Page 1


Καλώς ήλθατε στο ψηφιακό Workstation Εξερευνήστε τα Demos – Ξεκίνημα Τα Demos δείχνουν την ποικιλία των εκπληκτικών Voices και Styles στο όργανο και σας βοηθούν να τα χρησιμοποιήσετε.

Παίξτε με μια μεγάλη ποικιλία Voices οργάνων – Voices Αυτό το όργανο σας παρέχει μια εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία Voices οργάνων με αυθεντικό ήχο, όχι μόνο Voices πιάνου αλλά και πολλά άλλα συμπεριλαμβανομένων Oriental Voices. Η μουσική εμπειρία αυτών των Voices εμπλουτίζεται σε συνδυασμό με το joystick που προστέθηκε πρόσφατα. Μπορείτε επίσης να επεκτείνετε τις δημιουργικές σας δυνατότητες εγκαθιστώντας περισσότερα Voices.

Παίξιμο με συνοδευτική μπάντα – Styles Παίζοντας μια συγχορδία με το αριστερό χέρι, παίζεται αυτόματα η auto accompaniment συνοδεία (Style λειτουργία). Επιλέξτε ένα στυλ συνοδείας – όπως pop, jazz, Oriental και διάφορα άλλα είδη από όλο τον κόσμο – και αφήστε το όργανο να γίνει η συνοδευτική σας μπάντα! Επιπλέον, το όργανο σας επιτρέπει να προσθέσετε μεγαλύτερη συλλογή από Styles για να τα ταιριάξετε με τις προτιμήσεις και την τεχνική του παιξίματος σας.

Παίξιμο μαζί με Song δεδομένα – Songs Αναπαραγωγή κομματιών (σελίδα 50) Παίξτε μαζί με τα δεδομένα ενός κομματιού και συμπληρώστε το σόλο παίξιμο σας με τους ήχους μιας ολόκληρης μπάντας ή ορχήστρας. Απολαύστε την μεγάλη ποικιλία κομματιών – είτε μουσικά δεδομένα που διατίθενται στην αγορά είτε έτοιμα κομμάτια. Εμφάνιση παρτιτούρας (σελίδα 53) Ενώ παίζεται ένα κομμάτι, μπορείτε να έχετε την παρτιτούρα να εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη – ένα εξαιρετικά βολικό εργαλείο για να μάθετε και να εξασκηθείτε σε κομμάτια. Ηχογράφηση του παιξίματος σας (σελίδα 56) Το όργανο σας επιτρέπει να ηχογραφήσετε εύκολα το παίξιμο σας και να το σώσετε στην εσωτερική μνήμη ή σε μια USB flash μνήμη. Το όργανο σας επιτρέπει επίσης να ακούσετε το παίξιμο σας και να το διορθώσετε ή να το χρησιμοποιήσετε στην μουσική σας παραγωγή.

Προσθήκη φράσεων και ρυθμών στο παίξιμο σας – Multi Pads To όργανο μπορεί να προσθέσει χρώμα στο παίξιμο σας με μικρές φράσεις και ρυθμικά μοτίβα. Καλέστε το ιδανικό Voice και Style για κάθε κομμάτι – Music Finder Χρησιμοποιώντας την εύχρηστη Music Finder λειτουργία, μπορείτε να καλέσετε τις ιδανικές ρυθμίσεις πλαισίου που περιλαμβάνουν τα καταλληλότερα Voice, Style, εφφέ, κλπ. για κάθε κομμάτι. Καταχωρώντας τα Song/audio δεδομένα που σώθηκαν σε διάφορες θέσεις στο Music Finder, το όργανο μπορεί να καλέσει εύκολα τα δεδομένα κομματιού μέσω του τίτλου του κομματιού.

2


Audio παίξιμο και ηχογράφηση από USB flash μνήμη – USB Audio Τα audio αρχεία (WAV) που είναι αποθηκευμένα σε USB flash μνήμη μπορούν να παιχτούν στο όργανο. Επιπλέον, μπορείτε να ηχογραφήσετε το παίξιμο σας σαν audio δεδομένα σε μια USB flash μνήμη.

Ρυθμίστε τις δικές σας κλίμακες – Oriental Scales H Oriental Scales λειτουργία σας επιτρέπει να αλλάξετε απλά και γρήγορα τον τόνο συγκεκριμένων νοτών και να δημιουργήσετε τις δικές σας κλίμακες. Οι ρυθμίσεις μπορούν να αποθηκευτούν για άμεση ανάκληση όποτε τις χρειαστείτε.

3


ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ακολουθείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις που αναφέρονται παρακάτω για να αποφύγετε την πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού ή ακόμη και θανάτου από ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα, βλάβες, φωτιά ή άλλους κινδύνους. Αυτές οι προφυλάξεις περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, τα ακόλουθα:

Τροφοδοσία/Τροφοδοτικό •

Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σόμπες ή σώματα καλοριφέρ και μην το λυγίζετε υπερβολικά ή το θέτετε σε άλλους κινδύνους, μην τοποθετείτε επάνω του βαριά αντικείμενα ή το τοποθετείτε σε θέση όπου κάποιος μπορεί να περπατήσει επάνω του, να μπερδευτεί ή κάτι να κυλήσει επάνω του.

Χρησιμοποιείτε μόνο την τάση που καθαρίζεται ως σωστή για το όργανο. Η απαιτούμενη τάση είναι τυπωμένη στο όνομα πλαισίου του οργάνου.

Χρησιμοποιήστε μόνο το τροφοδοτικό που παρέχεται (PA-300C ή ισοδύναμο που συνιστά η Yamaha). Χρησιμοποιώντας λάθος τροφοδοτικό μπορεί να προκληθεί βλάβη στο όργανο ή υπερθέρμανση.

Ελέγχετε περιοδικά το ηλεκτρικό βύσμα και αφαιρείτε οποιεσδήποτε βρωμιές ή σκόνη μαζεύονται σε αυτό.

Μην ανοίγετε •

Το όργανο δεν περιλαμβάνει μέρη που επισκευάζονται από τον χρήστη. Μην ανοίγετε το όργανο ή επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε τα εσωτερική μέρη με κανένα τρόπο. Αν σας φαίνεται ότι δεν λειτουργεί σωστά, σταματήστε αμέσως την χρήση του και πηγαίνετε το για επιθεώρηση από το εξειδικευμένο service της Yamaha.

Προσοχή στο νερό •

Μην εκθέτετε το όργανο σε βροχή, μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό ή σε υγρές συνθήκες, μην τοποθετείτε επάνω του βάζα με υγρά που μπορεί να χυθούν στα ανοίγματα. Αν κάποιο υγρό, όπως νερό, χυθεί στο όργανο, κλείστε αμέσως την τροφοδοσία και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Μετά, πηγαίνετε το όργανο για επιθεώρηση από το εξειδικευμένο service της Yamaha.

Προσοχή στην φωτιά •

Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως κηροπήγια, επάνω στην μονάδα. Ένα αντικείμενο με φλόγα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει φωτιά.

4


Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανωμαλία •

Όταν προκύψει ένα από τα ακόλουθα προβλήματα, κλείστε αμέσως τον διακόπτη τροφοδοσίας και αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα. Μετά, πηγαίνετε το όργανο για επιθεώρηση από το εξειδικευμένο service της Yamaha.

Το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας έχει φθαρεί ή καταστραφεί.

Υπάρχει περίεργή μυρωδιά ή καπνός.

Κάποιο αντικείμενο έπεσε μέσα στο όργανο.

Υπάρχει ξαφνική απώλεια ήχου κατά την διάρκεια της χρήσης του οργάνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ Ακολουθείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις που αναφέρονται παρακάτω για να αποφύγετε την πιθανότητα φυσικού τραυματισμού δικού σας ή των άλλων ή βλάβη στο όργανο ή άλλα περιουσιακά σας στοιχεία. Αυτές οι προφυλάξεις περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, τα ακόλουθα.

Τροφοδοσία/Τροφοδοτικό •

Μην συνδέετε το όργανο στην πρίζα χρησιμοποιώντας πολύπριζο. Κάνοντας το μπορεί να υπάρξει αλλοίωση της ηχητικής ποιότητας ή υπερθέρμανση της πρίζας.

Όταν βγάζετε το βύσμα τροφοδοσίας από το όργανο ή την πρίζα, κρατάτε το πάντα από το βύσμα. Τραβώντας το καλώδιο μπορεί να το καταστρέψετε.

Βγάζετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα όταν το όργανο δεν χρησιμοποιείτε για μεγάλες χρονικές περιόδους ή κατά την διάρκεια καταιγίδων.

Θέση •

Μην τοποθετείτε το όργανο σε ασταθή θέση απ’ όπου μπορεί να πέσει κατά λάθος.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα εμπρός από τον αεραγωγό του οργάνου, αφού αυτό μπορεί να εμποδίσει τον ικανοποιητικό αερισμό του οργάνου και να προκαλέσει υπερθέρμανση.

Πριν μετακινήσετε το όργανο, αφαιρέστε όλα τα συνδεδεμένα καλώδια.

Όταν στήνετε το όργανο, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα που χρησιμοποιείτε είναι εύκολα προσβάσιμη. Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα ή δυσλειτουργία, κλείστε αμέσως τον διακόπτη τροφοδοσίας και αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα. Ακόμη και όταν ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός, συνεχίζει να υπάρχει ρεύμα μέσα στο όργανο σε ελάχιστη στάθμη. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το όργανο για μεγάλη χρονική περίοδο, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

Χρησιμοποιήστε μόνο συγκεκριμένη βάση για το όργανο. Όταν προσαρμόζετε την βάση, χρησιμοποιήστε μόνο τις βίδες που παρέχονται. Αν δεν το κάνετε μπορεί να προκληθεί βλάβη στα εσωτερικά μέρη ή πτώση του οργάνου.

5


Συνδέσεις •

Πριν συνδέσετε το όργανο σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές, κλείστε την τροφοδοσία όλων των συσκευών. Πριν ανοίξετε ή κλείσετε την τροφοδοσία όλων των συσκευών, ρυθμίστε όλες τις εντάσεις στο ελάχιστο.

Βεβαιωθείτε ότι ρυθμίσατε όλες τις εντάσεις στις ελάχιστες στάθμες και αυξήστε βαθμιαία την ένταση ενώ παίζετε στο όργανο για να ρυθμίσετε την στάθμη ακρόασης που θέλετε.

Προσοχή στην μεταχείριση •

Μην βάζετε το δάχτυλο ή το χέρι σας σε οποιαδήποτε ανοίγματα του οργάνου.

Ποτέ μην βάζετε ή πετάτε αντικείμενα από χαρτί, μέταλλο ή άλλο υλικό στα ανοίγματα του πλαισίου ή το κλαβιέ. Αυτό μπορεί να προκαλέσει φυσικό τραυματισμό δικό σας ή των άλλων, βλάβη στο όργανο ή άλλα περιουσιακά σας στοιχεία ή αποτυχία στην λειτουργία.

Μην χρησιμοποιείτε το όργανο ή τα ακουστικά για μεγάλη χρονική περίοδο σε υψηλή ή ξη ανεκτή στάθμη έντασης, αφού αυτό μπορεί να προκαλέσει μόνιμη απώλεια ακοής. Αν έχετε πρόβλημα με την ακοή σας ή σφύριγμα στα αυτιά, επικοινωνήστε με γιατρό.

Η Yamaha δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για βλάβη που προκαλείται από λανθασμένη χρήση ή τροποποιήσεις στο όργανο ή για την καταστροφή ή απώλεια δεδομένων. Κλείνετε πάντα την τροφοδοσία όταν το όργανο δεν χρησιμοποιείται. Ακόμη και όταν ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι σε κατάσταση αναμονής, συνεχίζει να υπάρχει ρεύμα μέσα στο όργανο σε ελάχιστη στάθμη. Όταν δεν χρησιμοποιείται το όργανο για μεγάλη χρονική περίοδο, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

Σημειώσεις και πληροφορίες ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να αποφύγετε την πιθανότητα δυσλειτουργίας/βλάβης του οργάνου, βλάβης των δεδομένων ή βλάβη σε άλλα περιουσιακά σας στοιχεία, ακολουθήστε τις παρακάτω σημειώσεις.  Μεταχείριση και συντήρηση •

Μην χρησιμοποιείτε το όργανο κοντά σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, stereo συσκευή, κινητό τηλέφωνο ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Σε αντίθετη περίπτωση, το όργανο, η τηλεόραση ή το ραδιόφωνο μπορούν να δημιουργήσουν θόρυβο.

Μην εκθέτετε το όργανο σε υπερβολική σκόνη ή ταλαντεύσεις ή σε υπερβολικό κρύο ή ζέστη (όπως στο άμεσο ηλιακό φως, κοντά σε σόμπα ή σε αυτοκίνητο κατά την διάρκεια της ημέρας) για να αποφύγετε την πιθανότητα παραμόρφωσης του πλαισίου, βλάβης στα εσωτερικά στοιχεία ή ασταθή λειτουργία. (Το πιστοποιημένο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας είναι 5º - 40ºC).

Όταν καθαρίζετε το όργανο, χρησιμοποιήστε μαλακό ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά χρώματος, διαλύματα, υγρά καθαρισμού ή χημικά εμποτισμένα πανιά. 6


 Σώσιμο δεδομένων Σώσιμο και backup δεδομένων •

Τα διορθωμένα Songs/Styles/Voices/Multi Pads και οι MIDI ρυθμίσεις χάνονται όταν κλείνετε την τροφοδοσία του οργάνου. Σώστε τα δεδομένα στην οθόνη της USER ετικέτας (σελίδα 58), USB συσκευή αποθήκευσης (USB flash μνήμη, κλπ.).

Τα δεδομένα στην οθόνη της USER ετικέτας μπορεί να χαθούν λόγω δυσλειτουργίας ή λανθασμένης διαδικασίας. Σώστε τα σημαντικά δεδομένα σε μια USB συσκευή αποθήκευσης. Όταν αλλάζετε ρυθμίσεις σε μια σελίδα οθόνης και μετά βγαίνετε από την σελίδα, δεδομένα άλλα από τα παραπάνω (διορθωμένα Songs/Styles/Voices/Multi Pads και MIDI ρυθμίσεις, κλπ.) σώζονται αυτόματα. Ωστόσο, τα διορθωμένα δεδομένα χάνονται αν κλείσετε την τροφοδοσία χωρίς να βγείτε σωστά από την σχετική οθόνη.

Backup σε USB συσκευή αποθήκευσης •

Για να προστατεύσετε τα δεδομένα σας από απώλεια λόγω βλάβης του μέσου, συνιστούμε να σώσετε τα σημαντικά σας δεδομένα σε δύο USB συσκευές αποθήκευσης.

Αξεσουάρ που παρέχονται •

Αναλόγιο

Τροφοδοτικό

Οδηγίες χρήσης

Κάρτα καταχώρησης Yamaha προϊόντος

To όργανο είναι συμβατό με τα παρακάτω φορμάτ: Το “GM (General MIDI)” είναι ένα από τα πιο κοινά Voice allocation φορμάτ. Το “GM System Level 2” είναι ένα πρότυπο που εμπλουτίζει το αρχικό “GM” και βελτιώνει την συμβατότητα δεδομένων κομματιού. Παρέχει αυξημένη πολυφωνία, μεγαλύτερη Voice συλλογή, εκτεταμένες Voice παραμέτρους και ενσωματωμένη εφφέ επεξεργασία. Το XG είναι μεγαλύτερος εμπλουτισμός του GM System Level 1 φορμάτ και αναπτύχθηκε από την Yamaha ειδικά για να παρέχει περισσότερα Voices και παραλλαγές, όπως επίσης και μεγαλύτερο εκφραστικό έλεγχο στα Voices και τα εφφέ αλλά και για να εξασφαλιστεί η συμβατότητα δεδομένων στο μέλλον. Το GS αναπτύχθηκε από την Roland Corporation. Με το ίδιο τρόπο όπως το Yamaha XS, το GS είναι μεγαλύτερος εμπλουτισμός του GM ειδικά για την παροχή περισσότερων Voices και Drum kits και των παραλλαγών τους, όπως επίσης και για περισσότερο εκφραστικό έλεγχο στα Voices και τα εφφέ. Το Yamaha XF φορμάτ εμπλουτίζει το SMF (Standard MIDI File) πρότυπο με μεγαλύτερη λειτουργικότητα και επεκτασιμότητα για το μέλλον. Το όργανο μπορεί να εμφανίσει τους στίχους όταν παίζεται ένα XF αρχείο που περιέχει δεδομένα στίχων. Το “SFF (Style File Format)” είναι ένα πρότυπο φορμάτ στυλ αρχείου της Yamaha που χρησιμοποιεί ένα μοναδικό σύστημα μετατροπής για να παρέχει υψηλής ποιότητας αυτόματη συνοδεία βασισμένη σε ένα μεγάλο εύρος τύπων συγχορδίας. Το “SFF GE (Guitar Edition)” είναι ένα εμπλουτισμένο φορμάτ του SFF, το οποίο βελτιώνει την μετατόπιση νότες για κιθαριστικά tracks.

7


Περιεχόμενα Καλώς ήλθατε στο ψηφιακό Workstation.............................................................................................2 Κουμπιά πλαισίου.....................................................................................................................................9 Ξεκίνημα...............................................................................................................................................12 Βασικές διαδικασίες.............................................................................................................................29 Voices – Παίξιμο στο κλαβιέ.................................................................................................................29 Styles – Παίξιμο ρυθμού και συνοδείας................................................................................................40 Songs – Παίξιμο, εξάσκηση και ηχογράφηση κομματιών..................................................................49 Multi Pads – Προσθήκη μουσικών φράσεων στο παίξιμο σας...........................................................59 Music Finder – Κλήση των ιδανικών διαμορφώσεων (Voice, Style, κλπ.) για κάθε Song..............61 Registration Memory – Σώσιμο και ανάκληση τροποποιημένων ρυθμίσεων πλαισίου..................65 USB Audio – Αναπαραγωγή και ηχογράφηση audio αρχείων...........................................................69 Mixing Console – Διόρθωση της έντασης και της ισορροπίας...........................................................73 Oriental Scales – Δημιουργία των δικών σας κλιμάκων....................................................................77 Συνδέσεις – Χρήση του οργάνου σας με άλλες συσκευές...................................................................80 Utility – Κάνοντας γενικές ρυθμίσεις...................................................................................................87 Προηγμένες λειτουργίες.......................................................................................................................88 Voices – Παίξιμο στο κλαβιέ.................................................................................................................88 Styles – Παίξιμο ρυθμού και συνοδείας................................................................................................99 Songs – Παίξιμο, εξάσκηση και ηχογράφηση κομματιών................................................................117 Multi Pads – Προσθήκη μουσικών φράσεων στο παίξιμο σας.........................................................136 Music Finder – Κλήση ιδανικών διαμορφώσεων (Voice, Style, κλπ.) για κάθε Song...................139 Registration Memory – Σώσιμο και ανάκληση τροποποιημένων ρυθμίσεων πλαισίου................142 USB Audio – Αναπαραγωγή και ηχογράφηση audio αρχείων.........................................................145 Mixing Console – Διόρθωση της έντασης και της ισορροπίας.........................................................145 Oriental Scales – Δημιουργία των δικών σας κλιμάκων..................................................................150 Συνδέσεις – Χρήση του οργάνου σας με άλλες συσκευές.................................................................150 Utility – Κάνοντας γενικές ρυθμίσεις.................................................................................................160 Παράρτημα.........................................................................................................................................164

8


Κουμπιά πλαισίου 1

[ M A S T E R

VOLUME] κουμπί (σελίδα 14) Ρυθμίζει την συνολική ένταση. 2 [ ] (Standby/On) διακόπτης (σελίδα 13) Ανοίγει (

) ή κλείνει (

) την τροφοδοσία του οργάνου.

3 [DEMO] κουμπί (σελίδα 16) Παίζει τα demos. 4 SCALE SETTING κουμπιά (σελίδα 78) Χαμηλώνει τους τόνους συγκεκριμένων νοτών κατά 50 cents. 5 SCALE MEMORY [MEMORY], [1]-[5], [RESET] κουμπιά (σελίδα 78) Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ή να επαναφέρετε τις αρχικές τιμές στις ρυθμίσεις της κλίμακας σας. 6 Joystick (σελίδα 37) Μετακινεί επάνω ή κάτω τον τόνο του ήχου που παίζεται στο κλαβιέ. Επίσης χρησιμοποιείται για την εφαρμογή modulation εφφέ, όπως vibrato, στις νότες που παίζονται στο κλαβιέ. 9


7 [PHONES] υποδοχή (σελίδα 15) Για την σύνδεση ακουστικών. 8 SONG κουμπιά (σελίδα 50) Αυτά επιλέγουν ένα κομμάτι και ελέγχουν την Song αναπαραγωγή. 9 Κουμπιά επιλογής STYLE κατηγορίας (σελίδα 41) Αυτά επιλέγουν ένα Style. 10 [FADE IN/OUT] κουμπί (σελίδα 46) Ελέγχει το fade in/out της Style/Song αναπαραγωγής. 11 STYLE CONTROL κουμπιά (σελίδα 44) Αυτά ελέγχουν την Style αναπαραγωγή. 12 TRANSPOSE κουμπιά (σελίδα 36) Αυτά μετατοπίζουν τον τόνο σε βήματα ημιτονίου. 13 [METRONOME] κουμπί (σελίδα 161) Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον ήχο του μετρονόμου. 14 [TAP/TEMPO]/TEMPO κουμπιά (σελίδα 46) Αυτά ελέγχου το tempo για Style και Song αναπαραγωγή και τον μετρονόμο. 15 [LCD CONTRAST] ποτενσιόμετρο (σελίδα 15) Ρυθμίζει το κοντράστ της LCD. 16 LCD και σχετικά κουμπιά (σελίδα 19) 17 [BALANCE] κουμπί (σελίδα 49) Ρυθμίζει την ισορροπία έντασης ανάμεσα σε κάθε μέρος. 18 [MIXING CONSOLE] κουμπί (σελίδα 74) Ελέγχει παραμέτρους των κλαβιέ, Style και Song μερών. 19 [CHANNEL ON/OFF] κουμπί (σελίδες 49, 54) Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τα κανάλια του Style/Song. 20 [FUNCTION] κουμπί (Δείτε τις Προηγμένες Λειτουργίες) Σας επιτρέπει να κάνετε μερικές προηγμένες ρυθμίσεις και να δημιουργήσετε τα δικά σας Styles, Songs και Multi Pads. 21 [USB] κουμπί (σελίδες 23, 70) Φορτώνει συγκεκριμένα δεδομένα στην USB συσκευή μνήμης και σας επιτρέπει να ηχογραφήσετε το παίξιμο σας στην USB συσκευή αποθήκευσης σε audio φορμάτ. 22 [SCALE TUNE] κουμπί (σελίδα 93) Σας επιτρέπει να κάνετε ρυθμίσεις κλίμακας. 23 REGISTRATION MEMORY κουμπιά (σελίδα 66) 10


Αυτά καταχωρούν και ανακαλούν ρυθμίσεις πλαισίου. 24 MULTI PAD CONTROL κουμπιά (σελίδα 59) Αυτά επιλέγουν και παίζουν μια ρυθμική ή μελωδική Multi Pad φράση.

25 [MUSIC FINDER] κουμπί (σελίδα 61) Ανιχνεύει τις κατάλληλες ρυθμίσεις πλαισίου ή το κομμάτι που θέλετε. 26 PART SELECT κουμπιά (σελίδα 32) Αυτά επιλέγουν ένα κλαβιέ μέρος. 27 PART ON/OFF κουμπιά (σελίδα 32) Αυτά ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν το κλαβιέ μέρος. 28 Κουμπιά επιλογής VOICE κατηγορίας (σελίδα 30) Αυτά επιλέγουν ένα Voice. 29 ONE TOUCH SETTING κουμπιά (σελίδα 47) Αυτά καλούν τις κατάλληλες ρυθμίσεις πλαισίου για το Style. 30 VOICE CONTROL κουμπιά (σελίδα 38) Αυτά εφαρμόζουν μερικά εφφέ στο παίξιμο του κλαβιέ. 31 UPPER OCTAVE κουμπιά (σελίδα 36) 11


Αυτά μετατοπίζουν τον τόνο του κλαβιέ σε βήματα οκτάβας. 32 DC IN υποδοχή (σελίδα 13) Για την σύνδεση του τροφοδοτικού. Για πληροφορίες σχετικά με τις υποδοχές στο πίσω πλαίσιο, δείτε στις σελίδες 81-88.

Ξεκίνημα Τροφοδοσία Τροφοδοτικό 1 Βεβαιωθείτε ότι ο [ ] (Standby/On) διακόπτης του οργάνου είναι ρυθμισμένος στο Standby (off). ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό που παρέχεται. Η χρήση λανθασμένου τροφοδοτικού μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στο PSR-A2000 και μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Πάντα αποσυνδέετε το τροφοδοτικό από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε το PSR-A2000. ΠΡΟΣΟΧΗ Ακόμη και όταν ο διακόπτης είναι στην θέση αναμονής, συνεχίζει να υπάρχει ρεύμα στο όργανο σε ελάχιστη στάθμη. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το όργανο για μεγάλη χρονική περίοδο, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα. 2 Συνδέστε το ένα άκρο του AC καλωδίου στο τροφοδοτικό.

3 Συνδέστε το DC βύσμα του τροφοδοτικού στην AC IN υποδοχή στο πίσω πλαίσιο του οργάνου.

4 Συνδέστε το άλλο άκρο (κανονικό AC βύσμα) στην πλησιέστερη πρίζα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ποτέ μην διακόπτετε την παροχή ρεύματος (δηλ., αποσυνδέετε το τροφοδοτικό) κατά την διάρκεια οποιασδήποτε διαδικασίας ηχογράφησης στο PSR-A2000. Κάνοντας το μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων.

Άνοιγμα της τροφοδοσίας Πριν ανοίξετε ή κλείσετε το όργανο, πρώτα χαμηλώστε την ένταση οποιασδήποτε συνδεδεμένης ηχητικής συσκευής. 1 Πατήστε τον [ ] (Standby/On) διακόπτη. 12


Εμφανίζεται η κύρια οθόνη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στα ηχεία ή άλλες συνδεδεμένες ηλεκτρονικές συσκευές, πάντα ανοίγετε την τροφοδοσία του PSR-A2000 πριν ανοίξετε την τροφοδοσία των ηχείων ή του μίκτη και του ενισχυτή. Όμοια, κλείνετε πάντα την τροφοδοσία του PSR-A2000 αφού κλείσετε την τροφοδοσία των ηχείων ή του μίκτη και του ενισχυτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αφαιρέστε το διάφανο προστατευτικό φιλμ που εφαρμόζεται στην οθόνη πριν την μεταφορά από την εταιρεία. 2 Ρύθμιση της έντασης. Χρησιμοποιήστε την [MASTER VOLUME] ρόδα για να ρυθμίσετε την ένταση σε κατάλληλη στάθμη.

Αεραγωγοί ΠΡΟΣΟΧΗ Το όργανο έχει ειδικούς αεραγωγούς στο επάνω πλαίσιο (δείτε το σχήμα) και στο πίσω πλαίσιο. Μην τοποθετείτε αντικείμενα που μπορεί να μπλοκάρουν τον αεραγωγό, αφού αυτό μπορεί να εμποδίσει τον ικανοποιητικό αερισμό των στοιχείων του οργάνου με πιθανό αποτέλεσμα την υπερθέρμανση του.

13


Προσαρμογή του αναλόγιου Το PSR-A2000 έχει αναλόγιο που μπορεί να προσαρμοστεί στο όργανο τοποθετώντας το στην υποδοχή στο πίσω πλαίσιο του πλαισίου ελέγχου.

Χρήση ακουστικών Συνδέστε ένα ζευγάρι ακουστικών στην [PHONES] υποδοχή. Το εσωτερικό σύστημα stereo ηχείου κλείνει αυτόματα όταν συνδέονται ακουστικά στην [PHONES] υποδοχή.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μην ακούτε με τα ακουστικά σε υψηλή ένταση για μεγάλη χρονική περίοδο. Κάνοντας το μπορεί να προκληθεί απώλεια ακοής.

Αλλαγή της γλώσσας οθόνης Αυτό καθορίζει την γλώσσα που θα χρησιμοποιείται στην οθόνη για τα μηνύματα, τα ονόματα αρχείων και την εισαγωγή χαρακτήρων. 1 Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [I] UTILITY  TAB [][] OWNER

2 Χρησιμοποιήστε τα [4]/[5] κουμπιά για να επιλέξετε την γλώσσα που θέλετε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε αυτό το εγχειρίδιο, τα τόξα που χρησιμοποιούνται στις οδηγίες, δείχνουν εν συντομία την διαδικασία για την κλήση συγκεκριμένων οθονών και λειτουργιών.

14


Ρύθμιση του κοντράστ της οθόνης Μπορείτε να ρυθμίσετε το κοντράστ της οθόνης γυρίζοντας το [LCD CONTRAST] ποτενσιόμετρο που βρίσκεται στα αριστερά της οθόνης.

Εισαγωγή του ονόματος

κατόχου

στην

αρχική

οθόνη Μπορείτε να έχετε το όνομα σας να εμφανίζεται στην αρχική οθόνη (την οθόνη που εμφανίζεται όταν ανοίγει η τροφοδοσία). 1 Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [I] UTILITY  TAB [][] OWNER 2 Πατήστε το [I] (OWNER NAME) κουμπί για να καλέσετε την Owner Name σελίδα. Ανατρέξτε στην σελίδα 27 για λεπτομέρειες στην εισαγωγή χαρακτήρων.

Εμφάνιση του αριθμού έκδοσης Για να ελέγξετε τον αριθμό έκδοσης του οργάνου, πατήστε τα [7]/[8] (VERSION) κουμπιά στην οθόνη στο παραπάνω βήμα 2. Πατήστε το [EXIT] κουμπί ή το [8] κουμπί για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Παίξιμο των Demos Τα Demos παρέχουν βοηθητικές, εύκολες στην κατανόηση οδηγίες για τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες όπως επίσης και επιδείξεις των ήχων. 1 Πατήστε το [DEMO] κουμπί για να ξεκινήσουν τα Demos.

To Overview Demo θα παίζεται συνέχεια, καλώντας διαδοχικά τις διάφορες οθόνες. 2 Πατήστε τα [7]/[8] (SKIP OVERVIEW) κουμπιά στην Demo οθόνη για να καλέσετε το συγκεκριμένο Demo menu. 15


3 Πατήστε ένα από τα [Α]-[D] κουμπιά για να εμφανιστεί το συγκεκριμένο Demo. Πατήστε το [J] κουμπί για να επιστρέψετε στην οθόνη του βήματος 2. Τα υπο menus εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Πατήστε ένα από τα [1]-[8] κουμπιά που αντιστοιχεί στο υπο menu.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο menu επίπεδο, πατήστε το [EXIT] κουμπί. 4 Πατήστε μερικές φορές το [EXIT] κουμπί για να βγείτε από τα Demos.

Κουμπιά οθόνης Η LCD παρέχει άμεσες πληροφορίες για όλες τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Το εμφανιζόμενο menu μπορεί να επιλεγεί ή να αλλάξει με τα κουμπιά γύρω από την LCD.

[A]-[J] κουμπιά Τα [A]-[J] κουμπιά χρησιμοποιούνται για να επιλεγεί το αντίστοιχο menu. 16


Παράδειγμα 1

Παράδειγμα

2

ΤΑΒ [ ][ ] κουμπιά Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται κυρίως για την αλλαγή των σελίδων οθονών που έχουν «ετικέτες» στο επάνω μέρος.

[1 ]-[8 ] κουμπιά Τα [1]-[8] κουμπιά χρησιμοποιούνται για να γίνουν επιλογές ή ρυθμίσεις (επάνω ή κάτω αντίστοιχα) για τις λειτουργίες που φαίνονται ακριβώς επάνω από αυτά.

17


[DATA ENTRY] ρόδα και [ENTER] κουμπί Ανάλογα με την επιλεγμένη LCD οθόνη, η [DATA ENTRY] ρόδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους δύο παρακάτω τρόπους. •

Επιλογή αρχείων (Voice, Style, Song, κλπ.)

Όταν εμφανίζεται μία από τις File Selection οθόνες (σελίδα 22), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την [DATA ENTRY] ρόδα και το [ENTER] κουμπί για να επιλέξετε ένα αρχείο (voice, στυλ, κομμάτι, κλπ.).

Ρύθμιση τιμών παραμέτρων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την [DATA ENTRY] ρόδα σε συνδυασμό με τα [1]-[8] κουμπιά για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους που δείχνονται στην οθόνη.

Αυτή η βολική τεχνική λειτουργεί επίσης καλά με αναδυόμενες παραμέτρους όπως οι Tempo και Transpose. Απλά πατήστε το κατάλληλο κουμπί (π.χ. TEMPO [+]) και μετά γυρίστε την [DATA ENTRY] ρόδα και πατήστε [ENTER] για να κλείσετε το παράθυρο.

[EXIT] κουμπί Πατήστε το [EXIT] κουμπί για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

18


Πατήστε μερικές φορές το [EXIT] κουμπί για να επιστρέψετε στην προκαθορισμένη Main οθόνη (σελίδα 20).

Τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη Μερικές φορές εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα (πληροφορίες ή διάλογος επιβεβαίωσης) για την διευκόλυνση των διαδικασιών. Όταν εμφανίζεται το μήνυμα, απλά πατήστε το κατάλληλο κουμπί.

Άμεση επιλογή των οθονών – Direct Access Με την βολική Direct Access λειτουργία, μπορείτε να καλέσετε άμεσα την οθόνη που θέλετε – με το πάτημα μόνο ενός επιπλέον κουμπιού. 1 Πατήστε το [DIRECT ACCESS] κουμπί. Ένα μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη προτρέποντας σας να πατήσετε το κατάλληλο κουμπί. 2 Πατήστε το κουμπί (ή μετακινήστε το joystick ή το συνδεδεμένο πετάλι) που αντιστοιχεί στην οθόνη της ρύθμισης που θέλετε για άμεση κλήση αυτής της οθόνης. Για παράδειγμα, πατώντας το [ACMP] κουμπί καλείται η οθόνη στην οποία μπορεί να ρυθμιστεί ο Guide τρόπος.

Ανατρέξτε στην Data List για έναν κατάλογο των οθονών που μπορούν να κληθούν με την Direct Access λειτουργία. Η Data List είναι διαθέσιμη στην Yamaha ιστοσελίδα.

Main Display διαμόρφωση Η οθόνη που εμφανίζεται όταν ανοίγει η τροφοδοσία είναι η Main οθόνη. Η Main οθόνη δείχνει τις τρέχουσες βασικές ρυθμίσεις όπως το τρέχον επιλεγμένο Voice και Style, δίνοντας σας την δυνατότητα να τα δείτε με μια ματιά. Η Main οθόνη είναι εκείνη που θα βλέπετε όταν παίζετε στο κλαβιέ. 19


ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εδώ υπάρχει ένας βολικός τρόπος για επιστροφή στην Main οθόνη από οποιαδήποτε άλλη οθόνη: απλά πατήστε το [DIRECT ACCESS] κουμπί και μετά το [EXIT] κουμπί. 1 Όνομα κομματιού και σχετικές πληροφορίες Εμφανίζει το όνομα του τρέχοντος επιλεγμένου κομματιού, την αξία μέτρου και το tempo. Πατώντας το [Α] κουμπί καλείται η Song Selection οθόνη (σελίδα 50).

2 Transpose Εμφανίζει την ποσότητα της μετατόπισης σε ημιτόνια (σελίδα 36). 3 Upper Octave Εμφανίζει την ποσότητα με την οποία μετατοπίζεται η τιμή οκτάβας (σελίδα 36). 4 BAR/BEAT/TEMPO Εμφανίζει την τρέχουσα θέση (bar/beat/tempo) στην αναπαραγωγή στυλ ή κομματιού. 5 Όνομα τρέχουσας συγχορδίας Αν το [ACMP] κουμπί έχει ρυθμιστεί στο on, θα εμφανίζεται η συγχορδία που καθορίζεται στο τμήμα συγχορδίας του κλαβιέ. Όταν παίζεται ένα Song που περιέχει δεδομένα συγχορδίας, θα εμφανίζεται το όνομα της τρέχουσας συγχορδίας. 6 Όνομα στυλ και σχετικές πληροφορίες Εμφανίζει το όνομα του τρέχοντος επιλεγμένου στυλ, την αξία μέτρου και το tempo. Πατώντας το [D] κουμπί καλείται η Style Selection οθόνη (σελίδα 41). 7 Scale Tune Bank όνομα Εμφανίζει την τρέχουσα επιλεγμένη Scale Tune Bank. Πατώντας το [Ε] κουμπί καλείται η Scale Tune Bank Selection οθόνη (σελίδα 78). 8 Voice όνομα Εμφανίζει τα ονόματα των επιλεγμένων Voices για τα RIGHT 1, RIGHT 2 και LEFT μέρη (σελίδα 32). Πατώντας ένα από τα [F]-[H] κουμπιά καλείται η Voice Selection οθόνη για κάθε μέρος. 20


9 Multi Pad Bank όνομα Εμφανίζει τα ονόματα των επιλεγμένων Multi Pad Banks. Πατώντας το [Ι] κουμπί καλείται η Multi Pad Bank Selection οθόνη (σελίδα 59). 10 Registration Memory Bank όνομα Εμφανίζει το όνομα της τρέχουσας επιλεγμένης Registration Memory Bank και τον Registration Memory αριθμό. Πατώντας το [J] κουμπί καλείται η Registration Memory Bank Selection οθόνη (σελίδα 67). 11 Volume Balance Εμφανίζει την ισορροπία έντασης μεταξύ των μερών. Ρυθμίστε την ένταση μεταξύ των μερών χρησιμοποιώντας τα [1]-[8] κουμπιά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν δεν εμφανίζεται το Volume Balance, πατήστε το [EXIT] κουμπί για να εμφανιστεί η Volume Balance οθόνη. 12 USB Audio πληροφορίες Εμφανίζει πληροφορίες για το επιλεγμένο audio αρχείο (όνομα αρχείου, χρόνος, κλπ.). Κατά την ηχογράφηση, εμφανίζεται μια “REC” ένδειξη. 13 Registration Sequence Εμφανίζεται όταν είναι ενεργό το Registration Sequence (σελίδα 143). 14 Split Point Εμφανίζει τις θέσεις του σημείου Split (σελίδα 33).

File Selection Display διαμόρφωση Η File Selection οθόνη είναι για επιλογή Voice, Style και άλλων δεδομένων. Η File Selection οθόνη εμφανίζεται όταν πατάτε ένα από τα κουμπιά VOICE ή STYLE κατηγορίας, το SONG [SELECT] κουμπί, κλπ.

21


1 Θέση (drive) δεδομένων PRESET USER

Θέση όπου αποθηκεύονται τα ήδη προγραμματισμένα (preset) δεδομένα. Θέση όπου σώζονται τα ηχογραφημένα ή διορθωμένα δεδομένα. Τα εγκατεστημένα

USB

Expansion Voices ή Styles σώζονται επίσης εδώ στον Expansion φάκελο. Θέση όπου σώζονται τα δεδομένα σε μια USB συσκευή αποθήκευσης (USB flash μνήμη, κλπ.). Αυτό εμφανίζεται μόνο όταν USB συσκευές αποθήκευσης συνδέονται στην [USB

TO DEVICE] υποδοχή (σελίδα 83). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εδώ σε αυτό το εγχειρίδιο, οποιαδήποτε USB συσκευή αποθήκευσης όπως USB flash μνήμη, κλπ., θα αναφέρεται σαν «USB συσκευή αποθήκευσης». 2 Δεδομένα που επιλέγονται (αρχεία) Εμφανίζονται τα αρχεία που μπορούν να επιλεγούν σε αυτήν την οθόνη. Αν υπάρχουν περισσότερα από 10 αρχεία, οι αριθμοί σελίδας (P1, P2, …) εμφανίζονται κάτω από τα αρχεία. Πατώντας το αντίστοιχο κουμπί αλλάζουν οι σελίδες οθόνης. Όταν ακολουθούν άλλες σελίδες, εμφανίζεται το “Next” κουμπί και για τις προηγούμενες σελίδες εμφανίζεται το “Prev.” Κουμπί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα δεδομένα, τόσο τα ήδη προγραμματισμένα όσο και τα δικά σας, σώζονται σαν «αρχεία». 3 Menu διαδικασίας αρχείου/φακέλου Μπορείτε να σώσετε και να διαχειριστείτε τα δεδομένα των αρχείων σας (αντιγραφή, μετακίνηση, σβήσιμο, κλπ.) από αυτό το menu. Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στις σελίδες 24-27, 58. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε να ανοίξετε την File Selection οθόνη για ένα συγκεκριμένο αρχείο στην συνδεδεμένη USB συσκευή αποθήκευσης από το [USB] κουμπί. [USB]  [A] SONG/[B] STYLE/[C] REGIST/[F] VOICE/[G] MULTI PAD. 22


Κλείσιμο του τρέχοντος φακέλου και κλήση φακέλου στο επόμενο υψηλότερο επίπεδο Στην PRESET σελίδα, μερικά δεδομένα (αρχεία) περιέχονται μαζί σε έναν φάκελο. Μπορείτε επίσης να οργανώσετε τα δικά σας δεδομένα στην USER/USB σελίδα για την δημιουργία μερικών, καινούριων φακέλων (σελίδα 24). Για να κλείσετε τον τρέχοντα φάκελο και να καλέσετε τον φάκελο στο επόμενο υψηλότερο επίπεδο, πατήστε το [8] (UP) κουμπί. Παράδειγμα της PRESET Voice Selection οθόνης Τα PRESET Voice αρχεία είναι κατηγοριοποιημένα και περιέχονται στους κατάλληλους φακέλους.

Διαχείριση αρχείου Αν έχετε σώσει αρκετά αρχεία σε μια USB flash μνήμη ή USER drive, μπορεί να είναι δύσκολο να βρείτε γρήγορα το αρχείο που θέλετε. Για να γίνει πιο εύκολη η εύρεση του αρχείου που θέλετε, μπορείτε να οργανώσετε τα αρχεία σας σε φακέλους, να μετονομάσετε τα αρχεία, να σβήσετε αρχεία που δεν χρειάζεστε, κλπ. Αυτές οι διαδικασίες γίνονται στην File Selection οθόνη

Δημιουργία νέου φακέλου Αυτή η διαδικασία σας επιτρέπει να δημιουργήσετε νέους φακέλους. Οι φάκελοι μπορούν να δημιουργηθούν, ονομαστούν και οργανωθούν όπως θέλετε, κάνοντας έτσι ευκολότερη την εύρεση και επιλογή των δεδομένων σας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Δεν μπορεί να δημιουργηθεί νέος φάκελος στην PRESET ετικέτα ή τον Expansion φάκελο στην USER ετικέτα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στην οθόνη της USER ετικέτας, η ιεραρχία φακέλου μπορεί να περιέχει μέχρι τέσσερα επίπεδα. Ο μέγιστος συνολικός αριθμός των αρχείων/φακέλων που μπορεί να αποθηκευτεί διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του αρχείου και το μήκος των ονομάτων αρχείου/φακέλου. 1 Στην File Selection οθόνη, επιλέξτε την κατάλληλη ετικέτα (USER ή USB) στην οποία θέλετε να σώσετε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας τα TAB [][] κουμπιά.

23


Αν θέλετε να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο μέσα στον υπάρχοντα φάκελο, επιλέξτε επίσης τον φάκελο εδώ.

2 Πατήστε το [7] (FOLDER) κουμπί για να καλέσετε την οθόνη ονομασίας για έναν νέο φάκελο.

3 Εισάγετε το όνομα του νέου φακέλου (σελίδα 27). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μετονομάστε τον φάκελο σε κάτι άλλο εκτός από “Expansion”. Όλα τα δεδομένα στον “Expansion” φάκελο θα χαθούν όταν εγκατασταθεί ένα Expansion Pack. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα παρακάτω σύμβολα δεν μπορούν να εισαχθούν στο όνομα ενός φακέλου/αρχείου: ¥ / : * ? < > | ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο μέγιστος αριθμός των αρχείων/φακέλων που μπορούν να αποθηκευτούν σε έναν φάκελο είναι 500.

Μετονομασία αρχείων/φακέλων Αυτή η διαδικασία σας επιτρέπει να μετονομάσετε αρχεία/φακέλους. 1 Καλέστε την οθόνη που περιέχει το αρχείο/φάκελο που θέλετε να μετονομάσετε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα αρχεία στην PRESET ετικέτα ή στον Expansion φάκελο στην USER ετικέτα. Δεν μπορούν να μετονομαστούν. 2 Πατήστε το [1] (NAME) κουμπί. Το αναδυόμενο παράθυρο για την Rename διαδικασία εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

3 Πατήστε ένα από τα [Α]-[J] κουμπιά που αντιστοιχεί στο αρχείο/φάκελο που θέλετε. 4 Πατήστε το [7] (ΟΚ) κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή αρχείου/φακέλου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να ακυρώσετε την Rename διαδικασία, πατήστε το [8] (CANCEL) κουμπί. 5 Εισάγετε το όνομα (χαρακτήρες) του επιλεγμένου αρχείου ή φακέλου (σελίδα 27).

24


Το αρχείο/φάκελος που μετονομάστηκε εμφανίζεται στην οθόνη στην κατάλληλη θέση μεταξύ των αρχείων σε αλφαβητική σειρά.

Αντιγραφή ή μετακίνηση αρχείων Αυτή η διαδικασία σας επιτρέπει να αντιγράψετε ή να αποκόψετε ένα αρχείο και να το επικολλήσετε σε άλλη θέση (φάκελο). Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε έναν φάκελο (αλλά όχι να τον μετακινήσετε) χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα αρχεία στην PRESET ετικέτα δεν μπορούν να μετακινηθούν. Μπορούν μόνο να αντιγραφούν. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα αρχεία στον Expansion φάκελο στην USER ετικέτα δεν μπορούν να αντιγραφούν ή μετακινηθούν. 1 Καλέστε την οθόνη που περιέχει το αρχείο/φάκελο που θέλετε να αντιγράψετε. 2 Πατήστε το [3] (COPY) κουμπί για να αντιγράψετε ή το [2] (CUT) για να μετακινήσετε. Το αναδυόμενο παράθυρο για την Copy/Cut διαδικασία εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

3 Πατήστε ένα από τα [Α]-[J] κουμπιά που αντιστοιχεί στο αρχείο/φάκελο που θέλετε. Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε πάλι το ίδιο [Α]-[J] κουμπί. Πατήστε το [6] (ALL) κουμπί για να επιλέξετε όλα τα αρχεία/φακέλους που δείχνονται στην τρέχουσα οθόνη συμπεριλαμβανομένων και των άλλων σελίδων. Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε πάλι το [6] (ALL OFF) κουμπί. 4

Πατήστε το [7] (ΟΚ) κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή αρχείου/φακέλου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να ακυρώσετε την Copy διαδικασία, πατήστε το [8] (CANCEL) κουμπί.

5 Επιλέξτε την ετικέτα προορισμού (USER ή USB) για την επικόλληση του αρχείου/φακέλου χρησιμοποιώντας τα TAB [][] κουμπιά. Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε τον φάκελο προορισμού χρησιμοποιώντας τα [Α]-[J] κουμπιά. 6 Πατήστε το [4] (PASTE) κουμπί για να επικολλήσετε το αρχείο/φάκελο που επιλέχτηκε στο βήμα 3. To αρχείο/φάκελος που επικολλάται εμφανίζεται στην οθόνη στην κατάλληλη θέση μεταξύ των αρχείων σε αλφαβητική σειρά.

Σβήσιμο αρχείων/φακέλων Αυτή η διαδικασία σας επιτρέπει να σβήσετε ένα αρχείο/φάκελο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Δεν μπορούν να σβηστούν αρχεία στην PRESET ετικέτα ή στον Expansion φάκελο στην USER ετικέτα. 1 Καλέστε την οθόνη που περιέχει το αρχείο/φάκελο που θέλετε να σβήσετε. 25


2 Πατήστε το [5] (DELETE) κουμπί. Το αναδυόμενο παράθυρο για την Delete διαδικασία εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

3 Πατήστε ένα από τα [Α]-[J] κουμπιά που αντιστοιχεί στο αρχείο/φάκελο που θέλετε. Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε πάλι το ίδιο [A]-[J] κουμπί. Πατήστε το [6] (ALL) κουμπί για να επιλέξετε όλα τα αρχεία/φακέλους που δείχνονται στην τρέχουσα οθόνη συμπεριλαμβανομένων και των άλλων σελίδων. Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε πάλι το [6] (ALL OFF) κουμπί. 4 Πατήστε το [7] (ΟΚ) κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή αρχείου/φακέλου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να ακυρώσετε την Delete διαδικασία, πατήστε το [8] (CANCEL) κουμπί. 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. • • • •

YES YES ALL NO CANCEL

Σβήνει το αρχείο/φάκελο. Σβήνει όλα τα επιλεγμένα αρχεία/φακέλους. Αφήνει το αρχείο/φάκελο όπως είναι χωρίς σβήσιμο. Ακυρώνει την Delete διαδικασία.

Εισαγωγή χαρακτήρων Οι οδηγίες που ακολουθούν σας δείχνουν πώς να εισάγετε χαρακτήρες για την ονομασία των αρχείων/φακέλων σας, την εισαγωγή λέξης κλειδιού, κλπ. Η εισαγωγή χαρακτήρων πρέπει να γίνει στην οθόνη που φαίνεται παρακάτω.

1 Αλλάξτε τον τύπο του χαρακτήρα πατώντας το [1] κουμπί. CASE κεφαλαία γράμματα, αριθμοί, σημάδια case πεζά γράμματα, αριθμοί σημάδια 2 Χρησιμοποιήστε την [DATA ENTRY] ρόδα για να μετακινήσετε τον κέρσορα στην θέση που • •

θέλετε. 3 Πατήστε τα [2]-[6] και [7] κουμπιά, που αντιστοιχούν στον χαρακτήρα που θέλετε να εισάγετε. Για να εισάγετε πραγματικά τον επιλεγμένο χαρακτήρα, μετακινήστε τον κέρσορα ή πατήστε άλλο κουμπί εισαγωγής γράμματος. Εναλλακτικά, μπορείτε να περιμένετε λίγο και οι χαρακτήρες θα εισαχθούν αυτόματα. 26


Για λεπτομέρειες στην εισαγωγή χαρακτήρων, ανατρέξτε στις «Άλλες διαδικασίες εισαγωγής χαρακτήρα», παρακάτω. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το όνομα αρχείου περιέχει μέχρι 41 χαρακτήρες και το όνομα του φακέλου μπορεί να περιέχει μέχρι 50 χαρακτήρες. 4 Πατήστε το [8] (ΟΚ) κουμπί για να εισάγετε πραγματικά το καινούριο όνομα και να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να ακυρώσετε την διαδικασία εισαγωγής χαρακτήρα, πατήστε το [8] (CANCEL) κουμπί.

Άλλες διαδικασίες εισαγωγής χαρακτήρα •

Σβήσιμο χαρακτήρων Μετακινήστε τον κέρσορα στον χαρακτήρα που θέλετε να σβήσετε χρησιμοποιώντας την [DATA ENTRY] ρόδα και πατήστε το [7] (DELETE) κουμπί. Για να σβήσετε όλους τους χαρακτήρες σε μια γραμμή με την μία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [7] (DELETE) κουμπί.

Εισαγωγή σημαδιών ή κενού 1. Πατήστε το [6] (SYMBOL) κουμπί για να καλέσετε τον κατάλογο σημαδιών. 2. Χρησιμοποιήστε την [DATA ENTRY] ρόδα για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο σημάδι που θέλετε ή σε κενό και μετά πατήστε το [8] (ΟΚ) κουμπί.

Επιλογή προσωπικών εικονιδίων για αρχεία (φαίνονται στα αριστερά του ονόματος αρχείου) 1. Πατήστε το [1] (ICON) κουμπί για να καλέσετε την ICON SELECT οθόνη. 2. Επιλέξτε το εικονίδιο χρησιμοποιώντας τα [Α]-[J] κουμπιά, τα [3]-[5] κουμπιά ή την [DATA ENTRY] ρόδα. Η ICON οθόνη περιλαμβάνει μερικές σελίδες. Πατήστε τα TAB [][] κουμπιά για να επιλέξετε διαφορετικές σελίδες. 3. Πατήστε το [8] (ΟΚ) κουμπί για να εφαρμόσετε το επιλεγμένο εικονίδιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να ακυρώσετε την διαδικασία, πατήστε το [8] (CANCEL) κουμπί.

Επαναφορά των εργοστασιακών, προγραμματισμένων ρυθμίσεων Ενώ κρατάτε πατημένο το C6 πλήκτρο (το δεξιότερο πλήκτρο στο κλαβιέ), ανοίξτε τον [

]

(Standby/On) διακόπτη. Αυτό επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλογές.

Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε μια συγκεκριμένη ρύθμιση στην εργοστασιακά προκαθορισμένη τιμή της ή να σώσετε/φορτώσετε τις δικές σας ρυθμίσεις επαναφοράς. Καλέστε την οθόνη διαδικασίας: 27


[FUNCTION]  [I] UTILITY  TAB [][] SYSTEM RESET. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Προηγμένες Λειτουργίες στην σελίδα 163. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν θέλετε να επαναφέρετε μόνο την Registration Memory ρύθμιση (σελίδα 66), ανοίξτε τον [

]

(Standby/On) διακόπτη ενώ κρατάτε πατημένο το B5 πλήκτρο.

Backup δεδομένων Αυτή η διαδικασία δημιουργεί αντίγραφο ασφαλείας όλων των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο USER drive (εκτός των Expansion Voices/Styles και των προστατευμένων Songs) και όλων των ρυθμίσεων οργάνου. Για μέγιστη ασφάλεια δεδομένων η Yamaha συνιστά να αντιγράφετε ή να σώζετε τα σημαντικά δεδομένα σας σε μια USB συσκευή αποθήκευσης. Αυτό παρέχει ένα βολικό αντίγραφο ασφαλείας αν υποστεί βλάβη η εσωτερική μνήμη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μετακινήστε τα προστατευμένα Songs που είναι σωσμένα στην USER σελίδα πριν την επαναφορά. Αν τα κομμάτια δεν μετακινηθούν, η διαδικασία θα σβήσει τα δεδομένα. 1 Συνδέστε την backup USB συσκευή αποθήκευσης (προορισμός). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πριν χρησιμοποιήσετε μια USB συσκευή αποθήκευσης, διαβάστε την «Σύνδεση μιας USB συσκευής αποθήκευσης» στην σελίδα 83. 2 Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [I] UTILITY  TAB [][] OWNER

3 Πατήστε το [D] (BACKUP) κουμπί για να σώσετε τα δεδομένα στην USB συσκευή αποθήκευσης. Για να επαναφέρετε τα δεδομένα, πατήστε το [Ε] (RESTORE) κουμπί σε αυτήν την οθόνη. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, το όργανο θα επανεκκινηθεί αυτόματα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ H ολοκλήρωση της διαδικασίας backup/επαναφοράς μπορεί να χρειαστεί μερικά λεπτά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να σώσετε τα Song, Style, Multi Pad, Registration Memory Bank, Scale Tune Bank και Voice ανεξάρτητα, εκτελέστε την Copy & Paste διαδικασία από την File Selection οθόνη (σελίδα 25). ΣΗΜΕΙΩΣΗ 28


Για να σώσετε Music Finder Record, Effect, MIDI Template και System File, καλέστε την οθόνη διαδικασίας: [FUNCTION]  [I] UTILITY  TAB [][] SYSTEM RESET. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Προηγμένες Λειτουργίες (σελίδα 164).

Βασικές διαδικασίες Voices – Παίξιμο στο κλαβιέ To όργανο διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία εξαιρετικά ρεαλιστικών Voices οργάνων, συμπεριλαμβάνοντας πιάνο, κιθάρα, έγχορδα, πνευστά και άλλα.

Παίξιμο Preset Voices Επιλογή ενός Voice (RIGHT 1) και παίξιμο στο κλαβιέ 1 Πατήστε το PART SELECT [RIGHT 1] κουμπί. Βεβαιωθείτε ότι το PART ON/OFF [RIGHT 1] κουμπί είναι επίσης ενεργό. Αν είναι κλειστό, δεν θα ακούγεται το μέρος του δεξιού χεριού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για το Voice μέρος, δείτε στην σελίδα 32. 2 Πατήστε ένα από τα κουμπιά επιλογής VOICE κατηγορίας για να επιλέξετε μια Voice κατηγορία και να καλέσετε την Voice Selection οθόνη.

Τα preset Voices είναι κατηγοριοποιημένα και περιέχονται σε κατάλληλους φακέλους. Τα κουμπιά επιλογής Voice κατηγορίας στο πλαίσιο αντιστοιχούν στις κατηγορίες των έτοιμων Voices. Για παράδειγμα, πατήστε το [STRINGS] κουμπί για να εμφανιστούν διάφορα strings Voices. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κουμπιά επιλογής VOICE κατηγορίας, ανατρέξτε στην σελίδα 33. 3 Πατήστε ένα από τα [Α]-[J] κουμπιά για να επιλέξετε το Voice που θέλετε. Για να καλέσετε τις άλλες σελίδες οθόνης, πατήστε ένα από τα [1]-[5] κουμπιά ή πατήστε πάλι το ίδιο κουμπί VOICE κατηγορίας. 29


ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο Voice τύπος και τα χαρακτηριστικά του δείχνονται επάνω από το Preset Voice όνομα. Για λεπτομέρειες στα χαρακτηριστικά, δείτε στην σελίδα 33 και στις Προηγμένες Λειτουργίες (σελίδα 89).

Για να ακούσετε τις demo φράσεις για τα Preset Voices Πατήστε το [8] (DEMO) κουμπί για να ξεκινήσει το Demo για το επιλεγμένο Voice. Για να σταματήσει το demo, πατήστε πάλι το [8] κουμπί. 4 Παίξτε στο κλαβιέ. Εύκολη ανάκληση των αγαπημένων σας Voices To όργανο έχει μια τεράστια ποσότητα Voices υψηλής ποιότητας, καλύπτοντας ένα εξαιρετικά μεγάλο εύρος ήχων οργάνων – που το καθιστά ιδανικό για κάθε μουσική εφαρμογή. Ωστόσο, ο αριθμός

των

Voices

μπορεί

να

φαίνεται

τεράστιος

στην

αρχή.

Χρησιμοποιώντας

το

[EXPANSION/USER] κουμπί, μπορείτε εύκολα να ανακαλέσετε τo αγαπημένο σας Voice. 1. Αντιγράψτε το αγαπημένο σας Voice από το PRESET drive στο USER drive. Ανατρέξτε στην σελίδα 25 για λεπτομέρειες σχετικά με την διαδικασία αντιγραφής. 2. Πατήστε το [EXPANSION/USER] κουμπί για να καλέσετε το USER drive της Voice Selection οθόνης και μετά πατήστε ένα από τα [Α]-[J] κουμπιά για να επιλέξετε το Voice που θέλετε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν έχει εγκατασταθεί ένα Expansion Pack, o Expansion φάκελος στo USER drive μπορεί να ανοίγει αυτόματα. Πατήστε το [8] για να καλέσετε το φάκελο του υψηλότερου επιπέδου που περιέχει αρχεία που αντιγράφτηκαν στο βήμα 1.

Παίζοντας ταυτόχρονα δύο ή τρία Voices 1 Βεβαιωθείτε ότι το PART ON/OFF [RIGHT 1] είναι ενεργό. 2 Πατήστε το PART ON/OFF [RIGHT 2] κουμπί για να το ενεργοποιήσετε.

3 Πατήστε ένα από τα κουμπιά επιλογής VOICE κατηγορίας για να καλέσετε την Voice Selection οθόνη για το Right 2 μέρος. 30


4 Πατήστε ένα από τα [Α]-[J] κουμπιά για να επιλέξετε το Voice που θέλετε. 5 Παίξτε στο κλαβιέ. Το Voice που επιλέχτηκε για RIGHT 1 (σελίδα 30) και το Voice που επιλέξατε εδώ ηχούν ταυτόχρονα σε μια διάταξη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε να σώσετε τις ρυθμίσεις στην Registration Memory. Δείτε στην σελίδα 64. Γρήγορη επιλογή Voices για τα Right 1 και 2 μέρη Μπορείτε να επιλέξετε γρήγορα τα Voices για το Right 1 και 2 μέρος από τα κουμπιά επιλογής VOICE κατηγορίας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα κουμπί VOICE κατηγορίας και μετά πατήστε ένα άλλο. Το Voice του κουμπιού που πατήθηκε πρώτο ορίζεται αυτόματα για το Right 1 μέρος ενώ το Voice του κουμπιού που πατήθηκε δεύτερο ορίζεται για το Right 2 μέρος.

Παίξιμο διαφορετικών Voices με το αριστερό και δεξί χέρι 1 Βεβαιωθείτε ότι τα PART ON/OFF [RIGHT 1] και/ή [RIGHT 2] κουμπιά είναι ενεργά. 2 Πατήστε το PART ON/OFF [LEFT] κουμπί για να το ενεργοποιήσετε.

3 Πατήστε ένα από τα κουμπιά επιλογής VOICE κατηγορίας για να καλέσετε την Voice Selection οθόνη για το Left μέρος. 4 Πατήστε ένα από τα [Α]-[J] κουμπιά για να επιλέξετε το Voice που θέλετε. 5 Παίξτε στο κλαβιέ. Οι νότες που παίζετε με το αριστερό σας χέρι βγάζουν ένα Voice (LEFT Voice που επιλέγεται παραπάνω) ενώ οι νότες που παίζετε με το δεξί σας χέρι βγάζουν διαφορετικά Voices (RIGHT 1 και 2 Voices). ΣΗΜΕΙΩΣH Μπορείτε να σώσετε τις ρυθμίσεις στην Registration Memory. Δείτε στην σελίδα 66. Μέρη του κλαβιέ Τα Voice μπορούν να ανατεθούν ανεξάρτητα σε καθένα από τα τρία κλαβιέ μέρη: Right 1, Right 2 και Left. Μπορείτε να συνδυάσετε αυτά τα μέρη χρησιμοποιώντας τα PART ON/OFF κουμπιά για να δημιουργήσετε ένα πλούσιο ήχο συνόλου.

31


Όταν το LEFT μέρος είναι κλειστό, τα RIGHT 1 και 2 Voices μπορούν να παιχτούν σε ολόκληρο το κλαβιέ. Όταν το LEFT μέρος είναι ανοιχτό, τα πλήκτρα κάτω από το F#2 (το σημείο Split) ρυθμίζονται για το παίξιμο του LEFT μέρους και τα υψηλότερα από το σημείο Split ρυθμίζονται για τα RIGHT 1 και 2 μέρη. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε το τρέχον επιλεγμένο μέρος ελέγχοντας ποιο λαμπάκι από τα PART SELECT κουμπιά ανάβει. Για να επιλέξετε το κλαβιέ μέρος που θέλετε, πατήστε το κουμπί του αντίστοιχου μέρους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να αλλάξετε το σημείο Split, πατήστε [FUNCTION]  [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING  TAB [][] SPLIT POINT. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Προηγμένες Λειτουργίες (σελίδα 103). Κράτημα του Voice του LEFT μέρους (Left Hold) Αυτή η λειτουργία κάνει το Voice του LEFT μέρους να διατηρείται ακόμη και όταν αφήσετε τα πλήκτρα. Voices χωρίς decay, όπως τα strings, διατηρούνται συνέχεια ενώ τα Voices τύπου decay, όπως piano, εξασθενούν πιο αργά (όπως αν έχει πατηθεί το sustain πετάλι).

Voice τύποι

Voice χαρακτηριστικά

Ο Voice τύπος και τα χαρακτηριστικά του δείχνονται επάνω από το Voice όνομα – Live!, Cool!, Sweet!, κλπ. Για λεπτομερείς εξηγήσεις, ανατρέξτε στις Προηγμένες Λειτουργίες (σελίδα 89). Σε αυτό το τμήμα, εξηγούνται μόνο τα Mega Voices. Αυτά τα Voices έχουν ειδικά χαρακτηριστικά που πρέπει να γνωρίζετε και απαιτούν ειδικές τεχνικές παιξίματος για να βγάλουν ολόκληρη την εκφραστική τους ποιότητα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα MegaVoices είναι συμβατά μόνο με άλλα μοντέλα που έχουν εγκατεστημένα αυτούς τους τύπους Voices. Οποιαδήποτε Song, Style ή Multi Pads δεδομένα που έχετε δημιουργήσει στο όργανο χρησιμοποιώντας αυτά τα Voices, δεν θα ακούγονται σωστά όταν παίζονται σε άλλα όργανα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 32


Τα MegaVoices ηχούν διαφορετικά ανάλογα με το εύρος του κλαβιέ, το velocity, το touch, κλπ. Έτσι, αν εφαρμόσετε HARMONY/ECHO εφφέ, αλλάξετε την transpose ρύθμιση ή αλλάξετε τις Voice Set παραμέτρους, μπορεί να προκληθεί μη αναμενόμενος ή ανεπιθύμητος ήχος. MegaVoices Αυτό που κάνει το MegaVoices ιδιαίτερα είναι η χρήση του velocity τους. Κάθε velocity εύρος (το μέτρο της δύναμης του παιξίματος σας) έχει έναν εντελώς διαφορετικό ήχο. Για παράδειγμα, ένα κιθαριστικό MegaVoice περιλαμβάνει τους ήχους από διάφορες τεχνικές παιξίματος. Στα συμβατικά όργανα, διαφορετικά Voices που έχουν αυτούς τους ήχους πρέπει να καλούνται μέσω MIDI και να παίζονται σε συνδυασμό για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ωστόσο, τώρα με τα MegaVoices, μπορεί να παιχτεί ένα πειστικό μέρος κιθάρας μόνο με ένα Voice, χρησιμοποιώντας ειδικές velocity τιμές για το παίξιμο των επιθυμητών ήχων. Εξαιτίας της πολύπλοκης φύσης αυτών των Voices και της ακρίβειας που απαιτείται στα velocities για να παιχτούν οι ήχοι, αυτά τα voices δεν προορίζονται για παίξιμο από το κλαβιέ. Ωστόσο, είναι πολύ χρήσιμα και βολικά κατά την δημιουργία MIDI δεδομένων – ειδικά όταν θέλετε να αποφύγετε την χρήση μερικών διαφορετικών Voices μόνο για ένα μέρος οργάνου.

Επέκταση των Voices Εγκαθιστώντας ένα Expansion Pack μπορείτε να προσθέσετε μια ποικιλία προαιρετικών Voices και Styles σε κάθε Expansion κατηγορία. Τα Voices και τα Styles που εγκαθίστανται μπορούν να επιλεγούν όπως τα Preset Voices και Styles, δίνοντας σας την δυνατότητα να επεκτείνετε το μουσικό σας παίξιμο και τις δημιουργικές σας δυνατότητες. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να αποκτήσετε Expansion Packs, ανατρέξτε στην PSR-A2000 σελίδα στην ιστοσελίδα της Yamaha (http://www.yamaha.com/).

Εγκατάσταση ενός Expansion Pack 1 Συνδέστε την USB συσκευή αποθήκευσης που περιέχει το Expansion Pack αρχείο στην [USB TO DEVICE] υποδοχή του οργάνου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτό το όργανο σας δίνει την δυνατότητα να εγκαταστήσετε μόνο ένα Expansion Pack. Η εγκατάσταση ενός Expansion Pack θα σβήσει όλα τα προηγούμενα Expansion Pack δεδομένα στο όργανο. Κρατήστε ένα αντίγραφο των Expansion Pack δεδομένων σε μια USB συσκευή αποθήκευσης για μελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πριν χρησιμοποιήσετε μια USB συσκευή αποθήκευσης, διαβάστε την «Σύνδεση μιας USB συσκευής αποθήκευσης» στην σελίδα 83. 2 Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [J] EXPANSION PACK INSTALLATION  TAB [][] USB 33


3 Χρησιμοποιήστε τα [Α]-[J] κουμπιά για να επιλέξετε το Expansion Pack αρχείο που θέλετε να εγκαταστήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε να καλέσετε τις πληροφορίες για το επιλεγμένο Expansion Pack πατώντας το [7] (INFO) κουμπί. Για να κλείσετε την οθόνη πληροφοριών, πατήστε το [EXIT] κουμπί. 4 Πατήστε το [6] (INSTALL) κουμπί για να εγκαταστήσετε τα δεδομένα στο όργανο. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. 5 Πατήστε το [F] (YES) κουμπί όταν εμφανιστεί το μήνυμα που δείχνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκατάστασης. Το όργανο θα επανεκκινηθεί αυτόματα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το όργανο θα επανεκκινηθεί όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Σώστε από πριν όλα τα δεδομένα που έχετε διορθώσει αφού σε διαφορετική περίπτωση τα δεδομένα θα χαθούν. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα που δείχνει ότι το drive δεν έχει αρκετό ελεύθερο χώρο, μετακινήστε τα αρχεία από την USER ετικέτα στην USB ετικέτα. Ανατρέξτε στην σελίδα 25 για λεπτομέρειες στις διαδικασίες μετακίνησης. 6 Πατήστε το [EXPANSION/USER] κουμπί στο κουμπί επιλογής VOICE ή STYLE κατηγορίας για να δείτε αν τα Expansion Pack δεδομένα εγκαταστάθηκαν με επιτυχία. Τα Expansion Voices ή Styles βρίσκονται στον Expansion φάκελο στην οθόνη της USER ετικέτας. Song, Style ή Registration Memory που περιέχει Expansion Voices ή Styles Το κομμάτι, το στυλ ή η Registration Memory που περιέχει Expansion Voices ή Styles, δεν θα ακούγονται σωστά ή δεν θα μπορούν να κληθούν αν τα Expansion Pack δεδομένα δεν υπάρχουν στο όργανο. Συνιστούμε να γράψετε το όνομα του Expansion Pack όταν δημιουργείτε τα δεδομένα (Song, Style ή Registration Memory) χρησιμοποιώντας Expansion Voices ή Styles, έτσι ώστε να μπορείτε να βρείτε εύκολα και να εγκαταστήσετε το Expansion Pack όταν είναι απαραίτητο.

Απεγκατάσταση ενός Expansion Pack Αυτή η διαδικασία σβήνει όλα τα εγκατεστημένα Expansion Voices ή Styles. 34


1 Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [J] EXPANSION PACK INSTALLATION  TAB [][] USER

2 Πατήστε το [5] (UNINSTALL) κουμπί για να απεγκαταστήσετε το Expansion Pack. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. 3 Πατήστε το [F] (YES) κουμπί όταν εμφανιστεί το μήνυμα που δείχνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας απεγκατάστασης. Το όργανο θα επανεκκινηθεί αυτόματα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το όργανο θα επανεκκινηθεί όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία απεγκατάστασης. Σώστε από πριν όλα τα δεδομένα που έχετε διορθώσει αφού σε διαφορετική περίπτωση τα δεδομένα θα χαθούν.

Μετατόπιση του τόνου του κλαβιέ Τα TRANSPOSE [–]/[+] κουμπιά μετατοπίζουν τον συνολικό τόνο του οργάνου (ήχος του κλαβιέ, στυλ αναπαραγωγή, αναπαραγωγή κομματιού και άλλα) σε βήματα ημιτονίου. Πατήστε ταυτόχρονα τα [+] και [–] κουμπιά για άμεση επαναφορά της transpose τιμής στο 0.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι Transpose λειτουργίες δεν επηρεάζουν το Drum Kit ή τα SFX Kit Voices. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις transpose ρυθμίσεις στην MIXING CONSOLE οθόνη: [MIXING CONSOLE]  TAB [][] TUNE  [1]-[3] TRANSPOSE. Τα UPPER OCTAVE [–]/[+] κουμπιά επιτρέπουν την μετατόπιση του τόνου των RIGHT 1 και 2 μερών επάνω ή κάτω κατά μια οκτάβα. Πατήστε ταυτόχρονα τα [+] και [–] κουμπιά για άμεση επαναφορά της τιμής της οκτάβας στο 0.

35


Προκαθορισμένη Pitch ρύθμιση Εξ ορισμού, ο τόνος αναφοράς ολόκληρου του οργάνου είναι ρυθμισμένος στα 440.0 Hz και η κλίμακα στο equal temperament. Μπορείτε να αλλάξετε τον τόνο και την κλίμακα από το [FUNCTION]  [A] MASTER TUNE/SCALE TUNE. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τον τόνο για κάθε μέρος (μέρη κλαβιέ, μέρη στυλ και μέρη κομματιού) στην TUNE σελίδα της Mixing Console οθόνης (σελίδα 74). Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις τόνου, ανατρέξτε στις Προηγμένες Λειτουργίες (σελίδα 93).

Χρήση του Joystick Το joystick σας επιτρέπει να ελέγξετε τον τόνο του modulation εφφέ εύκολα με την μετακίνηση του σε οριζόντια (Χ) ή κάθετη (Υ) κατεύθυνση.

Pitch Bend Η μετακίνηση του joystick κατά μήκος του Χ άξονα σηκώνει (μετακίνηση προς τα δεξιά) ή κατεβάζει (μετακίνηση προς τα αριστερά) τις νότες ενώ παίζετε στο κλαβιέ. Το Pitch Bend εφαρμόζεται σε όλα τα κλαβιέ μέρη (RIGHT 1, 2 και LEFT).

To μέγιστο pitch bend εύρος μπορεί να αλλάξει στην Mixing Console οθόνη: [MIXING CONSOLE]  TAB [][] TUNE  [Η] PITCH BEND RANGE. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το Pitch Bend εφφέ μπορεί να μην εφαρμόζεται στο LEFT μέρος ανάλογα με την Style ρύθμιση όταν ενεργοποιείται το [ACMP] κουμπί.

Modulation Η μετακίνηση του joystick κατά μήκος του Υ άξονα εφαρμόζει modulation εφφέ, όπως vibrato. Στις νότε που παίζονται στο κλαβιέ. Εξ ορισμού, αυτό εφαρμόζεται στα κλαβιέ μέρη RIGHT 1 και 2. Η μετακίνηση του joystick μακριά από την κεντρική θέση αυξάνει το βάθος του εφφέ ενώ η μετακίνηση του πιο κοντά στο κέντρο το μειώνει.

36


Μπορείτε να ορίσετε αν τα εφφέ που προκαλούνται από το joystick θα εφαρμόζονται ή όχι σε κάθε κλαβιέ μέρος: [FUNCTION]  [D] CONTROLLER  TAB [][] KEYBOARD/PANEL  [A]/[B] 2 JOYSTICK +Y, 3 JOYSTICK –Y. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το Modulation εφφέ μπορεί να μην εφαρμόζεται στο LEFT μέρος ανάλογα με την Style ρύθμιση όταν ενεργοποιείται το [ACMP] κουμπί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ανάλογα με το επιλεγμένο Voice, το joystick μπορεί να ελέγχει την ένταση, το φίλτρο ή μερικές άλλες παραμέτρους όπως επίσης και το vibrato. Μπορεί να ρυθμιστεί ο βαθμός στον οποίο το joystick ελέγχει κάθε παράμετρο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Προηγμένες Λειτουργίες (σελίδα 96).

Εφαρμογή Voice εφφέ Το PSR-A2000 διαθέτει ένα σύνθετο σύστημα πολύ-επεξεργαστή εφφέ που μπορεί να προσθέσει ασυνήθιστο βάθος και έκφραση στον ήχο σας. Αυτό το εφφέ σύστημα μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί με την χρήση των ακόλουθων κουμπιών.

HARMONY/ECHO Οι Harmony/Echo τύποι εφαρμόζονται στα Voices του δεξιού χεριού. Ανατρέξτε στην «Εφαρμογή Harmony στην μελωδία του δεξιού σας χεριού» στην σελίδα 39.

TOUCH Αυτό το κουμπί ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την touch απόκριση του κλαβιέ. Όταν είναι OFF, παράγεται η ίδια ένταση άσχετα από το πόσο δυνατά ή απαλά παίζετε στο κλαβιέ.

SUSTAIN Όταν αυτή η Sustain λειτουργία είναι ενεργή, όλες οι νότες που παίζονται στο κλαβιέ με μέρος δεξιού χεριού (RIGHT 1 και 2) έχει μεγαλύτερο sustain.

MONO Όταν αυτό το κουμπί είναι ενεργό, το Voice του μέρους παίζεται μονοφωνικά (μόνο μια νότα κάθε φορά). Χρησιμοποιώντας τον MONO τρόπο μπορείτε να παίξετε απλούς, lead ήχους (όπως brass όργανα) πιο ρεαλιστικά. Αυτό σας επιτρέπει επίσης να ελέγχετε εκφραστικά το Portamento εφφέ (ανάλογα με το επιλεγμένο Voice) παίζοντας legato. Όταν αυτό το κουμπί είναι κλειστό, το Voice του μέρους παίζεται πολυφωνικά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το Portamento είναι μια λειτουργία που δημιουργεί μια ομαλή μετάβαση τόνου από την πρώτη νότα που παίζεται στο κλαβιέ στην επόμενη. 37


DSP/DSP VARI. Με τα ψηφιακά εφφέ που είναι ενσωματωμένα στο όργανο, μπορείτε να προσθέσετε την αίσθηση του χώρου και βάθος στην μουσική σας με διάφορους τρόπους – όπως προσθήκη reverb που σας κάνει να ακούγεστε σαν να παίζετε σε μια αίθουσα συναυλιών. Το [DSP] κουμπί χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του DSP (Digital Signal Processor) εφφέ για το τρέχον επιλεγμένο κλαβιέ μέρος. Το [DSP VARI.] κουμπί χρησιμοποιείται για εναλλαγή μεταξύ των παραλλαγών του DSP εφφέ. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ενώ παίζετε, για παράδειγμα, για να αλλάξετε την ταχύτητα περιστροφής (αργά/γρήγορα) του εφφέ περιστρεφόμενου ηχείου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο εφφέ τύπος μπορεί να αλλάξει. Στην Voice Selection οθόνη, επιλέξτε [6] (VOICE SET)  TAB [][] EFFECT/EQ  [A]/[B] 2 DSP.

Εφαρμογή Harmony στην μελωδία του δεξιού σας χεριού (HARMONY/ECHO) Μεταξύ των Voice εφφέ, το Harmony είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά. Προσθέτει αυτόματα αρμονικά μέρη στις νότες που παίζετε με το δεξί σας χέρι – δίνοντας σας άμεσα έναν πιο πλήρη και επαγγελματικό ήχο. 1 Ενεργοποιήστε το [HARMONY/ECHO] κουμπί. 2 Ενεργοποιήστε το [ACMP] κουμπί και το [SYNC START] κουμπί (σελίδα 42) και βεβαιωθείτε ότι το RIGHT 1 μέρος είναι ενεργό (σελίδα 30). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ανάλογα με τον harmony/echo τύπο, το harmony θα εφαρμόζεται ακόμη και όταν το [ACMP] κουμπί είναι ανενεργό. 3 Παίξτε μια συγχορδία με το αριστερό σας χέρι για να ξεκινήσει το Style (σελίδα 42) και παίξτε μερικές νότες στο εύρος του δεξιού χεριού στο κλαβιέ.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Harmony εφφέ με το στυλ σταματημένο. Απλά κρατήστε πατημένη μια συγχορδία με το αριστερό σας χέρι και παίξτε μια μελωδία με το δεξί σας. Πολλά από τα Voices έχουν ρυθμιστεί να παίζουν αυτόματα συγκεκριμένους Harmony/Echo τύπους που ταιριάζουν με το συγκεκριμένο Voice. Δοκιμάστε μερικά από τα Voices. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον Harmony/Voice τύπο: [FUNCTION]  [G] HARMONY/ECHO.

38


Δημιουργία των δικών σας Organ Flutes Voices Το PSR-A2000 χρησιμοποιεί προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία για την αναδημιουργία του θρυλικού ήχου των vintage οργάνων. Όπως σε ένα παραδοσιακό όργανο, μπορείτε να δημιουργήσετε τον δικό σας ήχο αυξάνοντας και μειώνοντας τις στάθμες στα μήκη του αυλού. 1 Πατήστε το [ORGAN FLUTES] κουμπί. Καλείται η FOOTAGE σελίδα του Organ Flutes Voice.

2 Χρησιμοποιήστε τα [1]-[8] κουμπιά για να κάνετε τις ρυθμίσεις μήκους. Οι footage ρυθμίσεις καθορίζουν τον βασικό ήχο του organ flutes. Τα [1] κουμπιά ελέγχουν δύο μήκη: 16’ και 5 1/3’. Πατώντας το [D] κουμπί εναλλάσσεστε μεταξύ αυτών των δύο μηκών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ O όρος “footage” είναι μια αναφορά στην δημιουργία ήχου των παραδοσιακών pipe οργάνων, στα οποία ο ήχος παραγόταν από αυλούς με διαφορετικά μήκη. Αν θέλετε, μπορείτε να επιλέξετε τον Organ τύπο, να αλλάξετε την Rotary Speaker ταχύτητα και να ρυθμίσετε το Vibrato, χρησιμοποιώντας τα [Α]-[C] και [F]-[H] κουμπιά. 1 [Α]/[Β] ORGAN TYPE 2 [C]

ROTARY SP SPEED

3 [F] 4 [G] 5 [H]

VIBRATO OFF VIBRATO ON VIBRATO DEPTH PRESETS

6 [I]

Καθορίζει τον τύπο της δημιουργίας ήχου οργάνου που θα εξομοιωθεί: Sine ή Vintage. Εναλλάσσει μεταξύ της αργής και γρήγορης ταχύτητας περιστροφής ηχείου όταν επιλεγεί ένα rotary speaker εφφέ για το Organ Flutes (DSP TYPE παράμετρος στην EFFECT/EQ σελίδα) και το VOICE EFFECT [DSP] κουμπί είναι ενεργό. Ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν το vibrato εφφέ για το Organ Flutes Voice. Ρυθμίζει το Vibrato βάθος σε μία από τις τρεις στάθμες: 1 (χαμηλό), 2 (μεσαίο) ή 3 (υψηλό). Ανοίγει την File Selection οθόνη των Organ Flutes Voices για την επιλογή ενός έτοιμου Organ Flutes Voice.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 39


Σχετικά με την VOLUME/ATTACK σελίδα και την EFFECT/EQ σελίδα, ανατρέξτε στις Προηγμένες Λειτουργίες (σελίδα 99). 3 Πατήστε το [Ι] (PRESETS) κουμπί για να επιστρέψετε στην Organ Flutes Voice Selection οθόνη. 4 Χρησιμοποιήστε τα TAB [][] κουμπιά για να επιλέξετε την θέση στην οποίο θα σωθεί το Organ Flutes Voice. 5 Πατήστε το [6] (SAVE) κουμπί για να καλέσετε την Save οθόνη. 6 Σώστε το Organ Flutes Voice σας ακολουθώντας την διαδικασία στην σελίδα 58. ΠΡΟΣΟΧΗ Η ρύθμιση θα χαθεί αν επιλέξετε άλλο Voice ή κλείσετε την τροφοδοσία του οργάνου χωρίς να εκτελέσετε την Save διαδικασία. Προηγμένες Λειτουργίες Επιλογή GM/XG ή άλλων Voices από το Voice Selection οθόνη  [8]  [2] (P2) πλαίσιο: Εφφέ ρυθμίσεις Ρύθμιση της touch ευαισθησίας του κλαβιέ: [FUNCTION]  [D] CONTROLLER  TAB [][] KEYBOARD PANEL Επιλογή του Harmony/Echo τύπου: [FUNCTION]  [F] HARMONY/ECHO Pitch ρυθμίσεις Απόλυτο κούρδισμα του τόνου ολόκληρου του [FUNCTION]  [A] MASTER TUNE/SCALE TUNE οργάνου:  TAB [][] MASTER TUNE Scale κούρδισμα: [FUNCTION]  [A] MASTER TUNE/SCALE TUNE  TAB [][] SCALE TUNE Αλλαγή της ανάθεσης μέρους των [FUNCTION]  [D] CONTROLLER  TAB [][] TRANSPOSE κουμπιών: KEYBOARD PANEL  [A]/[B] 4 TRANSPOSE ASSIGN Διόρθωση Voices (Voice Set): Voice Selection οθόνη  [6] (VOICE SET) Απενεργοποίηση αυτόματης επιλογής των [FUNCTION]  [E] REGIST SEQUENCE/FREEZE/ Voice Sets (εφφέ, κλπ.): VOICE SET  TAB [][] VOICE SET Διόρθωση Organ Flutes παραμέτρων: [ORGAN FLUTES]  TAB [][] VOLUME/ ATTACK ή EFFECT/EQ

Styles – Παίξιμο ρυθμού και συνοδείας To όργανο διαθέτει μια ποικιλία συνοδευτικών και ρυθμικών μοτίβων (ονομάζονται “Styles”) σε μια ποικιλία διαφορετικών μουσικών ειδών που περιλαμβάνουν pop, jazz και πολλά άλλα. Το στυλ διαθέτει Auto Accompaniment, επιτρέποντας σας να παράγετε αυτόματη συνοδεία απλά παίζοντας «συγχορδίες» με το αριστερό σας χέρι. Αυτό σας επιτρέπει να αναδημιουργήσετε αυτόματα τον ήχο μιας ολόκληρης μπάντας ή ορχήστρας – ακόμη και αν παίζετε μόνοι σας.

Παίξιμο ενός Style με Auto Accompaniment 1 Πατήστε ένα από τα κουμπιά επιλογής STYLE κατηγορίας για να καλέσετε την Style Selection οθόνη. 40


ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το [EXPANSION/USER] κουμπί στα κουμπιά επιλογής STYLE κατηγορίας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εύκολη ανάκληση των αγαπημένων σας Styles. Η διαδικασία είναι ίδια με την ανάκληση των αγαπημένων σας Voices. Δείτε στην σελίδα 31. 2 Πατήστε ένα από τα [A]-[J] κουμπιά για να επιλέξετε το Style που θέλετε. Πατώντας ένα από τα [1]-[4] κουμπιά ή πατώντας πάλι το ίδιο κουμπί STYLE κατηγορίας μπορείτε να καλέσετε την άλλη σελίδα οθόνης.

3 Πατήστε το [ACMP] κουμπί για να ενεργοποιήσετε το Auto Accompaniment. Το καθορισμένο τμήμα αριστερού χεριού του κλαβιέ (σελίδα 32) γίνεται το Chord τμήμα και οι συγχορδίες που παίζονται σε αυτό το τμήμα ανιχνεύονται αυτόματα και χρησιμοποιούνται σαν βάση για πλήρη αυτόματη συνοδεία με το επιλεγμένο στυλ. 4 Πατήστε το [SYNC START] κουμπί για να ενεργοποιηθεί η συγχρονισμένη εκκίνηση. 5 Αμέσως μόλις παίξετε μια συγχορδία με το αριστερό σας χέρι, ξεκινάει το επιλεγμένο στυλ. Δοκιμάστε να παίξετε συγχορδίες με το αριστερό σας χέρι και να παίξετε μελωδία με το δεξί σας χέρι. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για πληροφορίες σχετικά με τις συγχορδίες, δείτε στην σελίδα 43. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε να μετατοπίσετε τον τόνο του Style (συνοδεία). Δείτε στην σελίδα 36. 6 Πατήστε το [START/STOP] κουμπί για να σταματήσει η στυλ αναπαραγωγή.

Στυλ χαρακτηριστικά Ο Style τύπος και τα χαρακτηριστικά του δείχνονται στο Preset Style εικονίδιο.

Pro: Αυτά τα Styles παρέχουν επαγγελματικές και εξαιρετικές ενορχηστρώσεις συνδυασμένες με τέλειο παίξιμο. Η συνοδεία που προκύπτει ακολουθεί ακριβώς τις συγχορδίες του παίκτη. Σαν αποτέλεσμα, οι αλλαγές συγχορδίας και οι αρμονίες σας μετασχηματίζονται άμεσα σε μουσική συνοδεία. 41


Session: Αυτά τα Styles παρέχουν ακόμα πιο ρεαλιστική και αυθεντική συνοδεία μιξάροντας τους αρχικούς

τύπους

συγχορδίας και τις αλλαγές, όπως επίσης και ειδικά riffs με αλλαγές

συγχορδιών, με τα Main τμήματα. Αυτά έχουν προγραμματιστεί να προσθέσουν χρώμα και μια επαγγελματική αίσθηση στο παίξιμο σας σε συγκεκριμένα κομμάτια και σε συγκεκριμένα είδη. Ωστόσο, να θυμάστε ότι τα στυλ μπορεί να μην είναι απαραίτητα κατάλληλα – ή ακόμη και αρμονικά σωστά – για όλα τα κομμάτια και για το παίξιμο όλων των συγχορδιών. Σε μερικές περιπτώσεις για παράδειγμα, παίζοντας μια απλή ματζόρε τρίφωνη συγχορδία για ένα κάντρι κομμάτι μπορεί το αποτέλεσμα να είναι μια “jazzy” συγχορδία 7ης ή το παίξιμο μιας on-bass συγχορδίας μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα ακατάλληλη ή μη αναμενόμενη συνοδεία. Συμβατότητα Style αρχείου Το PSR-A2000 χρησιμοποιεί το SFF GE φορμάτ αρχείου (σελίδα 6). Το PSR-A2000 μπορεί να παίξει τα υπάρχοντα SFF αρχεία αλλά αυτά θα σωθούν σε SFF GE φορμάτ όταν το αρχείο σώζεται (ή επικολλάται) στο PSR-A2000. Να θυμάστε ότι το σωσμένο αρχείο μπορεί να παιχτεί μόνο σε όργανα που είναι συμβατά με το SFF GE φορμάτ.

Συγχορδίες Για χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις συγχορδίες, αυτός ο εύχρηστος πίνακας δείχνει συνηθισμένες συγχορδίες για γρήγορα αναφορά. Αφού υπάρχουν πολλές χρήσιμες συγχορδίες και πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να τις χρησιμοποιήσετε μουσικά, ανατρέξτε σε βιβλία συγχορδιών που διατίθενται στην αγορά για περισσότερες λεπτομέρειες.

Αλλαγή του Chord Fingering τύπου 42


Αλλάζοντας τον τύπο δακτυλισμού της συγχορδίας, μπορείτε να παράγετε αυτόματα την κατάλληλη συνοδεία ακόμη και αν δεν πατάτε όλες τις νότες μιας συγχορδίας. Ο Chord Fingering τύπος μπορεί να αλλάξει από: [FUNCTION]  [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING  TAB [] [] CHORD FINGERING. Χρησιμοποιήστε τα [1]-[3] κουμπιά για να επιλέξετε τον τύπο δακτυλισμού συγχορδίας που θέλετε. Για παράδειγμα, μπορούν να επιλεγούν οι ακόλουθοι τύποι. •

SINGLE FINGER

Αυτή η μέθοδος σας επιτρέπει να παίξετε εύκολα συγχορδίες στο εύρος συνοδείας του κλαβιέ χρησιμοποιώντας μόνο ένα, δύο ή τρία δάχτυλα.

Ματζόρε συγχορδία Πατήστε μόνο την τονική νότα.

Μινόρε συγχορδία Πατήστε ταυτόχρονα την τονική νότα και ένα μαύρο πλήκτρο στα αριστερά της.

Συγχορδία 7ης Πατήστε ταυτόχρονα την τονική νότα και ένα λευκό πλήκτρο στα αριστερά της.

Συγχορδία μινόρε 7ης Πατήστε ταυτόχρονα την τονική νότα και ένα λευκό και ένα μαύρο πλήκτρο στα αριστερά της.

AI FULL KEYBOARD

Παίζοντας ότι θέλετε, όπου θέλετε στο κλαβιέ χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια – σαν να παίζετε πιάνο – παράγεται κατάλληλη συνοδεία. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τον καθορισμό των συγχορδιών. (Ανάλογα με την ενορχήστρωση του κομματιού, το AI Full Keyboard μπορεί να μην παράγει πάντα κατάλληλη συνοδεία). Για άλλους τύπους, ανατρέξτε στις Προηγμένες Λειτουργίες (σελίδα 100).

Διαδικασία Style αναπαραγωγής Για να ξεκινήσει/σταματήσει το παίξιμο •

[START/STOP] κουμπί Το στυλ αρχίζει να παίζεται αμέσως μόλις πατηθεί το [START/STOP] κουμπί. Για να σταματήσει η αναπαραγωγή, πατήστε πάλι το κουμπί.

[SYNC START] κουμπί Αυτό βάζει την στυλ αναπαραγωγή σε «αναμονή». Το στυλ αρχίζει να παίζεται όταν πατήσετε οποιαδήποτε νότα στο κλαβιέ (όταν το [ACMP] είναι κλειστό) ή παίξετε μια συγχορδία με το αριστερό σας χέρι (όταν το [ACMP] είναι ανοιχτό). Κατά την στυλ αναπαραγωγή, πατώντας αυτό το κουμπί σταματάει η αναπαραγωγή και μπαίνει πάλι σε «αναμονή».

[SYNC STOP] κουμπί Μπορείτε να ξεκινήσετε και να σταματήσετε το στυλ οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε απλά παίζοντας ή αφήνοντας τα πλήκτρα στο τμήμα συγχορδίας του κλαβιέ. Βεβαιωθείτε ότι το [ACMP] κουμπί είναι ανοιχτό, πατήστε το [SYNC STOP] κουμπί και μετά παίξτε στο κλαβιέ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 43


Όταν ο fingering τρόπος έχει ρυθμιστεί στο “Full Keyboard” ή στο “AI Full Keyboard”, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί το Synchro Stop. Για να αλλάξετε τον fingering τρόπο: [FUNCTION]  [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING  TAB [][] CHORD FINGERING. •

INTRO [I]-[III] κουμπιά Το PSR-A2000 διαθέτει τρία διαφορετικά Intro τμήματα για να προστεθεί μια εισαγωγή πριν ξεκινήσει

η Style αναπαραγωγή. Μετά το πάτημα ενός από τα INTRO [I]-[III]

κουμπιά, ξεκινάει η αναπαραγωγή με την χρήση του [START/STOP] ή του [SYNC START] κουμπιού. Όταν τελειώσει το παίξιμο του Intro, η στυλ αναπαραγωγή μετακινείται αυτόματα στο Main τμήμα. •

ENDING/rit. [I]-[III] κουμπιά Το PSR-A2000 διαθέτει τρία διαφορετικά Ending τμήματα για να προστεθεί ένα φινάλε πριν σταματήσει η Style αναπαραγωγή. Όταν πατήσετε ένα από τα Ending [I]-[III] κουμπιά ενώ παίζεται το στυλ, το στυλ θα σταματήσει αυτόματα αφού παιχτεί το φινάλε. Μπορείτε να έχετε το ending να καθυστερεί βαθμιαία (ritardando) πατώντας πάλι άλλη μια φορά το ENDING κουμπί ενώ παίζεται το ending. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν πατήσετε το ENDING/rit. [I] κουμπί όταν παίζεται το στυλ, αρχίζει αυτόματα ένα fill-in πριν το ENDING/rit [I].

Σχετικά με την κατάσταση στο λαμπάκι των κουμπιών τμήματος (INTRO/MAIN VARIATION/ BREAK/ENDING) •

Κόκκινο: Το τμήμα είναι επιλεγμένο.

Κόκκινο (αναβοσβήνει): Το τμήμα θα παιχτεί μετά, ακολουθώντας το τρέχον επιλεγμένο τμήμα.

Πράσινο: Το τμήμα περιέχει δεδομένα αλλά δεν είναι επιλεγμένο.

Σβηστό: Το τμήμα δεν περιέχει δεδομένα και δεν μπορεί να παιχτεί.

Αλλαγή παραλλαγής μοτίβου (Sections) κατά την Style αναπαραγωγή Κάθε στυλ διαθέτει τέσσερα διαφορετικά Main τμήματα, τέσσερα Fill-in τμήματα και ένα Break τμήμα. Χρησιμοποιώντας αυτά τα τμήματα αποτελεσματικά, μπορείτε εύκολα να κάνετε τον ήχο του παιξίματος σας πιο δυναμικό και επαγγελματικό. Το τμήμα μπορεί να αλλάξει ελεύθερα ενώ παίζεται το στυλ. •

MAIN VARIATION [A]-[D] κουμπιά Πατήστε ένα από τα MAIN VARIATION [A]-[D] κουμπιά για να επιλέξετε το Main τμήμα που θέλετε (το κουμπί ανάβει κόκκινο). Καθένα είναι ένα συνοδευτικό μοτίβο μερικών μέτρων και παίζει χωρίς τέλος. Πατώντας πάλι το επιλεγμένο MAIN VARIATIOΝ κουμπί παίζεται ένα κατάλληλο fill-in μοτίβο για να εμπλουτιστεί ο ρυθμός και να σπάσει η επανάληψη. Αφού τελειώσει το fill-in, η αναπαραγωγή οδηγείται ομαλά στο Main τμήμα. 44


AUTO FILL λειτουργία Όταν το [AUTO FILL IN] κουμπί είναι ενεργό, πατώντας οποιοδήποτε από τα Main [A]-[D] κουμπιά όπως παίζετε, θα παιχτεί αυτόματα ένα fill-in τμήμα.

[BREAK] κουμπί Αυτό σας επιτρέπει να προσθέσετε δυναμικά breaks στον ρυθμό της συνοδείας. Πατήστε το [BREAK] κουμπί κατά την Style αναπαραγωγή. Όταν τελειώσει το παίξιμο του Break ενός μέτρου, η Style αναπαραγωγή αλλάζει αυτόματα στο Main τμήμα.

Ρύθμιση του Tempo •

[TEMPO] [–]/[+] κουμπιά Πατώντας το TEMPO [–] ή [+] κουμπί, μπορείτε να αυξήσετε/μειώσετε το tempo σε ένα εύρος 5-500. Όταν εμφανίζεται το αναδυόμενο TEMPO στην οθόνη, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την [DATA ENTRY] ρόδα για να ρυθμίσετε την τιμή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτή η διαδικασία είναι κοινή για αναπαραγωγή κομματιού (σελίδα 50). Πατώντας ταυτόχρονα τα TEMPO [–]/[+] κουμπιά, το tempo επανέρχεται στην προκαθορισμένη τιμή. •

[TAP TEMPO] κουμπί Κατά την Style αναπαραγωγή, μπορείτε να αλλάξετε το tempo χτυπώντας δυο φορές το [TAP TEMPO] κουμπί στο tempo που θέλετε. Όταν σταματήσει το στυλ, χτυπώντας το [TAP TEMPO] κουμπί (τέσσερις φορές για 4/4 αξία μέτρου) ξεκινάει η Style αναπαραγωγή στο tempo που χτυπήσατε.

Fading In/Out •

[FADE IN/OUT] κουμπί Αυτό παράγει ομαλά fade-ins και fade-outs όταν ξεκινάει/σταματάει η αναπαραγωγή. Πατήστε το [FADE IN/OUT] κουμπί όταν η αναπαραγωγή είναι σταματημένη και πατήστε το [START/STOP] κουμπί για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή με fade in. Για να σταματήσει η αναπαραγωγή με fade out, πατήστε το [FADE IN/OUT] κουμπί κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτή η διαδικασία είναι κοινή για αναπαραγωγή κομματιού (σελίδα 50).

Κλήση των ρυθμίσεων πλαισίου που ταιριάζουν στο Style (Repertoire) Η βολική Repertoire λειτουργία καλεί αυτόματα τις πιο κατάλληλες ρυθμίσεις πλαισίου (Voice αριθμός, κλπ.) για το τρέχον επιλεγμένο στυλ. 1 Επιλέξτε το στυλ που θέλετε στην Style Selection οθόνη (βήματα 1-2 στην σελίδα 41-42). 45


ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι ρυθμίσεις που εμφανίζονται εδώ είναι Music Finder καταχωρήσεις. Μπορείτε να επιλέξετε πρόσθετες ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας την Music Finder λειτουργία (σελίδα 61). 2 Πατήστε το [5] (REPERTOIRE) κουμπί. Θα εμφανιστούν στην οθόνη διάφορες κατάλληλες ρυθμίσεις πλαισίου που ταιριάζουν με το επιλεγμένο στυλ.

3 Χρησιμοποιήστε τα [2]-[3] κουμπιά για να επιλέξετε την ρύθμιση πλαισίου που θέλετε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ανάλογα με το συγκεκριμένο επιλεγμένο στυλ, μπορεί να μην υπάρχουν ρυθμίσεις πλαισίου στην Repertoire λειτουργία.

Κατάλληλες ρυθμίσεις πλαισίου για το επιλεγμένο Style (One Touch Setting) Η One Touch Setting είναι μια πανίσχυρη και βολική λειτουργία που καλεί αυτόματα τις πιο κατάλληλες ρυθμίσεις πλαισίου (Voice ή εφφέ, κλπ.) για το τρέχον επιλεγμένο στυλ, με το άγγιγμα ενός κουμπιού. Αν έχετε ήδη αποφασίσει ποιο στυλ θέλετε να χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να έχετε την One Touch Setting να επιλέγει αυτόματα το κατάλληλο Voice για σας. 1 Επιλέξτε ένα στυλ (βήματα 1-2 στην σελίδα 41-42). 2 Πατήστε ένα από τα ONE TOUCH SETTING [1]-[4] κουμπιά. Αυτό όχι μόνο καλεί άμεσα τις ρυθμίσεις (Voices, εφφέ, κλπ.) που ταιριάζουν με το τρέχον στυλ, αλλά ενεργοποιεί επίσης αυτόματα τα ACMP και SYNC START έτσι ώστε να μπορείτε άμεσα να ξεκινήσετε το παίξιμο του στυλ.

3 Αμέσως μόλις παίξετε μια συγχορδία με το αριστερό σας χέρι, ξεκινάει το επιλεγμένο στυλ. 46


Κάθε στυλ έχει τέσσερις One Touch Setting διαμορφώσεις. Πατήστε άλλο ONE TOUCH SETTING [1]-[4] κουμπί για να δοκιμάσετε άλλες διαμορφώσεις. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε δικές σας One Touch Setting διαμορφώσεις. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στις Προηγμένες Λειτουργίες (σελίδα 104). Αυτόματη αλλαγή των One Touch Settings με τα Main τμήματα Η βολική OTS (One Touch Setting) Link λειτουργία σας επιτρέπει να έχετε τις One Touch Settings να αλλάζουν αυτόματα όταν επιλέγετε διαφορετικό Main τμήμα (ΑD). Τα Main τμήματα Α, Β, C και D αντιστοιχούν στις One Touch Settings 1, 2, 3 και 4. Για να χρησιμοποιήσετε την OTS Link λειτουργία, ενεργοποιήστε το [OTS LINK] κουμπί.

Επιβεβαίωση των One Touch Settings περιεχομένων Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες των One Touch Setting [1]-[4] που ανατίθενται στο τρέχον επιλεγμένο στυλ. 1 Στην Style Selection οθόνη, πατήστε το [7] (OTS INFO.) κουμπί για να καλέσετε την Information οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε επίσης να καλέσετε την Information οθόνη πατώντας το [DIRECT ACCESS] κουμπί και μετά πατώντας ένα από τα ONE TOUCH SETTING [1]-[4] κουμπιά. 2 Πατήστε το [F] (CLOSE) κουμπί για να κλείσετε την Information οθόνη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των Style Parts και αλλαγή Voices Ένα στυλ περιέχει οκτώ κανάλια: RHY1 (Rhythm 1) – PHR2 (Phrase 2). Μπορείτε να προσθέσετε παραλλαγές και να αλλάξετε την αίσθηση ενός στυλ ενεργοποιώντας/απενεργοποιώντας επιλεκτικά τα κανάλια ενώ παίζεται το στυλ. Style κανάλια •

RHY1/2 (Rhythm 1/2): Αυτά είναι τα βασικά μέρη του στυλ, περιέχοντας τα drum και percussion ρυθμικά μοτίβα.

BASS: Το μπάσο μέρος χρησιμοποιεί διάφορους κατάλληλους ήχους οργάνων για να ταιριάζουν με το στυλ.

47


CHD1/2 (Chord 1/2): Αυτή είναι η ρυθμική συγχορδιακή συνοδεία, που συνήθως χρησιμοποιεί Voices με πιάνο ή κιθάρα.

PAD: Αυτό το μέρος χρησιμοποιείται για όργανα με sustain όπως strings, organ, choir, κλπ.

PHR1/2 (Phrase 1/2): Αυτά τα μέρη χρησιμοποιούνται για δυνατούς brass τονισμούς, arpeggio συγχορδίες και άλλα που κάνουν την συνοδεία πιο ενδιαφέρουσα.

1 Πατήστε το [CHANNEL ON/OFF] κουμπί μία ή δύο φορές για να καλέσετε την CHANNEL ON/OFF (STYLE) οθόνη.

2 Πατήστε τα [1]-[8] κουμπιά για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τα κανάλια. Για να ακούσετε ένα κανάλι μόνο του, κρατήστε πατημένο το κατάλληλο κουμπί για το κανάλι που θέλετε να ρυθμίσετε σε SOLO. Για να ακυρώσετε το SOLO, απλά πατήστε πάλι το κατάλληλο κουμπί. Αλλαγή του Voice για κάθε κανάλι Αν είναι απαραίτητο, πατήστε τα [1]-[8] κανάλια για να αλλάξετε το Voice για το αντίστοιχο κανάλι. Καλείται η Voice Selection οθόνη από την οποία μπορείτε να επιλέξετε το Voice που θα χρησιμοποιηθεί για το κανάλι. Δείτε στην σελίδα 30. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε να σώσετε τις εδώ ρυθμίσεις στην Registration Memory. Δείτε στην σελίδα 66. 3 Πατήστε το [EXIT] κουμπί για να κλείσετε την CHANNEL ON/OFF οθόνη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν εμφανίζεται η Main οθόνη, δεν μπορεί να κλείσει η CHANNEL ON/OFF οθόνη.

Ρύθμιση της ισορροπίας έντασης ανάμεσα στο Style και το κλαβιέ Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία έντασης ανάμεσα στην Style αναπαραγωγή και τον ήχο που παίζετε στο κλαβιέ. 1 Πατήστε το [BALANCE] κουμπί για να καλέσετε την BALANCE οθόνη.

2 Ρυθμίστε την ένταση του στυλ χρησιμοποιώντας τα [2] κουμπιά. Χρησιμοποιώντας τα [1]-[7] κουμπιά, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του κομματιού, του στυλ, του Multi Pad και των κλαβιέ μερών. 48


3 Πατήστε το [EXIT] κουμπί για να κλείσετε την BALANCE οθόνη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν φαίνεται η Main οθόνη, δεν μπορεί να κλείσει η BALANCE οθόνη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στην Mixing Console οθόνη, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση για κάθε Style μέρος. Δείτε στην σελίδα 76. Προηγμένες Λειτουργίες Επιλογή του Chord Fingering τύπου:

[FUNCTION]  [C] STYLE SETTINGS/SPLIT POINT/CHORD FINGERING  TAB [][] CHORD FINGERING Ρυθμίσεις Style αναπαραγωγής: [FUNCTION]  [C] STYLE SETTINGS/SPLIT POINT/CHORD FINGERING  TAB [][] STYLE SETTING Ρυθμίσεις σημείου Split: [FUNCTION]  [C] STYLE SETTINGS/SPLIT POINT/CHORD FINGERING  TAB [][] SPLIT POINT Απομνημόνευση της Original One Touch [MEMORY] + ONE TOUCH SETTING [1]-[4] Setting: Δημιουργία/διόρθωση στυλ (Style Creator): [FUNCTION]  [F] DIGITAL REC MENU  [B] STYLE CREATOR Realtime ηχογράφηση:  TAB [][] BASIC Step ηχογράφηση:  TAB [][] EDIT  [G] STEP REC Συναρμολόγηση στυλ:  TAB [][] ASSEMBLY Διόρθωση της ρυθμικής αίσθησης:  TAB [][] GROOVE Διόρθωση δεδομένων για κάθε κανάλι:  TAB [][] CHANNEL Κάνοντας Style File Format ρυθμίσεις:  TAB [][] PARAMETER

Songs – Παίξιμο, εξάσκηση και ηχογράφηση κομματιών Για το PSR-A2000, το “Song” αναφέρεται στα MIDI κομμάτια που περιλαμβάνουν preset κομμάτια, αρχεία σε MIDI φορμάτ που διατίθενται στην αγορά, κλπ. Όχι μόνο μπορείτε να αναπαράγετε ένα Song και να το ακούσετε, αλλά μπορείτε επίσης να παίξετε στο κλαβιέ μαζί με την αναπαραγωγή του κομματιού και να ηχογραφήσετε το παίξιμο σας σαν ένα Song.

Αναπαραγωγή των Songs Μπορείτε να αναπαράγετε τους ακόλουθους τύπους κομματιών. •

Preset Songs (στην PRESET σελίδα της Song Selection οθόνης)

Τα δικά σας ηχογραφημένα κομμάτια (δείτε στην σελίδα 56 για οδηγίες ηχογράφησης)

Song δεδομένα που διατίθενται στην αγορά: SMF (Standard MIDI File)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για πληροφορίες σχετικά με τα συμβατά φορμάτ δεδομένων, ανατρέξτε στην σελίδα 6.

49


1 Πατήστε το SONG [SELECT] κουμπί για να καλέσετε την Song Selection οθόνη.

2 Πατήστε τα TAB [][] κουμπιά για να επιλέξετε την θέση του κομματιού που θέλετε. Αν θέλετε να αναπαράγετε Sons σε μια USB συσκευή αποθήκευσης, συνδέστε από πριν την USB συσκευή αποθήκευσης που περιέχει MIDI Song δεδομένα στην USB TO DEVICE υποδοχή. 3 Επιλέξτε το κομμάτι που θέλετε χρησιμοποιώντας τα [Α]-[J] κουμπιά. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα Song χρησιμοποιώντας την [DATA ENTRY] ρόδα και μετά να πατήστε το [ENTER] κουμπί για να εκτελέσετε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε να μετακινηθείτε άμεσα στην Main οθόνη με διπλό κλικ σε ένα από τα [Α]-[J] κουμπιά. 4 Πατήστε το SONG [/] (PLAY/PAUSE) κουμπί για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Αναμονή του επόμενου κομματιού για αναπαραγωγή Ενώ αναπαράγεται ένα κομμάτι, μπορείτε να έχετε το επόμενο κομμάτι για αναπαραγωγή σε αναμονή. Αυτό είναι βολικό για την ομαλή αλυσιδωτή αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού κατά το ζωντανό παίξιμο. Επιλέξτε το κομμάτι που θέλετε να παιχτεί μετά στην Song Selection οθόνη, ενώ παίζεται ένα κομμάτι. Η “NEXT” ένδειξη εμφανίζεται επάνω δεξιά από το αντίστοιχο Song όνομα. Για να ακυρώσετε αυτήν την ρύθμιση, πατήστε [8] (NEXT CANCEL) κουμπί. 5 Πατήστε το SONG [] (STOP) κουμπί για να σταματήσει η αναπαραγωγή.

Διαδικασίες κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής •

Synchro Start Μπορείτε να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή αμέσως μόλις παίξετε στο κλαβιέ. Ενώ η αναπαραγωγή είναι σταματημένη, κρατήστε πατημένο το SONG [] (STOP) κουμπί και πατήστε το [/] (PLAY/PAUSE) κουμπί. Για να ακυρώσετε την Synchro Start λειτουργία, κρατήστε πατημένο το SONG [] (STOP) κουμπί και πατήστε άλλη μια φορά το [/] (PLAY/PAUSE) κουμπί.

Pause Πατήστε το [/] (PLAY/PAUSE) κουμπί. Πατώντας το πάλι η αναπαραγωγή κομματιού επανέρχεται από την τρέχουσα θέση. 50


Rewind/Fast Forward Πατήστε μια φορά το [] (REW) ή το [] (FF) κουμπί για να μετακινηθείτε προς τα πίσω/εμπρός ένα μέτρο. Κρατήστε πατημένο το [] (REW) ή το [] (FF) κουμπί για συνεχή προς τα πίσω/εμπρός κίνηση. Πατώντας το [] (REW) ή το [] (FF) κουμπί καλείται ένα αναδυόμενο παράθυρο που δείχνει τον τρέχοντα αριθμό μέτρου (ή τον Phrase Mark αριθμό) στην οθόνη. Ενώ εμφανίζεται στην οθόνη η αναδυόμενη Song Position, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την [DATA ENTRY] ρόδα για να ρυθμίσετε την τιμή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το Phrase Mark είναι ένα προγραμματισμένο σημάδι σε συγκεκριμένα Song δεδομένα, που καθορίζει μια συγκεκριμένη θέση στο κομμάτι. •

Ρύθμιση του Tempo Ίδια διαδικασία με εκείνη του Style tempo. Δείτε στην σελίδα 46.

Fade In/Out Ίδια διαδικασία με εκείνη του Style. Δείτε στην σελίδα 46.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία έντασης κομματιού ανάμεσα στο κομμάτι και το κλαβιέ. Δείτε στην σελίδα 49. Στην Mixing Console οθόνη, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση για κάθε μέρος του κομματιού. Δείτε στην σελίδα 76. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε συγκεκριμένα μέρη. Δείτε στην σελίδα 54. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε να μετατοπίσετε τον τόνο της αναπαραγωγής κομματιού. Δείτε στην σελίδα 36.

Περιορισμοί για προστατευμένα κομμάτια Τα εμπορικά διαθέσιμα Song δεδομένα μπορεί να είναι προστατευμένα από αντιγραφή για να αποφευχθεί παράνομη αντιγραφή ή σβήσιμο από λάθος. Αυτά είναι σημειωμένα με τις ενδείξεις στην επάνω αριστερή μεριά των ονομάτων αρχείου. Οι ενδείξεις και οι σχετικοί περιορισμοί περιγράφονται παρακάτω. 51


Prot. 1: Δείχνει Preset Songs που είναι σωσμένα στο USER drive. Αυτά δεν μπορούν να αντιγραφούν/μετακινηθούν/σωθούν σε εξωτερικές συσκευές.

Prot. 2 Orig: Δείχνει Songs φορμαρισμένα με Yamaha προστασία. Αυτά δεν μπορούν να αντιγραφούν. Μπορούν να μετακινηθούν/σωθούν μόνο στο USER drive και σε USB συσκευές αποθήκευσης με ID.

Prot. 2 Edit: Δείχνει διορθωμένα “Prot. 2 Orig” Songs. Βεβαιωθείτε ότι τα σώζετε στον ίδιο φάκελο που περιέχει το αντίστοιχο “Prot. 2 Orig” κομμάτι. Αυτά δεν μπορούν να αντιγραφούν. Μπορούν να μετακινηθούν/σωθούν μόνο στο USER drive και σε USB συσκευές αποθήκευσης με ID.

Σημείωση για την διαδικασία “Prot. 2 Orig” και “Prot. 2 Edit” Song αρχείου Βεβαιωθείτε ότι σώσατε το “Prot. 2 Edit” Song στον ίδιο φάκελο που περιέχει το αρχικό του “Prot. 2 Orig” Song. Σε αντίθετη περίπτωση, το “Prot. 2 Edit” Song δεν μπορεί να παιχτεί. Επίσης, αν μετακινήσετε ένα “Prot. 2 Edit” Song, βεβαιωθείτε ότι μετακινείτε και το αρχικό του “Prot. 2 Orig” Song στην ίδια θέση (φάκελο) την ίδια στιγμή. Για πληροφορίες σχετικά με τις USB συμβατές συσκευές για σώσιμο προστατευμένων κομματιών, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Yamaha.

Εμφάνιση παρτιτούρας (Score) Μπορείτε να δείτε την παρτιτούρα του επιλεγμένου κομματιού. Συνιστούμε να διαβάσετε την παρτιτούρα πριν ξεκινήσετε την εξάσκηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το όργανο μπορεί να εμφανίσει την παρτιτούρα των ηχογραφημένων σας κομματιών. 1 Επιλέξτε ένα κομμάτι (βήματα 1-3 στην σελίδα 50-51). 2 Πατήστε το [SCORE] κουμπί για να καλέσετε την Score οθόνη. Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την παρτιτούρα χρησιμοποιώντας τα TAB [][] κουμπιά όταν είναι σταματημένη η αναπαραγωγή κομματιού. Αρχίζοντας η αναπαραγωγή, το «μπαλάκι» μετακινείται μέσα στην παρτιτούρα δείχνοντας την σωστή θέση.

Μπορείτε να αλλάξετε το στυλ της εμφανιζόμενης παρτιτούρας χρησιμοποιώντας τα [1]-[8] κουμπιά. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Προηγμένες Λειτουργίες (σελίδα 118). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το όργανο δεν μπορεί να εμφανίσει την παρτιτούρα των μουσικών δεδομένων που διατίθενται στην αγορά εκτός εκείνων που επιτρέπουν εμφάνιση παρτιτούρας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 52


Η εμφανιζόμενη παρτιτούρα δημιουργείται από το όργανο με βάση τα δεδομένα κομματιού. Σαν αποτέλεσμα, μπορεί να μην είναι ακριβώς ίδια με την παρτιτούρα του ίδιου κομματιού που διατίθεται στην αγορά – ειδικά όταν εμφανίζεται παρτιτούρα πολύπλοκων περασμάτων ή πολύ μικρών νοτών.

Εμφάνιση στίχων (Text) Όταν το επιλεγμένο κομμάτι περιέχει δεδομένα στίχων, μπορείτε να τα δείτε στην οθόνη του οργάνου κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής. 1 Επιλέξτε ένα κομμάτι (βήματα 1-3 στην σελίδα 50-51). 2 Πατήστε το [LYRICS/TEXT] κουμπί για να καλέστε την Lyrics οθόνη. Όταν τα δεδομένα κομματιού περιέχουν δεδομένα στίχων, οι στίχοι εμφανίζονται στην οθόνη. Μπορείτε να δείτε όλους τους στίχους χρησιμοποιώντας τα TAB [][] κουμπιά όταν είναι σταματημένη η αναπαραγωγή κομματιού. Όταν ξεκινάει η αναπαραγωγή κομματιού, το χρώμα των στίχων αλλάζει, δείχνοντας την τρέχουσα θέση.

Εμφάνιση κειμένου Ακόμη και αν το κομμάτι δεν περιέχει δεδομένα στίχων, μπορείτε να δείτε τους στίχους στην οθόνη φορτώνοντας το αρχείο κειμένου (.txt) που δημιουργήθηκε σε υπολογιστή μέσω USB συσκευής αποθήκευσης. Αυτή η λειτουργία παρέχει διάφορες χρήσιμες δυνατότητες όπως η εμφάνιση των στίχων, των ονομάτων συγχορδίας και σημειώσεων. 1 Όταν φαίνεται η Lyrics οθόνη, πατήστε το [1] (TEXT) κουμπί για να εμφανίσετε το κείμενο. 2 Πατήστε το [5]/[6] (TEXT FILE) κουμπί για να καλέσετε την οθόνη Text επιλογής. 3 Επιλέξτε το αρχείο κειμένου που θέλετε. Για να επιστρέψετε στην Lyrics οθόνη, πατήστε πάλι το [1] (LYRICS) κουμπί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Lyrics/Text οθόνη, ανατρέξτε στις Προηγμένες Λειτουργίες (σελίδα 120).

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Song καναλιών Ένα Song περιέχει 16 ξεχωριστά κανάλια. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ανεξάρτητα κάθε κανάλι της επιλεγμένης Song αναπαραγωγής. 1 Πατήστε το [CHANNEL ON/OFF] κουμπί μία ή δύο φορές για να καλέσετε την CHANNEL ON/OFF (SONG) οθόνη.

53


2 Χρησιμοποιήστε το [1]-[8] κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε κάθε κανάλι. Αν θέλετε να αναπαράγετε μόνο ένα συγκεκριμένο κανάλι (solo αναπαραγωγή), πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα [1]-[8] κουμπιά που αντιστοιχεί στο κανάλι που θέλετε. Ενεργοποιείται μόνο το επιλεγμένο κανάλι και όλα τα άλλα είναι κλειστά. Για να ακυρώσετε την solo αναπαραγωγή, πατήστε πάλι το ίδιο κουμπί.

Εξάσκηση του μέρους δεξιού χεριού (Guide λειτουργία) Η Guide λειτουργία δείχνει τις νότες που θα πρέπει να παίξετε, πότε πρέπει να τις παίξετε και για πόσο θα πρέπει να τις κρατήσετε πατημένες. Μπορείτε επίσης να εξασκηθείτε με την ησυχία σας – αφού η συνοδεία σας περιμένει να παίξετε σωστά τις νότες. Εδώ, κλείστε το μέρος του δεξιού χεριού και προσπαθήστε να εξασκηθείτε στο μέρος. 1 Επιλέξτε ένα κομμάτι και καλέστε την Score οθόνη (σελίδα 53). 2 Ενεργοποιήστε το [GUIDE] κουμπί.

3 Πατήστε το SONG [TR1] κουμπί για να κλείσετε το μέρος του δεξιού χεριού. Σβήνει ο δείκτης του [TR1] κουμπιού. Τώρα μπορείτε να παίξετε εσείς αυτό το μέρος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Συνήθως, το CH1 ανατίθεται στο [TR1] κουμπί, το CH2 ανατίθεται στο [TR2] κουμπί και τα CH3-16 ανατίθενται στο [EXTRA TR] κουμπί. 4 Πατήστε το SONG [/] (PLAY/PAUSE) κουμπί για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή

Εξασκηθείτε στο κλειστό μέρος που εμφανίζεται στην Score οθόνη. Μετά την εξάσκηση, απενεργοποιήστε το [GUIDE] κουμπί. Άλλες guide λειτουργίες Υπάρχουν πρόσθετες Guide λειτουργίες για εξάσκηση στον χρονισμό παιξίματος των πλήκτρων (Any Key τρόπος) ή για Karaoke. [FUNCTION]  [B] SONG SETTING  [A]/[B] GUIDE MODE Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Προηγμένες Λειτουργίες (σελίδα 122).

54


Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή Οι Song Repeat λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός κομματιού ή ενός συγκεκριμένου εύρους μέτρων σε ένα κομμάτι. Αυτό είναι χρήσιμο για επαναλαμβανόμενη εξάσκηση δύσκολων φράσεων. Για να επαναλάβετε ένα κομμάτι, ενεργοποιήστε το [REPEAT] κουμπί και παίξτε το κομμάτι που θέλετε. Η απενεργοποίηση του [REPEAT] κουμπιού ακυρώνει την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε να παίξετε πολλά κομμάτια κατ’ επανάληψη: [FUNCTION]  [B] SONG SETTING  [H] REPEAT MODE. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν το κομμάτι περιέχει Phrase Marks, μπορείτε να παίξετε κατ’ επανάληψη ένα τμήμα (ομάδα μέτρων) που καθορίζεται από τον Phrase Mark αριθμό: [FUNCTION]  [B] SONG SETTING  [I] PHRASE MARK REPEAT.

Καθορισμός ενός εύρους μέτρων και παίξιμο τους κατ’ επανάληψη ( A-B Repeat) 1 Επιλέξτε ένα κομμάτι (βήματα 1-3 στην σελίδα 50-51). 2 Πατήστε το SONG [/] (PLAY/PAUSE) κουμπί για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. 3 Καθορίστε το εύρος της επανάληψης. Πατήστε το [REPEAT] κουμπί στο σημείο αρχής (Α) του εύρους που θα επαναληφθεί. Πατήστε πάλι το [REPEAT] κουμπί στο σημείο τέλους (Β). Μετά από μια αυτόματη προμέτρηση (για να μπείτε στην φράση), το εύρος από το σημείο Α μέχρι το σημείο Β παίζεται κατ’ επανάληψη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Καθορίζοντας μόνο το σημείο Α, η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή γίνεται ανάμεσα στο σημείο Α και το τέλος του κομματιού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν θέλετε να επαναλάβετε από την αρχή του κομματιού μέχρι την μέση του κομματιού: 1) Πατήστε το [REPEAT] κουμπί και μετά ξεκινήστε την αναπαραγωγή κομματιού. 2) Πατήστε πάλι το [REPEAT] κουμπί στο σημείο τέλους (Β). 4 Για να σταματήσει η αναπαραγωγή, πατήστε το SONG [] (STOP) κουμπί. Η θέση του κομματιού θα επιστρέψει στο σημείο Α. 5 Πατήστε το [REPEAT] κουμπί για να απενεργοποιήσετε την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή. Καθορισμός του εύρους επανάληψης όταν τα κομμάτια είναι σταματημένα 1. Πατήστε το [] (FF) κουμπί για να προχωρήσετε στην θέση του σημείου Α. 2. Πατήστε το [REPEAT] κουμπί για να καθορίσετε το σημείο Α. 3. Πατήστε το [] (FF) κουμπί για να προχωρήσετε στην θέση του σημείου Β. 55


4. Πατήστε πάλι το [REPEAT] κουμπί για να καθορίσετε το σημείο Β.

Ηχογράφηση του παιξίματος σας (Quick ηχογράφηση) Μπορείτε να ηχογραφήσετε όλα τα μέρη του παιξίματος σας με την μία ή κάθε μέρος (δεξί χέρι, αριστερό χέρι και Style αναπαραγωγή) ανεξάρτητα. Αυτό είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο εξάσκησης, δίνοντας σας την δυνατότητα να συγκρίνετε εύκολα το παίξιμο σας με το αρχικό κομμάτι στο οποίο εξασκήστε. Πριν ξεκινήσει η ηχογράφηση, κάντε τις ρυθμίσεις πλαισίου που θέλετε για το παίξιμο σας στο κλαβιέ – επιλογή Voice, στυλ, κλπ. 1 Πατήστε το SONG [REC] κουμπί και το [] (STOP) κουμπί ταυτόχρονα.

Ρυθμίζεται αυτόματα ένα άδειο κομμάτι για ηχογράφηση. 2 Πατήστε το SONG [REC] κουμπί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να ακυρώσετε την ηχογράφηση, πατήστε το SONG [REC] ή το [] (STOP) κουμπί. Ηχογράφηση συγκεκριμένου μέρους Στην θέση του βήματος 2, πατώντας το SONG [TR1] (ή το [TR2]) κουμπί ενώ κρατάτε πατημένο το [REC] κουμπί, μπορείτε να ηχογραφήσετε μόνο το μέρος του δεξιού χεριού (ή αριστερού χεριού). Πατώντας το [EXTRA TR] κουμπί ενώ κρατάτε πατημένο το [REC] κουμπί μπορείτε να ηχογραφήσετε μόνο την Style αναπαραγωγή. 3 Ξεκινήστε την ηχογράφηση. H ηχογράφηση ξεκινάει αυτόματα αμέσως μόλις παίξετε μια νότα στο κλαβιέ, ξεκινήσει η Style αναπαραγωγή ή ξεκινήσει η Multi Pad αναπαραγωγή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κατά την ηχογράφηση χωρίς Style αναπαραγωγή, η ενεργοποίηση του [METRONOME] κάνει την ηχογράφηση τμημάτων πιο αποτελεσματική. Το tempo του μετρονόμου μπορεί να ρυθμιστεί με τα TEMPO [–]/[+] κουμπιά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για Quick ηχογράφηση, κάθε μέρος θα ηχογραφείτε στα ακόλουθα κανάλια. Κλαβιέ μέρη: Ch. 1-3 Multi Pad μέρη: Ch. 5-8 Style μέρη: Ch. 9-16 4 Πατήστε το SONG [] (STOP) κουμπί για να σταματήσει η ηχογράφηση.

56


Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας προτρέπει να σώσετε το ηχογραφημένο παίξιμο. Για να κλείσετε το μήνυμα, πατήστε το [EXIT] κουμπί. 5 Πατήστε το SONG [/] (PLAY/PAUSE) κουμπί για να αναπαραχθεί το ηχογραφημένο παίξιμο.

6 Σώστε το ηχογραφημένο παίξιμο σαν κομμάτι. Πατήστε το SONG [SELECT] κουμπί για να καλέστε την Song Selection οθόνη. Το ηχογραφημένο κομμάτι μπορεί να σωθεί στην Song Selection οθόνη. Ανατρέξτε στο «Σώσιμο αρχείων» στην σελίδα 58. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα ηχογραφημένο κομμάτι θα χαθεί αν αλλάξετε σε άλλο κομμάτι ή κλείσετε την τροφοδοσία χωρίς να εκτελέσετε την διαδικασία σωσίματος.

Multi track ηχογράφηση Ένα κομμάτι περιέχει 16 ξεχωριστά κανάλια. Με αυτήν την μέθοδο, μπορείτε να ηχογραφήσετε δεδομένα σε κάθε κανάλι ανεξάρτητα, ένα-ένα. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε ελεύθερα την ανάθεση καναλιού/μέρους με την Multi Track ηχογράφηση. Η διαδικασία είναι βασικά ίδια όπως στην «Ηχογράφηση του παιξίματος σας» στην σελίδα 57, με τις παρακάτω εξηγήσεις για το βήμα 2. Ενώ κρατάτε πατημένο το SONG [REC] κουμπί, πατήστε τα [1]-[8] κουμπιά για να ρυθμίσετε το κανάλι που θέλετε στο “REC”. Μετά αναθέστε το μέρος που θέλετε στο κανάλι χρησιμοποιώντας τα [C]/[D] κουμπιά. Αν θέλετε να ηχογραφήσετε το Right 1 μέρος στο κανάλι 1, για παράδειγμα, πατήστε το [1] κουμπί ενώ κρατάτε πατημένο το [REC] κουμπί για να ρυθμίσετε το κανάλι 1 στο “REC”. Μετά χρησιμοποιήστε τα [C]/[D] κουμπιά για να επιλέξετε “RIGHT 1”.

Μετά προχωρήστε με τα βήματα 3-5, επανεπιλέξτε άλλα κανάλια και ηχογραφήστε άλλα μέρη όπως θέλετε.

57


Σώσιμο αρχείων Αυτή η διαδικασία σας επιτρέπει να σώσετε τα δεδομένα σας (όπως κομμάτια που ηχογραφήσατε και Voices που διορθώσατε) σε ένα αρχείο. Η εξηγήσεις εδώ εφαρμόζονται όταν σώζετε το ηχογραφημένο παίξιμο σας σαν Song αρχείο. 1 Στην οθόνη Song επιλογής, επιλέξτε την κατάλληλη ετικέτα (USER ή USB) στην οποία θέλετε να σώσετε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας τα TAB [][] κουμπιά.

2 Πατήστε το [6] (SAVE) κουμπί για να καλέσετε την οθόνη ονομασίας αρχείου.

3 Εισάγετε το όνομα αρχείου (σελίδα 27). Ακόμη και αν παρακάμψετε αυτό το βήμα, μπορείτε να μετονομάσετε το αρχείο οποιαδήποτε στιγμή μετά το σώσιμο (σελίδα 25). 4 Πατήστε το [8] (ΟΚ) κουμπί για να σώσετε το αρχείο. Το σωσμένο αρχείο θα τοποθετηθεί αυτόματα σε κατάλληλη θέση μεταξύ των αρχείων σε αλφαβητική σειρά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν θέλετε να ακυρώσετε την Save διαδικασία, πατήστε το [8] (CANCEL) κουμπί. Προηγμένες Λειτουργίες Διόρθωση ρυθμίσεων παρτιτούρας: Διόρθωση ρυθμίσεων Lyrics/Text οθόνης: Χρήση των Auto Accompaniment λειτουργιών με την αναπαραγωγή κομματιού: Παράμετροι αναπαραγωγής κομματιού: Εξάσκηση κλαβιέ και φωνητικών με την χρήση της Guide λειτουργίας: Παίξιμο συνοδευτικών μερών με το Performance Assistant Technology: Δημιουργία/διόρθωση κομματιών (Song Creator): Ηχογράφηση μελωδιών (Step Recording): Ηχογράφηση συγχορδιών (Step Recording): Επανηχογράφηση συγκεκριμένου τμήματος – Punch In/Out: Διόρθωση γεγονότων καναλιού: Διόρθωση γεγονότων συγχορδίας, νοτών, System Exclusive γεγονότων και στίχων:

[SCORE]  [1]-[8] κουμπιά [LYRICS/TEXT]  [1]-[6] κουμπιά [ACMP]  STYLE CONTROL [SYNC START]  SONG [] + [/]  STYLE CONTROL [START/ STOP] [FUNCTION]  [B] SONG SETTING  [A]/[B] GUIDE MODE  [8] P.A.T. [FUNCTION]  [F] DIGITAL REC MENU  [A] SONG CREATOR  TAB [][] 1-16  TAB [][] CHORD  TAB [][] REC MODE  TAB [][] CHANNEL  TAB [][] CHORD, 1-16, SYS/EX ή LYRICS

58


Multi Pads – Προσθήκη μουσικών φράσεων στο παίξιμο σας Τα Multi Pads μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το παίξιμο ενός αριθμού μικρών προηχογραφημένων ρυθμικών και μελωδικών ακολουθιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προστεθεί δύναμη και ποικιλία στο παίξιμο σας στο κλαβιέ. Τα Multi Pads είναι ομαδοποιημένα σε Banks των τεσσάρων η καθεμία. Το PSR-A2000 διαθέτει μια ποικιλία Multi Pad Banks σε μια ποικιλία διαφορετικών μουσικών ειδών.

Παίξιμο των Multi Pads 1 Πατήστε το MULTI PAD CONTROL [SELECT] κουμπί για να καλέσετε την Multi Pad Bank Selection οθόνη και μετά επιλέξτε την bank που θέλετε. Επιλέξτε σελίδες χρησιμοποιώντας τα [1]-[7] κουμπιά που αντιστοιχούν στα “P1, P2…” στην οθόνη ή πατήστε κατ’ επανάληψη το MULTI PAD CONTROL [SELECT] κουμπί και μετά χρησιμοποιήστε τα [Α]-[J] κουμπιά για να επιλέξετε την bank που θέλετε.

2 Πατήστε οποιοδήποτε από τα MULTI PAD CONTROL [1]-[4] κουμπιά για να παίξετε μια Multi Pad φράση. Η αντίστοιχη φράση (σε αυτήν την περίπτωση, για Pad 1) αρχίζει να παίζεται ολόκληρη στο ρυθμισμένο tempo. Μπορείτε ακόμη να παίξετε δύο ή περισσότερα Multi Pads την ίδια στιγμή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Υπάρχουν δύο τύποι Multi Pad δεδομένων. Μερικοί τύποι θα παίζονται μία φορά και θα σταματούν όταν φτάσουν στο τέλος. Άλλοι θα παίζονται κατ’ επανάληψη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πατώντας το pad κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής του, αυτό θα σταματήσει να παίζεται και θα παιχτεί πάλι από την αρχή. 3 Πατήστε το [STOP] κουμπί για να σταματήσει το παίξιμο των Multi Pads. Αν θέλετε να σταματήσετε συγκεκριμένα pads, κρατήστε πατημένο το [STOP] κουμπί και ταυτόχρονα πατήστε τα pads που θέλετε να σταματήσετε. 59


Σχετικά με το χρώμα των Multi Pads •

Πράσινο: Δείχνει ότι το αντίστοιχο pad περιέχει δεδομένα (φράση).

Κόκκινο: Δείχνει ότι το αντίστοιχο pad παίζεται.

Κόκκινο (αναβοσβήνει): Δείχνει ότι το αντίστοιχο pad είναι σε αναμονή (Synchro Start).

Σβηστό: Δείχνει ότι το αντίστοιχο pad δεν περιέχει δεδομένα και δεν μπορεί να παιχτεί.

Χρήση της Multi Pad Synchro Start λειτουργία Ενώ κρατάτε πατημένο το MULTI PAD CONTROL [SELECT] κουμπί, πατήστε ένα από τα MULTI PAD CONTROL [1]-[4] κουμπιά για να βάλετε την Multi Pad αναπαραγωγή σε αναμονή. Το αντίστοιχο κουμπί θα αναβοσβήνει κόκκινο. Μπορείτε ακόμα να παίξετε δύο, τρία ή τέσσερα Multi Pads την ίδια στιγμή. Το Multi Pad που έχει ρυθμιστεί σε αναμονή θα αρχίσει να παίζεται όταν αναπαράγετε ένα στυλ, πατήσετε οποιαδήποτε νότα στο κλαβιέ (όταν το [ACMP] είναι ανενεργό) ή παίξετε μια συγχορδία με το αριστερό σας χέρι (όταν το [ACMP] είναι ενεργό). Αν βάλετε το Multi Pad σε αναμονή κατά την αναπαραγωγή κομματιού/στυλ, πατώντας οποιαδήποτε νότα στο κλαβιέ (όταν το [ACMP] είναι ανενεργό) ή παίζοντας μια συγχορδία με το αριστερό σας χέρι (όταν το [ACMP] είναι ενεργό) θα ξεκινήσει η Multi pad αναπαραγωγή από την αρχή του επόμενου μέτρου. Όταν δύο ή περισσότερα Multi Pads είναι σε αναμονή, πατώντας ένα από αυτά ξεκινούν ταυτόχρονα όλα τα Multi Pads που είναι σε αναμονή. Για να ακυρώσετε το Synchro Start, ενώ κρατάτε πατημένο το MULTI PAD CONTROL [SELECT] (ή [STOP] κουμπί), πατήστε ένα από τα [1]-[4] κουμπιά. Πατώντας μια φορά το MULTI PAD CONTROL [STOP] κουμπί ακυρώνεται το Synchro Start όλων των κουμπιών.

Χρήση του Chord Match Πολλές από τις Multi Pads φράσεις είναι μελωδικές ή χορωδιακές και μπορείτε να έχετε αυτές τις φράσεις να αλλάζουν αυτόματα συγχορδίες μαζί με τις συγχορδίες που παίζετε με το αριστερό σας χέρι. Όταν το [ACMP] είναι ενεργό ή το LEFT μέρος είναι ενεργό, απλά παίξτε μια συγχορδία με το αριστερό σας χέρι και πατήστε οποιοδήποτε από τα Multi Pads – το Chord Match αλλάζει τον τόνο για να ταιριάξει τις συγχορδίες που παίζετε. Να θυμάστε ότι μερικά Multi Pads δεν επηρεάζονται από το Chord Match.

Σε αυτό το παράδειγμα, η φράση για Pad 1 θα μετατοπιστεί σε F ματζόρε πριν παιχτεί. Δοκιμάστε διάφορους συγχορδιακούς τύπους ενώ παίζονται τα Multi Pads. Προηγμένες Λειτουργίες Multi Pad δημιουργία (Multi Pad Creator): Multi Pad διόρθωση:

[FUNCTION]  [F] DIGITAL REC MENU  [C] MULTI PAD CREATOR Multi Pad Bank Selection οθόνη [8] (EDIT)

60


Music Finder – Κλήση των ιδανικών διαμορφώσεων (Voice, Style, κλπ.) για κάθε Song Αν θέλετε να παίξετε σε ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής αλλά δεν ξέρετε ποιες Style και Voice ρυθμίσεις θα είναι οι κατάλληλες, η βολική Music Finder λειτουργία μπορεί να σας βοηθήσει. Απλά επιλέξτε το μουσικό είδος (ή τίτλο κομματιού) που θέλετε από τις Music Finder ρυθμίσεις πλαισίου και το όργανο θα κάνει αυτόματα όλες τις κατάλληλες ρυθμίσεις πλαισίου για να παίξετε σε αυτό το μουσικό στυλ! Επιπλέον, καταχωρώντας τα Song/Audio δεδομένα που σώθηκαν σε διάφορα μέρη στο Music Finder, το όργανο μπορεί εύκολα να καλέσει τα σχετικά δεδομένα από τον τίτλο κομματιού.

Σχετικά με τις Music Finder καταχωρήσεις

Τα δεδομένα που μπορούν να κληθούν από την MUSIC FINDER οθόνη ονομάζονται «καταχώρηση». Υπάρχουν οι τρεις παρακάτω, διαφορετικές καταχωρήσεις: •

Panel Settings Δεδομένα ρυθμίσεων, όπως Style, Voices, κλπ.

Song (SONG) Δεδομένα κομματιού που είναι καταχωρημένα στο Music Finder από την Song Selection οθόνη (σελίδα 50).

Audio (AUDIO) Audio δεδομένα που είναι καταχωρημένα στο Music Finder από την USB Audio Selection οθόνη (σελίδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για πληροφορίες στην καταχώρηση των Song/Audio δεδομένων στο Music Finder, ανατρέξτε στην σελίδα 64.

Επιλογή του κομματιού που θέλετε μεταξύ των ρυθμίσεων πλαισίου 1 Πατήστε το [MUSIC FINDER] κουμπί για να καλέσετε την MUSIC FINDER οθόνη. Στην ALL οθόνη, εμφανίζονται όλες οι καταχωρήσεις.

61


ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ανατρέξτε στην σελίδα 65 για πληροφορίες στην επιλογή SONG και AUDIO καταχωρήσεων. 2 Χρησιμοποιήστε τα [2]/[3] κουμπιά για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις πλαισίου που θέλετε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την [DATA ENTRY] ρόδα και το [ENTER] κουμπί. Ταξινόμηση των καταχωρήσεων Πατήστε το [F] (SORT BY) κουμπί για να ταξινομήσετε τις καταχωρήσεις κατά MUSIC, STYLE, BEAT και TEMPO. Πατήστε το [G] (SORT ORDER) κουμπί για να αλλάξετε την σειρά των καταχωρήσεων (ανιούσα ή κατιούσα). Όταν οι καταχωρήσεις ταξινομούνται με το MUSIC, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το [1] κουμπί για να μετακινηθείτε επάνω ή κάτω μέσα στα κομμάτια αλφαβητικά. Όταν οι καταχωρήσεις ταξινομούνται με το STYLE, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το [4]/[5] κουμπί για να μετακινηθείτε επάνω ή κάτω μέσα στα στυλ αλφαβητικά. Πατήστε ταυτόχρονα τα [] και [] κουμπιά για να μετακινήσετε τον κέρσορα στην πρώτη καταχώρηση. 3 Παίξτε τις συγχορδίες στο τμήμα αριστερού χεριού του κλαβιέ (σελίδα 32). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν θέλετε να αποφύγετε την αλλαγή του Tempo κατά την διάρκεια της Style αναπαραγωγής όταν επιλέγετε άλλη καταχώρηση, ρυθμίστε την Style Tempo λειτουργία σε LOCK ή HOLD πατώντας το [Ι]

(STYLE TEMPO) κουμπί στην Music Finder οθόνη. Ρυθμίζοντας στο LOCK μπορείτε να

αποφύγετε ακούσια αλλαγή του Tempo επίσης ενώ η Style αναπαραγωγή είναι σταματημένη και επιλέγεται άλλη καταχώρηση.

Ανίχνευση των ρυθμίσεων πλαισίου Μπορείτε να ανιχνεύσετε τις καταχωρήσεις καθορίζοντας έναν τίτλο κομματιού ή μια λέξη κλειδί, χρησιμοποιώντας την Search λειτουργία του Music Finder. 1 Από την ALL σελίδα της MUSIC FINDER οθόνης, πατήστε το [6] (SEARCH 1) κουμπί για να καλέσετε την Search οθόνη.

2 Εισάγετε τα κριτήρια ανίχνευσης. 62


[Α]

MUSIC

[Β]

KEYWORD

[C]

STYLE

[D]

BEAT

[E]

SEARCH AREA

Ανιχνεύει μέσω τίτλου κομματιού. Πατώντας το [Α] κουμπί καλείται το αναδυόμενο παράθυρο για να εισάγετε τον τίτλο κομματιού. Για να σβήσετε το Music που έχετε εισάγει, πατήστε το [F] (CLEAR) κουμπί. Ανιχνεύει μέσω λέξης κλειδιού. Πατώντας το [Β] κουμπί καλείται το αναδυόμενο παράθυρο για να εισάγετε την λέξη κλειδί. Για να σβήσετε το Keyword που έχετε εισάγει, πατήστε το [G] Clear κουμπί. Ανιχνεύει μέσω στυλ. Πατώντας το [C] κουμπί καλείται η Style Selection οθόνη. Μετά την επιλογή του επιθυμητού στυλ, πατήστε το [EXIT] κουμπί για επιστροφή πίσω στην Search οθόνη. Για να σβήσετε το εισαγμένο στυλ, πατήστε το [Η] (CLEAR) κουμπί. Καθορίζει την αξία μέτρου για ανίχνευση. Αν επιλέξετε ANY, στην ανίχνευση περιλαμβάνονται όλες οι beat ρυθμίσεις. Επιλέγει μια συγκεκριμένη θέση (την ετικέτα του επάνω μέρους της MUSIC FINDER οθόνης) για ανίχνευση. Σβήνει όλα τα κριτήρια που έχετε εισάγει. Ορίζει το εύρος του tempo που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την ανίχνευση. Επιλέγει το μουσικό είδος που θέλετε.

[1] ALL CLEAR [3] TEMPO FROM [4] TEMPO TO [5]/ GENRE [6] Για να ακυρώσετε την ανίχνευση, πατήστε το [8] (CANCEL) κουμπί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μπορείτε να ανιχνεύσετε μερικά διαφορετικά Keywords ταυτόχρονα εισάγοντας ένα κόμμα μεταξύ των λέξεων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν επιλέξετε ένα beat 2/4 ή 6/8, μπορεί να ανιχνευτεί ένα Style κατάλληλο για παίξιμο ενός κομματιού σε 2/4 και 6/8 beat αλλά το πραγματικό Style δημιουργείται με την χρήση ενός 4/4 beat. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κατά την ανίχνευση Song/Audio αρχείων (σελίδα 61), είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τα κριτήρια ως ακολούθως: STYLE: Blank BEAT: ANY TEMPO: “---” – “---” 3 Πατήστε το [8] (START SEARCH) κουμπί για να ξεκινήσει η ανίχνευση. Εμφανίζεται η Search 1 οθόνη, δείχνοντας τα αποτελέσματα της ανίχνευσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν θέλετε να ψάξετε με άλλα κριτήρια, πατήστε το [6] (SEARCH 2) κουμπί στην Music Finder οθόνη. Το αποτέλεσμα της ανίχνευσης εμφανίζεται στην SEARCH 2 οθόνη.

63


Καταχώρηση των Song/Audio δεδομένων (SONG/AUDIO) Καταχωρώντας τα Song/Audio δεδομένα που σώθηκαν σε διάφορα μέρη (Song Selection οθόνη: σελίδα 50, USB Audio Selection οθόνη: σελίδα 70) στο Music Finder, το όργανο μπορεί να καλέσει εύκολα τα δεδομένα κομματιού από τον τίτλο του κομματιού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν θέλετε να καταχωρήσετε τα Song/Audio δεδομένα της USB συσκευής αποθήκευσης, συνδέστε την USB συσκευή αποθήκευσης που περιέχει τα δεδομένα στην [USB TO DEVICE] υποδοχή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πριν χρησιμοποιήσετε μια USB συσκευή αποθήκευσης, διαβάστε την «Σύνδεση μιας USB συσκευής αποθήκευσης» στην σελίδα 83. 1 Εμφανίστε τα δεδομένα κομματιού. Song δεδομένα (SONG) στην Song Selection οθόνη Πατήστε το SONG [SELECT] κουμπί για να εμφανίσετε τα δεδομένα κομματιού (Song αρχείο) στην Song Selection οθόνη. Audio δεδομένα (AUDIO) στην USB Audio Selection οθόνη 1-1Πατήστε το [USB] κουμπί για να καλέσετε την οθόνη αναπαραγωγής (AUDIO PLAYER οθόνη).

1-2Πατήστε το [8] (FILE SELECT) κουμπί για να εμφανίσετε τα δεδομένα κομματιού (Audio αρχείο) στην συνδεδεμένη USB συσκευή αποθήκευσης. 2 Πατήστε τα [Α]-[J] κουμπιά που αντιστοιχούν στο αρχείο που θέλετε.

3 Πατήστε το [6] (ADD TO MF) κουμπί για να καταχωρήσετε τα επιλεγμένα δεδομένα στο Music Finder. Η οθόνη αλλάζει αυτόματα στην Music Finder Record Edit οθόνη. 4 Πατήστε [8] (ΟΚ) κουμπί για να ξεκινήσει η καταχώρηση. Πατήστε το [8] (CANCEL) κουμπί για να ακυρώσετε την καταχώρηση. 64


5 Ελέγξτε αν τα δεδομένα κομματιού (SONG/AUDIO) προστέθηκαν στην MUSIC FINDER οθόνη. Τα δεδομένα κομματιού εμφανίζονται σαν SONG ή AUDIO στην STYLE στήλη.

Ανάκληση των καταχωρημένων δεδομένων κομματιού από το Music Finder Μπορείτε να ανακαλέσετε τα καταχωρημένα δεδομένα κομματιού με τον ίδιο τρόπο όπως γίνεται στην «Επιλογή του κομματιού που θέλετε μεταξύ των ρυθμίσεων πλαισίου» και «Ανίχνευση των ρυθμίσεων πλαισίου» (σελίδες 62, 63). •

Για να παίξετε τα δεδομένα κομματιού που ανακλήθηκαν, πατήστε το SONG [/] κουμπί μετά την επιλογή της SONG καταχώρησης.

Για να παίξετε τα audio δεδομένα που ανακλήθηκαν, πατήστε το [USB] κουμπί και μετά πατήστε το [2] (/) κουμπί μετά την επιλογή της AUDIO καταχώρησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν θέλετε να παίξετε Song/Audio δεδομένα στην USB συσκευή αποθήκευσης, συνδέστε από πριν την USB συσκευή αποθήκευσης που περιέχει τα δεδομένα στην [USB TO DEVICE] υποδοχή. Προηγμένες Λειτουργίες Δημιουργίας μιας ομάδας αγαπημένων καταχωρήσεων: Διόρθωση καταχωρήσεων: Σώσιμο της καταχώρησης σαν ένα αρχείο:

MUSIC FINDER  TAB [][] ALL  [H] (ADD TO FAVORITE) MUSIC FINDER  [8] (RECORD EDIT) MUSIC FINDER  [7] (FILES)

Registration Memory – Σώσιμο και ανάκληση τροποποιημένων ρυθμίσεων πλαισίου H Registration Memory λειτουργία σας επιτρέπει να σώσετε (ή «καταχωρήσετε») ουσιαστικά όλες τις ρυθμίσεις πλαισίου σε ένα Registration Memory κουμπί και μετά να ανακαλείτε άμεσα όλες τις τροποποιημένες ρυθμίσεις πλαισίου πατώντας ένα κουμπί. Οι καταχωρημένες ρυθμίσεις για οκτώ Registration Memory κουμπιά να σωθούν σαν μια Bank (αρχείο).

Καταχώρηση των ρυθμίσεων πλαισίου σας 1 Ρυθμίστε τα κουμπιά πλαισίου (όπως Voice, Style, εφφέ και άλλα) όπως θέλετε. 2 Πατήστε το [MEMORY] κουμπί στο REGISTRATION MEMORY τμήμα.

65


Εμφανίζεται η οθόνη για την επιλογή των στοιχείων που θα καταχωρηθούν.

3 Καθορίστε τα στοιχεία που θέλετε να καταχωρήσετε. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε χρησιμοποιώντας τα [2]-[7] κουμπιά και μετά εισάγετε ή αφαιρέστε το σημάδι επιλογής χρησιμοποιώντας τα [8] (MARK ON)/[8] (MARK OFF) κουμπιά. Για να ακυρώσετε την διαδικασία, πατήστε το [Ι] (CANCEL) κουμπιά. 4 Πατήστε ένα από τα REGISTRATION MEMORY [1]-[8] κουμπιά στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε την διαμόρφωση πλαισίου.

Το κουμπί αποθήκευσης γίνεται κόκκινο, κάτι που δείχνει ότι το αριθμητικό κουμπί περιέχει δεδομένα και έχει επιλεγεί ο αριθμός του. ΠΡΟΣΟΧΗ Αν επιλέξετε το κουμπί του οποίου το λαμπάκι είναι αναμμένο κόκκινο ή πράσινο εδώ, η διαμόρφωση πλαισίου που αποθηκεύτηκε προηγουμένως στο κουμπί θα σβηστεί και θα αντικατασταθεί από τις καινούριες ρυθμίσεις. Σχετικά με την κατάσταση στο λαμπάκι •

Κόκκινο: Τα δεδομένα είναι καταχωρημένα και επιλεγμένα.

Πράσινο: Τα δεδομένα είναι καταχωρημένα αλλά όχι επιλεγμένα.

Σβηστό: Τα δεδομένα δεν είναι καταχωρημένα.

5 Καταχωρήστε διάφορες διαμορφώσεις πλαισίου σε άλλα κουμπιά επαναλαμβάνοντας τα βήματα 1-4. Οι καταχωρημένες διαμορφώσεις πλαισίου μπορούν να ανακληθούν πατώντας απλά το αριθμητικό κουμπί που θέλετε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι καταχωρημένες διαμορφώσεις πλαισίου στα αριθμημένα κουμπιά διατηρούνται ακόμη και όταν κλείσετε την τροφοδοσία. Αν θέλετε να σβήσετε και τις οκτώ τρέχουσες διαμορφώσεις πλαισίου, ανοίξτε τον [ ] (Standby/On) διακόπτη ενώ κρατάτε πατημένο το Β5 πλήκτρο (το δεξιότερο Β πλήκτρο στο κλαβιέ).

66


Σώσιμο της Registration Memory σαν Bank αρχείο Μπορείτε να σώσετε και τις οκτώ καταχωρημένες διαμορφώσεις πλαισίου σαν ένα Registration Memory bank αρχείο. 1 Πατήστε ταυτόχρονα τα REGIST BANK [+] και [–] κουμπιά για να καλέσετε την Registration Bank Selection οθόνη.

2 Πατήστε το [6] (SAVE) κουμπί για να σώσετε το Bank αρχείο. Για οδηγίες στο σώσιμο, ανατρέξτε στην σελίδα 58.

Ανάκληση μιας καταχωρημένης διαμόρφωσης πλαισίου Τα σωσμένα Registration Memory Bank αρχεία μπορούν να ανακληθούν με την χρήση των REGIST BANK [–]/[+] κουμπιών ή με την ακόλουθη διαδικασία. 1 Πατήστε ταυτόχρονα τα REGIST BANK [+] και [–] κουμπιά για να καλέσετε την REGISTRATION BANK Selection οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν ανακαλούνται οι διαμορφώσεις που περιλαμβάνουν επιλογή Song/Style αρχείου από μια USB συσκευή αποθήκευσης, βεβαιωθείτε ότι η κατάλληλη USB συσκευή αποθήκευσης που περιλαμβάνει το καταχωρημένο Song/Style έχει συνδεθεί στην [USB TO DEVICE] υποδοχή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ενεργοποιώντας το [FREEZE] κουμπί απενεργοποιείται η ανάκληση συγκεκριμένων στοιχείων. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την λειτουργία, χρειάζεται να επιλέξετε τα στοιχεία που δεν θα ανακληθούν με πρόσβαση στο [FUNCTION]  [E] REGIST SEQUENCE/FREEZE/VOICE SET  TAB [][] FREEZE. 67


2 Πατήστε ένα από τα [Α]-[J] κουμπιά για να επιλέξετε μια Bank. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την [DATA ENTRY] ρόδα και το [ENTER] κουμπί για να επιλέξετε μια Bank. 3 Πατήστε ένα από τα πράσινα αναμμένα αριθμητικά κουμπιά ([1]-[8]) στο Registration Memory τμήμα.

Επιβεβαίωση των Registration Memory πληροφοριών Μπορείτε να καλέσετε την οθόνη πληροφοριών για να δείτε ποια Voices και Style είναι αποθηκευμένα στα [1]-[8] κουμπιά μιας Registration Memory Bank. 1 Πατήστε ταυτόχρονα τα REGIST BANK [+] και [–] κουμπιά για να καλέσετε την Registration Bank Selection οθόνη και μετά χρησιμοποιήστε τα [A]-[J] κουμπιά για να επιλέξετε την Bank που θέλετε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε να καλέσετε άμεσα την οθόνη πληροφοριών της τρέχουσας επιλεγμένης Registration Memory Bank πατώντας το [DIRECT ACCESS] κουμπί και ένα από τα REGISTRATION MEMORY [1]-[8] κουμπιά. 2 Πατήστε το [7] (INFO.) κουμπί για να καλέσετε την οθόνη πληροφοριών.

Χρησιμοποιώντας τα TAB [][], μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των δύο σελίδων της οθόνης πληροφοριών: πληροφορίες για τα Registration Memory [1]-[4] κουμπιά και πληροφορίες για τα [5]-[8] κουμπιά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν κάποιο Voice μέρος είναι κλειστό, το αντίστοιχο όνομα του Voice μέρους εμφανίζεται γκρίζο. REGISTRATION EDIT οθόνη Τα περιεχόμενα της τρέχουσας Registration Bank καταγράφονται στην REGISTRATION EDIT οθόνη. Τα ονόματα των διαμορφώσεων πλαισίου που είναι αποθηκευμένες στα [1]-[8] κουμπιά της Registration Memory εμφανίζονται στην οθόνη. Μπορείτε να μετονομάσετε ή να σβήσετε καθεμιά από τις Registration Memory ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στις σελίδες 25-26 για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες μετονομασίας ή σβησίματος. 3 Πατήστε το [F] (CLOSE) κουμπί για να κλείσετε την οθόνη πληροφοριών. 68


Προηγμένες Λειτουργίες Απενεργοποίηση ανάκλησης συγκεκριμένων στοιχείων: Ανάκληση Registration Memory αριθμών στην σειρά:

[FUNCTION]  [E] REGIST SEQUENCE/FREEZE/ VOICE SET  TAB [][] FREEZE [FUNCTION]  [E] REGIST SEQUENCE/FREEZE/ VOICE SET  TAB [][] REGISTRATION SEQUENCE

USB Audio – Αναπαραγωγή και ηχογράφηση audio αρχείων Η βολική USB Audio λειτουργία σας δίνει την δυνατότητα να αναπαράγετε audio αρχεία (WAV) που είναι αποθηκευμένα σε μια USB flash μνήμη – κατευθείαν από το όργανο. Επιπλέον, αφού μπορείτε να ηχογραφήσετε τα παιξίματα σας και ηχογραφήσεις σαν audio δεδομένα (.WAV) σε μια USB flash μνήμη, είναι δυνατόν να αναπαράγετε τα αρχεία σε υπολογιστή, να τα μοιραστείτε με φίλους σας και να ηχογραφήσετε τα CDs σας.

Αναπαραγωγή audio αρχείων Δοκιμάστε να αναπαράγετε audio αρχεία από USB flash μνήμη σε αυτό το όργανο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ To όργανο δεν μπορεί να παίξει DRM προστατευμένα αρχεία. Φορμάτ αρχείου που μπορούν να παιχτούν .wav 44.1 kHz ρυθμός δειγματοληψίας, 16-bit ανάλυση, stereo Συνδέστε την συσκευή USB flash μνήμης που περιέχει τα audio αρχεία που θα παιχτούν στην [USB TO DEVICE] υποδοχή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πριν χρησιμοποιήσετε μια USB flash μνήμη, διαβάστε την «Σύνδεση μιας USB συσκευής αποθήκευσης» στην σελίδα 83. 1 Πατήστε το [USB] κουμπί για να καλέσετε την οθόνη αναπαραγωγής (AUDIO PLAYER οθόνη).

69


2 Πατήστε το [8] (FILE SELECT) κουμπί για να εμφανιστούν τα audio αρχεία που σώθηκαν στην συνδεδεμένη USB flash μνήμη. 3 Πατήστε ένα από τα [Α]-[J] κουμπιά που αντιστοιχούν στο αρχείο που θέλετε να ακούσετε.

4 Πατήστε το [EXIT] κουμπί για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής (AUDIO PLAYER οθόνη). 5 Πατήστε το [2] (/) κουμπί για αναπαραγωγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ποτέ μην επιχειρήσετε να αποσυνδέσετε την USB flash μνήμη ή να κλείσετε την τροφοδοσία κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής. Κάνοντας το μπορεί να καταστραφούν τα δεδομένα στην USB flash μνήμη.

Διαδικασίες αναπαραγωγής Μπορείτε να σταματήσετε, παύσετε, επιλέξετε, μετακινηθείτε προς τα πίσω ή προς τα εμπρός χρησιμοποιώντας τα [1]-[6] κουμπιά. Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε τον REPEAT τρόπο πατώντας το [7] κουμπί και να ρυθμίσετε την ένταση πατώντας το [7] κουμπί.

Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή audio αρχείων Πατήστε το [7] (REPEAT) κουμπί και μετά ρυθμίστε τον REPEAT τρόπο του audio αρχείου χρησιμοποιώντας τα [7] κουμπιά. Για να κλείσετε την οθόνη ρύθμισης, πατήστε το [8] (CLOSE) κουμπί. 70


OFF SINGLE ALL

Παίζει το επιλεγμένο αρχείο και μετά σταματάει. Παίζει το επιλεγμένο αρχείο κατ’ επανάληψη. Συνεχίζει κατ’ επανάληψη την αναπαραγωγή όλων των αρχείων στον φάκελο που περιέχει το τρέχον αρχείο. RANDOM Παίζει τυχαία και επαναλαμβανόμενα όλα τα αρχεία στον φάκελο που περιέχει το τρέχον αρχείο. • Ρύθμιση της έντασης για audio αναπαραγωγή Πατήστε το [7] (VOL.) κουμπί και μετά ρυθμίστε την ένταση για audio αρχεία χρησιμοποιώντας τα [7] κουμπιά. Για να κλείσετε την οθόνη ρύθμιση, πατήστε το [8] (CLOSE) κουμπί.

Ηχογράφηση του παιξίματος σας σαν audio Δοκιμάστε να ηχογραφήσετε τι παίξιμο σας σαν audio δεδομένα (WAV αρχείο) σε μια USB flash μνήμη. Η μέγιστη ποσότητα του χρόνου ηχογράφησης είναι 80 λεπτά ανά ηχογράφηση αν και αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την χωρητικότητα της συγκεκριμένης USB flash μνήμης. Μπορούν να ηχογραφηθούν τα ακόλουθα μέρη (εσωτερική γεννήτρια ήχου). Κλαβιέ μέρη (Right 1, Right 2, Left), Song μέρη, Style μέρη, Multi Pad μέρη Φορμάτ αρχείου που μπορούν να ηχογραφηθούν από αυτήν την λειτουργία .wav 44.1 kHz ρυθμός δειγματοληψίας, 16-bit ανάλυση, stereo ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να ηχογραφήσετε το παίξιμο σας με την USB Audio λειτουργία, χρησιμοποιήστε την συμβατή USB flash μνήμη. Πριν χρησιμοποιήσετε μια USB flash μνήμη, διαβάστε την «Σύνδεση μιας USB συσκευής αποθήκευσης» στην σελίδα 83. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Δεν μπορεί να ηχογραφηθεί η είσοδος από τις [AUX IN] υποδοχές. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα κομμάτια που προστατεύονται με πνευματικά δικαιώματα, όπως τα preset κομμάτια, και ο ήχος του μετρονόμου, δεν μπορούν να ηχογραφηθούν. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι μέθοδοι ηχογράφησης στο όργανο περιλαμβάνουν MIDI ηχογράφηση όπως επίσης και audio ηχογράφηση (σελίδα 56). 1 Συνδέστε την USB flash μνήμη στην [USB TO DEVICE] υποδοχή. 71


2 Ρυθμίστε το Voice που θέλετε, κλπ. που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο παίξιμο σας. (Για πληροφορίες στην ρύθμιση του Voice δείτε στην σελίδα 30, για ρύθμιση του Style δείτε στην σελίδα 41). 3 Πατήστε το [USB] κουμπί. 4 Πατήστε το [E] (RECORDER) κουμπί για να καλέσετε την οθόνη ηχογράφησης (USB AUDIO RECORDER οθόνη).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ H USB συσκευή αποθήκευσης του “USB1” είναι επιλεγμένη σαν ο προορισμός ηχογράφησης όταν συνδέονται πολλές USB συσκευές αποθήκευσης. Ο προορισμός παρακάμπτεται όταν το “USB1” είναι ένα drive δισκέτας. Έλεγχος των πληροφοριών της USB flash μνήμης σαν προορισμό της ηχογράφησης Στην οθόνη της σελίδας 4, πατήστε το [E] (PROPERTY) κουμπί για να ελέγξετε τον αριθμό της USB flash μνήμης, το μέγεθος μνήμης της συσκευής, τον διαθέσιμο χώρο για ηχογράφηση στην συσκευή και τον διαθέσιμο χρόνο για ηχογράφηση.

Πατήστε το [F] (OK)/[EXIT] κουμπί για να κλείσετε την PROPERTY οθόνη. 5 Ξεκινήστε την ηχογράφηση πατώντας το [J] (REC) κουμπί και μετά ξεκινήστε το παίξιμο σας. Όταν ξεκινήσει η ηχογράφηση, ο χρόνος που απομένει για ηχογράφηση εμφανίζεται στην δεξιά μεριά της οθόνης ηχογράφησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ποτέ μην επιχειρήσετε να αποσυνδέσετε την USB flash μνήμη ή να κλείσετε την τροφοδοσία κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής. Κάνοντας το μπορεί να καταστραφούν τα δεδομένα στην USB flash μνήμη ή τα δεδομένα ηχογράφησης. 6 Σταματήστε την ηχογράφηση πατώντας το [J] (STOP) κουμπί. Το αρχείο ονομάζεται αυτόματα και εμφανίζεται ένα μήνυμα που δείχνει το όνομα του αρχείου. 72


ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ακόμη και αν κάνετε ένα λάθος στο παίξιμο σας, δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε το υπάρχον αρχείο. Σβήστε το ηχογραφημένο αρχείο στην File Selection οθόνη και μετά ηχογραφήστε πάλι το παίξιμο σας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η διαδικασία ηχογράφησης συνεχίζεται ακόμη και αν κλείσετε την Recording οθόνη πατώντας το [EXIT] κουμπί. Πατήστε το [E] [RECORDER] κουμπί για να καλέσετε πάλι την Recording οθόνη και μετά σταματήστε την ηχογράφηση πατώντας το [J] (STOP) κουμπί.

Mixing Console – Διόρθωση της έντασης και της ισορροπίας Η Mixing Console σας δίνει διαισθητικό έλεγχο σε παράγοντες των

κλαβιέ

μερών

και

των

Song/Style

καναλιών,

συμπεριλαμβάνοντας την ισορροπία έντασης και την χροιά των ήχων. Αυτό σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις στάθμες και την stereo θέση (pan) κάθε Voice για να ρυθμιστεί η καλύτερη ισορροπία και stereo εικόνα και σας επιτρέπει να ρυθμίσετε πως εφαρμόζονται τα εφφέ.

Βασική διαδικασία 1 Πατήστε το [MIXING CONSOLE] κουμπί για να καλέσετε την MIXING CONSOLE οθόνη.

2 Χρησιμοποιήστε τα TAB [][] κουμπιά για να καλέσετε την σελίδα που θέλετε. Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε σελίδα οθόνης, ανατρέξτε στις Προηγμένες Λειτουργίες στην σελίδα 146. •

VOL/VOICE Αλλάζει το Voice για κάθε μέρος και ρυθμίζει το pan και την ένταση για κάθε μέρος (σελίδα 76). Χρησιμοποιώντας την Auto Revoice λειτουργία, μπορείτε επίσης να μετατρέψετε τον ήχο ενός

73


εμπορικά διαθέσιμου XG κομματιού στον ειδικό ήχο με την χρήση των ειδικών Voices αυτού του οργάνου. •

FILTER Ρυθμίζει το Harmonic Content (resonance) και την λαμπερότητα του ήχου.

TUNE Ρυθμίσεις για τον τόνο (tuning, transpose, κλπ.).

EFFECT Επιλέγει εφφέ τύπο και ρυθμίζει το βάθος του για κάθε μέρος.

EQ Ρυθμίζει τις παραμέτρους ισοστάθμισης για την διόρθωση της χροιάς του ήχου.

3 Πατήστε το [MIXING CONSOLE] κουμπί κατ’ επανάληψη για να καλέσετε την MIXING CONSOLE οθόνη για τα σχετικά μέρη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα στοιχεί του Style/Song μέρους είναι ίδια όπως εκείνα που εμφανίζονται στην οθόνη όταν πατάτε μία ή δύο φορές το [CHANNEL ON/OFF] κουμπί. Το όνομα μέρους δείχνεται στο επάνω μέρος της οθόνης.

4 Χρησιμοποιήστε τα [A]-[J] κουμπιά για να επιλέξετε μια παράμετρο και μετά χρησιμοποιήστε τα [1]-[8] κουμπιά για να ορίσετε την τιμή για κάθε μέρος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα ένα από τα [Α]-[J] κουμπιά και χρησιμοποιήσετε τα [1][8] κουμπιά (ή την DATA ENTRY ρόδα), μπορείτε να ορίσετε άμεσα την ίδια τιμή σε όλα τα άλλα μέρη. 5 Σώστε τις MIXING CONSOLE ρυθμίσεις σας. •

Για να σώσετε τις ρυθμίσεις της PANEL PART οθόνης: Καταχωρήστε τις στην Registration Memory (σελίδα 66).

Για να σώσετε τις ρυθμίσεις της STYLE PART οθόνης: Σώστε τις σαν Style δεδομένα. 74


1. Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [F] DIGITAL REC MENU  [B] STYLE CREATOR 2. Πατήστε το [EXIT] κουμπί για να κλείσετε την REC CHANNEL οθόνη. 3. Πατήστε το [I] (SAVE) κουμπί για να καλέσετε την Style Selection οθόνη για να σώσετε τα δεδομένα σας και μετά σώστε τα (σελίδα 58). •

Για να σώσετε τις ρυθμίσεις της SONG CH 1-8/9-16 οθόνης: Πρώτα καταχωρήστε τις διορθωμένες ρυθμίσεις σαν μέρος των Song δεδομένων (SETUP) και μετά σώστε το κομμάτι. 1. Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [F] DIGITAL REC MENU  [Α] SONG CREATOR 2. Χρησιμοποιήστε τα TAB [][] κουμπιά για να επιλέξετε την CHANNEL σελίδα. 3. Χρησιμοποιήστε τα [Α]/[Β] κουμπιά για να επιλέξετε “SETUP”. 4. Πατήστε το [D] (EXECUTE) κουμπί. 5. Πατήστε το [I] κουμπί για να καλέσετε την Song Selection οθόνη για να σώσετε τα δεδομένα σας και μετά σώστε τα (σελίδα 58).

Αλλαγή Voices και ρύθμιση του Panning/Volume για κάθε Part Μπορείτε να αλλάξετε το Voice και να ρυθμίσετε το panning και την ένταση για κάθε κλαβιέ μέρος, Style κανάλι ή Song κανάλι.

Αλλαγή του Voice για κάθε μέρος 1 Ίδια διαδικασία όπως στην «Βασική διαδικασία» στην σελίδα 74. στο βήμα 2, επιλέξτε την VOL/VOICE ετικέτα. 2 Πατήστε το [C] (ή το [Η]) κουμπί για να επιλέξετε την VOICE παράμετρο.

3 Πατήστε ένα από τα [1]-[8] κουμπιά για να επιλέξετε το μέρος που θέλετε. Εμφανίζεται η Voice Selection οθόνη. 4 Επιλέξτε ένα Voice. Πατήστε ένα από τα κουμπιά επιλογής VOICE κατηγορίας στο πλαίσιο και μετά επιλέξτε ένα Voice χρησιμοποιώντας τα [Α]-[J] κουμπιά (σελίδα 30). 5 Πατήστε το [EXIT] κουμπί για να επιστρέψετε στην MIXING CONSOLE οθόνη. 6 Σώστε τις ρυθμίσεις σας (βήμα 5 στην σελίδα 75). 75


ΣΗΜΕΙΩΣΗ •

Κάποια Voices (όπως Organ Flutes) δεν μπορούν να επιλεγούν για Style κανάλια.

Το RHY2 κανάλι στην STYLE PART οθόνη μπορεί να ανατεθεί μόνο σε Drum Kit Voices και SFX Kit Voices.

Όταν παίζονται GM δεδομένα, το κανάλι 10 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ένα Drum Kit Voice.

Ρύθμιση του Panning/Volume για κάθε μέρος 1 Ίδια διαδικασία όπως στην «Βασική διαδικασία» στην σελίδα 74. στο βήμα 2, επιλέξτε την VOL/VOICE ετικέτα.

2 Πατήστε το [D] (ή

το [Ι]) κουμπί για να

επιλέξετε την PANPOT παράμετρο ή πατήστε το [E] (ή το [J]) κουμπί για να επιλέξετε την VOLUME παράμετρο. 3 Χρησιμοποιήστε τα [1]-[8] κουμπιά για να ρυθμίσετε panning/volume για το μέρος που θέλετε. 4 Σώστε τις ρυθμίσεις σας (βήμα 5 στην σελίδα 75).

Εφαρμογή εφφέ σε κάθε Part 1 Ίδια διαδικασία όπως στην «Βασική διαδικασία» στην σελίδα 74. στο βήμα 2, επιλέξτε την EFFECT ετικέτα.

2 Χρησιμοποιήστε τα [C]/[D]/[E] κουμπιά για να επιλέξετε το εφφέ που θέλετε. •

REVERB: Αναπαράγει την ζεστή αίσθηση του παιξίματος σε μια αίθουσα συναυλιών ή σε ένα jazz club.

CHORUS: Παράγει έναν πλούσιο «ογκώδη» ήχο όπως αν παίζονταν ταυτόχρονα μερικά μέρη.

DSP: Εξ ορισμού, έχει επιλεγεί το πιο κατάλληλο εφφέ για το επιλεγμένο Voice.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 76


Μπορείτε να αλλάξετε τον εφφέ τύπο πατώντας το [F] (TYPE) κουμπί. Ανατρέξτε στις Προηγμένες Ρυθμίσεις (σελίδα 148). 3 Χρησιμοποιήστε τα [1]-[8] κουμπιά για να ρυθμίσετε το βάθος κάθε εφφέ για το μέρος που θέλετε. 4 Σώστε τις ρυθμίσεις σας (βήμα 5 στην σελίδα 75). Προηγμένες Λειτουργίες Μετατροπή XG Song Voice σε Voice αυτού του [MIXING CONSOLE]  TAB [][] VOL/VOICE  [G] οργάνου (Song Auto Revoice): SET UP Διόρθωση FILTER παραμέτρων: [MIXING CONSOLE]  TAB [][] FILTER Διόρθωση TUNE παραμέτρων: [MIXING CONSOLE]  TAB [][] TUNE Αλλαγή εφφέ τύπου: [MIXING CONSOLE]  TAB [][] EFFECT  [F] TYPE Διόρθωση EQ παραμέτρων: [MIXING CONSOLE]  TAB [][] EQ

Oriental Scales – Δημιουργία των δικών σας κλιμάκων H Oriental Scales λειτουργία σας επιτρέπει να αλλάξετε απλά και εύκολα συγκεκριμένες νότες και να δημιουργήσετε τις δικές σας κλίμακες. Μπορείτε να καλείτε τις ρυθμίσεις κλίμακας οποιαδήποτε στιγμή – ακόμη και όταν παίζετε.

Ρύθμιση των Oriental Scales Ρύθμιση μιας κλίμακας Τα SCALE SETTINGS κουμπιά σας επιτρέπουν να χαμηλώσετε εύκολα τους τόνους συγκεκριμένων νοτών κατά 50 cents για να δημιουργήσετε τις δικές σας oriental κλίμακες. Αυτά τα κουμπιά εξομοιώνουν ένα κλαβιέ μιας οκτάβας (από C μέχρι Β). Πατήστε το κουμπί που αντιστοιχεί στο πλήκτρο του οποίου τον τόνο θέλετε να χαμηλώσετε (το κουμπί ανάβει). Πατήστε πάλι για να επαναφέρετε τον κανονικό τόνο. Η ρύθμιση επηρεάζει όλες τις νότες που έχουν το ίδιο όνομα σε όλες τις οκτάβες. Πρόσθετα με τα SCALE SETTING κουμπιά εδώ, υπάρχει μια SCALE TUNE οθόνη από την οποία μπορείτε βολικά να επιλέξετε διάφορες φόρμες κλίμακας (που συμπεριλαμβάνουν oriental κλίμακες) και να δημιουργήσετε τις δικές σας κλίμακες κουρδίζοντας τις νότες της κλίμακας. Για να καλέσετε την SCALE TUNE οθόνη, πατήστε το [SCALE TUNE] κουμπί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Προηγμένες Λειτουργίες (σελίδα 93). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στην μουσική ορολογία ένα cent είναι το 1/100 του ημιτονίου (100 cents + 1 ημιτόνιο). 77


ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αφού εξ ορισμού η κλίμακα ρυθμίζεται σε Equal Temperament με βασική νότα το C, θα πρέπει να ρυθμίσετε τον τόνο κάθε πλήκτρου με το C σαν τονική. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η Scale Setting λειτουργία δεν έχει αποτέλεσμα σε κάποια Voices όπως τα Drum Kit/SFX Kit Voices. Αποθήκευση των Scale ρυθμίσεων Οι ρυθμίσεις που κάνετε (χρησιμοποιώντας τα SCALE SETTING κουμπιά ή στην SCALE TUNE οθόνη) μπορούν να αποθηκευτούν στα SCALE MEMORY κουμπιά για άμεση ανάκληση. 1 Κάντε τις ρυθμίσεις κλίμακας όπως θέλετε χρησιμοποιώντας τα SCALE SETTING κουμπιά ή στην SCALE TUNE οθόνη. Για οδηγίες στην SCALE TUNE οθόνη, ανατρέξτε στις Προηγμένες Λειτουργίες (σελίδα 93). 2 Ενώ κρατάτε πατημένο το SCALE MEMORY [MEMORY] κουμπί, πατήστε ένα από τα SCALE MEMORY [1]-[5] κουμπιά (εκείνο στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις κλίμακας).

Θα ανάψει το αντίστοιχο SCALE MEMORY κουμπί. Οποιαδήποτε δεδομένα υπάρχουν προηγούμενα στην επιλεγμένη θέση, σβήνονται και αντικαθίστανται από τις καινούριες ρυθμίσεις. Σχετικά με την κατάσταση στο λαμπάκι των [1]-[5] κουμπιών •

Αναμμένο: Τα δεδομένα καταχωρήθηκαν και έχουν επιλεγεί.

Σβηστό: Δεν υπάρχουν δεδομένα ή δεν έχουν επιλεγεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το [RESET] κουμπί ανάβει όταν όλες οι νότες είναι στο κανονικό τόνο. 3 Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις κλίμακας σε άλλα κουμπιά επαναλαμβάνοντας τα παραπάνω βήματα 1 και 2. Οι ρυθμίσεις που αποθηκεύονται μπορούν να ανακληθούν με το πάτημα του επιθυμητού αριθμημένου κουμπιού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι ρυθμίσεις κλίμακας που αποθηκεύτηκαν στο αριθμημένο κουμπί θα χαθούν αν κλείσετε την τροφοδοσία του οργάνου χωρίς να εκτελέσετε την Save διαδικασία. Άμεση επαναφορά των Scale ρυθμίσεων Πατώντας το SCALE MEMORY [RESET] κουμπί μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις νότες στο κανονικό τόνο (0 cents). Αυτή η διαδικασία δεν σβήνει τις ρυθμίσεις που αποθηκεύτηκαν στα [1]-[5] κουμπιά. 78


Σώσιμο της Scale Memory σαν Bank αρχείο Οι ρυθμίσεις κλίμακας που αποθηκεύονται στα SCALE MEMORY [1]-[5] κουμπιά μπορούν να σωθούν σαν ένα Scale Tune Bank αρχείο. 1 Πατήστε το [DIRECT ACCESS] κουμπί ακολουθούμενο από το [EXIT] κουμπί για να καλέσετε την Main οθόνη.

2 Πατήστε το [Ε] κουμπί για να καλέσετε την Scale Tune Bank Selection οθόνη. 3 Πατήστε το [6] (SAVE) κουμπί για να σώσετε το Bank αρχείο. Για οδηγίες στο σώσιμο, ανατρέξτε στην σελίδα 58.

SCALE TUNE EDIT οθόνη Τα περιεχόμενα της τρέχουσας Scale Tune Bank αναφέρονται στην SCALE TUNE EDIT οθόνη. Τα ονόματα των Scale ρυθμίσεων που έχον αποθηκευτεί στα SCALE MEMORY [1]-[5] κουμπιά, εμφανίζονται στην οθόνη. Μπορείτε να μετονομάσετε ή να σβήσετε καθεμιά από τις Scale ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στις σελίδες 25-26 για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες μετονομασίας ή σβησίματος.

Ανάκληση μιας αποθηκευμένης Scale ρύθμισης Οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις κλίμακας μπορούν να ανακληθούν με επιλογή του Scale Tune Bank αρχείου όπως περιγράφεται παρακάτω. 1 Πατήστε το [DIRECT ACCESS] κουμπί ακολουθούμενο από το [EXIT] κουμπί για να καλέσετε την Main οθόνη.

79


2 Πατήστε το [Ε] κουμπί για να καλέσετε την Scale Tune Bank Selection οθόνη. 3 Πατήστε ένα από τα [Α]-[J] κουμπιά για να επιλέξετε μια Bank. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την [DATA ENTRY] ρόδα και το [ENTER] κουμπί για να επιλέξετε μια Bank. 4 Πατήστε ένα από τα SCALE MEMORY [1]-[5] κουμπιά για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη θέση μνήμης.

Συνδέσεις – Χρήση του οργάνου σας με άλλες συσκευές ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν συνδέσετε το όργανο σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, κλείστε την τροφοδοσία όλων των συσκευών. Επίσης, πριν ανοίξετε ή κλείσετε οποιεσδήποτε συσκευές, βεβαιωθείτε ότι ρυθμίσατε όλες τις στάθμες έντασης στο ελάχιστο (0). Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη στις συσκευές.

Σύνδεση audio συσκευών Χρήση εξωτερικών ηχητικών συσκευών για αναπαραγωγή Μπορείτε να συνδέσετε ένα stereo σύστημα για να ενισχύσετε τον ήχο του οργάνου χρησιμοποιώντας τις OUTPUT [L/L+R]/[R] υποδοχές.

Όταν συνδεθούν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το [MASTER VOLUME] κουμπί του οργάνου για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου εξόδου στην εξωτερική συσκευή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Χρησιμοποιήστε ηχητικά καλώδια και βύσματα που έχουν μηδενική αντίσταση. 80


ΣΗΜΕΙΩΣΗ Χρησιμοποιήστε μόνο την [L/L+R] υποδοχή για σύνδεση με μονοφωνική συσκευή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν ο ήχος του οργάνου βγαίνει σε μια εξωτερική συσκευή, πρώτα ανοίξτε την τροφοδοσία του οργάνου και μετά της εξωτερικής συσκευής. Αντιστρέψτε αυτήν την σειρά όταν κλείνετε την τροφοδοσία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μην στείλετε την έξοδο από τις [OUTPUT] υποδοχές στις [AUX IN] υποδοχές. Αν κάνετε αυτήν την σύνδεση, το σήμα εισόδου στις [AUX IN] υποδοχές βγαίνει από τις [OUTPUT] υποδοχές. Αυτές οι συνδέσεις μπορεί να προκαλέσουν λούπα ανάδρασης που θα κάνει αδύνατο το κανονικό παίξιμο και μπορεί να προκαλέσει ακόμη και βλάβη στις συσκευές.

Παίξιμο εξωτερικών ηχητικών συσκευών με τα ενσωματωμένα ηχεία Μπορείτε να συνδέσετε τις υποδοχές εξόδου μιας εξωτερικής συσκευής (όπως CD player, γεννήτρια ήχου, κλπ.) στις AUX IN [L/L+R]/[R] υποδοχές του οργάνου και να ακούσετε τον ήχο αυτής της συσκευής από τα ενσωματωμένα ηχεία του οργάνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν ο ήχος μιας εξωτερικής συσκευής βγαίνει στο όργανο, πρώτα ανοίξτε την τροφοδοσία της εξωτερικής συσκευής και μετά του οργάνου. Αντιστρέψτε την σειρά όταν κλείνετε την τροφοδοσία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Χρησιμοποιήστε μόνο την [L/L+R] υποδοχή για σύνδεση με μονοφωνική συσκευή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η [MASTER VOLUME] ρύθμιση του οργάνου επηρεάζει το σήμα εισόδου από τις [AUX IN] υποδοχές.

Σύνδεση ποδοδιακόπτη/foot controller Προαιρετικοί ποδοδιακόπτες (Yamaha FC4 ή FC5) και ένας προαιρετικός foot controller (Yamaha FC7) μπορούν να συνδεθούν σε μία από τις FOOT PEDAL υποδοχές. Ένας ποδοδιακόπτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση λειτουργιών ενώ ένας foot controller ελέγχει συνεχή παράμετρο όπως η ένταση. Προκαθορισμένες ρυθμίσεις FOOT PEDAL 1

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το sustain. Χρησιμοποιήστε τον FC4 ή FC5 81


FOOT PEDAL 2

ποδοδιακόπτη. Ελέγχει την ένταση (expression λειτουργία). Χρησιμοποιήστε τον FC7 foot controller.

Αναθέτοντας την λειτουργία για κάθε ποδοδιακόπτη/controller, μπορείτε εύκολα να ελέγχετε το sustain και την ένταση με οποιαδήποτε υποδοχή πεταλιού ή να ελέγχετε πολλές άλλες λειτουργίες με το πετάλι. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε ή αποσυνδέετε το πετάλι μόνο όταν είναι κλειστή η τροφοδοσία. •

Παράδειγμα: Έλεγχος εκκίνησης/σταματήματος κομματιού με τον ποδοδιακόπτη

Συνδέστε τον ποδοδιακόπτη (FC4 ή FC5) σε μια από τις FOOT PEDAL υποδοχές. Για να αναθέσετε την λειτουργία στο συνδεδεμένο πετάλι, επιλέξτε “SONG PLAY/PAUSE” στην οθόνη διαδικασίας: [FUNCTION]  [D] CONTROLLER  TAB [][] FOOT PEDAL.ΣΗΜΕΙΩΣΗ Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε ή αποσυνδέετε το πετάλι μόνο όταν η τροφοδοσία είναι κλειστή. Προηγμένες Λειτουργίες Ανάθεση συγκεκριμένων λειτουργιών σε κάθε πετάλι:

[FUNCTION]  [D] CONTROLLER  TAB [][] FOOT PEDAL

Σύνδεση μιας USB συσκευής αποθήκευσης Συνδέοντας μια USB συσκευή αποθήκευσης στην [USB TO DEVICE] υποδοχή του οργάνου, μπορείτε να σώσετε τα δεδομένα που δημιουργήσατε στην συσκευή. Προφυλάξεις κατά την χρήση της [USB TO DEVICE] υποδοχής Όταν μια USB συσκευή συνδέεται στην υποδοχή, μεταχειριστείτε την USB συσκευή με προσοχή. Ακολουθήστε τις παρακάτω σημαντικές προφυλάξεις. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την μεταχείριση των USB συσκευών, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της USB συσκευής. Συμβατές USB συσκευές •

USB συσκευές αποθήκευσης (flash μνήμη, κλπ.)

USB hub

82


To όργανο δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις USB συσκευές που διατίθενται στην αγορά. Η Yamaha δεν μπορεί να εγγυηθεί την λειτουργία των USB συσκευών που αγοράζετε. Πριν αγοράσετε μια USB συσκευή για χρήση με αυτό το όργανο, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα: http://download.yamaha.com/ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες USB συσκευές όπως πληκτρολόγιο ή ποντίκι υπολογιστή. Σύνδεση μιας USB συσκευής •

Όταν μια USB συσκευή συνδέεται στην [USB TO DEVICE] υποδοχή, βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή στην συσκευή είναι κατάλληλη και ότι συνδέεται στην σωστή κατεύθυνση.

Όταν συνδέεται USB καλώδιο, χρησιμοποιήστε καλώδιο μικρότερο των 3 μέτρων.

Αν σκοπεύετε να συνδέσετε δύο συσκευές την ίδια στιγμή σε μια υποδοχή, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε USB hub συσκευή. Το USB hub πρέπει να αυτοτροφοδοτείται (με δική του πηγή τροφοδοσίας) και η τροφοδοσία πρέπει να είναι ανοιχτή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα USB hub. Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος κατά την χρήση του USB hub, αποσυνδέστε το hub από το όργανο, κλείστε την τροφοδοσία του οργάνου και επανασυνδέστε το USB hub.

Αν και το όργανο υποστηρίζει το USB 1.1 πρότυπο, μπορείτε να συνδέσετε και να χρησιμοποιήσετε μια USB 2.0 συσκευή αποθήκευσης με το όργανο. Ωστόσο, σημειώστε ότι η ταχύτητα μεταφοράς είναι εκείνη του USB 1.1.

Χρήση USB συσκευών αποθήκευσης Συνδέοντας το όργανο σε μια USB συσκευή αποθήκευσης, μπορείτε να σώσετε δεδομένα που δημιουργήσατε στην συνδεδεμένη συσκευή, όπως επίσης και να διαβάσετε δεδομένα από την συνδεδεμένη συσκευή. Αριθμός των USB συσκευών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν Μέχρι δύο USB συσκευές αποθήκευσης μπορούν να συνδεθούν στην [USB TO DEVICE] υποδοχή. (Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα USB hub. O αριθμός των USB συσκευών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα με μουσικά όργανα ακόμη και όταν χρησιμοποιείται USB hub, είναι δύο). Αυτό το όργανο μπορεί να αναγνωρίσει μέχρι τέσσερα drives σε μια USB συσκευή αποθήκευσης. Φορμάρισμα USB μέσου αποθήκευσης Όταν συνδέεται μια USB συσκευή αποθήκευσης ή εισάγεται ένα μέσο, μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας προτρέπει να φορμάρετε την συσκευή/μέσο. Αν συμβεί αυτό, εκτελέστε την Format διαδικασία (σελίδα 85). ΣΗΜΕΙΩΣΗ 83


Η διαδικασία φορμαρίσματος σβήνει οποιαδήποτε προηγούμενα δεδομένα. Βεβαιωθείτε ότι το μέσο που θα φορμάρετε δεν περιέχει σημαντικά δεδομένα. Προχωρήστε με προσοχή, ειδικά όταν συνδέονται πολλά USB μέσα αποθήκευσης. Προστασία των δεδομένων σας Για να προστατεύσετε σημαντικά δεδομένα από το να σβηστούν κατά λάθος, εφαρμόστε την προστασία εγγραφής που παρέχεται σε κάθε συσκευή ή μέσο αποθήκευσης. Αν σώζετε δεδομένα στην USB συσκευή αποθήκευσης, βεβαιωθείτε ότι απενεργοποιήσατε την προστασία εγγραφής. Σύνδεση/αφαίρεση μιας USB συσκευής αποθήκευσης Πριν αφαιρέσετε το μέσο από την συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το όργανο δεν έχει πρόσβαση σε δεδομένα (όπως κατά τις διαδικασίες σωσίματος, αντιγραφής και σβησίματος). ΠΡΟΣΟΧΗ Αποφύγετε το συχνό άνοιγμα/κλείσιμο της τροφοδοσίας στην USB συσκευή αποθήκευσης ή την συχνή σύνδεση/αποσύνδεση της συσκευής. Κάνοντας το μπορεί να κολλήσει το όργανο. Όταν το όργανο έχει πρόσβαση σε δεδομένα (όπως κατά τις διαδικασίες σωσίματος, αντιγραφής, σβησίματος, φορτώματος και φορμαρίσματος) ή όταν ανιχνεύεται η USB συσκευή αποθήκευσης (λίγο μετά την σύνδεση της), μην αποσυνδέετε την USB συσκευή, μην αφαιρείτε το μέσο από την συσκευή και μην κλείνετε την τροφοδοσία σε καμία συσκευή. Κάνοντας το μπορεί να φθαρούν τα δεδομένα σε κάποια ή και στις δύο συσκευές.

Φορμάρισμα μιας USB συσκευής αποθήκευσης ή του Drive του εσωτερικού σκληρού δίσκου Όταν συνδέεται μια USB συσκευή αποθήκευσης ή εισάγετε ένα μέσο, μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας προτρέπει να φορμάρετε την συσκευή/μέσο. Αν συμβεί αυτό, εκτελέστε την διαδικασία φορμαρίσματος. ΠΡΟΣΟΧΗ Η διαδικασία φορμαρίσματος σβήνει όλα τα δεδομένα που υπάρχουν. Βεβαιωθείτε ότι το μέσο που φορμάρετε δεν περιέχει σημαντικά δεδομένα. Προχωρήστε με προσοχή ειδικά όταν συνδέετε πολλά USB μέσα αποθήκευσης. 1 Εισάγετε την USB συσκευή που θα φορμάρετε στην [USB TO DEVICE]. 2 Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [I] UTILITY  TAB [][] MEDIA

3 Πατήστε τα [Α]/[Β] κουμπιά για να επιλέξετε την USB συσκευή που θα φορμαριστεί από την λίστα συσκευών. 84


Οι ενδείξεις USB 1, USB 2, κλπ., θα εμφανιστούν ανάλογα με τον αριθμό των συνδεδεμένων συσκευών. 4 Πατήστε το [Η] (FORMAT) κουμπί για να φορμάρετε την συσκευή/μέσο. Επιβεβαίωση της μνήμης που απομένει Μπορείτε να ελέγξετε την μνήμη που απομένει στην συνδεδεμένη USB συσκευή αποθήκευσης πατώντας το [F] (PROPERTY) κουμπί στο παραπάνω βήμα 4.

Σύνδεση σε υπολογιστή Συνδέοντας έναν υπολογιστή στην [USB TO HOST] υποδοχή, μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα ανάμεσα στο όργανο και τον υπολογιστή μέσω MIDI και να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή για τον έλεγχο, την διόρθωση και την οργάνωση δεδομένων στο όργανο. 1 Πριν την σύνδεση, κλείστε την τροφοδοσία αυτού του οργάνου. 2 Ξεκινήστε τον υπολογιστή. Μην ξεκινήσετε οποιεσδήποτε εφαρμογές στον υπολογιστή. 3 Συνδέστε το όργανο και τον υπολογιστή με USB καλώδιο. Κάντε την σύνδεση κατευθείαν χωρίς την χρήση USB hub.

4 Ανοίξτε την τροφοδοσία αυτού του οργάνου. O USB-MIDI driver θα εγκατασταθεί αυτόματα στον υπολογιστή. OS: Windows XP (SP3 ή μεταγενέστερο)/Windows Vista μόνο 32-bit, 7, Mac OS X Version 10.5.0-10.6.x Όταν η επικοινωνία δεδομένων είναι ασταθής ή προκύπτουν κάποια προβλήματα ακόμη και αν έχετε εκτελέσει τις παραπάνω οδηγίες, κατεβάστε τον Yamaha Standard USB-MIDI driver από την ακόλουθη URL και μετά εγκαταστήστε τον στον υπολογιστή. Για οδηγίες στην εγκατάσταση ανατρέξτε στον Οδηγό Εγκατάστασης που περιλαμβάνεται στο πακέτο αρχείου. http://download.yamaha.com/ Για λεπτομέρειες σχετικά με το OS για τον Yamaha Standard USB-MIDI driver, επισκεφθείτε την παραπάνω URL. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 85


Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις MIDI IN/OUT υποδοχές για σύνδεση σε υπολογιστή. Σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται ένα MIDI interface (όπως το Yamaha UX16). Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του MIDI interface. Προφυλάξεις όταν χρησιμοποιείται η [USB TO HOST] υποδοχή Όταν ο υπολογιστής συνδέεται στην [USB TO HOST] υποδοχή, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τα ακόλουθα σημεία. Αν δεν το κάνετε υπάρχει ο κίνδυνος να κολλήσει ο υπολογιστής και να καταστραφούν ή χαθούν τα δεδομένα. Αν ο υπολογιστής ή το όργανο κολλήσει, επανεκκινήστε την εφαρμογή ή το λειτουργικό του υπολογιστή ή κλείστε την τροφοδοσία του οργάνου και ανοίξτε την πάλι. ΣΗΜΕΙΩΣΗ •

Χρησιμοποιήστε ένα USB καλώδιο μικρότερο των 3 μέτρων. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν καλώδια USB 3.0.

Πριν συνδέσετε τον υπολογιστή στην [USB TO HOST] υποδοχή, βγείτε από οποιονδήποτε τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας του υπολογιστή (όπως αδράνεια, αναμονή).

Πριν ανοίξετε την τροφοδοσία του οργάνου, συνδέστε τον υπολογιστή στην [USB TO HOST] υποδοχή.

Εκτελέστε

τα

παρακάτω

πριν

ανοίξετε/κλείσετε

την

τροφοδοσία

του

οργάνου

ή

συνδέσετε/αποσυνδέσετε το USB καλώδιο σε/από την [USB TO HOST] υποδοχή. •

Βγείτε από οποιαδήποτε ανοιχτή εφαρμογή στον υπολογιστή.

Βεβαιωθείτε ότι δεν μεταφέρονται δεδομένα από το όργανο. (Δεδομένα μεταδίδονται μόνο όταν παίζονται νότες στον κλαβιέ ή αναπαράγεται ένα κομμάτι).

Όταν ο υπολογιστής συνδέετε στο όργανο, θα πρέπει να περιμένετε για έξι δευτερόλεπτα ή περισσότερο μεταξύ αυτών των διαδικασιών: 1) όταν κλείνει η τροφοδοσία του οργάνου και μετά ανοίγει πάλι ή 2) όταν συνδέεται/αποσυνδέεται εναλλάξ το USB καλώδιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ •

Όταν χρησιμοποιείται ένα USB καλώδιο για την σύνδεση του οργάνου στον υπολογιστή σας, κάντε την σύνδεση κατευθείαν χωρίς πέρασμα μέσα από ένα USB hub.

Για πληροφορίες σχετικά με την ρύθμιση του sequence προγράμματος, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του σχετικού προγράμματος.

Σύνδεση εξωτερικών MIDI συσκευών Χρησιμοποιήστε τις [MIDI] υποδοχές και στάνταρτ MIDI καλώδια για σύνδεση εξωτερικών MIDI συσκευών (keyboard, sequencer, κλπ.). •

MIDI IN Λαμβάνει MIDI μηνύματα από άλλη MIDI συσκευή.

MIDI OUT Μεταδίδει MIDI μηνύματα που δημιουργήθηκαν από το όργανο σε άλλη MIDI συσκευή. 86


Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις MIDI ρυθμίσεις του οργάνου, ανατρέξτε στις Προηγμένες Λειτουργίες (σελίδα 154-160). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για μια γενική προεπισκόπηση του MIDI και του πώς να το χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά, ανατρέξτε στα «Βασικά του MIDI» (μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της Yamaha). Προηγμένες Λειτουργίες MIDI ρυθμίσεις:

[FUNCTION]  [H] MIDI  [8] EDIT

Utility – Κάνοντας γενικές ρυθμίσεις To Utility τμήμα στο Function menu παρέχει μια ποικιλία βολικών

εργαλείων

και

ρυθμίσεων

για

το

όργανο.

Περιλαμβάνονται γενικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν ολόκληρο το όργανο, όπως επίσης και λεπτομερείς ρυθμίσεις για συγκεκριμένες

λειτουργίες.

Επίσης

περιλαμβάνονται

λειτουργίες επαναφοράς δεδομένων και ελέγχου μέσου αποθήκευσης, όπως το φορμάρισμα δίσκου.

Βασική διαδικασία 1 Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [I] UTILITY

2 Χρησιμοποιήστε τα TAB [][] κουμπιά για να καλέσετε την σελίδα που θέλετε. •

CONFIG1 Γενικές ρυθμίσεις όπως Fade in/out χρόνος, ήχος μετρονόμου, tap tempo ήχος, κλπ. 87


CONFIG2 Γενικές ρυθμίσεις όπως εμφανιζόμενα στοιχεία για Voice/Style οθόνη επιλογής, χρόνος αναδυόμενης οθόνης, κλπ.

MEDIA Ρυθμίσεις σχετικές με μια συνδεδεμένη USB συσκευή αποθήκευσης, όπως φορμάρισμα (σελίδα 85) και επιβεβαίωση μεγέθους μνήμης.

OWNER Ρυθμίσεις του ονόματος κατόχου (σελίδα 16) και της γλώσσας μηνύματος (σελίδα 15). Σε αυτήν την σελίδα μπορεί επίσης να γίνει ρύθμιση παραμέτρου διαδικασιών backup/επαναφοράς (σελίδα 29).

SYSTEM RESET Επαναφέρει τις αρχικές ρυθμίσεις του οργάνου.

3 Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τα [Α]/[Β] κουμπιά για να επιλέξετε την παράμετρο που θέλετε. 4 Αλλάξτε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τα [1]-[8] κουμπιά ή εκτελέστε την διαδικασία χρησιμοποιώντας τα [Α]-[J] κουμπιά. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις Utility ρυθμίσεις, ανατρέξτε στις Προηγμένες Λειτουργίες (σελίδα 160).

Προηγμένες λειτουργίες Voices – Παίξιμο στο κλαβιέ Voice χαρακτηριστικά Ο Voice τύπος και τα χαρακτηριστικά του δείχνονται επάνω από το Voice όνομα στην Voice Selection οθόνη. Live! Cool! Sweet! Drums SFX Organ Flutes! MegaVoice

Αυτοί οι ήχοι ακουστικού οργάνου είναι σε stereo δειγματοληψία, για παραγωγή πραγματικά αυθεντικού, πλούσιου ήχου – πλήρης ατμόσφαιρα και αίσθηση χώρου. Αυτά τα Voices πετυχαίνουν την δυναμική και τα απαλά ηχοχρώματα των ηλεκτρικών οργάνων – λόγω μεγάλης ποσότητας μνήμης και πολύπλοκου προγραμματισμού. Αυτοί οι ήχοι ακουστικού οργάνου εκμεταλλεύονται επίσης την σύνθετη τεχνολογία της Yamaha – και διαθέτουν ήχο λεπτομερή και φυσικό που θα ορκιζόσασταν ότι παίζετε στο πραγματικό όργανο! Διάφοροι drum και percussion ήχοι έχουν ανατεθεί στα ανεξάρτητα πλήκτρα, επιτρέποντας σας να παίξετε τους ήχους από το κλαβιέ. Διάφοροι ήχοι ειδικών εφφέ έχουν ανατεθεί στα ανεξάρτητα πλήκτρα, επιτρέποντας σας να παίξετε τους ήχους από το κλαβιέ. Αυτό το αυθεντικό organ Voice σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το Voice Set για να ρυθμίσετε τα διάφορα μήκη και να δημιουργήσετε τους δικούς σας organ ήχους. Δείτε λεπτομέρειες στην σελίδα 99. Δείτε την βασική διαδικασία (σελίδα 33).

88


Επιλογή GM/XG ή άλλων Voices από το πλαίσιο Τα GM/XG Voices δεν μπορούν να κληθούν άμεσα από τα κουμπιά επιλογής VOICE κατηγορίας. Ωστόσο, μπορούν να κληθούν από το πλαίσιο με την παρακάτω διαδικασία. 1 Πατήστε ένα από τα PART SELECT κουμπιά στο οποίο θέλετε να το επιθυμητό Voice. 2 Πατήστε ένα από τα κουμπιά επιλογής VOICE κατηγορίας για να καλέσετε την Voice Selection οθόνη. 3 Πατήστε το [8] κουμπί για να καλέσετε τις Voice κατηγορίες.

4 Πατήστε το

[2]

(P2)

κουμπί για να εμφανίσετε την σελίδα 2. 5 Πατήστε το [Α]-[J] κουμπί που θέλετε για να καλέσετε την Voice Selection οθόνη των GM/XG Voices, GM2 Voices, κλπ. 6 Επιλέξτε το Voice ου θέλετε.

Εφφέ ρυθμίσεις Ρυθμίσεις του Touch Sensitivity του κλαβιέ Μπορείτε να ρυθμίσετε την touch απόκριση του οργάνου (πως ο ήχος αποκρίνεται στον τρόπο που παίζετε τα πλήκτρα). Ο τύπος touch ευαισθησίας γίνεται κοινή ρύθμιση για όλα τα Voices. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μερικά Voices είναι σχεδιασμένα χωρίς touch ευαισθησία για να εξομοιωθούν τα χαρακτηριστικά του πραγματικού οργάνου (για παράδειγμα, συμβατικά organs που δεν έχουν touch απόκριση). 1 Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [D] CONTROLLER  TAB [][] KEYBOARD/PANEL 2 Χρησιμοποιήστε το [Α] κουμπί για να επιλέξετε “1 INITIAL TOUCH”.

89


3 Χρησιμοποιήστε τα [1]-[7] κουμπιά για να καθορίσετε την touch απόκριση. [1]/ [2]

TOUCH

[4]

TOUCH OFF LEVEL LEFT-RIGHT2

[5][7]

Καθορίζει την ρύθμιση της Initial Touch ευαισθησίας. HARD 2 Απαιτεί δυνατό παίξιμο για να παραχθεί υψηλή ένταση. Καλύτερο για παίκτες με δυνατό άγγιγμα. HARD 1 Απαιτεί μεσαία δυνατό παίξιμο για υψηλότερη ένταση. NORMAL Στάνταρτ touch απόκριση. SOFT 1 Παράγει υψηλή ένταση με μεσαία δυνατό παίξιμο. SOFT 2 Παράγει σχετικά υψηλή ένταση ακόμη και με λίγη δύναμη παιξίματος. Καλύτερο για παίκτες με ελαφρύ άγγιγμα. Καθορίζει την σταθερή στάθμη έντασης όταν το Touch ρυθμίζεται σε “OFF”. Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το Initial Touch για κάθε κλαβιέ μέρος.

Επιλογή του Harmony/Echo τύπου Μπορείτε να επιλέξετε το Harmony/Echo εφφέ που θέλετε από μια ποικιλία τύπων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ενεργοποιείται το [MONO] κουμπί ή χρησιμοποιείτε τα Articulation Voices, μπορεί να μην λειτουργεί σωστά το Harmony/Echo εφφέ. 1 Ενεργοποιήστε το [HARMONY/ECHO] κουμπί. 2 Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [G] HARMONY/ECHO 3 Χρησιμοποιήστε τα [1]-[3] κουμπιά για να επιλέξετε τον Harmony/Echo τύπο. Οι Harmony/Echo τύποι χωρίζονται στις ακόλουθες ομάδες, ανάλογα με το συγκεκριμένο εφφέ που εφαρμόζεται.

 Harmony τύποι Όταν επιλεγεί ένας από τους Harmony τύπους, το Harmony εφφέ εφαρμόζεται στην νότα που παίζεται στο τμήμα δεξιού χεριού του κλαβιέ ανάλογα με τον τύπο που επιλέγεται παραπάνω και την συγχορδία που καθορίζεται στο τμήμα συγχορδίας του κλαβιέ όπως φαίνεται παρακάτω.

90


 Multi Assign τύπος Το Multi Assign εφφέ αναθέτει αυτόματα τις νότες που παίζονται ταυτόχρονα στο τμήμα δεξιού χεριού του κλαβιέ σε ξεχωριστά μέρη (Voices). Τα κλαβιέ μέρη [RIGHT 1] και [RIGHT 2] θα πρέπει να είναι ενεργά όταν χρησιμοποιείται το Multi Assign εφφέ. Τα Right 1 και Right 2 Voices ανατίθενται εναλλάξ στις νότες με την σειρά που παίζετε.  Echo τύποι Όταν επιλεγεί ένας από τους Echo τύπους, το αντίστοιχο εφφέ (echo, tremolo, trill) εφαρμόζεται στην νότα που παίζεται στο τμήμα δεξιού χεριού του κλαβιέ σε συγχρονισμό με το τρέχον tempo, άσχετα από την on/off κατάσταση του [ACMP] και του LEFT μέρους. Να θυμάστε ότι το Trill λειτουργεί όταν κρατάτε ταυτόχρονα πατημένες δύο νότες στο κλαβιέ (οι δύο τελευταίες νότες αν κρατιούνται πατημένες περισσότερες από δύο νότες) και παίζει αυτές τις νότες εναλλάξ. 4 Χρησιμοποιήστε τα [4]-[8] κουμπιά για να επιλέξετε διάφορες Harmony/Echo ρυθμίσεις. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις διαφέρουν ανάλογα με τον Harmony/Echo τύπο.

91


[4]

VOLUME

[5]

SPEED

[6]

ASSIGN

[7]

CHORD NOTE ONLY

[8]

TOUCH LIMIT

Αυτή η παράμετρος είναι διαθέσιμοι για όλους τους τύπους με εξαίρεση το “Multi Assign”. Αυτή καθορίζει την στάθμη των harmony/echo νοτών που δημιουργούνται από το Harmony/Echo εφφέ. Αυτή η παράμετρος είναι διαθέσιμη μόνο όταν το Echo, Tremolo ή Trill επιλέγεται στο Type παραπάνω. Αυτή καθορίζει την ταχύτητα των Echo, Tremolo και Trill εφφέ. Αυτή η παράμετρος είναι διαθέσιμοι για όλους τους τύπους με εξαίρεση το “Multi Assign”. Αυτό σας επιτρέπει να καθορίσετε το κλαβιέ μέρος μέσω του οποίου θα ακούγονται οι harmony/echo νότες. Αυτή η παράμετρος είναι διαθέσιμη όταν επιλεγεί ένας από τους Harmony τύπους. Όταν αυτή ρυθμιστεί στο “ON”, το Harmony εφφέ εφαρμόζεται μόνο στην νότα (που παίχτηκε στο τμήμα δεξιού χεριού του κλαβιέ) που ανήκει σε μια συγχορδία που παίζεται στο τμήμα συγχορδίας του κλαβιέ. Αυτή η παράμετρος είναι διαθέσιμοι για όλους τους τύπους με εξαίρεση το “Multi Assign”. Αυτή καθορίζει την χαμηλότερη velocity τιμή στην οποία θα ακούγεται η harmony νότα. Αυτό σας επιτρέπει να εφαρμόζεται επιλεκτικά το harmony με την δύναμη του παιξίματος σας, επιτρέποντας σας να δημιουργήσετε αρμονικούς τονισμούς στην μελωδία. Το harmony εφφέ εφαρμόζεται όταν παίζετε δυνατά το πλήκτρο (επάνω από την ορισμένη τιμή).

Pitch ρυθμίσεις Απόλυτο κούρδισμα του τόνου ολόκληρου του οργάνου Μπορείτε να ρυθμίσετε απόλυτα τον τόνο ολόκληρου του οργάνου – χρήσιμο όταν παίζετε το PSR-A2000 μαζί με άλλα όργανα ή μουσική από CD. Σημειώστε ότι η Tune λειτουργία δεν επηρεάζει τα Drum Kit ή SFX Kit Voices και τα audio αρχεία. 1 Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [A] MASTER TUNE/SCALE TUNE  TAB [][] MASTER TUNE 2 Χρησιμοποιήστε τα [4]-[5] κουμπιά για να ρυθμίσετε το κούρδισμα σε βήματα 0.2 Hz, από 414.8-466.8 Hz. Πατήστε ταυτόχρονα τα 4 ή 5 [] και [] για να επαναφέρετε την τιμή στην εργοστασιακή ρύθμιση των 440.0 Hz.

Scale Tuning Μπορείτε να επιλέξετε διάφορες κλίμακες για παίξιμο σε τροποποιημένα κουρδίσματα για ειδικές ιστορικές περιόδους ή μουσικά είδη. 1 Πατήστε το [SCALE TUNE] κουμπί για να καλέσετε την SCALE TUNE οθόνη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να καλέσετε την οθόνη διαδικασίας ως ακολούθως: [FUNCTION]  [A] MASTER TUNE/SCALE TUNE  TAB [][] SCALE TUNE 2 Χρησιμοποιήστε τα [Α]/[Β] κουμπιά για να επιλέξετε την κλίμακα που θέλετε.

92


 Τύποι Preset κλίμακας EQUAL BAYAT/RAST PURE MAJOR, PURE MINOR PYTHAGOREAN

MEAN-TONE

Το εύρος τόνου κάθε οκτάβας χωρίζεται σε δώδεκα ίσα μέρη, με διαφορά ημιτονίου. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο κούρδισμα που χρησιμοποιείται στην μουσική των ημερών μας. Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουρδίσματα όταν παίζεται Αραβική μουσική. Αυτά τα κουρδίσματα διατηρούν τα καθαρά μαθηματικά διαστήματα κάθε κλίμακας, ειδικά για τρίφωνες συγχορδίες (τονική, 3η, 5η). μπορείτε να το ακούσετε καλύτερα σε φωνητικές αρμονίες – όπως χορωδίες και a cappella τραγούδι. Αυτή η κλίμακα αναπτύχθηκε από τον διάσημα Έλληνα φιλόσοφο και δημιουργήθηκε από μια σειρά από καθαρές 5 ες, οι οποίες ενώνονται σε μια οκτάβα. Η 3η σε αυτό το κούρδισμα είναι ελαφρά ασταθής αλλά η 4 η και η 5η είναι πανέμορφες και κατάλληλες για κάποια leads. Αυτή η κλίμακα δημιουργήθηκε σαν μια βελτίωση στην Pythagorean κλίμακα φέρνοντας το διάστημα μεγάλης 3η πιο κοντά στο «κούρδισμα». Ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής από τον 16ο μέχρι τον 18ο αιώνα. Μεταξύ άλλων, αυτή η κλίμακα χρησιμοποιήθηκε από τον Handel.

WERCKMEISTER, KIRNBERGER

Αυτή η σύνθετη κλίμακα συνδυάζει τα Werckmeister και Kirnberger συστήματα, που είναι βελτιώσεις στις meantone και Pythagorean κλίμακες. Το κύριο χαρακτηριστικό σε αυτήν την κλίμακα είναι ότι κάθε πλήκτρο έχει τον δικό του, μοναδικό χαρακτήρα. Η κλίμακα χρησιμοποιήθηκε ευρέως την εποχή των Bach και Beethoven και ακόμα και σήμερα χρησιμοποιείται όταν παίζεται μουσική εκείνης της περιόδου σε harpsichord. 3 Αν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

[2]

BASE NOTE

[3][5]

TUNE

[6]/ [7] [8]

PART SELECT

Καθορίζει την βασική νότα για κάθε κλίμακα. Όταν αλλάζει η βασική νότα, μετατοπίζεται ο τόνος του κλαβιέ αλλά διατηρείται η αρχική τονική σχέση μεταξύ των νοτών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ρυθμίστε αυτήν την παράμετρο πριν ρυθμίσετε την TUNE παράμετρο, αφού η βασική νότα χρησιμοποιείται σαν τονική της κλίμακας. Επιλέξτε την νότα που θέλετε να κουρδίσετε χρησιμοποιώντας τα [3] κουμπιά και κουρδίστε την χρησιμοποιώντας τα [4]/[5] κουμπιά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην μουσική ορολογία, ένα “cent” είναι το 1/100 του ημιτονίου (100 cents = 1 ημιτόνιο). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η νότα μπορεί επίσης να επιλεγεί πατώντας ένα από τα SCALE SETTING κουμπιά. Επιλέξτε το μέρος στο οποία εφαρμόζεται η Scale Tune ρύθμιση χρησιμοποιώντας τα [6]/[7] κουμπιά. Μετά πατήστε το [8] κουμπί για να προσθέσετε έναν δείκτη ή πατήστε το [8] κουμπί για να αφαιρέσετε τον δείκτη.

MARK ON/OFF ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να καταχωρήσετε τις Scale Tune ρυθμίσεις στην Registration Memory, βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε το SCALE στοιχείο στην REGISTRATION MEMORY CONTENTS οθόνη. 93


Αλλαγή της ανάθεσης μέρους των TRANSPOSE κουμπιών Μπορείτε να καθορίσετε σε ποια μέρη εφαρμόζονται τα TRANSPOSE [-]/[+] κουμπιά. 1 Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [D] CONTROLLER  TAB [][] KEYBOARD/PANEL 2 Χρησιμοποιήστε τα [Α]/[Β] κουμπιά για να επιλέξετε “4. TRANSPOSE ASSIGN”. 3 Πατήστε τα [4]/[5] κουμπιά για να επιλέξετε τον τύπο μετατόπισης που θέλετε. KEYBOARD

Όταν επιλεγεί αυτό το στοιχείο, τα TRANSPOSE [-]/[+] κουμπιά επηρεάζουν τον τόνο των Voices που παίζονται στο κλαβιέ, της Style αναπαραγωγής (που ελέγχεται από παίξιμο στο τμήμα συγχορδίας του κλαβιέ) και της Multi Pad αναπαραγωγής (όταν το Chord Match είναι ενεργό και δείχνονται συγχορδίες του αριστερού χεριού) – αλλά δεν επηρεάζουν την αναπαραγωγή κομματιού. SONG Όταν επιλεγεί αυτό, τα TRANSPOSE [-]/[+] κουμπιά επηρεάζουν μόνο τον τόνο της αναπαραγωγής κομματιού. MASTER Όταν επιλεγεί αυτό, τα TRANSPOSE [-]/[+] κουμπιά επηρεάζουν τον συνολικό τόνο του οργάνου εκτός από την audio αναπαραγωγή. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση βλέποντας το αναδυόμενο παράθυρο που καλείται με τα TRANSPOSE [-]/[+] κουμπιά.

Διόρθωση Voices (Voice Set) Το όργανο έχει μια Voice Set λειτουργία που σας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε τα δικά σας Voices διορθώνοντας μερικές παραμέτρους των Voices που υπάρχουν. Αφού δημιουργήσετε ένα Voice, μπορείτε να το σώσετε σαν User Voice στο USER drive ή σε εξωτερικές συσκευές για μελλοντική ανάκληση. 1 Επιλέξτε το Voice που θέλετε (εκτός από Organ Flutes Voice). H μέθοδος διόρθωσης είναι διαφορετική για τα ORGAN FLUTES Voices σε σύγκριση με τα άλλα Voices. Για οδηγίες στην διόρθωση των ORGAN FLUTES Voices, δείτε στην σελίδα 99. 2 Πατήστε το [6] (VOICE SET) κουμπί για να καλέσετε την VOICE SET οθόνη. 3 Χρησιμοποιήστε τα TAB [][] κουμπιά για να καλέσετε την σχετική οθόνη ρύθμισης. Για πληροφορίες στις διαθέσιμες παραμέτρους σε κάθε οθόνη, δείτε τις «Παραμέτρους που διορθώνονται στις VOICE SET οθόνες», παρακάτω.

94


4 Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τα [Α]/[Β] κουμπιά για να επιλέξετε το στοιχείο (παράμετρο) που θα διορθωθεί και διορθώστε το Voice χρησιμοποιώντας τα [1]-[8] κουμπιά. Πατώντας το [D] (COMPARE) κουμπί, μπορείτε να συγκρίνετε τον ήχο του διορθωμένου Voice με το αρχικό (μη διορθωμένο) Voice. 5 Πατήστε το [Ι] (SAVE) κουμπί για να σώσετε το διορθωμένο σας Voice σαν User Voice. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι ρυθμίσεις ια χαθούν αν επιλέξετε άλλο Voice ή κλείσετε την τροφοδοσία του οργάνου χωρίς να εκτελέσετε την Save διαδικασία.

Παράμετροι που διορθώνονται στις VOICE SET οθόνες Οι Voice Set παράμετροι οργανώνονται σε πέντε διαφορετικές οθόνες. Οι παράμετροι σε κάθε οθόνη περιγράφονται παρακάτω. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διαθέσιμες παράμετροι διαφέρουν ανάλογα με το Voice.  COMMON σελίδα [1]

VOLUME

Ρυθμίζει την ένταση του τρέχοντος διορθωμένου Voice.

[2]/ [3]

TOUCH SENSE Ρυθμίζει την touch ευαισθησία (velocity ευαισθησία) ή πόσο η ένταση αποκρίνεται στην δύναμη του παιξίματος σας. DEPTH Καθορίζει την velocity ευαισθησία ή πόσο αλλάζει η στάθμη του Voice σε απόκριση της δύναμης του παιξίματος σας (velocity). OFFSET Καθορίζει την ποσότητα με την οποία τα velocities που λαμβάνονται ρυθμίζονται για το πραγματικό velocity εφφέ. [4]/ PART Μετατοπίζει το εύρος οκτάβας του διορθωμένου Voice επάνω ή κάτω σε [5] OCTAVE οκτάβες. Όταν το διορθωμένο Voice χρησιμοποιείται σαν οποιοδήποτε από τα RIGHT1-2 μέρη, είναι διαθέσιμες οι R1/R2 παράμετροι. όταν το διορθωμένο Voice χρησιμοποιείται σαν το LEFT μέρος, είναι διαθέσιμη η LEFT παράμετρος. [6] MONO/POLY Καθορίζει αν το διορθωμένο Voice παίζεται μονοφωνικά ή πολυφωνικά. Αυτή η ρύθμιση μπορεί επίσης να γίνει από το VOICE CONTROL [MONO] κουμπί στο πλαίσιο. [7] PORTAMENTO Ρυθμίζει τον Portamento χρόνο (χρόνος μετάβασης τόνου) όταν το TIME διορθωμένο Voice έχει ρυθμιστεί στο “MONO”. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Portamento Time καθορίζει τον χρόνο μετάβασης του τόνου. Το Portamento είναι μια λειτουργία που δημιουργεί μια ομαλή μετάβαση του τόνου από την πρώτη νότα που παίζεται στο κλαβιέ στην επόμενη.  CONTROLLER σελίδα 1 JOYSTICK +Y, 2 JOYSTICK –Y To joystick μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροποποιηθούν οι παρακάτω παράμετροι μετακινώντας το επάνω ή κάτω (μακριά από εσάς ή προς τα εσάς). 95


Εδώ, μπορείτε να ρυθμίσετε τον βαθμό στο οποίο το joystick τροποποιεί καθεμιά από τις ακόλουθες παραμέτρους. Ο βαθμός στον οποίο οι επάνω και κάτω κινήσεις επηρεάζουν την παράμετρο μπορεί επίσης να ρυθμιστεί ανεξάρτητα. [2]

FILTER

[3]

AMPLITUDE

[5]

LFO MOD

[6]

LFO FMOD

[7]

LFO AMOD

Καθορίζει τον βαθμό στον οποίο το joystick τροποποιεί την Filter Cutoff συχνότητα. Για λεπτομέρειες σχετικά με το φίλτρο, δείτε παρακάτω. Καθορίζει τον βαθμό στον οποίο το joystick τροποποιεί το amplitude (ένταση). Καθορίζει τον βαθμό στον οποίο το joystick τροποποιεί το pitch ή το vibrato εφφέ. Καθορίζει τον βαθμό στον οποίο το joystick τροποποιεί την Filter διαμόρφωση ή το wah εφφέ. Καθορίζει τον βαθμό στον οποίο το joystick τροποποιεί το amplitude ή το tremolo εφφέ.

 SOUND σελίδα FILTER Το φίλτρο είναι ένας επεξεργαστής που αλλάζει την χροιά ενός ήχου είτε εμποδίζοντας είτε επιτρέποντας ένα συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων. Οι παρακάτω παράμετροι καθορίζουν την συνολική χροιά του ήχου ενισχύοντας ή κόβοντας ένα συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων. Εκτός από το ότι κάνει τον ήχο πιο λαμπερό ή πιο γλυκό, το Filter μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρονικών, synthesizer εφφέ. [1] [2]

BRIGHT. (Brightness) HARMO. (Harmonic Content)

Καθορίζει την cutoff συχνότητα ή το αποτελεσματικό εύρος συχνοτήτων του φίλτρου. Υψηλότερες τιμές έχουν σαν αποτέλεσμα πιο λαμπερό ήχο. Καθορίζει την έμφαση που δίνεται στην cutoff συχνότητα (resonance), που ορίζεται στο BRIGHT. Υψηλότερες τιμές έχουν σαν αποτέλεσμα πιο έντονο εφφέ.

EG Οι EG (Envelope Generator) ρυθμίσεις καθορίζουν το πώς αλλάζει η στάθμη του ήχου σε συνάρτηση με τον χρόνο. Αυτό σας επιτρέπει να αναπαράγετε πολλά ηχητικά χαρακτηριστικά των φυσικών ακουστικών οργάνων – όπως το γρήγορο attack και decay των κρουστών ήχων ή το μεγάλο release ενός πιάνου. [3]

ATTACK

[4]

DECAY

[5]

RELES. (Release)

Καθορίζει πόσο γρήγορα ο ήχος φτάνει στην μέγιστη στάθμη του αφού πατηθεί το πλήκτρο. Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή, τόσο πιο γρήγορο είναι το attack. Καθορίζει το πόσο γρήγορα ο ήχος φτάνει στην sustain στάθμη (μια στάθμη ελαφρώς χαμηλότερη από την μέγιστη). Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή, τόσο πιο γρήγορο είναι το decay. Καθορίζει το πόσο γρήγορα εξασθενεί ο ήχος μέχρι την σιωπή αφού αφήσετε το πλήκτρο. Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή, τόσο πιο γρήγορη είναι η εξασθένηση.

VIBRATO To Vibrato είναι ένας τρεμουλιαστός ηχητικό εφφέ που ταλαντώνεται και παράγεται από την απλή διαμόρφωση του τόνου του Voice. [6]

DEPTH

Καθορίζει την ένταση του Vibrato εφφέ. Υψηλότερες ρυθμίσεις έχουν σαν 96


[7] [8]

SPEED DELAY

αποτέλεσμα πιο έντονο Vibrato. Καθορίζει την ταχύτητα του Vibrato εφφέ. Καθορίζει το χρόνο που περνάει από την στιγμή που παίζεται ένα πλήκτρο μέχρι την εκκίνηση του Vibrato εφφέ. Υψηλότερες ρυθμίσεις αυξάνουν την καθυστέρηση της εμφάνισης του Vibrato.

 EFFECT/EQ σελίδα 1 REVERB DEPTH/CHORUS DEPTH/DSP DEPTH/PANEL SUSTAIN [1]/ [2] [3]/ [4] [5]

REVERB DEPTH CHORUS DEPTH DSP ON/OFF

[6]

DSP DEPTH

[7]

PANEL SUSTAIN

Ρυθμίζει το reverb βάθος. Ρυθμίζει το chorus βάθος. Καθορίζει αν το DSP είναι ενεργό ή ανενεργό. Αυτή η ρύθμιση μπορεί επίσης να γίνει από το VOICE CONTROL [DSP] κουμπί στο πλαίσιο. Ρυθμίζει το DSP βάθος. Αν θέλετε να επανεπιλέξετε τον DSP τύπο, μπορείτε να το κάνετε στο “2 DSP” menu που εξηγείται στην σελίδα 98. Καθορίζει την sustain στάθμη που εφαρμόζεται στο διορθωμένο Voice όταν ενεργοποιείται το VOICE CONTROL [SUSTAIN] κουμπί στο πλαίσιο.

2 DSP [1][4] [5]/ [8]

DSP TYPE

[5]

ON/OFF

VARIATION

PARAMETER [6]- VALUE [8] 3 EQ

Επιλέγει την DSP εφφέ κατηγορία και τύπο. Επιλέξτε έναν τύπο μετά την επιλογή κατηγορίας. Παρέχονται δύο παραλλαγές για κάθε DSP τύπο. Εδώ, μπορείτε να διορθώσετε την VARIATION on/off κατάσταση και την ρύθμιση της τιμής της variation παραμέτρου. Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το DSP Variation για το επιλεγμένο Voice. Αυτή η ρύθμιση μπορεί επίσης να γίνει από το VOICE CONTROL [DSP VARI.] στο πλαίσιο. (Αυτό το κουμπί είναι αποτελεσματικό μόνο όταν είναι ενεργό το [DSP] κουμπί). Εμφανίζει την variation παράμετρο. (Αυτό διαφέρει ανάλογα με τον εφφέ τύπο και δεν μπορεί να αλλάξει). Ρυθμίζει την τιμή της DSP variation παραμέτρου.

Καθορίζει την συχνότητας και το Gain των Low και High EQ περιοχών. Για πληροφορίες σχετικά με το EQ, ανατρέξτε στην σελίδα 150.  HARMONY σελίδα Ίδια όπως στην [FUNCTION]  [G] HARMONY/ECHO οθόνη. Δείτε την «Επιλογή του Harmony/Echo τύπου» στην σελίδα 91.

Απενεργοποίηση της αυτόματης επιλογής των Voice Sets (εφφέ, κλπ.) Κάθε Voice συνδέεται με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις της VOICE SET παραμέτρου του. Συνήθως αυτές οι ρυθμίσεις καλούνται αυτόματα όταν επιλέγεται ένα Voice. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να

97


απενεργοποιήσετε αυτήν την λειτουργία με την διαδικασία στην σχετική οθόνη όπως εξηγείται παρακάτω. Για παράδειγμα, αν θέλετε να αλλάξετε το Voice αλλά να κρατήσετε το ίδιο Harmony εφφέ, ρυθμίστε την HARMONY/ECHO παράμετρο στο OFF (στην οθόνη που εξηγείται παρακάτω). 1 Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [E] REGIST SEQUENCE/FREEZE/VOICE SET  TAB [][] VOICE SET 2 Χρησιμοποιήστε τα [Α]/[Β] κουμπιά για να επιλέξετε ένα κλαβιέ μέρος.

3 Χρησιμοποιήστε τα [4]-[7] για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αυτόματη κλήση των ρυθμίσεων (ON ή OFF) ανεξάρτητα για κάθε ομάδα παραμέτρων.

Διόρθωση Organ Flutes παραμέτρων Τα Organ Flutes Voices που επιλέχτηκαν από το [ORGAN FLUTES] κουμπί μπορούν να διορθωθούν με την ρύθμιση στις footage στάθμες, την προσθήκη του attack ήχου, την εφαρμογή εφφέ και equalizer, κλπ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μετά την διόρθωση, πηγαίνετε στην Voice Selection οθόνη πατώντας το [Ι] (PRESETS) κουμπί και σώστε την ρύθμιση. Οι ρυθμίσεις θα χαθούν αν επιλέξετε άλλο Voice ή κλείσετε την τροφοδοσία του οργάνου χωρίς να εκτελέσετε την Save διαδικασία.  FOOTAGE σελίδα Ανατρέξτε στην Βασική Διαδικασία (σελίδα 39).  VOLUME/ATTACK σελίδα

[1]

VOL (Volume)

Ρυθμίζει την συνολική ένταση των Organ Flutes. Όσο μεγαλύτερη είναι η 98


[2]

RESP (Response)

[3]

VIB. SPEED

[4]

MODE

[5][7]

4’, 2 2/3’, 2’

[8]

LENG (Length)

γραφική μπάρα, τόσο μεγαλύτερη είναι η ένταση. Επηρεάζει τόσο το attack όσο και το release (σελίδα 97) τμήμα του ήχου, αυξάνοντας ή μειώνοντας τον χρόνο απόκρισης της αρχικής έντασης και release, με βάση τα FOOTAGE κουμπιά. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο πιο αργό είναι το attack και το release. Καθορίζει την ταχύτητα του vibrato εφφέ που ελέγχεται από τα Vibrato On/Off ([F]/[G] κουμπιά) και Vibrato Depth ([Η] κουμπί). To MODE κουμπί επιλέγει μεταξύ δύο τρόπων : FIRST και EACH. Στον FIRST τρόπο, το attack (κρουστός ήχος) εφαρμόζεται μόνο στις πρώτες νότες που παίζονται και κρατιούνται ταυτόχρονα. Ενώ οι πρώτες νότες κρατιούνται, στις νότες που παίζονται μετά δεν εφαρμόζεται attack. Στον EACH τρόπο, το attack εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε όλες τις νότες Αυτά καθορίζουν την ένταση του attack ήχου του ORGAN FLUTES Voice. Τα 4’, 2 2/3’ και 2’ κουμπιά αυξάνουν ή μειώνουν την ένταση του attack ήχου στα αντίστοιχα footages. Όσο μεγαλύτερη είναι η γραφική μπάρα, τόσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του attack ήχου. Επηρεάζει το attack τμήμα του ήχου παράγοντας πιο μακρύ ή κοντό decay αμέσως μετά το αρχικό attack. Όσο μεγαλύτερη είναι η γραφική μπάρα, τόσο μεγαλύτερο είναι το decay.

 EFFECT/EQ σελίδα Ίδιες παράμετροι όπως στην VOICE SET “EFFECT/EQ” σελίδα που εξηγείται στην σελίδα 97.

Styles – Παίξιμο ρυθμού και συνοδείας Επιλογή του Chord Fingering τύπου H Style αναπαραγωγή μπορεί να ελέγχεται με τις συγχορδίες που παίζετε στο τμήμα συγχορδίας του κλαβιέ. Υπάρχουν επτά τύποι δακτυλισμού. 1 Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING  TAB [][] CHORD FINGERING 2 Πατήστε τα [1]-[3] κουμπιά για να επιλέξετε μια δακτυλοθεσία. Για πληροφορίες σχετικά με κάθε τρόπο δακτυλισμού, δείτε παρακάτω.

Chord Tutor

99


Αν γνωρίζετε το όνομα μιας συγχορδίας αλλά δεν ξέρετε πώς να την παίξετε, μπορείτε να έχετε το όργανο να σας δείχνει τις νότες που θα παίξετε. Αυτή είναι η Chord Tutor λειτουργία. Στην CHORD FINGERING οθόνη, καθορίστε τα Chord Root και Chord Type χρησιμοποιώντας τα [6]-[8] κουμπιά. Οι νότες που χρειάζεται να παίξετε εμφανίζονται στην οθόνη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με την συγχορδία, κάποιες νότες μπορεί να παραλείπονται. Τύποι δακτυλισμού συγχορδίας SINGLE FINGER

Κάνει απλή την παραγωγή ορχηστρικής συνοδείας με την χρήση ματζόρε, 7 ης, μινόρε και μινόρε 7ης συγχορδιών με το πάτημα του ελάχιστου αριθμού πλήκτρων στο τμήμα συγχορδιών του κλαβιέ. Αυτός ο τύπος είναι διαθέσιμος μόνο για Style αναπαραγωγή. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες δακτυλοθεσίες συγχορδίας:

MULTI FINGER

Ανιχνεύει αυτόματα Single Fingered και Fingered δακτυλισμούς συγχορδιών και έτσι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους δύο τύπους δακτυλισμού χωρίς να χρειάζεται να αλλάζετε τρόπους δακτυλισμού.

FINGERED

Σας επιτρέπει να παίζετε τους δικούς σας δακτυλισμούς για τις συγχορδίες στο τμήμα συγχορδιών του κλαβιέ, ενώ το όργανο παρέχει τον κατάλληλο ορχηστρικό ρυθμό, τα μπάσα και την συγχορδιακή συνοδεία στο επιλεγμένο στυλ. Ο Fingered τύπος αναγνωρίζει τους διάφορους τύπους συγχορδίας που υπάρχουν στην Data List στην Yamaha ιστοσελίδα και μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτές με την χρήση της Chord Tutor λειτουργίας στην σελίδα 100. Αποδέχεται τους ίδιους δακτυλισμούς με το Fingered αλλά η χαμηλότερη νότα που παίζεται στο τμήμα συγχορδίας του κλαβιέ χρησιμοποιείται σαν μπάσα νότα, επιτρέποντάς σας να παίξετε “on bass” συγχορδίες. (Στον Fingered τρόπο η τονική της συγχορδίας χρησιμοποιείται πάντα σαν μπάσα νότα). Ανιχνεύει συγχορδίες σε ολόκληρο το εύρος του κλαβιέ. Οι συγχορδίες ανιχνεύονται με ένα τρόπο παρόμοιο με εκείνο στο Fingered ακόμη και αν χωρίσετε τις νότες του αριστερού και δεξιού χεριού – για παράδειγμα, παίζοντας μια μπάσα νότα με το αριστερό σας χέρι και μια συγχορδία με το δεξί σας ή παίζοντας μια συγχορδία με το αριστερό σας χέρι και μια μελωδική νότα με το δεξί σας. Βασικά το ίδιο με το Fingered με την εξαίρεση ότι μπορούν να παιχτούν λιγότερες από τρεις νότες για να δειχτούν οι συγχορδίες (με βάση την προηγούμενη συγχορδία, κλπ.). Όταν είναι ενεργοποιημένος αυτός ο προηγμένος τύπος δακτυλισμού, το όργανο θα δημιουργήσει αυτόματα την κατάλληλη συνοδεία ενώ παίζετε οτιδήποτε, οπουδήποτε στο κλαβιέ και με τα δύο χέρια. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τον καθορισμό του στυλ συγχορδιών. Αν και ο AI Full Keyboard τύπος είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με πολλά κομμάτια, μερικές ενορχηστρώσεις μπορεί να μην είναι κατάλληλες για χρήση με αυτήν την λειτουργία. Αυτός ο τύπος είναι παρόμοιος με τον Full Keyboard, με

FINGERED ON BASS

FULL KEYBOARD

AI FINGERED AI FULL KEYBOARD

100


εξαίρεση ότι μπορούν να παιχτούν λιγότερες από τρεις νότες για να δειχτούν οι συγχορδίες (με βάση την προηγούμενη συγχορδία, κλπ.). Δεν μπορούν να παιχτούν συγχορδίες 9ης, 11ης και 13ης. Αυτός ο τύπος είναι διαθέσιμος μόνο για Style αναπαραγωγή.

Ρυθμίσεις Style αναπαραγωγής To όργανο έχει μια ποικιλία λειτουργιών Style αναπαραγωγής που είναι προσβάσιμες από την παρακάτω οθόνη. 1 Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [C] STYLE SETTINGS/SPLIT POINT/CHORD FINGERING  TAB [][] STYLE SETTING 2 Χρησιμοποιήστε

τα

[1]-[8]

κουμπιά

για

κάθε

ρύθμιση.

[1]

STOP ACMP

[3]

SYNCHRO STOP

Όταν το [ACMP] είναι ενεργό και το [SYNC START] κλειστό, μπορείτε να παίζετε συγχορδίες στο τμήμα συγχορδίας του κλαβιέ με το στυλ σταματημένο και θα ακούτε την συνοδευτικό συγχορδία. Σε αυτήν την κατάσταση – που ονομάζεται “Stop Accompaniment” – αναγνωρίζονται οποιοιδήποτε έγκυροι δακτυλισμοί συγχορδίας και η τονική/τύπος της συγχορδίας εμφανίζονται στην οθόνη. Εδώ, μπορείτε να καθορίσετε αν η συγχορδία που παίζεται στο τμήμα συγχορδίας θα ακούγεται ή όχι στην Stop Accompaniment κατάσταση. OFF Δεν θα ακούγεται η συγχορδία που παίζεται στο τμήμα συγχορδίας. STYLE Η συγχορδία που παίζεται στο τμήμα συγχορδίας θα ακούγεται μέσω των Voices για το Pad μέρος και το Bass κανάλι του επιλεγμένου στυλ. FIXED Η συγχορδία που παίζεται στο τμήμα συγχορδίας θα ακούγεται μέσω του συγκεκριμένου Voice, άσχετα από το επιλεγμένο στυλ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το επιλεγμένο στυλ περιλαμβάνει MegaVoices, μπορεί να προκληθούν μη αναμενόμενοι ήχοι όταν αυτό ρυθμιστεί στο “STYLE”. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ηχογραφείτε ένα κομμάτι, η συγχορδία που ανιχνεύτηκε παίζοντας το Stop Accompaniment μπορεί να ηχογραφηθεί άσχετα από την εδώ ρύθμιση. Σημειώστε ότι τόσο το Voice ου ακούγεται όσο και τα δεδομένα συγχορδίας θα ηχογραφηθούν όταν ρυθμιστεί στο “STYLE” και θα ηχογραφηθούν μόνο τα δεδομένα συγχορδίας όταν ρυθμιστεί στο “OFF” ή το “FIXED”. Αυτό καθορίζει πόσο πρέπει να κρατήσετε μια συγχορδία πριν ακυρωθεί αυτόματα η Synchro Stop λειτουργία. Όταν ενεργοποιείται το [SYNC 101


WINDOW

[4]

STYLE TOUCH

[5]/ [6]

SECTION SET

[7]

TEMPO

[8]

PART ON/OFF

STOP] κουμπί και αυτό ρυθμίζεται σε μια τιμή άλλη από “OFF”, αυτό ακυρώνει αυτόματα την Synchro Stop λειτουργία αν κρατήσετε μια συγχορδία για περισσότερο από τον χρόνο που ρυθμίζεται εδώ. Αυτό επαναφέρει βολικά τον έλεγχο της Style αναπαραγωγής στο κανονικό, επιτρέποντας σας να αφήνετε τα πλήκτρα και να έχετε το στυλ να παίζει. Με άλλα λόγια, αν αφήσετε τα πλήκτρα πιο νωρίς από τον χρόνο που ρυθμίζεται εδώ, εκτελείται η Synchro Stop λειτουργία. Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την touch απόκριση για την Style αναπαραγωγή. Όταν αυτό ρυθμιστεί στο “ON”, η ένταση του στυλ αλλάζει σε απόκριση της δύναμης του παιξίματος σας στο τμήμα συγχορδίας του κλαβιέ. Καθορίζει το προκαθορισμένο τμήμα που καλείται αυτόματα όταν επιλέγονται διαφορετικά στυλ (όταν η Style αναπαραγωγή είναι σταματημένη). Όταν ρυθμιστεί στο “OFF” και η Style αναπαραγωγή είναι σταματημένη, το ενεργό τμήμα διατηρείται ακόμη και αν επιλεγεί διαφορετικό στυλ. Όταν κάποιο από τα MAIN A-D τμήματα δεν περιλαμβάνεται στα Style δεδομένα, επιλέγεται αυτόματα το πλησιέστερο τμήμα. Για παράδειγμα, όταν το MAIN D δεν περιλαμβάνεται στο επιλεγμένο στυλ, θα κληθεί το MAIN C.

Αυτό καθορίζει αν η tempo ρύθμιση του στυλ αλλάζει ή όχι όταν αλλάζετε στυλ. LOCK Διατηρείται πάντα η προηγούμενη tempo ρύθμιση. HOLD Κατά την Style αναπαραγωγή, διατηρείται η προηγούμενη tempo ρύθμιση. Όταν η Style αναπαραγωγή είναι σταματημένη, το tempo αλλάζει στο αρχικό προεπιλεγμένο tempo για το επιλεγμένο στυλ. RESET Το tempo αλλάζει πάντα στο αρχικό προεπιλεγμένο tempo για το επιλεγμένο στυλ. Αυτό καθορίζει αν η Style Part On/Off κατάσταση αλλάζει ή όχι όταν αλλάζετε στυλ. LOCK Διατηρείται η Channel On/Off κατάσταση του προηγούμενου στυλ. HOLD Κατά την Style αναπαραγωγή, διατηρείται η Channel On/Off κατάσταση του προηγούμενου στυλ. Όταν η Style αναπαραγωγή είναι σταματημένη, όλα τα Style κανάλια ρυθμίζονται στο On. RESET Όλα τα Style κανάλια ρυθμίζονται στο On.

Ρυθμίσεις του σημείου Split Αυτές είναι οι ρυθμίσεις (υπάρχουν δύο σημαία Split) που χωρίζουν τα διαφορετικά τμήματα του κλαβιέ: το Chord τμήμα, το μέρος του LEFT τμήματος και το RIGHT 1 και 2 τμήματος. Οι δύο ρυθμίσεις σημείου Split καθορίζονται σαν ονόματα νότας. 102


1 Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING  TAB [][] SPLIT POINT 2 Ορίστε το σημείο Split.

[F]

Split Point (S+L)

Ορίζει το σημείο Split (S) και το σημείο Split (L) στην ίδια νότα. Πατήστε το [F] κουμπί και γυρίστε την [DATA ENTRY] ρόδα. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε το σημείο Split κατευθείαν από το κλαβιέ πατώντας το πλήκτρο που θέλετε στο κλαβιέ ενώ κρατάτε πατημένο το [F] κουμπί.

[G]

Split Point (S)

[H]

Split Point (L)

[1]/ [2] [3]/ [4]

STYLE

Ορίζει κάθε σημείο Split. Πατήστε ένα από τα κουμπιά που θέλετε και γυρίστε την [DATA ENTRY] ρόδα. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε το σημείο Split κατευθείαν από το κλαβιέ πατώντας το πλήκτρο που θέλετε ενώ κρατάτε πατημένο το [G] ή το [H] κουμπί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σημείο Split (L) δεν μπορεί να οριστεί χαμηλότερα από το σημείο Split (S). Μπορείτε να καθορίσετε κάθε σημείο Split μέσω ονόματος νότας. Το “STYLE” δείχνει το σημείο Split (S) και το “LEFT” δείχνει το σημείο Split (L).

LEFT

Αποθήκευση της δικής σας One Touch Setting Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας One Touch Setting διαμορφώσεις. 1 Επιλέξτε το στυλ που θέλετε να αποθηκευτεί στην One Touch Setting σας. 2 Ρυθμίστε τα κουμπιά πλαισίου (όπως Voice, εφφέ, και άλλα) όπως θέλετε. 3 Πατήστε το [MEMORY] κουμπί.

103


4 Πατήστε ένα από τα ONE TOUCH SETTING [1]-[4] κουμπιά. Εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη που σας προτρέπει να σώσετε τις ρυθμίσεις πλαισίου. 5 Πατήστε το [F] (YES) κουμπί για να καλέσετε την Style Selection οθόνη και σώστε τις ρυθμίσεις πλαισίου σαν Style αρχείο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι ρυθμίσεις πλαισίου που αποθηκεύονται σε κάθε PTS κουμπί θα χαθούν αν αλλάξετε το στυλ ή κλείσετε την τροφοδοσία χωρίς να εκτελέσετε την Save διαδικασία.

Δημιουργία/διόρθωση Styles (Style Creator)

Τα στυλ δημιουργούνται από δεκαέξι διαφορετικά sections (Intro, Main,Ending, κλπ.) και κάθε section έχει οκτώ ξεχωριστά κανάλια. Με την Style Creator λειτουργία, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα στυλ με ξεχωριστή ηχογράφηση των καναλιών ή εισάγοντας pattern δεδομένα από άλλα στυλ που υπάρχουν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις τρεις διαφορετικές μεθόδους που περιγράφονται παρακάτω για να δημιουργήσετε ένα στυλ. Το στυλ που δημιουργείται μπορεί επίσης να διορθωθεί. Realtime ηχογράφηση

Αυτή η μέθοδος σας επιτρέπει να ηχογραφήσετε το στυλ απλά

Step ηχογράφηση

παίζοντας στο κλαβιέ. Δείτε στην σελίδα 106. Αυτή η μέθοδος σας επιτρέπει να εισάγετε κάθε νότα ανεξάρτητα.

Style Assembly

Δείτε στην σελίδα 109. Αυτή η μέθοδος σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα σύνθετο στυλ

συνδυάζοντας διάφορα patterns από τα εσωτερικά preset στυλ ή από στυλ που έχετε ήδη δημιουργήσει. Δείτε στην σελίδα 109. Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [F] DIGITAL REC MENU  [B] STYLE CREATOR

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Style αρχεία που δημιουργούνται στο PSR-A2000 μπορούν να παιχτούν μόνο σε όργανα που είναι συμβατά με SFF GE. Υπάρχουν έξι σελίδες (ετικέτες) στην Style Creator οθόνη. 104


BASIC

Δημιουργεί τις βασικές ρυθμίσεις του στυλ. Μπορείτε επίσης να ηχογραφήσετε το παίξιμο σας σε πραγματικό χρόνο για να δημιουργήσετε ένα καινούριο στυλ

ASSEMBLY

(Realtime ηχογράφηση). Δείτε στην σελίδα 106. Μιξάρει τα διάφορα μέρη (κανάλια) από preset στυλ ή στυλ που ήδη

• •

GROOVE CHANNEL

δημιουργήσατε για την δημιουργία ενός καινούριου στυλ. Δείτε στην σελίδα 109. Αλλάζει την ρυθμική αίσθηση του δημιουργημένου στυλ. Δείτε στην σελίδα 111. Διορθώνει δεδομένα για κάθε κανάλι – quantizing, αλλαγή velocity, κλπ. Δείτε

• •

στην σελίδα 113. PARAMETER Αλλάζει τις ρυθμίσεις του Style File Format. Δείτε στην σελίδα 114. EDIT Σας επιτρέπει να εισάγετε νότες μία-μία για να δημιουργήσετε το στυλ σας (Step ηχογράφηση). Δείτε στην σελίδα 109.

Realtime ηχογράφηση Στην BASIC σελίδα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα στυλ ηχογραφώντας τα ανεξάρτητα κανάλια έναένα, χρησιμοποιώντας realtime ηχογράφηση. Χαρακτηριστικά Realtime ηχογράφησης – Loop ηχογράφηση και Overdub ηχογράφηση •

Loop ηχογράφηση Η Style αναπαραγωγή επαναλαμβάνει τα ρυθμικά patterns μερικών μέτρων σε μια «λούπα» και η Style ηχογράφηση γίνεται επίσης χρησιμοποιώντας λούπες. Για παράδειγμα, αν ξεκινήσετε ηχογράφηση με ΜΑΙΝ section δύο μέτρων, τα δύο μέτρα ηχογραφούνται κατ’ επανάληψη. Οι νότες που ηχογραφείτε θα παίζονται από την επόμενη επανάληψη (λούπα), επιτρέποντας σας να ηχογραφείτε ενώ ακούτε το προηγούμενο ηχογραφημένο υλικό.

Overdub ηχογράφηση Αυτή η μέθοδος ηχογραφεί το νέο υλικό σε ένα κανάλι που περιέχει ήδη ηχογραφημένα δεδομένα, χωρίς να σβηστούν τα αρχικά δεδομένα. Στην Style ηχογράφηση, τα ηχογραφημένα δεδομένα δεν σβήνονται, εκτός αν χρησιμοποιούνται λειτουργίες όπως Rhythm Clear (σελίδα 108) και Delete (σελίδα 108). Για παράδειγμα, αν ξεκινήσετε την ηχογράφηση με MAIN section δύο μέτρων, τα δύο μέτρα επαναλαμβάνονται πολλές φορές. Οι νότες που ηχογραφείτε θα παιχτούν από την επόμενη επανάληψη, επιτρέποντας σας να ηχογραφήσετε νέο υλικό επάνω από το παλιό ενώ ακούτε το προηγούμενα ηχογραφημένο υλικό. Όταν δημιουργείται ένα στυλ βασισμένο σε ένα εσωτερικό στυλ, η overdub ηχογράφηση εφαρμόζεται μόνο στα ρυθμικά κανάλια. Για όλα τα άλλα κανάλια (εκτός του ρυθμικού), χρειάζεται να σβήσετε τα αρχικά δεδομένα πριν την ηχογράφηση.

105


1 Όταν θέλετε να δημιουργήσετε ένα στυλ με βάση ένας στυλ που υπάρχει, επιλέξτε το στυλ που θέλετε να λειτουργήσει σαν βάση για ηχογράφηση/διόρθωση πριν καλέσετε την Style Creator οθόνη. 2 Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [F] DIGITAL REC MENU  [B] STYLE CREATOR Εμφανίζεται η BASIC σελίδα. 3 Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα καινούριο στυλ από την αρχή, πατήστε το [C] (NEW STYLE) κουμπί για να σβήσετε όλα τα δεδομένα καναλιού. 4 Επιλέξτε το τμήμα που θέλετε (Intro, Main, Ending, κλπ.) για το καινούριο σας στυλ. Πρώτα κλείστε την RECORD οθόνη πατώντας το [EXIT] κουμπί. Μετά χρησιμοποιήστε τα [3]/ [4] κουμπιά για να επιλέξετε το τμήμα που θα διορθωθεί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να καλέσετε πάλι την RECORD οθόνη, πατήστε το [F] (REC CH) κουμπί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να καθορίσετε τα τμήματα που θα ηχογραφηθούν χρησιμοποιώντας τα Section κουμπιά στο πλαίσιο. Ανατρέξτε στο βήμα 3 στην σελίδα 110.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να επιλέξετε INTRO 4 και ENDING 4 τμήματα κατευθείαν μέσω της διαδικασίας στο πλαίσιο. 5 Χρησιμοποιήστε τα [5]/[6] κουμπιά για να καθορίσετε το μήκος (αριθμός μέτρων) του επιλεγμένου τμήματος και μετά πατήστε το [D] (EXECUTE) κουμπί για την πραγματική εισαγωγή του καθορισμένου μήκους. 6 Καθορίστε το κανάλι που θα ηχογραφηθεί κρατώντας πατημένο το [F] (REC CH) κουμπί και πατώντας ταυτόχρονα το αριθμημένο κουμπί, [1]-[8]. Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε πάλι το αντίστοιχο [1]-[8] κουμπί.

106


7 Καλέστε την Voice Selection οθόνη χρησιμοποιώντας τα [1]-[8] κουμπιά και επιλέξτε το Voice που θέλετε για τα αντίστοιχα κανάλια ηχογράφησης. Πατήστε το [EXIT] κουμπί για να κλείσετε την Voice Selection οθόνη. Voices που ηχογραφούνται •

RHY1 κανάλι Μπορεί να ηχογραφηθεί οτιδήποτε εκτός από τα Organ Flute Voices σας.

RHY2 κανάλι Μπορεί να ηχογραφηθούν μόνο Drum/SFX Kits.

BASS-PHR2 κανάλια Μπορεί να ηχογραφηθεί οτιδήποτε εκτός από τα Organ Flute Voices σας και τα Drum/SFX Kit Voices.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το preset Organ Flute Voice μπορούν να ηχογραφηθούν στα RHY1 και BASS-PHR2 κανάλια. 8 Αν είναι απαραίτητο, σβήστε ένα κανάλι κρατώντας πατημένο το [J] (DELETE) κουμπί και πατώντας ταυτόχρονα το κατάλληλο αριθμημένο κουμπί, [1]-[8]. Μπορείτε να ακυρώσετε το σβήσιμο πατώντας πάλι το ίδιο αριθμημένο κουμπί πριν αφήσετε το δάχτυλο σας από το [J] κουμπί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ηχογραφούνται τα κανάλια BASS-PHR2 με βάση το υπάρχον στυλ, χρειάζεται να σβήσετε τα αρχικά δεδομένα πριν την ηχογράφηση. 9 Ξεκινήστε την ηχογράφηση πατώντας το STYLE CONTROL [START?STOP] κουμπί.

Ξεκινάει η αναπαραγωγή του καθορισμένου τμήματος. Αφού το συνοδευτικό pattern παίζεται κατ’ επανάληψη σε μια λούπα, μπορείτε να ηχογραφήσετε ανεξάρτητα ήχους έναν-έναν, ακούγοντας τους προηγούμενους ήχους καθώς παίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με την ηχογράφηση σε κανάλια άλλα από τα ρυθμικά κανάλια (RHY1, 2) ανατρέξτε στους «Κανόνες όταν ηχογραφούνται μη ρυθμικά κανάλια» παρακάτω. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα κανάλια που θέλετε πατώντας τα αντίστοιχα [1][8] κουμπιά. Σβήσιμο ηχογραφημένων νοτών στο ρυθμικό κανάλι Όταν ηχογραφείτε στο ρυθμικό κανάλι (RHY1 ή RHY2), μπορείτε να σβήσετε έναν συγκεκριμένο ήχο οργάνου κρατώντας πατημένο το [E] (RHY CLEAR) κουμπί και πατώντας ταυτόχρονα το κατάλληλο κουμπί στο κλαβιέ. 10 Για να συνεχιστεί η ηχογράφηση με άλλο κανάλι, επαναλάβετε τα βήματα 6-9. 11 Σταματήστε την ηχογράφηση πατώντας το STYLE CONTROL [START/STOP] κουμπί. 107


12 Πατήστε το [EXIT] κουμπί για να κλείσετε την RECORD οθόνη. 13 Πατήστε το [Ι] (SAVE) κουμπί για να εκτελέσετε την Save διαδικασία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το διορθωμένο στυλ ια χαθεί αν αλλάξετε σε άλλο στυλ ή κλείσετε την τροφοδοσία του οργάνου χωρίς να εκτελέσετε την Save διαδικασία. Κανόνες κατά την ηχογράφηση μη ρυθμικών μερών •

Χρησιμοποιήστε μόνο νότες της CΜ7 όταν γράφετε τα BASS και PHRASE κανάλια (δηλ. , D, E, G, A και Β).

Χρησιμοποιήστε μόνο νότες της συγχορδίας όταν γράφετε τα CHORD και PAD κανάλια (δηλ., C, E, G και Β).

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που ηχογραφούνται εδώ, το auto accompaniment (Style αναπαραγωγή) μετατρέπεται κατάλληλα ανάλογα με τις αλλαγές συγχορδίας που κάνετε κατά το παίξιμo σας. Η συγχορδία που αποτελεί την βάση για αυτήν την μετατροπή ονομάζεται Source Chord και ορίζεται από προεπιλογή στο CM7. Μπορείτε να αλλάξετε την Source Chord (την τονική και τον τύπο της) από την PARAMETER οθόνη στην σελίδα 114. Να θυμάστε ότι όταν αλλάζετε την Source Chord από την προκαθορισμένη CM7 σε άλλη συγχορδία, θα αλλάξουν επίσης οι νότες της συγχορδίας και οι συνιστώμενες νότες. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις νότες συγχορδίας και τις συνιστώμενες νότες, δείτε στην σελίδα 115. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για τα INTRO και ENDING τμήματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε κατάλληλη συγχορδία ή ακολουθία συγχορδίας.

Step ηχογράφηση Στην EDIT σελίδα, μπορείτε να ηχογραφήσετε νότες με απόλυτα ακριβή χρονισμό. Αυτή η διαδικασία Step ηχογράφησης είναι στην ουσία ίδια με την Song ηχογράφηση (σελίδα 125) με εξαίρεση τα παρακάτω σημεία: •

Στον Song Creator, η End Mark θέση μπορεί να αλλάξει ελεύθερα ενώ στον Style Creator δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό συμβαίνει επειδή το μήκος του στυλ είναι αυτόματα σταθερό, σε συνάρτηση με το επιλεγμένο τμήμα. Για παράδειγμα, αν δημιουργήσετε ένα στυλ με βάση ένα τμήμα μήκους τεσσάρων μέτρων, η End Mark θέση ορίζεται αυτόματα στο τέλος του τέταρτου μέτρου και δεν μπορεί να αλλάξει στην Step Recording οθόνη.

Τα κανάλια ηχογράφησης μπορούν να αλλάξουν στην Song Creator 1-16 ετικέτα. Ωστόσο δεν μπορούν να αλλάξουν στον Style Creator. Επιλέξτε το κανάλι ηχογράφησης στην οθόνη της BASIC ετικέτας.

Στον Style Creator, τα γεγονότα καναλιού μπορούν να εισαχθούν και τα System Exclusive δεδομένα μπορούν

να διορθωθούν 108


(σβήσιμο, αντιγραφή λη μετακίνηση). Μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των δύο πατώντας το [F] κουμπί. Ωστόσο, δεν μπορούν να εισαχθούν Chord, Lyrics και System Exclusive δεδομένα.

Για οδηγίες στην Step ηχογράφηση, ανατρέξτε στις σελίδες 126-128. Για πληροφορίες σχετικά με την EDIT οθόνη (Event List οθόνη), ανατρέξτε στην σελίδα 135.

Style Assembly To Style Assembly σας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα Style μιξάροντας τα διάφορα patterns (κανάλια) από τα υπάρχοντα εσωτερικά στυλ. 1 Επιλέξτε το στυλ που θέλετε μα εξυπηρετήσει σαν βάση για ηχογράφηση/διόρθωση πριν καλέσετε την Style Creator οθόνη. 2 Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [F] DIGITAL REC MENU  [B] STYLE CREATOR  TAB [][] ASSEMBLY 3 Επιλέξτε το τμήμα που θέλετε (Intro, Main, Ending, κλπ.) για το νέο σας στυλ. Πρώτα καλέστε την SECTION Selection οθόνη πατώντας ένα από τα Section κουμπιά (INTRO, MAIN, ENDING, κλπ.) στο πλαίσιο. Μετά αλλάξτε το τμήμα όπως θέλετε χρησιμοποιώντας τα [6]/[7] κουμπιά και εισάγετε πραγματικά την επιλογή πατώντας το [8] (ΟΚ) κουμπί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να επιλέξετε INTRO 4 και ENDING 4 κατευθείαν με την διαδικασία στο πλαίσιο. 4 Επιλέξτε το κανάλι για το οποίο θέλετε να αντικαταστήσετε το pattern χρησιμοποιώντας τα [Α]-[D] και [F]-[I] κουμπιά. Καλέστε την Style Selection οθόνη πατώντας πάλι το ίδιο κουμπί. Επιλέξτε το στυλ που περιέχει το pattern που θέλετε να αντικαταστήσετε στην Style Selection οθόνη.

109


Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε το [EXIT] κουμπί μετά την επιλογή του στυλ.

5 Επιλέξτε το τμήμα που θέλετε για το στυλ που εισάγατε πρόσφατα (επιλέχτηκε στο βήμα 4) χρησιμοποιώντας τα [2]/[3] (SECTION) κουμπιά. 6 Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε για το τμήμα (που επιλέχτηκε στο βήμα 5) χρησιμοποιώντας [4]/[5] (SECTION) κουμπιά. Επαναλάβετε τα βήματα 4-6 για να αντικαταστήσετε τα pattern άλλων καναλιών. Παίξιμο του στυλ κατά το Style Assembly Ενώ συναρμολογείτε ένα στυλ, μπορείτε να παίξετε το στυλ και να επιλέξετε την μέθοδο αναπαραγωγής. Χρησιμοποιήστε τα [6]/[7] (PLAY TYPE) κουμπιά στην Style Assembly οθόνη για να επιλέξετε την μέθοδο αναπαραγωγής που θέλετε. •

SOLO Κλείνει όλα τα κανάλια εκτός από το επιλεγμένο κανάλι στην ASSEMBLY σελίδα. Οποιαδήποτε κανάλια ρυθμιστούν στο ON στην RECORD οθόνη στην BASIC σελίδα, παίζονται ταυτόχρονα.

ON Παίζει το επιλεγμένο κανάλι στην ASSEMBLY σελίδα. Οποιαδήποτε κανάλια ρυθμίσετε σε κάτι άλλο εκτός από OFF στην RECORD οθόνη στην BASIC σελίδα, παίζονται ταυτόχρονα.

OFF Κλείνει το επιλεγμένο κανάλι στην ASSEMBLY σελίδα.

7 Πατήστε το [J] (SAVE) κουμπί για να εκτελέσετε την Save διαδικασία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το διορθωμένο στυλ θα χαθεί αν επιλέξετε άλλο στυλ ή κλείσετε την τροφοδοσία του οργάνου χωρίς να εκτελέσετε την Save διαδικασία.

Διόρθωση

της

ρυθμικής

αίσθησης

110


1 Στην GROOVE σελίδα, χρησιμοποιήστε τα [Α]/[Β] κουμπιά για να επιλέξετε το edit menu και μετά διορθώστε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας τα [1]-[8] κουμπιά. 1 GROOVE Αυτό σας επιτρέπει να προσθέσετε swing στην μουσική ή να αλλάξετε την αίσθηση του beat κάνοντας αμυδρές μετατοπίσεις στον χρονισμό (clock) του στυλ. Οι Groove ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε όλα τα κανάλια του επιλεγμένου στυλ. [1]/ [2]

ORIGINAL BEAT

[3]/ [4]

BEAT CONVERTER

[5]/ [6]

SWING

[7]/ [8]

FINE

Καθορίζει τα beats στα οποία εφαρμόζεται ο Groove χρονισμός. Με άλλα λόγια, αν επιλεγεί το “8 Beat”, ο Groove χρονισμός εφαρμόζεται στις νότες 8ων. Αν επιλεγεί το “12 Beat”, ο Groove χρονισμός εφαρμόζεται στα τρίηχα 8ων. Αλλάζει τον χρονισμό των beats (που καθορίζονται στην παραπάνω ORIGINAL BEAT παράμετρο) στην επιλεγμένη τιμή. Για παράδειγμα, όταν το ORIGINAL BEAT ρυθμιστεί στο “8 Beat” και το BEAT CONVERTER ρυθμιστεί στο “12”, όλες οι νότες 8ων στο τμήμα μετατοπίζονται σε χρονισμό τρίηχου 8ων. Τα “16A” και “16B” Beat Converter που εμφανίζονται όταν το ORIGINAL BEAT ρυθμιστεί στο “12 Beat” είναι παραλλαγές στην βασική ρύθμιση νότας 16ου. Παράγει μια “swing” αίσθηση μετατοπίζοντας τον χρονισμό στις άρσεις, ανάλογα με την ORIGINAL BEAT παράμετρο. Για παράδειγμα, αν η καθορισμένη ORIGINAL BEAT τιμή είναι “8 Beat”, η Swing παράμετρος θα καθυστερεί επιλεκτικά το 2ο, 4ο, 6ο και 8ο beat δημιουργώντας μια swing αίσθηση. Οι ρυθμίσεις “A”-“E” παράγουν διαφορετικές βαθμίδες του swing, με το “A” να είναι πιο απαλό και το “E” πιο έντονο. Επιλέγει μια ποικιλία Groove «φορμών» που θα εφαρμοστούν στο επιλεγμένο τμήμα. Οι “PUSH” ρυθμίσεις κάνουν συγκεκριμένα beats να παιχτούν πιο νωρίς, ενώ οι “HEAVY” ρυθμίσεις καθυστερούν τον χρονισμό συγκεκριμένων beats. Οι αριθμημένες ρυθμίσεις (2, 3, 4, 5) καθορίζουν ποια beats επηρεάζονται. Όλα τα beats μέχρι το συγκεκριμένο beat – αλλά χωρίς το πρώτο beat – θα παίζονται πιο νωρίς ή θα καθυστερούν (για παράδειγμα, το 2ο και 3ο beats, αν επιλεγεί το “3”). Σε όλες τις περιπτώσεις, οι “A” τύποι παράγουν το ελάχιστο εφφέ, οι “B” τύποι παράγουν μεσαίο εφφέ και οι “C” τύποι παράγουν το μέγιστο εφφέ.

2 DYNAMICS Αυτό αλλάζει το velocity/ένταση (ή τονισμό) συγκεκριμένων νοτών στην Style αναπαραγωγή. Οι Dynamics ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε κάθε κανάλι ή σε όλα τα κανάλια του επιλεγμένου στυλ. [1]/ [2] [3]/ [4] [6]

CHANNEL

Επιλέγει το επιθυμητό κανάλι (μέρος) στο οποίο θα εφαρμοστεί το Dynamics. ACCENT TYPE Καθορίζει τον τύπο του τονισμού που θα εφαρμοστεί – με άλλα λόγια, σε ποιες νότες στα μέρη θα δίνεται έμφαση με τις Dynamics ρυθμίσεις. STRENGTH Καθορίζει το πόσο δυνατά θα εφαρμόζεται ο επιλεγμένος Accent τύπος. 111


Όσο υψηλότερη είναι η τιμή τόσο πιο έντονο θα είναι το εφφέ. [7] EXPAND/ Επεκτείνει ή συμπιέζει το εύρος των velocity τιμών. Τιμές υψηλότερες του COMP. 100% επεκτείνουν την δυναμική περιοχή ενώ τιμές μικρότερες του 100% την συμπιέζουν. [7] BOOST/CUT Ενισχύουν ή κόβουν όλες τις velocity τιμές στο επιλεγμένο τμήμα/κανάλι. Τιμές επάνω από 100% ενισχύουν το συνολικό velocity ενώ τιμές κάτω του 100% το μειώνουν. 2 Πατήστε το [D] (EXECUTE) κουμπί για να εισάγετε πραγματικά τις διορθώσεις για κάθε οθόνη. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, αυτό το κουμπί αλλάζει σε “UNDO”, επιτρέποντας σας να επαναφέρετε τα αρχικά δεδομένα αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τα Groove ή Dynamics αποτελέσματα. Η Undo λειτουργία έχει μόνο ένα επίπεδο και μπορεί να αναιρεθεί μόνο η προηγούμενη διαδικασία. 3 Πατήστε το [Ι] (SAVE) κουμπί για να εκτελεστεί η Save διαδικασία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το διορθωμένο στυλ θα χαθεί αν αλλάξετε σε άλλο στυλ ή κλείσετε την τροφοδοσία του οργάνου χωρίς να εκτελεστεί η Save διαδικασία.

Διόρθωση δεδομένων για κάθε κανάλι

1 Στην CHANNEL σελίδα, χρησιμοποιήστε τα [Α]/[Β] κουμπιά για να επιλέξετε το edit menu. 1 QUANTIZE Ίδιο όπως στο Song Creator (σελίδα 132) με εξαίρεση των δύο παρακάτω επιπλέον διαθέσιμων παραμέτρων.

2 VELOCITY RANGE 112


Ενισχύει ή κόβει το velocity όλων των νοτών στο συγκεκριμένο κανάλι, ανάλογα με το ποσοστό που καθορίζεται εδώ. 3 BAR COPY Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στα δεδομένα να 4 BAR CLEAR Αυτή η λειτουργία σβήνει όλα τα δεδομένα από το συγκεκριμένο εύρος μέτρων μέσα στο επιλεγμένο κανάλι. 5 REMOVE EVENT Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αφαιρέσετε συγκεκριμένα γεγονότα από το επιλεγμένο κανάλι. 2 Χρησιμοποιήστε τα [1]/[2] (CHANNEL) κουμπιά για να επιλέξετε το κανάλι που θα διορθωθεί. Το επιλεγμένο κανάλι εμφανίζεται επάνω αριστερά στην οθόνη. 3 Χρησιμοποιήστε τα [4]-[8] κουμπιά για να διορθώσετε τα δεδομένα. 4 Πατήστε το [D] (EXECUTE) κουμπί για να εισάγετε πραγματικά τις διορθώσεις για κάθε οθόνη. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, αυτό το κουμπί αλλάζει σε “UNDO”, επιτρέποντας σας να επαναφέρετε τα αρχικά δεδομένα αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της διόρθωσης. Η Undo λειτουργία έχει μόνο ένα επίπεδο και μπορεί να αναιρεθεί μόνο η προηγούμενη διαδικασία. 5 Πατήστε το [Ι] (SAVE) κουμπί για να εκτελέσετε την Save διαδικασία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το διορθωμένο στυλ θα χαθεί αν αλλάξετε σε άλλο στυλ ή κλείσετε την τροφοδοσία του οργάνου χωρίς να εκτελέσετε την Save διαδικασία.

Κάνοντας Style File Format ρυθμίσεις To Style File Format (SFF) συνδυάζει όλη την γνώση της Yamaha για auto accompaniment (Style αναπαραγωγή) σε ένα μοναδικό φορμάτ. Χρησιμοποιώντας το Style Creator, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την δύναμη του SFF φορμάτ και να δημιουργήσετε ελεύθερα τα δικά σας στυλ. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την διαδικασία με την οποία αναπαράγεται το στυλ. (Αυτό δεν εφαρμόζεται στο ρυθμικό track). Αυτές οι παράμετροι μπορούν να ρυθμιστούν με την Style Creator λειτουργία, στην PARAMETER σελίδα. Source Pattern ρυθμίσεις – SOURCE (PLAY) ROOT/CHORD (σελίδα 115) Τα στυλ δεδομένα μετατρέπονται κατάλληλα ανάλογα με τις αλλαγές συγχορδίας που κάνετε στο παίξιμο σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε το “Source Pattern” με το Style Creator, που καθορίζει πως θα μετατραπεί η συγχορδία που παίζεται. Εδώ μπορεί να ρυθμιστεί το “Source Chord” (σελίδα 115), επιτρέποντας σας να ηχογραφήσετε συνοδευτικά κανάλια. 

Αλλαγή συγχορδίας μέσω του τμήματος συγχορδίας του κλαβιέ.

Note Transposition ρυθμίσεις – NTR και NTT (σελίδα 116) 113


Αυτή η ομάδα παραμέτρων διαθέτει δύο παραμέτρους που καθορίζουν πως οι νότες του Source Pattern μετατρέπονται σε απόκριση των αλλαγών συγχορδίας.  Άλλες ρυθμίσεις – HIGH KEY, NOTE LIMIT και RTR (σελίδα 117) Χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους αυτής της μονάδας, μπορείτε να ρυθμίσετε απόλυτα πως η Style αναπαραγωγή ανταποκρίνεται στις συγχορδίες που παίζετε. Για παράδειγμα, η Note Limit παράμετρος σας δίνει την δυνατότητα να έχετε τα Voices του στυλ να ακούγονται όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά μετατοπίζοντας τον τόνο σε αυθεντικό εύρος – εξασφαλίζοντας ότι δεν ακούγονται νότες έξω από το φυσικό εύρος του πραγματικού οργάνου (π.χ. υψηλοί ήχοι μπάσου ή χαμηλοί piccolo ήχοι).  Έξοδος Τα στυλ του PSR-A2000 είναι συμβατά με SGG GE – ένα εμπλουτισμένο φορμάτ του αρχικού SFF με ειδικά πλούσια, εκφραστικά μέρη κιθάρας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα στυλ αρχεία που δημιουργούνται στο PSR-A2000 μπορούν να παιχτούν μόνο σε όργανα που είναι συμβατά με SFF GE. 1 Στην PARAMETER σελίδα, χρησιμοποιήστε τα [Α]/[Β] κουμπιά για να επιλέξετε το edit menu. Για λεπτομέρειες στο edit menu, δείτε στις σελίδες 115-118.

2 Χρησιμοποιήστε τα [1]/[2] (CHANNEL) κουμπιά για να επιλέξετε το κανάλι που θα διορθωθεί. Το επιλεγμένο κανάλι φαίνεται επάνω αριστερά στην οθόνη. 3 Χρησιμοποιήστε τα [3]-[8] κουμπιά για να διορθώσετε τα δεδομένα. Για λεπτομέρειες στην διόρθωση παραμέτρων, δείτε στις σελίδες 115-118. 4 Πατήστε το [Ι] (SAVE) κουμπί για να εκτελέσετε την Save διαδικασία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το διορθωμένο στυλ θα χαθεί αν αλλάξετε σε άλλο στυλ ή κλείσετε την τροφοδοσία του οργάνου χωρίς να εκτελέσετε την Save διαδικασία. 114


1 SOURCE (PLAY) ROOT/CHORD Αυτές οι ρυθμίσεις καθορίζουν την αρχική κλίμακα για το source pattern (δηλ., την κλίμακα που χρησιμοποιείται όταν ηχογραφείται το pattern). Η προκαθορισμένη ρύθμιση του CM7 (με Source Root το “C” και Source Chord το “M7”) επιλέγεται αυτόματα όποτε τα preset δεδομένα σβήνονται πριν γραφτεί ένα καινούριο στυλ, άσχετα από τα Source Root και Chord που περιλαμβάνονται στα preset

δεδομένα. Όταν αλλάζετε τα Source Root/Chord από την προεπιλογή CM7 σε άλλη

συγχορδία, θα αλλάξουν επίσης οι νότες της συγχορδίας και οι συνιστώμενες νότες ανάλογα με τον πρόσφατα επιλεγμένο τύπο συγχορδίας. Όταν το Source Root είναι C:

C = νότες συγχορδίας

C, R = συνιστώμενες νότες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το NTR ρυθμίζεται στο “Root Fixed”, το NTT ρυθμίζεται στο “Bypass” και το NTT BASS ρυθμίζεται στο “OFF”, οι “Source Root” και “Source Chord” παράμετροι αλλάζουν σε “Play Root” και “Play Chord”, αντίστοιχα. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να αλλάζετε συγχορδίες και να ακούτε τον ήχο που προκύπτει για όλα τα κανάλια. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό δεν εφαρμόζεται όταν το NTR ρυθμίζεται στο GUITAR. 2 NTR/NTT [3]/ [4] [5][7] [8]

NTR (Note Transposition Rule) NTT (Note Transposition Table) NTT BASS ON/ OFF

Καθορίζει την σχετική θέση της τονικής νότας στην συγχορδία, όταν μετατρέπεται από το Source Pattern σε απόκριση των αλλαγών συγχορδίας. Ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα. Ρυθμίζει τον πίνακα μετατόπισης νότας για το source pattern. Ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα.

Το κανάλι για το οποίο αυτό ρυθμίζεται στο ON, θα παίζεται από την μπάσα τονική νότα, όταν η on-bass συγχορδία αναγνωρίζεται από το όργανο. Όταν το NTR έχει ρυθμιστεί στο GUITAR και αυτή η παράμετρος ρυθμιστεί στο ON, μόνο η νότα που έχει ανατεθεί στο μπάσο θα παίζεται από την μπάσα τονική νότα. NTR (Note Transposition Rule) ROOT TRANS (Root Transpose)

Όταν μετατοπίζεται η τονική, διατηρείται το διάστημα μεταξύ των νοτών. Για παράδειγμα, οι νότες C3, E3 και G3 στο C γίνονται F3, A3 και C4 όταν μετατοπίζονται στο F. Χρησιμοποιήστε αυτήν την ρύθμιση για κανάλια που περιέχουν μελωδικές γραμμές. 115


ROOT FIXED

Η νότα διατηρείται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο προηγούμενο εύρος νότας. Για παράδειγμα, οι νότες C3, E3 και G3 στο C γίνονται C3, F3 και A3 όταν μετατοπίζονται στο F. Xρησιμοποιήστε αυτήν την ρύθμιση για κανάλια που περιέχουν συγχορδιακά μέρη. GUITAR Αυτό είναι αποκλειστικά για μετατόπιση συνοδείας κιθάρας. Οι νότες μετατοπίζονται κατά προσέγγιση σε συγχορδίες που παίζονται με φυσικό δακτυλισμό κιθάρας. NTT (Note Transposition Table) Όταν το NTR ρυθμίζεται σε ROOT TRANS ή ROOT FIXED BYPASS

MELODY CHORD MELODIC MINOR

MELODIC MINOR 5th HARMONIC MINOR

HARMONIC MINOR 5th NATURAL MINOR

NATURAL MINOR 5th DORIAN

Όταν το NTR ρυθμίζεται στο ROOT FIXED, ο πίνακας μετατόπισης που χρησιμοποιείται δεν κάνει καμιά μετατροπή νότας. Όταν το NTR ρυθμίζεται στο ROOT TRANS, ο πίνακας που χρησιμοποιείται μετατρέπει μόνο τις νότες διατηρώντας την τονική σχέση μεταξύ των νοτών. Κατάλληλο για μετατόπιση μελωδικής γραμμής. Χρησιμοποιήστε το για κανάλια μελωδίας όπως τα Phrase 1 και Phrase 2. Κατάλληλο για μετατόπιση συγχορδιακών μερών. Χρησιμοποιήστε το για τα Chord 1 και Chord 2 κανάλια, ειδικά όταν αυτά περιέχουν συγχορδιακά μέρη πιάνου ή κιθάρας. Όταν η συγχορδία που παίζεται αλλάζει από ματζόρε σε μινόρε, αυτός ο πίνακας χαμηλώνει το διάστημα 3 ης στην κλίμακα κατά ένα ημιτόνιο. Όταν η συγχορδία αλλάζει από μινόρε σε ματζόρε, το διάστημα μικρής 3 ης αυξάνεται κατά ένα ημιτόνιο. Οι άλλες νότες δεν αλλάζουν. Χρησιμοποιήστε το για τα μελωδικά κανάλια των Sections τα οποία ανταποκρίνονται μόνο σε ματζόρε/μινόρε συγχορδίες, όπως τα Intros και Endings. Πρόσθετα με την παραπάνω Melodic Minor μετατόπιση, οι αυξημένες και ελαττωμένες συγχορδίες επηρεάζουν την 5η του Source Pattern. Όταν η συγχορδία που παίζεται αλλάζει από ματζόρε σε μινόρε, αυτός ο πίνακας χαμηλώνει τα διαστήματα 3ης και 6ης στην κλίμακα κατά ένα ημιτόνιο. Όταν η συγχορδία αλλάζει από μινόρε σε ματζόρε, τα διαστήματα μικρής 3ης και 6ης αυξάνονται κατά ένα ημιτόνιο. Οι άλλες νότες δεν αλλάζουν. Χρησιμοποιήστε το για τα συγχορδιακά κανάλια των Sections τα οποία ανταποκρίνονται μόνο σε ματζόρε/μινόρε συγχορδίες, όπως τα Intros και Endings. Πρόσθετα με την παραπάνω Harmonic Minor μετατόπιση, οι αυξημένες και ελαττωμένες συγχορδίες επηρεάζουν την 5η του Source Pattern. Όταν η συγχορδία που παίζεται αλλάζει από ματζόρε σε μινόρε, αυτός ο πίνακας χαμηλώνει τα διαστήματα 3ης, 6ης και 7ης στην κλίμακα κατά ένα ημιτόνιο. Όταν η συγχορδία αλλάζει από μινόρε σε ματζόρε, τα διαστήματα μικρής 3ης, 6ης και 7ης αυξάνονται κατά ένα ημιτόνιο. Οι άλλες νότες δεν αλλάζουν. Χρησιμοποιήστε το για τα συγχορδιακά κανάλια των Sections τα οποία ανταποκρίνονται μόνο σε ματζόρε/μινόρε συγχορδίες, όπως τα Intros και Endings. Πρόσθετα με την παραπάνω Natural Minor μετατόπιση, οι αυξημένες και ελαττωμένες συγχορδίες επηρεάζουν την 5η του Source Pattern. Όταν η συγχορδία που παίζεται αλλάζει από ματζόρε σε μινόρε, αυτός ο πίνακας χαμηλώνει τα διαστήματα 3ης και 7ης στην κλίμακα κατά ένα ημιτόνιο. Όταν η συγχορδία αλλάζει από μινόρε σε ματζόρε, τα διαστήματα μικρής 3ης και 7ης αυξάνονται κατά ένα ημιτόνιο. Οι άλλες νότες δεν αλλάζουν. Χρησιμοποιήστε το για τα συγχορδιακά κανάλια των Sections τα οποία ανταποκρίνονται μόνο σε ματζόρε/μινόρε συγχορδίες, όπως τα Intros και Endings. 116


DORIAN 5th

Πρόσθετα με την παραπάνω Dorian μετατόπιση, οι αυξημένες και ελαττωμένες συγχορδίες επηρεάζουν την 5η του Source Pattern. Όταν το NTR ρυθμίζεται σε GUITAR ALL-PURPOSE STROKE

Αυτός ο πίνακας καλύπτει τόσο τον strum όσο και τον arpeggio ήχο. Κατάλληλο για κρουστό ήχο κιθάρας. Μερικές νότες μπορεί να ακούγονται σαν να ήταν mute – αυτό είναι φυσιολογικό όταν η συγχορδία παίζεται στην κιθάρα με χτύπημα στις χορδές. ARPEGGIO Κατάλληλο για arpeggio ήχο κιθάρας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον πίνακα, arpeggio τεσσάρων νοτών ακούγεται πανέμορφα. 3 HIGH KEY / NOTE LIMIT [4]/ [5]

HIGH KEY

[6]

NOTE LIMIT LOW NOTE LIMIT HIGH

[7]

Αυτό ορίζει το υψηλότερο πλήκτρο (όριο επάνω οκτάβας) της μετατόπισης νότας για την αλλαγή της τονικής της συγχορδίας. Οποιεσδήποτε νότες υπολογίζονται επάνω από το υψηλότερο πλήκτρο μετατοπίζονται κάτω στην χαμηλότερη οκτάβα. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν η NTR παράμετρος έχει ρυθμιστεί στο “Root Trans”. Αυτό ορίζει το εύρος νότας (υψηλότερη και χαμηλότερη νότα) για Voices που ηχογραφούνται στα Style κανάλια. Με διακριτική ρύθμιση αυτού του εύρους, μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι τα Voices ακούγονται όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά – με άλλα λόγια, ότι δεν υπάρχουν νότες έξω από το φυσικό εύρος (π.χ. υψηλοί μπάσοι ήχοι ή χαμηλοί piccolo ήχοι).

4 RTR (Retrigger Rule) Αυτές οι ρυθμίσεις καθορίζουν αν οι νότες σταματούν ή όχι και πως αλλάζει ο τόνος τους σε απόκριση των αλλαγών συγχορδίας. STOP PITCH SHIFT PITCH SHIFT TO ROOT RETRIGGER RETRIGGER TO ROOT

Οι νότες σταματούν να ακούγονται. Ο τόνος της νότας θα αλλάξει χωρίς νέο attack για να προσαρμοστεί στον τύπο της νέας συγχορδίας. Ο τόνος της νότας θα αλλάξει χωρίς νέο attack για να προσαρμοστεί στην τονική της νέας συγχορδίας. Η νότα ενεργοποιείται πάλι με νέο attack στον νέο τόνο που αντιστοιχεί στην επόμενη συγχορδία. Η νότα ενεργοποιείται πάλι με νέο attack στην τονική της επόμενης συγχορδίας. Ωστόσο, η οκτάβα της νέας νότας παραμένει η ίδια.

Songs – Παίξιμο, εξάσκηση και ηχογράφηση κομματιών Διόρθωση ρυθμίσεων παρτιτούρας Για να δείτε την παρτιτούρα του επιλεγμένου κομματιού, πατήστε το [SCORE] κουμπί. Μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη παρτιτούρας όπως θέλετε για να την προσαρμόσετε στις προσωπικές σας προτιμήσεις. Οι ρυθμίσεις εδώ διατηρούνται ακόμη και όταν κλείσει η τροφοδοσία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να σώσετε τις εδώ ρυθμίσεις σαν μέρος του κομματιού με πρόσβαση στο [FUNCTION]  [F] DIGITAL REC MENU  [A] SONG CREATOR  TAB [][] CHANNEL  [A]/[B] SETUP. Δείτε στην σελίδα 134. 117


[1]

LEFT ON/OFF

[2]

RIGHT ON/ OFF

[3]

CHORD ON/ OFF

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την εμφάνιση του εύρους του αριστερού χεριού. Ανάλογα με άλλες ρυθμίσεις, αυτή η παράμετρος μπορεί να μην είναι διαθέσιμη και μπορεί να εμφανίζεται γκρίζα. Σε αυτήν την περίπτωση, πηγαίνετε στην οθόνη λεπτομερούς ρύθμισης (σελίδα 119) και ρυθμίστε την LEFT CH. παράμετρο σε οποιοδήποτε κανάλι εκτός του “AUTO”. Ή, πηγαίνετε στην οθόνη [FUNCTION]  [B] SONG SETTING και ρυθμίστε την TRACK 2 παράμετρο σε οποιοδήποτε κανάλι εκτός του “OFF” (σελίδα 122). Οι RIGHT (παρακάτω) και LEFT παράμετροι δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν την ίδια στιγμή. Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την εμφάνιση του εύρους πλήκτρου του δεξιού χεριού. Οι RIGHT και LEFT (παραπάνω) παράμετροι δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν την ίδια στιγμή.

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την εμφάνιση των συγχορδιών. Αν επιλέξετε κομμάτι που δεν περιέχει δεδομένα συγχορδίας, δεν εμφανίζονται συγχορδίες. [4] LYRICS ON/ Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την εμφάνιση των στίχων. Αν το επιλεγμένο OFF κομμάτι δεν περιέχει δεδομένα στίχων, δεν εμφανίζονται στίχοι. Όταν το κομμάτι περιέχει Pedal δεδομένα, πατώντας αυτά τα κουμπιά μπορούν να εμφανιστούν τα γεγονότα πεταλιού αντί της εμφάνισης των στίχων. [5] NOTE ON/OFF Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την εμφάνιση του ονόματος νότας (τόνος). Το όνομα νότας δείχνεται στα αριστερά της νότας. Όταν το κενό μεταξύ των νοτών είναι πολύ μικρό, η ένδειξη μπορεί να μετακινείται επάνω αριστερά από την νότα. Όταν το κομμάτι περιέχει Fingering γεγονότα, πατώντας αυτά τα κουμπιά μπορεί να εμφανιστεί ο δακτυλισμός αντί να εμφανιστούν τα ονόματα νότας. [7] SIZE Καθορίζει την ανάλυση (ή επίπεδο μεγέθυνσης) της οθόνη της παρτιτούρας. [8] SET UP Δείτε παρακάτω. Πατώντας το [8] (SET UP) κουμπί καλείται η οθόνη λεπτομερούς ρύθμισης. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τύπο εμφάνισης χρησιμοποιώντας τα [1]-[6] κουμπιά και μετά πατήστε το [8] (OK) κουμπί.

118


[1] [2]

LEFT CH RIGHT CH

[3]/ [4]

KEY SIGNATURE

[5]

QUANTIZE

[6]

NOTE NAME

Καθορίζει ποιο MIDI κανάλι στα Song δεδομένα χρησιμοποιείται για το μέρος του αριστερού/δεξιού χεριού. Αυτή η ρύθμιση επιστρέφει στο AUTO όταν επιλέγεται διαφορετικό κομμάτι. AUTO Τα MIDI κανάλια στα Dong δεδομένα για τα μέρη του αριστερού και δεξιού χεριού ανατίθενται αυτόματα – ρύθμιση των μερών στο ίδιο κανάλι όπως το κανάλι που καθορίζεται στο [FUNCTION]  [B] SONG SETTING (σελίδα 122). 1-16 Αναθέτει το συγκεκριμένο MIDI κανάλι (1-16) σε καθένα από τα μέρη αριστερού και δεξιού χεριού. OFF (LEFT CH only) Δεν υπάρχει ανάθεση καναλιού. Αυτό απενεργοποιεί την εμφάνιση του εύρους πλήκτρων αριστερού χεριού. Αυτό σας επιτρέπει μα εισάγετε αλλαγές οπλισμού στην μέση ενός κομματιού, όταν είναι σταματημένο. Αυτό το menu είναι χρήσιμο όταν το κομμάτι δεν περιέχει ρυθμίσεις οπλισμού για εμφάνιση παρτιτούρας. Αυτό σας δίνει τον έλεγχο της ανάλυσης νότας στην παρτιτούρα, επιτρέποντας σας να μετατοπίσετε ή να διορθώσετε τον χρονισμό όλων των εμφανιζόμενων νοτών έτσι ώστε να ευθυγραμμίζονται σε μια συγκεκριμένη τιμή νότας. Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε την μικρότερη τιμή που χρησιμοποιείται στο κομμάτι. Επιλέγει τον τύπο του ονόματος νότας που δείχνεται στα αριστερά της νότας στην παρτιτούρα από τους ακόλουθους τρεις τύπους. Οι ρυθμίσεις εδώ είναι διαθέσιμες όταν η NOTE ON/OFF παράμετρος ρυθμίζεται στο ON. A, B, C Τα ονόματα των νοτών δείχνονται σαν γράμματα (C, D, E, F, G, A, B). Fixed DO Τα ονόματα των νοτών δείχνονται σε σολφέζ και διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα. Movable DO Τα ονόματα των νοτών δείχνονται σε σολφέζ ανάλογα με τα διαστήματα κλίμακας και είναι σχετικά με τον οπλισμό. Η τονική νότα δείχνεται σαν Do. Για παράδειγμα, σε G ματζόρε, η τονική νότα “Sol” ια δείχνεται σαν “Do”. Όπως με το “Fixed Do”, η ένδειξη διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.

Διόρθωση ρυθμίσεων οθόνης στίχων/κειμένου Για να δείτε τους στίχους του επιλεγμένου κομματιού, πατήστε το [LYRICS/TEXT] κουμπί. Αν το επιλεγμένο κομμάτι περιέχει δεδομένα στίχων, μπορείτε να εμφανίσετε τους στίχους στην οθόνη. Ακόμη και αν το κομμάτι δεν περιέχει δεδομένα στίχων, μπορείτε να εισάγετε και να εμφανίσετε τους στίχους ή μπορείτε να εμφανίσετε ένα αρχείο κειμένου (που δημιουργήθηκε σε υπολογιστή, .txt αρχείο μικρότερο των 60KB) στην οθόνη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν οι στίχοι δεν είναι ευανάγνωστοι, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε την Lyrics Language ρύθμιση από το [FUNCTION]  [B] SONG SETTING. 119


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαμόρφωση γραμμής κειμένου δεν γίνεται αυτόματα στο όργανο. Αν μια πρόταση δεν εμφανίζεται ολόκληρη εξαιτίας των περιορισμών στην οθόνη, εκτελέστε την διαμόρφωση γραμμής κειμένου στον υπολογιστή σας.

[1]

TEXT/LYRICS

[2]

CLEAR (μόνο Text οθόνη)

[3]/ [4]

F-11 – P-16 (μόνο Text οθόνη)

[5]/ [6]

TEXT FILE

Εναλλάσσει την οθόνη μεταξύ της Lyrics οθόνης (εμφανίζονται τα δεδομένα στίχων στο κομμάτι) και της Text οθόνης (εμφανίζεται ένα αρχείο κειμένου που δημιουργήθηκε σε υπολογιστή). Σβήνει το κείμενο από την οθόνη (τα δεδομένα κειμένου δεν σβήνονται).

Καθορίζει τον τύπο κειμένου (σταθερό ή αναλογικό) και το μέγεθος γραμματοσειράς. Το σταθερό είναι κατάλληλο για εμφάνιση στίχων με ονόματα συγχορδιών, αφού οι θέσεις των ονομάτων συγχορδιών είναι σταθερά στους αντίστοιχους στίχους. Το αναλογικό είναι κατάλληλο για την εμφάνιση στίχων χωρίς ονόματα συγχορδιών ή εξηγήσεις. Οι αριθμοί 9-20 δείχνουν τα μεγέθη γραμματοσειράς. Αυτό το menu εμφανίζεται μόνο όταν επιλέγεται ένα αρχείο κειμένου. Καλεί την File Selection οθόνη κειμένου. Μετά την επιλογή, πατήστε το [EXIT] κουμπί για να επιστρέψετε πίσω στην Lyrics/Text οθόνη.

Χρήση των Auto Accompaniment λειτουργιών με την αναπαραγωγή κομματιού Όταν αναπαράγεται ένα κομμάτι και ένα στυλ την ίδια στιγμή, τα κανάλια 9-16 στα Song δεδομένα αντικαθίστανται με τα στυλ κανάλια – δίνοντας σας την δυνατότητα να παίξετε εσείς τα συνοδευτικά μέρη του κομματιού. Δοκιμάστε να παίξετε συγχορδίες μαζί με την αναπαραγωγή κομματιού όπως φαίνεται στις παρακάτω οδηγίες. 1 Επιλέξτε ένα κομμάτι. 2 Επιλέξτε ένα στυλ. 3 Πατήστε το STYLE CONTROL [ACMP] κουμπί για να ενεργοποιήσετε την Auto Accompaniment λειτουργία. 4 Πατήστε το STYLE CONTROL [SYNC START] κουμπί για να ενεργοποιήσετε την αναμονή – κάτι που σας επιτρέπει να ξεκινήσετε την συνοδεία αμέσως μόλις αρχίσετε να παίζετε.

120


5 Ενώ κρατάτε πατημένο το SONG [] (STOP) κουμπί, πατήστε το [/] (PLAY/PAUSE) κουμπί για να ενεργοποιήσετε την συγχρονισμένη εκκίνηση.

6 Πατήστε το STYLE CONTROL [START/STOP] κουμπί ή παίξτε συγχορδίες με το αριστερό σας χέρι. Αρχίζουν να παίζονται το κομμάτι και το στυλ. Όταν παίζετε συγχορδίες, πατώντας το [SCORE] κουμπί και ενεργοποιώντας το CHORD (σελίδα 119), μπορείτε να βλέπετε πληροφορίες για τις συγχορδίες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αναπαράγεται ένα κομμάτι και ένα στυλ την ίδια στιγμή, η tempo τιμή ρυθμίζεται αυτόματα σε εκείνη του κομματιού που χρησιμοποιείται. Όταν σταματήσει η αναπαραγωγή κομματιού, σταματάει επίσης η αναπαραγωγή του στυλ.

Παράμετροι αναπαραγωγής κομματιού (ρυθμίσεις επανάληψης, ρυθμίσεις καναλιού, Guide λειτουργία) Το όργανο έχει μια ποικιλία λειτουργιών αναπαραγωγής κομματιού – επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή, διάφορες guide ρυθμίσεις, κλπ. – οι οποίες είναι προσβάσιμες από την παρακάτω οθόνη. Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [B] SONG SETTING

[A]/[B] [H]

GUIDE MODE REPEAT MODE

Δείτε στην σελίδα 123. Καθορίζει την μέθοδο της επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής. OFF Παίζει το επιλεγμένο κομμάτι και μετά σταματάει. SINGLE Παίζει το επιλεγμένο κομμάτι κατ’ επανάληψη. ALL 121


[I]

PHRASE MARK REPEAT

[1]

TRACK 2

[2]

TRACK 1

[3]

AUTO CH SET

[5]/ [6]

LYRICS LANGUAGE

[7]

QUICK START

[8]

P.A.T. (Performance Assistant)

Συνεχίζει την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών στον καθορισμένο φάκελο. RANDOM Συνεχίζει κατ’ επανάληψη την αναπαραγωγή σε τυχαία σειρά όλων των κομματιών στον καθορισμένο φάκελο. Το Phrase Mark είναι ένα ήδη προγραμματισμένο μέρος κάποιων δεδομένων κομματιού, που καθορίζει μια συγκεκριμένη θέση (ομάδα μέτρων) στο κομμάτι. Όταν αυτό είναι ενεργό, το τμήμα που αντιστοιχεί στον καθορισμένο Phrase Mark αριθμό παίζεται κατ’ επανάληψη. Αυτές οι παράμετροι καθορίζουν ποιο MIDI κανάλι στα δεδομένα κομματιού ανατίθεται στο μέρος του αριστερού και δεξιού χεριού της Guide λειτουργίας και της Song Score λειτουργίας. Όταν ρυθμιστεί στο “ON”, αυτό ρυθμίζει αυτόματα τα σωστά MIDI κανάλια για τα ήδη προγραμματισμένα μέρη αριστερού και δεξιού χεριού σε δεδομένα κομματιού που διατίθενται στην αγορά. Κανονικά, αυτό θα πρέπει να ρυθμίζεται στο “ON”.

Καθορίζει την γλώσσα των εμφανιζόμενων στίχων. AUTO Όταν η γλώσσα καθορίζεται στα δεδομένα κομματιού, οι στίχοι εμφανίζονται ανάλογα. Όταν η γλώσσα δεν καθορίζονται στα δεδομένα κομματιού, η γλώσσα των στίχων σχετίζεται με το INTERNATIONAL, παρακάτω. INTERNATIONAL Διαχειρίζεται τους εμφανιζόμενους στίχους σαν μια δυτική γλώσσα. JAPANESE Διαχειρίζεται τους εμφανιζόμενους στίχους σαν Ιαπωνικά. Σε μερικά κομμάτια που διατίθενται στην αγορά, συγκεκριμένες ρυθμίσεις σχετικές με το κομμάτι (όπως Voice επιλογή, ένταση, κλπ.) είναι γραμμένες στο πρώτο μέτρο πριν τα πραγματικά δεδομένα νότας. Όταν το Quick Start έχει ρυθμιστεί στο “ON”, το όργανο διαβάζει όλα τα αρχικά δεδομένα (όχι νότες) του κομματιού στην υψηλότερη δυνατή ταχύτητα και μετά αυτόματα κατεβάζει την ταχύτητα στο κατάλληλο tempo στην πρώτη νότα. Αυτό σας δίνει την δυνατότητα να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, με μια ελάχιστη παύση για την ανάγνωση των δεδομένων. Δείτε στην σελίδα 124.

Εξάσκηση κλαβιέ και φωνητικών με την χρήση της Guide λειτουργίας Οι Guide λειτουργίες παρέχουν εύχρηστα εργαλεία εκμάθησης και εξάσκησης που σας βοηθούν να μάθετε το όργανο. Πατώντας το [SCORE] κουμπί, μπορείτε να έχετε την παρτιτούρα του κομματιού να εμφανίζεται, δείχνοντας τις νότες που θα πρέπει να παίξετε και πότε να τις παίξετε, για ευκολία στην εκμάθηση. 122


1 Επιλέξτε το κομμάτι που θέλετε για εξάσκηση στο κλαβιέ ή στο τραγούδι. 2 Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [B] SONG SETTING 3 Χρησιμοποιήστε τα [Α]/[Β] κουμπιά για να επιλέξετε τον τύπο Guide λειτουργίας που θέλετε.

Guide menu για εξάσκηση στο κλαβιέ •

Follow Lights Όταν επιλεγεί αυτό, παύει η αναπαραγωγή κομματιού, περιμένοντας σας να παίξετε σωστά τις νότες. Όταν παίξετε τις σωστές νότες, συνεχίζεται η αναπαραγωγή κομματιού. To Follow Lights αναπτύχθηκε για την Yamaha Clavinova σειρά. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της εξάσκησης, με ενσωματωμένα λαμπάκια στο κλαβιέ που δείχνουν τις νότες που θα παιχτούν. Ακόμη και αν το PSR-A2000 δεν έχει αυτά τα λαμπάκια, μπορείτε

να

χρησιμοποιήσετε την ίδια λειτουργία ακολουθώντας τις ενδείξεις στην εμφανιζόμενη παρτιτούρα με την Song Score λειτουργία. •

Any Key Με αυτήν την λειτουργία, μπορείτε να παίξετε την μελωδία ενός κομματιού απλά πατώντας ένα πλήκτρο (οποιοδήποτε πλήκτρο είναι εντάξει) σε συγχρονισμό με τον ρυθμό. Η αναπαραγωγή κομματιού παύει και σας περιμένει να παίξετε οποιοδήποτε πλήκτρο. Απλά παίξτε ένα πλήκτρο στο κλαβιέ για συγχρονισμό με την μουσική και η αναπαραγωγή κομματιού συνεχίζεται.

Guide menu για εξάσκηση στο τραγούδι •

Karao-Key Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ελέγχετε την αναπαραγωγή κομματιού μόνο με ένα δάχτυλο, ενώ τραγουδάτε. Αυτό είναι χρήσιμο για να τραγουδάτε ενώ παίζετε. Η αναπαραγωγή κομματιού παύσει και σας περιμένει να τραγουδήσετε. Απλά παίξτε ένα πλήκτρο στο κλαβιέ (οποιοδήποτε πλήκτρο είναι εντάξει) και η αναπαραγωγή κομματιού συνεχίζεται.

4 Ενεργοποιήστε το [GUIDE] κουμπί.

5 Καλέστε την Score οθόνη πατώντας το [SCORE] κουμπί. 6 Πατήστε το SONG [/] (PLAY/PAUSE) κουμπί για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

123


Εξασκηθείτε παίζοντας στο κλαβιέ ή τραγουδώντας, μαζί με τον Guide τύπο που επιλέχτηκε στο βήμα 3. 7 Πατήστε το [] (STOP) κουμπί για να σταματήσει η αναπαραγωγή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να σώσετε τις Guide ρυθμίσεις σαν μέρος των δεδομένων κομματιού (σελίδα 134). Για κομμάτια στα οποία έχουν σωθεί οι Guide ρυθμίσεις, οι Guide λειτουργίες θα ενεργοποιούνται αυτόματα και οι σχετικές ρυθμίσεις θα ανακαλούνται όταν επιλέγεται το κομμάτι.

Αναπαραγωγή μερών με την Performance Assistance Technology Αυτή η λειτουργία κάνει εξαιρετικά εύκολο το παίξιμο των μερών συνοδείας μαζί με την αναπαραγωγή κομματιού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε τηνperformance assistance technology, πρέπει το κομμάτι να περιέχει δεδομένα συγχορδίας. Αν το κομμάτι περιέχει αυτά τα δεδομένα, το όνομα της τρέχουσας συγχορδίας θα εμφανίζεται στην Main οθόνη κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής κομματιού, επιτρέποντας σας να ελέγχετε εύκολα αν το κομμάτι περιέχει δεδομένα συγχορδίας ή όχι. 1 Επιλέξτε ένα κομμάτι. 2 Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [B] SONG SETTING 3 Πατήστε το [8] κουμπί για να ενεργοποιήσετε το “P.A.T.” (performance assistance technology).

4 Πατήστε το SONG [/] (PLAY/PAUSE) κουμπί για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. 5 Παίξτε στο κλαβιέ. Το όργανο προσαρμόζει αυτόματα το παίξιμο σας στο κλαβιέ με την αναπαραγωγή κομματιού και τις συγχορδίες, άσχετα με τα πλήκτρα που παίζετε. Ακόμη, αλλάζει τον ήχο σύμφωνα με τον τρόπο που παίζετε. Δοκιμάστε να παίξετε με τους τρεις παρακάτω διαφορετικούς τρόπους.

6 Πατήστε το [] (STOP) κουμπί για να σταματήσει η αναπαραγωγή. 7 Πατήστε το [8] κουμπί για να απενεργοποιήσετε το “P.A.T.”. 124


Δημιουργία/Διόρθωση κομματιών (Song Creator) Για την δημιουργία ενός κομματιού, μπορείτε να συνθέσετε το παίξιμο σας εισάγοντας ένας γεγονός κάθε φορά (ονομάζεται “Step” ηχογράφηση), όπως επίσης και να ηχογραφήσετε το παίξιμο σας σε πραγματικό χρόνο (περιγράφεται στην Βασική Διαδικασία, σελίδα 56). Εδώ εξηγούνται διαδικασίες της Step ηχογράφησης και επανηχογράφησης ή διόρθωσης δεδομένων κομματιού που υπάρχουν. Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [F] DIGITAL REC MENU  [A] SONG CREATOR

Υπάρχουν έξι σελίδες (ετικέτες) στην Song Creator οθόνη. • • •

REC MODE CHANNEL CHORD

Επανηχογραφεί το κομμάτι. Δείτε στην σελίδα 130. Διορθώνει τα Channel δεδομένα. Δείτε στην σελίδα 132. Ηχογραφεί τις συγχορδίες και τα sections με χρονισμό (σελίδα 128) ή τα διορθώνει (σελίδα 135).

1-16

Ηχογραφεί τις μελωδίες (Step ηχογράφηση, δείτε παρακάτω) ή διορθώνει τις

SYS/EX.

ηχογραφημένες μελωδίες (σελίδα 135). Διορθώνει τα System Exclusive δεδομένα (tempo, αξία μέτρου, κλπ.). Δείτε στην

σελίδα 135. • LYRICS Εισάγει/διορθώνει το όνομα κομματιού και τους στίχους. Δείτε στην σελίδα 135. Ηχογράφηση μελωδιών (Step ηχογράφηση) 1 Πατήστε ταυτόχρονα τα SONG [REC] και SONG [] (STOP) κουμπιά. Καλείται για ηχογράφηση ένα άδειο κομμάτι (“New Song”). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή ενός άδειου κομματιού επαναφέρει τις αρχικές ρυθμίσεις πλαισίου. 2 Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [F] DIGITAL REC MENU  [A] SONG CREATOR  TAB [][] 1-16

3 Πατήστε το [F] κουμπί για να επιλέξετε το κανάλι για ηχογράφηση. 4 Πατήστε το [G] (STEP REC) κουμπί για να καλέσετε την STEP RECORD οθόνη. 5 Ξεκινήστε την Step ηχογράφηση χρησιμοποιώντας τα [Α]-[J] κουμπιά και τα [1]-[8] κουμπιά. Ανατρέξτε στο παράδειγμα στην σελίδα 127 για συγκεκριμένες οδηγίες. 125


[A]/[B]/ [C] [G]

Μετακινούν τον κέρσορα στον κατάλογο.

[H]

Καθορίζει τον gate χρόνο (μήκος νότας) της νότας που θα εισαχθεί. Normal: 80% Tenuto: 99% Staccato: 40% Staccatissimo: 20% Manual: Ο gate χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιοδήποτε ποσοστό θέλετε χρησιμοποιώντας την [DATA ENTRY] ρόδα. Καθορίζει τον τύπο νότας που θα εισαχθεί: κανονική, παρεστιγμένη ή τρίηχο. Σβήνει τα επιλεγμένα δεδομένα. Ρυθμίζει την θέση της νότας που θα εισαχθεί.

Καθορίζει το velocity (ένταση) της νότας που εισάγεται. Η velocity τιμή μπορεί να καθοριστεί μέσα σε ένα εύρος από 1 μέχρι 127. Όσο υψηλότερη είναι η velocity τιμή, τόσο πιο δυνατός γίνεται ο ήχος. KBD.VEL: Πραγματικό velocity που προκύπτει. fff: 127, ff: 111, f: 95, mf: 79, mp: 63, p: 47, pp: 31, ppp: 15

[I] [J] [1]

DELETE BAR

[2] BEAT [3] CLOCK [4]Καθορίζει το μήκος νότας που θα εισαχθεί: ολόκληρο, μισό, τέταρτο, [8] όγδοο ή δέκατο έκτο. Παράδειγμα Step ηχογράφησης – Μελωδίες Οι αριθμοί στο σχήμα αντιστοιχούν στους αριθμούς των παρακάτω βημάτων διαδικασίας. Σε αυτό το παράδειγμα, να θυμάστε ότι ένα από τα βήματα περιλαμβάνει το πάτημα και κράτημα ενός πλήκτρου στο κλαβιέ ενώ εκτελείται η διαδικασία. Επιλέξτε το Voice για ηχογράφηση αφού καλέσετε την οθόνη Step ηχογράφησης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού η παρτιτούρα που εμφανίζεται στο όργανο δημιουργείται από τα ηχογραφημένα MIDI δεδομένα, μπορεί να μην εμφανίζονται ακριβώς ίδια όπως εδώ. 1 Εισάγετε την πρώτη και δεύτερη νότα με μια σύζευξη. 126


1-1Πατήστε το [G] κουμπί για να επιλέξετε “f”. 1-2Πατήστε το [Η] κουμπί για να επιλέξετε “Tenuto”. 1-3Πατήστε το [Ι] κουμπί για να επιλέξετε παρεστιγμένη νότα. 1-4Επιλέξτε παρεστιγμένη νότα τετάρτου χρησιμοποιώντας τα [6] κουμπιά. 1-5Παίξτε το C3 πλήκτρο. Εισάγετε η πρώτη νότα. 1-6Πατήστε το [Ι] πλήκτρο για να επιλέξετε κανονική νότα. 1-7Πατήστε το [7] κουμπί για να επιλέξετε μήκος νότας ογδόου. 1-8Παίξτε το D3 πλήκτρο. Εισάγετε η δεύτερη νότα. 2 Εισάγετε τις επόμενες νότες και εφαρμόστε staccato. 2-1Πατήστε το [Η] κουμπί για να επιλέξετε “Staccato”. 2-2Πατήστε το [6] κουμπί για να επιλέξετε νότα τετάρτου. 2-3Παίξτε τα πλήκτρα Ε3 και F3 στην σειρά. Το πρώτο μέτρο έχει ολοκληρωθεί. 3 Για να εισάγετε μια παύση τετάρτου, πατήστε πάλι το [6] κουμπί. Για να εισάγετε την παύση, χρησιμοποιήστε τα [4]-[8] κουμπιά. (Πατήστε μια φορά το κουμπί για να επιλέξετε την τιμή της παύσης και άλλη μια φορά για να την εισάγετε πραγματικά). Θα εισαχθεί μια παύση που έχει το συγκεκριμένο μήκος νότας. 4 Εισάγετε τις επόμενες νότες και εφαρμόστε σύζευξη. 4-1Πατήστε το [G] κουμπί για να επιλέξετε “mp”. 4-2Πατήστε το [Η] κουμπί για να επιλέξετε “Normal”. 4-3Ενώ κρατάτε πατημένο το G3 πλήκτρο στο κλαβιέ, πατήστε το [6] κουμπί. Μην αφήνετε ακόμα το G3 πλήκτρο. Κρατήστε το πατημένο μέχρι να εκτελεστούν τα ακόλουθα βήματα. 4-4Ενώ κρατάτε πατημένο το G3 πλήκτρο, πατήστε το C4 πλήκτρο. Μην αφήνετε ακόμα τα G3 και C4. Κρατήστε πατημένες τις νότες ενώ εκτελείται το ακόλουθα βήματα. 4-5Ενώ κρατάτε πατημένα τα πλήκτρα G3 και C4, πατήστε το [5] κουμπί. Αφού πατήσετε το κουμπί, αφήστε τα πλήκτρα. 5 Πατήστε το SONG [] (STOP) κουμπί (ή πατήστε το [C] κουμπί) για να επιστρέψετε στην αρχή του κομματιού και μετά ακούστε το πρόσφατα εισηγμένο κομμάτι πατώντας το [/] (PLAY/PAUSE) κουμπί. 6 Πατήστε το [EXIT] κουμπί για να βγείτε από την οθόνη Step ηχογράφησης. 7 Πατήστε το [Ι] (SAVE) κουμπί για να εκτελέσετε την Save διαδικασία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 127


Το ηχογραφημένα δεδομένα κομματιού θα χαθούν αν επιλέξετε άλλο κομμάτι ή κλείσετε την τροφοδοσία του οργάνου χωρίς να εκτελέσετε την Save διαδικασία.

Ηχογράφηση συγχορδιών (Step ηχογράφηση) Μπορείτε να ηχογραφήσετε συγχορδίες και sections (Intro, Main, Ending, κλπ.) ένα κάθε φορά με ακριβή χρονισμό. Αυτές οι οδηγίες δείχνουν πώς να ηχογραφήσετε αλλαγές συγχορδίας χρησιμοποιώντας την Step Record λειτουργία. 1 Πατήστε ταυτόχρονα τα SONG [REC] και SONG [] (STOP) κουμπιά. Καλείται για ηχογράφηση ένα άδειο κομμάτι (“New Song”). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή ενός κομματιού επαναφέρει τις αρχικές ρυθμίσεις πλαισίου. 2 Επιλέξτε το στυλ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο κομμάτι. 3 Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [F] DIGITAL REC MENU  [A] SONG CREATOR  TAB [][] CHORD 4 Πατήστε το [G] (STEP REC) κουμπί για να καλέσετε την STEP RECORD οθόνη.

5 Ξεκινήστε την Step ηχογράφηση.

Παράδειγμα Step ηχογράφησης – Συγχορδίες ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί ένα στυλ σε 4/4.

Οι αριθμοί στο σχήμα αντιστοιχούν στους αριθμούς των παρακάτω βημάτων διαδικασίας.

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι το [AUTO FILL IN] κουμπί είναι κλειστό. 1 Εισάγετε τις συγχορδίες για το Main A τμήμα. 128


1-1Πατήστε το STYLE CONTROL [MAIN A] κουμπί. 1-2Πατήστε το [5] κουμπί για να επιλέξετε νότα μισού. 1-3Παίξτε την συγχορδία C, F και G στο τμήμα συγχορδίας του κλαβιέ.

2 Εισάγετε τις συγχορδίες για το Break τμήμα. 2-1Πατήστε το STYLE CONTROL [BREAK] κουμπί. 2-2Πατήστε το [6] κουμπί για να επιλέξετε νότα τετάρτου. 2-3Παίξτε τις συγχορδίες F και G7 στο τμήμα συγχορδίας του κλαβιέ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εισάγετε fill-ins, ενεργοποιήστε το [AUTO FILL IN] κουμπί και απλά πατήστε το MAIN VARIATION [A]-[D] κουμπί που θέλετε. 3 Εισάγετε τις συγχορδίες για το Main B τμήμα. 3-1Πατήστε το STYLE CONTROL [MAIN B] κουμπί. 3-2Πατήστε το [4] κουμπί για να επιλέξετε νότα ολόκληρου. 3-3Παίξτε την συγχορδία C στο τμήμα συγχορδίας του κλαβιέ.

4 Πατήστε το SONG [] (STOP) κουμπί (ή πατήστε το [C] κουμπί) για να επιστρέψετε στην αρχή του κομματιού και μετά ακούστε το πρόσφατα εισηγμένο κομμάτι πατώντας το [/] (PLAY/PAUSE) κουμπί. 5 Πατήστε το [EXIT] κουμπί για να βγείτε από την οθόνη Step ηχογράφησης. 6 Πατήστε το [F] (EXPAND) κουμπί για να μετατρέψετε τα δεδομένα εισαγωγής συγχορδίας σε Song δεδομένα. 7 Πατήστε το [Ι] (SAVE) κουμπί για να εκτελέσετε την Save διαδικασία. 129


ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το ηχογραφημένα δεδομένα κομματιού θα χαθούν αν επιλέξετε άλλο κομμάτι ή κλείσετε την τροφοδοσία του οργάνου χωρίς να εκτελέσετε την Save διαδικασία.

Επανηχογράφηση ενός συγκεκριμένου τμήματος – Punch In/Out Όταν επανηχογραφείται ένα συγκεκριμένο τμήμα ενός ήδη ηχογραφημένου κομματιού, χρησιμοποιήστε την Punch IN/OUT λειτουργία. Σε αυτήν την μέθοδο, μόνο τα δεδομένα μεταξύ του Punch In σημείου και του Punch Out σημείου αντικαθίστανται με τα καινούρια ηχογραφημένα δεδομένα. Να θυμάστε ότι οι νότες πριν και μετά τα Punch In/Out σημεία δεν ηχογραφούνται, αν και θα τις ακούσετε να παίζονται κανονικά για να σας οδηγήσουν στον Punch In/Out χρονισμό. 1 Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [F] DIGITAL REC MENU  [A] SONG CREATOR  TAB [][] REC MODE 2 Καθορίστε τις ρυθμίσεις για ηχογράφηση.

[1][3]

REC START (Punch In)

[4][6]

REC END (Punch Out)

[7]/ [8]

PEDAL PUNCH

Καθορίζει τον Punch In χρονισμό. NORMAL Η επανηχογράφηση ξεκινάει όταν πατήσετε το SONG [/] (PLAY/ PAUSE) κουμπί ή όταν παίξετε στο κλαβιέ στον Synchro Standby τρόπο. FIRST KEY ON Το κομμάτι παίζεται κανονικά και μετά ξεκινάει η επανηχογράφηση αμέσως μόλις παίξετε στο κλαβιέ. PUNCH IN AT Το κομμάτι παίζεται κανονικά μέχρι την αρχή του ενδεδειγμένου Punch In μέτρου και μετά ξεκινάει η επανηχογράφηση σε αυτό το σημείο. Μπορείτε να ρυθμίσετε το Punch In μέτρο πατώντας το [3] κουμπί. Καθορίζει τον Punch Out χρονισμό. REPLACE ALL Αυτό σβήνει όλα τα δεδομένα μετά από το σημείο στο οποίο σταματάει η ηχογράφηση. PUNCH OUT Η θέση κομματιού στην οποία σταματάει η ηχογράφηση είναι ανάλογη του Punch Out σημείου. Αυτή η ρύθμιση διατηρεί όλα τα δεδομένα μετά το σημείο στο οποίο σταματάει η ηχογράφηση. PUNCH OUT AT Η πραγματική επανηχογράφηση συνεχίζεται μέχρι την αρχή του καθορισμένου Punch Out μέτρου (που ρυθμίζεται με το αντίστοιχο κουμπί οθόνης), όπου και σταματάει η ηχογράφηση και συνεχίζεται η κανονική αναπαραγωγή. Αυτή η ρύθμιση διατηρεί όλα τα δεδομένα μετά από το σημείο στο οποίο σταμάτησε η ηχογράφηση. Μπορείτε να ρυθμίσετε το Punch Out μέτρο πατώντας τα [6] κουμπιά. Όταν αυτό ρυθμιστεί στο ON, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Foot Pedal 2 για τον έλεγχο των Punch In και Punch Out σημείων. Ενώ παίζεται ένα 130


IN/OUT

κομμάτι, πατήστε (και κρατήστε πατημένο) το Foot Pedal 2 για να ενεργοποιήσετε αμέσως την Punch In ηχογράφηση, ενώ αφήνοντας το πετάλι σταματάει η ηχογράφηση (Punch Out). Μπορείτε να πατάτε και να αφήνετε το Foot Pedal 2 όσο συχνά θέλετε κατά την αναπαραγωγή για να κάνετε punch in/out της επανηχογράφησης. Σημειώστε ότι η τρέχουσα λειτουργία που έχει ανατεθεί στο Foot Pedal 2 πετάλι ακυρώνεται όταν η Pedal Punch In/Out λειτουργία έχει ρυθμιστεί στο ON. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Punch In/Out διαδικασία μπορεί να αντιστραφεί λόγο του συγκεκριμένου πεταλιού που έχετε συνδέσει στο όργανο. Αν είναι απαραίτητο, αλλάξτε την πολικότητα του πεταλιού για να αντιστρέψετε τον έλεγχο (σελίδα 152). 3 Ενώ κρατάτε πατημένο το SONG [REC] κουμπί, πατήστε το track κουμπί που θέλετε.

4 Πατήστε το SONG [/] (PLAY/PAUSE) κουμπί για να ξεκινήσει η Punch In/Out ηχογράφηση. 5 Πατήστε το [I] (SAVE) κουμπί για να εκτελέσετε την Save διαδικασία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το ηχογραφημένα δεδομένα κομματιού θα χαθούν αν επιλέξετε άλλο κομμάτι ή κλείσετε την τροφοδοσία του οργάνου χωρίς να εκτελέσετε την Save διαδικασία.

Διόρθωση γεγονότων καναλιού

1 Στην CHANNEL σελίδα, χρησιμοποιήστε τα [Α]/[Β] κουμπιά για να επιλέξετε το edit menu και μετά διορθώστε τα δεδομένα χρησιμοποιήστε τα [1]-[8] κουμπιά. Για λεπτομέρειες του edit menu και τις διαθέσιμες ρυθμίσεις, δείτε παρακάτω. 2 Πατήστε το [D] (EXECUTE) κουμπί για να εκτελέσετε την διαδικασία για την τρέχουσα οθόνη. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία (με εξαίρεση το SETUP menu), αυτό το κουμπί αλλάζει σε “UNDO”, επιτρέποντας σας να επαναφέρετε τα αρχικά δεδομένα αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα τις διαδικασίας. Η Indo λειτουργία έχει μόνο ένα επίπεδο και έτσι μπορεί να αναιρεθεί μόνο η προηγούμενη διαδικασία. 131


3 Πατήστε το [Ι] (SAVE) κουμπί για να εκτελέσετε την Save διαδικασία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το ηχογραφημένα δεδομένα κομματιού θα χαθούν αν επιλέξετε άλλο κομμάτι ή κλείσετε την τροφοδοσία του οργάνου χωρίς να εκτελέσετε την Save διαδικασία. 1 QUANTIZE Η Quantize λειτουργία σας δίνει την δυνατότητα να ευθυγραμμίσετε τον χρονισμό όλων των νοτών σε ένα κανάλι. Για παράδειγμα, αν ηχογραφήσετε την μουσική φράση που φαίνεται στο σχήμα, μπορεί να μην την παίξετε με απόλυτη ακρίβεια και το παίξιμο σας να είναι ελαφρώς μπροστά ή πίσω από τον ακριβή χρονισμό. Το Quantize είναι ένας βολικός τρόπος για να το διορθώσετε.

[2]/ [3] [4][6]

CHANNEL

Καθορίζει σε ποιο MIDI κανάλι στα Song δεδομένα θα γίνει quantize.

SIZE

[7]/ [8]

STRENGTH

Επιλέγει το quantize μέγεθος (ανάλυση). Για καλύτερα αποτελέσματα, θα πρέπει να ρυθμίστε το Quantize μέγεθος στην μικρότερη τιμή νότας του καναλιού. Για παράδειγμα, αν οι νότες 8 ου είναι οι μικρότερες στο κανάλι, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την νότα 8ου σαν Quantize μέγεθος. Ρυθμίσεις : 1/4, τρίηχο 4ων, 1/8, τρίηχο 8ων, 1/16, τρίηχο 16ων, 1/32, 1/8 + τρίηχο 8ων, 1/16 + τρίηχο 8ων, 1/16 + τρίηχο 16ων. Οι τρεις τελευταίες Quantize ρυθμίσεις είναι εξαιρετικά βολικές αφού σας επιτρέπουν να κάνετε quantize σε δύο διαφορετικές τιμές νότας την ίδια στιγμή. Για παράδειγμα, αν έχετε νότες 8ων και τρίηχα 8ων στο ίδιο κανάλι αν κάνετε quantize 8ων, όλες οι νότες στο κανάλι γίνονται quantize στα 8α – περιορίζοντας οποιοδήποτε τρίηχο στον ρυθμό. Ωστόσο αν χρησιμοποιήσετε το 1/8 + τρίηχο 8ων, θα γίνει σωστό quantize τόσο στα 8α όσο και στα τρίηχα 8ων. Καθορίζει πόσο έντονα θα εφαρμοστεί το quantize στις νότες. Μια ρύθμιση του 100% παράγει ακριβή χρονισμό. Αν επιλεγεί μια τιμή μικρότερη του 100%, οι νότες θα μετακινηθούν προς το συγκεκριμένο quantize ανάλογα με το καθορισμένο ποσοστό. Εφαρμόζοντας quantize μικρότερο του 100% μπορείτε να διατηρήσετε λίγη από την «ανθρώπινη» αίσθηση στην ηχογράφηση.

2 DELETE Μπορείτε να σβήσετε τα δεδομένα του συγκεκριμένου καναλιού στο κομμάτι. Επιλέξτε το κανάλι του οποίου τα δεδομένα θέλετε να σβήσετε χρησιμοποιήστε τα [1]-[8] κουμπιά και μετά πατήστε το [D] (EXECUTE) κουμπί για εκτελέσετε την διαδικασία. 3 MIX Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μιξάρετε τα δεδομένα δύο καναλιών και τοποθετεί τα αποτελέσματα σε ένα διαφορετικό κανάλι. Αυτό σας επιτρέπει επίσης να αντιγράψετε τα δεδομένα από ένα κανάλι σε ένα άλλο. [2]/

SOURCE 1

Καθορίζει το MIDI κανάλι (1-16) που θα μιξαριστεί. Όλα τα MIDI 132


[3]

δεδομένα του καναλιού που καθορίζεται εδώ αντιγράφονται στο κανάλι προορισμού. [4]/ SOURCE 2 Καθορίζει το MIDI κανάλι (1-16) που θα μιξαριστεί. Μόνο τα γεγονότα [5] νότας του καναλιού που καθορίζεται εδώ αντιγράφονται στο κανάλι προορισμού. Εκτός από τις τιμές 1-16, υπάρχει μια “COPY” ρύθμιση που σας δίνει την δυνατότητα να αντιγράψετε τα δεδομένα από το Source 1 στο κανάλι προορισμού. [6]/ DESTINATION Καθορίζει το κανάλι στο οποίο θα τοποθετηθούν τα αποτελέσματα της [7] μίξης ή της αντιγραφής. 4 CHANNEL TRANSPOSE Αυτό σας δίνει την δυνατότητα να μετατοπίσετε τα ηχογραφημένα δεδομένα ανεξάρτητων καναλιών επάνω ή κάτω με ένα μέγιστο δύο οκτάβων σε βήματα ημιτονίου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι δεν μετατοπίζετε τα κανάλια 9 και 10. Γενικά, Drum Kits ανατίθενται σε αυτά τα κανάλια. Αν μετατοπίσετε τα κανάλια των Drum Kits, θα αλλάξουν τα όργανα που ανατίθενται σε κάθε πλήκτρο. [F] [G]

CH 1-8/CH 9-16 Εναλλάσσει μεταξύ των δύο οθονών καναλιού: Channels 1-8 και Channels 9-16. ALL CH Για να ρυθμίσετε ταυτόχρονα όλα τα κανάλια στην ίδια τιμή, ρυθμίστε το Channel Transpose για ένα από τα κανάλια ενώ κρατάτε πατημένο αυτό το κουμπί.

5 SETUP Οι τρέχουσες ρυθμίσεις της Mixing Console οθόνης και άλλες ρυθμίσεις πλαισίου μπορούν να γραφτούν στην αρχική θέση του κομματιού σαν Setup δεδομένα. Οι Mixing Console ρυθμίσεις και οι ρυθμίσεις πλαισίου που γράφονται εδώ ανακαλούνται αυτόματα όταν ξεκινάει το κομμάτι. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν εκτελέσετε την Setup διαδικασία, μετακινήστε την θέση του κομματιού στην αρχή πατώντας το SONG [] (STOP) κουμπί.

[1][7]

SELECT

Καθορίζει ποια χαρακτηριστικά και λειτουργίες της αναπαραγωγής θα καλούνται αυτόματα μαζί με το επιλεγμένο κομμάτι. Τα στοιχεία που επιλέγονται εδώ μπορούν να γραφτούν μόνο στην αρχική θέση του κομματιού, εκτός του KEYBOARD VOICE. SONG Γράφει την tempo ρύθμιση και όλες τις ρυθμίσεις που έγιναν στο Mixing Console. KEYBOARD VOICE Γράφει τις ρυθμίσεις πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης της Voice επιλογής των κλαβιέ μερών (RIGHT 1, 2 και LEFT) και της on/off κατάστασης τους. Οι ρυθμίσεις πλαισίου που γράφονται εδώ είναι ίδιες με εκείνες που αποθηκεύονται στην One Touch Setting. Αυτό μπορεί να γραφτεί σε οποιοδήποτε σημείο ενός κομματιού. SCORE SETTING 133


[8] [8]

MARK ON MARK OFF

Γράφει τις ρυθμίσεις στην Score οθόνη. GUIDE SETTING Γράφει τις ρυθμίσεις της Guide λειτουργίας συμπεριλαμβανομένης της Guide ON/OFF ρύθμισης. LYRICS SETTING Γράφει τις ρυθμίσεις στην Lyrics οθόνη. Προσθέτει ή αφαιρεί ένα σημάδι επιλογής στο επιλεγμένο στοιχείο. Τα επιλεγμένα στοιχεία γράφονται στο κομμάτι.

Διόρθωση γεγονότων συγχορδίας, νοτών System Exclusive γεγονότων και στίχων Μπορείτε να διορθώσετε τα γεγονότα συγχορδίας, νότας, system exclusive γεγονότα και τους στίχους με τον ίδιο τρόπο όπως στην αντίστοιχη οθόνη: CHORD, 1-16, SYS/EX και LYRICS. Αυτές οι οθόνες ονομάζονται “Event List οθόνη” επειδή κάποια γεγονότα εμφανίζονται σε λίστα.

[Α]/[Β] [C] [D]/[E] [H]

FILTER

[I] [J]

SAVE MULTI SELECT BAR BEAT CLOCK DATA ENTRY

[1] [2] [3] [4]/ [5]

Μετακινούν τον κέρσορα επάνω/κάτω και επιλέγουν το επιθυμητό γεγονός. Μετακινεί τον κέρσορα στην αρχή του κομματιού. Μετακινεί τον κέρσορα αριστερά/δεξιά και επιλέγουν την επιθυμητή παράμετρο του τονισμένου γεγονότος. Καλεί την Filter οθόνη (σελίδα 137), επιτρέποντας σας να επιλέξετε μόνο τα γεγονότα που θέλετε να εμφανίζονται στην event list. Πατήστε για να σώσετε το διορθωμένο κομμάτι. Κρατώντας πατημένο αυτό το κουμπί ενώ χρησιμοποιείτε τα [Α]/[Β] κουμπιά, μπορείτε να επιλέξετε πολλά γεγονότα. Καθορίζουν την θέση (μέτρο/beat/clock) των δεδομένων. Ένα clock είναι ίσο με το 1/1920th μιας νότας 4ου. Ρυθμίζει την τιμή του γεγονότος. Για χοντρική ρύθμιση, χρησιμοποιήστε τα [4] κουμπιά. Για τέλεια ρύθμιση, χρησιμοποιήστε τα [5] 134


κουμπιά ή την [DATA ENTRY] ρόδα. Εκτελούν την διαδικασία αποκοπής/αντιγραφής/σβησίματος/επικόλλησης.

[6] CUT [7] COPY [7] DELETE [8] PASTE [6] INS (INSERT) Προσθέτει ένα νέο γεγονός. [8] CANCEL Ακυρώνει την διόρθωση και επαναφέρει την αρχική τιμή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού διορθώσετε γεγονότα στην οθόνη της CHORD ετικέτας, πατήστε το [F] (EXPAND) κουμπί για να μετατρέψετε τα δεδομένα σε Song δεδομένα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδομένα του τμήματος συγχορδίας που ηχογραφούνται με Realtime ηχογράφηση δεν μπορούν να δειχτούν και διορθωθούν σε αυτήν την οθόνη.  Γεγονότα συγχορδίας (CHORD σελίδα) Style Tempo Chord Sect OnOff CH.Vol S.Vol

Στυλ Tempo Τονική συγχορδίας, τύπος συγχορδίας, on bass συγχορδία Τμήμα του στυλ (Intro, Main, Fill In, Break, Ending) On/Off κατάσταση για κάθε μέρος (κανάλι) του Accompaniment Style Ένταση για κάθε μέρος (κανάλι) του Accompaniment Style Συνολική ένταση του Accompaniment Style

 Γεγονότα νότας (1-16 σελίδα) Note

Μια ανεξάρτητη νότα μέσα στο κομμάτι. Περιλαμβάνει τον αριθμό νότας που αντιστοιχεί στο πλήκτρο που παίχτηκε, συν μια velocity τιμή με βάση το πόσο δυνατά παίχτηκε το πλήκτρο και την τιμή gate χρόνου (το μήκος της νότας). Ctrl (Control Change) Ρυθμίσεις για τον έλεγχο του Voice, όπως volume, pan, filter και εφφέ βάθος (διορθωμένα με την Mixing Console που περιγράφεται στην σελίδα 146), κλπ. Prog (Program Change) Αριθμός MIDI program change για επιλογή ενός Voice. P.Bnd (Pitch Bend) Δεδομένα για συνεχή αλλαγή του τόνου ενός Voice. Αυτό το γεγονός δημιουργείται από την μετακίνηση του joystick δεξιά ή αριστερά. A.T. (Aftertouch) Αυτό το γεγονός δημιουργείται όταν εφαρμόζεται πίεση σε ένα πλήκτρο αφού παιχτεί η νότα.  System Exclusive γεγονότα (SYS/EX. σελίδα) ScBar (Score Start Bar) Tempo Time (Time Signature) Key (Key Signature)

Καθορίζει το αρχικό μέτρο του κομματιού. Καθορίζει την tempo τιμή. Καθορίζει την αξία μέτρου. Καθορίζει τον οπλισμό, όπως επίσης και την ματζόρε/μινόρε ρύθμιση για την παρτιτούρα που εμφανίζεται στην οθόνη. XGPrm (XG παράμε- Σας δίνει την δυνατότητα να κάνετε διάφορες λεπτομερείς αλλαγές στις XG τροι) παραμέτρους. Ανατρέξτε στο “MIDI Data Format” στην Data List για λεπτομέρειες. Η Data List είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Yamaha. SYS/EX. (System Εμφανίζει τα System Exclusive δεδομένα στο κομμάτι. Να θυμάστε ότι δεν Exclusive) μπορείτε να δημιουργήσετε νέα δεδομένα ή να αλλάξετε τα περιεχόμενα των δεδομένων εδώ. Ωστόσο, μπορείτε να σβήσετε, κόψετε, αντιγράψετε και επικολλήσετε δεδομένα. Meta (Meta Event) Εμφανίζει τα SMF meta γεγονότα στο κομμάτι. Να θυμάστε ότι δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέα δεδομένα ή να αλλάξετε τα περιεχόμενα των δεδομένων εδώ. Ωστόσο, μπορείτε να σβήσετε, κόψετε, αντιγράψετε και επικολλήσετε δεδομένα. 135


 Γεγονότα στίχων (LYRICS σελίδα) Name Lyrics Code

Σας επιτρέπει να εισάγετε το όνομα του κομματιού. Σας επιτρέπει να εισάγετε στίχους. CR: Εισάγει μια κενή γραμμή στο κείμενο των στίχων. LF: Σβήνει τους τρέχοντες εμφανιζόμενους στίχους και εμφανίζει την επόμενη ομάδα στίχων.

Εμφάνιση συγκεκριμένων τύπων γεγονότων Στις Event List οθόνες, εμφανίζονται διάφοροι τύποι γεγονότων. Αυτό μπορεί κάποιες φορές να σας δυσκολέψει να βρείτε εκείνους που θέλετε να διορθώσετε. Εδώ έρχεται η Filter λειτουργία. Αυτή σας επιτρέπει να καθορίσετε ποιοι τύποι γεγονότων θα εμφανίζονται στις Event List οθόνες. 1 Πατήστε το [H] (FILTER) κουμπί στις CHORD, 1-16, SYS/EX. ή LYRICS οθόνες. 2 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να εμφανίζεται.

[C] [D] [E] [H] [I] [J]

MAIN CTRL. CHG STYLE ALL ON NOTE/ALL OFF/CHORD INVERT

Εμφανίζει όλους τους κύριους τύπους γεγονότων. Εμφανίζει όλα τα καθορισμένα γεγονότα Control Change μηνύματος. Εμφανίζει όλους τους τύπους γεγονότων της Style αναπαραγωγής. Επιλέγει όλους τους τύπους γεγονότων. To “NOTE” ή το “CHORD” επιλέγει μόνο NOTE/CHORD δεδομένα. Το “ALL OFF” αφαιρεί όλα τα σημάδια επιλογής. Αντιστρέφει τις ρυθμίσεις επιλογής για όλα τα πλαίσια. Με άλλα λόγια, αυτό τοποθετεί σημάδια επιλογής σε όλα τα πλαίσια που προηγουμένως δεν ήταν επιλεγμένα και το αντίστροφο. Επιλέγουν τον τύπο γεγονότος που θα επιλεγεί ή θα αποεπιλεγεί.

[2][5] [6]/ MARK ON Εισάγει/αφαιρεί το σημάδι επιλογής για τον επιλεγμένο τύπο γεγονότος. Οι [7] επιλεγμένοι τύποι γεγονότος μπορούν να εμφανιστούν στην CHORD, 116, SYS/EX. ή LYRICS σελίδα. [6]/ MARK OFF [7] 3 Πατήστε το [EXIT] κουμπί για να εκτελεστούν οι ρυθμίσεις.

Multi Pads – Προσθήκη μουσικών φράσεων στο παίξιμο σας Multi Pad δημιουργία (Multi Pad Creator) Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τις δικές σας Multi Pad φράσεις και σας δίνει επίσης την δυνατότητα να διορθώσετε τις υπάρχουσες Multi Pad φράσεις για να δημιουργήσετε τις δικές σας. 136


Multi Pad Realtime ηχογράφηση 1 Επιλέξτε μια Multi Pad Bank που θα διορθωθεί ή θα δημιουργηθεί από την οθόνη που καλείται όταν πατήσετε το MULTI PAD CONTROL [SELECT] κουμπί. 2 Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [F] DIGITAL REC MENU  [C] MULTI PAD CREATOR

3 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε το Voice ου θέλετε από το κουμπιά επιλογής VOICE κατηγορίας. Μετά την επιλογή, πατήστε το [EXIT] κουμπί για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. 4 Επιλέξτε ένα συγκεκριμένο Multi Pad για ηχογράφηση πατώντας οποιοδήποτε από τα [A], [B], [F] και [G] κουμπιά. Αν θέλετε να δημιουργήσετε τα Multi Pad δεδομένα από την αρχή, πατήστε το [C] (NEW BANK) κουμπί για να καλέσετε μια άδεια bank. 5 Πατήστε το [Η] (REC) κουμπί για να μπείτε σε κατάσταση αναμονής ηχογράφησης για το Multi Pad που επιλέχτηκε στο βήμα 4. 6 Ξεκινήστε την ηχογράφηση. Η ηχογράφηση ξεκινάει αυτόματα αμέσως μόλις παίξετε στο κλαβιέ. Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε την ηχογράφηση πατώντας το STYLE CONTROL [START/STOP] κουμπί. Αυτό σας επιτρέπει να ηχογραφήσετε όση σιωπή θέλετε πριν την αρχή της Multi Pad φράσης. Αν το Chord Match ενεργοποιηθεί για το Multi Pad που θα ηχογραφηθεί, θα πρέπει να ηχογραφήσετε χρησιμοποιώντας τις νότες της κλίμακας της C ματζόρε εβδόμης (C, D, E, G, A και Β). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Organ Flute Voices δεν μπορούν να ηχογραφηθούν. Αν ένα από αυτά τα Voices έχει οριστεί για το RIGHT 1 μέρος, θα αντικατασταθεί από ένα Piano Voice. 7 Σταματήστε την ηχογράφηση. Πατήστε το [Η] (STOP) κουμπί ή το MULTI PAD CONTROL [STOP] κουμπί ή το STYLE CONTROL [START/STOP] κουμπί για να σταματήσει η ηχογράφηση όταν τελειώσετε με το παίξιμο της φράσης. 8 Ακούστε την πρόσφατα ηχογραφημένη φράση πατώντας το κατάλληλο MULTI PAD κουμπί, [1]-[4]. Για να επανηχογραφήσετε την φράση, επαναλάβετε τα βήματα 5-7. 9 Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το Repeat κάθε pad χρησιμοποιώντας τα [1]-[4] κουμπιά. 137


Αν η Repeat παράμετρος είναι ενεργή για το επιλεγμένο pad, η αναπαραγωγή του αντίστοιχου pad θα συνεχίζεται μέχρι να πατηθεί το MULTI PAD [STOP] κουμπί. Όταν πατήσετε το Multi Pad για το οποίο έχει ενεργοποιηθεί το Repeat κατά την Song ή Style αναπαραγωγή, η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει και θα επαναλαμβάνεται σε συγχρονισμό με το beat. Αν η Repeat παράμετρος είναι κλειστή για το επιλεγμένο pad, η αναπαραγωγή θα τελειώσει αυτόματα αμέσως μόλις η φράση φτάσει στο τέλος της. 10 Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το Chord Match κάθε pad χρησιμοποιώντας τα [5][8] κουμπιά. Αν η Chord Match παράμετρος είναι ενεργή για το επιλεγμένο pad, το αντίστοιχο pad παίζεται σύμφωνα με την συγχορδία που καθορίζεται στο τμήμα συγχορδίας του κλαβιέ που δημιουργείται με την ενεργοποίηση του [ACMP] ή καθορίζεται στο LEFT Voice τμήμα του κλαβιέ που δημιουργείται με την ενεργοποίηση του [LEFT] (όταν απενεργοποιείται το [ACMP]). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Multi Pads που δείχνονται με το εικονίδιο ενός χεριού σε ταστιέρα είναι δημιουργημένα με Guitar NTT (σελίδα 116) για την παραγωγή φυσικής συγχορδίας κιθάρας. Εξαιτίας αυτού, αν απενεργοποιηθεί η Chord Match ρύθμιση, τα Multi Pads μπορεί να μην ακούγονται κατάλληλα. 11 Πατήστε το [D] (NAME) κουμπί και μετά εισάγετε ένα όνομα για κάθε Multi Pad, όπως θέλετε. 12 Πατήστε το [Ι] (SAVE) κουμπί και μετά σώστε τα Multi Pad δεδομένα σαν μια Bank που περιέχει μια ομάδα τεσσάρων Pads.

Multi Pad Step ηχογράφηση (EDIT) Η Step ηχογράφηση μπορεί να εκτελεστεί στην EDIT σελίδα. Μετά την επιλογή ενός Multi Pad στο βήμα 4 στην σελίδα 138, πατήστε το TAB [] κουμπί για να επιλέξετε την EDIT σελίδα. Η EDIT σελίδα δείχνει την Event List, η οποία σας επιτρέπει να ηχογραφήσετε νότες με απόλυτα ακριβή χρονισμό. Αυτή η διαδικασία Step ηχογράφησης είναι στην ουσία ίδια με εκείνη της ηχογράφησης κομματιού (σελίδες 125-128) με εξαίρεση τα παρακάτω σημεία: •

Δεν υπάρχει LCD κουμπί για εναλλαγή καναλιών, αφού τα Multi Pads περιέχουν δεδομένα μόνο για ένα κανάλι.

Στο Multi Pad Creator, μπορούν να εισαχθούν μόνο τα γεγονότα καναλιού και System Exclusive μηνύματα. Τα γεγονότα συγχορδίας και στίχων δεν είναι διαθέσιμα. Μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των δύο τύπων Event Lists πατώντας το [F] κουμπί.

Multi Pad διόρθωση Από την MULTI PAD EDIΤ οθόνη, μπορείτε να μετονομάσετε, αντιγράψετε ή σβήσετε ένα Multi Pad. 1 Πατήστε το MULTI PAD CONTROL [SELECT] κουμπί για να καλέσετε την Multi Pad Bank Selection οθόνη και μετά επιλέξτε μια Bank που θα διορθωθεί. 2 Πατήστε το [8] (EDIT) κουμπί για να καλέσετε την MULTI PAD EDIT οθόνη. 138


3 Επιλέξτε ένα συγκεκριμένο Multi Pad που θα διορθωθεί πατώντας ένα από τα [A], [B], [F] και [G] κουμπιά. 4 Διορθώστε το επιλεγμένο Pad όπως θέλετε.

[1] NAME Αλλάζει το όνομα κάθε Multi Pad. [3] COPY Αντιγράφει τα Multi Pads. Δείτε παρακάτω. [5] DELETE Σβήνει τα επιλεγμένα Multi Pads. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες ονομασίας και σβησίματος, ανατρέξτε στην Βασική Διαδικασία (σελίδες 25-26).

Αντιγραφή του Multi Pad 1 Πατήστε το [3] κουμπί στο βήμα 4, παραπάνω. 2 Επιλέξτε τα Multi Pads που θα αντιγραφούν χρησιμοποιώντας τα [A], [B], [F] και [G] κουμπιά και μετά πατήστε το [7] (ΟΚ) κουμπί. Το επιλεγμένο Multi Pad αντιγράφεται στο πρόχειρο. 3 Επιλέξτε την θέση προορισμού χρησιμοποιώντας τα [A], [B], [F] και [G] κουμπιά. Αν θέλετε να αντιγράψετε τα επιλεγμένα Pads σε άλλη bank, πατήστε το [8] κουμπί για να καλέσετε την Multi Pad Bank Selection οθόνη, επιλέξτε την bank που θέλετε, πατήστε το [8] (EDIT) κουμπί και μετά επιλέξτε τον προορισμό. 4 Πατήστε το [4] (PASTE) κουμπί για να εκτελέσετε την διαδικασία αντιγραφής.

Music Finder – Κλήση ιδανικών διαμορφώσεων (Voice, Style, κλπ.) για κάθε Song Δημιουργία μιας ομάδας αγαπημένων καταχωρήσεων Όσο βολική και αν είναι η Search λειτουργία για εξερεύνηση στα βάθη των Music Finder καταχωρήσεων, μπορεί να θελήσετε να δημιουργήσετε ένα «φάκελο» με τις αγαπημένες σας καταχωρήσεις – έτσι ώστε να μπορείτε να ανακαλέσετε γρήγορα τις ρυθμίσεις πλαισίου και τα δεδομένα κομματιού που χρησιμοποιείτε συχνά. 1 Επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε από την MUSIC FINDER οθόνη.

139


2 Πατήστε το [Η] (ADD TO FAVORITE) κουμπί για να προσθέσετε την επιλεγμένη καταχώρηση στην FAVORITE οθόνη και μετά πατήστε το [G] (YES) κουμπί για να προσθέσετε πραγματικά την καταχώρηση.

3 Καλέστε την FAVORITE οθόνη χρησιμοποιώντας τα TAB [][] κουμπιά και ελέγξτε να δείτε αν έχει προστεθεί η καταχώρηση. Σβήσιμο καταχωρήσεων από την FAVORITE οθόνη 1 Επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε να σβήσετε από την FAVORITE οθόνη. 2 Πατήστε το [H[ (DELETE FROM FAVORΙTE) κουμπί και μετά πατήστε το [G] (YES) κουμπί για να σβήσετε πραγματικά την καταχώρηση.

Διόρθωση καταχωρήσεων Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα καταχώρηση διορθώνοντας την τρέχουσα επιλεγμένη καταχώρηση. Οι πρόσφατα δημιουργημένες καταχωρήσεις σώζονται αυτόματα στην εσωτερική μνήμη. 1 Επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε να διορθώσετε στην MUSIC FINDER οθόνη. 2 Πατήστε το [8] (RECORD EDIT] κουμπί για να καλέσετε την EDIT οθόνη. 3 Διορθώστε την καταχώρηση όπως θέλετε.

[Α]

MUSIC

[Β]

KEYWORD

[C]

STYLE/SONG/ AUDIO

[D]

BEAT

Διορθώνει το όνομα κομματιού. Πατώντας το [Α] κουμπί καλείται το αναδυόμενο παράθυρο για την εισαγωγή ονόματος κομματιού. Διορθώνει την λέξη κλειδί. Πατώντας το [Β] κουμπί καλείται το αναδυόμενο παράθυρο για την εισαγωγή της λέξης κλειδιού. Αλλάζει το στυλ στην περίπτωση της STYLE καταχώρησης (ρυθμίσεις πλαισίου). Πατώντας το [C] κουμπί καλεί την Style Selection οθόνη. Μετά την επιλογή του στυλ που θέλετε, πατήστε το [EXIT] κουμπί για να επιστρέψετε στην Edit οθόνη. Για SONG ή AUDIO καταχωρήσεις, αυτό το πεδίο δεν μπορεί να διορθωθεί. Αλλάζει το beat (αξία μέτρου) της καταχώρησης για ανίχνευση. Για SONG ή AUDIO καταχωρήσεις, αυτό το πεδίο δεν μπορεί να διορθωθεί. 140


[E]

FAVORITE

[1]

TEMPO

[2] [4]

SECTIONS

[5]/ [6] [7] [I]

GENRE

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να θυμάστε ότι η Beat ρύθμιση που γίνεται εδώ είναι μόνο για την Music Finder λειτουργία ανίχνευσης. Αυτό δεν επηρεάζει την πραγματική ρύθμιση του στυλ. Επιλέγει αν η διορθωμένη καταχώρηση εισάγεται στην FAVORITE οθόνη ή όχι. Αλλάζει το TEMPO. Για SONG ή AUDIO καταχωρήσεις, αυτό το πεδίο δεν μπορεί να διορθωθεί. Επιλέγει το τμήμα που θα καλείται αυτόματα όταν επιλέγεται η καταχώρηση. Αυτό είναι χρήσιμο, για παράδειγμα, όταν θέλετε να έχετε ένα επιλεγμένο στυλ να ρυθμίζεται αυτόματα στην αρχή με ένα Intro τμήμα. Για SONG ή AUDIO καταχωρήσεις, αυτό το πεδίο δεν μπορεί να διορθωθεί. Επιλέγει το επιθυμητό είδος.

GENRE NAME Επιλέγει έναν νέο είδος. DELETE Σβήνει την τρέχουσα επιλεγμένη καταχώρηση. RECORD 4 Εισάγετε τις διορθώσεις που κάνατε στην καταχώρηση όπως περιγράφεται παρακάτω. Δημιουργία καινούριας καταχώρησης Πατήστε το [J] (NEW RECORD) κουμπί. Η καταχώρηση προστίθεται στην ALL οθόνη. Αν έχετε εισάγει την καταχώρηση στην FAVORITE οθόνη στο βήμα 3, η καταχώρηση προστίθεται τόσο στην ALL οθόνη όσο και στην FAVORITE οθόνη. Αντικατάσταση υπάρχουσας καταχώρησης Πατήστε το [8] (ΟΚ) κουμπί. Αν ορίσετε την καταχώρηση σαν Favorite στο βήμα 3, η καταχώρηση προστίθενται στην FAVORITE οθόνη. Όταν διορθώνετε την καταχώρηση στην FAVORITE οθόνη, η καταχώρηση αντικαθίσταται. Για να ακυρώσετε και να βγείτε από την Edit διαδικασία, πατήστε το [8] (CANCEL) κουμπί.

Σώσιμο της καταχώρησης σαν αρχείο Η Music Finder λειτουργία διαχειρίζεται όλες τις καταχωρήσεις περιλαμβάνοντας τα presets και τις πρόσθετα δημιουργημένες καταχωρήσεις σαν ένα αρχείο. Να θυμάστε ότι ανεξάρτητες καταχωρήσεις (ρυθμίσεις πλαισίου και δεδομένα κομματιού) δεν μπορούν να διαχειριστούν σαν ξεχωριστά αρχεία. 1 Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [MUSIC FINDER]  [7] FILES 2 Πατήστε τα TAB [][] κουμπιά για να επιλέξετε την θέση για το σώσιμο (USER/USB). 3 Πατήστε το [6] (SAVE) κουμπί για να σώσετε το αρχείο. Όλες οι καταχωρήσεις σώζονται μαζί σαν ένα αρχείο.

Κλήση των Music Finder καταχωρήσεων που σώθηκαν στο USER/USB 1 Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [MUSIC FINDER]  [7] FILES 2 Χρησιμοποιήστε τα TAB [][] κουμπιά για να επιλέξετε USER/USB. 141


3 Πατήστε τα [Α]-[J] κουμπιά για να επιλέξετε το Music Finder αρχείο που θέλετε. Όταν επιλεγεί το αρχείο, εμφανίζεται ένα μήνυμα ανάλογα με τα περιεχόμενα του αρχείου. Πατήστε το κουμπί που θέλετε. [F]

REPLACE

[G]

APPEND

[H]

CANCEL

Όλες οι Music Finder καταχωρήσεις στο όργανο σβήνονται και αντικαθίστανται από τις καταχωρήσεις του επιλεγμένου αρχείου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η επιλογή του “REPLACE” σβήνει αυτόματα όλες τις καταχωρήσεις σας από την εσωτερική μνήμη. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα σημαντικά δεδομένα έχουν αντιγραφεί σε άλλη θέση από πριν. Οι καταχωρήσεις που καλούνται προστίθενται στην τρέχουσα καταχώρηση στο όργανο. Επιλέγοντας αυτό το κουμπί ακυρώνεται η διαδικασία (δεν καλείται το επιλεγμένο αρχείο).

Registration Memory – Σώσιμο και ανάκληση τροποποιημένων ρυθμίσεων πλαισίου Απενεργοποίηση της ανάκλησης συγκεκριμένων στοιχείων (Freeze) Η Registration Memory σας επιτρέπει να καλέσετε όλες τις διαμορφώσεις πλαισίου που κάνατε με το πάτημα ενός κουμπιού. Ωστόσο, υπάρχουν φορές που θέλετε μα παραμείνουν ίδια συγκεκριμένα στοιχεία, ακόμη και όταν αλλάζουν οι Registration Memory διαμορφώσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να θελήσετε να αλλάξετε Voices ή εφφέ ρυθμίσεις ενώ διατηρείται το ίδιο στυλ συνοδείας. Εδώ έρχεται η Freeze λειτουργία. Αυτή σας επιτρέπει να διατηρήσετε τις ρυθμίσεις συγκεκριμένων στοιχείων και να τις αφήσετε αμετάβλητες ακόμη και όταν επιλέγονται άλλα Registration Memory κουμπιά. 1 Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [E] REGIST SEQUENCE/FREEZE/VOICE SET  TAB [][] FREEZE 2 Καθορίστε τα στοιχεία που δεν θα αλλάξουν. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε χρησιμοποιώντας τα [2]-[7] κουμπιά και μετά εισάγετε ή αφαιρέστε το σημάδι επιλογής χρησιμοποιώντας τα [8] (MARK ON)/[8] (MARK OFF) κουμπιά.

3 Πατήστε το [EXIT] κουμπί για να βγείτε από την οθόνη διαδικασίας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 142


Οι ρυθμίσεις της REGISTRATION FREEZE οθόνης σώζονται αυτόματα στο όργανο όταν βγείτε από αυτήν την οθόνη. Ωστόσο, αν κλείσετε την τροφοδοσία χωρίς να βγείτε από αυτήν την οθόνη, οι ρυθμίσεις θα χαθούν. 4 Πατήστε το [FREEZE] κουμπί στο πλαίσιο για να ενεργοποιήσετε την Freeze λειτουργία.

Ανάκληση Registration Memory αριθμών στην σειρά (Registration Sequence) Όσο βολικά και αν είναι τα Registration Memory κουμπιά, μπορεί να υπάρξουν φορές όταν παίζετε που θέλετε να εναλλάσσεστε γρήγορα μεταξύ των ρυθμίσεων – χωρίς να χρειάζεται να πάρετε τα χέρια σας από το κλαβιέ. H βολική Registration Sequence λειτουργία σας επιτρέπει να καλέσετε μέχρι οκτώ διαμορφώσεις σε οποιαδήποτε σειρά καθορίσετε, απλά χρησιμοποιώντας τα TAB [][] κουμπιά ή το πετάλι ενώ παίζετε. 1 Επιλέξτε την Registration Memory bank που θέλετε για να προγραμματίσετε μια σειρά. 2 Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]

[E]

REGIST

SEQUENCE/FREEZE/VOICE

SET

TAB

[][]

REGISTRATION SEQUENCE 3 Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε ένα πετάλι για να αλλάζετε τις Registration Memory ρυθμίσεις, καθορίστε εδώ πως θα χρησιμοποιηθεί το πετάλι – προς τα εμπρός ή προς τα πίσω μέσα στην σειρά. Χρησιμοποιήστε το [C] (REGIST+PEDAL) κουμπί για να επιλέξετε το πετάλι για προς τα εμπρός κίνηση μέσα στην σειρά. Χρησιμοποιήστε το [D] (REGIST+PEDAL) κουμπί για να επιλέξετε το πετάλι για προς τα πίσω κίνηση μέσα στην σειρά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν αναθέσετε την λειτουργία σε ένα πετάλι εδώ, ακυρώνεται η άλλη λειτουργία που ορίστηκε στην Foot Pedal οθόνη (σελίδα 151).

4 Χρησιμοποιήστε το [Ε] (SEQUENCE END) κουμπί για να καθορίσετε πως θα συμπεριφέρεται το Registration Sequence όταν φτάνετε στο τέλος της σειράς. •

STOP

Το πάτημα του TAB [] κουμπιού ή του «προς τα εμπρός» πεταλιού δεν έχει

• •

TOP NEXT BANK

κανένα αποτέλεσμα. Η σειρά ξεκινάει πάλι από την αρχή. Η σειρά μετακινείται αυτόματα στην αρχή της επόμενης Registration Memory Bank στον ίδιο φάκελο. 143


5 Προγραμματίστε την Sequence σειρά, από αριστερά προς τα δεξιά. Πατήστε ένα από τα REGISTRATION MEMORY [1]-[8] κουμπιά στο πλαίσιο και μετά πατήστε το [6] (INSERT) κουμπί για να εισάγετε τον αριθμό.

[1][4] [5]

CURSOR

Μετακινούν τον κέρσορα.

REPLACE

Αντικαθιστά τον αριθμό στην θέση του κέρσορα με τον τρέχοντα επιλεγμένο Registration Memory αριθμό. [6] INSERT Εισάγει τον αριθμό του τρέχοντος επιλεγμένου Registration Memory πριν την θέση του κέρσορα. [7] DELETE Σβήνει τον αριθμό στην θέση του κέρσορα. [8] CLEAR Σβήνει όλους τους αριθμούς στην σειρά. 6 Πατήστε το [F] κουμπί για να ενεργοποιήσετε την Registration Sequence λειτουργία. 7 Πατήστε το [EXIT] κουμπί για να βγείτε από την οθόνη διαδικασίας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι ρυθμίσεις στην REGISTRATION SEQUENCE οθόνη σώζονται αυτόματα στο όργανο όταν βγαίνετε από αυτήν την οθόνη. Ωστόσο, αν κλείσετε την τροφοδοσία του οργάνου χωρίς να βγείτε από αυτήν την οθόνη, οι ρυθμίσεις θα χαθούν.

Επιβεβαίωση της Registration Sequence ρύθμιση στην Main οθόνη Στην Main οθόνη, μπορείτε να επιβεβαιώσετε αν οι Registration Memory αριθμοί καλούνται σύμφωνα με την παραπάνω προγραμματισμένη σειρά.

Για να αλλάξετε τους Registration Memory αριθμούς, χρησιμοποιήστε τα TAB [][] κουμπιά όταν εμφανίζεται η Main οθόνη. Όταν έχετε ρυθμίσει την λειτουργία πεταλιού στο βήμα 3 της σελίδας 144, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα πετάλι για να επιλέξετε τους Registration Memory αριθμούς στην σειρά. Για να επιστρέψετε στο πρώτο Sequence, πατήστε ταυτόχρονα τα TAB [] και [] κουμπιά όταν φαίνεται η Main οθόνη. Αυτό ακυρώνει τον τρέχοντα επιλεγμένο Sequence αριθμό (σβήνει ο δείκτης πλαισίου επάνω δεξιά). Το πρώτο Sequence θα επιλεγεί πατώντας ένα από τα TAB [][] κουμπιά ή πατώντας το πετάλι. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πετάλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Registration Sequence άσχετα από το ποια οθόνη καλείται (εκτός από την οθόνη του βήματος 3 στην σελίδα 144).

Σώσιμο των Registration Sequence ρυθμίσεων 144


Οι ρυθμίσεις για την Sequence σειρά και το πώς συμπεριφέρεται η Registration Sequence όταν φτάσει το τέλος της σειράς (SEQUENCE END) περιλαμβάνονται στο Registration Memory Bank αρχείο. Για να αποθηκεύσετε την πρόσφατα προγραμματισμένη Registration Sequence, σώστε το τρέχον Registration Memory Bank αρχείο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Να θυμάστε ότι όλα τα Registration Sequence δεδομένα χάνονται όταν αλλάζετε Registration Memory Banks εκτός και αν τα σώσετε με το Registration Memory Bank αρχείο. 1 Πατήστε ταυτόχρονα τα REGIST BANK [+] και [-] κουμπιά για να καλέσετε την REGISTRATION BANK Selection οθόνη. 2 Πατήστε το [6] (SAVE) κουμπί για να σώσετε το Bank αρχείο.

USB Audio – Αναπαραγωγή και ηχογράφηση audio αρχείων Αυτή η λειτουργία εξηγείται πλήρως στην Βασική Διαδικασία. Ανατρέξτε στην σελίδα 70.

Mixing Console – Διόρθωση της έντασης και της ισορροπίας Διόρθωση VOL/VOICE παραμέτρων Song Auto Revoice Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τους υψηλής ποιότητας ήχους του οργάνου για να εκμεταλλευτείτε πλήρως τα XG συμβατά δεδομένα κομματιού. Όταν παίζετε οποιαδήποτε δεδομένα XG κομματιού που διατίθενται στην αγορά ή που δημιουργήθηκαν σε άλλα όργανα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Auto Revoice για αυτόματη ανάθεση των ειδικά δημιουργημένων Voices του οργάνου (Live!, Cool!, κλπ.) αντί των συμβατικών XG Voices του ίδιου τύπου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με τα συγκεκριμένα δεδομένα κομματιού, υπάρχουν περιπτώσεις όπου το Auto Revoice δεν έχει αποτέλεσμα. 1 Πατήστε το [G] (SETUP) κουμπί στην VOL/VOICE σελίδα της Mixing Console οθόνης. Καλείται η Auto Revoice Setup οθόνη. Σε αυτήν την οθόνη, μπορείτε να καθορίσετε το Voice που θέλετε να αντικαταστήσετε με το PSR-A2000 Voice.

[1][3] [4][6]

VOICE NAME REVOICE TO

Επιλέγουν τα XG Voices που θα αντικατασταθούν (Voices που συνήθως χρησιμοποιούνται κατά την αναπαραγωγή). Επιλέγουν τα Voices που χρησιμοποιούνται για αντικατάσταση των XG Voices (όταν το SONG AUTO REVOICE ρυθμιστεί στο ON). 145


[F]

ALL REVOICE

[I]

Αντικαθιστά όλα τα XG Voices που μπορούν να αντικατασταθούν με τα πλούσια και αυθεντικά Voices του PSR-A2000. Αντικαθιστά μόνο τα συνιστώμενα Voices που είναι κατάλληλα για αναπαραγωγή του κομματιού. Όλα τα Voices επανέρχονται στα αρχικά XG Voices.

BASIC REVOICE [J] ALL NO REVOICE 2 Πατήστε το [8] (ΟΚ) κουμπί για να εφαρμόσετε τις Revoice ρυθμίσεις σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ακυρώσετε την Revoice διαδικασία, πατήστε το [8] (CANCEL) κουμπί. 3 Στην VOL/VOICE σελίδα, πατήστε το [F] κουμπί για να ενεργοποιήσετε το SONG AUTO REVOICE.

Διόρθωση FILTER παραμέτρων

[D]/[I] [E]/[J]

HARMONIC CONTENT BRIGHTNESS

Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε το resonance εφφέ (σελίδα 97) για κάθε μέρος. Καθορίζει την λαμπερότητα του ήχου για κάθε μέρος ρυθμίζοντας την cutoff συχνότητα (σελίδα 97).

Διόρθωση TUNE παραμέτρων

[A]/[B]/ [F]/[G]

PORTAMENTO Το portamento είναι μια λειτουργία που δημιουργεί ομαλή αλλαγή του TIME τόνου από την πρώτη νότα που παίζεται στο κλαβιέ στην επόμενη. To Portamento Time καθορίζει τον χρόνο αλλαγής του τόνου. Υψηλότερες τιμές παράγουν μεγαλύτερο χρόνο αλλαγής τόνου. Ρυθμίζοντας το στο “0” δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Αυτή η παράμετρος είναι διαθέσιμη όταν 146


[C]/[H]

PITCH BEND RANGE

[D]/[I]

OCTAVE

[E]/[J] [1][3]

TUNING TRANSPOSE

το επιλεγμένο μέρος του κλαβιέ έχει ρυθμιστεί στο Mono. Καθορίζει το pitch bend εύρος για κάθε μέρος του κλαβιέ που επηρεάζεται από το joystick. Το εύρος είναι από “0” μέχρι “12” με κάθε βήμα να αντιστοιχεί σε ένα ημιτόνιο. Καθορίζει το εύρος της αλλαγής τόνου σε οκτάβες, με δύο οκτάβες επάνω ή κάτω για κάθε μέρος του κλαβιέ. Η τιμή που ορίζεται εδώ προστίθεται στην ρύθμιση που γίνεται με τα α UPPER OCTAVE [-]/[+] κουμπιά. Καθορίζει τον τόνο κάθε κλαβιέ μέρους. Σας δίνει την δυνατότητα να μετατοπίσετε τον συνολικό ήχο του οργάνου (MASTER), της αναπαραγωγής κομματιού (SONG) ή του τόνου του κλαβιέ (KEYBOARD), αντίστοιχα. Σημειώστε ότι το “KEYBOARD” μετατοπίζει επίσης τον τόνο του κλαβιέ της Style αναπαραγωγής και των Multi Pads (αφού αυτά επηρεάζονται επίσης από το παίξιμο στο τμήμα του αριστερού χεριού του κλαβιέ).

Διόρθωση EFFECT παραμέτρων Επιλογή ενός εφφέ τύπου 1 Πατήστε το [F] (TYPE) κουμπί στην EFFECT σελίδα της Mixing Console οθόνης. Καλείται η Effect Type Selection οθόνη.

2 Χρησιμοποιήστε τα [1]/[2] κουμπιά για να επιλέξετε το εφφέ BLOCK.

REVERB

Μέρη στα οποία εφαρμόζεται το εφφέ Όλα τα μέρη

CHORUS

Όλα τα μέρη

DSP1

STYLE PART, SONG CHANNEL 1-16 RIGHT 1, RIGHT 2, LEFT, SONG CHANNEL 1-16

Εφφέ τμήμα

DSP2, DSP3, DSP4

Εφφέ χαρακτηριστικά Αναπαράγει την ζεστή αίσθηση του χώρου του παιξίματος σε μια αίθουσα συναυλιών ή jazz club. Παράγει έναν πλούσιο, «ογκώδη» ήχο σαν να παίζονται ταυτόχρονα μερικά μέρη. Επιπλέον, σε αυτό το εφφέ τμήμα μπορούν να επιλεγούν επίσης άλλοι εφφέ τύποι (όπως reverb, delay, κλπ.). Αυτό το εφφέ εφαρμόζεται μόνο στα Style/Song μέρη. Οποιαδήποτε DSP τμήματα δεν χρησιμοποιούνται ανατίθενται αυτόματα στα κατάλληλα μέρη (κανάλια). Ένα DSP τμήμα είναι διαθέσιμο μόνο για ένα από τα μέρη του κλαβιέ ή του κομματιού. 147


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η “Connection” παράμετρος του DSP1 (που επιλέγεται στο βήμα 3 στην «Διόρθωση και σώσιμο του εφφέ» στην σελίδα 148) είναι ρυθμισμένη στο “System”, το DSP1 εφφέ θα εφαρμόζεται συνολικά στο στυλ και το κομμάτι. Όταν ρυθμίζεται στο “Insertion”, το DSP1 εφφέ θα συμπεριφέρεται όπως τα άλλα DSP τμήματα και εφαρμόζεται μόνο στα μέρη που επιλέχτηκαν στο βήμα 3. 3 Χρησιμοποιήστε τα [5]/[6] κουμπιά για να επιλέξετε το τμήμα στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε το εφφέ. Σημειώστε ότι ένα μέρος δεν μπορεί να επιλεγεί αν το επιλεγμένο τμήμα είναι REVERB, CHORUS ή DSP1. 4 Χρησιμοποιήστε τα [5]/[6] κουμπιά για να επιλέξετε την εφφέ CATEGORY. 5 Χρησιμοποιήστε τα [7]/[8] κουμπιά για να επιλέξετε τον εφφέ TYPE. Αν θέλετε να διορθώσετε τις εφφέ παραμέτρους, πηγαίνετε στην επόμενη διαδικασία.

Διόρθωση και σώσιμο του εφφέ 1 Πατήστε το [F] κουμπί για να καλέσετε την οθόνη για διόρθωση των εφφέ παραμέτρων.

2 Αν έχετε επιλέξει ένα από τα DSP2-4 εφφέ τμήματα στο βήμα 2 της «Επιλογής ενός εφφέ τύπου»: Μπορείτε να διορθώσετε τις στάνταρτ παραμέτρους του όπως επίσης και την παράμετρο παραλλαγής. Για να επιλέξετε τον στάνταρτ τύπο παραμέτρων, πατήστε το [Β] κουμπί. Για να επιλέξετε την παράμετρο παραλλαγής (variation), πατήστε το [Ε] κουμπί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η “Variation” παράμετρος είναι εκείνη που μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί με το πάτημα του [VARIATION] κουμπιού στο πλαίσιο.

148


3 Επιλέξτε μία από τις παραμέτρους που θέλετε να διορθώσετε χρησιμοποιώντας τα [4]/ [5] κουμπιά και μετά ρυθμίστε την τιμή χρησιμοποιώντας τα [4]/ [5] κουμπιά. Αν έχετε επιλέξει το REVERB, CHORUS ή DSP1 εφφέ τμήμα στο βήμα 2, μπορείτε να ρυθμίσετε την Effect Return Level πατώντας το [8] κουμπί. Για να επανεπιλέξετε το Effect τμήμα, την κατηγορία και τον τύπο, χρησιμοποιήστε τα [1]-[3] κουμπιά. Η διαμόρφωση του εφφέ που επανεπιλέγεται εμφανίζεται στο επάνω αριστερό πλαίσιο στην οθόνη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να θυμάστε ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να προκύψει θόρυβος αν ρυθμίσετε τις εφφέ παραμέτρους ενώ παίζετε στο όργανο. 4 Πατήστε το [Ι] (SAVE) κουμπί για να καλέσετε την οθόνη για το σώσιμο του δικού σας εφφέ. 5 Χρησιμοποιήστε τα [3]-[6] κουμπιά για να επιλέξετε τον προορισμό για το σώσιμο του εφφέ. Ο μέγιστος αριθμός για τα εφφέ που μπορούν να σωθούν εξαρτάται από το εφφέ τμήμα. 6 Πατήστε το [Ι] (SAVE) κουμπί για να σώσετε το εφφέ. Όταν ανακαλείτε το σωσμένο εφφέ, χρησιμοποιήστε τα βήματα 4-5 της «Επιλογής ενός εφφέ τύπου».

Διόρθωση EQ παραμέτρων

[A]/[B]

TYPE

Επιλέγει τον επιθυμητό Master EQ τύπο. Αυτό επηρεάζει τον συνολικό ήχο του οργάνου. [F] EDIT Για διόρθωση του Master EQ. Δείτε παρακάτω. [D]/[I] EQ HIGH Ενισχύει ή εξασθενεί την υψηλή EQ περιοχή για κάθε μέρος. [E]/[J] EQ LOW Ενισχύει ή εξασθενεί την χαμηλή EQ περιοχή για κάθε μέρος. To Equalizer (λέγεται και “EQ”) είναι ένας επεξεργαστής ήχου που χωρίζει το φάσμα συχνοτήτων σε πολλές περιοχές που μπορούν να ενισχυθούν ή να περιοριστούν όπως απαιτείται διαμορφώνοντας έτσι την συνολική απόκριση συχνοτήτων. Συνήθως ένα equalizer χρησιμοποιείται για να διορθωθεί ο ήχος από τα ηχεία ώστε να προσαρμοστεί στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του χώρου. Για παράδειγμα, μπορείτε να κόψετε μερικές χαμηλές συχνότητες όταν παίζετε σε μεγάλους χώρους όπου ο ήχος έχει πολλά μπάσα ή να ενισχύσετε τις υψηλές συχνότητες σε χώρους όπου ο ήχος απορροφάται γρήγορα και δεν έχει αντηχήσεις. Το όργανο διαθέτει ένα υψηλής ποιότητας ψηφιακό EQ πέντε περιοχών. Με αυτήν την λειτουργία, μπορεί να προστεθεί ένα τελικό εφφέ στην έξοδο του οργάνου σας. Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις πέντε έτοιμες EQ ρυθμίσεις στην EQ οθόνη. Μπορείτε ακόμα να δημιουργήσετε τις δικές σας EQ

149


ρυθμίσεις, ρυθμίζοντας τις περιοχές συχνοτήτων και να σώσετε τις ρυθμίσεις σας σε έναν από τους δύο User Master EQ τύπους.

Διόρθωση και σώσιμο του επιλεγμένου Master EQ 1 Πατήστε το [F] (EDIT) κουμπί στην EQ σελίδα της Mixing Console οθόνης. Καλείται η MASTER EQ EDIT οθόνη.

2 Χρησιμοποιήστε τα [Α]/[Β] κουμπιά για να επιλέξετε έναν έτοιμο EQ τύπο. Οι παράμετροι του επιλεγμένου EQ τύπου εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης. 3 Χρησιμοποιήστε τα [3]-[7] κουμπιά για να ενισχύσετε ή να κόψετε καθεμιά από τις πέντε περιοχές. Χρησιμοποιήστε τα [8] κουμπιά για να ενισχύσετε ή κόψετε και τις πέντε περιοχές την ίδια στιγμή. 4 Ρυθμίστε το Q (bandwidth) και το FREQ (κεντρική συχνότητα) της περιοχής που επιλέχτηκε στο βήμα 3. Για να ρυθμίσετε το bandwidth (ονομάζεται και “Shape” ή “Q”), χρησιμοποιήστε τα [1] κουμπιά. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή του Q, τόσο πιο στενό είναι το εύρος της περιοχής. Για να ρυθμίσετε το FREQ (κεντρική συχνότητα), χρησιμοποιήστε τα [2] κουμπιά. Το διαθέσιμο FREQ εύρος είναι διαφορετικό για κάθε περιοχή. 5 Πατήστε το [Η] ή το [Ι] (STORE 1 ή 2) κουμπί για να σώσετε τον διορθωμένο EQ τύπο. Μπορούν να δημιουργηθούν και να σωθούν μέχρι δύο EQ τύποι. Το σωσμένο EQ μπορεί να ανακληθεί από την οθόνη της EQ ετικέτας χρησιμοποιώντας τα [Α]/[Β] κουμπιά

Oriental Scales – Δημιουργία των δικών σας κλιμάκων Αυτή η λειτουργία εξηγείται πλήρως στην Βασική Διαδικασία. Ανατρέξτε στην σελίδα 78.

Συνδέσεις – Χρήση του οργάνου σας με άλλες συσκευές Ρυθμίσεις ποδοδιακόπτη/foot controller Ανάθεση ειδικών λειτουργιών για κάθε πετάλι Οι λειτουργίες που ανατίθενται εξ ορισμού στον συνδεδεμένο ποδοδιακόπτη ή foot controller, μπορούν να αλλάξουν – για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ποδοδιακόπτη για να ξεκινήσει/ 150


σταματήσει η Style αναπαραγωγή ή να χρησιμοποιήσετε τον foot controller για να παραχθούν pitch bends. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πληροφορίες σχετικά με την σύνδεση ενός πεταλιού ή ποια είδη πεταλιού μπορούν να συνδεθούν, ανατρέξτε στην Βασική Διαδικασία (σελίδα 82). 1 Καλέστε την οθόνη διαδικασία. [FUNCTION]  [D] CONTROLLER  TAB [][] FOOT PEDAL 2 Χρησιμοποιήστε τα [Α]/[Β] κουμπιά για να επιλέξετε ένα από τα δύο πετάλια σε ποια λειτουργία θα ανατεθεί.

3 Χρησιμοποιήστε

τα [1] κουμπιά

για να επιλέξετε την λειτουργία που θα ανατεθεί στο πετάλι που καθορίζεται στο βήμα 2. Για πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες παραμέτρους, δείτε στις σελίδες 152-154. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να αναθέσετε άλλες λειτουργίες στο πετάλι – punch in/out του κομματιού (σελίδα 130) και Registration Sequence (σελίδα 143). Αν αναθέσετε πολλές λειτουργίες στο πετάλι, η προτεραιότητα είναι: Punch In/Out κομματιού  Registration Memory  Λειτουργίες που ανατίθενται εδώ. 4 Χρησιμοποιήστε τα [2]-[8] κουμπιά για να ρυθμίσετε τις λεπτομέρειες των επιλεγμένων λειτουργιών (το μέρος στο οποίο εφαρμόζεται η λειτουργία, κλπ.). Οι διαθέσιμες παράμετροι διαφέρουν ανάλογα με την λειτουργία που επιλέγεται στο βήμα 3. 5 Αν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε την πολικότητα του πεταλιού χρησιμοποιώντας το [Ι] κουμπί. Η on/off διαδικασία πεταλιού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το συγκεκριμένο πετάλι που έχετε συνδέσει στο όργανο. Για παράδειγμα, πατώντας κάτω ένα πετάλι μπορεί να ενεργοποιείται η επιλεγμένη λειτουργία ενώ πατώντας ένα πετάλι άλλης εταιρείας μπορεί η λειτουργία να απενεργοποιείται. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήσετε αυτήν την ρύθμιση για να αντιστρέψετε την διαδικασία.  Αναθέσιμες λειτουργίες πεταλιού VOLUME* SUSTAIN

Σας δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε έναν foot controller για τον έλεγχο της έντασης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν την λειτουργία πεταλιού για κάθε μέρος σε αυτήν την οθόνη. Σας δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ένα πετάλι για να ελέγχετε το sustain. Όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το πετάλι, όλες οι νότες που παίζονται στο κλαβιέ έχουν μεγαλύτερο sustain. Αφήνοντας το πετάλι σταματούν αμέσως όλες οι νότες που διατηρούνται. Μπορείτε να 151


SOSTENUTO

SOFT

GLIDE

PORTAMENTO

PITCH BEND*

JOYSTICK +Y/-Y*

ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν την λειτουργία πεταλιού για κάθε κλαβιέ μέρος σε αυτήν την οθόνη. Σας δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ένα πετάλι για τον έλεγχο του Sostenuto εφφέ. Αν παίξετε μια νότα ή μια συγχορδία στο κλαβιέ και πατήσετε το πετάλι ενώ κρατάτε πατημένες τις νότες, οι νότες θα διατηρούνται όσο το πετάλι είναι πατημένο. Ωστόσο, όλες οι νότες που ακολουθούν δεν θα έχουν sustain. Αυτό καθιστά δυνατή την διατήρηση μιας συγχορδίας, για παράδειγμα, ενώ άλλες νότες παίζονται staccato. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν την λειτουργία πεταλιού για κάθε κλαβιέ μέρος σε αυτήν την οθόνη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν θα επηρεάζει κανένα από τα Organ Flute Voices, ακόμη και αν αυτό έχει ανατεθεί στα πετάλια. Σας δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το πετάλι για να ελέγχετε το Soft εφφέ. Πατώντας αυτό το πετάλι μειώνεται η ένταση και αλλάζει η χροιά των νοτών που παίζετε. Αυτό είναι αποτελεσματικό μόνο για κατάλληλα Voices. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν την λειτουργία πεταλιού για κάθε κλαβιέ μέρος σε αυτήν την οθόνη.

Όταν πατηθεί το πετάλι, ο τόνος αλλάζει και μετά επιστρέφει στον κανονικό τόνο όταν αφήσετε το πετάλι. Οι ακόλουθες παράμετροι μπορούν να ρυθμιστούν για αυτήν την λειτουργία σε αυτήν την οθόνη. UP/DOWN Καθορίζει αν η αλλαγή τόνου είναι προς τα επάνω ή προς τα κάτω. RANGE Καθορίζει το εύρος της αλλαγής τόνου, σε ημιτόνια. ON SPEED Καθορίζει την ταχύτητα της αλλαγής τόνου όταν πατιέται το πετάλι. OFF SPEED Καθορίζει την ταχύτητα της αλλαγής τόνου όταν αφήνεται το πετάλι. LEFT, RIGHT 1, 2 Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτήν την λειτουργία πεταλιού για κάθε κλαβιέ μέρος. Το portamento εφφέ (ομαλή μετάβαση μεταξύ των νοτών) μπορεί να παραχθεί όταν πατιέται το πετάλι. Το portamento παράγεται όταν οι νότες παίζονται legato (δηλ., η νότα παίζεται ενώ η προηγούμενη νότα κρατιέται ακόμη). Ο portamento χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί από την Mixing Console οθόνη (σελίδα 147). Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν την λειτουργία πεταλιού για κάθε μέρος του κλαβιέ σε αυτήν την οθόνη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν θα επηρεάζει κανένα από τα Organ Flute Voices, ακόμη και αν αυτό έχει ανατεθεί στα πετάλια. Σας δίνει την δυνατότητα να ανεβάσετε ή να κατεβάσετε τον τόνο των νοτών χρησιμοποιώντας το πετάλι. Οι ακόλουθες παράμετροι μπορούν να ρυθμιστούν για αυτήν την λειτουργία σε αυτήν την οθόνη. UP/DOWN Καθορίζει αν η αλλαγή τόνου είναι προς τα επάνω ή προς τα κάτω. RANGE Καθορίζει το εύρος της αλλαγής τόνου, σε ημιτόνια. LEFT, RIGHT1, 2 Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτήν την λειτουργία πεταλιού για κάθε κλαβιέ μέρος. Εφαρμόζει modulation εφφέ, όπως vibrato, στις νότες που παίζονται στο 152


DSP VARIATION HARMONY/ECHO SCORE PAGE +/LYRICS PAGE +/TEXT PAGE +/SONG PLAY/PAUSE STYLE START/STOP TAP TEMPO SYNCHRO START SYNCHRO STOP INTRO 1-3 MAIN A-D FILL DOWN FILL SELF FILL BREAK FILL UP ENDING1-3 FADE IN/OUT FINGERD/ FING ON BASS BASS HOLD

PERCUSSION

RIGHT1 ON/OFF RIGHT2 ON/OFF LEFT ON/OFF OTS +/-

κλαβιέ. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν την λειτουργία πεταλιού για κάθε μέρος του κλαβιέ σε αυτήν την οθόνη. Ίδιο με το [DSP VARI.] κουμπί στο πλαίσιο. Ίδιο με το [HARMONY/ECHO] κουμπί. Ενώ το κομμάτι είναι σταματημένο, μπορείτε να πάτε στην επόμενη/προηγούμενη σελίδα παρτιτούρας (μία σελίδα κάθε φορά). Ενώ το κομμάτι είναι σταματημένο, μπορείτε να πάτε στην επόμενη/προηγούμενη σελίδα στίχων (μία σελίδα κάθε φορά). Μπορείτε να γυρίσετε στην επόμενη/προηγούμενη σελίδα (μία σελίδα κάθε φορά). Ίδιο με το SONG [/] (START/STOP) κουμπί. Ίδιο με το STYLE CONTROL [START/STOP] κουμπί. Ίδιο με το [TAP TEMPO] κουμπί. Ίδιο με το [SYNC START] κουμπί. Ίδιο με το [SYNC STOP] κουμπί. Ίδιο με τα INTRO [I]-[ΙΙΙ] κουμπί. Ίδιο με τα MAIN VARIATION [A]-[D] κουμπιά. Παίζει ένα fill-in, ακολουθούμενο αυτόματα από το Main τμήμα του κουμπιού αμέσως στα αριστερά. Παίζει ένα fill-in. Παίζει ένα break. Παίζει ένα fill-in, ακολουθούμενο αυτόματα από το Main τμήμα του κουμπιού αμέσως στα δεξιά. Ίδιο με τα ENDING/rit. [I]-[ΙΙΙ] κουμπιά. Ίδιο με το [FADE IN/OUT] κουμπί. Το πετάλι εναλλάσσει μεταξύ των Fingered και On Bass τρόπων (σελίδα 101). Ενώ πατιέται το πετάλι, η Accompaniment Style μπάσα νότα θα κρατιέται ακόμη και αν αλλάζει η συγχορδία κατά την Style αναπαραγωγή. Αν π δακτυλισμός ρυθμιστεί στο “AI FULL KEYBOARD”, η λειτουργία δεν δουλεύει. To πετάλι παίζει ένα percussion όργανο που επιλέγεται με τα [4]-[8] κουμπιά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κλαβιέ για να επιλέξετε το percussion όργανο που θέλετε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν επιλέγετε το percussion όργανο πατώντας ένα πλήκτρο στο κλαβιέ, το velocity με το οποίο πατάτε το πλήκτρο καθορίζει την percussion ένταση. Ίδιο με το PART ON/OFF [RIGHT1] κουμπί. Ίδιο με το PART ON/OFF [RIGHT2] κουμπί. Ίδιο με το PART ON/OFF [LEFT] κουμπί. Ανακαλεί την επόμενη/προηγούμενη One Touch Setting.

MIDI ρυθμίσεις Εδώ μπορείτε να κάνετε MIDI ρυθμίσεις για το όργανο. Το PSR-A2000 σας δίνει μια ομάδα από δέκα ήδη προγραμματισμένες φόρμες που σας επιτρέπουν άμεση και εύκολη αναδιαμόρφωση του οργάνου για προσαρμογή σε συγκεκριμένη MIDI εφαρμογή ή εξωτερική συσκευή. Επίσης, μπορείτε να διορθώσετε τις ήδη προγραμματισμένες φόρμες και να σώσετε μέχρι και δέκα από τις δικές σας φόρμες στην USER σελίδα.

153


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να σώσετε όλες σας τις φόρμες σαν ένα αρχείο σε μια USB συσκευή αποθήκευσης: [FUNCTION]  [I] UTILITY  TAB [][] SYSTEM RESET  [G] MIDI SETUP FILES. Δείτε στην σελίδα 164. 1 Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [H] MIDI

2 Επιλέξτε μια ήδη προγραμματισμένη φόρμα από την PRESET σελίδα (σελίδα 155). Αν έχετε δημιουργήσει ήδη την δική σας φόρμα και την σώσατε στην USER σελίδα, μπορείτε επίσης να επιλέξετε την φόρμα από την USER σελίδα. 3 Πατήστε το [8] (EDIT) κουμπί για να καλέσετε την MIDI οθόνη για να διορθώσετε την επιλεγμένη φόρμα. 4 Χρησιμοποιήστε τα TAB [][] κουμπιά για να καλέσετε την σχετική οθόνη ρύθμισης. • • • •

SYSTEM TRANSMIT RECEIVE BASS

MIDI System ρυθμίσεις (σελίδα 156) Ρυθμίσεις MIDI μετάδοσης (σελίδα 157) Ρυθμίσεις MIDI λήψης (σελίδα 158) Ρυθμίσεις για την μπάσα νότα της συγχορδίας για Style αναπαραγωγή

CHORD DETECT

μέσω δεδομένων MIDI λήψης (σελίδα 159) Ρυθμίσεις για τον τύπο συγχορδίας για Style αναπαραγωγή μέσω

δεδομένων MIDI λήψης (σελίδα 160) 5 Όταν τελειώσετε την ρύθμιση, πατήστε το [EXIT] κουμπί για να επιστρέψετε στην οθόνη επιλογής MIDI φόρμας. 6 Επιλέξτε την οθόνη της USER ετικέτας χρησιμοποιώντας τα TAB [][] κουμπιά και μετά πατήστε το [6] (SAVE) κουμπί για να σώσετε την διορθωμένη φόρμα.  Ήδη προγραμματισμένες MIDI φόρμες ALL PARTS KBD & STYLE Master KBD Song

Μεταδίδει όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μερών του κλαβιέ (RIGHT 1, 2 και LEFT), με εξαίρεση τα Song μέρη. Βασικά είναι το ίδιο με το “ALL PARTS” με την εξαίρεση του πως διαχειρίζονται τα μέρη του κλαβιέ. Τα μέρη δεξιού χεριού διαχειρίζονται σαν “UPPER” αντί του RIGHT 1 και 2 και το μέρος αριστερού χεριού διαχειρίζεται σαν “LOWER”. Σε αυτήν την ρύθμιση, το όργανο λειτουργεί σαν “master” keyboard, παίζοντας και ελέγχοντας μία ή περισσότερες συνδεδεμένες γεννήτριες ήχου ή άλλες συσκευές (όπως υπολογιστής/sequencer). Όλα τα κανάλια μετάδοσης ρυθμίζονται στα αντίστοιχα κανάλια κομματιού 1-16. αυτό 154


Clock Ext

MIDI Accord 1

MIDI Accord 2 MIDI Pedal 1

MIDI Pedal 2 MIDI OFF

χρησιμοποιείται για το παίξιμο Song δεδομένων με μια εξωτερική γεννήτρια ήχου και για ηχογράφηση των δεδομένων κομματιού σε εξωτερικό sequencer. Η αναπαραγωγή και η ηχογράφηση (κομματιού, στυλ, Multi Pad, κλπ.) συγχρονίζεται με ένα εξωτερικό MIDI ρολόι αντί του εσωτερικού ρολογιού του οργάνου. Αυτή η φόρμα θα χρησιμοποιείται όταν θέλετε να ρυθμίσετε το tempo στην MIDI συσκευή που συνδέεται στο όργανο. Τα MIDI accordions σας επιτρέπουν να μεταδώσετε MIDI δεδομένα και να παίξετε συνδεδεμένες γεννήτριες ήχου από το κλαβιέ και τα μπάσα/συγχορδίες του ακορντεόν. Αυτή η φόρμα σας επιτρέπει να παίξετε μελωδίες από το κλαβιέ και να ελέγχετε την Style αναπαραγωγή στο όργανο με τα κουμπιά του αριστερού χεριού. Βασικά το ίδιο με το “MIDI Accord 1” με εξαίρεση ότι οι νότες συγχορδίας/μπάσου που παίζετε με το αριστερό χέρι στο MIDI Accordion αναγνωρίζονται επίσης σαν MIDI note γεγονότα. Tα MIDI πετάλια σας επιτρέπουν να παίξετε συνδεδεμένες γεννήτριες ήχου με το πόδι σας (ειδικά βολικό για παίξιμο μερών μπάσας νότας). Αυτή η φόρμα σας επιτρέπει να παίξετε/ελέγξετε την τονική της συγχορδίας στην Style αναπαραγωγή με ένα MIDI πετάλι. Αυτή η φόρμα σας επιτρέπει να παίξετε το μπάσο μέρος για Style αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας ένα MIDI πετάλι. Δεν στέλνονται ούτε λαμβάνονται MIDI σήματα.

MIDI System ρυθμίσεις Οι εξηγήσεις εδώ εφαρμόζονται στην SYSTEM σελίδα στο βήμα 4 της σελίδας 155. Χρησιμοποιήστε τα [Α]/[Β] κουμπιά για να επιλέξετε τις παραμέτρους (παρακάτω) και μετά ρυθμίστε την ON/OFF κατάσταση χρησιμοποιώντας τα [1]-[8] κουμπιά.

1 Local Control Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το Local Control για κάθε μέρος. Όταν το Local Control ρυθμιστεί στο “ON”, το κλαβιέ του οργάνου ελέγχει την δική του εσωτερική γεννήτρια ήχου, επιτρέποντας το παίξιμο των εσωτερικών Voices κατευθείαν από το κλαβιέ. Αν ρυθμίσετε το Local στο “OFF”, το κλαβιέ και οι controllers αποσυνδέονται εσωτερικά από την γεννήτρια ήχου του οργάνου και δεν βγαίνει ήχος όταν παίζετε στο κλαβιέ ή χρησιμοποιείτε τους controllers. Για παράδειγμα, αυτό σας δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ένα εξωτερικό MIDI sequencer για να παίξετε τα εσωτερικά Voices του οργάνου και να χρησιμοποιήσετε το κλαβιέ του οργάνου για να ηχογραφήσετε νότες στο εξωτερικό sequencer και/ή να παίξετε μια εξωτερική γεννήτρια ήχου. 2 Clock ρύθμιση, κλπ.  CLOCK 155


Καθορίζει αν το όργανο ελέγχεται από το εσωτερικό του ρολόι ή από ένα MIDI clock σήμα που λαμβάνεται από εξωτερική συσκευή. Η INTERNAL είναι η κανονική Clock ρύθμιση όταν το όργανο χρησιμοποιείται μόνο του ή σαν master keyboard για τον έλεγχο εξωτερικών συσκευών. Αν χρησιμοποιείτε το όργανο με ένα εξωτερικό sequencer, MIDI υπολογιστή ή άλλη MIDI συσκευή, και θέλετε να το συγχρονίσετε σε αυτήν την συσκευή, ρυθμίστε αυτήν την παράμετρο στην κατάλληλη ρύθμιση : MIDI, USB1 ή USB 2. Σε αυτήν την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη (δηλ., στην MIDI IN υποδοχή του οργάνου) και ότι μεταδίδει σωστά ένα MIDI clock σήμα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το Clock ρυθμιστεί σε κάτι άλλο εκτός από INTERNAL, το στυλ, το κομμάτι ή το Multi Pad δεν μπορούν να παιχτούν από τα κουμπιά πλαισίου.

 TRANSMIT CLOCK Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την MIDI clock (F8) μετάδοση. Όταν ρυθμιστεί στο OFF, δεν μεταδίδονται MIDI clock ή Start/Stop δεδομένα ακόμη και αν παίζεται ένα κομμάτι ή στυλ.  RECEIVE TRANSPOSE Καθορίζει αν εφαρμόζεται ή όχι η ρύθμιση μετατόπισης του οργάνου εφαρμόζεται που λαμβάνονται από το όργανο μέσω MIDI.  START/STOP Καθορίζει αν τα εισερχόμενα FA (start) και FC (stop) μηνύματα επηρεάζουν την αναπαραγωγή κομματιού ή στυλ. 3 MESSAGE SW (Message Switch)  SYS/EX. H “Tx” ρύθμιση ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την MIDI μετάδοση των MIDI System Exclusive μηνυμάτων. Η “Rx” ρύθμιση ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την MIDI λήψη και αναγνώριση των MIDI System Exclusive μηνυμάτων που δημιουργούνται από εξωτερική συσκευή.  CHORD SYS/EX. Η “Tx” ρύθμιση ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την MIDI λήψη των MIDI chord exclusive δεδομένων (ανίχνευση συγχορδίας, τονική και τύπος). Η “Rx” ρύθμιση ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την MIDI λήψη και αναγνώριση των MIDI chord exclusive δεδομένων που δημιουργούνται από εξωτερική συσκευή.

MIDI Transmit ρυθμίσεις Οι εξηγήσεις εδώ εφαρμόζονται στην TRANSMIT σελίδα στο βήμα 4 στην σελίδα 155. Αυτό καθορίζει ποια μέρη θα σταλούν σαν MIDI δεδομένα και σε ποιο MIDI κανάλι θα σταλούν τα δεδομένα.

156


1 Χρησιμοποιήστε τα [Α]/[Β] κουμπιά ή τα [1]/[2] κουμπιά για να επιλέξετε το μέρος για αλλαγή των ρυθμίσεων μετάδοσης. Με εξαίρεση τα δύο παρακάτω μέρη, η διαμόρφωση των μερών είναι ίδια με εκείνη που εξηγήθηκε στην Βασική Διαδικασία. UPPER Ένα κλαβιέ μέρος που παίζεται στην δεξιά μεριά του κλαβιέ από το σημείο Split για τα Voices (RIGHT 1 και/ή 2). LOWER Ένα κλαβιέ μέρος που παίζεται στην αριστερή μεριά του κλαβιέ από το σημείο Split για τα Voices. Αυτό δεν επηρεάζεται από την on/off κατάσταση του [ACMP] κουμπιού. 2 Χρησιμοποιήστε τα [3] κουμπιά για να επιλέξετε ένα κανάλι μέσω του οποίου θα μεταδίδεται το επιλεγμένο μέρος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το ίδιο κανάλι μετάδοσης ανατίθεται σε μερικά διαφορετικά μέρη, τα MIDI μηνύματα που μεταδίδονται ενώνονται σε ένα κανάλι – με αποτέλεσμα μη αναμενόμενους ήχους και πιθανές διακοπές στην συνδεδεμένη MIDI συσκευή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προστατευμένα κομμάτια δεν μπορούν να μεταδοθούν ακόμη και αν έχουν ρυθμιστεί να μεταδίδονται τα σωστά Song κανάλια 1-16. 3 Χρησιμοποιήστε το [4]-[8] κουμπί για να καθορίσετε τους τύπους δεδομένων που θα στέλνονται. Τα ακόλουθα MIDI μηνύματα μπορούν να ρυθμιστούν στην TRANSMIT/RECEIVE οθόνη. NOTE, CC, PC, PB, AT (σελίδα 136)

MIDI Receive ρυθμίσεις Οι εξηγήσεις εδώ εφαρμόζονται στην RECEIVE σελίδα στο βήμα 4 στην σελίδα 155. Αυτό καθορίζει ποια μέρη θα λαμβάνουν MIDI δεδομένα και σε ποια MIDI κανάλια θα λαμβάνονται τα δεδομένα.

157


1 Χρησιμοποιήστε τα [Α]/[Β] κουμπιά ή τα [1]/[2] κουμπιά για να επιλέξετε το κανάλι που θα μεταδοθεί. Το PSR-A2000 μπορεί να λαμβάνει MIDI μηνύματα σε 32 κανάλια (16 κανάλια x 2 θύρες) μέσω USB σύνδεσης. 2 Χρησιμοποιήστε τα [3] κουμπιά για να επιλέξετε το μέρος μέσω του οποίου θα μεταδίδεται το επιλεγμένο κανάλι. Με εξαίρεση τα δύο παρακάτω μέρη, η διαμόρφωση των μερών είναι ίδια όπως εκείνη που περιγράφτηκε στην Βασική Διαδικασία. KEYBOARD Τα λαμβανόμενα note μηνύματα ελέγχουν το παίξιμο στο κλαβιέ του οργάνου. EXTRA PART 1-5 Υπάρχουν πέντε μέρη που διατηρούνται ειδικά για λήψη και παίξιμο MIDI δεδομένων. Κανονικά, αυτά τα μέρη δεν χρησιμοποιούνται από το όργανο. Το PSR-A2000 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν multi-timbral γεννήτρια ήχου 32 καναλιών με την χρήση αυτών των πρόσθετων πέντε μερών. 3 Χρησιμοποιήστε το [4]-[8] κουμπί για να καθορίσετε τους τύπους των δεδομένων που θα μεταδοθούν. MIDI μετάδοση/λήψη μέσω της USB υποδοχής και των MIDI υποδοχών Η σχέση ανάμεσα στις [MIDI] υποδοχές και την [USB] υποδοχή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετάδοση/λήψη 32 καναλιών (16 κανάλια x 2 θύρες) των MIDI μηνυμάτων, είναι η ακόλουθη:

Ρύθμιση της Bass Note για Style αναπαραγωγή μέσω MIDI Receive 158


Οι εξηγήσεις εδώ εφαρμόζονται στην BASS σελίδα στο βήμα 4 της σελίδας 155. Αυτές οι ρυθμίσεις σας επιτρέπουν να καθορίσετε την μπάσα νότα για Style αναπαραγωγή, με βάση τα note μηνύματα που λαμβάνονται μέσω MIDI. Τα note on/off μηνύματα που λαμβάνονται στα κανάλια που έχουν ρυθμιστεί στο “ON” αναγνωρίζονται σαν μπάσα νότα της συγχορδίας της Style αναπαραγωγής. Η μπάσα νότα θα ανιχνεύεται άσχετα από το [ACMP] ή τις ρυθμίσεις σημείου split. Όταν ρυθμιστούν στο “ON” μερικά κανάλια ταυτόχρονα, η μπάσα νότα ανιχνεύονται από ενωμένα MIDI δεδομένα που λαμβάνονται στα κανάλια.

1 Χρησιμοποιήστε τα [Α]/[Β] κουμπιά για να επιλέξετε το κανάλι. 2 Χρησιμοποιήστε το [1]-[8] κουμπί για να ρυθμίσετε το κανάλι σε ON ή OFF. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε όλα τα κανάλια σε OFF πατώντας το [Ι] (ALL OFF) κουμπί.

Ρύθμιση του Chord Type για Style αναπαραγωγή μέσω MIDI Receive Οι εξηγήσεις εδώ εφαρμόζονται στην CHORD DETECT σελίδα στο βήμα 4 στην σελίδα 155. Αυτές οι ρυθμίσεις σας επιτρέπουν να καθορίσετε τον τύπο συγχορδίας για Style αναπαραγωγή, με βάση τα note μηνύματα που λαμβάνονται μέσω MIDI. Τα note on/off μηνύματα που λαμβάνονται στα κανάλια που έχουν ρυθμιστεί στο “ON” αναγνωρίζονται σαν οι νότες για ανίχνευση συγχορδιών στην Style αναπαραγωγή. Οι συγχορδίες ανιχνεύονται ανάλογα με τον τύπο δακτυλισμού. Οι τύποι συγχορδίας θα ανιχνεύονται άσχετα από το [ACMP] ή τις ρυθμίσεις του σημείου Split. Όταν μερικά κανάλια ρυθμίζονται ταυτόχρονα στο “ON”, ο τύπος συγχορδίας ανιχνεύεται από ενωμένα δεδομένα που λαμβάνονται στα κανάλια.

Η διαδικασία είναι βασική ίδια με εκείνη στην BASS οθόνη παραπάνω.

159


Utility – Κάνοντας γενικές ρυθμίσεις CONFIG 1 Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [I] UTILITY  TAB [][] CONFIG 1

1 Fade In/Out Αυτές οι παράμετροι καθορίζουν την συμπεριφορά της Style ή Song αναπαραγωγή όταν γίνεται fade in/out με το [FADE IN/OUT] κουμπί. [3]

FADE IN TIME

[4]

FADE OUT TIME [5] FADE OUT HOLD TIME 2 Metronome [2] VOLUME [3]- SOUND [5] [6]/ TIME [7] SIGNATURE 3 Parameter Lock

Καθορίζει τον χρόνο που χρειάζεται για το fade in της έντασης ή για να πάει από το ελάχιστο στο μέγιστο (εύρος 0-20.0 δευτερόλεπτα). Καθορίζει τον χρόνο που χρειάζεται για το fade out της έντασης ή για να πάει από το μέγιστο στο ελάχιστο (εύρος 0-20.0 δευτερόλεπτα). Καθορίζει τον χρόνο για τον οποίο η ένταση κρατιέται στο 0 μετά το fade out (εύρος 0-5.0 δευτερόλεπτα). Καθορίζει την στάθμη του ήχου του μετρονόμου. Καθορίζει αν θα ακούγεται ένας τονισμό ή όχι στο πρώτο μέρος κάθε μέτρου. Καθορίζει την αξία μέτρου του ήχου του μετρονόμου.

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να «κλειδώσουν» συγκεκριμένες παράμετροι (εφφέ, σημείο split, κλπ.) ώστε να επιλέγονται μόνο με το κουμπί πλαισίου – με άλλα λόγια, αντί να αλλάζουν μέσω Registration Memory, One Touch Setting, Music Finder ή των Song και sequence δεδομένων. Χρησιμοποιήστε τα [1]-[7] κουμπιά για να επιλέξετε την παράμετρο που θέλετε και μετά κλειδώστε την με το [8] (MARK ON) κουμπί. Πατήστε το [8] (MARK OFF) κουμπί για να ξεκλειδώσετε. 4 Tap Αυτό σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε τον drum ήχο και το velocity που θα ακούγονται όταν χρησιμοποιείται η Tap λειτουργία. [2][4]

PERCUSSION

Επιλέγει το όργανο. 160


[5]/ [6]

VELOCITY

Ρυθμίζει το velocity.

CONFIG 2 Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [I] UTILITY  TAB [][] CONFIG 2

[1]/ [2]

VOICE CATEGORY BUTTON OPTIONS

[3]/ [4]

DISPLAY VOICE NUMBER

[5]/ [6] [7]/ [8]

Καθορίζουν πως ανοίγει η Voice Selection οθόνη όταν πατιέται ένα από τα VOICE κουμπιά. OPEN & SELECT Ανοίγει την Voice Selection οθόνη με το προηγούμενα επιλεγμένο Voice στην Voice κατηγορία αυτόματα επιλεγμένο (όταν πατιέται ένα από τα VOICE κουμπιά). OPEN ONLY Ανοίγει την Voice Selection οθόνη με το τρέχον επιλεγμένο Voice (όταν πατιέται ένα από τα VOICE κουμπιά).

Καθορίζουν αν η Voice bank και ο αριθμός εμφανίζονται ή όχι στην Voice Selection οθόνη. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να ελέγξετε ποιές bank select MSB/LSB τιμές και program change αριθμός χρειάζεται να καθορίσετε όταν επιλέγεται ένα Voice από εξωτερική MIDI συσκευή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί που εμφανίζονται εδώ, ξεκινούν από “1”. Ανάλογα οι πραγματικοί MIDI program change αριθμοί είναι χαμηλότεροι κατά έναν, αφού το αριθμητικό σύστημα ξεκινάει από “0”. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα GM Voices, η Display Voice Number δεν είναι διαθέσιμη (οι program change αριθμοί δεν εμφανίζονται). DISPLAY Επιλέγουν αν το προκαθορισμένο tempo κάθε στυλ εμφανίζεται επάνω από STYLE TEMPO το Style όνομα ή όχι στην Style Selection οθόνη. POPUP DISΚαθορίζουν τον χρόνο στον οποίο κλείνει το αναδυόμενο παράθυρο. PLAY TIME (Αναδυόμενα παράθυρα εμφανίζονται όταν πατάτε κουμπιά όπως TEMPO, TRANSPOSE ή UPPER OCTAVE, κλπ.).

MEDIA Μπορείτε να ρυθμίσετε ή να εκτελέσετε σημαντικές media διαδικασίες για το όργανο. Η λέξη “media” αναφέρεται

στην

συνδεδεμένη

συσκευή

αποθήκευσης.

Καλέστε την οθόνη

διαδικασίας.

[FUNCTION]  [I]

UTILITY

[][] MEDIA 161

USB

TAB


[A]/[B]

DEVICE LIST

[F]

PROPERTY

[H]

FORMAT

[3]/ [4]

SONG AUTO OPEN

Επιλέγουν το μέσο στο οποίο θέλετε να ελέγξετε την μνήμη που απομένει (δείτε “PROPERTY” παρακάτω) ή να φορμάρετε το μέσο (δείτε την Βασική Διαδικασία, σελίδα 85). Ανοίγει την Property οθόνη του μέσου που επιλέχτηκε με τα [Α]/[Β] κουμπιά. Μπορείτε να ελέγξετε την ποσότητα της μνήμης που απομένει στο μέσο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εμφανιζόμενη μνήμη που απομένει είναι μια τιμή κατά προσέγγιση. Φορμάρει το μέσο που επιλέχτηκε με τα [Α]/[Β] κουμπιά. Ανατρέξτε στην Βασική Διαδικασία (σελίδα 85). Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την Song Auto Open λειτουργία. Όταν αυτό ρυθμιστεί στο “ON” και εισαχθεί το μέσο που επιλέχτηκε στην Device List παραπάνω, το όργανο καλεί αυτόματα το πρώτο κομμάτι στο μέσο.

OWNER Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [I] UTILITY  TAB [][] OWNER

[D]

BACKUP

[E] [I]

RESTORE OWNER

Σας επιτρέπει να κάνετε backup σε όλα τα δεδομένα του οργάνου σε μια USB συσκευή αποθήκευσης. Ανατρέξτε στην Βασική Διαδικασία (σελίδα 29). Φορτώνει το backup αρχείο από την USB συσκευή αποθήκευσης. Σας επιτρέπει να εισάγετε το όνομα σας ως κάτοχο. Το Owner όνομα 162


NAME [4]/ [5]

LANGUAGE

[7]/ [8]

VERSION

εμφανίζεται στην αρχική οθόνη όταν ανοίγετε την τροφοδοσία. Ανατρέξτε στην Βασική Διαδικασία (σελίδα 16). Καθορίζουν την γλώσσα που χρησιμοποιείται για τα μηνύματα οθόνης. Αφού αλλάξετε αυτήν την ρύθμιση, όλα τα μηνύματα θα εμφανίζονται στην επιλεγμένη γλώσσα. Εμφανίζουν τον αριθμό έκδοσης του οργάνου.

SYSTEM RESET Υπάρχουν δύο μέθοδοι επαναφοράς στην SYSTEM RESET οθόνη: Factory Reset και Custom Reset. Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [I] UTILITY  TAB [][] SYSTEM RESET

Factory Reset – Επαναφορά των εργοστασιακά προγραμματισμένων ρυθμίσεων Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επαναφέρετε την κατάσταση του οργάνου στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις. 1 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να επαναφέρετε χρησιμοποιώντας τα [1]-[3] κουμπιά και προσθέστε ένα σημάδι σε αυτό πατώντας το [4] (MARK ON) κουμπί. Για να αφαιρέσετε ένα σημάδι επιλογής, πατήστε το [4] (MARK OFF) κουμπί. SYSTEM SETUP MIDI SETUP USER EFFECT MUSIC FINDER FILES & FOLDERS

Επαναφέρει τις System Setup παραμέτρους στις αρχικές, εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην Data List για λεπτομέρειες σχετικά με τις παραμέτρους που ανήκουν στο System Setup. Επαναφέρει τις MIDI ρυθμίσεις περιλαμβάνοντας τις MIDI φόρμες στην οθόνη της USER ετικέτας στην αρχική, εργοστασιακή κατάσταση. Επαναφέρει τις User Effect ρυθμίσεις περιλαμβάνοντας τους User Effect τύπους και User Master EQ τύπους που δημιουργήθηκαν μέσω της Mixing Console οθόνης στις αρχικές, εργοστασιακές ρυθμίσεις. Επαναφέρει τα Music Finder δεδομένα (όλες τις καταχωρήσεις) στις αρχικές, εργοστασιακές ρυθμίσεις. Σβήνει όλα τα αρχεία και τους φακέλους περιλαμβάνοντας τον Expansion φάκελο που είναι αποθηκευμένος στην οθόνη της USER ετικέτας. 163


REGIST

Σβήνει προσωρινά τις τρέχουσες Registration Memory ρυθμίσεις της επιλεγμένης Bank. Το ίδιο μπορεί επίσης να γίνει με το άνοιγμα του [ ] (Standby/On) διακόπτη ενώ κρατάτε πατημένο το Β5 πλήκτρο (το δεξιότερο Β πλήκτρο στο κλαβιέ). 2 Πατήστε το [D] (FACTORY RESET) κουμπί για να εκτελέσετε την Factory Reset διαδικασία για όλα τα επιλεγμένα στοιχεία.

Custom Reset – Σώσιμο και ανάκληση των δικών σας ρυθμίσεων σαν απλό αρχείο Για τα παρακάτω στοιχεία, μπορείτε να σώσετε τις δικές σας ρυθμίσεις σαν ένα αρχείο για μελλοντική αναφορά. 1 Κάντε όλες τις ρυθμίσεις που θέλετε στο όργανο. 2 Καλέστε την οθόνη διαδικασίας. [FUNCTION]  [I] UTILITY  TAB [][] SYSTEM RESET 3 Πατήστε ένα από τα [F]-[I] κουμπιά για να καλέσετε την σχετική οθόνη για το σώσιμο των δεδομένων σας. [F]

SYSTEM SETUP FILES

[G]

MIDI SETUP FILES USER EFFECT FILES

[H] [I]

MUSIC FINDER FILES

Οι παράμετροι που ρυθμίζονται σε διάφορες οθόνες όπως η [FUNCTION]  [I] UTILITY, διαχειρίζονται σαν ένα System Setup αρχείο. Ανατρέξτε στην Data List για λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες παράμετροι ανήκουν στο System Setup. Οι MIDI ρυθμίσεις περιλαμβανομένων των MIDI φορμών στην οθόνη της USER ετικέτας, διαχειρίζονται σαν ένα αρχείο. Οι User Effect ρυθμίσεις περιλαμβανομένων των User Effect τύπων και User Master EQ τύπων που δημιουργήθηκαν μέσω των Mixing Console οθονών, διαχειρίζονται σαν ένα αρχείο. Όλες οι preset και δημιουργημένες καταχωρήσεις του Music Finder διαχειρίζονται σαν ένα αρχείο.

4 Χρησιμοποιήστε τα TAB [][] κουμπιά για να επιλέξετε μια από τις ετικέτες (άλλες από την PRESET) στην οποία θα σώσετε τις ρυθμίσεις σας. 5 Πατήστε το [6] (SAVE) κουμπί για να σώσετε το αρχείο σας. 6 Για να ανακαλέσετε το αρχείο σας, πατήστε τα [F]-[I] κουμπιά που θέλετε στην SYSTEM RESET οθόνη και μετά επιλέξτε το αρχείο που θέλετε.

Παράρτημα Αντιμετώπιση προβλημάτων Γενικά Ακούγεται ένας θόρυβος όταν ανοίγει ή Εφαρμόζεται ρεύμα στο όργανο. Αυτό είναι φυσιολογικό. κλείνει η τροφοδοσία. Ακούγεται θόρυβος από τα ηχεία του Θόρυβος μπορεί να ακούγεται αν ένα κινητό τηλέφωνο οργάνου. χρησιμοποιείται κοντά στο όργανο ή αν το τηλέφωνο χτυπάει. Κλείστε το κινητό τηλέφωνο ή χρησιμοποιήστε το μακριά από το όργανο. Υπάρχει μια ελαφριά διαφορά στην Αυτό είναι φυσιολογικό και είναι αποτέλεσμα του συστήματος 164


ηχητική ποιότητα μεταξύ των διαφορε- δειγματοληψίας του οργάνου. τικών νοτών που παίζονται στο κλαβιέ. Κάποια Voices έχουν ήχο που λουπάρει. Παρατηρείται θόρυβος ή vibrato στους υψηλότερους τόνους ανάλογα με το Voice. Η συνολική ένταση είναι πολύ χαμηλή Η κύρια ένταση έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά. Ρυθμίστε την σε ή δεν ακούγεται ήχος. κατάλληλη στάθμη με την [MASTER VOLUME] ρόδα. Όλα τα κλαβιέ μέρη έχουν ρυθμιστεί στο off. Χρησιμοποιήστε το PART ON/OFF [RIGHT 1]/[RIGHT 2]/[LEFT] κουμπί για να ρο ενεργοποιήσετε. Η ένταση των ανεξάρτητων τμημάτων μπορεί να έχει ρυθμιστεί χαμηλά. Αυξήστε την ένταση στην BALANCE οθόνη (σελίδα 49). Βεβαιωθείτε ότι το κανάλι που θέλετε έχει ρυθμιστεί στο ON (σελίδες 48, 54). Συνδέονται ακουστικά και απενεργοποιείται η έξοδος ηχείου. Αποσυνδέστε τα ακουστικά. Το [FADE IN/ΟUT] κουμπί είναι ενεργό και κλείνει τον ήχο. Πατήστε το [FADE IN/ΟUT] κουμπί για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία.. Ο ήχος παραμορφώνει ή είναι Μπορεί η ένταση να είναι ρυθμισμένη πολύ ψηλά. Βεβαιωθείτε θορυβώδης. ότι όλες οι σχετικές ρυθμίσεις έντασης είναι κατάλληλες. Αυτό μπορεί να προκαλείται από συγκεκριμένες εφφέ ρυθμίσεις ή ρυθμίσεις του resonance του φίλτρου. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις εφφέ ή φίλτρου και αλλάξτε τις ανάλογα (σελίδες 147, 148). Δεν ακούγονται όλες οι νότες που Πιθανόν έχετε ξεπεράσει την μέγιστη πολυφωνία του οργάνου παίζονται ταυτόχρονα. (128 νότες). Όταν υπερβαίνετε την μέγιστη πολυφωνία του οργάνου, οι νότες που παίχτηκαν νωρίτερα θα σταματήσουν να ακούγονται, επιτρέποντας να ακούγονται οι πρόσφατες νότες. Η κλαβιέ ένταση είναι χαμηλότερη από Μπορεί η ένταση των κλαβιέ μερών να έχει ρυθμιστεί πολύ την ένταση της Song/Style αναπαρα- χαμηλά. Αυξήστε την ένταση στην BALANCE οθόνη γωγής. (σελίδα 49). Η Main οθόνη δεν εμφανίζεται ακόμη Αυτό μπορεί να συμβεί αν έχει εγκατασταθεί στο όργανο μια και όταν ανοίγει η τροφοδοσία. USB συσκευή αποθήκευσης. Η εγκατάσταση μιας USB συσκευής αποθήκευσης μπορεί να προκαλέσει μεγάλο διάστημα ανάμεσα στο άνοιγμα της τροφοδοσίας και στην εμφάνιση της Main οθόνης. Για να το αποφύγετε, ανοίξτε την τροφοδοσία αφού αποσυνδέσετε την συσκευή. Κάποιοι χαρακτήρες του ονόματος Έχουν αλλάξει οι ρυθμίσεις γλώσσας. Ρυθμίστε την κατάλληλη αρχείου/φακέλου δεν φαίνονται. γλώσσα για το όνομα του αρχείου/φακέλου (σελίδα 15). Δεν εμφανίζεται ένα αρχείο που Η επέκταση αρχείου (.MID, κλπ.) μπορεί να έχει αλλάξει ή υπάρχει. σβηστεί. Μετονομάστε χειρονακτικά το αρχείο προσθέτοντας την κατάλληλη επέκταση σε έναν υπολογιστή. Αρχεία δεδομένων με ονόματα μεγαλύτερα των 50 χαρακτήρων δεν διαχειρίζονται από το όργανο. Μετονομάστε το αρχείο, μειώνοντας τον αριθμό των χαρακτήρων σε 50 ή λιγότερο. Όταν ανοίγει η τροφοδοσία, Αν έχει εγκατασταθεί στο όργανο ένα προστατευμένο 165


εμφανίζεται το μήνυμα “The USB Expansion Pack, για να χρησιμοποιήσετε τα Voices ή Styles storage devices cannot be που περιέχονται στο Expansion Pack, χρειάζεται να συνδέσετε authenticated”. την USB συσκευή αποθήκευσης που χρησιμοποιήθηκε κατά την εγκατάσταση. Συνδέστε την σωστή USB συσκευή αποθήκευσης στο όργανο και ανοίξτε πάλι την τροφοδοσία του οργάνου. Voice Δεν ακούγεται το Voice που επιλέχτηκε Ελέγξτε αν είναι ενεργό ή όχι το επιλεγμένο τμήμα στην Voice Selection οθόνη. (σελίδα 32). Για να επιλέξετε το Voice για το εύρος πλήκτρων του δεξιού χεριού, πατήστε το PART SELECT [RIGHT 1] κουμπί. Για το Voice που διατάσσετε στο εύρος δεξιού χεριού, πατήστε το PART SELECT [RIGHT 2] κουμπί. Για να επιλέξετε το Voice για το εύρος πλήκτρων αριστερού χεριού, πατήστε το PART SELECT [LEFT] μέρος. Προκύπτει ένας “flanging” ή «διπλός» Τα RIGHT 1 και RIGHT 2 μέρη έχουν ρυθμιστεί στο “ON” και ήχος. Ο ήχος είναι ελαφρά διαφορετι- τα δύο μέρη έχουν ρυθμιστεί να παίζουν το ίδιο Voice. κός κάθε φορά που παίζονται τα Απενεργοποιήστε το RIGHT 2 μέρος ή αλλάξτε το Voice σε πλήκτρα. ένα από τα μέρη. Κάποια Voices θα πηδούν μια οκτάβα Αυτό είναι φυσιολογικό. Κάποια Voices έχουν όριο τόνου και στον τόνο όταν παίζονται στο όταν φτάσουν σε αυτό προκαλείται η μετατόπιση τόνου αυτού υψηλότερο ή χαμηλότερο τμήμα. του τύπου. Style To στυλ δεν ξεκινάει ακόμη και αν Το Rhythm κανάλι του επιλεγμένου στυλ μπορεί να μην πατηθεί το [START/STOP] κουμπί. περιέχει δεδομένα. Ενεργοποιήστε το [ACMP] κουμπί και παίξτε στο τμήμα του αριστερού χεριού του κλαβιέ για να ακούγεται το μέρος συνοδείας του Style.

Παίζεται μόνο το ρυθμικό κανάλι.

Βεβαιωθείτε ότι η Auto Accompaniment λειτουργία είναι ενεργή. Πατήστε το [ACMP] κουμπί. Μπορεί να παίζετε πλήκτρα στο εύρος του δεξιού χεριού του κλαβιέ. Βεβαιωθείτε ότι παίζετε πλήκτρα στο εύρος συγχορδίας του κλαβιέ. Δεν μπορούν να επιλεγούν στυλ σε μια Αν το μέγεθος των Style δεδομένων είναι μεγάλο (περίπου 120 USB συσκευή αποθήκευσης. ΚΒ ή περισσότερο), το στυλ δεν μπορεί να επιλεγεί επειδή τα δεδομένα είναι πολλά για να αναγνωστούν από το όργανο. Song Δεν μπορούν να επιλεγούν κομμάτια. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή έχουν αλλάξει οι ρυθμίσεις γλώσσας. Ρυθμίστε την κατάλληλη γλώσσα για το όνομα του Song αρχείου. Δεν ξεκινάει η αναπαραγωγή Το κομμάτι σταμάτησε στο τέλος των Song δεδομένων. κομματιού. Επιστρέψτε στην αρχή του κομματιού πατώντας το SONG [] (STOP) κουμπί. Στην περίπτωση ενός κομματιού που έχει εφαρμοστεί προστασία εγγραφής (το “Prot.2 Edit” εμφανίζεται επάνω αριστερά από το όνομα αρχείου), μπορεί το αρχικό αρχείο να μην είναι στον ίδιο φάκελο. Αυτό δεν μπορεί να παιχτεί εκτός και αν το αρχικό αρχείο (εμφανίζεται το “Prot.2 Orig.” επάνω αριστερά από το όνομα του κομματιού) είναι στον ίδιο φάκελο. Στην περίπτωση ενός κομματιού που έχει εφαρμοστεί προστασία εγγραφής (το “Prot.2 Edit” εμφανίζεται επάνω αριστερά από το όνομα αρχείου), μπορεί το αρχικό αρχείο να 166


έχει αλλάξει. Μετονομάστε το αρχείο με το όνομα του αρχικού αρχείου (έτσι ώστε το “Prot.2 Orig.” να εμφανίζεται επάνω αριστερά από το όνομα του κομματιού). Στην περίπτωση ενός κομματιού που έχει εφαρμοστεί προστασία εγγραφής (το “Prot.2 Edit” εμφανίζεται επάνω αριστερά από το όνομα αρχείου), μπορεί να έχει αλλάξει το εικονίδιο του αρχείου. Κομμάτια στα οποία έχει εφαρμοστεί προστασία από εγγραφή, δεν μπορούν να παιχτούν όταν αλλάζει το εικονίδιο του αρχικού. Η αναπαραγωγή κομματιού σταματάει Είναι ενεργή η Guide λειτουργία. (Σε αυτήν την περίπτωση, η πριν τελειώσει το κομμάτι. αναπαραγωγή σας «περιμένει» να παίξετε το σωστό πλήκτρο). Πατήστε το [GUIDE] κουμπί για να απενεργοποιήσετε την guide λειτουργία. Ο αριθμός μέτρου είναι διαφορετικός Αυτό συμβαίνει όταν αναπαράγονται μουσικά δεδομένα για τα από εκείνον στην παρτιτούρα στην οποία έχει οριστεί συγκεκριμένο, σταθερό tempo. Song Position οθόνη, που εμφανίζεται με το πάτημα των [] (REW)/[] (FF) κουμπιών. Όταν αναπαράγεται ένα κομμάτι, Μπορεί η αναπαραγωγή αυτών των καναλιών να έχει ρυθμιστεί κάποια κανάλια δεν παίζουν. στο “OFF”. Ενεργοποιήστε την αναπαραγωγή αυτών των καναλιών που έχουν ρυθμιστεί στο “OFF” (σελίδα 54). Το tempo, το beat, το μέτρο και η Κάποια δεδομένα κομματιού για το όργανο έχουν ηχογραφηθεί παρτιτούρα δεν εμφανίζονται σωστά. με ειδικές “free tempo” ρυθμίσεις. Για τέτοια δεδομένα κομματιού, το tempo, το beat, το μέτρο και η παρτιτούρα δεν θα εμφανίζονται σωστά.

USB Audio λειτουργία Εμφανίζεται το μήνυμα “This drive is Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε συμβατή USB συσκευή busy now” και ακυρώνεται η αποθήκευσης (σελίδα 83). ηχογράφηση. Βεβαιωθείτε ότι η USB συσκευή αποθήκευσης έχει αρκετή μνήμη (σελίδα 71). Αν χρησιμοποιείτε μια USB συσκευή μνήμης στην οποία έχουν ήδη ηχογραφηθεί δεδομένα, πρώτα ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν σημαντικά δεδομένα στην συσκευή, μετά φορμάρετε την (σελίδα 85) και δοκιμάστε πάλι να ηχογραφήσετε. Δεν μπορούν να επιλεγούν audio Το φορμάτ αρχείου μπορεί να μην είναι συμβατό με το όργανο. αρχεία. Μόνο αρχείο με WAV φορμάτ είναι συμβατά. Δεν μπορούν να παιχτούν DRM προστατευμένα αρχεία. Το ηχογραφημένο αρχείο αναπαράγεται Η ένταση audio αναπαραγωγής έχει αλλάξει. Ρυθμίζοντας την με διαφορετική ένταση σε σύγκριση με τιμή έντασης στο 100 το αρχείο παίζεται στην ίδια ένταση με εκείνη στην οποία ηχογραφήθηκε. εκείνη που ηχογραφήθηκε (σελίδα 72). Mixing Console Ο ήχος μοιάζει παράξενος ή διαφορετι- Όταν αλλάζουν τα ρυθμικά/percussion Voices (Drum Kits, κός από τον αναμενόμενο όταν αλλάζει κλπ.) του στυλ και του κομματιού από την VOICE παράμετρο, ένα ρυθμικό Voice (Drum Kit, κλπ.) οι λεπτομερείς ρυθμίσεις του drum voice επανέρχονται στις του στυλ ή του κομματιού από το αρχικές του τιμές και σε μερικές περιπτώσεις δεν μπορείτε να Mixer. επιστρέψετε στον αρχικό ήχο. Στην περίπτωση της Song αναπαραγωγής, μπορείτε να επαναφέρετε τον αρχικό ήχο επιστρέφοντας στην αρχή του κομματιού και παίζονται από εκείνο το σημείο. Στην περίπτωση της Style αναπαραγωγής, μπορείτε να επαναφέρετε τον αρχικό ήχο επιλέγοντας πάλι το 167


ίδιο στυλ. Πετάλι Έχει αντιστραφεί η on/off ρύθμιση του Κλείστε την τροφοδοσία του οργάνου και μετά ανοίξτε την ποδοδιακόπτη που συνδέεται στην πάλι χωρίς να πατάτε τον ποδοδιακόπτη. FOOT PEDAL υποδοχή.

168

Yamaha PSR-A2000  
Yamaha PSR-A2000  
Advertisement