Toeristische gids Ardooie editie 2020

Page 1

Toeristische gids Ardooie • Editie 2020

IN ARDOOIE & KOOLSKAMP


VOORWOORD Beste bezoeker, Beste levensgenieter, Van harte welkom in Ardooie, ook wel gekend als de groentetuin van Europa. Ardooie bestaat sinds de fusie uit twee deelgemeenten, Ardooie en Koolskamp, en heeft voor elk wat wils. Kom genieten van een heerlijke fietstocht of een deugddoende wandeling in onze prachtige, groene, rustige en landelijke gemeente met haar gastvrije inwoners ! Laat je verrassen door onze rijke geschiedenis. Ervaar ons ruim en gezellig horeca-aanbod met een natje en een droogje.

Kortom het is hier echt heerlijk vertoeven ! Veel leesgenot en tot in Ardooie,

Veronique Buyck schepen van toerisme

Foto’s: Martine Lambert en Luc Lambert 2

OP STAP IN ARDOOIE & KOOLSKAMP


ONTSTAANSGESCHIEDENIS De naam Ardooie is afkomstig van de Latijnse woorden ‘ard’ (aarde) en ‘oy’ (leegte) en betekent laaggelegen, waterachtig en vruchtbaar bouwland, gelegen in de onmiddellijke nabijheid van een bos en waterloop. Koolskamp betekent een wijde open vlakte, op een hoogte. Ardooie en Koolskamp verschijnen voor het eerst samen in historische bronnen in het jaar 847 toen beide villae van Hardoya en Coloscampum (oorspronkelijke schrijfwijze) werden geschonken door Karel de Kale aan de Benedictijnenabdij van Elnon (nu: Saint-Amand-les-Eaux, Frankrijk). Een villa was een grote landbouwnederzetting met een gesloten economische structuur, die ongeveer overeenstemt met een huidig dorp (parochie of gemeente), waarin vele mansi (hoeven) lagen. De villa werd door één of andere heer, die het zogenaamde vroonhofland uitbaatte, bestuurd.

VOORWOORD Het wapen van Ardooie :

HIEDENIS

Beste bezoekers,

mstig van de arde) en ‘oy’ (leegte) n, waterachtig , gelegen in de van een bos en

in zilver, drie rode vijfbladen (Ardooie). InArdooie lazuur,bestaat, een na de fusie van 1977, uit tw schildhoofdtwee vanbuurtwijken: hermelijn De Tassche en ’t Veld. Ard het hart van West-Vlaanderen, dicht bij Roes (Koolskamp)

Op economisch vlak scoort Ardooie goed da de metaalverwerking, de textielconfectie, de In 2002 en 2005 kreeg Ardooie van het week van België.

n wijde open vlakte,

erschijnen voor het e bronnen in het e van Hardoya en elijke schrijfwijze) r Karel de Kale aan de lnon ux, Frankrijk). andbouwnederzetting mische structuur, die met een huidig dorp waarin vele mansi werd door één of enaamde vroonhofland

Kinderen kunnen er terecht in diverse onder WAPEN VAN ARDOOIE In zilver, drie rode vijfbladen (Ardooie) In lazuur, een schildhoofd van hermelijn (Koolskamp)

Op sportief vlak komen de inwoners zeker a Het Kampioenschap van Vlaanderen (septem belangrijkste sportevenementen. Op cultureel vlak brengt de culturele raad m De zaterdag voor of op 11 november trekt ja het centrum van Ardooie.

Diverse verenigingen zorgen eveneens voor In deze brochure proberen wij u een overzic Wij wensen u een aangename wandeling lan fietstocht door onze gemeente. Wij bedanken de Foto- & Diakring Ardooie v

OP STAP IN ARDOOIE & KOOLSKAMP 3 Namens het College van Burgemeester en Sc De schepen van toerisme Marleen Lepla


PATRIMONIUM  Oud gemeentehuis - Marktplein 1

Het voormalig gemeentehuis werd in 1925-26 door architect Jeroom Deboutte uit Ardooie opgericht. Tussen 2004 en 2020 deed het dienst als OCMW-Sociaal Huis.

 Herenhuis Vanden Bussche - Marktplein 7-9

Private voormalige brouwerswoning op het Marktplein. Deze prachtige patriciërswoning, met voorgevel daterend uit 1889, is geklasseerd.

 Sint-Martinuskerk Ardooie

De kerk, daterend van vóór 1559, werd na herhaaldelijke verwoestingen tijdens oorlogen, in 1947-49 herbouwd. Alleen de toren, met de typische spits en gotische versieringen, is geklasseerd. In 2016 werd de kerk gerenoveerd.

 Rysselendemolen - Pittemsestraat 62

De oorspronkelijk houten staakmolen, opgericht in 1766, werd in 1855 vervangen door de huidige stenen bergmolen. In 1999 werd gestart met de restauratie. De molen werd terug maalvaardig gemaakt zodat hij nu méér dan ooit, met zijn witte romp en draaiende wieken, aan de ‘Poort van het Tieltse Molenland’ pronkt.

 Bibliotheek - Mgr. Roelensstraat 26

4

OP STAP IN ARDOOIE & KOOLSKAMP

Omstreeks 1830 bouwde Charles Van Dorpe, oudgediende in het leger van Napoleon en chirurgijn, dit herenhuis. Hij liet dit classicistische gebouw over aan zijn neef Conrad de Mûelenaere. Na zijn overlijden werd de woning betrokken door zijn zoon, dokter Georges de Mûelenaere die er tot zijn dood zijn praktijk uitoefende. Sinds eind 1991 heeft de bibliotheek in dit geklasseerde gebouw haar intrek genomen.


 Grot van de Gapaard - Gapaardstraat

De grot, opgericht in 1924 door Mevr. DupontVan Coquelaere uit dankbaarheid voor haar voorspoedig leven, toont een grote gelijkenis met de grot van O.L.Vrouw te Lourdes, alleen is ze kleiner.

 Bomkapelleke - Kapellestraat

Toen op 20 juni 1944 zich 72 dorpsgenoten voor een bidstonde rond deze kapel hadden geschaard, brak boven Koolskamp een hels bombardement los. Een bom viel op vijf meter van de kapel, midden de menigte, en brak in twee stukken middendoor. Wonder boven wonder vielen er geen doden of gekwetsten te betreuren. Zo komt het dat de volksmond deze HeiligHartkapel herdoopte in het ‘bomkapelleke’.

 Sint-Martinuskerk - Dorpsplein

De oorspronkelijk Romaanse kerk dateert uit 1526 of vroeger. Ze werd in 1918 gedynamiteerd waarbij de achthoekige Romaanse vieringtoren, uit veldsteen, eveneens werd vernield. In 1924 werd de toren in zijn oorspronkelijke stijl wederopgebouwd. De kerk werd neogotisch verbouwd en in 1968-70 gerestaureerd. In 2011 werd ze opnieuw gerestaureerd.

 Sint-Maartensstoet - Marktplein

Het dorpsfeest rond de Sint-Maartensstoet brengt duizenden mensen naar het dorpscentrum, de zaterdag voor 12 november. Aan de SintMartinuskerk in Ardooie werd het beeld van Sint-Maarten geplaatst in cortenstaal.

OP STAP IN ARDOOIE & KOOLSKAMP

5


 De praalgraf-grafstenen van de

Heren van Lichtervelde In een zijkapel van de Sint-Martinuskerk Koolskamp staat het praalgraf van Jacob van Lichtervelde († 1432). Hij was onder meer soevereinbaljuw van het graafschap Vlaanderen in de beginperiode van de Bourgondische hertogen. Deze graftombe, uit zwarte Doornikse arduin, is een kunsthistorische bezienswaardigheid. Tegen de muur van de grafkapel zijn de figuren van Lodewijk van Lichtervelde († 1376), familiegenoot van Jacob, en zijn vrouw in halfverheven beeldhouwwerk uitgebeeld.

 Watertoren - Steenstraat 29

De watertoren staat in voor de drinkwatervoorziening van de gemeenten Tielt, Pittem en Ardooie en bereikt 35.000 klanten-verbruikers. De kuip van de toren heeft een buitendiameter van 26,40 m en heeft een capaciteit van 2,3 miljoen liter. Het hoogteverschil tussen de top van de toren en het maaiveld bedraagt 36 m. Daarmee is de watertoren één van de grootste watertorens in Vlaanderen.

Ardooie wordt gekenmerkt door zijn sterke economie. De voedingsgroep Ardo uit Ardooie werd in 2018 door De Tijd verkozen tot ‘Onderneming van het Jaar’. Sioen is een beursgenoteerd bedrijf en de gemeente werd door het weekblad Trends tot 2 keer toe verkozen tot de beste zaken­gemeente van België.

6

OP STAP IN ARDOOIE & KOOLSKAMP


BEELDEN  Standbeeld Mgr. Victor Roelens (°Ardooie 1858 † Boudewijnstad 1947) Dit bronzen standbeeld (Frans Tinel, Ledeberg) staat in het Mgr. Roelenspark

 De Ardooise schildknaap alias ‘Skobiak’ (Mario Dejonckheere, Koolskamp), Marktplein

 De Erwtenplukster alias ‘Prudence’ (Isidoor Goddeeris, Roeselare), Marktplein

 Monument van de gesneuvelden, Marktplein

Monument werd ontworpen door architect Octave Devos (Ardooie). In dit monument, dat de vorm heeft van een triomfboog, staat een klein kanonnetje opgesteld.

 Monument pater Roger ‘T Jaekens

(°Ardooie 1927 † Kongolo 1962) Op het Pater ‘T Jaekensplein staat dit monument dat zijn gedachtenis levendig houdt.

 Beeld ontworpen door Joske Noyelle (Ardooie)

Dit beeld werd onthuld naar aanleiding van de oprichting van enkele bejaardenwoningen in de Cardijnlaan.

 De Tassche, Joske Noyelle (Ardooie).

Kerkplein van De Tassche

 Totems voor Sint-Maarten (Wim De Cauter, Koolskamp). Deze drie rechte sculpturen staan in de waterpartij voor het gemeentehuis, Polenplein.

 Vrijheidsboom, Marktplein

De boom werd bij de viering van het halfeeuwfeest van de onafhankelijkheid van België aangeplant. In 2016 werd een nieuw exemplaar geplaatst.

OP STAP IN ARDOOIE & KOOLSKAMP

7


 Kruiswegstatie, Stationsstraat 22 Dit is de enige resterende statie van een publieke kruisweg uit 1624, in zachte Balegemse steen, voorstellend een beeld waarop de kruisafneming te zien is met daarbij een onderschrift waarbij Veronica een doek aan Jezus Christus aanbiedt.

 Star Walk Rond het Marktplein vindt u de sterren voor de 5 ereburgers van Ardooie: Marc Degryse, Veerle Dejaeghere, Laura Lynn, Filip Vanhaecke en Mathias Sercu.

 Beelden Volkspark In het Volkspark werden 4 beelden geplaatst. Ze eren de rijke economische geschiedenis en nijverheid van Ardooie: pettenmakers, brouwers, schoenmakers en transport. De beelden zijn ontworpen door Marc Vanhecke.

 Wielermonument ’75 jaar Kampioenschap van Vlaanderen’ Op het Dorpsplein staat dit wielermonument, ingehuldigd naar aanleiding van de 75ste editie van het Kampioenschap van Vlaanderen voor wielrenners. Het beeld is ontworpen door José Cauwe (Ardooie). Koolskamp Koers, gesticht in 1908, groeide uit tot hét wielerevenement in de streek. Dit kampioenschap wordt de derde vrijdag van september georganiseerd.

 Wielermonument ‘100 jaar Kampioenschap van Vlaanderen’ Aan de Sint-Martinuskerk Koolskamp, kant N35, staat dit wielermonument, ingehuldigd naar aanleiding van de 100ste editie van het Kampioenschap van Vlaanderen voor wielrenners. Het beeld is ontworpen door Marc Vanhecke.

8

OP STAP IN ARDOOIE & KOOLSKAMP


ď ¨ Oorlogsmonument

bij de Sint-Martinuskerk Koolskamp Gedenksteen voor de gesneuvelden Koolskampse soldaten en burgerlijke oorlogslachtoffers, staande aan de zuidgevel van de kerk. Het is een werk van beeldhouwer War Van Asten, voorstellend een treurende, biddende moeder.

OP STAP IN ARDOOIE & KOOLSKAMP

9


HORECA Restaurants & eetgelegenheden Ape’tyt (De Gapaard) - Beverensestraat 104 Bij Ma - Lichterveldsestraat 44 Buiten Gewoon - Oude Ardooisestraat 28 Den Eethoek - Brugstraat 2 De Rysselendemolen - De Rysselendemolen Het Handelshuis - Dorpsplein 4 Nonna’s - Marktplein 8 Pasta Pizza Délice - Marktplein 20 Pistoletto - Oostlaan 12 Pita Cappadocia 2 - Stationsstraat 85 Q’linair - Oostlaan 10 ’t Hazeveld - Hazestraat 7 Café’s Bockor Café – Marktplein 25 De Biekorf - Biekorfstraat 5 De Groene Dreve – Mgr. Roelensstraat 6 De Keunepupe - Provinciedomein ’t Veld De Koevoet – Roeselaarsestraat 68 Den Uil - Padderijstraat 4 De Roose – Stationsstraat 99 De Kortekeer - Oude Heirweg 15 De Transvaal – Lichterveldsestraat 122 De Veekoopman - Kortrijksestraat 125 De Wandeling - Izegemsestraat 101 In De Zwaan - Kloosterstraat 9 Montana – Stationsstraat 121 ’t Hoekske – Polenplein 13 ’t Veldkruis - Leenbosstraat 15 Frituren De Sens Unique - Ardooisestraat 40 enRoute - Roeselaarsestraat 9a Patat Atelier - Marktplein Siske - Roeselaarsestraat 26 ’t Torentje - Stationsstraat 75 B&B Cabanne - Bosstraat 1 De Rysselendemolen - Pittemsestraat 62 10

OP STAP IN ARDOOIE & KOOLSKAMP


PARKEN EN BOSSEN  Provinciaal Domein ’t Veld met Veldkruis Bloemgatstraat Dit 44 ha ongerepte bosgebied is vrij toegankelijk. Het provinciale domein bevat o.a. wandelpaden en een hengelvijver. De vroegere kasteelvijver wordt in de volksmond het ‘zeetje’ genoemd. De derde vijver en omgeving wordt als natuurreservaat beheerd. Aan de rand van het Veldbos vindt men het Veldkruis. Op deze bedevaartsite worden nagels geofferd voor genezing tegen zweren of beenwonden. Het kasteel van Ardooie dateert uit het laatste kwart van de 18de eeuw. In 1981 wordt het kasteel door de laatste kasteelheer van de familie de Jonghe d’Ardoye verkocht aan een nieuwe particuliere eigenaar. Het kasteel en het domein zijn niet publiek toegankelijk.

 De Waterbek

Dit gecontroleerd overstromingsgebied werd opgewaardeerd met een knuppelpad, speelzone, picknickruimte, ooievaarspaal, looppiste en schapenweide. Het is een mooie locatie om te wandelen, lopen of even tot rust te komen. De site is toegankelijk via de Berlingmolenstraat, Eekhoutstraat (woonzorgcentrum Hardoy) of Groenboomgaardstraat (parking).

 Volkspark

In het hart van de gemeente vind je tussen de Stationsstraat en Eekhoutstraat dit park van meer dan 10.000 m².

 Mgr. Roelenspark

Park, voormalige tuin van het herenhuis de Mûelenaere (huidige bibliotheek), tussen de Mgr. Roelensstraat en de Kortrijksestraat. Monseigneur Roelens, geboren te Ardooie, was de eerste missiebisschop van Belgisch Congo.

OP STAP IN ARDOOIE & KOOLSKAMP

11


EVENEMENTEN IN ARDOOIE Ardooie heeft een rijk verenigingsleven. Wandelingen, concerten, lezingen, sportwedstrijden, … . Het volledige aanbod vind je via www.uitinardooie.be.

Daarnaast zijn er evenementen met bovenlokaal karakter: Familiefestival De Waterbek In domein De Waterbek wordt in juli een familiefestival georganiseerd voor een breed publiek. Gers Pardoel, K3, #LikeMe,… een breed programma op een unieke locatie. www.dewaterbek.be BinckBank Tour Ardooie is een vaste aankomstplaats van een rit in de BinckBank Tour (voormalige Eneco Tour). De enige meerdaagse UCI WorldTour-wielerronde van de Lage Landen wordt in augustus gereden. www.binckbanktour.com Kampioenschap van Vlaanderen Een eendaagse wielerwedstrijd met start en aankomst in Koolskamp. Deze wedstrijd, met rijke geschiedenis en een unieke erelijst, wordt jaarlijks in september gereden. www.kampioenschapvanvlaanderen.be Kermiscross Ardooie Deze cyclocross wordt de donderdag voor of na de kermis in oktober gereden. Onder andere Paul Herygers, Bart Wellens, Sven Nys, Niels Albert, Zdeněk Štybar en Wout van Aert wisten de cross te winnen. www.cyclocrossardooie.be Sint-Maartensstoet Dit volksfeest, georganiseerd door en voor Ardooienaren, eert Sint-Maarten. Voor jong en oud is de stoet, vuurwerk, animatie, optredens en wandeling het hoogtepunt van november. www.sintmaartensstoet.be

OP STAP IN ARDOOIE & KOOLSKAMP

12


Doorlopend: VZW Cultuurkapel De Schaduw In een landelijke uithoek van de gemeente heeft VZW Cultuurkapel De Schaduw haar werking. In en rond een voormalige kapel organiseert het jong en dynamisch team verrassende try-outs, grootschalige theaterproducties of intieme concerten. www.deschaduw.be Wekelijkse markt Op het Polenplein in Ardooie is wekelijkse op zondag een openbare markt met aanbod van vis, groenten en fruit, kip aan 't spit, brood en gebak, vleeswaren, kaas- en hoeveproducten, snoepkraam, olijven en tapas, kleding, wenskaarten, ...

RECREATIEVE ROUTES In Ardooie zijn er verschillende lokale wandel- of fietsroutes: • Veldroute (zie p 14-15) • Spelonkroute (zie p 16-17) • Maartijntjeswandeling (zie p 18-19) • Veldpad (11 km, start en eindigt op het Marktplein)

Daarnaast zijn er 3 bewegwijzerde fietsroutes die door Ardooie passeren: • • •

Wastineroute (50 km) Weverijroute (41 km) Cichoreiroute (55 km)

OP STAP IN ARDOOIE & KOOLSKAMP

13


DE VELDROUTE 36 KM

DE VELDROUTE 36 KM De Veldroute is met duiding van bezienswaardigheden langs het parcours (zie de cijfers op het plan). Op die bezienswaardigheid zal er een infobord staan met meer duiding van de interessante bezienswaardigheden en monumenten langs de route.

Symbolen Kasteel Ardooie (privé) Restaurant Café(taria) Picknick plaats Molen Kerk Veldkapel Bezienswaardigheden Bos Veldroute (36 km) Aanlooproute Ingekorte weg Waterloop Spoorweg Rijrichting

14

OP STAP IN ARDOOIE & KOOLSKAMP

Bezienswaardigheden - Monumenten

➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒

Marktplein - Oud gemeentehuis - Sint-Martinuskerk - Monument van de gesneuvelden - Beelden - Herenhuis Vanden Bussche G.C. 't Hofland/gemeentehuis Bomkapelleke Sint-Martinuskerk Praalgraven - grafstenen van de Heren van Lichtervelde Wielermonumenten '75 en 100 jaar Kampioenschap van Vlaanderen' Rysselendemolen Kasteel van Ardooie Provinciaal domein 't Veld Grot van de Gapaard


DE VELDROUTE

36 KM

15


DE SPELONKROUTE 31,2 KM

DE SPELONKROUTE 31,2 KM De Spelonkroute verbindt de kernen van Koolskamp en De Tassche.

Symbolen Kasteel Ardooie (privé) Restaurant Picknick plaats Molen Kerk Veldkapel Bezienswaardigheden Bos Spelonkroute (31,2 km) Waterloop Spoorweg Rijrichting

16

OP STAP IN ARDOOIE & KOOLSKAMP

Bezienswaardigheden                          

Kapelletje ‘Onze Lieve vrouw van Bijstand’ Bomkapelletje ‘De Heilig Hartkapel’ Drogenbroodstraat Uitkijkpunt Radio- & Tv-toren Uitkijkpunt Dujardin Foods Hondsklinkstraat De Watertoren Sint-Martinuskerk Koolskamp Dorpsplein Herberg De Vierweg Uitkijkpunt Ardooie Uitkijkpunt radar Voormalige Escargotkwekerij Overblijfselen van een ast De grot van de Gapaard Bedrijventerrein Ter Vlucht Klokkentoren Tasse Uitkijkpunt windmolenpark ’t Leen ter hellen Hellestraat Molenaarshoeve Uitkijkpunt Danis Voetbalterrein Koolskamp Kleigroeve Ampe Koolskamp Koers Padderijstraat


OP STAP IN ARDOOIE & KOOLSKAMP

17


n Strate

eek

renstraat ogbeve Ho

enstraat Burgerle

renstraat Hoogbeve

lleb

e Kap

Hoogbeverenstr

DE MAARTIJNTJESWANDELING 4,5 KM E403

aat Solwaters tr

Hoogbeveren straat

Bra

ba

Sint-Maarten kan in november enkel naar Hoog-Ardooie beverenstr Hellestraa t komen als het veilig is. Daarom heeft hij zijn LICHTER Hoogjonge helper, Maartijntje, aangesproken beverom enstr te elstraatje Duiv controleren of alles OK is. Hoogbever en s traat

Burgerleenstraat

DE MAARTIJNTJES WANDELING 4,5 KM

t erensestraa Bev

Olie kouter

s tr

Gapaards

E403

traat

Maar Maartijntje kan het vele werk niet Ou alleen. Hij de str Beverense roept de hulp in van jonge ridders (m/v), die hem Oprit E403 kunnen helpen onze gemeente veilig te houden. Door het afleggen van Maartijntjes wandeling, -ter bewijzen de (jonge) deelnemers dat ze sterk enHLeeen llenstr slim genoeg zijn om Maartijntje te helpen. Ter V lu

oem sbl Vla

cht

Gapaardstraat

Het parcours is bewegwijzerd. Op sommige Ho oist at ra en G ap kruispunten staat er echter geen wegwijzer, maar nt l e t aar Po st raa d st raa t een QR-code. (Groot)ouders kunnen die QRcode scannen met hun smartphone. Zo krijgen ze digitaal een opdracht,Spdie de kinderen moeten inne ken strasamba avan cht de opdracht, kan uitvoeren. Bij het beĂŤindigen t ROESELARE je op je smartphone een foto zien. Die foto toont welke richting jullie avontuur verder uit gaat. aat str t gs

E403

lin

po

r aa t

rts

o

at stra

at

B

Oprit E403

st he

ers me

t raa

Kno

lling

a stra

straat

tra

el Yss

sc Tas

Elstapstra at

Zwanlustr we

enstr Mez we Leeuenstr rik

Deze wandeling richt zich op families met erel s kinderen tussen de 3 enSpan9je jaar,M strmaar is Vinkenstr Nachte toegankelijk voor iedereen. Een app om een QRgaalstr code te scannen is essentieel. Heb je die niet? Je vindt verschillende gratis apps in de appstore of traat Langes google play. Reigerstr

eek

Ro d e

ol

Kromm e

t r aat R oe se la a

Kn

rse

lleb

e Kap

Ho oist a ra

Er is geen vaste start/stopplaats. Je kan op iedere plaats in het parcours starten.

Rod

raa e st

Spin nek en stra

t r aat R oe se

ROESELARE

r

enst Mez we Leekuenstr ri

s nje Sp a

e sch Tas

s

18

OP STAP IN ARDOOIE & KOOLSKAMP


rs t

s t ra at

tra at

pe

lle s

Pompeon

Ka

str aa t Po mp oe n

t-M

s t ra at

ek

Roterijstraat

Wilgen laan

Bloe mga tstra at

traat

MEULEBEKE

Bo s stra at

aat sstr nbo Lee

at

at tra

e nb ui Br

gs ber Zand

OP STAP IN ARDOOIE & KOOLSKAMP Bloem

tra o ts

osstra

gats tra at

at

Leenb

t aa str

str rg

Zandb

Denn

Bl

Be uk en st ra at

straat

Ro

Boss

Wezestraa t

enp

aat str

Eik str

raat

Doelstok st

at ra

INGELMUNSTER

n Tin

at ing

Brugsebaan

Linden str

t ai s

aat ts tr np o Tinn e

stra erg inb ge l Verna

Kasteel eksestr aat

Wilgen laan Dennenst r

Zwarte le euwstraat

Ne er

straat

Be uk en st ra at

nsv rte

rs t

Bloem

Meulebe

" 't Veld"

ka

at tra

straat

at

rgstraat

straat hovebos ink Bav

Bru

s tr aat

raat osst

aat istr kaa Provinciaal Domein Veld

Zandbe

ng eli

Kasteel

ek

el

erij we g

Pa dd

Ro

O doo ude A ises r traa t

straa t

oois e

Sint-Ma ar t en ss

A rd

Sta tion sstr aat

aa

Izegem sestraat

at ld Ve

s tra

MEULEB

eg terw

stra

traat

r aat

nb Lee

at

ld Ve

a

M am os ba

Sparappelst

o ne B Klei

Bo s

t raa

Vierw egs

Patr

Hazestraat

nstraat ijze

gats tra at

straat

Klaverstr

raat

ffel ing st

raa

Doelstokt st

Knij

Roob eek

Sprietstraat

Roterijstraat

Zwarte le euwstraat

straen del at Brem str

Con scie nce str

Ne Laver

Ho l

ke er str aa t

ol en

at

Scharestra

Spri etstraa t Aza leastr Bessenstr Tulpenstr Abrikozen str Jasmij Mis nenstr Kon. Alber tstraat Hofl Cardijnln Onze-Lieve and Kortrijks -Vrouwstr str es tra at Mo tes tra at Stat straaiotnsstr Bleke aa rijs traat t

m

sestraat Izegem e mstraat

Gr o

Vierw egstra at

t - Ma ar te Vuil ns ve hoe ld kbe st r ek aa t

ol en

at

str a

nk

Hon dsk li

m destra at

Gr o

at

Scharestra

Spri etstraa t Ou d eH Aza e leastr Beirswseegnstr Bu e p Tul nstr rge Abrikozen rlee st r n st Jasmij raa M is t nenstr Kon. Alber tstraa t H ofla Cardijnln Onze-Lieve nd Kortrijks -Vrouw str str es tra a t Mo tes tra at Stat ion sst Bleke raa rijs traat t

Sprietstraat

e mstraat

M am os ba

aat Hazestr

g straat ebos Sterr

at tra ks

k

ebee Mot

s erhet id Nijv straa

e B oter

raat nest

s tr

at stra ven eno

Ste

we

Klein

Groe

s tr aat

r rnst

t aa str ter

ene Gro aat Meulebee str

t Veld s

t Wez straa

E403

doo

t srtraa

s VBl aoss t

at

Bo

A stra

len sm o Cijn

Brugsebaan

Berg

" 't Veld"

at sestra Pittem

r

Leen er bijov t tr utv ass a

gs ber Zand e

a str rg

Elstapstra at

eksestr aat

t raa

n s traat

t aa str

Meulebe

Lege straat

e st

Hoogbeve re

at

aat

raat

eg ter w

tra

Diep

r uu

a estr

Wezestraa t

at

Reigerstr

o ne B Klei

r aat

sie es oc Pr

jes

Hazestraat

ld Ve

ch

at ra

ijst ter

ver tvij Au traat s

e nb ui Br

straat

g

ir weg

aat Hazestr

we

aa t str

t ai s

g es Ho

ka

Gapaardst

rnstr

at tra ks

He

doo Berg

Ou de

at

t raa

raat nest at ra

rk i Tu

o st h

Varen bergstr

at tra

g Verna

d erhet i Nijv straa

at s tra

at

ld Ve

t aa

Gapaardstraat

ra st lle

Groe

pe Die

tra

estr Wez

g putwe ize

tra

k

Roobee

stra ven eno Ste

enstraat

Sparappelst

tr Snelles

Mu

o ts

t traa ses em Izeg

at stra aat estr

sstraat rebo Ster

beek

stra at

at Lijsterstra

sestr

s

e st

rs eschu u H og

an

t straa

e B oter

rijz Pat

Mote

g Le

t raa

ers me Rod

smolenstr ijn aa er t r C t sch hcht ts em Ka c

Yssel meer

se Pittem

aat istr kaa t Provinciaal Domein Veldestraa

est

el Yss

traat Langes

lling

Si n

Oo

raat Pittem sest Snel l

t

eek Roob

enp

o

aat str Kno

Diep

straat

u

n Tin

po

e sch Tas

IZEGEM L

at

K l ei n

ak k e Veld

Sterr

aat estr ang

t raa

te mo A.Laraat st r

s tr ns

Eek ho

Mgr. tr Roelenss

t traa

t gs Vinkenstr

est

stra

ene Gro raat Meulebee st

t straa Diepe

straat

at

at

pots

li n

Ro d e

ol

r enst Mez we Leekuenstr ri

u Zwalnstr we

t r aat R oe se la a

pe

dstraat

t

at tra Veld s

a str

n Tinn e

Verna

gs lin ge

t aa str sie es oc Pr

Ka

Drogenbroo Sint- nsstr Maarte

Sin

se

Polen Ma pl

straat

at

Neerbergstr

g str be r

t straat hovebos Tombrugstraa ink Bav

brug Tom

t raa

Vl ass t

Ardooisestraat

sttr Wala

t e Wez straa

r

at ardstra ga

tl a Oos

t

at

at tra e rs ot

e pijp

e ld

tra

PITTEM

tra rijs

Boncquetstraat

Water valstraat

vterarat tvijs Au raat

o om enb EekOude hou tst str r Ka Kaai ais tra t st at raa Brugstraat

an s tla

Vern tra

B

lke Me

k

st eien

ld r ve hte

at

Kn

Kromm e

at stra

el Merst r

at tra es ms Ege tr rijs len Moegel te w Tieltsestraa t

ver tvij Austraat

st ling

at tra

t er gs traa st ng raat age li

rts

t aa str ag str La erij dd r Pa aat t uu ch aa t lest r zee aat nstr

rie

Poerbusstraat

e Lic

s en Prinreef d

Clo etb

r aa t

g es Ho

Fab

O ud

en nt l e t Po st raka

Roobee

RE

Nachte gaalstr

Ber

Korte straat

Spin nek en strasamba at cht

s nje Sp a

straat

Cauwest r

stra erg inb

at stra

es a rs ela es

Eg e m s

at tra

-M aa rte

jes

Lege straat

Sin

Br u

at

Ro G ap aar dstr aat

t raa

t raa

ers me

rs loem Yssel meeVlasb

t pl

Hemelstr

Oo

st ra

at

le n sm o Cijn rk

ARDOOIE

t traa ses em Izeg

E403

el Yss

Olie kouter

‘t Jaekenspl

Seringen str Serin Begonia genstr straat ensestraat

molenst ns raa Cij er t Vlasblo sch htstr c

Leen-ter Hellenstr

at tra

ra est

r

g putwe ize

de

db Aar

est

Oude Beverensestr

Be ver

at

Roze nstr

aat

e Ste

ijp nep

s sestraat

i rn

n sla

ek

Hellest r

elstraatje Duiv

aa t

Van Haute straat

nstr at boze t ra Fram g angs e r Om m venst Drui

Sterr

at tra ges Lan

s rse

S pin

El

Mu

pe

st ge Le

Varen bergstr

tr

Biekorfstraat Elf-Julistr

ter

stra

at

eve Zw

t aa Lam st

rk i Tu

o st h

stra at

Spin n

t aa str se

gs tra

t erensestraa Bev

t raa e st

Snelles

Van Geluwestr

ant Brab

Hoogbeverenstr

cht

Knijffe lin g

e Roob

Burgerleenstraat

Clo

Laag stra pellestraat a Ka

n len Mostler Mostr

aa t rugstr s tr

Meers enstra

ban tstr aat

etb Hooger Hellestraat beverenstr

Ter V lu

o sko straat

t aa str

ld ve

Bra

Ho oist at ra

Tomb

ch Ou de Li

E403

aat Solwaters tr

Hoogbeveren straat

Oprit E403

d straat

at

estr Wez

nmolenstraat

enstraat Burgerle

renstraat ogbeve Ho

Hoogbeverenstr

Rod

rveldsestraa t Oude Lichte

Strate

t erenstraa Hoogbev

Ro

e a rs e la es

t aa str

Oo

tra

at stra se eld

Korte

straat brug Tom

at

Drogenbroo

rs eschu u H og

h Lic

s en Pterirnrveef d

ARDOOIE

M

t

de

raat

pe Die

es t ad Kw

Ou

Hemelstr

Neerwielk est

Mgr. tr Roelenss

pl

straat

at aat str ardstra ga lde

Eek ho u

straat

rkt

traat

m Ho Oud b oo Di ksmuEeids e terw en kheoBo r utst eg Ne eaerb M.M tr e rgstr Diks tenss mui Gez str r Ka Kaai d ais gDstisr se Boter wellestr r e t t eg telstr raa b t st straa tehuisstr t t e m t i raa P Lich Kosoern en terv am bloem Geme eldse besBra Brugstraa straat Ssennstrel str Kloosterstr t l Roden Dorpplein n bachstr Pastoriestr tl aa Oos

ldse

og

at tra

Lic hte rv e

s sko Mo

Roze nstr

Polen Ma pl

E403

st ra

at

Boncquetstraat

t aa str

Water valstraat

‘t Jaekenspl

e Jos

KOOLSKAMP

an s tla Oo

Olie kouter

tra r ij s lke Me

m oo

Poerbusstraat at tra es at ersstraa tra Hoogaekkld t rv hte

r

Vlasblo

Korte straat

at ra

ak k e Veld

at Jostra

raa t

ling Ber

ucijnestraat Cap

e Lic

ra

aa t

de Ou

Cauwest r

O ud

str eien

at

-W ielke straat Seringen str Serin Begonia genstr straat Be ver ensestraat

ss t

eib

es cijn

db Aar

aat

Ho

B

k

M

u Cap

t aa str se

ant Brab

stra

Hellest r

aatje

at

nstr at boze t ra Fram g angs t raa e m tr linkst m O vens ndsk Drui Ho

CHTERVELDE

l se ee ez

Van GeluweZstwrev

Van Haute straat

Meers enstra

ban tstr aat

straat

t aa str

at estra Diep

straat

aa t str

rie

ld ve

Bra

O ud

Sin

ne Steegel w

Fab

ch O u de L i

traat

t-M

at

Biekorfstraat Elf-Julistr

ter

e ld

aa

t raa estra

s ls e zee

rte

r

Sta tion s

de

tve We

t aa str ee tv We

e ve Zw de Ou

Zwevezeele

s sestraat

nsv

Job st eek ra

pe

i rn

n sla

Lam st

at

El

straa t

raten

19


Gemeentebestuur Ardooie Polenplein 15, 8850 Ardooie Tel. 051 74 40 40 • email: info@ardooie.be www.ardooie.be • www.facebook.com/ardooie Het gemeentehuis is toegankelijk op maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

9u00 - 12u00 9u00 - 12u00 9u00 - 12u00 9u00 - 12u00 9u00 - 12u00 9u00 - 12u00

Volg onze gemeente op Facebook, Instagram en via UIT in Ardooie.

13u30 - 17u00 gesloten 13u30 - 17u00 gesloten 13u30 - 17u00 gesloten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.