Infloblad April 2021

Page 1

62ste jaargang nr. 2 april > juni 2021 www.ardooie.be

Infoblad Info blad Ardooie-Koolskamp

> Getuigenissen Corona > Asbest: hoe herkennen en verwijderen? > Ardooie United >


BURGERZAKEN BEVOLKINGSSTATISTIEK Per 1 januari 2021 Aantal inwoners: 9.147 Mannen Vrouwen

Aantal 4.559 4.588

Belg 4.375 4.428

Vreemd 184 160

Inwoners per gemeente: Aantal Mannen Vrouwen Gezinnen Ardooie 6.844 3.368 3.476 2.965 Koolskamp 2.302 1.191 1.111 949 265 inwoners/km²

GETUIGENISSEN CORONA Het coronavirus heeft iedereen geraakt. Gelukkig werden verschillende vaccins ontwikkeld die ons uit de crisis moeten leiden. Iedereen heeft zijn eigen reden om zich te laten vaccineren. Meer en meer mensen hebben ook al de kans gekregen om dat effectief te doen. Hoe is die vaccinatie verlopen? Waarom kiezen ze er voor? We vroegen het aan 3 inwoners.

Lena Depoortere (78) Okra Koolskamp - Vrijwilliger WZC Sint-Vincentius Wat heb je gemist de afgelopen 12 maanden? Net zoals iedereen vond ik het lastige maanden. Vooral het gemis van kinderen en kleinkinderen weegt door. Ik heb een zoon en kleinkinderen die in Leuven wonen. Sinds september vorig jaar heb ik hen niet meer in levenden lijve gezien. Ook ons sociaal leven, met activiteiten van Okra Koolskamp, mis ik. Gelukkig heb ik veel steun aan mijn man en zijn we beiden gezond. We gaan veel fietsen en houden via onze tablet contact met familie. Heeft de ziekte je persoonlijk getroffen? Zelf zijn we niet ziek geweest. Mijn dochter heeft wel haar schoonmoeder moeten afgeven door het coronavirus. Wij kenden haar ook goed. Het valt ons zwaar dat we geen afscheid konden nemen door de coronamaatregelen. Maar zelf voelen we ons heel goed. Hoe is je vaccinatie verlopen? Ik ben samen met Mariette en Lizette vrijwilliger in het WZC Sint-Vincentius. Plots kregen we om 18u telefoon dat men enkele vaccins over had. Als we binnen 30 minuten in het WZC konden zijn, kon men ons vaccineren. Dat aanbod kon ik niet afslaan. Ik heb geen last ondervonden van het vaccin. Sommige andere mensen wel. Na de 1e spuit had ik een blauw plekje, van de 2e spuit heb ik niets gevoeld.

Andrea Boeraeve (65) Zelfstandig onderneemster Welke impact hebben de coronamaatregelen op jouw leven gehad? Als alleenstaande is de eenzaamheid niet te onderschatten. Vooral het gemis van mijn vader was groot. Hij verbleef in een RVT in Poperinge, op het 1e verdiep. Aan het venster konden we dus geen contact houden. Het gebruik van een tablet was voor hem als licht dementerende te moeilijk. Later konden we achter plexiglas contact houden in de bistro. Ik heb me wel kunnen optrekken aan de initiatieven van Femma. Hun kaartjes en betrokkenheid zorgen voor een samenhorigheidsgevoel, ondanks alle maatregelen. Heeft de ziekte je persoonlijk getroffen? Zelf ben ik niet ziek geweest, maar mijn vader is in januari 2021 gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. Mijn zoon woont in Zwitserland en is voor de begrafenis naar België gekomen. Hij mocht Zwitserland maar 48u verlaten, anders moest hij in quarantaine. Na 18u mocht hij door de avondklok niet meer rijden in Frankrijk. Het was een emotionele rollercoaster. Ik wil wel het personeel van het woonzorgcentrum bedanken. Ze hebben er alles aan gedaan om mij en mijn vader te begeleiden in zijn laatste dagen. Hoe sta je tegenover vaccinatie? De manier waarop ik afscheid moest nemen van mijn vader, met hermetisch afgesloten pakken, dat wens je je ergste vijand niet toe. Vaccinatie is de sleutel om terug naar een normaal leven te gaan. Mijn zoon is al gevaccineerd. Hij heeft er een klein beetje last van gehad, vergelijkbaar met een griepvaccin. Het is hoog tijd dat we ons laten vaccineren.

Anton Vanoverbeke (21) Student - Leider Chiro Tijl Welke impact hebben de coronamaatregelen op jouw leven gehad? Ik ben deze zomer afgestudeerd als bachelor en ben vervolgstudies gestart. Sinds oktober zit ik op kot. Iedereen zegt dat je moet genieten van je studententijd, maar dat lukt nu bijna niet. In januari was ik voor al mijn vakken geslaagd. Mocht er meer afleiding zijn, was de weg wellicht wat hobbeliger. De maatregelen hebben dus ook hun voordelen. Naast het kotleven was het ook telkens een puzzel om onze chirowerking aan te passen aan de veranderende coronamaatregelen, maar dat is gelukt. Ook het kamp hebben we onvergetelijk kunnen maken, met dank aan onze kokjes en de ouderraad. Heeft de ziekte je persoonlijk getroffen? Toch wel. Bij mijn mama woon ik in Ardooie. Bij mijn papa in Wevelgem woon ik in een groot huis met 10 mensen met een beperking; Villa Vip. Mijn papa en plusmama staan in voor hun verzorging en opvang. Tijdens de 2e golf was het voor sommigen heel lastig om zolang geen bezoek te krijgen. Uitzonderlijk werd bezoek sporadisch toegelaten. Zo heeft het virus ook bij ons zijn weg gevonden. Ik ben zelf ook ziek geweest. De quarantaine heb ik uitgezweet op kot. Ik ben mijn oma en opa heel dankbaar voor het vele eten dat ze toen gebracht hebben. Hoe sta je tegenover vaccinatie? Via Villa Vip ben ik samen met de bewoners gevaccineerd. De dokter telde af van 3 naar 0. De bewoners wisten niet dat het spuitje bij 1 al geplaatst werd. Ze hebben er dus niets van gevoeld. Ik heb er zelf ook geen last van gehad. Via vaccinatie kunnen we sneller naar ons oude leven terugkeren. Als ik denk aan evenementen als De Waterbek en Sint-Maarten, komt er spontaan een klein wit ventje op mijn schouder zitten dat zegt “tandjes bijten Anton, alles komt goed!”

FOTO: Martine Lambert

2

FOTO Martine Lambert (vlnr): Lena Depoortere, Lizette Blomme, Mariette Dumoulin

FOTO: Luc Lambert

3


TECHNISCHE DIENST FAKE NEWS, DICHTER DAN JE DENKT!

NIEUWE GEMEENTERAADSLEDEN

ONDERHOUDSWERKEN WEZESTRAAT

In de gemeenteraad van 25 januari 2021 werden Rudi Debusschere en Elien Rosseel (beiden Samenplus) aangesteld als nieuwe gemeenteraadsleden. Zij volgen hiermee Christine Vandewaetere en Steven Demeulenaere op.

In de Wezestraat worden grote onderhoudswerken uitgevoerd vanaf begin april 2021. Het omleidingsplan is terug te vinden via de website. Het wegdek wordt afgefreesd en heraangelegd. Er komen meer verkeersremmende maatregelen en er wordt een fietssuggestiestrook aangelegd aan beide kanten van de Wezestraat. Deze werken zullen een kleine 3 maanden in beslag nemen.

6.20

Rijwegverharding: KWS (nieuwe toplaag)

ID2

Fietspad breedte = 1.50m

Fietspad

Berm

0.20

0.10 1.50

Beplanting (haag / struiken) Bestaande berm

0.10

6.60

De planning ziet er voorlopig als volgt uit: Week 1: • opbreken wegversmallingen • frezen toplaag volledige oppervlakte • start plaatsen slipform kantstrook

Week 5: • plaatsen wapeningsnet • plaatsen toplaag volledige oppervlakte • start plaatsen wegversmallingen

Week 2-3: • plaatsen slipform kantstrook

Week 6-7: • plaatsen wegversmallingen

Week 4: • plaatsen slipform kantstrook • aanpassen deksels • plaatsen onderlaag

Week 8: • plaatsen markeringen

We merken dat er genoten wordt van ons groen. Jammer genoeg gaat de liefde soms iets te ver en worden planten gestolen. Zo werden in de Waterbek recent 150 ligustrum ovalifolum (ligustrumhaag) gestolen uit een plantenperk. In de Stationsstraat werden planten uit de bloempotten gestolen en zelfs 2 volledige bloempotten kregen voetjes.

Foto Aline OCMW

Voor meer info kunt u terecht bij OCMW Ardooie, Polenplein 15 - 051 74 03 70

6

1.20

1,9 2,6 1,2

0.30

0,3

eiland

3.50

LEGENDE Overzichtplan Ontworpen toestand

Fietssuggestiestroken nominale breedte = 1.20m

2%

IH

0.20 0.30

0,3

IH

Rijweg

Berm

0,8

4

FIETSPAD - 4cm, rode KWS toplaag AB-4C - 6cm, KWS onderlaag APO-A - 25cm steenslagfundering - 20cm onderfundering type II

RIJWEG in KWS - 4cm, KWS toplaag AB-4C - (KWS profileringslaag APO-A) IIE1 ter plaatse - te behouden onderlagen gestort

DIEFSTAL OPENBAAR GOED

Wat wordt er gedaan? De taken die kunnen en mogen uitgevoerd worden, zijn de gewone wekelijkse onderhoudstaken. De tuin onderhouden, boodschappen doen, plafonds afwassen, enz. horen niet thuis in het takenpakket. Het tarief dat je hiervoor betaalt wordt vastgesteld, afhankelijk van uw gezinssituatie en inkomen. Het tarief varieert tussen € 6,50/uur en € 9/uur.

30

TYPEPROFIEL Verkeersremmer

Vanwege hoge leeftijd, handicap, ziekte, ongeval of bijzondere sociale omstandigheden is het onmogelijk om voor het gewone onderhoud van uw woning in te staan. Afstoffen, dweilen, stofzuigen, … zijn taken die je zelf niet kan uitvoeren? Dan zijn wij er voor u! Wekelijks of tweewekelijks komt een poetshulp voor een halve dag bij u langs om uw huis schoon te maken.

4

schaal : 1/75

2%

1,51,2 3,5

0,1

OCMW POETSDIENST - THUISZORG

0,8

https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home

0,1 3,5 1,21,5

Sinds begin maart is er dankzij het project Wifi 4 Europe in de openbare gebouwen van onze gemeente gratis Wifi. Hierdoor is er in het gemeentehuis, GC ’t Hofland, OC De Tassche, OC ’t Zonneke, evenementhal en sportcentrum De Ark een kwalitatief netwerk. Het bestuur hoopt hiermee jullie ervaring met en verblijf in deze gebouwen nog aangenamer te maken.

4

0,3

GRATIS WIFI IN OPENBARE GEBOUWEN WIFI 4 EUROPE

0,3

Als gemeentebestuur zullen we beslissingen, die belangrijk zijn voor de brede bevolking, steeds verspreiden via onze sociale media www.facebook.com/ardooie of www.instagram.com/gemeentebestuurardooie

Foto: Joke Couvreur

6

Fake news is een nieuwsbericht dat geloofwaardig lijkt, maar fout is. Het is een fenomeen dat de laatste jaren meer en meer voorkomt. Fake news is een keerzijde van sociale media. Iedereen kan zijn of haar mening aan een groot publiek verkondigen, ook als de feiten in het bericht fout zijn. Ook dicht bij huis kan je fake news vinden. Zo worden op diverse facebookpagina’s berichten geplaatst over het reilen en zeilen in onze gemeente. Meestal kloppen die berichten, maar vaak zijn ze deels of volledig fout. Als een bericht door het gemeentebestuur of officieel mediahuis verspreid wordt, zal dat kloppen. Als een bericht vanuit een persoonlijke naam verspreid wordt, kunnen steeds vragen gesteld worden bij het waarheidsgehalte van het bericht.

schaal : 1/250

1,2 2,6 1,9

Foto: Martine Lambert

TYPEGRONDPLAN Verkeersremmer

Foto: Martine Lambert

We kunnen de bloemetjes weer buiten zetten. Voorlopig enkel letterlijk, hopelijk binnenkort ook figuurlijk. In verschillende straten kan je genieten van paaslelies. Zalig toch?!

Diefstal van openbaar goed is strafbaar. Bij deze een warme oproep om het groen te laten staan en mee een oogje in het zeil te houden. Politie: 051 42 84 60 Oude Lichterveldsestraat 11A 5


MILIEU ASBEST: HOE HERKENNEN EN VERWIJDEREN? Asbestvezels zijn mineralen die gewonnen worden in mijnen in o.a. Rusland. Het zijn sterke, slijtvaste, isolerende, brandwerende en goedkope vezels. Daarom worden ze veel gebruikt in bouwmaterialen: golfplaten, leien maar ook in isolatie van buizen. Losse vezels kunnen zich bij inademing vastzetten op de longblaasjes, en kunnen op termijn verschillende ziektes zoals longvlieskanker veroorzaken. Daarom is het gebruik van asbestvezels verboden. Deze zijn echter wel nog aanwezig in oude bouwmaterialen. De Vlaamse regering streeft ernaar om tegen 2040 de leefomgeving asbestveilig te maken. Voor de verwijdering van niet-gebonden asbest zoals isolatie moet je beroep doen op een erkende instantie. Gebonden asbest zoals golfplaten en leien kan je zelf verwijderen mits het nemen van onderstaande voorzorgsmaatregelen. Voorzorgsmaatregelen bij het verwijderen van asbest. Maatregelen vooraf • voorzie u van een stofmasker FFP3, wegwerpoverall en afspoelbare schoenen • sluit ramen en deuren van aangrenzende gebouwen • schakel het ventilatiesysteem uit • dek de vloer en de omgeving af met een folie Maatregelen tijdens het verwijderen • zorg dat er geen minderjarigen in de buurt zijn • vermijd stof door het asbesthoudend materiaal te bevochten of te fixeren • gebruik geen schijfzagen of boormachines • probeer het asbest niet te breken • gooi het asbest nooit naar beneden

Waar kan ik terecht met asbest? Voor kleine hoeveelheden (max 1 m³/jaar) kan je terecht in de recyclageparken van Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke en Tielt. Het asbest is verplicht te leveren in plastiek zakken die je vooraf kan aankopen in de recyclagecentra.

Grote zak Kleine zak

Zwerfvuil blijft bij veel burgers een doorn in het oog. De talrijke meldingen op sociale media en bij de gemeentediensten zijn hier het bewijs van. Het ontsiert het straatbeeld en het opruimen ervan is tijdrovend. Het afvoeren van zwerfvuil kost bovendien handenvol geld. Het zorgt ervoor dat het groenonderhoud trager verloopt, bemoeilijkt het maaien van de bermen en ook de landbouwers ondervinden er veel nadeel van. Zwerfvuil blijft overigens zeer lang in het milieu aanwezig. Tientallen tot honderden jaren later vinden we nog blikjes, peuken of plastic terug. Als de veroorzaker van zwerfvuil kan geïdentificeerd worden, wordt er steeds een GAS-boete uitgeschreven. Deze kan oplopen tot € 350! We wensen de vele inwoners, verenigingen en scholen te bedanken voor hun opruimacties. De leerlingen van de 1° en de 2° graad van het IHK hebben in februari meer dan 700 kg verzameld!

2,2 m x 1,2 m € 2,50 Max. 3 golfplaten 1mx1m € 1,50

Grote hoeveelheden kunnen aan huis worden opgehaald: Een zak

3,1 m x 1,1 m x 0,3 m

Vanaf 2de zak

€ 30 Max. 13 golfplaten (cc. 30 m²) € 20

Ophalen aan huis in container (Max. 2 containers, geschikt voor 130 platen of +/- 300m²) Max. 2 containers

3,1 m x 1,1 m x 0,3 m

€ 170 Max. 130 per golfplaten cont. (cc. 300 m²)

Handleiding, stofmasker, overall en handschoenen zijn inbegrepen.

Maatregelen na het verwijderen • verpak het asbestafval • dweil eventueel de binnenruimte (nooit stofzuigen!) • spoel je schoenen buiten af • verwijder de folie van de omgeving, de dweilen en de wegwerpoverall mee met het asbestafval Meer info: www.ovam.be/asbest-zelf-verwijderen Info en bestellingen kunnen via www.ivio.be 6

OPHALEN ZWERFVUIL: ZWERFVUIL ACHTERLATEN = GAS-BOETE BETALEN!

Foto: IHK zwerfvuilactie

LENTESCHOONMAAK

MAAIEN VAN BERMEN

Van 17 april tot 21 april gaat de gemeente samen met de Ardooise basisscholen, AMAR en enkele verenigingen op stap om blikken, flessen, peuken en ander afval op te ruimen. Ook u kan meewerken aan een propere gemeente.

Vlaanderen wenst meer diversiteit in de wegbermen. In eentonige grasbermen hebben insecten weinig kansen om zich te ontwikkelen. Om de grassen te onderdrukken en kruidige planten de kans te geven zich te ontwikkelen, kan en mag er pas gemaaid worden na zaadvorming.

Info milieudienst: milieu@ardooie.be Wij zorgen voor het nodige materiaal. Tijdens het jaar kunnen we ook rekenen op talrijke vrijwilligers die de buurt mee netjes houden. Wens je ook je steentje bij te dragen? Je registreert je op www.mooimakers.be en duidt op een kaart aan welke straat, park of gebied je periodiek wenst op te ruimen en je neemt contact op met de milieudienst. Je krijgt gratis een grijptang, fluohesje, handschoenen en witte zwerfvuilzakken waarmee je aan de slag kan. Na het opruimen plaats je de gevulde zwerfvuilzakken op een bereikbare plaats. Je geeft de locatie door aan de milieudienst en de gemeentediensten halen de zakken op.

De gemeente heeft een aannemer aangesteld voor het maaien van de wegbermen: een eerste maaibeurt in de tweede helft van juni én een tweede ná 15 september. Deze periodes kaderen in het bermbesluit. Eerst komen de invalswegen naar de dorpskern aan de beurt, vervolgens de andere wegen. Tenslotte wordt de buitenzijde van de baangracht aangepakt.

7


CULTUUR LAAT HET ZOEMEN MET BLOEMEN Bijen komen minder en minder voor in onze natuur. Eén van de oorzaken is dat er momenteel minder en minder nectar en stuifmeel in de natuur aanwezig is. Wat hier aan te doen? Een goeie start is alvast een plaatsje voorzien in de tuin waar een mengeling van zaden van planten die de bijen aantrekken, kan gestrooid worden. Geschikte pakketten zijn verkrijgbaar via de provincie West-Vlaanderen, via de link: www.west-vlaanderen.be/bijen. De pakketjes kunnen eveneens opgehaald worden in het provinciaal informatiecentrum Tolhuis op de Jan Van Eyckplein 2 in Brugge. Alle zaden in de zaadzakken zijn éénjarige planten: kiemen, groeien , bloeien en sterven: alles in één groeiseizoen. Het zaaien dient te gebeuren op een zonnige plek op losgewerkte blote, gras -en onkruidvrije grond. Uitstrooien in het gras heeft totaal geen zin! Het volgend jaar kan er gerust op de zelfde plaats gezaaid worden.

BEBLOEMINGSWEDSTRIJD Ieder jaar krijgen de inwoners van onze gemeente die zich inzetten voor het verfraaien van onze woonomgeving de kans deel te nemen aan de bebloemingswedstrijd. Dit is een organisatie van het groencomité Ardooie-Koolskamp.

Dvd’s kan je kosteloos ontlenen in de Ardooise bibliotheek. Je betaalt hiervoor € 3 lidmaatschap per jaar. 60-plussers en min 18-jarigen kunnen gratis lid worden. Dit kan in volgende categorieën: • Gevelversiering • Kleine voortuinen • Middelgrote voortuinen • Grote voortuinen (groter dan 150 m2) • Hoeve-ingangen • Tuinen niet zichtbaar van op de openbare weg (< 150 m²) • Tuinen niet zichtbaar van op de openbare weg (> 150 m²)

Deelname is gratis.

AANVRAAG INNAME OPENBAAR DOMEIN VIA DIGITAAL LOKET Wens je een container te plaatsen of een parkeerverbodsbord voor een verhuis? Je kan hiervoor een aanvraag indienen via: https://www.ardooie.be/digitaal-loket 8

BIBLIOTHEEKNIEUWS

FOTO: Martine Lambert

De keuring gaat door op zaterdag 10 juli tussen 8u30 en 16u. Opnieuw inschrijven is niet nodig. De deelnemerslijst 2019 wordt opgevolgd. Nieuwe deelnemers of deelnemers die kiezen voor een andere categorie dienen echter wel in te schrijven.

Info en bestelformulier: www.west-vlaanderen.be/bijen

RENOVATIEWERKEN PLAATSELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK

Gelieve vóór 31 mei in te schrijven bij Walter Demuynck: Cardijnlaan 27, Ardooie 0473 46 01 81 - walter.demuynck1@telenet.be met vermelding van naam, adres en categorie.

Foto: Martine Lambert

De bibliotheek is een oud herenhuis dat gebouwd is in 1834. Het bouwvolume en het exterieur van het pand zijn sinds de bouw vrijwel ongewijzigd gebleven. Het herenhuis werd op 24 juli 1981 beschermd als monument. Renovatiewerken zijn dringend nodig. Hiervoor werd een toelage aangevraagd, maar na meer dan 8 jaar wachten heeft het gemeentebestuur beslist om zelf de renovatiekosten te dragen. De werken zijn gegund aan de firma Maes & Coucke. Volgende renovatiewerken worden uitgevoerd: • herstellen gevels (bepleistering, reinigen metselwerk) • restauratie vensters (met luiken) • vernieuwen sanitair • plaatsen nieuwe vloeren • vernieuwen inkomsas • schilderen Op 12 april 2021 starten de werken. De bibliotheek blijft open gedurende de werkzaamheden. Tijdens de werken aan het inkomsas zal de toegang tijdelijk worden verplaatst naar de achterdeur (zijde park). Tevens zal gedurende enige tijd de leeszaal (1ste verdieping) niet bereikbaar zijn. De werken zullen (onder voorbehoud) beëindigd zijn tegen september oktober 2021.

Voor een volledig overzicht van de nieuwe aanwinsten, zie: www.ardooie.be/vrije-tijd/bibliotheek/ online-catalogus. Je kan er ook de Ardooise catalogus raadplegen, je boeken verlengen, of een boek reserveren. Indien je ons uw e-mail adres bezorgt, houden we je op de hoogte van het verstrijken van de uitleendatum.

WEEK VAN DE MARKT De promotieactie ‘Week van de Markt’ zal plaatsCA DEAUBON vinden van 28 juni tot en met 4 juli. Op zondag CADEAU BON 4 juli doet onze gemeente opnieuw mee aan de “Week van de Markt”. Noteer de datum alvast in uw agenda.

28 juni - 4 juli

Meer info in de volgende editie Infoblad.

9


JEUGD KLEUTERKAMP PAASVAKANTIE - NOG GEEN PLANNEN VOOR DE PAASVAKANTIE? In de 1e week van de paasvakantie worden kampen georganiseerd: kleuterkamp kinderen van 3 tot en met 6 jaar • kidskamp voor kinderen van 6 tot en met 9 jaar

ACTIVITEITEN ZOMERVAKANTIE In de zomermaanden van 2021 kunnen onze jongste inwoners opnieuw een top-vakantie beleven. We voorzien verschillende activiteiten. De rode draad is: divers, budgetvriendelijk en bovenal kwalitatief!

VAKANTIE AANBOD ZOMER 2021 WEEK 0

WEEK 1

WEEK 2

WEEK 3 WEEK 4

1 /7 - 2/7

5/7 - 9/7

12/7 - 16/7

19/7 - 23/7

16/7 - 31/7

WEEK 5

WEEK 6

2/8 - 6/8

9/8 - 13/8

WEEK 7 WEEK 8

WEEK 9

16/8 - 20/8

30/8 - 31/8

23/8 - 27/8

Alle praktische info vind je via www.ardooie.be/inschrijvingen. Let wel: bij het in druk gaan van dit infoblad waren de kampen bijna volzet. We kunnen niet garanderen dat er nog plaatsen vrij zijn op het tijdstip dat het infoblad verschijnt.

SPEELPLEINWERKING ’T RAVOTTERKE ZOEKT MONITOREN

TOEGANKELIJKHEID SPEELPLEIN ’T RAVOTTERKE Ben je op zoek naar een leuke activiteit met de (klein)kinderen? Speelplein ’t Ravotterke langs de Stationsstraat is elke dag open van 9u tot 17u. Het poortje open je door te draaien + duwen aan de zwarte cilinder.

Heb je verantwoordelijkheidsgevoel en creatieve ideeën? Ravot je graag met kinderen? Word je deze zomer 16 jaar of een paar jaartjes ouder? Dan zijn wij op zoek naar jou! ‘Wij’ zijn de speelpleinwerking ’t Ravotterke en wij zorgen dat de kinderen van Ardooie en Koolskamp deze zomer opnieuw een plaats hebben om te ravotten. We zoeken voor deze zomer opnieuw enkele enthousiaste jongeren om ons team te versterken. Zin om het eens uit te proberen? Aarzel dan niet en neem contact op via jeugddienst@ardooie.be of 051 74 40 40 voor een verkennend gesprek! 10

Om 17u sluit de zwarte cilinder, maar je wordt niet opgesloten. Na 17u kan je nog steeds het speelplein verlaten.

SPORTDIENST@ARDOOIE.BE 051/57 50 20

KINDEROPVANG@ARDOOIE.BE 051/74 03 67

JEUGDDIENST@ARDOOIE.BE 051/74 78 46

JEUGDDIENST@ARDOOIE.BE 051/74 78 46

Alle praktische details vind je via www.ardooie.be/zomer2021

KINDEROPVANG Word vrijwilliger tijdens schoolvakanties in ’t Filoetje…. Ben je 16, word je 16 jaar in 2021 of ben je een paar jaartjes ouder, ben je vrij tijdens de schoolvakanties, bezit je massa’s spe(e)l kriebels en heb je een hart voor kinderen… We zijn op zoek naar jongeren die aan deze criteria voldoen….! Je engageert je als vrijwilliger, bezorgt de kinderen een plezierige tijd en helpt mee aan een aantal praktische zaken zoals het begeleiden van spelactiviteiten, het verzorgen van eetmomenten en toiletbezoekjes,… Je ontvangt hiervoor een forfaitaire onkostenvergoeding, maar bovenal bouw je een toffe band op met de kinderen!

Voel je je aangesproken of heb je vragen? Neem vrijblijvend contact op met de dienst kinderopvang: kinderopvang@ardooie.be - 051 74 03 67

Rekening houdend met de Covid-19 maatregelen kunnen er in het programma van de zomerkampen en de kinderopvang aanpassingen gebeuren. Dat wordt dan in een latere fase gecommuniceerd. 11


SPORT

(***) Afhankelijk van de Covid-19 situatie.

START TO RUN

BADMINTONTORNOOI (***)

De sportdienst start met een nieuwe Start to Run sessie • van 0 tot 5 km in 10 weken • hiervoor kunnen maximum 9 deelnemers inschrijven • begeleide sessies • de deelname bedraagt € 20 (incl. verzekering)

De sportdienst organiseert in samenwerking met BC Arkobad jaarlijks een tornooi waar iedere recreatieve badmintonner aan kan deelnemen. Er wordt gespeeld op 28 april, 5 en 12 mei. Op elk van deze data worden de reekswedstrijden en finaleplaatsen, één discipline per avond, afgewerkt. De deelname is gratis.

Alle info: sportdienst - 051 57 50 20 Online inschrijven via: www.ardooie.be/inschrijvingen

SPORTKAMPEN Paasvakantie - VOLZET

SENIORENSPORTDAG

Inschrijven via sportdienst@ardooie.be of bij BC Arkobad tijdens de trainingsuren elke dinsdag en woensdag 19u30-21u30.

(vroeger: West-Vlaanderen Blijft Bewegen ) Voor het tweede jaar na elkaar wordt deze Midwestsportactiviteit uit het programma geschrapt vanwege Covid-19. Izegem neemt editie 2022 voor zijn rekening.

GOEDKOPER ZWEMMEN VOOR INWONERS ARDOOIE IN ZWEMBAD IZEGEM

SPINNING (***)

Zomervakantie 1-2/07

2-daagse zomerinstuif

3de kleuter - 6de lj

€ 25

3de kleuter - 6de lj

€ 60

Fiets- en omni sport

3de kleuter - 6de lj

€ 60

Tienersportkamp

1ste tem 3de middelbaar

€ 60

16-20/08

“Choose Your Sport” - kamp

1ste - 6de leerjaar

€ 60

23-27/08

Danskamp

1ste - 6de leerjaar

€ 60

Sportkamp “Balls Only”

1ste - 6de leerjaar

€ 60

2-daagse zomerafsluit

3de kleuter - 6de lj

€ 25

5-9/07 The Olympic Games en omni sport 12-16/07

30-31/08

Een uitgebreide uitleg (zie website) + inschrijven: www.ardooie.be/inschrijvingen De sportdienst zorgt voor de nodige interne aanpassingen en maatregelen zodat alles volgens de meeste recente coronarichtlijnen verloopt en er veilig kan gesport worden. • inbegrepen in de deelnameprijs: verzekering, deskundige begeleiding leerkrachten L.O., middagopvang in cafetaria en alle vervoer en inkomgelden bij eventuele uitstappen • dag verloop: aanvang om 9u15-12u / lunch / 13u15-16u

Wijziging locatie opvang zomersportkampen

Zowel vóór (7u30-9u) als ná (16u-18u) het sportkamp is er mogelijkheid tot opvang op speelplein ‘t Ravotterke! • de opvang is inbegrepen in het deelname bedrag • dit geldt enkel voor de zomersportkampen • voor de overige sportkampen is de opvang in de sporthal

FOTO: Luc Lambert

De spinningsessies lopen verder tijdens de maanden april en mei. Op maandag, woensdag en donderdag is er telkens één uur spinning van 19u30 tot 20u30. De sessies worden begeleid door professionele instructeurs. Kostprijs: € 6,50/sessie. Inschrijven spinning: www.ardooie.be/inschrijvingen

SPORT 55-PLUSSERS (***) • Op dinsdag voormiddag kunnen geïnteresseerde 55-plussers deelnemen aan een Blijf-FitUurtje, ingericht door de sportdienst. Naast oefeningen ter bevordering van de kracht en de lenigheid is er ook aandacht voor spelvormen. Voor deelname betaal je € 2 per sessie. • Op donderdagvoormiddag is er wekelijks een spinning sessie. Op het ritme van aangepaste muziek worden de uithouding en kracht verbeterd. Deelname: € 3 per sessie. Beide sessies gaan telkens door tussen 10u en 11u.

Vanwege een intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst tussen stadsbestuur Izegem en gemeentebestuur Ardooie, kunnen de inwoners van Ardooie blijven genieten van het aangepast zwemtarief, gelijkgesteld aan dat van Izegemnaren. Vanwege de huidige Covid-19 maatregelen is er echter geen recreatief zwemmen toegelaten. Enkel sportief zwemmen in het 25m bad kan momenteel doorgaan. Eventuele versoepelingen zullen zo snel mogelijk gecommuniceerd worden op www.izegem.be/sport. Alle info en tarieven via www.izegem.be/sport. Reserveren is verplicht en verloopt via de webshop van Stad Izegem (kijken onder expo’s): https://webshop-vrijetijd.izegem.be/ Wie gaat zwemmen en een toegangsticket, beurtenkaart of abonnement wil aankopen, dient altijd zijn/haar identiteitskaart voor te leggen. Binnen het zwembad gelden specifieke regels omtrent toegelaten zwemkledij. Gelieve deze vooraf aandachtig na te kijken op de website. H.Hartstraat 15, Izegem www.izegem.be/sport - sportdienst@izegem.be

Locatie: Sportcomplex De Ark, Melkerijstraat 2A, Ardooie - 051 57 50 20 12

13


*terugkerende activiteit

G-SPORT

UITBREIDING SPORTINFRASTRUCTUUR

Rolstoelvriendelijke wandeltocht Ardooie 8 km

De bestaande gemeentelijke sportinfrastructuur kende onlangs een grondige aanpassing. Een kunstgras voetbalveld (KVC Ardooie) en uitbreiding van het judolokaal (judo club Ardooie) werden aan de bestaande sportvoorzieningen toegevoegd. Optimaal gebruik is momenteel nog niet mogelijk vanwege de Covid-19 maatregelen. Het kunstgrasvoetbalveld is aangelegd op het oorspronkelijke terrein 2 op sportcentrum De Ark en hoofdzakelijk de jeugdploegen kunnen hiervan gebruik maken. Eén van de grote voordelen is dat er praktisch onder welke weersomstandigheden dan ook gebruik kan worden gemaakt van het kunstgrasvoetbalveld. De veel voorkomende afgelastingen van trainingen en wedstrijden vanwege slechte weersomstandigheden moeten voortaan tot het verleden behoren. Het kunstgrasvoetbalveld werd eveneens voorzien van een nieuwe verlichtingsinstallatie. Er waren slag om slinger problemen met de bestaande verlichting: lampen dienden regelmatig vervangen te worden en eveneens op basis van een gelijkmatig verdeelde lichtsterkte kwam er vanuit de KBVBkeuring negatief advies. Ledverlichting brengt een daling van de energiekosten en duurzaamheid van de lampen. De uitbreiding van het lokaal van judoclub Ardooie betekent een gevoelige verbetering voor de totale werking van de club. De indoor oppervlakte werd uitgebreid met 80 m², de tatami met 70 m². Door deze uitbreiding kunnen meer judoka ’s op hetzelfde moment aan de slag. Een uitbreiding van sportsite De Ark en bouw van een lokaal voor judoclub Koolskamp komen binnenkort aan de beurt.

Sinds kort is er een rolstoelvriendelijke wandeltocht in Ardooie van ongeveer 8 km. De wandeling start aan het Provinciaal domein ’t Veld en wordt aangeduid met zeshoekige bordjes met volgende aanduiding: Bekijk op mobiel

Rolstoelvriendelijke wandeltocht Ardooie (afgeleid-deel 1) Door Camino Rolstoelvriendelijke wandeltochten Lengte: 7.9 km

Prov. domeinstraat, 8850 Ardooie, Vlaanderen, België

Stijging: 35 m

Prov. domeinstraat, 8850 Ardooie, Vlaanderen, België

Moeilijkheidsgraad: 1/10

36 m 15 m

1 km

2 km

3 km

4 km

5 km

6 km

7 km

t traa

is kaa Veld

Cijn s mole

traat ns

Bo

at stra

s

Bo at tra ss

3

at

tr a a

osstraat veb kho

stra

Bos

ts enpo

Tinn

straat Weze

2

t

in Bav

s Bos

at tra

ng geli Ve r na

at

g ats tra a t

traa t

at tra

pers Re

lu wstraat Zwa

L i esterstraat

Map Data: © OpenStreetMap Contributors; Cartography: © RouteYou

FOTO'S: Luc Lambert - judolokaal

t Meulebeeksestraa

t Doelstraa

Wezestraa t

6

at

ag eli

rn

emg atst ra

Bloe m

at tra ots

np

at

ne

gs er nb ui

Ardooisestraat

Tinnenpotstraat

Bl o

at

Tin

Br

Zandbergstraat

Meulebeeksest raat

potstraat

7

5

M

Lijster s traat

Tinnen

tra

s t ra berg Zand

Ve

ss Bo

4

at sstra nbo1 Lee

at

Haaipander stra

aat str

Leenb osstr a

t aa st r ng

Do els t

ra a

t 100 m

De activiteitenkalender werd afgesloten op 1 maart. Wegens coronamaatregelen kunnen activiteiten geannuleerd of verplaatst worden naar een latere datum. Neem voor aanvang van een activiteit contact met de organisatie of check even op hun website. OPROEP AAN DE VERENIGINGEN: Heb je als vereniging een activiteit die niet kan doorgaan, duid het aan als 'geannuleerd' in de UITdatabank. Dit wordt dan automatisch aangepast in de UIT-kalender.

ZO 11 + ZA 17 + ZO 18/04 13u-16u

APRIL

Toeren tussen torens Fietszoektocht - 20 km

Vanaf DO 1/04 volledige maand april

Starten aan een kerktoren naar keuze: Sint-Martinuskerk Ardooie, Sint- Martinuskerk Koolskamp of OC De Tassche Pastorale Eenheid Sint-Germanus Ardooie

Gezinswandeltocht 'Waar is de Paashaas?' - 5 km Start: Parking Sporthal De Ark KWB Ardooie Smartphone met QR scanner is vereist voor het beluisteren van kinderverhalen. Deelname is gratis claus.koen@telenet.be

Registreren voor 1 april pesint-germanus@telenet.be 051 74 43 97

Bloedgifte

Rode Kruis Contactgroep 'Help ons helpen' 0800 777 00 https://donorportaal.rodekruis.be

ZA 12 + 13 + 14/06

Kermisommegang

Marktplein-Polenplein ZO 13/06 • 8u-13u

Zondagsmarkt Parking Albertzaal

DO 17/06 • 13u30

Skobiaktocht

Start: Parking Sporthal De Ark De Spartastappers Ardooie vzw

Wandeling met diverse afstanden door de Waterbek en het Volkspark. Vanaf 13 km door het provinciaal domein 't Veld. Uitpijling mogelijk tot 18 april, zie: www.spartastappers.be carine.galle1@telenet.be 0473 46 01 81

FOTO: Martine Lambert - voetbalveld

DO 6/05 • 17u-20u OC 't Zonneke + DO 20 + 27/05 • 17u30-20u OC 't Hofland

JUNI

Thematocht

ZA 10/04

14

MEI

ZO 25/04

Vlaanderen wandelt lokaal in Ardooie

Start: Parking OC De Tassche De Spartastappers Ardooie vzw

Landelijk wandeling met diverse afstanden richting Emelgem. Meerdaagse uitpijling mogelijk, zie: www.spartastappers.be carine.galle1@telenet.be 0485 59 34 44

Albertzaal OKRA Ardooie 051 74 76 25

ZO 27/06 • 14u

Tuinentocht met fiets Start OC 't Hofland KWB Ardooie

passiflore_ardooie@hotmail.com

15


Het ziet er niet naar uit dat in groep sporten snel mogelijk zal zijn. Daarom willen de sportdienst en gemeentebestuur Ardooie het individueel sporten (of in bubbel) promoten met een 6 weken durend initiatief, waarbij we de burger een gezamenlijk doel geven. In een tijdspanne van 6 weken, startend op 21 maart of de eerste lentedag, tot 30 april, willen we met de inwoners van Ardooie 40.000 km stappen, lopen fietsen,… ofwel de wereld rond. Iedere inwoner wordt aangespoord om gedurende 6 weken zijn/haar kilometers te registreren. Elke bewegingsvorm wordt in rekening gebracht: wandelen (in elke vorm: in gezinsverband, bewegwijzerde tochten, naar de bakker, in het bos,…), lopen, fietsen (koers, gezin, MTB,…), skeeleren,… Van de kleinste verplaatsing binnen de gemeente tot grote tochten, individueel of in groep (sportbubbel, gezin,…): alles komt in aanmerking! Daaraan gekoppeld zullen we op geregelde tijdstippen een specifieke doelgroep in de kijker plaatsen en warm maken om aan dit initiatief deel te nemen. Hou hiervoor alvast de gemeentelijke facebookpagina in de gaten voor meer informatie en updates. Verenigingen, scholen, bedrijven,… Enkel door zoveel mogelijk inwoners en verenigingen te sensibiliseren, kunnen we slagen in het opzet om de 40.000 km te bereiken, vandaar Ardooie United! Door deel te nemen aan deze actie, maak je niet alleen werk van je persoonlijke gezondheid, je toont ook jouw maatschappelijk engagement en je maakt bovendien ook nog kans om in de prijzen te vallen. Na afloop van dit initiatief zullen door middel van lottrekking 25 deelnemers geloot worden die kunnen pronken met een tof en sportief gadget. Leuk meegenomen, niet!? Wens je jouw activiteit te registreren? Dat kan eenvoudig door te surfen naar www.ardooie.be/United, waar je een link kunt vinden naar het webformulier van de actie.

Heb je tijdens je activiteit leuke foto’s genomen die je wenst te delen op social media? Vergeet dan niet om de #ardooieunited te gebruiken. Bedankt om tijdens het sporten de geldende covid-19 restricties in acht te nemen!

Gemeentelijk Infoblad, editie juli ‘21 (juli, augustus, september) vóór 1 juni: Artikels: infoblad@ardooie.be • Activiteiten in de UIT-KALENDER: www.uitdatabank.be

INFO: dienst cultuur - cultuur@ardooie.be - 051 74 40 40 - www.ardooie.be

© WWW.DESIGN-PRINT.BE • V.U. Gemeentebestuur Ardooie

Samen kunnen we dit! Ardooie United!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.