Page 1

We Create

New City

Arkitektskolen Aarhus


Rektor Torben Nielsen

Gennem de seneste par år har Arkitektskolen haft fokus på Aarhus. Vores studerende og undervisere har taget byen under behandling – dens bygninger, torve og pladser. Det har blandt andet været synligt i Kulturnatten og i Aarhus Festuge. Disse fire sider – samt yderligere otte sider midt i avisen – giver et kalejdoskopisk billede af nogle af de mange Aarhus-projekter, som vores studerende har udarbejdet. Men hermed er det ikke slut. Vi fortsætter, fordi vi gerne vil bidrage til at gøre Aarhus til et laboratorium for gentænkning og udvikling. Og ved at indgå i konkrete projektsamarbejder med Aarhus Kommune, med byens erhvervsliv, øvrige uddannelsesinstitutioner og kreative miljøer, og ikke mindst med byens borgere, bringer vi de studerende tæt på den virkelighed, som venter dem den dag, de forlader skolen. Og apropos skole: så arbejder vi ihærdigt på også at forbedre de fysiske rammer for vores egne aktiviteter. Vi er således i konkret og konstruktiv dialog med Aarhus Kommune og Uddannelsesministeriet om opførelse af en ny arkitektskole, som forhåbentlig inden for en overskuelig fremtid vil sætte sit præg på byen. Visionen er at blive et internationalt anerkendt sam-

Arkitektskolen Aarhus  | Nørreport 20  |  8000 Aarhus  | www.aarch.dk

lingssted og center for byen og regionen, når det gælder uddannelse, forskning, kunstnerisk udvikling og innovation inden for arkitektur og design. Takket være samspillet mellem Arkitektskolen og byens mange arkitekt- og designvirksomheder har Aarhus i dag internationalt ry som arkitektur- og designby. Den position skal vi styrke frem mod 2017, hvor Aarhus bliver Europæisk Kulturhovedstad. Det skal ske gennem tæt dialog mellem byen og Arkitektskolen. For vi ønsker at engagere os i verden omkring os: ”Engaging through Architecture”. Torben Nielsen Rektor, Arkitektskolen Aarhus

Udgiver og redaktion: Arkitektskolen Aarhus | Layout: OddFischlein | Udgivet med økonomisk støtte fra Kulturudviklingspuljen, Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune.

Arkitektskolen og Aarhus


på vej mod 2017 Arkitektskolen arbejder tæt sammmen med Aarhus Kommune om byens kommende status som Europæisk Kulturhovedstad.

I det hele taget har Arkitektskolen mange samarbejdspartnere – lokalt og nationalt, men også internationalt. Skolen har faglig udveksling med arkitektskoler verden over, og omkring 20 pct. af skolens 800 studerende kommer fra udlandet.  Internationalt anerkendte arkitekter gæster Arkitektskolen, mens skolens studerende, undervisere og forskere drager ud i verden for at hente inspiration og udveksle viden og erfaring. Der samarbejdes aktuelt med blandt andre Australien, Kina og Indien.   Dialog og samarbejde er i det hele taget en væsentlig del af dagligdagen på Arkitektskolen Aarhus. Mellem vejledere og studerende og mellem skolen og dens mange samarbejdspartnere. Projektdialog

Arkitektstuderende er optaget af tidens samfundsmæssige problemstillinger. Et eksempel er Gellerup-området, som Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening frem mod 2017 arbejder på at gøre til en levende, multifunktionel bydel med blandede boligformer, bygningstyper og funktioner. Med udgangspunkt i Arkitektskolens vision: “Engaging through Architecture” har studerende kortlagt og modelleret området med henblik på en byarkitektonisk fornyelse af bydelen.

”Arkitektskolen er en væsentlig strategisk samarbejdspartner, der i høj grad har bidraget til at gøre Aarhus til Europæisk Kulturhovedstad i 2017” Kirsten Elkjær Projektkoordinator, Aarhus 2017/Kulturforvaltningen

Model af Gellerup og Toveshøj

Arkitektskolen Aarhus  | Nørreport 20  |  8000 Aarhus  | www.aarch.dk


Engaging through Architecture

Arkitektskolen Aarhus  | Nørreport 20  |  8000 Aarhus  | www.aarch.dk

Arkitektskolen Aarhus omslag Aarhus Onsdag  
Arkitektskolen Aarhus omslag Aarhus Onsdag  

Omslag til Aarhus Onsdag i forbindelse med "Aarhusprojekterne".