Page 1

ASIATIKA ASIAN WORKS OF ART Praha 29.5.2011 Kaiserštejnský palác


ASIATIKA ASIAN WORKS OF ART PRAHA 29.5.2011 KAISERŠTEJNSKÝ PALÁC

MÍSTO KONÁNÍ / LOCATION: Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1

KONCEPCE KATALOGU: Oldřich Hejtmánek

AUKCE / SALE: 28.5.2011, 14:00

HLAVNÍ ODBORNÝ PORADCE: PhDr. Filip Suchomel

VÝSTAVA / VIEWING: 26.5.2011, 10:00 - 18:00 27.5.2011, 10:00 - 18:00 28.5.2011, 10:00 - 14:00 29.5.2011, 10:00 - 14:00 Další fotografie všech předmětů uvedených v tomto katalogu najdete na našich webových stránkách www.arcimboldo.cz. Dotazy k draženým předmětům zasílejte na emailovou adresu info@arcimboldo.cz, případně na tel. +420 603 811 873. Further detailed images and descriptions of all items presented in this catalog can be found on our website at www.arcimboldo.cz. Inquiries about the items in auction: info@arcimboldo.cz, or call +420 603 811 873.

REDAKCE KATALOGU: Lucie Nepeřená

ODBORNÍ PORADCI: Akad. soch. Zdeněk Preclík Jakub Zeman Lenka Gyaltso PhDr. Lucie Olivová Jiří Jákl, M.A. Jiří Straka ASISTENCE A PŘEKLADY: Nan Zhao Jennifer Hejtmánková

FOTOGRAFIE: Oto Palán GRAFICKÁ ÚPRAVA: Frans Lenzen GALERIE ARCIMBOLDO Krupkovo náměstí 3 160 00 Praha 6 www.arcimboldo.cz Dražba se řídí Aukčním řádem, který se nachází na konci tohoto katalogu.


arcimboldo asiatika čína

PROVENIENCE DRAŽENÝCH PŘEDMĚTŮ V aukci jsou draženy předměty, které pocházejí z převážné většiny z významných českých soukromých sbírek. V případě starožitností se jedná především o sbírky Josefa Martínka (1888 – 1976), profesora Bohuslava Slánského (1900 – 1980) a významného nizozemského sběratele českého původu. V případě čínských svitkových obrazů se jedná především o sbírky českých a slovenských diplomatů, působících v Číně v 50. letech minulého století.

PROVENANCE OF ITEMS IN THIS AUCTION This auction features, among others, items from the collections of prominent Czech private collectors. Among them are Mr. Josef Martinek (1888 – 1976), Mr. Bohuslav Slansky (1900 – 1980) and an important Dutch private collector with Czech roots. The vast majority of the Chinese paintings and prints offered come from the private collections of various Czech and Slovak diplomats, based in or visiting China in the 1950s and early 1960s.

藏品来源 此次拍卖的藏品来自于一些重要的捷克收藏家的私人收藏。 在这些收藏家中有来自捷克的Josef Martinek先生(1888 – 1976), Bohuslav Slansky先生(1900 – 1980)以及 一位很重要的捷克裔荷兰收藏家。大部分中国字画来自不 同的捷克和斯洛伐克外交官,藏品由他们在上个世纪50年 代到60年代早期访问中国时所收藏并带出中国。 2


arcimboldo asiatika LÁMAISTICKÉ UMĚNÍ

1

1 ŽENSKÝ DHARMAPÁLA ŠRÍ DÉVÍ Čína, 18. století. Výška 16,5 cm. Zlacený bronz. Ochranné božstvo Šrí Déví představuje buddhistickou obdobu krvežíznivé hinduistické bohyně Kálí. Je pokládána za strážkyni nauky a za ochrannou bohyni Lhasy a obou nejvyšších představitelů Tibetu, dalajlamy a pančhenlamy. Jako démonka s děsivým úšklebkem v obličeji, korunou z lebek a třetím okem na čele bočně sedí na divokém oslu a cválá přes moře krve usmrcených nepřátel. V levé ruce drží misku z lebky naplněnou krví. Sedlová pokrývka je zhotovena z kůže stažené z těla a hlavy zlého jakši, jehož přemohla. Pod ní visí dvě hrací kostky, jimiž se metá o další trvání života. A FINE GILT BRONZE FIGURE OF SHRI DEVI China, 18th century. Height 16.5 cm. Shri Devi is depicted seated on a human skin blanket draped over her caparisoned mule, who is striding over a sea of blood. Her left hand is holding a blood-filled kapala. She wears a mala of severed heads, bejewelled; her face with a wrathful expression. 金鎏铜吉祥天母像 中国, 18世纪, 高16.5cm 天母是藏传佛教唯一的女相护法神。她侧身骑在一头白骡上, 穿行在一片血海中, 右手挥舞着她亲生儿子的骷髅, 左手端 着一只盛着人血的人头骨, 身下的鞍则是用她儿子的皮做成。

90 000 Kč 3 750 EUR

3


arcimboldo asiatika LÁMAISTICKÉ UMĚNÍ

2

2

3

THANGKA - SARVABUDDHADÁKINÍ

THANGKA - VADŽRABHAIRAVA S VIDJÁDHAROU

Tibet, 18. století. 54 x 36 cm.

Tibet, 18. století. 69 x 44,5 cm.

Malba minerálními pigmenty na plátně. Rámováno. Dákiní jsou ženské bytosti s nadpřirozenými schopnostmi, které pomáhají praktikujícím v zasvěcování do tantrických nauk.

Malba barevnými pigmenty na plátně. Rámováno. Hněvivé božstvo Vadžrabhairava v sexuálním spojení se svou družkou, jóginí Vidjádharou. Vadžrabhairava má tmavě modré tělo, bůvolí hlavu s devíti tvářemi, 34 paží a 16 noh. Mezi rohy buvolí hlavy se nachází další démonský obličej a nad ním hlava transcendentního bódhisattvy Maňdžušrího. První pár rukou drží lebku naplněnou krví, sekáček a dordže, ostatní ruce třímají další jeho atributy. Kolem krku má náhrdelník z padesáti lebek. Svýma 16ti nohama drtí zástupy bytostí. Stojí na oranžovém slunečním disku na lotosovém trůnu. Jóginí Vidjádhara má démonskou tvář s třetím okem a v rukou drží misku z lebky a sekáček.

Sarvabuddhadákiní (tib. Naro khadöma), patronka školy Sakjapa, má červené tělo, je nahá a ozdobena pouze náhrdelníkem z lebek a dalšími šperky. Pije krev z lebky, kterou drží v levé ruce, přes rameno má přehozenou hůl. V pravé ruce svírá rituální sekáček. Stojí na tělech nepřátel buddhistické nauky. Kolem sebe má plamennou aureolu. Po její pravé a levé straně jsou další postavy dákiní. V horní části thangky sedí po stranách na lotosových trůnech gelugpovští lamové a uprostřed božstvo s červenou barvou těla, které drží v pravé ruce rituální bubínek a v levé misku z lebky naplněnou krví a hůl. Ve spodní části obrazu uprostřed tančí pár kostlivců Čitipati, kteří jsou častými společníky Jamy, Pána smrti. Napravo je jeden z mahásiddhů hrající na trubku ze stehenní kosti a nalevo pravděpodobně Mahákála. A FINE THANGKA OF SARVABUDDHADAKINI Tibet, 18th century. 54 x 36 cm. Mineral pigments on canvas. Framed under glass. Dakini are female beings with supernatural abilities who assist the practitioner in his dedication to Tantric teachings. 保存良好的天行母相唐卡 西藏, 18世纪。54x36厘米 绘制唐卡, 镜心。在藏传佛教的密宗中, 空行母是代表智慧与慈悲的女神, 常 常担任凡夫和佛菩萨之间的信差。

28 000 Kč 1 170 EUR

4

3

A FINE THANGKA OF VAJRABHAIRAVA IN EMBRACE WITH VIDYADHARA Tibet, 18th century. 69 x 44.5 cm. Painted on canvas. Framed under glass. 保存良好的被持明仙围绕的大威德金刚双身相 西藏, 18世纪。69x44.5厘米 镜心布绘唐卡

26 000 Kč 1 085 EUR


arcimboldo asiatika LÁMAISTICKÉ UMĚNÍ

4

5

4 THANGKA - BUDDHA ŠÁKJAMUNI Nepál, 19. století. 91 x 64,5 cm. Barvy na plátně. Ve střední části obrazu sedí Siddhártha Gautama neboli Buddha Šákjamuni v lotosovém sedu na lotosovém trůnu. Je oblečený v mnišské roucho, v levé ruce drží misku na almužny a pravou se dotýká země. Kolem centrální postavy jsou zobrazeny scény z Buddhova života. Začínají vlevo uprostřed jeho narozením, pokračují proti směru hodinových ručiček životem v paláci, odchodem a hledáním správné duchovní cesty, až k osvícení, kázání vlastní nauky a končí odchodem do nirvány za přítomnosti Buddhových žáků. A THANGKA OF BUDDHA SHAKYAMUNI Nepal, 19th century. 91 x 64.5 cm. Painted on canvas. Framed under glass.

6

释迦牟尼佛相唐卡 尼泊尔, 19世纪。91x64.5厘米 镜心

12 000 Kč 500 EUR 5 THANGKA - BÍLÁ TÁRA Mongolsko, 19. století. 45,5 x 36,5 cm. Barvy na plátně. Rámováno. Bílá Tára symbolizuje dlouhý život. Sedí na lotosovém trůně ve vadžrovém sedu. Jejím typickým znakem je sedm očí – dvě běžné, třetí oko na čele, po jednom oku na dlaních a chodidlech. Pravá ruka ukazuje gesto dávání, levá drží stonek lotosu, který kvete po její levici. Je oblečena do dekorativně provedené suknice dhótí a zdobena bódhisattvovskými šperky. Kolem hlavy má zeleno-bílou a kolem těla duhovou aureolu. A THANGKA OF SITATARA (THE WHITE TARA)

6 RITUÁLNÍ KORUNA S VYOBRAZENÍM BUDDHŮ Tibet, 19. stol. Výška 17 cm. Malby na papíře v papírové montáži. Koruna je tvořena pěti lotosovými listy, na každém z nich je zobrazen Buddha. Koruna byla nošena tibetskými lámy při slavnostních příležitostech. A PRIEST'S FIVE LEAF RITUAL CROWN Tibet, 19th century. Height 17 cm. Paintings on paper, gilt paper mounting. The crown consists of five lotus leaves, each with a painting of the Buddha. The crown was worn by Tibetan lamas during ceremonies.

Mongolia, 19th century. 45.5 x 36.5 cm. Painted on canvas. Framed under glass. The White Tara symbolizes long life.

佛教喇嘛做法事用5叶法冠

白度母(多罗菩萨)相唐卡

西藏, 19世纪。高:17厘米。

蒙古, 19世纪。45.5x36.5厘米 布绘唐卡, 镜心。白色多罗象征着长寿。

鎏金纸绘。法冠由五片荷叶组成, 每片叶子绘有佛像。藏传佛教喇嘛做法事 时穿戴的法冠。

12 000 Kč 500 EUR

10 000 Kč 420 EUR

5


arcimboldo asiatika čína

7

7 BRONZOVÁ NÁDOBA TYPU "I" Čína, doba Válčících států (5. - 3. stol. př. n.l.). Průměr 15 cm. Typ bronzové nádoby sloužící k nalévání vody při omývání rukou, rozšířen zvláště v době Válčících států. Výlevka zakončena ptačí hlavičkou držící v zobáku kuličku. Tělo srdčitého tvaru vyzdviženo na vyšší nožce. Okraj zdobí trojúhelníkový dekor (san-ťiao-wen) typický pro mladší období doby Válčících států. Na povrchu nádoby pozůstatky zlacení, opět často používaného v době Válčících států. Provenience: z významné nizozemské soukromé sbírky. A FINE AND RARE BRONZE BIRD-SHAPED VESSEL "YI" China, Warring States Period (5th - 3rd centuries BC). Diameter 15 cm. This type of bronze vessel was used to pour water for handwashing, and was extensively used during the Warring States period. Heart-shaped body (ref.: Pingliang Miaozhuang M6:4), sanjiaowen decor on the sides typical for early Warring States period, traces of gilding on the surface. From an important Dutch private collection. 保存良好的罕见的青铜抓鸟首心形鸟樽 中国, 战国时期(公元前5到3世纪)。直径:15cm 此鸟樽是战国时期流行的水器, 用于盥洗。器身呈心形, 刻有三角纹。

220 000 Kč 9 170 EUR

6


arcimboldo asiatika čína

8

8 BRONZOVÝ ZVON S ÚCHYTKOU VE TVARU BERANÍCH ROHŮ (JANG-ŤIAO-NIOU-ČUNG) Regionální jižní kultura současná s dynastií Chan (206 př. n. l. - 220 n. l.). Výška 23,5 cm. Tento typ zvonů se vyskytuje v oblasti jižní Číny na území dnešního Jün-nanu a Kuang-si. Nejstarší exempláře pocházejí zřejmě z 2. stol. př. n. l. (srov. FALKENHAUSEN 1993, s. 384-386). Provenience: z významné nizozemské soukromé sbírky. A FINE SHEEP'S HORN LOOP BRONZE BELL (YANGJIAONIUZHONG) Regional southern Chinese culture contemporary with the Han dynasty (206 BC - 220 AD). Height 23.5 cm. This type of bell can be found in southern China in the areas today known as Yunnan and Guanxi. The oldest examples have been dated to the 2nd century BC (Ref.: Falkenhausen, 1993, p. 384-386). From an important Dutch private collection. 保存良好的羊角纽青铜钟 西汉时期(公元前206年至公元前220年)。高:23.5厘米 此类型的铜钟在中国南方的云南省和广西省被发现, 最早的日期可追溯到公元前2世纪。荷兰私家收藏。

380 000 Kč 15 835 EUR

7


arcimboldo asiatika čína

9

9

10

HLAVA BÓDHISATTVY

FIGURA BÓDHISATTVY KUAN-JIN

Čína, dynastie Tchang (7. - 9. stol.). Výška 30 cm.

Čína, dynastie Serverní Čchi (550 - 577). Výška 34,5 cm.

Šedý vápenec. Hlava ladného klidného výrazu s přivřenými víčky a výraznými rty na kulaté tváři. Vyšší čelo je zakončeno v linkách propracovanými hustými kadeřemi stočenými do uzlu, kterému vepředu vévodí jednoduchá čelenka. Obličej je lemován velkýma výraznýma ušima. Provenience: sbírka Josefa Martínka (1888 - 1976). A RARE GREY LIMESTONE HEAD OF A BODHISATTVA

Šedý vápenec. Bohyně stojí na stylizovaném lotosovém trůně s levou rukou zobrazenou v gestu milosrdenství varada. Provenience: ze sbírky českého diplomata. A GREY LIMESTONE FIGURE OF STANDING GUANYIN China, Northern Qi dynasty (550 - 577 AD). Height 34.5 cm. From the collection of a Czech diplomat.

China, Tang dynasty (7th - 9th century). Height 30 cm. Grey limestone. From the collection of Josef Martinek (1888 - 1976).

青石观音全身像

罕见的观音菩萨天青石头像

中国, 隋唐时期(6到8世纪)。高34.5厘米

中国, 唐朝(7到9世纪)。高:30厘米

捷克外交官收藏

天青石。 Josef Martinek (1888 - 1976)收藏

200 000 Kč 8 335 EUR

8

10

200 000 Kč 8 335 EUR


arcimboldo asiatika čína

11

12

11

13

HISTORICKÝ BUDDHA GUATÁMA

FIGURA LOCHANA

Čína, 14. - 15. století. Výška 41 cm.

Čína, pozdní dynastie Ming, 17. století. Výška 24,5 cm.

Litina. Figura Gautámy Buddhy sedícího na lotosovém trůně na výrazném podstavci. Ruce na prsou v gestu nejvyššího osvícení. Zbytky zlacení. Provenience: sbírka Josefa Martínka (1888 - 1976).

Bronz se zbytky lakové polychromie. Postava stojí na lotosovém trůně se sepjatýma rukama, s rouchem zdobeným rytým motivem rozvilin a lotosových květů.

A CAST IRON FIGURE OF GAUTAMA BUDDHA

A BRONZE FIGURE OF A STANDING LUOHAN

China, 14th - 15th century. Height 41 cm. Hands in an unusual supreme enlightenment gesture. From the collection of Josef Martinek (1888 - 1976). 铁铸释迦牟尼佛像

China, late Ming dynasty, 17th century. Height 24.5 cm. The figure stands on a lotus throne with clasped hands, the robe decorated with carved vines and lotus blossoms. Traces of lacquer polychromy.

中国, 14到15世纪。高41厘米

站立罗汉铜像

特殊手印, 由Josef Martinek(1888-1976) 收藏

中国, 明朝, 17世纪。高24.5厘米

45 000 Kč 1 875 EUR 12

13

罗汉站立于雕刻精良的莲花宝座上, 佛袍上装饰有 精美的莲花刻案。

20 000 Kč 835 EUR

SEDÍCÍ FIGURA BÓDHISATTVY KUAN-JIN Čína, pozdní dynastie Ming, 17. stol. Výška 22,5 cm. Bronz se zbytky zlacení na lakovém podkladě. Bohatá čelenka a roucho s motivem volut. A BRONZE SEATED FIGURE OF GUANYIN China, late Ming dynasty, 17th century. Height 22.5 cm. Modelled in dhyanasana with hands in abhayamudra. Traces of gilding on lacquer base. 青铜观音坐像 中国, 晚清时期, 17世纪。高:22.5厘米 智吉祥手印, 镀金冷漆彩绘底座。

36 000 Kč 1 500 EUR

9


arcimboldo asiatika čína

14

14 STOJÍCÍ FIGURA NEBESKÉHO GENERÁLA Čína, dynastie Ming, 16.-17. stol. Výška 44 cm. Bronz se zbytky zlacení. Zobrazuje jednoho ze dvaatřiceti nebeských generálů - ochránců buddhistické víry. Postava je oblečena ve zdobné zbroji převázané šňůrami, přes ramena má přehozen vlající nebeský šál, splývající až k zemi. A FINE BRONZE FIGURE OF A STANDING GUARDIAN China, Ming dynasty, 16th - 17th century. Height 44 cm. Finely cast, with traces of gilding. The figure is wearing ornate layered armour bound with cords, with a celestial scarf billowing above the shoulders and trailing down the sides. 保存良好的关公全身铜像 中国, 明朝, 16/17世纪。高:44厘米 雕刻精良的关公像, 身穿华丽盔甲, 战带飘逸, 威风凛凛。

50 000 Kč 2 085 EUR

10


arcimboldo asiatika čína

15

16

17

18

15

16

VYKUŘOVADLO NA TŘECH NOŽKÁCH

VYKUŘOVADLO TING

Čína, období Čching, 17. - 18. stol. Průměr 15 cm.

Čína, 17. - 18. století. Průměr 12,5 cm.

Patinovaný bronz. Ucha v podobě dvou prohnutých lvíčků. Na spodku litá značka období Süan-te (1426 – 1435).

Patinovaný bronz. Jednoduchá prohnutá ucha. Na spodku apokryfní značka éry Süan-te. Trojnožka typu ting patří k nejobvyklejším archaickým tvarům bronzových čínských nádob.

A FINE BRONZE CENSER China, Xuande mark, 17th - 18th century. Diameter 15 cm. A well-cast bronze censer with two lion-shaped handles.

A BRONZE DING CENSER

保存良好的铜香炉

铜香炉

中国,明宣德印。17/18世纪。直径:15厘米。

中国, 明宣德印, 17/18世纪。直径:12.5厘米

雕刻精良的铜香炉, 狮形手柄。

青铜鼎形香炉

16 000 Kč 670 EUR

12 000 Kč 500 EUR

17

18

China, Xuande mark, 17th - 18th century. Diameter 12.5 cm.

VYKUŘOVADLO TING

VYKUŘOVADLO

Čína, 18. - 19. století. Průměr 8 cm.

Čína, 17. - 18. století. Průměr 10,6 cm.

Patinovaný bronz. Jednoduchá prohnutá ucha. Na spodku apokryfní značka éry Süan-te.

Bronzové vykuřovadlo se dvěma uchy ve tvaru stylizovaných zvířat. Na spodku apokryfní značka éry Süan-te.

A BRONZE DING CENSER

A BRONZE CENSER

China, Xuande mark, 18th -19th century. Diameter 8 cm.

China, Xuande mark, 17th - 18th century. Diameter 10.6 cm.

铜珪

铜香炉

中国, 明宣德印, 18/19世纪。直径:8厘米

中国, 明宣德印, 17/18世纪。直径:10.6厘米

青铜鼎形香炉

10 000 Kč 420 EUR

12 000 Kč 500 EUR

11


arcimboldo asiatika čína

20

20

19

19

DVOJICE ZDOBNÝCH VÁZ

Čína, 17. století. Výška 49 cm.

Čína, 17. století. Výška 38 cm.

Patinovaný bronz zdobený cizelováním a malbou přírodním lakem za studena. Vykuřovadlo tradičního tvaru na třech nožkách zdobených maskarony, s dvojicí protilehlých výrazných držadel v podobě stylizovaného žezla žu-i a s víkem opatřeným držadlem tvaru sedícího čínského lvíčka s perlou, je na těle zdobeno cizelovaným motivem draků dozdobených parciálně lakovými pigmenty. Na dně signováno.

Patinovaný bronz zdobený cizelováním a malbou přírodním lakem za studena. Vázy nesou na těle dekor dvořanů a vojenských hodnostářů ve vozech a na koních navozující dojem obdobné dekorace na porcelánech doby Kchang-si. Na dně signatura.

A FINE BRONZE CENSER China, 17th century. Height 49 cm. Patinated bronze decorated with incised and painted natural cold lacquer. Handles in the form of stylized ru-yi, the lid with a seated Chinese lion with a pearl on its body, incised with dragon motifs and finished with partial lacquer pigments. Signed on the bottom. From an old Czech private collection. 保存良好的铜香炉 中国, 17世纪。高49厘米 青铜炉身有冷漆彩绘。手柄呈如意状,炉盖有狮子戏球像。炉底有印。 捷克私人收藏。

75 000 Kč 3 125 EUR

12

20

VYKUŘOVADLO

A PAIR OF FINE BRONZE VASES China, 17th century. Height 38 cm. Patinated bronze decorated with incised and painted natural cold lacquer. Signed on the bottom. From an old Czech private collection. 一对保存良好的青铜花瓶 中国, 17世纪。高38厘米 青铜身装饰有锯齿形天然冷漆彩绘。瓶底有刻印。捷克私人收藏。

55 000 Kč 2 290 EUR


arcimboldo asiatika čína

21

21 BUDDHA AMITÁJUS S PLAMENNOU AUREOLOU Čína, značeno Čchien-lung, datováno 1770. Výška 21 cm. Zlacený bronz. Na podstavci rytý nápis: „Uctivě zhotoveno v roce kcheng-ťin za éry Čchien-lung za velkých Čchingů.“ Buddha sedí v lotosové pozici, ruce složeny v klíně dlaněmi vzhůru, jeho postavu rámuje planoucí nimbus; oděv je přiléhavý s lineárním lemem, zdobený pouze jednoduchými záhyby v klíně; naproti tomu po těle jej zdobí četné šperky: čelenka, náušnice, náhrdelník, náramky. Sedí na podstavci – stolci s nápadně tvarovanými rohovými pilíři, s přehozem zdobeným květem o devíti okvětních plátcích. A FINE GILT-BRONZE FIGURE OF SEATED AMITAYUS China, Qianlong mark and period, dated 1770. Height 21 cm. Property of an old Czech private collection. 保存良好的鎏金铜阿弥陀佛坐像 中国, 乾隆时期印制, 日期:1770年。高21厘米。 捷克私人收藏

85 000 Kč 3 540 EUR

13


arcimboldo asiatika čína

22

23

24

25

22

14

23

ARCHAICKÝ PŘÍVĚSEK

ARCHAICKÝ PŘÍVĚSEK ZDOBENÝ MOTIVEM ROZVILIN A VLN

Čína, dynastie Čching. Šířka 14 cm.

Čína, dynastie Čching. Šířka 15 cm.

Řezba v nefritu tvaru kruhové výseče zdobená dračími hlavami.

Řezba v nefritu.

AN ARCHAIC JADE PENDANT

AN ARCHAIC JADE PENDANT

China, Qing dynasty. Width 14 cm. Jade in the form of an arc, decorated with dragon heads.

China, Qing dynasty. Width 15 cm. A carved jade pendant decorated with vines and waves.

拱形玉挂饰

拱形玉挂饰

中国, 清朝。宽14厘米。

中国, 清朝。宽15厘米。

拱形玉, 龙首雕饰。

刻有葡藤图纹的玉挂饰

32 000 Kč 1 335 EUR

28 000 Kč 1 170 EUR

24

25

OZDOBNÁ SPONA NA MEČ

FIGURA LEŽÍCÍHO KONĚ

Čína, 3. - 2. stol. př.n.l. Šířka 8,5 cm.

Čína, 17. - 18. století. Šířka 6,5 cm.

Světlý nefrit. Tělo zdobeno archaickými geometrickými vzory provedenými v mělkém reliéfu.

Řezba v nefritu, zpodobňující koníka švihajícího ocasem mezi zadníma nohama.

A PALE JADE SWORD FITTING

A CARVED JADE HORSE FIGURE

China, 3rd - 2nd century. BC. Width 8.5 cm. The body is decorated with carved archaic geometric forms.

China, 17th - 18th century. Width 6.5 cm. A horse swishing his tail between his hind legs.

苍白玉剑托

玉刻马像

中国, 公元前3到2世纪。宽8.5厘米。

中国, 17到18世纪。宽6.5厘米。

玉身刻有古代几何图纹装饰。

后腿甩尾马像。

14 000 Kč 585 EUR

38 000 Kč 1 585 EUR


arcimboldo asiatika čína

26

27

28

29

26

27

POHÁREK S ARCHAICKÝM VZOREM

MINIATURA VYKUŘOVADLA

Čína, dynastie Čching, 18. stol. Průměr 10,6 cm.

Čína, 18. - 19. století. Výška 6,5 cm.

Nefrit. Tenkostěnné průsvitné tělo kalíšku je zdobeno třemi plastickými figurami lvíčků a rytými vzory kopírujícími dekory archaických bronzů. Kalíšek představuje ukázku předmětů užívaných hojně v literátském prostředí v době dynastie Čching, o čemž svědčí i využití nejen archaického tvaru nádoby, ale i její výzdoba.

Nefrit. Nádoba na subtilním dřevěném podstavečku je zdobena motivem meandrů.

A FINE JADE CUP China, Qing dynasty, 18th century. Diameter 10.6 cm. A finely carved jade cup decorated with archaic designs and three lion figures. 保存良好的玉杯 中国, 清朝, 18世纪。直径:10.6厘米。 精心刻制的饰有古代几何图纹以及三只雄狮的玉杯

32 000 Kč 1 335 EUR 28 KULATÁ MISKA NA PODSTAVCI Čína, 18. století. Průměr 9 cm. Nefrit. Miska je umístěna na výrazném podstavečku o pěti nožkách. A WHITE JADE CUP China, 18th century. Diameter 9 cm. Carved wood stand. 白玉杯

A SMALL JADE MODEL OF A CENSER China, 18th - 19th century. Height 6.5 cm. 袖珍玉香炉 中国, 18到19世纪。高:6.5厘米。

13 000 Kč 545 EUR 29 LUKOSTŘELECKÝ PRSTENEC Čína, 18. století. Průměr 3 cm. Nefrit. Zdobeno plastickým dekorem stylizovaných hlavic žezla žu-i, dobový dřevěný podstavečku s prolamováním. A WHITE JADE ARCHER'S RING China, 18th century. Diameter 3 cm. Carved wood stand. 白玉拱环 中国, 18世纪。直径:3厘米。 木刻底座

13 000 Kč 545 EUR

中国, 18世纪, 直径:9厘米 木刻底座

16 000 Kč 670 EUR

15


arcimboldo asiatika čína

30

32

31

33

34

30 MĚLKÁ NÁDOBKA SE STŘÍBRNÝM UCHEM Čína, 18. století. Šířka 9,5 cm. Nefrit se stříbrnou aplikací zdobený jemným rytým dekorem. Ucho ve tvaru stylizované dračí hlavy. A CARVED WHITE JADE DRAGON VESSEL China, 18th century. Length 9.5 cm. 雕龙白玉樽 中国, 18世纪。宽9.5厘米。

15 000 Kč 625 EUR 31 KVÁDROVITÁ NÁDOBKA NA VODU Čína, 18. století. Šířka 5,5 cm. Nefrit. Čtyři nožky tvaru stylizovaných hlav, dřevěný podstaveček. A JADE WATER POT China, 18th century. Width 5.5 cm. Carved wood stand.

16

33 PEČETIDLO VE TVARU SEDÍCÍHO LVÍČKA Čína, 18. - 19. století. Výška 6,3 cm. Nefrit. A JADE SEAL IN THE SHAPE OF A SEATED LION

玉水器

China, 18th - 19th century. Height 6.3 cm.

中国, 18世纪。宽5.5厘米。

坐狮玉印

木刻底座

中国, 18/19世纪。高:6.3厘米

12 000 Kč 500 EUR

34 000 Kč 1 415 EUR

32

34

OZDOBA TVARU RITUÁLNÍHO KRUHU PI

PEČETIDLO S RYTÝM NÁPISEM

Čína, 18. století. Průměr 10,6 cm.

Čína, dynastie Čching. Výška 10 cm.

Nefrit. Prolamovaný dekor v podobě dráčků a maskaronů tchao-tchie doplněný rozvilinami.

Řezba v mastku typu tchien-chuang.

A PALE CELADON JADE BI

China, Qing dynasty. Height 10 cm.

China, 18th century. Diameter 10.6 cm.

皂石天皇印

苍白青瓷玉璧

中国, 清朝。高:10厘米。

中国, 18世纪。直径:10.6厘米。

皂石刻制

17 000 Kč 710 EUR

15 000 Kč 625 EUR

A CARVED TIANHUANG RECTANGULAR SEAL


arcimboldo asiatika čína

35

35 DVĚ PÁROVÉ VÁZY Čína, období Čchien-lung (1736 - 1795). Výška 89,5 cm. Cloisonné na měděném jádře, lesklé leštěné emaily. Tyto dvě velmi neobvyklé vázy jsou na těle zdobeny výraznou oválnou kartuší vyplněnou třemi pětiprstým draky v mracích a rozvilinách. Těla draků jsou opatřena výrazným stínováním svědčícím o kvalitní řemeslné práci. Okolí kartuší nese bohaté rozviliny s květy lotosu a listy doplněné stylizovanými fénixi opět opatřenými výrazným stínováním. Podobné vázy patřily v Číně v pozdní imperiální době k dominantním artefaktům honosných palácových sídel, neboť jasná barevnost smaltových past umožnila vytvořit živá jasná umělecká díla vysoké umělecké úrovně. Jejich tvůrci často kopírovali tvary porcelánových nádob, rovněž archetypy výzdoby bychom mohli hledat v dobové keramické produkci, kdy do obliby vstupovaly nejen florálně-zoomorfní dekory ve stylu květiny a ptáci, ale stále více i geometrické ornamenty rámující výrazné honosné kartuše s bájnými zvířaty. Technika přihrádkového emailu však umožňovala vyrobit skutečně gigantické tvary, jejichž vypalování v případě porcelánu bylo velmi nejisté. Tvůrci se tak mohli soustředit na preciznost zpracování oblíbených geometrických dekorů, které navozovaly svými složitými tvary dojem honosných uměleckých děl. Přestože k prvnímu rozmachu techniky cloisonné došlo v Číně již za dynastie Ming, skutečně mistrovská díla vznikala především v době panování císaře Čchien-lunga, tedy ve druhé polovině 18.století, kdy nově uplatněné technické postupy pomohly dosáhnout většího lesku finálních nádob a také bohatší barevné škály. Rovněž naše vázy jsou na dně opatřeny signaturou odkazující na dobu císaře Čchien-lunga a technicky velmi kvalitní zpracování váz nasvědčuje, že lze dobu jejich vzniku položit do poslední čtvrtiny 18. století. A PAIR OF IMPORTANT LARGE CLOISONNÉ ENAMEL VASES China, Qianlong mark and period. Height 89.5 cm. From an important Czech private collection. 珍贵的乾隆时期景泰蓝花瓶一对 中国, 清乾隆时期, 。高89.5厘米 捷克私人珍藏。

360 000 Kč 15 000 EUR

17


arcimboldo asiatika čína

36

36

37

37

ELEGANTNÍ ŠTÍHLÁ VÁZA TVARU TYKVE

VÁZA TVARU DVOJITÉ TYKVE

Čína, kolem 1800. Výška 44 cm.

Čína, kolem 1800. Výška 35 cm.

Cloisonné na měděném jádře, stínované emaily. Motivy kvetoucích lotosů v rozvilinách. Na dně signováno tlačenou značkou.

中国, 18世纪。高:44厘米。

Cloisonné na měděném jádře, matné emaily. Tvarově čistá váza nese po celém těle dekor slivoňových květů s listy a rozvilinami provedený v matných emailech rozličných barevných odstínů. V zaškrcení je lahvice zdobena motivem nekonečné perly, na hrdle najdeme pás banánových listů. Dle výzdoby i jejího zpracování lze usuzovat, že předmět vznikl na konci doby Čchien-lung nebo těsně po něm, tedy v době, kdy obdobné zboží dosáhlo mezi odběrateli vysoké oblíbenosti.

底座有刻印。

A DOUBLE-GOURD CLOISONNÉ ENAMEL VASE

A NARROW GOURD-SHAPE CLOISONNÉ ENAMEL VASE China, c. 1800. Height 44 cm. Marked on the bottom. 景泰蓝蒜头瓶

30 000 Kč 1 250 EUR

China, c. 1800. Height 35 cm. 景泰蓝葫芦瓶 中国, 18世纪。高:35厘米。

20 000 Kč 835 EUR

18


arcimboldo asiatika čína

38

40

39

39 VYKUŘOVADLO S DVĚMA UCHY NA TŘECH NOŽKÁCH Čína, kolem 1800. Výška 12 cm. Cloisonné na měděném jádře, jasné, lesklé emaily. Dekor tvoří stylizované lotosové květy, obklopené rozvilinami s listy a zvýrazněné medailony se stylizovaným znakem „štěstí“. Na dně tepaná apokryfní značka mingské císařské éry Süan-te. A CLOISONNÉ ENAMEL CENSER China, c. 1800. Height 12 cm. 景泰蓝香炉 中国, 18世纪。直径:12厘米。

38 VELKÁ ŽARDINIÉRA Čína, 18. - 19. století. Průměr 52,5 cm. Cloisonné na měděném jádře, měděné drátky, lesklé emaily. Dekor tvoří stylizované skalky s kvetoucími pivoňkami a chryzantémami s letícími ptáčky a motýly položené na geometrickém dekoru nekonečné svastiky.

18 000 Kč 750 EUR 40 VYKUŘOVADLO NA TŘECH NOŽKÁCH Čína, 19. století. Výška 35 cm. Patinovaný bronz zbobený barevnými emaily v technice champlevé. Dvojice uch v podobě sloních hlav a víčko zdobené figurou lvíčka.

A LARGE CLOISONNÉ ENAMEL JARDINIERE

A CHAMPLEVÉ ENAMEL AND BRONZE CENSER

China, 18th - 19th century. Diameter 52.5 cm.

China, 19th century. Height 35 cm.

景泰蓝水瓮

嵌珐琅青铜香炉

中国, 18/19世纪。直径:52.5厘米。

中国, 19世纪。高:35厘米。

40 000 Kč 1 670 EUR

16 000 Kč 670 EUR

19


arcimboldo asiatika čína

41

41 VÁZA TVARU ARCHAICKÉ ZÁSOBNICE NA PROŘEZÁVANÉM PODSTAVCI Čína, kolem 1700. Výška 37,5 cm. Dřevo kryté přírodním lakem zdobeným řezbou v jednotlivých lakových vrstvách. Váza je po celém těle zdobena ladnou, vysoce propracovanou řezbou v lakových vrstvách v podobě nekonečné ideální krajiny plné rozeklaných skal, vodních ploch, borovic a vrbových stromů doplněných postavami literátů a sluhů a orámovaných rozvilinami s květy lotosu. Podklad tvoří různé geometrické ornamenty. Tato výjimečná ukázka bravurní řezbářské práce neznámého čínského lakového mistra představuje typus výzdoby známý i z porcelánových prací doby Kchang-si. Přestože hlavním vývozním artiklem z Číny byl v této době porcelán, mezi předměty, které směřovaly na evropský trh byly i ukázky čínských lakových prací, především však s typickou dekorací napodobující žádané japonské lakové zboží. Delikátní lakové řezby se do Evropy dovážely jen výjimečně a často až mnohem později. Proto jsou obdobné práce na evropském starožitném trhu velmi vzácné. A FINE CINNABAR LACQUER VASE China, c. 1700. Height 37.5 cm. From an important old Czech private collection. 保存良好的朱砂漆花瓶 中国, 17世纪。高37.5厘米。 捷克私人珍藏

60 000 Kč 2 500 EUR

20


arcimboldo asiatika čína

42

43

44

42

43

BŮH VÁLKY KUAN-TI

NÁDOBA NA ŠTĚTCE

VYŘEZÁVANÁ DÓZA S VÍKEM

Čína, 18. - 19. století. Výška 31,5 cm.

Čína, dynastie Čching. Výška 22,5 cm.

Čína, 19. století. Výška 16,5 cm.

Řezba ve dřevě, barevné laky a zlacení. Figura představuje jednoho z nejoblíbenějších čínských bohů, nazývaného též Fu-mo ta-ti. Je považován za boha války, literatury a peněz v jedné osobě a za božstvo spravedlnosti.

Řezaný bambus. Tělo nádoby nese bohatou negativní řezbu zpodobující ideální krajinu s literáty a sluhy u branky v bujném lesním porostu. Výjev je rámován florálními a geometrickými ornamenty.

Bambus s jemnou patinou. Prořezávaný motiv literátů v bambusovém háji s pavilónky v jemně modelované řezbě. Na víku motiv literátů na verandě před architekturou v hrubší řezbě.

A CARVED, GILDED AND POLYCHROME WOOD FIGURE OF SEATED GUANDI

A CARVED BAMBOO BRUSHPOT

A CYLINDRICAL CARVED BAMBOO BOX WITH COVER

China, 18th - 19th century. Height 31.5 cm.

China, Qing dynasty. Height 22.5 cm.

44

竹刻笔筒

China, 19th century. Height 16.5 cm.

镀金木刻关帝坐像

中国, 清朝。高:22.5厘米。

带盖柱状竹刻笔筒

中国, 18/19世纪。高31.5厘米。

22 000 Kč 915 EUR

中国, 19世纪。高:16.5厘米。

30 000 Kč 1 250 EUR

14 000 Kč 585 EUR

21


arcimboldo asiatika čína

45

46

47

45

46

DVĚ LETÍCÍ APSARY

DŘEVĚNÉ ŽEZLO ŽU-I

GEOMANTICKÝ KOMPAS

Čína, 18. - 19. století. Šířka 49 cm.

Čína, 19.století. Délka 38 cm.

Čína, 19. století. Šířka 24,5 cm.

Dřevo kryté lakem, parciální zlacení. Bohatá drapérie a křídla, hybná modelace.

Žezlo je opatřeno bohatou řezbou s motivy lvíčků, mincí i stylizovaného větvoví.

A PAIR OF HEAVENLY NYMPH FIGURES

A CARVED WOOD RUYI SCEPTRE

China, 18th - 19th century. Width 49 cm. Carved and gilded wood.

China, 19th century. Length 38 cm. 木刻如意

一对天上仙女像

Dřevo, magnetická střelka. Geomantický kompas symbolizující jedno z odvětví čínského umění chápaní prostředí (fengšuej) byl nezbytnou pomůckou pro hledání harmonie mezi sférami jednotlivých živlů, užívanou při vymezení životního biotopu.

中国, 19世纪。长:38厘米。

中国, 18到19世纪。长:49厘米。

A GEOMANTIC COMPASS

14 000 Kč 585 EUR

金漆木刻

15 000 Kč 625 EUR

47

China, 19th century. Width 24.5 cm. 风水罗盘 中国, 19世纪。宽:24.5厘米。

40 000 Kč 1 665 EUR

22


arcimboldo asiatika čína

48

48

49

49

FIGURA BOJOVNICE

PROLAMOVANÁ KOULE NA PODSTAVCI

Čína, pol. 20. stol. Výška 26,5 cm.

Čína, pol. 20. stol. Výška 26 cm.

Slonovina. Mimořádně kvalitní jemná řezba v původním obalu.

Řezba ve slonovině. Původní obal.

A CARVED IVORY FIGURE OF A FEMALE WARRIOR China, mid-20th century. Height 26.5 cm. 象牙雕女战神 中国, 20世纪上半期。高:26.5厘米。

20 000 Kč 840 EUR

50

AN IVORY PUZZLE BALL AND STAND IN ORIGINAL BOX China, mid-20th century. Height 26 cm. 象牙镂空吉祥球 中国:20世纪上半期。高:26厘米。

15 000 Kč 625 EUR 50 ČÍNSKÝ DĚTSKÝ SLUHA DRŽÍCÍ V RUKOU KAPRA Čína, 19. století. Výška 11,5 cm. A CARVED IVORY FIGURE OF A SERVANT BOY WITH A CARP China, 19th century. Height 11.5 cm. 象牙雕男童鲤鱼像 中国, 19世纪。高11.5厘米。

8 000 Kč 335 EUR

23


arcimboldo asiatika čína

51

52

53

51

54

52

PÁR FIGUR SEDÍCÍCH ČÍNSKÝCH LVÍČKŮ S PERLOU

ČAJOVÝ SERVIS

Čína, 19. století. Výška 15,5 cm.

Čína, konec 19. století. Výška 11 cm.

Mastek. Ryté motivy pivoněk v rozvilinách. Jemná řezba detailů těla.

Souprava konvičky na čaj, konvičky na mléko, cukřenky a servírovacího tácku napodobujících v tvarech detailů bambusový stvol a zdobený v pozitivním reliéfu motivy ptáčků na slivoních a polní květeny s kartuší určenou pro heraldický znak. Na spodku značeno čínským puncem.

TWO SOAPSTONE FIGURES OF SEATED CHINESE LIONS WITH A PEARL China, 19th century. Height 15.5 cm. 一对皂石刻狮子戏珠像 中国, 19世纪。高15.5厘米。

15 000 Kč 625 EUR 53 MANDARÍNSKÝ ČTVEREC DRUHÉ HODNOSTNÍ TŘÍDY Dynastie Čching (1644 - 1911). 27,5 x 29 cm. Výšivka zlatou aplikou na černém hedvábném podkladě zpodobuje zlatého bažanta. Nabízený čtverec je velmi podobný čtverci, který uvádí Lubor Hájek ve své knize „Čínské umění“ (Praha 1954) jako barevnou přílohu VI.

A SILVER TEA SERVICE China, late 19th century. Height 11 cm. 一套银茶具 中国, 19世纪晚期。茶壶高11厘米

28 000 Kč 1 165 EUR 54 FIGURKY Z PEKINGSKÉ OPERY Čína, kolem 1900. Výška 18 cm.

A CIVIL OFFICIAL'S RANK BADGE OF A GOLDEN PHEASANT

Dřevo, hedvábí, papírmašé, přírodní lak, kovové a přírodní doplňky. Devatenáct figurek představující protagonisty pekingské opery v různých rolích, oblečených v přesných modelech kostýmů.

China, Qing dynasty. 27.5 x 29 cm.

FIGURES FROM THE PEKING OPERA

清朝九品文官蓝雀补服

China, 1900. Wood, silk, papier-mâché, natural lacquer, metal. Nineteen figures depicting protagonists of the Peking Opera in various roles; attired in exact copies of actual costumes. Height 18 cm.

中国, 清朝。27.5x29厘米

13 000 Kč 540 EUR

京剧人物刻像 中国, 19世纪。高:11厘米。 19个用不同工艺制造的京剧人物像。

19 000 Kč 790 EUR

24


arcimboldo asiatika čína

55

56

59

57

58

60

61

55

56

57

LAHVIČKA NA ŠŇUPACÍ TABÁK

LAHVIČKA NA ŠŇUPACÍ TABÁK

LAHVIČKA NA ŠŇUPACÍ TABÁK

LAHVIČKA NA ŠŇUPACÍ TABÁK

Čína, 19. století. Výška 6 cm.

Čína, 19. století. Výška 7,5 cm.

Čína, 19. století. Výška 8,5cm.

Čína, 19. století. Výška 8,2 cm.

Opálové sklo s plastickým motivem stylizovaného draka v mracích.

Přírodní achát.

Přírodní achát.

Přírodní achát.

AN AGATE SNUFF BOTTLE

AN AGATE SNUFF BOTTLE

AN AGATE SNUFF BOTTLE

China, 19th century. Height 7.5 cm.

China, 19th century. Height 8.5 cm.

China, 19th century. Height 8.2 cm.

A GLASS SNUFF BOTTLE China, 19th century. Height 6 cm.

58

玛瑙鼻烟壶

玛瑙鼻烟壶

玛瑙鼻烟壶

玻璃鼻烟壶

中国, 19世纪。高7.5厘米

中国, 19世纪。高:8.5厘米

中国, 19世纪。高:8.2厘米。

中国, 19世纪。高:6厘米

8 000 Kč 335 EUR

9 000 Kč 375 EUR

10 000 Kč 415 EUR

59

60

61

LAHVIČKA NA ŠŇUPACÍ TABÁK

DVĚ LAHVIČKY NA ŠŇUPACÍ TABÁK

Čína, 20. století. Výška 9,5 cm.

8 000 Kč 335 EUR

Čína, 20. století. Výška 9 cm. Sklo zdobeno emailovou podmalbou. Tygři ve skaliskách pod rozeklanou borovicí.

Čína, kolem 1900. Výška 7,5 cm.

A GLASS SNUFF BOTTLE

A GROUP OF TWO SNUFF BOTTLES

China, 20th century. Height 9 cm. 玻璃鼻烟壶 中国, 20世纪。高:9厘米。

10 000 Kč 415 EUR

Porcelán a sklo s aplikací z bílého kovu.

LAHVIČKA NA ŠŇUPACÍ TABÁK Kost zdobená reliéfem. Sedící Buddha v krajině s pavilonem a borovicí. A BONE SNUFF BOTTLE

China, c. 1900. Height 7.5 cm.

China, 20th century. Height 9.5 cm.

鼻烟壶一组

骨雕鼻烟壶

中国, 19世纪。高7.5厘米。

中国, 20世纪。高:9.5厘米。

6 000 Kč 250 EUR

6 000 Kč 250 EUR

25


arcimboldo asiatika čína

62 SBÍRKA 125 ČÍNSKÝCH MINCÍ Čína, 1. století př. n. l. - 19. století. A COLLECTION OF 125 COINS China, 1st century BC - 19th century AD. 125枚中国古钱币收藏 中国, 公元前1世纪到19世纪

24 000 Kč 1 000 EUR

26


arcimboldo asiatika čína

63

63

64

64

TŘI MUŽI HODUJÍ POD BOROVICÍ

BÍLÝ SOKOL NA VĚTVI

Čína, 17. století. 179,5 × 101,5 cm.

Čína, 18. - 19. století. 81,5 × 41 cm.

Tuš a barvy na hedvábí. Rámováno. Signováno Tchang Jin.

Tuš a barvy na hedvábí. Rámováno. Císařská pečeť a ohodnocení. Obraz pochází z významné soukromé sbírky z Nizozemska.

THREE MEN FEASTING UNDERNEATH A PINE-TREE China, 17th century. 179.5 × 101.5 cm. Ink and colour on silk. Framed. Signed: Tang Yin. 雅集图 中国, 17世纪。179.5x101.5厘米。 仿明唐寅, 镜心设色绢本

50 000 Kč 2 090 EUR

WHITE FALCON ON A BRANCH China, 18th - 19th century. 81.5 × 41 cm. Ink and colour on silk. Framed. Imperial seal. From an important Dutch private collection. 白鹰图 中国, 18到19世纪。81.5x41厘米 镜心设色绢本, 82x49cm 镜心设色绢本, 荷兰私人收藏。

60 000 Kč 2 500 EUR

27


arcimboldo asiatika čína

65

65

66

PODKONÍ A OŘ

PÁR KACHEN POD RÁKOSEM

Čína, 18. století. 60 × 37 cm.

Čína, 18. století. 104 x 51 cm.

Tuš a barvy na hedvábí. Závěsný svitek. Signováno C’-ang (tj. Čao Meng-fu, 1254 - 1322), pečeť špatně čitelná. Malba je velmi zdařilá, vychází ze starých technik – tj. jemné kontury a barevných ploch.

Tuš a barvy na hedvábí. Závěsný svitek. Provedeno technikou „pracného štětce“ (kung-pi). V pravém dolním rohu 2 pečetě sběratelů.

HORSE AND GROOM

China, 18th century. 104 x 51 cm.

China, 18th century. 60 × 37 cm. Ink and colour on paper. Hanging scroll. Signed: Ziang (Zhao Mengfu, 1254 - 1322). From an important Dutch private collection. 浴马图 中国, 18世纪。60x37厘米。 挂轴设色绢本, 荷兰私人收藏。

45 000 Kč 1875 EUR

28

66

A PAIR OF DUCKS UNDER THE REEDS Ink and colour on silk. Hanging scroll. Two collectors' seals. From an important Dutch private collection. 芦苇双鸭图 中国, 18世纪。104x51厘米 佚名画,挂轴设色绢本。荷兰私人收藏。

36 000 Kč 1 500 EUR


arcimboldo asiatika čína

67

67 MANDARÍNSKÉ KACHNY PLOVOUCÍ MEZI LOTOSY Čína, dynastie Ming, 16. - 17. století. 81 × 101 cm. Malba neobvyklého formátu je provedena technikou „pracného štětce“ (kung-pi). MANDARIN DUCKS SWIMMING AMONG THE LOTUS PLANTS China, Ming dynasty, 16th - 17th century. 81 × 101 cm. Ink and colour on silk. Hanging scroll. From an important Dutch private collection. 荷塘鸳鸯图 中国, 明朝, 16/17世纪。81x101厘米 作者佚名, 挂轴设色绢本。荷兰私人收藏。

80 000 Kč 3 340 EUR

29


arcimboldo asiatika čína

68

69

68

69

ČERNÝ PTÁK

JÜ ŤI (1738 - 1823)

Čína, 18. - 19. století. 105 × 34 cm.

KRÁSKA V ZAHRADĚ

Tuš na papíře. Rámováno. Signováno: Ču-ta (Pa-ta Šan-žen). Dodatečný nápis signován: Ťin Nung. Nápis v pravém horním rohu doplnil znalec v r. 1758.

Datováno 1810. 107 × 43 cm.

BLACK BIRD China, 18th - 19th century. 105 × 34 cm. Ink on paper. Framed. From an important Dutch private collection.

Tuš a barvy na hedvábí. Rámováno. Signováno: Čchiou-š’, Jü Ťi. Kolem obrazu adjustováno 10 nápisů (kolofonů) různých autorů zřejmě autorových přátel. Jü Ťi pocházel z Chang-čou. Byl výborným malířem široké tematické škály, nejvíce se proslavil obrazy krasavic. YU JI (1738 - 1823)

孤鸟图

BEAUTY IN THE GARDEN

中国, 18世纪下半叶。105x34厘米

Dated 1810. 107 × 43 cm.

作者佚名, 18、19世纪。荷兰私人收藏。

Ink and colour on silk. Framed. From an important Dutch private collection.

40 000 Kč 1 670 EUR

仕女图 作者:余集 1810年。107x43厘米 镜心设色绢本, 旁附10幅不同作者的写给名为湘亭十三大人的书作品。荷兰 私人收藏。

60 000 Kč 2 500 EUR

30


arcimboldo asiatika čína

70

71

70

71

ČOU NAJ (17. STOLETÍ)

ČCHEN NUNG (19. STOLETÍ)

ZAMLŽENÉ HORY PŘED DEŠTĚM

VYMÍTAČ ĎÁBLŮ ZHONG KUI

Datováno 1679. 156 × 57 cm.

Datováno 1828. 211 × 99,5 cm.

Tuš a slabé barvy na hedvábí. Závěsný svitek. Nápis: V 8.měsíci podzimku cyklického roku i-wej namalováno ve stylu Tung Pej-jüana. Signatura: Mo-lin Čou Naj. 2 pečetě malíře + 1 pečeť sběratele jménem Tchien na hedvábné paspartě.

Tuš a barvy na hedvábí. Rámováno. Signováno: Ming-čaj, Čchen Nung,

Čou Naj, jiným jménem Kung Tiao, pochází z Ťiang-ningu. V krajinomalbě se učil zejména od Tung Jüana. Pracoval se štětcem silně napuštěným vodou, aby co nejlépe vyjádřil mlhavou a deštivou atmosféru své krajiny (podle Velkého jmenného slovníku čínských malířů, Šanghaj 1934, str.250).

datováno wu-c’ 1828, pečetě: Čchen Nung č’ jin; Keng-jie. Ochranné božstvo Čung Kchuej s vypoulenýma očima třímá žezlo žu-i, jeho pobočník mu podává nádobu s pivoňkami (symbolem úspěchu a bohatství), nad nimi poletuje červený netopýr (symbol štěstí). Tento námět se maloval na nový rok, aby ochránil domácnost před démony. CHEN NONG (19TH CENTURY) THE EXORCIST ZHONG KUI

ZHOU NAI (17TH CENTURY)

Dated 1828. 211 × 99.5 cm.

THE FOGGY MOUNTAINS BEFORE THE RAIN

Ink and colour on silk. Framed. Signed: Mingzhai, Chen Nong. Dated wuzi. Seals: Chen Nong zhi yin; Gengye.

Dated 1679. 156 × 57 cm. Signed, two seals, dated yiwei. 雨雾山景图 作者:周鼐(17世纪) 1679年。156x57厘米 挂轴设色纸本。款识:乙未秋八月傲董北苑溪山欲雨图, 秣陵周鼐

钟馗图 陈农(19世纪) 1828年作。211x99.5厘米 镜心设色绢本。款识:戊子清和月, 酩鼎陈农画

70 000 Kč 2 920 EUR

150 000 Kč 6 250 EUR

31


arcimboldo asiatika čína

72

73

74

75

72

73

74

75

FU JEN (18. STOLETÍ)

ŤIN ŽUNG (1885 - 1928)

ČCHEN Š’-KCHAN (19. STOLETÍ)

DÁMY V PALÁCI

NESMRTELNÝ LI TCHIE-KUAJ

LIOU NAJ-KANG (POČÁTEK 20. STOLETÍ)

Datováno 1723. 31,5 × 24,5 cm.

Čína, poč. 20. století. 19,5 × 27 cm.

ORCHIDEJ NA SKÁLE

Datováno 1837. 128,5 × 32,5 cm.

Tuš a barvy na hedvábí. Malba a kaligrafie ve stylu kchaj-šu, dvojlist z alba. Datováno kuej-mao (1723). Způsob provedení ukazuje na dvorského malíře. FU YAN (18TH CENTURY) LADIES IN THE PALACE Dated 1723. 31.5 × 24.5 cm. Ink and colour on silk, album leaf. 宫廷仕女图 傅严(18世纪) 1723年作。31.5x24.5厘米 设色纸本, 楷书, 书画双页。

18 000 Kč 750 EUR

Tuš a barvy na papíře. Obraz zpodobňuje pátého v řade Osmi nesmrtelných Li Süana, přezdívaného Li Tchie-kuaj neboli Železná berle.

Čína, poč. 20. století. 127 × 29 cm. Tuš na papíře. Rámováno. Signováno: Tchie Fo (Železný Buddha).

V MĚSÍČNÍM SVITU NA SLIVONĚ Tuš a barvy na hadvábí. Závěsný svitek. Čchen Š’-Kchan byl figuralista, který proslul obrazy krasavic podle vzoru známějšího Fej Tan-sü. Obraz představuje učence s bambusovou holí, doprovázeného maličkým sluhou, který za zimní noci vyšel obdivovat rozkvetlé slivoně. Dílo odpovídá duchu Šanghajské školy.

JIN RONG (1885 - 1928)

LIU NAIGANG (EARLY 20TH CENTURY)

THE IMMORTAL LI TIEGUAI

ORCHIDS ON THE ROCKS

China, early 20th century. 19.5 × 27 cm.

China, 20th century. 127 × 29 cm.

Ink and colour on paper. 八仙铁拐李图

Ink on paper. Framed. Signed: Tie Fo.

金镕(1885-1928)

石兰图

MOONLIGHT ON THE PLUM TREE

中国, 20世纪初。19.5x27厘米

刘乃刚(20世纪早期)

Dated 1837. 128.5 × 32.5 cm.

设色纸本。

中国, 20世纪初。127x29厘米

15 000 Kč 625 EUR

镜心设色绢本。题识:九畹花开竞 艳芳, 三生石应点头许。石不能言花 无语, 传声空谷风薰雨。丙子春为冠 英仁兄雅属即希指正。款识:铁佛 刘乃魁指写。衿印1:刘乃刚印 衿 印2:铁佛

Ink and colour on silk. Hanging scroll.

24 000 Kč 1 000 EUR

CHEN SHIKAN (19TH CENTURY)

月下梅花图 陈士侃(19世纪) 1837年作, 128.5x32.5厘米 挂轴设色纸本。题识:自鎚明月种 梅花。款识:丁酉嘉年中浣陈士 侃。衿印:陈仲子。

20 000 Kč 835 EUR

32


arcimboldo asiatika čína

76

76

77

77

ŠEN TCHIEN-SIANG (18. - 19. STOLETÍ)

TŘI HVĚZDY

KOHOUT POD PIVOŇKOVÝM KEŘEM

Čína, 19. století. 170 × 94 cm.

Datováno 1772. 105,5 × 36,5 cm.

Elegantně provedené “Tři hvězdy“ jsou tři božstva symbolizující – zeshora dolů - štěstí v kariéře, štěstí rodinné a vysoký věk.

Tuš a barvy na hedvábí, závěsný svitek. Datováno: žen-čchen (1772) Pečetě: Šen Tchien-siang, Ťia-čchien. V levém dolním rohu pečeť sběratele. Šen Tchien-siang pocházel z rodiny profesionálních malířů, sídlem v provincii Če-ťiang. SHEN TIANXIANG (18th - 19th century) ROOSTER UNDER THE PEONY BUSH Dated 1772. 105.5 × 36.5 cm. Ink and colour on silk. Hanging scroll. 公鸡牡丹图

FUK LUK SAU - THREE STAR DEITIES China, 19th century. 170 × 94 cm. Ink and colour on paper. Framed. 福禄寿三星松子图 中国, 19世纪。170x94厘米 镜心设色纸本

28 000 Kč 1 170 EUR

沈天骧(18/19世纪) 1772年作。105.5x36.5厘米 挂轴设 色绢本。款识:壬辰暮春月, 驾千沈天骧。衿印1:沈天骧;衿印2 :驾千。

35 000 Kč 1 460 EUR

33


arcimboldo asiatika čína

78

78 CUEJ SUNG-Š’ (20. STOLETÍ) TISÍCE HOR POD SNĚHEM Čína, 20. století. 32 × 32,5 cm. Tuš na papíře. Nápis: Wan šan ťi süe (Tisíce hor pod sněhem). Signováno: Namaloval Sung-š’. Jedna autorská pečeť. Typický motiv zasněžené horské krajiny, jednoznačně inspirované krajinomalbou doby Sung (960 - 1280). ZUI SONGSHI (20TH CENTURY) SNOW GATHERS ON THE TEN THOUSAND MOUNTAINS China, 20th century. 32 × 32.5 cm. Ink on paper. 万山积雪图 崔松石(20世纪) 中国, 20世纪。32x32.5厘米 水墨纸本。

30 000 Kč 1 250 EUR 79 ČANG TCHIEN-ČCHI (PŘELOM 19. A 20. STOLETÍ) POSVÁTNÝ JEŘÁB NA KVETOUCÍ SLIVONI Datováno 1942. 151 × 39,5 cm. Tuš a barvy na papíře, malba nehtem (če-chua). Závěsný svitek. Nápis – “To je ten jeřáb, co v mrazivých dnech dohlíží na květy slivoně. S úctou věnuji panu Feng Čchi. V roce žen-wu o Svátku čistoty a světla. Čang Tchien-čchi namaloval nehtem.” Tři autorské pečetě. ZHANG TIANQI (ACTIVE LATE 19TH / EARLY 20TH CENTURY) CRANE SITTING ON A BLOSSOMING PLUM TREE Dated 1942. 151 × 39.5 cm. Ink and colour on paper. Hanging scroll. 红梅仙鹤图 张天奇(活跃于19世纪晚期到20世纪早期) 1942年作。151x39.5厘米 卷轴设色纸本。题识:天寒有鹤守梅花, 凤岐先生大雅正之。款识:壬午清 明节张天奇指画。

40 000 Kč

34

1 670 EUR

79


arcimboldo asiatika čína

80

81

82

80

81

82

ZAHRADA S KVETOUCÍMI SLIVONĚMI

ŽEN PO-NIEN (1840 - 1896)

Čína, 19. století. 25 × 25 cm.

PODZIMNÍ KRÁSA

ČTYŘI KRABICE NA TUŠE VE FORMĚ SVITKOVÝCH OBRAZŮ

Tuš a bervy na hedvábí. Nápis: „Ve Studovně naslouchání větru náhodně si maluji zákoutí zahrady Čen“. Signováno: Wang Chuej.

Čína, 2. polovina 19. století. 24,5 × 25,5 cm.

GARDEN WITH BLOSSOMING PLUM TREES China, 19th century. 25 × 25 cm. Ink and colour on silk. Signed: Wang Hui. 庭院梅花图 中国, 19世纪。25x25厘米 设色绢本。作者:王翚(1632-1717)

16 000 Kč 670 EUR

Tuš a barvy na hedvábí. REN BONIAN (1840 - 1896) AUTUMN BEAUTY China, 2nd half of the 19th century. 24.5 × 25.5 cm. Ink and colour on silk. 秋色图 任伯年(1840-1896) 24.5x25.5厘米。 设色绢本, 25x25厘米。

28 000 Kč 1 170 EUR

Čína, poč. 20. století. Srolovaný svitek 22,5 x 6 cm, obrazy uvnitř 22,5 x 50 cm. Tuš a barvy na papíře v montáži tvořicí krabici tvaru srolovaného svitku. Uvnitř jsou skryté úložné prostory na tušové tyčinky. Obrazy s námětem ptáků a květin od čtyř umělců šanghajské malířské školy. A GROUP OF FOUR INK CAKE BOXES IN THE FORM OF A PAINTED SCROLL China, early 20th century. Closed scroll 22.5 x 6 cm, each painting 22.5 x 50 cm. Ink and colour on paper, mounted on a brocade scroll, the right end opening to reveal hidden compartments. The two opening panels inscribed with poems. From the collection of a Czech painter who studied in Beijing in the mid-1950’s. 花鸟主题手轴画卷四幅 设色纸本。画作藏于卷轴中, 轴心藏有暗格, 格中 另有书法题识。时期:20世纪早期。22.5x50厘 米。捷克私人收藏。

60 000 Kč 2 500 EUR

35


arcimboldo asiatika čína

84

83 ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957) VISTÁRIE Čína, 20. léta 20. století. 147 × 34,5 cm. Tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek. Signováno: Paj-š’ Čchi Chuang, pečeť: Paj-š’. Ranné dílo jednoho z největších mistrů čínské tušové malby 20. století. QI BAISHI (1864 - 1957) WISTERIA China, early 1920s. 147 × 34.5 cm. Ink and colour on paper. Hanging scroll. Signed: Baishi Qi Huang, seal: Baishi. 柴藤图 齐白 石(1864-1957) 147x34,5厘米。 挂轴设色纸本, 作者:齐白石(1864-1957)款识:白石齐璜。衿印: 白石

240 000 Kč 10 000 EUR 84 ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957) ŽÁBA A LOTOSOVÝ KVĚT Čína, poč. 20. století. 34 × 34 cm. Tuš a barvy na papíře. Rámováno. Signatura: Paj-š´, Stařec z hor. Pečeť: Stařec Paj (Lao Paj). QI BAISHI (1864 - 1957) FROG AND LOTUS FLOWER China, early 20th century. 34 × 34 cm. Ink and colour on paper. Framed. Signed: Baishi. Seal: Lao Bai. 荷塘蛙图 齐白石(1864-1957) 34x34厘米。 83

36

镜心设色纸本 齐白石(1864-1957)款识:白石山翁。衿印:老白。

120 000 Kč 5 000 EUR


arcimboldo asiatika čína

86

85 ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957) KACHNY POD RÁKOSEM Čína, kolem 1952. 135,5 x 34 cm. Tuš na papíře. Závěsný svitek. Signováno: Ťie šan jin kuan ču-č’ (Pán Studia básnické recitace u Vypůjčené hory) a jedna pečeť autora Paj-š’ Weng (stařec Paj-š’). Obraz pochází z posledního období Čchiova života, kdy jeho gestický přednes dosahoval nejvyšší výrazové síly; rovněž jeho výtvarná zkratka tehdy dosahovala vrcholu účinnosti a kvality jeho tuše maximální lahodnosti. Kachny, stejně tak jako ostatní obyvatelé vodního světa, patřily k nejoblíbenějším nalířským motivům starého pána Paj-š’iho.” Zakoupeno r. 1955 v pekingské Síni Žung-pao (smluvní prodejce obrazů Čchia). Literatura: Josef Hejzlar: „Čchi Paj-š’“, Praha 1970 Josef Hejzlar: „Čchi Paj-š a jeho slavní žáci“, Praha 2008 QI BAISHI (1864 - 1957) DUCKS UNDER THE REEDS China, c. 1952. 135.5 x 34 cm. Ink on paper. Hanging Scroll. Signed: Jie shan ‘yin guan zhuzhi. One seal. Purchased in 1955 in Rongbao Gallery in Beijing. 芦苇双鸭图 齐白石(1864-1957) 1952年作, 135.5 x 34厘米 卷轴水墨纸本, 款识:借山吟馆主者画。衿印:白石翁。1955年购买于北 京荣宝斋。

500 000 Kč 20 835 EUR 86 ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957) TŘI RYBKY A ČERVENÉ LISTÍ 26,5 x 40 cm. Tuš a barvy na papíře. Nápis: Majitel studovny Osmi kamenů na roztírání tuše Paj-š´ Pečeť: Stařec Paj-š´ (Paj-š´lao-žen). QI BAISHI (1864 - 1957) THREE FISHES AND RED LEAVES 26.5 x 40 cm Ink and colour on paper. From a collection of a Czech painter, who studied in Beijing in the mid-1950’s. 鲤鱼红叶图 齐白石(1864-1957) 26,5 x 40厘米。 85

设色纸本, 捷克画家收藏, 收藏者曾于1950年中期留学北京。

160 000 Kč 6 665 EUR

37


arcimboldo asiatika čína

87

87 ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957) VISTÁRIE C. 1959. 67 x 35 cm. Tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek. Nápis: Stařec Paj-š´ ve věku 95 let Pečeť: Paj-š´ QI BAISHI (1864 - 1957) WISTERIA C. 1959. 67 x 35 cm. Ink and colour on paper. Hanging scroll. From the collection of a Czech diplomat based in Beijing in the 1950s. 柴藤图 齐白石(1864-1957) 67 x 35厘米。 挂轴设色纸本, 捷克私人收藏, 作品由收藏者于1950年在北京担任外交官时 收藏。

450 000 Kč 18 750 EUR

38


arcimboldo asiatika čína

88 ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957) TŘI RYBY 25 x 32 cm. Tuš na papíře. QI BAISHI (1864 - 1957) THREE FISHES 25 x 32 cm. Ink on paper. From the collection of a Czech diplomat based in Beijing in the 1950s. 三鱼图 齐白石(1864-1957) 25 x 32厘米。 水墨纸本, 捷克私人收藏, 作品由收藏者于1950 年在北京担任外交官时收藏。

80 000 Kč 3 335 EUR

88

89 CHUANG PIN-CHUNG (1865 - 1955) RYBÁŘSKÁ LOĎKA NA PODZIMNÍ ŘECE Datováno 1942. 29 x 20 cm. Tuš na papíře, volný list. Nápis: Čchou-ťiang tiao-tching (Rybářská loďka na podzimní řece), Jü-siang (jedna z přezdívek malíře) žen-wu (t.j. 1942). Obrázek pochází z vrcholného období Chuangovy tvorby. Atmosféra ticha a opuštěnosti krajinného úseku napovídá, že se tu malíř bezprostředně inspiroval na mistrech doby Jüan (1280 - 1374). Motiv lodičky s rybářem je výmluvnou metaforou opuštěnosti a nostalgie. HUANG BINHONG (1865 - 1955) FISHING BOAT ON THE AUTUMN RIVER Dated 1942. 29 x 20 cm. Ink on paper. Signed: Yuxiang. Dated renwu (1942). Seal: Huang Binhong. 秋江钓艇图 黄宾虹(1865-1955) 1942年作, 29 x 20厘米。 89

水墨纸本。题识:秋江钓艇。衿印:黄宾虹

90 000 Kč 3 750 EUR

39


arcimboldo asiatika čína

90 ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957) VĚJÍŘ S VINNÝM HROZNEM Kolem 1949. 18 x 52 cm. Tuš a barvy na papíře. Nápis: Stařec Paj-š´ namaloval ve věku 85 let. Pečeť: Truhlář (Mu-žen). Nalepeno na kartonu. Na druhé straně kartonu je nalepen další list vějíře se čtyřmi kaligrafiemi - tuš na ozdobném papíře sypaném zlatým práškem. QI BAISHI (1864 - 1957) PURPLE GRAPES ON FAN LEAF C. 1949. 18 x 52 cm. Ink and colour on paper mounted on cardboard. On the reverse of the cardboard is another fan leaf with four calligraphies. From the collection of a Czech journalist based in China in the late 1950s. 葡萄扇画 齐白石(1864-1957) 18 x 52厘米。 扇画正面:葡萄图, 齐白石(1864-1957); 扇画背面:书法题识四幅。捷克私人收藏, 收藏者 于1950年末在中国担任记者工作。

140 000 Kč 5 840 EUR

91 ČCHEN TA JÜ (1912 - 2001)

90

VISTÁRIE A VOSY Kolem 1952. 18 x 51 cm. Tuš a barvy na papíře. Skládací vějíř. Signováno: Čchen Ta-jü. Jedna pečeť: Čchen Ta-jü Vynikající jihočínský malíř, známý zvláště v Šanghaji a ve východní Číně, převážně malíř žánru květů a ptáků, patří jednoznačně do okruhu šanghajské školy. Motiv vistárie byl velmi oblíbený jako vitální až dravý popínavec s bohatým květenstvím, umožňující malíři rozevlátý gestický přednes. CHEN DAYU (1912 - 2001) WISTERIA AND WASPS FAN LEAF C. 1952. 18 x 51 cm. Ink and colour on paper. 清风柴藤扇画 陈大羽(1921-2001) 1952年作, 18x51厘米 设色纸本。

60 000 Kč 2 500 EUR

40

91


arcimboldo asiatika čína

92

93

94

92

93

94

LI KCHU-ČCHAN (1899 - 1983)

ČAO C’-JÜN (1873 – 1955)

WEN JEN (POČÁTEK 20. STOLETÍ)

KŘEPELKA

PODZIMNÍ KRAJINA

KRAJINA S PTÁKY

36 x 35 cm.

31,5 x 46,5 cm.

60,5 x 31 cm.

Tuš a barvy na papíře.

Tuš a barvy na papíře. Rámováno.

Tuš na papíře. Závěsný svitek.

LI KUCHAN (1899 - 1983)

ZHAO ZIYUN (1873 – 1955)

WEN YAN (EARLY 20TH CENTURY)

QUAIL

AUTUMN LANDSCAPE

LANDSCAPE WITH BIRDS

36 x 35 cm.

31.5 x 46.5 cm.

60.5 x 31 cm.

Ink and colour on paper. From the collection of a Czech painter who studied in Beijing in the mid-1950s.

Ink and colour on paper. Framed.

Ink on paper. Hanging scroll.

山亭论古图

山鸟图

赵子云(1873-1955)

文溎

31.5 x 46.5厘米。

60.5 x 31厘米。

镜心设色纸本。

挂轴水墨纸本。

7 000 Kč 295 EUR

12 000 Kč 500 EUR

野禽图 李苦禅(1899-1983) 36 x 35 cm厘米。 设色纸本, 捷克画家收藏, 收藏者曾于1950年中 期留学北京。

45 000 Kč 1 800 EUR

41


arcimboldo asiatika čína

95

95

96

TUNG TCHING-CHUAJ

C’ CHUEJ

KRAJINA

PTÁCI NA ROZKVETLÉM STROMĚ

Čína, počátek 20. století. 66,5 x 31 cm.

Čína, počátek 20. století. 98,5 x 34 cm.

Tuš a barvy na papíře.

Tuš a barvy na papíře.

DONG TINGHUAI

ZI HUI

LANDSCAPE

BIRDS ON A BLOSSOMING TREE

China, early 20th century. 66.5 x 31 cm.

China, early 20th century. 98.5 x 34 cm.

Ink and colour on paper.

Ink and colour on paper.

峒关山雪图

花鸟图

董庭槐

子慧

中国, 20世纪早期。66.5x31厘米。

中国, 20世纪早期。98.5x34厘米。

设色纸本。题识:唐杨升峒关蒲雪图。款识:丙戌中秋节作之 谦如董廷槐。 衿印1:谦如;衿印2:董廷槐

设色纸本, 款识:丙戌秋一月写于北平小琅环馆灯下 子慧。衿印:子慧

8 000 Kč 335 EUR

42

96

10 000 Kč 415 EUR


arcimboldo asiatika čína

97

97

98

FENG C’-KCHAJ (1898 - 1975)

ŠAO FEJ (*1954)

PIONÝŘI

HRAČKY

Datováno 1959. 24,5 x 36 cm.

Datováno 1984. 68 x 44,5 cm.

Tuš a barvy na papíře. Signováno, datováno, pečeť C’-kchaj šu chua. Spisovatel, malíř a ilustrátor, který do Číny úspěšně uvedl japonské manga. Obraz Pionýři namaloval svým charakteristickým stylem k 10. výročí vzniku ČLR. Zakoupeno v Číně začátkem 80. let.

Barvy na papíře. Signováno, pečeť: Šao Fei. Získáno v Číně od autorky. Tato školená malířka se představila v seskupení Hvězdy, které radikalizovalo pekingskou výtvarnou scénu r. 1980. O deset let později emigrovala se svým manželem, básníkem Pei Dao, do USA, později se ale vrátila do Pekingu. Toto dílo, inspirované folklorem, je ukázkou z prvního čínského období.

FENG ZIKAI (1898 - 1975) PIONEERS Dated 1959. 24.5 x 36 cm. Ink and colour on paper. Signed, dated, seal: Zikai shu hua. Purchased in China in the early 1980s. 先锋队员 丰子恺(1898-1975) 1959年作, 24.5 x 36厘米

98

设色纸本。题识:功业辉煌到处歌, 一轮红日照山河。悠悠青史五千载, 不及十年建设多。款识:国庆十周 年丰子恺画祝。衿印:子恺书画

49 000 Kč 2 040 EUR

SHAO FEJ (b.*1954) TOYS Dated 1984. 68 x 44.5 cm. Colours on paper. Signed, seal: Shao Fei. Obtained in China directly from the artist. 玩具 邵飞(1954-) 1984年作。68 x 44.5厘米。 设色纸本。由画家本人赠予。

20 000 Kč 840 EUR

43


arcimboldo asiatika čína

99

101

99

100

101

SÜ PEN-I

KRASAVICE SE ZRCADLEM

KVĚTINY

Čína, 20. století. 98 x 33,5 cm.

KONVOLUT PĚTI KANTONSKÝCH EXPORTNÍCH OBRÁZKŮ

Čína, 20. století. 203,5 x 52,5 cm.

Barvy na papíře. Závěsný svitek.

Barvy na papíře. Závěsný svitek.

BEAUTY WITH A MIRROR

XU BENYI

China, 20th century. 98 x 33.5 cm.

FLOWERS

Colours on paper. Hanging scroll.

China, 20th century. 203.5 x 52.5 cm.

镜中美人

Colours on paper. Hanging scroll.

中国, 20世纪。98 x 33.5厘米

花卉屏画

挂轴设色纸本。

徐本怡

6 000 Kč 250 EUR

中国, 20世纪。203.5x52.5厘米 挂轴设色纸本。

7 000 Kč 290 EUR

44

100

Kanton, 2. polovina 19. století. 20 x 14 cm. Tuš a barvy na rýžovém papíře. A GROUP OF FIVE RICE-PAPER PICTURES Canton, second half of the 19th century. 20 x 14 cm each. Ink and colours on rice paper. 宣纸画5张 广东, 19世纪下半叶。20x14厘米。 设色纸本。

10 000 Kč 420 EUR


arcimboldo asiatika čína

102

BÓDHISATTVA MILOSRDENSTVÍ

Severočínská dílna, konec 18. století. 29 x 33 cm.

Severočínská dílna, 18. století. 49 x 49 cm.

Votivní dveřní obrázek, dřevořez s ruční domalbou. THE HEAVENLY MIDWIFE Northern China, late 18th century. 29 x 33 cm. Hand-coloured woodblock print. 送生娘娘年画 中国北方, 18世纪晚期。29x33厘米。 手绘木刻版画。

8 000 Kč 340 EUR 103 BŮŽEK OSUDU Severočínská dílna, konec 18. století. 27 x 22 cm.

102

104

VÍLA, KTERÁ PŘINÁŠÍ DĚTI

Votivní dveřní obrázek, dřevořez s ruční domalbou.

Votivní dveřní obrázek, dřevořez s ruční domalbou. A BODHISATTVA Northern China, 18th century. 49 x 49 cm. Hand-coloured woodblock print. 普贤菩萨年画 中国北方, 18世纪。49x49厘米。 手绘木刻版画。

15 000 Kč 625 EUR 105 STRÁŽCE DVEŘÍ Severočínská dílna, 18. století. 38 x 25 cm. Votivní dveřní obrázek, barevný dřevořez. MEN-SHEN (GATE GOD) Northern China, 18th century. 38 x 25 cm. Hand-coloured woodblock print.

A DEITY OF DESTINY

门神年画

Northern China, late 18th century. 27 x 22 cm.

中国北方, 18世纪。38x25厘米。

Hand-coloured woodblock print.

12 000 Kč 500 EUR

手绘木刻版画。

本名君星年画 中国北方, 18世纪晚期。27x22厘米。 手绘木刻版画。

6 000 Kč 250 EUR

103

104

105

45


arcimboldo asiatika čína

106

107

108

106

VÝJEV Z ČÍNSKÉ OPERY

Severní Čína, 19. století. 58,5 x 98 cm.

Severní Čína, 19. století. 58,5 x 98 cm.

Barevný dřevořez. Rámováno.

Barevný dřevořez. Rámováno.

CHINESE OPERA WOODBLOCK PRINT

CHINESE OPERA WOODBLOCK PRINT

Northern China, 19th century. 58.5 x 98 cm. Framed.

Northern China, 19th century. 58.5 x 90 cm.

中国京剧人物木刻版画

中国京剧人物木刻版画

镜心。

7 000 Kč 295 EUR

110

107

VÝJEV Z ČÍNSKÉ OPERY

中国北方, 19世纪。58.5 x 98厘米。

Framed. 中国北方, 19世纪。58.5 x 90厘米。 镜心。

7 000 Kč 295 EUR

108

109

KNIHA BAREVNÝCH DŘEVOŘEZŮ

KNIHA BÁSNÍ A OBRAZŮ

KNIHA BÁSNÍ A OBRAZŮ

Čína, květen 1952. 31,5 × 22 cm.

Čína, 50. léta 20. století. 31,5 × 22 cm.

Čína, 50. léta 20. století. 31,5 × 22 cm.

Kniha obsahuje 22 barevných dřevořezů klasika moderní čínské malby, malíře Čchi Paj-š’iho. Vydáno pekingskou galerií Žung-pao-čaj.

Barevné dřevořezy, vydáno galerií Žung-pao-čaj v Pekingu.

Barevné dřevořezy, vydáno galerií Žung-pao-čaj v Pekingu.

A BOOK OF 22 COLOUR WOODBLOCK PRINTS OF QI BAISHI PAINTINGS

RONGBAOZHAI BOOK OF POEMS AND PAINTINGS

RONGBAOZHAI BOOK OF POEMS AND PAINTINGS

China, 1950’s. 31.5 × 22 cm.

China, 1950s. 31.5 × 22 cm.

Book of woodblock prints.

Book of woodblock prints.

北京荣宝斋新记诗笺谱

北京荣宝斋新记诗笺谱

中国, 20世纪50年代。

中国, 20世纪50年代。

雕版印刷图书。

雕版印刷图书。

7 000 Kč 295 EUR

7 000 Kč 295 EUR

China, May 1952. 31.5 × 22 cm. Rongbaozhai, Beijing. 齐白石画集(共22幅作品) 1952年5月北京荣宝斋。

7 000 Kč 295 EUR

46

109

110


arcimboldo asiatika čína

111

112

111 ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957) CYKLUS ŠESTI FIGURÁLNÍCH KOMPOZIC Čína, 50. léta 20. století. 33,5 × 27,5 cm Šest barevných dřevořezů v původní obálce. QI BAISHI (1864 - 1957) A PORTFOLIO OF SIX WOODBLOCK PRINTS China, 1950s. 33.5 × 27.5 cm 113

木刻版画六幅

114

齐白石(1864-1957) 中国, 20世纪50年代。

9 000 Kč 375 EUR 112

113

114

KONVOLUT ČTYŘ DŘEVOŘEZŮ

ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957)

Čína, 50. léta 20. století.

KRABI

Barevné dřevořezy s námětem, ptáků, vodního buvola a květiny.

Čína, 50. léta 20. století. 133 x 34 cm.

Barevný dřevořez. Rámováno.

A GROUP OF FOUR COLOUR WOODBLOCK PRINTS

QI BAISHI (1864 - 1957)

QI BAISHI (1864 - 1957)

China, 1950s.

A BOWL OF CHERRIES

木刻版画作品四幅

China, 1950s. 42.5 × 26.5 cm.

中国, 20世纪50年代。

ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957) TALÍŘ S TŘEŠNĚMI Čína, 50. léta 20. století. 42,5 × 26,5 cm.

Colour woodblock print. Framed.

6 000 Kč 250 EUR

Dřevořez. Závěsný svitek. CRABS China, 1950s. Woodblock print. Hanging scroll. 螃蟹图 齐白石(1864-1957)

樱桃图

中国, 20世纪50年代。

齐白石(1864-1957) 中国, 20世纪50年代。

挂轴木刻版画印制品。。"款识:寄萍堂上老人画 于旧京借山馆中。时癸亥冬十二月也(1923年)

镜心彩色木刻版画。

衿印:齐白石

5 000 Kč 210 EUR

8 000 Kč 340 EUR

47


arcimboldo asiatika čína

115

116

117

115

116

117

LI CHUA (1907 - 1994)

LI CHUA (1907 - 1994)

JANG KCHEJANG (1914)

LIST Z CYKLU “ROZHOŘČENÝ PŘÍLIV”

LU SÜN UČÍ STUDENTY TECHNIKU DŘEVOŘEZU

Čína, polovina 20. století. 26 x 34 cm.

Čína, 1947. 27,5 x 40 cm. Dřevořez.

Čína, 1956. 29,5 x 36 cm.

LI HUA (1907 - 1994)

Dřevořez. Signováno tužkou.

A PRINT FROM “THE INDIGNANT TIDE” SERIES

LI HUA (1907 - 1994) LU XUN TEACHES WOODBLOCK PRINTING

China, 1947. 27.5 x 40 cm.

China, 1956. 29.5 x 36 cm.

Woodblock print. From a collection of a Czech painter, who studied in Beijing in the mid-1950s.

Woodblock print. Signed in pencil. From a collection of a Czech painter, who studied in Beijing in the mid-1950s.

李桦 (1907-1994)

李桦 (1907-1994)

“愤怒的潮汐”木刻版画系列作品

鲁迅于1931年木刻讲习会

1947年作, 27.5 x 40厘米。

1956年作, 29.5 x 36厘米。

木刻版画。收藏者于20世纪50年代中期留学北 京。

木刻版画,李桦铅笔签名。收藏者于20世纪50 年代中期留学北京。

25 000 Kč 1 045 EUR

25 000 Kč 1 045 EUR

ZIMA NA VESNICI Barevný dřevořez. K tomu přidány dva dřevořezy autora Wang Čchi (1918-): Dělníci v lomu a Dědeček s vnučkou. YANG KEYANG (1914) WINTER IN A VILLAGE China, 1950s. 26 x 34 cm. Colour woodblock print. The lot includes two woodblock prints by Wang Qi (1918-). From a collection of a Czech painter who studied in Beijing in the mid-1950s. 杨可扬(1914-) 冬日的村庄 中国, 20世纪中期。26x34厘米。 同系列作品中的两幅木刻版画为王奇作品。捷克 私人收藏, 收藏者于19世纪50年代留学于北京。

12 000 Kč 500 EUR

48


arcimboldo asiatika čína

118

118

119

119

NOSOROŽČÍ ROH - LOVECKÁ TROFEJ

NOSOROŽČÍ ROH - LOVECKÁ TROFEJ

Jižní Afrika, konec 19. století. Délka 46 cm.

Jižní Afrika, konec 19. století. Délka 50 cm.

Historická lovecká trofej. Váha: 1 220 g. Ze staré české šlechtické sbírky.

Historická lovecká trofej. Váha: 1 600 g. Ze staré české šlechtické sbírky.

A RHINOCEROS HORN

A RHINOCEROS HORN

South Africa, late 19th century. Length along the curve 46 cm. Primary (front) horn from a white rhinoceros. Weight 1,220 g.

South Africa, late 19th century. Length along the curve 50 cm. Primary (front) horn from a white rhinoceros. Weight 1,600 g.

犀牛角

犀牛角

产地:南非。19世纪末期。角身长:46厘米。取自白犀牛。重:1220克。

产地:南非。19世纪末期。角身长:50厘米。取自白犀牛。重:1600克。

180 000 Kč 7 500 EUR

190 000 Kč 7 917 EUR

49


arcimboldo asiatika čína

120 JOHANNES NIEUHOF LEGATIO BATAVICA AD MAGNUM TARTARIAE CHAMUM SUNGTEIUM. 1668 Vydáno v Amsterdamu Jacobem van Meurs v roce 1668. Johannes Nieuhof byl zaměstnancem holandské Západoindické společnosti a později vlivnější a bohatší Východoindické společnosti. Patřil bezpochyby k nejzcestovalejším můžům 17. století: narodil se v Německu, devět let žil v Brazílii, navštívil Indii, Cejlon, Indonésii a části Afriky. V letech 1655-7 pracoval jako sekretář holandské mise z Kantonu do Pekingu, která vyjednávala obchodní spolupráci s čínským císařem Šun-č’. Nieuhofovy popisy exotických krás Číny zaujaly čtenáře po celé Evropě. Velkou část svých informací čerpal ze zápisků jezuitských misionářů. Kniha je bohatě ilustrována: 36 celostránkových rytin, 108 ilustrací v textu a rozkládací mapa. Kniha byla přeložena do latiny z původního vydání v holandštině. JOHANNES NIEUHOF LEGATIO BATAVICA AD MAGNUM TARTARIAE CHAMUM SUNGTEIUM. 1668 Amsterdam, Jacob van Meurs, 1668. Jan Nieuhof (1618-1672) served as secretary on the 1655-7 Dutch mission from Canton to Beijing to secure a trading agreement with the Chinese emperor, Shunzhi. His account of the wonders to be seen in China excited the imaginations of readers throughout Europe. Much of the information in his text was cribbed from earlier writings by Jesuit missionaries, but what distinguished Nieuhof’s book was its wealth of illustrations (thirty-five plates, one hundred and eight text-engravings and a folding map). The copy presented is a rendition in Latin, translated from the Dutch by George Horn, a professor at Leyden University. 100 000 Kč 4 170 EUR

50


arcimboldo asiatika Ä?Ă­na

51


arcimboldo asiatika JAPONSKO

121

121 VELKÉ BRONZOVÉ VYKUŘOVADLO S MOTIVEM SKALEK A PLASTICKÝCH DRAKŮ Japonsko, Meidži, konec 19. století. Výška 172 cm. Patinovaný červený bronz. Dekorativní váza je zdobena na těle, noze i víku výraznou reliéfní výzdobou v podobě draků, stylizovaných skalek se slivoní a ptáky doplněnou geometrickými vzory. Tělo vázy doplňují expresivně modelované plastiky draků, z nichž jeden obtáčí základnu vázy a dva tvoří postranní ucha. Modelace víka je zakončena v horní partii skaliskem s výrazným vzpínajícím se sokolem. Váza představuje typickou ukázku honosných dekorativních předmětů z bronzu, které se staly významným vývozním artiklem z Japonska v období Meidži a byly součástí japonské expozice na světových výstavách v Paříži (1889, 1900),  Chicagu (1893) nebo St. Louis (1904). A LARGE AND IMPRESSIVE BRONZE KORO Japan, Meiji, late 19th century. Height 172 cm 120 000 Kč 5 000 EUR.

52


arcimboldo asiatika JAPONSKO

122

123

122 MODEL LANGUSTY S POHYBLIVÝMI ČÁSTMI TĚLA Japonsko, Meidži (1868 - 1912). Délka 29 cm. Bronz. AN ARTICULATED BRONZE MODEL OF A CRAYFISH Japan, Meiji (1868 - 1912). Length 29 cm. 32 000 Kč 1 333 EUR 123 DEKORATIVNÍ VÁZA TVARU LAHVICE NA SAKE Japonsko, Meidži, kolem 1900. Výška 22 cm. Patinovaný bronz. Signováno Gakuzan. Váza má tvar lahvice na sake s kulovitým tělem a dlouhým hrdlem. Obtáčí ji detailně a expresivně modelované reliéfní figury makaků. A BRONZE VASE WITH MONKEYS Japan, Meiji, c. 1900. Height 22 cm. 30 000 Kč 1 250 EUR

53


arcimboldo asiatika JAPONSKO

124 DEKORATIVNÍ MĚLKÁ MÍSA

124

Japonsko, 1870 – 1875. Průměr 45,5 cm. Cloisonné na měděném jádře, měděné drátky, matné emaily. Zrcadlo mísy je zdobeno třemi kartušemi tvaru vějíře učiwa s irisy, vistárií a ptáčky, vějíře ógi s vážkou, kartuší chryzantém se svlačcem a obdélníkovým kapesníčkem s kaméliemi, borovicí a hrdličkami. Podkladovou plochu zdobí chryzantémové terče s rozvilinami. Na rubové straně rozviliny doplněné také pivoňkami. A CLOISONNÉ ENAMEL CHARGER Japan, 1870 - 1875. Diameter 45.5 cm. 19 000 Kč 790 EUR

125 DÓZA S MOTIVEM PTÁKA NA SKALCE MEZI PIVOŇKAMI Japonsko, 1860 – 1880. Průměr 25 cm. Cloisonné na měděném jádře, měděné drátky, matné emaily. Dóza představuje ukázku ranné tvorby japonských emailérů, kteří se začali tomuto velmi zajímavému uměleckému řemeslu věnovat soustavněji až od 40. let 19. století. Zpočátku se emailérům dařilo vytvořit jen hrubší temné matné smalty, teprve zavedením inovací v 80. letech 19. století se výtvarný projev většiny mistrů rapidně změnil. Tato dóza plně odpovídá ještě raným dílům spjatým především s prvními mistry tohoto řemesla jako byli Cukamoto Kaisuke, Kadži Cunekiči nebo Hajaši Kódendži I. Obdobně dekorované předměty byly vystaveny i na světové výstavě ve Vídni v roce 1873 a v současné době se nacházejí v MAK ve Vídni. A CLOISONNÉ ENAMEL COVERED BOX Japan, 1860 – 1880. Diameter 25 cm. 15 000 Kč 625 EUR

54

125


arcimboldo asiatika JAPONSKO

126

127

126 NÁDOBA NA ŠTĚTCE Japonsko, oblast Nagoje, kolem 1890. Výška 26 cm. Cloisonné na měděném jádře, měděné drátky. Na těle nádoby motiv bambusu, chryzantémy, lilie a hortenzií doplněný vrabci v jemné přesné linii. Vnitřek nádoby a dno jsou opatřeny modrým smaltem. A CLOISONNÉ ENAMEL BRUSHPOT WITH BIRDS AND FLOWERS Japan, Nagoya, c. 1890. Height 26 cm. 9 000 Kč 375 EUR 127 VELKÁ DEKORATIVNÍ VÁZA S MOTIVEM HRDLIČEK A KVĚTIN Japonsko, styl Andóa Džúbeie, 1890 – 1900. Výška 122 cm. Cloisonné na měděném jádře, měděné drátky. Velikostí velmi vzácná váza je po celém těle zdobena motivem květin čtyř ročních období, představovaných slivoní, klemátis, lilií a chryzantémou, doplněných párem hrdliček. Základna je opatřena rozvilinami karakusa s květy, na hrdle motiv stylizovaných listů s chryzantémovými terči. Takto velké vázy zdobené technikou cloisonné se začaly vyrábět v dílnách v okolí Nagoje koncem 80. let 19. století a jejich výroba pokračovala až do konce období Meidži výhradně pro potřeby vývozu do Spojených států a Evropy, kde se stávaly součástí dobových, exoticky laděných interiérů. Na rozdíl od starší produkce dokázali již emailéři vytvořit nejen jasné barevné odstíny emailových barev, ale rovněž povrch byl vyleštěn s větší precizností a dokonalostí. Národní galerie vlastní dvě párové vázy opatřené obdobnou výzdobou, obdobné předměty jsou zastoupeny rovněž v jiných evropských sbírkách. Mírně poškozeno. A LARGE AND IMPRESSIVE CLOISONNÉ ENAMEL VASE Japan, style of Ando Jubei, 1890 - 1900. Height 122 cm. 70 000 Kč 2 917 EUR

55


arcimboldo asiatika JAPONSKO

128 VELKÁ ZDOBNÁ MÍSA S MOTIVEM JEŘÁBŮ

128

Japonsko, oblast Nagoje 1880 – 1900. Průměr 55 cm. Cloisonné na měděném jádře, měděné drátky. Dekoraci této mísy tvoří skalka s kvetoucí pivoňkou a chryzantémami, nad kterými pluje oblohou hejno jeřábů. Rubová strana je modrá, bez dekorace. Obdobné velké mísy zdobené technikou cloisonné patřily k oblíbeným ukázkám japonského uměleckého řemesla v období Meidži, ačkoli tato technika byla v Japonsku až do 19.století téměř neznámá. Již v 60.letech 19.století se výroba cloisonné, tedy přihrádkového emailu, rozšířila především v oblasti města Nagoje pod patronací několika významných mistrů, mezi kterými vynikl Cukamoto Kaisuke, Hajaši Kódendži I., o něco později i Hajaši Kódendži II. nebo Andó Džúbei. Všichni tito umělci své aktivity zaměřovali především k výrobě uměleckých artefaktů určených na export do Evropy nebo Ameriky, kde byl o podobné zboží, vždy provedené v dokonalé kvalitě a delikátnosti, velký zájem. A LARGE CLOISONNÉ ENAMEL CHARGER DEPICTING FLYING CRANES AND FLOWERS Japan, Nagoya, 1880 - 1900. Diameter 55 cm. 22 000 Kč 915 EUR

129

129 DEKORATIVNÍ TALÍŘ S MOTIVEM LETÍCÍHO JEŘÁBA Japonsko, napodobující styl Hajašiho Kódenžiho II., kolem 1880. Průměr 37 cm. Cloisonné na měděném jádře, měděné drátky. Částečně leštěné matné emaily. Motiv letícího jeřába, symbolu dlouhověkosti, na šedém podkladě. Rubová strana zdobena motivem spirál v modrém podkladu. A CLOISONNÉ ENAMEL PLATE DEPICTING A FLYING CRANE Japan, in the manner of Haiashi Kodenji II., c. 1880. Diameter 37 cm. 10 000 Kč 417 EUR

56


arcimboldo asiatika JAPONSKO

130

132

131

132

130

131

OZDOBNÝ SLONÍ KEL

OZDOBNÝ TÁC V DEKORATIVNÍM RÁMU

OKIMONO - GEJŠA VYCHÁZEJÍCÍ Z KOUPELE

Japonsko, 3. třetina 19. století. Délka 110 cm.

Japonsko, Meidži, před 1900. 56 × 82 cm.

Slonovina, signováno Senfú. Bohatá řezba v nízkém a vysokém reliéfu. Motiv ráje na hoře Hórai s nesmrtelnými.

Dřevo kryté přírodním lakem zdobeným technikou makie a vykládáním perletí a kostí. V zrcadle obdélníkového tácu stojí čtyři postavy nesmrtelných pod rozkvetlým sakurovým stromem, provedené ve vysokém reliéfu. Okraj zdobí pivoňková okvětí vložená do geometrických ornamentů.

Japonsko, období Meidži (1880 - 1900). Výška 23 cm. Slonovina. Sign. Komei. Nahá dívka s ručníkem v levé ruce a kvetoucí kamélií u nohy.

A FINELY CARVED ELEPHANT TUSK WITH FIGURES OF IMMORTALS Japan, late 19th century. Length 110 cm. Signed Senfu. 85 000 Kč 3 542 EUR

A LACQUER TRAY WITH IVORY AND MOTHER-OF-PEARL INLAYS

AN IVORY OKIMONO OF A NUDE BEAUTY WITH A TOWEL Japan, Meiji period (1880 - 1900). Height 23 cm. 22 000 Kč 917 EUR

Japan, Meiji, before 1900. 56 × 82 cm. 32 000 Kč 1 333 EUR

57


arcimboldo asiatika JAPONSKO

133 PÁR MEČŮ – DAIŠÓ Dai: 15. - 16. století. Nagasa 64,7 cm. Šó: 1. pol. 16. století, hawatari 30,2 cm. Dai: Sue koto mumei katana Atrib. Mino. Cukurikomi: hon zukuri, čú kissaki. Nakago džiri - kuridžiri, jasuri ó sudžikai. Hamon: excelentní aktivní nioideki čódži gonome / midare, místy suguha, s množstvím hataraki, kinsudži, sunagaši,jó - jaki kuzure, bóši hakikake, ómaru, bó ucuri. Hada: kompaktní ko itame. Koširae: 18. - 19. stol., koišime dži šakudó katakiri bori mumei cuba s námětem unrjú (drak v oblacích), sign.Sašú džú Masacune saku 薩州 正常作, excelentní šakudó nanako - dži Gotó fuči - kašira s motivem čimeguri tacu (drak prolézající povrchem), katači bori kinmekki menuki s motivem lvíčků karašiši, černě lakovaná kuronuri saya. Jedná se o čúmon mono, velmi kvalitní meč zhotovený na objednávku, přesahující kvalitami většinovou hromadnou produkci kazuuči středního a pozdního období Muromači. O mečířově mistrovství i kvalitním použitém materiálu svědčí jak kvalitní kitae, tak množství hataraki a ucuri. Meč je zcela bez defektů, v původním plném, neobroušeném tvaru, s fumbari (bez ubuha). Meč je ve starém poliši hadori s migaki. Koširae odpovídá kvalitě čepele, výrobce cuby Masacune 正常 (psáno též znaky政常) tvořil v Sacumě v druhé polovině 18. stol., v období éry Tenmei天明 (1781 - 1789). Doporučen posudek NBTHK. Šó: Excelentní čú koto wakizaši Sign. Nóšúdžú Kanekijo 農州住兼清. Cukurikomi: hira zukuri. Hamon: nioi deki hirosuguha s ko aši, místy jaki kuzure, nidžúba, bóši ómaru Hada: itame, místy nagare, s čikei. Nakagodžiri - kuridžiri, iori mune, jasuri ósudžikai. Koširae: 18. - 19. stol., migaki dži sudó katakiri bori mumei cuba s námětem unrjú (drak v oblacích), excelentní šakudó nanako - dži Gotó fuči - kašira s motivem suirjú (drak ve vlnách), katači bori kinmekki menuki s motivem draka, kogatana sign. Iga no kami Kijokata, šakudó nanako dži kozuka s florálním motivem, kuronuri saja, samégawa prvotřídní kvality s ojacubo. Jedná se o excelentní meč v plném tvaru, poliši a bez defektů. Mečíř Kanekijo tvořil v provincii Mino ve městě Seki v období Tenbun天文(1532 -1555) . Dlouhý meč od Kanekija je v Tókó taikan (str.79) odhadnut na 2,8 mil.Jpy. S japonským posudkem (origami kanteišó). DAISHO Dai: sue koto mumei katana. 15th - 16th century. Nagasa 64.7 cm. Sho: excellent chu koto wazikashi. Sign. Noshuju Kanekiyo. Early 16th century. Hawatari 30.2 cm. 300 000 Kč 12 500 EUR

58


arcimboldo asiatika JAPONSKO

134

135

134 OBŘÍ BITEVNÍ ŠIN-ŠINTÓ KATANA – ZANBATÓ

136

1. polovina 19. století. Nagasa 83 cm. Signovaná nidžimei Munecugu 宗次 a s vyzlaceným výsledkem testu seku (tamešigiri) futacu dó 二つ胴 (dvě lidská těla rozetnuta jedním sekem). Hon zukuri, košizori, aktivní nioideki čódži midare s množstvím hataraki, kinsudži, sunagaši, jaki kuzure etc., hada pravděpodobně mokume Koširae: Mokkó gata cuba zhotovená z přelakované kůže (nerikawa cuba). Příslušenství (kabutógane, fuči, kučigane, semegane a išizuke) je ve stylu handači koširae, issaku soroi, v železe dekorovaném v technice suricuke zógan s motivem sakurových květů na rybářské síti. Menuki z šakudó, oplet ve stylu hira maki, kuro nuri saya. Jedná se o vzácný obří bitevní meč zanbató 斬馬刀 (meč na sekání koní), rozměry dramaticky přesahující klasický meč katana. Mečíř Koyama Munecugu (1803 - 1872, Fudžiširo Džó-džó saku) často spolupracoval s tehdejším profesionálním mistrem tamešigiri Jamada Jošimasa Asaemonem a nechával u něj testovat čepele mečů, které zhotovil, na popravišti při vězení v Denma-čó. Nejvíce mečů s výsledkem sekacích testů pochází z období éry Tembó (1830 - 1844) a v oné době se také u Munecugua setkáváme s nidžimei (dvouznakovou signaturou). Publikováno v Cuba, záštita japonského meče, str.18., 19. (Bušidó, Praha 2010), vystavováno na výstavě Pocta japonskému meči, Masarykovo muzeum, Hodonín 2008. SHIN-SHINTO KATANA – ZANBATO 1st half of the 19th century. Nagasa 83 cm. 150 000 Kč 6 250 EUR 135 MUMEI Ó SURIAGE KOTO ČIISAIKATANA 15. - 16. století. Nagasa 51,2 cm. Atrib. Bizen. Hon zukuri, excelentní aktivní čódži hamon s množstvím hataraki, nidžúba, jaki kuzure etc., prominentní ucuri, mokume / masame hada. Horimono (rytina na čepeli): Hačiman dai bósacu 八幡大菩薩 (velký bóddhisatwa Hačiman, bůh války a ochránce válečníků). Koširae: Efu šinčú marubori cuba s motivem amerjú (dešťový drak), šakudó nanako iroe takazógan fuči s motivem aoi (topolovka) a kakedžiku (svitek), šinčú menuki s námětem omodaka , hineri maki, kuronuri saja. MUMEI O SURIGATE KOTO CHISAIKATANA 15th-16th century. Nagasa 51.2 cm. 80 000 Kč 3 333 EUR 136 ÓMI JARI 15. - 16. století. Nagasa 59,1 cm, zenčó 82,2 cm. Sign. Sukemicu助光. Dlouhé kera kubi, bóhi se sabidome aka uruši, nioideki gonome midare hamon se sunagaši, mokume hada. Sukemicu byla význačná mečířská linie v provincii Bizen ve vsi Osafune, aktivní od 15. století. Koširae: Nagae, aplikace dekorativního laku raden nuri u kabura maki, záštitná příčka hadome s fusahimo no kan (kroužek na střepec), zahrocené išizuki, kuronuri jarisaya. Kopí s extrémně dlouhým hrotem Ómi jari používali samurajové vyššího ranku. OMI JARI 15th-16th century. Nagasa 59.1 cm, zencho 82.2 cm. Sign: Sukemitsu. 120 000 Kč 5 000 EUR

59


arcimboldo asiatika JAPONSKO

137

138

137

138

KACUKAWA ŠUNŠÓ (1726 – 1792)

KACUKAWA ŠUNŠÓ (1726 – 1792)

ŠUNGA - MILOSTNÁ SCÉNA

ŠUNGA - MILOSTNÁ SCÉNA

Japonsko, kolem 1780. 24,7 × 38,2 cm.

Japonsko, kolem 1780. 25,5 × 38,3 cm.

Barevný dřevořez, formát: óban joko-e. Z cyklu: Imajó irokumi no ito.

Barevný dřevořez, formát: óban joko-e.

KATSUKAWA SHUNSHO (1726 – 1792)

SHUNGA

SHUNGA Japan, c. 1780. 24.7 × 38.2 cm. Colour woodblock print, oban yoko-e. Series: Imayo irokumi no ito. 14 000 Kč 583 EUR

60

KATSUKAWA SHUNSHO (1726 – 1792) Japan, c. 1780. 25.5 × 38.3 cm. Colour woodblock print, oban yoko-e. 9 000 Kč 375 EUR


arcimboldo asiatika JAPONSKO

139 CUKIOKA KÓGJO (1869 – 1927) HIBARIJAMA Japonsko, prosinec 1925. 37,8 × 81 cm. Barevný dřevořez, diptych, formát: óban. Ze série: Nógaku hjakuban - Sto her divadla nó (1922-1926). Nakladatel: Matsuki Heikiči. Cukioka Kógjo byl adoptivním synem a žákem slavného malíře a autora dřevořezů Cukioky Jošitošiho. Hlavním námětem jeho tvorby byly výjevy z divadelních her nó. Publ.: R.Schaap, J.T.Rimmer: The Beauty of Silence, Leiden, 2010, str.113. TSUKIOKA KOGYO (1869 – 1927) HIBARIYAMA Japan, December 1925. 37.8 × 81 cm. Colour woodblock print, oban diptych. Series: Nogaku hyakuban (1922-1926). Publisher: Matsuki Heikichi. 13 000 Kč 542 EUR 139

140 CUKIOKA KÓGJO (1869 – 1927) KOGO Japonsko, duben 1925. 37,8 × 51 cm. Barevný dřevořez, diptych, formát: óban. Ze série: Nógaku hjakuban (1922-1926). Nakladatel: Matsuki Heikiči. TSUKIOKA KOGYO (1869 – 1927) KOGO Japan, April 1925. 37.8 × 51 cm. Colour woodblock print, oban diptych. Series: Nogaku hyakuban (1922-1926). Publisher: Matsuki Heikichi. 12 000 Kč 500 EUR

140

61


arcimboldo asiatika JAPONSKO

141

141 CHARLES W. BARTLETT (1860 – 1940) TÁDŽ MAHAL Japonsko, 1914. 27,7 × 40,1 cm. Barevný dřevořez. Signováno a datováno tužkou v levém dolním rohu. Angličan Charles William Bartlett vystudoval malbu na Royal Academy v Londýně a Académie Julian v Paříži. V roce 1913 podnikl velkou cestu po Indii, Cejlonu, Indonésii, Číně a Japonsku. V Japonsku se seznámil s vlivným nakladatelem a propagátorem hnutí šin hanga Watanabem Šozaburo, který podle jeho maleb a skic z cest vydal několik desítek dřevořezů. CHARLES W. BARTLETT (1860 – 1940) TAJ MAHAL Japan, 1914. 27.7 × 40.1 cm. Colour woodblock print. Publisher: Watanabe Shozaburo. Signed and dated in pencil in lower left corner. 16 000 Kč 667 EUR 142 KAWASE HASUI (1883 – 1957) CYPŘIŠOVÁ CESTA Japonsko, 30. léta 20. století. 38,7 × 25,7 cm. Barevný dřevořez. Nakladatel: Watanabe Šozaburo. První edice. Kawase Hasui byl jedním z nejznámějších malířů a autorů dřevořezů v Japonsku na počátku 20. století. Patří z zakladatelům stylu šin hanga (nové tisky). Proslavil se především svými krajinářskými náměty. KAWASE HASUI (1883 – 1957) AVENUE OF CYPRESSES Japan, early 1930’s. 38.7 × 25.7 cm. 142

62

Colour woodblock print. Publisher: Watanabe. First edition. 15 000 Kč 625 EUR


arcimboldo asiatika JAPONSKO

143 MORI SOSEN (1747 – 1821) OPIČÍ SMEČKA V ZASNĚŽENÉ KRAJINĚ Japonsko, 18. století. 120 × 71 cm. Tuš a barvy na hedvábí, brokátová montáž. Závěsný svitek. Mori Sosen byl jedním z hlavních představiteů kjótské malířské školy Šidžó. Zabýval se převážně malbou zvířat se zvláštním zaměřením na opice. Jeho obrazy jsou zastoupeny ve všech významných sbírkách japonského umění. MORI SOSEN (1747 – 1821) MONKEYS IN A SNOWY LANDSCAPE Japan, 18th century. 120 × 71 cm. Ink and colour on silk. Hanging scroll. 240 000 Kč 10 000 EUR

63


arcimboldo asiatika JAPONSKO

144

145

144

145

KRASAVICE MEZI KVETOUCÍMI KEŘI PIVONĚK

KIKUČI KEIGECU (1879 – 1955)

Japonsko, 20. léta 20. století.121 × 49 cm.

DÍVKA VYSTUPUJÍCÍ ZPOZA ZÁVĚSU

Tuš a barvy na hedvábí. Závěsný svitek. Signováno: Šózan.

Japonsko, 20. - 30. léta 20. století. 116 × 42 cm.

A BEAUTY AMONG THE PEONIES

Tuš a barvy na hedvábí, Závěsný svitek. Mírně poškozeno.

Japan, 1920s. 121 × 49 cm.

KIKUCHI KEIGETSU (1879 – 1955)

Ink and colour on silk. Hanging scroll.

A BEAUTY STEPPING OUT FROM BEHIND A CURTAIN

10 000 Kč 417 EUR

Japan, 1920s - 30s. 116 × 42 cm. Ink and colour on silk. Hanging scroll. Some water damage. 15 000 Kč 625 EUR

64


arcimboldo asiatika JAPONSKO

146

146

147

147

KOHOUTÍ ZÁPASY

ZEN-BUDDHISTICKÝ PATRIARCHA DARUMA

Japonsko, období Meidži, přelom 19. a 20. století.113,5 × 35,5 cm.

Japonsko, počátek 20.století. 136 × 34 cm.

Tuš a barvy na hedvábí. Závěsný svitek. Rozmytý akvarelový styl školy Šidžó z Kjóta.

Tuš na papíře. Závěsný svitek. Malba provedena rychlými a úspornými tahy ve zkratkovité zenové tušomalbě zenga.

COCKFIGHTING SCENE

DARUMA

Japan, Meiji period. 113.5 × 35.5 cm. Ink and colour on silk. Hanging scroll.

Japan, early 20th century. 136 × 34 cm. Ink on paper. Hanging scroll.

10 000 Kč 417 EUR

7 000 Kč 292 EUR

65


arcimboldo asiatika JAPONSKO

148 OZDOBNÝ ZÁVĚS Japonsko, 1890 - 1915. 139 x 97 cm. Hedvábí. Hlavní motiv výšivky je tvořen párem kohoutů v krajině s vodním tokem, architekturou a bambusovým hájem. Hedvábný rám je opatřen motivy fénixů stylizovaných do rodových znaků doplněných mraky. A FINE SILK EMBROIDERED WALL HANGING DEPICTING TWO ROOSTERS Japan, 1890 - 1915. 139 x 97 cm. 28 000 Kč 1 170 EUR

66


arcimboldo asiatika KOREA

149 CÍSAŘOVNA S DVORNÍMI DÁMAMI Korea, 19. století. 160 × 107 cm. Barvy na hedvábí. Rámováno. Profesionální dvorská malba zobrazující císařovnu v doprovodu jejích dvorních dam na terase v rozkvetlé zahradě. EMPRESS WITH TWO ATTENDANTS Korea, 19th century. 160 × 107 cm. Colours on silk. Framed. 38 000 Kč 1 583 EUR

67


arcimboldo asiatika INDIE

150

151

150

151

DŘEVĚNÝ RELIÉF - KRŠNA NA LŮŽKU OBKLOPENÝ PASTÝŘKAMI GOPÍ

Severní Indie, 19. století. 35,5 × 77,5 cm.

Severní Indie, 19. století. 29 × 69 cm. Nádherná ukázka lidového votivního reliéfu, který nese zřetelné vlivy gudžarátské řezbářské dvorní školy. Kršna, inkarnace boha Višnua, leží v meditativní pozici s lotosem vyrážejícím z jeho pupku. Je obklopen dvanácti pastýřkami, které zde vystupují v roli uctívaček. WOODEN RELIEF - KRISHNA LYING ON A BED SURROUNDED BY GOPI SHEPHERDESSES

68

DŘEVĚNÝ RELIÉF - SOUTĚŽ LUČIŠTNÍKŮ Půvabná dřevořezba, příklad lidového umění severoindických řezbářů. Zachycuje scénu z Mahábháraty, kdy se Arjuna a jeho bratři účastní střelecké soutěže na dvoře pančálského krále Drupady, aby tak získali ruku jeho dcery Draupadí, která se následně stala manželkou všech pěti Pánduovců. Drupada rozmlouvá se svojí dcerou a pět bratří je připraveno k souboji. WOODEN RELIEF - ARCHERY CONTEST

Northern India, 19th century. 29 × 69 cm.

Northern India, 19th century. 35.5 × 77.5 cm.

35 000 Kč 1 458 EUR

30 000 Kč 1 250 EUR


arcimboldo asiatika INDIE

152

152 KAMENNÁ HLAVA BOHYNĚ PÁRVATÍ Západní Indie, 12. století. Výška 10,5 cm. Hlava bohyně Párvatí, manželky boha Šivy, jednoho z hlavních bohů indického panteonu. Účes má typické znaky produkce oblasti Elora v západní Indii. Hlava byla patrně součástí chrámového reliéfu. A STONE HEAD OF THE GODDESS PARVATI Western India, 12th century. Height 10.5 cm. 5 000 Kč 208 EUR

153

153

154

154

BOHATĚ VYŘEZÁVANÝ STOLEK

BOHATĚ VYŘEZÁVANÝ STOLEK

Indie, Bombaj, 1860-80. Výška 71 cm, průměr desky 67 cm.

Indie, Bombaj, 1860-80. Výška 63 cm, průměr desky 67 cm.

Masivní palisandr se zoomorfní a florální řezbou.

Masivní palisandr se zoomorfní a florální řezbou.

A ROSEWOOD SIDE TABLE

A ROSEWOOD SIDE TABLE

India, Bombay, 1860-80. Height 71 cm, diameter 67 cm. Richly carved animal and floral decoration.

India, Bombay, 1860-80. Height 63 cm, diameter 67 cm. Richly carved animal and floral decoration.

90 000 Kč 3 750 EUR

80 000 Kč 3 333 EUR

69


arcimboldo asiatika THAJSKO, TIBET

155

155

156

156

BÓDHISATTVA AVALOKITÉŠVARA

GURU PADMASAMBHAVA SE DVĚMA JÓGINÍ

Thajsko, 18. století. Výška 14,5 cm.

Tibet, 18. století. Výška 15,5 cm.

Zlacený bronz. Buddha ve svém slitovném aspektu bódhisattvy Avalokitéšvary sedí na vysokém podstavci, který sestává ze tří vrstev, kde svrchní část tvoří lotosový květ padma. Bódhisattva zaujímá pozici spršamudra, dotýkání se země.

Bronz. Padmasambhava byl indický světec, učitel a mág, který podle tradice uvedl buddhismus do Tibetu. Při studiu všech podob buddhismu shledal jako nejpřitažlivější tantrické nauky. Do Tibetu přicestoval na výzvu tibetského krále v 8. století, aby zde potíral démony. Během krátké doby si je podle legendy dokázal nejen podmanit, ale získal je do služby buddhismu. Padmasambhava je zobrazen vsedě s krví naplněnou miskou z lebky v levé ruce a vadžrou v ruce pravé. O levé rameno má opřenou magickou hůl (khatvánga), zakončenou planoucím trojzubcem. Dvě ženské figury po stranách představují jeho dvě hlavní žákyně, princeznu Mandarávu a tibeťanku Ješe Cchogjal. V této podobě v doprovodu svých jóginí se Padmasambhava vyskytuje jen velmi vzácně.

A GILT BRONZE FIGURE OF BODHISATTVA AVALOKITESHVARA Thailand, 18th century. Height 14.5 cm. 17 000 Kč 708 EUR

A RARE BRONZE FIGURE OF PADMASAMBHAVA WITH MANDARAVA AND YESHE TSOGYAL Tibet, 18th century. Height 15.5 cm. 30 000 Kč 1 250 EUR

70


arcimboldo asiatika INDIE, INDONÉSIE

157

157

SARASVATÍ HRAJÍCÍ NA LOUTNU VÍNÁ Severní Indie, 2. polovina 19. století. Výška 112 cm. Plech tepaný do formy. Bohyně moudrosti Sarasvatí je zde zobrazena hrající na tradiční indickou loutnu víná. Sarasvatí je v Indii uctívána jak hinduisty, tak i muslimy, a tento reliéf byl patrně součástí náboženské školy nebo knihovny. A LARGE BRONZE FIGURE OF SARASVATI Northern India, 2nd half of the 19th century. Height 112 cm. Sarasvati, the goddess of wisdom, is playing a traditional Indian vina lute. Sarasvati is worshipped both by Hindus and Muslims, and this relief was probably part of a school or library. 38 000 Kč 1 583 EUR

158

158

159

159

KRIS S POCHVOU

KRIS S POCHVOU

Madura, Indonésie, 2. polovina 19. století. Čepel 48 cm, celková délka 58 cm.

Jáva, polovina 19. století. Čepel 31 cm, celková délka 40 cm.

Ocel, mosaz a leštěné dřevo. Ocelová asymetrická čepel s masivní patkou je nádhernou ukázkou zbrojířské produkce indonéského ostrova Madura. Čepel je trnem vsazena do jílce typu burung kembang z tvrdého dřeva kemuning. Mosazný spojovací kruh nese rozvilinovou výzdobu. Pochva je třídílná, vyrobená z leštěného dřeva tambing. Publikováno: Dr. V. Šolc, W. a B. Formanovi: Schwerter und Dolche Indonesiens, Artia, Praha, 1953, str. 26.

Ocel, mosaz a leštěné dřevo. Vlnitá čepel javánského typu je ukovaná z oceli s příměsí meteorického železa. Čepel je trnem zasazená v rukojeti typu kembang asana, vyrobené ze dřeva kemuning. Pochva je třídílná, východojavánského typu. A KRIS WITH A SHEATH Java, mid-19th century. Blade 31 cm, overall length 40 cm. 8 000 Kč 333 EUR

A KRIS WITH A SHEATH Madura, Indonesia, 2nd half of the 19th century. Blade 48 cm, overall length 58 cm. 14 000 Kč 583 EUR

71


arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN

160

161

160 HLUBOKÝ TALÍŘ Malá Asie, Iznik, c. 1570 - 1600. Průměr 26 cm. Keramika. V zrcadle trs květin s listem saz, na okraji motiv skal a vln. Malba modrou, zelenou a reliéfní červenou pod polevou. A CERAMIC PLATE Asia Minor, Iznik, c. 1570 - 1600. Diameter 26 cm. Repaired rim. 50 000 Kč 2 083 EUR 161 HLUBOKÝ TALÍŘ Malá Asie, Kütahya, 18. století. Průměr 27,5 cm. Keramika. V zrcadle dvě šupinová granátová jablka. Malba modrou, hnědou a reléfní červenou pod polevou. A CERAMIC PLATE Asia Minor, Kütahya, 18th century. Diameter 27.5 cm. 8 000 Kč 333 EUR

72


arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN

162 DVOJICE KERAMICKÝCH NÁDOB TYPU CHE S VÍKEM Čína, dynastie Chan (206 př. n. l. – 220 n. l.). Výška 17, průměr 20 cm. Typ keramické nádoby nacházející se ve výbavě hrobek z chanského období. Nižší prstencová nožka, povrch leštěný, členěný horizontálním žebrováním, okraj zdobený oběžným vlešťovaným motivem zahrocených vlnovek. A PAIR OF EARTHENWARE HE-TYPE FOOD VESSELS China, Han Dynasty (206 BC – 220 AC). Height 17, diameter 20 cm. From an important Dutch private collection. 汉代灰陶食盒一对 中国,汉朝(公元前206年-公元220年)。高:17厘米;直径:20厘 米。荷兰私人收藏。

240 000 Kč 10 000 EUR

73


arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN

163

163

164

KERAMICKÁ NÁDOBA TYPU CHU

KERAMICKÁ IMITACE (MING-ČCHI) BRONZOVÉHO ZVONKU LING

Čína, dynastie Chan (206 př. n. l. – 220 n. l.). Výška 29,5, průměr 22 cm.

Čína, dynastie Chan (206 př. n. l. – 220 n. l.). Průměr 9,5 cm.

Jeden z nejběžnějších typů keramických nádob tvořících součást pohřební výbavy v době vlády dynastie Chan a už v předchozí době Válčících států (453-221 př. n. l.). Nádoba sloužila k přechovávání tekutin, především alkoholických nápojů. Nádoba napodobuje kovové předlohy, v daném případě i úpravou povrchu zdobeného zlacením, stejně jako přítomností dvojice nefunkčních oušek vložených do úst fantastické teriomorfní tváře, běžně rozšířené v chanském období.

Keramika pokrytá hnědožlutou glazurou, povrch zdoben kolkovaným dekorem sestávajícím z esovitých motivů. Keramické napodobeniny zvonů a zvonků se objevují v hrobkách od doby Válčících států až do pochanského období (srov. přehled FALKENHAUSEN 1993, s. 368-369).

A RED POTTERY HU VASE China, Chan Dynasty (206 BC – 220 AC). Height 29.5, diameter 22 cm.

A CERAMIC COPY (MINGQI) OF A BRONZE LING BELL China, Han Dynasty (206 BC – 220 AC). Diameter 9.5 cm. From an important Dutch private collection. 汉朝出土陶制铜铃(冥器)

红陶壶

中国,汉朝(公元前206年-公元220年)。直径:9.5厘米。 荷兰私家收藏。

中国,汉朝。高:29.5厘米;直径:22厘米。

65 000 Kč 2 710 EUR

55 000 Kč 2 292 EUR

74

164


arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN

165 DVOJICE ZEMSKÝCH DUCHŮ Čína, dynastie Suei, konec 6. století. Výška 25 cm. Vypalovaná hrnčina se zbytky polychromie. Reálné anatomické prvky těchto strážců hrobek, vysledované například v partiích obličeje, se zde mísí s fantaskními variacemi. A PAIR OF PAINTED EARTHENWARE EARTH SPIRITS China, Sui dynasty, late 6th century. Height 25 cm. 彩陶镇墓兽一对 中国,隋朝。6世纪晚期。高:25厘米。

110 000 Kč 4 583 EUR

75


arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN

166 FIGURA MUŽE SE ZDVIŽENOU RUKOU Čína, dynastie Tchang (618 - 907). Výška 40 cm. Hrnčina se zbytky polychromie za studena. Postava s rozpřaženýma rukama má svrchní roucho modelované s bohatou drapérií. A PAINTED EARTHENWARE FIGURE China, Tang dynasty (618 - 907AD). Height 40 cm. 唐朝驯马彩陶俑 中国,唐朝(公元618年-907年)。高:40厘米。

160 000 Kč 6 670 EUR

76


arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN

167 MODEL SEDMISTUPŇOVÉ PAGODY S BOHATOU DEKORACÍ Čína, 17. století. Výška 116 cm. Porcelán, malba emaily zelené skupiny na polevě. Tento zcela výjimečný exemplář čínského porcelánu představuje ukázku předmětu určeného pravděpodobně pro evropský trh. Pagoda je zdobena realisticky pojatou malbou v podobě naznačených střešních tašek, balustrád s motivy lvíčků, schůdků, bosáže a dveří. Zábradlí je opatřeno obdélníkovými medailony s průhledy do ideálních krajin, doplněných zátišími s kulturními předměty. Dle použité dekorace lze usuzovat, že tento předmět vznikl za období Kchang-si (1662 - 1722). AN IMPORTANT FAMILLE VERTE SUSANCAI MODEL OF A PAGODA China, Kangxi period. Height 116 cm. From an important Czech private collection. 康熙素三彩宝塔 中国,清康熙时期。高:116厘米。捷克私人收藏。

300 000 Kč 12 500 EUR

77


arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN

168

168

78

169

169

FIGURA HODNOSTÁŘE

OZDOBNÝ NÁSTŘEŠEK V PODOBĚ ČÍNSKÉHO GENERÁLA NA KONI

Čína, dynastie Ming, 16. - 17. století. Výška 33 cm.

Čína, dynastie Ming, 16. století. Výška 33 cm.

Keramika s trojbarevnou polevou. Velmi netradiční nástřešek v podobě rozkročeného hodnostáře v hybné pozici se zřaseným rouchem. Zakoupeno na 163. výstavě spolku výtvarných umělců Mánes: Čínské umění - kolekce Martínkova, konané 5. - 31. 12. 1931 ve výstavní galerii Mánes v Praze - číslo katalogu 194.

Pálená hlína zdobená zelenou a žlutou glazurou. Zakoupeno na 163. výstavě spolku výtvarných umělců Mánes: Čínské umění - kolekce Martínkova, konané 5. - 31. 12. 1931 ve výstavní galerii Mánes v Praze - číslo katalogu 232.

A SANCAI-GLAZED POTTERY FIGURE OF A DIGNITARY

A SANCAI-GLAZED POTTERY ROOF TILE MODELLED AS AN EQUESTRIAN WARRIOR

China, Ming Dynasty, 16th century. Height 33 cm. From the Josef Martinek collection. Obtained at a Chinese art exhibition in Prague in 1931.

China, Ming dynasty, 16th century. Height 33 cm. From the Josef Martinek collection. Obtained at a Chinese art exhibition in Prague in 1931.

明朝唐三彩官俑

明朝唐三彩兵马俑

中国,明朝,16世纪。高:33厘米。捷克收藏家Josef Martinek私人收 藏。藏品由收藏家于1931年在布拉格的中国艺术展览中获得。

中国,明朝,16世纪。高:33厘米。捷克收藏家Josef Martinek私人收 藏。藏品由收藏家于1931年在布拉格的中国艺术展览中获得。

24 000 Kč 1 000 EUR

28 000 Kč 1 167 EUR


arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN

170

171

172

170 ELEGANTNÍ VÁZIČKA TVARU ZÁSOBNICE MEJ-PING Čína, konec 17. století. Výška 16 cm. Porcelán opatřený temně zelenou, hustě krakelovanou polevou. Na dně značka provedená kobaltem pod polevou, odkazující k éře Kchang-si. A GREEN-GLAZED GE-TYPE MEIPING China, Kangxi mark and period. Height 16 cm. From an important old Czech private collection. 清孔雀绿釉梅瓶 中国,清康熙时期制造。高:16厘米。捷克私人收藏。

24 000 Kč 1 000 EUR 171 KALAMÁŘ Čína, 18. století. Průměr 6,3 cm. Porcelán, zelená seladonová poleva s umělou krakeláží. Tento malý kalamář představuje ukázku porcelánů oblíbených svojí jednoduchostí mezi čínskými literátskými vrstvami. Jeho ušlechtilý tvar potvrzuje, že předmět vznikl v době největšího rozmachu obdobných porcelánových nádob, tedy v období Kchang-si, kdy vrcholila obliba monochromaticky zdobeného porcelánu, na kterém nechávali řemeslní mistři vyniknout čistotě ušlechtilého tvaru a harmonii dokonale zvládnuté barevné glazury. A GREEN-GLAZED GE-TYPE WATERPOT

172 MALÁ VÁZIČKA S BAŇATÝM TĚLEM A ÚZKÝM DLOUHÝM HRDLEM Čína, 1. polovina 18. století. Výška 11 cm. Porcelán zdobený ušlechtilou kobaltovou polevou a na dně dvěma kobaltovými pruhy.

China, 18th century. Diameter 6.3 cm. From an important old Czech private collection.

A BLUE-GLAZED PORCELAIN BOTTLE VASE

清孔雀绿釉水壶

清蓝釉瓷花瓶

中国,18世纪。直径:6.3厘米。捷克私人收藏。

中国,18世纪上半叶。高:11厘米。

14 000 Kč 583 EUR

12 000 Kč 500 EUR

China, 1st half of 18th century. Height 11 cm.

79


arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN

173 KULATÁ TERINA Čína, kolem roku 1700. Průměr 23 cm Porcelán, malba kobaltem pod polevou, evropská mosazná montáž. Terina je na víku zdobena motivy dětí při tradičních hrách, okraje nesou postavy dvorních dam s dětskými sluhy v krajině s banánovníkem. Z druhé strany je motiv doplněn bůžkem dlouhého věku Šou-lao s atendanty. A CHINESE EXPORT BLUE AND WHITE SOUP TUREEN AND COVER WITH BRASS MOUNTS China, c. 1700. Diameter 23 cm. From an important old Czech private collection. 清朝出口青花包铜盛汤盖碗 中国,17世纪。直径:23厘米。捷克私人收藏。

38 000 Kč 1 585 EUR

80


arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN

174 PÁROVÉ VÁZY TVARU ZÁSOBNIC Čína, kolem 1700. Výška 34,5 cm. Porcelán, malba kobaltem pod polevou. Hlavní dekor tvoří kartuše s motivy ideální krajiny s architekturou, vodním tokem a vzdálenými horami, které rámují geometrické ornamenty mřížky tvaru želvího krunýře s rozetkou, rozviliny s květy a skalky se slivoněmi. Na dně motiv listu artemisie. Hrdlo je zdobeno plastickým prstencem. Kvalitu těchto váz podtrhuje bravurně provedená malba, ve které se spojují základní rysy porcelánu období Kchang-si, kdy byla obnovena dodávka čínského porcelánu do Evropy. Podobné vázy patřily k typickým ukázkám čínského porcelánu, který zdobil sídla významné evropské nobility a doplňoval zde starší exponáty z přelomu 16. a 17. století. Modrobílá dekorace ovlivnila i výzdobu delftské fajánse a německé keramické produkce 17. století. A PAIR OF BLUE AND WHITE VASES China, c. 1700. Height 34.5 cm. Artemisia leaf mark. 青花瓷花瓶一对 中国,17世纪。高:34.5厘米。康熙篙叶痕印。

70 000 Kč 2 917 EUR

81


arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN

175 DVA POHÁRY NA VYSOKÝCH NOŽKÁCH Čína, 19. století. Výška 12, průměr 15 cm. Porcelán, malba emaily na polevě. V zrcadle motiv pivoňky s rozvilinami, po těle motivy lotosových květů s listy a rozvilinami. Značeno apokryfně érou Kchang-si. TWO PORCELAIN STEM CUPS China, 19th century. Height 12 cm, diameter 15 cm. Kangxi mark. 清朝粉彩花卉瓷高脚杯一对 中国,19世纪。高:12厘米;直径:15厘米。康熙印。

56 000 Kč 2 335 EUR

82


arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN

176

176

177

177

VÁZA TVARU DVOJITÉ TYKVE

VÁZA S BAŇATÝM TĚLEM A ÚZKÝM HRDLEM

Jižní Čína nebo Vietnam, 19. století. Výška 22 cm.

Čína, přelom 17. a 18. století. Výška 26,5 cm.

Porcelán zdobený výrazným bílým nástřepím a kobaltovou glazurou. Po těle nádoby jsou komponováni čtyřprstí draci v nízkém reliéfu, ze kterého je zhotoven také nápis.

Porcelán, malba kobaltem pod polevou, parciální zlacení. Vázu zdobí motivy dvorních dam a stolků s tradičními květinami komponované do kartuší tvaru okvětních lístků lotosu. Hrdlo zdobí dvě ucha tvaru hlav s kruhy. Na dně značeno listem artemisie.

A PORCELAIN DOUBLE-GOURD ‘DRAGON’ VASE South China or Vietnam, 19th century. Height 22 cm.

A BLUE AND WHITE PORCELAIN VASE

元蓝釉龙纹葫芦瓶

China, 17th - 18th century. Height 26.5 cm. Artemisia leaf mark.

中国南方或越南,19世纪。高:22厘米。

青花仕女图花瓶

85 000 Kč 3 540 EUR

中国,17到18世纪。高:26.5厘米。康熙篙叶痕印。

12 000 Kč 500 EUR

83


arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN

178

179

180

181

178

179

ŠESTIBOKÁ NÁDOBA NA ŠTĚTCE

MALÁ LAHVIČKA S BAŇATÝM TĚLEM A ÚZKÝM HRDLEM

Čína, 18. století. Výška 14 cm.

Čína, 18. století. Výška 12,5 cm.

Porcelán, malba kobaltem pod polevou. Po těle nádoby geometrický vzor skládající se z rozvilin a květů chryzantém přerušovaný kruhovými medailony s chryzantémkami na skalce a kartuše tvaru vějíře se stylizovanými hvozdíky.

Porcelán, malba kobaltem pod polevou,emailem na polevě. Malá lahvička nese motiv tygra v plamínkách provedený v duchu výzdoby doby dynastie Kchang-si.

A SIX-SIDED BLUE AND WHITE PORCELAIN BRUSHPOT

A BLUE AND COPPER-RED 'BEAST' VASE China, 18th century. Height 12.5 cm. Kangxi mark.

China, 18th century. Height 14 cm.

青红神兽图瓷花瓶

六角青花瓷笔筒

中国,18世纪。高:12.5厘米。康熙印。

中国,18世纪。高:14厘米。

20 000 Kč 835 EUR

22 000 Kč 920 EUR 180 DÓZIČKA NA PEČETNÍ VOSK Čína, 18. století. Průměr 6,6 cm. Porcelán, malba kobaltem pod polevou. Motiv literátů v krajině se skalkou ve stylu období Kchang-si. A BLUE AND WHITE PORCELAIN SEAL-PASTE BOX AND COVER China, 18th century. Diameter 6.6 cm. Kangxi mark. 青花瓷印泥盒 中国,18世纪。直径:6.6厘米。康熙印。

12 000 Kč 500 EUR

181 TŘI ŠÁLKY S PODŠÁLKY Čína, 2. polovina 18. století. Šálky 5,5 x 8,2 cm, podšálky průměr 13,5 cm. Porcelán, malba kobaltem pod polevou. Vnitřky zdobeny motivy krabů a květin, vnější stěny a podšálky nesou motivy mořských živočichů v řasách a květinách. Signováno apokryfně érou Kchang-si. A GROUP OF THREE BLUE AND WHITE PORCELAIN CUPS AND SAUCERS China, 18th century. Cups 5.5 cm tall, diameter of saucers 13.5 cm. Kangxi mark. 青花瓷茶具一组(瓷杯三只,瓷盘三只) 中国,18世纪。杯高:5.5厘米。盘直径:13.5厘米。康熙印。

9 000 Kč 375 EUR

84


arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN

182

183

184

182 VÁZIČKA S KRAKELOVANOU GLAZUROU Čína, 18. - 19. století. Výška 8,5 cm. Porcelán zdobený světle zelenou seladonovou polevou, opatřeno umělou krakeláží. A SMALL CELADON GE-TYPE PORCELAIN VASE China, 18th - 19th century. Height 8.5 cm. 袖珍青瓷花瓶 中国,18/19世纪。高8.5厘米。

9 000 Kč 375 EUR 183

184

VÁZIČKA S BAŇATÝM TĚLEM A ÚZKÝM HRDLEM

NÁDOBKA NA VODU S PLASTICKÝM MOTIVEM ROZVILIN

Čína, 18. století. Výška 6 cm.

Čína, 18. - 19. století. Výška 4 cm, šířka 6 cm.

Kamenina opatřená šedavou, uměle krakelovanou polevou, zvýrazněnou hnědým proužkem na hrdle.

Porcelán opatřený šedavou, uměle krakelovanou polevou a dozdobený temně hnědým nástřepím.

A SMALL GE-TYPE PORCELAIN VASE

A GE-TYPE PORCELAIN WATERPOT

China, 18th century. Height 6 cm. From an important old Czech private collection.

China, 18th - 19th century. Height 4 cm, width 6 cm. From an important old Czech private collection.

袖珍青瓷花瓶

陶瓷笔洗

中国,18世纪。高:6厘米。捷克私人收藏。

中国,18/19世纪。高:4厘米;宽:6厘米。捷克私人收藏。

10 000 Kč 417 EUR

8 000 Kč 333 EUR

85


arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN

185

186

185 HLUBOKÁ KULATÁ MÍSA Čína, kolem 1700. Výška 11,5 cm, průměr 26 cm. Porcelán, malba emaily zelené skupiny na polevě. V zrcadle mísy motiv ptáčků na skaliscích s rozkvetlou slivoní a chryzantémami. Na vnějších stěnách motivy nesmrtelných s atributy ve stylizované krajině. Dno neglazováno. A WUCAI 'IMMORTALS' BOWL China, c. 1700. Height 11.5 cm, diameter 26 cm. 五彩八仙人物纹瓷碗 中国,17世纪。高:11.5厘米。直径:26厘米。

46 000 Kč 1 920 EUR 186 ZÁSOBNICE S MOTIVEM FÉNIXŮ Čína, konec 17. století. Výška 15 cm. Porcelán hrubšího střepu zdobený kobaltem pod polevou, červeným, zeleným žlutým a černým emailem na polevě. Po celém těle motiv fénixů v rozvilinách s květy pivoněk. Na ramenou pás pivoňkových rozvilin. Na hrdle hnědý železitý proužek. Na dně zbytky po papírové vinětě. Typická ukázka porcelánových výrobků neoficiálních dílen, kde bylo užito jen velmi střídmé kobaltové výzdoby v podobě proužků a teprve po té byl předmět opatřen bohatou emailovou výzdobou kvalitními barvami. A WUCAI ‘PHOENIX’ JAR China, transitional period. Height 15 cm. 五彩凤凰牡丹纹小罐 中国,明末清初。高:15厘米。

45 000 Kč 1 875 EUR

86


arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN

187

187 MĚLKÁ MÍSA. S MOTIVEM LOTOSŮ Čína, 1730 - 1750. Průměr 28,5 cm. Porcelán, malba kobaltem pod polevou, emaily a zlatem na polevě. V zrcadle jemná dekorace v podobě houby nesmrtelnosti, okraje zdobí čtyři květy lotosu s listy a rozvilinami, rám nese geometrický motiv stylizovaného konopného listu přerušený medailonky s květy a listy. A WUCAI ‘LOTUS FLOWER’ PLATE China, 1730 - 1750. Diameter 28.5 cm. 五彩荷花纹彩盘 中国,1730-1750年。直径:28.5厘米。

12 000 Kč 500 EUR 188 MĚLKÝ TALÍŘ S KANELOVANÝM OKRAJEM Čína, 18. století. Průměr 22,5 cm. Porcelán, malba emaily a zlatem na polevě. V zrcadle talíře je zobrazena krajina s exotickou architekturou, borovicí a fénixi. Okraje jsou dozdobeny rozvilinami. Rubová strana je bez malované dekorace, nese zbytky po čísle pocházející ze starší, pravděpodobně zámecké kolekce. A FAMILLE ROSE PORCELAIN 'PHOENIX' DISH China, 18th century. Diameter 22.5 cm. 188

粉彩凤凰纹磁盘 中国,18世纪。直径:22.5厘米。

12 000 Kč 500 EUR 189 DEZERTNÍ TALÍŘ S MOTIVEM PAPOUŠKA Čína, 18. století. Průměr 21 cm. Porcelán, malba kobaltem pod polevou. V zrcadle talíře stojí papoušek na expresivně malované skalce s květy chryzantém nad vodní plochou s geometricky pojatými vlnami. Okraje zdobí motiv želvího krunýře s rozetkou. Rubová strana je bílá, na dně značka Kchang-si. A BLUE AND WHITE PORCELAIN DISH WITH PARROT China, 18th century. Diameter 21 cm. Kangxi mark. 青花鹦鹉纹磁盘 中国,18世纪。直径:21厘米。康熙印。

18 000 Kč 750 EUR

189

87


arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN

190

192

190 VELKÁ VÁZA S MOTIVEM DRAKŮ Čína, 2. polovina 18. století. Výška 49,5 cm. Porcelán, malba kobaltem pod polevou. Tato výrazná reprezentativní váza je zdobena po celém těle motivem pětiprstých draků v mracích vznášejících se nad vlnami provedeným precizní rutinní malbou, hrdlo zdobí stylizované vlny. Váza představuje tvarově velmi obvyklý typus rozšířený v čínském porcelánu především od doby Čchien-lung, kdy podobné předměty vznikaly jak s modrobílou, tak barevnou emailovou dekorací. Na dně značka císařské éry Čchien-lung. 191

A BLUE AND WHITE PORCELAIN ‘DRAGON’ VASE China, 2nd half of 18th century. Height 49.5 cm. Qianlong mark. 青花龙纹花瓶 中国,18世纪下半叶。高:49.5厘米。乾隆印。

35 000 Kč 1 458 EUR 191 MODROBÍLÁ PORCELÁNOVÁ VÁZA TYKVOVITÉHO TVARU S MOTIVEM SLIVONĚ Čína, 18. - 19. století. Výška 20,5 cm. Porcelán, malba kobaltem pod polevou. Dekor slivoňových květů v rozmývaném kobaltu napodobujícím ledovou tříšť. Značeno Kchang-si. A BLUE AND WHITE PORCELAIN DOUBLE GOURD 'PLUM BLOSSOM' VASE China, 18th - 19th century. Height 20.5 cm. Kangxi mark. 青花龙纹葫芦瓶 中国,18/19世纪。高:20.5厘米。康熙印。

12 000 Kč 500 EUR 192 VÁZA BAŇATÉHO TĚLA A ÚZKÉHO HRDLA Čína, 18. - 19. století. Výška 32,5 cm. Porcelán, malba temným kobaltem pod polevou. Váza je zdobena motivem draků mezi mraky. A BLUE AND WHITE PORCELAIN 'DRAGON' BOTTLE VASE China, 18th - 19th century. Height 32.5 cm. 青花龙纹瓶 中国,18/19世纪。高:32.5厘米。

20 000 Kč 835 EUR

88


arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN

193

194

193 PÁROVÉ VÁZY TVARU KUŽELKY S MÍRNĚ ROZEVŘENÝM HRDLEM Čína, 19. století. Výška 37 cm. Porcelán, bělavá poleva, malba jasným kobaltem pod polevou. Po celém těle vázy jsou malovány výjevy z ženských palácových komnat s dvorními dámami v interiéru naznačeném zástěnou a zahradními sedátky, stolky, banánovníkovými listy a blahopřejným motivem žezla žu-i. Na dně signováno érou Kchang-si.

195

A PAIR OF BLUE AND WHITE PORCELAIN ROULEAU VASES China, 19th century. Height 37 cm. Kangxi mark. 青花人物图棒槌瓶一对 中国,19世纪。高37厘米。康熙印。

24 000 Kč 1 000 EUR 194 TŘÍPATROVÁ MISKA NA PŘEPRAVU JÍDLA Čína, 19. století. Výška 24 cm, průměr 22 cm. Porcelán, malba kobaltem pod polevou, krakelovaná poleva, mosazné kování dodatečně doplněné v Evropě. Malované motivy draků hrajících si s perlou. Signováno apokryfně érou Süan-te. A THREE-TIERED BLUE AND WHITE ‘DRAGON’ BOWL WITH COVER AND BRASS MOUNTING China, 19th century. Height 24 cm, diameter 22 cm. Xuande mark. 青花瓷三层龙纹包铜食盒 中国,19世纪。高:24厘米;直径:22厘米。明宣德印。

20 000 Kč 835 EUR 195 VÁLCOVÁ NÁDOBA NA DEŠTNÍKY A HOLE Čína, kolem roku 1900. Výška 44 cm. Porcelán silného střepu, malba emaily zelené skupiny na světle modrém podkladě na bílé polevě. Po celém těle nádoby je malován motiv skalky s rozvětveným javorem, pod ním párek fénixů mezi kvetoucími pivoňkami. Hlavní výjev je rámován geometrickými ornamenty. Dno neglazováno. A CHINESE EXPORT FAMILLE VERTE PORCELAIN UMBRELLA STAND China, c. 1900. Height 44 cm. 清出口彩釉剑筒 中国,19世纪。高:44厘米。

18 000 Kč 750 EUR

89


arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELĂ N

196

90

197

198

199

200


arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN

196

198

DEKORATIVNÍ MĚLKÝ TALÍŘ

VELKÁ DEKORATIVNÍ MÍSA

Japonsko, Arita, 1720 - 1740. Průměr 34 cm.

Japonsko, Arita, 1860 - 1900. Průměr 47 cm.

Porcelán, malba kobaltem pod polevou, emaily a zlatem na polevě. V zrcadle mísy motiv žardiniéry s pivoňkou na verandě s balustrádou. Okraj nese tři mrakovité kartuše s vepsanými chryzantémami spojené motivy kvetoucích irisů a polních chryzantémek. Spodní část těla je zdobena snítkami pivoněk.

Porcelán, malba kobaltem pod polevou, červeným, zeleným emailem a zlatem na polevě. Dekorativní mísa je v malém zrcadle opatřena motivem žardiniéry s pivoňkou a chryzantémkami, okraj nese vějířovité kartuše se skalkou, bambusovým plůtkem, chryzantémkami, sakurkami a mlhovinou s vepsanými rozvilinami. Rub nese snítky slivoně.

Tato mísa představuje typickou ukázku porcelánového zboží pro export do Evropy v době největšího rozmachu vývozu japonského porcelánu na počátku 18.století, kdy obdobné nádobí zdobilo většinu sídel evropské nobility. Mísy a talíře byly modelovány do forem, aby byl zachován jejich stejný rozměr, tvar a případná tlačená výzdoba. AN ARITA PORCELAIN PLATE Japan, 1720 - 1740. Diameter 34 cm. 18 000 Kč 750 EUR 197 VELKÁ DEKORATIVNÍ MÍSA Japonsko, Arita, 1850 - 1875. Průměr 46 cm. Porcelán, malba kobaltem pod polevou, emaily a zlatem na polevě. V zrcadle mísy motiv grantových jablíček, okraje zdobí vějířovité výseče s motivy slivoně a bambusu a výseče s medailonky s letícími husami, vodními koly a travinami na podkladě jemné kosočtverečné mřížky. Na rubu motiv rozvilin s květy. Signováno přacími znaky Věčné mládí, bohatství a pocty.

A LARGE ARITA PORCELAIN PLATE Japan, 1860 - 1900. Diameter 47 cm. 12 000 Kč 500 EUR 199 VELKÁ DEKORATIVNÍ MÍSA Japonsko, Arita, 1890 - 1910. Průměr 46 cm. Porcelán, malba kobaltem pod polevou, emaily a zlatem na polevě. V zrcadle tohoto talíře je malována žardiniéra s pivoňkou a chryzantémou, okraje zdobí kartuše tvaru mraku s rozvilinami a geometrickými dekory prostřídané s motivy ozdobené perly a svitku s drakem. A LARGE ARITA PORCELAIN PLATE Japan, 1890 - 1910. Diameter 46 cm. 12 000 Kč 500 EUR

Velké dekorativní mísy patřily k významným uměleckým produktům aritských porcelánových dílen od počátků vývozu japonského porcelánu do Evropy holandskými obchodníky v poslední třetině 17.století a jejich výroba se znovu rozšířila v době obnoveného zájmu o japonské zboží na konci doby Edo. Aritští malíři při její výzdobě nepoužili ještě jasně modrý kobalt dovážený z Evropy, ale naopak šedavý pigment z Číny, což by ukazovalo, že tento předmět mohl vzniknout v prvním obdobím rozšířeného zájmu o toto zboží v 50. nebo 60.letech 19. století, kdy řada obdobného materiálu byla vystavena i na světových výstavách v Londýně (1862), Paříži (1867) nebo Vídni (1873). Využití blahopřejné signatury na dně mísy nasvědčuje, že výrobek měl splňovat kritéria kvalitně zpracovaného produktu vhodného i jako dar.

200

A LARGE ARITA PORCELAIN PLATE

Japan, 1880 - 1900. Diameter 55 cm.

Japan, 1850 - 1875. Diameter 46 cm.

18 000 Kč 750 EUR

VELKÁ MĚLKÁ DEKORATIVNÍ MÍSA Japonsko, Arita, 1880 - 1900. Průměr 55 cm. Porcelán, malba jasným kobaltem pod polevou. Tato velká mísa představuje porcelánový výrobek pocházející z aritských pecí na ostrově Kjúšú na konci 19. století, kdy prudce stoupl požadavek po japonském porcelánovém zboží. Výrobky z tohoto období se vyznačují dokonale zvládnutou kompozicí - v tomto případě motivy pivoněk a sakurek na skalkách doplněné ptáky. Rubová strana talíře je kryta střídmou dekorací s rozvilinami a květy. A LARGE ARITA PORCELAIN PLATE

13 000 Kč 540 EUR

91


arcimboldo asiatika KERAMIKA A PORCELÁN

201 VELKÁ DEKORATIVNÍ VÁZA V BRONZOVÉ MONTÁŽI Japonsko, Kjóto ve stylu Sacuma, 1865 – 1885. Výška 76 cm. Kamenina bělavého střepu, malba emaily a zlatem na polevě. Tělo zdobí medailonky s vojenskými a dvorskými hodnostáři v krajině s verandou a balustrádou. Dekory jsou rámovány brokátovými geometrickými vzory s bohatou zlatou výmalbou. Dobová evropská montáž. A LARGE SATSUMA EARTHENWARE VASE WITH BRONZE MOUNTS Japan, Kyoto in Satsuma style, 1865 - 1885. Height 76 cm. 45 000 Kč 1 875 EUR

92


arcimboldo asiatika

AUKČNÍ ŘÁD I.

Obecná ustanovení

1. Galerie Arcimboldo, spol. s r.o. – dále jen Galerie Arcimboldo - provádí aukci movitých předmětů na základě Smlouvy o zprostředkování prodeje formou aukce, uzavřené mezi Galerií Arcimboldo a Prodávajícím. Galerie Arcimboldo jedná na základě této smlouvy jako prostředník mezi Prodávajícím a Vydražitelem a je pověřena k inkasování kupní ceny, aukční přirážky a DPH. 2. Tento Aukční řád, prodej a všechny záležitosti související se řídí právním řádem České republiky. Prodávající a Vydražitel či jeho zástupce souhlasí s tím, že české soudy mají výhradní jurisdikci k urovnání všech případných sporů. II. Garance 1. Prodávající musí ve Smlouvě o zprostředkování prodeje formou aukce poskytnout ujištění, že je výhradním vlastníkem nabízených předmětů, že tyto nejsou zatíženy žádným břemenem a že Prodávající není omezen v právu s nabízenými předměty nakládat a prodat je. 2. Veškeré informace k předmětům nabízeným v aukci jsou poskytovány Galerií Arcimboldo s přihlédnutím k informacím poskytnutým Prodávajícím a po konzultaci s odborníky v daném oboru. Informace poskytované Dražiteli o jakémkoliv draženém předmětu písemnou formou nebo ústně, včetně informací v katalogu jsou sdělením obdržených informací Galerie Arcimboldo. Galerie Arcimboldo nepřebírá odpovědnost za správnost a úplnost těchto údajů. Dražitelé mají možnost se se všemi předměty seznámit před aukcí. V případě, že se nemohou předaukční výstavy zúčastnit, mohou si u předmětů s vyvolávací cenou vyšší než 10.000 Kč vyžádat Zprávu o stavu předmětu včetně případných dalších fotografií. Tyto Zprávy jsou pro Dražitele vyhotoveny bezplatně.

4. U položek s vyvolávací cenou nad 10.000 Kč se může Dražitel aukce zúčastnit také prostřednictvím aukce po telefonu. Pro registraci k této formě aukce slouží stejný formulář jako pro aukce s písemným limitem – ve formuláři Dražitel označí, že jde o aukci po telefonu a uvede své telefonní číslo. 5. Formulář pro aukci v zastoupení je k dispozici na konci aukčního katalogu a na webových stránkách Galerie Arcimboldo (www.arcimboldo. cz). Vyplněný formulář s plnou mocí pro aukci s písemným limitem, nebo aukci po telefonu včetně kopie první strany občanského průkazu nebo pasu musí být doručen Galerii Arcimboldo nejpozději 48 hodin před započetím aukce. 6. Galerie Arcimboldo si vyhrazuje právo vyžádat si od dražitelů bankovní garanci, či zálohu až do výše poloviny vyvolávací ceny. 7. Dražené předměty jsou označeny a popsány včetně uvedení nejnižšího podání (vyvolávací ceny) v aukčním katalogu a na internetových stránkách Galerie Arcimboldo (www.arcimboldo. cz). Předměty budou draženy v pořadí uvedeném v katalogu. 8. O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená vedením aukce - Licitátor. Po vyvolání položky mohou dražitelé činit příhozy zvednutím dražebního čísla. Dražba předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy. Za příhozy se přitom považuje minimální výše příhozů stanovená Galerií Arcimboldo.

III. Pravidla a průběh aukce

1. Vyvolávací ceny jsou uvedeny v katalogu. Nezahrnují aukční provizi a DPH.

2. Aukce se může účastnit každý, kdo se před ní řádně zaregistruje. K registraci je zapotřebí prokázat se platným občanským průkazem, nebo cestovním pasem. Registrovaný účastník aukce se stává Dražitelem a je mu přiděleno dražební číslo. 3. Aukce se lze účastnit i v zastoupení, a to na základě vyhotovení plné moci včetně uvedení finančního limitu, za který je Dražitel ochoten předmět zakoupit (tento limit nezahrnuje aukční provizi a DPH).

Stanovené minimální výše příhozů: a) 500,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 10.000 Kč b) 1.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10.000 Kč, ale méně než 50.000 Kč c) 5.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50.000 Kč, ale méně než 100.000 Kč d) 10.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100.000 Kč, ale méně než 500.000 Kč e) 50.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 500.000 Kč, ale méně než 1.000.000 Kč f) 100.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1.000.000 Kč, ale méně než 10.000.000 Kč g) 500.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena 10.000.000 Kč a více

IV. Ceny a platební podmínky 1. Aukce je vedena v českých korunách. Při některých aukcích může být v jejich průběhu na monitorech zobrazována i měna jiná – zpravidla EUR. Tento přepočet má pouze informativní charakter. Na vyžádání je možné zaplatit za vydražený předmět též v EUR nebo amerických dolarech – pro přepočet bude použit kurs aktuální v den převodu. Vydražitel nese veškeré bankovní náklady spojené s bankovním převodem a konverzí. 2. Předmět je prodán Dražiteli s nejvyšší nabídkou - Vydražiteli. Právo na vydání vydražené věci vzniká Vydražiteli po zaplacení celkové dlužné částky (součet ceny vydraženého předmětu a aukční provize včetně DPH) Galerii Arcimboldo. 3. Celková aukční provize včetně DPH činí 24% z ceny dosažené v aukci. 4. Úhrada může být provedena:

(a) v hotovosti (u částek nepřevyšujících 250.000 Kč) (b) bankovním převodem na účet Galerie Arcimboldo vedený u Raiffeisenbank, Praha 6, č.ú.: 4310085001 / 5500. (c) platební kartou VISA / MASTER CARD – v tomto případě bude navíc účtován poplatek ve výši 3% z celkové dosažené ceny včetně aukční provize a DPH.

5. Veškeré závazky vůči Galerii Arcimboldo musí být vyrovnány do 7 dnů ode dne vydání prodejního dokladu, pokud není dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty bude připočítáván k celkové ceně úrok ve výši 3% p.a. 6. Na jakýkoliv poaukční prodej dražených předmětů se vztahují stejná pravidla, jako by byly prodány v aukci. 7. Uskladnění vydražených a zaplacených předmětů je bezplatné po dobu 7 dní ode dne vydražení, pokud není sjednáno jinak, poté bude účtováno skladné ve výši 1% denně z kupní ceny. Po ukončení aukce nejsou dražené předměty kryty pojistkou Galerie Arcimboldo. V. Vyvážení do zahraničí 1. K vývozu některých předmětů je předepsáno Vývozní povolení, které vydává příslušný odbor státní správy po posouzení kulturního charakteru předmětu a po posouzení, zda nejde o ohrožený druh ve smyslu právního předpisu. Galerie Arcimboldo ani Prodávající nejsou oprávněni vydávat žádná prohlášení ani záruky o tom, zda dražený předmět podléhá vývozním nebo dovozním omezením nebo jakýmkoli embargům.

93


arcimboldo asiatika

AUCTION TERMS AND CONDITIONS I.

General Provisions

1. Galerie Arcimboldo, spol. s r.o. – hereafter “Galerie Arcimboldo” – conducts auctions of movable property on the basis of a Contract for Sale of Goods by Auction, signed by both Galerie Arcimboldo and the Seller. Galerie Arcimboldo acts as an intermediary between the Seller and the Buyer on the basis of this Contract and is responsible for collecting the purchase price, auction premiums and VAT. 2. These Terms and Conditions, sales and all related activities are governed by the laws of the Czech Republic. The Seller and the Winning Bidder or their authorized representative agree that the Czech courts have exclusive jurisdiction to resolve any disputes hereunder. II. Guarantee 1. The Seller must provide assurance in the Contract for Sale of Goods by Auction that they are the sole lawful owner of the offered item(s) and that there are no outstanding claims against the item(s), and that the Seller is not limited by law in any way to offering the item(s) for sale and to selling the item(s). 2. Any information about items offered at auction is provided by Galerie Arcimboldo after taking into consideration information provided by the Seller and after consultation with experts in the relevant field. Information provided to Bidders about any item up for bid, whether in writing or orally, including information provided in the catalog, is information that has been provided to Galerie Arcimboldo, and Galerie Arcimboldo does not accept any responsibility for the accuracy or completeness of the information provided. Bidders are provided with the opportunity to view the items in person before the auction. If a Bidder is unable to attend the pre-auction exhibition, he can request a written Condition Report, including additional photographs, if available, for items with a reserve price of at least 10,000 CZK. These Reports are provided to Bidders free of charge.

5. The absentee bid form is available at the back of the printed auction catalog or by download at the Galerie Arcimboldo website (www.arcimboldo.cz). The completed form, including the signed power of attorney for written absentee bids or for bidding by telephone, must be accompanied by a copy of the Bidder’s national identification card or passport. The form should be delivered to Galerie Arcimboldo by fax, e-mail or regular mail no later than 48 hours before the start of the auction. Galerie Arcimboldo shall not guarantee acceptance of absentee or telephone bids received after this deadline. 6. Galerie Arcimboldo reserves the right to request a bank guarantee from a Bidder or a deposit in the amount of half the opening bid of the item in question. 7. Items to be auctioned are marked and described, including the lowest opening bid (reserve price) in the printed auction catalog and on the Galerie Arcimboldo website (www.arcimboldo.cz). Items will be auctioned in the order they are listed in the catalog. 8. The bids will be accepted in order as determined by the person authorized to conduct the auction – the Auctioneer. Once an item is announced, Bidders may bid on items by raising his bidder number. The auction of the item takes place when the Bidders place bids. Bids must be greater than the minimum opening bid set by Galerie Arcimboldo

III. Auction Rules and Conduct

1. Reserve prices are listed in the catalog. They do not include the auction premium or VAT.

2. Participation in the Auction is open only to registered bidders. At the time of registration, a government-issued identification card or passport must be presented. Upon registration, a participant becomes a Bidder and is issued a Bidder Number. 3. Participation in the Auction can be made on the basis of a signed power of attorney, which must include the maximum bid limit which the Bidder is willing to pay for the item (the stated limit does not include the auction premium or VAT). 4. Bidders may also participate in the auction by telephone for items with

94

reserve prices above 10,000 CZK. The same registration form is used as for absentee bids – the Bidder marks the relevant box (“telephone bid”) on the form and provides a telephone number where he can be reached during the course of the auction.

Minimum bid increments: a) 500 CZK, if the current bid is less than 10,000 CZK b) 1,000 CZK, if the current bid is at least 10,000 CZK, but less than 50,000 CZK c) 5,000 CZK, if the current bid is at least 50,000 CZK, but less than 100,000 CZK d) 10,000 CZK, if the current bid is at least 100,000 CZK, but less than 500,000 CZK e) 50,000 CZK, if the current bid is at least 500,000 CZK, but less than 1,000,000 CZK f) 100,000 CZK, if the current bid is at least 1,000,000 CZK, but less than 10,000,000 CZK g) 500,000 CZK, if the current bid is at least 10,000,000 CZK or higher.

IV. Prices and Payment Conditions 1. The official currency of the Auction is the Czech crown. At some auctions, current bids may be displayed on the monitor in other currencies – generally EUR. This is an approximate current conversion - it is provided as a convenience to Bidders and is not intended to be a precise calculation. Upon request, the amount owed for items won at the auction may be paid in EUR or USD. The exchange rate used to calculate the amount in foreign currency shall be

that in effect as of the date of payment. The High Bidder shall be responsible for any costs associated with wire transfers and currency conversions. 2. Items are sold to the Bidder with the highest bid – the Winning Bidder. Rights to the items won at auction transfer to the Winning Bidder upon payment of all amounts owed to Galerie Arcimboldo (the sum of the highest bid amount and the auction premium including VAT). 3. The total auction provision including VAT is 24% of the purchase price. 4. Payments may be made:

(a) in cash (for amounts not exceeding 250,000 CZK) (b) by wire transfer to the account of Galerie Arcimboldo, Raiffeisenbank, Prague 6, account number: IBAN: CZ5555000000004310085001 BIC: RZBCCZPP (c) by VISA or MASTERCARD – an additional fee of 3% of the total amount including auction premium and VAT will be added to any amount paid by credit card.

5. All payments owed to Galerie Arcimboldo must be made within seven (7) days of the invoice date, unless agreed upon otherwise. After seven (7) days, interest in the amount of 3% per annum will be added to any outstanding amounts. 6. Any post-auction sales of items shall be governed by the same conditions as if the item had been sold at auction. 7. Storage of sold items and items which have been paid for is free of charge for up to 7 days following the auction, unless agreed otherwise, after which time a daily storage fee in amount of 1% of the purchase price. Please bear in mind that upon the completion of the auction, auctioned items are no longer covered by Galerie Arcimboldo insurance, and Galerie Arcimboldo shall bear no responsibility for any damage incurred. V. Export from the Czech Republic 1. For some items, an export permit is required before the item can be exported from the Czech Republic. The export permit is issued by the relevant department of the state administration which evaluates the item’s cultural significance, and/or whether or not an item is an endangered species according to law. Neither Galerie Arcimboldo nor the Seller is authorized to issue any declaration or guarantee that the item won at auction is exempt from export or import restrictions or any embargo.


arcimboldo asiatika

拍卖条款 竞拍总则

亚晋波德拍卖股份有限公司 (以下简称 亚晋波德拍卖行)根据买方与卖方共同认 定并签订的拍卖合同对竞拍物品进行合理 拍卖。根据买卖双方签订的有效合同亚晋 波德拍卖行以中间人的身份在拍卖结束后 负责收取物品价格,拍卖溢价和增值税。 所有条款和相关的拍卖活动都受到捷克法 律的保护。卖方和中标人或他们的法人代 表引起的任何纠纷都可以在捷克法庭的专 属管辖范围内得到审理。

担保

参加拍卖的物品的卖方必须保证对此物品 的绝对所有权,即证明是竞拍物品的合法 所有人以及无任何可能的关于所有权的纠 纷问题存在,卖方必须在法律程序上合法 拥有此物品并有权出售此物品。 关于竞拍物品的说明都是由亚晋波德拍卖 行在咨询专家以及卖家之后所提供。竞拍 物品的相关信息将以书面和口头的形式提 供给竞拍者,亚晋波德拍卖行不对拍卖物 品信息的绝对精准性和完整性负全责。竞 拍者可在拍卖前对物品进行亲自鉴定。如 果竞拍者无法在拍卖前亲临现场观看拍卖 品展览,则可向拍卖行索要一份拍卖物品 的状况报告,包括照片等信息。对于价格 高于10000捷克克朗的竞拍物品,亚晋 波德拍卖行可免费提供状况报告。

所有即将拍卖的物品的介绍以及底价都可 以在亚晋波德拍卖行印刷的拍卖目录或网 站(www.arcimboldo.cz)中找到。所 有物品将按照目录列出的顺序进行拍卖。

为保证拍卖的权威性及合法性,拍卖将由 权威的专业拍卖师进行操作。在拍卖师宣 布某项物品起拍后,竞拍者可举起手中的 竞拍号码参与竞拍。物品拍卖在竞拍人加 价后方可有效进行,竞拍人的叫价必须高 于亚晋波德拍卖行设定的最低起拍价。

晋波德拍卖行付清,除非有特殊协议,否 则超过7天之后付清的款项将被收取相当 于付款金额年利率3%的额外费用。

本拍卖守则同样适用于此次拍卖会后的物 品买卖。

在竞拍结束的7天之内亚晋波德拍卖行可 为竞拍人无偿提供物品存放服务,除非有 特殊协定,不然在7天之后亚晋波德拍卖 行将向存放的物品收取每天相当于竞拍成 交价格1%的费用。请注意的是在竞拍结 束后,拍卖物品不再享有亚晋波德拍卖行 的保险服务,竞拍结束后物品的意外损坏 亚晋波德拍卖行将不负予责任。

最低出价增量:

1)若竞价时拍卖品价格低于10000捷克 克朗,则每次最低出价增量为500捷克克 朗; 2)若竞价时拍卖品价格在10000捷克克 朗到50000捷克克朗之间,则每次最低 出价增量为1000捷克克朗; 3)若竞价时拍卖品价格在50000捷克克 朗到100000捷克克朗之间,则每次最低 出价增量为5000捷克克朗; 4)若竞价时拍卖品价格在100000捷克 克朗到500000捷克克朗之间,则每次最 低出价增量为10000捷克克朗; 5)若竞价时拍卖品价格在500000捷克 克朗到1000000捷克克朗之间,则每次 最低出价增量为100000捷克克朗; 6)若竞价时拍卖品价格在10000000 捷克克朗以上,则每次最低出价增量为 500000捷克克朗。

关于物品的出境

对于某些竞拍物品,在被运送出捷克之前 需出示出境许可证。出境许可证可在捷克 相关部门根据相关法律对物品进行综合评 估后获得。无论是亚晋波德拍卖行还是竞 拍物品的卖方都无权也无法对此物品是否 允许出境做出任何决定以及保证。

付款规则及方式: 竞拍规则

拍卖物品的底价均列在拍卖目录中,底价 不包含增值税和拍卖溢价。

竞拍只对经过注册的参与者开放。参与者 在注册时需出示护照或合法身份证。注册 后,参与者方可成为竞拍人并获得竞拍号 码。

竞拍者也可通过签署委托书的方式参加竞 拍,委托书中必须注明竞拍人可支付的最 高出价上限(此最高出价上限不包括拍卖 溢价和增值税)。 不能现场出席拍卖会的竞拍人可以通过电 话竞拍,但电话竞拍只对拍卖底价高于 10000克朗的物品有效。欲参与电话竞 拍的竞拍人请在拍卖注册表中选择“电话 竞拍”并提供相应的电话号码进行注册即 可。

无法出席竞拍的参与者可在拍卖目录的尾 页找到注册表格,或者到亚晋波德的官方 网站www.arcimboldo.cz下载。请完整 填写表格,并在委托书上签名,最后附上 您的有效身份证明或者护照。注册表格请 在拍卖开始前48小时通过传真,电子邮 件或者普通邮件的方式发送到亚晋波德拍 卖行。对于未能及时送达的注册表,亚晋 波德拍卖行无法认可其竞拍资格。

亚晋波德拍卖行有权要求竞拍人出示银行 资金证明或支付相当于竞拍物品底价二分 之一的资金作为抵押。

此次竞拍的官方货币为捷克克朗。在拍卖 时,竞拍价格将换算成其他币种(通常情 况下为欧元)即时显示在拍卖会的显示器 上。经过换算后的币种价格为近似值而非 精确值,目的为给竞拍者提供方便的参 考。若有需要,竞拍人可在物品拍卖结束 后以美元或欧元进行支付。货币兑换以当 天的汇率为标准。最高出价人应支付任何 由于电汇转账或货币兑换而产生的费用。

竞拍物品在拍板成交后由出价最高的竞拍 者(即赢家)获得。在赢家向亚晋波德拍 卖行支付清赢得的竞拍物品价格后(最后 支付价格包括增值税和拍卖溢价),拍卖 物品的所有权则由亚晋波德拍卖行转交给 竞拍赢家。

拍卖成交后最后应付的金额(包括增值 税)是购买成交价的 1.24倍。

付款方式: 1)现金(只对成交价格不超过250000捷克 克朗的拍卖物品有效); 2)银行电汇:账户名(account number) :Galerie Arcimboldo 接收银行(bank):Raiffeisenbank, Prague 6 帐号: CZ5555000000004310085001 BIC: RZBCCZPP 3) VISA卡或MASTER卡支付:支付者会被 银行收取相当于支付款总额百分之三的附 加费。

所有款项应当在拍卖结束后7天之内向亚

95


plná moc BID FORM pro zastupování při dražbě

asiatika ASIAN WORKS OF ART 29.5.2011 od 14:00 29TH May 2011 at 2:00pm

Zmocnitel tímto zplnomocňuje Galerii Arcimboldo, s.r.o. se sídlem Krupkovo náměstí 3, 160 00 Praha 6, zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 152299, dne 03.06.2009 IČO: 28905547, DIČ: CZ28905547 dále jen „zmocněnec“, aby zmocnitele zastupoval při dražbě, kterou organizuje zmocněnec, dále jen “dražba”, za podmínek uvedených v Aukčním řádu, který je nedílnou součastí katalogu. Zmocněnec je zmocněn ke všem úkonům, které souvisejí se zastupováním zmocnitele jako účastníka dražby při dražbě níže uvedených předmětů. Zmocnitel tímto prohlašuje, že jsou mu známy dražební podmínky, jakož i Aukční řád, a bez výhrad s nimi souhlasí. The Assignor hereby grants Galerie Arcimboldo, s.r.o. with its seat at Krupkovo náměstí 3, 160 00 Prague 6, entered into the Commercial Register maintained by the District Commercial Court in Prague, section C, entry 152299, as of 03.06.2009 ID No.: 28905547, Tax ID No.: CZ28905547 hereafter, the “Proxy Bidder”, this power of attorney to act on its behalf at the auction, organized by the Proxy Bidder; hereafter, the “Auction”, under the conditions set forth in the Auction Terms and Conditions, which are an integral part of the Catalog. The Proxy Bidder is authorized to undertake all activities related to representing the Assignor as a participant in the Auction when the items listed below are up for auction. The Assignor hereby declares that they have familiarized themselves with the conditions of bidding, including the Auction Terms and Conditions, and unreservedly endorses them. The Assignor understands that the Proxy Bidder is authorized to appoint a representative for themselves. If the Proxy Bidder shall appoint more representatives, the Assignor agrees with the fact that each shall act separately.

LIMITNÍ LÍSTEK ABSENTEE BID FORM

DRAŽBA PO TELEFONU TELEPHONE BID FORM zmocnitel asignor Jméno a příjmení First name and last name Ulice Obec Street City PSČ Země Postal code Country Datum narození Č. OP/č. pasu Date of birth ID card or Passport number Platnost do Vydal Expiry date Issued by Telefon Telephone Fax e-mail

BANKOVNÍ INFORMACE bank details Název banky Name of Bank Adresa banky Bank address Číslo účtu Account number IBAN SWIFT

nabídka bids čislo položky Lot

Předmět dražby Lot description

Limitní cena v Kč* Top limit in CZK*

*Limitní cena nezahrnuje aukční přirážku a DPH *These limits do not include fees and taxes Místo a datum Place and Date

Podpis Signature

Odešlete na fax. číslo +420 323 601 511 či na email. adresu info@arcimboldo.cz

Send by fax to +420 323 601 511 or by email to info@arcimboldo.cz


Galerie Arcimboldo s.r.o. Krupkovo náměstí 3 160 00 Praha 6 Česká republika T: +420 603 811 873 F: +420 323 601 511 E: info@arcimboldo.cz www.arcimboldo.cz

2011/05 Asian Works of Art  
2011/05 Asian Works of Art