Page 1

www.mlodziez.net

NAKŁAD 3000 EGZ. ISSN 1730-9085

119 KRAKOWSKI MAGAZYN MŁODYCH KWIECIEŃ 2017 »City for Children« 2011 2nd Place

City of Krakow

B R A K S trzecioklasisty

d ą l g e z r p y n w y t k e i b u s i czyl ł ó k z s h c y n l a j z a n m i g d a n po Krakowa

Rekreacyjne cudo w Nowej Hucie

Rozplanowani, czyli o trudnych wyborach

Grafenowa rewolucja


OKO NA KRAKÓW

Rekreacyjne

cudo Nowej Huty Zalew nowohucki to ulubione miejsce wypoczynku mieszkańców dzielnicy. Zwłaszcza jej najstarszej części.

K

iedy tylko wiosenne słońce zawiśnie wysoko nad Nową Hutą, nad położony nieopodal hutniczego kombinatu zalew ściągają tłumy spacerowiczów i rowerzystów. Zalew nowohucki to ulubione miejsce wypoczynku mieszkańców dzielnicy, zwłaszcza jej najstarszej części. Zbiornik udostępniono w 1957 r. Utworzono go z myślą, by był miejscem rekreacji dla ludu robotniczego miasta. Autorem projektu akwenu był inżynier

Urokliwym miejscem zalewu jest wyspa zwana małpim gajem, porośnięta wspaniałymi, rozłożystymi wierzbami, które szczególnie na wiosnę prezentują się nadzwyczajnie.

2

krakowski magazyn młodych


A. Ścigalski. W latach 60. i 70. staw był kąpieliskiem, miejscem, w którym organizowano festyny i pikniki. Było to miejsce naprawdę tłoczne. Powierzchnia zalewu ma kształt prostokąta, liczy 7 ha. Otaczający go park ze ścieżkami spacerowymi i rowerowymi to kolejne 17 ha. Zbiornik zasilany jest wodą z przepływającej obok Dłubni, rzeki, która wypływa z ziemi na wschód od Olkusza, a w pobliskiej Mogile wpada do wielkiej Wisły.

MAŁPI GAJ Urokliwym miejscem zalewu jest wyspa zwana małpim gajem, porośnięta wspaniałymi, rozłożystymi wierzbami, które szczególnie na wiosnę prezentują się nadzwyczajnie. Jest ona miejscem lęgowym ptaków. Mieszkają tu kaczki krzyżówki, mewy i łabędzie. Podobno bywają także perkozy. Nad nowohuckim zalewem często spotkamy rolkarzy, rowerzystów, rodziców z małymi dziećmi. Schodzą się tam także wędkarze. Staw jest cyklicznie zarybiany. Czy jednak spożywanie ryb z akwenu jest zdrowe? W 2016 roku stwierdzono w wodach zbiornika obecność bakterii coli i paciorkowce. Co ciekawe, badania przeprowadzono na wniosek dziennikarzy.

zwiedzić drewniany kościół św. Jana Chrzciciela i Matki Boskiej Szkaplerznej z XVII wieku, przeniesiony tu ze wsi Jawornik. Kościół ten miał stać się pierwszym obiektem skansenu wsi małopolskiej. Skansen jednak nigdy nie powstał.

BĘDZIE JESZCZE PIĘKNIEJ Z roku na rok zalew pięknieje i staje się miejscem jeszcze atrakcyjniejszym. Zgodnie z planem w najbliższych latach mają się tu pojawić restauracja na wodzie, nowe pomosty, a nawet amfiteatr. Latem obiekt tętni życiem. Podczas wakacji cykliczne imprezy kulturalne organizuje tu znajdujący się na pobliskim osiedlu Szkolnym Teatr Łaźnia Nowa. Kto nie zna tego miejsca, warto, by się tu wybrał. Wiosną wygląda przepięknie! Dojazd autobusami 123 lub 174 oraz tramwajami 4, 16, 21, 22. Mateusz Talaczyński, mati.smiglo@gmail.com fot. Marta Talaczyńska

Z roku na rok zalew pięknieje i staje się miejscem jeszcze atrakcyjniejszym. SPACER, RUCH, WODA Przed kilku laty nowohucki akwen został zmodernizowany. Oczyszczono zbiornik wodny, zbudowano oświetlone alejki spacerowe, boiska do siatkówki plażowej, asfaltowe do piłki nożnej i ręcznej, a także plac zabaw. Utworzono też sztuczną plażę i stworzono siłownię „pod chmurką”, wyposażoną w wiele przyrządów do ćwiczeń. W pobliżu zalewu znajduje się również odkryty basen. Natomiast miłośnicy kultury mogą zajrzeć do staropolskiego dworku, który był rezydencją Hugona Kołłątaja, a później Jana Matejki, lub

nr 119 | kwiecień 2017

3


KRAKOWSKI MAGAZYN MŁODYCH

»City for Children« 2011 2nd Place

City of Krakow

Projekt „Młody Kraków – Młode Media”, a wraz z nim magazyn „Śmigło”, otrzymał nagrodę Europejskiej Sieci Miast Przyjaznych Dzieciom w Stuttgarcie w roku 2011. Wydawca: Urząd Miasta Krakowa Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych os. Centrum C 10, 31-931 Kraków Adres redakcji: Dzienny Ośrodek Socjoterapii „Na Mogilskiej” ul. Mogilska 58, 31-545 Kraków Kontakt z redakcją: tel. 12 616-78-19 e-mail: redakcja.smiglo@gmail.com Redaguje zespół: Tomasz Talaczyński (redaktor naczelny), Wiktoria Dziedzic, Kamila Kucia, Jacek Liberacki, Mateusz Talaczyński, Anna Waliczek, Janek Skowronek, Marta Talaczyńska, Aniela Sroka, Monika Miśkiewicz, Martyna Smoter, Łucja Woźniak, Jan Woźniak. Opracowanie graficzne, pomoc redakcyjna i korekta: Loyal Solutions, ul. Budowlanych 52, 45-120 Opole, tel. 77 456-47-44 , 77 456-60-20, fax 77 453-03-30, e-mail: biuro@loyal.com.pl www.loyal.com.pl Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo ich skracania, zmiany tytułów oraz redakcyjnego opracowywania tekstów przyjętych do druku. Fotografie zamieszczone w magazynie są ogólną ilustracją tekstów, nie zawsze przedstawiają bohaterów artykułów.

P

rzed uczniami trzeciej klasy gimnazjum ważny wybór. Szkoły ponadgimnazjalne już czekają! Wyciągają ręce, kuszą profilami, zajęciami pozalekcyjnymi, infrastrukturą. Czym się kierować przy wyborze? Szukać własnej drogi, decydować się na określoną ścieżkę edukacji już teraz? A może jeszcze poczekać i wybrać profil uniwersalny, który nie zamknie żadnej z dróg? Gdy ludzie pytają mnie o to, co chcę wybrać w przyszłości, czym chcę się zajmować, czego się uczyć, nie odpowiadam konkretnie. Być może dlatego, że chcę w życiu robić i poznawać wiele rzeczy. Spotykam się z pobłażliwymi uśmieszkami, kpinami, że nie będę miała pracy – albo z podziwem, że naprawdę chcę podążać za tym, czego chcę. Czy naprawdę jest to tak trudne do zrozumienia? Czy taka postawa ma świadczyć o braku odpowiedzialności, dojrzałości, że być może nie przemyślałam wszystkiego dokładnie i jestem lekkomyślna? Czy może przeszkodą dla pełnych pasji młodych ludzi w naszym kraju jest właśnie taka mentalność i to, że nie można być pewnym godziwych zarobków, a nawet miejsca pracy w tym, co kocha się robić? Czytelnikom – uczniom trzeciej klasy gimnazjum życzymy dobrych wyborów. I po raz kolejny oddajemy przygotowany przez nas subiektywny przewodnik po krakowskich szkołach ponadgimnazjalnych. Kamila Kucia kamila.smiglo@gmail.com

Program „Młody Kraków” jest kontynuacją realizowanego od 1999 roku w Krakowie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży (MPPPM). Adresatem programu są dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz środowiska związane z ich codziennym życiem, edukacją, wychowaniem i czasem wolnym. Program „Młody Kraków” realizowany jest w Urzędzie Miasta Krakowa przez Referat ds. Młodzieży i Seniorów (Wydział Spraw Społecznych) przy współpracy ze Społecznym Doradcą Prezydenta Miasta ds. Młodzieży ks. Andrzejem Augustyńskim CM. Magazyn powstaje we współpracy ze Stowarzyszeniem „Siemacha”.

4

krakowski magazyn młodych

OKO NA KRAKÓW

Spis treści

Rekreacyjne cudo Nowej Huty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3

TEMAT NUMERU Rozplanowani, czyli o trudnych wyborach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6 Skarb trzecioklasisty, czyli subiektywny przegląd ponadgimnazjalnych szkół Krakowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-15

STREFA ROZRYWKI Śmigłowy kącik naukowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Historyczne kalendarium Śmigła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muzyczna skrzynka Śmigła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recenzje młodzieżowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pamiętnik nastolatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 17 17 18 19


TEMAT NUMERU

Rozplanowani czyli o trudnych wyborach Wielu z nas ma dokładnie przemyślany plan na życie: skończyć szkołę, najlepiej z dobrze zdanym egzaminem, skończyć studia, znaleźć pracę. Pytanie tylko, co dalej... CO BY BYŁO, GDYBY Kiedyś wydawało mi się, że to, jakie liceum wybiorę, jest sprawą ogromnej wagi. W drugiej klasie raczej dowcipnie podchodzi się do rozważań „A mogłem być na biol-chemie…”, może czasami z nutką żalu czy goryczy (rozszerzenia naprawdę potrafią dać w kość) myśli się o podjęciu innej drogi. Ogólnie rzecz ujmując, przeszłych wyborów nie traktuje się poważnie i serio. Z wiekiem przychodzi do nas świadomość, że tak naprawdę możemy robić w życiu to, co chcemy, i od nas samych i naszej determinacji zależy osiągnięcie celu.

PO PROSTU MYŚLEĆ Przez całą naszą szkolną karierę jesteśmy pchani przez rodziców naprzód. Być może to dobrze. Dzięki temu przez lata mieliśmy dobre oceny lub przynajmniej staraliśmy się do takowych dążyć. Właściwe jest lub było zmierzać ku byciu najlepszym, aktywnym i wyjątkowym. Jednakże im dłużej przebywamy w szkole, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z bezsensu naszych dążeń. Owszem, olimpiady, które zwalniają nas z egzaminów, dają konkretne punkty do rekrutacji, czy konkursy, w których możemy rozwijać

Z wiekiem przychodzi do nas świadomość, że tak naprawdę możemy robić w życiu to, co chcemy, i od nas samych i naszej determinacji zależy osiągnięcie celu. swoje pasje, nie kwalifikują się w kategoriach nonsensu, jednakże wszelkie inne formy sprawdzania naszej wiedzy po prostu się nie sprawdzają. Niekiedy w systemie nauczania zatraca się szczególny charakter jednostki i piękno logicznego czy kreatywnego myślenia. Być może po prostu myślenia? „Musicie dopasować się pod klucz”, „Prawidłowa odpowiedź brzmi inaczej” – czyż każdy z nas nie słyszał tego choćby kilkakrotnie w swojej szkolnej karierze? Smutnym wnioskiem wynikającym z tego wszystkiego jest to, że wszyscy ulegamy schematom i stajemy się robotami, kopiami luk w systemie edukacji.

nr 119 | kwiecień 2017

5


O ile wybór szkoły średniej nie jest tak ważny, przynajmniej w świadomości naszego społeczeństwa, o tyle obranie kierunku studiów czy ścieżki zawodowej wiąże się w naszym kraju z niemal mistycznym wydarzeniem.

KORPORACYJNY ŻŁOBEK Prawdopodobnie stoicie teraz przed ważnymi wyborami w swoim życiu. Czy to koniec gimnazjum, czy szkoły średniej, każda z tych decyzji ma niemały wpływ na naszą przyszłość. A przynajmniej tak próbuje się nam wmówić. Czyż nasze życie nie składa się w całości z małych i dużych wyborów, które każdy z nas musi podjąć, by pokierować dalej swoim żywotem? O ile wybór szkoły średniej nie jest tak ważny, przynajmniej w świadomości naszego społeczeństwa, o tyle obranie kierunku studiów czy ścieżki zawodowej wiąże się w naszym kraju z niemal mistycznym wydarzeniem. Od dziecka każe nam się myśleć o studiach. Pamiętam, gdy na zajęciach w podstawówce czy przedszkolu, zamiast opisywać wymarzone zawody, typu: „Będę strażakiem/naukowcem/księżniczką/astro-

nautą/baletnicą”, tak jak to powinno być – w naturalny sposób, bez zastanawiania się, jak dojdę do tego celu, większość dzieci opisywała, jaki kierunek studiów wybierze i do jakiej pracy się zatrudni. Gdy teraz o tym pomyślę, mam wrażenie, że jesteśmy wszyscy zamknięci w mikrokorporacjach dla juniorów.

PASJONACI WYKLĘCI Z czego wynika problem? Z nadmiernych aspiracji rodziców, nas samych i otoczenia czy może z tłamszenia naszych pasji? Bo liczy się tylko zarobek, a pójście na kierunek, który nas interesuje, będzie obśmiewane przez znajomych i rodzinę lub nawet niepolecane i zabronione? Gdy ludzie pytają mnie o to, co chcę wybrać w przyszłości, czym chcę się zajmować, czego się uczyć, nie odpowiadam konkretnie. Być może dlatego, że chcę w życiu robić i poznawać wiele rzeczy. Spotykam się z pobłażliwymi uśmieszkami, kpinami, że nie będę miała pracy, lub wręcz podziwem, że naprawdę chcę podążać za tym, czego chcę. Czy naprawdę jest to tak trudne do zrozumienia? Czy taka postawa ma świadczyć o braku odpowiedzialności, dojrzałości, że być może nie przemyślałam wszystkiego dokładnie i jestem lekkomyślna? Czy może przeszkodą dla pełnych pasji młodych ludzi w naszym kraju jest właśnie taka mentalność i to, że nie można być pewnym godziwych zarobków, a nawet miejsca pracy w tym, co kocha się robić?

GAP YEAR? Dlatego dobrym wyjściem z trudnych sytuacji życiowych jest zrobienie sobie przerwy. Chwila oddechu ma miejsce zazwyczaj przed studiami lub po studiach. W trakcie tej przerwy najczęściej zdobywa się doświadczenie zawodowe, pełni się wolontariat, podróżuje. W Polsce jednak nie jest to zbyt popularny sposób na zaplanowanie sobie życia. Wręcz przeciwnie, decyzja o przerwaniu nauki, choćby na chwilę, wiąże się z ryzykiem na tyle dużym, że większość boi się go podjąć. Szkoda, bo to z pewnością pierwszy krok, by urozmaicić swoje CV i przeżyć coś naprawdę wspaniałego, a przede wszystkim nabrać dystansu i odetchnąć. Kamila Kucia kamila.smiglo@gmail.com

Czyż nasze życie nie składa się w całości z małych i dużych wyborów, które każdy z nas musi podjąć, by pokierować dalej swoim żywotem?

6

krakowski magazyn młodych


SKARB

TEMAT NUMERU

trzecioklasisty

czyli subiektywny przegląd ponadgimnazjalnych szkół Krakowa Jak co roku tuż przed rekrutacją zebraliśmy trochę informacji o szkołach ponadgimnazjalnych Krakowa od naszych przyjaciół i ich znajomych. Zgromadzone poniżej opinie nie wyrażają poglądów redaktorów „Śmigła”, a informacje nie wyczerpują wiedzy o szkołach. Żałujemy, ale nie udało nam się dotrzeć do uczniów wszystkich szkół. Mamy jednak nadzieję, że choć trochę wesprzemy trzecioklasistów dokonujących ważnego wyboru. I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego, plac Na Groblach 9 STOŁÓWKA/BUFET: Przy stolikach można tu zjeść coś na ciepło, np. naleśniki ze szpinakiem lub z serem, zupy, pierogi. W ofercie także sałatki owocowe, z kurczakiem, kanapki i herbata. PROFILE: jeden rocznik to dziesięć klas o różnych profilach: mat-fiz-inf, biol-chem-mat, hist-wos-ang, pol-hist-wos, mat-geo-ang oraz profil klasyczny – hist-wos-ang oraz rozszerzona łacina i greka. GODZINY: szkoła pracuje na jedną zmianę, lekcje odbywają się w godzinach 7:30–15:45 (choć większość uczniów kończy lekcje o 14:50). ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: liczne koła zainteresowań, m.in. koło filmowe. JĘZYKI OBCE: angielski, niemiecki, francuski, włoski. SZATNIE: specjalne, pilnowane pomieszczenie, gdzie należy zostawiać kurtki (można tam trzymać też książki lub buty na WF). STOŁÓWKA: na terenie szkoły znajduje się restauracja „Polakowski”, oferuje zestawy obiadowe, różnego rodzaju naleśniki, a także owoce, jogurty, kanapki i soki; oprócz tego w szkole jest kilka automatów z przekąskami i napojami (w jednym nawet można płacić kartą).

SPORT: Nowodworek zamiast salą gimnastyczną chwali się szatniami; sprzęt sportowy jest raczej dość stary (choć jest coraz więcej nowych elementów), z kolei szatnie zostały stosunkowo dawno wyremontowane (są prysznice). SAMORZĄD: organizuje dodatkowe zajęcia (kółko teatralne); załatwia dla uczniów szkoły zniżki w krakowskich kawiarniach, są też organizowane wyjazdy uczniów (np. na narty). GAZETKA: „The Nowodworek Times”, można ją przeczytać na stronie samorządu. Ogólnie szkoła jest świetnym miejscem do nauki, choć nauczyciele z nierozszerzonych przedmiotów zapewne będą mniej wymagający. Bardzo duża część uczniów nie mieszka w Krakowie albo mieszka w bursie i wyjeżdża w weekendy do domu.

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Jana Sobieskiego 9 KLASY: 11 klas pierwszych. GODZINY PRACY: pierwsza klasa chodzi na drugą zmianę: 11:00–18:00, drugie i trzecie zaczynają o 7:30 i kończą około godziny 14. STOŁÓWKI nie ma, przy odpowiedniej liczbie chętnych zamawia się catering, który dowozi do szkoły obiady.

nr 119 | kwiecień 2017

7


SKLEPIK: „Sobieski Cafe”, sprzedaje tradycyjne kanapki, drożdżówki, kawę, herbatę, owoce, jest stoisko z obwarzankami, w szkole są także automaty z żywnością. SALA GIMNASTYCZNA: jest, i to duża, a oprócz niej jest też sala lustrzana ze stołami do tenisa, zewnętrzne boisko z suchą trawą oraz dobrze wyposażona siłownia. SZATNIE: wieszaki z tyłu klas, nie ma obowiązku zmiany obuwia, chyba że na salę gimnastyczną. PRYSZNICE: ogólnodostępne. GAZETKA SZKOLNA: nazywa się „FAMA”. SAMORZĄD: żyje i załatwia chętnym uczniom bluzy szkolne. TRADYCJE SZKOLNE: Sobieski Parlament, Święta Wojna: mecz piłkarski z Nowodworkiem, rozgrywki siatkarskie szkół, których patronem jest Jan Sobieski.

III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego, os. Wysokie 6 LEKCJE zaczynają się zazwyczaj o 7:30 lub 8:20 i trwają najczęściej do 13:50, najpóźniej do 14:40. BUFET: zapiekanki, kanapki, obiady, zdrowa żywność, wegańskie mleko sojowe, jogurty, sałatki, owoce; ponadto automaty z jedzeniem, jeden z ciepłymi napojami. TRZY SALE GIMNASTYCZNE: jedna stara, druga nowa hala, trzecia – sala fitness, boiska na zewnątrz. SZATNIE w postaci boksów, jeden na dwie klasy. SZATNIE DLA ĆWICZĄCYCH na WF-ie są trzy, każda ma część z prysznicami. KLASY od a do h, od 32 do 36 osób w klasie. PROFILE: medialno-prawnicze, jedna klasa prawnicza, dwie biol-chem, dwie mat-fiz, turystyczna. ZAJĘCIA DODATKOWE: kółko fotograficzne, japoński, historia sztuki, zajęcia teatralne; każdy nauczyciel jest w stanie zorganizować zajęcia dodatkowe związane ze swoim przedmiotem bądź hobby.

8

krakowski magazyn młodych

GAZETKA: nie istnieje albo przynajmniej o niej nie słychać. TRADYCJE SZKOŁY: FeKuSZ – festiwal kultury szkolnej, podczas którego można zaprezentować swoje prace fotograficzne, malarskie, książkę lub wystąpić, np. tańczyć; Trójkowe Czwartki: do szkoły zapraszani są znani absolwenci, m.in. pisarze, aktorzy, sportowcy; wymiany – wyjazdy np. do Londynu, Hiszpanii. WIELE JĘZYKÓW DO WYBORU: włoski, hiszpański, rosyjski, francuski, niemiecki, angielski; klasy humanistyczne mogą dodatkowo wziąć jako uzupełnienie łacinę. Darmowe WI-FI w szkole.

IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, ul. Krzemionki 11 GODZINY PRACY: pierwsze klasy rozpoczynają lekcje około południa, kończą mniej więcej o 17:00–18:00; starsze klasy zaczynają o 7:30, wychodzi się ok. 13:00; jest jedna długa przerwa (15 minut), większość jest dziesięciominutowa, a dwie najkrótsze trwają 5 minut. STOŁÓWKA: serwuje smaczne pożywienie, dzięki dobrej organizacji pracy nie ma tłoku, jej dodatkowym atutem jest ładny wystrój, ceny posiłków są dość przystępne. SKLEPIK: pracuje tylko na przerwach, można w nim zaopatrzyć się w drożdżówki i soki. SALA GIMNASTYCZNA: dwie sale – jedna mała, w jej pobliżu są stoły do gry w ping-ponga oraz siłownia, na tej ostatniej z reguły nie odbywają się zajęcia, jest ona przeznaczona dla tych, którzy nie mają ochoty wykonywać innych ćwiczeń; duża sala – dla gier zespołowych; lekcje WF-u odbywają się także na stadionie Korony, który znajduje się w pobliżu szkoły. PRYSZNICE: natryski odnowiono przed Światowymi Dniami Młodzieży, problemem jest jednak to, że jeżeli ma się WF w środku lekcji, to nie ma czasu, by z nich skorzystać. SZATNIE: również niedawno zostały odnowione, są dobrze zabezpieczone, nie odnotowano przypadków zaginięć jakichkolwiek pozostawionych w nich rzeczy. KLASY: z reguły ich liczebność nie przekracza 35 osób, każda jest podzielona na dwie grupy ze względu na poziom języka angielskiego; lekcje drugiego języka odbywają się w grupach międzywydziałowych. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: aktywnie działa chór i koło teatralne, są też koła zainteresowań i koła przygotowujące i uzupełniające do matury; można się również zapisać na dodatkowe zajęcia sportowe (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, lekkoatletyka); istnieje też drużyna debat oksfordzkich. SAMORZĄD: W tym roku nastąpiła bardzo pozytywna zmiana w funkcjonowaniu samorządu, do tej pory działał on dosyć niemrawo, ale teraz zaczął podejmować dość prężne działania. Kampania wyborcza i pierwsza od wielu lat debata stały na bardzo wysokim poziomie, niedawno powstał wall szkoły na Facebooku. Można dostrzec, że tworzy się swego rodzaju społeczność czwórkowa. GAZETKA SZKOLNA: chyba istnieje, ale nie cieszy się zbyt wielką popularnością, nie ma też wielu odbiorców, jej redaktorzy spotykają się w ramach koła zainteresowań. TRADYCJE SZKOLNE: Szkoła przywiązuje duże znaczenie do propagowania wartości patriotycznych i promowania osoby i czynów patrona. Podczas obchodów dnia patrona ma miejsce uroczysta gala z przedstawieniami. Oprócz tego istnieje Mię-


dzyklasowa Liga Sportowa, klasy rywalizują także np. na polu zbiórki makulatury. SPECJALIZACJA SZKOŁY: Każdy kierunek zachowuje dobry poziom. W szkole jest sporo klas o profilu biol-chem oraz mat-fiz-inf. Dość ważnym elementem nauczania są języki obce, język angielski jest nauczany na wysokim poziomie. Jednak w przypadku olimpiad nie otrzymujemy zbyt wiele pomocy, każdy musi działać raczej na własną rękę. Nie jest to szkoła typowo olimpijska.

TEMAT NUMERU

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego, ul. Studencka 12 GODZINY PRACY: zasadniczo szkoła pracuje na jedną zmianę, ale godziny rozpoczynania lekcji są różne w obrębie jednego rocznika, często jedna klasa zaczyna w jeden dzień o 8:00, a w inny o 10:00, lekcje trwają zazwyczaj do 13:45–15:40; wszystkie przerwy są 15-minutowe. STOŁÓWKA: istnieje, ale jest bardzo mała, posiłek kosztuje ok. 11 zł, można wykupić talon na obiady (co najmniej 10 w miesiącu); obok szkoły znajduje się kilka jadłodajni (w jednej mają zniżki dla uczniów). SKLEPIK: duży wybór napojów, drożdżówek oraz innych smacznych przekąsek. SALA GIMNASTYCZNA: duża (w niej również ścianka wspinaczkowa), oprócz niej siłownia i salka do aerobiku; lekcje WF-u odbywają się także na stadionie na Groblach, w parku Jordana, również w MDK-u, gdzie są komfortowe warunki do ćwiczenia. Prysznice: nie ma ich w szkole, natomiast są w MDK-u, gdzie niekiedy odbywa się WF. SZATNIE: w szkole nie ma szatni, uczniowie nie zmieniają butów, a kurtki wieszają w salach lekcyjnych. KLASY liczą zazwyczaj 30–35 osób, choć zdarzają się też klasy mniejsze, dwudziestokilkuosobowe. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: koło teatralne wystawia dramaty w języku angielskim, istnieje także wiele innych kół, np. ratownictwa medycznego, zajęcia z tańca towarzyskiego; Robo Team V LO skupia pasjonatów robotyki, elektroniki i oprogramowania; działa także strona Kultura V LO, informująca o najciekawszych wydarzeniach kulturalnych w Krakowie. SAMORZĄD: zapewnia bluzy i szaliki z logo V LO, a także zniżki do różnych krakowskich lokali, pizzerii, kawiarni; współpracuje z innymi samorządami w celu organizacji imprez sportowych (np. turniej noworoczny z I LO), przeprowadza szereg akcji charytatywnych, wzbogaconych o element rywalizacji pomiędzy klasami, zaprasza do szkoły interesujące osoby itd.; organizuje Targi Pracy V LO, podczas których istnieje możliwość zapisania się na praktykę w krakowskich instytucjach i prywatnych firmach. GAZETKA SZKOLNA nie ukazuje się. TRADYCJE SZKOLNE: składają się na nie liczne imprezy, np. zaduszki bluesowo-jazzowe, koncert bożonarodzeniowy, turniej noworoczny z I LO, charytatywna licytacja bożonarodzeniowa przedmiotów wystawionych przez nauczycieli, Memoriał Dyrektora Mieczysława Stefanowa, co roku odbywa się giełda podręczników. SPECJALIZACJA: Szkoła słynie z klas o profilu ścisłym (klasa algorytmiczna, matematyczno-fizyczna pod patronatem UJ), ale i przedmioty humanistyczne stoją na bardzo wysokim poziomie. Jest bardzo przyjazna osobom biorącym udział w olimpiadach,

część nauczycieli organizuje specjalne przygotowania dla swoich uczniów. Niekiedy uczniowie sami organizują koła przygotowujące do olimpiad. Atutem szkoły jest szeroka możliwość wyboru nauczanych języków obcych, nadobowiązkowo można uczyć się nawet łaciny czy chińskiego.

VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Wąska 3 KLASY: 11 klas pierwszych, około 35 osób w klasie, są tu także klasy dwujęzyczne z wykładowym angielskim lub hiszpańskim. SALA GIMNASTYCZNA: duża sala gimnastyczna, siłownia. GODZINY PRACY: szkoła dwuzmianowa, lekcje najwcześniej zaczynają się o 8:00, najpóźniej zajęcia kończą się o 17:45. SKLEPIK/BUFET: jest, można w nim kupić pączki, drożdżówki, ciepłą pizzę, napoje, batoniki, tosty, owoce. PRYSZNICE: są, ogólnodostępne. SZATNIE: boksy, jeden dla dwóch klas. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: teatralne, SKS-y, kółka językowe. GAZETKA SZKOLNA: nie ma albo nikt nic o niej nie wie. TRADYCJE SZKOLNE: wykłady profesorów z uczelni wyższych. SPECJALNOŚĆ SZKOŁY: dobry teatr, szkoła z ukierunkowaniem humanistycznym i językowym. SAMORZĄD: dość aktywny, organizuje różne wydarzenia.

VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej, ul. Skarbińskiego 5 GODZINY PRACY: lekcje zaczynają się najwcześniej o 7:30, zajęcia trwają nie dłużej niż do 18:10; w praktyce średnio na dzień przypada 6–7 godzin lekcyjnych.

nr 119 | kwiecień 2017

9


SKLEPIK: wydaje obiady, można w nim także kupić słodycze, drożdżówki, wiele rodzajów bułek, duży wybór napojów; w porze obiadowej w sklepiku jest bardzo tłoczno i ciężko o miejsce siedzące. SALA GIMNASTYCZNA: szkoła posiada siłownię, dwa boiska oraz salę gimnastyczną; obecnie trwa budowa nowoczesnej hali sportowej, która ma zostać otwarta za rok, zajęcia WF-u są urozmaicane również wyjściami do parku Jordana. KLASY liczą zazwyczaj 25–35 osób. SZKOLNY SAMORZĄD działa i organizuje raz lub dwa razy na miesiąc różne wydarzenia; włącza się w akcje charytatywne, promujące patriotyzm i zdrowy styl życia. SPECJALNOŚĆ: na wysokim poziomie języki, większość klas ma w ramach rozszerzeń dodatkowe wykłady, wiele klas jest pod patronatem wyższych uczelni, klasy na wyrównanym poziomie. TRADYCJE: Noworoczny Turniej Koszykówki o Puchar Dyrektora VII LO dla szkół ponadgimnazjalnych, Konkurs Piosenki Patriotycznej dla klas I, Dzień Francuski, Festiwal Siódemki. ZAJĘCIA DODATKOWE: bardzo duży wybór – od kół przedmiotowych przez drużyny sportowe po koła zainteresowań, jak fotografia, szachy, gry planszowe i wiele innych.

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Grzegórzecka 24 GODZINY PRACY: lekcje zaczynają się o 7:30, a ostatni dzwonek jest o 18:55 – tak późno, ponieważ mamy w naszej szkole dwie zmiany; na popołudnie chodzą tylko uczniowie pierwszych klas, chociaż od tego roku trochę się pozmieniało i pierwszoklasiści teraz też w niektóre dni zaczynają o 7:30, można więc powiedzieć, że system dwuzmianowy jest połowiczny i taki też będzie w kolejnych latach. BUFET, a w nim słynne kurczakburgery sukcesu, oprócz tego zapiekanki i tosty, które są naprawdę dobre; poza tym bufet ma w ofercie zupy i dania obiadowe, które codziennie są inne. SKLEPIK jest dobrze zaopatrzony (są drożdżówki od tego roku!), ceny normalne. Poza tym jest też automat z napojami i kawą. SALA GIMNASTYCZNA niezbyt mała ani niezbyt duża, na zewnątrz ogromne boisko ze sztuczną trawą oraz otaczającą go

tartanową bieżnią, poza tym siłownia na wolnym powietrzu oraz zadaszona, obie nieźle wyposażone; dwie duże szatnie na WF – dla chłopców i dziewcząt, w obu są prysznice, z których można śmiało korzystać. SZATNIE: część klas ma własne boksy, a część dzieli je z inną klasą, każdy z nich jest zamykany na kłódkę na kod, który klasy otrzymują na początku roku. Z ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH największym zainteresowaniem cieszy się chór, który osiąga sukcesy również poza granicami Polski i często wyjeżdża, najczęściej w weekendy. O Ósemkowym Chórze zawsze mówi się jak o wielkiej rodzinie, nawet kilku naszych absolwentów wciąż w nim śpiewa, bo są z nim bardzo zżyci. Również teatr może się pochwalić wieloma sukcesami. Od wielu lat prowadzi go aktor z Teatru Słowackiego. Szkolne kółko debat świetnie sobie radzi na arenie międzyszkolnej. Od tego roku funkcjonuje kółko ekonomiczne. Cheerleaderki w tym roku działają prężniej niż wcześniej. Nauczyciele często poświęcają swój czas wolny i tworzą lekcje dodatkowe dla uczniów, prowadzą koła olimpijskie z kilku przedmiotów, zajęcia dla osób przygotowujących się do matury rozszerzonej z poszczególnych przedmiotów itp. KLASY: zwykle mamy 10 klas w roczniku, ale zdarza się też 11, gdy zainteresowanie naszą szkołą jest większe; klasy liczą zazwyczaj 38 uczniów, zdarza się też mniej, ale liczba poniżej 36 jest raczej rzadkością. SAMORZĄD pracuje w sposób bardzo przemyślany. Aby zostać kandydatem na prezydenta szkoły (używa się takiego tytułu), należy zebrać 150 podpisów uczniów, a każdy uczeń może podpisać się tylko jeden raz. Samorząd organizuje wiele wydarzeń, z pomocą klas raz w miesiącu mamy dni tematyczne (walentynki, dzień kobiet, andrzejki itp.). Organizujemy wydarzenia sportowe, jak Wiosenna Liga Piłkarska czy igrzyska z innymi szkołami oraz sparingi w danej dyscyplinie. Kolejną naszą tradycją jest MILA, czyli Muzyczna Impreza Licealnych Artystów, na której prezentują się zespoły rockowe z I, II, V, VI i VIII LO. Dwudziestopięcioletnią tradycją cieszą się Artystyczne Spotkania Ósemki, podczas których nasi uczniowie prezentują swoje talenty. Mamy jeszcze masę innych wydarzeń, ale można o nich tak pisać i pisać, a jutro sprawdzian z WOS-u – bo właśnie, poziom też mamy bardzo dobry. Bardzo dużo się u nas dzieje, ale jednak szkoła jest szkołą i uczyć też się trzeba sporo. ATMOSFERA: wydaje mi się, że jest niepowtarzalna i żadna inna szkoła nie ma w sobie takiego ciepła, które jest bardzo trudne do opisania.

IX Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Wróblewskiego, ul. Kazimierza Czapińskiego 5 GODZINY PRACY: szkoła jednozmianowa, lekcje zaczynają się o 7:45, kończą o 15:45. SKLEPIK: nie ma stołówki, ale jest sklepik szkolny, można tu kupić gorąca herbatę, kawę, drożdżówki odgrzewane w mikrofali. SALA GIMNASTYCZNA oraz siłownia podzielone na dwie sale, dobrze wyposażone, dużo różnorodnego sprzętu. Nie ma pryszniców. Są dwie szatnie na WF i szatnia ogólna. Zmiana butów obowiązuje w okresie zimowym. KLASY liczą od 20 do 35 osób. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE to tańce (typu zumba, fitness), piłka ręczna i chór.

10

krakowski magazyn młodych


wolontariuszem, TEMAT NUMERU może brać udział w kwestach lub zgłosić się do pomocy w jednej z instytucji, z którymi nasza szkoła współpracuje – domy dziecka, Hospicjum św. Łazarza, Dom Spokojnej Starości czy Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. SAMORZĄD: Członkowie samorządu reprezentują szkołę w strukturach samorządowych dzielnicy i miasta. Przedstawiciel samorządu jest członkiem Młodzieżowej Rady Dzielnicy I. Samorząd uczniowski organizuje wiele szkolnych konkursów, aktywizuje życie szkolne, organizuje akcje charytatywne. Corocznie wyjeżdża na konferencję szkoleniową, przygotowując się do planowania i realizacji swoich zadań. GAZETKA SZKOLNA: nie ma jej w standardowej, papierowej wersji, jest tylko w gablotce.

SAMORZĄD składa się z 3 nauczycieli, młodych, ambitnych, którzy zawsze mają czas, oraz 6 uczniów wybranych w wyborach (tak jak nauczyciele). GAZETKI SZKOLNEJ jako takiej nie ma, natomiast na szkolnych ścianach wiszą różnorodne plakaty. Codziennie obok pokoju nauczycielskiego wywieszane są bieżące informacje. SPECJALNOŚĆ: liceum organizuje wymiany z dwiema szkołami z Włoch i jedną z Niemiec; każdego 9. dnia miesiąca (od numeru LO) klasa zostaje zwolniona z pytania, o ile każdy uczeń przyszedł w stroju w obowiązującym danego dnia kolorze.

X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Wróblewskiego 8 GODZINY ZAJĘĆ: od 7:30 do 16:20; klasy I i III mają zmianę pierwszą (czyli zazwyczaj zaczynają o 7:30), klasy drugie chodzą na zmianę drugą. BUFET: w stołówce można kupić obwarzanki, drożdżówki, sałatki, jogurty, słodycze, napoje (w tym herbatę i kawę), hot dogi, zapiekanki, frytki oraz obiady, które można zamówić na konkretną godzinę. SALA GIMNASTYCZNA: została w tym roku odnowiona; w szkole są także: siłownia, sala ze stołami do ping-ponga oraz boisko z dwoma koszami i dwiema bramkami; czasami – w ciepłe dni – chodzimy do parku obok szkoły; w przebieralniach przy sali gimnastycznej jest przejście do łazienki, w której są PRYSZNICE. SZATNIE: szkoła nie posiada szatni, ale każda klasa ma przypisane szafki w przedsionkach sal, szafki są zamykane na kluczyk, zazwyczaj jedna służy kilku osobom. W KLASACH uczy się średnio 35 osób. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: Koło teatralne, poetyckie, filmowe, kabaretowe, spotkania Klubu Europejskiego, zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego. Jeśli ktoś ma problemy z jakimś przedmiotem, każdy nauczyciel ma wyznaczone godziny konsultacji. Organizowane są także dodatkowe zajęcia sportowe, takie jak: koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna halowa, aerobik, narciarstwo zjazdowe oraz snowboarding. Jeśli ktoś chce być

XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej, os. Teatralne 33 GODZINY PRACY: 8:00-15:10. SKLEPIK RAZEM ZE STOŁÓWKĄ, można tam dobrze zjeść (za niezbyt dużą opłatą), nasze Panie same wypiekają przepyszne drożdżówki. KLASY liczą do 35 osób. PROFILE KLAS: matematyczny, językowo-turystyczny, biologiczno-chemiczny, humanistyczny, pedagogiczny, wojskowy, bezpieczeństwa wewnętrznego, społeczno-prawniczy. JĘZYKI OBCE poza angielskim: niemiecki, włoski, francuski, rosyjski, hiszpański. Do dyspozycji w szkole mamy DWIE SALE GIMNASTYCZNE (przy których mamy do dyspozycji sześć pryszniców), siłownie oraz dwa boiska. SAMORZĄD działa prężnie i posiada własną samorządówkę. SZATNIE są pilnowane przez naszą kochaną Panią od szatni. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: wieczory z kulturą – wyjścia np. do teatrów, opery, kółka przedmiotowe, np. historyczne, informatyczne, zajęcia sportowe, zajęcia wyrównawcze, warsztaty maturalne. TRADYCJE SZKOLNE: wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych, Święto Patronki Szkoły – ślubowanie klas pierwszych, FeTA – Festiwal Twórczości Artystycznej, święto szkoły, święto samorządu szkolnego, dzień sportu.

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, ul. Sądowa 4 „Trzynastka” położona jest pomiędzy rondem Mogilskim a rondem Grzegórzeckim. W szkole miejscem najczęściej odwiedzanym przez uczniów jest BUFET. Oferuje on ciepłe posiłki, sałatki, pyszne kanapki, napoje. W XIII mamy także SKLEPIK, który cieszy się tak samo dużym zainteresowaniem. W szkole mamy SZAFKI, na każdym piętrze dla innego rocznika. Do tej pory były to boksy, w wakacje zaplanowana jest wymiana na metalowe, nowe szafki. Używamy dziennika elektronicznego. To szybki i łatwy sposób na kontakt pomiędzy rodzicami, uczniami i nauczycielami. Oceny

nr 119 | kwiecień 2017

11


dodawane są na bieżąco. Poprzez dziennik elektroniczny uczniowie informowani są o konkursach, sprawdzianach, zastępstwach. Posiadamy DUŻĄ I MAŁĄ SALĘ GIMNASTYCZNĄ, SALĘ DO GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ, na których odbywają się lekcje WF-u. Gdy jest ciepło, wychodzimy także na boisko szkolne. W klasie 2 lub 3 uczniowie biorą udział w lekcjach na basenie szkolnym.

Organizowane są obozy naukowe, wymiany międzynarodowe, turnieje sportowe. SPECJALIZACJA SZKOŁY: profile klas (dziennikarsko-humanistyczna, ekonomiczno-przyrodnicza, ekologiczno-medyczna, podróżniczo-lotnicza, prawniczo-politologiczna, sportowo-turystyczna). Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi oraz z firmą Welcome Airport Services – Kraków-Balice.

XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Dygasińskiego 15

XVI Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego, os. Willowe 1

GODZINY PRACY: w szkole funkcjonuje system jednozmianowy, większość lekcji zaczyna się o godzinie 8:00 rano, a kończy około 15:00. Przerwa po pierwszej lekcji trwa 5, zaś wszystkie pozostałe – 10 minut. STOŁÓWKA: w bufecie uczniowie mogą kupić smaczny obiad, a także zjeść ciepłe przekąski, jak np. cieszące się popularnością kanapki z kurczakiem; można tu znaleźć również tradycyjny asortyment sklepików szkolnych (zdrowe, bakaliowe batoniki fit, gumy, chipsy owocowe, owoce); oprócz tego w szkole znajduje się automat z ciepłymi napojami. SALA GIMNASTYCZNA: do dyspozycji uczniów są trzy pomieszczenia: nowoczesna duża sala gimnastyczna, mała sala oraz specjalnie wydzielone miejsce ze stołami do tenisa stołowego (gdzie także gra się w szachy); jest też strzelnica sportowa; przy szkole znajduje się kompleks boisk Orlik, na których w cieplejsze dni systematycznie odbywają się lekcje WF. PRYSZNICE: wyremontowane i przygotowane na Światowe Dni Młodzieży, teraz pozostają do dyspozycji uczniów. SZATNIE: w dobrym stanie, zamykane na czas lekcji, bezpieczne. KLASY: liczba uczniów w klasie nie przekracza 35 osób, każda jest podzielona na dwie grupy ze względu na stopień zaawansowania języka angielskiego; drugi język uczniowie mają do wyboru spośród języków: niemiecki, włoski, francuski, hiszpański. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: w szkole prężnie działa koło teatralne, które swoje próby odbywa w sali teatralnej; dodatkowe zajęcia z przedmiotów rozszerzanych na maturze dla klas trzecich oraz fakultety i konsultacje dla chętnych uczniów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z przedmiotu. SAMORZĄD działa bardzo intensywnie, zaskakuje nowymi pomysłami, a przez liczne, systematyczne akcje, m.in. „Szlachetna Paczka”, uczy wrażliwości i empatii do drugiego człowieka. W ciągu roku szkolnego cały czas coś się dzieje. Aktywnie działamy również w Lidze Samorządów. Na stronie internetowej szkoły można dowiedzieć się więcej o akcjach SU, można nas też śledzić na profilu facebookowym https://pl-l.facebook.com/xvlokrakow/. GAZETKA SZKOLNA: „Echo XV-stki” jest gazetką wydawaną cyklicznie we współpracy i dużym zaangażowaniu uczniów i nauczycieli szkoły. TRADYCJE SZKOLNE: Szkoła ma swoje wyjątkowe tradycje, które rokrocznie wzbudzają coraz większe zainteresowanie wśród uczniów. Najważniejszą szkolną uroczystością jest SzFA (Szkolny Festiwal Artystyczny), którego finał odbywa się w Centrum Sztuki Solvay. Inną ważną tradycją jest Opłatek dla Seniora. Do tradycji szkoły należą również imprezy o charakterze sportowym „Bieg po Zdrowie” i „Zielony Piknik”. W listopadzie szkoła uroczyście obchodzi Święto Patrona Szkoły – Marii Skłodowskiej-Curie.

GODZINY PRACY: obowiązuje jednozmianowy system nauki, lekcje rozpoczynają się o 8:00, a kończą najpóźniej o 15:05; pierwsza i ostatnia przerwa trwa 5 minut, pozostałe 10. Jest jedna dłuższa przerwa obiadowa – 20 minut. STOŁÓWKA: serwuje smaczne, przygotowywane na miejscu obiady, ceny posiłków są przystępne. Sklepik: oferuje napoje, kanapki, drożdżówki i precle, sałatki i owoce. DWIE SALE GIMNASTYCZNE: duża i mała oraz siłownia, sala fitness i strzelnica, posiadamy również pięć nowoczesnych boisk typu Orlik; wszystkie zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w pomieszczeniach i obiektach do tego przystosowanych. PRYSZNICE: siedem natrysków, z czego dwa zostały wyremontowane w czasie ubiegłorocznych wakacji. SZATNIE: każda klasa posiada swój boks, gdzie uczniowie mogą bezpiecznie pozostawiać swoje rzeczy (ubrania, podręczniki). KLASY nie są zbyt liczne, dzięki czemu uczniowie w szkole nie są anonimowi. JĘZYKI OBCE odbywają się w grupach międzyoddziałowych; w nauczaniu języka angielskiego uwzględniany jest poziom znajomości tego języka, uczniowie przydzieleni są do odpowiednich grup po napisaniu testu kwalifikacyjnego; sale językowe są wyposażone w tablice multimedialne i rzutniki, w każdej klasie komputer z dostępem do internetu. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: koła zainteresowań, zajęcia przygotowujące do konkursów, matury, zajęcia uzupełniające wiedzę. Aktywnie działa koło teatralne, które przynajmniej raz w roku wystawia przygotowaną przez siebie sztukę. Prężnie działa

12

krakowski magazyn młodych


również koło LOK (zajęcia na strzelnicy, zajęcia z samoobrony). Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w dodatkowych zajęciach kształcenia ogólnopolicyjnego i ogólnowojskowego prowadzonych odpowiednio przez: pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji oraz sierżanta z 6 Brygady Powietrznodesantowej. SAMORZĄD: Działa prężnie, podejmuje akcje mające na celu przede wszystkim integrację i naukę współdziałania. Organizuje m.in. Dzień Nauczyciela, Dzień Chłopaka, Mikołajkową Noc Filmową. Bierze udział w akcjach charytatywnych: Góra Grosza, Szlachetna Paczka, WOŚP. Sporym wyzwaniem jest coroczna organizacja dużej imprezy w maju – Festiwalu Radości, która łączy w sobie szereg różnych aktywności: sportowych, kulinarnych, artystycznych. Podejmowane są akcje na rzecz społeczności lokalnej. Samorząd organizuje „sprzątanie świata” oraz współpracuje z Domem Seniora. GAZETKA SZKOLNA: samorząd szkolny we współpracy z nauczycielem historii wydaje okolicznościową gazetkę szkolną pt. „Jednodniówka XVI LO”. SPECJALIZACJA SZKOŁY: Szczególnym zainteresowaniem cieszą się klasy o profilu policyjno-wojskowym, które rozwijamy od 6 lat. Jako jedyna szkoła w Małopolsce mamy podpisane porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji. Współpracujemy również z sierżantem czynnej służby zawodowej Dariuszem Wandasem z 6 batalionu logistycznego 6 Brygady Powietrznodesantowej. Dużą popularnością cieszą się również prowadzone od wielu lat klasy psychologiczno-pedagogiczne. Uczniowie tych klas w ramach współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym mają możliwość uczestniczenia w wykładach i warsztatach na tej uczelni.

XVIII Liceum Ogólnokształcące im. prof. Akademii Krakowskiej św. Jana Kantego, ul. Na Błonie 15b Szkoła kameralna, wokół sporo zieleni. SAMORZĄD SZKOLNY działa prężnie, niedawno zdobył Srebrne Berło Kraka. Często odwiedzamy kina, teatry i operę. Naszą kondycję fizyczną rozwijamy na kompleksie boisk Orlik, w siłowni, na boisku do piłki plażowej oraz na korcie tenisowym. UCZYMY SIĘ NA JEDNĄ ZMIANĘ (tj. do ok. 15:30), więc po zajęciach mamy dużo czasu na rozwijanie swoich pasji albo towarzyskie spotkania. TRADYCJE SZKOLNE: Dzień Kultur, Festiwal Nauki, Święta Sztuki, turnieje szachowe, imprezy okolicznościowe, sesje naukowe

i rozgrywki sportoTEMAT NUMERU we to wydarzenia, w których chętnie bierzemy udział i jest ich niemało. Ci, którzy mają talenty aktorskie, wokalne lub dziennikarskie, mogą się realizować w Zespole Wokalnym, Szkolnym Radiu „Kanty” i kółku teatralnym. Ponieważ jesteśmy niedużą szkołą, wszyscy się znamy i czujemy się bezpiecznie. SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE z krakowskimi uczelniami (Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Jagielloński) oraz klubami sportowymi (KS Wisła i KS Bronowianka). ZAJĘCIA POZALEKCYJNE organizowane są w zależności od zainteresowań uczniów. Do naszej dyspozycji są: SKLEPIK SZKOLNY, STOŁÓWKA z obiadami przygotowywanymi na miejscu, automat z ciepłymi napojami. Proponowane na przyszły rok szkolny PROFILE: klasa społeczno-politologiczna, klasa ratownictwa przedmedycznego, klasa humanistyczna z elementami prawa, klasa turystyczno-sportowa.

XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa, ul. Szlak 5 GODZINY PRACY: 6:30–16:25. W BUFECIE można kupić pierwsze lub drugie danie, także zapiekanki i drożdżówki, są też sałatki i kanapki robione na miejscu. SALA GIMNASTYCZNA: mała, szkoła jest bardzo stara. PRYSZNICE/SZATNIE: w podziemiu są boksy, każda klasa ma swój boks; prysznice są, ale WF jest oparty bardziej na graniu w siatkówkę, ping-ponga lub fitnessie i jodze. Jest też siłownia, ale nieużywana. LICZEBNOŚĆ KLAS zależy od profilu, na biol-chemie 33, na humanie 26; w klasach drugich około 25/28 osób w klasie. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: chiński i SKS. SAMORZĄD: jest, nazwiska wypisane na tablicy. GAZETKA SZKOLNA: na tablicy co jakiś czas. TRADYCJE SZKOLNE (cykliczne wydarzenia): raz w roku święto patrona szkoły, co roku w czerwcu urządzany dzień otwarty, na którym uczniowie mogą poszukać pracy na wakacje. SZKOŁA SPECJALIZUJE SIĘ w kształceniu ludzi, którzy chcą się uczyć i mieć odrobinę własnego życia, nauczyciele starają się pomagać, gdy komuś idzie gorzej; liczy się przede wszystkim obecność na lekcjach.

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, ul. Wilhelma „Wilka” Wyrwińskiego 1 W STOŁÓWCE/SKLEPIKU każdy może kupić obiad albo zapiekankę lub tosty, a także zjeść je przy stoliku, w sklepiku można kupić właściwie wszystko, w tym owoce, koktajle itp. SZATNIE: posiadamy szafki, a w nich miejsca jest dużo.

nr 119 | kwiecień 2017

13


SALA GIMNASTYCZNA: w dobrym stanie, wyposażenie podstawowe; w ramach WF-u można chodzić na fitness albo na siatkówkę (zajęcia na Tauron Arenie). PRYSZNICE są w oddzielnej łazience przy szatniach od WF-u. W KAŻDEJ KLASIE jest około 25 osób. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE dotyczą przedmiotów, gdy chcesz się pouczyć lub nadrobić jakiś sprawdzian. Szkoła przyjazna, ludzie bardzo fajni, posiadamy takie miejsce jak klubik, gdzie na przerwie można obejrzeć telewizję, posłuchać muzyki. SAMORZĄD działa aktywnie, często organizuje akcje charytatywne i okolicznościowe. Co roku obchodzimy Dzień Papieski, ponieważ naszym patronem jest Jan Paweł II. SZKOŁA SPECJALIZUJE SIĘ w sporcie (siatkówka), a popularnym przedmiotem uzupełniającym jest dietetyka.

XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Chrzanowskiej, ul. Limanowskiego 60/62 PROFILE bardzo ciekawe: biol-chem-mat, pol-hist-wos-geo, biol-pol-ang; klasy do 30 osób. GODZINY: jedna zmiana, lekcje odbywają się w godzinach 8:00–15:15. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: koło teatralne, fotograficzne, warsztaty dziennikarskie, wolontariat, redakcja gazetki „Strefa 43”, fitness, zumba; organizowane są wyjazdy narciarskie, wycieczki rowerowe. JĘZYKI OBCE: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski. SZATNIE: zamykane boksy. STOŁÓWKA: ajent gotuje dobre obiady na miejscu. SPORT: mała sala, sala taneczna, mikrosiłownia. SAMORZĄD: nauczyciele cenią inicjatywę i samorządność. PLUSY: kameralność – dla tych, co nie lubią tłoku; położenie pod względem komunikacyjnym – nie tracisz czasu na dojazdy; nauczyciele – chętnie pomagają.

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące św. Jana Bosko, os. Piastów 31 GODZINY PRACY: 8:00 -15:10. STOŁÓWKA/OBIADY/BUFET: Stołówka jest dość duża, można w niej przesiedzieć wolne lekcje lub zjeść ciepły obiad (koszt około 8 zł, różnorodne menu, posiłki przygotowywane w kuchni szkolnej). Bufet połączony ze sklepikiem szkolnym, w którym można kupić nie tylko bułki i drożdżówki, ale również słodycze i napoje. Podczas długiej przerwy można zamówić zapiekankę, sezonowo zdarzają się gofry bądź lody. Oprócz tego działa kafejka prowadzona przez uczniów, w której można spróbować domowo pieczonych ciast, napić się ciepłej kawy lub herbaty, a także kupić potrzebne artykuły szkolne typu zeszyt, ołówek, kątomierz, cyrkiel. Na korytarzu są dwa automaty z ciepłymi napojami i przekąskami. SALA GIMNASTYCZNA: Są dwie, duża i mała, odnowione, wyposażone w różnorodny sprzęt (na małej sali jest niewielka wieża do słuchania muzyki). W szkole jest także sala do tenisa stołowego oraz siłownia, a dla fanów piłki nożnej – stoły z piłkarzykami. Oprócz tego na terenie szkoły znajdują się trzy boiska tartanowe i jedno asfaltowe oraz bieżnia.

14

krakowski magazyn młodych

PRYSZNICE: dostępne dla uczniów przez cały rok szkolny. SZATNIE: szatnie na WF są średniej wielkości (dwie klasy powinny się zmieścić), a ta do przechowywania ubrań działa na zasadzie szatni teatralnej (dostajesz bloczek z numerem wieszaka). KLASY liczą maksymalnie 32 osoby. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: Szkoła oferuje bogaty wachlarz zajęć zarówno sportowych, jak i muzycznych (działa szkolny klub sportowy Piast, zespół kameralny i chór). Istnieją koła przedmiotowe oraz młodzieżowy klub recenzenta i szkolny klub filmowy. Od niedawna działa również teatr Uśmiech. Uczniowie mogą również zaangażować się w wolontariat w szkolnym oratorium. Samorząd: wybierany co roku, organizuje różnorodne akcje, np. dzień tematyczny, kiermasz ciast, dyskoteki, posiada własny fanpage. GAZETKA SZKOLNA: szkolny periodyk „Niecodziennik”, pisany przez uczniów, zawiera opisy akcji życia szkolnego, a także rubrykę z żartami z lekcji. TRADYCJE: Do tradycji szkoły należy dzień patrona, gdy nie odbywają się lekcje, tylko wielka szkolna loteria na zasadzie bingo, zwana tombolą, w której można wygrać cenne nagrody (rower górski, wycieczka bądź wieża). Organizowane są maratony filmowe, festiwal muzyki niezależnej, gdzie uczniowie mogą zaprezentować swój muzyczny talent, dzień ziemi. Specjalizacja: Szkoła specjalizuje się w rozwijaniu talentów i pasji uczniów, jednocześnie kładzie nacisk na katolickie wychowanie.

Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek ul. św. Jana 7 GODZINY PRACY: od 8:00 do 16:20. STOŁÓWKA/OBIADY/BUFET: catering na trzydziestominutowej przerwie. SKLEPIK: jest, pani sprzedająca jest bardzo miła i zawsze można z nią pogadać. SALA GIMNASTYCZNA: jest w szkole, ale wychodzimy także ćwiczyć na ul. Podbrzezie do siłowni i na ścianki wspinaczkowe. SZATNIE: na korytarzu są szafy na buty i ubrania. KLASY liczą około 25 uczniów. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: chór, zespół muzyki dawnej, kółko teatralne, szkoła debat oksfordzkich, kółko artystyczne, informatyczne. GAZETKA SZKOLNA: jest, co jakiś czas się zmienia. TRADYCJE SZKOLNE (CYKLICZNE WYDARZENIA): święto patrona szkoły, dzień języków.

Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Krupnicza 44 KLASY: 5 klas pierwszych GODZINY PRACY: szkoła dwuzmianowa, pierwsze klasy zaczynają zajęcia rano najwcześniej o 7:30, najpóźniej kończą o 16:10. SKLEPIK: drożdżówki, napoje, pizza, batoniki; dwa automaty, można w nich kupić kawę. SALA GIMNASTYCZNA: mała sala gimnastyczna, dwie siłownie: damska i męska. SZATNIE: boksy dla każdej klasy oraz szafki na dwie osoby (można także wykupić szafkę dla siebie).


PRYSZNICE: są ogólnodostępne. GAZETKA SZKOLNA: „Alchemik” – zbiera laury w konkursach gazetek szkolnych. SAMORZĄD: czasem organizuje dyskoteki szkolne, odnosi sukcesy w Samorządowej Lidze Mistrzów. Od czasu do czasu Chemik rozgrywa turnieje siatkówki z Zespołem Szkół Mechanicznych im. Szczepana Humberta. Zespół Szkół Chemicznych współpracuje z Fundacją Orlen, która prowadzi ogólnopolski program stypendialny dla najzdolniejszych uczniów.

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5 GODZINY PRACY: 7:30–16:15, szkoła pracuje w trybie jednozmianowym. BUFET/OBIADY/STOŁÓWKA: szkoła posiada bufet z szerokim asortymentem. SKLEPIK: tak. SALA GIMNASTYCZNA: są dwie, mniejsza i większa, obydwie w najmłodszej części budynku. PRYSZNICE: tak. SZATNIE: w każdej klasie wieszaki na ubrania. LICZEBNOŚĆ KLAS: różna, zależna od wielu czynników; rocznik ma około 10 klas (zawodówka i technikum), najczęściej najmniej liczną klasą jest mechaniczna (ok. 20 osób). ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: przygotowania do olimpiady samochodowej (połączenie 4 kółek: podwoziowego, silnikowego, elektrycznego i z technologii mechanicznej), badminton, szachy, koszykówka. SAMORZĄD ma realny wpływ na szkołę, nauczyciele wspierają liczne inicjatywy uczniów. TRADYCJE SZKOLNE: odwiedziny na cmentarzu grobu patrona szkoły, będącego jednocześnie jej fundatorem. KLIMAT: budynek jest stary, został wybudowany w 1834 roku, co wpływa na wyjątkową atmosferę tego miejsca.

Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Monte Cassino 31

SALA TEMAT NUMERU GIMNASTYCZNA: szkoła jest wyposażona w salę gimnastyczną, siłownię, salę ze stołami do ping-ponga, boisko trawiaste i dwa odnowione boiska, jedno do koszykówki, a drugie do piłki nożnej. GAZETKA: „Margines” redagują uczniowie zespołu szkół, wersję elektroniczną „Marginesu” można znaleźć na stronie internetowej Koła Medialnego ZSŁ, a papierową – w szkole. SAMORZĄD: Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Łączności jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych samorządów krakowskich szkół. Każdy z uczniów poprzez pracę w nim może aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły i mieć wpływ na jej rzeczywistość. Samorząd organizuje wszystkie okolicznościowe uroczystości (rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, ślubowanie pierwszych klas, andrzejki, „sprzątanie świata” itd.). Samorząd ZSŁ jest reprezentowany przez silną grupę młodzieży w Krakowskiej Radzie Samorządów Uczniowskich.

Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 im. Mikołaja Kopernika, ul. Kapucyńska 2 PROFILE: technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa, technik ekonomista. GODZINY PRACY: szkoła działa na dwie zmiany, poranną i popołudniową; klasy pierwsze i maturalne chodzą na rano, a drugie i trzecie przychodzą do szkoły w godzinach popołudniowych, ostatnia lekcja kończy się o 19:35. SZATNIA: w szkole brak szatni i szafek, kurtki zostają na wieszakach umieszczonych w klasach, a butów się nie zmienia, wyjątkiem jest WF, kiedy obowiązkowe jest obuwie zamienne – sportowe. JĘZYKI OBCE: niemiecki, rosyjski, francuski. WF: szkoła wyposażona jest w siłownię i dwie sale gimnastyczne. BUFET: jest. GAZETKA: „Ekonowinka”, wychodzi średnio cztery razy w roku szkolnym. Redakcja

GODZINY ZAJĘĆ: dwie zmiany, lekcje od 7:30 do 19:10. BUFET: są w nim zdrowe przekąski, obwarzanki, drożdżówki, zapiekanki, hot dogi oraz napoje różnego rodzaju. WIELKOŚĆ KLAS: zazwyczaj w jednej klasie jest 36 osób. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE niezwykle urozmaicone. Liczne koła zainteresowań, szkolny ośrodek kariery, samodzielny szkolny oddział PTTK, koło promocji szkoły, koło olimpijskie, koło medialne, koło filmowe, zajęcia sportowe (koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka, tenis stołowy, lekka atletyka, badminton, pływanie, wędkarstwo, narciarstwo i snowboard) oraz chór szkolny. Uczniowie mają możliwość udziału w wolontariacie – mogą uczestniczyć w lokalnych i ogólnopolskich akcjach pomocy dzieciom, starszym i najbiedniejszym rodzinom. Szkoła współpracuje m.in. z domami dziecka, fundacjami, schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. SZATNIE: boksy dla każdej klasy zamykane na klucz; w okresie zimowym trzeba przebierać buty.

nr 119 | kwiecień 2017

15


STREFA ROZRYWKI

Czy wiesz, że…

Śmigłowy kącik naukowy

Grafenowa

rewolucja równie dobrze jak metale. A to nie wszystko. Elektrony płynące w nim przemieszczają się nawet sto razy szybciej niż w krzemie. Oznacza to, że oparte na nim komputery będą działać jeszcze szybciej. Możliwość korzystania z grafenu zawdzięczamy Andriejowi Gejmowi i Konstantinowi Nowosiołowowi z Uniwersytetu w Manchesterze, którzy w 2010 roku za to odkrycie otrzymali Nagrodę Nobla z fizyki. Ciekawy jest sposób, w jaki do niego doszli. Za pomocą taśmy klejącej odklejali kolejne warstwy grafitu, aż została tylko jedna.

CZY NA PRODUKCJI GRAFENU ZAROBIĄ POLACY?

Wszystko wskazuje na to, że niebawem czeka nas wielka technologiczna rewolucja. Kończy się era krzemu, nadchodzi czas grafenu.

fot. Wikimedia Commons: Alexander AlUS

K

omputer, jak wiadomo, nie może działać bez procesora. Bez niego nie mógłby uruchomić systemu operacyjnego i stałby się martwą skrzynką, która mogłaby co najwyżej służyć jako podstawka pod wazon. Pierwiastkiem, który służy do produkcji półprzewodników tworzących procesor, jest krzem. Nie bez przyczyny słynne amerykańskie centrum nowych technologii nazwano Doliną Krzemową. Wygląda jednak na to, że wkrótce krzem zostanie zastąpiony przez grafen, który jest lepszym półprzewodnikiem.

Do niedawna grafen był jednym z najdroższych materiałów na świecie. Obecnie jego niewielkie ilości można wytwarzać w każdym laboratorium. W 2015 roku Politechnika Łódzka zaprezentowała nowe urządzenie do produkcji grafenu. Nazwano je HSMG (ang. High Strength Metallurgical Graphene). W 2016 r. metoda HSMG została opatentowana w UE i USA. Na grafenową rewolucję zatem tylko czekać! Marta Talaczyńska

sudoku 8 7 8

16

krakowski magazyn młodych

5

4

3

6

OD OŁÓWKA DO PÓŁPRZEWODNIKA Co to jest grafit, wie chyba każde dziecko. Rysujemy nim za każdym razem, gdy bazgrzemy zatemperowanym ołówkiem po kartce. Grafit to węgiel w krystalicznej formie. Jest bardzo cienki, a każde pociągnięcie po kartce powoduje odklejanie się warstw grafitu. Czy możliwe, by istniała jakaś cieńsza struktura węglowa. Taką właśnie jest grafen, zbudowany z atomów węgla tworzących sześciokąty. Jak mówią naukowcy, kształtem przypomina plaster miodu i jest przezroczysty jak szkło. Niezwyczajne są również jego właściwości. Prąd i ciepło przewodzi

4

3

1 9

6

8

2

9

6

7

3

3

6

5 4

7 9

7

2

3

3 1

4


STREFA ROZRYWKI

Wyszperane na strychu, czyli historyczne kalendarium

1 kwietnia 1579 – król Stefan Batory założył Uniwersytet Wileński, drugi po Jagiellońskim uniwersytet w Rzeczypospolitej. 4 kwietnia 1794 – wojska insurekcyjne Tadeusza Kościuszki pokonały armię rosyjską w bitwie pod Racławicami. 5 kwietnia 1453 – armia turecka podeszła pod mury Konstantynopola i wkrótce potem zdobyła miasto, doprowadzając do upadku cesarstwa. 6 kwietnia 46 p.n.e. – oddziały Juliusza Cezara wymordowały w bitwie pod Tapsus 10 tysięcy Pompejańczyków. 6 kwietnia 1943 – wydano „Małego Księcia” autorstwa An-toine’a de Saint-Exupery’ego. 7 kwietnia 30 – w Jerozolimie ukrzyżowano Jezusa Chrystusa. 8 kwietnia 1919 – w Krakowie założono Akademię Górniczo-Hutniczą. 8 kwietnia 1920 – odnaleziono posąg Wenus z Milo. 9 kwietnia 1241 – najeźdźcy tatarscy pokonali Polaków w bitwie pod Legnicą. 10 kwietnia 1525 – książę pruski Albrecht Hohenzollern złożył w Krakowie hołd królowi polskiemu Zygmuntowi Staremu, podporządkowując mu się, tzw. hołd pruski. 10 kwietnia 2010 – w lesie w rejonie Smoleńska doszło do katastrofy lotniczej, w wyniku której zginęło 96 osób, w tym ówczesny prezydent Polski Lech Kaczyński.

„Śmigła” 11 kwietnia 1079 – biskup Stanisław ze Szczepanowa skazany za zdradę przez króla Bolesława Śmiałego poniósł męczeńską śmierć przez poćwiartowanie. 12 kwietnia 1961 – radziecki kosmonauta Jurij Gagarin dokonał pierwszego udanego lotu człowieka w kosmos na pokładzie statku Wostok 1, okrążając Ziemię w czasie 1 godziny i 48 minut. 14 kwietnia 966 – prawdopodobnie w Ostrowie Lednickim książę Mieszko I przyjął chrzest, czyniąc Polskę państwem chrześcijańskim. 17 kwietnia 1521 – Marcin Luter przybył na sejm w Wormacji, gdzie chciano na nim wymusić odwołanie jego tez. 21 kwietnia 1509 – król Henryk VIII Tudor rozpoczął swoje panowanie nad Anglią. 24 kwietnia 1184 p.n.e. – przyjmowana przez historyków data upadku Troi. 26 kwietnia 1943 – rotmistrz Witold Pilecki wraz z dwoma innymi więźniami uciekł pod osłoną nocy z obozu w Auschwitz. 30 kwietnia 1789 – w Nowym Jorku zaprzysiężono Jerzego Waszyngtona na funkcję prezydenta Stanów Zjednoczonych. przygotował Jacek Liberacki

... tym razem po francusku Amir Haddad

jest francuskim piosenkarzem popowym i rockowym izraelskiego pochodzenia. W grudniu 2011 roku ukazała się jego debiutancka płyta, zatytułowana „Vayehi”, którą napisał podczas swoich studiów we współpracy z Omrim Daganem. Wiosną 2014 roku wziął udział w trzeciej edycji programu „The Voice: la plus belle voix”. Dotarł aż do finału, w którym zajął trzecie miejsce. Po udziale w programie wyruszył w trasę koncertową po Francji razem z pozostałymi finalistami. Pod koniec lutego 2016 roku ogłoszono, że Amir będzie reprezentował Francję z utworem „J’ai cherché” w 61. Konkursie Piosenki Eurowizji organizowanym w Sztokholmie. W finale tego konkursu ostatecznie zajął szóste miejsce.

Isabelle Geffroy

Znana jako ZAZ, jest francuską piosenkarką jazzową i soulową. W 2001 roku zadebiutowała w bluesowej grupie Fifty Fingers. Ich współpraca zakończyła się po zaledwie roku. Przez wiele lat występowała w kabaretach i barach, aż w styczniu 2009 wygrała 3. edycję konkursu Le Tremplin Génération France Bleu/

Réservoir. Miało to znaczący wpływ na rozwój jej kariery. Swoją pierwszą płytę, zatytułowaną po prostu ZAZ, wydała w maju 2010 roku. Znalazły się na niej jedne z jej najpopularniejszych piosenek, m.in. „Je veux”, „Les passants”, „Le long de la route” i „Prends garde à ta langue”. Później nagrała jeszcze np. „On ira”, „Si jamais j’oublie” oraz „Belle”.

Indila

... a właściwie Adila Sedraïa, to francuska piosenkarka popowa. Rozpoznawalna stała się w 2013 roku dzięki swojej debiutanckiej piosence „Dernière danse”. Na początku 2014 roku wydała płytę „Mini World”, na której planowała umieścić piosenki w języku angielskim, jednak zmieniła zdanie i wszystkie są po francusku. Album był jednym z najczęściej kupowanych we Francji, Belgii i Polsce. Kolejnymi jej hitami były piosenki „Tourner dans le vide”, „S.O.S”, „Run Run” oraz „Love Story”. Monika Miśkiewicz

nr 119 | kwiecień 2017

17


STREFA ROZRYWKI

„Ulysses Moore – Piraci z Mórz z Wyobraźni” – Pierdomenico Baccalario

P

ierdomenico Baccalario, włoski pisarz tworzący literaturę dla dzieci i młodzieży, ma w swoim dorobku wiele powieści i serii wydawniczych. W Polsce ukazała się m.in. jego najsłynniejsza, wielotomowa seria książek „Ulysses Moore’’. Autor cały czas zaskakuje swoimi kreatywnymi pomysłami i pisze regularnie, raz po raz, nowe książki. Ostatnio premierę miał już XV tom serii „Ulysses Moore’’ – „Piraci z Mórz z Wyobraźni’’. Murray wraz z przyjaciółmi ponownie podejmują się wyprawy na Morza z Wyobraźni. Razem z buntownikami z miasta Kilmore Cove za wszelką cenę muszą powstrzymać Kompanię Indii, na czele której stoi szalony Larry Huxley. Otrzymali misję ocalenia świata, ale nie zawsze wszystko idzie po ich myśli. Mają coraz więcej pytań, a tak mało odpowiedzi. Cały czas nie opuszcza ich nadzieja, iż uda im się rozwikłać największą zagadkę, jaką jest postać tajemniczego Ulyssesa Moore’a. Styl autora jest lekki i przyjemny, opisy są ciekawe i nie za długie, powieść pełna jest zagadek i akcji, a dialogi nie

są wymuszone. Dodatkowo małoletni bohaterowie są świetnie wykreowani i czytelnik z łatwością może się z nimi utożsamić. W skrócie – mamy idealną książkę dla dzieci i młodszej młodzieży. Nie jest to moje pierwsze spotkanie z tym autorem i serią „Ulysses Moore’’. Z chęcią powracam do świata, który wykreował. Zawsze byłam pod wrażeniem, z jaką łatwością Pierdomenico Baccalario jest w stanie przykuć uwagę czytelnika i sprawić, że nie jest się w stanie oderwać od jego książki. Mimo że jest to już XV tom serii, autor utwierdza nas w tym, że jeszcze nie wyczerpał tematu do końca. Nic nie jest naciągane i przy czytaniu towarzyszą nam ciągle nowe niespodzianki. Polecam tę książkę szczególnie dzieciom i młodszej młodzieży. Nie zachęcam do zaznajamiania się z nią bez wcześniejszego przeczytania poprzednich części, ale moim zdaniem ten tom, jak i cała seria, są warte uwagi. Olivka, 14 lat

„Niebiańskie pastwiska” – Paweł Majka Później tulił ją i płakał. Pierwszy raz kogoś zabił. Gdy dwa lata od powrotu z wyprawy odwiedził we Wspólnych Przestrzeniach Dirkę i zgodnie z umową strzelił jej w głowę, nie czuł już żadnych emocji.

M

ocny wstęp? To nie wszystko. Dodajcie – wydawałoby się – nieograniczone możliwości technologiczne, dalekie i tajemnicze podróże kosmiczne oraz multum przygód, a wyjdzie książka bogata nie tylko w stronice, ale i akcję. A mowa o? O „Niebiańskich pastwiskach” autorstwa polskiego pisarza specjalizującego się w fantastyce. Dziennikarza i pracownika mediów, w internecie używającego pseudonimów Agrafek, Paweł Czerwiec – Pawła Majki.

Książka opowiada o świecie, w którym już od dawna latano w kosmos i odkrywano nowe galaktyki i możliwości. Każda z postaci ma jakieś swoje cechy, ale wszystkie razem mają chyba podobny cel – zdobyć jak najwięcej innergetyki – po części dla potomnych, z ciekawości, ale głównie dla pieniędzy. Jakie to prawdziwe, prawda? Minusem tej powieści jest dla mnie natłok imion, nazw, bohaterów i brak tłumaczeń! Rozumiem, że jest to fantastyka, ale na przykład w „Światło się mroczy” autorstwa Martina istniał słowniczek wyjaśniający wszelkie fantastyczne terminy. Tutaj bardzo mi tego brakowało i sprawiało, że wielka objętościowo książka ze wspaniałą fabułą i wartką akcją trochę odpychała... Mimo to jest to książka warta polecenia. Zwłaszcza dla szaleńców chcących wzbić się dalej niż statki kosmiczne. Polecam, Dydelf, 17 lat

Recenzje przygotowali uczniowie z Młodzieżowego Klubu Recenzenta działającego przy Gimnazjum nr 19 oraz Zespole Szkół Salezjańskich w Krakowie. http://recenzje-mlodziezowe.blogspot.com/

18

krakowski magazyn młodych


Ulżyło mi, kiedy zorientowałam się, że prima aprilis wypada w sobotę. Nie będę musiała znosić głupich żartów gimnazjalistów. W poniedziałek dzień rozpoczął się dwiema godzinami wuefu. Cała klasa ustawiła się do sprawdzenia obecności, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że nie ma naszego nauczyciela. Mieliśmy zastępstwo. Przed nami stał niski mężczyzna ze śmieszną brodą. – No dobrze – zaczął nieznajomy wuefista. – Dziś zagracie sobie w koszykówkę. Drużyna, która wygra, dostanie szóstki i może wcześniej iść na przerwę, a przegrani robią dwadzieścia przysiadów, dziesięć brzuszków i dziesięć pompek. Wśród uczniów zawrzało. Co ten nauczyciel sobie wyobraża? Przecież to tylko zastępstwo! Ale oczywiście nie mieliśmy nic do gadania. – Sam dobiorę składy drużyn – skończył facecik z kozią bródką. Nasze gangi zostały natychmiast wymieszane. W mojej drużynie znalazła się Aga, Kinga, Asia i Ola, a także kilku chłopaków. – Przygotować się! – krzyknął nauczyciel, jakby szykowała się niezła zabawa. Weszłam na boisko, bojąc się tego, co ma się zaraz wydarzyć. Przenikliwy dźwięk gwizdka przeszył powietrze. Drużyny rzuciły się na siebie jak rozwścieczone zwierzęta. Nikt nie chciał robić przysiadów ani pompek. Aga dostała piłkę i zawahała się. Nie chciała jej podać do nikogo poza swoim Gangiem Sportowców. Wtedy ktoś z przeciwnej drużyny wyrwał jej piłkę i wrzucił do kosza. Dziewczyna poczerwieniała na twarzy. – Hej! – krzyknęła na nią Kinga. – Nie możemy przegrać! Postaraj się! Po odzyskaniu piłki ruszyliśmy do ataku. Tym razem podawaliśmy sobie piłkę bez słowa, ale z niechęcią. Kiedy straciliśmy drugiego kosza, poczułam determinację. – Słuchaj, Bianka – szepnęła mi do ucha Ola. – Wybiegniesz nagle zza pleców tamtego, pognasz pod kosz, a ja już tam będę i wrzucę. OK? – OK. Nie mogłam wyjść z podziwu, że odezwała się do mnie dziewczyna od ścisłowców, ale nie chciałam tego zmarno-

wać. Wykonałyśmy szybką akcję i zyskałyśmy punkty. Asia i Kinga przybiegły do nas i zaczęły poklepywać nas po plecach. Tempo gry wzrosło. Obie grupy zacisnęły zęby i ruszyły na siebie jeszcze agresywniej. Nagle zauważyłam, że Filip, humanista, ląduje na podłodze. Szybko zorientowałam się, że nogę podłożył mu Jacek, jeden z moich najlepszych kumpli. Ale teraz nie był moim kumplem… Był przeciwnikiem w grze! – Co ty sobie wyobrażasz? – krzyknęłam na niego. – Ja nic nie zrobiłem – odparł. – A właśnie, że tak – poparła mnie Kinga. – Sama widziałam! Zaczęliśmy się kłócić. Kiedy padła pierwsza mocna obelga, zaczęłam się zastanawiać, gdzie się podział nauczyciel. Doszłam do wniosku, że nie ma go w sali. No to po nas. – Myślisz, że jesteś lepszy?! – ryknęła Aga i pomogła wstać Filipowi. – Odczepcie się od niego! – zawołał humanista z drugiej drużyny. – Filip to niezdara, sam się wyglebił! – Powtórz to! – wrzasnęłam.

Tego dnia wszystko zaczęło wyglądać normalniej. Po raz pierwszy zaczęłam zwyczajnie rozmawiać z przedstawicielami innych gangów. Razem z Olą, Kingą i Agą oraz oczywiście Asią zawarłyśmy pakt... Wszystkie spory wstrzymywane od początku roku wybuchły właśnie tutaj, na sali do wuefu. Asia chwyciła piłkę, która leżała niepilnowana na parkiecie, i zaczęła kozłować w stronę kosza. Pozostała chmara uczniów rzuciła się w jej stronę. Jedni – żeby ją chronić, a pozostali – aby ją dopaść. Zaczęliśmy działać wspólnie i gdy wszedł pan wuefista, zyskaliśmy kosz. Tego dnia wszystko zaczęło wyglądać normalniej. Po raz pierwszy zaczęłam zwyczajnie rozmawiać z przedstawicielami innych gangów. Razem z Olą, Kingą i Agą oraz oczywiście Asią zawarłyśmy pakt. – Nasza grupa powinna mieć jakąś nazwę – szepnęła Kinga, kiedy przebierałyśmy się w szatni od wuefu. Byłyśmy zgrzane i zmęczone, ale wysiliłyśmy umysły. – No i musimy zwerbować kolejne osoby – dodała Aga. – „Klucz” – powiedziałam nagle. – Powinnyśmy się nazwać się „Organizacją Klucz”. Będziemy kluczem do zniszczenia podziałów. Gosix

nr 119 | kwiecień 2017

19

STREFA ROZRYWKI

Naprawdę nie wiem, jak to się stało. Człowiek normalnie wybiera sobie gimnazjum. Nie najlepsze, nie najgorsze. Po prostu – najzwyklejsze. A tu co? Nagle znajduje się pośrodku bitwy jakichś szkolnych gangów. Bez uprzedzenia, bez przygotowania i bez możliwości odwrotu. Ścisłowcy, humaniści, artyści i sportowcy – oto problem mojej szkoły. Najgorsze jest to, że grupy są wymieszane między klasami na różnych poziomach, a pierwszaki przechodzą test. Ale nie jakąś głupią klasówkę z majcy. To jest test, o którym nauczyciele nie mają pojęcia.


Smiglo 119 04042017screen po korekcie  
Smiglo 119 04042017screen po korekcie  
Advertisement