Page 1

, REWOLUCJA SMIECIOWA CO DALEJ z PACZKOWSKIM TARGOWISKIEM?

fot. Piotr Molęcki / KPRP

s. 10

nr

1(3)/2013

INFORMATOR PACZKOWSKI

- CZYSTA GMINA, CZYSTA POLSKA?

WOJEWODA OPOLSKI / STARY DOCENIl PACZKÓW s. 8

czytaj s. 3-4

PACZKÓW JEST . JUz POMNIKIEM HISTORII! s. 11

www.paczkow.pl

1


SPIS TREŚCI słowo wstępne....................2 temat numeru......................3 aktualności.....................5-7 Szanowni mieszkańcy Gminy Paczków, Oddaję dziś w Państwa ręce trzecie w historii, a pierwsze w tym roku wydanie „Informatora Paczkowskiego”, czyli bezpłatnego samorządowego biuletynu, w którym znajdą Państwo ważne informacje z życia Naszego Miasta i Gminy. Przełom roku 2012 i 2013 był dla Paczkowa i okolic niezwykle istotny. Inwestycje rewitalizacyjne powoli dobiegają końca - czekamy już tylko na wykończenie szczytu Wieży Kłodzkiej, finalizację remontu Wieży Wrocławskiej i najbardziej efektowną część rewitalizacji, czyli drewnianą trasę spacerową po murze przy Bramie Nyskiej. W międzyczasie udało się doprowadzić do szczęśliwego finału procedurę nadania „Polskiemu Carcassonne” statusu „Pomnika Historii” - centrum naszego miasta zostało wpisane na listę najcenniejszych zabytków w Polsce, a tym samym objęte najwyższą przewidzianą polskim prawem formą ochrony konserwatorskiej. Szykujemy się też do „rewolucji śmieciowej”, która w całym kraju ma ruszyć 1 lipca 2013 roku, a wciąż budzi wiele kontrowersji. W myśl nowych przepisów, za odbieranie i wywóz wszystkich odpadów komunalnych odpowiadać będzie gmina, a mieszkańcy będą finansować ten system opłatą śmieciową. W Paczkowie i okolicach będziemy ją naliczać na podstawie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. O szczegółach możecie poczytać Państwo w „Temacie Numeru”. Udało się także uzyskać kolejne dofinansowanie z Unii Europejskiej. Tym razem skorzystają Gościce i Lisie Kąty. W pierwszej z tych wsi powstanie wielofunkcyjne boisko sportowe z prawdziwego zdarzenia, a druga miejscowość doczeka się wreszcie porządnej świetlicy wiejskiej. O szczegółach tych planów będziemy informować wkrótce na stronie internetowej www.paczkow.pl. Polecam Państwa uwadze artykuł na temat Starego Paczkowa. Starszym, choć znacznie mniejszym, „bratem” Paczkowa poważnie zainteresował się Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, który z pomocą specjalistów od kilku lat analizuje krajobraz i dziedzictwo kulturowe opolskich wsi. Z badań wynika, że Stary Paczków jest jednym z najcenniejszych przykładów wiejskiej zabudowy na Opolszczyźnie i zasługuje na specjalną formę ochrony konserwatorskiej. Miejscowość ma szansę stać się ważnym punktem sieci najcenniejszych wiosek o wybitnym potencjale dziedzictwa kulturowego - więcej na stronie… Przypominam też o internetowym blogu www.blog.paczkow.pl, na łamach którego czekam na Państwa pytania i sugestie. Zachęcam wszystkich do częstych odwiedzin bloga, a teraz zapraszam na kolejne strony biuletynu miłej lektury! Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

Wydawca: Agencja Reklamowa LOYAL, Budowlanych 52, 45-124 Opole tel.+ 48 (77) 456 60 20, fax + 48 (77) 453 03 30 www.loyal.com.pl

2

www.paczkow.pl

Wojewoda Opolski docenił Stary Paczków......................8 Spacerkiem po paczkowskich murach.......................9 Będziemy mieć nowe targowisko.................................10 Nasze miasto na liście Pomników Historii..................11-12 Szkółka pływania i narciarstwa...................................13 Ścibórz: wykopaliska sprzed 5000 lat..............................14 Młodzi paczkowianie za kółkiem wirtualnej ciężarówki...15 najważniejsze telefony Ciekawostki Kalendarium......................16

INFORMATOR PACZKOWSKI biuletyn informacyjny Gminy Paczków nr 1(3)/2013 Oficjalny serwis internetowy www.paczkow.pl e-mail: rzecznik@paczkow.pl Urząd Miejski w Paczkowie, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków, woj. opolskie tel. (77) 431 67 91, fax (77) 544 90 04, e-mail: umig@paczkow.pl WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY


, REWOLUCJA SMIECIOWA – CZYSTA GMINA, CZYSTA POLSKA? W Paczkowie trwają intensywne przygotowania do zapowiedzianej przez Ministerstwo Środowiska „rewolucji śmieciowej”, czyli pierwszego etapu wdrażania nowego systemu zarządzania odpadami komunalnymi. Od 1 lipca tego roku wszystkie gminy, we współpracy z wyłonionymi w przetargach firmami wywożącymi odpady, odpowiadać będą za zbiórkę śmieci na swoim terenie. Od początku 2012 roku w Polsce obow ią zuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czyli tzw. „rewolucja śmieciowa”. Nasz kraj dołączył tym samym do europejskiego standardu zagospodarowania śmieci komunalnych. Nowe przepisy powinny działać „pełną parą” na terenie całej Polski najpóźniej od połowy 2013 r. Do tego czasu samorządy muszą wdrożyć nowe systemy zagospodarowania odpadów. To rozwiązanie sprawi, że za porządek na terenie danej gminy odpowiadać będą władze samorządowe, a nie indywidualni właściciele nieruchomości, którzy często o porządek po prostu nie dbają. W Paczkowie system powinien zacząć funkcjonować na pełnych obrotach od 1 lipca 2013 roku. Wprowadzone rozwiązania narzucają samorządom nowe obowiązki i kompetencje - przepisy te mają promować czystość i odpowiedzialność gminy za wszystkie odpady z jej terenu oraz od każdego mieszkańca. Dla osób segregujących śmieci na plastik, szkło i papier

przewidziane będą obowiązkowo niższe rachunki - stosowanie selektywnej zbiórki odpadów będzie się zatem opłacać. Zdaniem ustawodawcy, każdy z nas będzie miał wkrótce szansę na niezaśmiecony krajobraz za oknem. Nowy sposób na śmieci komunalne to metoda, która sprawdziła się już z powodzeniem w większości krajów europejskich. Na czym polegać będzie „rewolucja śmieciowa”? Zapowiadane zmiany w przepisach wprowadzą zupełnie nowy system gospodarowania odpadami, w którym odbieraniem, selekcją i właściwym zagospodarowaniem wszystkich odpadów komunalnych zajmie się gmina. Oznacza to, że wymagając od nas ekologicznych zachowań, samorząd gminny jednocześnie da nam do nich warunki, np. ustawiając odpowiednie pojemniki. Odpady od mieszkańców odbierać będzie wyłoniona w drodze przetargu firma, która obsłuży teren całej gminy. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy uiszczać będą jedną podstawową stawkę,

dzięki czemu nikomu nie powinno „opłacać się” wyrzucanie śmieci do lasu. Pojawi się podatek, tak zwana „opłata śmieciowa”, którą rząd pozwala rozliczać za pomocą czterech sposobów: naliczanie stawki od gospodarstwa domowego, od zużycia wody, od ilości zamieszkujących osób lub od powierzchni lokalu mieszkalnego. Pod koniec listopada paczkowscy radni stanęli przed trudnym wyborem nowej metody. Rajcy otrzymali projekt uchwały, w której Burmistrz Paczkowa zaproponował, by mieszkańcy płacili za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. Mimo swoich niedoskonałości, metoda ta wydaje się najbardziej rozsądna, dlatego Rada przyjęła tę wersję. Ostateczne stawki zostaną ustalone podczas najbliższej sesji - powinniśmy je poznać w połowie kwietnia. Na pewno mniej zapłacą mieszkańcy, którzy będą zbierać odpady selektywnie.

TEMAT NUMERU www.paczkow.pl

3


Ma to zachęcać do segregacji odpadów, aby do jednego kubła nie trafiały szklane butelki, plastikowe opakowania i papier. Na terenie Gminy Paczków powstanie również punkt selektywnego zbierania odpadów, którego do tej pory nie było. Każdy mieszkaniec będzie mógł do niego bezpłatnie dostarczyć posegregowane odpady, takie jak: czysty gruz, tekstylia, chemikalia, odpady wielkogabarytowe (meble), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV i AGD), odpady zielone (np. skoszona trawa), opony itp. Punkt będzie funkcjonował w dni robocze, a także w soboty. Nowe przepisy mają też zagwarantować skuteczniejszą walkę z dzikimi wysypiskami, ponieważ,

dzięki uniezależnionej od ilości wytworzonych w danym okresie odpadów stawce za odbiór odpadów, nikomu nie będzie opłacało się podrzucać śmieci ani do lasu ani do sąsiadów. Zniknie też powód, żeby śmieci pozbywać się przez spalanie w domowych piecach co, mimo że jest niezgodne z prawem, nadal stanowi niebezpieczny dla zdrowia ludzi problem w wielu miejscach kraju. Zdaniem Ministerstwa Środowiska wdrażana właśnie „rewolucja śmieciowa” jest nowoczesnym sposobem zar ządzania odpadami, dzięki której po raz pierwszy mamy realną szansę na czystą Polskę. Już teraz widać jednak sporo niedoskonałości tego rozwiązania. Wiele wskazuje na to, że na

terenie Gminy Paczków za śmieci będziemy płacić więcej, bo nowe przepisy mogą odgórnie wymusić zamknięcie wysypiska w Ujeźdźcu. Wówczas będziemy zmuszeni wywozić śmieci do Domaszkowic, bo choć nasze składowisko mogłoby funkcjonować jeszcze kilka lat, to ustawodawca prawdopodobnie każe nam je zamknąć ze względu na niespełnianie nowych norm. To podniesie koszty wywozu śmieci - dzisiaj mamy w kalkulacji ceny wywozu 6 km, a po 1 lipca 2013 r. będziemy mieć 35 km, bo śmieci będą musiały jechać do Domaszkowic. Jak ten system sprawdzi się w praktyce? Przekonamy się już wkrótce.

MIESZKAŃCU! PAMIĘTAJ! OD 1 LIPCA 2013 CZEKAJĄ CIĘ NOWE OBOWIĄZKI! ZORGANIZUJ POJEMNIKI I ZBIERAJ ODPADY Z TWOJEJ NIERUCHOMOŚCI: POJEMNIK 1 - ODPADY KOMUNALNE: resztki żywności; mokry, zabrudzony lub zatłuszczony papier; fusy po kawie, jednorazowe naczynia, zużyte ręczniki papierowe, trawa, rośliny, liście, skorupki po jajkach itp. POJEMNIK 2 - ODPADY SUCHE: papier (magazyny, gazety, zeszyty, książki, tektura, kartony itp.), puszki metalowe, opakowania po sokach i mleku, zgniecione i zakręcone puste plastikowe butelki po napojach, zakrętki, plastikowe opakowania (chemia gospodarcza, środki czystości, kosmetyki i art. spożywcze) POJEMNIK 3 - POPIÓŁ: w okresie grzewczym KOLOROWE I BIAŁE SZKŁO WYRZUCAJ DO OGÓLNODOSTĘPNYCH POJEMNIKÓW ZBIORCZYCH NA TERENIE GMINY DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH BĘDZIESZ MUSIAŁ WYWOZIĆ WSZYSTKIE INNE WYSEGREGOWANE W GOSPODARSTWIE DOMOWYM ODPADY, np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, meble, odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, chemikalia itp. BĘDZIESZ MUSIAŁ WYPEŁNIĆ „DEKLARACJĘ ŚMIECIOWĄ” - NA JEJ PODSTAWIE NALICZONA ZOSTANIE TWOJA OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW, KTÓRĄ NALEŻY UISZCZAĆ DO GMINY DO OSTATNIEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA (od lipca 2013 roku) TERMIN SKŁADANIA „DEKLARACJI ŚMIECIOWYCH” RUSZA 15 KWIETNIA, A UPŁYWA 31 MAJA 2013 (druk można otrzymać w Urzędzie Miejskim lub pobrać ze strony internetowej www.paczkow.pl/dlamieszkacow/ochrona-srodowiska) GDZIE ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ? • mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej - do siedziby spółdzielni mieszkaniowej • mieszkańcy i przedsiębiorcy we wspólnotach mieszkaniowych - do zarządcy swojej wspólnoty • mieszkańcy domów jednorodzinnych i współwłaściciele nieruchomości bez zarządcy - do Urzędu Miejskiego • najemcy lokali komunalnych - do ZUKiM-u

4

www.paczkow.pl


HODNIKI C adminia , J U T N O rzy ulicach p M E w ó R ik n a d , o N MI ły środki ch ch stycji pokry onty cztere e m w re in POWIAT Z G h ię c s ty poły wę kosztów tu Nyskiego ku zakończy

2012 ro Nysie. Poło zami Powia u listopada iatowych w ego z wład w rt o a P w g za ró Na początk m D te d o było efek przez Zarzą Paczków, c strowanych y in m PoG tu budże wa budżety finansowe inansowały d sf we e so ni an ól fin sp w . możliwości owe, które a g , ro je d ku e ra cj b rozumienia ty że wes bud tu. h nie

gminnego rowadzono in h powiatowyc pieniędzmi z h na drogac terenie przep są yc ym w ne to sz ra na on ie m sp na re w lejny wek” otrzeb iejscoJuż po raz ko ich „powiató y Paczków. P ą 2012 roku. icza oraz w m e paczkowsk o oraz Gmin sn w cj ie io eg w za ki nk ni ie tu ys er S ia N , od ej tu ow wia otnicz tego m ków doczedzami p niczone, dla kiewicza, Rob ych krawężni odpisał z wła ic p M ow y ów on ic 73 zk ul et b y ac i rz ZDP są ogra P e -p rukowej długości ok. umienia, jaki tery chodniki wej kostki b e zostały na . no on za ji, ni ic ic ie ol To efekt poroz montu przeznaczono cz ow p ym ut w tu rzeża misaria ulicą Nar o re rzchnia i jej ob eopodal skrzyżowania z onaprzeciw ko , ie cz w za sz Tym razem d ic na zy ej ew oc ki cz , ic w otni nikó icza, ni ce. Na M nika, a na Rob chni i krawęż icy Sienkiew wości Gości iany nawierz metrów chod także przy ul ym 0 ę w si 13 ił cz ie ró w aw oj ra op p p gdzie, kało się wy chodnik Gościcach, y 100-metro w trotuaru w ró et m metrów. Now 90 eż nie połowę ano równi jny. s. zł. Dokład cy ty Wyremontow ra 6 io el 10 m ad w on op ty yległy ró sztowały niec olejne remon ny został prz inwestycje ko samorząd. K i ry sk te ow cz zk te ku e ac ro p Łączni w tym dołożył lanowane są . 53 tys. zł drogach zap tej kwoty - ok h yc w to ia cie rzy pow ano w budże chodników p ję zarezerwow ac p cy ty ar p - na tę . ów 40 tys. zł Gminy Paczk

WIEJSKIE DOMY KULTURY JAK NOWE Dzięki unijnym dotacjom udało się gruntownie wyremontować trzy wiejskie domy kultury - w Trzeboszowicach, Dziewiętlicach i Kamienicy. Wszystkie budynki zmieniły się nie do poznania - zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Jesienią zeszłego roku sfinalizowano ostatni etap tych inwestycji - oddano do użytku WDK w Kamienicy. Wiejskie domy kultury pełnią na wsiach funkcję swoistych centrów kulturalno-oświatowych, ale ich stan techniczny i estetyka pozostawiały sporo do życzenia. Dzięki przeprowadzonym remontom, obiekty odzyskały dawną świetność i teraz oferują znacznie lepsze warunki do organizacji spotkań mieszkańców, imprez kulturalnych czy zajęć dla dzieci. W każdym z budynków wykonano zewnętrzne ocieplenia styropianem i całkiem nowe elewacje. Zamontowano także nową stolarkę okienną i drzwiową. Wymiany doczekały się instalacje elektryczne oraz sieci sanitarne i wodociągowe, wewnętrzne ściany odnowiono, pojawiły się też nowe podłogi. W Dziewiętlicach i Trzeboszowicach budynki pokryto nowymi dachami. Dachu nie trzeba było wymieniać w Kamienicy, gdzie taką inwestycję przeprowadzono kilka lat temu. Modernizację w Kamienicy od pozostałych dwóch remontów odróżnia też zakup dodatkowego wyposażenia obiektu - w placówce pojawiły się nowe meble kuchenne, stoły i krzesła oraz profesjonalne nagłośnienie. Całkowita wartość tych trzech pokaźnych zadań wyniosła prawie 895 tys. zł, z czego ponad 556 tys. zł pochodziło ze środków finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gminny budżet obciążyła zatem kwota ok. 339 tys. zł.

,

I C S O N L A AKTU

www.paczkow.pl

5


PACZKOWSKA STARÓWKA W ReKACH , NYSKICH KONSERWATORÓW Gmina Paczków rozpoczęła współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie, która polega na wykonaniu profesjonalnych badań próbek zapraw, pigmentów oraz stratygrafii elewacji kilku kamienic zabytkowej starówki „Polskiego Carcassonne”.

Badania przeprowadzili pracownicy naukowi Centrum BadawczoEdukacyjnego Konserwacji Zabytków PWSZ w Nysie pod nadzorem kierownika merytorycznego dr Pawła Karaszkiewicza. Specjaliści pobrali i przebadali próbki elewacji pięciu usytuowanych w  paczkowskim Rynku kamienic - na pierwszy ogień poszły budynki nr 44, 47, 48, 49 oraz Słowackiego 2. Przeprowadzane badania stratygraficzne miały na celu ustalenie i określenie chronologii występujących warstw technologicznych i nawarstwień historycznych. Określono w nich nie tylko podstawowy budulec dawnych tynków, ale również

6

www.paczkow.pl

grubość zaprawy, podkłady i kolorystykę warstw malarskich. Wszystkie te informacje dostarczają wiedzy na temat pierwotnej technologii wykonania i oryginalnej kolorystyki elewacji paczkowskich kamienic i ich detali architektonicznych. Tego typu chemiczne analizy układu historycznych warstw powinny też udzielić odpowiedzi na pytania związane z dziejami badanych obiektów. Możliwe, że uda się określić ilość i jakość przeprowadzanych remontów danego budynku, występowanie oryginalnych elementów elewacji pochodzących z czasów powstania zabytku, a także części wtórnych, które są

efektem późniejszych ingerencji w jego formę. Zebrany w ten sposób materiał umożliwia szczegółową analizę konserwatorską naszych zabytkowych kamienic. Efektem badań jest dokumentacja, która stanie się podstawą projektów remontowych wspomnianych kamienic. Dzięki tym informacjom, w przypadku remontu przebadanych rynkowych kamienic, uda się odtworzyć ich historyczny wygląd, z odzwierciedleniem stosowanych w przeszłości rozwiązań technologicznych, proporcji i kolorystyki. Kolejne badania zaplanowane są w tym roku.


KAMIENICZKI ODZYSKUJa , , , , DAWNa, sWIETNOsc Pod koniec zeszłego roku dwie kolejne kamienice w paczkowskim rynku odzyskały dawny blask. Mowa o budynkach w południowozachodniej części naszego centrum - kamienicach Rynek 40 oraz Rynek 36. Pierwszy ze wspomnianych domów administrowany jest przez wspólnotę mieszkaniową w ramach ZUKiM. Zarządcy udało się pozyskać dotację na gruntowny remont z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Resort zdecydował się wesprzeć planowaną renowację kwotą 53 tys. zł. Całkowita wartość inwestycji osiągnęła 137 tys. zł, a brakującą kwotę pokryły środki z budżetu Gminy Paczków, dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Nysie oraz wkład własny wspólnoty. Remont objął całkowitą wymianę dachu wraz z przebudową kominów, a także kompletne odnowienie elewacji i klatki schodowej. Teraz pochodząca z przełomu XVI i XVII wieku kamienica prezentuje się znacznie estetyczniej.

Dawną świetność odzyskała też kamienica Rynek 36, która pochodzi z XVIII wieku. W szczycie jej dekoracyjnie opracowanej fasady umieszczono inicjały właściciela, aktualizowane za każdym razem przy jego zmianie. Estetyka tego obiektu pozostawiała sporo do życzenia, remontu wymagał też dach, dlatego wspólnota zarządzana przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Posesja”, zdecydowała się go odnowić. Na remont, którego łączna wartość sięgnęła 108 tys. zł, złożyło się odnowienie elewacji oraz kompletna modernizacja dachu wraz z przebudową kominów i wymianą rynien. Przeprowadzono też renowację atrium, na co przeznaczono kolejne 4 tys. zł.

Wspomniane kamienice nie są wyjątkiem. Trudno wymienić wszystkie wspólnoty, które w ostatnim czasie zdecydowały się na mniejsze lub większe remonty. W zeszłym roku Gmina Paczków przeznaczyła na dotacje prac konserwatorskich przy paczkowskich kamienicach kwotę 70 tys. zł - skorzystało na tym pięć budynków w centrum. Kolejne również mogą liczyć na podobne wsparcie. Kilka inwestycji zaplanowanych jest już na ten rok. Pozostaje mieć nadzieję, że niedługo wszystkie wspólnoty będą wykazywać się podobną aktywnością - w ten sposób paczkowianie nie tylko dbają o swoje posesje, ale również mają spory wkład w poprawę estetyki ulic naszego miasta.

, NOWY ZARZADCA STREFY / PlATNEGO PARKOWANIA Paczkowska Strefa Płatnego Parkowania jest wciąż aktywna, ale od 1 marca 2013 roku zmienił się jej zarządca. Teraz SPP administruje Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Paczkowie. Biuro Strefy Płatnego Parkowania zostało już przeniesione z ulicy Rynek 12 do siedziby ZUKiM-u, czyli na ulicę Mickiewicza 3. Opłaty dodatkowe i należności za abonamenty należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto

bankowe, a następnie, z dowodem wpłaty, dopełnić formalności w Biurze SPP, które pracować będzie w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00. Stawki i godziny opłat parkingowych i abonamentów pozostają bez zmian. Przypomnijmy, że opłaty

pobierane są od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 17.00 oraz w soboty od godz. 8.00 do 14.00 (w niedzielę i święta parkowanie jest bezpłatne). Bilety parkingowe można nabyć w 6 zamontowanych na ulicach miasta parkomatach.

www.paczkow.pl

7


/ WOJEWODA OPOLSKI DOCENIl STARY PACZKÓW Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, wraz z członkami swojego zespołu ds. zachowania dziedzictwa kulturowego wsi, spotkał się w środę 6 lutego z mieszkańcami wsi Stary Paczków. Dlaczego? Wiele wskazuje na to, że Stary Paczków ma spore szanse zostać zaliczony do tworzonej przez Wojewodę Opolskiego sieci najcenniejszych wsi o wybitnym potencjale dziedzictwa kulturowego.

W 2008 roku Wojewoda Opolski powołał Zespół Doradczy ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi i Ochrony Wiejskiego Krajobrazu Opolszczyzny. Na czele tej grupy stanął osobiście Ryszard Wilczyński, a funkcję wiceprzewodniczących powierzono Opolskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków Iwonie Solisz oraz Marii Burian - kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Opolu. W skład zespołu weszli też przedstawiciele wielu instytucji kultury oraz uczelni wyższych. Jednym z  głównych zadań wspomnianego gremium było

szczegółowe zbadanie zabytkowego zasobu wsi na terenie województwa opolskiego, analiza i dokumentacja istniejącego wiejskiego dziedzictwa, a następnie sformułowanie propozycji jego działań ochronnych. Zespół będzie też aktywizował społeczności lokalne oraz prowadził działania edukacyjne, które mają uświadomić mieszkańców wsi Opolszczyzny, że zamieszkiwane przez nich miejscowości, choć niejednokrotnie mocno zaniedbane, są ruralistycznymi skarbami przeszłości. Niektóre układy przestrzenne lub pojedyncze budynki opolskich wiosek uchodzą za prawdziwe „perły”dziedzictwa. Z przeprowadzonej przez zespół wojewody analizy wynika, że jednym z najcenniejszych przykładów wiejskiej zabudowy na Opolszczyźnie jest właśnie Stary Paczków, który jest typową „ulicówką” - wsią jednodrożną o zwartej zabudowie po obu stronach drogi, wyglądem przypominającą nieco miejską ulicę. Na fragmentach głównego traktu wioski doskonale zachowała się zabytkowa kostka brukowa, a główną dominantą wsi jest urokliwy kościół parafialny z XV wieku. Na prawną ochronę zasługuje również znajdujący się przy świątyni wiekowy dąb, który wkrótce znajdzie się na liście pomników przyrody. Wykonana waloryzacja zasobu kulturowego opolskich wsi ocenia Stary Paczków jako wybitny

, / SPOLECZENSTWO 8

www.paczkow.pl

wzorzec ogólnego historycznego układu przestrzennego z wieloma cennymi obiektami architektonicznymi, których pojedyncze cechy i wyróżniki przejawiają wysokie wartości kulturowe. Zbiorcza analiza zespołu objęła swoim badaniem aż 106 wsi z terenu województwa opolskiego, najwyżej oceniając walory przestrzenne tylko w kilku miejscowościach: Złotogłowicach i Starym Paczkowie (powiat nyski), Jemielnicy (powiat strzelecki)oraz Zakrzowie Turawskim i Ligocie Turawskiej (powiat opolski). Oznacza to, że położona w naszej gminie miejscowość powinna zostać objęta szczególną formą konserwatorskiej ochrony prawnej. Między innym o tym zagadnieniu dyskutowano podczas spotkania z mieszkańcami Starego Paczkowa. Zastanawiano się, czy dla wsi korzystniejszy byłby obszarowy wpis do rejestru w granicach zaproponowanej w Studium strefy ochrony konserwatorskiej „A”, czy utworzenie parku kulturowego. Zespół zaprezentował paczkowianom sporo przykładów służących podniesieniu ich świadomości w zakresie docenienia posiadanego potencjału. O tym jaką formę zdecyduje się przyjąć Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz o procedurach związanych z tworzeniem parku kulturowego mieszkańcy będą rozmawiać z członkami wojewódzkiego zespołu na kolejnym spotkaniu.


SPACERKIEM PO PACZKOWSKICH MURACH - REWITALIZACJA TRWA Przy murze obronnym obok Bramy Nyskiej trwają prace montażowe jednego z najbardziej efektownych i wyczekiwanych elementów rewitalizacji Paczkowa - drewnianej zadaszonej galerii spacerowej z pomostami widokowymi i hurdycją, dzięki której odwiedzający nasze miasto turyści będą mogli poczuć się jak prawdziwi średniowieczni rycerze. System pomostów i ścieżka spacerowa powstaje na murze przy Bramie Nyskiej, która zlokalizowana jest przy ulicy Wojska Polskiego i prowadzi z centrum miasta w kierunku Nysy. Wykuto ją w 1573 roku prawdopodobnie pomiędzy dwoma basztami łupinowymi. Dziś strzeże jej tylko jedna z nich. W 1778 roku brama została zamurowana, ale już w 1819 roku ponownie ją otwarto. Bezpośrednio przy przejeździe przez bramę czuwają dwie wieżyczki z ceglanym zwieńczeniem. Dzięki rewitalizacji centrum Paczkowa, ta część zabytkowych fortyfikacji nie tylko doczekała się gruntownego remontu konserwatorskiego, ale też budowy ciekawej atrakcji turystycznej. Na dokładnie oczyszczonym, miejscami uzupełnionym fragmencie muru przy Bramie Nyskiej powstanie ścieżka widokowa w formie zadaszonej deskowej galerii. Prace trwają - w okolicach budynku parafii można zobaczyć już kształt tej skomplikowanej konstrukcji. Ścieżka zostanie osadzona na koronie muru za pomocą drewnianych wsporników. Pierwsze wejście na ścieżkę zaplanowane jest u podstawy sąsiadującej z Bramą Nyską baszty łupinowej - schody z drewnianą balustradą zostały wymurowane z analogicznego do struktury murów kamienia łamanego. Główna trasa spacerowa prowadzić będzie na wysokości ponad 7 metrów, gdzie zamontowany zostanie główny chodnik ścieżki o szerokości prawie 1,5 m. Od wewnętrznej strony galeria będzie zabezpieczona drewnianą

balustradą, a od zewnątrz obudowana ścianą z desek z 31 otworami okiennymi. Całość pokryta będzie dwuspadowym daszkiem z gontu akacjowego. Po wejściu na galerię, trasa poprowadzi zwiedzających do kolejnej baszty - tam turyści będą mogli wspiąć się na pomost (na wysokość 15 m) lub zejść ze ścieżki. Kolejnym przystankiem będzie trzecia baszta, wyburzona do poziomu muru. Zaprojektowano na niej hurdycję - rodzaj drewnianego, zadaszonego ganku na planie półkola. Dojście na jej poziom (na wysokości ponad 8 m) poprowadzone zostanie za pomocą dodatkowego biegu schodów, które będą umożliwiać również zejście ze ścieżki. Dach hurdycji pokryje gont akacjowy, a zwieńczy ją stylizowana szpica ze złoconą chorągiewką i gwiazdą. Chodnik galerii prowadzić będzie dalej, aż do budynku parafii, gdzie osadzona zostanie solidna krata rombowa domykająca ścieżkę. Podobne kraty pojawią się w każdym z trzech wejść prowadzących na galerię, dlatego w razie potrzeby ścieżkę widokową będzie można zamknąć. Zaprojektowana trasa turystyczna po murach będzie mierzyć około 77 metrów. Większość prac prowadzona jest pod ścisłym nadzorem autorskim i konserwatorskim, dlatego galeria będzie wybudowana zgodnie ze stylowymi formami średniowiecznej architektury. Istnieje spora szansa, że ta inwestycja okaże się znakomitą atrakcją i ciekawym produktem turystycznym.

Zwiedzający miasto turyści na pewno chętnie przyjrzą się z bliska strukturom paczkowskich fortyfikacji i pospacerują po koronie murów obronnych, by choć przez chwilę poczuć się jak prawdziwi średniowieczni wojownicy. Rewitalizacja centrum Paczkowa dobiega powoli końca - jej zakończenie przewiduje się na kwiecień 2013 roku. Równocześnie z pracami przy ścieżce widokowej po murach realizowany jest remont Wieży Wrocławskiej - jej wnętrze jest już gotowe, teraz trwa renowacja elewacji. Wszystkie zadania rewitalizacyjne (remonty trzech wież + system iluminacji + nowe oświetlenie parkowe + remont muru i budowa ścieżki przy Bramie Nyskiej) będą kosztować Gminę Paczków ok. 2 mln zł, a unijne dofinansowanie osiągnie poziom 1,7 mln zł - pieniądze te zabezpieczone są dla Paczkowa w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013.

MIASTO www.paczkow.pl

9


,

BeDZIEMY MIEc NOWE , TARGOWISKO Powoli dobiega końca era obecnego targu w Paczkowie. Plac handlowy przy ulicach Kołłątaja i Słowackiego zostanie ostatecznie przeniesiony na rozległy teren przy ulicy Jagiellońskiej, gdzie powstanie nowoczesne, częściowo zadaszone targowisko. Inwestycja będzie możliwa dzięki kolejnej dotacji ze źródeł Unii Europejskiej. Podobne dofinansowania, obok Paczkowa, otrzymało tylko pięć opolskich miast.

Targowisko powstanie przy ulicy Jagiellońskiej

Paczków przystąpił do zorganizowanej przez Zarząd Województwa Opolskiego koncepcji „Mój rynek”, w ramach której projekty budowy lub przebudowy targowisk miejskich mogły liczyć na finansowe wsparcie z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Celem „Mojego rynku” było ułatwienie samorządom realizacji przedsięwzięć, które docelowo skrócą łańcuch powiązań pomiędzy producentem

MIASTO 10

www.paczkow.pl

żywności, a konsumentem. W swoich założeniach program ten ma stworzyć dogodne warunki do bezpośredniej sprzedaży polskich artykułów spożywczych, co - dzięki skróceniu łańcucha pośredników powinno też zaowocować niższymi cenami żywności. Wnioski o dofinansowanie w ramach „Mojego rynku” złożyło w sumie dziewięć gmin z Opolszczyzny na łączną kwotę 6,6 mln zł. Ostatecznie do dotacji zakwalifikowano sześć lokalizacji - Głubczyce, Kolonowskie, Prudnik, Ujazd, Głogówek i właśnie Paczków. Gminy mogły wnioskować maksymalnie o 1 mln zł wsparcia, a kwota dofinansowania nie mogła być większa niż 75% wartości kosztów kwalifikowalnych. Paczków „wstrzelił się” w te wymogi i, dzięki poprawnie przeprowadzonej procedurze wnioskowej, uzyskał dotację. Targowisko powstanie przy ulicy Jagiellońskiej, naprzeciw osiedla na Polnej. Istniejący tam dziś wybrukowany plac zostanie wydatnie powiększony - łącznie nowy plac zajmie prawie 5900 m2. Na utwardzonej betonową kostką nawierzchni powstaną 4 zadaszone segmenty handlowe, a w każdym z nich 14 straganów - razem udostępnionych zostanie 56 stanowisk ze stołami handlowymi o wymiarze 2x1 m każdy. Stragany zadaszone będą łukowymi konstrukcjami z przezroczystych płyt poliwęglanowych.

W pobliżu wspomnianych segmentów handlowych powstanie szalet publiczny, a między stoiskami wydzielone zostaną trakty komunikacyjne dla klientów wraz z drogami dojazdowymi dla aut dostawczych. Przewiduje się także zabezpieczenie terenu pod pawilony, które zainteresowani inwestorzy będą mogli przeznaczyć np. na małą gastronomię. Na placu powstanie też pokaźny parking - projekt przewiduje w sumie 44 miejsca parkingowe, w tym 6 dla samochodów osób niepełnosprawnych oraz 5 miejsc dla autobusów. Wszystko to zapewni wygodny dojazd i postój nie tylko handlarzom, ale również klientom. Całkowita wartość planowanej inwestycji wynosi prawie 0,93 mln zł, z czego ok. 560 tys. zł stanowić będzie dotacja ze źródeł unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oznacza to, że uzyskane dofinansowanie z UE osiągnie poziom 74% kosztów kwalifikowalnych operacji (wyceniono je na ok. 760 tys. zł), a gminny budżet obciąży kwota 370 tys. zł. Przetarg został rozstrzygnięty w lutym tego roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe targowisko powinno być gotowe późną jesienią 2013 roku.


, NASZE MIASTO NA LIsCIE NAJCENNIEJSZYCH POLSKICH ZABYTKÓW Data 28 listopada 2012 roku na stałe zapisała się złotymi zgłoskami na kartach historii Paczkowa. Tego dnia, podczas uroczystej ceremonii w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, władze samorządowe naszego miasta odebrały z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego treść rozporządzenia w sprawie uznania paczkowskiego „zespołu staromiejskiego ze średniowiecznym systemem fortyfikacji” za Pomnik Historii. Dzięki temu, po trzech latach starań, Paczków trafił na prestiżową listę najcenniejszych w Polsce obiektów zabytkowych.

fot. Piotr Molęcki / KPRP Od lewej: Adam Fujarczuk, Bogdan Wyczałkowski, Bronisław Komorowski, Teresa Karol, Barbara Kamińska, Iwona Solisz

Podczas ceremonii Prezydent Bronisław Komorowski wręczył rozporządzenia przedstawicielom pięciu obiektów uznanych w ostatnim

czasie za Pomniki Historii. Obok zabytkowego centrum Paczkowa, ten cenny status uzyskały także: Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia

Najświętszej Marii Panny w Łowiczu, Zespół Opactwa Cystersów w Sulejowie, Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu oraz

KULTURA www.paczkow.pl

11


dwa meczety z mizarami w Bohonikach i Kruszynianach. W uroczystości wzięli udział ministrowie w Kancelarii Prezydenta RP - Sławomir Rybicki, Maciej Klimczak i Irena Wóycicka oraz Doradca Prezydenta RP prof. Tomasz Nałęcz, a także parlamentarzyści, przedstawiciele rządu oraz samorządów, na których terenie znajdują się nowe Pomniki Historii. Skład paczkowskiej delegacji, obok Burmistrza Bogdana Wyczałkowskiego i jego zastępcy Grzegorza Jasioka, tworzyli: Barbara Kamińska - Członek Zarządu Województwa Opolskiego, Teresa Karol - radna Sejmiku Województwa Opolskiego, Iwona Solisz - Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Adam Fujarczuk - Starosta Powiatu Nyskiego, Maria Burian - kierownik opolskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Janusz Honkowicz - Prezes Górnośląskiej Spółki Gazowniczej w Zabrzu administrującej paczkowskim Muzeum Gazownictwa oraz Marcin Biernacki - inwestor, mecenas sztuki, twórca powstającego w Paczkowie muzeum motoryzacji. Wręczenie rozporządzenia, które z rąk Prezydenta odebrał Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski, poprzedziła prezentacja multimedialna na temat Paczkowa. Wyświetlone na potężnym telebimie fotografie przedstawiające zabytki „Polskiego Carcassonne”, w połączeniu z odczytywanym przez lektorkę opisem, przybliżyły uczestnikom uroczystości historię i cenne walory kulturowe naszego miasta. W swoim wystąpieniu Prezydent Bronisław Komorowski stwierdził, że każdy zabytek, oprócz swojej wartości materialnej, niesie też ogromne walory niematerialne - emocje, uczucia, modlitwy, które są niezwykle ważne dla funkcjonowania każdej społeczności lokalnej i całego narodu. Podkreślił też rolę ludzi, którzy dbają o te zabytki, czyniąc je wspólną własnością budującą naszą dumę narodową i poczucie państwowości.

KULTURA 12

www.paczkow.pl

W krótkiej rozmowie z Prezydentem, Burmistrz Wyczałkowski serdecznie podziękował za nadanie zabytkowemu centrum Paczkowa tytułu Pomnika Historii i zaprosił do odwiedzenia naszego miasta. Gratulując tego prestiżowego wyróżnienia, Bronisław Komorowski przyznał, że Paczków zna i pamięta, bo odwiedził go w dzieciństwie, w czasach, gdy „Polskie Carcassonne” było popularną destynacją kolonijną. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań, by przy kolejnej wizycie na Opolszczyźnie zawitać również do „Polskiego Carcassonne”. - Bardzo się cieszę i jestem autentycznie dumny, że Paczków udało się wpisać na listę Pomników Historii - powiedział Burmistrz Wyczałkowski. - Trzy lata starań opłaciły się, bo to nie tylko wielki prestiż, ale mam nadzieję wiele nowych perspektyw ochrony naszych unikalnych zabytków. Prezydent Komorowski z uznaniem wypowiadał się o Paczkowie, wspominał swoją wizytę sprzed lat. Teraz chciałby przyjechać znów, by osobiście zobaczyć tę „perłę” średniowiecznej urbanistyki. Mam nadzieję, że skorzysta z zaproszenia i rzeczywiście nas odwiedzi. Obiema rękami podpisuję się też pod słowami Prezydenta, który powiedział, że chciałby jak najszybciej wprowadzić nowe

narzędzia finansowego wsparcia Pomników Historii. Jestem bardzo za! - dodał. Przypomnijmy, że status Pomnika Historii jest najwyższą z czterech form ochrony zabytków przewidzianych w polskiej Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Prezydent RP, w drodze rozporządzenia, może uznać za Pomnik Historii zabytek nieruchomy wpisany do rejestru lub park kulturowy o  szczególnej wartości dla kultury, określając jego granice. Tylko obiekty będące Pomnikami Historii mogą być przedstawione Komitetowi Dziedzictwa Światowego w celu wpisania ich na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Paczków stał się trzecim najcenniejszym zabytkiem Opolszczyzny - wcześniej z terenu województwa opolskiego na liście Pomników Historii widniały tylko dwa miejsca: komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy Góry Świętej Anny, który uzyskał ten tytuł w 2004 roku, oraz Bazylika pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła i  Św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy w Nysie świątynia ta trafiła na listę Pomników Historii na początku 2011 roku). W sumie prezydencka lista zawiera dziś 53. miejsca lub obiekty o statusie Pomnika Historii.


/ / NASZA SZKÓlKA PlYWANIA I NARCIARSTWA Około 170 dzieci z paczkowskich szkół bierze udział w projekcie sportowym „Polsko-czeska szkółka pływania i narciarstwa”, który realizuje Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie. Przedsięwzięcie okazało się prawdziwym „strzałem w  dziesiątkę” - zainteresowanie sportowymi kursami na terenie Polski i Czech jest wśród młodych paczkowian bardzo duże.

Projekt, który uzyskał unijną dotację z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu PRADZIAD, ruszył we wrześniu zeszłego roku. Na „pierwszy ogień” poszły zajęcia w ramach szkółki pływackiej, w której uczestniczą dzieci z gminy Paczków wraz z dziećmi z czeskiego Javornika. Lekcje pływania odbywają się pod okiem czeskich instruktorów na krytym basenie w pobliskim Javorniku - w sumie przewidziano 120 godzin zajęć. Zaplanowano też cztery wspólne turnieje pływackie oraz pięć wyjazdów do pobliskich aquaparków, np. w Bielawie i Kłodzku. W części pływackiej udział bierze 120 dzieci z Paczkowa i okolic. W części narciarskiej młodzież z naszej gminy, wraz z rówieśnikami z Czech, uczestniczy w lekcjach narciarstwa i snowboardu na pobliskich obiektach narciarskich. Pierwsze lekcje odbyły się w grudniu zeszłego roku na wyciągu

w Zlatych Horach - w sumie młodzi adepci narciarstwa zaliczą tam 45 godzin zajęć, które poprowadzą czescy instruktorzy. Łącznie narciarze zaliczą 13 wyjazdów na pobliskie stoki, m.in. do wspomnianych Zlatych Hor czy Lądka Zdroju. Projekt przewiduje też organizację pięciodniowego obozu narciarskiego dla dzieci z Paczkowa, zaplanowany równolegle z organizowanym przez partnera czeskiego kursem narciarskim dla uczniów ZŚ Zlate Hory. Do tej części projektu zgłosiło się 50 młodych paczkowian. - Nasz program okazał się prawdziwym „strzałem w dziesiątkę”. Uczestnicy są bardzo zadowoleni, bo dla nich to nie tylko wielka frajda, ale też możliwość nauczenia się czegoś nowego. Dzieci z Paczkowa nie miały do tej pory możliwości systemowego uczestniczenia w nauce pływania czy jazdy na nartach, bo na miejscu brakuje nam odpowiedniej

infrastruktury - nie mamy w Paczkowie krytego basenu ani wyciągu narciarskiego. Teraz, dzięki projektowi, nasi najmłodsi uczą się nowych umiejętności sportowych, a przy okazji integrują z czeskimi rówieśnikami - mówi Radosław Napieracz, dyrektor Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie. Łączna wartość projektu „Czeskopolska szkółka pływania i narciarstwa” wynosi ok. 140 tys. zł, z czego 85% - prawie 119 tys. zł - pochodzić będzie ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu PRADZIAD, a ok. 14 tys. zł (10% całości kosztów) dołoży budżet państwa. Oznacza to, że budżet Gminy Paczków obciąży zaledwie 5% wartości całego tego przedsięwzięcia.

SPORT www.paczkow.pl

13


WYKOPALISKA SPRZED 5000 LAT , W OKOLICACH sCIBORZA! Słynąca z zabytków gmina Paczków zyskała kolejny bezcenny dowód na bogatą historię swoich ziem. Do rejestru zabytków województwa opolskiego trafiło właśnie... odkryte w okolicach wsi Ścibórz stanowisko archeologiczne, na terenie którego odnaleziono pozostałości osady sprzed około 5500-5000 lat!

Paczków od lat słynie ze swoich unikalnych murów obronnych, warownego kościoła, kameralnej starówki i pięknego ratusza. Również podpaczkowskie wsie naszpikowane są cennymi obiektami sprzed wieków. Teraz do szerokiej gamy namacalnych dowodów okazałego dziedzictwa Pogórza Paczkowskiego dołącza dość nietypowy, jak na te tereny, zabytek - stanowisko archeologiczne. Mowa o obszarze zlokalizowanym na gruntach wsi Ścibórz, około 1,5 km na wschód od Kościoła pw. św. Jadwigi w Trzeboszowicach i nieco ponad 1 km na południe od brzegu Jeziora Otmuchowskiego. Stanowisko zostało odkryte w 2010 roku w trakcie prospekcji terenowej prowadzonej w ramach Archeologicznego

14

www.paczkow.pl

Zdjęcia Polski, czyli ogólnopolskiego programu badawczo-konserwatorskiego, który koordynowany jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Przed niemal trzema laty archeolodzy trafili w rejon wsi Ścibórz i dokonali bezcennego odkrycia. Pod warstwą orną specjaliści znaleźli dobrze zachowane ślady pradawnego osadnictwa - osiem fragmentów liczących ok. 5500-5000 lat naczyń kultury lendzielskiej, sześć fragmentów naczyń kultury łużyckiej sprzed około 3300-2800 lat oraz trzy fragmenty naczyń datowanych na przełom XIV i XV wieku. Najcenniejszym znaleziskiem są pozostałości osady lendzielskiej, datowanej na młodszą epokę kamienia (neolit). Wszystkie odnalezione elementy

znacząco wzbogacają historyczną wiedzę o osadnictwie ludności kultury lendzielskiej, łużyckiej i średniowiecznej. Ze względu na szczególną wartość kulturową i poznawczą tego miejsca oraz istniejące ryzyko zniszczenia tego terenu, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu zdecydował się wpisać go na listę chronionych prawem zabytków Opolszczyzny - nadano mu numer A-154/2013. Wszystkich miłośników amatorskich archeologicznych „aktywności” przestrzegamy - zarejestrowane stanowiska są zabytkami i za ich bezprawne naruszenie grozić może grzywna, areszt, a nawet kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.


/ Mlodzi paczkowianie za . / kólkiem wirtualnej ciezarówki , We wtorek 26 lutego do Paczkowa przyjechał profesjonalny mobilny symulator jazdy samochodem ciężarowym, czyli nowoczesne urządzenie szkoleniowe dla przyszłych kierowców kategorii C. Z możliwości tego rozbudowanego systemu skorzystali uczniowie paczkowskiego Zespołu Szkół, którzy być może w przyszłości będą zainteresowani zdobyciem tego typu uprawnień. Zespół Szkół w Paczkowie przystąpił do wojewódzkiego projektu pod nazwą „Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej”. Realizacją tego przedsięwzięcia zajęło się Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, a swój udział zgłosiło 50 szkół zawodowych z terenu całej Opolszczyzny. Wśród nich nie zabrakło placówki działającej w paczkowskim ZS. - Ideą programu jest organizacja dla uczniów szkół zawodowych ciekawych zajęć dodatkowych, np. szkoleń z planowania kariery zawodowej, lekcji języka niemieckiego, warsztatów dziennikarskich czy zajęć informatycznych. - wylicza Bożena Małochleb, dyrektor szkoły. - W ramach projektu istnieje też możliwość wyjazdu uczestników na zagraniczną praktykę zawodową do Austrii, a w kolejnym etapie partycypujące placówki będą miały szansę na pozyskanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych, które wspomogą nauczanie wybranych zawodów. Do wielu ciekawych rozwiązań edukacyjnych, jakie oferuje wspomniany projekt, zaliczają się też szkolenia na komputerowym symulatorze jazdy samochodem ciężarowym. To mobilne urządzenie pozwala na niezwykle realistyczną symulację jazdy ciężarówką oraz autobusem. Za jego pomocą przeprowadzane są szkolenia w ramach kursów kwalifikacyjnych przyszłych kierowców zawodowych, ale także zajęcia doskonalenia techniki,

taktyki i ekonomiki jazdy tych kierowców, którzy już posiadają prawo jazdy kategorii C. Uczniowie paczkowskiej „zawodówki” mieli okazję sprawdzić się w roli kierowcy potężnego tira, cysterny, autobusu lub wozu strażackiego. Prawdziwy fotel kierowcy, profesjonalna kierownica, deska rozdzielcza samochodu ciężarowego, a przed kandydatem na „tirowca” trzy ogromne ekrany imitujące przednią i boczne szyby kabiny. Na nich komputerowa wizualizacja trasy do pokonania. Wrażenie realnej jazdy potęguje ruchoma platforma, na której umieszczony jest fotel - uczestnik odczuwa wstrząsy, przechyły, efekty hamowania. Odpowiednie nagłośnienie studia wzmaga autentyczność - do kierowcy docierają odgłosy jazdy i specjalne efekty dźwiękowe. - Świetna sprawa! Robię teraz prawko, ale to zupełnie inna bajka jeździć takim tirem - komentował swoją próbę 18-letni Radek. Trudno jest, zacząłem od wypadku, bo zahaczyłem o krawężnik. Ciężko się tym manewruje, trzeba być bardzo skupionym i patrzeć w lusterka częściej niż w osobówce. Ale w sumie jest to do opanowania, kwestia wprawy. No i prędkości, bo chyba za mocno wciskałem gaz. Takim kolosem trzeba jeździć wolniej. System symulatora udostępnia niezliczone wręcz możliwości konfiguracji trasy. Oprócz otoczenia, uczestnik szkolenia może wybrać jeden z kilkunastu dostępnych

pojazdów, z których każdy różni się masą własną, charakterystyką pracy i mocy silnika oraz sposobem prowadzenia. Do wyboru jest też pora dnia oraz warunki atmosferyczne - początkujący wybierają raczej słoneczną pogodę w ciągu dnia, ale bardziej zaawansowani mogą sprawdzić się na ciasnych zaśnieżonych zakrętach w górach i to po zmroku. W opcji systemu ustalić można też... ilość promili we krwi kierowcy, by na własne oczy przekonać się jak ciężko prowadzi się samochód po alkoholu i jak bardzo spóźniają się nasze reakcje. Kolejne ciekawe edukacyjne doświadczenia w ramach wspomnianego projektu, czekają uczniów paczkowskiej szkoły zawodowej jeszcze w tym roku szkolnym.

www.paczkow.pl

15


Ważne telefony Urząd Miejski w Paczkowie tel. (77) 431 67 91, fax (77) 544 90 04 Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Paczkowie tel./fax (77) 431 60 41 Biblioteka Publiczna im. Jana Brzechwy w Paczkowie tel. (77) 431 61 66 Centrum Informacji Turystycznej – Dom Kata tel. (77) 541 86 61 Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie tel. (77) 431 62 32 Ognisko Artystyczne w Paczkowie tel. (77) 431 61 35 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „OMEGA” tel. (77) 431 67 24, fax (77) 431 77 47 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” tel. (77) 431 65 35 Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie tel./fax (77) 431 62 09 Poczta Polska - Urząd Pocztowy w Paczkowie tel. / fax (77) 431 67 70 Policja - Komisariat w Paczkowie tel./fax (77) 439 04 45 lub 997 Straż Miejska w Paczkowie tel./fax (77) 431 62 31 Straż Pożarna - jednostka w Paczkowie tel./fax (77) 431 65 65 lub 998 Szpital im. Jana Pawła II w Paczkowie tel. (77) 431 67 07, (77) 431 62 22 Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Paczkowie tel./fax (77) 431 64 22 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie tel. (77) 431 78 87

Czy wiesz, że...

Statystyczny Czech i Polak produkuje znacznie mniej śmieci od przeciętnego Europejczyka, ale w zdecydowanej większości

KALENDARIUM IMPREZ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK KULTURY I REKREACJI W PACZKOWIE ul. Wojska Polskiego 27, tel. (77) 431 62 32 www.paczkow.eu

lądują one na wysypiskach, zamiast podlegać recyklingowi czy spaleniu jak w innych krajach UE. W Polsce tylko 222 tysiące ton odpadów komunalnych jest kompostowanych (2%). Dla porównania w Danii, Szwajcarii, Szwecji od 60%-80% !!! Prawie 50% ze śmieci wyrzucanych do kosza każdego dnia można wykorzystać jako kompost. Butelki, torebki śniadaniowe bądź torby na zakupy stanowią ok. 7% masy wszystkich śmieci, ale zajmują dużo miejsca, niemal 30% wszystkich odpadów. Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki (starego typu) przez 4 godziny. Źródło: Internet

16

www.paczkow.pl

15 marca – PACZK-OFF - spotkanie z filmami offowymi w Kinie Kopernik 25 – 29 marca – Wokół Tradycji Wielkanocnej - wystawa palm i pisanek wielkanocnych 10 kwietnia – „Zatańcz z Nami” IX Powiatowe Spotkania Taneczne 26 kwietnia – Konkurs Poetycki „Mury Mówią” 3 maja – Majowy Festyn Rodzinny od 3 maja – XI Paczkowski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Moritza Brosiga „Muzyka ponad granicami” 9 maja – XIV Powiatowe Spotkania Dziecięcych Zespołów Teatralnych 10 maja – „Mój Teatrzyk” IX Powiatowy Konkurs Teatrzyków Dziecięcych

Informator Paczkowski  

Nr 1(3)/2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you