ARCHIPELAG domy energooszczedne

Page 1

ARCHIPELAG domy energooszczędne

Projekty z dobrą energią STYL | EKOLOGIA | ERGONOMIA | NF40


ARCHIPELAG domy energooszczędne

Budowa domu energooszędnego powoli staje się standardem. Z jednej strony wynika to z regulacji prawnych (zgodnie z Dyrektywą UE, od 2021 roku wszystkie nowo powstające budynki będą musiały cechować się praktycznie zerowym zużyciem energii), a z drugiej ze zmieniających się potrzeb inwestorów oraz stale rosnących rachunków za wodę i ogrzewanie. Nie bez znaczenia jest również ­konieczność ochrony środowiska naturalnego. Energooszczędność domu to kompleksowe rozwiązania łączące zrównoważoną architekturę, odpowiednią ­izolację, właściwe usytuowanie domu na działce, a także optymalnie dobrane instalacje i zastosowanie materiałów o zalecanych parametrach. Co jeszcze decyduje o tym, czy dom jest energooszczędny? Po czym poznać projekt, który spełnia wymagania stawiane przez współczesność? Co ma największy wpływ na koszty utrzymania budynku? Jakie rozwiązania wybrać? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdziecie w naszym najnowszym e-katalogu, w którym oprócz solidnej porcji praktycznych porad, przygotowaliśmy dla Was przegląd najlepszych projektów energooszczędnych z naszej kolekcji. Poznajcie domy zaprojektowane z myślą o jutrze! Zapraszam do lektury!

Zespół redakcyjny: Artur Wójciak, Robert Wójciak, Anna Czyż, Anna Król-Hulewicz, Marta Wawryszyn, Paweł Knutti, Marek Ostrożyński, Małgorzata Simla, Anna Bukowiec. Adres redakcji: ul. M. Smoluchowskiego 56/3, 50-372 Wrocław, tel. (71) 798 38 00, redakcja@archipelag.pl, www.archipelag.plSPIS TREŚCI DOM ENERGOOSZCZĘDNY CO WPŁYWA NA ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ BUDYNKU? NOWE PRZEPISY – STANDARD ENERGO PRZEGLĄD ENERGOOSZCZĘDNYCH INSTALACJI DOPŁATY W PROGRAMIE PROSUMENT PROJEKTY DOMÓW ENERGOOSZCZĘDNYCHOKIEM ARCHITEKTA

arch. Małgorzata Simla Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

DOM ENERGOOSZCZĘDNY

Dom energooszczędny to dom, który nie tylko oszczędza energię, ale także aktywnie ją pozyskuje ze źródeł naturalnych – słońca, ziemi i wody. To dom zaprojektowany tak, aby straty pozyskanej energii były jak najmniejsze. Im bryła budynku bardziej zwarta i prosta, tym mniej przegród zewnętrznych, przez które ciepło ucieka z budynku, a w efekcie niższe koszty zużycia energii potrzebnej do ogrzania domu. Najważniejsze jest ograniczenie strat ciepła – izolacja przegród zewnętrznych, optymalizacja bryły ­budynku, eliminacja mostków termicznych, a także zapewnienie taniego pozyskania energii ze źródeł odnawialnych. Dom energooszczędny gwarantuje swoim mieszkańcom najwyższy komfort cieplny i akustyczny, zapewnia doskonałą jakość powietrza, wytwarza przy tym mniej CO2 – łączy codzienną wygodę użytkowania z troską o poszanowanie środowiska naturalnego.

zobacz więcej NOWE PRZEPISY – standard EN Od 1 stycznia 2014 obowiązują nowe przepisy dotyczące warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany wprowadzone przez Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i ­Gospodarki wynikają z postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja


NERGO 2010 r. i mają na celu systematyczną poprawę efektywności energetycznej oraz upowszechnienie budowy domów o niskim zużyciu energii. Zaktualizowane przepisy wprowadzają nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych oraz wskaźnika zapotrzebowania budynku na energię

pierwotną. Wszystkie domy budowane na podstawie pozwoleń na budowę wydanych od początku 2014 roku muszą spełniać nowe warunki techniczne. Zmiany są niezbędnym krokiem na drodze w kierunku nowoczesnego budownictwa o prawie zerowym zużyciu energii.


NOWE PRZEPISY • od 1 stycznia 2014 r. EP < 120 kWh/(m² • rok) • od 1 stycznia 2017 r. EP < 95 kWh/(m² • rok) • od 1 stycznia 2021 r. EP < 70 kWh/(m² • rok)

Wskaźnik EP Aktualne zapisy w Rozporzędzeniu o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadzają nowe wymagania wobec wartości wskaźnika EP, czyli rocznego zapotrzebowania budynku na energię. Współczynnik EP określa roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną


przeznaczoną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Nowe warunki techniczne przewidują systematyczne zmniejszanie zapotrzebowania nowych domów jednorodzinnych na energię pierwotną – zmiany będą wprowadzane fazowo. Aktualne regulacje zo-

stały określone tak, aby nieznacznie wyższe koszty poniesione na etapie budowy zwróciły się w czasie eksploatacji budynku – nowe domy będą bardziej ekonomiczne ze względu na niższe rachunki za ogrzewanie.

zobacz więcej 


recepta


Zobacz jak dostosować projekt do standardu
OKIEM ARCHITEKTA

arch. Katarzyna Braun-Szulc Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

OSZCZĘDNA ARCHITEKTURA

Pierwszym krokiem do energooszczędności jest wybór domu o odpowiednim kształcie. Optymalne parametry najłatwiej jest osiągnąć wybierając prostą bryłę, której współczynnik kształtu A/V, czyli stosunek przegród zewnętrznych do kubatury budynku, jest jak najniższy. Z tego względu, najlepiej sprawdzają się budynki o zwartej formie, pozbawione wykuszy, lukarn, balkonów czy loggii, przykryte dachem o nieskomplikowanej konstrukcji: płaskim, jedno- lub dwuspadowym, ewentualnie czterospadowym. Duże znaczenie ma wariant domu – parterowy, piętrowy lub z poddaszem użytkowym. Oczywiście, zadowalające parametry ­energooszczędne można uzyskać przy każdym typie budynku, lecz łatwiej jest to osiągnąć w budynku piętrowym lub z poddaszem użytkowym niż w domu parterowym. Wynika to głównie z faktu, że dom dwukondygnacyjny posiada mniej przegród zewnętrznych w stosunku do kubatury, niż dom parterowy. Budynek dwukondygnacyjny wyróżnia się także mniejszymi stratami ciepła uciekającego przez dach. zobacz więcej Lokalizacja domu na działce O energooszczędności domu decyduje również jego ­odpowiednie usytuowanie na działce. Aby optymalnie wykorzystać naturalne warunki posesji, należy spojrzeć na budynek jako całość – bryłę z konkretnym rozmieszczeniem pomieszczeń i okien. Układ wnętrz powinien uwzględniać strony świata i wynikającego z niego różnice nasłonecznienia w ciągu dnia. Z tego względu, pomiesz-


czenia, w których domownicy spędzają najwięcej czasu – salon, pokoje do pracy i nauki, pokoje dziecięce – najkorzystniej jest ulokować w miejscach, które mają stały dostęp do światła słonecznego – po stronie południowej i zachodniej. Słabo doświetlona część północna to natomiast idealne miejsce dla garażu, pomieszczeń gospodarczych, kotłowni

lub składzików. Jeśli ta część budynku pozostanie nieogrzewana, warto odizolować ją termicznie od części mieszkalnej. Odpowiednie rozmieszczenie pomieszczeń w budynku pozwala optymalnie wykorzystać energię słoneczną oraz ograniczyć wydatki związane z ogrzewaniem i oświetleniem.

zobacz więcej 


Optymalny układ okien Właściwe rozmieszczenie przeszkleń korzystnie wpływa na energooszczędność domu. Największe okna warto zaplanować na elewacji południowej i zachodniej, mniejsze w ścianie wschodniej, a najmniejsze w północnej. Jeżeli jest taka możliwość, można zupełnie zrezygnować z okien wychodzących na północ. Dzięki temu, słońce będzie swobodnie przenikać do wnętrza przez szerokie prze-


szklenia, napełniając pomieszczenia ciepłem i słoneczną energią. Z kolei ograniczenie okien od strony północnej, pozwoli zatrzymać zyski energetyczne wewnątrz domu. Jest to szczególnie wartościowe podczas zimy, gdy ciepło uzyskane z promieni słonecznych aktywnie wspomaga ogrzewanie budynku. Jednak w upalne dni, duża ilość powierzchni

przeszklonych może doprowadzić do przegrzewania niektórych pomieszczeń i w konsekwencji spowodować dyskomfort użytkowania domu. Z tego względu, już na etapie projektowania, warto pomyśleć o odpowiednich przesłonach słonecznych, z których najbardziej efektywne są rolety zewnętrzne.

zobacz więcej 


TT

YM

W

o

U 8 T h e r mYBO CZ SZ

F OJ

ZP

ED YN

RYNKU

NAJCIEPLEJS

NA WE

OKNO DACHO E Z

YM PAKIETEMENERGOOSZCZĘD INSTALACJE


DNE


Pompa ciepła Pompa ciepła jest nowoczesnym urządzeniem umożliwiającym ogrzewanie domu dzięki darmowej energii czerpanej z naturalnych, odnawialnych źródeł – gruntu, wody lub powietrza. System ten jest często określany mianem niskotemperaturowego źródła ciepła, gdyż maksymalna temperatura wody uzyskiwana na wyjściu z pompy ciepła


nie przekracza 66° C. Przekazywanie ciepła z zimnego otoczenia do instalacji grzewczej, czyli z dolnego do górnego źródła ciepła, jest możliwe dzięki doprowadzeniu do pompy energii napędowej, np. elektrycznej. Ten, w pełni ekologiczny system grzewczy, nie wymaga podłączenia do komina, ani do insta-

lacji wentylacyjnej. Pod względem eksploatacji jest to najtańsze źródło energii cieplnej wśród urządzeń bezobsługowych. Pompa ciepła może być stosowana w domach jednorodzinnych, na osiedlach wielorodzinnych oraz w obiektach przemysłowych.

zobacz więcej 


Wentylacja mechaniczna z odzy Wentylacja mechaniczna z rekuperacją to najbardziej energooszczędne rozwiązanie wentylacyjne, które powoli staje się standardem. Jest to wariant wentylacji, w którym wymiana powietrza jest niezależna od jakichkolwiek warunków zewnętrznych z maksymalnym ograniczeniem strat ciepła. Wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją minimalizuje straty energii w budynku oraz utrzymuje optymalny mikroklimat w pomieszczeniach – eliminuje


yskiem ciepła z wnętrza wilgoć, nieprzyjemne zapachy oraz substancje szkodliwe dla zdrowia. Skutecznie odzyskuje ciepło z powietrza wywiewanego i przekazuje je do powietrza nawiewanego. Decyzja o zastosowaniu wentylacji z odzyskiem ciepła na etapie planowania budowy pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Jeśli wybierzemy projekt domu z wentylacją

uwzględniającą podłączenie do rekuperatora, to nie będziemy musieli murować kominów, zaoszczędzimy również na kosztach materiałów budowlanych. Warto także na etapie projektowania zastanowić się, gdzie umieścić centralę wentylacyjną, a gdzie czerpnię i wyrzutnię powietrza.

zobacz więcej 


GPWC – Gruntowy powietrzny w Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła (w skrócie GPWC) jest instalacją wspierającą i dopełniającą instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – zapewnia stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, która wstępnie podgrzewa lub schładza powietrze wentylacyjne. Zasada działania GPWC polega na wykorzystaniu temperatury gruntu oscylującej na poziomie ok. 8°C (na głębokości ok. 1,5 m poniżej rzędnej terenu) do ocieplenia lub schłodzenia powietrza płynącego systemem rur w gruncie. Po-


wymiennik ciepła wietrze to jest następnie przekazywane do centrali wentylacyjnej (najczęściej rekuperatora) i rozprowadzane w budynku systemem rur wentylacyjnych. Doświadczenia pokazują, że dzięki zastosowaniu GPWC można podnieść temperaturę doprowadzanego powietrza o 22°C w zimie i obniżyć o 20°C w lecie. Dzięki ­takiemu ­zabiegowi powietrze zasysane zimą do centrali wentylacyjno-rekuperacyjnej zostaje wstępnie ogrzane, co przekłada się na mniejsze zużycie energii elektrycznej potrzebnej do podgrza-

nia powietrza do wymaganej temperatury w danym obiekcie. Analogicznie, w ­lecie, w przypadku wystąpienia upałów z temperaturami do 33°C powietrza po przejściu przez wymiennik ochłodzi się do temperatury 16°C. Nie ma wówczas konieczności montowania instalacji klimatyzacyjnej, która zapewnia jedynie chłodne powietrze lokalnie, blisko klimatyzatora.

zobacz więcej 


Kolektory słoneczne Kolektory słoneczne to urządzenia pozwalające absorbować energię słoneczną i przetwarzać ją w energię cieplną, termiczną. Stanowią uzupełnienie układu centralnego ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej – wspomagając działanie kotła centralnego ogrzewania, pozwalają na znaczną redukcję kosztów podgrzania wody w systemie. Kolektory działają nie tylko w letnie, słoneczne dni – z powodzeniem funkcjonują również przy zachmurzonej aurze, jak i wtedy, gdy temperatura powietrza na zewnątrz jest bardzo niska. Szacuje się, że montaż instalacji solarnej to oszczędność energii niezbędnej do ogrza-


nia wody użytkowej sięgająca do 70% w skali roku, a w przypadku grzania wody i wspomagania ogrzewania – do 30-40% w skali roku. Zaletą kolektorów słonecznych jest ponadto brak emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz wykorzystanie energii odnawialnej, która podnosi wydajność energetyczną budynku o klasę wyżej, co ma istotny wpływ na bieżącą i przyszłą wartość rynkową nieruchomości. Podjęcie decyzji o zastosowaniu kolektorów słonecznych jest najbardziej optymalne na etapie projektowania budynku. Aby uzyskać maksymalną wy-

dajność systemu solarnego, kolektory montuje się na najbardziej nasłonecznionej powierzchni domu – na dachu lub płaszczyznach skierowanych w kierunku południa, np. na gruncie, pionowej ścianie budynku lub na balkonie. Kolektory aktualnie dostępne na rynku można swobodnie łączyć z każdym pokryciem – dachówką, blachą lub łupkiem.

zobacz więcej 


Ogniwa fotowoltaiczne Ogniwa fotowoltaiczne są urządzeniami przekształcającymi promieniowanie słoneczne bezpośrednio w energię elektryczną (proces zamiany nosi nazwę konwersji fotowoltaicznej), a odbywa się bez ubocznej produkcji zanieczyszczeń, hałasu i innych czynników, które mogą wpływać niekorzystnie na środowisko. Za ilość wytworzonej energii jest odpowiedzialna intensywność promieniowania słonecznego, dlatego przed decyzją o montażu


instalacji fotowoltaicznej na naszym domu, należy upewnić się czy połać dachowa, na której chcemy zainstalować system PV jest skierowana na południe oraz, czy nie leży w strefie cienia rzucanego przez inne budynki, kominy, czy drzewa. Produkcja energii z systemu PV jest największa, gdy słońce pada na ogniwa pod kątem prostym, zaś optymalny kąt

nachylenia dla paneli fotowoltaicznych w Polsce to 30-40°. Dla uzyskania instalacji o mocy 1 kWel wymagana jest instalacja o powierzchni od 7 m² do 20 m² w zależności od zastosowanego modułu. Zwykle instalacja zapewniająca 2 kWel jest wystarczająca dla pokrycia niemal całego zapotrzebowania domu jednorodzinnego.

zobacz więcej 


OKIEM ARCHITEKTA

arch. Mariusz Jaworski Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

PROGRAM PROSUMENT

26 maja 2014 roku wystartował program Prosument, który do 2020 roku będzie wpierał budowę domowych mikroinstalacji OZE. Inwestorzy planujący wytwarzanie prądu lub prądu i ciepła z odnawialnych źródeł energii mogą otrzymać pożyczkę z dotacją, która pokryje nawet do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji. Dotacją są objęte, m.in. kolektory słoneczne, pompy ciepła, małe elektrownie wiatrowe, kotły na biomasę, mikrobiogazowanie, czy domowe systemy fotowoltaiczne. zobacz więcej TOP 10

KOLEKCJA ENERGOMarisa V G1 ENERGO


129,29 m

2

Atrakcyjna bryła w modnej oprawie. Nowoczesny wdzięk. Czytelny podział funkcjonalny. Dostęp do balkonu z każdej sypialni. Praktyczne szafy wnękowe w strefie wejściowej. Słoneczna jadalnia w przeszklonym wykuszu.


Marisa V G1 ENERGO


129,29 m2

Parter

1. Wiatrołap 3,34 m²; 2. Hol 5,00 m²; 3. Kuchnia 8,34 m²; 4. Spiżarnia 1,23 m²; 5. Pokój dzienny 30,69 m²; 6. Gabinet 10,62 m²; 7. Łazienka 2,60 m²; 8. Korytarz + schody 9,06 m²; 9. Kotłownia 10,44 m²; 10. Garaż 23,60 m²

Poddasze

1. Korytarz 6,72 m²; 2. Sypialnia 18,08 m²; 3. Garderoba 2,65 m²; 4. Sypialnia 11,06 m²; 5. Sypialnia 11,26 m²; 6. Łazienka 8,64 m²; 7. Strych 11,68 m²

zobacz 


Kornel VI (z wiatą) ENERGO


92,46 m

2

Oszczędna forma. Atrakcyjna kompozycja elewacji. Tani w realizacji dach dwuspadowy. Przestronna strefa dzienna. Duże przeszklenia od strony ogrodu. Trzy komfortowe sypialnie. Piękny, zadaszony taras – dodatkowa strefa ­rekreacyjna.


Kornel VI (z wiatą) ENERGO


92,46 m2

Parter

1. Wiatrołap 2,55 m²; 2. Hol 10,31 m²; 3. Kuchnia 7.77 m²; 4. Pokój dzienny + jadalnia 27,07 m²; 5. Toaleta 1,61 m²; 6. Sypialnia 14,19 m²; 7. Sypialnia 11,01 m²; 8. Sypialnia 11,01 m²; 9. Łazienka 6,94 m²; 10. Kotłownia 5,43 m²; 11. Wiata samochodowa 25,14 m²

zobacz 
Santiago G1 ENERGO


133,83 m

2

Elegancja w parze z funkcjonalnością. Prosta i tania realizacja. Czytelny podział stref. Pomysłowy taras nad garażem. Duże przeszklenia – optymalne doświetlenie wszystkich pomieszczeń. Przytulny wdzięk.


Santiago G1 ENERGO


133,83 m2

Parter

1. Wiatrołap 2,52 m²; 2. Hol + schody 13,58 m²; 3. Kuchnia 10,16 m²; 4. Spiżarnia 1,33 m²; 5. Pokój dzienny + jadalnia 34,84 m²; 6. Łazienka 2,71 m²; 7. Garderoba 3,60 m²; 8. Gabinet 11,17 m²; 9. Kotłownia 4,93 m²; 10. Pom. gospodarcze 8,12 m²; 11. Garaż 20,68 m²

Poddasze

1. Korytarz 6,31 m²; 2. Sypialnia 12,11 m²; 3. Garderoba 4,57 m²; 4. Sypialnia 11,43 m²; 5. Sypialnia 11,47 m²; 6. Łazienka 8,58 m²

zobacz 


Gabriel II G1 ENERGO


127,52 m

2

Atrakcyjna forma z nowoczesnym pazurem. Optymalny układ pomieszczeń. Piękne przeszklenie salonu. Odseparowana strefa nocna – trzy sypialnie oraz duża łazienka. Garaż ­zgrabnie wkomponowany w bryłę budynku.


Gabriel II G1 ENERGO


127,52 m2

Parter

1. Wiatrołap 3,71 m²; 2. Hol 10,95 m²; 3. Kuchnia 12,46 m²; 4. Pokój dzienny 39,23 m²; 5. Toaleta 1,70 m²; 6. Korytarz 6,22 m²; 7. Sypialnia 16,41 m²; 8. Sypialnia 11,37 m²; 9. Sypialnia 11,22 m²; 10. Łazienka 8,93 m²; 11. Pom. gospodarcze 5,44 m²; 12. Kotłownia 8,74 m²; 13. Garaż 20,67 m²

Poddasze

1. Poddasze do adaptacji 44,46 m²

zobacz 
Pedro G1 ENERGO


125,17 m

2

Prosty i ekonomiczny w budowie. Nowoczesna kompozycja elewacji. Czytelny podział stref i maksymalne doświetlenie wszystkich pomieszczeń. Atrakcyjny salon z jadalnią i nastrojowym kominkiem. Pomysłowe wykorzystanie przestrzeni nad garażem – praktyczny strych.


Pedro G1 ENERGO


125,17 m2

Parter

1. Wiatrołap 3,20 m²; 2. Hol + schody 12,22 m²; 3. Kuchnia 13,74 m²; 4. Spiżarnia 1,75 m²; 5. Jadalnia 13.81 m²; 6. Pokój dzienny 21,43 m²; 7. Toaleta 1,61 m²; 8. Kotłownia 7,89 m²; 9. Pom. gospodarcze 6,44 m²; 10. Garaż 20,39 m²

Poddasze

1. Korytarz 4,61 m²; 2. Sypialnia 18,58 m²; 3. Sypialnia 12,98 m²; 4. Sypialnia 11,64 m²; 5. Łazienka 9,60 m²; 6. Strych 14,60 m²

zobacz 


Elmo III ENERGO


76,39 m

2

Idealny projekt na wąską działkę. Oszczędna forma. Tani w realizacji dach dwuspadowy. Wnętrze maksymalnie otwarte na przydomowy ogród. Czytelny podział funkcji. Atrakcyjny ­taras.


Elmo III ENERGO


76,39 m2

Parter

1. Wiatrołap 2,69 m²; 2. Hol 5,53 m²; 3. Kuchnia 9,77 m²; 4. Pokój dzienny 23,41 m²; 5. Korytarz 4,24 m²; 6. Sypialnia 13,50 m²; 7. Sypialnia 10,36 m²; 8. Łazienka 6,89 m²; 9. Kotłownia 5,78 m²

zobacz 


MONZAplus D a c h ó w k a

c e r a m i c z n a

SięgAJ wySOkO Jeśli cenisz piękno, wytrzymałość i szybkość układania, śmiało sięgaj po dachówki ceramiczne MONZAplus.

// roben.pl // facebook.pl/roben.polska


Kupując produkty Röben, wspierasz Fundację Marcina Gortata Mierz wysoko MG13


Neo G1 ENERGO


176,51 m

2

Efektowna forma. Nowoczesny szyk. Świetnie zorganizowane wnętrze z czytelnym podziałem stref. Praktyczne rozwiązania funkcjonalne. Dwa atrakcyjne tarasy – jeden o krok od salonu, drugi nad garażem.


Neo G1 ENERGO


176,51 m2

Parter

1. Wiatrołap 4,17 m²; 2. Hol + schody 20,08 m²; 3. Kuchnia 12,99 m²; 4. Spiżarnia 1,91 m²; 5. Jadalnia 14,44 m²; 6. Pokój dzienny 40,38 m²; 7. Łazienka 3,28 m²; 8. Gabinet (sypialnia) 10,60 m²; 9. Garderoba 4,57 m²; 10. Kotłownia 7,62 m²; 11. Garaż 22,66 m²

Poddasze

1. Korytarz 10,27 m²; 2. Sypialnia 14,34 m²; 3. Garderoba 6,67 m²; 4. Sypialnia 10,30 m²; 5. Sypialnia 10,30 m²; 6. Łazienka 12,21 m²

zobacz 


Edwin G1 ENERGO


82,29 m

2

Prosta bryła. Tani w realizacji dach dwuspadowy. Elastyczny układ funkcjonalny. Salon oferujący wiele możliwości aranżacji. Zadaszony taras w podcieniu. Garaż oddzielony termicznie od ogrzewanej części budynku.


Edwin G1 ENERGO


82,29 m2

Parter

1. Wiatrołap 2,36 m²; 2. Hol 8,80 m²; 3. Kuchnia 7,89 m²; 4. Pokój dzienny 28,51 m²; 5. Korytarz 3,60 m²; 6. Sypialnia 12,96 m²; 7. Sypialnia 10,67 m²; 8. Łazienka 7,50 m²; 9. Kotłownia 11,76 m²; 10. Garaż 20,54 m²

zobacz 


VELUX. Zawsze trafny wyb贸r. www.velux.pl

Spraw nasze d藕 ceny!


Otwórz się na jakość w dobrej cenie! Okna Nowej Generacji VELUX łączą w sobie komfort użytkowania i mniejsze zużycie energii oraz zapewniają niezawodność i pewność na długie lata. Standard

Standard Plus

Premium

Wybierając nasze okna, otrzymujesz: możliwość wyboru górnego lub dolnego otwierania energooszczędną konstrukcję okna z atrakcyjny design solidną jakość i nawet 20 lat gwarancji!**

*

* W zależności od wybranego standardu. ** Szczegółowe warunki gwarancji na www.velux.pl


Tobiasz II G2 ENERGO


116,80 m

2

Atrakcyjny design z tradycją w tle. Wnętrze z elastycznym układem funkcjonalnym. Piękny salon połączony z jadalnią. Praktyczna ­spiżarnia przy kuchni. Trzy sypialnie na poddaszu. Przytulny taras z kominkiem i dekoracyjną pergolą.


Tobiasz II G2 ENERGO


116,80 m2

Parter

1. Wiatrołap 3,59 m²; 2. Hol + schody 15,28 m²; 3. Kuchnia 10,02 m²; 4. Spiżarnia 1,81 m²; 5. Pokój dzienny + jadalnia 29,30 m²; 6. Łazienka 2,87 m²; 7. Kotłownia 8,09 m²; 8. Garaż 34,32 m²

Poddasze

1. Korytarz 5,28 m²; 2. Sypialnia 15,54 m²; 3. Sypialnia 11,76 m²; 4. Sypialnia 11,73 m²; 5. Łazienka 9,60 m²

zobacz 


Niki G1 (wersja A) ENERGO


115,06 m

2

Kondensacja funkcjonalności w najmodniejszym wydaniu. Przytulny wdzięk i maksymalny komfort codziennego użytkowania. Czytelny podział stref. Kapitalny taras z dekoracyjną pergolą i kominkiem – dodatkowy salon i jadalnia.


Niki G1 (wersja A) ENERGO


115,06 m2

Parter

1. Wiatrołap 2,55 m²; 2. Hol + schody 11,38 m²; 3. Kuchnia 7,20 m²; 4. Pokój dzienny + jadalnia 29,22 m²; 5. Sypialnia 16,16 m²; 6. Łazienka 4,39 m²; 7. Garderoba 2,27 m²; 8. Kotłownia 4,61 m²; 9. Garaż 22,50 m²

Poddasze

1. Korytarz 7,65 m²; 2. Sypialnia 12,15 m²; 3. Sypialnia 14,01 m²; 4. Łazienka 4,61 m²; 5. Pralnia 3,47 m²; 6. Strych 2,58 m²

zobacz 


Budujesz nowy dom? Modernizujesz istniejący? Rozważ inwestycję w pompę ciepła do przygotowania c.w.u. VITOCAL 060-A Kompaktowa pompa ciepła Vitocal 060-A typu monoblok została wyposażona we wszystkie komponenty służące do efektywnego podgrzewania ciepłej wody. W jednej obudowie obok modułu pompy ciepła (typu WWKS) znajduje się zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 250 litrów, regulator, grzałka elektryczna i wężownica do współpracy z instalacją solarną lub innym źródłem ciepła np. kotłem grzewczym na gaz. Vitocal 060-A może wykorzystywać zarówno powietrze zewnętrzne jak i powietrze obiegowe do wydajnego i ekonomicznego podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Dzięki temu można ją stosować w nowych i już istniejących domach jednorodzinnych.


www.viessmann.pl


TOP 10

KOLEKCJA ENERGO PLUSEdgar II G2 ENERGO PLUS


157,99 m

2

Nowoczesny design i świetne parametry cieplne. Komfortowy rozkład pomieszczeń. Duża kuchnia. Główna sypialnia na parterze. Oryginalny taras na poziomie poddasza dostępny z gabinetu. Zadaszona strefa wejściowa.


Edgar II G2 ENERGO PLUS


157,99 m2

Parter

1. Wiatrołap 3,46 m²; 2. Hol + schody 14,78 m²; 3. Kuchnia 11,75 m²; 4. Pokój dzienny 33,95 m²; 5. Sypialnia 21,22 m²; 6. Łazienka 3,87 m²; 7. Garderoba 3,01 m²; 8. Pom. techniczne 7,44 m²; 9. Garaż 36,96 m²

Poddasze

1. Korytarz 6,36 m²; 2. Sypialnia 12,11 m²; 3. Sypialnia 11,85 m²; 4. Łazienka 15,44 m²; 5. Gabinet 16,11 m²; 6. Pom. gospodarcze 4,08 m²

zobacz 


Astrid (mała) II G2 ENERGO P


PLUS

99,94 m

2

Elegancja w nowoczesnej oprawie. Rodzinna strefa dzienna. Duże przeszklenia od strony ogrodu – doskonałe doświetlenie wszystkich pomieszczeń. Funkcjonalna wygoda i modna estetyka. Poddasze do późniejszej adaptacji – swoboda aranżacji.


Astrid (mała) II G2 ENERGO PLUS


99,94 m2

Parter

1. Wiatrołap 3,96 m²; 2. Hol + schody 14,38 m²; 3. Kuchnia 8,52 m²; 4. Pokój dzienny + jadalnia 28,17 m²; 5. Toaleta 1,70 m²; 6. Korytarz 5,56 m²; 7. Sypialnia 13,23 m²; 8. Sypialnia 13,43 m²; 9. Łazienka 7,32 m²; 10. Pom. gospodarcze 3,67 m²; 11. Pom. techniczne 7,12 m²; 12. Garaż 33,97 m²

Poddasze

1. Poddasze do adaptacji 30,91 m²

zobacz 


ComfoAir Q 350

ComfoAir Q 450/600


Najnowsza generacja jednostek wentylacyjnych Zehnder ComfoAir Q Zalety jednostek wentylacyjnych ComfoAir Q: optymalne rozwiązanie dla każdego typu obiektu znakomita efektywność energetyczna maksymalna energooszczędność innowacyjna technologia: 5% wyższy odzysk ciepła przy zużyciu energii niższym aż o 10% kontrola przepływu powietrza intuicyjna instalacja i obsługa nowoczesny design

wentylacja@zehnder.pl www.zehnder.pl

5 lat

PlusGwarancja


Simon G2 ENERGO PLUS


116,39 m

2

Nowoczesny wdzięk i magia stylowych detali. Rewelacyjnie doświetlone wnętrze z czytelnym podziałem stref. Kuchnia z atrakcyjną wyspą i praktyczną spiżarnią. Piękny salon otwarty na ogród. Kapitalny taras z dekoracyjnym kominkiem zewnętrznym.


Simon G2 ENERGO PLUS


116,39 m2

Parter

1. Wiatrołap 4,32 m²; 2. Hol + schody 14,40 m²; 3. Kuchnia 11,00 m²; 4. Spiżarnia 2,34 m²; 5. Pokój dzienny 34,08 m²; 6. Toaleta 1,54 m²; 7. Korytarz 6,24 m²; 8. Sypialnia 15,19 m²; 9. Sypialnia 10,49 m²; 10. Sypialnia 9,22 m²; 11. Łazienka 7,57 m²; 12. Pom. techniczne 11,68 m²; 13. Garaż 31,75 m²

Poddasze

1. Poddasze do adaptacji 50,20 m²

zobacz 


Magnus G2 ENERGO PLUS


190,39 m

2

Nowoczesny design i znakomite parametry cieplne. Efektowna forma i funkcjonalnie rozplanowane wnÄ™trze. Niebanalna kompozycja elewacji. Przestronne tarasy zaplanowane o krok od strefy dziennej.


Magnus G2 ENERGO PLUS


190,39 m2

Parter

1. Wiatrołap 2,90 m²; 2. Hol 10,08 m²; 3. Kuchnia 13,24 m²; 4. Spiżarnia 1,22 m²; 5. Jadalnia 13,79 m²; 6. Pokój dzienny 31,60 m²; 7. Łazienka 2,84 m²; 8. Garderoba + schody 8,43 m²; 9. Sypialnia 16,18 m²; 10. Garderoba 5,13 m²; 11. Łazienka 7,82 m²; 12. Sypialnia 11,10 m²; 13. Pom. techniczne 9,89 m²; 14. Garaż 36,40 m²

Poddasze

1. Korytarz 8,06 m²; 2. Sypialnia 21,67 m²; 3. Sypialnia 21,39 m²; 4. Sypialnia 8,05 m²; 5. Łazienka 5,32 m²; 6. Toaleta 1,57 m²; 7. Strych 2,04 m²

zobacz 
Lars G1 (wersja B) ENERGO P


PLUS

109,61 m

2

Prosty, a jednocześnie efektowny. Tani w budowie i późniejszym utrzymaniu. Ergonomiczny układ funkcjonalny oraz doskonałe doświetlenie wszystkich pomieszczeń. Dwa przytulne ­tarasy – dodatkowe strefy rekreacyjne na świeżym powietrzu.


Lars G1 (wersja B) ENERGO PLUS


109,61 m2

Parter

1. Wiatrołap 3,10 m²; 2. Hol + schody 12,41 m²; 3. Kuchnia 8,44 m²; 4. Spiżarnia 1,96 m²; 5. Pokój dzienny 31,17 m²; 6. Toaleta 1,19 m²; 7. Pom. techniczne 10,53 m²; 8. Garaż 22,12 m²

Poddasze

1. Korytarz 5,88 m²; 2. Sypialnia 12,75 m²; 3. Garderoba 2,45 m²; 4. Sypialnia 11,40 m²; 5. Sypialnia 10,33 m²; 6. Łazienka 8,53 m²

zobacz 


Liv 3 G2 ENERGO PLUS


130,84 m

2

Nowoczesna elegancja i zestaw sprawdzonych rozwiązań funkcjonalnych. Duże przeszklenia – słoneczny i przytulny klimat wnętrza. Komfortowy salon z nastrojowym kominkiem. Poddasze do późniejszej adaptacji – dodatkowa przestrzeń możliwości.


Liv 3 G2 ENERGO PLUS


130,84 m2

Parter

1. Wiatrołap 5,54 m²; 2. Hol 10,47 m²; 3. Kuchnia 9,90 m²; 4. Spiżarnia 1,62 m²; 5. Jadalnia 10,46 m²; 6. Pokój dzienny 31,34 m²; 7. Łazienka 2,11 m²; 8. Korytarz + schody 11,14 m²; 9. Sypialnia 12,84 m²; 10. Garderoba 5,45 m²; 11. Sypialnia 10,92 m²; 12. Sypialnia 10,92 m²; 13. Łazienka 8,13 m²; 14. Pom. techniczne 10,31 m²; 15. Garaż 29,22 m²

Poddasze

1. Poddasze do adaptacji 65,97 m²

zobacz 
Olaf G2 ENERGO PLUS


145,33 m

2

Idealne połączenie nowoczesne elegancji, codziennej wygody i funkcjonalności. Szerokie przeszklenia – słoneczny charakter wnętrza. Atrakcyjne okno kolankowe doświetlające sypialnię na poddaszu. Kapitalny taras – letni salon na świeżym powietrzu.


Olaf G2 ENERGO PLUS


145,33 m2

Parter

1. Wiatrołap 4,74 m²; 2. Hol + schody 11,52 m²; 3. Kuchnia 12,55 m²; 4. Pokój dzienny + jadalnia 26,83 m²; 5. Korytarz 3,45 m²; 6. Gabinet 17,10 m²; 7. Łazienka 3,42 m²; 8. Pom. gospodarcze 4,69 m²; 9. Pom. techniczne 8,49 m²; 10. Garaż 32,52 m²

Poddasze

1. Korytarz 7,38 m²; 2. Sypialnia 17,16 m²; 3. Garderoba 4,28 m²; 4. Sypialnia 11,63 m²; 5. Sypialnia 10,24 m²; 6. Łazienka 10,34 m²

zobacz 


Eryk ENERGO PLUS


89,36 m

2

Idealny projekt na wąską działkę. Oszczędna forma. Tani w realizacji dach dwuspadowy. Wnętrze maksymalnie otwarte na przydomowy ogród. Czytelny podział funkcji. Atrakcyjny ­taras.


Eryk ENERGO PLUS


89,36 m2

Parter

1. Wiatrołap 3,01 m²; 2. Hol 8,07 m²; 3. Kuchnia 7,02 m²; 4. Spiżarnia 1,63 m²; 5. Pokój dzienny + jadalnia 26,21 m²; 6. Toaleta 1,61 m²; 7. Sypialnia 11,15 m²; 8. Garderoba 4,18 m²; 9. Sypialnia 10,61 m²; 10. Sypialnia 10,42 m²; 11. Łazienka 5,45 m²; 12. Pom. techniczne 7,08 m²

zobacz 
E9 z wiatą (wersja B) ENERGO


O PLUS

137,76 m

2

Energooszczędna forma i znakomite docieplenie. Prosta i tania realizacja. Czytelny podział funkcjonalny. Praktyczna garderoba przy wejściu. Atrakcyjna elewacja z ponadczasową ­urodą ­cegły w roli głównej.


E9 z wiatą (wersja B) ENERGO PLUS


137,76 m2

Parter

1. Wiatrołap 1,67 m²; 2. Hol + schody 17,94 m²; 3. Kuchnia 11,66 m²; 4. Spiżarnia 1,07 m²; 5. Jadalnia 8,15 m²; 6. Pokój dzienny 24,85 m²; 7. Łazienka 3,90 m²; 8. Pokój gościnny 9,59 m²; 9. Garderoba 5,12 m²; 10. Pom. techniczne 6,87 m²; 11. Wiata samochodowa 21,85 m²

Poddasze

1. Korytarz 4,18 m²; 2. Sypialnia 14,06 m²; 3. Sypialnia 12,61 m²; 4. Sypialnia 12,34 m² 5. Łazienka 10,56 m²

zobacz 


Anabela ENERGO PLUS


81,33 m

2

Piękny, nowoczesny dom z optymalnie zaprojektowaną funkcją. Otwarta strefa dzienna. Kominek widoczny z trzech pomieszczeń. Świetliki tunelowe doświetlające jadalnię. Modna kompozycja elewacji.


Anabela ENERGO PLUS


81,33 m2

Parter

1. Wiatrołap 2,16 m²; 2. Hol 6,07 m²; 3. Kuchnia 7,42 m²; 4. Jadalnia 9,16 m²; 5. Pokój dzienny 17,90 m²; 6. Sypialnia 13,29 m²; 7. Sypialnia 9,77 m²; 8. Sypialnia 9,88 m²; 9. Łazienka 5,68 m²; 10. Pom. techniczne 5,74 m²

zobacz 
TOP 10 KOLEKCJA EXEX 11 G2 (wersja D)


146,14 m

2

Intrygująca bryła. Nowoczesna kompozycja elewacji. Czytelny podział stref. Reprezentacyjny salon z dużym przeszkleniem i pięknym widokiem na ogród. Osobny, zaciszny gabinet. Komfortowy taras.


EX 11 G2 (wersja D)


146,14 m2

Parter

1. Wiatrołap 4,54 m²; 2. Hol 9,24 m²; 3. Kuchnia 11,87 m²; 4. Spiżarnia 2,11 m²; 5. Jadalnia 11,08 m²; 6. Pokój dzienny 37,40 m²; 7. Łazienka 2,38 m²; 8. Gabinet 11,31 m²; 9. Korytarz 3,93 m²; 10. Sypialnia 16,68 m²; 11. Łazienka 7,61 m²; 12. Korytarz 2,87 m²; 13. Sypialnia 11,42 m²; 14. Sypialnia 11,47 m²; 15. Toaleta 2,23 m²; 16. Pom. techniczne 8,12 m²; 17. Garaż 28,70 m²

zobacz 


EX 15 II


152,20 m

2

Dialog tradycji z nowoczesnością. Zjawiskowa kompozycja elewacji. Duże przeszklenia z widokiem na ogród. Bardzo dobre parametry cieplne. Optymalnie zaprojektowana funkcja. Żaluzje zewnętrzne przesuwne jako osłona przed przegrzewaniem w upalne dni.


EX 15 II


152,20 m2

Parter

1. Wiatrołap 3,03 m²; 2. Hol + schody 12,61 m²; 3. Kuchnia 10,57 m²; 4. Spiżarnia 2,10 m²; 5. Jadalnia 14,62 m²; 6. Pokój dzienny 30,36 m²; 7. Łazienka 2,26 m²; 8. Gabinet 9,22 m²; 9. Garderoba 1,83 m²; 10. Pom. techniczne 7,61 m²

Poddasze

1. Korytarz 4,54 m²; 2. Sypialnia 16,70 m²; 3. Garderoba 8,60 m²; 4. Łazienka 6,36 m²; 5. Sypialnia 9,91 m²; 6. Sypialnia 11,45 m²; 7. Łazienka 8,04 m²

zobacz 
EX 6 (z wiatÄ…)


160,73 m

2

Nowoczesny design. Luksus przestrzeni we wnętrzu. Duże przeszklenia – słoneczny charakter i morze naturalnego światła w strefie dziennej. Atrakcyjny ogród zimowy z przeszklonym dachem.


EX 6 (z wiatÄ…)


160,73 m2

Parter

1. Wiatrołap 3,73 m²; 2. Hol 8,63 m²; 3. Kuchnia 10,32 m²; 4. Spiżarnia 2,42 m²; 5. Pokój dzienny 43,54 m²; 6. Jadalnia 11,84 m²; 7. Toaleta 2,53 m²; 8. Korytarz 12,48 m²; 9. Sypialnia 17,53 m²; 10. Łazienka 4,64 m²; 11. Garderoba 4,90 m²; 12. Sypialnia 13,43 m²; 13. Sypialnia 13,91 m²; 14. Łazienka 6,24 m²; 15. Garderoba 4,59 m²; 16. Ogród zimowy 10,82 m²; 17. Pom. techniczne 6,53 m²; 18. Pom. gospodarcze 7,56 m²; 19. Wiata samochodowa 33,74 m²

zobacz 


EX 5 G1


152,20 m

2

Kubistyczna forma i uroda nowoczesnych ­detali. Atrakcyjna kompozycja elewacji. Wnętrze ­wypełnione naturalnym światłem. Czytelny ­podział funkcji. Najwyższy komfort cieplny i użytkowy. Przestronny taras z ciekawie zaprojektowaną pergolą.


EX 5 G1


152,20 m2

Parter

1. Wiatrołap 2,72 m²; 2. Hol + schody 17,15 m²; 3. Kuchnia 10,10 m²; 4. Spiżarnia 1,25 m²; 5. Jadalnia 9,96 m²; 6. Pokój dzienny 29,56 m²; 7. Gabinet 6,78 m²; 8. Łazienka 3,65 m²; 9. Kotłownia 7,28 m²; 10. Garaż 19,89 m²

Poddasze

1. Korytarz 12,17 m²; 2. Sypialnia 26,82 m²; 3. Łazienka 8,68 m²; 4. Garderoba 6,42 m²; 5. Sypialnia 15,15 m²; 6. Sypialnia 14,42 m²; 7. Łazienka 8,68 m²; 8. Garderoba 5,02 m²; 9. Pralnia 3,32 m²

zobacz 


s o t – m e lbet

. So z j u „Bud

1. W OKRESIE OD 15.01.2016 - 15.09.2016 KUP MATERIAŁY BUDOWLANE SOLBET ZA MINIMUM 5 000 zł BRUTTO

2. KOPIĘ FAKTURY ZAKUPOWEJ WRAZ Z WYPEŁNIONYM FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM PUBLIKOWANYM W MIESIĘCZNIKU ,,MURATOR’’ (wydania PRZEŚLIJ NA ADRES WSKAZANY W REGUL

Terminy losowań: 04/2016, 07/2016, 10/20

UWAGA REGULAMINOWA: sprawdź czy na fakturze, w pozycji nazwa tow


” a c a ł p o ę i s

6

: a i n a r g y w Do o p y d o r g a n 3

ł z 0 0 0 0 10 Organizator Loterii

a 02 - 09/2016) LAMINIE LOTERII

Patron Loterii

016

waru jest ,,SOLBET’’ .

Regulamin Loterii

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU Buduj z Solbetem – to się opłaca


EX 7 (z wiatÄ…)


154,55 m

2

Zachwycający minimalizm. Doskonałe proporcje. Elastyczny układ funkcjonalny – swoboda aranżacji. Wnętrze maksymalnie otwarte na ogród. Dostęp do tarasu z salonu i każdej ­sypialni.


EX 7 (z wiatÄ…)


154,55 m2

Parter

1. Wiatrołap 3,79 m²; 2. Hol 7,32 m²; 3. Kuchnia 12,45 m²; 4. Pokój dzienny 48,32 m²; 5. Łazienka 2,61 m²; 6. Garderoba 3,29 m²; 7. Korytarz 15,47 m²; 8. Sypialnia 15,10 m²; 9. Garderoba 4,84 m²; 10. Sypialnia 14,91 m²; 11. Sypialnia 14,91 m²; 12. Łazienka 11,54 m²; 13. Pom. techniczne 8,14 m²; 14. Pom. gospodarcze 5,92 m²; 15. Wiata samochodowa 30,57 m²

zobacz 


EX 13


128,71 m

2

Efektowny, a jednocześnie prosty w realizacji. Przeszklona elewacja ogrodowa – atrakcyjne okno na świat. Przestronne i znakomicie doświetlone wnętrze z czytelnym podziałem stref. Znakomite parametry cieplne.


EX 13


128,71 m2

Parter

1. Wiatrołap 1,95 m²; 2. Garderoba 4,79 m²; 3. Hol + schody 9,99 m²; 4. Kuchnia 10,57 m²; 5. Spiżarnia 1,36 m²; 6. Jadalnia 14,57 m²; 7. Pokój dzienny 30,42 m²; 8. Łazienka 2,38 m²; 9. Pom. techniczne 7,44 m²

Poddasze

1. Korytarz 4,23 m²; 2. Sypialnia 15,04 m²; 3. Sypialnia 12,13 m²; 4. Sypialnia 10,28 m²; 5. Łazienka 11,00 m²

zobacz 
EX 10 II (z wiatą)


133,70 m

2

Nowoczesny szyk i energooszczędny charakter. Intrygujące detale. Wnętrze z czytelnym podziałem stref. Zaciszny gabinet w atrakcyjnym, nadwieszonym wykuszu. Składane, drewniane okiennice. Praktyczna wiata garażowa.


EX 10 II (z wiatą)


133,70 m2 Parter

1. Wiatrołap 2,46 m²; 2. Garderoba 3,32 m²; 3. Hol + schody 15,64 m²; 4. Kuchnia 10,32 m²; 5. Spiżarnia 1,71 m²; 6. Pokój dzienny 30,62 m²; 7. Łazienka 3,62 m²; 8. Kotłownia 8,38 m²; 9. Pom. gospodarcze 11,43 m²

Piętro

1. Korytarz 4,02 m²; 2. Sypialnia 16,81 m²; 3. Sypialnia 16,79 m²; 4. Sypialnia 16,78 m²; 5. Łazienka 11,61 m²

Antresola

1. Gabinet 18,75 m²

zobacz 


EX 14


133,78 m

2

Nowoczesna stodoła w najlepszym wydaniu. Przytulne wnętrze z czytelnym podziałem stref. Modna kompozycja elewacji. Funkcjonalne szafy wnękowe. Żaluzje zewnętrzne – ochrona przed przegrzewaniem w upalne dni.


EX 14


133,78 m2

Parter

1. Wiatrołap 3,03 m²; 2. Hol + schody 12,20 m²; 3. Kuchnia 10,57 m²; 4. Spiżarnia 2,16 m²; 5. Jadalnia 14,57 m²; 6. Pokój dzienny 30,42 m²; 7. Łazienka 2,26 m²; 8. Gabinet 9,22 m²; 9. Garderoba 1,83 m²; 10. Pom. techniczne 7,56 m²

Poddasze

1. Korytarz 4,23 m²; 2. Sypialnia 13,77 m²; 3. Sypialnia 10,51 m²; 4. Sypialnia 8,97 m²; 5. Łazienka 10,04 m²

zobacz 
EX 8 G2 (wersja D)


131,72 m

2

Atrakcyjna forma w efektownej oprawie. Znakomicie doświetlone wnętrze. Rodzinny salon z narożnym kominkiem. Praktyczna spiżarnia przy kuchni. Dwa przestronne tarasy – jeden od frontu, drugi od ogrodu. Garaż zgrabnie wkomponowany w bryłę budynku.


EX 8 G2 (wersja D)


131,72 m2

Parter

1. Wiatrołap 3,59 m²; 2. Hol 8,46 m²; 3. Kuchnia 9,53 m²; 4. Spiżarnia 1,32 m²; 5. Jadalnia 9,78 m²; 6. Pokój dzienny 29,43 m²; 7. Gabinet 11,53 m²; 8. Toaleta 2,18 m²; 9. Korytarz 8,38 m²; 10. Sypialnia 16,42 m²; 11. Sypialnia 11,79 m²; 12. Sypialnia 11,71 m²; 13. Łazienka 7,60 m²; 14. Kotłownia 10,30 m²; 15. Garaż 34,60 m²

zobacz 


EX 16 G1


149,23 m

2

Kwintesencja współczesnych trendów w architekturze. Optymalny podział stref – codzienny komfort użytkowy. Przestronny salon z dekoracyjnym kominkiem. Pięknie doświetlona jadalnia. Atrakcyjny taras z nowoczesnym zadaszeniem.


EX 16 G1


149,23 m2

Parter

1. Wiatrołap 3,81 m²; 2. Garderoba 4,84 m²; 3. Hol z klatką schodową 13,29 m²; 4. Kuchnia 12,21 m²; 5. Spiżarnia 2,71 m²; 6. Jadalnia 8,96 m²; 7. Pokój dzienny 23,45 m²; 8. Korytarz 3,00 m²; 9. Gabinet 10,93 m²; 10. Łazienka 2,30 m²; 11. Kotłownia 16,13 m²; 12. Garaż 29,93 m²

Poddasze

1. Korytarz 7,85 m²; 2. Sypialnia 14,93 m²; 3. Garderoba 3,42 m²; 4. Sypialnia 11,47 m²; 5. Sypialnia 11,42 m²; 6. Łazienka 11,32 m²; 7. Garderoba 3,32 m²

zobacz 


Aplikacja, kt贸ra pomaga w budowie domu ju偶 wkr贸tce w sklepach:


ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER i bądź na bieżąco!
ARCHIPELAG WNĘTRZA


ZOBACZ WIĘCEJ ARANŻACJI WNĘTRZ


NAJPIĘKNIEJSZE REALIZACJE


ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ


www.archipelag.pl

Tu teĹź nas znajdziesz: