Page 1


Για να εξασφαλίσετε την μακρόχρονη, χωρίς προβλήματα λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. Προφυλάξεις Θέση Χρησιμοποιώντας την μονάδα στις ακόλουθες θέσεις μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία : •

Στο άμεσο ηλιακό φως

Σε θέσεις με ακραίες θερμοκρασίες ή υγρασία

Θέσεις με πολύ σκόνη ή βρωμιά

Θέσεις με υπερβολική ταλάντευση

Τροφοδοσία Συνδέστε την τροφοδοσία σε μια πρίζα με την σωστή τάση. Μην την συνδέετε σε μια πρίζα διαφορετικής τάσης από εκείνη που απαιτεί η μονάδα σας. Παρεμβολές με άλλες ηλεκτρικές συσκευές Αυτό το προϊόν περιέχει έναν μικρο-επεξεργαστή. Τα ραδιόφωνα και οι τηλεοράσεις που τοποθετούνται κοντά μπορεί να εμφανίσουν παρεμβολές στην λήψη. Λειτουργήστε την μονάδα σε κατάλληλη απόσταση από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις. Μεταχείριση Για να αποφύγετε το σπάσιμο, μην εφαρμόζετε υπερβολική δύναμη στους διακόπτες ή τα κουμπιά. Φροντίδα Αν το εξωτερικό βρωμίσει, σκουπίστε το με καθαρό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά όπως βενζίνη ή νέφτι, ή σύνθετα καθαριστικά ή εύφλεκτα υλικά. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο Αφού διαβάσετε το εγχειρίδιο, φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Κρατήστε τα ξένα αντικείμενα μακριά από την συσκευή σας. •

Ποτέ μην βάζετε οποιοδήποτε βάζο με υγρά κοντά σε αυτήν την συσκευή. Αν το υγρό χυθεί μέσα στην συσκευή, μπορεί να προκληθεί βλάβη, φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

Προσέξτε να μην πέσουν μεταλλικά αντικείμενα μέσα στην συσκευή. Αν πέσει κάτι μέσα στην συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Korg.

2


Εισαγωγή Εισαγωγή Κύρια χαρακτηριστικά Περίληψη Αυτό το όργανο είναι ένας μουσικός σταθμός εργασίας που διαθέτει μια γεννήτρια ήχου με HI (Hyper Integrated) σύστημα σύνθεσης και την KARMA λειτουργία. Πρόσθετα με τα υψηλής ποιότητας δείγματα, τα προγράμματα, τους συνδυασμούς, την KARMA λειτουργία, και ένα εφφέ τμήμα, παρέχεται επίσης sequencer, song play και RPPR, (Realtime Pattern Play & Record). Ενώ παίζετε, μπορείτε να ελέγχετε σε πραγματικό χρόνο αλλαγές στον ήχο ή την φράση/pattern που δημιουργείται από το KARMA χρησιμοποιώντας μια πλούσια σειρά από controllers όπως το joystick, τα [SW1], [SW2], REALTIME CONTROLS [1]-[4] κουμπιά, τα KARMA Realtime Controls κουμπιά και διακόπτες και τα συνδεδεμένα πετάλια (σελίδα 35). Πρόσθετα, μπορούν να εγκατασταθούν επιλογές όπως μια MOSS γεννήτρια ήχου (ΕΒΧ-MOSS) και επιπλέον PCM κάρτες επέκτασης για περαιτέρω επέκταση της ισχύος του οργάνου. Αυτός ο μουσικός σταθμός εργασίας είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο για μουσική παραγωγή και ζωντανό παίξιμο.

HI (Hyper Integrated) σύστημα σύνθεσης Το

HI (Hyper Integrated) σύστημα σύνθεσης είναι ένα PCM σύστημα γεννήτριας ήχου με πλήρη

επεξεργασία ψηφιακού σήματος που εγγυάται καθαρό ήχο, και χαρακτηρίζεται από τεράστια ευελιξία στην μουσική επεκτασιμότητα, διαμόρφωση και εφφέ δρομολόγηση. Τμήμα γεννήτρια ήχου : •

32 Mbytes preset PCM ROM που περιέχει 425 πολυ-δείγματα και 413 drum δείγματα. Οι RCM κάρτες επέκτασης της EXB-PCM σειράς, που πωλούνται ξεχωριστά, μπορούν να εγκατασταθούν προαιρετικά για την προσθήκη περισσότερων PCM δεδομένων.

Η συχνότητα δειγματοληψίας είναι 48 kHz, και η μέγιστη πολυφωνία είναι 62 voices.

Τμήμα φίλτρου/σύνθεσης : •

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν φίλτρα 24 dB/oct Low Pass Resonance τύπου ή 12 dB/oct Low Pass & High Pass τύπου. Μπορεί να επιτευχθεί μια μεγάλη ποικιλία από εφφέ φίλτρου, από ενεργητικούς ήχους με επιθετικό resonance μέχρι απαλούς ήχους με την χρήση ενός high pass φίλτρου.

Ένα μεγάλο εύρος παραμέτρων διόρθωσης σας δίνει τον έλεγχο σε κάθε χαρακτηριστικό του ήχου.

Εφφέ τμήμα : •

Πέντε insertion εφφέ (stereo-in/stereo-out), δύο master εφφέ (mono-in/stereo-out) και ένα master EQ τριών περιοχών (stereo-in/stereo-out) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα. Μπορείτε να επιλέξετε από 102 τύπους εφφέ αλγόριθμων, και να τους διορθώσετε. 3


Είναι δυνατή η υψηλά ευέλικτη εφφέ δρομολόγηση. Τα εφφέ μπορούν να δρομολογηθούν ελεύθερα σε ανεξάρτητες εξόδους.

Alternate Modulation και Effect Dynamic Modulation : •

Το τμήμα σύνθεσης (φίλτρο, κ.λ.π.) παρέχει Alternate Modulation λειτουργικότητα και το εφφέ τμήμα παρέχει Effect Modulation λειτουργικότητα. Αυτό σας επιτρέπει να εφαρμόσετε ελεύθερα διαμόρφωση στις παραμέτρους που επηρεάζουν τον τόνο, το φίλτρο, το amp, το EG, το LFO, τα εφφέ, κ.λ.π.

Το LFO και το delay time κ.λ.π. μπορούν να συγχρονιστούν στο MIDI clock/tempo. Μπορείτε να συγχρονίσετε ήχους ή εφφέ στο tempo του sequencer ή την KARMA λειτουργία.

KARMA λειτουργία (Variable Performance Modeler) Η KARMA λειτουργία (Variable Performance Modeler) δημιουργεί MIDI δεδομένα. Σε συνάρτηση με τα δεδομένα νότας και συγχορδίας που εισάγετε, χρησιμοποιούνται διάφορες παράμετροι των πολύπλοκων αλγόριθμων για να δημιουργηθούν MIDI μηνύματα όπως δεδομένα νότας και ελέγχου, για την δημιουργία μουσικών φράσεων και patterns. Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις παραμέτρους για να τροποποιήσετε ελεύθερα τις φράσεις ή τα patterns σε πραγματικό χρόνο. Για παράδειγμα, μπορείτε ελεύθερα να ελέγχετε harp glissandi με δυναμικές tempo αλλαγές, αλλαγές στην ένταση και την χροιά ενός brass ήχου που συγχρονίζεται με την φράση, τυχαία σε μια drum φράση, αύξηση ή μείωση fill-in, δραματικά techno grooves, ή αλλαγές στο ηχόχρωμα. Το KARMA σας επιτρέπει να δημιουργείται και να ελέγχετε φράσεις και patterns με υψηλότερο επίπεδο μουσικότητας και ελευθερίας απ’ ότι είναι δυνατόν με συμβατικά arpeggiators ή pattern playback λειτουργίες. Η KARMA λειτουργία είναι η καρδιά του Korg KARMA music workstation. Τι είναι KARMA? To KARMA (Kay Algorithmic Realtime Music Architecture) είναι τεχνολογία ένας πατενταρισμένου αλγόριθμου δημιουργίας MIDI δεδομένων που λαμβάνει τις νότες που εισάγονται και τις κινήσεις των controllers και δημιουργεί πολύπλοκες μουσικές φράσεις και εφφέ. Το KARMA παρέχει ανεξάρτητο realtime έλεγχο σε διάφορες παραμέτρους μιας μουσικής φράσης, όπως ο ρυθμός, η διάρκεια, οι τονισμοί, η συγχορδιακή πυκνότητα, το pitch bend, η τονική παραλλαγή, το panning, οι επαναλήψεις, η τυχαιότητα, κ.λ.π.

Προγράμματα και συνδυασμοί •

Σε πρόγραμμα, το KARMA Music Workstation παρέχει 640 user προγράμματα, και 256 προγράμματα + 9 drumsets για GM συμβατότητα. Όταν έρχεται από την εταιρεία, περιέχει υψηλής ποιότητας προγράμματα που έχουν ήδη φορτωθεί και καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα μουσικών αναγκών. Τα 640 user προγράμματα μπορούν να τροποποιηθούν με την ρύθμιση πολλών παραμέτρων διόρθωσης, τα εφφέ και την KARMA λειτουργία, για την δημιουργία των δικών σας προγραμμάτων. Όταν εγκατασταθεί η EXB-MOSS επιλογή που πωλείται χωριστά, θα είναι επίσης διαθέσιμα 128 4


προγράμματα για την Korg MOSS γεννήτρια ήχου. •

Για χρήση σαν ταλαντωτή ενός drum προγράμματος, το KARMA Music Workstation παρέχει 64 user drum kits και εννέα GM2 συμβατά ROM drum kits. Με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, παρέχονται preset drum kits που καλύπτουν μια ποικιλία μουσικών ειδών. Μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας drum kits με την ανάθεση ενός drum δείγματος σε κάθε νότα του κλαβιέ. Για κάθε νότα, μπορείτε να κάνετε filter και amp ρυθμίσεις, και να δρομολογήσετε τον ήχο μέσω των εφφέ και σε μια ανεξάρτητη ηχητική έξοδο.

Το KARMA Music Workstation παρέχει 768 user συνδυασμούς. Με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, αυτοί περιέχουν μια ευρεία γκάμα ήδη φορτωμένων συνδυασμών. Ένας συνδυασμός σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε layers, splits ή velocity διακόπτες κ.λ.π. για να συνδυάσετε μέχρι και οκτώ προγράμματα μαζί με εφφέ και τέσσερα KARMA modules, για την δημιουργία σύνθετων ήχων που δεν μπορούν να παραχθούν από ένα πρόγραμμα. Μπορείτε επίσης να κάνετε ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν εξωτερικές γεννήτριες ήχου.

Sequencer To KARMA Music Workstation παρέχει ένα υψηλής ποιότητας 16-track MIDI sequencer, με περισσότερο από ικανοποιητική ισχύ για χρήση σαν sequencer. Το sequencer μπορεί να εξυπηρετήσει σαν ο πυρήνας που φέρνει μαζί τις αναρίθμητες δυνατότητες του KARMA Music Workstation, επιτρέποντάς του να λειτουργεί σαν ολοκληρωμένος μουσικός σταθμός εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το sequencer του οργάνου, δείτε στην σελίδα 76.

Song Play Στον Song Play τρόπο, τα SMF (Standard MIDI File) δεδομένα μπορούν να παιχτούν κατευθείαν από δισκέτα. Μπορείτε να παίξετε μαζί στο κλαβιέ όσο ακούτε την SMF αναπαραγωγή. Μπορείτε επίσης να παίξετε με την KARMA λειτουργία συγχρονισμένη στο tempo της SMF αναπαραγωγής. •

Υποστηρίζονται τα Formats 0 και 1.

Μια jukebox λειτουργία σας επιτρέπει να διορθώσετε την σειρά στην οποία παίζονται τα κομμάτια.

RPPR To KARMA music Workstation παρέχει μια RPPR (Realtime Pattern Play/Recording) λειτουργία. Στον Sequencer τρόπο, αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αναθέσετε preset patterns ή user patterns (με ένα συγκεκριμένο track αναπαραγωγής) σε ανεξάρτητες νότες του κλαβιέ, και να παίξετε ή να ηχογραφήσετε αυτό το pattern σε πραγματικό χρόνο απλά πατώντας την νότα στην οποία ανατέθηκε. Στην εσωτερική μνήμη είναι ενσωματωμένα πάρα πολλά preset patterns, συμπεριλαμβανομένων pattern ιδεών για ένα drum track.

Τετρακάναλη ηχητική έξοδος •

Πρόσθετα με τις L/MONO και R κύριες stereo ηχητικές εξόδους, το KARMA Music Workstation παρέχει δύο ανεξάρτητες ηχητικές εξόδους, για ένα σύνολο τεσσάρων καναλιών ηχητικής εξόδου. 5


Ο ήχος από κάθε ταλαντωτή, drum, timbre/track ή insertion εφφέ μπορεί να δρομολογηθεί ελεύθερα σε οποιαδήποτε έξοδο.

Περίληψη των τρόπων Πρόσθετα με την KARMA λειτουργία του, αυτό το όργανο περιλαμβάνει μια εξαιρετικά ευρεία διάταξη λειτουργικότητας. Μπορείτε να παίξετε και να διορθώσετε προγράμματα και συνδυασμούς, να ηχογραφήσετε και να αναπαράγετε sequence δεδομένα, να παίξετε άμεσα SMF αρχεία από δισκέτα και να διαχειριστείτε τα δεδομένα δισκέτας. Αυτές οι λειτουργίες χωρίζονται γενικά σε «τρόπους». Το KARMA Music Workstation έχει έξι τρόπους.

Program τρόπος •

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε και να παίξετε προγράμματα Μπορείτε να επιλέξετε από επανεγράψιμες τράπεζες Α, B, C, D, E και F οι οποίες περιέχουν συνολικά 768 προγράμμα και από την μη επανεγράψιμη τράπεζα G (256 προγράμματα συμβατά με το GM2 πρότυπο και εννέα drum προγράμματα). (Τα 128 προγράμματα της F τράπεζας μπορούν να επιλεγούν μόνο αν έχει εγκατασταθεί η EXBMOSS επιλογή).

Ένα πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα KARMA module.

Μπορείτε να διορθώσετε ένα πρόγραμμα Κάντε ρυθμίσεις για τον ταλαντωτή, το φίλτρο, το amp, το EG, το LFO, τα εφφέ και την KARMA λειτουργία κ.λ.π. Επιλέξτε ένα πολυ-δείγμα (είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα πολυ-δείγματα) •

425 εσωτερικά πολυ-δείγματα (ROM)

Επιπλέον πολυ-δείγματα (όταν εγκατασταθεί μια κάρτα της σειρά EXB-PCM)

Δημιουργία drum προγραμμάτων με την χρήση ενός drum kit (που δημιουργείται στον Global τρόπο)

Combination τρόπος •

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε και να παίξετε συνδυασμούς Ένας συνδυασμός είναι μια ομάδα δύο ή περισσοτέρων προγραμμάτων (μέγιστο τα οκτώ) και σας επιτρέπει να παράγετε σύνθετους ήχους που δεν μπορούν να δημιουργηθούν από ένα ανεξάρτητο πρόγραμμα. Μπορείτε να επιλέξετε συνδυασμούς από τις επανεγράψιμες τράπεζες A, B, C, D, E και F οι οποίες περιέχουν συνολικά 768 συνδυασμούς.

Ένας συνδυασμός μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι τέσσερα KARMA modules.

Μπορείτε να διορθώσετε τα δεδομένα συνδυασμού Κάντε ρυθμίσεις για ένταση, pan, layer/split κ.λ.π. για κάθε πρόγραμμα και κάντε ρυθμίσεις για τα εφφέ και την KARMA λειτουργία. 6


Sequencer τρόπος •

Εδώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 16-track sequencer για να ηχογραφήσετε και να αναπαράγετε κομμάτια.

Ένα κομμάτι μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι τέσσερα KARMA modules.

Μπορείτε να κάνετε εφφέ ρυθμίσεις για το κομμάτι σας.

Το παίξιμό σας με την χρήση της KARMA λειτουργίας μπορεί να ηχογραφηθεί σε ένα κομμάτι ή pattern. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε έναν συνδυασμό και να χρησιμοποιήσετε την KARMA για να ηχογραφήσετε το παίξιμό σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια λίστα αναμονής για να διαμορφώσετε συνεχόμενη αναπαραγωγή πολλών κομματιών, και να καθορίσετε τον αριθμό των επαναλήψεων για κάθε κομμάτι.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι και 20 λίστες αναμονής, 200 κομμάτια και 100 preset patterns. Ένα κομμάτι μπορεί να χρησιμοποιεί και τα 100 patterns.

To KARMA Music Workstation μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν 16-track πολυφωνική γεννήτρια ήχου.

Μπορείτε να παίξετε χρησιμοποιώντας την RPPR (Realtime Pattern Play/Record) λειτουργία και να κάνετε ρυθμίσεις για αυτήν.

Song Play τρόπος •

Εδώ μπορείτε να αναπαράγετε SMF (Standard MIDI File) δεδομένα από δισκέτα και να παίξετε μαζί με την αναπαραγωγή αν θέλετε.

Μπορείτε να κάνετε εφφέ ρυθμίσεις για χρήση στον Song Play τρόπο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την KARMA λειτουργία ενώ παίζετε μαζί με την SMF αναπαραγωγή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι τέσσερα KARMA modules.

Τα SMF κομμάτια μπορούν να παιχτούν διαδοχικά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την jukebox λειτουργία για να αναπαράγετε κομμάτια σε οποιαδήποτε καθορισμένη σειρά.

Global τρόπος •

Εδώ μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις που επηρεάζουν ολόκληρο το όργανο, όπως master tune και global MIDI κανάλι.

Μπορείτε να δημιουργήσετε drum kits (64 kits) και user κλίμακες (16 κλίμακες μιας οκτάβας και 1 κλίμακα όλων των νοτών).

Μπορείτε να δημιουργήσετε drum kits χρησιμοποιώντας τα 413 εσωτερικά drum δείγματα (ROM). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε drum δείγματα από μια προαιρετική κάρτα της EXB-PCM σειράς (αν εγκατασταθεί).

Μπορείτε να ορίσετε την λειτουργία των πεταλιών και των κουμπιών που έχουν την δυνατότητα ανάθεσης.

Μπορείτε να μεταδώσετε δεδομένα dumps των MIDI exclusive δεδομένων. 7


Disk τρόπος •

Τα δεδομένα από κάθε τρόπο μπορούν να σωθούν και να φορτωθούν με την χρήση μιας δισκέτας.

Μέσα όπως οι δισκέτες μπορούν να φορμαριστούν και τα δεδομένα μπορούν να διαχειριστούν με αντιγραφή κ.λ.π.

Τα κομμάτια που δημιουργείτε στον Sequencer τρόπο μπορούν να σωθούν σε SMF φορμάτ. Τα SMF αρχεία μπορούν να φορτωθούν σαν κομμάτια του Sequencer τρόπου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Data Filer λειτουργία (για να σώσετε /φορτώσετε MIDI exclusive δεδομένα).

Εμπρός και πίσω πλαίσιο Εμπρός πλαίσιο

1. Κάλυμμα EXB-PCM υποδοχής (EXB-PCM επιλογή) Ανοίξτε αυτό το κάλυμμα για να εγκαταστήσετε τις κάρτες της EXB-PCM σειράς, που πουλιούνται ξεχωριστά. Παρέχονται δύο υποδοχές. 2. REALTIME CONTROLS Χρησιμοποιήστε το [SELECT] πλήκτρο για να επιλέξετε τον Α ή Β τρόπο για τους realtime controllers, και να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά [1]-[4] για να ελέγξετε την χροιά, τα εφφέ και τα MIDI control changes, κ.λ.π., σε πραγματικό χρόνο (σελίδα 32). [SELECT] πλήκτρο Αυτό το πλήκτρο επιλέγει είτε τον Α είτε τον Β τρόπο για τους realtime controllers. Ο επιλεγμένος τρόπος θα ανάψει. [1] κουμπί, [2] κουμπί, [3] κουμπί, [4] κουμπί Στον Α τρόπο, η λειτουργία κάθε κουμπιού είναι σταθερή. Το [1] είναι η συχνότητα αποκοπής (cutoff) του low pass φίλτρου, το [2] είναι η resonance στάθμη του φίλτρου ή η cutoff συχνότητα του high pass φίλτρου, το [3] είναι η ένταση του EG του φίλτρου, και το [4] είναι ο release χρόνος του φίλτρου/amp.

8


Στον Β τρόπο, κάθε κουμπί θα ελέγχει την λειτουργία στην οποία έχει ανατεθεί στους Program, Combination, Sequencer ή Song Play τρόπους. 3. [SW1] πλήκτρο, [SW2] πλήκτρο Αυτά τα πλήκτρα είναι on/off διακόπτες για τις λειτουργίες στις οποίες έχουν ανατεθεί στους Program, Combination, Sequencer ή Song Play τρόπους. Όταν είναι ενεργά, θα ανάψει το LED (σελίδα 31). 4. Joystick Αυτό ελέγχει τον τόνο ή την διαμόρφωση κ.λ.π. Για έλεγχο, μετακινήστε το joystick επάνω/κάτω ή αριστερά/δεξιά (+Υ, –Υ, –Χ, +Χ) (σελίδα 31). Διάφορες παράμετροι προγράμματος και εφφέ θα καθορίσουν το τι ελέγχεται από το joystick. 5. Υποδοχή ακουστικών Εδώ μπορεί να συνδεθεί ένα ζευγάρι ακουστικών με (1/4”) stereo phono βύσμα. Η έξοδος από τις L/MONO και R OUTPUT υποδοχές μπορεί να ελέγχεται σε stereo μέσω των ακουστικών. 6. Drive δισκέτας Εδώ μπορείτε να εισάγετε δισκέτες 3.5 ιντσών 2HD. Τα διορθωμένα δεδομένα μπορούν να σωθούν σε μια δισκέτα, και τα εργοστασιακά δεδομένα ή τα SMF δεδομένα κ.λ.π. μπορούν να φορτωθούν από μια δισκέτα. Για λεπτομέρειες στην διαχείριση δισκετών, ανατρέξτε στην «Μεταχείριση δισκετών» (σελ. 134). Eject κουμπί Για να βγάλετε μια δισκέτα, πρώτα βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης πρόσβαση δισκέτας είναι σβηστός, και μετά πατήστε αυτό το κουμπί. Αν η δισκέτα δεν βγει όταν πατήσετε αυτό το κουμπί, μην επιχειρήσετε να βγάλετε την δισκέτα με δύναμη. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο. 7. [VOLUME] slider Αυτό ρυθμίζει την ένταση που βγαίνει από τις OUTPUT υποδοχές (L/MONO, R) και την υποδοχή ακουστικών. 8. KARMA REALTIME CONTROLS Αυτά σας επιτρέπουν να ελέγχετε την KARMA λειτουργία καθώς παίζετε. [ON/OFF] πλήκτρο Αυτό ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την KARMA λειτουργία. To LED θα ανάψει όταν η λειτουργία είναι ενεργή. [LATCH] πλήκτρο Αυτό κάνει την KARMA λειτουργία να συνεχιστεί και μετά το note-off (δηλ., αφού αφήσετε πλήκτρα ή CHORD TRIGGER πλήκτρα). 9


CHORD TRIGGER [ASSIGN] πλήκτρο Πατήστε το όταν θέλετε να αναθέσετε μια συγχορδία από το κλαβιέ ή από την MIDI IN υποδοχή στα CHORD TRIGGER [1], [2], [3] ή [4] πλήκτρα (σελίδα 37). CHORD TRIGGER [1], [2], [3] [4] πλήκτρα Όταν πατήσετε ένα από αυτά τα πλήκτρα, η καταχωρημένη συγχορδία θα εισαχθεί στο KARMA module, προκαλώντας το παίξιμο μια φράσης ή ενός pattern. [SCENE] πλήκτρο Δύο ομάδες ρυθμίσεων για τα KARMA Realtime Controls κουμπιά [1]-[8] και τους διακόπτες [1], [2] μπορούν να αποθηκευθούν σαν “scenes”. Κάθε φορά που πατάτε αυτόν τον διακόπτη, θα εναλλάσσεστε μεταξύ των δύο scenes. To LED της επιλεγμένης scene θα ανάψει. [1] και [2] διακόπτες Αυτοί οι διακόπτες ελέγχουν τις αναθέσιμες RT (realtime) παραμέτρους ή τις GE (Generated Effect) παραμέτρους των KARMA modules (σελίδα 38). [1]-[8] κουμπιά Αυτά τα κουμπιά ελέγχουν τις αναθέσιμες RT (realtime) παραμέτρους ή τις GE (Generated Effect) παραμέτρους των KARMA modules (σελίδα 38). 9. [TEMPO] κουμπί Αυτό ρυθμίζει το βασικό tempo της αναπαραγωγής που παράγεται από την KARMA λειτουργία και για το sequencer. To LED που υπάρχει επάνω από το κουμπί θα αναβοσβήνει σε συγχρονισμό με το καθορισμένο tempo. 10. Mode πλήκτρα Χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα για να μπείτε στον τρόπο που θέλετε. Όταν πατήσετε ένα πλήκτρο, το LED θα ανάψει και θα μπείτε σε αυτόν τον τρόπο (σελίδα 19). [COMBI] κουμπί Θα επιλεγεί ο Combination τρόπος. [PROG] κουμπί Θα επιλεγεί ο Program τρόπος. [SEQ] κουμπί Θα επιλεγεί ο Sequencer τρόπος. [S.PLAY] κουμπί Θα επιλεγεί ο Song Play τρόπος. [GLOBAL] κουμπί Θα επιλεγεί ο Global τρόπος. 10


[DISK] κουμπί Θα επιλεγεί ο Disk τρόπος. 11. VALUE controllers Οι παρακάτω VALUE controllers χρησιμοποιούνται για να οριστεί η τιμή της επιλεγμένης παραμέτρου (σελίδα 21). [VALUE] slider Χρησιμοποιήστε το για να τροποποιήσετε την τιμή μιας παραμέτρου. Αυτός ο controller είναι βολικός όταν θέλετε να κάνετε μεγάλες αλλαγές στην τιμή. Αυτό το slider μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μια πηγή διαμόρφωσης. VALUE [][] πλήκτρα Αυτά χρησιμοποιούνται για να αυξηθεί ή μειωθεί η τιμή της παραμέτρου σε βήματα του ενός. Αυτό είναι βολικό όταν χρησιμοποιείται για να γίνουν απόλυτα ακριβείς ρυθμίσεις. [VALUE] ρόδα Χρησιμοποιήστε αυτήν την ρόδα για να τροποποιήσετε την τιμή της παραμέτρου. Αριθμητικά πλήκτρα [0]-[9], [ENTER] πλήκτρο, [–] πλήκτρο, [./HOLD] πλήκτρο Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά για να εισάγετε αριθμητικά την τιμή μιας παραμέτρου. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα [0]-[9], το [ENTER] πλήκτρο, το [–] πλήκτρο ή το [./HOLD] πλήκτρο για να εισάγετε την τιμή, και μετά πατήστε το [ENTER] πλήκτρο για να την επιβεβαιώσετε. Το [./HOLD] πλήκτρο σας επιτρέπει να αντιστρέψετε το πρόσημο (+/–) της τιμής της παραμέτρου. Επιπλέον, το [./HOLD] μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν θέλετε να επιλέξετε ήχους ανά κατηγορία στον program ή combination τρόπο. Κρατώντας πατημένο το [ENTER] πλήκτρο και πατώντας ένα αριθμητικό πλήκτρο [0]-[9], μπορείτε να επιλέξετε μέχρι και δέκα utility menu εντολές για την τρέχουσα σελίδα. Το [ENTER] πλήκτρο χρησιμοποιείται επίσης όταν ρυθμίζονται τα KARMA Realtime Control κουμπιά, οι διακόπτες και τα πλήκτρα. [COMPARE] πλήκτρο χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο όταν θέλετε να συγκρίνετε τον ήχο του προγράμματος ή συνδυασμού που διορθώσατε με τον μη διορθωμένο ήχο που ήταν γραμμένος στην μνήμη. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλήκτρο για να κάνετε «πριν και μετά» συγκρίσεις όταν ηχογραφείτε ή διορθώνετε στον Sequencer τρόπο (σελίδα 22). 12. LCD οθόνη Εδώ μπορείτε να επιλέξετε σελίδες και παραμέτρους και να ορίσετε τιμές (σελίδα 14). 13. [TIMBRE/TRACK] πλήκτρο, [F1 T1/T9] … [F8 T8/T16] πλήκτρα 11


[F1]-[F8] πλήκτρα λειτουργίας Αυτά τα πλήκτρα επιλέγουν τις ετικέτες που εμφανίζονται σε κάθε οθόνη. Επίσης χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση utilities και άλλων λειτουργιών. [Τ1/Τ9]-[Τ8/Τ16] πλήκτρα TIMBRE/TRACK επιλογής κρατώντας πατημένο το [TIMBRE/TRACK] πλήκτρο και πατώντας ένα [Τ1/Τ9]-[Τ8/Τ16] πλήκτρο, μπορείτε να επιλέξετε τις timbre/track παραμέτρους που αντιστοιχούν στον αριθμό πλήκτρου. Όταν μια σελίδα εμφανίζει τις παραμέτρους για timbres 1-8 ενός Combination ή για tracks 1-8/9-16 του Sequencer ή του Song Play τρόπου, αυτά τα πλήκτρα επιλέγουν ένα από αυτά τα timbres/tracks. 14. [EXIT] πλήκτρο, [MENU PAGE +/–] πλήκτρο, CURSOR πλήκτρα [], [], [], [] [EXIT] πλήκτρο Στους Program, Combination, Sequencer, Song Play και Global τρόπους, πατώντας αυτό το πλήκτρο από οποιαδήποτε άλλη εκτός της σελίδας 1.1, θα μετακινηθείτε στην σελίδα 1.1 του τρόπου. Όταν ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου, αυτό το πλήκτρο θα ακυρώσει τις ρυθμίσεις που γίνονται στο πλαίσιο διαλόγου και θα κλείσει το πλαίσιο διαλόγου (αντιστοιχεί στο “Cancel”). Αν είναι ανοιχτό ένα Utility menu ή ένα menu σελίδας, πατώντας το [EXIT] θα κλείσει το menu. [MENU PAGE +/–] πλήκτρο χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε διαφορετικές σελίδες στην οθόνη. Όταν πατήσετε αυτό το κουμπί, θα εμφανιστεί στην LCD οθόνη μια λίστα των σελίδων μέσα στον τρόπο. Χρησιμοποιήστε τα [F1]-[F7] ή τα κέρσορ [], [], [], [] πλήκτρα για να επιλέξετε την σελίδα που θέλετε και πατήστε το [F8] πλήκτρο για να μετακινηθείτε στην επιλεγμένη σελίδα. Μπορείτε επίσης να μετακινηθείτε στην σελίδα που θέλετε κρατώντας πατημένο το [MENU] πλήκτρο και χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα [0]-[7] για να εισάγετε τον διψήφιο αριθμό σελίδας. Επιπλέον, μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το [MENU] πλήκτρο και να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα [],[] για να αλλάζετε σελίδες στην σειρά 1.1  2.1  2.2  2.3 (σελίδα 20). CURSOR πλήκτρα [], [], [], [] Χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα για να επιλέξετε διαφορετικές παραμέτρους στην οθόνη. Επιπλέον, μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το [MENU] πλήκτρο και να χρησιμοποιήσετε τα κέρσορ κουμπιά [], [] κουμπιά για να αλλάζετε σελίδες στην οθόνη. 15. [BANK] πλήκτρα Αυτά

τα

πλήκτρα

χρησιμοποιούνται

Program/Combination banks. 12

για

εναλλαγή

των


PROG BANK: [A], [B], [C], [D], [E], [F], [G] Όταν επιλέγονται προγράμματα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [A], [B], [C], [D], [E], ([F] διαθέσιμο μόνο αν έχει εγκατασταθεί η EXB-MOSS) και [G]. Θα ανάψει το LED της επιλεγμένης bank. Κάθε φορά που πατάτε το [G], θα κινήστε κυκλικά μέσα στις banks της GM(2) παραλλαγής και της drum bank ως ακολούθως : G, g(1), g(2), … , g(8), g(9), g(d), G … κ.λ.π. COMBI BANK: [A], [B], [C], [D], [E], [F] Όταν επιλέγονται συνδυασμοί, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [A], [B], [C], [D], [E] και [F]. Θα ανάψει το LED της επιλεγμένης bank. Στους Combination, Sequencer και Song Play τρόπους όταν η μονάδα διόρθωσης βρίσκεται στο πρόγραμμα ενός timbre ή track, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα BANK πλήκτρα για να επιλέξετε την bank ενός προγράμματος. Θα ανάψει το bank LED του προγράμματος που επιλέγεται για αυτό το timbre/track. Στα πλαίσια διαλόγου όπως Write Program ή Write Combination, αυτά τα πλήκτρα χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της bank προγράμματος ή συνδυασμού που θα είναι ο προορισμός εγγραφής, κ.λ.π. 16. SEQUENCER [PAUSE] πλήκτρο Στον Sequencer τρόπο, αυτό το πλήκτρο παύει το κομμάτι ή την λίστα αναμονής της αναπαραγωγής. Στον Song Play τρόπο, αυτό το πλήκτρο παύει την SMF αναπαραγωγή. Κατά την παύση, θα ανάψει το LED. Πατήστε πάλι [PAUSE] για να αναιρέσετε την παύση, το LED θα σβήσει. [REW] πλήκτρο Στον Sequencer τρόπο, αυτό το πλήκτρο γυρίζει προς τα πίσω το κομμάτι ή την λίστα αναμονής της αναπαραγωγής. Όταν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο αυτό το πλήκτρο, το LED θα ανάψει, και η αναπαραγωγή θα κινηθεί προς τα πίσω. (Αυτό δεν θα λειτουργεί κατά την ηχογράφηση). [FF] πλήκτρο Στον Sequencer τρόπο, αυτό το πλήκτρο μετακινεί γρήγορα προς τα εμπρός το κομμάτι ή την λίστα αναμονής της αναπαραγωγής. Όταν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο αυτό το πλήκτρο, το LED θα ανάψει, και η αναπαραγωγή θα κινηθεί γρήγορα προς τα πίσω. (Αυτό δεν θα λειτουργεί κατά την ηχογράφηση). [LOCATE] πλήκτρο Στον Sequencer τρόπο, αυτό το πλήκτρο επαναφέρει το κομμάτι ή την λίστα αναμονής της αναπαραγωγής στο καθορισμένο σημείο. Στον Song Play τρόπο, αυτό το πλήκτρο επαναφέρει την θέση αναπαραγωγής του SMF στο καθορισμένο σημείο. Αν για κάποιο λόγο κάποιες νότες «κολλάνε», πατήστε αυτό το πλήκτρο. [REC/WRITE] πλήκτρο 13


Στον Sequencer τρόπο, πατώντας αυτό το κουμπί θα ανάψει το LED, και αν μετά πατήσετε το [START/STOP] πλήκτρο, θα ξεκινήσει η ηχογράφηση (σελίδα 86). Στους Program, Combination και Global τρόπους, πατώντας αυτό το πλήκτρο θα ανοίξει ένα πλαίσιο διαλόγου, και αν μετά πατήσετε το [F8] (“OK”) πλήκτρο, θα γραφτούν τα διορθωμένα περιεχόμενα (σελίδα 50, 53). [START/STOP] πλήκτρο Αυτό είναι το πλήκτρο εκκίνησης/σταματήματος για το κομμάτι και την λίστα αναμονής ηχογράφησης και αναπαραγωγής στον Sequencer τρόπο και της SMF αναπαραγωγής στον Song Play τρόπο. (Κατά την διάρκεια της ηχογράφησης και αναπαραγωγής, το LED θα ανάψει σε συγχρονισμό με το beat).

Πίσω πλαίσιο

1. [POWER] διακόπτης Αυτός ο διακόπτης ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την τροφοδοσία (σελίδα 23). 2. Υποδοχή AC τροφοδοσίας (~ΑC9V) Εδώ συνδέεται το καλώδιο τροφοδοσίας. Μετά την σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας στο όργανο, συνδέστε το άλλο άκρο σε μια πρίζα (σελίδα 17). 3. AUDIO OUTPUT Συνδέστε αυτές τις εξόδους στις υποδοχές εισόδου του ενισχυτή ή μίκτη σας. Εκτός από τις L/MONO και R κύριες stereo ηχητικές εξόδους, αυτό το όργανο παρέχει δύο ανεξάρτητες ηχητικές εξόδους. Ο ήχος από κάθε ταλαντωτή, drum, timbre/track ή insertion εφφέ μπορεί ελεύθερα να δρομολογηθεί σε οποιαδήποτε έξοδο (σελίδα 136). (MAIN) L/MONO, R Αυτές είναι unbalanced phone υποδοχές. Αυτές είναι οι κύριες υποδοχές ηχητικής εξόδου. Βάζοντας το “Bus Select” στο L/R, η έξοδος από τον ταλαντωτή, ένα insertion εφφέ, ένα ανεξάρτητο drum μέρος ή τον μετρονόμο μπορεί να βγει στις (MAIN) L/MONO και R υποδοχές. Όταν κάνετε συνδέσεις σε stereo, χρησιμοποιήστε L/MONO και R. όταν κάνετε συνδέσεις σε mono, χρησιμοποιήστε την L/MONO υποδοχή. (INDIVIDUAL) 1, 2 Αυτές είναι unbalanced phone υποδοχές. Αυτές είναι ανεξάρτητες υποδοχές ηχητικής εξόδου. Μερικές φορές βάζοντας το “Bus Select” στο 1, 2, 1/2 ένας ταλαντωτή, ένα insertion εφφέ, ένα ανεξάρτητο drum μέρος ή ο μετρονόμος, κ.λ.π, μπορεί 14


να ανατεθεί να βγαίνει από τις (INDIVIDUAL) 1, 2 υποδοχές. Η έξοδος από τις 1, 2 υποδοχές δεν επηρεάζεται από το [VOLUME] slider.

4. Υποδοχές πεταλιού ASSIGNABLE SWITCH υποδοχή Εδώ μπορεί να συνδεθεί ένας on/off ποδοδιακόπτης, που πωλείται ξεχωριστά, όπως ο Korg PS-1 (σελίδα 18). Η λειτουργία της μπορεί να ανατεθεί στον Global τρόπο, επιτρέποντάς σας να χρησιμοποιήσετε τον ποδοδιακόπτη σαν modulation controller, για να επιλέξετε προγράμματα και συνδυασμούς, ή για εκκίνηση/σταμάτημα του sequencer (σελίδα 142). ASSIGNABLE PEDAL υποδοχή Εδώ μπορεί να συνδεθεί το Korg EXP-2 ή XVP-10 expression πετάλι, πωλείται χωριστά (σελίδα 18). Η λειτουργία της μπορεί να ανατεθεί στον Global τρόπο, επιτρέποντάς σας να χρησιμοποιήσετε το πετάλι για τον έλεγχο της έντασης, κ.λ.π. (σελίδα 142). DAMPER υποδοχή Εδώ μπορεί να συνδεθεί ένα πετάλι τύπου διακόπτη, πωλείται χωριστά, όπως το Korg DS-1H damper πετάλι. Αν συνδεθεί ένα DS-AH, θα λειτουργεί σαν half-damper πετάλι. Αν συνδεθεί πετάλι άλλου τύπου διακόπτη, θα λειτουργεί σαν damper διακόπτης. Για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του half-damper πεταλιού, ρυθμίστε την πολικότητα και την ευαισθησία. 5. MIDI MIDI IN υποδοχή Σε αυτήν την υποδοχή λαμβάνονται μουσικά δεδομένα και ρυθμίσεις ήχου κ.λ.π. Χρησιμοποιήστε αυτήν την υποδοχή για να παίξετε το όργανο από άλλη συνδεδεμένη MIDI συσκευή. MIDI OUT υποδοχή Από αυτήν την υποδοχή μεταδίδονται μουσικά δεδομένα και ρυθμίσεις ήχου κ.λ.π. Χρησιμοποιήστε αυτήν την υποδοχή για να ελέγξετε άλλη συνδεδεμένη MIDI συσκευή από αυτό το όργανο. MIDI THRU υποδοχή Μουσικά δεδομένα και ρυθμίσεις ήχου, κ.λ.π., που λαμβάνονται στην MIDI IN υποδοχή αναμεταδίδονται χωρίς αλλαγή από την MIDI THRU υποδοχή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υποδοχή για να συνδέσετε πολλές MIDI συσκευές μέσω MIDI καλωδίων.

Αντικείμενα και λειτουργίες στην LCD οθόνη

15


a: Τρέχουσα σελίδα Αυτό δείχνει την τρέχουσα επιλεγμένη σελίδα μέσα στον τρόπο. Από τα αριστερά, αυτός ο χώρος δείχνει το όνομα τρόπου, τον αριθμό:όνομα σελίδας, το όνομα ετικέτας και το όνομα παραμέτρου της μονάδας διόρθωσης. b: Ετικέτα Οι περισσότερες σελίδες χωρίζονται σε δύο ή περισσότερες ετικέτες. Πατώντας το πλησιέστερο πλήκτρο λειτουργίας [F1]-[F7], μπορείτε να επιλέξετε μια ετικέτα για πρόσβαση στην αντίστοιχη σελίδα. c: Παράμετροι Οι παράμετροι για διάφορες ρυθμίσεις εμφανίζονται στην LCD οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα κέρσορ κουμπιά [], [], [], [] για να επιλέξετε την παράμετρο που θέλετε. d: Μονάδας διόρθωσης Όταν χρησιμοποιήσετε τα κέρσορ κουμπιά [], [], [], [], η επιλεγμένη παράμετρος θα τονιστεί στην LCD οθόνη. Αυτός ο χώρος ονομάζεται μονάδα διόρθωσης, και η διόρθωσή σας θα επηρεάσει τον τονισμένο χώρο. Η τιμή παραμέτρου της μονάδας διόρθωσης μπορεί να τροποποιηθεί με την χρήση VALUE controllers όπως το [VALUE] slider, η [VALUE] ρόδα ή τα VALUE [], [] πλήκτρα (σελίδα 21). Για παραμέτρους που αποδέχονται αριθμό πλήκτρου ή velocity τιμή, μπορείτε επίσης να κρατήσετε πατημένο το [ENTER] πλήκτρο και να παίξετε μια νότα στο κλαβιέ για να εισάγετε τον αριθμό πλήκτρου ή την velocity τιμή. e: Πλαίσιο επιλογής Χρησιμοποιήστε τα κέρσορ κουμπιά [], [], [], [] για να επιλέξετε ένα πλαίσιο επιλογής και χρησιμοποιήστε έναν VALUE controller όπως το [VALUE] slider, η [VALUE] ρόδα ή τα VALUE [], [] πλήκτρα για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε το σημάδι επιλογής. Όταν επιλεγεί, η παράμετρος θα λειτουργεί, όταν αποεπιλεγεί η παράμετρος δεν θα λειτουργεί. f: Κουμπιά λειτουργίας Πατώντας το κουμπί λειτουργίας [F1]-[F8] που είναι πιο κοντά σε αυτό το κουμπί, μπορείτε να ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε διάφορες λειτουργίες. M M : Στον Combination, Sequencer ή Song Play τρόπο, αυτά χρησιμοποιούνται για να επιλεγεί το KARMA module που θέλετε να διορθώσετε. UP OPEN : Στον Song Play ή Disk τρόπο, αυτά επιλέγουν τον τρέχοντα κατάλογο. UTILITY : Πρόσβαση στο utility menu όπου μπορείτε να εκτελέσετε utility menu εντολές.

16


Παραδείγματα άλλων κουμπιών λειτουργίας Sequencer τρόπος :

*

EDIT/DONE, INSERT, CUT, COPY, JUMP, DONE, Tie, Rest, Back, Done (χρησιμοποιείται στα Cue List, Event Edit, Step Recording), REVERT (αντιγραφή και επικόλληση RPPR ρυθμίσεων) ADD, DELETE (δημιουργία jukebox λίστας)

Song Play τρόπος : Global TEXT, KEY+, – τρόπος : Utility menu

Σε κάθε σελίδα, μπορείτε να πατήσετε το “UTILITY” κουμπί λειτουργίας (το [F8] πλήκτρο) για πρόσβαση στο utility menu. To utility menu περιέχει εντολές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτήν την σελίδα. Το utility menu που εμφανίζεται θα διαφέρει σε συνάρτηση με την σελίδα που έχει επιλεγεί. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μέχρι δέκα utility menu εντολές κρατώντας πατημένο το [ENTER] πλήκτρο και πατώντας ένα αριθμητικό πλήκτρο [0]-[9]. Πατήστε το [EXIT] πλήκτρο για να κλείσετε το utility menu. Για , πατήστε το F7 πλήκτρο για να επιλέξετε την utility menu εντολή που θέλετε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κέρσορ πλήκτρα [], [], [], [] για να κάνετε την επιλογή σας. Για OK, πατήστε το [F8] πλήκτρο για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου της επιλεγμένης utility menu εντολής. Αυτό το πλήκτρο αλλάζει την κατάσταση των εντολών που επιλέγετε ή αποεπιλέγετε. *

Πλαίσια διαλόγου Όταν επιλέξετε μια utility menu εντολή, κ.λ.π., θα ανοίξει ένα πλαίσιο διαλόγου. Χρησιμοποιήστε τα κέρσορ πλήκτρα [], [], [], [] για να επιλέξετε παραμέτρους. Όταν επιλέγονται αριθμοί προγράμματος ή συνδυασμού σε ένα πλαίσιο διαλόγου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα BANK [A]-[G] πλήκτρα πρόσθετα με τους VALUE controllers. Σε utility menu, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας [F1]-[F8] που είναι πιο κοντά στο  κ.λ.π. (κουμπί λειτουργίας 2) για πρόσβαση στην οθόνη εκτέλεσης ή διαδικασίας. Σε μερικές περιπτώσεις, εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου. Για να εκτελέσετε, επιλέξτε OK (πατήστε το [F8] πλήκτρο). Για να ακυρώσετε χωρίς να εκτελέσετε, επιλέξτε CANCEL (πατήστε το [F7] πλήκτρο). Το πλαίσιο διαλόγου θα κλείσει. Το [EXIT] πλήκτρο είναι ισοδύναμο με “Cancel”, “Done” ή “Exit”.

*

Κουμπιά λειτουργίας 2 Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας [F1]-[F8] που είναι πιο κοντά σε αυτό το κουμπί για να εκτελέσετε την λειτουργία. , ΟΚ : Utility menu, κ.λ.π.

*

Κείμενο πλαισίου διαλόγου 17


Όταν χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα λειτουργίας για να επιλέξετε NAME, κ.λ.π., θα εμφανιστεί ένα κείμενο πλαισίου διαλόγου. Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου, μπορείτε να μετονομάσετε κείμενο (π.χ. το όνομα ενός προγράμματος, συνδυασμού ή κομματιού) (σελίδα 50). *

Μπάρα κύλισης Αυτό δείχνει ότι η λίστα περιέχει επιλογές ή παραμέτρους που δεν μπορούν να εμφανιστούν όλες στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα κέρσορ πλήκτρα [], [], [], [] για να μετακινηθείτε μέσα στην λίστα.

*

Page menu Στους Combination, Program, Sequencer, Song Play ή Global τρόπους, πατώντας το [MENU] πλήκτρο θα εμφανιστεί μια λίστα των σελίδων σε αυτόν τον τρόπο. (Θα τονιστεί σελίδα στην οποία είστε όταν πατήστε το [MENU] πλήκτρο). Για να επιλέξετε μια σελίδα, πατήστε το πλησιέστερο πλήκτρο [F1]-[F7]. Πατώντας το ίδιο πλήκτρο μπορείτε να μετακινηθείτε συνεχώς προς τα κάτω. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήστε τα κέρσορ πλήκτρα [], [], [], [] για να μετακινηθείτε αριστερά/επάνω/κάτω/δεξιά. Μπορείτε επίσης να μετακινηθείτε στην σελίδα που θέλετε κρατώντας πατημένο το [MENU] πλήκτρο και χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα [0]-[7] για να εισάγετε διψήφιο αριθμό σελίδας. Επιπλέον, μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το [MENU] πλήκτρο και να χρησιμοποιήσετε τα κέρσορ πλήκτρα [], [], [], [] για να μετακινηθείτε σε βήματα της μιας σελίδας. Στο διπλανό παράδειγμα, αυτό θα είναι Play  P/M  Ctrl  MOSS (αν έχει εγκατασταθεί η EXB-MOSS)  Prm1  … κ.λ.π.

*

Άλλα αντικείμενα Για να χρησιμοποιήσετε αντικείμενα με σχήμα slider ή κουμπιού ή chain τιμές παραμέτρου, χρησιμοποιήστε τα κέρσορ πλήκτρα [], [], [], [] για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε, και χρησιμοποιήστε τους VALUE controllers για να ρυθμίσετε την τιμή. Άλλοι τύποι αντικειμένων εμφανίζονται στην οθόνη εφφέ δρομολόγησης (σελίδα 135).

Συνδέσεις Συνδέσεις ηχητικής συσκευής κ.λ.π. Οι συνδέσεις πρέπει να γίνουν με την τροφοδοσία κλειστή. Η απρόσεκτη διαδικασία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ηχεία σας ή να δημιουργήσει δυσλειτουργίες.

1. Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται στην AC υποδοχή τροφοδοσίας του οργάνου και μετά συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου σε μια πρίζα.

2. Σύνδεση συσκευών ηχητικής εξόδου 18


AUDIO OUTPUT (MAIN) L/MONO, R, (INDIVIDUAL) 1, 2 Εδώ, μπορείτε να συνδέσετε ένα σετ ενισχυόμενων monitor ηχείων ή το ηχητικό σας σύστημα για την έξοδο του ήχου αυτού του οργάνου. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις AUDIO OUTPUT (INDIVIDUAL) 1-2 υποδοχές του οργάνου, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε έναν μίκτη. Αν παίξετε το όργανο μέσω του stereo ηχητικού σας συστήματος, προσέξτε αφού οι υψηλές εντάσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στα ηχεία σας. Μην αυξάνετε υπερβολικά την ένταση. Σύνδεση των AUDIO OUTPUT (MAIN) L/MONO και R υποδοχών στις INPUT υποδοχές του monitor συστήματος, του μίκτη σας, κ.λ.π. Οι L/MONO και R είναι κύριες έξοδοι. Αν βγάζετε σε stereo, κάντε συνδέσεις στην (MAIN) L/MONO υποδοχή και την R υποδοχή. Αν βγάζετε σε μονοφωνικό, κάντε συνδέσεις στην (MAIN) L/MONO υποδοχή. Συνιστούμε να παίζετε σε stereo, αν είναι δυνατόν. Αν θέλετε μα βγάζετε από τις AUDIO OUTPUT (INDIVIDUAL) 1, 2 υποδοχές, συνδέστε αυτές τις υποδοχές στον μίκτη σας, και μετά συνδέστε την έξοδο του μίκτη στο INPUT του ενισχυόμενου monitor συστήματος, κ.λ.π. Για λεπτομέρειες σχετικά με την έξοδο κάθε υποδοχής δείτε «Δρομολόγηση» στην σελίδα 136. Ακουστικά Όταν χρησιμοποιούνται ακουστικά, συνδέστε τα στην υποδοχή ακουστικών που βρίσκονται στο εμπρός πλαίσιο.

3. Σύνδεση πεταλιών, κ.λ.π. Συνδέσεις πεταλιού Συνδέστε ένα Korg πετάλι (πουλιέται χωριστά) με δυνατότητα ανάθεσης, όπως το XVP-10 ή EXP-2, στην ASSIGNABLE PEDAL υποδοχή στο πίσω πλαίσιο. Η λειτουργία που ελέγχεται από το πετάλι καθορίζεται στην GLOBAL 6.1I Controller, Foot σελίδα “Foot Pedal Assign” (σελίδα 142). 19


Συνδέσεις ποδοδιακόπτη Ένας ποδοδιακόπτης ελέγχει τα sostenuto, soft pedal on/off, arpeggiator on/off, ελέγχει προγράμματα ή συνδυασμούς, και ξεκινάει/σταματάει το sequencer, κ.λ.π. Συνδέστε έναν Korg ποδοδιακόπτη (πουλιέται χωριστά), όπως το PS-1, στην ASSIGNABLE SWITCH υποδοχή στο πίσω πλαίσιο. Η λειτουργία που θα ελέγχεται από τον ποδοδιακόπτη και η πολικότητα του ποδοδιακόπτη μπορούν να οριστούν μπορούν να οριστούν στην GLOBAL 6.1I Controller, Foot σελίδα “Foot Pedal Assign” και “Foot Pedal Assign) (σελίδα 142). Συνδέσεις damper πεταλιού Σας επιτρέπουν να διατηρείται τον ήχο ενώ παίζετε. Συνδέστε ένα Korg DS-1H damper πετάλι (πουλιέται χωριστά) στην DAMPER υποδοχή στο πίσω πλαίσιο. Αν συνδεθεί ένα DS-1H, μπορείτε να παράγεται half-damper εφφέ. Η πολικότητα του damper πεταλιού μπορεί να οριστεί στην GLOBAL 6.1I Controller, Foot “Damper Polarity” και η ευαισθησία του μπορεί να ρυθμιστεί από την GLOBAL 1.1-1 System utility menu εντολή “Half Damper Calibration”.

Συνδέσεις σε MIDI συσκευή/υπολογιστές (MIDI υποδοχές) 1. Συνδέσεις σε MIDI συσκευή Το κλαβιέ, οι controllers και το sequencer, κ.λ.π. αυτού του οργάνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο μιας εξωτερικής MIDI γεννήτριας ήχου. Αντίστροφα, άλλο MIDI κλαβιέ ή sequencer μπορεί να ελέγξει την γεννήτρια ήχου αυτού του οργάνου για την παραγωγή ήχου. Χρησιμοποιήστε MIDI καλώδια για να συνδέσετε τις MIDI υποδοχές αυτού του οργάνου με τις MIDI υποδοχές της εξωτερικής σας συσκευής.

2. Συνδέσεις σε έναν υπολογιστή Το παίξιμό σας σε αυτό το όργανο, όπως επίσης τα controller και sequencer δεδομένα, μπορούν να σταλούν σε έναν υπολογιστή (συνδεδεμένου μέσω MIDI interface) και η γεννήτρια ήχου αυτού του οργάνου μπορεί να παιχτεί από τον υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε ένα MIDI interface για να συνδέσετε τις MIDI υποδοχές αυτού του οργάνου στις MIDI υποδοχές του υπολογιστή σας.

Βασική διαδικασία Επιλογή τρόπων, σελίδων και ετικετών – ρύθμιση παραμέτρων 1. Επιλογή τρόπων Για να χρησιμοποιήσετε μια συγκεκριμένη λειτουργία στο KARMA, πρέπει πρώτα να επιλέξετε τον κατάλληλο τρόπο. Πατήστε ένα από τα πλήκτρα τρόπο στο εμπρός πλαίσιο ([COMBI]-[DISK]) για να μπείτε στον αντίστοιχο τρόπο. [COMBI] πλήκτρο : [PROG] πλήκτρο :

Combination τρόπος Program τρόπος 20


[SEQ] πλήκτρο : Sequencer τρόπος [S.PLAY] πλήκτρο : Song Play τρόπος [GLOBAL] πλήκτρο : Global τρόπος [DISK] πλήκτρο : Disk τρόπος 2. Επιλογή σελίδων και ετικετών Κάθε τρόπος έχει έναν μεγάλο αριθμό παραμέτρων, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε σελίδες. Κάθε σελίδα είναι επιπλέον χωρισμένη σε μέχρι επτά ομάδες. Αυτές αναφέρονται σαν «ετικέτες». Επιλογή μιας σελίδας 1) Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί ο επιθυμητός τρόπος. Για να επιλέξετε έναν τρόπο, πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο τρόπου ([COMBI]-[DISK]). Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε τον Combination τρόπο σαν παράδειγμα για τις εξηγήσεις μας. Πατήστε το [COMBI] πλήκτρο.

2) Πατήστε το [MENU] πλήκτρο. Θα εμφανιστεί το menu σελίδας. Σημείωση : Στον Disk τρόπο υπάρχει μόνο μία σελίδα, έτσι δεν θα εμφανιστεί το menu σελίδας. 3) Πατήστε το πλήκτρο λειτουργία [F1]-[F7] που είναι πιο κοντά στην σελίδα που θέλετε να επιλέξετε. Αν σε ένα πλήκτρο λειτουργίας έχουν ανατεθεί πολλές σελίδες, πατήστε το ίδιο πλήκτρο για να μετακινήσετε τον κέρσορα προς τα κάτω. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα [], [], [], [] κέρσορ πλήκτρα για να μετακινηθείτε. 4) Πατήστε το [F8] (“Open”) πλήκτρο. Όταν πατήσετε το [F8] πλήκτρο, θα μετακινηθείτε στην επιλεγμένη σελίδα, και θα εμφανιστεί αυτή η σελίδα. Σαν παράδειγμα εδώ, πατήστε τρεις φορές το [F3] πλήκτρο για να επιλέξετε “KeyZ” και μετά πατήστε το [F8] (“Open”) πλήκτρο. Θα εμφανιστεί η 3.3: Ed-Key Zone σελίδα. Σημείωση : Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω εναλλακτικές μεθόδους για να επιλέξετε μια σελίδα. •

Πατήστε το [MENU] πλήκτρο, και μετά χρησιμοποιήστε τα [][] πλήκτρα για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός ή πίσω μέσα στις σελίδες με την σειρά 1.12.12.2 2.3 κ.λ.π.

Κρατήστε πατημένο το [MENU] πλήκτρο, και χρησιμοποιήστε αριθμητικά πλήκτρα [1]-[7] για να εισάγετε έναν διψήφιο αριθμό σελίδας για να μετακινηθείτε κατευθείαν στην αντίστοιχη σελίδα. (Για να επιλέξετε την σελίδα που φαίνεται παραπάνω, θα πρέπει να πατήσετε [3], [3]).

21


Αν μόνο μια σελίδα έχει ανατεθεί σε κάθε πλήκτρο λειτουργίας (ομάδα), όπως στην COMBI 1.1: Play ή τις σελίδες του Global τρόπου, το πρώτο ψηφίο του αριθμητικού πλήκτρου [1]-[7] θα μετακινεί στην αντίστοιχη σελίδα. Η σελίδα που επιλέγεται αυτήν την στιγμή θα είναι η σελίδα που ήταν τελευταία επιλεγμένη. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη σελίδα, δεν θα εμφανιστεί τίποτε. Σημείωση : Όταν πατήστε το [EXIT] πλήκτρο, θα επιστρέψετε στην 1.1 από οποιαδήποτε σελίδα. Επιλογή μιας ετικέτας 5) Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας [F1]-[F7] που είναι πιο κοντά στην ετικέτα που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της LCD οθόνης. Σαν παράδειγμα, θα επιλέξουμε την “Review” ετικέτα. Πατήστε το [F5] πλήκτρο. 6) Για να μετακινηθείτε σε άλλη σελίδα, πατήστε το [MENU] πλήκτρο και επαναλάβετε την διαδικασία από το βήμα 3.

3. Επιλογή παραμέτρων Χρησιμοποιήστε τα [], [], [], [] κέρσορ πλήκτρα για να επιλέξετε την παράμετρο που θέλετε να διορθώσετε. Στις σελίδες του Combination τρόπου που εμφανίζουν timbres 1-8, ή στις σελίδες του Sequencer και Song Play τρόπου που εμφανίζουν tracks 1-8 ή 9-16, μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το [TIMBRE/TRACK] πλήκτρο και να πατήσετε το πλησιέστερο πλήκτρο λειτουργίας [F1]-[F8] για να επιλέξετε το timbre ή track που θέλετε.

4. Ρύθμιση μιας παραμέτρου Η τιμή παραμέτρου στην μονάδα διόρθωσης μπορεί να οριστεί με τις χρήση των VALUE controllers εμπρός πλαισίου (VALUE [], [] πλήκτρα, [VALUE] ρόδα, [VALUE] sliders αριθμητικά πλήκτρα [0]-[9], [–] πλήκτρο, [./HOLD] πλήκτρο και [ENTER] πλήκτρο). Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα BANK [A]-[G] πλήκτρα και το [COMPARE] πλήκτρο. Στην περίπτωση των παραμέτρων που απαιτούν να εισάγετε μια νότα ή velocity τιμή, μπορείτε να εισάγετε την τιμή παίζοντας ένα πλήκτρο στο κλαβιέ ενώ κρατάτε πατημένο το [ENTER] πλήκτρο. VALUE controllers [VALUE] slider Χρησιμοποιήστε αυτό όταν θέλετε να κάνετε μεγάλες αλλαγές στην τιμή. Στον Program και Combination τρόπο, αυτό το slider μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν πηγή ελέγχου για εναλλακτική ή δυναμική διαμόρφωση. (Αυτό είναι ενεργό στο Program ή Combination 1.1: Play όταν επιλεγεί το “Program Select” ή “Combination Select”). VALUE [], [] πλήκτρα Χρησιμοποιήστε τα όταν θέλετε να κάνετε λεπτομερείς ρυθμίσεις στην τιμή. [VALUE] ρόδα 22


Χρησιμοποιήστε την όταν θέλετε να κάνετε μεγάλες αλλαγές στην τιμή. Αριθμητικά πλήκτρα [0]-[9], [ENTER] πλήκτρο, [–] πλήκτρο, [./HOLD] πλήκτρο Χρησιμοποιήστε τα όταν ξέρετε την τιμή παραμέτρου που θέλετε να εισάγετε. Μετά την χρήση των αριθμητικών πλήκτρων [0]-[9] για την εισαγωγή ενός αριθμού, πατήστε το [ENTER] πλήκτρο για να οριστικοποιήσετε την τιμή της παραμέτρου. Χρησιμοποιήστε το [–] πλήκτρο για να εισάγετε αρνητικούς αριθμούς. Χρησιμοποιήστε το [./HOLD] πλήκτρο για να εισάγετε ένα δεκαδικό σημείο. Στην 1:1 Play σελίδα του Program και Combination τρόπου, το [./HOLD] πλήκτρο θα εκτελεί την Category Hold ή 10’s Hold λειτουργία. Το [ENTER] πλήκτρο χρησιμοποιείται επίσης κατά την ρύθμιση των KARMA Realtime Controls κουμπιών και διακοπτών. BANK [A]-[G] πλήκτρα Τα BANK πλήκτρα χρησιμοποιούνται στον Program τρόπο για την επιλογή της bank προγράμματος και στον Combination τρόπο για την επιλογή bank συνδυασμού. Στον Combination τρόπο, αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την επιλογή bank προγράμματος για κάθε timbre του συνδυασμού. Στον Sequencer και Song Play τρόπο, αυτά τα πλήκτρα χρησιμοποιούνται για την επιλογή της bank του προγράμματος που χρησιμοποιείται για κάθε track του κομματιού. Αυτά τα πλήκτρα χρησιμοποιούνται επίσης για τον καθορισμό της bank στα πλαίσια διαλόγου όπως Write Program ή Write Combination. [COMPARE] πλήκτρο Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο όταν θέλετε να συγκρίνετε τον ήχο ενός διορθωμένου προγράμματος ή συνδυασμού με το μη διορθωμένο αρχικό (δηλ., τον ήχο που είναι γραμμένος στην μνήμη). Όταν διορθώνεται ένα πρόγραμμα ή συνδυασμός, πατήστε αυτό το πλήκτρο. Το LED θα ανάψει, και θα ανακληθούν οι τελευταίες γραμμένες ρυθμίσεις για αυτόν τον αριθμό προγράμματος ή συνδυασμού. Όταν πατήσετε πάλι το [COMPARE] πλήκτρο, το LED θα σβήσει και θα επιστρέψετε στις ρυθμίσεις που διορθώσατε. Αν διορθώσετε τις ρυθμίσεις που ανακλήθηκαν πατώντας το [COMPARE] πλήκτρο (δηλ., τις ρυθμίσεις που ήταν γραμμένες στην εσωτερική μνήμη), το LED θα σβήσει, και δεν θα είναι δυνατή η επιστροφή στις προηγούμενες ρυθμίσεις με το εκ νέου πάτημα του [COMPARE] κουμπιού. Στον Sequencer τρόπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το [COMPARE] πλήκτρο για να κάνετε «πριν και μετά» συγκρίσεις αμέσως μετά την χρήση realtime ή step ηχογράφησης για να ηχογραφήσετε ένα κομμάτι, ή μετά την εκτέλεση μιας track διόρθωσης. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά κατά την realtime ηχογράφηση ενός track για ένα κομμάτι. 1) Ηχογραφήστε realtime ένα track. (Take 1) 2) Ηχογραφήστε πάλι realtime στο ίδιο track. (Take 2) 23


3) Πατήστε το [COMPARE] πλήκτρο. Το LED θα ανάψει και θα ανακληθεί το take 1. 4) Πατήστε πάλι το [COMPARE] πλήκτρο. Το LED θα σβήσει και θα ανακληθεί το take 2. 5) Αν μετά την ηχογράφηση δύο διαφορετικών takes στο ίδιο track, ηχογραφήσετε ένα τρίτο, η Compare λειτουργία θα εναλλάσσεται μεταξύ του δεύτερου και τρίτου take. Η ηχογράφηση τέταρτου take θα σημαίνει ότι το Compare θα εναλλάσσεται μεταξύ του τρίτου και τέταρτου take, κ.λ.π. Με αυτόν τον τρόπο, το Compare εναλλάσσεται πάντα μεταξύ των δύο τελευταίων ηχογραφημένων περασμάτων που γίνονται στο ίδιο track. Σε αυτόν τον τρόπο, η Compare λειτουργία σας επιτρέπει να ανακαλέσετε την προηγούμενη ηχογράφηση ή την προηγούμενη κατάσταση της διόρθωσης. Η Compare λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στους Global τρόπους. Όταν χειρίζεστε τα KARMA Realtime Controls κουμπιά [1]-[8] και διακόπτες [1]/[2] στους Program, Combination, Sequencer και Song Play τρόπους, πατώντας το [COMPARE] πλήκτρο θα επιστρέψετε στις ρυθμίσεις που ήταν γραμμένες. Εισαγωγή μέσω κλαβιέ Όταν εισάγετε το όνομα μιας νότας ή velocity τιμή σαν την τιμή μιας παραμέτρου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κλαβιέ για να εισάγετε την ρύθμιση. Κρατήστε πατημένο το [ENTER] πλήκτρο και παίξτε την νότα που θέλετε να εισάγετε σαν τιμή. Θα εισαχθεί το όνομα νότας (αριθμός) ή velocity τιμή. Όταν εμφανίζεται η GLOBAL 5.1: DΚit σελίδα ή η SEQ 5.1: RPPR, RPPR Setup σελίδα, μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το [ENTER] πλήκτρο και να παίξετε μια νότα για να ανακαλέσετε τις ρυθμίσεις που έχουν ανατεθεί στην νότα που παίξατε.

Γρήγορο Ξεκίνημα Άνοιγμα/κλείσιμο της τροφοδοσίας Πριν ανοίξετε την τροφοδοσία, βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει οι επιθυμητές συνδέσεις όπως περιγράφεται στις «Συνδέσεις» (σελίδα 17).

1. Άνοιγμα της τροφοδοσίας 1) Πατήστε τον [POWER] διακόπτη του KARMA Music Workstation για να ανοίξει η τροφοδοσία. Η LCD οθόνη θα εμφανίσει το όνομα του μοντέλου σας και την έκδοση του λογισμικού. Το διπλανό γράφημα δείχνει την LCD οθόνη που έχει ορίσει η εταιρεία. Ο αριθμός έκδοσης υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. 2) Ανοίξτε τα ενισχυόμενα monitors ή τον stereo ενισχυτή. 3) Ανεβάστε το [VOLUME] slider του οργάνου στην κατάλληλη στάθμη και ρυθμίστε την ένταση των ενισχυόμενων ηχείων ή του stereo ενισχυτή σας. 24


2. Κλείσιμο της τροφοδοσίας 1) Βάλτε το [VOLUME] slider του οργάνου και την ένταση του ενισχυόμενου monitor στο μηδέν. 2) Κλείστε την τροφοδοσία του ενισχυόμενου monitor ή του stereo ενισχυτή σας. 3) Πατήστε τον [POWER] διακόπτη αυτού του οργάνου για να κλείσετε την τροφοδοσία. Ποτέ μην κλείνετε την τροφοδοσία όταν γράφονται δεδομένα στην εσωτερική μνήμη. Αν η τροφοδοσία κλείσει ενώ εκτελείται κάποια επεξεργασία, δεν θα ολοκληρωθούν σωστά οι διαδικασίες εγγραφής στην μνήμη. Αν συμβεί αυτό, το όργανο θα επαναφέρει αυτόματα την εσωτερική μνήμη στην αρχική της κατάσταση έτσι ώστε να λειτουργεί σωστά. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία. Όταν γράφονται τα δεδομένα, η LCD οθόνη θα δείχνει “Now writing into internal memory”. Τα δεδομένα γράφονται στην εσωτερική μνήμη με τις ακόλουθες διαδικασίες. •

Εγγραφή (ενημέρωση) ενός Program, Combination, Global Setting ή Drum Kit.

Φόρτωμα Program, Combination, Global Setting ή Drum Kit δεδομένων στον Disk τρόπο.

Λήψη MIDI dump για Program, Combination, Global Setting ή Drum Kit δεδομένα.

Ο τρόπος και η σελίδα που θα επιλεγούν όταν ανοίγει η τροφοδοσία Η κατάσταση του οργάνου όταν ανοίγει η τροφοδοσία θα εξαρτάται από την ρύθμιση του “Power On Mode” (GLOBAL 1.1: System, Preference σελίδα). Αν το “Power On Mode” είναι Reset (εργοστασιακή ρύθμιση), το όργανο θα επιλέγει αυτόματα τον Combination τρόπο 1.1: Play. Αν το “Power On Mode” είναι Memorize, το όργανο θα είναι στον τρόπο και την σελίδα που ήταν την τελευταία φορά που έκλεισε η τροφοδοσία. Η Memorize ρύθμιση θα απομνημονεύει τον τρόπο και την σελίδα που ήταν τελευταία επιλεγμένα, τον αριθμό συνδυασμού που ήταν τελευταία επιλεγμένος στον Combination τρόπο, και τον αριθμό προγράμματος που ήταν τελευταία επιλεγμένος στον Program τρόπο. Αν επιλεγεί άλλος τρόπος όταν ανοίξει η τροφοδοσία, μπορείτε να πατήστε το [COMBI] ή το [PROG] πλήκτρο για να επιλέξετε την 1.1: Play σελίδα με τον τελευταία επιλεγμένο αριθμό συνδυασμού ή προγράμματος. Η LCD οθόνη όταν εγκαθίστανται επιλογές που πουλιούνται χωριστά (όταν ανοίγει η τροφοδοσία) Αυτό το όργανο σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε κάρτες που πουλιούνται χωριστά. Όταν ανοίγει η τροφοδοσία, θα εμφανίζεται ο τύπος των εγκατεστημένων καρτών. Μετά την εγκατάσταση μιας κάρτας, βεβαιωθείτε ότι ελέγξατε αυτήν την οθόνη για να επιβεβαιώσετε ότι η κάρτα εγκαταστάθηκε σωστά. Αν η κάρτα δεν εμφανίζεται εδώ ακόμη και αν έχει εγκατασταθεί, δεν εγκαταστάθηκε σωστά. Κλείστε την τροφοδοσία και εγκαταστήστε πάλι την κάρτα. Κάρτες EXB-PCM Slot1 (****) : EXB-PCM Slot2 (****) : 25


Μια PCM κάρτα επέκτασης εγκαθίσταται στην EXB-PCM 1, 2. O τύπος της κάρτας εμφανίζεται σε παρένθεση. EXB-MOSS : Έχει εγκατασταθεί η EXB-MOSS κάρτα.

Ακρόαση ενός demo κομματιού Περιεχόμενα των δισκετών Στο όργανο παρέχεται μια δισκέτα (KMFD-00P). PRELOAD.PCG •

Προ-φορτωμένα δεδομένα (προγράμματα, συνδυασμοί, drum kits, global ρυθμίσεις)

Σημείωση : Όταν φορτώσετε το PRELOAD.PCG, αυτό θα γραφτεί στην εσωτερική μνήμη. Αυτά τα δεδομένα διατηρούνται στην μνήμη ακόμη και αν κλείσει η τροφοδοσία. Όταν φορτώσετε το PRELOAD.PCG, τα δεδομένα που είχατε γράψει πριν φορτωθούν αυτά τα δεδομένα, θα αντικατασταθούν. Αν θέλετε να κρατήσετε αυτά τα δεδομένα, πρέπει πρώτα να τα σώσετε σε μια δισκέτα πριν φορτώσετε το PRELOAD.PCG (σελίδα 49). PRELOAD.SNG •

Δεδομένα κομματιού επίδειξης και λίστας αναμονής επίδειξης

Σημείωση : Όταν φορτώσετε το PRELOAD.SNG, αυτό θα γραφτεί στην εσωτερική sequencer μνήμη. Αυτή η μνήμη είναι ευμετάβλητη, και τα δεδομένα θα χαθούν όταν κλείσει η τροφοδοσία. Όταν φορτώσετε το PRELOAD.SNG, τα δεδομένα που είχατε γράψει πριν φορτωθούν αυτά τα δεδομένα θα αντικατασταθούν. Αν θέλετε να κρατήσετε αυτά τα δεδομένα, σώστε τα πρώτα σε μια δισκέτα πριν φορτώσετε το PRELOAD.SNG (σελίδα 49).

Φόρτωμα των δεδομένων demo κομματιού στον Disk τρόπο 1) Βάλτε την “KMFD-00P” δισκέτα στο drive δισκέτας. Για πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση μιας δισκέτας και την εισαγωγή της στο drive δισκέτας, ανατρέξτε στην σελίδα 131. 2) Πατήστε το [DISK] πλήκτρο (θα ανάψει το LED). Θα μπείτε στον Disk τρόπο. 3) Πατήστε το [F1] (“Load”) πλήκτρο για πρόσβαση στην Load σελίδα. Θα εμφανιστούν πληροφορίες αρχείου. 4) Χρησιμοποιήστε τα κέρσορ πλήκτρα [], [] για να επιλέξετε “PRELOAD.SNG”. Η οθόνη θα τονιστεί. Αυτά είναι τα δεδομένα demo κομματιού. 5) Πατήστε το [F8] (“UTILITY”) πλήκτρο και επιλέξτε το “Load selected” utility.

26


6) Πατήστε το [8] “OK” πλήκτρο. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου. 7) Πατήστε τα πλαίσια επιλογής για να προσθέσετε ένα σημάδι. Πατήστε το VALUE [] για να επιλέξετε “Load PRELOAD.PCG too”. Όταν φορτωθούν τα δεδομένα, το .PCG αρχείο θα φορτωθεί μαζί με το .SNG αρχείο. 8) Πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο. Τα δεδομένα θα φορτωθούν με την σειρά PRELOAD.PCG και PRELOAD.SNG. Ποτέ μην βγάζετε το μέσο ενώ φορτώνονται δεδομένα. Αν εμφανιστεί το Memory Protected πλαίσιο διαλόγου, αποεπιλέξτε την προστασία μνήμης και δοκιμάστε πάλι την διαδικασία φορτώματος (σελίδα 49).

Επιλογή και παίξιμο ενός κομματιού επίδειξης στον Sequencer τρόπο 1) Πατήστε το [SEQ] πλήκτρο (θα ανάψει το LED). Θα μπείτε στον Sequencer τρόπο. 2) Μπείτε στην SEQ 1.1: Play/REC, Play/REC σελίδα.

Αν δεν εμφανιστεί η SEQ 1.1: Play/REC, Play/REC σελίδα, επιλέξτε την ως ακολούθως. 1 Πατήστε το [MENU] πλήκτρο. Η LCD οθόνη θα εμφανίσει μια λίστα σελίδων στον Sequencer τρόπο. 2 Πατήστε το [F1] πλήκτρο για να επιλέξετε “P/R” και πατήστε το [F8] (“OPEN”) πλήκτρο. 3 Πατήστε το [F1] πλήκτρο. Θα εμφανιστεί η SEQ 1.1: Play/REC, Play/REC σελίδα. 3) Χρησιμοποιήστε τα κέρσορ πλήκτρα [], [] για να επιλέξετε “Song Select”. Θα τονιστεί το όνομα κομματιού. 4) Χρησιμοποιήστε τα VALUE [], [] ή άλλους [VALUE] controllers για να επιλέξετε το demo κομμάτι που θέλετε να παίξετε. 5) Πατήστε το [START/STOP] πλήκτρο. Το LED θα αναβοσβήνει και θα παιχτεί το επιλεγμένο κομμάτι. 6) Αν θέλετε να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε πάλι το [START/STOP] πλήκτρο.

Αναπαραγωγή μιας λίστας αναμονής Εδώ περιγράφεται το πώς θα παιχτεί η λίστα αναμονής της επίδειξης. Χρησιμοποιώντας μια λίστα αναμονής, μπορείτε να παίξετε κατ’ επανάληψη πολλά κομμάτια που καθορίζετε στην λίστα αναμονής ή να παίξετε συνεχόμενα κομμάτια (σελίδα 96). 1) Πατήστε το [MENU] πλήκτρο.

27


2) Πατήστε το [F2] πλήκτρο για να επιλέξετε “CUE”, και μετά πατήστε το [F8] (“OPEN”) πλήκτρο. Θα εμφανιστεί η SEQ 2.1: CUE List, Setup&Play σελίδα. 3) Πατήστε το [START/STOP] πλήκτρο. 4) Για να σταματήσει η αναπαραγωγή, πατήστε πάλι το [START/STOP] πλήκτρο. Αν το τελευταίο βήμα είναι End, η αναπαραγωγή θα σταματήσει αυτόματα όταν φτάσει σε αυτό το σημείο. Αν το τελευταίο βήμα είναι Continue to Step01, η αναπαραγωγή θα επιστρέψει στο πρώτο βήμα και θα συνεχιστεί. Για να επιλέξετε μια λίστα αναμονής, επιλέξτε “Cue List Select” και χρησιμοποιήστε την ίδια διαδικασία όπως κατά την επιλογή ενός κομματιού. Ανατρέξτε στο παραπάνω βήμα 4.

Επιλογή και παίξιμο ενός προγράμματος Στον Program τρόπο μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα από τις banks A-G και να το παίξετε. Εδώ θα σας δείξουμε πώς να επιλέξετε preset προγράμματα. Επιλέξτε διάφορα προγράμματα και ακούστε τα.

Επιλογή ενός προγράμματος 1) Πατήστε το [PROG] πλήκτρο. (ανάβει το LED) Θα μπείτε στον Program τρόπο. Βεβαιωθείτε ότι η επάνω γραμμή της LCD οθόνης δείχνει “PROG 1.1: Play”.

Επιλογή ενός αριθμού προγράμματος 2) Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το “Program Select”. Αν δεν είναι επιλεγμένο, χρησιμοποιήστε τα κέρσορ πλήκτρα [], [], [], [] για να τονίσετε το όνομα προγράμματος στο “Program Select”. 3) Χρησιμοποιήστε τους VALUE controllers για να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε να παίξετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες μεθόδους για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα. •

Περιστρέψτε την [VALUE] ρόδα.

Πατήστε το VALUE [] ή [] πλήκτρο.

Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα [0]-[9] για να καθορίσετε τον αριθμό και πατήστε το [ENTER] πλήκτρο.

4) Ακούστε τον ήχο. Παίξτε μια νότα στο κλαβιέ για να ακούσετε τον ήχο που επιλέξατε.

Επιλογή της bank προγράμματος Στον Program τρόπο, μπορείτε να αλλάξετε banks για να επιλέξετε προγράμματα από άλλη bank. Με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, οι banks A, B, E και G-g(d) περιέχουν προγράμματα. 5) Πατήστε ένα BANK [A]-[G] πλήκτρο για να επιλέξετε μια bank.

28


Η επιλεγμένη bank θα εμφανιστεί στην αριστερή μεριά της LCD οθόνης. Για παράδειγμα αν θέλετε να επιλέξετε bank B, πατήστε το BANK [B] πλήκτρο. (Το επάνω αριστερά μέρος της LCD οθόνης θα δείξει Bank B). Bank A, B, E C, D F G g(1) … g(9) g(d) Α, B, E :

Prog. No. Εξήγηση 000 … 127 για προφορτωμένα προγράμματα 000 … 127 για προγράμματα της EXB-PCM σειράς ή user προγράμματα 000 … 127 για EXB-MOSS προγράμματα 000 … 128 GM2 κύρια προγράμματα (VNL) GM2 προγράμματα παραλλαγής (VNL) GM2 drum προγράμματα Με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, αυτές οι banks περιέχουν μια μεγάλη ποικιλία

προφορτωμένων προγραμμάτων που χρησιμοποιούν δείγματα της εσωτερικής PCM ROM, εφφέ και την KARMA λειτουργία. C, D : Με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, αυτές οι banks δεν περιέχουν προγράμματα. Σε αυτές τις banks μπορείτε να αποθηκεύσετε προγράμματα των καρτών της EXB-PCM σειράς ή προγράμματα που δημιουργήσατε εσείς. F : Αυτή η bank είναι διαθέσιμη για επιλογή/χρήση μόνο αν εγκατασταθεί η EXB-MOSS κάρτα. Χρησιμοποιείται μόνο για την αποθήκευση EXB-ΜOSS προγραμμάτων και δεν μπορεί να κρατήσει απλά PCM προγράμματα. Σε κάθε τράπεζα Α-F μπορούν να γραφούν ή επανεγραφούν 128 προγράμματα (συνολικά 768). G, g(10…(g(9), g(d) : Αυτές οι banks περιέχουν 256 και 9 drum προγράμματα που είναι συμβατά με τον GM2 πίνακα ήχου. Τα προγράμματα αυτών των banks είναι μόνο για ανάγνωση. Η bank G περιέχει τα GM2 κύρια προγράμματα. Αυτά περιλαμβάνουν τις banks G, g(1—g(9) και g(d). Μπορείτε να επιλέξετε 128 προγράμματα, από 001-128. Κάθε φορά που πατάτε το [G] πλήκτρο, η bank θα αλλάζει ως ακολούθως : Gg(1)g(2)g(3)g(4)g(5)g(6)g(7)g(8)g(9)g(d)G

Επιλογή προγραμμάτων ανά κατηγορία Μπορείτε να επιλέξετε προγράμματα ανά κατηγορίες όπως keyboard, organ, bass και drums. Με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όλα τα προφορτωμένα προγράμματα είναι οργανωμένα σε δεκαέξι κατηγορίες. Μπορείτε να επιλέξετε μια κατηγορία, και μετά να επιλέξετε από τα προγράμματα αυτής της κατηγορίας. Σε αυτό το όργανο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις δύο παρακάτω μεθόδους για να επιλέξετε προγράμματα ανά κατηγορία. Επιλογή ανά Category 1) Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το PROG 1.1: Play. 2) Πατήστε το [F8] (“UTILITY”) πλήκτρο για πρόσβαση στο utility menu. 3) Πατήστε το [F7] πλήκτρο ή χρησιμοποιήστε τα κέρσορ πλήκτρα [], [] για να επιλέξετε “Select by Category” και πατήστε το [F8] πλήκτρο.

29


Θα εμφανιστεί το Select by Category πλαίσιο διαλόγου. Η λίστα μέσα στο πλαίσιο εμφανίζει τα προγράμματα που περιλαμβάνονται στην κατηγορία. 4) Επιλέξτε “Cat” και χρησιμοποιήστε τους [VALUE] controllers για να επιλέξετε την κατηγορία που περιέχει το πρόγραμμα που θέλετε. 5) Χρησιμοποιήστε τα κέρσορ πλήκτρα [], [] για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα μέσα στην λίστα. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κέρσορ πλήκτρα [][] για να επιλέξετε “Index” και μετά χρησιμοποιήστε τους [VALUE] controllers για να κάνετε την επιλογή σας. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να παίξετε στο κλαβιέ για να ακούσετε τον επιλεγμένο ήχο. 6) Για να εκτελέσετε, πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο. Για να ακυρώσετε, πατήστε το [F7] (“Cancel”) πλήκτρο. Cat. HOLD (Category Hold) 1) Πατήστε το [./HOLD] πλήκτρο για να εμφανιστεί το Cat.HOLD. Η κατηγορία θα είναι σταθερή. 2)

Χρησιμοποιήστε τα κέρσορ πλήκτρα [], [], [], [] για να επιλέξετε “Category” και χρησιμοποιήστε τους [VALUE] controllers για να καθορίσετε την κατηγορία.

3) Χρησιμοποιήστε τα κέρσορ πλήκτρα [], [], [], [] για να επιλέξετε “Program Select” και χρησιμοποιήστε τα VALUE [], [] πλήκτρα ή την [VALUE] ρόδα για να επιλέγετε διαδοχικά προγράμματα σε αυτήν την κατηγορία. 4) Για να βγείτε από την Category Hold λειτουργία, πατήστε δυο φορές το [./HOLD] πλήκτρο για να σβήσετε την Cat. HOLD οθόνη. Στο PROG 1.1: Play, πατώντας το [./HOLD] πλήκτρο θα κινήστε κυκλικά μεταξύ των Cat. Hold  10’s HOLD  ακύρωση.

Χρήση του 10’s HOLD για την επιλογή προγραμμάτων Μπορείτε να σταθεροποιήσετε την θέση δέκα αριθμών καθώς επιλέγετε προγράμματα. 1) Πατήστε το [./HOLD] πλήκτρο για να εμφανιστεί το 10’s HOLD. Θα σταθεροποιηθεί ο αριθμός δέκα προγραμμάτων. 2) Πατώντας ένα αριθμητικό πλήκτρο [0]-[9], μπορ είτε να εισάγετε μία θέση με μια απλή ενέργεια. 3) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα VALUE [[], [] πλήκτρα για να αλλάξετε τους δέκα αριθμούς. 4) Για να ακυρώσετε την 10’s HOLD λειτουργία, πατήστε [./HOLD] για να σβήσει η 10’s HOLD οθόνη.

30


Χρήση ενός συνδεδεμένου διακόπτη για την επιλογή προγραμμάτων Ένας διακόπτης on/off τύπου (όπως ο Korg PS-1 που πουλιέται χωριστά) μπορεί να συνδεθεί στην ASSIGNABLE SWITCH υποδοχή στο πίσω πλαίσιο, και να ανατεθεί στην λειτουργία επιλογής προγράμματος (σελίδα 142).

Επιλογή προγραμμάτων από μια MIDI συσκευή MIDI program change μηνύματα μπορούν να μεταδοθούν από μια εξωτερική MIDI συσκευή και να ληφθούν από αυτό το όργανο για την επιλογή προγραμμάτων.

Επιλογή και παίξιμο ενός συνδυασμού Στον Combination τρόπο, μπορείτε να επιλέξετε έναν συνδυασμό από τις banks A-F και να τον παίξετε. Επιλέξτε διάφορους συνδυασμούς και ακούστε τους.

Επιλογή ενός συνδυασμού 1) Πατήστε το [COMBI] πλήκτρο. (ανάβει το LED) Θα μπείτε στον Combination τρόπο. Βεβαιωθείτε ότι η επάνω γραμμή της LCD οθόνης δείχνει “COMBI 1.1: Play”.

Επιλογή ενός αριθμού συνδυασμού 2) Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το “Combi Select”. Αν δεν είναι επιλεγμένο, χρησιμοποιήστε τα [], [], [], [] για να τονίσετε το όνομα συνδυασμού στο “Combi Select”. 3) Χρησιμοποιήστε τους VALUE controllers για να επιλέξετε τον συνδυασμό που θέλετε να παίξετε. Δείτε σελίδα 27 «Επιλογή ενός αριθμού προγράμματος». 4) Ακούστε τον ήχο. Παίξτε μια νότα στο κλαβιέ για να ακούσετε τον ήχο που επιλέξατε.

Επιλογή της bank συνδυασμού Στον Combination τρόπο, μπορείτε να αλλάξετε banks για να επιλέξετε συνδυασμούς από άλλη bank. Με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, οι banks A, B και E περιέχουν συνδυασμούς. 5) Πατήστε ένα BANK [A]-[F] πλήκτρο για να επιλέξετε μια bank. Η επιλεγμένη bank θα εμφανιστεί στην αριστερή μεριά της LCD οθόνης. Για παράδειγμα αν θέλετε να επιλέξετε bank B, πατήστε το BANK [B] πλήκτρο. (Το επάνω αριστερά μέρος της LCD οθόνης θα δείξει Bank B). Bank A, B, E C, D F

Prog. No. 000 … 127 000 … 127 000 … 127

Εξήγηση για προφορτωμένους συνδυασμούς για συνδυασμούς της EXB-PCM σειράς ή user συνδυασμούς για EXB-MOSS συνδυασμούς ή user συνδυασμούς

31


Α, B, E : Με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, αυτές οι banks περιέχουν μια μεγάλη ποικιλία προφορτωμένων συνδυασμών που χρησιμοποιούν πολλά προγράμματα, εφφέ και την KARMA λειτουργία. C, D : Με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, αυτές οι banks δεν περιέχουν συνδυασμούς. Σε αυτές τις banks μπορείτε να αποθηκεύσετε συνδυασμούς των καρτών της EXB-PCM σειράς ή συνδυασμούς που δημιουργήσατε εσείς. F : Με το εργοστασιακό φόρτωμα, αυτή h bank δεν περιέχει συνδυασμούς. Οι συνδυασμοί της EXBMOSS κάρτας αποθηκεύονται σε αυτήν την bank, ή μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να αποθηκεύσετε δικούς σας συνδυασμούς, χρησιμοποιώντας είτε PCM είτε MOSS προγράμματα. Σε κάθε τράπεζα Α-F μπορούν να γραφούν ή επανεγραφούν 128 προγράμματα (συνολικά 768).

Επιλογή συνδυασμών ανά κατηγορία Μπορείτε να επιλέξετε συνδυασμούς από δεκαέξι κατηγορίες με τον ίδιο τρόπο όπως τα προγράμματα. Με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όλοι οι προφορτωμένοι συνδυασμοί είναι οργανωμένοι σε δεκαέξι κατηγορίες. Μπορείτε να επιλέξετε μια κατηγορία και μετά να επιλέξετε τους συνδυασμούς σε αυτήν την κατηγορία. Δείτε στην σελίδα 28, «Επιλογή προγραμμάτων ανά κατηγορία».

Χρήση του 10’s HOLD για την επιλογή συνδυασμών Μπορείτε να σταθεροποιήσετε την θέση δέκα αριθμών συνδυασμών, έτσι ώστε ένας συνδυασμός μπορεί να επιλεγεί απλά με το πάτημα ενός αριθμητικού πλήκτρου μία φορά για την αλλαγή μιας θέσης. Δείτε στην σελίδα 29, «Χρήση του 10’s HOLD για την επιλογή προγραμμάτων».

Χρήση ενός συνδεδεμένου διακόπτη για την επιλογή συνδυασμών Ένας διακόπτης on/off τύπου (όπως ο Korg PS-1 που πουλιέται χωριστά) μπορεί να συνδεθεί στην ASSIGNABLE SWITCH υποδοχή στο πίσω πλαίσιο, και να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή συνδυασμών (σελίδα 142).

Επιλογή συνδυασμών από μια MIDI συσκευή MIDI program change μηνύματα μπορούν να μεταδοθούν από μια εξωτερική MIDI συσκευή και να ληφθούν από αυτό το όργανο για την επιλογή συνδυασμών.

Χρήση controllers για την τροποποίηση του ήχου Αυτό το όργανο παρέχει μια ποικιλία controllers που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της χροιάς, του τόνου, της έντασης, των εφφέ, του arpeggiator, κ.λ.π. σε πραγματικό χρόνο καθώς παίζετε.

Joystick JS(+X) : Μετακινήστε το joystick προς τα δεξιά για να εφαρμόσετε ένα εφφέ. Κανονικά αυτό χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του τόνου (bend up). JS(–X) : Μετακινήστε το joystick προς τα αριστερά για να εφαρμόσετε ένα εφφέ. Κανονικά αυτό χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του τόνου (bend down).

32


JS(+Y) : Μετακινήστε το joystick μακριά από εσάς για να εφαρμόσετε ένα εφφέ. Κανονικά αυτό χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του LFO του ταλαντωτή (vibrato). JS(–Y) : Μετακινήστε το joystick προς τα εσάς για να εφαρμόσετε ένα εφφέ. Κανονικά αυτό χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του LFO του φίλτρου (wah). Σημείωση : Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Lock λειτουργία των SW1 ή 2 για να κρατήσετε το εφφέ ακόμη και αφού το joystick επιστρέψει στην κεντρική θέση. Για την διαδικασία, ανατρέξτε στο “SW1, SW2”. Σημείωση : Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το joystick σαν μια πηγή για εναλλακτική διαμόρφωση ή εφφέ δυναμική διαμόρφωση, για τον έλεγχο παραμέτρων προγράμματος ή εφφέ.

SW1, SW2 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα πλήκτρα σαν πηγές για εναλλακτική διαμόρφωση ή εφφέ δυναμική διαμόρφωση για τον έλεγχο παραμέτρων προγράμματος ή εφφέ. Αυτοί οι διακόπτες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για αλλαγή οκτάβας, άνοιγμα/κλείσιμο του portamento ή για κλείδωμα της θέσης της after touch λειτουργίας. Μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν τα [SW1] και [SW2] πλήκτρα : είτε Toggle, όταν η λειτουργία που έχει ανατεθεί ενεργοποιείται/απενεργοποιείται κάθε φορά που πατιέται το πλήκτρο, είτε Momentary, όταν η λειτουργία που έχει ανατεθεί ενεργοποιείται μόνο όσο κρατάτε πατημένο το πλήκτρο. Σημείωση : Η λειτουργία των [SW1] και [SW2] πλήκτρων μπορεί να επιβεβαιωθεί για τον Program τρόπο στην 1.1: Play, Program σελίδα, ή για τον Combination τρόπο στην 1.1: Play, Combination σελίδα (σελίδα 34). Σημείωση : Όταν γράφετε ένα πρόγραμμα ή έναν συνδυασμό, σώζεται η on/off κατάσταση των [SW1] και [SW2] πλήκτρων. Σημείωση : Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα γίνουν αυτές οι ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην σελίδα 145 «Ρύθμιση της λειτουργίας των [SW1] και [SW2]».

Η Lock λειτουργία Joystick Όταν η λειτουργία του [SW1] ή [SW2] πλήκτρου έχει τεθεί σε JS X Lock, JS+Y Lock ή JS–Y Lock, ο ήχος που παράγεται από την κίνηση του joystick μπορεί να διατηρηθεί ακόμη και αν το joystick επιστρέψει στην κεντρική θέση. Όταν το [SW1] πλήκτρο τεθεί στο JS–Y Lock και λειτουργεί σαν Toggle διακόπτης, η lock λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως περιγράφεται στο παρακάτω παράδειγμα. 1) Μετακινήστε το joystick προς το μέρος σας για να τροποποιήσετε τον ήχο. 2) Ενώ συνεχίζεται να κρατάτε το joystick προς το μέρος σας, πατήστε [SW1] (θα ανάψει το LED του [SW1] πλήκτρου). Ο ήχος θα κρατηθεί σε αυτό το σημείο. 33


3) Ακόμη και αν αφήσετε το joystick, ή το μετακινήσετε πάλι προς το μέρος σας, ο ήχος θα παραμείνει αμετάβλητος, όπως ήταν όταν πατήθηκε το [SW1] πλήκτρο. Αυτή είναι η “lock” κατάσταση. Μετακινώντας το joystick προς τα αριστερά ή δεξιά θα παραχθεί το κανονικό αποτέλεσμα. 4) Για να αναιρέσετε την lock κατάσταση, πατήστε πάλι το [SW1] πλήκτρο. After touch Όταν η λειτουργία του [SW1] ή [SW2] πλήκτρου έχει τεθεί στο AfterT Lock, ο ήχος που παράγεται με την εφαρμογή πίεσης στο κλαβιέ μπορεί να διατηρηθεί και αφού αφήσετε το κλαβιέ. Όταν το [SW1] πλήκτρο τεθεί στο AfterT Lock και λειτουργεί σαν Toggle διακόπτης, η lock λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως περιγράφεται στο ακόλουθο παράδειγμα. 1) Μετά το παίξιμο μιας νότας, εφαρμόστε πίεση στο κλαβιέ (after touch). Ο ήχος θα αλλάξει. 2) Ενώ διατηρείτε την πίεση στο κλαβιέ, πατήστε [SW1] (θα ανάψει το LED του [SW1] πλήκτρου). 3) Ακόμη και αν εφαρμόσετε επιπλέον πίεση στο κλαβιέ, ο ήχος θα διατηρηθεί εκεί που ήταν όταν πατήθηκε το [SW1] πλήκτρο. Αυτή είναι η «κλειδωμένη» κατάσταση. 4) Για να αναιρεθεί η κλειδωμένη κατάσταση, πατήστε πάλι το [SW1] πλήκτρο.

REALTIME CONTROL [1], [2], [3], [4] Αυτά τα κουμπιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της cutoff συχνότητας και του resonance του φίλτρου, το amp και το EG φίλτρο, την ένταση, το portamento time, το pan, το pitch LFO ή τις στάθμες αποστολής στα κύρια εφφέ, κ.λ.π. 1) Πατήστε το REALTIME CONTROLS [SELECT] πλήκτρο για να αλλάξετε την λειτουργία των realtime controllers στον A ή B τρόπο. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, θα επιλέγεται εναλλάξ ο Α ή Β τρόπος, και θα ανάβει το αντίστοιχο LED. 2) Περιστρέψτε το κουμπί που θέλετε για να ελέγξετε τον ήχο, κ.λ.π.

Κουμπιά Α τρόπου Στον Α τρόπο, τα κουμπιά [1]-[4] θα ελέγχουν/διορθώνουν τις παρακάτω λειτουργίες. Βάζοντας τα κουμπιά στην κεντρική θέση, θα παράγονται οι τιμές που καθορίζονται από τις παραμέτρους του προγράμματος. Κουμπί [1]: LPF CUTOFF Ρυθμίζει την cutoff συχνότητα του low pass φίλτρου. Όταν ρυθμίζετε την cutoff συχνότητα του φίλτρου, θα αλλάζει η λαμπερότητα του ήχου. Το εφφέ θα εξαρτάται από τις ρυθμίσεις των παραμέτρων προγράμματος, αλλά κανονικά, περιστρέφοντας το κουμπί προς τα αριστερά ο ήχος θα γίνεται πιο μουντός, και περιστρέφοντας το προς τα δεξιά θα γίνεται πιο λαμπερός. 34


Κουμπί [2]: RESONANCE/HPF Ρυθμίζει την resonance στάθμη ενός low pass φίλτρου ή την cutoff συχνότητα ενός high pass φίλτρου. Το περιεχόμενο που ελέγχεται θα εξαρτάται από τον τύπο φίλτρου που καθορίζεται από το πρόγραμμα. Ρυθμίζοντας την resonance στάθμη του φίλτρου, μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την resonance στάθμη για την προσθήκη μοναδικών χαρακτηριστικών στον ήχο. Ρυθμίζοντας την cutoff συχνότητα ενός high pass φίλτρου, μπορείτε να τροποποιήσετε την λαμπερότητα του ήχου. Κουμπί [3]: EG-INTENSITY Ρυθμίζει την ένταση του EG του φίλτρου (το βάθος στο οποίο εφαρμόζεται το EG φίλτρου). Περιστρέφοντας το κουμπί θα επηρεάζεται το βάθος του EG του φίλτρου. Κανονικά, περιστρέφοντας το κουμπί προς τα αριστερά το EG φίλτρου θα εφαρμόζεται λιγότερο έντονα, και περιστρέφοντάς το προς τα δεξιά θα κάνετε το EG φίλτρου να εφαρμόζεται πιο έντονα. Αφού το EG φίλτρου θα λειτουργεί με βάση την cutoff συχνότητα του φίλτρου, τα κουμπιά [1] και [3] θα λειτουργούν μαζί για τον έλεγχο αλλαγών χροιάς που παράγονται από το φίλτρο. Κουμπί [4]: EG-RELEASE Ρυθμίζει τους EG release χρόνους του φίλτρου και amp. Αυτό καθορίζει τον χρόνο από το note-off μέχρι να εξαφανιστεί ο ήχος. Όταν χειρίζεστε το κουμπί, οι release χρόνοι των EQ φίλτρου και amp EG θα αλλάξουν. Κανονικά, γυρίζοντας το κουμπί προς τα αριστερά θα μικρύνει ο release χρόνος, και γυρίζοντάς το προς τα δεξιά θα μεγαλώνει ο release χρόνος.

Κουμπιά Β τρόπου Μπορείτε να ελέγχετε παραμέτρους όπως ένταση, portamento time, pan ή EG φίλτρου και amp, pitch LFO και στάθμη αποστολής κύριου εφφέ, κ.λ.π. Οι ρυθμίσεις λειτουργίας του Β τρόπου γίνονται για κάθε ανεξάρτητο πρόγραμμα, συνδυασμό ή κομμάτι. Στον Song Play τρόπο, οι λειτουργίες του Β τρόπου ορίζονται για ολόκληρο τον τρόπο (σελίδα 145). Βλέποντας τις παραμέτρους που ανατίθενται στα [SW1], [SW2] και τον realtime έλεγχο Β τρόπου Στους Program και Combination τρόπους, οι λειτουργίες Β τρόπου των realtime κουμπιών [1], [2], [3] και [4] και των [SW1]/[SW2] διακοπτών μπορούν να επιβεβαιωθούν στην 1.1: Play σελίδα.

[VALUE] slider Όταν επιλεγεί “Program Select” στην PROG 1.1: Play, ή όταν επιλεγεί “Combi Select” στην COMBI 1.1: Play, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το [VALUE] slider σαν μια πηγή εναλλακτικής διαμόρφωσης ή εφφέ δυναμικής διαμόρφωσης και για τον έλεγχο παραμέτρων προγράμματος ή εφφέ.

Κλαβιέ

35


Velocity Η δύναμη με την οποία παίζεται μια νότα μπορεί να εφαρμόσει ένα εφφέ. Κανονικά αυτό χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της έντασης ή της ταχύτητας ή ευαισθησίας του EG.

After Touch Αυτό το εφφέ μπορεί να εφαρμοστεί με την παραλλαγή της πίεσης σε ένα πλήκτρο – ενώ αυτό κρατιέται πατημένο. Κανονικά αυτό χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της έντασης, της χροιάς (cutoff συχνότητα) ή της LFO ευαισθησίας, κ.λ.π.

Note Number Η μεταβολή της ποσότητας ενός εφφέ θα εφαρμόζεται σε συνάρτηση με την θέση σας στο κλαβιέ. Κανονικά αυτό χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της έντασης, της χροιάς (cutoff συχνότητα), της LFO ευαισθησίας ή της EG ευαισθησίας, κ.λ.π. Σημείωση : Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εναλλακτική διαμόρφωση ή εφφέ δυναμική διαμόρφωση, για τον έλεγχο παραμέτρων προγράμματος ή εφφέ. Τα Velocity, After Touch και Note Number μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν Dynamic MIDI Sources για τον έλεγχο της KARMA λειτουργίας.

Πετάλια Damper πετάλι Ένα Korg damper πετάλι τύπου διακόπτη που πουλιέται χωριστά, όπως το DS-1H, μπορεί να συνδεθεί σε αυτό το όργανο. Αν συνδεθεί το DS-1H, θα λειτουργεί σαν half-damper πετάλι. Η half-damper λειτουργία δεν μπορεί να ελεγχθεί από άλλα πετάλια.

Ανάθεση ποδοδιακόπτη Ένας on/off διακόπτης που πουλιέται χωριστά, όπως ο Korg PS-1 ποδοδιακόπτης, μπορεί να συνδεθεί στο όργανο, επιτρέποντάς σας να ενεργοποιείται/απενεργοποιείται μια λειτουργία που έχει ανατεθεί πατώντας στον ποδοδιακόπτη. Η λειτουργία του ποδοδιακόπτη ανατίθεται στην GLOBAL 6.1: Controller “Foot Switch Assign” (σελίδα 142).

Ανάθεση πεταλιού Ένα Korg expression πετάλι που πουλιέται χωριστά, όπως το EXP-2 ή το XVP-10, μπορεί να συνδεθεί στην ASSIGNABLE PEDAL υποδοχή, και να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή ενός εφφέ. Η λειτουργία του πεταλιού ανατίθεται στην GLOBAL 6.1: Controller “Foot Pedal Assign” (σελίδα 142).

KARMA Realtime Controls Όταν χειρίζεστε τα KARMA Realtime Controls σε πραγματικό χρόνο, μπορείτε να ελέγχετε την φράση ή το pattern με διάφορους τρόπους (σελίδα 36).

Παίζοντας με την KARMA λειτουργία

36


Η KARMA λειτουργία δημιουργεί αυτόματα μια μεγάλη γκάμα φράσεων ή patterns όπως riffs κιθάρας ή κλαβιέ, φράσεις μπάσου, και drum patterns σε απόκριση των δεδομένων νότας που παίζονται στο κλαβιέ ή λαμβάνονται μέσω MIDI IN. λειτουργώντας τα KARMA Realtime Controls κουμπιά και διακόπτες, μπορείτε ελεύθερα να τροποποιήσετε τις φράσεις και τα patterns. Αυτό το όργανο παρέχει προφορτωμένα προγράμματα και συνδυασμούς που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα οργάνων, τεχνικών παιξίματος και μουσικών στυλ, επιτρέποντάς σας να εκμεταλλευτείτε πλήρως τα πλεονεκτήματα της KARMA λειτουργίας. Κατάλληλες ρυθμίσεις για τα KARMA Realtime Controls κουμπιά, διακόπτες και πλήκτρα είναι ήδη καθορισμένες για αυτά τα προγράμματα και συνδυασμούς.

Χρήση της KARMA λειτουργίας για παίξιμο στον Program τρόπο Στον Program τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα KARMA module για να παίξετε μια φράση ή pattern κατάλληλα για τον ήχο του προγράμματος.

Επιλογή ενός προγράμματος και ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της KARMA λειτουργίας 1) Πατήστε το [PROG] πλήκτρο για να μπείτε στον Program τρόπο, και επιλέξτε ένα πρόγραμμα. Σελίδα 27 «Επιλογή ενός προγράμματος». Καθώς επιλέγετε διάφορα προγράμματα, θα παρατηρήσετε ότι το LED του KARMA Realtime Controls [ON/OFF] ρου θα ανάβει για κάποια προγράμματα. Όταν παίζετε το κλαβιέ ή τα CHORD TRIGGER [1]-[4] πλήκτρα, η KARMA λειτουργία θα ξεκινήσει να παίζεται. Ακόμη και για άλλα προγράμματα, μπορείτε να πατήστε το [ON/OFF] πλήκτρο (θα ανάψει το LED) για να ενεργοποιήσετε την KARMA λειτουργία.

Ρύθμιση του tempo 1) Γυρίστε το [TEMPO] κουμπί για να ρυθμίσετε το tempo. Θα αλλάξει η τιμή του “=” στο επάνω δεξιά μέρος της LCD οθόνης. Μπορείτε να το ρυθμίσετε μέσα σε εύρος 40-240. Το LED που βρίσκεται επάνω από το [TEMPO] κουμπί θα αναβοσβήνει σε διαστήματα νότας τετάρτου. Μπορείτε επίσης να το ορίσετε χρησιμοποιώντας τα κέρσορ κουμπιά [], [], [], [] για να επιλέξετε “=”, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα [0]-[9] για να εισάγετε το tempo, και πατώντας το [ENTER] πλήκτρο για να κάνετε την ρύθμιση. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον VALUE controller. To LED θα αναβοσβήνει σε συγχρονισμό με το tempo που καθορίσατε. Σημείωση : Η ρύθμιση του κουμπιού θα σωθεί όταν γράψετε το πρόγραμμα. Αν το “MIDI Clock” (GLOBAL 2.1: MIDI) τεθεί στο External, αυτό θα εμφανίζεται σαν “=EXT” και το tempo θα συγχρονίζεται με μια εξωτερική MIDI συσκευή. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα είναι δυνατόν να ρυθμίσετε το tempo από αυτό το όργανο.

Έλεγχος της note-on/off κατάστασης και του Key Zone

37


Τα note δεδομένα και οι συγχορδίες που ανιχνεύονται από το κλαβιέ ή τα [CHORD TRIGGER] πλήκτρα, από την MIDI IN υποδοχή ή που δημιουργούνται από το KARMA module μπορούν να ειδωθούν σε πραγματικό χρόνο. Εμφανίζονται επίσης οι ρυθμίσεις της ζώνης πλήκτρων του module, σαν μια συμπαγής γραμμή. Οι νότες που εισάγονται μέσα στην ζώνη πλήκτρων θα χρησιμοποιηθούν για την ενεργοποίηση και τον έλεγχο της φράσης και του pattern. Οι νότες έξω από την ζώνη μπορεί προαιρετικά να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο άλλων KARMA λειτουργιών (σελίδα 112 «Καθορισμός του κλαβιέ εύρους στο οποίο θα εκτελείται η KARMA λειτουργία»). 1) Στο PROG 1.1: Play, πατήστε το [F6] πλήκτρο για να επιλέξετε την KARMA Note Activity σελίδα. Όταν παίζετε το κλαβιέ ή πατάτε ένα CHORD TRIGGER [1]-[4] πλήκτρο, το “Chord[A]” θα δείχνει το όνομα της συγχορδίας που ανιχνεύτηκε από το KARMA module. To “Note Activity Display” θα δείχνει τις νότες που δημιουργούνται από το KARMA module. Οι ρυθμίσεις ζώνης πλήκτρων του KARMA module εμφανίζονται σαν μια συμπαγής γραμμή (σελίδα 112 «Καθορισμός του κλαβιέ εύρους στο οποίο θα εκτελείται η KARMA λειτουργία»).

Χειρισμός των KARMA Realtime Controls Σημείωση : Η κατάσταση των KARMA Realtime Controls κουμπιών και διακοπτών σώζεται όταν γράψετε το πρόγραμμα. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της KARMA λειτουργίας : [ON/OFF] πλήκτρο Κάθε φορά που πατάτε το [ON/OFF] πλήκτρο, θα ενεργοποιείται απενεργοποιείται η KARMA λειτουργία. Όταν είναι ενεργή, το LED του πλήκτρου θα ανάβει. Όταν παίζετε το κλαβιέ ή πατάτε ένα CHORD TRIGGER [1]-[4] πλήκτρο, θα ξεκινήσει να παίζεται η φράση ή το pattern που δημιουργήθηκε από το GE (Generated Effect) που επιλέχτηκε για το KARMA module. Χρήση των CHORD TRIGGER πλήκτρων : CHORD TRIGGER [1]-[4] Όταν πατάτε ένα CHORD TRIGGER πλήκτρο [1]-[4], θα ακούγεται η καθορισμένη συγχορδία (μπορούν να ανατεθούν μέχρι οκτώ νότες και μια velocity ρύθμιση), και θα εκτελείται η KARMA λειτουργία. Κατάλληλες συγχορδίες είναι προκαθορισμένες για τα προφορτωμένα προγράμματα. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε συνδυασμό με το παίξιμό σας στο κλαβιέ. Ανάθεση συγχορδιών στα CHORD TRIGGER πλήκτρα : CHORD TRIGGER [ASSIGN] πλήκτρο Εδώ δείχνεται το πώς μπορείτε να αναθέσετε συγχορδίες στα CHORD TRIGGER [1]-[4] πλήκτρα. Μέχρι οκτώ νότες και ένα velocity μπορούν να καθοριστούν για κάθε πλήκτρο. Οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν με την χρήση μιας εκ των δύο μεθόδων. Μέθοδος 1 : 1) Πατήστε το CHORD TRIGGER [ASSIGN] πλήκτρο. 38


Θα ανάψει το LED του [ASSIGN] πλήκτρου. 2) Παίξτε το κλαβιέ του οργάνου. Σημείωση : Για να αναθέσετε νότες που είναι δύσκολο να παιχτούν ταυτόχρονα, κρατήστε πατημένη την πρώτη νότα και μετά προσθέστε επιπλέον νότες μία-μία με το άλλο χέρι. 3) Πατήστε ένα από τα CHORD TRIGGER [1]-[4] πλήκτρα. Η νότα/συγχορδία που παίξατε στο βήμα 2 θα καταχωρηθεί σε αυτό το πλήκτρο. Θα σβήσει το LED του [ASSIGN] πλήκτρου. Το velocity του τελευταίου note-on που παίξατε στο βήμα 2 θα ανατεθεί σαν velocity τιμή. 4) Όταν πατήσετε το ίδιο CHORD TRIGGER [1]-[4] πλήκτρο, θα παιχτεί η νότα/συγχορδία που καθορίσατε. Μέθοδος 2 : 1) Παίξτε το κλαβιέ του οργάνου. 2) Πατήστε το CHORD TRIGGER [ASSIGN] πλήκτρο. Θα ανάψει το LED του [ASSIGN] πλήκτρου. 3) Πατήστε ένα από τα CHORD TRIGGER [1]-[4] πλήκτρα. Η νότα/συγχορδία που παίξατε στο βήμα 1 θα καταχωρηθεί σε αυτό το πλήκτρο. Θα σβήσει το LED του [ASSIGN] πλήκτρου. Το velocity του τελευταίου note-on που παίξατε στο βήμα 1 θα ανατεθεί σαν velocity τιμή. 4) Όταν πατήσετε το ίδιο CHORD TRIGGER [1]-[4] πλήκτρο, θα παιχτεί η νότα/συγχορδία που καθορίσατε. Πώς να κάνετε την αναπαραγωγή να συνεχίζεται αφού αφήσετε το κλαβιέ ή το CHORD TRIGGER πλήκτρο : [LATCH] πλήκτρο Αυτό το πλήκτρο σας επιτρέπει να καθορίσετε αν η αναπαραγωγή θα συνεχίζεται αφού πάρετε το χέρι σας από το κλαβιέ ή το CHORD TRIGGER [1]-[4] πλήκτρο. Το LED ανάβει : Το Latch είναι ενεργό. Η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί ακόμη και αφού πάρετε το χέρι σας από το κλαβιέ ή το CHORD TRIGGER [1]-[4] πλήκτρο. Το LED είναι σβηστό : Το Latch είναι ανενεργό. Η αναπαραγωγή θα σταματήσει όταν πάρετε το χέρι σας από το κλαβιέ ή το CHORD TRIGGER [1]-[4] πλήκτρο. Τροποποίηση της φράσης ή του pattern του KARMA module : κουμπιά [1]-[8], διακόπτες [1]/[2], [SCENE] πλήκτρο Μπορείτε να χειριστείτε τα KARMA realtime Controls κουμπιά [1][8], τους διακόπτες [1]/[2] και το [SCENE] πλήκτρο για να τροποποιήσετε την φράση ή το pattern με διάφορους τρόπους. 1) Στην PROG 1.1: Play, πατήστε το [F5] πλήκτρο για πρόσβαση στην KARMA RTC σελίδα. Οι ρυθμίσεις κουμπιού και διακόπτη για το πρόγραμμα θα εμφανιστούν σαν γραφικά και ονόματα. 39


Έχουν ήδη καθοριστεί ονόματα κατάλληλα για τις λειτουργίες των KARMA Realtime Controls κουμπιών και διακοπτών για τα προφορτωμένα προγράμματα. 2) Όταν χειρίζεστε τα KARMA Realtime Controls κουμπιά [1]-[8] και τους διακόπτες [1]/[2], το pattern ή η φράση θα αλλάξει όπως δείχνεται από τα εμφανιζόμενα ονόματα λειτουργίας. 3) Όταν πατήσετε το [SCENE] πλήκτρο, το 1 ή 2 LED θα ανάβει εναλλάξ κάθε φορά που πατιέται το πλήκτρο. Ανάβει το “1” LED : Έχει επιλεγεί η Scene 1. Ανάβει το “2” LED : Έχει επιλεγεί η Scene 2. Το [SCENE] πλήκτρο σας επιτρέπει να σώσετε δύο ομάδες ρυθμίσεων για τα κουμπιά [1]-[8] και τους διακόπτες [1]/[2]. Πατώντας το [SCENE] πλήκτρο, μπορείτε αμέσως να επιλέξετε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση των ρυθμίσεων για τα κουμπιά [1]-[8] και τους διακόπτες [1]/[2]. Το διπλανό σχήμα δείχνει μόνο το σκεπτικό. Οι πραγματικές θέσεις των κουμπιών δεν θα αλλάξουν όταν αλλάζετε scenes. Όταν χειρίζεστε τα κουμπιά [1]-[8] ή τους διακόπτες [1]/ [2] όταν επιλέγεται κάθε scene, οι ρυθμίσεις θα σώζονται προσωρινά στην αντίστοιχη scene. Όταν γράψετε το πρόγραμμα θα σωθεί το η scene 1 όσο και η scene 2. Γραφική οθόνη των κουμπιών και διακοπτών Όταν χειρίζεστε τα κουμπιά ή τους διακόπτες για να τροποποιήσετε τις τιμές που είναι γραμμένες σε ένα πρόγραμμα, θα τονίζεται η γραφική οθόνη του κουμπιού ή του διακόπτη στην LCD οθόνη (εμφανίζεται σε μαύρο). Όταν ένα κουμπί ή διακόπτης επανέρχεται στην τιμή που είναι γραμμένη στο πρόγραμμα, η γραφική οθόνη του κουμπιού ή διακόπτη θα επανέλθει επίσης στο κανονικό. Αυτό είναι βολικό όταν θέλετε να επαναφέρετε ένα κουμπί ή έναν διακόπτη στην αρχική του θέση με την ρύθμισή του. Αν θέλετε να επαναφέρετε την κατάσταση των κουμπιών και διακοπτών Σαν εναλλακτικό της λειτουργίας των κουμπιών ή διακοπτών ενώ βλέπετε την γραφική οθόνη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες μεθόδους. Επαναφορά ολόκληρου προγράμματος Πατήστε το [COMPARE] πλήκτρο. Οι ρυθμίσεις ολόκληρου του προγράμματος θα επιστρέψουν στην κατάσταση στην οποία ήταν γραμμένες. (σελίδα 22 «Βασική διαδικασία»). Όταν πατήσετε πάλι το [COMPARE] πλήκτρο, το πρόγραμμα θα επιστρέψει στην τροποποιημένη κατάσταση. Επαναφορά μόνο των SCENE ρυθμίσεων 40


1) Όταν χειρίζεστε τα κουμπιά ή τους διακόπτες για την τροποποίηση των τιμών που ήταν γραμμένες στο πρόγραμμα, θα αναβοσβήνει το LED της τρέχουσας επιλεγμένης scene. 2) Αν τώρα κρατήσετε πατημένο το [ENTER] πλήκτρο και πατήσετε το [SCENE] πλήκτρο, όλα τα κουμπιά και οι διακόπτες θα επιστρέψουν αυτόματα στις τιμές που ήταν γραμμένες. (Το LED θα σταματήσει να αναβοσβήνει). 3) Πάλι, κρατήστε πατημένο το [ENTER] πλήκτρο και πατήστε το [SCENE] πλήκτρο, και όλα τα κουμπιά και οι διακόπτες θα επιστρέψουν στην κατάσταση του βήματος 1. (Το LED θα αναβοσβήνει). Επαναφορά μόνο των ρυθμίσεων κουμπιού ή διακόπτη 1) Όταν χειρίζεστε τα κουμπιά ή τους διακόπτες για να τροποποιήσετε τις τιμές που ήταν γραμμένες στο πρόγραμμα, θα τονιστεί η γραφική οθόνη για τα κουμπιά ή τους διακόπτες που τροποποιείτε (εμφανίζεται αντίστροφα). 2) Αν τώρα κρατήσετε πατημένο το [ENTER] πλήκτρο και χειριστείτε ένα κουμπί ή διακόπτη που τροποποιήθηκε, θα επιστρέψει αυτόματα στην γραμμένη κατάσταση.

Επιλογή ενός GE (Generated Effect) Όταν η KARMA λειτουργία είναι ενεργή, οι φράσεις ή τα patterns που παράγονται δημιουργούνται από το GE που είναι επιλεγμένο για το KARMA module. Αυτό το όργανο περιέχει πάνω από χίλια GEs, καλύπτοντας μια μεγάλη γκάμα οργάνων, τεχνικών παιξίματος και μουσικών στυλ. (σελίδα 108 «Σχετικά με την KARMA λειτουργία» – «Η δομή της KARMA λειτουργίας»). Ένα GE κατάλληλο για τον ήχο του προγράμματος είναι προεπιλεγμένο για καθένα από τα προφορτωμένα προγράμματα. Αλλάζοντας σε άλλο GE, μπορείτε να τροποποιήσετε ριζικά την φράση ή το pattern. Στην PROG 1.1: Play, πατήστε το [F4] πλήκτρο για πρόσβαση στην KARMA σελίδα. 1) Χρησιμοποιήστε τα [], [], [], [] κέρσορ πλήκτρα για να επιλέξετε “GE Select”. 2) Χρησιμοποιήστε το [VALUE] slider, την [VALUE] ρόδα ή τα VALUE [], [] πλήκτρα για να επιλέξετε ένα GE. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα αριθμητικά πλήκτρα [0]-[9] για να εισάγετε τον pattern αριθμό και πατήστε το [ENTER] πλήκτρο για να κάνετε την επιλογή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την utility menu εντολή “Select by Category” για να επιλέξετε GΕs ανά κατηγορία. “Init. K.RTC (Init. KARMA Reatime Controls)” Αυτή η ρύθμιση καθορίζει αν οι ρυθμίσεις των KARMA Realtime Controls κουμπιών και διακοπτών θα επανέλθουν στις αρχικές τους τιμές όταν επιλέγετε ένα GE. Αν αυτό είναι On (επιλεγμένο), θα ακούσετε την φράση ή το pattern που δημιουργείται από το GE στην αρχική του κατάσταση. Κανονικά θα το 41


αφήσετε On όταν επιλέγεται ένα GE (σελίδα 110 «Σχετικά με την ΚARMA λειτουργία» – «Ρυθμίσεις της KARMA λειτουργίας στον Program τρόπο»).

Ρυθμίσεις KARMA module παραμέτρου Για λεπτομέρειες στις ρυθμίσεις KARMA module παραμέτρου, ανατρέξτε στην σελίδα 100 «Σχετικά με την KARMA λειτουργία» – «Ρυθμίσεις της KARMA λειτουργίας στον Program τρόπο».

Χρήση της KARMA λειτουργίας για παίξιμο στον Combination τρόπο Στον Combination τρόπο, μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα μέχρι τέσσερα KARMA modules. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις που συνδυάζουν τέσσερα KARMA modules με οκτώ timbre προγράμματα για παίξιμο ξεχωριστών φράσεων ή patterns σε προγράμματα όπως drums, bass, guitar και strings.

Επιλογή ενός συνδυασμού και ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της KARMA λειτουργίας 1) Πατήστε το [COMBI] πλήκτρο για να μπείτε στον Combination τρόπο και επιλέξτε έναν συνδυασμό. (σελίδα 30 «Επιλογή ενός συνδυασμού»). Όπως επιλέγετε τους διάφορους συνδυασμούς, θα παρατηρήσετε ότι το KARMA Realtime Controls [ON/OFF] πλήκτρο θα ανάβει για κάποιους συνδυασμούς. Όταν παίζετε το κλαβιέ ή τα CHORD TRIGGER [1]-[4] πλήκτρα, η KARMA λειτουργία θα αρχίσει να παίζεται. Ακόμη και για άλλους συνδυασμούς, μπορείτε να πατήσετε το [ON/OFF] πλήκτρο (το LED θα ανάψει) για να ενεργοποιήσετε την KARMA λειτουργία.

Ρύθμιση του tempo Μπορείτε να ρυθμίσετε το tempo γυρίζοντας το [TEMPO] κουμπί. Όταν ρυθμίζετε το tempo, θα αλλάξει το tempo αναπαραγωγής για όλα τα KARMA modules που λειτουργούν (σελίδα 36). Δεν είναι δυνατόν να οριστεί το tempo για κάθε KARMA module ξεχωριστά.

Έλεγχος της note-on/off κατάστασης και του Key Zone Τα note δεδομένα και οι συγχορδίες που ανιχνεύονται από το κλαβιέ ή τα [CHORD TRIGGER] πλήκτρα, από την MIDI IN υποδοχή ή που δημιουργούνται από τα KARMA modules [A], [B], [C] και [D] μπορούν να ειδωθούν σε πραγματικό χρόνο. Οι ρυθμίσεις του εύρους πλήκτρων του module εμφανίζονται επίσης, σαν μια συμπαγής γραμμή. Οι νότες που εισάγονται μέσα στο εύρος πλήκτρων θα χρησιμοποιηθούν για την ενεργοποίηση και τον έλεγχο της φράσης ή του pattern. Νότες έξω από την ζώνη μπορούν να χρησιμοποιηθούν προαιρετικά για τον έλεγχο άλλων KARMA λειτουργιών. Στην COMBI 1.1: Play, πατήστε το [F6] πλήκτρο για να επιλέξετε την KARMA Note Activity σελίδα. Όταν παίζετε το κλαβιέ ή πατάτε ένα CHORD TRIGGER [1]-[4] πλήκτρο, το “[A], [B], [C], [D]” θα δείχνει το όνομα της συγχορδίας που 42


ανιχνεύεται από κάθε KARMA module. (Η ανίχνευση συγχορδίας μπορεί να διαφέρει σε συνάρτηση με την ρύθμιση του KARMA module). To “Note Activity Display” θα δείχνει την note-on/off κατάσταση που δημιουργείται από κάθε KARMA module. Οι ρυθμίσεις ζώνης πλήκτρων των τεσσάρων KARMA modules εμφανίζεται σαν μια συμπαγής γραμμή.

Λειτουργία των KARMA Realtime Controls Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα KARMA Realtime Controls για να ελέγχετε την KARMA λειτουργία με τον ίδιο τρόπο όπως στα προγράμματα. Σημείωση : Η κατάσταση των KARMA realtime Controls κουμπιών και διακοπτών σώζεται όταν γράφετε τον συνδυασμό. Εμφάνιση ονόματος για τα κουμπιά [1]-[8] και τους διακόπτες [1]/[2] Όπως για ένα πρόγραμμα, τα κουμπιά και οι διακόπτες που καθορίζονται για τον συνδυασμό εμφανίζονται γραφικά και με όνομα. Σε έναν συνδυασμό, οι αγκύλες [ ] δείχνουν την κατηγορία του προγράμματος που χρησιμοποιείται από το timbre που ελέγχεται από τα KARMA Realtime Controls κουμπιά και διακόπτες. Αν ελέγχονται ταυτόχρονα πολλά timbres, αυτό θα δείχνεται με [MLTI]. Από τα KARMA Realtime Controls κουμπιά και διακόπτες, μπορείτε να καθορίσετε ποια timbre φράση ελέγχεται.

Ρυθμίσεις για KARMA module λειτουργία (“Run” και “Solo” ρυθμίσεις) Στον Combination τρόπο, μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα μέχρι τέσσερα KARMA modules. Όταν η KARMA λειτουργία είναι κλειστή, θα σταματούν όλα τα KARMA modules. Όταν η KARMA λειτουργία είναι ανοιχτή, θα λειτουργούν τα KARMA modules που καθορίζετε εδώ. 1) Στην COMBI 1.1: Play, πατήστε το [F4] πλήκτρο για να επιλέξετε την KARMA σελίδα.

2) Χρησιμοποιήστε τα “Run” και “Solo” για να καθορίσετε τα modules που θα λειτουργούν όταν η KARMA είναι ενεργή. Θα λειτουργούν τα KARMA modules για τα οποία το “Run” είναι On (επιλεγμένο). Αν ενεργοποιηθεί (επιλεγεί) το “Solo” για ένα KARMA module, θα λειτουργεί μόνο αυτό το module. Αυτό είναι χρήσιμο όταν επιλέγετε ένα GE ή όταν θέλετε να ελέγξετε την φράση που παίζεται. Ένα module για το οποίο το “Solo” είναι ενεργό (επιλεγμένο) θα λειτουργεί ακόμη και όταν το “Run” είναι κλειστό (δεν είναι επιλεγμένο). •

Η “Solo” ρύθμιση θα σβηστεί όταν αλλάζετε συνδυασμούς. Δεν αποθηκεύεται ακόμη και αν γράψετε τον συνδυασμό.

Ρυθμίσεις MIDI I/O καναλιού του KARMA module 43


Οι ρυθμίσεις MIDI καναλιών εισόδου/εξόδου για κάθε KARMA module και η ρύθμιση MIDI καναλιού για κάθε timbre θα καθορίζουν την δρομολόγηση με την οποία τα KARMA modules θα παίζουν τα timbres. Όταν το MIDI κανάλι εξόδου ενός KARMA module ταιριάζει με το MIDI κανάλι ενός timbre, η φράση ή το pattern που παράγεται από αυτό το KARMA module όταν αυτό λειτουργεί, θα ηχεί με αυτό το timbre. Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην σελίδα 116 «Ρυθμίσεις της KARMA λειτουργίας» – «Ρυθμίσεις της KARMA λειτουργίας στον Combination τρόπο».

Επιλογή ενός GE (Generated Effect) Όμοια με τον Program τρόπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το “GE Select” για να επιλέξετε το GE που θα χρησιμοποιηθεί για κάθε module (ανατρέξτε στην σελίδα 116 «Ρυθμίσεις της KARMA λειτουργίας» – «Ρυθμίσεις της KARMA λειτουργίας στον Combination τρόπο». “Init. K.RTC (Init. KARMA Realtime Controls)” Αυτή η ρύθμιση καθορίζει αν οι ρυθμίσεις των KARMA Realtime Controls κουμπιών και διακοπτών θα επανέλθουν στις αρχικές τους τιμές όταν επιλέγετε ένα GE. Αν αυτό είναι On (επιλεγμένο), θα ακούσετε την φράση ή το pattern που δημιουργείται από το GE στην αρχική του κατάσταση, ανεπηρέαστο από τις τρέχουσες θέσεις κουμπιών και διακοπτών. Κανονικά θα το αφήσετε On όταν επιλέγεται ένα GE (σελίδα 116 «Σχετικά με την ΚARMA λειτουργία» – «Ρυθμίσεις της KARMA λειτουργίας στον Combination τρόπο»).

Ρυθμίσεις KARMA module παραμέτρου Για λεπτομέρειες στις ρυθμίσεις KARMA module παραμέτρου, ανατρέξτε στην σελίδα 116 «Σχετικά με την KΑRMA λειτουργία» – «Ρυθμίσεις της KARMA λειτουργίας στον Combination τρόπο».

Παίζοντας με την RPPR (Realtime Pattern Play/Recording) λειτουργία O Sequencer τρόπος του οργάνου παρέχει μια RPPR (Realtime Pattern Play/Recording) λειτουργία. Χρησιμοποιώντας την RPPR λειτουργία, κάθε νότα του κλαβιέ μπορεί να ανατεθεί σε ένα preset ή user pattern και ένα track που θα παίξει το pattern που ανατίθεται. Μετά μπορείτε να παίξετε το pattern σε πραγματικό χρόνο (και να το ηχογραφήσετε, αν θέλετε) απλά παίζοντας μια νότα. (Preset patterns κατάλληλα για παίξιμο με το drum track παρέχονται ήδη στην εσωτερική μνήμη). Εδώ, θα εξηγήσουμε πως θα φορτώσετε και θα παίξετε ένα RPPR demo κομμάτι. 1) Από την δισκέτα “KMFD-00P” που παρέχεται, φορτώστε το “PRELOAD.SNG”. Φορτώστε το “PRELOAD.SNG” όπως περιγράφεται στο «Φόρτωμα ενός demo κομματιού στον Disk τρόπο» (σελίδα 25). 2) Πατήστε το [SEQ] πλήκτρο (το LED ανάβει) για να μπείτε στον Sequencer τρόπο, και μπείτε στην SEQ 1.1: Play/REC, Play/REC σελίδα. 3) Στο “Song Select”, επιλέξτε 006:FEVER. 44


Επιλέξτε το κομμάτι όπως περιγράφεται στο «επιλογή και παίξιμο ενός demo κομματιού στον Sequencer τρόπο» (σελίδα 26). 4) Βεβαιωθείτε ότι το RPPR πλαίσιο είναι επιλεγμένο. Επιλεγμένο : Θα λειτουργεί το καθορισμένο RPPR (ορίζεται στην SEQ 5.1: RPPR, RPPR Setup). Μη επιλεγμένο : Δεν θα λειτουργεί το RPPR. Η λειτουργία θα είναι όπως στον κανονικό Sequencer τρόπο. 5) Πατήστε ένα πλήκτρο. Θα παιχτεί το pattern που έχει ανατεθεί σε αυτό το πλήκτρο. Σε μερικές περιπτώσεις, το pattern θα συνεχίσει να παίζεται αφού αφήσετε το χέρι σας από το κλαβιέ. Μπορείτε να σταματήσετε την αναπαραγωγή είτε πατώντας πάλι αυτό το πλήκτρο είτε πατώντας ένα πλήκτρο στον χώρο του C2 ή παρακάτω. Πλήκτρα κλεισίματος : Όταν παίζετε ένα πλήκτρο στο εύρος C-1 – C2, θα σταματήσει το pattern που παίζεται. Pattern ανάθεση : Ένα pattern και track μπορούν να ανατεθούν σε καθένα από τα 72 πλήκτρα στο εύρος C#2 – C8. Αν δεν αναθέσετε ένα πλήκτρο, αυτό μπορεί να παιχτεί ως συνήθως. Όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα, μπορείτε να κάνετε ένα πλήκτρο να παίζει ένα drums pattern, ένα άλλο πλήκτρο μια μπάσα φράση, και ένα άλλο πλήκτρο να παίζει συγχορδίες κιθάρας, όλα επιλέγοντας διαφορετικό pattern και track για κάθε πλήκτρο.

Διόρθωση προγράμματος Οι Program ήχοι μπορούν να τροποποιηθούν και δημιουργηθούν στην PROG 2.1: Ed-Basic-7.3: EdMasterFx. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον “Performance Editor” για να εκτελέσετε απλή διόρθωση στην PROG 1.1: Play Perform. Edit σελίδα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα REALTIME CONTROLS [1]-[4] κουμπιά για να τροποποιήσετε τον ήχο. Η διόρθωση προγράμματος αναφέρεται στην διαδικασία τροποποίησης των παραμέτρων που δημιουργούν ένα πρόγραμμα, με σκοπό την τροποποίηση του ήχου ή την αλλαγή των controller, εφφέ ή KARMA ρυθμίσεων, κ.λ.π. Ο ήχος που διορθώνετε χρησιμοποιώντας τον Performance Editor ή χρησιμοποιώντας τα REALTIME CONTROLS κουμπιά [1]-[4] στον Α τρόπο (ή τον Β τρόπο αν έχει ανατεθεί CC#70-79) μπορεί να σωθεί όταν γραφτεί το πρόγραμμα. Ωστόσο, ο ήχος που διορθώνετε χρησιμοποιώντας τα realtime Controls [1][4] κουμπιά δεν θα σωθεί από το Program Write αν το KARMA [ON/OFF] πλήκτρο είναι ενεργό. Κλείστε το KARMA [ON/OFF] πλήκτρο πριν εκτελέσετε το Program Write. 45


Αν θέλετε να διατηρήσετε τον διορθωμένο ήχο, πρέπει να γράψετε το πρόγραμμα πριν επιλέξετε άλλο πρόγραμμα ή κλείσετε την τροφοδοσία (σελίδα 49).

Performance Edit 1) Πατήστε το [PROG] πλήκτρο (το LED ανάβει) για να μπείτε στον program τρόπο. 2) Πατήστε το [F2] (“P.Edit”) πλήκτρο. Θα εμφανιστεί η Perform. Edit σελίδα. 3) Χρησιμοποιήστε τον Performance Editor για να ρυθμίσετε τον ήχο. Χρησιμοποιήστε τα Cursor πλήκτρα [], [], [], [] για να επιλέξετε το performance editor slider που θέλετε και χρησιμοποιήστε τον [VALUE] controller για να κάνετε την ρύθμιση. Χρησιμοποιώντας τα οκτώ sliders του Performance Editor, μπορείτε να κάνετε γενικές ρυθμίσεις στον ήχο. Όταν μετακινείτε ένα slider, ρυθμίζονται ταυτόχρονα πολλές παράμετροι προγράμματος. •

Σε συνάρτηση με τις ρυθμίσεις των παραμέτρων προγράμματος, το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι αξιοσημείωτο.

Octave Δείχνει την ρύθμιση οκτάβας. Pitch Stretch Κάνει ταυτόχρονα τις transpose και tune ρυθμίσεις του ταλαντωτή. Αυτό σας επιτρέπει να παράγετε διάφορες αλλαγές στην χροιά χωρίς να χαθεί ο χαρακτήρας του αρχικού ήχου. •

Αυτή η Performance Edit λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην bank F.

OSC Balance Ρυθμίζει την ισορροπίας στάθμης μεταξύ των ταλαντωτών 1 και 2. •

Για προγράμματα των οποίων η “Mode (Oscillator Mode)” (PROG 2.1: Ed-Basic, Prog Basic σελίδα) ρύθμιση είναι Single, δεν θα ακούγεται ο ταλαντωτής 2. Θα αλλάξει μόνο η στάθμη του ταλαντωτή 1. Για ένα Drum πρόγραμμα, αυτός ο performance editor δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα.

Amp Level Δείχνει την amp στάθμη. Αυτό θα ρυθμίζει την ένταση ολόκληρου του προγράμματος. •

Για να μεγιστοποιηθεί το εφφέ της Attack Time ρύθμισης, της amp EG Start Level, της Attack Level, της Start Level Modulation και της Attack time Modulation, ρυθμίζονται επίσης αυτές οι παράμετροι.

Decay Time Δείχνει τον delay χρόνο και τον slope χρόνο του filter EG και amp EG. IFX Balance Αυτό ρυθμίζει ταυτόχρονα την “W/D (Wet/Dry)” ισορροπία όλων των insert εφφέ 1-5. MFX Balance Αυτό ρυθμίζει ταυτόχρονα τις Return 1 και 2 παραμέτρους των κύριων εφφέ.

Realtime controls 46


Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διόρθωση παραμέτρων όπως η cutoff συχνότητα του φίλτρου, το resonance, το amp και filter EG, η ένταση, το portamento time, το pan, το pitch LFO και η στάθμη αποστολής κύριου εφφέ, κ.λ.π.(σελίδα 33).

Διόρθωση συνδυασμού Ένας συνδυασμός είναι μια ομάδα πολλών (μέχρι οκτώ) προγραμμάτων, και σας επιτρέπει να δημιουργήσετε σύνθετους ήχους που δεν μπορούν να παραχθούν από ένα πρόγραμμα. Η διόρθωση συνδυασμού αναφέρεται στην διαδικασία τροποποίησης του ήχου ενός συνδυασμού με την αλλαγή του προγράμματος που επιλέγεται για κάθε timbre ή με την ρύθμιση του controller, του εφφέ και της KARMA λειτουργίας. Μπορείτε να διορθώσετε έναν συνδυασμό στην COMBI 2.1: Ed-Prog/Mix-7.3: Ed-MasterFX, αλλά μπορείτε επίσης να κάνετε ρυθμίσεις για “Program Select”, “Pan” και “Volume” στην COMBI 1.1 Play.

Ένα παράδειγμα διόρθωσης Σαν παράδειγμα, εδώ θα κάνουμε μια απλή διόρθωση στον συνδυασμό Bank A064: ModernPiano. 1) Πατήστε το [COMBI] πλήκτρο (το LED ανάβει) για να μπείτε στον Combination τρόπο. 2) Επιλέξτε Bank A064: ModernPiano. Αν το KARMA [ON/OFF] πλήκτρο είναι ενεργό, κλείστε το. Αυτός ο συνδυασμός διατάσσει (παίζει ταυτόχρονα) τα προγράμματα των timbre 1 και 2. Το Timbre 1 είναι B001: Attack Piano, ένα πιάνο με ζωηρό attack. To Timbre 2 είναι B081: Vintage EP, ένα κλασσικό ηλεκτρικό πιάνο. Αυτά τα δύο προγράμματα διατάσσονται για την παραγωγή ενός πιάνο ήχου που μπορεί να έχετε ακούσει σε πολλά μέρη. Σημείωση : Ένα timbre περιέχει ένα πρόγραμμα μαζί με πολλές παραμέτρους που ελέγχουν το πρόγραμμα. Ένας συνδυασμός μπορεί να χρησιμοποιεί μέχρι οκτώ από αυτά τα timbres.

Επιλογή προγράμματος για ένα timbre 3) Pατήστε την Prog σελίδα. Πατήστε το [F2] (“Prog”) πλήκτρο. Τώρα μπορείτε να καθορίσετε προγράμματα για τα timbres 1-8. 4) Τώρα μπορείτε να αλλάξετε το πρόγραμμα του timbre 2 σε άλλο πρόγραμμα. Χρησιμοποιήστε τα κέρσορ πλήκτρα [], [], [], [] για να επιλέξετε “Program select” για το timbre 2 (θα τονιστεί). Σημείωση : Μπορείτε άμεσα να επιλέξετε το πρόγραμμα για ένα timbre κρατώντας πατημένο το [TIMBRE/TRACK] πλήκτρο και πατώντας το πλησιέστερο [F1]-[F8] πλήκτρο. Όμοια στα βήματα 6 και 7, μπορείτε να επιλέξετε pan ή ένταση με τον ίδιο τρόπο. Για αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε A003: Legato Strings. Αυτός είναι ένας συνδυασμός με διάταξη πιάνου και πλούσιων strings. Μετά πατήστε διαδοχικά το [A] πλήκτρο, το [3] πλήκτρο και το [ENTER] πλήκτρο. 47


Εναλλακτικά, το πρόγραμμα για ένα timbre μπορεί να επιλεγεί ανά κατηγορία. Επιλέξτε “Program Select”, πατήστε το [F8] (“UTILITY”) για πρόσβαση στο utility menu, και πατήστε το [F7] πλήκτρο για να επιλέξετε “Select by Category”. Πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο. Θα εμφανιστεί το Select Program by Category πλαίσιο διαλόγου. Επιλέξτε “Cat” και χρησιμοποιήστε τα VALUE [], [] πλήκτρα για να επιλέξετε την κατηγορία. Για παράδειγμα αν θέλετε να επιλέξετε strings προγράμματα αντί της “00: Keyboard” κατηγορίας που φαίνεται σε αυτήν την οθόνη, πατήστε τρεις φορές το VALUE [] πλήκτρο για να επιλέξετε “03: Strings”. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κέρσορ πλήκτρα [], [] για να επιλέξετε διαδοχικά προγράμματα strings τύπου. Όταν είστε ικανοποιημένοι με το επιλεγμένο πρόγραμμα, πατήστε το [F8] (“OK”) για να ολοκληρώσετε την επιλογή σας. Ακούγοντας τον ήχο προγράμματος ενός timbre Πατήστε το [F8] (“UTILITY”) πλήκτρο για πρόσβαση στο utility menu, και πατήστε το [F7] πλήκτρο για να επιλέξετε “Solo Selected Timbre”. Πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο. Τώρα θα ακούσετε μόνο τον ήχο προγράμματος του τρέχοντος επιλεγμένου timbre. Το χαμηλότερο μέρος της LCD οθόνης θα δείχνει [Solo]. Για να ακυρώσετε αυτήν την ρύθμιση, επιλέξτε πάλι “Solo Selected Timbre” και πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο. Ρύθμιση της stereo θέσης του ήχου 5) Επιλέξτε την Mixer σελίδα. Πατήστε το [F3] (“Mix”) πλήκτρο. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε pan και ένταση για τα timbres 1-8. 6) Ρυθμίστε την stereo θέση στο “Pan” του timbre 2. Χρησιμοποιήστε τα κέρσορ πλήκτρα [], [], [], [] για να επιλέξετε “Pan” (τονίζεται) για timbre 2. Χρησιμοποιήστε τον controller για να αλλάξετε την τιμή. Μια ρύθμιση C064 είναι κέντρο, L001 είναι εντελώς αριστερά και R127 είναι εντελώς δεξιά. Με μια ρύθμιση RND, η stereo θέση θα αλλάζει τυχαία μεταξύ αριστερά και δεξιά κάθε φορά που παίζεται μια νότα. Ρύθμιση της έντασης 7) Ρυθμίστε το “Volume” του timbre 2. Χρησιμοποιήστε τα κέρσορ πλήκτρα [], [], [], [] για να επιλέξετε “Volume” (τονίζεται) για timbre 2. Χρησιμοποιήστε τον [VALUE] controller για να αλλάξετε την τιμή. Ρύθμιση της έντασης ενώ διατηρείται η ισορροπία έντασης ανάμεσα στα timbres 48


Πατήστε το [F8] (“UTILITY”) πλήκτρο για πρόσβαση στο utility menu και πατήστε το [F7] πλήκτρο για να επιλέξετε “Hold Balance”. Πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο. Το επάνω δεξιά τμήμα της LCD οθόνης θα δείξει “Hold Bal.”. Όταν αλλάζετε την “Volume” τιμή οποιουδήποτε timbre, θα αλλάξει επίσης η ένταση όλων των timbres για να διατηρηθεί η ισορροπία όπως ήταν όταν επιλέξατε την Hold Balance ρύθμιση. Για να ακυρώσετε αυτήν την ρύθμιση, επιλέξτε πάλι “Hold Balance” και πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο.

Βασικές λειτουργίες Σώσιμο δεδομένων Τύποι δεδομένων που μπορούν να σωθούν Σε αυτό το όργανο, υπάρχουν τρεις τρόποι για να σωθούν δεδομένα : εγγραφή στην εσωτερική μνήμη, σώσιμο σε δισκέτα και MIDI data dump. Εγγραφή στην εσωτερική μνήμη Τα παρακάτω δεδομένα που διορθώνετε μπορούν να γραφτούν στην εσωτερική μνήμη. • Program Προγράμματα 0 – 127 στις banks A – F. (Ωστόσο, η bank F είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει εγκατασταθεί η EXB-MOSS κάρτα που πουλιέται χωριστά). •

Combination Συνδυασμοί 0 – 127 στις banks A – F.

Global ρυθμίσεις (σελίδα 1.1-4.1, 6.1)

User drum kits 00 (Α/Β) – 63 (User)

User template songs U00 – U15

Οι ρυθμίσεις κομματιού όπως το όνομα και το tempo του κομματιού, οι track ρυθμίσεις, οι ρυθμίσεις της KARMA λειτουργίας και εφφέ ρυθμίσεις μπορούν να σωθούν (γραφτούν) στην εσωτερική μνήμη. Ωστόσο, τα μουσικά δεδομένα για tracks και patterns του κομματιού, δεν σώζονται στην εσωτερική μνήμη. Επιπλέον, ρυθμίσεις που κατευθύνουν την αναπαραγωγή των μουσικών δεδομένων, όπως “Meter”, “Metronome”, “Play/Mute”, “Track Play Loop” (συμπεριλαμβανομένου του Start/End Measure) και οι RPPR ρυθμίσεις δεν θα σωθούν επίσης. Χρησιμοποιήστε την utility menu εντολή “Save Τemplate Song” του Sequencer ή του Song Play τρόπου για να γράψετε αυτά τα δεδομένα. Δεδομένα που διορθώθηκαν στον Sequencer ή τον Song Play τρόπο δεν μπορούν να σωθούν στην εσωτερική μνήμη με την Write διαδικασία. Σώσιμο σε δισκέτα Τα παρακάτω δεδομένα μπορούν να σωθούν σε δισκέτα. 49


Προγράμματα, συνδυασμοί, γενικές ρυθμίσεις και user drum kits

Κομμάτια, λίστες αναμονής και patterns

Standard MIDI Files (SMF) Κομμάτια του Sequencer τρόπου μπορούν να σωθούν σαν SMF δεδομένα.

System exclusive δεδομένα Τα System exclusive δεδομένα που λαμβάνονται από το όργανο από μια εξωτερική MIDI συσκευή (αυτό το όργανο μπορεί να λειτουργήσει σαν data filer).

Jukebox λίστες

MIDI data dump Οι παρακάτω τύποι δεδομένων μπορούν να μεταδοθούν σαν MIDI data dump και να σωθούν σε ένα εξωτερικό data filer ή άλλη συσκευή. •

Προγράμματα εσωτερικής μνήμης, συνδυασμοί, user drum kits, και γενικές ρυθμίσεις

Κομμάτια, λίστες αναμονής, patterns

Σχετικά με τα προφορτωμένα και preset δεδομένα Τα προφορτωμένα δεδομένα είναι τα δεδομένα που είναι φορτωμένα στην μνήμη από την εταιρεία. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να αντικατασταθούν και να γραφτούν σε διάφορες θέσεις που καταγράφονται παρακάτω στην «Εγγραφή στην εσωτερική μνήμη». Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται επίσης στην δισκέτα που σας παρέχεται. •

Program banks A, B, E : 000 – 127

Combination banks A, B, E : 000 – 127

User drum kits 00 (A/B) – 15 (A/B)

Τα preset δεδομένα είναι δεδομένα που δεν μπορούν να αντικατασταθούν από την Write διαδικασία. Αυτά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα δεδομένα. •

Program banks G, g(1)-g(9), g(d) 001-128

Preset drum kits 64 (GM) – 72 (GM)

Preset template songs P00 – P15

Preset patterns P000 – P149

Εγγραφή στην εσωτερική μνήμη Προστασία μνήμης Για να μην αντικατασταθούν από λάθος προγράμματα, συνδυασμοί, κομμάτια και user drum kits, το όργανο παρέχει μια Memory Protect ρύθμιση που εμποδίζει την εγγραφή στην μνήμη. Πριν σώσετε τα διορθωμένα δεδομένα ή φορτώσετε δεδομένα από δισκέτα, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να απενεργοποιήσετε την προστασία μνήμης (αποεπιλέξτε το κατάλληλο πλαίσιο επιλογής). 50


Η προστασία μνήμης πρέπει να απενεργοποιηθεί πριν τα παραπάνω δεδομένα ή ένα κομμάτι στον sequencer τρόπο μπορέσουν να φορτωθούν από δισκέτα ή μέσω MIDI data dump, και πριν την ηχογράφηση. 1) Πατήστε το [GLOBAL] πλήκτρο για να μπείτε στον Global τρόπο (ανάβει το LED) και πατήστε το [EXIT] πλήκτρο για να επιλέξετε 1.1: System. 2) Πατήστε το [F2] (“Pref.”) πλήκτρο για πρόσβαση στην 1:1 System, Preferences σελίδα.

3) Αποεπιλέξτε το κατάλληλο “Memory Protect” πλαίσιο επιλογής για τα δεδομένα που θέλετε να γράψετε στην εσωτερική μνήμη.

Εγγραφή ενός προγράμματος ή συνδυασμού Τα προγράμματα ή οι συνδυασμοί που δημιουργείτε με την χρήση του Performance Editor ή με την διόρθωση παραμέτρων στις διάφορες σελίδες διόρθωσης (Ed) μπορούν να σωθούν στην εσωτερική μνήμη του οργάνου. Αυτή η ενέργεια αναφέρεται σαν «εγγραφή ενός προγράμματος» ή «εγγραφή ενός συνδυασμού». Αν θέλετε τα διορθωμένα δεδομένα σας να διατηρηθούν μετά το κλείσιμο της τροφοδοσίας, πρέπει να τα γράψετε. Υπάρχουν δύο τρόποι για να γράψετε ένα πρόγραμμα ή συνδυασμό. Πριν γράψετε δεδομένα στην μνήμη, πρέπει να απενεργοποιήσετε την ρύθμιση προστασίας εγγραφής στον Global τρόπο (“Memory Protect”). Χρήση μιας utility menu εντολής για εγγραφή 1) Επιλέξτε την utility menu εντολή “Write Program” ή “Write Combination”. Θα εμφανιστεί το Write Program/Write Combination πλαίσιο διαλόγου. Σημείωση : Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στο ίδιο πλαίσιο διαλόγου κρατώντας πατημένο το [ENTER] πλήκτρο και πατώντας το [0] πλήκτρο. Η οθόνη του σχήματος είναι για τον Program τρόπο. 2) Στο “Category”, καθορίστε την κατηγορία του προγράμματος/συνδυασμού. Αν η κατηγορία που καθορίζεται εδώ είναι για ένα πρόγραμμα, μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε όταν επιλέγετε κατά κατηγορία στην Cat. Hold λειτουργία ή το “Select by Category” utility στην menu εντολή PROG 1.1: Play, “program Select” στην COMBI 1.1: Play, Prog σελίδα, την COMBI 2.1: Ed-Prog/Mix.Prog σελίδα ή την SEQ 1.1: Play, Program ή S.PLAY 1.1: Play, Program σελίδα utility “Select by Category”. Στην περίπτωση ενός Combination, η κατηγορία που καθορίζετε εδώ μπορεί να επιλεγεί όταν χρησιμοποιείτε το “Select by Category” utility ή την Cat. Hold λειτουργία στο COMBI 1.1: Play (“Combi Select”).

51


3) Χρησιμοποιήστε το “To” για να καθορίσετε την bank και τον αριθμό του προορισμού εγγραφής του προγράμματος/συνδυασμού. Χρησιμοποιήστε τον [VALUE] controller για να καθορίσετε τον προορισμό. 4) Αν θέλετε να αλλάξετε το όνομα του προγράμματος/συνδυασμού, πατήστε το [F5] (“Name”) πλήκτρο. Θα εμφανιστεί το πλαισίου διαλόγου κειμένου. Εισάγετε το όνομα του προγράμματος/συνδυασμού. Δείτε παρακάτω «Ανάθεση ονόματος (Rename)». Αφού εισάγετε το όνομα, πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο για να επιστρέψετε στο Write Program/Write Combination πλαίσιο διαλόγου. 5) Για να εκτελέσετε την διαδικασία εγγραφής, πατήστε το [F8] (“OK”). Για να ακυρώσετε χωρίς να εκτελέσετε πατήστε το [F7] (“Cancel”) πλήκτρο. Όταν πατήσετε το [F8] (“OK”) πλήκτρο, η οθόνη θα ρωτήσει “Are you sure?”. Όταν πατήσετε πάλι το [F8] (“OK”) πλήκτρο, θα γραφτούν τα δεδομένα. Χρήση του [REC/WRITE] πλήκτρου για εγγραφή Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για εγγραφή στον επιλεγμένο αριθμό προγράμματος/συνδυασμού. 1) Πατήστε το [REC/WRITE] πλήκτρο. Θα εμφανιστεί το διπλανό πλαίσιο διαλόγου. Η οθόνη του σχήματος είναι για τον Program τρόπο. 2) Για να γράψετε τα δεδομένα, πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο. Για να ακυρώσετε χωρίς εγγραφή, πατήστε το [F7] (“Cancel”) πλήκτρο. Ανάθεση ονόματος (Rename) Μπορείτε να τροποποιήσετε το όνομα διορθωμένου προγράμματος, συνδυασμού, κομματιού, drum kit. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε τα ονόματα κατηγορίας για προγράμματα και συνδυασμούς. Αυτές οι διαδικασίες μετονομασίας μπορούν να εκτελεστούν στις ακόλουθες σελίδες. Προγράμματα PROG 1.1 … 7.3 Utility: Write program Συνδυασμοί COMBI 1.1 … 7.3 Utility: Write Combination Κομμάτι SEQ 1.1 … 4.4, 6.1 Utility: Rename Song Λίστα αναμονής SEQ 2.1 Utility: Rename Cue List Tracks SEQ 5.1, 5.2 Utility: Rename Track Patterns SEQ 5.1 Utility: Rename Pattern Jukebox S.PLAY 4.1 Utility: Save Jukebox List Drum kits GLOBAL 5.1 Utility: Rename Drum Kit Κατηγορίες προγράμματος GLOBAL 4.1: TEXT Κατηγορίες συνδυασμού GLOBAL 4.1: TEXT Αρχείο DISK, Save Utility: Save All … Save Exclusive 1) Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου κειμένου. Ανατρέξτε στον παραπάνω πίνακα για την σχετική σελίδα. Στις utility εντολές, πατήστε “Name” (το [F5] πλήκτρο) στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται. 52


Στην GLOBAL 4.1, επιλέξτε “TEXT” (πατήστε το [F5] πλήκτρο). Για παράδειγμα αν θέλετε να εισάγετε το κείμενο που φαίνεται στην διπλανή οθόνη, θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία. 2) Πατήστε το [F1] (“Clear”) πλήκτρο. Θα σβηστεί όλο το κείμενο στο πλαίσιο κειμένου. 3) Εισάγετε “A” Χρησιμοποιήστε την [VALUE] ρόδα, το [VALUE] slider, τα [] [] πλήκτρα ή τα κέρσορ πλήκτρα [], [], [], [] για να επιλέξετε “A”. Πατήστε το [ENTER] πλήκτρο ή το [F6] (“”) πλήκτρο. Ο κέρσορ θα μετακινηθεί. 4) Εισάγετε “.” Χρησιμοποιήστε την [VALUE] ρόδα, το [VALUE] slider, τα [INC], [DEC] κουμπιά, ή τα κέρσορ πλήκτρα [], [], [], [] για να επιλέξετε “.”. Πατήστε το [ENTER] πλήκτρο ή το [F6] (“”) πλήκτρο. Ο κέρσορ θα μετακινηθεί. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για να εισάγετε όλους τους χαρακτήρες. 5) Πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο. Αν επιλέξετε “Name” στο πλαίσιο διαλόγου του βήματος 1 για πρόσβαση στο πλαίσιο διαλόγου κειμένου, θα επιστρέψετε στο προηγούμενο πλαίσιο διαλόγου. Πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου για να εκτελέσετε την Rename διαδικασία. Αν επιλέξετε “TEXT” στο βήμα 1 για πρόσβαση στο επόμενο πλαίσιο διαλόγου, θα εκτελεστεί η Rename διαδικασία. Τα κουμπιά λειτουργίας θα έχουν τις παρακάτω λειτουργίες Clear : Σβήνει όλο το κείμενο. Del (Delete) : Σβήνει τον χαρακτήρα στην θέση του κέρσορα. Ins (Insert) : Εισάγει ένα κενό στην θέση του κέρσορα. Cap. (Capital) : Αλλάζει μεταξύ κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων.  : Μετακινεί τον κέρσορα προς τα αριστερά.  : Μετακινεί τον κέρσορα προς τα δεξιά. Μπορούν επίσης να εκτελεστούν οι ακόλουθες διαδικασίες εισαγωγής Τα “0” – “9”, “–” και “.” Μπορούν να εισαχθούν με την χρήση των αριθμητικών κουμπιών. Όταν τα εισάγετε, ο κέρσορας θα προχωράει αυτόματα. Για να εισάγετε διαδοχικά κενά, πατήστε το [ENTER] πλήκτρο στο τελευταίο επιλεγμένο πλαίσιο. Σχετικά με τον Edit Buffer Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα ή συνδυασμό στο PROG 1.1: Play και COMBI 1.1: Play, τα δεδομένα προγράμματος ή συνδυασμού καλούνται στον “edit buffer”. Όταν τροποποιήσετε τις παραμέτρους στο 1.1: Play ή στις σελίδες διόρθωσης 2.1-7.3 του Program ή Combination τρόπου, οι αλλαγές που κάνετε θα επηρεάσουν τα δεδομένα στον edit buffer. 53


Αν θέλετε να σώσετε αυτά τα τροποποιημένα δεδομένα στην εσωτερική , πρέπει να εκτελέσετε την διαδικασία εγγραφής (Write). Όταν εκτελείτε την Write διαδικασία, τα δεδομένα στον edit buffer γράφονται στον καθορισμένο αριθμό προγράμματος ή συνδυασμού της καθορισμένης bank. Αν επιλέξετε άλλο πρόγραμμα ή συνδυασμό χωρίς εγγραφή, τα δεδομένα του καινούριου επιλεγμένου προγράμματος ή συνδυασμού θα κληθούν στον edit buffer και οι αλλαγές σας θα χαθούν. Όταν πατάτε το [COMPARE] πλήκτρο στις σελίδες διόρθωσης 2.1-7.3 του Program ή Combination τρόπου, τα δεδομένα από την μνήμη (δηλ., τα περιεχόμενα που ήταν γραμμένα στην μνήμη) θα κληθούν προσωρινά στον edit buffer.αυτό σας επιτρέπει να συγκρίνετε τις ρυθμίσεις που διορθώσατε με τις αρχικές, μη διορθωμένες ρυθμίσεις.

Εγγραφή γενικών ρυθμίσεων και user drum kits Οι ρυθμίσεις που διορθώνετε στον Global τρόπο μπορούν να γραφτούν στην εσωτερική μνήμη. Αυτό γίνεται με την χρήση των διαδικασιών Write Global Setting και Write User Drum Kits. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις μετά το κλείσιμο της τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι γράψατε τα δεδομένα. Υπάρχουν δύο τρόποι για να γράψετε τις γενικές ρυθμίσεις και τα user drum kits. Πριν γράψετε ένα user drum kit, πρέπει να κλείσετε την ρύθμιση προστασίας μνήμης του Global τρόπου. Χρήση μιας utility menu εντολής για εγγραφή 1) Για να γράψετε γενικές ρυθμίσεις (οι διάφορες ρυθμίσεις στα GLOBAL 1.1-4.1, 6.1), επιλέξτε την utility menu εντολή “Write Global Setting” στα GLOBAL 1.1-4.1, 6.1 και πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο. Θα εμφανιστεί το Write Global Setting πλαίσιο διαλόγου. Για να γράψετε user drum kits, επιλέξτε την utility menu εντολή “Write Drum Kits” στην GLOBAL 5.1 και πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο. Θα εμφανιστεί το Write Drum Kits πλαίσιο διαλόγου. Σημείωση : Το ίδιο πλαίσιο διαλόγου θα εμφανιστεί επίσης αν, σε καθεμιά από τις παραπάνω σελίδες, κρατήσετε πατημένο το [ENTER] πλήκτρο και πατήσετε το [0] πλήκτρο. Το παράδειγμα δείχνει το Write Drum Kits 2) Για να εκτελέσετε την Write διαδικασία, πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο. Για να ακυρώσετε, πατήστε το [F7] (“Cancel”) πλήκτρο. Όταν πατήσετε το [F8] (“OK”) πλήκτρο, η οθόνη θα ρωτήσει “Are you sure?”. Πατήστε πάλι το [F8] (“OK”) πλήκτρο για να γράψετε τα δεδομένα. Χρήση του [REC/WRITE] πλήκτρου για εγγραφή 1) Στις ακόλουθες σελίδες, πατήστε το [REC/WRITE] πλήκτρο. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου. Global ρυθμίσεις : GLOBAL 1.1-4.1, 6.1 User Drum kits

: GLOBAL 5.1 54


Το παράδειγμα δείχνει το Update Drum kits 2) Για να εκτελέσετε την Write διαδικασία, πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο. Για να ακυρώσετε, πατήστε το [F7] (“Cancel”) πλήκτρο. Μνήμη στον Global τρόπο Όταν η τροφοδοσία είναι ανοιχτή, τα δεδομένα του Global τρόπου καλούνται από την εσωτερική μνήμη στον χώρο μνήμης του Global τρόπου. Μετά όταν τροποποιήσετε τις παραμέτρους στον Global τρόπο, τα δεδομένα στον χώρο μνήμης θα τροποποιηθούν. Αν θέλετε να σώσετε τα τροποποιημένα δεδομένα στην εσωτερική μνήμη, πρέπει να τα γράψετε. Όταν γράφετε, τα δεδομένα στον χώρο μνήμης θα γραφτούν στις γενικές ρυθμίσεις και τα drum kits της εσωτερικής μνήμης. Αν κλείσετε την τροφοδοσία χωρίς να γράψετε, τα τροποποιημένα δεδομένα στον χώρο μνήμης θα χαθούν.

Σώσιμο σε δισκέτα Για λεπτομέρειες σχετικά με τα δεδομένα που μπορούν να σωθούν σε δισκέτα δείτε στην σελίδα 47 «Τύποι δεδομένων που μπορούν να σωθούν». Τα δεδομένα κομματιού, τα patterns και οι λίστες αναμονής στον Sequencer τρόπο του οργάνου δεν μπορούν να γραφτούν στην εσωτερική μνήμη. Αυτά τα δεδομένα θα εξαφανιστούν όταν κλείσει η τροφοδοσία. Αν θέλετε να διατηρήσετε αυτά τα δεδομένα, πρέπει να τα σώσετε σε δισκέτα. Άλλοι τύποι δεδομένων μπορούν επίσης να σωθούν σε μια δισκέτα και να φορτωθούν για επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων ακόμη και αν αυτές έχουν τροποποιηθεί. Αυτή είναι μια καλή ιδέα για να σώσετε τις αγαπημένες σας ρυθμίσεις που δημιουργήσατε. Σαν ένα παράδειγμα, θα εξηγήσουμε πώς να σώσετε τα ακόλουθα δεδομένα. •

Προγράμματα, συνδυασμοί, γενικές ρυθμίσεις, drum kits, user arpeggio patterns εσωτερικής μνήμης

Κομμάτια, λίστες αναμονής, patterns

1) Αν θέλετε να σώσετε τα δεδομένα σε μια δισκέτα, εισάγετε μια δισκέτα στην drive δισκέτας του οργάνου. Για λεπτομέρειες σχετικά με την διαχείριση δισκετών, ανατρέξτε στις «Προφυλάξεις όταν μεταχειρίζεστε δισκέτες» (σελίδα 134). 2) Πατήστε το [DISK] πλήκτρο. Θα μπείτε στον Disk τρόπο.

3) Πατήστε το [F2] (“Save”) πλήκτρο για πρόσβαση στην Save σελίδα. 4) Αν το μέσο περιέχει καταλόγους, επιλέξτε τον κατάλογο στον οποίο θέλετε να σώσετε τα δεδομένα.

55


Για να μετακινηθείτε σε χαμηλότερο επίπεδο καταλόγου, πατήστε το [F6] (“OPEN”) πλήκτρο. Για να μετακινηθείτε σε υψηλότερο επίπεδο, πατήστε το [F5] (“UP”) πλήκτρο. 5) Επιλέξτε την “Save All” utility menu εντολή. Πατήστε το [F8] (“UTILITY”) πλήκτρο για πρόσβαση στο utility menu. Πατήστε το [F7] πλήκτρο για να επιλέξετε “Save All” και μετά πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου. Τα περιεχόμενα του πλαισίου διαλόγου και οι ρυθμίσεις, κ.λ.π. θα διαφέρουν σε συνάρτηση με τον τύπο των δεδομένων που σώζεται. 6) Πατήστε το [F5] (“Name”) πλήκτρο για πρόσβαση στο πλαίσιο διαλόγου κειμένου και εισάγετε το όνομα (σελίδα 51). 7) Πατήστε το [F6] (“S.Item”) πλήκτρο και αποεπιλέξτε τα στοιχεία που δεν χρειάζεται να σώσετε. Επιλέξτε Prog Bank, Combi Bank ή Drum Kit, και επιλέξτε τα στοιχεία (banks) που θέλετε να σώσετε. Θα σωθούν τα στοιχεία των οποίων έχουν επιλεγεί τα πλαίσια επιλογής. 8) Πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο για να εκτελέσετε την διαδικασία σωσίματος. Αν τα δεδομένα χωράνε σε μια δισκέτα Τα δεδομένα θα σωθούν στην συγκεκριμένη δισκέτα και θα επιστρέψετε στην Save σελίδα. Ο χρόνος που απαιτείται εξαρτάται από την ποσότητα των δεδομένων. Αν ένα αρχείο με το ίδιο όνομα υπάρχει ήδη στην δισκέτα, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να το αντικαταστήσετε. Αν θέλετε να το αντικαταστήσετε, πατήστε το [F8[ (“OK”) πλήκτρο. Αν θέλετε να σώσετε χωρίς να αντικαταστήσετε, πατήστε το [F7] (“Cancel”) πλήκτρο, αρχίστε πάλι την διαδικασία από το βήμα 5 και μετονομάστε τα δεδομένα στο βήμα 6 πριν τα σώσετε. Αν τα δεδομένα δεν χωράνε σε μια δισκέτα Θα εμφανιστεί το “No space available on medium” πλαίσιο διαλόγου. Μπορείτε να χωρίσετε το αρχείο και να σώσετε τα δεδομένα σε πολλούς τόμους της δισκέτας. 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ικανοποιητικό αριθμό δισκετών και πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο. Θα ξεκινήσει το σώσιμο. 2 Όταν γεμίσει η δισκέτα, θα εμφανιστεί το διπλανό πλαίσιο διαλόγου. 3 Εισάγετε την επόμενη δισκέτα στο drive δισκέτας του οργάνου. 4 Πατήστε ένα πλήκτρο λειτουργίας κ.λ.π. για να κάνετε το όργανο να ανιχνεύσει την επόμενη δισκέτα. 5 Πατήστε το [F8] (“Select”) πλήκτρο. Θα αρχίσει το σώσιμο. 56


6 Αν εμφανιστεί πάλι το πλαίσιο διαλόγου του βήματος 2, επαναλάβετε τα βήματα 3-5. Αν αποφασίσετε να ακυρώσετε την Save διαδικασία, πατήστε το [F7] (“Cancel) πλήκτρο. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου του βήματος 2. Πατήστε το [F7] (“Cancel”) πλήκτρο. Η οθόνη θα σας ρωτήσει “Are you sure?”. Πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο. Αυτό θα ακυρώσει την Save διαδικασία. 7 Όταν ολοκληρωθεί το σώσιμο, θα επιστρέψετε στην Save σελίδα. 9) Όταν τελειώσει το σώσιμο και επιστρέψετε στην Save σελίδα, η LCD οθόνη θα δείχνει το αρχείο που σώθηκε. .PCG αρχείο : Προγράμματα, συνδυασμοί, drum kits και γενικές ρυθμίσεις που σώθηκαν στην εσωτερική μνήμη. .SNG αρχείο : Sequencer κομμάτια, λίστες αναμονής και user προγράμματα. Σημείωση : Όταν φορτώνονται αρχεία που ήταν σωμένα σε πολλούς τόμους δισκέτας, θα εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου “Where is a …” κατά την διάρκεια του φορτώματος. Εισάγετε την δισκέτα που περιέχει το συγκεκριμένο αρχείο, επιλέξτε τον κατάλογο, και πατήστε το [F8] (“Select”) πλήκτρο για να φορτώσετε τα δεδομένα. Άλλοι τρόποι για να σώσετε Πρόσθετα με το “All Save”, οι utility menu εντολές περιλαμβάνουν “Save PCG” που σώζει προγράμματα, συνδυασμούς, drum kits και γενικές ρυθμίσεις, “Save SEQ” που σώζει μόνο sequencer κομμάτια, λίστες αναμονής και user patterns. Επιλέξτε την κατάλληλη utility menu εντολή για τα δεδομένα που θέλετε να σώσετε σε δισκέτα. Σημείωση : Όταν χρησιμοποιούνται “Save All” και “Save PCG” για να σωθούν συνδυασμοί, θα πρέπει να θυμηθείτε επίσης να σώσετε την ίδια στιγμή και τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται από κάθε timbre (και τα drum kits που χρησιμοποιούνται από κάθε πρόγραμμα). Όμοια όταν σώζετε προγράμματα, θα πρέπει επίσης να θυμηθείτε να σώσετε και drum kits.

MIDI data dump Τα προγράμματα (Α-F), οι συνδυασμοί (A-F), τα drum kits και οι γενικές ρυθμίσεις της εσωτερικής μνήμης, και τα sequencer κομμάτια, οι λίστες αναμονής, μπορούν να μεταδοθούν σαν MIDI exclusive δεδομένα και να σωθούν σε ένα συνδεδεμένο MIDI data filer, υπολογιστή ή άλλο KARMA.

Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων Φορτώνοντας τα προφορτωμένα δεδομένα Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις δεδομένων αναφέρονται σαν «προφορτωμένα δεδομένα» και μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις για τα προγράμματα, τους συνδυασμούς και τις γενικές ρυθμίσεις αυτού του οργάνου φορτώνοντας αυτά το προφορτωμένα δεδομένα. Αυτό θα αντικαταστήσει οποιαδήποτε δεδομένα έχουν γραφτεί πριν το φόρτωμα. Αν δεν θέλετε να χάσετε αυτά τα δεδομένα, πρέπει πρώτα να τα σώσετε σε μια δισκέτα (σελίδα 53). 57


1) Τοποθετήστε την KMFD-00P δισκέτα στο drive δισκέτας. Για λεπτομέρειες σχετικά με την διαχείριση δισκέτας, ανατρέξτε στον «Disk τρόπο» (σελίδα 134). 2) Πατήστε το [DISK] πλήκτρο για να μπείτε στον Disk τρόπο. Θα μπείτε στον Disk τρόπο. 3) Πατήστε το [F1] (“Load”) πλήκτρο. Οι πληροφορίες αρχείου θα εμφανιστούν στην Load σελίδα. 4) Χρησιμοποιήστε τα κέρσορ πλήκτρα [], [] για να επιλέξετε το “PRELOAD.PCG”. Αυτό θα τονιστεί. Ένα

.PCG

αρχείο

περιέχει

δεδομένα

προγραμμάτων,

συνδυασμών, drum kits και γενικών ρυθμίσεων. 5) Πατήστε το [F8] (“UTILITY”) πλήκτρο, επιλέξτε την “Load selected” utility menu εντολή και πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου. 6) Αν το “Load PRELOAD.SNG” επιλεγεί επίσης όταν φορτώνετε, θα φορτωθεί επίσης το .SNG αρχείο όταν φορτώνεται το .PCG αρχείο. 7) Πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο, και θα εκτελεστεί το φόρτωμα. Σημείωση : Ποτέ μην βγάζετε το μέσο ενώ φορτώνονται δεδομένα. Σημείωση : Αν εμφανιστεί το “Memory Protected” πλαίσιο διαλόγου, αποεπιλέξτε την προστασία μνήμης και δοκιμάστε πάλι την διαδικασία φορτώματος (σελίδα 49).

Program τρόπος Στον program τρόπο μπορείτε να επιλέξετε να παίξετε και να διορθώσετε προγράμματα. Ο Program τρόπος περιέχει τις σελίδες : 1.1: Play-7.2: Ed-MasterFX. Στην 1.1: Play μπορείτε να επιλέξετε και να παίξετε προγράμματα. Μπορείτε επίσης να διορθώσετε τον ήχο με απλούς τρόπους και να κάνετε ρυθμίσεις της KARMA λειτουργίας (σελίδες 35, 44). Στις 2.1: Ed-Basic-7.2: Ed-MasterFX, μπορείτε να διορθώσετε τις παραμέτρους του προγράμματος που επιλέχτηκε στην 1.1: Play. MIDI : Η μετάδοση και λήψη όλων των MIDI δεδομένων στον Program τρόπο εκτελείται στο Global MIDI κανάλι. Το γενικό MIDI κανάλι ορίζεται στην GLOBAL 2.1: MIDI “MIDI Channel”.

Πως οργανώνεται ένα πρόγραμμα

58


Ένα πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές παραμέτρους των 2.1: Ed-Basic–7.3: Ed-MasterFX. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει την δομή ενός προγράμματος.

Βασική διόρθωση προγράμματος Με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, οι banks προγράμματος Α, Β και Ε του οργάνου , περιέχουν προφορτωμένα προγράμματα. Μπορείτε να τροποποιήσετε αυτά τα προγράμματα ή να δημιουργήσετε τα δικά σας προγράμματα από μια αρχική κατάσταση. Τα προγράμματα που διορθώνετε ή δημιουργείτε μπορούν να γραφτούν στις 640 θέσης μνήμης προγράμματος : bank A-E. Τα προγράμματα μπορούν επίσης να σωθούν στον Disk τρόπο σε εξωτερικό μέσο όπως δισκέτα (σελίδες 49, 53). Σημείωση : Για παραμέτρους στις 2.1: Ed-Basic–5.2: Ed-LFOs που ορίζονται ανεξάρτητα για κάθε ταλαντωτή 1 και 2, μπορείτε να ορίσετε το Utility “Copy Oscillator” για να αντιγράψετε ρυθμίσεις από τον ένα ταλαντωτή στον άλλο. Αυτός είναι ένας βολικός τρόπος για να κάνετε τις ίδιες ρυθμίσεις και για τους δύο ταλαντωτές ή για να αντιγράψετε ρυθμίσεις από τον ένα ταλαντωτή στον άλλο. Αν θέλετε να σώσετε ένα διορθωμένο πρόγραμμα στην εσωτερική μνήμη, βεβαιωθείτε ότι γράψατε το πρόγραμμα (σελίδα 49). Αν εγκατασταθεί EXB-MOSS κάρτα που πουλιέται χωριστά, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την bank F. Η δομή παραμέτρου των προγραμμάτων της bank F είναι διαφορετική από εκείνη των άλλων banks. Τα τρία στοιχεία του ήχου Ο ήχος μπορεί να χωριστεί σε τρία στοιχεία : τόνος, χροιά και ένταση. Σε αυτό το όργανο, αυτά τα στοιχεία αντιστοιχούν στις Pitch, Filter και Amplifier ρυθμίσεις του προγράμματος. Με άλλα λόγια, θα κάνετε τις Pitch ρυθμίσεις για να τροποποιήσετε τον τόνο, τις Filter ρυθμίσεις για να τροποποιήσετε την χροιά και τις Amplifier ρυθμίσεις για να τροποποιήσετε την ένταση. Στο Oscillator (Oscillator: 2.1: Ed-Basic ρυθμίσεις) μπορείτε να επιλέξετε την κυματομορφή multisample που καθορίζει τον βασικό ήχο, και να καθορίσετε τον τόνο. Μετά αυτός ο ήχος τροποποιείται από τις pitch ρυθμίσεις (Pitch: 3.1: Ed-Pitch), τις filter ρυθμίσεις (Filter: 4.1, 4.2: EdFilter) και τις amp ρυθμίσεις (Amplifier: 5.1, 5.2: Ed-Amp) για να δημιουργηθεί ο βασικός ήχος του προγράμματος. 59


Μετά, αυτός ο βασικός ήχος μπορεί να τροποποιηθεί περισσότερο με την χρήση των insert effects (7.2: Ed-Insert FX ρυθμίσεις), των master effects, και του master EQ (7.3: Ed-Master FX ρυθμίσεις) για να δοθεί το τελικό ύφος. Όταν σε αυτό προστεθούν οι ρυθμίσεις της KARMA λειτουργίας (6.1-6.4: EdKARMA) και οι controller ρυθμίσεις (2.2: Ed-Ctrl), το τελικό αποτέλεσμα ονομάζεται «πρόγραμμα». Σημείωση : Τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται στον Combination, Sequencer ή Song Play τρόπο έχουν insert effect, master effect, master EQ, KARMA λειτουργία και controller ρυθμίσεις που είναι ξεχωριστές από εκείνες του Program τρόπου. Η Compare λειτουργία Μπορείτε να πατήσετε το [COMPARE] για να κάνετε το LED να ανάψει. Αυτό θα ανακαλέσει τον ήχο που είχε γραφτεί πριν ξεκινήσετε την διόρθωση. Πατήστε πάλι το [COMPARE] πλήκτρο και το LED θα σβήσει, και θα επιστρέψετε στο ήχο που έχετε διορθώσει. Χρησιμοποιήστε αυτήν την λειτουργία όταν θέλετε να συγκρίνετε τον μη διορθωμένο ήχο με τα αποτελέσματα της διόρθωσής σας. Όταν ανάβει το LED του [COMPARE] πλήκτρου, η διόρθωση μιας παραμέτρου θα κάνει το LED να σβήσει και αυτός ο ήχος θα είναι τώρα ο ήχος ανακαλείται όταν το LED του [COMPARE] πλήκτρου.

Oscillator ρυθμίσεις (2.1: Ed-Basic) Στην 2.1: Ed-Basic μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις σχετικές με τον ταλαντωτή. Αυτό το όργανο παρέχει δύο ταλαντωτές και για κάθε ταλαντωτή μπορείτε να επιλέξετε μια βασική κυματομορφή (“multisample”) και να ορίσετε τον τόνο. Τα multisamples που παράγονται από αυτό το όργανο περιλαμβάνουν κυματομορφές για μουσικά όργανα όπως πιάνα, αλλά και ειδικές κυματομορφές μοναδικές στα synthesizers. Τα multisamples αναπαράγουν την πολύπλοκη δομή αρμονικών και τα χαρακτηριστικά συχνοτήτων που σας επιτρέπουν να προσδιορίσετε έναν ήχο σαν «πιάνο» ή σαν «κιθάρα». Basic (Prog Basic) σελίδα

Mode (Oscillator Mode) Αυτό ορίζει τον τρόπο του ταλαντωτή. Το Single χρησιμοποιεί έναν ταλαντωτή και το Double χρησιμοποιεί δύο ταλαντωτές. Στην περίπτωση του Single η μέγιστη πολυφωνία είναι 62 νότες και στην περίπτωση του Double η μέγιστη πολυφωνία είναι 31 νότες. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα Drum Kit για να δημιουργήσετε ένα drums πρόγραμμα, επιλέξτε Drums (σελίδα 60). Mode (Voice Assign Mode) Δείχνει αν το πρόγραμμα θα ηχεί Poly (πολυφωνικά) ή Mono (μονοφωνικά). Αν αυτό οριστεί στο Poly, θα μπορείτε να παίξετε συγχορδίες χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα. Αν αυτό τεθεί στο Mono, θα ακούγεται μόνο μια νότα ακόμη και αν παίζετε μια συγχορδία. Κανονικά, αυτό θα το ορίσετε στο Poly, αλλά είναι αποτελεσματικό να χρησιμοποιήσετε Mono όταν παίζετε ήχους όπως 60


analog-synth bass ή synth lead. Δοκιμάστε να αλλάζετε μεταξύ Poly και Mono και ακούστε το αποτέλεσμα. OSC1 σελίδα, OSC2 σελίδα Καθορίζουν το multisample για τον ταλαντωτή 1, 2. Επιλογή ενός multisample Το multisample θα καθορίζει τον βασικό χαρακτήρα του προγράμματος. •

Χρησιμοποιήστε το “High MS Bank” για να επιλέξετε την multisample bank, και χρησιμοποιήστε το “High Multisample” για να επιλέξετε το multisample. Αν το “High MS Bank” είναι ROM, μπορείτε να επιλέξετε multisamples από ένα εύρος 000-424. Αν το “High MS Bank” είναι EXB*, μπορείτε να επιλέξετε multisamples από κάρτα της EXBMOSS σειράς. Ο τύπος της εγκατεστημένης κάρτας θα φαίνεται στο “*”.

Σημείωση : Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το “Select by Category” utility για να επιλέξετε εσωτερικά ROM multisamples από 15 κατηγορίες. High Multisample και LowMultisample Αν καθορίσετε ένα High και Low Multisample για έναν ταλαντωτή, θα ακούγεται είτε το High είτε το Low Multisample σε συνάρτηση με το velocity της νότας (δηλ., με την δύναμη με την οποία παίζετε στο κλαβιέ). Αυτή η λειτουργία ονομάζεται velocity multisample switching. 1) Καθορίστε διαφορετικά multisamples για τα “High Multisample” και “Low Multisample”. 2) Καθορίστε μια velocity τιμή για το “Velocity SW LH”. Οι νότες που παίζονται σε ένα συνδεδεμένο MIDI κλαβιέ σε velocity λιγότερο από την τιμή που καθορίσατε, θα ακούγονται με το Low multisample, ενώ εκείνες με velocity στην τομή ή επάνω από το velocity που ορίσατε θα ακούγονται με το High multisample. Για παράδειγμα, αν βάζετε το “Velocity SW LH” στο 100, παίζοντας απαλά στο κλαβιέ θα ακούγεται το “Low” multisample και παίζοντας δυνατά θα ακούγεται το “High” multisample. 3) Ρυθμίστε το “Level” για High και Low multisamples για να ορίσετε την ισορροπία έντασής τους. •

Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την λειτουργία, ορίστε την “Velocity SW LH” τιμή στο 001. Θα ακούγεται μόνο το High multisample.

Rev (Reverse) πλαίσιο επιλογής Αν αυτό είναι επιλεγμένο, το multisample θα παιχτεί ανάποδα. Αυτό μπορεί να παράγει ενδιαφέροντα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείται σε ηχητικά εφφέ, κ.λ.π. Κανονικά, δεν θα το επιλέξετε αυτό. Όταν “Oscillator Mode” = Double Για να χρησιμοποιήσετε OSC2, βάλτε το “Mode (Oscillator Mode)” στο Double στην Basic (Prog Basic) σελίδα. 61


Με τον ίδιο τρόπο όπως για το OSC1, μπορείτε να ορίσετε τα High και Low multisamples για το OSC2. O τόνος αναπαραγωγής μπορεί να οριστεί ανεξάρτητα. Χρησιμοποιώντας το ίδιο multisample με ελαφρά διαφορετικές “Tune” ρυθμίσεις, μπορείτε να «ξεκουρδίσετε» τους ταλαντωτές ώστε να παραχθεί πλουσιότερος ήχος. Σημείωση : Είναι βολικό να χρησιμοποιήσετε το Utility “Copy Oscillator” για να ταιριάξετε τις ρυθμίσεις των ταλαντωτών. Όταν “Oscillator Mode” = Drums Στην Basic (Prog Basic) σελίδα, βάλτε το “Mode (Oscillator Mode)” στο Drums. Όταν αυτό τεθεί στο Drums, θα μπορείτε να δημιουργήσετε ένα drum pattern. Αυτό θα επιλέγει ένα drum kit αντί ενός multisample. Αυτό το όργανο παρέχει δεκαέξι εργοστασιακά preset drum kits που είναι κατάλληλα για μεγάλη γκάμα μουσικής. Εδώ μπορείτε μόνο να επιλέξετε ένα drum kit. Για να διορθώσετε ή να δημιουργήσετε ένα drum kit, χρησιμοποιήστε το GLOBAL 5.1: DΚit (σελίδα 127). Τα παρακάτω multisamples ή drum kits μπορούν για χρησιμοποιηθούν για τον ταλαντωτή. •

425 εσωτερικά multisamples (ROM)

Επιπλέον multisamples (αν εγκατασταθούν EXB-PCM κάρτες που πουλιούνται χωριστά)

Εννέα εσωτερικά drum kits (ROM)

64 user drum kits που δημιουργούνται στον Global τρόπο (Τα Drum δείγματα μπορούν ελεύθερα να ανατεθούν σε κάθε πλήκτρο για την δημιουργία ενός drum kit. Για τον ήχο κάθε πλήκτρου, μπορείτε να κάνετε filter και amp ρυθμίσεις, και να καθορίσετε την δρομολόγηση στα εφφέ και στις ανεξάρτητες ηχητικές εξόδους).

Eπιπλέον drum sets (αν εγκατασταθούν EXB-PCM κάρτες που πουλιούνται χωριστά)

V.Zone (Velocity Zone) σελίδα Εδώ μπορείτε να καθορίσετε το εύρος των velocities που θα ηχούν οι ταλαντωτές 1 και 2. Στο διπλανό παράδειγμα, το velocity εύρος είναι το ακόλουθο. •

Το OSC1 θα ακούγεται για όλα τα velocities.

To OSC2 θα ακούγεται μόνο για τις νότες που παίζονται δυνατά (64 και επάνω).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετα με αυτό (“High Multisample, Low Multisample”). Για αυτό το παράδειγμα, βάλτε το “OSC1” στο “Velocity SW LH” στο 32 και το “OSC2” στο 96. Οι ρυθμίσεις φαίνονται σαν κάθετες γραμμές στην οθόνη της velocity ζώνης. Σε αυτό το παράδειγμα, τα multisamples θα ηχούν σε τέσσερα επίπεδα. Velocity τιμές 001-0031 : ακούγεται μόνο το OSC1 Low multisample. Velocity τιμές 032-063 : ακούγεται μόνο το OSC1 High multisample. 62


Velocity τιμές 064-095 : ακούγεται το OSC1 High multisample και το OSC2 Low multisample. Velocity τιμές 096-127 : ακούγεται το OSC1 High multisample και το OSC2 High multisample.

Controller ρυθμίσεις (2.2: Ed-Ctrl) Ctrls (Controls) σελίδα Για κάθε πρόγραμμα, αυτή η ετικέτα σας επιτρέπει να κάνετε ρυθμίσεις για τα [SW1] και [SW2] και για τον Β τρόπο των REALTIME CONTROLS κουμπιών [1]-[4] (σελίδα 145).

Pitch ρυθμίσεις (3.1: Ed-Pitch) Εδώ μπορείτε να καθορίσετε πως θα αλλάζει ο τόνος του multisample που έχει επιλεγεί για τον ταλαντωτή. Οι Pitch EG και LFO ρυθμίσεις επιτρέπουν την μεταβολή του τόνου στον χρόνο. Οι παράμετροι της OSC2 σελίδας και της OSC21FO σελίδας είναι έγκυρες αν το “Mode (Oscillator Mode)” τεθεί στο Double. OSC1 σελίδα

Pitch Οι “JS(–X)” και “JS(+X)” ρυθμίσεις καθορίζουν την ποσότητα της αλλαγής τόνου (σε ημιτόνια) που θα συμβεί όταν λαμβάνονται MIDI pitch bend μηνύματα ή όταν το joystick μετακινείται αριστερά ή δεξιά. Μια ρύθμιση +12 επιτρέπει τον έλεγχο του τόνου με ένα μέγιστο μιας οκτάβας προς τα επάνω. Μια ρύθμιση –12 επιτρέπει τον έλεγχο του τόνου με ένα μέγιστο μιας οκτάβας προς τα κάτω. Το “Ribbon (#16)” καθορίζει την ποσότητα της αλλαγής τόνου (σε ημιτόνια) που θα συμβεί όταν λαμβάνονται MIDI control change (CC) #16 μηνύματα ή όταν ο ribbon controller ενός TRITON ή άλλου MIDI συνδεδεμένου οργάνου μετακινείται αριστερά ή δεξιά. Με μια ρύθμιση +12, ο τόνος θα ανέβει μια οκτάβα για την εντελώς δεξιά κίνηση του ribbon controller, και θα πέσει μια οκτάβα για την εντελώς αριστερά κίνηση του ribbon controller. Pitch EG Όταν η “Intensity” τιμή έχει τεθεί στο +12.00, ο τόνος του EG που καθορίζεται στην Pitch EG σελίδα θα παράγει ένα μέγιστο ±1 οκτάβας αλλαγή τόνου. Portamento Αν το “Enable” είναι επιλεγμένο, θα εφαρμόζεται το portamento. To portamento δημιουργεί ομαλή αλλαγή του τόνου όταν παίζετε την επόμενη νότα πριν αφήσετε την προηγούμενη νότα. Η “Time” παράμετρος καθορίζει τον portamento χρόνο. Όσο αυτή η τιμή αυξάνεται, ο τόνος θα αλλάζει σε μεγαλύτερο χρόνο. Με μια τιμή 000, δεν θα υπάρχει portamento. •

Αν το Porta.SW (CC#65) ανατεθεί σαν λειτουργία του [SW1] ή [SW2] πλήκτρου, το portamento εφφέ μπορεί να ενεργοποιείται/απενεργοποιείται από το [SW1] ή [SW2] πλήκτρο.

OS1lfo (OSC1 LFO) σελίδα 63


LFO 1/2 Ένα LFO μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κυκλική διαμόρφωση του τόνου (το “vibrato” εφφέ). Το “Intensity (LFO Intensity)” ορίζει το βάθος στο οποίο το LFO που καθορίζεται στην 5.3: Ed-LFOs θα επηρεάζει τον τόνο. Με μια ρύθμιση +12.00, το vibrato θα παράγει ένα μέγιστο ±1 οκτάβας αλλαγή τόνου. Το “JS+Y Int” καθορίζει την ποσότητα του vibrato που θα παράγει το LFO όταν το joystick σπρώχνεται μακριά από εσάς. Το “Intensity (AMS Intensity)” καθορίζει το βάθος του vibrato που θα εφαρμόζεται από το LFO όταν λειτουργεί το AMS (Alternate Modulation Source). Για παράδειγμα αν το “AMS (LFO1 AMS)” τεθεί στο AfterT και ορίσετε μια κατάλληλη τιμή για το “Intensity (AMS Intensity)”, το vibrato θα εφαρμόζετε όταν εφαρμόζετε πίεση στο κλαβιέ ενός συνδεδεμένου MIDI οργάνου ή όταν λαμβάνονται MIDI aftertouch μηνύματα. EG (Pitch EG) σελίδα Εδώ μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις για το pitch EG. Όταν θέλετε να δημιουργήσετε ηχητικά εφφέ, κ.λ.π., βάλτε το pitch EG να κάνει μεγάλες αλλαγές στον τόνο σε συνάρτηση με τον χρόνο. Για ρεαλιστική εξομοίωση της ελαφριάς αλλαγής στον τόνο που συμβαίνει όταν τα έγχορδα παίζονται με τα νύχια ή στο attack των brass ή των φωνητικών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το EG για να δημιουργήσετε απαλή μεταβολή του τόνου στο attack. EG και LFO Χρησιμοποιώντας μια EG (γεννήτρια περιβάλλουσας) για την εφαρμογή αλλαγής μεταβαλλόμενης στον χρόνο ή χρησιμοποιώντας ένα LFO για την εφαρμογή κυκλική αλλαγής του pitch, του filter ή του amp, μπορείτε να δημιουργήσετε αλλαγές στον τόνο, την χροιά και την ένταση. ΕG (Envelope Generator) Αυτό το όργανο παρέχει Pitch EG, Filter EG και Amplifier EG, τα οποία παράγουν αλλαγές μεταβαλλόμενες στον χρόνο στον τόνο, την χροιά και την ένταση αντίστοιχα. LFO (Low Frequency Oscillator) Για κάθε ταλαντωτή, αυτό το όργανο παρέχει δύο LFOs που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή κυκλικής αλλαγής στον τόνο, την χροιά και την ένταση. Παραδείγματα αυτού είναι το vibrato (κυκλική αλλαγή του τόνου), το wah (κυκλική αλλαγή της χροιάς) και tremolo ή auto-pan (κυκλική αλλαγή στην ένταση).

Filter ρυθμίσεις (4.1: Ed-Filter1, 4.2: Ed-Filter2) Το φίλτρο σας επιτρέπει να μειώσετε ή να δώσετε έμφαση σε συγκεκριμένο χώρο συχνοτήτων του multisample που έχει επιλεγεί για τον ταλαντωτή. Η χροιά του ήχου θα εξαρτάται σημαντικά από τις ρυθμίσεις του φίλτρου. 64


Αυτό το όργανο παρέχει Filter 1 για τον OSC1 και Filter 2 για τον OSC2. Για καθένα από αυτά τα φίλτρα, μπορείτε να επιλέξετε από δύο τύπους (Low Pass Resonance ή Low Pass & High Pass). To Filter 2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν το “Mode (Oscillator Mode)” έχει τεθεί στο Double. Basic σελίδα

Filter Type, Filter A, Filter B Επιλέγουν τον τύπο του φίλτρου και καθορίζουν τα “Frequency” (cutoff συχνότητα) και “Resonance” (resonance στάθμη). •

Low Pass Resonance (24 dB/oct low pass φίλτρο με resonance) : Κάνει ρυθμίσεις για το φίλτρο Α.

Low Pass & High Pass (12 dB/oct low pass φίλτρο και 12 dB/oct high pass φίλτρο με σύνδεση εν σειρά) : Κάνει ρυθμίσεις για το low pass φίλτρο και το high pass φίλτρο Β.

Low pass φίλτρο Αυτός είναι ο πιο κοινός τύπος φίλτρου, ο οποίος περνάει το χαμηλό εύρος συχνοτήτων και κόβει το υψηλό εύρος συχνοτήτων. Όταν κοπούν οι αρμονικές του υψηλού εύρους, ένα λαμπερός ήχος θα γίνει πιο μουντός). Το 24 dB/oct και 12 dB/oct αναφέρεται στην διαβάθμιση κοπής. Το 24 dB/oct σημαίνει ότι το gain θα μειωθεί 24 dB σε μια οκτάβα (δηλ., όσο διπλασιάζεται η συχνότητα). Ένα 12 dB/oct φίλτρο θα μειώσει το gain 12 dB σε μια οκτάβα. Το 24 dB/oct φίλτρο παράγει πιο απότομο κόψιμο. High pass φίλτρο Αυτός ο τύπος φίλτρου περνάει το υψηλό εύρος συχνοτήτων και κόβει το χαμηλό εύρος συχνοτήτων. Χρησιμοποιήστε τον όταν θέλετε να κάνετε τον ήχο πιο λεπτό. Ωστόσο η cutoff συχνότητα αυξηθεί υπερβολικά, η ένταση θα γίνει πολύ χαμηλή. Resonance Όταν το “Resonance” τεθεί σε μια υψηλότερη τιμή, οι αρμονικές του τμήματος της cutoff συχνότητας θα ενισχυθούν, δίνοντας έναν ευδιάκριτο χαρακτήρα στον ήχο. Mod.1, Mod.2 σελίδα Οι controllers και το filter EG μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διαμόρφωση της cutoff συχνότητας του φίλτρου που καθορίστηκε στην Basic σελίδα. Χρησιμοποιώντας έναν controller για την μεταβολή της χροιάς ή χρησιμοποιώντας ένα EG για την δημιουργία αλλαγών στον χρόνο, μπορείτε να προσθέσετε πλούσια ποικιλία αλλαγής της χροιάς στον ήχο. Keyboard Track (Mod.1 σελίδα) Αυτό μεταβάλλει την cutoff συχνότητα σε συνάρτηση με την θέση του κλαβιέ στην οποία παίζετε.

65


Όταν το Ramp “Low” τεθεί σε μια θετική (+) τιμή, η cutoff συχνότητα θα αυξάνεται όσο χαμηλότερα παίζετε στο κλαβιέ, κάνοντας τον ήχο πιο λαμπερό. Όταν τεθεί σε μια αρνητική (–) τιμή, η cutoff συχνότητα θα πέφτει όσο χαμηλότερα παίζετε στο κλαβιέ, κάνοντας τον ήχο πιο μουντό.

Όταν το Ramp “High” τεθεί σε μια θετική (+) τιμή, η cutoff συχνότητα θα αυξάνεται όσο υψηλότερα παίζετε στο κλαβιέ, κάνοντας τον ήχο πιο λαμπερό. Όταν τεθεί σε μια αρνητική (–) τιμή, η cutoff συχνότητα θα πέφτει όσο υψηλότερα παίζετε στο κλαβιέ, κάνοντας τον ήχο πιο μουντό.

Τα Int. “to A” και “to B” ρυθμίζουν το εφφέ που το keyboard tracking θα έχει στα φίλτρα Α και Β.

Filter EG (Mod.1 σελίδα) Ρυθμίζει το εφφέ που παράγεται από το filter EG, του οποίου οι ρυθμίσεις γίνονται στην EG σελίδα. •

Χρησιμοποιήστε τις Int. “to A” και “to B” ρυθμίσεις για να καθορίσετε το βάθος του filter EG.

Χρησιμοποιήστε τις Vel “to A” και “to B” ρυθμίσεις για να καθορίσετε του εφφέ του velocity στο filter EG.

To “AMS” και το “Int to A, B” ρυθμίζουν το εφφέ που θα έχει το AMS στο filter EG βάθος.

Αυτές οι τρεις ρυθμίσεις θα καθορίζουν το βάθος της αλλαγής της χροιάς που παράγεται από το filter EG. Filter Modulation (Mod.2 σελίδα) Ρυθμίστε αυτό όταν θέλετε να παράγετε αλλαγή χροιάς χρησιμοποιώντας τους controllers, κ.λ.π. για να μεταβάλλετε την cutoff συχνότητα. lfoMod (LFO Mod.) σελίδα Δείχνει ρυθμίσεις που επιτρέπουν στο LFO να παράγει κυκλικές αλλαγές στον χροιά (ένα “wah” εφφέ). Intensity : Τα “to A (LFO1 Int. to A)” και “to B (LFO1 Int. o B)” καθορίζουν πόσο έντονα το LFO θα αλλάζει την χροιά. JS-Y Int. : Τα “to A” και “to B” καθορίζουν το βάθος του wah εφφέ που θα παραχθεί από το LFO όταν το joystick του οργάνου μετακινηθεί προς τα εσάς ή όταν ληφθεί CC#2. Τα “Int. to A” και “Int. to B” καθορίζουν το βάθος του wah εφφέ που θα παραχθεί από το LFO όταν λειτουργεί το “AMS” (Alternate Modulation Source). Για παράδειγμα αν το “AMS” τεθεί στο AfterT, εφαρμόζοντας πίεση στο κλαβιέ ενός συνδεδεμένου MIDI οργάνου (που έχει aftertouch) θα εφαρμοστεί wah εφφέ. EG σελίδα Δείχνει ρυθμίσεις για το filter EG, το οποίο ελέγχει αλλαγές στην χροιά σε συνάρτηση με τον χρόνο. Κάντε εδώ ρυθμίσεις για το EG, και ρυθμίστε το βάθος του εφφέ του στην “Filter EG” παράμετρο στην Mod.1 σελίδα. Filter EG και Amplifier EG Όταν το Filter EG αλλάζει την cutoff συχνότητα, θα αλλάζει η χροιά. Ωστόσο σε συνάρτηση με τις αλλαγές έντασης που παράγονται από το Amplifier EG, αυτό μπορεί να ακούγεται με διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα αλλάζοντας την ταχύτητα στην οποία ξεκινούν ή χροιά και ένταση (attack) ή 66


decay, μπορείτε να μεταβάλλετε σημαντικά τον χαρακτήρα της αλλαγής της χροιάς. Μια καλή ιδέα είναι να ρυθμίσετε τις αλλαγές τόσο του Filter EG (χροιά) όσο και του Amplifier EG (ένταση) καθώς προχωράτε με την διόρθωση (“5.1: Ed-Amp1, EG σελίδα – 5.2: Ed-Amp2, EG σελίδα).

Amplifier ρυθμίσεις (5.1: Ed-Amp1, 5.2: Ed-Amp2) Αυτές οι ρυθμίσεις επηρεάζουν την ένταση. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο με τον οποίο τα Amp EG και LFO παράγουν αλλαγές σε συνάρτηση με τον χρόνο και κυκλικές αλλαγές στην ένταση, και πως οι controllers, κ.λ.π. θα επηρεάζουν την ένταση. Το Amp1 εφαρμόζεται στο OSC1 και το Amp2 εφαρμόζεται στο OSC2. To Amp2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν το “Mode (Oscillator Mode)” τεθεί στο Double. Για παράδειγμα, η ένταση μιας νότας πιάνου ξεκινάει σε υψηλή ένταση την στιγμή που παίζετε την νότα, και μετά μειώνεται βαθμιαία. Η ένταση μιας organ νότας παραμένει σταθερή όσο συνεχίζετε να πατάτε το πλήκτρο. Η ένταση της νότας ενός βιολιού ή πνευστού οργάνου μπορεί να μεταβάλλεται από τον μουσικό (δηλ., ελέγχοντας την ποσότητα της πίεσης στο δοξάρι ή την δύναμη της ανάσας). Lvl/Pan (Level/Pan) σελίδα

Amp1 Level, Amp2 Level Ρυθμίζει την ένταση του ήχου που περνάει μέσα από τον ταλαντωτή, το φίλτρο και το amp. Pan Καθορίζει την pan (stereo θέση) αφού το σήμα έχει περάσει μέσα από τον ταλαντωτή, το φίλτρο και το amp. Κανονικά θα το βάλετε στο C064. Αν το “Mode (Oscillator Mode)” έχει τεθεί στο Double και θέλετε να δημιουργήσετε μια stereo αίσθηση, ορίστε τις 5.1: Ed-Amp1 και 5.2: Ed-Amp2 παραμέτρους “Pan” στα αριστερά και δεξιά για τους ταλαντωτές 1 και 2 αντίστοιχα. Με μια ρύθμιση Random, το pan θα αλλάζει τυχαία κάθε φορά που παίζετε μια νότα στο όργανο, παράγοντας ένα ενδιαφέρον εφφέ. AMS Intensity Το “Intensity” καθορίζει το βάθος του panning εφφέ που μπορεί να συμβεί όταν λειτουργεί το “AMS”. Αν βάλετε το “AMS” στο Note No., το pan θα αλλάζει σε συνάρτηση με την θέση του κλαβιέ στην οποία παίζετε μια νότα σε αυτό το όργανο. Με μια ρύθμιση LFO1 ή 2, το pan θα γυρίζει από την μια μεριά στην άλλη (auto pan). Άλλες ρυθμίσεις σας επιτρέπουν να μετακινείτε το pan του ταλαντωτή χρησιμοποιώντας έναν controller. Use Dkit Setting Αυτό είναι έγκυρο όταν το “Mode (Oscillator Mode)” έχει τεθεί στο Drums. Αν αυτό είναι επιλεγμένο, θα χρησιμοποιηθεί η pan θέση που καθορίζεται από το Drum Kit για κάθε drum ήχο. Αν αυτό δεν είναι επιλεγμένο, όλοι οι drum ήχοι θα ακούγονται στην ίδια θέση. Τα προφορτωμένα και GM drum kits είναι ορισμένα στις stereo ρυθμίσεις. Κανονικά θα το αφήσετε επιλεγμένο. Mod. σελίδα 67


Αυτή μεταβάλλει την cutoff συχνότητα σε συνάρτηση με την θέση του κλαβιέ στην οποία παίζετε. Keyboard Track Αυτό σας επιτρέπει να μεταβάλλετε την ένταση με την κλαβιέ θέση στην οποία παίζετε. •

Όταν το Ramp “Low” έχει μια θετική (+) τιμή, η ένταση θα αυξάνετε όσο χαμηλότερα παίζετε στο κλαβιέ. Με μια αρνητική (–) τιμή, η ένταση θα αυξάνετε όσο πιο χαμηλά παίζετε στο κλαβιέ.

Όταν το Ramp “High” έχει μια θετική (+) τιμή, η ένταση θα αυξάνετε όσο υψηλότερα παίζετε στο κλαβιέ. Με μια αρνητική (–) τιμή, η ένταση θα αυξάνετε όσο πιο υψηλά παίζετε στο κλαβιέ.

Amp Mod. Το “Velocity Int” χρησιμοποιείται από πολλά προγράμματα για την μείωση της έντασης των νοτών που παίζονται απαλά και την αύξηση της έντασης των νοτών που παίζονται δυνατά, και αυτή η Amp Modulation παράμετρος ρυθμίζει το βάθος αυτού του ελέγχου. Κανονικά θα βάλετε το Amp Modulation σε θετικές (+) τιμές. Όσο αυξάνεται αυτή η ρύθμιση, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η διαφορά της ένταση ανάμεσα στις νότες που παίζονται απαλά και τις νότες που παίζονται δυνατά. LFO1 Mod., LFO2 Mod. Καθορίζει πως το LFO θα παράγει κυκλικές αλλαγές στην ένταση (tremolo εφφέ). Η ένταση θα επηρεάζεται από τα LFOs για τα οποία έχετε ορίσει μια “Intensity (LFO1 Intensity, LFO2 Intensity)” τιμή. Το “Int (AMS Intensity)” ρυθμίζει το βάθος με το οποίο θα επηρεάζεται το tremolo εφφέ που παράγεται από το LFO, όταν διαχειρίζεστε ένα “AMS (LFO1 AMS, LFO2 AMS)”. Για παράδειγμα αν βάλετε το “AMS” στο JS-Y #02, θα εφαρμόζεται tremolo όταν μετακινείτε το joystick του οργάνου προς τα εσάς ή όταν λαμβάνεται CC#02. EG σελίδα Εδώ μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις για το amp EG, το οποίο αλλάζει την ένταση στον χρόνο. Κάθε όργανο έχει την δική του καμπύλη χαρακτηριστικών αλλαγής της έντασης. Αυτό είναι μέρος όλων εκείνων που δίνουν σε κάθε όργανο τον δικό του χαρακτήρα. Αντίστροφα, εφαρμόζοντας μια Amp EG καμπύλη strings τύπου σε ένα multisample organ τύπου, μπορείτε να παράγετε έναν ήχο με χαρακτήρα διαφορετικό από ένα τυπικό όργανο.

LFO ρυθμίσεις Για κάθε ταλαντωτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο LFO (Low Frequency Oscillator) μονάδες : LFO1 και LFO2. Είστε ελεύθεροι να επιλέξετε τον τύπο κάθε LFO και να ρυθμίσετε την ταχύτητά του. 68


Το βάθος των LFO1 και LFO2 που καθορίζετε εδώ γίνεται από τις ρυθμίσεις των 3.1: Ed-Pitch, 4.1: EdFilter1, 4.2: Ed-Filter2, 5.1: Ed-Amp1 και 5.2: Ed-Amp2 σελίδων. OSC1 LFO1, OSC1 LFO2, OSC2 LFO1, OSC2 LFO2 To “Waveform” επιλέγει τον τύπο του LFO. Μπορείτε να επιλέξετε από μια ποικιλία κυματομορφών, συμπεριλαμβανομένων πρότυπων κυματομορφών όπως Triangle, Saw, Square και Sine, όπως επίσης και Step ή Random PG κυματομορφές που παράγουν ένα sample-and-hold εφφέ. Μπορείτε να δημιουργήσετε μιας μεγάλη γκάμα εφφέ διαμορφώνοντας τις “Ofs”, “Fade” και “Dly” ρυθμίσεις και αλλάζοντας το πρόσημο (+/–) της “Intensity” ρύθμισης στις 3.1: Ed-Pitch, 4.1: Ed-Filter1, 4.2: Ed-Filter2, 5.1: Ed-Amp1 και 5.2: Ed-Amp2 σελίδες. Το “Frequency” καθορίζει την ταχύτητα του LFO. Frq.Mod (Frequency Modulation) To “AMS” μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μεταβάλλει την LFO ταχύτητα. Αυτό σας επιτρέπει να αλλάξετε την LFO ταχύτητα χρησιμοποιώντας έναν controller ή με τις EG ή Keyboard Track ρυθμίσεις. MIDI/Tempo Sync. Αν το “MIDI/Tempo Sync” είναι επιλεγμένο, η “Frequency” ρύθμιση θα αγνοηθεί, και το LFO θα συγχρονιστεί στο tempo του sequencer, κ.λ.π. Αυτό σας επιτρέπει να παράγετε vibrato, wah, auto-pan ή tremolo που είναι συγχρονισμένο με την ταχύτητα αναπαραγωγής του sequencer.

Ρυθμίσεις της KARMA λειτουργίας (6.1: Ed-KARMA) Εδώ μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις για την KARMA λειτουργία (σελίδα 108).

BUS ρυθμίσεις (7.1: Ed-BUS) Μπορείτε να καθορίσετε την δρομολόγηση του ταλαντωτή (το σήμα που στέλνεται στα insert εφφέ, τα master εφφέ και τις ανεξάρτητες εξόδους) (σελίδα 136).

Insert Effect ρυθμίσεις (7.2: Ed-InsertFX) Εδώ μπορείτε να επιλέξετε insert εφφέ και να κάνετε ρυθμίσεις για αυτά (σελίδα 137).

Master Effect ρυθμίσεις (7.3: Ed-MasterFX) Εδώ μπορείτε να επιλέξετε master εφφέ και να κάνετε ρυθμίσεις για αυτά. Εδώ μπορεί να οριστεί επίσης το master EQ (σελίδα 138).

Περισσότερα σχετικά με την Alternative Modulation Η Alternative Modulation είναι ένας τύπος διαμόρφωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο διαφόρων παραγόντων του ήχου. Το AMS (Alternate Modulation Source) αναφέρεται σε οποιεσδήποτε πηγές μπορούν να ελέγξουν την εναλλασσόμενη διαμόρφωση, και συμπεριλαμβάνει controllers που μπορείτε να χειριστείτε φυσικά όπως το joystick και realtime controllers, εισερχόμενα MIDI δεδομένα, όπως επίσης και διαμορφωτές όπως EG ή LFO.

69


Αφού αυτό το όργανο σας επιτρέπει να εφαρμόσετε διαμόρφωση σε έναν διαμορφωτή, αυτός ο τύπος ελέγχου αναφέρεται σαν “alternate modulation”. To Intensity είναι μια παράμετρος που ορίζει την βαθμίδα (ταχύτητα ή βάθος) στην οποία το AMS θα ελέγχει την εναλλασσόμενη διαμόρφωση. Οι συνδυασμοί των διαμορφώσεων που συνήθως χρησιμοποιούνται στο παίξιμο του synthesizer (όπως η χρήση του joystick για την μεταβολή του τόνου) παρέχονται επίσης σαν ειδικές παράμετροι ξεχωριστά από την εναλλασσόμενη διαμόρφωση. Αυτό το όργανο παρέχει 29 τύπους εναλλασσόμενης διαμόρφωσης. Σε απλό τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 29 προορισμούς εναλλασσόμενης διαμόρφωσης των 29 τύπων, και σε διπλό τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 55 προορισμούς εναλλασσόμενης διαμόρφωσης των 29 τύπων. Υπάρχουν 42 AMS πηγές. (Ωστόσο σε συνάρτηση με τον τύπο της διαμόρφωσης, μερικές πηγές δεν μπορούν να επιλεγούν). Υποδείξεις για την χρήση της εναλλασσόμενης διαμόρφωσης Όταν κάνετε ρυθμίσεις για την εναλλασσόμενη διαμόρφωση, σκεφτείτε το εφφέ που θέλετε να παράγετε, ποιος τύπος διαμόρφωσης θα είναι απαραίτητος για την παραγωγή αυτού του εφφέ, και ποια παράμετρος του ταλαντωτή, φίλτρου ή ενισχυτή χρειάζεται να ελέγχεται. Μετά επιλέξτε μια πηγή (“AMS”) και ορίστε το “Intensity”. Αν προχωρήσετε λογικά με αυτόν τον τρόπο, θα επιτύχετε το επιθυμητό εφφέ. Για παράδειγμα αν θέλετε να «ελέγξετε έναν ήχο κιθάρας έτσι ώστε αυτός να εμφανίζεται να πλησιάζει σε feedback όταν το joystick μετακινείται μακριά», θα κάνετε ρυθμίσεις έτσι ώστε το joystick να ελέγχει την διαμόρφωση του φίλτρου ή την resonance στάθμη.

Combination τρόπος Στον Combination τρόπο μπορείτε να επιλέξετε, να παίξετε και να διορθώσετε συνδυασμούς. Ο Combination τρόπος περιέχει τις σελίδες 1.1: Play – 7.3: Ed-MasterFX. Στην 1.1: Play μπορείτε να επιλέξετε και να παίξετε συνδυασμούς. Μπορείτε επίσης να κάνετε κάποια γενική διόρθωση και KARMA ρυθμίσεις (σελίδα 40). Στις 2.1: Ed-Basic – 7.3: Ed-MasterFX μπορείτε να διορθώσετε τις παραμέτρους του συνδυασμού που είχε επιλεγεί στην 1.1: Play.

Πως οργανώνεται ένας συνδυασμός Ένας συνδυασμός περιλαμβάνει μια ποικιλία παραμέτρων στις οποίες έχετε πρόσβαση στις 2.1: Ed-Basic – 7.3: Ed-MasterFX. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει την δομή ενός συνδυασμού.

70


Βασική διόρθωση συνδυασμού Οι banks A, B και Ε αυτού του οργάνου περιέχουν μια μεγάλη ποικιλία συνδυασμών που χρησιμοποιούν τα προφορτωμένα προγράμματα (banks A, Β και Ε) και την KARMA λειτουργία και εφφέ. Μπορείτε να διορθώσετε αυτούς τους συνδυασμούς ή να δημιουργήσετε τους δικούς σας από την αρχική κατάσταση. Ένας συνδυασμός που διορθώνετε ή δημιουργείτε μπορεί να γραφτεί σε μια από τις 768 θέσεις μνήμης συνδυασμού στις banks A-F. Οι συνδυασμοί μπορούν επίσης να αποθηκευθούν ή να οργανωθούν σε εξωτερικό μέσο όπως δισκέτα στον Disk τρόπο (σελίδες 49, 52). Σημείωση : Αν ένα πρόγραμμα που έχει διορθωθεί στον Program τρόπο χρησιμοποιείται σε έναν συνδυασμό, θα ακούγεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχουν διορθωθεί. •

Αν θέλετε να σώσετε έναν διορθωμένο συνδυασμό στην εσωτερική μνήμη, πρέπει να τον γράψετε (σελίδα 49).

Σημείωση : Αν έχει εγκατασταθεί EXB-MOSS κάρτα που πουλιέται χωριστά, τα bank F προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα timbres ενός συνδυασμού. Για πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους των bank F προγραμμάτων, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της EXB-MOSS. Υποδείξεις για την διαδικασία διόρθωσης Οι παράμετροι κάθε timbre ορίζονται στις 2.1: Ed-Prog/Mix – 4.4: MIDI Filter4 και 7.1:Ed-BUS. Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε τον βασικό συνδυασμό που περιέχει τα προγράμματα που επιλέγετε εδώ. Πρώτα χρησιμοποιήστε την 2.1: Ed-Prog/Mix για να επιλέξετε το πρόγραμμα για κάθε timbre, και μετά χρησιμοποιήστε την 3.3: Ed-Key Zone και 3.4: Ed-Vel Zone για να καθορίσετε το εύρος στο οποίο θα ακούγεται κάθε πρόγραμμα (layer, split, velocity switch, κ.λ.π.). Μετά ρυθμίσετε την ένταση κάθε timbre και ορίστε διάφορες άλλες παραμέτρους. Για να προσθέσετε το τελικό άγγιγμα στον ήχο, μπορείτε να κάνετε insert effect ρυθμίσεις (στην 7.2: EdInsertFX) και master effect και master EQ ρυθμίσεις (στην 7.3: Ed-MasterFX) που είναι ξεχωριστές από τις εφφέ ρυθμίσεις του Program τρόπου. Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις για την KARMA λειτουργία (στις 6.1 – 6.4: Ed-KARMA)

και

controller 71

ρυθμίσεις

(στην 2.2: Ed-Ctrl)

για

να


δημιουργήσετε τον τελικό συνδυασμό. Σημείωση : Χρησιμοποιώντας την utility menu εντολή “Solo Selected Timbre” μπορείτε να ακούσετε μόνο το επιλεγμένο timbre. Αυτός είναι ένας βολικός τρόπος να ακούσετε ανεξάρτητους ήχους των timbres που διατάσσονται (σελίδα 46). Σημείωση : Στις σελίδες που εμφανίζουν όλα τα timbres 1-8, όπως η 2.1: Ed-Prog/Mix, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα [][] πλήκτρα για να επιλέξετε timbres. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε timbres κατευθείαν κρατώντας πατημένο το [TIMBRE/TRACK] πλήκτρο και πατώντας ένα από τα [F1 1/9] – [F8 8/16] πλήκτρα. Layer, split και velocity switch Μέσα σε ένα συνδυασμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κλαβιέ θέση και το velocity για να αλλάξετε το πρόγραμμα που ηχεί. Τα προγράμματα που ανατίθενται σε κάθε timbre μπορούν να ηχούν με τρεις τρόπους : σαν layer, σαν split ή σαν velocity switch. Ένας συνδυασμός μπορεί να οριστεί να χρησιμοποιεί μία από αυτές τις μεθόδους ή να χρησιμοποιεί δύο ή περισσότερες από αυτές τις μεθόδους. Layer Το layer αναφέρεται στις ρυθμίσεις οι οποίες προκαλούν το ταυτόχρονο άκουσμα δύο ή περισσοτέρων προγραμμάτων όταν παίζεται μια νότα. Split Το split αναφέρεται στις ρυθμίσεις οι οποίες προκαλούν διαφορετικά προγράμματα να ακούγονται σε διαφορετικούς χώρους του κλαβιέ. Velocity switch To velocity switch αναφέρεται στις ρυθμίσεις οι οποίες προκαλούν το άκουσμα διαφορετικών προγραμμάτων σε συνάρτηση με το velocity (δυναμικές του κλαβιέ παιξίματος). Σε αυτό το όργανο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό πρόγραμμα για καθένα από τα οκτώ timbres και να συνδυάσετε δύο ή περισσότερες από τις παραπάνω μεθόδους για την δημιουργία ακόμη πιο πολύπλοκων διαμορφώσεων. Σαν μια επιπλέον δυνατότητα, μπορείτε να επιλέξετε μια κλίση για μια ζώνη πλήκτρων ή velocity ζώνη έτσι ώστε η ένταση να μειώνεται βαθμιαία. Αυτό σας επιτρέπει να αλλάζετε ένα split σε κλαβιέ διασταύρωση ή ένα velocity switch σε velocity διασταύρωση. Η Compare λειτουργία Όταν πατάτε το [COMPARE] πλήκτρο (ανάβει το LED), θα ανακληθεί ο συνδυασμός που έχει γραφτεί πριν ξεκινήσετε την διόρθωση. Αν πατήσετε πάλι το [COMPARE] πλήκτρο (σβήνει το LED), θα επιστρέψετε στον ήχο που έχετε διορθώσει. Χρησιμοποιήστε το όταν θέλετε να συγκρίνετε τον διορθωμένο ήχο με τον μη διορθωμένο ήχο. •

Αν συνεχίσετε την διόρθωση όταν το LED του [COMPARE] πλήκτρου είναι αναμμένο, το LED θα σβήσει, και ο τρέχον ήχος θα είναι τώρα ο ήχος που ανακαλείται όταν σβήσει το LED του [COMPARE] πλήκτρου. 72


Παρακάτω, θα διορθώσουμε τυπικές παραμέτρους σε κάθε σελίδα ακούγοντας το εφφέ κάθε παραμέτρου.

Timbre 1-8 πρόγραμμα, pan και ένταση (2.1: Ed-Prog/Mix) Εδώ μπορείτε να αναθέσετε προγράμματα σε κάθε timbre 1-8, και να ορίσετε pan και ένταση για το καθένα. (Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν επίσης να γίνουν στις Prog και Mix σελίδες του 1.1: Play). Prog σελίδα

Program Select Αναθέτει ένα πρόγραμμα σε κάθε timbre. Σημείωση : Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την utility menu εντολή “Select by Category” για να επιλέξετε προγράμματα από 16 κατηγορίες (σελίδα 43). Σημείωση : Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα [BANK] και [A]-[G] πλήκτρα για να επιλέξετε την bank του προγράμματος. •

Αν θέλετε να επιλέξετε παραμέτρους με την λήψη MIDI program changes, κάντε το στην P1.1: Play.

Mix (Mixer) σελίδα

Pan Καθορίζει το panning (stereo θέση) για κάθε timbre. Μια ρύθμιση C064 θα αναπαράγει την oscillator pan ρύθμιση του προγράμματος. Μετακινώντας το προς τα αριστερά ή δεξιά θα μετακινηθεί ο ήχος στα αριστερά ή δεξιά ενώ διατηρείται η σχέση μεταξύ των ταλαντωτών. Μια ρύθμιση L000 είναι εντελώς αριστερά και μια R127 είναι εντελώς δεξιά. Volume Ρυθμίζει την ένταση κάθε timbre. Δημιουργεί τον συνολικό ήχο ρυθμίζοντας την ισορροπία έντασης ανάμεσα στα timbres. H “Volume” ρύθμιση είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την δημιουργία του ήχου, και αυτή η ρύθμιση θα έχει σημαντικό αποτέλεσμα στην γενική εντύπωση που παράγεται από το Combination.

Controller ρυθμίσεις (2.2: Ed-Ctrl) Ctrls (Controls) σελίδα Για κάθε συνδυασμό, μπορείτε να καθορίσετε τις λειτουργίες των λειτουργιών του B τρόπου των REALTIME CONTROLS κουμπιών [1]-[4] και των [SW1] και [SW2] (σελίδα 145).

73


Ρυθμίσεις για την κατάσταση, το MIDI κανάλι και τον τρόπο παιξίματος (3.1: Ed-Param1) ΜIDI σελίδα

Status Εδώ μπορείτε να καθορίσετε την κατάσταση του MIDI και της εσωτερικής γεννήτριας ήχου για κάθε timbre. Κανονικά όταν ηχεί η εσωτερική γεννήτρια του οργάνου, θα βάλετε αυτό στο INT. βάλτε το στο Off για timbres που δεν χρησιμοποιούνται. Με ρυθμίσεις Off, EXT ή EX2, αυτό το όργανο δεν θα ηχεί. Με ρυθμίσεις EXT ή EX2, μπορείτε να ελέγχετε μια εξωτερική γεννήτρια ήχου που συνδέεται μέσω MIDI. MIDI channel Τα timbres που θέλετε να παίξετε από το κλαβιέ αυτού του οργάνου πρέπει να οριστούν στο γενικό MIDI κανάλι. Το παίξιμό σας στο κλαβιέ μεταδίδεται στο γενικό MIDI κανάλι, και θα ακούγεται οποιοδήποτε timbre ταιριάζει με αυτό το κανάλι. Κανονικά θα το βάλετε στο Gch. Όταν αυτό τεθεί στο Gch, το MIDI κανάλι του timbre θα ταιριάζει πάντα με το γενικό MIDI κανάλι, ακόμη και αν αλλάξετε το γενικό MIDI κανάλι. Σημείωση : Σε μερικούς από τους προφορτωμένους συνδυασμούς, το “MIDI Channel” μπορεί να έχει οριστεί σε κάτι άλλο από Gch. Αυτός είναι ο λόγος που διαφορετικά προγράμματα για κάθε timbre θα παίζονται όταν είναι ενεργή η KARMA λειτουργία. Ορίστε το MIDI “Input Channel” για κάθε KARMA module για να ταιριάζει με το γενικό MIDI κανάλι, και ορίστε το MIDI “Output Channel” του για να ταιριάζει με το MIDI κανάλι του timbre (“MIDI Channel”). Επίσης ρυθμίζοντας την “Timb Thru” παράμετρο για κάθε KARMA module, μπορείτε να κάνετε ένα KARMA module να παίζει ακόμη και αν το MIDI κανάλι ενός timbre δεν ταιριάζει με το γενικό MIDI κανάλι όταν η KARMA λειτουργία είναι κλειστή. Χρησιμοποιώντας αυτές τις παραμέτρους και την “OSC On/Off Ctrl” παράμετρο, μπορείτε ελεύθερα να καθορίσετε τα timbres που θα ηχούν από το κλαβιέ ή από κάθε KARMA module όταν η KARMA λειτουργία είναι ενεργή ή ανενεργή. Αυτή είναι μια πανίσχυρη δυνατότητα όταν δημιουργείτε έναν συνδυασμό που χρησιμοποιεί την KARMA λειτουργία. Bank(EX2) MSB, Bank(EX2) LSB Αυτή η ρύθμιση είναι έγκυρη όταν το “Status” τεθεί στο EX2. Καθορίζει το Bank Select μήνυμα που θα μεταδίδεται από το όργανο. OSC σελίδα

Force OSC Mode Κανονικά θα το βάλετε στο RPG. Αν θέλετε να αναγκάσετε ένα πολυφωνικό πρόγραμμα να ακούγεται μονοφωνικά, βάλτε το είτε στο 74


Mono είτε στο LGT (Legato). Αντίστροφα, βάλτε το στο Poly αν θέλετε να αναγκάσετε ένα μονοφωνικό πρόγραμμα να παίζεται πολυφωνικά. OSC Select Κανονικά βάλτε το στο Both. Αν το timbre χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα του οποίου το “Mode (Oscillator Mode)” είναι στο Double, και θέλετε να ακούγεται μόνο το OSC1 ή OSC2, βάλτε το στο OSC1 (θα ακούγεται μόνο το OSC1) ή το OSC2 (θα ακούγεται μόνο το OSC2). Portamento Κανονικά θα το βάλετε στο PRG. Αν θέλετε η portamento ρύθμιση που καθορίζεται για το πρόγραμμα του timbre να αναγκάζεται να κλείσει, βάλτε αυτήν την παράμετρο στο Off. Αντίστροφα, αν θέλετε να αναγκάσετε το portamento να ενεργοποιηθεί, ή να αλλάξετε τον portamento χρόνο, βάλτε το σε μια τιμή 001-127 για να καθορίσετε τον portamento χρόνο. Pitch σελίδα

Transpose, Detune (BPM Adj.) Αυτές οι παράμετροι ρυθμίζουν τον τόνο του timbre. •

Σε έναν συνδυασμό layer τύπου, μπορείτε να ορίσετε δύο ή περισσότερα timbres στο ίδιο πρόγραμμα, και να δημιουργήσετε πιο πλούσιο ήχο χρησιμοποιώντας το “Transpose” για να μετατοπίσετε τους τόνους τους κατά μια οκτάβα ή χρησιμοποιώντας το “Detune” για να δημιουργήσετε μια ελαφριά τονική διαφορά μεταξύ των δύο.

Σε συνδυασμούς split τύπου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το “Transpose” για να μετατοπίσετε τον τόνο (σε ημιτόνια) των προγραμμάτων που καθορίζονται για κάθε ζώνη πλήκτρων.

Αν θέλετε να αλλάξετε τον τόνο αναπαραγωγής ενός drum προγράμματος, χρησιμοποιήστε “Detune”. Αν αλλάξετε την “Transpose” ρύθμιση, θα αλλάξει η αντιστοιχία μεταξύ των νοτών και των drum ήχων.

Άνοιγμα/κλείσιμο του KARMA και καθορισμός των note delay και scale (3.2: Ed-Param2) KARMA σελίδα OSC On/Off Ctrl Αυτή η ρύθμιση ελέγχει αν το timbre θα ηχεί όταν το KARMA είναι ανοιχτό/κλειστό με το KARMA [ON/OFF] πλήκτρο. Other σελίδα

75


Delay [ms] Καθορίζει τον χρονισμό στον οποίο θα ηχεί το πρόγραμμα κάθε timbre. Καθορίζει τον χρόνο από την στιγμή που παίζετε στο κλαβιέ μέχρι να ηχήσει το πρόγραμμα. Αν επιλέξετε KeyOff για αυτήν την παράμετρο, το timbre θα ακούγεται όταν αφήνεται η νότα. Use Prog’s Scale, Combi’s Scale Καθορίζει την κλίμακα για κάθε timbre. Αν επιλέξετε “Use Prog’s Scale”, θα χρησιμοποιηθεί η κλίμακα που καθορίζεται από το πρόγραμμα. Τα timbres για τα οποία αυτό δεν είναι επιλεγμένο θα χρησιμοποιούν την “Combi’s Scale” ρύθμιση.

Layer και split ρυθμίσεις (3.3: Ed-Key Zone) Δείχνει ρυθμίσεις όπως layer, split και keyboard crossfade. Key σελίδα Καθορίζει το εύρος των νοτών στο οποίο θα ηχεί κάθε timbre. Κάθε χώρος στο οποίο ηχεί ένα timbre αναφέρεται σαν Key Zone (ζώνη πλήκτρων). Ορίζοντας ζώνες πλήκτρων, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν συνδυασμό στον οποίο διαφορετικά προγράμματα ηχούν σε διαφορετικούς χώρους του κλαβιέ. Συνδυάζοντας ζώνες πλήκτρων που καθορίζονται για κάθε timbre, μπορείτε να δημιουργήσετε συνδυασμούς με layer ή split. Το επάνω και κάτω όριο για κάθε ζώνη πλήκτρων κάθε timbre ορίζεται από τα “Top Key” και “Bottom Key” αντίστοιχα. Για παράδειγμα, στο διάγραμμα, τα timbres 1-3 έχουν οριστεί να δημιουργούν έναν συνδυασμό με layer και split. Αυτό καθορίζεται από τις ρυθμίσεις ζώνης πλήκτρων. Τα timbres 2 και 3 δημιουργούν μια layer. Τα timbre 1 και timbres 2/3 χωρίζονται μεταξύ των αριθμών νότας Β3 και C4. Σαν ένα παράδειγμα εδώ, θα εξηγήσουμε πως δημιουργούμε έναν συνδυασμό όπως ο παραπάνω. 1) Στην 1.1: Play ή 2.1: Ed-Prog/Mix, επιλέξτε τα προγράμματα που θα χρησιμοποιούν τα timbres 1-3. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πιάνου για το timbre 1. Επιλέξτε ένα brass πρόγραμμα για το timbre 2. Επιλέξτε ένα strings πρόγραμμα για το timbre 3. 2) Στην MIDI σελίδα του 3.1: Ed-Param1, βάλτε το “Status” στο INT για όλα τα timbres που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, και βάλτε το “MIDI Channel” είτε στο Gch είτε να ταιριάζει με το γενικό MIDI κανάλι (το “G” θα εμφανιστεί μετά τον αριθμό καναλιού). 3) Στην Key σελίδα του 3.3: Edit-Key Zone, ορίστε το “Top Key” και “Bottom Key”. Ορίστε το timbre 1 σε ένα “Top Key” του G9 και ένα “Bottom Key” του C4. Ορίστε τα timbres 2 και 3 σε ένα “Top Key” του B3 και ένα “Bottom Key” του C-1. Σημείωση : Μπορείτε επίσης να εισάγετε αυτές τις τιμές κρατώντας πατημένο το [ENTER] πλήκτρο και παίζοντας μια νότα στο κλαβιέ του οργάνου. 76


Slope σελίδα Εδώ μπορείτε να καθορίσετε το εύρος των πλήκτρων στο οποίο θα φτάνει η ένταση, ξεκινώντας από το top key και το bottom key. Στην περίπτωση του παραπάνω παραδείγματος, μπορείτε να ορίσετε τις ζώνες πλήκτρων έτσι ώστε ένα τμήμα των timbres 1 και 2 να επικαλύπτεται (δηλ., να διατάσσονται μαζί) με το timbre 3, και να ορίσετε τα “Top Slope” και “Bottom Slope” έτσι ώστε ο ήχος να αλλάζει βαθμιαία αντί να αλλάζει απότομα μεταξύ των B3 και C4.

Velocity switch ρυθμίσεις ( 3.4: Ed-Vel Zone) Εδώ μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις για την velocity εναλλαγή και την velocity διασταύρωση. Vel (Velocity) σελίδα Για κάθε timbre, μπορείτε να καθορίσετε ένα velocity εύρος για το οποίο θα ηχεί. Το velocity εύρος για το οποίο θα ηχεί ένα timbre ονομάζεται Velocity Zone. Ορίζοντας μια velocity ζώνη, μπορείτε να διαμορφώσετε ένα timbre το οποίο θα ηχεί μόνο από νότες που παίζονται με συγκεκριμένη δύναμη, και όχι από πιο δυνατές ή απαλές νότες. Συνδυάζοντας timbres που έχουν διαφορετικές ρυθμίσεις velocity ζώνης, μπορείτε να δημιουργήσετε συνδυασμούς με velocity εναλλαγή. Το επάνω και κάτω όριο της velocity ζώνης κάθε timbre καθορίζεται από τα “Top Velocity” και “Bottom Velocity” αντίστοιχα. To διπλανό διάγραμμα δείχνει ένα παράδειγμα συνδυασμού velocity εναλλαγής όπου το velocity αλλάζει μεταξύ των timbres 1 και 2 για να

παιχτούν

διαφορετικά

προγράμματα.

Τέτοιοι

συνδυασμοί

δημιουργούνται με την ρύθμιση της velocity ζώνης. Σαν ένα παράδειγμα, θα εξηγήσουμε πώς να δημιουργήσετε έναν συνδυασμό σαν αυτόν του παραπάνω σχήματος. 1) Στην 1.1: Play ή 2.1: Ed-Prog/Mix, επιλέξτε τα προγράμματα που θα χρησιμοποιήσουν τα timbres 1-2. Επιλέξτε ένα brass πρόγραμμα για το timbre 1. Επιλέξτε ένα strings πρόγραμμα για το timbre 2. 2) Στην MIDI σελίδα του 3.1: Ed-Param1, βάλτε το “Status” στο INT για όλα τα timbres που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και βάλτε το “MIDI Channel” είτε στο Gch είτε να ταιριάζει με το γενικό MIDI κανάλι (το “G” θα εμφανιστεί μετά τον αριθμό καναλιού). 3) Στην 3.4: Ed-Vel Zone Vel σελίδα, ορίστε τα “Top Velocity” και “Bottom Velocity”. Ορίστε το timbre 1 σε ένα “Top Velocity” του 127 και σε ένα “Bottom Velocity” του 64. Ορίστε το timbre 1 σε ένα “Top Velocity” του 63 και σε ένα “Bottom Velocity” του 1. Σημείωση : Μπορείτε επίσης να εισάγετε αυτές τις τιμές κρατώντας πατημένο το [ENTER] πλήκτρο και παίζοντας μια νότα στο κλαβιέ του οργάνου. 77


Slope σελίδα Εδώ μπορείτε να καθορίσετε το εύρος των τιμών στο οποίο θα φτάσει η ένταση, ξεκινώντας από το top velocity και το bottom velocity. Στην περίπτωση του παραπάνω παραδείγματος, μπορείτε να ορίσετε τις velocity ζώνες των δύο timbres έτσι ώστε να επικαλύπτονται μερικά, και να ορίσετε τα “Top Slope” και “Bottom Slope” έτσι ώστε ο ήχος να αλλάζει βαθμιαία, αντί να αλλάζει απότομα μεταξύ των velocity τιμών 63 και 64.

MIDI filter ρυθμίσεις (4.1: Ed-MIDI Filetr1 – 4.4: Ed-MIDI Filter4) Για κάθε MIDI Filter στοιχείο, μπορείτε να καθορίσετε αν θα μεταδίδεται και λαμβάνεται ή όχι το αντίστοιχο MIDI μήνυμα. Θα μεταδίδονται και θα λαμβάνονται τα επιλεγμένα στοιχεία. •

Το MIDI φίλτρο δεν ενεργοποιεί/απενεργοποιεί μόνο του την λειτουργία, αλλά καθορίζει αν θα μεταδίδεται και λαμβάνεται ή όχι αυτό το MIDI μήνυμα. Για παράδειγμα αν το portamento είναι ενεργό, το portamento θα εφαρμόζεται στον ήχο του οργάνου ακόμη και αν το “Portamento SW CC#65”.

Για παράδειγμα αν επιλέξετε ένα bass πρόγραμμα για το timbre 1 και ένα πρόγραμμα πιάνου για το timbre 2 για να δημιουργήσετε έναν συνδυασμό split τύπου, μπορείτε να κάνετε τις παρακάτω ρυθμίσεις έτσι ώστε πατώντας το συνδεδεμένο damper πετάλι να εφαρμόζεται το damper εφφέ μόνο στο πρόγραμμα πιάνου του timbre 2. Βάλτε το “Damper CC#64” στην 4.1: Ed-MIDI Filter1, MIDI 1-2 σελίδα. Timbre 1 “Damper CC#64” στην 4.1: CC#64 : μη επιλεγμένο Timbre 2 “Damper CC#64” στην 4.1: CC#64 : επιλεγμένο

Ρυθμίσεις της KARMA λειτουργίας (6.1: Ed-KARMA-6.4: Ed-KARMA RT.) Δείχνουν ρυθμίσεις για την KARMA λειτουργία (σελίδα 116).

Bus ρυθμίσεις (7.1: Ed-BUS) Καθορίζουν την δρομολόγηση για κάθε timbre (δηλ., πως αυτό στέλνεται στα insert εφφέ, τα master εφφέ και τις ανεξάρτητες εξόδους) (σελίδα 139).

Insert Effect ρυθμίσεις (7.2: Ed-InsertFX) Δείχνουν τα insert εφφέ και κάνουν ρυθμίσεις για αυτά (σελίδα 140).

Master Effect ρυθμίσεις (7.3: Ed-MasterFX) Δείχνουν master εφφέ και κάνουν ρυθμίσεις για αυτά. Εδώ μπορείτε να κάνετε επίσης master EQ ρυθμίσεις (σελίδα 138).

Sequencer τρόπος Το όργανο περιλαμβάνει ένα 16-multi track MIDI sequencer. Το sequencer είναι το κέντρο στο οποίο ολοκληρώνονται πολλές λειτουργία του KARMA Music Workstation, κάτι που του επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί σε μια ποικιλία περιπτώσεων που συμπεριλαμβάνουν την μουσική παραγωγή και το ζωντανό παίξιμο. 78


Όταν κλείνετε την τροφοδοσία, δεν αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις που γίνονται στον Sequencer τρόπο και τα δεδομένα κομματιού, τα δεδομένα λίστας αναμονής και τα user pattern δεδομένα που ηχογραφήσατε. Αν θέλετε να κρατήσετε αυτά τα δεδομένα, πρέπει να τα σώσετε σε δισκέτα πριν κλείσετε την τροφοδοσία ή να εκτελέσετε ένα MIDI data dump για να σώσετε τα δεδομένα σε εξωτερικό data filer, κ.λ.π. Αν θέλετε να σώσετε τα προγράμματα, τις track παραμέτρους, τα εφφέ, τις ρυθμίσεις της KARMA λειτουργίας, κ.λ.π. που είναι επιλεγμένα για ένα κομμάτι σαν μια φόρμα κομματιού, χρησιμοποιήστε την utility menu εντολή “Save Template Song”. Αμέσως μετά το άνοιγμα της τροφοδοσίας, το όργανο δεν θα περιέχει δεδομένα λίστας αναμονής ή κομματιού, έτσι αν θέλετε να αναπαράγετε ένα κομμάτι στο sequencer, πρέπει πρώτα να φορτώσετε δεδομένα από δισκέτα ή να λάβετε MIDI data dump από εξωτερικό MIDI sequencer (σελίδα 53, 131).

Χαρακτηριστικά του sequencer •

Το sequencer σας επιτρέπει να ηχογραφήσετε ένα μέγιστο 200.000 γεγονότων (δεδομένα νότας, κ.λ.π.), μέχρι 200 κομμάτια, και μέχρι 999 μέτρα ανά κομμάτι.

Μπορούν να δημιουργηθούν μέχρι 20 λίστες αναμονής. Μια λίστα αναμονής είναι μια διάταξη μέχρι και 99 κομματιών που θα παιχτούν σαν μια αλυσίδα. Μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των φορών που θα επαναλαμβάνεται ένα κομμάτι. Τα κομμάτια στην λίστα αναμονής μπορούν επίσης να μετατραπούν σε ένα απλό κομμάτι.

Η KARMA λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή ή ηχογράφηση.

Η RPPR (realtime Pattern Play/Recording) λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή ή ηχογράφηση.

Είναι ενσωματωμένες δεκαέξι διαφορετικές φόρμες κομματιών, και περιέχουν ρυθμίσεις προγράμματος και εφφέ που είναι κατάλληλες για διάφορα μουσικά στυλ. Μέχρι δεκαέξι φόρμες που δημιουργείτε, μπορούν να καταχωρηθούν σαν user φόρμες κομματιών.

Πέντε stereo insertion εφφέ, δύο master εφφέ και ένα stereo master EQ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάθε κομμάτι.

Αν έχει εγκατασταθεί EXB-MOSS κάρτα που πουλιέται χωριστά, τα προγράμματα της MOSS γεννήτριας ήχου μπορούν να παιχτούν πολυφωνικά. (Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο μπάσα voices και τέσσερα voices ηλεκτρικού πιάνου. Ωστόσο, δεν μπορούν να γίνουν χωριστά οι εφφέ ρυθμίσεις).

Η ανάλυση χρονισμού έχει μέγιστο το /192.

Δεκαέξι tracks παρέχονται για μουσικά δεδομένα, και ένα master track περιέχει δεδομένα αξίας μέτρου και tempo που ελέγχουν την αναπαραγωγή.

Μια track play loop λειτουργία σας επιτρέπει να κάνετε λούπα σε συγκεκριμένα μέτρα ανεξάρτητα για κάθε track. 79


Είναι ενσωματωμένα 150 preset patterns ιδανικά για drum tracks. Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι 100 user patterns για κάθε κομμάτι. Αυτά τα patterns μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν μουσικά δεδομένα μέσα σε ένα κομμάτι ή μπορούν να παιχτούν από την RPPR λειτουργία.

Υποστηρίζονται διάφορες μέθοδοι ηχογράφησης, συμπεριλαμβανομένης της realtime ηχογράφησης στην οποία το παίξιμό σας στο κλαβιέ και η χρήση των controllers (συμπεριλαμβανομένων των MIDI control γεγονότων) γράφονται καθώς παίζετε, και της step ηχογράφησης στην οποία ο χρονισμός, το μήκος και το velocity κάθε νότας μπορεί να καθοριστεί στην LCD καθώς εισάγετε τους τόνους από το κλαβιέ.

Τα μουσικά δεδομένα και τα γεγονότα ελέγχου που γράφετε, μπορούν να διορθωθούν με διάφορους τρόπους (συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης γεγονότος και πολλών άλλων εντολών διόρθωσης).

Όταν το “Status” ενός track έχει τεθεί στο INT ή το BTH, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα εξωτερικό sequencer για να παίξει αυτό το όργανο σαν multi-timbral γεννήτρια ήχου. Όταν το “Status” ενός track έχει τεθεί στο BTH, EXT ή το EXT2, το sequencer αυτού του οργάνου μπορεί να παίξει εξωτερικές γεννήτριες ήχου.

Η αναπαραγωγή μπορεί να συγχρονίζεται με μια εξωτερική MIDI συσκευή.

Η AMS (Alternate Modulation ) δυνατότητα αυτού του οργάνου σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε control changes για έλεγχο σε πραγματικό χρόνο των παραμέτρων των προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται σε ένα πρόγραμμα. Η MIDI Sync. λειτουργικότητά του σας επιτρέπει να συγχρονίζετε την LFO ταχύτητα στις αλλαγές του tempo.

H Dmod (Dynamic Modulation) λειτουργικότητα σας επιτρέπει να ελέγχετε εφφέ παραμέτρους σε πραγματικό χρόνο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το MIDI Sync. για να συγχρονίσετε την LFO ταχύτητα ή τον delay χρόνο με τις αλλαγές στο tempo.

Μπορείτε να αναθέσετε ονόματα όχι μόνο στο κομμάτι, αλλά επίσης και σε κάθε pattern και track.

Οι ρυθμίσεις συνδυασμού μπορούν να αντιγραφούν σε ένα κομμάτι.

Τα sequencer δεδομένα, όπως ένα κομμάτι ή μια λίστα αναμονής, που δημιουργήσατε μπορούν να σωθούν στο φορμάτ του οργάνου ή να μεταδοθούν σαν MIDI data dump.

Ένα κομμάτι που δημιουργήσατε μπορεί να μετατραπεί σε SMF (Standard MIDI File) δεδομένα και να σωθεί σε δισκέτα. Μπορούν επίσης να φορτωθούν SMF κομμάτια.

Τα PLAY/MUTE/REC και το “SOLO On/Off” σας επιτρέπουν άμεσα να παίξετε/κλείσετε το track που θέλετε.

Μπορείτε να μετακινηθείτε προς τα πίσω ή γρήγορα προς τα εμπρός ενώ ακούτε τον ήχο.

Το [LOCATE] πλήκτρο σας επιτρέπει να μετακινηθείτε γρήγορα σε μια θέση που θέλετε.

Σχετικά με τα δεδομένα κομματιού Οι δύο παρακάτω τύποι δεδομένων κομματιού μπορούν να φορτωθούν από δισκέτα στο sequencer του 80


οργάνου. •

Δεδομένα κομματιού που σώθηκαν στο φορμάτ του οργάνου

Αυτά τα δεδομένα είναι μόνο για αυτό το όργανο. Ωστόσο, είναι μερικώς συμβατά με την TRITON σειρά. Δεν μπορούν να φορτωθούν σε άλλα όργανα. Αφού το παίξιμο θα αναπαράγεται πιστά, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερών ρυθμίσεων αυτού του οργάνου, θα χρησιμοποιήσετε αυτό το φορμάτ για να σώσετε δεδομένα κομματιού που προορίζονται για αναπαραγωγή σε αυτό το όργανο. •

Standard MIDI Files

Αυτό το φορμάτ δεν είναι δυνατόν να παρέχει την συνολικά πιστή αναπαραγωγή του παιξίματος σε αυτό το όργανο με τον τρόπο που κάνει το φορμάτ του οργάνου (αν και δεν θα υπάρξει πρόβλημα για κανονική αναπαραγωγή) αλλά παρέχει συμβατότητα με άλλες SMF συμβατές συσκευές. Για να φορτώσετε δεδομένα από δισκέτα ή να σώσετε δεδομένα σε δισκέτα, χρησιμοποιήστε τον Disk τρόπο (σελίδα 53, 00) Προστασία μνήμης Πριν ηχογραφήσετε ένα track ή pattern, ή να διορθώσετε τα μουσικά δεδομένα, θα χρειαστεί να κλείσετε την προστασία μνήμης στον Global τρόπο (σελίδα 49). Η Compare λειτουργία Όταν εκτελείτε realtime ηχογράφηση, step ηχογράφηση ή track διόρθωση, αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να κάνετε πριν/μετά συγκρίσεις (σελίδα 10). Αν συνεχίσετε την διόρθωση όταν ανάβει το LED του [COMPARE] πλήκτρου, το LED θα σβήσει. Αυτά τα μουσικά δεδομένα θα είναι τώρα τα δεδομένα που επιλέγονται όταν είναι σβηστό το LED του [COMPARE] πλήκτρου. Διαδικασίες για τις οποίες είναι διαθέσιμο το Compare •

Ηχογράφηση σε ένα track

Track Edit Όλες οι εντολές εκτός των “Memory Status” και “Rename Track” utility menu εντολών της SEQ 5.2: Track Edit σελίδα.

Ηχογράφηση σε ένα pattern

Pattern Edit Όλες οι εντολές εκτός των “Memory Status”, “Rename Pattern”, “FF/REW Speed” και “Rename Track” utility menu εντολών της SEQ 5.1: RPPR, Pattern σελίδα.

Song Edit SEQ 1.1-4.4 και 6.1-6.4 σελίδες : utility menu εντολές “Delete Song” και “Copy From Song” SEQ 2.1 : Cue List σελίδα : Page menu εντολές “Convert to Song” και “Copy Song”

Γενικά, τα track και pattern event δεδομένα δεν μπορούν να επιστρέψουν στην αρχική τους κατάσταση. 81


Η σύγκριση παραμέτρων κομματιού είναι δυνατή μόνο κατά την διόρθωση κομματιού (όταν εκτελείται μια utility menu εντολή). Διαδικασίες για τις οποίες δεν είναι διαθέσιμο το Compare •

Διόρθωση παραμέτρων κομματιού

Utility menu εντολές άλλες από εκείνες που αναφέρονται παραπάνω (στις διαδικασίες για τις οποίες είναι διαθέσιμο το Compare).

Σχετικά με το MIDI Συγχρονισμός του sequencer με μια εξωτερική MIDI συσκευή To tempo εγγραφής/αναπαραγωγής του sequencer του οργάνου μπορεί να συγχρονιστεί σε μια εξωτερική MIDI συσκευή όπως ένα sequencer ή rhythm machine. Track κατάσταση “status” Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις για το sequencer του οργάνου ώστε να καθορίσετε αν αυτό θα παράγει ήχο μέσω της εσωτερικής γεννήτριας ήχου ή μιας εξωτερικής γεννήτριας ήχου. Όταν το Track Status “Status” (3.1: Param1, MIDI..8, MIDI..16) έχει τεθεί στο INT, παίζοντας το κλαβιέ και τους controllers του οργάνου θα ακούγεται και θα ελέγχεται η γεννήτρια ήχου αυτού του οργάνου. Όταν το Track Status τεθεί σε EXT, EX2 ή BTH, παίζοντας το κλαβιέ και τους controllers του οργάνου θα ακούγεται και θα ελέγχεται η εξωτερική γεννήτρια ήχου. (Το MIDI κανάλι της εξωτερικής γεννήτριας ήχου πρέπει να ταιριάζει με το “MIDI Channel” του track που έχει τεθεί σε EXT, EX2 ή BTH). Με μια ρύθμιση BTH, θα παίζονται και θα ελέγχονται τόσο η εξωτερική γεννήτρια ήχου όσο και η γεννήτρια ήχου του οργάνου). Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον Sequencer τρόπο του οργάνου σαν 16track multi-timbral γεννήτρια ήχου, επιλέξτε INT ή BTH.

Η δομή του Sequencer τρόπου Τα παρακάτω περιγράφουν την δομή του Sequencer τρόπου.

82


Κομμάτια Ένα κομμάτι περιέχει τα tracks 1-16, ένα master track, παραμέτρους κομματιού όπως το όνομα κομματιού, εφφέ, KARMA module και RPPR παραμέτρους, και 100 user patterns. Ένα μέγιστο 200 τέτοιων κομματιών μπορούν να δημιουργηθούν σε αυτό το όργανο. Τα tracks 1-16 και το master track περιέχουν παραμέτρους διαμόρφωσης που βρίσκονται στην αρχική θέση και μουσικά δεδομένα μέσα στο track.

Patterns Υπάρχουν δύο τύποι patterns : preset patterns και user patterns. •

Preset patterns : Patterns κατάλληλα για drum tracks είναι έτοιμα στην εσωτερική μνήμη και μπορούν να επιλεγούν για οποιοδήποτε κομμάτι.

User pattern : Κάθε κομμάτι μπορεί να έχει μέχρι 100 patterns. Όταν χρησιμοποιείται ένα pattern σε διαφορετικό κομμάτι, χρησιμοποιήστε τις utility menu εντολές “Copy Pattern” ή “Copy From Song” για να αντιγράψετε το pattern. To μήκος του pattern μπορεί να καθοριστεί σε μονάδες του ενός μέτρου.

Κάθε pattern περιέχει μουσικά δεδομένα για ένα track. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν patterns που να περιέχουν πολλά patterns. Αυτά τα patterns μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν track μουσικά δεδομένα όταν τοποθετηθούν σε ένα track (utility menu εντολή “Put to Track”) ή αντιγραφούν σε ένα track (utility menu εντολή “Copy to Track”). Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα pattern με την RPPR λειτουργία ενός κομματιού. Σαν track μουσικά δεδομένα ενός κομματιού Φράσεις που χρησιμοποιούνται κατ’ επανάληψη σε ένα κομμάτι μπορούν να γραφτούν σαν patterns. Όταν τοποθετείτε (“Put to Track”) ένα τέτοιο pattern σε ένα κομμάτι, τα μουσικά δεδομένα αυτού του pattern θα ανακαλούνται και θα παίζονται όταν η αναπαραγωγή φτάσει στο μέτρο στο οποίο παίχτηκε το pattern. Όταν χρησιμοποιείται κατ’ επανάληψη μια φράση ή ρυθμός, μπορείτε να κάνετε πιο αποτελεσματική χρήση της μνήμης δημιουργώντας ένα pattern και τοποθετώντας το σε πολλές θέσεις του κομματιού, αντί να ηχογραφείτε πραγματικά τα ίδια δεδομένα κατευθείαν σε κάθε θέση του κομματιού. Ωστόσο, προσέξτε γιατί αν τροποποιήσετε το pattern, θα επηρεαστεί η αναπαραγωγή όλων των μέτρων στα οποία έχει τοποθετηθεί το pattern. Αν αντιγράψετε (“Copy to Track”) ένα pattern σε ένα track του κομματιού, η αναπαραγωγή δεδομένων θα ηχογραφηθεί στο track όπως αν το είχατε ηχογραφήσει στο track στην πρώτη θέση. Αυτό θα καταλάβει περισσότερη μνήμη από ότι αν χρησιμοποιήσετε το “Put to Track”, αλλά θα μπορείτε να διορθώνετε ανεξάρτητα κάθε θέση των δεδομένων χωρίς να επηρεάζονται άλλες θέσεις, όπως όταν διορθώνετε κανονικά track δεδομένα. Η RPPR (Realtime Pattern Play/Recording) λειτουργία : Για κάθε κομμάτι, μπορείτε να αναθέσετε patterns σε κάθε νότα του κλαβιέ και να παίξετε νότες στο 83


κλαβιέ για να αναπαράγετε ή να ηχογραφήσετε patterns σε πραγματικό χρόνο.

Λίστα αναμονής Μια λίστα αναμονής σας επιτρέπει να παίξετε πολλά κομμάτια διαδοχικά. Αυτό το όργανο σας επιτρέπει να δημιουργήσετε 20 λίστες αναμονής. Κάθε λίστα αναμονής σας επιτρέπει να συνδέσετε ένα μέγιστο 99 κομματιών σε οποιαδήποτε σειρά, και να καθορίσετε τον αριθμό των φορών που θα επαναλαμβάνεται κάθε κομμάτι. Κάθε μονάδα σε μια λίστα αναμονής ονομάζεται «βήμα» και κάθε βήμα περιέχει έναν αριθμό κομματιού και τον αριθμό των επαναλήψεων. Για παράδειγμα, ένα κομμάτι που περιέχει μια εισαγωγή, μελωδία Α, μελωδία Β, γέφυρα, solo και φινάλε, μπορεί να δημιουργηθεί με την χρήση ενός ξεχωριστού κομματιού για κάθε μονάδα. Μετά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια λίστα αναμονής για να παίξετε δυο φορές την εισαγωγή, τέσσερις φορές την μελωδία Α, τέσσερις φορές την μελωδία Β, δύο φορές το break, τέσσερις φορές την μελωδία Α, κ.λ.π. για να δημιουργήσετε πλήρες κομμάτι. Όταν θελήσετε να αλλάξετε την δομή του κομματιού, η cue list λειτουργία παρέχει έναν αποτελεσματικό τρόπο για να το κάνετε. Η page menu εντολή “Convert to Song” σας επιτρέπει να μετατρέψετε τα δύο ή περισσότερα κομμάτια σε μια λίστα αναμονής σε ένα κομμάτι. Αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε μια λίστα αναμονής για την δημιουργία backing, μετά να μετατρέψετε την λίστα αναμονής σε κομμάτι και να προσθέσετε solo φράσεις σε tracks που δεν χρησιμοποιούνται.

Αναπαραγωγή Αναπαραγωγή ενός κομματιού (Play) Όταν θελήσετε να παίξετε δεδομένα κομματιού στο sequencer, πρέπει πρώτα μα ηχογραφήσετε δεδομένα κομματιού ή να φορτώσετε ή να κάνετε dump δεδομένα κομματιού σε αυτό το όργανο. Για να φορτώσετε δεδομένα κομματιού από δισκέτα, κ.λ.π., χρησιμοποιήστε τον Disk τρόπο. 1) Στον Sequencer τρόπο, επιλέξτε την SEQ 1.1: Play/REC, Play/REC σελίδα. 2) Χρησιμοποιήστε το “Song Select” για να επιλέξετε το κομμάτι που θέλετε (σελίδα 86). 3) Πατήστε το [START/STOP] πλήκτρο. Το κομμάτι που επιλέξατε στο βήμα 2, θα αρχίσει να παίζεται. Πατώντας το [START/STOP] πλήκτρο σε σελίδες άλλες από την SEQ 2.1: Cue List ή SEQ 5.1: Pattern του Sequencer τρόπου, θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή του κομματιού. Όταν το [START/STOP] πλήκτρο πατιέται στην SEQ 2.1: Cue List, θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή της τρέχουσας επιλεγμένης λίστας αναμονής. Όταν πατηθεί το [START/STOP] πλήκτρο στην SEQ 5.1: Pattern, θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή του τρέχοντος επιλεγμένου pattern. 4) Αν πατήσετε το [START/STOP] πλήκτρο κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, η αναπαραγωγή θα σταματήσει. Πατήστε πάλι το [START/STOP] κουμπί, και η αναπαραγωγή θα αρχίσει πάλι από το σημείο στο οποίο είχε σταματήσει. 84


Πατώντας το [LOCATE] πλήκτρο θα μετακινηθείτε στην καθορισμένη θέση.

Πατώντας το [PAUSE] πλήκτρο θα αρχίσει πάλι η αναπαραγωγή. Πατήστε πάλι [PAUSE] για να ξεκινήσει πάλι η αναπαραγωγή.

Πατώντας τα [REW], [FF] πλήκτρα θα μετακινηθείτε προς τα πίσω ή γρήγορα προς τα εμπρός. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής ή κατά την παύση. Η ταχύτητα την προς τα πίσω και γρήγορης προς τα εμπρός κίνησης ορίζεται από την utility menu εντολή “FF/REW Speed”.

Mute/Solo λειτουργία Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα “PLAY/MUTE/REC” και “SOLO On/Off” στην Program σελίδα του SEQ 1.1: Play/REC για να ακούσετε ή να κλείσετε τον ήχο ενός από τα tracks 1-16. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν θέλετε να ηχογραφήσετε καινούρια tracks ενώ ακούτε μόνο το ρυθμικό τμήμα των προηγούμενα ηχογραφημένων tracks. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την utility menu εντολή “Solo Selected Track” για να ακούσετε μόνο τα τρέχοντα επιλεγμένα tracks. αυτό είναι βολικό να το χρησιμοποιήσετε όταν ρυθμίζετε track παραμέτρους ή κάνετε εφφέ ρυθμίσεις. Εδώ είναι το πώς ακούγεται το αποτέλεσμα των “PLAY/MUTE/REC” και “SOLO On/Off” ρυθμίσεων βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί μια από τις SEQ 1.1: Play/Rec σελίδες. 1) Πατήστε το [START/STOP] πλήκτρο για να παιχτεί το κομμάτι. 2) Πατήστε το [F2] (“Prog. 8”) πλήκτρο. 3) Επιλέξτε το track 1 “PLAY/MUTE/REC” και πατήστε μια φορά το VALUE [] πλήκτρο. Η οθόνη θα αλλάξει σε “MUTE” και δεν θα ακούγεται πια η αναπαραγωγή του track 1. Με αυτόν τον τρόπο, η “mute” λειτουργία σας επιτρέπει να κλείσετε τον ήχο ενός συγκεκριμένου track. Επιλέξτε το track 2 “PLAY/MUTE/REC” και πατήστε μια φορά το VALUE [] πλήκτρο. Η οθόνη θα αλλάξει, και θα κλείσει ο ήχος και του track 2. Για να ακυρώσετε το mute, πατήστε το “PLAY/MUTE/REC” και πατήστε το VALUE [] πλήκτρο. 4) Μετά επιλέξτε το track 1 “SOLO” και πατήστε μια φορά το VALUE [] πλήκτρο. H οθόνη θα αλλάξει, και τώρα θα ακούγεται μόνο το track 1. Με αυτόν τον τρόπο, η Solo λειτουργία σας επιτρέπει να ακούτε μόνο ένα συγκεκριμένο track. Σημείωση : Αν χρησιμοποιούνται και Mute και Solo, θα έχει προτεραιότητα η Solo λειτουργία. Πατήστε το track 2 “SOLO” και πατήστε μια φορά το VALUE [] πλήκτρο. Η οθόνη θα αλλάξει και θα ακούγεται η αναπαραγωγή μόνο των tracks 1 και 2. 85


Για να κλείσετε την Solo λειτουργία, επιλέξτε το “SOLO” και πατήστε το VALUE [] πλήκτρο πάλι μια φορά. Επιλέξτε το track 1 και 2 “SOLO” και πατήστε μια φορά το κάθε VALUE [] πλήκτρο. Η οθόνη θα αλλάξει και θα κλείσει ο ήχος της αναπαραγωγής των tracks 1 και 2. Αν η Solo λειτουργία κλείσει για όλα τα tracks, η αναπαραγωγή θα γίνει σύμφωνα με τις “PLAY/MUTE/REC” ρυθμίσεις. [LOCATE] ρυθμίσεις Αυτές οι ρυθμίσεις γίνονται με την utility menu εντολή “Set Location”. Μπορείτε επίσης να ορίσετε την θέση κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής κρατώντας πατημένο το [ENTER] πλήκτρο και πατώντας το [LOCATE] πλήκτρο. Κανονικά αυτό θα το βάλετε στο 001:01.000. Θα επιστρέφετε στην αρχή του κομματιού. Όταν επιλέγετε ένα κομμάτι, η Locate ρύθμιση θα ορίζεται αυτόματα στο 001:01.000.

Άλλη αναπαραγωγή Στον Sequencer τρόπο, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες αναπαραγωγής όπως Loop All Tracks, να παίξετε Patterns (χρησιμοποιώντας την RPPR λειτουργία), Track Play Loop και Cue List.

Ηχογράφηση H διαδικασία με την οποία το παίξιμό σας στο κλαβιέ και η χρήση των controllers συλλαμβάνεται στα tracks ή patterns ενός κομματιού σαν δεδομένα, ονομάζεται «ηχογράφηση».

Ηχογράφηση σε ένα track και ηχογράφηση σε ένα pattern Ηχογράφηση σε ένα track Υπάρχουν δύο τρόποι να ηχογραφήσετε σε ένα track : realtime ηχογράφηση και step ηχογράφηση. Μπορείτε να επιλέξετε από έξι τύπους realtime ηχογράφησης. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διόρθωση γεγονότος για να τροποποιήσετε δεδομένα που έχουν ηχογραφηθεί ή για να εισάγετε δεδομένα, και να χρησιμοποιήσετε διαδικασίες track διόρθωσης όπως Create Control Data για να εισάγετε δεδομένα όπως bend, after touch και control changes. Ηχογράφηση σε ένα pattern Υπάρχουν δύο τρόποι να ηχογραφήσετε σε ένα pattern : realtime ηχογράφηση και step ηχογράφηση. Για realtime ηχογράφηση, είναι διαθέσιμος μόνο ένας τύπος ηχογράφησης (loop). Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαδικασίες διόρθωσης γεγονότος για να τροποποιήσετε δεδομένα που έχουν ηχογραφηθεί ή να εισάγετε δεδομένα. Η utility menu εντολή “Get From Track” μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πάρετε μουσικά δεδομένα από έναν χώρο που θέλετε ενός track, και να τα χρησιμοποιήσετε σαν μουσικά δεδομένα για ένα pattern. Αντίστροφα, οι utility menu εντολές “Put to Track” και “Copy to Track” μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση ή αντιγραφή μουσικών δεδομένων ενός pattern σε ένα track. Realtime ηχογράφηση Αυτή είναι μια μέθοδος ηχογράφησης στην οποία το παίξιμό σας στο κλαβιέ και οι λειτουργίες των 86


controllers, όπως το joystick, γράφονται σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η μέθοδος ηχογράφησης κανονικά χρησιμοποιεί ένα track την φορά, και ονομάζεται single track ηχογράφηση. Σαν εναλλακτική πρόταση, η multitrack ηχογράφηση σας επιτρέπει να ηχογραφήσετε ταυτόχρονα πολλά κανάλια δεδομένων σε πολλά tracks. Αυτή είναι η μέθοδος που θα χρησιμοποιήσετε όταν χρησιμοποιείται η RPPR λειτουργία και η KARMA λειτουργία για την εγγραφή πολλών tracks μουσικών δεδομένων με την μία ή όταν αναπαράγετε ήδη υπάρχοντα sequencer δεδομένα σε εξωτερικό sequencer και τα γράφετε στο sequencer αυτού του οργάνου σε πραγματικό χρόνο (σελίδα 90, 102). •

Overwrite Με αυτήν την μέθοδο, τα προηγούμενα μουσικά δεδομένα στο track αντικαθίστανται από τα καινούρια ηχογραφημένα δεδομένα. Όταν εκτελείτε overwrite ηχογράφηση σε προηγούμενα ηχογραφημένο track, τα μουσικά του δεδομένα θα αντικατασταθούν από τα καινούρια ηχογραφημένα δεδομένα. Κανονικά θα χρησιμοποιήσετε αυτήν την μέθοδο για να ηχογραφήσετε, και μετά να τροποποιήσετε τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας άλλους τύπους realtime ηχογράφησης και διόρθωσης γεγονότος.

Overdub Με αυτήν την μέθοδο, τα καινούρια ηχογραφημένα μουσικά δεδομένα θα προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα δεδομένα. Όταν εκτελείτε overdub ηχογράφηση σε ένα προηγούμενα ηχογραφημένο track, τα καινούρια ηχογραφημένα δεδομένα θα προστεθούν στα προηγούμενα ηχογραφημένα δεδομένα. Είναι καλύτερα να επιλέξετε αυτήν την μέθοδο όταν θέλετε να προσθέσετε δεδομένα ελέγχου ή για να γράψετε tempo δεδομένα στο master track. Αυτό σας επιτρέπει να ηχογραφήσετε δεδομένα χωρίς να σβήσετε τα υπάρχοντα δεδομένα.

Manual punch-in Με αυτήν την μέθοδο, τα προηγούμενα μουσικά δεδομένα στο track αντικαθίστανται από τα καινούρια ηχογραφημένα δεδομένα. Ενώ παίζεται το κομμάτι, μπορείτε να πατήσετε το [REC/WRITE] πλήκτρο ή ένα συνδεδεμένο πετάλι διακόπτη στην θέση που θέλετε να ξεκινήσει ή να σταματήσει η ηχογράφηση,

Auto punch-in Με αυτήν την μέθοδο, τα προηγούμενα μουσικά δεδομένα στο track αντικαθίστανται από τα καινούρια ηχογραφημένα δεδομένα. Πρώτα πρέπει να καθορίσετε τον χώρο που θα επανεγραφεί. Μετά ξεκινήστε την αναπαραγωγή του κομματιού, και η ηχογράφηση θα ξεκινήσει αυτόματα στον καθορισμένο χώρο.

Loop All Tracks Αυτή η μέθοδος σας επιτρέπει να συνδυάσετε ηχογράφηση και προσθήκη μουσικών δεδομένων. 87


Η ηχογράφηση θα γίνεται κατ’ επανάληψη στον καθορισμένο χώρο. •

Multi Η Multitrack ηχογράφηση σας επιτρέπει να ηχογραφήσετε ταυτόχρονα σε πολλά tracks, καθένα με διαφορετικό κανάλι. Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με overwrite, overdub, manual punch-in και auto punch-in ηχογράφηση.

Step ηχογράφηση Αυτή είναι μια μέθοδος ηχογράφηση όπου καθορίζετε τον χρονισμό, το μήκος και το velocity της νότας στην LCD οθόνη και χρησιμοποιείτε το κλαβιέ για να εισάγετε τους τόνους. Με αυτήν την μέθοδο μπορούν να γραφτούν μόνο note-on/off δεδομένα. Event Edit και Create Control Data Τα note δεδομένα είναι ο μόνος τύπος δεδομένων που μπορεί να γραφτεί στην step ηχογράφηση. Ωστόσο σαν τρόπους ηχογράφησης άλλων τύπων από την realtime, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Event Edit και Create Control Data λειτουργίες. Το Event Edit είναι ένας τρόπος για να διορθώσετε προηγούμενα ηχογραφημένα δεδομένα, αλλά μπορείτε επίσης να τον χρησιμοποιήσετε για να τροποποιήσετε αριθμούς προγραμμάτων ή να εισάγετε control changes. H Create Control Data είναι μια λειτουργία που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε και να εισάγετε controller δεδομένα που αλλάζουν ομαλά μεταξύ δύο καθορισμένων τιμών σε καθορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτό χρησιμοποιείται για την εισαγωγή bend, after touch και control change δεδομένων.

Realtime ηχογράφηση σε ένα track Προετοιμασίες για ηχογράφηση Πριν ξεκινήσετε την ηχογράφηση, θα χρειαστεί να κάνετε track ρυθμίσεις. 1) Στον Sequencer τρόπο, επιλέξτε την SEQ 1.1: Play/REC, Play/REC σελίδα.

2) Στο “Song Select”, επιλέξτε το κομμάτι που θέλετε να ηχογραφήσετε. Επιλέξτε “Song Select” και χρησιμοποιήστε αριθμητικά πλήκτρα [0]-[9] για να εισάγετε τον αριθμό κομματιού και πατήστε το [ENTER] κουμπί. Αν επιλέξετε έναν αριθμό κομματιού που δεν έχει ακόμα ηχογραφηθεί, θα εμφανιστεί το Create New Song πλαίσιο διαλόγου. Πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο. Για να ορίσετε το όνομα κομματιού, χρησιμοποιήστε την utility menu εντολή “Rename Song” (σελίδα 50, «Ανάθεση ονόματος (Rename)». 3) Επιλέξτε SEQ 1.1: Play/REC, Program σελίδα.

88


4) Χρησιμοποιήστε το “Track Select” για να επιλέξετε το track που θέλετε να ηχογραφήσετε. 5) Χρησιμοποιήστε το “Program Select” για να επιλέξετε το πρόγραμμα για το track που θέλετε να ηχογραφήσετε. Χρησιμοποιήστε την Prog..8 ετικέτα για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα για tracks 1-8 και την Prog..16 ετικέτα για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα για tracks 9-16. Μπορεί να το βρείτε βολικό να χρησιμοποιήσετε την page menu εντολή “Load Template Song” και να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις από μια φόρμα κομματιού (σελίδα 93). Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε την Mixer σελίδα και ορίστε το pan και την ένταση. Η κατάσταση και το MIDI κανάλι κάθε track ορίζονται από τα “Status” και “MIDI Channel” της SEQ 3.1: Param 1, MIDI σελίδας. Σημείωση : Μια καλή ιδέα είναι να ορίσετε τα tracks 1-16 στο “MIDI Channel” 1-16 αντίστοιχα. (Αυτή είναι η προεπιλογή). Τα tracks που ορίζονται στο ίδιο MIDI κανάλι θα ηχούν ταυτόχρονα όταν είτε ηχογραφείται είτε παίζεται το track. Βεβαιωθείτε ότι το “Status” είναι INT ή BTH (σελίδα 80). 6) Πατήστε το [REC/WRITE] πλήκτρο. Το όργανο θα μπει σε κατάσταση αναμονής για ηχογράφηση. Το “PLAY/MUTE/REC” των tracks που καθορίζονται στο βήμα 4 θα αλλάξει από PLAY σε REC. Ο μετρονόμος θα αρχίσει να ακούγεται όταν πατήσετε το [REC/WRITE] πλήκτρο. Αν δεν τον ακούτε, πηγαίνετε στην SEQ 1.1: Play/REC, Preference σελίδα και ρυθμίστε την Metronome παράμετρο. Σημείωση : Οι προκαθορισμένες τιμές είναι “Metronome Sound” REC Only, “Metro. Bus Select” L/R, “Level” 127, “Precount” 2. Με αυτές τις ρυθμίσεις, θα υπάρχει προμέτρηση δύο μέτρων, ο ήχος του μετρονόμου θα βγαίνει στην μέγιστη στάθμη από τις L/MONO και R υποδοχές (και από τα ακουστικά) και θα ακούγεται μόνο κατά την διάρκεια της ηχογράφησης. 7) Βάλτε το “Tempo Mode” στο Manu (manual) και καθώς ακούτε τον μετρονόμο, χρησιμοποιήστε το “Tempo ( )” για να ορίσετε το tempo. 8) Βάλτε το “Meter” στην αξία μέτρου που θέλετε. 9) Αν είναι απαραίτητο, βάλτε το “Reso” (Resolution) στην realtime quantize ρύθμιση που θέλετε (σελίδα 94). Αυτό ολοκληρώνει τις προετοιμασίες για ηχογράφηση. Η διαδικασία ηχογράφησης θα εξαρτάται από την “Overwrite” – “Multi” ρύθμιση που εξηγούνται παραπάνω. Πατήστε το [REC/WRITE] πλήκτρο για να ακυρώσετε προσωρινά την κατάσταση αναμονής για ηχογράφηση και δοκιμάστε τις διάφορες μεθόδους ηχογράφησης που περιγράφονται παρακάτω. •

Η αξία μέτρου θα γραφτεί όταν αρχίσει η ηχογράφηση. Αν ακυρώσετε την ηχογράφηση κατά την κατάσταση αναμονής ή στην προμέτρηση, δεν θα γραφτεί η αξία μέτρου που καθορίζεται στο 8.

Overwrite Χρησιμοποιήστε αυτήν την μέθοδο όταν ηχογραφείτε για πρώτη φορά. 89


1) Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις που αναφέρονται στις «Προετοιμασίες για ηχογράφηση». 2) Στην SEQ 1.1: Play/REC Preference σελίδα REC Setup “Recording Mode”, επιλέξτε Over Write.

3) Στο “Location”, καθορίστε την θέση στην οποία θέλετε να ξεκινήσει η ηχογράφηση. 4) Πατήστε το [REC/WRITE] πλήκτρο και μετά πατήστε το [START/STOP] πλήκτρο. Αν το “Metronome Setup” έχει τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις (ανατρέξτε στις προετοιμασίες για ηχογράφηση στο βήμα 6), ο μετρονόμος θα ακουστεί για μια προμέτρηση δύο μέτρων, και μετά θα αρχίσει η ηχογράφηση. Παίξτε στο κλαβιέ και μετακινήστε τους controllers, όπως το joystick, για να ηχογραφήσετε το παίξιμό σας. 5) Όταν τελειώσετε το παίξιμο, πατήστε το [START/STOP] πλήκτρο. Η ηχογράφηση θα τελειώσει, και η θέση θα επιστρέψει στο σημείο στο οποίο ξεκινήσατε την ηχογράφηση. Σε αυτήν την στιγμή, αν πατήσετε το [PAUSE] πλήκτρο αντί του [START/STOP] πλήκτρου, θα παύσει η ηχογράφηση. Όταν πατήσετε πάλι το [PAUSE] πλήκτρο, θα ξαναρχίσει η ηχογράφηση. Όταν τελειώσετε, πατήστε το [START/STOP] πλήκτρο για να τελειώσει η ηχογράφηση. Overdub 1) Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την «Προετοιμασία για ηχογράφηση». 2) Στην SEQ 1.1: Play/REC Preferences σελίδα REC Setup “Recording Mode”, επιλέξτε Over Dub.

3) Για την υπόλοιπη διαδικασία, ανατρέξτε στα βήματα 3-5 του “Overwrite”. Manual punch-in 1) Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την «Προετοιμασία για ηχογράφηση». 2) Στην SEQ 1.1: Play/REC Preferences σελίδα REC Setup “Recording Mode”, επιλέξτε Manual Punch In.

3) Στο “Location”, καθορίστε μια θέση μερικά μέτρα νωρίτερα από το σημείο στο οποίο θέλετε να ξεκινήσει η ηχογράφηση. 4) Πατήστε το [START/STOP] πλήκτρο. Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή. 90


5) Στο σημείο στο οποίο θέλετε να ξεκινήσει η ηχογράφηση, πατήστε το [REC/WRITE] πλήκτρο. Θα ξεκινήσει η ηχογράφηση. Παίξτε στο κλαβιέ και μετακινήστε τους controllers, όπως το joystick, για να ηχογραφήσετε το παίξιμό σας. 6) Όταν τελειώσετε την ηχογράφηση, πατήστε το [REC/WRITE] πλήκτρο. Η ηχογράφηση θα τελειώσει (η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί). Σημείωση : Αντί να πατήσετε τον [REC/WRITE] διακόπτη στα βήματα 5 και 6, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν ποδοδιακόπτη συνδεδεμένο στην [ASSIGNABLE SWITCH] υποδοχή. Βάλτε το “Foot Switch Assign” της Global 6.1: Controller, Foot σελίδας στο Song Punch In/Out (σελίδα 142). 7) Πατήστε το [START/STOP] πλήκτρο. Η αναπαραγωγή θα σταματήσει, και θα επιστρέψετε στην θέση που καθορίσατε στο βήμα 3. Auto punch-in 1) Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την «Προετοιμασία για ηχογράφηση». 2) Στην SEQ 1.1: Play/REC Preferences σελίδα REC Setup “Recording Mode”, επιλέξτε Auto Punch In.

3) Στα “Auto P Start Meas”, “Auto P End Meas” καθορίστε τον χώρο που θέλετε να ηχογραφήσετε. Για παράδειγμα αν καθορίσετε Μ005-Μ008, η ηχογράφηση θα γίνει από το μέτρο 5 μέχρι το 8. 4) Στο “Location”, καθορίστε μια θέση μερικά μέτρα νωρίτερα από το σημείο στο οποίο θέλετε να ξεκινήσει η ηχογράφηση. 5) Πατήστε το [REC/WRITE] πλήκτρο, και μετά πατήστε το [START/STOP] πλήκτρο. Θα ξεκινήσει η ηχογράφηση. Όταν φτάσετε στην αρχική θέση που καθορίσατε στο βήμα 3, θα ξεκινήσει η ηχογράφηση. Παίξτε στο κλαβιέ και μετακινήστε τους controllers, όπως το joystick, για να ηχογραφήσετε το παίξιμό σας. Όταν φτάσετε στην τελική θέση που καθορίσατε στο βήμα 3, θα τελειώσει η ηχογράφηση. (Η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί). 6) Πατήστε το [START/STOP] πλήκτρο. Η αναπαραγωγή θα σταματήσει, και θα επιστρέψετε στην θέση που καθορίσατε στο βήμα 4. Loop All Tracks 1) Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την «Προετοιμασία για ηχογράφηση». 2) Στην SEQ 1.1: Play/REC Preferences σελίδα REC Setup “Recording Mode”, επιλέξτε Loop All Tracks. 91


Ωστόσο αφού δεν είναι δυνατή η multitrack ηχογράφηση, το “MultiREC” πλαίσιο πρέπει να μην είναι επιλεγμένο. (Αν το “MultiREC” πλαίσιο είναι επιλεγμένο, δεν θα είναι δυνατόν να επιλέξετε Loop All Tracks σαν “Recording Mode”). 3) Στα “Loop Start Meas”, “Loop End Meas” καθορίστε τον χώρο στο οποίο θέλετε να ηχογραφήσετε. Για παράδειγμα αν καθορίσετε Μ004-Μ008, η ηχογράφηση θα γίνει κατ’ επανάληψη (σαν λούπα) από το μέτρο 4 μέχρι το μέτρο 8. 4) Στο “Location”, καθορίστε μια θέση μερικά μέτρα νωρίτερα από το σημείο στο οποίο θέλετε να ξεκινήσει η ηχογράφηση. 5) Πατήστε το [REC/WRITE] πλήκτρο, και μετά πατήστε το [START/STOP] πλήκτρο. Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή. Όταν φτάσετε στην αρχική θέση που καθορίσατε στο βήμα 3, θα ξεκινήσει η ηχογράφηση. Παίξτε στο κλαβιέ και μετακινήστε τους controllers, όπως το joystick, για να ηχογραφήσετε το παίξιμό σας. Όταν φτάσετε στην τελική θέση που καθορίσατε στο βήμα 3, θα επιστρέψετε στην αρχική θέση και θα συνεχιστεί η ηχογράφηση. Τα μουσικά δεδομένα που ηχογραφούνται σε λούπα θα προστίθενται στα προηγούμενα ηχογραφημένα δεδομένα. 6) Κατά την διάρκεια της loop ηχογράφησης, μπορείτε να πατήσετε το [REC/WRITE] πλήκτρο ή επιλέξτε το “Remove Date” πλαίσιο για να σβήσετε τα καθορισμένα μουσικά δεδομένα. Αν πατήσετε το [REC/WRITE] πλήκτρο κατά την διάρκεια της loop ηχογράφησης, όλα τα μουσικά δεδομένα θα μετακινηθούν από το τρέχον επιλεγμένο track όσο συνεχίζεται να πατάτε το πλήκτρο. Επιλέγοντας το “Remove Data” πλαίσιο μπορείτε να σβήσετε μόνο τα καθορισμένα δεδομένα. Κατά την διάρκεια της loop ηχογράφησης, πατήστε την νότα που θέλετε να σβήσετε, και μόνο τα δεδομένα αυτού του αριθμού νότας θα σβηστούν από το κλαβιέ όσο συνεχίζετε να πατάτε αυτήν την νότα. Όμοια, τα bender δεδομένα θα σβηστούν όσο γέρνετε το joystick στην Χ (οριζόντια) κατεύθυνση, και τα after touch δεδομένα θα σβήνονται όσο εφαρμόζετε πίεση στο κλαβιέ. Όταν είστε πάλι έτοιμοι να ηχογραφήσετε μουσικά δεδομένα, αποεπιλέξτε το “Remove Data” πλαίσιο. 7) Πατήστε το [START/STOP] πλήκτρο. Η αναπαραγωγή θα τελειώσει, και θα επιστρέψετε στην αρχική θέση ηχογράφησης που καθορίσατε στο βήμα 4. Αν επιλεγεί Loop All Tracks, θα λουπάρει επίσης η κανονική αναπαραγωγή. Multi (multitrack ηχογράφηση) 92


Η multitrack ηχογράφηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις overwrite, overdub, manual punch-in ή auto punch-in μεθόδους ηχογράφησης. Εδώ θα εξηγήσουμε την διαδικασία για την overwrite ηχογράφηση, η οποία είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται περισσότερο. Η multitrack ηχογράφηση θα ηχογραφεί πολλά tracks με την μία. Όταν ηχογραφούνται ταυτόχρονα πολλά tracks MIDI δεδομένων από εξωτερικό sequencer, κ.λ.π. 1) Βάλτε το MIDI Clock (Global 2.1: MIDI “MIDI Clock”) στο External, έτσι ώστε αυτό το όργανο να συγχρονίζεται στο MIDI clock του εξωτερικού sequencer. 2) Κάντε ρυθμίσεις όπως περιγράφεται στις «Προετοιμασίες για ηχογράφηση» (σελίδα 86). Τα MIDI δεδομένα του αντίστοιχου MIDI καναλιού θα ηχογραφηθεί σε κάθε track του οποίου το “PLAY/MUTE/REC” κουμπί έχει τεθεί στο REC. (Αυτό δεν θα έχει σχέση με τις ρυθμίσεις στις «Προετοιμασίες για ηχογράφηση» βήμα 4). Όταν χρησιμοποιείτε multitrack ηχογράφηση, ανατρέξτε επίσης στο “Multi Rec”. 3) Στην SEQ 1.1: Play/REC, Preference σελίδα REC Setup “Recording Mode”, επιλέξτε Over Write. 4) Επιλέξτε το “Multi REC” πλαίσιο.

5) Στην SEQ 3.1 Param 1 MIDI σελίδα “MIDI Channel”, καθορίστε το MIDI κανάλι για κάθε track. H “PLAY/MUTE/REC” οθόνη για όλα τα tracks θα γράφει REC. Πατήστε το “PLAY/MUTE/REC” για να αλλάξετε το PLAY σε MUTE για οποιαδήποτε tracks δεν θέλετε να ηχογραφήσετε. 6) Στην SEQ 3.1 Param1 MIDI σελίδα “MIDI Channel”, καθορίστε το MIDI κανάλι για κάθε track. Το καθορισμένο κανάλι των μουσικών δεδομένων θα ηχογραφηθεί σε αυτό το track. Είναι μια καλή ιδέα να ορίσετε τα tracks 1-16 στα MIDI κανάλια 1-16. (Αυτή είναι η προκαθορισμένη ρύθμιση). Επίσης βεβαιωθείτε ότι το “Status” έχει τεθεί είτε στο INT είτε στο BTH. 7) Στο “Location”, καθορίστε την θέση στην οποία θα ξεκινήσει η ηχογράφηση. 8) Πατήστε το [REC/WRITE] πλήκτρο. Θα μπείτε σε κατάσταση αναμονής για ηχογράφηση. 9) Ξεκινήστε το εξωτερικό sequencer. Το sequencer αυτού του οργάνου θα λάβει το MIDI Start μήνυμα που μεταδίδεται από το εξωτερικό sequencer, και θα ξεκινήσει αυτόματα η ηχογράφηση. 10) Όταν τελειώσει το κομμάτι, σταματήστε το εξωτερικό sequencer.

93


Το sequencer αυτού του οργάνου θα λάβει το MIDI Stop μήνυμα που μεταδίδεται από το εξωτερικό sequencer, και η ηχογράφηση θα σταματήσει αυτόματα. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το [START/STOP] πλήκτρο στο όργανο για να σταματήσει η ηχογράφηση. Χρήση του KARMA για ταυτόχρονη ηχογράφηση πολλών tracks Ένα multi-track παίξιμο με την χρήση της KARMA λειτουργίας μπορεί να ηχογραφηθεί ταυτόχρονα με την χρήση της multi ηχογράφηση. Για την διαδικασία, ανατρέξτε στις «Ρυθμίσεις της KARMA λειτουργίας για τον Sequencer τρόπο» (σελίδα 119). Όταν ηχογραφούνται ταυτόχρονα πολλά tracks με την RPPR λειτουργία Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε multitrack ηχογράφηση για την ταυτόχρονη ηχογράφηση της αναπαραγωγής πολλών tracks που ενεργοποιούνται από την RPPR λειτουργία. Για την διαδικασία, ανατρέξτε στην «Realtime ηχογράφηση RPPR παιξίματος» (σελίδα 102). Χρήση της Track Loop λειτουργίας για ηχογράφηση Η Track Loop λειτουργία σας επιτρέπει να καθορίσετε ένα εύρος μέτρων στο οποίο κάθε track 1-16 θα λουπάρει κατ’ επανάληψη κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής. Σαν παράδειγμα, θα περιγράψουμε πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Track Play Loop λειτουργία για αποτελεσματική ηχογράφηση των tracks. Αυτός είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να δημιουργήσετε ένα βασικό ρυθμικό τμήμα. Εδώ θα εξηγήσουμε την διαδικασία χρήσης της Track Play Loop λειτουργίας για αναπαραγωγή ενός drum track και ενός bass track, ενώ ηχογραφείτε synth φράσεις. 1) Ηχογραφήστε μια drum φράση στο track 1. Επιλέξτε ένα drum πρόγραμμα για το track 1. Βάλτε το “Track Select” στο Track 01, και ηχογραφήστε ένα ρυθμικό pattern τεσσάρων μέτρων ή μεγαλύτερο σε πραγματικό χρόνο. Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήσετε ή να αντιγράψετε μία από τα preset patterns. 2) Όταν τελειώσετε την ηχογράφηση, πατήστε την SEQ 1.2: Loop, Lopp..8 ετικέτα. Για track 1, επιλέξτε “Loop On”. Βάλτε το “Loop Start Meas.” Στο 001 και το “Loop End Meas” στο 004. Πατήστε το [START/STOP] πλήκτρο για αναπαραγωγή, και το track 1 θα συνεχίσει να επαναλαμβάνει τα μέτρα 1-4. Σημείωση : Με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις, το μήκος του κομματιού είναι 64 μέτρα. Σε αυτήν την περίπτωση, η λούπα θα σταματήσει στα 64 μέτρα. Αν θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό των μέτρων, χρησιμοποιήστε την SEQ 5.2: Track Edit utility menu εντολή “Set Song Length”. (Αν συνεχίσετε να ηχογραφείτε πέρα από τον καθορισμένο αριθμό μέτρων, το μήκος του κομματιού επεκτείνεται μέχρι το μέτρο στο οποίο τελειώνει η ηχογράφηση). 3) Ηχογραφήσετε μια bass φράση στο track 2. Επιλέξτε ένα bass πρόγραμμα για το track 2. Στο “Track Select” επιλέξτε Track 02 και χρησιμοποιήστε realtime ηχογράφηση. 94


Κατά την διάρκεια της ηχογράφησης, το track 1 θα συνεχίσει να επαναλαμβάνει τα μέτρα 1-4. Ενώ ακούτε την drum φράση, ηχογραφήστε (για παράδειγμα) μια bass φράση οκτώ μέτρων. 4) Όταν τελειώσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε επίσης “Loop On” για το track 2, όπως κάνατε στο βήμα 2. Βάλτε το “Loop Start Meas” στο 001 και το “Loop End Meas” στο 008. 5) Μετά θα ηχογράφησετε synth brass riffs στο track 3. Επιλέξτε ένα synth brass πρόγραμμα για το track 3. Χρησιμοποιήστε το “Track Select” για να επιλέξετε Track 03, και χρησιμοποιήστε realtime ηχογράφηση. Κατά την διάρκεια της ηχογράφησης, το track 1 θα συνεχίζει την επανάληψη των μέτρων 1-4 και το track 2 θα συνεχίζει την επανάληψη των μέτρων 1-8. Σημείωση : Επιλέγοντας την SEQ 1.2: Loop, Track PlayLoop “Play Intro” ρύθμιση, μπορείτε να κάνετε την ηχογράφηση να λουπάρει μεταξύ των “Loop Start Meas” και “Loop End Meas” αφού παιχτούν μια φορά τα μέτρα πριν το “Loop Start Meas”. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε ένα drum track να παίξει μια φορά ένα fill-in και μετά να επαναλαμβάνεται το καθορισμένο τμήμα. Σημείωση : Το Track Play Loop θα συνεχίσει την επανάληψη για το μήκος του κομματιού. Αν θέλετε να καθορίσετε τον αριθμό των φορών που θα επαναλαμβάνεται η αναπαραγωγή, ή να τοποθετήσετε διαφορετικά μουσικά δεδομένα (drum fill-in, κ.λ.π.) στο track, το κομμάτι θα έχει επεκταθεί σαν μουσικά δεδομένα. Για να καθορίσετε τον αριθμό των φορών που θα επαναλαμβάνεται η αναπαραγωγή, εκτελέστε την SEQ 5.2: Track Edit utility menu εντολή “Repeat Measure”. Στο διπλανό παράδειγμα, τα μουσικά γεγονότα (32 μέτρα δεδομένων) θα δημιουργηθούν έξω από τα μέτρα 1-4 τα οποία παίζονται κατ’ επανάληψη σαν λούπα από το track 1. Template Song και Preset Pattern Αυτό το όργανο περιέχει δεκαέξι φόρμες κομματιών. Αυτές παρέχουν ρυθμίσεις προγράμματος και εφφέ, κ.λ.π., που είναι κατάλληλες για διάφορα στυλ μουσικής. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να φορτωθούν σε ένα κομμάτι. Μπορείτε να αντιγράψετε preset drum patterns όταν φορτώνετε αυτά τα δεδομένα, που σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε πιο αποτελεσματικά τα κομμάτια. Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τα πλεονεκτήματα των φορμών των κομματιών και των preset patterns στις «Προετοιμασίες για ηχογράφηση». Μπορείτε επίσης να κάνετε αλλαγές σε μια φόρμα κομματιού που φορτώσατε, και να σώσετε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται συχνά σαν μια User Template Song. •

Τα μουσικά δεδομένα δεν θα σώζονται στην user φόρμα κομματιού.

Αντιγραφή συνδυασμού ήχων σε πολλά tracks Μπορείτε να αντιγράψετε έναν συνδυασμό ήχου σε πολλά tracks για να τον ηχογραφήσετε. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις της KARMA λειτουργίας ενός αντιγραμμένου συνδυασμού και να ηχογραφήσετε την KARMA λειτουργία σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιήστε το “Track Select” 95


για να επιλέξετε ένα track που χρησιμοποιεί το γενικό MIDI κανάλι. Όταν παίζετε στο κλαβιέ, θα ακούγεται με τον ίδιο τρόπο όπως για τον συνδυασμό. Όταν εκτελείται multitrack ηχογράφηση, τα πολλά κανάλια που ηχούν από την KARMA λειτουργία, θα ηχογραφηθούν με τον ίδιο τρόπο. Ωστόσο, στην περίπτωση της multi-track ηχογράφησης όταν πολλά tracks ορίζονται στο ίδιο MIDI κανάλι, αυτά τα μουσικά δεδομένα θα συνδυαστούν. Quantize Αυτό το όργανο παρέχει μια realtime quantize “Reso” (ανάλυση) ρύθμιση (δείτε το βήμα 6 στην σελίδα 87) που σας επιτρέπει να διορθώσετε τον χρονισμό των μουσικών δεδομένων καθώς ηχογραφούνται, και μια “Quantize” λειτουργία (ένα SEQ 5,2: Track Edit utility menu εντολή) που σας επιτρέπει να διορθώσετε τον χρονισμό των μουσικών δεδομένων που έχουν ήδη εισαχθεί. Για παράδειγμα, υποθέτουμε ότι κατά την διάρκεια realtime ηχογράφησης σκοπεύετε να παίζετε νότες 8ων, αλλά ο ρυθμός ήταν ελαφρά ανακριβής, όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορείτε να βάλετε το “Reso (Resolution)” στο , έτσι ώστε όταν ηχογραφείτε σε πραγματικό χρόνο (realtime), οι νότες θα ρυθμίζονται αυτόματα στον σωστό χρονισμό όπως φαίνεται στο σχήμα 2. Εναλλακτικά, αν δεδομένα που έχουν ηχογραφηθεί χωρίς την χρήση realtime quantize παίζονται όπως φαίνεται στο σχήμα 1, μπορείτε να επιλέξετε την SEQ 5.2: Track Edit utility menu εντολή “Quantize”, βάλτε την “Resolution” παράμετρό της στο , και πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο για να διορθώσετε τον χρονισμό όπως φαίνεται στο σχήμα 2.

Realtime ηχογράφηση σε ένα pattern •

Πριν ξεκινήσετε την ηχογράφηση ενός pattern, κλείστε την ρύθμιση προστασίας μνήμης στον Global τρόπο (σελίδα 49).

Κατά την realtime ηχογράφηση ενός pattern, ένα pattern συγκεκριμένου αριθμού μέτρων θα αναπαράγεται κατ’ επανάληψη, επιτρέποντάς σας να συνεχίζετε να προσθέσετε μουσικά δεδομένα σε αυτό. 1) Στον Sequencer τρόπο SEQ 5.1: RPPR, επιλέξτε την Pattern σελίδα.

2) Χρησιμοποιήστε το “Track Select” για να επιλέξετε το track. Το pattern θα ακούγεται με το πρόγραμμα και τις ρυθμίσεις αυτού του track. 3) Βάλτε το “Pattern Bank” στο User, και βάλτε το “Pattern Select” στον user pattern αριθμό U00-U99 που θέλετε να ηχογραφήσετε. 4) Αν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε τα “Metronome” και “Resolution”. 5) Επιλέξτε την utility menu εντολή “Pattern Param”. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου. 96


6) Στο “Length”, καθορίστε το μήκος του pattern. Στο “Meter”, καθορίστε την αξία μέτρου. 7) Πατήστε το [F8] (“OK”). Αυτό ολοκληρώνει τις προετοιμασίες για ηχογράφηση. 8) Πατήστε το [REC/WRITE] πλήκτρο και μετά πατήστε το [START/STOP] πλήκτρο. Θα ξεκινήσει η pattern ηχογράφηση. Παίξτε στο κλαβιέ και χειριστείτε το joystick ή άλλους controllers για να γράψετε το παίξιμό σας. Αν η KARMA λειτουργία έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί στο track που είναι επιλεγμένο με το “Track Select”, η αναπαραγωγή της TRACK λειτουργίας θα ηχογραφηθεί στο pattern. Σημείωση : Αν θέλετε το KARMA να ξεκινήσει την στιγμή που ξεκινάει η ηχογράφηση, ενεργοποιήστε το KARMA [ON/OFF], κρατήστε πατημένη μια συγχορδία στο κλαβιέ, και μετά ξεκινήστε την ηχογράφηση. Το KARMA θα ξεκινήσει την στιγμή που ξεκινάει η ηχογράφηση, και θα ηχογραφηθεί. Όταν ηχογραφήσετε στο τέλος του pattern, θα επιστρέψετε στην αρχή του pattern και θα συνεχιστεί η ηχογράφηση. Τα μουσικά δεδομένα που ηχογραφούνται θα προστεθούν στα προηγούμενα ηχογραφημένα δεδομένα. 9) Κατά την pattern ηχογράφηση, μπορείτε να σβήσετε τα μουσικά δεδομένα που δεν θέλετε πατώντας το [REC/WRITE] πλήκτρο ή επιλέγοντας το “Remove Data” πλαίσιο. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο “Loop All Tracks”, βήμα 6 της σελίδας 90. 10) Πατήστε το [START/STOP] πλήκτρο. Θα τελειώσει η pattern ηχογράφηση. Για να χρησιμοποιήσετε ένα user pattern που ηχογραφήθηκε με αυτόν τον τρόπο (ή ένα preset pattern), μπορείτε να εκτελέσετε “Put to Track” για να αναθέσετε το pattern σε ένα track. Ένα pattern μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στην SEQ 5.1: RPPR, Setup σελίδα (σελίδα 99). Αν και πρέπει να λειτουργήσετε controllers, κ.λ.π. για να γράψετε δεδομένα ελέγχου σε ένα pattern, θα πρέπει να επαναφέρετε τα δεδομένα ελέγχου στην κανονική τους τιμή μέσα στο pattern. Αν δεν επαναφέρετε την κανονική τιμή, ανεπιθύμητα δεδομένα ελέγχου μπορεί να παραμένουν σε μια «κολλημένη» θέση όταν τοποθετείτε το pattern σε ένα κομμάτι ή χρησιμοποιείτε την RPPR λειτουργία για να παίξετε το pattern. Ωστόσο, πολλά δεδομένα ελέγχου θα επανέρχονται αυτόματα στις αρχικές τους τιμές όταν το κομμάτι ή η RPPR λειτουργία τελειώσει το παίξιμο του pattern ή όταν διακοπεί η αναπαραγωγή.

Step ηχογράφηση σε ένα track ή pattern Για step ηχογράφηση σε ένα track, χρησιμοποιήστε την utility menu εντολή “Step Recording” της SEQ 5.2: Track Edit, Track Edit σελίδας. Για step ηχογράφηση σε ένα pattern χρησιμοποιήστε την utility menu εντολή “Step Recording” της SEQ 5.1: RPPR, Pattern σελίδας.

Διόρθωση Track διόρθωση H track διόρθωση εκτελείται με την χρήση των utility menu εντολών της SEQ 5.2: Track Edit σελίδας. 97


Το Event Edit σας επιτρέπει να τροποποιήσετε προηγούμενα ηχογραφημένα δεδομένα ή να εισάγετε νέα δεδομένα. Οι Track Edit εντολές, όπως Create Control Data, σας επιτρέπουν να εισάγετε bend, after touch και control change δεδομένα, και να σβήσετε, αντιγράψετε, εισάγετε και μετακινήσετε tracks.

Pattern διόρθωση Χρησιμοποιώντας τις utility menu εντολές της SEQ 5.1: RPPR, Pattern σελίδας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε event editing για να τροποποιήσετε τα ηχογραφημένα δεδομένα ή να εισάγετε καινούρια δεδομένα, και να εκτελείτε εντολές για να σβήσετε, αντιγράψετε ή παρακάμψετε patterns.

Διόρθωση κομματιού Οι utility menu εντολές σας επιτρέπουν να μετονομάσετε, σβήσετε και αντιγράψετε κομμάτια.

Δημιουργία και αναπαραγωγή μιας λίστας αναμονής Μια λίστα αναμονής σας επιτρέπει να παίξετε πολλά κομμάτια διαδοχικά. Για παράδειγμα μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ξεχωριστό κομμάτι για κάθε τμήμα (εισαγωγή, μελωδία Α, μελωδία Β, γέφυρα και φινάλε) μιας σύνθεσης, και να χρησιμοποιήσετε την λίστα αναμονής για να καθορίσετε την σειρά κάθε τμήματος και τον αριθμό των φορών που αυτό θα παιχτεί για να ολοκληρωθεί το κομμάτι. Μπορείτε επίσης να την χρησιμοποιήσετε σαν jukebox λειτουργία που θα παίξει ολοκληρωμένα κομμάτια στην σειρά που καθορίζετε. Σαν παράδειγμα, θα εξηγήσουμε την διαδικασία για την δημιουργία ανεξάρτητων κομματιών για την εισαγωγή, την μελωδία Α, την μελωδία Β, την γέφυρα και το φινάλε, και μετά την χρήση μιας λίστας αναμονής που θα φέρει όλα αυτά τα κομμάτια μαζί για την διαμόρφωση ενός πλήρους κομματιού. 1) Δημιουργήστε ξεχωριστά κομμάτια για την εισαγωγή, την μελωδία Α, την μελωδία Β, την γέφυρα και το φινάλε. S000: Εισαγωγή (4 μέτρα) S001: A (8 μέτρα) S002: B (8 μέτρα) S003: Γέφυρα (8 μέτρα) S004: Φινάλε (4 μέτρα) Ηχογράφηση του κομματιού με την παραπάνω δομή Όταν το κάνετε, πρώτα δημιουργήστε τις ρυθμίσεις προγράμματος, τις track ρυθμίσεις και τις εφφέ ρυθμίσεις για ένα κομμάτι (π.χ. S000) και μετά χρησιμοποιήστε την SEQ 1.1 utility menu εντολή «Copy From Song» για να αντιγράψετε αυτές τις ρυθμίσεις στα άλλα κομμάτια (S001-S004). •

Κρατήστε τις ρυθμίσεις όσο το δυνατόν ενιαίες. Μετά την ολοκλήρωση της λίστας αναμονής, μπορείτε να την μετατρέψετε σε κομμάτι. Όταν γίνει αυτό, οι track ρυθμίσεις κάθε κομματιού (πρόγραμμα, pan, ένταση, κ.λ.π.) θα μετατραπούν σε μουσικά δεδομένα και θα αναπαραχθούν,

98


αλλά εκτός και αν οι ρυθμίσεις MIDI καναλιού είναι ίδιες, το κομμάτι που θα προκύψει μπορεί να μην είναι ίδιο με την αναπαραγωγή της λίστας αναμονής. 2) Επιλέξτε SEQ 2.1: Cue List. Με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις, το κομμάτι S000 θα επιλεγεί για “Step” 01 και το End θα επιλεγεί για “Step” 02. 3) Πατήστε το [F7] (“EDIT”) πλήκτρο. Όταν πατήσετε αυτό το κουμπί, η “EDIT” ένδειξη στην LCD οθόνη θα αλλάξει σε “DONE” και θα μπορείτε να εισάγετε ή να σβήσετε κομμάτια στην ή από την λίστα αναμονής. 4) Πατήστε το [F4] (“Insert”) πλήκτρο. Θα προστεθεί το βήμα.

5) Επιλέξτε ένα κομμάτι για “Step”. 6) Στο “Rep (Repeat)”, καθορίστε τον αριθμό των φορών που θα επαναληφθεί το κομμάτι κάθε βήματος. 7) Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε το “FX” πλαίσιο. Αυτό καθορίζει αν οι εφφέ ρυθμίσεις θα αλλάζουν επίσης ή όχι όταν παίζεται το κομμάτι αυτού του βήματος. Αν θέλετε να αλλάξουν οι εφφέ ρυθμίσεις, επιλέξτε αυτό το πλαίσιο. Για αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε “Step” 01. 8) Πατήστε το [F4] (“Insert”) πλήκτρο για να προσθέσετε το επόμενο βήμα. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα και προσθέστε τα κατάλληλα βήματα. Βήμα Κομμάτι Rep (Repeat) FX 01 S000:Εισαγωγή 02 Επιλεγμένο 02 S001:A 02 --03 S002:B 01 --04 S003:Γέφυρα 02 --05 S001:A 02 --06 S002:B 01 --07 S003:Γέφυρα 02 --08 S001:A 01 --09 S003:Γέφυρα 03 --10 S004:Φινάλε 02 --11 Τέλος ----Σε συνάρτηση με τις εφφέ ρυθμίσεις, μπορεί να απαιτείται μια ποσότητα χρόνου ώστε να αλλάξουν τα εφφέ. Αν συμβεί αυτό, η αναπαραγωγή δεν θα συνδέεται ομαλά από κομμάτι σε κομμάτι. Για να εξασφαλίσετε ομαλή μετάβαση από κομμάτι σε κομμάτι, επιλέξτε “FX” για το “Step” 01. Μην επιλέξετε “FX” για τα υπόλοιπα βήματα. Με αυτόν τον τόπο, οι εφφέ ρυθμίσεις θα γίνουν πριν ξεκινήσει η αναπαραγωγή, και δεν θα υπάρχει χρονική αργοπορία όταν ξεκινήσει η αναπαραγωγή της λίστας αναμονής ή κατά την αλλαγή από κομμάτι σε κομμάτι. Αν και δεν θα είναι δυνατόν να αλλάξετε εφφέ τύπους μέσα στην λίστα αναμονής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δυναμική 99


διαμόρφωση ή MIDI control changes όπως Effect Control για έλεγχο των εφφέ μέσα στην λίστα αναμονής, για παράδειγμα εφαρμόζοντας reverb περισσότερο βαθύ σε συγκεκριμένα κομμάτια, ή αυξάνοντας την LFO ταχύτητα για ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Συνιστούμε αυτήν την μέθοδο αν χρησιμοποιήσετε μια λίστα αναμονής για την δημιουργία του κομματιού. Όταν εκτελέσετε την utility menu εντολή “Convert to Song”, οι εφφέ ρυθμίσεις του “Step” 01 κομματιού θα καθοριστούν για το κομμάτι που προκύπτει από την μετατροπή. Ακόμη και αν δεν έχει επιλεγεί το “FX”, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες εμφανίζεται χρονικό κενό στην μετάβαση από κομμάτι σε κομμάτι, σε συνάρτηση με τα μουσικά δεδομένα του κομματιού. Επίσης, μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες τα μουσικά δεδομένα δεν παίζονται στον σωστό χρονισμό κατά την μετάβαση από κομμάτι σε κομμάτι. Αν συμβεί αυτό, μπορείτε να διορθώσετε τα μουσικά δεδομένα του κομματιού, ή να μετατρέψετε την λίστα αναμονής σε κομμάτι για αναπαραγωγή. Αν χρησιμοποιήσετε το “Convert to Song” για να μετατρέψετε την λίστα αναμονής σε κομμάτι, δεν θα υπάρχει χρονική αργοπορία κατά την αναπαραγωγή στην μετάβαση μεταξύ των κομματιών, και τα μουσικά δεδομένα θα παίζονται στον σωστό χρονισμό.

“Step” : Το τόξο θα δείχνει το βήμα που παίζεται. Το  δείχνει το τρέχον επιλεγμένο “Step”. Αν ορίσετε “Current Step” όταν είναι σταματημένο, η οθόνη θα αλλάξει.

“M***” : Δείχνει το μέτρο εκκίνησης αυτού του βήματος.

“Meter” : Δείχνει την τρέχουσα αξία μέτρου. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει.

9) Αυτό ολοκληρώνει τις ρυθμίσεις. Πατήστε το [START/STOP] πλήκτρο για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή από το βήμα που καθορίζεται στο “Current Step”. •

To όνομα της λίστας αναπαραγωγής μπορεί να καθοριστεί από την “Rename Cue List” page menu εντολή.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το tempo που καθορίζεται από το κομμάτι κάθε βήματος, βάλτε το “Tempo Mode” στο Auto. Αν αυτό τεθεί στο Manu (Manual), η αναπαραγωγή θα χρησιμοποιήσει το tempo που καθορίζετε στο “=”.

Αν καθορίσετε Continue to Step01 για το τελευταίο βήμα, η λίστα αναμονής θα συνεχίζει την αναπαραγωγή κατ’ επανάληψη.

Αν βάλετε το “Rep (Repeat)” στο FS, ένας ποδοδιακόπτης συνδεδεμένος στην [ASSIGNABLE SWITCH] υποδοχή θα ελέγχει τον χρονισμό στον οποίο το κομμάτι σταματάει να επαναλαμβάνεται. Βάλτε το “FootSW Assign” (Global 6.1: Controller, Foot σελίδα) στο Cue Repeat Control.

100


Όταν παίζετε στο κλαβιέ, θα ακούγεται το πρόγραμμα του track που επιλέγεται από το “Track Select”. Αν ένα διαφορετικό πρόγραμμα επιλεγεί για κάθε κομμάτι, θα ακούγεται το πρόγραμμα που καθορίζεται για το κομμάτι που παίζεται.

Σημείωση : Η διόρθωση της λίστας αναμονής τελειώνει αν πατήστε το [START/STOP] πλήκτρο, κ.λ.π. (DONE  EDIT) Μετατροπή μιας λίστας αναμονής σε κομμάτι Αν και δεν είναι δυνατόν να ηχογραφηθεί επιπλέον υλικό στα tracks σε μια λίστα αναμονής, μπορείτε να μετατρέψετε μια λίστα αναμονής σε κομμάτι, και μετά να ηχογραφήσετε solos, κ.λ.π. σε ελεύθερα tracks. Θα χρειαστείτε επίσης να μετατρέψετε μια λίστα αναμονής σε κομμάτι αν θέλετε να την σώσετε σε μια δισκέτα σαν SMF δεδομένα. •

Επιλέξτε την utility menu εντολή “Convert to Song”. Θα εμφανιστεί το Convert Cue List πλαίσιο διαλόγου. Στο “To” καθορίστε τον αριθμό κομματιού προορισμού για τα δεδομένα που θα μετατραπούν. Το όνομα της λίστας αναμονής θα ανατεθεί αυτόματα σαν όνομα κομματιού των δεδομένων που μετατρέπονται. Αν θέλετε να επιλέξετε ένα καινούριο κομμάτι σαν προορισμό της μετατροπής, χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα [0]-[9] για να καθορίσετε τον αριθμό κομματιού, και μετά πατήστε το [ENTER] πλήκτρο. Δεν είναι απαραίτητο να ορίσετε το “Set Length” στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται αυτήν την στιγμή. Θα χρησιμοποιηθεί ο αριθμός των μέτρων στο κομμάτι από μετατροπή. Πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο και θα εμφανιστεί το Convert Cue List πλαίσιο διαλόγου.

RPPR (Realtime Pattern Play/Recording) λειτουργία Για λεπτομέρειες σχετικά με την RPPR λειτουργία, ανατρέξτε στο «Παίζοντας με την RPPR λειτουργία» (σελίδα 43). Εδώ θα δώσουμε ένα παράδειγμα του πώς να γίνουν οι RPPR ρυθμίσεις και πως θα γίνει η αναπαραγωγή και η ηχογράφηση.

RPPR ρυθμίσεις Οι RPPR ρυθμίσεις γίνονται ανεξάρτητα για κάθε κομμάτι. Για να χρησιμοποιήσετε RPPR αναπαραγωγή, επιλέξτε το “RPPR” πλαίσιο. Αν αυτό είναι επιλεγμένο, η RPPR λειτουργία θα ενεργοποιηθεί, και το παίξιμο στο κλαβιέ θα προκαλέσει την αναπαραγωγή patterns σύμφωνα με τις RPPR ρυθμίσεις. Αν το “RPPR” πλαίσιο δεν είναι επιλεγμένο, το κομμάτι θα παιχτεί κανονικά ακόμη και αν έχουν γίνει RPPR ρυθμίσεις. 1) Κάντε track ρυθμίσεις όπως όταν προετοιμάζεστε να ηχογραφήσετε tracks.

101


Χρησιμοποιήστε τα βήματα 1-4 για τις “Προετοιμασίες για ηχογράφηση» (σελίδα 86) για να καθορίσετε το πρόγραμμα για το track. 2) Στο SEQ 5.1: RPPR, επιλέξτε την RPPR Setup σελίδα. Σε αυτήν την σελίδα, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η RPPR λειτουργία. 3) Χρησιμοποιήστε το “KEY” για να επιλέξετε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αναθέσετε ένα pattern. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα πλήκτρο κρατώντας πατημένο το [ENTER] πλήκτρο και παίζοντας μια νότα. 4) Επιλέξτε το “Assign” πλαίσιο. Μπορείτε να κάνετε αναθέσεις για τα πλήκτρα C#2-C8. Τα πλήκτρα από το C2 και κάτω χρησιμοποιούνται για σταμάτημα της αναπαραγωγής του pattern και δεν μπορούν να ανατεθούν. 5) Επιλέξτε το pattern που θα παιχτεί όταν πατήσετε το πλήκτρο που επιλέγεται στο βήμα 3. Χρησιμοποιήστε το “Pat (Pattern Bank)” για να επιλέξετε τον pattern τύπο (είτε Pre είτε User) και χρησιμοποιήστε το “Pattern Select” για να επιλέξετε το pattern. Ένα user pattern που επιλέγεται εδώ πρέπει να έχει ήδη ηχογραφηθεί ή αντιγραφεί στην Pattern σελίδα. 6) Επιλέξτε το track που θα παίζει αυτό το pattern. Το pattern θα παιχτεί σύμφωνα με το πρόγραμμα και άλλες ρυθμίσεις του track που επιλέγετε εδώ. Αν θέλετε να παίξετε ένα drum pattern, επιλέξτε ένα track για το οποίο έχει επιλεγεί ένα drum πρόγραμμα. Αν θέλετε να παίξετε ένα bass pattern, επιλέξτε ένα track για το οποίο έχει επιλεγεί ένα bass πρόγραμμα. 7) Ρυθμίστε τα “M (Mode)”, “Shift” και “Sync” για να καθορίσετε πως θα παιχτεί το pattern, και πως θα συγχρονιστεί. Όταν πατάτε το πλήκτρο στο οποίο έχει ανατεθεί το πρόγραμμα, θα ξεκινήσει να παίζεται το pattern. Η μέθοδος για το σταμάτημα της αναπαραγωγής θα εξαρτάται από την “M (Mode)” ρύθμιση, αλλά πατώντας το C2 ή χαμηλότερο πλήκτρο θα σταματούν όλα τα patterns. Τα πλήκτρα που ανατίθενται θα εμφανίζονται σαν γραφικό κλαβιέ στην LCD οθόνη. Σημείωση : Πλήκτρα που δεν ανατίθενται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανονικό παίξιμο στο κλαβιέ. Χρησιμοποιήστε το “Track Select” για να επιλέξετε το track που θα παιχτεί από το κλαβιέ. Για παράδειγμα μπορείτε να αναθέσετε backing patterns όπως drums και bass στα C#2-B2 πλήκτρα και να χρησιμοποιήσετε αυτά τα πλήκτρα για τον έλεγχο της pattern αναπαραγωγής, και να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα C3 και επάνω για να παίξετε solos σε πραγματικό χρόνο. Μια καλή ιδέα είναι να διατηρείται μαζί τα πλήκτρα που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο. Χρήση του REVERT για αντιγραφή RPPR ρυθμίσεων 102


Χρησιμοποιώντας το “REVERT” (πατήστε το [F4] πλήκτρο), μπορείτε να αντιγράψετε τις “Pat (Pattern Bank)”, “Pattern Select” και “Track” ρυθμίσεις του προηγούμενα διορθωμένου “KEY” το οποίου το “Assign” επιλέχτηκε. Αυτό σας επιτρέπει να δουλεύετε πιο αποτελεσματικά όταν τα patterns που αναθέτετε στα πλήκτρα είναι αριθμημένα διαδοχικά ή είναι κοντά το ένα με το άλλο, και τα χρησιμοποιείτε στο ίδιο track. Για παράδειγμα αν έχετε ξεκινήσει από την κατάσταση που φαίνεται στο βήμα του βήματος 2 και ακολουθήσετε τα βήματα μέχρι το 6, οι ρυθμίσεις θα είναι οι ακόλουθες. “KEY”: C#2 “Pat (Pattern Bank): Pre “Pattern Select”: P00: Pop&Baland 1/Std “Track”: T01: Drums Τώρα ας υποθέσουμε ότι θέλετε να κάνετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις. “KEY”: D2 “Pat (Pattern Bank): Pre “Pattern Select”: P01: Pop&Balland 2/Std “Track”: T01: Drums 1) Ακολουθήστε τα βήματα 1-7 των RPPR ρυθμίσεων για να αναθέσετε το πρώτο RPPR στο “KEY” C#2. 2) Αναθέστε το δεύτερο RPPR στο “KEY” D2. 3) Πατήστε το [F4] (“REVERT”) πλήκτρο. Οι ρυθμίσεις του 1 για “Pat (Pattern Bank)”, “Pattern Select” και “Track” θα αντιγραφούν. 4) Βάλτε το “Pattern Select” στο P01: Pop&Balad 2/Std. Επαναλαμβάνοντας τα βήματα 2-4 με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να κάνετε RPPR ρυθμίσεις πιο αποτελεσματικά.

RPPR αναπαραγωγή Εδώ περιγράφεται πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την RPPR λειτουργία στην SEQ 1.1: Play/REC. Μπορείτε επίσης να αναπαράγετε ένα κομμάτι ενώ παίζετε με την RPPR λειτουργία. 1) Στον Sequencer τρόπο, επιλέξτε SEQ 1.1: Play/REC. 2) Επιλέξτε το “RPPR” πλαίσιο. Η RPPR λειτουργία θα ενεργοποιηθεί. Η on/off ρύθμιση αποθηκεύεται για κάθε κομμάτι. 3) Παίξτε στο κλαβιέ, και τα patterns θα ξεκινήσουν να παίζονται σύμφωνα με τις RPPR ρυθμίσεις. Σημείωση : Τα πλήκτρα στα οποία δεν έχει ανατεθεί pattern μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανονικό παίξιμο στο κλαβιέ. (Όταν αλλάξετε το “Track Select”, θα αλλάξει το track που παίζεται από το κλαβιέ). 103


Σημείωση : Αν θέλετε να ενεργοποιείτε την RPPR λειτουργία από μια εξωτερική MIDI συσκευή, χρησιμοποιήστε το MIDI κανάλι που είναι επιλεγμένο για “Track Select”. 4) Για να απενεργοποιήσετε την RPPR λειτουργία, αποεπιλέξτε το RPPR πλαίσιο.

Realtime ηχογράφηση RPPR παιξίματος •

H pattern αναπαραγωγή για ένα πλήκτρο με μια “Sync” ρύθμιση του Beat ή Measure θα συγχρονίζεται στην pattern αναπαραγωγή του πρώτου πλήκτρου.

Η pattern αναπαραγωγή για ένα πλήκτρο με μια “Sync” ρύθμιση του SEQ θα συγχρονίζεται στην αναπαραγωγή του κομματιού. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή κομματιού και μετά πατήστε το πλήκτρο. Η pattern αναπαραγωγή θα ξεκινήσει σε συγχρονισμό με τα μέτρα του κομματιού.

Ο συγχρονισμός θα χαθεί αν χρησιμοποιήσετε τα [REW] ή [FF] πλήκτρα ενώ παίζεται το κομμάτι.

Σημείωση : Αν θέλετε η RPPR pattern αναπαραγωγή να ξεκινάει την στιγμή που ξεκινάει η αναπαραγωγή κομματιού, μια καλή ιδέα είναι να εισάγετε ένα άδειο μέτρο που δεν περιέχει μουσικά δεδομένα πριν ξεκινήσει η αναπαραγωγή κομματιού. Σημείωση : Αν το κομμάτι σταματήσει, το pattern θα συγχρονιστεί με τον χρονισμό της KARMA λειτουργίας (σελίδα 124). •

Αν παίζετε το pattern σε συγχρονισμό (όταν το “Sync” είναι Beat, Measure ή SEQ), το pattern θα ξεκινήσει ακριβώς αν παίξετε την νότα ελαφρά νωρίτερα από τον χρονισμό του beat ή μέτρου. Ακόμη και αν παίξετε την νότα ελαφρώς αργότερα από το beat ή μέτρο (αλλά όχι αργότερα από μια νότα 32ου), θα θεωρηθεί ότι ξεκινήσατε στο beat ή μέτρο, και η εκκίνηση του pattern θα συμπιεστεί ώστε να είναι σωστή η υπόλοιπη αναπαραγωγή.

Realtime ηχογράφηση RPPR παιξίματος Multitrack ηχογράφηση Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε multitrack ηχογράφηση για να ηχογραφήσετε ταυτόχρονα το παίξιμο πολλών tracks που παίζονται από την RPPR λειτουργία. Το pattern θα ηχογραφηθεί σαν μουσικά δεδομένα στο track που χρησιμοποιείται από την RPPR. Οι RPPR ρυθμίσεις για ηχογράφηση γίνονται στην SEQ 5.1: RPPR, RPPR Setup σελίδα. Εδώ αν ορίσετε το “Sync” στο SEQ, η pattern αναπαραγωγή θα ηχογραφηθεί σε συγχρονισμό με το sequencer. Με μια ρύθμιση του SEQ, τα patterns που παίζονται από την RPPR λειτουργία ενώ το sequencer παίζει ή γράφει, θα ξεκινούν σε συγχρονισμό με τα μέτρα του sequencer. Το pattern ενός πλήκτρου που πατήθηκε κατά την προμέτρηση πριν ξεκινήσει η ηχογράφηση θα ξεκινήσει ταυτόχρονα με το ξεκίνημα της ηχογράφησης, και θα ηχογραφηθεί. •

Όταν η ηχογράφηση της αναπαραγωγής των patterns ενεργοποιείται από την RPPR, ο χρονισμός των γραμμένων γεγονότων μπορεί να παρεκκλίνει ελαφρά. Αν συμβεί αυτό, δοκιμάστε να ρυθμίσετε το “Reso” (realtime Quantize Resolution) σε μια ρύθμιση άλλη από την Hi. 104


1) Χρησιμοποιώντας την διαδικασία που περιγράφεται στις «Προετοιμασίες για ηχογράφηση» (σελίδα 86), κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Το κλαβιέ παίξιμό σας στα πλήκτρα που δεν ανατίθενται στην RPPR λειτουργία, θα γραφτεί στο track που καθορίζεται από το “Track Select”. 2) Στην SEQ 1.1: Play/REC, Preference σελίδα REC Setup, βάλτε το “Recording Mode” στο Over Write. H multitrack ηχογράφηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους Over Write, Over Dub, Manual Punch In και Auto Punch In τρόπους ηχογράφησης. Εδώ θα περιγράψουμε την διαδικασία για την πιο συχνά χρησιμοποιημένη overwrite ηχογράφηση. 3) Επιλέξτε το “Multi REC” πλαίσιο. 4) Επιλέξτε την Program σελίδα. To “PLAY/MUTE/REC” κουμπί κάθε track θα δείχνει REC. Για τα tracks που δεν θέλετε να ηχογραφήσετε, πατήστε το “PLAY/MUTE/REC” κουμπί για να επιλέξετε είτε PLAY είτε MUTE. Θα ηχογραφήσετε όλα τα tracks παίζονται από την RPPR και το track κλαβιέ παιξίματος που επιλέγετε από το “Track Select”. Για παράδειγμα αν χρησιμοποιείτε tracks 1 και 2 για την RPPR αναπαραγωγή και track 3 για το παίξιμο στο κλαβιέ, θα πρέπει να βάλετε στο REC μόνο τα tracks 1, 2 και 3 όπως φαίνεται στο σχήμα. 5) Στην 1.1: Play/REC, Play/REC σελίδα, επιλέξτε το “RPPR” πλαίσιο. Θα ενεργοποιηθεί η RPPR λειτουργία. 6) Στο “Location”, καθορίστε το σημείο στο οποίο θα ξεκινήσει η ηχογράφηση. 7) Πατήστε το [REC/WRITE] πλήκτρο και μετά πατήστε το [START/STOP] πλήκτρο. Θα ξεκινήσει η ηχογράφηση. Όταν πατάτε ένα πλήκτρο στο οποίο έχει ανατεθεί ένα pattern, θα αρχίσει να παίζεται αυτό το pattern. Τα πλήκτρα στα οποία δεν έχει ανατεθεί pattern, θα ηχούν όπως συνήθως για το track που καθορίζεται από το “Track Select” και θα ηχογραφηθούν. Αν θέλετε ένα pattern να αρχίζει να παίζεται στην στιγμή που ξεκινάει η ηχογράφηση, πατήστε το πλήκτρο κατά την προμέτρηση. (Βεβαιωθείτε ότι το RPPR “Sync” έχει τεθεί στο SEQ). 8) Πατήστε το [START/STOP] πλήκτρο. Η ηχογράφηση θα τελειώσει, και η θέση θα επιστρέψει στο σημείο στο οποίο ξεκίνησε η ηχογράφηση. 9) Για να ακυρωθεί η multitrack ηχογράφηση, αποεπιλέξτε το “Multi REC” πλαίσιο στο βήμα 3. Single Track ηχογράφηση Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε single track ηχογράφηση για να ηχογραφήσετε ένα RPPR παίξιμο. 1) Κάντε track ρυθμίσεις με τον ίδιο τρόπο όπως για την multitrack ηχογράφηση. 105


2) Στην SEQ 1.1: Play/REC, Play/REC σελίδα, επιλέξτε το RPPR πλαίσιο. Θα ενεργοποιηθεί η RPPR λειτουργία. 3) Με τον ίδιο τρόπο όπως για την single track ηχογράφηση ενός κανονικού κομματιού, χρησιμοποιήστε το “Track Select” για να επιλέξετε το track που θέλετε να ηχογραφήσετε. 4) Στο “Location”, καθορίστε το σημείο στο οποίο θα ξεκινήσει η ηχογράφηση. 5) Πατήστε το [REC/WRITE] πλήκτρο και μετά πατήστε το [START/STOP] πλήκτρο. Θα ξεκινήσει η ηχογράφηση. Στην περίπτωση της single track ηχογράφησης, μόνο το track που καθορίζεται από το “Track Select” θα ηχογραφηθεί πραγματικά ακόμη και αν το RPPR παίξιμο περιέχει πολλά tracks. από τα patterns που ανατίθενται από τις RPPR ρυθμίσεις, θα ηχογραφηθεί μόνο το παίξιμο των patterns των οποίων το track ταιριάζει. 6) Πατήστε το [START/STOP] πλήκτρο. Η ηχογράφηση θα τελειώσει και η θέση θα επιστρέψει στο σημείο στο οποίο ξεκίνησε η ηχογράφηση.

Song Play τρόπος Στον Song Play τρόπο μπορείτε να διαβάσετε Standard MIDI Files (SMF) κατευθείαν από δισκέτα και να τα παίξετε. Αν απλά θέλετε να παίξετε ένα SMF χωρίς να το διορθώσετε, είναι βολικό να επιλέξετε αυτόν τον τρόπο. Όταν κλείνετε την τροφοδοσία, θα σβηστούν οι παράμετροι του Song Play τρόπου. Αν θέλετε να σώσετε τα προγράμματα, τις track παραμέτρους, τις εφφέ ρυθμίσεις, κ.λ.π., που επιλέγονται για το κομμάτι, σαν Template Song, χρησιμοποιήστε την “Save Template Song” utility menu εντολή για να τα σώσετε.

Η δομή του Song Play τρόπου Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, ο Song Play τρόπος περιέχει τα tracks 1-16, εφφέ και KARMA module.

Σχετικά με το SMF SMF δεδομένα σε φορμάτ 0 και φορμάτ 1 μπορούν να παιχτούν στον Song Play τρόπο. 106


Αυτό το όργανο αναγνωρίζει μόνο αρχεία με την επέκταση .MID σαν SMF δεδομένα. Βεβαιωθείτε ότι η επέκταση του ονόματος του αρχείου είναι .MID. Σχετικά με το MIDI Ρυθμίσεις track κατάστασης στον Song Play τρόπο Μπορείτε να επιλέξετε αν τα μουσικά δεδομένα που παίζονται από ένα track ή τα δεδομένα που παράγονται από το παίξιμο στο κλαβιέ ή του controller αυτού του οργάνου, θα ηχεί από την εσωτερική γεννήτρια ήχου του οργάνου, και/ή από μια εξωτερική γεννήτρια ήχου. Όταν το “Status” ενός track έχει τεθεί στο INT, τα δεδομένα που αναπαράγονται από αυτό το track και τα δεδομένα που παράγονται από το παίξιμο στο κλαβιέ ή τους controllers αυτού του οργάνου, θα παίζουν και θα ελέγχουν την εσωτερική γεννήτρια ήχου αυτού του οργάνου. Όταν το “Status” ενός track έχει τεθεί στο EXT ή το BTH, τα δεδομένα που παίζονται από αυτό το track και τα δεδομένα που παράγονται από το παίξιμο στο κλαβιέ ή τους controllers αυτού του οργάνου, θα παίζουν και θα ελέγχουν μια εξωτερική γεννήτρια ήχου. (Το MIDI κανάλι της εξωτερικής γεννήτριας ήχου πρέπει να ταιριάζει με το “MIDI channel” του track αυτού του οργάνου που έχει τεθεί στο EXT ή το BTH). Με μια ρύθμιση BTH, η εξωτερική γεννήτρια ήχου και η γεννήτρια ήχου αυτού του οργάνου θα παίζονται και θα ελέγχονται ταυτόχρονα. Συγχρονισμός με εξωτερικές συσκευές Στον Song Play τρόπο, αυτό το όργανο θα είναι το master (η συσκευή ελέγχου) άσχετα από την MIDI Clock ρύθμιση (GLOBAL 2.1: MIDI, MIDI σελίδα “MIDI Clock”). Mute/Solo λειτουργία Οι S.PLAY 1.1: Play, Program σελίδα “PLAY/MUTE” και “SOLO On/Off” ρυθμίσεις σας επιτρέπουν να παίζετε ή να κάνετε mute κάθε track 1-16 όπως θέλετε, με τον ίδιο τρόπο όπως στον Sequencer τρόπο. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε όταν θέλετε να κάνετε mute το track μελωδίας και να παίξετε το μέρος αυτό εσείς στο κλαβιέ (“minus-one play”) ή όταν θέλετε να ακούσετε ένα track (σελίδα 106). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την utility menu εντολή “Solo Selected Track” για να ακούσετε μόνο το τρέχον επιλεγμένο track. Αυτό παρέχει έναν βολικό τρόπο να ακούτε τις ρυθμίσεις παραμέτρου και εφφέ ενός track.

Παίξιμο SMF δεδομένων Άμεση αναπαραγωγή από δισκέτα •

Όταν θέλετε να παίξετε SMF δεδομένα που είναι συμβατά με τα GM/GS/XG πρότυπα, βάλτε το “Bank Map” (Global 1.1: System Preference σελίδα) στο GM(2).

1) Πατήστε το [S.PLAY] πλήκτρο για να μπείτε στον Song Play τρόπο. 2) Εισάγετε μια δισκέτα που περιέχει SMF δεδομένα στο drive δισκέτας του οργάνου. 3) Πατήστε είτε το [LOCATE] είτε το [START/STOP] είτε το [PAUSE] πλήκτρο. 107


Τα δεδομένα θα φορτωθούν από την δισκέτα και το “File Select” θα εμφανίσει τα ονόματα των SMF αρχείων. Αν πατήσετε το [START/STOP] πλήκτρο, τα δεδομένα θα φορτωθούν και θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, το “File (File Select)” δεν θα εμφανίζει τα ονόματα των SMF αρχείων. •

Δεν υπάρχουν SMF δεδομένα στην δισκέτα.

Δεν υπάρχουν SMF δεδομένα στον τρέχοντα επιλεγμένο κατάλογο.

Για να μετακινηθείτε στον κατάλογο που περιέχει τα SMF δεδομένα, πηγαίνετε στην S.PLAY 4.1: Select Directory και χρησιμοποιήστε το [F5] (“UP”) ή το [F6] (“OPEN”) πλήκτρο για να μετακινηθείτε στο επίπεδο που περιέχει τα SMF δεδομένα που θέλετε. Μετά βεβαιωθείτε ότι το SMF που θέλετε να παίξετε (αρχείο με επέκταση ονόματος .MID) εμφανίζεται στην LCD οθόνη και πατήστε το [EXIT] πλήκτρο για να επιστρέψετε στο S.PLAY 1.1: PLAY. •

Δεν έχει δημιουργηθεί Jukebox λίστα αλλά το “Jukebox” πλαίσιο είναι επιλεγμένο.

4) Επιλέξτε “File Select” και χρησιμοποιήστε τα VALUE [], [] πλήκτρα για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να παιχτεί. 5) Πατήστε το [START/STOP] πλήκτρο. Αν πατήσετε το [LOCATE] ή το [PAUSE] πλήκτρο στο βήμα 3, θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή. Αν πατήσετε το [START/STOP] πλήκτρο, η αναπαραγωγή θα σταματήσει. Αν επιλεγεί η “Auto Start” παράμετρος της S.PLAY 1.1: Play Preference σελίδας (προκαθορισμένη ρύθμιση), όλα τα κομμάτια που μπορούν να επιλεγούν στο “File Select” θα παιχτούν διαδοχικά. 6) Αν παίζεται ένα κομμάτι, πατήστε πάλι το [START/STOP] πλήκτρο για να σταματήσει η αναπαραγωγή. Εκκίνηση/σταμάτημα της αναπαραγωγής για κάθε κομμάτι Στην S.PLAY 1.1: Play Preference σελίδα, αποεπιλέξτε το “Chain to next file” ή το “Auto Play” και πατήστε το [START/STOP] πλήκτρο. Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή και θα σταματάει όταν τελειώνει κάθε κομμάτι. Παίξιμο μαζί με τα SMF δεδομένα (Minus-one play) Μπορείτε να απολαύσετε το “minus-one” αναπαράγοντας SMF δεδομένα, κλείνοντας τον ήχο ενός συγκεκριμένου μέρους και παίζοντας εσείς αυτό το μέρος. 1) Αναπαράγετε τα SMF δεδομένα, καθορίστε το track του οποίου το μέρος θέλετε να παίξετε, και σταματήστε την αναπαραγωγή (σελίδα 104). 2) Στο S.PLAY 1.1: Play, επιλέξτε την σελίδα προγράμματος. 3) Χρησιμοποιήστε το “Play (Track Select)” για να επιλέξετε το track για το μέρος που θέλετε να παίξετε από το κλαβιέ. 108


Αν θέλετε τα μουσικά δεδομένα του track που επιλέγετε στο βήμα 3 να ακούγονται μαζί με το παίξιμό σας, βάλτε το “PLAY/MUTE” στο PLAY. 4) Στο “PLAY/MUTE” κάντε mute το track που θέλετε να παίξετε. 5) Πατήστε το [START/STOP] πλήκτρο για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή και παίξτε στο κλαβιέ μαζί με το κομμάτι. KARMA Κατά το “minus-one” παίξιμο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το KARMA για το παίξιμό σας στο κλαβιέ (σελίδα 123).

Jukebox λειτουργία Αναπαραγωγή με την χρήση της Jukebox λειτουργίας Αυτό το όργανο παρέχει μια Jukebox λειτουργία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή SMF δεδομένων. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καθορίσετε την σειρά στην οποία θα παιχτούν αρχεία στον ίδιο κατάλογο. •

Μια jukebox λίστα που δημιουργείτε, θα σβηστεί όταν κλείσει η τροφοδοσία και δεν μπορεί να ανακτηθεί. Αν θέλετε να διατηρήσετε την jukebox λίστα σας, ανατρέξτε στο «Σώσιμο/φόρτωμα μιας Jukebox λίστας» και σώσετε την σε δισκέτες.

1) Στην S.PLAY 1.1: Play, Play σελίδα, επιλέξτε το “Jukebox” πλαίσιο.

2) Επιλέξτε την S.PLAY 4.2: Jukebox σελίδα. Θα εμφανιστούν τα SMF δεδομένα στην δισκέτα. 3) Χρησιμοποιήστε τα κέρσορ κουμπιά [], [] για να επιλέξετε το SMF (επέκταση ονόματος αρχείου .MID) που θέλετε να παίξετε πρώτο. 4) Πατήστε το [F6] (“ADD”) πλήκτρο. Το όνομα του αρχείου που καθορίσατε στο βήμα 3 θα εμφανιστεί στην Jukebox λίστα. 5) Χρησιμοποιήστε τα κέρσορ πλήκτρα [], [] για να επιλέξετε το SMF που θέλετε να παιχτεί δεύτερο και πατήστε το [F6] (“ADD”). Τα κομμάτια θα παιχτούν στην σειρά στην οποία καταχωρήθηκαν στην Jukebox λίστα. Ένα μέγιστο των 100 αρχείων (00-99) μπορούν να καταχωρηθούν στην Jukebox λίστα. Για να σβήσετε ένα αρχείο από την Jukebox λίστα, πατήστε το [F7] (“DELETE”) πλήκτρο. 6) Πατήστε το [EXIT] πλήκτρο για πρόσβαση στην S.PLAY 1.1: Play, Play σελίδα. Θα σβηστεί το τελευταίο αρχείο στην λίστα. 7) Πατήστε το [START/STOP] πλήκτρο. Τα αρχεία θα παιχτούν στην σειρά με την οποία καταχωρήθηκαν. 8) Πατήστε πάλι το [START/STOP] πλήκτρο για να σταματήσει η αναπαραγωγή. 109


Σημείωση : Μόνο αρχεία στον ίδιο κατάλογο μπορούν να καταχωρηθούν σε μια jukebox λίστα. •

Αν εκτελέσετε τις ακόλουθες διαδικασίες κατά την δημιουργία μιας jukebox λίστας, η jukebox λίστα θα χαθεί. •

Αλλαγή καταλόγου

Βγάλσιμο της δισκέτας

Σώσιμο/φόρτωμα μιας Jukebox λίστας Διαδικασία σωσίματος 1) Χρησιμοποιήστε τα βήματα 1-5 της διαδικασίας για την «Αναπαραγωγή με την χρήση της Jukebox λειτουργίας» για να δημιουργήσετε μια jukebox λίστα. 2) Στην S.PLAY 4.2: Jukebox σελίδα, επιλέξτε την utility menu εντολή “Save Jukebox List”. 3) Πατήστε το [F5] (“NAME”) πλήκτρο για πρόσβαση στο πλαίσιο διαλόγου κειμένου και εισάγετε ένα όνομα για την Jukebox λίστα (σελίδα 50). 4) Πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο. Η jukebox λίστα θα σωθεί στην δισκέτα. Διαδικασία φορτώματος 1) Πατήστε το [S.PLAY] πλήκτρο για να μπείτε στην Song Play τρόπο. 2) Στο drive δισκέτας του οργάνου, τοποθετήστε την δισκέτα που περιέχει το αρχείο της Jukebox λίστας (όνομα αρχείου με επέκταση .JKB). 3) Στην S.PLAY 1.1: Play, Play σελίδα, επιλέξτε το “Jukebox” πλαίσιο. 4) Μπείτε στην S.PLAY 4.2: Jukebox σελίδα. 5) Χρησιμοποιήστε τα κέρσορ πλήκτρα [], [] για να επιλέξετε το αρχείο της Jukebox λίστας. 6) Επιλέξτε την “Load Jukebox List” utility menu εντολή. 7) Πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο. Η jukebox λίστα θα φορτωθεί στο όργανο.

Σχετικά με την KARMA λειτουργία Περίληψη KARMA είναι τα αρχικά των λέξεων Kay Algorithmic Realtime Music Architecture. H KARMA λειτουργία δημιουργεί MIDI δεδομένα, χρησιμοποιώντας διάφορους πολύπλοκους αλγόριθμους ενοποιημένους χωρίς ραφή για την παροχή μιας πανίσχυρης «μηχανής μουσικής δημιουργίας». Με βάση τις νότες και τις συγχορδίες που παίζετε, το KARMA δημιουργεί φράσεις και patterns σε πραγματικό χρόνο, δημιουργώντας όχι μόνο νότες αλλά και MIDI control δεδομένα. Η KARMA αρχιτεκτονική επιτρέπει στους διάφορους αλγόριθμους να αναδιαμορφώνονται και να μεταβάλλονται σε πραγματικό χρόνο, καθώς παίζετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε εντυπωσιακές ακολουθίες πολύπλοκων συνδυασμών νοτών, techno arpeggios και εφφέ, σφιχτό ρυθμό και μελωδικές δομές, glissandos με φυσικό ήχο για 110


προγράμματα ακουστικών οργάνων, εξομοιώσεις παιξίματος κιθάρας με πένα ή με δάχτυλα, τυχαία εφφέ, auto-accompaniment εφφέ, gliding και swooping portamento και pitch bend εφφέ, και δυνατότητες σχεδιασμού καινούριου ήχου. Το KARMA σας επιτρέπει να παράγετε φράσεις και patterns πέρα από το εύρος που παρέχουν τα συμβατικά arpeggiators ή οι λειτουργίες pattern αναπαραγωγής. Η KARMA λειτουργία είναι η καρδιά του Karma Music Workstation. Είτε παίζετε προγράμματα είτε συνδυασμούς, όταν χειρίζεστε τα KARMA Realtime Controls κουμπιά, διακόπτες και [CHORD TRIGGER] πλήκτρα, παίζοντας ζωντανά ή ηχογραφώντας καινούρια μουσική χρησιμοποιώντας το εσωτερικό sequencer, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τα πλεονεκτήματα της KARMA λειτουργίας οποιαδήποτε στιγμή.

Η δομή της KARMA λειτουργίας Η KARMA λειτουργία περιλαμβάνει τα παρακάτω μεγάλα τμήματα. KARMA module Για κάθε module, ένα GE (Generated Effect) μπορεί να επιλεγεί για την δημιουργία φράσης ή pattern. Στον Program τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα module [A]. Στους Combination, Sequencer και Song Play τρόπους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τέσσερα modules [Α][Β][C][D]. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα modules για να δημιουργήσετε ξεχωριστές φράσεις για ήχους όπως drums, μπάσο, κιθάρα και πιάνο. MIDI : Στον Program τρόπο, όλα τα MIDI δεδομένα για το KARMA module μεταδίδονται και λαμβάνονται στο γενικό MIDI κανάλι “MIDI Channel” (GLOBAL 2.1-1a). Στους Combination, Sequencer και Song Play τρόπους, τα MIDI δεδομένα για κάθε KARMA module μεταδίδονται και λαμβάνονται στο “Input Channel” και “Output Channel” (6.1-2a) που καθορίζονται για κάθε module. GE (Generated Effect) Οι φράσεις και τα patterns που παράγονται από ένα KARMA module δημιουργούνται από ένα GE. Με βάση τα δεδομένα νότας από το κλαβιέ, το GE χρησιμοποιεί διάφορες εσωτερικές παραμέτρους για να ελέγχει το πώς θα αναπτύσσονται τα δεδομένα νότας, και πως ο ρυθμός, η δομή συγχορδιών, το velocity, κ.λ.π. θα ελέγχονται για την δημιουργία μιας φράσης ή ενός pattern. Οι MIDI control changes και τα pitch bend δεδομένα μπορούν επίσης να δημιουργηθούν σε συγχρονισμό με την φράση ή το pattern, καθιστώντας δυνατή την δημιουργία φράσεων ή patterns στα οποία η χροιά και ο τόνος αλλάζουν ελεύθερα. Το όργανο περιέχει έτοιμα GEs που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ένα εύρος οργάνων, στυλ παιξίματος και μουσικών ειδών. GE παράμετροι Κάθε GE περιέχει περίπου 400 εσωτερικές παραμέτρους. Από όλες αυτές τις εσωτερικές παραμέτρους, κάθε GE παρέχει μέχρι δεκαέξι preset παραμέτρους με τις οποίες μπορείτε να ελέγχετε την φράση ή το pattern που προκύπτει. Αυτά αναφέρονται σαν GE παράμετροι. (Οι GE παράμετροι θα διαφέρουν σε συνάρτηση με το επιλεγμένο GE). 111


Μπορείτε να καθορίσετε τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου GE, ή να αναθέσετε αυτές τις παραμέτρους στα KARMA Realtime Controls κουμπιά και να ελέγχετε την φράση ή το pattern ενώ παίζετε. KARMA module παράμετροι Αυτές οι παράμετροι ελέγχουν την φράση και το pattern που δημιουργείται από το KARMA module. Μπορούν να ρυθμιστούν για κάθε KARMA module για την επιλογή του GE και τον καθορισμό των MIDI καναλιών εισόδου και εξόδου, των ζωνών πλήκτρων, το MIDI φίλτρο, την ενεργοποίηση και άλλες λειτουργίες που δεν καθορίζονται από το GE. RT Parm (RealTime παράμετροι) Αυτές οι παράμετροι κάνουν ρυθμίσεις για τον έλεγχο από τα KARMA Realtime Controls κουμπιά και διακόπτες. Οι GE παράμετροι και οι KARMA module παράμετροι μπορούν να ανατεθούν στα KARMA realtime Controls κουμπιά και διακόπτες, επιτρέποντάς σας να ελέγχετε αυτές τις φράσεις σε πραγματικό χρόνο ενώ παίζετε, έτσι ώστε να μπορείτε ελεύθερα να τροποποιήσετε τις φράσεις και τα patterns. Dynamic MIDI To Dynamic MIDI είναι μια λειτουργία που σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε MIDI control μηνύματα ή τους controllers αυτού του οργάνου για τον έλεγχο διαφόρων παραγόντων της KARMA λειτουργίας. Χρησιμοποιώντας το μπορείτε να ελέγχετε το KARMA module σε πραγματικό χρόνο με διάφορους τρόπους, όπως χρησιμοποιώντας το joystick για τον έλεγχο φράσεων κιθάρας με πένα, χρησιμοποιώντας έναν ποδοδιακόπτη για εναλλαγή του KARMA module μεταξύ Run/Mute ή χρησιμοποιώντας damper πετάλι για τον έλεγχο του Latch για το KARMA module. KARMA Realtime Controls Αυτά είναι controllers στο εμπρός πλαίσιο ειδικά για την KARMA λειτουργία. Οι ρυθμίσεις τους σώζονται για κάθε πρόγραμμα, συνδυασμό ή κομμάτι (σελίδα 37). [ON/OFF] πλήκτρο Αυτό ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την KARMA λειτουργία. [LATCH] πλήκτρο Όταν αυτό είναι ενεργό, οι φράσεις ή τα patterns θα συνεχίσουν να παίζονται ακόμη και αφού πάρετε το χέρι σας από το κλαβιέ ή το [CHORD TRIGGER] πλήκτρο. Κουμπιά [1]-[8], διακόπτες [1]/[2] Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των GE παραμέτρων ή των KARMA module παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο ενώ παίζετε, έτσι ώστε να μπορείτε ελεύθερα να τροποποιήσετε την φράση ή το pattern που δημιουργείται από το KARMA module. (Το “RT Parm” καθορίζει την παράμετρο που θα ελέγχεται). [SCENE] πλήκτρο Η ρύθμιση των κουμπιών [1]-[8] και των διακοπτών [1]/[2] σώζεται σαν SCENE 1 και SCENE 2. CHORD TRIGGER [1]-[4] πλήκτρα 112


Όταν πατάτε ένα από αυτά τα πλήκτρα, θα ακουστεί η καθορισμένη συγχορδία (μέχρι οκτώ νότες και μια velocity ρύθμιση), προκαλώντας την λειτουργία του KARMA. Κατάλληλες συγχορδίες έχουν προ-ανατεθεί σε αυτά τα πλήκτρα για καθένα από τα προφορτωμένα προγράμματα και συνδυασμούς, και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το [ASSIGN] πλήκτρο για να αναθέσετε εύκολα τις δικές σας συγχορδίες.

Ρυθμίσεις της KARMA λειτουργίας Εδώ εξηγείται το πώς να κάνετε ρυθμίσεις για την KARMA λειτουργία σε κάθε τρόπο. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εκτέλεση της KARMA λειτουργίας, ανατρέξτε στο «Παίζοντας με την KARMA λειτουργία» (σελίδα 35).

Ρυθμίσεις της KARMA λειτουργίας στον Program τρόπο Στον Program τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα KARMA module (module [A]). Οι ρυθμίσεις της KARMA λειτουργίας γίνονται από τις παραμέτρους της PROG 6.1-6.4. Στις ακόλουθες παραγράφους θα περιγράψουμε πώς να επιλέξετε ένα GE και να ορίσετε τις κύριες παραμέτρους. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της KARMA λειτουργίας Η KARMA λειτουργία θα ενεργοποιείται/απενεργοποιείται κάθε φορά που πατάτε τον KARMA Realtime Controls [ON/OFF] διακόπτη. Όταν αυτός είναι ενεργός, θα ανάβει το LED του πλήκτρου. Η on/off κατάσταση σώζεται όταν ένα πρόγραμμα γράφεται στην μνήμη. Επιλογή ενός GE Εδώ περιγράφεται το πώς θα επιλεγεί το GE που θα χρησιμοποιηθεί από το KARMA module. 1) Μπείτε στην PROG 6.1: Ed-KARMA Setup σελίδα.

2) Ενεργοποιήστε το “Init. K.RTC (Init. KARMA realtime Controls” (επιλέξτε το). Καθορίστε αν οι ρυθμίσεις των KARMA Realtime Controls κουμπιών και διακοπτών θα επανέρχονται στις αρχικές τιμές όταν επιλέγετε ένα GE. Αυτό σας επιτρέπει να ακούτε την φράση ή το pattern που δημιουργείται από το GE στην αρχική του κατάσταση. Κανονικά θα το αφήσετε στο On όταν επιλέγεται ένα GE. Όταν επιλέγετε ένα GE με “Init K.RTC” On (επιλεγμένο), καθένα από τα KARMA realtime Controls κουμπιά και διακόπτες θα ορίζεται εσωτερικά στο κέντρο ή στο off, αντίστοιχα. Κάθε GE προ-ρυθμίζει μέχρι δεκαέξι παραμέτρους που είναι πιο κατάλληλες για τον έλεγχο της φράσης ή του pattern. Μπορείτε να αναθέσετε αυτές τις GE παραμέτρους στα KARMA Realtime Controls κουμπιά και διακόπτες, και να τις ελέγχετε. Όταν το κάνετε, η φράση ή το pattern που δημιουργείται από το GE θα αλλάζει δραματική όταν τροποποιείται τις ρυθμίσεις των KARMA Realtime Controls κουμπιών και διακοπτών. Βάζοντας τις ρυθμίσεις κουμπιού και διακόπτη στο κέντρο και το off, αντίστοιχα, μπορείτε να κάνετε κάθε GE να παίζει στην preset κατάστασή του.

113


Αν η GE παράμετρος “Asgn” (PROG 6.3-1(2)(3)(4)a) τεθεί στο Knob1-Knob8SW, SW[1] ή [SW2], το GE μπορεί να μην λειτουργεί στην preset κατάστασή του, σε συνάρτηση με το ποιο GE επιλέχτηκε. Σε αυτήν την περίπτωση, βάλτε την GE παράμετρο “Asgn” στο –. Αν εκτελέσετε την “Initialize KARMA Module” utility menu εντολή στις 6.1: Ed-KARMA-6.4: Ed-KARMA-RT σελίδες, όλες οι KARMA module παράμετροι θα επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της GE παραμέτρου “Asgn”. 3) Στο “GE Select”, επιλέξτε το GE που θα χρησιμοποιήσει το KARMA module. Χρησιμοποιήστε το “Tempo” για να καθορίσετε το tempo της GE φράσης ή pattern. Αυτό το όργανο παρέχει πάνω από 100 preset GEs που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μια ποικιλία οργάνων, τεχνικών παιξίματος και μουσικών ειδών. Θα εμφανίζεται η κατηγορία του GE που επιλέγεται για το KARMA module. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την “Select by Category” utility menu εντολή για να επιλέξετε ένα GE με βάση την κατηγορία. Αντιγραφή ρυθμίσεων της KARMA λειτουργίας από άλλο πρόγραμμα Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την “Copy KARMA Module” utility menu εντολή για να αντιγράψετε ρυθμίσεις της KARMA λειτουργίας (GE επιλογή, ρυθμίσεις των KARMA module παραμέτρων, κ.λ.π.) που χρησιμοποιούνται από άλλο πρόγραμμα. 1) Πατήστε το [F8] (“UTILITY”) πλήκτρο για πρόσβαση στο utility menu.

2) Πατήστε το [F7] πλήκτρο για να επιλέξετε “Copy KARMA Module” και πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο. Καθορίστε τον τρόπο πηγής της αντιγραφής, την bank, και τον αριθμό, κ.λ.π. Αν θέλετε να αντιγράψετε όλες τις ρυθμίσεις της KARMA λειτουργία του άλλου προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων που καθορίζουν το πώς λειτουργούν οι controllers, ρυθμίστε “KARMA RT&Panel Setting” On (επιλεγμένο). 3) Για να εκτελεστεί η αντιγραφή, πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο. Για να ακυρώσετε χωρίς να εκτελέσετε, πατήστε το [F7] (“Cancel”) πλήκτρο. Καθορισμός του κλαβιέ εύρους στο οποίο θα εκτελείται η KARMA λειτουργία Οι παραλλαγές, η ενεργοποίηση, η ανίχνευση συγχορδίας, κ.λ.π. των φράσεων και patterns που δημιουργούνται από το KARMA module μπορούν να ελέγχονται με διάφορους τρόπους. 1) Μπείτε στην PROG 6.1: Ed-KARMA KeyZ/Thru σελίδα.

114


2) Χρησιμοποιήστε τα “Key Zone Bottom” και “Key Zone Top” για να καθορίσετε το εύρος πλήκτρων. Τα δεδομένα νότας από το κλαβιέ ή την MIDI IN υποδοχή που είναι μέσα σε αυτό το εύρος θα εισέρχονται στο KARMA module. Στις ρυθμίσεις που φαίνονται στο παραπάνω παράδειγμα, οι νότες μεταξύ C-1 και Β3 θα εισέρχονται στο KARMA module. Όταν παίζετε Β3 ή χαμηλότερα πλήκτρα, η KARMA λειτουργία θα παράγει μια φράση ή ένα pattern. 3) Αν το “In (Thru In Zone) και το “Out (Thru Out Zone)” είναι On (επιλεγμένα), οι νότες που παίζετε στο κλαβιέ θα ακούγονται την ίδια στιγμή όπως οι φράσεις ή τα patterns που παράγονται από την KARMA λειτουργία. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να γίνει χωριστά για έξω και μέσα στο εύρος πλήκτρων. Στις ρυθμίσεις που φαίνονται στο παραπάνω παράδειγμα, το Β3 και τα χαμηλότερα πλήκτρα θα ελέγχουν μόνο την φράση ή το pattern που δημιουργείται από την KARMA λειτουργία, και το C4 και τα υψηλότερα πλήκτρα θα παράγουν τον ήχο των νοτών που παίζετε. Χρησιμοποιήστε το “Out (Transpose OutZ)” για να ρυθμίσετε το τονικό εύρος που παίζετε με το χέρι. KARMA module MIDI φίλτρα Rx Filter (Receive Filter) 1) Μπείτε στην PROG 6.1: Ed-KARMA RxFilter σελίδα. Εδώ μπορείτε να καθορίσετε ποια φίλτρα θα εφαρμόζονται στα MIDI control δεδομένα που λαμβάνονται από το KARMA module πριν περάσουν στην γεννήτρια ήχου. Εδώ μπορείτε να καθορίσετε αν θα εφαρμόζεται ή όχι φιλτράρισμα στα MIDI control δεδομένα που λαμβάνονται από το KARMA module. Αν ένα στοιχείο είναι On (επιλεγμένο), μπορεί να λαμβάνεται. Όταν η KARMA λειτουργία είναι ενεργή, τα MIDI control δεδομένα που λαμβάνονται από το KARMA module θα στέλνονται στην γεννήτρια ήχου χωρίς αλλαγή. Αν αυτή η ρύθμιση είναι Off (αποεπιλεγμένη), αυτά τα δεδομένα δεν θα στέλνονται στην γεννήτρια ήχου. Στο παράδειγμα που φαίνεται παραπάνω, το damper πετάλι θα στέλνεται μέσω της γεννήτριας ήχου όταν η KARMA λειτουργία είναι ανενεργή, και δεν θα στέλνεται μέσω της γεννήτριας ήχου όταν η KARMA λειτουργία είναι ενεργή. Tx Filter (Transmit Filter) 1) Μπείτε στην PROG 6.1: Ed-KARMA TxFilter σελίδα. Εδώ μπορείτε να καθορίσετε αν θα εφαρμοστεί ή όχι φιλτράρισμα στα MIDI control δεδομένα που μεταδίδονται από το KARMA module. Αν ένα στοιχείο είναι On (επιλεγμένο), μπορεί να μεταδοθεί. Κανονικά αυτό θα το αφήσετε On (επιλεγμένο). Αν δεν χρειάζεστε τα pitch bend ή control change δεδομένα που δημιουργούνται από το επιλεγμένο EG, βάλτε το στο Off (αποεπιλεγμένο). Στο 115


παράδειγμα που φαίνεται παραπάνω, τα pitch bend δεδομένα που δημιουργούνται από το GE θα απενεργοποιηθούν για μετάδοση. KARMA module παράμετροι Στις PROG 6.2: Ed-KARMA MDI Parm1 και Parm2 σελίδες, μπορείτε να ρυθμίσετε KARMA module παραμέτρους. Στις παρακάτω παραγράφους θα εξηγήσουμε τις ρυθμίσεις για τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται πιο συχνά. Transpose Αυτό καθορίζει μια μετατόπιση σε μονάδες ημιτονίου για τα δεδομένα νότας που εισέρχονται στο KARMA module. Αυτό ελέγχει τον τόνο της φράσης ή του pattern που δημιουργείται από το KARMA module. Για παράδειγμα αν θέλετε να χαμηλώσετε μια μπάσα φράση κατά μια οκτάβα, ρυθμίστε αυτό στο –12. Quantize Trig (Quantize Triggers) Αυτή η ρύθμιση διορθώνει τον χρονισμό στον οποίο τα δεδομένα νότας θα ενεργοποιούν την KARMA λειτουργία (σελίδα 124 «Συγχρονισμός της KARMA λειτουργίας»). Off (αποεπιλεγμένο) : Η ενεργοποίηση θα συμβεί την στιγμή που παίζετε στο κλαβιέ ή ενεργοποίηση μέσω Dynamic MIDI. On (επιλεγμένο) : Ο χρονισμός ενεργοποίησης θα διορθωθεί στις νότες 16ων του βασικού tempo. Τx.CC/Value (Transmit CC/Value) Ρυθμίστε το όταν θέλετε να ελέγξετε τον ήχο και τα εφφέ προγράμματος όταν είναι ενεργή η KARMA λειτουργία. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε την χροιά πιο μουντή ή να αυξήσετε το resonance του φίλτρου του προγράμματος όταν είναι ενεργή η KARMA λειτουργία. Ή μπορείτε να ελέγχετε ένα εφφέ, για παράδειγμα ενεργοποιώντας ένα delay εφφέ όταν είναι ενεργή η KARMA λειτουργία, και κλείνοντας το delay εφφέ όταν είναι ανενεργή. Χρησιμοποιήστε το “TX.CC” για να καθορίσετε τον MIDI control change αριθμό. Αν θέλετε να ελέγχετε την χροιά, χρησιμοποιήστε CC# μεταξύ 70 και 79, ή αναθέστε μια AMS ή Dmod πηγή. Στο παράδειγμα της προηγούμενης σελίδας, τα CC#74 και CC#71 ελέγχουν το cutoff του low pass φίλτρου, την resonance στάθμη και το cutoff του high pass φίλτρου. Trigger (Note Trigger) Μπορείτε να καθορίσετε τις συνθήκες ενεργοποίησης για την φράση ή το pattern που δημιουργείται από το GE. Προχωρήστε και δοκιμάστε διάφορες ρυθμίσεις για να ακούσετε τα αποτελέσματα. Any : Η ενεργοποίηση θα συμβαίνει κάθε φορά που παίζετε στο κλαβιέ, και η φράση ή το pattern θα ξεκινάει να παίζεται από την αρχή. AKR : Η ενεργοποίηση θα συμβαίνει μόνο όταν παίζετε στο κλαβιέ αφού έχετε αφήσει όλες τις νότες. 1st : Η ενεργοποίηση θα συμβαίνει μόνο για το πρώτο note-on που γίνεται αφού ενεργοποιηθεί η KARMA λειτουργία. 116


Dyn : Η ενεργοποίηση δεν θα προκαλείται από το παίξιμο στο κλαβιέ. Η ενεργοποίηση θα συμβαίνει σε απόκριση controller χειρισμών που καθορίζονται από το Dynamic MIDI. GE παράμετροι Μπορείτε να διορθώσετε τις παραμέτρους του GE που επιλέγεται για το KARMA module. Μπορείτε επίσης να αναθέσετε GE παραμέτρους στα KARMA Realtime Controls, κ.λ.π. και να ελέγχετε την φράση ή το pattern σε πραγματικό χρόνο ενώ παίζετε. 1) Μπείτε στην PROG 6.3: Ed-KARMA GE Parm σελίδα. Θα εμφανιστούν οι GE παράμετροι 01-16. (Ο αριθμός των GE παραμέτρων θα εξαρτάται από το GE. Ο μέγιστος είναι δεκαέξι). Οι GE παράμετροι που μπορείτε να διορθώσετε εδώ θα εξαρτώνται από το GE που επιλέγεται. Κάθε GE παρέχει τις πιο κατάλληλες παραμέτρους για τον έλεγχο της φράσης ή του pattern. 2) Χρησιμοποιήστε το “Value” για να καθορίσετε τις τιμές των GE παραμέτρων. Όταν επιλέγετε ένα GE, οι preset παράμετροι για αυτό το GE θα οριστούν στις προκαθορισμένες τους τιμές. Το εύρος του “Value” μπορείτε να ορίσετε είναι επίσης preset για κάθε GE. Οι τιμές που καθορίζετε εδώ θα είναι η κεντρική τιμή όταν χρησιμοποιείται “Asgn” για τον έλεγχο της παραμέτρου από τα KARMA Realtime Controls κουμπιά, κ.λ.π. 3) Χρησιμοποιήστε το “Asgn” για να αναθέσετε τις GE παραμέτρους στους controllers. Αν αναθέσετε μια παράμετρο σε ένα KARMA Realtime Control κουμπί, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το κουμπί για τον έλεγχο της παραμέτρου σε πραγματικό χρόνο. RTParm (RealTime παράμετροι) Εδώ μπορείτε να αναθέσετε KARMA παραμέτρους άλλες από τις GE παραμέτρους, όπως η KARMA ζώνη πλήκτρων και οι KARMA module παράμετροι. Αναθέτοντάς τις στα KARMA Realtime Controls, κ.λ.π., μπορείτε να τις ελέγχετε σε πραγματικό χρόνο ενώ παίζετε (σελίδα 37). 1) Μπείτε στην PROG 6.4: Ed-KARMA RTPrm σελίδα. Σαν ένα παράδειγμα, εδώ είναι το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα KARMA Realtime Controls κουμπί για τον έλεγχο της KARMA module παραμέτρου “Transpose”. 2) Χρησιμοποιήστε τα “Grp” και “Parameter” για να επιλέξετε την παράμετρο που θέλετε να ελέγχετε. Σε αυτό το παράδειγμα, θα βάλουμε το “Grp” στο Mix, και το “Parameter” στο Transpose. Ενεργοποιήστε το “A” (επιλέξτε το) για να ενεργοποιηθεί ο έλεγχος για το KARMA module [A]. 3) Καθορίστε το εύρος και την τιμή που θα ελέγχετε. Η τιμή της παραμέτρου (ορίζεται στα 6.1 και 6.2) θα οριστεί σαν προκαθορισμένη. (Σε αυτό το παράδειγμα, -12). Για αυτό το παράδειγμα, βάλτε τα “Min”/“Max”/“Val” στα –24/+0/–12 αντίστοιχα. 4) Χρησιμοποιήστε το “Asgn” για να αναθέσετε έναν controller. 117


Για αυτό το παράδειγμα θα αναθέσουμε το KARMA Realtime Controls κουμπί [5]. Όταν χειρίζεστε το κουμπί [5], η Transpose τιμή θα αλλάζει σε βήματα ημιτονίου σε ένα εύρος από –24 μέχρι +0, με το –12 να είναι το κεντρικό σημείο. Σημείωση : Αν βάλετε το “Parameter” στο Trnsp.Oct, ο τόνος θα αλλάζει σε βήματα οκτάβας σε ένα εύρος από –24 μέχρι +0, με το –12 να είναι το κεντρικό σημείο. Αν επιλέξετε Trnsp.Oct/7, ο τόνος θα αλλάζει σε εναλλακτικά βήματα μιας οκτάβας και μιας πέμπτης σε ένα εύρος από –24 μέχρι +0, με το –12 να είναι το κεντρικό σημείο. Για παράδειγμα αν με την Min ρύθμιση ακούτε την C3 νότα, γυρίζοντας το κουμπί προς τα δεξιά ο τόνος θα αλλάζει στην σειρά των C3  G3  C4  G4  C5. Dynamic MIDI ρυθμίσεις Το Dynamic MIDI είναι μια λειτουργία που σας επιτρέπει να ελέγχετε συγκεκριμένους παράγοντες της KARMA λειτουργίας χρησιμοποιώντας τους controllers αυτού του οργάνου ή χρησιμοποιώντας MIDI control μηνύματα. Εδώ μπορείτε να καθορίσετε μέχρι τέσσερις controllers (Source) και την λειτουργία τους (Destination). Ονομασία των KARMA RTC κουμπιών [1]-[8] και διακοπτών [1]/[2] 1) Μπείτε στην PROG 6.4: Ed-KARMA RT Name1 ή Name2 σελίδα. Επιλέξτε ένα όνομα για κάθε KARMA Realtime Controls κουμπί και διακόπτη. Αυτά τα ονόματα σώζονται μαζί με το πρόγραμμα. Ονόματα κατάλληλα για τις λειτουργίες των KARMA Realtime Controls κουμπιών και διακοπτών παρέχονται σαν presets. Σύνδεση των KARMA ρυθμίσεων σε ένα πρόγραμμα Αν θέλετε οι KARMA ρυθμίσεις που γράφονται σε ένα πρόγραμμα να επιλέγονται επίσης όταν επιλέγετε αυτό το πρόγραμμα, ενεργοποιήστε την “Auto KARMA” (GLOBAL 1.1:1c) “Program” ρύθμιση.

Ρυθμίσεις της KARMA λειτουργίας στον Combination τρόπο Στον Combination τρόπο (και στον Sequencer και Song Play τρόπο) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τέσσερα KARMA modules (modules [A], [B], [C], [D]). Όταν χρησιμοποιείτε έναν συνδυασμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τέσσερα KARMA modules και οκτώ timbre προγράμματα για (για παράδειγμα) να παίξετε ξεχωριστές φράσεις ή patterns σε drums, μπάσο, κιθάρα και strings. Οι ρυθμίσεις της KARMA λειτουργίας για έναν συνδυασμό γίνονται από τις παραμέτρους της COMBI 6.1-6.4. Στις ακόλουθες παραγράφους θα περιγράψουμε πως γίνονται οι “Run” και “Solo” ρυθμίσεις, η επιλογή ενός GE, o ορισμός του MIDI I/O και η ρύθμιση άλλων σημαντικών παραμέτρων. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της KARMA λειτουργίας Η KARMA λειτουργία θα ενεργοποιείται/απενεργοποιείται κάθε φορά που πατάτε τον KARMA Realtime Controls [ON/OFF] διακόπτη. Όταν αυτός είναι ενεργός, θα ανάβει το LED του πλήκτρου. Η on/off κατάσταση σώζεται όταν ο συνδυασμός γράφεται στην μνήμη.

118


Όταν η KARMA λειτουργία είναι ανενεργή, όλα τα KARMA modules [A], [B], [C] και [D] θα είναι ανενεργά. Όταν η KARMA λειτουργία είναι ενεργή, κάθε KARMA module θα λειτουργεί σε συνάρτηση με τις “Run” και “Solo” ρυθμίσεις του. “Run” και “Solo” ρυθμίσεις 1) Μπείτε στην COMBI 6.1: Ed-KARMA Setup σελίδα.

2) Ορίστε τα “Run” και “Solo” για να καθορίσετε τα modules που θα τρέχουν όταν η KARMA λειτουργία είναι ενεργή. Σελίδα 41 «Ρυθμίσεις για KARMA module λειτουργία (“Run” και “Solo” ρυθμίσεις)». Επιλογή ενός GE Εδώ περιγράφεται το πώς επιλέγεται το GE που θα χρησιμοποιηθεί από κάθε KARMA module. 1) Μπείτε στην COMBI 6.1: Ed-KARMA Setup σελίδα.

2) Ενεργοποιήστε το “Init. K.RTC (Init. KARMA Realtime Controls)” (επιλέξτε το). Καθορίστε αν οι ρυθμίσεις των KARMA realtime Controls κουμπιών και διακοπτών θα επανέρχονται στις αρχικές τους ρυθμίσεις ή όχι όταν επιλέγετε ένα GE. Αυτό σας επιτρέπει να ακούτε την φράση ή το pattern που δημιουργείτε από το GE στην αρχική του κατάσταση. Κανονικά αυτό θα το αφήσετε στο On όταν επιλέγετε ένα GE (σελίδα 111 «Ρυθμίσεις της KARMA λειτουργίας στον Program τρόπο»). 3) Στο “GE Select” επιλέξτε το GE που θα χρησιμοποιεί κάθε KARMA module. Χρησιμοποιήστε το “Tempo” για να καθορίσετε το tempo των GE φράσεων και patterns. Ρυθμίσεις MIDI I/O καναλιού Καθορίζει τα MIDI κανάλια εισόδου και εξόδου για τα τέσσερα KARMA modules που χρησιμοποιούνται από έναν συνδυασμό. Ορίζοντας τα MIDI κανάλια εισόδου/εξόδου για κάθε KARMA module και το MIDI κανάλι για κάθε timbre, μπορείτε να καθορίσετε ποια timbres θα ηχούν από κάθε KARMA module. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές παράμετροι όταν χρησιμοποιείτε πολλά KARMA modules σε έναν συνδυασμό. 1) Μπείτε στην COMBI 6.1: Ed-KARMA MIDI I/O σελίδα. 2) Για κάθε KARMA module, ορίστε το “Input Channel” και το “Output Channel”. “Input Channel” : Για έναν συνδυασμό, κανονικά αυτό θα το βάλετε στο Gch, έτσι ώστε το παίξιμό σας στο κλαβιέ να ελέγχει το KARMA module. “Output Channel” : Αυτό βάλτε το στο MIDI κανάλι του timbre που θέλετε να παίζεται από το KARMA module. Παράδειγμα ρύθμισης : 119


Επιλέξτε ένα bass πρόγραμμα για το timbre 1 και ένα piano πρόγραμμα για το timbre 2. Θα κάνουμε ρυθμίσεις έτσι ώστε το timbre 1 να παίζετε από μια bass φράση από το KARMA module [A], και το timbre 2 από μια piano φράση από το KARMA module [B]. (Βεβαιωθείτε ότι το γενικό MIDI κανάλι (GLOBAL 2.1-1a) έχει τεθεί στο 01). 1) Ορίστε το “MIDI channel” (3.1-3.1a) των timbres 1 και 2. Για αυτό το παράδειγμα, βάλτε το timbre 1 στο 01G και το timbre 2 στο 02. Ορίζοντας τα σε ξεχωριστά κανάλια, κάθε timbre θα παίζεται μόνο από το KARMA module που ταιριάζει στο κανάλι. 2) Ορίστε το “Input Channel” και “Output Channel” για κάθε KARMA module. KARMA module [A]: “In”=Gch, “Out”=01G KARMA module [B]: “In”=Gch, “Out”=02 3) Επιλέξτε “Run” για τα KARMA modules [A] και [Β] και επιλέξτε ένα GE για το καθένα. KARMA module [A]: επιλέξτε μια bass φράση σαν GE KARMA module [B]: επιλέξτε μια piano φράση σαν GE Όταν η KARMA λειτουργία είναι ενεργή, το παίξιμό σας στο κλαβιέ θα εισάγετε στα KARMA modules [A] και [Β]. Το module [A] θα βγάζει την δημιουργημένη bass φράση στο MIDI κανάλι 01 για να παιχτεί το timbre 1. Το module [B] θα βγάζει την δημιουργημένη piano φράση στο MIDI κανάλι 02 για να παιχτεί το timbre 2. 4) Ορίστε το “Timb Thru” για να καθορίσετε αν τα timbres θα ακούγονται όταν η KARMA λειτουργία είναι ανενεργή. Όταν η KARMA λειτουργία είναι ανενεργή, τα timbres που ταιριάζουν με το γενικό MIDI κανάλι (Ch. 01) θα ακούγονται κανονικά όταν παίζετε στο κλαβιέ. Σε αυτό το παράδειγμα, θα ακούγεται το μπάσο του timbre 1 (ch.01). Αν ενεργοποιήσετε το “Timb Thru” (επιλεγμένο), τα timbres που δεν ταιριάζουν με το γενικό MIDI κανάλι θα ακούγονται όταν η KARMA λειτουργία είναι ανενεργή. Ενεργοποιήστε το KARMA module [B] “Timb Thru” (επιλέξτε το). Όταν η KARMA λειτουργία είναι ανενεργή, το πιάνο του timbre 2 (ch.02) θα ακούγεται μαζί με το μπάσο του timbre 1 (ch.01). Κάνοντας ρυθμίσεις παραμέτρων για κάθε KARMA module Για κάθε KARMA module, μπορείτε να καθορίσετε παραμέτρους όπως το κλαβιέ εύρος που θα στέλνει νότες σε αυτό το module και τις ρυθμίσεις του MIDI φίλτρου. Αυτές οι παράμετροι σώζονται για κάθε KARMA module σαν μέρος του συνδυασμού.

120


Στην 6.2: Ed-KARMA Mdl σελίδα, χρησιμοποιήστε το Μ ([F6] πλήκτρο) και το Μ ([F7] πλήκτρο) για να επιλέξετε το KARMA module που θέλετε να διορθώσετε. Το επιλεγμένο KARMA module θα δείχνεται επάνω αριστερά στην LCD οθόνη σαν [Α], [Β], [C] ή [D]. GE παράμετροι Μπορείτε να διορθώσετε τις παραμέτρους του GE που επιλέγεται για κάθε KARMA module. 1) Μπείτε στην COMBI 6.3: Ed-KARMA GE Parm σελίδα. Χρησιμοποιήστε το Μ ([F6] πλήκτρο) και το Μ ([F7] πλήκτρο) για να επιλέξετε το KARMA module που θέλετε να διορθώσετε. Το επιλεγμένο KARMA module θα δείχνεται επάνω αριστερά στην LCD οθόνη σαν [Α], [Β], [C] ή [D]. Με τον ίδιο τρόπο όπως κατά την διόρθωση σε ένα πρόγραμμα, ορίστε τα “Value”, “Asgn” και “Pol”. Μπορείτε επίσης να αναθέσετε πολλές GE παραμέτρους σε ένα KARMA Realtime Controls κουμπί. Για παράδειγμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κουμπί για τον έλεγχο της GE παραμέτρου “Rhythm Swing%” για όλα τα modules [Α], [Β], [C] ή [D]. RTParm (RealTime παράμετροι) Με τον ίδιο τρόπο όπως για ένα πρόγραμμα, οι μη GE KARMA παράμετροι, όπως KARMA ζώνη πλήκτρων και KARMA module παράμετροι, μπορούν να ανατεθούν σε έναν controller. 1) Μπείτε στην COMBI 6.4: Ed-KARMA RT RTPrm σελίδα. Με τον ίδιο τρόπο όπως για ένα πρόγραμμα, ορίστε τα “Parameter”, “Min”, “Max”, “Val” και “Asgn”. Σε έναν συνδυασμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα KARMA modules [A], [B], [C] και [D]. Ενεργοποιήστε το “Param Module” (επιλέξτε το) για τα modules που θέλετε να ελέγξετε. Στο παράδειγμα που φαίνεται παραπάνω, ο KARMA Realtime Controls διακόπτης [1] ελέγχει το Run/Mute για τα modules [A] και [B] και ο διακόπτης [2] ελέγχει το Run/Mute για τα modules [C] και [D]. Dynamic MIDI ρυθμίσεις Κάντε αυτές τις ρυθμίσεις με τον ίδιο τρόπο όπως για ένα πρόγραμμα. Ονομασία των KARMA RTC κουμπιών [1]-[8] και διακοπτών [1]/[2] Με τον ίδιο τρόπο όπως σε ένα πρόγραμμα, μπορείτε να επιλέξετε ονόματα για κάθε KARMA Realtime Controls κουμπί και διακόπτη. Αυτές οι ρυθμίσεις σώζονται μαζί με κάθε συνδυασμό. Σε έναν συνδυασμό, μέρος του ονόματος κατηγορίας του προγράμματος που επιλέγεται για το timbre που ελέγχεται από τα KARMA Realtime Controls κουμπιά και διακόπτες εμφανίζεται αυτόματα σε αγκύλες []. Αν έχουν γίνει ρυθμίσεις για τον 121


έλεγχο πολλών timbres ταυτόχρονα, αυτό θα δείχνει [MULTI]. Αυτό σας λέει το timbre της φράσης που ελέγχουν τα KARMA Realtime Controls κουμπιά και οι διακόπτες. Καθορισμός της ακολουθίας τυχαιότητας (Random Speed) Για το GE που επιλέγεται για κάθε KARMA module, μπορείτε συχνά να ελέγχετε τον βαθμό της τυχαιότητας για διάφορες ομάδες παραμέτρων όπως ο ρυθμός, η διάρκεια, το velocity, κ.λ.π. Οι τυχαίοι υπολογισμοί εκτελούνται με βάση τις αρχικές τιμές. Το ίδιο GE σε δύο ή περισσότερα modules, που έχει οριστεί στην ίδια ταχύτητα, θα εκτελεί τις τυχαιότητές του με την ίδια σειρά και τρόπο. Αν έχουν οριστεί σε διαφορετικές αρχικές τιμές, η τυχαιότητα θα διαφέρει για κάθε module. 1) Μπείτε στην COMBI 6.3: Ed-KARMA RT Rndm1 ή 2 σελίδα. Κανονικά, θα καθορίσετε διαφορετικές τιμές για το καθένα όπως φαίνεται δίπλα : “A”: 1, “B”: 2, “C”: 3 και “D”: 4. Αν έχετε επιλέξει το ίδιο GE για δύο ή περισσότερα KARMA modules και θέλετε να τα ρυθμίσετε για την παραγωγή της ίδιας ακολουθίας τυχαιοτήτων (έτσι ώστε να παίζουν ταυτόφωνα ή αρμονικά), επιλέξτε την ίδια τιμή.

Ρυθμίσεις της KARMA λειτουργίας στον Sequencer τρόπο Στον Sequencer τρόπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τέσσερα KARMA modules (modules [A], [B], [C] και [D]). Όμοια με τον Combination τρόπο, μπορείτε να παίξετε ξεχωριστές φράσεις ή patterns χρησιμοποιώντας διαφορετικά προγράμματα όπως drums, μπάσο, κιθάρα και strings, ή να δημιουργήσετε διαμορφώσεις που συνδυάζουν τα τέσσερα KARMA modules με δεκαέξι track προγράμματα. Η δομή των παραμέτρων για την KARMA λειτουργία είναι ίδια όπως για έναν συνδυασμό (σελίδα 116 «Ρυθμίσεις της KARMA λειτουργίας στον Combination τρόπο»).

Στον Sequencer τρόπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την KARMA λειτουργία για realtime ηχογράφηση των tracks ή patterns κομματιού. Τα note-on/off ή MIDI control δεδομένα που δημιουργούνται από ένα KARMA module μπορούν να γραφτούν σαν track ή pattern γεγονότα. Όταν το κάνετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα KARMA realtime Controls κουμπιά και διακόπτες και τα [CHORD TRIGGER] πλήκτρα, κ.λ.π. για να ελέγχετε φράσεις και patterns σε πραγματικό χρόνο ενώ ηχογραφείτε. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε ρυθμίσεις από έναν συνδυασμό ή να ηχογραφήσετε το παίξιμό σας στο κλαβιέ σε πραγματικό χρόνο (multi-track ηχογράφηση). •

Δεδομένα από το εσωτερικό sequencer δεν θα εισάγονται στα KARMA modules. Ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν δεδομένα νότας από το εσωτερικό sequencer για την ενεργοποίηση φράσεων, κ.λ.π. για την KARMA λειτουργία.

Παρακάτω, θα περιγράψουμε την διαδικασία για την χρήση της KARMA λειτουργίας για realtime ηχογράφηση (ηχογράφηση ενός track) και πως θα αντιγραφούν ρυθμίσεις από έναν συνδυασμό και θα χρησιμοποιηθούν σε realtime ηχογράφηση (multi-track ηχογράφηση). Realtime ηχογράφηση με την χρήση της KARMA λειτουργίας (ηχογράφηση ενός track) 122


Σαν ένα παράδειγμα, εδώ περιγράφεται πως θα ηχογραφηθεί ένα drum pattern στο track 1 ενώ χρησιμοποιείται η KARMA λειτουργία. 1) Όπως περιγράφεται στην διαδικασία για realtime ηχογράφηση σε ένα track και στις προετοιμασίες για ηχογράφηση (σελίδα 86), επιλέξτε το drum πρόγραμμα που θέλετε για το track 1. Μετά κάντε τις απαραίτητες προετοιμασίες για ηχογράφηση, όπως ο ορισμός του “Track Select” (1.1-1c) στο T01. 2) Μπείτε στην SEQ 6.1: KARMA MIDI I/O σελίδα. Κάντε MIDI I/O ρυθμίσεις για τα KARMA modules έτσι ώστε το KARMA module [A] να παίξει το track 1 (σελίδα 117 «ρυθμίσεις της KARMA λειτουργίας στον Combination τρόπο»). Βάλτε το “Input Channel” και “Output Channel” του KARMA module [A] στο 01 και 01 αντίστοιχα. (Το αποτέλεσμα θα είναι ίδιο αν τα βάλετε στο Tch και Tch. 3) Μπείτε στην SEQ 6.1: KARMA Setup σελίδα. Επιλέξτε ένα GE για το KARMA module [A] και ορίστε τις παραμέτρους. Αυτό μπορεί να επιλεγεί και ρυθμιστεί όπως θέλετε, αλλά για αυτό το παράδειγμα, χρησιμοποιήστε την “Copy KARMA module” utility menu εντολή για να αντιγράψετε όλες τις ρυθμίσεις της KARMA λειτουργίας από ένα πρόγραμμα. Αυτός είναι ένας εύκολος τρόπος για να διαμορφώσετε και ηχογραφήσετε μιας φράση ή ένα pattern από την KARMA λειτουργία ενός προγράμματος. 4) Πατήστε το [F8] (“UTILITY”) πλήκτρο για πρόσβαση στο utility menu.

5) Πατήστε το [F7] πλήκτρο για να επιλέξετε “Copy KARMA Module” και πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο. Θα εμφανιστεί το “Copy KARMA module” πλαίσιο διαλόγου. Επιλέξτε το πρόγραμμα πηγή για την αντιγραφή. Ενεργοποιήστε το “KARMA RT&Panel Setting” (επιλέξτε το) και βάλτε το “To: Module” στο Α. Πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο για να εκτελεστεί η αντιγραφή. 6) Πατήστε το [ON/OFF] πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την KARMA λειτουργία. Όταν παίξετε στο κλαβιέ, η KARMA λειτουργία θα παίξει ένα drum pattern όπως για ένα πρόγραμμα. 7) Πατήστε το [REC/WRITE] πλήκτρο και το [START/STOP] πλήκτρο για να ξεκινήσει η realtime ηχογράφηση στο track 1. Ενώ γίνεται η ηχογράφηση, μπορείτε να χειριστείτε τα KARMA realtime Controls κουμπιά και διακόπτες και το SCENE πλήκτρο, κ.λ.π., για να γράψετε τις αλλαγές στο pattern και την χροιά καθώς ηχογραφείτε. •

Το tempo του κομματιού και η KARMA λειτουργία δεν μπορούν να ρυθμιστούν ανεξάρτητα. 123


8) Αν θέλετε το sequencer να συγχρονιστεί στο KARMA module ενώ εσείς ηχογραφείτε, επιλέξτε το “Quantize Trig”. Μπείτε στην SEQ 6.2: KARMA Mdl Parm 1 σελίδα. Ο χρονισμός ενεργοποίησης θα ρυθμιστεί σε διαστήματα νότας 16ου του sequencer beat (σελίδα 124 «Συγχρονισμός της KARMA λειτουργίας»). 9) Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε τα KARMA modules στον χρονισμό αρχής του sequencer. •

Πατώντας το [START/STOP] πλήκτρο ενώ λειτουργεί το KARMA θα συγχρονιστεί η KARMA λειτουργία στο sequencer.

Όταν πατήσετε άλλη μια φορά το [START/STOP] πλήκτρο, η KARMA λειτουργία θα σταματήσει μαζί με το sequencer. Αν θέλετε να σταματήσετε μόνο την KARMA λειτουργία, πατήστε το (KARMA) [ON/OFF] πλήκτρο για να την απενεργοποιήσετε.

Αν θέλετε η KARMA λειτουργία να ξεκινήσει σε συγχρονισμό με την αρχή της ηχογράφησης, πατήστε το (KARMA) [ON/OFF] πλήκτρο για να την ενεργοποιήσετε, και παίξτε στο κλαβιέ κατά την προμέτρηση που προηγείται της ηχογράφησης. Το KARMA module δεν θα ενεργοποιηθεί αμέσως, αλλά θα ενεργοποιηθεί στην αρχή της ηχογράφησης σε συγχρονισμό με το sequencer (σελίδα 124 «Συγχρονισμός της KARMA λειτουργίας»).

Αντιγραφή ρυθμίσεων από έναν συνδυασμό και ηχογράφηση σε πραγματικό χρόνο (Multi-track ηχογράφηση) Οι προφορτωμένοι συνδυασμοί περιέχουν πολλούς συνδυασμούς που κάνουν πλήρη χρήση της KARMA λειτουργίας. Η αναπαραγωγή που δημιουργείται από αυτούς τους συνδυασμούς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν σκελετός για τις μουσικές σας ιδέες ή σαν βασικά tracks για ένα κομμάτι. Πολλοί από αυτούς τους συνδυασμούς περιέχουν timbres και KARMA modules με διαφορετικές ρυθμίσεις MIDI καναλιού. Εδώ περιγράφεται το πώς να χρησιμοποιήσετε multi-track ηχογράφηση για την ταυτόχρονη ηχογράφηση ενός παιξίματος πολλών MIDI καναλιών σε πραγματικό χρόνο. 1) Αντιγράψτε τις ρυθμίσεις από έναν συνδυασμό σε ένα κομμάτι. Μπείτε στην SEQ P1.1: Play/REC, Play/REC σελίδα.

2) Πατήστε το [F8] (“UTILITY”) πλήκτρο για πρόσβαση στο utility menu.

3) Πατήστε το [F7] πλήκτρο για να επιλέξετε “Copy From Combi” και πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο. Θα εμφανιστεί το “Copy from Combination” πλαίσιο διαλόγου. 124


Καθορίστε τον συνδυασμό πηγή της αντιγραφής. Ενεργοποιήστε το “with Effects” (επιλέξτε το). Βάλτε το “To:” στο Track1 μέχρι 8. Πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο για να εκτελεστεί η αντιγραφή. 4) Οι ρυθμίσεις για τα timbres 1-8 του συνδυασμού θα αντιγραφούν στα Tracks 1-8. Όλες οι άλλες κοινές παράμετροι, όπως ρυθμίσεις των εφφέ και της KARMA λειτουργίας, θα αντιγραφούν στο κομμάτι. 5) Βάλτε το Track Select στο track του ίδιου MIDI καναλιού όπως το γενικό MIDI κανάλι. Πατήστε το [ON/OFF] πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την KARMA λειτουργία. Όταν μετά παίξετε στο κλαβιέ ή πατήσετε ένα [CHORD TRIGGER] πλήκτρο, η KARMA λειτουργία θα ξεκινήσει όπως για τον συνδυασμό. (Σε συνάρτηση με το track που επιλέγετε από το “Track Select”, το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι ίδιο με τον συνδυασμό. Επιλέξτε ένα track που χρησιμοποιεί το ίδιο MIDI κανάλι όπως το γενικό MIDI κανάλι). 6) Εκτελέστε multi-track ηχογράφηση. Όπως περιγράφεται στην multi-track ηχογράφηση (σελίδα 102), κάντε τις προετοιμασίες για ηχογράφηση. Στην Preferences σελίδα, ενεργοποιήστε το “Multi REC” (επιλέξτε το). 7) Μπείτε στις SEQ 1.1: Play/REC, Prog..8 και Prog..16 σελίδες. Όλα τα tracks θα οριστούν στο REC. εδώ μπορείτε να ορίσετε όλα τα tracks στο PLAY ή το MUTE εκτός από το track που θέλετε να ηχογραφήσετε. Ωστόσο σε περιπτώσεις στις οποίες θέλετε να ηχογραφήσετε ένα παίξιμο χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό, και δεν υπάρχουν προηγούμενα ηχογραφημένα tracks, μπορείτε να αφήσετε όλα τα tracks στην REC κατάσταση. 8) Πατήστε το [REC/WRITE] πλήκτρο και μετά το [START/STOP] πλήκτρο για να ξεκινήσει η realtime ηχογράφηση. Μπορείτε να χειριστείτε τα KARMA Realtime Controls κουμπιά και διακόπτες και το [SCENE] πλήκτρο, κ.λ.π., ενώ ηχογραφείτε, και οι αλλαγές στο pattern και την χροιά θα γραφτούν όπως παίζετε. •

Το tempo του κομματιού και της KARMA λειτουργίας δεν μπορούν να οριστούν ανεξάρτητα.

Ρυθμίσεις της KARMA λειτουργίας στον Song Play τρόπο Στον Song Play τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τέσσερα KARMA modules (modules [A], [B], [C] και [D]). Με τον ίδιο τρόπο όπως για έναν συνδυασμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξεχωριστές φράσεις ή patterns για να παίξετε προγράμματα όπως drums, μπάσο, κιθάρα και strings, ή να συνδυάσετε τα τέσσερα KARMA modules και δεκαέξι track προγράμματα με διάφορους τρόπους. Η δομή των KARMA παραμέτρων είναι ίδια όπως για έναν συνδυασμό (σελίδα 116 “Ρυθμίσεις της KARMA λειτουργίας στον Combination τρόπο»). 125


Στον Song Play τρόπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την KARMA λειτουργία για να παίξετε μαζί με την αναπαραγωγή ενός SMF (Standard MIDI File). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα KARMA Realtime Controls κουμπιά και διακόπτες και τα [CHORD TRIGGER] πλήκτρα, κ.λ.π. για να ελέγξετε τις φράσεις και τα patterns σε πραγματικό χρόνο ενώ παίζετε. Μπορείτε επίσης να κάνετε ρυθμίσεις έτσι ώστε οι φράσεις που παράγονται από το KARMA module να αλλάζουν όταν αλλάζετε το track που παίζετε. •

Τα δεδομένα από το SMF δεν θα εισαχθούν στο KARMA module. Ούτε note δεδομένα από το SMF μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενεργοποίηση της φράσης, κ.λ.π. της KARMA λειτουργίας.

Σαν παράδειγμα, εδώ θα περιγράψουμε πώς να καθορίσετε ξεχωριστά προγράμματα σε δύο tracks για παίξιμο από το κλαβιέ, και να αλλάζετε KARMA module φράσεις όταν αλλάζετε ανάμεσα σε αυτά τα δύο tracks. 1) Μπείτε στην S.PLAY 1.1: Play Prog..8 σελίδα. Για τα tracks 1 και 2, επιλέξτε τα προγράμματα που θέλετε να παίξετε από το κλαβιέ. 2) Μπείτε στην S.PLAY 1.1: Play σελίδα. Ορίζοντας το “Play (Track Select)” στο Track 01 (Ch01), μπορείτε να παίξετε το A001: Acoustic Piano από το κλαβιέ. Ορίζοντάς το στο Track 02 (Ch02), μπορείτε να παίξετε το A023: M1 Organ. 3) Μπείτε στην S.PLAY 6.1: KARMA MIDI I/O σελίδα. Κάντε MIDI I/O ρυθμίσεις για τα KARMA modules έτσι ώστε το KARMA module [A] να παίζει το track 1, και το KARMA module [B] να παίζει το track 2 (σελίδα 116 «Ρυθμίσεις της KARMA λειτουργίας στον Combination τρόπο). Βάλτε τα “Input Channel” και “Output Channel” του KARMA module [A] στο 01 και 01 αντίστοιχα. Βάλτε τα “Input Channel” και “Output Channel” του KARMA module [Β] στο 02 και 02 αντίστοιχα. 4) Μπείτε στην S.PLAY 6.1: KARMA Setup σελίδα. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε το GE για τα KARMA modules [Α] και [Β] και να ορίσετε τις παραμέτρους

τους.

Επιλέξτε

“Run”.

Μπορείτε

να

χρησιμοποιήσετε την “Copy KARMA module” utility menu εντολή για να αντιγράψετε όλες τις KARMA ρυθμίσεις από ένα πρόγραμμα (σελίδα 120 «Realtime ηχογράφηση με την χρήση της KARMA λειτουργίας (ηχογράφηση ενός track)»). 5) Πατήστε το [ON/OFF] πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την KARMA λειτουργία. Αν βάλετε το “Play (Track Select)” στο Track 01 [Ch01], μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το KARMA module [A] για να παίξετε μια φράση στο A001: Acoustic Piano. Αν βάλετε το “Play (Track Select)” στο Track 02 [Ch02], μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το KARMA module [A] για να παίξετε μια φράση στο A023: M1 Organ. Σημείωση : Μπορείτε να ρυθμίσετε τις KARMA module “Key Zone” (6.1-3) και “Key Thru” (6.1-4) παραμέτρους για να καθορίσετε το εύρος του κλαβιέ που θα ελέγχει το KARMA και το εύρος που 126


μπορείτε να παίζετε στο κλαβιέ (σελίδα 112 «Ρυθμίσεις της KARMA λειτουργίας στον Program τρόπο» - Καθορισμός του κλαβιέ εύρους στο οποίο θα εκτελείται η KARMA λειτουργία). To tempo του SMF και της KARMA λειτουργίας δεν μπορούν να οριστούν ανεξάρτητα. 6) Αν θέλετε να συγχρονίσετε το KARMA module στο SMF που παίζεται, ενεργοποιήστε το “Quantize Trig” (επιλέξτε το). Μπείτε στην S.PLAY 6.1: KARMA Parm1 σελίδα. Ο χρονισμός ενεργοποίησης θα ρυθμιστεί στο πλησιέστερο διάστημα νότας 16ου του SMF beat.

Συγχρονισμός της KARMA λειτουργίας Η “Quantize Trig” παράμετρος O χρονισμός ενεργοποίησης του KARMA module θα εξαρτηθεί από την ρύθμιση της “Quantize Trig” παραμέτρου. On (επιλεγμένο) : Ο χρονισμός ενεργοποίησης θα ρυθμιστεί στο πλησιέστερο διάστημα νότας 16 ου του βασικού tempo. Off (μη επιλεγμένο) : Η ενεργοποίηση θα γίνει την στιγμή που παίζετε στο κλαβιέ ή στέλνεται μια ενεργοποίηση μέσω Dynamic MIDI. Συγχρονισμός των KARMA modules [A], [B], [C] και [D] Στους Combination, Sequencer και Song Play τρόπους, μπορούν να λειτουργήσουν τέσσερα KARMA modules. Το “Quantize Trig” μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα για καθένα από τα τέσσερα KARMA modules. “Quantize Trig” Off : Το KARMA module θα ενεργοποιηθεί την στιγμή που παίζετε στο κλαβιέ ή στέλνεται μια ενεργοποίηση μέσω Dynamic MIDI. Το αντίστοιχο KARMA module θα ενεργοποιηθεί αμέσως, χωρίς συγχρονισμό μεταξύ των modules. “Quantize Trig” On : Η ενεργοποίηση θα ρυθμιστεί στο πλησιέστερο διάστημα νότας 16 ου του χρονισμού του πρώτου KARMA module που ενεργοποιήθηκε και τώρα παίζεται. Ακόμη και αν ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα πολλά KARMA modules από το κλαβιέ ή από τα [CHORD TRIGGER] πλήκτρα, θα πρέπει να ρυθμίσετε καθένα από αυτά τα KARMA modules στο “Quantize Trig” On. Συγχρονισμός κομματιών, patterns και RPPR παιξίματος στον Sequencer τρόπο Αν θέλετε να παίξετε ή να ηχογραφήσετε ένα KARMA module σε συγχρονισμό με το κομμάτι, το pattern ή το RPPR που παίζεται, βάλτε το “Quantize Trig” στο On. “Quantize Trig” Off : Το KARMA module θα ενεργοποιηθεί στον χρονισμό που παίζετε στο κλαβιέ ή με την αποστολή ενεργοποίησης μέσω Dynamic MIDI. Δεν θα συγχρονιστεί με το κομμάτι, pattern ή RPPR που παίζεται. “Quantize Trig” On : To KARMA module θα ενεργοποιηθεί στο πλησιέστερο διάστημα νότας 16ου του κομματιού, pattern ή RPPR που παίζεται. 127


Σημείωση : Αν θέλετε τα patterns που παίζονται από το RPPR να συγχρονιστούν με την KARMA λειτουργία, βάλτε το “Sync” (SEQ 5.1: RPPR, RPPR Setup σελίδα) στο SEQ. Συγχρονισμός με SMF αναπαραγωγή στον Song Play τρόπο Αν θέλετε το KARMA module να συγχρονιστεί με το SMF που παίζεται, βάλτε το “Quantize Trig” στο On. “Quantize Trig” Off : Το KARMA module θα ενεργοποιηθεί την στιγμή που παίζετε στο κλαβιέ ή στέλνεται ενεργοποίηση μέσω Dynamic MIDI. Δεν θα συγχρονιστεί με το SMF που παίζεται. “Quantize Trig” On : To KARMA module θα συγχρονιστεί στο πλησιέστερο διάστημα νότας 16 ου του SMF που παίζεται.

Συγχρονισμός με εκκίνηση/σταμάτημα κομματιού Συγχρονισμός με ένα κομμάτι ή pattern στον Sequencer τρόπο •

Αν πατήσετε το [START/STOP] πλήκτρο ενώ λειτουργεί το KARMA, η KARMA λειτουργία θα συγχρονιστεί με τον χρονισμό του sequencer. Η KARMA λειτουργία θα επανέλθει στην αρχική της κατάσταση, και θα ξεκινήσει από την αρχή της φράσης ή του pattern.

Αν το sequencer τρέχει και λειτουργεί το KARMA, και αλλάξετε την θέση (για παράδειγμα) πατώντας το [LOCATE] πλήκτρο, η KARMA λειτουργία θα επανέλθει στην αρχική της κατάσταση, και θα ξεκινήσει από την αρχή της φράσης ή του pattern.

Αν μετά πατήσετε το [START/STOP] πλήκτρο, το sequencer και η KARMA λειτουργία θα σταματήσουν μαζί. Αν θέλετε να σταματήσετε μόνο την KARMA λειτουργία, πατήστε το KARMA [ON/OFF] πλήκτρο.

Αν θέλετε η KARMA λειτουργία να ξεκινάει ταυτόχρονα με την αρχή της ηχογράφησης, πατήστε το KARMA [ON/OFF] πλήκτρο και παίξτε στο κλαβιέ κατά την προμέτρηση που προηγείται της ηχογράφησης. Το KARMA module δεν θα ενεργοποιηθεί αμέσως, αλλά θα ενεργοποιηθεί σε συγχρονισμό με το sequencer όταν αρχίσει να ηχογραφεί.

Συγχρονισμός με ένα κομμάτι στον Song Play τρόπο •

Αν πατήσετε το [START/STOP] πλήκτρο ενώ λειτουργεί τι KARMA, η KARMA λειτουργία θα συγχρονιστεί με τον χρονισμό της SMF αναπαραγωγής. Η KARMA λειτουργία θα επανέλθει στην αρχική της κατάσταση, και θα ξεκινήσει από την αρχή της φράσης ή του pattern.

Αν παίζεται το SMF και λειτουργεί το KARMA, και αλλάξετε την θέση (για παράδειγμα) πατώντας το [LOCATE] πλήκτρο, η KARMA λειτουργία θα επανέλθει στην αρχική της κατάσταση, και θα ξεκινήσει από την αρχή της φράσης ή του pattern.

128


Αν μετά πατήσετε το [START/STOP] πλήκτρο, το SMF και η KARMA λειτουργία θα σταματήσουν μαζί. Αν θέλετε να σταματήσετε μόνο την KARMA λειτουργία, πατήστε το KARMA [ON/OFF] πλήκτρο.

Συγχρονισμός σε μια εξωτερική MIDI συσκευή Αν το “MIDI Clock” (GLOBAL 2.1-1a) τεθεί στο External (=ΕΧΤ), η KARMA λειτουργία θα συγχρονιστεί στο MIDI realtime clock και realtime εντολές που λαμβάνονται από μια συνδεδεμένη συσκευή. Συγχρονισμός σε εξωτερικό MIDI clock Βάλτε το “MIDI Clock” (GLOBAL 2.1-1a) στο External. Το tempo της KARMA λειτουργίας θα συγχρονιστεί με τον χρονισμό του εξωτερικού MIDI clock.

Συγχρονισμός στις εντολές εξωτερικής MIDI συσκευή Βάλτε το “MIDI Clock” (GLOBAL 2.1-1a) στο External. Στον Sequencer τρόπο, τα song start, continue και stop μηνύματα μπορούν να λαμβάνονται για έλεγχο της αναπαραγωγής και ηχογράφηση κομματιού με τον ίδιο τρόπο όπως αν είχε πατηθεί το [START/STOP] πλήκτρο αυτού του οργάνου. Η KARMA λειτουργία θα ελέγχεται επίσης όπως αν είχε πατηθεί το [START/STOP] πλήκτρο («Συγχρονισμός με εκκίνηση/σταμάτημα κομματιού»). Τα μηνύματα δείκτη θέσης κομματιού (song position pointer) μπορούν επίσης να λαμβάνονται για τον έλεγχο της θέσης του κομματιού, όπως αν είχε εκτελεστεί μια διαδικασία στο όργανο για να αλλάξει η θέση, και η KARMA λειτουργία θα ελέγχεται με τον ίδιο τρόπο όπως όταν αλλάξει η θέση στο workstation. Στους Program και Combination τρόπους, τα song start, continue και stop μηνύματα μπορούν να λαμβάνονται για τον έλεγχο της KARMA λειτουργίας. •

Αν λαμβάνονται song start, continue ή song position pointer μηνύματα ενώ λειτουργεί το KARMA, η η KARMA λειτουργία θα επανέλθει στην αρχική της κατάσταση, και θα ξεκινήσει από την αρχή της φράσης ή του pattern.

Αν ληφθεί song stop, η KARMA λειτουργία θα σταματήσει.

Global τρόπος Στον Global τρόπο μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις που επηρεάζουν ολόκληρο το όργανο, όπως user κλίμακες, ονόματα κατηγοριών, drum kits. •

Όταν παίζετε στο κλαβιέ στον Global τρόπο, αυτό το όργανο θα ηχεί όπως στον προηγούμενο τρόπο στο οποίο ήσασταν.

Οι ρυθμίσεις που διορθώνεται στον Global τρόπο διατηρούνται όσο η τροφοδοσία παραμένει ανοιχτή, αλλά θα χαθούν όταν κλείσει η τροφοδοσία. Τα δεδομένα που διαχειρίζονται στον Global τρόπο μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις τύπους : drum kits settings (GLOBAL 5.1) και όλες οι άλλες global settings (GLOBAL 1.1-4.1, 6.1). 129


καθένας από αυτούς τους τρεις τύπους δεδομένων μπορεί να γραφτεί στον χώρο μνήμης. Στον Disk τρόπο, αυτά τα δεδομένα μπορούν επίσης να σωθούν σε δισκέτα (σελίδα 52). •

Ο Global τρόπος δεν παρέχει Compare λειτουργία που να σας επιτρέπει να κάνετε πριν και μετά συγκρίσεις της διόρθωσής σας. Πριν διορθώσετε user drum kits, μπορεί να θελήσετε να χρησιμοποιήσετε το “Copy Drum Kit” για να αντιγράψετε το user drum kit σε έναν αριθμό που δεν χρησιμοποιείται.

Δημιουργία ενός drum kit Σχετικά με τα drum kits Ένα drum kit περιέχει drum δείγματα (PCM δεδομένα drum κυματομορφής) που ανατίθενται σε κάθε νότα, με ανεξάρτητες ρυθμίσεις για τον τόνο και την στάθμη, κ.λ.π. Αυτό το όργανο έχει 64 drum kit χώρους μνήμης. Με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, τα 00 (Α/Β)-15 (Α/Β) περιέχουν προφορτωμένα drum kits κατάλληλα για μια ποικιλία μουσικών στυλ. Τα 64 (GM)-72 (GM) περιέχουν εννέα διαφορετικά preset drum kits που είναι συμβατά με τον GM χάρτη ήχων. Στην GLOBAL 5.1: DΚit μπορείτε να τροποποιήσετε αυτά τα drum kits ή να δημιουργήσετε το δικό σας drum kit. Τα drum kits που διορθώνετε ή δημιουργείτε μπορούν να γραφτούν σε ένα user drum kit 00 (A/B)-63 (User) στον drum kit χώρο μνήμης. Στον Disk τρόπο μπορείτε επίσης να σώσετε αυτά τα drum kits σε δισκέτα. •

Τα 16 (C)-31 (C) και 32 (D)-47 (D) παρέχονται για χρήση με τα preset patterns που περιλαμβάνονται στις EXB-PCM κάρτες που πουλιούνται χωριστά. Τα drum kits που δημιουργείτε διορθώνοντας αυτά, μπορούν να σωθούν στα 48-63 (User).

Multisample και drum kit προγράμματα Υπάρχουν δύο τύποι προγραμμάτων : εκείνα των οποίων ο ταλαντωτής χρησιμοποιεί ένα multisample (πολυ-δείγμα) και εκείνα των οποίων ο ταλαντωτής χρησιμοποιεί ένα drum kit. Αυτή η επιλογή γίνεται από την “Mode (Oscillator Mode)” ρύθμιση στην PROG 2.1 Ed-Basic, Prog Basic σελίδα. Για να χρησιμοποιήσετε ένα multisample για το πρόγραμμα, βάλτε το “Mode (Oscillator Mode)” στο Single ή Double. Για να χρησιμοποιήσετε ένα drum kit, βάλτε το “Mode (Oscillator Mode)” στο Drums. Σχετικά με τις παραμέτρους προγράμματος Όπως ο χαρακτήρας και η επεξεργασία διόρθωσης ενός μελωδικού οργάνου, όπως πιάνο, organ, τρομπέτα και strings, είναι βασικά διαφορετική από εκείνη των percussion οργάνων, όπως drums ή τυμπάνια, η δομή των παραμέτρων ενός multisample προγράμματος (“Mode (Oscillator Mode)” στο Single ή Double) είναι βασικά διαφορετική από εκείνη ενός drum kit προγράμματος (“Mode (Oscillator Mode)” στο Drums).

130


Οι παράμετροι προγράμματος ενός multisample καθορίζουν filter και amp, κ.λ.π. ρυθμίσεις κατάλληλες για ένα multisample. Για αυτόν τον λόγο, είναι δύσκολο να αλλάξει ένα τέτοιο πρόγραμμα για χρήση με ένα drum kit. Έτσι αν θέλετε να διορθώσετε ένα drum kit, θα πρέπει πρώτα να χρησιμοποιήσετε τον Program τρόπο για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ένα drum kit (“Mode (Oscillator Mode)” = Drums) και μετά να μετακινηθείτε στην GLOBAL 5.1: DΚit σελίδα. Τα προγράμματα που χρησιμοποιούν ένα drum kit έχουν filter, amp και εφφέ ρυθμίσεις κατάλληλες για drum ήχους. Είναι καλύτερα πρώτα να επιλέξετε ένα drum kit πρόγραμμα στον Program τρόπο, και μετά να κάνετε την διόρθωσή σας στον Global τρόπο.

Διόρθωση ενός drum kit •

Πριν διορθώσετε ένα drum kit, αποεπιλέξτε το Memory Protect (σελίδα 49).

1) Στην PROG 1.1: Play, επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ενώ διορθώνετε το drum kit. Επιλέξτε ένα drum kit πρόγραμμα από τα προφορτωμένα προγράμματα, κ.λ.π. Αν το drum kit που θέλετε να διορθώσετε χρησιμοποιείται ήδη από ένα πρόγραμμα, επιλέξτε αυτό το πρόγραμμα. (Στο ξεχωριστό “VNL”, τα προγράμματα που χρησιμοποιούν drum kit σημειώνονται με το σύμβολο d). Βάλτε το “Octave” στο +0 [8’]. Με μια ρύθμιση άλλη από το +0 [8’], η σχέση μεταξύ των πλήκτρων και των ήχων δεν θα είναι σωστή. Τα εφφέ θα ηχούν χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του τελευταίου επιλεγμένου προγράμματος. Όταν διορθώσετε ένα drum kit, θα επηρεαστούν όλα τα προγράμματα που χρησιμοποιούν αυτό το drum kit. 2) Μπείτε στην High Sample σελίδα του GLOBAL 5.1: DKit.

3) Στο “Drum Kit” επιλέξτε το drum kit που θέλετε να διορθώσετε. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε το Utility “Copy Drum Kit” για να αντιγράψετε ρυθμίσεις από ένα προφορτωμένα drum kit ή ένα GM drum kit. Tα GM drum kits 64 (GM)-72 (GM) δεν μπορούν να επιλεγούν εδώ. (Δεν είναι δυνατόν να διορθώσετε ή να γράψετε ένα GM drum kit). Αν θέλετε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ενός από τα drum kits 64 (GM)-72 (GM), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το “Copy Drum Kit” για να το αντιγράψετε στα 00 (Α/Β)-63 (User) και μετά να διορθώσετε το αντίγραφο. 4) Χρησιμοποιήστε το “Key” για να επιλέξετε τον αριθμό νότας που θέλετε να διορθώσετε. Οι παράμετροι drum δείγματος για τον επιλεγμένο αριθμό νότας θα εμφανιστούν στις High Sample, Low Sample και Voice/Mix σελίδες. Επιπλέον για να χρησιμοποιήσετε τους VALUE controllers, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω μεθόδους για να επιλέξετε τον αριθμό νότας.

131


Κρατήστε πατημένο το [ENTER] πλήκτρο και παίξτε ένα πλήκτρο στο κλαβιέ για να εισάγετε αυτόν τον αριθμό νότας.

Χρησιμοποιήστε τα [F6] (“Key–”) και [F7] (“Key+”) για να αυξήσετε και μειώσετε τους αριθμούς νότας.

5) Χρησιμοποιήστε το “Assign” για να καθορίσετε αν ένα drum δείγμα θα ανατεθεί στον αριθμό νότας. Αν αυτό επιλεγεί, ένα drum δείγμα θα ανατεθεί σε αυτόν τον αριθμό νότας. Κανονικά θα το επιλέξετε. Αν αυτό δεν επιλεγεί, κανένα drum δείγμα δεν θα ανατεθεί σε αυτόν τον αριθμό νότας. Αυτός ο αριθμός νότας θα ηχεί το drum δείγμα που ανατίθεται στα δεξιά του αλλά ένα ημιτόνιο χαμηλότερα. Χρησιμοποιήστε αυτήν την ρύθμιση όταν θέλετε μόνο να αλλάξετε τον τόνο, όπως με έναν ήχο tom ή πιατινιών. 6) Χρησιμοποιήστε τα “Drumsample Bank” και “Drumsample” για να επιλέξετε το drum δείγμα που θα ανατεθεί στον αριθμό νότας. Ορίστε το High Drumsample στην High Sample σελίδα, και το Low Drumsample στην Low Sample σελίδα. Αν καθορίσετε ένα Low Drumsample, χρησιμοποιήστε το “Vel.SW LH” για να καθορίσετε πως θα αλλάζει το velocity ανάμεσα στο High Drumsample και Low Drumsample. (βήμα 7) Βάζοντας το “Drumsample Bank” στο ROM μπορείτε να επιλέξετε ROM drum δείγματα ή στο EXB* για να επιλέξετε drum δείγματα από μια EXB-PCM κάρτα που πουλιέται χωριστά. •

Μερικές EXB-PCM κάρτες δεν περιέχουν drum δείγματα.

Σχετικά με τα drum δείγματα Αυτό το όργανο περιέχει 423 drum δείγματα στην εσωτερική ROM μνήμη του. Mπορείτε να χρησιμοποιήσετε το “Select by Category” utility για να επιλέξετε ROM drum δείγματα από δεκαπέντε κατηγορίες. 7) Χρησιμοποιήστε το “Vel.SW LH” για να καθορίσετε πως θα αλλάζει το velocity μεταξύ των drumsamples. Το drum δείγμα που ακούγεται όταν παίζετε θα εξαρτάται από το velocity (δύναμη παιξίματος στο κλαβιέ) της εισερχόμενης νότας. Αυτό ονομάζεται velocity drumsample switching. Αν βάλετε αυτό στο 001, θα ακούγεται μόνο το High Drumsample. Αυτός είναι ο ίδιος τύπος λειτουργίας όπως το Velocity Multisample Switching σε ένα πρόγραμμα. 8) Ορίστε τις παραμέτρους των drumsamples που ανατίθενται. Ορίστε τις High Drumsample παραμέτρους στην High Sample σελίδα και τις Low Drumsample παραμέτρους στην Low Sample σελίδα. Μπορείτε να ορίσετε παραμέτρους, όπως στάθμη έντασης (“Level”), τόνος (“Trans”, “Tune”) και χροιά (“Fc”, “Reso”). 9) Αν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τα βήματα 4-8 για να ορίσετε τις drumsample παραμέτρους για κάθε αριθμό νότας. 132


Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις άλλου “KEY”, επιλέξτε το “Copy Key Setup” utility. 10) Επιλέξτε την Voice/Mixer σελίδα στο GLOBAL 5.1: DKit.

11) Ορίστε το “Excl Group”. Η “Excl Group” ρύθμιση χρησιμοποιείται όταν θέλετε να ομαδοποιήσετε drumsamples του ίδιου τύπου. Για παράδειγμα αν ο αριθμός νότας στον οποίο ανατίθενται ένα ανοιχτό και ένα κλειστό hi-hat drumsample έχει οριστεί στον ίδιο exclusive group αριθμό, αυτά θα ομαδοποιηθούν έτσι ώστε το ανοιχτό και κλειστό hi-hat να μην ακούγονται ταυτόχρονα, εξασφαλίζοντας έτσι ότι το παίξιμο του hi-hat θα ακούγεται φυσικά. 12) Χρησιμοποιήστε το “BUS” για να καθορίσετε την δρομολόγηση εξόδου. Ορίστε το όταν θέλετε να στείλετε την έξοδο του drumsample που ανατίθεται σε κάθε αριθμό νότας στο δικό της insert εφφέ ή την AUDIO OUTPUT (INDIVIDUAL) υποδοχή 1-2. Για παράδειγμα μπορείτε να ρυθμίσετε ήχου snare (ταμπούρο) τύπου στο IFX1 και kick (μπότα) ήχους στο IFX2, έτσι ώστε αυτοί οι ήχοι να στέλνονται στα insert εφφέ 1 και 2 αντίστοιχα. Αν θέλετε να στείλετε μόνο συγκεκριμένα drumsamples στις AUDIO OUTPUT (INDIVIDUAL) υποδοχές 1-2, επιλέξτε 1,2 ή 1/2. Αυτές οι ρυθμίσεις είναι έγκυρες αν έχει επιλεγεί το “Use DKit Setting” (PROG 7.1: Ed-BUS, BUS σελίδα) για το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί αυτό το drum kit. 13) Χρησιμοποιήστε το “Pan” για να καθορίσετε την θέση της stereo εξόδου. Η ρύθμιση που κάνετε εδώ είναι έγκυρη αν έχει επιλεγεί το “Use DKit Setting” (PROG 5.1: EdAmp1, Level/Pan σελίδα) για το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί αυτό το drum kit. 14) Χρησιμοποιήστε τα “S1 (Send1(MFX1))” και “S2 (Send2(MFX2))” για να ορίσετε τις στάθμες αποστολής στα master εφφέ. Οι ρυθμίσεις που κάνετε εδώ είναι έγκυρες αν έχει επιλεγεί το “Use DKit Setting” (PROG 7.1: EdBUS, BUS σελίδα) για το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί αυτό το drum kit. 15) Χρησιμοποιήστε το “Write Drum Kits” utility για να σώσετε τα δεδομένα. Αν θέλετε να αλλάξετε το όνομα του drum kit πριν το σώσετε, χρησιμοποιήστε το “Rename Drum Kit” utility (σελίδα 51). Αν κλείσετε την τροφοδοσία πριν γράψετε τα δεδομένα στην μνήμη, οι διορθώσεις σας θα χαθούν (σελίδα 53 Μνήμη στον Global τρόπο).

Disk τρόπος Πως οργανώνεται ο Disk τρόπος Στον Disk τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δισκέτες για να σώσετε ή να φορτώσετε διάφορους τύπους δεδομένων. Μπορείτε επίσης να κάνετε ρυθμίσεις σχετικές με το σώσιμο και το φόρτωμα. 133


Τύποι του μέσου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν Δισκέτες Αυτό το όργανο μπορεί να χρησιμοποιήσει MS-DOS format 3.5” 2HD και 2DD δισκέτες. Η χωρητικότητα μιας δισκέτας μετά το φορμάρισμα θα είναι 1.44 MB (18 sectors/track) για μια 2HD δισκέτα ή 720 KB (9 sectors/track) για μια 2 DD δισκέτα. Σημείωση : Συνιστούμε την χρήση 2HD δισκετών. Σημείωση : Όταν εισάγετε δισκέτα για πρώτη φορά μετά το άνοιγμα της τροφοδοσίας ή μετά την αλλαγή δίσκων, πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο λειτουργίας για να κάνετε το όργανο να ανιχνεύσει την δισκέτα. Όταν αναγνωριστεί η δισκέτα, θα εμφανιστούν στην LCD οθόνη πληροφορίες για την δισκέτα.

Φόρτωμα δεδομένων Τύποι δεδομένων που μπορούν να φορτωθούν Τα αρχεία που μπορούν να φορτωθούν από δισκέτα φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα.

Διαδικασία φορτώματος δεδομένων Φόρτωμα Programs, Combinations, Drum kits και Global ρυθμίσεων (φόρτωμα ενός .PCG αρχείου) Επιλέξτε αυτό όταν θέλετε να φορτώσετε πάλι προγράμματα ή συνδυασμούς που δημιουργήσατε και σώσατε χρησιμοποιώντας “Save All” ή “Save PCG” ή όταν θέλετε να επαναφέρετε το προφορτωμένα δεδομένα (εργοστασιακές ρυθμίσεις) από την δισκέτα που παρέχεται. Κανονικά θα χρησιμοποιήσετε αυτήν την μέθοδο για να φορτώσετε ένα .PCG αρχείο από μια δισκέτα που περιλαμβάνεται σε EXB-PCM ή EXB-MOSS κάρτα. 134


Πριν φορτώσετε προγράμματα, συνδυασμούς, κομμάτια και drum kits, πρέπει να απενεργοποιήσετε την προστασία μνήμης στον Global τρόπο (σελίδα 49).

Εδώ, σαν παράδειγμα, θα φορτώσουμε το .PCG αρχείο από την δισκέτα που παρέχεται. Ένα .PCG αρχείο περιέχει προγράμματα, συνδυασμούς, drum kits και γενικές ρυθμίσεις (σελίδα 131). 1) Βάλτε την δισκέτα στο drive δισκέτας του οργάνου. Για λεπτομέρειες σχετικά με την μεταχείριση δισκετών, διαβάστε τις «Προφυλάξεις όταν μεταχειρίζεστε δισκέτες» (σελίδα 134). 2) Πατήστε το [DISK] πλήκτρο για να μπείτε στον Disk τρόπο. Η δισκέτα θα αναγνωριστεί όταν πατήσετε το [Disk] πλήκτρο. 3) Επιλέξτε την Load σελίδα. Στην LCD οθόνη θα εμφανιστούν πληροφορίες αρχείου. 4) Επιλέξτε ένα .PCG αρχείο. Το επιλεγμένο αρχείο θα τονιστεί στην οθόνη. Σημείωση : Αν τα δεδομένα που θέλετε να φορτώσετε βρίσκονται σε χαμηλότερο ή υψηλότερο επίπεδο καταλόγου, χρησιμοποιήστε το [F6] (“OPEN”) ή [F5] (“UP”) πλήκτρο για να εμφανίσετε τα δεδομένα που θέλετε και μετά επιλέξτε τα. Όταν φορτώνετε ένα .PCG αρχείο, τα δεδομένα στην εσωτερική μνήμη του οργάνου θα αντικατασταθούν από αυτό το .PCG αρχείο (προγράμματα, συνδυασμοί, drum kits, γενικές ρυθμίσεις). Αν θέλετε να διατηρήσετε τα δεδομένα που υπάρχουν στην εσωτερική μνήμη, πρέπει να εκτελέσετε “Save All” ή “Save PCG” για να τα σώσετε πριν φορτώσετε άλλα δεδομένα. 5) Από το utility menu, επιλέξτε “Load Selected”. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου. Το πλαίσιο διαλόγου, οι ρυθμίσεις και η διαδικασία του θα διαφέρουν σε συνάρτηση με τον τύπο του αρχείου που φορτώνετε. 6) Αν το “Load ********.SNG too” είναι επιλεγμένο όταν φορτώνετε τα δεδομένα, το .SNG αρχείο θα φορτωθεί επίσης την ίδια στιγμή που φορτώνεται το .PCG αρχείο. 7) Πατήστε το [F8] (“OK”) για να εκτελέσετε την διαδικασία φορτώματος. •

Ποτέ μην βγάζετε το μέσο όταν φορτώνονται δεδομένα.

Φόρτωμα της δισκέτας που παρέχεται με κάρτες που πουλιούνται χωριστά. Τα .PCG και .SNG αρχεία στις δισκέτες που παρέχονται με τις EXB-PCM και EXB-MOSS είναι για TRITON/TRITONpro/TRITONproX (Ιούνιος 2001). Αυτά τα .PCG και .SNG αρχεία δεν περιέχουν ρυθμίσεις για την KARMA λειτουργία. Αν αυτά τα αρχεία φορτωθούν στο KARMA music workstation, όλες οι παράμετροι που αφορούν στην KARMA λειτουργία θα ρυθμιστούν στις αρχικές τους τιμές.

135


Αν φορτώσετε το C_BANK.PCG αρχείο που παρέχεται με EXB-PCM κάρτες, θα αντικατασταθούν τα προγράμματα και οι συνδυασμοί στις banks A, B και C, και οι γενικές ρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένων των drum kits. Αν φορτώσετε το D_BANK.PCG αρχείο που παρέχεται με EXB-PCM κάρτες, θα αντικατασταθούν τα προγράμματα και οι συνδυασμοί στις banks A, B και C, και οι γενικές ρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένων των drum kits. Αν φορτώσετε το MOSS.PCG αρχείο που παρέχεται με EXB-PCM κάρτες, θα αντικατασταθούν τα προγράμματα και οι συνδυασμοί στις banks A, B, C, D και F, και οι γενικές ρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένων των drum kits. Τα .PCG αρχεία που παρέχονται με EXB-PCM και EXB-MOSS, περιέχουν επίσης παραμέτρους για την arpeggiator λειτουργία της TRITON σειράς. Ωστόσο, αφού το KARMA music workstation δεν έχει arpeggiator λειτουργία, αυτές οι ρυθμίσεις θα αγνοηθούν, και δεν θα φορτωθούν ή αντικατασταθούν. Αν θέλετε να φορτώσετε ένα αρχείο που περιλαμβάνεται σε EXB-PCM ή EXB-MOSS στο KARMA music workstation, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία. •

Αν έχετε κάνει διορθώσεις σε οποιαδήποτε Programs ή Combinations, βεβαιωθείτε ότι τα σώσατε πριν φορτώσετε τα καινούρια δεδομένα. Χρησιμοποιήστε “Save All” ή “Save PCG” πριν συνεχίσετε.

Επίσης, η κατηγορία των προγραμμάτων και συνδυασμών μπορεί να μην είναι κατάλληλες σε κάποιες περιπτώσεις.

Σε συνάρτηση με τα EXB-PCM.PCG δεδομένα που φορτώνετε, τα ονόματα κατηγορίας των συνδυασμών που εμφανίζονται μπορεί να διαφέρουν από τα ονόματα κατηγορίας που εμφανίζονται στην σειρά TRITON.

Φόρτωμα ενός .PCG αρχείου από δισκέτα που παρέχεται με μια EXB-PCM κάρτα 1) Τοποθετήστε την δισκέτα που παρέχεται με την EXB-PCM στο drive δισκέτας. 2) Πατήστε το [Disk] πλήκτρο για να μπείτε στον Disk τρόπο. 3) Επιλέξτε την Load σελίδα. 4) Επιλέξτε C_Bank.PCG (ή D_Bank.PCG) και επιλέξτε την utility menu εντολή “Load selected”. 5) Αν η δισκέτα περιέχει δεδομένα κομματιού, η οθόνη θα δείξει “Load ********.SNG too”. Αν θέλετε να φορτώσετε τα δεδομένα κομματιού, επιλέξτε το “Load ********.SNG” πλαίσιο. 6) Πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο για να φορτώσετε τα δεδομένα. 7) Βγάλτε την EXB-PCM δισκέτα, βάλτε την δισκέτα που παρέχεται με το KARMA music workstation και πατήστε ένα πλήκτρο λειτουργίας. 8) Επιλέξτε PRELOAD.PCG και επιλέξτε την utility menu εντολή “Load selected”. 9) Χωρίς να επιλέξετε το “Load ********.SNG too” πλαίσιο, πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο για να φορτώσετε τα δεδομένα. Φόρτωμα των .PCG και .SNG αρχείων από την δισκέτα που παρέχεται με την EXB-MOSS Ανατρέξτε στον Οδηγό Παραμέτρων (Parameter Guide). 136


Σώσιμο δεδομένων Για την διαδικασία σωσίματος δεδομένων σε δισκέτα, ανατρέξτε στο «Σώσιμο σε δισκέτα» (σελίδα 53).

Τύποι δεδομένων που μπορούν να σωθούν Οι ακόλουθοι τύποι δεδομένων μπορούν να σωθούν σε εξωτερικό μέσο (δισκέτα). •

.PCG αρχεία προγράμματα, συνδυασμοί, γενικές ρυθμίσεις, drum kits (τα δεδομένα που καθορίζονται από τα “S.Item” (Select Save Items) πλαίσια θα σωθούν).

.SNG αρχεία Κομμάτια, λίστες αναμονής και pattern

Standard MIDI αρχεία (SMF) Τα κομμάτια του Sequencer τρόπου μπορούν να σωθούν σαν SMF δεδομένα.

System exclusive δεδομένα System exclusive δεδομένα που λαμβάνονται από αυτό το όργανο από μια εξωτερική MIDI συσκευή (αυτό το όργανο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν data filer).

Σημείωση : Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε τύπο αρχείου και το εικονίδιο που το συνοδεύει, ανατρέξτε στο διάγραμμα της σελίδας 131.

Φορμάρισμα δισκέτας Οι δισκέτες πρέπει να φορμαριστούν. Μια δισκέτα που δεν είναι σε MS-DOS φορμάτ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως είναι. Μια τέτοια δισκέτα πρέπει να φορμαριστεί πριν μπορέσει να χρησιμοποιηθεί με αυτό το όργανο.

Προφυλάξεις όταν μεταχειρίζεστε δισκέτες Όταν μεταχειρίζεστε δισκέτες, παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω σημεία. Τα δεδομένα μπορεί να χαθούν αν μεταχειριστείτε λανθασμένα την δισκέτα. Τύπος δισκέτας και φορμάρισμα Αυτό το όργανο μπορεί να χρησιμοποιήσει 2HD και 2DD δισκέτες. Μεταχείριση δισκέτας •

Μην ανοίγετε το έλασμα της δισκέτας ή αγγίζετε την μαγνητική επιφάνεια μέσα στην δισκέτα. Αν η μαγνητική δισκέτα βρωμίσει ή γρατσουνιστεί, θα είναι πια δυνατόν αν διαβαστούν τα δεδομένα της.

Ποτέ μην μεταφέρετε το όργανο με μια δισκέτα στο drive. Οι ταλαντεύσεις μπορεί να προκαλέσουν γρατσουνιές στην δισκέτας από τις κεφαλές ανάγνωσης του drive, καθιστώντας την μη αναγνώσιμη.

Μην αφήνετε την δισκέτα σε μέρη που είναι κοντά σε μια συσκευή που εκπέμπει μαγνητικό πεδίο, όπως τηλεόραση, υπολογιστής, οθόνη υπολογιστή, ηχείο ή μετασχηματιστή. Αυτό μπορεί να σβήσει τα δεδομένα της δισκέτας.

Μην

χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε δισκέτες σε θέσεις με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία ή

υγρασία, σε άμεσο ηλιακό φως, ή σε μέρη με σκόνη ή βρωμιά. 137


Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στην δισκέτα.

Όταν το drive λειτουργεί, μην επιχειρείτε να βγάλετε την δισκέτα και μην κουνάτε το όργανο.

Προστασία εγγραφής δισκέτας Οι δισκέτες έχουν μια μικρή τρύπα προστασίας εγγραφής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε τα δεδομένα να μην σβηστούν ή αντικατασταθούν κατά λάθος. Μετά το σώσιμο δεδομένων στον δίσκο, μετακινήστε το έλασμα προστασίας εγγραφής έτσι ώστε η τρύπα να μην είναι καλυμμένη. Αυτό θα εμποδίσει την εγγραφή στην δισκέτα, και θα προφυλάξει τα δεδομένα από ακούσια καταστροφή. Τοποθέτηση μιας δισκέτας Με την ετικέτα της δισκέτας προς τα επάνω, τοποθετήστε την στο drive. Πιέστε μέσα την δισκέτα μέχρι να εφαρμόσει πλήρως. Μπορεί

να

προκύψουν

δυσλειτουργίες

αν

χρησιμοποιήσετε

υπερβολική δύναμη στην εισαγωγή της δισκέτας. Οι δισκέτες πρέπει να τοποθετούνται απαλά και ίσια. Βγάλσιμο μιας δισκέτας Για να βγάλετε μια δισκέτα, βεβαιωθείτε πρώτα ότι ο δίσκος πρόσβαση στην δισκέτα είναι σβηστός. Μετά πατήστε το eject κουμπί και βγάλτε την δισκέτα. Αν η δισκέτα δεν βγαίνει όταν πατήσετε αυτό το κουμπί, μην επιχειρείτε να βγάλετε την δισκέτα με δύναμη. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Καθάρισμα κεφαλής Αν οι κεφαλές του drive μπορεί να προκύψουν σφάλματα κατά το σώσιμο, το φόρτωμα ή το φορμάρισμα. Είναι σημαντικό να καθαρίσετε τις κεφαλές χρησιμοποιώντας καθαριστική δισκέτα 3.5” που διατίθεται στην αγορά. Για την διαδικασία καθαρισμού, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της δισκέτας.

Εφφέ ρυθμίσεις Το εφφέ τμήμα αυτού του οργάνου παρέχει πέντε inserts εφφέ, δύο master εφφέ, ένα master EQ (stereo ΕQ 3 περιοχών) και έναν μίκτη που ελέγχει την δρομολόγηση αυτών των στοιχείων. Μπορείτε να επιλέξετε από 102 τύπους πλήρως ψηφιακών εφφέ για κάθε insert εφφέ και από 89 τύπους για κάθε master εφφέ. Τα εφφέ είναι στις ακόλουθες κατηγορίες. Κατηγορίες των 102 εφφέ τύπων 001-015 016-031 032-040 041-051 052-057

Εφφέ φίλτρου και δυναμικών, όπως EQ και compressor Εφφέ τόνου και διαμόρφωσης φράσης, όπως chorus και phaser Άλλα εφφέ διαμόρφωσης και μεταβολής τόνου, όπως rotary speaker και pitch shifter Εφφέ early reflection και delay Reverb εφφέ 138


058-089 090-102 •

Mono και mono-chain εφφέ στα οποία δύο mono εφφέ συνδέονται εν σειρά Double-size εφφέ (δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν master FX)

Τα εφφέ 000-089 μπορούν να επιλεγούν για IFX1, 2, 3, 4, 5 ή ΜΧ1 ή 2. Τα εφφέ 090-102 είναι double-size εφφέ και θα χρησιμοποιήσουν δύο φορές τον χώρο επεξεργασίας των άλλων εφφέ. Αυτά μπορούν να επιλεγούν για IFX2, IFX3 ή IFX4.

Εφφέ σε κάθε τρόπο Στον Program τρόπο, τα insert εφφέ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν μέρος την διαδικασίας δημιουργίας ήχου, με τον ίδιο τρόπο που ο ήχος εξόδου του ταλαντωτή (OSC) επεξεργάζεται από το φίλτρο και το amp για την δημιουργία του τελικού ήχου. Μετά τα master εφφέ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εφαρμογή εφφέ χώρου όπως το reverb. To stereo master EQ 3 περιοχών που βρίσκεται αμέσως μετά τις OUTPUT (MAIN) L/MONO και R εξόδους χρησιμοποιείται για να γίνουν οι τελικές ρυθμίσεις στην χροιά. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν ανεξάρτητα για κάθε πρόγραμμα. Στον Combination, Sequencer και Song Play τρόπο, τα insert εφφέ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στην δημιουργία του ήχου κάθε track/timbre. Τα master εφφέ χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή συνολικής επεξεργασίας χώρου, και το master EQ χρησιμοποιείται για να γίνουν συνολικές ρυθμίσεις στην χροιά. Αυτές οι ρυθμίσεις γίνονται στον Combination τρόπο ανεξάρτητα για κάθε συνδυασμό, στο Sequencer τρόπο για κάθε κομμάτι και στον Song Play τρόπο για ολόκληρο τον τρόπο.

Ρυθμίσεις δρομολόγησης και εφφέ ρυθμίσεις Τα insert εφφέ, τα master εφφέ και το master EQ έχουν την ίδια δομή σε όλους τους τρόπους, αλλά οι ρυθμίσεις δρομολόγησης θα καθορίζουν το πώς οι ταλαντωτές ενός προγράμματος ή τα timbres ενός συνδυασμού ή το track ενός κομματιού, θα στέλνουν σε κάθε insert εφφέ ή master εφφέ. Στις σελίδες που ακολουθούν, θα εξηγήσουμε πως μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις δρομολόγησης και εφφέ ρυθμίσεις σε κάθε τρόπο.

Εφφέ ρυθμίσεις για ένα πρόγραμμα Δρομολόγηση 1) Επιλέξτε την PROG 7.1: Ed-BUS, BUS σελίδα.

2) Χρησιμοποιήστε το “BUS Select (All OSCs)” για να καθορίσετε την διαδρομή (insertion εφφέ) στην οποία θα σταλεί η έξοδος του ταλαντωτή. 139


L/R : Η έξοδος δεν θα στέλνεται στα inserts εφφέ. Μετά το πέρασμα μέσα από το master EQ, ο ήχος θα στέλνεται στις AUDIO OUTPUT (MAIN) L/MONO και R. IFX1-5 : Η έξοδος θα στέλνεται στο insert εφφέ IFX1, 2, 3, 4 ή 5. 1, 2, 1/2 : Η έξοδος θα στέλνεται στο AUDIO OUTPUT (INDIVIDUAL) 1 ή 2. Δεν θα στέλνεται στα insert εφφέ, τα master εφφέ ή το master EQ. Off : Η έξοδος δεν θα στέλνεται στις AUDIO OUTPUT (MAIN) L/MONO, R ή στις (INDIVIDUAL) 1, 2. (Μετά το πέρασμα μέσα από τα master εφφέ, θα βγει από την AUDIO OUTPUT (MAIN)). Επιλέξτε το όταν θέλετε να συνδέσετε την έξοδο στα master εφφέ σε σειριακή σύνδεση στις στάθμες αποστολής που καθορίζονται από το “MFX Send”. Σημείωση : Η Routing σελίδα εμφανίζει την κατάσταση της δρομολόγησης, των insert εφφέ και των chain ρυθμίσεων. Σε αυτήν την σελίδα μπορείτε επίσης να κάνετε “BUS Select” ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήστε τα VALUE [], [] πλήκτρα, το [VALUE] slider και την [VALUE] ρόδα για να καθορίσετε τον προορισμό αποστολής στο insert εφφέ. 3) Το “MFX Send” καθορίζει την στάθμη αποστολής από κάθε ταλαντωτή στα master εφφέ. Αυτό είναι έγκυρο μόνο αν το “BUS Select (ALL OSCs)” έχει τεθεί στο L/R ή το Off. Αν το IFX1-5 έχει επιλεγεί για “BUS Select (All OSCs)”, η στάθμη αποστολής στα master εφφέ ρυθμίζεται από τις “Send 1 (MFX1)” και “Send 2 (MFX2)” παραμέτρους (PROG 7.2: Ed-InsertFX, Setup σελίδα) αφού το σήμα έχει περάσει μέσα από τα insert εφφέ. Insert εφφέ 4) Επιλέξτε την PROG 7.2: Ed-InsertFX, Setup σελίδα.

5) Για τα “Insert Effect 1” – “Insert Effect 5”, επιλέξτε τον εφφέ τύπο για κάθε insert εφφέ. Σημείωση : Το “Select by Category” utility σας επιτρέπει να επιλέξετε εφφέ από έξι κατηγορίες. •

Τα double-size εφφέ 090-102 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για IFX2, 3 ή 4.

6) Χρησιμοποιήστε το “On/Off” για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε κάθε insert εφφέ. Μια ρύθμιση Off θα είναι ίδια κατάσταση όπως όταν επιλέγεται το 000: No effect. Ο ήχος εισόδου θα βγαίνει χωρίς αλλαγή. Σημείωση : Το “Copy Insert Effect” utility σας επιτρέπει να αντιγράψετε εφφέ ρυθμίσεις από άλλο πρόγραμμα, κ.λ.π. Το “Swap Insert Effect” utility σας επιτρέπει να ανταλλάξετε τις ρυθμίσεις δύο insert εφφέ, όπως των IFX 1 και IFX5. 7) Καθορίστε την “Chain” ρύθμιση. Αν βάλετε το “Chain” στο , τα insert εφφέ θα συνδεθούν εν σειρά. Αν στείλετε την έξοδο του ταλαντωτή στο IFX1 όπως φαίνεται στο σχήμα του βήματος 4 και κάνετε ρυθμίσεις όπως φαίνονται στο

βήμα

4,

το

σήμα

θα

σταλεί

στην

IFX1IFX2IFX3IFX4IFX5, και τελικά θα βγει. 140

σειρά

μέσα

στα

πέντε

insert

εφφέ


8) Κάντε ρυθμίσεις για τα “Pan(CC#8)” “BUS Select”, “S1 (Send1(MFX1))”, “S2 (Send2(MFX1))” για τον ήχο αφού αυτός περάσει μέσα από τα insert εφφέ. Αν τα insertion εφφέ έχουν αλυσιδωθεί, αυτές οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν μετά το τελευταίο IFX. “PAN(CC#8)” : Ρυθμίζει το pan. Αυτό είναι έγκυρο μόνο όταν το “BUS Select” είναι L/R. “BUS Select” : Καθορίζει τον προορισμό εξόδου. Κανονικά αυτό θα το βάλετε στο L/R. Αν θέλετε να στείλετε τον ήχο που έχει περάσει μέσα από τα insert εφφέ στις AUDIO OUTPUT (INDIVIDUAL) 1, 2, επιλέξτε 1, 2 ή 1/2. “S1 (Send1(MFX1))”, “S2 (Send2(MFX2))” : Ορίζουν τις στάθμες αποστολής στα master εφφέ. Για αυτό το παράδειγμα, βάλτε τις στο 127. 9) Επιλέξτε τις IFX1-IFX5 σελίδες, και ορίστε τις παραμέτρους για καθένα από τα επιλεγμένα εφφέ. Master εφφέ Οι στάθμες εισόδου στα master εφφέ ρυθμίζονται από το “Send Level 1, 2” (βήμα 3 ή 8). Αν το “Send Level 1, 2” είναι μηδέν, δεν θα εφαρμοστούν τα master εφφέ. Το “Send Level 1” αντιστοιχεί στο MFX1 και το “Send Level 2” αντιστοιχεί στο MFX2. 10) Επιλέξτε την PROG 7.3: Ed-MasterFX, Setup σελίδα.

11) Στο “Master Effect1” και “Master Effect2”, επιλέξτε τον τύπο για κάθε master εφφέ. H διαδικασία είναι ίδια όπως όταν ρυθμίζεται ένα insertion εφφέ (βήμα 5). Τα master εφφέ δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν double-size εφφέ, Τα master εφφέ είναι mono-in/stereo-out. Ακόμη και αν επιλεγεί ένα stereo εφφέ, θα λειτουργεί σαν mono είσοδος. 12) Χρησιμοποιήστε το “On/Off” για να καθορίσετε την on/off κατάσταση κάθε master εφφέ. Με την ρύθμιση στο Off, θα κλείσει ο ήχος εξόδου του master εφφέ. 13) Χρησιμοποιήστε το “Rtn (return1, 2)” για να ρυθμίσετε τις στάθμες εξόδου των master εφφέ. Στην “W/D” (Wet/Dry) ρύθμιση κάθε εφφέ, η W ρύθμιση είναι η εφφέ στάθμη εξόδου. Αυτή η τιμή πολλαπλασιάζεται από την τιμή της return ρύθμισης (δηλ., x1.0 αν “Rtn” = 127) για να καθοριστεί η πραγματική στάθμη εξόδου του master εφφέ. 14) Επιλέξτε τις MFX1 και MFX2 σελίδες και ορίστε τις παραμέτρους για κάθε επιλεγμένο εφφέ. Master EQ 15) Χρησιμοποιήστε το 3 περιοχών master EQ για να κάνετε τις τελικές ρυθμίσεις ισοστάθμισης αμέσως πριν ο ήχος βγει από τις AUDIO OUTPUT L/MONO και R υποδοχές. Οι master EQ ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν στην “Master EQ Gain [dB]” ή την PROG 7.3: EdMasterFX, Setup σελίδα ή στην Master EQ σελίδα.

Εφφέ ρυθμίσεις για Combination, Song και Song Play 141


Στους Combination, Sequencer και Song Play τρόπους, οι ρυθμίσεις δρομολόγησης για τα insert εφφέ και τα master εφφέ μπορούν να γίνουν ξεχωριστά για κάθε timbre/track. Η μέθοδος για να γίνουν αυτές οι ρυθμίσεις είναι ίδια σε καθέναν από αυτούς του τρόπους. Σαν ένα παράδειγμα εδώ, θα περιγράψουμε την διαδικασία για έναν συνδυασμό. Δρομολόγηση 1) Επιλέξτε την COMBI 7.1: Ed-BUS, BUS σελίδα.

2) Επιλέξτε “BUS Select”. Εδώ μπορείτε να καθορίσετε την διαδρομή (insert εφφέ) στην οποία θα στέλνεται η έξοδος κάθε timbre. Σημείωση : Η Routing σελίδα εμφανίζει την κατάσταση της δρομολόγησης, των insert εφφέ και των chain ρυθμίσεων. Σε αυτήν την σελίδα μπορείτε επίσης να κάνετε “BUS Select” ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήστε τα κέρσορ πλήκτρα [][] για να επιλέξετε ένα timbre, και χρησιμοποιήστε τα VALUE [], [] πλήκτρα, το [VALUE] slider και την [VALUE] ρόδα για να καθορίσετε τον προορισμό αποστολής στο insert εφφέ. Σε αυτό το παράδειγμα, το T01 (timbre 1) χρησιμοποιεί IFX 1 και 2. Το T02 χρησιμοποιεί IFX2, το T03 χρησιμοποιεί IFX3 και 4, τα T02 και T05 χρησιμοποιούν IFX4, και τα T06 και T07 χρησιμοποιούν IFX5. Η επιλογή κάθε εφφέ τύπου, η on/off ρύθμιση και οι chain ρυθμίσεις γίνονται στην COMBI 7.2: Ed-InsertFX, Setup σελίδα. Στην COMBI 7.2: Ed-InsertFX, Routing σελίδα επίσης, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήστε τα κέρσορ πλήκτρα [][] για να επιλέξετε το timbre και τα VALUE [], [] πλήκτρα για να καθορίσετε την διαδρομή. 3) Τα “S1 (Send1(MFX1)), “S2 (Send2(MFX2)) καθορίζουν την στάθμη αποστολής από κάθε timbre στα master εφφέ. Αυτό μπορεί να ρυθμιστεί μόνο αν το “BUS Select” έχει τεθεί στο L/R ή το Off. H πραγματική στάθμη αποστολής θα είναι η στάθμη αποστολής κάθε timbre πολλαπλασιασμένη με την στάθμη αποστολής κάθε ταλαντωτή ή του προγράμματος που επιλέγεται για το timbre. Αν η στάθμη αποστολής ενός προγράμματος είναι 0, η πραγματική στάθμη θα είναι μηδέν ακόμη και αν η ρύθμιση της στάθμη αποστολής έχει αυξηθεί εδώ. Αν τα IFX1-IFX5 επιλεγούν για “BUS Select”, ορίστε τις στάθμες αποστολής στα master εφφέ ρυθμίζοντας τις “S1 (Send1(MFX1))” και “S2 (Send2(MFX2)) παραμέτρους (COMBI 7.1: Ed-Insert FX, Setup σελίδα) που βρίσκονται αφού το σήμα περάσει μέσα από τα insert εφφέ. Insert εφφέ Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τα εφφέ για κάθε IFX1-IFX5, να κάνετε την “Pan (CC#8)) ρύθμιση που ακολουθεί κάθε insert εφφέ και να καθορίσετε τα “BUS Select”, “S1 (Send1(MFX1)) και “S2 142


(Send2(MFX2))”. Αν τα insert εφφέ συνδέονται σε σειρά, η ρύθμιση μετά το τελευταίο IFX θα είναι έγκυρη. Χρησιμοποιήστε τα “S1 (Send1(MFX1)) και “S2 (Send2(MFX2))” για να ρυθμίσετε το βάθος των master εφφέ αφού το σήμα έχει περάσει μέσα από το IFX. Αυτές οι ρυθμίσεις γίνονται με τον ίδιο τρόπο όπως για τα προγράμματα (σελίδα 127). Master εφφέ Master EQ Αυτές οι ρυθμίσεις γίνονται με τον ίδιο τρόπο όπως για ένα πρόγραμμα (σελίδα 136).

Σχετικά με την δυναμική διαμόρφωση (Dmod) H Dynamic modulation (Dmod) είναι μια λειτουργία που σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε MIDI μηνύματα ή του controllers αυτού του οργάνου για να ελέγξετε ειδικές εφφέ παραμέτρους σε πραγματικό χρόνο. Η BPM/MIDI Sync είναι μια άλλη λειτουργία που ελέγχει εφφέ παραμέτρους, και χρησιμοποιείται για τον συγχρονισμό της LFO ταχύτητας των εφφέ modulation τύπου ή τον delay χρόνο, κ.λ.π. των εφφέ τύπου delay με το tempo της KARMA λειτουργίας ή ενός εξωτερικού sequencer. Παράδειγμα ρύθμισης : Θα δείξουμε πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δυναμική διαμόρφωση για να ελέγξετε μια εφφέ παράμετρο σε πραγματικό χρόνο. 1) Όπως περιγράφεται στις διαδικασία για τις «Εφφέ ρυθμίσεις για ένα πρόγραμμα» (σελίδα 136), ορίστε το “IFX1” στο 049: LCR BPM Delay. Επιβεβαιώστε ότι βγαίνει ένας delay ήχος. 2) Επιλέξτε την PROG 7.1: Ed-Insert FX, IFX1 σελίδα. Χρήση της Dmod λειτουργίας για την μεταβολή της delay στάθμης σπρώχνοντας το joystick μακριά από εσάς 3) Βάλτε το “InLvl Mod” στο +100. 4) Βάλτε το “Src” στο JS+Y#1. Το joystick θα ελέγχει την στάθμη εισόδου στο εφφέ. Όταν βάλετε το “Src” στο JS+Y#1, o delay ήχος θα βγαίνει πια. Ωστόσο, θα αυξάνεται βαθμιαία καθώς μετακινείτε το joystick μακριά από εσάς. Χρήση της Dmod λειτουργίας για την μεταβολή της feedback στάθμης με την χρήση του [SW1] πλήκτρου 5) Στην PROG 2.2: Ed-Ctrl, Controls σελίδα, βάλτε την λειτουργία του [SW1] πλήκτρου στο SW1 Mod. (CC#80), Toggle. 6) Επιστρέψτε στην PROG 7.1: Ed-Insert FX, IFX1 σελίδα, και ορίστε το C Fb (C Delay Feedback) “(Source)” στο SW1#80. 7) Βάλτε το “(Amount)” στο +30. 8) Όταν (μετακινήσετε το joystick μακριά από εσάς και) πατήσετε το [SW1] πλήκτρο, η feedback στάθμη θα αυξηθεί, και ο delay ήχος θα συνεχίσει να επαναλαμβάνεται περισσότερες φορές. 143


H “(Amount)” ρύθμιση καθορίζει την feedback στάθμη όταν πατηθεί το [SW1] πλήκτρο. Αν βάλετε το “(Amount)” στο –10 και πατήσετε το [SW1] πλήκτρο, η feedback στάθμη θα είναι 0. Χρήση της BPM/MIDI Sync. λειτουργίας για την τροποποίηση του delay χρόνου σε συγχρονισμό με τις tempo αλλαγές της KARMA λειτουργίας 9) Βάλτε το “BPM” στο ΜΙDI. 10) Για τα L, C και R, ρυθμίστε τα “L/C/R Bs” και “Times” όπως θέλετε. Για αυτό το παράδειγμα, βάλτε το “L/C/R Bs” στο  και το “Times” στο 1 έτσι ώστε το εφφέ να είναι εύκολα κατανοητό. Ο delay χρόνος θα επαναλαμβάνεται σε ένα διάστημα νότας 8ου. 11) Γυρίστε το [TEMPO] κουμπί. Όταν (μετακινείτε το joystick μακριά από εσάς και) περιστρέφετε το κουμπί, θα αλλάζει ο delay χρόνος. 12) Ενεργοποιήστε το KARMA [ON/OFF] πλήκτρο και αρχίστε να παίζετε. (Μετακινήστε το μακριά από εσάς και) επιλέξτε το pattern που θέλετε να παίξει το KARMA. Όταν γυρνάτε το [TEMPO] κουμπί, ο delay χρόνος θα αλλάζει σε συγχρονισμό με την αλλαγή στο tempo της KARMA αναπαραγωγής. Αν περιστρέψετε το [TEMPO] κουμπί για να αλλάξετε το tempo ενώ ακούγεται το delay, μπορεί να προκύψει θόρυβος στον delay ήχο. Αυτό συμβαίνει επειδή ο delay ήχος γίνεται ασυνεχής, και δεν είναι κακή λειτουργία. Σημείωση : Για κάποια εφφέ, μπορείτε να συγχρονίσετε την LFO συχνότητα στο tempo. Βάλτε τις εφφέ παραμέτρους “BPM/MIDI Sync” στο On και “BPM” στο MIDI.

Άλλες λειτουργίες Κούρδισμα σε άλλο όργανο/Transposing Όταν παίζετε αυτό το όργανο μαζί με άλλα όργανα ή μαζί με μουσική σε ένα CD ή κασέτα, μπορεί να χρειαστεί μα ρυθμίσετε το κούρδισμα έτσι ώστε να ταιριάζει ο τόνος. Για να ρυθμίσετε το κούρδισμα, χρησιμοποιήστε το “Master Tune” της GLOBAL 1.1: System Basic σελίδας. Το κούρδισμα μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα εύρος –50 … +50 cents (ένα ημιτόνιο είναι 100 cents). Μπορείτε επίσης να μετατοπίσετε (transpose) αλλάζοντας τον τόνο σε βήματα ημιτονίου. Για να μετατοπίσετε τον τόνο ολόκληρου του οργάνου, χρησιμοποιήστε το “Key Transpose” της GLOBAL 1.1: System Basic σελίδας. Ο τόνος μπορεί να μετατονιστεί σε εύρος ±1 οκτάβας. Εδώ θα εξηγήσουμε πώς να ρυθμίσετε το κούρδισμα και την μετατόπιση ολόκληρου του οργάνου στον Global τρόπο. 1) Πατήστε το [GLOBAL] πλήκτρο για να μπείτε στον Global τρόπο. 2) Πατήστε το [EXIT] πλήκτρο. 3) Πατήστε το [F1] (“Basic”) πλήκτρο.

144


4) Για να ρυθμίσετε το κούρδισμα, επιλέξτε “Master Tune” και για να ρυθμίσετε την μετατόπιση, επιλέξτε “Key Transpose”. 5) Χρησιμοποιήστε τους VALUE controllers για να κάνετε την ρύθμιση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αριθμητικά πλήκτρα [0]-[9] για να εισάγετε μια τιμή και να πατήσετε το [ENTER] πλήκτρο. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την [VALUE] ρόδα, το [VALUE] slider ή τα VALUE [],[] πλήκτρα. Σημείωση : Αν θέλετε να διατηρήσετε αυτήν την ρύθμιση μετά το κλείσιμο της τροφοδοσίας, πρέπει να την γράψετε (σελίδα 52).

Παράκαμψη των εφφέ Κανονικά, τα εφφέ ενεργοποιούνται/απενεργοποιούνται μέσα σε κάθε πρόγραμμα, συνδυασμό, κομμάτι ή τον Song Play τρόπο. Ωστόσο αν θέλετε ολόκληρο το όργανο να μην χρησιμοποιεί τα insert ή master εφφέ του, μπορείτε να παρακάμψετε αυτά τα εφφέ. 1) Πατήστε το [GLOBAL] πλήκτρο για να μπείτε στον Global τρόπο. 2) Πατήστε το [EXIT] πλήκτρο. 3) Πατήστε το [F1] “(Basic)” πλήκτρο. 4) Για να κλείσετε τα insert εφφέ 1-5, επιλέξτε το “IFX1-5 Off” πλαίσιο. Για να κλείσετε το master εφφέ 1, επιλέξτε το “MFX1 Off” πλαίσιο. Για να κλείσετε το master εφφέ 2, επιλέξτε το “MFX2 Off” πλαίσιο.

Καθορισμός της λειτουργίας του ASSIGNABLE διακόπτη και ASSIGNABLE πεταλιού Ορίζει την λειτουργία ενός αναθέσιμου διακόπτη (Korg PS-1, πουλιέται χωριστά) που συνδέεται στην ASSIGNABLE SWITCH υποδοχή. Αυτός ο διακόπτης μπορεί να λειτουργήσει σαν μια πηγή για εναλλακτική διαμόρφωση ή εφφέ δυναμική διαμόρφωση, ή σαν διακόπτης portamento on/off, για τον έλεγχο του sostenuto εφφέ, την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του soft πεταλιού, την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του arpeggiator, την επιλογή προγραμμάτων ή συνδυασμών (επάνω/κάτω), την εκκίνηση/σταμάτημα του sequencer, το punch-in/out στο sequencer ή να είναι ένας ενεργοποιητής για πρόοδο στην λίστα αναμονής. •

Αυτή η ρύθμιση γίνεται στο “Foot SW Assign” της GLOBAL 6.1: Controller Foot σελίδας.

Μπορείτε να καθορίσετε την λειτουργία που θα εκτελεστεί από το αναθέσιμο πετάλι (Korg XVP-10 ή EXP-2, πουλιούνται χωριστά) που συνδέεται στην ASSIGNABLE PEDAL υποδοχή. Αυτό το πετάλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της κύριας έντασης, την εναλλακτική διαμόρφωση ή την εφφέ δυναμική διαμόρφωση, την αλλαγή ταχύτητας του portamento pitch, την ένταση, το pan που ακολουθεί ένα insert εφφέ, το pan, το expression, τον εφφέ έλεγχο ή τις στάθμες αποστολής στα master εφφέ. •

Αυτή η ρύθμιση γίνεται στο “Foot Pedal Assign” της GLOBAL 6.1: Controller Foot σελίδας. 145


Σημείωση : Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν μια πηγή για εναλλακτική διαμόρφωση ή εφφέ δυναμική διαμόρφωση και να το χρησιμοποιήσετε για τον έλεγχο παραμέτρων προγράμματος ή εφφέ παραμέτρων. Σε αυτήν την περίπτωση, βάλτε το “Foot Switch Assign” στο Foot SW (CC#82) και το “Foot Pedal Assign” στο Foot Pedal (CC#04). Εδώ θα σας δείξουμε πώς να κάνετε ρυθμίσεις που επιτρέπουν σε έναν αναθέσιμο διακόπτη να αλλάζει προγράμματα και συνδυασμούς. 1) Συνδέστε ένα Korg PS-1 πετάλι-διακόπτη στην ASSIGNABLE SWITCH υποδοχή. 2) Πατήστε το [GLOBAL] πλήκτρο για να μπείτε στον Global τρόπο. 3) Πατήστε το [MENU] πλήκτρο και μετά πατήστε το [F6] (“Ctrl”) πλήκτρο και το [F8] (“Open”) πλήκτρο. 4) Πατήστε το [F1] (“Foot”] πλήκτρο. 5) Επιλέξτε “Foot SW Assign” και επιλέξτε είτε Program Up είτε Program Down. Αν επιλέξετε Program Up, o επόμενος υψηλότερος αριθμός προγράμματος θα επιλέγεται κάθε φορά που πατάτε τον ποδοδιακόπτη. Αν επιλέξετε Program Down, o επόμενος χαμηλότερος αριθμός προγράμματος θα επιλέγεται κάθε φορά που πατάτε τον ποδοδιακόπτη. 6) Βάλτε το “Foot SW Polarity” στην πολικότητα του πεταλιού που συνδέετε. Αν συνδέσετε ένα Korg PS-1 πετάλι-διακόπτη, επιλέξτε (–) KORG Standard. Το πετάλι δεν θα λειτουργεί σωστά αν δεν επιλέξετε την σωστή πολικότητα. Σημείωση : Αν θέλετε να διατηρήσετε αυτήν την ρύθμιση μετά το κλείσιμο της τροφοδοσίας, πρέπει να την γράψετε (σελίδα 52). 7) Πατήστε το [PROG] πλήκτρο για να μπείτε στο PROG 1.1: Play ή πατήστε το [COMBI] πλήκτρο για να μπείτε στο COMBI 1.1: Play. Μετά πατήστε τον ποδοδιακόπτη και θα αλλάζει το πρόγραμμα/συνδυασμός.

Ρύθμιση του τρόπου με τον οποίο το velocity ή το after touch θα επηρεάζουν την ένταση ή την χροιά Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο με τον οποίο οι αλλαγές στο velocity ή το after touch θα επηρεάζουν την ένταση ή την χροιά. Αλλάζοντας το, μπορείτε (για παράδειγμα) να κάνετε την ένταση των νοτών πιο σταθερή ακόμη και όταν παίζετε με μεταβαλλόμενα velocities (δυναμικές). Κάθε καμπύλη έχει τον δικό της χαρακτήρα, και έτσι μπορείτε να επιλέξετε την καμπύλη που είναι κατάλληλη για το δικό σας παίξιμο δυναμικών, το στυλ παιξίματος και το εφφέ που θέλετε να πετύχετε. 1) Πατήστε το [GLOBAL] πλήκτρο για να μπείτε στον Global τρόπο. 2) Πατήστε το [EXIT] πλήκτρο. 3) Πατήστε το [F1] (“Basic”) πλήκτρο. 4) Για να αλλάξετε την velocity καμπύλη, επιλέξτε το “Velocity Curve” και καθορίστε την καμπύλη που θέλετε. 146


Για να αλλάξετε την after touch καμπύλη, επιλέξτε “AfterT Curve” και καθορίστε την καμπύλη που θέλετε. Σημείωση : Αν θέλετε να διατηρήσετε αυτήν την ρύθμιση μετά το κλείσιμο της τροφοδοσίας, πρέπει να την γράψετε (σελίδα 52). Σημείωση : Αυτή η ρύθμιση θα επηρεάσει την λειτουργία ολόκληρου του οργάνου. Σημείωση : Κάθε πρόγραμμα έχει παραμέτρους που σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε το εφφέ του velocity (Παίξιμο δυναμικών) και η αλλαγή θα εξαρτάται από τις ρυθμίσεις αυτών των παραμέτρων. Αυτές οι παράμετροι μπορούν να οριστούν ανεξάρτητα και λεπτομερώς στον Program τρόπο.

Δημιουργία κλιμάκων Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας κλίμακες. Μπορείτε να δημιουργήσετε δεκαέξι διαφορετικές User Octave Scales στις οποίες ο τόνος κάθε νότας στην οκτάβα επαναλαμβάνεται σε όλες τις οκτάβες, και μία User All Note Scale στην οποία ο τόνος καθεμιάς από τις 128 νότες μπορεί να καθοριστεί ανεξάρτητα. Σημείωση : Αν θέλετε να διατηρήσετε αυτήν την ρύθμιση μετά το κλείσιμο της τροφοδοσίας, πρέπει να την γράψετε (σελίδα 52). Οι user κλίμακες που δημιουργείτε εδώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθορίζοντας την κλίμακα για ένα πρόγραμμα, για κάθε timbre ενός συνδυασμού, ή για κάθε track ενός κομματιού (δείτε παρακάτω «Αλλαγή της κλίμακας»).

Αλλαγή της κλίμακας Μπορείτε να καθορίσετε την κλίμακα για κάθε πρόγραμμα, για κάθε timbre σε έναν συνδυασμό ή για κάθε track ενός κομματιού (Sequencer/Song Play τρόπο). Αυτές οι ρυθμίσεις γίνονται από το “Type” στις ακόλουθες σελίδες και από το “Use Program’s Scale” για έναν συνδυασμό ή κομμάτι. Program PROG 2.1: Ed-Basic, Prog Basic Combination COMBI 3.2: Ed-Param2, Other Sequencer SEQ 3.2: Param2, Other (Othr..8/Othr..16) Song Play τρόπος S.PLAY 3.1: Param, Status/Scale (Param..8/Prm..16) Εδώ θα σας δείξουμε πώς να κάνετε ρυθμίσεις στον Sequencer τρόπο. 1) Πατήστε το [SEQ] πλήκτρο για να μπείτε στον Multi τρόπο. 2) Πατήστε το[MENU] πλήκτρο και μετά πατήστε το [F3] πλήκτρο για να επιλέξετε “Prm2”. Πατήστε το [F8] (“Open”) πλήκτρο. 3) Επιλέξτε το [F1] (“Othr..8”) πλήκτρο ή το [F2] (“Othr..16”) πλήκτρο. 4) Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την κλίμακα που είναι καθορισμένη για το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας ένα track, επιλέξτε το “Use Prog’s Scale” πλαίσιο για αυτό το track. Τα tracks που δεν είναι επιλεγμένα θα χρησιμοποιούν την κλίμακα που καθορίζονται από το Scale “Type”. 147


5) Ορίστε το “Type (Song’s Scale) για να επιλέξετε την κλίμακα για ολόκληρο το τρέχον επιλεγμένο κομμάτι. Σημείωση : Αν θέλετε να διατηρήσετε αυτήν την ρύθμιση μετά το κλείσιμο της τροφοδοσίας, πρέπει να την γράψετε (σελίδα 47).

Ρύθμιση της λειτουργίας των [SW1] και [SW2] Μπορείτε να καθορίσετε την λειτουργία των [SW1] και [SW2] πλήκτρων. Οι λειτουργίες των [SW1] και [SW2] πλήκτρων ορίζονται ανεξάρτητα για κάθε πρόγραμμα, συνδυασμό και κομμάτι. Στον Song Play, οι λειτουργίες αυτών των πλήκτρων ορίζονται για ολόκληρο τον τρόπο. Μπορείτε να καθορίσετε την λειτουργία που θα εκτελούν τα [SW1] και [SW2] πλήκτρα, και μπορείτε επίσης να επιλέξετε ανάμεσα σε Toggle (όταν η λειτουργία θα ενεργοποιείται/απενεργοποιείται κάθε φορά που πατιέται το [SW1] ή [SW2] πλήκτρο) και Momentary (όταν η λειτουργία θα είναι ενεργή μόνο όταν κρατάτε πατημένο το [SW1] ή [SW2] πλήκτρο). Αυτές οι ρυθμίσεις γίνονται από το “Panel Switch Assign” στις ακόλουθες σελίδες. Program Combination Sequencer Song Play τρόπος Σημείωση : Όταν

PROG 2.2: Ed-Ctrl, Controls COMBI 2.2: Ed-Ctrl, Controls SEQ 2.2: Controller, Controls S.PLAY 2.2: Controller, Controls γράφετε ένα πρόγραμμα ή συνδυασμό, η on/off κατάσταση των [SW1] και [SW2]

πλήκτρων αποθηκεύεται. Σημείωση : Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα πλήκτρα σαν πηγές για εναλλακτική διαμόρφωση ή εφφέ δυναμική διαμόρφωση, και έλεγχο των παραμέτρων προγράμματος ή εφφέ. Σε αυτήν την περίπτωση, κανονικά θα επιλέξετε SW1 Mod.(CC#80) και SW2 Mod.(CC#81). Για ένα παράδειγμα στο οποίο το [SW1] πλήκτρο καθορίζεται σαν πηγή εφφέ δυναμικής διαμόρφωσης για ένα πρόγραμμα και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ενός εφφέ, ανατρέξτε στην σελίδα 140. Σημείωση : Αν θέλετε να διατηρήσετε αυτήν την ρύθμιση μετά το κλείσιμο της τροφοδοσίας, πρέπει να την γράψετε (σελίδα 47).

Ρύθμιση των λειτουργιών Β τρόπου των REALTIME CONTROLS [1]-[4] Μπορείτε να καθορίσετε τις λειτουργίες του B τρόπου των REALTIME CONTROLS κουμπιών [1]-[4]. Οι λειτουργίες του B τρόπου ορίζονται ανεξάρτητα για κάθε πρόγραμμα, συνδυασμό ή κομμάτι. Οι λειτουργίες στον Song Play τρόπο ορίζονται για ολόκληρο τον τρόπο. Αυτές οι ρυθμίσεις γίνονται από το “Realtime Control Knob B-Assign” στις ακόλουθες σελίδες. Program PROG 2.2: Ed-Ctrl, Controls Combination COMBI 2.2: Ed-Ctrl, Controls Sequencer SEQ 2.2: Controller, Controls Song Play τρόπος S.PLAY 2.2: Controller, Controls Σημείωση : Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα κουμπιά σαν πηγές για εναλλακτική διαμόρφωση ή εφφέ δυναμική διαμόρφωση, και έλεγχο των παραμέτρων προγράμματος ή εφφέ. Σε αυτήν την 148


περίπτωση, κανονικά θα επιλέξετε Knob Mod.1(CC#17), Knob Mod.2(CC#19), Knob Mod.3(CC#20) και Knob Mod.4(CC#21). Εδώ θα σας δώσουμε ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κουμπί [1] για τον έλεγχο του filter και amp EQ attack ενός προγράμματος. 1) Πατήστε το [PROG] πλήκτρο για να μπείτε στον Program τρόπο. 2) Πατήστε το [MENU] πλήκτρο και μετά πατήστε το [F2] πλήκτρο για να επιλέξετε “Ctrl”. Πατήστε το [F8] (“Open”) πλήκτρο. 3) Πατήστε το Knob B Assign “Knob 1-B” κουμπί, και επιλέξτε F/A Attack(CC#73). 4) Πατήστε το [SELECT] πλήκτρο για να επιλέξετε B-mode, και γυρίστε το κουμπί [1] για να ελέγξετε το EQ attack του φίλτρου και του amp. Σημείωση : Αν θέλετε να διατηρήσετε αυτήν την ρύθμιση μετά το κλείσιμο της τροφοδοσίας, πρέπει να την γράψετε (σελίδα 47).

Ανάθεση MIDI control changes στα KARMA Realtime Controls κουμπιά και πλήκτρα Μπορείτε να αναθέσετε MIDI control change μηνύματα στα KARMA realtime Controls κουμπιά και διακόπτες. Όταν χειρίζεστε τα KARMA realtime Controls κουμπιά ή διακόπτες, τα αναθέσιμα control change μηνύματα θα μεταδοθούν από την MIDI OUT υποδοχή. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε ένα KARMA Realtime Controls κουμπί ή διακόπτη μεταδίδοντας το αντίστοιχο control change μήνυμα από μια εξωτερική MIDI συσκευή συνδεδεμένη στην MIDI IN υποδοχή. 1) Πατήστε το [GLOBAL] πλήκτρο για να μπείτε στον Global τρόπο. 2) Πατήστε το [MENU] πλήκτρο και μετά πατήστε το [F6] (“Ctrl”) πλήκτρο και το [F8] (“Open”) πλήκτρο. 3) Πατήστε το [F2] (“KARM1”) πλήκτρο. 4) Πατήστε το [F8] (“UTILITY”) πλήκτρο για να ανοίξετε το utility menu, και πατήστε το [F7] πλήκτρο για να επιλέξετε “Reset KARMA Ctrls Assign”). 5) Πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο. 6) Βάλτε το “To:” στο Default Setting, και πατήστε το [F8] (“OK”) πλήκτρο. Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τις αναθέσεις, βάλτε το “To:” στο All Off στο βήμα 6. Κανονικά αυτό θα το απενεργοποιήσετε και θα κάνετε ρυθμίσεις μόνο όταν χρειάζεται να αναθέσετε MIDI control change μηνύματα. Σημείωση : Αν θέλετε να διατηρήσετε αυτήν την ρύθμιση μετά το κλείσιμο της τροφοδοσίας, πρέπει να την γράψετε (σελίδα 47).

Ρύθμιση του κοντράστ (φωτεινότητα) για την LCD οθόνη Χρησιμοποιήστε το “LCD Contrast” στην GLOBAL 1.1: System, Preference σελίδα για να κάνετε ρυθμίσεις. 149


Χρήση του οργάνου σαν data filer Τα MIDI exclusive δεδομένα που μεταδίδονται από μια εξωτερική συσκευή μπορούν να ληφθούν από αυτό το όργανο και να σωθούν σε μια δισκέτα (Data Filer λειτουργία). Αυτό γίνεται με την χρήση του “Save Exclusive” στην Save σελίδα του Disk τρόπου.

Συντομεύσεις [MENU] πλήκτρο + αριθμητικά πλήκτρα [0]-[9] x2 •

Πρόσβαση σε διάφορες σελίδες μέσα σε κάθε τρόπο. Κρατήστε πατημένο το [MENU] πλήκτρο και χρησιμοποιήστε αριθμητικά πλήκτρα [0]-[9] για να εισάγετε έναν διψήφιο αριθμό σελίδας.

[MENU] πλήκτρο + [], [] πλήκτρα •

Πρόσβαση σε διάφορες σελίδες μέσα σε κάθε τρόπο. Κρατήστε πατημένο το [MENU] πλήκτρο και χρησιμοποιήστε τα [][] πλήκτρα για να μετακινηθείτε.

[TIMBRE/TRACK] πλήκτρο + πλήκτρα λειτουργία [F1]-[F8] •

Πρόσβαση των παραμέτρων μέσα σε κάθε τρόπο. Σε σελίδες του Combination, Sequencer ή Song Play τρόπου, που δείχνουν timbres 1-8/tracks 1-8 ή 9-16 (όπως COMBI 1.1: Play), κρατήστε πατημένο το [TIMBRE/TRACK] πλήκτρο και πατήστε τα [F1 T1/T9]-[F8 T8/T16] πλήκτρα για να μετακινήσετε τον κέρσορα.

[ENTER] πλήκτρο + αριθμητικά πλήκτρα [0]-[9] •

Πρόσβαση στις utility menu εντολές κάθε σελίδας (μέχρι και δέκα στοιχεία). Κρατήστε πατημένο το [ENTER] πλήκτρο και πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο [0]-[9] για να επιλέξετε από μέχρι και δέκα από τα utility menu στοιχεία.

[ENTER] πλήκτρο + κλαβιέ •

Εισαγωγή τιμών αριθμού νότας και velocity τιμών.

Επιλογή “KEY” στην GLOBAL 5.1: DKit, SEQ 5.1: RPPR, RPPR Setup σελίδα.

[ENTER] πλήκτρο + [LOCATE] πλήκτρο •

Στον Sequencer και Song Play τρόπο, ορίζει την τρέχουσα θέση σαν το “Location” (ισοδύναμο με την utility menu εντολή “Set Location”.

Αντιμετώπιση προβλημάτων Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα, ανατρέξτε στο σχετικό στοιχείο και πάρτε τα κατάλληλα μέτρα. Δεν ανοίγει η τροφοδοσία •

Είναι η τροφοδοσία σωστά συνδεδεμένη σε μια πρίζα?

Είναι ανοιχτός ο [POWER] διακόπτης? Ανοίξτε τον [POWER] διακόπτη στο πίσω πλαίσιο.

Η τροφοδοσία είναι ανοιχτή αλλά δεν εμφανίζεται τίποτα στην LCD οθόνη 150


Εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία. 1) Πατήστε τρεις φορές το [EXIT] πλήκτρο και πατήστε το [GLOBAL] πλήκτρο. 2) Κρατήστε πατημένο το [EXIT] πλήκτρο και πατήστε το [WRITE] πλήκτρο. 3) Γυρίστε την [VALUE] ρόδα για να ρυθμίσετε την LCD οθόνη.

Δεν υπάρχει ήχος •

Έχουν γίνει σωστά οι συνδέσεις στον ενισχυτή, τον μίκτη ή τα ακουστικά?

Είναι ανοιχτός ο ενισχυτή ή ο μίκτης σας?

Είναι ενεργό το Local Control? Στο GLOBAL 2.1: MIDI, επιλέξτε το “Local Control On” πλαίσιο.

Έχετε ανεβάσει το [VOLUME] slider?

Αν δεν υπάρχει ήχος από τις OUTPUT (INDIVIDUAL) 1, 2 υποδοχές, βεβαιωθείτε ότι το “BUS Select (IFX/Indiv.Out Assign”) ή το “Bus Select” που ακολουθεί το insert εφφέ έχει τεθεί στο 1, 2, 1/2.

Αν δεν ακούγονται συγκεκριμένα tracks στον Sequencer ή Song Play τρόπο, βεβαιωθείτε ότι το “PLAY/MUTE/REC” ή το “PLAY/MUTE” έχει τεθεί στο PLAY. Βεβαιωθείτε ότι το “Status” είναι INT ή BTH.

Έχουν ρυθμιστεί τα Key Zone και Velocity Zone έτσι ώστε ο ήχος να παράγεται όταν παίζετε?

Οι νότες δεν σταματούν •

Στο PROG 2.1:Ed-Basic, επιλέξτε την Prog Basic σελίδα και επιβεβαιώστε ότι είναι επιλεγμένο το “Hold” πλαίσιο.

Στο GLOBAL 6.1: Controller, βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί σωστά το “Damper Polarity” ή το “Foot SW Polarity”.

Ακούγεται θόρυβος ή ο ταλαντωτής •

Όταν χρησιμοποιείται η BPM/MIDI Sync λειτουργία για τον έλεγχο του delay χρόνου ενός εφφέ, μπορεί να προκύψει θόρυβος στον delay ήχο. Αυτός ο θόρυβος είναι εξαιτίας της ασυνέχειας στον delay ήχο και δεν είναι κακή λειτουργία.

Δεν εφαρμόζονται τα εφφέ •

Είναι επιλεγμένες οι “IFX1-5 Off”, “MFX1 Off” ή “MFX2 Off” ρυθμίσεις στην GLOBAL 1.1: System, Basic σελίδα?

Αν είστε στους Combination, Sequencer ή Song Play τρόπους, και τα master εφφέ δεν εφαρμόζονται όταν ανεβάζετε το “S1 (Send1(MFX1))” ή το “S2 (Send2(MFX2))” του timbre/track, μήπως χρειάζεται να ανεβεί το “Return 1” ή “Return 2” από το master εφφέ? Εναλλακτικά, έχει χαμηλώσει το “Send 1” ή “Send 2” για κάθε ταλαντωτή του προγράμματος που χρησιμοποιείται από το timbre/track?

151


Σημείωση : Η πραγματική στάθμη αποστολής καθορίζεται από τον πολλαπλασιασμό της send ρύθμισης κάθε ταλαντωτή στο πρόγραμμα με την send ρύθμιση του timbre/track. Το κομμάτι δεν αναπαράγεται σωστά μετά το φόρτωμα των δεδομένων •

Στο πλαίσιο διαλόγου κατά το σώσιμο των δεδομένων, έχετε επιλέξει τα πλαίσια για κάθε στοιχείο που θέλετε να σώσετε?

Είναι οι banks/αριθμοί του προγράμματος ή του συνδυασμού ίδιοι όπως όταν δημιουργήσατε το κομμάτι?

Η αναπαραγωγή δεν ξεκινάει όταν πατάτε το [START/STOP] πλήκτρο στον Sequencer τρόπο •

Έχει οριστεί το GLOBAL 2.1: MIDI “Clock Source” στο Internal?

Δεν γίνεται ηχογράφηση στον Sequencer τρόπο •

Είναι αποεπιλεγμένο το GLOBAL 1.1: Memory Protect “Song” πλαίσιο?

Έχει οριστεί το GLOBAL 2.1: MIDI “Clock Source” στο Internal?

Δεν ξεκινάει το παίξιμο της KARMA λειτουργίας •

Είναι ενεργό (αναμμένο) το [ON/OFF] πλήκτρο?

Αν το KARMA module δεν αρχίζει να παίζει στον Combination, Sequencer ή Song Play τρόπο, έχει επιλεγεί το “Run Check Box” πλαίσιο? Επίσης, είναι κατάλληλες οι “Input Channel” και “Output Channel” ρυθμίσεις?

Έχει οριστεί το GLOBAL 2.1: MIDI “Clock Source” στο Internal?

Δεν ξεκινάει το RPPR •

Έχει επιλεγεί η SEQ 1.1: Play/REC “RPPR” ρύθμιση?

Έχουν ρυθμιστεί σωστά τα “Assign”, “Pattern Select” και “Track”?

Έχει οριστεί το GLOBAL 2.1: MIDI “Clock Source” στο Internal?

Στον Song Play τρόπο, δεν παίζεται σωστά ένα GM/GS/XG συμβατό SMF •

Εκτελέστε το “FM Initialize” για να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις.

Το “Bank Map” στην GLOBAL 1.1: System, Preference σελίδα έχει τεθεί στο GM(2)?

To “Status” στην S.PLAY 3.1: ParamStatus/Scale, Param..9 ή Param..1 έχει τεθεί στο INT ή το BTH?

Δεν εμφανίζονται οι ρυθμίσεις για τον oscillator 2 •

Βεβαιωθείτε ότι η “Mode (Oscillator Mode)” παράμετρος στην PROG 2.1: Ed-Basic, Prog Basic σελίδα έχει τεθεί στο Double.

Το όργανο δεν ανταποκρίνεται στα εισερχόμενα MIDI δεδομένα •

Είναι σωστά συνδεδεμένα όλα τα MIDI καλώδια?

Λαμβάνονται τα MIDI δεδομένα στο κανάλι στο οποίο μεταδίδονται?

Το όργανο δεν ανταποκρίνεται σωστά στα εισερχόμενα MIDI δεδομένα 152


Έχουν επιλεγεί οι GLOBAL 2.1: MIDI ρυθμίσεις “Enable Program Change”, “Bank”, “Ctrl Change” και “AfterT”?

Αν θέλετε να λαμβάνονται MIDI exclusive μηνύματα, είναι επιλεγμένο το GLOBAL 2.1: MIDI “Exclusive” στοιχείο?

Υποστηρίζει το όργανο τους τύπους των μηνυμάτων που στέλνονται σε αυτό?

Δεν μπορεί να φορμαριστεί μια δισκέτα •

Χρησιμοποιείτε μια 2.5 ιντσών 2HD ή 2DD δισκέτα?

Έχει τοποθετηθεί σωστά η δισκέτα?

Καλύψτε την τρύπα προστασίας από εγγραφή, έτσι ώστε να είναι στην θέση που επιτρέπει την εγγραφή. Τοποθετήστε σωστά μια 3.5 ιντσών 2HD ή 2DDE δισκέτα (με την τρύπα προστασίας καλυμμένη) στο drive δισκέτας και φορμάρετέ την πάλι.

Δεν σώζονται/φορτώνονται δεδομένα σε/από μια δισκέτα •

Έχει τοποθετηθεί σωστά η δισκέτα?

Έχει φορμαριστεί η δισκέτα?

Είναι καλυμμένη η τρύπα προστασίας εγγραφής της δισκέτας, έτσι ώστε να είναι στην θέση που επιτρέπει την εγγραφή? Τοποθετήστε σωστά μια 3.5 ιντσών 2HD ή 2DDE δισκέτα (με την τρύπα προστασίας καλυμμένη) στο drive δισκέτας και εκτελέστε πάλι την διαδικασία σωσίματος ή φορτώματος.

153

Korg KARMA  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you