Page 1

Informasjonsprosessering

Ole Garpestad, Svein-Olav Skregelid, Marit Elisabet Tuft og Anne Marie Meling


Læring som informasjonsbehandling 

Hukommelsesforskning tok ny vending mot slutten av 50-åra 

Såg på læringsprosessen som en flom av informasjon som blir behandlet i ulike behandlingsprosesser i hjernen Sammenlignet med en informasjonsprosessor eller datamaskin


Tretrinnsmodellen 

Sanseregister 

Korttidsminne 

Ansvarlig for at informasjon kommer inn i systemet, rask behandling Sammenligna med internminnet i PC, mye viktig bearbeiding skjer her

Langtidsminne 

Tar vare på informasjon over lang tid


Tretrinnsmodellen

Syn Hørsel Lukt Smak Berøring

Sanseregister

Korttidsminne

Langtidsminne

Sentral arbeidsenhet

Glemt

Modifisert etter Waugh & Normann 1965

Glemt

Blir lagra, men kan forsvinne i rotet


ď Ż

ď Ż

Tretrinnsmodellen kritisert for ĂĽ gi en forenkla framstilling av de ulike hukommelseskomponentene Ikke mulig ĂĽ dele komponentene opp i enkelte, avgrensa bokser


Revidert informasjonsbehandlingsmodell 

Bygger på dei same komponentane: sanseregister, kort- og langtidsminne, men minnefunksjonane er vidare delt inn i spesialiserte dellager 

Til dømes, langtidsminne for visuell hukommelse, språk, auditiv hukommelse Direkte kopling mellom sanseregisteret og langtidsminnet


Informasjonsbehandlingsmodell med spesialiserte sansemodalitetar Langtidsminne

Sanseregister

Ferdighetsminne

Visuelt Auditivt Stimuli

Taktilt

Sentralarbeidsenhet Kognitivt minne Episodisk

Taktilt

Atkinson & Shiffrin 1968

Semantisk

Informasjonsprosessering  
Informasjonsprosessering  

Informasjonsprosessering Ole Garpestad, Svein­Olav Skregelid, Marit Elisabet Tuft og Anne Marie Meling Læring som informasjonsbehandling  S...

Advertisement