OUDE IJSBAAN | Elise van der Linden & Erwin Schot

Page 1

OUDE IJSBAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

13.

1. OUDE IJSBAAN - MOESTUINEN/STADSCAMPING Op de locatie, waar de ijsbaan vroeger lag, worden de sporen uit het verleden zichtbaar gemaakt. De vorm van de ijsbaan en de belijningen hiervan zijn terug te vinden in de inrichting van de openbare ruimte met behulp van verhardingen en beplatingen. Er loopt een pad van gras en grind en een waterstroom waar voorheen de binnenbocht werd gereden. Start en finish van verschillende afstanden worden door verhardingselementen gemarkeerd.

oude ijsbaan - moestuin/stadscamping oude tribune - uitkijkpunt verzonken brug boomhutten-park overkapping waterspeelplaats bij-vriendelijke bloemenweide verbinding coulisse vergroten wateroppervlak eiland geen doorgaand autoverkeer boomhutten boven het water aan talud doorzetten houtwal om oude ijsbaan begrenzen wateroppvlak

De vrijplaats die hier nu aanwezig is, wordt zo zichtbaar gefaciliteerd. Er is gelegenheid voor het verbouwen van groenten, het plaatsen van kleinschalige kassen en schuurtjes, kamperen, spelen en klimmen. Een deels al aanwezige houtwal rondom de ijsbaan wordt doorgezet, om het gebied te begrenzen. Het creëert hiermee intimiteit en versterkt het huidige gebruik en de sfeer die de locatie nu kent. 2. OUDE TRIBUNE - UITKIJKPUNT Bovenop de restanten van de voormalige tribune wordt een uitzichtpunt gecreëerd. De oude zitvlakken worden geïntegreerd in de trappen die naar het uitkijkpunt leiden, waarmee de oude functie van de tribune zichtbaar en voelbaar wordt gemaakt. Het uitkijkpunt genereert activiteit in het gebied. Recreanten, zoals fietsers en wandelaars nemen een kijkje over de aangrenzende wijk en sportvelden enerzijds en het vergezicht van de IJssel met zijn uiterwaarden anderzijds. Het huidige gebruik van de ruïne, een plek waar jongeren hun graffiti kunnen spuiten, blijft bestaan.

12.

3. VERZONKEN BRUG De verbindingsweg tussen woonwijk De Zandweerd en de sportvelden wordt getransformeerd. De huidige weg wordt een pad voor fietsers en voetgangers dat de wijk met de sportvelden verbindt en is alleen nog voor fietsers en voetgangers toegankelijk. Het oversteken van het vergrote wateroppervlak gebeurt met een verzonken brug. Via de oevers, zakt een robuust vormgegeven

9.

2. 1.

10.

wandel- en fietsroute geleidelijk iets onder het maaiveld en vervolgens zelfs onder het waterpijl. Even later wordt een eiland doorkruist om zo de overzijde te bereiken. 4. BOOMHUTTENPARK Het huidige park, gelegen aan de rand van de locatie, wordt opgewaardeerd met een boomhutten park. Tussen de boomkruinen is gelegenheid tot wandelen, spelen, leren, ontmoeten, ontwijken, eten of zelfs slapen. De boomhutten met hun loopbruggen en trappen ogen natuurlijk en faciliteren in verblijf in samenhang met natuur en cultuur. 5. OVERKAPPING Centraal gelegen in het gebied is een multifunctionele overkapping gedacht. Van hieruit kan het gebied worden beheerd en wordt ruimte geboden voor uiteenlopende activiteiten die direct of indirect aan de locatie zijn gerelateerd. Men kan er bijv. een groentemarkt en/of een zadenruilbeurs organiseren, workshops geven in tuinieren, hutten bouwen of andere (kinder) speelactiviteiten faciliteren. Het kan worden gebruikt als educatief centrum, cultureel podium, skatebaan of als ruimte om een feestje te organiseren. Ook kunnen er sporten zoals bijvoorbeeld yoga of tai chi beoefend worden. De overkapping is een open en lichte structuur, gedacht in hout en glas, die al naar gelang het gebruik ook dicht kan zijn. 6. WATERSPEELPLAATS De waterspeelplaats is een ontmoetingsplek. Er vinden ontmoetingen plaats door te spelen met elkaar, maar ook door te leren wat er in het water leeft. De objecten, zandbanken, watervallen, waterweggetjes en aquaducten geven gelegenheid tot klimmen, springen, water-stromen beheersen en/of veranderen of gewoon even pootje te baden. Het riet, de terrassen en watervallen geven ruimte voor het waterleven zoals visjes, kevers, padden, kikkers en salamanders. Deze zijn zo van dichtbij te onderzoeken en over te leren.

3. VERZONKEN BRUG

4. BOOMHUTTEN-PARK

14.

3. 6.

8. 7.

11. 4.

5.

5. OVERKAPPING

1. OUDE IJSBAAN - MOESTUIN/STADSCAMPING

2. OUDE TRIBUNE - UITKIJKPUNT

6. WATERSPEELPLAATS


OUDE IJSBAAN S PE L E N O NT M OE T E N T U IN IEREN ONTD EKKEN

Elise van der Linden Erwin Schot