üretti. Yeni free-standing küvetler 3 farklı tasarımda üretiliyor,

Tasarım otel odalarında ve su it odalarda da Bette

köşeli ya da yuvarlak hatlı olanlar tercih

Silhouette serisi küvetler ve Bettefloor duş

edilebiliyor. Silhouette serisi küvetlerin ince

tekneleri çok özel bir mobilya gibi yer buluyor.

tasarı m ı modern ve şık görünüşünü sağlıyor.

En kaliteli çelik emayeden üretilmiş yüzeyi çok

Bettehome Oval Silhouette free-standing küvet

kolay temizlenmesini ve sağlaml ı ğ ı n ı sağl ı yor.

klasik oval şekli ile karakter buluyor. Bettecubo

Özellikle oteliere hijyenik çözüm sunuyor. E n

Silhouette free-standing küvet 2 farklı boyutuyla

güçsüz deterjanla b i l e temizlendiğinde bakteriler

( 1 77X85, 1 67X80) mi marlara ve kullanıcı lara

Bette'nin emaye yüzeyine tutunam ıyor. Sağlam

estetik küvet alternatifleri sunuyor. Düz, köşeli

çelik montaj sistemi, Bette ürünlerinin otellerde

tasarımıyla Bettecubo kullanıcılarına dik açılı ve

bile zamanla tamirat gerektirmeden kullan ı m ı n ı

çok geniş iç hacimli küvet keyfin i yaşatıyor.

sağlıyor.

Bettehome Sılhouette 1 80X1 00 ölçüsüyle yüksek konfor sağlıyor. Silhouette serisinin gider ve doldurma üniteleri fabrikada monte edilmiş olarak teslim ediliyor ve montaj kolaylığı sağl ıyor. Bettefloor duş tekneleri mekan tasarımiarına yepyeni bir boyut kazandırıyor.

hıtp://ral.arkitera.com/1 1 75 m.mı kodıı A

Casabianca Kurt Yapı inşaat Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. A: Recep Peker Cad. No:9 Kızıltoprak - Istanbul T: 0216 4 1 8 15 1 3 F : 02 1 6 4 1 8 1 3 96 E: casablanca@banyo.net W: www. banyo net

raf 28 1 EYLÜL 2010 69


• Ka le

Kale'den Mantolama Sistem leri ne Özel Son Kat Boya ve Kaplamalar Y ı lların deneyimini modern çizgisiyle birleştiren

Minart üzerine son kat kaplama malzemesi olarak

Kale, marıtolama sistemleri için özel olarak ü rettiği

kullan ılan Joker Plus EXT ve Protekta kabarm ıyor,

boya ve sıvalar ile binaları sıcak tutarken,

çatlamıyor ve binaları n ilk günkü güzelliğini uzun

1 44 seçkin renk ve 8 fa rklı doku

yıllar korumas ı n ı sağlıyor. Alkaliye dayanıklı,

alternatifiyle özgün binalar yaratıyor.

renkleri solmayan, düşük su emme değerine sahip ve ağır hava şartlarına daya n ı kl ı Joker Plus

Kale'nin marıtolama uygulamaları esnasında

EXT, Mi nart üzeri en fazla tercih edilen boyalar

oluşabilecek yüzey hataları n ı ortadan kaldırmak

aras ında yer alıyor.

üzere geliştirdiği son kat dekoratif kaplama ürünleri üstün performanslarıyla ağır iklim

Özellikle deniz kenarlarında ve bol yağış alan

koşu llarına üstün daya n ı m gösterirken , d ı ş

nemli bölgelerde duvarları tehdit eden

cephelerin modas ı n ı d a belirliyor.

yosunlaşmayı engelleyen Protekta ise, yüksek su

Dış cephede ürettiği çözümlerle hayatı

sağlıyor. Bununla birlikte, Protekta içeriğindeki

buhar geçirgenliği ile binaların nefes almas ı n ı

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret AŞ A: Esenyurt Yolu Üzeri No: 1 88 34325 Firuzköy, Avcılar - istanbul T: 0 2 1 2 423 00 18 (pbx) F: 0212 423 3 1 88 E: boya@kale.com.tr

70 raf 28 1 EYLÜL 201 0

kolaylaştıran Kale, son kat dekoratif boyaları

vakumlu mi kro seramik kürecikler sayesinde ısı

Joker Plus EXT ve Protekta ile binalara yı llar boyu

yal ıt ı m ı na katkı sağlarken normal bir d ı ş cephe

sürecek güzellik katıyor.

boyasından beklenen özelliklerin ötesine geçiyor.

Blue Safe Mavi Kale Marıtolama Sistemleri için

Uzun ömürlü, zengin renk ve doku alternatifli Kale

özel olarak üretilen Minart, çimento esaslı özel

ürün yelpazesinin yenilikçi sıvaları Dekor Plus,

dolgu boyutu ile yüzeyde doğal ve dekoratif bir

Renotex Plus ve Grenart serisi dekoratif d ı ş

doku oluştururken, yüksek su buhar geçirgenliği

mekanlar yaratırken elastik yap ı larıyla da binaları

sayesinde nefes alabilen sağlıklı binalar yaratıyor.

çatlaklara karşı koruyor.

http://ral.arkitera.com/l 1 76 rol vrtm �w A


• Kale

...;.1.--

-1 -1 - -

' 11 ı

Çizgi ve kıvrı mlı dokusuyla Dekor Plus, ve farklı tane dokularıyla Grenart serisi, silikonlu yapıları sayesinde yağmur suyunun yüzeyi ısiatmadan akmas ı n ı sağlarken kendisini yağmur suyu ile yıkayabil iyor. Elyaf kalkılı olan G renart Midi ise uygulama kolaylığı ile mantelama sistemlerinde son kat kaplama malzemesi olarak uygulamacılara rahatl ık sağlıyor. Yüzeyde bulunan hataları kamufle eden yılların eskitemed iği boya Silikonatex, boyadan kal ı n , hazır renkli sıvadan ince yapısıyla zemin bozukluklarını kolayca örtüyor, sıva hataları n ı ortadan kaldı rıyor. Silikonatex, silikonlu yapısı ile suyu iterken cepheye çarpan yağmur suyu nun yüzeyi ısiatmadan akıp gitmesini sağlıyor. Zorlu hava koşullarına daya n ı kl ı yapısıyla öne ç ı kan Silikonatex, nefes alma özelliği ile su buharı n ı n engellenmeden d ı şarıya atılmas ı n ı sağlayarak uzun vadede binaları n bakım ve onarım masrafları n ı da azaltıyor.

http://ral.arkitera.com/1 1 76 �'''"'k9d� A

raf 28 1 EYLÜL 2010 71


�DURAVIT

8/ue Moon

Sundeck

Duravit - Banyo Koleksiyonlan Su ndeck ve Blue Moon

lavaboları ve tezgah üstü lavabolar mükemmel

Tasarım ve yüksek teknolojiyi buluşturduğu

yıkanma alanı tasarı m ı n ı n tüm ihtiyaçları n ı

viirifiye ürünleriyle banyoları yaşam alanlarına

karşı l ı yor.

dönüştüren Duravit, SPA keyfini açık alanlara da taşıyor. Duravit'in Sundeck ve Blue Moon havuzları n ı n dış mekan çeşitlerinde rahat bir

Vero Siyah Serisi

Duravit'ten McDry: Su Kul lanmadan Kendini Temizleyen Pisuvar

küvet tasarımı ile gelişmiş SPA teknolojisi birlikte

Seramik ile ileri teknolojiyi birleştiren Duravit'in, su

sunuluyor. Su sıcakl ığı 24 saat sabit tutulabilen

kullanmadan kendini temizleyen pisuarı McDry,

havuzlarda gün boyu SPA keyfi sürdürülebil iyor.

özel tasarımı ve teknolojisi ile tuvalellerde eksiksiz

Küvetlerin ;;-:emini ne monte edilmiş 24 Durapearl

hijyen sağlıyor. Susuz çalışan pisuar McDry,

jetten oluşan "Emotion" çevrimi ile kocaman hava

idrardan daha hafif olan ve suda çözülmeyen

baloncukları veya binlerce minik baloncuk yüzeye

mavi sıvısı ile kokuları hapsederek, etkili bir

yükselerek cildi nazikçe okşuyor. "Power"

temizleme gerçekleştiriyor. McDry Blue adındaki

çevriminde büyük jetler kullanı larak gergin kas

bu özel s ı v ı n ı n ayda bir kere veya en fazla 5.000

gruplarını rahatlatan güçlü bir jet akışı masajı elde

kullanımdan sonra yenilenmesi yeterli . McDry' ı n

ediliyor. Ayaklar ve s ı rt bölgesi için gerekli daha

pisuar formu , seramik sifon yapısı v e özel yüzeyi

nazik masaj içinse üçüncü çevrim kullanıl ıyor;

sayesinde kir ve mikrop barındırm ı yor. Ekonomi

"Relax" çevrimi, özellikle yalıştı rıcı etki için tercih

ve ekolojiye katkı sağlayan pisuar, seramik kapalı

edil iyor. Küvetlerin LED renkli ışık sistemi ise SPA

sifon yapısı ile uzun ömürlü olmasıyla da dikkat

keyfin i büyülü bir atmosfere dönüştürüyor.

çekiyor.

Duravit Vero Siyahı ile Banyolarda Rönesans Dönemi

Duravit, klasik beyaz banyo geleneğine yeni yaklaşımlar eklerneye devam ediyor. Banyo

ürünlerine sorrento mavisi, köri, yosun yeşil i , karneol, n a r çiçeği, kahvereng i , l i l a , key west, Greenwich gibi doğa n ı n renklerini yansıtan Duravit şimdi de Vero serisine parlak siyah renkte ürünleri ekledi. Duravit Vero siyah serisinde lavabo, klozet ve bide modelleri bulun uyor. Vero siyah banyo serisi, temiz kesimli klasik d ikdörtgen formuyla dikkat çekiyor. 50,60, 80 ve 1 00 cm genişliğindeki karakteristik iki ayaklı krom McDry

72 raf 28 1 EYLÜL 201 0

çerçeveli lavabolar, farklı ebatlardaki el yıkama

Bu fırmanın ürünleri RAF Ürün Dergisi'nin bu sayısında projesi yayınlanan Sabiha Gökçen Havaalanı Yeni Dış Hatlar Terminali ve Kapalı Otoparkı'nda kullanılmıştır. Detaylı bilgi için bkz: 1 29-144 Duravit

A: Tuzla Organıze Deri San. Böl. 1 0 .Yol 1 -4 Parsel Tuzla - Istanbul T: 0 2 1 6 458 5 1 51 F: 0 2 1 6 458 5 1 95 E : ınfo@tr.duravıt.com W: www. duravıt com. tr

http://raf.arkitera.com/ 1 1 77 ıol ımm koclu A


Reisoğ l u Mermer - Afyon Beyaz Fayans, basamak, rıht, süpürgelik, denizlik,

Afyon beyaz mermeri, Antik Roma döneminde

geçmişten günümüze birçok değerli projede

"Dokimeion" ismiyle anılan lscehisar ilçesinden

kullan ı l m ış. Yurtd ışı nda Afyon White olarak ü n

söve, mozaik, bordür mozaik, bordür, kurna,

ç ı karı l ı r. Reisoğlu Mermer'in 2.300 y ı l l ı k geçmişe

yapmış. Mermerler içinde en ince kristalize yapıya

lavabo, şömine, çeşme, sütun, tezgah, küpeşte,

sahip ocağı ndan çıkarılan mermer, modern

sahip olması, zengin mineralleri ve renginin

dekoratif aksesuar, heykel, anıt ve mezar taşı

teçhizatlarla donanımlı fabrikasında işlenip yurtiçi

beyazlığı nedeniyle çok değerli. Dünya mimari

yapımlarında kullanılabiliyor. Iç mekan ve d ı ş

ve yurtd ışına gönderiliyor. Üstelik yalnız bugü n

yapıları n ı n vazgeçilmezi ve mimarların en gözde

mekan y e r v e duvar kaplamalarında uygulanabilir.

için değil, geçmişte d e aynı şekilde çal ışmış b u

taşlarından biri.

Fiziksel, Mekanik ve Teknoloj i k Spesifikasyonlar

yerleşim yeri. Geçmişte Roma i mparatorluğu'nun büyük kentlerindeki eserlerde, bu bölgeden

Genel Özell ikler

ç ı karılan mermerler kullan ı l m ış. Dev mermer

Taş, Afyonkarahisar-iscehisar ocağ ından çı kıyor.

bloklar o günün şartlarında, Roma'ya, Atina'ya ve

Afyon Beyaz Billur, Afyon Beyaz Eternal, Afyon

Kuzey Afrika'ya taşınm ış. Antik dönemde

Beyaz Arcobaleno, Afyon Beyaz

Sertlik (Mohs): 3 Birim ağ ırlık (gr/cm'): 2,73

A La Vouge,

Yoğunluk (gr/cm'): 2,75

bölgeden ç ı kartılan merrnerierin karayolu ile Efes

Afyon Beyaz Contemporary renk

Antik Kenti'ne ve oradan da gemilerle Roma'ya

seleksiyanlarında sağlanıyor.

taşındığı, Valikan ve Roma'da birçok yapıda

kullanılan merrnerierin iscehisar'dan oraya gittiği

Cilal ı , Honlu, Kumlama, Taraklama ve Bombe

O, 1 - hacim olarak (%): 0,2 Gözeneklilik (%): 0,2

Afyon Beyaz Eskitme, Eskitme&Fırça l ı , F ı rça l ı ,

Atmosfer bas ıncı nda su soğuruculuğu: ağırlık olarak (%): O, 1 - hacim olarak (%): 0,2 •

Kaynar suda su soğuruculuğu: ağırl ı k olarak (%):

bugün belgelenmiş durumda. Örneğin; Roma' n ı n

bitimierde üretilebiliyor.

ünlü Colessium'unda bölgeden çıkarılan

Blok verimliliği iyi seviyede.

Basınç Direnci (kgf/cm2): 701

mermerler kulla nılmış. Doğu Roma

Blok, plaka, döşeme fayans olarak sağlanabilir.

Donduktan sonraki basınç direnci ( kgf/cm2): 590

Imparatorluğu'ndan sonra da Osmanlı

Blok ebatları 1 50x1 20x80 - 300x200x200 cm.

Darbe gücü (kgf.cm/cm'): 23

i mparatorluğu tarafı ndan bölge ocakları işletilmiş.

Levha ebatları 2cm ya da 3 cm kal ı n l ı kta istenen

Kırılma daya n ı m ı (kgf/cm'): 1 5 1

Bugünkü Osmanlı yapılarında, özellikle de Mimar

ölçülerde sağlanabilir.

Sinan' ı n yapıtlarında Afyon beyaz mermerine

· Afyon Beyaz taş ı n ı n yüzeyi iyi cila tutar.

büyük ölçüde rastlanıyor.

Taş ı n işlenmesinde, süsleme ve bilim işlemleri

çok iyi sonuç verir. Afyon merrnerinin tane çapları, damarları ve

görünüşleri yer yer değişiklik gösteriyor. Bu

20x20x1 cm-20x40x1 cm-25x50x1 -30x30x1 cm

1 cm : 1 0x 1 0x 1 cm-7,5x7,5x1 cm-1 5x 1 5x 1 cm-

Esneklik modülü (kgf/ cm2): 5,9x1 00.000 Doluluk oranı (%): 99,3 Gözenek oranı (%): 0,7 Ortalama aşınma gücü (cm'/50 cm2): 25,4 Ortalama gerilme gücü (kgf/cm2): 39

farkiara göre beyaz, şeker, menekşe, gri, benekli,

2cm: 1 Ox 1 Ox2cm-1 Ox20x2cm-1 5x 1 5x2cm-

Afyon Beyaz Referansları:

bal , kaplan postu gibi isimler verilmiş. Bunlar

20x20x2cm-20x40x2cm-25x50x2cm-30x30x2cm-

Efes Antik Kenti

arasında en çok tercih edileni Afyon beyaz rengi.

30x60x2cm-40x40x2cm-40x60x2cm-50x50x2cm-

Sagalassos Antik Kenti Çırağan Palace - Istanbul

Afyon beyaz merrnerieri modern mimaride de

60x60x2cm-

dünya çapında tercih ediliyor. Bu doğal zenginlik

3cm: 1 Ox 1 Ox3cm-1 Ox20x3cm-1 5x 1 5x3cm-

Kralın Yeni Sarayı - Suudi Arabistan

pek çok yabancı mimari kaynakta "zarafetiyle

20x40x3cm-25x50x3cm-30x30x3cm-20x20x3cm-

Sheraton - Antalya

büyüleyici" olarak tan ı mlan ıyor. Uygulandığı

40x40x3cm-40x60x3cm-50x50x3cm-60x60x3cm

Halkbank Genel Müdürlük

mekanları değerli kılan, dikkat çekici hale getiren

1 Ox(30x3cm-40x3cm-50x3cm) 1 5x(20x3cm-

bir görünümü var. Afyon beyaz mermerleriyle

30x3cm-40x3cm-50x3cm-60x3cm-70x3cm-

süslenen yapı lar, asırlar boyunca varl ı ğ ı n ı

80x3cm) 20x(30x3cm-40x3cm-50x3cm-60x3cm-

sürdürecek klasik yapılar olarak görülüyor. Afyon

70x3cm-80x3cm-90x3cm) 30x( 40x3cm-50x3cm-

beyaz merrneri d ünya mermer l iteratüründe 1 .

60x3cm 70x3cm80x3cm90x3cm) 40x( 50x3cm-

s ı n ıf olarak kabul ediliyor. Afyon beyaz taşı bu

60x3cm-70x3cm80x3cm90x3cm 1 00x3cm)

ocaktan 1 943 yıl ından beri elde ediliyor. Taş,

ölçülerinde üretilebiliyor.

http://rof.orkitero.com/1 1 78 rııl ınvatıodoı A

H ilton - Konya Reisoğlu Mermer San. ve Tic. Ltd. Şti. Efesus Stone by Reisoğlu A: Black Out Şişli Abide-ı Hürrıyet Cad No2 1 1 A/ 1 07 Şişli - istanbul T: 0 2 1 2 240 20 34 F: 021 2 240 20 35 E: istanbul@efesusstone.com W: www.elesusstone.com

raf 28 1 EYLÜL 201 0 73


• Ka le

Bond Koleksiyonu

Kale Banyo'da n Doğa Dostu Ü rü n ler Banyo ürünleri sektörün ü n deneyimli markası Kale

kullan ılmasını destekleyen serileriyle Kale

Banyo, sadece 2,7 lt su ile yıkama yaparak yüzde

Banyo, ürün gam ı na ekiediği tasarımlarda

55 ora n ı nda su tasarrufu sağlayan klozetleri ve

yaln ızca estetik kayg ı larla değil, çevre bilinciyle

çift kademeli kartuş ile fotosel teknolojisi

de hareket ediyor. Bu şekilde Kale Banyo çevre

sayesinde su ve enerjiden tasarruf eden

dostu ürün gamıyla hem tüketicilerine hem de

armatürleri tüketicilerinin beğenisine sunuyor.

yeni nesillere olan sorumluluğunu yerine

Türkiye'de Bir ilk; %55 Su Tasarrufu Sağlayan 2,7 lt ile Tam Fonksiyon Yapan Klozetler

serpilen talaş kırı ntıları n ı 0,50 cm' den fazla

getirmeyi amaçl ıyor. Klozetin ıslak iç hacmine Bond Çanak Lavabo

Babel Akrilik Küvet

kuru alan bı rakmayacak şekilde temizleyerek "Talaş Testi"nden ; klozetin içine atılan 1 2

lşlevsellik, tasarım ve yal ı n l ı ğ ı ; doğa dostu, su ve

kullan ı m l ı k tuvale! kağ ı d ı n ı n tümünü bertaraf

yer tasarrufun u önemseyen ürünlerle buluşturan

ederek "Kağıt Testi"nden; uluslararası

banyo ürünleri sektörü nün deneyimli markası Kale

standariara göre özgül ağırl ı ğ ı , hacmi belirlenmiş

Banyo, 2,7 lt su ile yıkama yaparak %55 oranında

olan 50 adet topun tek bir seterde maksimum 5

su tasarrufu yapma imkan ı n ı sağlayan klozetleri,

adet kalacak şekilde klozetten tahliye ederek

su tasarrufu ve h ijyen sağlayan fotoselli lavabo

"Top Testi"nden başarıyla geçen klozetler, Kale

bataryaları n ı ve fazla su tüketimini azaltmak

Banyo'nun Bond, Idea Thin ve Zero Serileri'nde

hedefiyle tasarlanan sığ küvetleri raftara taşıyarak

bulunuyor.

doğa dostu banyo ürünlerine yeni bir bakış açısı getiriyor.

ister 3 lt ister 6 lt Su ile . . .

Kale Banyo ürün gamı nda bulunan öneml i

O G

Zero Asma Klozet

74 raf 28 1 EYLÜL 201 0

Kale Banyo, hemen her tüketici segmentine hitab

serilerden bir diğeri de isteğe göre 3 y a da 6 l t

edebilecek nitelikte, son derece şık tasarım

su a k ı ş ı seçeneği s u n a n , yine isteğe göre

ürünlerini üretirken, maddelerin yüzeyde

durdurulabilen ve ne kadar su gerektiğine

tutulmasını engelleyen ve bu sayede ürünlerin

tüketicinin karar verebildiği rezervuarlar. Modern

daha kolay temizlenmesini sağlayan Easy Clean

banyoların en estetik bileşenleri arasında

teknolojisini, daha az kaynak ve hammadde

bulunan gömme rezervuarlar Kale Banyo'nun

kulla n ı larak üretilen ince lavaboları ile de

doğa dostu ürün zincirinin vazgeçilmez bir

tüketicilerine esietikle büyüleyen, hijyenle huzur

parçası olarak tüketicilerle buluşuyor.

veren ve yayd ı ğ ı enerjiyle canland ı ran doğa dostu

Bu özel rezervuar sistemleri ile yüzde 40'a varan

banyo çözümleri sun uyor. Piyasaya sunduğu

su tasarrufu sağlamak yani yaln ızca klozette kişi

banyo ürünlerinde "Si im Design" olarak

başı yıllık ortalama 4.320 lt su tasarrufunda

adlandırılan; daha az su ve hammadde

bulunmak mümkün ol uyor.

http://raf.arkitera.com/1 1 79 '-' -� A


• Kale

Teknoloji SefiSI Klasik Fotose/ll Lavabo Bataryas1

Teknoloji Serisi Klasik Termostatik Banyo Bataryas1

Kale Banyo Çevreci Armatür

Su ve Enerj iden Tasarruf Eden Dayanıklı Armatürler

Easy C lean Teknolojisi ile H ijyen Sorununa Son

Kale Banyo tek kumandalı armatürlerde seramik

Kale Banyo, ürünlerinde kullandığı nanoteknoloji

diskli kartuş kullan ı m ı n ı tercih ederek suyu çift

ürünü şeffaf ve renksiz bir kaplama olan Easy

kademeli kontrol sistemi ile akıtıyor. Bu sayede de

Clean ile banyoların temizliğine akı lcı bir çözüm

su tüketimi yüzde 50 oranında azalıyor. Ayrıca,

sunuyor. Sudaki kireç, klor, kalsiyum, magnezyum

seramik diskli kartuşla dayanıklılığı artan

gibi korozif bileşenler ile şam puan , sabun, duş jel i

armatürler yıllarca sorunsuz çalışıyor.

gibi temizlik malzemelerinin, viirifiye yüzeylerde zamanla birikerek bir tabaka oluşturmasına

Hassas sensörleri ile el teması olmaksızın çalışan

karşılık geliştirilen Easy Clean teknolojisi

fotosel teknolojisi ile donatılmış ürünleri sayesinde

sayesinde, seramik lavabo, klezet ve bide

Kale Banyo, banyolarda hem ekonomi, hem de

yüzeyleri sıvıyı itiyor böylece kirlenmeye neden

çevre için tasarruf sağlayan bir sistem sunarak

olan maddelerin yüzeyde tutunmasını

tasarrufun ötesinde suyun gereksiz kullan ı m ı n ı da

engelleniyor. Bu yolla tüm Kale Banyo viirifiye

önl üyor. Bu teknoloji, özel likle toplu kullan ı m

ürünleri ve duş - küvet kabinleri ilk günkü gibi

alanlarında da hijyen kontrolünü e n üst d üzeye

temiz ve parlak kalıyor. Ayrıca, Easy Clean,

çı karıyor. Su akışı, sadece elin algılanma süresi

çevreye zararlı temizlik maddelerinin kullan ı m ı n ı

boyunca devam ederken sıcak-soğuk su ayarı ve

önlediğinden Kale Banyo'nun çevreye gösterdiği

açma-kapama için zaman harcanm ıyor. Böylece,

özenin bir parçası oluyor.

suyun boşa akması engelleniyor.

Kontorun Tasarrufla Bul uşmas ı : Kale Küvetler Sığ uzanma alanları ile tasarladığı küvetlerle tüketicilere daha az su ve malzeme tüketimiyle, konfor ve zarafeti bir arada öneren Kale Banyo, banyoları geometrinin çekici çizgileri ile tanıştıran ve sığ tasarlanan çevre dostu küveti ile su tasarrufuna katkıda bulunuyor. Kale Banyo küvetler, alçak formu ve s ı radan küvetlere göre sığ uzanma alanı ile otel gibi toplu kulla n ı m alanlarındaki su tüketimini azaltmaya yard ı mcı oluyor.

http://raf.arkitera.com/1 1 79 ,..{ - � A

Kale Banyo A: Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası 34330 Levent - Istanbul T: 02 1 2 371 52 53

F: 0 2 1 2 278 43 96 W: www. kale.com

Enjoy Walk in Duş Kab1m

raf 28 1 EYLÜL 201 0 75


Pelicompact

extetior

Pel it Arslan 1 949 yılı nda Pel it Arslan firması ile faaliyetlerine

yapacağı desenli yüzey ve renk seçenekleri,

başlayan ve dünyanın say ı l ı yatırımcıları arasında

özellikle ofis ve mutfak tasarı mcıları n ı n tercih

bulunan Turanlar Grup, entegre tesislerinde filmli­

edeceği , al ışveriş merkezlerinde kontra

filmsiz kontraplak, iç-dış amaçlı laminat,

sandalye ile uyum içerisinde olan, ahşabın

melaminli-ham yonga levha, melaminli-ham boya

sıcakl ı ğ ı n ı yansıtan kontralam ürünleri, M D F,

baskılı mdf, laminat parke, hafif panel, inşaat

MDF lam ve parke renkleri . . .

sistemleri, ve H kriş, fı rınl ı-fı rınsız kereste, kontrtabla. çay poşet ve fıltre kağıt üretimi yapıyor.

Günü müzün tasarımcı v e yenilikçi gelişimine ayak uyduran grubun. iç mimari ve tasarım

Özellikle son yıllarda satış ve pazarlama

hizmeti veren gruplara yaklaş ı m ı , pazardaki

faaliyetlerine h ız veren Turanlar Grup, yapmış

mevcut ürünlere kıyasla. müşteri ihtiyaçlarına

olduğu yatırımlarla d ikkat çekiyor. Günümüzde

daha uygun olan ürünlerle koşulsuz müşteri

sanayi ve ticaret dünyası n ı n içinde bulunduğu

memnuniyeti ile s ı n ı rsız hizmet anlayışı.

durumu tanı mlayan en güzel kelime "rekabet".

Pelit Arslan Kontrplak AŞ A: Halkalı Cad. No: 1 70 34006 Sefaköy. Küçükçekmece - istanbul

Rekabet kavra m ı n ı n "hız" ile birleştiği 2000'1i

Özgür tasarımları titiz bir uygulama ile

yıllarda, kullan ı cı artık çeşitli ve farklı fonksiyonları

birleştiren Pelit Arslan firması , yenilikçi mimari

içeren, kullanımda ve estetikte beğeni

ve iç mimari ürünlerini müşterilerinin

toplayabilen ürünleri tercih ediyor.

beğenisine sunmaya devam edecek.

Estetik ve tasarı m ı n bir arada kullanı lacağ ı ,

Grubun özellikle mevcut ürünlerde yaptığı

yenilikçi ürünleri i l e pazara giren Pel i t Arslan

yenilikler,müşteri beklentilerine ve rakip

fırması n ı n laminat markası Pelilam altındaki

ürünlerin özelliklerine göre iyileştirmeler artan

laminat ürünleri ile iç mimari ve dekorasyanda

oranda uygulanmaya başlamış. B u ürünlerin

fırma, istanbul C N R Fuar Merkezi'nde yapılan

başında dış cephe compact larninatta girilen

Zow 20 1 0 Fuarı 2. Hall C11 standında, yeni ürün,

yeni renkler dikkat çekiyor.

desen ve yüzey şekillerini müşterilerinin

T: 021 2 698 89 92

beğenisine sundu. Tanıtımı yapılan ürünler

Pazarda ürün çeşitliliği ile liderlik yapan

F: 0 2 1 2 698 89 95 E: proıe@turanlargroup.com W: www.turanlargroup.com

s ı rasıyla; s ı n ırsız tasa rım imkanı sağlayan,

fırman ı n yenilikleri ve kontrlamdaki tasarımları

istenilen tasarımı laminat veya compact larninata

2. Hall C 1 1 de müşterilerin beğenisini

çeviren dijital laminat, trend Line serisi ile çıkış

bekleyecek.

76 raf 28 1 EYLÜL 201 0

http://ral.arkitera.com/l 180 ,.., _ •..., A


BUILdl ST<

!Ju Fırma au;ıdist

zoıo Kalllımc;sıdı:

ASHFORD

Polonez Restaurant. Palladium Istanbul

Era M ü hendis l i k Endüstriyel Zem i n ler As hford Form u la Sıv1 Beton Yoğ u n laşt1 r Ashford Form ula, her türlü beton ve çimento bazlı yapı malzemelerine' yüzeyden 3 ila 8 mm kimyasal reaksiyon ile penetre ediyor ve beton yüzeyinde sadece granit ve elmas gibi madenierde bulunan tetragonal kristaller oluşturuyor. Bu sayede Ashford Formula belonun bileşiklerini bir katı kütle halinde bütünleştirerek sertleşti riyor. Uygulama sonucunda, yoğunluğun artması ve belonun ömrü boyunca sertleşmesi, güçlenmesi, neme ve tozumaya karşı koyması sağlanmış oluyor. Ashford Formula belonu yarı değerli taşa dönüştürüyor. Ofis Istanbul

Ashford Formula Uygulaması Yen i veya Eski Beton larda: S ı rlıyor, geçirimsizlik kazandı rıyor, 20 sene garantili tozumazl ı k sağlıyor, Aşı nmaya direnç kazandırı yor, Daimi parlaklık sağlıyor, Küre yard ımcı oluyor, Temizlik ve bak ı m mailiyetlerini düşürüyor. Era Mühendislik Taahhüt ve Tic. AŞ A: Arnavutköy Çeşmesi Sok. No: 1 2/1 Arnavutköy - istanbul T: 0 2 1 2 287 50 01 F : 0212 263 73 03 E: info@eraltd.com W: www.eraltd .com

Depo Istanbul

78 raf 28 1 EYLÜ L 201 0

hHp://ral.arkitera.com/ 0853E ,., ... ..._ A


L��

FASRICA 1

lnnovative Solutions

-----

� Lindnar

Lindner ve Fabrica Perspektifleri Değiştirmek - Yenil i kler Keşfetmek Yatırımcılar ve mimarlar yeni bir proje planlad ığı nda, çevrelerinde güçlü bir ortağa ihtiyaç duyuyorlar. ince işler ve cephe aksesuarları için anahtar teslim uygulamalarında bu ortak Lindner ve Fabrica. Firma n ı n , kendine özgü gücü "yeni çözümlere sah i p bina yap ı m ı"nda sakl ı , çünkü alışı lmamış ve yapı lmamış inşaat projeleri için de kusursuz uygulama olanakları sunuyor. Lindner'in yönetimini oluşturan konsept, üretim ve servis başl ıklı üç iş alanı ile birlikte müşterilerinin mekanları n ı tamamen kendi düşüncelerine uygun olarak düzenleyebilmesine olanak sağlamas ı . Örneğin ofis alanları , b u ü ç alanın akıllı bir şekilde birlikte uyum içinde çalışması ile günlük iş hayatında ön koşul olan estetik ve işlevsel bakış açı s ı n ı oluşturuyor. FASRICA 1 lnnovative Solutions A: Rüzgarlıbahçe Çınar Sok. Demirtaş Plaza No:3 K: 1 34805 Kavacık - Istanbul T: 0216 425 66 06 F: 0216 425 64 60 E: gulan@fabnca.com.tr W: www.fabrica.com.tr Lindner A: Lange Uınge 5 K: 97337 Dettelbach - Almanya T: +49 (0)9324/3 09-53 3 1 F: +49 (0)9324/3 09-1 53 31 E: lngmar.Fersch@Lindner-Group.com W: www.Lindner-Group.com

hHp://raf.arkitera.com/1 181 ı.ı-rıa •od� A

raf 28 1 EYLÜL 201 0 79


sağlam su geçirimsiz tasarruf! u estetik kaymaz hafif 40 yıl garantili

O N D U S E R®

Seramik ÇatiCephe Kaplama Malzemesi

Se ra m i k a rt1 k çati ia rda ! Onduser' le

çat ı l a r a rt ı k d a h a sağ l a m , d a h a esteti k, d a h a hafif ve u z u n ö m ü rl ü ! Su geç i ri m s i z ö z e l ya p ı s ıy l a Onduser 4 0 yıl güvence altı nda !

CE TS EN 14411

Sorularınız için: pazarlama@onduli ne.com .tr

www. o n d u l i n e . c o m . t r


KGSTER Waterproojing Systems

YAUTIM Sl.JCTOPil

�n

öd ül leri

2009 YILI N SU YALITIMI ÜRÜNÜ

KÖSTER® - KB-Pur 375 Poliüretan Esaslı Zemin Kaplaması Poliüretan esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, kendiliğinden yayılan sert - elastik zemin kaplama sistemi. Geniş kullanım alanına sahip KÖSTER KB-Pur 375, aşınmaya ve asitlere karşı çok dirençli. Pürüzsüz ve dekoratif bir yüzeye sahip olması istenen tüm zeminlerde kullanı labiliyor. Sıvı halde uyguland ığı için ek yeri ve derzleri yok. Yüksek mekanik ve yüksek darbe mu kavemetinin yan ı s ı ra çatlak köprüleme özelliğine sahip olan KÖSTER KB-Pur 375, vibrasyona maruz kalan çelik konstrüksiyonlarda da çözüm üretiyor. Geniş renk seçeneği ile: Fabrikalarda ve laboratuvarlarda, Satış alanları ve marketlerde, Depo ve ambarlarda, Sergi salonları ve oto showroomlarında, Butik ve mağazalarda, Restoran ve food courtlarda, Evlerde ve yaşam mekanlarında tercih ediliyor.

KÖSTER Yapı Kimyasalları AŞ A: Zümrütevler Mah. Adalar Sok. No· 1 6 Kat: 5-6, 34852 Maltepe - istanbul

T: 0216 589 24 44 (pbx) F: 02 1 6 589 24 45 E: info@koster com.tr W: www.koster.com.tr

hHp://ral.arkitera.com/1 1 82 ,.,.,.... � A

raf 28 1 EYLÜL 2 0 1 0 81


ad d o

office furn itu re

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___

Exc/usıve Serısı: Complex

ADDO - Ofis Mobilyalan Tasarımcı ruhunu yılların tecrübesiyle buluşturmuş ADDO, adından her geçen gün daha fazla söz ettirecek bir marka olma yolunda. Tasa rımcı ruh u n modern zamanlardaki en yeni temsilcisi. Kelime anlamı "ilham veren" olan ADDO özgün tasarımlarıyla, ofis mobilyaları tercihlerinde yeni bir ilham kaynağı yaratıyor.

Excl us ive Serisi: Complex Her şeyin en ince ayrı ntısına kadar düşünüldüğü Complex dünyasında; şıklık ve konfor arasında doğal bir denge sağlanmış. Duruşu, çizgisi ve doğallığı ile daima en iyiye odaklanan yöneticiler, Complex'in kusursuz dünyasında kendilerinden çok şey b ulacaklar.

Manager Seris i : Ebony Konfor ve işlevsellik Ebony dünyasında bir araya geldi, hayatı kolaylaştırmak için. Masa ve etajer kombinasyonları ile Ebony çalışma alanlarına Manager Sensi: Ebony

pratiklik kazandı rırken, farklı ebatlarda üretilmesi ile çeşitli alternatifler sunar. Perdeli ve perdesiz seçenekleri farklı ihtiyaçlara çözüm getirir. Koleksiyonunda çok fazla dolap seçeneği bulund urması ise Ebony'i özel kı lar.

D iagonal : Personel Diagonal ' ın zekice tasarlanmış yapısı sayesinde hacim olarak çok fazla büyük olmayan çalışma alanlarından dahi maksimum bir şekilde verim al ınabilecek. Bunun yanı sıra zarif görünümü kullanıcıların ve m isafirlerinin zevkine hitap ederken, tüm çalışanlar ofisten keyif alacaklar. Göz alıcı tasarımlar gel iştiren Diagonal, konfor unsurunu da d ikkate alarak her açıdan tatmin Oıagonal. Personel

82 raf 28 1 EYLÜL 201 0

edici bir dünya yaratır.

http://ral.arkitera.com/ 1 1 83 t.!iınlıodtr A


ad d e

office furn iture

Manager Seris i : Solid Z e n felsefesi, Batı ülkelerinde 2 0 . yüzy ı l ı n ortalarından itibaren b i r yaşam tarzı, b i r sanat akımı olarak yayg ı nlaşmış. B u felsefeyi benimseyen eserlerde sadelik ön planda. Solid çizgilerini yaratı rken, ADDO tasarımciları Zen felsefesinden yola çıkmış. Tek bir düşünceleri vard ı : Yöneticileri sade ve işlevsel ofislerle buluşturmak.

Work G roup: Solution B Solution B serisi sunduğu pratik çözümler ile

Manager Serisi: Solid

Work Group: Solution B

operasyonel çalışma ortamiarına kulla n ı m kolayl ığı sağlarken çalışanların konsantrasyonunu artırır. Ofis hayatından maksimum bir şekilde faydalanmayı hedefleyenler Solution B serisinde arad ığını fazlasıyla bulacak.

Exclusive Serisi: Wh iteness Whiteness; geleneklerinden ilham alan, tarzı ve kişiliği ile mükemmellik tutkusundan asla taviz vermeyen titiz yöneticiler için tasarland ı . Ofisleri ş ı k bir çalışma alan ı na dönüştüren Whiteness, aynı zamanda konforlu bir yaşam alanı projesi. Modern bir vizyonun ürünü olan bu proje; yal ı n l ı k v e ş ı k l ı k konseptlerini harmanize ederek çağdaş ofisler yaratır.

Exclusive Serisi : Soft Soft, yaşam ı n her a n ı na, her alanına özen gösteren ve kaliteyi ilke edinmiş yöneticiler için hayata geçirilmiş çağdaş bir vizyon . Yumuşak

Exclusive Serisi: Whiteness

hatları ile göz alıcı çalışma alanları yaratırken, fonksiyonelliği ve konfordan vazgeçmeyen tavrı ile ofisleri bir beğeni merkezi haline getirir. Soft, konuklara keyifli saatler yaşatı rken, kullanıcıya da ekstra motivasyon kazandıracak.

Work Group: Shift

Bireysel ve toplu çalışma alanlarına daha konforlu bir atmosfer sağlamak hedefiyle en ince

ayrıntısına kadar düşünülüp dizayn edilen Shift serisi kullanıcıları şaşırtmaya aday. Özel ayak ve panel sistemi ile özgün çözümler sunan Sh ift, çalışma gruplarına sonradan da eklenebilen dolap ve masa aparatları ile ekstra kulla n ı m alanları

Exclusive Serisi: Soft

Work Group: Shift

yaratır.

Diagonal: Ma nager Çalışma alanlarında o kadar fazla materyal, dosya ve benzeri nesne var ki tüm bunları şık bir şekilde saklamak, korumak ve aynı zamanda ihtiyaç duyulduğu anlarda onlara kolayca ulaşabilmek çok önemli. Diagonal birbirinden zarif ve kullanışlı dolap alternatifleri ile bunu sağlarken, değişik stildeki masa seçenekleri sayesinde ofisleri konforla buluşturacak, beklentilerin daima bir fazlası olacak.

AOOO Mobilya Dekorasyon San. Tic. Ltd. Şti. Showroom: Kağıthane Cad. No: 23 Çağlayan - istanbul T: 0212 295 48 97 F: 0 2 1 2 295 49 79 Fabrika: Turgut Özal Cad. No: 1 02 B Blok D· 409 ikitellı - Istanbul

T: 0 2 1 2 671 00 15

F: 021 2 671 70 26

E info@yildizofis.com W: www .yildizofis.com

http://ral.arkitera.com/1 1 83 ı.ım-ıı �ıoo�� A

Diagonal: Manager

raf 28 1 EYLÜL 201 O 83


3M

3M ™ Scotchca l ™ 8 1 50 U ltra Şeffaf Dij ital Baski Folyosu 3M Reklam Ürünleri 5 0 y ı l d ı r yenilikçi

toplu taşıma ve filo araç camları gibi birçok

uygulamaları, yüksek performansı ve güvenilir

alanda rahatl ı kla kullan ılabiliyor. Tek parça

ortaklı kları temsil ediyor. 3MTM Scotchcal rM 8 1 50

olarak uygulanıyor olması sebebiyle herhangi

U ltra Şeffaf Dijital Baskı Folyosu, bu anlamda

bir artık kalmadan kolayca sökülebil iyor.

geliştirilen en yenilikçi ürünlerden biri olarak sunuluyor.

Görselliği en üst noktaya taşıyan çarpıcı

3M TM Scotchcal rM 8 1 50 Ultra Şeffaf Dijital Baskı

görünüme sahip binalar, ticari reklamların en

vitrinler, d ı şarıdan bakı ldığında etkileyici bir Folyosu, baskı ve şeffafl ı ğ ı n benzersiz şekilde bir

şaşırtıcı imgelerini üzerinde taşıyan otobüsler,

araya getirilmesine olanak tan ı yor. Üzerinde grafik

ticari filolar. . . Hepsi yeni 3MTM ScotchcalrM

baskı olmayan alanlar da, artı k u ltra şeffaf bir

8 1 50 Ultra Şeffaf Dijital Baskı Folyosu ile

görünüm kazanabiliyor. Çünkü baskı içermeyen

mümkün.

bölümlerin artık dekupe edilmesi gerekmiyor. B u sayede özellikle c a m üzeri tasarımlarda yepyen i

Uzun Süren, G üven Veren Sonuçlar

imkanlar yaratı lıyor; g rafikler, metinler v e özel

Sadece göz alıcı görsellik, kolay uygulanabilirlik

efektler bütünüyle yeniden şekilleniyor.

ya da s ı n ı rları zorlanan bir yaratıcılık için değil, uzun süreli dayanıklılığı sebebiyle 3M TM

Farklı uygulamalar için kusursuz şeffafl ık, en çok

ScotchcalrM 8 1 50 Ultra Şeffaf Dijital Baskı

kulla n ı lan dijital ve serigrafi baskı sistemleriyle

Folyosu gönül rahatl ığ ıyla tercih edilebiliyor.

uyumluluk, yedi y ı la varan dayan ı k l ı l ı k, 3M özel yapışkanı sayesinde kolay sökülebilirlik ve PVC

Küçük ayrıntıları dekupe etmeye gerek

yapısı ile sağladığı esneklik gibi özellikler, ürünün

b ı rakmayan tek parça uygulamas ı , yenilikçi

en öneml i avantajları olarak dikkat çekiyor.

Ultra Şeffaf teknolojisi, beyaz mürekkeple baskı yapılarak buzlu cam gibi özel efektler ü retme

Binalar, Mağazalar, Caddeler Canlan ıyor...

imka n ı , cam g rafiği desenini basarak perfare folyo görüntüsü yaratma şans ı , üstün

3 M Sanayi Ticaret AŞ A: Şehit Sınan Eroğlu Cad. Akel iş Merkezi No:6

3MTM Scotchca l rM 8 1 50 Ultra Şeffaf Dijital Baskı

esneklikle kavisli yüzeylere kolayca

34805 Kavacık - Istanbul

Folyosu; bina yüzeyleri, mağaza içi ve vitrinler,

T: 0216 538 06 85

gezici ve yerleşik standlar, yönlendirme ve bilgi

uygulanabilme özelliği, 3M TM ScotchcalrM 8 1 50 Ultra Şeffaf Dijital Baskı Folyosu ' nun sunduğu

levhaları, cepheler ve merdiven boşl ukları ,

yeniliklerden sadece birkaçı.

F: 02 1 6 538 07 83 W: www. 3m.com.tr, www. scotchprint.com.tr

84 raf 28 1 EYLÜL 2010

http://raf.arkitera.com/ 1 1 84 ,., ..., ıu,n A


K ü ç ü k g i b i g ö rü n e n ve sa nt i m le rle i f a d e e d i le n d e g e rler, b a z e n ç o k şey d e g i şt i r i r . R e k o rl a r sa n t i m l e r l e k ı r ı l ı r , b a şa r ı l a r s a n t i m l e rl e k a za n ı l ı r . B a z e n d e ç o k ö n e m l i kaza n ç l a r sa n t i m le rle e l d e e d i l i r. Yalıtırnda olduğu g i b i ... Ya l ı t ı rn d a d o g r u m a lz e m e ka d a r ka l ı n l ı k d a ö n e m l i d i r. Ya l ı t ı rn ı n T ü rk iye ' d e k i a d ı izoca m , d a h a k a l ı n ca myü nü uyg u la m a la r ı i le d a h a veri m l i ya l ı t ı m sa g la r.

ÇATI SiLTESi

Ücretsiz dan ışma hattı 0800 2 1 1 43 86

www . i zoca m . c o m . t r

DUVAR LEVHASI

iZ O CAM ®

"Ya lıtı m ı n Tü rkiye'deki adı"


A&D Group orchtlc�cıl oeelgrı

_______

VMZINC

VM ZlNG· Kenet Sistem Cephe Kaplamalan

VM ZI NC® Cephe Kaplama Sistem leri VM ZINC" Titanyum Çinko estetik bir hammadde ve 6 farklı orijinal yüzey seçeneği sunarak mimari

VM ZINC® l nterlocking Panel Cephe Sistem leri

çalışmaları genişletiyor. Sıcağ ı ve ışığı dağ ıtarak

Fabrikasyon olarak haz ı r düz ve uzun panel,

yansıtan malzeme, gökyüzü tonuna göre değişen

Düşey veya yatay uygulama imkanı,

renkleriyle, ışıkla serbestçe oynama imkanı

Alüminyum taşıyıcı üzerine gizli kilit sistemde

veriyor. Yüksek performansı ile binanın hacmini,

uygulanması,

dairesel veya kavisli olmasına bakmasızın

Hazır birleşim detayları ile uygulama kolayl ığı.

istenilen vurguyu karş ı l ı yor. Cephe kaplama sistemlerinde geniş farklı seçenekleri ile uygulayıcı ve mimarların mükemmel bağlantı noktaları, köşe bitiş detayları gibi özel işçilik

VM ZINC® Sinüs Panel Cephe Kaplamaları Fabrikada çekilmiş hazır sinus cephe profili,

isteyen detayları yapma isteklerini yükseltiyor.

Estetik üç farklı ritmik dalga,

VM ZI NC" Cephe Kaplama Sistemleri'nde farklı

Düşey veya yatay uygulama imka n ı ,

malzemeler ile mükemmel bir uyumluluk

Taşıyıcı üzerine vidalama i l e h ızlı v e kolay

gösteriyor, aynı zamanda yapılan bağlantılarda da

montaj.

ikna edici. Cephe kaplamalarında arduaz taşı, ahşap, doğal taş, beton ve seramik gibi giydirme

VM ZINC® Dexter Cephe Sistemleri

materyalleri ile harmonik bir uyum içerisinde yer

Düz cepheler için hazır panel,

al ıyor.

Hiçbir mekanik alet gerektirmeden montaj ı n ı n

VM ZINC® Kenet Sistem Cephe Kaplamaları

Şaşırtmalı veya ayn ı hizada birleşim yerleri,

yap ı lması, H ızlı ve kolay montaj işçiliği.

Çatıdan cepheye süreklilik, Düşey veya yatay uygulama imka n ı ,

VM ZINC® Adeka Cephe Kaplamaları

Maksimum su v e rüzgar direnci,

Geleneksel küçük fabrikasyon cephe panelleri,

Düz veya kavisli cephelerde uygulama

Uygulama kolayl ı ğ ı ,

kolayl ı ğ ı .

Mükemmel su geçirimsizliği, Kademe farkı ndan dolayı üç boyutlu görsellik.

VM ZINC® Fiat Lock Cephe Kaplamaları Hazır panel geleneksel tasarıma sahip çok yönlü sistem, Çift bükümlü 4 taraftan kilitleme, Düşey veya yatay uygulama imka n ı , Gizli vidalama, iç tarafta kalan birleşim noktaları.

AD Group Yapı inş. San. Tic. v e Ltd. Şti. A: Tatl ısu Ma h. Okay Cad. Oskar Apt. No 23/1 34775 Şerıfali, Ümraniye - istanbul T: 0 2 1 6 4 1 5 97 53

F: 0216 4 1 5 97 59 E: ınfo@ad-group.com tr W: www.ad-group.com.tr

VM ZINC' Dexter Cephe Sistemlerı

86 raf 28 1 EYLÜL 201 0

http://ral.arkilera.com/1 1 BS "'ın""� A


� LUNAWOOD

ı $nKKURILA

) !!�.9.Y

TI KKU RILA'dan iç/D1ş Mekan Ahşap ve Metal Boya - Vern i kieri Yaklaşık 1 50 Yıllık Tecrübe

D ı ş Mekan Su bazlı boya ve vernikler,

1 846'da kurulan TlKKURlLA bulunduğu köye adını vermiş bir marka. iskandinavya, Orta, Doğu

Solvent bazlı boya ve vernikler,

Avrupa ülkeleri ve Rusya'da pazar lideri

Su ve solvent bazlı parke cilaları, Su ve solvent bazlı renklenebilir ahşap

konumunda.

koruyucu lar, Yağlar ve waxlar.

Üretim ağı bulunan 7 ülkeye ek olarak 11 ülkede satış ve pazarlama faaliyetlerini sürdürüyor.

2) Metal Boyaları : Antikorosit boyalar (epoksi boyalar, P U vb.),

Sürdürü lebi lir - Doğaya Saygılı Ü rün ler

Özel amaçlı su bazlı boyalar, Marin boyaları.

Doğaya saygı konusunda bilinçlenen tüketiciler üretim trendlerini değiştiriyor.

3) Beton Zem i n Kaplama Boyaları

TlKKU R l LA su bazl ı , solventsiz veya düşük solventli ürünleri ile hayata renk katan dekoratif ve

TlKKU RlLA - Ahşap Bakımı nda Uzman

koruma amaçlı tüm ürünlerinde "sürdürülebilir"

Dünyanın en kaliteli ağaçları n ı n yetiştiği

hammadde kullanarak doğaya sayg ı s ı n ı da ihmal

Finlandiya'da ahşap endüstrisi büyük önem

etmiyor.

taşıyor. Eski zamanlardan beri gelenekselleşen

TlKKU RlLA üretiminin %60'ı su bazlı ürünlerden

yaklaşık 1 50 y ı l l ı k deneyimi ve bilgi birikimiyle

oluşuyor.

ahşap yüzeylere yönelik her tür boya ve bakım

Kullanıcı Dostu - B i n lerce Renk ve Estetik

özellikle Kuzey ve Doğu Avrupa ülkelerinde lider

ahşap mimarisi sayesinde TlKKURlLA OYJ

ürünlerinin üretiminde de tecrübe kazanarak konuma yükselmiş.

Amatör, profesyonel , endüstriyel tüm kullan ıcı lara hitap ediyor. Sayısız renk, doku ve desende ister iç mekan ister dış mekan ahşap, metal ve beton

Ahşap Dış Cepheleri Her Zaman Koru mak Gerekiyor Korunmayan ahşap yüzeyler güneş ışı nları

yüzeyler şıklığı ve estetikliği TlKKURlLA markası

ile yakalıyor.

nedeniyle çatlar, grileşir ve eskir. Eskiyen yüzeyler h ızla kiri içine alır. Nem ahşabı şişirir, tekrar kuruyan ahşap

Ürünler amatör veya profesyonel tüm uygulama

sistemlerine (sprey, UV, perde, püskürtme, fırça,

farkedilecek m i ktarda hacim kaybeder. Nem

rulo, vb.) uygun çeşitleri içeriyor.

değişiklikleri çatlamalara neden olur.

Türkiye'de kurulu renklendirme sistemleri ile

organizmaların gelişmesine neden olur. Ahşabın

Nem, aynı zamanda m ikrobiyolojik

istenen tüm renkleri uzman bayi kadrolarıyla

yüzeyinde ve içinde mavi mineral lekeleri oluşur.

hazırlayarak kulla n ı ma sunuyor.

Ahşabın dayanıklılığını etkilemeyen küf mantarları koyu lekeler b ı rakırken, çürümeler ahşabın

Güvenilir, Yen i l i kçi ve Profesyonel Kadro

dayanıklılığını azaltır ve çürüyen ahşap zamanla

Geliştirilmiş Ar-Ge, sürekli yenilenen ürün gamı ve

profesyonel kadrosuyla TlKKURlLA tüm yüzeyler

ve termitler ahşaba hücum eder.

kullanı lamaz hale gelir. Bazı coğrafi bölgelerde ahşap kurtları, böcekler

için s ı n ı rsız renk ve çeşitle üretim yaparken görmek istenilen dokuyu ister şeffaf, ister yarı

Ahşap yüzeylere uygulanacak cilalar, boyalar

transparan ya da opak elde etmeyi sağlıyor.

ahşabı n içine nüfuz ederek güneş ışınlarının, nemin ve mantarların olumsuz etkisini ortadan

Ürün gam ı nda:

kaldırır. Deniz kenarında, açık ortamlarda ahşap yüzeyler iklimsel ve çevresel etkeniere çok daha

1 ) Ahşap Boyaları :

açık olurlar. Güney cepheler kuzey cephelere göre 5 kat daha fazla etkilenirler. Ahşap boya ve

iç Mekan

cilalar yüzeyleri doğa koşullarından korudukları

Su ve solvent bazlı boya ve vernikler,

gibi, ortamiara verdikleri renklerle çevreye uyumu

PU boya ve vernikler,

da sağlıyor.

Ahşap renklendiriciler, Acid-curing sistemler,

il kay Dış Tic. Ltd. Şti. H akkında

Elektrostatik vernikler,

llkay Dış Tic. Ltd. Şti . , 2004 yıl ı ndan bu yana

UV sistem boya ve vernikler: Su ve

istanbul'da faaliyet gösteriyor. Dünyadaki

solvent bazl ı .

yenilikleri Türkiye'ye taşımayı misyon edinen fırma, LU NAWOOD OY ve TlKKU R l LA OYJ fırmaları n ı n Türkiye yetkili distribütörü.

88 raf 28 1 EYLÜL 201 0

htıp://raf.arkitera.com/05928 .ı .... �ıH, A


�LUNAWOOD

Normal atmosfer basıncında 1 80-230°C ısı ve su buharı ile fı rınlama işlemiyle elde edilen ahşaba Thermowood" (ısıl ahşap) deniyor.

ı �TIKKURilA

LU NAWOOD OY Thermowood {ls 1 l Ahşap) Teknoloj isi

% 1 00 Doğal - Doğa Dostu lsıl ahşabın ömrü başlangıçtan sona kadar çevre bilimsel . Üretim sürecinde hiçbir kimyasal katkı maddesi kullan ılmıyor. Kesintisiz ısıl işlem, enerji verimliliğini de önemli ölçüde artırıyor. lsıl işlem sırasında açığa çıkan su buharı ve yüksek ı s ı , üretimin diğer aşamalarında çevre bilimsel ve doğaya sayg ı l ı bir tutum içerisinde ve en iyi kalitede ürün elde etmeyi garanti edecek şekilde geri dönüşümlü olarak kullan ı l ıyor. LU NAWOOD OY, Finland iya'da yerleşik Dünya'nın en büyük kapasiteli Thermowood ( lsıl Ahşap) üreticisi. Helsinki Ü niversitesi ile birlikte thermowood icad ı n ı gerçekleştiren Karkkainen Kardeşler, 2002 yılı nda Lu nawood" patenli ile kendi fabrikalarında üretime başladılar. Özenle seçilen hammaddeyi teknoloji lideri bilgi birikimi ile üreten LU NAWOOD OY, KOMO 2 dayan ıklılık sertifı kasına sahip yegane üretici. Bosphorus City - Sinpaş GYO

Thermowood® Ü retim i : Yüksek ı s ı , ahşabın kimyasal bileşimini değiştirirken, dengeli nem içeriği de azalıyor.

201 O Yılı Referanslarımız

Böylelikle ahşap küf mantarlarından korunmuş ol uyor. Ahşapta alışı lagelmiş nem değişikliğine bağ l ı çekme v e dönme özellikleri ortadan kalkıyor.

lsıl işlem Sonrasında Ahşapta Ortaya Ç ı kan Değişi mler: Reçine ve ağacın içindeki tüm doğal hulasa buharlaşarak yok olduğundan %90 geliştirilmiş boyutsal düzgünlük ve dayanıkl ılık elde ediliyor. Dengeli nem içeriği (EMC) % 1 0- 1 5 azalıyor. Içine nem alma özelliği %30-90 azalıyor. Bosphorus City - Sinpaş G YO

ısıya daya n ı kl ı l ı k %30 artıyor. Isı geçirgenliği % 25 oranında azalıyor. Tüm yüzeyde aynı !onda kahverengi renk elde edil iyor. Ahşap hafıfleşiyor. (400-450kg/m') Ahşap sertleşiyor. Çürümüyor, küflenmiyor, hava şartlarına dayanıkl ı hale geliyor. Biyolojik dengesi gelişiyor. Ahşap gevrekleşiyor, m ukavemet gücü azalıyor. Kullanılan ağaç cinsleri: Fin Çam ı , Ladin, Huş Bosphorus City - Sinpaş GYO

Kullanım Yerleri : LunaThenno-S

(180-185"C)

Iç Mekanlar

LunaThenno-D

Laleli Double Tree Hilon Oteli

(203-212"C)

Dış Mekanlar

Lambri, separatör

Dış cephe kaplaması

Tavan ve çatı altı kaplama

Gölgelik ve güneş panelleri

lıkay Dış Tic. Müm.ve Org. Ltd. Şti.

Mobilya, parke

Kepenk, pergola, parapet

A: Sanayi Cad. No: 1 1 34775 Yukarı Dudullu,

Bahçe Mobilyası

Park, bahçe düzen., peyzaj

ümraniye - Istanbul

Kapı ve pencere aksarnı

Havuz kenan, teras döşemesi

T: 0216 540 21 00 (pbx)

Sauna kaplama ve mobilyası

Banyo, mutfak mobilyası

Diğer: Ahşap Oyuncak.

Diğer: Çiçeklik. outdoor sauna

ahşap hediyelik eşyalar

F: 0216 540 10 67

W: www. ilkay1rade.com.tr E: info@ilkay1rade.com.tr

kaplama, mutfak malzemesi

Bursa Anatolium AVM - Maya lnş.

http://rol.orkitero.com/0591 B nrl ımııı kodu A

raf 28 1 EYLÜL 201 0 89


(/) ::ı o :X: ...... :X: c.:ı ::::; �

J:

AVE NTOS S E RVO- D R IVE

Kal kar kapakları açm ak ve te krar kapatmak art ı k çok ko l ay

AVENTOS SERVO-DRIVE ile elektrikli hareket desteğimiz şimdi üst dolap için de mevcut. Böylece kalkar kapak kullan ımı çok etkileyici bir olay haline gelmiştir: • Kapak hafifçe bastı rıldığı nda açı l ı r • B i r tuşa bası larak tekrar kapanır

Büyüleyici kolaylık.


!lu Fııma BuUı:list 2011) !(�ııiımcısıllır

BUlldl ST<

IBL�l.l

dEUBDCDMPDSITE!

group

ALAZ G rou p'tan EU ROCOM POSITE Doğal Ahşap Profi l ler EU ROCOMPOSITE i l e Tasarımda Özgürl ü k

ister d ı ş cephe kaplaması olarak ister kamelya ya

E U ROCOMPOSITE'in ağırl ı ğ ı na oranla,

da pergolalarda dahası tüm yaşam alanları n ı n

mekanik dayanıklılığı yüksek.

Günümüze kadar gelmiş olan klişeleşmiş

içerisinde kullanı labiliyor. Farklı üretim şekilleri

E U ROCOMPOSITE'in elektrik iletmeme özelliği

malzemeler d ış ı nda, E U ROCOMPOSITE

sebebiyle metrajda, dokuda ve uygulamalarda

sayesinde, içerisinden her türlü kablolama

tasarımlarda ciddi farkl ı l ıklar yaratacak.

yarattığı yenilikçi tarzıyla her mimarın malzeme

yap ı labilir.

EUROCOM POSITE'den önce malzemenin

listesinin en başında yer alacak.

E U ROCOMPOSITE, büyük profil kesitlerine

mahkum kal ınmış ve s ı n ı rları zorlayan

Özünde E U ROCOMPOSITE, projelendirme

EUROCOMPOSITE, dış mekanlarda egzotik

tasarı mcılar sahada uygulamada sıkıntılar

safhasında tasarımemın ürüne bağlı kalmadan

ağaç kullan ı m çeşitliliği sunar.

yaşamış. Tasarım aşamasında dahi sınırlama

projesini şekillendirmesine olanak tan ı yor. Ancak

getiren bu malzemeler artık yerini teknolojinin en

E U ROCOMPOSITE'den önce ürün tasarımcıyı

son vasıfları n ı taşıyan EUROCOMPOSITE'e

yönlendiriyordu. Çünkü:

doğasından ötürü belli form ve şekiliere

kullanım imkanı verir.

bırakacaklar. Dokusu ve dayanıklılığıyla ön plana

EUROCOMPOSITE ile geniş aralıklar tek

çıkan EUROCOMPOSITE, tüm mimar ve

parçada geçilebiliyor

tasarı meliarın istek ve ihtiyaçlarına cevap

EUROCOMPOSITE ile yapılara ek yük

verebilecek farklı bir ürü n .

gelmiyor.

hHp://ral.arkitera.com/1 1 SOA rofvıııa lıo� A

ALAZ Mobilya Dekorasyon&Kaplama San. Tic. Ltd. Şti. A: Ferhatpaşa Mah. Ferhatpaşa Cad. No.5 Ataşehir - Istanbul T: 0216 471 81 19 F: 0216 471 8 1 29 E: info@eurocomposite.com.tr W: www. eurocomposite.com.tr

raf 28 1 EYLÜL 2 0 1 0 91


ROTO

-

M i mari Solar Paketi

ROTO Mimari Salar Paket'ler ile çatılara özel

ve enerji tasarrufu sağlan ıyor ki

izolasyon detayları çözülmüş, çatı kaplaması içine

projelendirmelerde binaların salar mimariye uygun

gömülebilen, ya da sunroot sistemiyle tüm çatıyı

planlanması dikkat edilecek en temel prensip.

kapiayabiien şık ve verimli çatılar yaratılıyor.

Sonuç olarak en şık, estetik ve verimli yoldan 4

Türkiye'de ilk defa, sıcak su ve ısı nmaya destek

farklı fonksiyon çözülmüş oluyor. ROTO hem tüm

için termik kollektörler, elektrik üretimi için

bu ürünleri tek elden sunmakta, hem de çatı içine

fotovoltaik modüller ve doğal ayd ı nlatma için çatı

entegre etmekte Türkiye'de ilk ve tek.

pencereleri tek elden çözülüyor. Ve yine ilk defa, çatılar üzerinde estetikten uzak parça parça

Kendi enerjisini kendi üreten doğaya sayg ı l ı ve

görüntüler oluşturmadan , birbirine kombine

fosil yakıtlara daha az bağ ı m l ı binalar yapmak,

edilebilen modüler birimler bir araya geliyor, çatı

bunu yaparken de estetikten ve mimariden ödün

içine entegre ediliyor ve kusursuz bir görünüm

vermemek için güneş enerjisiyle çözümler ROTO

ortaya ç ı kıyor.

Mimari Salar Paketi'nde.

75 yıllık fırma geçmişinden gelen yaratıcı

Neden ROTO M imari Solar Paketi?

kültürüyle; hem solar modülü, hem termik

Çatı içi entegre sistemle kusursuz görünüm,

kollektörü, hem de çatı penceresini tek elden

Solartermi, fotovoltaik ve çatı penceresinin

üreten ROTO'da bu ayrıcalığıyla en estetik ve en

mükemmel uyumu,

"bütün" çözümler bulunuyor. Mimari Salar

Kolay ve hızlı montaj ,

Paket'lerde sadece çatı içine yerleşecek

Tüm çatıyı kaplama opsiyonu ,

koliektörler değil, termik sistem alt ekipmanları n ı n

istendiği zaman ekleme yapma imkanı veren

tamamı d a ROTO'dan sağlan ıyor.

modüler sistem, Sızdı rmaz, contasız eteklikler,

Çatılardan doğal güneş ışığı almanın en

Patentli soğutma kanalları sayesinde yüksek

SKM Malzeme AŞ

profesyonel yolu olan çatı pencereleri de

modül verimi,

A: Değirmenyolu Cad. Çetinkaya Sak. Gürbüz

ROTO'da salar modül ve termik kollektörlerle

"Steamback" sistemi ile buhar sızdırmama,

Plaza 1 6/5-6 içerenköy - istanbul

uyum içinde bu sisteme entegre edilebiliyor. Farklı

Solartermik kollektörlere 10 yıl ve fotovoltaik

T: 0 2 1 6 573 96 92 (pbx)

ebat ve modelde çatı pencereleriyle değişik

modüllere 25 yıl (modül gücünün %80'ine)

W: www.skmgrup.com

kombinasyonlar yaratılabiliyor. Böylelikle bina

garanti,

içine gün ışığı alı narak doğal ayd ı n latma yap ı l ıyor

Tüm ürünlerde "Made i n Germany" kalitesi.

www.rototurkiye.com

92 raf 28 1 EYLÜL 201 0

http://rol.orkitero.com/ 1 1 1 8A ı.ı.mıkm A


Daha fazla bilgi Için: -.hoermann.com

Tel . (218) 484 44 81

Faks (21&) 484 44 68


Fibrofom beton® - ls1 Yaht1 m h Cephe Sistem leri Patenli kendisine ait G R C teknolojisine sahip bir

üstün bir dış cephe malzemesi olduğu, onlarca

Türk firması olan Fibrobeton"', geliştirdiği

ülkede patent altına alınmış olmasıyla da

Fibrofombeton"' adlı ısı yal ıtımlı cephe panelleriyle

kanıtland ı .

d ı ş cephede sağlaml i k, dayanıklılık ve estetik ile ı s ı yalıtı m ı n ı birleştirdi.

Türkiye'de konusunda tek patentli ürün olan

Enerji tüketiminin önem kazandığı günümüzde ısı

ülkemizin prekast kaplamalı en yüksek binaları

ve su yalıtımı konusunda kullanı cılara çok önemli

olarak inşa edilen 54'er katlı iki kuleden oluşan

çözümler sunan Fibrofombeton"' aynı zamanda

Anthill Residence Projesi oldu.

Fibrofombeton"' son uygulamalarından biri de

yangın ve deprem karşısı nda güvenirliliği bilimsel

Bu firmanın ürünleri RAF Ürün Dergisi'nin bu sayısında projesi yayınlanan Sabiha Gökçen Havaalanı Yeni Dış Hatlar Terminali ve Kapalı Otoparkı'nda kullanılmıştır. Detaylı bilgi için bkz: 1 29-144

94 raf 28 1 EYLÜL 201 0

testler ve çalışmalarla belgelenmiş bir cephe

Üstün üretim teknolojisiyle A 1 s ı n ıfı

sistemi . H ızlı ve ekonomik montaj imkan ı , hafifliği,

yanmazlık belgesine sahip, yüksek rüzgar

değişik yaratıcı çözümlere estetik öneriler sunan

yüklerine karşı dayanıklı, deprem konusunda

renk alternatifleri olan Fibrofombeton"' atmosferik

oldukça zorlu testlerden geçmiş olan

şartlara uygun bir malzeme olduğu için uzun

Fibrofombeton"' bu kulelerde 2 1 0'uncu metreye

ömürlü. Mimari açıdan her türlü form, detay ve

tırmanarak, kendisine ait Türkiye'deki en yüksek

boyutun uygulanabilmesi özelliğiyle ülkemizdeki

cephe prekast uygulaması rekorun u bir kez daha

yüzlerce yapıda tercih edilen Fibrofombeton""un

kırd ı .

hHp://raf.arkitera.com/ 1 1 86 ""-koR A


F i brobeton® - Dekoratif B i na Süsleme E leman lan Müthiş bir dizayn fleksibilitesine sahip Fibrobeton" (GRC-GFRC) prekast malzemesi, yapılardaki tüm mimari formların elde edilmesini kolaylaştırıyor. Günümüzde betonarme teknolojisiyle elde edilmesi imkansız geleneksel ve kültürel formlar, Fibrobeton"'un benzersiz üstünlüklerinden yararlan ı larak hayata geçirilebiliyor. Böylece Fibrobeton", mimarl ı k sanatına s ı n ı rsız b i r tasarım serbestisi sunuyor. Roma, Rönesans, Gotik disiplin ve formlarından Islam ve Türk mimarisine, klasik mimariden modern mimari unsu rlara kadar Fibrobeton" tüm formların imalat ı n ı mümkün kıl ıyor. Fibrobeton" tasarlanan formların üretimi için çok hassas oyma işlerinden eğrisel elemanlara kadar tüm detayların kal ı pları n ı h ızlı ve üstün kalitesiyle üretiyor. Fibrobeton" dekoratif bina süsleme elemanları kullanı m ı n a Mardan Palace Projesi çarpıcı bir örnek oluşturuyor. Farklı değişik yapılardaki cephelerinin tamamı Fibrobetoneola kaplı proje için el sanatı yoğu n 2.500 farklı kalıpla 55 bin parçayı aşan malzeme üretildi. Dış cephelerdeki tüm süsleme ve oymalar Istanbul'daki mevcut yapılardan alı nan rölöve ve fotoğraftarla motifler yapılarak, bina ölçeğinde yeniden yorumland ı . Fibrobeton" tarafından üretilen 2.500 ayrı kal ı b ı n 1 .500'ünde titiz el işçiliği, oymacı lığı yapılarak modelleri hazırlandı.

hHp://raf.arkitera.com/1 187 "' """' lıodı.ı A

Fibrobeton Yapı Elemanları San. lnş. Tic. ltd. Şti. A: Karanfil Cad. No: 1 3 34330 1 .Levent - istanbul T: 0 2 1 2 282 82 56 F: 0212 269 26 37 E: fıbrobeton@fibrobeton.com tr W: www. fibrobeton.com.tr

raf 28 1 EYLÜL 2 0 1 0 95


a lt ı n s p a n so rl a r

EM FA

g ü m ü ş s p a n so rla r

p a rt n e r d e r n e k le r

o rg a n i zasyon

PLD

LIGHTING SOLUTIONS'

�ö-;"K'i�E

PH I LI PS

iş b i rl i ğ i PLDA

S l Te co VEGKSANG l

1

H

T

1

N

deste k leye n le r

::t� w r

IMftnıtnlfl-­ -. ··-

i le t i ş i m s pa n s o r u MERKEZI A R K ı T E R A MIMARliK .UCHITECTUU CfNTU

i

• •:5=5 LUCI • •• •••• ı ı •

t:r§J:Jıcon ı e:cue

ıL 1 G H T 1 N Gı

" XX I '"" "

l"ltOfUSIONAL

MIMARUK TASAlUM "'""

DESIGN


SWISSPEARr

Swisspearl - i leri Düzey M i ma ri Cephe Sistemi S ı n ı rsız tasarım özgürlüğü veren Swisspearl cephe panelleri, 1 903 yıl ında kurulan lsviçre fabrikalarında üretiliyor.

Genel Özellikler: Hammadeleri: çimento, kireçtaşı, işlenmiş elyaf, su ve hava. Asbest içermiyor. Paneller 3.040x 1 .220 mm ebatında, 8 ve

1 970'ten beri asbestsiz teknolojiyle üretim yapan

1 2 mm kal ı n l ığ ı nda.

Swisspearl, 1 990'dan bu yana, geliştirdiği yeni

A2 s ı n ıfı , yanmaz ve alev almaz.

teknolojiyle üretilmiş 15 milyon m2 cephe yaratt ı .

Paneller hamurdan boyal ı , değişik yüzey ve doku seçenekleri var.

Neden Swisspearl?

75 standart renk var. Istenen özel renk

Swisspearl Avrupa CE Standartları'nın en yüksek

ya pılabiliyor.

puanı olan 5A'yı almış tek fiber-cement cephe

Silikon ve yapıştırıcı kullanmadan mekanik

kaplama malzemesi.

montaj yapıl ıyor.

10 yıl garantili, 40 yıl ömürlü olan panellerin, 40'a

dekoratif perçi nle monte ediliyor.

! 1'

'.

-

-�

�·u U· · �.i'f . Ll ı. L 1 JffiJ '

i • I!.

Ml . ��..tilU '

j u,• �J_ � I'J U-r- ı • .. 1 ı ı

1 1

.

1

1 1

1 1

; ..

.

m

• 1 1

1

111 ı

, ,,1' 11't1 ıiı:1 ılllll .

ı ı

ı

,,

,;ı

i ' �;

'

ı

ı

.

1

_ -.

7

-:-

1 ,.,

Panel renginde ya da doğal alüminyum yakın Avrupa entitütüsünden alınmış farklı test

Patentli Sigma 8 sistemiyle gizli vidalı montaj

raporları var.

yapılabil iyor. Tamamen bakımsız.

% 1 00 geri dönüşümlü, tamamen doğal bir

En sert hava koşu llarına dayanıkl ı .

malzeme. Üretim süreci kapalı devre su

(-40°C, +80°C)

sirkülasyonuyla yapı l ıyor ve enerj i yoğun değil.

Bina cephesine yağmur perdesi görevi yapar.

LEED sertifikası için tavsiye edilen bir malzeme.

Yazın sıcaktan, kışın ise soğuktan koruyarak

10 yılda mimari talep üzerine 2.000 özel renkte

Her yükseklikteki binalar için hem yeni hem de

bina yalıtı mına destek verir. panel üretildi ve RAL kataloğundan seçilecek her

renovasyona uygun bir malzeme.

renk üretilebiliyor. Tamamı hamurdan boyalı,

Panellere istenen desende perfare ve 30

Carat, Xpressive ve Reflex olarak mat, güneş ışığı

desen çalışmaları yapılabiliyor. SKM Malzeme AŞ

ile parlayan ve lifleri belirgin farklı yüzey a lternatifleri var. Paneller tasarı ma göre istenen

Swisspearl, ileri düzey mimari için, üstün isviçre

farklı ebatta ve formda kesilebiliyor. Mimarlar ve

kalitesiyle üretilen özel bir ürün olarak bugün

projeleri lsviçre tarafından ilk görüşmeden

dünyada birçok prestijl i projede tercih edil iyor ve

şantiyenin yatırımcıya teslimine kadar her

şu an devam eden 2.000.000 m2 Swisspearl

aşamada birebir desteklen iyor.

projesi var.

http://rol.arkitero.com/0826E ,_.. _ kod� A

A: Değirmenyolu Cad. Çetınkaya Sok. Gürbüz Plaza 1 6/5-6 içerenköy - Istanbul

T: 021 6 573 96 92 (pbx) W: www.skmgrup.com

www.swisspearlturkiye.com

raf 28 1 EYLÜL 201 0 97


acrefi ne E N G I N E E R I N G

Acrefi ne M ü he n d is l i k - Yap1sal O l m ayan Sistem ler için Sism i k Koru ma ve Titreşi m Yaht1 m 1

H%

70%

62%

.

1 3%

.

.

'

• Ml .1 •

1'� 1 1.

75%

50%

.

grubu tarafı ndan kurulmuş. Acrefine takımında

gibi doğal afetiere maruz kalan ekipmanların ve

yapısal ve yapısal olmayan deprem mühendisliği,

boru-kanal sistemlerinin korunmas ı na yönelik çok

titreşim yalıtımı ve gürültü kontrolü gibi spesifik

çeşitli ürünler ü retiyor. Ekipmanların sismik

alanların yanı s ı ra birçok mühendislik disiplininden

güçlere karşı yeterli biçimde s ı n ı rlandırı lması n ı

uzmanlar yer alıyor. Acrefine' ı n amac ı :

sağlayabilmek üzere doğru seçilmiş sismik

uzmanl ı ğ ı n ı , h ızlı servisin i , özel talepleri

izolatörler veya s ı n ı rlayıcılar ile doğru

karşılayabilme beceri lerini ve uygun fiyat

hesaplanmış bağlantı elemanlarını kullanmak

politikasını kullanarak, inşaat ve sanayi

gerekir. Sismik izolatörler ve s ı n ı rlayıcı lar, gerekli

dünyas ı n ı n her geçen gün daha da artan

deprem daya n ı m ı n ı ve titreşim yal ı t ı m ı n ı

taleplerini karşılayabilmek. Hizmetleri, araştırma

sağlayarak yapısal olmayan sistemlerin doğal

ve geliştirmeden başlayarak tasarım, imalat ve

afetler sonrasında binan ı n yapısal elemaniarına

Ekipmanlar

bağlı kalma olasılığını arttıracak şekilde dizayn edilirler.

Depremler&Tesisatlar 0%

Hastane

TesisaUar

Acrefine Mühendislik deprem v e şiddetli rüzgar

25%

Mühendislik

yılların deneyimine sahip bir uzman mühendisler

uygulamaya kadar geniş bir yelpazeyi içeriyor.

48%

18

Taşıyıcı Sistem

100%

Acrefine Mühendislik, her biri kendi alanında

Depremler öngörülemeyen doğal afetler. H i ç

Ürü n ler

kimse gelecekteki bir depremi önceden bilip

Sismik S ı n ı rlayıcılar,

sonuçlarından kaçamaz. Bununla birlikte,

Sismik S ı n ırlamalı Kauçuk lzolatörler,

günü müze kadar gerçekleşmiş olan depremlerden

Çeli k Gövdeli Sismik Yaylı lzolatörler,

elde edilen gözlemler doğrultusunda, bundan

Çeli k Gövdeli Kauçuk Titreşim Askıları,

sonra olacak depremierin büyüklüklerine dair hesaplar yapılabilir ve böylece içinde yaşad ı ğ ı m ız

Çelik Gövdeli Yaylı Titreşim Askıları, •

Yaylı ve Kauçuk Kombine Titreşim Askıları,

mekanların, binaları mızın ve tesislerimizin

Açık Tip Kauçuk Titreşim Askıları,

depreme karşı korunması sağlanabilir.

Açık Yaylı Titreşim Askıları,

Günümüzde mühend isler, depreme dayanıklı

Levha Tipi Titreşim izolatörleri,

binalar inşa edebilmekteler. Ancak bu konuda

Sismik S ı n ı rlayıcı Çelik Hala! Sistemleri.

kabul edilemez bir hata, yapısal olmayan bileşenlerin (özellikle tesisatların) sismik

H izmetler

korumas ı n ı n yaptı rılmamas ı . Özellikle yangın

Sismik Mühendislik Tasarı m ı ,

tesisatları, yakıt hatları, acil durum ve enerji

Titreşim Analizi&Öiçümleri,

sistemleri ve benzerleri hayati önem taşıyor. I şlevlerini tam olarak yerine getirebilen mekanik

Deprem Risk Değerlendirmesi,

ve elektrik tesisatları olmadan ne yangın koruması

Ekipmanların Sismik Değerlendirilmesi.

ne de enerji beslemesi, iletişim ve sağ l ı k hizmetleri sağlanabilir. Tesisatların sismik s ı n ı rlaması için yapılacak olan ilave maliyetler, depremde hasar görmüş tesisatların yenilenmesi ve binan ı n kullanılamad ığı süre boyunca oluşan maddi kayıplar ile karşılaştı rıldığı zaman göz ardı edilebilecek kadar az. Depremi n olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi sonucunda görülmüş ki düzgün inşa edilen hastaneler, acil servisler ve diğer kritik binaların, depremin yarattığı sismik kuvvetiere karşı ayakta kalmasına rağmen yeterli seviyede sismik koruması olmayan lesisatlar

Sahada Uygulama Süpervizyonu,

• CE

J.lovcls l<"egrsier _.,

8

hasar görmüş ve kullanılamaz hale gelmiş.

THE SOCIETY FOR EARTHQUAKE AND CMl ENGINEElUNO OYNAMICS

ABD'deki 1 994 Northridge depreminde binalarda meydana gelen yaklaşık 1 8 ,5 Milyar Dolar'lık kaybın %50'si yapısal olmayan hasarlardan

Ulus Yapı Tesisat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ A: Esentepe Mah. lrfan Baştuğ Sok. Yuva 3 Apt. 0:5 34394 Şişli - istanbul

T: 02 1 2 444 85 87

F: 02 1 2 275 18 1 6

E : info@ulusyapi.com

W : www. ulusyapi.com

98 raf 28 1 EYLÜL 201 0

kaynakland ı . Farklı tipte binalar için yatırım mal iyetleri açısı ndan bakı ldığı nda taşıyıcı sistemlerin, yapısal olmayan sistemlerin ve bina içi ekipmanların toplam maliyet içindeki oranları yandaki çizelgede görülmektedir.

TESTED & CERTIFIED PRODUCTS

ANSI/ASHRAE Standard 171-2008 Method of Testıng Seismk: Restraint Devieel for HVAC&R Equipment

http:/1 raf.arkitera.com/0604A ı.ıiı... \oftı A


r;!TEM �EPHE ÇATI

-------

·-

i ntem Cephe - Flexstone Flexstone tamamen doğal taşları n özenle birleştirilmesiyle elde edilen 1 -3 mm kal ı nl ı ğ ında, yüzeye taş kaplama görüntüsü veren, esnek bir malzeme. Flexstone'nun her türlü yüzeyin şeklini alabil mesiyle, iç ve dış mekanlarda, dairesel yapı elemanları da dahil olmak üzere geniş bir kulla n ı m a l a n ı sunuyor. Kulla n ı m alan ı n ı n bu d e n l i geniş olması tasarımcıyı özgür kılmakla birlikte, hayal gücünü s ı n ı rsızca kullanması n ı sağlıyor. Değişik renk ve desenleri ile her türlü mimariye uyum sağlayabil iyor. Kimi zaman bütün bir cepheyi veya duvarı kapiayarak otantik bir mekan oluşturulabilirken, kimi zaman da sadece mekana hareket kazand ı rabilmek adına bölgesel uygulamalara imkan veriyor. Yüzeyine kaplanacak özel son kat kaplaması ile iç mekanlarda, dış mekanlarda ve ıslak hacimlerde sorunsuzca uygulanabiliyor. Ayrıca uygulamada özel bir beceri gerektirrneksizin herkes tarafı ndan kolay ve hızlı bir biçimde döşenebiliyor. Alman kalitesiyle üretilen Flexstone "taşın en esnek hali"ni sunuyor.

intem Cephe Çatı lnş. v e lnş. Mal. San. v e Tic. ltd. Şti. A: Esenyurt Mah. Erciyes Bul. No. 1 02/A Melikgazı - Kayserı

T: 0352 225 33 45 W:

www

intemyapi.com

E: bilgi@intemyapi.com

1 00 raf 28 1 EYLÜL 2 0 1 0

hlfp://rof.orkitero.com/1 188 oaiW.. Iıaciu A


Thyssen Kru pp - Asa nsör Sistem leri Dünya n ı n en büyük asansör üreticilerinden biri

Yolculuk ve bekleme sürelerini kısaltan sistem

olan ThyssenKrupp, yolcu taşıma sistemlerinde

ayrıca belirli katiara erişimin s ı n ı rland ı rı lmasına

geliştirdiği ürünler ile hayatı kolaylaştırıyor ve

imkan sağlıyor.

yapılara prestij kazandırıyor. Şirketin portföyü, yolcu ve yük asansörleri, yürüyen merdivenler ve

Turbo-track bir yüksek hızlı yürüyen bant

yürüyen bantlar, yolcu köprüleri, merdiven ve

teknolojisi. Bu teknoloji ile bilinen yürüyen bant

platform asansörlerinin yan ı sıra bütün ürünler için

sistemlerinde 0,65 m/s olan hız 2 m/s gibi yüksek

kişiye özel tasarlanan hizmet çözümlerini de

bir h ıza ulaşmakta ve saatte yaklaşık 1 5,000

içeriyor.

yolcu taşınabilmekte. Özellikle havalimanları,

Metrolar ve hava alanları gibi yoğu n kullan ı ma

süreleri kı salmakta. Turbo-track yürüyen band ı n

yönelik alanlarda sunduğu ağır hizmet tipi yolcu

başlangıç v e sonundaki h ızını 0,65 m/s olarak

taşıma sistemlerinde tartışmasız lider konumda

koruyarak yolcuların güvenli ve konforlu bir

olan fırma, konut ve bina segmentlerinde Synergy

şekilde taşı nmas ı n ı garanti etmekte.

metrolar ve fuar alanları gibi noktalarda ulaşım

makine dairesiz ( M RL) asansör ürün ailesi ile standartları yeniden oluşturd u . ThyssenKrupp,

TWIN, aynı kuyu içinde birbirinden ayrı çalışan iki

TWIN ve Turbo-track gibi yenilikçi çözümleri de

kabin sistemi ile bir yüksek teknoloji ürünü ve

sektörde ilk kez müşterilerinin hizmetine sunan

asansör sektörü nde bir devrim niteliğinde.

markadır.

Dünyada her gün daha fazla mimar ve yatırımcı tarafı ndan tercih edilen ThyssenKrupp ' u n bu

Synergy, özel likle konut, ofis ve idari binalar için

yenilikçi ürünü esneklik, hız ve konfor

geliştirilmiş yolcu asansörü sistemi . Asansör

sağlaması n ı n yan ı sıra projelerde daha az inşaat

makine dairesi ihtiyacı n ı ortadan kaldı rmas ı , bina

alanı ve enerji tüketimi ile tasarruf getiren bir

maliyetlerinden tasarruf sağlıyor. Kısa teslim

çözüm . Almanya Münih'de BMW Group

süresi, düşük enerji tüketimi ve uzun ömürlülük

Konzernzentrale, Rusya Moskova'da Federation

Synergy asansörlerinin en önemli avantajları n ı

Tower ve Güney Kore, Seul ' da The Second HQ

oluşturmakta.

Building of Hyundai Capital, TWIN çözümünü seçen seçkin örneklerden birkaç ı . .

Trafik Yönetim Sistemi, yolcuları istedikleri kata en kısa sürede ulaştırmak üzere yönlendiriyor. Trafik yönetim sistemi kullanılan asansör uygulamalarında kabin içinde buton

Kat:4/5 34742 Kozyatağı - istanbul

bulun mamakta. Yolcular asansör hclünde bulunan

T: 0216 571 37 00

ekranı kullanarak gitmek istedikleri katı seçip, yine ekran aracı lığ ıyla hangi asansöre binecekleri konusunda yönlendiriliyor.

1 02 raf 28 1 EYLÜL 201 0

ThyssenKrupp Asansör Sanayi v e Ticaret AŞ A: Kaya Sultan Sok. Hayriye Iş Merkezi No:83

F : 0216 571 37 1 0 E : ınfo.tketr@thyssenkrupp.com W: www.thyssenkrupp-asansor.com.tr

http://ral.arkitera.com/1 1 89 nıf- koclv

A


Optimum mühendislik

Opti m u m M ü hendis l i k - Brandoni Radyatörler Optimum Mühendislik lesisat sektöründeki

75 farklı radyatör ürün gamı ve bu radyatörlerle

yenilikleri sürekli takip ederek, müşterilerine her

renk, boyut, elektrikli, sulu olmak üzere 30.000

zaman en kaliteli ürünleri ve hizmeti sunma

farklı kombinasyon sağlanabiliyor.

hedefiyle yoluna devam ediyor.

Ürün Özellikleri Bu kapsamda Optimum Mühendislik, ltalya'dan

Brandoni radyatörler 9,6 bar'a daya n ı kl ı . Tamamı patentli, özel tasarımlar.

Brandoni Tasarım Radyatör markas ı n ı n Türkiye distribütörlüğünü alarak bu adı miarına bir yenisini

Istenilen ebatta radyatör imalatı.

daha ekledi.

Deri, yılan derisi, timsah derisi görünümlü özel boya lar. Yüzlerce renk seçeneği .

Optimum Mühend islik, tasarım dünyasındaki

Istenilen fotoğrafı radyatöre baskılama imka n ı .

trendleri takip etmenin yan ı s ı ra hızla artan talepleri de göz önüne alarak, Brandoni radyatörleri ile radyatörleri mekanlarda gizlenmesi

1 0,7 cm'den 2 3 0 cm'ye kadar yükseklikte radyatör imalatı.

gereken bir unsur olmaktan çıkarı p, sanatsal bir yapıya dönüşmesini hedefleyerek bu birlikteliğe imza atmış. Brandoni firması radyatör üretiminde kendi tasarı m ı olan, dünyada ses getiren 1 . 1 oo·c·de özel bir lehimleme yapabilen bir makineyi uzman kadrosuyla birlikte kullanıyor.

1 06 raf 28 1 EYLÜL 201 0

Optimum Mühendislik

A: Yıldıray Sok. No: 20/A Feneryolu - Istanbul T: 0216 567 44 94 F: 0216 567 44 93 E: brandoni@optimummuhendislik.com.tr W: www.optimummuhendislik.com.tr

http://rof.orkitero.com/1 190 ,.,.,.� A


Yen i

Yen i Al po l i c®/A2

ALPOLI� kompozit

paneller, yangın yalıtımında

Avru pa Birliği'nin artık Türkiye'de de

geçerl i

"Yeni Nesil Yangından Korunma Standard ı "na göre en üst sınıf olan

A s 1 n 1f1 na yü kseld i . . .

Özel mineral dolgulu ALPOUC® kompozit paneller, Avrupa BirliQi'nin ''Yeni Nesil Yangından Korunma Standardı" na göre yangın yalıtımında en üst sınıfa yükseldi. Dünyanın ileri gelen kuruluşlanndan Exova Warringtonfire Center'da gerçekleştirilen test sonucunda, ALPOUC®, EN 1 3501 -1 : 2007 standardına göre A2, s1 -d0 olarak sınıflandınldı.

* 0910912009 tarih ve 27344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlü!}e giren "Binalann Yangından Korunması Hakkmda Y6netmelik'te De{)işikfik Yapılmasma Qajr Y6netmelik", AB 2000/147/ec sayılı komisyon karannda tanımlanan EN 13501-1 standartlanyla tam uyum g6stermektedir ve 21,5 metrenin üzerindeki tüm binalar için baglayıcıdlf.

A L PO L I C®

I N N O VAT I O N

STY LE

P E RFORMAN C E

J. MITSUBISHI PLASTICS, IN C. Turi<ey-lstanbul Uaison Office: BaQiarbaşı Kısıklı Cad. No.4 Saıi<uysan-Ak iş Mer1<ezi, S Blok Altunizade Üsküdar 34664 T: 021 6 651 86 70 F: 0216 651 86 73 info@alpolic.com.tr www.alpolic.com


_.. �fiERBfiY LÖMIHYUM

S C H U CO ... . .

____

Erbay Al ü m i nyum - SC H U CO S FC 85 Yap1sal Cam Cephe Uyg u lamalan Yapısal cam varyasyonu şeklindeki yeni ısıl bariyerli cephe sistemi Schüco SFC 85 (Çubuk Çerçeve Konstrüksiyon) giydirme cephelerneye yönelik yüksek değerli mimari çözü mler temin edebiliyor. Açma ünitelerinin cephe ile aynı düzeyde bütünleştirilmesinin bir sonucu olarak sabit pencereler ve açma ü niteleri hem dışarıdan hem de içeriden aynı görünüyor. Üç tipte camlama ve yeni bir donan ı m nesiine sahip test edilmiş Schüco sistem çözümü, cephe tasarımında büyük özgürlük imkanı sağlıyor. Schüco SFC 85 cephe sistemi için üç tip camlama mevcut: Farklı uluslararası bina düzenlemeleri ve ülkelere özgü özellikler ile uyumlu olmak amacıyla kademeli yal ıtım cam ı , silikon köşe contalı standart IGU ve cam çıtalı standart IGU. Kademeli yal ıtım camı ve UV dayan ı m l ı köşe contal ı standart IGU'Iar, mükemmel yapısal camlama çözümleri oluştururken, cam çıtaların kulla n ı m ı da çerçeveli görünüme sahip bir cephe yaratmada ek bir sistem seçeneği sunuyor. Erbay Alüminyum tarafı ndan; Balmumcu'da Point Hotel; Levent'te Eczacıbaşı Ofis Binası Schuco SFC 85 sistem olarak başarıyla uyguland ı . Kaba inşaatı devam eden Bursa Hilton Otel projesinde de SFC 85 sistemi Erbay Alüminyum lnş. San. Tic. Ltd. Şti. A: Zümrütevler Mah Keskın Sk. No:8 Maltepe - Istanbul T: 02 1 6 589 1 7 1 7 F : 02 1 6 589 2 0 20 W: www. erbayaluminyum.com tr

108 raf 2 8 1 EYLÜL 201 0

kullanılacak. Bu firmanın ürünleri RAF Ürün Dergisi'nin bu sayısında iç mekanda yayınlanan SSM KONSER SALONU (SEED)'de kullanılmıştır. Detaylı bilgi için bkz: 146-149

http://ral.arkitera.com/1 1 91 ..ı -k.x�

A


Dünyanin mal1n1 üretiyoruz!..

ALCIPAI{

ALCI

��

www. k n a uf.com.tr

AQUAPAN E L®

PFOJ

i n fo@ kna uf.com.tr

AMRMORil

4 4 4 YA P I

4 4 4 9 2 74

PROFiL


··1herras

Therras'dan Yen i Ahşap Kom pozit Pergola Ahşap ürünler, bütün koruma önlemlerine rağmen

Ku l lanım Alanları : Teraslar,

iklim şartlarından çok kısa sürede etkilenerek çürümeye, bükülmeye, solmaya, kıymı klanmaya

Havuz kenarları, Verandalar,

ve bağlantı noktalarında zayıflamaya maruz kal ı rlar. Aynı zamanda ü retim süreçlerinde

Bahçe yolları,

bütünüyle orman ürünleri kullan ı ld ı ğ ı için verimsiz

Marinalar, iskeleler,

ve ölçüsüz doğal kaynak tüketi mine neden olurlar.

Yürüyüş yolları,

Çevre duyarl ı l ığ ı n ı n her geçen gün arttığı

Açık alanlar.

Plajlar, dünyamızda, ahşap kompozit ürünler, yapı malzemeleri konusunda doğayla en dost çözüm

Avantaj ları :

olarak öne çıkıyor. Therras, gelişmiş ve yenilikçi

Su, nem ve rutubetten etkilenmez,

üretim teknolojisi ile verimliliği, çevreye uyu mu ve

Darbelere karşı daya n ı k l ı ,

yüksek kaliteyi birleştiren mükemmel bir ahşap

B a k ı m gerektirmez,

kompozit ürün.

Montajı kolay, Çürümez, Kıymıklanmaz,

Uzun süredir birçok projede başarılı uygulamaları gerçekleştirilen Therras ahşap kompozit deck, d ı ş

Yosun tutmaz,

mekan zemin uygulamaları için mükemmel bir

Kaymayı önler,

ürün . Deck ürünlerinin yan ı s ı ra Therras Pergola

Antibakteriyel,

ürünleri de kısa bir süre önce UCM Kompozit

Çevre dostu ve geri dönüştürülebilir bir

tarafı ndan müşterilerin beğenisine sunuldu.

malzeme.

Klasik pergolalara göre daha estetik görünüşe sahip Therras Pergola ürünleri ile ahşabın sıcaklığı ve polimerin dayanıklılığı bir arada bulunuyor. Uygulanması kolay ve hızlı olan ahşap kompozit pergolalar, bireysel kullan ı rn ı n yan ı s ı ra çok düşük bakım maliyetleriyle oteller, tatil köyleri ve kafeler gibi işletmeler için ideal bir çözüm.

1 1 0 raf 28 1 EYLÜL 201 0

UCM Kompozit Yapı Malzemeleri

A: Merkez Mah. Ziya Gökalp Cad. No: 1 0 Kıraç Büyükçekmece 34522 Istanbul T: 02 1 2 886 32 72 F: 0212 886 32 74 E : info@therras.com W: www.therras.com

http://raf.arkitera.com/1 192 ıofWfiıı koıkı A


Piyale Paşa Bulvarı Ortadoğu Plaza Kat: 12 34384 Okmeydanı - Şişli 1 İstanbul Tel: (0212) 210 49 06 Faks: (0212) 210 49 07 www.ode.com.tr

Aş k ı m ı z Ya l ı t ı m


B U 1 Ld 1 ST<

Bu Armıı BuildiSt 2010 Kat: hıncısıdır

monster" Powerluı Technology

MONSTER® D900F Serisi Dizüstü B i lg isayarlar Dünyanın i l k 6 Çekirdekli Notebooku

l ntel" Core™ i7 Extreme veya l ntel" XEON

Masaüstü sistemlere en iyi alternatif olabilecek

5500/5600 serisi LGA 1 366 masaüstü işlemcileri

MONSTER® D900F serisi dizüstü bilgisayar ile altı

ile sağlıyor.

çekirdekli masaüstü işlemci deneyimi yakalan ıyor.

Aşırı masaüstü düzeyi performans verecek bir

art ı rı labilir sabit disk alanı sayesinde Terabyte+

dizüstü bilgisayar arayanlar için en ideal çözüm :

seviyesinde RAl D O, 1 ,5 veya 1 O seçeneği ile SSD

MONSTER® D900F.

veya mekanik disk desteği sağlıyor.

Dünyanın En Hızlı Notebooku

3 RAM soketli, Triple Channel Memory teknolojisi

3TB (4x750 G B ) 4 fiziksel 3Gb/sec SATA-300

24GB (3x8 G B ) DDR3-1 333, 204pin SOD I M M ,

MONSTER® D900F, lntel®'in yeni altı çekirdekli

ile 24GB (3x8 GB)'a kadar arttırı labilir RAM

Core"' i7-980X Extreme Edition işlemeisi ve Xeon

desteği sağlıyor. MXM-3.0b (Mobile PCI Express Module)

5600 işlemcisini çal ıştırmak için sahip olduğu

teknik alt yapı ile dünyanın en h ızlı notebooku

altyapısı sayesinde, kullanıcılarına yeni nesil

unvan ı n ı "Desktop Replacement" kategorisinde

ekran kartları için güncelleme olanağı sağlayan

ele geçirmeyi başarıyor.

Modüler VGA teknolojisi ile değiştirilebilir nVIDIA® GeForce"': GTX 480M 2GB GDDR5 256Bit DX1 1 ,

Entegre U PS Teknoloj i l i Workstation Server Notebook

GTX 470M 1 . 5GB GD DR5 256Bit DX1 1 , GTX

Taşınabilirliğinin yan ı s ı ra yüksek performansın

GB G DDR3 256Bit DX10, GTX 285M, GTS 360M,

hedeflendiği s ı ra dışı bir dizüstü bilgisayar

Quadro FX 2800M, Quadro FX 3800M, Quadro

460M 1 .5GB G DDR5 256Bit DX1 1 , GTX 280M 1

beklentisi olanları n arad ığı tüm özellikleri bir

FX 5000M 2GB GDDR5 256Bit DX1 1 ve 1 G B

notebookta bulabilecekleri MONSTER" D900F

GD DR5 1 28Bit ATI"' Mobil ity Radeon ™ H O 5870

modeli, mobil performansta s ı n ırları zorlamaya ve

DX 1 1 gibi çok yüksek performanslı ekran kartları

pek çok masaüstü bilg isayara meydan okumaya

desteği , sayesinde yaz ı l ı m ve veritabanı

hazırlan ıyor. MONSTER"' D900F modeli

geliştiricileri, g rafik, fotoğraf, oyun, 30 modelleme,

1 920x1 200 piksel çözünürlüğünü destekleyen Full

CAD, CAM, CAE, dijital içerik yaratıcıları,

H O 1 7. 1 -inç ekranı ve güçlü donan ı m özelliklerine

mimarlar, mühendisler ve genel anlamda tüm

ek olarak isteğe bağlı Blu-Ray Reader & Burner

profesyonel kullanıcı lara hitap eden mobil iş

seçenekleri ve güç kayıplarına karşı koruma

istasyonu çözümlü, maksimum güç gerektiren,

sağlayan üstün entegre iç pil tasarı m ı (dahili UPS)

depolama ve video veya Microsoft Mobile Server

ile kişiye özgü notebook bileşenlerini

Platformunu çalıştırmak için gereken mükemmel

özelleştirebilme seçeneği sayesinde daima en

Hyper-V yeteneklerine sahip, işletim sistemi

kaliteli , en iyi performans ve uzun vadeli istikrar

olarak Microsoft Windows XP Pro: 32-bit, 64-bit;

hedefleyen kullanıcılar için tasarlanmış en

VI STA: 64-bit; Windows 7.0 64-bit; Red Hat;

yenilikçi bilgisayar teknolojileri ile dikkat çekiyor.

L I N UX; Microsoft Server: 2003, 2008R2; Solaris gibi çok çeşitli işletim sistemlerinde başarıyla

MONSTER® D900F 1 7. 1 " Notebook Serisi Teknik Özell ikleri •

1 1 2 raf 28 1 EYLÜL 201 0

lntel" platformunu temel alan ve ihtiyaç

çalışan bir notebook modeli. MONSTER® D900F Ekstreme dizüstü serisi, tam

duyduğu yüksek işlem gücünü, l ntel i n en

bir sunucu ve/veya iş istasyonu kalibreli bir

performanslı 4 ya da 6 çekirdekli lntel"' Core™ i7,

bilgisayarın yeteneklerini sunan ve son derece

http://raf.arkitera.com/1 1 93 ,,. .,"" \on A


h ızlı bir bilgisayar ve tamamıyla geleneksel

Belirli Dikey Pazarlar

masaüstü tabanlı iş istasyonlar ı n ı n yerini almak

Havac ı l ı k ve uzay (CAM, CAE, CAD),

için tasarlanmış. Şirketleri n , daha verimli ve mobil

Araba imalat ı ,

ortamlarda çalışabilmeleri için ve yeni "büyük

Mimarl ık, mühendislik, coğrafya, animasyon,

ölçüde genel" bilişim teknolojileri yönetim

video prodüksiyon, CBS eğitimi,

maliyetlerini azaltıcı, aynı zamanda mimarlara

Mali sektör,

CAD/CAM uygulamaları n ı n sunumlarını

Adli sektör,

müşterilerine mobil ortamda bir masaüstü server

Devlet yönetimleri (balıkçı l ı k ve okyanusların

PC'sinin gücünü yanlarında götürüreesine olanak

yönetimleri böl ümü, ordu, donanma,

tanıyan bir mobilile ile inanı lmaz yüksek kalitede

bayındırlık, mühendislik, CBS Hizmetleri),

sunum imkanları n ı mümkün kılıyor.

Askeri (haritalama, grafik, simülasyonlar,

MONSTER® H i g h-End Mobil i ş istasyonları

Tıp (görüntüleme), Yaz ı l ı m geliştirme (veritabanları, CRM, işletme)

MONSTER" mobil iş istasyonları , özellikle high­

Eğitim.

� .., ' ·. ...

1t

'

1

'

. .

1

.

i

.

-

� �J

��

ı·

kulla n ı cı ları için notebooklarını masaüstü işlemci

mühendislik, finansal simülasyonlar, matematik,

tabanlı iş istasyonu ile değiştirmek için

adli, 3D görüntüleme, haritalama gibi profesyonel

tasarlanmış MONSTER" D900F serisi, 397(W) x

uygulamaları çalıştırmak isteyenler için

298(D) x 51 -60(H)mm boyutları ve 5.4 Kilogram

&

tasarlanmış.

ağırl ı ğ ı n ı n yan ı nda rakipsiz gücü, üstün özellikleri

i

ve taşınabilirliği sayesinde, gerçek anlamda bir MONSTER" mobil iş istasyonları g rafik, uydu

mobil iş istasyonu " Desktop Replacement "

görüntü işleme, G I S ya da tıbbi yazılım veya

dizüstü bilgisayar teknolojisinin son evrimi. Tek bir

g rafik çalışma imkanlarına da olanak tan ı r.

bilgisayar çözümü olarak, D900F modeli

Mobil iş i stasyonları n ı n Temel Faydaları

istasyonu s ı n ıfı masaüstü bilgisayar sistemlerine

ı

·�

Mobil iş istasyonu ve profesyonel notebook

CAM, CAE, 3D animasyon, 3D simülasyon,

--

---

..

:

--

--

1 1

MONSTER" mobil iş istasyonu, geleneksel bir iş mükemmel bir alternatif sunuyor.

Indirimli mal iyetler ile IT yönetiminin sağlanması (tek parçadan oluşan ekipman maliyeti). Geliştirilmiş verimlilik (zaman ve yer s ı kıntısı olmadan her yerde yüksek kullanılabilirlik­ mobilite imkanı). Artan gelir ve büyüme, örneğin CAD, CAM, CAE danışman l ı k servisleri (eğitim hizmetlerine olanak tanır). Geliştirilmiş güvenilirlik (iç pil=dahili UPS). Indirimli ekipman maliyeti (tek bir bilgisayar çözümü ile).

hHp://ral.arkitera.com/1 1 93 ı.!mıılıoclw A

i

navigasyon),

end profesyonel ve g rafik kullan ıcıları n ı n maksimum performans v e güç gerektiren CAD,

'

Monster Notebook&Fokus Bilgisayar Ltd. Şti. A: Osmanağa Mah. Nüzhet Efendi Sok. No: 50/1-2 Kadıköy - istanbul T: 0216 449 49 30 (pbx) F: 0216 449 49 36 E: arkitera@monsternotebook.com.tr W: www. monsternotebook.com.tr

Daha Daha

Hızlı. Akıllı.

Güçlü. Zeki.

raf 28 1 EYLÜL 201 0 1 1 3

1


G RO H E

� E N � O Y

W A T E R•

---

--

G RO H E - Gömme Rezervuar Panel leri Yaşam tarzı ve beğeniler değişirken banyo

ya da dikey olarak monte edilebiliyor. Kumanda

mekanları da sadece fonksiyonel alanlar olmaktan

panelleri, 3/6 lt ve start-stop akış seçeneği ile

çıkıyor. Teknolojik gelişmeler ve tasarım

banyolarda su tasarrufu sağlıyor.

çalışmaları banyoda bütünsel çözümler ve kullan ı m kolaylığı sunuyor.

GROHE Cosmopolitan batarya ve duş sistemlerinin tasarım estetiğini yansıtan Nova

GROHE gömme rezervuar ürünleri de banyolara

Light gömme rezervuar kumanda paneli ise,

hayatı kolaylaştıran işlevsellik kazandırıyor.

banyolara tam anlamıyla renk katıyor. Elektrik ile

GROHE gömme rezervuar sistemleri, pnömatik

çalışan Nova Light LED panel, maviden kırmızıya

mekanizmaları ile uzun ömür, sessiz çalışma ve

9 farklı renk seçeneği sunuyor.

rahat kullan ı m sunuyor. LED rengi tercihe göre tek renge sabitlenebileceği GROHE Whisper"' teknolojisi ile sadece akan

gibi renk geçişi de seçilebiliyor. Pnömatik gömme

suyun sesi duyul ur. Bu sayede, banyo

rezervuar sistemi , kumanda paneli seçiminde

yerleşiminde asma klozet istenilen noktaya

kısıtları ortadan kaldırıyor.

yerleştirilebil ir. Birçok farklı seçeneğin tek gömme rezervuar GROHE Whisper

GROHE ürün gamı nda birçok farklı kumanda

sistemi ile kullanılabiliyor olması iç mekanizmayı

paneli alternatifi bulunuyor. Tüm kumanda

değiştirmeden banyoların atmosferini

panelleri pnömatik gömme rezervuar sistemi ile

farkl ılaştırmaya imkan veriyor.

uyumlu olarak çal ışıyor. GROHE'nin yeni panelleri de banyoyu planlarken seçim yapabilmek için

Skate Cosmopolitan Cam Paneller:

alternatifler sunuyor.

WC ve pisuar için birbiri ile uyumlu bir tasarı ma sahip. Ayrıca WC için 1 97x 1 56, pisuar için

G ROH E'nin Yeni Panel leri, Tek B i r Doku nuşla Banyolarda Farklılık Yaratmayı Sağlıyor

1 14 raf 28 1 EYLÜL 201 0

1 44x 1 1 6 mm ölçüsü ile pazarın en kompakt ürünü olma özelliğine sa hip.

Cam veya ahşap, baskılı veya renkli ya da

Skate Cosmopolitan Ahşap Paneller:

parmak izi tutmayan kumanda panelleri. Tüm

Suya daya n ı kl ı doğal ahşap malzemesi ile dikkat

GROHE pnömatik gömme rezervuarları ile uyu mlu

çekiyor. Zengin renk seçeneğine ve kolay

olan paneller, mekan tasarı m ı nda kulla n ı lan

temizlenebilme özelliğine sahip olan paneller, yine

kaplama malzemeleri ile uyumlu olarak yatay

pazarın en kompakt ürünleri.

hHp://raf.arkitera.com/1 1 94 ılliw•iıodo

A


G RO H E

� E N .J O V

W A T E R•

Nova Cosmopolitan Parlak Yüzey Pa ne l ler: G rafiksel tasarımlar ve renkleri ile yenilikçi bir görünüm sergiliyorlar. Nova Cosmopolitan ve Skate Cosmopolitan Baskılı Paneller: 30 görünümlü yüzeyleri ile mekanlarda değişik bir etki yaratı lmas ı n ı sağlıyor.

Skate Cosmopol itan Parmak izi Tutmayan Pane l :

Yüksek teknolojileri ile ürün üzerinde parmak izi b ı rakmayarak büyük kolayl ı k sağlıyor.

Skate Cosmopolitan Ahşap Paneller

Skate Cosmopolltan Siyah Cam Panel

Nova Cosmopolitan Baskıli Parlak Yüzey Rezervuar Paneli

Skate Cosmopolitan Parmak Izi Bırakmayan Panel

Nova Cosmopolitan Optik Baskıli Rezervuar Paneli

Novalight

G ROHE Nova Light Pane l : Sektörde muadili bulunmayan ve elektrik ile çalışan Nova Light LED panel, maviden kırmızıya 9 farklı renk seçeneği sunuyor. LED rengi tercihe göre tek renge sabitlenebileceği gibi renk geçişi de seçilebiliyor.

GROHE Türkiye T: 021 2 328 00 93 E: info@grome.com.tr W: www.grohe.com.tr

hHp://rol.orkitera.com/1 1 94 nıf •mı kodu A

raf 28 1 EYLÜL 201 0 1 1 5


Ka lebodu r

Dıvan

Kalebod u r'dan Kalestone Seramik Karelarda Doğal Taş H issi.

. .

Doğal taş görünümünde ama hafifl iği, üstün dayanıklılığı ve modüler boyutlarıyla doğal taştan çok daha üstün teknik özelliklere sahip olmasıyla ödüllere layık görülen Kalestone, Twin press teknolojisiyle ü retildi. Kalesione şimdi de iki yeni serisi ile kullanıcıları n ı n karşısında.

D ivan Tarihten Bir Doku nuş . . . Divan, Anadolu tarihinde öneml i b i r yeri olan Selçuklu mimari yapıları n ı n dokuları n ı g ü nümüze taşıyor. Kolay temizlenebilir hafif strüktürlü ve yumuşak yüzeyi kolayca temizlenen seri yaş ve kuru aplikasyonlar ile eşsiz bir doğal taş görünümüne sahip. Divan, değişik renk seçenekleriyle iç ve d ı ş mekaniara v e cephelere zengin bir görünümün ya n ı s ı ra tarihten esintiler de katıyor.

1 1 6 raf 28 1 EYLÜL 201 0

http://ral.arkitera.com/1 1 95 ıo! ll!llftiıodu A


Ka lebodur

Moonstone

Moonstone Dayanıklılığını Twin-press teknolojisinden alan Moonstone, ayın büyüleyici yüzeyini dokusuna yansıtarak, dinginliği mekaniara getiriyor. Siyah, gri, krem ve beyaz tonlardaki hafif strüktürlü yumuşak yüzeyli bu eşsiz karo, konut döşemesinin dış ında ofislerden alışveriş merkezlerine, d ı ş cepheden havuz çevresine kadar bir çok alanda kullanılabiliyor. Moonstone kullan ıcılarına Ay deneyimini tattırmayı vadediyor.

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. AŞ. A: Büyükdere Cad. Kaleseramik Bınası

34330

Levent - Istanbul

T: 02 1 2 371 52 53 F: 02 1 2 270 65 71 E: kaıeseramik@kale.com tr W: www. kale.com tr Bu firmanın ürünleri RAF Urün Dergisi'nin bu sayısında projesi yayınlanan Sabiha Gökçen Havaalanı Yeni Dış Hatlar Terminali ve Kapalı Otoparkı'nda kullanılmıştır. Detaylı bilgi için bkz: 129-144

http://ral.arkitera.com/1 1 95 ..tıımıkociu A

raf 28 1 EYLÜL 201 0 1 17


BUILdiST<

:

. .

.

· ..

·

.

_

·

- .· . . . . ·

�------ �METRO YAPI

Metro Yap1 - Forbo Marmoleum Global 3 Metro Yapı'nın Web Sitesi Yen i lendi Metro Yapı'nın yenilenen web sitesi

M u hteşem Desenler, Rakipsiz Seçeneki er:

www.metroyapi.com .tr'den firman ı n tüm ürünlerini

Marmoleum Global 3, Forbo'nun bugüne kadar

detaylı olarak incelemek mümkün. Yeni Forbo

ürettiği en büyük ve halihazırda dünyadaki en

Global 3 koleksiyonu stil, ekoloji ve ekonomiyi

kapsamlı Linolyum yer kaplamaları koleksiyonu.

birlikte sunuyor. Linolyum yer kaplama malzemelerinde dünya lideri olan Forbo, ekolojik

En üst ve kendini kanıtlamış favori mermer

ve ekonomik avantajları birlikte içeren, çağdaş ve

desenleri ve heyecan verici yeni desenleri bir

kendine özgü tarzı olan zemin kaplamaları

araya getirerek bunları çok sayıda renk, ton ve

çözümlerini arayan mimarlar, tasarımcı lar ve

gölge seçeneği ile birlikte sunuyor. Marmoleum

kullan ıcılar için yeni Global 3 koleksiyonunun

Global 3 desenierindeki önemli hususlar şöyle

üretimine başlad ı .

vurgulan ıyor: Iki adet çarpıcı ve ilham verici yeni desen:

Geleceği Tasarlamak:

Walton Girrus ve Artoleum Striato,

Global 3 koleksiyonunun arkasındaki konsept, iç

Marmoleum, Artoleum ve Walton'da (artı karo

tasarımlardaki ve bina inşaatlarındaki günümüzün

Dual'de) 11 farklı strü ktür,

anahtar trendlerini göz önünde bulundurarak

Sade ve düz desenlerden ritmik ve harmonik

geleceği tasarlamak olarak özetleniyor. Global 3,

deseniere uzanan geniş desen seçeneği,

daha açık, daha ayd ı nlık, daha esnek, çevreye ve

Parlak ve nötr ara tonlarda yepyeni 51 renkten

yapı lara karşı ekolojik olarak daha fazla

oluşan ilave seçenek artış ı ,

sorumluluk taşıyan ürünlere yönelişin sonucunda

R e n k v e sırüklürlerin kombine edilebileceği

ortaya ç ı kan bir koleksiyon. Bu nedenle

zengin seçenek serisi,

Marmoleum Global 3 koleksiyonu üç ana ilkeye

Eşdeğer renkteki süpürgelikler ve benzeri

dayandırılmış:

ürünlerden oluşan pratik zemin ve uygulama sistemleri ile birlikte kolay uygulanabilen tarz

1. Estetik ve fonksiyonel önceliklerini yeni ve

yaratıcı aksesurlar serisi,

heyecan verici yollarla ifade etmek isteyen

Forbo'ya özgü tescilli ve benzeri olmayan

mimarlara ve tasarımcılara bu amaçları n ı

TOPS H I ELD yüzey kaplama sistemi ile tüm

gerçekleştirebilmeleri için çok güzel desenler

yüzeylerin kesintisiz olarak koru nduğu linolyum

sunmak.

yer kaplama malzemeleri ve yer kaplama

2. Uygulamadan başlayarak düşük bakı m-temizlik

malzemeleri endüstrisinde mevcut en iyi kir

maliyetleri ve on yıllarca sürecek uzun ömürlü

tutmayan kaynak kordonları.

performansa kadar gerçek anlamda ekonomik faydalar sunmak. 3. Doğal ve yenilenebilir ham maddelerden

1 1 8 raf 2 8 1 EYLÜ L 201 0

Ü rünlerin Tüm Ömrü Boyunca Devam Eden Ekoloj i k Faydalar:

üretilerek diğer tüm yer kaplama malzemeleri nin

Çekici desenlerin i n yan ı s ı ra Forbo Marmoleum

verebileceğinden daha yüksek ve en iyi ekolojik

yer kaplama malzemeleri, üst düzey ekolojik

performansı sunmak.

faydaları ile kendini her zaman kanıtlıyor.

hHp://ral.arkitera.com/09230 •.ı ...... �y A


ı,,

�METRO YAPI

: . • .,..

H ,,,,;

.,• 2:;

....ı.ı,, .ı· ı .ı .

BUIL

<

_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Global 3 koleksiyonundaki ürünler saf ve doğal

Spesifik zemin kaplama uygulamaları için

ürün olma özelliklerinin yanında dayanıkl ı ve kalıcı

Forbo'ca geliştirilen özel zemin çözümleri,

yapılar için yüksek kalitede uzun ömürlü yer

Etkin bir uygulama için kullanıcıya sağlanan

kaplama çözümleri arayan herkes için ideal bir

profesyonel destek ve tamamlayıcı aksesuarlar,

seçenek. Forbo Linolyum yer kaplama

Malzeme ve uygulama planlamasında her

malzemelerinin ekolojik faydaları şöyle

zaman verilmeye hazır teknik destek, Maliyet karşılaştırma tabloları ile kullan ı m

özetieniyor: Doğal ve daya n ı kl ı ham maddelerden ü retiliyor,

maliyetleri hesaplanmas ı .

Bağ ımsız ömür kriterleri açısı ndan dış etkilerden en az etkilenecek şekilde ve buna

Forbo ' nun yeni Marmoleum Global 3 koleksiyonu

uygun, kendini kan ıtlamış bir üretim prosesi ile

ile "Geleceği Tasarlama" konsepti, kullanıcı lara

ü retiliyor,

Linolyum yer kaplama malzemeleri

Tamamen geri dönüştürülebiliyor,

seçeneklerinde uzman tecrübeyi ve üst düzey

Nardie Swan gibi bağ ımsız uluslararası çevre

kaliteyi birlikte sunuyor.

kuruluşları tarafından kabul edilen ve bu kuruluşlardan ödüller kazan mış, •

Tanınmış laboratuarlarca teyid ed ilmiş ve M RSA'ya karşı doğal bakteriostatik özellikler taşıyan ürünler.

Global 3 Ürün leri Kullan ıcıları n ı n Kullanım Mal iyetleri Düşük: Geleceği tasariama kavra m ı n ı n üçüncü ilkesi b u ürünlerin kullanıcıları n ı n ürünleri kullanmaları ile ilgili olarak üstlendikleri maliyetleri düşürmeye odaklanmış. Bu perspektiften bakıldığında Forbo Marmoleum yer kaplama malzemelerinin birçok özel özellik taşıdığı görülüyor. Bu özellikler şöyle s ı ralanıyor: Basit bir temizlik ve bak ı m imkanı sunan, kendini kanıtlamış TOPS H I ELD yüzey kaplaması, 25 yıl ve daha fazla kulla n ı m ömrü,

Metro Yapı Ltd.

A: Yukari Dudullu Mah. Cetin Cad. lbrahim Hakkı Sokak No: 48 34 775 Umranıye - istanbul

Yüksek akustik, antistatik özelliklerde özel ve

T: 02 1 6 420 40 40(pbx)

uzman maliyet düşürücü çözümler,

F: 02 1 6 420 79 42 W: www. metroyapi.com.tr E: meltemozcelik@metroyapi .com.tr

Farklı zevkte ve çabuk uygulama arayanlar için komple bir karo ürün serisi,

hHp://raf.arkitera.com/09230 rtıfor.- kod.ıı A

raf 28 1 EYLÜL 201 0 1 1 9


cıt11

l nterfalz Ki l it - Geçme Kenet Sistemleri Türkiye'de "Çatı Merkezi Ltd . Şti." tarafından

profıller de üretilebiliyor. Hadve yüksekliği 50 ve

temsil edilen Almanya merkezli l nterfalz GmbH

65 mm olmak üzere iki farklı seçenek sunuluyor.

Co.&KG fırmasının üretmiş olduğu ve genel adıyla "Standing Seam" olarak da bilinen yüksek hadveli

lnterfalz"' Falz-Ripp Sistemleri ile %0,6 ile %2,6

kil it-geçme kenet sistemleri mimarlara tasarımları

arasında değişen eğimlerde çatıları, düz, konik,

konusunda yardımcı olmayı hedefliyor.

konkav, konveks veya değişken geometrilerde inşa etmek mümkün.

Malzeme hafifliği, yüksek hadve, vidasız sabitleme ve sahada üretim imkanı sayesinde

lnterfalz"' Falz-Ripp ürün progra m ı nda çatıların

klasik kenet sistemleri ile kaplaması mümkün

imalatlarında kullanılan her türlü aksesuarlar da

olmayan çatılar l nterfalz" Faiz - Ripp sistemleriyle

bulunuyor. Bunlardan en önemlisi ise l nterfalz ile

sorunsuz çözülüyor.

BASF tarafından yapılan ortak Ar-Ge çalışmasıyla geliştirilmiş olan "Thermohalter". Bu ürünle metal

l nterfalz" Falz-Ripp ürün progra m ında farklı

çatılarda ısı köprüleri bertaraf edil iyor ve ısı

ebatlarda ve yüzey özelliklerinde, naturel ve

kayıpları minimuma indiri liyor.

boyalı alüminyum, titanyum çinko, bakır, boyal ı

1 20 raf 28 1 EYLÜL 201 0

sac v e paslanmaz sac gibi malzemeler bulunuyor.

Projelerin geliştirilmesinden, uygulama esnasında

Standart genişlik seçenekleri 305, 333, 400, 429,

detay planları n ı n hazırlanmasına ve süpervizörlük

434, 500 mm olan profıller statik olarak kendisini

hizmetlerine kadar her türlü aşamada işverenin

taşıyabiliyor (sertifıka no: Z- 1 4 . 1 -41 9). Bunun

yan ı nda olan l nterfalz fırmasının dünya çapında

d ışında projeye bağlı olarak istenilen genişlikte

önemli birçok referansı bulunuyor.

hHp://rof.arkitero.com/090 1 H ıol wrn kodu A


Çat1 Merkezi - Rathscheck Ard uvaz Cephe Kaplamalan Dünya n ı n en büyük arduvaz üreticisi olan Alman

değişiyor ve çivileme yöntemi ile tespit edil iyor.

Rathscheck GmbH&Co KG, Türkiye'de Çatı Merkezi tarafı ndan temsil ediliyor. Rathscheck

Arduvaz ı n tespitinde kullanılan kanca sistemi ,

firma s ı n ı n sahip olduğu madenierden çıkan

ihtiyaç duyulduğunda aradan b i r taşın çı kartı tıp

arduvaz taşı kalite bak ı m ı ndan birinci s ı n ıf.

değiştirilmesine imkan veriyor.

Almanya'da 500 yıldır geleneksel çatı kaplamasında kullanılıyor.

Arduvaz ı n mekanik askı yöntemi ile tespit edilmesi durumunda ise 30x60x1 O m m ve

Arduvaz taş ı n ı n yüzyıllar boyu çatı kaplama

60x60x1 O mm ebatlarında taşlar ile açık derz düz

malzemesi olarak tercih edilmesinin sebepleri;

cepheler elde edilebiliyor.

arduvazın prestij li, uzun ömürl ü , kolay uygulanabil ir, solmayan renklere ve ince kesitte

Açık derz uygulama ile yapılan bu cephelerde,

işlenebil meye sahip doğal bir taş olması olarak

tespit elemanlarını gizlemek de mümkün. Delinme

s ı ralanabilir.

esnasında taşla kırılma ve çatlama olmaması sebebiyle uygulaması son derece kolay.

Arduvazı n fiziksel özelliklerinin yanı sıra kaliteli arduvaz taşı madenierinin az bulunması,

Koyu gri, kırımızı ve yeşil olmak üzere üç doğal

mimarların son yıllarda prestijli projelerinde cephe

rengi mevcut. Atık gaziara karşı korunma özelliği

malzemesi olarak arduvazı tercih etmelerine

olan arduvaz taş ı n ı n su çekme ora n ı %0,6' n ı n

sebep oluyor. Muadilierinden farklı olarak arduvaz

altında. Bütün ürünlerin sertifikası mevcut olup

taşı ile cephelerde üç boyutlu çalış ılabi liyor.

sadece arduvaz taşı n ı n değeri üzerinde 30 yıl

Arduvaz taş ı n ı n kal ı n l ı ğ ı 5-1 O mm arasında

araştırma ve çalışma yap ı lmış.

http://raf.arkitera.com/1 0290 m _. kh A

Çatı Merkezi i n ş . Yapı Dek. San. Tic. ltd. Şti Merkez: Hatboyu Cad. Seyhan Sk. Çakıroğlu Sitesi A Blok No: 9/3 Şerifali Ümranıye/lstanbul T: 0216 466 49 31 F: 021 6 3 1 3 49 31 E : info@catimerkezi.com W: www. catimerkezi.com

raf 28 1 EYLÜL 2010 1 2 1


BUJldJST<

Bu Fınna Bulirlıct ?010 KatlilfiiCI,,dır

l C OS/\

Konya Bilim Merkezi 1 1 0 m Çap 3 0 m Yükseklik/ı Ana Bina

ICOSA SYSTEMS - J eodezik Ku bbe ve Serbest Yüzey Çözümleri Özgün mimari tasarı m ı n uygulamaya geçişinin

poligon gibi herhangi bir çokgen ya da amorf bir

oldu kça zor olduğu yapı ları n , gerçekte hayat

alan olabiliyor. Bu gibi durumlarda serbest alanlar

bulamayış ı n ı n öncelikli sebebi uygun mühendislik

için tasarlanan lcosa Systems Free Form

yaklaşı m ı n ı n sağlanamaması .

çözümleri tasarı mcısına özgürlük sağlıyor.

Firma, özel projeler için tasarlanan "jeodezik

Kullanım Alanları Stok sahaları,

kubbe ve yüzeylerin", proje ve mühendislik konuları n ı ve bu aşamadan sonra imalat ile

Endüstriyel tesisler,

montaj ı n ı gerçekleştiriyor. I htiyaç duyulan

Çeşitli sıvı depolama tankları çatısı,

çözümler, Endeco Mühendislik tarafı ndan

Planetaryum yapıları,

hazırlanmış özel yazılı mlar, bağlantılar ve

Spor müsabakaları n ı n gerçekleştiği yap ı lar, Kongre ve seminer merkezleri,

tasarımlar ile sağlan ıyor.

Konser ve sergi salonları ,

ICOSA SYSTEMS Jeodezik Ku bbeleri'nin Kullanım Alanları

12 m Çapli Protatip imalatı

Evler, yaşamsal alanlar, Terminal binaları,

Jeodezik Kubbeler tüm dünyada, özellikle stok

Seralar, botanik bahçeleri,

sahaları ve spor salonları gibi çok geniş, kolon­

Alışveriş merkezleri,

kirişsiz açıkl ı klara ihtiyaç duyulan yapılarda

Eğitim, öğreti me yönelik yapılar vb.

kulla n ı l ı yor. Büyük insan grupları n ı n bir arada bulunduğu yapılarda, görüşü engeleyecek taşıyıcı elamanlar olmadan, büyük açıkl ıklar elde edilebildiği için tercih ediliyor.

ICOSA SYSTEMS Jeodezik Kubbeleri'nin Avantajları: •

Esnek v e özgür tasarım yapmak mümkün.

M i marın özgün tasarı m ı n ı n hayat bulmasına I COSA SYSTEMS çözümleri mimarın tasarımı

imkan tan ı yor.

doğrultusunda; mimari konseptin bir bölümü

olarak, yap ı n ı n tamamında kubbe formu

sağlıyor. En zor ve imkansız görünen, organik

oluşturularak ya da sadece çatı kapatmak için

tasarımların gerçeğe dönüşmesini sağlar.

Serbest formların oluşturu Iabilmesine imkan

Geniş açıkl ı klar sağlıyor. Kolon ve kiriş

kullan ı labiliyor. Bazı d u rumlarda, yapı n ı n ya da

çatın ı n oturacağı taban alanı, dikdörtgen, kare,

kullanmadan çok büyük açıklıklar geçilebiliyor.

28 m çaplı Stok Sahası - Uşak Kışiadağı Altın Madeni

122 raf 28 1 EYLÜL 201 0

http://ral.arkitera.com/1 1 96 ıti -�Y A


tıu Fırr:ıa Dııildist 2010 Kaalımcısıdır

BUILdiST<

l C OS/\

21 m Çaplı Planetaryum Binası ve Ana Bina

1 20 Metre Çapa Kadar Açıklıklar lcosa Systems ile Kapatılabi liyor •

Konvansiyonel yöntemler ile yapılmış

kubbelere göre daha hafif yapılar meydana çıkıyor. •

Kabuk Davranışı Serg i leyen Jeodezik Form ile Çok Daha Dayanıkl ı Yapılar Jeodezik formda kubbe çözümlerinin babası sayılan Buckmi nster Fuller'dan beri tüm d ü nyada kabul görmüş olan jeodezik kubbeler, özellikle

Jeodezik yapılar, daya n ıklı ve güçlü. Deprem,

kar, rüzgar gibi yüklere karşı alışılagelmiş

kabuk davranışı sergilediği için, alışılagelmiş kubbelere göre çok daha dayanıkl ı . Bu fark,

yöntemler ile çözülmüş kubbelere oranla, daha

konvansiyonel yöntemlerle çözülmüş benzer

yüksek daya n ı m gösterirler.

kubbelerin, iki boyutlu taşıyıcı elemanlara sahip

Hacim kazand ırır. Sahip olduğu yüzey alanı

olmasından kaynaklanıyor.

gözönüne a l ı nd ı ğ ı nda, ayn ı yüzey alanına sahip değişik türden yap ı lara göre en fazla hacmi kapl ıyor. •

Stok sahası ya da endüstriyel tesislerde

kullanımı söz konusu olduğunda, taşınabilir ya da geliştirilebilir olması avantaj sağ lıyor. •

Montaj süresi kısa. Özel bağlantı elemanları ile

h ızlıca kuruluyor. •

1 1 0 Metre Açıklığı ile Konya Bilim Merkezi Jeodezi k Kubbe ile Çözü ldü Konya Büyükşehir Belediyesi v e Tübitak'ın ortak yürüttüğü "Konya Bilim Merkezi Projesi" Türkiye'de bir ilk olarak hayat buluyor. 1 1 0 m çap l ı v e 30 m yükseklikli bu çelik yapı n ı n çözü münde, jeodezik kubbe çözümü kullan ı l d ı . Ayrıca aynı

En ideal akustik yapı formu .

konsept içinde yer alan, 2 1 m çaplı planetaryum

Enerji dostu.

binası da aynı yöntemle çözüldü.

Söz konusu yapıların cephe kaplamalarında ise

30 Eylü l - 03 Ekim 20 1 0 tarihleri arasında,

talebe ya d a ihtiyaca en uygun çözüm tespit

istanbul Fuar Merkezi CNR EXPO'da mimarlarla

edilip, uygulanıyor. Cam, trapez sac, alücobond,

ve sektör temsilcileri ile buluşacak olan I COSA

polikarbonat levhalar ya da membran kumaşlar

SYSTEMS, fuarda yine Jeodezik formlu fuar

vb. ile yapıyı giydirmek mümkün.

stand ı ile yer alacak.

hHp://raf.arkitera.com/1 1 96 ,.t ..,. loo4<ıı A

Konya Bı/im Merkezi 1 10 m Çap 3 0 m Yuksekiik/i Ana Bma

ICOSA SYSTEM S A: Tunalı Hilmi cad. 1 03/5 Kavaklıdere 06700 Çankaya /Ankara T: 03 1 2 467 92 92 F: 031 2 467 92 93 E: info@icosasystems.com.tr W: www.icosasystems.com.tr, www. endeco.com.tr

raf 28 1 EYLÜL 201 0 1 2 3


Taş yü n ü, enerj i ve pa ra tasa rrufu sağ la r. COı emisyan u n u aza lti r.

Rockwool G r u b u d ü nya n ı n e n b üyü k ta ş yü n ü ü retici s i d i r.

I sı, ya n g ı n, ses ya l ıtı m ı .

Bizi 3 0 Eyl ül - 3 Ekim tarih leri arası nda BUI LDIST 2 . Salon 2325 n u ma ra l ı sta n dı m ızda ziya ret edebil i rsin iz.


Bu Form;, Buıldıst 2 0 1 0 !\at• ımcrsıtl1r

BUildiST<

ROCKWOOL

Moja 'daki düşük enerji evi rs1tma ve so(jutma için yrlda 20 kWim2 enerji tüketmekte. Bu miktar yrlda yaklaşrk

Cephenin yalrt1m1 14 cm kalrnll(jrnda Rockwool taş yünü

200-250 kWhlm2 enerji tüketen Türkrye'deki evierden en az 10 kat daha az.

ile yaprldr.

Rockwool

-

Cephe Yaht1 m S istem leri

Rockwool taş yünü ile yalıtı lmış cepheler ısıtma

Taş yününün buhar geçirgen yapısı su buharı n ı n

ve soğutma giderlerinde sürekli tasarrufu garanti

d ı ş duvarlar üzerinden d ifüzyonuna s ı n ırsız olanak

ediyor.

sağlıyor. Böylece su buharı n ı n içeride yoğuşması

Petrol ve gaz fıyatları sürekli arttığı için ısıtma ve

olumlu yönde etkiliyor. Ayrıca su buharı n ı n

soğutma maliyetleri evlerin en büyük gider

yoğuşması neticesinde i ç duvarda oluşabilecek

kalemlerinden birisi. Tasarruf edebilmek için en

mantarlarda engellenmiş oluyor. Dış duvarların

önlenir ki, bu duvar yapıs ı n ı n yaşam döngüsünü

büyük potansiyel de bu noktada yatıyor. Dış

buhar geçirgen bir yalıtım malzemesi ile d ı şarıdan

cephe ısı yalıtımına bugün yatırım yaparak,

izolasyonunun yapılması, kışın bina n ı n sıcak

maliyetler azaltılmaya başlanabiliyor.

kalmas ı n ı sağlarken binayı yazın da sıcaktan koruyor.

Pencereleri değiştirerek, ısıtma sistemini modernize ederek ve cephe ısı yalıtımı uygulayarak, binalarda ve evlerde enerji verimliliği

Ç ift Yoğunlukl u Benzersiz Bir Ürün Rockwool Frontrock MAX E

sağlanabiliyor. Cephelere ısı yalıtı m ı uygulanması

Rockwool çift yoğunluklu ürün grubunda d ı ş

enerji tasarrufun u n en etkili yollarından biri.

cephe ısı yalıtım sistemleri için Rockwool Frontrock MAX E'yi sunuyor. Dış katman

Daha Konforlu ve Sağ l ıklı Bir Yaşam Rockwool taş yünü ile kaplanmış cepheler evi

mükemmel mekanik daya n ı m gösterirken esnek iç katman 0,036 W/mK'Iık bir ısıl iletkenlik değeri

enerji kayıplarına karşı koru m a n ı n yanı s ı ra birçok

sağlıyor. Bu benzersiz ürün sayesinde daha

başka fayda da sağl ıyor. Taşyünü 1 000oc

düşük kal ı n l ı klar kullanılarak inşaat maliyetlerinde

üzerindeki sıcakil kiara dayanıyor ve bu sayede

kayda değer tasarruflar elde edilebiliyor.

yag ı n a karşı hayati bir koruma sağlıyor. Yan g ı n ı n

D ı ş katmanın yüksek mekanik dayan ıklılığı

yayılmasını engelliyor v e itfaiyenin çalışabilmesine

sayesinde Rockwool Frontrock MAX E'nin

olanak sağlarken tahliye işlemleri için de ek

mekanik yük etkilerine maruz kalması mümkün

zaman sağlıyor.

olan okul, çocuk oyun alanı ve spor alanları gibi yapılarda kullanılması öneriliyor.

Taş yünü lifli yapısı sayesinde gürültü ve titreşimi

Mükemmel termal özelliklere sahip esnek iç katmanr, fazlasryla güçlü ve mekanik dayanrklrlr(ja sahip üst katman ile birleştirryor.

Rockwool Adriatic 0.0.0. A: Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. K Binası Kat:3 Kavacık - Istanbul

emiyor. Böylece daha sağlıklı ve huzurlu bir

Rockwool Frontrock MAX E mükemmel ısı yalıtım

T: 02 1 6 680 18 88

yaşama olanak sağlıyor. Gürültü stresi arttırıyor

özelliklerine sahip ayn ı zamanda çevre dostu,

F: 021 6 680 16 66

ve konsantrasyonu olumsuz yönde etkileyerek

yan g ı n güvenlikli ve buhar geçirgen mekanik

kişileri rahatsız ediyor.

sağlamlığa sahip bir cepheyi garanti ed iyor.

hHp://ral.arkitera.com/1 197 relwrn lıoılıı A

E:

info.tr@rockwool.com

W: www.rockwool.com.tr

raf 28 1 EYLÜL 201 0 1 25


YAP I MALZ E M E L E R I FUA R I TASARl M , M i �AR LI K1 i N OVASYO N VE T E KN O LOJ I N I N YE N I BU LUŞMA N O KTASI 3 0 EYLÜ L - 03 E Ki M 2010

iSTAN B U L FUAR M E R KEZi, C N R EXPO ZiYAR ET SAATLE R i : 0 9 : 3 0 - 1 8 : 3 0 B U I LD IST. C O M .TR / BUILDISI MOBI 1 YAPI MALZ E M E L E R I FUAR I . CO M

A R K . T E R A MIMARLIK MERKEZi •

ARCHITfCTURE CENTER

s u

� V E y

• w ·ı ' ı

Mobil bariu>d okuyucuyu cep telefonunun yüklemek Için, httpd/m.b<ıiklist.ı:ıım.tr/mobileta&

Bu fuar 5 1 74 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.


• •

o

T U R K I V E' N I N TEKNOLOJiYi E N YOG U N KU LLANAN

E N KAPSAM LI ETKi N Li K PRO GRAMI NA SAH i P

o

� EN YAYGI N i LETi i M KAM PANYASINI YU RUTEN

U LUSLARARASI H E DE FLE Ri E N YÜ KSE K

E N RAHAT ETTI R E N •

ÇEVRESEL KON U LARA ODAKLi l LK •

o

YA P I M A LZ E M E L E R I F UA R I

KAPI LAR I N I AÇlYO R


NeRGiZ

D E C O R A T I O N

GREAT PROJ ECTS

e

no

p e r f o r m e d by a g r e a t s o u l . . . ONGOING PROJECTS: AFD [Aimaly Financial District) KAZKOMMERTZ BANK HQ YUKSEL CONST. KAZAKHSTAN • "MOSCOWCIYT" PROJECT [PLOT #9) ANT CO NST. RUSSIA • CAPITAL GROUP HQ ANT CON ST. RUSSIA • BAKU PRESIDENTIAL RESIDENC BES IX. SIM E JV AZERBAIJAN • AL FATEH UNIVERSITY SCIENCE & AGRICULTURE FACULTY YUKSEL CONST. LiBYA• AL FATE H UNIVERSITY ECONOMICS & LAW FACULTY NUROL CONST. Li BYA • TAGANSKAYA P LAZA BUSINESS C E NTER ANT CONST. PROCONS MOSCOW REFERENCE : SEEB OMAN INTERNATIONAL AIRPORT OMAN • DELOITIE INTERNATIONAL HQ KAZAKHSTAN • BARBARA BARRY SHOWROOM RUSSIA • JORDAN ARMED FORCES COMPLEX JORDAN • CAPELLA HOTEL IRELAND •AGAOGLU MYWORLD ISTANBUL • SARBAST BEER FACTORY TASHKENT • RITZ CARLTON HOTEL MOSCOW • DEUTSCHE BANK MOSCOW L&W LAW OFFICE MOSCOW • MTS MOSCOW • HAFEN & HAFEN HOTEL ROSTOCK • SIM ANKARA •AMERICAN AMBASSY TBILISI •AMERICAN AMBASSY TASHKENT •AUSTRALIA AMBASSY ANKARA • KERVANSARAY HOTEL LARA ANTALYA• KAZAKHSTAN PARLIAMENT BUILDING • CANADA EMBASSY ANKARA • NBU ART GALLERY TASHKENT • RADISONSAS HOTEL TASHKENT • LE MERYDYEN HOTEL TASHKENT • THE COLONY HOTEL GYRN E • HILTONSA ANKARA ATLANTIS HOTEL ANTALYA•ASTANA TOWER [WORLD BANK - EUROPEAN BANK ) ASTANA • UCHKUDUK AIRPORT TASHKENT • UZBEKISTAN PRIM E MINISTRY OFFICE TASHKENT • BAKU CENTRAL CLINIC HOSPITAL BAKU • UZBEKISTAN PRIM E M INISTRY RESIDENCE TASHKENT • SUPSA AIRPORT SUPSA • PRIME MINISTRY RENOVATION ANKARA • GAZPROM VILLAS [23) MOSCOW • SEMERKAND AIRPORT UZBEKISTAN • BUHARA AIRPORT UZBEKISTAN • URGENCH AIRPORT UZBEKISTAN • NBU BANK TASHKENT • GAZPROM COMPLEX [294 HOUSES) MOSCOW• UZBEKISTAN PETROLEUM AND GAS MINISTRY TASHKENT • TYUMENSKI KREDIT BANK TYUMEN • QUALITY HOTEL SUITS AND KING ROOM TYUMEN • SPANISH EMBASSY ANKARA • ARGENTINA EMBASSY ANKARA

NeRGiZ G

R

O

U

P

NERGiZ DECORATION DESIGN LTD. CO. Çubuk Ayrımı

ı

HQ 1 Factory Esenboğa Havaalanı Yolu . Km. Çubuk - Ankara/Turkey

T: F:

+ 90 (31 2) 398 l l 03 +90 (3ı 2) 398 ı ı 06

Russia Office ( Nerdeco ) Embankment Tower (Moscow Cily)

ı O Presnenskaya Nab. 5"' floor, Block C Office

536 ı 233 ı 7 Moscow 1 Russia P: + 7 [495) 7 75 60 06 F: + 7 [495) 967 76 00

www. dafadoor. c o m


Sabiha Gökçen Havaal a n i Yen i D1ş Hatlar Term i na l i ve Kapa l l Otoparki Haziran 2006'da HEAŞ (Havaalanı Işletme

Ana terminale 2 adet bağlantı bloğu ile

ve Havac ı l ı k Endüstrileri AŞ) ve Savunma

bağ land ı . Bodrum katları betonarme olan

Sanayi Müsteşarl ığı tarafı ndan Sabiha

terminalin üst yapısı tamamen çelik

Gökçen Havaalanı 'nda yap-işlet-devret

strüktürle imal edildi.

modeli çerçevesinde yaptınlacak olan "havaalanı yeni dış hatlar terminal binas ı ,

Olası büyük depremler sonucunda hasarı

ilave apron, katlı otopark v e mütemmimleri

minumuma inidirerek terminalin

Proje Adı: Sabiho Gekçen Havaal.ını Yenı D ş Hatlar Termınali ve Kapalı Otop,rkı

Proje Yeri: Pendık

i•,tanbul

Mimari Proje: Tekelı Sısa Mımarlık Ortak,ıoı Saklar. Mehmet ÇakırK.ıya Ntdırr Sı

Doqaıı T-·�elı DılgU!

ı

Proje M imarıo Dı 9L•r ">akl ır (Ekıp Lıden Mimari Proje Ekibi: Aydın Bılgı Ayşe Nasır Ayşegul Dernetogıu

işi" için mimari proje yarışması düzenlendi.

çalışabilmesi ve ulaşı rn ı n aksamadan

Daveili dört mimari grup arasında ya pılan

sağlanabilmesi için kullanılan 286 adet

yarışma sonucunda Tekeli-Sisa M i marlık

sismik izolatörü ile d ü nyan ı n en büyük

Ortakl ı ğ ı tarafı ndan hazırlanan proje,

sismik izolatör kullanılan ya pısı oldu.

Guleryuz Öz')ur Kayabay, Selcen Çelık Seııa üzeren

aşamasından sonra, proje Savunma

Terminal binasında mekansal formlarda

Sanayi Müsteşarlığı'nın ilave taleplerine ve

özgü n ve kalıcı bir mimari amaçlanırken

Mehtap ineırcı

idarece hazırlanan master plana göre

çağdaş işletme prensipleri de gözönünde

revize edilerek uygula nd ı .

tutuldu. Gidiş katında yüksek ve geniş

uygulanmaya değer bulundu. Yarışma

hacimler oluşturan ana meka n ı n üzeri yedi Proje kapsa m ı nda; toplam inşaat alanı

adet çatı tonozu ile örtüldü. 48 ve 32 metre

227.000m' olan D ı ş Hatlar Term inal Binası,

açıkl ı ktaki tonaziarın dalga formu

1 28 odalık Havaalanı Oteli, VIP Bloğu ile

oluşturacak şekilde dizilmesi ile oluşan

ilave apron, 4.000 araç kapasiteli katlı

form, mimari tasarımın en önemli öğesi.

otopark binası ve 1 . 500 araçl ık açık otopark yer al ıyor. Tüm ya p ı , 31 Ekim

Apron tarafında bulunan iskele bloğuna

2009'da "yap-işlet-devret" modeli ile inşaatı

bağlanan 16 adet esnek MARS ( Multiple

bitirilerek yolcuların kullan ı m ı na açı l d ı . Dış

Ai rcraft Ramp System) köprüsüne 8 adet

Hatlar Terminal Binası' n ı n bir kısm ı n ı n iç

geniş gövdeli veya 16 adet orta gövdeli

hatlar olarak hizmet vermesi şeklinde

uçak park edebiliyor. Gidiş katında 16 adet,

yapılan düzenleme ile toplam yolcu

geliş katında 8 adet yolcu köprüsü, toplam

kapasitesinin 25 milyon yolcu/yıl'a çıkması

604 metre uzunluğundaki iskele bloğuna

öngörüldü. Gelecekte yapılacak genişletme

gelen ve giden katlarından bağlan ıyor.

jle bu kapasite 40 milyon yolcu

Term inalin cephesindeki sağ ı r yüzeyler

kapasitesine ulaşacak.

fıbrobeton cephe panelleri ile kaplanarak ka lıcı bir mimari bütünlük amaçlandı.

Zemin altında 3 kat kulla n ı m ı n a izin veren

Binan ı n aprona bakan güney cephesinde

1 1 0.000 m' 'lik kapalı otopark, 8x1 6 m

yaklaşık 3 metre genişliğinde konsol saçak

açı k l ı kta prefabrike kolon ve pi plak

ve ahşap görünümlü güneş kırıcı gril

döşeme elemanları ile imal edildi.

elemanlarıyla güneş kontrolü sağlan ıyor.

Begum Ulker Belk•S Somer Ceren E'rınarı C.•ylaf' � bı>K E van Onar Taga Eyıem Oncuı Gızenı Unek uLir ız Guzeioglu Melterr Eryazıcı Öz

.)!1

Neslit>ar Ccın Nomı El h ıdef Levent Özgu

Mesleki Kontrollük Ekibi: flçın Guner Neslıha•ı Cdr 30 Görselleştirme: Mın T:ıs · ım Parıak Kır

1

Yarışma Projesı: ,WOö Proıe Tarihi. 2008

2009

Yapım Tarihi: 0 1 Mayıs 2008

1 Ekım 20C<ı

Işveren: Savunma Sanayı Musteş.ır'lgı Statik Projesi: AruiJ Muhendıslık T ıncel Muherdısiık Elektrik Projesi: Enrrıar Muhendislık. Cedetaş Muhendısı k Mekanik Projesi Dınamık Proje

Iç Mekan Tasarımı: Tekelı-Sısa Mımarlık Ortaklıgı Peyzaj Projesi: Anser Peyzaı Yönlendirme Projesi: YONSiS&Woodhead Yönlendirme Danışmanı: Prof.Dr Oguzhan Özearı YTU Aydınlatma Danışmanı: Arup Lıghtıng Yapım Türü: Betonarrne ve Çelik Konstruk ıyor Arsa Alanı: 390 000

JT•

Toplam Inşaat Alanı: 345.000 m' Proje Maliyeti: 500.000.000 Euro ( I nşaat Malıyet•) Terminal Binası Kapasitesi : 25.000 OOll Yoıcoı/Y 1) (40.000 ooo·a buyüyecektır)

Yolcu KopriJ Adeti: 16 MARS 24 KöprüToplam Check-in Bankosu: 96 Otopark Kapasitesi: 4 792 Bagaj Alım Konveyörü: 6 u d et 406 m Otel Bloku:

1 28

oda

VIP Bloku: <. 500 m' Personel Sayısı: 2 390 Kullanılan Beton Metraj ı: 280 000 Granit Kaplamalar: ô4.000

m

ın

Klima Santralleri: 1 22 adet Havalandırma Kanal Metrajı: 70.000 m' Borulama: 164.000 m Kablolama: 1 500 000

:n

Çatı Kaplaması: 43 000

rr

Sismik lzolatör: 286 adet


Vaz覺yet Plan覺


. .. . ·---· ...-·-,� 1 • • ı ı 1 ... ı

.' ,..

1'.

a ı ıt

\'�\�.

r.

� ,..' . . ·�' 'in�\ tl••i ' 1ıı., t.· .·-"'1 •(;•' x ·. . � ·� . .� .

'

.

*

j

1 . '

.. .,.,.,; ., :·-�"": ., ,�1 J�. . •

1

"

..

ı

"�

(�· �·

.

� . .;.�" . .,.

.....

<"" ·ı ' ,__f-.. . i

ı

1

...

<

•• . �. ,.._...,

�.

��!....

. ı

'

fo

�· � . ..... •A . .

. . • ,.s ••

. ..,.:.� •

1

.. ,� (�

,''

' .. • ·�; - ,',' ,.., . ·�� '.•r�i 'ı;• '') {/ �- ' . �·r<-j#, ' . •

. ı

'

.

. V

..

- · � ...... .. t �foo ır; ··tı��� '·v . .� \!:.�. '

. ••••.


. .. 51 • ij •

..

. \ �. :

,, .. .•

ı

....;� .ıı .

A

• -�� .,

f

..

\ :o• :

.

·ı,t: · -P" ,.. .....:.! � ... .

·.

, �

.

,

.......

�,�.. ;·.�·' " .


ı ı

ıı 1

1

ll

2 3 4 5 6 7 8

l

l

Kara Tarafı Cephe Sistem Deta Ö lçek 1 : 1 50

ıı l

l

ıı '

1

ıı

ASMA KAT

13 14

15

'

'

'

1

5. 6. 7. 8.

Bükme Galvanize Çelik Buhar Kesici, Polietilen Ses Emici Taşyünü Trapez Sac T Mesnet ve Çelik Çatı Konstrüksiyon

1 1 . Pleksiglas Kapaklı Alümi nyum Yazı

l 1

l

ıı '

ıı

Isı Yal ıtımı Taşyünü

4. Çift Kat izolasyon Boşluğu Strüktürü,

ıı

l

ı1

'

Baskı - Geçme Sistem Üst Kaplama

ıı '

l

1

Alüminyum Kompozit Panel Kaplama

9. Çatı lşıklığı

'

'

l l

1. 2. 3.

'

10. Alümi nyum Değrama Kutusu (lşıkl ı )

12. Ayd ı nlatma Direği 13. Beton Dolgu 14. Trapez Profil Döşeme 1 5. Çelik Kiriş 16. Granit Zemin Kaplaması 17. Harç, 4 cm 18. Asfalt Kaplama 19. Koruma Betonu 20. Deprem izolatörü 21. Yüzey Sertleştirici (Korun! Esas l ı ) 22. Dramix veya Çesanlı Döşeme, 2 0 cm 23. Polietilen Örtü 24. Çakıl Dolgu, 30 cm 25. Cam Elyaf Ta kviyeli Beton Panel

:: Cephe Kaplaması ıı 26�.� ıniatma mmi!pi2j'jj'jj'Z"""'�w�$�E!j'jjj lz;:ij2i2Dmmj'jj'jj'Z�:ı$ı;;m;;:�mm��:ıı====:::::;ı:ı �===:===:===:=ı:l�==Pı=========;:;�

1 .BODRU M KAT

ı

'

ıı 2.BODRUM KAT

ı

'

ı

1

ı

1

'·. .

. :..

ıı 1

1

1

1

.

...

.

·

·

·

·.

...

.

. .: \ :. :'•,

· ...

' . .; ,,ıl ıl . .. . .

,


rt--- 43

ll

t--- 5

1

nın 11'11

89 =� 6

�A

12

7

�ll:=.=-��� - � /!

Hava Tarafı Cephe Sistem Detayı Ölçek 1 : 1 50

-

=fl====�� = �======�= = �===4F== =ı i=== 2--1=ı ,L. -

ı ı

=

ı ı

F L.===r===ı ===4

1 . Alüminyum Kompozit Panel Çatı Kaplaması 2. Alüminyum Dağrama 3. Suni Mermer Kara, 2,5 cm 4. Ayarlan ı labilir Takoz 5. Keçe 6. Ekstrüde Polistren Levha, 5 cm 7. Su Yalıtımı 8. Eğim Şapı Ortalaması, 5 cm 9. Beton Dolgu , Max. 1 25 mm ka l . 1 0 . Trapez Profil Döşeme, 4 cm 1 1 . Çelik Kiriş 1 2. Cam Elyaf Ta kviyeli Beton Panel Parapet Elemanı 1 3. Alüminyum Kompozit Panel Cephe Kaplaması 1 4. Yürüme Yolu 1 5. Cam Elyaf Takviyeli Ya l ıtımlı Beton Panel

32319 2928

Cephe Kaplaması

/

2-

l l ı

ı

ı

ı

l l ı

ı

l l

222321 l l � �= 24 - ���� ���� ������ 20jj !2. BODRUM KAT

ı

ı

ı

ı

ı

ı

1 7-

@J;A�:::ı f::: ::::: :::::::::::::::::::::::::ı f:r _________________________ö_____________________ ll

l l

_

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Süpürge Perdahlı Beton Beton a. Temel Pabucu, 1 80 cm Sürme Su Yalıtımı Grobeton, 10 cm Blokaj, 15 cm Yüzey Sertleştirici (Korun! Esas l ı ) Dramix veya Çesanlı Döşeme, 2 0 cm Polietilen Örtü Çakıl Dolg u , 30 cm Deprem izolatörü Granit Zemin Kaplama, 3 cm Harç, 4 cm Trapez Profil Döşeme Çeli k Kiriş Paslanmaz Çelik Kolon Kaplaması Antistatik Yanmaz Heavyduty Polyamid Esaslı Buklet Kara Halı

32. Harç, 6 cm 33. SuniTaş Zemin Kaplaması


8,-------,

lll

1

TERMINAL BINASI

ll---" · �

+-----+ ı

+---+ ı

i

ı

:1

:1

1! 1

�- - -- - -

!1

ı

ı

! il

� i

,� u ı �

ı ı ı ı ı ı

3� ı 11 ı

ı

ı

8_/

FP ı

ı

ı 1\ ı

ı

ı

f-----

Lr-

----------

4-� ı

--1 --- -- ----

)

-

Vı�

L,

""""i

7

,.-


Yaya Bağlantı Köprüsü A ve B Detayı Ö lçek 1 :20

1 . Alüminyum Kompozit Panel Cephe Kaplaması 2. Ayd ı nlatma Direği 3. Yağmur Suyu iniş Borusu 4. Cam Elyaf Takviye li Beton Panel Cephe Kaplaması

5. Süpürge Perdahlı Beton 6. Yüksek Dozlu Beton Yağmur Oluğu 7. Cam Elyaf Takviyeli Beton Panel Parapet Elemanı 8. Dilatasyon Levhası 9. M i mari Derz Elemanı 1 O. Bianco Sardo Granit + Harç, 7 cm 1 1 . Derzli Maslik Dolgulu Üst Kaplama (3 mt'de bir) 1 2. Aderans Sağlayıcı Monotop 600 Benzeri 1 3. Saç Levha, 1 cm 1 4 . Köprü Genişliğince Desenli Sac, t= 1 0 mm (S355) 1 5. Grout 1 6. PL 20 Taban Levhası 1 7. Serbest Oturma


Apron Cafe Kesiti Ölçek 1 :200

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Çelik Boru Profi l , 15 cm Çelik Kiriş Gizli LED Ayd ı nlatma Betonarme Kolon Üst Kolu Alümi nyum Kompozit Panel Harpuşta Al üminyum Kompozit Panel Kaplama Spandrel Cam Alüminyum Güneş Kırıcı Elektrostatik Boyalı (RAL 7030) Al ümi nyum Dağrama

1 O. Bariyer 1 1 . Kal d ı r ı m 1 2. Alüminyum Asma Tavan 1 3. Alüminyum Kompozit Panel Çatı Kaplaması

1 4. 1 5. 1 6. 1 7. 1 8. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

r-----------APRON o '

i �==;c�

YOLU-----------� o '

SERVIS

1 1\i

3

Perfare Metal Kaplama Betonarme Kolon Üst Kolu Çelik Kolon Suni Mermer Karo, 2,5 cm Kum+i nce Çakıl, 1 , 5 cm Keçe Isı Yal ı t ı m ı Su Yal ıtımı Eğim Şapı Ortalamas ı , 5 cm Betonarme Döşeme, 1 2 cm Perfare Metal Asma Tavan Beton Dolgu, 15 cm


5

1 8

,c;,._

- P----------

_ · - -

1-

- - -·

9-

i i

Or

-�

_

ı

ıl

C heck-in Banko Plan, Kesit Ölçek 1 :25

9. Metal lzgara Çanta l ı k 2. Taşıyıcı Profil 3. Ahşap veya Ahşap Dakulu Al üminyum Levha Kaplama, 2 cm

1 O. Ahşap Dakulu Laminat, Al üminyum Levha veya Sert Ağaç Kaplama

1 1 . DoğalTaş Kaplama 12. Paslanmaz Çelik Baza

4. Çelik Profi

1 3. Metal Bariyer

5. Ayd ı n latma Armatürü

1 4. Yükseltilmiş Döşeme, 10 cm+Halı

6. Mon itör Askısı

1 5. Çelik Kolon 1 5x 1 5 cm

7. Mon itör

1 6. Çel i k Kiriş U 1 5x30 cm

8. Renkli Akri lik Esaslı Kompozit Levha

1 7. Ahşap Dakulu Alüminyum Lamel 3x25 cm

Kaplama Banko

1 8. Paslanmaz Çel i k Kaplama

1

.A_

ii! -

15

1 . Boru Profil , 3 cm

_

_ _ _


6--

l

ı

1 2 .---4-3 r--5 iL-J

n

22

\

ı

\ \ \

7 -- ·

.

D

10 --

1 1 l l

D

b'-ı

ı ı

1

r

1

lo

o o c o o c o o o o o o o o o c o o cccc oooo oooooooooooooooo o Ir �����gggggg��gg . 00 0 0 0 0 000000000000

1 1 l l \

1

.

1 1 l l

\

1

.

1 1 l l \

1

ı

1 1 l l

\

1

r_r

--

----

1 1 l l

\

9

--

1 1 l l

\

6 -- 1!1

-----

-

ı ll

.

-- -�-----� r�ı-

21 20 19 ,----6

11 ll 1 1 1 ll � l I l li 1 1 ll lll 1 1 ll 111 1 1 l l

(};db

23

ıcı

ı

ı

ı

ı

00

1 1 l l

)ll ı

ı

.

l ,--::P

ı

'-----1 1

ı

-- 1 6

16 17 16 15

ı-- 14 �6 -- 1 3 10 1 �

'-12

Pasaport Bankosu Kesiti Ölçek 1 :25 Boyalı Saç Kaplama

1 2 3 4 5

Trapez Levha Panel Kutu Profil , 50x50 mm Asma Tavan Karkası Perfare Metal Asma Tavan

6

Parlak Paslanmaz Çelik

7 MDF Üzeri Satine Paslanmaz Çelik 8 Kutu Profil, 40x40 mm 9 MDF Üzeri Laminat Kaplama Dolap 1 O. Satine Paslanmaz Çelik Baza 1 1 . PVC Kaplama Yükseltilmiş Döşeme 1 2. Ayarl ı Metal Ayak 1 3. Noktasal Desenli Satine Paslanmaz Çelik Kaplama

1 4. 1 5. 1 6. 1 7. 1 8. 1 2 O.

Satine Paslanmaz Çelik Boru Çanta l ı k Siyah Granit ( Nero Zimbabwe) Parlak Paslanmaz Çelik Kenar Bitiş Profili Lamine Kavisli Cam, 6+6 m m Plexiglass Yazı Yeri ( l ş ı k l ı )

9. C a m Taşıyıcı Kutu Profil

Metal Lamelli Asma Tavan, 2x1 5

(Metalik Gri)

2 1 . Lamine Düz Cam, 6+6 mm 2 2. Süt Lamine Securit Cam Kapı 2 3. MDF Üzerine Laminat Kaplama Masa Tablası


Sabiha Gökçen Havaalanı Yeni Dış Hatlar Term i nali ve Kapalı Otoparkı'nda kullanılan ve RAF Ürün Dergisi'nde detaylı olarak tanıtılan ürünler, firma bilgileri ve hizmet tedarikçileri

i.l ��fg�

• •

Sabiha Gökçen Havaalanı Yeni Dış Hatlar Terminali v e Kapalı Otoparkı'nda kullanılan diğer ürünler, firma bilgileri ve hizmet tedarikçileri Yatay ve Dikey Sirkülasyon Elemanları: Buga Otis, Schindler

Tavan Sistemleri ve Kaplama Malzemeleri: Aspe n

Detaylı Bilgi için Bkz: Sayfa 43

Duvar Kaplama Malzemeleri: Vitra, Seranit

Doğrama Sistemleri: Schüco Cephe Sistemleri (Dekoral Alüminyum), Aksoy Aluminyum

J.. MITSUBISHI PLASTICS, INC.

Çatı Kaplama Elemanları: ISCOM, Riverclack 55, Thyssen Krupp Hoesch, Roof System 2000

Cephe Elemanları: Mitsubishi ALPOLIC•

Detaylı Bilgi için Bkz: Sayfa 46,

107

Tavan Sistemleri ve Kaplama Malzemeleri:

TRI M i i ne�

Tacer Aluminyum

• ModOier Bölme Duvar Sistemleri •• Ahşap Sistemleri

Bina Sıhhi Tesisat Elemanları: Vitra, Ideal Standart

Bölme Duvar Sistemleri: Trimline Modüler Bölme Duvar Sistemleri

Detaylı Bilgi için Bkz: Sayfa

Zemin Kaplama Malzemeleri: Granit Kaplama: Granitaş, Aşan Mermer Granit, Seramik Kaplama: Vitra

47

Mobilya ve Tefriş Elemanları: N u rus Mobilya

Bagaj Dağıtım Sistemleri:

. G E B E R IT

Vanderlande

Sifonik Yağmur lndirme Sistemleri:

Yolcu Hareketli Köprüleri:

Geberit

Tyhsennkrupp

Detaylı Bilgi için Bkz: Sayfa 58

Yönlendirme Projesi Uygulaması: Nova Reklam

�DURAVIT

Sismik Koruma Sistemleri: Earthquake Protection System Ine.

Bina Sıhhi Tesisat Elemanları:

Duravit

Detaylı Bilgi için Bkz: Sayfa

72

lil:ütı1:l:ıi•Uı Cephe Elemanları: Fibrobeton

Detaylı Bilgi için Bkz: Sayfa 94, •

95

Ka lebodur

Zemin v e Duvar Kaplama Malzemeleri: Çanakkale Seramik&Kalebodur

Detaylı Bilgi için Bkz: Sayfa

1 16, 1 1 7


Teras ve Fuaye Kaplaması Thermowood• Thermowood® Çam Deck/Nd 003/Dzk 3 Ahşap kaplama kalafat macunu ile doldurulmuş (2,6 cm) Nova.


Ü rü n 1 Firm a 1 Raf Ü rü n Kod u i ndeksi B u sayıdaki ürünler, fırmalar v e ürün kodları n ı b u indeksten takip edebilirsiniz.

Finna

Sayfa

Ürün

Raf Ürün Kodu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hunter Douglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . QuadroCiadTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 5

..................................

. . . . . . .0877A

. . . . . . . Dortek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . .Yeni Cam Kapı Çözümü: Glazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 25 . . . . Reynaers.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RW100- 1 05 Ahşap Giydirmeli Doğrama Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 53 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . Cephe Kaplamaları . . . . . . . . . . . . . . 0835B 8 . . . . . . . . . ......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . Rheinzink . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ...... . 9 .................. . . . . . . . Evi Metal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hemzemin Duş Kanalı ve Lineer Yer Süzgeçleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 3C 1 0 .................. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . Dörken . .... DELTA0-MAXX TiTAN Termo Membran . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maktes . . . . . . . . JAGA - Yaratıcı, Fonksiyonel, Verimli Dizayn Kanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . 0216L 12 . . . DESSO - Freestyle . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1 1 55 . . . . . . . Petra .. Mavi Işık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mimari Maket Hizmeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04031 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feniş Teknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aiurad - Atlantis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1 1 56 1 6. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . Braas Çatı Sistemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diva Serisi•. . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . .............. 17 . . . . 1 1 57 18 . . .ACO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drenaj Kanalları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 58 20 .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pano Serisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 59 . . Bürosit 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . Master SI ide - Duvar Içine Çalışan Sürme Kapı ve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .. . . . . . . . . . 0598A . . . . . ......... . . . . . . . . . Hamaş Çelik .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .... .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 60 . . . . . . . Otomatik Panjurlar. 23 . . . . . . . Somfy. . . 13

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Lamp 83 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yapı Merkezi Prefabrikasyon

24 26

28 . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . TCC . . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grace . . 32 . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . Yapı Servis

. . . . . . . . . Helix Ankastre . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1 1 61 . . . . . . PIZ Giydirme Cephe Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 082A .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . ....... . . . . . . 1 0 1 7A . . . . S-Line Serisi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ....... . . . . . . . 1 020 . . . . . . . . . . . Preprufe• Su Yalıtım Sistemi.. . . 1 1 62 . . . . .. ............ . . . . . . . . . . . . . Dallmer Drenaj ve Tesisat Ürünleri . . . . . . . ........ . .

34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . Kutlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . RECKLI Tekstürlü Elastik Kalıplar . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0799B . . . . . . . . 1 025D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stil Ahşap Dekorasyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stil Ahşap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0509F . . . Bolon - Geleceğin Yer Kaplamaları. . . 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Yütaş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............ . . . . . . . . . 0586B . . . . . . . . . . . . . . . Porcelanosa Seramikler. . . 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Yütaş . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 63 . . . . . . Terracotta Paneller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Teknosel . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 .... . . Studio Paris• Walk-in Modelleri . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 079A 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . . . . . . ....... . . . . . . . . . Hüppe . . . . . . .Alu-line Giydirme Cephe Sistemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1 047B 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . Burak Alüminyum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1 1 64 . . Mitsubishi Plastics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......Yeni "ALPOLIC"/A2" . . . . . . 46 47

. . . . . . . TRIMiine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akustik Ahşap Duvar Kaplama ve Asma Tavan Panelleri . . . . ................. . 1 1 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0702D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Berker . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . ........... lnstabus KNX/EIB ve Anahtar-Priz Serileri . . . . . . 0994B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kibriD design . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3form - Işık Geçiren Dekoratif Paneller. . . . . . . . . . 0995B . . . . . . kibriD design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... . . . . . . . Royal Mosa - Üstün Teknoloji Porselen, Özel Tasarım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1 1 66 . . . . . . . . Universal Serisi Yangın Dolapları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fetaş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . Gül Elektrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JUPITER'den Bahçe Ayd ınlatmaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 67 . . . . . Aibayrak Tente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mimari Dış Mekan Hareketli Kapama Sistemi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 68 ...................

48. . . 50 51 52

53 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belriv Saçak Giydirme Sistemi.. . . . . . . . . . . . . 1 1 69 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . Degora Yapı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korur inşaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SANIT Gömme Rezervuar Sistemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 090 57 . . . ..... 1 1 70 . . . . . . Gömme Rezervuarları - Dizayn Serisi.. 58 . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . Geberit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . KÖSTER" . . . . . . . . Anti Kül Sistemi. . . . . 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 72 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VEKSAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . . . . . .iTrack by FAGERHULT. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .... 1 1 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . Çuhadaroğlu . . . . . . . . SL 60 HS 61 . . . . . . . . . . . . . 1 059 . . . . . . . Armada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . ............ . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . Bürotime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0891 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .Viko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artline . . . 64

. . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOPREMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . Su Yalıtım Sistemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 74 66 . . . . . . . . . Yeni Bette Silhouette Serisi Free-Standing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 75 . . . Casablanca 69 . . . . . . . . . . . . . . Mantolama Sistemlerine Özel Son Kat Boya ve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 76 . . . . . . Kale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duravit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Banyo Koleksiyonları . . 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reisoğlu Mermer . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . Afyon Beyaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 78 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 79 . . . . . . .Doğa Dostu Ürünler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... .............. ..Kale Banyo.. 74 . . . . . 1 1 80 .Pelit Arslan . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pelit Arslan. . 76 . . . . . . . . . . ........ . . ..... 0853E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Era Mühendislik Endüstriyel Zeminler . . . . . . . Ashford Formula Sıvı Beton Yoğunlaştıncı . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 78 79.. 81 82 84.. 86.. 88..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fabrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................

. . . . . . . . KÖSTER•

. . ... Lindner ve Fabrica.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KB-Pur 375 . . . . . . . . . . . . . . . . .

..................... .................. ......................................

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 8 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 82

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADDO... . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ofis Mobilyaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Scotchcai TM 8 1 50 Ultra effaf Dijital Baskı Folyosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 84 . . . . . . AD Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . VM ZINC" Cephe Kaplama Sistemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1 1 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TIKKURILA'dan iç/Dış Mekan Ahşap v e Metal Boya - Vernikieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0592B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ilkay Dış Tıcaret. . . . . . . . . 0591 B . . . . . . . . . LUNAWOOD OY Thermowood (lsıl Ahşap) Teknolojisi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ilkay Dış Tıcaret

89 9 1 . . .....................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 50A . . . . . . . . . ALAZ Group . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUROCOMPOSITE Doğal Ahşap Profiller. . . . . . . 1 1 1 8A . ROTO - Mimari Solar Paketi .SKM Malzeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1 1 86 .. Isı Yalıtımlı Cephe Sistemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fibrofombeton• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1 1 87 . . . . . . . . . ....................... . . . . . . Fibrobeton•.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dekoratif Bina Süsleme Elemanları 95. . . . . . . . . . 0826E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . SKM Malzeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . SWISSPEARL - ileri Düzey Mimari Cephe Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . Ulus Yapı. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . Acrefine Mühendislik - Yapısal Olmayan Sistemler için Sismik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0604A . . . . . . . . . . . 1 1 88 . . . . Fiexstone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . intem Cephe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . ThyssenKrupp . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . Asansör Sistemleri . . . . . . . . . . 1 1 89 ....................... ............ . . . . . . . . . . . . . . ............. 1 02 . . . . . . . . . . . . Optimum Mühendislik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brandoni Radyatörler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 90 1 06 . . 1 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erbay Alüminyum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCHUCO SFC 85 Yapısal Cam Cephe Uygulamaları .. UCM Kompozit . . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . Therras'dan - Yeni Ahşap Kompozit Pergola.. . . . .............. 1 1 0. . . . . . . . . . . . . Fokus Bilgisayar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MONSTER• D900F Serisi Dizüstü Bilgisayarlar. . . . 1 1 2....

121 1 2 2. . 1 25 . .

. . . . . . . . . . . . . 1 1 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 93

. . . . . . . . Gömme Rezervuar Panelleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1 1 95 .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Kalestone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0923D . . . . . . . . . . . . . Forbo Marmoleum Global 3 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . . .... Metro Yap ı . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0901 H ........................... . . . . . . . Çatı Merkezi . . . . . . . . . . . . . . lnterfalz Kilit - Geçme Kenet Sistemleri ..................... . . . . . . . . . 1 029D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . .. . . . . . . . . . . Çatı Merkezi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rathscheck Arduvaz Cephe Kaplamala rı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeodezik Kubbe ve Serbest Yüzey Çözümleri ................ ........... . . . ICOSA SYSTEMS.. . . . . . . . . . . Cephe Yal ıtım Sistemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . 1 1 97 . . . . . . . . . . . . . . . . .Rockwool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 1 4 ........ .............. 1 1 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1 1 8 .. 1 20

. . . . . . . . . . GROHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 91

. . . . Kalebodur. .


Anahtar Kel i meler i ndeks i Bu sene içerisinde RAF'ta yer alan ürünleri, anahtar kelimelerin karşısında yer alan bulundukları sayı ve sayfa numaralarından takip edebilirsiniz. örn: anahtar kelime [dergi sayısı) sayfa numaraları Ahşap (s.24] 3. 41, 56. 57. 60. 61. 74, (a.25] 54.

42, 43. 51. 80. 8 1 , 102, 135 [s.27] 24. 50 [1.27]

Karo {s.25] 38. 100 [1.28] 38, 116

Parııur (s.25} 68 (s.28] 23

52, 53, 55, 68. 69. 75. [s.25) 4, 14. 20. 26. 38,

56. 68, 72. 76, (s.26) 4, 16. 54, 55. 56, 57, 70,

4 1 . 81, 92, 104. 105 [s.28) 34, 4 1 . 51, 88, 95, 97

Keneı Kaplamaları (s.27} 58 [s.28]86

Parke [s.25] 98 [s.26] 137 [s.27) 10, 11

39, 44, 50. 60, 67, 70, 72, 77. 99 [s.26] 12. 14,

76, 78. 79. 102, 103, 114, 115, 137 [s.27) s . 32.

OireflÇli (s.28] sı

Kenet Sistem (s.24) 62, 63. [s.25] 86 [s.26j 110,

Pasıenmaz [s.24) 34, [s.25) 32 [s.26] 127 [s.28] 8

20. 21. 24. 32. 34, 52, 59. 60. 64. 66. 68, 70, 71,

33, 36, 37, 4 1 , 44, 45. 54. 55. 56. 62.63 (s.28]

Oogal Ahşap (s.25] 98 (s.27] 103 [s.28] 91

1 1 1 (s.27] 88, 89 (s.28) 8. 120

Paslanmaz Çelik [s.27] 18. 19, 54. 55

77. 78. 90. 98. 127 [s.27] 5, 12, 14, 15, 20, 21,

5. 6, 36. 47, 54, 76, 88. 89

Do!)al Taş [s.24) 76, 77. (s.25] 94 (1.26] 27, 39.

Kil Panel [s.28) 41

Pencere [1.24) 30. 67. 74. (1.25) 28 (8.26) 6, 7,

29, 36, 37, 39, 42, 43, 49, 52, 54, 55, 76. 100,

Ahşap Konıma (s.26) 102 [1.28) 88

100, 101 (s.27] 84, 85 (8.28) 100, 121

Kilit (s.24) 62, 63, [s.25] 86 (8.26) 110. 1 1 1 [s.27}

44, 73, 114, 115, 143 [s.21] 16, 62, 63, 72, 73

101, 108, 109 [s.28] 5. 12, 14. 20. 24, 26. 26, 36.

Akrilik [s.25) 50 [8.28) 50

Do!)rama (8.25) 49 (8.26)47 [1.27] 6 [8.26) 6, 61

68, 89 [s.26] 120

[s.26] 22

48.50, 57, 60, 62, 64, 69, 72, 76, 106, 112. 1 1 4 Tasarruf [s.25) 62 (8.28) 74

Akustik (a.25] S ı [8.26) 126. 129 (8.28) 47

Doku (s.26] 1 7

Kiramit (s.24] 17. 72 (8.26) 17

Perde [s.25) 40 (s.27] 35

Alaturuı (8.28) 17

Dome [s.28] 122, 123

Klasik [8.27] 49 (a.28) 17

Perlore Metal [s.25) 108 [a.27] 106

Teknoloji {a.25] 39. 60 [8.21] 5 (8.28) 5, 72

Alev Almaz [a.28) 46

Drenaj [s.25) 22 [a.26] ı o. 1 ı. 22. 23. 56 [a.27]

Klozet (s.27] 26 [s.28] 58

Pergo!a [8.28) 110

Teknolojik [8.24] 26, [s.25] 41 [8.27] 39

Alüminyum [8.24) 6. 7, 60, 61. 67, 68. 69. [1.25]

34 [s.28] 32

Koltuk [s.24) 20, 21. 24, 25, [s.25] 26 [s.26] 32.

Perspektif [s.25] ı06

Tekstir t [s.24] 42, 43 [a.26] 42, 43 [8.26] 34, 35

4. 6, 43, 48. 56 (s.28] 6. 7. 34, 46. 49. 56. 57,

Drenaj Kanah [s.24) 18, 19 [a.26] 18, 19 [a.28)

33 (s.21] 42,43 (8.28) 26

Peyzaj [1.26) 136

Temiz Enerji (8.24] 22 Tente [s.24) 60, 61, [a.25] 56 [s.26) 35, 56 [a.21}

67, 78, 79. ı12, 114, 115, 127, 143 (a.27] 6, 7,

18, 19

Kompozit [8.26] 76. 131 [1.27] 103 [s.28] 18,

Planataryum [s.28) 122

44, 45, 52, 54, 55, 62, 63 (s.28] 6, 26. 44,

Duş (s.25] 18 (a.26] 26, 38 (s.28] 42

84 (8.28] 91, 1 1 0

Plastik [1.26] 18. 19

44,45 (s.28] 54, 55

Duş Kanalı [1.25) 9. 18 (1.26) 9 {s.27] 9 [1.28] 9

Konfor [s.24) 24, 25 (s.25] 20, 60, 89 [1.26] 20.

Pleksiglas [8.25] 97

Teras Çatı (s.21} 96

Anahtar (a.24] 52. 53. [8.25] 72 [8.26] 52. 70. 7ı

Duş Teknesi [1.25] 39 [1.26] 90, 91 [s.28) 69

35. 38, 39, 82 {1..27] 20. 21, 42.43 [8.28] 28. 82.

Po!iüretan [s.26] 89. ı38 [1.21] 67, 96 [1.28] 81

Termik lzolasyon {1.24) 38 [s.27] 38

[s.27] 36, 37, 49 (s.28) 64.

Duşakabin [8.26] 26 [1..28] 42

KonvektÖf (s.24) 12 [s.26) 12 [8.27] 12 [8.28] 12

Porselen (1.26) 51. 52 (8.27) 49, 50 (s.28] 51

Termo [s.28) 10. 1ı Terracotta [s.21] 4 [s.28] 41

46,

54, 60, 61, 108

Anahtar Serisi [s.24] 75, [s.25] 44 (s.28) 48

Ekolojik [1.25] 80, 104 {8.26) 135 (a.27] 81 [8.28]

Kubbe [8.28) 122

Prekast [s.28] 94

Anicastre [1.26] 24, 25 [s.21} 23 (s.28] 24

97, 1 1 8

Ktif [s.28] S9

Priz {s.24) 52. S3. 75. [s.25] 44 [s.28] 43. 64

Teslsat (8.24] 12 [8.26] t2 (8.27] 12 (s.28[ 12, 32

Arduvaz [1.24] 76.

Enerji Tasamsfu (1.25] 53 (s.27] 17, 28. 94. 9S

Küvet (8.25] 39, 77 [8.26] 90, 91 (1.28] 69

Profil [1.21} 46. 103 [s.28] 91

Thefmowood

[8.28] 16

Lineer Süzgeç (s.24) 9, (s.25] 9 [s.26) 9 [s.21} 9

PVC (8.25) 100 [s.26) 128 [1.21} 103 [8.28) 91

Trtanyum Çinko (s.24] 8, [s.25] 6 [s.26) t21. 8

77.

[8.25] 94 [s.26] 100. tOı

(8.27] 84. 85 [8.28] ı21

(s.26] 103 {s.28] 89

Asansör (8.27] 94, 95 (s.28) 102

Ergonomik (s.24] 24, 2S [a.25] 26 [1.26) 32, 33

[8.28] 9

Radyatör (8.24) 4, 12, [8.25] 16 [1.26) 12. 28

[8.27] 8. 58 [8.28) 8. 86

Asma Tavan (s.25] 4

[s.27] 42,43 [s.28] 26

Maket (s.24) 14. 15, [s.25] 14 . 1S, 106 (8.26) 14.

[8.27] 12.28 (8.28} 12, 16. 106

Titreşim [8.28] 98

88

[1.26) 4, 84.85 [8.21}

65 (1..28) 47

Esnek (1..24) 5 (1.25] 5. 32. St [8.26] 5. ıı2, 133

15 (8.27] 14. 1 5 (8.28) 14, 15

Raylı (8.24) 60. 61, [s.25] 56 (1.26] 56 (1.27] 44,

Titreşim lzo!atörü (8.28] 98

Aşınma Direnci [8.26] 86 [s.27] 70 [1.28} 78

[1.27] 51 (8.28) 13. 100

Mantar [8.28] S9

4S (s.28] 54, 55

Tuvaıet [8.25] 103 [s.26] 82

Aydınlatma (8.24] 66 (&.25] 24. 53 [s.ZS} 24. 25.

Estetik [1.24] 26. 42. 43. 44, 4S. S2. 53.

Manıolama [s.28] 70

Renk (&.28) 120

Uzaktan Kumanda (8.25] 78 (8.27] 3S (s.28] 23

49. 66 (s.27J 2S, 29, S2 (8.28] 18. 24, S3, 60

(8.25] 16. 24, 26. 32, 59, 80, 82, 104 (s.26) 24.

Masa (8.25] 70 [1.26) 68. 69 [s.28) 62

Rezevuar [1.26) 59 [s.27] 26 (s.28) 57, 58

Uzun Omürlü [s.24) 45, 76. 77, [8.25] 8, 64, 94

Bal Pet8i}i [s.28) 84

2S, 28, 32. 33, 42, 43, 49, 74, 77. 90, 94, 122

Membran (s.24) 32. 33, [1.25) 30. 31 [s.26] 30,

Rulo [125] 38. 97. 101 (8.28] 38

[s.26] 8. 94, 100 [s.21} 84, 8S (s.28) 102, 121

Banyo {s.26] 9. 26, 36, 38, S9. 77, 98, 99, 12S

[s.27] 24, 28, 29, 34,74 [1.28) 16, 24, 34. 61, 64.

3t (8.27) 30,31 (s.28) 10, 1 1 , 30. 31

Rulo Hah (8.24) 13. 65. [8.25] 13 [s.21} 13

Venmlilik (1.25] 89 [1.26] 116

[s.21} 9, 26, 39 (8.28} 9. 42, 57, 56, 72, 74

66, 76, 79, 92, 1 1 8

Merkezi Kontrol (8.24) 75. [8.25] 4 4 [8.28] 48

Rüzgar Enerjisi [s.24J 22

Vitrifiye (1.24) 39 [s.28]39

Baskı [s.ZS] Sı (8.28) 51

Etajer (s25] 70 [1.26] 68 [1.28) 62

Mermer (8.28) 73

Saçak (s.28] 56

YaQmur lndirme Sıstemıeri [1.24] 8. [1.25] 58

Beton [8.26] 30, 3ı. 86. 130. 131 (s.27] 30. 3ı.

Fayans {8.25] 63 [s.26] 12S (8.28] 39

Metal (8.24] 8, 5S. 56. 57. 72, [s.25] 8, 54 (s.26]

S81)1ıkh [8.28] 125

[8.26] 4 1 , ı2ı

60, 61, 70 [1.28) 30, 31.

Fonksiyonel (8.25] 16, (s.25] 40, 104 (8.26] 28

8, 54, SS, 84, 85, 127 [8.27) 32, 33, 58 [s.28) 86

Sandvic [s.28] 84

Yalıtım [8.26] 63, 74. 7S. 89 (8.27] 10. 1 1

78

68. 69,

Beyaz [8.28) 73

[s.27] 6. 7, 34. 100, t01, 108, 109 [s.28) 20, 114

Metal Kaplamalar [8..27] 8 (s.28) 8

Sarkıt Armatür [s.24) 55, [8.25] 24

Yangın [s.24] 47, (s.25] 47 [8.2S] 73 (s.28] 52

Bina Süsıeme (8.28] 9S

Fotovollaik (1.26) t22 [s.27] 74 (s.28] 92

Metal Kiramit [1.27] 82, 83

Sctıüco Sistem (1.28} 108

Yangın Dayanımı [1.27] 93 (1.28) 46

Boya [1.25] 35 [8.26) 80. 81, 102 [s.28] 70, 88

Geçme [8.24) 62, 63, (8.25] 86 [s.26) ı10 [8.27]

Metalik (8.25] 72 [8.2S) 70. 71 [s.27] 36. 37

Seramik (s.24) 51. (8.25] 63. 90 [s.26] S1, 94. 98,

Yangın Oo!abı [1.24) 47, [s.25] 47 (s.28) 52

Bölme (8.25] 50 (8.2S] t33 [s.26] 108 (8.27] 56

68. 89 [8.28] 120

Microtuft [8.25] 64 (1.26) 104. 10S

99. t2S (s.27] 4. 50 (s.28) 39. 51.

Yangın Kapısı [1.24) 3 [1.26] 16

[8.28] 50

Genişletilmiş Asma Tavan (8..25] 108 (8.27) 106

Mimari (8.25] 16. 43, 64, 76 (8.26] 28, 104. t05,

Ses Yalltımı [8.25] 49 (8.26] 47, 130, 138

Yangın Makarası [8.24} 47, [s.25] 47 {8.28]52

Büro Ko!tuQu [8.24] 24, 25, (s.25] 26. 32, 33

Geli

t22 (8.27] 6, 7, 74 (s.28)92

Sessiz Fan [s.25] 12

Yangın Söndürme [8.24j 47. (8.25] 47 [s.28] 52

(s.27) 42, 43 [1.28) 28

(s.28] 97

Mimari Aydınlatma Tasanmı [1.24) 66

Sıvı Yüzey Sertleştiıici (s.27] 70 (8.28] 78

Yapay Taş [8.24] 36, 37. 46 . (8.25] 36, 46

Cam [1.24) 55, 56. 57, [s.25] 50, 54, 72,97

Giydimıe Cephe {1.24) 6, 7, [8.25] 6. 48 (1.26]

Mimari Proje [8.24] 14, 15 [1.25] 14 [1.26] 14, 15

Sifon (1.24) 16 [s.27] 23

Yapı Elemanı [8.24] 44, [8.25] S9 (8.27] 24

[8.26] Sı. 54. 55, 70. 71, 127. 67 [1.27] 32. 33.

34.46 [8.21} 104. 105 [8.28) 6. 26. 4 1 , 44. 108

(8.27] 14, 1S [s.28) 14, 15

Silikon [8.25] 35. 48 [8.26) 46. 80 {s.28] 44

Yapı Sistemi [s.25] 59 [s.27] 24

Dörnl�ümlü [1.25] 66 {8.26) 135 {8.27] 81

ı ı6

36. 37, 56 [s.28] 36, 50. 51

Gömme Rez8f'\luar [8.27] 26 [s.28] S7, 57. 1 1 4

Minimalist (8.26] 60. 61, 66

Sismik lzolatör [8.28] 98

Yapısal Konıma [s.2S) 106

Cam Kapı [s.26) 108 [8.27] S (8.28) 5

Hafif {8.25] 30. 32. 51, 80, 84,86 (s.26) 30. 74,

Mobil

(8.28) 112. t ı 3

Sismik Koruma {s.28] 98

Yapıştıncı [8.24) 58 [8.26] 67

Cephe [1.24] 6, 7, 10, 1 1 , 17, 29, 48, (1.25]6,

75, 110, t18 [1.27] 30. 31, 34, S1, 88, 89, 93

Mobilya [1.24] 20, 21, 56. 57, [s.25] 54 (8.26] 54

Solar (s.27] 74 {s.28] 92

Yenilenebilir [1.25] 38 [s.28) 38

69. 84 [1.26] 6. 7, 34, 118. ı35, 143 [1.27] 41, 8ı

[s.28) 30. 84, 120

[1.21} 32, 33 [s.28) 36

Solar Sistem [1.24] 6, 7 [s.26) 122 (s.27) 8

Yenilikçl (s.25] 17 [8.26] 17, 26, 52, 66 (1.27] 39,

[s.28] 4. 10, 26, 41, 97. 100. 108

Halı [8.25] 64. 99 [1.26) 64, 104 [8.28] 1 3

Modem [s.24] 1 7 (8.27] 39

Solvent lçeımez [s.28] 59, 81

49, 100, t01, 108, 109 [s.28] 102 (s.28] 42 Yer Kaplaması [s.24] 38 [s.2S) 27 [1.26] 128

Cephe Kaplamaları [s.24] 8, 36. 37. 41, 46, 76,

Havalandırma [s.24] 29. [s.25] 33 (s.28] 73

Modüler [8.26] 133 [8.27] Sı. 56

Spor Zemin Kap!aması [8.24) 59

77. [1.25) 8. 36. 41, 46

Hemzemin Duş [8.24) 9. [1.25] 9 [s.26] 9. 22

Morıster(8..28) 112, 113

Stoklama (s.28) 122

[1.21] 38

(1.27] 9 [8.28) 9

Motorlu [s.21} 35 [s.28) 23

Stor {1.25] 68

Yer Karosu (1.24] 64

Cephe Kaptaması (8.25] 94 [s.26] 100.

101, 12ı

Geçımıez [5.24] 38 [8.27] 38

(s.27] 4, 84,85 [8.28) 8, 121

Honey Comb [1.28} 84

Mozaik [8.24] 59

Su

Cephe Paneli [1.24] 6, 7 [s.28} 94

Hüppe [8.26j 26 [8.28] 42

Mukavemet (8.24) 18. 19

Su Ya!ıtımı {8.24] 32, 33. [s.25]

tO, 30, 62,63

Yer Süzged (s.25} 22 (1.26] 22 (s.27] 18, 19, 22 Yen:len Isıtma (s.25] 89

Çatı [8.24) 5. 17. 62. 63 [8.26] S, 88, 110, 1 1 1

Isı Yahtımı (s.24) 43, 74. [8.25] 48, 49, 84 [8.26]

Nem Bariyeli [8.26] 63

(s.28] 30, 3 1 , 74, 75. 130 {8.27] 17, 30, 31. 96

Yeşil [8.27] 94. 95

(s.27] 17. 46. 74, 88. 89 [8.28] 10, 17, 20.

46, 47, 118, 138 [1.28) 44, 94

Ofis ıs.24] 68, 69 (1.25) 20, 53. 70 (8.26] 20, 21.

[1.28] 30. 66

Yeşil Birıa [8.28] 13

Sô, 92

Çevre Dostu (1.25] t03 (s.2S] 8, 10, 11, 76, 103.

lsıl Ahşap (8.26] 102, 103 (8.28] 88

68, 69 [s.27] 20. 2ı. 100. 101 [8.28] 62

Suya Dayanıklı [s.25] 98

Yeşil Çatı [8.26] 10, 11 (1.28) 66

106, 121 [8.27] 58 [s.28] 74, 86, 89

Isıtma (s.24) 4, t2 [1.ıtl) 12 [s.27] 12 {s.28] 12

Ofis Koliuğu (8..25] 20 (8.26] 20, 21 (s.21} 20, 21

Sürdürülebilir (8.25] 4, 64 j8.26] 64. 104

Yeşil Duvar [s.24] 73

Çimento (s.2tl) 36. 86 [s.27] 70, 92 [8.28] 78

Iş Istasyonu [1.28] 112. ı 13

Ofis Mobilyası [a.25] 70 [1.26) 68. 69 [8.27] 100,

Sürme [s.25] 28 [s.26) 44 [s.21] 16 {s.28) 22

Yoğuşmah Kazan {8.25} 12

Çinko [1.26] 41 [1.21} 58 [s.28] 86

Işlevsel (8.25] 68 [s.ıtl) 84 [s.28) 79, 82

101 [&.28] 62. 82

Sürme Kapı (8.24] 30. [s.25] 28 [8.26] 44 [s.27]

Yüksek Hadveli (8.24] 73

Dayanıkıt [8.24) 5. 32. 33. 45. (8.25] 5. 30 [1.2S)

tfaiye 8aQtantısı (1.24) 47. (8.25] 47 (8.28) 52

Organik [8.25] 50, 103

16 (1.28) 22

Yükseltilmiş Döşeme (8.25] 88, 101 [8.21} 65

S, 30, 31, 138 (s.27) 4, 30, 31, 92 (1..28] 30. t 16

Jeodezik [8.28) 122

Otomasyon [8.24) 29 (8.26] 35 [8.27] 108. 109

Sürme Sistem (8.26] 143

Yüzey Koruyucu (s.25] 89

Dekoratif [8.24] 4S, [s.2S) 40. ıoo [1.27) 103

Kapaklı (8.25) 48 [1.26) 46 [s.28)44

Otomatik [s.25] 33, 69 {s.27] 3S [8.28) 23

Süzgeç [s.25] 9 [s.26] 9 [8.27] 9. 22 (8.28] 9. 32

Zemin Kaplaması (8.24) 13, 28, 64, 65, [8.25] 13,

[s.28] 91, 95

Kapı [8.24] 3, 67. [8.25] 41, 69 j8.26] 6, 7, 16,

Ozel Tasarım (8.24) 50 [s.2tl] 50

Taahhüt (8.26) 96. 97

98. 100. 104 {s.27] 10, 11. 13. 47

0epJem (1.28] 98

108, 114, t 1S, 143 (s.21} S, 62, 63 (1..28] 5

Panel [1.26) 34. 84, 138 [s.28] 4, 26, 50

Tahliye [8.26] 73

Zemin Sisteml (s.25] 89

Dış Cephe (1.24] 42, 43, S1, [a.25) 59, 82 [1.26)

Kaplama (s.24) 17, js.25) 38 {&.28] 38,

Panel Cephe (8.25] 6 [s.27) 104, 10S (s.28) 108

Tasarım (s.24) 4, ı2, 14. 15, 20. 21. 24, 25. 34.

�CAD (s.25] 74 [s.27) 48

hHp://raf.arkitera.com/0001 ıaf vnm�oıl�

A

raf 28

1 EYLÜL 201 0 1 51


�� ······

�"'-�--�-E! u1' ··

cı :'

UJ : >:

··

�':

·· · 1' ... �

�\. . · .. G R C A INTERNATIONAL <>';·"' ·.. . . ..... ·

B ETO FI B E R

BETOFIBER Yapı Elemanlan San. ve Tic A.Ş. Mer1<ez : TEKNiKYAPI PLAZA, Baıtıaros Malı, lhl<rnur Sk. No:2B (Uphill Court) Batı Ataşehir • istanbu1 1R34746 Tel : 0216 6BB 787B (plıx) ı Fax : 0216 688 7979 ı email : info@betofiber.com ı www.betofiber.com

-;( � �d/( 'V�� ��� 114ÇII� �� 711�e:wi

Fabrika : Ortıanll Beldesi, Orta Malı., 0Quztıan Cad. No: 16 Tuzla • istanbul ıR 34956 Tel : 0216304 07 30 (pbx) ı Fax : 0216 304 07 28


lnterfaceFLOR:

A G 1<

Karo halının mucidi. Dünyanın en büyük ve en kaliteli

KARO

HALl üreticisi.

Karo halıda dünya lideri.

AGK Yer Kaplamaları:

Karo halıyı Türkiye'ye ilk tanıtan firma. Karo halıda 23 yıldır Türkiye'de lider.

Interface F LO R� w w w . i n t e rf a c e f l o r . c o m

0800

ALO HALl 256 42 54

23

YER KAPLAMALARI

AGK YER KAPLAMALARI PAZ. iNŞ.VE SAN. LTD. iSTANBUL: Kozyatağı Mah. Seda Sok. No:2/A 34752 Şenesenevler Bostancı istanbul Tel : (21 6) 463 1 9 1 2 Fax: (21 6) 463 1 9 1 5

iZMiR: Şair Eşref Bulvan No:22/802 35230 Çankaya izmir ANKARA:

Tel : (232) 483 50 63 Fax: (232) 483 02 35

Şehit Kurbani Akboğa Sokak No: 1 7/2 0661 O Birlik Ankara Tel-Fax: (3 1 2) 495 72 57 GSM: (532) 326 94 87 info@agk.com.tr

ytldtr değişm eyen felsefe : doğru yere, doğru ürün, doğru fiya t . . .

www.agk.com.tr


v® ı

SARA

D ü S ü N M EYi

DüSüNü N

Binanızı,

s ı ra d a n

NA" PVD

kom pozit panellerle

B i n an ızı kir, toz, su tutmayan ve Türkiye ' d e b i r i l k

kapl arsan ı z y ı l d a e n a z 2 kez c e h p es i n i

"SARAYBOND NANO PVDF" Alüminyum kompozit

nasıl

ile kaplarsanız, cephesini nasıl temizleyeceğinizi

t e m i z l ey e c e ğ i n i z i

siz

düşü n ü n .

Saraybond Nano PVDF Panelierin Avantajları •

Kendi kendini temizleme özelliQiyle suyu ve kiri üzerinden hemen atar.

Parlak ve pürüzsüz bir yüzeye sahiptir.

Güneş ışınlarına ve kimyasal etkileri karşı daha dayanıklıdır.

Nano boya polimerleri doQaya zararsız ve zehirsizdir.

Yıllara meydan okur.

.. .

. .•.

SA RAY lAiüminyum

1

SARAY I �C��

SARAYleonA

ALUFACEitr

Alulfllnlutıı CoMPo•IU P•ntl

- www.saray.com -------

RAF 28  

Eylül 2010'da 28. sayısı yayınlanan RAF Ürün Dergisi'nde birçok yeni firma ve ürünleri tanıtılıyor.

Advertisement