Page 1

ISSN 1730-2625

nr 32

Wiosna 2012

Nowość – złota karta SINDBAD VIP CLUB! Specjalny program dla klientów, którzy jeżdżą z nami najczęściej. – S. 4

Poznań – tutaj nigdy się nie nudzisz Do stolicy Wielkopolski warto wpaść nie tylko na pyry czy rogala, ale też na koncert wielkiej gwiazdy czy walkę koziołków pod miejski Ratusz. – S. 10

Hazardzista Rozmowa z Gienkiem Loską, wokalistą, zwycięzcą pierwszej polskiej edycji „X Factor” – S. 18

egzemplarz


OPOLE Rynek 8 tel. +48 (77) 402 13 33

Szanowni Państwo!

BRÜHL Sindbad-Reisen GmbH An der Linde 15 tel. +49 (2232) 923 140

Kiedy prawie 30 lat temu zakładałem Prywatne Biuro Podróży Sindbad, w sferze od-

BYTOM ul. Katowicka 8 tel. +48 (32) 281 60 20 – 21

ległych marzeń pozostawała liczba 100 tys.

GLIWICE ul. Wyszyńskiego 9 tel. +48 (32) 230 93 10

autokarów pokrywająca niemal całą Europę.

KATOWICE ul. Moniuszki 4 tel. +48 (32) 253 50 33 ul. P. Skargi 1 (dw. PKS) tel. +48 (32) 353 10 95

ka lub kilkanaście razy w roku, powiększa się

stałych klientów i mapa przejazdów naszych Dziś grono osób, które podróżują z nami kilz dnia na dzień. Przewozimy naszych pasażerów niemal z każdego miasta w Polsce do senopolskiej – jak wybory miss – czy międzynarodowej – jak mistrzostwa piłkarskie Euro

KRAKÓW ul. A. Kraków 5 tel. + 48 (12) 266 19 20 ul. Wita Stwosza (dolna płyta R.D.A.) tel. + 48 (12) 421 02 40

dzamy właśnie złotą kartę Sindbad Vip Club,

2012 – biuro podróży Sindbad stale zdobywa

by w specjalny sposób ich uhonorować i za-

kontrakty na obsługę przewozową tych wyda-

oferować szereg dodatkowych udogodnień.

rzeń. Świadczy to o uznaniu, jakim darzą nas

LUBLINIEC ul. K. Miarki 6a tel. + 48 (34) 351 00 10

Tylko w ten sposób oraz stale podnosząc jakość

biznesowi partnerzy, i zaufaniu do marki, jaką

naszych usług, możemy Państwu podziękować

jest Prywatne Biuro Podróży Sindbad.

POZNAŃ ul. św. Marcin 45 tel. +48 (61) 853 71 03

za to, że jesteście z nami od tylu lat!

WARSZAWA al. Wilanowska 363 tel. + 48 (22) 852 09 15

nia tysięcy pasażerów przejawiającego się

Naszą radość potęguje fakt, że oprócz uznaw tym, że związali się z nami na stałe, zdoby-

Za to bardzo dziękujemy stałym Klientom, Partnerom i gremiom przyznającym prestiżowe wyróżnienia. Szerokiej drogi i miłej lektury!

wamy też kolejne biznesowe laury. Takie jak

WROCŁAW ul. Dworcowa 14 tel. + 48 (71) 344 79 52

Ryszard Wójcik

Gazela Biznesu. Nie bez znaczenia jest również

prezes i właściciel PBP Sindbad

ZABRZE ul. 3 Maja 7 tel. + 48 (32) 276 21 17

np. przyznana nam po raz siódmy prestiżowa

WSTĘPNE

tek miast w 19 europejskich krajach. Dla tych, którzy podróżują z nami najczęściej, wprowa-

SŁOWO

KĘDZIERZYN-KOŹLE ul. Limanowskiego 3 tel. + 48 (77)482 14 43

to, że przy okazji dużych imprez o randze ogól-

Sehr geehrte Damen und Herren!

FRANKFURT a. M. Sindbad-Reisen GmbH Karlsruher Strasse 12 tel. +49 (69) 42 690 690 HAMBURG Sindbad-Reisen GmbH Adenauerallee 74-78 (ZOB) tel. +49 (40) 2804 550 LONDON 18 Colonnade Walk 125 Buckingham Palace Road Vitoria, London Sw1w 9sh tel. +44 870 850 20 54 MADRID Estacion SUR de Autobuses c/Mendez Alvaro 83, kasa nr 65 tel. +34 902 353 522 MÜNCHEN Sindbad-Reisen GmbH Arnulfstr. 20 tel. +49 (89) 54 548989 PARIS 2, Rue Mondovi 252, Rue De Rivoli Tel. +33 1 40 20 00 80 INFOLINIA: 801 22 33 44 ; + 48 (77) 443 44 44 Prywatne Biuro Podróży Sindbad Rynek 8, 45-015 Opole www.sindbad.pl Wydawca: Agencja Reklamowa LOYAL ul. Pomorska 3 45-321 Opole tel. + 48 (77) 456 60 20 fax + 48 (77) 453 03 30 www.loyal.com.pl

Als ich vor fast 30 Jahren das Private Reisebü-

nungen aus der Business-Branche noch gestei-

ro SINDBAD gegründet habe, waren Erfolge wie

gert. So haben wir dieses Jahr zum siebten Mal

einhunderttausend Stammkunden sowie ein

in Folge eine Business-Gazelle erhalten. Von

Verbindungsnetz, welches sich beinahe über

großer Bedeutung ist auch die Tatsache, dass

ganz Europa erstreckt, Wunschträume. Heute

SINDBAD bei großen Veranstaltungen, sowohl

steigt die Anzahl der Personen, die jedes Jahr

auf nationalem als auch internationalem Niveau,

einige oder einige Dutzend Male mit uns reisen,

wie beispielsweise bei den Wahlen der Miss Po-

täglich. Wir befördern unsere Fahrgäste aus fast

lonia oder wie nun bei der Fußballeuropameis-

jeder Stadt Polens in hunderte Städte in 19 euro-

terschaft 2012, als offizieller Beförderer gewählt

päischen Ländern. Für diejenigen unter den Fahr-

wird. Dies zeugt von der Anerkennung unserer

gästen, die am häufigsten mit uns reisen, haben

Geschäftspartner und vom Vertrauen in die

wir die goldene VIP-Club-Karte von SINDBAD

Marke SINDBAD.

eingeführt, mit der wir diese Kunden auszeich-

Dafür danken wir unseren Stammkunden,

nen und ihnen zusätzliche Vorteile bieten kön-

unseren Partnern sowie den Gremien, die die

nen. Auf diese Weise und indem wir die Qualität

namhaften Auszeichnungen vergeben!

unseres Services ständig steigern, können wir

Gute Reise und viel Spaß beim Lesen!

VORWORT

FLENSBURG Sindbad-Reisen GmbH Am Bundesbahnhof 1 (HBF) tel. +49 (461)18 29 773

Ihnen für Ihre jahrelange Treue danken! Unsere Freude über die Anerkennung von

Ryszard Wójcik

tausenden Stammkunden wird durch Auszeich-

Vorsitzender und Inhaber von PBP Sindbad

3

ISSN 1730-2625

Prywatne Biuro Podróży

• Opole, tel. 77 / 443 44 44 •

Info


Dziękujemy, że jesteście z nami!

TEM AT

NUMERU

Mamy już blisko 100 tys. stałych klientów, a co miesiąc otrzymujemy ponad 1700 nowych wniosków o Karty Stałego Klienta. To dla nas przede wszystkim dowód Państwa najwyższego zaufania do biura podróży Sindbad.

Kart Stałego Klienta przybywa błyskawicz-

zapewnia pierwszeństwo w wyborze miej-

biletów z Kartą Stałego Klienta. „I nie wy-

nie. W 2011 roku nasi pracownicy przyzna-

sca w autokarze, upoważnia do zabrania

obrażam sobie, żeby jeździć z jakimś innym

wali średnio 81 nowych kart dziennie. By

dodatkowych 10 kg bagażu bez dopłaty

przewoźnikiem. Raz próbowałem i dzię-

ją dostać, trzeba przesłać do biura podróży

oraz do bezpłatnego ciepłego napoju pod-

kuję… Kiedy jadę z Sindbadem, czuję się

Sindbad min. 3 wykorzystane bilety plat-

czas podróży. Nasza karta to również szereg

bezpiecznie, a latem jest przyjemnie, bo

formy Sindbad na kwotę min. 900 zł (250

przywilejów i zniżek w ponad 50 firmach,

macie klimę”.

euro) lub wykorzystane bilety innych firm

których lista znajduje się w naszym informa-

Maria Blaik z Nakła kilka razy w roku jeź-

przewozowych na kwotę 1300 zł (350 euro).

torze klubowym oraz na www.sindbad.pl.

dzi do męża, który pracuje w Wuppertalu.

Karta Stałego Klienta to potwierdzenie, że

Karta Stałego Klienta istnieje w firmie od

O innym przewoźniku też ani myśli. „Prze-

korzystacie i zamierzacie korzystać z na-

1995 r. Jej zalety znają ci, którzy od lat z nich

konaliśmy się, przyzwyczailiśmy i będziemy

szych usług. „To dowód Państwa zaufania

korzystają.

z Wami jeździć” – kwituje.

do nas” – mówi Anna Karoń z biura podró-

Fot.: Bartosz Górski: finalistki Miss Polonia 2011

ży Sindbad.

4

„Już nawet nie pamiętam, ile lat jeżdżę

Oprócz kart dla klientów indywidualnych

z Sindbadem, bywa, że nawet dwa razy w ty-

mamy też – od 2008 r. – karty dla firm. Wy-

Naszą Kartę warto mieć. Upoważnia ona

godniu, przeważnie do Essen” – mówi Józef

stawiliśmy ich już 213 szt. „Warunkiem otrzy-

m.in. do 15 proc. zniżki przy przejazdach,

Nyks z Olesna, który kupił już ponad 150

mania takiej karty jest przedstawienie 20

Elżbieta Korobajło, specjalista ds. obsługi pasażerskiej i obsługi klienta, związana z PBP Sindbad od 1991 r.: Grono naszych stałych klientów jest ogromne, ale szczególnie zapadł mi w pamięć pan Helmut Blaik. Korzysta z naszych przewozów, odkąd firma istnieje. Podróżuje na trasie Izbicko - Wuppertal - Izbicko kilka do kilkunastu razy w roku. Jest kolekcjonerem naszych biletów - nie ma tylko tych, które oddał, by wyrobić Kartę Stałego Klienta. Z naszych przewozów korzysta też jego rodzina - żona Maria i synowie. Do grona najczęściej korzystających z naszych usług należy też pani Irena Siedlaczek. Podróżuje na trasie Opole - Hagen/Wuppertal - Opole. Stałym bywalcem Sindbada jest też mąż pani Ireny, Jan. Anna Karoń, kierownik Działu Marketingu, związana z PBP Sindbad od 1999 r.: Opinie naszych klientów dotyczące podróży są dla nas ogromnie ważne. Tylko dzięki otwartej komunikacji jesteśmy w stanie wciąż pracować nad jakością świadczonych usług. Przywiązujemy ogromną wagę do rozwijania naszej oferty nie tylko od strony połączeń, ale i komfortu, bezpieczeństwa i najwyższych standardów obsługi w biurach i na pokładach autokarów. Szczególnie doceniamy uwagi naszych stałych klientów. Często ich trafne sugestie inspirowały nas do ciekawych pomysłów. Wszelkie uwagi przyjmujemy pod naszym adresem mailowym marketing@sindbad.pl.

Prywatne Biuro Podróży

• Opole, tel. 77 / 443 44 44 •

Info


biletów lub współpraca z biurem podróży

naszym zespole kładziemy na kontrolę jako-

Sindbad od minimum 12 miesięcy” – mówi

ści, systematycznie sprawdzając przestrze-

Alicja Szczepańska, koordynująca prace

ganie obowiązujących zasad obsługi pasa-

w dziale Kart Stałego Klienta.

żerskiej przez załogi w naszych autokarach”

Przekonanie do firmy Sindbad aż 100 tys. stałych klientów to nie lada zadanie. Dział

– komentuje Anna Karoń, kierownik działu

Dostaliśmy siódmą Gazelę Biznesu

marketingu.

marketingu na bieżąco rozpoznaje i wycho-

Wiemy, że każdy klient to indywidualne

dzi naprzeciw potrzebom klientów. Dostar-

potrzeby i pragnienia. Dział marketingu fir-

cza informacji o rozkładach jazdy, promo-

my Sindbad przywiązuje ogromną wagę

cjach i zmianach połączeń. Do głównych

do otwartej komunikacji z pasażerami na-

zadań działu marketingu należy bezpośredni

szych linii autokarowych. W szczególny spo-

kontakt z biurami obsługi naszych pasaże-

sób reagujemy na pomysły i problemy tych

rów. „W Polsce pracuje 14 przedstawicie-

z Państwa, którzy podróżują z nami bardzo

li, którzy dostarczają punktom sprzedaży

często. Nową inicjatywa skierowaną właśnie

i materiałów. Oprócz tego pracownicy działu

w stronę naszych stałych klientów jest pre-

marketingu dbają o utrzymanie jednakowo

stiżowa złota karta Sindbad Vip Club.

wysokich standardów na pokładach autokarów Sindbad. Szczególny nacisk w całym

Dla tych, którzy podróżują z nami wyjątkowo często i są już posiadaczami Karty Stałego Klienta SINDBAD CLUB, uruchomiliśmy od marca 2012 r. specjalną złotą kartę SINDBAD VIP CLUB. By ją dostać, wystarczy w ciągu 12 m-cy kupić 6 biletów Sindbada (honorujemy bilety zakupione po 01.03.2012r.), wypełnić wniosek i  zgłosić się do nas. Posiadacz takiej karty będzie miał szereg przywilejów – np. pierwszeństwo przy odprawie pasażerskiej, możliwość telefonicznego ustalenia miejsca w  autokarze, co szósty bilet jednostronny gratis lub 50 proc. zniżki na bilet dwustronny, bezpłatne ciepłe napoje w autokarze bez ograniczeń, zimny napój gratis, podwójny fotel przy wolnych miejscach, zmiana daty wyjazdu lub powrotu oraz otwarcie i zamknięcie biletu gratis. Więcej informacji w biurach i pod numerami Infolinii 801 22 33 44 lub 77 443 44 44.

NUMERU

Jak zdobyć Kartę SINDBAD Vip Club?

TEM AT

naszych biletów niezbędnych informacji

Już po raz siódmy biuro podróży Sindbad zostało uhonorowane prestiżowym tytułem „Gazela Biznesu”. Od 11 lat jest on przyznawany przez redakcję „Pulsu Biznesu”, przy współpracy z Coface Poland, dla najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw. Tytułem tym honorowane są firmy, które cieszą się nieskazitelną reputacją, postępują uczciwie wobec pracowników, kontrahentów i klientów, a także odnotowują nieprzerwany wzrost sprzedaży w ciągu minionych 3 lat. „Cieszy nas bardzo, że otrzymujemy tę nagrodę od 7 lat. Tym bardziej, że wyróżnienie to przyznawane jest firmom za ich dynamiczny rozwój. Biuro podróży Sindbad należy do nielicznych, które siódmy raz z rzędu zostały laureatami Gazeli Biznesu” – powiedział właściciel Prywatnego Biura Podróży Sindbad, Ryszard Wójcik. O kolejnym wyróżnieniu zdecydował procentowy przyrost obrotów w roku 2010 w stosunku do roku 2008. Biuro podróży Sindbad uzyskało w tym zestawieniu dynamikę przychodów na poziomie 135 proc. Gazelą Biznesu 2011 mogła zostać firma, która: rozpoczęła działalność przed 2008 r. i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś; w roku 2008 osiągnęła sprzedaż nie mniejszą niż 3 mln zł i nie większą niż 200 mln zł; w latach 2008-2010 z roku na rok odnotowywała przyrost sprzedaży i ani razu nie odnotowała straty oraz umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej od roku 2008.

R E K L A M A

5 Prywatne Biuro Podróży

• Opole, tel. 77 / 443 44 44 •

Info


derem, zu einem Rabatt von -15% auf den

Essen“, sagt Herr Józef Nyks aus Olesno, der

rasant. Im Jahr 2011 haben unsere Mitarbei-

regulären Fahrpreis, zum Vortritt bei der

schon über 150 Fahrscheine mit Stammkun-

ter im Durchschnitt 81 neue Kundenkarten

Sitzplatzwahl im Bus, zur Mitnahme von

denkarte besitzt. „Und ich kann mir nicht vor-

pro Tag ausgestellt. Um eine Kundenkarte

10 kg Zusatzgepäck ohne Aufpreis sowie zu

stellen mit einem anderen Beförderer zu rei-

zu erhalten muss man drei Fahrscheine der

einem warmen Getränk während der Busrei-

sen. Ich habe es einmal versucht und…nein

SINDBAD-Plattform im Wert von minde-

se. Wenn Sie unsere Kundenkarte besitzen,

Danke. Wenn ich mit SINDBAD reise, fühle ich

stens 900 zł

Fot.: Bartosz Górski: die Finalistinnen der Miss-Polonia-Wahlen

Die Anzahl der Stammkundenkarten steigt

DER

In unserer Stammkundendatei haben wir bereits nahezu einhunderttausend Stammkunden und jeden Monat erhalten wir über 1.700 neue Anträge für eine Kundenkarte. Dies ist für uns vor allem ein großer Vertrauensbeweis in das Reisebüro SINDBAD.

THEM A

AUSGABE

Danke für Ihr Vertrauen!

6

(250 Euro) oder mindestens

erhalten Sie eine Reihe von Vorteilen und

mich sicher und im Sommer ist es angenehm,

drei Fahrkarten anderer Beförderer im Wert

Rabatten bei über 50 Unternehmen. Die Liste

weil ihr eine Klimaanlage habt.“

von 1300 zł

(350 Euro) an das Reisebüro

dieser Unternehmen finden Sie im Infoteil

Frau Maria Blaik aus Nakło reist mehrere

SINDBAD schicken. Die Stammkundenkarte

des Antrags sowie auf unserer Homepage

Male pro Jahr zu ihrem Ehemann, der in

ist für uns eine Bestätigung, dass Sie unsere

www.sindbad.pl. Die Stammkundenkarte

Wuppertal arbeitet. Sie denkt nicht einmal

Dienstleistungen in Anspruch nehmen und

wurde 1995 in unserem Unternehmen ein-

daran, den Beförderer zu wechseln. Sie sagt:

auch weiterhin nehmen werden: „Dies ist Ihr

geführt und diejenigen, die sie seit Jahren

„Wir sind überzeugt von euch, wir haben uns

Vertrauensbeweis an uns“, sagt Frau Anna

nutzen, kennen ihre Vorzüge.

an euch gewöhnt und wir werden weiterhin

Karoń von PBP SINDBAD.

„Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich

mit euch reisen“.

Es lohnt sich unsere Stammkundenkarte

schon mit SINDBAD reise, manchmal fahre

Neben der Stammkundenkarte für Indi-

zu besitzen, denn sie berechtigt, unter an-

ich sogar zweimal pro Woche, meistens nach

vidualkunden haben wir auch, seit 2008,

Frau Elżbieta Korobajło, Fachfrau auf dem Gebiet der Fahrgast- und Kundenbetreuung, ist seit 1991 mit PBP SINDBAD verbunden: Die Anzahl unserer Kunden ist riesig, jedoch besonders in Erinnerung geblieben ist mir Herr Helmut Blaik. Er nutzt das Angebot unseres Unternehmens seitdem es existiert. Er reist auf der Strecke Izbicko – Wuppertal – Izbicko mehrere oder sogar mehrere Dutzend Male im Jahr. Er ist ein Sammler unserer Fahrscheine, nur die, die er zum Beantragen der Kundenkarte abgegeben hat, besitzt er nicht. Seine ganze Familie, seine Frau Maria und seine Söhne reisen mit uns. Zu den Kunden, die am häufigsten reisen gehört auch Frau Irena Siedlaczek. Sie fährt meistens von Opole nach Hagen oder Wuppertal und zurück mit uns. Auch ihr Ehemann, Jan ist ein Stammkunde von uns. Frau Anna Karoń, Leiterin der Marketingabteilung, ist seit 1999 mit PBP SINDBAD verbunden: Die Meinung unserer Kunden über die Reise ist für uns sehr wichtig. Nur dank einer offenen Kommunikation können wir an der Qualität unserer Dienstleistungen arbeiten. Wir legen sehr viel Wert darauf, unser Angebot zu erweitern und das nicht nur hinsichtlich der Verbindungen sondern auch im Hinblick auf den Komfort, die Sicherheit und die höchsten Standards der Dienstleistung in den Büros und an Bord der Busse. Wir schätzen vor allem unsere Stammkunden, deren treffende Ratschläge uns oft auf interessante Ideen gebracht haben. Falls Sie Anmerkungen haben, zögern Sie nicht uns diese an folgende Email-Adresse zu schicken: marketing@sindbad.pl

Prywatne Biuro Podróży

• Opole, tel. 77 / 443 44 44 •

Info


Kundenkarten für Firmen. Bisher haben

die wichtigsten Materialien und Informatio-

wir schon 213 Stück ausgestellt. Frau Alicja

nen zukommen lassen. Des Weiteren sorgen

Szczepańska, die die Arbeiten in der Stamm-

die Marketing-Mitarbeiter dafür, dass in allen

kunden-Abteilung koordiniert, sagt: „Um

Bussen der gleiche hohe Standard eingehal-

eine Firmenstammkundenkarte zu erhal-

ten wird. Von besonderer Wichtigkeit ist da-

ten müssen 20 Fahrscheine vorgelegt oder

bei eine regelmäßige Qualitätskontrolle der

eine Zusammenarbeit mit dem Reisebüro

erbrachten Dienstleistung an Bord, der wir

SINDBAD seit mindestens zwölf Monaten

das Buspersonal regelmäßig unterziehen”,

nachgewiesen werden.“

sagt Frau Anna Karoń, Leiterin der Marke-

Es ist eine große Herausforderung einhun-

tingabteilung. Wir wissen, dass jeder Kunde individuelle

men SINDBAD zu überzeugen. Die Marke-

Bedürfnisse und Wünsche hat. Die Marketing-

tingabteilung bemüht sich die Bedürfnisse

abteilung von SINDBAD legt sehr großen

der Kunden zu erkennen und ihnen entge-

Wert auf eine offene Kommunikation mit

genzukommen. Sie liefert Informationen

den Fahrgästen unserer Buslinien. In beson-

zu unseren Fahrplänen, Sonderangeboten

derer Weise reagieren wir auf die Ideen und

und Änderungen bei den Verbindungen. Zu

Probleme derjenigen unter Ihnen, die sehr

den Hauptaufgaben der Marketingabteilung

häufig mit uns reisen. Daher richtet sich unsere neue Initiative an

büros unserer Kunden. „In Polen arbeiten 14

unsere Stammkunden – es ist die neue presti-

Vertreter, die unseren Ticket-Verkaufsstellen

geträchtige Goldene VIP-Club-Karte.

Für die Kunden, die außerordentlich häufig mit uns reisen und bereits eine SINDBAD Club Stammkundenkarte besitzen, haben wir im März 2012 eine spezielle Goldene SINDBAD VIP-Club-Karte eingeführt. Um diese zu erhalten, muss man innerhalb von zwölf Monaten sechs Fahrkarten von SINDBAD kaufen (es werden die Fahrscheine akzeptiert, die nach dem 01.03.2012 erworben wurden), den Antrag ausfüllen und sich bei uns melden. Der Besitzer der neuen VIPClub-Karte hat die Möglichkeit viele Vorteile zu nutzen, dies sind zum Beispiel: Vorrang bei der Fahrgastabfertigung, die Möglichkeit im Voraus telefonisch einen Platz im Bus zu reservieren, jeder sechste einfache Fahrschein ist gratis oder Sie erhalten 50% Ermäßigung auf einen Hin- und Rückfahrtschein, heiße Getränke im Bus sind uneingeschränkt kostenlos, ein kaltes Getränk ist kostenlos, bei freien Plätzen im Bus erhalten Sie zwei Sitzplätze und die Änderung des Hinbzw. Rückfahrtdatums sowie das Öffnen und Datieren der Fahrkarten sind kostenlos. Nähere Informationen erhalten Sie unter unserer Hotline (+48) 801 22 33 44 und (+48) 77 443 4444.

AUSGABE

Wie erhalte ich eine SINDBAD VIP-Club-Karte?

DER

gehört der direkte Kontakt mit den Service-

Bereits zum siebten Mal wurde PBP SINDBAD mit dem prestigeträchtigen Titel „Gazela Biznesu” ausgezeichnet. Seit elf Jahren wird dieser Preis von der Redaktion der Tageszeitung „Puls Biznesu“ in Zusammenarbeit mit Coface Poland, an die dynamischsten polnischen Unternehmen vergeben. Den Titel erhalten Firmen, die sich eines tadellosen Rufes erfreuen, ihre Angestellten, Vertragspartner sowie Kunden fair behandeln, und in den letzten drei Jahren einen ununterbrochenen Verkaufsanstieg verzeichnen konnten. „Wir freuen und sehr, dass wir die Auszeichnung seit sieben Jahren erhalten. Besonders freut uns, dass dieser Preis an Unternehmen für ihre dynamische Entwicklung vergeben wird. PBP SINDBAD gehört zu den wenigen, die zum siebten Mal in Folge Preisträger der Business-Gazelle sind“, sagt Ryszard Wójcik, Inhaber von PBP SINDBAD. Entscheidend für die diesjährige Auszeichnung war der prozentuale Umsatzanstieg im Jahre 2010 im Vergleich zum Jahr 2008. Das Reisebüro SINDBAD konnte eine Einnahmedynamik von 135 % verbuchen. Zu einer Business-Gazelle 2011 konnte das Unternehmen werden, welches seine Tätigkeit vor 2008 begonnen hatte, dessen Verkauf 2008 weder unter 3 Millionen zł noch über 200 Millionen zł lag, das in den Jahren 2008 – 2010 einen kontinuierlichen Verkaufsanstieg verzeichnen konnte und nicht ein Mal einen Verlust einbüßen musste und, das der Analyse seiner Finanzen seit 2008 zugestimmt hat.

THEM A

derttausend Stammkunden vom Unterneh-

Wir haben die siebte Business-Gazelle erhalten

SINDBAD ist offizieller Beförderer bei der UEFA Fußball-Europameisterschaft 2012! Im Jahr 2012 werden nicht nur ganz Fußball-Polen und ganz Europa bei den Spielen der Europameisterschaft 2012, die in Polen und der Ukraine ausgetragen werden, mitfiebern. Auch das Reisebüro SINDBAD ist mittendrin, denn wir sind offizieller Beförderer bei der diesjährigen Europameisterschaft. Die Nationalmannschaften von Polen, Spanien, Portugal, Dänemark, Tschechien, der Niederlande und Irland sowie Schiedsrichter, Technik- und TV-Teams sowie Journalisten werden mit uns reisen. Unser umfangreicher Service richtet sich auch an organisierte Fangruppen. Neben der Vermietung von Reisebussen umfasst unser Angebot auch die Hotel- und Restaurantreservierung sowie die Betreuung durch Stadt- und Reiseführer. Unser Team wird alles daran setzen, die Atmosphäre dieses Fußballfestes wiederzugeben, und den Gästen und Fans aus ganz Europa die polnische Gastfreundschaft und die Attraktivität unseres Landes näherzubringen. Wenn Sie an unserem Angebot zur EM 2012 interessiert sind, dann kontaktieren Sie uns unter der Nummer +48 77 443 44 61 oder per E-Mail Euro2012@sindbad.pl.

Prywatne Biuro Podróży

• Opole, tel. 77 / 443 44 44 •

7 Info


DEPESZE

EKSpresem z Niemiec do Polski północnej

Jedź z nami do Rimini!

Albo do któregokolwiek z 52 innych włoskich miast, do których można już dotrzeć z biurem podróży Sindbad. Wszystko to dzięki temu, że w grudniu do Platformy Sindbad przystąpił kolejny przewoźnik, firma Wactur z Nowego Sącza. W związku z tym nasza oferta wzbogaciła się o kolejny, osiemnasty już kierunek połączeń, jakim są Włochy. Teraz powiększamy ofertę! Do dotychczasowych 36 włoskich miast dochodzi kolejnych szesnaście. Zmiany nastąpią w drugiej połowie kwietnia, a tzw. Linia Adriatycka  prowadzić będzie przez następujące miejscowości: Forli, Cesena, Rimini, Pesaro, Ancona, Porto San Giorgio, Gulianova, Pescara, Lanciano, Vasto, Termoli, San Severo, Foggia, Cerigniola i Bari. Poza sezonem przejazdy na nowej linii  będą się odbywać dwa razy w tygodniu, w sezonie letnim – cztery razy w tygodniu. Linia kończyć będzie bieg w urokliwej miejscowości Bari. Zmiany nastąpią też na dotychczasowej linii włoskiej wzdłuż zachodniego wybrzeża. Autobusy firmy Sindbad będą teraz kończyć bieg w miejscowości Cosenza, za dotychczasowym ostatnim przystankiem Rossano. Wierzymy, że okres wakacyjny zainspiruje Państwa do podróży nad adriatyckie wybrzeże Włoch!

Od 1 kwietnia Platforma Sindbad wprowadza dodatkowe połączenie ekspresowe z Niemiec do Polski północnej. Nasz Express po stronie niemieckiej jechać będzie przez następujące miasta: Aachen, Brühl, Bonn, Köln, Düsseldorf, Essen, Dortmund, Münster, Osnabrück, Bielefeld, Hannover, Braunschweig. W Polsce dojeżdżać będziemy do Olsztyna, Ostródy, Torunia, Bydgoszczy, Poznania, Słubic, Gdańska, Gdyni, Wejherowa, Lęborka, Słupska, Sławna, Koszalina, Nowogardu i Szczecina. Wszystkiego o nowej ofercie dowiedzą się Państwo w naszych biurach oraz dzwoniąc pod numer Infolinii Sindbada 801 22 33 44, 77 443 44 44. Słupsk Gdańsk Koszalin Bydgoszcz Olsztyn Szczecin Toruń

DEPESZE

Uwaga, zmiana przystanków!

Pasażerów, którzy jeżdżą z biurem podróży Sindbad do Wielkiej Brytanii i Niemiec, informujemy, że zmieniły się miejsca dwóch naszych przystanków. W Birmingham nowy przystanek to zatoczka autobusowa The Priory Queensway, przy budynku Mclaren House, naprzeciwko sklepu Argos Extra, kod pocztowy B4 6BS. Jest on oddalony od dotychczasowego o ok. 400 m. W Dortmundzie nowy przystanek to Hbf. Nordseite, Steinstraße.

Bielefeld

Essen

Bonn

DEPESCHE

Słubice

Münster

Polska

Niemcy

Aachen

Jeździmy razem z AT Zawadzkie

Firmy Agencja Zawadzkie i Prywatne Biuro Podróży Sindbad z Opola nawiązały bliską współpracę. Od marca wspólnie realizują połączenia na kierunku Polska – Niemcy. Efekt jest taki, że oferta Agencji Zawadzkie na linii 115 Polska Południowa – Niemcy została połączona z ofertą PBP Sindbad. Połączenia na tej linii odbywają się według rozkładów Sindbada. W związku z tym pasażerowie z Lublina, Łodzi, Radomia, Puław, Piotrkowa Trybunalskiego i Warszawy będą jeździć do Niemiec przez Poznań. Pozostali pasażerowie z Polski południowej – przez Wrocław. Oferta Agencji Zawadzkie na liniach Polska Północna – Niemcy zostanie połączona z ofertą biura podróży Sindbad 1 kwietnia. W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Infolinią, tel.: 801 22 33 44 i  77 443 44 44.

Poznań

Braunschweig

Osnabrück

Mit dem Express in den Norden Polens

Am 1. April führt die SINDBAD-Plattform zusätzliche Express-Verbindungen von Deutschland in den Norden Polens ein. Unser Express startet aus folgenden deutschen Städten: Aachen, Brühl, Bonn, Köln, Düsseldorf, Essen, Dortmund, Münster, Osnabrück, Bielefeld, Hannover und Braunschweig. In Polen kommt der Express in folgenden Städten an: Olsztyn (Allenstein), Ostróda (Osterode), Toruń (Thorn), Bydgoszcz (Bromberg) , Poznań (Posen), Słubice (Dammvorstadt), Gdańsk (Danzig), Gdynia (Gdingen), Wejherowo (Neustadt), Lębork (Lauenburg), Słupsk (Stolp), Sławno (Schlawe), Koszalin (Köslin), Nowogard (Naugard) und Szczecin (Stettin).Alle Einzelheiten zu unserem Angebot erhalten Sie in unseren Reisebüros und unter der SINDBAD-Hotline (+48) 801 22 33 44 und (+48) 77 443 44 44.

Fahren Sie mit uns nach Rimini!

Reisen Sie mit uns nach Rimini oder in eine andere, der 52 italienischen Städte, welche die breite Angebotspalette von PBP SINDBAD zu bieten hat. Möglich ist dies durch den Beitritt der Firma Wactur aus Nowy Sącz zur SINDBAD-Plattform. Infolgedessen wurde unser Angebot erweitert und unser achtzehntes Zielland ist somit Italien. Doch nun erweitern wir dieses Angebot!Zu den bisherigen 36 italienischen Städten kommen weitere 16 hinzu. Die Änderungen treten in der zweiten Aprilhälfte in Kraft, die so genannte Adria-Linie wird durch folgende Städte verlaufen: Forli, Cesena, Rimini, Pesaro, Ancona, Porto San Giorgio, Giulianova, Pescara, Lanciano, Vasto, Termoli, San Severo, Foggia, Cerignola, und Bari. Außerhalb der Saison werden die Verbindungen zweimal wöchentlich realisiert, in der Sommersaison dagegen, viermal wöchentlich. Die Adria-Linie endet im malerischen Ort Bari.Auch die bisherige Linie entlang der Westküste wird modifiziert. Die SINDBAD-Busse fahren nun bis nach Cosenza, das hinter der bisherigen Endstation Rossano liegt. Wir hoffen, dass die Ferienzeit Sie zu einer Reise an die Adria inspiriert!

Achtung – Änderung der Haltestellen!

Die Haltestellen von SINDBAD in zwei Städten haben sich geändert.Zum Einen in Birmingham, England: die neue Haltestelle befindet sich ca. 400m von der bisherigen Haltestelle entfernt, bei der Bushaltebucht The Priory Queensway am McLaren House, am Gebäude gegenüber von Argos Extra; der Post Code lautet B4 6BS. Zum Anderen in Dortmund, Deutschland: die neue Haltestelle befindet sich am Hauptbahnhof in der Steinstraße.

Wir fahren gemeinsam mit AZ Zawadzkie

8

Die beiden Unternehmen Agencja Zawadzkie und PBP SINDBAD aus Opole haben sich zu einer engen Zusammenarbeit entschlossen. Seit März befördern sie gemeinsam Fahrgäste auf der Strecke Polen – Deutschland. Dies hat zur Folge, dass das Angebot von Zawadzkie auf der Linie 115 von Südpolen nach Deutschland mit dem Angebot von SINDBAD vereinigt wurde. Die Verbindungen auf diesen Linien werden im Rahmen des Fahrplans von SINDBAD realisiert. Somit reisen die Fahrgäste aus Lublin, Łódź, Radom, Puławy, Piotrków Trybunalski und Warszawa auf der Fahrt nach Deutschland über Poznań. Die übrigen Fahrgäste aus dem Süden Polens reisen über Wrocław. Ab dem 1. April wird auch das Angebot von Zawadzkie auf den Linien von Nordpolen nach Deutschland mit dem Angebot von SINDBAD vereint. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich an unsere Hotline unter der Nummer: (+48) 801 22 33 44 oder (+48) 77 443 44 44.

Prywatne Biuro Podróży

• Opole, tel. 77 / 443 44 44 •

Info


Do Niemiec jeszcze szybciej i wygodniej! Noch schneller und bequemer nach Deutschland!

Częstsze i szybsze połączenia do Niemiec, zarówno z Polski południowej, jak i północnej, to z­miany, które biuro podróży Sindbad wprowadziło 24 marca. Noch häufigere und schnellere Verbindungen nach Deutschland sowohl aus Südpolen als auch aus Nordpolen – dies sind Neuerungen, die PBP SINDBAD am 24. März eingeführt hat.

Die Änderungen sollen unser Angebot noch besser an die Bedürfnisse unserer Kunden anpassen. Infolge dieser Modifikationen verkürzt sich die Fahrtzeit, während die Häufigkeit der Verbindungen erhöht wird. Die bisherigen Verbindungen aus Lublin, Radom und Puławy über Łódź und Poznań wurden nach Gliwice umgeleitet. Außerdem finden anstatt der bisherigen drei Fahrten pro Woche, nun täglich Fahrten zu 95 Städten in Deutschland statt. Diese Änderungen bedeuten, dass die durchschnittliche Fahrtzeit um über eine Stunde verkürzt wird! Die Verbindungen von Zamość, Janów Lubelski, Nisko, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Sandomierz, Opatów, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice und Skarżysko-Kamienna werden nun täglich, anstatt wie früher viermal wöchentlich, realisiert. Die Verbindungen auf der Strecke von

Piotrków Trybunalski, die bisher dreimal wöchentlich über Łódź und Poznań realisiert wurden, werden nun nach Opole umgeleitet und finden viermal pro Woche statt. Die Verbindungen aus Łódź werden nun täglich über Opole realisiert, und nicht wie bisher sechsmal pro Woche. Dank dieser Modifikation wird die Fahrtdauer in Städte, die sich in Süddeutschland befinden bedeutend verkürzt, z.B. Łódź – Stuttgart um über 2,5 Stunden. Auf den Strecken aus dem Norden Polens nach Bayreuth, Bamberg, Nürnberg, Ingolstadt, München, Augsburg, Ulm und Stuttgart haben wir die Häufigkeit der Verbindungen von vier auf fünf pro Woche erhöht (ab dem 23. Mai rechnen wir mit täglichen Verbindungen). Die Fahrten aus Warszawa finden, wie bisher, sechsmal pro Woche statt, jedoch wird Łódź hierbei nicht mehr angefahren, was die Dauer der Fahrt um über eine Stunde verkürzt.

Auch die Strecke bei der Fahrt aus Białystok hat sich geändert. Die bisherigen drei Verbindungen wurden auf vier pro Woche erhöht, und ab dem 23. Juni werden die Fahrten täglich stattfinden. Die Fahrtzeit auf dieser Strecke wird um über 3 Stunden verkürzt, weil die Busse Warszawa und Łódź nicht mehr anfahren werden. Wir haben unser Angebot außerdem um neue Städte erweitert, dies sind: Radomsko (die Haltestelle befindet sich am Busbahnhof), Zduńska Wola (die Haltestelle befindet bei den Städtischen Verkehrsbetrieben (MZK) bei der Sieracka Straße neben dem Supermarkt Intermarche), Kutno (die Haltestelle befindet sich am McDonald´s bei der Straße Józefów 26), Łowicz (die Haltestelle befindet sich am Busbahnhof) und Ciechanów (die Haltestelle befindet sich am Busbahnhof bei der Sienkiewicza Straße).

Sindbad oficjalnym przewoźnikiem Euro 2012! Rok 2012 to czas, w którym nie tylko piłkarska Polska i Europa żyć będą rozgrywkami mistrzostw Euro 2012, które odbywać się będą w Polsce i na Ukrainie. Miło nam poinformować, że biuro podróży Sindbad zostało oficjalnym przewoźnikiem tych mistrzostw. Autokarami Sindbada będą podróżować drużyny piłkarskie Polski, Hiszpanii, Portugalii, Danii, Czech, Holandii i Irlandii, a także sędziowie, ekipy techniczne, telewizyjne i dziennikarze. Kompleksową obsługę podczas imprezy oferujemy też zorganizowanym grupom kibiców. Oferta, prócz wynajmu autokaru, zawiera też rezerwacje w hotelach, restauracjach oraz obsługę przewodników i pilotów. Nasz zespół dołoży wszelkich starań, by w czasie mistrzostw oddać atmosferę piłkarskiego święta i przybliżyć gościom i kibicom z całej Europy tradycyjną polską gościnność i pokazać atrakcyjność naszego kraju. Zainteresowanych ofertą Euro 2012 dla grup prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 77 443 44 61 lub na e-mail: Euro2012@sindbad.pl

Prywatne Biuro Podróży

• Opole, tel. 77 / 443 44 44 •

Fot.: Bogdan Kurys: dworzec PKS Opole Bus Bahnhof Opole

Skraca to czas przejazdu o ponad godzinę. Zmieni się też trasa przejazdu z Białegostoku. Zamiast dotychczasowych trzech kursów w tygodniu odbywają się cztery, a od 23 czerwca wyjazdy odbywać się będą codziennie. Czas przejazdu na tej trasie będzie krótszy o ponad 3 godziny ze względu na to, że autokary ominą Warszawę i Łódź. Wprowadziliśmy też nowe miasta do oferty. Są to: Radomsko (przystanek na dworcu PKS), Zduńska Wola (przystanek MZK przy ul. Sieradzkiej obok Intermarche), Kutno (postój na McDonald’s przy ul. Józefów 26), Łowicz (przystanek na dworcu PKS) i Ciechanów (przystanek na dworcu OKS przy ul. Sienkiewicza).

SPR AW Y

razy w tygodniu przez Łódź i Poznań, przekierowane zostały do Opola. Odbywają się cztery razy w tygodniu. Połączenia z  Łodzią realizowane są obecnie przez Opole codziennie, a nie jak dotychczas sześć razy w tygodniu. Dzięki zmianie czasy przejazdów w połączeniu z miastami na południu Niemiec skracają się znacznie, np. połączenie Łódź – Stuttgart o ponad 2,5 godz. Na liniach z północnej Polski do Bayreuth, Bambergu, Norymbergi, Ingolstadt, Monachium, Augsburga, Ulm i Stuttgartu zwiększyliśmy częstotliwość połączeń z czterech do pięciu w tygodniu (a od 23 maja planujemy to połączenie realizować codziennie). Połączenie z Warszawy odbywa się, jak dotychczas, 6 razy w tygodniu, ale omija Łódź.

NASZE

Zmiana ta ma jeszcze bardziej dostosować naszą ofertę do potrzeb naszych klientów. Dzięki niej skróci się czas przejazdu i zwiększy częstotliwość wyjazdów. Dotychczasowe połączenia z Lublina, Radomia i Puław przez Łódź i Poznań przekierowane zostały do Gliwic. Poza tym zamiast trzech kursów w tygodniu, jak dotychczas, połączenia odbywają się codziennie do 95 miast w Niemczech. Zmiany te oznaczają, że średni czas przejazdu skróci się o ponad godzinę! Połączenie z Zamościa, Janowa Lubelskiego, Niska, Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Sandomierza, Opatowa, Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic i Skarżyska Kamiennej, które były realizowane cztery razy w tygodniu, odbywają się codziennie. Połączenia na linii z Piotrkowa Trybunalskiego, realizowane dotychczas trzy

9 Info


MIASTO

POLSKIE

Poznań

tutaj nigdy się nie nudzisz Do stolicy Wielkopolski warto wpaść nie tylko na pyry czy świętomarcińskiego rogala. Warto tu przyjechać na koncert wielkiej gwiazdy na Malcie, spacer po Ostrowie Tumskim, zakupy lub wystawę w Starym Browarze, walkę koziołków pod miejski ratusz lub któreś z rozlicznych targów.

Poznań to przede wszystkim miasto tar-

koziołkami, które codziennie w południe

niego niemieckiego cesarza i króla Prus,

gów międzynarodowych różnych specjali-

trykają się różkami, oraz na otoczony wo-

Wilhelma II, który osobiście zarysowywał

zacji – od tych poświęconych nowym tech-

dami Warty i Cybiny ponadtysiącletni, wciąż

jego plan.

nologiom po targi… seniorów. Pierwsze

niezwykle klimatyczny Ostrów Tumski

Jednym z obowiązkowych punktów na

odbyły się tu w 1921 r. i już wtedy okazało

z katedrą poznańską, na którym Mieszko I

trasie zwiedzania Poznania jest Stary Bro-

się, że Poznań jest do takich imprez ideal-

i Bolesław Chrobry podejmowali decyzje

war, którego początki sięgają 1844 r. Założył

ny… Dziś odbywa się tu ok. 80 imprez tar-

ważące o przyszłych losach państwa pol-

go niemiecki piwowar Ambrosius Hugger

gowych rocznie, na które zjeżdżają setki

skiego. Turysta koniecznie musi też zajrzeć

ze Schwarzwaldu, który przyjechał do Po-

tysięcy wystawców i odwiedzających.

do barokowego kościoła pw. Matki Bożej

znania w XIX w. i założył tu swój pierwszy

W mieście na każdym kroku historia prze-

Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdale-

browar przy ulicy Wronieckiej, a później

plata się z dniem dzisiejszym. Każdy, kto

ny i św. Stanisława, czyli Fary Poznańskiej,

przy ul. św. Wojciecha. Browar Huggera

choć na chwilę zajrzy do Poznania, powi-

i spojrzeć choć z zewnątrz na imponujący

z małego zakładu piwowarskiego zmieniał

nien zobaczyć ratusz miejski ze słynnymi

Zamek Cesarski, wybudowany dla ostat-

się stopniowo w duży, świetnie prosperu-

Fot.: Radosław Maciejewski

JESTEŚMY TU! Biuro Podróży Sindbad Poznań ul. św. Marcin 45 (pasaż Pod Złotą Kulą) tel. +48 61 /853 71 03 fax +48 61/ 853 73 67 e-mail: poznan@sindbad.pl www.juzwakacje.com Godziny otwarcia biura: od poniedziałku do piątku 10:00-18:00, sobota 10:00-14:00

Centrum Podróży Aura ul. Stanisława Matyi 1 61-586 Poznań tel. 61 66 42 571, 61 66 42 572 Godziny otwarcia biura: od poniedziałku do piątku 8:00-18:00, sobota 9:00-14:00

10 Prywatne Biuro Podróży

• Opole, tel. 77 / 443 44 44 •

TOURISTIC BUS ul. Stanisława Matyi 1 (przy PKS) 61-586 Poznań tel: 61 833 50 50 tel/fax 61 835 22 16 Godziny otwarcia biura: od poniedziałku do piątku 8:00-18:30, sobota 8:30-14:00

Info


koncertowa, kilkanaście wnętrz wystawien-

W Poznaniu można też dobrze zjeść. Naj-

kiemu kres położyła II wojna światowa,

niczych, 8 sal kinowych, 3 kluby muzyczne

słynniejszym tutejszym specjałem są rzecz

podczas której budynki browaru zostały

i zabytkowy park.

jasna pyry, czyli ziemniaki, podawane np.

mocno zniszczone. Nie przysłużyły mu

Stolica Wielkopolski to miasto zieleni. Jest

z gzikiem, czyli twarogiem. Albo w formie

się również czasy PRL-u. Blask odzyskał

tu jezioro Malta, które równie często kusi

plyndzów, czyli placków ziemniaczanych.

dopiero na przełomie XX i XXI w. W 1998 r.

zielenią, miejscami do uprawiania sportów,

Kolejny specjał to wypiekane w Pozna-

dawny Browar Huggera kupiła firma Fortis

nie tylko wodnych, co i muzyką na najwyż-

niu rogale świętomarcińskie. 11 listopada,

Nowy Stary Browar. Stworzyła tu Centrum

szym światowym poziomie (odbywają się

w Dzień św. Marcina, wypiekane są w hur-

Biznesu i Sztuki Stary Browar. W listopadzie

tu regularnie koncerty wielkich międzyna-

towych ilościach, również z nadzieniem

2003 r. otwarto w nim też centrum handlo-

rodowych i polskich gwiazd), są tu liczne

z białego maku, i jedzone podczas odby-

we, w którym działa ponad 200 sklepów,

parki i największa w Polsce palmiarnia z 9

wających się wtedy jarmarków, imprez,

15 restauracji i 13 kawiarni. Ale to nie tylko

halami roślin i pawilonem ryb z różnych

festynów i koncertów.

centrum komercji. Jest tu również teatr, sala

klimatów.

POLSKIE

jący i stale rozrastający się zakład. Wszyst-

MIASTO

Niezwykły klimat miasta tworzą również studenci, których jest tu ok. 140 tys. A skoro są studenci (i turyści), to są również kawiarnie, puby i restauracje – wszystkie wiecznie przepełnione. Fani sportu zapewne chętnie wpadną tu na mecz Lecha Poznań. W mieście funkcjonuje jeden z największych stadionów w Polsce – z wielkim zapleczem gastronomicznym i medialnym, do którego już wkrótce zjeżdżać będą tłumy na rozgrywki piłkarskie w ramach Euro 2012.

R E K L A M A

Certyfikat KRAZ nr 3745

OFERTY PRACY TYMCZASOWEJ: • RóżnoRodna pRaca popłaca – czyli otwarta

oferta pracy dla osób znających język angielski • nie bądź taka ada, z nami pRaca ci wypada

– oferty pracy w logistyce i branży spożywczej • A my nA to jAk nA lAto – czyli wakacyjne oferty pracy

Zarejestruj się już dziś:

www.tnsgroup.pl

Darmowe infolinie: 800 88 77 66, 800 88 20 20, tel.: +48 (77) 456 16 05, +48 (77) 456 16 06 Prywatne Biuro Podróży

• Opole, tel. 77 / 443 44 44 •

Info

Fot.: Tomasz Budasz

Praca w Holandii

i k b ro a z je o w T ą n it w T&S - z nami rozk

11


MIĘDZYNARODO W autokarach firmy Sindbad spędzają Państwo

POSTOJE

każdorazowo kilka lub kilkanaście godzin. Dlatego

Prosimy, by pamiętali Państwo, iż w niektórych miej-

dokładamy wszelkich starań, by podróż z nami była

scach, gdzie zatrzymują się nasze autokary – na przejściu

komfortowa i przebiegała w miłej atmosferze.

granicznym, stacji benzynowej czy rasthofie – panuje

SCHEM AT

POŁ ĄCZEŃ

duży ruch. Zalecamy wzmożoną ostrożność! Będziemy OBSŁUGA

wdzięczni za stosowanie się w takich wypadkach do za-

Na pokładzie autokarów Sindbad zawsze jest pilot gotowy

leceń obsługi autokaru. Prosimy też o uważne słuchanie

służyć pomocą. To on udziela podróżnym wszelkich infor-

komunikatów dotyczących długości przerw i punktualny

macji na temat trasy przejazdu i pomaga w obsłudze urzą-

powrót do autokaru.

dzeń dostępnych na pokładzie. TOALETA KOMFORT JAZDY

Korzystając z pokładowych toalet w naszych autokarach,

Fotele, na których Państwo siedzą, można rozłożyć, od-

należy pamiętać o kilku regułach:

sunąć od siebie oraz używać oparć i podpórek pod stopy

– nie wolno z nich korzystać w trakcie postoju

zamontowanych w ich dolnej części. Panele zamonto-

– ze względów bezpieczeństwa należy z nich korzystać

wane nad fotelami pozwalają regulować siłę nawiewu

w pozycji siedzącej

i włączać lampki nocne.

– papierowe ręczniki do wycierania dłoni należy wyrzu-

Mimo to długotrwała podróż w pozycji siedzącej może

cać do kosza na śmieci

być uciążliwa. Oto kilka wskazówek, które pozwolą zachować dobre samopoczucie: – wykorzystuj postoje na przewietrzenie się, krótki spacer lub gimnastykę – w trakcie jazdy od czasu do czasu wykonaj kilka ćwiczeń: poruszaj głową w lewo i prawo, naciągaj kark, napinaj i rozluźniaj mięśnie nóg – unikaj długiego siedzenia w jednej pozycji – pij co najmniej 200 ml płynu na godzinę – to naturalna potrzeba organizmu – ubierz się w luźny, wygodny strój BEZPIECZEŃSTWO W autokarach, w których każdy fotel wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa, prosimy o ich zapinanie. Przepisy Unii Europejskiej jasno nakładają taki wymóg na pasażerów. Niedostosowanie się do tego zalecenia w przypadku jakichkolwiek obrażeń pozbawia pasażerów praw ubezpieczeniowych. BAR

12

Na pokładzie naszych autokarów serwujemy gorące

TELEFON

i zimne napoje. Zamówienia przyjmuje pilot. Ze wzglę-

Fale emitowane przez telefony komórkowe zakłócają

dów bezpieczeństwa gorące napoje nie są podawane

pracę komputera pokładowego, co może wpłynąć na

podczas jazdy przez miasto.

bezpieczeństwo jazdy. Prosimy więc o wyłączenie tele-

Kawa/ herbata – 2 zł/ 0,50 euro

fonów z chwilą wejścia na pokład. Podczas jazdy mogą

Cola-cola/ fanta/ woda mineralna –

Państwo natomiast korzystać z telefonu pokładowego

4 zł/ 1 euro

znajdującego się przy kokpicie kierowców.

Czekolada/ cappuccino – 4 zł/ 1 euro

Prywatne Biuro Podróży

• Opole, tel. 77 / 443 44 44 •

Info


Norwegia Norwegia

ODOWE LINIE AUTOKAROWE Szwecja

Lwów

Żytomierz

Ukraina

Słowacja

Bratysława

Węgry Słowenia

Włochy

Rumunia

Chorwacja Bukareszt

Forli

Belgrad

Bośnia i Hercegowina

Cesena Rimini

POŁ ĄCZEŃ

Budapeszt

SCHEM AT

Kijów Równe

Pesaro

Serbia

Ancona

Włochy Porto San Giorgio

Bułgaria

Czarnogóra

Giulianova Pescara

Rzym

ZAKAZY Na pokładzie autokaru obowiązują dwa bezwzględne zakazy służące bezpieczeń-

Skopje

Lanciano Vasto Termoli San Severo Foggia

Macedonia Cerigniola Bari

stwu i wygodzie pasażerów: zakaz palenia

Kierunek: Ukraina!

Grecja

papierosów i picia napojów alkoholowych. W przypadku ich łamania obsługa

Albania

Cosenza

będzie stanowczo reagować.

Ateny

Kierunek: Ukraina! / Auf in die Ukraine! Jakże nam bliska Ukraina otwiera przed nami bramy. To już 19. kraj „podbity” przez Sindbada. Do współpracy dołączyła nowa firma przewozowa – Dagmar – razem z nią Sindbad kursuje na bliski nam wschód. Wyjazdy odbywają się dwa razy w tygodniu: we wtorki i piątki z południowych miast Polski: Wrocławia, Opola, Katowic i Krakowa. Teraz możemy dojechać do pięknego, tradycyjnego Lwowa czy znanego nam Kijowa, ale również do Równego czy Żytomierza. Do Polski możemy wrócić w środy i soboty. Wszystkie pytania dotyczące tras i możliwości przejazdu można kierować pod numer Infolinii 801 22 33 44 lub 77 443 44 44 Die uns so nahe Ukraine öffnet für uns ihre Pforten und wird zum neunzehnten Land, welches SINDBAD „erobert“. Die Firma Dagmar kooperiert und mit uns und befördert zusammen mit SINDBAD Fahrgäste in den uns so nahen Osten. Die Fahrten finden zweimal wöchentlich statt: dienstags und freitags aus Städten im Süden Polens, nämlich Wrocław, Opole, Katowice und Kraków. Nun können wir in die wunderbare und traditionsreiche Stadt Lviv, in das bekannte Kiew, nach Riwne und Schytomyr reisen. Die Rückfahrten nach Polen finden mittwochs und samstags statt.Wenn Sie Fragen zu unserem Angebot haben, richten Sie diese bitte an unsere Hotline unter der Nummer: 801 22 33 44 oder (+48) 77 443 44 44.

Prywatne Biuro Podróży

• Opole, tel. 77 / 443 44 44 •

Info

13


Poznan

Fot.: Michał Maruszczyk Lech Poznań Stadion

POLNISCHE

STADT

- hier kommt nie Langeweile auf Die Großpolnische Hauptstadt Poznań (Posen) ist auf alle Fälle einen Besuch wert, und das nicht nur wegen der berühmten „pyry“ oder der „Martinshörnchen“. Die Stadt verfügt über ein reiches Spektrum an Freizeitangeboten, welches viele verschiedene Aktivitäten möglich macht: Konzerte der größten Stars auf dem Malta-See, Spaziergänge über die Dominsel („Ostrów Tumski“), Shoppingtouren und Besuche von Ausstellungen im „Stary Browar“, Ziegenbock-Kämpfe vor dem alten Rathaus oder Besuche verschiedener Messen. Posen ist vor allem eine internationale Messestadt, in der sich von Technologie-bis zu Seniorenmessen verschiedenste Events etabliert haben. Die erste fand hier 1921 statt und schon damals stellte sich heraus, dass die Stadt ideal für derartige Veranstaltungen ist... Heute finden hier jährlich ca. 80 MesseEvents statt, zu denen hunderte Aussteller und Besucher anreisen. In der Stadt sieht man auf jedem Schritt, dass hier Geschichte und Gegenwart miteinander verflochten sind. Jeder, der Poznań besucht, sollte das städtische Rathaus gesehen haben und dem täglichen kleinen Schauspiel beiwohnen. Denn pünktlich um zwölf geht im Turm über der großen Uhr mit dem goldenen Zifferblatt ein Türchen auf, und zwei weiße Ziegenböcke aus Blech erscheinen. Insgesamt zwölfmal stoßen sie frontal ihre Hörner aufeinander während die Glocke dazu schlägt.

Eine weitere Attraktion ist die Dominsel „Ostrów Tumski“, die zwischen den Armen der Warthe und der Cybina liegt. Hier befindet sich die Posener Kathedrale und hier haben Mieszko I. und Bolesław Chrobry wichtige Entscheidungen über die Zukunft Polens getroffen. Touristen sollten auf jeden Fall auch die barocke Kapelle Sanktuarium Muttergottes von der immerwährenden Hilfe, die Pfarrkirche der hl. Maria Magdalena sowie die Kirche des hl. Bischofs Stanislaus besuchen, sie ist eine der schönsten Barockkirchen in Polen und wird umgangssprachlich einfach Posener Pfarrkirche („Poznańska Fara“) genannt. Auch ein Blick auf das imposante Kaiserschloss ist äußerst lohnenswert. Es wurde für den letzten deutschen Kaiser und König von Preußen Wilhelm II., nach seinem Wunsch und den Plänen des Architekten Franz Schwechten, erbaut. Als Pflicht bei der Besichtigung von

Poznań kann man den Besuch des „Stary Browar“ nennen, dessen Anfänge bis in das Jahr 1844 reichen. Er wurde von dem Deutschen Brauer Ambrosius Hugger aus dem Schwarzwald gegründet als er im XIX. Jahrhundert nach Posen kam. Seine erste Brauerei gründete er bei der Wroniecka Straße und später bei der Hl. Wojciech Straße. Die Hugger Brauerei wandelte sich schrittweise von einem kleinen Brauwerk in ein großes, florierendes und ständig wachsendes Unternehmen. Doch mit dem II. Weltkrieg wurde dieser Entwicklung ein jähes Ende gesetzt und die Gebäude der Brauerei wurden zerstört. Auch in der Zeit der Volksrepublik Polen konnte sich die Brauerei nicht erholen. Erst Ende des XX. bzw. zu Beginn des XXI. Jahrhunderts erlangte sie den alten Glanz als 1988 die ehemalige Brauerei von der Firma Fortis Nowy Stary Browar gekauft wurde. Man schuf hier ein Kul-

SINDBAD ist hier! Reisebüro Sindbad Poznań ul. św. Marcin 45 (pasaż Pod Złotą Kulą) tel. +48 61 /853 71 03 fax +48 61/ 853 73 67 e-mail: poznan@sindbad.pl www.juzwakacje.com Die Öffnungszeiten des Büros: Montag bis Freitag 10:00-18:00 Uhr, Samstag10:00-14:00 Uhr

Centrum Podróży Aura (Reisezentrum Aura) ul. Stanisława Matyi 1 61-586 Poznań tel. 61 66 42 571, 61 66 42 572 Die Öffnungszeiten des Büros: Montag bis Freitag 8:00-18:00 Uhr, Samstag 9:00-14:00 Uhr

14 Prywatne Biuro Podróży

• Opole, tel. 77 / 443 44 44 •

TOURISTIC BUS ul. Stanisława Matyi 1(am Busbahnhof) 61-586 Poznań tel: 61 833 50 50 tel/fax 61 835 22 16 Die Öffnungszeiten des Büros: Montag bis Freitag 8:00-18:30 Uhr, Samstag 8:30-14:00 Uhr

Info


Den 140.000 Studenten verdankt die Stadt ebenfalls ihre außergewöhnliche Atmosphäre. Denn wo Studenten (und Touristen) sind, sind auch Cafes, Pubs und Restaurants – alle stets gut besucht. Sportfans kommen gerne zu Spielen von Lech Poznań. Die Stadt besitzt eines der größten Stadien Polens, das über einen großen Gastronomie und Medienbereich verfügt. Schon bald werden sich dort Menschenmassen zusammenfinden, um Spiele der Europameisterschaft 2012 zu verfolgen.

umgeben sind, während man unweit dem Rauschen des Flusses Bogdanka lauschen kann. Man kann in dieser Stadt auch gut essen. Die Spezialität der Stadt sind natürlich „pyry“, Kartoffeln, die auf verschiedene Arten gereicht werden, z.B. mit „gzik“ (ein Quark mit Schnittlauch und Rettich) oder als „plyndz“ also als Kartoffelpuffer. Eine weitere Spezialität sind die in Posen gebackenen „Martinshörnchen“, süße Croissants mit einer Weißmohnfüllung. Sie werden jährlich in riesigen Mengen am 11. November, zu Sankt Martin, gebacken und während den stattfindenden Jahrmärkten, Festen und Konzerten verspeist.

STADT

Die Hauptstadt von Großpolen ist eine grüne Stadt. Hier befindet sich der Malta-See, der mit seinen Grünanlagen lockt und zum Sport einlädt. Außerdem finden hier regelmäßig Konzerte großer nationaler und internationaler Künstler statt, die zum Musikgenuss auf höchstem Niveau einladen. Des Weiteren befinden sich hier viele Parks und Polens größtes Palmenhaus, das aus 9 Hallen mit Pflanzen und einem Pavillon mit Fischen aus verschiedensten Klimazonen besteht. In Posen gibt es auch einen Botanischen Garten, der auf einer Fläche von 17 Hektar liegt, und ein MeteoritenReservat – eines von nur zwei dieser Art in Europa. Wer Spaziergänge im Grünen mag, der sollte den Stadtteil Sołacz aufsuchen, dort befinden sich hundert Jahre alte Villen, die von alten Bäumen

POLNISCHE

tur- und Geschäftszentrum unter dem Namen „Stary Browar”. Im November 2003 wurde hier auch ein Einkaufszentrum eröffnet in dem sich über 200 Geschäfte, 15 Restaurants und 13 Cafes befinden. Trotzdem ist dies nicht nur ein Komerzzentrum, denn man findet hier auch ein Theater, einen Konzertsaal, dutzende Ausstellungsräume, acht Kinosäle, drei Musikclubs und einen denkmalgeschützten Park. Obwohl Poznań eine moderne Stadt ist, war die Festung der Stadt seiner Zeit das drittgrößte Festungssystem dieser Art in Europa. Sie bestand ursprünglich aus einem polygonalen Befestigungsring um das Stadtzentrum, der Zitadelle, sowie 18 ringförmigen Außenforts und Zwischenwerken. Die Zitadelle ist teilweise erhalten, die Außenforts fast ganz.

Fot.: Magdalena Ratajczak

R E K L A M A

15 Prywatne Biuro Podróży

• Opole, tel. 77 / 443 44 44 •

Info


CZY WIESZ, ŻE… ...amsterdamskie domy stoją na dębowych palach wbitych głęboko w podmokły grunt. Kiedyś dzieci musiały uczyć się na pamięć, że Pałac Królewski stoi na 13 569 palach...

Amsterdam

Muzea wielkich malarzy sąsiadują tu z muzeum z piwa, seksu czy kondomów. Obok znakomitych galerii funkcjonują coffee shopy. A u Madame Tussauds dzień w dzień spotykają się Pablo Picasso, Albert Einstein, Jennifer Lopez i Lady Gaga. powinien zacząć od placu Dam z Pałacem

jach. Bez liku w mieście bazarów i targów,

Królewskim. Z tego punktu rozchodzi się

wśród których jest np. słynny Bloemenmarkt

szybko i nietypowo, może się wybrać na

gwieździście wiele ulic, w tym najbardziej

– targ kwiatowy, który rozciąga się wzdłuż

„wodny” spacer jedną z krążących po ams-

zatłoczona w Amsterdamie – Kalverstraat.

jednego z najstarszych kanałów, o nazwie

terdamskich kanałach łódką. Ale tak można

Złośliwi śmieją się, że tłok jest tu tylko dlate-

Singel. Odbywają się tu również Cannabis

jedynie zacząć wycieczkę po stolicy Holan-

go, że jest to najdroższa ulica w holenderskiej

Cup – jedyne na świecie targi marihuany.

dii. Wielu jej zakątkom warto przyjrzeć się

odmianie gry Monopoly. To na placu Dam

Ta ostatnia jest tu zresztą na wyciągnięcie

znacznie dokładniej.

znajduje się chętnie odwiedzane przez tłumy

ręki.

Liczne grono zwiedzających przyjeżdża

turystów Muzeum Figur Woskowych Ma-

Kto jednak woli piwo, też znajdzie w Ams-

tu na przykład po to, by zobaczyć dom Rem-

dame Tussauds, gdzie bez problemu można

terdamie miejsce dla siebie. I wcale nie musi

brandta, w którym wielki malarz mieszkał

sobie zrobić zdjęcie z Dalajlamą, Barackiem

to być od razu bar. W muzeum słynnego Hei-

w latach 1639-1659. Turysta przygotowa-

Obamą czy Jennifer Lopez. Albo – jak kto

nekena, pełnego piwowarskich gadżetów

ny, który o mistrzu pędzla i  autorze np.

woli – z Albertem Einsteinem, Pablo Picasso

i ciekawostek o produkcji chmielowego trun-

słynnej „Straży nocnej” choć trochę poczy-

czy… Moną Lisą!

ku, uraczą kuflem świeżego, złotego napoju.

ta, nim znajdzie się w Amsterdamie, może

Podczas wędrówki po stolicy kraju tuli-

Koszt piwa wliczony jest w cenę biletu! A na

się dowiedzieć, że szwagrem Saskii, żony

panów nie można ominąć domu Anny Frank.

sam koniec, by poznać prawdziwą atmosferę

Rembrandta, był Polak Jan Makowski, rektor

To w nim mała Anna ukrywała się z rodziną

miasta pełnego kawiarenek, klubów i za-

uniwersytetu we Franeker. Kolejny punkt na

i czwórką znajomych przed nazistami dwa

baw, trzeba nawiedzić najstarszą dzielnicę

mapie wycieczki tych, którzy cenią miejsca

lata i w nim napisała swój słynny „Dziennik”,

Amsterdamu – Dzielnicę Czerwonych La-

poświęcone wyższej kulturze, to muzeum

który bił i nadal bije rekordy czytelnictwa na

tarni, oferującą usługi erotyczne. Fani piłki

van Gogha. Zgromadzono w nim ok. 200

całym świecie.

nożnej z pewnością nie ominą stadionu Are-

obrazów słynnego malarza, a prócz tego 550 jego rysunków i osobiste listy do brata!

Amsterdam w każdym czasie dnia jest gwarny i tłoczny. Trzeba uważać, by nie wejść

Kto nad muzea i galerie przedkłada pie-

w drogę rowerzystom, bo ruch jednośladów

sze wędrówki zwiedzanie Amsterdamu

jest tu bardziej wzmożony niż w innych kra-

Z AGR ANICZNE

Poprzecinane kanałami miasto nazywane jest Wenecją Północy. Kto chce je zwiedzić

MIASTO

miasto kultury i rozpusty

na z 50 tys. miejsc, należącego do słynnego Ajax-u pełnego piłkarskich sław.

Adres biura w Amsterdamie:

PCH REWERS, 1011TE Amsterdam, Prins Hendrikkade 506 (parking autobusowy, miejsce przyjazdu i odjazdu autokarów SINDBAD) Tel. 0031-20-42-18-510, tel. 0031-648-719-489 Godziny otwarcia: pon. - sob. 10.00-19.00, niedziela 14.00-19.00

17

W dni, w których autobusy firmy Sindbad wyjeżdżają z Amsterdamu, czyli w poniedziałki, środy, piątki i soboty (stan na koniec marca), biuro jest czynne do godz. 21.00 tak, by każdy pasażer - nawet w ostatniej chwili - mógł kupić bilet.

Prywatne Biuro Podróży

• Opole, tel. 77 / 443 44 44 •

Info


Rozmowa z Gienkiem Loską, wokalistą,

Fot.: Michał Korta/Sony Music Poland

W Y WIAD

Z

GWIA ZDĄ

Hazardzista

18

liderem grupy Gienek Loska Band, zwycięzcą pierwszej polskiej edycji „X Factor” Lubisz grać va banque?

nek Loska Band, nosi tytuł „Hazardzi-

worka – z rzeczy nowszych i starszych.

Zależy od sytuacji. Nie urodziłem się ha-

sta”. Uśmiechasz się z okładki, kurząc

Na płycie jest kilka moich piosenek, ale

zardzistą w dosłownym znaczeniu, ale

papierosa… To nie po europejsku...

sporo po powrocie z Anglii przywiózł

każdy wybór w życiu to ruletka…

Z przekory taka okładka?

Andrzej Makarewicz.

W dodatku niektórych trzeba dokony-

Zupełny przypadek. Zrobiliśmy masę

„Moją matką jest ciężka praca, a oj-

wać szybko. Swojej żonie Agnieszce

zdjęć i wybór padł na to. Nie zastana-

cem gorzka wóda” – to też cytat z wa-

oświadczyłeś się po miesiącu znajo-

wiałem się, że jestem tam z papierosem

szej piosenki. Przed laty miałeś pro-

mości. Tak trzeba grać w grę pod ty-

i że to modne czy nie. Tak wyszło. Dobrze,

blem z alkoholem i używkami. To już

tułem życie?

że nie widać marki…

za Tobą? Nie obawiasz się, że twardy

Właśnie tak, choć należy się liczyć rów-

Spodziewałam się ostrego, rockowego

szołbiznes znów może zepchnąć na

nież z tym, że podejmiemy nietrafione

grania, a bywa na niej lirycznie i ładnie.

manowce?

decyzje. Dlatego trzeba umieć brać od-

Cieszę się, że tak właśnie wyszło i tak to

Dawno się od tego odciąłem. Oczywiście

powiedzialność na siebie. Wcześniej czę-

jest odbierane. Ten krążek jest też mocno

nie chciałbym kiedyś powiedzieć: gdyby

sto przerzucałem ją na kogoś. Teraz biorę

różnorodny – jak zespół. Każdy z nas ma

kózka nie skakała… Los bywa przewrotny.

wszystko w swoje ręce.

na niej coś trochę bardziej w swoim kli-

Ale wierzę, że to już za mną.

Płyta, którą wydałeś właśnie z Gie-

macie. Każdy coś wrzucił do wspólnego

To ciężka praca wygrać z nałogiem.

R E K L A M A

• 45-064 Opole, ul. Kołłątaja 3/1, tel. 077 451 38 60 •46-300 Olesno, ul. A. Krajowej 7, tel. 034 350 41 65 • 47-400 Racibórz , ul. Batorego 10 , tel. 032 414 99 61 •44-100 Gliwice, ul. Okopowa 10, tel. 032 231 27 36

Prywatne Biuro Podróży

• Opole, tel. 77 / 443 44 44 •

Info


Wielu się nie udaje.

jak która działa, to na niedoświadczonych

Trzeba mieć przekonanie i umieć prze-

gówniarzy może to podziałać odwrotnie.

wartościować życie. Pomogła mi w tym

Jarałem, ale nie wiedziałem, że jest po

Agnieszka, moja żona. Poznaliśmy się

tym aż taki odjazd – pomyśli jeden czy

w momencie, kiedy wiedziałem, że trzeba

drugi! No to muszę jeszcze raz spróbo-

wybrać: wóz albo przewóz. Postawiłem na

wać. Albo: nie jarałem, a wygląda na to, że

to lepsze, wcale nie łatwiejsze. Oddałem

może być fajnie. Ale kiedy mówić zaczyna

wtedy trochę niezależności…

ktoś, kto się przekonał na własnej skórze

Powiedziałeś tak w jednym z wywiadów.

… słynnej rock’n’rollowej wolności?

i wie, że to wcale nie takie łatwe, odbiór

Na przykład dlatego, że zamiast siedzieć

Dokładnie. Ale tylko mi się wydawało, że

jest zupełnie inny. Może już jeden z dru-

w domu z Alesią – moją córką – na kola-

coś straciłem. Piłem wtedy nie dlatego,

gim nie będzie chciał przykleić języka do

nach, to siedzę w siedzibie wielkiego kon-

że czułem fizjologiczną potrzebę. Piłem,

klamki na mrozie, żeby się przekonać na

cernu w Warszawie i gadam z tobą – bez

bo wydawało mi się, że właśnie takiego

sto procent, że boli.

urazy (śmiech). A mógłbym być teraz na

lubią mnie ludzie. To była totalna głupota.

Byłeś w „Szansie na sukces”, „Mam

spacerze albo pić kawę z Agnieszką.

Tak jak używki. Je też zaszufladkowałem.

talent”, wreszcie „X Factorze”. O taką

Ale spełniasz swoje marzenia, właśnie

Wiem, czym są, jak działają, co dają, a co

popularność, jaką masz, Ci szło?

dzięki programowi.

zabierają. Opowiadam o tym czasem

Jeszcze nic nie mamy. Wydaliśmy dopie-

To jest właśnie ten hazard. Grasz, żeby

młodym ludziom. O plusach i minusach,

ro pierwszą płytę. Czy publiczność kupi

wygrać, i ponosisz straty. Masz adrenalinę

szczerze.

rock’n’rollową kapelę z wrzeszczącym

jak na rollercoasterze i ciągle dokonujesz

Opowiadasz też mediom o swoich sła-

wokalistą, który jest trochę gburem, a tro-

wyboru – iść na strzelnicę czy karuzelę?

bościach, a potem żałujesz.

chę chamem i prostakiem, ale w zasadzie

Starcza Ci czasu na granie na stricie?

Bo z mediami bywa tak: coś powiem –

swoim chłopem – dopiero się okaże.

Czemu ciągle Cię ciągnie na ulicę?

jedno, dwa zdania, a potem krążą o tym

W „X Factor” wypracowałeś twarz

Po prostu chce mi się pograć. Poza tym

historie. Opowieść zaczyna żyć własnym

i popularność. Czy ludzie kupią płytę

chcę chyba ciągle weryfikować zdanie

życiem, ciągnie się miesiącami. Nie ucie-

– okaże się. Was kupują – koncertów

o sobie. Czuję się trochę, jakbym wszyst-

kam od tematu, bo uważam, że moje ga-

macie masę.

kich oszukiwał. Ta cała Warszawa, kon-

danie może się komuś przydać. W grudniu

Twarz mam – poharataną, z podkrążony-

trakty, wywiady, flesze i kamery. Arty-

w Warszawie znajomy robi cykl takich

mi oczami i niekompletnym uzębieniem

styczne i snobistyczne sprawy. Ja taki

spotkań w szkole. Znów wezmę w nich

(śmiech). Nie jestem typem gwiazdy. Czy

nie jestem. Lubię grać i śpiewać. Jestem

udział.

ludzie tego chcą – nie wiem…

muzykiem – lepszym lub gorszym, a nie

Czemu to robisz? To Twoja pokuta?

Dlaczego „X Factor” spieprzył Ci ży-

szołmenem.

Kiedy do szkoły przyjdzie lekarz czy po-

cie?

Dziękuję za rozmowę.

licjant z saszetkami i będzie opowiadać,

… (śmiech) Kolejny zestaw pytań proszę…

To jest właśnie hazard. Grasz, żeby wygrać, i ponosisz straty. Masz adrenalinę jak na rollercoasterze i ciągle dokonujesz wyboru – iść na strzelnicę czy karuzelę?

W Y WIAD Z GWIA ZDĄ

R E K L A M A

19 Prywatne Biuro Podróży

• Opole, tel. 77 / 443 44 44 •

Info


ZWROT PODATKU Z ZAGRANICY

HOLANDIA, NIEMCY, BELGIA, AUSTRIA, ANGLIA mgr Anna Kłosowska

ZWROTY podatku z HOLANDII, NIEMIEC, AUSTRII, BELGII I ANGLII KOREKTY rozliczeń do 5 lat wstecz ZASIŁKI rodzinne DODATKI: Zorgtoeslag, Huurtoeslag, Kingebonden Budget, Kinderopvangtoeslag ZASIŁKI rodzinne DODATKI dla dzieci LATA składkowe E-301 PIT 36 Zasiłki dla bezrobotnych Adwokat OBSŁUGA KORESPONDENCYJNA - INFOLINIA 801 000 285

lub wyślij sms 0048 501 309 004 z imieniem, nazwiskiem, adresem oraz sprawą jaką chcesz załatwić

BIURA W HOLANDII - Obsługa również w języku polskim 2512 BS DEN HAAG Gedempte Burgwal 45 / I p. tel: 0031.617.650.776 tel: 0031.619.842.805 fax: 0048.32.729.70.54 e-mail: haga@klosowska.com

5038 BA TILBURG Willem II Straat 17 tel: 0031 623 33 86 03 fax: 0048.32.729.70.54 e-mail: tilburg@klosowska.com

BIURA W DEN HAAG I TILBURGU CZYNNE:

6811 KS ARNHEM Nieuwe Stationsstraat 20, piętro 14, pok. 1402 Park Tower (zielony, wysoki budynek na dworcu autobusowym i kolejowym) tel: 0031 622 214 013 fax: 0048.32.729.70.54 e-mail: arnhem@klosowska.com

BIURO W ARNHEM CZYNNE:

czw. - pt.: 15.00 - 20.00 sobota: 12.00 - 18.00

śr.-pt.: 15.00 - 20.00 sobota: 12.00 - 18.00 niedziela: 10.00 - 15.00

Na terenie Holandii i Belgii - dojazd do klienta. Zadzwoń i umów się na spotkanie z naszym przedstawicielem

BIURA W POLSCE OPOLE - CENTRALA FIRMY ul. Konopnickiej 4/1B, 45-004 Opole tel.:

0048 77 453 16 45 - podatki 0048 77 453 01 09 - zasiłki rodzinne

RACIBÓRZ (budynek Getin Banku) ul. Batorego 10 I piętro 47-400 Racibórz tel.: 0048 32 415 21 71 kom.: 0048 501 336 029 fax: 0048 32 729 70 54 e-mail: raciborz@kancelariaopole.pl

RZESZÓW (Galeria Paniaga) ul. 3-go Maja 13, IIp. (winda) 35-030 Rzeszów tel. 0048 17 74 21 348 kom.: 0048 508 598 330 fax. 0048 22 486 90 78 e-mail: rzeszow@klosowska.com

GLIWICE (budynek PROXIMUS) ul. Zwycięstwa 14 pok. 48 II piętro 44-100 Gliwice tel./fax: 0048 32 230 13 38 kom.: 0048 501 336 074 e-mail.: gliwice@klosowska.com

LESZNO ul. Słowiańska 55, bud. A, pok. 5 64-100 Leszno tel.: 0048 65 520 16 87 kom.: 0048 518 671 820 fax: 0048 61 648 21 02 e-mail: leszno@klosowska.com

0048 77 453 94 56 - dodatki do ubezpieczeń 0048 501 309 004 fax:

0048 22 486 90 26

e-mail: kancelariaopole@op.pl - podatki e-mail: svb1@klosowska.com - zasiłki rodzinne

ZŁOTÓW (budynek CEZER) Al. Piasta 11 A, 77-400 Złotów tel./fax: 0048 67 263 21 67 kom.: 0048 502 036 651 e-mail: zlotow@klosowska.com

ZAPRASZAMY od poniedziałku do piątku od godziny 09.00 do 16.00 Znajdziesz nas też na facebook: www.facebook.com/rozlicz.sie

www.GoniecPolski.nl

Darmowa polska gazeta w Polska gazeta w holandii holandii W NUMERZE Wywiad

Bartłomiej Topa: Zostałem aktorem, bo się zakochałem...

Strona 2 Nasza Holandia

DWUTYGODNIK BEZPŁATNY

Tulipany

Donieś na Polaka Burzliwa dyskusja rozgorzała w przestrzeni publicznej po tym, jak holenderska Partia Wolności utworzyła antypolski portal, który zachęca do składania donosów na obywateli Europy Środkowo-Wschodniej.

Już od dawna nie było tak głośno o polskich imigrantach, jak w przeciągu ostatnich tygodni. W internecie wrze, podobnie jak w prasie, stacjach radiowych i telewizyjnych. Ambasada RP w Hadze pot ępia pomysł zwracając uwagę na fakt, iż tego tyStrona 5 pu strona będzie jedynie kreowała większe problemy oraz napięcie Podatki w stosunkach polsko-holenderDecyzje podatkowe skich, nie wspominając już o nasilaniu się zjawiska dyskryminacji. Wkładka TV strony IV - V Urzędnicy sprawdzą, czy Partij voor Vrijheid nie złamała prawa zakładaPrawnik radzi jąc portal. Z pomocą zwrócili się Separacja małżeńska do holenderskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz wystosowali list protestacyjny do lidera Partii Geerta Wildersa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie szukało takich form współpracy miedzy państwami, by zniechęcić poStrona 11 dobne ksenofobiczne inicjatywy. Reklama

DWUTYGODNIK BEZPŁATNY

Bezpłatna polska gazeta w Holandii Ogłoszenia o pracy, mieszkaniach, porady i wiele innych informacji związanych z pobytem w Holandii ,zapraszamy do odwiedzin

DWUTYGODNIK BEZPŁATNY

DWUTYGODNIK BEZPŁATNY

www.rozliczsie.pl Wszystko zaczęło się 8-go lutego, kiedy to z inicjatywy Wildersa – znanego ze swoich ultrakonserwatywnych poglądów – w internecie pojawiła się strona, na której można składać skargi na obywateli z krajów bloku środkowo-wschodniego. Link do strony http://www .pvv.nl Imigrantów nazwano mianem „Moleanders”, a donosy na nich dotyczyć mogą wszelakiego rodzaju aktywności, począwszy od pijaństwa, głośnego zachowania, poprzez nieprawidłowe parkowanie i porzucanie śmieci, aż do aktów wandalizmu i dokonanych zniszczeń, zjawisk narkomanii i przestępczości. Wilders argumentuje swoją inicjatywę faktem, iż odkąd w 2007 roku Królestwo Niderlandów otworzyło swój rynek pracy dla obcokrajowców, do kraju przybyło nawet do 350 000 imigrantów. Portal ma zatem służyć badaniom nasilających się negatywnych zjawisk społecznych. Polityk znany jest ze swoich skrajnych poglądów. Jego poprzednie inicjatywy skierowane były przeciwko muzułmanom. DOKOŃCZENIE N A S TR. 2


HOROSKOP LEW (23.07–22.08) Wiosenne porządki w ogródku nastroją Cię do życiowych przemyśleń. Niewykluczone, że w  sprawach osobistych też zrobisz remanent. Postanowisz rozmówić się z  bliskimi albo z  szefem. Jeśli zrobisz to umiejętnie, bez zbędnych emocji, wyjdzie Ci to na dobre.

STRZELEC (23.11–21.12) Wiosna dla Strzelców będzie czasem ostatecznych rozwiązań i podejmowania dużych życiowych decyzji. Przyjdą naturalnie i nie zaskoczą, bo też ostatnie wydarzenia układały się w  logiczny ciąg. Nie będziesz więc mieć wątpliwości i nic Cię nie zaskoczy.

BYK (21.04–21.05) Na każdym kroku będzie Cię zaskakiwać mijający czas. Ze zdwojoną mocą uświadomisz sobie, że dzieci już dorosły, Ty masz (nie wiedzieć skąd) znacznie więcej zmarszczek niż przed rokiem, a Twoi koledzy – jeden po drugim – zostają dziadkami.

PANNA (23.08–22.09) Wiosna, dłuższe dni i ciepłe słońce sprawią, że pewne sprawy same się ułożą. A Ty będziesz iść jak taran – gdziekolwiek się pojawisz, cokolwiek sobie wymyślisz, wszystko Ci się uda. W pracy Cię zauważą i  docenią, w  miłości osiągniesz pewność.

KOZIOROŻEC (22.12–20.01) Przyjaciele, znajomi, sąsiedzi oraz bliscy i dalecy krewni będą mieć teraz z Tobą jak w raju. Zanim o coś poproszą, Ty już to zrobisz, zanim zechcą czegoś – będą to mieć. Nie wyręczaj jednak wszystkich we wszystkim, bo się przyzwyczają i będą chcieć więcej.

BLIŹNIĘTA (22.05–21.06) Czas, gdy pozwoliłeś sercu na pierwszeństwo, już za Tobą. Na pierwsze miejsce znów wysunął się rozsądek. Ale to, że dałeś się ostatnio ponieść emocjom, Bliźniaku, ciągle jeszcze pozostawi Cię wrażliwym na bodźce otoczenia. Niewykluczone, że znów się zakochasz.

WAGA (23.09–23.10) W najbliższym czasie uwagę poświęcisz tylko sobie i swoim sprawom. I  nie miej z  tego powodu żadnych skrupułów. Do tej pory czasem aż nadto poświęcałeś się dla innych. Uporządkuj swoje życie, potem wszystko zacznie się układać tak, jak zaplanujesz.

WODNIK (21.01–19.02) Gdybyś nie miał zobowiązań finansowych i rodzinnych, najchętniej wyjechałbyś teraz tak daleko, jak to tylko możliwe. Choć na kilka tygodni. Żeby zapomnieć o  codziennych powinnościach, wymagającym szefie i  wiecznie niezadowolonych z życia bliskich.

RAK (22.06–22.07) Pierwsze promienie wiosennego słońca wprawią Cię w doskonały nastrój i  sprawią, że postanowisz zrobić wreszcie coś tylko dla siebie. Męża zostawisz z dziećmi, a sama pójdziesz do kosmetyczki, fryzjera, a potem na dobre ciastko z kremem. Nie żałuj sobie!

SKORPION (24.10–22.11) W najbliższych tygodniach będziesz mieć wyłącznie dobry nastrój! Nie bez powod – w  pracy awansujesz, w  miłości osiągniesz pełnię szczęścia i stabilizację. Nawet jeśli na Twojej drodze pojawi się jakiś kłopot zgnieciesz go w zarodku.

RYBY (20.02–20.03) Wystarczy odrobina skupienia, rzetelnej pracy i odniesiesz ogromny sukces. Możesz liczyć na pomoc najbliższych. Sprawy sercowe odłóż na później – niewykluczone, że ułożą się same. Pamiętaj też o właściwym wypoczynku i sprawianiu sobie małych przyjemności.

HOROSKOP

BARAN (21.03–20.04) W Twoim życiu sukces ostatnio goni sukces. Ale nie zapominaj, że dobra passa prędzej czy później się kończy. Nie zadzieraj nosa zbyt wysoko i szanuj tych, którzy starają Ci się pomagać. Nie zagalopuj się też w  wydatkach – odłóż trochę na gorszy czas.

R E K L A M A

21 Prywatne Biuro Podróży

• Opole, tel. 77 / 443 44 44 •

Info


PoMOC STOWARZYSZENIE dla kobiet i dzieci im. Marii Niepokalanej

Sprawdzona firma, bezpieczny wyjazd Rozmowa z S. Anną Bałchan – laureatką nagrody Totus i prezesem Stowarzyszenia Po MOC Zajmujecie się problemem prostytucji?

Co się dzieje z takimi dziewczynami?

Jak osoby, które wyjeżdżają za granicę,

Zabiera im się dokumenty i pieniądze.

mogą zadbać o swoje bezpieczeństwo?

Tak, ale nie tylko. Pomagamy też ofia-

Są zastraszane, często bite i więzione. Nie

Nie wolno opierać się tylko na jednym

rom przemocy – kobietom i ich dzieciom.

mogą kontaktować się z nikim z zewnątrz.

źródle informacji, trzeba sobie zadać nieco

Szczególną uwagę poświęcamy ofiarom

Nie znają języków obcych, więc nie mogą

trudu przed podjęciem decyzji i poszperać

handlu ludźmi, ponieważ skala tego zjawiska

poprosić o pomoc.

w kilku miejscach. Jeśli firma poszukuje

jest ogromna i brakuje organizacji, które są

pracowników do zbioru warzyw i owoców,

w stanie zrozumieć, przez co przeszły takie

można sprawdzić np., czy w tym rejonie są ta-

osoby, i im pomóc. W Unii Europejskiej działa

kie plantacje, wejść na stronę internetową fir-

wiele grup przestępczych, które werbują lu-

my, w której mamy pracować, poszukać w in-

dzi po to, by ich wykorzystać. Najczęściej ofia-

ternecie, czy firma ta zatrudniała wcześniej

ry pochodzą z Europy Wschodniej, Bałkanów

Polaków i jakie ma opinie. Sygnałem, że coś

i Turcji, a szczególnie zagrożone są kobiety

jest nie tak, może być nieadekwatnie do

– zwłaszcza te młode.

charakteru pracy wysokie wynagrodzenie lub też niewielkie wymagania pracodaw-

Dlatego, że są słabsze fizycznie?

cy, który nie zwraca uwagi na kwalifikacje,

Fizyczne uwarunkowania to jedno, ale

znajomość języka, nie chce referencji i nie

kobiety są też bardziej wrażliwe, spragnio-

pyta o doświadczenie. Najlepiej wyjeżdżać ze

ne miłości i niestety łatwowierne. To one

sprawdzoną firmą. Dobrym przykładem jest

najczęściej pakują się w kłopoty, wyjeżdżając

współpracująca z naszym stowarzyszeniem

za granicę, np. do wymarzonej pracy albo

agencja zatrudnienia ATERIMA z Krakowa.

za chłopakiem. To zresztą dwa najczęściej spotykane mechanizmy werbowania ludzi – „na pracę” oraz „na miłość”.

Jak Stowarzyszenie Po MOC pomaga takim osobom?

Jakie są plany Stowarzyszenia Po MOC na przyszłość?

Przede wszystkim staramy się zapewnić

Chcemy dalej pomagać jak największej

Słyszałam o przypadkach, kiedy

im bezpieczeństwo. Nasz Ośrodek Rehabili-

liczbie osób i informować o zagrożeniach,

przestępcy obiecywali świetną pracę,

tacyjno-Wychowawczy zapewnia schronie-

z jakimi można się spotkać za granicą. Aby

która na miejscu okazywała się czymś

nie przez całą dobę. Zdarza się, że kobiety,

jednak to się udało, Po MOC potrzebuje po-

w rodzaju obozu pracy. A na czym polega

którym udało się uciec lub zostały odbite

mocy! Można jej udzielić, przekazując dla

werbowanie na miłość?

przez policję, są poszukiwane przez swoich

naszego Stowarzyszenia 1% swojego podat-

Werbownik wybiera dziewczynę i robi

„pracodawców“, dlatego mamy liczne pro-

ku. Nawet drobne sumy mają dla nas ogrom-

wszystko, żeby zdobyć jej zaufanie. Potrafi

cedury bezpieczeństwa, m.in. adres naszego

ne znaczenie. Liczymy zwłaszcza na wsparcie

włożyć w to dużo czasu i wysiłku, a gdy już

ośrodka jest tajny. Zaspokajamy ich potrze-

osób, które często wyjeżdżają i pracują poza

mu się to uda, wykorzystuje ją bez żadnych

by, dając m.in. wsparcie psychologiczne.

granicami Polski. Nie wiadomo przecież,

skrupułów – wywozi ją za granicę i sprzedaje.

Mamy też mieszkania adaptacyjne, w których

kiedy ktoś z nich lub ich znajomych może

Zwykle do domu publicznego. Choć trudno

próbują wrócić do normalnego życia.

potrzebować naszej pomocy.

w to uwierzyć, werbownikiem może być też ktoś z najbliższej rodziny czy przyjaciel.

Więcej informacji o nas i o formach pomocy można znaleźć na www.po-moc.pl

Podaruj Po MOCy 1% podatku. Wystarczy, że w swoją deklarację PIT wpiszesz w odpowiednim polu: Stowarzyszenie Po MOC, KRS: 00000 55 205


Poziomo: republika na terenie Włoch znajdziesz w Holandii ozdoba ozdobny nad łóżkiem miasto nad Wisłą wyspa koralowa ważny w polowaniu szkołę ma już z głowy bardzo duży ptak na przykład Oscar do oddzielania u Smudy kompresor

2. uraza 3. Noego 4. przeważnie są dwie albo cztery 5. wszystko w porządku w 2 literach 6. najlepszy 7. zjawa 8. holenderski ser 9. imię psa 11. dodatkowy zysk 12. warszawski klub 13. państwo w Ameryce Płd. 14. japoński samochód 15. na planie filmowym 16. prawosławny święty obrazek 17. wybrany, ale jeszcze nie rządzi

18. może być na rzece lub drodze 24. opolski zespół 26. jazdy 27. z nim cieplej 29. łacińskie „ja” 30. angielskie piwo 31. na Maroko

Na zwycięzców krzyżówki „Sindbada Info ”czekają atrakcyjne nagrody: kolorowe gadżety firmy Sindbad. Czekamy na rozwiązania!

KR Z YŻÓWK A

1. 6. 10. 11. 15. 19. 20. 21. 22. 23. 28. 32. 37.

Pionowo:

Spośród osób, które prześlą ułożone hasło na adres: Agencja Reklamowa Loyal, ul. Pomorska 3, 45-321 Opole do 10 czerwca 2012 r. z dopiskiem „Krzyżówka”, wybierzemy zwycięzcę. Powodzenia!

SZCZYPTA HUMORU! Właściciel gospodarstwa agroturystycznego zwraca się do turysty: – Tutaj co rano będzie pana budziło pianie koguta. – To niech go pan nastawi na dziesiątą. Przewodnik w zamku zwraca uwagę uczestniczce wycieczki: – Proszę nie siadać na tronie Ludwika Filipa! – Niech się pan nie złości. Jeśli przyjdzie – ustąpię mu. Para chińskich turystów zatrzymała się w pokoju numer 2 w jednym z war-

szawskich hoteli. Zachciało im się herbaty więc Chińczyk udał się do recepcji i zwrócił się do recepcjonistki łamaną angielszczyzną: „tu ti to rum tu” (two tea to room two). Recepcjonistka popatrzyła na niego jak na wariata i odparła: „srata-tata-tam”. Idą przez pustynię blondynka, brunetka i ruda. W pewnej chwili zza wydmy wyskoczył lew. Brunetka, nie namyślając się wzięła garść piasku i rzuciła lwu w oczy. Lew się wystraszył i uciekł. Idą dalej. Znowu zza wydmy wyskakuje lew. No to ruda wzięła garść piachu i lwu po oczach. Lew się wystraszył i

uciekł. Idą dalej, wychodzą za wydmę, a tam stado lwów. Zwierzęta na widok panienek rzucają się w pogoń. Brunetka z rudą uciekają, a blondynka stoi i nic. No to ruda krzyczy: – Blondyna! Uciekaj! Nie stój tak! Zjedzą cię! Na to blondynka z wyrzutem w głosie: – No cooo? Ja nie sypaaałaaam!! Panie, pan chyba oszalał!? W taką wichurę bawić się w skoki spadochronowe? – Myli się pan, mnie tu przywiało z namiotem z campingu po drugiej stronie jeziora.

R E K L A M A

23 Prywatne Biuro Podróży

• Opole, tel. 77 / 443 44 44 •

Info


Info sindbad Wiosna 2012