PRINS BERNHARDSLUIS | CHAOS | Valerie Ardini & Tjeerd Hermsen

Page 1

Valerie Ardini www.ardini.nl

& Tjeerd Hermsen www.studiotekenhout.nl


C | H | A | O | S | O | A | H | C cha•os (de; m) 1 ordeloze massa, warboel, verwarde boel χaoς, to 1 de nog ongevormde massa, waaruit de wereld geschapen wordt 2 leegte

Prins Bernhardsluis Deventer

huidige situatie

huidige situatie

voorstel

voorstel

C | H | A | O | S | O | A | H | C

Geschenk aan Deventer

Valerie Ardini & Tjeerd Hermsen

Wat geef je iemand die alles heeft? Datgene waarvan hij nog niet weet dat hij het mist. Of misschien datgene wat hij heeft, maar zelf niet (meer) ziet of weet dat hij het in zich heeft.

Het gebied rondom de Prins Bernhardsluis, vanaf de A1 en de Zutphenseweg de entree tot de stad: een bonte verzameling van woningen, bedrijven, industrie, verkeer, scheepvaart, bomen, asfalt, tegels, gras, klinkers, borden, palen, reclame, hekken, stoplichten. De weg splitst zich en grijpt om het hart van de sluis heen, slingerend als een racecircuit. Af en toe vang je een glimp op van de silo’s, de Wilhelminabrug en de appartementen aan de Pothoofd. Wanneer de brug omhoog staat word je herinnerd aan de eigenlijke functie van het gebied; verkeersader van IJssel naar haven.

Daarom een klein gebaar, een geschenk voor eenieder die Deventer op zijn eigen manier beleeft. Het mooiste geschenk is immers vaak een klein gebaar, een blijk van waardering. Een geschenk aan Deventer; aan de stad met al haar inwoners, bezoekers en passanten. Elke Deventenaar zal beamen het gevoel te krijgen thuis te zijn bij het aanzicht van de skyline van Deventer. De sluis is één van de toegangspoorten tot de stad en kan als gebied zijn kwaliteiten meer naar boven laten drijven. Niet door te bouwen, maar door dat wat er reeds is te benadrukken.

Om de kwaliteiten van het gebied te versterken gaan we terug naar de oorspronkelijke definitie van chaos: Leegte. Niets.

Wanneer je Deventer binnenrijdt ben je voordat je het weet door het sluisgebied heen. De chaos hier leidt niet tot het zien en beleven van het gebied en het binnenrijden van de stad.

We creëren restruimte door storende elementen en twee gebouwen weg te halen; we reduceren de texturen en materialen tot asfalt, gras en klinkers en komen hiermee tot een natuurlijk overgangsgebied van snelweg naar stad, met zichtlijnen op het havengebied en de skyline van Deventer.

Wij willen Deventer een heldere kijk geven, waarbij het imposante verleden wordt benadrukt door het te ontdoen van het vertroebelde beeld van vandaag en door “Χαος” te schenken. - mei 2015

Valerie Ardini Tjeerd Hermsen www.ardini.nl www.studiotekenhout.nl

valerie@ardini.nl info@studiotekenhout.nl